TELEFON: FAX: POLGÁRMESTERE TÁJÉKOZTATÓ. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE TÁJÉKOZTATÓ. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz"

Átírás

1 NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: FAX: POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: VAGY....../2014. Ügyintéző: Pócsik Ágnes/Havasiné Tári Tímea TÁJÉKOZTATÓ - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft évi üzleti tervéről atizi Tamás Polgármesteri Kabinet vezetője ~v~vw.: C~ t~'l{ Kovácsné Szatai Ágnes Vagyongazdálkodási osztályvezető törvényességi véleményezést végző személyek aláírása: ~ Dr. Szemán Sándor Címzetes Főjegyző ~(. ~...q<~~... ft:.~~ Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője R E G Y H Á Z A

2 Tisztelt Bizottság! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti jog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. (4) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét - így az üzleti terv jóváhagyását is - a Polgármester gyakorolja. Az Ör. 3. (5) bekezdése értelmében az egyéb gazdálkodó szervezetek, intézmények esetében önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tagsági jogok gyakorlására a Polgármester, illetve meghatalmazott ja jogosult. A Közgyűlés 30/2010. (XI.12.) számú rendelete a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladata ként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok, vállalat esetében az üzleti terv véleményezését. A nem kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok esetében a társaság legfőbb szerve - korlátolt felelősségű társaságnál a taggyűlés, részvénytársaságnál a közgyűlés - hatáskörébe tartozik az üzleti terv jóváhagyása. Ennek megfelelően ezen társaságok üzleti tervüket tájékoztatásként küldik meg az alapítók részére. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott üzleti tervet - melyet a társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalt és elfogadásra javasolt - az alábbiak szerint értékeljük: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Nyírség Turizmusáért Egyesület és a meghatározó vonzerő tulajdonosok, azaz a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. és a Sóstó-Gyógyfürdő k Zrt. közösen hozta létre 2009-ben a helyi turisztikai desztináció menedzsment (TOM) munkaszervezetét, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft-t. A TOM szervezeti rendszer létrehozásának egyik fő célja Nyíregyháza és térségének (Nagykálló, Máriapócs, Nyírbátor, Apagy) népszerűsítése, a kapcsolódó települések turisztikai kínálatának bemutatása, a terület imázsának erősítése, a turisztikai bevételek növelése és a turizmusfejlesztés. A TOM jövőképe szerint Nyíregyháza és térsége sikeres turisztikai célpont lesz. Ennek eléréséhez a következő prioritásokat jelölték ki: a versenyképesség növelése, a minőségi turizmus fejlesztése, intenzívebb marketing-tevékenység végzése, a turizmus jövedelemtermelő képességének növelése; minőség, innováció, egyediség. Új lehetőségeket rejt Sóstógyógyfürdő hivatalos nemzeti gyógyhellyé minősítése és a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatások liberalizálása az Európai Unióban. Ebben az évben a "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó - Gyógyfürdőn" elnevezésű, 2,1 milliárd forintos projekt keretében megújul Sóstó egésze ben bevételük meghatározó része a Nyíregyházai Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott működési támogatás. A Közgyűlés 223/2010. (IX. 20.) számú határozata alapján az önkormányzat a befolyt idegenforgalmi adó (IFA) és az ahhoz nyújtott állami hozzájárulássa I megnövelt idegenforgalmi adó (IFA) meghatározott részével járul hozzá a turisztikai desztinációs menedzsment szervezet működéséhez ben Ft idegenforgalmi adó folyt be, ezért Ft működési támogatással számoltak. A cég önálló turisztikai és egyéb szolgáltatásokat is kíván nyújtani vállalkozói díj ellenében, ebből származik a "Cél szerinti tevékenység" bevétele. Az "Egyéb bevételek" a kapott kamatok, melynek évi várható összege Ft. Az "Elhatárolásból bevétel ként átsorolt összeg" Ft. Pályázati támogatásból Ft. bevételt terveztek, mivel pályázatot nyújtotta k be a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megismertetésének,

3 megőrzésének nyertek. és gondozásának támogatására kiírt HUNG-2013 pályázatra és Ft-ot A kiadások jelentős részét a bérköltségek és azok járulékai, a szakmai szolgáltatások, valamint a marketing költségek jelentik. A megnövekedett feladatok színvonalas ellátása miatt szükséges egy újabb munkaerő alkalmazása. A TDM munkaszervezete jelenleg 4 főből áll: egy TDM menedzser, egy TDM pályázati-pénzügyi szakmai asszisztens, egy Front Office menedzser és egy turisztikai ügyintéző dolgozik a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. alkalmazott jaként. Nyári főszezonban az irodákban gyakorlatot teljesítenek a Nyíregyházi Főiskola KTI Európai, Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskola diákjai. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. tervezett éves munkabére járulékokkal növelt összege Ft. A működési, üzemeltetési, fenntartási és anyagköltségre tervezett összeg Ft, a szakmai szolgáltatásokra, marketingtevékenységre fordítható tervezett összeg 2014-ben Ft, míg egyéb igénybe vett szolgáltatásokra Ft-ot kívánnak költeni. Fejlesztési céljaik között szerepel a további pályázati lehetőségek kihasználása decemberében pályázatot nyújtottak be közösen konzorciumi együttműködésben a Nyíregyházi Főiskolával a TÁMOP program keretében. A pályázat címe: "NyíR-DUÁL" esélyt minden hallgatónak Kelet Magyarországon. Az igényelt támogatás: Ft, elbírálása folyamatban van.

4 BEVÉTELEK Terv év előzetes Terv tény % évi terv Pályázati támogatás % 1386 Önkorm ányzat m üködési költség hozzájárulás 28 OOO 28 OOO 100% Cél szerinti tevékenység bevétele % 2 OOO Egyéb bevétel % 8 Elhatárolásból bevételként átsorolt összeg % 6411 Következő évre átsorolt bevétel (pályázatból) % O ÖSSZESEN % KÖLTSÉGEK,RÁFORD~ÁSOK Terv év előzetes Terv tény % évi terv Gáz- és höenergia díja % 360 Irodaszer, nyomtatvány % 150 Víz és csatornadíjak O O 0% 42 Egyéb anyagköltségek % 360 Kisértékü tárgyi eszk. beszerzés O O 0% Víllamos energia díja % 60 Anyagköltség összesen: % 972 Marketing költség % 10 OOO Oktatás, képzés díja % O Kiküldetési ktg % 566 Posta, telefon ktg % 780 Szakkönyv, folyóirat O O 0% O Felmérések és kutatások költségek O O 0% O Szállás, étkezés % 700 Szakmai szolgáltatások % 6858 Fénymásolás, sokszoros ítás O O 0% O Ügyvédi, közjegyzői díj % 400 Könywizsgálói, számviteli díj % 610 Takarítás, szemétszállítás % 200 Egyéb igénybe vett szolgáltatás % 800 Igénybe vett szolgáltatások összesen: % Hatósági díjak O O 0% O Bankköltség % 108 Biztosítási díj O O 0% O Egyéb költségek % 135 Egyéb szolgáltatások költségei összesen: % 243 Munkavállalók munkabére % Egyéb bérek 0% Bérköltség összesen: % CAFATERIA % FEB tagok tisztelet díja O O 0% O Megbízás i díjak O O 0% O Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen: % 1002 Szociális hozzájárulási adó % 4577 egyéb járulékok 0% Bérjárulékok összesen :! % 4577 Személyi jellegű kifizetések összesen 1!~ % Tervszerinti értékcsökkenés i leírás : % 6411 Értékcsökkenési leírás összesen: % 6411 Mók, eljárás i illetékek, ELÁBÉ 0% Egyéb ráfordítások összesen: O 0% Kamat, késedelmi pótlék, bírságok, kötbérek 0% Hitel törlesztés hez kapcs. kam at/árf.kül. fi z.kö t: 0% Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen: O 0% 0% O 0% 0% Költségek, ráforditások: % 51071

5 Fentiek alapján a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft éyre vonatkozó üzleti tervét eft bevételiei, eft költséggel, ráfordítással a Tisztelt Bizottságnak tudomásul vételre javasoljuk. Nyíregyháza, március 20. Dr.

6 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága.../2014. (... ) számú határozata a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft évi üzleti tervének tudomásul vételéről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján a tájékoztatót megtárgyalta, és a Nyíregyházi Turisztikai Kft évi üzleti tervét eft bevételiei, és eft költséggel, ráfordítással tudomásul veszi. Nyíregyháza, március A határozatot kapják: 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)

7 NYíREGYHÁZA TDM KÉszíTETTE: FURKÓNÉ SZABÓ MARIANNA ÜGYVEZETŐ Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Kft Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Adószám:

8 TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. bemutatása A Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet tevékenységei Marketingterv SWOT ANALÍZIS NYÍREGYHÁZA - SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ Humánerőforrás gazdálkodás Pénzügyi Terv

9 1. Vezetői összefoglaló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Nyírség Turizmusáért Egyesület és a meghatározó vonzerő tulajdonosok, azaz a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. közösen hozta létre 2009-ben a helyi turisztikai desztináció menedzsment (TDM) munkaszervezetét, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft-t. A TDM szervezeti rendszer létrehozásának egyik fő célja Nyíregyháza és térségének (Nagykálló, Máriapócs, Nyírbátor, Apagy) népszerűsítése, a kapcsolódó települések turisztikai kínálatának bemutatása, a terület imázsának erősítése, a turisztikai bevételek növelése és a turizmusfejlesztés. Az idegenforgalomban működő vállalkozások és a csatlakozó önkormányzatok a Nyírség Turizmusáért Egyesületen keresztül kapcsolódnak a kft-hez, befolyásolják működését és biztosítják a széles szakmai legitimitást. Az egyesületben a turizmus valamennyi jelentős ágazata képviselteti magát: így a szállásadás, vendéglátás, utaztatás, látnivalók üzemeltetői, egyéb turisztikai szolgáltatások, oktatási intézmények, civil és szakmai szervezetek. Az egyesületnek tagja Nyírbátor, Máriapócs, Nagykálló, Apagy, Ajak, Levelek és Kállósemjén önkormányzata is. A TDM jövőképe szerint Nyíregyháza és térsége sikeres turisztikai célpont lesz. Ennek eléréséhez a következő prioritásokat jelöltük ki: a versenyképesség növelése, a minőségi turizmus fejlesztése, intenzívebb marketing-tevékenység végzése, a turizmus jövedelemtermelő képességének növelése; minőség, ümováció, egyediség. Ebben az évben terveink szerint folytatj uk azt az intenzív szakmai munkát, amely az elmúlt években a vendégforgalom és a kapacitáskihasználtság emelkedéséhez, a turizmus ból származó bevételek növekedéséhez és számos elismeréshez vezetett. Nagyon fontos feladatunk a turizmusban érdekelt szervezetek, vállalkozások összefogása, pályázatokon való részvételének és a fejlesztéseiknek szakmai segítése, tematikus programcsomagok kialakítása, piacra vitele, a marketing munka összehangolása. Új lehetőségeket rejt Sóstógyógyfürdő hivatalos nemzeti gyógyhellyé minősítése és a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatások liberalizálás a az Európai Unióban. Ebben az évben a "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó-Gyógyfürdőn" elnevezésű, 2,1 milliárd forintos projekt keretében megújul Sóstó egésze. Szervezetünk tevékenye n segíteni fogja a program megvalósítását ben bevételünk meghatározó része a Nyíregyházai Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott működési támogatás. A Közgyűlés 223/2010. (IX. 20.) számú 3

10 határozata alapján az önkormányzat a befolyt idegenforgalmi adó (IF A) és az ahhoz nyújtott állami hozzájárulással megnövelt idegenforgalmi adó (IFA) meghatározott részével járul hozzá a turisztikai desztinációs menedzsment szervezet működéséhez ben Ft idegenforgalmi adó folyt be, ezért Ft működési támogatással számoltunk. A cég önálló turisztikai és egyéb szolgáltatásokat is kíván nyújtani vállalkozói díj ellenében, ebből származik a "Cél szerinti tevékenység" bevétele. Az "Egyéb bevételek" a kapott kamatok, melynek évi várható összege Ft. Az "Elhatárolásból bevételként átsorolt összeg" Ft. Pályázati támogatásból Ft. bevételt tervezünk, mivel pályázatot nyújtottunk be a nemzeti értékek és hungari kum ok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt HUNG-2013 pályázatra és Ft-ot nyertünk. A kiadások jelentős részét a bérköltségek és azok járulékai, a szakmai szolgáltatások, valamint a marketing költségek jelentik. A TDM szervezet egyik legfontosabb feladata a desztináció s szintű PR, értékesítés-ösztönzési és marketing akciók megvalósítása. Tervezzük új turisztikai kiadványok kiadását, egyes kiadványok újranyomását, amelyeket az utazás kiállításokon, roadshowkon, Tourinform irodákban és TDM irodákban terjesztünk. Részt veszünk utazás kiállításokon, kiemelten az ország legnagyobb szakmai vásárán Budapesten, ahol a Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi régiójával együttműködve a régiós standon jelenünk meg. Folytatódik a study tourok szervezése, bonyolítása a sajtómunkatársaknak, utazási irodáknak, külképviseleti munkatársaknak lengyel, szlovák, román, magyar utazási irodák, touroperátorok részére. A közszolgálati és kereskedelmi TV csatornák turisztikai műsoraiban koordináljuk, szervezzük a desztináció turisztikai termékmegjelenéseit. Szükséges a turisztikai honlap tartalmának folyamatos áttekintése, aktualizálása, újabb információk, hírek, események rendezvények, programcsomagok, a szálláshelyek aktuális adatainak feltöltése. Szakmai szempontból fontosak a belfóldi és idegen nyelvű turisztikai kiadványokban történő megjelenések, pl. a Napi turizmus, Turizmus bulletin, TTG Hungary, Hungary Info - Magyar Turizmus Kártya, az Élmény itthon, vagy az Észak-alföldi üdülés i ajánlatok és programajánlóban. Tervezzük a belföldi és szomszédos országokban online kampányok, internet banner-ek, online PR.cikkek elhelyezését a honlapokon. Óriás és magnum plakátokat helyezünk ki Magyarországon Budapest be és kivezető útjain, Szlovákiában és Romániában együttműködve a Nyíregyházi Állatparkkal és a Sóstó Gyógyfürdők Zrt-vel. Folytatjuk a külföldi kitelepüléseket, road-showkat. Februárban Lengyelországban, Katowicében a Prémium Magyar Nap keretében kínálj uk az attrakciókat a média képviselői és a touroperátorok számára, márciusban a Magyar Turizmus Zrt. Észak 4

11 alföldi régiójával együttműködve Franciaországban mutatkozunk be. Szeptemberben Ukrajnában, Ungváron népszerűsítjük a látnivalókat a Nemzetközi kiállítás és vásár a "Turjevrocentr 2014"-en. Közösen az Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatósággal, együttműködve az egyedi csomagajánlatokat kínáló szolgáltatókkal belföldi tematikus kampányokat szervezünk. A magas szintű szakmai munka megvalósításához és az immár országosan elért eredmények megtartásához, illetve a további fejlesztésekhez szükséges szakmai szolgáltatásokat igénybe venni. Főszezonban két információs irodát működtetünk, az egyiket a belvárosban, a másikat Sóstógyógyfürdőn a Víztoronyban. A Magyar Turizmus Zrt. a tavalyi évben hozzánk csatolta 68 település NETA adatbázisban történő kezelését, amely komoly emberi erőforrást igényel. A megnövekedett feladatok színvonalas ellátása miatt szükségessé válik egy újabb munkaerő alkalmazása. A TDM munkaszervezete jelenleg 4 főből áll: egy TDM menedzser, egy TDM pályázati-pénzügyi szakmai asszisztens, egy Front Office menedzser és egy turisztikai ügyintéző dolgozik a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. alkalmazott jaként. Nyári főszezonban az irodákban gyakorlatot teljesítenek a Nyíregyházi Főiskola KTI Európai, Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskola diákjai. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. tervezett éves munkabére járulékokkal növelt összege Ft. A működési, üzemeltetési, fenntartási és anyagköltségre tervezett összeg Ft, a szakmai szolgáltatásokra, marketingtevékenységre fordítható tervezett összeg 2014-ben Ft, míg egyéb igénybe vett szolgáltatásokra Ft-ot kívánunk költeni. Fejlesztési céljaink között szerepel a további pályázati lehetőségek kihasználása decemberében pályázatot nyújtottunk be közösen konzorciumi együttműködésben a Nyíregyházi Főiskolával a TÁMOP program keretében. A pályázat CÍme: "NYÍR-DUÁL" esélyt minden hallgatónak Kelet- Magyarországon. Az igényelt támogatás: Ft, elbírálása folyamatban van. Szervezetünk mindent elkövet annak érdekében, hogy az adott dolgozói létszámmal, költséghatékony gazdálkodással megvalósítsa az alapítók által kitűzött és a pályázati kötelezettségek alapján előírt célokat. Nyíregyháza, február 24. '+- ' ~t.4 ÁM ~ Furkóné Szabó Marianna ügyvezető 5

12 \ I írt!f!j luh 7l', 1 ai VOnprOfil Kfl!nN. ai ü::letz IerI' 2. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. bemutatása A társaság cégneve: Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített neve: Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Jogi forma: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A TDM modellben megkövetelt alapelvek egy idejűleg két szervezet létrehozását kívánták meg. Egy egyesületét, mivel a partnerséget leginkább egy demokratikus egyesület keretében lehet megvalósítani és egy nonprofit kft-t, amely a TDM munkaszervezete. A döntéshozó és a munkaszervezet együtt jelenti a Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetet. A társaság tagj ai : Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhely: 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. Törzsszám: Képviselő: Dr. Kovács Ferenc polgármester Sóstó-Gyógyfürdők Szolgáltató és Fejlesztő Zrt. Székhely: 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szódaház u. 18. Cégjegyzékszám: Képviselő: Dr. Podlovics Roland vezérigazgató Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza-Sóstógyóg yfürdő Cégjegyzékszám: Képviselő: Gajdos László ügyvezető Nyírség Turizmusáért Egyesület Székhely: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 1. 2/12. Nyilvántart. szám: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság Pk.60.l16/2009. Képviselő: Mogyorós Judit elnök Az idegenforgalomban működő vállalkozások az egyesületen keresztül kapcsolódnak a kft-hez, befolyásolják működését és biztosítják a széles szakmai legitimitást 6

13 rrházi lu/isz/iklll \onpro/il K/' ~'()ll évi ü~lt..li lel\(' A társaság tevékenységi köre TEÁOR '08 szerint: Főtevékenység Egyéb foglalás Óra-, ékszer-kiskereskedelem Ruházat kiskereskedelem Egyéb élelm iszer-kiskereskedelem Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme Ital-kiskereskedelem Játék-kiskereskedelem Könyv-kiskereskedelem Újság-, papírárú-kiskereskedelem Zene-, videofelvétel kiskereskedelme Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Reklámügynöki tevékenység Méd iareklám Piac-, közvélemény-kutatás Fordítás, tolmácsolás M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Szabadidős, sporteszköz kölcsönzés Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Utazásszervezés Összetett adminisztratív szolgáltatás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Telefoninformáció Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás M.n.s. egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadid ő s tevékenység Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet Szakmai érdekképviselet A társaság egyéb üzletszerű gazdasági tevékenységei : Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb szoftverkiadás Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Piac-, közvélemény-kutatás Utazásközvetítés Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Művészeti létesítmények működtetése 7

14 \\ire!ujuh rl1ri~"liklli \rmprofil Kft '(JI I A társaság székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér l. A társaság telefonszáma: A társaság faxszáma: A társaság e.mail címe: A társaság adószáma: A társaság statisztikai száma:

15 \ I 'lri! R. I'haZl TUrl\-tiklll Vonproftt Afl JI)! I I 'li It I,'t 3. A Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet tevékenységei Munkaszervezetünk felállítását követően októberétől kezdődött el a TDM működése, melynek során meg kell valósítanunk elsődleges célunkat: a turizmus rendszerének átfogó kialakítása és működtetése révén a fenntartható és versenyképes turizmus megteremtését a desztinációban. TDM szervezetünk közép távú feladatai a céljainkból következnek: kutatás, tervezés, szervezet és hálózatfejlesztés, turisztikai termék-, szolgáltatás- és kínálat-fejlesztés, marketing, értékesítés-ösztönzés, kommunikáció, infrastruktúra fejlesztés, minőség biztosítás, monitoring, partnerség és szemléletmód kialakítása, érdekképviselet. Ezen tevékenységek egy része a pályázati forrásból ben elindult és megvalósult, másik része ezekre épülve képezi a TDM további feladatát, esetlegesen további pályázati források bevonás ával. Ebben az évben elsődleges számunkra a korábban elindított szakmai munka folytatása, további fejlesztések megvalósítása, a TDM iroda szolgáltatásainak bővítése. Nagyon fontos feladatunk a turizmusban érdekelt szervezetek, vállalkozások összefogása, pályázatokon való részvételének és a fejlesztéseiknek szakmai segítése, tematikus programcsomagok kialakítása, piacra vitele, a marketing munka összehangolása. Kiemelten kezeljük a Sóstógyógyfürdő hivatalos nemzeti gyógyhellyé minősítése kapcsán felmerült feladatokat. Segítjük a "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó-Gyógyfürdőn" elnevezésű, 2,1 milliárd forintos projekt megvalósítását. Tervezzük a TDM tagok garantált programjainak összegyűjtését és új programok indításának ösztönzését. Szervezetünk fő tevékenységei, feladatai, kompetenciái: Információ-szolgáltatás és kapcsolattartás területén Nyíregyháza és a Nyírség iránt jelentkező turisztikai kereslet kiszolgálása, információ nyújtása, kültéri információs rendszer üzemeltetése beérkező turista megkeresések fogadása, érdeklődők tájékoztatása, turisztikai kiadványok küldése és átadása a látogatóknak, turisztikai szolgáltatások közvetítése ügyfélkövetési feladatok ellátása, (pl. promóciós információk küldése, hírlevél, DM levelek) a látogatók esetleges panaszainak, reklamációjának fogadása, kivizsgálása, kezelése 9

16 \ l'írer) há t 7Uri\Zlikuj Sonprofil k/l ll}1-1 hl ü::lell It ITL Operatív menedzsmentfeladatok területén a munkaszervezet adminisztrációs és üzemeltetési feladatainak ellátása (pl. TDMSZ adminisztráció, beszállítói, alvállalkozó i szerződések ügyintézése ) titkársági feladatok ellátása (pl. közgyűlés vagy taggyűlés előkészítése, tagi nyilvántartás, beléptetés-kiléptetés, táj ékoztatás) Vezetői, értékelési és ellenőrzési feladatok ellátása (pl. beszámolók készítése), illetve vezetői információs rendszer működtetése éves tervezési és stratégiai feladatok ellátása (pl. üzleti terv, pénzügyi tervezés, beszerzések, fejlesztések tervezése, különböző stratégiák készítése) Partnerség és hálózat-menedzsment feladatok ellátása- Kiemelt partnerekkel, döntéshozó kkal, ügyfelekkel történő kapcsolattartás Érdekképviselet, folyamatos szakmai együttműködés más szakmai szervezetekkel (pl. NGM, Magyar Turizmus Zrt" Tourinform irodák), külföldi szakmai partnerekkel stb, Desztinációs turisztikai marketing tevékenység terü/etén piackutatás, felmérés, adatgyűjtés arculattervezés turisztikai marketing kiadványok készítése és koordinációja belföldi promóciók, kampányok koordinációja, lebonyolítása belföldi és külföldi turisztikai vásárokon való részvétel külföldi promóciók, kampányok koordinációja, lebonyolítása turisztikai honlap tartalmának áttekintése, tartalomfrissítés, a honlap üzemeltetése, fejlesztése, melyhez az önkormányzat weboldal átlinkeléssel közvetlen hozzáférést biztosít érintőképernyős információs pontok felállítása, tartalmi szolgáltatás ának folyamatos biztosítása, szakmai felügyelete Egyéb turisztikaifeladatok területén turizmusban érdekelt szervezetek, vállalkozások összefogása, a turizmus szellemi közéletének megteremtése vendégbarát szemlélet kialakítása turisztikai programcsomagok összeállítása, piacra vitele fejlesztési források felkutatása, pályázás 10

17 4. Marketingterv A desztináció marketing-tevékenységét korábban elszigetelt szolgáltatói akciók jellemezték, amelyek többségében csak a saját szolgáltatás bemutatására vonatkoztak. A turisztikai vállalkozások jobbára egyedül, külön-külön próbáltak boldogulni, a vendégeket egy - egy általuk nyújtott, de a turisztikai piac szempontjából csak részszolgáltatásnak tekinthető szolgáltatás nyújtásával igyekeztek megszerezni. Ha elégedett, visszatérni szándékozó és pozitív véleményt közvetítő turistákat szeretnénk, akkor komplexitásban kell gondolkodnunk. Távolabbi célpontok felé elengedhetetlen követelmény a komplex termék piacra vitele, mert a részszolgáltatások önmagában kevésbé vagy alig generálnak utazási motivációt. A TDM szervezetnek tehát hosszú távon meg kell valósítani azt, ami eddig hiányzott: gondoskodni kell a teljes élmény biztosításáról és annak kommunikációjáról. A turisztikai termékről nem könnyű kommunikálni a fo gyasztókkal, mert nem egy kézzel fogható árucikkről van szó. Benyomásokat, érzeteket, egy elképzelést és gondolatvilágot kell közvetíteni a fogyasztó felé, ez jelenti tulajdonképpen a térség imázsát. Az imázs alkotásnál is igaz, hogy nem általánosságban kell cselekedni, hanem specifikusan, a kiválasztott célcsoportokra kell hatni úgy, hogy az utazási motivációjukat létrehozzuk. A desztináció turizmusának legfontosabb célcsoportjai: A térség célcsoport j át elsődlegesen magyar családok, fiatal felnőttek és iskolás gyermekcsoportok alkotják. A KSH előzetes adatai alapján 2013-ban vendég érkezett hozzánk, akik összesen vendégéjszakát töltöttek el Nyíregyházán és Sóstógyógyfürdőn. Ez 30,9 %-os növekedést jelent a 2012.évi vendégéjszaka számhoz képest. Avendégéjszakák statisztikái alapján elmondható, hogy a turisták többsége 70,55 %-a belföldi, 29,45%-a külföldi utazó. A kereskedelmi szálláshelyen vendégéjszakát eltöltő külföldi turisták elsődlegesen Romániából (21,63%), Szlovákiából (16,74%), Lengyelországból (15,23%), Németországból (8,45%) és Ukrajnából (7,73 %) érkeznek. Jelentős a desztináció kiránduló forgalma, a térségből egy napra idelátogatók száma. (KSH előzetes, nem végleges vendégéjszaka szám alapján) A fő célcsoporton belül megkülönböztet j ük az alábbi két szegmenst: 11

18 :> Kisgyermekes családok: jellemző a folyamatos együttlét "kényszere", fő vonzerő a gyermekbarát szolgáltatáskör, biztonság. :> Nagyobb gyermekes családok: a gyermekek és a felnőttek akár önálló programokon is részt vehetnek, fő vonzerő az aktív és változatos programkínálat, kapcsolódó wellness elemekkel. A gyermekes családok mellett a gyógyhely minősítés kapcsán és a sóstói kiemeit projekt keretében történő fejlesztésekre alapozva a közeljövőben a gyógyturizmus iránt érdeklődőket is szeretnénk megszólítani. A családok mellett megnyerhető lehet még a fiatal felnőttekből álló wellness vendégkör, akik számára elsősorban Sóstógyógyfürdő természeti környezete, romantikus hangulata, az ottani vállalkozások szolgáltatásai, a fürdőszolgáltatások (elsősorban a wellness elemek) és az aktív szabadidő-eltöltési lehetőségek jelenthetnek vonzerőt. Ez a szegmens a gyermekes családok felnőtt tagjaihoz hasonló életkorú, hasonló szolgáltatásokat igénylő csoport, így a két szegmens összeegyeztetése - a megfelelő kínálati elemek létrehozásával, és ezek szétválasztásával - megvalósítható. E célcsoport tekintetében a vonzáskörzet szűkebb. Az üdülőterület gyermekbarát jellege miatt az iskolás csoportok megnyerésére IS számot tart. E célcsoport - alacsony fizetőképessége miatt - azonban kevésbé preferált, kiegészítő jellegű. A desztináció turizmusának legfontosabb célterületei: Magyarországon: Budapest, Közép-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld Külföldi desztinációk: Szlovákia, Románia, Ukrajna határmenti területei, Lengyelország déli része A TDM szervezet marketing tevékenységének részfeladatai: Piackutatás: a látogatói igények megismerése a kínálat teljes körű feltérképezése termék és márka fejlesztés látogatók szegmentálása és célcsoportok képzése arculattervezés, turisztikai márka kialakítása a térség pozícionálása az egyes célcsoportok körében a marketing mix segítségével hatékonyság mérés, monitoring 12

19 ,\) íref[yhlízl lúri.)~/iklfl \ ( 1r" )til K/l "0 l, '"' u~h'li ICI rc A desztinációs marketingben a marketing mix SP - je az alábbiak szerint alkalmazható 1. People Desztinációs menedzser 2. Partnership Együttműködés a TDM tagsággal és a környezettel 3. Programming Kutatáson alapuló tervezés és programozás 4. Packaging Csomaggá szervezés 5. Product - termék A térség komplex és exclusiv turisztikai termékének kialakítása 6. Price -Ar A megfelelő ár-élték arány kialakítása 7. Place - Disztribució A térség komplex turisztikai termékkínálatának értékesítése 8. Promotion Marketingkommunikáció Imázsépítés, keresletösztönzés, nonprofit tájékoztatás Termékpolitika Elsődleges cél a turisztikai termék komplex fejlesztése és egyben specializációja, egyedi és tiszta profilú, más desztinációtól jól megkülönböztető kínálati profillal. A térség jelenleg is széles turisztikai szolgáltatási struktúrával rendelkezik, ezért fő feladat ennek optimális rendszerezése, az egyes elemek határozott körvonalainak meghúzása, mert nem szabad elveszni a "mindent és mindenkit egyszerre kiszolgálni akaró térség" útvesztőjében, maradéktalanul kiszolgálni. hiszen ennek éppen az a veszélye, hogy a végén senkit sem tudunk A turisztikai termékfejlesztést legfontosabb elemei Keresleti trendek folyamatos követése Kínálati elemek célcsoport és generáció specifikus osztályzása Egyedi, sajátos, exkluzív termékkínálat kialakítása A desztinációban az összes nagy turisztikai attrakció összefogásával "Csodacsomagok" néven komplex turisztikai csomagok kialakítása Egyéb turisztikai termékek esetén IS magas színvonal, mely szintén megkülönböztetheti a térséget más desztinációtól Területi adottságok kihasználásával a versenyelőnyök növelése: további kiegészítő szolgáltatások létrehozására Alulról jövő ötletek és kezdeményezések maximális figyelembe vétele Versenytársak követése, a célcsoportok igényeinek felismerése 13

20 ,\llrej..'l húzi j UI isz/ikul \onplofit Kft ~'(jf.l (;1'1 u:lelllerve A termékfejlesztés elsődleges területei: l. Egészségturizmus területe - a Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepcióban, az Új Széchenyi terv programjában és a Magyar Turizmus Zrt. Marketing stratégiájában is prioritást élvez. Mind a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt., mind a Sárkány Wellness és Gyógyfürdő komoly fejlesztéseket hajtott végre a gyógyszolgáltatások és a wellness területén az elmúlt években ban hivatalosan is gyógyhely lett Sóstógyógyfürdő ben a "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstógyógyfürdőn" címet viselő, 2,1 milliárdos projekt keretében megújul Sóstó egésze. A turisztikai projekt célja, hogy a gyógyhely területén korábban megvalósult turisztikai elemeket egybekapcsolja, komplex és fenntartható kínálati csomagot hozzon létre, amely Nyíregyházát még vonzóbbá teszi a turisták számára. 2. Az ökoturizmus területe tágabb értelmezésben, mely felöleli a térség természetes látnivalóinak bemutathatóságát az Állatparktól kezdve, a Kalandparkon keresztül azokig a tanösvényekig, amelyeket az erdei iskolák működtetnek. Ide sorolhatók azok a lovas bázisok is, amelyek alkalmasak legalább a minimális turista fogadásra. 3. Vallási és templom turizmus területe - valamennyi vallási hely olyan mutációs csomagba helyezve, ahol nem keverednek a vallások, de minden vonzerőhöz szolgáltatás. kapcsolódik kiegészítő 4. Kulturális turizmus területe, amelybe beletartoznak Nyíregyháza és a Nyírség fontosabb kulturális eseményei: a Vidor Fesztivál, a Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál, a Múzeumfalu programjai, a Nyírbátori Zenei Napok, Szárnyas Sárkány Hete - Nemzetközi Utcaszínházi Fesztivál és a térség egyéb kulturális programjai. Árpolitika A TDMSZ hozzájárul a térség megfelelő ár-érték arányának kialakításhoz az alábbiak szerint: Információgyűjtés a térség ár-érték arányáról kutatási tevékenység (megítélés, átlagos napi költés, költésszerkezet, tervezett és megvalósult költés aránya) összefogja és koordinálja a helyi szolgáltatók által nyújtott ár és egyéb kedvezményeket, ezzel vendégek számára átláthatóságot a szolgáltatók számára biztonságot és hatékonyságot teremt ösztönzi a térségi csalogató termékek kialakítását, ötletes értékesítési akciókat szervez 14

TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. bemutatása... 6 3. A Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet tevékenységei... 9 4. Marketingterv... 11 5.

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

A turisztikai desztináci. ció menedzsment rendszer fejlesztése

A turisztikai desztináci. ció menedzsment rendszer fejlesztése A turisztikai desztináci ció menedzsment rendszer fejlesztése se Magyarországon gon Magyar TDM Szövetség TDM ALAPFOGALMAK Desztináció Földrajzilag meghatározható egység, úti cél, melyben Önkormányzatok

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Turizmusfejlesztés és vállalati összefüggései. Kósa László, HKIK általános alelnöke ügyvezető igazgató Mátra Party Kft.

Turizmusfejlesztés és vállalati összefüggései. Kósa László, HKIK általános alelnöke ügyvezető igazgató Mátra Party Kft. Turizmusfejlesztés és vállalati összefüggései Kósa László, HKIK általános alelnöke ügyvezető igazgató Mátra Party Kft. Érdekek Egyszerűen összegezve: Nemzeti érdek, hogy minél több külföldi turista jöjjön

Részletesebben

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban Pénzes Erzsébet Turizmus Tanszék Pannon Egyetem, Veszprém Magyar Nemzeti Parkok Hete szakmai nap, 2013. június 7. Hortobágy

Részletesebben

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Agenda 1. A múlt elemzése 2. A turizmuspolitikai irányítás megteremtése 3. Új típusú stratégiai

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TElEFON: +3642524-500; FAX: +3642524-501 POLGÁRMESTERE E-MAfl: POlGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/48/2015 Ügyintéző: Havasiné

Részletesebben

2010-2012. évi marketingstratégiája

2010-2012. évi marketingstratégiája A Magyar Turizmus Zrt. 2010-2012. évi marketingstratégiája Gulyás Péter igazgató Dél-alföldi RMI Békéscsaba, 2010. február 11. A stratégiaalkotás előzményei Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia (NTS)

Részletesebben

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése 2013. június 7. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

Részletesebben

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért!

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért! Sió-Kanál Fesztivál A Balaton Régió és a Siócsatorna fenntartható és versenyképes turizmusáért! A Balaton Turisztikai Régió, a Siócsatorna településeinek kulturális bemutatkozási lehetősége, turisztikai

Részletesebben

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban A modell A modell kialakítása a Balaton régióban A Balaton turizmusának intézményi-, szervezeti rendszerének megreformálása Szakály Szabolcs Heller Farkas Főiskola MATUR Balatoni vendégéjszaka forgalom

Részletesebben

A helyi TDM feladatai, működése

A helyi TDM feladatai, működése A helyi TDM feladatai, működése Miért kell a TDM? Az európai turisztikai térségek idestova több, mint 20 éves válasza a piaci kihívásokra: A térségi együttműködési hálózatok kooperatív alapú termék- és

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

TURISZTIKAI EGYESÜLET SZOLGÁLTATÁSAI 2014.

TURISZTIKAI EGYESÜLET SZOLGÁLTATÁSAI 2014. TURISZTIKAI EGYESÜLET AI 2014. Gyenesdiási Turisztikai Egyesület H-8315 Gyenesdiás, Hunyadi u. 2. Tel.: +36 83/511-790 gyenesdias@tourinform.hu www.gyenesdias.info.hu Tisztelt Partnerünk! Gyenesdiás mára

Részletesebben

ENSZ TURISZTIKAI VILÁGSZERVEZET (UNWTO)

ENSZ TURISZTIKAI VILÁGSZERVEZET (UNWTO) A TDM RENDSZER FEJLŐDÉSE ÉS ALAPVETŐ IRÁNYELVEI ? TDM ENSZ TURISZTIKAI VILÁGSZERVEZET (UNWTO) Mi a desztináció? A desztináció egy olyan földrajzi terület, ahol a turista legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Részletesebben

A Középtávú Együttműködési Megállapodás tervezet

A Középtávú Együttműködési Megállapodás tervezet A közgyűlés időpontja: 2009. október 29. Az előterjesztés címe: Ügyiratszám: 40241-17/2009. Oldalszám a közgyűlési anyagban: 108. old. Előterjesztés a Sopron-Fertő-táj turisztikai térség TDM (turisztikai

Részletesebben

Országos Tourinform Találkozó. Horváth Gergely

Országos Tourinform Találkozó. Horváth Gergely Országos Tourinform Találkozó Horváth Gergely Magyar Turizmus Zrt. Budapest, VAM Design Center, 2011. május 11. Szakmai találkozó és párbeszéd 143 Tourinform Fenntartók, önkormányzatok TDM-ek Magyar Turizmus

Részletesebben

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. június

Pályázati figyelő 2011. június 1 A) Magyar pályázatok ot i mértéke NEFMI önkormányzati múzeumok támogatására Önkormányzatoknak, általuk fenntartott muzeális intézmények új, állandó kiállításaira, illetve Pest megyében és Budapesten

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/118-1/213/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Balatoni RMI 2012. évi marketing terve. Magyar Turizmus Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság Benkő Krisztina mb.

Balatoni RMI 2012. évi marketing terve. Magyar Turizmus Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság Benkő Krisztina mb. Balatoni RMI 2012. évi marketing terve Magyar Turizmus Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság Benkő Krisztina mb. igazgató Helyzetelemzés Balaton régió erősségei: A Balaton régió hazánk legjelentősebb

Részletesebben

Turisztikai célú fejlesztési lehetőségek Antal Judit. DARFÜ Kht október 8. DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

Turisztikai célú fejlesztési lehetőségek Antal Judit. DARFÜ Kht október 8. DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Turisztikai célú fejlesztési lehetőségek 2008-2009 Antal Judit DARFÜ Kht. 2008. október 8. DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Konstrukció Komponens Beérkezett pályázatok száma Turisztikai célú

Részletesebben

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében 2014. április 16. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekord vendégéjszaka-szám

Részletesebben

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató Balaton régió jövıje a TDM A turisztikai kínálatot ma már regionális, de minimum

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 1. PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ a.) Térségi összefogás résztvevőinek bemutatása (pályázó és partnerei): Szervezet neve Szervezet célkitűzése, tevékenységei, konkrét eredményei (pályázat

Részletesebben

Y{~-;;; ~ f) ~ t t'-, fh '" ,~"\ N Y VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

Y{~-;;; ~ f) ~ t t'-, fh ' ,~\ N Y VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA NyíREGYHÁZA MEGYEI JGÚ VÁRS PLGÁRMESTERI HIVATALA VÁRSFEJLESZTÉSI ÉS VÁRSÜZEMELTETÉSI SZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFN: +36 42 524-550; FAX: +36 42 310-647 E-MAIL: VARSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Regionális szervezet a Balaton Régióban. Hogyan érdemes csinálni?

Regionális szervezet a Balaton Régióban. Hogyan érdemes csinálni? Regionális szervezet a Balaton Régióban Hogyan érdemes csinálni? Jelenlegi helyzet Pozitívumok: - helyi, mikrotérségi szervezetek megalakulása - tudatosabb termékpolitika elsősorban helyi szinten - tudatosabb

Részletesebben

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Oroszország! A gazdasági növekedés a válságig az orosz középosztály megerősödését

Részletesebben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben Turizmus Akadémia, Sopron Glázer Tamás vezérigazgató-helyettes 2015. szeptember 9. Trendek és tendenciák

Részletesebben

Miért érdemes Tourinformnak lenni? Kertész Krisztina Tourinform Koordinátor Magyar Turizmus Zrt.

Miért érdemes Tourinformnak lenni? Kertész Krisztina Tourinform Koordinátor Magyar Turizmus Zrt. Miért érdemes Tourinformnak lenni? Kertész Krisztina Tourinform Koordinátor Magyar Turizmus Zrt. vagy egyéb informáci ciós s iroda? vagy egyéb információs iroda? Közös a cél A hazánkba érkezı turisták

Részletesebben

A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez

A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez Budapest turizmusának, szállodai teljesítményének értékelése. Hogyan tovább? A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez Dr. Niklai Ákos 2011. május 4. BGF KVIFK Vállalkozásbarát

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/1102-9/2011. TÁRGY: HELYI ÉS TÉRSÉGI TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/1102-9/2011. TÁRGY: HELYI ÉS TÉRSÉGI TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/1102-9/2011. TÁRGY: HELYI ÉS TÉRSÉGI TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS

Részletesebben

TDM Záró konferencia 2012. December 05. KDOP-2.2.1/A-2009-0007 Helyi turisztikai desztináció menedzsment szervezet létrehozása Székesfehérváron

TDM Záró konferencia 2012. December 05. KDOP-2.2.1/A-2009-0007 Helyi turisztikai desztináció menedzsment szervezet létrehozása Székesfehérváron TDM Záró konferencia 2012. December 05. KDOP-2.2.1/A-2009-0007 Helyi turisztikai desztináció menedzsment szervezet létrehozása Székesfehérváron Székesfehérvár, mint vonzó turisztikai termék Vendégek és

Részletesebben

GYULA, A TÖRTÉNELMI FÜRDŐVÁROS

GYULA, A TÖRTÉNELMI FÜRDŐVÁROS XIV. ORSZÁGOS TDM KONFERENCIA GYULA 2015. DECEMBER 3-4. GYULA, A TÖRTÉNELMI FÜRDŐVÁROS Előadó: Komoróczki Aliz Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető TDM menedzser Köszöntő 2015. december 3. A DESZTINÁCIÓ

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL HUMÁN FŐOSZTÁLY. Előterjesztés A Kulturális Bizottság 2009. november 04-i ülésére

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL HUMÁN FŐOSZTÁLY. Előterjesztés A Kulturális Bizottság 2009. november 04-i ülésére PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL HUMÁN FŐOSZTÁLY Dátum: 2009-10-16 Ügyintéző: Szabó Péter Ügyiratszám: 06-6/ 794-28 /2009 Tárgy: Melléklet: TÉDÉEM PÉCS Nonprofit Kft. beszámolója 1 db Együttműködési

Részletesebben

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing A fogalom 1. vállalati tevékenység piaca szolgáltatások 2. filozófia Szemléletmód A vállalat

Részletesebben

A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. /2013.01.01. 2013.12.31.

A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. /2013.01.01. 2013.12.31. A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz /2013.01.01. 2013.12.31. időszakról/ Vörös - Borsody Csilla Ügyvezető Szombathely, 2014. április 04. Savaria

Részletesebben

TDM A turisztikai desztináció menedzsment szervezeti rendszer fejlesztési lehetőségei Magyarországon Dr. Lőrincz Katalin Dr.

TDM A turisztikai desztináció menedzsment szervezeti rendszer fejlesztési lehetőségei Magyarországon Dr. Lőrincz Katalin Dr. TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0026 Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Pannon Egyetemen TDM 2.0. - A turisztikai desztináció menedzsment szervezeti rendszer fejlesztési lehetőségei Magyarországon

Részletesebben

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében 2014. február 12. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Válság

Részletesebben

W NyíREGYHÁZA ( I. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. - a Közgyűléshez -

W NyíREGYHÁZA ( I. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42524-500 FAX: +)6 42 524-50' E MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/499- /2015. Ügyintéző:

Részletesebben

A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában

A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése Veszprém, 2014. 11. 27-28. A turizmus, mint helyi fejlesztés eszköze szekció Vargáné

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 86/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 86/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 86/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a a Mária Út, mint kiemelkedő jelentőségű kulturális-vallási zarándok és turista úthálózat kialakítása című projekthez

Részletesebben

LÉPTÉKVÁLTÁS ZÖLD RITMUSBAN A DÉL-DUNÁNTÚLI ÖKOTURISZTIKAI KLASZTER FEJLESZTÉSE

LÉPTÉKVÁLTÁS ZÖLD RITMUSBAN A DÉL-DUNÁNTÚLI ÖKOTURISZTIKAI KLASZTER FEJLESZTÉSE LÉPTÉKVÁLTÁS ZÖLD RITMUSBAN A DÉL-DUNÁNTÚLI ÖKOTURISZTIKAI KLASZTER FEJLESZTÉSE DDOP-2.1.3/A-12-2012-0001 HANDÓ JÁNOS SZEKSZÁRD, 2014.11.06. Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter Gesztor szervezet: Gyeregyalog.hu

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Médiaajánlat A HelloMiskolc online felületein való megjelenés biztosítására

Médiaajánlat A HelloMiskolc online felületein való megjelenés biztosítására Médiaajánlat A HelloMiskolc online felületein való megjelenés biztosítására (érvényes 2015. 01. 02-től visszavonásig) A MIDMAR 2012 szeptemberében jött létre. Miskolc helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Bakonyban. www.abakonyert.hu. Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a. Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit

Bakonyban. www.abakonyert.hu. Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a. Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a Bakonyban Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit A BAKONYÉRT Egyesület Egyesületünk alakult meg 2008-ban 2 megye, 3 kistérség 43 ezer érintett lakosa 4

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATJ\LA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/535 E-MAIL: KULTURAlIS@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT- 40-1/2015.

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető 3980-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2012. évi üzleti terve Az előterjesztést

Részletesebben

Főtevékenysége, közhasznú tevékenység: Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés Gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység Kulturális tevékenység

Főtevékenysége, közhasznú tevékenység: Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés Gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység Kulturális tevékenység A Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület 2013. évi beszámolójának Kiegészítő melléklete A Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület a 2009. 05.22-én kelt alapító okirat alapján 2009. augusztus

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 1. PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ a.) Térségi összefogás résztvevőinek bemutatása (pályázó és partnerei): Szervezet neve Szervezet célkitűzése, tevékenységei, konkrét eredményei (pályázat

Részletesebben

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Varga-Dani Barbara Regionális marketing igazgató Országos TDM Konferencia

Részletesebben

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN Sulyok Judit (vezető kutató, Magyar Turizmus Zrt. / doktorjelölt, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola) Turizmus

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/74-4/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/74-4/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/74-4/2015. Ügyintéző:

Részletesebben

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei Balatonfüred és környéke gyöngyszemei azaz Balatonfüred és a Kelet-balatoni Kistérség mikro-régiójának összefogása az egész éves kulturális, egészség- és borturizmus fenntartható fejlôdéséért. Balatonfüred

Részletesebben

Desztináció menedzsment. A Tourinform rendszer Magyarországon

Desztináció menedzsment. A Tourinform rendszer Magyarországon Desztináció menedzsment A Tourinform rendszer Magyarországon A Tourinform irodák szerepe A turizmus non-profit szervezeti rendszerének részét képező Tourinformirodák területi illetékességű információs

Részletesebben

A hazai lovas turizmus helyzete és a Magyar Turizmus Zrt. lovasturisztikai marketingtevékenysége

A hazai lovas turizmus helyzete és a Magyar Turizmus Zrt. lovasturisztikai marketingtevékenysége A hazai lovas turizmus helyzete és a Magyar Turizmus Zrt. lovasturisztikai marketingtevékenysége Sztojanovits Kristóf termék-csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 29. A lovas turizmus

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére 1940-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2013. évi üzleti terve

Részletesebben

Print portfolió és médiaajánlat

Print portfolió és médiaajánlat 2014 Print portfolió és médiaajánlat Cégünkről A MIDMAR Nonprofit Közhasznú Kft 2012 szeptemberében jött létre. Miskolc helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezete, amely 2012 októberétől a Nemzetgazdasági

Részletesebben

Vállalkozás általános bemutatása

Vállalkozás általános bemutatása Helyi adottságokhoz, erőforrásokhoz illeszkedő térségi gazdaságfejlesztés keretében Helyi vállalkozások fejlesztése, új szolgáltatási paletták kialakítása, versenyképességük növelése célterületre benyújtott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 19. NAPIREND Ügyiratszám: 1/374/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tourinform Iroda

Részletesebben

Egy még vonzóbb Budapestért

Egy még vonzóbb Budapestért Egy még vonzóbb Budapestért Dudás Krisztina marketingigazgató Magyar Turizmus Zrt. 2011. május 4. Kedvező piaci trendek A trendek nekünk dolgoznak Növekvő népszerűségnek örvendenek Rövid utazások Közeli

Részletesebben

Dél-Alföld. Marketingterv. www.pusztaregion.hu

Dél-Alföld. Marketingterv. www.pusztaregion.hu Dél-Alföld Marketingterv 2009 Dél-Alföld Marketingterv 2009 A régióban Gyula, Szeged, Kecskemét, Kiskunmajsa, Orosháza és Békéscsaba a kereskedelmi szálláshelyeken legtöbb belföldi vendégéjszakát regisztráló

Részletesebben

Írottk. rparkért. Előadó: Bakos György elnök

Írottk. rparkért. Előadó: Bakos György elnök Írottk rottkő Natúrpark rparkért rt Egyesület Előadó: Bakos György elnök Fogalom A natúrpark egy különösen értékes, jellegzetes tájegységet takar, általában védett természeti területet, amely üdülési célokra

Részletesebben

GINOP-1.3.5-15 TIMEA. Gyula, 2015. december 4.

GINOP-1.3.5-15 TIMEA. Gyula, 2015. december 4. GINOP-1.3.5-15 TIMEA Gyula, 2015. december 4. TIMEA oturisztikai oinnovációs omarketing oegyüttműködési oalapprogram Stratégiai célok, prioritások Célrendszer: Innovatív külföldi marketing kommunikáció

Részletesebben

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 6.sz.melléklet Swot analízis Erősségek Strengths A természeti környezet, a növény és állatvilág sokszínűsége borvizek gazdagsága, élő hagyományok, népszokások,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban

Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban Ökoturisztikai és természetvédelmi konferencia Magyar Nemzeti Parkok Hete, Tata, 2014. június 13. Ökoturizmus a Magyar Turizmus

Részletesebben

Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület

Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület Turisztikai Egyesület Turizmusfejlesztési stratégia kidolgozása Ajánlat Xellum Kft. 2015. szeptember 3. 1. Bevezetés A Xellum Kft. (továbbiakban Xellum) jelen ajánlatát (továbbiakban Megbízó) megkeresése

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Jövőkép a Duna mentén, Rajka-Budapest Budapest, 2014. május 30. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekordok és kihívások 2 Vendégforgalom

Részletesebben

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetségének közgyűlése, 2013. december 3. Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helyettes

Részletesebben

Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu

Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu Országos Vidéki-Falusi portál kialakítása www.falusiturizmus.eu Szalay-Zala Andrea a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének titkára Tel: 30/530-1642 E-mail: fatoszfotitkar@gmail.com. Kutatás, felmérés

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

Franciaország. Marketingterv

Franciaország. Marketingterv Franciaország Marketingterv 2009 Franciaország Marketingterv 2009 Franciaország a harmadik legfontosabb európai küldőpiac. A franciák külföldi utazásainak száma 2007-ben 6%-kal növekedett, a szabadidős

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúléshezaz

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúléshezaz Ügyiratszám: 59.863/2012/XIV. Ügyintéző: Véghné Sinkovicz Ágnes NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE -> 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-520, Fax: (42) 524-521 E-maii:

Részletesebben

TÁMOP /1/A projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP /1/A projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása Jövőkép A megerősödött helyi közösségekben a családok meghatározó aránya, tudatos életvitelével őrzi és fenntarthatóan működteti a hagyományokat

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2013. évi első féléves mérleg beszámolójának SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE Készítette: Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Ügyvezető: Vörös-Borsody Csilla Szombathely, 2013. szeptember

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására Ikt. sz.: 37-77/2015. 7. sz. napirendi pont A határozati javaslat törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 117/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának

Részletesebben