Magyarország-Budapest: Közút építése 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország-Budapest: Közút építése 2014/S 082-142186. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás"

Átírás

1 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: Magyarország-Budapest: Közút építése 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás 2004/18/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. AK15388 Váci út 45. Kapcsolattartási pont(ok): Közbeszerzési osztály 1134 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: További információ a következő címen szerezhető be: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Váci út 45. Átrium Park Irodaház B ép iroda Kapcsolattartási pont(ok): Közbeszerzési osztály 1134 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: Internetcím: A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Váci út 45. Átrium Park Irodaház B ép iroda Kapcsolattartási pont(ok): Közbeszerzési osztály 1134 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: Internetcím: Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 1/19

2 2/19 I.2) I.3) I.4) Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Váci út 45. Átrium Park Irodaház B ép iroda Kapcsolattartási pont(ok): Közbeszerzési osztály 1134 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: Internetcím: Az ajánlatkérő típusa Közjogi intézmény Fő tevékenység Egyéb: közlekedési infrastruktúra fejlesztése Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem II. szakasz: A szerződés tárgya II.1) Meghatározás II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: A Budapest III. kerület Bécsi út Budapest-Esztergom vasútvonal szintbeli keresztezés kiváltása II. ütem, 10. sz. főút Bécsi út és Ürömi csomópont között, valamint az Aranyvölgy utca kiépítése PST: K A szerződés típusa és a teljesítés helye Építési beruházás Tervezés és kivitelezés A teljesítés helye: Magyarország, Budapest. NUTS-kód HU101 Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk Keretmegállapodásra vonatkozó információk A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása A Budapest III. kerület Bécsi út Budapest-Esztergom vasútvonal szintbeli keresztezés kiváltása II. ütem, 10. sz. főút Bécsi út és Ürömi csomópont között, valamint az Aranyvölgy utca kiépítése PST: K Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) , , , , , A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen Részek A beszerzés részekből áll: nem Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem Szerződés szerinti mennyiség Teljes mennyiség: 2/19

3 3/19 A Budapest III. kerület Bécsi út Budapest-Esztergom vasútvonal szintbeli keresztezés kiváltása II. ütem, 10. sz. főút Bécsi út és Ürömi csomópont között, valamint az Aranyvölgy utca kiépítése: főút: 10. főút, 2 1 sávos főút 3,50 m sz. forgalmi sávval m csatlakozó utak: Virágosnyereg utca 2 1 sávos közút 284 m Kocsis Sándor utca 2 1 sávos út 147 m Aranyvölgy utca 2 1 sávos út m Pomázi úti felüljáró csatlakozó rámpái Pomázi út út 2 1 sávos út 399 m A ág 1 sávos út (5,50 m sz. burkolat) 253 m B ág 1 sávos út (5,50 m sz. burkolat) 279 m C ág 1 sávos út (5,50 m sz. burkolat) 210 m D ág 3 sávos út (10,25 m sz. burkolat) 289 m Törökkő utca 2 1 sávos út 234 m Gyalog-, és kerékpárút építés: m Forgalomirányító jelzőlámpa rendszer 4 cs-ban Budapest Esztergom kétvágányú vasútvonal Bécsi úti útátjárójának, valamint a Pomázi úti ideiglenes útátjáró elbontása a csatlakozó utakkal együtt, a csatlakozó vonalra jellemző nyíltvonali felépítményi műszelvény helyreállítása a vasútvonal hm szelvényei között 290 m hosszon, valamint Pomázi úti útátjárónál az hm szelvények között 20 m hosszon, összesen 620 vágányméter hosszon. műtárgyak: Aranyhegyi patak feletti műtárgy a Pomázi úti csomópont A ágánál Aranyhegyi patak lefedése a Kocsis S. u. Bécsi úti csomópontban Aranyhegyi patak átvezetése a Virágosnyereg utca alatt Gyalog és kerékpáros átvezetés az új 10. sz. főút alatt (hullámos acél cső) Felüljáró a Budapest Esztergom vasútvonal felett (3 nyílású üzemben előregyártott feszített vasbeton hídgerendákkal együtt dolgozó helyszívi vb. lemezhíd, legnagyobb támaszköz 33,61 m) közművek: távközlés m + 5 db kiváltás el. középfeszültség 5 db kiváltás el. kisfeszültség 2 db kiváltás+ 63 házi bekötés vízvezeték DN/ID 800 GÖV 260 m DN/OD 90 PE100 SDR m DN/OD 110 PE100 SDR m DN/OD 225 PE100 SDR m DN/OD 25 PE100 SDR m DN/OD 160 PE100 SDR m DN 150 GÖV 49 m gázvezetékek DN300 HA 6 bar 178 m DN 200 HA 6 bar 215 m DN/OD 110 PE100 SDR 17,6 306 m DN/OD 200 PE100 SDR17,6 61 m DN/OD 400 HA 6 bar 48 m FGSZ DN400 földgázszállító vezeték m 3/19

4 4/19 II.2.2) II.2.3) II.3) Gázvezeték hírközlő kábel m Tervezési feladatok: Minden olyan tervezési feladat, (kiviteli tervek készítése) mely szükséges a létesítmények megvalósításához, üzemeltetéséhez a kiadott tender tervek és az Építési engedélyekben szereplő előírások alapján, a szükséges és hozzátartozó egyeztetések, engedélyek / jóváhagyások megszerzésével a megvalósításhoz szükséges. (Ide tartoznak pl. az összes technológiafüggő részlettervek, organizációs tervek, gyártmány tervek, építés alatti környezetvédelmi tervek. Alapállapot felvétel, (rezgés, zaj, levegő, víz,) építés közbeni állapot, átadáskori és forgalomba helyezést követő 1 éves állapot rögzítésével, ideiglenes létesítmények tervei, humuszgazdálkodási tervek, műtárgy építések organizációs tervei, szállító utak tervei, Kijelölési tervek, rekonstrukciós tervek, épületek bontási tervei, az építési engedély, eltérési engedély előírásainak megfelelő kiviteli tervek készítése, szénhidrogén vezetékek esetében diagnosztikai vizsgálatok kiviteli terv készítése során újbóli elvégzése szükséges, próbaüzemi tervek, üzemi hírközlés rendszertechnika terve FIR-be való illesztéssel és a hozzá kapcsolódó használatbavételi engedély megszerzése, üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek készítése, az építési engedély vasúti útátjáró bontási terve, pálya túlemeléséhez szükséges tervek elkészítése előírásainak megfelelő kiviteli terv készítés és módosítás, építési helyszín talajmechanikai, geológiai felülvizsgálata, a kivitelezéshez szükséges feltárások szakvélemények elkészítése, és ennek megfelelően a kiviteli tervek felülvizsgálata, véglegesítése. Lehatárolási terv felülvizsgálat, védelmi övezet kijelölési terv, fakivágási terv engedélyeztetéssel, erdőtelepítési terv. stb.). Megvalósulási térkép, és megvalósulási tervek készítése, stb. (további tervezési feladatokat és a részleteket az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza). A projekt megvalósításához szükséges további (tenderdokumentáció keretében át nem adott) engedélyek, jóváhagyások (pl. közmű létesítések, stb.) megszerzése, megújítása, meghosszabbítása az Ajánlattevő feladata. A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza. Becsült érték áfa nélkül: HUF Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ Vételi jog (opció): nem Meghosszabbításra vonatkozó információk A szerződés meghosszabbítható: nem A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Befejezés III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Teljesítési biztosíték (a Szerződéses Ár 5%-a), jótállási és szavatossági biztosíték (a Szerződéses Ár 5%-a) a szerződésben foglaltak, illetve a Kbt (1)-(4), (6) bekezdés a) pont szerint. Jótállási idő: 36 hónap. Szavatossági idő: 36 hónap. A jótállástól függetlenül a Vállalkozó alá van vetve a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletében és a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendeletében foglalt előírásoknak. Ennek értelmében a Szerződés alapján megvalósítandó építményszerkezetekre és azok létrehozásához felhasznált egyes termékekre és anyagokra előírt kötelező alkalmassági idő (továbbiakban Kötelező Alkalmassági Idő) általában 10 vagy 5 év, ahogyan ott fel van sorolva, amely időszakra a Vállalkozót szavatossági kötelezettség terheli. 4/19

5 5/19 A Jótállási időszak kezdő időpontja a Projektelem, vagy valamely Építési Szakasza, illetve Része tényleges befejezési időpontja, amelyet a Műszaki Átadás-átvételi jegyzőkönyv rögzített. Ajánlattevőnek a Kbt (5) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a szerződés hatálybalépésekor a szerződéstervezet/felhívás szerinti teljesítési biztosítékot, a teljesítés időpontjában a szerződéstervezet/felhívás szerinti jótállási és szavatossági biztosítékot Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja. Előleg igénylése esetén amennyiben az előleg mértéke a Szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladja az előleg-visszafizetési biztosítékot Ajánlattevőnek az előlegbekérő benyújtásával egy időben kell rendelkezésre bocsátania. Ajánlattevőnek a Kbt (5) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az előleg-visszafizetési biztosítékot az előlegbekérő benyújtásával egy időben, azaz az előleg igénylésének időpontjában (amennyiben az előleg igénybevételéhez előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása szükséges) rendelkezésre bocsátja. A nyertes ajánlattevő a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésére jogosult, az ajánlatkérési dokumentációban foglaltak szerint. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. (3) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő köteles a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt (6) bekezdése szerinti előleg visszafizetési biztosítékot nyújtani. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. A biztosíték jogosultja a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja, azaz a biztosítéknak e szervezet javára kell szólnia. Így az Előlegvisszafizetési Biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető bármelyik a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. (3) bekezdése szerint megjelölt biztosítéki formában, vagy a Kbt (6) bekezdés a) pontban meghatározott formában, a Szerződésben foglaltak szerint. Vállalkozó az Előleget az előleg kifizetését követő első rész-számlától köteles visszafizetni oly módon, hogy az egyes rész-számlák összegéből azoknak minimum az előleg mértékének megfelelő %-os értéke kerüljön levonásra mindaddig, amíg az előleg visszafizetésre nem kerül, azonban a Szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladó összegű előleg igénylése esetén az az egyes rész-számlák összegéből elsőként az előlegnek azt a részét kell levonni, amely előleg-rész mentesített volt a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. Amennyiben a Vállalkozó felróhatóan elmulasztaná, hogy befejezze a Projektelem egészének megvalósítását a Szerződéses Megállapodásban rögzített véghatáridőre (Befejezési Határidőre), akkor késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek a Projektelem nettó ellenértékének, mint vetítési alap amennyiben a Szerződéses Megállapodás másként nem rendelkezik 0,5%-ának megfelelő arányban a késedelem minden naptári napja után, amely eltelik az előírt Befejezési Határidő és az egész Projektelemre kiadott Befejezési teljesítésigazolás szerinti tényleges befejezési időpont között. A hibák kijavítására, a hiányok pótlására vállalt és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvekben rögzített határidőkre történő elvégzésének elmulasztása esetén a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, melynek mértéke a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvekben a hibakijavítás és hiánypótlás megállapított nettó értékének, mint vetítési alapnak amennyiben a Szerződéses Megállapodás másként nem rendelkezik 2%-a a késedelem minden naptári napja után. 5/19

6 6/19 III.1.2) Az egyes késedelmi kötbérek egyenkénti teljes összege nem haladhatja meg az adott késedelmi kötbérre vonatkozó vetítési alap amennyiben a Szerződéses Megállapodás másként nem rendelkezik 15%-át. Vállalkozó szerződésszegése miatti lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása (amely a teljesítés státuszától függően elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosítja a Megrendelőt) és a Vállalkozó felróható magatartása miatt bekövetkezett egyéb szerződésszegés esetén a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Megrendelőt a nettó szerződéses ár 20%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg. Ha a Vállalkozó a Teljesítési Biztosíték megemelésére vonatkozó, szerződésben rögzített kötelezettségének nem, nem teljes körűen vagy késedelmesen tesz eleget, úgy ez olyan szerződésszegésnek minősül, amely miatt késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, melynek mértéke a megemelés elrendelésének időpontjában még hátralévő munkarész nettó ellenértékének amennyiben a Szerződéses Megállapodás kifejezetten másként nem rendelkezik 0,5%-a, a késedelem minden naptári napja után. Ezen késedelmi kötbér teljes összege nem haladhatja meg a még hátralévő munka nettó ellenértékének, mint vetítési alap - amennyiben a Szerződéses Megállapodás kifejezetten másként nem rendelkezik 7,5%-át. Amennyiben Vállalkozó a szerződés hatályba lépésekor nem bocsátja Megrendelő rendelkezésére a teljesítési biztosítékot, akkor Megrendelő élhet az elállás jogával. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Szerződésszerű teljesítést követően, az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36/A. rendelkezéseinek és a Kbt (3) bekezdésének megfelelően, valamint a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011 Korm. rendelet alapján, a Ptk. 6:130. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. A szerződés szállítói finanszírozású. Alvállalkozó igénybevétele esetén Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36/A. rendelkezéseinek megfelelően és az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló a 306/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Épkiv. rendelet) 14. (1) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti. Az ellenszolgáltatás összege magyar forintban kerül kifizetésre. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. A programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. bekezdései és a Kbt (2) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő előleg kifizetését kérheti. Az előleg legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű összeg lehet. Az előleg igénylésére és kifizetésére a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. -ban foglaltak szerint kerül sor. Az előleg kifizetése erre vonatkozó igény esetén az Épkiv. rendelet 12. szerint történik. Nyertes ajánlattevő az Előleget az előleg kifizetését követő első rész-számlától köteles visszafizetni oly módon, hogy az egyes rész-számlák összegéből azoknak minimum az előleg mértékének megfelelő %-os értéke kerüljön levonásra mindaddig, amíg az előleg visszafizetésre nem kerül, azonban a Szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladó összegű előleg igénylése esetén az egyes rész-számlák összegéből elsőként az előlegnek azt a részét kell levonni, amely előleg-rész mentesített volt a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. További információ: Nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő által nyertes Ajánlattevő részére megküldött, aláírt Teljesítésigazolásnak megfelelően havonta nyújthat be számlát a tárgyhavi teljesítéséről. 6/19

7 7/19 III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Ajánlatkérő a szerződéses áron felül a szerződéses ár 5%-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet kíván szerződésbe foglalni. A tartalékkeret felhasználásának részletszabályait a Szerződéses Feltételek 18. cikkelye tartalmazza. Projekt azonosító: K A finanszírozás forrása: Európai Uniós és költségvetési forrás. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Nincs rá lehetőség. Egyéb különleges feltételek A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem Részvételi feltételek Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: a) ha ajánlattevő vagy alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 56. (1) bekezdés a)-k) pontjában vagy a Kbt. 57. (1) bekezdés a-b) vagy d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll; b) ha ajánlattevő a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll c) a 306/2011. Korm. r. 8. (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontja alapján szerepelniük kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezői tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelményét (amennyiben azt a letelepedés szerinti ország joga azt előírja). A kizáró okokról a megkövetelt igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8. és aiban foglaltak szerint történik, illetve ajánlatkérő e -ok szerint ellenőrzi a kizáró okok fenn nem állását. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság Útmutatót bocsátott ki a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett (KÉ évi 141. szám, ) valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ évi 61. szám, ). A magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, az ajánlatban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. és a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 56. (1)-(2) bekezdésének, és az 57. (1) bekezdés a-b) és d) pontjai hatálya alá. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, az ajánlatban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. és 6. -a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 56. (1)-(2) bekezdésének, és az 57. (1) bekezdés a-b) és d) pontjai hatálya alá. A Kbt. 57. (1) bekezdés a-b) és d) pontja szerinti kizáró okok tekintetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, az ajánlattevő választása szerint a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. (1) bekezdés a-b) és d) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés a-b) és d) pont szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy 7/19

8 8/19 III.2.2) b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés a-b) és d) pont szerinti kizáró okok hatálya alá (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. ). Ajánlattevő a Kbt. 58. (3) bekezdése vonatkozásában nyilatkozni köteles. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet aiban illetve a Közbeszerzési Hatóság által a Kormányrendelet 13. -a alapján kiadott útmutatóban meghatározott kizáró okokat maga ellenőrzi magyar nyelven elérhető hatósági elektronikus nyilvántartásokból. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 7. alapján előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő csatolja az ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi részét képező melléklettel) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. A kizáró okok igazolása tekintetében benyújtandó nyilatkozatoknak az ajánlati felhívás feladásának dátumával egyező vagy azt követő keltezésűnek kell lenni. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő: 1. valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított eredeti vagy másolati igazolást az alábbi tartalommal: pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése pénzforgalmi számláján/számláin az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorba állítás, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pont). A vizsgált időszakra vonatkozóan a megszűnt számlákra nem kérjük benyújtani az igazolásokat. Ajánlatkérő a sorba állítás, sorba állított tétel fordulat alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény pontjában meghatározott fogalmat érti. 2. Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 üzleti évből származó, közbeszerzés tárgya (közút építése és hídépítési és műtárgy építési tevékenység) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pont). A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő a 2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a 2. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. (4) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. 8/19

9 9/19 III.2.3) Az 1. pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel, így elegendő, ha csak az egyik csatolja be az 1. pont szerinti igazolást/igazolásokat. A 2. pont szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során az a) pontban foglalt esetektől eltérően akkor is, ha az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. -ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Amennyiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlati felhívás III.2.2) pont szerinti alkalmassági követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja ajánlatkérő az 1-2. pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (4a) bekezdése alapján. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha: 1. bármely pénzügyi intézménynél vezetett pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 12 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás volt. 2. az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (közút építése és hídépítési és műtárgy építési tevékenység) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az elmúlt 3 üzleti évben összesen nem éri el a nettó HUF értéket. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőre vonatkozóan 1) az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 5 év legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, és a referenciák igazolását a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bek. a) pontja alapján. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (3) bekezdés alapján a referenciákat a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. A referenciaigazolásnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia: a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, az elvégzett munkák nevesítését és szükség esetében mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal), az ellenszolgáltatás összegét, 9/19

10 10/19 a szerződés teljesítésének helyét, a szerződés teljesítésének, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontját (év, hónap, nap), szerződést kötő másik fél nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az Ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy a referenciaigazolásban a konzorciumi tagok egyetemleges kötelezettségvállalására hivatkozni kell megjelölve, hogy hány százalékos volt a teljesítésben az ajánlattevő részvételi aránya. 2) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bek. e) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek a megnevezése, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget igazoló irat egyszerű másolatát. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházás ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni. Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra, úgy e dokumentum hiteles magyar nyelvű vagy szakfordító vagy szakfordító lektor által készített fordítását is csatolni kell. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 36. (3) bekezdése szerinti ajánlattevői felelős fordítást is. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdésében foglaltakra. 3. A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírását, bemutatását valamennyi az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelést igazoló adat feltüntetésével (darabszám, műszaki paraméterek megjelölésével) (310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 15. (2) bekezdés b) pontja szerint). Ajánlattevő az adott eszköz rendelkezésre állásának igazolására nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatában (a dokumentáció tartalmaz erre vonatkozó mintát). Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 10/19

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Magasépítési munka 2014/S 020-030555. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Magasépítési munka 2014/S 020-030555. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:30555-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Magasépítési munka 2014/S 020-030555 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hidak építési munkái 2013/S 175-301387. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Hidak építési munkái 2013/S 175-301387. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301387-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hidak építési munkái 2013/S 175-301387 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.24. Iktatószám: 15606/2015 CPV Kód: 48814000-7;48000000-8;30211400-5 Mezőkövesd Város Önkormányzata

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.24. Iktatószám: 15606/2015 CPV Kód: 48814000-7;48000000-8;30211400-5 Mezőkövesd Város Önkormányzata Vállalkozási szerződés a Városi Rendelőintézet felújítása Mezőkövesden című ÉMOP-4.1.1/B-12-2013-0001 azonosító számú pályázat keretében egészségügyi informatikai rendszer szállítására, beüzemelésére Közbeszerzési

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM Útfelújítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/149 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) Hirdetmény típusa: pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 2014/S 131-233781. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 2014/S 131-233781. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233781-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 2014/S 131-233781 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64440-2013:text:hu:html HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171623-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

HU-Debrecen: Sportlétesítmények kivitelezése 2012/S 205-337081. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Debrecen: Sportlétesítmények kivitelezése 2012/S 205-337081. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/24 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:337081-2012:text:hu:html HU-Debrecen: Sportlétesítmények kivitelezése 2012/S 205-337081 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327233-2012:text:hu:html HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás 2004/18/EK

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, a Pécs Holding Zrt. által üzemeltetett lakás- és nem lakáscélú ingatlanokon és a Pécs Holding Zrt. tulajdonában álló nem lakáscélú ingatlanokon történő

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Meghívásos eljárás. HU-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2011/S 98-160925

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Meghívásos eljárás. HU-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2011/S 98-160925 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:160925-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2011/S 98-160925 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436503-2014:text:hu:html Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/66 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/66 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Vállalkozási szerződés a Sajókaza község szennyvízelvezetés- és tisztítás tárgyú KEOP 1.2.0./B/10-2010-0054 azonosító számú projekt keretében a szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító telep tervezésére

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi ajánlatokat a következő címre kell benyújtani

Az ajánlatokat vagy részvételi ajánlatokat a következő címre kell benyújtani I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:ojs@publications.europa.eu

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240196-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014.

7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014. 7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Magyarország egész területe: a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított Teljesítés helye:

Magyarország egész területe: a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított Teljesítés helye: Keretmegállapodás a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezetek

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód: ELI-ALPS nagyprojekt P4 ker. a kut-i nagyberendezésnek helyet adó és az ÚSzT ker. megvalósuló kutatóközpont mechanikai, elektronikai és optikai műhelyei számára gépek, műszerek, berendezések, kiegészítők,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64322-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Budapest: Nyomtató- és rajzológépek 2012/S 173-285975. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Nyomtató- és rajzológépek 2012/S 173-285975. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285975-2012:text:hu:html HU-Budapest: Nyomtató- és rajzológépek 2012/S 173-285975 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Tiszalúc: Szennyvízcsatorna építése 2013/S 088-149430. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Tiszalúc: Szennyvízcsatorna építése 2013/S 088-149430. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/22 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149430-2013:text:hu:html HU-Tiszalúc: Szennyvízcsatorna építése 2013/S 088-149430 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás

Részletesebben

MÓRAHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 6782 MÓRAHALOM, SZENTHÁROMSÁG TÉR 1.

MÓRAHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 6782 MÓRAHALOM, SZENTHÁROMSÁG TÉR 1. MÓRAHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 6782 MÓRAHALOM, SZENTHÁROMSÁG TÉR 1. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a KEOP-4.10.0/C-12-2013-0180 azonosító számú, Napelemes kiserőmű létesítése Mórahalom Városi Önkormányzat beruházásában

Részletesebben

HU-Budapest: Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások 2012/S 84-138558. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások 2012/S 84-138558. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138558-2012:text:hu:html HU-Budapest: Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások 2012/S 84-138558 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2014/S 094-164359. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2014/S 094-164359. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:164359-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2014/S 094-164359 Ajánlati/részvételi

Részletesebben