Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!"

Átírás

1 2010/7 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az eddig megjelent hírleveinkben minden alkalommal igyekeztünk a lehető legrészletesebben tájékoztatást adni az éppen aktuális jogszabályi változásokról, elemzésekkel, saját véleményünkkel is kiegészítve. Úgy gondoljuk, hogy az eddigiekhez képest a mostani hírlevelünkben lesz a legnehezebb feladatunk átadni, értelmezni az elmúlt időszakban elfogadott jogszabályokat. Az új adócsomag az eddigiekhez képest szokatlan megoldásokkal, sok esetben a jogalkalmazók számára nehezen érthető megoldásokkal alakította át a évre érvényes adójogszabályokat. Az adócsökkentés és a hiánycsökkentés kettős szorításában megalkotott törvénycsomag legfontosabb vívmánya az egykulcsos - 16 százalékos - személyi jövedelemadó bevezetése, a családi adókedvezmények számottevő bővítése, az adóbevallás sokak számára jelentős leegyszerűsítése. A személyi jövedelemadó mellett több ponton változott a társadalombiztosítási ellátások fedezetéről szóló szabályozás, a rehabilitációs hozzájárulás. Új intézkedésként jelenik meg a gyes-ről visszatérő és a korábban a helyettesítésére felvett munkavállaló részmunkaidős foglalkoztatása esetére bevezetésre kerülő tb. járulék csökkentés. Foglalkozunk még a magánnyugdíjrendszer napirenden lévő átalakításával is. Ebben a témában a napokban megszületett a sokakat érintő törvénymódosítás, terveink szerint hamarosan egy újabb hírlevélben közzé tesszük az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Hírlevelünkben az alábbi témakörökkel foglalkozunk: - Az adó és járuléktörvények évi változásai - A különadó legújabb szabályai - A magánnyugdíjrendszer átalakításának folyamata - Jogszabálykalauz 2010/szeptemberoktóber-november Minden kedves olvasónknak szeretetteljes, békés Karácsonyi Ünnepeket és sikeres, boldog Új évet kívánunk az ALFA-HUMAN Kft. minden munkatársa nevében! ALFA HÍRLEVÉL 2010/6 1

2 I. Az adó és járuléktörvények évi változásai Elfogadásra került az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról rendelkező évi CXXIII. Törvény, mely november 24-én a Magyar Közlöny 177. számában jelent meg. A törvényhozás a csomagban sok területen hajtott végre jelentős módosítást, az alábbiakban a szolgáltatási területünket érintő változásokkal részletesebben foglalkozunk. 1. Személyi jövedelemadót érintő változások 1.1 Személyi jövedelemadó összege, alapja évben az adó összegét a minden jövedelemre vonatkozóan egységes, arányos adókulcs, a jövedelmekből továbbra is adóalapkiegészítéssel képzett és a családi kedvezménnyel csökkentett összevont adóalap, a bérjövedelmek adójából levonható adójóváírás, és az adókedvezmények érvényesíthetősége határozzák meg. Az adó mértéke A törvény hatálya alá tartozó jövedelmek után az adó mértéke az adóalap 16 százaléka. (8. (1). bek.) Kivétel: Tartós befektetésből származó, a lekötés három év után történő megszakításakor megállapított jövedelem után 10 % Az egyéni vállalkozó vállalkozói adóalapja után 500 millió forint adóalapig 10 %, efölött 19 %, a vállalkozói kivétre és az osztalékalapra a 16 százalékos adókulcs az érvényes. Az adó alapja A jövőben az egységes adókulcs miatt a jövedelmek összevonásának már nincs jelentősége, de a családi adókedvezményt és az egyes adókedvezményeket továbbra is az összevont adóalappal illetve annak adójával szemben lehet érvényesíteni. Az összevont adóalap részét képezi az adóalap-növelő összeg, mely a társadalombiztosítási járulék általános mértékének megfelelően kerül megállapításra, az adóalap-kiegészítés évben 27 százalék. Az adóalap-növelő összeg évben az adóalap-kiegészítés 50 százaléka; évet követően nulla. (29..(5). bek.) Az egységes adókulcs bevezetése miatt az adóterhet nem viselő járandóságok technikai beszámítása szükségtelenné vált. Ezek a jövedelmek a jövő évtől egy kivételtől eltekintve adómentesek lesznek. A hallgatói munkadíj a jövőben munkaviszonyból származó jövedelemként lesz adóköteles jövedelem. Adójóváírás évben továbbra is megmarad a bérjövedelemmel rendelkezők esetében az adójóváírás, habár az érvényesíthető mértéke csökken. A számított adót adójóváírás csökkenti, amely ALFA HÍRLEVÉL 2010/7 2

3 a) az adóévben megszerzett bér és az arra tekintettel megállapított adóalapkiegészítés együttes összegének 16 százaléka, de legfeljebb jogosultsági hónaponként forint, feltéve, hogy a magánszemély összes jövedelme az adóévben nem haladja meg a jogosultsági határt, 2 millió 750 ezer forintot, vagy b) az a) pont alapján meghatározott összegnek a jogosultsági határ feletti összes jövedelem 12 százalékát meghaladó része, ha a magánszemély összes jövedelme az adóévben meghaladja a jogosultsági határt, de nem éri el a jogosultsági határ 1 millió 210 ezer forinttal növelt összegét, azaz 3 millió 960 ezer forintot. Jogosultsági hónapnak az a hónap számít, amelyre a magánszemélyt az adóévben bér illette meg. Az a hónap, amelyben többször vagy több kifizetőtől illette meg bér a magánszemélyt, egy jogosultsági hónapnak számít. Egy adóévben legfeljebb 12 jogosultsági hónap vehető figyelembe. (33..) 1.2 Családi kedvezmény A jövő évtől a családi kedvezmény adóalapkedvezményként vehető figyelembe, a jelenlegi adókedvezmény helyett. A váltás azt az állami szerepvállalást támasztja alá, amely szerint az állam a gyermekek, eltartottak neveléséhez szükséges jövedelmet a családnál visszahagyja, nem adóztatja. Az adóalap-kedvezmény az összevont jövedelmek adóalapjából érvényesíthető. Családi kedvezmény mértéke A családi kedvezményt érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját a családi kedvezménnyel csökkenti. A családi kedvezmény az eltartottak lélekszámától függően kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként a) egy és kettő eltartott esetén forint, b) három és minden további eltartott esetén forint. Családi kedvezmény érvényesítésére jogosultak köre A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult az a magánszemély, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult, kivéve azt a magánszemélyt, aki a családi pótlékot a vagyonkezelői joggal felruházott gyámként, vagyonkezelő eseti gondnokként a gyermekotthonban, a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre (személyre) tekintettel kapja, vagy szociális intézmény vezetőjeként, az intézményben elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel kapja; a várandós nő és vele közös háztartásban élő házastársa; a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy); a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély azzal, hogy a jogosult és a vele közös háztartásban élő magánszemélyek közül egy a döntésük szerinti minősül jogosultnak. Kedvezményezett eltartott - az, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékot folyósítanak, - a magzat a várandósság időszakában (fogantatásának 91. napjától megszületéséig), - az, aki a családi pótlékra saját jogán jogosult, - a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély. ALFA HÍRLEVÉL 2010/7 3

4 Eltartott - a kedvezményezett eltartott, - az, akit a családok támogatásáról szóló törvény szerint a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vesznek. Jogosultsági hónap az a hónap - amelyre tekintettel a családi pótlékot juttatják, - amelyre tekintettel a rokkantsági járadékot folyósítják, - melyben a várandósság orvosi igazolása alapján a jogosultság legalább egy napig fennáll, kivéve azt a hónapot, amikor a megszületett gyermek után a családi pótlékra való jogosultság megnyílik. (29/A. ) Családi kedvezmény érvényesítése A családi kedvezmény ugyanazon kedvezményezett eltartott után egyszeresen, azonban a jogosulttal közös háztartásban élő házastárssal, élettárssal amennyiben a gyermeket nevelő egyedülálló családi pótlékát az élettársak egyike sem veszi igénybe az összeg vagy a kedvezményezett eltartottak megosztásával közösen is érvényesíthető (ideértve azt az esetet is, ha a családi kedvezményt a jogosult egyáltalán nem tudja érvényesíteni). A családi kedvezmény megosztása az adóbevallásban, munkáltatói adómegállapításban a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek, személy,illetve a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély esetének kivételével független attól, hogy az adóelőleg megállapításánál mely jogosultnál történt annak figyelembevétele. Példa: Egy házaspárnak három gyermeke van, kettő gimnáziumban, míg a harmadik főiskolán tanul. A két gimnazista kedvezményezett eltartottnak, míg a főiskolás eltartottnak minősül, tehát 3 gyermek alapján az adókedvezmény Ft, így a két gimnazista után 2* Ft adókedvezmény érvényesíthető. A családi kedvezmény érvényesítésének feltétele a magánszemély adóelőleglevonáshoz, adóbevalláshoz vagy munkáltatói adómegállapításhoz tett írásbeli nyilatkozata a) a jogosultságáról, magzat esetében a várandósságról, b) a családi kedvezmény megosztása esetén a megosztásról, amelyen a magzat kivételével fel kell tüntetnie minden eltartott (kedvezményezett eltartott) adóazonosító jelét, ennek hiányában természetes személyazonosító adatait, lakcímét, megosztás esetén a másik fél adóazonosító jelét is. Ha a magzat (ikermagzat) felismerése az adóévi adó megállapítását követően történik, a várandósság időszakának a bevallott jövedelem adóévére eső jogosultsági hónapjai alapján járó családi kedvezmény az elévülési időn belül önellenőrzéssel érvényesíthető. Az adóhatóság az ellenőrzés során kérheti a várandósság tényéről kiadott orvosi igazolást. Bármely EGT-állam jogszabálya alapján családi pótlékra, rokkantsági járadékra, vagy más hasonló ellátásra jogosult magánszemély (jogosult, eltartott) esetében is alkalmazni kell a családi kedvezményre vonatkozó szabályait (ideértve a családi kedvezménnyel összefüggő adóelőleg-fizetést, adómegállapítást érintő rendelkezéseket is). (29/B. ) 1.3 Adókedvezmények az összevont adóalap adójából Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmények együttes összege legfeljebb az összevont adóalap adójának összegéig terjedhet. Ha a magánszemély több adókedvezményre is jogosult, azokat az adóhatósági közreműködés nélkül benyújtott bevallásban vagy a munkáltatói adómegállapításban az általa megjelölt sorrendben, ALFA HÍRLEVÉL 2010/7 4

5 ennek hiányában, valamint adóhatósági közreműködéssel benyújtott egyszerűsített bevallásban a következő sorrendben, de legfeljebb a levonható adóra vonatkozó korlátozó rendelkezések által meghatározott mértékig kell érvényesítettnek tekinteni: 1. lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye, 2. személyi kedvezmény, a kedvezmény havonta a minimálbér 5 %-ának megfelelő összeg, melyet az érvényesíthet, aki a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségben szenved (335/2009.(XII.29) kormányrendelet), továbbá az, aki fogyatékossági támogatásban vagy rokkantsági járadékban részesül. 3. őstermelői kedvezmény, 4. egyéb. (35. ) 1.4 Adómentes jövedelmeket érintő változások Ahogy az 1.1. pontban említettük, az adóterhet nem viselő járandóságok a jövő évtől adómentesek. E körbe többek között a következők tartoznak: - nyugdíj, - a nyugdíjban részesülő magánszemélyt megillető baleseti járadék, a jövedelmet pótló kártérítési járadék, feltéve, hogy a rá irányadó korhatárt betöltötte, - a családok támogatásáról szóló törvényben meghatározott gyermekgondozási segély, anyasági támogatás és gyermeknevelési támogatás, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott nevelőszülői díj, - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott ápolási díj, a szociális gondozói díj évi 180 ezer forintot meg nem haladó része, - a munkáltató által lakáscélú felhasználásra a munkavállalónak hitelintézet vagy a Magyar Államkincstár útján, annak igazolása alapján nyújtott, vissza nem térítendő támogatás (ideértve a munkáltató által lakáscélú felhasználásra nyújtott kölcsön elengedett összegét is) a vételár vagy a teljes építési költség 30 százalékáig, de több munkáltató esetén is a folyósítás évét megelőző négy évben ilyenként folyósított összegekkel együtt legfeljebb 5 millió forintig terjedő összegben, feltéve, hogy a lakás nem haladja meg a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott méltányolható lakásigényt (lakáscélú munkáltatói támogatás). Az 5 millió forintos értékhatár megállapításánál a január 1. után nyújtott támogatásokat kell figyelembe venni. (1.sz. mell.1.pont) - a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója részére a felsőoktatásról szóló törvény szerint az őt megillető juttatásként kifizetett ösztöndíj, tankönyv- és jegyzettámogatás teljes összege, a diákotthoni (kollégiumi) elhelyezését kiváltó lakhatási támogatás összege, valamint a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás, díjazás értékéből havonta a hónap első napján érvényes minimálbért meg nem haladó része. (1.sz. mell.4.12.pont) Visszamenőleges adómentességek január 1-től adómentes a közadakozásból, vagy a munkáltató által elemi kár vagy katasztrófa miatt károsult munkavállalója részére lakás újjáépítése céljából juttatott segély, az árvíz és a vörösiszap által sújtott területek lakosságának a lakás újjáépítése céljából juttatott segély. (1.sz. mell.8.7.pont) augusztus 18-tól adómentes a kifizető által ugyanazon magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen az adóévben legfeljebb 50 ezer forint értékben ALFA HÍRLEVÉL 2010/7 5

6 juttatott, sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet. (1.sz. mell.8.28.pont) 1.5 A kifizetőt terhelő adó mellett adható juttatások évtől új szabályozás vonatkozik egyes - jellemzően nem pénzbeli juttatásokra, és hosszú évek után megszűnik a természetbeni juttatás fogalma. Az új szabályokat az szja törvény a tartalmazza. A béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [70. ], valamint a béren kívüli juttatások [71. ] után az adó a kifizetőt terheli. Ezen juttatások esetében jövedelemnek minősül a juttatás értéke, ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott termék, szolgáltatás esetén annak szokásos piaci értéke, illetőleg abból az a rész, amelyet a magánszemély nem köteles megfizetni. A kifizetőt terhelő adó alapja az előzőek szerinti jövedelem 1,19-szerese. Az adó mértéke 16 %, a juttatás értékére vetítve 19,04% (1,19*16%). A béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások után szintén az 1,19 szeres jövedelem figyelembevételével 27%- os mértékű egészségügyi hozzájárulást is fizetni kell, összességében 32,13%-ot (1,19*27%). Az adót a kifizetőnek a juttatás hónapja kötelezettségeként a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adó és járulékok bevallására, megfizetésére az adózás rendjéről szóló törvényben előírt módon és határidőre kell bevallania, illetve megfizetnie. A juttatásokat utalvány formájában is lehet adni, két feltételnek kell megfelelni, azaz a juttatás feleljen meg az adott juttatásra vonatkozó rendelkezésekben foglalt előírásoknak, az utalványon legyen feltüntetve, hogy azt milyen termékre, vagy szolgáltatásra, illetőleg a termékek és szolgáltatások milyen körében lehet felhasználni. (69. (2). bek.) Kifizetői adókötelezettség mellett továbbra sem lehet adni értékpapírt, értékpapírra vonatkozó jogot, tovább bármire felhasználható utalványt és készpénzhelyettesítő fizetési eszközt Egyes meghatározott, béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatások - a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás révén a magánszemélynek juttatott adóköteles jövedelem; - a kifizető tevékenységének ellátása érdekében biztosított helyi és távolsági távbeszélőszolgáltatás, mobiltelefonszolgáltatás, továbbá az Internetprotokollt alkalmazó beszédcélú adatátvitel szolgáltatás (röviden: telefonszolgáltatás) magáncélú használata címén meghatározott adóköteles jövedelem; - több magánszemély, mint biztosított javára kötött biztosítási szerződés alapján fizetett adóköteles biztosítási díj, ha a biztosítási szerződés nem egyénileg, hanem kizárólag a munkakör, a beosztás, a munkaviszonyban eltöltött idő, az életkor vagy más közös ismérv alapján határozza meg a biztosítottak körét. - a legfeljebb évi három alkalommal az erre vonatkozó nyilvántartás vezetése mellett csekély értékű ajándék (a minimálbér 10 százalékát meg nem haladó értékű termék, szolgáltatás) révén juttatott adóköteles jövedelem, ha azt a munkáltató a munkavállalójának, a munkavállaló, az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozójának, a szakszervezet a tagjának, a nyugdíjas tagjának, a tag, az elhunyt tag (nyugdíjas tag) közeli hozzátartozójának, ALFA HÍRLEVÉL 2010/7 6

7 a volt munkáltató vagy annak jogutódja a nyugdíjban részesülő magánszemélynek és közeli hozzátartozójának, a kifizető a szakképző iskolai tanulónak, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak juttatja, továbbá akkor is, ha a juttatás olyan magánszemélynek történik, akinek a kifizetőtől az adóévben nem származik más jövedelme; - az egyidejűleg több magánszemély (ideértve az üzleti partnereket is) számára szervezett, ingyenes vagy kedvezményes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben (ha a rendezvény, esemény a juttatás körülményeiből megítélhetően döntő részben vendéglátásra, szabadidőprogramra irányul) a kifizető által viselt költség, ha a kifizető jóhiszemű eljárása ellenére nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet; - az olyan adómentesnek, üzleti ajándéknak nem tekinthető reklám célú vagy egyéb ajándék, amelynek egyedi értéke a minimálbér 1 százalékát nem haladja meg, és amelynek elfogadása esetén a magánszemély azonosító adatai a juttató számára nem ismertek azzal, hogy a kifizető rosszhiszemű vagy jogszerűtlen eljárása esetén a kiszabható mulasztási bírság az adóalap 50 százaléka. Egyes meghatározott juttatásnak minősül még az a juttatás is, amely megfelel a béren kívüli juttatás feltételeinek, de az ott meghatározott értékhatárt meghaladja. (70. ) Béren kívüli juttatások Béren kívüli juttatásnak minősül ha a juttató a munkáltató a munkavállalónak - személyére és közeli hozzátartozói személyére tekintettel üdülési csekk/csekkek formájában juttatott jövedelemből több juttatótól származóan együttvéve vagy a munkáltató tulajdonában, vagyonkezelésében lévő üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás révén juttatott jövedelemből az adóévben személyenként a minimálbér összegét meg nem haladó rész; - étkezőhelyi vendéglátásnak, munkahelyi étkeztetésnek vagy közétkeztetésnek minősülő szolgáltatás keretében megvalósuló ételfogyasztás vagy fogyasztásra kész étel révén juttatott jövedelemből (ideértve a kizárólag az előzőek igénybevételére jogosító utalvány, készpénz - helyettesítő fizetési eszköz formában az adóéven belül utólagosan adva is) a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára a forintot meg nem haladó rész; - az adóévben Széchenyi Pihenő Kártya számlájára utalt, külön jogszabályban meghatározott célra felhasználható több juttatótól származóan együttvéve legfeljebb 300 ezer forint támogatás. A Széchenyi Pihenő Kártya az arra jogosult intézmény által kibocsátott olyan fizetési eszköz, amellyel a munkavállalónak a munkáltató által utalt támogatás terhére az arra felhatalmazott és a rendszerbe bevont szolgáltatóknál szolgáltatások vásárolhatók; - legfeljebb 5000 forintot meg nem haladó összegben internet szolgáltatás ingyenes vagy kedvezményes biztosítása vagy internet szolgáltatás költségének a nevére szóló vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója nevére szóló számla alapján történő megtérítése, ideértve legfeljebb három hónapon belül az említett számlával történő utólagos elszámolással a kizárólag erre szóló utalvány juttatását is, - iskolakezdési támogatás címén juttatott jövedelemből gyermekenként, tanulónként a minimálbér 30 százalékát meg nem haladó rész; ALFA HÍRLEVÉL 2010/7 7

8 - a munkáltató nevére szóló számlával megvásárolt, kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet formájában juttatott jövedelem; - az iskolarendszerű képzési költsége munkáltató által történő átvállalása révén juttatott jövedelemből a minimálbér két és félszeresét meg nem haladó rész, azzal, hogy ez a rendelkezés akkor alkalmazható, ha a képzés akkor is, ha a költséget nem a munkáltató viseli munkáltatói elrendelés alapján a munkakör betöltéséhez szükséges, vagy egyébként a munkáltató tevékenységével összefüggő szakmai ismeretek megszerzését, bővítését szolgálja. Iskolarendszerű a képzés, ha az abban részesülő a képző intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban áll. Béren kívüli juttatásnak minősül továbbá - a szakképző iskolai tanulónak, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak, valamint ha a juttató a volt munkáltató (annak jogutódja) a nyugdíjban részesülő magánszemélynek és közeli hozzátartozójának, továbbá az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozójának üdülési csekk/csekkek formájában juttatott jövedelemből több juttatótól származóan együttvéve vagy a juttató tulajdonában, vagyonkezelésében lévő üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás révén juttatott jövedelemből az adóévben személyenként a minimálbér összegét meg nem haladó rész; - a szakképző iskolai tanulónak, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára, valamint ha a juttató a volt munkáltató (annak jogutódja) a nyugdíjban részesülő magánszemélynek étkezőhelyi vagy közétkeztetésnek minősülő szolgáltatás keretében megvalósuló ételfogyasztás vagy fogyasztásra kész étel révén juttatott jövedelemből (ideértve a kizárólag az előzőek igénybevételére jogosító utalvány, készpénz - helyettesítő fizetési eszköz formájában az adóéven belül utólagosan adva is) a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára a forintot meg nem haladó rész; - a szakszervezet által a tagjának, a nyugdíjas tagjának, az említett magánszemélyek közeli hozzátartozójának, az elhunyt tag (nyugdíjas tag) közeli hozzátartozójának üdülési csekk/csekkek formájában juttatott jövedelemből több juttatótól származóan együttvéve vagy üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás révén juttatott jövedelemből az adóévben személyenként a minimálbér összegét meg nem haladó rész; Ugyancsak béren kívüli juttatásnak minősül - a magánszemély javára átutalt munkáltatói/foglalkoztatói hozzájárulásból az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba a minimálbér 50 százalékát, az önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba/önsegélyező pénztár(ak)ba együttvéve a minimálbér 30 százalékát, - foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe a minimálbér 50 százalékát meg nem haladó rész akkor, ha a magánszemély nyilatkozik, hogy az adott jogcímen bevétele az adott hónapra más juttatótól nem volt, továbbá akkor, ha a juttató a hozzájárulást havonta, vagy az adott hónapokra vonatkozó összegek közlésével több hónapra előre, ALFA HÍRLEVÉL 2010/7 8

9 vagy utólagosan legfeljebb három hónapra utalja át egy összegben. Egyösszegű utalás esetében azt a magánszemélynél a közölt összegeknek megfelelő hónap(ok) szerinti juttatásnak kell tekinteni. A megállapított adót a kifizető a közölt összegeknek megfelelő hónapokra vonatkozó szabályok szerint és mértékkel, előre történő utalás esetén a juttatás közölt hónapjának, utólagos utalás esetén az utalás hónapjának kötelezettségeként vallja be és fizeti meg. A kifizető az adókötelezettség megállapításához a béren kívüli juttatásra vonatkozó rendelkezésekben foglalt feltételek általa nem ismert fennállását a magánszemélynek az adott juttatásra vonatkozó nyilatkozata alapján veszi figyelembe. Ha béren kívüli juttatásra vonatkozóan az adóhatóság a feltételek fennállásának hiányát állapítja meg, a jogkövetkezményeket ha nem rendelkezik a magánszemély nyilatkozatával a kifizető viseli. Ha az adóhiány a magánszemély valótlan nyilatkozatának a következménye, illetve a magánszemély a nyilatkozat átadását nem tudja igazolni, akkor az adóhiányt és jogkövetkezményeit a magánszemélynek az adóhatóság határozata alapján kell viselnie A kifizetői adókötelezettséggel nem járó juttatások között nem nevesített juttatások Mint az előzőekben említettük, a jövő évtől megszűnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása. Ennek megfelelően a kifizetői adókötelezettséggel nem járó juttatások között nem nevesített juttatás esetében a juttató és a részesülő között fennálló jogviszony és a juttatás körülményei figyelembevételével az összevont adóalap részeként adózik. Azaz hasonlóan a pénzbeli kifizetésekhez a juttatás után a személyi jövedelemadót a juttatásban részesülő fizeti, és a juttatót illetve juttatásban részesülőt is terheli a járulékfizetési, adott esetben egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség. 1.6 Adóelőleg szabályai Ha az összevont adóalapba tartozó jövedelem kifizetőtől származik, az adóelőleget a kifizető/munkáltató állapítja meg. Nem kell adóelőleget megállapítani a számlaadásra kötelezett magánszemély által számlázott bevételből, de a magánszemély nyilatkozhat arról, hogy az adóelőleg kerüljön levonásra a jövedelemből. Nem terheli adóelőleg a nyugdíj-előtakarékossági számla terhére teljesített nem nyugdíj szolgáltatás esetében megállapított adóalapot, az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által a magánszemély egyéni számláján jóváírt adóköteles összeget, ha az egyéb jövedelemnek minősül, a jövedelemszerzés helye szerint olyan államból származó jövedelmet, amellyel nincs a Magyar Köztársaságnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye. E jövedelmek adóját a magánszemély az adóbevallásban állapítja meg, és az adóbevallás benyújtására nyitva álló határidőig fizeti meg. (46. (2) bekezdés) Az összevont adóalapba tartozó jövedelem juttatásával egyidejűleg a kifizető minden esetben köteles igazolást kiállítani. Az igazoláson fel kell tüntetni az adóelőleg alapját, az ennek meghatározásakor figyelembe vett adóalap-kiegészítést és a családi kedvezményt, továbbá az adóelőleg megállapításakor beszámított adójóváírást, adókedvezményt. A kifizető az összesített igazoláson ha feltételei általa megítélhetően fennállnak felhívja a magánszemély figyelmét az adónyilatkozat megtételének lehetőségére. ALFA HÍRLEVÉL 2010/7 9

10 1.6.1 Az adóelőleg alapja Az adóelőleg alapja a bevételből a személyi jövedelemadó-törvény által elismert költségek, költséghányad vagy átalányköltség levonásával megállapított rész. Nem önálló tevékenység esetén a bevételt csökkenti a magánszemély által megfizetett szakszervezeti tagdíj, valamint az üzemanyag-megtakarításként kifizetett összegből legfeljebb 100 ezer forint. Az összevont adóalapba tartozó jövedelmek után fizetendő adóelőleg alapját a évben is 27 százalék adóalap-kiegészítéssel növelni kell. Amennyiben a jövedelem után a magánszemély kötelezett a társadalombiztosítási járulék, egészségügyi hozzájárulás megfizetésére - kivéve, ha költségként számolja el - az adóelőleg-alap számításánál figyelembe vett jövedelemnek a bevétel 78 százaléka minősül. (47. ) Adóelőleg-nyilatkozat Az adóztatás egykulcsossá válásával egyszerűsödnek az adóelőleg-nyilatkozat szabályai is. Miután megszűnik az adóterhet nem viselő járandóság, az ezekre vonatkozó nyilatkozat szükségtelenné válik. Az adóelőleg-nyilatkozatot a magánszemély adhatja önként vagy felszólításra, esetenként vagy az adóéven belül visszavonásig. A kifizetőnek tájékoztatnia kell a magánszemélyt a nyilatkozattétel lehetőségéről, és a jogkövetkezményekről. Az adóelőleg-nyilatkozatban a magánszemély az adott esettől függően nyilatkozik a levonandó költségekről, költséghányadról, az adójóváírás, a személyi kedvezmény figyelembevételéről, a családi kedvezmény érvényesítéséről, megosztásáról. A családi kedvezmény, az adójóváírás, a személyi kedvezmény figyelembevételéről csak munkáltatónak lehet nyilatkozni. Ebből a szempontból a társas vállalkozás is munkáltatónak minősül a személyesen közreműködő tagja vonatkozásában. Ha a magánszemély az adóévben megszerzett bármely bevételét terhelő adóelőleg megállapításához tett nyilatkozatában - tételes igazolással elszámolható költség levonását kérte, és a nyilatkozat alapján levont költség meghaladja az összevont adóalap megállapításánál e törvény rendelkezései szerint az adóbevallásban elszámolt igazolt költséget, akkor a költség 39 százalékát, a nyilatkozattételkor fennálló körülmények ellenére családi kedvezmény, adójóváírás, adókedvezmény érvényesítését jogalap nélkül kérte, aminek következtében utóbb befizetési mutatkozik, valamint a költség esetében is, a befizetési 12 százalékát i bírságként az adóévre vonatkozó bevallásban külön kötelezettségként kell feltüntetnie, és a személyi jövedelemadófizetési kötelezettség szerint kell megfizetnie. Nem kell i bírságot fizetni, ha a költség az adóelőleg megállapításánál figyelembe vett költség összegének 5 százalékát, a befizetési a 10 ezer forintot nem haladja meg. (48. ) A fizetendő adóelőleg A fizetendő adóelőleg függetlenül a juttatott bevétel rendszeres vagy nem rendszeres jellegétől, illetve attól, hogy az adóelőleget a munkáltató, a kifizető vagy a magánszemély köteles megállapítani és megfizetni az adóelőleg-alap (családi kedvezményt érvényesítő magánszemély esetében a családi kedvezménnyel csökkentett adóelőleg-alap) 16 százaléka. A munkáltatótól származó bevétel esetében abból a magánszemély nyilatkozata alapján levonható az adójóváírás és a személyi kedvezmény. ALFA HÍRLEVÉL 2010/7 10

11 Az adóelőleg levonására kötelezett kifizetőnek ideértve az adóelőleget megállapító munkáltatót is továbbra is lehetősége van arra, hogy az adóelőleget az állami adóhatósághoz bejelentett módszerrel állapítsa meg. Nem kell bejelenteni olyan módszer esetén, melyet a bérszámfejtő szoftver kidolgozója az állami adóhatósághoz bejelentett. Ha a munkáltató az adóelőleget az állami adóhatósághoz bejelentett módszerrel állapítja meg, és a magánszemély nyilatkozik arról is, hogy az adóévben a munkáltatón kívül mástól nem szerez az adóévi összes jövedelmébe számító jövedelmet, az adójóváírást is e bejelentett módszer szerint veszi figyelembe. Egyéb esetben a munkáltató az előlegnél az adójóváírást addig veheti figyelembe, amíg az általa az adóévben juttatott, halmozott kifizetések összege az adott kifizetést is figyelembe véve nem haladja meg a jogosultsági határt, vagyis a 2 millió 750 ezer forintot. (49. ) Az adó megállapítása, bevallása, adónyilatkozat Az adót adóévenként be kell vallani. A magánszemély bevallási kötelezettségét önadózással vagy munkáltatói adómegállapítás útján teljesíti. Önadózás esetén az adó bevallása adónyilatkozattal, vagy az adóévben megszerzett, bevallási kötelezettség alá eső valamennyi jövedelemről (bevételről), adókötelezettségről, valamint a kifizető(k) által és az általa megállapított, levont, megfizetett adó, adóelőleg beszámításával a befizetendő vagy visszajáró adóről az állami adóhatóság közreműködésével készített egyszerűsített bevallással, vagy az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallással teljesíthető. Nincs bevallási kötelezettsége annak, aki az adóévben egyáltalán nem szerzett bevételt, vagy kizárólag olyan bevételt szerzett, amelyet nem kell bevallania. Nem kell bevallani azt a bevételt: amelyet a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni, kivéve, ha azt be kell számítani a magánszemély összes jövedelmébe az adóévben ( pont); amely ingó vagyontárgy átruházásából származik, és abból az adóévben megállapított összes jövedelem nem haladja meg a 200 ezer forintot; amely ingatlan átruházásából, a vagyoni értékű jog gyakorlásának átengedéséből, e jogról való lemondásból származik, ha abból jövedelem nem keletkezik; amely után a személyi jövedelemadó megfizetésére a kifizető kötelezett; amely kamatjövedelemnek minősül, és abból a kifizető az adót levonta; amely pénzbeli nyereménynek [76. (2) bekezdés] minősül; amely nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján a Magyar Köztársaságban nem adóztatható; amelyet külön törvény rendelkezése szerint nem kell bevallani. (11. ) Az adónyilatkozat először a évről szóló adókötelezettség teljesítésekor az önadózás új formája. Az egykulcsos adóztatás bevezetése és az adóelőlegszabályok egyszerűsödése eredményeként az adózók többsége esetében a kifizetők által levont adóelőleg és a jövedelmet ténylegesen terhelő adó megegyezik, ami lehetőséget ad egy egyszerű nyilatkozattal történő adóbevallásra. A magánszemély akkor tehet adónyilatkozatot, ha az adóévben kizárólag egy munkáltatótól szerzett jövedelmet, és a levont adó(előleg), valamint a ténylegesen fizetendő adó e kevesebb, mint ezer forint, továbbá nem alkalmaz tételes költségelszámolást, nem kér adókiutalást, és a bevételből levonást, a jövedelemből kedvezményt, adókedvezményt úgy érvényesít, ALFA HÍRLEVÉL 2010/7 11

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén 2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén Bár honlapunkon (www.adosziget.hu) megjelentettük a bérszámfejtést érintő törvényváltozásokat, most egy külön kiadványban az Önök rendelkezésére is

Részletesebben

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet

2010. évi törvény 1 RÉSZ. I. Fejezet 2010. évi törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgáló kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi

Részletesebben

T/1376. számú. törvényjavaslat

T/1376. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1376. számú törvényjavaslat az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek

Részletesebben

2010. évi CXXIII. törvény

2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

Részletesebben

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3 ALFA HÍRLEVÉL Az szakmai kiadványa 2009/3 Tisztelt Olvasó! Örömmel értesítjük arról, hogy az ALFA HÍRLEVÉL 2009/3. számával folytatjuk időszakosan megjelenő, tájékoztató kiadványunkat. Aktuális Hírlevelünkben

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2011. január 2011. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése: Máger Dóra Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Szatmári László főosztályvezető-helyettes. Jövedelem és forgalmi adók főosztály

Szatmári László főosztályvezető-helyettes. Jövedelem és forgalmi adók főosztály Szatmári László főosztályvezető-helyettes Jövedelem és forgalmi adók főosztály Személyi jövedelemadó Arányos, egykulcsos adó A személyi jövedelemadó mértéke valamennyi (összevont adóalapba tartozó és külön

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója a magánszemély 2008. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2012. január 2012. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Gazdasági igazgató. Számviteli osztályvezető. Gazdasági ügyintéző 1. Gazdasági ügyintéző 2. Pályázati. referens 1

Gazdasági igazgató. Számviteli osztályvezető. Gazdasági ügyintéző 1. Gazdasági ügyintéző 2. Pályázati. referens 1 A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése 1.sz. melléklet Gazdasági Számviteli Munkaügyi előadó Gazdasági főreferens Pályázati referens 3 Gazdasági referens Bérgazdálkodási

Részletesebben

6/2008.sz. Ügyviteli Utasítás. Tájékoztató a természetbeni juttatások 2009. évi szabályozásáról. Pécsi Tudományegyetem 2009.

6/2008.sz. Ügyviteli Utasítás. Tájékoztató a természetbeni juttatások 2009. évi szabályozásáról. Pécsi Tudományegyetem 2009. 6/2008.sz. Ügyviteli Utasítás Tájékoztató a természetbeni juttatások 2009. évi szabályozásáról Tartalomjegyzék: Természetbeni juttatások... 3 Adómentesen adható természetbeni juttatások... 3 1.1 Az alábbiakban

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2009 2010 2011 A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [70. ], valamint a béren kívüli juttatások [71. ] után az adó

Részletesebben

1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése

1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése Mellékletek 1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése 2. sz. melléklet: A kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az

Részletesebben

Tax & Legal Alert. Az adó- és járuléktörvények 2011 évi változásai. 1. Személyi jövedelemadó

Tax & Legal Alert. Az adó- és járuléktörvények 2011 évi változásai. 1. Személyi jövedelemadó Hungary, Issue 2010. November Tax & Legal Alert Az adó- és járuléktörvények 2011 évi változásai Auditing and Consulting Phone: +36.1.375.4921 Az Országgyűlés 2010. november 16-án fogadta el a 2011. évre

Részletesebben

Különszám a 2012. évi törvényváltozásokról a bérszámfejtésben

Különszám a 2012. évi törvényváltozásokról a bérszámfejtésben Különszám a 2012. évi törvényváltozásokról a bérszámfejtésben 2011. december Különszám a 2011. évi törvényváltozásokról Tartalomjegyzék 1. Változások az Szja törvényben 2. Változások az Tbj törvényben

Részletesebben

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Adójogi tájékoztató Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Az adózási kérdések bonyolultak és komplexek,

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2014/1 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Idei első hírlevelünkben foglalkozunk az adótörvények 2014. évi változásaival. Ezen a területen a legjelentősebb módosítás a családi adókedvezmény területén

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2012/2 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Mint azt az előző hírlevelünkben is jeleztük, jelentős módosítások történtek a személyi jövedelemadó, a társadalombiztosítási ellátások területén, új közteherrel

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója a magánszemély 2007. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és

Részletesebben

Surányi Imréné: A személyi jövedelemadózás 2012. évi változásai

Surányi Imréné: A személyi jövedelemadózás 2012. évi változásai Surányi Imréné: A személyi jövedelemadózás 2012. évi változásai Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény egyebek között a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL. XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI

1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL. XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások

Részletesebben

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai. 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia. Az oktatási blokk tartalma

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai. 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia. Az oktatási blokk tartalma 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai 2.1.2. Társasági adó 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia Az oktatási blokk tartalma 2.1. Az adó és járulékszabályok változásai 2.1.1. Személyi

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2011.

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2012 2013 2014 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 93.000,-

Részletesebben