A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR MAKÓI LEVÉLTÁRÁNAK FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR MAKÓI LEVÉLTÁRÁNAK FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE"

Átírás

1 A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR MAKÓI LEVÉLTÁRÁNAK FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ január 5.

2 IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ig terjedő korszak Központi (Makói) Járás Főszolgabírájának majd Főjegyzőjének iratai {XXI.16} 2 a/ Közigazgatási iratok fm b/ Kihágási iratok fm c/ Katonaállítási iratok fm d/ Árvaügyi iratok fm e/ Iparhatósági iratok fm f/ Kigyűjtött iratok fm g/ Hadigondozó Bizottság és a Testnevelési és Népgondozó Kirendeltség iratai fm h/ Választási iratok fm Központi (Makói) Járás Tisztiorvosának iratai{xxi.16} fm Központi Járás Gazdasági Felügyelőjének iratai{xxi.22} fm Nagylaki Járás Főszolgabírájának iratai a/ Közigazgatási iratok fm b/ Kihágási iratok fm c/ Anyakönyvi iratok fm d/ Árvaügyi iratok fm e/ Testnevelési- és Népgondozó Kirendeltség iratai fm 1 LEVÉLTÁRI JELZŐSZÁM: A fondszám után következő szám az un. levéltári jelzőszám, a Csongrád Megyei Levéltárban használt egyedi azonosító. Mivel a CsML decentralizált szervezetű, ezért az egyes fióklevéltárak külön levéltári azonosító számokat használnak azért, hogy az azonos fondszámra besorolt fondok megkülönböztethetőek legyenek. 2 KONKORDANCIA-JEGYZÉK: A régi fondszám a fondnév után zárójelben olvasható. 2

3 V.MEZŐVÁROSOK, RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSOK, KÖZSÉGEK MAKÓ VÁROS LEVÉLTÁRA Az 1848-ig terjedő korszak 1.4. Makó Város Tanácsának iratai {V.101.} a/ Tanácsülési jegyzőkönyvek és iratok (1753) ( fm b/ Mindennapi jegyzőkönyvek (1850) 0.83 fm c/ Körrendeletek jegyzőkönyvei fm d/ Templomok előtti hírdetések (1850) 0.14 fm e/ Népösszeírás fm f/ Bíráskodási iratok (1852) 0.23 fm g/ Közmunka összeírások fm h/ Katonai sorozások (1852) 0.13 fm i/ Makó város és földesura közötti úrbéri per iratai fm j/ Útilevelek jegyzőkönyvei (1852) 0.41 fm k/ Adásvételi jegyzőkönyvek (1851) 0.06 fm l/ Uradalmi fiskális rendeletei fm m/ Adószedői, esküdtbírói és egyéb számadások (1850) fm n/ Marhalevelek jegyzőkönyvei (1850) 0.58 fm o/ Végrendeletek (1872) 0.75 fm p/ Piaci árjegyzékek (1850) 0.02 fm q/ Makó városát régi időktől érdeklő iratok (1849) 0.56 fm 2.4. Makó város árvagondnokainak iratai {V.102.} fm 3.4. II. József féle kataszteri földmérés iratai {V.104.} fm 4.4. Makó Város Legelőbizottmányának iratai {V.105.} fm Az ig terjedő korszak 41.4.Makó Város Tanácsának iratai {V.142.} a/ Elnöki iratok fm b/ Tanácsülési jegyzőkönyvek és iratok fm c/ Közigazgatási iratok fm d/ Mindennapi jegyzőkönyvek fm e/ Körrendeletek jegyzőkönyvei fm f/ Templomok előtti hirdetések jegyzőkönyvei fm g/ Országos Népszámlálási Küldöttség iratai fm h/ Esküdtbírói, adószedői, városgazdai és egyéb számadások fm i/ Bíráskodási iratok fm j/ Közmunka összeírások fm k/ Katonai sorozással kapcsolatos iratok fm l/ Lakosság nyilvántartási iratok fm m/ Városrészek telepítésének iratai (1879) 0.26 fm n/ Bizonyítványok jegyzőkönyvei fm o/ Ingatlanok adásvételéről vezetett jegyzőkönyvek fm p/ Piaci árjegyzékek fm q/ Az úrbéri legelő felosztásával kapcsolatos 3

4 iratok fm r/ Atyafiságos egyezkedések jegyzőkönyvei fm s/ Marhalevelek jegyzőkönyvei (1844) fm 42.4.Makó Város Legelő Bizottmánya iratai {V.143.} (1877) 0.37 fm 43.4.Makó Város Ínségi Bizottmánya iratai {V.145.} fm 44.4.Makó Város Építészeti Bizottmánya iratai {V.146.} fm 45.4.Makó Város Számvizsgáló Bizottmánya Iratai {V.147.} (1876) 0.14 fm 46.4.Makó Város Árvabizottmánya iratai {V.149.} a/ Árvabizottmányi ülések jegyzőkönyvei fm b/ Árvabizottmányi iratok fm c/ Árvapénztári iratok fm 47.4.Makó Város Gyámi Tanácsának iratai {V.150.} fm 48.4.Makó Város Közpénztára iratai {V.151.} a/ Bevételek és kiadások nyilvántartásai fm b/ Bevételi és kiadási bizonylatok fm c/ Vegyes számadások (1873) 0.43 fm 49.4.Makó Város Mérnökének iratai {V.154.} fm 50.4.Makó Város Ügyvédjének iratai {V.156.} fm 51.4.Makó Város Egyesbírájának iratai {V.160.} fm 52.4.Makó város árvagondnokainak Számadásai {V.161.} (1828) fm Az ig terjedő korszak 71.4.Makó Város Képviselő-testületének iratai {V.171;XXII.1.} a/ Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei fm b/ Választmányok, bizottságok, szakosztályok iratai fm 72.4.Makó Város Tanácsának iratai {V.172.} a/ Tanácsülési jegyzőkönyvek fm b/ Elnöki iratok fm c/ Közigazgatási iratok fm d/ Katonai ügyosztály iratai (1864) fm e/ Hírdetési jegyzőkönyvek fm f/ Kihágási iratok fm 73.4.Makói Városparancsnokság iratai {XXII.17.} fm 74.4.Makó Város Központi Választmányának iratai {V.173.} a/ Választmányi iratok és jegyzőkönyvek fm b/ Választói névjegyzékek fm 75.4.Makó Város Igazoló Választmányának 4

5 Iratai {V.174} fm 76.4.Makó Város Választási Bizottságának Iratai {XXII.2.} fm 77.4.Makó Város Polgármesteri Hivatalának iratai {V.186;XXII.3.} a/ Közigazgatási iratok fm b/ Iparhatósági nyilvántartások (1884) (1990) 0.63 fm c/ Makó város testnevelési vezetője iratai fm 78.4.Makó Város Árvaszékének iratai {V.187.} a/ Árvaszéki ülések jegyzőkönyvei fm b/ Árvaszéki iratok (1868) (1949) fm c/ Árvaszéki pénztári nyilvántartások (1868) fm 79.4.Makó Város Közpénztárának iratai {V.188.} a/ Közpénztári iratok fm b/ Kiadási és bevételi nyilvántartások (1951) 9.00 fm c/ Letéti naplók fm 80.4.Makó Város Adóhivatalának iratai {V.189.} a/ Adóhivatali iratok (1951) 9.75 fm b/ Adókönyvek (1950) fm c/ Birtoknyilvántartási iratok (1950) 4.58 fm 81.4.Makó Város Számvevőségének iratai {V.190.} a/ Számvevőségi iratok fm b/ Költségvetés, vagyonleltár fm c/ Számadások (1865) (1950) fm 82.4.Makó Város Főügyészének iratai {V.191.} fm 83.4.Makó Város Tisztiorvosának iratai {V.192.} (1948) 3.44 fm 84.4.Makó Város Mérnökének iratai {V.193.} a/ Igazgatási iratok fm b/ Középítkezések iratai (1948) 2.28 fm c/ Terv- és térképtár (1841) (1949) 2.00 fm 85.4.Makó Város Kapitányi Hivatalának iratai {V.194.} a/ Közigazgatási iratok fm b/ Bűnügyi iratok fm c/ Rendes letéti iratok fm d/ Kihágási iratok fm e/ Munkakönyvek és cselédkönyvek fm 86.4.Makó Város Községi Iskolaszéke iratai {V.201.} fm 87.4.Makó Város Iskolai Törzskönyvvezetőjének iratai {XXII.15.} fm 88.4.Makó Város Anyakönyvi Hivatalának iratai {V.204.} (1952) 1.23 fm 89.4.Makó Város Levéltári Hivatalának iratai {V.207.} (1859) (1948) 2.25 fm 90.4.Makó Város Községi Bíróságának iratai {V.209.} (1946) 0.85 fm 5

6 Községek Ambrózfalva község iratai {V.252.} a/ Önkormányzati iratok fm b/ Közigazgatási iratok (1843) fm Apátfalva község iratai {V.253.} a/ Feudális kori iratok (1853) 0.38 fm b/ Önkormányzati iratok fm c/ Közigazgatási iratok fm Csanádalberti község iratai {V.254.} fm Csanádpalota nagyközség iratai {V.255.} a/ Önkormányzati iratok fm b/ Közigazgatási iratok fm Földeák nagyközség iratai {V.257.} a/ Feudális kori iratok (1852) 0.98 fm b/ Közigazgatási iratok fm Királyhegyes község iratai {V.259.} fm Kiszombor község iratai {V.261.} fm Klárafalva község iratai {V.262.} a/ Önkormányzati iratok fm b/ Közigazgatási iratok fm Kövegy község iratai {V.263.} a/ Önkormányzati iratok fm b/ Közigazgatási iratok fm Magyarcsanád község iratai {V.265.} (1757) fm Nagylak község iratai {V.266.} fm Nagymajlát (Nagyér) község iratai {V.267.} a/ Önkormányzati iratok fm b/ Közigazgatási iratok (1851) fm Pitvaros nagyközség iratai {V.270.} a/ Feudális kori iratok (1858) 0.20 fm b/ Önkormányzati iratok fm c/ Közigazgatási iratok (1952) 6.85 fm d/ Adóügyi iratok (1956) 2.04 fm Püspöklele nagyközség iratai {V.273.} a/ Önkormányzati iratok fm b/ Közigazgatási iratok (1951) 6.52 fm 6

7 VI.AZ ÁLLAMIGAZGATÁS TERÜLETI SZERVEI A belügyi igazgatás és rendészet szervei 2.4. Államrendőrség Makói Kapitányságának iratai fm 9.4. Rendőri Karhatalom Parancsnokság iratai fm A pénzügyigazgatás szakszervei Makói Pénzügyigazgatóság iratai (1948) 8.68 fm Makói Állami Adóhivatal iratai (1949) 2.60 fm Forgalmi Adóhivatal iratai (1950) 0.68 fm Egyéb szakigazgatási szervek Makói Közellátási Felügyelőség iratai fm Makó Városi és Járási Hadigondozási Tiszt iratai fm 7

8 VII. A JOGSZOLGÁLTATÁS TERÜLETI SZERVEI Bíróságok és ügyészségek 6.4. Makó Városi és Járási Bíróság iratai a/ Bírósági iratok fm b/ Telekkönyvi iratok (1971) fm Közjegyzők Makói közjegyzők iratai (1957) 0.30 fm 8

9 VIII. INTÉZETEK, INTÉZMÉNYEK Középfokú oktatási intézmények 51.4.Makói József Attila Gimnázium iratai a/ Gimnáziumi iratok fm b/ Dolgozók gimnáziuma iratai fm 52.4.Makói Návay Lajos Felsőkereskedelemi Iskola iratai fm 54.4.Makói Juhász Gyula Gimnázium és Szakközépiskola iratai {XXVI.51} fm Alapfokú oktatási intézmények Makói Római Katolikus Polgári Fiúiskola iratai fm Makói Zrínyi Ilona Községi Polgári Leányiskola fm Makói Gróf Bethlen István Református Polgári Fiúiskola iratai fm Ambrózfalvi Állami Általános Iskola iratai fm Apátfalvi Dózsa György Állami Általános Iskola iratai {XXVI.103} fm Csanádpalotai Községi Népiskola iratai {XXVI.111} fm Csanádalberti Általános Iskola iratai {XXVI.108} fm Földeáki Eötvös Római Katolikus Fiú Elemi Népiskola iratai fm Királyhegyesi Általános Iskola iratai {XXVI.118} fm Kiszombori Dózsa György Általános Iskola iratai {XXVI.120} fm Magyarcsanádi Általános Iskola iratai {XXVI.110} fm Makói Almási utcai Általános Iskola iratai {XXVI.123} fm Makói Bajza utcai Általános Iskola iratai {XXVI.125} fm Makói Református Népiskolák iratai fm Makói Belterületi Állami Elemi Népiskolák Igazgatóságának iratai fm Makói Deák Ferenc utcai Általános Iskola iratai {XXVI.129;144} fm Makói Görög Katolikus Elemi Népiskola iratai fm 9

10 142.4.Makói Külterületi Állami Elemi Népiskolák Igazgatóságának iratai fm Makói Ortodox Izraelita Elemi Népiskola iratai {XXVI.124} fm Makói Bartók Béla Általános Iskola iratai a/ Jegyzőkönyvek fm b/ Iskolai iratok fm c/ Zeneiskolai iratok fm d/ Mezőgazdasági továbbképző iratai fm Makói Római Katolikus Elemi Népiskolák iratai fm Makói Farkas Imre Állami Általános Iskola iratai fm Makói Kun Béla Állami Általános Iskola iratai {XXVI.127} fm Földeáki Római Katolikus Leány Elemi Népiskola iratai fm Földeáki Református Elemi Népiskola iratai fm Földeák Községi majd Állami Elemi Népiskola iratai {XXVI.115} fm Magyarcsanádi Egyházi Népiskolák iratai fm Kövegyi Általános iskola iratai fm Nagykirályhegyesi Általános Iskola iratai fm Maroslelei Általános Iskola iratai {XXVI.131} fm Nagylaki Általános Iskola iratai {XXVI.139} fm Nagymajlát (Nagyér) Református Egyházi Népiskola iratai fm Óföldeáki Lajos Állami Elemi Népiskola iratai fm Makói Széchenyi István Általános Iskola iratai {XXVI.130;142;143} fm Ferencszállási Általános Iskola iratai fm Pitvarosi Általános Iskola iratai {XXVI.139} fm Püspöklelei Római Katolikus Népiskola iratai fm Püspöklele-Sándormajori Uradalmi Népiskola iratai fm Nagykopáncsi Római Katolikus Elemi Népiskola iratai fm Püspöklelei Református Elemi Népiskola iratai fm 10

11 Alapfokú szakiskolák Makói M.Ü.M Sz. Iparitanuló Intézet {VIII.53} fm Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények Óvodák iratai a/ Magyarcsanádi Napköziotthonos Óvoda iratai fm b/ Makói Dózsa György utcai Óvoda iratai fm Tudományos és népművelő intézmények Makói Juhász Lajos Közkönyvtár iratai fm CsML Makói Levéltárának iratai {XXXIV.1.} fm Egészségügyi intézmények Makói Tüdőgondozó Intézet iratai fm Makói Szociális otthon iratai fm Óföldeáki Szociális Otthon iratai fm 11

12 IX. TESTÜLETEK Ipari és kereskedelmi testületek 1.4.Apátfalvi Takács Céh iratai fm 3.4.Makói Cserzővargák és Magyar-Német Cserzővargák Céhe iratai fm Makói Csizmadia Ipartestület iratai {IX.212} fm Makói Első Általános Ipartestület iratai {IX.213} fm Makó- és Vidéke Ipartestület iratai {IX.214} fm Csanádpalotai Ipartestület iratai {IX.206} fm Kiszombori Ipartestület iratai {IX.249} fm A Makói Hagymakereskedők Adóközösségének iratai {XXVII.118} 0.02 fm Mezőgazdasági testületek Rákosi Legeltetési Bizottság iratai {XXVII.230} 0.08 fm Szárazéri Tisza-szabályozási Társulat Makó) iratai fm Makó Városi Víziközmű Társulat iratai fm Társadalom-jóléti köztestületek Országos Társadalombiztosító Intézet Makói Kirendeltsége iratai {IX.246,XXVII.119} fm Makói Kerületi Munkásbiztosító Pénztár iratai {IX.247} fm 12

13 X. EGYESÜLETEK, (TÖMEG)SZERVEZETEK, PÁRTOK Politikai pártok és politikai célú társulások 2.4.Hazafias Népfront Városi Bizottsága iratai {XXVIII.2} fm 3.4.Magyar Úttörők Szövetsége Makó Városi Bizottsága iratai {XXVIII.3.} fm 5.4.Szociáldemokrata Párt Makói Szervezete iratai fm Kulturális, népművelő és sportegyesületek 52.4.Makói Kaszinó iratai {X.236} fm 53.4.Első Makói Kisdedóvó Egylet iratai {X.280} fm 54.4.Makó Város Állandó Műkedvelő Társulatának iratai fm Szakmai és gazdasági jellegű egyesületek Makói Közalkalmazottak Beszerzési Csoportja iratai fm Apátfalvi Gazdakör iratai {X.239} fm KIOSZ Makói Helyi Csoportja iratai {XXVIII.32} fm Egyéb egyesületek József Királyi Főherceg Szanatórium Egyesület Makói Fiókja iratai fm Országos Stefánia Szövetség és jogutódja, az Országos Egészségvédelmi Szövetség iratai fm Apátfalvi Temetkezési Biztosítási Egyesület iratai fm Makói Iparosok Temetkezési Egyleteinek iratai fm Makói gyámegyletek iratai fm 13

14 XI. GAZDASÁGI SZERVEK Ipari vállalatok 17.4.Pollák és Schwartz Gőzfűrész és Fatelep iratai fm 21.4.Makó Város Téglagyára iratai fm 28.4.Makói Tóth-malom iratai fm 29.4.Makó Város Hatósági Sütőüzeme iratai fm 32.4.Pitvarosi Emődi és Konczos Malom iratai fm 40.4.Makói Villamostelep iratai fm 41.4.Makó Városi Kosárfonó Üzem iratai fm Kereskedelmi és közlekedési vállalatok Rotter Gyula vaskereskedő iratai fm Hódmezővásárhely-Makó-Nagyszentmiklós Helyi Érdekű Vasút iratai fm Gyurik-féle Temetkezési Vállalat iratai {XI.42} fm Makó Városi Hirdetési Vállalat iratai fm Makói Hagymatermelők Értékesítési Szövetkezete iratai (1939) 0.03 fm Hitel- és biztosításügyi szervek Arad-Csanádi Gazdasági Takarékpénztár iratai Földeáki Takarék- és Hitelszövetkezet iratai fm 0.03 fm Kiszombori Hitelszövetkezet iratai fm Makói Takarékpénztár iratai fm Makói Népbank Rt iratai fm Makói Népjóléti Szövetkezet iratai fm Angol-Magyar Bank Rt (Makói) iratai fm Mező- és erdőgazdasági üzemek Makó Város Szőlőtelepe iratai fm 14

15 Gazdasági szövetkezetek Makói Közöspusztai Gazdaság iratai fm Makói Tehénjárási Gazdaság iratai (1866) fm 15

16 XII. EGYHÁZI SZERVEK 1.4.Makói Református Iskolaszék iratai fm 2.4.Csanádi Püspökség Makói Uradalma iratai {XI.601} a/ Úriszék iratai fm b/ Tisztiszék iratai fm c/ Uradalmi fiskális iratai fm d/ Ügyészi hivatal iratai fm e/ Számadási iratok fm f/ Községi számadási iratok fm 16

17 XIII. CSALÁDOK 1.4.Földeáki Návay család iratai fm 2.4.Nagykászonyi Kászonyi család iratai fm 3.4.Kiszombori Rónay (Oexel) család iratai fm 17

18 XIV. SZEMÉLYEK 11.4.Nagy István iratai fm 13.4.K. Szabó József iratai fm 14.4.Nagy György József iratai {XXXI.1} fm 15.4.Sümeghy Dezső iratai fm 16.4.Gilicze János iratai fm 18

19 XV. GYŰJTEMÉNYEK Tervtár 12.4.Makó Város Tervtára fm 13.4.Járási Hivatal Tervtára fm Kiemelt gyűjtemények 24.4.Pecsétek, pecsétnyomók XIX-XX.sz fm 26.4.Nyomtatványok a/ Plakátok, hirdetmények XIX fm b/ Szabályrendeletek {V.203} XIX-XX.sz fm c/ Iskolai értesítők, évkönyvek XIX-XX.sz fm d/ Meghívók XIX fm e/ Szórólapok XIX-XX.sz fm f/ Postai nyomtatványok XIX-XX.sz fm g/ Számlák, nyugták, váltócédulák XIX-XX.sz fm h/ Régi pénzek, értékpapírok XIX-XX.sz fm i/ Személyi okmányok XIX-XX.sz fm j/ Nyomtatványminták XIX-XX.sz fm k/ Anyakönyvi kivonatok XIX-XX.sz fm 28.4.Zászlók, jelvények XX.sz fm Fényképek 32.4.Mikrofilmek fm 34.4.Fotótár XIX-XX.sz fm Vegyes gyűjtemények 47.4.Kéziratok 0.60 fm 48.4.Napilapok, folyóiratok (1985) fm 49.4.Egyéb adathordozók a/ Anyakönyvek digitális másolatai HDD b/ Videókazetták c/ Hangkazetták Levéltári adattár 53.4.Oktatási kollekciók 0.36 fm 55.4.Tematikus adatgyűjtések a/ Erdei Ferenccel kapcsolatos iratok 0.12 fm b/ Az 1970-es árvízzel kapcsolatos iratok fm 19

20 XIV. A NÉPKÖZTÁRSASÁG ÉS A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG FORRADALMI SZERVEI 51.4.Makói Nemzeti Munkástanács iratai {XIV.401} fm 20

21 XVII. NÉPHATALMI ÉS KÜLÖNLEGES FELADATOKRA ALAKULT BIZOTTSÁGOK 2.4. Makói Nemzeti Bizottság iratai fm Makói Igazoló Bizottság iratai fm Makói Földigénylő Bizottság iratai fm Makó Városi és Járási Népi Ellenőrzési Bizottság iratai {XIV.902} fm 21

22 XXIII. TANÁCSOK MAKÓ JÁRÁSI TANÁCS LEVÉLTÁRA Makói Járási Tanács iratai a/ Tanácsülési jegyzőkönyvek és iratok fm b/ Állandó Bizottságok fm Makói Járási Tanács Végrehajtó Bizottság iratai {XXIII.210} a/ V.B. ülések jegyzőkönyvei fm b/ V.B. elnöki iratok fm Makói Járási Tanács Titkárságának iratai {XXIII.205} a/ Titkárság iratai fm b/ Személyzeti csoport iratai fm Makói Járási Tanács Igazgatási Osztály iratai {XXIII.214,217} fm Makói Járási Tanács Munkaügyi Csoportjának iratai {XXIII.213} (1956) fm Makói Járási Tanács Terv- és Statisztikai Csoportjának iratai {XXIII.207} fm Makói Járási Tanács Pénzügyi Osztály iratai {XXIII.202} fm Makói Járási Tanács Építési, Közlekedési Osztály iratai {XXIII.204} fm Makói Járási Tanács Ipari Csoportjának iratai {XXIII.208} fm Makói Járási Tanács Kereskedelmi Csoportjának iratai {XXIII.209} fm Makói Járási Tanács Mezőgazdasági Osztály iratai {XXIII.206} fm Makói Járási Tanács Begyűjtési és Felvásárlási Csoportjának iratai a/ Begyűjtési csoport iratai fm b/ Felvásárlási csoport iratai {XXIII.218} 0.07 fm Makói Járási Tanács Művelődési Osztály iratai {XXIII.211} fm Makói Járási Tanács Egészségügyi Osztály iratai {XXIII.215} fm Makói Járási Tanács Testnevelési- és Sportbizottságának iratai {XXIII.203} fm Közösen kezelt, 22

23 tételszámos szakigazgatási iratok {XXIII.216} fm VÁROSI TANÁCS LEVÉLTÁRA Makó Városi Tanács iratai a/ Tanácsülési jegyzőkönyvek fm b/ Tanácstagi beszámolók fm c/ Községi tanácsülési jegyzőkönyvek (1976) fm d/ Állandó bizottságok jegyzőkönyvei (1945) fm e / Szakszervezeti Bizottsági iratai fm f/ KISZ bizottság iratai fm g/ Iktató- és mutatókönyvek fm Makó Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága iratai fm Makó Városi Tanács V. B. Titkárságának iratai a/ Általános iratok fm b/ Személyzeti Csoport iratai (1947) fm Makó Városi Tanács V. B. igazgatási szakigazgatási szervének iratai a/ Általános igazgatási iratok fm b/ Gyámügyi iratok fm c/ Lakónyilvántartó könyvek 1.66 fm Makó Városi Tanács V. B. Munkaügyi Csoport iratai fm Makó Városi Tanács V. B. tervgazdálkodási szakigazgatási szervének iratai fm Makó Városi Tanács V. B. pénzügyi szakigazgatási szervének iratai a/ Pénzügyi Osztály iratai (1945) fm b/ Pénzügyi, Terv- és Munkaügyi Osztály iratai fm c/ Költségvetési Csoport iratai fm d/ Adóügyi Csoport iratai fm Makó Városi Tanács V. B. építési, közlekedési, községgazdálkodási szakigazgatási szervének iratai a/ Építési és Közlekedési osztály iratai fm b/ Műszaki Osztály iratai fm c/ Műszaki tervtár (1942) fm d/ Kommunális, Város- és Községgazdálkodási Csoport (1955) 0.36 fm e/ Városgondnokság fm Makó Városi Tanács V. B. ipari szakigazgatási szerv iratai a/ Ipari Csoport iratai fm b/ Termelés-, Ellátásfelügyeleti Osztály iratai fm Makó Városi Tanács V. B. Kereskedelmi Csoport iratai ; fm 23

24 511.4.Makó Városi Tanács V. B. mezőgazdasági szakigazgatási szervének iratai ; fm Makó Városi Tanács V. B. egészségügyi szakigazgatási szervének iratai a/ Egészségügyi Osztály iratai fm b/ Szociálpolitikai Csoport fm c/ Hadigondozási iratok (1945) fm Makó Városi Tanács V. B. művelődési szakigazgatási szervének iratai a/ Oktatási és Népművelési Osztály iratai fm b/ Művelődési Osztály iratai fm Makó Városi Tanács V. B. sportigazgatási iratai fm Közösen kezelt iratok a/ Közösen kezelt iratok fm b/ Közösen kezelt iratok fm KÖZSÉGI TANÁCSOK Ambrózfalva Közégi Tanács iratai fm Apátfalva Községi Tanács iratai fm Csanádalberti Községi Tanács fm Csanád Községi Tanács iratai fm Csanádpalota Községi Tanács iratai fm Ferencszállás Községi Tanács fm Földeák Községi Tanács iratai fm Királyhegyes Községi Tanács fm Kiszombor Községi Tanács iratai fm Klárafalva Községi Tanács iratai fm Kövegy Községi Tanács iratai fm Magyarcsanád Községi Tanács fm Maroslele Községi Tanács iratai fm Nagymajláth/Nagyér Községi Tanács iratai fm Nagylak Községi Tanács iratai fm Óföldeák Községi Tanács iratai fm Pitvaros Községi Tanács iratai fm 24

25 736.4.Rákos Községi Tanács iratai fm 25

26 XXIV. AZ ÁLLAMIGAZGATÁS TERÜLETI SZAKSZERVEI A belügyi igazgatás és rendészet szervei Pénzügyi szakszervek Elhagyott javak kormánybiztosa iratai fm Földeáki Adóhivatal iratai fm Kiszombori Adóhivatal iratai fm Állami Adóhivatal iratai Makói Forgalmi Adóhivatal iratai 1.86 fm 0.56 fm Makói Pénzügyőri Szakasz iratai fm Nagylaki Vámhivatal iratai fm Földművelésügyi szakszervek Makói Városi és Járási Földhivatal iratai fm Makói Városi Járási Állattenyésztési Főfelügyelőség iratai {XXIV.224} 0.30 fm MOSZK Makói Kirendeltségének iratai {XXIV.401} fm MESZÖV Makói Járási Megbízottjának iratai {XXIV.412} fm Földművesszövetkezetek Járási Központja iratai fm Ipari, építőipari, tervgazdasági és területfejlesztési szakszervek Makói Építési és Közmunkaügyi Igazgatóság iratai {XXIV.605} fm Oktatási, közművelődési és sport szakszervek A Makói Közoktatásügyi Bizottság iratai {XXIV.506} fm Közellátási szakigazgatási szervek Országos Közellátási Jegyközpont Makói Kirendeltségének iratai {XXIV.602} fm 26

27 851.4.Makói Járás Begyűjtési Hivatalának iratai {XXIV.614} fm Makói Város Begyűjtési Csoportjának iratai {XXIV.615} fm Népjóléti szakszervek Makói Városi Járási Hadigondozási Tiszt iratai {XXIV.660} fm 27

28 XXV. A JOGSZOLGÁLTATÁS TERÜLETI SZAKSZERVEI Bíróságok és ügyészségek 21.4.Makó Városi Bíróság (Járásbíróság)iratai {XXV.6} a/ Igazgatási ügyek fm b/ Periratok c/ Lajstromok 71.4.Makó Városi Ügyészség iratai {XXV.5} a/ Igazgatási ügyek fm b/ Büntető ügyek fm c/ Vegyes ügyek fm d/ Polgári ügyek fm e/ Nyomozás felügyelet fm f/ Általános felügyelet fm 28

29 XXIX.VÁLLALATOK Ipari vállalatok 16.4.A Makói Malom iratai fm 18.4.A Pitvarosi Malom iratai fm 19.4.Makói Vegyesipari Javító Vállalat iratai fm Kereskedelmi és idegenforgalmi vállalatok Makó és Környéke Kiskereskedelmi Vállalat iratai {XXIX.108} fm Terményforgalmi Nemzeti Vállalat Makói Kirendeltségének iratai {XXIX.115} 0.03 fm Hitel- és biztosításügyi szervek Állami Biztosító Makói Fiókja iratai {XXIX.210} fm Magyar Nemzeti Bank Makói Fiókja iratai {XXIX.218} fm Mezőgazdasági és erdőgazdasági üzemek Óföldeáki Gépállomás iratai {XXIX.631} fm Makói Gépállomás iratai {XXIX.671} fm Nagykirályhegyesi Gépállomás iratai {XXIX.672} fm 29

30 XXX. SZÖVETKEZETEK Kisipari szövetkezetek 1.4.A Makói Cipőipari Szövetkezet iratai fm 2.4.Makói Bőripari Szövetkezet fm 3.4.Makói Vas és Fémipari Szövetkezet {XXX.45} fm 4.4.Makói Elektronikai Kisszövetkezet iratai fm Kereskedelmi jellegű szövetkezetek Apátfalvi ÁFÉSZ iratai {XXX.5} fm Csanádpalotai Földműves-szövetkezet iratai {XXX.11} fm Földeáki ÁFÉSZ iratai {XXX.4} fm Igási úti Fogyasztási Szövetkezet iratai {XXX.14} fm Királyhegyesi Földműves-szövetkezet iratai {XXIX;118;XXX.9} fm Kiszombori ÁFÉSZ iratai {XXX.16} fm Magyarcsanádi ÁFÉSZ iratai {XXX.6} fm Makói Földműves-szövetkezet (ÁFÉSZ)iratai {XXIX.109;XXX.7} fm Makói Parasztok Szövetkezetének iratai {XXIX.116,XXX.17.} fm Makó és Vidéke Hagymatermelő és Értékesítő Szövetkezet iratai {XXIX.117} fm Mezőgazdasági Szövetkezeti Központ Makói Kirendeltségének iratai {XXX.111} fm Maroslelei Földműves-szövetkezet iratai {XXX.10} fm Nagylaki Földműves-szövetkezet {XXX.8} fm Óföldeáki ÁFÉSZ iratai {XXX.15} fm Pitvarosi Földműves-szövetkezet iratai {XXX.12} fm Rákosi Földműves-szövetkezet iratai {XXX.13} fm 30

FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK

FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK Hódmezővásárhely 2015 Összeállította: Makó Imre Lezárva: 2015. január XXVI. Intézetek, intézmények IV. Törvényhatósági

Részletesebben

állagjegyzék ~ 2004 ~ SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA

állagjegyzék ~ 2004 ~ SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA Fondés állagjegyzék ~ 2004 ~ SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA SZÉKESFEHÉRVÁR, 2004 BEVEZETÕ Székesfehérvár Megyei Jogú Város a rendszerváltozást követõen az országban elsõként hozta létre önálló

Részletesebben

A magyarországi közlevéltárak iratgyarapodása. 2003-ban

A magyarországi közlevéltárak iratgyarapodása. 2003-ban A magyarországi közlevéltárak iratgyarapodása 2003-ban Magyar Országos Levéltár Budapest 2004 A magyarországi közlevéltárak iratgyarapodása 2003-ban Magyar Országos Levéltár Budapest 2004 A levéltárak

Részletesebben

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. BaraNya Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. BaraNya Megyei LevéLtára Ba A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r BaraNya Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r b A r A n ya Megyei

Részletesebben

Budapest Főváros LevéLtára

Budapest Főváros LevéLtára BF Budapest Főváros LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i b u da p e s t Főváro s levélt á r A A kiadványt támogatta: Összeállította Toma Katalin Tervezés,

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium Adatgyűjtő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY STATISZTIKAI OSZTÁLY 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. Levélcím: 1884 Budapest Pf.: 1. Az adatszolgáltatás a 229/2006.(XI.20.)

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK MUNKABESZÁMOLÓJA

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK MUNKABESZÁMOLÓJA A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRÁNAK MUNKABESZÁMOLÓJA A megyei tagintézmény/szervezeti egység neve: Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára A megyei tagintézmény igazgatója/a

Részletesebben

Nyitvatartási rend: hétfő szerda: 8.00 16.00; csütörtök: 8.00 18.00

Nyitvatartási rend: hétfő szerda: 8.00 16.00; csütörtök: 8.00 18.00 13. rész VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR (rövidítve: VeML) Központ Cím: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 1. Levélcím: 8202 Veszprém 2, Pf. 835. Telefon: (+36) 88/887-200 Fax: (+36) 88/887-200 E-mail: leveltar@veml.hu

Részletesebben

/2011. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 0. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés

/2011. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 0. é v i m u n k á j á r ó l. Bevezetés /2011. PML sz. B e s z á m o l ó a P e s t M e g y e i L e v é l t á r 2 0 1 0. é v i m u n k á j á r ó l Bevezetés Az intézmény a 2010. évre tervezett és jóváhagyott munkatervének amelyek megfogalmazásánál

Részletesebben

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. veszprém Megyei LevéLtára

A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r. veszprém Megyei LevéLtára ve A M a g y a r N e M z e t i L e v é Ltá r veszprém Megyei LevéLtára A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai M A g ya r o r s z á g levélt á r A i A MAg ya r nemzeti levélt á r v e s z p r é M Megyei

Részletesebben

15. rész SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: SZVL)

15. rész SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: SZVL) 15. rész SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA (rövidítve: SZVL) Cím: 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 10. Levélcím: 8001 Székesfehérvár, Pf. 102. Telefon: (+36) 22/502-252; (+36) 22/502-253 Fax:

Részletesebben

11. rész TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA (rövidítve: TMÖL)

11. rész TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA (rövidítve: TMÖL) 11. rész TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA (rövidítve: TMÖL) Cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 1. Levélcím: 7101 Szekszárd, Pf. 33. Telefon: (+36) 74/311-718, (+36) 74/510-709 Fax: (+36) 74/319-473

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár 2010. évi munkabeszámolója

A Veszprém Megyei Levéltár 2010. évi munkabeszámolója VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR Címhely: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 1. Levélcím: 8202 Veszprém 2, Pf. 835 Tel..: (88) 887-200, Fax: 887-206 e-mail: leveltar@veml.hu Iktatószám: 237-1/2011. lvt. sz. A Veszprém

Részletesebben

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás

Részletesebben

V. 1154. Váckisújfalui körjegyzőség iratai 1838-1950

V. 1154. Váckisújfalui körjegyzőség iratai 1838-1950 V. 54. 838 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 52 állvány, 3. polc Körjegyzőség közös anyaga 946 D/ Népi demokratikus kori iratok b/ Elöljárósági iratok 946,70 fm Váckisújfalu község 838 A/ Feudális

Részletesebben

Hatalomváltás Csongrád megyében 1956-ban

Hatalomváltás Csongrád megyében 1956-ban FARKAS CSABA Hatalomváltás Csongrád megyében 1956-ban Az országos események hatására Csongrád megyében is megrendült a kommunista politikai hatalom, és kénytelen volt átengedni a helyét a forradalom erőinek.

Részletesebben

A törvényerejű rendeletek teljes listája, 1949 1989

A törvényerejű rendeletek teljes listája, 1949 1989 A törvényerejű rendeletek teljes listája, 1949 1989 A törvényerejű rendeletek száma és címe után olvasható dátum a jogszabály kihirdetésének (Magyar Közlönyben való megjelenésének) időpontját jelzi. Ezen

Részletesebben

21. Gellénháza története 1951-1975. 22. Lakóhelyünk története 1918-1919. Zalalövő. 23. Zalavég helytörténeti adatai. 24. Pusztaszentlászló története.

21. Gellénháza története 1951-1975. 22. Lakóhelyünk története 1918-1919. Zalalövő. 23. Zalavég helytörténeti adatai. 24. Pusztaszentlászló története. XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás

Részletesebben

V. 1047. Gyömrő nagyközség iratai 1899-1950

V. 1047. Gyömrő nagyközség iratai 1899-1950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 136. állvány, 1-8. polc C/ Polgári kori iratok 1899-1944 a/ Képviselő-testületi iratok 1899-1944 0,25 fm b/ Elöljárósági iratok 1926-1944 2,46 fm c/ Községi bíráskodás

Részletesebben

AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000

AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000 AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000 I. KÖTET SZERKESZTETTE: GERGELY JENŐ A bevezető tanulmányt írta, a dokumentumokat összegyűjtötte, a bevezetőket és a lábjegyzeteket készítette: CIEGER ANDRÁS, GERGELY

Részletesebben

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 6913 Csanádpalota. Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 6913 Csanádpalota. Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 6913 Csanádpalota. Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105./2013. Tárgy: Beszámoló a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2013.

Részletesebben

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 Terjedelem: 19,81 fm (ebből kötet 1,00 fm), 172 doboz, Raktári helye: 25 kötet, 3 csomó, 200 rakt.e. a/ Elnöki iratok -1897 0,10 fm

Részletesebben

Csanádpalota nagyközség

Csanádpalota nagyközség Csanádpalota nagyközség várossá nyilvánítási kezdeményezése Készült Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának megbízásából Csanádpalota 2009. Tartalomjegyzék: 1. A település általános jellemzői és a kezdeményezés

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Intézményazonosító: 11272 Az

Részletesebben

Földeák község Hódmezővásárhely és Makó között helyezkedik el a Szárazér mentén, a marosi törmelékkúpot borító agyag és lösztalajon.

Földeák község Hódmezővásárhely és Makó között helyezkedik el a Szárazér mentén, a marosi törmelékkúpot borító agyag és lösztalajon. Page 1 of 64 Horváth Mihály szakdolgozatának internetes változata Bevezetés 1998 nyarán kezdtem el a Földeákra vonatkozó dokumentumok gyűjtését, felkutatását. Rendkívül érdekes adatokat találtam poros

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/688-1/2011/I. Tárgy: A Makói kistérség közoktatási intézkedési Üi.: Dr. Debrey Attila terve 2011-2017. évre Melléklet: Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XVII. évfolyam 2. szám 2007. április 23. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

ÁLLAMI LEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA FIÓKLEVÉLTÁR KÖRMÖCBÁNYA ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI - POBOČKA KREMNICA

ÁLLAMI LEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA FIÓKLEVÉLTÁR KÖRMÖCBÁNYA ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI - POBOČKA KREMNICA ÁLLAMI LEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA FIÓKLEVÉLTÁR KÖRMÖCBÁNYA ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI - POBOČKA KREMNICA Cím : ČSA 951/82 967 01 Kremnica /Körmöcbánya/ Telefon : ++ 421 45 674 25 08 Fax: + + 421 45

Részletesebben

1. oldal, összesen: 24

1. oldal, összesen: 24 1. Jászberény Jászberény város története 1945-56 Erdész Sándor 1956 2. Jászjákóhalma Adatok a Jászjákóhalmi állami általános iskola történetéhez Váradi Zoltán 1958 3. Tiszapüspöki Tiszapüspöki jobbágyi

Részletesebben

Tervek a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltárában

Tervek a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltárában Erdélyi Szabolcs főlevéltáros: Tervek a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltárában A tervtár a térképtárral, mikrofilmtárral stb. együtt a Gyűjtemények fondfőcsoportban található. Míg a levéltárunkban

Részletesebben