eredményét, majd ünnepélyesen átadta a megválasztott képviselõkmegbízóleveleit. legyen. Szendrei Ferenc ezután megtartotta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "eredményét, majd ünnepélyesen átadta a megválasztott képviselõkmegbízóleveleit. legyen. Szendrei Ferenc ezután megtartotta"

Átírás

1 A képviselõ-testület október 16-án a mûvelõdési házban tartotta ünnepélyes alakuló ülését, amelyet Varjú Mihály korelnök nyitott meg. A napirend elfogadása után Tóth János, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a választások végleges, számszerû eredményét, majd ünnepélyesen átadta a megválasztott képviselõkmegbízóleveleit. Ezután Tóth István leköszönõ polgármester szólt a jelenlévõkhöz. Köszönetet mondott mindenkinek, aki az elmúlt tizenhat évben segítette városvezetõi munkáját, valamint azt a törekvést, hogy Tura városi rangra emelkedhessen. Megköszönte a polgárok iránta tanúsított türelmét, és kérte: utódját is tiszteljék meg türelmükkel. Végezetül átadta a város kulcsát Szendrei Ferenc polgármesternek, aki a Szendrei Ferenc polgármester eskütétele maga és képviselõtársai nevében ígéretet tett rá: igyekeznek megtesznek a hiány megszün- ja a 150 millió forintot. Mindent úgy végezni munkájukat, hogy tetése érdekében, amit a gazdálkodás ésszerûsítése mellett a a település ezen jelképe megbízatásuk lejártáig jó kezekben befektetõk turai letelepedésének illetve minél több munka- legyen. Szendrei Ferenc ezután megtartotta rövid programbeszédét, vel kívánnak elérni. A közbizhely létrehozásának ösztönzésé- amibõl kiderült: városunk idei tonság és a vagyonvédelem erõköltségvetési hiánya meghalad- (folytatás a 2. oldalon) Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása október 27-én tartotta az önkormányzati választásokutánielsõülését. Az újjáalakult Társulási Tanács tagjai (az érintett önkormányzatok polgármesterei) a társulás elnökévé Kovács Lászlót, Kartal polgármesterét választották. Az elnök munkáját két elnökhelyettes: Dr. Basa Antal, Galgahévíz illetve Szendrei Ferenc, Tura polgármesteresegíti. Ezzel egyidõben megalakult a Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság (elnöke Bobál István ), valamint a Beszerzési Bizottság(elnöke Dr.RáczJános ). A 2006/2007. évi bajnokság õszi fordulóiban elért eredményeket megcsúfolva, a vártnál gyengébbre sikeredett a végjáték. Ennek okairól érdemespárszótemlíteni. A nyáron 23 fõs játékoskerettel vágott neki a csapat a bajnokságnak. A létszám miatt elég sok támadást kaptunk: Minek ennyi játékos? Nos, a végére elfogytunk. Liebhárdt Alfréd külföldön kapott munka- lehetõséget, Nyári András sérelmezte, hogy minimális játéklehetõséget kapott a bajnoki mérkõzéseken, ezért rendszeresen nem is jelent meg, Szilágyi Szilárd, Nagy Szilárd és Lilik Pál hosszabb ideje sérült 1-2 fiatal pedig nem érzi át a felelõsséget, amikor bizonyítani kellene a pályán. Mindezeken túl minden mérkõzésen van hiányzó eltiltás vagy kisebb sérülésmiatt. (folytatás a 15. oldalon)

2 Egy alpolgármester, néhány ellenszavazat, sok feladat: (folytatás az 1. oldalról) sítéséhez ismét létrehozzák a mezõõri szolgálatot. A grémium az eddiginél sûrûbben, negyedévente szervezett lakossági fórumokon találkozik majd a polgárokkal. A képviselõk (az érintett tartózkodása mellett) megszavazták a polgármester illetményét, amely a törvény szerint adható összeghatárok minimuma, havi bruttó 460 ezer forint. A város elsõ embere emellett a havi fizetésének húsz százalékát kapjamegköltségtérítésként. A képviselõk ezután egyhangúlag kinyilvánították, hogy ebben a ciklusban az eddigi kettõ helyett egy fõ társadalmi megbízatású alpolgármester segítse az önkormányzati munkát; egyúttal megbízták Dolányi Róbertné jegyzõt az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának átfogó felülvizsgálatával. A polgármester egyenként felkérte az önkormányzati bizottságok leendõ elnökeit, képviselõ és külsõs tagjait a bizottsági munkára. Az invitálást az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjának felkért Korsós Attila képviselõ kivételével mindannyian elfogadták. A tagok státuszát megerõsítõ szavazások két kivételtõl eltekintve 13 igen szavazattal, az érintettek tartózkodása mellett zárultak. A bizottságok összetétele a következõ: Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság: Marosvölgyi János elnök, Lukács István, Gyenes László, Tóth-Máté Imre, Korsós Attila képviselõk, Tóth István *, Tóthné HorákMária külsõstagok. Településfejlesztési és Környzetvédelmi Bizottság: Jenei Csabáné elnök, Kuti József, Sára Tamás, Varjú Mihály, Lukács István képviselõk, Sára József, Szente Márk *, Lukács József külsõstagok. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság: Kálna Tibor elnök, Gyenes László, Tóth-Máté megfelelõ végkielégítést szavaztak meg Tóth István volt polgármesternek. Szendrei Ferenc megköszönte képviselõ-társainak, hogy az elõzetes egyeztetés során megosztott testület végül mégis honorálta Tóth István tizenhat éven át végzett városvezetõitevékenységét. Az alakuló ülés hátralévõ részében Szendrei Ferenc Juhász Sándort javasolta az alpolgármesteri tisztség betöltésére. A képviselõk a Kuti József, Marosvölgyi János és Sára Tamás Az új és a régi turai polgármestervárosunk kulcsával alkotta adhoc bizottság felügyelete mellett a szünetben A szerzõ felvétele egyenként, titkos szavazással Imre, Pálinkás Ildikó, Varjú Ügyrendi Bizottság: Kuti döntöttek; ennek eredményeként 11 igen, 2 nem szavazattal, Mihály képviselõk, Maczkó Mária, Tóth Péter László, Tóth Jenei Csabáné, Kálna Tibor, dr. az érintett tartózkodása mellett József elnök, Marosvölgyi János, József külsõstagok. Baka Gyula, Sára Tamás képviselõkmester. A grémium végezetül Juhász Sándor lett az alpolgár- Egészségügyi és Szociális egy tartózkodás mellett elfogadta a polgármester javaslatát, Bizottság: dr. Baka Gyula A külsõs tagok eskütételét elnök, Lukács István, Sára követõen a képviselõk a polgármester javaslatára (a három havi bruttó százezer forint tisz- ami alapján az alpolgármester Tamás, Pálinkás Ildikó képviselõk, Tóth-Zs. Istvánné, Tóth havi kötelezõ végkielégítésen teletdíjatkapmunkájáért. Istvánné, Melegné Vass Magdolna külsõstagok. további három havi fizetésének H.Sz. kívül) egy tartózkodás mellett *Az egyeztetés során a jelzett személyek vállalták a megbízatást, de az alakuló ülésen nem tudtak jelen lenni. Megválasztásukra várhatóan a következõ testületi ülésen kerül sor. Tóth Gábor a Magyar Országyûlést is képviselte Krakkóban Tóth Gábor, körzetünk országgyûlési képviselõje, az Az október 17-i krakkói est, ja, NagyiványiZoltán invitálta. Európai Parlament Lengyel- valamint a másnapi lódzi program egyaránt méltó bizonyíté- Magyar Baráti Tagozatának alelnöke október 17-én és 18- ka volt a lengyel-magyar történelmi rokonszenvnek és barát- án Lengyelországba, Lódzba látogatott. ságnak. Az igen gazdag program egyik kiemelkedõ eseménye volt a lódzi katedrálisban Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett megemlékezé- ésszentelése. elhelyezett emléktábla avatása sekre Tadeusz Kaczor, Magyarország Lódzban mûködõ tiszte- Szejm képviseletében Marek Magyarországon a lengyel letbeli konzulja és Jerzy Kropiwnicki, Lódz megyei város nátus képviseletében Bogdan Jurek elnök úr, a lengyel Sze- fõpolgármestere hívta meg Borusewicz elnök úr viszonozta Tóth Gábort, aki a magyar Országgyûlés hivatalos képviselõdapesten csatlakozott hozzájuk a látogatást október 24-én. Bujeként azon az ünnepi esten is Joanna Stempinska asszony, a részt vett, amelyre a Magyar Lengyel Köztársaság magyarországi nagykövete. A Köztársaság krakkói fõkonzul- lengyel küldöttek az Új Köztemetõ 301- es parcellájában tisztelegtek az 56-os forradalom hõsei és áldozatai elõtt, majd látogatást tettek Sólyom László köztársasági elnök úrnál. Szili Katalin házelnök díszebéden fogadta a delegációt, majd ezt követõen ErdõPéter bíboros,prímásvára a vendégeket az Esztergom- BudapestFõegyházmegyeépületében. A vendégek programja a Mûvészetek Palotájában ünnepikoncerttelzárult. A régi mondás még ma is idõszerû:lengyel,magyar,kétjó barát! Együtt harcol, s issza borát! B.E.

3 56-os megemlékezések városunkban Turán minden eddiginél nagyobb létszámban jöttek el az 1956-os forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulója alkalmából tartott ünnepi megemlékezésekre. A Templomkertben ezentúl a Hõsök Kopjafája emlékeztet a történelmi eseményre és annak áldozataira. A megemlékezés délután koszorúzással kezdõdött az Õszirózsa Idõsek Otthonában, dr. Király János, az 56-os helyi Nemzeti Bizottság elnökének házánál. Kálna Tibor képviselõ, bizottsági elnök külön köszöntötte az 56-os turai események két még élõ résztvevõjét, Seres Józsefet és Lukács Vilmost. Megemlékezésében hangsúlyozta: dr. Király Jánosnak kiemelkedõ szerepe volt abban, hogy ötven évvel ezelõtt, a forradalom idején nem történt atrocitás Turán. Életének története jellegzetes példája volt 1956hõseinek,mondhatnierkölcsiéslelkimártírjainak. A római Nagyboldogaszony Plébánia-templomban este hat órától a templom kórusának közremûködésével ünnepi misén emlékeztek a forradalom áldozataira. Palya János plébános az egyház és a világi események összefüggéseit elemezte. Az egyházat gyakran illetik azzal a kritikával, hogy papjaik politizálnak a miséken. Rámutatott, hogy 1956 elõtt és után civilek és papok egyaránt sínylõdtek vagy eltûntek a börtönökben. Politika-e mindez, vagy csak történelem? tettefelakérdést.gondolatait a következõ szavakkal összegezte: tudomásul kell vennünk, hogy bármit teszünk a közösségért, egyúttal politizálunkis. A misét követõen a templomkertben felállított Hõsök Kopjafájánálfolytatódottamegemlékezés.KálnaTiboraz 550 éve nándorfehérvári diadal és a fél évszázada kitört forradalom évfordulójára emlékezve kiemelte: 1956 óta minden civilizált magyar lelkében szólnak a harangok. Ezután Szendrei Ferenc polgármester a forradalom legfontosabb eseményeinek krónikáját tárta a hallgatóság elé. Seres József a forradalom évtizedekre visszanyúló elõzményeit és történéseit felidézve rámutatott: megemlékezéseinken ismerni kell a múltat és át kell élni a jelent ahhoz,hogynyugodalmasjövõtremélhessünk. Az ünnepség végén Palya János megáldotta a kopjafát, ezután a résztvevõk elhelyezték koszorúikat, virágaikat, fáklyáikatésgyertyáikatazemlékmûnél. H.Sz. (Az õszi turai eseményekrõl részletesen pl. lapunk és novemberi számában olvashattak.)

4 Fõhajtás a hõsök emléke elõtt Október 22-én több mit negyvenen utaztunk Turáról busszal Budapestre, az 56-os emlékhelyekre. Útközben TóthImretanárúrbeszéltaz ötven évvel ezelõtti meghurcoltatásáról, az akkori közállapotokról ésvisszaélésekrõl, mintegy ráhangolva az utazókatamegemlékezésre. A Tóth Péter László által szervezett út elsõ állomása az 56-os forradalom kivégzett mártírjainak emléket állító Kisfogház Emlékhely volt. A Kozma utcai Budapesti Fegyház és Börtön területén kialakított emlékhelyre nem egyszerû bejutni. A szükséges engedélyt Heltai Bálint tanár úr szerezte meg, s õ tartott idegenvezetést számunkra. A hajdani kivégzõhelyet rekonstruálták. Három részbõl áll: az úgynevezett halálcellák, vagyis a halálra ítéltek zárkái, a siralomház ahol az elítéltek az utolsó éjszakát töltötték és az emellettlévõvesztõhely.ezena helyen a három akasztófa található. A Kisfogház szinte kizárólag a politikai foglyok vesztõhelyeként szolgált az 56 utáni években; még 1967-ben is végeztek ki 1956-tal kapcsolatban. Nagy Imre sokáig itt volt eltemetve. Az Emlékudvaron található Emlékfalon a kivégzett áldozatok névsora olvasható. Ez nem teljes névsor. Nagyon sok forradalmárra, szabadságharcosra rásütötték, hogy köztörvényesek, ezért nem kerülhetett még fel a nevük. Néhány közismert név: Nagy Imre, Tóth Ilonka, Mansfeld Péter, Maléter Pál. A halálcellák falán láthatók a halálraítéltek fényképei igaz, nincs megbízható adat, ki melyik cellában volt kivégzése elõtt. Ebben a börtönben a megtorlások idején szinte kizárólag politikaiakat tartottak fogva, elosztóként is mûködött. Annak idején ide hozták be a társaságunkban lévõ Seres Józsefet is, innét került Kistarcsára. Az ötven évvel ezelõtt itt eltöltött A szerzõ felvétele Októberben hagyományosan három jeles napon tartottak ünnepi megemlékezést a HevesyGyörgyÁltalánosIskolában. A diákok és nevelõik október 6-án az aradi vértanúkra ( képünkön ), 20-án pedig az 56-os forradalom kitörésére emlékeztek. Október 27-én névadójuk tiszteletére hetedik alkalommal néhány nap, majd hosszú szenvedésének szomorú emlékeit nehezentudtaszavakbaönteni. Utunk következõ állomása a 301-es percella volt. Az Új Köztemetõ legtávolabbi sarkában található parcella az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatainak nyughelye, itt temették el a megtorlások áldozatait is. A közel három kilométeres út jó része erdõs, elgazosodott terület. A buszról leszáll- va rendezett sorokban mentünk a központi emlékhelyhez. A Himnusz eléneklése után Kálna Tibor és Tóth Péter László koszorút helyezett el a Vigyázó Kör és a Polgári Kör nevében, majd mindenki egyegy szál fehér szegfût tett az emlékmûre és gyertyát gyújtott. Megható volt, hogy a Himnusz éneklése idején a temetõ más látogatói is megálltak. Koszorúzás után körbejártuk a szép és rendezett a kegyhelyet. A kivégzettek sírjai fölött egyforma fejfák (az Inconnu mûvészcsoport alkotásai) találhatók az áldozatok közelítõ számával. A neveket is feltüntetõ kõlapok a kutatások, újratemetések, exhumálásokutánkerültekeléjük. Felkerestük Nagy Imre sírját is. Meghatottan álltunk Mansfeld Péter keresztjénél, akit 17 évesen ítéltek halálra, de megvárták, míg betölti a 18. életévét, s csak akkor végezték ki. A nagy területû parcellában eltemetettektöbbségeismeretlen. rendezték meg a a Hevesy Napot. Az emlékkiállításon fotók, dokumentumfilmek, családi emlékek, korabeli tankönyvek, szemléltetõ eszközök segítségével mutatták be a névadó életét és munkásságát. A mûsorban felléptek a Turai Énekmondók, valamint hangszeres zenei produkciókkal Sallai Csilla, Radó Dévi, Hertelendy Kitti és Ignácz Gergõ. Barabás Szilveszter Vörösmarty: Gondolatok a könyvtárban címû versébõl idézett. Hevesy György munkásságát Király Marcell méltatta. A koszorút dr. Liposits Zsoltné iskolaigazgató helyezte el az emlékoszlopnál Hajdú Krisztina és Szota Barnabás közremûködésével. T.P. A rendszerváltásig csak lopva lehetett megközelíteni ezt a kegyhelyet: a titkosrendõrök, fegyveres õrök állandóan figyelték. Nagy Imre például 1989-ig álnévenvoltitteltemetvescsak a véletlennek volt köszönhetõ, hogy sírját megtalálták: valakinek eszébe jutott, hogy egy nagyon idõs sírásó talán még emlékszikahelyre.emlékezett. A kivégzett miniszterelnököt és társait megalázó módon, arccal a föld felé, zsákba csavarva, drótkötéllel átkötve temették el. A kutatás 1988-ban indult egy titkos állambiztonsági parancs nyomán. A kihantolás és az június 16-i újratemetés a rendszerváltás mérföldköve lett. Az exhumálási eljárás április 6-án fejezõdött be, de a BM akkori vezetése nem volt hajlandó minden információt megosztani a közvéleménnyel és a hozzátartozókkal. Heltai Bálint azt is elmondta: jelenleg még nem ismert, hogy Nagy Imre földi maradványait mikor vitték át a Kisfogházból a 301- es parcellába, azaz meddig volt abörtönudvarbaneltemetve. KutiJózsef Végtisztesség(?) A hatalom útjába került politikusok titkos temetésére hazánkban nem csupán az 56- os forradalom utáni idõszakban került sor. Minderre két példáról is tudomásom van a múlt század negyvenes éveibõl ráadásul mindkettõ Gödöllõvel és környékkel kapcsolatos ben (az állítólag öngyilkosságot elkövetett) Teleki Pál miniszterelnök holttestét az éj leple alatt szállították a máriabesnyõi temetõbe, ahol rögtön eltemették. Középiskolás éveim alatt, a 80-as években történelemtanárom mondta el, hogy az 1949-ben kivégzett Rajk László és társai földi maradványait Gödöllõ és Kerepes között, a 3. számú fõút Patkó néven ismert szakasza közelébenhantoltákel. -hiszi-

5

6 Egy idõs gondolatai Számomra jó ideig a legszomorúbb hónap a november legyen az élet! Nem lehet, hogy se. Nem lehet, hogy csak ennyi volt. Nem csak azért, mert emlékeztetett az õszre, az elmú- kiket annyira szerettünk: egy ennyi maradjon meg azokból, lásra, hanem azért, mert ez a fejfa, egy évszám! Nem kehet! hónap a halottak hónapja, és Minden porcikám tiltakozik ez nekem majdnem mindenkim a ellen! temetõben nyugszik: a férjem, A temetõ a csend birodalma,deazéletetishirdeti. Éle- a gyermekeim, és már az unokák közül is többen. Nem maradt más számomra, csak a vágy hoz ki engem ide. Hontet egy másik hazában. A hon- magány. Hosszú idõ kellett ahhoz, hogy ezt fel tudjam dolgoz- adott Isten. Itt, ezen a helyen vágy azok után, akiket nekem ni. Ha mostanában kimegyek a érzem át igazán a Szentírás temetõbe, nem csak a halottak igazát: Nem jó az embernek hazáját látom benne, ahol az egyedül!. Nekem sem volt jó örök csend honol a fejfák, sírhalmok között, hanem szárestem a helyem akkor, amikor egyedül. Ezért bolyongtam, kemomra a találkozás helyévé az Örök Csend Birodalmába vált. Találkozás mindazokkal, tértekszeretteim. akik itt hagytak, akik szerettek, Demostmárnemfélekatemetõtõl. Itthon vagyok benne ésakiketszerettem. Hiszem és vallom, hogy ami én is. Tudom, hogy csak a testem lesz ide temetve, ha eljön bennünk vágyként él, az valóság.vágyunkarra,hogyneszakadjon meg a kapcsolat azok- tovább él. Akiket szerettünk itt az én idõm is, de a lelkem kal, akiket annyira szerettünk, a földön, azokat szerethetjük a akikhez hozzákötött minden itt halálunk után is, hiszen találkozunk velük. Szerintem kell len- a Földön. Én hiszem, hogy kell lennie egy másik világnak, ahol nie egy olyan világnak, amit mi szeretteink tovább élnek. Isten nem tudunk elképzelni, csak belénk oltotta a szeretet utáni vágyunk rá. Egy olyan világnak, ahol minden más, mint vágyat. Kell, hogy be is teljesít- itt Az Idõsek Világnapján Több mint ötven, nyolcvan ennek a generációnak erõfeszítéseit, amelyek sok nehéz hely- év és afeletti honfitársunk jött el arra az ünnepségre, amelyet abartókbélamûvelõdési nyes túlélést, egyúttal jó egészzetben segítették az eredmé- Ház szervezett kedves vendégeirészérelévõnek. A mûsor után terített séget kívánt valamennyi jelen- asztal várta az ünnepelteket, A mûsorban fellépett a turai majd megkapták azt a kedves Õszirózsa Nyugdíjas Népdalkör kis ajándékot, amit az óvodások is, de a vidám hangulatról egy készítettekmeglepetésként. vendég mûvészegyüttes is gondoskodott Simon Ferenc nótanunk még sok boldog évet és Mi is nagy tisztelettel kíváénekesvezetésével nagyon jó egészséget valamennyi turai idõskorú honfitár- Szendrei Ferenc ṗolgármester kedves szavakkal köszönte meg sunknak! -tépé- Tura, Templom köz 10. a Földön. A lelkemben érzem ennek a világnak a szükséges voltát. A temetõ a szomorúság helye is. Hiszen ha megnézem a síremlékre vésett nevet és évszámot, midig szomorú vagyok. Rá van vésve kitörölhetetlenül és kérlelhetetlenül két évszám: a születés és a halál dátuma. Ennyi évet élt közöttünk, és ebbõl is milyen rövid idõ jutott arra, hogy együtt élhettünk, tervezhettünk! Milyen rövid idõ volt arra, hogy kimutassuk egymás iránti szeretetünket! Milyen rövid volt az idõ egymás segítésére, vagy a zsörtölõdésekre. Mennyire szeretnék még zsörtölõdni azokkal, akik itt nyugszanak, de csak az emlékeimben tehetem. Barázdás arcomon ilyenkor végigcsorognak a könnyek és lehullanak a földre. És eszembe jut, hogy a fák levelei ugyanezt teszik. Elválnak az ágtól, és nesztelenül térneknyugovóra. De a fákban is ott lüktet to- Rendõrségi hírek Október közepén a víztoronyból ismeretlen tettesek egymillió Ft értékû mûszaki berendezést vittek el. Az ünnep nem ünnep betörõknek: október 23-án a turai vadászház melléképületébõl egy 46 ezer Ft értékû láncfûrészt loptak el (arongálási kár 10ezer Ft), november 1-jén pedig a Thököly úton egy ott parkoló gépjármûvet törtek fel, s elvittek belõle600ezerft-ot. Ezek után mindenki (?) számára bizonyos, hogy az autó nem egyenértékû egy széffel... Vagy mégsem bizonyos, ugyanis ismét sok gépjármûfeltörés történt városunkban. Az elkövetõket mindannyiszor tettre csábította az ülésen felejtett kabát, autóstáska vagy irattárca. Kívülrõl persze nem látszik, van-e benne pénz, így a szélvédõ betörése után az elkövetõk már a helyszínen eldobálták a számukraértékteleniratokat. vább az élet. Ott van elrejtve bennükabimbó,arügy,amely tavasszal virágot hajt, és a fa majd akkor újra él, virít, pompázik. Ezt is hirdeti számomra a temetõ. Egy másfajta élet van benne, amit földi szemünkkel nemláthatunk. Igaz, csak a hívõ ember tud ilyen szemmel nézni a halálra, és ilyen lelkülettel kijönni a temetõbe. A szomorúság és az elmúlás mögött ott van a hit: hiszem a holtak föltámadását, hiszemazörökéletet! Nyugodjatok hát ti, halottak a csend honában! Nekünk élõknek pedig marad az emlékezés. Emlékezés Rátok, elmélkedés Rólatok, cselekedeteitekrõl, és a vigasz, hogy nektek már jó, mert levetettétek a világ gondját-baját. Megpihentetek az Örök Bíró országában.arra kérünk benneteket, vigyázzatok ránk onnan is, szeressetek onnanis,vigasztaljatokonnanis! Közreadja: PalyaJános plébános Valaki ismét élénken, ugyanakkor törvénybe ütközõen érdeklõdik a megújuló energiák hasznosítása iránt: az Újtemetõ egyik síremlékérõl egy 70 ezer Ft értékû napelemes örökmécsestûntel. Az elmúlt hetekben a rendõrök csupán két balesetrõl szereztek tudomást. A vasútállomás közelében egy idõs nénit hátulról elütött egy figyelmetlenül közlekedõ motorkerékpáros, míg a Szent István úton egy Lada nekikoccant egy ott parkoló jármûnek, majd megállásnélkültovábbhajtott. A rendõrség felhívja a figyelmet a külterületi utak mentén kóborló vadállatokra: néhány hete rendszeres a vadgázolás a körzetben, fõleg Domonyvölgy térségében és a Csintoványi csárdánál. Kérjük, este vezessenek lassabban és körültekintõbben!

7 Száz éve hozták magyar földre II. Rákóczi Ferenc hamvait 1976-ban volt hetvenedik évfordulója annak, hogy hazahozták II. Rákóczi Ferenc ( ) nagyságos fejedelem hamvait Rodostóból. Az évforduló alkalmából országos ünnepségek is voltak; Turán is volt ünnepi szent emlékmise. Dr. Kovács Gábor akkori turai plébános atya a templomban kihirdette, hogy az évforduló alkalmából egy csoport készül Kassára, II. Rákóczi Ferenc sírjához. Aki szeretne menni és van érvényes útlevele, jelentkezzen; október 30- án a korai vonattal megy a csoport, lesz éjszakai szállás Kassán. Csányi István gondnok barátom utazás elõtt egy általa ismert családnak levelet írt Kassára, kérve, hogy odaérkezésünkkor segítsenek nekünk az elszállásolásban. Ez meg is történt: Pásztor Gábor és felesége a vasúti szállóban, én és a két leányom az ismerõs családhoz, a többiek pedig egy kis szállodában lettek elhelyezve. A két gyermekkel együtt huszonkettenvoltunk. Tervbe vettük, hogy Eperjesre is átmegyiink rövid városnézésre, de ez idõhiány miatt elmaradt. A csoportban úgy beszéltük meg, hogy az elhelyezkedés után este együtt elmegyünk a Premontrei templomba az utolsó októberi litániára. A szállásadónk miatt mi hárman késve érkeztünk a templomhoz, a szertartás már megkezdõdött. A templom zsúfolásig volt hívekkel, a padok között is álltak. Mi az utolsó pad mögött találtunk állóhelyet. (A csoportunk elöl volt.) Litánia után a turai csoportelkezdteénekelnia Boldogasszony Anyánk... kezdetû éneket. Ennek hallatán aki kifelé ment, visszajött, aki pedig felállt a padról, visszaült; az egész templomi közösség lelkesenbekapcsolódottazénekbe. Közben a világítást is kezdték csökkenteni, de senki sem mozdult,csakúgyzengett:,,magyarországról, édes hazánkról ne felejtkezzél meg, szegény magyarokról. Lányom odasúgta: -,,Jaj, apuka, ebbõl baj lesz! Mond- tamneki:-,, Ne törõdj semmivel, énekelj! Én már nem tudtam énekelni: leírhatatlan, különös érzés járt át bennünket. Több versszak eléneklése után, a templombókijõve a kassaiak körülfogtak bennünket, s kérdezték, honnan jöttünk. Szorongatták a kezünket, pedig hát minekünk kellett volna az õ kezüket szorongatni, mivel lelkes énekükkel magyar öntudatukat bizonyították. Megható volt szerete- A kassai Szent Erzsébet-székesegyház és a templom alagsorában található Rákóczi-kripta tük, közvetlenségük. Történt ez tedrális kriptájában, elhelyeztük az itthonról vitt nemzeti 1976-ban, amikor Csehszlovákiában még érvényben volt az szalagos koszorúnkat II. Rákóczi Ferenc fejedelem koporsó- a törvény, amely a magyarságot kollektív bûnösséggel sújtotta. Másnap, vasárnap délelõtt koztunk az elhunytakért, de jánál. Közösen hangosan imád- jártunk a Szent Erzsébet Ka- nem énekelhettünk, mivel a A nagyságos fejedelem hamvai hazahozatalának 100. évfordulója alkalmából október 28-án korabeli vasúti szerelvény indult Budapestrõl, a Nyugati-pályaudvarról Kassára. A Rákóczi Emlékvonat Turán sajnos csak átrobogott, viszont megállt Miskolcon és Sárospatakon (képünkön), ahol a vonat utasai és a helybeliek ünnepélyes keretek közt emlékeztekajelesévfordulóra. HídiSzilveszterfelvétele gondnok figyelmeztetett, hogy énekelninemszabad. A székesegyhaz kereszthajója északi oldalán, a Rákóczikép alatt van a lejárat a zarándokhely Rákóczi-kriptába. Négy koporsó van benne, amióta 1906-ban Rodostóból idehozták a hamvakat. Az egyikben (középen) II. Rákóczi Ferencnek, édesanyjának, Zrínyi Ilonának és József nevû fiának hamvai találhatók. A másodikban gróf Esterházy Antal, harmadikban Sibrik Miklós, a negyedikben gróf Bercsényi Miklós nyugszik feleségével, grófcsákykrisztinával. A sírbolt fölött lévõ Szent István-kápolnában vannak a hazahozott hamvak törökországi síremlékei is. A külsõ északi falmezõn van II. Rákóczi Ferenc, a nagyságos fejedelem emléktáblája. A tiszteletadásunk után közösen szentmisén vettünkrésztakatedrálisban. A délutáni program városnézés volt. Megcsodáltuk, körbejártuk a Katedrálist és a sok gyönyörû mûemlék épületet. Az utcát járva többször megszólítottak minket: -,,Turaiak hogy vannak? És pár szóval kedvesen beszélgettek velünk. A Prior nagyáruház nyitva volt, ideisbementünkkörülnézni.a turai asszonyok itt rátaláltak a nagy beliner kendõre és vásároltakis. Kassáról az esti vonattal jöttünk haza fáradtan, de sok szép,kedvesemlékkel. LukácsVilmos

8 Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása a települések közötti társadalmi, gazdasági, földrajzi, táji és kulturális azonosságokat figyelembe véve július 7-én jött létre Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Verseg, majd Tura települések önkormányzatainak képviselõ-testületi döntése alapján. A Társulásnak a statisztikai kistérség minden településealapítótagja. A Társulás többcélú kistérségi társulásként jött létre, azonban kezdetben csak területfejlesztési feladatokat látott el Kistérségi Fejlesztési Tanácsként, a közös feladatellátás szervezése az elmúlt év õszén indult meg. A társulás célja, hogy a kistérség és a hozzá kapcsolódó települések fejlesztése, területfejlesztési programok kialakítása és megvalósítása, a kistérségi szintû közszolgáltatások és közigazgatási feladatok nyújtása közösen és öszszehangoltan valósuljon meg. Fontos elvárás továbbá, hogy az önkormányzatok az együttmûködéssel minél teljesebben, forrásaik célszerû és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb szintû önkormányzati feladatellátást és szolgáltatást. Mérföldkõnek minõsül az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása október 13-án történt nyilvántartásba vétele, amely lépés lehetõvé tette az ellátott feladatokhoz kapcsolódó normatív finanszírozásigénylését. A Társulási megállapodásbanvállaltfeladatok:! közoktatásifeladat: 1. A közoktatási intézményi feladat terén a társult önkormányzatok fenntartásában mûködõ közoktatási intézmények körében szervezõ, irányító feladatokatlátel. 2. Aközoktatási szakszolgálati feladat terén a Társulás szakszolgálati ellátást biztosít a többcélú társulásban résztvevõ önkormányzatok területén élõ 0-18 éves korú gyermekek számára, így különösen: logopédiai ellátást, gyógytestnevelést, nevelésitanácsadást. Az Aszódi Kistérség Pedagógiai Szakszolgálata január 1. napjától mûködik, a Pest Megyei Önkormányzattól átvett Nevelési Tanácsadó bázisára épülve. A tevékenységi kör folyamatosan bõvül: szeptemberétõl a Szakszolgálat látja el a településeken a logopédiai feladatot: Aszódon és Turán fõfoglalkozású közalkalmazottak dolgoznak, a többi településen megbízási szerzõdéssel dolgozók látjákelafeladatot. Ellátásiadatok: - az elvégzett képességvizsgálatokszáma:562fõ/félév - a logopédiai vizsgálatok száma:120fõ/félév A Társulási Tanács augusztus 1-jétõl 5 évre pályázat útján kinevezte a Szakszolgálatvezetõjét.! szociális-gyermekjóléti feladatok: 1. A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása két mikrotérségiközpontbantörténik: a) gyermekjóléti feladat (AszódésTuramikrotérségben) b) családsegítési feladat (AszódésTuramikrotérségben) c) házi segítségnyújtás (AszódésTuramikrotérségben) A fenti feladatokat az aszódi mikrotérségben az Aszód Város Önkormányzata/Gondozási Központ, a turai mikrotérségben az intézményfenntartó társulásintézményelátjael. A kistérségi feladatellátásból következõen az intézmények bevételeik jelentõs növekedésével számolhattak januártól: a kistérségi kiegészítõ normatív támogatás igénylésével az aszódi mikrotérség ezer Ft, a turai intézményfenntartó társulás ezer Ft többlettel valósíthatjamegafeladatait. 2. Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás a társulás mindentelepülésérekiterjedõen. A Társulás a HB Security Biztonságtechnikai és Vagyonvédelmi Kft.-vel kötött ellátási szerzõdést a feladat ellátására. A szolgáltatás az ellátottak számáratérítésmentes. A telepített készülékek száma 2006.szeptember30-án250db: Aszód 74db Bag 108db Galgahévíz 3db Iklad 15db Kartal 26db Verseg 24db 3. Támogató szolgálat (ÉFOÉSZ Galgamenti Támogató Szolgálat) ellátási szerzõdéssel az egész társulásra kiterjedõen. A Támogató Szolgálat tevékenységéhez 3,5 millió Ft éves normatív támogatást kap a térségi feladatellátás megvalósításához.! A területfejlesztéssel kapcsolatos elvégzett feladatok a következõ fõ témakörök szerint csoportosíthatók: 1. Az Aszódi kistérség fejlesztési koncepciójának elkészítése, majda2006.évifelülvizsgálata 2. A as tervezési ciklus fejlesztési prioritásainak meghatározása 3. A hatvani állati-hulladék gyûjtõ és átrakó állomás létesítéséhezvalócsatlakozás 4. A LEADER+ programbanvalórészvétel 5. A társulás honlapjának elkészítése (kistérségi portál létrehozása) A területfejlesztési feladatok szervezésére a lakosságarányosan számított normatív támogatáson kívül pályázati úton 17 millió Ft-os támogatáshoz jutott atársulás.! 2007-tõl a társulási szintû feladatellátásbõvül:! belsõ ellenõrzési feladatok ellátása a társult települések önkormányzatai és költségvetési szerveiszámára - tanügy-igazgatási és pedagógiai szakmai szolgáltatások kistérségiszintûszervezése Ezenbelül: 1. az önkormányzati (fenntartói) és intézményi tanügyigazgatásifeladatoksegítése 2. az intézményi pedagógiai szakmai szolgáltatások rendszerének kistérségi szintû összehangolása Afolyamatbanlévõ fõbbprojektek:! A kistérség településeinek felszíni vízelvezetési problémáinak megoldására szakmai koncepció, program és cselekvési terv kidolgozása, beleértve a Galga árterének rendezési alternatíváit, valamint a kapcsolódó kerékpárút megvalósítási lehetõségeit.! Kistérségi informatikai fejlesztési program készíttetése, amely átfogja a koncepcióban megfogalmazott részterületeket ésszolgáljaacélkitûzéseket.! Kistérségi humánerõ-térkép készíttetése, amely megalapozza a koncepcióban megfogalmazott humánerõt érintõ fejlesztési projekteket, a pályázatiprogramokkidolgozását.! A kistérségi közoktatási cselekvésitervelkészítése.! A kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítése.! Kistérségi egészségterv kidolgozása. Az önálló munkaszervezet létrehozása, a szükséges infrastruktúrakialakítása Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Társulása munkaszervezeti feladatait 2005-ben Aszód Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala láttaelajegyzõirányításával január 1-jétõl létrejött az önálló munkaszervezet önállóangazdálkodó, önállójogi személyiségû költségvetési szerv. Az munkaszervezetnek április 1-jétõl van pályázat útján választott kinevezett vezetõje. A munkaszervezet jelenleg 3 fõállású alkalmazottal látja el a Társulás mûködésével, a közös feladatellátással kapcsolatosfeladatokat. ATársuláselérhetõsége: AszódiKistérségiIroda 2170Aszód,KossuthLajosu.59. Tel./fax:28/ Honlap: EszesKatalin irodavezetõ

9 Mindent helyen! Teljes körû banki hitelügyintézés, tanácsadás, ingyenes elõszûrés akár jövedelemigazolás nélkül, minimálbérrel BAR listások részére is régi, magas kamatozású hitelek kiváltása - jelzálog alapú, szabad felhasználású hitelek /CHF, EUR, Ft alapon/ építési, felújítási, korszerusítési hitelek vásárlási hitelek személyi hitelek Vállalkozói hitelek biztosítással kombinált hitelek - egyedi, személyre szabott konstrukcióban Érdeklõdni: Westa Kft Bp., Veres Péter út 48. Tel/Fax: 06-1/ KERTÉSZKEDÕK FIGYELMÉBE! A turai Galgamenti Szövetkezet Haraszti Majorjában hétköznapokon között, vagy egyeztetett más idõpontban! Telefon: 28/ ; 30/

10 MûvelõdésiHáz TiszeltKálnaTiborTanárÚr! Nagyra becsülöm szakmai tudásodat, fõleg a történelem terén. Hétéves unokám, aki jelenleg I. osztályos meg tudja különböztetni, hogy mi a címer, a pecsét és a cégtábla. Engedd meg, hogy én is tudjam mit jelentenek ezek a fogalmak nem keverek össze semmit ezen a téren. Természetesen a spanyolviaszt sem, a turai címert sem én találtam fel, csupán az agyamból az pattant ki, hogy felkutassam és valamilyen formában felszínre hozzam, ami 1986-ban sikerült. Egyáltalán nem képzelem azt, hogy az évszázados szimbólumok és jelképek az én agyamból pattantak ki. Nyílván nem mindenkibõl váltott ki osztatlan lelkesedést a cégtáblámba beépített címer gondolom én fõleg azoknak nem tetszett, akiknek útban volt, illetve akiket legalább 5 azaz,ötévvelmegelõzött. Ezennel a címer ügyet részemrõlalezártnaktekintem. Tura,2006.november2. DarnyikÁrpád(Venci) TiszteltSzerkesztõség! Legutóbbi lapszámukban furcsa vitát közöltek a turai címerrel kapcsolatban. A téma azért keltette fel érdeklõdésemet, mert történelemmel, helytörténettel és heraldikával is foglalkozó tanár vagyok. A rendszerváltás lázas sietségében valószínûleg elkerülte jeles kollégáim figyelmét egy fontos és a kérdést véglegesen eldöntõ dokumentum. Pesty Frigyes történész, akadémikus ban nagyszabású munkába kezdett, nevezetesen kérdõíves formában kérte a magyar községek vezetõit, hogy saját helységük fontosabb adatait (helynév, címer, lakók stb.) küldjék el részére, amit Magyarország helynevei címmel fog a késõbbiek során megjelentetni. A dokumentum egyes részeit a mai kor történészei ugyan kritikával illetik, azonban azt nehéz elképzelni, hogy az akkori bíró és a jegyzõ akik az írást aláírták nem ismerték volna pontosanturacímerét. A Turáról írt dokumentumban szó szerint a következõ olvasható: Régi pecsétje: Tura dt körülírással egy zászlós lovat és csillagot jelez miután a Szüreteltek, majd felvonultak az óvodások A sokéves hagyomány szerint az idén is nagy izgalommal készültek a II. számú óvoda kicsi gyermekei és az óvónõk az ovis szüretre és az aztkövetõszüretibálra. Szerdán mindenki dolgozós ruhában jött az oviba, vödrökkel, kosarakkal felszerelve. Szõlõszedés, szállítás és darálás, sutulás közben szüretis nótákat énekeltek, így sokkal könnyebbenmentamunka. Másnap mindenki ünnepi turai ruhába öltözve érkezett az oviba és a kisbírók meghívására elindult a felvonulás városközpontba. Legelöl lovasok biztosították az utat a felvonulóknak és a menet élén haladó bírónak( Dusa Milán ) és bírónénak( KarácsondiRéka ). A nagylétszámú csoportok tagjai botokra fûzött szõlõt, almát és más otthonról hozott gyümölcsöket vittek. A Piactéren megállt a menet és elkezdõdött a csõszös játék és a vidám tánc. A talpalávalót az falu hadi szolgálatot tartozván tenni s teljesitteni, a hatvani vár szabadosaivoltak. Hogy a lóból hogyan lett birka? A történet igen egyszerû: A címer jelenkori készítõi is a pecsétet vették alapul, csakhogy a pecsét a használatban annyiramegkopott, hogyarajta lévõ állat nehezen felismerhetõ. Azon az érven pedig csak mosolyogni lehet, hogy a zászlós bárány igen gyakran alkalmazott motívum volt.* Az, hogy miközelenneturához?errea kérdésre megnyugtató választ eddigsenkinemadott. Talán el lehetett volna kerülni ezt a kínos helyzetet, ha az akkori megrendelõk nem a messzirõl jött ember mindenekfölötti igazságát erõltették volna. Hát,ígylettalóbólbirka,belõlünk turaiakból szamár. Tisztelettel: TakácsPálGyörgy tanár,közokt.vez. * A szerk. megjegyzése: az Isten Bárányaként is ismert motívum pl.zászlóval,kereszttel számos település címerébenmaismegtalálható. (Városunk címerérõl a Tura története c. kötet oldalánolvashatnak.) Emsezenekarszolgáltatta. A gyerekek kissé elfáradva ültek le a déli harangszó után az asztalokhoz elfogyasztani a finom ebédet. Az alkalmi mese után ez alkalommal senkit sem kellettsokáigaltatni. Böbi néni elmondása alapján: TakácsPál November : TuraiMozgóVideófilmklub: Goodbye,Lenin! németfilmvígjáték November : TuraiMozgóVideófilmklub: Akertben szlovákfilm November : MiskolciCsodamalom Bábszínház: MohaésPáfrány bábelõadás November : TuraiMozgóVideófilmklub: Tamara magyarfilm December : TuraiMozgóVideófilmklub: Kolja Oscar-díjascsehfilm * Lapzártánk után rendezték megamûvelõdésiházbanax. TUrai TIntahal Rockfesztivált. Errõl helyhiány miatt következõ számunkban olvashatnak részletesebben. Helyi képviselõket keresünk otthon végezhetõ munkára, jutalékos rendszerben. Hitelügyintézés, biztosítás, pénzügyi tanácsadás. Érd:WeitzBéla06-70/ Elõzõ számunkból helyhiány miatt kimaradt a Városnapon felszentelt trianoni kettõskereszt felállítását segítõk névsora: Kis András, aki lehetõvé tette az emlékoszlop elkészítését, Nagy Tóth Tamás kõfaragó, Jenei Csabáné, a Szép Turáért Egyesület elnöke, Király Zsolt, Belovai Tibor, a VÜCS munkatársai, Szûcs Lajos, Szendrei Ferenc, ifj. Kis András, Fekete Zoltán, Nagy- Tóth István és egy n évtelen turaipolgár.

11 Halloween Hétvége a Schossberger-kastélyban A tavalyi sikeres Halloween Hétvége után a Tura Invest Kft. október utolsó hétvégéjén ismét vidám, kétnapos rendezvényre invitálta városunk lakóit, valamint a környék településeinélõérdeklõdõket. Az épületbe belépõket kézmûves foglalkozások fogadták, amelyeket hét szakember irányított. Itt megtanulhatták a felnõttek és a gyermekek a töklámpás, a gyertyamártás, a terméskép és a grízképek készítését, de megismerkedhettek a mécsestartó díszítésének fortélyaivalis. A másik meglepetés az épület termeiben található árusok színes, érdekes kínálata volt. Gyertyavásár, ezotéria, gyöngyök és más ékszerkiegészítõk, a büfében Halloweendekorációk és forralt bor, sült tök, sült gesztenye, forró tea várta az érdeklõdõket, de az ünnep hangulatához illõ arcfestés, valamint kártyajóslás, sorselemzés is elérhetõ volt. Tizenöt kis boszorkány igyekezett ijesztgetni a vendégeket szerencsérenemnagysikerrel. - A kastély állapota, hangulata sugallta, hogy ezt az ünnepet már második alkalommal beengedve életet leheljünk a falak közé mondta Tordai Anna, a rendezvény fõ szervezõje. A turai II. sz. Napközi Otthonos Óvoda õszi kiállítása az elhalványuló, elhaló természet sokszínûségét és szépségeit mutatta be. A felnõttek és gyermekek által a mindennapokban is szívesen használt természetes anyagok termések, falevelek, bogyók változatos formát öltöttek: találtunk tökbõl alkotott lámpásokat, cicát, elefántot; készült dióból pók, teknõs, de harang is. Az ovis dol- gozók és a gyermekek rendkívüli aprólékossággal, alapossággal és igényességgel készítették mindezt munkájuk bátran nevezhetõ mûvészi alkotásnak, mely által a kastély ódon falait õszi hangulat járta át. Köszönjükmunkájukat! Színesítette a programot a Pálmaházban tartott fáklyás koncert, melyet a hangversenykórusként minõsített Gödöllõi Városi Vegyeskar adott. Az idén 35. évfordulóját ünneplõ együttes több zenei mûfajból válogatta mûsorát; hangulatos elõadásuk mosolyt csalt a közönség arcára, vidámsággal megtöltveatermet. A Kossuth Rádióban programajánlóhangzottelarendezvényrõl, és személyesen megjelent a Szent István Rádió riportere és a Gyöngyös TV tudósítójais. TakácsPál Aszerzõfelvétele Tura, Haraszti Major Tel/Fax: 06-28/ Tel: , Tura, Vasútállomás Tel/Fax: (28) Tel: Nyitvatartás: hétfõtõl péntekig szombaton

12 Zenészlegendák: Gregus István Az 1956-os októberi forradalom kezdete után négy nappal Mégpedig Szovics Misiékhez, született. Az általános iskolában kitûnt a jó énekhangja. Fiatalként a beatkorszakban teltek mindennapjai; a barátokkal el- hozzá ajánlott be Kis Konc ba- akinek most autószervize van; határozta, hogy megtanul gitározni. A bulizás és vidámság jellemezte ahetvenes éveket, amibõl jelentõsenkivette arészét. A megállt a házunk elõtt egy rátom. Egyszer egy hétvégén bohém suhancévek után a gitározásból csak hobbi lett, azonban egy másik hangszerrel meghatározó egyéniség lett a lako- Szovics és jött befelé. Piros lett Wartburg kombi; kiszállt belõle dalmaszenészekközött. afejem,afülemizzott,aszívem csak úgy kalapált, annyira izgultam. Bejött, s rögtön mond- - Gyerekként a lakodalmas így kezdte; három akkord már zene és a beatmuzsika egyaránt meghatározó volt a hatvették gitárt, beiratkoztunk szerelést, és volna-e kedvem la- egy fél tudás. A szülõk megta: hallotta, hogy vettem dobfelvanas-hetvenes években. Ezek Pestre a zeneiskolába. De ugye kodalomban zenélni. Fel sem az élmények motiváltak és tereltekazeneirányába? A gitárt beraktuk a Keletiben a a dob, velem együtt. Bemen- Pest csábító volt számunkra. ocsúdtam, már az autóban volt - Valóban ezek az élmények csomagmegõrzõbe, mi meg tünk Misi szerelõmûhelyébe, hatása is kellett, annak ellenére, csavarogtunk, moziba jártunk ahol a többiek már vártak. hogy a családban nem volt s a tandíjat azért elkértük otthon. A gitáros karrier véget ért, annyit mondott: C sárdás!, és Összeraktam a dobot, Misi zenész. A lagzis zenét és az akkor mûködõ Help és a MozaikRt. zenéjétiskedveltem. A szüleimmel nagyon sok lagziban megfordultunk, mert akkor még minden héten volt lakodalom, és ott mindig a zenekarmellettálltam. - Gondolom, közben arra vágytál, hogy kipróbálhasd valamelyikhang-szert... - Ezt a vágyakozást siker is koronázta, mert az egyik lagziban odamentem a doboshoz, hogy hadd doboljak egy kicsit. Mivel a kartali dobos a bátyám ismerõse volt, megengedte, hogy beüljek a hangszer mögé. A többi zenész húzta a száját, hogy mit akar ez a suhanc, de az elsõ csárdás után azt mondták: maradjak még egy kicsit. Árokparton, lagziban a Csá-T zenekarral Ez volt az elsõ zenélésem, kb éveslehettem. mielõtt elkezdõdhetett volna. már zenéltünk is. Rövid idõ - Ekkor már tanultál dobolni, vagy zeneiskolában képez- fiatalok vonattal jártak dolgozni annyit, hogy: Állj! A jövõ Annyi maradt, hogy az akkori után megint csak szólt, de csak tedmagad? Pestre, és kedvtelésbõl gitároztunk,énekeltünkútközben. - Mi volt a zenekar neve és szombatonmárjösszvelünk. - Egyiksem. Valahogy ráéreztem a dobolás ízére. Aztán - E kis kitérõ után visszatértéladoboláshoz? velükelõszörlakodalomban? emlékszel-e még, hol voltál mégis úgy gondoltam, hogy csak kell tanulni, de egy másik - Igen, beiratkoztam Bányai - A zenekar elsõ neve a Csáhangszermellettdöntöttem. Lajos dobmûvészhez tanulni. T volt, mégpedig azért, mert - A dobolás alapból ment; Ez is Pesten volt, de ezt már volt olyan nóta, hogy mégis mi volt az oka, hogy komolyan vettem olyannyira, Hévízgyörkön kinyílott a másikhangszertválasztottál? hogy vettem egy használt dobfelszerelést. Ekkor húsz éves tünk. A felállásunk a következõ csáté... Késõbb Premier let- - Volt egy jó barátom, Darnyik József, aki már sajnos lehettem. Gyakoroltam itthon volt: Szovics Mihály szaxofon, nem él; vele terveztük el, hogy és vártam, hátha bekerülök egy Péter László orgona, Bozsik alapítunk egy zenekart. Õ baszszusgitározni akart, én pedig - A várakozást siker koroxofon, én pedig doboltam. Az turaizenekarba. Ferenc gitár, Homoki Tibor sza- szólózni. Azt gondoltuk, megtanulunk egy-két akkordot, - Igen, de nemturai, hanem voltam velük, ami nagyon jól názta? elsõ lakodalomban Kartalon mert ugye a Rolling Stones is hévízgyörki csapatba kerültem. sikerült. - Mennyi elfoglaltságot jelentett a zenélés? Meg lehetett-ecsakebbõlélni? -Munkamellettzenéltem, de rengeteg lagziban muzsikáltam, ami jó bérkiegészítés volt. Hévízgyörkön és Kartalon voltunk a legtöbbet. De nem csak a megélhetés, hanem a rengeteg élmény is inspirált. Például Hévízgyörkön voltunk lagziban, ahol a võlegény keresztanyja Psota Irén színésznõ volt, aki lejött a lagziba Balázs Péterrel és több fiatal színésszel. Itt mindig játszottuk a Piszkáld ki címû számot; Psota Irén is letette a pénzt és rálépett. Mi már egy párszor rázendítettünk, hogy piszkáld ki, de csak nem engedte el a pénzt. Én letettem dobot, óvatosan odamentem, a videós közben követett, lehajoltam és játékosan beleharaptam a lábszárába. A pénz mindjárt akezembenvolt. - Úgy tudom, bárkivel szívesenzenéltél,akihívott. -Arégipresszóban,Turán,a körforgalomnál zenélt Kovács Géza és szegény Szlanka Laci barátom, hozzájuk is sokat beültem dobolni. A zene révén sok embert megismertem. A galgahévízi haverom, Csoma Sándor sajnos már nem él, õ egyébként Zámbó Jimmy sógora volt révén sokat muzsikáltam Jimmyvel a galgahévízi presszóban. De Sanyi Pestre, a Skorpióhoz járt tanulni billentyûs hangszeren játszani. Egyszer elvitt engem is magával. Amint beléptünk, látom, hogy ott zongorázik és énekel egy csinos fiatal lány, aki nem volt más, mint Szûcs Judith. Mellette Frenreisz Károly és Papp Gyula, aki tanította a barátomat. A dobos, Fekete Gábor még nem volt ott, így megengedték, hogy beüljek a dobok mögé. Elkezdtem a Szevasz haver címû számot; Gyula mindjárt rájátszott a billentyûsökön és Frenreisz is beszállt a basszusgitárjával. Így zenélhettemaskorpióvalis. -Apestiélményekutántérjünk vissza a zenekarodhoz. Meddigmaradtatokegyütt?

13 ig zenéltünk együtt. Ekkor két év kihagyás következett a lagzis zenélésben. Õszintén megmondom, nem kellettemsenkinek. - Két évig csöndben pihentekotthon adobok...? - Teljesen csöndben azért nem pihentek, mert ugye mire valók a barátok, ha nem arra, hogy segítsenek? Istvánnak sajnos Regõs már õ Kiss sem él volt egy basszusgitáros gödöllõi haverja, akivel õk már gyakorolgattak Santana- és Led Zeppelin-számokat. Egy alkalommal aturai mûvelõdési házban volt a próbájuk. Én is elmentem, beültem a dobok mögé és zenéltünk. Megkérdezték: van-e dobom? Mondom, van, mire õk: na, akkor te kellesz nekünk. Ez a banda Apple néven alakult meg. A legnagyobb bulink Vámosgyörkön volt: a Búcsúbál elõtt léptünk fel, a dodszerelés körbe volt rakva mikrofonnal, amit Hatvani Fecó készített el. A szín- A dobolást mindmáig nem hagyta abba padon amint a függöny felgördült, engem egy guruló paravánon toltak be, miközben rázendítettünk a Füst a víz felett címû számra. Csodálatos volt a hangosítás és óriási sikert értünk el. Ez a zenekar fél évig mûködött. - A lakodalmas zenéhez sikerült visszatérned a szünet után? - Alakult egy zenekar Melódia néven, aminek az elindítója egy bagi srác, Ambrus Attila volt, aki Turán, a vízmûnél dolgozik. Õk kerestek a zenekarba dobost és Szovics Mihály ajánlott nekik,. Így kerültem be közéjük, ahol a tagok a következõk voltak: Ambrus Attila gitáros, Homoki Tibor szaxofonos, Juhász Attila billentyûs és jómagam mint dobos. A lagzik mellett több bálban is muzsikáltunkgalgahévízenésbagon is. Ez sem volt olyan hosszú életû, mivel a lakodalom egyre kevesebb lett és így sajnos nem érte meg zenekarban tovább dolgozni. Ez volt ezidáig az utolsó banda, amiben zenéltem. - Turai zenészekkel nem is muzsikáltálegyütt? - Úgy mondanám, hogy turai zenekarban nem, mert azért egy-egy alkalmi zenélés azért még van. Például a vízmûhöz ünnepségekre meghívnak zenélni, ahol együtt muzsikálok a turaiakkal is. Vagy például a közelmúltban egy autó fékezett a ház elõtt, és Szatyor Lajtos János ugrott ki belõle: Te öcsi, jössz zenélni? Mikor, hová? kérdeztem. Most, Kókára! Mire megborotválkozol, itt is vagyok. Hárman mentünk: én, Gémesi József és Szatyor. Nehezen indultunkbe,deavégérejóbulit csináltunk. Végülis így muzsikálok a turaiakkal: ritkán, alkalmanként. - Hogyan élsz mostanában, a zene mennyire van jelen az életedben? - Minden nap dolgozom, a munka és a család: a feleségem, a két fiam és az unokám kitölti a mindennapjaimat. A zene jelen van az életemben, mert mindenféle jó zenét meghallgatok. Sajnos ritkán hívnak zenélni: Turán valahogy nem kíváncsiak a mi muzsikánkra. De ha hívnak, szívesen megyek bárhová, mert egy pár évet mégszeretnékzenélni. SzénásiJózsef

14 Új pedagógusok a Hevesy György Általános Iskolában A es tanévben négy új pedagógus kezdte meg munkáját iskolánkban. Közülük hárman eddigi életútjukról és az elsõ hetekben kialakult benyomásaikról nyilatkoztaklapunknak. JánosiJózsef: - Tanulmányaimat az egri fõiskolán és a Testnevelési Egyetemen végeztem. Több éves külföldi távollét után tértem haza. Elsõ évemet egy budapesti középiskolában töltöttem, de a fiatalabb korosztály is közel áll hozzám, mivel kosárlabda-edzõként is dolgoztam, 6-10 év közötti tanulókkal foglalkoztam. Kijelenthetem, hogy sikerült megtalálnunk a közös hangot, amit kollégáimnak és a gyerekeknek egyaránt köszönhetek. Biztos vagyok benne, hogy ez az érzés csak erõsödni fog bennem. Soha ne csüggedjetek, hiszen a hibáink azért vannak, hogy tanuljunk belõlük. Sok kitartást kívánok a további tanulmányaitokhoz! PigniczkiPéter: - A szegedi Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolán szerez- tem matematika-fizika szakos tanári diplomát. Azóta is folytonképezemmagama jópap is holtig tanul -effektus alapján. A tanári pálya legfontosabb elemének a nevelést tartom; természetesen ennek a leghatékonyabb módja a jó példa mutatása. Mivel az Alföldön születtem, nagyon megragadott, hogy errefelé sok hegy található; lelkes természetjáróként próbálom meghódítani csúcsaikat. Persze egyalföldi gyereknekmára100 méterescsúcsishimalája! Remélem, az iskola, a város is befogad, s rengeteg szép közösélményünk,emlékünklesz. lapzárta: december 1. megjelenés: december 8. SáraAndrásné: ben születtem, azóta Vácszentlászlón élek. Debrecenben, a Svetits Katolikus Gimnáziumban érettségiztem, majd Egerben, az Eszterházy Károly Tanárképzõ Fõiskolán szereztem diplomát matematika-kémia szakon. Zsámbokon helyettesítettem egy évig. Saját hat gyermekem nevelése mellett napi két órában vezetem a tanulószobát ebben a tanévben. Szeretném diákjaimmal szerettetni atudásörömét. meg- TakácsPál 1.a (20 fõ) - osztályfõnök: Nagy Józsefné 1.b (17 fõ) - osztályfõnök: Szécsényi Istvánné napközis nevelõ: Zólyominé Sánek Henrietta 1.c (18 fõ) - osztályfõnök: Kardoss Imréné 1.d (18 fõ) - osztályfõnök: Kis Andrásné napközis nevelõ: Tóth Ilona

15 A Tura VSK hírei (folytatás az 1. oldalról) Összegezve: az Eszenyi-Véber edzõpárosnak már nem az okoz gondot, hogy ki kerüljön be a mérkõzés 18-as keretébe, hanem az, hogy jut-e ember a cserepadra. RAFC-Tura 4:0(1:0) Tura: Nagy G. Kiss B, Lõrincz (Senyviczky 12 ), Nagy Cs., Takács, Kuti, Szõke, Ludányi (Vámosi 80 ), Less K, Vörös, Csépányi(Szabó 60 ). A tabella utolsó helyezettjétõl szenvedett a csapat szégyenteljes vereséget. Tudtuk, hogy roppant nehéz lesz, mivel a komplett védelem a lelátóról nézhette végig a mérkõzést. A mérkõzés 12. percében Lõrincz is megsérült, az 53. percben Nagy Csabát kiállította a játékvezetõ ez megpecsételte a csapat sorsát, így nem maradt védõnk. Mindezek ellenére ha az elsõ félidõben a helyzeteink harmadát értékesítjük, 3 ponttal lehettünk volna gazdagabbak és nem kellett volna szégyellni magunkat. Ezen a meccsen sajnos a támadósor helyettavédelemvoltgólképes. Az egyetlen jó teljesítmény Nagy Gáboré volt, aki a nagyobb arányú vereségtõl mentettemegacsapatot. Tura-Dunakeszi 2:1(1:1) Tura: NagyG KissB.,Lilik (Senyviczky 63 ), Sukaj, Goják (Takács 29 ), Kuti, Szõke, Ludányi, Less, Vörös (Szabó 60 ), Csépányi. Az elsõ 30 percet alvással töltötte a csapat a pályán. A középpálya átjáróház volt. Még az sem ébresztgette csapatot, hogy a 13. percben a Barátok közt -bõl ismert Gyetván Csaba szép góllal szerzett vezetést az ellenfélnek. A 38. percben sikerült az egyenlítés, amikor Kiss B. beadásából Csépányi vágta a kapubaalabdát. A69. percben Less Krisztián szerezte meg vezetést és ezzel beállította a végeredményt. Hozzá kell tenni: ez óriási szerencse volt, mivel a vendégcsapat a 92. percben büntetõt hibázott. A mér- kõzésen Lilik Pál ismét megsérült, sõt, Vörös Dávid sérülése miatt újabb meghatározó játékostveszítettünk. Sajnos ezen a mérkõzésen is több volt a gyenge teljesítmény fõkéntaközéppályán. Putnok-Tura 3:1(1:1) Tura: Nagy G. Kiss B., Nagy Cs., Sukaj, Takács (Szabó 57, ), Szõke, Ludányi (Senyviczky 54 ), Goják, Kuti (Vámosi 80 ),LessK.,Csépányi). Ezen a mérkõzésen a produkciónknál csak a játékvezetõ teljesítménye volt gyengébb. Õ már a 30. perctõl nem igazán tudta, hol is van. A mi játékosainknak nem igazán tetszett a kifejezetten durva, agresszív játék. A Nemzeti Sportban a putnokiak nyilatkozatában olvashattunk a sportszerû játékról, sportszerû szurkolásról. Elsõ gondolatom volt, hogy le kellene ezt reagálni egy válaszcikkben, de aztán úgy döntöttem, hogy nem érdemes foglalkozni velük. A Putnoktól gusztustalanabbul viselkedõ csapattal játékosokkal, játékosedzõvel, na és szurkolótáborukkal, melynek fõ vezére a település elsõ embere még nem volt alkalmam találkozni. Ennyit róluk. A durvaság amit játékban és szövegben is alkalmaztak, mindig megtorlatlan maradtajátékvezetõrészérõl. Tura-Nagykáta2:3(0:2) Tura: NagyG. KissB.(Szabó 73 ), Nagy Cs., Sukaj, Goják, Kuti, Senyviczki, Ludányi (Takács 52 ), Less K, Vörös D., Csépányi. A mérkõzés játékban jól kezdõdött, sok helyzetet alakítottunk ki, ám egyet sem sikerült belõni. A 21. percben szinte hidegzuhanyként érte a csapatot az ellenfél vezetõ gólja, amit ugyan nem õk szereztek, hanem Kiss Bence mentésének az eredménye volt. A 26. percben ismét gólt szerzett a Nagykáta ismét Kiss Bence oldaláról, aki alaposan lemaradt az akcióról. A játék képe alapján még mindig úgy látszott, hogy ledolgozhatóahátrány,sõt... A második félidõ ott folytatódott, ahol az elsõ befejezõdött. Támadunk; helyzet-mellé, vagy véd a kapus. A 2. félidõ 5. percében újabb vendéggól, amelynek elõzménye a középpályán eladott labda. A 71. percben Takács tizenhatoson belüli buktatásáért járó büntetõt Csépányi értékesítette. A 80. percben Kuti beadását Csépányi fejelte Sakk Jól szerepeltek iskolás sakkozóink szeptember 30-án Dunakeszin, a évi Pest megyei ifjúsági sakkversenysorozatnyitófordulóján. Az alsó tagozatosoknál a második korcsoportban hét játszma után 100 %-os teljesítménynyel nyert Gyõri Gergõ. Benedek Andrásnak másfél pont hiányzott az éremhez, ami jobb Buccholz-értékkel akár ezüst is lehetett volna. Figyelmesebb játékkal ugyanez sikerülhetett volna KánaiÁdámnak is. A felsõ tagozatosoknál a harmadik korcsoportban nem volt versenyzõnk, ám a negyedik korcsoportban hárman is díjat nyertek(mindig az elsõ hat helyezett kap díjat), sõt Kronovetter Marci a dobogó harmadik fokára léphetett. Negyedik helyezést ért el Pásztor Zoltán, az ötödik helyezés Bényi Andrisnak jutott. A középiskolásoknál Virganc Roland hét játszmából hat gyõzelemmel vihette haza az aranyérmet, míg Kuthi Balázs negyedikhelyezéstértel;mindössze fél pont (egy döntetlen) kellettvolnaabronzhoz. Az október 14-én, Vácott rendezett második felvonás alkalmával picit halványabban szerepeltünk; persze néhány érmet és díjat ott is sikerült begyûjtenünk. Gergõ megint jól rajtolt három játszmából három gyõzelem, aztán vesztett a tehetséges veresegyházi Pregun Bálinttal szemben,sezameg- a hálóba. Ekkor még mindig úgy tûnt: egyenlíteni, de akár nyerni is lehet. A nagy igyekezet azonban megbosszulta magát,kapkodáslettavége. Két játékost is nézett menedzser és edzõ az NB I-bõl véleményemszerintcsalódtak. Ezzel a mérkõzéssel befejezõdött az NB III õszi szezonja, csapatunka3.helyenáll. HorákMária ingáselégvoltazelsõhelyelvesztéséhez. Miután riválisával együtt hét játszmából hat gyõzelmet értek el, rosszabb mezõnyértékkel Gergõezüstérmes lett. Benedek Andrisnak ezúttal is másfél pont hiányzott az éremhez. Afelsõsöknél SomBence csupán a gyengébb Buccholz-értéke miatt nem állhatott dobogóra, maradt a díjas negyedik hely. Az ugyancsak díjas ötödik helyre Kronovetter Marci futott be, a hatodik helyen Pásztor Ákos végzett. A középiskolásoknál hölgyversenyzõnk, Benedek Zsuzsa is indult, s végig nagy harcban állt a váci Könczöl Kamillával az elsõ helyért. Ez holtversenyben sikerültisnekik,áma mezõnyérték számítás Kamillának kedvezett, így Zsuzsa az ezüstérmet vehette át. A fiúknál Kuthi Balázs lett a bronzérmes, az egyesületünkben versenyzõ bagi Tóth Dánielnek jutott a díjas ötödik hely. Virganc Rolandnak most nem sikerült a múltkori bravúr, a díjas hatodikhelyet csípteel. A versenysorozat harmadik felvonására Gödöllõn kerül sor november közepén. Természetesen ott leszünk, hiszen két korcsoportban is érdekeltek vagyunk az összesített versenyben, ahol a legtöbb pontot gyûjtõ versenyzõk szép serlegekkel gazdagíthatják eddigi gyûjteményüket. TóthMátéJózsef agvseelnöke

16 Aszócsakakkorérvalamit, (WassAlbert:Elvásikaverescsillag) 1. Az idézet befejezõ része, zárt betû: E Fafajta 3. Fejér megyei tele- 1. A téli táj ilyen Cirkuszi mutatványos 13. YNG pülés 4. Magyarország rövidítve 14. Pest megyei város 15. Betéti 5. 3B 6. Enni, angolul 7. Részvénytársaság 8. Vadkörte 9. Am- Társaság 16. A csirke kicsinye 18. Galga menti falu 20. Tanít per 10. Ablakot kitár 11. Magyar 21. Tanuló vezetõ 22. Az út jele Nemzeti Bank 17. Eléri célját a fizikában 23. A közelebbi helyen 25. Rengeteg 26. Páhol 27. dik 24. Az idõ jele 26. Nagy 19. Az egyik óceán 20. Lopako- Kórház 28. Liter 29. Több,angolul 30. Szintén ne 31. Kicsinyítõkötõ 31. Férfinév 33. Határozat- edény 27. Egyjegyû szám 29. Kiképzõ 32. Kozmetikai cég 34. lan névmás 39. Félsz! 40. Élettér Sugár jele 35. Fél öt! 36. Keresztül 38. Vonal darab! 39. Készül a zepe! 45. Labdarúgás 47. Török 41. Pohár féle 43. Szántó kö- süti 41. Kálium 42. Római férfinév 48. Tesz 51. Igevégzõdés 53. Rangjelzõ 54. Peregni Két nem szomszédos csúcsot összekötõ egyenes 44. Lakossági folyószámla röv. 46. Rög- * kezd! 56. Jód. eszme 47. Arra fele! 49. Életév Amegfejtéstalapaljáról kivágott rejtvényszelvénnyel ellá- 50. Ágnes becézve 52. Szerszám 55. Becézett Nikolett 57. Ilona tott, küldhetik be a Városi Könyvtár egyik beceneve 58. Dunántúli folyó. címére (Bartók tér 3.) december 1-ig. A megfejtõk között a Galga Coop Ft-os, illetve a Fénysugár ezoterikus bolt 1500 Ft-os vásárlási utalványát sorsoljukki. Elõzõszámunkmegfejtése: Éheznekegyjószóután. A Ft értékû vásárlási utalványt Tellér László (Kenderföld u. 20.), míg az 1500 Ftos vásárlási utalványt Maczkó Mihályné (Szabadság út 2.) kedvesolvasónknyerte Rejtvényünk megfejtését nyílt levelezõlapon, felragasztott rejtvényszelvénnyel várjuk címünkre december 1-ig. A nyeremény a Libra Könyvesbolt 1500 Ft értékû könyvutalványa. (Aki a rejtvényt és a Libra-sarok megfejtését is beküldi, mindkétsorsolásonrésztvesz.) AMINTATÖBBIEMBER fogyatékos fiatalok számára létrehozott alapítvány E havi kérdésünk: (www.mintatobbi.shp.hu) kuratóriuma arra kéri Önt, hogy adja fel nálunk hirdetéseit az OLCSÓHIRDETÉS címû országos hetilapba ezzel alapítványunkat is támogatja! Elõzõ kérdésünkre a helyes válasz: Tel: 06-28/ , és három A hirdetések feladhatók személyesen vagy az ottani postaládába: Nyertesünk: Libra Könyvesbolt(Dózsa György u. 7.), e-magyarország Pont(Tabán út 44 sz.), Sára János illetve támogatóinknál: Kossuth Lajos u. 97., Szent István út 46., Alsóerdõsor u. 79., (Dobóút3.) Szövetség u. 16., Galgahévizi út 50., Cinka Panna utca 14. A Tura Közbiztonságáért 2002 Polgárõr Egyesület vezetõsége ezúton is köszönetet mond mindazon tagjainak, valamint Maros ÉPKER -nek, Virgancz Mihálynak, a Szelektív Kft. -nek, a Vigyázó Kör (Egyesület) Turáért tagjainak Kuti József elnök vezetésével, valamint a FIDESZ Turai Szervezetének és Juhász Sándor alpolgármesternek,akiktevékenyenrésztvettekazújtemetõhöz vezetõ járda és kerékpárút nyomvonalának kitisztításábanésazöldhulladékelszállításában. közéleti havilap Felelõs szerkesztõ: Hídi Szilveszter. Munkatársak: Balázs Gusztáv, Péter Zsolt, Szénási József, Takács Pál, Tóthné Horák Mária. Lapterjesztés: Éliás Zoltán Nytsz: B/BHF/567/P/91 Levélcím: Városi Könyvtár Tura, Bartók tér 3. Készült 900 példányban az ArtWind-Nyomda Kft. nyomdaüzemében, Gödöllõn Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

Jegyzőkönyv Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének október 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének október 21-én tartott üléséről Jegyzőkönyv Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének 2014. október 21-én tartott üléséről 27./2014.számú képviselőtestületi határozat: a polgármester programjának elfogadása 28./2014.számú képviselőtestületi

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Határtalanul! Négyfalu

Határtalanul! Négyfalu Határtalanul! Négyfalu 2016.03.03 2016.03.06. A 2015/2016. tanévben a Határtalanul! program keretében sikeres pályázatot nyújtottunk be, így lehetőségünk nyílt az erdélyi testvériskolánkba ellátogatni

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Szám: 1/1337-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 22-én 17.00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Ambrus Tibor polgármester, Balogh

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! #

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! # ! # % # % & #( %! ) + + +,!. / 0 1 2 # 3 4 5 5 3 3 4 6,. ( 3 3 5! # %& %! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 5 3 4 + 8 + % ( 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! #! 5 < 9 6! #!3 = 9.! # 4 >!?+ ( 1 ?Α & Β5 5, 5 Χ3,

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én 18 órakor megtartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Faluház (Nagykutas,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás)

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás) NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. szeptember 15-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök Jegyzőkönyv Készült: 2014. október 22-én megtartott alakuló ülésén. Az ülés helye: Művelődési Ház, Alattyán Jelen vannak: Koczkás Gábor Budai Gábor Bárkányi Adrienn Ferencsik Gyula Józsáné Kovács Mónika

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Balázs János, Dr. Dénes

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Hunyadfalva Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 54/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Jegyzőkönyv Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének november 7-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének november 7-én tartott üléséről Jegyzőkönyv Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének 2014. november 7-én tartott üléséről 45/2014. képviselőtestületei határozat: szavazatszámláló ad hoc bizottság létrehozása 1 Jegyzőkönyv Készült: Önkormányzat

Részletesebben

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

100 éve született Radnóti Miklós

100 éve született Radnóti Miklós 100 éve Miklós született Radnóti 100 éve született Radnóti Miklós április 15-én emlékeztünk könyvtárunkban Radnóti Miklós (1909-1944) születésének 100. évfordulójára a Radnóti-év keretén belül. A rendezvényen

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli)

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli) Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. sz. alatti székhelyén 2015. június 2- án 15.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott Testvérség képekben Huszonkét tagú delegáció érkezett Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből. A képviselő-testületek tagjai, a két vöröskeresztes szervezet és a testvérvárosi egyesületek képviselői

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: november 12-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: november 12-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 12-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 19-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 19-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 19-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete március 30.-án 7 30 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete március 30.-án 7 30 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 2012. március 30.-án 7 30 órakor megtartott rendkívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 87/2012. (III.30.)KT. Határozat: A jelen ülés napirendjéről 88/2012.

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Iskolagyűlés 2015.10.20.

Iskolagyűlés 2015.10.20. Iskolagyűlés 2015.10.20. Nagyon mozgalmas 2 hónap áll már mögöttünk, rengeteg csodaszép eredménnyel. És hol van még a tanév vége?! 2015.09.19-én, szombaton reggel a szokásokkal ellentétben tárva-nyitva

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ GZT-821 forgalmi rendszámú

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

XX. JEGYZŐKÖNYV. Testületi ülés helye: Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme

XX. JEGYZŐKÖNYV. Testületi ülés helye: Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme XX. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. november 27-én (szerda) 15.00 órakor tartott Képviselő-testületi ülésén. Testületi ülés helye: Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme Jelen vannak: Bóta József

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete 9346. Magyarkeresztúr, Kossuth u. 42. 11/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 4-én 18.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 19-én megtartott. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 19-én megtartott. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v FELSŐSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 19-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv alakuló Az ülés helye Jelen vannak: Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth János korelnök Lőrincz János HVB. elnök Oláh Krisztián.

Jegyzőkönyv alakuló Az ülés helye Jelen vannak: Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth János korelnök Lőrincz János HVB. elnök Oláh Krisztián. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 21-én 9 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről Ikt.szám: 946-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 16 30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről A testületi ülésen meghozott száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

Valente József képviselő késése okát előre jelezte.

Valente József képviselő késése okát előre jelezte. 1 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 20-64/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 2014.02.21. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján megemlékezést tartottak a városházán. A nyíregyházi önkormányzat idén immár negyedik alkalommal hirdetett a témában

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben