SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ"

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága szeptember 9-én (hétfő) órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal I. emelet 218-as számú tárgyalótermében ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés napirendje: Nyilvános ülés A képviselő-testület szeptember 26-i rendes ülésének előkészítése 1. Beszámoló a Gondozási és Családsegítő Központ munkájáról. Meghívott: Hámoriné Németh Edit a Gondozási és Családsegítő Központ intézményvezetője 2. Beszámoló a Városi Bölcsőde munkájáról. Meghívott: Varga Istvánné a Városi Bölcsőde intézményvezetője 3. Beszámoló az önkormányzat I. félévi költségvetési gazdálkodásáról. Meghívott: dr. Bankits László irodavezető 4. Az október 6-i nemzeti gyásznap és az október 23-i nemzeti ünnep városi rendezvénye ünnepi szónokának felkérése. 5. Hozzájárulás dr. Szabó Edgár háziorvos sebészeti járóbeteg szakellátási tevékenységének folytatásához. 6. Előterjesztés Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról és működéséről. 7. Önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszony szociális alapon történő meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása. (az előterjesztés a zárt ülés anyagai között található) A bizottság hatáskörébe átruházott döntések 8. Önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszony szociális alapon történő meghosszabbítása iránti kérelmek elbírálása. (az előterjesztések a zárt ülés anyagai között találhatók) 9. FHO lakás szociális alapon bérbeadható önkormányzati bérlakássá történő átminősítése és bérbeadása iránti kérelmek elbírálása. (az előterjesztések a zárt ülés anyagai között találhatók) 10. FHO lakás szociális alapon bérbeadható önkormányzati bérlakássá történő átminősítéséről és cserelakásként történő bérbeadásáról. (az előterjesztés a zárt ülés anyagai között található) 11. Szakemberlakás biztosításáról. (az előterjesztés a zárt ülés anyagai között található) 12. Egyebek

2 Zárt ülés A képviselő-testület szeptember 26-i rendes ülésének előkészítése 1. Szegedi Körös Gáspár Érdemérem adományozása. A bizottság hatáskörébe átruházott döntések 2. Lakásszerzési támogatás iránti kérelmek elbírálása 3. Egyebek Sárvár, szeptember 3. dr. Szabó Gyula s. k. a bizottság elnöke

3 Tartalomjegyzék 1. napirendi pont Beszámoló a Gondozási és Családsegítő Központ munkájáról. (A belső ellenőrzési anyag később kerül fel a honlapra) napirendi pont Beszámoló a Városi Bölcsőde munkájáról (A belső ellenőrzési anyag később kerül fel a honlapra) napirendi pont Beszámoló az önkormányzat I. félévi költségvetési gazdálkodásáról (a részletes beszámoló és mellékletei a Gazdasági és Városfejlesztés Bizottság anyagai közül letölthetőek) napirendi pont Az október 6-i nemzeti gyásznap és az október 23-i nemzeti ünnep városi rendezvénye ünnepi szónokának felkérése napirendi pont Hozzájárulás dr. Szabó Edgár háziorvos sebészeti járóbeteg szakellátási tevékenységének folytatásához napirendi pont Előterjesztés Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról és működéséről napirendi pont Önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszony szociális alapon történő meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása (az előterjesztés a zárt ülés anyagai között található) napirendi pont Önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszony szociális alapon történő meghosszabbítása iránti kérelmek elbírálása. (az előterjesztések a zárt ülés anyagai között találhatók) napirendi pont FHO lakás szociális alapon bérbeadható önkormányzati bérlakássá történő átminősítése és bérbeadása iránti kérelmek elbírálása. (az előterjesztések a zárt ülés anyagai között találhatók) napirendi pont FHO lakás szociális alapon bérbeadható önkormányzati bérlakássá történő átminősítéséről és cserelakásként történő bérbeadásáról. (az előterjesztés a zárt ülés anyagai között található) napirendi pont Szakemberlakás biztosításáról. (az előterjesztés a zárt ülés anyagai között található)... 15

4 A képviselő-testület szeptember 26-i rendes ülésének előkészítése 1. napirendi pont Beszámoló a Gondozási és Családsegítő Központ munkájáról. (A belső ellenőrzési anyag később kerül fel a honlapra) HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gondozási és Családsegítő Központ (9600 Sárvár, Nádasdy u.26.) évi munkájáról szóló beszámolót, mint az intézmény éves szakmai munkájának értékelését elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, szeptember 3. Kondora István sk.

5 BESZÁMOLÓ A GONDOZÁSI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉVI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI MUNKÁJÁRÓL

6 A Gondozási és Családsegítő Központ szakmai tevékenységéről és munkájáról a jogszabályi előírásnak megfelelően minden évben beszámol a Sárvár Város Képviselőtestületének az előző évben végzett munkájáról. Az intézmény működését, szakmai munkáját meghatározó törvények, rendeletek: évi III. tv. (továbbiakban Sz t v.) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, annak módosításai, végrehajtási rendeletei 1997évi XXXI tv. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt) és annak módosítási és végrehajtási rendeletei szabályozzák. Szakmai elvárásait a Szociális Munka Etikai Kódexe határozza meg. - intézmény típusa: szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatást nyújtó Az alapszolgáltatási központ. Az intézmény alaptevékenysége, illetve a jogszabályban meghatározott közfeladat, és működés köre: Az intézmény nyitva tartási rendje: A hét minden napján: óráig, hétvégén ig - Szakágazata: idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül. - Az intézmény szakfeladatai: Szakfeladat megnevezése: - idősek nappali ellátása (idősek klubja) - házi segítségnyújtás - szociális étkeztetés - családsegítés - gyermekjóléti szolgáltatás Egyéb feladatok: - védőnői szolgálat - ifjúság egészségügyi gondozás - háziorvosi ügyeleti ellátás Az intézmény szakmai hitvallása, filozófiája: Személyközpontú, humánus, magas szintű pszichés és fizikai ellátás, gondozás és ápolás kialakítása, működtetése. Célunk az intézményhez fordulóknak igényeikhez igazodó segítségnyújtás biztosítása. Az intézményhez segítségért fordulók számára a segítségnyújtás adekvát formájának biztosítása. Sárvár város minden lakosának szociális szükségleteinek kielégítése. Ennek megvalósítása érdekében törekedtünk a munkakörre előírt szakképesítések megszerzésére, valamint, hogy minden dolgozó részt vegyen folyamatosan a továbbképzéseken. Intézményi létszámkimutatást lásd a mellékletben. Az új térítési díjakat, április 1-től alkalmazzuk a 29/2003. (II. 17.) számú Kormányrendelet és az Sztv. Alapján. A Gondozási és Családsegítő központ részlegeinek és konkrét feladatinak bemutatása és az elmúlt év munkájának értékelése. Szociális étkeztetés: keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak, a napi legalább egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek, különösen: - koruk, - egészségi állapotuk, - fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, - szenvedélybetegségük, vagy - hajléktalanságuk miatt

7 Az étkeztetés keretében orvosi javaslatra diétás ebédet is biztosítunk az ELAMEN Zrt által üzemeltetett konyhájáról. Intézményünkben tálaló konyha működik. A hét minden napján van lehetőség az étkezésre, aminek a módjai: helyben fogyasztás, elvitel és házhozszállítás. Az ebéd térítési díja ennek megfelelően alakul, csak ebéd, illetve ebédszállítással. Az étkezésért térítési díjat kell fizetni, amit minden évben rendeletben kerül meghatározásra, a mindenkori az egyén jövedelme alapján., aminek a mértéke nem haladhatja meg az egyéni jövedelem harminc százalékát től a térítési díj összege 550 Ft-ban lett meghatározva. A mértéke abban az esetben lehet kevesebb, ha az egyéni jövedelem miatt a 30 százalékos maximum határt meghaladja a fizetendő összeg. A étkeztetéshez kapcsolódó adminisztrációs és segítő feladatokat jelenleg az idősek klubjában dolgozó szociális gondozók látnak el. Az étkező személyek számának alakulása ig induló felvétel megszűnt záró Étkeztetés ig. induló felvétel megszűnt záró Étkeztetés Az étkezést igénybe vevők számának csökkenését az magyarázhatja, hogy a városban más cégek is jelen vannak, és olcsóbban szállítják házhoz az ebédet. Étkezésért fizetendő térítési díjak az étkezést igénybe vevők száma szerint. Fizetendő térítési díj összege Elvitellel és helyben Kiszállítással együtt fogyasztással 50 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - 29 Összesen: összesen étkező: 84 fő

8 2012. szeptember hónapban elégedettségi vizsgálatot végeztünk az étkezésről. 90 db kérdőívet osztottunk ki amiből 75 db érkezett vissza. Összeségében az étel minőségével és mennyiségével is elégedettek voltak. Apróbb kifogásokat emeltek. Házi segítségnyújtás: (HSNY) A szolgáltatást igénybevevőnek saját lakókörnyezetében kell biztosítani teljes körű ellátását. A négy hivatásos gondozónő elsősorban idős emberek számára biztosít ellátást saját otthonukban évi változások alapján minden gondozónő maximálisan 9 fő ellátásáról gondoskodhat A gondozónők feladatai a gondozási folyamat során: - Alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése: A személyes higiénével kapcsolatos feladatok ellátása (ápolási feladatok ellátása, fürdetés, mosdatás, etetés) - az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában való közreműködést.(takarítási, mosási feladatok.) - A gondozott személy egészségi állapotának nyomon követése szükség esetén orvosi ellátás igénylése. Egészségi állapot megtartása, gyógyszeriratás, terápia követés. - Pszichés gondozás, elmagányosodás megelőzése, társas kapcsolatok ápolása. Krízishelyzetek felismerése. Beszélgetések kezdeményezése. - Érdekvédelmi feladatok, ügyintézés. - Adminisztrációs feladatok elvégzése a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A házi segítségnyújtás keretében történő gondozás szinte azonnal indulhat az igény beérkezése után, a szükséglet felmérés után határozatlan ideig történik a gondozás. Házi segítségnyújtás keretében gondozottak létszáma: ig. induló felvétel megszűnt záró Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás étkezéssel összesen induló felvétel megszűnt záró Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás étkezéssel összesen

9 Idősek nappali ellátása (Idősek Klubja) A szociálisan és mentálisan rászorulók, önmaguk ellátására, támogatására csak részben képes időskorúak, és fogyatékkal élő személyek egészségi állapotára figyelemmel, a 18. életévüket betöltött személyek napközbeni ellátását biztosítja. Otthonukat elhagyni tudó idős emberek részére biztosít a nappali ellátás lehetőséget napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolataik ápolására, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. (fürdés, mosási lehetőség). A klubtagokat hozzásegítjük: - életkörülményeik javításához, - figyelemmel kísérjük egészségi állapotukat - közreműködünk a harmonikus életvitel megteremtésében, - a tétlenséggel járó káros hatások megszüntetésében, - az érdekképviseletükben. Az idősek klubjában való tartózkodás térítésmentes a Képviselőtestület határozata alapján. Az idősek nappali ellátását igénybevevők közül 3 fő nem veszi igénybe az étkezést.. Az idősek nappali ellátását igénybevevő klubtagjaink részére nagyon sok programot sikerült kivitelezni, ahol szívesen vettek részt augusztustól: kiállítások megtekintése a Várban. Rejtvényfejtő verseny a klubban. Naponta foglalkozások, mosás, fürdési lehetőség. Vas megyében működő Idősek Klubjainak és művészeti csoportjainak találkozója Kortalanság és megújulás címmel Szombathelyen: Grubánovits Károly és Kovács Dezső klubtagunk ének számmal sikeresen szerepeltek, ahol emléklapot és ajándéktárgyat kaptak. A Szív világnapja alkalmából beszélgetős előadáson vettünk részt Vörösné Bognár Katalin Népegészségügyi Intézmény munkatársával. Buszos kirándulás, úti cél: Vásárosmiske - Levendula Ház. Felejthetetlen élményben volt részünk. Október ig Idősek Hete Nyugdíjasainknak szervezett 1 hetes rendezvénysorozat nagy sikert aratott. 01.hétfő Fekete-tói vásárok, az ott vásárolt portékákból kiállítás. Vetített előadás Hámori Sándorral. Ásványvíz, pogácsa. 02.kedd Hagyományos Idősek Napja ünnepély zártkörű rendezvény. Kulturális program: Gimnazisták művészeti csoportja, Regős együttes és Néptáncosok közreműködésével. Vacsora, zene, tánc, kötetlen beszélgetés.

10 03.szerda Egészségmegőrző nap: Mozogjunk együtt- délelőtti torna gyógytornász vezetésével. TBC régen és ma címmel a Népegészségügyi Intézmény vezetője tartott vetített előadást. Egészséges táplálkozás: gyümölcs, zöldség kóstolóval. Szűrések egésznap. 04.csütörtök Kiállítás megtekintése a Nádasdyakról Takács Zoltán Bálint igazgató úr tárlatvezetésével. Őszi séta az Arborétumban. Halottak Napja gyertyagyújtás halottaink emlékére.. Márton napi vigasságok: libazsíros-, libamájkrémes kenyér lila hagymával, gyógyteák. Összejövetelünket megtisztelte jelenlétével Orbán István kanonok úr is. Rendőrségi előadás a betörésről, hogyan védekezzünk? Karácsonyi készülődés- ajándék-készítés. Karácsonyi ünnepély óvodásokkal. Minden résztvevőt édességcsomaggal ajándékoztunk meg a Szeretet ünnepén. Együtt örült velünk Roland atya is év Kiállítások megtekintése a Várban. Farsang a klubban Zalaco-tól adományba kaptuk a fánkot. Keresztrejtvény- és sakkverseny. Húsvéti készülődés, ajándék- készítés, tojásfestés. Tavaszváró rendezvényünket ig tartottuk. 6.hétfő 7.kedd 8.szerda Népművészeti kiállítás, régi könyvek, újságok, gyűjtemények. Molnár Zoltán nyug. könyvtárigazgató beszélt könyvéről, gyűjtőmunkáiról. Piknik a Klub udvarán szabadtéri programok. Gulyás főzés. Nyőgéri táncosok bemutatója. Nyugdíjas Egyesület kórusának előadása. Kazamaták megtekintése a Várban Takács Zoltán Bálint igazgató Úr vezetésével. Pihenő a Fagylaltkertben sütivel és üdítővel. Séta az Arborétumban, a Csónakázó tó körül, kacsa etetés.

11 2013-ban is sikeresen pályáztunk, így talán lehetőségünk lesz a fenti programokon túl az őszi Idősek Hete rendezvénysorozatot- azon belül a hagyományos Idősek Napja ünnepélyt is, valamint az év végi programokat lebonyolítani. Karácsonyi készülődés, Karácsony ünnepe óvodásokkal. Próbálunk az idős embereknek olyan programokat kínálni, ami az érdeklődési körüknek megfelel és ami a város idős lakosságának is vonzó lehet, hogy minél többen vegyék igénybe szolgáltatásainkat. Pozitívként értékeljük, hogy rendezvényeinken nem csak klub tagjaink vettek részt, hanem a város idősödő lakossága is érdeklődést mutatott. Idősek nappali ellátását igénybevevők létszáma Idősek ellátása nappali induló felvétel megszűnt összesen Idősek ellátása nappali induló felvétel megszűnt összesen Hajléktalan személyek ellátása: A nagyon hideg időre való tekintettel Sárvár város Önkormányzata a hajlék nélküli személyek éjszakai és nappali tartózkodását ig intézményünk keretei között oldotta meg. A régi műhelyből került kialakításra az ideiglenes szállás. A szállást igénybevevőknek az intézmény nyitvatartási idején túl őrzést kellett biztosítani. Az ideiglenes szállást általában hat fő vette igénybe. Nappali tartózkodásra ebben az időszakban is kizárólag ezt a helyet használhatták, ezáltal az idősek klubja helyisége lett mentesítve. Itt tartózkodásuk ideje alatt nyomatékosan fel lettek szólítva arra, hogy tisztálkodjanak és mosassák ki a ruháikat. Az intézménybe behozott ruhaadományokból ruhaneműt kaptak. Meleg teát biztosítottunk. Tudomásunk szerint a városban kb.15 személy él hajlék nélkül, akiknek a téli ellátását emberiességi okokból meg kell oldani. (nem kötelezően ellátandó feladat) általában 4-5 fő vette igénybe. Ebben az évben nem voltak nagyobb atrocitások. A három - négy stabil ember elfogadta az írt és íratlan szabályokat. Az intézmény működési rendjét tudomásul vették. Nagy segítségünkre voltak a hó eltakarításban. A nagyobb problémák azért nem adódtak, mert a kevésbé alkalmazkodni tudó hajléktalanok nem vették igénybe az ideiglenes szállást, ők másutt magánszemélyeknél töltötték az éjszakáikat önkormányzati tulajdonú lakásokban. Az intézményünkben a folyamatos nyitva tartás miatt hétvégén is nappali tartózkodásra igénybe vehetik az intézmény közös helyiségeit, évszaktól függetlenül, a Házirend betartása

12 mellett. Ha az intézmény működési rendjét jelentős mértékben megzavarják az intézmény elhagyására kell felszólítani őket. A hajlék nélküli személyek állandó tartózkodásának megoldása továbbra is aktuális probléma. Javaslataim a következők: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanban elhelyezni őket. Nagyobb lakásban, vagy házban. A város külső részeiben házvásárlással megoldani a problémát. Önkormányzati területen lakókonténer elhelyezése. Tudom, hogy a lakosság részéről nagy ellenállásba ütközik a terv, de a végleges megoldás sürgős. Karácsonyi utalványok kihordása: Az intézményünk minden dolgozója Karácsony előtt részt vesz az Önkormányzat által adott vásárlási utalványok eljuttatásában az érintett személyeknek. Aminek a kézbesítése plusz terheket ró a dolgozókra. Családsegítő szolgálat A sárvári Családsegítő Szolgálat szakmai munkáját és tevékenységét tizenharmadik éve végzi, melynek törvényi előírásait, jogszabályi rendelkezéseit az évi III. törvény (Sztv.), valamint végrehajtási rendelete az 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet határozza meg, illetve szakmai elvárásait a Szociális Munka Etikai Kódexe. A szolgálat minimum személyi és tárgyi feltételei a jogszabályi előírásokban meghatározott követelményeknek nem felelnek, mivel a személyi feltételeknél 1 fő szociális asszisztens (segítő) hiányzik. A szolgálat működési területe: Sárvár város közigazgatási területe. A szolgálathoz információért, tanácsadásért fordulók esetében mindenkit ellátunk közigazgatási területtől függetlenül. Valamint más partneri kapcsolatban álló szociális szolgáltatókkal közösen végzett szakmai tevékenység esetén más település lakóinak problémáival is foglalkozik a szolgálat. A szolgálat működési rendje: A szolgálat hétfőtől-péntekig tart nyitva. Hétfő-csütörtök: 7.30-tól - 16 óráig, Pénteken: tól óráig. A kliensek fogadási rendje: Kedd: Szerda: Csütörtök: A szolgálat családgondozói a fogadónapok beosztási rendje szerint fogadják a klienseket, de indokolt esetben fogadóórán kívül is. A szolgálat munkájának szervezése oly módon történik, hogy a heti 40 órából 20 óra irodában töltött idő, 20 óra terepen, de az irodában a fogadási időn kívül közös egyeztetés alapján egy családgondozó ügyeletet tart, fogadja a telefonhívásokat, és a fogadó időn kívül érkező klienseket. A kliensek fogadásának rendje: Erre a célra szolgáló helyiségekben történik, amely megfelel a személyes segítő munka követelményeinek. Szakmai egység létszáma, szakképzettsége:

13 A szolgálat feladatait 3 főállású családgondozó végzi, melyből valamennyien rendelkeznek a szakirányú felsőfokú képzettséggel (szociális munkás). Tárgyi feltételek: A szolgálat, illetve az intézmény a település középpontjában, jól megközelíthető helyen, csak erre a célra használt épületrészben található. A szolgálat az alábbi helyiségekben működik: Kizárólagosan használ egy irodahelyiséget, közös használatban, interjúszobát, társalgót, várót, raktárt, közösségi helyiséget. A szolgálat rendelkezik, számítógépekkel, fénymásolóval, telefonnal, internettel, valamint a működéshez szükséges a helyiségekben rendelkezésre álló bútorzattal. A családsegítés feladata: A működési területén élő egyének, családok, csoportok, közösségek érdekeinek képviselete, szociális, mentálhigiénés problémáinak, szükségleteinek feltárása, az e problémák kezelésében és megoldásában való közreműködés. Kiemelt prevenciós feladata a családok védelme. Fő munkamódszere a komplex családgondozás, amely rendszerszemléletű, a család belső, konfliktusos viszonyainak rendezését elősegítő, folyamatos, együttműködő kapcsolattartás. Az általános segítő szolgáltatáson túl speciális segítő szolgáltatást is nyújt a szociálisan rászorult egyének, családok, csoportok számára a közösségi és szociális csoportmunka eszközeivel. A Családsegítő Szolgálat célja: A családsegítő szolgáltatásban nyújtott általános és speciális segítő szolgáltatás, olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez, fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz, beilleszkedéshez. A családsegítő szolgálat, általános és speciális szolgáltatása keretében szociális és mentálhigiénés problémái miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került, segítséget igénylő személyek, családok támogatása, illetve életvezetési képességeiknek megőrzése, fejlesztése, az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzése. A beszámoló következő részében a családsegítő szolgálat szakmai munkáját, tevékenységét, illetve ennek elméleti és gyakorlati megvalósulását szeretném bemutatni, amelynek három módját különböztetjük meg: egyéni esetkezelés, szociális csoport munkát, és aközööségi munkát. A többször módosított Sztv. által általánosan megfogalmazott célok tükrözik, hogy a családsegítő szolgálatnak szakmai tevékenysége során egyre nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a megelőzésre, a prevencióra. Így a mindennapi munka során az egyéni esetkezelés mellet nagyobb teret kell kapnia a csoportmunkának és a közösségi szociális munkának, amely célja, hogy az egyéneket, családokat, különös élethelyzetű csoportokat támogassa a társadalmi integrációra, beilleszkedésre. A mindennapi szakmai munka során a szolgálat családgondozói az alábbi szakmai tevékenységet végzik a szociális munka eszközeivel. Egyéni szociális esetmunka, esetkezelés: Az egyéni esetkezelés legfontosabb ismérve, hogy a középpontban az egyén, illetve környezetéhez való viszonya áll. Ezen meghatározás alapján az alábbi nagyobb eszköztárak különíthetőek el:

14 Tanácsadás: A szolgáltatást igénybevevők számára tájékoztatást, tanácsadást nyújt, illetve szükség esetén képviseli a hivatalos szervek, hatóságok előtt. A tanácsadás egyszeri vagy folyamatos, attól függően, hogy a probléma megoldása azonnal orvosolható, vagy több találkozást, ügyintézést, egyeztetést igényel-e. A családgondozó első találkozása a szolgáltatást igénybevevővel, információnyújtással, tanácsadással kezdődik. Célja: információs szolgáltatás, konzultáció. Egyének, csoportok, intézmények részére végzett szociális, jogi, életvezetési, mentális, pszichés, stb. szolgáltatás. Szociális ügyintézésben való segítségnyújtás, kérelmek, beadványok elkészítése, intézmények és szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás. Kompetenciájába nem tartozó esetek szakintézményekhez történő irányítása, gondoskodás a megfelelő fogadókészségről. A családsegítő szolgálat a hiteles, naprakész információnyújtás biztosítása érdekében rendelkezik a jogszabályi ismeretekkel és formanyomtatványokkal, melyek a családtámogatási, társadalombiztosítási, fogyatékossági és egyéb más szociális ellátások és juttatások igénybe vételéhez szükségesek. Krízisintervenció: A krízishelyzetben jelentkezők számára azonnali segítségnyújtás megkísérlése, vagy a legmegfelelőbb segítségnyújtási formák intézményen belüli, vagy kívüli megtalálása. Ezekben az esetekben már az egyének, családok, akkor fordulnak a szolgálathoz, amikor már saját maguk képtelenek a fennálló állapotot, helyzetet kezelni. Ekkor már egy komplex szakmai tevékenység folyik, amikor a családgondozónak először a probléma, a kialakult konfliktus, illetve krízishelyzet okait fel kell térképeznie, majd a legmegfelelőbb megoldási alternatívát kidolgozni az ellátottal közösen. Ez lehet egyszeri esetkezelés, de inkább a családgondozás egyik alappillérét képezi. Családgondozás: Feladata: a hátrányos helyzetű, vagy veszélyeztetett családok felkutatása, felismerni és segítséget nyújtani a problémák, konfliktusok kezelésében, oly módon, hogy a családokkal közösen kell kidolgozni, kiválasztani a lehetséges megoldási alternatívákat. Célja: A családok, egyének maguk legyenek képesek problémáik megoldására, érdekeik érvényesítésére. Eljár a családok érdekében, támogatja őket jogaik érvényesítésében. Javaslatot tesz személyek, családok anyagi juttatásban részesítésére az illetékes szerv felé. Ezen tevékenységek komplexitása a családgondozás folyamata, melynek során segítjük, irányítjuk a klienst azon az úton, amely a nehézség megoldásához vezet alapvető feladat, hogy: a kliens felismerje, megfogalmazza problémáját, annak hátterében álló okokat. ezen okok csökkentésére, megszüntetésére törekedjen, és eljusson valamilyen megoldáshoz problémájában. A kliens természetes támaszai (családtag, rokon, ismerős, munkatárs, munkahely, szomszéd, stb.) szakemberek, intézmények is részesei lehetnek a megoldási folyamatnak. Ezekben az esetekben nagyrészt többproblémás, folyamatosan krízishelyzetben lévő családokkal, egyénekkel foglalkozik a szolgálat. A szolgáltatást igénybevevő első alkalommal nehéz anyagi helyzetére hivatkozik, illetve csak információt, segítséget szeretne ügyei intézéséhez kérni, ami a statisztikai adatoknál jelenik meg, mivel az elsődleges, hozott problémát kell feltüntetni. A többszöri és folyamatos találkozás, családgondozás során tud a

15 családgondozó megfelelő, bizalmon alapuló kapcsolatot kialakítani, amikor a szolgáltatást igénybevevő őszintén mer Intézkedés: a család, egyén, csoport megbízása alapján, ha az érdekeinek képviseletéhez szükséges gyakorlati ismeretekkel nem rendelkezik, vagy ismereteinek hiányossága feltételezhetően hátrányokkal jár. Ezekben az esetekben a szolgáltatást igénybevevővel előzetesen egyeztetünk, hogy kinek mi a feladata, illetve a családgondozónak meddig tart a kompetenciája. Szükség esetén tovább irányítjuk a klienst. Természetbeni juttatás: ruhanemű, a Zalaco által felajánlott Caritas csomagok, karácsonyi csomagok osztása, utalványok kihordása. Nyári ingyenes gyermekétkeztetés lebonyolítása. Forrás: adományok, lakossági felajánlások, pályázatok. Szolgáltatások: a helyi igények és sajátosságok figyelembevételével hiányzó családi funkciók pótlásához és a hátrányok leküzdéséhez. Családtagok ellátásához, a hétköznapi életvitelhez kapcsolódó segítő formák szervezése, bevonva a többi szakmai részlegeket, más szociális és egészségügyi intézményeket. A prevenció érdekében egészségvédő mentálhigiénés csoportok működtetése, vagy azokban való részvétel (pl.: pszichiátriai és szenvedélybetegek részére önsegítő csoport működtetése, munkanélküliek támogató csoportja) Kreatív műhely gyerekeknek: személyiség és speciális készségfejlesztő csoportok szervezése, Nyári Játszóház és kézműves foglalkozások szervezése. Szociális csoportmunka, közösségi munka: A csoport munka középpontjában a csoporttagok közös érdeke áll, míg a közösségi munkánál a közös cél eléréséhez vezető út áll a fókuszban, azaz az érdekérvényesítés, érdekképviselet szerepel elsődlegesen. A csoport munka formái lehetnek: önsegítő csoport, szocioterápiás csoport szervezése, működtetése. Közösségi csoportmunka: helyi lakossági csoportok támogatása közös érdekképviselet, közös problémamegoldása esetén. Segítő munkakapcsolat a többi részleg szakmai munkájában, különösen mentálhigiéné tekintetében, csoportfoglalkozások és szabadidős programok szervezésében. A szociális csoport és közösségi munka közötti különbség módjában, megközelítésében fogható meg. A családsegítő szolgálat az általános segítő szolgáltatáson (egyéni esetkezelés) túl speciális (csoport és közösségi szociális munka) szolgáltatást is nyújt. A szolgáltatásokat elsősorban közösségi és szociális csoportmunka keretében és annak eszközeivel kell biztosítani. A sárvári családsegítő szolgálatnál biztosított speciális szolgáltatások közé tartozik: Az információs, felvilágosító szolgáltatást biztosító programok, tanácsadás. Ezek a szolgáltatások a mindennapi munka részét képezik. A szenvedélybetegek részére önsegítő csoport működésének támogatása, tanácsadás és konzultáció biztosítása, a klub az országos AE és AM Szövetség része. Ennek keretében szervezi a családsegítő szolgálat évente egy alkalommal az egynapos, rekreációs, szabadidős programként a Családi Nap -ot ban heti egy alkalommal pszichiátriai betegek részére önsegítő csoportfoglalkozást működtettünk, melyen állandó tagok száma 4-5 fő. A csoportfoglalkozásokon kézműves foglalkozás, múzeumlátogatás, kirándulások, séták, életvezetési, pszichés, és mentális tanácsadás történik. A pszichiátriai és szenvedélybetegek

16 problémáinak kezelésében re4ndszeres és folyamatos kapcsolatot tartunk a sárvári Kórház Simasági részlegével, és az intaházi Rehabilitációs Intézménnyel, valamint szakembereikkel. Tartós munkanélküliek részére tanácsadás, szocioterápiás csoport működtetése, illetve pszichoszociális gondozás részükre: A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműködésre kötelezett a családsegítő szolgálattal, és ún. beilleszkedést segítő programban köteles részt venni. A program célja, hogy a rendszeres szociális segély a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező, hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktívkorú nem foglalkoztatott személyek részére nyújtott rendszeres szociális támogatás. A családsegítő szolgálat által gondozott személyeknél az alábbi célokat próbáljuk elérni: A tartós munkanélküliség okozta egészségi, pszichés traumák kezelése. A hátrányos helyzetből adódó nehézségek kezelése, elsősorban anyagi és szociális helyzetében negatív változás ne történjen, ennek megelőzése és kezelése. A társadalmi integráció/reintegráció segítése: ha mód van rá közfoglalkoztatásban való részvételük segítése, vagy megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásába való bevonás. Ezekben az esetekben rendszeres kapcsolatot tartunk a sárvári Munkaügyi Kirendeltséggel, illetve az ott dolgozó szakemberekkel. Csoport foglalkozás keretében az érdekérvényesítés erősítése. Tapasztalataink szerint személyesen és telefonon nehezen tudnak önállóan kommunikálni, munkalehetőséget keresni. Életvitel, életmód formálása: a szolgálattal kapcsolatban lévő tartós munkanélküliek esetében jellemző, hogy nagyrészük súlyos alkohol és pszichés problémával küzdenek. Az ő esetükben rendszeres kapcsolatot tartunk szakemberekkel, intézményekkel: pszichiátriai szakrendelés, sárvári Kórház simasági részlege, pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye Intaháza. Információs, tájékoztató szolgáltatás, ügyintézéssel kapcsolatos segítségnyújtás, mentálhigiénés gondozás, önsegítő csoport működtetése. A program típusát egyénre szabottan a prioritások figyelembe vételével, az elsődleges problémák kiemelésével állítjuk össze: A program típusokat ötvözve, az egyéni szükségletek szerint súlyozva állítjuk össze. Minden esetben hangsúlyos szerepet kap a klienssel való munkában a segítő beszélgetés. Rendszeres szociális segélyben részesülő ellátottak évi adatai: fő Rendszeres szociális segélyezett: 38 ebből: kikerült: FHT 20 ebből: munkába állt: közfoglalkoztatott 14 más társadalmi juttatásban részesül: 3 elhunyt 1 A tartós munkanélkülieket az Sztv. és a helyi önkormányzat szociális rendelete együttműködésre kötelezi őket a Munkaügyi Kirendeltséggel és a családsegítő szolgálattal ben 38 rendszeres szociális segélyben részesülő személlyel foglalkoztunk: Rendszeres kapcsolatot tartunk ezekben az esetekben a Munkaügyi Kirendeltséggel, Városgazdálkodással, és a sárvári Közös Önkormányzati Hivatallal a munkába állásuk, illetve elhelyezkedésük érdekében.

17 A tartós munkanélkülieknél több okból nehéz a munkába állásuk: A munkáltatók nem szívesen alkalmaznak tartós munkanélkülieket, még közfoglalkoztatásban sem, illetve az elsődleges és másodlagos munkaerőpiacra szinte lehetetlen a visszahelyezésük. Valamennyien nagyon hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon: egészségi és mentális állapotuk, vagy hovatartozásuk miatt. A több éves munkanélküliség miatt egyre kisebb a munkavállalási motivációjuk, gondot okoz számukra sok esetben még az is, hogy előzetes egyeztetés alapján meghatározott időpontban megjelenjenek. Sok kudarc érte őket, ami miatt egyre elkeseredettebbekké váltak. Többségük több mint éve munkanélküli, magas (30%) a halálozási ráta a körükben, súlyos egészségi és mentális, pszichés problémákkal küzdenek. Az elsődleges munkaerő piacra a visszajutásuk szinte lehetetlen. Ha módjuk van rá, más társadalombiztosítási juttatást igényelnek, mivel a közfoglalkoztatást sem tudják teljesíteni önhibájukon kívül, és elvesztik ellátásukat. Kórházi szociális munka: Együttműködési megállapodás alapján- melynek keretében a szolgálat szakembere kéthetente tart fogadóórát a sárvári kórházban, illetve szükség esetén telefonos egyeztetés alapján soron kívül intézi ezen ügyeket. Ennek keretében a sárvári Kórház betegeinek más település lakosai részére is intézi hivatalos ügyeit: társadalombiztosítási és szociális ellátásokhoz való hozzájutás, illetve ezek igénylése, bentlakásos intézményekbe való elhelyezés, gondnokság alá vétel megindítása, valamint a beteg lakóhelyén igénybe vehető szociális ellátások és szolgáltatások feltérképezése, és igénybevételének elindítása, rokonokkal, hozzátartozókkal való kapcsolatfelvétel, stb. Ezen munka hatékonysága érdekében folyamatos kapcsolatot tart a megyei szociális, és egészségügyi intézményekkel, hivatalos szervekkel (MÁK, MEP, NYUFIG, önkormányzatokkal, stb.). A kórházi szociális munkánál ellátott az esetek és személyek több mint 50%-a nem sárvári lakos. A családsegítő szolgálatnál folyó szakmai tevékenység alapja: A hatékony közös munka feltételeként nélkülözhetetlen a bizalmi légkör kialakítása, fenntartása, az igénybe vevő autonómiájának tiszteletben tartása, a másság elfogadása a segítő folyamat egésze során. Az elsődleges cél mellett előtérbe helyezzük a természetes támaszok erősítését, a motiválást és a belső erőforrások aktiválását, fejlesztését. Törekvéseink fókuszában áll, szükség szerint a problémák megfogalmazása, átfogalmazása, alternatívák, problémamegoldó stratégiák közös keresése, kidolgozása. A meglévő problémák kezelése mellett kiemelkedő szerepet szánunk a prevenciós munkának is. Folyamatos kapcsolata van a szolgálatnak: Az észlelő-jelző rendszer tagjaival, és a helyi civil szervezetekkel. A megyei és megyén kívüli szociális és egészségügyi intézményekkel, és hivatalos szervekkel. A családsegítő szolgálat megelőző tevékenységével azt törekszik elérni, hogy a családok problémája ne váljon hatósági üggyé. Ezért fontos az egyes intézményekkel való szoros munkakapcsolat. Nem tartozik a családsegítő szolgálat hatáskörébe azok a tevékenységek, melyek más intézmény speciális feladatkörét jelentik. E társintézményekkel a családsegítő szolgálat egyenrangú félként, kölcsönösségi alapon, mint szakszolgálattal dolgozik együtt. Az együttműködés során az érdekelt intézmények szóban, vagy írásban közlik azokat az információkat, melyek szükségesek a közös feladat ellátásához. Adminisztrációs munka: A fentiekben részletezett szakmai munkához kapcsolódó adminisztrációs teendők ellátása a jogszabályi előírásoknak és az intézményi szabályzatnak megfelelően történik: Nyilvántartások,

18 Forgalmi napló, Esetnapló, Együttműködési megállapodások, Program terv, Találkozásokról adminisztráció vezetése A sárvári családsegítő szolgálat alapfeladatairól statisztikai adatok: 2012-ben az éves forgalom, azaz a szolgálathoz segítségért: 3426 esetben fordultak, ami 455 egyént, családot érintett, ebből 59-en első alkalommal kértek segítséget tőlünk. Az esetkezelések során 2012-ben együttműködési megállapodás alapján 858 esetben végeztünk szakmai munkát, ami 167 családot, egyént érintett. A családsegítő szolgálat évi működési napjainak száma 251, így a napi forgalom átlagosan 14 eset volt, ami az információnyújtást, ügyintézést, családlátogatásokat, segítő beszélgetést, családgondozást, és az eredményes munkához szükséges szakmai tevékenységeket is magában foglalta. A hivatalos szervek által kért szakmai tevékenységek, (környezettanulmányozások, javaslattételek, és az ügyintézések, illetve a kórházi szociális munka keretében végzett tevékenység) a statisztikai adatokban nem jelennek meg. A statisztikai táblázatokkal szeretném bemutatni a segítségért fordulók problémáit (1. sz. táblázat) és az alkalmazott szakmai tevékenységet, esetkezelések jellegét (3. sz. táblázat): Segítségért fordulók problémái 2012-ben A probléma típusa Esetek száma Életviteli 156 Családi-kapcsolati 142 Családon belüli bántalmazás 0 Lelki-mentális 141 Gyermeknevelési 28 Anyagi 972 Foglalkoztatással kapcsolatos 186 Egészségkárosodás következménye 41 Ügyintézéshez segítségkérés 1056 Információkérés 935 Összesen 3657 Több probléma együttes előfordulása 1795 krízishelyzet 1231 Az esetek többségénél a segítséget kérő anyagi problémáira hivatkozva keresi fel a szolgálatot, de a többszöri találkozás alkalmával és a családlátogatások során derül fény arra, hogy más problémák fennállása is közrejátszik a kialakult helyzetben. A statisztikai adatok az elsődleges, azaz a hozott problémát tükrözik, így arányaiban az anyagi, az ügyintézéshez segítségkérés, valamint az információnyújtás arányaiban elérik a %-ot. Nagyon sok esetben sokproblémás családdal, egyénnel foglalkozunk, és csak már a végső esetben, a krízis kialakulásakor fordulnak hozzánk segítségért. A szolgálatot az elmúlt évben egyre több probléma megoldásában keresték fel az egyének, illetve egyre több esetben kérnek nem sárvári lakosok segítséget, (információt kérnek, és ügyintézéshez segítségnyújtást).

19 Az egyéni esetkezelések és családgondozások során egyre gyakrabban kell szembesülnünk: Egyre súlyosabb családi konfliktusokkal, melynek legtöbb esetben az okai között elsősorban mentális, kapcsolati problémák és szenvedélybetegség áll. Ezekben az esetekben nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mivel nem lehet a beteget kötelezni gyógykezelésre, illetve nincs számukra megfelelő intézményi elhelyezés. Jó volna megfelelő szakember segítése, vagy tanácsadás, illetve olyan átmeneti elhelyezési forma, ahol a családokat el lehetne helyezni. Az idősek, betegek esetében, akik már képtelenek önmagukról gondoskodni, nagyon nehezen oldható meg az intézményi keretek közötti elhelyezése, illetve várakozó listára kerülnek, sokszor hónapokat kell várniuk. A hajléktalan személyek ellátásának kérdése. A sárvári családsegítő szolgálat a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájával való egyeztetés alapján: a hajléktalan személyeknek nyújtott juttatást, a szolgálat családgondozója természetben: élelmiszert, gyógyszert vásárol. A június 1-től a TB törvény változásai a megváltozott munkaképességű egyének egyes csoportját, - a év feletti lakosságot nagyon negatív módon érintette, többségük nem jogosult rendszeres TB, illetve szociális ellátásra. Valamint a régi ellátásban részesülők az új felülvizsgálatnál, az új minősítés szerint a korábbi rendszeres ellátásukat elvesztették január1-ei Szt. változások a Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatásban részesülő személyeket érintette negatívan, ha nem tudták akár önhibán kívül is teljesíteni a közfoglalkoztatást, elvesztették rendszeres szociális ellátásukat. A szolgálathoz forduló, illetve a szolgálat által gondozott tartós munkanélküliek között többen is vannak, akiket még közfoglalkoztatást biztosító szervezetek sem alkalmaznak. Jó volna az ő számukra közösségi, karitatív munkát biztosítani, hogy megfeleljenek azoknak a feltételeknek, hogy továbbra is jogosultak legyenek az ellátásra. A 2012-ben végzett szakmai tevékenység adatai : Az esetkezelés jellege Esetkezelésben részesült személyek száma Szociális, mentális esetkezelés 1976 Pszichológiai esetkezelés 0 Jogi esetkezelés 0 Egészségügyi, orvosi esetkezelés 0 Összesen 1976 Összesenből együttműködési megállapodás 858 alapján végzett tevékenység: A komplex családgondozás és az eredményes munka megkívánja, hogy a szolgálat jó munkakapcsolatot alakítson ki, mind az intézményen belül a többi részleggel, illetve más társintézményekkel, szakemberekkel, hivatalokkal, mert csak így tudunk színvonalasan és hatékonyan működni. Itt kiemelném a gyermekjóléti szolgálattal való jó, harmonikus munkakapcsolatot és együttműködést, közös munkát, mai a kezdetektől kialakult a két szolgálat között.

20 A családsegítő szolgálat kötelező feladatain túl végzett tevékenységei: Évek óta szervezünk közös programokat, szabadidős tevékenységeket a rászoruló gyermekek, családok, egyének részére a Gyermekjóléti Szolgálattal: Nyári játszóház: a sárvári szülőknek nyújt segítséget gyermekeik nyári, napközbeni felügyeletéhez két hét időtartamban. Ezt a programot a két szolgálat 2002 óta szervezi, és bonyolítja le, melyen gyermekek száma: fő között szokott lenni. A 2013-ban kéthetes programok között kézműves foglalkozások, sportvetélkedők, sétakocsikázás, szabadidős programok, jóga, egy napos kirándulás (Kőszeg Stájer házak), stb szerepelt. Hátrányos helyzetű gyermekek részére egynapos kirándulás szervezése (2012-ben Tihany, Balatonfüred). A kézműves foglakozások szervezése az iskolai idő alatt havonta, az éppen aktuális népi és nemzeti ünnepekhez igazodva, karácsonyi, húsvéti készülődések. Karácsonyi csomagok összeállítása szponzorok, felajánlások segítségével, melyet évek óta 120 rászoruló család, személy részére állítunk össze. Ezek a csomagok a család nagyságától függően vannak összeállítva, amelyből egyedi csomagot kapnak a hajléktalanok is. Karácsonyvárásként az egyik vendéglős, harmadik alkalommal ajánlotta fel, hogy 30 rászoruló gyermek részére biztosítja a pizzát, és az üdítőt. A gyermekek nagyon élvezték, hogy vendéglőben, megterített asztal mellett, lakhattak jól. Környezettanulmányok készítése a hivatalos szervek (önkormányzati, járási, NAV, rendőrség, bíróság, stb) felkérése alapján. A rendszeres szociális segélyben részesülők esetében helyszíni szemle keretében lakókörnyezet vizsgálatát szoktuk végezni. Caritas csomagok: novembere óta veszünk részt, illetve pályáztunk az Egyházmegyei Caritasnál, hogy vállaljuk rászoruló családok feltérképezést, és ezen családok részére a Caritas által biztosított EU élelmiszercsomagok kiosztását, melyhez a szervezést, a szállítást az intézménynek kell megoldania. Szerencsénkre a sárvári Városgazdálkodás, és egyéni vállalkozók segítettek a fuvarozásban. Így 138 családon, egyénen tudtunk segíteni. A sárvári családsegítő szolgálat, a Polgármesteri Hivatallal, és a Városgazdálkodással közösen próbált megoldást találni a lakbér és közüzemi hátralékosok problémáira. A szolgálat végezte a környezettanulmányt, és próbált javaslatot tenni a hátralékok rendezésére. A szolgálat az ingyenes tűzifa (állami, és önkormányzati) kiosztása esetében is környezettanulmánnyal, és jövedelmi viszonyok vizsgálata mellett tett javaslatot a rászoruló családokra, egyénekre. Két havonta ingyenes ruhaválogatást tartunk a felajánlott ruhákból, lábbelikből, gyermekjátékokból, könyvekből. Emellett több esetben kapunk bútor felajánlásokat, amely esetekben közvetítő szerepet töltünk be. A Zalaco sárvári boltja által felajánlott kenyér és pékáruk szétosztása a rászorulók részére. Nyári ingyenes gyermekétkeztetés szervezése, lebonyolítása: 2012-ben és 2013-ban is 40 gyermek részesülhetett az ingyen étkezésben. A évtől a középiskolásoknak közösségi szolgálatot kell teljesítenie. A sárvári Gondozási és Családsegítő Központ is részt vesz ebben a programban. A szolgálat egyik családgondozója szervezi és koordinálja ezt a feladatot. A középiskolások segítségünkre voltak a nyári játszóház, és a rászoruló, gondozott gyermekek korrepetálásának lebonyolításában június 1-től kötelező TAJ-alapú napi jelentés az ellátott, gondozott családokról, egyénekről. Ennek a kötelezettségünknek is eleget teszünk. A mindennapi munka során szinte napi-heti kapcsolatban vagyunk a hivatásos gondnokokkal, segítjük őket gyámi teendőik elvégzésében, mert az általuk gondnokolt személyek nagy részét a családsegítő szolgálat gondozza, illetve igénybe veszik az

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó BESZÁMOLÓ A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról Készítette: Keresztes Éva családgondozó 1 Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47. Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ a Szeghalom Kistérség Egységes

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2012-ben végzett munkájáról. Készítette: Csébi-Keresztes Éva családgondozó

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2012-ben végzett munkájáról. Készítette: Csébi-Keresztes Éva családgondozó BESZÁMOLÓ A gyermekjóléti szolgálat 2012-ben végzett munkájáról Készítette: Csébi-Keresztes Éva családgondozó 1 Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870

BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870 BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870 2 A CSALÁDGONDOZÓ FELADATAI A Családsegítõ Szolgálat feladata -

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2014. évi szakmai beszámoló 2.napirend melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Alpokalja Kistérség szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe ALAPÍTÓ OKIRAT Alsózsolca Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a államháztartásról

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A LENGYELTÓTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A LENGYELTÓTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A LENGYELTÓTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL 2011. 12. 08. Idősek Klubja A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné J Ó GYAKORLATOK A CSALÁDSEGÍTÉS TERÜLETÉN Előadó: Kósa Gyuláné Bevezetés A családsegítés célja Jelzőrendszer ő Ellátandó célcsoportok jellemzői Jellemző probléma területek Igénybevétel Alapelvek, Szociális

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 Zomba község Önkormányzati képviselő-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben