Éves jelentés. Annual Report

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éves jelentés. Annual Report 2002-2003"

Átírás

1 Éves jelentés Annual Report

2

3 Éves jelentés Annual Report

4 A GIRO Rt. tulajdonosi struktúrája május 14. Ownership Structure of Giro Ltd. 14. May 2003 Tulajdonos neve/name of Institution (Shareholder) db/units % Általános Értékforgalmi Bank Rt BNP Paribas Hungária Bank Rt Budapest Bank Rt CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt Citibank Rt Commerzbank (Budapest) Rt Credit Lyonnais Bank Magyarország Rt Deutsche Bank Rt Erste Bank Hungary Rt Hanwha Bank Magyarország Rt HVB Bank Hungary Rt IC Bank Rt ING Bank Rt Inter-Európa Bank Rt KELER Rt KDB Bank (Magyarország) Rt Kereskedelmi és Hitelbank Rt Konzumbank Rt Magyar Fejlesztési Bank Rt Magyar Külkereskedelmi Bank Rt Magyar Nemzeti Bank Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt Magyarországi Volksbank Rt Merkantil Bank Rt Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt Porsche Bank Hungaria Rt Postabank és Takarékpénztár Rt Raiffeisen Bank Rt WestLB Hungária Bank Rt Összesen/Total:

5 Tartalom Content Bevezetô 4 Introduction 4 Minôségpolitika 6 Quality Assurance 7 A GIRO Rt. irányító testületének összetétele 8 Composition of the Management Bodies of GIRO Ltd. 8 A GIRO Rt. szervezeti felépítése 9 Organisational Structure of GIRO Ltd. 9 Üzleti beszámoló a 2002-es évrôl 10 Business Report for the Year Szolgáltatások, fejlesztések, tervek 11 Klíringszolgáltatás 11 Hiteles szolgáltatás 16 Marketing, értékesítés, oktatás 17 Services, Developments, Plans 11 Clearing Service 11 Certification Service 16 Marketing, Sales and Training 18 Pénzügyi jelentés 19 Financial Report 19 Nemzetközi kapcsolatok 29 International Relations 29 Buda város autonóm pénzverése 32 Autonomous Coinage of Buda 32 3

6 Bevezetô Introduction Legeza, Péter elnök-vezérigazgató Chairman & CEO Tisztelt Olvasó! Dear Reader, Köszöntöm Önt, és örülök annak, hogy a évrôl szóló jelentésünket olvassa! Ígérem Önnek, hogy sok érdekes információt és adatot fog találni benne. Ismét eltelt egy év és ez a GIRO Rt.-ben dolgozóknak nagyon rövidnek tûnt, mert a sok munka, és ennek hatására az eredményekben gazdag idôszak szinte egybefolyt. Tavalyi kiadványunkban már jeleztük, milyen feladatokat állítottunk magunk elé 2002-re, s nem kis büszkeséggel jelenthetem, hogy sikerült megvalósítani valamennyit. Az év általános célkitûzése az átláthatóság fokozása, az ügyfélközpontúság kialakítása, a hatékonyság növelése és az elszámolásforgalom zavarmentes megvalósítása volt. Az elszámolásforgalom területén ez évben is sikerült folyamatos üzemmenetet megvalósítani, az összes tranzakció számát 11%- kal növelni. Az év minden üzleti napján hibátlanul tudta teljesíteni a GIRO Rt. a tôle elvárt szolgáltatást. Bevezettük a project kereteiben történô fejlesztést. Ehhez új módszertant dolgoztunk ki és kezdtünk alkalmazni. Az elszámolásforgalomban két új funkciót vezettünk be a bankokkal való szoros és eredményes együttmûködés keretében. Az egyik, a késôi hajnal két óra utáni küldés, amely lehetôvé teszi klíringtagjaink számára, hogy külön elbírálás nélkül, akár reggel hét óráig is küldhetnek feldolgozandó tételeket. A másik funkció, a banki számlaszámok ellenôrzése. Ez jelentôs egyeztetési munkát vesz le a bankok válláról, ezáltal pontosabbá, gyorsabbá téve a jóváírások teljesítését. Az év elején bevezetett vezetôi információs rendszer havonta tájékoztatja a társaság döntéshozóit a gazdálkodás eredményeirôl és a szolgáltatások fôbb adatairól, megteremtve a közvetlen visszacsatolást a tevékenységre. Megújult minôségpolitikánk jegyében ügyfélpanasz-kezelési rendszert vezettünk be. Felfrissítettük és a mai viszonyoknak megfelelôvé tettük a Szervezeti és Mûködési Szabályzatunkat, a Kollektív Szerzôdésünket. A Magyar Nemzeti Bank átfogó pénzforgalmi felülvizsgálatot végzett társaságunknál. Megállapításaik legfôképpen a kockázatok felmérésére és kezelésére irányultak. Az intézkedések megvalósítására átfogó projectet indítottunk. Ennek részeként a kockázatkezelést és a belsô ellenôrzést új alapokra helyeztük. Kockázati mátrix felállításával és folyamatos frissítésével biztosítjuk a rizikófaktorok kézben tartását. Üzletmenet Folytonossági Tervünk újragondolása szintén a kockázatok It gives me great pleasure to present to you our annual report for the year 2002 and I can assure you that there is much information of great use and interest to be found within! Another year has come and gone and for the staff at GIRO Ltd., it seemed to simply fly by. The sheer abundance of work accomplished, and with it, the continual flow of goals met and results achieved, made the months seem to flow seamlessly together. In our report for the previous year, a number of goals and objectives were set for the upcoming year of 2002 and, I must say (indeed, with due pride), that every single one of those objectives was reached and realised. The primary goals for the year were the improved implementation of transparency in our operations, the development and adjustment to customer-orientation, across-the-board fine tuning of efficiency and problem-free fulfilment of settlements. In the area of volume of settlements, this year continued to see a steady and reliable flow of operation, the number of overall transactions growing by 11%. GIRO Ltd. has succeeded in providing the services its clients have come to expect every working day of the year - flawlessly. Developments were implemented as individual projects. For this, we created and implemented a concise methodology. Two new clearing services were introduced to improve our already successful and integral cooperation between banking institutions. The first, a late-night, after 2 a.m. transfer service; making it possible for our clearing partners to initiate their transfers to be processed as late as 7 O clock in the morning. The other service involves the electronic authentication of bank account numbers, removing this critical and burdensome responsibility from the banks, thus allowing credit entries to be made more reliably and without delay. Our new management information system introduced at the start of the year, keeps our prime decision makers up-to-date by informing them on a monthly basis of the more significant data in regards to services and provisional results. This direct feedback allows for closer contact to our entire scope of activity. In the light of our newlyrefurbished policy for quality control, a system was formed for handling any customer complaints which may arise. Our Organisational and Operational Guidelines as well as our Collective Agreement were brought up to fully meet today s standards. The National Bank of Hungary conducted an extensive audit of our company; the primary basis for this examination was to gauge as well 4

7 Bevezetô Introduction csökkenése irányába hat. Elkészítettük a GIRO Rt. általános stratégiáját. Ennek fényében a év során az egyes részterületek is kidolgozzák saját stratégiáikat. Az emberi erôforrásgazdálkodás területén is elôreléptünk. Megteremtettük és betöltöttük a humánpolitikai vezetô státuszát. Minôségbiztosítási vezetôt neveztünk ki. Felülvizsgáltuk és átalakítottuk a társaság jövedelempolitikáját. Ennek keretében elôtérbe helyeztük a teljesítményorientált munkavégzést. Annak ellenére, hogy díjainkat tovább csökkentettük, 2002-es tervünket mind árbevétel, mind költség oldalról jelentôsen túlteljesítettük. A dolgozók költségtudatossága, a költségérzékeny gazdálkodás megteremtése sokat fejlôdött és a társasági kultúra részévé kezd válni. A hatékony gazdálkodás érdekében leányvállalatainkat megszüntettük. A GiroCom Kft. végelszámolása az év során befejezôdött, a Girodat Credit Bureau Rt. tevékenységét a GIRO Rt.-be integráltuk és 2003-ban végelszámoljuk a társaságot. Az elektronikus aláírás hitelesítési tevékenységünk mind technikailag, mind szervezetileg kiépült és megkezdte szolgáltatását. Az elkövetkezô években jelentôs felfutást várunk e területen is. Ezúton is szeretném megköszönni a GIRO Rt. valamennyi ügyfelének a társaságba vetett bizalmát, együttmûködését, dolgozóinknak fáradhatatlan munkáját és irányító testületeinknek a magas szakmai színvonalon végzett tevékenységét. Úgy gondolom, hogy az a szerves fejlôdés és befektetett munka, melyet 2003-ban is folytatunk, hosszú távon alapozza meg a GIRO Rt. összes tevékenységének magas színvonalú, biztonságos és hatékony szolgáltatását, melyre minden partnerünk bátran támaszkodhat a jövôben is! Kívánom Önnek, hogy ismerje meg még jobban a GIRO Rt. tevékenységét, és nyerjen sok hasznos információt a évrôl szóló beszámolónkból! as to influence the risk factors involved in our day-to-day operation. In order to put their ascertations to use, a multi-faceted project was launched involving, in part, the areas of risk management and internal auditing, both reorganised from the ground up. Risk factors are able to be reliably kept to a minimum by means of a comprehensive risk matrix, updated on a constant basis. The revamping of our Standard Course of Business Policy has similarly had an effect on minimalising any risk. We have prepared our base strategy for GIRO Ltd.; and we will continue this practice in 2003 for each individual business section as well. We have made great strides in the development of our Human Resources department. The position of Human Resource Manager was created and filled and a Director of Quality Assurance was appointed. Our revenue policy was examined and modified, bringing about and laying greater emphasis on result-oriented work for all our employees. In spite of continuing to further lower our rates, we have successfully out-performed our plans for 2002 in terms of both total revenue as well as reducing cost. The cost-awareness of our entire staff and cost-sensitive business practice in general have flourished and solidly become an fundamental part of our team. With the emphasis on pure efficiency in mind, all of our subsidiaries have been removed. The finalisation of GiroCom Kft. has come to a close, the activities of Girodat Credit Bureau Rt. have been integrated into those of GIRO Ltd. and the firm will be liquidated in Our certification service for electronic signature has been created both from technological as well as operational perspective and it is currently operating. We definitely expect demand in this area to see a significant escalation over the next few years. I would like to take this opportunity to thank the many partners of GIRO Ltd. for the confidence they have placed in our organisation, their cooperation, the enthusiastic effort of their employees and directors as well as their strong commitment to professionalism and quality. I do believe that this integral and constant improvement, continuing strong in 2003, together with the huge effort invested, has built the unbreakable foundation for the entire range of GIRO Ltd. s trustworthy, secure and effective services, offering a steady foothold for all of our partners for years to come! Legeza, Péter elnök-vezérigazgató Chairman & CEO It is my sincere wish for you to better acquaint yourself with GIRO, and to take full advantage of the information contained in our report for the year 2002! 5

8 Minôségpolitika Quality Assurance 6

9 Minôségpolitika Quality Assurance 7

10 A GIRO Rt. irányító testületének összetétele Composition of the Management Bodies of GIRO Ltd. Igazgatósági tagok Board of Directors dr. Barátossy Györgyné Braun Péter Koltai Zsolt dr. Kovács Levente Kôvári Zsolt Legeza Péter Miklós Gábor dr. Molnár Valéria Pap Gyula Prágay István dr. Szinetár János elnökhelyettes elnök dr. Barátossy, Györgyné Braun, Péter Koltai, Zsolt dr. Kovács, Levente Kôvári, Zsolt Legeza, Péter Miklós, Gábor dr. Molnár, Valéria Pap, Gyula Prágay, István dr. Szinetár, János Deputy Chairman Chairman Felügyelôbizottsági tagok Supervisory Board Bagi János dr. Balogh Imre Gulyás János Kiss Gábor Kovács Judit Kovács Mária Rácz Zsolt Ráthyné dr. Gál Ildikó Sebôk Sándor november 30-ig. elnökhelyettes elnök Bagi, János until 30 November 2002 dr. Balogh, Imre Deputy Chairman Gulyás, János Kiss, Gábor Kovács, Judit Kovács, Mária Rácz, Zsolt Ráthyné, dr. Gál Ildikó Sebôk, Sándor Chairman Denarius from the City of Buda XIV th century Budai városi dénár XIV. század 8

11 A GIRO Rt. szervezeti felépítése Organisational Structure of GIRO Ltd. Közgyûlés General Meeting Könyvvizsgáló External Auditor Felügyelôbizottság Supervisory Board Igazgatóság Board of Directors Elnök-vezérigazgató Chairman & CEO Titkárság Secretariat Vezérigazgató-helyettes Deputy CEO Gazdasági igazgatóság Managing Director CFO Üzleti igazgatóság Managing Director Business Development Informatikai igazgatóság Managing Director IT Biztonsági igazgatóság Managing Director Security Management Belsô ellenôr Internal Audit Számviteli és controlling osztály Accounting and Controlling Marketing és értékesítési osztály Marketing & Sales Alternatív szolg. üzemeltetési fôosztály Alternate Services Operation Logikai biztonság Logical Security Vezetô jogi képviselô Legal Representative Bér- és munkaügyi csoport Personnel Stratégiai tervezés Strategic Planning BKR üzemeltetési fôosztály Interbank Clearing System Operation Fizikai biztonság Physical Security Minôségbiztosítási vezetô Quality Assurance Létesítményüzemeltetési és beszerzési osztály Maintenance Service BKR szolgáltatásfejlesztési fôosztály Interbank Clearing Service Development Hálózati fôosztály Network Management Humánpolitikai vezetô Human Resource Szabványosítási és tesztelési fôosztály Standardisation and Testing Szoftverfejlesztési fôosztály Software Development Vezérigazgatói IT tanácsadó IT Consultant Rendszerszervezési fôosztály System Integration 9

12 Üzleti beszámoló a 2002-es évrôl Business report for the year 2002

13 Üzleti beszámoló a 2002-es évrôl Business Report for the Year 2002 Szolgáltatások helyzete, fejlesztések, tervek Klíringszolgáltatás Services, Developments, Plans Clearing service A év során a klíringszolgáltatás volumenének növekedése folytatódott, fejlôdési trendje az elôzô évivel megegyezett. A tranzakciószám az elmúlt évhez képest 11%-kal nôtt. Az összképen belül a klíringszolgáltatás két fô összetevôje, az egyedi és a csoportos tranzakciók növekedési dinamikája kettévált, az egyedi utalásoké 5%-kal, a csoportos utalásoké pedig kiemelkedôen, 19%-kal emelkedett. Egyedi tranzakciók esetén az elmúlt években a fejlôdés fô jellemzôje bár csökkenô ütemben a folyamatos növekedés volt, addig a csoportos tranzakciók növekedési dinamizmusa megmaradt, sôt 2002-ben az elôzô évhez képest két százalékponttal még nôtt is. A fejlôdési tendencia kettéválása mögött a piaci lehetôségek különbözôsége áll. Az egyedi tranzakciók piacán az extenzív növekedés szakasza mára befejezôdött, a csoportos tranzakciók területén azonban még a meglévô konstrukciók elôtt is jelentôs növekedési lehetôség áll. Ennek kiaknázási lehetôsége elsôsorban a közüzemi, szolgáltatói vállalatok saját érdekeiknek felismerésében és ennek megfelelôen aktívabb felhasználói érdekeltség kialakításban van. Ehhez járulhat hozzá a meglévô konstrukcióknak a fellépô piaci igények szerinti továbbfejlesztése és új konstrukciók kialakítása további szegmensek megnyerése érdekében. Az egyedi és csoportos tranzakciók lényeges különbsége a tranzakcióérték terén mutatkozik meg, ugyanis az egyedi tranzakciók fôként a nagyobb összegû általában vállalatok közötti fizetések lebonyolítására szolgálnak, míg a csoportos tranzakciók alapvetôen a tömeges, kisebb összegû általában lakossági fizetések lebonyolításának az eszközei, mint pl. a munkabérek, közüzemi díjak stb. A csoportos tranzakciók átlagértéke alig több mint az egyedi tranzakciók átlagértékének tizede, s míg 2002-ben az egyedi tranzakciók átlagértéke mérsékelten csökkent, addig a csoportos tranzakcióké közel 12%-kal nôtt. A leírt folyamatok eredményeként a csoportos tranzakciók részaránya mind a tranzakciószám, mind a tranzakció összérték esetében egyaránt nôtt, darabszámban 45%, az összérték vonatkozásában pedig 5%-os részarány fölé. During the year 2002, the growth of the amount of clearance activity continued, the rate of change remaining similar to that of the previous year. The overall number of transactions increased by 11% in comparison with the year before. The global picture can be nuanced further by distinguishing between the two main types of clearing activity, i.e. individual and group transactions. The dynamics of growth for these two components of our activity diverged significantly. In regards to individual transactions, a 5% increase was realised, whereas group transactions showed an outstanding 19% increase. In the case of individual transactions, the development of the last few years has been characterised by a steady, although slowing, growth. The growth dynamism of group transactions, however, remained unchanged, with an additional 2% improvement on the rate of change for the year The primary reason for this divergence in the two growth paths can be attributed to the respective differences of the market situation in the case of the two types of product. The period of extensive growth for individual transactions has reached its peak, whereas on the market of group transactions, a considerable expansion is still feasible even under the already existing constructions. For the purpose of exploiting this opportunity, it would be necessary to increase the interest of public utilities and private sector companies, as well as to assist these companies in recognising their respective benefit in this area. This strategy would be best complemented by the modification of existing constructions, adapting them effectively to new market trends along with the simultaneous development of new constructions to appeal to clients who, to this point, have not yet realised their interest in this area. The essential difference separating individual and group transactions manifests itself in the values of the respective transactions involved. On the one hand, individual transactions are generally used for the purpose of more substantial payments, most commonly between companies; on the other hand, group transactions, typically from personal accounts, represent the massive majority of smaller payments, e.g. salaries paid, utility fees, etc. The average value of group transactions is hardly more than 10% of that of individual transactions. In 2002, the average value of individual transactions slowly decreased, whereas that of group transactions grew by almost 12%. 11

14 Üzleti beszámoló a 2002-es évrôl Business Report for the Year 2002 Az egyedi tranzakciók helyzete Az egyedi tranzakciók továbbra is a klíringszolgáltatás meghatározó részét képezik, bár részarányuk a relatíve alacsonyabb növekedés következtében csökkenôben van. Ez megítélésünk szerint természetes folyamat. A korábbi egyeduralkodó szerep mögött az állt, hogy a csoportos tranzakciós megoldásoknak késôn és lassan indult meg az alkalmazása és ezért részaránya a lehetôségekhez képest alacsony. Az egyedi tranzakciók részaránya a jelenleginél alacsonyabb értékre fog beállni, melyet a pénzügyi szokások látható változásai és a nyugat-európai statisztikák már elôre jeleznek. As a consequence of this process, the percentage of group transactions has grown both in terms of number and value. Due to the process described above, the proportion of group transactions has encreased both in case of transaction numbers and the total value of transactions: in number above 45%, whereas in total value above 5%. Individual Transactions Individual transactions form a significant part of the clearing service however their proportion is decreasing due to the relatively smaller growth. In our opinion this is a natural process. The earlier determining role of individual transactions was due primarily to the sluggish and very late implementation of group solutions and consequently their percentage of the whole could not be as high as it would otherwise have Fizetési mód Darab Darab Érték (MFt) Érték (MFt) Method of Payment Items Items Value (Million HUF) Value (Million HUF) Egyszerû átutalás Simple Transfer 92,772,105 95,782,092 41,416,007 42,425,279 Bankközi utalás Bank to Bank ,176 27,239 Csoportos átutalási megbízás Direct Credit Order 26,709,318 36,536,729 1,521,182 2,193,825 Okmányos meghitelezés Documentary Credit 2,704 2, Határidôs beszedési megbízás Future Collection Order Azonnali beszedési megbízás Prompt Collection Order 331, , , ,458 Váltó beszedési megbízás Bill of Exchange Collection Order ,097 3,400 Csekk 2 4 0,2 0,3 Cheque Visszautasítás Reject 152, ,758 17,941 18,802 Csoportos beszedési megbízás Direct Debit Order 19,920,858 21,718,977 87, ,453 Postai kifizetési utalványok Postal Payment Orders 203,692 1,948,528 15,748 83,845 Összesen Total 140,092, ,481,789 43,274,106 45,073,354 12

15 Üzleti beszámoló a 2002-es évrôl Business Report for the Year 2002 A csoportos tranzakciók helyzete A csoportos tranzakciók számának dinamikus növekedése az összes összetevô beszedés-kezdeményezés és -teljesítés, közvetett és közvetlen átutalás növekedésének eredménye. Az összetevôk közül az utalások dinamikusabban, 31%-kal, a beszedések pedig 10%-kal nôttek. A típusok területén összegszerûségben jelentôs eltéréseket tapasztaltunk, mely az átutalások területén hatvannégyezer, a beszedések területén pedig ötezer forintos átlagérték volt. A csoportos átutalás konstrukciót általában a bérek és nyugdíjak fizetésére használják. Így az átutalások darabszám növekedését erôteljesen meghatározza egy-egy országos, nagy intézményi vagy nagyvállalati plusz havi nyugdíj fizetése vagy egyéb juttatás folyósítása, mint ez történt 2002 nyarán is. A csoportos átutalás lehetôségét újonnan igénybevevôk számának alakulása is hatással van a tranzakciószám alakulására. A csoportos beszedés a közüzemi számlák piacán terjedt el. A közüzemi szolgáltatók és számlavezetô bankjaik alkalmi kampányokat folytatnak a postacsekkes fogyasztói szokások megváltoztatására, hiszen ez a közüzemi szolgáltatóknak pontosabb, tervezhetôbb díjbevételt, a bankoknak pedig ügyfélkör és jutalékbevétel növekedést jelent. Ezen kampányok hatásai folyamatosan épülnek be a klíringforgalomba, kiugró hatást nem eredményeznek, de ennek a folyamatnak az eredménye még várhatóan több éven keresztül a csoportos tranzakciók számának tartós növekedése lesz. A klíringtagság alakulása A klíringtagság alapvetôen kialakult, évrôl évre csak kisebb mozgásokat mutat. A klíringtagok száma az év végén 56 volt. Tagnövekedés: egy új pénzintézet piacra lépett (Elsô Kisalföld Hitelszövetkezet) és egy levelezett partner közvetlen klíringtaggá vált (Zala Hitelszövetkezet). Tagcsökkenés: egy bank kivonult (Rabobank), egy pénzintézet beolvadt egy másikba (Otthon Lakástakarék a Lakáskasszába), egy bank pedig levelezett bankká vált (Societe Generale). Összesen két új tag mellett, három tag megszüntette tagságát, azaz a klíringtagok száma eggyel csökkent. been possible. The proportion of individual transactions is expected to stabilise at a level which is lower that that at present, as it has been forecasted by Hungarian financial tendencies and Western European statistics. Group Transactions The dynamic growth of group transactions has been a result of the spectacular increase of all the components involved, e.g. in direct debit, direct and indirect transfers. Of all the components, the most dynamic growth has been seen in the area of bank transfers, increasing by 31%; whereas debits increased by a mere 10%. The report has indicated a significant discrepancy between the individual types; the average value was 64,000 HUF in transfers and 5000 HUF in debits. Generally speaking, group transfers are commonly used for the payment of salaries and pensions. Therefore, the total volume of this type of transaction is immediately susceptible to being influenced by unpredicted transfer perquisite benefits or the payment of additional salaries within national institutions or larger companies. This was exactly what happened in the summer of The number of potential new clients to take advantage of group transactions similarly has a direct impact on the overall number of the transactions themselves. Group collections have broadened predominantly in the field of utility liabilities. The utility companies and their subjective banks have been running advertising campaigns with the intent of changing the well-known payment system by way of postal cheques. This would guarantee a more reliable and predictable means of collecting on the part of the utilities and for their respective banks, a widening of their clientele in addition to the increase in revenue in the form of commissions. These campaigns have not had an overly noticeable instantaneous and outstanding result, however, they are likely to influence the tendencies in the long term; the effect of which is expected to be realised in the steady increase in the overall number of transactions over the next few years. Modifications to Clearing Membership The clearing membership has been sufficiently stabilised and has shown only an insignificant yearly fluctuation. The number of clearing members was, by the end of last year, 56. In new memberships, a new financial institution has appeared in the industry and a corresponding partner, Zala Credit Association, has hence become a direct member. 13

16 Üzleti beszámoló a 2002-es évrôl Business Report for the Year 2002 Sorban állás és késôi küldés A pénzintézeti sorban állás a hazai elszámolásforgalomban a GIRO létrejötte óta nem jelentett a pénzintézeti ügyfelek számára közvetlen veszélyt. A sorban állás elôfordulási gyakoriságában a megelôzô évhez hasonlóan, összegszerûségében annál lényegesen kedvezôbben alakult. Összesen 23 esetben alakult ki sorban állás, melyen 11 bank osztozott. A sorban maradt tranzakciók összértéke 15 milliárd forint volt, mely alig egy tizede az elôzô évinek. Az elôforduló hibák az elszámolás következô szakaszában elszámolásra kerültek. A hajnali két órás határidô utáni tranzakció küldés a sorban álláshoz hasonlóan csak elvétve fordult elô, a 14 alkalom 5 bank között oszlott meg. A késôi küldések mindegyike úgy érkezett be, hogy az elszámolásforgalom veszélyeztetése nélkül elszámolásra került. A késôi küldések standardizált kezelése érdekében az elmúlt év folyamán új eljárási rend került kialakításra, mely ilyen esetekben a szabványosított megoldásaival automatikus kezelést tesz lehetôvé. Ennek lényege, hogy a késôi küldések nem az éjszakai, hanem a délelôtti ciklusban kerülnek elszámolásra, így az éjszakai elszámolás a késô küldésektôl függetlenül, semmitôl sem veszélyeztetve, az elôírt idôben történik meg. Díjpolitika A díjrendszer bevezetése óta többszöri változtatáson ment keresztül. A változtatások minden esetben azt a célt szolgálták, hogy csökkenjen a pénzintézetek díjterhelése és a díjak minden megbízástípus esetén fedezzék a költségeket és fedezeti tartalékuk közelítsen egymáshoz. Az ennek megfelelô tranzakciószám alapú díjrendszer felé történô haladást az tette lehetôvé, hogy az elszámolásforgalom tételszáma megtöbbszörözôdött és így az egyes megbízásokra esô költség jelentôsen lecsökkent. Az MNB stratégiai iránymutatása alapján, az elmúlt évek tapasztalatainak felhasználásával, a társaság igazgatósága négy évre elôre meghatározta a díjstruktúrát ben e program elsô lépéseként a megbízások minimum díjai ugyan néhány forinttal növekedtek, a maximum díjak viszont jelentôsen, közel 50%-kal csökkentek. A díjváltoztatás úgy ment végbe, hogy a díjterhelés a klíringtagok számára alapvetôen csökkent. Az árazási terv szerint a minimum és maximum díjak évenként meghatározott ütemben fognak egymáshoz közelíteni, míg The membership also decreased by one in total, as the institution, Rabobank, has withdrawn, and one financial institution, Otthon Lakástakarék, has signed a merger with Lakáskassza. The bank, Societe Generale, has become a corresponding partner. Altogether, alongside two new members, three existing members have renounced their membership, thus decreasing the number of members by one. Queuing and Late Transmission Since the creation of GIRO, queuing in financial institutions has not presented a major threat to partners in the domestic clearing world. Queuing in terms of frequency was no different last year than from the year prior, however, in terms of the sums implied, the situation has transformed quite favourably. There have been a mere 23 cases of queuing in 11 separate banks. Sums remaining in queue totalled 15 billion HUF, which is scarcely a tenth of the sum that had remained in queue the previous year. These cases were effectively rectified through successive cycles of settling. Transactions initiated after the 2 a.m. deadline were equally as rare as queuing. The report indicates only 14 cases in 5 separate banks. Of the late transmissions arrived, none jeopardised the regular clearing traffic and settling in question could, in each particular case, be accomplished without further delay. For the purpose of handling any late transmissions, last year we developed a new standardised method, which facilitates, in emergency situations, the automatic processing of transactions. The key to this new approach is that the late transmissions, rather than being processed during the night, are settled in the morning period, posing no danger to earlier submissions during the night to be finished on time. Fee Policy Since its inauguration, the fee system has undergone a number of modifications. These adjustments have all been aimed at minimising the responsibility and burden on the financial institutions. The improvements have been introduced with the purpose of guaranteeing that the fees in each type of order sufficiently cover expenses and that their provisions should be equivalent with one another. The improvements have moved towards a fee system which is based on the sheer volume of transactions. This has been made feasible by the fact that the total number of transactions has, in itself, multiplied and, consequently, the respective cost of each individual transaction has decreased considerably. 14

17 Üzleti beszámoló a 2002-es évrôl Business Report for the Year 2002 végül is 2006-ban bevezetésre kerül az egységes tranzakciós díj. Ez a díjpolitika megfelel az EU tagországok klíringházai gyakorlatának, mértékében azonban azoknál kedvezôbb. Amennyiben terveinken felüli tranzakciószám bôvülés realizálódik, úgy ezt a díjat is tovább lehet majd csökkenteni. Megvalósult fejlesztések, terveink A GIRO Elszámolásforgalmi Rt. a csoportos fizetésekhez kapcsolódó felhatalmazás üzenetek forgalmazására áprilisában új rendszert vezetett be. A fejlesztés lehetôvé teszi a pénzintézeteknek, hogy részletesen nyomon követhessék az általuk küldött felhatalmazás üzenetek státuszát, egyben ezeken a tranzakciókon a rendszer már a végponton számos ellenôrzést elvégez. A módosítás jelentôs automatizmust biztosít a klíringtagok feldolgozó rendszerei számára. A jegybank által kidolgozott fizetési mérleg jogcímkódok klíring- rendszeren belüli forgalmazásával lehetôvé vált a fizetési mérleg elkészítéséhez szükséges statisztikai információk automatizált továbbítása. A bankközi klíring-rendszer egyedi tranzakcióin a bankok által kitöltésre kerülô kezdeményezô és kedvezményezett számlaszámok szabványos kitöltésének ellenôrzését a 2002-es elôkészítô munka után január 13-tól végzi a Társaság. A módosítás eredményeképp a szabványelôírásnak nem megfelelô, nem megfelelô üzenetek már be sem kerülhetnek a bankközi klíringrendszerbe, azaz a fogadó klíringtagoknál automatizált feldolgozás vált lehetôvé. A GIRO Rt. elszámoló rendszerében a 2002-es év fejlesztései és sikeres tesztelési eredményei után ugyancsak 2003 januárjától vezetett be az eddigi két küldési szakasz mellett egy harmadikat (ún. Rendkívüli Küldési Szakaszt), ami a korábbi, az elszámolási napon legkésôbb hajnali két óráig benyújtható megbízások beadási határidejét tolta ki reggel hét óráig. A napi elszámolási tételek késôi küldésébôl fakadó korábbi Bankközi Klíring Bizottság mérlegelési felelôsségét kiváltva egységes és szabályozott módon biztosítja a késve érkezett tranzakciók elszámolását évben végrehajtandó fejlesztések alapvetôen a közvetlen benyújtású csoportos fizetések feldolgozási rendszerét hivatottak korszerûsíteni mind a központi, mind az ügyféloldali alkalmazások területén. A bankközi fizetési folyamatok további automatizálását elôsegítendô, várhatóan második félévében bevezetésre kerül egy új választranzakció típus az azonnali beszedések területén, mellyel a kötelezett bankja értesítheti a jogosult bankját Following the guidelines set forth by the National Bank of Hungary (MNB), similarly taking into consideration the experience of the last few years, the managing committee of our company has elaborated a new fee structure for the future. As the initial step of this new program, in 2002, although the minimum fees for transactions have been raised by several forints, the maximum fees have been considerably reduced, e.g. up to 50%. The changes of fees have been constructed in such a way that the average obligation of clearing members has been reduced. The pricing guidelines prescribe that the minimum and maximum fees should contract, moving towards each other, at a predetermined rate until they should coincide at a unified transaction fee in This policy corresponds on the whole to the practice of Western European clearing houses; the actual figures involved are, in fact, even more favourable. In the event that an unexpected increase of the number of transactions should occur, the present fee may be further reduced. Implemented Developments and Plans In April of 2002, GIRO Clearing Co. Ltd. introduced a new system for distributing the authorisation messages in relation to group payments. This development enables financial institutions detailed monitoring of the status of the authorisations transmitted; simultaneously, the system automatically performs several additional inspections of the transactions throughout. This improvement provides a significant level of automation on behalf of the individual processing systems of the clearing members. Due to the distribution of the payment balance entitlement codes, elaborated by the central issuing bank, it has thus become possible, within the clearing system, to forward statistical information necessary for finalisation of the payment balance. Following the initial preparatory work in 2002, it has been possible as of 13 January 2003 for the account numbers (initiator and beneficiary in particular) of individual transactions within the Interbank Clearing System and completed by the banks, to be monitored by the company ensuring their compliance with standards. As a result of this improvement all non-compliant transmissions are unable to enter the interbank clearing system, meaning that a system of automated processing has been made possible at the point of the clearing members on the receiving end. After development and successful troubleshooting performed in 2002, in addition to the existing two transmission phases, a third transmission phase (also known as the Extraordinary Transmission Phase) has been introduced from January 2003 into the settlement system at GIRO. The Extraordinary Transmission Phase has effectively 15

18 Üzleti beszámoló a 2002-es évrôl Business Report for the Year 2002 a fedezethiány miatt nem teljesíthetô azonnali inkasszók nyilvántartásba vételérôl. Az MNB-vel együttmûködve egy új fizetési mód bevezetését készíti elô a GIRO Rt., mellyel elôreláthatóan 2004-ben lehetôvé válik az adó és a járulék típusú fizetési és bevallási kötelezettség egyidejû teljesítése a gazdasági társaságok számára. Ezen új fizetési mód alkalmazásával radikálisan csökkenthetô a papír alapú információk kezelése. A pénzügyi szolgáltatási szektor elmúlt években lezajlott szabványosítási és technológiai fejlôdését nyomon követve, az EUcsatlakozás elôkészületeként a GIRO Rt. az általa használt üzenetszabványokat áttekinti és azok átdolgozására javaslati anyagot készít. Hiteles szolgáltatás A GIRO Rt. Hiteles szolgáltatása, mint a pénzintézeti szektor számára az elektronikus aláírás hitelesítôje 2002-ben kezdte meg mûködését. A fokozott biztonságú szolgáltatáson a minôsítettséghez szükséges követelményeket magába foglalóan növeltük a rendszer logikai- és üzembiztonságát, valamint bevezettük a 7x24 órás rendelkezésre állást. Közös tesztelésekkel, rendszerintegrációs elemzésekkel szorosabbá tettük kapcsolatunkat a banki rendszerek, fejlesztô eszközök és chipkártyák szállítóival. A meghatározó piaci szerepünk növelése érdekében folyamatos feladatunknak tekintjük azt, hogy a piaccal megismertessük az elektronikus aláírás alkalmazásának lehetôségeit, jelentôségét, szükségszerûségét. Ennek keretében többek között a Banktech kiállításon, szakmai konferenciákon, a szaksajtóban és a megcélzott ügyfeleknél mutattuk be a Hiteles szolgáltatást. Az érdeklôdô partnereink számára a technológia megismertetése érdekében chipkártyán tárolt tanúsítványt és kártyaolvasót biztosítottunk tesztelési célra. Társaságunk célja, hogy a tulajdonos bankszektor adminisztrációs terheit, s ezáltal költségeit csökkentse a tanúsítványok keresztelfogadási lehetôségének megteremtésével, ennek érdekében szorosan együttmûködünk a Bankszövetséggel. extended the submission deadline of the orders, allowing them to be transmitted as late as 7 O clock in the morning. The previous system had only allowed transmissions until 2 a.m. of the day in question, the responsibility for authorisation of the late transmissions borne by the Interbank Clearing Committee. Now, this has been replaced by an integrated, unified and securely-regulated system of settlement. Developments to be effected in 2003 have been specifically designed to update the system of direct group payments both in terms of central and client-side application. For the purpose of promoting the further automation of interbank payment processes, an innovative response transaction system is scheduled for introduction in the second half of 2003 in the area of prompt collection orders. Using this system, the obliged institution has the option of contacting the beneficiary bank regarding credits which are unable to be effected due to lack of funds on the account in question. In cooperation with the National Bank of Hungary, GIRO Rt. is making preparation for the introduction a state-of-the-art method of payment, the application of which will enable business entities to perform tax and contribution-type payments and reporting obligations simultaneously, and is expected to be in operation by With the implementation of this new paying method, the handling of paper based information can be reduced. In full compliance with the standardisation and technological developments of the financial service sector throughout recent years, the groundwork for the accession to the EU, GIRO Ltd. has overviewed the message guidelines and constructed a sound proposal for their subsequent modification. Certification Service Hiteles service of GIRO Ltd., as an approved Certification Service, providing electronic signature authentication for the financial institutions, came into operation in For this Advanced level service we have improved the logical and operational reliability of the system and introduce 24h/7days availability with great consideration to requirements of Qualified service level. With joint testing and system integration analyses, we have managed to forge long-lasting relationships with suppliers for banking systems, development tools and chip cards. 16

19 Üzleti beszámoló a 2002-es évrôl Business Report for the Year 2002 A felhasználói piac bôvítése érdekében keressük a kormányzati és pénzintézeti közös Hiteles lehetôségeket és szinergia hatásokat. A számítástechnikai megoldásszállító cégekkel stratégiai együttmûködésre törekszünk annak érdekében, hogy a hitelesítési feladatokra a GIRO Rt. megbízható szolgáltatását vegyék igénybe. Ezáltal tudjuk biztosítani többek között a pénzintézetek, különbözô pénztárak, biztosítók, kormányzati szervezetek számára a költséghatékony Hiteles megoldásokat. A piaci igények és a törvényi szabályozás hatására a szolgáltatás fejlesztését folytatjuk, így célul tûztük ki az idôpecsét és az azonnali érvényesség-ellenôrzés (On-line Certification Status Protocol OCSP) szolgáltatás bevezetését, továbbá a minôsített hitelesítés szolgáltatói cím megszerzését. A 2002-es üzleti év lezárásaként örömmel számolhatunk be arról, hogy két nagybank és két pénzügyi szervezet számára folyamatosan bocsátjuk ki a tanúsítványokat. A felhasználói kör rövidesen további pénzügyi és kormányzati szervezetekkel fog bôvülni. A Hiteles aláírás kormányzati elfogadási területeinek meghatározása, létrehozása fogja megteremteni a tömeges tanúsítvány-kibocsátás alapját, melynek lebonyolítására szakembereink, rendszereink felkészültek. Budai városi dénár XIV. század In order to strengthen our determining market share, as an on-going role we propagate general knowledge about electronic signature: potential usage, great significance and necessity for the market players. As a part of this we presented our Certification Service at the Banktech exhibition, at trade fairs to prospective partners and to trade publications. In order to demonstrate this technology to our potential partners, they were provided with a certificates on chip card and card readers for testing purposes. Our company s aim is to reduce the administrative responsibility and burden of the banking sector, so also our shareholders, and thus allowing cost-reduction. We are in close cooperation with the Banking Association to make possible the cross acceptance of certifications for this purpose. In order to expand the number of users in the market, we are dedicated to establish joint synergistic opportunities with government organizations and the financial institutions. For the same purpose we are creating strong strategic cooperation with IT solution-providers with the intent of their requisition of the trusted and reliable Certification Service of GIRO Ltd. By these cooperation we are able to provide cost efficient Certification Service to, among others, financial institutions, various management funds, insurance companies and government organizations. In stride with the requirements of the market and legislative organisations, our services will continue to develop steady pace, the initiation of Time Stamping service and On-line Query (On-line Certification Status Protocol - OCSP) are scheduled as further steps, eventually obtaining the title of Qualified level Certification Service Provider. We are proud to announce that, at the close of the 2002 business year, two major banks and two other financial institutions employing regularly our Certification Service. The group of users is soon to be extended to financial and government organizations. The definition and establishment of legal acceptance of the Qualified electronic signature for government organisations will create the basis mass usage of Certification Service. Our system, team of specialists are currently prepared to fulfil such a demand. Denarius from the City of Buda XIV th century 17

20 Üzleti beszámoló a 2002-es évrôl Business Report for the Year 2002 Marketing, értékesítés, oktatás Marketing, Sales and Training A Hiteles szolgáltatási tevékenység évi elindításával a Társaság szolgáltatási palettája az addigi kizárólagos elszámolóházi tevékenység mellett új, versenypiaci elemmel bôvült. Ez és a GIRODAT leányvállalat adatszolgáltatásának megkezdett átvétele decemberre szükségessé tette az önálló marketing és értékesítés terület kiépítését. A GIRO Rt. oktatási területe a klíringrendszerrel, az elektronikus aláírás hitelesítéssel kapcsolatos feladatokra felkészült. A bankközi klíringrendszert és annak szabályait, valamint a pénzintézeteknél használt csatlakozó eszközök kezelését ismertetô elméleti és gyakorlati tanfolyamot öt alkalommal tartott. Az elektronikus aláírás hitelesítés területén minden csatlakozó partnere számára elkészítette a rá szabott oktatási anyagot és öt alkalommal tartott elméleti és gyakorlati képzést. Az Interneten való megjelenés nélkülözhetetlenségét felismerve a GIRO Rt. színvonalas, minden igényt kielégítô honlapot hozott létre, melyet folyamatosan fejleszt, s amely egy civil szervezet elismerését is kiérdemelte. Internetes honlapunk tartalmát az év során folyamatosan frissítette és bôvítette, így többek között az oktatási, statisztikai információkat és szabályzatait ezen is közzé teszi valamennyi érdeklôdô látogató számára. Az arculati kézikönyv elkészítésével és ennek megfelelô megjelenésével az volt a cél, hogy üzleti partnerei felé a GIRO Rt. minden szolgáltatási területen egységes megjelenést mutasson. Ezzel is kifejezve minden szolgáltatása esetén az egységes minôségi színvonalat és tulajdonosi hátteret. Ennek megfelelôen átalakította a levelezési, prezentációs, oktatási és ismertetô anyagait is. Through launching Certification Service in 2002, the range of services of our company expanded by an innovative, highly-competitive practice in addition to the exclusive Cearing House service which we have been successfully providing thus far. This very fact, along with the transference of data from our subsidiary, GIRODAT, in December, it became necessary to establish an independent marketing and sales division. The training division of GIRO Ltd. is well-prepared in the realm of the clearing systems and electronic signature authentication. Both hypothetical and hands-on training courses have been held, five times in total, on the interbank clearing system and its regulations and guidelines, as well as the applied utilisation of the connection devices used by financial institutions in general. In the field of electronic signature authentication, tailor-made course material is assembled for each individual partner. Taking the importance of the Internet into consideration, GIRO Ltd. has developed an up-to-date website which fulfils the necessary functions. The website has been developed on a continual basis, and has received a prestigious award by an NGO. The content of the site is continuously updated during the year ensuring the availability of general information and regulations on education and statistics to all visitors of the site. The purpose of preparing and publishing an image manual was to show a uniform image to every business partner of GIRO. In every business area; thus expressing the steadfast standard of quality and ownership background behind the full range of services. Consequently, we have positively transformed the mailing, presentation, education and information materials. Budai városi dénár XIV. század Denarius from the City of Buda XIV th century 18

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20.

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Felelõs vezetõ: Várlaki Imre, ügyvezetõ igazgató Fotó/Photo:

Részletesebben

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források 2010 2010 TARTALOM TABLE OF CONTENT LOMBARD ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 2010 4Jellemző mutatók Key figures 5Misszió Our Mission 6Elnöki köszöntő Greetings from the Chairman 8Vezérigazgatói köszöntő GreetingS

Részletesebben

Elnöki beszámoló Executive summary

Elnöki beszámoló Executive summary A N N U A L R E P O R T É V E S J E L E N T É S Tartalom Contents 2 4 5 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 ELNÖKI BESZÁMOLÓ Executive Report A KOREAI FEJLESZTÉSI BANK, SZÖUL The Korea Development Bank,

Részletesebben

tartalom contents tartalom contents az Igazgatóság elnökének bevezetôje Chairman s message

tartalom contents tartalom contents az Igazgatóság elnökének bevezetôje Chairman s message tartalom 4 az Igazgatóság elnökének bevezetôje Chairman s message contents 8 a vezérigazgató bevezetôje Chief Executive Officer s message 1 12 üzleti áttekintés business review 2 30 független könyvvizsgálói

Részletesebben

I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k. Éves jelentés annual report

I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k. Éves jelentés annual report I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k Éves jelentés annual report t a k a r é k b a n k É v e s j e l e n t é s 2 0 0 8 I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k W

Részletesebben

éves jelentés annual report

éves jelentés annual report éves jelentés annual report 2005 1 fõbb pénzügyi számok key financial data mérleg és eredménykimutatásból / from the balance sheet and P&L statement a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolók Szabályai (IFRS) szerint

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2001 ANNUAL REPORT 2001

ÉVES JELENTÉS 2001 ANNUAL REPORT 2001 ÉVES JELENTÉS 2001 Elõszó 1 Az Igazgatóság beszámolója 3 A felügyelõbizottság jelentése 14 Mérleg 15 Eredménykimutatás 21 Könyvvizsgálói jelentés. 24 Az FHB szervezeti felépítése / Tulajdonosi Struktúra

Részletesebben

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink...

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink... Tartalom E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2 Elnöki és vezérigazgató levél... 6 Főbb projektjeink... 10 Az Igazgatóság tagjai... 14 Független könyvvizsgálói jelentés... 18 Konszolidált

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Zrt.

Magyarországi Volksbank Zrt. Magyarországi Volksbank Zrt. Éves jelentés 2008 Annual Report 2008 Rákóczi út 7. H-1088 Budapest Tel.: 00361/328 6666 Fax: 00361/328 6660 MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT. volksbank@volksbank.hu www.volksbank.hu

Részletesebben

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T.

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. É v e s J e l e n t é s A n n u a l R e p o r t 2 0 0 3 A L A P Í T V A 1 9 9 1 S I N C E 1 9 9 1 Ta r t a l o m C o n t e n t s L O M B A R D P É N Z

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Zrt. Éves jelentés 2010

Magyarországi Volksbank Zrt. Éves jelentés 2010 Magyarországi Volksbank Zrt. Éves jelentés 2010 Rákóczi út 7. H-1088 Budapest Tel.: 00361/328 6666 Fax: 00361/328 6660 MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT. volksbank@volksbank.hu www.volksbank.hu TARTALOM Az igazgatóság

Részletesebben

annual report éves jelentés

annual report éves jelentés annual report 2005 éves jelentés CONTENTS Key financial data (2003-2005)............3 Corporate Profile.......................5 Chairnman s letter......................6 The performance of Synergon s shares

Részletesebben

Ü Z L E T I J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T. 25 éve MAGYARORSZÁGON In HUNGARY for 25 years. 2014 UNIQA Biztosító Zrt.

Ü Z L E T I J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T. 25 éve MAGYARORSZÁGON In HUNGARY for 25 years. 2014 UNIQA Biztosító Zrt. Ü Z L E T I J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T 25 éve MAGYARORSZÁGON In HUNGARY for 25 years 2014 UNIQA Biztosító Zrt. U N I Q A e U r ó p á B A N U N I Q A I N e U r o p e A Z ú t h A r m A d á N

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8

Tartalomjegyzék 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8 ÉVES JELENTÉS 2003 ANNUAL REPORT 2003 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 KÖSZÖNTÕ 4 2 MAKROGAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS KÖRNYEZET 2003-BAN 6 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8 3 2003: AZ FHB

Részletesebben

Tartalom. Table of Contents A GAZDASÁGI KÖRNYEZET A TAVALYI ÉVBEN 6 A HITELINTÉZETI SZEKTOR 2004-BEN 8 LAKÁSHITELEZÉS ÉS LAKÁSPIAC 8

Tartalom. Table of Contents A GAZDASÁGI KÖRNYEZET A TAVALYI ÉVBEN 6 A HITELINTÉZETI SZEKTOR 2004-BEN 8 LAKÁSHITELEZÉS ÉS LAKÁSPIAC 8 Tartalom AZ FHB 2004. ÉVI TELJESÍTMÉNYE 2 KÖSZÖNTÕ 4 MAKROGAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS KÖRNYEZET 2004-BEN 6 A GAZDASÁGI KÖRNYEZET A TAVALYI ÉVBEN 6 A HITELINTÉZETI SZEKTOR 2004-BEN 8 LAKÁSHITELEZÉS ÉS LAKÁSPIAC

Részletesebben

E.ON Hungária Rt. Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2. Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km

E.ON Hungária Rt. Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2. Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km E.ON Hungária Rt. Áram Electricity Gáz Gas Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2 Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km Ügyfelek száma Number of customers

Részletesebben

Üzleti jelentés Annual Report

Üzleti jelentés Annual Report Üzleti jelentés Annual Report 2010 UNIQA Biztosító Zrt. Az új generáció biztosítója. The insurance of a new generation. 20 éve Önökért! For 20 years at your service! 3 Előszó Foreword 4 UNIQA Európában

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN HUNGARY ACCESSING THE EU. The win-win business experience of HEBC companies

MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN HUNGARY ACCESSING THE EU. The win-win business experience of HEBC companies HUNGARY ACCESSING THE EU The win-win business experience of HEBC companies MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN A Magyar EU Bôvítési Üzleti Tanács tagvállalatainak üzleti tapasztalatai CONTENTS

Részletesebben

Éves Jelentés. Annual Report

Éves Jelentés. Annual Report L O M B A R D L Í Z I N G C S O P O R T / L O M B A R D L E A S I N G G R O U P Éves Jelentés Annual Report 2 0 0 5 TARTALOM / TABLE OF CONTENTS Tartalom / Table of Contents 04 Jellemző mutatók / Key figures

Részletesebben

ü z l e t i j e l e n t é s a n n u a l r e p o r t

ü z l e t i j e l e n t é s a n n u a l r e p o r t 2 0 1 1 u n i Q a B i z t o s í t ó z r t. ü z l e t i j e l e n t é s a n n u a l r e p o r t e l ő s z ó F o r e w o r d e l ő s z ó F o r e w o r d othmar Michl vezérigazgató Ceo az idei üzleti jelentésünkben

Részletesebben

2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report

2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report 2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report Jelentéstételi időszak / Reporting period 2011. Legutóbbi

Részletesebben

Igazgatóság The Board of Directors. középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors

Igazgatóság The Board of Directors. középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors Igazgatóság The Board of Directors középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors jobb oldalon - Salamon János igazgatósági tag, vezérigazgató at the

Részletesebben

Atel Csepeli Vállalatcsoport

Atel Csepeli Vállalatcsoport Atel Csepeli Vállalatcsoport Éves Jelentés Annual Report 2006 Atel Csepel Business Atel Csepeli Vállalatcsoport Az Atel Csepeli Vállalatcsoport tulajdonosa Európa egyik piacvezetõ energiakereskedõ társasága,

Részletesebben

Éves jelentés 2010 Annual report 2010. KDB Bank (Magyarország) Zrt. KDB Bank (Hungary) Ltd.

Éves jelentés 2010 Annual report 2010. KDB Bank (Magyarország) Zrt. KDB Bank (Hungary) Ltd. Éves jelentés 2010 Annual report 2010 KDB Bank (Magyarország) Zrt. KDB Bank (Hungary) Ltd. TARTALOMJEGYZÉK 2 A KDB BANK RÖVID BEMUTATÁSA / PROFILE 3 ÜZLETI EREDMÉNYEK / FINANCIAL Summary 4 ELNÖKI ÜZENET

Részletesebben

Our strategic goal is to remain a major and universal asset financer with stable profitability in a way that we gradually increase our market share.

Our strategic goal is to remain a major and universal asset financer with stable profitability in a way that we gradually increase our market share. Misszió Our Mission Teljes körű eszközfinanszírozás, ahol a stratégiát, a folyamatokat, a termékeket az ügyfelek és a szállítók szempontjainak maximális figyelembe vétele mellett, hosszú távra alakítjuk

Részletesebben

az Elnök üzenete message from the Chairman

az Elnök üzenete message from the Chairman Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2011 az Elnök üzenete message from the Chairman A fenntartható működés egyet jelent azzal, hogy értéket teremtünk az érdekelt felek számára és oly módon

Részletesebben

Üzleti Jelentés. Annual Report

Üzleti Jelentés. Annual Report Üzleti Jelentés Annual Report 2009 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ANNUAL REPORT 2009 3 Tartalomjegyzék Table of contents A vezérigazgató előszava Preface by the Chief Executive Officer 4-5 Felsővezetés

Részletesebben

MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. EXIMBANK HUNGARY PLC. Éves jelentés Annual report

MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. EXIMBANK HUNGARY PLC. Éves jelentés Annual report MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. EXIMBANK HUNGARY PLC. Éves jelentés Annual report 2010 Tartalom EXIMBANK 2010 3 Tartalom 4 Köszöntő 6 Az Eximbank 2010. évi tevékenysége 12 Az Eximbankról röviden 18 Az

Részletesebben

a kapcsolatokban rejlő érték / the value of relationships fenntarthatóság menedzsment / managing sustainability

a kapcsolatokban rejlő érték / the value of relationships fenntarthatóság menedzsment / managing sustainability Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2012 az elnök üzenete / President s message 1 bevezetés a tigáz tevékenysége / introduction - activity of tigáz 4 a kapcsolatokban rejlő érték / the value

Részletesebben