BENCÉS HÍRLEVÉL X. A BIBLIAOLVASÁS NÉGY KORSZAKA. évfolyam 3. szám õsz SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BENCÉS HÍRLEVÉL X. A BIBLIAOLVASÁS NÉGY KORSZAKA. évfolyam 3. szám 2008. õsz SZÁMUNK TARTALMÁBÓL"

Átírás

1 BENCÉS HÍRLEVÉL X. A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA évfolyam 3. szám õsz A BIBLIAOLVASÁS NÉGY KORSZAKA A Pannonhalmán az idén is megtartottuk a Studia Monastica szerzetes-teológiai napokat. Benoît Standaert-t, a belgiumi Szent András apátság szerzetesét kérte fel Fõapát úr témavezetõnek. Õ tartotta 2007 januárban konvent-lelkigyakorlatunkat, A világ három oszlopa címû könyvét pedig a kiadónk jelentette meg néhány évvel ezelõtt. Témánk A lectio divina a monasztikus szerzetes életében volt. A Szentírás olvasásában való imádságos és életadó lelkület elmélyítéséhez kaptunk segítséget. Ezáltal is kapcsolódtunk a hazánkban meghirdetett Szentírás évéhez. Olvasóink számára Benoît atya gondolatait adjuk közre a bibliaolvasás négy korszakáról. A szerkesztõk Biblia olvasásában négy stádiumot különböztethetünk meg. Elõbb vagy utóbb mindnyájan meg kell, hogy ismerkedjünk mind a négy olvasási korszakkal. a. Gyermekkorunk mesés Bibliája. Elsõ Bibliánk a gyermekkor mesés Bibliája: hatalmas, feledhetetlen képek, legendás elbeszélések, amelyek egy nagy, szent Történet darabjaiként jutnak el hozzánk. Korántsem szabad alábecsülnünk a Biblia e gazdagon színezett, szorongató és szórakoztató, hatalmas történelmi freskóját: általa szövõdik a felnõttkori olvasat alapszövete, benne születik meg az az otthonos vidék, amelyen Mózes és Dávid, Jézus és Pál kortársaiként barangolhatunk. Korai biblikus képzeletvilágunkat nem kis mértékben alakítják a filmek olykor egészen újkeletû alkotások is: mindnyájan emlékszünk az immár három évtizede látott Tízparancsolatra, Pasolini Máté-evangéliumára vagy a Jézus Krisztus Szupersztárra. Ugyancsak a bibliaolvasásnak ezt az elsõ szintjét állandósítják, tudatunk mélyén, az atlaszok és enciklopédiák, de zarándokútjaink is: Izrael földjén, Jordániában vagy akár Egyiptomban. Nézzük például a közelmúltban megjelent tízkötetes bibliakiadást (A. Chouraqui: La Bible de l'univers [A mindenség Bibliája]): káprázatos fotói melyeket egyébként tudományos gonddal válogattak össze gyermekkorunk Bibliáját éltetik s gyarapítják bennünk, szó és kép tökéletes összhangjával. A szobroknak és üvegfestményeknek köszönhetõen így volt ez már a katedrálisok korában is. Keleten az ikon, a teljes ikonosztázionnal, a falfestményekkel és a boltozat freskóival együtt végigmesélte a Bibliát: a hívõ nép általuk nyert beavatást a látható és láthatatlan misztériumokba. Manapság gyakran találkozunk fiatal házasokkal, akik gyermekük révén fedezik fel újra a Bibliát. Az iskolából hazahozott történetek a szülõkben is érdeklõdést keltenek. A megszokott mesék mellé odasorakozik a Fiatalok Bibliája : a nagy könyv, amelyet lefekvés elõtt közösen olvas a család. b. A felnövekvõ ember tudós Bibliája. A második szakasz a kamaszkornak felel meg: az ébredezõ kíváncsiság kora ez, a tudásvágyé, amikor összevetünk és igazolunk, minden erõnkkel, a tudomány minden lehetséges és rendelkezésünkre álló eszközével. Régészet és nyelvészet, szociológia, vallástörténet és statisztika ami csak belefér. Lázasan kutatjuk, mi az, ami a történeti hûségnek megfelel, a valóságosat és a valószínût különválasztjuk a mítosztól. Módszertani kételyek, feltevések, segédtudományok. Mennyiben egyiptomi eredetû a bibliai bölcsességirodalom? Hány Izajás létezett? És hány szerkesztõ munkáját tükrözi az elsõ? Görögül beszélt-e Jézus? Hajlamosak vagyunk egy életen át lelkesen utánajárni az efféle kérdéseknek, amelyek nagymértékben fedik a modern egzegézis kutatási területét. Utóbbi vajon, lehetõségeihez mérten, nem ugyanezt a kíváncsiságot hivatotte kielégíteni? Aki elõször veszi kézbe a Biblia teljes szövegét, azt rögtön magával ragadja e lendület: mindent el akar olvasni, meg akar tudni, fel akar falni. Sokan épp e tudós kíváncsiság kapuján belépve érkeznek el a Szentíráshoz: a tanulás vágya még a nyugdíjasokat is megfiatalítja. c. Az érett ember Bibliája: az élet Igéje. Harmadik stádiumában az olvasás az élet szolgálatába szegõdik. Azért olvasunk, hogy éljünk. A megvilágító Ige vezetésére bízzuk magunkat, amely, a zsoltár szavával, lábunknak lámpafény, éjszakánkban világosság (119., 105., 130. zsoltár). A Te fényedben látjuk a világosságot (Zsolt SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Vizitáció Sao ~ Paulóban Oblátus-lelkigyakorlat P. Paulus aranymiséje Beszélgetés Philippe Nouzille ligugé-i szerzetessel Túrák, zarándoklatok, testvériskolai látogatások A kismegyeri templom alapkõletétele A nyár Tihanyban Gyõri események Tiszaújfalui beszámoló 1

2 36,10). A bibliaolvasásnak ebben a stádiumában akár néhány kulcsfontosságú szakasszal is beérhetjük. Nem is annyira olvasunk, mint inkább újraolvasunk. Elég egyetlen felidézett részlet, s minden újjáéled. A Hegyi Beszéd néhány verse, az elsõ Korintusi levél 13. fejezete, egy óra, amelyet a Másodtörvénykönyv olvasgatásával töltünk... s a tûz ismét fellángol, lobot vet az öröm és a remény. A Könyv legbensõbb önmagunk titkos forrásává lesz, külön életet él életünkben. Ihletõnk és tetteink irányítója, amely távlatokat nyit gondolkodásunk elõtt, tápot ad reményünknek, átalakítja a magunk alkotta világ többé-kevésbé merev formáit. Bölcsességünk könyve, kimeríthetetlen és soha meg nem unható. S végül az a könyv, amelyet közösségben ünneplünk. d. A könyvön túli könyv. Abba az életkorba érkezünk, amelyben nélkülözhetõvé válik a szöveg s a megfejtésére irányuló fáradalmas munka. Megelégszünk a bensõnkbe költözött Igével. Élni akarunk, nincs szükségünk szövegre, könyvtárra vagy bármi egyébre. Idõnk haladtán kevesebbet olvasunk: a kevésre koncentrálunk. Néhány könyv, pár oldal számít csupán. Rubinstein, a zongoramûvész túl volt kilencvenedik életévén, amikor a következõt jegyezte meg: Már csak néhány darabot játszom, de mondhatom, egyre jobban, még technikai szempontból is. Az érett olvasás jellemzõje, hogy kevés oldalra összpontosul, ezek azonban mindent elmondanak, szavatolják teljes belsõ szabadságunkat. Vannak, akik nem olvasnak többé. Már nem is volnék rá képes adta tudtomra egy kilencvenhét éves szerzetestársam, szemem felmondta a szolgálatot. De hát egész életemben olvastam ideje, hogy élvezzem gyümölcseit. Már nem kellett kilépnie a városból, hogy vizet merítsen. Forrásra talált a falakon belül. Ekként lehetséges, hogy némelyek mellõzhetik az olvasást: az Igébõl élnek, kitehetik a pontot. Õk maguk lettek evangéliummá, nincs szükségük írott szövegre. Az írástudatlan özvegyasszony fillérjei végiggurulnak a történelmen, azzal a szabadsággal, amelyet a Könyv legodaadóbb olvasói is megirigyelhetnek. Mindnyájunkra ráfér, hogy beiratkozzunk az özvegy iskolájába; hogy megtanuljunk élni a Könyvel, mely túl van minden könyvön, s hogy felkészülten, a tõlünk telhetõ derûvel nézhessünk szembe a halállal. Életkorunktól függetlenül megismerkedhettünk már a fenti négy korszak mindegyikével. Fiatalon is felfedezhetem azt a bibliai sort, amely életre-halálra elegendõ. Vannak felnõttek, akik változatlanul a gyermekkor fantasztikus Bibliájának bûvöletében élnek, egynémely nyugdíjas pedig szenvedélyesen kutatja a bibliai családfákat vagy Mózes öt könyvének irodalmi forrásait. Egyik stádiumnak sincs kitüntetett életkora. A liturgiában keveredés nélkül van együtt mind a négy: a képzelet a történetkritikai reflexióval határos, a könyv egésze az élet igéjévé lesz, s egyetlen közösen énekelt verssor az írott szöveg fölé emel. Ebben az értelemben mindenki ismerõs terepen jár, amikor újra a Bibliához közelít. Az Írások kertjébe minden irányból vezet út. Mindenki rátalálhat a saját kapujára. A kertben pedig mindenki gyökeret verhet, s ha eljön az ideje, virágot bonthat és gyümölcsöt teremhet. Az írásból, a kezdõk könyvébõl remény fakad. Benoît Standaert: A világ három oszlopa. Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2000, old. A BENCÉS KONFÖDERÁCIÓ HÍREI április 16-án a Beuroni Kongregáció általános káptalanja Albert Schmidt atyát a kongregáció prézesapátjává választotta május 7-én Lambachban a közösség 59. apátját választották meg 12 évre Maximilian Neulinger atya személyében. Maximilian apát úr 1967-ben született és 1990-ben lépett be a bencés rendbe ben tett örökfogadalmat és 1996-ban szentelték pappá. Tanárként dolgozott az iskolában, valamint a helyi plébánián végzett lelkészi szolgálatot. Korábban novíciusmester, levéltáros, perjel és gazdasági vezető is volt az apátságban május 31-én Kyrill, Szmolenszk metropolitája a Moszkvai Patriarkátus képviselőjeként megáldotta egy új orosz-ortodox kolostortemplom alapkövét Brandenburg tartományban, Götschendorfban. Az ünnepen 11 másik orosz püspök is részt vett. A leendő férfikolostor építését egy orosz vállalat támogatja és egyelőre két szerzetes és három novícius tartozik a közösséghez. Németország területén nagyjából 800ezer orosz-ortodox keresztény él július 2-án Scheyernben apáttá választották Markus Eller atyát. Markus apát úr 1966-ban született és 1994-ben tett örökfogadalmat, majd 2000-ben szentelték pappá. Markus apát úr elődje Engelbert Baumeister apát úr a Bajor Kongregáció statútumaiban előírt korhatár elérése miatt vonult vissza július 11-én Schäftlarnban apáttá választották a 45 éves Petrus Höhensteiger atyát. Megválasztása előtt Petrus apát úr novíciusmester és vendégpáter, valamint az iskolában tanár és prefektus volt. Elődje, a 69 éves Gregor Zasche apát úr 1976 óta szolgált apátként, jelenleg pedig a Bajor Kongregáció prézese július 24-én a lavanttali Szent Pál Apátság szerzetesei apátjukká választották Heinrich Ferenczy apát urat. Heinrich apát úr 1996 óta volt az apátság adminisztrátora, majd 2006-tól, miután a bécsi Schottenstiftben lejárt a szolgálata, Lavanttalban élt. 2

3 VIZITÁCIÓ A BRAZÍLIAI SZENT GELLÉRT APÁTSÁGBAN augusztus 11-én érkeztem a Sao ~ Paulo-i Szent Gellért Apátságunkba a Magyar Bencés Kongregáció Konstitúciójában háromévenként előírt kánoni vizitációra. A közösséghez ma 19 szerzetes tartozik, akikből 11 ünnepélyes fogadalmas és részben felszentelt pap, 4 ideiglenes fogadalmas és egy novícius, továbbá 4 posztuláns, azaz életük iránt érdeklődő fiatal. A jobbára már brazil közösségben négy magyar bencés van: Ödön emeritus apát úr, Zsolt, Sándor és Egyed atya. A vizitációt megnyitó konventgyűlést követően személyes beszélgetést folytattam minden ünnepélyes fogadalmas, felszentelt rendtárssal, a négy egyszerű fogadalmas testvérrel és a novícius testvérrel is. Egy alkalommal beszámoltam számukra a Magyar Bencés Kongregáció jelen helyzetéről. A (portugál) nyelvi tolmácsolásban, a jegyzőkönyv fordításában Zsolt atya és Albin atya volt segítségemre. Találkoztam az iskola vezető tanárainak csoportjával, akikkel André rektor úr mutatott be. A testvérek méltó és szép liturgiájuk mellett iskolai és lelkipásztotri munkát végeznek. Iskolájukban alulról felfelé építkeznek, óvodájuk, amelyet ismét bővítenek, adja az elemi iskola, majd a középiskola diákutánpótlását, 1700 körül van összlétszámuk. Az iskolában Zsolt emeritus rektor és André aktív rektor biztosítja a bencés jelenlétet. A 2010-ben induló óvoda helyei már most foglaltak. Lelkipásztori munkájukat az apátsághoz tartozó Szent Benedek Plébánia egyházközségében végzik, Paulo apát úr egyúttal a plébános is. Augusztus 17-én tartották Szent István ünnepét a magyarok, akikkel együtt ünnepeltem. Egy-egy ilyen vizitációs látogatás megerősíti a két közösség között a kapcsolatot, a brazil testvérek is kedvet kapnak, hogy alapító monostorukat meglátogassák. Asztrik főapát 3

4 MÁR NEM SZOLGÁKNAK, HANEM BARÁTAIMNAK MONDALAK TITEKET. P. Angelus Häußling OSB (Maria-Laach) szentbeszéde P. Paulus Schmidt aranymiséjén, Pannonhalmán, augusztus 31-én Két alkalom hozott ma itt össze bennünket, akik két országból jöttünk. Az egész kereszténységgel együtt ünnepeljük a vasárnapot, a keresztények tulajdonképpeni ünnepét, amelyen Isten dicsõ üdvözítõ tetteire emlékezünk: a világ teremtésére, amikor Isten minden idõk kezdetén belemondta a semmibe: Legyen világosság!, és lett világosság, s ezzel létezni kezdett a világ. És emlékezünk Isten második nagy tettére: a názáreti Jézus, akit a hatalmasok gyûlöletbõl és hatalomféltésbõl halálra adtak, Isten erejébõl új életre támadt a halálból, elsõként aratott gyõzelmet az élet nagy ellenségén, a halálon, s nekünk, akik hiszünk benne és az õ nevére megkeresztelkedtünk, már most részt adott és újra meg újra részt ad új életében, s mi abban a reményben élünk, hogy elnyerhetjük ezt a halálon túli életet és megülhetjük ünnepeinket. És a másik alkalom: pontosan ezelõtt egy héttel volt ötven éve, hogy Paulus Schmidt atyát katolikus egyházunk rendje szerint pappá szentelték. Õ hívott meg bennünket, hogy vele együtt üljük meg ezt a napot itt, Pannónia szent hegyén, Szent Márton templomában, ahol bencés testvérei az országhatárokon és a nyelvi határokon átnyúló összetartozás jeleként új hazát adtak neki. Ezért szívbõl köszönetet mondunk Fõapát Úrnak és a testvéreknek. Ötven év, egy fél évszázad. Nekünk, öregeknek, akik visszatekintünk, rövidnek tûnik, de valójában ezeknek az évtizedeknek az eseményeihez mérten nagyon izgalmas korszak. Ötven évvel ezelõtt Paulus atya és én teológiát tanultunk egy másik Szent Márton-fõapátságban, Beuronban, ott, ahol a Duna még csak egy keskeny kis folyó. Még XII. Pius pápa idejében volt ez, aki, amint ma már tudjuk, az utolsó régi vágású pápa volt. Csak néhány hónapos papok voltunk, amikor XXIII. János pápa megkezdte szolgálatát. Pasztorálisprofesszorunk sietõs léptekkel jött be a terembe: Hallották már? A pápa zsinatot hirdetett! Ma már tudjuk, ez a zsinat megváltoztatta az egyházat, és bencés és papi életünk öt évtizedének új feltételeket szabott. És hogy mi volt itt, Pannonhalmán, 1958-ban, azt jó barátaimmal folytatott beszélgetésekbõl tudtam meg, amikor negyven évvel ezelõtt elõször lehettem itt. Sólymos Szilveszter, akit az egyházért végzett szolgálatáért halálra ítéltek, majd kegyelmet kapott és életfogytig tartó fogságot, akkor már kijöhetett a börtönbõl, mert szükség volt a helyre azoknak, akik 1956 õszén felkeltek a hatalmat bitorlók rendszere ellen és síkra szálltak a szabadságért. De igazában nem volt szabad, csak késõbb élhetett itt a monostorban. Söveges Dávid nem sokkal késõbb szabadult a börtönbõl, amelyben, ahogy mindenki tudta, ártatlanul kellett ülnie két esztendeig. Nem voltak ezek jó idõk ennek az országnak. Közben mi Nyugat-Németországban szabadságban éltünk. Az egyháznak nem kellett félnie. Nem jelentett számunkra veszélyt, hogy a kolostori élet mellett döntöttünk. Körülöttünk egy soha nem látott jólét elsõ jeleit láthattuk. Bevallom, csak elsõ magyarországi látogatásom alkalmával ismertem fel teljesen és tudtam becsülni ezt a különbséget. Közben sok minden másképp lett. A körülmények meglepõ gyorsasággal hasonlóvá váltak. Az egyesült Európában az Egyház mindenütt szabadságot élvez, ám nem lehet nem észrevenni az egyháztól való eltávolodás és az embereknek az Istenben való általános hittõl való elidegenedésének a jeleit. Ezek nyomasztanak bennünket, mert nem voltunk felkészülve az új helyzetre, s tanácstalannak érezzük magunkat. És ma ezt a vasárnapot, ezt az ünnepet üljük. Hallgatjuk az evangéliumot, s az elõbb Máté evangéliumából egy nagyon feltûnõ eseményrõl hallottunk tudósítást. Jézus elõkészíti tanítványait arra, hogy mi fog történni nemsokára Jeruzsálemben. Megölik, rettenetes halálba küldik a kereszten. És Péter, az Úr által meghívott tizenkettõ szóvivõje, tele torokkal tiltakozik: Ez nem történhet meg soha! Hiszen neked, Jézus, hallatlan prófétai, isteni hatalmad van: betegeket gyógyítasz, csodálatosan megszaporított kenyérrel táplálsz 4

5 ezreket, sõt halottakat támasztasz fel, mutasd meg hatalmadat és akadályozd meg a rád leselkedõ halált. De Jézus hallatlan kemény szavakkal utasítja vissza a gondolatot: a Sátán, Isten tulajdonképpeni ellenlábasa az, aki ilyen gondolatokat sugall. Nos, Péter nem meggondolatlanul beszélt. Hiszen egy halott, egy kivégzett Jézus nem lehet Isten Fia. A korabeli jámbor zsidók meggyõzõdése szerint halottnak lenni annyit jelent, mint nem létezni, Isten elõtt nem létezni. Mert a holt már nem tudja megvallani Istent, nem tudja tisztelni õt, nem tud hozzá imádkozni, nem tudja megünnepelni Istennek a zsidó nép története során véghezvitt nagy tetteit mert hiszen éppen azért halott, mert már nem tudja azt tenni, ami Isten elõtt élõvé teszi. Péter még nem tudja, hogy Jézus halála mindent meg fog változtatni, mert az Atyaisten nem hagyja szeretett Fiát a halálban, hanem a rettenetes nagypénteket követõ sabbat utáni napon új életre támasztja, s ez az új élet nemcsak Jézusé, hanem mindenkié, aki hisz benne a miénk is, és mindenkié, aki ma itt összegyûlt. Jobbom felõl foglald el trónod, halljuk Isten szavát már a zsoltárban, ellenségeidet a halált lábad elé vetem. Az egyház õsi hagyománya szerint ez a zsoltár a hit megvallása a vasárnap esti istentiszteletben. Kedves Paulus atya, minden jubileum, nagyon jól tudjuk, alkalom a lelkiismeret-vizsgálatra nekünk magunknak, de mindenkinek, aki azt a feladatot kapta, hogy hirdesse a hit örömhírét. Tudomásul vettük és tettekre váltottuk, amit Péter akkor még nem tudhatott, de mi nagyon is tudhattunk? A pappászentelésünk óta eltelt ötven évben utánaszámoltam kettõezer-hatszázötvenszer ünnepeltük a vasárnapot. Megmutattuk ezeken a napokon, hogy mi többet tudunk Isten hatalmáról és tetteirõl, mint Péter akkor tudhatott? Tudniillik, hogy Isten nem úgy cselekszik, ahogy mi gondoljuk róla, hogy cselekednie kellene. Mondtam már: tanácstalanul állunk a társadalomban eluralkodó általános hitetlenség elõtt. És hiszen kimondhatom olyan fejlõdést kellett elfogadnunk, amely akkor még elképzelhetetlen volt. A te életutad maga, és az a tény, hogy a jubileumodat Pannonhalmán ünnepled, egy olyan fejlõdés szignáljai, amelyet hajlamosak vagyunk csak végnek, a keresztény, az egyházi élet feltartóztathatatlan hanyatlásának tekinteni. De velünk szemben is kimondhatja az Úr a Péternek mondott kemény szavakat: Nem azt gondoljátok, amit Isten akar, hanem amit az emberek akarnak. Mindegy, mi lesz az eredménye a lelkiismeretvizsgálatnak: meg kell hallanunk a vigasztalás szavát is, egy olyan vigasztaló szót, amely ehhez az ünnephez kapcsolódik. Amikor Paulus atya ötven évvel ezelõtt pappá szenteltetett, a szertartást még az a liturgikus könyv szabályozta, amelyet 1596-ban adott ki és írt elõ VIII. Kelemen pápa. A szertartás vége felé a testvérek egy olyan éneket énekeltek, amely az Úrnak János evangéliumában ránk hagyott szavát tartalmazza. Abból a beszédbõl valók a szavak, amelyet az evangélista tudósítása szerint Urunk a tizenkettõhöz intézett, mielõtt kiszolgáltatták a hatalmasoknak, s azok megölték. Az Úr az apostoloknak mondja ezt a vigasztaló szót, s velük mindazoknak, akik késõbb mint püspökök, papok és diakónusok léptek az apostolok különleges szolgálatába: Már nem mondalak titeket szolgáknak, hanem barátaimnak, mert mindent tudtul adtam nektek, amit Atyámtól hallottam. És az ének hozzáfûzi a húsvéti ujjongást: Alleluja! Vegyétek a Szentlelket, aki Vigasztalóul adatik nektek. Õ az, akit az Atya küld hozzátok. És ismét a húsvéti ujjongás: Alleluja. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek mindazt, amit parancsolok nektek. Ez a szó ma hozzánk szól, hogy vigasztaljon bennünket. Mert bárhogy áll is a dolog, egy biztos: A pünkösdkor az egyháznak és benne nekünk ajándékozott Szentléleknek hála a Szentlélek annyit jelent: Isten mint adomány jól-rosszul azt akartuk tenni, amit az Úr, a mi Urunk ránk bízott. Anélkül, hogy túl sokat akarnánk mondani, ezen a szép ünnepen megállapíthatjuk: Paulus Schmidt atya is azt akarta tenni, amit Isten és Krisztus feladatául szabott, azt akarta tenni a megkeresztelése óta, a fogadalma óta, és különösen az ötven évvel ezelõtti pappá szentelése óta. Nem azt kell hallania, amit akkor Péternek: Távozz tõlem mert nem úgy gondolkodsz, mint Isten, hanem mint az emberek. Sokkal inkább azt hallhatta és hallhatja ma is: Már nem mondalak szolgának, hanem a barátomnak, s mint barátom tõled telhetõen megtettél mindent, amit parancsoltam neked. S ami abból hiányzik mindegy, hogy sok, nagyon sok vagy csak kevés hiányzik kiegészíti a kegyelmem. Csak ez lehet az ünnepnek az oka: Isten a mindig újra meg újra vigasztaló ajándék. S most Istent ünnepeljük, aki Krisztusban a mindent betöltõ ajándék, amikor Paulus atya, ahogy fél évszázadon át tette, vezeti eucharisztikus ünneplésünket. fordította: Miksa atya 5

6 AKI A KERESZTRE NÉZ, AZ ÉLET FÁJÁRA TEKINT Elréd atya homíliája július 11-én, az oblátus lelkigyakorlat befejezéseként, oblátus beöltözés és obláció tétel alkalmából Kedves Főapát úr, kedves ünneplő Testvérek! Reggel a laudesben a két oblátus jelölt egy-egy érmét kapott, amelyen Benedek a keresztet mutatja feléjük, felénk. Benedek hitte, hogy aki a keresztre tekint, az az élet fájára néz. Aki szívből szemléli a fára szegzett Isten Fiát, annak lelkében vágy éled arra, hogy bocsánatot kérjen tőle: Uram, nem vagyok méltó, hogy házamba jöjj. Aki a keresztfára néz, az egyszer csak megkérdezi magától: vajon jó gyümölcsöt terem-e a lelkem? Vajon szerzetesként, oblátusként vonz-e az istenszolgálat? Vajon buzgó vagyok az engedelmességben és a méltánytalanságok elviselésében (vö. Regula 58.)? Megvan-e bennem Szent Antal lelkülete, aki így szólt magához: Minden reggel ezt mondom magamnak: ma kezdem. Aki nem vallja magát mindig újra kezdőnek, az talán nem vallja magát bűnösnek sem. Annak lelkébe pedig nem térhet be felüdítő szélként a Lélek, mert Jézus nem az igazakért jött, hanem az esendőkért. Aki magát kegyelemre, élő vízre szoruló fának tartja, az átélheti, hogy Isten fia érte halt meg a keresztfán. Érte lehelte ki lelkét. A Szentlélek a pusztába hívja a szerzetest, az oblátust és minden embert. A pusztában Jézusnak is először vadállatok jelentek meg. Ha vállaljuk belső küzdelmeinket, akkor szent térré válhat a szenvedés helye. A keresztség, a szerzetesruha, a Szent Benedek-érem külső jele belső küzdelmeinknek. A bennünk élő gonosz gondolatokkal, szavakkal, vágyakkal való viaskodás nem kellemes, de aki elmenekül a változásra hívó küzdelemtől, az csalódik családjában, a vágyott közösségben, az egész világban, Istenben. Az oblátusközösség, a monostor csak segítheti a belső küzdelmet: jó szóval, imádsággal, halló szívvel, vendégszeretettel. Abban segíthetünk a másiknak, hogy könnyebben hordozza terhét. Élő vízforráshoz terelhetjük egymást, de testvérünk helyett nem kelhetünk át a sivatagon. Ha viszont a lelkiéletben és hitben előre haladunk, akkor majd szárnyaló szívvel sietünk előre Isten parancsainak útján (Regula, Prológus). Szívünk békéje az oázis. Krisztus pedig az a szikla, amelyből a víz fakad. Az oblátus lelkigyakorlat közben többször idéztem Richard Rohr Minden egybetartozik című könyvét. Az oblációt tevőknek és mindnyájunknak szólnak a ferences szerző biztató szavai: Ha már megtanultunk bízni Istenben, lelki fejlődésünk következő lépése az, hogy bízni kezdünk önmagunkban. Az évek során nagyon sok embernek mondtam, hogy bízzon magában. Mindez érthetőnek s egyszerűnek tűnik. Mégis rengeteg köszönőlevelet kapok ezért a bíztatásért. Nyilván azért, mert ennek a sok katolikusnak senki sem mondta el, hogy bízhat saját magában. Micsoda biztonság nélküli és unalmas világot hoztunk létre! Jézus azt mondja az evangéliumban: Ne félj! Azt mondja, hogy az egész radikálisan rendben van. Megbízhatsz magadban, mert Isten megbízik benned, fel fogja használni az utadat, a tapasztalatodat. Semmi nem megy veszendőbe, minden megbocsáttatik. Semmit sem fordítanak ellened. Sőt, valójában a bűneid fognak megjavítani! Mint ahogy Norwichi Juliána hallotta Jézus sugallatából: A bűn nem az ember szégyenére, hanem dicsőségére kell hogy szolgáljon, a bűn bélyegét dicsőséggé kell változtatni. Ha mindez nem jó hír, akkor mi más lehetne az? Mi lehetne jó, ha ez a szabadság, ez a tágasság nem az? Ez Isten ölelése, mely azt mondja, a te életed is számít. Az életutad számít, és Isten veled kötött szeretet-szerződése mindig feltétel nélküli és rendszerint a te javadra egyoldalú. Hirtelen nagyon biztonságos lesz ettől az univerzum. Fa volt Benedek. Zöldellő fa, mert az élet fájára akart hasonlítani. Az élet fája az egész létből szívja a táplálékot és levegőt. Mint az arborétum fái, amelyek gyógyítják szívünket, lelkünket, és az ég madarai is örömmel fészket raknak ágaikon. Benedek lelkében, érzelmeiben, önmagában lakott, ezért tudott tanulni életútjából, hibáiból, bűneiből. Mivel önmagában lakott, ezért a kegyelem révén feltárultak előtte mások gondolatai, és a Napban láthatta az egész világot. Kedves oblációt tevők, kedves Ida és Anna testvérek, kedves Mindnyájan! Halljuk meg hát, mit üzen a ma újra kezdőknek Benedek atyánk: Itt az óra, hogy felébredjünk az álomból. Nyissuk meg szemünket a megistenítő fénynek, és megdöbbent füllel halljuk, mire int bennünket a mindennap felénk kiáltó isteni szózat: Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket! És ismét: Akinek füle van a hallásra, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak! És mit mond? Jöjjetek fiaim, hallgassatok rám! Az Úr félelmére tanítlak titeket (Prológus). Ámen. 6

7 BESZÉLGETÉS PHILIPPE NOUZILLE ATYÁVAL Melyik országból és melyik monostorból érkeztél? A Ligugé-i Szent Márton apátságból érkeztem, amely Franciaországban található, Poitiers közelében. Amint az köztudott, Szent Márton Pannonhalmán született, de aztán Galliába távozott. 360 körül telepedett le Ligugében, hogy Poitiers-i Szent Hiláriusz közelében folytasson szerzeteséletet. Mintegy tíz évet tölthetett itt, mielõtt Tours püspökévé választották. Térítõ püspökként bejárta Gallia nagy részét, és Franciaország egyik legnépszerûbb szentje lett, legalábbis róla van elnevezve a legtöbb templom és falu. A Szent Márton által alapított Ligugé a nyugat legõsibb monostora, amely változatos története miatt mégis mindig viszonylag kis közösség maradt, és a szerzetesi jelenlét sem lehetett olyan folyamatos, mint például Pannonhalmán. A jelenlegi közösséget Solesmes alapította 1853-ban, és még mindig a Solesmes-i Bencés Kongregációhoz tartozik. A ligugéi monostor és falu nagyon erõsen kötõdik Szent Márton emlékéhez. Természetesen mi is rajta vagyunk a Szent-Márton-úton, amelyet nemrég hoztak létre a Compostellai Szent-Jakab-út mintájára, és amely összeköti Tours-t, Candes-ot, Poitiers-t és Ligugét, s amelyet szeretnének meghosszabbítani egészen Szombathelyig! Végül nem szabad említés nélkül hagyni, hogy mintegy tíz éve a falu két tere közül az egyiket Place Pannonhalma -nak hívják. Hogyan kezdõdött a kapcsolatod a pannonhalmi testvérekkel? 1994 óta ismerek pannonhalmi testvéreket. Bánk és Jákó testvér ekkor jött Párizsba tanulni, és én ekkor már két éve ott voltam. Együtt laktunk a Sainte-Marie apátságban, és a Katolikus Egyetemre jártunk. Ez alatt az idõ alatt Bánk és Jákó testvér többször megfordult a ligugéi apátságban. Két évvel késõbb Jákó egy évre oda is költözött, hogy megírja a szakdolgozatát. Én magam elõször 1997 nyarán jöttem egy hónapra Pannonhalmára. Mátyás atya több cikket is kért tõlem a Pannonhalmi Szemle számára. Mindig kapcsolatban maradtam az itteni testvérekkel, és tavaly õsszel is eljöttem két hétre. A Pannonhalmával való kapcsolatom tehát nem újkeletû. Mindig nagyon kedvesen fogadtak, és ez az egyik legfontosabb hely számomra a világon. Milyen céllal jöttél most Pannonhalmára? Július 10-én érkeztem kicsit hosszabb idõre, mert nagy változás következik az életemben, és mindenképpen szükségem van egy kis átmeneti idõszakra. Valójában kilenc éven keresztül én voltam a monostorom minden kereskedelmi tevékenységének a felelõse (könyvtár, zománcozó mûhelyek, cukrászda, zenei kiadványok), én szerveztem a zenei fesztiválunkat és az egyik franciaországi keresztény könyvtár-hálózatban is dolgoztam. Ez elég sok munkával járt, amint az könnyen elképzelhetõ. De mindez most végetért, vagyis majdnem (továbbra is folytatom a zenei kiadványaink kottázását és szervezem a zenei fesztivált), mivel októbertõl Rómába megyek, a San Anselmo bencés kollégiumba, hogy teológiai doktorátust szerezzek, amelyet ugyan már több mint tíz éve elkezdtem, de sohase tudtam vele komolyan foglalkozni. Ezentúl egyszerû diák leszek, és nem lesz más feladatom, mint a doktori dolgozat elkészítése. A kereskedelemrõl át kell állnom a teológiára hát ezért volt szükségem erre az átmeneti idõszakra. Nagyon hálás vagyok a pannonhalmi közösségnek, amely ismét kedvesen fogadott. Melyek a terveid a jövõre vonatkozóan? A terveim egyszerûek. Amint az imént mondtam, közvetlen célom a teológiai doktorátus megszerzése, amelyben a fenomenológia franciaországi fejlõdését szeretném teológiailag értékelni. Amikor ezzel kész leszek, meglátjuk, hogy mi adódik, és mit kíván az apátom... Emellett van néhány személyesebb tervem vagy vágyam is, mint például beszélni a magyar nyelvet! Még más dolgokat is szeretnék megírni és így tovább... Hogy érezted magad Pannonhalmán? Mik voltak a benyomásaid a monostorról és az iskoláról? Természetesen nagyszerûen éreztem magam. Láttam a közösség életének két nagyon különbözõ idõszakát: elõször az iskolai szünetet, majd pedig a tanévkezdést is. Az iskola természetesen olyan ritmust követel meg a monostortól, amelyet a mi francia monostoraink nem ismernek, mivel nekünk nincsenek iskoláink. Engem ez személyesen egyáltalán nem zavar, mert olyan családból származom, amelyben három nemzedék óta mindenki pedagógus. Az iskola ritmusában nõttem fel, méginkább mint azok a gyerekek, akiknek a szülei mással foglalkoztak. Az iskola mögött laktunk a szüleim most is ott laknak, és az órákat vagy a szüneteket jelzõ csengõ behallatszik hozzánk. Édesapám néhány éven keresztül még igazgatott is egy gimnáziumot, amely kicsit a pannonhalmihoz hasonlóan vidéken van, egy kilométerre a falutól, és ahol a diákok kizárólag fiúk, mint itt is bentlakók voltak. Én voltam az osztályban az egyetlen, aki minden nap hazament, mivel a gimnázium közelében laktunk. Egyáltalán nem zavar tehát Pannonhalma és a gimnáziuma: nagyon hasonlít arra, amit magam is átéltem. Azzal a különbséggel azonban, hogy itt a diákok, úgy tûnik, hogy jobban tisztelik a tanáraikat, mint mi tettük. Arról nem is beszélve, hogy egyetlen diák se jött volna azért vissza nyáron, hogy egy fesztiválon segédkezzen, mint az Arcus Temporum volt, vagy mégkevésbé, hogy a vasárnapi misén ministráljon. Minden bizonnyal az itteni kivételes légkör teszi Pannonhalmát olyan különleges hellyé, amelyet nehéz itthagyni. készítette: Bánk testvér 7

8 AFÕAPÁTSÁG GREGORIÁN KÓRUSÁNAK TYNIECI LÁTOGATÁSA Idén nyáron, július 5 8. között a pannonhalmi közösség gregorián scholája, Lukács atya vezetésével (Jákó testvér, Albin atya, Henrik atya, Konrád atya, Kelemen atya, Hubert testvér, Imre testvér), zenei fesztiválon vett részt a lengyelországi Tyniecben. A tynieci bencés apátság által szervezett fesztiválsorozat az európai kolostorok zenéjét volt hivatott bemutatni. Bernard Sawiczki apát úr megfogalmazása szerint a számos országot felvonultató zenei esemény lényege az volt, hogy azon lehetõség szerint egyháziakból álló kórusok lépjenek fel, bemutatva élõ zenei hagyományukat. Scholánk két koncerten lépett fel. Mindkét koncert két részbõl állt: az elsõ részben egy orgonahangverseny, a második részben pedig gregorián scholánk elõadása hangzott el. Az elsõ koncerten Joachim Grubich lengyel orgonamûvész, a második koncerten pedig Lukács atya orgonajátékát hallgathatta a közönség. Kórusunk repertoárját fõleg a Mátyás-graduáléból vett pünkösdi mise változó részei, illetve a magyar szentek ünnepén elhangzó himnuszok képezték, az énekek sorát pedig Auer Miserere-je zárta. Utunk egyben lehetõséget is adott arra, hogy egy másik bencés közösség életét is megismerjük. Ottlétünk során bepillantást nyerhettünk lengyel testvéreink életébe, és megtapasztalhattuk vendégszeretetüket. Bátran állíthatom: nagy szeretettel, õszinte érdeklõdéssel és nyitottsággal fogadtak és vettek körül bennünket. Jelen voltunk közös imádságaikon, étkezéseiken és a kötetlen közösségi alkalmaikon. Az elsõ velük töltött rekreációs estén arra kértek minket, hogy mutatkozzunk be és mutassuk be Pannonhalma életét, míg az utolsó estén az õ kérésükre azokat a meglátásainkat, élményeinket osztottuk meg velük, amelyeket ottlétünk során éltünk meg. A tynieci bencés apátság fiatal, gyarapodó, dinamikus közösséget mondhat magáénak. Mindennapjaikat az imádság és a fizikai munka tölti ki, utóbbi elsõsorban a monostor fenntartásához, rendbentartásához kötõdõ munkákat jelenti. A közösség néhány tagja fõiskolai teológiai tanárként mûködik a közeli Krakkóban, vagy a helyi plébániai közösség pasztorációját végzi. A közelmúltban új feladatként jelent meg a vendégek fogadása. A monostorba lelkigyakorlat, elcsöndesedés, vagy pihenés céljából érkezõ vendégeket az idén nyáron átadott új vendégszárnyban tudják elhelyezni. Monostori boltjukban pedig saját apátsági termékeiket, illetõleg más európai bencés monostorok így Pannonhalma termékeit is forgalmazzák. Ottlétünk alkalmat adott arra is, hogy a közeli Krakkó nevezetességeit is megtekintsük. Ebben két tynieci testvér volt segítségünkre. Elsõként a világszerte is ismert, a jelenkori lengyel lelkiséget erõsen meghatározó Isteni irgalmasság szentélyébe vittek el bennünket a Krakkó melletti agiewniki-be. Leginkább az ott felépített modern templom magyar kápolnája, a Capella Communio Sanctorum a Szentek Közössége Kápolna fogott meg bennünket. Látványos és megkapó a kápolna két falát díszítõ mozaiksorozat, amely a magyar és lengyel szenteket közösen ábrázolja. A történelmi Magyarország szentjei között megjelennek a jól ismert magyar és lengyel szentek, valamint a velünk együtt élõ népek (ruszinok, románok, horvátok és szlovákok) képviselõi is. A délutánt viszont már Krakkóban töltöttük: szûk körben (a schola tagjai), kötetlen hangulatban tekintettük meg a város nevezetességeit. A város legrégebbi részének, a Wawel-nek a megtekintése során Albin atya szakszerû, részletes vezetés keretében mutatta be a lengyel történelmet, valamint a lengyel-magyar történelmi kötõdéseket. Majd a Jagellóegyetem legszebb és leglátogatottabb épületét, a Collegium Maius-t, valamint a város fõterén álló Mária-templomot (Koœció³ Mariacki) néztük meg. A napot, krakkói városnézésüket pedig hagyományos lengyel ételekbõl álló vacsorával zártuk. Mindannyian úgy éreztük, hogy mind lelki, mind kulturális szempontból mély és gazdag pár napban lehetett részünk. A koncertjeink során az apátság templomát mindkét alkalommal megtöltõ hallgatóság nyitottsága és érdeklõdése, valamint bencés testvéreink szeretete és befogadása arról a nemzetek, történelmi korok és határok fölött átívelõ krisztusi szeretetrõl tettek tanúságot, amely minden emberi próbálkozásnak értelmet és értéket ad. Henrik atya 8

9 A TESTVÉREK ITÁLIAI ZARÁNDOKLATA Hiába a rászánt idõ, a szervezés alapossága, az olasz vendégszeretet, a zarándokok éhsége minden szépre és jóra, mindezek ellenére itáliai zarándoklatunk felért egy aszketikus gyakorlattal. Ugyanis, bár a növendékség tíz napos útjáról címszavakban sem lehetne röviden beszámolni, hosszú bekezdésekre volna szükség ahhoz, hogy felsoroljuk mindazt a keresztény, építészeti és kulturális értéket, amelyrõl nap mint nap fájó szívvel kellett lemondanunk, hogy a háromsávos autópályán tovább haladva elérjük aznapi úti céljainkat. Július 23-án reggel fél hat körül indultunk. Az Alpokon, majd a velencei és bolognai dugón átkelve Pragliába érkeztünk. Részt vettünk a bencés közösség imádságain, a vacsorán és a rekreáción. A vendégfráter pedig megmutatta nekünk az apátságot. Útba ejtve Orvieto katedrálisát másnap délután érkeztünk meg Rómába. Ádám atya már várt ránk, este vele együtt mentünk pizzázni, ahol a névnapos Jákó testvért is megköszöntöttük. Utunk során Márton testvér minden adódó alkalmat kihasznált, hogy a pizzasütés fogásait ellesse az olasz konyhamesterektõl. Két éjszakát töltöttünk az Anselmo vendégszárnyában. Nappal bejártuk a történelmi belvárost, meglátogattuk Róma legfontosabb keresztény emlékhelyeit Ákos atya új, digitális fényképezõgépén keresztül szemlélte meg a páratlan látványosságokat, este pedig a Szent Egyed Közösség imádságába is bekapcsolódtunk. Másnap délelõtt a Trasteverén Ákos atya abban a kis kápolnában misézett nekünk, amelynek épületében Szent Benedek római tanulmányi idején szállást kapott. Részt vettünk a San Paolo Fuori le Mura apátságának imaóráján, ebédjén és rekreációján, ahol nagyon jólesõ szeretettel fogadtak bennünket. Kicsi a világ, a Szent Pál Bazilikában az Olaszországban nyaraló Ribb-családdal is összefutottunk. Miután rövid idõre Tre Fontane apátsági templomaiban is elidõztünk, majd Vicovaro árnyékában elfogyasztottuk a Magyarországról hozott görögdinnyénket, délután megérkeztünk a Sacro Specóba. Másnap részt vettünk a vasárnapi szentmisén, majd vendéglátóink, Don Luigi perjel atya és Don Maurizio testvér körbevezettek bennünket az épületegyüttesen, délután pedig szabadok voltunk. Jó volt érezni, hogy azon a helyen, amit albumokból már ismertünk, egy rövid idõre otthon érezhetjük magunkat. Csak másnap reggel indultunk tovább, hogy a Santa Scolasticát megtekintsük. Affile (Enfide) pékségében vásároltunk friss kenyeret az útra, aztán Anagni és Fossanova érintésével fölkapaszkodtunk Casinum hegyére. Itt két teljes napot töltöttünk. Az elsõt a fõapátság körbejárására szántuk. Don Germano vendégpáter szûkszavú, de tartalmas kalauzolása mellett ismerhettük meg mindazt, amit az amerikai légierõ bombázásai sem tudtak elpusztítani. Másnap az Abruzzo hegyi ösvényein idilli körülmények: szabadon legelõ lovak és ökrök között kirándultunk. Montecassinót elhagyva nagy út várt ránk, 800 kilométernyi autópálya választott el minket utolsó éjszakai szálláshelyünktõl. Mégis szükségét éreztük, hogy Oros apát nyomdokain mi is megálljunk Casamariban. Itt egy fiatal ciszterci atya karolt fel bennünket, és pannonhalmi templomunk ikertestvére mellett a középkori káptalantermet, kerengõt, sõt, még önellátó gazdaságukat is megmutatta, a zöldségestõl a sertéseken át a biogáz fejlesztõig. Egész utunk során jó idõnk volt. Csak az utolsó két napon tört ránk a tikkasztó mediterrán hõség, amit egy újabb pihenõt tartva az Adria habjai között voltunk kénytelenek ellensúlyozni. Élményeink sorát Aquileia székesegyháza és Grado belvárosa tették teljessé. Köszönet mindazoknak, akik utunkat támogatták, és Annak, Akinek áldását mindvégig érezhettük! Imre testvér 9

10 TOUR DE VAJDASÁG A 12.B osztály befejezte négy évét Pannonhalmán. És befejezte határon túli körútját is. Elsõ nyáron Kárpátalján bicikliztünk a karácsfalvi testvériskola meglátogatásának apropóján. Tizedik után az Örségben és azon túl, szlovén vidékeken és Burgerlandban tekeregtünk. Tavaly nyáron a Felvidéken Érsekújvártól Nyitrán át Trencsénig mentünk föl, majd vissza Nagyszombaton keresztül Pozsonyig kerekeztünk. Idén Vajdaságra esett a választás. Szeged, Zenta, Muzslya, Pancsova, Székelykeve, Belgrád, Újvidék, Szabadka, Nemesnádudvar voltak a fõbb állomások. 720 km, 8 nap alatt: már-már teljesítménytúra. Mélypont Tiszaszigeten, Magyarország legmélyebben fekvõ pontján búcsúzunk az ismertnek gondolt vidéktõl. Vár bennünket egy család. Gáton biciklizünk, pörköltet eszünk. Közben nézzük a palackpostát: a Tisza temérdek mûanyagpalackot úsztat át a határon. Szennyezzük a világot. Este még Zentán is látjuk õket. Görögdinnye Minden nap dinnyét eszünk ebédre. Tûz a nap, sehol egy talpalatnyi árnyék. Négy jókora, 10 kilós dinnyét negyedelünk naponta. Van, aki most eszik elõször ennyit egy ültõ helyében. Az utolsót még a határ elõtt, Lõrinc napján. Nem lehetne dinnyén kívül valami szárazabbat is enni? Félelem Zentán, elsõ szálláshelyünkön az egyik fiú nem meri megkérdezni, merre van a pékség. Nem tudja, ki szerb, ki magyar. Mi van, ha szerb? Mondom neki, itt tudnak a szerbek magyarul. Szabadkán, utolsó szerbiai szálláshelyünkön önfeledten járunk-kelünk az utcán. Érdeklõdöm a diákszállóban a friss, magyarul nem tudó, szerb bevándorlók felõl. Majd megtanulnak intézi el egy vállrándítással a szállásadónk. Kötelezõ a többnyelvûség, itt másképp nem lehet. Por A puszta közepén áll Aracs középkori romtemploma, néhány útikönyv bencés eredetre utal. 4 5 km-re fekszik innen is, onnan is a fõúttól. Földúton megyünk, rekkenõ hõség, csúszásban vagyunk. Szívjuk a port. Hárman vonatra kényszerülünk. Elérjük-e? Hússzal zötyög a pusztában az ezüst nyíl a Bakony expresszre gondolunk. Az állomás restijének üzemeltetõje segít, hogy föltehessük a bringát a vonatra. Helyesírás Muzslyára késõn érünk, de már 4-tõl keresnek minket: Nagyon kedves Önöktõl, hogy kijöttek elénk. Ja, az nem úgy van, a Tanár Úr azt írta nekünk, hogy 4-re jöttök, azóta keresünk titeket kocsival. Késõbb a vacsoránál kézhez kapom a kinyomtatott ímélt. Valóban: nem 4-ére (ti. augusztus), hanem 4-re (ti. délután) áll a levélben. Iszunk rá egy Jelen Pívót. Háború Székelykevén Dani Zoltán leszerelt ezredes szólít le minket. Õ kapta le az elsõ lopakodót. Dokumentumfilm készült róla A 21. másodperc címmel: 20 másodpercig lehet célozni, és lõni. Utána ki kell kapcsolni a rakétát, mert bemérnek. Velünk van egész délután, elvisz minket a közeli bányatóra. Víz Fürdünk a Dunában. Újvidéken is, meg Novi Banovci Venezia nevû szabad strandján. Gúlát építünk, mint évek óta mindig, ha együtt strandolunk. A Duna-Tisza összefolyást egy meredek part tetejérõl nézzük. Olvassuk az útleírást: ahogy elfogynak a villanypóznák jobbról, menj be a gyümölcsösbe, kapuja merõleges az útra. A kert végébõl szépen rálátni. Messze van, pici a Tisza. Knjaz Milošt fogunk inni utána: a legjobb ásványvíz, ahogy a helyiek tartják. Ortodox Pancsován, az olajfinomító közepén középkori ortodox kápolna áll. Körbeépítették, a bombázás után is megmaradt. Pedig talán két hónapig is égett a gyár: éjszaka is lehetett olvasni. A Fruska Gorában 2 3 km-enként ortodox kolostorok vannak, 8 10 szerzetessel. Az egyikkel mi is beszélünk: néhány tökéletesen kiejtett magyar szó vegyül szerbjébe ( Szenttamás ). Kapunk tõle pálinkát monostori termék, törülközõben csempésszük ki. Szélvihar Feketics (Bácsfeketehegy) felé, Szenttamást elhagyva elképesztõ erejû szél kezd fújni. Eleinte azt hittük, csak pöff, aztán abban reménykedtünk, hogy állandósul mint hátszél. De nem: a hátralévõ 15 km, ami rendesen szûk óra, most két és fél órát igényelt. Lefúj a szél az útról, nem lehet haladni. Ránk esteledik, elõkerülnek a tömény szeszek. Csak tolni bírjuk koromsötétben. Még jó, hogy nem esik. Reggel, ahogy elhagyjuk a falut, az utcai kocsma teraszán poharazók felállva tapsolnak meg bennünket. Kenyér és bor Hazaérünk. Két osztálytárs, két család vendégei vagyunk Nemesnádudvaron. Pincébõl megyünk a pékségbe. Az egyik a pincét adja a pörkölthöz és a borhoz, a másik a frissen sült lekváros buktát és a hatalmas vekni kenyereket. Reggel szétszéledünk. Barcza István 10

11 MESCHEDEI LÁTOGATÁS Korán reggel még teljesen kihalt a gimnázium. A hajnali fényben derengõ folyosók üresek, csak a hálókból hallhat némi szuszogást az ember, ha a lépcsõház felé tartva elsétál elõttük. Ahogy tettük ezt mi is páran május 17-e szombaton elsõ lépéseinket megtéve a több, mint 1000 km-es úton. Az ötórai indulás ellenére csak este nyolc körül érkeztünk meg Meschedébe, egy hosszú, teljes egészében buszon töltött nap után. Miután mindenki hivatalosan is megismerkedett vendéglátójával, szétszéledtünk a város, és környéke különbözõ pontjaiba. A vasárnapot végig velük töltöttük. Minden család más-más programot eszelt ki szórakoztatásunkra. Engem vidámparkba vittek, ahol nagyon jól éreztem magam. Másnap fogadóinkkal együtt mi is iskolába mentünk. Ez többeknél igen korai felkelést jelentett. Cserébe újra magyar szavakat hallhattunk, és beülhettünk a tanítási órákra, melyek a nálunk megszokottnál lazább rendben folytak. 11 órától Emmanuel testvér vezetésével megnéztük a Csend Házát (Haus der Stille), ahol a nyugalomra vágyó vendégek tölthetnek el néhány napot. A templomot, amely a maga nemében igen különleges építmény. Emellett láttuk az apátság épületét és különféle mûhelyeit. Végül, de nem utolsó sorban az Oasét, amely fiatalok befogadására szolgált, és nekünk is kedvelt helyünkké vált. A közös ebéd után hamarosan kezdetét vette a magyarnémet barátságos futball-mérkõzés. Az eredmény sokak szerint nemzeti válogatottunk színvonalát tükrözte: 8:1-re kikaptunk. A kosármeccsen azonban elégtételt vehettünk. Nem olyan nagy fölénnyel, de azért magabiztosan gyõztünk. Kedden délelõtt ismét tanításon vehettünk részt, délután pedig a warsteini sörfõzdébe utaztunk. Ott megtekinthettünk, hogy milyen tökéletes módszerekkel folyik a sörgyártás a mindig mosolygó munkások keze alatt. Miután véget ért a vetítés, buszokba ültünk, és végiggurultunk az egész épületegyüttesen. Végezetül mindenki megkóstolhatta a termékeket is. az ínyencek számára még chilis sört is tartogattak. A kóstoló után nem csak élményekkel, hanem egy söröskorsóval gazdagodva hagyhattuk el a Warsteiner Brauerei-t. Szerdán a város templomát és kincstárát látogattunk meg, majd a városházára mentünk. Itt Meschede polgármestere üdvözölt minket, és beszélt a város különbözõ adottságairól, problémáiról. Ezek után még lehetõség volt kérdezni, mellyel néhány diák élt is, a város nyújtotta lehetõségek, és más egyéb iránt érdeklõdve. Délután, valamint az egész csütörtököt újból a családoknál töltöttük. Másnap került sor ugyanis a Schützenfest-re. Ez egy helyi hagyomány, melynek keretei közt zöld sapkás, fehér nadrágos Schütze-k vonulnak végig a városon a rezes kíséretében. Sort kerítettek emellett az ún. Schützenkönig megválasztására. Ezt a rangot egy agyaggalamb lelövésével lehetett kiérdemelni. Pénteken egy nagyobb kirándulást tettünk. Elõször Bonnba utaztunk, ahol a Történelem Házát (Haus der Geschichte) néztük meg. Ez a múzeum Németország történelmét mutatja be a II. világháború végétõl napjainkig. Kölnben elõször város római maradványit csodáltuk meg a városháza alatt elhelyezkedõ múzeumban. Utána elsétáltunk a dóm elõtti térre, bementünk egy épület alagsorába, ahogy egy közel 30 perces vetítést láthattunk a katedrálisról. Aki ezek után még kíváncsi volt a templomra, az fizikai valójában is megszemlélhette a (neo)gótikus épületet. A hátralevõ idõt a sétálóutcákban töltöttük el. Szombaton az Eslohe-i Gépipari Múzeumba látogattunk el. Itt a primitív kõeszközöktõl kezdve a kezdetleges láncfûrészen és egyéb egyszerûbb szerkezeteken át, a legkülönbözõbb méretû és rendeltetésû, bonyolultabb gõzgépekig rengeteg érdekességgel találkozhattunk. Utána egy családi sörfõzdébe vezetett az utunk, ahol a kóstolás és körbevezetést követõen egy ebédre is vendégül láttak minket. Vasárnapot az elõzõhöz hasonlóan a családoknál töltöttük. Hétfõn volt az utolsó lehetõségünk német tannyelvû órákra beülni, és sok egyéb dologra is, hiszen ez volt az utolsó napunk Németországban. Este búcsúpartit rendeztek a tiszteletünkre. A vendéglátókkal együtt történõ grillezésen beszédet mondott Herr Eberhart Borghoff, a testvérkapcsolat német szervezõje. Magyar oldalról Elréd atya, valamint diákrészrõl Szabó Ákos köszönték meg a vendéglátást Emlékül mindenki egy-egy meschedei pólót kapott. A végsõ búcsúra másnap reggel került sor, majd 8 órakor elindultunk. A hosszú út alatt volt idõnk megtárgyalni a sok élményt. Páran máris a nyári visszatérést tervezgették. Mindenki szomorú volt, hogy a következõ tanévben nem lesz lehetõségünk viszontlátni õket, így minden bizonnyal valamennyien nagyon jól éreztük magunkat. Meszes Márton 11.b osztályos tanuló 11

12 LONDONI HETEK A nyár elején három hetet töltöttem egy osztálytársammal Londonban, egy ottani bencés iskolában, a két gimnázium közötti alakulófélben levõ tesvériskolai kapcsolat úttörõjeként. Az egész történet április végén kezdõdött, amikor kikerült az iskola faliújságára a pályázati felhívás, miszerint a pályázat két nyertese közel három hetet tölthet Angliában rögtön a nyár elején. Jelentkezéskor egy-két ûrlapot kellett kitöltenünk. Május közepén egy csütörtöki este váratlanul, irányítástechnika szakkörrõl felfelé menet behívtak az igazgatói irodába, mondván: interjú lesz. Az elõrehozott emelt kémia érettségim délelõtti írásbelije után azt sem tudtam, hogy mirõl van szó. Benyitván az irodába négy mosolygó bencés fogadott és kínált helyet a kör alakú asztalkánál. Titusz, Henrik, Konrád és Albin atyával angolul társalogtunk 8 10 percet, és mehettem is a magam dolgaim után. Esti imánál tudtam meg az örvendetes hírt, hogy én is utazhatok Angliába. A Te Deum utáni elsõ kedden utaztunk el itthonról és délelõtt 11 óra felé már Londonban, az iskolában, illetve a szálláson voltunk. Az iskolában körbevezettek bennünket, ám kék pannonhalmi gimnáziumos egyenpólót viselvén már az elsõ nap sanda szemmel néztek ránk az egyenruhás diákok, úgyhogy aznap nem is vettünk rész a tanításon. A szállásunk egy metodista ifjúsági szállóban volt, mert az apátság vendégszobái tele voltak. Egy háromemeletes épület volt, amelyben an laktunk. Volt zambiai, kolumbiai, francia, olasz, török, iráni, azerbajdzsáni, szlovák, cseh, koreai és angol lakótársunk is. A szálláson velünk lakó huszonéves, zömében munkavállaló társaság nagyon kommunikatív volt. Az egyik török sráccal beszélgettem a két ország közös történetérõl, õ tudta, hogy Szulejmán Szigetvár mellett van eltemetve. Én próbálkoztam neki Rodostót magyarázni, de csak miután megtaláltam a török nevét a településnek, azután esett le neki a dolog. Elmeséltem a huszadik század eleji történelmünket, hogy az ország háromszor ekkora volt. Ez újabb közös pont volt, hiszen Törökország is nagyobb volt a mainál, és elmesélte a kaukázusi konfliktust. Faggatott az Ikarusról is, mert, mint mondta, náluk nagyon sok ilyen busz van, fõleg Isztambulban. Öt percnyire laktunk az iskolától, amely London külvárosában, Ealingben található, ahol a híres BBC stúdió is van, félórányi metrózásra a belvárostól. Az iskolában több mint 600 diák tanul, ezek közül száz a velünk egyidõs. Az iskola fiúgimnázium, csak az utolsó, velünk egyidõs évfolyamon tanultak lányok is. A diákok fõs csoportokba vannak beosztva aszerint, hogy mivel szeretnének a középiskola után foglalkozni, és egy ilyen szakos tanár az osztályfõnökük. Minden nap nyolc óránk volt. Délelõtt öt óra, az ebédszünet egy órás, utána van még három tanóra, így a diákok délután négykor mehetnek haza. Mi a menzán ebédeltünk, ahol nem volt nagy a fejadag, ugyanis az angolok vacsorára esznek sokat. A mi gyomrunk nem tudott átállni erre, mert a vacsora sem volt mindig elég, így gyakran elõfordult, hogy az iskolában két-háromszor álltunk sorba sûrû magyarázkodások közepette a mi étkezési szokásainkról. Mindig volt valami desszert is, így egyik nap csak a fõételbõl, másik nap a desszertbõl dupláztunk. A konyhásnénik jóindulatát nehéz volt megnyerni, de eljövetelünkkor kárpótoltuk õket egy rúd gyulai kolbásszal, aminek nagyon örültek! Az iskolában általunk választott tantárgyak óráit hallgattuk. Én matematika, fizika, kémia, közgazdaságtan, politika órákra jártam, de volt, hogy egy tárgyat két tanár is tanított. A diákok már túl voltak a szokásos, évente háromszor esedékes vizsgáikon, így a tanárok nehezen tudtak velük bánni a negyven perces órákon. Délutánonként mindig bementünk a városba múzeumot nézni. Láttuk a British Múzeumot a Rosette-i kõvel meg az athéni parthenon frízével, megfûszerezve néhány (10 20) múmiával. Voltunk a Science múzeumban, ahol ki volt állítva Stevenson elsõ gõzmozdonyától kezdve az Apolló 11 Hold-modulján keresztül a Formula 1-es versenyautón át hidrogénmeghajtású robogóig minden. A Victoria és Albert múzeum hatalmas gyûjteményében este tízig bóklásztunk a származási helyük szerint rendszerezett szobrok, képek és tárgyak között. Az Imperial War Museumban pedig volt Sherman tanktól V2-es rakétán keresztül sivatagban talált II. világháborús terepjáróig keresztül minden. Az egyik hétvégénket Bálint atya angol ismerõsének, Peternek a meghívására Havantban töltöttük, Portsmouth mellett a tengerparton. Peter jó néhány éve jár Magyarországra, s ennek következtében nagyon jól beszél magyarul, így mikor nála voltunk, mi magyarul tanítottuk, finomítottuk õt, míg õ ezt a mi angolunkkal tette. Elkocsikázgattunk a környéken, megmutatta nekünk az igazi Angliát, a vidéket. A londoni zsúfolt utcák után szokatlan volt a nyugodt, vidéki kisváros. Az egyik nap természettudományos érdeklõdésû diákokhoz csatlakozva a belvárosba mentünk, ahol angol egyetemek mutatták be az érdekesebb kutatási területeiket. Láttunk a 2011-ben a Marsra az ESA (Europan Space Agency) által küldendõ kutatórobot prototípusát rodeózni a szobában, mutattak 3D-s, lézerrel készített gleccserképet számítógépmonitoron, tesztelhettük az agyunk reakcióidejét, elmesélték nekünk, hogy hogyan lehet fullerénmolekulába tett nitrogénatom alapegységû szén-tubusból adattarolót készíteni, és többek között megmertek a szemünkön levõ könnyréteg vastagságát, amelyrõl digitális fényképet is kaptunk mindezt persze angolul (no meg kézzel-lábbal). Az iskolában a diákok nagyon segítõkészek voltak, de náluk más fogalom a vendégszeretet Azért volt egy-két srác aki szóba elegyedett velünk, és a beszélgetésekbõl az derült ki, hogy nem sokat tudnak Magyarországról, és ez sajnos még a tanárokra, sõt a közgazdaságtan tanárra is igaz. Kaptunk ilyen kérdéseket, hogy szomszédosak vagyunk-e Oroszországgal, ami nem olyan rossz kérdés, csak 20 évvel ezelõtti. Azt is mondtuk nekik, hogy latin betûket használunk, és hogy a nyelvünk meg finnugor, és nem orosz és cirill betûs Ott minden teremben legalább egy számítógép van, amit a tanárok használnak adminisztrációs célokra. Kapcsolódik ehhez egy hangfal és egy projektor, mert a tanárok jó része 12

13 már diavetítésbõl tanít. Náluk már megtalálható a nálunk bevezetés alatt álló digitális tábla, amire a tanár egy betét nélküli tollal ír, amit írt azt kicsinyítheti-nagyíthatja, színezheti, elmentheti. Nagyon szokatlan volt nézni, ahogy matekórán a tanár az ábrákat össze-vissza húzogatta, hogy a számítás kiférjen. Az egyik tanár kérdezte, hogy nálunk is van-e ilyen. Mi mondtuk neki a krétát, a rongyot meg a zöld táblát, amire õ magyarázta a saját diákjainak, hogy mi fán terem is az, és hogy õ is így tanult annak idején. Elõzetes nyelvtudásunk mindkettõnek volt, de nekem nyelvtudásban is sokat adott ez a három hetes kinntartózkodás, amit az újdonsült nyelvvizsgám is bizonyít. Jó volt megismerni az angol oktatást, mentalitást, az angol és minden egyéb kultúrát, és azok keveredését. Összességében nagyon jól éreztük magunkat, jól elfáradtunk, a gimnáziumban és a szálláshelyen is teljesen meg voltak velünk elégedve, úgyhogy remélem, hogy jövõre is kimehet két szerencsés iskolatársunk Ealingbe. Kovács Lóránt 12.a osztályos tanuló MONTECASSINÓI UTAZÁS A nyáron július 21. és augusztus 21. között a Pannonhalmi Bencés Gimnázium testvériskolai programjának köszönhetõen egy felejthetetlen hónapot töltöttem Montecassino-ban és környékén. Kapcsolatom Monteccasino-val még májusban kezdõdött, amikor az iskolából közösen elutaztunk egy hétre Itáliába. Akkor egy nagyon szórakoztató és hasznos hetet töltöttünk ott iskolatársaimmal együtt. Aztán az apátság, illetve az iskola a pannonhalmi bencések megkeresésére felajánlott a diákok részére egy egyhónapos kinttartózkodási lehetõséget. Mivel nagyon jól éreztem magam az egyhetes ottlét alatt, úgy határoztam, hogy megpályázom az utat, és újra meglátogatom az olasz földet. Pályázatomat az iskola elfogadta, és belevághattam eddigi életem talán legjobbnak ígérkezõ nyarába. Az iskola az utazás pontos idõpontját nem kötötte meg, így bármikor indulhattunk Rodler Kristóf barátommal, a pályázat másik nyertesével. Bele is kezdtünk az út szervezésébe, s az idõpont, az utazási eszköz kiválasztása után kidolgoztuk az útitervet is. A tervezés könnyebben és gyorsabban ment, mint maga az utazás. Elõször másfél óra a repülõgépen, aztán vonattal Fiumicino-ból a Roma Termini-be. Innen kétórányi zakatolás után érkeztünk meg Cassino városába. Ottani barátaink a pályaudvaron vártak minket, ugyanis érkezésünket heves telefonálgatás, msn-ezés és smsezés elõzte meg. Egy órát beszélgettünk és az apátságnak vettük utunkat. Végül este hatkor megérkeztünk. A vendégház vezetõje, Don Germano fogadott bennünket, egy kedves, idõsebb szerzetes. Az elsõ héten megmutatta az apátságot kívülrõl és belülrõl egyaránt, a környékkel együtt. Sokkal több helyet és érteket látogathattunk meg így, mint egy átlagos turista. Megismertük a hely történetét is, mert az atya többször is elmondta, de nemcsak nekünk, hanem a többi vendégnek is. Don Germano ugyanis történelemtanár volt az apátság hajdan mûködõ szemináriumában. A szerzetesközösség programjain is folyamatosan részt vettünk. Minden nap ott voltunk a konventmisén és imaórákon (tercia, szexta, nona, vesperás és kompletórium). Együtt énekeltünk és beavattak sok helyi szokásba bennünket. Végül nagyon otthonosan mozogtunk az épületen belül is és kívül is. Mindig meghívtak a vesperás utáni rövid beszélgetésekre és közös együttlétekre. Egyik nap pedig közösen szüreteltük a kapribogyókat. Élmény volt szerzetesekkel együtt dolgozni, illetve nekik segíteni. Egész ott-tartózkodásunk alatt nagyon közvetlenek voltak. Úgy éreztük, mintha részesévé válhattunk volna kis családjuknak. A kolostori élet mellett jutott idõ arra is, hogy megnézzük a környezõ vidéket. Már érkezésünkkor egyik ismerõsöm felajánlotta azt a lehetõséget is, hogy szívesen látnának minket a házukban. Mi éltünk is az adódó alkalommal, hiszen ismerõsökkel tölthettük idõnket, és a tengert is láthattuk, no meg fürödhettünk benne. Az utazás engedélyét az apát úrtól kellett kérni, és mivel õ beleegyezett, indulhattunk. Nagyon értékes tapasztalatokat szereztünk ottlétünk alatt. Betekintést nyerhettünk egy tengerparti város kultúrájába, szokásaiba. És persze rengeteg embert ismertünk meg, akik egytõl egyig nagyon kedvesek voltak hozzánk. Részt vettünk egy szülinapi bulin éjjel a tengerparton, többször mentünk pizzázni, nagyon sokat beszélgettünk, együtt lubickoltunk a tengervízben Búcsúzáskor pedig heves címcserélgetés folyt. Többször voltunk Cassino városában is. Például Ferragosto-kor (Nagyboldogasszony), amelyrõl azt kell tudni, hogy ez Itália egyik legnagyobb ünnepe. Augusztus 15-én van, de akkora ünnep, hogy 14-én elõ-, 16-án utóünnepséget is tartanak. Mi az ünnep csúcspontján, a szentmisén vettünk részt. A város bencés temploma tömve volt a helyiekkel. Végül aztán elérkezett a Montecassino-ban töltött utolsó este, amely ajándékozással, közös fénykép készítésével és természetesen búcsúzkodással telt el. Aztán elindultunk haza. Az Itáliában töltött egy hónap alatt saját bõrömön tapasztaltam meg a híres olasz vendégszeretetet, mind a monostorban, mind barátaim társaságában. Elmondhatom: szívesen kérnék még belõle. Marsai Ádám 12.b osztályos tanuló 13

14 ÚJ KIADVÁNYOK SOMORJAI ÁDÁM: Ami az emlékiratokból kimaradt VI. Pál és Mindszenty József ( ) Historia Pro Futuro sorozat, a Bencés Kiadó történelmi sorozata, 2008 ISBN , 176 oldal, ára: 2500 Ft Mindeddig emlékiratai alapján alkottunk véleményt a bíborosról, könyvünkben azonban elsõként közöljük Mindszenty levelezését a pápával, életének utolsó éveibõl. E források alkalmat nyújthatnak arra, hogy újragondoljuk Mindszenty József esztergomi érsek, Magyarország prímásának felfogását saját hivataláról és a nemzet szolgálatáról. IGELITURGIKUS ÚTMUTATÓ 2009 Hirka Antal szerkesztésében 2008, 56 oldal, ára: 295 Ft Ez a füzet egyidõs a Bencés Kiadóval, és szinte mindmáig egyik legnépszerûbb kiadványunk. Tartalmazza az egyházi év különféle ünnepeit és az aznapi szentmise olvasmányainak szentírási helyeit. PANNONHALMA 2009, Képek az apátsági gyûjteménybõl Falinaptár Mérete: 32x32 cm, ára: 1400 Ft. A Bencés Kiadó a Pannonhalmi Fõapátság gyûjteményének legszebb régi képeibõl jelentette meg 2009-es falinaptárát. 14

15 MINDSZENTY FORRÓ NYARA Izgalmas nyaram volt. Azzal indult, hogy megjelent a Bencés Kiadónál egy könyvem, amelyben arra a kérdésre kerestem választ, hogyan kell értelmezni Isten Szolgája Mindszenty József bíboros hercegprímás levelezését Isten Szolgája VI. Pál pápával. Erre a kérdésre azt a választ találtam, hogy a helyes optika fordított, nem Mindszenty felõl kell nézni a pápát, hanem a pápa felõl Mindszentyt, és akkor érthetõvé válik sok minden, ami idáig nem lett volna az. Azzal folytatódott, hogy egy elmaradt könyvbemutató gyanánt történész barátaim jóvoltából, akik idáig is ismerték ez irányú munkáimat, elbeszélgettem a Népszabadság volt fõszerkesztõjével, jelenlegi munkatársával. Én nem a szenttéavatás szempontjából szerettem volna, hanem történész szempontból. A kompromisszumos eredmény az lett, hogy az interjú a szenttéavatással indult, azzal záródott, és közben elmondtam sok mindent, ami nem olvasható megjelent könyvemben, de ami éppen a fejemben volt, mert frissiben olvastam el az újabb Mindszenty-könyvem (Zinner profeszszor úrral együtt szerkesztett könyvünk) korrektúráját. Az én részem potom 400 oldalnyi, ez volt a júniusi hazamenetelem egyik sarkalatos programja. Augusztus elején ez is megjelent. Már ismét Rómában voltam, amikor a nyár elsõ szombatján megjelent az interjú, és az én optikámból váratlanul a nagy siker volt kategóriába került bele, pozitív és negatív értelemben. Jobboldali barátaim megnehezteltek rám, egyesek meg is szüntették a kapcsolatot. Hogy lehet a Népszabadsággal beszélgetni? Történész barátaim sorban gratuláltak, sõt nemcsak a történészek. Többen papok is, a téma ismerõi. Végre egy tisztázó szó. Megkönnyebbülés. Nagyobb családunkon belül vegyes volt a visszhang. Az egyik, számomra érzelmileg fontos visszhang az volt, hogy miért viszem ki a szülõk veszekedését a gyerekek közé, hiszen már (elhunyt) nagyszüleink is szentként tisztelték Mindszenty atyánkat. Aztán jöttek sorba a recenziók. Kedves Olvasónk! Ha érdekel, megtalálod a Bencés Kiadó internetes oldalán, a visszhang rovatban. Az Új Ember elõbb teljesen korrekt pozitív recenziót közölt Rosdy Pál tollából, majd Kovács Gergely, 3. sz. okleveles posztulátor olvasói tanúságtévõ levelét. (Azért 3. sz., mert az 1. sz. Árva Vince pálos atya, aki 1984/1985-ben végezte a Szenttéavatási Kongregációnál a Stúdiumot, tehát a posztulátor-képzõt. A 2. sz. e sorok írója, mert ismereteim szerint én voltam a második hazánkból és nyelvterületünkrõl, amikor 1997/1998 magasságában megkezdtem konzultori tevékenységemet a Szenttéavatási Kongregációnál.) Kovács Gergely, aki Budapesten él, és nem azonos Mons. Kovács Gergellyel, aki Rómában a Kultúra Pápai Tanácsánál osztályvezetõ tisztázta, hogy e sorok írója rágalmazza Isten Szolgáját, akinek életszentségét nem elküldetlen levelekbõl és követségi kémjelentésekbõl olvassuk ki, hanem a saját lelkünkkel tapasztaljuk meg. Kár, hogy az említett személy nem végzett hasonló kurzust a Hittani Kongregációnál, mert akkor némi kétsége ébredt volna e sorok leírásánál ahogy az Új Ember katolikusnak mondott hetilap felelõs szerkesztõjében sem ébredt, amikor ezt az írást ilyen módon közreadta, hiszen enyhe kétely támadhat a nyájas olvasóban a szubjektív megtapasztalás objektív bizonyító erejét illetõen, illetve a mondat némi hittani kételyeket is okozhat egyes kritikus elmék esetében, mint amilyen például én volnék. Már kevesen reflektáltak a Magyar Nemzetben augusztus elején megjelent egyoldalas interjúra, több okból. Egyrészt tombolt a nyár, és ki olvas ilyenkor újságot, még ha szombati is, mint ahogy Népszabadságé is volt. Másrészt a Magyar Nemzetet nem lehet frissiben letölteni az internetrõl és elküldeni barátaink címére, méltatlankodva, mint a Népszabadságét. Ugyanis kevesek azok, akiknek telik arra, hogy ennek pénzügyi vonzatait is állják. E sorok írója azonban másoktól eltérõen türelmesen megvárta a tizedik napot, és akkor már interneten is olvashatta, hogy a Magyar Nemzet, eltérõen a Népszabadságtól, nem azt a szöveget hozta, amelyet õ maga jóváhagyott. Olyan mondatokat tettek számba, amelyeket nem mondtam és nem hagytam jóvá, olyan mondatot pedig kihagytak, amely odakívánkozott, fõleg, hogy egy idézet utolsó és döntõ mondata volt. Ez a mondat így hangzott: A bíboros elmondta, amíg a minimális lehetõség is fennáll, úgy érzi, neki készen kell állnia. Ha bekövetkezne, kötelességének érezné érvényesíteni alkotmányos hatalmát és kinevezni a kormányt. Azaz Mindszenty atyánk azért maradt 1964 magasságában az amerikai követségen, mert mint 56-os forradalmár, várta az új 56-ot, és mint legitimista közjogi méltóság (amely megszûnt február 1-jével, amikor is megszûnt a királyság mint államforma az elsõ szabadon választott, kisgazda többségû parlament döntött így, igaz, szovjet és kommunista nyomásra), szóval mint legitimista közjogi méltóság ki akarta nevezni az új, legitim kormányt az 1964-ben uralkodó illegitim rezsim helyett. Tiszteletreméltó gondolat, bár nem nagyon látjuk realitását, legalábbis mi, az idõsebbek, akik emlékezünk 1964-re, illetve a hatvanas, akár hetvenes évekre is. Ne felejtsük és ezt most a fiatalabbaknak kell mondanom, akik nem élték meg az átkost az annus mirabilis, a csodák éve csak a Mária-év után jött, 1989-ben. Miután megtanultam, hogy a jobboldalon ez a mondat, amely idáig ismeretlen volt, és amelyet elsõnek publikáltam ékes magyar nyelven a Zinner professzor úrnál megjelent igencsak vaskos mert 1389 oldalas könyvecskénkben (melyet csak nehézsúlyú súlyemelõknek tudok ajánlani nyugodt lelkiismerettel, lévén hogy a kiadó egy kötetben akarta kiadni, CD-vel együtt), kiveri a biztosítékot, annyira, hogy imprimált interjúmból is törlik, megállapítottam, hogy ez a különbség a NSz és a MN között: az egyikben azt közlik, amit, ha kényszerûségbõl is, imprimáltam, a másikban azt, amit õk jónak látnak. Ezek után nem maradt más, mint a Nyájas Olvasóra bíznom az ítéletet, hogy tetszése szerint melyik könyvemet akarja elõvenni, mert amirõl írtam idáig, az csak kettõ, de a figyelmes újságolvasónak feltûnhetett, hogy van egy harmadik is, ez a legkevésbé ismert, ez már ez év elején megjelent és fõleg angolul van. De ennek paramétere most legyen a titkok birodalmáé. Kelt Rómában, a forró nyár utóján, szeptember 2-án, amely nem is olyan rég Szent István király ünnepe volt a világegyházban. Ádám atya 15

16 arcus temporum idén ötödször Öt év egy fesztivál életében akár ünneplésre is okot adhatna. Különösen, ha tudatára éberedünk, hogy lassan nemcsak a külsõ, hanem a belsõ idõívek is feszülni kezdenek. Öt év ugyanakkor még jól belátható idõ: látjuk, mit csináltunk jól, vagy mit lehetett volna jobban. Egyszerre érezzük, hogy valamit megteremtettünk, és hogy még sok ötletünk, elképzelésünk van, amelyek megvalósításra várnak... Az Arcus Temporum Pannonhalmi Mûvészeti Fesztivál leginkább talán kitartó bátorságára büszke: hogy nem egyszerûen helyszínt, hanem atmoszférát teremtett ahhoz, hogy a zene, színház, képzõmûvészet, 2008-tól pedig már a film is közel kerüljön mindazokhoz, akik nem egyszerûen ismerni és/vagy csodálni, hanem érezni, belakni, s hosszabb-rövidebb idõre életük részévé szeretnék tenni a mûvészetet. Akik pedig már évrõl évre augusztus végén Pannonhalmára jönnek valószínûleg öntudatlanul is egyfajta sajátos lelkigyakorlat résztvevõivé válnak. Az orosz-tatár Sofia Gubaidulina, az olasz Salvatore Sciarrino, az ukrán Valentin Silvestrov, idén pedig a dán Bent Sorensen zenéje, vagy mindazok a koncertek, színházi elõadások, képzõmûvészeti alkotások, amelyeknek minden évben befogadói lehetünk, nemcsak kitekintést nyújtanak, hogy merre tart napjainkban a mûvészet, mi foglalkoztatja az alkotókat, milyen nyelven beszélnek, hanem a múlttal és a különféle mûvészeti ágakkal folytatott párbeszédbe óhatatlanul mi magunk is bevonódunk. És mintha éppen ez lenne egyik legfontosabb tulajdonsága ennek a fesztiválnak: nem lehet kívül maradni. Ami egyáltalán nem jelenti azt, hogy mindennek, ami itt elhangzik, megjelenik, maradéktalanul tetszenie kell, pusztán annyit: természetesnek kell vennünk az elemi kihívást, hogy a megszólalónak értelmet tulajdonítunk, önmagunkat pedig nem mentjük fel a megértés feladata és erõfesztítése alól. Ehhez van szükség talán arra a sajátos atmoszférára, amelyet egy bencés monostor szellemi-spirituális légköre erõsíteni tud. Mert éppen a szerzetesi hagyomány stabilitas fogalma írja le: egyhelyben maradni sok szempontból azzal a vággyal való szembeszegülés, hogy mindig máshol keressük és találjuk meg ugyanazt. Maradni és közel menni igen sokszor nagyobb út, mint gondolnánk: bátorság és az elõítéletektõl való megszabadulás. Erre tanítanak bennünket az alkotók, az elõadók és résztvevõként erre tanítjuk mi is egymást. A stabiltitas dinamizmusa sem a szervezõt, sem a befogadót nem menti fel a kísérletezés, az újat-próbálás kalandja alól. Sokan úgy látják, hogy a pannonhalmi fesztiválok évrõl-évre mindig mások, de mégis van bennük valami, ami állandó, ami stabil. Idén Bent Sorensen zenéje mellett Csajkovszkij reményeink szerint egy kevéssé ismert Csajkovszkij muzsikája alkotta a klasszikus zenei idõívet. Éjszakai jazz-koncertünkön pedig a kiváló gitárost, Snétberger Ferencet hallhattuk. Színházi programunk keretében Frenák Pál francia-magyar együttesének új darabja (In-TimE) kerül bemutatásra. Idei mûsorunkba fokozottan integráltuk a Fõapátság as idõszakos kiállítását (Az ikontól az installációig), amely több szálon is kapcsolódik a fesztivál tematikájához. Emellett azonban új elemként az intermédia mûvészet izgalmas példájaként jelenik meg az Élõkép Társulat különleges éjszakai kiállítása (Végtelen). Idén a mûfajok további bõvítésére is kísérletet teszünk: négy magyar alkotó (Mészáros Péter, Iványi Marcell, Nemes Jeles László, Kenyeres Bálint) rövidfilmjét hívtuk meg a fesztiválra, amelyek szinte ismeretlenek a hazai közönség számára, bár kettõ közülük Cannes-ban Arany Pálma-díjat kapott. Ezeket a filmeket félnapos váltásban folyamatosan vetítettük a Millenniumi Emlékmûben. Az idei év újdonságai közé tartozott még a pozsonyi Konvergencie kamarazenei fesztivállal való mûvészeti együttmûködés elindítása is. Ennek jegyében a hazai mûvészek mellett nemcsak a neves norvég Cikada Ensemble tagjait, hanem kiváló szlovák és cseh zenészeket is hallhattunk az idei Arcus Temporumon. A Bartók Rádió az elmúlt évek hagyományához híven felvette és közvetíteni fogja az Arcus Temporum összes koncertjét, a nyomtatott és digitális sajtó pedig így értékelte a fesztivált (a cikkek teljes szövege elolvasható a fesztivál honlapján: SAJTÓVISSZHANGOK Végsõ Zoltán: Az idõ tejfoga (Élet és Irodalom szám) A megszületõ eredménybe vetett hit és a mai zenehallgatási szokásokkal szinte összekapcsolhatatlan elmélyült figyelem lehetõségének megteremtése, azt gondolom, sokak számára magát a zenemûvészetet helyezi új megvilágításba. [...] Pannonhalmán a legapróbb részletek felfedezésének öröme, a lényeg megértése, annak sajátos értelmezhetõsége és mindenekelõtt a rendkívül magas minõség vezet bennünket. Adele ` Eisenstein: A lifetime in 40 hours The Budapest Sun (Budapesten megjelenõ angol nyelvû hetilap) Sorensen spoke of condensing his sonic history which will now forever include Pannonhalma into the 40 hours of the festival, and expressed his feeling of security, enduring the journey hand in hand with Tchaikovsky. 16

17 Péteri Lóránt: Csajkovszkij Sorensen cuvée (1.) (revizor az NKA kritikai portálja) Péteri Lóránt: Éj a Szent Márton hegyen (2.) Péteri Lóránt: Finálé (3.) Azt azonban már az ehelyütt megosztandó élmény szerves részének tartom, hogy a pannonhalmi Arcus Temporum mûvészeti fesztivál sûrû programját abszolválva az ember de legalábbis a nemzeti kultúra megbízottjaként eljáró revizor, kinek munkaköri kötelessége egyszerre lenni kívül s bévül minden kontextuson újra és újra azt a kérdést is feltette magának: Milyennek képzeljük el a katolikus egyházat?. Sietve hangsúlyozom, hogy e kérdést (melyet egy, a Bencés Kiadó által tavaly közreadott francia teológiai munka címébõl kölcsönöztem) a pannonhalmi mûvészeti fesztivál egyetlen eseménye sem oktrojálta, nem is érintette, de még csak nem is sugalmazta inkább a Fõapátság által szervezett fesztivál léte, sõt épp-így-léte volt az, mely e tanakodásra késztetett. Péter Márta: Idõívek (Ellenfény/online színházi és táncmûvészeti szaklap) A decemberi kõszínházi est elõbemutatójaként látott InTimE képei nem egészen ismeretlenek annak, aki Frenák darabjait hûséggel követi, márpedig a magyar-francia kötõdésû rendezõ-koreográfusnak komoly tábora van; meglehet, éppen azért, mert a nézõ mindig olyasmit kap, amit csak Frenák adhat. Az alkotó valami lényegit érez a korból, ebben köröz mûvészi fantáziája, ezt az érzést vagy tán kényszeres sugallatot igyekszik újból s újból mozgó képekké transzponálni. Mestyán Ádám: Végtelen Arcus Temporum Pannonhalmán (kultúra.hu fenntartója az Oktatási és Kulturális Minisztérium) A fesztivál fénypontja számomra az Élõkép Társulat/Bársony Júlia Végtelen címû performansz-kiállítása. [ ] Az apátsági pincészet egyik fedett terében rendezett esemény a régóta halódó magyar performansz-színtér egyik ünnepe. Andrej Suba: Hudba za kláštornými múrmi (kultúra.sme.sk szlovák kulturális portál) Vïaka spolupráci festivalov Arcus temporum a Konvergencie sa tento rok v Pannonhalme predstavili aj slovenskí hudobníci akordeonista Boris Lenko a èesko-slovenské Suchoòovo kvarteto, ktoré vedie talentovaný huslista Milan Pa¾a. Molnár Szabolcs: Koncert Bent Sorensen (Magyar Narancs XX. évfolyam 35. szám) A bátorságból évrõl évre jelesre vizsgázó fesztivál ráadásul Csajkovszkij mûveivel állította párba az északi ismeretlent, s aki egy kicsit is ismeri a fesztivál lehetõségeit, az sejti, hogy a nagy orosztól ezúttal nem szimfóniákat, versenymûveket és operákat kapunk, hanem kis zongoradarabokat, vonósnégyeseket, dalokat vagy kórusokat. Az igazi meglepetést azonban mégiscsak egy agyonjátszott repertoárdarab, de a pannonhalmi Bazilikában elõadhatatlannak tûnõ V. szimfónia megszólaltatása okozta. A kérdésfeltevés nem keresztény vagy nem-keresztény dolog Debre Zsuzsa interjúja Varga Mátyással az ötödször megrendezett Arcus Temporum Pannonhalmi Mûvészeti Fesztivál után (kulturpart.hu) A kérdésfeltevés elsõsorban õszinteség kérdése, és a feltett kérdésre adott válasz lehet kinek-kinek a hitébõl, világnézetébõl, emberi elkötelezettségébõl, értékrendjébõl fakadó válasz. A PANNONHALMI SZEMLE őszi (2008/3.) számának témája: zarándok/út MIROSLAV MANDIĆ A művészet 144 definíciója avagy a teremtő szeretet neveivel végzett zarándoklat tizenkét napja KOZMA ZSOLT Az út bennünk van Zarándokútjaink Jézus Krisztussal MESTYÁN ÁDÁM Muszlim zarándoklat PÓCS ÉVA Újabb Mária-kegyhelyek RAYMOND CARETTE / PIERRE OUELLETTE Krisztus ma is kopog a monostor kapuján. De vajon milyen álarcot visel? TAKÁCS ZSUZSA A megfosztás rítusa SZÜTS TERÉZIA A művészet blaszfém nyelve és a teológia lehetőségei TÓTH ÁKOS A magányos utazótárs Búcsú El Kazovszkijtól PINTÉR AMBRUS Megmaradva útra kelni, úton járva megmaradni ANJA UTLER, CSENGERY KRISTÓF, URI ASAF, VILLÁNYI LÁSZLÓ és DANYI ZOLTÁN versei A LAP MEGRENDELHETŐ A SZERKESZTŐSÉG CÍMÉN: 9090 Pannonhalma, Vár 1. ELINDULT ÚJ HONLAPUNK: KORÁBBI ÍRÁSOK LETÖLTHETŐ (PDF) FORMÁTUMBAN: 17

18 HÍREK május 24. Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény Szakosztálya ezévi farmakobotanikai terepgyakorlatát a Fõapátság Arborétumában tartotta mintegy 200 fõ részvételével. A résztvevõknek Cirill atya tartott elõadást Monostori gyógynövénykultúra a Pannonhalmi Fõapátságban Újjáélesztett tradíció címmel. Május Pannonhalma adott otthont a IX. Országos Pannon Bormustra rendezvényének, melynek keretében a többségében külföldi zsûri közel 100 pincészet több, mint 300 borát bírálta el, és választotta ki közülük a legjobbakat, a csúcsborokat. A fehérbor kategóriában a Pannonhalmi Apátsági Pincészet Tramini 2007 bora is csúcsbor lett. A rendezvény fogadásának keretében átadásra került az 50 éve született Gál Tibor emlékének megörökítésére készült emléktábla, amely elõtt Liptai Zsolt, a Pannonhalmi Apátsági Pincészet vezetõje emlékezett mesterére, utána Várszegi Asztrik fõapát úr megáldotta az emlékhelyet, majd Heimann Zoltán szólt a borászok nevében Gál Tibor munkásságáról, végül pedig Gere Attila és Heimann Zoltán, a Pannon Bormíves Céh vezetõi koszorút helyeztek el az emléktáblánál. A Pannonhalmi Apátsági Pincészet idén második alkalommal rendezte meg a Pannonhalmi Jazz Terasz koncertsorozatot, amellyel megörvendeztette a jazz- és borbarátokat. Május 30-án a László Attila Quartet, június 20-án a Kovács- Lamm-Egri-Jelinek Quartet, július 18-án a Balázs Elemér Group, augusztus 17-én a Dresch Quartet lépett fel a Pincészet kóstolóteraszán. Május 31. A Bencés Diákszövetség hagyományos Országos Találkozóját tartotta Pannonhalmán. Az ünnepi szentmise fõcelebránsa és igehirdetõje Asztrik fõapát úr volt. Az idei idõszaki kiállítás megtekintése és az ebéd után került sor az ünnepi közgyûlésre a tornateremben, ahol az elnökségi beszámolók, ösztöndíjátadások után gyõri gimnáziumunk mutatkozott be Horváth Dori Tamás perjel, igazgató atya vezetésével, majd ezt követte Jankovics Marcell Kossuth-díjas és Prima Primissima-díjas volt diákunk elõadása Híd (kultúránk múltja és jövõje) címmel. Június 5. A pozsonyi Konvergencie Kamarazenei Fesztivál mûvészeinek részvételével került sor a gimnázium tornatermében a Bartók Béla Marián Varga koncertre, amely a két zeneszerzõ mûveibõl épült fel úgy, hogy közben elhangzott Bartók ritkán játszott Zongoraötöse (BB 33). Közremûködött Igor Kraško (hegedû), Ivana Pristašová (hegedû), Milan Radiè (brácsa), Jozef Lupták (cselló) Nora Skuta (zongora). Marián Varga 1947-ben született Szakolcán. Késõbb a Pozsonyi Zeneiskola növendéke lett, ahol a zongorát és zeneszerzést tanult. Megalapította Csehszlovákia elsõ art-rock zenekarát, a Collegium Musicumot. Elõadásaira jellemzõ az abszolút improvizációs koncepció. Június 6. A gimnázium Teleki-termében Schmal Dániel filozófiatörténész tartott elõadást Hogyan tájékozódjunk mikroszkóp-szemekkel? A valóságtapasztalat változásai a kora újkorban címmel. Június 11. A megyei bíróságok és a táblabíróságok elnökei látogattak Pannonhalmára Lomnici Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság elnökének vezetésével. Június 15. A Biblia Éve alkalmából meghirdetett pannonhalmi zarándoklatok közül a másodikra az egészségügyben dolgozókat és a szociális munkásokat hívtuk meg, akik közel százötvenen vettek részt az ünnepi szentmisén és az azt követõ beszélgetésen. A zarándokok a napközi imaóra után megtekintették az idei kiállításokat és közben bekapcsolódtak a Szentírás másolásába. A Te Deum-mal, valamint a közép és emelt szintû írásbeli és szóbeli érettségi vizsgákkal befejezõdött a tanév. A mindennapok apró erõfeszítései mellett szép sikerek is születtek pannonhalmi gimnáziumunk diákjainak és tanárainak eredményes munkájából. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen: Ligeti Máté filozófiából 7. helyezést ért el, Balatoni Gergely ugyancsak filozófiából 15. lett (tanára: Rochlitz Kyra); Nemes Ákos kémiából 12. lett (tanára: Drozdík Attila), magyar nyelvtanból 16. helyezést ért el (tanára: Komálovics Zoltán); Tóth Márk olasz nyelvbõl 18. lett (tanára: Korompai Eszter); Kökényesi Zoltán fizikából 22. lett (tanára: Pintér Ambrus). Június 20. A pannonhalmi bazilikában adott hálát hatvanöt éves papi szolgálatáért Jáki Zénó atya, hatvanéves papi szolgálatáért pedig Reichard Aba atya. A vas- és gyémántmise fõcelebránsa Asztrik fõapát úr volt. Június 21. Az osztrák és magyar állandó diakónusok tartottak találkozót Pannonhalmán, amelynek elején Asztrik fõapát úr mutatott be szentmisét jelenlétükben, majd munkacsoportokban cserélték ki lelkipásztori tapasztalataikat. A Gyógyszertári Szakdolgozók Egyesülete szakmai találkozót szervezett Pannonhalmán a monostori gyógyászati hagyományok, a mai gyógyhatású termékek megismerésére. A kb. ötven gyógyszerész résztvevõnek Cirill atya tartott elõadást. Június Majnek Antal munkácsi püspök meghívására Kárpátalján tett látogatást Asztrik fõapát úr. A program keretében rekollekciót tartott a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye papjai számára és találkozott a református hívek közösségével, 18

19 valamint részt vett karácsfalvi testvériskolánk, a Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum tanévzáróján. Június 23. A március 2-án életének 93. évében az egyesült államokbeli Woodside-ban elhunyt Jávor Egon bencés atya hamvait Pannonhalmán helyeztük örök nyugalomba. Június 26. Ménfõcsanakon Asztrik fõapát úr megáldotta az egyházközség új ravatalozóját, amely Czigány Tamás építész tervei alapján, Hertay Mária grafikusmûvész közremûködésével készült. Az ünnepségen nagy számban vettek részt a csanaki hívek Bartók Ferenc plébános atya vezetésével. Az épület megáldása után fõapát úr hálaadó szentmisét mutatott be a csanaki plébániatemplomban. Június 28. A Bencés Diákszövetség emléktáblát állított Kelemen Krizosztom fõapát tiszteletére szülõfalujában, Hahóton. Az emléktábla megáldása elõtti ünnepi szentmisét Asztrik fõapát úr mutatta be, azt követõen pedig rövid elõadás keretében ismertette elõdje életútját. Június 30. július 5. A Cultura Nostra történelmi verseny gyõztesei a nyári jutalomútjukat Pannonhalmán kezdték, majd Fertõdön és Herenden folytatták. Július 3. A kismegyeri Szent Anna Lelkészség Isteni Irgalmasság Templomának alapkövét Asztrik fõapát úr és Bartók Ferenc plébános atya helyezte el a hívek népes csoportjának jelenlétében. Július 11. A bencés oblátus/obláta közösségeink számára rendezett lelkigyakorlatot Borián Elréd atya vezette és ennek kapcsán Szent Benedek nyári ünnepén oblációra és beöltözésre került sor az ünnepi szentmise keretében, amelynek fõcelebránsa és Asztrik fõapát úr volt. A nyár folyamán a fõapátság és a gimnázium számos programnak adott otthont. A szokásos (ötévenként sorra kerülõ) érettségi találkozók között kiemelt módon emlékeztünk meg a jubileumi érettségi találkozókról (idén is egy 60 éve és két 50 éve érettségizett osztály találkozójára is sor került). Ezek mellett a gimnázium épületében konferenciák, kurzusok és lelkigyakorlatok voltak. Többen tudtak néhány napot csendben és imádságban eltölteni a monostorunk falai között. Július A Pannonhalmi Területi Apátság plébániáiról és a bencés gimnáziumokból, valamint más bencés vonatkozású helyekrõl fiatalok szép számú csoportja kelt zarándokútra Szent Benedek atyánk tiszteletére, hogy az összetartozásban erõsítse az útvonal három monostorát: Pannonhalmát, Bakonybélt és Tihanyt. Július 20. A Biblia Éve alkalmából harmadik alkalommal hívta zarándoklatra az erre vállalkozó híveket a Pannonhalmi Fõapátság. Ezen a vasárnapon a meghívás alapján kerekes székekben, botra támaszkodva, lassú léptekkel, a hozzátartozóktól támogatva érkeztek a zarándokok, hogy itt megtapasztalhassák az istenszeretet tüzét, amelybõl újabb erõt meríthettek hitük és életerejük megerõsítéséhez. Július A bencés közösség idén nyárra két olyan lelkigyakorlatot is hirdetett, amelyek a monasztikus élet értékeit, tapasztalatait osztják meg a résztvevõkkel. Varga Mátyás atya és dr. Palotai Gabriella pszichiáter Spirituális kísérés címmel elméleti és gyakorlati képzést adott azoknak, akik emberekkel foglalkoznak. Sulyok Elemér atya és Hirka Antal atya Fölvitte õket a hegyre címmel tartott lelkigyakorlatot egyházmegyés papok részére, amely során azt keresték, hogy Jézus Krisztus megkeresztelkedésének, megkísértésének, szenvedésének és feltámadásának titkában hogyan tükrözõdik a papi életre szóló meghívás, küldetés, a közben adódó megkísértések, a mindennapos erõfeszítések, a szenvedés, az örömteli remény és a feltámadás hite. Augusztus 1 8. Pannonhalma-Bakonybél-Tihany útvonalon rendezte meg a mechede-i bencés apátság német és magyar fiatalok számára a Wanderwoche-t (vándorhetet), aminek mottója: Úton lenni Krisztussal. Augusztus 2. Rábacsécsény Önkormányzata a település szülöttérõl, a két éve elhunyt Dr. Sólymos Szilveszter atyáról nevezte el felújított kultúrházát. Az emléktáblát megáldotta és Szilveszter atyáról megemlékezõ beszédet mondott Cirill atya. Augusztus 5 6. Studia Monastica szerzetes-teológiai napokat tartottunk Pannonhalmán, amelynek elõadásait Benoît Standaert, a belgiumi Szent András Apátság szerzetese tartotta a Biblia Éve alkalmából A lectio divina a monasztikus szerzetes életében témakörben. A meghívott bencés atya a lectio divina lelkes gyakorlója, és így adott segítséget a Szentírás olvasásában való imádságos és életadó elmélyüléshez a bencés atyák és testvérek számára. Augusztus 6. Urunk Színeváltozásának ünnepén a reggeli imaórában Szabó Márton és Gérecz Imre testvérek három évre egyszerû fogadalmat tettek, és ekkor került sor Bokros Balázs, Márk testvér beöltözésére. A délelõtti szentmisében Kerekes Hubert testvér ünnepélyes örökfogadalmat tett. Az ünnepélyes fogadalom liturgiájában fõapát úr az ünnep misztériumáról beszélt: ahogy Jézus törékeny emberi valóján áttündöklött Isten jelenlétének boldogító valósága, úgy járja át a mi esendõ emberségünket sötétségeinket is beleértve 19

20 ugyanazon Isten boldogító jelenléte. Majd Hubert testvér választott zsoltárverséhez Könyörületes az Úr és jóságos, hosszan tûrõ és irgalma bõséges. Nem perlekedik örökre, nem tart örökké haragja. Mert amilyen magasan az ég a föld fölött, jósága oly hatalmas azokhoz, akik félik õt. Hiszen tudja õ, hogy mik vagyunk, emlékezik rá, hogy porból lettünk. fûzött elmélkedést. Augusztus A magyar bencések által 1954-ben alapított Sao ~ Pauló-i Szent Gellért Apátságban általános vizitációt tartott Asztrik fõapát úr, aki augusztus 16-án a Magyar Házban a Könyves Kálmán Szabadegyetem rendezésében Magyarország és az Európai Unió címmel tartott elõadást a magyar közösségnek. Elõadásában e kapcsolat egyházi vonatkozásairól beszélt. A rendezvényen Deák Miklós fõkonzul és felesége is jelen volt. Augusztus 17-én a Szent István nap alkalmából bemutatott szentmise fõapát úrnak alkalmat biztosított a Sao ~ Pauló-i és más brazíliai magyar közösségekkel való találkozásra, aki ünnepi homíliájában hangsúlyozta: Szent István király a legendák híradása szerint izzó szeretettel szerette fiát, Imrét. A családokban felelõs szeretettel, István példájára izzó szeretettel kell a fiatalokat szeretni, hogy azok a társadalom útvesztõiben lélekben, hitben épek maradhassanak. Mintegy háromszáz magyar vett részt az apátság iskolájának nagytermében tartott szentmisén, illetve az azt követõ kulturális programon és közös ebéden. Augusztus 20. Szent István ünnepén a konventmisén Hortobágyi Cirill perjel atya mondta a homíliát. Az ünnepi hangversenyt a bazilikában Hoffmann László orgonamûvész tartotta, közremûködött Hoffmann Ágnes hegedûmûvész (hegedû és ének). Ezt követõen a Recontra Együttes népzenei koncertjére került sor az Apátsági Pincészet kóstolóteraszán, este pedig immár hagyományosan Szent István király Intelmeit Horváth Lajos Ottó színmûvész adta elõ, közremûködött Mizsei Zoltán (ének), rendezte: Mispál Attila filmrendezõ. Augusztus Ötödik alkalommal került megrendezésre az Arcus Temporum Pannonhalmi Mûvészeti Fesztiválra, ahol elsõsorban Bent Sorensen dán zeneszerzõ mûveivel ismerkedhettünk meg. Az itthon még ismeretlen Bent Sorensen a jelenlegi dán zene kiemelkedõ alkotója, akinek mûveit világszerte játsszák. Idén Sorensen zenéje mellett Csajkovszkij muzsikája alkotja a klasszikus zenei idõívet. A jazz-zenét Snétberger Ferenc, a képzõmûvészetet (az Ikontól az installációig címû kiállítás mellett) az Élõkép Társulat Végtelen címû performansz-kiállítása, a filmmûvészetet Iványi Marcell, Kenyeres Bálint, Mészáros Péter és Nemes Jeles László rövidfilmjei képviselték. A zene mellett a Frenák Pál Társulat elõadása is kiemelkedõ eseménye volt az idei fesztiválnak, ahol az együttes új darabjának (InTimE) premierjét láthattuk. A fesztivál igazgatója Varga Mátyás atya, a mûvészeti vezetõ Keller András és Hudi László volt. Augusztus 31. Paulus Schmidt atya adott hálát a pannonhalmi bazilikában papi szolgálatának 50. évfordulója alkalmából a vasárnapi konventmise keretében, melynek fõcelebránsa Asztrik fõapát úr, igehirdetõje Angelus Häußling Maria-Laach-i bencés atya volt. ÚJ MUNKAKÖRÖK PANNONHALMA Horváth Ciprián dr. Nádai Fidél Pór Bálint Kerekes Hubert TERÜLETI APÁTSÁG Bartók Ferenc BAKONYBÉL Halmos Ábel Vásárhelyi Anzelm Baán Izsák kisegítõ lelkész felmentve a kollégiumi igazgatóhelyettesi munkakör alól plébános Nyalkán és Tápon gimnáziumi tanár, diákotthoni prefektus a Területi Apátság hitoktatási felügyelõje felmente a Szent Adalbert Otthon igazgatói munkaköre alól, és egyúttal megbízva az otthon mentálhigiénés feladatainak ellátásával alperjel, sekrestyés, a mûtárgymásoló mûhely vezetõje, a perjelség gyûjteményeinek õre fõiskolai tanár, a liturgia felelõse, lelkipásztori munkatárs, a mûtárgymásoló mûhely munkatársa 20

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Erasmus tudósítás Kölnből Mészáros Brigitta Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Békés Márta 2015. június 13. Köln 1 Mészáros Brigitta vagyok, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán tanulok,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Húsvét a Bruderhofban

Húsvét a Bruderhofban Húsvét a Bruderhofban 1998 augusztusában Gyurka bácsi bíztatására az akkor 6 fős családunk elrepült az angliai Beech Grove nevű protestáns eredetű, megújult hutteri gyökerű családközösségbe. Erről a 6

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon A Határtalanul pályázat keretében 2016 áprilisában a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum két osztálya járt nálunk a Garay János Gimnáziumban,

Részletesebben

11 Mindig van két lehetőség. Vagy nincs. Kacs RETTEGJETEK ÉRETTSÉGIZŐK A cikk szerzője, Kercsó Katalin búcsúbeszéde a ballagási ünnepségen. A ballagók névsorát megtalálod az utolsó oldalon! Most ezzel

Részletesebben

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016 Beszámoló a pályázati program keretében 2015. október 26-30-ig tartó német nyelvi kurzusról Egy hetes továbbképzésen vehettem részt az Erasmus+ pályázat

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért Ünnepe: október 2. A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21.

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Utassy József Általános Iskola Az előkészületek Iskolánkban nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy a,,határtalanul pályázat keretében a hetedik osztályos tanulók egy

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Az összetartozás építõkövei

Az összetartozás építõkövei Klamár Zoltán Az összetartozás építõkövei Gondolatok Silling István Szenttisztelet és népi vallásosság a Vajdaságban címû könyvérõl Folyamatosan változó mikrovilágunkban sok érték menne veszendőbe, ha

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Határtalanul! Négyfalu

Határtalanul! Négyfalu Határtalanul! Négyfalu 2016.03.03 2016.03.06. A 2015/2016. tanévben a Határtalanul! program keretében sikeres pályázatot nyújtottunk be, így lehetőségünk nyílt az erdélyi testvériskolánkba ellátogatni

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Pole and Hungarian, Two good friends project

Pole and Hungarian, Two good friends project Pole and Hungarian, Two good friends project A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. Önkéntesként

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Az ember gyakran teszi fel magának a kérdést: mit gondolnak rólam az emberek? Ez a kérdés

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

München 2009 tavaszi félév

München 2009 tavaszi félév München 2009 tavaszi félév Keszthelyi Csaba vagyok, III. éves Energetikás hallgató. 2009 tavaszi félévét Münchenben, Németországban töltöttem Erasmusos diákként a Hochschule München főiskolán. A kint töltött

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

BALLAG MÁR A VÉN DIÁK

BALLAG MÁR A VÉN DIÁK 1 Megjelenik havonta Szent József sztjozsef-rita@freemail.hu Iskolaközpont Újságja BALLAG MÁR A VÉN DIÁK Azért vagy itt, hogy mindent láss, Hogy értsd a szót, olvasd az Írást. Azért vagy itt, hogy mindent

Részletesebben

Beszámoló. 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien

Beszámoló. 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien Beszámoló 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien 1. nap (aug. 11.) Vasárnap hajnalban, 4:15-kor gyülekeztünk az iskola előtt. Amikor az iskolához értünk már majdnem

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

A székesfehérvári Kodolányi János Középiskola és Kollégium beszámolója a Nemzetközi Könyvajándék Nap alkalmával tartott eseményeiről

A székesfehérvári Kodolányi János Középiskola és Kollégium beszámolója a Nemzetközi Könyvajándék Nap alkalmával tartott eseményeiről A székesfehérvári Kodolányi János Középiskola és Kollégium beszámolója a Nemzetközi Könyvajándék Nap alkalmával tartott eseményeiről Iskolánk nagy lelkesedéssel csatlakozott a kezdeményezéshez, melynek

Részletesebben

Biblia és Gyülekezet. A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT

Biblia és Gyülekezet. A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT Biblia és Gyülekezet Ingyenes! M e l l é k l e t A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként 2013. évi IV. számhoz EZ (IS) 2013-BAN TÖRTÉNT Ifjúsági programok KI MIT TUD? 2013. július 8-12. nehéz sorsú

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás).

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás). COMENIUS pályázattal Romániában Közel kétéves előkészítés után a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola az Európai Unió Oktatási Bizottsága által támogatott, Egész életen át tartó tanulás COMENIUS

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben