50 éves osztálytalálkozó volt Hercegkúton

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "50 éves osztálytalálkozó volt Hercegkúton"

Átírás

1 HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA SZEPTEMBER HÓ, 10. ÉVFOLYAM 9. 9 SZÁM ÁRA: 150,- 50 éves osztálytalálkozó volt Hercegkúton Visszatekintés első iskolánkra! (Stumpf Bálintné Götz Julianna ) 50 év elteltével, néhány gondolattal tekintsünk most vissza, első iskolánkat, tanárainkat, idézzük fel újra. Ki-ki miként emlékszik, az első napokra, milyen félve ültünk 6 évesen az iskola padba. Fürkészve néztünk, egymásra, tanárra, alvégről, felvégről ki is jött első osztályba. Ha jól tudom elsőben a hetes 16 főt jelentett, létszámunk többször változott, nyolcadikra 12 lett. Mint kicsi törpe, félve néz a nagy óriásra, úgy néztünk mi is első tanítónkra, Szigeti bácsira. Aki nagy tapasztalattal tanított meg írni, olvasni, számolni, szülőt, tanárt, egymást, tisztelni és egy kis csapattá válni. 1-3 összevont osztályt, a 2-4 követte, sarjadó tudásunk, Nyitrai tanító néni tovább fejlesztette. Türelemmel oktatott, nyelvtant, fogalmazást, s hogy fejünkbe vésődjön, óra előtt kórusban mondatta a szorzótáblát. Nemcsak a tudásunk, mi is cseperedtünk, így az alsó tagozatból, felsőbe léphettünk. Ceruzánkat felváltotta a mártogatós toll,s a tinta, több könyvünk s füzetünk lett, és nehezebb lett a kukoricacsuhé iskola táska. Új tantárgyakkal, új tanárok jöttek, tovább tágítani buksi kis fejünket. Vajon emlékszik-e mindenki Punyi tanár úr arcvonásaira, aki meglátta szemünkben, ha nem készültünk matekra, fizikára. Volt akkor becsukás, kaptunk jó sok házit, egy-két füles is elcsattant, ami néha fájt is. Ennek ellenére, mi nagyon kedveltük, hisz sokat focizott, röpizett, kirándult mivelünk. A délelőtt órák után a délutánjaink is sorra be voltak osztva, nem a TV, s a net előtt ültünk a hűvös szobában. Karének, s sport délután jöttek is felváltva, mégis mindenki legjobban az örsiket várta. Mert mi nagyon kedveltük a vidám,gondtalan úttörő életet, amit Dancs tanár úr oly jókedvvel, lelkesen vezetett. Ott nem volt oly szigorú, mint a földrajz órán, Ügyességre, sportra nevelt minden tornaórán. S még mielőtt kiléptünk volna a nagybetűs életbe, 7-8 osztályban Bilkay tanár nő tanított magyarra, történelemre. Megismertette velünk dicső múltunkat, megszerettette az örök zöld verseket, s a szépirodalmat. S hogy katolikus hitünknek is legyen erős alapja, szent hitünk tanait Váraljai majd Kovács Atya szívünkbe plántálta. Buzgó imával és a szentségekkel tudtak Istenhez vezetni, hogy az élet zajló tengerén, nekünk legyen kiben bízni. Első iskolánkról s a 8 együtt töltött évről, ennyi dióhéjban, aztán várt ránk az élet s volt részünk jóban, rosszban. Tanultunk, dolgoztunk, álmodtunk szépeket, de megállítani nem tudtuk a rohanó éveket. Elszálltak az évek oly gyorsan felettünk, szüleink, tanáraink elmentek, mi pedig nagyszülők lettünk. Most, hogy e vén falak közé, sajnos már megfogyva Összegyűltünk 50 év után szüleink, tanárain, barátaink tiszteletére, a Vén Diákok dalával közösen feleljünk. TANÁR ÚR KÉREM.. Abban az időben kirándulni nem mentünk távolra, vígan, dalolva vonultunk sorba a Laposra. Ahol várt bennünket, a gyönyörű természet, s a két hatalmas tölgyfa, kacajunktól, nótáinktól visszhangzott a Papajnak orma. Hiszen énekelni, dalolni mindig is szerettünk és tudtunk, messzire híres volt az úttörő énekkarunk. Wölfli Igazgató úr volt az ének tanárunk és karmesterünk, zenei műveltségének köszönhető, hogy sok versenyt nyertünk. Az 1959-ben végzett osztály újra az iskola udvarán

2 2 Tanár Úr kérem Juli néni köszöntője Beszélgetés a községháza termében 50 éve már, hogy iskolába jártunk, egy kis csapat a sok diák között. A nagy betűk előtt ijedten álltunk, az egyszer-egy álmunkban üldözött. De akkor Mi sok jó barátra leltünk, S kigyúlt a fény, kinyílt a nagyvilág. Sok intelemmel formálták a lelkünk, ma sem feledjük, tanáraink szavát. Ref: Tanár Úr kérem az évek messze szálltak 10 vén diák felelne most megint! Az éveink ma osztályzatra várnak, S nem kell pirulnunk, hogyha ránk tekint. Kijártuk mind, az élet iskoláját, S nem félünk már, ha végső vizsga jön, mert volt sok szép napunk, sok színes örömünk. Tanárainknak, mindent köszönünk! Sok vén diák gyűl évenként így egybe, Van aki győzött, s van aki megbukott. Az életünkben volt ezernyi lecke, S ha nem készültünk, senki sem súgott. Minden napunk egy ismeretlen képlet, Felelni kell még sok-sok éven át. Egy percre szívünk mégis visszaréved, köszönni néked, drága (régi) iskolánk. Ref.: Tanár Úr kérem stb. 50 év után újra együtt az iskolapadban

3 3 Stumpf Bálintné sz. Götz Julianna és Rák József polgármester úr már hetekkel korábban hozzáláttak a nem mindennapi találkozó megszervezéséhez augusztus 28-én délben a tanévkezdésre készülődó Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola egyik tantermében gyülekeztek a Találkozó résztvevői. Az 1959-ben végzett osztály tagjai mindannyian örömmel fogadták el a meghívást és meghatottan hallgatták Juli néni múltidéző szavait. Azután következett a közös éneklés a fenti dallal, majd - sokszor egymás szavába vágva - elevenítettek fel vidám történeteket az iskolás időkből. Az iskola épületét Götzné Frikker Mária igazgatónő kíséretében járták végig a volt diákok, majd templom és temetőlátogatás következett. A községházán Rák József polgármester úr a polgármesterek borával ajándékozta meg egykori osztálytársait., majd csatlakoztak a hozzátartozók is az ünneplőkhöz. A találkozó Sárospatakon folytatódott a kora délutáni órákban. A pataki temetőben fekvő tanárok sírját is felkeresték, majd kellemes hangulatban töltöttek el egy estét a Simkó család panziójában. (drse) Hercegkút-Makkoshotyka Erdőszövetkezet Közgyűlése szeptember 10-én este órára hívta össze a Szövetkezet Igazgatósága nevében Hoffmann István elnök a Hercegkút-Makkoshotyka Erdőszövetkezett közgyűlését a hercegkúti Művelődési Házba. Ismét csekély érdeklődés mutatkozott a tagok részéről, így a határozatképességhez szükséges létszámban 18.0 órára meghirdetetett megismételt közgyűlésen jelentek meg a tagok. A következő napirendi pontok szerepeltek a meghívóban: 1.Igazgatóság beszámolója az előző közgyűlés óta végzett tevékenységről 2.Felügyelő Bizottság beszámolója az előző közgyűlés óta végzett tevékenységről. 3. Az Erdőszövetkezet tevékenységi köreinek meghatározása 4. Jelölő és Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása 5. Az Igazgatóság tagjainak, az Igazgatóság elnökének megválasztása 6. A Felügyelő Bizottság tagjainak és elnökének megválasztása 7. A Szövetkezet jegyzett tőke változásának megállapítása 8. Az Alapszabály módosítása, az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása 9. Egyéb ügyek indítványok Az 1. napirendi pont keretében Hoffman István, az Igazgatóság elnöke tartotta meg beszámolóját, a 2. napirendi pontként dr. Stumpf Ignác, a Felügyelő Bizottság elnöke adott tájékoztatást az FB munkájáról. A 3. napirendet dr. Vágner Béla ügyvéd, levezető elnök terjesztette elő, a tevékenységi kör meghatározására jogszabályi változások miatt volt szükség. A Jelölő és Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztását követően a bizottság előterjesztése alapján a közgyűlés titkos szavazással 5 évre megválasztotta az igazgatóság elnökét, tagjait, a felügyelő bizottság elnökét és tagjait. Igazgatóság elnöke: Hofmman István. Igazgatóság tagjai Espák Bálint, Besenyődi János, Vitányi Bertalanné, Varga Ferenc Felügyelő Bizottság elnöke: Joósz József Felügyelő Bizottság tagjai: Matisz Norbert, Petró Angéla Borkóstoló és vendéglátás a Simkó családnál A levezető elnök előterjesztése alapján döntött a tagság a szövetkezet jegyzett tőkéjének meghatározásáról, valamint az Alapszabály módosításáról, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadásáról (drse)

4 4 Önkormányzati hírek Hercegkút Község Önkormányzata, 3958 Hercegkút, Petőfi u Tel, fax : : 06/ , Képviselő-testület szeptemberi ülése A szeptember 10-én tartott ülésen Hercegkút Község Önkormányzat 2009.évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót tárgyalta meg és fogadta el a képviselő-testület, tekintettel arra, hogy Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 79. -ában foglalt kötelezettség alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselő-testületet. E tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a forráshiány öszszegének, valamint a bevételek és kiadások teljesülésének alakulását. A évi költségvetés előirányzatainak módosításáról szóló előterjesztés megvitatását követően az alábbi rendelet elfogadása következett: 8/2009. (IX.10.) sz. rendelete a helyi önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.1.) sz. rendelet módosításáról 1. A képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét eft-ban állapítja meg. 2. Az l. -ban jóváhagyott kiadások fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét a képviselő-testület eft ban állapítja meg. 3. E rendelet szeptember 10-én lép hatályba. BURSA Ösztöndíjpályázat A harmadik napirendi pont keretében a BURSA Ösztöndíjpályázat évi fordulójában való részvételhez szükséges szándéknyilatkozatról döntött a képviselőtestület. Az önkormányzat év óta támogatja a felsőoktatásban részt vevő diákokat 4.000,-Ft/hó ösztöndíjjal, ami éves szinten 1,5 millió Ft kiadást jelent a költségvetésben. A szándéknyilatkozat alapján az önkormányzat kiírta a pályázatot, az űrlapokat október 31-ig kell a diákoknak visszajuttatni a Hivatalba. Egyebek A képviselő-testület tájékoztatást kapott a folyamatban lévő fejlesztési célú pályázatokról ÉMOP Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére LHH kistérségekben (Hercegkút közterületeinek felújítása járdaépítés) EMVA Vidéki örökség megőrzése - Hercegkút épített örökségének megóvása (Iskolaépület felújítása) UMVP - Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása (Művelődési Ház épületének felújítása) Ez utóbbi pályázat II. fordulójának meghirdetése a címbirtokos szervezetek részére szeptember első hetében történt meg. A műszaki tervek, költségvetés, megvalósíthatósági és működtetési terv kidolgozása folyamatban van. BURSA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2010 A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hercegkút Község Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2009/2010. tanév második és a 2010/2011. tanév első félévére vonatkozóan A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. *********** B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hercegkút Község Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a évre Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező fiatalok jelentkezhetnek, akik: a) a 2009/2010. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2010/2011. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2010-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2010/2011. tanévben ténylegesen megkezdik. A pályázatot a hivatalban (www.bursa.hu honlapon) hozzáférhető űrlapon, a pályázó hallgató által aláírva, egy példányban kell benyújtani. Benyújtási határidő: október 31.

5 5 Német delegáció látogatása Hercegkúton Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke kíséretében érkezett Hercegkútra szeptember 7-én egy 3 fős delegáció Németországból. A látogatás célja ezúttal hivatalos volt, az egy évvel ezelőtt az Essen auf Radern program keretében a német Belügyminisztériumtól (BMI) elnyert kisbusz ellenőrzésére került sor. A Bundesverwaltungsamt két képviselője Kölnből, a Baden-Württemberg International megbízottja pedig Stuttgartból érkezett Hercegkútra. A késő délutáni órákban a Községházán Rák József polgármester, Stumpf Andrásné, a Hercegkúti Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke, a HNKÖ tagjai és a körjegyző fogadta a küldöttséget. Rövid időn belül túljutottunk az ellenőrzés nehéz percein: meggyőződtek a kisbusz rendeltetésszerű használatáról, megállapították, hogy szerepel a szélvédőn a Német Szövegségi Belügyminisztérium támogatásából felirat, megkérdezték a tapasztalatainkat, hogy mennyiben javított a kisbusz a falu lakosságának ellátásában. Az autó és a dokumentumok (forgalmi engedély, menetlevél stb) megtekintését követően oldottabb hangulatban folytatódott a program. A Sonnenschein Apartmanban megtörtént a szálláshelyek elfoglalása, azután a község nevezetességeit tekintették meg. Örömmel fogadták el a meghívást az esti grill-partyra, mivel hosszú út állt mögöttük. Az esti program a Kálvárián folytatódott, majd a Götz Pincészetben borkóstoláson vettek részt a vendégek. Heinek Ottó elnök úr kivételével első alkalommal jártak térségünkben, így nagyon örültünk annak, hogy kellemes benyomásokkal és elégedetten tértek vissza a Németországba. dr. Stumpf Enikő körjegyző A delegáció meglátogatta a Sváb Tájházat is A Gombos-hegyi Kálvárián Hercegkútat kilátóból is megcsodálták

6 6 A Gombos-hegyi Kálváriáról A év eddig eltelt időszaka nem hozott látványos eredményeket a Kálvária továbbépítése szempontjából. Az előző évi nagyon dinamikus kezdet után sajnos lelassultak a folyamatok. Ennek a megtorpanásnak döntő okaként a pénzügyi és gazdasági válságot nevezhetjük meg. Tudnivaló, hogy a kápolnaépítés forrásainak csak csekély részét adta és adja az Egyházközség, nagyobb hányadát olyan adakozó magánszemély szponzorok biztosítják, akik valamilyen szálon kötődnek Hercegkúthoz, az itt élő emberekhez, és szívükön viselik Egyházközségünk közös ügyét: a Feltámadás kápolnájának megépítését. Ez az év minden erejüket és anyagi eszközeiket a cégük fennmaradásáért folytatott küzdelembe kényszerítette. Természetesen így is történtek kisebb-nagyobb lépések, melyek közelebb hozzák a befejezés pillanatát. Derczó István úr magánemberként felvállalta a kupolára kerülő Krisztus szobor elkészíttetését annak anyagi terheivel együtt. Esperes úrral és Rostás László építésszel folytatott többszöri egyeztetés után megbízást adott a krosnoi Maciej Syrek szobrászművésznek a szoborvázlat elkészítésére, majd ennek megtekintése és véleményezése után a szobor megalkotására. A művész mielőtt elkezdte a munkát, eljött és megtekintette az épülő kápolnát, az a helyszínt, ahová majd a szobor kerül. Az alkotás folyamatáról a krosnoi helyi lap már két alkalommal beszámolt. (A cikkhez mellékelt fotókat a lap internetes változatából kölcsönöztük.) A tervezés során igyekezett az épület és a szobor egységét, a természetfeletti karaktert figyelembe venni. Számolt azzal is, hogy a 2,4 méter magas szobor talapzata a kápolna szintjétől 7,5 méteres magasságban helyezkedik majd el. A korrekt képet akkor kapjuk az alkotásról, ha alsó perspektívából tekintünk rá. A művész a szobornak az Áldó Krisztus címet adta. A feltámadt Krisztust jeleníti meg az alkotásában, aki a mennybemenetele előtt megáldotta az apostolokat. A nyers formákkal együtt a szobor méltóságot és szeretetet sugároz. A vázlat augusztus közepére, a szobor gipsz változata pedig a napokban elkészült. A szobor végleges változata valószínűleg még az ősz folyamán öntöttvasból készül majd. Álljon itt néhány életrajzi adat a művészről. Maciej Syrek urodził się w 1951.Maciej Syrek 1951-ben született. Szobrászatot tanult Krakkóban a Képzőművészeti Főiskolán, ahol 1975-ben diplomázott között művészeti oktatóként dolgozott Krosnoban. Jelenleg is itt él és alkot. Művei Németország, Ausztria, Franciaország, Svájc, Nagy-Britannia, Kanada, USA, Japán és Lengyelország galériáiban és gyűjteményeiben egyaránt megtalálhatók. Munkáiért seregnyi hazai és külföldi galéria jutalmazta rangos díjjal. Szobrait fából, fémből, kőből alkotja. Legjobban a fémet szereti, mert ezt tartja olyan anyagnak, amellyel leginkább képes kifejezni magát. Tiszteletben tartja az öntészet négyezer éves hagyományát.. Az alkotás folyamata A művész az Áldó Krisztus szobor befejezett gipszváltozatával

7 7 Oldalnézetből Alsó perspektíva - ahogyan majd láthatjuk Szobraiban felfedezhetjük a rokonság érzését a múlttal, de munkáinak fontos eleme, amely a hidat, a jelennel való összekapcsolódást biztosítja az egyetemes emberi értékeket kifejezése. A Sólyom László köztársasági elnök május 4-én magas állami díjakat adott át azoknak, akik a magyarlengyel barátság fejlesztéséhez és a két nemzet kultúrájának terjesztéséhez jelentősen hozzájárultak. Wśród licznego grona odznaczonych dziennikarzy, artystów i Ministrów z Kancelarii Prezydenta RP, byli również Krośnianie.A díjazottak között vehette át Maciej Syrek szobrászművész a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (polgári tagozat) kitüntetést. A művész tagja a krosnoi Portius Társaságnak, melynek céljai között a legfontosabb, hogy újraélessze a tokaji bor méltatlanul elfeledett kultúráját, a tokaji bor szeretetét, s ápolja Robert Wojciech Portius emlékét. Mint már többen láthatták, eredményesen zárult az egyes állomásokat leíró felíratok tábláinak ügye. Besenyődi János felvetése és munka felajánlása nyomán kezdődött a táblák elkészítésének előkészítése. A vörösréz anyagot Matisz Zoltán adományozta, aki egyben a nyers táblák kiszabását és éleinek marását, a furatok elkészítését is bevállalta. A hivatalos egyházi német nyelvű szöveget Andreas Leitner küldte meg részünkre. A szövegek marásának számítógépes programja elkészítésében Besenyődi János feleségével együtt, valamint Iván István vett részt. A marási műveletet, valamint a felületkezelést Derczó István felkérésére az olaszliszkai Kertész László vállalta magára. A szervezési munkában Fischinger László vett részt. A táblákat Naár Attila, Bányai István és Naár József szerelte fel a stációkra. A nyár folyamán került sor a kápolnát határozó földrézsű kiigazítására és gyeptéglázására, amelyről egy korábbi cikkben beszámoltunk. Ennek folytatásaként kerül sor az ősz folyamán a rézsűnek örökzöld cserjével történő betelepítésre. A növényeket és azok beültetését Götz István felkérésére Váradi Rudolf ajánlotta fel. A kápolnabelső kőburkolatának anyagi terheit és elkészíttetését két budapesti magánszemély vállalta. A kovácsoltvas kapuk legyártására szintén van már vállalkozó. Ezek a munkák a tervezői előkészítés szakaszában vannak. A kupola vörösréz lemezzel történő borítására, a lépcsőkorlát és a belső famunkák elkészítésére is érkezett egy-egy felajánlás. Az oltárt az Egyházközség fogja megépíttetni. Bízunk abban, hogy ezek a tervek az előttünk álló esztendő folyamán teljesülnek. A nehéz gazdasági helyzet ellenére, nagylelkű szponzorainknak lehetőségük lesz a felajánlásokat kivitelezni, így a keresztút után a Feltámadás kápolnája is elkészül, és felszentelése a jövő év folyamán sorra kerül. Ehhez kérjük az itt élők és a Hercegkút ügyeit szívükön viselők imatámogatását. Naár János

8 8 Suli - tár Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak, nagy bánata van a cinegemadárnak - hangzik Móra Ferenc versében. Lehet, hogy sok diák gondolja így, hiszen eltelt a nyár, kezdetét vette az új tanév. A hercegkúti iskolában minden augusztus végén igyekszünk egy vidám eseménnyel megnyitni az évet- a hagyományos szalonnasütéssel. Így történt most is ezen a nyárvégi délutánon, jó volt látni, hogy a gyerekek jókedvűen elözönlötték a Gombos-hegyet. A szalonnasütés minden tanév kezdésénél jó alkalomnak bizonyul az iskolára való ráhangolódásnak, az ismerkedésnek, a szülőkkel, családdal való kapcsolattartásnak. Minden bizonnyal az idén is elérte a célját, hiszen láthatóan jól érezték magukat a gyerekek és a felnőttek egyaránt. A hivatalos tanévnyitóra szeptember 1-jén került sor, itt köszöntöttük iskolánk 45 tanulóját, köztük külön az új diákokat, a 9 kis elsőosztályost. Nekik és minden diáknak szeretnénk a következő verssel eredményes, sikeres új tanévet kívánni! Szalonnasütés a filagóriánál Rák József polgármester köszöntője a tanévnyitó ünnepségen: Hercegkút Község Önkormányzat nevében köszöntöm a tanulóifjúságot, tanítókat, szülőket és minden kedves vendéget. Becsengettek és ismét énekelhetjük a jól ismert dalt: Szeptember van köd szitál. Remélem jól telt a vakáció és mindenki megújulva, megerősödve tud neki vágni az új tanévnek. Külön köszöntöm az l. osztályos tanulókat, akik most kicsit megilletődve várják, hogy milyen is lesz ezentúl az iskolában. Új környezetben, részben új társakkal és új, nehezebb követelmények között. De ne izguljatok, fog ez menni, nézzetek rám, én is itt kezdtem 58 évvel ezelőtt és a napokban ünnepeltük az 50 éves évfordulóját, hogy ebben az iskolában befejeztük a 8. osztályt. Elhihetitek, hogy egy nagy, felemelő érzés volt újból az iskolapadba beülni, szeretett iskolánkba ennyi év után együtt lenni a régi iskolatársakkal. Remélem, hogy majd ti is eléritek ezt a napot valamennyien és ugyanolyan jó szívvel jöttök majd ide vissza. Tisztelt Ünneplő Közösség! Az idei tanévkezdésre is elvégeztük a szükséges karbantartásokat, így technikai akadálya nincs a tanévkezdésnek. Belülről rendben van minden, sajnos az épület külsejéről ez nem mondható el, de bízom benne, hogy a közeljövőben lesz sikeres pályázatunk, melynek segítségével fel tudjuk újítani és korszerűsíteni ezt a több mint 80 éves, patinás épületet. Szeretném, ha intézményünk fenntartásához az eddigieknek megfelelően a kedves szülők is hozzájárulnának, ki-ki a maga módján. Továbbra is kérem a pedagógusokat, hogy törekedjenek egy magas színvonalú oktatásra és nevelésre, hogy valóban nevéhez méltóan GYÖNGYSZEM legyen az iskolánk! Biztos vagyok abban, hogy a napközi otthonos konyhán minden nap megfőzik a finom ételeket, ami hozzásegíti tanulóinkat az erős fizikum kialakulásához és így még tanulni is könnyebb lesz. E helyről is kérem a kedves szülőket, hogy bíztassák gyermekeiket a rendszeres étkezésre, a változatos ételek válogatás nélküli elfogyasztására.

9 9 Kérem a tanítókat, hogy a tanulás mellett szervezzenek egyre több kirándulást szépséges hegyeinkbe, tartsanak minél több sportfoglalkozást, hisz régóta tudjuk: Ép testben van ép lélek! Végezetül kívánok mindenkinek egy eredményes és sikerekben gazdag tanévet! HÁT HAJRÁ, ÚJ TANÉV Itt állunk most újra, diáktársak, együtt. Kézenfogva kísér a nyár íze még. Szünetünk véghez ért, a szeptembert köszöntjük, Kíváncsian állunk elé: hát hajrá, új tanév! Tanároknak százai készen állnak újra hát, Szárnyuk alá kerül megint a sok csintalan diák, Lehet furcsa, mégis így van: vártam már az iskolát, S érzem az új tankönyveknek komoly, tudás-illatát. A régi arcok ismerősen mosolyognak vissza. Minden megváltoztunk felnőttünk egy kissé. A sok-sok kis diáktárs egymást is tanítja: Hogyan tegyük együtt a kötelezőt széppé! Feljebb lépünk mától tanárok s diákok! Tudás-szerző csatánk most veszi kezdetét, Büszkén szembenézek s várakozva állok: Biztassuk csak bátran: hát hajrá, új tanév! tanítók Tanévnyitó ünnepség

10 10 A Nyugdíjas Klub hírei A testvér- és rokonlelkekkel való találkozás és együttlét mindig kellemes és felemelő érzés mindannyiunk számára. Ebben volt részünk szept. 14-én is, amikor vendégül láttuk komlóskai barátainkat. Az ünnepi mise reggel 9 órakor kezdődött, melyre a vendégek egy része kisbusszal érkezett. A bátrabbak gyalogosan tették meg a hozzánk vezető utat, ők később érkeztek. A misét követően a vendégeket és a helyi nyugdíjas klub tagjait a Klub helyiségébe invitáltuk, pogácsával és jóféle pálinkával kínáltuk őket. Innen a csapat a Kőporosi-pincesor felé vette az irányt, ahol az ottani pincék borait kóstolgatták. Ezután az ebéd következett a Művelődési Házban.A konyha dolgozói szorgoskodtak azon, hogy finom étel kerüljön a tányérokba, a Nyugdíjas Klub tagjai pedig a desszertként feltálalt finom süteményekről gondoskodtak.. Mindenki segítségét, közreműködését ezúton is köszönjük! Ebéd után a Kálváriára indultunk, végigjártuk a Keresztutat, majd pincelátogatással, borozgatással, jóízű beszélgetéssel folytatódott a délután. Kellemes, tartalmas, testvéri-baráti volt az együtt töltött idő s reméljük, mihamarabb újra találkozunk. A Klub dolgozói Szeretettel köszöntjük településünk legidősebb lakóját HOFFMANN JÁNOSNÉ FISCHINGER MÁRIÁT (SZ: PERT AMBOY USA) 101. születésnapja alkalmából szeptember 28-án szép napsütéses őszi napon 101. születésnapján köszöntötte az ünnepeltet Hercegkút Község Önkormányzat képviseltében Rák József polgármester és dr. Stumpf Enikő körjegyző A családtagok elmondása szerint Meri néni korához képest jó egészségnek és szellemi frissességnek örvend. Ezt bizonyítja az is, hogy a látogatók kérdésére, hogy hol járt tegnap igencsak meglepő választ adott: a Király-hegyen. Születésnapi kívánsága volt ez a számára megerőltető kis kirándulás, megnézni a szőlő alatt az öreg diófát, a tájat. Ebéd előtt Rák József polgármester köszöntötte a vendégeket Boldog születésnapot kíván Hercegkút Község Önkormányzata

11 Szilvalekvár főzés Ebben az évben minden kertben a szilvafák rekord termést hozták, szeptember elején sok udvarban felállították a rézüstöt és szilvalekvárt főztek. A Tejhi dűlőben lévő szilvafás liget gazdája is felajánlotta a rekord termést az önkormányzatnak. Gondoltuk, ezt a felajánlást nem lehet visszautasítani, így megszerveztünk egy hagyományos lekvár főzést. A szervezés napjai még ragyogó napsütéssel teltek, a kórus tagjai közül mindenki jó ötletnek tartotta és szívesen ajánlotta fel segítségét. A rézüstök gazdái is örömmel adták a berendezésüket, hogy az önkormányzat konyhája részére megfőzzük benne a lekvárt. Bár Zsófia napja egész napos esőt hozott és bizony gondolkodtunk, hogy lesz-e aki jön segíteni a vizes nyirkos helyszínre szilvát szedni. A lelkes csapatnak ez sem volt akadály és az Égiek is segítettek. Délután elállt az eső és 13 fő, a fiatalabb kórustagok és a hivatal dolgozói pillanatok alatt megszedtek kb. 11 láda szilvát. Mire a szilva lekerült a művelődési ház teraszára, addig a többi kórustag is megérkezett, de örömmel vettük a hozzátartozók segítségét is, így 24 fő szorgos keze egy óra alatt kikapcsilta a szilvát. Az élelmezésvezető irányításával a nagyteljesítményű darálót folyamatosan töltve ledarálták a szilvát. Ez alatt össze gyűjtöttük a felajánlott üstöket is. Péntek reggel 6 órakor a csapat férfi tagjai felállították a 4 üstöt, elkezdtük főzést. Eljöttek az óvódások és az iskolások is, akik nagy élvezettel próbálták a kavargatás technikáját, és már megkóstolhatták a potyót. A kórus asszonyai, ahogy nálunk szokás a párjaikkal együtt lelkesen, jó hangulatban részt vettek ebben munkában. Az eredmény közel 100 liter lekvár. A munkát délután fél ötre fejeztük ne. Megköszönöm MINDENKINEK aki ebben az akcióban részt vett, hogy megint közösen együtt tudtunk dolgozni. Megköszönöm azt az ígéretet, hogy bármikor ha kell, szólhatok, szívesen fognak segíteni, mert így kell, így lehet eredményesen közösen dolgozni. Nádasi Bálintné Kapcsilás Négy üstben rotyogott a lekvár Az iskolásoknak is tetszett a gépesített kavarás 11

12 12 Lengyelországban a SAMI A Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény meghívást kapott a lengyelországi Jasloba, a augusztus között megrendezett IV. Jasloi Borfesztivál és Vásár kulturális seregszemléjére, melyen iskolánkat a Bodrog Néptánc Együttes Sárospatak Egyesület, és a Hercegkúti Heimat Néptánc Egyesület képviselte. Már az utazás során jó hangulat alakult ki, hiszen a két csoport táncosainak nagy része régóta ismeri egymást, akik pedig most ismerkedtek egymással, a néptáncosokra jellemző közvetlenséggel, és jókedvvel közeledtek a másikhoz. Megérkezés, és a szállás elfoglalása után a vendéglátók ismertették a hétvége programját. Kiderült, hogy a lengyel, szlovák és cseh együttesek mellett még egy magyar csoport, a Makói Néptánc Együttes is képviseli hazánkat a rendezvényen. Szombaton délelőtt a csoport kirándulást tett a Trzcinicai Kárpátok Trójája néven létesítendő archeológiai skanzen ásatásánál, ahol a mai napig kb különböző régészeti leletet tártak fel. Ezután a rendezvény ünnepélyes megnyitóján vettünk részt, amely a résztvevők felvonulásával kezdődött, majd a vendég küldöttségek vezetőinek köszöntői után Maria Kurowska Jaslo polgármestere ünnepélyesen megnyitotta a fesztivált. Az együttesek tagjainak lehetőségük nyílt a vásár területére is belépni, és jellegzetes lengyel étel és italkülönlegességeket kóstolni. A fesztiválprogram a főtéren zajlott. A Bodrog és a Heimat a szombati és a vasárnapi kulturális műsorban is egy-egy órás programmal szerepelt, mely nagy sikert aratott a nagyszámú közönség körében. A középső és nagycsoportos táncosaink magyar és német táncokat mutattak be, mellyel méltón öregbítették egyesületünk hírnevét. A vasárnap délutáni indulás előtt még mindenki gyorsan megvásárolta az elmaradhatatlan Krówkát, és újabb felejthetetlen élményekkel gazdagodva indult haza. A buszon elhangzó kérdés, Ugye legközelebb is együtt megyünk? igazolja, hogy a két csoport tagjai között milyen baráti kapcsolat alakult ki. Darmos Csaba

13 13 A Heimat Néptánc Egyesület kótaji szereplése Szeptember 19-ére meghívást kaptunk Kótajba, Szüret Vigasságok néven megrendezett Lovas és Falunapra. Kótaj Nyíregyházához közel fekvő község, mely számunkra ismeretlen hely volt, így szívesen vállaltuk a meghívást. Délelőtt 10 órakor indultunk Gujdiné Götz Julianna és Borsósné Fischinger Henrietta kíséretében a középső csoporttal együtt, és 12 óra magasságában meg is érkeztünk. Akkorra már népes tömeg gyűlt össze, hisz a hintók, fogatok felvonulása már 9 órakor elkezdődött, s a lovasprogram keretében pónifogatok, egyes, - kettesfogatok akadályhajtását láthattuk, mely nagy érdeklődést váltott ki. Ebéddel vártak a szervezők, mindenki választhatott sült kolbász és lacipecsenye között, aztán sátorban elfogyasztottuk. 14:30-ra volt a fellépésünk hirdetve, így jutott idő nézelődni a sátrak között, ahol kürtőskalács, gumicukor, fagylalt és különböző ajándéktárgyak voltak. A nap folyamán főzőverseny zajlott, melyre 9 csapat nevezett be, és igyekeztek minden tudásukat összeszedni a jó eredmény eléréséért. Szőlőpréselés rejtelmeibe nyerhettek egy kis belátást az érdeklődők, emellett mustkóstolás, malacsütés, mini vidámpark szórakoztatta a vendégeket, s lovaglási lehetőség is nyílt számunkra. A fellépés előtt időben el kezdtünk készülődni, hisz a hajfonás mindig időigényes munka, bár a program csúszása miatt csak később kerültünk színpadra. Fél órás műsorunk keretében először a középsősökkel együtt adtunk elő magyar táncot, majd míg mi öltöztünk, addig ők tartották a nézőkben a jókedvet. A következőkben német táncokat táncoltunk, a műsor közbeni tapsok mindent elárultak számunkra, tehát tetszett a közönségnek a vidám előadásunk, mely által minket is ösztönöztek a továbbiakban. Mindenki jól teljesített, nagyon sok dicséretet kaptunk, s talán annál nem is kell több, mikor azt mondják: "jövőre is itt kell lennetek!" Egy kis pihenés után gulyáslevest szolgáltak fel, mely nagyon jól esett mindenkinek. Az est folyamán színpadra lépett még a Matyi és a hegedűs, ahol háttértáncosként a csoportból két pár tette színvolasabbá, még élvezetesebbé a szereplésüket, melyet meg is köszöntek. A nap csúcspontja a tüzijáték volt, mely mindig csodálatos élményt nyújt számunkra, így azt követően esti órákban indultunk útnak, s szerencsésen hazaérve ismét egy jól sikerült napot tudhattunk magunk mögött. Hoffmann Kinga A tánccsoportokról a fotók a Hercegkút Napja rendezvényen készültek

14 . 14 Keresztúti ájtatosság a Gombos-hegyi Kálvárián szeptember 13-án (vasárnap) délután végezték el a hívek Polyák József esperes úr vezetésével a keresztúti ájtatosságot Szent Kereszt Felmagasztalása ünnepének tiszteletére

15 Aranylakodalmát ünnepelte Stumpf Vendel és Matisz Magdolna augusztus augusztus 29. Együtt ünnepelte a népes család a jeles évfordulót

16 16 Sporthírek Megye III. osztály ZEMPLÉN Csoport 2009/2010. őszi idény 2. forduló Vasárnap Hercegkút Kenézlő 1:7 IFI 0:3 Összeállitás (felnőtt): Balogh T, Zajácz Á (Götz L), Kis Z, Egyed S, Tóth N, Kiss G, Kiss A, Egyed A, Kerchner R, Szabó G, Braun Zs (Kobák B) Gólszerző: Kiss A 3. forduló Vasárnap Hercegkút Hollóháza 1:5 IFI 1:3 Összeállitás (felnőtt): Gyana G, Zajácz Á, Kis Z, Egyed S, Kiss G, Kiss A, Egyed A (Götz L), Braun Zs (Kerchner R), Bárány R, Hoffmann L (Spinda B), Kobák B Gólszerző: Egyed A 4. forduló Szombat Nagyrozvágy Hercegkút 3:1 IFI 0:6 Összeállitás (felnőtt): Gyana G, Zajácz Á, Kis Z, Egyed S, Egyed A, Götz L, Braun Zs, Hoffmann R, Szabó G, Hoffmann L, Szemán P Gólszerző: Braun Zs 5. forduló Vasárnap Hercegkút Alsóberecki 1:4 IFI 0:1 Összeállitás (felnőtt): Gyana G, Kis Z (Zajácz Á), Bárány R, Tóth N, Egyed S, Kiss G, Egyed A (Götz L), Braun Zs (Spinda B), Hoffmann L, Szabó G, Kobák B Gólszerző: Braun Zs 6. forduló Szombat Olaszliszka - Hercegkút 4:1 IFI 6:0 Összeállitás (felnőtt): Egyed S, Kis Z, Kiss G, Kiss A, Egyed A, Götz L, Kerchner R, Hoffmann L, Spinda B, Tóth N, Hoffmann M, Gólszerző: Kiss A Hercegkúti Hírek Hercegkút község információs lapja Kiadja: Hercegkútért Közalapítvány Felelős kiadó: Borsósné Fischinger Henrietta Szerkesztő: dr. Stumpf Enikő Hercegkút, Petőfi u Megjelenik: havonta Nyilvántartási szám: NKÖM 2.2.4/220/2/2002. Nyomdai munka: Sárospataki Nyomda

JÁRDAÉPÍTÉS ANYÁK NAPJÁRA HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. ÁPRILIS HÓ, 11. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 160,- FT

JÁRDAÉPÍTÉS ANYÁK NAPJÁRA HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. ÁPRILIS HÓ, 11. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. ÁPRILIS HÓ, 11. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 160,- FT JÁRDAÉPÍTÉS Hercegkút Község Önkormányzata az ÉMOP-3.1.3/ B-09-2009-0003 számú Támogatási szerződéssel jóváhagyott

Részletesebben

Fraundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület minősítő versenye

Fraundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület minősítő versenye HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. JÚNIUS HÓ, 11. ÉVFOLYAM 6. SZÁM ÁRA: 160,- FT Fraundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület minősítő versenye A Magyarországi Német Ének-, Zene és Tánckarok Országos

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton. Drámafesztivál Rakamazon

Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton. Drámafesztivál Rakamazon HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2012. ÁPRILIS HÓ, 13. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 170,- FT Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton 2012.március 30-án bonyolította le a hercegkúti Gyöngyszem

Részletesebben

Obersulmban jártunk HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. JÚLIUS, 8. ÉVFOLYAM 7. SZÁM ÁRA: 120,- FT

Obersulmban jártunk HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. JÚLIUS, 8. ÉVFOLYAM 7. SZÁM ÁRA: 120,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. JÚLIUS, 8. ÉVFOLYAM 7. SZÁM ÁRA: 120,- FT Obersulmban jártunk Német partnertelepülésünk képviselő-testületének és kórusának meghívására 2007. június 30 és július

Részletesebben

A Szűzanya karácsonya

A Szűzanya karácsonya HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. DECEMBER 8. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 120,- FT A Szűzanya karácsonya Az első karácsony eseményeit számtalan festő próbálta már megfesteni, ábrázolni. Természetesen

Részletesebben

NÉPSZÁMLÁLÁS 2011. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2011. SZEPTEMBER HÓ, 12. ÉVFOLYAM 9. SZÁM ÁRA: 170,-

NÉPSZÁMLÁLÁS 2011. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2011. SZEPTEMBER HÓ, 12. ÉVFOLYAM 9. SZÁM ÁRA: 170,- HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2011. SZEPTEMBER HÓ, 12. ÉVFOLYAM 9. SZÁM ÁRA: 170,- NÉPSZÁMLÁLÁS 2011. Az Országgyűlés a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvénnyel elrendelte, hogy

Részletesebben

Partnerségi Megállapodás Beaumont le Roger-val

Partnerségi Megállapodás Beaumont le Roger-val HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2012. MÁJUS HÓ, 13. ÉVFOLYAM 5. SZÁM ÁRA: 180,- FT Partnerségi Megállapodás Beaumont le Roger-val Gilbert Marvin, a Franciaországban (Normandia) található Beaumont le

Részletesebben

KARÁCSONY ÜNNEPÉNEK KIALAKULÁSA

KARÁCSONY ÜNNEPÉNEK KIALAKULÁSA HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2008. DECEMBER HÓ, 9. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 140,- FT KARÁCSONY ÜNNEPÉNEK KIALAKULÁSA Az ősegyházban, az első századok folyamán, a keresztények nem ünnepelték meg Jézus

Részletesebben

Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése

Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2013. FEBRUÁR HÓ, 14. ÉVFOLYAM 2 SZÁM ÁRA: 200,- FT Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése A Bodrogolaszi

Részletesebben

Európa Napok Hercegkúton 2004 10 év az Európai Unióban 2014

Európa Napok Hercegkúton 2004 10 év az Európai Unióban 2014 HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2014. ÁPRILIS HÓ, 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 200,- FT Európa Napok Hercegkúton 2004 10 év az Európai Unióban 2014 A Hercegkúti Hírek 2004. májusi száma igazi ünnepi szám

Részletesebben

Nyugdíjas Találkozó 2011. október 21.

Nyugdíjas Találkozó 2011. október 21. Hercegkúton évek óta az Önkormányzat és az Egyházközség közös szervezésében rendezzük meg a Nyugdíjas Találkozót a szüreti munkálatokat követően. Így volt ez idén is 2011. október 21-én - a Művelődési

Részletesebben

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT Hercegkútért Közalapítvány és a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület közös bálja A húsvétot követő hétvégén, 2007.

Részletesebben

Tápiógyörgye. Újra bajnok lett a Györgye!

Tápiógyörgye. Újra bajnok lett a Györgye! Faluújság Tápiógyörgye XX. évfolyam 3. szám A község közéleti lapja 2011. július Ismét sporttörténelmet írhatott a tápiógyörgyei futballcsapat, mely 2011. május 22-én Pécel együttesét hazai pályán legyőzve

Részletesebben

IV. évfolyam, 2. szám 2010. szeptember

IV. évfolyam, 2. szám 2010. szeptember P. Tófeji Vali SZEPTEMBERI HÍVOGATÓ IV. évfolyam, 2. szám 2010. szeptember Most itt a szeptember! Hogy múlik az idő! Mögöttünk szép nyár, előttünk dolgos jövő. A köztársasági elnök 2010. október 03. napjára

Részletesebben

Tánc határok nélkül HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2013. MÁJUS HÓ, 14. ÉVFOLYAM 5. SZÁM ÁRA: 200,- FT

Tánc határok nélkül HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2013. MÁJUS HÓ, 14. ÉVFOLYAM 5. SZÁM ÁRA: 200,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2013. MÁJUS HÓ, 14. ÉVFOLYAM 5. SZÁM ÁRA: 200,- FT Tánc határok nélkül Viszont a határtól csak szakaszosan voltak óriási lyukak az aszfaltban, és egyre több szélforgóra

Részletesebben

MEZŐFALVA. Meghívó. Az én falum JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁT. Ünnepi megemlékezés Mezőfalván az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére

MEZŐFALVA. Meghívó. Az én falum JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁT. Ünnepi megemlékezés Mezőfalván az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2013. október Meghívó Tartalom A közösségi szolgálatról 2. oldal Gyalogjárdák Csatorna II. Petőfi Sándor Általános Iskola hírei Tündérkert óvoda hírei

Részletesebben

A B-A-Z Megyei Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat irodájának átadása Hercegkúton

A B-A-Z Megyei Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat irodájának átadása Hercegkúton HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2009. JANUÁR HÓ, 10. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ÁRA: 150,- FT A B-A-Z Megyei Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat irodájának átadása Hercegkúton 2009. január 24-én

Részletesebben

A tartalomból... A kartali sportcsarnok névadó ünnepsége Önkormányzati hírek Jótékonysági est Nyári táborok Sporthírek.

A tartalomból... A kartali sportcsarnok névadó ünnepsége Önkormányzati hírek Jótékonysági est Nyári táborok Sporthírek. XXII. évfolyam 3. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2012. JÚLIUS Kartal Nagyközség Önkormányzatának 101/2011. (lx.15.) számú rendelete alapján a sportcsarnok 2012. május 26-tól Kovács László nevét viseli

Részletesebben

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET!

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET! A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. FEBRUÁR babái Az év újszülött A hagyomány szerint januárban köszöntötte a képviselő-testület a 2013. évben született babákat

Részletesebben

Tisztelt Hercegkútiak! Hercegkúti Pincefesztivál HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2011. AUGUSZTUS HÓ, 12. ÉVFOLYAM 8.

Tisztelt Hercegkútiak! Hercegkúti Pincefesztivál HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2011. AUGUSZTUS HÓ, 12. ÉVFOLYAM 8. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2011. AUGUSZTUS HÓ, 12. ÉVFOLYAM 8. SZÁM ÁRA: 170,- Tisztelt Hercegkútiak! Hercegkúti Pincefesztivál Engedjék meg, hogy a Hercegkúti Hírek hasábjain köszönjem meg azt

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

M E G H Í V Ó Nem elég mai idôkben törvényeket írni, de azok iránt szimpátiát is kell gerjeszteni. (Széchenyi István)

M E G H Í V Ó Nem elég mai idôkben törvényeket írni, de azok iránt szimpátiát is kell gerjeszteni. (Széchenyi István) 2014. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1 AZ ÚJSÁG MEGJELENIK KÉT HAVONTA A KÖZSÉG LAKÓINAK LAPJA XVI. évfolyam 1. szám 2014. március SZALAI BORBÁLA Március Vízdermesztő zimankós tél, messzi fuss! Nem látod,

Részletesebben

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. július Ballagás Verôfényes napsütésre ébredtünk június 16-án szombaton a ballagás napján. Még az égiek is velünk ünnepeltek.

Részletesebben

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 1-2. szám 2014. január-február MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 14-én

Részletesebben

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. október Tartalom Sikerrel szerepelt a Nõikarunk Szüreti mulatság volt Így döntöttünk Mezõföldi Híd Beszéljük meg

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T.

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T. 2013. OKTÓBER 23. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja SZÜRETI F E LV O N U L Á S ZÁNKA, 2013.10.12. Fotó: T. Horváth Lajos 23. évfolyam

Részletesebben

Szüreti felvonulás. Guinness-rekorderek lettünk. XVIII. évfolyam 10. szám 2009. október 100 Ft

Szüreti felvonulás. Guinness-rekorderek lettünk. XVIII. évfolyam 10. szám 2009. október 100 Ft XVIII. évfolyam 10. szám Ára: 2009. október 100 Ft Guinness-rekorderek lettünk 2009. szeptember 20-án került sor egy újabb Guinness-rekord megdöntésre Budapesten. Az Andrássy úton megrendezett kísérleten

Részletesebben

6. születésnapját ünnepelte a Klang Singkapelle énekkar

6. születésnapját ünnepelte a Klang Singkapelle énekkar HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2014. FEBRUÁR HÓ, 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 200,- FT 6. születésnapját ünnepelte a Klang Singkapelle énekkar 2014. február 15-én ünnepelte énekkarunk fennállásának 6.

Részletesebben