Az e-közigazgatás releváns ismereteinek, nemzetközi gyakorlatának és megoldásainak győjtése DÁNIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az e-közigazgatás releváns ismereteinek, nemzetközi gyakorlatának és megoldásainak győjtése DÁNIA"

Átírás

1 Az e-közigazgatás releváns ismereteinek, nemzetközi gyakorlatának és megoldásainak győjtése DÁNIA

2 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt projekt megvalósításának részeként készült. A dokumentum elkészítésében részt vett:

3 Metaadat-táblázat Megnevezés Cím (Title) Kulcsszó (Subject) Leírás (Description) Típus (Type) Forrás (Source) Kapcsolat (Relation) Terület (Coverage) Létrehozó (Creator) Kiadó (Publisher) Résztvevı (Contributor) Dokumentum Az e-közigazgatás releváns ismereteinek, nemzetközi gyakorlatának és megoldásainak győjtése: DÁNIA Best practice folyamatok ismertetése A dokumentum a dán elektronikus közigazgatást ismerteti. A 2000 óta lépésenként elırehaladó dán e- kormányzati keretrendszer kialakulását az jellemzi, hogy egyfajta moduláris építkezést valósítottak meg, ami folyamatosan együtt haladt a közigazgatási reform egyes szakaszaival. Az elsı keretrendszer- projektek az ügyfeleknek (G2C) vagy az üzleti világnak, a gazdálkodó szervezeteknek (G2B) kívántak korszerő, ágazatokon átnyúló szolgáltatást biztosítani. Az interoperabilitási feladatok egy átfogó szervezet keretén valósulhatnak meg, az interoperabilitási szabványoknak külön nyilvántartást kell létrehozni és az interoperabilitás kidolgozása, bevezetése csak fokozatosan történhet. szöveg Jogok (Rights) Dátum (Date) Formátum (Format) Azonosító (Identifier) Nyelv (Language) Verzió Státusz Fájlnév Méret Ár Felhasználási jogok e-közigazgatási Keretrendszer Kialakítása projekt Miniszterelnöki Hivatal KOPINT-DATORG Infokommunikációs Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (Kopint-Datorg Zrt.) magyar V2 végleges EKK_ekozig_nemzetkozi_gyak_DK_080612_V2.doc A dokumentum neve A dokumentum készítıjének neve A dokumentum jóváhagyójának neve A dokumentum készítésének dátuma Verziószám 2 Összes oldalszám 85 A projekt azonosítója EKK_ekozig Az e-közigazgatás releváns ismereteinek, nemzetközi gyakorlatának és megoldásainak győjtése: DÁNIA KOPINT-DATORG Infokommunikációs Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (Kopint-Datorg Zrt.)

4 A DÁN E-KORMÁNYZATI KERETRENDSZER 1. BEVEZETİ 7 2. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Az e-közigazgatás intézményrendszerének kialakulása, fontosabb dokumentumai A dán e-kormányzati keretrendszer kialakulása Az elsı idıszakban kialakított rendszerek Az e-kormányzati architektúra alapelvei Interoperabilitás Biztonság Nyitottság Rugalmasság (flexibility) Változás-követés (scalability) A KERETRENDSZEREK ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZABVÁNYTÁRAK BEMUTATÁSA Az Infostructurebase rendszere Mi az OIOXML? Új Államigazgatási Szoftver Stratégia Az új keretrendszer kialakítása a re szóló e-kormányzati stratégia alapján A keretek megteremtése Szabványosítás Az e-kormányzati stratégia megvalósítása A szervezeti rendszer feladat-megosztása A National IT and Telecom Agency (Nemzeti IT és Telekom Ügynökség) MAGYAR SZEMPONTBÓL HASZNOSÍTHATÓ TAPASZTALATOK 57 MELLÉKLET: USE OF MANDATORY OPEN STANDARDS FOR SOFTWARE IN THE PUBLIC SECTOR - A KÖTELEZİ NYÍLT SZABVÁNYOK HASZNÁLATA AZ ÁLLAMI SZEKTORBAN 58 Sets of mandatory open standards 59 Standards for data exchange between public authorities (OIOXML) 59 Standards for electronic record management (FESD) 60 Standards for electronic procurement in the public sector (OIOUBL) 62 Standards for digital signatures 63 Primary scope of OCES digital signatures 63 Standards for public websites and accessibility 64

5 Primary scope of standards for public websites 65 Standards for IT security (DS484) 65 Requirements for use of document standards 67 OIO Catalogue 68 New mandatory open standards 70 Sets of mandatory open standards 70 Standards for data exchange between public authorities (OIOXML) 71 Standards for electronic record management (FESD) 72 STANDARDS FOR ELECTRONIC PROCUREMENT IN THE PUBLIC SECTOR (OIOUBL) 73 Main principle of electronic procurement 74 Primary scope of OIOUBL 74 Mandatory open OIOUBL standards 74 Requirements for use of OIOUBL 74 STANDARDS FOR DIGITAL SIGNATURES 74 Main principle of OCES digital signatures 75 Primary scope of OCES digital signatures 75 Mandatory open OCES standards 75 Requirements for use of OCES digital signatures 76 Maintaining the requirement for use of OCES digital signatures 76 Standards for public websites and accessibility 76 Standards for IT security (DS484) 78 Only applicable to the governmental sector 78 Standards for document exchange (ODF/OOXML) 79 OIO Catalogue 81 New mandatory open standards 83 FOGALOMTÁR 84 RÖVIDÍTÉSGYŐJTEMÉNY 86 5

6 SZAKIRODALMI HIVATKOZÁS 87 6

7 1. Bevezetı A dán e-kormányzati keretrendszer vizsgálata során jelen tanulmány részben egyfajta vertikális-idırendi szempontot, részben horizontális szempontot követ, azaz a rendszer elemeinek, mőködésének, eszköz- és intézményrendszerének a lehetı legszélesebb körő, noha a rendelkezésre álló szők idıkeret, valamint az elvárt szempontrendszer hiánya miatt szükségképpen nem minden részletre kiterjedı bemutatását vállalja fel. A 2000 óta lépésenként elırehaladó dán e-kormányzati keretrendszer kialakulását az jellemzi, hogy egyfajta moduláris építkezést valósítottak meg, ami folyamatosan együtt haladt a közigazgatási reform egyes szakaszaival. A második fejezet áttekintést nyújt a dán e- kormányzati keretrendszer kialakításának 2000 óta felgyorsult folyamatáról, a létrejött legfontosabb szolgáltatásokról és bemutatja az elsı felállásban létrehozott intézményrendszert. A továbblépés feladatait meghatározó Danish e-government Strategy c. dokumentum öt un. útirányának (signposts) ismertetése a fejezet fontos része. Továbbfolytatva az idırendi feldolgozást, a tanulmány áttekinti az elsı idıszakban kialakított rendszerek közül a legfontosabb, a 2004-ben megjelent dokumentum, a vállalatszerő architektúráról szóló nemzeti fehérkönyv, a White Paper on Enterprise Architecture elveinek értelmezését: az interoperabilitást, a nyitottságot, a biztonságot, a rugalmasságot és a változás-követést. A harmadik fejezetben, a keretrendszerek és a kapcsolódó szabványtárak bemutatása során elıször ismertetjük a március elején a dán e-kormányzati program szerves részeként, a kormányzati architektúra stratégiai elemeként a Kutatási, Technológia és Innovációs Minisztérium keretén belül létrehozott Infostructurebase nevő webszolgáltatást, amelyet közigazgatási együttmőködési eszköznek neveznek. Az Infostructurebase a közigazgatási adatokhoz történı könnyő és olcsó hozzáférés biztosítását szolgálja, az interneten keresztül hozzáférhetı és arról tájékoztatja az államigazgatási intézményeket, hogyan lehet hozzáférni a közületi (public) adatbázishoz mind az adatszerzés, mind az adatszolgáltatás céljából. Ennek konkrét megvalósulást a évben publikált, máig érvényes kézikönyv fı fejezeteinek, az interoperabilitás követelményeinek bemutatása szolgálja, amelynek szerves része az OIO architecture framework (Open public Information Online). Szükséges volt ezért az OIOXML osztályok és szabványok ismertetése is. A fejezet további részei az Új Államigazgatási Szoftver Stratégiát mutatják be, majd a re szóló e-kormányzati stratégia alapján az új keretrendszer kialakításával foglalkoznak, konkrétan a keretek megteremtésével és a szabványokkal. A júniusában publikált új, három évre szóló e-kormányzati program The Danish e-government strategy alapja a 2006-ban meghirdetett közigazgatási reform, az ún. Minıségi Reform volt. Az új e- kormányzati programban újabb, magasabb szintő célkitőzéseket fogalmaztak meg mind a lakossági szolgáltatások javítása, mind az e-kormányzati kohézió erısítése terén. A továbbiakban bemutatásra kerül az e-kormányzati stratégia megvalósításának modellje, a szervezeti/intézményi rendszer feladat-megosztása, valamint a 2007-tıl kialakított e- kormányzati keretrendszer intézményi felállása, az intézményi kapcsolódások. A National IT and Telecom Agency (Nemzeti IT és Telekom Ügynökség) honlapjának (http://en.itst.dk) részletes ismertetése azt a célt szolgálja, hogy konkrét példát mutassunk egy felhasználóbarát, sokfajta szolgáltatást nyújtó központi portál mőködésére. Ez egyben átvezet a záró a Magyar szempontból hasznosítható tapasztalatok fejezethez, amely a tanulmány során bemutatott gyakorlatok közül a hazai hasznosításához támpontot kínáló megoldásokat foglalja össze. 7

8 2. Történeti áttekintés 2.1. Az e-közigazgatás intézményrendszerének kialakulása, fontosabb dokumentumai A 2000 óta lépésenként elırehaladó dán e-kormányzati keretrendszer kialakulását az jellemzi, hogy egyfajta moduláris építkezést valósítottak meg, ami folyamatosan együtt haladt a közigazgatási reform egyes szakaszaival. Az elsı keretrendszer- projektek az ügyfeleknek (G2C) vagy az üzleti világnak, a gazdálkodó szervezeteknek (G2B) kívántak korszerő, ágazatokon átnyúló szolgáltatást biztosítani. Nyilvánvaló volt, hogy ennek alapja az interoperabilitás megteremtése, amely nemcsak informatikai, hanem igazgatásszervezési kérdés is, s ezért az interoperabilitási feladatok egy átfogó szervezet keretén valósulhatnak meg, az interoperabilitási szabványoknak külön nyilvántartást kell létrehozni, az interoperabilitás kidolgozása, bevezetése csak fokozatosan történhet. A keretrendszer intézményi kiépítésében is ezt az építkezést valósították meg, így nyomon követhetjük, hogyan haladt elıre az intézményi struktúra fejlesztése: 2000 ısze: a Digitális Közigazgatás Bizottságának megalakulása, vezetıje a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára május: a Digital Administration c. dokumentum publikálása (http://www.oio.dk/files/digital_administration.htm), amelyben a digitalizálás fontosságát, valamint a közigazgatás és közszolgáltatások egyes részterületein megvalósult e-szolgáltatásokat foglalják össze. Ezek közül a legfontosabbak: - Indberetning.dk: olyan portál, ahonnan a vállalatok áttekintést kaphatnak arról, milyen információkat kell szolgáltatniuk az állami szerveknek, s valamennyi megfelelı őrlapot le lehet tölteni. Ez az egyablakos keresés lehetıvé teszi, hogy a vállatoknak ne kelljen minden egyes közigazgatási egység honlapján megkeresni a szükséges információt. - Blankettorvet.dk: olyan portál, ahonnan az állampolgárok számára szükséges valamennyi őrlap letölthetı, kitölthetı, s a kinyomtatás után kell elküldeni a megfelelı hatóságnak. - SU-styrelsen: 2001-ben kezdték el az állami oktatási rendszerben résztvevık ösztöndíj-rendszerének digitalizálását közepéig létrehozták az elektronikus közbeszerzés portálját, amelyet egy magán vállalat mőködtet, s mind az állami, mind a magán szféra számára hozzáférhetı. Moduláris formája lehetıvé teszi, hogy adaptálni lehessen az egyes közigazgatási egységek szükségleteihez, s a böngészı (browser) segítségével egyszerően elérhetıek az adatok. Minden komponens nyílt interface-ő, s ez lehetıvé teszi, hogy a katalógus szerkezetét, portálját egymástól függetlenül változtatni lehessen : a dán e-kormányzat projekt intézményi szervezetének indulásaként létrehoztak egy olyan koordinációs Tanácsot, amelyben öt minisztérium, valamint a megyei és a

9 települési önkormányzatok vezetı szervezetei vesznek részt. A Tanács munkáját két szervezet segíti: - Az un. Digitális Munkacsapat (Digital Taskforce), amely szervezetileg a Pénzügyminisztériumhoz tartozik, de több minisztérium, valamint regionális és helyi szakértık is részt vesznek benne. Ez a team egyben a Tanács titkárságául is szolgál, s mint ilyen, a szervezeti feladatokat látja el. - A Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Minisztériumon belül mőködı IT- Ttechnológiai Központ a technológiai fejlesztésért és az IT-infrastruktúra egészéért felelıs. 9

10 A dán elektronikus kormányzat keretrendszerének szervezeti modellje 2003-tól Politikai szint Kutatási, Technológia és Innovációs Minisztérium (infrastruktúra) E-kormányzat Projekt Közös Testülete (központi, regionális, helyi közigazgatás) Koordináló Információs Bizottság (központi korm, regionális, helyi közigazgatás) Digital Task Force (irányítás) EntArch Fórum (magán szféra) EntArch Bizottság (központi korm, regionális, helyi közigazg.) XML-Bizottság (központi korm, regionális, helyi közigazg.) OIOXML Fórum (magán szféra) FESD-csoport (Doc MGT, ITST) Új csoportok Minták (Központi adattulajdonosok) DokForm Metaadat Alap-adat Központi adattulajdonosok e-kereskedelem ebxmla.o. Új csoportok 10

11 A dán gyakorlat egyik specialitása a digitalizálás és szabványosítás mérföldköveinek kijelölése: az un. E-nap meghirdetése: 2003 szeptember 1-tıl valamennyi központi és helyi közigazgatási szervezetnek joga van egymással elektronikusan kommunikálni, azaz minden dokumentumot az un. érzékeny és titkos dokumentumok kivételével elektronikusan megkérni és fogadni február 1-étıl az E-nap 2 -tıl kezdıdıen az egyének és a vállalatok is általános jogot kaptak a hatóságokkal történı elektronikus kommunikálásra. Ez kiterjed az üzenetek küldésére és fogadására is, azaz az állampolgárok a hatóságok megkeresésére választ is kaphatnak biztonságos megoldásokon keresztül. Az autentikusságot elektronikus aláírás biztosítja : a kormányzat valamint a megyei és helyi önkormányzatok szakértıi együttmőködésében kidolgozott Danish e-government Strategy c. dokumentumban 1 meghatározták azt az öt un. útirányt (signposts) amelyek kijelölik az e-kormányzat egyes akcióterületeit. Valamennyi útirányban kijelölték azokat a prioritási célokat és mérhetı eredményeket, amelyeket az idıszak végére el kell érni. 1. útirány: a közigazgatási szektor állampolgároknak és az üzleti szférának nyújtott szolgáltatásainak radikális fejlesztése: 2006 végéig az állampolgárok legalább 60%-a, a vállalkozások legalább 95%-a használhassa az e-kormányzati szolgáltatásokat. 2. útirány: az e-szolgáltatások színvonalának és költségeinek csökkentése végéig a digitalizációs projektek eredményeként 75%-kal kell csökkenteni az e- kormányzati költségeket és 25%-kal a ráfordítási idıt. 3. útirány: a közigazgatás digitálisan mőködjön végéig a hivatalos intézmények 80%-a közötti dokumentum-áramlás legalább negyede digitális formában történjen, az intézmények 60% biztonságosan, digitálisan kommunikáljon egymással, beszerzéseik 40%-a digitálisszámlázással valósuljon meg. 4. útirány: az e-kormányzás alapja a koherens és rugalmas infrastruktúra végéig a közigazgatási intézmények 85%-a közös közszolgálati megoldásokkal és szabványokkal dolgozzon, 90%-uk a legkorszerőbb IT megoldásokkal, e- szolgáltatásnyújtással, biztonsági politikával és infrastruktúrával rendelkezzék, s legalább 1,1 millió digitális aláírási igazolást kell kibocsátani a lakosság és a vállalkozások részére. 5. útirány: a közigazgatási intézmények vezetıinek felelıssége szervezetükben ezeknek a célkitőzéseknek az elérése végéig a digitalizációs projektek legalább 75%-ában mutatkozzék a munkafolyamatok egyszerősítése. Az e-kormányzati építkezés valamint a közigazgatási reform együtt haladását jelenítette meg az a évi döntés, amelynek értelmében a helyi önkormányzatok számát a korábbi 271-rıl 98-ra csökkentették, s az addigi megyerendszer helyett 5 régiót alakítottak ki 2. Egy-egy 1 2 Ld. 11

12 önkormányzat alá tartozó lakosság minimális létszáma fı, s a régiók 0,6-1,6 millió lakost foglalnak magukban a korábbi ezer közötti helyett. Nyilvánvaló ennek a radikális átalakulásnak a közigazgatás egésze, így az e-kormányzat szempontjából megmutatkozó pozitív hatása. A dán e-kormányzati keretrendszer sikerének egyik összetevıje a közigazgatási reformmal összhangban történt megvalósítás. A közigazgatási reform egyik fı célja a deregulálás, valamint szervezettség, a hatékonyság növelését célzó elképzelések megvalósítása, a széttagoltságtól a nagyobb egységek felé történı haladás. A közigazgatási eljárások informatikai támogatásának tervezésekor a korábbi kis egységekben kialakított, elszigetelt nyilvántartások és eljárások helyett az egységes kezelés elveinek és szabályainak kialakításával, az adatvédelmi követelményekkel összhangban történı együttmőködés lehetıvé tételével jelentıs eredményt lehet elérni. Ennek a közigazgatási változtatásnak alapján új e-kormányzati program született, a The Danish e-government strategy Towards Better Digital Service, Increased Efficiency and Stronger Collaboration 3, amelyet a dán hagyományoknak megfelelıen az önkormányzatok szövetségével (LGDK), valamint az immár öt régió vezetésével közösen dolgozott ki a kormányzat

13 2.2. A dán e-kormányzati keretrendszer kialakulása Az elsı idıszakban kialakított rendszerek Az alapvetı cél már a kezdetektıl az volt, hogy a közigazgatáson belül megerısítsék az eltérı információs rendszerek közötti koherenciát, valamint, hogy a központi állami, valamint a regionális/helyi hatóságok között valódi partneri viszonyt hozzanak létre, ami lehetıvé teszi az állampolgárok és az üzleti szféra számára az elektronikus szolgáltatás fejlesztését. A dán keretrendszer kialakításakor számolni kellett a skandináv modell -nek nevezett decentralizált közigazgatási struktúrával, konkrétan a decentralizált modellel kapcsolatos sajátosságokkal: a közigazgatási szektor három, egymástól független szintjének megfelelıen, a regionális és helyi önkormányzatok vezetı szervezetei a központi kormányzattal egyenrangú szereplık, s ez érvényesül az e-kormányzat megvalósításának döntéshozatalában is; a legtöbb e-kormányzati projektben az önkéntesség elve érvényesül: valamennyi résztvevı és alvállalkozó (stakeholder) saját maga kell, hogy kialakítsa a projektekben történı részvétel feltételeit. Ez tükrözıdött a dán gyakorlatra jellemzı a fokozatosság elvében is, melynek szellemében a keretrendszer kialakításának elsı fázisában úgy tekintették: nem elvárható és nem is szükséges, hogy az egyes közigazgatási szervezetek teljes rendszerükben vezessék be az újonnan létrehozott közös szabványokat. Ehelyett közös értékelés alapján kialakított prioritások meghatározásával alakították ki a megfelelı sorrendet, aminek alapjául az szolgált, mely területek fejlesztése gyakorolja a legnagyobb hatást a digitális közigazgatás egészére; A dán közigazgatási szektor három, egymástól független szintje, a regionális és helyi önkormányzatok vezetı szervezetei, valamint a központi kormányzat közötti folyamatos információáramlás feltételeinek a biztosítása. Azonos vagy hasonló elveken mőködı szolgáltatásnyújtás, illetve adatmodellek kialakítása a közigazgatás különbözı szintjein. Különbözı specifikációk nyilvánosan letölthetı dokumentumok formájában legyenek elérhetık. A piac által kifejlesztett szabványosítási eredmények figyelembevétele februárjában a Kutatási, Technológiai és Innovációs Minisztérium (KTIM) nyilvánosságra hozott egy, a vállalatszerő architektúráról szóló nemzeti fehérkönyv-tervezet formájában megjelentett dokumentumot, amely a dán e-kormányzat architektúrafejlesztésével kapcsolatos ajánlásokat tartalmazta. A tervezet a közigazgatás három önálló szintjének szereplıi körében történt egyeztetést követıen 2003 nyarán publikálásra került, 13

14 2003. december 1-ig megvitatásra nyitva állt, majd 2004-ben lépett érvénybe (White Paper on Enterprise Architecture) 4. Ebben meghatározták a kormányzati IT-rendszer tervezésének közös architektúra-keretét, amely lehetıvé teszi a kormányzat valamennyi területét átfogó kezdeményezések együttmőködését, valamint felhívták a közigazgatási szféra valamennyi szereplıjének figyelmét a saját architektúrával kapcsolatos felelısségre. A dokumentum ajánlása arra irányul, hogy közös architektúra-elvként a kormány olyan szolgáltatás-orientált architektúramodellt alkalmazzon, amelyben az IT-megoldások modulárisan tervezett, egymáshoz jól meghatározott interface-ő szolgáltatások Az e-kormányzati architektúra alapelvei Az e-kormányzati architektúra folyamatnak öt elvet kell figyelembe vennie: 1. interoperabilitás 2. biztonság 3. nyitottság 4. rugalmasság (flexibility) 5. változás-követés (scalability) Interoperabilitás Az interoperabilitás elengedhetetlen a minıségi, koherens szolgáltatás biztosításában, amely a felhasználót helyezi a középpontba. Egyben a közszolgáltatások új szabályozásának keretének innovatív, effektív és gyors megvalósításának elıfeltételét is jelenti. Ez érvényes például a szervezeti változtatásokkal összefüggésben, amikor át kell alakítani a már meglévı IT rendszerek közötti együttmőködést vagy újakat kell alkalmazni. Az interoperbilitás a biztonság szempontjából valamint a köz-információk védelmében is fontos, mivel ez a funkcionalitások közötti ( cross-functional ) biztonsági megoldások elengedhetetlen feltétele. Az interoperabilitás amely a szükséges koherencia leghatékonyabb megteremtését jelenti tehát az e-közigazgatás elsırangú, kulcsfontosságú követelménye. Az architektúrával összefüggésben az interoperabilitás különösen azt jelenti, hogy az információ-forgalom érdekében közös integrációs elveket és szabványokat kell létrehozni. A Fehérkönyv szolgáltatás-orientált architektúra modelljének ajánlása kiemeli, hogy az interoperabilitás nem csupán arra alapul, hogy egy rendszerbıl az adatok olvashatóak legyenek, hanem a rendszerek közötti funkcionális koherencia szükséges, azaz egyik rendszer szolgáltasson a másiknak. Ilyen koherencia szükségessé teszi egyebek között, hogy megállapodás jöjjön létre az adat tartalmának jelentésérıl, és a funkcionális integráció megköveteli annak az összefüggésnek közös definiálását is, amelyben az információ-csere megtörténik. A definíció például tartalmazhatja az adat konzisztencia vagy az elérési kontrol követelményeit is, és ez az összekötési rendszerrel megválasztásakor kritikus szempont lehet. Az interoperabilitás kétoldalú megállapodásokon is alapulhat, amelyekben a kommunikáció szabályait valamennyi összekötésben álló új rendszerre definiálják. Ez a modell mind elvileg, mind a gyakorlatban akkor mőködik jól, amikor csak néhány jól meghatározott résztvevı, jól 4 14

15 meghatározott és stabil adatcsere-szükségletérıl van szó. Azonban, ha nem ilyen eset áll fenn, a bilaterális megoldás az interoperabilitás megteremtésének költséges és rugalmatlan módszere. Azokban az esetekben, amikor számos rendszernek kell kommunikálnia, közös szabványokat használó több rétegő architektúrának használata sokkal inkább ajánlatos, mivel ebben az esetben nem szükséges nagyszámú hasonló célú interface-t definiálni és alkalmazni. Ha az a cél, hogy a hatóságok közötti információcsere könnyen megvalósuljon, szükséges, hogy az IT-rendszerek azonos nyelvet beszéljenek. Az intereoperabilitás esszenciája az adatcserében megvalósuló közös adat modellek és közös protokollok. A protokolloknak az adatmodelleket az ún. meta-adatokon keresztül kell támogatniuk, amelyek leírják és definiálják az adatokat. Más szóval: azoknak a szervezeteknek (hatóságok, intézmények, vállalatok), amelyeknek adatcserére van szükségük, meg kell állapodniuk az adatok definiálásában. A Kutatási, Technológiai és Innovációs Minisztérium (KTIM) nemzeti központi meta-adat definiciós tárházat hozott létre. Ez az ú.n- Infostructurebase, amely a közös nemzeti enterprise architektúra fontos eleme. Ez az a hely, ahol a közigazgatási szektor regisztereinek tartalma, az ESDH rendszer, a tartalom menedzsment rendszerek és más IT rendszerek tárolva lesznek. 15

16 A hagyományos vállalat-kormányzat kapcsolattól az e-kormányzati modellhez VÁLLALAT Szervezet 1 Hatóság A Hatóság B Hatóság C Szervezet 2 Hatóság D Hatóság E Szervezet 1 Hatóság A VÁLLALAT Hatóság B Hatóság C Hatóság D Szervezet 2 Hatóság E 16

17 Biztonság A biztonság a köz-információk védelmében, minden szereplı hatóságok, magán vállalatok, állampolgárok számára alapvetı fontosságú tényezı. Az adatkezelés biztonságának garanciája nélkül nem jön létre bizalom sem az adat nyújtója, sem az e-kormányzati szolgáltatások felhasználója oldalán. A biztonság tehát az e-kormányzati szolgáltatások és egyben az enterprise architektúra általános követelményének elengedhetetlen feltétele. Az architektúra létrehozójának feladata a biztonsági funkciók olyan kialakítása, hogy a biztonsági követelmények megfeleljenek az adott felhasználási szcenáriónak. A megoldásnak úgy kell alkalmazhatónak lennie bármely új (szigorúbb) követelményhez is, hogy a biztonsággal kapcsolatos korábbi beruházások ne váljanak fölöslegessé. A biztonsági architektúrának meg kell felelnie a törvényi követelményeknek, az állampolgároknak az információkezeléssel kapcsolatos ésszerő elvárásainak, valamint a jó szolgáltatásokkal összefüggı hivatali követelményeknek. Hogy a biztonsággal kapcsolatos valamennyi elvárásnak és követelménynek megfeleljen az architektúra, az üzleti szféra biztonsági koncepciójának közös meghatározásából kell kiindulni. Számos helyzetben a biztonsággal kapcsolatos követelmény ellentmondásba kerülhet például az interoperabilitással és a nyitottsággal. Ilyen esetben az IT architektúra kidolgozójának feladata az, hogy az információt az érintett felek szükséglete és az adat érzékenysége szerint skálázza be. Alapvetı döntés szükséges arról, hogy a különlegesen érzékeny adatokat az egyéb adatokkal együtt lehet-e tárolni vagy inkább külön ITrendszerekben. Ilyen biztonsági megfontolásoknak meghatározó következményeik vannak az architektúra megválasztásában, s ezért elsırendő fontosságú az architektúra-munka általános elvei sorában. A késıbbiek folyamán a már létezı rendszerek biztonsági funkciójának megválasztása legalábbis nagyon költséges, esetleg megvalósíthatatlan. A specifikus biztonsági megoldásokat (hozzáférési ellenırzési rendszerek, igazolások, backup-megoldások, stb.) úgy kell megválasztani, hogy összhangban legyenek más követelményekkel, így például az interoperabilitással. Az azt jelenti, hogy közös szabványokon alapulnak (hasonlóan, mint a közös megoldások), valamint a megbízhatóság, a törvényesség és az adminisztratív eljárások közös értelmezésén, azaz megállapodásán. Ebben a tekintetben nem térnek el más architektúra elvektıl. A biztonsági elveket többnyire az e-kormányzat kiterjesztésének alaptényezıjeként tartják számon, s ezért folyamatosan magas prioritást élvez. A KTIM különleges kompetenciával felruházott tanácsot hozott létre az IT biztonság kezelésére Nyitottság Az adatcserében résztvevı interface-ekkel és a modellekkel kapcsolatban egy jól mőködı szolgáltatási architektúrában alapvetı fontosságú a nyitottság megteremtése. A nyitottság nem csupán az interoperabilitás szempontjából és az ezzel összefüggı célok miatt lényeges. A nyílt szabványok kiemelt szerepe az IT-beruházások sikere és megbízhatóságával összefüggésben is mind rövid-, mind hosszú távon megállapítható. A nyílt szabványok alkalmazásával egyebek között elkerülhetı a szállítóktól való függés és biztosítható a megfelelı minıség és ár is. 17

18 A nyitottság több szinten valósulhat meg: nyílt szabványok (pl. W3C szabványok); nyílt interface-ek (pl. XML-alapú); nyílt specifikációk (pl. az Infostructurebase-ben dokumentált formák); nyílt forrás kódok (pl. ha egy hatóság speciálisan kifejlesztett szoftvert szerez be). Számos szabvány-testület létezik, pl. ISO, CEN, CEFACT és az IEC, amelyek formális szabványokat állítanak elı. Vannak olyan szervezetek is, amelyek nyílt specifikációkat készítenek, amelyek sok esetben a tényleges (de facto) szabványokkal érnek fel. Elvileg a közigazgatási intézményeknek nyílt, formális szabványokat kell használniuk, azonban ha ez nem lehetséges, vagy nem vonzó, akkor is meg kell vizsgálni a nyílt de facto szabványok használatának elınyét, illetve hátrányát. A nyílt de facto szabványok egyben biztosítják a jövıbeni biztonsági feltételeket is, amennyiben a piacon a továbbiakban is elérhetıek a megfelelı hozzáférések. A nyílt IT rendszernek jól-definiált interface-ekkel kell rendelkeznie (ez az API - Application Programming Interfaces), amelyek betartják a nyílt szabványokat, mint például a dán OIOXML, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a széles körben elfogadott de facto szabványokat. Egy szolgáltatás-orientált architektúrában szükség lehet az adat modellek nyitottságára is (az adat átvihetıség érdekében) vagy különbözı operációs adatra (hibakeresésre vagy optimalizálásra) Rugalmasság (flexibility) A mai folyamatosan változó korban a rugalmasság a rendszerek alapvetı feltétele. Mind az innováció, mind az IT-megoldásoknak a szabályokban, munkamódszerekben, szervezetekben bekövetkezı változásokhoz történı adaptálási képesség szempontjából fontosnak kell tekinteni, csakúgy, mint az IT-projektek sikerét és az IT-megoldások határozottságát tekintve. Az architektúrát modulárisan kell megtervezni, oly módon, hogy a fı funkcionalitások külön modulban legyenek fejlesztve, s megfelelı kombinálással a modulok a teljes folyamatot képesek legyenek lefedni. Az önálló modulok egyedileg képesek legyenek az új követelmények adaptálására. Ilyen követelmények lehetnek például a törvényi változások, amelyek érinthetik a számítási módszereket. Vagy új funkcionalitási elvárások, szükségletek merülhetnek fel, például a közszektor megnövekedett olyan output-hálózatának igénye, amely kommunikálni képes más rendszerekkel/szolgáltatásokkal. Az egyes önálló modulok gyakran többféle összefüggésben használhatók akár külsı szolgáltatások számára is és így integrálódnak az új rendszerekbe. Ily módon lehetıvé válik, hogy viszonylag könnyen, gyorsan és olcsón lehessen alkalmazkodni az új követelményekhez és lehetıségekhez. Az egyes moduloknak alkalmazhatóaknak kell lenniük más rendszerek számára is, mint amelyikben eredetileg kifejlesztették/alkalmazták és funkcionalitásukat valamint interfaceeiket nyilvánosan specifikálni kell. A modulok gyakran tulajdonosi elemeket tartalmaznak, azonban helyettesíthetıeknek kell lenniük, lehetıleg egy más szállítótól származó hasonló modullal. A helyes elv tehát a modulok komplett funkcióinak meghatározása és egyben annak biztosítása, hogy alternatív szállító is képes hasonlót biztosítani. 18

FEJLESZTÉSI ÚTMUTATÓ ÉS MENETREND (ROADMAP)

FEJLESZTÉSI ÚTMUTATÓ ÉS MENETREND (ROADMAP) FEJLESZTÉSI ÚTMUTATÓ ÉS MENETREND (ROADMAP) A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú

Részletesebben

Egyeztetési változat. 2006. október 16.

Egyeztetési változat. 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM Egyeztetési változat 2006. október 16. Verzió: EKOP 2.2 Oldalszám összesen: 55 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 1. Glosszárium...4

Részletesebben

Érd Megyei Jogú Város. Információs Társadalom Stratégia (2007-2013)

Érd Megyei Jogú Város. Információs Társadalom Stratégia (2007-2013) Érd Megyei Jogú Város (2007-2013) Készítette: Printnet Kft. Dátum: 2007. július 20. /ÉrdITS_v1.0.doc 1/157 Dokumentum történet Készült: 2007. július Összeállította: Dénes György Dellei László Sebık Viktória

Részletesebben

V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER (TANULMÁNY) SPECIFIKÁCIÓJA. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1

V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER (TANULMÁNY) SPECIFIKÁCIÓJA. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1 V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER SPECIFIKÁCIÓJA (TANULMÁNY) E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére 2. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának középtávú (2009-2015) informatikai stratégiája, informatikai

Részletesebben

A kormányzati e-számla rendszer megvalósításának vizsgálata

A kormányzati e-számla rendszer megvalósításának vizsgálata A kormányzati e-számla rendszer megvalósításának vizsgálata 2007. október 24. Lengyel Tibor Elnök, vezérigazgató Euroexpert Zrt. Tartalomjegyzék Vezetıi összefoglaló... 4 Az elektronikus számlabefogadás

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA VEZETİI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS KOCKÁZATKEZELÉS

A MODUL TANANYAGA VEZETİI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS KOCKÁZATKEZELÉS Erasmus Multilateral Projekts Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

AZ ÁGAZATI STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA, VALAMINT AZ

AZ ÁGAZATI STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA, VALAMINT AZ AZ ÁGAZATI STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA, VALAMINT AZ EGYES ÁGAZATI VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI TÁMOP 4.1.3. Adattár Alapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio

Részletesebben

Elektronikus adatcsere alkalmazása a kormányzatban TARTATOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 1

Elektronikus adatcsere alkalmazása a kormányzatban TARTATOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 1 TARTATOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 1 2. EDI ALAPISMERETEK... 3 2.1. MIÉRT AZ ELEKTRONIKUS ADATCSERE?... 3 2.1.1. A telefax és az E-mail sajátosságai... 3 2.1.2. Az EDI sajátosságai... 4 2.2. MI AZ EDI?...

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU16UPO001

CCI-szám: 2007HU16UPO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU16UPO001 Verzió: EKOP_070703_HU.doc Oldalszám összesen: 85 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 GLOSSZÁRIUM...4 1.

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

HVS Tervezési Útmutató

HVS Tervezési Útmutató Készült az ÚMVP Irányító Hatóság (FVM) megbízásából 2008-01-21 HVS Tervezési Útmutató Segédlet az elızetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok és a Helyi Vidékfejlesztési Irodák számára 2008. január-április

Részletesebben

A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN

A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN A FIATAL ÖNKÉNTESEK MOBILITÁSA EURÓPÁBAN A tanulmányt a Public Policy and Management Institute készítette, és nem tükrözi a Régiók Bizottságának hivatalos álláspontját. Az Európai Unióról és a Régiók Bizottságáról

Részletesebben

Tájékoztató az e-közigazgatás helyzetérıl az önkormányzati szférában

Tájékoztató az e-közigazgatás helyzetérıl az önkormányzati szférában Tájékoztató az e-közigazgatás helyzetérıl az önkormányzati szférában KÖEF ülés, 2008. december 4. Vezetıi összefoglaló A Tájékoztató az alábbi fejezetek szerint építkezik: Helyzetkép E-önkormányzati szolgáltatások

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-1. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

Az e-közigazgatás releváns ismereteinek, nemzetközi gyakorlatának és megoldásainak győjtése NÉMETORSZÁG

Az e-közigazgatás releváns ismereteinek, nemzetközi gyakorlatának és megoldásainak győjtése NÉMETORSZÁG Az e-közigazgatás releváns ismereteinek, nemzetközi gyakorlatának és megoldásainak győjtése NÉMETORSZÁG Verzió száma: V1 Kiadás dátuma: 2008. május 29. Azonosító: EKK_ekozig_nemzetkozi_gyak_DE_080529_V1

Részletesebben

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Zámbori Mihály

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Zámbori Mihály Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Zámbori Mihály A HM gazdálkodási tevékenysége összehasonlítva a visegrádi államokkal a 2002-2006. közötti

Részletesebben

E-közigazgatás az Európai Unióban

E-közigazgatás az Európai Unióban E-közigazgatás az Európai Unióban Szerzı: Molnár Szilárd Budapest, 2007. július A tananyag megírását és kiadását támogatta: Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez

Részletesebben

SOA KERETRENDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ

SOA KERETRENDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ SOA KERETRENDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus

Részletesebben

a természettudományi szakos hallgatóknak

a természettudományi szakos hallgatóknak A kétciklusú képzés bevezetése a magyar felsıoktatásban a természettudományi szakokon Alkalmazkodás a munkaerıpiac igényeihez KÖRNYEZETAUDITÁLÁS a természettudományi szakos hallgatóknak oktatási segédnyag

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Az I. NFT fenntarthatósági értékelése. Értékelı jelentés. 2010. augusztus 24.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Az I. NFT fenntarthatósági értékelése. Értékelı jelentés. 2010. augusztus 24. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Az I. NFT fenntarthatósági értékelése Értékelı jelentés 2010. augusztus 24. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Az I. NFT fenntarthatósági értékelése Értékelı jelentés 2010. augusztus

Részletesebben

Az észt információs társadalom fejlıdése az 1990-es évek óta

Az észt információs társadalom fejlıdése az 1990-es évek óta Az észt információs társadalom fejlıdése az 1990-es évek óta Szerzı: Tarmo Kalvet, PRAXIS Center for Policy Studies, tarmo@praxis.ee Tallinn, 2007 A jelentés megírását és kiadását támogatta: Az Európai

Részletesebben

Útmutató az IT biztonsági szintek meghatározásához ÚTMUTATÓ AZ IT BIZTONSÁGI SZINTEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ

Útmutató az IT biztonsági szintek meghatározásához ÚTMUTATÓ AZ IT BIZTONSÁGI SZINTEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ ÚTMUTATÓ AZ IT BIZTONSÁGI SZINTEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe

Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ:

Részletesebben

INFONIA Alapítvány E-kormányzat hírlevél 2007/13. szám 2007. augusztus 21.

INFONIA Alapítvány E-kormányzat hírlevél 2007/13. szám 2007. augusztus 21. INFONIA Alapítvány E-kormányzat hírlevél 2007/13. szám 2007. augusztus 21. Tartalomjegyzék Hírek a megjelölt forrásokból 2 IDA egovernment Observatory hírlevél (European egovernment News Roundup 2007.

Részletesebben

Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében

Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében Pápa város e-önkormányzati stratégiája Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében 2005. április 18. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben