Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft 1145 Budapest Laky Adolf u i mérleg fordulónapi Éves beszámoló kiegészítı melléklete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft 1145 Budapest Laky Adolf u. 41-49. 2013.12.31.-i mérleg fordulónapi Éves beszámoló kiegészítı melléklete"

Átírás

1 Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft 1145 Budapest Laky Adolf u i mérleg fordulónapi Éves beszámoló kiegészítı melléklete Beszámolási idıszak: Budapest, április 10. Szabó György ügyvezetı igazgató 1. oldal

2 I. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA a) A Társaság adatai Társaság neve: Fıkefe Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Kft. Társaság rövidített neve: Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft. Székhelye: 1145 Budapest, Laky Adolf u Közhasznúsági fokozat: közhasznú védett foglalkoztató Közhasznú tevékenységének célja: rehabilitációs foglalkoztatás Tanúsítvány száma: Cégjegyzék száma: Cg Adószáma: TB nyilvántartási száma: KSH száma: Számlavezetı pénzintézet neve: Budapest Bank Nyrt. Számlaszáma: Internetes elérhetıség: A Társaság jogutódja az 1949-ben alapított Fıvárosi Kefe és Seprőgyártó Vállalatnak, amely tıl korlátolt felelısségő társaságként mőködött tıl, mint célszervezet Kht társasági formában, majd cel a cégtörvénynek megfelelıen újra átalakult közhasznú nonprofit Kft-vé fordulónappal a Savaria Nett-Pack Nonprofit Kft. beolvadt a Társaságba. A Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft. az Alapító korábban elhatározott szándéka szerint továbbra is fıfeladatának tekinti a megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatását országos lefedettséggel. Társaság tulajdonosa: 100%-ban állami tulajdon Tulajdonosi jogok gyakorló: Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. Székhelye: Budapest, Pozsonyi u. 56. A Társaságnak nincs leányvállalata, nincs más vállalkozóval közösen vezetett gazdasági társasága, sem társult vállalkozása. A Társaság 100 e Ft névértékő részvénnyel rendelkezik a Mecsek Főszért Zrt-ben. A Társaság az SNP Nonprofit Kft beolvadása révén jutott ehhez a befektetéshez. A Társaságnak nincs jelentıs befolyása, többségi irányítást biztosító befolyása, sem közvetlen irányítást biztosító befolyása más gazdasági társaságban. 2. oldal

3 b) A Társaság tevékenysége A Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft. fı tevékenységi területe élımunka-igényes kefe-, és seprőtermékek, finommechanikai cikkek, karton és papír alapanyagú irodaszerek gyártása, világítástechnikai eszközök gyártása és összeszerelése, főzvesszı alapú kosarak, textil alapú háztartási kiegészítı termékek, kézmőves termék gyártása, bérmunka tevékenysége keretében pedig különbözı, csomagolási, nyomdai kikészítési, kötészeti, címkézési feladatokat vállal hazai és nemzetközi partnerei megbízásából. Az 1949-ben alapított Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft. legfontosabb célkitőzése a megalapítás óta változatlanul a megváltozott munkaképességő dolgozók rehabilitációs foglalkoztatása. A megváltozott munkaképességő munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján nyílt pályázat került meghirdetésre a megváltozott munkaképességő munkavállalók évi rehabilitációs támogatások költségvetési támogatására. A Kormányrendelet III. fejezetében foglaltak alapján került sor támogatási szerzıdés megkötésére a Társasággal. Szerzıdés szerint a Társaság támogatást legfeljebb fı (átlagos statisztikai állományi létszám) tartós foglalkoztatott és 334 fı (átlagos statisztikai állományi létszám) tranzit foglalkoztatott foglalkoztatásához vehetett igénybe e Ft erejéig, ami átutalásra is került a Társaság részére. A szerzıdés szerint a rögzített megváltozott munkaképességő létszám esetében kell a foglalkoztatást és a rehabilitációt végezni, úgy hogy a tranzit foglalkoztatottak esetében megteremtésre kerüljön a tranzitálható munkavállalók integrációjának megvalósítása a nyílt munkaerı piacra. Fı tevékenységei az alábbiak: 1. Saját termékek gyártása 1.1 Kefe termékek és ecsetek gyártása Az üvegmosó gyártás területén fokozott igény jelentkezett csavart kefe termékre, emellett saját szezonális termékeket is gyárt. Az egyedi kefe területén változatlanul nagy a kereslet, folyamatosan készíti egyedi megrendelések alapján számos partner részére ezen termékeket. 3. oldal

4 1.2 Faipari termékek gyártása, bérfőrészelés Nógrádszakáli telephelyen történik a kefefák gyártása. Korábban külsıs bérmunkában készültek a kefefák, de mára már saját gyártásban készülnek. Táplánszentkereszti telephelyen két mőszakban folyik a fafeldolgozás. Főrészüzemünkben hagyományos tevékenységként építıipari faanyagokat, szállító, csomagoló anyagokat állítottunk elı nyár, fenyı rönkfából év elsı felében sikerült az üzem kapacitását szerzıdéses megrendeléssel oly mértékben lekötni, hogy a megrendelık igényeinek kielégítése érdekében a telephely létszámát bıvíteni kellett és óraszámemeléseket is végre kellett hajtani. 1.3 Cirokseprő termékek A Fıkefe hagyományos, látássérült munkatársak által végzett tevékenysége a seprőgyártás. A kis seprőket, valamint az olasz export seprőket továbbra is Szombathelyen kerül legyártásra. Kiemelt partner az olaszországi ZIF S.A.S, akinek a megrendelései alapján került legyártásra illetve értékesítésre a cirokszakáll értékesítés 100%-a, a seprőtermékek 84 %-a. A budapesti üzem a belföldi piacra gyárt illetve itt készülnek nagy mérető seprők viszonteladók és áruházláncok számára tól új termékként, az ipari seprő gyártás is elkezdıdött a budapesti telephelyen. A cirok tárolása, válogatása, elıkészítése Csorváson történik. 1.4 Papíralapú csomagoló termékek és irodai papíráruk gyártása Irodai papíráru-gyártás Az év során nagy mennyiségben készült különféle irodai papíráru (gyorsfőzı, iratgyőjtı, szalagos irományfedél). A bérmunkával foglalkozó telephelyek nagy része, valamint a papíripari termékek gyártására specializálódott komlói termelési központ is ezt a munkát végezte. A tokos irattartó gyártásának nagy részét áprilistól ceglédi telephelyre került áthelyezésre, elsısorban a szállítási költségek csökkentése céljából Papíralapú csomagolóeszközök (dobozok) gyártása Papíralapú csomagolóeszköz gyártása három telephelyen történik Bp. Gergely utcai telephelyen a budapesti kefegyártáshoz szükséges győjtıdobozok, valamint a finommechanikai termékek győjtıdobozai készültek így a felhasználás helyéhez a legközelebbi helyszínen - a logisztikai költségek csökkentése céljából. Komlói termelési központba letelepítésre került a korábban Tiszanánán mőködtetett kimetszıgép, hogy a felhasználás helyén készülhessenek a győjtıdobozok az irodai papírárukhoz. Legnagyobb mennyiségben Szombathelyen, a Rumi úti telephelyen, a papírüzemben készültek dobozok részben saját felhasználásra, de jelentıs mértékben értékesítésre is. 4. oldal

5 Ezen a telephelyen a hengeres kimetszın kívül több tégelystanc és nyomógép is áll rendelkezésre a vevıi igények kielégítésének biztosítására. Pozitívumnak tekinthetı az év hátralévı idıszakára vonatkozóan, hogy a Helios Kft-vel elindult az együttmőködés a lámpa dobozok gyártása tekintetében. 1.5 Finommechanikai gyártás, szerelés Finommechanika szerelés A Füzér utcai telephelyen a háztartási, elektronikai termékek (kapcsolók, csengık, reduktor) gyártása, szerelése növekedést, az iroda-technikai termékek feliratozása növekedést; az Antenna csatlakozó szerelés folyamatosan csökkenı tendenciát mutat. Folyamatossá és egyenletessé vált a Sax Kft. irodai-lyukasztó szerelési illetve tőzıgép-fedél hegesztési munkák megrendelése Autóelektronikai alkatrészgyártás, szerelés és forrasztás Autóelektronikai forrasztási, szerelési munkáink a Füzér utcai telephelyen készülnek pl. üzemanyagszint-adó, impulzus-adó, központi gyújtás-, irányjelzı-, olajnyomás kapcsoló, fényrekeszes ellenırzı lámpa. Ezen belül is kiemelkedıen a vándor-lámpa-, ami növekedı tendenciát mutat. Sajnos szinte teljesen megszőnt az igény a különféle elıszerelt huzalok forrasztására. 2. Bérmunkában gyártott termékek gyártása Bérmunkában gyártott termékek gyártása esetén is a társaság törekszik a munka jellegének megfelelıen egy-egy telephelyre, vagy több, egymáshoz közeli telephelyre irányítani az azonos tevékenységeket. Több esetben sikerült elérni, hogy a Vevı az adott telephelyet teljes egészében lekösse munkával és az alapanyag és készáruszállítást is megoldja. 2.1 Tasak- és díszdoboz gyártás Redıs-talpas dísztasakokat és díszdobozok került export értékesítési célból legyártásra exportra az észak-kelti térség több telephelyén: Mezıkövesd, Heves, Jászapáti, Poroszló, Nemti, Jászapáti, Karancság, Ózd, Hajdúdorog. Tiszaszentimrén, Tiszafüreden az év elején még belföldi Vevınek készültek szintén redıstalpas dísztasak, majd a késıbbiekben ezeken a telephelyeken is az exportra gyártás folyt. Tápiószentmártonon kisebb megszakításokkal szintén tasakgyártás történik. Mindegyik esetben Vevı a logisztikai költségek egy részét is átvállalja, és a telephelyek kapacitását közel 100 %- ban leköti. 5. oldal

6 2.2 Szınyegtisztogatás Ceglédi telephelyen a sorjázás kiváltására kezdıdött szınyegtisztogatás. A folyamatosan növekvı vevıi igények kiszolgálása céljából újabb telephelyek kerültek bevonására ebbe a tevékenységbe (Vámosmikola, Tereske, Rétság és idıszakos jelleggel Tápiószentmárton). 2.3 Csomagolás Csomagolási munkák rendkívül széles skálán mozogtak. Különféle termékválaszték illetve promóciós csomagolások történtek, valamint a Füzér utcai telephelyen jelentıs mennyiségő különféle mérető és típusú borítékok célgépekkel történı BOPP fóliázása folyt. Ez utóbbiak rendelési darabszáma és gyakorisága egyre növekvı tendenciát mutat. Új csomagolási megrendelés: ICO Zrt. részére tőzıgép átcsomagolás. A csongrádi telephelyen, továbbá Kisteleken is teljes létszámban bizsu csomagolás történik. Az eredeti nagyobb kiszerelésekbıl kisebbek készülnek, illetve készletszettek kerülnek összekészítésre. Csomagolási feladat a zárak, lakatok átcsomagolási munkái. Az eredetileg papírdobozban érkezı terméket a kereskedelemben jobban eladható, kínáló, eurofüles, bliszteres csomagolása történik. Szintén jelenıs az italcsomagolási munka, ami az egy literes üdítık négyesével való promóciós csomagolását valamint zárjeggyel történı ellátását takarja. Az egyéb csomagolások, mint állateledel csomagolás kisebb kiszerelésbe, játékok átcsomagolása címkézése, kozmetikai szerek címkézése, egyre nagyobb számban, nagy tételben fordul elı, többször egész telephelyeket kötött le egy-egy ilyen tevékenység. 2.4 Síkötés gyártás (Fehér út) A darabbéres dolgozói létszám a Megrendelıvel történt egyeztetések után 45 fıben került megállapításra, ami késıbb az újonnan telepített gyártósorok beüzemelése után 60 fı fölé emelkedett. Március közepétıl hosszabb leállásra került sor. Ebben az idıszakban megtörtént az újonnan épült csarnokrész betelepítése, valamint a Nagyváradról érkezett gyártósorok beüzemelése. Az új gépek 3 új típusú futókötés gyártására alkalmasak. A telepítés miatti leállás ideje alatt megtörtént a Fehér úti alapanyagraktár és a Nematech teljes rendelési rendszerének átállása SAP rendszerre. Az eredményes átállás érdekében a leállás elıtt valamennyi rendelés legyártásra került, valamennyi anyagot és félkész terméket visszaszállítottuk a raktárba, ahol tételes leltár zajlott Atomic-os ellenırzés mellett. 2.5 Papíripari termékek Az év elején még minimális mennyiségben, de folytatódott az asztali naptárgyártás. Ezt a késıbbiekben a füzetgyártás és tasak fülragasztás váltotta fel, valamint egyéb kötészeti bérmunkák. 6. oldal

7 2.6 Cipıipari termékek 2013-ban 9 varrógéppel történt cipıipari termékeken varrása és tőzése, valamint nagy mennyiségben jelölési és címkézési feladatokat végzett a martfői telephely. 2.7 Alkatrészgyártás, mőanyag alkatrész fröccsöntése A Füzér utcai telephelyen, saját finommechanikai szerelési munkák alkatrészei illetve a bérmunkában vállalt szerelések alkatrészei készültek hagyományos alkatrészgyártó gépeken és eszközökkel, sajtoló gépeken, fröccsöntı automatán és hegesztı-, ponthegesztı-, fúrógépen. Alkatrészgyártás a tervben elıirányzott mennyiséget elérte, néhány termék esetében meghaladta (pl.: olajnyomás kapcsoló, központi gyújtás kapcsoló). Az év elejétıl folyamatosan készült a gyorsfőzıhöz a fémszerkezet, azaz tő, illetve február közepétıl a mőanyag szerkezet szintén a gyorsfőzıhöz. 2.8 Textilipari termékek Textilipari tevékenység legjelentısebb része a Klutschi Kft. részére történı MOP felmosó varrás, amelyet év elején két telephely végzett. Ez bıvítésre került az év során a szombathelyi Rumi úti varroda kialakításával, de a vevıi igények miatt további telephely bevonása is a tervek között szerepel. Körmend: A telephelyen a MOP varrás folyamatos volt. Az anyagellátás biztosított, minıségi reklamáció nem volt. A telephely teljesítménye stabil. İriszentpéter: A telephelyen a gyártás begyakorlása nagyon lassan történik. A telephely teljesítménye még elmarad a körmendi telephely teljesítményétıl, de emelkedı tendenciát mutat. A telephelyen történt óraszám emelés eredménye már látható a napi legyártott darabszámok mennyiségén. Szombathely, varroda: MOP varrás az elsı negyedév végén a Szombathely Rumi úti telephelyen is elindult. A termelés a létszámfeltöltési nehézségek miatt jelenleg egy mőszakban folyik. A betanulás a tervek szerint halad. Az üzem hosszú távú kilátásai jók, folyamatos rendelés, anyagellátás biztosított. 2.9 Mőanyagipari termékek szerelése, válogatása, ellenırzése A Delphi üzemben, bérmunkában mőanyag alkatrészek összeszerelése történik két mőszakban. Ezek az alkatrészek további munkamőveletek elvégzése után az autóiparban kerülnek felhasználásra év elején több új típus szerelésével bízta meg a vállalatot a megrendelı. Az üzemben az igényéket kielégítése érdekében létszámbıvítést, óraszámemelést kellett végrehajtani. 7. oldal

8 2.10 Lámpaszerelés A lámpagyártás reorganizációja kapcsán a munkák átszervezésre továbbá a gyártósorok optimalizálásra kerültek, így a lámpagyártás megvalósítható egyetlen telephelyen, a Puskás T. úti üzemben. Itt található a raktár is, így logisztikai költségek lecsökkentek. A Rumi úti telephelyen jelenleg is végeznek lámpagyártással kapcsolatos mőveleteket: vezeték tekerés, útmutató hajtogatás stb. Ezen feladatokat a gyengébb munkaképességő dolgozók végzik foglalkoztatási célból Egyéb ipari jellegő tevékenységek Kötıelem csomagolás: Bérmunkában történik a TDK számára különbözı kötıelemek (csavarok, alátétek, bilincsek, stb.) egységcsomagba történı csomagolása. A folyamatos munka, embernek adott állandó leterheltséget Szeparátorszerelés: évben bérmunkában fa ládaelemek összeszerelése történt. Ezen tevékenység 2013 év egy részében szünetelt a megrendelı értékesítési nehézségei miatt Infúziószerelés A körmendi és rábafüzesi telephelyen egészségügyben használt infúzió termékek összeszerelése folyik. Az üzemek leterheltsége, alapanyag ellátása biztosított, hosszú távon lehet a megrendelésekre számítani. 3. Mezıgazdaság Tomajmonostora A csemegekukorica vetımag bár megérkezett, annak elvetésére Tomajmonostorán az idıjárási körülmények miatt nem került sor, helyette szemes kukorica került a földbe, melynek termesztése alacsonyabb kockázattal jár. A vöröshagyma vetése nagyon megkésett, mivel a kedvezıtlen idıjárás miatt a talajt nem lehetett elıkészíteni. A májusi esızések mind a vegyszeres-, mind a mechanikai gyomirtást hátráltatták, azok nem készültek el megfelelıen. Martfő A tervezett csicseriborsó helyett szójabab vetésére került sor. A BV Nagyfa-Alföld Kft-vel termékértékesítési szerzıdés került aláírásra takarmány-szója termesztésére. A két növény termesztése hasonló gépi munkát igényel, így a technológiában jelentıs változtatás nem történt. Karácsond A telephelyen tervezett vöröshagyma és zöldborsó kultúrák a kései kitavaszodás miatt már nem kerülhettek elvetésre. A tervben szereplı növények közül az ıszre megrendelt karfiol palánták 8. oldal

9 jelentıs része nem került megrendelésre. A tervezett karalábé fóliás termesztési területe csökkent az elıkultúrák / paradicsom és uborka/ ültetésének csúszása miatt. Az ıszi és tavaszi fejes káposzta mennyisége változott. A tavaszi tételt brokkoli váltotta fel, a rövid tenyészidejő ıszi káposztát pedig egy késıtavaszi ültetéső hosszú tenyészidejő fajta, az (Agressor), mely helyigényesebb, viszont nagyobb terméstömeget várható tıle. c) A Társaság telephelyei Irányító szám Telephelyek Város Utca házszám Tevékenység 9423 Ágfalva Ágfalva-Liget 9683 Bejcgyertyános József A. u Bercel Kenderváros út Berzence Szabadság tér Bicske Szent István u Budakalász Szentendrei út Budapest Laky A. u Budapest Füzér u. 46. Befızési termékek csomagolása, Boríték ragasztás, papíripar, egyéb csomagolás kosárfonás, varrás, papíripar Befızési termékek csomagolása, Boríték ragasztás, papíripar Befızési termékek csomagolása, Boríték ragasztás, papíripar, egyéb csomagolás papír alapú irodaszer, díszdobozok gyártása, szınyegtisztogatás, varrás kül. bérmunkák, dobozragasztás, címkézés, csomagolás, varrás kefe- és seprőgyártás, papíripar, csomagolás, külsı bérmunkák, bliszrerezés, Mechanikai szerelés, Elektronikai termékek szerelése, Tamponozás, papíripar, csomagolás, fröccsöntés 1106 Budapest Fehér út 10. síkötésgyártás 1103 Budapest Gergely u A-B. raktározás 9. oldal

10 1192 Budapest Bercsényi u Budapest Templom tér Bük Galagonya sor 4. üdülı különbözı bérmunkák, csomagolások, tasakkészítés, termékminta összeállítás, mőköröm csomagolás, doboz hajtás-töltés, varrás, papíripar különbözı bérmunkák, csomagolások, tasakkészítés, termékminta összeállítás, mőköröm csomagolás, doboz hajtás-töltés, varrás, papíripar 2701 Cegléd Mizsei út 36. szınyegtisztogatás, papíripar 9500 Celldömölk I Hollósy tér 1. papíripar 6640 Csongrád Fı u. 64. csomagolás 5920 Csorvás külterület alatti 0131 hrsz. ciroktárolás, válogatás, feldolgozás 2373 Dabas Vasút út 105. papíripar, csomagolás, varrás 2120 Dunakeszi Fóti út 75. Befızési termékek csomagolása, Boríték ragasztás, papíripar, egyéb csomagolás 7952 Gerde Béke u. 31. papír alapú irodaszer, varrás 9024 Gyır Amadé u. 1. papíripar, csomagolás, varrás 4087 Hajdúdorog Jaczkovics u. 3. papíripar, csomagolás, tasak- és díszdoboz gyártás 3360 Heves Szerelem Alfréd út 14 papír alapú irodaszer, tasakkészítés 9545 Jánosháza József A. u. 36. papíripar, lámpagyártás 5130 Jászapáti Aradi u. 1. papír alapú irodaszer, tasakkészítés, díszdoboz 6300 Kalocsa Homokgyır u. 33. bedolgozói lerakat 7400 Kaposvár Füredi u. 45. papíripar, csomagolás, varrás 3281 Karácsond Jókai út 1615/3 mezıgazdaság 3163 Karancsság Felszbadulás út 1. papír alapú irodaszer, tasakkészítés 8360 Keszthely Vásár tér 10. B ép. bedolgozói lerakat 6760 Kistelek Rákóczi u. 51. csomagolás, varrás 10. oldal

11 7301 Komló Gorkij u. 2. papír alapú irodaszer gyártása és készítése, dísztasak és dobozgyártás, varrás, fólia kiszerelés, csomagolás 9900 Körmend Thököly u. 52. infúzió, varrás 9730 Kıszeg 1160/11 hrsz papíripar, lámpagyártás, szeparátor szerelés 3188 Ludányhalászi Rákóczi u Befızési termékek csomagolása, Boríték ragasztás, papíripar, bliszterezés 5435 Martfő III Munkácsi u II. mezıgazdaság 5435 Martfő Kossuth L. u. 29. papíripar, csomagolás,varrás 5435 Martfő Munkácsi u papíripar, csomagolás, cipıtermékek jelölése, varrás 3400 Mezıkövesd. Mártírok u. 27 papír alapú irodaszer gyártása és készítése tasakkészítés 3375 Mezıtárkány Rákóczi út 2. papír alapú irodaszer tasakkészítés 7700 Mohács Újváros 10. Befızési termékek csomagolása, Boríték ragasztás, papíripar 7700 Mohács Korsós u. 27. papír alapú irodaszer,csomagolás, varrás 8800 Nagykanizsa Városkapu krt. 16. fsz. 3. bedolgozói lerakat 3152 Nemti Kossuth L. u. 76. papír alapú irodaszer, tasakkészítés 3187 Nógrádszakál Palóc u. 7. Kefe félkész termékek gyártása, csomagolás, papíripar 3600 Ózd Október 23 tér 1. papír alapú irodaszer,tasakkészítés 9941 İriszentpéter Kovácsszer u. 4/a. varrás, papíripar, mintabolt 8500 Pápa Juhar u. 3. papíripar 8184 Polgárdi-Terkespuszta Polgárdi-Terkespuszta 3388 Poroszló Petıfi út Rétság Templom u. 8. Befızési termékek csomagolása, Boríték ragasztás, papíripar papír alapú irodaszer tasakkészítés papíripar, csomagolás, szınyeg tisztogatás 11. oldal

12 9400 Sopron Uszoda u Szentgotthárd- Rábafüzes Alkotmány u Szigetszentmiklós Gyári út Szigetvár Turbékpuszta Turbék-puszta Befızési termékek csomagolása, Boríték ragasztás, papíripar infúzió szerelés, papíripar kül. bérmunkák, mőa. evıeszköz csomagolás, dobozragasztás, címkézés, egyéb csomagolás, raktározás, kommissiózás Befızési termékek csomagolása, Boríték ragasztás, papíripar, egyéb csomagolás 9700 Szombathely Puskás Tivadar u lámpaszerelés, 9700 Szombathely Rumi út 142. papíripar, papír és faipari csom. anyag gy., elektronikai csatlakozó szerelés, seprő és kefegyártás, csomagolás, varrás 2711 Tápiószentmárton Kossuth L. u. 1. papír alapú irodaszer, tasakkészítés, varrás, szınyegtisztogatás 9761 Táplánszentkerszt Fı u. 47. faipari tev., raktározás 2800 Tatabánya Mártírok útja 25. papíripar, csomagolás 2652 Tereske Kossuth út 96. papíripar, csomagolás, szınyeg tisztogatás 5350 Tiszafüred Remény u. 9. papír alapú irodaszer tasakkészítés 3385 Tiszanána Fı út 201. papír alapú irodaszer, tasakkészítés, 5323 Tiszaszentimre Arany János út 1. papír alapú irodaszer tasakkészítés 5324 Tomajmonostora Széchenyi út 115. mezıgazdaság 9086 Töltéstava Táplánypuszta Töltéstava, Táplánypuszta 2635 Vámosmikola Börzsönyi u Befızési termékek csomagolása, Boríték ragasztás, papíripar, egyéb csomagolás papír alapú irodaszer szınyegtisztogatás, 8100 Várpalota Erdıdy Pállfy Tamás u bedolgozói lerakat 9800 Vasvár Járdányi professzor u. 6. papíripari tev Veszprém Gábor Áron u. 2/a. Befızési termékek csomagolása, Boríték ragasztás, papíripar 12. oldal

13 d) Beszámolási rend Az éves beszámoló aláírására jogosult vezetı: Lakcím: Szabó György ügyvezetı igazgató 1048 Budapest Böröndös utca 30. V/13. Az éves beszámoló összeállításáért felelıs személy: Bányai Olga fıkönyvelı Mérlegképes könyvelıi regisztrációs száma: Szakterület: vállalkozási Státusz leírás: regisztrálva A Fıkefe Közhasznú Nonprofit Kft.-nél a könyvvizsgálat kötelezı, az éves beszámoló könyvvizsgáló által ellenırzött. A könyvvizsgálatot végzi: B és Társa Könyvvizsgáló Iroda Kft. MKVK nyilvántartási szám: Személyében felelıs könyvvizsgáló: Beszeda István kamarai tag könyvvizsgáló MKVK tagsági szám: A B és Társa Könyvvizsgáló Iroda Kft. a könyvvizsgálaton kívül egyéb tevékenységet nem végzett a Társaság részére év könyvvizsgálati díja: eft (forgalmi adó nélkül). Felügyelıbizottság tagjai december 31-én: Nyitrai Imre 1148 Budapest Nagy Lajos király útja 71. Lipcsei László 1112 Budapest Rákó utca 12. Svecz Gabriella 1144 Budapest Szentmihályi út 15. VIII./35 A Felügyelıbizottság részére a tiszteletdíj illetve a vezetı tisztségviselık részére a megállapodás szerinti alapbér került kifizetésre, más juttatásban vagy kölcsönben sem részesültek (12.sz. melléklet). A Felügyelıbizottság, Vezetı tisztségviselık részére az alábbi kifizetések történtek: adatok ezer Ft-ban Megnevezés év év Változás (%) Vezetı tisztségviselı, Felügyelıbizottság e) Közzététel 13. oldal

14 Az éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítı melléklet) és a könyvvizsgálói jelentés közzétételre kerül a céginformációs szolgálatnál. A közhasznúsági melléklet, s ennek keretében az éves beszámoló is megtekinthetı a internetes honlapon. f) Az elszámolásokhoz kapcsolódó adatgyőjtés módja Könyvvezetés és a pályázati elkülönítés nyilvántartásának paraméterei: Fıkönyvi könyvelésre alkalmazott szoftver: Conted Kft. VIR rendszere 8.0 Raktári készletnyilvántartásra alkalmazott szoftver: Conted Kft. VIR rendszere 8.0 Termelési költség elszámolására alkalmazott szoftver: Conted Kft. VIR rendszere 8.0 Bérszámfejtésre alkalmazott szoftver: Soft Consult Kft BABÉR szoftver Bérszámfejtési rendszer esetében a fıkönyvi rendszerbe papír feladás alapján manuálisan történik a könyvelés. A fıkönyvi, raktári készletnyilvántartó továbbá a termelési rendszer integrált rendszerként mőködik. A Társaság a költségeit elsıdleges elsıdleges 6. és 7. számlaosztályban, másodlagosan az 5 számlaosztályban vezeti. A rehabilitációs támogatáshoz kapcsolódó tételek elkülönítését: a fıkönyvi nyilvántartásban: önálló számlaszámon kibontva, az analitikus nyilvántartásokban: megkülönböztetésre kidolgozott kódszámok alapján a bérszámfejtésben: megkülönböztetésre, személyre szólóan kidolgozott kódszámok alapján II. A SZÁMVITELI POLITIKA Fİ VONÁSAI A Társaság a számviteli politikáját a vállalkozás adottságainak, sajátos körülményeinek, a számviteli törvényben rögzített alapelveknek és értékelési eljárásoknak megfelelıen állította össze. Rögzíti számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvébıl kiindulva biztosítani kell a (teljesség, valódiság, világosság, összemérés, folytonosság, következetesség, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az idıbeli elhatárolás, a tartalom elsıdlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összevetés) számviteli alapelvek érvényesülését. A Társaság a mérlegfıösszege, illetve az éves nettó árbevétele, valamint a tárgyévben átlagosan foglalkoztatottak száma alapján figyelemmel a Számviteli Törvény 8. -ában foglaltakra éves beszámolót készít. 14. oldal

15 A Társaság mérlege a többször módosított évi C. törvény a számvitelrıl 1.számú mellékletének A változata alapján készült. Az eredménykimutatás választott formája a évi C. törvény a számvitelrıl 3.számú melléklet A változata szerinti forgalmi költség eljárással készülı eredménykimutatás, kiegészítve a 2.számú melléklet A változata szerinti összköltség eljárással készülı eredménykimutatás költségnemenkénti részletezésével. A mérlegzárás idıpontja és ütemezése Az éves beszámoló fordulónapja: tárgy év december hó 31. Az éves beszámoló készítésének idıpontja: tárgy évet követı év február hó 15. Az éves beszámoló adatai a megjegyzett kivételektıl eltekintve ezer forintban értendık. Beszámolóban alkalmazott értékelési eljárások, számviteli alapelvek A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére kiható eseményeket a kettıs könyvvitel rendszerében vezeti. A költséggazdálkodás, a vállalkozáson belüli egységek elszámoltatása, az önköltségszámítás rendszerének megvalósítása érdekében költségek elsıdlegesen költséghelyenként (6. számlaosztály Általános költségek) és költségviselınként (7. számlaosztály Termelés költségei) kerülnek elszámolásra. A költségek költségnemenkénti (5. számlaosztály Költségnemek) kimutatása a költséghelyekre, költségviselıkre könyvelendı tételek kontírozásával egyidejőleg történik. A törvényben megfogalmazott számviteli alapelvektıl a Társaság nem tér el. A Társaság nem él az értékhelyesbítés lehetıségével. Valós értéken történı értékelés nem történik. Immateriális javak és tárgyi eszközök Befektetett eszközként kell kimutatni a Társaságnál azokat az immateriális javakat, amelyek a Társaság tevékenységét tartósan - legalább egy éven túl szolgálják, valamint azon tárgyi eszközöket, amelyek a tevékenységet tartósan szolgálják. Az immateriális javak és tárgyi eszközök az ismert piaci értéküknél nem magasabb értéken kerülnek kimutatásra. A befektetett eszközöket a Társaság az immateriális javak és tárgyi eszközök esetében bekerülési költségen értékeli, csökkentve azokat az alkalmazott értékcsökkenések összegével. A nullára vagy maradványértékig leírt befektetett eszközöket továbbra is nyilvántartja. 15. oldal

16 A tárgyi eszközök között kerül aktiválásra azon felújítási munkák költsége, amelyek eredményeként az eszköz élettartama növekszik. A tárgyi eszközök részét képezik a beruházások és a beruházásokra kifizetett elılegek. A saját vállalkozásban kivitelezett beruházások során létrejött tárgyi eszközöket a Társaság az elıállításuk érdekében felmerült költségek figyelembevételével, azaz közvetlen elıállítási költségen aktíválja. Amortizációs politika Az immateriális javak és tárgyi eszközök esetében a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának alapja az immateriális javak és tárgyi eszközök maradványértékkel csökkentett bruttó értéke. Maradványérték a rendeltetésszerő használatbavétel, az üzembehelyezés idıpontjában a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke. Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentıs, akkor a maradványértéke nulla. Nem jelentıs a maradványérték, ha annak értéke a beszerzési érték 10 %-át, vagy ha az kevesebb, mint 50 e Ft, akkor az 50 e Ft-ot nem éri el. Nem jelentıs akkor sem, ha az eszköz csak eredeti rendeltetésétıl megfosztva (szétszedve), vagy hulladékként értékesíthetı, továbbá, ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthetı. Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték minden esetben nulla forint. Az értékcsökkenés elszámolásának módja: bruttó érték alapján, a hasznos élettartamból megállapított leírási kulcsok alkalmazásával számított lineáris értékcsökkenés. Az értékcsökkenés naptári napra kerül elszámolásra havonta. Az értékcsökkenés elszámolásának kezdete az immateriális javak és tárgyi eszköz üzembe helyezésének napja. Az értékcsökkenés elszámolásának vége a tárgyi eszköz hasznos idıtartamának letelte vagy az eszköz könyvekbıl - bármilyen okból - történı kivezetésének napja. Az 100 e Ft alatti bekerülési értékő immateriális javak, tárgyi eszközök a beszerzéskor egy összegben leírásra kerülnek Az üzembe nem helyezett beruházások után terv szerinti értékcsökkenés nem számolható el. Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni: ha a szellemi termék, a tárgyi eszköz, a beruházás értéke tartósan lecsökkent, mert feleslegessé vált vagy megrongálódás, megsemmisülés következtében rendeltetésének megfelelıen nem használható ill. használhatatlan 16. oldal

17 ha a vagyoni értékő jog a szerzıdés módosítása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthetı ha a könyv szerinti érték tartósan és jelentısen magasabb, mint a piaci érték. Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett pénzügyi eszköznek minısülnek azok az eszközök, melyeket a Társaság azzal a céllal fektetett be más vállalkozónál, vagy adott át más vállalkozónak, hogy tartós jövedelemre tegyen szert, vagy befolyásolási, irányítási, ellenırzési lehetıséget nyerjen. Adott kölcsönöknél kerül kimutatásra többek között a dolgozóknak adott hosszú távú, egy éven túli lakásépítési tartozás összege. Készletek A készletekrıl a Társaság év közben mennyiségben, értékben nyilvántartást vezet. A vásárolt készletek nyilvántartása, felhasználása gyáregységenként mérlegelt átlag beszerzési áron történik. A vásárolt anyagon végzett bérmunka díja, továbbá a fuvarköltség az anyag értékét növeli. A saját elıállítású készlet norma szerinti értékben kerül készletrevételre, majd közvetlen önköltségre korrigálásra kerül. Ha a saját termeléső késztermék könyv szerinti értéke tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ára, akkor eladási áron számított értéken kell kimutatni, s a készlet értékét a különbözet értékvesztéskénti elszámolásával kell csökkenteni. A közvetlen önköltség a termék elıállításához, a szolgáltatásnyújtáshoz mőszakilag szükséges normák alapján meghatározott - közvetlen anyagköltséget, - közvetlen bérköltséget, - a közvetlen bérek kiegészítı fizetéseit, bérpótlékait, - a szociális hozzájárulási adót, - a bérmunkadíjat, - a továbbfelhasználásra kerülı saját termeléső készletek közvetlen önköltségét tartalmazza. Mezıgazdasági termelés esetén a külsı vállalkozótól igénybe vett mezıgazdasági szolgáltatás is közvetlenül kerül az önköltségbe figyelembe vételre. Az értékcsökkenési leírást, az energiaköltséget, - miután termelıgépek többféle termék gyártására alkalmasak - még vetítéssel sem lehet közvetlenül a termékre terhelni. 17. oldal

18 Követelések A vevıállomány a számlázott, elismert összegben került kimutatásra. Nem tartalmaz behajthatatlan, adós által el nem ismert követelést. Ha az adós a követelést akár részben vagy egészben nem ismeri el, még peresítés ellenére sem állítható be a mérlegbe. Behajthatatlan követelések esetében maximum a végrehajtás költségeinek háromszorosában határozza meg a Társaság azt az értéket, amikor a végrehajtással kapcsolatos költségek már nincsenek arányban a követelésbıl várhatóan megszerezhetı összeggel. A vevı, az adós minısítése alapján az üzleti év mérleg-fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés idıpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést kell elszámolni a mérlegkészítés idıpontjában rendelkezésre álló információk alapján ha a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülı összege közötti veszteségjellegő különbözet tartósnak mutatkozik, legalább fél éven túli. Az óvatosság elvének értelmében a könyvvizsgáló javaslata alapján az alábbi módon értékvesztés képzésére került sor. Belföldi vevık esetén: napos határidı túllépés esetén 50 %, napon túli határidı túllépés esetén 100 %. Külföldi vevık esetén: napon túli határidı túllépés esetén 100 % Értékvesztést kell elszámolni a felszámolás, illetve a végelszámolás alatt levı vevıi követelésekre. A vevı korosításból ki kell emelni ezen tételeket, és ezekre 100 %-os értékvesztést kell elszámolni. A Társaság a devizaeszközök és devizaforrások értékelésénél a számlavezetı Budapest Bank által közzétett reggel 8 órai teljesítéskori deviza eladási árfolyamot alkalmazza. Év végén minden devizás követelés átértékelésébıl adódó árfolyam különbözetet, nem realizált árfolyamnyereséget és veszteséget veszi figyelembe a fıkönyvi nyilvántartásban. Pénzeszközök A pénzeszközök között belföldi és deviza pénznemben lévı eszközök találhatók. A devizaszámlán vagy devizapénztárban nyilvántartott pénzeszközök átértékelése a számlavezetı bank által meghírdetett deviza eladási áron történik. 18. oldal

19 Saját tıke A Számviteli törvényben foglalt sajátos értékelési szabályok alkalmazásából adódóan lehetıvé váló értékelési tartalék képzésével a Társaság nem él. Céltartalék A képzés az adózás elıtti eredmény terhére történik. A tartalékképzés legfontosabb elemei: - korengedményes nyugdíjazás miatti fizetési kötelezettségek - végkielégítés miatti fizetési kötelezettségek - függı és biztos jövıbeni kötelezettségek - környezetvédelmi kötelezettség - le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos várható kötelezettség Kötelezettségek Kötelezettségek esetében különbséget teszünk hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek között. A Társaság a hosszú lejáratú kötelezettségek között mutatja ki a pénzügyi lízing keretében vásárolt eszközök 1 éven túli kötelezettségét. A rövid lejáratú kötelezettségek között jelenik meg a számlavezetı banktól igénybe vett rulírozó hitel, más társaságtól felvett, éven belüli törlesztéső kölcsön, továbbá a hatóságokkal és munkavállalókkal szembeni kötelezettségek. Ha a szállítói számla nem érkezett meg, de az eladó már teljesített és a Társaság a vásárolt készletet raktárába bevételezte, akkor a kötelezettség a nem számlázott szállítások között kerül kimutatásra. Az év végi zárás során, amennyiben a deviza kötelezettség könyv szerinti értéke alacsonyabb, mint a mérleg fordulónapján érvényes számlavezetı bank által közzétett deviza eladási árfolyamon számított értéke, akkor nem realizált árfolyamveszteséget kell elszámolni. Amennyiben azonban a deviza kötelezettség könyv szerinti értéke magasabb, akkor nem realizált árfolyamnyereséget kell elszámolni. A kötelezettségek nyilvántartása független a pénzügyi teljesítéstıl. Idıbeli elhatárolások A Társaság a nyújtott szolgáltatások árbevételét és igénybe vett szolgáltatások költségét az idıbeli elhatárolások elvének érvényesítésével számolja el azért, hogy a tárgyévhez kapcsolódó teljesítmények értékét a tárgyévi eredményt tükrözze. 19. oldal

20 A gazdálkodásra vonatkozó számviteli szabályok A közhasznú és a vállalkozási tevékenység árbevétele és közvetlen költségei elkülönített fıkönyvi számlákon kerül elszámolásra. A Társaság közhasznú tevékenységének jellegébıl adódóan (rehabilitációs foglalkoztatás) a vállalkozási tevékenység nem jelentıs. A közvetett költségeket nem kerülnek felosztásra az közhasznú és vállalkozási tevékenység között, amíg a vállalkozási tevékenység/összes bevétel aránya az 5%-ot meg nem haladja. A Társaság a fejlesztési célra visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások halasztott bevételként, idıbelileg elhatárolt összegének megszüntetését az Egyéb bevételekkel szemben számolja el, élve a Számviteli törvény 85 (5) bekezdésében leírtak lehetıségével. Jelentıs összegő a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különbözı ellenırzések során egy azon évet érintıen- megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tıkét növelı-csökkentı értékének együttes (elıjeltıl független) összege meghaladja az ellenırzött üzleti év mérleg fıösszegének 2 százalékát. Ha a jelentıs összegő a hiba és hibahatárok értéke a hiba feltárásának évét megelızı üzleti év mérlegében kimutatott saját tıke értékét legalább 20 százalékkal megváltoztatja (növeli vagy csökkenti), tehát a saját tıke értékét lényegesen megváltoztatja, lényeges mértékő hibának kell tekinteni, mert a már korábban közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok megtévesztıek voltak. III. VALÓS VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSA Sorszám A tétel megnevezése a b c d Vagyoni mutatók Saját tıke aránya ( % ) (Saját tıke / Mérleg fıösszeg) A saját tıke növekedésének aránya ( % ) (Saját tıke / Jegyzett tıke) Követelések és rövidlejáratú kötelezetettségek aránya ( % ) (Követelések / Rövidlejáratú kötelezettségek) Kötelezettségek és saját tıke aránya (%) (Kötelezettségek / Saját tıke) 15,69% 257,29% 59,22% 35,58% 410,62% 20. oldal

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KSH számjel: 14476464-9499-113-14 Cégjegyzék szám: 14 09 308489 Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerősített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2009. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2010. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2009. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Kiegészítı melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. 2011. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához

Kiegészítı melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. 2011. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához Kiegészítı melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához 1. Az alapítvány bemutatása Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítı melléklet a 2011. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezetı igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész 1 1. A társaság bemutatása I. Általános rész Székhely: 1135 Budapest, Fáy u. 81-83. Cégjegyzék-szám: 9pk60649/1997/9 Statisztikai szám: 18086869-9311-521-01 Tevékenységi körök: TEÁOR Tevékenység megnevezése

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2 012. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ S e l l y e, 2013.április 25. Összeállította: Czipor

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig Nyíregyháza, 2010. február 28. Balogh Zoltán

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2012. ÉVI 1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ ISTER-GRANUM KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŐKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2012. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Esztergom, 2013. március 23. A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató KHT. 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Cégjegyzékszám: 06-14-000119 Kiegészítı melléklet a évi egyszerősített éves beszámolóhoz A Kht. 2004.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET - 1 - Éjféli Kiáltás Misszó Egyesület Egyszerősített éves beszámolójának kiegészítı melléklete KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Éjféli Kiáltás Misszó Egyesület éves egyszerüsített éves beszámolójához Budapest, 2012.06.01.

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2011. ÉVI

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ 2011. ÉVI 1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET AZ ISTER-GRANUM KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŐKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2011. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Esztergom, 2012. március 28. A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Alsónémedi Airvac Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság

Alsónémedi Airvac Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Bevezetı A Társaság alapítása: A Társaság neve: Rövidített neve: Alsónémedi Airvac Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság Airvac Kft Székhelye: 2351. Alsónémedi,

Részletesebben

A ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 A Mátrafüredi Plébánia Felújításáért Alapítvány 3200 Gyöngyös, Orczy utca 8. III/15. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2 I. Általános rész 1. A Társaságra vonatkozó alapinformációk

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT. 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához 2.oldal 1./ A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Kft 6 7 8 2 M ó r a h a l o m, R ö s z k e i ú t 3 4. 62/281-055 Fax.: 62/281-055 E-mail: moraep@morahalom.hu 2. számú melléklet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET évi. egyszerősített éves beszámolóhoz. Nézımővészeti Nonprofit Kft Budapest Baross u.77. Adószám:

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET évi. egyszerősített éves beszámolóhoz. Nézımővészeti Nonprofit Kft Budapest Baross u.77. Adószám: 1082 Budapest Baross u.77. Adószám: 14674291-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-914657 KSH: 14674291900111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2013. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Budapest, 2014.05.28. A közzétett adatok

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 PORTER SEC KFT Cégjegyzékszáma: 01 09 992450

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Egyesület 4026 Debrecen Garay utca 5. Adószám: 19117908-2-09 Nyilvántartási szám: Pk.60527 KSH: 19117908-9240-331-09 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Debrecen, 2012.05.08.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2013.

Kiegészítı melléklet 2013. Bács-Kiskun Megyei Vadászszövetség 6000 Kecskemét, Rákóczi út 9. 1/5 Adószám: 19044462-1-03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Szélessáv Közhasznú Alapítvány

Szélessáv Közhasznú Alapítvány 1 Szélessáv Közhasznú Alapítvány Kiegészitı melléklet : a 2012.01.01-tıl 2012.12.31-ig tartó üzleti évrıl készített közhasznú egyszerősített éves beszámolójához I. ÁLTALÁNOS JELLEGŐ KIEGÉSZÍTÉSEK a) A

Részletesebben

2008.üzleti évrıl KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2009.április 29.

2008.üzleti évrıl KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2009.április 29. "Tömöttvár 2007" Közhasznú Nonprofit KFT 4900 Fehérgyarmat,Tömöttvár út 5-7 2008.üzleti évrıl KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.április 29. I. Általános rész l ) CÉGINFORMÁCIÓS ADATOK a) A cég neve: "Tömöttvár

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011. 01.01-tól 2011.12.31-ig

Közhasznúsági jelentés 2011. 01.01-tól 2011.12.31-ig START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Közhasznúsági jelentés 2011. 01.01-tól 2011.12.31-ig Nyíregyháza, 2012. február 29. Balogh Zoltán

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rivalda Stúdió Közh.Nonp. Kft 1055 Budapest Stollár Béla utca 12/C KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. A beszámoló

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához A kiegészítı mellékletet az alábbi szerkezettel és a számviteli törvényben elıírt

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 1. A SPORTEGYESÜLET ISMERTETÉSE Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 2. SZÁMVITELI POLITIKA a) Az elszámolás alapja

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

A MÁKVIRÁG VIRÁGAI NONPROFIT KFT. (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 22.)

A MÁKVIRÁG VIRÁGAI NONPROFIT KFT. (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 22.) A MÁKVIRÁG VIRÁGAI NONPROFIT KFT. (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 22.) Közhasznúsági melléklet Adószám: 14943304-1-07 A jelentésben szerepl összegek kizárólag Ft-ban értend k 2014. évi Székesfehérvár. 2015.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány Kiegészítı melléklet I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Zöld Folyosó Közalapítvány Székhelye: 8708 Somogyfajsz Kossuth u. 62 Az alapítás idıpontja: 1995. augusztus 1. A mőködés megkezdésének

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KSH 23560220900457208 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2012.01.03. Szilasi Péter Tamás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2010.

Kiegészítı melléklet 2010. Adószám: 14843008-2-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 13-09-130253 Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft 2092 Budakeszi, Szél utca 25 2010. Fordulónap: 2010. december 31.

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET évi. egyszerősített éves beszámolóhoz. Nézımővészeti Nonprofit Kft Budapest Baross u.77. Adószám:

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET évi. egyszerősített éves beszámolóhoz. Nézımővészeti Nonprofit Kft Budapest Baross u.77. Adószám: 1082 Budapest Baross u.77. Adószám: 14674291-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-914657 KSH: 14674291900111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2014. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Budapest, 2015.05.31. A közzétett adatok

Részletesebben