ÜGYREND. (2013. július 1.) 1. pont Követelmények tagsági és partnerségi pályázatokhoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜGYREND. (2013. július 1.) 1. pont Követelmények tagsági és partnerségi pályázatokhoz"

Átírás

1 FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL) Place Albert 1er, 13, B Thuin (Belgique) Tél: Fax: , ÜGYREND (2013. július 1.) 1. pont Követelmények tagsági és partnerségi pályázatokhoz A tagsági és partnerségi pályázatokhoz csatolni kell a pályázó szervezet alapszabályzatának és szabályainak hivatalosan elismert példányát, és az állami elismerő okirat egy példányát vagy az illetékes hatóságok által kiadott igazolást, mely megjelöli a szervezet jogi formáját az adott államban. A pályázatnak többek között az alábbi nyilatkozatokat is tartalmaznia kell: (a) (b) A pályázó szervezet vállalja, hogy betartja az alapszabályzatot, ügyrendet és az FCI elnökségének valamint az FCI közgyűlésének döntéseit. A pályázó szervezet vállalja, hogy betartja az összes FCI előírást és szabályzatot. 2. pont - Szavazás és választási eljárás közgyűlésen a) Szavazás Ha a szavazás nem titkos, minden szavazásra jogosult tag vagy egy olyan egy szavazókártyát használ, amelyen egyértelműen látható az általa képviselt ország neve, vagy ha a közgyűlés úgy dönt, az ügyvezető igazgató szólít minden tagot. b) Választások Minden közgyűlésen ki kell nevezni egy választási bizottságot. A bizottság három olyan személyből áll, akik nem választhatók. A bizottság és az FCI ügyvezető igazgatója felelősek a szavazólapok szétosztásáért, összegyűjtéséért és számlálásáért. A választás után minden szavazólapot az FCI titkárságán kell elhelyezni és biztonságos helyen, lepecsételt borítékban kell tartani 90 napon keresztül valamint a választáson indult személyek kérés esetén megtekinthetik a lapokat. 3. pont Elnökség 1. Az elnökség évente legalább kétszer ülésezik. Ha a végrehajtó bizottság szükségesnek tartja, az elnökség gyakrabban is összeülhet. A bizottság az FCI közgyűlését megelőző napon is ülésezik.

2 2. A következő ülés időpontjáról és helyszínéről minden ülésen döntenek, amennyiben lehetséges. Ha fontos és előre nem látható körülmények indokolják, az ülés időpontja és helyszíne megváltoztatható (az elnök beleegyezésével), feltéve, hogy van idő értesíteni az elnökség minden tagját. 3. Az elnökség üléseire az elnök nevében az ügyvezető igazgató küld meghívókat írásban, legalább egy hónappal az ülés előtt. Az ügyvezető igazgató elkészíti a napirendet. Az elnökség tagjai hozzátehetnek pontokat a napirendhez, ha ez szükséges az ügyvezetői bizottság utolsó ülése után. Az elnökség tagjai kellő időben tájékoztatják az ügyvezető igazgatót a napirendbe javasolt témákról. 4. Minden elnökségi ülésen részt vesz az ügyvezető igazgató, aki felveszi a jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv angolul készül és az elnökség tagjai legkésőbb egy hónappal az ülés után kapják meg. A jegyzőkönyvek fordításait az FCI többi munkanyelvére a lehető leghamarabb el kell készíteni. Amennyiben az ügyvezető igazgató nem tud részt venni az ülésen, egy másik alkalmas személynek kell őt helyettesíteni, aki felveszi a jegyzőkönyvet. 5. Az ügyvezető igazgató egy könyvbe jegyzi az elnökség által jóváhagyott döntéseket a dátum megadásával. Ez a könyv az elnökség tagjai számára kérés esetén rendelkezésre bocsátható. 6. A korábbi ülés jegyzőkönyvét az elnökségnek jóvá kell hagynia. Az eredeti jegyzőkönyvet az elnöknek és az ügyvezető igazgatónak alá kell írnia, és ki kell küldeni a tagszervezeteknek legkésőbb 60 nappal a jóváhagyás után. 4. pont Végrehajtó bizottság 1. A végrehajtó bizottság legalább évente kétszer ülésezik. 2. A következő ülés időpontjáról és helyszínéről, lehetőség szerint minden ülésen döntenek. 3. A végrehajtó bizottság üléseire a meghívókat az elnök nevében az ügyvezető igazgató küldi ki írásban legalább egy hónappal az ülés előtt. Az elnök és az ügyvezető igazgató elkészítik a napirendet. A végrehajtó bizottság tagjai az ülés elején újabb napirendi pontokkal bővíthetik a napirendet. 4.

3 A végrehajtó bizottság minden ülésén részt vesz az ügyvezető igazgató, aki felveszi a jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv angolul készül és a végrehajtó bizottság tagjai ebben a formában kapják meg legkésőbb az ülés után egy hónappal. Amennyiben az ügyvezető igazgató nem tud részt venni az ülésen, egy másik alkalmas személynek kell őt helyettesíteni, aki felveszi a jegyzőkönyvet. 5. Az ügyvezető igazgató egy könyvbe jegyzi az elnökség által jóváhagyott döntéseket a dátum megadásával. Ez a könyv az elnökség tagjai számára kérés esetén rendelkezésre bocsátható. 6. Az előző ülés jegyzőkönyvét a végrehajtó bizottságnak jóvá kell hagynia. Az eredeti jegyzőkönyvet az elnöknek és az ügyvezető igazgatónak alá kell írnia. 7. Az elnök és az ügyvezető igazgató annyiszor találkoznak, ahányszor ez szükséges. 5. pont Tagok Az országos kutyás szervezetek (FCI tagjai és szerződéses partnerei) és a tagjaik kölcsönös kötelezettséget vállalnak arra, hogy nem avatkoznak egymás kinológiai ügyeibe. 6. pont Új fajták elismerése Az FCI elismerhet új fajtákat. Az elismerés két fázist tartalmaz: ideiglenes és végleges elismerést. A fajta elismerésnek (ideiglenes vagy átmeneti) eljárását a mellékelt függelék (1. sz.) tartalmazza és a közgyűlésnek jóvá kell hagynia. 7. pont Fajtastandardok 1. A tagoknak el kell juttatniuk az elnökséghez a nemzeti fajták listáját és a mindenkori standardjukat legalább az FCI egyik munkanyelvén. A standardokat az FCI által elfogadott modell szerint kell megfogalmazni az ún. Jeruzsálem formátumban (ld. 2. sz. melléklet). A titkárság gondoskodik a hivatalos FCI munkanyelvekre való fordításról. 2. Egy új vagy módosított fajtastandard akkor lesz hatályos, ha legalább az FCI egyik hivatalos nyelvén publikálják. Az eredeti fajtastandard publikációjának dátuma (a fajtastandard második oldalán) megegyezik az elnökség ülésének dátumával, ahol az (új vagy módosított) fajtastandardot elfogadták. A titkárság felelős ennek publikálásáért. A publikáció dátuma a fajtastandard első oldalán olvasható.

4 3. A standard bizottságnak konzultálnia kell az új vagy módosított fajtastandard elfogadása előtt és, ha kétségek merülnek fel, különösen egy új fajta elismerésének kérelmezése során, a tudományos bizottság ajánlása az irányadó. 4. Az elnökség hagyja jóvá az új fajták ideiglenes elismerésére való jelentkezéseket. A létező fajtastandardok módosításait és az ideiglenesen elismerendő fajták fajtastandardjait is az elnökség hagyja jóvá az illető fajtastandardokért felelős tagoknak a kérésére miután a standard bizottság és szükség esetén, különösen új fajták esetében a tudományos bizottság is ellenőrizte. Az új fajtastandardoknak a származási ország vagy a patronáló ország fajtastandardjain kell alapulniuk. A véglegesen elismerendő fajtákat és a vonatkozó standardokat a közgyűlés hagyja jóvá. Az FCI tagok és szerződéses partnerek feladata arról gondoskodni, hogy a bíróik minél hamarabb megismerjék az új fajtastandardokat és a fajtastandardok módosításait. 8. pont Törzskönyvek 1. Minden tagnak és szerződéses partnernek törzskönyvet kell vezetnie minden FCI által elismert fajtához. A törzskönyvekhez függeléket is kell tartaniuk. Egy kutyát csak akkor lehet bejegyezni egy törzskönyvbe vagy egy törzskönyv függelékébe, ha a tenyésztő/kutyatulajdonos törvényes lakhelye abban az államban van, melyben a kutyát be fogják jegyezni. Az ideiglenesen elismert fajtákat a függelékben kell regisztrálni. Az FCI által nem elismert fajtájú kutyákhoz kiadott törzskönyvek nem viselhetik az FCI logót, és az alábbi megjegyzést kell feltüntetni rajtuk: FCI által nem elismert fajta. 2. A tagok és szerződéses partnerek kizárólag és kölcsönösen elismerik egymás törzskönyveit és függelékeit. A különböző törzskönyvek monogrammal ellátott naprakész listáját az FCI titkársága publikálja. Minden FCI tag és szerződéses partner törzskönyve elérhető az FCI által elismert szervezeteknek esetleges kutatási célból. 3. Az eredeti pedigrén a törzskönyvek regisztrációs száma követi a törzskönyv monogramját, (pl. SHSB/LOS: n ) amelyben a kutya regisztrálva van. Továbbá a törzskönyvi számoknak és a kezdőbetűknek legalább három generációra visszamenőleg meg kell lennie. Az FCI hivatalos címeit is fel kell tüntetni a pedigréken és FCI tagjai és szerződéses partnerei által adományozott országos címeket is meg lehet adni.

5 4. Ha olyan országból származnak a kutyák, ahol nincs FCI-tag vagy szerződéses partner, vagy akkor, ha nincs létező megállapodás pedigrék elismeréséről, a tagok és szerződéses partnerek, valamint az általuk irányított fajta klubok, a fenti 2. intézkedés ellenére, regisztrálhatnak kutyát nem elismert pedigrével a törzskönyv függelékében, ha ezt a kutyát egy olyan bíró megvizsgálta, aki a kérdéses fajtára engedéllyel rendelkezik; egy ilyen kutya utódjait a negyedik generációtól lehet bevezetni a törzskönyvbe. Ugyanez vonatkozik a pedigré nélküli kutyákra is. 5. Bármely tag vagy szerződéses partner elutasíthatja egy olyan kutya (újra)regisztrálást, amelyik örökletes betegségben szenved vagy hibás jellemvonásai vannak, amelyek ellentmondanak az alapszabályzat második pontjának, vagy egy olyan kutyáét, amely nem felel meg a szóban forgó tagok vagy szerződéses partnerek szabályzatai által definiált szelekciós szabályoknak. A tagok és szerződéses partnerek nem kötelesek automatikusan regisztrálni vagy újraregisztrálni egy importált kutyát a törzskönyveikben, ha úgy találják, hogy a pedigré inkorrekt módon lett elkészítve. Ebben az esetben a tagoknak és a szerződéses partnereknek egyértelműen meg kell magyarázniuk az export pedigrét kiállító tagnak az elutasítás okát. 6. Azokban az országokban, ahol az FCI tagoknak és szerződéses partnereknek fajta klubjaik vannak, amelyek a saját törzskönyveiket vezetik a nemzeti kutyás egyesületük megbízásából, egyértelműen jelezni kell a pedigréken, hogy ezeknek a fajta kluboknak mindegyike egy nemzeti kutyás szervezet tagja. 7. A törzskönyveknek hivatalos érvényességük van az FCI tagjai és szerződéses partnerei számára. 8. Pedigré kiadásakor minden a fajtastandard által meghatározott szőrzetszínektől nyilvánvaló, végleges és azonosítható eltérést egyértelműen fel kell tüntetni. Az alom minden kutyájának csak egyetlen törzskönyve és export-törzskönyve lehet, melyen rajta kell lennie a kutyatulajdonos nevének. Ezenkívül egy személynek felelős kutyatulajdonosnak kell lennie. Ez a személy az első a tulajdonosok listáján. 9. Ha a kutyát eladják külföldre, a nemzeti kutyás szervezetnek egy hitelesített, az egyik hivatalos FCI munkanyelven megírt export pedigrét kell kiadnia. Azonban tilos export pedigrét kiállítani olyan kutyának, amelyik nincs tetoválással vagy mikrochippel azonosítva. A törzskönyv függelékében regisztrált kutyának lehet kiállítani export regisztrációs igazolást abból a célból, hogy újra regisztrálva legyen egy másik törzskönyvi függelékben.

6 Minden, az FCI tagjainál és szerződéses partnereinél regisztrált és exportált kutyának a kutyát utoljára regisztráló országos kutyás klub igazolja a tulajdonosváltozást és az új tulajdonos a nevét és a címét feltünteti az export pedigrén. 10. Az országos kutyás szervezetek és a fajta klubjaik nem változtathatnak meg semmilyen adatot, melyet már regisztráltak a kutyáról egy elismert törzskönyvben. Az eredeti regisztrációs számnak és a törzskönyvek monogramjának szerepelnie kell minden kinológiai információt tartalmazó dokumentumon (munkavizsga programok, kiállítási katalógusok, pedigrék, regisztrációs nyomtatványok), az új törzskönyvi szám mellett. 11. Ha a kutyát külföldre eladják, az új törzskönyvek regisztrációs számát és az új törzskönyvek monogramját rögzíteni kell az eredeti export pedigrén. Ezt az információt a törzskönyvet vezető nemzeti kutyás szervezet pecsétje és az aláírása hitelesíti. Tilos új pedigrét kiállítani importált kutyának. 12. A tagoknak és szerződéses partnereknek be kell küldeniük az országukban érvényes pedigrék mintapéldányát a FCI titkárságának, mely minden tagot és szerződéses partnert azonnal tájékoztat a pedigréket érintő bármilyen változásról. 13. A tagok és szerződéses partnerek által kiadott törzskönyveket minden tagnak és szerződéses partnernek el kell fogadnia olyan dokumentumként, amely bizonyítja, hogy kiskutyák születtek fajtatiszta szülőktől ugyanabból a fajtából. A tagok és szerződéses partnerek a fenti 5. pontot érvényesíthetik. Ezeket a pedigréket egyik tag vagy szerződéses partner sem érvénytelenítheti, semmilyen körülmények között. 14. A tagok és szerződéses partnerek nem kötelesek regisztrálni a törzskönyveikben olyan kölyköket, és törzskönyveket olyan kölyköknek, melyek az FCI fajtastandardja által meghatározott követelményeknek nem megfelelő szülői párosításból származnak. 9. pont Kennel nevek 1. Minden tagnak az FCI titkárságánál kell kérvényeznie az új kennel nevek bejegyzését a nemzetközi FCI kennel név regiszterbe. Az országos kutyás szervezet kizárólag olyan tenyésztők számára folyamodhat ilyen regisztrációért, akiknek hivatalosan a szóban forgó országban van a törvényes lakhelye. Az FCI elismeri a társtulajdonban lévő kennel neveket. Viszont ebben az esetben almonként meg kell

7 állapítani, melyik társtulajdonos felelős hivatalosan a nemzeti és nemzetközi tenyésztési és törzskönyvezési szabályok betartásáért. 2. A tagok és szerződéses partnerek elismerik a többi tag vagy szerződéses partner által regisztrált kennel neveket. 3. Az FCI felelős a nemzetközi regiszter szigorú ellenőrzéséért a kettős használat elkerülése érdekében, illetve azért, hogy bármilyen hasonló név ne okozzon zavarodást. 4. Az alábbi intézkedések vonatkoznak a kennel nevek elfogadására és használatára: a) Egy kutya csak a tenyésztője kennel nevét viselheti. Az a személy a tenyésztő, aki a szuka a tulajdonosa a fedeztetés időpontjában. Ha egy vemhes szukát eladnak, szükség van az eladó írásos engedélyére, hogy a kölykök megkaphassák a vevő kennel nevét. b) A kutya neve és a kennel név nem változtatható meg, ha azt már hivatalosan rögzítették. c) A nemzeti kutyás egyesület az FCI által regisztrált kennelnevet rávezetheti a törzskönyvre, ha a kérdéses fajtát elismeri az FCI és/vagy a törzskönyvet kiadó nemzeti kutyás egyesület. d) Egy tenyésztő nem regisztrálhat egynél több kennel nevet az összes, általa tenyésztett fajtához. e) A kennel nevet egy személy kapja és élethossziglan érvényes, hacsak használata nem szűnik meg vagy a kennel név tulajdonosa erről nem mond le írásban. Általános szabályként ez érvényét veszti a jogosult személy halálával. A nemzeti kutyás szervezet engedélyezheti a kennel név átruházását a tenyésztő jogutódjára, ha az öröklés tényét megfelelően igazolják. A kennel név tulajdonosa bevonhatja a házastársát, utódait vagy rokonait társként a kennel irányításába, feltéve, hogy az illető személy legalább 18 éves. A kennel név eredeti tulajdonosa marad a tenyésztés képviselője. Két vagy több személy tenyésztési szövetségéhez saját közös kennel nevet kell kiváltani; erre a fenti szabályok vonatkoznak. Az FCI-t bármilyen változásról tájékoztatni kell, amely a szervezet összetételében következik be. Minden egyéb ügyre az illetékes nemzeti kutyás szervezet rendelkezései vonatkoznak. Mielőtt egy tenyésztő másik államba helyezi a lakhelyét, ahol az FCI-nek van tagja vagy szerződéses partnere, értesítenie kell azt a tagot ill. szerződéses partnert ahol a kennelneve be van jegyezve erről, hogy, az áthelyezést korrekt módon el lehessen végezni. A kennelnevet a nemzeti kutyás szervezet és a tenyésztő(k) közötti megállapodásban rögzített feltételek szerint lehet használni.

8 Különélés vagy válás után a kennel név használatával kapcsolatban egy jogi nyilatkozatot kell tenni a korábbi tulajdonosoknak, amelyből egyértelműen kiderül, hogy ki viszi tovább a kennel nevet. Ebben az esetben a kennel nevet új tulajdonos(ok)ra lehet átírni, ha ő(k) megfelel(nek) a nemzeti kutyás szervezet kennel név tulajdonosokról szóló előírásainak. Ha a nemzeti kutyás szervezetnél panaszt emelnek, a szóban forgó kennel nevet nem lehet addig használni, ameddig az országos kutyás szervezet nem küldött visszaigazolást a kennel név tulajdonosának. Bármilyen társtulajdonban végzett tenyésztési tevékenység megkezdése előtt ugyanabban az országban, vissza kell igazolni, hogy ki a felelős személy hivatalosan a közös vállalkozásban az országos és nemzetközi szabályzatok betartásáért minden esetben, amely a tenyésztést és a törzskönyvi regisztrációt érinti. f) Az FCI által elismert kennel nevek elsőbbséget élveznek az országos szinten elismert kennel nevekkel szemben. Ha egy FCI által regisztrált kennel névvel rendelkező tenyésztő panaszt emel, a nemzeti szinten elismert kennel nevet kérésre érvényteleníti az FCI, ha az veszélyezteti a nemzetközi kennelnevet a nevek hasonlósága miatt január 1-től a tagok és szerződéses partnerek többé nem regisztrálhatnak kennel neveket csak nemzeti szinten. 10. pont Rendezvények Csak olyan nemzetközi, az összes fajta számára rendezett kiállítások és nemzetközi vizsgák számítanak FCI rendezvénynek, melyeken FCI címeket lehet szerezni (CACIB, CACIT, CACIAG, CACIL, CACIOB). Minden, ilyen rendezvényekre vonatkozó dokumentumon és katalóguson szerepelnie kell az FCI logónak, melyet minden rendezvényen jól láthatóan kell elhelyezni. Bármilyen rendezvényre vonatkozó panaszt először a rendező vizsgál meg, mielőtt esetleg az FCI elnöksége terjesztenék. A bírókkal kapcsolatos panaszokat azok a nemzeti kutyás szervezetek vizsgálják meg, melyek kiadták a szóban fogó bíróknak az engedélyt a rendezvényen való tevékenykedésre. Bírálat ellen emelt panaszokat nem lehet elfogadni. 11. pont Bírók 1. A tagok és a szerződéses partnerek felelősek a bírók képzéséért és vizsgáztatásáért (az FCI szabályzatokkal összhangban), akik jogosultak lesznek CACIB, CACIT, CACIAG, CACIOB és CACIL címek kiadására. Az FCI, a tagok és szerződéses partnerek csak ezeket a bírókat ismerhetik el. 2. Egy bíró csak akkor szerepelhet egy tag vagy szerződéses partner bírólistáján, ha törvényes lakóhelye van abban az országban, amelyikben a tag vagy szerződéses partner központi irodája működik. Egy bírót csak egy FCI bírólistán lehet feltüntetni.

9 A tagoknak és szerződéses partnereknek közzé kell tenniük a frissített bírólistájukat (név, cím, , telefonszám, kvalifikációk, beszélt nyelvek) az internetes honlapjukon. Ezt a folyamatosan frissített listát évente el kell küldeni az FCI titkárságnak is. A tagok és szerződéses partnerek joga eldönteni, hogy közzéteszik-e a munkabírói listájukat az interneten és elküldik-e azt az FCI titkárságának. 12. pont Tenyésztési Etikai Kódex A kutyafajták tenyésztését és fejlesztését hosszú távú célokra és józan elvekre kell alapozni azért, hogy tenyésztés ne eredményezzen betegséget, rossz temperamentumot vagy a elégtelen munkaképességet. A tenyésztésnek a megőrzés célját kell szolgálnia és elsősorban azt, hogy a fajta genetikai sokoldalúsága bővüljön (poligenitás). Csak funkcionálisan egészséges kutyákat lehet tenyészteni. Minden tenyésztő feladata, hogy kiválassza tenyésztésre a kutyákat és meghatározza, hogy az állatok mentálisan és fizikailag alkalmasak-e a reprodukcióra. A tenyésztőnek meg kell győződnie arról, hogy az állatok, amelyeket tenyészteni akar, stabil temperamentummal rendelkeznek-e és jó fizikai állapotban vannak-e. Ameddig a kölyök a tenyésztő felügyelete alatt van, gondoskodnia kell fizikai és mentális szempontból egészséges és előnyös környezetről a kiskutya számára azért, hogy garantálja a megfelelő szocializációját. 13. pont Büntetések és szankciók Az FCI elismer minden törvényesen hatályos szankciót, (bármilyen személy ellen, mint bírók, tenyésztők, kiállítók, felvezetők, stb), amelyről értesítést kap a tagjai és szerződéses partnerei részéről. Ezekről tájékoztatja a többi tagot és szerződéses partnert, hogy a szankciókat minden FCI fennhatóság álló országban alkalmazni és végrehajtani lehessen. 14. pont Törvényes lakhely Ha a törvényes lakhely országát nem lehet az FCI alapszabály szerint meghatározni, a következők érvényesek: A törvényes lakhely országa az az ország, melyben a személy leggyakrabban tartózkodik és ahol az életvitelének a központját berendezte. Ha a fenti definíció alapján nem lehet megállapítani a törvényes lakhely országát, akkor a következő érvényes: A törvényes lakhely országa az az ország, melyben a személy adóköteles. Ha ez alapján sem lehet megállapítani a törvényes lakhelyet, akkor erről az FCI elnöksége dönt. Az ügyrendet az FCI közgyűlése május 22-én Acapulcoban fogadta el.

10 A vastag és dőlt betűs változtatásokat a május 14-i budapesti közgyűlés fogadta el és július 1-étől lépnek életbe. Rafael de Santiago elnök Yves De Clercq ügyvezető igazgató

11 FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) 13, Place Albert 1er, B Thuin (Belgique), tel : , fax : , Új fajta elismerési folyamata az FCI-nél Az új fajta elismerésére irányuló kérelmet az FCI titkárságának kell benyújtani az ország FCIhez tartozó nemzeti kennel klubjának. Az ország, melyből a fajta ered, és mely tagja az FCInek, megkérhet más FCI tagországot, hogy terjessze fel a kérését helyette. Ebben az esetben a származási ország megbízottját fel kell tüntetni a kérelemben. Az új fajta lehet már máshol elismert kutyapopuláció, vagy más nemzeti kennel klub által elismert, vagy újraélesztett vagy újonnan létrehozott fajta. Az új fajtát akkor lehet elismerni, ha megfelel a fajta definíciójának (ld. az FCI szabályozását a változatokon belül és a változatok között való tenyésztésről). A populációban legalább 8 vérvonalnak kell jelen lennie, mindegyikben legalább 2 kannak és 6 szukának kell lennie (nuclear herd szűk falka). Az egyik vérvonaltól a másikig nem lehet közös állat három generáción át. Ezeknek a feltételeknek eleget lehet tenni kitűnően megtervezett tenyésztési programmal, ha minimum (ezer) kutyát regisztrálnak. A jelentkezésnek tartalmaznia kell egy DVD-t, melynek mozgó és állóképeket kell mutatnia, képeket és egy írásos bizonyítékot arról, hogy a fajta megfelel azoknak a követelményeknek, melyeket a Madridi Közgyűlés támasztott az új fajtákkal szemben (8 független vérvonal, kutyák száma, csípő-diszplázia, PRA, epilepszia ellenőrzés, a viselkedés és a jellem fejlődésének ellenőrzése). Egy előzetes standardot kell készíteni az FCI hivatalos nyelveinek egyikén (francia, német, angol, spanyol), a Jeruzsálemi Közgyűlés által elfogadott formában és egy rajzot a kutyáról, melynek a standard első lapján kell szerepelnie. Mielőtt a Standard- és a Tudományos Bizottság összeül, hogy megtárgyalja a döntést, egy delegáció helyszíni vizsgálatot folytat, melynek az egyik tagja az FCI Tudományos Bizottságából, a másik tagja a Standard Bizottságból érkezik. Ennek a vizsgálatnak a költségét az érintett ország nemzeti kennel klubja állja. Miután tanulmányozták és megvitatták az anyagot, és miután lezajlott a helyszíni vizsgálat, a Standard- és a Tudományos Bizottság együttesen előterjeszthet az Elnökségnek egy a fajta ideiglenes elismerésére vonatkozó kérelmet. Az ideiglenesen elismert fajták bekerülnek az FCI összes tagországában a megfelelő származási könyvekbe, részt vehetnek az FCI által patronált kiállításokon, bíráskodhatnak fölöttük, versenyezhetnek a CAC díjért, de a CACIB-ért egyelőre nem.

12 Minimum 5 generáció után, de leghamarabb 10 évvel az ideiglenes elismerés után az érintett ország kérvényezheti a fajta végleges elismerését. Írni kell egy jelentést a fajta fejlődéséről (egyedek száma, egészségügyi állapota, a vérmérséklet fejlődése) és az esetleges nehézségekről, melyek a kísérleti idő alatt adódtak. Továbbá a következő feltételeket kell teljesíteni: 1) A Standard Bizottsággal együtt el kell készíteni a végleges fajta standardot. 2) A fajta származási országában éves születési statisztikát kell vezetni az ideiglenes elismerés napjától számítva. Legalább a származási országgal azonos szekcióba tartozó országokra vonatkoztatva legalább három évre visszamenőleg információt kell adni a születések számáról. 3) Tájékoztatást kell nyújtani a fajtába tartozó kutyák számáról, melyek megjelentek a származási ország nagyobb kiállításain/kiállításán és a világ- vagy szekció-kiállításokon, melyeket a végleges elismerést szorgalmazó jelentkezés előtti egy évben rendeztek. 4) Az alábbi tényeket el kell ismernie két szakértőnek, melyeket az Elnökség jelöl ki. a) a fajta jelentkezése egy különösen fontos eseményre b) a fajta homogenitása és a fajta standardnak való megfelelése c) kiegyensúlyozott viselkedés Miután a Bizottságok (Tudományos és Standard) új vizsgálatot végeztek, az ideiglenes fajtastandardot megváltoztathatják és az új fajta végleges elismerésére irányuló kérelmet felterjesztik a közgyűlés elé. Ha év letelte után nem terjesztenek be kérelmet a végleges elismerésre vonatkozóan, a fajta eltűnik az FCI listájáról. Elfogadta az FCI május 30-i és 31-i brüsszeli közgyűlése és kiegészítették a 2003-as dortmundi FCI közgyűlés által elfogadott rendelkezésekkel.

13 FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) Place Albert 1er, n 13 - B THUIN (Belgique) - Tél.: Fax: Ajánlott szöveg dőlt betűkkel FCI Modell standard (Első FCI modell standard: jeruzsálemi közgyűlés, június 28-29, áttekintette az elnökség, július, Bécs) Ezt a modell standardot keretként ajánljuk az új vagy az átnézett FCI standardokhoz. A fajtaszakértők kiválaszthatják a megfelelőnek vélt elemeket és a modell sorrendjét is figyelembe veszik. A szövegnek ideális képet kell nyújtania a fajtáról és meg kell adnia a fajta igazi típusát. Azokat a jellemzőket, melyek egyértelműen eltérnek az ideális típustól, az eltérés fokának megfelelően a HIBÁK és SÚLYOS HIBÁK alatt kell említeni. A nem tipikus vonásokat illetve a normálistól eltérő vonásokat vagy a nem elfogadható viselkedést a KIZÁRÓ HIBÁK alá kell sorolni. Fordítás esetén mindig jelölni kell a fajta nevét az eredeti nyelven zárójelben a lefordított név alatt, illetve jelölni kell a fordító nevét és a kiadás dátumát. A fajtastandard: Az a dokumentum, mely a fajta archetípusának metodikus leírása. A dokumentum, mely csak azt írja le, amit az emberi szem észrevesz. Az a dokumentum, mely ellenjavallja a sebészeti beavatkozást. A sebészeti beavatkozást követelő szövegezéseket az összes FCI standard elutasítja (elnökség, Dortmund 2010). Egy dokumentum, melyet a tenyésztők és a klubkiállítási bírók használnak, hogy megállapítsák, hogy a kutyának: - olyan temperamentuma van, mely lehetővé teszi, hogy megvizsgálják; - korrekt fajtatípusa van; - ép a mozgása A korrekt fajtatípus másolata és egyben egy eszköz a törzskönyves kutyák tenyésztéséhez.

14 FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) Place Albert 1er, n 13 - B THUIN (Belgique) - Tél.: Fax: /FR/EN/DE/ES : az a dátum, amikor a francia, angol, német vagy spanyol fordítást kiadta az FCI iroda. FCI standard szám : 000 szám, mely az FCI fajtajegyzékre vonatkozik FAJTANÉV FRANCIÁUL/ANGOLUL/NÉMETÜL/SPANYOLUL (fajtanév a származási országban) FORDÍTÁS: A fordító(k) nev. A hivatalos eredeti nyelvet (FR/EN/DE/ES) a származási ország választja és zárójelben jelenik meg. Illusztráció a borítón Rajz vagy fotó a fajtáról illusztrációként (test + fej) A származási/patronáló/fajtakifejlesztő országnak kell adnia 1 kép vagy fotó esetén: Az illusztráció nem feltétlenül az ideális fajtapéldányt mutatja. 2 kép vagy fotó esetén: Az illusztrációk nem feltétlenül az ideális fajtapéldányt mutatják. (Kötelező minden standardnál) (elnökség, Dortmund 2010).

15 FORDÍTÁS: A fordító(k) neve. Hivatalos eredeti nyelv (FR/EN/DE/SP) melyet a származási ország választ és mely zárójelben van megadva. SZÁRMAZÁS: Ha szükséges a patronáló vagy kifejlesztő ország neve. AZ EREDETI ÉS ÉRVÉNYES STANDARD KIADÁSI DÁTUMA: 00/00/0000. Az ülés dátuma, amikor az FCI elnöksége elfogadta a standardot. ALKALMAZÁS: Mi a fajta vagy mire használták. FCI-CSOPORTBEOSZTÁS: A csoport és a szekció megjelölése, és az, hogy munkavizsgára kötelezett-e, vagy nem. RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: Lehetőleg nem több, mint sor mely a fajta jobb megértését szolgálja (luxemburgi elnökségi ülés 2009). ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS: A szöveg sose tartalmazzon anomáliákat a fajta jellemzőinél, se olyan túlzásokat, melyek veszélyeztetik az állat egészségét. FONTOS ARÁNYOK: A törzs hossza/marmagasság. A mellkas mélysége/marmagasság. Fang hossza/fej hossza. (A törzs hossza: a válltól a farig mérve). VISELKEDÉS/TEMPERAMENTUM: A szöveg nem tartalmazhatja az agresszivitást / az akut bizalmatlanságot az emberekkel szemben vagy a nagyfokú tartózkodást mint a fajta jellemzőjét. A fajtáknak nyugodtan kell viselkedniük és nem viselkedhetnek fenyegetően a bíróval vagy személyekkel vagy kutyákkal szemben közterületen. FEJ AGYKOPONYA: A koponya alakja, a koponya és a fang tengelyeinek iránya, felső vonala. Koponya: A koponya szélessége, a szemöldökív alakja, a homlokbarázda, nyakszirti kidudorodás Stop: Annak mértéke ARCKOPONYA: Orrtükör: Forma, méret, szín. A brachycephalikus fejjel rendelkező fajtáknál van egy általános záradék (luxemburgi elnökségi ülés 2009), melynek szövege: «tág orrnyílások». A záradék a következő fajtákra vonatkozik: Boston Terrier; Boxer;Brüsszeli griffon; Petit Brabancon; Angol bulldog; Bullmasztiff; Bordeauxi dog; Francia bulldog; Japán csin; King Charles Spániel; Masztiff; Nápolyi masztiff; pekingi palotakutya; mopsz; szentbernáthegyi; staffordshire bull terrier és shih tzu. Fang: Hossza, mélysége, szélessége, az orrhíd profilja, alakja és az alsó állkapocs profilja. Ajkak: Alakja, vastagsága, tulajdonságai (húsos vagy feszes), pigmentáció. Állkapcsok/fogak: Az állkapocs alakja, a fogak száma és tulajdonságai, a metszőfogak pozíciója, harapás (ollós- vagy harapófogó harapás), előre- vagy hátraharapás. Pofák: Alak és megjelenés

16 Szemek: Méret, alak, szín, elhelyezkedés, kifejezés, a szemnyílás iránya, a szemhéjak pigmentációja. A szöveg sosem tartalmazhat túlzó méretet. Fülek: Tűzése, hordása, alakja, mérete, (hossza-szélessége). NYAK: Felső vonal, hossza, alakja, izomzata, bőr, (feszes, petyhüdt, nyaklebernyeg). TÖRZS: Felső vonal: Egészében. Mar: Tulajdonságok, tűzése a nyaknál Hát: A hátvonal kontúrja, izomzat, a hát és az ágyék hosszának aránya. Ágyék: Hossz, szélesség, izomzat. Far: Körvonalak, ferdeség (irány), hossz, szélesség, izomzat. Mellkas: Hosszúság, szélesség, a mellkas mélysége, a bordák íveltsége, előmell. Alsó vonal és has: Az alsó vonal körvonala, a has és a lágyék alakja. FAROK: Tűzés, alak, hossz, vastagság, szőr, a farok hordása ha a kutya pihen és ha mozog, a természetes farok leírása. VÉGTAGOK ELÜLSŐ VÉGTAGOK: Általános megjelenés: A mellső lábak elölről és oldalról nézve, az arányok a törzs és az elülső végtagok különböző részei között. Vállak: hossza, ferdesége, izomzat, a vállak hátranyúlása ( a lapocka-vállízület szögelése). Felkar: (kar) hossza, tengely és izomzat. Könyök: Pozíció, a könyök szögelése. Alkar: Hossza, izomzat, csontok (minőség, alak). Lábtő: szélesség, vastagság. Elülső lábközép: Hossza, szélessége, pozíciója (iránya). Mellső mancsok: Alakja, mérete, az ujjak íveltsége, az ujjak szorossága, körmök és talppárnák (tulajdonságok, pigmentáció). HÁTULSÓ VÉGTAGOK: Általános megjelenés: Hátulsó lábak oldalról és hátulról nézve, a törzs különböző részeinek és a hátulsó végtagoknak arányai. Comb: Hossza, szélessége, izomzat, pozíció (coxo-femorális ízület szög) Térd: Pozíció, a térdízület szöge (combcsont-sípcsont ízület) Lábszár: Hossza, iránya, izomzat, csontozat (minőség, alak) Csánk: Szélesség, vastagság, a csánk szögelése ( sípcsont-lábtő ízület) Hátulsó lábközép: Hossza, szélessége, pozíció Hátulsó mancsok: Alakja, mérete, az ujjak íveltsége, szorossága, körmök és talppárnák (tulajdonságok, pigmentáció). MOZGÁS: A mozgás leírása, előnyben részesített járásmód. BŐR: Vastagság, lazaság, jellemző ráncok és redők, pigmentáció. SZŐRTAKARÓ:

17 Szőr: Hosszúsága, textúrája, eloszlása (szakáll, zászló), vastagság, aljszőrzet. Adott esetben a trimmelt, nyírt kutya leírása. A szöveg sose tartalmazzon extrém hosszúságot vagy vastagságot, mely akadályozná a kutya mozgását vagy jó közérzetét. Szín: Alapszín, jegyek és engedélyezett színek. MÉRET ÉS SÚLY: Az extrém esetek elkerülése végett ajánlott, hogy minden standardban legyen méret- és súlyhatár megadva. Az olyan standardváltoztatásokat, melyek egészségtelennek tekinthetők az illető fajta számára, visszautasítják. (elnökség, Dortmund 2010). Marmagasság: kanok: szukák: Súly: kanok: szukák: HIBÁK: Minden, a fentiektől való eltérés hibának tekintendő, és a hiba súlyosságának értékelése a hiba arányával és a kutya egészségére és jó közérzetére gyakorolt hatásával van egyenes összefüggésben. A utility és vadász fajtáknál a következő szöveg: a hagyományos munkavégző képességére». A felsorolt hibáknak a súlyosságuk sorrendjében kell következniük. SÚLYOS HIBÁK A felsorolt hibáknak a súlyosságuk sorrendjében kell következniük. KIZÁRÓ HIBÁK 1. Agresszív vagy túlzottan félős (kötelező kifejezés az összes standardban). 2. Minden egyértelmű fizikai vagy viselkedésbeli eltérést mutató kutyát ki kell zárni (kötelező kifejezés az összes standardban). 3. Nem típusos egyed. 4. Olyan hibák, melyek lehetetlenné teszik, hogy egy kutya bármilyen díjat nyerjen kutyakiállításon; rossz harapás, nem elfogadható szín ; túl- vagy alulméretes stb. NB : A kanoknak két jól fejlett herével kell rendelkezniük, melyek a herezacskóban helyezkednek el. A legújabb változtatások félkövér betűtípussal szedettek. (Kötelező mondat minden megváltoztatott standardban) (elnökség, Dortmund 2010)

18 Illusztráció az utolsó oldalon Az anatómiai jellemzők ábrázolása (2010-es dortmundi közgyűlés)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) PEKINGESE (Pekingi palotakutya)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) PEKINGESE (Pekingi palotakutya) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) FCI-Standard N 207/ 2009.06.05./ GB PEKINGESE (Pekingi palotakutya) 2 SZÁRMAZÁS: Kína. VÉDNÖK:

Részletesebben

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) SHIH TZU

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) SHIH TZU 2011.07.13. / DE FCI - Standard Nr. 208 SHIH TZU FORDÍTÁS: Uwe H.Fischer, kiegészítette és átdolgozta Christina Bailey / hivatalos eredeti nyelv (EN) EREDET: Tibet. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

Részletesebben

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) LHASA APSO

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) LHASA APSO 2011.07.13. / DE FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) FCI - Standard Nr. 227 LHASA APSO FORDÍTÁS: A Tibeti Kutyafajták Nemzetközi Klubja, kiegészítette és átdolgozta Christina Bailey / Hivatalos

Részletesebben

FCI-Standard N 283 / 2000.02.04. / GB COTON DE TULEAR

FCI-Standard N 283 / 2000.02.04. / GB COTON DE TULEAR FCI-Standard N 283 / 2000.02.04. / GB COTON DE TULEAR 2 FORDÍTÁS: Pamela Jeans-Brown, Renée Sporre-Willes, Raymond Triquet. EREDET: Madagaszkár. PATRONÁLÓ ORSZÁG: Franciaország Az EREDETI ÉRVÉNYES STANDARD

Részletesebben

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) TIBET TERRIER (Tibetan Terrier)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) TIBET TERRIER (Tibetan Terrier) 2011.07.13. / DE FCI - Standard Nr. 209 TIBET TERRIER (Tibetan Terrier) FORDÍTÁS: A Tibeti Kutyafajták Nemzetközi Klubja, kiegészítette és átdolgozta Christina Bailey / Hivatalos eredeti nyelv (EN) EREDET:

Részletesebben

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) 13, Place Albert 1er, B-6530 Thuin (Belgique), tel: +32.71.59.12.38, fax: +32.71.59.22.29, e-mail: info@fci.be F.C.I. NEMZETKÖZI TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék

Részletesebben

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) HAVANESE (Bichon havanais)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) HAVANESE (Bichon havanais) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) FCI-Standard N 250 / 2009.01.12./ GB HAVANESE (Bichon havanais) 2 FORDÍTÁS: Mrs. Peggy Davis,

Részletesebben

TERELŐ MUNKAVIZSGA FCI-HWT

TERELŐ MUNKAVIZSGA FCI-HWT FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL) Place Albert 1er, 13, B - 6530 Thuin (Belgique) Tél : ++32.71.59.12.38 Fax : ++32.71.59.22.29, email : info@fci.be _ TERELŐ MUNKAVIZSGA FCI-HWT - Hagyományos

Részletesebben

GOLDEN RETRIEVER KÖR TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 5.SZÁMÚ MELLÉKLET TENYÉSZSZEMLE KÜLLEMI BÍRÁLAT

GOLDEN RETRIEVER KÖR TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 5.SZÁMÚ MELLÉKLET TENYÉSZSZEMLE KÜLLEMI BÍRÁLAT GOLDEN RETRIEVER KÖR TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 5.SZÁMÚ MELLÉKLET TENYÉSZSZEMLE KÜLLEMI BÍRÁLAT A küllembírálat során egy elismert küllembíró értékeli a kutya megjelenését a fajtastandard alapján. A tenyésztéshez

Részletesebben

HUNGÁRIA SCHNAUZER PINSCHER KLUB EGYESÜLET

HUNGÁRIA SCHNAUZER PINSCHER KLUB EGYESÜLET HUNGÁRIA SCHNAUZER PINSCHER KLUB EGYESÜLET Tenyésztési szabályzat BEVEZETÉS A Tenyésztési Szabályzat kötelező érvényű minden Hungária Schnauzer Pinscher Klub Egyesület (HSPK) tagjára, szerződéses partnerére

Részletesebben

CTPE-CHIHUAHUA ÉS TÖRPE SPÁNIEL TENYÉSZTŐK KYNOLÓGIAI

CTPE-CHIHUAHUA ÉS TÖRPE SPÁNIEL TENYÉSZTŐK KYNOLÓGIAI Pályázni lehet: Év Derby kutyája Év Felnőtt Kutyája Év Veterán kutyája Év Minor Puppy / Puppy kutyája Év Tenyésztője címre A 2015. év Derby kutyája címre nevezni lehet minden olyan kutyát, amely 2014ben

Részletesebben

MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS 1. A Tenyésztési Szabályzat kötelező érvényű minden Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesület (MEOE) tagjára, tagszervezetére, szerződéses

Részletesebben

A Magyarországi Orosz Feketer Terrier Egyesület a Közösségért (MOFTEK) TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZATA

A Magyarországi Orosz Feketer Terrier Egyesület a Közösségért (MOFTEK) TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZATA A Magyarországi Orosz Feketer Terrier Egyesület a Közösségért (MOFTEK) TENYÉSZSZEMLE SZABÁLYZATA 1. A tenyészszemle célja: A tenyészszemle a fajta tenyésztési programjának meghatározó eleme. Célja: a gondozott

Részletesebben

MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETEINEK SZÖVETSÉGE FCI CÍMEKET KIADÓ RENDEZVÉNYEK SZABÁLYZATA

MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETEINEK SZÖVETSÉGE FCI CÍMEKET KIADÓ RENDEZVÉNYEK SZABÁLYZATA MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETEINEK SZÖVETSÉGE FCI CÍMEKET KIADÓ RENDEZVÉNYEK SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések (1) Jelen szabályzat a 1116 Budapest Tétényi út 128/b-130 szám alatti székhelyű

Részletesebben

2464 Gyúró, Akácfa u. 3. Tel: +36-20-9348-925, e-mail: info@oroszterrier.hu

2464 Gyúró, Akácfa u. 3. Tel: +36-20-9348-925, e-mail: info@oroszterrier.hu A Magyarországi Orosz Feketer Terrier Egyesület a Közösségért (MOFTEK) TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZATA 1. A szabályzat célja. 1.1 A fajta tenyésztésének irányítását és felügyeletét biztosítani úgy, hogy az FCI

Részletesebben

Fajtabemutató-Standard Módosítás: 2009. február 04. szerda, 14:59

Fajtabemutató-Standard Módosítás: 2009. február 04. szerda, 14:59 A kaukázusi juhászkutya ősi hazája Közép-Ázsia, Kaukázus, Azerbajdzsán, Örményország, Grúzia, Dagesztán, Csecsenföld, Észak-Oszétia és a környező kisebb köztársaságok. Nagyon nagy számban fordul elő Oroszország

Részletesebben

1.1. A központilag rendezendő CACIB kiállítások helyét és időpontját az OE határozza meg a kiállítást megelőző két év április 30-ig.

1.1. A központilag rendezendő CACIB kiállítások helyét és időpontját az OE határozza meg a kiállítást megelőző két év április 30-ig. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete saját hatáskörében, vagy a helyi szervezetek, illetve a fajtaklubok útján kutyakiállításokat rendez a MEOE Országos Elnökségének (továbbiakban

Részletesebben

A MINŐSÍTÉSI RENDSZERBEN CSAK AZON EGYEDEK OSZTÁLYOZHATÓAK, AMELYEK A TENYÉSZ-SZEMLÉN TENYÉSZTHETŐ MINŐSÍTÉST SZEREZTEK.

A MINŐSÍTÉSI RENDSZERBEN CSAK AZON EGYEDEK OSZTÁLYOZHATÓAK, AMELYEK A TENYÉSZ-SZEMLÉN TENYÉSZTHETŐ MINŐSÍTÉST SZEREZTEK. 2.4 Minősítési rendszer A minősítési rendszernél kiemelt fontosságúak az egészségügyi eredmények, a küllem és temperamentum minősítések. Ezért az Egyesület a következő pozitív kiemeléseket és minősítési

Részletesebben

Az érvényes standard közzétételének időpontja: 1998.11.27.

Az érvényes standard közzétételének időpontja: 1998.11.27. Bolognese standard és magyarázat Ezt a kompendiumot eredetileg a Scandinavian Bichon Bolognese Association készítette. Megjegyzéseik és magyarázataik kék betűvel szerepelnek. A standardban felsorolt hibákat

Részletesebben

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK -

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - 2. számú Melléklet JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - I. ROMÁNIAI JOGI SZEMÉLYEK A. Részvénytársaságok és egyes állami vállalatok

Részletesebben

KARAKÁN KLUB EGYESÜLET AZ OROSZ, KELET-EURÓPAI ÉS ÁZSIAI JUHÁSZ, ŐRZŐ-VÉDŐ ÉS TERÜLETŐRZŐ KUTYÁT TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE

KARAKÁN KLUB EGYESÜLET AZ OROSZ, KELET-EURÓPAI ÉS ÁZSIAI JUHÁSZ, ŐRZŐ-VÉDŐ ÉS TERÜLETŐRZŐ KUTYÁT TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE KARAKÁN KLUB EGYESÜLET AZ OROSZ, KELET-EURÓPAI ÉS ÁZSIAI JUHÁSZ, ŐRZŐ-VÉDŐ ÉS TERÜLETŐRZŐ KUTYÁT TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE TENYÉSZTÉSI PROGRAM Tartalom Egyesület neve.4 Tenyésztésvezető....4 I. TAGNYILVÁNTARTÁS,

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI SCHNAUZER PINSCHER DOBERMANN KLUB mint, az alább felsorolt ebfajták államilag elismert tenyésztő szervezete TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA

MAGYARORSZÁGI SCHNAUZER PINSCHER DOBERMANN KLUB mint, az alább felsorolt ebfajták államilag elismert tenyésztő szervezete TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA 1 MAGYARORSZÁGI SCHNAUZER PINSCHER DOBERMANN KLUB mint, az alább felsorolt ebfajták államilag elismert tenyésztő szervezete TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA amely, vonatkozik a MSPDK gondozásába tartozó fajtákra:

Részletesebben

2003.11.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2003. november 26.)

2003.11.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2003. november 26.) 003..7. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 3. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (003. november 6.) a kutyák, macskák és görények Közösségen belüli mozgásához való útlevélminta létrehozásáról (az értesítés a C(003)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV LEOE KÖZGYÜLÉS 2014.02.22.

JEGYZŐKÖNYV LEOE KÖZGYÜLÉS 2014.02.22. JEGYZŐKÖNYV LEOE KÖZGYÜLÉS 2014.02.22. HELYE Gastland étterem Budapest, M0, 19.km. időpontja : 15,30 ismételt összehívás időpontja : 15,45 A közgyűlésen az első meghirdetett időpontra 18 tag jelent meg,

Részletesebben

FCI Standard No. 172. (2007.04.18.) USZKÁR

FCI Standard No. 172. (2007.04.18.) USZKÁR FCI Standard No. 172. (2007.04.18.) USZKÁR Származás: Franciaország Eredeti érvényes standard kiadásának kelte: 2007.03.06. Alkalmazás: Társasági kutya FCI besorolás: IX. fajtacsoport Társasági és törpe

Részletesebben

TÖBBSZÍNŰ USZKÁR FAJTALEÍRÁS (FCI ÁLTAL EL NEM ISMERT)

TÖBBSZÍNŰ USZKÁR FAJTALEÍRÁS (FCI ÁLTAL EL NEM ISMERT) TÖBBSZÍNŰ USZKÁR FAJTALEÍRÁS (FCI ÁLTAL EL NEM ISMERT) ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS Közepes méretű kutya, jellegzetes szőrzettel, mely lehet göndör vagy zsinóros. Megjelenését tekintve egy intelligens, fürge és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. MEOESZ ŐRZŐ-VÉDŐ SPORTBIZOTTSÁG (továbbiakban ŐVSB) I. Általános rendelkezések

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. MEOESZ ŐRZŐ-VÉDŐ SPORTBIZOTTSÁG (továbbiakban ŐVSB) I. Általános rendelkezések SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MEOESZ ŐRZŐ-VÉDŐ SPORTBIZOTTSÁG (továbbiakban ŐVSB) I. Általános rendelkezések 1. Az ŐVSB-t a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete Szövetsége (továbbiakban MEOESZ)

Részletesebben

HUNGÁRIA KOMODOR KLUB

HUNGÁRIA KOMODOR KLUB HUNGÁRIA KOMODOR KLUB Fegyelmi és Etikai Szabályzata TERVEZET Elfogadva: A Hungária Komondor Klub /továbbiakban HKK/ Taggyűlése a HKK Alapszabályában megfogalmazott hatásköre alapján az alábbi Fegyelmi

Részletesebben

A Magyar Táncsport Szakszövetség VERSENYTÁNC szakág IGAZOLÁSI-, ÁTIGAZOLÁSI-, NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYZATA

A Magyar Táncsport Szakszövetség VERSENYTÁNC szakág IGAZOLÁSI-, ÁTIGAZOLÁSI-, NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Táncsport Szakszövetség VERSENYTÁNC szakág IGAZOLÁSI-, ÁTIGAZOLÁSI-, NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYZATA Igazolási szabályok MTÁSZ Igazolási-, Átigazolási-, Nyilvántartási szabályzat (1) Igazolt versenyzőnek

Részletesebben

- egészségügyi feltételeket teljesítették: HD minősítésük: A,B,C illetve ED minősítésük: 0,1

- egészségügyi feltételeket teljesítették: HD minősítésük: A,B,C illetve ED minősítésük: 0,1 3. TENYÉSZTÉSI SZABÁLYOK A Svájci Fehér Juhászkutyák tenyésztésénél kötelezően be kell tartani a jelen Tenyésztési Szabályzat szabályait. Minden tenyésztőnek és fedező kan tulajdonosnak valamint klubtagnak

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/ Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/704-147 Fax.: 22/704-777 Tisztelt Választópolgárok! A Köztársasági Elnök 2010. október 3. napjára (vasárnapra) tűzte

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER EGYESÜLET A KÖZÖSSÉGÉRT

MAGYARORSZÁGI OROSZ FEKETE TERRIER EGYESÜLET A KÖZÖSSÉGÉRT JEGYZŐKÖNYV A MOFTEK 2011.10.22-én megtartott közgyűléséről Dobainé Tar Zsuzsanna elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja 14.00-kor, hogy a közgyűlés határozatképes (35 fő tagból 18 fő többség,

Részletesebben

Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) Elnöksége (továbbiakban: MVSZ Elnökség) összhangban a MVSZ Alapszabályával, valamint

Részletesebben

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása (Forrás: Az Amerikai Alaszkai Malamut Klub bírói oktatóanyaga) Összeállította: W. Willhauck Fordította: Romoda Csilla Fajta eredete:

Részletesebben

{slimbox images/standard/alfifej_2.jpg,images/standard/alfifej_2_s.jpg,pokolbéli-rosszcsont Alf}

{slimbox images/standard/alfifej_2.jpg,images/standard/alfifej_2_s.jpg,pokolbéli-rosszcsont Alf} FCI által elfogadott Fajtastandard Nr.190/1998.01.12/D Rövid történeti áttekintés Általános megjelenés Végtagok Kültakaró Méret Hibák {slimbox images/standard/alfifej_2.jpg,images/standard/alfifej_2_s.jpg,pokolbéli-rosszcsont

Részletesebben

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok Jogszabályi háttér: A pénztári közgyűlések előkészítését, lebonyolítását és

Részletesebben

A BBS-KTK a szabályzat összeállításakor a fajta származási országának követelmény rendszerét figyelembe vette.

A BBS-KTK a szabályzat összeállításakor a fajta származási országának követelmény rendszerét figyelembe vette. 4. TENYÉSZ-VIZSGA (TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLATI) SZABÁLYZAT A TENYÉSZ-VIZSGA RÉSZEI: 4.1 TENYÉSZ-SZEMLE 4.2 TEMPERAMENTUMVIZSGÁLAT A BBS-KTK a szabályzat összeállításakor a fajta származási országának követelmény

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT 1. Cél A TIENS népes családjának bővítése és adatainak rögzítése a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok és a TIENS saját belső szabályainak figyelembe vételével. 2. Új

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély Munkabaleseti segély A segélyezés célja: a munkabalesetet szenvedett dolgozó, illetve családtagjai részére gyorssegély biztosítása. A segély forrása: a szakszervezeti tagdíjból a VSZ Központ részesedésének

Részletesebben

a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a

a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a A Z E M V A T Á R S F I N A N S Z Í R O Z Á S Ú I N T É Z K E D É S E K I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K A 5./2014(II. 6.) K Ö Z L E M É N Y E a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI ERDÉLYI KOPÓ KLUB KIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT

MAGYARORSZÁGI ERDÉLYI KOPÓ KLUB KIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT MAGYARORSZÁGI ERDÉLYI KOPÓ KLUB KIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT TARTALOM: 1. A KIÁLLÍTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTEL. 2. NEVEZÉSI FELTÉTELEK 3. KIÁLLÍTÁS 4. ÁTSOROLÁS 5. KIÁLLÍTÁSI OSZTÁLYOK 6. A KIÁLLÍTÁSON ELÉRHETŐ MINŐSÍTÉSEK

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETEINEK SZÖVETSÉGE NEMZETI CHAMPIONÁTUSOK SZABÁLYZATA

MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETEINEK SZÖVETSÉGE NEMZETI CHAMPIONÁTUSOK SZABÁLYZATA MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETEINEK SZÖVETSÉGE NEMZETI CHAMPIONÁTUSOK SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELK EZÉSEK (1) Jelen szabályzat a 1116 Budapest Tétényi út 128/b-130 szám alatti székhelyű Magyar

Részletesebben

129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet

129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet 129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet a tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalának és kivitelének szakmai előírásairól Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 49.

Részletesebben

PREMIUM származási lap további tenyésztési feltételek

PREMIUM származási lap további tenyésztési feltételek GOLDEN RETRIEVER KÖR TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 13.SZÁMÚ MELLÉKLET PREMIUM származási lap további tenyésztési feltételek PREMIUM származási lapot kaphat az a kölyök, akinek szülei megfelelnek a Golden Retriever

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1. Az Ügyrend hatálya 1. Jelen szabályozás az SZTE Közgazdaságtudományi Habilitációs Szakbizottságának a működésére

Részletesebben

A Berger Blanc Suisse (BBS) 2011. óta elismert fajta az FCI-n, mint világszervezeten belül 347-es standard sorszám alatt.

A Berger Blanc Suisse (BBS) 2011. óta elismert fajta az FCI-n, mint világszervezeten belül 347-es standard sorszám alatt. 2. TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT A SVÁJCI FEHÉR JUHÁSZKUTYA 2.1 A fajta leírása, története A Berger Blanc Suisse (BBS) 2003. január elseje óta provizórikusan elismert fajta az FCI-n, mint világszervezeten belül,

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Bejelentési kötelezettség 11. (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA

MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Továbbiakban MASTAFF Egyesület, mint az alább említett ebfajta államilag elismert tenyésztő szervezete TENYÉSZTÉSI PROGRAMJA amely vonatkozik a MASTAFF

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT. a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT. a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására 2013. február Elfogadva: a 2013. február 7. IT határozattal PNY-2/2013/3/1 sz. alatt A pénztártagokat

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA 1450 Budapest, Pf.:214. Telefon: 1-323-2070 Fax: 1-323-2079 e-mail: meszk@meszk.hu ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE Az Országos Elnökség 3/2015. (01.22.) sz.

Részletesebben

Važnanapomena: Fontos megjegyzés:

Važnanapomena: Fontos megjegyzés: Važnanapomena:Prevodovogpropisa, odnosno akta sasrpskogjezika na mađarski_jezik, omogućilajemisijaorganizacijezaevropskubezbednost i saradnju u RepubliciSrbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) saciljem da

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

2004. évi XCII. törvény. a választási eljárásról szóló évi C. törvény módosításáról1

2004. évi XCII. törvény. a választási eljárásról szóló évi C. törvény módosításáról1 http://www.complex.hu/kzldat/t0400092.htm/t0400092.htm 2004. évi XCII. törvény a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról1 1. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottsága a Szenátus által létrehozott, jogi személyiséggel nem rendelkező, döntéshozó testület. 2. Az ügyviteli-ügyintézési

Részletesebben

III. TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLATI SZABÁLYZATOK

III. TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLATI SZABÁLYZATOK III. TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLATI SZABÁLYZATOK 5. A tenyésztésre való alkalmasság mérésének eszközei (tenyészfelmérés) A kutya tenyészteljesítményének mérése a tenyészfelméréseken történik. A tenyészfelmérések

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

Kennelkönyv. ami tartalmazza:

Kennelkönyv. ami tartalmazza: a kutya tenyésztõk és fedezõkan tulajdonosok számára ami tartalmazza: " tenyészszukák nyilvántartása (egyéni lap + összesítő) " ellések nyilvántartása - ellési ló " kölykök listája " fedezõkanok listája

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

YBL HÖK Választások. A 2016-os Kari Hallgatói Önkormányzati választások rendje. A KHÖK képviselőinek megválasztása

YBL HÖK Választások. A 2016-os Kari Hallgatói Önkormányzati választások rendje. A KHÖK képviselőinek megválasztása YBL HÖK Választások A 2016-os Kari Hallgatói Önkormányzati választások rendje. A KHÖK képviselőinek megválasztása A KHÖK küldöttgyűlési képviselőinek megválasztása 1. A választáson a Nemzeti Felsőoktatási

Részletesebben

FeHoVa CACIB február 15. ( ) Exportálás időpontja: :30: FCI I. fajtacsoport

FeHoVa CACIB február 15. ( ) Exportálás időpontja: :30: FCI I. fajtacsoport FeHoVa CACIB 2013. február 15. (2013-02-15) Exportálás időpontja: 2013-01-29 09:30:45 2013-02-15 FCI I. fajtacsoport 714 126 Groenendael 3 Tervueren 3 Csehszlovák farkaskutya 3 Német juhászkutya 4 Német

Részletesebben

A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 4.4 A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ ELNÖKSÉG 2015. SZEPTEMBER 7-I HATÁROZATA AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKSÉGE,, tekintettel az Európai

Részletesebben

"#$ %&'() * %+,'() * 3. . / -5/.5/ -5/

#$ %&'() * %+,'() * 3. . / -5/.5/ -5/ 1. Külső testalakulás A juh külső testalakulása, hasznosítási típusok Szervezeti szilárdságra utal: törzsmélység mellkas mélység Hús- és gyapjútermelésre utal: hát és far terjedelme Járóképességre utal:

Részletesebben

TOP schnauzer - pinscher versenyfelhívás 2015.

TOP schnauzer - pinscher versenyfelhívás 2015. TOP schnauzer - pinscher versenyfelhívás 2015. 1 Meghirdetett kategóriák: TOP Schnauzer, Fiatal TOP Schnauzer, Veterán TOP Schnauzer TOP Pinscher, Fiatal TOP Pinscher, Veterán Top Pinscher TOP Kennel,

Részletesebben

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Vámügyi Szövetség közgyűlése az Alapszabályban, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján háromévente a következő tisztségviselőket

Részletesebben

Székesfehérvár CACIB 2014. május 10. szombat (2014-05-10)

Székesfehérvár CACIB 2014. május 10. szombat (2014-05-10) Székesfehérvár CACIB 2014. május 10. szombat (2014-05-10) 2014-05-10 FCI I. Fajtacsoport 325 47 Német juhászkutya 1 Bearded Collie 1 Border collie 7 Nyílt Szuka 3 Collie hosszúszőrű 9 Nyílt Szuka 4 Shetlandi

Részletesebben

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A csoportos tanulmányút kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Csoportos

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2006/0008(COD) 26.1.2009 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

Német juhászkutya MEMSAAI.ELTE

Német juhászkutya MEMSAAI.ELTE Német juhászkutya MEMSAAI.ELTE Tartalom Német juhászkutya...1 Teste...3 Feje...3 Marmagassága...4 Testtömege...4 Szőrzete...4 Színei...4 Alomszáma...4 Várható élettartama...5 Vérmérséklete...5 Jelleme...5

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

A vizsgaszervezés eljárásrendje

A vizsgaszervezés eljárásrendje A vizsgaszervezés eljárásrendje A VIZSGA SZERVEZÉSÉNEK LÉPÉSEI (Vakvezető, mozgássérült-segítő, személyi segítő, illetve jelző kutyák, valamint terápiás kutyák temperamentum vizsgája) Teendők Megjegyzés

Részletesebben

FeHoVa CACIB február 14. ( ) Exportálás időpontja: :16: FCI I. fajtacsoport

FeHoVa CACIB február 14. ( ) Exportálás időpontja: :16: FCI I. fajtacsoport FeHoVa CACIB 2013. február 14. (2013-02-14) Exportálás időpontja: 2013-01-29 09:16:47 2013-02-14 FCI I. fajtacsoport 764 137 Groenendael 4 Malinois 1 Tervueren 1 Német juhászkutya 3 Beauce-i juhászkutya

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Általános rész A felvételi eljárásban részt vevő tanuló tetszőleges számú Jelentkezési lapot állíthat ki. Egy Jelentkezési

Részletesebben

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA 2. sz. melléklet A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA Név:. Születési hely:. Születési idő:... Anyja neve:. Lakcím: település: utca/házszám: irányítószám: Értesítési cím (ha eltér a lakcímtől): település: utca/házszám:

Részletesebben

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei Ez a irányelv minden olyan európai piacra vonatkozik, ahol az Amway 2015. április 1-én saját leányvállalatai

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR - VELENCE 1 NAP/DAY 2 x CAC DOG SHOW - DÉLUTÁN/AFTERNOON ( )

SZÉKESFEHÉRVÁR - VELENCE 1 NAP/DAY 2 x CAC DOG SHOW - DÉLUTÁN/AFTERNOON ( ) SZÉKESFEHÉRVÁR - VELENCE 1 NAP/DAY 2 x CAC DOG SHOW - DÉLUTÁN/AFTERNOON (2016-08-28) 2016-08-28 FCI I. Fajtacsoport 710 126 Groenendael 4 Csehszlovák farkaskutya 3 Német juhászkutya 1 Német juhászkutya

Részletesebben

MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG

MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG MAGYAR LOVAS SZÖVETSÉG A Magyar Köztársaság 2000. évi CXLV. törvénye a sportról, továbbiakban Sporttörvény alapján a Magyar Lovas Szövetség elnöksége a sportágban versenyszerűen tevékenykedő sportolók

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR - VELENCE 1 NAP/DAY 2 x CAC DOG SHOW - DÉLUTÁN/AFTERNOON ( )

SZÉKESFEHÉRVÁR - VELENCE 1 NAP/DAY 2 x CAC DOG SHOW - DÉLUTÁN/AFTERNOON ( ) SZÉKESFEHÉRVÁR - VELENCE 1 NAP/DAY 2 x CAC DOG SHOW - DÉLUTÁN/AFTERNOON (2016-08-28) 2016-08-28 FCI I. Fajtacsoport 582 93 Groenendael 3 Csehszlovák farkaskutya 2 Német juhászkutya 1 Német juhászkutya

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

Iránymutatások és ajánlások

Iránymutatások és ajánlások Iránymutatások és ajánlások Iránymutatások és ajánlások a központi szerződő felek kollégiumainak tagjai közötti írásbeli megállapodásokról ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France

Részletesebben

ZEMPLÉNI VÍZILABDA KLUB

ZEMPLÉNI VÍZILABDA KLUB ZEMPLÉNI VÍZILABDA KLUB KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 3950 Sárospatak, Eötvös utca 15. Adószám: 18448674-1-05 M E G H Í V Ó Tisztelt Egyesületi Tag! A Zempléni Vízilabda Klub Közhasznú Egyesület elnöksége nevében

Részletesebben

A félreismert pumavadász avagy a kutyavilág Bodybuilding bajnoka

A félreismert pumavadász avagy a kutyavilág Bodybuilding bajnoka FAJTAISMERTETİ A félreismert pumavadász avagy a kutyavilág Bodybuilding bajnoka Az elsı látásra félelmetes megjelenéső, hatalmas, hófehér, "csupaizom" kutyát a kutyavilág Bodybuilding bajnokának is nevezhetnénk.

Részletesebben

2007. évi CLXXII. törvény

2007. évi CLXXII. törvény http://www.complex.hu/kzldat/t0700172.htm/t0700172.htm 2007. évi CLXXII. törvény a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998.

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Koponya: Közepes nagyságú, a testmérettel arányos; feje teteje kissé kerek és a szem irányában fokozatosan keskenyedik.

Koponya: Közepes nagyságú, a testmérettel arányos; feje teteje kissé kerek és a szem irányában fokozatosan keskenyedik. Siberian Husky FCI Nr. 270/ 24. 01. 2000 Általános megjelenés A szibériai husky átlagméretű munkakutya, gyors és könnyű lábú, kecses mozgású. A viszonylag tömör testet borító dús szőrzet, a felálló fül

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT A német juhászkutya ebfajta törzskönyvezése és a származási lap kiadása Elfogadva 2014. október 15.

TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT A német juhászkutya ebfajta törzskönyvezése és a származási lap kiadása Elfogadva 2014. október 15. Hunnia-Rex Német Juhászkutya Egyesület (HNJE) H-1116 Budapest, Tétényi út 128/b-130. TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT A német juhászkutya ebfajta törzskönyvezése és a származási lap kiadása Elfogadva 2014. október

Részletesebben

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Útmutató Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Tartalomjegyzék I. Fontos tudnivalók... 3 II. Belépés a felületre... 3 III. E-ügyintézés... 4 1. Bizonylatkitöltés

Részletesebben

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola iratkezelési szabályzata tartalmazza az intézményi adatkezelés és továbbítás rendjének

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

Területi szervezetek pénzkezelése

Területi szervezetek pénzkezelése Területi szervezetek pénzkezelése Bizonylatok A pénztárbizonylatok szigorú számadásúak, azaz kötelező nyilvántartani őket. Mk központ veszi meg a kiadási és bevételi pénztárbizonylatokat és azokat nyilvántartja.

Részletesebben