Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja június 11.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. 2015. június 11."

Átírás

1 Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja június 11. CEGLÉDBERCELI Híradó ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának képviselőtestülete június 1-én tartotta ülését. Török József polgármester tájékoztatta a jelenlévőket az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről: Május 7-8. Jegyző úrral az Európai gyermekszegénység elleni konferencián vettünk részt. Belga, román és olasz delegációk is érkeztek a konferenciára. Lehetőségünk volt bemutatni, hogy önkormányzatunk a gyermekek ellátásáért milyen feladatokat vállal, és milyen alapellátásokat biztosít (gyermekorvosi, bölcsődei, óvodai, iskolai ellátás, német nemzetiségi nevelés és oktatás, gyermekétkeztetés, gyermekjóléti szolgálat.) Május 12. Cegléden a BÁCSVÍZ Kft. tájékoztatóján vettem részt. A megbeszélésen átadták a Közgyűlésükre szóló meghívót, valamint a pénzügyi menedzsment tájékoztatta a jelenlévőket a pénzügyi helyzetről és a várható elképzelésekről. Május 15. A Gerje Menti Vadásztársaságok kezdeményezésére a TE SZEDD mozgalomhoz csatlakozott településünk. Köszönöm a településünk lakosságának és az önkormányzati dolgozóknak a munkáját. Május 17. Településünkön Búcsút tartottunk, mely problémamentesen lezajlott. Köszönjük a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesületnek a Báránytánc megszervezését, valamint a Polgárőr Egyesületnek a terület biztosítását. Május 20. A Pro-Régió Nonprofit Kft. ellenőrizte a művelődési ház, az óvoda, valamint a polgármesteri hivatal megújuló energiahordozó-felhasználására irányuló napelem beruházásunkat, valamint a felszíni csapadékvíz elvezető árkok kivitelezésének beruházását. Május 30. Az általános iskola 1965-ben végzett diákjai 50 éves osztálytalálkozót tartottak a művelődési házban. 60 fő vett részt az osztálytalálkozón. A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a CÁMK Napsugár Óvoda bővítésére benyújtott pályázatunk tartalék listára került. Dr. Nagy Gáborné alpolgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Kecskeméten a BÁCSVIZ Zrt. Közgyűlésén vett részt. Megválasztották a Felügyelő Bizottsági tagokat, valamint az Igazgató Tanácsot, módosították az alapszabályt, meghatározták a tiszteletdíjakat, döntöttek könyvvizsgálói megbízásról, valamint tájékoztatást adtak a év gazdasági eredményeiről. A Képviselő-testület a tájékoztatót, ezt követően pedig az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót, és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta. Első napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta az Egészségügyi Szolgáltatók beszámolóját. Ceglédbercel Község Önkormányzatának 68/2015. ( ) ÖK. sz. határozata (Egészségügyi Szolgáltatók beszámolója) Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az Egészségügyi Szolgáltatók beszámolóját elfogadta. Felelős: Török József polgármester Második napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta a Szent Ilona Idősek Gondozóházának évi tevékenységéről szóló beszámolót. Ceglédbercel Község Önkormányzatának 69/2015. ( ) ÖK. sz. határozata (Beszámoló a Szent Ilona Idősek Gondozóházának évi tevékenységéről) Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a Szent Ilona Idősek Gondozóházának évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. Felelős: Török József polgármester Harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta az Albertirsa Kistérségi Szociális Segítőház évi munkájáról szóló beszámolót.

2 2. Ceglédberceli Híradó Ceglédbercel Község Önkormányzatának 70/2015. ( ) ÖK. sz. határozata (Albertirsa Kistérségi Szociális Segítőház évi munkájáról szóló beszámoló) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház évi munkájáról szóló beszámolót megismerte és elfogadta. Felelős: Török József polgármester Negyedik napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok értékelését. Ceglédbercel Község Önkormányzatának 71/2015. ( ) ÖK. sz. határozata (Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok értékelése) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelést megtárgyalta és elfogadta. Határidő: Felelős: Török József polgármester Pető Zsolt jegyző Ötödik napirendként a Képviselő-testület megtárgyalta a súlykorlátozás bevezetésének kezdeményezését a Cserői úton, valamint a Mély utca forgalomszabályozását. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a tervek elkészítéséhez szerződést köt a Hirös Modul Kft. Építőmérnöki Tervezői Irodával, valamint a súlykorlátozással kapcsolatos forgalomirányító táblák beszerzésére árajánlatot kér. Hatodik napirendi pontban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be az egészségügyi alapellátást szolgáló Egészségház (Ceglédbercel, Vasút u. 2.) homlokzati hőszigetelésére, nyílászáróinak cseréjére és megújuló energiaforrást alkalmazó energetikai korszerűsítésre, valamint a Petőfi út (121 m), és a Vasút út (920 m) szakaszon történő járda felújítására. Hetedik napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta a Ceglédberceli Polgármesteri Hivatal Etikai Szabályzatát. Nyolcadik napirendként a Képviselő-testület módosította a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (V. 3.) önkormányzati rendeletét. Kilencedik napirendi pontban a Képviselő-testület kiegészítette a Munkaruha és Egyéni Védőeszköz Szabályzatát. Tizedik napirendi pontban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a sportpálya TAO támogatással történő felújításához szükséges önerőt biztosítja. Ceglédbercel Község Önkormányzatának 77/2015. ( ) ÖK. sz. határozata (Sportpálya TAO támogatással történő felújításához önerő biztosítása) Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza 1. A képviselő-testület tulajdonosi jogkörében eljárva hozzájárul, hogy a Ceglédberceli Községi Sport Egyesület a Magyar Labdarúgó szövetség országos sporttelep felújítási program elnyert támogatásból az önkormányzat tulajdonát képező Dózsa Gy. út 2. szám alatti sportpályáján a támogatói döntésnek megfelelő fejlesztést megvalósítsa. 2. A képviselő-testület az 1. pontban meghatározott projekt teljes költségvetését nettó Ft összegben elfogadja. 3. Az 1-2. pont figyelembe vételével a beruházás Ft összegű önerejét az önkormányzat a évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. 4. A 3. pontban meghatározott önerő átutalására a Ceglédberceli Községi Sport Egyesülettel kötött megállapodást követően két ütemben kerül sor I. ütem az építkezés megkezdését követő 1 hónapon belül 50%, vagyis Ft átutalása, II. ütemben a beruházás 50%-os készültségi fokának elérését követően a fennmaradó 50%, vagyis Ft átutalása. 5. A képviselő-testület felhatalmazza Török József polgármestert az 4. pontban meghatározott megállapodás megkötésére. 6. Felhatalmazza Török József polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott beruházás építési műszaki ellenőri feladatainak ellátására megbízási szerződést kössön a RevRod Kft-vel (2700 Cegléd, Víz utca 9., képviseli: Revuczky Gyula). A Ft összegű megbízási díjat a költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. Határidő: május 27. Felelős: Török József polgármester Tizenegyedik napirendi pontban a Képviselő-testület döntött a CÁMK Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár bérlésére vonatkozó kérelemről. Tizenkettedik napirendi pontban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközből a Magyar Államkincstárnál Diszkont Kincstárjegyet vásárol. Egyebek napirendi pontban szó volt a Hungária Értékpapír Zrt. felszámolásáról június 4-én megrendezésre kerülő Közösségünkért dolgozók napjáról a közterületen elhelyezett tűzoltókocsik információs tábláiról. Polgárőr Egyesület kettő darab új kerékpárjáról június 4-én tartandó Trianoni emléknapról Kulturális és civil szervezetek támogatására benyújtott pályázatokról az általános iskolában június 12-én 17 órakor tartandó ballagásról, és a június 18-án 18 órakor tartandó tanévzáró ünnepségről. Kérdések, Interpelláció napirendi pont keretében észrevétel nem érkezett. Ceglédbercel, június 3. Török József s. k., polgármester

3 Ceglédbercel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (VI. 2.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (V. 3.) önkormányzati rendelet módosítására Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvényének a helyi önkormányzatokról szóló 32. cikk (1) bekezdés d) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt) 53.. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (V.3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el: 1. A Rendelet 1. számú mellékletéből a Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások pont törölve. 2. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a következő napon hatályát veszíti. Török József polgármester Pető Zsolt jegyző Záradék: A rendelet június 2-án kihirdetésre került. Pető Zsolt, jegyző 1. számú melléklet a 8/2015.(VI. 2.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 7/2011 (V. 3.) Önkormányzati rendelethez Alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Adó- vám- és jövedéki gazdálkodás A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások Köztemető-fenntartás és működtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység Állampolgársági ügyek Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek Munkavédelmi célú támogatások és közcélú informatikai rendszer működtetése Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munka program Téli közfoglalkozatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Országos közfoglalkoztatási program Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Közvilágítás Zöldterület-kezelés Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi ügyeleti ellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Egyéb kiadói tevékenység Szociális szolgáltatások igazgatása Gyógyszertárak ügyelete Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve értesítem a Ceglédbercel lakosságát, hogy június 1-jétől megváltozik a ceglédi gyógyszertárak ügyeleti rendje! Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet határozata értelmében: Hétfőtől péntekig: az adott napon ügyeletet ellátó gyógyszertár hétköznap este óráig tart nyitva. Az ügyelet ezt követően kezdődik és tart órától óráig, majd a gyógyszertár 0.00 órától másnap reggel nyitásig készenlétet teljesít. Szombat pihenőnap: Az ügyelet szombaton órától kezdődik és tart óráig. Az ügyeletes gyógyszertár óráig nyitva tart, kivéve azokat a gyógyszertárakat, amelyek szombaton óránál tovább tartanak nyitva. Esetükben az ügyeleti szolgálat zárástól kezdődik, és tart aznap óráig. A készenléti szolgálat másnap 0.00 órától kezdődik és tart. Vasárnap Munkaszüneti napon: Az ügyelet reggel 8.00 órától óráig tart, majd ezt követően másnap 0.00 órától nyitásig a gyógyszertár készenléti szolgálatot teljesít. Amennyiben a gyógyszertár ügyelet/ készenlét másnapján nem tart nyitva, készenléte reggel 8.00 órakor ér véget. A készenléti szolgálat időtartama alatt gyógyszerész nem tartózkodik a gyógyszertárban! A készenlétet ellátó gyógyszerész legfeljebb 30 perces várakozási időn belül a betegforgalom rendelkezésére áll, és a készenléti ügyeletet tartó gyógyszertár bejáratánál kifüggesztett telefonszámon érhető el. A gyógyszertárak a törvényi előírásnak megfelelően kötelesek közzé tenni az ügyeleti, és készenléti ügyeleti elérhetőségüket, valamint az ügyeletet/készenléti ügyeletet teljesítő gyógyszertár nevét, címét, elérhetőségét. A készenléti ügyeletet teljesítő gyógyszertár elérhetőségéről a központi orvosi ügyeleten ellátásra kerülő betegek felvilágosítást kapnak. Az ügyeletes gyógyszertárak listája és a készenléti telefonszámok megtekinthető az alábbi oldalakon. Pető Zsolt, jegyző Ügyeleti sürgősségi betegellátás esetén kérjük hívja a 104-es vagy a 112-es telefonszámot. Ügyeletes ellátás 3.

4 Tájékoztató a parlagfű, valamint az egyéb károsító gyomnövények elleni védekezésről A parlagfű pollenje az arra érzékeny egyéneknél súlyos allergiás megbetegedést válthat ki, ezért a növény irtása, a földterületek fertőzöttségének eredményes visszaszorítás törvényben előírt feladat. A évi XLVI. törvényben foglaltak szerint a föld használója, illetve tulajdonosa köteles, az ingatlanon a parlagfű virágzását megakadályozni és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A parlagfű elleni védekezést június 30-ig kötelező elvégezni. Közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó, illetve a termelő védekezési kötelezettségének az azt elrendelő hatósági határozat ellenére sem tesz határidőre eleget. A hatósági védekezést elrendelő határozat a fellebbezésre való tekintet nélkül azonnal végrehajtható. A hatósági védekezés eljárásának teljes költségét, a fertőzött terület tulajdonosa, vagy használója köteles megtéríteni, valamint az ezen felül ötmillió forintig terjedő növényvédelmi bírsággal sújtható, mely összegek meg nem fizetésük esetén adók módjára behajthatóak. A költségek megfizetésért valamennyi tulajdonos egyetemlegesen felel. Földterületeink és közvetlen környeztünk gyommentesítése mindannyiunk közös érdeke! Kérem az ingatlantulajdonosokat és földhasználókat, hogy fokozott figyelmet fordítsanak a gyommentesítésre és az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartására. Pető Zsolt, jegyző Felhasznált jogszabályok: évi XLVI. törvény a élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól A parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) kétszikű, cm magas, terebélyes, ágas egyéves gyom. Magassága változatos, a kifejlett növény zárt és magas növénykultúrában, kukoricavagy napraforgótáblákbana 150 cm magasságot is elérheti. Virágpora súlyosallergiát okoz. Igénytelen. Nagy növekedési, szaporodási erélye révén könnyen felülkerekedik más növényeken. A parlagfű pollen két fő allergénje az Amb a I és Amb a II, a légutakba kerülve a nyálkahártyát ingerli, szemgyulladást okoz. A parlagfű pollenjére allergiás népesség évről évre nő. Előfordulása Leggyakrabban utak és vasúti sínek mentén, parlagon hagyott területeken, nem megfelelően gyomirtott, és bolygatott földeken fordul elő. A sűrű növényzetet, fákat nem kedveli. A tengerszinttől a 400 méteres magasságig fordul elő. 4. A PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉS JOGI SZABÁ- LYOZÁSA A parlagfű elleni védekezés hatósági feladatai belterületen a települési önkormányzat jegyzőjének fővárosban a kerületi jegyző hatáskörébe tartoznak. Törvényi felhatalmazás alapján (növényvédelmi és egészségügyi indokok figyelembevételével) az elhanyagolt ingatlanok tulajdonosai határozatban kötelezhetők a tulajdonukban álló ingatlan gyommentesítésére. Főként az allergén gyomok terjedése jelent problémát, így a parlagfű nagy arányú előfordulása esetében jogszabályi előírás az azonnali közérdekű védekezés elrendelését is lehetővé teszi abban az esetben, ha az ingatlantulajdonos az adott év június 30- áig nem tesz eleget gyommentesítési kötelezettségének. Fejlődése és terjedése A talaj felső 3 cm-es rétegében nyugvó magok indulnak csírázásnak. A mélyebben fekvő magok évtizedekig nyugalomban maradnak. Ha a talajt megbolygatják, a felszín alá került magok csírázásnak indulnak. Magyarországon március végén kezd kelni, és áprilisban tömegesen csírázik. Porzós virágai július elején-közepén megjelennek, a termős virágok egy-másfél héttel később. A virágpor szóródásának legnagyobb tömege július végén és augusztus hónapban történik meg. Egy közepes növény több ezer, vagy akár több tízezer magot érlel. A mag rendkívül ellenálló, akár harminc évig is csíraképes marad. Észak-Amerikából származó gyomnövény, Európában nem őshonos, azonban az utóbbi évtizedekben jelentős mértékben elszaporodott, és komoly népegészségügyi

5 problémát okoz. Magyarországon az egyik legelterjedtebb gyomnövénnyé vált. Védekezés a parlagfű terjedése ellen A terjedés hatékony megakadályozásához fontos a parlagfű felismerése. A parlagfüvet gyakorta összetévesztik a fekete vagy fehér ürömmel. A parlagfű jelenleg a küzdelmek ellenére szinte akadálytalanul terjed. A talajban évtizedekig csíraképes mag nagy számban képes várakozni a csírázásra, ami nagyon megnehezíti a hatásos védekezést. Ez az oka annak, hogy ahol az irtás befejeződik, a parlagfű hamarosan ismét elfoglalja a megtisztított területet. A parlagfű okozta problémák ellen szervezett fellépés szükséges. Magyarországon elsősorban parlagfű irtó kampányokkal, széles körű társadalmi felvilágosítással és jogszabályi szigorításokkal próbálnak a parlagfű ellen küzdeni. a) Megelőzés A parlagfű a jól beállt gyepekbe nem hatol be. Fontos lenne a régi legelők, kaszálók fenntartása, a beszántásuk kerülése. Erdőkbe sem hatol be, ezért hosszú távon jó megelőzés a parlagterületek erdősítése. b) Irtás A parlagfű irtását folyamatosan kell végezni. A növényt a virágzása előtt kell elpusztítani, hogy ne szórhasson virágport, és ne érlelhessen termést. Gyomlálás: A parlagfű irtását ne bízzuk gyerekekre, mert az erős pollenkoncentráció a levegőben kiválthatja a lappangó allergiát. Kerülni kell a növény közvetlen érintését, mert az is allergiás reakciót válthat ki. A kézi irtást kesztyűben kell végezni. Kaszálás: A környezetet és a költségeket is leginkább kímélő eljárás. A fiatal növényeket tömeges megjelenésük után, minél előbb tanácsos kaszálni. A talajszinten a gyökérnyaki résznél kell a növény szárát elvágni. Általában három kaszálás biztosít megfelelő eredményt. Ha a háromszori kaszálás nem valósítható meg, úgy az egyszeri kaszálás a virágzást közvetlenül megelőző időszakban a leghatékonyabb. Vegyszeres gyomirtás: A parlagfű terjedése gyomirtó szerek használata nélkül nem állítható meg. Azonban vegyszeres kezeléseket csak olyan helyen szabad alkalmazni, ahol ez embereket és főként gyermekeket semmilyen módon nem veszélyeztet. Életlehetőségeinek csökkentése: Mivel a parlagfű zárt növénytakaró mellett nem fejlődik, kiszorítható jól fejlődő növényzet telepítésével, és fűmagvetéssel, gyep telepítésével. Anyakönyvi hírek A gyermek az öröm, reménység. Gyönge testében van valami virági, Ártatlan lelkében van valami égi, egész valója olyan nekünk, mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség. (Gárdonyi Géza) Május hónapban született gyermek: Kassai Kitti Szülők: Molnár Ildikó és Kassai János Ismerem azokat a szavakat, amelyeket még ki sem ejtettél. Már tudom hová tartasz, mikor még el sem indulsz. Tudok a féltett titkaidról, amiket mélyen elrejtesz. Mindent tudok rólad, kedvesem, nem vagyok kém, csak szeretlek! Május hónapban házasságot kötöttek: Kolompár Barbara és Zátonyi Tibor Tábori Katalin és Tóth Tamás Takács Erika és Ságodi Tamás Talán az élet, munkáinkért, Nem fog fizetni semmivel, De a halál majd szemeinket Szelíd, lágy csókkal zárja be, S virágkötéllel, selyempárnán Bocsát le a föld mélyibe. Május hónapban elhunyt halottaink: Simon Mátyás 79 év, Ady E. u.37., Gázer József 87 év, Aranyhegy u. 28., Kő György 84 év, Bartók Béla u. 7. Szomorú szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik PÁNYA ERNŐNÉ (sz.: Balassa Júlia) temetésén megjelentek sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak, gondolatban vele voltak. A gyászoló család 5.

6 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.május 12-én tartotta ülését. Első napirendi pontban a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Napsugár Óvodájának kérelmét tárgyalta és döntött a kérelem támogatásáról. Második napirendi pontban a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat évi beszámolóját tárgyalta meg és fogadta el. Harmadik napirendi pontban a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat évi pénzmaradvány felhasználását tárgyalta meg és fogadta el. Negyedik napirendi pontban a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesülettel az együttműködési megállapodásuk újabb 1 évre történő megújításáról döntött. Ötödik napirendi pontban a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesülettel az együttműködési megállapodásuk újabb 1 évre történő megújításáról döntött. Hatodik napirendi pontban a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület Bárány-tánccal kapcsolatos kérelmét tárgyalta és döntött a rendezvény támogatásáról. Hetedik napirendi pontban a 84/2014. (12.15.) számú határozat visszavonásáról döntött. Nyolcadik napirendi pontban a solymári Maifest- Maiandacht májusi áhítat programra történő eljutáshoz támogatás megítéléséről döntött. Kilencedik napirendi pontban a Múzeum Digitár programban történő részvétel lelehetőségét tárgyalta. Egyebek napirend pont keretében Steiner Brigitta képviselő tájékoztatta a jelenlévőket az Észak - Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, valamint a Magyarországi Katolikus Németek Egyesülete által szervezett és Solymáron megtartott Maifest- Maiandacht májusi áhítat rendezvényről. Kassakürtiné Domány Katalin a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület részéről tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Kultúregyesület Freude Kapelle zenekara részt vett a Magyarországi Német Ének-Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa (Landesrat) által megrendezett országos minősítőn, ahol a zenekar kiemelt arany fokozat minősítést kapott. Ezúton is gratulálunk a zenekarnak és sok sikert kívánunk a továbbiakban. Ceglédbercel, június 4. Polónyi Péter sk., elnök Budaörs Május 28-án Budaörsön volt a Nemzetiségi értékek Pest megyében című szakmai konferencia, melyen a Ceglédberceli Német Nemzetisé- Schmetterling Hírek Meghívást kaptunk a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesülettől a én megrendezésre kerülő Báránytáncra. Az időjárás nekünk kedvezett és a parkban adhattuk elő műsorunkat. A színpadon felállított fa és Lámbemászterek körül táncoltak kicsik és nagyok. 68 gyermekkel vettünk részt a rendezvényen, amelyre táncosaink örömmel és szorgalmasan készültek. Köszönjük a fellépésért kapott ajándékokat. A szülők fellépések alkalmával nyújtott támogatását az óvoda aktív és nyugdíjas dolgozóinak az öltöztetésben nyújtott segítségét Gaálné Kecskeméti Juditnak és Baunoch Zoltánnak a zenei előkészítését. Tánccsoportunk valamennyi tagjának kellemes nyarat kívánunk! Kőrösiné Szeidl Rita Magyarné Végvári Judit 6. gi Önkormányzatot Kövesdi István képviselte. A meghívást Szeltnerné Winhardt Ildikótól kaptuk, aki kérte, hogy vigyünk egy berceli bárányos tortát is, bemutatandó ezt a hagyományos helyi különlegességet. Farkas Ferencné, Mariska nénit kértük meg, hogy süssön egyet a szervezők részére. A torta elkészült, és Budaörsön nagy keletje lett. Köszönjük szépen! Polónyi Péter, CNNÖ elnöke

7 Falugazdász Iroda ügyfélszolgálat: Kedd (Polgármesteri Hivatal, Ceglédbercel) Hétfő, Szerda: , Péntek: (Cegléd Kossuth Ferenc u. 1.) Balaskáné Schvart Szilvia Tel: 06/ falugazdász 7.

8 Wo man singt, da lässt sich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder. (Ahol énekelnek, nyugodtan telepedj le, a gonosz embereknek nincsenek dalaik.) Az óvodában májusban gazdag programkínálat színesíti a gyerekek megszokott óvodai életét. Az anyák napi izgatott készülődés, a kirándulások vidám hangulata, kalandozása mellett az idén egy újszerű programot is kínáltunk a kicsik számára. A Szivárvány csoportba, mint német nemzetiségi nevelést folytató csoportba hívtuk meg a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kórus tagjait. A gyerekek izgatottan készülődtek a vendégek fogadására, örömmel segítettek a csoportszoba átrendezésében, az előkészületekben. Tízórai után meg is érkeztek vendégeink, akik között jónéhányan örömmel köszöntötték nagymamájukat. Egymás üdvözlése, rövid ismerkedés után a gyerekek néhány német tavaszi dal, valamint egy egyszerűnek tűnő, de nagy figyelemkoncentrációt igénylő kánon előadásával kezdték a dalok délelőttjét. Ezután Sasvári Istvánné Teréz a kórus műsoráról, a német dalok tartalmáról mondott néhány szót, és felhívta a kicsik figyelmét arra, hogy a dallamok hogyan közvetítik a különböző hangulatokat. A gyerekek nagy figyelemmel, érdeklődéssel, a rájuk jellemző nyitottsággal hallgatták a felcsendülő dalokat. Különös, ritkán tapasztalható, megható pillanatok és hangulatok kísérték a kórus műsorát. A gyerekek tágra nyílt szemmel és nyitott szívvel figyelték, ahogyan az örökifjú nénik és bácsik, néhányan könnyes szemmel dalolva idézték fel a régi idők dalait. Ezt követően beszélgetéssel kísért vendéglátás, sütemények, üdítők elfogyasztása után vidám hangulatú közös tánccal zárult a dalok délelőttje. E különleges hangulatú délelőtt lehetőséget nyújtott arra, hogy a gyerekek megszokott környezetükben, testközelben ismerkedjenek a német nemzetiségi népdalokkal, azok hangzásával, gyakorolhassák a koncerteken elvárható helyes magatartásformát és a vendéglátáshoz kapcsolódó illemszabályokat. Köszönjük a kórus minden tagjának és vezetőjének Sasvári Istvánné Teréznek, hogy meghívásunknak eleget tettek és műsorukkal maradandó élményben részesítették a gyerekeket. A Szivárvány csoport nevében még egyszer köszönjük, köszönjük, köszönjük! Balatoni Róbertné és Birinszki Tiborné EÖTVÖS HÍREK Mi történt velünk májusban és júniusban? Megyei és országos szintű tanulmányi versenyekről hoztak tanulóink ismét szép eredményeket. Megyei Teleki Pál földrajz-földtan verseny, Budaőrs 5. helyezett Kovács Krisztián 7.b osztály Felkészítő: Petróné Bori Zsuzsanna Német vers és prózamondó verseny megyei forduló, Pilisvörösvár 5. helyezés: Polonyi Lili 1.b Felkészítő: Dudás Petra 7. helyezés: Csobán Annamária 6.a Felkészítő Simonné Szeleczki Ildikó Tudásbajnokság országos levelező versenyen Polonyi Lili 1. b osztályos tanuló szövegértésből arany fokozatot matematikából arany fokozatot ért el Felkészítő: Volf Mária Május 6-án operakalandon vettek részt a komolyzene iránt érdeklődő 7-8. osztályosok, Bakosi Szilvia tanárnő szervezésében. 30 tanuló nézte és hallgatta Mozart: Szöktetés a szerájból című művét. A 6. évfolyam 5 napos erdei iskola programja nagyon jól sikerült. A tanulók rengeteg élménnyel és ismerettel gazdagodva érkeztek haza Pálkövéről. Zeneiskolai események: Tanulói hangversenyek voltak: május 11-én Orosz János és Kápolnási Beáta tanítványai és az zenei előkészítő csoport előadása Kiss Aletta felkészítésével, május 27-én Sziklai Kinga tanítványai léptek fel. Zeneiskolai vizsgák zajlottak június 1-3. között. Minden zeneiskolás sikeres vizsgát tett. Hangszer bemutatók voltak: az intézménybe látogató óvodásoknak, a Csiga-biga csoport tagjainak és a kisiskolás tanulóknak a Petőfi Sándor utcai épületben május 19-én, Márki Sándor és Balla Viktor szervezésében. Országos mérések Számítógépes longitudinális mérések a 4. osztályok- 8.

9 ban május 21-én és 29-én Megyeriné Szilágyi Klára irányításával. Kompetencia mérések magyar nyelvtan, szövegértés és matematika területeken a 6. és 8. évfolyamokon, május 27-én. Idegen nyelvi kompetencia mérésre először kerül sor az általános iskola 6. és 8. osztályában június 11-én. Zajlik az úszás-oktatás. Az iskola évfolyamos tanulói 5 héten át vesznek részt úszás oktatáson az albertirsai strandon. Kísérők a testnevelést oktató pedagógusok és az osztályfőnökök. Május 28-án iskolai labdarúgó bajnokság tavaszi fordulóját szervezte meg a CKSE. Május 28-án öt nyolcadikos osztályos tanuló járt a Rigó utcában, ahol C típusú junior nyelvvizsgán vettek részt német nyelvből. Felkészítőik: Simonné Szeleczki Ildikó és Novák Károly Május 29-én gyereknapot szervezett az iskola Diákönkormányzata. A DÖK nap új profilt kapott: az eddigi akadályversenyt egy interaktív játék-kavalkád és gyermek színház váltotta fel, kicsik és nagyok örömére. Mi vár még ránk ebben a tanévben? A 8. osztályosok ballagása június 12-én, pénteken 17 órakor a Pesti út 160. szám alatti főépületben lesz. Arra kérjük a kedves rokonokat, ismerősöket, hogy a virágaikat, az ajándékokat ig adják át a búcsúzó diákoknak az osztálytermükben. Június 15-én lesz az utolsó tanítási nap. Tanévzáró ünnepséget június 18-án, csütörtökön, 18 órakor a főépület udvarán tartjuk. A nyári szünet idején minden szerdán 9-12 között ügyeletet tartunk a Pesti út 160. szám alatti épületben. Nagy Gáborné intézményvezető Ceglédberceli Híradó Diák-Önkormányzati gyermeknap az iskolában Május 28.-án (csütörtökön) került megrendezésre az idei DÖK- nap. Ebben az évben eltért az eddigiektől, mert vendégek közreműködtek a rendezvényen. A nap kezdetekor először az osztálytermekben kellett gyülekeznünk, hogy az osztályok közösen mehessenek le a tornaterembe, ahol kezdődött a bábszínházi előadás. Ezt a műsort a kicsik és a nagyok is egyaránt élvezték, ugyanis a közönséget is bevonták a fergeteges játékba. A tanárok és a diákok is szerepelhettek néhány percre az előadásban. Miután befejeződött, az alsó tagozatosok járták a termeket, és ügyességi feladatokban vettek részt, míg a felső tagozatosoknak egy vetélkedő indult a tornateremben. Négy csapatra osztottak minket: pirosak, sárgák, kékek és zöldek. Onnan lehetett tudni, ki melyik csapatba tartozik, hogy, olyan szín díszelgett a homlokán, orrán vagy akár a kezén. A humoros feladatokat kisebb-nagyobb sikerrel minden csapatnak sikerült teljesítenie. Negyedik lett a piros csapat, harmadik lett a kék csapat, második a zöld, első pedig a sárga csapat. A mulatságos vetélkedő után a felső tagozatosok kezdték járni a termeket, hogy teljesítsenek néhány ügyességi feladatot. Ez a nap jobban összehozta az osztályokat, mindenki új élményekkel gazdagodott, és a végzős tanulóknak is emlékezetessé vált az utolsó DÖK-napjuk. Kívánom, hogy a következő évben is ilyen gazdag élmények szülessenek, mint most! Koncz Viktória DÖK elnök Köszönet nyilvánítás A Diákönkormányzat megköszöni a szülők anyagi támogatását (Eötvös est, Farsang, papírgyűjtés), hiszen ezeken az eseményeken befolyt összegből tudtuk állni a DÖK nap költségeit ( Ft). Szabadvári Ilona DÖK segítő tanár Nyelvvizsgáztunk május 28-án öt nyolcadik osztályos tanuló tett sikeres Junior német nyelvvizsgát Budapesten a Rigó utcában. Örömmel olvastuk az eredményeket, mert magasan a minimum 60% fölötti eredményeket értek el a diákjaink. A Junior Nyelvvizsga követelményrendszere az Európa Tanács ajánlásai alapján az A2-es szintnek felel meg. Bár nem akkreditált vizsga, igazi ugródeszkát jelenthet az államilag elismert alap, ill. középfokú nyelvvizsgához. Jó tréning a vizsgahelyzet kipróbálására, valamint méltó lezárása az általános iskolai nyelvtanulásnak. Akiknek gratulálhatunk: Duhaj Áron 8.b Horváth Dóra 8.b Somogyi Márk 8.a Törőcsik Vivien 8.b Várhegyi Nóra 8.b Simonné Sz. Ildikó 9.

10 Tisztelt Könyvtárlátogatók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár június 13-tól augusztus 30-ig szombatonként ZÁRVA tart. Megértésüket köszönjük! A Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár munkatársai Vig Balázs volt a vendégünk Vig Balázs május 22-én látogatott el hozzánk, a CÁMK Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárába. Az író- olvasó találkozóra a helyi általános iskola 2. b osztályát hívtuk meg. Erre a napra készülve kicsit átrendeztük a könyvtárat. Kivittük a nagy tárgyaló asztalt, hogy Balázsnak és a gyerekeknek minél több helyük legyen a képzeletbeli Születésnapfalvára ellátogatni, ahol mindenkinek egy napon van a születésnapja. 10. A gyerekek osztályfőnöke Brigi néni nem árulta el nekik, hogy miért is jönnek aznap hozzánk a könyvtárba; meglepetés volt. Mielőtt az osztály megérkezett volna Balázzsal egyeztettünk mi lesz az a titkos jelszó, amire ő előbújik hatalmas bajszában a titkos bújóhelyéről. A jelszó elhangzása után nagy nevetéssel fogadták a gyerekek őt. A foglalkozás alatt Balázs mesélt nekik, megmozgatták képzelőerőjüket, nevető izmaikat, növesztettek zsiráf nyakat, átváltoztak krokodilnak és sorolhatnám még a a számos csudát, amit aznap megtehettek Születésnapfalván. A foglalkozás végén nem csak Balázs adott autogramot a gyerekeknek, hanem a gyerekek is neki a vándorterítőjére, melyet minden találkozójára magával visz. Sőt annyira jól érezte magát nálunk a meseíró, hogy az osztály még egy Aranybajusz oklevéllel is gazdagabb lett a rengeteg élmény mellett. Bogyay Katalin, művelődésszervező, segédkönyvtáros

11 A Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár táborai 2015 nyarára Star Wars tábor Kézműves tábor Mese tábor A részvevő gyerekek az egy hét alatt igazi Jedi lovagokká és Leia hercegnőkké válnak. A tábor alatt a játékok és a foglalkozások a híres film köré fonódnak. Részvételi díj: 7.200,- Ft (ami magában foglalja a foglalkozások anyagszükségletét, a tízórait, az ebédet, és az uzsonnát). A kézműveskedni szerető gyerekeket várjuk táborunkba, ahol minden nap más technikával ismerkedhetnek meg a táborozók. Lesz játék, móka és kacagás is! Részvételi díj: ,- Ft (ami magában foglalja a foglalkozások anyagszükségletét, a tízórait, az ebédet, és az uzsonnát). Az idei évben is várunk minden érdeklődőt a mesék világába induló utazásunkra. A tábor alatt a főszerep a meséké. Részvételi díj: ,- Ft (ami magában foglalja a foglalkozások anyagszükségletét, és a tízórait, ebédet, uzsonnát). Kenyér-és Péksütemény Fesztivál Május 10-én ismét két csoporttal és a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kispartyval keltünk útra: ezúttal Budapestre, a budai várban tartott IV. Kenyér- és Péksütemény Fesztiválra. Ahogy megérkeztünk, máris indulhattunk öltözködni és már várt is ránk a színpad. A műsorvezető, Beleznay Endre ismerősként köszöntött minket, ugyanis többször találkoztunk már rendezvényeken. Ő és Polónyi Péter, egyesületünk elnökhelyettese közös konferálása nyitotta meg fellépésünket. A bemutatkozás után már indultunk is a színpadra, ahol egymás után mindkét csoport bemutatta műsorát. Jó hangulatot varázsoltunk a színpadra, ami tovább fokozódott a Kisparty zenekar műsora alatt. Egy óra elteltével ismét színpadra álltunk, és újra előadtuk a csoportokkal műsorainkat. Előadásunkra egyre több külföldi vendég gyűlt oda, akik rengeteg fotót készítettek az előadásról, a műsor végén pedig a gyerekekkel. Miután lejöttünk a színpadról, a Kisparty ismét tovább játszott. Fellépésünk után volt még némi szabadidőnk a várban, majd indultunk a buszhoz. Jól éreztünk magunkat, reméljük jövőre is részt vehetünk ezen a szép fesztiválon. Köszönjük a meghívást a szervezőknek! Köszönjük szépen a szülőknek és nagyszülőknek a segítséget a gyermekek öltöztetésében, a Kovács családnak a balesetmentes közlekedést, a Kispartynak a zenei kíséretet, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által lebonyolított NEMZ- CISZ pályázaton keresztül pedig a támogatást. Polónyiné Zsuzsandor Ibolya, Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület 11.

12 12. Hungarikum lett a 100 éves Védőnői Szolgálat A védőnők kiemelten a betegségek megelőzésére és az elváltozások korai felismerésére, a családok egészségének megőrzésére képzett, felsőfokú képzettséggel (főiskolai diploma) rendelkező szakemberek, akik közreműködnek az nő,- anya,- csecsemő,- gyermek,- ifjú,- család egészségének védelmében. Valamint a közegészségügyi, járványügyi, egészségfejlesztési, egészségnevelési feladatok elvégzésében. A védőnők feladatukat önállóan végzik- a gondozott egyén érdekében szorosan együttműködve a háziorvosokkal, szülész-nőgyógyászokkal- házi gyermekorvosokkal, gyermekjóléti szolgálattal, oktatási, nevelési intézményekkel, és a civil szervezetekkel. Azért vált Hungarikummá a Védőnői Szolgálat, mert egyedülálló, más országokban nem működik ilyen szervezetten az ilyen jellegű ellátás. Egy kis történelmi áttekintés az elmúlt 100 évről: Tauffer Vilmos fogalmazta meg az anya- és csecsemővédelem magyar módszerét, és 1915 június 13-án megalapította a Stefánia Szövetséget. Az anya-, gyermekvédelemnek korábbi hagyományai, a századforduló Magyarországának társadalmi, gazdasági és ebből következően demográfiai, népmozgalmi változásai keltették életre a védőnői hálózatot, melyek napjainkig érezhetően meghatározták a célokat, elveket és módszereket. Megalakulásakor két főcélkitűzése volt: a csecsemőhalandóság csökkentése és a nemzet számbeli erősbítése. Minekünk be kell hatolni a nép közé, hajlékában kell felkeresni őt, be kell férkőznünk bizalmába, le kell küzdenünk előítéletét az új iránt, és ki kell ragadnunk a rossz szokások és babonák karmaiból, ha arra várunk, hogy ő jöjjön hozzánk tanács- és segélyért: ügyünk veszve van... Ehhez a munkához a társadalom saját gyermeke szükséges, aki többé-kevésbé bizalmasa a szülőanyának és a családnak. Az anyát otthonában felkeresni és bizalmát megnyerni, nevelve vezetni csecsemője szoptatása és egészségben való felnevelése érdekében. A védőnő körzetében lehetőleg már a terhesség alatt és a szülés közeledtével puhatolódzék az érdekelteknél, vajon lehet-e segítségére higiénés szempontokból, szociális támogatásával, vagy anyagi szükség esetén... A kezdeti törekvések és a jól szervezett szakmai munka eredményeként és elismeréseként a hálózatot fokozatosan és folyamatosan bővítették és 1940 között a Stefánia Szövetség párhuzamosan működött a Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálattal. A szolgálat a Rockefeller Alapítványhoz és Johan Béla nevéhez fűződik, aki kidolgozta a falusi egészségvédelmi munka koncepcióját és gyakorlati megvalósítását. Utalva a nemzetközi környezetvédő zöld mozgalmakra, Zöldkereszt Egészségvédelmi Szolgálatnak nevezte el. A zöldkeresztes védőnők feladatai öt területre terjedtek ki ( ig): - anya- és csecsemővédelem - iskola-egészségügy - nemibetegségek és TBC elleni küzdelem - szegény betegek otthoni ápolásának megszervezése - szociális gondozás. A Stefánia Szövetség és a Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat 1941-ben egyesült. Az 1960-as és 1970-es évek között jelentős fejlődésnek indult az abban az időben 70 éves Fodor József-i hagyományokra épült iskola-egészségügyi ellátás, ahol a védőnők feladata a védőoltások, orvosi vizsgálatok előkészítése, megszervezése, vizsgálatokon való közreműködés, és bizonyos vizsgálatok önálló vezetése, valamint a dokumentáció vezetése. Egyre nagyobb szerepet kapott az iskolai egészségnevelés tól a családi életre nevelésben való részvétel felvilágosító, egészségnevelő előadások tartása formájában bővültek a szolgálat feladatai től a védőnők képzése főiskolai szintűvé vált, sőt egyetemi diploma megszerzésére is van lehetőség. A védőnői hivatás napjainkban Munkánkat az ESzMCsM 49/2004-es törvény, illetve kormányrendeletek, jogszabályok, folyamatosan megjelenő szakmai protokollok, ajánlások alapján végezzük. (http://www.mave.hu/?q=webpage/jogszabalyok) A védőnő munkája nagyon sokrétű. Több területen vannak feladatok: A területi védőnő legfőképpen a várandós gondozásban, csecsemő-és kisgyermek gondozásában, nővédelemben és komplex családgondozásban vesz részt. Az iskola-és ifjúság védőnők feladatukat a nappali képzés keretében tanulók ellátását végzik. (Egészségnevelés, páros évfolyamokban a szűrővizsgálatok végzése, rendszeres tisztasági vizsgálatok végzése, védőoltások szervezése, és ezen feladatok dokumentálása). 800 fő feletti iskolákban főállású kolléganők dolgoznak. Ilyen kis településeken, mint Ceglédbercel az iskolai feladatokat is a területi védőnők látják el. A kórházi védőnők az újszülött- és gyermekágyas osztályokon dolgoznak és a várandós-és gyermekágyas anyák ellátásában, a szoptatás elősegítésében az újszülött hazabocsátásának előkészítésében,

13 egészségnevelésben vesz részt, rengeteg adminisztratív feladat is hárul rá. A Kormányhivatal Népegészségügyi Szerveinél működő Családvédelmi Szolgálat kolléganőjének feladata a magzati élet védelme, családtervezési ismeretek átadása, válsághelyzetben lévő anyák támogatása. A védőnő ellátás Ceglédbercelen A mi községünkben a területi és iskolai feladatokat látom el. Munkám nagyon sokrétű, tanácsadás és családlátogatás keretében látom el. A várandósgondozást tanácsadás (heti 2x2 órában önálló védőnői tanácsadás, havi 1 alkalommal szülész orvossal együtt), és családlátogatás keretében látom el. Szervezek szülésfelkészítő tanfolyamokat, amely során felkészítem az anyákat a szülésre, gyermekük fogadására, gondozására, megfelelő táplálására. A csecsemő-és kisgyermek (0-6 év) ellátását családlátogatás és tanácsadás (heti 2x2 órában önálló védőnői tanácsadás, hetente 1x gyermekorvossal együtt) révén látom el. Figyelemmel kisérem a gyermekek testi-lelki, mozgásbeli fejlődését, az előírt státuszok alkalmával az érzékszervek (látás, hallás) vizsgálatát is végzem. Tanácsokkal látom el az anyákat gyermeke gondozásával, táplálásával kapcsolatban. Szervezem a védőoltásokat. Mindezeket dokumentálom. Az azt igénylő szülőket megtanítom a babamasszázs fogásaira. (2011 óta CIMI, azaz okleveles babamasszázs oktató vagyok.) Heti rendszerességgel jelen vagyok az óvodában. Nővédelmi tevékenységem szűrővizsgálatok szervezéséből (csontsűrűség vizsgálat, egészségnap) és lebonyolításából áll. Illetve az április hónapban beindult védőnői méhnyakszűrő program keretében. Iskolában pedig szervezem és bonyolítom a szűrővizsgálatokat és a kampányoltásokat, illetve mindent dokumentálok. Egészségnevelő előadásokat is szoktam tartani, és rendszeresen tisztasági vizsgálatot végzek. Rengeteg lehetőség van a szakmai fejlődésre, rendszeresen vannak színvonalas továbbképzések, sokféle témában, amelyeken lehetőség szerint igyekszem is részt venni. Egy másik, személyes évforduló alkalmából is szántam rá magam ennek a cikknek a megírására: április 1-e óta, tehát 20 éve dolgozom Ceglédbercelen! (Előtte 2 évig Cegléden dolgoztam). Nagyon szeretem a munkámat, amire mondhatom, hogy egyben a hivatásom, elhívatásom is. Hálás vagyok a családoknak, anyáknak, hogy együttműködőek, kedvesek és befogadók. Köszönöm az önkormányzatnak, hogy segíti a munkámat, megteremti a megfelelő feltételeket, eszközöket. Köszönöm az óvoda és iskola és a művelődési ház vezetőségének és dolgozóinak az együttműködést és segítséget, valamint a Gyermekjóléti Szolgálat kolléganőjének és munkatársainak az építő, előremozdító, szoros együttműködést! Ezúton is szeretném köszönteni nyugdíjas kolléganőimet: Papp Rózát és Fáskerti Ferencnét, akik kitaposták előttem az utat, jó példát mutatva, és emelve ennek a gyönyörű hivatásnak a színvonalát, és sokat tettek a családok, gyermekek védelméért! Köszönöm Dombos Eszternek, aki helyettesített, amíg én otthon voltam a gyermekeimmel, hogy magas szakmai színvonalon, szívvel-lélekkel látta el feladatát. Simonné Csontos Margit védőnő Megtekintésre ajánlom: Véradás július 7-én, kedden a Művelődési Házban véradás lesz, 14 órától 16 óráig. Szeretettel várjuk a régi és az új véradókat. A nyári hónapokban a véradáson való részvétel talán még fontosabb, mint más évszakokban. A nyári szabadság, a megnövekedett forgalom s sajnos a megnövekedett balesetek nagyobb vérkészletet igényelnek, ezért hallhatjuk időnként a felhívást rendkívüli véradásra. Kérem Önöket, ha idejük és egészségük engedi jöjjenek el! Hónapok óta készülök néhány sort írni egy tragikus eseményről. Tölgyesi Attiláné Anikó hosszú éveken át volt véradószervező. Lelkesen, lelkiismeretesen végezte munkáját, remek munkatárs volt. Igen volt. Egy értelmetlen baleset következtében az elmúlt év novemberében meghalt. A személyes jó kapcsolat az oka, hogy ilyen hosszú időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy írni tudjak róla. Úgy gondolom minden véradó, aki találkozott Vele, szeretettel emlékszik Rá. Gimesi Jánosné, véradószervező Köszönet Molnár Lászlóné vagyok, a Frohe Kinder Tanzgruppe - alsótagozatos hagyományőrző német tánccsoport vezetője. Köszönetemet fejezem ki az idei tanévben beszerzett új, ill. használt viseleti ruhákért: a CNNÖ tagjainak, az iskolai Dök vezetőségének, az iskolai SZM tagjainak, a PRIMO Kft vezetőjének.köszönöm: néhány szülő nagyobb anyagi támogatását, Zsuzsandor Mihályné, Pálné Fehér Marianna, Csizmás Alajosné segítségét. Köszönöm a gyerekek kitartó munkáját, a szülők, nagyszülők támogatását. Mint a Báránytáncon látható volt, szerencsére egyre többen vagyunk, eredeti ruhánk nincs elég, így szükségünk van a folyamatos ruhatár bővítésre, és karbantartásra. Tisztelet és hála mindenkinek, aki egyedülálló, szép és értékes hagyományaink őrzésében részt vesz, támogatja a csoportok ezirányú törekvéseit! Üdvözlettel: Molnár Lné 13.

14 Báránytánc 2015 A napot a Lambemasterek tánca zárta. A nyolc pár gyönyörű ruhákban, nagyszerű tánctudással szórakoztatta a közönséget. Műsoruk nyitánya hagyományosan egy berceli ugrós volt, majd egy keringőt, és egy gyorspolka koreográfiát láthattunk. A közönség ismét nagy tapssal jutalmazta a fiatalok műsorát. A fiatalokat a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Fúvós Kisparty kísérte, Kövesdi István vezetésével. A résztvevők a csokoládén és a dobozos üdítőn kívül ajándékot is kaptak emlékül. A táncos műsor végén újra a Kisparty szórakoztatta a közönséget. Immár 14 éve töretlen a Báránytánc sikere. Ezt bizonyította az idei is, amelyre több százan voltak kíváncsiak. Műsorunk végén két bemondónk, Bogyay Katalin és Kurucz Nikolett azzal köszöntek el a közönségtől, amit a rendezők is szeretnének: találkozzunk jövőre is! 14. Ismét eltelt egy év és újra elérkezett a Báránytánc ideje. A munkákat a már megszokott gárdával kezdtük, A fát a Műhely dolgozói hozták a faluba, majd Kellner György és Hohl József segítségével állítottuk fel. Ugyancsak a Műhely dolgozói állították fel a fellépő csoportok számára a sátrakat és asztalokat. Miután berendeztük a helyszínt, vártuk a délután 4 órát, hogy elkezdődhessen az idei Báránytánc. Miután mindenki felkészült, kezdetét vette a műsor. Először Márki Sándor tanítványai, a Ceglédberceli Ifjúsági Fúvószenekar tagjai léptek színpadra. Első számukat egy trió: Hadas Patrik, Friedrich Tibor, és Pálfi Tamás adták elő, akik a Német Nemzetségi Zenei versenyen EZÜST minősítést kaptak. Majd a zenekar 13 tagja két számot adott elő, mellyel a Német Nemzetségi Zenei versenyen BRONZ minősítést kaptak. A következő számot egy duó játszotta: Révész Zsombor és Kogler Zsombor. Végül pedig a Márki Sándor által Egyesületünknek komponált Báránytánc polkát hallhattuk, szintén a zenekar előadásában. A közönség nagy tapssal jutalmazta a fiatalokat. A sikeres megnyitó után Bogyay Kata németül, Kurucz Nikolett pedig magyarul köszöntötte a vendégeket. Ezután a táncosoké volt a színpad. Először a legkisebbeket, az óvodásokat láthatta a közönség Kőrösiné Szeidl Rita és Magyarné Végvári Judit irányításával. A színpadon a Schmetterling Tánccsoport két csoportja táncolt: először a kicsik, majd utánuk a nagyobbak, összesen 68 gyermekkel! Az apróságok után az általános iskola alsó tagozatos csoportja, a Frohe Kinder Tanzgruppe következett, Molnár Lászlóné vezetésével. Műsorukban a Judenpolka gyermektáncot, a Kakastáncot, és ugróst láthattunk, majd egy polkával levonultak. Az ő produkciójukat is nagy tapssal honorálta a közönség. Az alsósok után következett a Fantasztikus TizenNégyes, azaz a felsősök tánca. Műsorukban bevonulást, a Zum Tanzen da geht ein Mädel és a Sternpolka című gyermektáncokat és egy keringőkoreográfiát láthattunk. Kísért a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kisparty. Köszönjük szépen segítőinknek Bogyay Katalinnak, Dr. Szemők Balázsnénak, Fekete Viktóriának, Galambos Editnek, Hargitai Mártonnak, Hohl Józsefnek, Homoki Gabriellának, Hornyik Lászlónak, Kellner Györgynek, Kurucz Nikolettnek, Meixner Koppánynak, Műhely dolgozóinak, Pál Bencének, Szabadi Lászlónak, Zsuzsandor Viviennek, a polgárőröknek, minden szülőnek és nagyszülőnek, akik a gyermekek öltöztetésében részt vettek, a Kisparty zenekar tagjainak: Sági Anikónak, Dudás Istvánnak, Gábrisch Lászlónak, Hanák Csabának, Kövesdi Istvánnak, Szuhamella Rolandnak, valamint támogatóinknak, és Ceglédbercel Község Önkormányzatának, Csobán Annamáriának, Csizmadia Jánosnénak, Mega Lászlónak hogy ebben az évben is hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához! Rendezvényünkre anyagi támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt és az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő által lebonyolított NEMZ-KUL pályázaton keresztül, illetve a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzattól kaptunk. Ezúton is szeretnénk megköszönni segítségüket! A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület nevében: Polónyiné Zsuzsandor Ibolya

15 Hittan tábor A Ceglédbercel Egyházközség tábort szervez a Ceglédberceli Eötvös Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Ceglédberceli Napsugár Óvoda hittanos tanulói számára. Helye: 2737 Ceglédbercel Petőfi út 3. Ideje: Részvételi díj Ft (ami háromszori étkezést, kirándulást és a kézműves foglalkozások anyagszükségleteit biztosítja). Egyesületi Hírek! május - Szigetszentmárton CKSE HÍREK Felnőtt csapat 5. hely Egy fordulóval a bajnokság vége előtt, csapatunk már biztos ötödik helyen végez. Köszönjük az idegenbe a csapatot elkísérő és hazai mérkőzésekre kilátogató szurkolóknak az egész idényes biztatásukat, támogatásukat. A következő idényben a sportpálya felújítása miatt nem Ceglédbercelen kerülnek megrendezésre a hazai mérkőzések. További tájékoztató erről majd a facebook szurkolói csoportunkban található. Bajnoki eredmények: 26. forduló Ceglédbercel KSE Tápióság KSK 1-2 g: Tuska K. 27. forduló Farmos SE - Ceglédbercel KSE 2-3 g: Hörömpő N., Szabó Gy., Détári T. 28. forduló Ceglédbercel KSE - Mendei LSE 3-2 g: Hochrein A., Peszeki Á., Dóczi I. 29. forduló Pánd KSK - Ceglédbercel KSE 2-2 g: Nagy Zs., Kabai R. Ceglédberceli Híradó Szent X. Pius énekkar hírei én Pilisvörösvárra kórustalálkozóra kaptunk meghívást, melyet örömmel elfogadtunk. Erre a Katolikus templomban került sor 5 énekkar részvételével. A szeretetteljes fogadás és beéneklés után került sor a hangversenyre. Műsorunkat vastapssal jutalmazták és további meghívásokat kaptunk. Ezt a műsort én az esti szentmise után bemutatjuk a Ceglédberceli híveknek. Sok szép énekeket hallottunk és óriási élménnyel lettünk gazdagabbak. Persze továbbra is fő feladatnak tartjuk falunkban az ünnepi szentmiséken való részvételt és próbáljuk énekeinkkel még meghittebbé, szebbé tenni. Szent X. Pius énekkar Egyesületünk Örömcsapata és a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kórus - a Szigetszentmártoni Német Nemzetiségi Kórus, a Sváb Hagyományőrző Egyesület és a Német Nemzetiségi Önkormányzat meghívásának eleget téve -, május 09-én kórustalálkozón vettek részt. A kedves fogadtatás után a program koszorúzással kezdődött, ahol a málenykíj robotra elhurcoltakról és a kitelepítettekről emlékeztek meg. Ezután a művelődési házban folytatódott a rendezvény, ahol fellépett a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kórus, az érdi Német Nemzetiségi Énekkar és a Szigetszentmártoni Német Nemzetiségi Kórus. Az énekkarok műsorát az Örömcsapat fellépése színesítette. A program hivatalos része után egy közös vacsora vette kezdetét, és lehetőség nyílt beszélgetésre, ismerkedésre, táncra Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület Kaposi Józsefné Tabella Hely Csapat M GY D V LG KG GK P 1. Pilisi LK II Tápiósági KSK Nagykőrösi Kinizsi II Úri KSK Ceglédberceli KSE Sülysáp KSK II Monoriedrő I Újszilvás KSE SK Tóalmás Mendei LSE Pánd KSK Albertirsa SE II Dánszentmiklósi KSK Tápióbicske Farmos SE U18 U18-as csapatunk a 9. helyen fejezte be a bajnokságot. Az ősszel még 15-ös létszámú tavaszra 23-as keretből álló utánpótlás csapat, jövőre az U19-es bajnokságban folytathatja szereplését. Pünkösd kupa Idén is megrendezésre került május 23-án a pünkösd kupa. A torna az esős idő ellenére is kiváló hangulatban zajlott és ezúton köszönjük mindenkinek, aki megjelent az eseményen. Végeredmény: 1. Bercelona 2. Sörizom FC 3. CKSE U18 - Kisbercel Legjobb játékos: Détári Tamás (Sörizom FC) Legjobb kapus: Gólkirály: Détári Roland (Bercelona) Schmidt Ádám (Bercelona) CKSE 15.

16 SZELEKTÍV HÍRLEVÉL II. félév Tisztelt Ügyfelünk! Ceglédbercel településen továbbra is az ÖKOVÍZ Nonprofit Kft. végzi a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Célunk, a szelektív hulladék gyűjtés eddigi sikerességének megőrzése. Együttműködő munkájukat ezúton is köszönjük és kérjük, hogy tartsanak velünk és gyűjtsünk együtt szelektíven! HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS Újrahasznosítható csomagolási hulladékok gyűjtése: A szelektíven gyűjtött újrahasznosítható csomagolási hulladékokat (pl. papír, műanyag, fém, italos karton), - az eddig alkalmazott térítésmentes zsákjuttatási rendszer szerint a rendelkezésre bocsátott sárga színű műanyag zsákban keverten gyűjtheti és az alábbi hulladékgyűjtési napokon helyezheti ki az ingatlana elé. A gyűjtési útmutató a zsákokon megtalálható (péntek), (péntek), (péntek) (péntek), (péntek), (péntek) Gyűjtési időszak: az Ön gyűjtési körzetében havonta egy alkalommal a fent megadott napokon. FONTOS: Kérjük, hogy a biztonságos munkavégzés érdekében üveget NE helyezzen a zsákokba! Zsákok gyűjtésének módja: A sárga zsákokat a gyűjtési napokon reggel 7 00 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlana elé, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után, kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani! Amennyiben a zsákba háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, vagy nem megfelelő típusú, illetve szennyezett hulladék kerül, úgy Társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását! Amennyiben a cserezsák kevésnek bizonyul, az újrahasznosítható hulladékokat bármilyen más áttetsző, műanyag zsákban is kihelyezheti, az ingatlana elé! Elérhetőségeink: Ügyfélszolgálati irodánk címe: 2700 Cegléd, Szolnoki út 6. Nyitva tartási idő: Hétfő ig; Kedd-Csütörtök ig; Péntek nincs ügyfélszolgálat GYŰJTŐSZIGETEK RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA A szelektív hulladékgyűjtési rendszer egyik kiemelt területe a gyűjtőszigetes hulladékgyűjtés. A gyűjtőszigetek konténerein található matricák kellő segítséget nyújtanak, azok helyes használatához melyek a következők: A gyűjtőszigetek a papír, műanyag, üveg, fémdoboz, valamint italos karton csomagolási hulladékok elkülönített gyűjtésére szolgálnak. Rendkívül fontos, hogy a gyűjtőszigeteken csak az előbbiekben felsorolt hasznosítható hulladékok gyűjthetőek! A gyűjtőszigeteken egyéb, más típusú hulladék elhelyezése szigorúan tilos! A sárga színű matricával ellátott konténerbe a lakosoknak lehetősége van a laposra taposott: - PET palackokat és kupakjait, - fém italos dobozokat, - konzervdobozokat, - tejes és üdítős dobozokat, - fóliákat, - reklámszatyrokat, - tejtermékek kiöblített poharait, - tisztítószeres flakonokat elhelyezni. A papír hulladék gyűjtésére kizárólag a kék színű matricával rendelkező konténer alkalmas a speciálisan kialakított bedobó nyílása miatt. A konténerben elhelyezhetőek az újságpapírok, szórólapok, illetve a lapra hajtogatott kartondobozok. A zöld színű matricával ellátott konténer az üveg csomagolási hulladék gyűjtésére szolgál, mely alatt a különböző öblös üvegek, befőttesüvegek értendőek. Kiemelten fontos, hogy az üveggyűjtő konténerben nem helyezhető el egyéb üveg, például: síküveg, drótos üveg, autó szélvédő. A gyűjtőszigetek konténereiben elhelyezett hasznosítható hulladékok gyűjtése az üveg csomagolási hulladék kivételével keverten, egy ütemben, hagyományos hulladékgyűjtő járművel történik. A gyűjtőszigetek ellenőrzését, Társaságunk folyamatosan, az illetékes hatóságok bevonásával végzi! Postacímünk: 2700 Cegléd, Pesti út 65. Tel.: 06 53/ ; 06 53/ Fax: 06 53/ Honlap: 16. Születés Hete Fesztivál Ceglédbercelen Idén 13. alkalommal kerül megrendezésre a Születés Hete Fesztivál, melyhez idén először Ceglédbercel is csatlakozott. Különböző programokkal, bemutatókkal vártuk május 16-án a kedves kismamákat, családokat. A Születés Hete a családdá válás ünnepe, és az egyetlen országos, kiemelten non-profit rendezvénysorozat, amely a gyermekvállalás miatti új szerepekkel és szerepkonfliktusokkal szembenéző nő számára független, hiteles segítséget nyújt az információk közti tájékozódáshoz. A Születés Hete mindig aktuális / a gyermek mínusz egytől 1 éves koráig terjedő időszakban /, hiszen a családtervező 20 évesektől a késői gyermekvállaló 40 éves korosztályig mindenkihez szól. A program támogatói: Bogyay Kata, Bogyay Istvánné Éva néni, Illés-Sági Judit Viktória, Királyné Hideghéti Anita, Simonné Csontos Margitka, Szeleczki Barbara, Ceglédbercel Község Önkormányzat, CÁMK Napsugár Óvoda, Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár. Szeretném ezúton is megköszönni mindenkinek az együttműködő segítséget! Külön köszönet férjemnek, Gimesi Balázsnak és a gyermekeinknek, akik nélkül nem valósulhatott volna meg az első Születés Hete Ceglédbercelen! Gimesi- Deák Orsolya Baba-mama Klub Vezető, Kismama jógaoktató A Ceglédberceli Polgárőr Egyesület Hírei A Ceglédberceli Polgárőr Egyesület 2014 decemberében pályázatot nyújtott be a Pest Megyei Polgárőr Szövetség felé, mely pályázaton a megyei egyesületeknek volt lehetőségük kerékpárok elnyerésére. Az egyesületestünket az a szerencse érte, hogy két darab Neuzer típusú kerékpárral fejleszthettük technikaik állományukat. A kerékpárok a jövőben nagy segítségére lesznek a település polgárőreinek mindennapi munkájában, valamint a lakóközösségünk körében a polgárőrség népszerűsítésében. Krecsák Attila, elnök

17 SZABÓ PÁL CEGLÉDBERCELI DIÁKSPORT EGYESÜLET HIREI Tisztelt Ceglédberceli Lakosok! XV. SZABÓ PÁL EMLÉKTORNA Tisztelt Hölgyek, Urak és Gyerekek! május 8-án megrendeztük és lebonyolítottuk az 1997-ben elhunyt testnevelő tanárunk tiszteletére meghirdetett XV. Szabó Pál Emléktornát. Az Emléktorna megrendezése iskolánk Igazgató asszonyának és a Polgármester úrnak a közreműködésével valósult meg. Az ünnepélyes megnyitó előtt Héregi Mihály, az SZPCDSE elnöke köszöntötte az özvegyet, a családtagokat, az Általános iskolánk igazgató aszszonyát, községünk polgár-helyettesét és a ceglédberceli tanuló ifjúságot. A megnyitó után a parkban, bemelegítés gyanánt a gyerekektől ismét egy kis Zumbát láthattunk. Ez évben is a spotpályán került lebonyolításra a torna. A futószámok (60, 100 és 1000 m) mellett, ismét nagy sikere volt a kislabda hajításnak és a súlylökésnek. Az alsó tagozatos gyerekek részére nagyszerűen megkomponált játékos versenyét jó volt látni. Délután nagy létszámmal a kispályás labdarúgó mérkőzésekre került sor. Itt mérték össze tudásukat az 3-4., 5-6., 7-8. osztályos tanulókból indult csapatok (közel 100) gyerek. A Bercelieken kívül, részt vettek, az Albertirsai Katolikus Iskola és Széchenyi Pál vezetésével a Régió SC csapatai. Ismét nagy sikere volt a 7 méteres rúgóversenynek 100 gyerek küzdött (alsós és felsős) a megszerezhető kupáért, amelyet ez évben cegélberceli (kislány) és az albertirsai gyerekek vihették haza. A lebonyolított versenyszámokban első három helyezett oklevélben és érem jutalomban részesült. Az alsó tagozatosok gyerekek nagyszerű teljesítményét édességgel jutalmaztuk. A tizenötödik alkalommal megrendezett Emléktorna lebonyolítására, hogy sor kerülhetett, köszönetét fejezi az SZPCDSE vezetősége azoknak, akik segítettek a versenyek lebonyolításában és hozzájárultak a XV. Emléktorna sikeréhez: Igazgató és igazgató-helyettes asszonynak, tanári testületnek, az iskolánk technikai személyzetének, Polgármester úrnak, Gamesz munkatársainak, Hortobágyi Tamásnak és nejének, és Megyesi István úrnak. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Héregi Mihály SzPCDSE elnök Tisztelt Ceglédberceli Lakosok! május 1-én Csévharaszt település Önkormányzata által szervezett majális keretében megrendezett tornán vettünk részt. A mérkőzések két helyszínen, az iskola és a település szép és rendezett sportpályáin kerültek lebonyolításra. Jól szervezett körülmények között, igen izgalmas hangulatban játszottak csapatok (10) és szurkoltak a nézők. A játékvezetők, mindent megtettek azért, hogy a mérkőzéseket kézben tartsák, jól bíráskodtak. A II. helyen végzett a csapatunk a Tornán. Torna lebonyolításának ismét a fő célja volt, a települések közötti baráti kapcsolatok kialakítása, és a csapatok sportszerű versenyeztetése. A szervezők törekedtek a sportág megszerettetésére, népszerűsítésére és nem utolsó sorban a sportkapcsolatok ápolására. A néha a magas C hangulatú mérkőzések, és finom ételek (babgulyás és lángos), italok és különböző fellépések tették emlékezetessé számunkra Csévharasztot. Úgy gondolom, hogy a mai körülmények között, közel 250 fő etetése és üdítővel ellátása nemes-lelkűségre vall, ezt tette velünk, és a részt vevőkkel a település lakossága és önkormányzata. Köszönjük! Tisztelt Szülők és Gyerekek! Az Egyesület labdarúgó szakosztálya hetente tartja edzéseit, a Szabó Pál Szabadidő Parkban. Az edzések napja és időpontja: pénteken óra Mindenkit, aki kötetlenül szeretne sportolni (gyerek, fiatal és felnőtt) szeretettel várjuk! Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Héregi Mihály sk. SzPCDSE elnök Micsoda az Igazság? Olyan időkben élünk, amikor egyes emberek a nyilvánvaló hazugságokat is igazságnak próbálják feltüntetni. Az embereket bombázzák a médián keresztül is az egészséges életmód különféle válfajaival, a gazdagsághoz és sikerhez vezető életmódtanácsokkal, továbbá a boldog és kiegyensúlyozott életről szóló különféle irodalmakkal. Van-e a közelünkben olyan ismeretet hordozó írásos mű, amelynek a tartalma az emberi élet legfontosabb kérdéseire változhatatlan, örök érvényű igazságokat hordoz? Mi, vagy kicsoda az igazság? Az írás elérhető a www. berceligyulekezet.hu oldalon Senkei Csaba 17.

18 Turáni Hagyományéltető Egyesület A Turáni Hagyományéltető Egyesület keretein belül, lehetőség nyílik a tradicionális íjászattal való megismerkedésre. Erre hétvégenként, szombaton kerül sor, jó idő esetén. Felszerelést biztosítunk az érdeklődőknek. Helyszín: Ceglédbercel, Szép utca 17. Ugyanitt hétköznap délutánonként önvédelmi edzést tartunk. Edzéseink díjmentesek! Egyesületünk párt és politika mentes! https://facebook.com/ TuraniHagyomanyeltetoEgyesulet Tagfelvétellel, támogatással kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet: Ceglédbercel: Tamás Attila (+36 70/ ) Cegléd: Bimbóné T. Renáta (+36 70/ ) Albertirsa: Koczka László (+36 70/ ) Köszönőlevél A Turáni hagyományéltető egyesület ezúton köszöni a kilátogatók részvételét a Gerlice szerelem és termékenység ünnepen. Pénteken a szemerkélő eső ellenére sokan hallgatták a koncerteket. Szombaton délelőtt a szakadó eső kedvét szegte a kilátogatóknak. Ahogy délután kisütött a nap, a harci bemutatók, az íjász verseny és a szertűz újra sok nézőt vonzott. Jövőre nagyobb sátrakkal készülünk, hogy az eső se állhassa útját a programoknak. Külön köszönet az alábbi támogatóinknak: Ceglédbercel Község Önkormányzata, Robogó 3K Kft., Palo hús és hentesáru, La Toscana Bisztró, Szigethy Patika, Coop ABC, J&J Pékség Törtel, Birinszkiné Terike, Edit Illatszer, Sebestyén Edit, Napsugár Papír- Írószer, Noncsi Zöldséges, Ifj. Orosz János, Kovácsfi Ferenc, Kovácsfi Zsolt, Cigle Kft., Magyar Turán Alapítvány, Forintos Üzletház, Lottózó- Ceglédbercel. NAPSUGÁR Papír-írószer és ajándék Minőségi papír és írószer Iskola kezdésre füzetcsomagok összeállítása Iskolatáskák, tolltartók Nyomtatványok Játékok Bizsuk Táskák, pénztárcák Ajándéktárgyak Ruházat Erzsébet utalvány elfogadóhely júliustól! Sok szeretettel, és folyamatosan bővülő áruválasztékkal várom kedves vásárlóimat. Zátrokné Osgyáni Etelka Ceglédbercel Pesti út / facebook: Napsugár papír- írószer-ajándék 18.

19 19.

20 Kedves vásárlóink! Júniustól ÚJRA Vasárnaponként is Fagyi és FORNETTI A CEGLÉDBERCELI LOTTÓZÓBAN Több mint 20 féle termékből választhatnak amit igyekszünk az önök ízléséhez alakítani. A hét minden napján korai nyitással friss termékekkel várjuk. Rendezvényekre és különböző alkalmakra előrendelést felveszünk! Tel.: 06 20/ Csavart gépi fagyi kapható! Szerencsevadászat közben lehetősége nyílik üdítő elfogyasztására, valamint szerettei megajándékozására is. Ezen felül, telefonegyenleg feltöltés, kávé, és internet használat. Sok szeretettel, kedves kiszolgálással, kulturált környezetben várjuk minden kedves vásárlónkat! FAGYIZÓ - FORNETTI nyitva tartása: H-P: 6-18-ig SZ: 6-18-ig V: 8-16-ig LOTTÓZÓ nyitva tartása: H-P: 9-18-ig SZ: 8-18-ig V : 9-16-ig Tiszteljen meg, látogasson el hozzánk! Vasárnapokon is nyitva! A Lottózó & Fornetti dolgozói. Tisztelettel értesítjük a kedves ceglédbercelieket, hogy a Ceglédberceli Állatorvosi Rendelő, Pesti u.111. Rendelési ideje július hónaptól az alábbiak szerint módosul: Kedd: 13-14, Péntek:16-17 Rendelői telefon: 20/ Kozmetikai ellátás előzetes időpontegyeztetéssel! Kozmetikus telefonja: 20/ Szeretettel várjuk a Ceglédbercelieket! dr Márkus Enikő állatorvos dr Virsinger György állatorvos Gál Viktória kutyakozmetikus Ceglédberceli HÍRADÓ Ceglédbercel Község Önkormányzatának lapja Felelős kiadó: Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44. Főszerkesztő: Pető Zsolt, jegyző Tördelőszerkesztő: Ali Attila, 06 20/ Nyomdai munka: Apáti Nyomda 2700 Cegléd, Csatorna u. 8. Tel.: 06 53/ , 06 30/ Hirdetésfeladás: Ceglédberceli Polgármesteri Hivatalban Telefon: 06 53/

A parlagfű Magyarországon

A parlagfű Magyarországon Előadás a Környezetvédelmi Világnap alkalmából Csongrád, 2012. június 5. A parlagfű Magyarországon Szerzők: Dr. Juhászné Halász Judit Exner Tamás Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület A parlagfű bemutatása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 06-án

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok Dunapataj Nagyközség a által ellátott kötelező és önként vállalt 18/2014.(XI.21.)számú rendelet 2. számú melléklete sorszám Kormányzati funkció Feladat megnevezése Kötelező Önként vállalt Társulás útján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. május 19-i üléséről 19-27/2014. (05. 19.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. alapító okiratok kiegészítésére. (2014. február 27.)

E L Ő T E R J E S Z T É S. alapító okiratok kiegészítésére. (2014. február 27.) Nyírábrány Nagyközség Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S alapító okiratok kiegészítésére (2014. február 27.) A Képviselőtestület 2014. február 5-ei ülésén az Államháztartásról szóló törvény és

Részletesebben

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének február 24-én (szerda) órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének február 24-én (szerda) órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 3/2016. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2016. február 24-én (szerda) 17 30 órai kezdettel

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2015.(III.27.) Rendelet típusa: módosító Rendelet címe: A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete. /2015.(...) önkormányzati rendelete

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete. /2015.(...) önkormányzati rendelete Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete /2015.(...) önkormányzati rendelete Monostorapáti község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.15.) önkormányzati

Részletesebben

Kertes házad van? 5 milliós bírságra is számíthatsz - 2012. július 25.

Kertes házad van? 5 milliós bírságra is számíthatsz - 2012. július 25. Kertes házad van? 5 milliós bírságra is számíthatsz - 2012. július 25. Országszerte virágzás előtti állapotban van a parlagfű, az allergén gyomnövény néhány napon belül kezdi szórni a pollenjeit. A Nemzeti

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: ; fax:

Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: ; fax: Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: 06-89-345-107; fax: 06-89-345-109 NYÍLT ülésen tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához minősített többség

Részletesebben

JAVASLAT. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető

JAVASLAT. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető JAVASLAT Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. június 11-i üléséről 39-42/2012. (06. 11.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. június 11-i

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013 (IV.19) rendelet módosítására

Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013 (IV.19) rendelet módosítására 1 Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette:Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető JAVASLAT Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület február 14-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület február 14-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 2. n a p i r e n d i p o n t E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

../2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

../2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1. sz. előterjesztés../2016. (...) ö n k o r m á n y z

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1.

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1. Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV Tanév rendje Tanévnyitó ünnepség 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8.00 óra Első tanítási nap 2016. szeptember

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására

a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22/2016. Tárgy: Az önkormányzat SzMSz-ének módosítása Mell.:1 pld. rendelet-tervezet

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának. munkaterve. 2016/2017. tanév

A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának. munkaterve. 2016/2017. tanév A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának munkaterve 2016/2017. tanév Készítette: Hársfalviné Balázsi Katalin - alsós Diákönkormányzatot segítő tanár A munkatervet megvitatta

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 28-i üléséről 113-117/2009. (09. 28.) ÖK. sz. határozat 17/2009. (X. 15.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 9-én 18 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 9-én 18 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. március 9-én 18 órakor megtartott nyilvános üléséről. J

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. májusi r e n d k í v ü l

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-2/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 31-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-28/2015. Tárgy: Az önkormányzat SzMSz-ének módosítása Mell.:1 pld.

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása Felelős készítő:

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Részletesebben

Vegyes háziorvosi körzetek

Vegyes háziorvosi körzetek Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017./I.27./ számú rendelete a vegyes háziorvosi, vegyes fogorvosi és védőnői körzetekről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 29-irendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 3. egységes Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 59-10 /2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 2-án 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mezőfalva Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án 18.00 órai kezdettel Mezőfalva Nagyközség Polgármesteri Hivatalának 2422

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

ELŐTERJ ESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. köznevelési eseti kérelmek elbírálására

ELŐTERJ ESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. köznevelési eseti kérelmek elbírálására SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:8305/2015.05 Ügyintéző : Kertész Sándorné

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben