Nagyobb mozdulat (Kisregény)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyobb mozdulat (Kisregény)"

Átírás

1

2

3 A Remsey Agnes Nagyobb mozdulat (Kisregény) Készült a Magyar Hitel Bank Művészeti Alapítvány és a Gödöllői Művésztelep Alapítvány támogatásával Városi Múzeum, Gödöllő 1992

4 Kiadja a gödöllői Városi Múzeum Felelős kiadó: Varga Kálmán igazgató Lektor: Faludi Ildikó Példányszám: 1000 A borítón: Remseyné Frey Vilma: Rózsatő (P.akv. 59,5 x 34 cm) Készítette a Typovent Nyomda és Kiadó Kft., Gödöllő

5 Ahogy valamikor jámbor szerzetesek vagy krónikások jegyeztek fel eseményeket, epizódokat, talán azért, hogy a szüntelen változó idő sodrásában valami nyomuk maradjon, úgy vetem papírra én is, ami nekem jutott. Sem irodalmi érdemek szerzése, sem nyilvános publikálás nem indított erre. Csupán az a szándék, hogy emléket állítsak az élet egyik alig ismert arcának.

6

7 I. rész Fut a hullám...

8

9 Embereket ragadott meg a nagyobb mozdulat. Erőszakosan emelte ki őket saját falkájukból. Áthúzva terveiket, törölte vágyaikat, mert ha maradnak, sorsuk ugyanaz, mint a csoport, amelyben létrejöttek. És a világnak szüksége volt merőben más emberekre. Kiveszés előtt álltak nagy embercsoportok, és az ösztönük mélyén sokan tudták ezt. Sokan meg is mondták, különös, hieroglif nyelvükön, ezek voltak a művészek. Érzékeny műszerük világosan a felbomlás képét vibrálta szét a világba. Az emberiség ösztönös rettegésében az utolsó tartalékokhoz nyúlt. Azokhoz az elnyomott rétegekhez, akik idáig mindent csináltak, csak nem éltek, s kényszerű konzerváltságban őrizték erőiket. Azokhoz fordult, akik eddig kiszorultak a földi javakból: a tisztességből, a jólétből, az emberségességből. Ezt az őstartalékot dobta bele a játékba: a lenézett színes bőrűeket, a kihasznált proletárokat. És felajánlotta nekik azt, ami után évezredek óta hiába áhítoztak: az emberséget. Akkor ajánlotta fel, amikor már sehol sem volt meg, rájuk bízva a feladatot, hogy megállítsák a pusztulást. A naivak elfogadták a szerepet. Jóhiszeműek és mohók lévén, ideig-óráig ők voltak a gát, a sodró romlás útjában. Ám e rövid életű virágzásnak is tudatlanságuk volt a rugója, hiszen nem tudták, s diadaluk mámorában nem is törődtek avval, hogy a végzetes kór baktériumai ellen ők sem immúnisak. Ez volt a nagy színjáték, amelynek nem voltak nézői, csupán szereplői: az egész emberiség. Kezdődött a világháborúval és talán még sokkal régebben; senki sem látta a végét, senki se tudta hova vezet. Mintha az egész földgolyó besötétedett volna, hogy senki se lássa mi történik. És mialatt a régi vezetők törzse még arról is lemondott, hogy gyermekekben hagyja örökül tudását és kikristályosult tulajdonságait a jövő számára, és mindent ráhárított a tudatlanokra, egy másik fajta naiv ember is kezdett feltünedezni itt-ott, az emberek sokaságában. Ezek sem ismerték a helyzetet, amibe belecseppentek. Fogalmuk sem volt a magaslatról, amit az emberi faj már 7

10 előttük megmászott. Szédületesen értetlenek voltak az egész világkérdéssel szemben, akárcsak a csecsemők. De ösztöneikben semmi közük sem volt sem azokhoz akik buktak, sem azokhoz, akik emelkedtek. Sem külsejükben, sem származásukban nem volt semmi különös ismertetőjel, csak a vágyaikban. Ez volt az a törvény, ami kiválasztotta őket, és űzte, hajtotta előre, és kényszerítette, hogy minden poklokon át menni tudjanak tovább... 8

11 1. fejezet Ha nagy víz fölé leszáll az este, s az embert egyedül éri az éjszaka, akkor a magányosság és elhagyatottság mellé még egy harmadik érzés is járul, és új tartalommal tölti el egész mivoltát. Az előbbi kettő gyarlóságból ered, az utóbbi kiemeli önmagából, és polgárjogot ad neki a végtelenben. Az emberi szív mindenütt egyformán keresi hazáját, és a nagy vizek közelében mintha ráakadna. De nem minden óra alkalmas az ábrándozásra. Amikor Diána egyedül maradt a folyóparton, harmincegy éves volt. Nem ismerte ezt a tájat, még soha nem látta napvilágnál, nem tudta, kik a lakói és mit várhat tőlük. Nem tudta, melyik irányban vannak utcák, házak, emberek és melyik irányban a lakatlan alföldi pusztaság. Merre vezetnek árnyas fasorok, és vane legalább egy templomtorony, ami felmutat az égre. Csak a homály vette körül, és ahol a sötétségnek kissé fényesebb az arca, tudta, arra vezet valamerre a folyó, ez a hatalmas. És ahonnan ez hömpölyög, arrafelé magyarok laknak. Talán ez volt most számára a legfontosabb. Néhány perce, vagy talán egy órája is már, hogy egy piszkos teherszállító gőzös partra tette itt őket egy csomó limlommal, ami tartozéka az életnek. Mostantól kezdve ez a föld itt köröskörül, amit nem lát, nem ismer, ez lesz a lakóhelye. Ez a darabka föld, amelyért annyi vita folyik mostanában egy távoli ország béketárgyalásain. Egy olyan országban döntenek fölötte, ahol semmit sem tudnak róla és lakóiról. Tollal, papíron, emberi sorsokról. A természet mit sem tud erről, csend van a vízparton, végtelen csend. Alszik a város, valahol elmerülve az éjszakában. Riadt utcáira beosont a nyugalom, amit a folyó küldött. Feledni az elmúlt évek háborús borzalmait, a megszállás keserveit. A nappalok fojtott félelmei pihennek. Jót senki se vár. Pedig az éjszaka sötétjében dereng már a jövő parányi reménye. Ez az asszony tud róla. Egyedül virraszt az alvó táj felett. Gyermekei és a málhák, néhány bútordarab, eggyé váltak az éj- 9

12 szakával. Valahogy a tudomására jutott, hogy néhány nap múlva ez a föld újra gazdát cserél. Nagy szerencse, hogy ezt megtudta. Egy a sok közül, ami olyankor hullik az ember életébe, amikor már elveszne nélküle. Ezért van itt. Ezért hagyott el mindent. A másik várost, ahonnan jött, ahol gyermekkora paradicsomát feledte. Ezért szállt titokban hajóra az éjszaka köpenyébe rejtőzve. Gyermekeit és néhány ingóságát azért lopta át ide, erre a földre, mert néhány nap múlva ez a város, ez a szerencsés város újra magyar lesz. És minden ember a hazájában szeret élni és meghalni. Éveken át korbácsolta a háború változó balsorsa ez a vidéket, mintha csak így akarta volna letörlesztetni vele a jólét napjait. Ez volt az ország legzsírosabb földje. A vesztett háború a győztes szomszédoknak lökte ezt az éléstárat, és a magyarok idegenek lettek saját szülőföldjükön. Diána régi családi házukból menekült ide. Mindent otthagyott, csupán egy sejtésre, kósza üzenetre támaszkodva fölégette maga mögött a múltat, ezért a kétes holnapért. S ott a hajó titkos gyomrában, néhány óra alatt míg ideért, átélte mégegyszer azt a letűnt időt. Ahogy azok szokták, akik számadást váltanak a halállal. Oly erős volt az emlékek zuhatagja, hogy átrobajgott mindenen. A sivító hajókürtön, a gyerekek nyűgös panaszán, a nehéz, fojtó emberszagon, az éhségen. Szeszélyesen, látszólag minden rendszer nélkül kísértették egymást a múlt képei, de volt köztük egy, ahhoz mindig visszatért, mint kaptárába a méh. Egy kert volt az. Magas kőfallal körülvett kert. A város szívében, mégis külön világ, szigetnyi csend a zajban, egy kertnyi virágos éden a küzdelmes életforgatagban. Odabenn, rózsák és levendulabokrok között csodálatos, kanyargós utak vezettek. Violák illatoztak keskeny pásztákban, és a nyárvégi meleg estéken bágyadt balzsamszagotleheltek a tubarózsák. Épület is volt a kertben. Nagy tágas udvarház, két oldalszárnnyal. Kisebb kastélynak is beillett, s a négy évszak mindig új látvánnyal kedveskedett az ablakain. Ez volt az a kert, ahol gyermekkora álmai együtt bontottak 10

13 szirmot a kerti virágokkal. És ez volt az a kert, amelyért huszonévesen őneki kellett az árat lerónia. Nem arannyal, hanem a legdrágább könnyekkel, amit leány akkor sír csak, ha szerelem nélküli nászba töri sudár életét. Itt tapasztalta meg az ifjúság kápráztató gazdagságát, és azt is, hogy mindezt törölheti egy furcsa hatalom, amit hol végzetnek, hol gondviselésnek neveznek. Ez volt az a kert, amit most mégis, saját elhatározásából hagyott ott, prédára az ellenségnek. Önként adta fel édenét, hogy gyermekeivel magyar földön élhessen. De tudta, bárhová kerül, bármelyik sarkába az országnak, a platánfák susogását mindig onnan hallja majd. A cukorédes dinnyék, hamvas szilvák sehol olyan zamatosak nem lesznek, és a világ összes rózsái annak a kertnek rózsáitól kölcsönzik majd színüket és illatukat. Abban a kertben volt boldog, s ott volt boldogtalan. A kertről azután édesapja jutott eszébe. Az a magas, hallgatag óriás, aki nemcsak azért tűnt nagynak a szemében, mert le kellett biccentenie a fejét, ha belépett az ajtón, hanem, mert megingathatatlan nyugalmába úgy menekült, mint izzó vas a hóba. Mintha az egész kert azért lett volna, hogy az Ő tisztább törvénye valahol uralkodhasson. Az ő törvénye, amelynek el kellett menekülnie a világ elől, hogy fennmaradhasson. Ő volt a kert őrszelleme, s a kert az ő kezétől lett olyan csodálatos. Életeleme harc helyett a munka volt, és az embereknél jobban kedvelte az együgyű virágokat. Volt mellette egy fürge asszony, aki biztosította a család egyensúlyát, személyében és vagyonával egyaránt, és mindent elrendezett körülötte. Ragaszkodásuk egymás iránt sohasem szenvedett csorbát, életük mintája volt a biedermeier-kori családnak, szinte csúcsa, összfoglalata annak. Házasságuk legenda, a vissza nem térő múlt igaz legendája. Persze, emberi sors szenvedés nélkül elképzelhetetlen, s a szép és boldog keret náluk is megtelt vele, különösen az asszony oldalán. Diána anyjára emlékezett. Úgy látta őt, mint folyton őszülő asszonyt, aki örökké dajkákkal civódik, mert saját emlői kiapadtak. Az akkori anyák folyton szültek és temettek. Olyan nagy volt 11

14 a pusztító járványok hatalma, és olyan tehetetlen az orvostudomány. Az első fiúcska, a legjobban várt, nem élt soká. A második betöltötte a szülők sóvárgását, de hosszú életén szürke egyhangúság uralkodott. A harmadik fiú ellenállhatatlanul kedves és sziporkázó volt, a család megerjesztője, néha büszkesége, olykor szégyene. Görögtűz, amit hirtelen oltott ki a háború, és hamvából sem röppent fel főnixmadár. Álljunk meg egy pillanatra. Van a gyermekkornak egy bűvös kedvtelése, a szappanbuborék. Akik gyakran merülnek e tudományba, ismerik törvényeit. A legelső néha le is cseppen, nem tud kiformálódni, mert túl sűrű az oldat. A második már rendszerint sikerül, de színtelen. A harmadik színes, de kissé túlságosan is az, vásárias pompában. De a negyedik szépsége semmihez sem fogható. Olyan, mint a hajnalpírban fürdő aranygömb. Diána élete a családban, a szivárvány teljes pompájában ragyogott föl. Ami vágyak, akarások a szülőkben éltek, lecsapódtak a fiakban. Talán a személytelenné mosódott ölelések termik a nagy személyiségeket. A lányok között ő volt az első. Ő lett a család sarkköve, ő örökölte a család lelkét. Őreá szállott át a bibliai elsőszülöttség. A természet életét teljessé avató nagyobb mozdulat őrajta nyugodott meg, és mindaz a jó és mindaz a rossz, ami ehhez tartozik. Diánát már a külseje is megkülönböztette a többi asszonytól: szemöldökének ívelése a sirályé, s tekintete ismeretlen világból hozott üzenetet. Mélysége messzeség is lehetett, és a félig takart szemgolyók mintha mindig álmodnának. De tisztán viszonozta a pillantást és áthatóan, mint a penge. Szépsége nőies tökélyén mégis volt egy különleges pont. Rendkívüli határozottsággal állt őrt egész lénye fölött klasszikus orra. Mintha testének ragyogását ez kényszerítené kérlelhetetlen rendbe. E történetben azonban Diána külső szépségének alig lesz valami szerepe. 6 maga nemsok előnyt merített belőle, és élete ragyogása akkor fokozódott a legteljesebbé, amikor mindezekből az ajándékokból már semmi se volt. Két szemén kívül, melynek tiszta fényű lámpáit a halál lezárta ugyan, de fényüket még az sem tudta kioltani. 12

15 Itt égnek tollam hegyén és bevilágítják ezeket a lapokat és szembenéznek azokkal is, akik őt sohasem ismerték. Azon az éjszakán ez a szempár önmagával nézett farkasszemet. A hat éve tartó háború és még előbb a család vagyoni összeomlása, minden képességét próbára tette. Ez az éjszaka volt az első, ami kényszerű pontot tett mindarra, ami tíz év alatt történt. Most végre csend vette körül. Igaz, ez a csend a halálhoz volt hasonló, ami elválaszt mindentől, amit szeret. A kikötőben is eloltották a lámpát. A hajón még, zavaros összevisszaságban, közös volt a sorsa a többiekkel. Most már az is csak távolodó fénypont a ködben. Szeme mégis tapad hozzá. Mintha a húsából marna ki egy darabot. Zakatoló hangja már elakadt a távolságban. De hát mibe kapaszkodjon? Ugyanígy távolodik tőle minden, ami idáig valóság volt. És nincs hatalom, hogy belőle valamit visszaváltson. Itt fog várni, míg újra világosság dereng kelet felől. Gyermekei azzal az édes gondtalansággal alusszák álmukat ebben a végetnemérő éjszakában, mely otthonos bárhol, bármikor. Létüket e percben senki se tartja számon. Van ebben valami nagyon félelmes és nagyon nyugalmas. Diána is érzi ezt. Tenger félelmén és bánatán keresztülsüt valami furcsa érzés. Mintha valaki leoldozna most itt mindent róla: terheit, gondjait, emlékeit. Mintha a veszteségnél jóval nagyobb volna a nyeresége. Megmagyarázhatatlan ez éppen most, amikor csak a kétségbeesés lenne természetes. És mégis. Ez az érzés szinte már örömnek mondható, de ha annak nem is, várakozásnak. S e várakozásba, mégis belefeszül a múlt. Mintha vizsgáznia kellene belőle, de a vizsgán önmaga írja magának az osztályzatot. A válságos órák mindenhol megtermik az őszinteséget. Lehet sorsszerűséget látni abban, hogy a szülők egyik napról a másikra tönkrementek, lehet jellemükben keresni az okokat, de mindez nem enyhíti a nehéz helyzetet, amibe Diána és testvérei jutottak. Mikor nyilvános árverésen dobraverték mindenüket, ez akkoriban nemcsak a szegénységet és a család szertehullását jelentette. Ez egyenlő volt a társadalmi megsemmisüléssel. S éppen akkor, 13

16 amikor a felserdült gyerekek a számyrabocsátás idejét élték. Diána ebben az összeomlásban vőlegényét is elveszítette, akit pedig forrón szeretett. S hogy ezt a veszteséget akkor mégse fogta fel olyan tragikusan, mint az természetes lett volna, egy különös körülményben keresendő. A korszellem, párhuzamosan Diána sorsával, átlapozott a következő fejezetbe. Anyja házasságát a biedermeier-kor tette teljessé, a polgári törvények harmóniája. Nászi ruháját Párizs tcrmette, ugyanaz a Párizs, amely óriási katlan volt már akkor. Fortyogva főtt benne Európa múltja és összes termése. Habja minduntalan felvetett egy-egy új nevet, s ezek az új nevek ütköző köveivé váltak a csipkékbe burkolt polgári világnak, amelyeken pozdorjává váltak eszméi, erkölcsei. A világszellem küzdelmeinek útját szemlélteti az óriási képcsarnok, amit a századforduló művészei hagytak az utókorra. Az impresszionisták ecseteivel még habos csipkéket pingál Manet, Monet és Renoir. De a szépség már lekopik Lautrec éji pillangóinak arcáról. Feni a baltát Gauguin, amellyel rásújt a szenvelgő Európa ízlésvilágára. Van Gogh-ban már óriási örvény a világ és maga is beleszédül, Picasso pedig felöklendezi az alkotóelemeire bomlott hullát. Azután megjelennek a kísértetlátók, szellemidézők, álomfejtők, hogy elsirassák a nagy halottat. Chagall, Gulácsy, Braque közülük való. S a kiüresedett világ kisepert utcáin, szélsebesen fut végig a mondatvégi felkiáltójel: Chirico kislánya. A nagy színjáték, amit a festők ecsetjeikkel vívtak, rég túlnőtt már a gyönyörködtető festészet határain. A világszellem nagy vajúdását jelezte, s a katasztrófát, ami akkor már a küszöbön volt. De hányan jutottak el odáig, hogy értsék őket? Még azok sem, akik műveltségüknél fogva hivatottak lettek volna erre. Az a város pedig, ahol Diána nevelkedett, egyike volt a leglustábbaknak. Lassan baktatott a korszellem Magyarország felé, s még lassúbb volt az ütem, odalent Bácskában. A nagy jólét és a verhetetlen bácskai virtus nehezen vette tudomásul, hogy Európa levegőjében valami megváltozott. Mégis, Diána környezetében is akadt valaki, aki az erjedés csíráit elültette. A jelszó a női egyenjogúság volt. Egy csúnya 14

17 lány hozta a szépnek, egy bácskai orvos lánya, aki Párizsban nevelkedett. Teleszívta magát új fogalmakkal, és Diánában fogékony közönségre talált. S ha két leány, aki társadalmi helyzeténél fogva hangadó egy kisvárosban, felröppent valami új divatot, az aztán futótűzként terjed el. Amikor Berta hazajött Párizsból, forradalmasították ketten az egész várost. És Diána boldogan tapasztalta, hogy az anyagi csőd csak az idős polgárok szemében szállította le az ő értékét. A fiatalok ettől kezdve még jobban versengtek barátságáért, sőt néha a kezéért is. így akkor alig sírt könnyet eljegyzése felbomlásáért. Könnyedén adta vissza a gyűrűt, amit egy gazdag lány kezére húzott a daliás katonatiszt, és egy szegény lány, azoknak az időknek a szokása szerint, már nem viselhetett. Végzet vagy gondviselés választotta el őket egymástól? Csak most jutott eszébe ezen töprengeni. Azóta a herkulesi munkát elvégezte a háború. A régi világ és annak egész törvényrendszere romokban hevert. A vér és pusztulás megtanította az embereket, hogy kicsinyítőszemüvegen át szemléljék a rémségeket, hogy súlyukat el tudják viselni. Ezen a szemüvegen át olyan nevetségessé törpültek azok az akadályok, amelyek őket egymástól elválasztotta. Csak most jutott eszébe Diánának ezen töprengenie. Most érezte először, hogy azt a neki teremtett szívet talán mégis, talán minden áron meg kellett volna tartania. A háború láttamozta a valódi értékeket. Jaj, de kevés bírta ki ezt a rostát! Diána házassága sem. Pedig eleinte másképp volt. Sok szál fűzte őket egymáshoz. Szinte szívesen nyújtotta kezét annak a férfiúnak, akit számára a modem társaság termett. Az újságíróügyvéd sokoldalúsága elkápráztatta. Őtőle kapta azokat a könyveket, melyek később élete vezérfonalát jelentették. Tőle értesült a művészetek jelentőségéről a modem világban, az irodalom eszmeáramlatairól, az új filozófiákról. A századforduló világformáló forrongásairól. Mindent odaömlesztett Diána ölébe, amire éhes szelleme áhítozott. Bevezette abba a baráti körbe, ahol már nem volt súlya a régi konvencióknak, és ahol Diánának sok csodálója akadt: nemcsak szépségéért, de még inkább haladó gondolkodása miatt. Minderre ráadásul adta vagyonát és személyében 15

18 egy felfelé ívelő karriert. S hogy ennyi kincs között Diána markából mégis hiányzott az arany igazi csengése? Naiv leány létére honnan is tudta volna, hogy az emberek között olyan sokféle lehetséges. Van olyan is, mint a kakukkmadár. Hozza csőrében a jövőt, csak éppen más költse ki, mert az ő élete csupa könnyed szálldosás. Diána ma éjjel, a hajóköteleken ülve s régi életének színhelyétől távolodva, mérlegre tette a két férfit, akihez valaha köze volt. Szinte örült, amikor végre tülkölt a hajó és kiszállhattak. Az önvád helyett a jelen félelmei lepték meg újra, és elűzték a műit fantomjait. Most itt áll a parton, s úgy hiszi, a hajó magával vitte a múltat. S vigye is! A jelen teljes embert igényel. Talán sikerült a hajón hagynia kísérteteit. Az utolsó zöld sugár éppen most merült bele a távolságba. Gyermekei néhány lépésre innen alszanak, a csillagtalan ég alatt. A felettük sűrűsödő homály bármelyik percben esőcseppekbe formálódhat, de ezt se bánja. Hadd mossa le róluk a hajóút piszkát, hadd verje tisztára homlokukat, hadd vágja el a zivatar teljesen a tegnapot, a mától! De az ég nem küldött enyhülést Diána szívére, nem ontotta helyette könnyeit. Még nem volt kész a számadással. Gyermekei arcát fürkészte a sötétben. Néha föl-föl nyüszített valamelyik, hisz nem jutott jobb fekhely nekik a küszöbre lökött kutyánál; de a serdülőkor rugalmassága s a fáradtság erősebb a kényelmetlenségnél. A nyári éjszaka hatalmas lélegzete kibővítette az övékét, s megtoldotta saját fenséges nyugalmával. Ez a harmattól nedves négy drága fej volt a négy megrendíthetetlen oszlop, amelyen a jelen pillanatban Diána élete nyugodott. Valamit tisztáznia kellett. Ha elmúlik ez az éjszaka, sohase jő vissza többé az alkalom. Akkor marad egy zavaros pont, és azon kisiklik a jövő minden őszinte törekvése. Vágyott a biztonságra, és ha már minden ellene szól körülötte, legalább egy helyen érezzen rendet és határozottságot: önmagában. Most, hogy a sötétség mindent betakar itt ezen az idegen tájon, egy éjszaka hosszat sehova sem tartozik. Senki se tartja számon, 16

19 olyan szabad, mint a pályájáról kitért üstökös. Senki se tudja, honnan jő, hová tart és megjelenése mit jelent. Egy éjszaka hosszra kilép az emberi sorsból. Megmagyarázhatatlan sejtések feszítik a szívét. Mintha valamit látna, amit idáig nem látott, mintha valamit értene, amit idáig nem értett. Furcsa, hogy még a gyermekeihez való viszonya is mérlegre kerül. Ez az éjszaka számon kéri tőle a gyermekek fogantatását. A legidősebb kékszemű. Most kezdi tudni, hogy leány. Szépségének lámpása nemsokára kigyullad. A fiú is elérte már a kamaszkor határát, de simulékonyabb, szelídebb a leánynál. Csak a harmadik hasonlít anyjára, az ő meleg barna szemeit viseli és tekintetének mélységeit. A legkisebb még csak kemény rügy az élet fáján. Egy leány és három fiú - s mind az övé. Jók, mert nevelhetők. S ő hajlítja is őket. Féktelenségüket nem egyszer korbáccsal szelídíti. Most úgy hiszi, sokszor kegyetlen is hozzájuk. Most úgy látja, hogy ha annak a másiknak gyermekei volnának, többet megengedne nekik. Akkor dédelgetné is őket, ölelné, csókolná, mint más asszonyok. Ha az ő ölelése is egy igaz szerelem tüzében égett volna tisztává, akkor nem érezné azt, hogy minden ölelés, csók tisztátalan. Pedig gyermekeit tisztának akarja tudni. Ezért nem engedi őket közel magához, ezért irtja belőlük következetesen mindazt, amit a párjában sem szívlel: a léhaságot, könnyelműséget, dorbézolást. Nem könnyű a meglévő természeten változtatni, de Diána tudta, hogy még érett korban is vannak pálfordulások. Emberekre gondolt, akik éppen az ő befolyására mentek át nem remélt metamorfózison. Hányszor sorakoztatta őket maga mellé, amikor arra a fájó valóságra ébredt, hogy minden értékes képessége éppen csak a férjére hatástalan. És voltak kevés számban olyanok is, akik őt magát nevelték. Jóleső volt rájuk emlékezni. Két arc bukkant fel az évek távolából. Az első a rajztanáré, ő vezette be a színek és vonalak rejtélyes világába. Kivételes tájékozottsága volt az a híd, melyen korok és országok felé indulhatott a megismerésben. Őtőle értesült a hazai törekvésekről, az ország művésztelepeinek működéséről. És emlékezett egy másik arcra is. Szúrós szemek és magas termet tar- 17

20 tozott hozzá és sok-sok különös óra emléke. Filozófus volt. Ide menekült, erre az álmatag tájra, hogy mint valami remete, életművét zavartalanul létrehozhassa. Berta barátnőjével együtt, Diána néha részt vehetett felolvasásokon, és a két csitri lányt büszkeség töltötte el amiatt, hogy első kézből nyerhették a tanítást. Diána sokszor hallott még róla azután is, amikor már elhagyta az országot. A szellem birodalmában nincsenek országhatárok, és minden termés közös kincs, minél többen merítenek belőle, annál nagyobbra növekszik. Ez eseménytelen magyar tájon született hát valami, ami azóta belekerült az európai gondolkodás serpenyőjébe, és súlyával megnövelte a világ bölcsességét. Egy-egy gondolatfoszlány ide is elkísérte, és itt a magány legfenekén, amikor szüksége volt rá, kihajtott. Szívével kereste azt az ismeretlen negyedik dimenziót, ami mint magasabb matematika, megoldást rejteget az alacsonyabb szinten megoldhatatlan kérdésekre. Az éjszaka végtelenül csendes volt. Pára lepte be a tereket, a holdat és a csillagokat. A túlparti erdők ősi nagyságukban csak sötét foltoknak tűntek és hallgattak. De egyszer még beszélni fognak. Az erdők, a szüntelenül hömpölygő folyam, az éjbe merült szigetek s a fehér föveny a partokon. Minden messzeség, amelyeknek titkait most teljessé teszi a sötétség. Minden titok, ami most együtt van ebben az éjszakában, megnyilatkozik. Ma azonban még csak a csend felel. Pedig mennyi kérdése lenne még! Testvéreit kutatja a meszszeség mélyén. Arra fordul, ahonnan jő a nagy folyam. Talán hátára írták üzenetüket. Öt teljes éve, hogy nem látta őket, kettő, hogy hírt se hallott felőlük. Egy köteg levélre gondol, Villy leveleire, amit még ide is elhozott magával, pedig százszor is megszűrte a málha minden darabját. Ne legyen semmi felesleges teher. De Villy levelei egy darabka múltat őriztek, ami nem fog viszszajönni, soha többé. Nem is az ő múltját, mégcsak nem is Villyét, a testvérhúgáét. Hanem egy elsüllyedt Atlantisz-világot, ahol emberek éltek, szerettek, alkottak. S ami azóta elmerült. 18

21 II. fejezet Benn az ország szívében, a főváros peremén túl, dús sötétzöld tölgyerdők zúgnak. Nem hasonlítanak a dunaparti ősvadon növényzetéhez. A tölgyerdők mások. A süppedő avarból lila harangvirágok csengettyűznek nyáron, s télen sárga fagyöngy hullik a hóra. Ősszel arany- és bronzpénzzel csörömpölnek az egymást karoló fák és cserjék. És tavasszal? Az emberi tavasz erdője ez. Szerelmes álmokat takar, gondosan. Elrejti, mint avar alá az ibolyát. Ez az erdő azonban, még mielőtt rejtekeibe szabad utat adott volna a városka lakóinak, előbb a festőké volt. A festők furcsa náció az emberek földjén, mindig ott jelennek meg, ahol később valami történni fog. Hogy csak a szimatuk jó, vagy éppen az a szerepük, hogy céltalannak látszó pepecseléssel arra tereljék a világ figyelmét, amerre az útirány éppen aktuális, - ki tudná eldönteni? Sorsuk kicsit a bohóccal, kicsit a prófétával rokon. Nagy dolgokat tudnak, és bőbeszédűen szórják maguk körül mondanivalójukat képes beszédükkel, de senki se veszi őket komolyan. Senki se hisz telemázolt vásznaiknak, telefirkált papírjaiknak. Mindez a világ szemében komolytalan. De amikor a világ az igazi nagy fordulókhoz ér, mikor megnyílnak alatta az olyan mélységek, mint a világháború, akkor mindig kiderül, hogy a válságos helyeken, a handabandázó festő már ott járt, és megelőzte. Ki vette komolyan a vörös bolondot, amíg élt és alkotott? Féleszű volt kétségtelen, hiszen saját fülét metélte bele a festékbe, hogy végre megértsék. S ki hitt neki? Ki hitte el, hogy sustorgó örvénnyé vált a világ? Van Gogh-ot elnyelte az örvény, s mondták, úgy kell annak, aki bolond. De az örvény hamarosan visszaadta őt, dicsfénnyel a homlokán, s új táplálékot keresett magának. Hatalmas étvággyal nyelte magába emberek ezreit, százezreit. A világháború örvényében elmerült, visszavonhatatlanul, Európa. 19

22 A vörös bolonddal egyidőben, még más bolondok is éltek. Soha még annyi nem volt belőlük világszerte, mint azokban az években, a világháború előestéjén. Festőtársaságok, művésztelepek keletkeztek, látszólag egyéni szeszélyből itt is, ott is. Később sokkal nagyobb ráfordítással sem fogant meg emberi akarat ilyen könnyen s ilyen gyökeresen. Ez a néhány évtized a festőké volt Európában. Mondják, hogy a bomlás fiai ők, s mondják, hogy új világ erjesztői. Ez a kettő egy és ugyanaz. A gödöllői szelíd avaron nem jártak akkora géniuszok, mint a világ szívében, Páris utcáin. Szerepük is sokkal szelídebb volt, mint azoké. A festők, akik itt gyülekeztek, megelégedtek a szecesszióval. Hogy mi is a szecesszió Szó szerint: szakítás a régivel. Kivonulás mindabból, ami nem akar változni, ami megrögzötten tartja magát, holott ideje lejárt. Demonstráció a jövő érdekében, de még nem a jövő. Menekülés a régi rend merevségéből, nem ismerve az újat. Már nem a régi, s még nem az új. Ilyen állapot nem tartható fenn sokáig, éppen ezért a szecessziók ideje mindig rövid. Az élet nem tűri meg sokáig az elkülönüléseket, mert az újításra mindenkinek szüksége van. Mihelyt az egész felszívja a részek vívmányait, a részek visszahullanak az egészbe, mert csak a teljesség örök. így volt ez ővelük is. Szükség volt a kovászra, hogy új kenyér sülhessen a világ asztalára, s a gödöllői erdő ölén is erjedtek olyan lelkek, akikből kitelik majd a világ kovásza. Szükségesek voltak, szerepük gyönyörű, de amikor megsült a kenyér, ki tálaltat magának kovászt vacsorára? így ők is eltűntek a gödöllői erdőből, nyomtalanul. Furcsa életük bizarr szilánkjai Villy leveleiben továbbélnek, és mi, akik utánuk jöttünk, a fejünk csóváljuk. Hát így volt? Hát ilyen is volt valamikor? Diána számára nővérei, Villy és Rózsa fedezték fel ezt a világot. ők indultak el otthonuk romjai közül szerencsét próbálni, és sok leány akkoriban még álmodni se mert volna akkora önállóságról, ami nekik jutott. Amikor a két délvidékről rekrutált lány megérkezett Gödöllőre, ott még a kezdés, a szervezkedés állapotában volt minden. Örömmel fogadtak bárkit, aki részt tudott venni a vállalkozásban. A 20

23 művésztelep a magas művészetek mellékhajtásainak is termőtalaja lett, s az iparművészethez kellettek a munkáskezek. Egyesek a tervezésben, mások a kivitelezésben vagy szervezésben találtak munkakört maguknak. A szőnyegszövő műhelyben dolgozó szövőlányokat a község adta, s így meg volt az első közös felület, ami összekapcsolta a városkát a művészekkel. Kezdetben Villy és Rózsa is egyszerűen csak szövőnők voltak. Lakásuk és élelmük kitelt belőle. És az öltözködésük is csodálatos módon megoldódott. Ennek a művésztelepnek nem voltak írott alapszabályai. De volt egy merész újításuk: asszonyaikat új ruhákba öltöztették. Bárhol születik valami új a nap alatt, az merészen mindig új formába öltözik. Rózsa és Villy oly örömmel üdvözölték ezeket az új ruhákat, mintha régi nehézkes öltözetükkel együtt ledobták volna magukról a múltat is. Soha többé nem vették elő a ládafiából a halcsontos miedereket, a fullasztó bársonyderekat, s a súlyos, sokráncú szoknyákat. Elenyésztek a hervadt fodrokkal, elsárgult csipkékkel együtt. S a régi cipőket is levetették, a hoszszúcsőrű fekete katlanokat, melyekbe úgy gombolták, gyömöszölték bele dagadt lábaikat, mint valami spanyolcsizmába. Könnyű, gyorsröptű saruk itt simultak először a női lábfejekre, s a nők könnyen hitték el azt is, hogy lábaikon nincs semmi szégyellnivaló. Testük, melynek ifjú tökélyét elnyomorították a régi páncélfűzők, most a szellős, bő ingruhák alatt, eredeti valóságukra formálódott vissza. Madárfészket imitáló malomkerék-kalapok se vitték el kevés pénzüket tavaszonként, mert az emberiségnek e kicsinyke szigetén hajadonfővel jártak a lányok, és az itt párjukat kereső férfiak inkább gyönyörködtek tiszta homlokukban, és csillogó szemeikből azt igyekeztek kiolvasni, hogy képesek-e heroikus áldozatokra egy igazabb életért. Nem ez volt az egyetlen művésztelep akkoriban Európában. De talán páratlan volt olyan tekintetben, hogy nem állt meg a művészet korlátainál. Nem csupán művésztelep volt a gödöllői, hanem sokkal inkább olyan emberi közösség, amelyik a jövő útjait kutatta. Ezek közül csupáncsak az egyik a művészeté. A kortársak közül sokan vádolták Aladárt, és még többen halála után, hogy nem is festő volt, hanem erkölcscsináló, de ő nem 21

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Párlat. egy kerékpárt ábrázolt, egy velocipédet; a badeni fürdőmester, Karl Drais remek járműve volt ez, vagy talán

Párlat. egy kerékpárt ábrázolt, egy velocipédet; a badeni fürdőmester, Karl Drais remek járműve volt ez, vagy talán Párlat A minap, mondjuk így, ez olyan jó kezdésnek, a minap egy megsárgult, régi fénykép került a kezembe, fénykép. a századelőről, gondolom, már ahogy az él a mi megkésett fantáziánkban. a fantáziánk

Részletesebben

Szabó Noémi: A Szív ébredése

Szabó Noémi: A Szív ébredése Szabó Noémi: A Szív ébredése Élt egy szív, mely nem tudott úgy szeretni, ahogyan az benne élt. Egyszerűen nem emlékezett, mi szerepe van ezen a Bolygón. A harsány világ zaja taszította, s nem tudott mit

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN oral history 186 [ ] SÁRAI SZABÓ KATALIN Változatok az identitásra Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutató fordul a nôtörténet (gender) felé, és szaporodik az egyes nôi csoportok vizsgálatával

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Kovács Laura 8. o. Nick, Dózsa köz 3/a. Répcelaki általános iskola Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Hittan pályázat Szent Mártonról sok festmény készült. Leggyakrabban

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Pasarét, 2013. február 17. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Alapige: Máté 13,45-46 Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK

P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK LÁNYKÉRDÉSEK Tilmann atya válaszol P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK P. Tilmann Beller LÁNYKÉRDÉSEK Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár, 2006 Ezt a kis füzetet Tilmann atya készítette Weeber Orsi,

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

Tiszperger József : Örökkévaló. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4666-1. Kezdet

Tiszperger József : Örökkévaló. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4666-1. Kezdet Tiszperger József : Örökkévaló Publio Kiadó 2011 ISBN: 978-1-4709-4666-1 Kezdet Kezdetben volt Drakkar. Senki nem tudta honnan jött ezekre a földekre. Senki nem tudta miért. Senki nem tudta őt megfékezni.

Részletesebben

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011 EÖTVÖS KÁROLY Magyar alakok 2011 A KIS MARISKA (Gróf Széchenyi István nőtlen korából) Széchenyi István Íróasztala fölött díszes aranykeretben fiatal nő arcképe függött a falon. Olajfestmény volt s gyönyörű

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Árnyakat vet a fény

Barabás Erzsébet. Árnyakat vet a fény Barabás Erzsébet Árnyakat vet a fény A vonat Életünk állomásai különböző pontokon vannak. Néha felszállunk, néha leszállunk. És olykor eltévedünk. Az ember életét nem egyetlen út határozza meg. Hiába lépsz

Részletesebben

Diana Soto. Nézz fel a Holdra

Diana Soto. Nézz fel a Holdra Diana Soto Nézz fel a Holdra A harcos Nevető szellő, kuncogó orkán. Megtördelt búzaszál a forgószél útján. Jaj és kiáltás, öröm és szenvedés. Bősz hadon egy csendes felkelés. Ilyen egy nő. Titkot rejt

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj 14 tiszatáj TANDORI DEZSÕ Hitman Hitman nincs a szótárban, a szótárban nincs. De hát ember nem ad lónak olyan nevet, hogy Úgy Jól Ötvenen Túl. Nem ad, öreg, lónak ember olyan nevet, hogy... mondom. Mondja

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

Batsányi János: A látó

Batsányi János: A látó Batsányi János: A látó Vídulj, gyászos elme! megújul a világ, S előbb, mint e század végső pontjára hág. Zengj, hárfa! Hallgasson ma minden reája, Valakinek kedves nemzete s hazája; S valaki a magyar változó

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE 1. rész Kedves Barátunk! Gondolkoztál már azon, milyen lehet Isten? Isten annyira hatalmas, annyira csodálatos, hogy soha nem tudhatunk meg mindent róla. Isten azonban

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

*P141A1031203* 3/12. Üres oldal LAPOZZON!

*P141A1031203* 3/12. Üres oldal LAPOZZON! *P141A10312* 2/12 *P141A1031202* *P141A1031203* 3/12 Üres oldal LAPOZZON! 4/12 *P141A1031204* 1. Irányított irodalmi fogalmazás Móricz Zsigmond Égi madár című novellájának részlete alapján A dárdás vasrácskerítésen

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

NATAŠA KRAMBERGER PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA

NATAŠA KRAMBERGER PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA SAMPLE TRANSLATION NATAŠA KRAMBERGER SZEDER-ÉGBOLT PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA ORIGINAL TITLE: NEBESA V ROBIDAH:

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

PETOCZ-nyomda indd :14:41

PETOCZ-nyomda indd :14:41 ez az utazás talán a legrosszabb emlékeim egyike. Ezért nem tudok erről az utazásról mit mondani. Minden olyan ideiglenesnek tűnt akkoriban. Bizonytalannak. És ez a bizonytalanság, ez volt talán a legkimerítőbb.

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

VŐLEGÉNY KVÍZ. Hányas a ruhamérete? Hányas lába van? Mi a kedvenc színe? Mi a kedvenc étele? Mi a kedvenc itala? Mi a kedvenc alkoholos itala?

VŐLEGÉNY KVÍZ. Hányas a ruhamérete? Hányas lába van? Mi a kedvenc színe? Mi a kedvenc étele? Mi a kedvenc itala? Mi a kedvenc alkoholos itala? VŐLEGÉNY KVÍZ Hányas a ruhamérete? Hányas lába van? Mi a kedvenc színe? Mi a kedvenc étele? Mi a kedvenc itala? Mi a kedvenc alkoholos itala? Mi a kedvenc sportja? Mi a legfőbb hobbija? Mi a kedvenc évszaka?

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Javítókulcs Szövegértés A gyűrűk ura

Javítókulcs Szövegértés A gyűrűk ura Javítókulcs Szövegértés A gyűrűk ura Anyának szülinapja van. Az egész Szabó család a közeli étterembe megy ünnepelni. A kilencéves Tóni örül az ünnepi ebédnek, a tizenhat éves Péternek nincs kedve hozzá.

Részletesebben

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Morajló tenger Bíró Krisztina 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! 1. rész - Úttalan utakon (2006-2008) HA MEGLÁTOM... Ha meglátom sötét árnyak Heves táncát bennem, Nyögve kiáltok távolba De senki

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Kérdőív a családról. Bert Hellinger

Kérdőív a családról. Bert Hellinger Kérdőív a családról Létezik egy mélység, amelyben minden összefolyik. Ez a mélység kívül esik az idő határain. Az életet egy piramishoz hasonlatosnak látom. Fenn, az egészen pici kis csúcson zajlik minden,

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben