Éves jelentés. Annual Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éves jelentés. Annual Report 2002-2003"

Átírás

1 Éves jelentés Annual Report

2

3 Éves jelentés Annual Report

4 A GIRO Rt. tulajdonosi struktúrája május 14. Ownership Structure of Giro Ltd. 14. May 2003 Tulajdonos neve/name of Institution (Shareholder) db/units % Általános Értékforgalmi Bank Rt BNP Paribas Hungária Bank Rt Budapest Bank Rt CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt Citibank Rt Commerzbank (Budapest) Rt Credit Lyonnais Bank Magyarország Rt Deutsche Bank Rt Erste Bank Hungary Rt Hanwha Bank Magyarország Rt HVB Bank Hungary Rt IC Bank Rt ING Bank Rt Inter-Európa Bank Rt KELER Rt KDB Bank (Magyarország) Rt Kereskedelmi és Hitelbank Rt Konzumbank Rt Magyar Fejlesztési Bank Rt Magyar Külkereskedelmi Bank Rt Magyar Nemzeti Bank Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt Magyarországi Volksbank Rt Merkantil Bank Rt Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt Porsche Bank Hungaria Rt Postabank és Takarékpénztár Rt Raiffeisen Bank Rt WestLB Hungária Bank Rt Összesen/Total:

5 Tartalom Content Bevezetô 4 Introduction 4 Minôségpolitika 6 Quality Assurance 7 A GIRO Rt. irányító testületének összetétele 8 Composition of the Management Bodies of GIRO Ltd. 8 A GIRO Rt. szervezeti felépítése 9 Organisational Structure of GIRO Ltd. 9 Üzleti beszámoló a 2002-es évrôl 10 Business Report for the Year Szolgáltatások, fejlesztések, tervek 11 Klíringszolgáltatás 11 Hiteles szolgáltatás 16 Marketing, értékesítés, oktatás 17 Services, Developments, Plans 11 Clearing Service 11 Certification Service 16 Marketing, Sales and Training 18 Pénzügyi jelentés 19 Financial Report 19 Nemzetközi kapcsolatok 29 International Relations 29 Buda város autonóm pénzverése 32 Autonomous Coinage of Buda 32 3

6 Bevezetô Introduction Legeza, Péter elnök-vezérigazgató Chairman & CEO Tisztelt Olvasó! Dear Reader, Köszöntöm Önt, és örülök annak, hogy a évrôl szóló jelentésünket olvassa! Ígérem Önnek, hogy sok érdekes információt és adatot fog találni benne. Ismét eltelt egy év és ez a GIRO Rt.-ben dolgozóknak nagyon rövidnek tûnt, mert a sok munka, és ennek hatására az eredményekben gazdag idôszak szinte egybefolyt. Tavalyi kiadványunkban már jeleztük, milyen feladatokat állítottunk magunk elé 2002-re, s nem kis büszkeséggel jelenthetem, hogy sikerült megvalósítani valamennyit. Az év általános célkitûzése az átláthatóság fokozása, az ügyfélközpontúság kialakítása, a hatékonyság növelése és az elszámolásforgalom zavarmentes megvalósítása volt. Az elszámolásforgalom területén ez évben is sikerült folyamatos üzemmenetet megvalósítani, az összes tranzakció számát 11%- kal növelni. Az év minden üzleti napján hibátlanul tudta teljesíteni a GIRO Rt. a tôle elvárt szolgáltatást. Bevezettük a project kereteiben történô fejlesztést. Ehhez új módszertant dolgoztunk ki és kezdtünk alkalmazni. Az elszámolásforgalomban két új funkciót vezettünk be a bankokkal való szoros és eredményes együttmûködés keretében. Az egyik, a késôi hajnal két óra utáni küldés, amely lehetôvé teszi klíringtagjaink számára, hogy külön elbírálás nélkül, akár reggel hét óráig is küldhetnek feldolgozandó tételeket. A másik funkció, a banki számlaszámok ellenôrzése. Ez jelentôs egyeztetési munkát vesz le a bankok válláról, ezáltal pontosabbá, gyorsabbá téve a jóváírások teljesítését. Az év elején bevezetett vezetôi információs rendszer havonta tájékoztatja a társaság döntéshozóit a gazdálkodás eredményeirôl és a szolgáltatások fôbb adatairól, megteremtve a közvetlen visszacsatolást a tevékenységre. Megújult minôségpolitikánk jegyében ügyfélpanasz-kezelési rendszert vezettünk be. Felfrissítettük és a mai viszonyoknak megfelelôvé tettük a Szervezeti és Mûködési Szabályzatunkat, a Kollektív Szerzôdésünket. A Magyar Nemzeti Bank átfogó pénzforgalmi felülvizsgálatot végzett társaságunknál. Megállapításaik legfôképpen a kockázatok felmérésére és kezelésére irányultak. Az intézkedések megvalósítására átfogó projectet indítottunk. Ennek részeként a kockázatkezelést és a belsô ellenôrzést új alapokra helyeztük. Kockázati mátrix felállításával és folyamatos frissítésével biztosítjuk a rizikófaktorok kézben tartását. Üzletmenet Folytonossági Tervünk újragondolása szintén a kockázatok It gives me great pleasure to present to you our annual report for the year 2002 and I can assure you that there is much information of great use and interest to be found within! Another year has come and gone and for the staff at GIRO Ltd., it seemed to simply fly by. The sheer abundance of work accomplished, and with it, the continual flow of goals met and results achieved, made the months seem to flow seamlessly together. In our report for the previous year, a number of goals and objectives were set for the upcoming year of 2002 and, I must say (indeed, with due pride), that every single one of those objectives was reached and realised. The primary goals for the year were the improved implementation of transparency in our operations, the development and adjustment to customer-orientation, across-the-board fine tuning of efficiency and problem-free fulfilment of settlements. In the area of volume of settlements, this year continued to see a steady and reliable flow of operation, the number of overall transactions growing by 11%. GIRO Ltd. has succeeded in providing the services its clients have come to expect every working day of the year - flawlessly. Developments were implemented as individual projects. For this, we created and implemented a concise methodology. Two new clearing services were introduced to improve our already successful and integral cooperation between banking institutions. The first, a late-night, after 2 a.m. transfer service; making it possible for our clearing partners to initiate their transfers to be processed as late as 7 O clock in the morning. The other service involves the electronic authentication of bank account numbers, removing this critical and burdensome responsibility from the banks, thus allowing credit entries to be made more reliably and without delay. Our new management information system introduced at the start of the year, keeps our prime decision makers up-to-date by informing them on a monthly basis of the more significant data in regards to services and provisional results. This direct feedback allows for closer contact to our entire scope of activity. In the light of our newlyrefurbished policy for quality control, a system was formed for handling any customer complaints which may arise. Our Organisational and Operational Guidelines as well as our Collective Agreement were brought up to fully meet today s standards. The National Bank of Hungary conducted an extensive audit of our company; the primary basis for this examination was to gauge as well 4

7 Bevezetô Introduction csökkenése irányába hat. Elkészítettük a GIRO Rt. általános stratégiáját. Ennek fényében a év során az egyes részterületek is kidolgozzák saját stratégiáikat. Az emberi erôforrásgazdálkodás területén is elôreléptünk. Megteremtettük és betöltöttük a humánpolitikai vezetô státuszát. Minôségbiztosítási vezetôt neveztünk ki. Felülvizsgáltuk és átalakítottuk a társaság jövedelempolitikáját. Ennek keretében elôtérbe helyeztük a teljesítményorientált munkavégzést. Annak ellenére, hogy díjainkat tovább csökkentettük, 2002-es tervünket mind árbevétel, mind költség oldalról jelentôsen túlteljesítettük. A dolgozók költségtudatossága, a költségérzékeny gazdálkodás megteremtése sokat fejlôdött és a társasági kultúra részévé kezd válni. A hatékony gazdálkodás érdekében leányvállalatainkat megszüntettük. A GiroCom Kft. végelszámolása az év során befejezôdött, a Girodat Credit Bureau Rt. tevékenységét a GIRO Rt.-be integráltuk és 2003-ban végelszámoljuk a társaságot. Az elektronikus aláírás hitelesítési tevékenységünk mind technikailag, mind szervezetileg kiépült és megkezdte szolgáltatását. Az elkövetkezô években jelentôs felfutást várunk e területen is. Ezúton is szeretném megköszönni a GIRO Rt. valamennyi ügyfelének a társaságba vetett bizalmát, együttmûködését, dolgozóinknak fáradhatatlan munkáját és irányító testületeinknek a magas szakmai színvonalon végzett tevékenységét. Úgy gondolom, hogy az a szerves fejlôdés és befektetett munka, melyet 2003-ban is folytatunk, hosszú távon alapozza meg a GIRO Rt. összes tevékenységének magas színvonalú, biztonságos és hatékony szolgáltatását, melyre minden partnerünk bátran támaszkodhat a jövôben is! Kívánom Önnek, hogy ismerje meg még jobban a GIRO Rt. tevékenységét, és nyerjen sok hasznos információt a évrôl szóló beszámolónkból! as to influence the risk factors involved in our day-to-day operation. In order to put their ascertations to use, a multi-faceted project was launched involving, in part, the areas of risk management and internal auditing, both reorganised from the ground up. Risk factors are able to be reliably kept to a minimum by means of a comprehensive risk matrix, updated on a constant basis. The revamping of our Standard Course of Business Policy has similarly had an effect on minimalising any risk. We have prepared our base strategy for GIRO Ltd.; and we will continue this practice in 2003 for each individual business section as well. We have made great strides in the development of our Human Resources department. The position of Human Resource Manager was created and filled and a Director of Quality Assurance was appointed. Our revenue policy was examined and modified, bringing about and laying greater emphasis on result-oriented work for all our employees. In spite of continuing to further lower our rates, we have successfully out-performed our plans for 2002 in terms of both total revenue as well as reducing cost. The cost-awareness of our entire staff and cost-sensitive business practice in general have flourished and solidly become an fundamental part of our team. With the emphasis on pure efficiency in mind, all of our subsidiaries have been removed. The finalisation of GiroCom Kft. has come to a close, the activities of Girodat Credit Bureau Rt. have been integrated into those of GIRO Ltd. and the firm will be liquidated in Our certification service for electronic signature has been created both from technological as well as operational perspective and it is currently operating. We definitely expect demand in this area to see a significant escalation over the next few years. I would like to take this opportunity to thank the many partners of GIRO Ltd. for the confidence they have placed in our organisation, their cooperation, the enthusiastic effort of their employees and directors as well as their strong commitment to professionalism and quality. I do believe that this integral and constant improvement, continuing strong in 2003, together with the huge effort invested, has built the unbreakable foundation for the entire range of GIRO Ltd. s trustworthy, secure and effective services, offering a steady foothold for all of our partners for years to come! Legeza, Péter elnök-vezérigazgató Chairman & CEO It is my sincere wish for you to better acquaint yourself with GIRO, and to take full advantage of the information contained in our report for the year 2002! 5

8 Minôségpolitika Quality Assurance 6

9 Minôségpolitika Quality Assurance 7

10 A GIRO Rt. irányító testületének összetétele Composition of the Management Bodies of GIRO Ltd. Igazgatósági tagok Board of Directors dr. Barátossy Györgyné Braun Péter Koltai Zsolt dr. Kovács Levente Kôvári Zsolt Legeza Péter Miklós Gábor dr. Molnár Valéria Pap Gyula Prágay István dr. Szinetár János elnökhelyettes elnök dr. Barátossy, Györgyné Braun, Péter Koltai, Zsolt dr. Kovács, Levente Kôvári, Zsolt Legeza, Péter Miklós, Gábor dr. Molnár, Valéria Pap, Gyula Prágay, István dr. Szinetár, János Deputy Chairman Chairman Felügyelôbizottsági tagok Supervisory Board Bagi János dr. Balogh Imre Gulyás János Kiss Gábor Kovács Judit Kovács Mária Rácz Zsolt Ráthyné dr. Gál Ildikó Sebôk Sándor november 30-ig. elnökhelyettes elnök Bagi, János until 30 November 2002 dr. Balogh, Imre Deputy Chairman Gulyás, János Kiss, Gábor Kovács, Judit Kovács, Mária Rácz, Zsolt Ráthyné, dr. Gál Ildikó Sebôk, Sándor Chairman Denarius from the City of Buda XIV th century Budai városi dénár XIV. század 8

11 A GIRO Rt. szervezeti felépítése Organisational Structure of GIRO Ltd. Közgyûlés General Meeting Könyvvizsgáló External Auditor Felügyelôbizottság Supervisory Board Igazgatóság Board of Directors Elnök-vezérigazgató Chairman & CEO Titkárság Secretariat Vezérigazgató-helyettes Deputy CEO Gazdasági igazgatóság Managing Director CFO Üzleti igazgatóság Managing Director Business Development Informatikai igazgatóság Managing Director IT Biztonsági igazgatóság Managing Director Security Management Belsô ellenôr Internal Audit Számviteli és controlling osztály Accounting and Controlling Marketing és értékesítési osztály Marketing & Sales Alternatív szolg. üzemeltetési fôosztály Alternate Services Operation Logikai biztonság Logical Security Vezetô jogi képviselô Legal Representative Bér- és munkaügyi csoport Personnel Stratégiai tervezés Strategic Planning BKR üzemeltetési fôosztály Interbank Clearing System Operation Fizikai biztonság Physical Security Minôségbiztosítási vezetô Quality Assurance Létesítményüzemeltetési és beszerzési osztály Maintenance Service BKR szolgáltatásfejlesztési fôosztály Interbank Clearing Service Development Hálózati fôosztály Network Management Humánpolitikai vezetô Human Resource Szabványosítási és tesztelési fôosztály Standardisation and Testing Szoftverfejlesztési fôosztály Software Development Vezérigazgatói IT tanácsadó IT Consultant Rendszerszervezési fôosztály System Integration 9

12 Üzleti beszámoló a 2002-es évrôl Business report for the year 2002

13 Üzleti beszámoló a 2002-es évrôl Business Report for the Year 2002 Szolgáltatások helyzete, fejlesztések, tervek Klíringszolgáltatás Services, Developments, Plans Clearing service A év során a klíringszolgáltatás volumenének növekedése folytatódott, fejlôdési trendje az elôzô évivel megegyezett. A tranzakciószám az elmúlt évhez képest 11%-kal nôtt. Az összképen belül a klíringszolgáltatás két fô összetevôje, az egyedi és a csoportos tranzakciók növekedési dinamikája kettévált, az egyedi utalásoké 5%-kal, a csoportos utalásoké pedig kiemelkedôen, 19%-kal emelkedett. Egyedi tranzakciók esetén az elmúlt években a fejlôdés fô jellemzôje bár csökkenô ütemben a folyamatos növekedés volt, addig a csoportos tranzakciók növekedési dinamizmusa megmaradt, sôt 2002-ben az elôzô évhez képest két százalékponttal még nôtt is. A fejlôdési tendencia kettéválása mögött a piaci lehetôségek különbözôsége áll. Az egyedi tranzakciók piacán az extenzív növekedés szakasza mára befejezôdött, a csoportos tranzakciók területén azonban még a meglévô konstrukciók elôtt is jelentôs növekedési lehetôség áll. Ennek kiaknázási lehetôsége elsôsorban a közüzemi, szolgáltatói vállalatok saját érdekeiknek felismerésében és ennek megfelelôen aktívabb felhasználói érdekeltség kialakításban van. Ehhez járulhat hozzá a meglévô konstrukcióknak a fellépô piaci igények szerinti továbbfejlesztése és új konstrukciók kialakítása további szegmensek megnyerése érdekében. Az egyedi és csoportos tranzakciók lényeges különbsége a tranzakcióérték terén mutatkozik meg, ugyanis az egyedi tranzakciók fôként a nagyobb összegû általában vállalatok közötti fizetések lebonyolítására szolgálnak, míg a csoportos tranzakciók alapvetôen a tömeges, kisebb összegû általában lakossági fizetések lebonyolításának az eszközei, mint pl. a munkabérek, közüzemi díjak stb. A csoportos tranzakciók átlagértéke alig több mint az egyedi tranzakciók átlagértékének tizede, s míg 2002-ben az egyedi tranzakciók átlagértéke mérsékelten csökkent, addig a csoportos tranzakcióké közel 12%-kal nôtt. A leírt folyamatok eredményeként a csoportos tranzakciók részaránya mind a tranzakciószám, mind a tranzakció összérték esetében egyaránt nôtt, darabszámban 45%, az összérték vonatkozásában pedig 5%-os részarány fölé. During the year 2002, the growth of the amount of clearance activity continued, the rate of change remaining similar to that of the previous year. The overall number of transactions increased by 11% in comparison with the year before. The global picture can be nuanced further by distinguishing between the two main types of clearing activity, i.e. individual and group transactions. The dynamics of growth for these two components of our activity diverged significantly. In regards to individual transactions, a 5% increase was realised, whereas group transactions showed an outstanding 19% increase. In the case of individual transactions, the development of the last few years has been characterised by a steady, although slowing, growth. The growth dynamism of group transactions, however, remained unchanged, with an additional 2% improvement on the rate of change for the year The primary reason for this divergence in the two growth paths can be attributed to the respective differences of the market situation in the case of the two types of product. The period of extensive growth for individual transactions has reached its peak, whereas on the market of group transactions, a considerable expansion is still feasible even under the already existing constructions. For the purpose of exploiting this opportunity, it would be necessary to increase the interest of public utilities and private sector companies, as well as to assist these companies in recognising their respective benefit in this area. This strategy would be best complemented by the modification of existing constructions, adapting them effectively to new market trends along with the simultaneous development of new constructions to appeal to clients who, to this point, have not yet realised their interest in this area. The essential difference separating individual and group transactions manifests itself in the values of the respective transactions involved. On the one hand, individual transactions are generally used for the purpose of more substantial payments, most commonly between companies; on the other hand, group transactions, typically from personal accounts, represent the massive majority of smaller payments, e.g. salaries paid, utility fees, etc. The average value of group transactions is hardly more than 10% of that of individual transactions. In 2002, the average value of individual transactions slowly decreased, whereas that of group transactions grew by almost 12%. 11

14 Üzleti beszámoló a 2002-es évrôl Business Report for the Year 2002 Az egyedi tranzakciók helyzete Az egyedi tranzakciók továbbra is a klíringszolgáltatás meghatározó részét képezik, bár részarányuk a relatíve alacsonyabb növekedés következtében csökkenôben van. Ez megítélésünk szerint természetes folyamat. A korábbi egyeduralkodó szerep mögött az állt, hogy a csoportos tranzakciós megoldásoknak késôn és lassan indult meg az alkalmazása és ezért részaránya a lehetôségekhez képest alacsony. Az egyedi tranzakciók részaránya a jelenleginél alacsonyabb értékre fog beállni, melyet a pénzügyi szokások látható változásai és a nyugat-európai statisztikák már elôre jeleznek. As a consequence of this process, the percentage of group transactions has grown both in terms of number and value. Due to the process described above, the proportion of group transactions has encreased both in case of transaction numbers and the total value of transactions: in number above 45%, whereas in total value above 5%. Individual Transactions Individual transactions form a significant part of the clearing service however their proportion is decreasing due to the relatively smaller growth. In our opinion this is a natural process. The earlier determining role of individual transactions was due primarily to the sluggish and very late implementation of group solutions and consequently their percentage of the whole could not be as high as it would otherwise have Fizetési mód Darab Darab Érték (MFt) Érték (MFt) Method of Payment Items Items Value (Million HUF) Value (Million HUF) Egyszerû átutalás Simple Transfer 92,772,105 95,782,092 41,416,007 42,425,279 Bankközi utalás Bank to Bank ,176 27,239 Csoportos átutalási megbízás Direct Credit Order 26,709,318 36,536,729 1,521,182 2,193,825 Okmányos meghitelezés Documentary Credit 2,704 2, Határidôs beszedési megbízás Future Collection Order Azonnali beszedési megbízás Prompt Collection Order 331, , , ,458 Váltó beszedési megbízás Bill of Exchange Collection Order ,097 3,400 Csekk 2 4 0,2 0,3 Cheque Visszautasítás Reject 152, ,758 17,941 18,802 Csoportos beszedési megbízás Direct Debit Order 19,920,858 21,718,977 87, ,453 Postai kifizetési utalványok Postal Payment Orders 203,692 1,948,528 15,748 83,845 Összesen Total 140,092, ,481,789 43,274,106 45,073,354 12

15 Üzleti beszámoló a 2002-es évrôl Business Report for the Year 2002 A csoportos tranzakciók helyzete A csoportos tranzakciók számának dinamikus növekedése az összes összetevô beszedés-kezdeményezés és -teljesítés, közvetett és közvetlen átutalás növekedésének eredménye. Az összetevôk közül az utalások dinamikusabban, 31%-kal, a beszedések pedig 10%-kal nôttek. A típusok területén összegszerûségben jelentôs eltéréseket tapasztaltunk, mely az átutalások területén hatvannégyezer, a beszedések területén pedig ötezer forintos átlagérték volt. A csoportos átutalás konstrukciót általában a bérek és nyugdíjak fizetésére használják. Így az átutalások darabszám növekedését erôteljesen meghatározza egy-egy országos, nagy intézményi vagy nagyvállalati plusz havi nyugdíj fizetése vagy egyéb juttatás folyósítása, mint ez történt 2002 nyarán is. A csoportos átutalás lehetôségét újonnan igénybevevôk számának alakulása is hatással van a tranzakciószám alakulására. A csoportos beszedés a közüzemi számlák piacán terjedt el. A közüzemi szolgáltatók és számlavezetô bankjaik alkalmi kampányokat folytatnak a postacsekkes fogyasztói szokások megváltoztatására, hiszen ez a közüzemi szolgáltatóknak pontosabb, tervezhetôbb díjbevételt, a bankoknak pedig ügyfélkör és jutalékbevétel növekedést jelent. Ezen kampányok hatásai folyamatosan épülnek be a klíringforgalomba, kiugró hatást nem eredményeznek, de ennek a folyamatnak az eredménye még várhatóan több éven keresztül a csoportos tranzakciók számának tartós növekedése lesz. A klíringtagság alakulása A klíringtagság alapvetôen kialakult, évrôl évre csak kisebb mozgásokat mutat. A klíringtagok száma az év végén 56 volt. Tagnövekedés: egy új pénzintézet piacra lépett (Elsô Kisalföld Hitelszövetkezet) és egy levelezett partner közvetlen klíringtaggá vált (Zala Hitelszövetkezet). Tagcsökkenés: egy bank kivonult (Rabobank), egy pénzintézet beolvadt egy másikba (Otthon Lakástakarék a Lakáskasszába), egy bank pedig levelezett bankká vált (Societe Generale). Összesen két új tag mellett, három tag megszüntette tagságát, azaz a klíringtagok száma eggyel csökkent. been possible. The proportion of individual transactions is expected to stabilise at a level which is lower that that at present, as it has been forecasted by Hungarian financial tendencies and Western European statistics. Group Transactions The dynamic growth of group transactions has been a result of the spectacular increase of all the components involved, e.g. in direct debit, direct and indirect transfers. Of all the components, the most dynamic growth has been seen in the area of bank transfers, increasing by 31%; whereas debits increased by a mere 10%. The report has indicated a significant discrepancy between the individual types; the average value was 64,000 HUF in transfers and 5000 HUF in debits. Generally speaking, group transfers are commonly used for the payment of salaries and pensions. Therefore, the total volume of this type of transaction is immediately susceptible to being influenced by unpredicted transfer perquisite benefits or the payment of additional salaries within national institutions or larger companies. This was exactly what happened in the summer of The number of potential new clients to take advantage of group transactions similarly has a direct impact on the overall number of the transactions themselves. Group collections have broadened predominantly in the field of utility liabilities. The utility companies and their subjective banks have been running advertising campaigns with the intent of changing the well-known payment system by way of postal cheques. This would guarantee a more reliable and predictable means of collecting on the part of the utilities and for their respective banks, a widening of their clientele in addition to the increase in revenue in the form of commissions. These campaigns have not had an overly noticeable instantaneous and outstanding result, however, they are likely to influence the tendencies in the long term; the effect of which is expected to be realised in the steady increase in the overall number of transactions over the next few years. Modifications to Clearing Membership The clearing membership has been sufficiently stabilised and has shown only an insignificant yearly fluctuation. The number of clearing members was, by the end of last year, 56. In new memberships, a new financial institution has appeared in the industry and a corresponding partner, Zala Credit Association, has hence become a direct member. 13

16 Üzleti beszámoló a 2002-es évrôl Business Report for the Year 2002 Sorban állás és késôi küldés A pénzintézeti sorban állás a hazai elszámolásforgalomban a GIRO létrejötte óta nem jelentett a pénzintézeti ügyfelek számára közvetlen veszélyt. A sorban állás elôfordulási gyakoriságában a megelôzô évhez hasonlóan, összegszerûségében annál lényegesen kedvezôbben alakult. Összesen 23 esetben alakult ki sorban állás, melyen 11 bank osztozott. A sorban maradt tranzakciók összértéke 15 milliárd forint volt, mely alig egy tizede az elôzô évinek. Az elôforduló hibák az elszámolás következô szakaszában elszámolásra kerültek. A hajnali két órás határidô utáni tranzakció küldés a sorban álláshoz hasonlóan csak elvétve fordult elô, a 14 alkalom 5 bank között oszlott meg. A késôi küldések mindegyike úgy érkezett be, hogy az elszámolásforgalom veszélyeztetése nélkül elszámolásra került. A késôi küldések standardizált kezelése érdekében az elmúlt év folyamán új eljárási rend került kialakításra, mely ilyen esetekben a szabványosított megoldásaival automatikus kezelést tesz lehetôvé. Ennek lényege, hogy a késôi küldések nem az éjszakai, hanem a délelôtti ciklusban kerülnek elszámolásra, így az éjszakai elszámolás a késô küldésektôl függetlenül, semmitôl sem veszélyeztetve, az elôírt idôben történik meg. Díjpolitika A díjrendszer bevezetése óta többszöri változtatáson ment keresztül. A változtatások minden esetben azt a célt szolgálták, hogy csökkenjen a pénzintézetek díjterhelése és a díjak minden megbízástípus esetén fedezzék a költségeket és fedezeti tartalékuk közelítsen egymáshoz. Az ennek megfelelô tranzakciószám alapú díjrendszer felé történô haladást az tette lehetôvé, hogy az elszámolásforgalom tételszáma megtöbbszörözôdött és így az egyes megbízásokra esô költség jelentôsen lecsökkent. Az MNB stratégiai iránymutatása alapján, az elmúlt évek tapasztalatainak felhasználásával, a társaság igazgatósága négy évre elôre meghatározta a díjstruktúrát ben e program elsô lépéseként a megbízások minimum díjai ugyan néhány forinttal növekedtek, a maximum díjak viszont jelentôsen, közel 50%-kal csökkentek. A díjváltoztatás úgy ment végbe, hogy a díjterhelés a klíringtagok számára alapvetôen csökkent. Az árazási terv szerint a minimum és maximum díjak évenként meghatározott ütemben fognak egymáshoz közelíteni, míg The membership also decreased by one in total, as the institution, Rabobank, has withdrawn, and one financial institution, Otthon Lakástakarék, has signed a merger with Lakáskassza. The bank, Societe Generale, has become a corresponding partner. Altogether, alongside two new members, three existing members have renounced their membership, thus decreasing the number of members by one. Queuing and Late Transmission Since the creation of GIRO, queuing in financial institutions has not presented a major threat to partners in the domestic clearing world. Queuing in terms of frequency was no different last year than from the year prior, however, in terms of the sums implied, the situation has transformed quite favourably. There have been a mere 23 cases of queuing in 11 separate banks. Sums remaining in queue totalled 15 billion HUF, which is scarcely a tenth of the sum that had remained in queue the previous year. These cases were effectively rectified through successive cycles of settling. Transactions initiated after the 2 a.m. deadline were equally as rare as queuing. The report indicates only 14 cases in 5 separate banks. Of the late transmissions arrived, none jeopardised the regular clearing traffic and settling in question could, in each particular case, be accomplished without further delay. For the purpose of handling any late transmissions, last year we developed a new standardised method, which facilitates, in emergency situations, the automatic processing of transactions. The key to this new approach is that the late transmissions, rather than being processed during the night, are settled in the morning period, posing no danger to earlier submissions during the night to be finished on time. Fee Policy Since its inauguration, the fee system has undergone a number of modifications. These adjustments have all been aimed at minimising the responsibility and burden on the financial institutions. The improvements have been introduced with the purpose of guaranteeing that the fees in each type of order sufficiently cover expenses and that their provisions should be equivalent with one another. The improvements have moved towards a fee system which is based on the sheer volume of transactions. This has been made feasible by the fact that the total number of transactions has, in itself, multiplied and, consequently, the respective cost of each individual transaction has decreased considerably. 14

17 Üzleti beszámoló a 2002-es évrôl Business Report for the Year 2002 végül is 2006-ban bevezetésre kerül az egységes tranzakciós díj. Ez a díjpolitika megfelel az EU tagországok klíringházai gyakorlatának, mértékében azonban azoknál kedvezôbb. Amennyiben terveinken felüli tranzakciószám bôvülés realizálódik, úgy ezt a díjat is tovább lehet majd csökkenteni. Megvalósult fejlesztések, terveink A GIRO Elszámolásforgalmi Rt. a csoportos fizetésekhez kapcsolódó felhatalmazás üzenetek forgalmazására áprilisában új rendszert vezetett be. A fejlesztés lehetôvé teszi a pénzintézeteknek, hogy részletesen nyomon követhessék az általuk küldött felhatalmazás üzenetek státuszát, egyben ezeken a tranzakciókon a rendszer már a végponton számos ellenôrzést elvégez. A módosítás jelentôs automatizmust biztosít a klíringtagok feldolgozó rendszerei számára. A jegybank által kidolgozott fizetési mérleg jogcímkódok klíring- rendszeren belüli forgalmazásával lehetôvé vált a fizetési mérleg elkészítéséhez szükséges statisztikai információk automatizált továbbítása. A bankközi klíring-rendszer egyedi tranzakcióin a bankok által kitöltésre kerülô kezdeményezô és kedvezményezett számlaszámok szabványos kitöltésének ellenôrzését a 2002-es elôkészítô munka után január 13-tól végzi a Társaság. A módosítás eredményeképp a szabványelôírásnak nem megfelelô, nem megfelelô üzenetek már be sem kerülhetnek a bankközi klíringrendszerbe, azaz a fogadó klíringtagoknál automatizált feldolgozás vált lehetôvé. A GIRO Rt. elszámoló rendszerében a 2002-es év fejlesztései és sikeres tesztelési eredményei után ugyancsak 2003 januárjától vezetett be az eddigi két küldési szakasz mellett egy harmadikat (ún. Rendkívüli Küldési Szakaszt), ami a korábbi, az elszámolási napon legkésôbb hajnali két óráig benyújtható megbízások beadási határidejét tolta ki reggel hét óráig. A napi elszámolási tételek késôi küldésébôl fakadó korábbi Bankközi Klíring Bizottság mérlegelési felelôsségét kiváltva egységes és szabályozott módon biztosítja a késve érkezett tranzakciók elszámolását évben végrehajtandó fejlesztések alapvetôen a közvetlen benyújtású csoportos fizetések feldolgozási rendszerét hivatottak korszerûsíteni mind a központi, mind az ügyféloldali alkalmazások területén. A bankközi fizetési folyamatok további automatizálását elôsegítendô, várhatóan második félévében bevezetésre kerül egy új választranzakció típus az azonnali beszedések területén, mellyel a kötelezett bankja értesítheti a jogosult bankját Following the guidelines set forth by the National Bank of Hungary (MNB), similarly taking into consideration the experience of the last few years, the managing committee of our company has elaborated a new fee structure for the future. As the initial step of this new program, in 2002, although the minimum fees for transactions have been raised by several forints, the maximum fees have been considerably reduced, e.g. up to 50%. The changes of fees have been constructed in such a way that the average obligation of clearing members has been reduced. The pricing guidelines prescribe that the minimum and maximum fees should contract, moving towards each other, at a predetermined rate until they should coincide at a unified transaction fee in This policy corresponds on the whole to the practice of Western European clearing houses; the actual figures involved are, in fact, even more favourable. In the event that an unexpected increase of the number of transactions should occur, the present fee may be further reduced. Implemented Developments and Plans In April of 2002, GIRO Clearing Co. Ltd. introduced a new system for distributing the authorisation messages in relation to group payments. This development enables financial institutions detailed monitoring of the status of the authorisations transmitted; simultaneously, the system automatically performs several additional inspections of the transactions throughout. This improvement provides a significant level of automation on behalf of the individual processing systems of the clearing members. Due to the distribution of the payment balance entitlement codes, elaborated by the central issuing bank, it has thus become possible, within the clearing system, to forward statistical information necessary for finalisation of the payment balance. Following the initial preparatory work in 2002, it has been possible as of 13 January 2003 for the account numbers (initiator and beneficiary in particular) of individual transactions within the Interbank Clearing System and completed by the banks, to be monitored by the company ensuring their compliance with standards. As a result of this improvement all non-compliant transmissions are unable to enter the interbank clearing system, meaning that a system of automated processing has been made possible at the point of the clearing members on the receiving end. After development and successful troubleshooting performed in 2002, in addition to the existing two transmission phases, a third transmission phase (also known as the Extraordinary Transmission Phase) has been introduced from January 2003 into the settlement system at GIRO. The Extraordinary Transmission Phase has effectively 15

18 Üzleti beszámoló a 2002-es évrôl Business Report for the Year 2002 a fedezethiány miatt nem teljesíthetô azonnali inkasszók nyilvántartásba vételérôl. Az MNB-vel együttmûködve egy új fizetési mód bevezetését készíti elô a GIRO Rt., mellyel elôreláthatóan 2004-ben lehetôvé válik az adó és a járulék típusú fizetési és bevallási kötelezettség egyidejû teljesítése a gazdasági társaságok számára. Ezen új fizetési mód alkalmazásával radikálisan csökkenthetô a papír alapú információk kezelése. A pénzügyi szolgáltatási szektor elmúlt években lezajlott szabványosítási és technológiai fejlôdését nyomon követve, az EUcsatlakozás elôkészületeként a GIRO Rt. az általa használt üzenetszabványokat áttekinti és azok átdolgozására javaslati anyagot készít. Hiteles szolgáltatás A GIRO Rt. Hiteles szolgáltatása, mint a pénzintézeti szektor számára az elektronikus aláírás hitelesítôje 2002-ben kezdte meg mûködését. A fokozott biztonságú szolgáltatáson a minôsítettséghez szükséges követelményeket magába foglalóan növeltük a rendszer logikai- és üzembiztonságát, valamint bevezettük a 7x24 órás rendelkezésre állást. Közös tesztelésekkel, rendszerintegrációs elemzésekkel szorosabbá tettük kapcsolatunkat a banki rendszerek, fejlesztô eszközök és chipkártyák szállítóival. A meghatározó piaci szerepünk növelése érdekében folyamatos feladatunknak tekintjük azt, hogy a piaccal megismertessük az elektronikus aláírás alkalmazásának lehetôségeit, jelentôségét, szükségszerûségét. Ennek keretében többek között a Banktech kiállításon, szakmai konferenciákon, a szaksajtóban és a megcélzott ügyfeleknél mutattuk be a Hiteles szolgáltatást. Az érdeklôdô partnereink számára a technológia megismertetése érdekében chipkártyán tárolt tanúsítványt és kártyaolvasót biztosítottunk tesztelési célra. Társaságunk célja, hogy a tulajdonos bankszektor adminisztrációs terheit, s ezáltal költségeit csökkentse a tanúsítványok keresztelfogadási lehetôségének megteremtésével, ennek érdekében szorosan együttmûködünk a Bankszövetséggel. extended the submission deadline of the orders, allowing them to be transmitted as late as 7 O clock in the morning. The previous system had only allowed transmissions until 2 a.m. of the day in question, the responsibility for authorisation of the late transmissions borne by the Interbank Clearing Committee. Now, this has been replaced by an integrated, unified and securely-regulated system of settlement. Developments to be effected in 2003 have been specifically designed to update the system of direct group payments both in terms of central and client-side application. For the purpose of promoting the further automation of interbank payment processes, an innovative response transaction system is scheduled for introduction in the second half of 2003 in the area of prompt collection orders. Using this system, the obliged institution has the option of contacting the beneficiary bank regarding credits which are unable to be effected due to lack of funds on the account in question. In cooperation with the National Bank of Hungary, GIRO Rt. is making preparation for the introduction a state-of-the-art method of payment, the application of which will enable business entities to perform tax and contribution-type payments and reporting obligations simultaneously, and is expected to be in operation by With the implementation of this new paying method, the handling of paper based information can be reduced. In full compliance with the standardisation and technological developments of the financial service sector throughout recent years, the groundwork for the accession to the EU, GIRO Ltd. has overviewed the message guidelines and constructed a sound proposal for their subsequent modification. Certification Service Hiteles service of GIRO Ltd., as an approved Certification Service, providing electronic signature authentication for the financial institutions, came into operation in For this Advanced level service we have improved the logical and operational reliability of the system and introduce 24h/7days availability with great consideration to requirements of Qualified service level. With joint testing and system integration analyses, we have managed to forge long-lasting relationships with suppliers for banking systems, development tools and chip cards. 16

19 Üzleti beszámoló a 2002-es évrôl Business Report for the Year 2002 A felhasználói piac bôvítése érdekében keressük a kormányzati és pénzintézeti közös Hiteles lehetôségeket és szinergia hatásokat. A számítástechnikai megoldásszállító cégekkel stratégiai együttmûködésre törekszünk annak érdekében, hogy a hitelesítési feladatokra a GIRO Rt. megbízható szolgáltatását vegyék igénybe. Ezáltal tudjuk biztosítani többek között a pénzintézetek, különbözô pénztárak, biztosítók, kormányzati szervezetek számára a költséghatékony Hiteles megoldásokat. A piaci igények és a törvényi szabályozás hatására a szolgáltatás fejlesztését folytatjuk, így célul tûztük ki az idôpecsét és az azonnali érvényesség-ellenôrzés (On-line Certification Status Protocol OCSP) szolgáltatás bevezetését, továbbá a minôsített hitelesítés szolgáltatói cím megszerzését. A 2002-es üzleti év lezárásaként örömmel számolhatunk be arról, hogy két nagybank és két pénzügyi szervezet számára folyamatosan bocsátjuk ki a tanúsítványokat. A felhasználói kör rövidesen további pénzügyi és kormányzati szervezetekkel fog bôvülni. A Hiteles aláírás kormányzati elfogadási területeinek meghatározása, létrehozása fogja megteremteni a tömeges tanúsítvány-kibocsátás alapját, melynek lebonyolítására szakembereink, rendszereink felkészültek. Budai városi dénár XIV. század In order to strengthen our determining market share, as an on-going role we propagate general knowledge about electronic signature: potential usage, great significance and necessity for the market players. As a part of this we presented our Certification Service at the Banktech exhibition, at trade fairs to prospective partners and to trade publications. In order to demonstrate this technology to our potential partners, they were provided with a certificates on chip card and card readers for testing purposes. Our company s aim is to reduce the administrative responsibility and burden of the banking sector, so also our shareholders, and thus allowing cost-reduction. We are in close cooperation with the Banking Association to make possible the cross acceptance of certifications for this purpose. In order to expand the number of users in the market, we are dedicated to establish joint synergistic opportunities with government organizations and the financial institutions. For the same purpose we are creating strong strategic cooperation with IT solution-providers with the intent of their requisition of the trusted and reliable Certification Service of GIRO Ltd. By these cooperation we are able to provide cost efficient Certification Service to, among others, financial institutions, various management funds, insurance companies and government organizations. In stride with the requirements of the market and legislative organisations, our services will continue to develop steady pace, the initiation of Time Stamping service and On-line Query (On-line Certification Status Protocol - OCSP) are scheduled as further steps, eventually obtaining the title of Qualified level Certification Service Provider. We are proud to announce that, at the close of the 2002 business year, two major banks and two other financial institutions employing regularly our Certification Service. The group of users is soon to be extended to financial and government organizations. The definition and establishment of legal acceptance of the Qualified electronic signature for government organisations will create the basis mass usage of Certification Service. Our system, team of specialists are currently prepared to fulfil such a demand. Denarius from the City of Buda XIV th century 17

20 Üzleti beszámoló a 2002-es évrôl Business Report for the Year 2002 Marketing, értékesítés, oktatás Marketing, Sales and Training A Hiteles szolgáltatási tevékenység évi elindításával a Társaság szolgáltatási palettája az addigi kizárólagos elszámolóházi tevékenység mellett új, versenypiaci elemmel bôvült. Ez és a GIRODAT leányvállalat adatszolgáltatásának megkezdett átvétele decemberre szükségessé tette az önálló marketing és értékesítés terület kiépítését. A GIRO Rt. oktatási területe a klíringrendszerrel, az elektronikus aláírás hitelesítéssel kapcsolatos feladatokra felkészült. A bankközi klíringrendszert és annak szabályait, valamint a pénzintézeteknél használt csatlakozó eszközök kezelését ismertetô elméleti és gyakorlati tanfolyamot öt alkalommal tartott. Az elektronikus aláírás hitelesítés területén minden csatlakozó partnere számára elkészítette a rá szabott oktatási anyagot és öt alkalommal tartott elméleti és gyakorlati képzést. Az Interneten való megjelenés nélkülözhetetlenségét felismerve a GIRO Rt. színvonalas, minden igényt kielégítô honlapot hozott létre, melyet folyamatosan fejleszt, s amely egy civil szervezet elismerését is kiérdemelte. Internetes honlapunk tartalmát az év során folyamatosan frissítette és bôvítette, így többek között az oktatási, statisztikai információkat és szabályzatait ezen is közzé teszi valamennyi érdeklôdô látogató számára. Az arculati kézikönyv elkészítésével és ennek megfelelô megjelenésével az volt a cél, hogy üzleti partnerei felé a GIRO Rt. minden szolgáltatási területen egységes megjelenést mutasson. Ezzel is kifejezve minden szolgáltatása esetén az egységes minôségi színvonalat és tulajdonosi hátteret. Ennek megfelelôen átalakította a levelezési, prezentációs, oktatási és ismertetô anyagait is. Through launching Certification Service in 2002, the range of services of our company expanded by an innovative, highly-competitive practice in addition to the exclusive Cearing House service which we have been successfully providing thus far. This very fact, along with the transference of data from our subsidiary, GIRODAT, in December, it became necessary to establish an independent marketing and sales division. The training division of GIRO Ltd. is well-prepared in the realm of the clearing systems and electronic signature authentication. Both hypothetical and hands-on training courses have been held, five times in total, on the interbank clearing system and its regulations and guidelines, as well as the applied utilisation of the connection devices used by financial institutions in general. In the field of electronic signature authentication, tailor-made course material is assembled for each individual partner. Taking the importance of the Internet into consideration, GIRO Ltd. has developed an up-to-date website which fulfils the necessary functions. The website has been developed on a continual basis, and has received a prestigious award by an NGO. The content of the site is continuously updated during the year ensuring the availability of general information and regulations on education and statistics to all visitors of the site. The purpose of preparing and publishing an image manual was to show a uniform image to every business partner of GIRO. In every business area; thus expressing the steadfast standard of quality and ownership background behind the full range of services. Consequently, we have positively transformed the mailing, presentation, education and information materials. Budai városi dénár XIV. század Denarius from the City of Buda XIV th century 18

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Effective from 1 st of January 2016 1 Cut-off times for the receipt of payment orders for same-day processing: On every business

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

A GIRO Rt. tulajdonosi struktúrája 2002. március. Ownership Structure of Giro Ltd. March 2002

A GIRO Rt. tulajdonosi struktúrája 2002. március. Ownership Structure of Giro Ltd. March 2002 Éves jelentés Annual Report 2001 2002 A GIRO Rt. tulajdonosi struktúrája 2002. március Ownership Structure of Giro Ltd. March 2002 Bank név/name of Institution (Shareholder) db % Általános Értékforgalmi

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 61-65.

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV 1 Tőzsdekurzus A kurzus fókuszában - az elméleti bevezetőt követően

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Semi-Annual Report 2016

Semi-Annual Report 2016 Semi-Annual Report 2016 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2016 2015 Change (%) Interest and similar income 29,102 35,616 (18.29%) - cash and cash

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

Pénzügyi gyorsjelentés 2005

Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Financial overview 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 1. Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Árbevétel 1 559 Mio Befektetett tőke 1 026 Mio Villamos energia

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

G I R O E L S Z Á M O L Á S F O R G A L M I R T. 2 0 0 3 É V E S J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T

G I R O E L S Z Á M O L Á S F O R G A L M I R T. 2 0 0 3 É V E S J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T G I R O E L S Z Á M O L Á S F O R G A L M I R T. 2 3 É V E S J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T G I R O E L S Z Á M O L Á S F O R G A L M I R T. É V E S J E L E N T É S / A N N U A L R E P O R T 2

Részletesebben

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22 SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. február 1-től STANDARD CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of, February 1 st, 2010 1. Belföldi Forint forgalomhoz kapcsolódó

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 Cloud computing 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan Business Unit Passive Safety & Sensorics Continental Corporation A Continental világszerte

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

Pénzügyi gyorsjelentés 2006.

Pénzügyi gyorsjelentés 2006. Pénzügyi gyorsjelentés 2006. Financial overview 2006 1. Az E.ON Hungária kulcsmutatói Az E.ON Hungária kulcsmutatói Árbevétel 1 884 Mio Kumulált befektetett tőke 1 043 Mio Villamos energia elosztás 15,6

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

Semi-Annual Report 2014

Semi-Annual Report 2014 Semi-Annual Report 2014 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2014 2013 Interest and similar income 42,658 57,786 - cash and cash equivalents 679 1,299

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán

Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán vezető tanácsadó gabor.horvath@npsh.hu Szerverek életciklusa Szerver életciklus Telepít Beállít Tesztel Frissít Kivezet 3 Élesít Üzemel Problémák? Tömeges

Részletesebben

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Markó utca 1. al. 3.) Tax number: 25199750-2-41 Company history 1 Registration number Company register number::

Részletesebben

Semi-Annual Report 2012

Semi-Annual Report 2012 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2012 1 www.raiffeisen.hu Igazgatóság jelentése Részvényesek RZB Csoport, Raiffeisen International Consolidated Income Statement IFRS consolidated,

Részletesebben

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék. Fogalmak

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék. Fogalmak A fizetési rendszer Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék Fogalmak Fizetési művelet: a fizetésre kötelezettés a kedvezményezettközötti tranzakció,

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos Rendszermérnök kovacs.lajos@npsh.hu A HUEDU program háttere 2 2009: 3 éves megállapodás az NFM és a Novell között --» 2012: keretszerződés meghosszabbítása

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója

Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója Nemzetközi vállalat - a vállalati szoftvermegoldások egyik vezető szállítója A Novell világszerte vezető szerepet tölt be a Linux-alapú és nyílt forráskódú vállalati operációs rendszerek, valamit a vegyes

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Semi-Annual Report 2015

Semi-Annual Report 2015 Semi-Annual Report 2015 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2015 2014 Change (%) Interest and similar income 35,616 42,658 (16.51%) - cash and cash

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation 2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation Kajtán Erika Kapacitásértékesítés vezető/head of Capacity

Részletesebben

Statisztikai számjel / Statistical Code

Statisztikai számjel / Statistical Code 1 1 1 0 0 0 1 3 9 6 2 1 A EREDMÉNYKIMUTATÁS / PROFIL/LOSS ACCOUNT A VARIANT (Összköltség eljárással) (Prepared using the total coust method) Previous year Tárgyév / The year under review 01. Belföldi értékesítés

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése Pándi Balázs 1 A zártcélú távközlõ hálózatokról szóló hatályos jogszabályban megfogalmazottak alapján a Magyar Honvédség Hálózata 2 mentesített az Elektronikus

Részletesebben

VÁROSI KÖZLEKEDÉSMENEDZSMENT INTEGRÁLT TELEMATIKAI RENDSZERREL. Abstract

VÁROSI KÖZLEKEDÉSMENEDZSMENT INTEGRÁLT TELEMATIKAI RENDSZERREL. Abstract Csiszár Csaba Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésüzemi Tanszék 1111 Budapest Bertalan Lajos u. 2. 618.sz. csiszar@kku.bme.hu Tel.: (1) 463-19-26 Fax: (1) 463-32-69

Részletesebben

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25 IP/09/473 Brüsszel, 2009. március 25 A mobiltelefon-használat nő, míg a fogyasztói árak csökkennek: a Bizottság jelentése szerint az európai távközlési ágazat ellenáll a gazdasági lassulásnak 2008-ban

Részletesebben

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2013 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2013 2012 Interest and similar income 57,786

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE A Delphi Connection Systems Hungary Kft. autóipari csatlakozókat gyártó vállalat. A termelést Tatabányán 2000 januárjában indítottuk be és folyamatos fejlesztések révén jelenleg az ipari park egyik legnagyobb

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 8 8 6 5 7 1 6 9 2 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 4 5 2 8 Cégjegyzék szám FairConto Audit Könyvvizsgáló Kft A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt 61-65. A vállalkozás

Részletesebben

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal Kovács Eszter Kovacs.eszter@pentatrade.hu Projekt bemutatása A Cég Cégcsoport Éves árbevétel 140 mrd FT > 5 500 dolgozó ( 1 000 fı

Részletesebben

Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds (1999-2008)

Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds (1999-2008) Investment performance of the Hungarian Private and Voluntary Pension Funds In compliance with its legal reporting obligation (pursuant to Paragraph 24 Section 2 of the Government Decree No. 281/2001 (XII.26.)

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

A Fővárosi Vízművek Zrt évi Üzleti terve

A Fővárosi Vízművek Zrt évi Üzleti terve A Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. évi Üzleti terve 1. oldal a 5 oldalból Vezetői összefoglaló 1 Vezetői összefoglaló A Fővárosi Vízművek Zrt. stratégiai céljai alapjaiban nem változnak. A 2012-es gazdálkodást

Részletesebben

É V E S J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T

É V E S J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T G I R O E L S Z Á M O L Á S F O R G A L M I R T. 2 4 É V E S J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T G I R O G IER LO SEZ L ÁS ZM Á MO OL L Á S F O RRG AG LAM LI MR T I. R T. É V E S É VJ E S L J E NL

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE. Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. Összefoglaló

KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE. Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. Összefoglaló KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet Összefoglaló Tanórákon és az önálló tanulás részeként is, az informatika világában a rendelkezésünkre álló óriási mennyiségű

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

G I R O Z R T. B I S Z R T.

G I R O Z R T. B I S Z R T. G I R O Z R T. B I S Z R T. 2 5 É V E S J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T g i r o Z r t. É V E S J E L E N T É s / A N N U A L r e p o r t 2 5 TARTALOMJEGYZÉK TABLE OF CONTENTS TULAJDONOSI szerkezet

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

WP2: Deliverable 2.1

WP2: Deliverable 2.1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP2: Deliverable 2.1 European benchmark study on mutual recognition Q-BICON PROJECT INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda

Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda 18. Projektmenedzsment Fórum Budapest, 2015. április 9. Pár szó az ERSTE gyökereiről Alapítva: 1819.

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. november 1-tıl CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of November 1, 2010

SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. november 1-tıl CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of November 1, 2010 SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. november 1-tıl CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of November 1, 2010 Számlatulajdonos neve / Account holder s name: Számla száma /

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a

Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) concluded by and between. mely létrejött egyrészről a Megbízási szerződés (CEEGEX) Agency Agreement (CEEGEX) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám:.. mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a KELER KSZF Központi

Részletesebben

A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói

A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói A KELER Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER Zrt. ügyfeleitől a KELER Zrt. Általános Üzletszabályzatának szabályozása szerinti bankgaranciával is teljesíthető biztosítékok

Részletesebben

A jogszabályi változások értelmezésének nehézségei és annak számviteli kihatásai

A jogszabályi változások értelmezésének nehézségei és annak számviteli kihatásai A jogszabályi változások értelmezésének nehézségei és annak számviteli kihatásai Agenda Fizetési határidő Jogszabályváltozás a késedelmes fizetésekre vonatkozóan 2013. július 1- től Késedelmi kamat Behajtási

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

ELOECMSzakmai Kongresszus2013

ELOECMSzakmai Kongresszus2013 ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Keynote Horváth Szilvia Ügyvezető s.horvath@elo.com Cégünk rövid bemutatása 1871 Louis Leitz megalapítja első vállalatát 1995 Az első elektronikus Leitz dokumentumkezelő (ELOoffice)

Részletesebben

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc www.technopolisz.hu A TECHNOPOLISZ program THE TECHNOPOLIS PROGRAMME HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS LOCAL ECONOMIC

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT

EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 03/ 20141001/ EGYEDI ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI SZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS CONTRACT ON INDIVIDUAL SECURITIES CUSTODY ACCOUNT MANAGEMENT amely létrejött egyrészről a

Részletesebben

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek)

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) I. OPM Austrian Financial Administration in Hungary (osztrák pénzügyigazgatás) 2 II. Currency:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO burkolható fedlapok ACO burkolható fedlapok ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO gully Tartalom Általános információk 3 page ACO Uniface ACO UNIFACE burkolható fedlap

Részletesebben

A USER Kft - mint Open Text partner - bemutatása

A USER Kft - mint Open Text partner - bemutatása A USER Kft - mint Open Text partner - bemutatása SAP konferencia 2008.szeptember 22. Tihany Copyright 2008 Open Text Inc. All rights reserved. Kárász Vilmos Sales Manager USER KFT vilmos.karasz@user.hu

Részletesebben