Nagyobb mozdulat (Kisregény)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyobb mozdulat (Kisregény)"

Átírás

1

2

3 A Remsey Agnes Nagyobb mozdulat (Kisregény) Készült a Magyar Hitel Bank Művészeti Alapítvány és a Gödöllői Művésztelep Alapítvány támogatásával Városi Múzeum, Gödöllő 1992

4 Kiadja a gödöllői Városi Múzeum Felelős kiadó: Varga Kálmán igazgató Lektor: Faludi Ildikó Példányszám: 1000 A borítón: Remseyné Frey Vilma: Rózsatő (P.akv. 59,5 x 34 cm) Készítette a Typovent Nyomda és Kiadó Kft., Gödöllő

5 Ahogy valamikor jámbor szerzetesek vagy krónikások jegyeztek fel eseményeket, epizódokat, talán azért, hogy a szüntelen változó idő sodrásában valami nyomuk maradjon, úgy vetem papírra én is, ami nekem jutott. Sem irodalmi érdemek szerzése, sem nyilvános publikálás nem indított erre. Csupán az a szándék, hogy emléket állítsak az élet egyik alig ismert arcának.

6

7 I. rész Fut a hullám...

8

9 Embereket ragadott meg a nagyobb mozdulat. Erőszakosan emelte ki őket saját falkájukból. Áthúzva terveiket, törölte vágyaikat, mert ha maradnak, sorsuk ugyanaz, mint a csoport, amelyben létrejöttek. És a világnak szüksége volt merőben más emberekre. Kiveszés előtt álltak nagy embercsoportok, és az ösztönük mélyén sokan tudták ezt. Sokan meg is mondták, különös, hieroglif nyelvükön, ezek voltak a művészek. Érzékeny műszerük világosan a felbomlás képét vibrálta szét a világba. Az emberiség ösztönös rettegésében az utolsó tartalékokhoz nyúlt. Azokhoz az elnyomott rétegekhez, akik idáig mindent csináltak, csak nem éltek, s kényszerű konzerváltságban őrizték erőiket. Azokhoz fordult, akik eddig kiszorultak a földi javakból: a tisztességből, a jólétből, az emberségességből. Ezt az őstartalékot dobta bele a játékba: a lenézett színes bőrűeket, a kihasznált proletárokat. És felajánlotta nekik azt, ami után évezredek óta hiába áhítoztak: az emberséget. Akkor ajánlotta fel, amikor már sehol sem volt meg, rájuk bízva a feladatot, hogy megállítsák a pusztulást. A naivak elfogadták a szerepet. Jóhiszeműek és mohók lévén, ideig-óráig ők voltak a gát, a sodró romlás útjában. Ám e rövid életű virágzásnak is tudatlanságuk volt a rugója, hiszen nem tudták, s diadaluk mámorában nem is törődtek avval, hogy a végzetes kór baktériumai ellen ők sem immúnisak. Ez volt a nagy színjáték, amelynek nem voltak nézői, csupán szereplői: az egész emberiség. Kezdődött a világháborúval és talán még sokkal régebben; senki sem látta a végét, senki se tudta hova vezet. Mintha az egész földgolyó besötétedett volna, hogy senki se lássa mi történik. És mialatt a régi vezetők törzse még arról is lemondott, hogy gyermekekben hagyja örökül tudását és kikristályosult tulajdonságait a jövő számára, és mindent ráhárított a tudatlanokra, egy másik fajta naiv ember is kezdett feltünedezni itt-ott, az emberek sokaságában. Ezek sem ismerték a helyzetet, amibe belecseppentek. Fogalmuk sem volt a magaslatról, amit az emberi faj már 7

10 előttük megmászott. Szédületesen értetlenek voltak az egész világkérdéssel szemben, akárcsak a csecsemők. De ösztöneikben semmi közük sem volt sem azokhoz akik buktak, sem azokhoz, akik emelkedtek. Sem külsejükben, sem származásukban nem volt semmi különös ismertetőjel, csak a vágyaikban. Ez volt az a törvény, ami kiválasztotta őket, és űzte, hajtotta előre, és kényszerítette, hogy minden poklokon át menni tudjanak tovább... 8

11 1. fejezet Ha nagy víz fölé leszáll az este, s az embert egyedül éri az éjszaka, akkor a magányosság és elhagyatottság mellé még egy harmadik érzés is járul, és új tartalommal tölti el egész mivoltát. Az előbbi kettő gyarlóságból ered, az utóbbi kiemeli önmagából, és polgárjogot ad neki a végtelenben. Az emberi szív mindenütt egyformán keresi hazáját, és a nagy vizek közelében mintha ráakadna. De nem minden óra alkalmas az ábrándozásra. Amikor Diána egyedül maradt a folyóparton, harmincegy éves volt. Nem ismerte ezt a tájat, még soha nem látta napvilágnál, nem tudta, kik a lakói és mit várhat tőlük. Nem tudta, melyik irányban vannak utcák, házak, emberek és melyik irányban a lakatlan alföldi pusztaság. Merre vezetnek árnyas fasorok, és vane legalább egy templomtorony, ami felmutat az égre. Csak a homály vette körül, és ahol a sötétségnek kissé fényesebb az arca, tudta, arra vezet valamerre a folyó, ez a hatalmas. És ahonnan ez hömpölyög, arrafelé magyarok laknak. Talán ez volt most számára a legfontosabb. Néhány perce, vagy talán egy órája is már, hogy egy piszkos teherszállító gőzös partra tette itt őket egy csomó limlommal, ami tartozéka az életnek. Mostantól kezdve ez a föld itt köröskörül, amit nem lát, nem ismer, ez lesz a lakóhelye. Ez a darabka föld, amelyért annyi vita folyik mostanában egy távoli ország béketárgyalásain. Egy olyan országban döntenek fölötte, ahol semmit sem tudnak róla és lakóiról. Tollal, papíron, emberi sorsokról. A természet mit sem tud erről, csend van a vízparton, végtelen csend. Alszik a város, valahol elmerülve az éjszakában. Riadt utcáira beosont a nyugalom, amit a folyó küldött. Feledni az elmúlt évek háborús borzalmait, a megszállás keserveit. A nappalok fojtott félelmei pihennek. Jót senki se vár. Pedig az éjszaka sötétjében dereng már a jövő parányi reménye. Ez az asszony tud róla. Egyedül virraszt az alvó táj felett. Gyermekei és a málhák, néhány bútordarab, eggyé váltak az éj- 9

12 szakával. Valahogy a tudomására jutott, hogy néhány nap múlva ez a föld újra gazdát cserél. Nagy szerencse, hogy ezt megtudta. Egy a sok közül, ami olyankor hullik az ember életébe, amikor már elveszne nélküle. Ezért van itt. Ezért hagyott el mindent. A másik várost, ahonnan jött, ahol gyermekkora paradicsomát feledte. Ezért szállt titokban hajóra az éjszaka köpenyébe rejtőzve. Gyermekeit és néhány ingóságát azért lopta át ide, erre a földre, mert néhány nap múlva ez a város, ez a szerencsés város újra magyar lesz. És minden ember a hazájában szeret élni és meghalni. Éveken át korbácsolta a háború változó balsorsa ez a vidéket, mintha csak így akarta volna letörlesztetni vele a jólét napjait. Ez volt az ország legzsírosabb földje. A vesztett háború a győztes szomszédoknak lökte ezt az éléstárat, és a magyarok idegenek lettek saját szülőföldjükön. Diána régi családi házukból menekült ide. Mindent otthagyott, csupán egy sejtésre, kósza üzenetre támaszkodva fölégette maga mögött a múltat, ezért a kétes holnapért. S ott a hajó titkos gyomrában, néhány óra alatt míg ideért, átélte mégegyszer azt a letűnt időt. Ahogy azok szokták, akik számadást váltanak a halállal. Oly erős volt az emlékek zuhatagja, hogy átrobajgott mindenen. A sivító hajókürtön, a gyerekek nyűgös panaszán, a nehéz, fojtó emberszagon, az éhségen. Szeszélyesen, látszólag minden rendszer nélkül kísértették egymást a múlt képei, de volt köztük egy, ahhoz mindig visszatért, mint kaptárába a méh. Egy kert volt az. Magas kőfallal körülvett kert. A város szívében, mégis külön világ, szigetnyi csend a zajban, egy kertnyi virágos éden a küzdelmes életforgatagban. Odabenn, rózsák és levendulabokrok között csodálatos, kanyargós utak vezettek. Violák illatoztak keskeny pásztákban, és a nyárvégi meleg estéken bágyadt balzsamszagotleheltek a tubarózsák. Épület is volt a kertben. Nagy tágas udvarház, két oldalszárnnyal. Kisebb kastélynak is beillett, s a négy évszak mindig új látvánnyal kedveskedett az ablakain. Ez volt az a kert, ahol gyermekkora álmai együtt bontottak 10

13 szirmot a kerti virágokkal. És ez volt az a kert, amelyért huszonévesen őneki kellett az árat lerónia. Nem arannyal, hanem a legdrágább könnyekkel, amit leány akkor sír csak, ha szerelem nélküli nászba töri sudár életét. Itt tapasztalta meg az ifjúság kápráztató gazdagságát, és azt is, hogy mindezt törölheti egy furcsa hatalom, amit hol végzetnek, hol gondviselésnek neveznek. Ez volt az a kert, amit most mégis, saját elhatározásából hagyott ott, prédára az ellenségnek. Önként adta fel édenét, hogy gyermekeivel magyar földön élhessen. De tudta, bárhová kerül, bármelyik sarkába az országnak, a platánfák susogását mindig onnan hallja majd. A cukorédes dinnyék, hamvas szilvák sehol olyan zamatosak nem lesznek, és a világ összes rózsái annak a kertnek rózsáitól kölcsönzik majd színüket és illatukat. Abban a kertben volt boldog, s ott volt boldogtalan. A kertről azután édesapja jutott eszébe. Az a magas, hallgatag óriás, aki nemcsak azért tűnt nagynak a szemében, mert le kellett biccentenie a fejét, ha belépett az ajtón, hanem, mert megingathatatlan nyugalmába úgy menekült, mint izzó vas a hóba. Mintha az egész kert azért lett volna, hogy az Ő tisztább törvénye valahol uralkodhasson. Az ő törvénye, amelynek el kellett menekülnie a világ elől, hogy fennmaradhasson. Ő volt a kert őrszelleme, s a kert az ő kezétől lett olyan csodálatos. Életeleme harc helyett a munka volt, és az embereknél jobban kedvelte az együgyű virágokat. Volt mellette egy fürge asszony, aki biztosította a család egyensúlyát, személyében és vagyonával egyaránt, és mindent elrendezett körülötte. Ragaszkodásuk egymás iránt sohasem szenvedett csorbát, életük mintája volt a biedermeier-kori családnak, szinte csúcsa, összfoglalata annak. Házasságuk legenda, a vissza nem térő múlt igaz legendája. Persze, emberi sors szenvedés nélkül elképzelhetetlen, s a szép és boldog keret náluk is megtelt vele, különösen az asszony oldalán. Diána anyjára emlékezett. Úgy látta őt, mint folyton őszülő asszonyt, aki örökké dajkákkal civódik, mert saját emlői kiapadtak. Az akkori anyák folyton szültek és temettek. Olyan nagy volt 11

14 a pusztító járványok hatalma, és olyan tehetetlen az orvostudomány. Az első fiúcska, a legjobban várt, nem élt soká. A második betöltötte a szülők sóvárgását, de hosszú életén szürke egyhangúság uralkodott. A harmadik fiú ellenállhatatlanul kedves és sziporkázó volt, a család megerjesztője, néha büszkesége, olykor szégyene. Görögtűz, amit hirtelen oltott ki a háború, és hamvából sem röppent fel főnixmadár. Álljunk meg egy pillanatra. Van a gyermekkornak egy bűvös kedvtelése, a szappanbuborék. Akik gyakran merülnek e tudományba, ismerik törvényeit. A legelső néha le is cseppen, nem tud kiformálódni, mert túl sűrű az oldat. A második már rendszerint sikerül, de színtelen. A harmadik színes, de kissé túlságosan is az, vásárias pompában. De a negyedik szépsége semmihez sem fogható. Olyan, mint a hajnalpírban fürdő aranygömb. Diána élete a családban, a szivárvány teljes pompájában ragyogott föl. Ami vágyak, akarások a szülőkben éltek, lecsapódtak a fiakban. Talán a személytelenné mosódott ölelések termik a nagy személyiségeket. A lányok között ő volt az első. Ő lett a család sarkköve, ő örökölte a család lelkét. Őreá szállott át a bibliai elsőszülöttség. A természet életét teljessé avató nagyobb mozdulat őrajta nyugodott meg, és mindaz a jó és mindaz a rossz, ami ehhez tartozik. Diánát már a külseje is megkülönböztette a többi asszonytól: szemöldökének ívelése a sirályé, s tekintete ismeretlen világból hozott üzenetet. Mélysége messzeség is lehetett, és a félig takart szemgolyók mintha mindig álmodnának. De tisztán viszonozta a pillantást és áthatóan, mint a penge. Szépsége nőies tökélyén mégis volt egy különleges pont. Rendkívüli határozottsággal állt őrt egész lénye fölött klasszikus orra. Mintha testének ragyogását ez kényszerítené kérlelhetetlen rendbe. E történetben azonban Diána külső szépségének alig lesz valami szerepe. 6 maga nemsok előnyt merített belőle, és élete ragyogása akkor fokozódott a legteljesebbé, amikor mindezekből az ajándékokból már semmi se volt. Két szemén kívül, melynek tiszta fényű lámpáit a halál lezárta ugyan, de fényüket még az sem tudta kioltani. 12

15 Itt égnek tollam hegyén és bevilágítják ezeket a lapokat és szembenéznek azokkal is, akik őt sohasem ismerték. Azon az éjszakán ez a szempár önmagával nézett farkasszemet. A hat éve tartó háború és még előbb a család vagyoni összeomlása, minden képességét próbára tette. Ez az éjszaka volt az első, ami kényszerű pontot tett mindarra, ami tíz év alatt történt. Most végre csend vette körül. Igaz, ez a csend a halálhoz volt hasonló, ami elválaszt mindentől, amit szeret. A kikötőben is eloltották a lámpát. A hajón még, zavaros összevisszaságban, közös volt a sorsa a többiekkel. Most már az is csak távolodó fénypont a ködben. Szeme mégis tapad hozzá. Mintha a húsából marna ki egy darabot. Zakatoló hangja már elakadt a távolságban. De hát mibe kapaszkodjon? Ugyanígy távolodik tőle minden, ami idáig valóság volt. És nincs hatalom, hogy belőle valamit visszaváltson. Itt fog várni, míg újra világosság dereng kelet felől. Gyermekei azzal az édes gondtalansággal alusszák álmukat ebben a végetnemérő éjszakában, mely otthonos bárhol, bármikor. Létüket e percben senki se tartja számon. Van ebben valami nagyon félelmes és nagyon nyugalmas. Diána is érzi ezt. Tenger félelmén és bánatán keresztülsüt valami furcsa érzés. Mintha valaki leoldozna most itt mindent róla: terheit, gondjait, emlékeit. Mintha a veszteségnél jóval nagyobb volna a nyeresége. Megmagyarázhatatlan ez éppen most, amikor csak a kétségbeesés lenne természetes. És mégis. Ez az érzés szinte már örömnek mondható, de ha annak nem is, várakozásnak. S e várakozásba, mégis belefeszül a múlt. Mintha vizsgáznia kellene belőle, de a vizsgán önmaga írja magának az osztályzatot. A válságos órák mindenhol megtermik az őszinteséget. Lehet sorsszerűséget látni abban, hogy a szülők egyik napról a másikra tönkrementek, lehet jellemükben keresni az okokat, de mindez nem enyhíti a nehéz helyzetet, amibe Diána és testvérei jutottak. Mikor nyilvános árverésen dobraverték mindenüket, ez akkoriban nemcsak a szegénységet és a család szertehullását jelentette. Ez egyenlő volt a társadalmi megsemmisüléssel. S éppen akkor, 13

16 amikor a felserdült gyerekek a számyrabocsátás idejét élték. Diána ebben az összeomlásban vőlegényét is elveszítette, akit pedig forrón szeretett. S hogy ezt a veszteséget akkor mégse fogta fel olyan tragikusan, mint az természetes lett volna, egy különös körülményben keresendő. A korszellem, párhuzamosan Diána sorsával, átlapozott a következő fejezetbe. Anyja házasságát a biedermeier-kor tette teljessé, a polgári törvények harmóniája. Nászi ruháját Párizs tcrmette, ugyanaz a Párizs, amely óriási katlan volt már akkor. Fortyogva főtt benne Európa múltja és összes termése. Habja minduntalan felvetett egy-egy új nevet, s ezek az új nevek ütköző köveivé váltak a csipkékbe burkolt polgári világnak, amelyeken pozdorjává váltak eszméi, erkölcsei. A világszellem küzdelmeinek útját szemlélteti az óriási képcsarnok, amit a századforduló művészei hagytak az utókorra. Az impresszionisták ecseteivel még habos csipkéket pingál Manet, Monet és Renoir. De a szépség már lekopik Lautrec éji pillangóinak arcáról. Feni a baltát Gauguin, amellyel rásújt a szenvelgő Európa ízlésvilágára. Van Gogh-ban már óriási örvény a világ és maga is beleszédül, Picasso pedig felöklendezi az alkotóelemeire bomlott hullát. Azután megjelennek a kísértetlátók, szellemidézők, álomfejtők, hogy elsirassák a nagy halottat. Chagall, Gulácsy, Braque közülük való. S a kiüresedett világ kisepert utcáin, szélsebesen fut végig a mondatvégi felkiáltójel: Chirico kislánya. A nagy színjáték, amit a festők ecsetjeikkel vívtak, rég túlnőtt már a gyönyörködtető festészet határain. A világszellem nagy vajúdását jelezte, s a katasztrófát, ami akkor már a küszöbön volt. De hányan jutottak el odáig, hogy értsék őket? Még azok sem, akik műveltségüknél fogva hivatottak lettek volna erre. Az a város pedig, ahol Diána nevelkedett, egyike volt a leglustábbaknak. Lassan baktatott a korszellem Magyarország felé, s még lassúbb volt az ütem, odalent Bácskában. A nagy jólét és a verhetetlen bácskai virtus nehezen vette tudomásul, hogy Európa levegőjében valami megváltozott. Mégis, Diána környezetében is akadt valaki, aki az erjedés csíráit elültette. A jelszó a női egyenjogúság volt. Egy csúnya 14

17 lány hozta a szépnek, egy bácskai orvos lánya, aki Párizsban nevelkedett. Teleszívta magát új fogalmakkal, és Diánában fogékony közönségre talált. S ha két leány, aki társadalmi helyzeténél fogva hangadó egy kisvárosban, felröppent valami új divatot, az aztán futótűzként terjed el. Amikor Berta hazajött Párizsból, forradalmasították ketten az egész várost. És Diána boldogan tapasztalta, hogy az anyagi csőd csak az idős polgárok szemében szállította le az ő értékét. A fiatalok ettől kezdve még jobban versengtek barátságáért, sőt néha a kezéért is. így akkor alig sírt könnyet eljegyzése felbomlásáért. Könnyedén adta vissza a gyűrűt, amit egy gazdag lány kezére húzott a daliás katonatiszt, és egy szegény lány, azoknak az időknek a szokása szerint, már nem viselhetett. Végzet vagy gondviselés választotta el őket egymástól? Csak most jutott eszébe ezen töprengeni. Azóta a herkulesi munkát elvégezte a háború. A régi világ és annak egész törvényrendszere romokban hevert. A vér és pusztulás megtanította az embereket, hogy kicsinyítőszemüvegen át szemléljék a rémségeket, hogy súlyukat el tudják viselni. Ezen a szemüvegen át olyan nevetségessé törpültek azok az akadályok, amelyek őket egymástól elválasztotta. Csak most jutott eszébe Diánának ezen töprengenie. Most érezte először, hogy azt a neki teremtett szívet talán mégis, talán minden áron meg kellett volna tartania. A háború láttamozta a valódi értékeket. Jaj, de kevés bírta ki ezt a rostát! Diána házassága sem. Pedig eleinte másképp volt. Sok szál fűzte őket egymáshoz. Szinte szívesen nyújtotta kezét annak a férfiúnak, akit számára a modem társaság termett. Az újságíróügyvéd sokoldalúsága elkápráztatta. Őtőle kapta azokat a könyveket, melyek később élete vezérfonalát jelentették. Tőle értesült a művészetek jelentőségéről a modem világban, az irodalom eszmeáramlatairól, az új filozófiákról. A századforduló világformáló forrongásairól. Mindent odaömlesztett Diána ölébe, amire éhes szelleme áhítozott. Bevezette abba a baráti körbe, ahol már nem volt súlya a régi konvencióknak, és ahol Diánának sok csodálója akadt: nemcsak szépségéért, de még inkább haladó gondolkodása miatt. Minderre ráadásul adta vagyonát és személyében 15

18 egy felfelé ívelő karriert. S hogy ennyi kincs között Diána markából mégis hiányzott az arany igazi csengése? Naiv leány létére honnan is tudta volna, hogy az emberek között olyan sokféle lehetséges. Van olyan is, mint a kakukkmadár. Hozza csőrében a jövőt, csak éppen más költse ki, mert az ő élete csupa könnyed szálldosás. Diána ma éjjel, a hajóköteleken ülve s régi életének színhelyétől távolodva, mérlegre tette a két férfit, akihez valaha köze volt. Szinte örült, amikor végre tülkölt a hajó és kiszállhattak. Az önvád helyett a jelen félelmei lepték meg újra, és elűzték a műit fantomjait. Most itt áll a parton, s úgy hiszi, a hajó magával vitte a múltat. S vigye is! A jelen teljes embert igényel. Talán sikerült a hajón hagynia kísérteteit. Az utolsó zöld sugár éppen most merült bele a távolságba. Gyermekei néhány lépésre innen alszanak, a csillagtalan ég alatt. A felettük sűrűsödő homály bármelyik percben esőcseppekbe formálódhat, de ezt se bánja. Hadd mossa le róluk a hajóút piszkát, hadd verje tisztára homlokukat, hadd vágja el a zivatar teljesen a tegnapot, a mától! De az ég nem küldött enyhülést Diána szívére, nem ontotta helyette könnyeit. Még nem volt kész a számadással. Gyermekei arcát fürkészte a sötétben. Néha föl-föl nyüszített valamelyik, hisz nem jutott jobb fekhely nekik a küszöbre lökött kutyánál; de a serdülőkor rugalmassága s a fáradtság erősebb a kényelmetlenségnél. A nyári éjszaka hatalmas lélegzete kibővítette az övékét, s megtoldotta saját fenséges nyugalmával. Ez a harmattól nedves négy drága fej volt a négy megrendíthetetlen oszlop, amelyen a jelen pillanatban Diána élete nyugodott. Valamit tisztáznia kellett. Ha elmúlik ez az éjszaka, sohase jő vissza többé az alkalom. Akkor marad egy zavaros pont, és azon kisiklik a jövő minden őszinte törekvése. Vágyott a biztonságra, és ha már minden ellene szól körülötte, legalább egy helyen érezzen rendet és határozottságot: önmagában. Most, hogy a sötétség mindent betakar itt ezen az idegen tájon, egy éjszaka hosszat sehova sem tartozik. Senki se tartja számon, 16

19 olyan szabad, mint a pályájáról kitért üstökös. Senki se tudja, honnan jő, hová tart és megjelenése mit jelent. Egy éjszaka hosszra kilép az emberi sorsból. Megmagyarázhatatlan sejtések feszítik a szívét. Mintha valamit látna, amit idáig nem látott, mintha valamit értene, amit idáig nem értett. Furcsa, hogy még a gyermekeihez való viszonya is mérlegre kerül. Ez az éjszaka számon kéri tőle a gyermekek fogantatását. A legidősebb kékszemű. Most kezdi tudni, hogy leány. Szépségének lámpása nemsokára kigyullad. A fiú is elérte már a kamaszkor határát, de simulékonyabb, szelídebb a leánynál. Csak a harmadik hasonlít anyjára, az ő meleg barna szemeit viseli és tekintetének mélységeit. A legkisebb még csak kemény rügy az élet fáján. Egy leány és három fiú - s mind az övé. Jók, mert nevelhetők. S ő hajlítja is őket. Féktelenségüket nem egyszer korbáccsal szelídíti. Most úgy hiszi, sokszor kegyetlen is hozzájuk. Most úgy látja, hogy ha annak a másiknak gyermekei volnának, többet megengedne nekik. Akkor dédelgetné is őket, ölelné, csókolná, mint más asszonyok. Ha az ő ölelése is egy igaz szerelem tüzében égett volna tisztává, akkor nem érezné azt, hogy minden ölelés, csók tisztátalan. Pedig gyermekeit tisztának akarja tudni. Ezért nem engedi őket közel magához, ezért irtja belőlük következetesen mindazt, amit a párjában sem szívlel: a léhaságot, könnyelműséget, dorbézolást. Nem könnyű a meglévő természeten változtatni, de Diána tudta, hogy még érett korban is vannak pálfordulások. Emberekre gondolt, akik éppen az ő befolyására mentek át nem remélt metamorfózison. Hányszor sorakoztatta őket maga mellé, amikor arra a fájó valóságra ébredt, hogy minden értékes képessége éppen csak a férjére hatástalan. És voltak kevés számban olyanok is, akik őt magát nevelték. Jóleső volt rájuk emlékezni. Két arc bukkant fel az évek távolából. Az első a rajztanáré, ő vezette be a színek és vonalak rejtélyes világába. Kivételes tájékozottsága volt az a híd, melyen korok és országok felé indulhatott a megismerésben. Őtőle értesült a hazai törekvésekről, az ország művésztelepeinek működéséről. És emlékezett egy másik arcra is. Szúrós szemek és magas termet tar- 17

20 tozott hozzá és sok-sok különös óra emléke. Filozófus volt. Ide menekült, erre az álmatag tájra, hogy mint valami remete, életművét zavartalanul létrehozhassa. Berta barátnőjével együtt, Diána néha részt vehetett felolvasásokon, és a két csitri lányt büszkeség töltötte el amiatt, hogy első kézből nyerhették a tanítást. Diána sokszor hallott még róla azután is, amikor már elhagyta az országot. A szellem birodalmában nincsenek országhatárok, és minden termés közös kincs, minél többen merítenek belőle, annál nagyobbra növekszik. Ez eseménytelen magyar tájon született hát valami, ami azóta belekerült az európai gondolkodás serpenyőjébe, és súlyával megnövelte a világ bölcsességét. Egy-egy gondolatfoszlány ide is elkísérte, és itt a magány legfenekén, amikor szüksége volt rá, kihajtott. Szívével kereste azt az ismeretlen negyedik dimenziót, ami mint magasabb matematika, megoldást rejteget az alacsonyabb szinten megoldhatatlan kérdésekre. Az éjszaka végtelenül csendes volt. Pára lepte be a tereket, a holdat és a csillagokat. A túlparti erdők ősi nagyságukban csak sötét foltoknak tűntek és hallgattak. De egyszer még beszélni fognak. Az erdők, a szüntelenül hömpölygő folyam, az éjbe merült szigetek s a fehér föveny a partokon. Minden messzeség, amelyeknek titkait most teljessé teszi a sötétség. Minden titok, ami most együtt van ebben az éjszakában, megnyilatkozik. Ma azonban még csak a csend felel. Pedig mennyi kérdése lenne még! Testvéreit kutatja a meszszeség mélyén. Arra fordul, ahonnan jő a nagy folyam. Talán hátára írták üzenetüket. Öt teljes éve, hogy nem látta őket, kettő, hogy hírt se hallott felőlük. Egy köteg levélre gondol, Villy leveleire, amit még ide is elhozott magával, pedig százszor is megszűrte a málha minden darabját. Ne legyen semmi felesleges teher. De Villy levelei egy darabka múltat őriztek, ami nem fog viszszajönni, soha többé. Nem is az ő múltját, mégcsak nem is Villyét, a testvérhúgáét. Hanem egy elsüllyedt Atlantisz-világot, ahol emberek éltek, szerettek, alkottak. S ami azóta elmerült. 18

21 II. fejezet Benn az ország szívében, a főváros peremén túl, dús sötétzöld tölgyerdők zúgnak. Nem hasonlítanak a dunaparti ősvadon növényzetéhez. A tölgyerdők mások. A süppedő avarból lila harangvirágok csengettyűznek nyáron, s télen sárga fagyöngy hullik a hóra. Ősszel arany- és bronzpénzzel csörömpölnek az egymást karoló fák és cserjék. És tavasszal? Az emberi tavasz erdője ez. Szerelmes álmokat takar, gondosan. Elrejti, mint avar alá az ibolyát. Ez az erdő azonban, még mielőtt rejtekeibe szabad utat adott volna a városka lakóinak, előbb a festőké volt. A festők furcsa náció az emberek földjén, mindig ott jelennek meg, ahol később valami történni fog. Hogy csak a szimatuk jó, vagy éppen az a szerepük, hogy céltalannak látszó pepecseléssel arra tereljék a világ figyelmét, amerre az útirány éppen aktuális, - ki tudná eldönteni? Sorsuk kicsit a bohóccal, kicsit a prófétával rokon. Nagy dolgokat tudnak, és bőbeszédűen szórják maguk körül mondanivalójukat képes beszédükkel, de senki se veszi őket komolyan. Senki se hisz telemázolt vásznaiknak, telefirkált papírjaiknak. Mindez a világ szemében komolytalan. De amikor a világ az igazi nagy fordulókhoz ér, mikor megnyílnak alatta az olyan mélységek, mint a világháború, akkor mindig kiderül, hogy a válságos helyeken, a handabandázó festő már ott járt, és megelőzte. Ki vette komolyan a vörös bolondot, amíg élt és alkotott? Féleszű volt kétségtelen, hiszen saját fülét metélte bele a festékbe, hogy végre megértsék. S ki hitt neki? Ki hitte el, hogy sustorgó örvénnyé vált a világ? Van Gogh-ot elnyelte az örvény, s mondták, úgy kell annak, aki bolond. De az örvény hamarosan visszaadta őt, dicsfénnyel a homlokán, s új táplálékot keresett magának. Hatalmas étvággyal nyelte magába emberek ezreit, százezreit. A világháború örvényében elmerült, visszavonhatatlanul, Európa. 19

22 A vörös bolonddal egyidőben, még más bolondok is éltek. Soha még annyi nem volt belőlük világszerte, mint azokban az években, a világháború előestéjén. Festőtársaságok, művésztelepek keletkeztek, látszólag egyéni szeszélyből itt is, ott is. Később sokkal nagyobb ráfordítással sem fogant meg emberi akarat ilyen könnyen s ilyen gyökeresen. Ez a néhány évtized a festőké volt Európában. Mondják, hogy a bomlás fiai ők, s mondják, hogy új világ erjesztői. Ez a kettő egy és ugyanaz. A gödöllői szelíd avaron nem jártak akkora géniuszok, mint a világ szívében, Páris utcáin. Szerepük is sokkal szelídebb volt, mint azoké. A festők, akik itt gyülekeztek, megelégedtek a szecesszióval. Hogy mi is a szecesszió Szó szerint: szakítás a régivel. Kivonulás mindabból, ami nem akar változni, ami megrögzötten tartja magát, holott ideje lejárt. Demonstráció a jövő érdekében, de még nem a jövő. Menekülés a régi rend merevségéből, nem ismerve az újat. Már nem a régi, s még nem az új. Ilyen állapot nem tartható fenn sokáig, éppen ezért a szecessziók ideje mindig rövid. Az élet nem tűri meg sokáig az elkülönüléseket, mert az újításra mindenkinek szüksége van. Mihelyt az egész felszívja a részek vívmányait, a részek visszahullanak az egészbe, mert csak a teljesség örök. így volt ez ővelük is. Szükség volt a kovászra, hogy új kenyér sülhessen a világ asztalára, s a gödöllői erdő ölén is erjedtek olyan lelkek, akikből kitelik majd a világ kovásza. Szükségesek voltak, szerepük gyönyörű, de amikor megsült a kenyér, ki tálaltat magának kovászt vacsorára? így ők is eltűntek a gödöllői erdőből, nyomtalanul. Furcsa életük bizarr szilánkjai Villy leveleiben továbbélnek, és mi, akik utánuk jöttünk, a fejünk csóváljuk. Hát így volt? Hát ilyen is volt valamikor? Diána számára nővérei, Villy és Rózsa fedezték fel ezt a világot. ők indultak el otthonuk romjai közül szerencsét próbálni, és sok leány akkoriban még álmodni se mert volna akkora önállóságról, ami nekik jutott. Amikor a két délvidékről rekrutált lány megérkezett Gödöllőre, ott még a kezdés, a szervezkedés állapotában volt minden. Örömmel fogadtak bárkit, aki részt tudott venni a vállalkozásban. A 20

23 művésztelep a magas művészetek mellékhajtásainak is termőtalaja lett, s az iparművészethez kellettek a munkáskezek. Egyesek a tervezésben, mások a kivitelezésben vagy szervezésben találtak munkakört maguknak. A szőnyegszövő műhelyben dolgozó szövőlányokat a község adta, s így meg volt az első közös felület, ami összekapcsolta a városkát a művészekkel. Kezdetben Villy és Rózsa is egyszerűen csak szövőnők voltak. Lakásuk és élelmük kitelt belőle. És az öltözködésük is csodálatos módon megoldódott. Ennek a művésztelepnek nem voltak írott alapszabályai. De volt egy merész újításuk: asszonyaikat új ruhákba öltöztették. Bárhol születik valami új a nap alatt, az merészen mindig új formába öltözik. Rózsa és Villy oly örömmel üdvözölték ezeket az új ruhákat, mintha régi nehézkes öltözetükkel együtt ledobták volna magukról a múltat is. Soha többé nem vették elő a ládafiából a halcsontos miedereket, a fullasztó bársonyderekat, s a súlyos, sokráncú szoknyákat. Elenyésztek a hervadt fodrokkal, elsárgult csipkékkel együtt. S a régi cipőket is levetették, a hoszszúcsőrű fekete katlanokat, melyekbe úgy gombolták, gyömöszölték bele dagadt lábaikat, mint valami spanyolcsizmába. Könnyű, gyorsröptű saruk itt simultak először a női lábfejekre, s a nők könnyen hitték el azt is, hogy lábaikon nincs semmi szégyellnivaló. Testük, melynek ifjú tökélyét elnyomorították a régi páncélfűzők, most a szellős, bő ingruhák alatt, eredeti valóságukra formálódott vissza. Madárfészket imitáló malomkerék-kalapok se vitték el kevés pénzüket tavaszonként, mert az emberiségnek e kicsinyke szigetén hajadonfővel jártak a lányok, és az itt párjukat kereső férfiak inkább gyönyörködtek tiszta homlokukban, és csillogó szemeikből azt igyekeztek kiolvasni, hogy képesek-e heroikus áldozatokra egy igazabb életért. Nem ez volt az egyetlen művésztelep akkoriban Európában. De talán páratlan volt olyan tekintetben, hogy nem állt meg a művészet korlátainál. Nem csupán művésztelep volt a gödöllői, hanem sokkal inkább olyan emberi közösség, amelyik a jövő útjait kutatta. Ezek közül csupáncsak az egyik a művészeté. A kortársak közül sokan vádolták Aladárt, és még többen halála után, hogy nem is festő volt, hanem erkölcscsináló, de ő nem 21

ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT

ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT ELSŐ RÉSZ...Míg szólunk, az idő hirtelen elrepül, Mint a nyíl s zuhogó patak. Berzsenyi Emmi nem Népszövetség, nem háború, nem találmány, nem Clark Gable és nem Upton Sinclair.

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

ROSTÁS-FARKAS GYÖRGY. A Nap gyermekei. Válogatott írások

ROSTÁS-FARKAS GYÖRGY. A Nap gyermekei. Válogatott írások ROSTÁS-FARKAS GYÖRGY A Nap gyermekei Válogatott írások ROSTÁS-FARKAS GYÖRGY A Nap gyermekei H 2 1»-» i» u ^ JiJO "Móricz Zsigmond" Megyei és Városi Könyvtár Nyíregyháza felnőtt kölcsönző Allományellcnőrizve

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Nem értelek, de szeretlek

Nem értelek, de szeretlek 2006. március, XVI. évf. 1. (44.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja fotó: Kuslits Levente Kopogtató A kamaszkorban új születésrõl van szó. Örömteli látvány a szülési fájásokkal együtt. A kamasz

Részletesebben

Bácskai Júlia, Tapolyai Emőke, Varró S. Gábor Ex Exek Miért vannak még mindig itt, ha már nincsenek? SZIMPOZION Az élet dolgai

Bácskai Júlia, Tapolyai Emőke, Varró S. Gábor Ex Exek Miért vannak még mindig itt, ha már nincsenek? SZIMPOZION Az élet dolgai Bácskai Júlia, Tapolyai Emőke, Varró S. Gábor Ex Exek Miért vannak még mindig itt, ha már nincsenek? SZIMPOZION Az élet dolgai Borítóterv: Malum Stúdió ISBN 978-963-248-132-6 HU ISSN 2060-7512 HU ISSN

Részletesebben

Móri Amatőr Irodalmi és Képzőművészeti folyóirat

Móri Amatőr Irodalmi és Képzőművészeti folyóirat 2009. I. MIKSZ Móri Amatőr Irodalmi és Képzőművészeti folyóirat Mór, I. évfolyam 1. szám - 2009. december Nagy F. Luca: Téli táj Gergye László: Pince utca régen 1 MIKSZ 2009. I. Gergye László: Pince utca

Részletesebben

Wass Albert TE ÉS A VILÁG TANÍTÁSOK - ÚTRAVALÓUL

Wass Albert TE ÉS A VILÁG TANÍTÁSOK - ÚTRAVALÓUL Wass Albert TE ÉS A VILÁG TANÍTÁSOK - ÚTRAVALÓUL Testvér! Valamit szeretnék mondani Neked. Ne hidd, hogy csúnya a világ s az emberek rosszak. A világ szép s az emberek jók. A rosszaság nem egyéb, mint

Részletesebben

Karinthy Frigyes: Minden másképp van

Karinthy Frigyes: Minden másképp van Karinthy Frigyes: Minden másképp van Karinthy Frigyes Minden másképp van Karinthy Frigyes füveskönyve (Részlet) A kötet anyagát válogatta, összeállította Praznovszky Mihály (Részlet) Lazi Kiadó Kft. Praznovszky

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2006./2. szám Amikor nincs tovább Egy darabig elvisz a láb is de gyilkos ingoványhoz ér félelmetes szakadékhoz ér zúgó folyam partjához ér és akkor nincs

Részletesebben

A MAI KOR VALLÁSA NEGYEDIK KIADÁS BUDAPEST, 1940. NÉVTELEN SZELLEM URBÁNYI ISTVÁN KÖNYVNYOMDAI MŰINTÉZET ESZTER MÉDIUM ÁLTAL ÍRTA

A MAI KOR VALLÁSA NEGYEDIK KIADÁS BUDAPEST, 1940. NÉVTELEN SZELLEM URBÁNYI ISTVÁN KÖNYVNYOMDAI MŰINTÉZET ESZTER MÉDIUM ÁLTAL ÍRTA 1 A MAI KOR VALLÁSA ESZTER MÉDIUM ÁLTAL ÍRTA NÉVTELEN SZELLEM 1913 NEGYEDIK KIADÁS BUDAPEST, 1940. URBÁNYI ISTVÁN KÖNYVNYOMDAI MŰINTÉZET 2 Minden jog, a fordítás joga is fenntartva. Felelős kiadó: Böhm

Részletesebben

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család KOPOGTATÓ Ha szenvedésemben a szenvedõ Krisztusba kapaszkodom, az élet akkor is marad ugyan siralomvölgye,

Részletesebben

A Nagy Orvos lábnyomán

A Nagy Orvos lábnyomán A Nagy Orvos lábnyomán Ellen G. White Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Ajánlás... 5 Előszó... 5 Az igazi orvos-misszionárius... 6 1. Példaképünk... 6 Testvéri szeretet...9 Személyes szolgálat...9 2.

Részletesebben

Jeles András A NAP MÁR LEMENT" Misztérium-játék

Jeles András A NAP MÁR LEMENT Misztérium-játék Jeles András A NAP MÁR LEMENT" Misztérium-játék 1991 Néhány megjegyzés Az itt következő szöveg - mint minden teátrális megjelenítésre váró matéria - az olvasó számára többé-kevésbé érdekes vagy érdektelen

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: Dr. Pétery Kristóf Műszaki szerkesztés,

Részletesebben

Tóth Tihamér: A tiszta férfiúság

Tóth Tihamér: A tiszta férfiúság PPEK 541 Tóth Tihamér: A tiszta férfiúság Tóth Tihamér A tiszta férfiúság Tóth Tihamér Összegyűjtött munkái I. kötet mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

Mácz István: Élni vagy meghalni?

Mácz István: Élni vagy meghalni? PPEK 533 Mácz István: Élni vagy meghalni? Mácz István Élni vagy meghalni? mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog!

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog! FEB tábori dalgyűjtemény - 1 - készült:1997 augusztus-szeptember 1. SZÁLLJ FEL C dm E7 am F G C Szállj, szállj, szállj fel magasra, dalom hódítsd meg most a kék eget. C dm E 7 am F G C Jöjj, jöjj, kérlek

Részletesebben

A csend szava Egy perc bölcsesség

A csend szava Egy perc bölcsesség Anthony de Mello A csend szava Egy perc bölcsesség * * * Budapest 1993 * * * Tau Benső út-ikalauz könytárából! http://www.tau.hu Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség 2 Az angol eredeti

Részletesebben

Új kor, megújuló szeretet

Új kor, megújuló szeretet Oázis Új kor, megújuló szeretet Sebeinkből élet Barátok kellenek A világ dolgai által eljutunk Istenhez Nem véletlenül történt, ami történt 2011/3. Otthon a világban lánytábor 18+ A Kiadó és a Szerkesztő

Részletesebben

ROXFORT VAGY SUMMERHILL

ROXFORT VAGY SUMMERHILL _FP-33_belivek.qxd 2006.10.05. 13:05 Page 15 is egyre jobban behatoltunk ebbe az érdekes világba. A Roxfort-i iskola valami olyasmi, ami minden iskola titokban szeretne lenni: ahol kalandok történhetnek,

Részletesebben

Ha eléggé vakmerő vagy ahhoz, hogy a megvilágosodást keresd, a következőket ajánlom:

Ha eléggé vakmerő vagy ahhoz, hogy a megvilágosodást keresd, a következőket ajánlom: A SZÍV ÉBREDÉSE Elmélkedések rövid történetek alapján Anthony de Mello SJ A csend szava, Egy perc bölcsesség, valamint a Szárnyalás szerzője KORDA KIADÓ KECSKEMÉT 1998 Figyelmeztetés Nagy titok, hogy bár

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

AZ ERŐ BENNED VAN FELTÁRUL ELŐTTÜNK A BENNÜNK REJLŐ SZÉPSÉG, SZERETET ÉS ERŐ LOUISE L. HAY

AZ ERŐ BENNED VAN FELTÁRUL ELŐTTÜNK A BENNÜNK REJLŐ SZÉPSÉG, SZERETET ÉS ERŐ LOUISE L. HAY AZ ERŐ BENNED VAN FELTÁRUL ELŐTTÜNK A BENNÜNK REJLŐ SZÉPSÉG, SZERETET ÉS ERŐ LOUISE L. HAY ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST, 2006 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Louise L. Hay / The Power Is Within

Részletesebben

Hol van a misszionárius-gyerekek hazája?

Hol van a misszionárius-gyerekek hazája? A Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Külmissziói Alapítvány Lapja XV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Hol van a misszionárius-gyerekek hazája? 2005 Október A misszionáriusok gyerekeivel hasonló a helyzet, mint

Részletesebben

My way is to begin with the beginning, szokásom a kezdetén kezdeni mondta Lord Byron, és ő csak tudta, mi illik, ha előkelő angolokról van szó.

My way is to begin with the beginning, szokásom a kezdetén kezdeni mondta Lord Byron, és ő csak tudta, mi illik, ha előkelő angolokról van szó. My way is to begin with the beginning, szokásom a kezdetén kezdeni mondta Lord Byron, és ő csak tudta, mi illik, ha előkelő angolokról van szó. Végeredményben minden történetem ott kezdődik, hogy megszülettem

Részletesebben

Az elmúlt idő nyomában

Az elmúlt idő nyomában www.szentlelek.catholic.ro Ezzel a sablonosnak tűnő gondolattal kezdeném: Karácsony táján mindig marad néhány percünk arra, hogy egymásra gondoljunk Áldásost, békést, szeretetteljest, boldogot és szerencsést

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály: FLOW Az áramlat A tökéletes élmény pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest 1 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Mihaly Csikszentmihalyi: Flow The Psychology of Optimal

Részletesebben

ÁGOSTON SZELLEM VAY ADELMA

ÁGOSTON SZELLEM VAY ADELMA SZFÉRÁK A FÖLD ÉS A NAP KÖZÖTT KÖZLI ÁGOSTON SZELLEM VAY ADELMA MÉDIUM UTJÁN NÉMETBŐL BUDAPEST, 1925. KI AD JA A SZELLEMI BÚVÁROK PESTI EGYLETE 2 A kiadó előszava Kellemes szolgálatot vélünk testvéreinknek

Részletesebben