A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR MAKÓI LEVÉLTÁRÁNAK FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR MAKÓI LEVÉLTÁRÁNAK FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE"

Átírás

1 A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR MAKÓI LEVÉLTÁRÁNAK FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ január 5.

2 IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ig terjedő korszak Központi (Makói) Járás Főszolgabírájának majd Főjegyzőjének iratai {XXI.16} 2 a/ Közigazgatási iratok fm b/ Kihágási iratok fm c/ Katonaállítási iratok fm d/ Árvaügyi iratok fm e/ Iparhatósági iratok fm f/ Kigyűjtött iratok fm g/ Hadigondozó Bizottság és a Testnevelési és Népgondozó Kirendeltség iratai fm h/ Választási iratok fm Központi (Makói) Járás Tisztiorvosának iratai{xxi.16} fm Központi Járás Gazdasági Felügyelőjének iratai{xxi.22} fm Nagylaki Járás Főszolgabírájának iratai a/ Közigazgatási iratok fm b/ Kihágási iratok fm c/ Anyakönyvi iratok fm d/ Árvaügyi iratok fm e/ Testnevelési- és Népgondozó Kirendeltség iratai fm 1 LEVÉLTÁRI JELZŐSZÁM: A fondszám után következő szám az un. levéltári jelzőszám, a Csongrád Megyei Levéltárban használt egyedi azonosító. Mivel a CsML decentralizált szervezetű, ezért az egyes fióklevéltárak külön levéltári azonosító számokat használnak azért, hogy az azonos fondszámra besorolt fondok megkülönböztethetőek legyenek. 2 KONKORDANCIA-JEGYZÉK: A régi fondszám a fondnév után zárójelben olvasható. 2

3 V.MEZŐVÁROSOK, RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSOK, KÖZSÉGEK MAKÓ VÁROS LEVÉLTÁRA Az 1848-ig terjedő korszak 1.4. Makó Város Tanácsának iratai {V.101.} a/ Tanácsülési jegyzőkönyvek és iratok (1753) ( fm b/ Mindennapi jegyzőkönyvek (1850) 0.83 fm c/ Körrendeletek jegyzőkönyvei fm d/ Templomok előtti hírdetések (1850) 0.14 fm e/ Népösszeírás fm f/ Bíráskodási iratok (1852) 0.23 fm g/ Közmunka összeírások fm h/ Katonai sorozások (1852) 0.13 fm i/ Makó város és földesura közötti úrbéri per iratai fm j/ Útilevelek jegyzőkönyvei (1852) 0.41 fm k/ Adásvételi jegyzőkönyvek (1851) 0.06 fm l/ Uradalmi fiskális rendeletei fm m/ Adószedői, esküdtbírói és egyéb számadások (1850) fm n/ Marhalevelek jegyzőkönyvei (1850) 0.58 fm o/ Végrendeletek (1872) 0.75 fm p/ Piaci árjegyzékek (1850) 0.02 fm q/ Makó városát régi időktől érdeklő iratok (1849) 0.56 fm 2.4. Makó város árvagondnokainak iratai {V.102.} fm 3.4. II. József féle kataszteri földmérés iratai {V.104.} fm 4.4. Makó Város Legelőbizottmányának iratai {V.105.} fm Az ig terjedő korszak 41.4.Makó Város Tanácsának iratai {V.142.} a/ Elnöki iratok fm b/ Tanácsülési jegyzőkönyvek és iratok fm c/ Közigazgatási iratok fm d/ Mindennapi jegyzőkönyvek fm e/ Körrendeletek jegyzőkönyvei fm f/ Templomok előtti hirdetések jegyzőkönyvei fm g/ Országos Népszámlálási Küldöttség iratai fm h/ Esküdtbírói, adószedői, városgazdai és egyéb számadások fm i/ Bíráskodási iratok fm j/ Közmunka összeírások fm k/ Katonai sorozással kapcsolatos iratok fm l/ Lakosság nyilvántartási iratok fm m/ Városrészek telepítésének iratai (1879) 0.26 fm n/ Bizonyítványok jegyzőkönyvei fm o/ Ingatlanok adásvételéről vezetett jegyzőkönyvek fm p/ Piaci árjegyzékek fm q/ Az úrbéri legelő felosztásával kapcsolatos 3

4 iratok fm r/ Atyafiságos egyezkedések jegyzőkönyvei fm s/ Marhalevelek jegyzőkönyvei (1844) fm 42.4.Makó Város Legelő Bizottmánya iratai {V.143.} (1877) 0.37 fm 43.4.Makó Város Ínségi Bizottmánya iratai {V.145.} fm 44.4.Makó Város Építészeti Bizottmánya iratai {V.146.} fm 45.4.Makó Város Számvizsgáló Bizottmánya Iratai {V.147.} (1876) 0.14 fm 46.4.Makó Város Árvabizottmánya iratai {V.149.} a/ Árvabizottmányi ülések jegyzőkönyvei fm b/ Árvabizottmányi iratok fm c/ Árvapénztári iratok fm 47.4.Makó Város Gyámi Tanácsának iratai {V.150.} fm 48.4.Makó Város Közpénztára iratai {V.151.} a/ Bevételek és kiadások nyilvántartásai fm b/ Bevételi és kiadási bizonylatok fm c/ Vegyes számadások (1873) 0.43 fm 49.4.Makó Város Mérnökének iratai {V.154.} fm 50.4.Makó Város Ügyvédjének iratai {V.156.} fm 51.4.Makó Város Egyesbírájának iratai {V.160.} fm 52.4.Makó város árvagondnokainak Számadásai {V.161.} (1828) fm Az ig terjedő korszak 71.4.Makó Város Képviselő-testületének iratai {V.171;XXII.1.} a/ Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei fm b/ Választmányok, bizottságok, szakosztályok iratai fm 72.4.Makó Város Tanácsának iratai {V.172.} a/ Tanácsülési jegyzőkönyvek fm b/ Elnöki iratok fm c/ Közigazgatási iratok fm d/ Katonai ügyosztály iratai (1864) fm e/ Hírdetési jegyzőkönyvek fm f/ Kihágási iratok fm 73.4.Makói Városparancsnokság iratai {XXII.17.} fm 74.4.Makó Város Központi Választmányának iratai {V.173.} a/ Választmányi iratok és jegyzőkönyvek fm b/ Választói névjegyzékek fm 75.4.Makó Város Igazoló Választmányának 4

5 Iratai {V.174} fm 76.4.Makó Város Választási Bizottságának Iratai {XXII.2.} fm 77.4.Makó Város Polgármesteri Hivatalának iratai {V.186;XXII.3.} a/ Közigazgatási iratok fm b/ Iparhatósági nyilvántartások (1884) (1990) 0.63 fm c/ Makó város testnevelési vezetője iratai fm 78.4.Makó Város Árvaszékének iratai {V.187.} a/ Árvaszéki ülések jegyzőkönyvei fm b/ Árvaszéki iratok (1868) (1949) fm c/ Árvaszéki pénztári nyilvántartások (1868) fm 79.4.Makó Város Közpénztárának iratai {V.188.} a/ Közpénztári iratok fm b/ Kiadási és bevételi nyilvántartások (1951) 9.00 fm c/ Letéti naplók fm 80.4.Makó Város Adóhivatalának iratai {V.189.} a/ Adóhivatali iratok (1951) 9.75 fm b/ Adókönyvek (1950) fm c/ Birtoknyilvántartási iratok (1950) 4.58 fm 81.4.Makó Város Számvevőségének iratai {V.190.} a/ Számvevőségi iratok fm b/ Költségvetés, vagyonleltár fm c/ Számadások (1865) (1950) fm 82.4.Makó Város Főügyészének iratai {V.191.} fm 83.4.Makó Város Tisztiorvosának iratai {V.192.} (1948) 3.44 fm 84.4.Makó Város Mérnökének iratai {V.193.} a/ Igazgatási iratok fm b/ Középítkezések iratai (1948) 2.28 fm c/ Terv- és térképtár (1841) (1949) 2.00 fm 85.4.Makó Város Kapitányi Hivatalának iratai {V.194.} a/ Közigazgatási iratok fm b/ Bűnügyi iratok fm c/ Rendes letéti iratok fm d/ Kihágási iratok fm e/ Munkakönyvek és cselédkönyvek fm 86.4.Makó Város Községi Iskolaszéke iratai {V.201.} fm 87.4.Makó Város Iskolai Törzskönyvvezetőjének iratai {XXII.15.} fm 88.4.Makó Város Anyakönyvi Hivatalának iratai {V.204.} (1952) 1.23 fm 89.4.Makó Város Levéltári Hivatalának iratai {V.207.} (1859) (1948) 2.25 fm 90.4.Makó Város Községi Bíróságának iratai {V.209.} (1946) 0.85 fm 5

6 Községek Ambrózfalva község iratai {V.252.} a/ Önkormányzati iratok fm b/ Közigazgatási iratok (1843) fm Apátfalva község iratai {V.253.} a/ Feudális kori iratok (1853) 0.38 fm b/ Önkormányzati iratok fm c/ Közigazgatási iratok fm Csanádalberti község iratai {V.254.} fm Csanádpalota nagyközség iratai {V.255.} a/ Önkormányzati iratok fm b/ Közigazgatási iratok fm Földeák nagyközség iratai {V.257.} a/ Feudális kori iratok (1852) 0.98 fm b/ Közigazgatási iratok fm Királyhegyes község iratai {V.259.} fm Kiszombor község iratai {V.261.} fm Klárafalva község iratai {V.262.} a/ Önkormányzati iratok fm b/ Közigazgatási iratok fm Kövegy község iratai {V.263.} a/ Önkormányzati iratok fm b/ Közigazgatási iratok fm Magyarcsanád község iratai {V.265.} (1757) fm Nagylak község iratai {V.266.} fm Nagymajlát (Nagyér) község iratai {V.267.} a/ Önkormányzati iratok fm b/ Közigazgatási iratok (1851) fm Pitvaros nagyközség iratai {V.270.} a/ Feudális kori iratok (1858) 0.20 fm b/ Önkormányzati iratok fm c/ Közigazgatási iratok (1952) 6.85 fm d/ Adóügyi iratok (1956) 2.04 fm Püspöklele nagyközség iratai {V.273.} a/ Önkormányzati iratok fm b/ Közigazgatási iratok (1951) 6.52 fm 6

7 VI.AZ ÁLLAMIGAZGATÁS TERÜLETI SZERVEI A belügyi igazgatás és rendészet szervei 2.4. Államrendőrség Makói Kapitányságának iratai fm 9.4. Rendőri Karhatalom Parancsnokság iratai fm A pénzügyigazgatás szakszervei Makói Pénzügyigazgatóság iratai (1948) 8.68 fm Makói Állami Adóhivatal iratai (1949) 2.60 fm Forgalmi Adóhivatal iratai (1950) 0.68 fm Egyéb szakigazgatási szervek Makói Közellátási Felügyelőség iratai fm Makó Városi és Járási Hadigondozási Tiszt iratai fm 7

8 VII. A JOGSZOLGÁLTATÁS TERÜLETI SZERVEI Bíróságok és ügyészségek 6.4. Makó Városi és Járási Bíróság iratai a/ Bírósági iratok fm b/ Telekkönyvi iratok (1971) fm Közjegyzők Makói közjegyzők iratai (1957) 0.30 fm 8

9 VIII. INTÉZETEK, INTÉZMÉNYEK Középfokú oktatási intézmények 51.4.Makói József Attila Gimnázium iratai a/ Gimnáziumi iratok fm b/ Dolgozók gimnáziuma iratai fm 52.4.Makói Návay Lajos Felsőkereskedelemi Iskola iratai fm 54.4.Makói Juhász Gyula Gimnázium és Szakközépiskola iratai {XXVI.51} fm Alapfokú oktatási intézmények Makói Római Katolikus Polgári Fiúiskola iratai fm Makói Zrínyi Ilona Községi Polgári Leányiskola fm Makói Gróf Bethlen István Református Polgári Fiúiskola iratai fm Ambrózfalvi Állami Általános Iskola iratai fm Apátfalvi Dózsa György Állami Általános Iskola iratai {XXVI.103} fm Csanádpalotai Községi Népiskola iratai {XXVI.111} fm Csanádalberti Általános Iskola iratai {XXVI.108} fm Földeáki Eötvös Római Katolikus Fiú Elemi Népiskola iratai fm Királyhegyesi Általános Iskola iratai {XXVI.118} fm Kiszombori Dózsa György Általános Iskola iratai {XXVI.120} fm Magyarcsanádi Általános Iskola iratai {XXVI.110} fm Makói Almási utcai Általános Iskola iratai {XXVI.123} fm Makói Bajza utcai Általános Iskola iratai {XXVI.125} fm Makói Református Népiskolák iratai fm Makói Belterületi Állami Elemi Népiskolák Igazgatóságának iratai fm Makói Deák Ferenc utcai Általános Iskola iratai {XXVI.129;144} fm Makói Görög Katolikus Elemi Népiskola iratai fm 9

10 142.4.Makói Külterületi Állami Elemi Népiskolák Igazgatóságának iratai fm Makói Ortodox Izraelita Elemi Népiskola iratai {XXVI.124} fm Makói Bartók Béla Általános Iskola iratai a/ Jegyzőkönyvek fm b/ Iskolai iratok fm c/ Zeneiskolai iratok fm d/ Mezőgazdasági továbbképző iratai fm Makói Római Katolikus Elemi Népiskolák iratai fm Makói Farkas Imre Állami Általános Iskola iratai fm Makói Kun Béla Állami Általános Iskola iratai {XXVI.127} fm Földeáki Római Katolikus Leány Elemi Népiskola iratai fm Földeáki Református Elemi Népiskola iratai fm Földeák Községi majd Állami Elemi Népiskola iratai {XXVI.115} fm Magyarcsanádi Egyházi Népiskolák iratai fm Kövegyi Általános iskola iratai fm Nagykirályhegyesi Általános Iskola iratai fm Maroslelei Általános Iskola iratai {XXVI.131} fm Nagylaki Általános Iskola iratai {XXVI.139} fm Nagymajlát (Nagyér) Református Egyházi Népiskola iratai fm Óföldeáki Lajos Állami Elemi Népiskola iratai fm Makói Széchenyi István Általános Iskola iratai {XXVI.130;142;143} fm Ferencszállási Általános Iskola iratai fm Pitvarosi Általános Iskola iratai {XXVI.139} fm Püspöklelei Római Katolikus Népiskola iratai fm Püspöklele-Sándormajori Uradalmi Népiskola iratai fm Nagykopáncsi Római Katolikus Elemi Népiskola iratai fm Püspöklelei Református Elemi Népiskola iratai fm 10

11 Alapfokú szakiskolák Makói M.Ü.M Sz. Iparitanuló Intézet {VIII.53} fm Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények Óvodák iratai a/ Magyarcsanádi Napköziotthonos Óvoda iratai fm b/ Makói Dózsa György utcai Óvoda iratai fm Tudományos és népművelő intézmények Makói Juhász Lajos Közkönyvtár iratai fm CsML Makói Levéltárának iratai {XXXIV.1.} fm Egészségügyi intézmények Makói Tüdőgondozó Intézet iratai fm Makói Szociális otthon iratai fm Óföldeáki Szociális Otthon iratai fm 11

12 IX. TESTÜLETEK Ipari és kereskedelmi testületek 1.4.Apátfalvi Takács Céh iratai fm 3.4.Makói Cserzővargák és Magyar-Német Cserzővargák Céhe iratai fm Makói Csizmadia Ipartestület iratai {IX.212} fm Makói Első Általános Ipartestület iratai {IX.213} fm Makó- és Vidéke Ipartestület iratai {IX.214} fm Csanádpalotai Ipartestület iratai {IX.206} fm Kiszombori Ipartestület iratai {IX.249} fm A Makói Hagymakereskedők Adóközösségének iratai {XXVII.118} 0.02 fm Mezőgazdasági testületek Rákosi Legeltetési Bizottság iratai {XXVII.230} 0.08 fm Szárazéri Tisza-szabályozási Társulat Makó) iratai fm Makó Városi Víziközmű Társulat iratai fm Társadalom-jóléti köztestületek Országos Társadalombiztosító Intézet Makói Kirendeltsége iratai {IX.246,XXVII.119} fm Makói Kerületi Munkásbiztosító Pénztár iratai {IX.247} fm 12

13 X. EGYESÜLETEK, (TÖMEG)SZERVEZETEK, PÁRTOK Politikai pártok és politikai célú társulások 2.4.Hazafias Népfront Városi Bizottsága iratai {XXVIII.2} fm 3.4.Magyar Úttörők Szövetsége Makó Városi Bizottsága iratai {XXVIII.3.} fm 5.4.Szociáldemokrata Párt Makói Szervezete iratai fm Kulturális, népművelő és sportegyesületek 52.4.Makói Kaszinó iratai {X.236} fm 53.4.Első Makói Kisdedóvó Egylet iratai {X.280} fm 54.4.Makó Város Állandó Műkedvelő Társulatának iratai fm Szakmai és gazdasági jellegű egyesületek Makói Közalkalmazottak Beszerzési Csoportja iratai fm Apátfalvi Gazdakör iratai {X.239} fm KIOSZ Makói Helyi Csoportja iratai {XXVIII.32} fm Egyéb egyesületek József Királyi Főherceg Szanatórium Egyesület Makói Fiókja iratai fm Országos Stefánia Szövetség és jogutódja, az Országos Egészségvédelmi Szövetség iratai fm Apátfalvi Temetkezési Biztosítási Egyesület iratai fm Makói Iparosok Temetkezési Egyleteinek iratai fm Makói gyámegyletek iratai fm 13

14 XI. GAZDASÁGI SZERVEK Ipari vállalatok 17.4.Pollák és Schwartz Gőzfűrész és Fatelep iratai fm 21.4.Makó Város Téglagyára iratai fm 28.4.Makói Tóth-malom iratai fm 29.4.Makó Város Hatósági Sütőüzeme iratai fm 32.4.Pitvarosi Emődi és Konczos Malom iratai fm 40.4.Makói Villamostelep iratai fm 41.4.Makó Városi Kosárfonó Üzem iratai fm Kereskedelmi és közlekedési vállalatok Rotter Gyula vaskereskedő iratai fm Hódmezővásárhely-Makó-Nagyszentmiklós Helyi Érdekű Vasút iratai fm Gyurik-féle Temetkezési Vállalat iratai {XI.42} fm Makó Városi Hirdetési Vállalat iratai fm Makói Hagymatermelők Értékesítési Szövetkezete iratai (1939) 0.03 fm Hitel- és biztosításügyi szervek Arad-Csanádi Gazdasági Takarékpénztár iratai Földeáki Takarék- és Hitelszövetkezet iratai fm 0.03 fm Kiszombori Hitelszövetkezet iratai fm Makói Takarékpénztár iratai fm Makói Népbank Rt iratai fm Makói Népjóléti Szövetkezet iratai fm Angol-Magyar Bank Rt (Makói) iratai fm Mező- és erdőgazdasági üzemek Makó Város Szőlőtelepe iratai fm 14

15 Gazdasági szövetkezetek Makói Közöspusztai Gazdaság iratai fm Makói Tehénjárási Gazdaság iratai (1866) fm 15

16 XII. EGYHÁZI SZERVEK 1.4.Makói Református Iskolaszék iratai fm 2.4.Csanádi Püspökség Makói Uradalma iratai {XI.601} a/ Úriszék iratai fm b/ Tisztiszék iratai fm c/ Uradalmi fiskális iratai fm d/ Ügyészi hivatal iratai fm e/ Számadási iratok fm f/ Községi számadási iratok fm 16

17 XIII. CSALÁDOK 1.4.Földeáki Návay család iratai fm 2.4.Nagykászonyi Kászonyi család iratai fm 3.4.Kiszombori Rónay (Oexel) család iratai fm 17

18 XIV. SZEMÉLYEK 11.4.Nagy István iratai fm 13.4.K. Szabó József iratai fm 14.4.Nagy György József iratai {XXXI.1} fm 15.4.Sümeghy Dezső iratai fm 16.4.Gilicze János iratai fm 18

19 XV. GYŰJTEMÉNYEK Tervtár 12.4.Makó Város Tervtára fm 13.4.Járási Hivatal Tervtára fm Kiemelt gyűjtemények 24.4.Pecsétek, pecsétnyomók XIX-XX.sz fm 26.4.Nyomtatványok a/ Plakátok, hirdetmények XIX fm b/ Szabályrendeletek {V.203} XIX-XX.sz fm c/ Iskolai értesítők, évkönyvek XIX-XX.sz fm d/ Meghívók XIX fm e/ Szórólapok XIX-XX.sz fm f/ Postai nyomtatványok XIX-XX.sz fm g/ Számlák, nyugták, váltócédulák XIX-XX.sz fm h/ Régi pénzek, értékpapírok XIX-XX.sz fm i/ Személyi okmányok XIX-XX.sz fm j/ Nyomtatványminták XIX-XX.sz fm k/ Anyakönyvi kivonatok XIX-XX.sz fm 28.4.Zászlók, jelvények XX.sz fm Fényképek 32.4.Mikrofilmek fm 34.4.Fotótár XIX-XX.sz fm Vegyes gyűjtemények 47.4.Kéziratok 0.60 fm 48.4.Napilapok, folyóiratok (1985) fm 49.4.Egyéb adathordozók a/ Anyakönyvek digitális másolatai HDD b/ Videókazetták c/ Hangkazetták Levéltári adattár 53.4.Oktatási kollekciók 0.36 fm 55.4.Tematikus adatgyűjtések a/ Erdei Ferenccel kapcsolatos iratok 0.12 fm b/ Az 1970-es árvízzel kapcsolatos iratok fm 19

20 XIV. A NÉPKÖZTÁRSASÁG ÉS A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG FORRADALMI SZERVEI 51.4.Makói Nemzeti Munkástanács iratai {XIV.401} fm 20

21 XVII. NÉPHATALMI ÉS KÜLÖNLEGES FELADATOKRA ALAKULT BIZOTTSÁGOK 2.4. Makói Nemzeti Bizottság iratai fm Makói Igazoló Bizottság iratai fm Makói Földigénylő Bizottság iratai fm Makó Városi és Járási Népi Ellenőrzési Bizottság iratai {XIV.902} fm 21

22 XXIII. TANÁCSOK MAKÓ JÁRÁSI TANÁCS LEVÉLTÁRA Makói Járási Tanács iratai a/ Tanácsülési jegyzőkönyvek és iratok fm b/ Állandó Bizottságok fm Makói Járási Tanács Végrehajtó Bizottság iratai {XXIII.210} a/ V.B. ülések jegyzőkönyvei fm b/ V.B. elnöki iratok fm Makói Járási Tanács Titkárságának iratai {XXIII.205} a/ Titkárság iratai fm b/ Személyzeti csoport iratai fm Makói Járási Tanács Igazgatási Osztály iratai {XXIII.214,217} fm Makói Járási Tanács Munkaügyi Csoportjának iratai {XXIII.213} (1956) fm Makói Járási Tanács Terv- és Statisztikai Csoportjának iratai {XXIII.207} fm Makói Járási Tanács Pénzügyi Osztály iratai {XXIII.202} fm Makói Járási Tanács Építési, Közlekedési Osztály iratai {XXIII.204} fm Makói Járási Tanács Ipari Csoportjának iratai {XXIII.208} fm Makói Járási Tanács Kereskedelmi Csoportjának iratai {XXIII.209} fm Makói Járási Tanács Mezőgazdasági Osztály iratai {XXIII.206} fm Makói Járási Tanács Begyűjtési és Felvásárlási Csoportjának iratai a/ Begyűjtési csoport iratai fm b/ Felvásárlási csoport iratai {XXIII.218} 0.07 fm Makói Járási Tanács Művelődési Osztály iratai {XXIII.211} fm Makói Járási Tanács Egészségügyi Osztály iratai {XXIII.215} fm Makói Járási Tanács Testnevelési- és Sportbizottságának iratai {XXIII.203} fm Közösen kezelt, 22

23 tételszámos szakigazgatási iratok {XXIII.216} fm VÁROSI TANÁCS LEVÉLTÁRA Makó Városi Tanács iratai a/ Tanácsülési jegyzőkönyvek fm b/ Tanácstagi beszámolók fm c/ Községi tanácsülési jegyzőkönyvek (1976) fm d/ Állandó bizottságok jegyzőkönyvei (1945) fm e / Szakszervezeti Bizottsági iratai fm f/ KISZ bizottság iratai fm g/ Iktató- és mutatókönyvek fm Makó Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága iratai fm Makó Városi Tanács V. B. Titkárságának iratai a/ Általános iratok fm b/ Személyzeti Csoport iratai (1947) fm Makó Városi Tanács V. B. igazgatási szakigazgatási szervének iratai a/ Általános igazgatási iratok fm b/ Gyámügyi iratok fm c/ Lakónyilvántartó könyvek 1.66 fm Makó Városi Tanács V. B. Munkaügyi Csoport iratai fm Makó Városi Tanács V. B. tervgazdálkodási szakigazgatási szervének iratai fm Makó Városi Tanács V. B. pénzügyi szakigazgatási szervének iratai a/ Pénzügyi Osztály iratai (1945) fm b/ Pénzügyi, Terv- és Munkaügyi Osztály iratai fm c/ Költségvetési Csoport iratai fm d/ Adóügyi Csoport iratai fm Makó Városi Tanács V. B. építési, közlekedési, községgazdálkodási szakigazgatási szervének iratai a/ Építési és Közlekedési osztály iratai fm b/ Műszaki Osztály iratai fm c/ Műszaki tervtár (1942) fm d/ Kommunális, Város- és Községgazdálkodási Csoport (1955) 0.36 fm e/ Városgondnokság fm Makó Városi Tanács V. B. ipari szakigazgatási szerv iratai a/ Ipari Csoport iratai fm b/ Termelés-, Ellátásfelügyeleti Osztály iratai fm Makó Városi Tanács V. B. Kereskedelmi Csoport iratai ; fm 23

24 511.4.Makó Városi Tanács V. B. mezőgazdasági szakigazgatási szervének iratai ; fm Makó Városi Tanács V. B. egészségügyi szakigazgatási szervének iratai a/ Egészségügyi Osztály iratai fm b/ Szociálpolitikai Csoport fm c/ Hadigondozási iratok (1945) fm Makó Városi Tanács V. B. művelődési szakigazgatási szervének iratai a/ Oktatási és Népművelési Osztály iratai fm b/ Művelődési Osztály iratai fm Makó Városi Tanács V. B. sportigazgatási iratai fm Közösen kezelt iratok a/ Közösen kezelt iratok fm b/ Közösen kezelt iratok fm KÖZSÉGI TANÁCSOK Ambrózfalva Közégi Tanács iratai fm Apátfalva Községi Tanács iratai fm Csanádalberti Községi Tanács fm Csanád Községi Tanács iratai fm Csanádpalota Községi Tanács iratai fm Ferencszállás Községi Tanács fm Földeák Községi Tanács iratai fm Királyhegyes Községi Tanács fm Kiszombor Községi Tanács iratai fm Klárafalva Községi Tanács iratai fm Kövegy Községi Tanács iratai fm Magyarcsanád Községi Tanács fm Maroslele Községi Tanács iratai fm Nagymajláth/Nagyér Községi Tanács iratai fm Nagylak Községi Tanács iratai fm Óföldeák Községi Tanács iratai fm Pitvaros Községi Tanács iratai fm 24

25 736.4.Rákos Községi Tanács iratai fm 25

26 XXIV. AZ ÁLLAMIGAZGATÁS TERÜLETI SZAKSZERVEI A belügyi igazgatás és rendészet szervei Pénzügyi szakszervek Elhagyott javak kormánybiztosa iratai fm Földeáki Adóhivatal iratai fm Kiszombori Adóhivatal iratai fm Állami Adóhivatal iratai Makói Forgalmi Adóhivatal iratai 1.86 fm 0.56 fm Makói Pénzügyőri Szakasz iratai fm Nagylaki Vámhivatal iratai fm Földművelésügyi szakszervek Makói Városi és Járási Földhivatal iratai fm Makói Városi Járási Állattenyésztési Főfelügyelőség iratai {XXIV.224} 0.30 fm MOSZK Makói Kirendeltségének iratai {XXIV.401} fm MESZÖV Makói Járási Megbízottjának iratai {XXIV.412} fm Földművesszövetkezetek Járási Központja iratai fm Ipari, építőipari, tervgazdasági és területfejlesztési szakszervek Makói Építési és Közmunkaügyi Igazgatóság iratai {XXIV.605} fm Oktatási, közművelődési és sport szakszervek A Makói Közoktatásügyi Bizottság iratai {XXIV.506} fm Közellátási szakigazgatási szervek Országos Közellátási Jegyközpont Makói Kirendeltségének iratai {XXIV.602} fm 26

27 851.4.Makói Járás Begyűjtési Hivatalának iratai {XXIV.614} fm Makói Város Begyűjtési Csoportjának iratai {XXIV.615} fm Népjóléti szakszervek Makói Városi Járási Hadigondozási Tiszt iratai {XXIV.660} fm 27

28 XXV. A JOGSZOLGÁLTATÁS TERÜLETI SZAKSZERVEI Bíróságok és ügyészségek 21.4.Makó Városi Bíróság (Járásbíróság)iratai {XXV.6} a/ Igazgatási ügyek fm b/ Periratok c/ Lajstromok 71.4.Makó Városi Ügyészség iratai {XXV.5} a/ Igazgatási ügyek fm b/ Büntető ügyek fm c/ Vegyes ügyek fm d/ Polgári ügyek fm e/ Nyomozás felügyelet fm f/ Általános felügyelet fm 28

29 XXIX.VÁLLALATOK Ipari vállalatok 16.4.A Makói Malom iratai fm 18.4.A Pitvarosi Malom iratai fm 19.4.Makói Vegyesipari Javító Vállalat iratai fm Kereskedelmi és idegenforgalmi vállalatok Makó és Környéke Kiskereskedelmi Vállalat iratai {XXIX.108} fm Terményforgalmi Nemzeti Vállalat Makói Kirendeltségének iratai {XXIX.115} 0.03 fm Hitel- és biztosításügyi szervek Állami Biztosító Makói Fiókja iratai {XXIX.210} fm Magyar Nemzeti Bank Makói Fiókja iratai {XXIX.218} fm Mezőgazdasági és erdőgazdasági üzemek Óföldeáki Gépállomás iratai {XXIX.631} fm Makói Gépállomás iratai {XXIX.671} fm Nagykirályhegyesi Gépállomás iratai {XXIX.672} fm 29

30 XXX. SZÖVETKEZETEK Kisipari szövetkezetek 1.4.A Makói Cipőipari Szövetkezet iratai fm 2.4.Makói Bőripari Szövetkezet fm 3.4.Makói Vas és Fémipari Szövetkezet {XXX.45} fm 4.4.Makói Elektronikai Kisszövetkezet iratai fm Kereskedelmi jellegű szövetkezetek Apátfalvi ÁFÉSZ iratai {XXX.5} fm Csanádpalotai Földműves-szövetkezet iratai {XXX.11} fm Földeáki ÁFÉSZ iratai {XXX.4} fm Igási úti Fogyasztási Szövetkezet iratai {XXX.14} fm Királyhegyesi Földműves-szövetkezet iratai {XXIX;118;XXX.9} fm Kiszombori ÁFÉSZ iratai {XXX.16} fm Magyarcsanádi ÁFÉSZ iratai {XXX.6} fm Makói Földműves-szövetkezet (ÁFÉSZ)iratai {XXIX.109;XXX.7} fm Makói Parasztok Szövetkezetének iratai {XXIX.116,XXX.17.} fm Makó és Vidéke Hagymatermelő és Értékesítő Szövetkezet iratai {XXIX.117} fm Mezőgazdasági Szövetkezeti Központ Makói Kirendeltségének iratai {XXX.111} fm Maroslelei Földműves-szövetkezet iratai {XXX.10} fm Nagylaki Földműves-szövetkezet {XXX.8} fm Óföldeáki ÁFÉSZ iratai {XXX.15} fm Pitvarosi Földműves-szövetkezet iratai {XXX.12} fm Rákosi Földműves-szövetkezet iratai {XXX.13} fm 30

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2015. április 20. IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK 1 1872-1949-ig terjedő

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2016. május 10. Tartalom Fondfőcsoport Fondfőscsoport Oldalszám száma

Részletesebben

Létszám és erőforrás

Létszám és erőforrás Létszám és erőforrás Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban Saját erőforrás összesen Külső szolgáltató Külső erőforrás összesen Erőforrás összesen Adminisztratív személyzet terv tény terv tény terv

Részletesebben

XXIII. Tanácsok (1884 ) 1950 1990 ( 1996) 6 276,21 fm

XXIII. Tanácsok (1884 ) 1950 1990 ( 1996) 6 276,21 fm XXIII. Tanácsok (1884 ) 1950 1990 ( 1996) 6 276,21 fm K 1 Pest Megyei Tanács iratai 1950 1990 5,20 fm a) Jegyzőkönyvek 1950 1990 5,20 fm K 2 Pest Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága iratai 1950 1990 24,20

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE 2009. december 31. V. MEZŐVÁROSOK, 1848-TÓL RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSOK, 1929-TŐL MEGYEI VÁROSOK LEVÉLTÁRAI CSONGRÁD VÁROS LEVÉLTÁRA

Részletesebben

5. rész-ajánlattételi terület Csongrád megye

5. rész-ajánlattételi terület Csongrád megye Községnév Fekvésnév terhek 1 1 CSANÁDPALOTA kül 88 88 243797 48706 3 13 igen 0 4 1 0 0 Makói Járási Hivatal Földhivatali Osztály 1 16303 81605 1 1 CSANÁDPALOTA kül 114 31 49464 20033 2 6 igen 0 2 0 0 0

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZENTES

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZENTES A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZENTES FEUDÁLIS- ÉS KAPITALISTA KOR IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK Csongrád Vármegye Levéltára A) Feudális kor B) Kapitalista kor V. MEZİVÁROSOK, 1848-TÓL

Részletesebben

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm A levéltári anyag feldolgozottsága a 23. dec. 31-én A fondfőcsoport Ssz. Száma Megnevezése Előző évi rendezett fm Előző évi rendezetlen fm Tárgyévi rendezetlen fm Rendezett fm alapszinten középszinten

Részletesebben

V. 1065. Kőröstetétlen község iratai 1948-1950

V. 1065. Kőröstetétlen község iratai 1948-1950 Terjedelem: 1,24 fm, 7 doboz (0,95 fm), 9 kötet (0,29 fm), 16 raktári egység Raktári hely: Mester utca, fszt. raktár, 117. állvány, 20-22. polc D) Népi demokratikus kori iratok a) Képviselő-testületi iratok

Részletesebben

V. 1154. Váckisújfalui körjegyzőség iratai 1838-1950

V. 1154. Váckisújfalui körjegyzőség iratai 1838-1950 V. 54. 838 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 52 állvány, 3. polc Körjegyzőség közös anyaga 946 D/ Népi demokratikus kori iratok b/ Elöljárósági iratok 946,70 fm Váckisújfalu község 838 A/ Feudális

Részletesebben

V. 1073. Mende nagyközség iratai 1921-1950 /-1954/

V. 1073. Mende nagyközség iratai 1921-1950 /-1954/ 1921- /-1954/ Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 138. állvány, 11-16. polc C/ Polgári kori iratok 1921-1930 a/ Képviselő-testületi iratok 1921-1930 0,03 fm D/ Népi demokratikus kori iratok /1941-/

Részletesebben

V. 1029. Dunabogdány nagyközség iratai 1817-1950

V. 1029. Dunabogdány nagyközség iratai 1817-1950 Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 115. állvány 16. polc-116. állvány, 2. polc A/ Feudális kori iratok 1817 1834 a/ Közhirdetményi jegyzőkönyv 1817 1834 0,01 fm B/ Polgári kori iratok 1854 b/ Elöljárósági

Részletesebben

XXiii. tanácsok XXiii. tanácsok veszprém Megye tanácsának iratai 1950 1990 13,69 ifm

XXiii. tanácsok XXiii. tanácsok veszprém Megye tanácsának iratai 1950 1990 13,69 ifm XXIII. Tanácsok Megyei tanács 1 Veszprém Megye Tanácsának iratai 1950 1990 13,69 ifm a Tanácsülési jegyzőkönyvek 1950 1990 2,86 b Tanácsülési iratok 1957 1959 0,03 c Elnökök, elnökhelyettesek és bizottságok

Részletesebben

V. 1047. Gyömrő nagyközség iratai 1899-1950

V. 1047. Gyömrő nagyközség iratai 1899-1950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 136. állvány, 1-8. polc C/ Polgári kori iratok 1899-1944 a/ Képviselő-testületi iratok 1899-1944 0,25 fm b/ Elöljárósági iratok 1926-1944 2,46 fm c/ Községi bíráskodás

Részletesebben

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 Terjedelem: 19,81 fm (ebből kötet 1,00 fm), 172 doboz, Raktári helye: 25 kötet, 3 csomó, 200 rakt.e. a/ Elnöki iratok -1897 0,10 fm

Részletesebben

V. 1109. Solymár nagyközség iratai 1834-1949

V. 1109. Solymár nagyközség iratai 1834-1949 V. 09. 834- Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 45. állvány, 3-6. polc A/a Képviselő-testületi iratok 834-848 /-853/ 0,05 fm B/a Képviselő-testületi iratok 852-854 0,04 fm C/a Képviselő-testületi iratok

Részletesebben

V. 1044. Gödöllő nagyközség iratai 1902-1950

V. 1044. Gödöllő nagyközség iratai 1902-1950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 135. állvány, 2-9. polc C/ Polgári kori iratok 1902-1944 a/ Képviselő-testületi iratok 1922-1933 0,18 fm b/ Elöljárósági iratok 1902-1944 2,34 fm d/ Adókezelési és

Részletesebben

FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK

FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK Hódmezővásárhely 2015 Összeállította: Makó Imre Lezárva: 2015. január XXVI. Intézetek, intézmények IV. Törvényhatósági

Részletesebben

ÁLLAMI LEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA FIÓKLEVÉLTÁR KÖRMÖCBÁNYA ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI - POBOČKA KREMNICA

ÁLLAMI LEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA FIÓKLEVÉLTÁR KÖRMÖCBÁNYA ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI - POBOČKA KREMNICA ÁLLAMI LEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA FIÓKLEVÉLTÁR KÖRMÖCBÁNYA ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI - POBOČKA KREMNICA Cím : ČSA 951/82 967 01 Kremnica /Körmöcbánya/ Telefon : ++ 421 45 674 25 08 Fax: + + 421 45

Részletesebben

V. 1017. Budaörs nagyközség iratai 1780-1950

V. 1017. Budaörs nagyközség iratai 1780-1950 Raktári helye: Mester utca, 1 em. raktár, 131. állvány, 3-12. polc A/ Feudális kori iratok 1780-1847 0,15 fm B/ Polgári kori iratok 1849-1871 0,30 fm C/ Polgári kori iratok 1872-1944 a/ Képviselő-testületi

Részletesebben

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ REPERTÓRIUM A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI FIÓKLEVÉLTÁR IRATAIHOZ CÍMŰ KIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSE

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ REPERTÓRIUM A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI FIÓKLEVÉLTÁR IRATAIHOZ CÍMŰ KIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSE PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ REPERTÓRIUM A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI FIÓKLEVÉLTÁR IRATAIHOZ CÍMŰ KIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSE Pályázati azonosító: 204190/00012 A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Hajdúböszörményi Fióklevéltárának iratanyagáról

Részletesebben

V. 1063. Kóka nagyközség iratai 1887-1950

V. 1063. Kóka nagyközség iratai 1887-1950 18871950 Raktári hely: Mester utca, I. emelet, 138. állvány, 57. polc C) Polgári kori iratok 18871944 (1948) a) Képviselőtestületi iratok 19191931 0,07 fm b) Elöljárósági közigazgatási iratok 18871944

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

BEVEZETŐ. A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950)

BEVEZETŐ. A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950) BEVEZETŐ A magyarországi németek történetének levéltári forrásai (1670-1950) A kutatás célja A mai magyarországi önkormányzati levéltárakban található azon fondok és állagok mutatójának és rövid ismertetésének

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Intézményazonosító: 11272 Az

Részletesebben

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK V. 1817. BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 f. állag terjedelme: 21 doboz = 2,310 ifm 26

Részletesebben

V. 1004. Alberti nagyközség iratai 1814-1950 /-1960/

V. 1004. Alberti nagyközség iratai 1814-1950 /-1960/ Terjedelem: 9,86 fm, 54 doboz /6,76 fm/, 103 kötet /2,63 fm/, 22 füzet, 1 lap /0,47 fm/, 180 raktári egység Raktári hely: Nagykőrös, 33. terem, 56-68. polc A/ Feudális kori iratok 1814-1850 2 kötet, /0,07fm/,

Részletesebben

XXIV. A központi államigazgatás területi szervei. Belügyi igazgatási és rendészeti szervek

XXIV. A központi államigazgatás területi szervei. Belügyi igazgatási és rendészeti szervek XXIV. A központi államigazgatás területi szervei Belügyi igazgatási és rendészeti szervek 1 A Népgondozó Hivatal pápai és devecseri kirendeltségének iratai 1945 1946 0,03 ifm 11 A Veszprém megyei Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Csongrád megye 2012.augusztus hónap. Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás

Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Csongrád megye 2012.augusztus hónap. Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Csongrád megye 2012.augusztus hónap Csongrád kerület, I. ügyeleti körzet: Csongrád augusztus 3. augusztus 6. Dr. Lovászi Zsolt Tel.:

Részletesebben

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Ellenőrzési tervjavaslat 2014. évi belső ellenőrzési terv Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja:

Részletesebben

V. 1165. Zsámbok nagyközség iratai 1913, 1927-1950

V. 1165. Zsámbok nagyközség iratai 1913, 1927-1950 V. 65. 93, 927950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 53. állvány, 46. polc C/ Polgári kori iratok 93, 927944 a/ Képviselőtestületi iratok 92794 0,09 fm b/ Elöljárósági iratok 93, 940944 0,20 fm D/

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 1946 1967 15,13 ifm I. Ajkai szeretetotthon iratai 1. doboz 1. Levelezés 1950 1960 2. SZTK iratok és fizetési jegyzékek 1956 1960 3. Gyermekfelvételi

Részletesebben

V. 1059. Kerepes nagyközség iratai 1890-1950

V. 1059. Kerepes nagyközség iratai 1890-1950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet. 137. állvány, 14-17. polc C/a 1890-1943 /1945-1950/ 0,35 fm C/b 1910-1944 0,80 fm C/d 1914-1944 /-1950/ 0,04 fm D/a /1943-/ 1945-1950 0,04 fm D/b 1945-1950 1,67 fm

Részletesebben

601. fond: Abádszalók nagyközség iratai

601. fond: Abádszalók nagyközség iratai 601. fond: Abádszalók nagyközség iratai V 601. 1. Képviselıtestületi közgyülési jegyzıkönyv 1897-1902 V 601. 2. Közgyülési jegyzıkönyv 1902-1907 V 601. 3. Közgyülési jegyzıkönyv 1913-1917 Mutatóval A-Z

Részletesebben

MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 MNL Nógrád Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Nemzeti Levéltár Intézményazonosító: 113385 Az adatszolgáltató

Részletesebben

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzi tervjavaslat i belső ellenőrzi terv Ellenőrzi tervet megalapozó elemz címe, időpontja sor szám Ellenőrzi tervet megalapozó kockázat elemz címe, időpontja: Kockázatelemz

Részletesebben

V. 1159. Vasad nagyközség iratai 1926-1950

V. 1159. Vasad nagyközség iratai 1926-1950 V. 59. 926950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 52. állvány, 6. polc C/ Polgári kori iratok 926944 a/ Képviselőtestületi iratok 926944 0,09 fm b/ Elöljárósági iratok 937944,0 fm D/ Népi demokratikus

Részletesebben

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949)

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949) Raktári helye: Nagykőrös, vk. terem, 76-77. polc a) Igazgatótanácsi és tanárszéki jegyzőkönyvek 1904-1947 0,12 fm b) Ügyviteli iratok 1889-1948 (-1949) 0,14 fm c) Anyakönyvek 1865-1946 0,14 fm d) Évkönyvek

Részletesebben

V. 1133. Tápiószecső nagyközség iratai 1945-1950

V. 1133. Tápiószecső nagyközség iratai 1945-1950 V. 33. 945 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 46. állvány, 82. polc D/ Népi demokratikus kori iratok 945 a/ Képviselőtestületi iratok 945 0,08 fm b/ Elöljárósági iratok 945 3,30 fm d/ Adókezelési és

Részletesebben

Levéltári intézmények 2008. évi adatai

Levéltári intézmények 2008. évi adatai Az adatszolgáltatás a 300/2007.(XI.9.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1446/08. Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

XVI. 3 Adóhivatalok BESZTERCEBÁNYAI ADÓHIVATAL 1906-1949 17,7 ifm BREZNÓBÁNYAI ADÓHIVATAL 1909-1951 50,9 ifm Levéltári leltár

XVI. 3 Adóhivatalok BESZTERCEBÁNYAI ADÓHIVATAL 1906-1949 17,7 ifm BREZNÓBÁNYAI ADÓHIVATAL 1909-1951 50,9 ifm Levéltári leltár ÁLLAMI LEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA-FIÓKLEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI-POBOČKA BANSKÁ BYSTRICA Cím: Komenského 26 974 00 Banská Bystrica telefonszám : ++421 48 412 48 46 titkárság-

Részletesebben

V. 1092. Perőcsény nagyközség iratai 1878-1950

V. 1092. Perőcsény nagyközség iratai 1878-1950 V. 092. 878-950 Raktári helye: Mester utca, földszint, 2. állvány, 5-7. polc C/ Polgári kori iratok 878-944 a/ Képviselő-testületi iratok 930-936 0,02 fm d/ Adókezelési és tulajdon- 878-944 0,0 fm nyilvántartási

Részletesebben

V. 1125. Táborfalva nagyközség iratai 1 1949-1950

V. 1125. Táborfalva nagyközség iratai 1 1949-1950 V. 25. Táborfalva nagyközség iratai 949 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 45. állvány, 3. polc D/ Népi demokratikus kori iratok a/ Képviselőtestületi iratok 949 0,0 fm b/ Elöljárósági iratok 949 0,70

Részletesebben

SÁRVÁR IRATAI a/ SÁRVÁR NAGYKÖZSÉG IRATAI

SÁRVÁR IRATAI a/ SÁRVÁR NAGYKÖZSÉG IRATAI MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY V.K.68.a. SÁRVÁR IRATAI a/ SÁRVÁR NAGYKÖZSÉG IRATAI 1869-1950 (1950-1971) db (0,12) doboz = ifm 89 db csomó = ifm 222 db kötet = ifm Összesen:

Részletesebben

V. 1027. Domony nagyközség iratai 1924-1950 /-1952/

V. 1027. Domony nagyközség iratai 1924-1950 /-1952/ 1924- /-1952/ Raktári helye: Mester utca, 1. em. raktár, 132. állvány, 9-11. polc C/ Polgári kori iratok 1924-1944 a/ Képviselő-testületi iratok 1924-1944 0,07 fm D/ Népi demokratikus kori iratok 1945-

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Adatgyűjtő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY STATISZTIKAI OSZTÁLY 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. Levélcím: 1884 Budapest Pf.: 1. Az adatszolgáltatás a 229/2006.(XI.20.)

Részletesebben

állagjegyzék ~ 2004 ~ SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA

állagjegyzék ~ 2004 ~ SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA Fondés állagjegyzék ~ 2004 ~ SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA SZÉKESFEHÉRVÁR, 2004 BEVEZETÕ Székesfehérvár Megyei Jogú Város a rendszerváltozást követõen az országban elsõként hozta létre önálló

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED Feudális- és kapitalista kor IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK CSANÁD VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA. A) Feudális kor CSANÁD VÁRMEGYE

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

V. 1143. Tököl nagyközség iratai 1787, 1839-1950

V. 1143. Tököl nagyközség iratai 1787, 1839-1950 Raktári hely: Mester utca, I. emelet, 149. állvány, 4-6. polc A/ Feudális kori iratok b/ Elöljárósági iratok 1787, 1839-1847 0,10 fm B/ Polgári kori iratok 1 a/ Képviselő-testületi iratok 1848-1855 0,10

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA FONDJEGYZÉK

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA FONDJEGYZÉK MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR BARANYA MEGYEI LEVÉLTÁRA 2016. 01. 04-ei állapot Tartalomjegyzék IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK...5 BARANYA VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA...5 Az 1848-ig terjedő

Részletesebben

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai

2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 2.e. fond Konventi Missziói és Diakóniai Bizottság iratai 1885 1950 (1953) 15 ifm 1. doboz A Református Egyház Konventi Missziói Bizottsága: missziói ügyek, 2. doboz a. Missziói b. Missziói nyomtatványok

Részletesebben

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 110. állvány, 2. polc-111. állvány, 16. polc a/ Elnöki iratok 1910-1931 0,11 fm b/ Közigazgatási

Részletesebben

Politikai pártok és ilyen célú társulások

Politikai pártok és ilyen célú társulások X. Egyesületek Politikai pártok és ilyen célú társulások 1 A NEP Csetényi Szervezetének iratai 1934 1935 0,01 ifm 401 Az MDP Veszprém Megyei Tanácsi Szervezetének iratai 1954 0,01 402 Az MDP Fenyőfői Szervezetének

Részletesebben

Alapító Okirat 1. A költségvetési szerv

Alapító Okirat 1. A költségvetési szerv Alapító Okirat 1 (..) települések Képviselő-testületei a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 41. -ában foglalt felhatalmazás alapján az 1997. évi CXXXV. Törvény 16. -a alapján, az államháztartásról

Részletesebben

IV. 449. A Váci járás főszolgabírájának iratai (1884-)1898-1944

IV. 449. A Váci járás főszolgabírájának iratai (1884-)1898-1944 IV. 449. A Váci járás főszolgabírájának iratai (1884-)1898-1944 a/ Elnöki /bizalmas/ iratok 1898-1924 0,10 fm b/ Általános iratok /1884-/ 1898-1944 70,25 fm c/ Kihágási iratok 1898-1929 1,94 fm d/ Katonai

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA. Gósz Zoltán hivatalvezető. Földügyi Napok Békéscsaba, november

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA. Gósz Zoltán hivatalvezető. Földügyi Napok Békéscsaba, november Mi újság a szomszédban? (Csongrád megyei helyzetkép) Gósz Zoltán hivatalvezető Alig több, mint egy év telt el azóta, hogy a járási rendszer létrejöttével kapcsolatos első szakmai benyomásainkat itt Békéscsabán

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/339-1/2015/I. Ea: Paksi Pauletta Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

XXI. 501. A Szobi járás főjegyzőjének iratai 1945-1950 (1957) a/ A Szobi Főjegyzői Hivatal iratai 1945-1950 (1957) 5,38 fm

XXI. 501. A Szobi járás főjegyzőjének iratai 1945-1950 (1957) a/ A Szobi Főjegyzői Hivatal iratai 1945-1950 (1957) 5,38 fm XXI. 501. A Szobi járás főjegyzőjének iratai 1945-1950 (1957) A Szobi járás Főjegyzősége 1945-1950-ig működött, kirendeltségeit Nagymarosra és Vámosmikolára telepítették, -től központi székhelye Szobra

Részletesebben

V. 1019. Ceglédbercel nagyközség iratai /1804-/ 1903-1950 /-1961/

V. 1019. Ceglédbercel nagyközség iratai /1804-/ 1903-1950 /-1961/ Raktári hely: Nagykőrös, 33. raktár, 126-135. polc A/ Feudális kori iratok d/ Népesség összeírás 1804 0,01 fm C/ Polgári kori iratok 1903-1944 /-1957/ a/ Képviselő-testületi iratok 1903-1944 /-1945/ 0,30

Részletesebben

XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye g) Still Ferenc iratai (1918 ) , é. n.

XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye g) Still Ferenc iratai (1918 ) , é. n. XIV. 1 Személyi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1800 2005 g) Still Ferenc iratai (1918 ) 1922 1990, é. n. Still Ferenc (Vác, 1919. aug. 6 Vác, 2010. jún. 15.), szülei: id. Still Ferenc ácssegéd

Részletesebben

V. 1031. Dunakeszi nagyközség iratai 1892-1950 (-1956)

V. 1031. Dunakeszi nagyközség iratai 1892-1950 (-1956) V. 03. Dunakeszi nagyközség iratai 892-950 (-956) Terjedelem: 9,9 fm, 70 doboz /7,67 fm/, 87 kötet /2,6 fm/, 2 csomó /0,08 fm/, 59 rakt. e. Raktári hely: Mester utca, fszt. 6. állvány, 3-7. polc C) Polgári

Részletesebben

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005)

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) XV. 37 Digitális másolatok levéltári gyűjteménye 2002 b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) Terjedelem: 0,48 fm (+0,29 fm másolat), 48 tok (+29 tok másolat), 48 raktári

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/81/2013/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: 2013.i Belső Ellenőrzési Terv módosítása Melléklet: 1 db módosított

Részletesebben

Szegedi HTP esetszámai: 1031

Szegedi HTP esetszámai: 1031 1. számú melléklet Tűzoltósági szakterület 2016. évi tevékenysége műszaki mentés; 465 Szegedi HTP esetszámai: 1031 ; tűzeset; 566 1. a) diagram: Szegedi HTP esetszámai 1. b) diagram: Szegedi HTP beavatkozás

Részletesebben

IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK BARANYA VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA

IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK BARANYA VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK BARANYA VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA Az 1848-ig terjedő korszak IV.1 Baranya Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai 1695-1869 (1912) 104,69 fm R a) Közgyűlési

Részletesebben

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com Sorszám: Csapat NBI/B Keleti csoport Nıi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I. Forduló szeptember 12. II. Forduló szeptember 19. III. Forduló október 3. IV. Forduló október 10. www.worldhandball.com

Részletesebben

AKTUÁLIS VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3

AKTUÁLIS VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 AKTUÁLIS VÍZ- ÉS 1. AMBRÓZFALVA 2. ALMÁSKAMARÁS 3. 4. 12. APÁTFALVA ÁRPÁDHALOM 5. ÁSOTTHALOM 6. BATTONYA 7. BÉKÉS 8. BÉKÉSCSABA 9. 10. 11. BÉKÉSSÁMSON BÉKÉSSZENTANDRÁS BÉLMEGYER BIHARUGRA 13. BORDÁNY 14.

Részletesebben

MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2013

MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2013 MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2013 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Nemzeti Levéltár Intézményazonosító: 10103378 Az adatszolgáltató székhelye:

Részletesebben

XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm

XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm XXVI. Intézetek, intézmények (1872 ) 1945 2008 214,76 fm N 2 Nagykőrösi Állami Tanítóképző Intézet iratai 1948 1957 0,38 fm N 51 Nagykőrösi Állami Arany János Gimnázium iratai 1948 1967 2,60 fm K 52 Ráckevei

Részletesebben

V. 1106. Püspökszilágy nagyközség iratai 1879-1950

V. 1106. Püspökszilágy nagyközség iratai 1879-1950 V. 06. 879 Raktári helye: Mester utca, földszint, 55. állvány, 57. polc C/ Polgári kori iratok 879944 // a/ Képviselőtestületi iratok 879944 // 0,38 fm d/ Adóügyi és tulajdon 883, 93, 929939 0,3 fm nyilvántartási

Részletesebben

KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS

KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS TELEPÜLÉS OM KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS Ambrózfalva 039539 Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ambrózfalvi 039539 Pitvarosi

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele. 7/2012.(II.14.) szám. Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele. 7/2012.(II.14.) szám. Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele 7/2012.(II.14.) szám Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása H a t á r o z a t Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Salgótarján

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950 Terjedelme: 76 doboz = 9,12 ifm Helyrajzi jelzete: Tárgyi csomók:

Részletesebben

Makói Járás TELEPÜLÉS OM KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS

Makói Járás TELEPÜLÉS OM KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS Ambrózfalvi 6916 Ambrózfalva, Dózsa Gy. u. 51. Ambrózfalva Apátfalva 201360 Apátfalvi Dózsa György Általános 6931 Apátfalva, Hunyadi u. 22. Csanádalberti Csanádalberti 6915 Csanádalberti, Fő út 38/A Csanádpalota

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-453/29 Üi.: Kalmár Endre Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Belső tervezése, 21. évi belső i terv Melléklet: 6

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2.-53/08 Üi.: Antal János Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete bmj MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Közösségi közlekedés fejlesztése a Makói

Részletesebben

233. fond: Jászberény Járási Tanács Végrehajtó Bizottság Építési, Közlekedési, Vízügyi majd Mőszaki Osztályának iratai

233. fond: Jászberény Járási Tanács Végrehajtó Bizottság Építési, Közlekedési, Vízügyi majd Mőszaki Osztályának iratai XXIII 233. fond: Jászberény Járási Tanács Végrehajtó Bizottság Építési, Közlekedési, Vízügyi majd Mőszaki Osztályának iratai Fondfı csop Fond Doboz sz. Állag Cím Évkör Jelzet XXIII 233. 1. Közigazgatási

Részletesebben

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(III.12.)önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás rendjéről szóló 12/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évi munkahelyteremtő támogatásról

Tájékoztató a 2014. évi munkahelyteremtő támogatásról Tájékoztató a 2014. évi munkahelyteremtő támogatásról A Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2014. évi központi keretéből idén 13 milliárd Ft támogatási keretösszeggel hirdette meg

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Dunakeszi Város Polgármesterétől M E G H Í V Ó Dunakeszi Város Képviselő-testületének 2012. évi tizenharmadik ülését 2012. szeptember 27.-én 15 órakor összehívom Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Barna Károly Tárgy: Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Iktatószám: 500-8/2015/U1 Melléklet:

Részletesebben

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása Összefoglaló tájékoztatás visszavonása A Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje

Részletesebben

Tájékoztató az NFA 2012-KKV kódjelű, a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására

Tájékoztató az NFA 2012-KKV kódjelű, a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására Tájékoztató az NFA 202-KKV kódjelű, a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 202. évi központi keretéből

Részletesebben

Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez

Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez Gazdaság I. táblázat: A Közép-magyarországi régió, és gazdasági fejlettsége országos összehasonlításban KözépMagyarország 1998- - GDP működő vállalkozás GDP

Részletesebben

2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK MELLÉKLETEI 2. számú melléklet ÉPÍTÉSHATÓSÁGI IRODA Iktatott ügyiratok száma: főszám: alszám: összesen: Kiküldött levelek, határozatok száma XII. 19 -ig:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke.

A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. A Pécsi Tudományegyetem Levéltárának fond- és állagjegyzéke. VIII. Tanintézetek, intézmények 1. A Pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem iratai (1837-) 1914-1923 (-1935), 5,48 ifm a. A Rektori

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090/13 mell. E-mail: phkiszombor@vnet.

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090/13 mell. E-mail: phkiszombor@vnet. Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090/13 mell. E-mail: phkiszombor@vnet.hu Ügyiratszám: 22-179/2013. Tárgy: Helyi adórendeletek felülvizsgálata

Részletesebben

V. 377. Szentendre Város Számvevőségének iratai 1893-1944 /-1945/

V. 377. Szentendre Város Számvevőségének iratai 1893-1944 /-1945/ V. 377. Szentendre Város Számvevőségének iratai 1893-1944 /-1945/ Terjedelem: 4,56 fm, 11 doboz /1,21 fm/, 115 kötet /3,33 fm/, 1 csomó /0,02 fm/, 127 rakt. e. Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár,

Részletesebben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben 17* TÁBLÁK I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben II II. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben III. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben Ill IV IV. t. Makkay : Az újkenézi kelta lelet

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Egészségbiztosítási Pénztár iratai 1959-2000 XXIV.1021. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 64 kisdoboz 18 kötet 2 csomó Kötetek: 1,00 ifm Csomók: 0,40

Részletesebben

EGY LAPPAL MÁSOK ELŐTT

EGY LAPPAL MÁSOK ELŐTT EGY LAPPAL MÁSOK ELŐTT hatékony hirdetés = szórólap terjesztés Világbajnok lapterjesztés! Tisztelt Ügyfelünk! Cégünk 2007-óta foglalkozik szórólapok postaládába történő terjesztésével. Csongrád, Békés

Részletesebben

V Monor nagyközség iratai

V Monor nagyközség iratai V. 075. Monor nagyközség iratai 903950 Raktári helye: Mester utca, I emelet, 39. állvány,. polc 40. állvány, 5. polc C/ Polgári kori iratok 903944 a/ Képviselőtestületi iratok 9944 0,47 fm b/ Elöljárósági

Részletesebben

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk:

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk: A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk: 1 20. fond: A jogelőd intézmények, illetve az Egyetem (Kar)

Részletesebben