Útnak indulunk Krisztusért

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útnak indulunk Krisztusért"

Átírás

1 Csíksomlyó és Mátraverebély-Szentkút közös hírlevele Útnak indulunk Krisztusért Szent Ferenc maga is zarándok volt, életrajzaiból tudunk szentföldi útjáról, illetve az itáliai Garganón fekvő Monte San Angelóra tett utazásáról. Életének és lelkiségének fontos eseményei ezek, hiszen a ferences spiritualitás, amelyet úgy foglalhatunk össze, hogy a szegény és megfeszített Krisztus követése közösségben, nagyon is rokonítható a zarándok lelkiséggel. Azzal a lelki hozzáállással, amelynek alapja a megszokottból való kilépés, a kényelmetlenségek, az egyszerűbb körülmények vállalása és az útnak indulás Krisztus miatt. Csíksomlyó a katolikus székelyeknek, Mátraverebély Szentkút pedig a palócoknak a Mária-kegyhelye volt századokon át. Mindkét magyar népcsoport körében több mint hétszáz éve vannak jelen a ferencesek, akik a maguk zarándok módján törekedtek arra, hogy Szent Ferenc lelkiségét nyújtsák ezeken a szent helyeken. Mintha egyszerre lehetnénk tanúi annak, ahogyan a Szűzanya tisztelete, a Szent Ferenc iránti érdeklődés és a zarándoklatok megújulnak manapság. Mindkét kegyhely bőséggel kínálja a lehetőséget a gyónásra, a hitbeli újrakezdésre, a lelki gyógyulásra. Nagyszerű kezdeményezésnek tartom a két zarándokhely Csíksomlyó és Mátraverebély-Szentkút az összefogását, amelyeket összeköt a közös Mária-tisztelet, a közös ferences lelkiség, valamint a magyarság és a Kárpát-medencében velünk élő népek lelki megújulásáért való tenni akarás. P. Orosz Lóránt OFM vikárius provinciális Magyarok Nagyasszony Rendtartomány A pünkösdi Lélek Szentkút életében Felzaklatott világunkban a féligazságok, dhazugságok tülekedő zűrzavarában élünk. Honnan ez a vásári kavalkád? Hogyan jutunk újra értelmes emberi és isteni szóhoz, amely visszaadja méltóságunkat, amely biztos alapot nyújt életünk számára? Érdemes elgondolkodnunk a Szentírás azon jelenetén, amikor Jézus a végső összegzést adja tanítványainak, mielőtt szemük láttára a mennybe száll. Az ő fejükben és szívükben is zűrzavar kavarog, az isteni és emberi dolgok káoszában élnek. Mindazokon a dolgokon, amiket Jézustól hallottak, láttak, megtapasztalhattak, emberi képességükkel nem tudnak úrrá lenni. Ezért parancsolta meg nekik Jézus, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére: ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Mi is történt pünkösd előtt az apostolokkal? Böjttel, imádsággal, csendben készültek a nagy találkozóra. Erről a csendről ír Szentatyánk mostani üzenetében a tömegtájékoztatás világnapjára Csend és szó: az evangelizáció útja címmel. (Az idézetek ebből az üzenetből valók.) Hogyan is küldhetné Jézus apostolait az egész világra az örömhírrel, ha nem tanítja meg őket a kommunikáció helyes gyakorlatára? A csendnek és a szónak egyensúlyban kell lenniük ahhoz, hogy hiteles párbeszéd alakuljon ki, és az emberek valóban közel kerüljenek egymáshoz. Ugyanitt olvashatjuk: Nem meglepő, hogy a különböző vallási hagyományokban a magány és a csend kiváltságos teret jelentenek, mert segítik az embereket megtalálni önmagukat és azt az igazságot, amely mindennek értelmet ad. Mélyebben megértjük Szentkút titkát, ha ezek fényében gondolkodunk el kegyhelyünk szerepén és értelmén. Már a kezdetekkor, a néma pásztorfiú megszólalásában hangsúlyt kap a csend és a szó, mint a Szentlélek ajándéka. Vajon nem ezt élik át az akár több napon át gyalogló zarándokok, akik lelkük lecsendesedő figyelmében meghallják és befogadják Isten titkát? Milyen munkálkodást végezhet bennük a Lélek, ha valóban odaadóak és nyitottak a befogadásra? (Folytatás a következő oldalon.)

2 A pünkösdi Lélek Szentkút életében (Folytatás az előző oldalról.) Régi hagyomány, hogy pünkösd vigíliáján Szécsényből a férfiak útnak indulnak Szentkút irányába, hogy imádsággal, énekléssel, a zarándokút fáradságával engeszteljenek. Nem önzés ez részükről, hogy a lányok, asszonyok nem jöhetnek velük? Nem, mert másként élik meg hitüket magukban, férfiasabb keménységgel, őszintébb összeszedettséggel, a lényegre jobban figyelő elmélyültséggel. Könnyebb megteremteni a csendet, mely nagyban elősegíti a szükséges megkülönböztetést a sok-sok inger és válasz között, amiket kapunk, hogy felismerjük és középpontba tudjuk helyezni a valóban fontos kérdéseket. Az sem véletlen, hogy pünkösdhétfőn az ünnepi szentmise alkalom a jubiláló házaspárok hálaadására. Abban a világban, ahol a zaj és a tartalom nélküli fecsegés rombolja a családok életét, ugyancsak megfontolandók Szentatyánk szavai: A csend a kommunikáció szerves része, e nélkül nem léteznek tartalomban gazdag szavak. A csendben jobban meghalljuk, és jobban megismerjük önmagunkat, megszületik és elmélyül a gondolat, világosabban megértjük, mit is szeretnénk mondani, vagy mit várunk a másiktól, és eldöntjük, hogyan fejezzük ki magunkat. Hallgatásunk lehetővé teszi a másik személynek, hogy beszéljen, hogy kifejezze önmagát, nekünk pedig azt, hogy ne ragadjunk le saját gondolatainknál és szavainknál a másikkal való véleménycsere híján. Szombat esténként, így pünkösd vigíliáján is a csend veszi körül szívünket, amikor innen, Szentkútról a Mária Rádió segítségével a Kárpát-medence magyarságának Kiáltása hangzik az ég felé, hogy nemzetünk megújulásáért esedezzünk: A csendes szemlélődés belemerít minket a Szeretet forrásába, amely a felebarátunk felé vezet minket, hogy átérezzük fájdalmát, elvigyük neki Krisztus fényét, az életről szóló üzenetét, szeretetének teljes odaadottságát, mely üdvözít. 2 Hírek Szentkútról Mária Út menti egyházközségek találkozója A Jézus Szíve-búcsút közösen ünneplik Mátraverebély Szentkúton június között a Mária Út menti települések hívei. A rendezvény célja a lelki töltekezés mellett, hogy erősítse az érintett települések kapcsolatát, tapasztalatcseréjét, és előkészítsen egy a zarándoklás feltételeit segítő országos projektet. A gazdag prog-ram része 14-én 20 órától a rimóci asszonyok hagyományos virrasztása, 15-én 10 órakor énekes Mária-köszöntő, Szabó Tamás előadása Mária Út a Kárpát-medence újraevangelizálásának eszköze címmel, 11 órakor ünnepi szentmise (celebrálja Székely János püspök). 14 órától a Mária Út menti kegyhelyek bemutatkozása és a helyi közösségek beszámolója. További információ: Óvodások zarándoklata Első alkalommal rendezik meg a szentkúti ferencesek az óvodások zarándoklatát június 2-án, szombaton. 10 órára várjuk a katolikus óvodák gyermekeit, dolgozóit és a szülőket. A programból: A vándorkereszt útra indítása, közös imádság a salgótarjáni Jó Pásztor Katolikus Óvoda növendékeinek vezetésével. 11 órakor szentmise a szabadtéri oltárnál kor gyermekműsor. Jubiláns házaspárok zarándoklata Május 28-án, pünkösdhétfőn tartjuk a kerek házassági évfordulójukat idén ünneplő házaspárok zarándoklatát. A 11 órakor kezdődő szentmisét Kiss-Rigó László püspök mutatja be, amelynek lezárásaként a jubiláns párok megújítják házassági esküjüket, és külön áldásban részesülnek. P. Papp Tihamér OFM mátraverebély-szentkúti lelkipásztor Szentkút bora Mozgó kolostor tizennyolcadszor A ferencesek, több szerzetesrend közreműködésével idén is megrendezi a gyalogos zarándoklatot augusztus között Esztergomból Szentkútra. A több száz résztvevős, elmélyült, ugyanakkor vidám programra szeretettel várják a jelentkezőket a ferences.eu/zarandoklat címen. 18 Saját palackozású három féle bort (olaszrizling, Irsai Olivér és muskotály) hoznak forgalomba pünkösdkor a szentkúti barátok Napkoszorú, Zarándok és Szentkút elnevezéssel, melyek a kegyhelyen megvásárolhatók. SZENTKÚT NEMZETI KEGYHELY NAPKOSZORÚ CORONA SOLIS OLASZRIZLING MINŐ SÉGI SZÁRAZ FEHÉRBOR 2010

3 3 Összefonódott két ünnep A boldogságos Szűz Mária tisztelete Csíksomlyón egykorú a ferencesek letelepedésével, amely 1440 táján történt. Az első, gótikus templomnak Sarlós Boldogasszony, vagyis Szűz Mária látogatása Erzsébetnél volt a titulusa. Már az első évtizedekben is sokan gyűltek össze a templombúcsú napján Csíksomlyón, de hamarosan az évközi Mária-ünnepekre is szép számmal jöttek hívek a szomszéd helységekből a Szűzanyát köszönteni ben IV. Jenő pápa a templom építéséhez nyújtandó segítségre biztatja a híveket, és arra hivatkozik, hogy igen sok nép jár Somlyóra, Szűz Máriát tisztelni. A Mária-tisztelet nagy lendületet kapott, mikor a templom egy szép Mária-szoborral gazdagodott 1510 körül. Az alkotást annyira megszerették, hogy úgy érezték, a Szűzanya valósággal velük van, közöttük lakik ben éppen ezért gyűltek össze a székelyek Csíksomlyóra pünkösd szombatján, amikor János Zsigmond erdélyi fejedelem erőszakkal akarta rájuk kényszeríteni az unitárius hitet. A gyergyói, csíki és kászoni népek Csíksomlyón együtt kérték a Szűzanya hathatós közbenjárását, és innen indultak a Hargitára, megvívni hitük védelmében a csatát. A győzelem után visszatértek Somlyóra hálát adni Istennek és a Szűzanyának a segítségért. Megfogadták, hogy ennek emlékére minden pünkösd szombatján egységesen elzarándokolnak Csíksomlyóra a Szűzanya tiszteletére. Így indult el a pünkösdszombati nagy zarándoklat, amelyet a mai napig hűségesen gyakorol a hívő székely nép. A századok folyamán sok nyomorúságot szenvedtek a székelyek, változtak az idők és a szokások, csak ez nem változott: a zarándoklat Csíksomlyóra, Szűz Mária tisztelete. Igaz az is, hogy a Szűzanya soha nem hagyta el hű gyermekeit, mindig megsegítette azokat, akik hozzá folyamodtak. Kimondhatatlan sok csoda és imameghallgatás történt és történik napjainkban is a Szűzanya közbenjárására. Éppen ez adja Csíksomlyónak a kegyhely jellegét. Voltak idők, amikor háborúk vagy gáncsoló rendszerek zavarták az ősi szokás gyakorlását. Amikor azonban megszűntek az akadályok, hiánytalanul helyre állt a rend. A makacs székely, amit egyszer bevett a fejébe, életvitelébe, egykönnyen nem mond le róla. Most is ez az ősi érzés vezérli. Amikor elérkezik pünkösd ünnepe, amint a vándormadár tudja, mikor kell útra kelnie, a hitbuzgó székely is felkerekedik: Édesanyja hívja és várja Csíksomlyóra. Mennie kell! 1990 óta oly tömegesen jön a népek áradata, hogy a kegytemplomban vagy a templom előtti téren már nem férnek el. Az utóbbi években ezerre becsülik a pünkösdszombati zarándoklat résztvevőit. Úgy oldottuk meg a kérdést, hogy a Kis- és Nagysomlyó hegy közötti térségben építettünk oltárt, és ott vesz részt közös szentmisén a zarándokok sokaság. Természetesen hangszórón közvetítjük a szentmisét és egyéb imákat, hirdetéseket. Csodálatos, megható ennyi hívő ember közös imája és éneke. Ilyenkor a nagy létszám miatt a kegytemplomba vagy a kegyszoborhoz a búcsúsok kis hányada juthat csak be. Búcsújárásuk azonban így is érvényes. Érvényessé teszi a mély hit, a Szűzanya iránti gyermeki tisztelet, amely elhozza őket Csíksomlyóra, az út fáradalma, a több féle kényelmetlenség, a nap heve vagy éppen a zuhogó eső, s nem utolsó sorban a szentségekhez járulás, szentmiséken való részvétel, sok-sok ima és ének. Amikor a búcsúról haza érkeznek a zarándokok, úgy fogadják otthon maradt szeretteik őket, mint akik győztes csatából tértek vissza. A búcsúból hozott emléktárgyból a Szűzanya üzenetét és áldását érzik ki és veszik lelkükbe. Szép szokás, hogy a búcsúból kizöldült nyírfaágakat visznek haza búcsús emlékül. Ez a hargitai győzelemre emlékeztet, amikor zöld nyírfaágakkal díszítették fel győzelmi lobogóikat őseink, amikor levonultak a Hargitáról Csíksomlyóra, hálát adni a győzelemért. A csíksomlyói kegyhelyen a fogadalmi búcsú és pünkösd ünnepe összefonódott. Akit az istenhit, a Mária-tisztelet, a bűnbánó zarándoklat indít búcsújárásra, felbecsülhetetlen lelki élményben részesül, ami lelki megtisztuláshoz, hitbeli megerősödéshez vezet. Azt az elhatározást érleli meg lelkében: Érdemes volt eljönnöm, jövő évben is eljövök! P. Urbán Erik OFM kegyhelyigazgató Csíksomlyó

4 4 Pünkösd és búcsúk Szentkúton május 26., szombat a szentkúti bazilika felszentelésének ünnepe Gyóntatás, énekes Mária-köszöntő Szentmise, litánia (P. Tihamér ofm) tól a Szécsényből érkező gyalogos férfi zarándokok fogadása Gyóntatás Énekes Mária-köszöntő Ünnepi vesperás prédikációval (P. Peregrin ofm) Ünnepi mise, körmenet (P. Pergerin ofm) Kiáltás imádság a nemzetért a Mária Rádió közvetítésével, majd virrasztás, népi áhítat Olvasmányos imaóra, szentségimádás (P. Tihamér ofm) Keresztút, gyertyás körmenet, imádság betegeinkért (P. Peregrin ofm) Szentmise elhunytjainkért (P. Kamill ofm) május 27., pünkösdvasárnap 7.30 Búcsús csoportok fogadása 7.30 Gyóntatás 9.00 Szentmise (P. Márió ofm) Katekézis: A nem keresztény vallásokról (P. Jakab ofm) Énekes Mária-köszöntő Ünnepi szentmise, bérmálás, körmenet (Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius) Litánia, kegyszerek megáldása, zarándokcsoportok búcsúzása (P. Tihamér ofm) május 28., pünkösdhétfő 9.30 Gyóntatás 9.00 Szentmise (P. Lóránt ofm) 10:15 Katekézis: Az egyház missziós tevékenységéről (Filó Kristóf kanonok) Énekes Mária-köszöntő Ünnepi mise, körmenet, jubiláns házaspárok hálaadása (Kiss-Rigó László püspök) Litánia, kegyszerek megáldása, zarándokcsoportok búcsúzása (P. Tihamér ofm) Szent Antal-búcsú cigányzarándoklat és bérmálás június 16., szombat Főcelebráns: Székely János püspök a Katolikus Szeretetszolgálat zarándoklata június 29., péntek Főcelebráns: Seregély István ny. érsek Sarlós Boldogasszony-búcsú együtt járók, jegyesek, fiatal házasok, gyermekre és gyermeket várók megáldása július 1., vasárnap Főcelebráns: Bíró László püspök A Szeretetláng mozgalom zarándoklata július 21., szombat Főcelebráns: Varga Lajos püspök Járműszentelés - július 28., szombat Szent Anna-búcsú nagyszülők megáldása július 29., vasárnap Főcelebráns: Palánki Ferenc püspök Porciunkula-búcsú betegek, szociális otthonban lakók zarándoklata augusztus 2., csütörtök Főcelebráns: Udvardy György püspök Az Isteni Irgalmasság Mozgalom országos zarándoklata augusztus 4., szombat Főcelebráns: Damian Andrzej Muskus ofm, krakkói segédpüspök Nagyboldogasszony-főbúcsú augusztus , szombat vasárnap Főcelebráns: szombaton: Ternyák Csaba érsek, vasárnap: Erdő Péter bíboros-prímás augusztus 15., szerda Prédikál: Keresztes Szilárd püspök Szent István király ünnepe augusztus 20., hétfő Főcelebráns: Beer Miklós püspök Motorosok zarándoklata augusztus 26., vasárnap Főcelebráns: Bátor Botond pálos tartományfőnök Az apostolfejedelmek ünnepe

5 5 Pünkösd, búcsúk, események Somlyón május 25., péntek, nyitó szentmise, utána éjszaka virrasztás a kegytemplomban május 26., szombat szentmisék a kegytemplomban: 7.00, 8.00, Ünnepi szentmise kor a Hármashalom oltárnál, a Kis- és Nagysomlyó hegyek közötti nyeregben; kor csángómise, az esti szentmise után éjszakai virrasztás a kegytemplomban május 27., pünkösdvasárnap szentmisék a kegytemplomban: 7.00, 8.00, 10.30, május 28., pünkösdhétfő szentmisék a kegytemplomban: 8.00, 10.30, PAPSZENTELÉS CSÍKSOMLYÓN. Négy év szünet után június 2-án ismét ferences papszentelés lesz a csíksomlyói kegytemplomban. A 10 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében Főcze Bonaventura és Sebestyén Antal ferences testvéreket Jakubinyi György gyulafehérvári érsek szenteli pappá A SZENT ANTAL-KÁPOLNA BÚCSÚJA. A kegytemplomban június 13-án 19 órai szentmise keretében lesz a gyermekek megáldása SARLÓS BOLDOGASSZONY. A kegytemplom búcsúnapja július 2., hétfő. Szentmisék: 8.00, 10.30, EZER SZÉKELY LEÁNY NAPJA. Július 7-én ismét megrendezik az Ezer székely leány napját. A szervezők kérnek minden székely viselettel rendelkező fiatalt és időst, hogy vegyen részt a csíksomlyói nyeregben az ünnepségen. ASSISI SZENT FERENC ISKOLÁJA. A kolozsvári ferencesek idén is megrendezik az Assisi Szent Ferenc iskolája tábort Csíksomlyón 4 8. osztályos tanulók részére július között. A tábor lehetőséget nyújt Assisi Szent Ferenc életének megismerésére, életpéldájának elmélyítésére és arra, hogy a résztvevők új ismeretségeket, barátságokat alakíthassanak ki. Jelentkezés május 9-ig a címen. FERENCES BICIKLITÚRA. Küldelek én, megáldlak én! mottóval karikáznak a fél évtizedes hagyományra visszatekintő biciklitúra idei résztvevői július között Marosvásárhelyről Csíksomlyóra. A táv 300 km. Jelentkezés 17 éves kortól a címen. X. FERENCES IFJÚSÁGI ZARÁNDOKLAT. A ferences testvérek szervezésében július 29. augusztus 3. között sorra kerülő ifjúsági zarándoklat résztvevői a természetszeretet, a közösség, a vidámság és az egyszerűség ferences értékeivel ismerkednek. A program a természetben töltött háromnapos gyaloglásból (szállás sátorban) és két csíksomlyói napból áll, amelyben váltogatják egymást a közösségi és a lelki programok. Információ: - Csíksomlyó és Mátraverebély-Szentkút hírlevele I. évfolyam, 2. szám. Szerkesztőség: Szerdahelyi Csongor (főszerkesztő), Urbán Erik ofm és Kálmán Peregrin ofm kegyhelyigazgatók, Kis Kornél ofm (tördelés, grafika), Rochlitz Bernadett (korrektor). Csíksomlyó: Miercurea Ciuc, str. Szék nr.148, Jud.Harghita, Tel: ; Mátraverebély-Szentkút: 3077 Mátraverebély-Szentkút 14., Tel: ; A hírlevélre feliratkozni a címen lehet.

ZARÁNDOK. Ne féljetek Isten Szent Lelkétől

ZARÁNDOK. Ne féljetek Isten Szent Lelkétől 2013. PÜNKÖSD ZARÁNDOK Csíksomlyó és Mátraverebély-Szentkút közös hírlevele Ne féljetek Isten Szent Lelkétől Milyen üzenettel érkezik Ternyák Csaba egri érsek Csíksomlyóra, aki az idei pünkösdi búcsú szónoka?

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május Fény és Forrás 2009. május 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május kegyelmével Isten akaratát, és örvendezünk a kegyelem által bennünk megtermő gyümölcsnek. Ez mind a jelen pillanat isteni

Részletesebben

A puszta létnél többet...

A puszta létnél többet... APOSTOL 1 APOSTOL A puszta létnél többet... A TATA-TÓVÁROSI SZ. IMRE (KAPUCINUS) PLÉBÁNIA LAPJA 2011. AUG. 7. PORCIUNKULA XXI. ÉVF. 4. SZ. A ugusztus 6-án Urunk színeváltozását ünnepeljük. Jézus, mielőtt

Részletesebben

Karácsonyi küldetésünk

Karácsonyi küldetésünk 2011. KARÁCSONY Csíksomló Üzenete Karácsonyi küldetésünk Karácsonyra készülődve az üzletek kirakatai ünneplőbe öltöznek, a boltokban vásárlási láz tapasztalható. Kereskedelmi jellege ellenére mégis sokan

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Nagyböjt Húsvét. Közép-európai Katolikus Találkozó

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Nagyböjt Húsvét. Közép-európai Katolikus Találkozó LELKISÉG Korunk paradoxonja, hogy magasabbak az épületeink, de kicsinyesebb a természetünk, szélesebbek az autópályáink, de szűkebb a látókörünk. Többet vásárolunk, de azt kevésbé élvezzük. Nagyobbak a

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE

A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE Összeállította: A Szécsényi Római Katolikus Plébánia Képviselőtestülete Szécsény, 2005 Előszó A szécsényi Római Katolikus

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Szeptember. 2009-2010 a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Szeptember. 2009-2010 a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért LELKISÉG 2009-2010 a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért Mindenható Isten! Te elküldted Fiadat a világba, hogy Megváltónk és örök főpapunk legyen, és kiárasztottad a Szentlelket,

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 7. 50. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Ferenc pápa Krisztus király vasárnapján lezárta a XVI.

Részletesebben

VILÁGP STA ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL

VILÁGP STA ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. nyár ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL 2 Negyven éve pap

Részletesebben

NAGYBÖJTI GONDOLATOK. Ároni áldás

NAGYBÖJTI GONDOLATOK. Ároni áldás 2 Kertvárosi Krónika 2011. március-április CSALÁDOK IMÁJA Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az élet és a család ajándékáért. Adj nekünk erőt, hogy az első magyar szent család Szent István, Boldog Gizella

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIV. évfolyam 2015. 7. szám szeptember

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIV. évfolyam 2015. 7. szám szeptember LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIV. évfolyam 2015. 7. szám szeptember IDŐ ISTENNEK I smét egy új tanévet kezdünk, a Szentlelket hívogatjuk, hogy Ő segítsen minket ebben az évben is. Régen volt olyan nagy szükségünk

Részletesebben

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. õsz Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI

Részletesebben

2012. Sarlós Boldogasszony IV. évfolyam, 6. szám

2012. Sarlós Boldogasszony IV. évfolyam, 6. szám BOLDOGASSZONY 2012. Sarlós Boldogasszony IV. évfolyam, 6. szám Áthelyezték Sipos György atyát A rozsnyói megyéspüspök, Mons. Vladimír Filo, július elsejei hatálylyal áthelyezte Ft. Sipos György atyát a

Részletesebben

Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik...

Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik... www.gyongyos.ofm.hu Sarlós Boldogasszony XV. évf. 2. szám 2010. július Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik... Lk.1,45-46 A nemzeti összetartozás színhelye A te szavadra, Uram Százszorosan kapod

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. Bátor Új Évet Kívánok Mindnyájunknak!

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. Bátor Új Évet Kívánok Mindnyájunknak! Regina Krónika reginamundiplebania.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XVI. évfolyam 1. szám 2015. január 11. Bátor Új Évet Kívánok Mindnyájunknak! Az új év kezdetén boldogságot szokás kívánni

Részletesebben

Látni, imádni, szolgálni

Látni, imádni, szolgálni 16. évfolyam 4. szám Hatvanegyedik szám 2009. október A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Látni, imádni, szolgálni Kisboldogasszony ünnepén ismét kizarándokolt Szekszárd apraja-nagyja, hogy

Részletesebben

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig.

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig. VefBor159.qxd 2007. 10. 17. 20:17 Page 2 A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 AZ IMAAPOSTOLSÁG

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások.

Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 2014 Több szeretetet a magyaroknak!

Részletesebben

VILÁGP. Ne féljetek a jóságtól és a gyengédségtől! Ferenc pápa. Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból

VILÁGP. Ne féljetek a jóságtól és a gyengédségtől! Ferenc pápa. Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból VILÁGP STA Újfolyam, IX. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2013. nyár Jelmondatok üzenete Három új missziós pap tanúságtétele 5-7. oldal A remény világossága A verbiták HIV és AIDS központja

Részletesebben

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 9. szám (40. Jg. Nr. 9) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. szeptember A SZENTLÉLEK EREJE Részlet XVI. Benedek pápának az Ifjúsági Világtalálkozó záró szentmiséjén

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. õsz EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG Vianney Szent János Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal

Részletesebben

Medjugorje nap Szekszárdon

Medjugorje nap Szekszárdon 16. évfolyam 5. szám Hatvankettedik szám 2009. november A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Öt követ adok nektek a ti Góliátotok ellen 2009. február hetedikén egyházközségünk képviselő-testülete

Részletesebben