C S A J Á G I H Í R L A P

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "C S A J Á G I H Í R L A P"

Átírás

1 X. É V F O L Y A M, 6. S Z Á M C S A J Á G I H Í R L A P J Ú N I U S CSAJÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA T A R T A L O M : O V I S F A R S A N G S P O R T É S P O L G Á R- Ő R S É G I B Á L G O N D O L A T O K 2 Z Ú G A Z Á R, É S E L- H A L A S Z Ó W O R L D C E N T E R N É L A K U T Y A N E M E M B E R H A D I R O K K A N T S O R S A A Z O R S Z Á G M Á S I K F E L É N T A L Á L T Á K M E G A S E G Í T S É G E T K É R Ő N É N I T R E N D Ő R S É G I H Í- R E K A S E G Í T S É G N Y Ú J- T Á S E L M U L A S Z T Á - S A B Ű N C S E L E K - MÉNY A Z E L S Ő S Z Á L C I- G A R E T T A Ö N K O R M Á N Y Z A T I H Í R E K T Á J É K O Z T A T Ó K 6 H Í R D E T M É N Y P E D A G Ó G U S N A P R A Ismét eltelt egy év, ünnepelünk ma is, úgy mint eddig minden évben. De ez az ünnep más, ma nem ők készítették fel gyermekeinket, hogy könnyes szemmel büszkén nézhessük műsorukat. Ma mi köszönjük meg azt a jót, a sok szépet, boldog ritkán boldogtalan perceket órákat, melylyel a gyermekek diákok óvodai, iskolai életüket az óvónénik, dajkanénik, tanító nénik és tanító bácsik, tanár nénik és tanár bácsik társaságában töltöttek el. Nincs még egy munka, ahol ennyi a kudarc, hiábavaló erőfeszítés, de ilyen sok siker, ennyi ajándék kellemetlen és kellemes meglepetés éri az embert, mint a pedagógusoké. Egy idézettel köszöntöm az óvónéniket, dajkanéniket, pedagógusokat: - Mi lesz? Tanár? Az akart lenni. - Az. Novák fejét rázta. - Ne legyen tanár. Nem önnek való az. Legyen más. Akármi. Ha kedve és hajlama megmarad, foglalkozzék a tudománnyal, szenvedélyből. Mi tanárok, csak félig-meddig foglalkozhatunk vele, mert népszerűsítjük, közöljük, átadjuk másoknak. Bizony. A mi igazi föladatunk az apostolkodás, a nevelés, az emberteremtés, mint a jó Istené - és itt mosolygott -, a nevelés ami meglehetősen nehéz dolog. -A mi pályánk küzdelmes és szürke. A tudósoké gyönyörű és fényes. Emlékszik, beszéltem önöknek a tudomány vértanúiról. Galilei. Azt mondják, elvesztette szeme világát, mert messzelátón akarta megnézni a napot, s a lencse kiégette szemhártyáját. Mennyi ilyen híres mártír van. A nevelőkről nem beszélnek, pedig nyilván azok is meglakolnak vakmerő mesterségükért. Azoknak a tragédiája csöndesebb, kevésbé érdekes. Azok csak maguknak szenvednek. Tudja, hogy kik voltak az első pedagógusok? Glück Laci feléje hajolt. - Rabszolgák voltak - felelt Novák.- Úgy ám. Görög rabszolgák, kiket az uraik megkorbácsoltak. Ők kísérték el a gazdagok gyermekeit a gimnáziumba. Mi is rabszolgák vagyunk. A szeretet rabszolgái. Azzal a különbséggel, hogy mi, modern pedagógusok nemcsak a gazdagok gyermekeit kísérjük el a gimnáziumba és azután tovább, ameddig lehet, hanem mindenkiét. Mi a jutalmunk? Nem sokkal több, mint azoké. Kosztolányi Dezső: Aranysárkány- részlet A nyárra nagyon kellemes pihenést, kikapcsolódást, feltöltődést kívánok kívánunk! Alexa Marianna M E S T E R S É G E K N Y O M Á B A N : K E Z E I N K M U N K Á J Á T T E D D M A - R A D A N D Ó V Á. / Z S O L T. 9 0, 1 7. / A fenti idézetet tűzte ki mottójának iskolánk, a Csajági Református Általános Iskola idei erdélyi körutazásához. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívására intézményünk negyedik alkalommal nyújtott be sikeres pályázatot május 30. és június. között ismét részt vehetnek 7. osztályos diákjaink a HATÁRTALANUL! programban. A forintos támogatásnak köszönhetően 2-en indulnak felfedezni Erdély gyönyörű tájait. Közben az erdélyi népművészettel, a magyar irodalom, az erdélyi magyar kultúra gyökereivel ismerkednek tanulóink. Látogatást tesznek fafaragó, taplógomba feldolgozó, kosárkészítő, fazekas műhelyekben, megismerkednek a varrottasok készítésével, koszorúzással emlékeznek Petőfire, Orbán Balázsra, Koós Károlyra, Tamási Áronra és Szenczi Molnár Albertre; megtekintik Ady csucsai lakhelyét. Útközben ismerkednek az erdélyi népköltészettel, körösfői népdalokkal, Szent Lászlómondákkal. Felkeresnek számos történelmi emlékhelyet, természeti nevezetességet. Iskolánk nagy gondot fordít a közösségépítésre, ennek keretében több határon túli intézménnyel is ápolunk jó kapcsolatokat, az ottani diákokkal rendszeresen szervezünk találkozókat utazásaink során. Ezek a személyes találkozások erősítik diákjainkban a magyar nemzet öszszetartozásának érzését. Az idén Csajág testvértelepülésével, Siménfalvával ünnepeljük a nemzeti összetartozás napját. Többen megdöbbenéssel hallgatják az országhatártól távol élő erdélyi fiatalokat, akik ízes magyar nyelven szólalnak meg messze idegenben. A HATÁRTALANUL! program ehhez a felfedezéshez nyújt támogatást: személyes tapasztalatokat szerezhetnek a 21. század Magyarországon élő fiatalabb generációi, s így jobban megismerhetik nemzeti történetünket, nemzeti identitástudatuk erősödik. Ez volt a célunk, amikor csatlakoztunk a pályázati felhíváshoz. Bizakodással és nagy kíváncsisággal indulnak útjukra a 201-ös csoport kisdiákjai. Máhrné Imrei Mária

2 C S A J Á G I H Í R L A P U T Á N P Ó T L Á S F O C I T O R N A C S A J Á G O N Június 19-én az U7 és U9-es korosztály részére focitornát szervezett a Csajág FC. Nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy a csajági gyerekeken kívül Balatonalmádi, Várpalota, Balatonfűzfő és Balatonkenese is szép számmal képviseltette magát. A rendezvényt Csajág Község Polgármestere Verebélyi Zoltán nyitotta meg, köszöntőjében a játék és a sport szeretetére hívta fel a gyerekek figyelmét. Tiszteletbeli Tagságot kaptak a Csajág FC-be: Arany Lajos, Nagy Imre és Papp Kálmán. Ezen a tornán Zugor Péter NB I-es volt focista is megjelent. Őszintén mondhatjuk, hogy Csajág történetében Ő az egyedüli aki eddig, ilyen magas szintre tudott eljutni a foci világába. (Részletes cikket Péterről, majd a következő számban olvashatnak.) A torna lehetőséget teremtett, hogy megemlékezzünk kedves csapattársunkról, Gáspiról is. Az U7-es korosztály tagjai fehér lufit engedtek a magasba A meccseket két hivatásos sportbíró vezette, akiknek szintén nagy élmény volt, hogy egy ilyen kis községben ennyi gyermek egyszerre rúghatta a bőrt. Sokan voltak kíváncsiak a jövő nemzedékére, régen voltak ennyien a focipályánál, ahol 4 pályán sorsolás alapján játszották a meccseket. Az edzők szakmai szemmel figyelték a játékot. A szülők, testvérek, rokonok ki elfogultan, ki csak csendesen szurkoltak gyermekeiknek. Ezen a délutánon több díjjal is ösztönözték a kis sportolókat, a legjobb kapus, legjobb játékos, gólkirály mind-mind kupát kaptak. Az első három helyezett csapat tagjai éremmel térhettek haza, a többi csapat jutalma pedig oklevél volt. A csajági gyerekek közül pedig a jelenlévő edzők, segítők kiválasztották, a két legjobban teljesítő gyermekeket, U7-es korosztályban Petró Lénárd Zalán, U9-es korosztályban pedig Horváth Zétény volt az aki a Gáspi kupát kapta. A díjakat Zugor Péter adta át. Eredmények: I. helyezett U7 Balatonalmádi II. helyezett Csajág zöld Gáspár Márk 8 gól III. helyezett IV. helyezett Várpalota Balatonkenese V. helyezett Csajág sárga VI. helyezett Csajág kék Gólirály: I. helyezett U9 Balatonfűzfő II. helyezett III. helyezett Bódis Patrik Várpalota 9 gól Balatonalmádi Várpalota IV. helyezett Balatonkenese V. helyezett Csajág Legjobb kapus: Lendvai Milán Balatonfűzfő Legjobb mezőnyjátékos: Ács Gergő Balatonalmádi U7-es csapatunk tagjai: Kruppa Botond, Verebélyi Csongor, Alexa Menyhért, Mák Olivér, Bajnok Brúnó, Petró Zalán, Tradler Kíra, Gáspár Márk, Majsai László, U9-es csapatunk tagjai: Horváth Zétény, Bitmann Adrián, Ráberhoffer István, Puska Ferenc, Cseh Ádám, Szűcs Imre Gyümölccsel, frissítő üdítővel, vízzel, süteménnyel láttuk vendégül a kis sportolókat, és a vendégeket. Támogatók voltak ezen a délutánon: Csajág Község Önkormányzata, Küngösi Sport és Szabadidő Egyesület, Szülői Munkaközösség, kis focistáink szülei Reméljük, hogy a jövőben hagyományt tudunk teremteni ezzel a Utánpótlás Focitornával, és minden évben lehetőségünk lesz rá, hogy itt Csajágon lehessen ezt megrendezni. Köszönjük Farkas Bélának, hogy ilyen nagy türelemmel próbálja hétről-hétre gyermekeinkkel megszerettetni a focit, a közös játékot, sokszor, nem kis küzdelmek árán. Köszönjük a szervezőknek, hogy részt vehettünk, szurkolhattunk, buzdíthattuk a csapatokat. Köszönjük Feri bácsi és Béla Bácsi! Alexa Marianna B A L O G H B E Á T A É S B O L L A G Á B O R L A K O D A L M A Zenész pályafutásom során jó néhány lakodalomban volt szerencsém részt venni. Ez utóbbi felidézte bennem a régmúlt idők esküvőit. Az igazi sátras mulatságokat, ahol még üstökben főtt a húsleves, a pörkölt stb. az udvaron. A rokonok, a barátok önzetlen segítőkészsége az előkészületekben, ami a mai, sajnos nem az emberek egymás iránti szeretetéről, összetartozásáról híres világban nem megszokott jelenség. Mire is törekszik és min is aggódok a lakodalom előtt egy örömanya, egy örömapa, násznagy és nászasszony? Először is természetesen, hogy a gyermeke boldogsága révbe érjen. Aztán, hogy a lakodalomban minden tökéletes legyen, beleértve az ételeket, italokat és utoljára, de nem utolsó sorban a jó hangulatért felelős zenét. Szerintem mindenki nevében megnyugtathatom az örömszülőket, hogy fáradságuk nem volt hiábavaló. Bízom benne, hogy sikerült nekem is egy maradandó élményt nyújtani mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy bizalmatokkal megtiszteltetek, és zenésznek fogadtatok. Igyekszem, hogy ne okozzak csalódást. Bár már természetesen ott személyesen is megtettem, de még egyszer szeretnék az ifjú párnak nagyon sok erőben és egészségben, egymás mellett kitartó, hosszú-hosszú éveket kívánni. Lelkes Attila TÁJÉKOZTATÁS A csajági orvosi rendelőben a rendelés az alábbi időpontokra változik: Hétfő: Kedd: , iskolaorvos: Szerda: Csütörtök: Péntek: tanácsadás:

3 X. É V F O L Y A M, 6. S Z Á M É V E S A V É D Ő N Ő I S Z O L G Á L A T Az első világháború hatalmas embervesztesége, a születésszám csökkenése, a csecsemőhalandóság növekedése, az egyre roszszabbodó egészségügyi viszonyok, mind sürgetőbbé tették a problémák megoldását az anya és csecsemővédelmi munka területén. Az Országos Stefánia Szövetség ünnepélyes alakuló ülését 191. június 13-án, Budapesten, az Újvárosháza közgyűlési termében tartották. A Szövetség védnöke és névadója: gróf Lónyai Elemérné Stefánia hercegasszony. A dátum történelmi jelentőségű volt, mivel ekkor kezdődött Magyarországon az anya- és csecsemővédelem intézményes szervezése. Száz évvel ezelőtt indult útjára a védőnői munka. A Stefánia Szövetség programjának célja: a csecsemőhalandóság csökkentése, ennek révén pedig a nemzet számbeli erősbítése és feljavítása, valamint a tudatlanság és a babona elleni küzdelem voltak. A munka szervezésében a korszak neves orvosprofesszorai is közreműködtek, többek között Dr. Tauffer Vilmos szülésztanár, Dr Bókay János és Dr Heim Pál gyermekgyógyász professzorok. A Szövetség már 191. novemberében elindította az első védőnői tanfolyamot, kéthetes kurzussal. 192-ben a képzés időtartamát két évre emelték. A stefániás védőnők feladata volt a terhes és gyermekágyas anyák, valamint az újszülöttek, a csecsemők és hároméves korig a kisgyermekek gondozása a védőintézetekben és a családok otthonában ben alakult az állami szervezésű Országos Közegészségügyi Intézet keretein belül a Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat, melynek céljai között szintén szerepelt az anya-, és csecsemővédelem, s ápolónői valamint védőnői tanfolyamokat is indított. A zöldkeresztes egészségvédelmi munka céljai: a falun élő lakosság egészségügyi és szociális helyzetének javítása, a fertőző betegségek elleni küzdelem. A zöldkeresztes védőnők tevékenységi köre: anya-, csecsemő- és kisgyermekvédelem, óvoda- és iskolaegészségügyi munka, nemi betegségek és tuberkulózis (TBC) elleni küzdelem, szegény betegek otthoni ápolásának megszervezése, szociális gondozás. A két intézmény 1941-ben egyesült. A védőnők szolgálatban kötelesek voltak egyenruhát viselni: blúz, hosszú szoknya, zárt cipő, fityula, kötény és a zöldkeresztes jelvényt ruhájukra kitűzni. Munkájukat az egészségház tanácsadójában, a családok otthonában látogatással, óvodában, iskolában tisztasági és szűrővizsgálatok alkalmával végezték. A második világháborúban az egészségügyi intézmények is súlyos károkat szenvedtek. Az egészségvédelmi szolgálatok és az ott dolgozó védőnők száma is erősen megfogyatkozott. A háború befejezésével az egészségügyben is elkezdődött az újjáépítés időszaka második felében 36 védőnővel kezdődött meg a munka. 190-ben megalakult az Egészségügyi Minisztérium, mely miniszteri utasításában további feladatokat határozott meg az egészségügyi védőnők számára. 191-től a védőnők fokozatosan bekapcsolódtak az orvosok betegellátó tevékenységébe. Minden körzeti orvos mellé egy védőnőt helyeztek ben miniszteri utasítás megszüntette az általános családgondozási feladatot. A védőnők feladata a terhes anyák, a csecsemők, kisgyermekek és az iskoláskorúak gondozása maradt. Kiemelt feladatai: Anyák Iskolája tanfolyam szervezése, az anyatejes táplálás népszerűsítése, a kötelező védőoltások fontosságának tudatosítása és a D vitamin profilaxis jelentős állomás volt a védőnői munka történetében. Az orvostudomány fejlődése, az egészségpolitikai és családpolitikai intézkedések a védőnői tevékenységhez is több ismeretet és tudást követeltek. Olyan szakemberekre volt szükség, akik az anya-, csecsemő-, gyermekvédelmi és nevelési feladatok megvalósításához alapos szakmai felkészültséggel, önállósággal rendelkeznek. Ez indokolta, hogy főiskolai szintre emelkedjen a képzés. 199-ös Népjóléti Miniszteri rendelet szerint a védőnői feladat a családok egészségének megőrzésére irányuló preventív tevékenység, a betegség kialakulásának megelőzése érdekében végzett egészségnevelés. Ebben a jogszabályban fogalmazódott meg a családgondozás (ismét), az önálló védőnői tanácsadás, a gyermek iskolába kerülését megelőző családlátogatás, a szűrővizsgálatok önálló végzése, és az is, hogy védőnőt csak védőnő helyettesíthet január 1.-től van lehetőség a nagyobb településeken szakosodni: külön területi, és külön iskola-egészségügyi védőnői munkára. A védőnői szolgálat méltó elismerése 2013-ban a Magyar Örökség -díj és kitüntetés átvétele a Magyar Tudományos Akadémián, a Magyarországért Alapítvány Kuratóriumától. A Magyar Védőnői Szolgálat nevét a Magyar Szellem Láthatatlan Múzeumában az Aranykönyv őrzi. Ezekben a hónapokban országszerte zajlanak a centenáriumi ünnepségek. Ilyenkor kicsit lassítunk, megállunk, elgondolkozunk: milyen volt, milyen lesz? A változás folyamatos, néha nehéz is követni. Remélem, az alap nem változik: Védőnők az egészséges, boldog családokért. Az összeállítás: Kahlichné Prof. Dr. Simon Márta: 100 éves a védőnői szolgálat és Rácz Piroska: Kohári Mária védőnői munkássága a 20. század első felében c. írások alapján készült. A Védőnők Napja alkalmából meghirdetett rajzpályázatra érkezett rajzok megtekinthetők a védőnői tanácsadóban. Ezúton is köszönöm a 3. és 4. osztályos gyermekeknek és osztályfőnökeinek a közreműködést. Óbíróné Karácsony Ágnes É R D E K E S E M B E R E K Ács Istvánné babagyűjteményéről A gyűjtés ősi tevékenység. Összefügg a létfenntartással. Ahol volt elég, sőt sok volt, ott gondolhattak a holnapra, sőt hosszabb időre is. Az olyan szakaszokra, amelyekben hiába kerestek, bármekkora szükség lett volna valamire. Majd az ínség tapasztalata ösztönzött a felesleg megőrzésére. Az emberiség története tanulság arra is, hogy sohasem elégítette ki a birtoklás. A megszerzés ösztönét a célszerűségen túl a gyönyörködtetés igénye is motiválta. Sokat köszönhetünk ennek a törekvésnek. Évezredekkel ezelőtti időből ránk maradt leletek bizonyítják a hasznosságon túli szépség-, illetőleg szórakozás szándékát. A mai embert, a jó értelemben vett átlagot ugyancsak jellemzi hasonló foglalatosság. Szinte mindenki gyűjtött már szalvétát, gyufacímkét, mást. Az egyéni természet és szakértelem igen széles skálát mutat a hobbiban, szenvedélyben. Ács Istvánné Éva néni közel egy évtizede immár porcelán fejű babákat gyűjt. Ebből jelenleg több mint százzal rendelkezik. Otthonában külön szekrényük van a kedves figuráknak. Azt mondhatjuk, hogy folyamatos gyarapodásuk elhelyezési gondokkal jár. Éva asszonynak egyre többször kell afféle idegenvezetői szerepben tevékenykedni. Akármilyen szerény is ő, egyre többen értesülnek nemes törekvéséről, akik látni kívánják a szép konstrukciót. Volt már kiállítása, szűkebb körű bemutatója. A Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodájának megbízásából legutóbb Dusicza Ferencné készített szép interjút Ács Istvánné munkájáról Babagyűjtemény Csajágon címmel. Ezt a színes fotókkal illusztrált írást hamarosan felsőbb szintű tárlat követi majd mintegy harminc egyéb tárgyú kiállítás sorozatában. Sokan azonban azt szeretnék, ha itt helyben láthatnák a legkisebbjeink másáról gyűjtött ékes sokadalmat. Valamely ünnepségünknek, amelyen százával, még vidékiek is megjelennek, szép színfoltja, tanulságos bemutatója, nevelő szándékú prezentációja lehetne a babagyűjtemény. Addig is mi, mindanynyian, akik már rég követjük ezt az igazán szép és nemes szenvedélyt, szíves köszönetet mondunk Éva néninek a kitartó és örömet sugárzó munkálkodásért. Márkus Zoltán 3

4 C S A J Á G I H Í R L A P 4 G Y Ő Z E L M E K N A P J A Június 13-a, szombat szerencsés nap volt a magyar sportban. Férfi vízilabdázóink győztek az olaszok ellen, férfi kéziseink az ukrán válogatott ellen, női kézilabdázóink az osztrákok legjobbjai ellen, végezetül futballistáink Európa-bajnoki mérkőzésen diadalmaskodtak a finnekkel szemben. Lehet, hogy már korábban is volt ilyen nagyszerű sorozat a magyar sportban (különösen a régi -régi időben), mégis szépnek mondható ez a siker. Hasonló eredményeket máskor is elértek lányaink és fiaink, és ezt nem neveztük szenzációnak, hanem inkább sportolóink és vezetőink felkészültségének, a tehetség, a tudás és a szorgalom nyilvánvaló következményének. Az erős küzdelemben elnyert diadal hevesen dobogtatta meg a benne résztvevők szívét. A miénket is, akik szurkolóként vagyunk részesei a hasonló győzelmeknek. Lehet, hogy nem a helyszíneken, hanem csak a tv képernyője előtt, mégis jogos a feltételezés, hogy valamiképp mi, jó szándékú magyarok, mindannyian segítői, támogatói vagyunk ezeknek a pontszerzéseknek. Ezt annál is inkább hittel állíthatjuk, mert sportolóink legjobbjai sohasem feledkeznek meg a drukkerek különféle közreműködéseiről a küzdőterek, pályák, arénák kemény szembeszegülésein, s utólag kifejezik hálájukat az anyagi s erkölcsi hozzájárulásért. Sokáig nemigen értettem ennek a külső segítségnek az erejét, illetve a sportpályákon elért győzelmek ránk, a nézőkre, egyáltalán a nemzettársakra gyakorolt hatását. Kiskatona koromban igen elkeseredett napokat éltem át a böhönyei erdőben és az e körüli homokos somogyi gyakorlótereken. Ritka csendes órákban ültünk a fák alatt, és hallgattuk a néprádió felerősített hangját a helsinki olimpia magyar-jugoszláv focidöntő közvetítéséről. Ekkor 2:0-ra a mieink győztek, és szerezték meg a 16 aranyérem egyikét, s lett hazánk 3. a világ összes országának versengésében. Óh, dehogy az élet minden területének mezejében! Csak a sortban. Az életerőben. Az élni akarásban, a valamiféle élni tudásban, életrevalóságban. E meccs végén mi kis bokorugró bakák mégis úgy keltünk föl a somogyi erdő átforrósodott homokföldjéről, mintha nem is a lábakra állás képessége, hanem repülni, magasra szállni tudó emelkedettség költözött belénk Puskásék tőlünk igen távoli és a mieinktől igencsak elütő, más teljesítményének hatására. A 201. június 13-i sportsikerek bearanyozták nemcsak a győzelmet kiharcolók napját, hanem a mienket, az értük aggódókét, a diadalukért izgulókét is. S várjuk az újabb szép teljesítményeket. Ezek lehet, hogy megfakítják a fent említett négyes, a vereség nélküli győztes sikert, de valamiképp megőrzi őket az emlékezet. Együtt az élet, a gazdaság és a társadalom kisebbnagyobb eredményeivel tovább gyarapít bennünket lelkileg és anyagilag. Márkus Zoltán R E N D Ő R S É G I H Í R E K Már készülünk a nyárra! Lassan vége a tanévnek, és egyre több gyermekkel, fiatallal találkozunk a közterületeken. A megnőtt szabadidő hasznos eltöltésére valójában sok lehetősége van az ifjúságnak, de ezek nagy része anyagi feltételekhez kötött. Az utcán, közterületeken, strandon, fesztiválokon csellengő fiatalokra sok veszély leselkedik. A közlekedési veszélyek mellett ki kell emelni a hangulatjavító szerek fogyasztását, hiszen a nyaralni, pihenni érkező, gyakran unatkozó fiatalok könnyen nyúlnak hozzá. Az utóbbi időben a már jól ismert tudatmódosító szerek mellett és ide tartozik az alkohol is - egyre inkább az úgynevezett dizájner, discó, party drogok kerültek előtérbe. Ennek oka részben, hogy olcsóbban szerezhető be, másrészt az internetes vásárlás nehezebben nyomon követhető. A veszélye viszont óriási, mivel nem bevizsgált, tudományosan kikísérletezett gyógyszerekről van szó! A régi drogokkal kapcsolatba az orvosok, az egészségügyben dolgozók már szereztek tapasztalatot arra vonatkozóan, hogyan hat az emberi szervezetre, és hogyan lehet, kell kezelni a magatehetetlen vagy önveszélyes állapotban kórházba kerülő embereket. Az új szerek szervezetre gyakorolt hatása viszont teljesen ismeretlen! Arról nem is beszélve, hogy már százas nagyságrendű a szám, ahány féle anyag található a piacon. A fogyasztó sohasem tudhatja, milyen szert/szereket, milyen mennyiségben összekeverve kapott a pénzéért, abból mennyit vegyen be a hatásért, és az hogyan fog hatni rá. Az illegális szerekre jellemző, hogy az ugyanabból a forrásból származó agyag összetétele is mindig más, a hatóanyag tartalma, így a hatása is változó. A szülők, a felnőtt környezet odafigyelése, törődése a gyerekekkel, fiatalokkal, a beszélgetés velük, a figyelműk felhívása a veszélyekre nem egyszeri dolog, arra rendszeresen és folyamatosan szükség van, ha eredményt akarunk elérni. Már - a csak egy élet megmentése - is eredmény! Nem illegális, de nagyobb mennyiségben elfogyasztott energiaitalok ugyanúgy felpörgethetik a szervezetet, mint a drogok, vagy az alkohol, és a vezetőre kifejtett, szokatlan hatása lehet közlekedési baleset oka. A pihenésre vágyó vendégek mellett az idegenforgalmi idényben megnő az idegenek, az ismeretlen gépkocsival közlekedők száma is. Akad köztük olyan, aki a nagyobb tömeget, forgalmat, a nyaralók óvatlanságát kihasználva bűncselekmény-elkövetési szándékkal érkezik. Közülük kerülnek ki a trükkös tolvajok, a besurranók, a strandi tolvajok, a gépkocsik feltörői, elkötői. Mindnyájunk érdeke, hogy megelőzzük a bűncselekményeket! Nagy segítség, ha a szokatlan dolgokra, kérdezgető, nézelődő emberek jelenlétére a rendőrség értesítésével hívják fel a figyelmet. A Rendőrkapitányság minden elérhetősége és ügyfélfogadási rendje a oldalon megtalálható: Balatonalmádi, Hadak útja cím: Telefon: 88/ , , Kellemetlen eseményektől mentes pihenést kíván Önöknek a Balatonalmádi Rendőrkapitányság állománya! Stanka Mária r. őrnagy Balatonalmádi Rendőrkapitányság

5 X. É V F O L Y A M, 6. S Z Á M H A D T Ö R T É N E T I K I Á L L Í T Á S A K E N E S E I H O N V É D Ü D Ü L Ő B E N A Nagy Háború kitörésének 100. évfordulója alkalmából hazánknak úgyszólván az összes településén történtek megemlékezések. Iskolai vagy más intézeti műsorok kapcsán, ütközetek helyszínein, temetőkben, emlékművek előtt, hősök napján, illetőleg egyféle helyi ünnepségek alkalmával felelevenítették az országot, a települést és a családokat sújtó és máig ható tragikus veszteségeket. Az et követő fél évszázadnál is hosszabb békeidő elhomályosította a háborús szenvedéseket. A felvilágosulatlan, félrevezetett és föllázított tömegek örömmámorban vonultak a harcszínterekre. A mi oldalunkon mindjárt az első másfél hónap alatt elesett hatszázezer katona gyásza, az anyagi áldozatok, valamint emiatt, hogy sem a szerb, sem az orosz fronton folyó küzdelmeket nem koronázta siker, alábbhagyott a lelkesedés. Nem úgy a mementók szervezésének sora a háború többi évének és eseményeinek centenáriumán. Június 19-én, pénteken délután például a jellegének és hivatásának megfelelően színvonalas és látványos hadtörténeti kiállítás nyílt meg a Balatonkenesei Honvéd Üdülő szabadidős épületében, ahol az első világháború magyar katonáinak egyéni felszerelésit, alapruházatát, fegyvereit és védőeszközeit mutatták be. Az intézmény parancsnoka Kisbenedek Sándor ezredes úr szeretettel köszöntötte a megjelent érdeklődőket. Hangsúlyozta, hogy az üdülő folytatja, sőt megújítja kulturális és művészeti hagyományait. Bemutatta Udovecz György alapítványi hadtörténész urat, a kiállítás egyik lelkes létrehozóját, illetve vezetőjét, aki tárlatvezetése által hathatós segítséget nyújt a többnyire ismeretlen fogalmak megértéséhez. Az első tabló a Nagy Háború országairól nyújtott tájékoztatót, a 2. pedig a balkáni hadszíntérről. Megismertették az első magyar hősi halott, Kovács Pál történetet, akinek az ezrede a déli Zimonyban állomásozott. Ez a 20 éves közlegény már a harcok 2. napján elesett. Egy újabb tabló szinte teljes képet festett az oroszok elleni küzdelmekről. Logikusan követte ezt a galíciai Pozemyse erődjének bemutatása. A közös hadsereg első nagy veresége fűződik ehhez a névhez. A 6. szöveg- és képsor az orosz erdőkről tájékoztatott ban már a gázálarc is része lett a felszerelésnek, mely különösképp az olasz fronton vált nélkülözhetetlenné. 191-től kegyetlen harcok dúltak a Doberdóhegység, majd az Isonzó és a Piave folyók mentén, melyekről a 7. és 8. tábla tájékoztatott. Nemcsak a harcoló és vérző katonát, hanem egy évszázad múltán a bemutató látogatóit is mélyen letaglózta a tábori posta tájékoztatója, miszerint a harcokban küzdő mind a nyolc nemzet fiainak csak üres szólamokat szabadott a hozzátartozóknak írni. Az utolsó tabló az osztrák-magyar repüléstechnikát mutatta be. Lövész vagy más alakulatból átvezényelt önkéntes vált repülőssé. Ekkor még fegyvernemi egyenruha sem volt. Tablónézés közben többen szívesen időzetek a teljes katonai öltözék és felszerelés, valamint a maxim géppuska lőállás bemutatójánál. A tárlat rangos meglepetéseként az érdeklődők fellapozhatták Udovecz úrnak a témával kapcsolatos rendkívül tartalmas, érdekes és szépen kivitelezett könyvét, melyet ezúttal jutányos áron vásárolhattak meg. Márkus Zoltán hasukat süttető kis jószágok nomen est omen, fürgén menekültek a deszkavégek nyiladékaiba. Féltek az oktondiak. Pedig hát Nemcsakhogy nem bántottuk őket, valójában ügyet se vetettünk rájuk. Az azonban jótékonyan birizgálta az önérzetünket, hogy a mezei termelés drasztikus változásai következtében a házak közeli kertekbe kényszerült faj nálunk otthonra lelt. Nem hivalkodtunk vele, de a csúszómászók erősítették bennünk a tudatot, hogy jó itt élni. Iskolában tanultuk, hogy törékeny gyík, magyar gyík, zöld gyík, fali gyík, vagyis sokféle gyík van a világon. De hogy ezek a mi jóhiszemű társbérlőink mifélék, azt nem tudtuk. Különösebben nem is érdekelt bennünket. Az azonosítást nehezítené, hogy a deszkadarabok rejtekében nemcsak egy, hanem legalább két fajta hüllő vert állandó tanyát. Jó okkal, ezt hamar beláthattuk. Itt nyugodtan napozhattak, hűsölhettek, kiteleltek, a kutya se háborgatta őket. Hamar meggyőződtek róla, hogy nem zaklatjuk életvitelüket, csak a saját utunkat törekszünk kedvezőbbé varázsolni, amikor elslisszolunk a remízjük mellett. Süvölvény koromban a lovászpatonai erdő szélén lévő birtokunk homokos földjén könnyű volt az eke nyomán kifordult gyíkok és tojásaik azonosítása. Röpke pihenőben spontán játékra ingereltek a felszínre jutott fehér és rugalmas, a napmelegség keltetésére hagyott zigóták. A kissé agyagos és kötöttebb kerti földünk mélyéből sohasem kerültek elő hasonló, a faj szaporodási módját bizonyító alakzatok. A családi tanácsnak több érve szolgált amellett, hogy fel kell számolni a deszkahalmot. Mennél mélyebbre hatoltunk az eltávolításban, annál sajnálatosabb volt számunkra a gyíkok menekülése. Fejvesztetten szaladtak a kicsi gerincesek, pedig isten látta: nemhogy bántalmaztuk, még csak nem is siettettük őket. De hogy hova lettek, hova tudtak elrejtőzni, ez számunkra örök rejtély maradt. Mindarra, amit eddig leírtam, egyetlen szót se pazaroltam volna, ha legalább egy pillanat nem markolt volna szíven. Ahogy mentem a kertbe, az alacsony növényzetből csupasz földre jutott egy termetes gyík. Nem folytatta az utat, hanem kissé sután fölemelte és kimondottan felém fordította a fejét. Csak ekkor érzékeltem egyértelműen, hogy tojásoktól-e, élő apródoktól-e erősen viselős, szebb szóval mondva áldott állapotban volt a csúszómászó. Csúnyább, de igaz szóval: a hontalan. Egész ijedt lénye azt érzékeltette, hogy most aztán hova mentse, a búvóhely= otthon hiányában ugyan milyen biztonságba helyezheti az utódait? Eddig voltaképpen közömbös volt számunkra ez a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt alantas világ. Az anyaságra készülő gyík vádló tekintete azonban vallatóra fogott: vajon helyesen jártunk-e el, amikor felszámoltuk a deszkarakást. Vagy maradhatott volna minden a régiben, ami a mi számunkra se előnyt, se hátrányt, az alacsonyabb rendű és rangú lények számára azonban, lám, helyzeti biztonságot, örökletes hagyományt és az összes funkcionális tevékenységre optimális kiindulási pontot jelentett volna. Ha egyszer az emberi nem egész nemzetei kényszerülnek hazájuk elhagyására, és az emberi nem egész nemzetei képtelenek a befogadásukra! Tisztelt Lakosság! Márkus Zoltán A Z A N Y A S Á G R A K É S Z Ü L Ő G Y Í K V Á D L Ó T E K I N T E T E A zöldségeskertbe vivő gyalogút meg a garázs között hosszúhosszú évtizedeken át domborodott egy deszkaesőlékekből álló rakás. Még a házépítés idején került oda abból a haszonelvű gondoskodásból: hátha valamikor kellenek valamire ezek a fadarabékok. Mondanom se kell: évek során ez a halom alig-alig apadt. Mit mondjak? A gyíkok örömére. Arról, hogy ezek az apró hüllőfélék birtokba vették az amorf rakást, úgy győződtünk meg, hogy a kertbe igyekezetünkkor a Szeretnénk tájékoztatni Önöket,hogy től lehetőségük lesz kiváltani gyógyszereiket a csajági és a küngösi háziorvosi rendelelőkben. Reményeink szerint a gyógyszer helyben történő kiváltása gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a gyógyulást és nem utolsó sorban a betegek számára kényelmesebbé és egyszerűbbé a gyógyszerhez jutást! Tisztelettel: dr.rónay Barnabás háziorvos

Száz éves a Védőnői Szolgálat. Elhangzott: Semmelweis Egyetem Baráti Köre rendezvény 2015. május 27.

Száz éves a Védőnői Szolgálat. Elhangzott: Semmelweis Egyetem Baráti Köre rendezvény 2015. május 27. Száz éves a Védőnői Szolgálat Elhangzott: Semmelweis Egyetem Baráti Köre rendezvény 2015. május 27. A kezdetek A szülőanyák védelemről már a tizenkilencedik században is történtek kezdeményezések. Semmelweis

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Védőnős KIADVÁNY 100 ÉVES A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Védőnős KIADVÁNY 100 ÉVES A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT Védőnős KIADVÁNY 100 ÉVES A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT I. ORSZÁGOS STEFÁNIA SZÖVETSÉG 100 ÉVES A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT Az összeállítás rövid áttekintésben bemutatja az egy évszázados védőnői hivatás ellátásának különböző

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Aktualitások a védőnői munkában

Aktualitások a védőnői munkában Aktualitások a védőnői munkában Székesfehérvár 2013. november 13. Polyákné Gulyás Erika megyei vezető védőnő Visszatekintés Anya-gyermekvédelem hagyományai XX. sz. I. világháború - magas csecsemőhalálozás

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Mozgással az Egészségért!

Mozgással az Egészségért! Mozgással az Egészségért! 2010. Június 12. (szombat) 9 óra Mátrai Gyógyintézet Mátraháza ABBA Feeling Show Ingyenes szűrővizsgálatok Közös Aerobik Színvonalas programok Gyermekvetélkedő Értékes tombolanyeremények

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM DEBRECENI NYÁRI EGYETEM Az anyanyelvi kultúra megőrzése idegennyelvi környezetben Grundtvig felnőtt tanulói műhely 2010. OKTÓBER 14 24. Október 14. csütörtök 12.00-14.00 Ebéd (Cívis Étterem) 14.00-16.00

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM OKTÓBER 14. KEDD 10:00 CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM Az induló helyismereti klub vendége a VERSEGHY KÖR HÍDVÉGI ILONA: Szemelvények a szolnoki gépipari technikum történetéből című

Részletesebben

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19.

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. időpont Szolnoki Művésztelep (kemence) Szolnoki Művésztelep (színpad) Kossuth-tér 7.00 Kemence felfűtése 9.00 Magyarok vásárának kezdete,

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK

SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK A Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete SZHB Elsősegélynyújtó Csoportja Péter: 06/70-949-2215 és a Csatári Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara közösen bemutatja: PROGRAMFÜZET Szervező:

Részletesebben

Rendezvényismertető prospektus. w w w. m e n t o o v. c o m

Rendezvényismertető prospektus. w w w. m e n t o o v. c o m Szegedi Sürgősségi Napok Rendezvényismertető prospektus w w w. m e n t o o v. c o m SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK RENDEZVÉNYISMERTETŐ PROSPEKTUS Készült A Szegedi Sürgősségi Napok Szervezői Bizottság megbízásából

Részletesebben

Kárpát-medence Magyarlakta Településeinek Virtusvetélkedőjét,

Kárpát-medence Magyarlakta Településeinek Virtusvetélkedőjét, Hagyományainkhoz hűen az idei évben is megrendezzük a Kárpát-medence Magyarlakta Településeinek Virtusvetélkedőjét, ahol a magyarországi falvak csapatain kívül, a határon túli települések versenyzői ismét

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Csapatbemutató kiadványa

Csapatbemutató kiadványa BÉKÉSCSABAI NŐI LABDARÚGÓ SPORT CLUB Csapatbemutató kiadványa A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készült. Kedves Olvasó, Sportbarát! Üdvözöljük csapatbemutató kiadványunkon keresztül,

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

SPORTPONT - KRE TAVASZI SPORTNAP FÉRFI LABDARÚGÓ TORNA. 2014. április 09.

SPORTPONT - KRE TAVASZI SPORTNAP FÉRFI LABDARÚGÓ TORNA. 2014. április 09. 2014. április 09. 1. A verseny célja: A résztvevő csapatok játéklehetőségeinek bővítése. Az elért eredmények alapján a torna győztesének és helyezettjeinek megállapítása. A mérkőzés nézőinek kulturált

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

Jogcímek. Tartósan beteg gyermekek támogatására: 400.000.-, Lovasterápia: 100.000.-

Jogcímek. Tartósan beteg gyermekek támogatására: 400.000.-, Lovasterápia: 100.000.- Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évre az önszerveződő közösségeknek nyújtott a Szociális és Népjóléti Bizottság Eszközbeszerzésre Medicopter Alapítvány 20 000 Nagykállói Beteg Gyerekekért Alapítvány

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013.

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. A legjobb orvosok: Dr.Elégedettség, Dr. Higgadtság, és Dr. Jókedély (C.H.Spurgeon) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. Az egyesület kultúraközvetítő, befogadó szervezet. Célja: a

Részletesebben

A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) 10.

A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) 10. A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) Péntek: (2015.06.12.) Helyszín: Óvoda Piactér Központ - Óvoda 10.00 Karneváli

Részletesebben

Családok a Családokért. A projekt feladatai, célkitűzései

Családok a Családokért. A projekt feladatai, célkitűzései Családok a Családokért Integrált gyakorlati szolgáltatásokkal és programokkal a mezőcsáti családokért. A projekt feladatai, célkitűzései A Családi Információs Pontban dolgozó munkatársaink, együttműködnek

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK

SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK A Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete SZHB Elsősegélynyújtó Csatári Péter: Csoportja 06/70-949-2215 és a Szegedi Tudományegyetem Boros István: Általános 06/20 Orvostudományi 522-0053 Kara közösen bemutatja:

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Nem telhet el nyár tábor nélkül...

Új Szöveges dokumentum Nem telhet el nyár tábor nélkül... Nem telhet el nyár tábor nélkül... A nyári táborok szalonnasütős estéiről bizonyára sokan őriznek kellemes élményeket, a közösségi programokra épülő nyári szabadidő-eltöltésnek nagy hagyománya van hazánkban.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

Iskola- egészségügyi munkaterv III. Béla Gimnázium Baja 2015/2016. tanév

Iskola- egészségügyi munkaterv III. Béla Gimnázium Baja 2015/2016. tanév Iskola- egészségügyi munkaterv III. Béla Gimnázium Baja 2015/2016. tanév A népjóléti miniszter 26/1997. Iskola-egészségügyi ellátásról szóló rendelete, a 11/1999. EüM rendelet, 51/1997. NM rendelet, az

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és júniusi programjainkat ajánljuk figyelmébe, külön felhívnánk figyelmét a MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁRA! Programok: Múzeumok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Iktatószám: SZ-102 /2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Tárgy: Javaslat a 3301. Egészségügyi

Részletesebben

BEMUTATJUK A SZÉKESFEHÉRVÁRI KODOLÁNYI FŐISKOLAI RÖPLABDA KLUB EGYESÜLETET. LÁTVÁNY, IZGALOM, SZENVEDÉLY mindez egy remek olimpiai sportágban!

BEMUTATJUK A SZÉKESFEHÉRVÁRI KODOLÁNYI FŐISKOLAI RÖPLABDA KLUB EGYESÜLETET. LÁTVÁNY, IZGALOM, SZENVEDÉLY mindez egy remek olimpiai sportágban! BEMUTATJUK A SZÉKESFEHÉRVÁRI KODOLÁNYI FŐISKOLAI RÖPLABDA KLUB EGYESÜLETET LÁTVÁNY, IZGALOM, SZENVEDÉLY mindez egy remek olimpiai sportágban! MI IS AZ A RÖPLABDA? A röplabda csapatsport, amelyet két, egymástól

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről Ó z d, 2014. június 26. Előterjesztő: Ózdi Kézilabda Club Elnöke Az Ózdi Kézilabda Club nevében szeretnénk Önöket tájékoztatni egyesületünk működéséről.

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen

PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen Január 10-18. Kilenced Árpád-házi Szent Margit tiszteletére szent mise. Január 27. Kávé és gyógy gomba bemutató a Múzeum és Könyvtárban. JANUÁR FEBRUÁR Február 8. Hagyományőrző

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Erős vár a mi Istenünk!

Erős vár a mi Istenünk! Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály Gyermek és Ifjúsági Munkaág H Í R L E V É L T ART ALOM Köszönt Erős vár a mi Istenünk! Gyermek és Ifjúsági pályázat elszámolása Programnaptár

Részletesebben

További információk és részletes versenykiírások hamarosan https://www.facebook.com/pages/es%c3%a9lyegyenl%c5%91s%c3%a9gisportnap/293850744104746

További információk és részletes versenykiírások hamarosan https://www.facebook.com/pages/es%c3%a9lyegyenl%c5%91s%c3%a9gisportnap/293850744104746 1 MEGHÍVÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI SPORTVÁLASZTÓ NAP A BAKONY ÉS BALATON KELETI KAPUJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN 2014. MÁJUS 25. BALATONFŰZFŐ VÁROSI STADION, BALATON USZODA 2014. május 9-én pénteken 16

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

2243 Kóka, Kossuth Lajos utca 2. Szathmári Márton - Tápiószecső FC női csapat edző (+36 30 740 0283)

2243 Kóka, Kossuth Lajos utca 2. Szathmári Márton - Tápiószecső FC női csapat edző (+36 30 740 0283) A torna szervezője: A torna helyszíne: Tápiószecső Football Club Berki Krisztián Sportcsarnok 2243 Kóka, Kossuth Lajos utca 2. Kapcsolattartó személy: Szathmári Márton - Tápiószecső FC női csapat edző

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2013/2014.

NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2013/2014. NŐI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2013/2014. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM:

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján

Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján Intézmény neve: Levendula Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 200223 Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján 1. A ok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 1. szombat összevont csoportban fogadjuk a gyerekeket December 4-től korcsolyázunk : december 4 kedd, 6 csütörtök, 11 kedd,13 csütörtök 18 kedd ez a turnus januárban folytatódik

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa XXXIst. Hungarian Congress on Pediatric and Adolescent Gynecology I. Értesítő Az elmúlt évek nagysikerű rendezvényeinek, a

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Felhívás. I. Böszörményi Ízek Fesztiválja. 2010. május 15. Hajdúböszörmény Bocskai tér

Felhívás. I. Böszörményi Ízek Fesztiválja. 2010. május 15. Hajdúböszörmény Bocskai tér Felhívás I. Böszörményi Ízek Fesztiválja 2010. május 15. Hajdúböszörmény Bocskai tér Hajdúböszörményben megrendezésre kerül az I. Böszörményi Ízek Fesztiválja, a Hajdú 400 Hagyományőrző, Kertészeti és

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

2016. Február ISSN 2498-5619. Hartai Újság. TopNet tájékoztató 5. oldal. Intézményi Hírek 4. oldal. Hartai Hírek 2-3. oldal

2016. Február ISSN 2498-5619. Hartai Újság. TopNet tájékoztató 5. oldal. Intézményi Hírek 4. oldal. Hartai Hírek 2-3. oldal 2016. Február ISSN 2498-5619 Hartai Újság Hartai Hírek 2-3. oldal Intézményi Hírek 4. oldal TopNet tájékoztató 5. oldal 2. oldal Hartai Hírek II. Hartai Kolbászfesztivál Január 23-án 11 órakor indult a

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér ködéséről A Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló. Az eltelt évtizedek során sok változáson ment keresztül, de a védőnői munka fő célkitűzése nem változott.

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

I. JFC Kupa Jászberény, 2015. augusztus 16. VERSENYKIÍRÁS. I. JFC Kupa. utánpótlás labdarúgótorna

I. JFC Kupa Jászberény, 2015. augusztus 16. VERSENYKIÍRÁS. I. JFC Kupa. utánpótlás labdarúgótorna VERSENYKIÍRÁS I. JFC Kupa utánpótlás labdarúgótorna A TORNA CÉLJA A bajnokságok megkezdése előtt felkészülési lehetőséget biztosítani a meghívott csapatok számára. Célunk az, hogy ezt a tornát évről-évre

Részletesebben

Versenykiírás. Általános rendelkezések

Versenykiírás. Általános rendelkezések Versenykiírás Általános rendelkezések 1. A Campus Olimpia bemutatása A Campus Olimpia 2010. július 20-22 között megrendezendő sportrendezvény a magyarországi és a határon túli felsőoktatási intézmények

Részletesebben