C S A J Á G I H Í R L A P

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "C S A J Á G I H Í R L A P"

Átírás

1 X. É V F O L Y A M, 6. S Z Á M C S A J Á G I H Í R L A P J Ú N I U S CSAJÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA T A R T A L O M : O V I S F A R S A N G S P O R T É S P O L G Á R- Ő R S É G I B Á L G O N D O L A T O K 2 Z Ú G A Z Á R, É S E L- H A L A S Z Ó W O R L D C E N T E R N É L A K U T Y A N E M E M B E R H A D I R O K K A N T S O R S A A Z O R S Z Á G M Á S I K F E L É N T A L Á L T Á K M E G A S E G Í T S É G E T K É R Ő N É N I T R E N D Ő R S É G I H Í- R E K A S E G Í T S É G N Y Ú J- T Á S E L M U L A S Z T Á - S A B Ű N C S E L E K - MÉNY A Z E L S Ő S Z Á L C I- G A R E T T A Ö N K O R M Á N Y Z A T I H Í R E K T Á J É K O Z T A T Ó K 6 H Í R D E T M É N Y P E D A G Ó G U S N A P R A Ismét eltelt egy év, ünnepelünk ma is, úgy mint eddig minden évben. De ez az ünnep más, ma nem ők készítették fel gyermekeinket, hogy könnyes szemmel büszkén nézhessük műsorukat. Ma mi köszönjük meg azt a jót, a sok szépet, boldog ritkán boldogtalan perceket órákat, melylyel a gyermekek diákok óvodai, iskolai életüket az óvónénik, dajkanénik, tanító nénik és tanító bácsik, tanár nénik és tanár bácsik társaságában töltöttek el. Nincs még egy munka, ahol ennyi a kudarc, hiábavaló erőfeszítés, de ilyen sok siker, ennyi ajándék kellemetlen és kellemes meglepetés éri az embert, mint a pedagógusoké. Egy idézettel köszöntöm az óvónéniket, dajkanéniket, pedagógusokat: - Mi lesz? Tanár? Az akart lenni. - Az. Novák fejét rázta. - Ne legyen tanár. Nem önnek való az. Legyen más. Akármi. Ha kedve és hajlama megmarad, foglalkozzék a tudománnyal, szenvedélyből. Mi tanárok, csak félig-meddig foglalkozhatunk vele, mert népszerűsítjük, közöljük, átadjuk másoknak. Bizony. A mi igazi föladatunk az apostolkodás, a nevelés, az emberteremtés, mint a jó Istené - és itt mosolygott -, a nevelés ami meglehetősen nehéz dolog. -A mi pályánk küzdelmes és szürke. A tudósoké gyönyörű és fényes. Emlékszik, beszéltem önöknek a tudomány vértanúiról. Galilei. Azt mondják, elvesztette szeme világát, mert messzelátón akarta megnézni a napot, s a lencse kiégette szemhártyáját. Mennyi ilyen híres mártír van. A nevelőkről nem beszélnek, pedig nyilván azok is meglakolnak vakmerő mesterségükért. Azoknak a tragédiája csöndesebb, kevésbé érdekes. Azok csak maguknak szenvednek. Tudja, hogy kik voltak az első pedagógusok? Glück Laci feléje hajolt. - Rabszolgák voltak - felelt Novák.- Úgy ám. Görög rabszolgák, kiket az uraik megkorbácsoltak. Ők kísérték el a gazdagok gyermekeit a gimnáziumba. Mi is rabszolgák vagyunk. A szeretet rabszolgái. Azzal a különbséggel, hogy mi, modern pedagógusok nemcsak a gazdagok gyermekeit kísérjük el a gimnáziumba és azután tovább, ameddig lehet, hanem mindenkiét. Mi a jutalmunk? Nem sokkal több, mint azoké. Kosztolányi Dezső: Aranysárkány- részlet A nyárra nagyon kellemes pihenést, kikapcsolódást, feltöltődést kívánok kívánunk! Alexa Marianna M E S T E R S É G E K N Y O M Á B A N : K E Z E I N K M U N K Á J Á T T E D D M A - R A D A N D Ó V Á. / Z S O L T. 9 0, 1 7. / A fenti idézetet tűzte ki mottójának iskolánk, a Csajági Református Általános Iskola idei erdélyi körutazásához. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívására intézményünk negyedik alkalommal nyújtott be sikeres pályázatot május 30. és június. között ismét részt vehetnek 7. osztályos diákjaink a HATÁRTALANUL! programban. A forintos támogatásnak köszönhetően 2-en indulnak felfedezni Erdély gyönyörű tájait. Közben az erdélyi népművészettel, a magyar irodalom, az erdélyi magyar kultúra gyökereivel ismerkednek tanulóink. Látogatást tesznek fafaragó, taplógomba feldolgozó, kosárkészítő, fazekas műhelyekben, megismerkednek a varrottasok készítésével, koszorúzással emlékeznek Petőfire, Orbán Balázsra, Koós Károlyra, Tamási Áronra és Szenczi Molnár Albertre; megtekintik Ady csucsai lakhelyét. Útközben ismerkednek az erdélyi népköltészettel, körösfői népdalokkal, Szent Lászlómondákkal. Felkeresnek számos történelmi emlékhelyet, természeti nevezetességet. Iskolánk nagy gondot fordít a közösségépítésre, ennek keretében több határon túli intézménnyel is ápolunk jó kapcsolatokat, az ottani diákokkal rendszeresen szervezünk találkozókat utazásaink során. Ezek a személyes találkozások erősítik diákjainkban a magyar nemzet öszszetartozásának érzését. Az idén Csajág testvértelepülésével, Siménfalvával ünnepeljük a nemzeti összetartozás napját. Többen megdöbbenéssel hallgatják az országhatártól távol élő erdélyi fiatalokat, akik ízes magyar nyelven szólalnak meg messze idegenben. A HATÁRTALANUL! program ehhez a felfedezéshez nyújt támogatást: személyes tapasztalatokat szerezhetnek a 21. század Magyarországon élő fiatalabb generációi, s így jobban megismerhetik nemzeti történetünket, nemzeti identitástudatuk erősödik. Ez volt a célunk, amikor csatlakoztunk a pályázati felhíváshoz. Bizakodással és nagy kíváncsisággal indulnak útjukra a 201-ös csoport kisdiákjai. Máhrné Imrei Mária

2 C S A J Á G I H Í R L A P U T Á N P Ó T L Á S F O C I T O R N A C S A J Á G O N Június 19-én az U7 és U9-es korosztály részére focitornát szervezett a Csajág FC. Nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy a csajági gyerekeken kívül Balatonalmádi, Várpalota, Balatonfűzfő és Balatonkenese is szép számmal képviseltette magát. A rendezvényt Csajág Község Polgármestere Verebélyi Zoltán nyitotta meg, köszöntőjében a játék és a sport szeretetére hívta fel a gyerekek figyelmét. Tiszteletbeli Tagságot kaptak a Csajág FC-be: Arany Lajos, Nagy Imre és Papp Kálmán. Ezen a tornán Zugor Péter NB I-es volt focista is megjelent. Őszintén mondhatjuk, hogy Csajág történetében Ő az egyedüli aki eddig, ilyen magas szintre tudott eljutni a foci világába. (Részletes cikket Péterről, majd a következő számban olvashatnak.) A torna lehetőséget teremtett, hogy megemlékezzünk kedves csapattársunkról, Gáspiról is. Az U7-es korosztály tagjai fehér lufit engedtek a magasba A meccseket két hivatásos sportbíró vezette, akiknek szintén nagy élmény volt, hogy egy ilyen kis községben ennyi gyermek egyszerre rúghatta a bőrt. Sokan voltak kíváncsiak a jövő nemzedékére, régen voltak ennyien a focipályánál, ahol 4 pályán sorsolás alapján játszották a meccseket. Az edzők szakmai szemmel figyelték a játékot. A szülők, testvérek, rokonok ki elfogultan, ki csak csendesen szurkoltak gyermekeiknek. Ezen a délutánon több díjjal is ösztönözték a kis sportolókat, a legjobb kapus, legjobb játékos, gólkirály mind-mind kupát kaptak. Az első három helyezett csapat tagjai éremmel térhettek haza, a többi csapat jutalma pedig oklevél volt. A csajági gyerekek közül pedig a jelenlévő edzők, segítők kiválasztották, a két legjobban teljesítő gyermekeket, U7-es korosztályban Petró Lénárd Zalán, U9-es korosztályban pedig Horváth Zétény volt az aki a Gáspi kupát kapta. A díjakat Zugor Péter adta át. Eredmények: I. helyezett U7 Balatonalmádi II. helyezett Csajág zöld Gáspár Márk 8 gól III. helyezett IV. helyezett Várpalota Balatonkenese V. helyezett Csajág sárga VI. helyezett Csajág kék Gólirály: I. helyezett U9 Balatonfűzfő II. helyezett III. helyezett Bódis Patrik Várpalota 9 gól Balatonalmádi Várpalota IV. helyezett Balatonkenese V. helyezett Csajág Legjobb kapus: Lendvai Milán Balatonfűzfő Legjobb mezőnyjátékos: Ács Gergő Balatonalmádi U7-es csapatunk tagjai: Kruppa Botond, Verebélyi Csongor, Alexa Menyhért, Mák Olivér, Bajnok Brúnó, Petró Zalán, Tradler Kíra, Gáspár Márk, Majsai László, U9-es csapatunk tagjai: Horváth Zétény, Bitmann Adrián, Ráberhoffer István, Puska Ferenc, Cseh Ádám, Szűcs Imre Gyümölccsel, frissítő üdítővel, vízzel, süteménnyel láttuk vendégül a kis sportolókat, és a vendégeket. Támogatók voltak ezen a délutánon: Csajág Község Önkormányzata, Küngösi Sport és Szabadidő Egyesület, Szülői Munkaközösség, kis focistáink szülei Reméljük, hogy a jövőben hagyományt tudunk teremteni ezzel a Utánpótlás Focitornával, és minden évben lehetőségünk lesz rá, hogy itt Csajágon lehessen ezt megrendezni. Köszönjük Farkas Bélának, hogy ilyen nagy türelemmel próbálja hétről-hétre gyermekeinkkel megszerettetni a focit, a közös játékot, sokszor, nem kis küzdelmek árán. Köszönjük a szervezőknek, hogy részt vehettünk, szurkolhattunk, buzdíthattuk a csapatokat. Köszönjük Feri bácsi és Béla Bácsi! Alexa Marianna B A L O G H B E Á T A É S B O L L A G Á B O R L A K O D A L M A Zenész pályafutásom során jó néhány lakodalomban volt szerencsém részt venni. Ez utóbbi felidézte bennem a régmúlt idők esküvőit. Az igazi sátras mulatságokat, ahol még üstökben főtt a húsleves, a pörkölt stb. az udvaron. A rokonok, a barátok önzetlen segítőkészsége az előkészületekben, ami a mai, sajnos nem az emberek egymás iránti szeretetéről, összetartozásáról híres világban nem megszokott jelenség. Mire is törekszik és min is aggódok a lakodalom előtt egy örömanya, egy örömapa, násznagy és nászasszony? Először is természetesen, hogy a gyermeke boldogsága révbe érjen. Aztán, hogy a lakodalomban minden tökéletes legyen, beleértve az ételeket, italokat és utoljára, de nem utolsó sorban a jó hangulatért felelős zenét. Szerintem mindenki nevében megnyugtathatom az örömszülőket, hogy fáradságuk nem volt hiábavaló. Bízom benne, hogy sikerült nekem is egy maradandó élményt nyújtani mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy bizalmatokkal megtiszteltetek, és zenésznek fogadtatok. Igyekszem, hogy ne okozzak csalódást. Bár már természetesen ott személyesen is megtettem, de még egyszer szeretnék az ifjú párnak nagyon sok erőben és egészségben, egymás mellett kitartó, hosszú-hosszú éveket kívánni. Lelkes Attila TÁJÉKOZTATÁS A csajági orvosi rendelőben a rendelés az alábbi időpontokra változik: Hétfő: Kedd: , iskolaorvos: Szerda: Csütörtök: Péntek: tanácsadás:

3 X. É V F O L Y A M, 6. S Z Á M É V E S A V É D Ő N Ő I S Z O L G Á L A T Az első világháború hatalmas embervesztesége, a születésszám csökkenése, a csecsemőhalandóság növekedése, az egyre roszszabbodó egészségügyi viszonyok, mind sürgetőbbé tették a problémák megoldását az anya és csecsemővédelmi munka területén. Az Országos Stefánia Szövetség ünnepélyes alakuló ülését 191. június 13-án, Budapesten, az Újvárosháza közgyűlési termében tartották. A Szövetség védnöke és névadója: gróf Lónyai Elemérné Stefánia hercegasszony. A dátum történelmi jelentőségű volt, mivel ekkor kezdődött Magyarországon az anya- és csecsemővédelem intézményes szervezése. Száz évvel ezelőtt indult útjára a védőnői munka. A Stefánia Szövetség programjának célja: a csecsemőhalandóság csökkentése, ennek révén pedig a nemzet számbeli erősbítése és feljavítása, valamint a tudatlanság és a babona elleni küzdelem voltak. A munka szervezésében a korszak neves orvosprofesszorai is közreműködtek, többek között Dr. Tauffer Vilmos szülésztanár, Dr Bókay János és Dr Heim Pál gyermekgyógyász professzorok. A Szövetség már 191. novemberében elindította az első védőnői tanfolyamot, kéthetes kurzussal. 192-ben a képzés időtartamát két évre emelték. A stefániás védőnők feladata volt a terhes és gyermekágyas anyák, valamint az újszülöttek, a csecsemők és hároméves korig a kisgyermekek gondozása a védőintézetekben és a családok otthonában ben alakult az állami szervezésű Országos Közegészségügyi Intézet keretein belül a Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat, melynek céljai között szintén szerepelt az anya-, és csecsemővédelem, s ápolónői valamint védőnői tanfolyamokat is indított. A zöldkeresztes egészségvédelmi munka céljai: a falun élő lakosság egészségügyi és szociális helyzetének javítása, a fertőző betegségek elleni küzdelem. A zöldkeresztes védőnők tevékenységi köre: anya-, csecsemő- és kisgyermekvédelem, óvoda- és iskolaegészségügyi munka, nemi betegségek és tuberkulózis (TBC) elleni küzdelem, szegény betegek otthoni ápolásának megszervezése, szociális gondozás. A két intézmény 1941-ben egyesült. A védőnők szolgálatban kötelesek voltak egyenruhát viselni: blúz, hosszú szoknya, zárt cipő, fityula, kötény és a zöldkeresztes jelvényt ruhájukra kitűzni. Munkájukat az egészségház tanácsadójában, a családok otthonában látogatással, óvodában, iskolában tisztasági és szűrővizsgálatok alkalmával végezték. A második világháborúban az egészségügyi intézmények is súlyos károkat szenvedtek. Az egészségvédelmi szolgálatok és az ott dolgozó védőnők száma is erősen megfogyatkozott. A háború befejezésével az egészségügyben is elkezdődött az újjáépítés időszaka második felében 36 védőnővel kezdődött meg a munka. 190-ben megalakult az Egészségügyi Minisztérium, mely miniszteri utasításában további feladatokat határozott meg az egészségügyi védőnők számára. 191-től a védőnők fokozatosan bekapcsolódtak az orvosok betegellátó tevékenységébe. Minden körzeti orvos mellé egy védőnőt helyeztek ben miniszteri utasítás megszüntette az általános családgondozási feladatot. A védőnők feladata a terhes anyák, a csecsemők, kisgyermekek és az iskoláskorúak gondozása maradt. Kiemelt feladatai: Anyák Iskolája tanfolyam szervezése, az anyatejes táplálás népszerűsítése, a kötelező védőoltások fontosságának tudatosítása és a D vitamin profilaxis jelentős állomás volt a védőnői munka történetében. Az orvostudomány fejlődése, az egészségpolitikai és családpolitikai intézkedések a védőnői tevékenységhez is több ismeretet és tudást követeltek. Olyan szakemberekre volt szükség, akik az anya-, csecsemő-, gyermekvédelmi és nevelési feladatok megvalósításához alapos szakmai felkészültséggel, önállósággal rendelkeznek. Ez indokolta, hogy főiskolai szintre emelkedjen a képzés. 199-ös Népjóléti Miniszteri rendelet szerint a védőnői feladat a családok egészségének megőrzésére irányuló preventív tevékenység, a betegség kialakulásának megelőzése érdekében végzett egészségnevelés. Ebben a jogszabályban fogalmazódott meg a családgondozás (ismét), az önálló védőnői tanácsadás, a gyermek iskolába kerülését megelőző családlátogatás, a szűrővizsgálatok önálló végzése, és az is, hogy védőnőt csak védőnő helyettesíthet január 1.-től van lehetőség a nagyobb településeken szakosodni: külön területi, és külön iskola-egészségügyi védőnői munkára. A védőnői szolgálat méltó elismerése 2013-ban a Magyar Örökség -díj és kitüntetés átvétele a Magyar Tudományos Akadémián, a Magyarországért Alapítvány Kuratóriumától. A Magyar Védőnői Szolgálat nevét a Magyar Szellem Láthatatlan Múzeumában az Aranykönyv őrzi. Ezekben a hónapokban országszerte zajlanak a centenáriumi ünnepségek. Ilyenkor kicsit lassítunk, megállunk, elgondolkozunk: milyen volt, milyen lesz? A változás folyamatos, néha nehéz is követni. Remélem, az alap nem változik: Védőnők az egészséges, boldog családokért. Az összeállítás: Kahlichné Prof. Dr. Simon Márta: 100 éves a védőnői szolgálat és Rácz Piroska: Kohári Mária védőnői munkássága a 20. század első felében c. írások alapján készült. A Védőnők Napja alkalmából meghirdetett rajzpályázatra érkezett rajzok megtekinthetők a védőnői tanácsadóban. Ezúton is köszönöm a 3. és 4. osztályos gyermekeknek és osztályfőnökeinek a közreműködést. Óbíróné Karácsony Ágnes É R D E K E S E M B E R E K Ács Istvánné babagyűjteményéről A gyűjtés ősi tevékenység. Összefügg a létfenntartással. Ahol volt elég, sőt sok volt, ott gondolhattak a holnapra, sőt hosszabb időre is. Az olyan szakaszokra, amelyekben hiába kerestek, bármekkora szükség lett volna valamire. Majd az ínség tapasztalata ösztönzött a felesleg megőrzésére. Az emberiség története tanulság arra is, hogy sohasem elégítette ki a birtoklás. A megszerzés ösztönét a célszerűségen túl a gyönyörködtetés igénye is motiválta. Sokat köszönhetünk ennek a törekvésnek. Évezredekkel ezelőtti időből ránk maradt leletek bizonyítják a hasznosságon túli szépség-, illetőleg szórakozás szándékát. A mai embert, a jó értelemben vett átlagot ugyancsak jellemzi hasonló foglalatosság. Szinte mindenki gyűjtött már szalvétát, gyufacímkét, mást. Az egyéni természet és szakértelem igen széles skálát mutat a hobbiban, szenvedélyben. Ács Istvánné Éva néni közel egy évtizede immár porcelán fejű babákat gyűjt. Ebből jelenleg több mint százzal rendelkezik. Otthonában külön szekrényük van a kedves figuráknak. Azt mondhatjuk, hogy folyamatos gyarapodásuk elhelyezési gondokkal jár. Éva asszonynak egyre többször kell afféle idegenvezetői szerepben tevékenykedni. Akármilyen szerény is ő, egyre többen értesülnek nemes törekvéséről, akik látni kívánják a szép konstrukciót. Volt már kiállítása, szűkebb körű bemutatója. A Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodájának megbízásából legutóbb Dusicza Ferencné készített szép interjút Ács Istvánné munkájáról Babagyűjtemény Csajágon címmel. Ezt a színes fotókkal illusztrált írást hamarosan felsőbb szintű tárlat követi majd mintegy harminc egyéb tárgyú kiállítás sorozatában. Sokan azonban azt szeretnék, ha itt helyben láthatnák a legkisebbjeink másáról gyűjtött ékes sokadalmat. Valamely ünnepségünknek, amelyen százával, még vidékiek is megjelennek, szép színfoltja, tanulságos bemutatója, nevelő szándékú prezentációja lehetne a babagyűjtemény. Addig is mi, mindanynyian, akik már rég követjük ezt az igazán szép és nemes szenvedélyt, szíves köszönetet mondunk Éva néninek a kitartó és örömet sugárzó munkálkodásért. Márkus Zoltán 3

4 C S A J Á G I H Í R L A P 4 G Y Ő Z E L M E K N A P J A Június 13-a, szombat szerencsés nap volt a magyar sportban. Férfi vízilabdázóink győztek az olaszok ellen, férfi kéziseink az ukrán válogatott ellen, női kézilabdázóink az osztrákok legjobbjai ellen, végezetül futballistáink Európa-bajnoki mérkőzésen diadalmaskodtak a finnekkel szemben. Lehet, hogy már korábban is volt ilyen nagyszerű sorozat a magyar sportban (különösen a régi -régi időben), mégis szépnek mondható ez a siker. Hasonló eredményeket máskor is elértek lányaink és fiaink, és ezt nem neveztük szenzációnak, hanem inkább sportolóink és vezetőink felkészültségének, a tehetség, a tudás és a szorgalom nyilvánvaló következményének. Az erős küzdelemben elnyert diadal hevesen dobogtatta meg a benne résztvevők szívét. A miénket is, akik szurkolóként vagyunk részesei a hasonló győzelmeknek. Lehet, hogy nem a helyszíneken, hanem csak a tv képernyője előtt, mégis jogos a feltételezés, hogy valamiképp mi, jó szándékú magyarok, mindannyian segítői, támogatói vagyunk ezeknek a pontszerzéseknek. Ezt annál is inkább hittel állíthatjuk, mert sportolóink legjobbjai sohasem feledkeznek meg a drukkerek különféle közreműködéseiről a küzdőterek, pályák, arénák kemény szembeszegülésein, s utólag kifejezik hálájukat az anyagi s erkölcsi hozzájárulásért. Sokáig nemigen értettem ennek a külső segítségnek az erejét, illetve a sportpályákon elért győzelmek ránk, a nézőkre, egyáltalán a nemzettársakra gyakorolt hatását. Kiskatona koromban igen elkeseredett napokat éltem át a böhönyei erdőben és az e körüli homokos somogyi gyakorlótereken. Ritka csendes órákban ültünk a fák alatt, és hallgattuk a néprádió felerősített hangját a helsinki olimpia magyar-jugoszláv focidöntő közvetítéséről. Ekkor 2:0-ra a mieink győztek, és szerezték meg a 16 aranyérem egyikét, s lett hazánk 3. a világ összes országának versengésében. Óh, dehogy az élet minden területének mezejében! Csak a sortban. Az életerőben. Az élni akarásban, a valamiféle élni tudásban, életrevalóságban. E meccs végén mi kis bokorugró bakák mégis úgy keltünk föl a somogyi erdő átforrósodott homokföldjéről, mintha nem is a lábakra állás képessége, hanem repülni, magasra szállni tudó emelkedettség költözött belénk Puskásék tőlünk igen távoli és a mieinktől igencsak elütő, más teljesítményének hatására. A 201. június 13-i sportsikerek bearanyozták nemcsak a győzelmet kiharcolók napját, hanem a mienket, az értük aggódókét, a diadalukért izgulókét is. S várjuk az újabb szép teljesítményeket. Ezek lehet, hogy megfakítják a fent említett négyes, a vereség nélküli győztes sikert, de valamiképp megőrzi őket az emlékezet. Együtt az élet, a gazdaság és a társadalom kisebbnagyobb eredményeivel tovább gyarapít bennünket lelkileg és anyagilag. Márkus Zoltán R E N D Ő R S É G I H Í R E K Már készülünk a nyárra! Lassan vége a tanévnek, és egyre több gyermekkel, fiatallal találkozunk a közterületeken. A megnőtt szabadidő hasznos eltöltésére valójában sok lehetősége van az ifjúságnak, de ezek nagy része anyagi feltételekhez kötött. Az utcán, közterületeken, strandon, fesztiválokon csellengő fiatalokra sok veszély leselkedik. A közlekedési veszélyek mellett ki kell emelni a hangulatjavító szerek fogyasztását, hiszen a nyaralni, pihenni érkező, gyakran unatkozó fiatalok könnyen nyúlnak hozzá. Az utóbbi időben a már jól ismert tudatmódosító szerek mellett és ide tartozik az alkohol is - egyre inkább az úgynevezett dizájner, discó, party drogok kerültek előtérbe. Ennek oka részben, hogy olcsóbban szerezhető be, másrészt az internetes vásárlás nehezebben nyomon követhető. A veszélye viszont óriási, mivel nem bevizsgált, tudományosan kikísérletezett gyógyszerekről van szó! A régi drogokkal kapcsolatba az orvosok, az egészségügyben dolgozók már szereztek tapasztalatot arra vonatkozóan, hogyan hat az emberi szervezetre, és hogyan lehet, kell kezelni a magatehetetlen vagy önveszélyes állapotban kórházba kerülő embereket. Az új szerek szervezetre gyakorolt hatása viszont teljesen ismeretlen! Arról nem is beszélve, hogy már százas nagyságrendű a szám, ahány féle anyag található a piacon. A fogyasztó sohasem tudhatja, milyen szert/szereket, milyen mennyiségben összekeverve kapott a pénzéért, abból mennyit vegyen be a hatásért, és az hogyan fog hatni rá. Az illegális szerekre jellemző, hogy az ugyanabból a forrásból származó agyag összetétele is mindig más, a hatóanyag tartalma, így a hatása is változó. A szülők, a felnőtt környezet odafigyelése, törődése a gyerekekkel, fiatalokkal, a beszélgetés velük, a figyelműk felhívása a veszélyekre nem egyszeri dolog, arra rendszeresen és folyamatosan szükség van, ha eredményt akarunk elérni. Már - a csak egy élet megmentése - is eredmény! Nem illegális, de nagyobb mennyiségben elfogyasztott energiaitalok ugyanúgy felpörgethetik a szervezetet, mint a drogok, vagy az alkohol, és a vezetőre kifejtett, szokatlan hatása lehet közlekedési baleset oka. A pihenésre vágyó vendégek mellett az idegenforgalmi idényben megnő az idegenek, az ismeretlen gépkocsival közlekedők száma is. Akad köztük olyan, aki a nagyobb tömeget, forgalmat, a nyaralók óvatlanságát kihasználva bűncselekmény-elkövetési szándékkal érkezik. Közülük kerülnek ki a trükkös tolvajok, a besurranók, a strandi tolvajok, a gépkocsik feltörői, elkötői. Mindnyájunk érdeke, hogy megelőzzük a bűncselekményeket! Nagy segítség, ha a szokatlan dolgokra, kérdezgető, nézelődő emberek jelenlétére a rendőrség értesítésével hívják fel a figyelmet. A Rendőrkapitányság minden elérhetősége és ügyfélfogadási rendje a oldalon megtalálható: Balatonalmádi, Hadak útja cím: Telefon: 88/ , , Kellemetlen eseményektől mentes pihenést kíván Önöknek a Balatonalmádi Rendőrkapitányság állománya! Stanka Mária r. őrnagy Balatonalmádi Rendőrkapitányság

5 X. É V F O L Y A M, 6. S Z Á M H A D T Ö R T É N E T I K I Á L L Í T Á S A K E N E S E I H O N V É D Ü D Ü L Ő B E N A Nagy Háború kitörésének 100. évfordulója alkalmából hazánknak úgyszólván az összes településén történtek megemlékezések. Iskolai vagy más intézeti műsorok kapcsán, ütközetek helyszínein, temetőkben, emlékművek előtt, hősök napján, illetőleg egyféle helyi ünnepségek alkalmával felelevenítették az országot, a települést és a családokat sújtó és máig ható tragikus veszteségeket. Az et követő fél évszázadnál is hosszabb békeidő elhomályosította a háborús szenvedéseket. A felvilágosulatlan, félrevezetett és föllázított tömegek örömmámorban vonultak a harcszínterekre. A mi oldalunkon mindjárt az első másfél hónap alatt elesett hatszázezer katona gyásza, az anyagi áldozatok, valamint emiatt, hogy sem a szerb, sem az orosz fronton folyó küzdelmeket nem koronázta siker, alábbhagyott a lelkesedés. Nem úgy a mementók szervezésének sora a háború többi évének és eseményeinek centenáriumán. Június 19-én, pénteken délután például a jellegének és hivatásának megfelelően színvonalas és látványos hadtörténeti kiállítás nyílt meg a Balatonkenesei Honvéd Üdülő szabadidős épületében, ahol az első világháború magyar katonáinak egyéni felszerelésit, alapruházatát, fegyvereit és védőeszközeit mutatták be. Az intézmény parancsnoka Kisbenedek Sándor ezredes úr szeretettel köszöntötte a megjelent érdeklődőket. Hangsúlyozta, hogy az üdülő folytatja, sőt megújítja kulturális és művészeti hagyományait. Bemutatta Udovecz György alapítványi hadtörténész urat, a kiállítás egyik lelkes létrehozóját, illetve vezetőjét, aki tárlatvezetése által hathatós segítséget nyújt a többnyire ismeretlen fogalmak megértéséhez. Az első tabló a Nagy Háború országairól nyújtott tájékoztatót, a 2. pedig a balkáni hadszíntérről. Megismertették az első magyar hősi halott, Kovács Pál történetet, akinek az ezrede a déli Zimonyban állomásozott. Ez a 20 éves közlegény már a harcok 2. napján elesett. Egy újabb tabló szinte teljes képet festett az oroszok elleni küzdelmekről. Logikusan követte ezt a galíciai Pozemyse erődjének bemutatása. A közös hadsereg első nagy veresége fűződik ehhez a névhez. A 6. szöveg- és képsor az orosz erdőkről tájékoztatott ban már a gázálarc is része lett a felszerelésnek, mely különösképp az olasz fronton vált nélkülözhetetlenné. 191-től kegyetlen harcok dúltak a Doberdóhegység, majd az Isonzó és a Piave folyók mentén, melyekről a 7. és 8. tábla tájékoztatott. Nemcsak a harcoló és vérző katonát, hanem egy évszázad múltán a bemutató látogatóit is mélyen letaglózta a tábori posta tájékoztatója, miszerint a harcokban küzdő mind a nyolc nemzet fiainak csak üres szólamokat szabadott a hozzátartozóknak írni. Az utolsó tabló az osztrák-magyar repüléstechnikát mutatta be. Lövész vagy más alakulatból átvezényelt önkéntes vált repülőssé. Ekkor még fegyvernemi egyenruha sem volt. Tablónézés közben többen szívesen időzetek a teljes katonai öltözék és felszerelés, valamint a maxim géppuska lőállás bemutatójánál. A tárlat rangos meglepetéseként az érdeklődők fellapozhatták Udovecz úrnak a témával kapcsolatos rendkívül tartalmas, érdekes és szépen kivitelezett könyvét, melyet ezúttal jutányos áron vásárolhattak meg. Márkus Zoltán hasukat süttető kis jószágok nomen est omen, fürgén menekültek a deszkavégek nyiladékaiba. Féltek az oktondiak. Pedig hát Nemcsakhogy nem bántottuk őket, valójában ügyet se vetettünk rájuk. Az azonban jótékonyan birizgálta az önérzetünket, hogy a mezei termelés drasztikus változásai következtében a házak közeli kertekbe kényszerült faj nálunk otthonra lelt. Nem hivalkodtunk vele, de a csúszómászók erősítették bennünk a tudatot, hogy jó itt élni. Iskolában tanultuk, hogy törékeny gyík, magyar gyík, zöld gyík, fali gyík, vagyis sokféle gyík van a világon. De hogy ezek a mi jóhiszemű társbérlőink mifélék, azt nem tudtuk. Különösebben nem is érdekelt bennünket. Az azonosítást nehezítené, hogy a deszkadarabok rejtekében nemcsak egy, hanem legalább két fajta hüllő vert állandó tanyát. Jó okkal, ezt hamar beláthattuk. Itt nyugodtan napozhattak, hűsölhettek, kiteleltek, a kutya se háborgatta őket. Hamar meggyőződtek róla, hogy nem zaklatjuk életvitelüket, csak a saját utunkat törekszünk kedvezőbbé varázsolni, amikor elslisszolunk a remízjük mellett. Süvölvény koromban a lovászpatonai erdő szélén lévő birtokunk homokos földjén könnyű volt az eke nyomán kifordult gyíkok és tojásaik azonosítása. Röpke pihenőben spontán játékra ingereltek a felszínre jutott fehér és rugalmas, a napmelegség keltetésére hagyott zigóták. A kissé agyagos és kötöttebb kerti földünk mélyéből sohasem kerültek elő hasonló, a faj szaporodási módját bizonyító alakzatok. A családi tanácsnak több érve szolgált amellett, hogy fel kell számolni a deszkahalmot. Mennél mélyebbre hatoltunk az eltávolításban, annál sajnálatosabb volt számunkra a gyíkok menekülése. Fejvesztetten szaladtak a kicsi gerincesek, pedig isten látta: nemhogy bántalmaztuk, még csak nem is siettettük őket. De hogy hova lettek, hova tudtak elrejtőzni, ez számunkra örök rejtély maradt. Mindarra, amit eddig leírtam, egyetlen szót se pazaroltam volna, ha legalább egy pillanat nem markolt volna szíven. Ahogy mentem a kertbe, az alacsony növényzetből csupasz földre jutott egy termetes gyík. Nem folytatta az utat, hanem kissé sután fölemelte és kimondottan felém fordította a fejét. Csak ekkor érzékeltem egyértelműen, hogy tojásoktól-e, élő apródoktól-e erősen viselős, szebb szóval mondva áldott állapotban volt a csúszómászó. Csúnyább, de igaz szóval: a hontalan. Egész ijedt lénye azt érzékeltette, hogy most aztán hova mentse, a búvóhely= otthon hiányában ugyan milyen biztonságba helyezheti az utódait? Eddig voltaképpen közömbös volt számunkra ez a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt alantas világ. Az anyaságra készülő gyík vádló tekintete azonban vallatóra fogott: vajon helyesen jártunk-e el, amikor felszámoltuk a deszkarakást. Vagy maradhatott volna minden a régiben, ami a mi számunkra se előnyt, se hátrányt, az alacsonyabb rendű és rangú lények számára azonban, lám, helyzeti biztonságot, örökletes hagyományt és az összes funkcionális tevékenységre optimális kiindulási pontot jelentett volna. Ha egyszer az emberi nem egész nemzetei kényszerülnek hazájuk elhagyására, és az emberi nem egész nemzetei képtelenek a befogadásukra! Tisztelt Lakosság! Márkus Zoltán A Z A N Y A S Á G R A K É S Z Ü L Ő G Y Í K V Á D L Ó T E K I N T E T E A zöldségeskertbe vivő gyalogút meg a garázs között hosszúhosszú évtizedeken át domborodott egy deszkaesőlékekből álló rakás. Még a házépítés idején került oda abból a haszonelvű gondoskodásból: hátha valamikor kellenek valamire ezek a fadarabékok. Mondanom se kell: évek során ez a halom alig-alig apadt. Mit mondjak? A gyíkok örömére. Arról, hogy ezek az apró hüllőfélék birtokba vették az amorf rakást, úgy győződtünk meg, hogy a kertbe igyekezetünkkor a Szeretnénk tájékoztatni Önöket,hogy től lehetőségük lesz kiváltani gyógyszereiket a csajági és a küngösi háziorvosi rendelelőkben. Reményeink szerint a gyógyszer helyben történő kiváltása gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a gyógyulást és nem utolsó sorban a betegek számára kényelmesebbé és egyszerűbbé a gyógyszerhez jutást! Tisztelettel: dr.rónay Barnabás háziorvos

Balatonfűzfő Város, a Művelődési Központ és Könyvtár valamint a civil szervezetek programja 2015. július 10-től 2015.

Balatonfűzfő Város, a Művelődési Központ és Könyvtár valamint a civil szervezetek programja 2015. július 10-től 2015. 2015. július 3. oldal Balatonfűzfő Város, a Művelődési Központ és Könyvtár valamint a civil szervezetek programja 2015. július 10-től 2015. augusztus 15-ig Július 10. 19 óra Romkerti zenés esték Lovassy

Részletesebben

Védőnős KIADVÁNY 100 ÉVES A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Védőnős KIADVÁNY 100 ÉVES A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT Védőnős KIADVÁNY 100 ÉVES A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT I. ORSZÁGOS STEFÁNIA SZÖVETSÉG 100 ÉVES A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT Az összeállítás rövid áttekintésben bemutatja az egy évszázados védőnői hivatás ellátásának különböző

Részletesebben

2. oldal 2015. augusztus. Juniális. Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa és Szekeres Péter

2. oldal 2015. augusztus. Juniális. Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa és Szekeres Péter 2. oldal 2015. augusztus Juniális Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa és Szekeres Péter 2015. augusztus 3. oldal Balatonfűzfő Város, a Művelődési Központ és Könyvtár valamint a civil szervezetek programja 2015.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

TALÁLKOZÁSOK... Karácsony felé. Kecskés Attila atya JUHÁSZ GYULA

TALÁLKOZÁSOK... Karácsony felé. Kecskés Attila atya JUHÁSZ GYULA A községi önkormányzat tájékoztatója XV. évfolyam, 4. szám. 2009. december TALÁLKOZÁSOK... Karácsonyt igen különbözõ módon definiálják. Mind eltérõ világnézeti, ideológiai, tapasztalati, stb. alapon. Van,

Részletesebben

Hangulat gondolatok. Õsz a Balatonnál

Hangulat gondolatok. Õsz a Balatonnál 2014. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Heinrich Pál helytörténész gyûjtésébõl minden hónapban egy azonos havi, de évtizedekkel korábban íródott és valamilyen formában lakóhelyünket érintõ újságcikket

Részletesebben

HÍRFORRÁS HÉDERVÁRI. Határok nélkül új kerékpárutat avattunk Hédervár és Lipót között. 2015. július 16. évfolyam, 2. szám

HÍRFORRÁS HÉDERVÁRI. Határok nélkül új kerékpárutat avattunk Hédervár és Lipót között. 2015. július 16. évfolyam, 2. szám HÉDERVÁRI HÍRFORRÁS 2015. július 16. évfolyam, 2. szám Hédervár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének időszaki kiadványa Határok nélkül új kerékpárutat avattunk Hédervár és Lipót között Rekordidő

Részletesebben

2. oldal 2014. július. Aranylakodalom. Weisz házaspár. Horváth házaspár. Görcsi házaspár. Eltérő Társulat. A bronzérmes csapat. Fotók: Máhl Szabolcs

2. oldal 2014. július. Aranylakodalom. Weisz házaspár. Horváth házaspár. Görcsi házaspár. Eltérő Társulat. A bronzérmes csapat. Fotók: Máhl Szabolcs 2. oldal 2014. július Aranylakodalom Weisz házaspár Horváth házaspár Görcsi házaspár Eltérő Társulat A bronzérmes csapat Fotók: Máhl Szabolcs 2014. július 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ

Részletesebben

KISBÍRÓ. Seregélyesi. Az édesanya. Anyák Napi köszöntő! Nem tud úgy szeretni. Anyák napi emlék A TARTALOMBÓL:

KISBÍRÓ. Seregélyesi. Az édesanya. Anyák Napi köszöntő! Nem tud úgy szeretni. Anyák napi emlék A TARTALOMBÓL: Seregélyesi KISBÍRÓ SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXI. évfolyam, 2. szám 2011. május Anyák Napi köszöntő! Édesanyánk az a személy, akivel először kapcsolatba kerülünk születésünkkor (de már

Részletesebben

10 éve város Badacsonytomaj

10 éve város Badacsonytomaj XXIV. évfolyam 6. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. június Polgárőrök kitüntetése A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Csizmazia Pál úrnak, a PEB tagjának, a rendőrséggel történő

Részletesebben

KISBÍRÓ. LOVAS PROGRAMOK 6. o. Seregélyesi MEGHÍVÓ AZ ÓVODA BÁLRA

KISBÍRÓ. LOVAS PROGRAMOK 6. o. Seregélyesi MEGHÍVÓ AZ ÓVODA BÁLRA Seregélyesi KISBÍRÓ SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXI. évfolyam, 4. szám 2011. október SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK 13. o. SZŐLŐHEGYI NAPOK 8. o. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRŐL 2. o. LOVAS PROGRAMOK

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIV. évfolyam 6. szám 2014. június. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIV. évfolyam 6. szám 2014. június. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIV. évfolyam 6. szám 2014. június Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Helytörténeti vetélkedők..

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI

HÍRLAP BALATONKENESEI BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. május 15. XVIII. évfolyam, 5. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA Tátorján (Crambe tataria) A XVI. század végén már ismert volt

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám

Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Ötvenéves az Erkel iskola emeltszintû zenei

Részletesebben

RÉSZLETES PROGRAM A 2. OLDALON. Foci Fiesta Cse mõ - Ce glédi V SE u tánpótlás bemu tató mérkõzések Öregfiúk labdarúgó torna

RÉSZLETES PROGRAM A 2. OLDALON. Foci Fiesta Cse mõ - Ce glédi V SE u tánpótlás bemu tató mérkõzések Öregfiúk labdarúgó torna XXV. évfolyam 6. szám www.csemo.hu 2015. június 1 RÉSZLETES PROGRAM A 2. OLDALON 1 XXV. évfolyam 6. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja 2015. június F alunap 2015. július 3-4. HARCÁSZATI ÉS MILITARY

Részletesebben

Lébény III. ÉVFOLYAM 14. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN

Lébény III. ÉVFOLYAM 14. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN 2009. április ingyenes kiadvány Lébény III. ÉVFOLYAM 14. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN Anyák napja Kevés olyan szívmelengető ünnep van, mint az anyák napja. Ekkor köszöntjük édesanyáinkat,

Részletesebben

Nagyszabású pályázati program bemutatása a szülőknek. köszöntjük az édesanyákat. Az önkormányzat öltözőátadó ünnepélye Ismét ünnepelt Devecser

Nagyszabású pályázati program bemutatása a szülőknek. köszöntjük az édesanyákat. Az önkormányzat öltözőátadó ünnepélye Ismét ünnepelt Devecser A település közéleti lapja ÚjDevecseriÚjság XXI. (XXXVI.) évfolyam 4. szám Alapítva 1927-ben 2014. április Az önkormányzat öltözőátadó ünnepélye Ismét ünnepelt Devecser A vörösiszap-katasztrófa során megsemmisült

Részletesebben

A méltatlan hazai állapotok elviselhetetlenségét. viszonyokkal szembeni kiszolgáltatottságunk.

A méltatlan hazai állapotok elviselhetetlenségét. viszonyokkal szembeni kiszolgáltatottságunk. Győrszentiváni 2012/1. március Győr Megyei Jogú Város Szentiváni Részönkormányzat Bennünk a megoldás, általunk születik a jövő 1848. március 15-én kitört Pesten a forradalom! Boldog ünnepünk ez nekünk,

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XX. évfolyam 5. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Kápolnaszentelés Dr. Pápai Lajos gyõri megyéspüspök szentelte fel április 23-án 11 órakor szentmise keretében a gyõri Prohászka

Részletesebben

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás isaszeg önkormányzati tájékoztató XIV. évfolyam, 5. szám 2015. május Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, Értem éjjel-nappal dolgozni

Részletesebben

Reszketnek a léleknyi fények

Reszketnek a léleknyi fények Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. XXII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM (528) 2010. NOVEMBER 5. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» 1956-os megemlékezések 3.» Ötven

Részletesebben

A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon)

A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon) 30 éves osztálytalálkozó (Cikk a 9. oldalon) Ballagtak az ovisok (Cikk a 8. oldalon) A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon) Gratulálunk Réti

Részletesebben

CIVIL NAP 2013 A TARTALOMBÓL. "Ha kincseket keresel, akkor figyelj a pillanatra - és a pillanatban lelhetsz rá a kincsre!

CIVIL NAP 2013 A TARTALOMBÓL. Ha kincseket keresel, akkor figyelj a pillanatra - és a pillanatban lelhetsz rá a kincsre! Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2013. JÚLIUS 14. ÉVFOLYAM 3.

Részletesebben

NAGYSZENTJÁNOSI. Advent ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

NAGYSZENTJÁNOSI. Advent ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! T A R T A L O M NAGYSZENTJÁNOSI Kiadja: Nagyszentjános Község Önkormányzata Fk.: Friderics Cecília polgármester Augusztus 20-i ünnepély...2 Ritter Andrea...2 Magyar Államkincstár...3 Vöröskereszt hírei...3

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton)

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton) XXIII. évfolyam 3. szám Ára: 2014. március 200 Ft Boros János Tamás: Magyar sors 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (szombaton) Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban

Részletesebben

Kedves Ábrahámhegyi lakosaink, nyaralótulajdonosaink, hozzánk látogató vendégek!

Kedves Ábrahámhegyi lakosaink, nyaralótulajdonosaink, hozzánk látogató vendégek! XX. évfolyam 3. szám 2013. október Kedves Ábrahámhegyi lakosaink, nyaralótulajdonosaink, hozzánk látogató vendégek! 2013-as év háromnegyedén már túl vagyunk, röviden szeretném összefoglalni, illetve tájékoztatni

Részletesebben

XXIII. Kisfaludy Napok az óvodában

XXIII. Kisfaludy Napok az óvodában Téti Híradó Városi Folyóirat XX. évfolyam 1. szám 2015. tavasz XXIII. Kisfaludy Napok az óvodában Már február elején elkezdtük a készülõdést az óvodai Kisfaludy Napokra. Kiírtuk a rajzpályázat témáját,

Részletesebben

BALATONI KAPUNYITÓ BORHÁZAKKAL KULTURÁLIS RENDEZVÉNYSOROZAT 2014. július 11-20. BALATONKENESE, SZÉCHENYI PARK

BALATONI KAPUNYITÓ BORHÁZAKKAL KULTURÁLIS RENDEZVÉNYSOROZAT 2014. július 11-20. BALATONKENESE, SZÉCHENYI PARK 2014. június Balatonkenesei Hírlap 3 BALATONI KAPUNYITÓ BORHÁZAKKAL KULTURÁLIS RENDEZVÉNYSOROZAT 2014. július 11-20. BALATONKENESE, SZÉCHENYI PARK Július 11-én pénteken, a nyitónapon: Bevezetõ program:

Részletesebben

Pápa és Vidéke. A Dordt College koncertje a református templomban. Beszámolók, pályázatok. Anna könyvesbolt

Pápa és Vidéke. A Dordt College koncertje a református templomban. Beszámolók, pályázatok. Anna könyvesbolt Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2006. május 25. Közéleti hetilap IV. évfolyam 20. szám PÖSZ-TÖSZ Együttes ülés Csóton Május 18-án, csütörtökön a csóti faluházban tartotta

Részletesebben