Nagyobb mozdulat (Kisregény)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyobb mozdulat (Kisregény)"

Átírás

1

2

3 A Remsey Agnes Nagyobb mozdulat (Kisregény) Készült a Magyar Hitel Bank Művészeti Alapítvány és a Gödöllői Művésztelep Alapítvány támogatásával Városi Múzeum, Gödöllő 1992

4 Kiadja a gödöllői Városi Múzeum Felelős kiadó: Varga Kálmán igazgató Lektor: Faludi Ildikó Példányszám: 1000 A borítón: Remseyné Frey Vilma: Rózsatő (P.akv. 59,5 x 34 cm) Készítette a Typovent Nyomda és Kiadó Kft., Gödöllő

5 Ahogy valamikor jámbor szerzetesek vagy krónikások jegyeztek fel eseményeket, epizódokat, talán azért, hogy a szüntelen változó idő sodrásában valami nyomuk maradjon, úgy vetem papírra én is, ami nekem jutott. Sem irodalmi érdemek szerzése, sem nyilvános publikálás nem indított erre. Csupán az a szándék, hogy emléket állítsak az élet egyik alig ismert arcának.

6

7 I. rész Fut a hullám...

8

9 Embereket ragadott meg a nagyobb mozdulat. Erőszakosan emelte ki őket saját falkájukból. Áthúzva terveiket, törölte vágyaikat, mert ha maradnak, sorsuk ugyanaz, mint a csoport, amelyben létrejöttek. És a világnak szüksége volt merőben más emberekre. Kiveszés előtt álltak nagy embercsoportok, és az ösztönük mélyén sokan tudták ezt. Sokan meg is mondták, különös, hieroglif nyelvükön, ezek voltak a művészek. Érzékeny műszerük világosan a felbomlás képét vibrálta szét a világba. Az emberiség ösztönös rettegésében az utolsó tartalékokhoz nyúlt. Azokhoz az elnyomott rétegekhez, akik idáig mindent csináltak, csak nem éltek, s kényszerű konzerváltságban őrizték erőiket. Azokhoz fordult, akik eddig kiszorultak a földi javakból: a tisztességből, a jólétből, az emberségességből. Ezt az őstartalékot dobta bele a játékba: a lenézett színes bőrűeket, a kihasznált proletárokat. És felajánlotta nekik azt, ami után évezredek óta hiába áhítoztak: az emberséget. Akkor ajánlotta fel, amikor már sehol sem volt meg, rájuk bízva a feladatot, hogy megállítsák a pusztulást. A naivak elfogadták a szerepet. Jóhiszeműek és mohók lévén, ideig-óráig ők voltak a gát, a sodró romlás útjában. Ám e rövid életű virágzásnak is tudatlanságuk volt a rugója, hiszen nem tudták, s diadaluk mámorában nem is törődtek avval, hogy a végzetes kór baktériumai ellen ők sem immúnisak. Ez volt a nagy színjáték, amelynek nem voltak nézői, csupán szereplői: az egész emberiség. Kezdődött a világháborúval és talán még sokkal régebben; senki sem látta a végét, senki se tudta hova vezet. Mintha az egész földgolyó besötétedett volna, hogy senki se lássa mi történik. És mialatt a régi vezetők törzse még arról is lemondott, hogy gyermekekben hagyja örökül tudását és kikristályosult tulajdonságait a jövő számára, és mindent ráhárított a tudatlanokra, egy másik fajta naiv ember is kezdett feltünedezni itt-ott, az emberek sokaságában. Ezek sem ismerték a helyzetet, amibe belecseppentek. Fogalmuk sem volt a magaslatról, amit az emberi faj már 7

10 előttük megmászott. Szédületesen értetlenek voltak az egész világkérdéssel szemben, akárcsak a csecsemők. De ösztöneikben semmi közük sem volt sem azokhoz akik buktak, sem azokhoz, akik emelkedtek. Sem külsejükben, sem származásukban nem volt semmi különös ismertetőjel, csak a vágyaikban. Ez volt az a törvény, ami kiválasztotta őket, és űzte, hajtotta előre, és kényszerítette, hogy minden poklokon át menni tudjanak tovább... 8

11 1. fejezet Ha nagy víz fölé leszáll az este, s az embert egyedül éri az éjszaka, akkor a magányosság és elhagyatottság mellé még egy harmadik érzés is járul, és új tartalommal tölti el egész mivoltát. Az előbbi kettő gyarlóságból ered, az utóbbi kiemeli önmagából, és polgárjogot ad neki a végtelenben. Az emberi szív mindenütt egyformán keresi hazáját, és a nagy vizek közelében mintha ráakadna. De nem minden óra alkalmas az ábrándozásra. Amikor Diána egyedül maradt a folyóparton, harmincegy éves volt. Nem ismerte ezt a tájat, még soha nem látta napvilágnál, nem tudta, kik a lakói és mit várhat tőlük. Nem tudta, melyik irányban vannak utcák, házak, emberek és melyik irányban a lakatlan alföldi pusztaság. Merre vezetnek árnyas fasorok, és vane legalább egy templomtorony, ami felmutat az égre. Csak a homály vette körül, és ahol a sötétségnek kissé fényesebb az arca, tudta, arra vezet valamerre a folyó, ez a hatalmas. És ahonnan ez hömpölyög, arrafelé magyarok laknak. Talán ez volt most számára a legfontosabb. Néhány perce, vagy talán egy órája is már, hogy egy piszkos teherszállító gőzös partra tette itt őket egy csomó limlommal, ami tartozéka az életnek. Mostantól kezdve ez a föld itt köröskörül, amit nem lát, nem ismer, ez lesz a lakóhelye. Ez a darabka föld, amelyért annyi vita folyik mostanában egy távoli ország béketárgyalásain. Egy olyan országban döntenek fölötte, ahol semmit sem tudnak róla és lakóiról. Tollal, papíron, emberi sorsokról. A természet mit sem tud erről, csend van a vízparton, végtelen csend. Alszik a város, valahol elmerülve az éjszakában. Riadt utcáira beosont a nyugalom, amit a folyó küldött. Feledni az elmúlt évek háborús borzalmait, a megszállás keserveit. A nappalok fojtott félelmei pihennek. Jót senki se vár. Pedig az éjszaka sötétjében dereng már a jövő parányi reménye. Ez az asszony tud róla. Egyedül virraszt az alvó táj felett. Gyermekei és a málhák, néhány bútordarab, eggyé váltak az éj- 9

12 szakával. Valahogy a tudomására jutott, hogy néhány nap múlva ez a föld újra gazdát cserél. Nagy szerencse, hogy ezt megtudta. Egy a sok közül, ami olyankor hullik az ember életébe, amikor már elveszne nélküle. Ezért van itt. Ezért hagyott el mindent. A másik várost, ahonnan jött, ahol gyermekkora paradicsomát feledte. Ezért szállt titokban hajóra az éjszaka köpenyébe rejtőzve. Gyermekeit és néhány ingóságát azért lopta át ide, erre a földre, mert néhány nap múlva ez a város, ez a szerencsés város újra magyar lesz. És minden ember a hazájában szeret élni és meghalni. Éveken át korbácsolta a háború változó balsorsa ez a vidéket, mintha csak így akarta volna letörlesztetni vele a jólét napjait. Ez volt az ország legzsírosabb földje. A vesztett háború a győztes szomszédoknak lökte ezt az éléstárat, és a magyarok idegenek lettek saját szülőföldjükön. Diána régi családi házukból menekült ide. Mindent otthagyott, csupán egy sejtésre, kósza üzenetre támaszkodva fölégette maga mögött a múltat, ezért a kétes holnapért. S ott a hajó titkos gyomrában, néhány óra alatt míg ideért, átélte mégegyszer azt a letűnt időt. Ahogy azok szokták, akik számadást váltanak a halállal. Oly erős volt az emlékek zuhatagja, hogy átrobajgott mindenen. A sivító hajókürtön, a gyerekek nyűgös panaszán, a nehéz, fojtó emberszagon, az éhségen. Szeszélyesen, látszólag minden rendszer nélkül kísértették egymást a múlt képei, de volt köztük egy, ahhoz mindig visszatért, mint kaptárába a méh. Egy kert volt az. Magas kőfallal körülvett kert. A város szívében, mégis külön világ, szigetnyi csend a zajban, egy kertnyi virágos éden a küzdelmes életforgatagban. Odabenn, rózsák és levendulabokrok között csodálatos, kanyargós utak vezettek. Violák illatoztak keskeny pásztákban, és a nyárvégi meleg estéken bágyadt balzsamszagotleheltek a tubarózsák. Épület is volt a kertben. Nagy tágas udvarház, két oldalszárnnyal. Kisebb kastélynak is beillett, s a négy évszak mindig új látvánnyal kedveskedett az ablakain. Ez volt az a kert, ahol gyermekkora álmai együtt bontottak 10

13 szirmot a kerti virágokkal. És ez volt az a kert, amelyért huszonévesen őneki kellett az árat lerónia. Nem arannyal, hanem a legdrágább könnyekkel, amit leány akkor sír csak, ha szerelem nélküli nászba töri sudár életét. Itt tapasztalta meg az ifjúság kápráztató gazdagságát, és azt is, hogy mindezt törölheti egy furcsa hatalom, amit hol végzetnek, hol gondviselésnek neveznek. Ez volt az a kert, amit most mégis, saját elhatározásából hagyott ott, prédára az ellenségnek. Önként adta fel édenét, hogy gyermekeivel magyar földön élhessen. De tudta, bárhová kerül, bármelyik sarkába az országnak, a platánfák susogását mindig onnan hallja majd. A cukorédes dinnyék, hamvas szilvák sehol olyan zamatosak nem lesznek, és a világ összes rózsái annak a kertnek rózsáitól kölcsönzik majd színüket és illatukat. Abban a kertben volt boldog, s ott volt boldogtalan. A kertről azután édesapja jutott eszébe. Az a magas, hallgatag óriás, aki nemcsak azért tűnt nagynak a szemében, mert le kellett biccentenie a fejét, ha belépett az ajtón, hanem, mert megingathatatlan nyugalmába úgy menekült, mint izzó vas a hóba. Mintha az egész kert azért lett volna, hogy az Ő tisztább törvénye valahol uralkodhasson. Az ő törvénye, amelynek el kellett menekülnie a világ elől, hogy fennmaradhasson. Ő volt a kert őrszelleme, s a kert az ő kezétől lett olyan csodálatos. Életeleme harc helyett a munka volt, és az embereknél jobban kedvelte az együgyű virágokat. Volt mellette egy fürge asszony, aki biztosította a család egyensúlyát, személyében és vagyonával egyaránt, és mindent elrendezett körülötte. Ragaszkodásuk egymás iránt sohasem szenvedett csorbát, életük mintája volt a biedermeier-kori családnak, szinte csúcsa, összfoglalata annak. Házasságuk legenda, a vissza nem térő múlt igaz legendája. Persze, emberi sors szenvedés nélkül elképzelhetetlen, s a szép és boldog keret náluk is megtelt vele, különösen az asszony oldalán. Diána anyjára emlékezett. Úgy látta őt, mint folyton őszülő asszonyt, aki örökké dajkákkal civódik, mert saját emlői kiapadtak. Az akkori anyák folyton szültek és temettek. Olyan nagy volt 11

14 a pusztító járványok hatalma, és olyan tehetetlen az orvostudomány. Az első fiúcska, a legjobban várt, nem élt soká. A második betöltötte a szülők sóvárgását, de hosszú életén szürke egyhangúság uralkodott. A harmadik fiú ellenállhatatlanul kedves és sziporkázó volt, a család megerjesztője, néha büszkesége, olykor szégyene. Görögtűz, amit hirtelen oltott ki a háború, és hamvából sem röppent fel főnixmadár. Álljunk meg egy pillanatra. Van a gyermekkornak egy bűvös kedvtelése, a szappanbuborék. Akik gyakran merülnek e tudományba, ismerik törvényeit. A legelső néha le is cseppen, nem tud kiformálódni, mert túl sűrű az oldat. A második már rendszerint sikerül, de színtelen. A harmadik színes, de kissé túlságosan is az, vásárias pompában. De a negyedik szépsége semmihez sem fogható. Olyan, mint a hajnalpírban fürdő aranygömb. Diána élete a családban, a szivárvány teljes pompájában ragyogott föl. Ami vágyak, akarások a szülőkben éltek, lecsapódtak a fiakban. Talán a személytelenné mosódott ölelések termik a nagy személyiségeket. A lányok között ő volt az első. Ő lett a család sarkköve, ő örökölte a család lelkét. Őreá szállott át a bibliai elsőszülöttség. A természet életét teljessé avató nagyobb mozdulat őrajta nyugodott meg, és mindaz a jó és mindaz a rossz, ami ehhez tartozik. Diánát már a külseje is megkülönböztette a többi asszonytól: szemöldökének ívelése a sirályé, s tekintete ismeretlen világból hozott üzenetet. Mélysége messzeség is lehetett, és a félig takart szemgolyók mintha mindig álmodnának. De tisztán viszonozta a pillantást és áthatóan, mint a penge. Szépsége nőies tökélyén mégis volt egy különleges pont. Rendkívüli határozottsággal állt őrt egész lénye fölött klasszikus orra. Mintha testének ragyogását ez kényszerítené kérlelhetetlen rendbe. E történetben azonban Diána külső szépségének alig lesz valami szerepe. 6 maga nemsok előnyt merített belőle, és élete ragyogása akkor fokozódott a legteljesebbé, amikor mindezekből az ajándékokból már semmi se volt. Két szemén kívül, melynek tiszta fényű lámpáit a halál lezárta ugyan, de fényüket még az sem tudta kioltani. 12

15 Itt égnek tollam hegyén és bevilágítják ezeket a lapokat és szembenéznek azokkal is, akik őt sohasem ismerték. Azon az éjszakán ez a szempár önmagával nézett farkasszemet. A hat éve tartó háború és még előbb a család vagyoni összeomlása, minden képességét próbára tette. Ez az éjszaka volt az első, ami kényszerű pontot tett mindarra, ami tíz év alatt történt. Most végre csend vette körül. Igaz, ez a csend a halálhoz volt hasonló, ami elválaszt mindentől, amit szeret. A kikötőben is eloltották a lámpát. A hajón még, zavaros összevisszaságban, közös volt a sorsa a többiekkel. Most már az is csak távolodó fénypont a ködben. Szeme mégis tapad hozzá. Mintha a húsából marna ki egy darabot. Zakatoló hangja már elakadt a távolságban. De hát mibe kapaszkodjon? Ugyanígy távolodik tőle minden, ami idáig valóság volt. És nincs hatalom, hogy belőle valamit visszaváltson. Itt fog várni, míg újra világosság dereng kelet felől. Gyermekei azzal az édes gondtalansággal alusszák álmukat ebben a végetnemérő éjszakában, mely otthonos bárhol, bármikor. Létüket e percben senki se tartja számon. Van ebben valami nagyon félelmes és nagyon nyugalmas. Diána is érzi ezt. Tenger félelmén és bánatán keresztülsüt valami furcsa érzés. Mintha valaki leoldozna most itt mindent róla: terheit, gondjait, emlékeit. Mintha a veszteségnél jóval nagyobb volna a nyeresége. Megmagyarázhatatlan ez éppen most, amikor csak a kétségbeesés lenne természetes. És mégis. Ez az érzés szinte már örömnek mondható, de ha annak nem is, várakozásnak. S e várakozásba, mégis belefeszül a múlt. Mintha vizsgáznia kellene belőle, de a vizsgán önmaga írja magának az osztályzatot. A válságos órák mindenhol megtermik az őszinteséget. Lehet sorsszerűséget látni abban, hogy a szülők egyik napról a másikra tönkrementek, lehet jellemükben keresni az okokat, de mindez nem enyhíti a nehéz helyzetet, amibe Diána és testvérei jutottak. Mikor nyilvános árverésen dobraverték mindenüket, ez akkoriban nemcsak a szegénységet és a család szertehullását jelentette. Ez egyenlő volt a társadalmi megsemmisüléssel. S éppen akkor, 13

16 amikor a felserdült gyerekek a számyrabocsátás idejét élték. Diána ebben az összeomlásban vőlegényét is elveszítette, akit pedig forrón szeretett. S hogy ezt a veszteséget akkor mégse fogta fel olyan tragikusan, mint az természetes lett volna, egy különös körülményben keresendő. A korszellem, párhuzamosan Diána sorsával, átlapozott a következő fejezetbe. Anyja házasságát a biedermeier-kor tette teljessé, a polgári törvények harmóniája. Nászi ruháját Párizs tcrmette, ugyanaz a Párizs, amely óriási katlan volt már akkor. Fortyogva főtt benne Európa múltja és összes termése. Habja minduntalan felvetett egy-egy új nevet, s ezek az új nevek ütköző köveivé váltak a csipkékbe burkolt polgári világnak, amelyeken pozdorjává váltak eszméi, erkölcsei. A világszellem küzdelmeinek útját szemlélteti az óriási képcsarnok, amit a századforduló művészei hagytak az utókorra. Az impresszionisták ecseteivel még habos csipkéket pingál Manet, Monet és Renoir. De a szépség már lekopik Lautrec éji pillangóinak arcáról. Feni a baltát Gauguin, amellyel rásújt a szenvelgő Európa ízlésvilágára. Van Gogh-ban már óriási örvény a világ és maga is beleszédül, Picasso pedig felöklendezi az alkotóelemeire bomlott hullát. Azután megjelennek a kísértetlátók, szellemidézők, álomfejtők, hogy elsirassák a nagy halottat. Chagall, Gulácsy, Braque közülük való. S a kiüresedett világ kisepert utcáin, szélsebesen fut végig a mondatvégi felkiáltójel: Chirico kislánya. A nagy színjáték, amit a festők ecsetjeikkel vívtak, rég túlnőtt már a gyönyörködtető festészet határain. A világszellem nagy vajúdását jelezte, s a katasztrófát, ami akkor már a küszöbön volt. De hányan jutottak el odáig, hogy értsék őket? Még azok sem, akik műveltségüknél fogva hivatottak lettek volna erre. Az a város pedig, ahol Diána nevelkedett, egyike volt a leglustábbaknak. Lassan baktatott a korszellem Magyarország felé, s még lassúbb volt az ütem, odalent Bácskában. A nagy jólét és a verhetetlen bácskai virtus nehezen vette tudomásul, hogy Európa levegőjében valami megváltozott. Mégis, Diána környezetében is akadt valaki, aki az erjedés csíráit elültette. A jelszó a női egyenjogúság volt. Egy csúnya 14

17 lány hozta a szépnek, egy bácskai orvos lánya, aki Párizsban nevelkedett. Teleszívta magát új fogalmakkal, és Diánában fogékony közönségre talált. S ha két leány, aki társadalmi helyzeténél fogva hangadó egy kisvárosban, felröppent valami új divatot, az aztán futótűzként terjed el. Amikor Berta hazajött Párizsból, forradalmasították ketten az egész várost. És Diána boldogan tapasztalta, hogy az anyagi csőd csak az idős polgárok szemében szállította le az ő értékét. A fiatalok ettől kezdve még jobban versengtek barátságáért, sőt néha a kezéért is. így akkor alig sírt könnyet eljegyzése felbomlásáért. Könnyedén adta vissza a gyűrűt, amit egy gazdag lány kezére húzott a daliás katonatiszt, és egy szegény lány, azoknak az időknek a szokása szerint, már nem viselhetett. Végzet vagy gondviselés választotta el őket egymástól? Csak most jutott eszébe ezen töprengeni. Azóta a herkulesi munkát elvégezte a háború. A régi világ és annak egész törvényrendszere romokban hevert. A vér és pusztulás megtanította az embereket, hogy kicsinyítőszemüvegen át szemléljék a rémségeket, hogy súlyukat el tudják viselni. Ezen a szemüvegen át olyan nevetségessé törpültek azok az akadályok, amelyek őket egymástól elválasztotta. Csak most jutott eszébe Diánának ezen töprengenie. Most érezte először, hogy azt a neki teremtett szívet talán mégis, talán minden áron meg kellett volna tartania. A háború láttamozta a valódi értékeket. Jaj, de kevés bírta ki ezt a rostát! Diána házassága sem. Pedig eleinte másképp volt. Sok szál fűzte őket egymáshoz. Szinte szívesen nyújtotta kezét annak a férfiúnak, akit számára a modem társaság termett. Az újságíróügyvéd sokoldalúsága elkápráztatta. Őtőle kapta azokat a könyveket, melyek később élete vezérfonalát jelentették. Tőle értesült a művészetek jelentőségéről a modem világban, az irodalom eszmeáramlatairól, az új filozófiákról. A századforduló világformáló forrongásairól. Mindent odaömlesztett Diána ölébe, amire éhes szelleme áhítozott. Bevezette abba a baráti körbe, ahol már nem volt súlya a régi konvencióknak, és ahol Diánának sok csodálója akadt: nemcsak szépségéért, de még inkább haladó gondolkodása miatt. Minderre ráadásul adta vagyonát és személyében 15

18 egy felfelé ívelő karriert. S hogy ennyi kincs között Diána markából mégis hiányzott az arany igazi csengése? Naiv leány létére honnan is tudta volna, hogy az emberek között olyan sokféle lehetséges. Van olyan is, mint a kakukkmadár. Hozza csőrében a jövőt, csak éppen más költse ki, mert az ő élete csupa könnyed szálldosás. Diána ma éjjel, a hajóköteleken ülve s régi életének színhelyétől távolodva, mérlegre tette a két férfit, akihez valaha köze volt. Szinte örült, amikor végre tülkölt a hajó és kiszállhattak. Az önvád helyett a jelen félelmei lepték meg újra, és elűzték a műit fantomjait. Most itt áll a parton, s úgy hiszi, a hajó magával vitte a múltat. S vigye is! A jelen teljes embert igényel. Talán sikerült a hajón hagynia kísérteteit. Az utolsó zöld sugár éppen most merült bele a távolságba. Gyermekei néhány lépésre innen alszanak, a csillagtalan ég alatt. A felettük sűrűsödő homály bármelyik percben esőcseppekbe formálódhat, de ezt se bánja. Hadd mossa le róluk a hajóút piszkát, hadd verje tisztára homlokukat, hadd vágja el a zivatar teljesen a tegnapot, a mától! De az ég nem küldött enyhülést Diána szívére, nem ontotta helyette könnyeit. Még nem volt kész a számadással. Gyermekei arcát fürkészte a sötétben. Néha föl-föl nyüszített valamelyik, hisz nem jutott jobb fekhely nekik a küszöbre lökött kutyánál; de a serdülőkor rugalmassága s a fáradtság erősebb a kényelmetlenségnél. A nyári éjszaka hatalmas lélegzete kibővítette az övékét, s megtoldotta saját fenséges nyugalmával. Ez a harmattól nedves négy drága fej volt a négy megrendíthetetlen oszlop, amelyen a jelen pillanatban Diána élete nyugodott. Valamit tisztáznia kellett. Ha elmúlik ez az éjszaka, sohase jő vissza többé az alkalom. Akkor marad egy zavaros pont, és azon kisiklik a jövő minden őszinte törekvése. Vágyott a biztonságra, és ha már minden ellene szól körülötte, legalább egy helyen érezzen rendet és határozottságot: önmagában. Most, hogy a sötétség mindent betakar itt ezen az idegen tájon, egy éjszaka hosszat sehova sem tartozik. Senki se tartja számon, 16

19 olyan szabad, mint a pályájáról kitért üstökös. Senki se tudja, honnan jő, hová tart és megjelenése mit jelent. Egy éjszaka hosszra kilép az emberi sorsból. Megmagyarázhatatlan sejtések feszítik a szívét. Mintha valamit látna, amit idáig nem látott, mintha valamit értene, amit idáig nem értett. Furcsa, hogy még a gyermekeihez való viszonya is mérlegre kerül. Ez az éjszaka számon kéri tőle a gyermekek fogantatását. A legidősebb kékszemű. Most kezdi tudni, hogy leány. Szépségének lámpása nemsokára kigyullad. A fiú is elérte már a kamaszkor határát, de simulékonyabb, szelídebb a leánynál. Csak a harmadik hasonlít anyjára, az ő meleg barna szemeit viseli és tekintetének mélységeit. A legkisebb még csak kemény rügy az élet fáján. Egy leány és három fiú - s mind az övé. Jók, mert nevelhetők. S ő hajlítja is őket. Féktelenségüket nem egyszer korbáccsal szelídíti. Most úgy hiszi, sokszor kegyetlen is hozzájuk. Most úgy látja, hogy ha annak a másiknak gyermekei volnának, többet megengedne nekik. Akkor dédelgetné is őket, ölelné, csókolná, mint más asszonyok. Ha az ő ölelése is egy igaz szerelem tüzében égett volna tisztává, akkor nem érezné azt, hogy minden ölelés, csók tisztátalan. Pedig gyermekeit tisztának akarja tudni. Ezért nem engedi őket közel magához, ezért irtja belőlük következetesen mindazt, amit a párjában sem szívlel: a léhaságot, könnyelműséget, dorbézolást. Nem könnyű a meglévő természeten változtatni, de Diána tudta, hogy még érett korban is vannak pálfordulások. Emberekre gondolt, akik éppen az ő befolyására mentek át nem remélt metamorfózison. Hányszor sorakoztatta őket maga mellé, amikor arra a fájó valóságra ébredt, hogy minden értékes képessége éppen csak a férjére hatástalan. És voltak kevés számban olyanok is, akik őt magát nevelték. Jóleső volt rájuk emlékezni. Két arc bukkant fel az évek távolából. Az első a rajztanáré, ő vezette be a színek és vonalak rejtélyes világába. Kivételes tájékozottsága volt az a híd, melyen korok és országok felé indulhatott a megismerésben. Őtőle értesült a hazai törekvésekről, az ország művésztelepeinek működéséről. És emlékezett egy másik arcra is. Szúrós szemek és magas termet tar- 17

20 tozott hozzá és sok-sok különös óra emléke. Filozófus volt. Ide menekült, erre az álmatag tájra, hogy mint valami remete, életművét zavartalanul létrehozhassa. Berta barátnőjével együtt, Diána néha részt vehetett felolvasásokon, és a két csitri lányt büszkeség töltötte el amiatt, hogy első kézből nyerhették a tanítást. Diána sokszor hallott még róla azután is, amikor már elhagyta az országot. A szellem birodalmában nincsenek országhatárok, és minden termés közös kincs, minél többen merítenek belőle, annál nagyobbra növekszik. Ez eseménytelen magyar tájon született hát valami, ami azóta belekerült az európai gondolkodás serpenyőjébe, és súlyával megnövelte a világ bölcsességét. Egy-egy gondolatfoszlány ide is elkísérte, és itt a magány legfenekén, amikor szüksége volt rá, kihajtott. Szívével kereste azt az ismeretlen negyedik dimenziót, ami mint magasabb matematika, megoldást rejteget az alacsonyabb szinten megoldhatatlan kérdésekre. Az éjszaka végtelenül csendes volt. Pára lepte be a tereket, a holdat és a csillagokat. A túlparti erdők ősi nagyságukban csak sötét foltoknak tűntek és hallgattak. De egyszer még beszélni fognak. Az erdők, a szüntelenül hömpölygő folyam, az éjbe merült szigetek s a fehér föveny a partokon. Minden messzeség, amelyeknek titkait most teljessé teszi a sötétség. Minden titok, ami most együtt van ebben az éjszakában, megnyilatkozik. Ma azonban még csak a csend felel. Pedig mennyi kérdése lenne még! Testvéreit kutatja a meszszeség mélyén. Arra fordul, ahonnan jő a nagy folyam. Talán hátára írták üzenetüket. Öt teljes éve, hogy nem látta őket, kettő, hogy hírt se hallott felőlük. Egy köteg levélre gondol, Villy leveleire, amit még ide is elhozott magával, pedig százszor is megszűrte a málha minden darabját. Ne legyen semmi felesleges teher. De Villy levelei egy darabka múltat őriztek, ami nem fog viszszajönni, soha többé. Nem is az ő múltját, mégcsak nem is Villyét, a testvérhúgáét. Hanem egy elsüllyedt Atlantisz-világot, ahol emberek éltek, szerettek, alkottak. S ami azóta elmerült. 18

21 II. fejezet Benn az ország szívében, a főváros peremén túl, dús sötétzöld tölgyerdők zúgnak. Nem hasonlítanak a dunaparti ősvadon növényzetéhez. A tölgyerdők mások. A süppedő avarból lila harangvirágok csengettyűznek nyáron, s télen sárga fagyöngy hullik a hóra. Ősszel arany- és bronzpénzzel csörömpölnek az egymást karoló fák és cserjék. És tavasszal? Az emberi tavasz erdője ez. Szerelmes álmokat takar, gondosan. Elrejti, mint avar alá az ibolyát. Ez az erdő azonban, még mielőtt rejtekeibe szabad utat adott volna a városka lakóinak, előbb a festőké volt. A festők furcsa náció az emberek földjén, mindig ott jelennek meg, ahol később valami történni fog. Hogy csak a szimatuk jó, vagy éppen az a szerepük, hogy céltalannak látszó pepecseléssel arra tereljék a világ figyelmét, amerre az útirány éppen aktuális, - ki tudná eldönteni? Sorsuk kicsit a bohóccal, kicsit a prófétával rokon. Nagy dolgokat tudnak, és bőbeszédűen szórják maguk körül mondanivalójukat képes beszédükkel, de senki se veszi őket komolyan. Senki se hisz telemázolt vásznaiknak, telefirkált papírjaiknak. Mindez a világ szemében komolytalan. De amikor a világ az igazi nagy fordulókhoz ér, mikor megnyílnak alatta az olyan mélységek, mint a világháború, akkor mindig kiderül, hogy a válságos helyeken, a handabandázó festő már ott járt, és megelőzte. Ki vette komolyan a vörös bolondot, amíg élt és alkotott? Féleszű volt kétségtelen, hiszen saját fülét metélte bele a festékbe, hogy végre megértsék. S ki hitt neki? Ki hitte el, hogy sustorgó örvénnyé vált a világ? Van Gogh-ot elnyelte az örvény, s mondták, úgy kell annak, aki bolond. De az örvény hamarosan visszaadta őt, dicsfénnyel a homlokán, s új táplálékot keresett magának. Hatalmas étvággyal nyelte magába emberek ezreit, százezreit. A világháború örvényében elmerült, visszavonhatatlanul, Európa. 19

22 A vörös bolonddal egyidőben, még más bolondok is éltek. Soha még annyi nem volt belőlük világszerte, mint azokban az években, a világháború előestéjén. Festőtársaságok, művésztelepek keletkeztek, látszólag egyéni szeszélyből itt is, ott is. Később sokkal nagyobb ráfordítással sem fogant meg emberi akarat ilyen könnyen s ilyen gyökeresen. Ez a néhány évtized a festőké volt Európában. Mondják, hogy a bomlás fiai ők, s mondják, hogy új világ erjesztői. Ez a kettő egy és ugyanaz. A gödöllői szelíd avaron nem jártak akkora géniuszok, mint a világ szívében, Páris utcáin. Szerepük is sokkal szelídebb volt, mint azoké. A festők, akik itt gyülekeztek, megelégedtek a szecesszióval. Hogy mi is a szecesszió Szó szerint: szakítás a régivel. Kivonulás mindabból, ami nem akar változni, ami megrögzötten tartja magát, holott ideje lejárt. Demonstráció a jövő érdekében, de még nem a jövő. Menekülés a régi rend merevségéből, nem ismerve az újat. Már nem a régi, s még nem az új. Ilyen állapot nem tartható fenn sokáig, éppen ezért a szecessziók ideje mindig rövid. Az élet nem tűri meg sokáig az elkülönüléseket, mert az újításra mindenkinek szüksége van. Mihelyt az egész felszívja a részek vívmányait, a részek visszahullanak az egészbe, mert csak a teljesség örök. így volt ez ővelük is. Szükség volt a kovászra, hogy új kenyér sülhessen a világ asztalára, s a gödöllői erdő ölén is erjedtek olyan lelkek, akikből kitelik majd a világ kovásza. Szükségesek voltak, szerepük gyönyörű, de amikor megsült a kenyér, ki tálaltat magának kovászt vacsorára? így ők is eltűntek a gödöllői erdőből, nyomtalanul. Furcsa életük bizarr szilánkjai Villy leveleiben továbbélnek, és mi, akik utánuk jöttünk, a fejünk csóváljuk. Hát így volt? Hát ilyen is volt valamikor? Diána számára nővérei, Villy és Rózsa fedezték fel ezt a világot. ők indultak el otthonuk romjai közül szerencsét próbálni, és sok leány akkoriban még álmodni se mert volna akkora önállóságról, ami nekik jutott. Amikor a két délvidékről rekrutált lány megérkezett Gödöllőre, ott még a kezdés, a szervezkedés állapotában volt minden. Örömmel fogadtak bárkit, aki részt tudott venni a vállalkozásban. A 20

23 művésztelep a magas művészetek mellékhajtásainak is termőtalaja lett, s az iparművészethez kellettek a munkáskezek. Egyesek a tervezésben, mások a kivitelezésben vagy szervezésben találtak munkakört maguknak. A szőnyegszövő műhelyben dolgozó szövőlányokat a község adta, s így meg volt az első közös felület, ami összekapcsolta a városkát a művészekkel. Kezdetben Villy és Rózsa is egyszerűen csak szövőnők voltak. Lakásuk és élelmük kitelt belőle. És az öltözködésük is csodálatos módon megoldódott. Ennek a művésztelepnek nem voltak írott alapszabályai. De volt egy merész újításuk: asszonyaikat új ruhákba öltöztették. Bárhol születik valami új a nap alatt, az merészen mindig új formába öltözik. Rózsa és Villy oly örömmel üdvözölték ezeket az új ruhákat, mintha régi nehézkes öltözetükkel együtt ledobták volna magukról a múltat is. Soha többé nem vették elő a ládafiából a halcsontos miedereket, a fullasztó bársonyderekat, s a súlyos, sokráncú szoknyákat. Elenyésztek a hervadt fodrokkal, elsárgult csipkékkel együtt. S a régi cipőket is levetették, a hoszszúcsőrű fekete katlanokat, melyekbe úgy gombolták, gyömöszölték bele dagadt lábaikat, mint valami spanyolcsizmába. Könnyű, gyorsröptű saruk itt simultak először a női lábfejekre, s a nők könnyen hitték el azt is, hogy lábaikon nincs semmi szégyellnivaló. Testük, melynek ifjú tökélyét elnyomorították a régi páncélfűzők, most a szellős, bő ingruhák alatt, eredeti valóságukra formálódott vissza. Madárfészket imitáló malomkerék-kalapok se vitték el kevés pénzüket tavaszonként, mert az emberiségnek e kicsinyke szigetén hajadonfővel jártak a lányok, és az itt párjukat kereső férfiak inkább gyönyörködtek tiszta homlokukban, és csillogó szemeikből azt igyekeztek kiolvasni, hogy képesek-e heroikus áldozatokra egy igazabb életért. Nem ez volt az egyetlen művésztelep akkoriban Európában. De talán páratlan volt olyan tekintetben, hogy nem állt meg a művészet korlátainál. Nem csupán művésztelep volt a gödöllői, hanem sokkal inkább olyan emberi közösség, amelyik a jövő útjait kutatta. Ezek közül csupáncsak az egyik a művészeté. A kortársak közül sokan vádolták Aladárt, és még többen halála után, hogy nem is festő volt, hanem erkölcscsináló, de ő nem 21

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Míg mentek Yusu csak egy dologra gondolt, végig csak azon. elmélkedett miképpen vethet véget ennek az állapotnak. Tudta

Míg mentek Yusu csak egy dologra gondolt, végig csak azon. elmélkedett miképpen vethet véget ennek az állapotnak. Tudta 13. fejezet Az út melynek célja van Míg mentek Yusu csak egy dologra gondolt, végig csak azon elmélkedett miképpen vethet véget ennek az állapotnak. Tudta megtehetné azt is, hogy az éj leple alatt egyszerűen

Részletesebben

Konzervált útipor. Az elsõ szakasz az elágazásig tart, ahol a Dire Davába és az Asszabba menõ út elválik.

Konzervált útipor. Az elsõ szakasz az elágazásig tart, ahol a Dire Davába és az Asszabba menõ út elválik. Etiópia Eljött a január és fõnököm megszervezte asszabi utazásunkat, amelyen családom is részt vett. Jármûvünk egy hosszabbított fülkés Datsun kisteherautó volt. Az út két napot vett igénybe oda, ugyanannyit

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado: Értékes vagy Max Lucado: Értékes vagy A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a

Részletesebben

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 Felhő Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 A felhő szó hallatán mindenki az égen úszó meteorológiai képződményre gondol. Ez a légkörben lebegő apró vízcseppek és jégkristályok halmaza. Folyton mozgásban van, alakja

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt:

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt: BALLADA Az öreg és a fiú együtt laktak a faházban. Az öregről mindenki úgy tudta, hogy egyedül él, és a fiúról senki sem tudta, hogy a fia. A patak egy negyedórányi járásra volt, a legközelebbi faház egy

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

Varga Patrícia. Félig megvalósult álom

Varga Patrícia. Félig megvalósult álom Varga Patrícia Félig megvalósult álom Marina két gyermekes boldog, vagy boldognak hitt családanya volt. Férjével sokat dolgoztak, hogy középszinten tudjanak élni. Ezért meg is volt szinte mindenük. Ahogy

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít Élethely Egy kis hely az élethez?...egy pici kis élet Mert minden lélek számít CSAK egy kis élet? Kora reggel láttam meg őt a szállodai szobám ablaka alatt: egy pici cicagyerek, talán ha négy hetes lehet.

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról.

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. 3 ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT Ő av apukám,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm!

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm! m Hm Az Ő szeretete olyan nagy, hogy fel sem mérhetem, m Nem tudja felfogni az emberi értelem. m Hm Mikor bűneim súlya alatt a olgotára ment, m Meghalt azért, hogy én örökké éljek. m HAm m m Ő Jéééézus,

Részletesebben

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt.

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt. Igazi ünnep Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz Szereplők: : Jacqueline János mester (az apa, aki cipész) : Ádám Gyermekei 1. gyerek (Klári): Ildikó 2. gyerek (Eszti): Anna 3. gyerek (Balázs):

Részletesebben

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1 Szerelem első látásra, mármint beleszeretni egy fajtába úgy, hogy az elmondva szinte már giccses, pedig igaz. Egészen 21 éves koromig nem rendelkeztem komoly kutyás múlttal, ha csak azt nem nevezzük annak,

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY --------------------

MATEMATIKA VERSENY -------------------- Eötvös Károly Közös Fenntartású Általános Iskola 2013. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 831 Vonyarcvashegy, Fő u. 8/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz.

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. Mindenesetre írtam neki egy lapot, s egy szép napon megjelent

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított Gyermekportré Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép amit bölcsõ után az apja otthagyott a virágok között ha megnõ az erõtér és szétröpíti majd a jövõ századot kis seggét bökködik piros fehér virágok

Részletesebben

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Haskó Jakab 1850-es évek 1927 Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942 Stern Sámuel 1879 1933 Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A IV-a 2014 Test 1 Limba maternă maghiară pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară Judeţul/sectorul...

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III.

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III. A versenyző neve: HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés Forduló: III. Osztály: 3. Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Az iskola kódja: H- Elérhető pontszám: 39 p. Ellenőrizte:

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP. Egy eltűnt nap története (Az űrkutató állomás tudósainak meglepő felfedezése!)

HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP. Egy eltűnt nap története (Az űrkutató állomás tudósainak meglepő felfedezése!) HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP Bizonyára sokan ismerik Józsué könyvéből azt a részt, amikor Józsué szavára "megállt a nap" majdnem egy napi hosszra, hogy legyen idő befejezni a csatát. Mese? Legenda?

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevekedett, kiment az ő atyjafiaihoz, és látta az ő nehéz munkájukat, s látta, hogy egy egyiptombeli férfi ütött

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

AJTÓ-ABLAK betétek ART-GLASS KATALÓGUS KATALÓGUSAINK. Tiffanyi üveg fólia és üveg festészet

AJTÓ-ABLAK betétek ART-GLASS KATALÓGUS KATALÓGUSAINK. Tiffanyi üveg fólia és üveg festészet 20 1 PEMARIN MP.Kft. AJTÓ-ABLAK betétek ART-GLASS KATALÓGUS Tiffanyi üveg fólia és üveg festészet KATALÓGUSAINK Ajtó-ablak betét 2.rész Tiffany virág minták Tiffany állat minták Tiffany táj képek Széljegyzet

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti

Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti Fa-szimbólum-terápia Művészeti terápiás képzés a Lelki Egészségvédő Alapítvány műhelyében, 2010. Harkácsi Judit, kiképző pszichoterapeuta, művészeti terapeuta Kovács Judit: Rogimund fája vagyok / részlet/

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

El Kazovszkijról. Földényi F. László 2008/2 3. El Kazovszkij

El Kazovszkijról. Földényi F. László 2008/2 3. El Kazovszkij El Kazovszkij Földényi F. László El Kazovszkijról 1948 2008 2008/2 3 Olyan a magyar művészet testében, akár a tövis: festészete éppoly felkavaró, mint a személyisége. Amikor 1977-ben befejezte a Főiskolát,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Ünnepi készülődés A Feng Shuiban rejlő harmónia...

Ünnepi készülődés A Feng Shuiban rejlő harmónia... Ünnepi készülődés A Feng Shuiban rejlő harmónia... Ne feledd, ha a karácsony hiányzik a szívedből, akkor a fa alatt sem találsz rá. (Charlotte Carpenter) Az erő, az energia ott van körülöttünk, mindenben

Részletesebben

4/8/2014. osztrák író és tréner 29 ember karrierjét vizsgálta mi a siker receptje? a siker 21 titka

4/8/2014. osztrák író és tréner 29 ember karrierjét vizsgálta mi a siker receptje? a siker 21 titka A siker nem a megérkezés, hanem az utazás módja. Ben Sweetland osztrák író és tréner 29 ember karrierjét vizsgálta mi a siker receptje? a siker 21 titka 1. Célok kitűzése: bár az emberek gyakran foglalkoznak

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

A gazda és a házőrző róka magyar népmese

A gazda és a házőrző róka magyar népmese A gazda és a házőrző róka magyar népmese Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy együgyű gazda. Egész életében tett vett, dolgozott keményen, mégsem jutott ötről a hatra egész életében. Történt egyszer,

Részletesebben