TELEFON: FAX: POLGÁRMESTERE TÁJÉKOZTATÓ. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE TÁJÉKOZTATÓ. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz"

Átírás

1 NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: FAX: POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: VAGY....../2014. Ügyintéző: Pócsik Ágnes/Havasiné Tári Tímea TÁJÉKOZTATÓ - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft évi üzleti tervéről atizi Tamás Polgármesteri Kabinet vezetője ~v~vw.: C~ t~'l{ Kovácsné Szatai Ágnes Vagyongazdálkodási osztályvezető törvényességi véleményezést végző személyek aláírása: ~ Dr. Szemán Sándor Címzetes Főjegyző ~(. ~...q<~~... ft:.~~ Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője R E G Y H Á Z A

2 Tisztelt Bizottság! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti jog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. (4) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét - így az üzleti terv jóváhagyását is - a Polgármester gyakorolja. Az Ör. 3. (5) bekezdése értelmében az egyéb gazdálkodó szervezetek, intézmények esetében önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tagsági jogok gyakorlására a Polgármester, illetve meghatalmazott ja jogosult. A Közgyűlés 30/2010. (XI.12.) számú rendelete a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladata ként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok, vállalat esetében az üzleti terv véleményezését. A nem kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok esetében a társaság legfőbb szerve - korlátolt felelősségű társaságnál a taggyűlés, részvénytársaságnál a közgyűlés - hatáskörébe tartozik az üzleti terv jóváhagyása. Ennek megfelelően ezen társaságok üzleti tervüket tájékoztatásként küldik meg az alapítók részére. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott üzleti tervet - melyet a társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalt és elfogadásra javasolt - az alábbiak szerint értékeljük: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Nyírség Turizmusáért Egyesület és a meghatározó vonzerő tulajdonosok, azaz a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. és a Sóstó-Gyógyfürdő k Zrt. közösen hozta létre 2009-ben a helyi turisztikai desztináció menedzsment (TOM) munkaszervezetét, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft-t. A TOM szervezeti rendszer létrehozásának egyik fő célja Nyíregyháza és térségének (Nagykálló, Máriapócs, Nyírbátor, Apagy) népszerűsítése, a kapcsolódó települések turisztikai kínálatának bemutatása, a terület imázsának erősítése, a turisztikai bevételek növelése és a turizmusfejlesztés. A TOM jövőképe szerint Nyíregyháza és térsége sikeres turisztikai célpont lesz. Ennek eléréséhez a következő prioritásokat jelölték ki: a versenyképesség növelése, a minőségi turizmus fejlesztése, intenzívebb marketing-tevékenység végzése, a turizmus jövedelemtermelő képességének növelése; minőség, innováció, egyediség. Új lehetőségeket rejt Sóstógyógyfürdő hivatalos nemzeti gyógyhellyé minősítése és a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatások liberalizálása az Európai Unióban. Ebben az évben a "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó - Gyógyfürdőn" elnevezésű, 2,1 milliárd forintos projekt keretében megújul Sóstó egésze ben bevételük meghatározó része a Nyíregyházai Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott működési támogatás. A Közgyűlés 223/2010. (IX. 20.) számú határozata alapján az önkormányzat a befolyt idegenforgalmi adó (IFA) és az ahhoz nyújtott állami hozzájárulássa I megnövelt idegenforgalmi adó (IFA) meghatározott részével járul hozzá a turisztikai desztinációs menedzsment szervezet működéséhez ben Ft idegenforgalmi adó folyt be, ezért Ft működési támogatással számoltak. A cég önálló turisztikai és egyéb szolgáltatásokat is kíván nyújtani vállalkozói díj ellenében, ebből származik a "Cél szerinti tevékenység" bevétele. Az "Egyéb bevételek" a kapott kamatok, melynek évi várható összege Ft. Az "Elhatárolásból bevétel ként átsorolt összeg" Ft. Pályázati támogatásból Ft. bevételt terveztek, mivel pályázatot nyújtotta k be a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megismertetésének,

3 megőrzésének nyertek. és gondozásának támogatására kiírt HUNG-2013 pályázatra és Ft-ot A kiadások jelentős részét a bérköltségek és azok járulékai, a szakmai szolgáltatások, valamint a marketing költségek jelentik. A megnövekedett feladatok színvonalas ellátása miatt szükséges egy újabb munkaerő alkalmazása. A TDM munkaszervezete jelenleg 4 főből áll: egy TDM menedzser, egy TDM pályázati-pénzügyi szakmai asszisztens, egy Front Office menedzser és egy turisztikai ügyintéző dolgozik a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. alkalmazott jaként. Nyári főszezonban az irodákban gyakorlatot teljesítenek a Nyíregyházi Főiskola KTI Európai, Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskola diákjai. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. tervezett éves munkabére járulékokkal növelt összege Ft. A működési, üzemeltetési, fenntartási és anyagköltségre tervezett összeg Ft, a szakmai szolgáltatásokra, marketingtevékenységre fordítható tervezett összeg 2014-ben Ft, míg egyéb igénybe vett szolgáltatásokra Ft-ot kívánnak költeni. Fejlesztési céljaik között szerepel a további pályázati lehetőségek kihasználása decemberében pályázatot nyújtottak be közösen konzorciumi együttműködésben a Nyíregyházi Főiskolával a TÁMOP program keretében. A pályázat címe: "NyíR-DUÁL" esélyt minden hallgatónak Kelet Magyarországon. Az igényelt támogatás: Ft, elbírálása folyamatban van.

4 BEVÉTELEK Terv év előzetes Terv tény % évi terv Pályázati támogatás % 1386 Önkorm ányzat m üködési költség hozzájárulás 28 OOO 28 OOO 100% Cél szerinti tevékenység bevétele % 2 OOO Egyéb bevétel % 8 Elhatárolásból bevételként átsorolt összeg % 6411 Következő évre átsorolt bevétel (pályázatból) % O ÖSSZESEN % KÖLTSÉGEK,RÁFORD~ÁSOK Terv év előzetes Terv tény % évi terv Gáz- és höenergia díja % 360 Irodaszer, nyomtatvány % 150 Víz és csatornadíjak O O 0% 42 Egyéb anyagköltségek % 360 Kisértékü tárgyi eszk. beszerzés O O 0% Víllamos energia díja % 60 Anyagköltség összesen: % 972 Marketing költség % 10 OOO Oktatás, képzés díja % O Kiküldetési ktg % 566 Posta, telefon ktg % 780 Szakkönyv, folyóirat O O 0% O Felmérések és kutatások költségek O O 0% O Szállás, étkezés % 700 Szakmai szolgáltatások % 6858 Fénymásolás, sokszoros ítás O O 0% O Ügyvédi, közjegyzői díj % 400 Könywizsgálói, számviteli díj % 610 Takarítás, szemétszállítás % 200 Egyéb igénybe vett szolgáltatás % 800 Igénybe vett szolgáltatások összesen: % Hatósági díjak O O 0% O Bankköltség % 108 Biztosítási díj O O 0% O Egyéb költségek % 135 Egyéb szolgáltatások költségei összesen: % 243 Munkavállalók munkabére % Egyéb bérek 0% Bérköltség összesen: % CAFATERIA % FEB tagok tisztelet díja O O 0% O Megbízás i díjak O O 0% O Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen: % 1002 Szociális hozzájárulási adó % 4577 egyéb járulékok 0% Bérjárulékok összesen :! % 4577 Személyi jellegű kifizetések összesen 1!~ % Tervszerinti értékcsökkenés i leírás : % 6411 Értékcsökkenési leírás összesen: % 6411 Mók, eljárás i illetékek, ELÁBÉ 0% Egyéb ráfordítások összesen: O 0% Kamat, késedelmi pótlék, bírságok, kötbérek 0% Hitel törlesztés hez kapcs. kam at/árf.kül. fi z.kö t: 0% Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen: O 0% 0% O 0% 0% Költségek, ráforditások: % 51071

5 Fentiek alapján a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft éyre vonatkozó üzleti tervét eft bevételiei, eft költséggel, ráfordítással a Tisztelt Bizottságnak tudomásul vételre javasoljuk. Nyíregyháza, március 20. Dr.

6 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága.../2014. (... ) számú határozata a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft évi üzleti tervének tudomásul vételéről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján a tájékoztatót megtárgyalta, és a Nyíregyházi Turisztikai Kft évi üzleti tervét eft bevételiei, és eft költséggel, ráfordítással tudomásul veszi. Nyíregyháza, március A határozatot kapják: 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)

7 NYíREGYHÁZA TDM KÉszíTETTE: FURKÓNÉ SZABÓ MARIANNA ÜGYVEZETŐ Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Kft Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Adószám:

8 TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. bemutatása A Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet tevékenységei Marketingterv SWOT ANALÍZIS NYÍREGYHÁZA - SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ Humánerőforrás gazdálkodás Pénzügyi Terv

9 1. Vezetői összefoglaló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Nyírség Turizmusáért Egyesület és a meghatározó vonzerő tulajdonosok, azaz a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. közösen hozta létre 2009-ben a helyi turisztikai desztináció menedzsment (TDM) munkaszervezetét, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft-t. A TDM szervezeti rendszer létrehozásának egyik fő célja Nyíregyháza és térségének (Nagykálló, Máriapócs, Nyírbátor, Apagy) népszerűsítése, a kapcsolódó települések turisztikai kínálatának bemutatása, a terület imázsának erősítése, a turisztikai bevételek növelése és a turizmusfejlesztés. Az idegenforgalomban működő vállalkozások és a csatlakozó önkormányzatok a Nyírség Turizmusáért Egyesületen keresztül kapcsolódnak a kft-hez, befolyásolják működését és biztosítják a széles szakmai legitimitást. Az egyesületben a turizmus valamennyi jelentős ágazata képviselteti magát: így a szállásadás, vendéglátás, utaztatás, látnivalók üzemeltetői, egyéb turisztikai szolgáltatások, oktatási intézmények, civil és szakmai szervezetek. Az egyesületnek tagja Nyírbátor, Máriapócs, Nagykálló, Apagy, Ajak, Levelek és Kállósemjén önkormányzata is. A TDM jövőképe szerint Nyíregyháza és térsége sikeres turisztikai célpont lesz. Ennek eléréséhez a következő prioritásokat jelöltük ki: a versenyképesség növelése, a minőségi turizmus fejlesztése, intenzívebb marketing-tevékenység végzése, a turizmus jövedelemtermelő képességének növelése; minőség, ümováció, egyediség. Ebben az évben terveink szerint folytatj uk azt az intenzív szakmai munkát, amely az elmúlt években a vendégforgalom és a kapacitáskihasználtság emelkedéséhez, a turizmus ból származó bevételek növekedéséhez és számos elismeréshez vezetett. Nagyon fontos feladatunk a turizmusban érdekelt szervezetek, vállalkozások összefogása, pályázatokon való részvételének és a fejlesztéseiknek szakmai segítése, tematikus programcsomagok kialakítása, piacra vitele, a marketing munka összehangolása. Új lehetőségeket rejt Sóstógyógyfürdő hivatalos nemzeti gyógyhellyé minősítése és a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatások liberalizálás a az Európai Unióban. Ebben az évben a "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó-Gyógyfürdőn" elnevezésű, 2,1 milliárd forintos projekt keretében megújul Sóstó egésze. Szervezetünk tevékenye n segíteni fogja a program megvalósítását ben bevételünk meghatározó része a Nyíregyházai Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott működési támogatás. A Közgyűlés 223/2010. (IX. 20.) számú 3

10 határozata alapján az önkormányzat a befolyt idegenforgalmi adó (IF A) és az ahhoz nyújtott állami hozzájárulással megnövelt idegenforgalmi adó (IFA) meghatározott részével járul hozzá a turisztikai desztinációs menedzsment szervezet működéséhez ben Ft idegenforgalmi adó folyt be, ezért Ft működési támogatással számoltunk. A cég önálló turisztikai és egyéb szolgáltatásokat is kíván nyújtani vállalkozói díj ellenében, ebből származik a "Cél szerinti tevékenység" bevétele. Az "Egyéb bevételek" a kapott kamatok, melynek évi várható összege Ft. Az "Elhatárolásból bevételként átsorolt összeg" Ft. Pályázati támogatásból Ft. bevételt tervezünk, mivel pályázatot nyújtottunk be a nemzeti értékek és hungari kum ok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt HUNG-2013 pályázatra és Ft-ot nyertünk. A kiadások jelentős részét a bérköltségek és azok járulékai, a szakmai szolgáltatások, valamint a marketing költségek jelentik. A TDM szervezet egyik legfontosabb feladata a desztináció s szintű PR, értékesítés-ösztönzési és marketing akciók megvalósítása. Tervezzük új turisztikai kiadványok kiadását, egyes kiadványok újranyomását, amelyeket az utazás kiállításokon, roadshowkon, Tourinform irodákban és TDM irodákban terjesztünk. Részt veszünk utazás kiállításokon, kiemelten az ország legnagyobb szakmai vásárán Budapesten, ahol a Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi régiójával együttműködve a régiós standon jelenünk meg. Folytatódik a study tourok szervezése, bonyolítása a sajtómunkatársaknak, utazási irodáknak, külképviseleti munkatársaknak lengyel, szlovák, román, magyar utazási irodák, touroperátorok részére. A közszolgálati és kereskedelmi TV csatornák turisztikai műsoraiban koordináljuk, szervezzük a desztináció turisztikai termékmegjelenéseit. Szükséges a turisztikai honlap tartalmának folyamatos áttekintése, aktualizálása, újabb információk, hírek, események rendezvények, programcsomagok, a szálláshelyek aktuális adatainak feltöltése. Szakmai szempontból fontosak a belfóldi és idegen nyelvű turisztikai kiadványokban történő megjelenések, pl. a Napi turizmus, Turizmus bulletin, TTG Hungary, Hungary Info - Magyar Turizmus Kártya, az Élmény itthon, vagy az Észak-alföldi üdülés i ajánlatok és programajánlóban. Tervezzük a belföldi és szomszédos országokban online kampányok, internet banner-ek, online PR.cikkek elhelyezését a honlapokon. Óriás és magnum plakátokat helyezünk ki Magyarországon Budapest be és kivezető útjain, Szlovákiában és Romániában együttműködve a Nyíregyházi Állatparkkal és a Sóstó Gyógyfürdők Zrt-vel. Folytatjuk a külföldi kitelepüléseket, road-showkat. Februárban Lengyelországban, Katowicében a Prémium Magyar Nap keretében kínálj uk az attrakciókat a média képviselői és a touroperátorok számára, márciusban a Magyar Turizmus Zrt. Észak 4

11 alföldi régiójával együttműködve Franciaországban mutatkozunk be. Szeptemberben Ukrajnában, Ungváron népszerűsítjük a látnivalókat a Nemzetközi kiállítás és vásár a "Turjevrocentr 2014"-en. Közösen az Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatósággal, együttműködve az egyedi csomagajánlatokat kínáló szolgáltatókkal belföldi tematikus kampányokat szervezünk. A magas szintű szakmai munka megvalósításához és az immár országosan elért eredmények megtartásához, illetve a további fejlesztésekhez szükséges szakmai szolgáltatásokat igénybe venni. Főszezonban két információs irodát működtetünk, az egyiket a belvárosban, a másikat Sóstógyógyfürdőn a Víztoronyban. A Magyar Turizmus Zrt. a tavalyi évben hozzánk csatolta 68 település NETA adatbázisban történő kezelését, amely komoly emberi erőforrást igényel. A megnövekedett feladatok színvonalas ellátása miatt szükségessé válik egy újabb munkaerő alkalmazása. A TDM munkaszervezete jelenleg 4 főből áll: egy TDM menedzser, egy TDM pályázati-pénzügyi szakmai asszisztens, egy Front Office menedzser és egy turisztikai ügyintéző dolgozik a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. alkalmazott jaként. Nyári főszezonban az irodákban gyakorlatot teljesítenek a Nyíregyházi Főiskola KTI Európai, Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskola diákjai. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. tervezett éves munkabére járulékokkal növelt összege Ft. A működési, üzemeltetési, fenntartási és anyagköltségre tervezett összeg Ft, a szakmai szolgáltatásokra, marketingtevékenységre fordítható tervezett összeg 2014-ben Ft, míg egyéb igénybe vett szolgáltatásokra Ft-ot kívánunk költeni. Fejlesztési céljaink között szerepel a további pályázati lehetőségek kihasználása decemberében pályázatot nyújtottunk be közösen konzorciumi együttműködésben a Nyíregyházi Főiskolával a TÁMOP program keretében. A pályázat CÍme: "NYÍR-DUÁL" esélyt minden hallgatónak Kelet- Magyarországon. Az igényelt támogatás: Ft, elbírálása folyamatban van. Szervezetünk mindent elkövet annak érdekében, hogy az adott dolgozói létszámmal, költséghatékony gazdálkodással megvalósítsa az alapítók által kitűzött és a pályázati kötelezettségek alapján előírt célokat. Nyíregyháza, február 24. '+- ' ~t.4 ÁM ~ Furkóné Szabó Marianna ügyvezető 5

12 \ I írt!f!j luh 7l', 1 ai VOnprOfil Kfl!nN. ai ü::letz IerI' 2. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. bemutatása A társaság cégneve: Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített neve: Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Jogi forma: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A TDM modellben megkövetelt alapelvek egy idejűleg két szervezet létrehozását kívánták meg. Egy egyesületét, mivel a partnerséget leginkább egy demokratikus egyesület keretében lehet megvalósítani és egy nonprofit kft-t, amely a TDM munkaszervezete. A döntéshozó és a munkaszervezet együtt jelenti a Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetet. A társaság tagj ai : Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhely: 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. Törzsszám: Képviselő: Dr. Kovács Ferenc polgármester Sóstó-Gyógyfürdők Szolgáltató és Fejlesztő Zrt. Székhely: 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szódaház u. 18. Cégjegyzékszám: Képviselő: Dr. Podlovics Roland vezérigazgató Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza-Sóstógyóg yfürdő Cégjegyzékszám: Képviselő: Gajdos László ügyvezető Nyírség Turizmusáért Egyesület Székhely: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 1. 2/12. Nyilvántart. szám: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság Pk.60.l16/2009. Képviselő: Mogyorós Judit elnök Az idegenforgalomban működő vállalkozások az egyesületen keresztül kapcsolódnak a kft-hez, befolyásolják működését és biztosítják a széles szakmai legitimitást 6

13 rrházi lu/isz/iklll \onpro/il K/' ~'()ll évi ü~lt..li lel\(' A társaság tevékenységi köre TEÁOR '08 szerint: Főtevékenység Egyéb foglalás Óra-, ékszer-kiskereskedelem Ruházat kiskereskedelem Egyéb élelm iszer-kiskereskedelem Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme Ital-kiskereskedelem Játék-kiskereskedelem Könyv-kiskereskedelem Újság-, papírárú-kiskereskedelem Zene-, videofelvétel kiskereskedelme Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Reklámügynöki tevékenység Méd iareklám Piac-, közvélemény-kutatás Fordítás, tolmácsolás M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Szabadidős, sporteszköz kölcsönzés Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Utazásszervezés Összetett adminisztratív szolgáltatás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás Telefoninformáció Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás M.n.s. egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadid ő s tevékenység Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet Szakmai érdekképviselet A társaság egyéb üzletszerű gazdasági tevékenységei : Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb szoftverkiadás Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Piac-, közvélemény-kutatás Utazásközvetítés Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Művészeti létesítmények működtetése 7

14 \\ire!ujuh rl1ri~"liklli \rmprofil Kft '(JI I A társaság székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér l. A társaság telefonszáma: A társaság faxszáma: A társaság e.mail címe: A társaság adószáma: A társaság statisztikai száma:

15 \ I 'lri! R. I'haZl TUrl\-tiklll Vonproftt Afl JI)! I I 'li It I,'t 3. A Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet tevékenységei Munkaszervezetünk felállítását követően októberétől kezdődött el a TDM működése, melynek során meg kell valósítanunk elsődleges célunkat: a turizmus rendszerének átfogó kialakítása és működtetése révén a fenntartható és versenyképes turizmus megteremtését a desztinációban. TDM szervezetünk közép távú feladatai a céljainkból következnek: kutatás, tervezés, szervezet és hálózatfejlesztés, turisztikai termék-, szolgáltatás- és kínálat-fejlesztés, marketing, értékesítés-ösztönzés, kommunikáció, infrastruktúra fejlesztés, minőség biztosítás, monitoring, partnerség és szemléletmód kialakítása, érdekképviselet. Ezen tevékenységek egy része a pályázati forrásból ben elindult és megvalósult, másik része ezekre épülve képezi a TDM további feladatát, esetlegesen további pályázati források bevonás ával. Ebben az évben elsődleges számunkra a korábban elindított szakmai munka folytatása, további fejlesztések megvalósítása, a TDM iroda szolgáltatásainak bővítése. Nagyon fontos feladatunk a turizmusban érdekelt szervezetek, vállalkozások összefogása, pályázatokon való részvételének és a fejlesztéseiknek szakmai segítése, tematikus programcsomagok kialakítása, piacra vitele, a marketing munka összehangolása. Kiemelten kezeljük a Sóstógyógyfürdő hivatalos nemzeti gyógyhellyé minősítése kapcsán felmerült feladatokat. Segítjük a "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó-Gyógyfürdőn" elnevezésű, 2,1 milliárd forintos projekt megvalósítását. Tervezzük a TDM tagok garantált programjainak összegyűjtését és új programok indításának ösztönzését. Szervezetünk fő tevékenységei, feladatai, kompetenciái: Információ-szolgáltatás és kapcsolattartás területén Nyíregyháza és a Nyírség iránt jelentkező turisztikai kereslet kiszolgálása, információ nyújtása, kültéri információs rendszer üzemeltetése beérkező turista megkeresések fogadása, érdeklődők tájékoztatása, turisztikai kiadványok küldése és átadása a látogatóknak, turisztikai szolgáltatások közvetítése ügyfélkövetési feladatok ellátása, (pl. promóciós információk küldése, hírlevél, DM levelek) a látogatók esetleges panaszainak, reklamációjának fogadása, kivizsgálása, kezelése 9

16 \ l'írer) há t 7Uri\Zlikuj Sonprofil k/l ll}1-1 hl ü::lell It ITL Operatív menedzsmentfeladatok területén a munkaszervezet adminisztrációs és üzemeltetési feladatainak ellátása (pl. TDMSZ adminisztráció, beszállítói, alvállalkozó i szerződések ügyintézése ) titkársági feladatok ellátása (pl. közgyűlés vagy taggyűlés előkészítése, tagi nyilvántartás, beléptetés-kiléptetés, táj ékoztatás) Vezetői, értékelési és ellenőrzési feladatok ellátása (pl. beszámolók készítése), illetve vezetői információs rendszer működtetése éves tervezési és stratégiai feladatok ellátása (pl. üzleti terv, pénzügyi tervezés, beszerzések, fejlesztések tervezése, különböző stratégiák készítése) Partnerség és hálózat-menedzsment feladatok ellátása- Kiemelt partnerekkel, döntéshozó kkal, ügyfelekkel történő kapcsolattartás Érdekképviselet, folyamatos szakmai együttműködés más szakmai szervezetekkel (pl. NGM, Magyar Turizmus Zrt" Tourinform irodák), külföldi szakmai partnerekkel stb, Desztinációs turisztikai marketing tevékenység terü/etén piackutatás, felmérés, adatgyűjtés arculattervezés turisztikai marketing kiadványok készítése és koordinációja belföldi promóciók, kampányok koordinációja, lebonyolítása belföldi és külföldi turisztikai vásárokon való részvétel külföldi promóciók, kampányok koordinációja, lebonyolítása turisztikai honlap tartalmának áttekintése, tartalomfrissítés, a honlap üzemeltetése, fejlesztése, melyhez az önkormányzat weboldal átlinkeléssel közvetlen hozzáférést biztosít érintőképernyős információs pontok felállítása, tartalmi szolgáltatás ának folyamatos biztosítása, szakmai felügyelete Egyéb turisztikaifeladatok területén turizmusban érdekelt szervezetek, vállalkozások összefogása, a turizmus szellemi közéletének megteremtése vendégbarát szemlélet kialakítása turisztikai programcsomagok összeállítása, piacra vitele fejlesztési források felkutatása, pályázás 10

17 4. Marketingterv A desztináció marketing-tevékenységét korábban elszigetelt szolgáltatói akciók jellemezték, amelyek többségében csak a saját szolgáltatás bemutatására vonatkoztak. A turisztikai vállalkozások jobbára egyedül, külön-külön próbáltak boldogulni, a vendégeket egy - egy általuk nyújtott, de a turisztikai piac szempontjából csak részszolgáltatásnak tekinthető szolgáltatás nyújtásával igyekeztek megszerezni. Ha elégedett, visszatérni szándékozó és pozitív véleményt közvetítő turistákat szeretnénk, akkor komplexitásban kell gondolkodnunk. Távolabbi célpontok felé elengedhetetlen követelmény a komplex termék piacra vitele, mert a részszolgáltatások önmagában kevésbé vagy alig generálnak utazási motivációt. A TDM szervezetnek tehát hosszú távon meg kell valósítani azt, ami eddig hiányzott: gondoskodni kell a teljes élmény biztosításáról és annak kommunikációjáról. A turisztikai termékről nem könnyű kommunikálni a fo gyasztókkal, mert nem egy kézzel fogható árucikkről van szó. Benyomásokat, érzeteket, egy elképzelést és gondolatvilágot kell közvetíteni a fogyasztó felé, ez jelenti tulajdonképpen a térség imázsát. Az imázs alkotásnál is igaz, hogy nem általánosságban kell cselekedni, hanem specifikusan, a kiválasztott célcsoportokra kell hatni úgy, hogy az utazási motivációjukat létrehozzuk. A desztináció turizmusának legfontosabb célcsoportjai: A térség célcsoport j át elsődlegesen magyar családok, fiatal felnőttek és iskolás gyermekcsoportok alkotják. A KSH előzetes adatai alapján 2013-ban vendég érkezett hozzánk, akik összesen vendégéjszakát töltöttek el Nyíregyházán és Sóstógyógyfürdőn. Ez 30,9 %-os növekedést jelent a 2012.évi vendégéjszaka számhoz képest. Avendégéjszakák statisztikái alapján elmondható, hogy a turisták többsége 70,55 %-a belföldi, 29,45%-a külföldi utazó. A kereskedelmi szálláshelyen vendégéjszakát eltöltő külföldi turisták elsődlegesen Romániából (21,63%), Szlovákiából (16,74%), Lengyelországból (15,23%), Németországból (8,45%) és Ukrajnából (7,73 %) érkeznek. Jelentős a desztináció kiránduló forgalma, a térségből egy napra idelátogatók száma. (KSH előzetes, nem végleges vendégéjszaka szám alapján) A fő célcsoporton belül megkülönböztet j ük az alábbi két szegmenst: 11

18 :> Kisgyermekes családok: jellemző a folyamatos együttlét "kényszere", fő vonzerő a gyermekbarát szolgáltatáskör, biztonság. :> Nagyobb gyermekes családok: a gyermekek és a felnőttek akár önálló programokon is részt vehetnek, fő vonzerő az aktív és változatos programkínálat, kapcsolódó wellness elemekkel. A gyermekes családok mellett a gyógyhely minősítés kapcsán és a sóstói kiemeit projekt keretében történő fejlesztésekre alapozva a közeljövőben a gyógyturizmus iránt érdeklődőket is szeretnénk megszólítani. A családok mellett megnyerhető lehet még a fiatal felnőttekből álló wellness vendégkör, akik számára elsősorban Sóstógyógyfürdő természeti környezete, romantikus hangulata, az ottani vállalkozások szolgáltatásai, a fürdőszolgáltatások (elsősorban a wellness elemek) és az aktív szabadidő-eltöltési lehetőségek jelenthetnek vonzerőt. Ez a szegmens a gyermekes családok felnőtt tagjaihoz hasonló életkorú, hasonló szolgáltatásokat igénylő csoport, így a két szegmens összeegyeztetése - a megfelelő kínálati elemek létrehozásával, és ezek szétválasztásával - megvalósítható. E célcsoport tekintetében a vonzáskörzet szűkebb. Az üdülőterület gyermekbarát jellege miatt az iskolás csoportok megnyerésére IS számot tart. E célcsoport - alacsony fizetőképessége miatt - azonban kevésbé preferált, kiegészítő jellegű. A desztináció turizmusának legfontosabb célterületei: Magyarországon: Budapest, Közép-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld Külföldi desztinációk: Szlovákia, Románia, Ukrajna határmenti területei, Lengyelország déli része A TDM szervezet marketing tevékenységének részfeladatai: Piackutatás: a látogatói igények megismerése a kínálat teljes körű feltérképezése termék és márka fejlesztés látogatók szegmentálása és célcsoportok képzése arculattervezés, turisztikai márka kialakítása a térség pozícionálása az egyes célcsoportok körében a marketing mix segítségével hatékonyság mérés, monitoring 12

19 ,\) íref[yhlízl lúri.)~/iklfl \ ( 1r" )til K/l "0 l, '"' u~h'li ICI rc A desztinációs marketingben a marketing mix SP - je az alábbiak szerint alkalmazható 1. People Desztinációs menedzser 2. Partnership Együttműködés a TDM tagsággal és a környezettel 3. Programming Kutatáson alapuló tervezés és programozás 4. Packaging Csomaggá szervezés 5. Product - termék A térség komplex és exclusiv turisztikai termékének kialakítása 6. Price -Ar A megfelelő ár-élték arány kialakítása 7. Place - Disztribució A térség komplex turisztikai termékkínálatának értékesítése 8. Promotion Marketingkommunikáció Imázsépítés, keresletösztönzés, nonprofit tájékoztatás Termékpolitika Elsődleges cél a turisztikai termék komplex fejlesztése és egyben specializációja, egyedi és tiszta profilú, más desztinációtól jól megkülönböztető kínálati profillal. A térség jelenleg is széles turisztikai szolgáltatási struktúrával rendelkezik, ezért fő feladat ennek optimális rendszerezése, az egyes elemek határozott körvonalainak meghúzása, mert nem szabad elveszni a "mindent és mindenkit egyszerre kiszolgálni akaró térség" útvesztőjében, maradéktalanul kiszolgálni. hiszen ennek éppen az a veszélye, hogy a végén senkit sem tudunk A turisztikai termékfejlesztést legfontosabb elemei Keresleti trendek folyamatos követése Kínálati elemek célcsoport és generáció specifikus osztályzása Egyedi, sajátos, exkluzív termékkínálat kialakítása A desztinációban az összes nagy turisztikai attrakció összefogásával "Csodacsomagok" néven komplex turisztikai csomagok kialakítása Egyéb turisztikai termékek esetén IS magas színvonal, mely szintén megkülönböztetheti a térséget más desztinációtól Területi adottságok kihasználásával a versenyelőnyök növelése: további kiegészítő szolgáltatások létrehozására Alulról jövő ötletek és kezdeményezések maximális figyelembe vétele Versenytársak követése, a célcsoportok igényeinek felismerése 13

20 ,\llrej..'l húzi j UI isz/ikul \onplofit Kft ~'(jf.l (;1'1 u:lelllerve A termékfejlesztés elsődleges területei: l. Egészségturizmus területe - a Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepcióban, az Új Széchenyi terv programjában és a Magyar Turizmus Zrt. Marketing stratégiájában is prioritást élvez. Mind a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt., mind a Sárkány Wellness és Gyógyfürdő komoly fejlesztéseket hajtott végre a gyógyszolgáltatások és a wellness területén az elmúlt években ban hivatalosan is gyógyhely lett Sóstógyógyfürdő ben a "Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstógyógyfürdőn" címet viselő, 2,1 milliárdos projekt keretében megújul Sóstó egésze. A turisztikai projekt célja, hogy a gyógyhely területén korábban megvalósult turisztikai elemeket egybekapcsolja, komplex és fenntartható kínálati csomagot hozzon létre, amely Nyíregyházát még vonzóbbá teszi a turisták számára. 2. Az ökoturizmus területe tágabb értelmezésben, mely felöleli a térség természetes látnivalóinak bemutathatóságát az Állatparktól kezdve, a Kalandparkon keresztül azokig a tanösvényekig, amelyeket az erdei iskolák működtetnek. Ide sorolhatók azok a lovas bázisok is, amelyek alkalmasak legalább a minimális turista fogadásra. 3. Vallási és templom turizmus területe - valamennyi vallási hely olyan mutációs csomagba helyezve, ahol nem keverednek a vallások, de minden vonzerőhöz szolgáltatás. kapcsolódik kiegészítő 4. Kulturális turizmus területe, amelybe beletartoznak Nyíregyháza és a Nyírség fontosabb kulturális eseményei: a Vidor Fesztivál, a Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál, a Múzeumfalu programjai, a Nyírbátori Zenei Napok, Szárnyas Sárkány Hete - Nemzetközi Utcaszínházi Fesztivál és a térség egyéb kulturális programjai. Árpolitika A TDMSZ hozzájárul a térség megfelelő ár-érték arányának kialakításhoz az alábbiak szerint: Információgyűjtés a térség ár-érték arányáról kutatási tevékenység (megítélés, átlagos napi költés, költésszerkezet, tervezett és megvalósult költés aránya) összefogja és koordinálja a helyi szolgáltatók által nyújtott ár és egyéb kedvezményeket, ezzel vendégek számára átláthatóságot a szolgáltatók számára biztonságot és hatékonyságot teremt ösztönzi a térségi csalogató termékek kialakítását, ötletes értékesítési akciókat szervez 14

TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. bemutatása... 6 3. A Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet tevékenységei... 9 4. Marketingterv... 11 5.

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Tel./Fax E-mail Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft +36 52 558 928 turizmus@hajduszoboszlo.hu H-4201 Hajdúszoboszló, Pf.: 178 www.hajduszoboszlo.hu Társaság megnevezése: Hajdúszoboszlói Turisztikai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz

TÁJÉKOZTATÓ. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAfL: POLGARMESTER@NYfREGYHAZA.HU Ügyiratszám:2340Sj2013.VIII. Ügyintéző:

Részletesebben

ÜZLETI TERV * 2014 * Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV * 2014 * Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ÜZLETI TERV * 2014 * Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Készítette: Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Ügyvezető: Vörös-Borsody Csilla /Szombathely, 2014. február 05./ Ügyvezető aláírása TARTALOMJEGYZÉK Vezetői

Részletesebben

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet TDM Szervezet Fejlesztési és Fenntarthatósági Program (TDMSZ FFP) Budapest, 2009. március 31. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja. Készítette:

A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja. Készítette: A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja Készítette: Miskolc, 2005 A kutatás készítői: kutatás vezetője, szakmai iránítója: Dr. G. Fekete Éva MTA, RKK, ÉMO vezetője kutatás

Részletesebben

17-- cr~ N Y REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz

17-- cr~ N Y REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY..../2014. Ügyintéző:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 116/2006. (V. 31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 116/2006. (V. 31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 116/2006. (V. 31.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Turisztikai Koncepciójának elfogadásáról A Közgyűlés 1.) az előterjesztést

Részletesebben

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014-2020. MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment

Részletesebben

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről Bevezető A turizmus hazánk GDP-jének 8,5 százalékát állítja elő, és mintegy 400 ezer munkahelyet biztosít, fontos szerepet tölt be a külkereskedelmi mérleg

Részletesebben

A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. a 2014. évi üzleti tervét benyújtotta, melyet változatlan tatalommal terjesztek a T. Képviselő-testület elé.

A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. a 2014. évi üzleti tervét benyújtotta, melyet változatlan tatalommal terjesztek a T. Képviselő-testület elé. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Márton Mária Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Szentesi

Részletesebben

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL 2005-2013 ÖSSZEGZÉS 2 0 0 5. J A N U Á R A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozó kormányhivatal 1012 BUDAPEST,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. június 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. június 25-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. június 25-i ülésére Tárgy: A Magas-Bakony Turisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft. 2015. évi munkaterve és a 2015-2020-as

Részletesebben

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT 2011. május 1. számú melléklet az NGM/ 4927/ /2011. számú kormány-előterjesztéshez 2011. évi törvény a turizmusról Az Országgyűlés, elismerve a turizmus nemzetgazdasági

Részletesebben

Regionális turisztikai menedzsment modul

Regionális turisztikai menedzsment modul Regionális turisztikai menedzsment modul 1 Desztináció marketing Megjegyzés [b1]: Modul /tantárgy címe Szerkesztette: Könyves Erika Egyetemi tankönyv Megjegyzés [b2]: ha van kiadó, vagy bármilyen együttműködő

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/211-9/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

THE IMPORTANCE OF NETWORKING IN ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH THE EXAMPLE OF TOURISM DESTINATION MANAGEMENT ORGANISATIONS

THE IMPORTANCE OF NETWORKING IN ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH THE EXAMPLE OF TOURISM DESTINATION MANAGEMENT ORGANISATIONS Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Herbály Katalin 1 A HÁLÓZATÉPÍTÉS JELENTŐSÉGE A GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN A TDM SZERVEZETEK PÉLDÁJÁN KERESZTÜL A TDM szervezet hálózatépítési terve feltételezi

Részletesebben

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL 2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozó kormányhivatal 1012 BUDAPEST, VÉRMEZŐ ÚT

Részletesebben

TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ DESZTINÁCIÓS MENEDZSMENT

TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ DESZTINÁCIÓS MENEDZSMENT TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ DESZTINÁCIÓS MENEDZSMENT A Nyíregyházán 2009. május 20-21.-én megtartott konferencia előadásai Szerkesztette: Dr. Hanusz Árpád Nyíregyháza, 2009 TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ DESZTINÁCIÓS

Részletesebben

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG IDEGENFORGALOMI FEJLESZTÉSI

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG IDEGENFORGALOMI FEJLESZTÉSI STRATÉGIAI HELYEN, STRATÉGIAI IDŐBEN! A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG IDEGENFORGALOMI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAMJA Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából Készítette: Dr.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a képviselő-testület 2008. december 11-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a képviselő-testület 2008. december 11-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2008. december 11-én tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő: Javaslat Gödöllő Turizmusfejlesztési Koncepció elfogadására Dr. Gémesi

Részletesebben

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről Bevezető A turizmus hazánk GDP-jének 8,5 százalékát állítja elő, és mintegy 400 ezer munkahelyet biztosít, fontos szerepet tölt be a külkereskedelmi mérleg

Részletesebben

BÉKÉS-ARAD KÖZÖS TURISZTIKAI MARKETINGSTRATÉGIA 2011 2018

BÉKÉS-ARAD KÖZÖS TURISZTIKAI MARKETINGSTRATÉGIA 2011 2018 Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Tematikus turisztikai programok szervezése a Körösök Völgyében HURO/0901/241/2.1.3. BÉKÉS-ARAD KÖZÖS TURISZTIKAI MARKETINGSTRATÉGIA 2011 2018 Főpályázó:

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010 T E R V E Z E T Budapest, 2009. szeptember 28.

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010 T E R V E Z E T Budapest, 2009. szeptember 28. Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010 T E R V E Z E T Budapest, 2009. szeptember 28. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 14 2. Helyzetelemzés... 16 2.1. Nemzetközi trendek... 16 2.2. Magyarország turizmusának

Részletesebben

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája 2014-2016 CampInvest Kft. 2013. december Készítették: Dr. Gonda Tibor PhD. Dr.Spiegler Patrícia PhD. Dr. Bencsikné Aubert Judit Tartalomjegyzék

Részletesebben

Melléklet az NTS 2008. évi Monitoring jelentéshez. Monitoring jelentés a Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia megvalósításáról 2008

Melléklet az NTS 2008. évi Monitoring jelentéshez. Monitoring jelentés a Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia megvalósításáról 2008 Melléklet az NTS 2008. évi Monitoring jelentéshez Monitoring jelentés a Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia megvalósításáról 2008 BEVEZETES A Nemzeti turizmusfejlesztési stratégiát, amely a 2005-2013-ig

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra XIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. OKTÓBER 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisztikai Értesítõ Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kódszám: ÉAOP-27-2.1.1.A.B.C.D - Versenyképes turisztikai termék- és attrakció fejlesztés Kulturális és örökségturizmus infrastrukturális fejlesztése C komponens MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben