a Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozók (VOTT) versenyeihez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozók (VOTT) versenyeihez"

Átírás

1 V E R S E N Y S Z A B Á L Y Z A T a Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozók (VOTT) versenyeihez Budapest, 2011.

2

3 T A R T A L O M Előszó... 4 Bevezetés A Versenyszabályzat hatálya Általános előírások Versenyek rendezése A részvétel feltételei Résztvevők felelőssége, kötelessége és joga Fegyelmi szabályok, óvás, fellebbezés A tagozat (Terepverseny) szabályai B tagozat (Városismereti verseny) szabályai C tagozat (Összesített verseny) szabályai D tagozat (Tájékozódási futás) szabályai E tagozat (Rádiós éterverseny) szabályai F tagozat (Szenior verseny) szabályai G tagozat (Legeredményesebb társaság verseny) szabályai Melléklet

4 E L Ő S Z Ó A Villamosenergia-ipari Társaságok Munkaadói Szövetsége az Erőművek Független Egyesülésével egyetértésben és részvételével létrehozta a Villamosenergia-ipari Sportbizottságot (VSB). A VSB gondozza a villamosenergia-ipari sportolók iparági jelentőségű találkozóit (országos versenyeit). A VSB a hagyományos iparági sportok sajátos követelményeinek teljesítése érdekében megalakította a sportági bizottságokat. A bizottságok egyik feladata a sportági találkozókon programba vett versenyek versenyszabályzatának elkészítése. A jelen Versenyszabályzatot a Természetbarát Sportági Bizottság (TSB) dolgozta ki 2004-ben, majd módosította egységes szerkezetben 2011-ben. Az országos villamosenergia ipari sportrendezvények sorában a természetbarát találkozó (VOTT) egyedülálló, több mint 60 éves múlttal, a hagyományon alapuló, jól kidolgozott és bevált Alapszabállyal rendelkezett már 2004-ben is, s a TSB ezt a 2004-ig használatban levő Alapszabályt tekintette a VSB által megkívánt versenyszabályzat törzsének. A évi korszerűsítés figyelembe vette az évtizedes tapasztalatokat, az időközben történt változások, rendezői ötletek, fejlesztések azonban időszerűvé tették a szabályzat ismételt átdolgozását. A szerkesztők szándéka szerint tehát a jelen Versenyszabályzat a VOTT versenyeinek sikeres megrendezését a korábbi Versenyszabályzathoz hasonlóan évtizedes távlatban is szolgáló dokumentum. A VOTT mozgalomban sokéves tapasztalattal rendelkező résztvevő versenyzők és vezetők észrevételeikkel, javaslataikkal segítették a Versenyszabályzat létrehozását. A VOTT megalapításában és első évtizedeiben áldozatos lelkesedéssel úttörő munkát végző sporttársak közreműködése pedig különösen értékes. A szerkesztőség elismerését fejezi ki a közülük is kiemelkedő Czibulya Jánosnak( ), Fejér Leventének, Györki Antalnak, Hoffmann Lászlónak ( ), Hrenkó Józsefnek, Kis Lajosnak, Kiss Jánosnak, Koncz Gézának, Mankher Endrének ( ), Németh Endrének, Trefil Károlynak, akik elévülhetetlen érdemeket szereztek a VOTT versenyeinek sok évtizedes sikereiben. Kegyelettel emlékezik meg továbbá a VOTTért ugyancsak nagyrabecsült szolgálatokat tett érdemes sporttársakról, akik már nem lehetnek köztünk: Bonyhádi Ferencről, Diviaczky Gyuláról, Kováts Ferencről, Kubát Hugóról, Nagy Árpádról, Paku Mihályról, Pozder Györgyről, Szinok Gáborról, Varsányi Endréről, Vass Istvánról. 4

5 A szerkesztők külön köszönetet mondanak a munkát észrevételeivel és tanácsaival inspirálóan támogató Várhelyi Gézának, a VSB vezetőjének. Budapest, július A VOTT Versenyszabályzatot átdolgozta a TSB mint Szerkesztőség. Tagjai: Jakab Albert Bacsó Nándor Franczva László Kozma Imre Németh Lászlóné elnök Jóváhagyták a Villamosenergia-ipari Sportértekezlet december..-i ülésén. A jóváhagyással egy időben a évi Versenyszabályzat hatályát veszti. 5

6 B E V E Z E T É S Az egri Áramszolgáltató által 1951-ben kezdeményezett vándordíjas természetjáró versenyből fejlődött ki a Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozó hagyománya. Néhány év múltán már nemcsak a terepverseny vándordíjáért versenyzők, hanem további szakágakban versenyzők és egyre több érdeklődő is részt vett a rendezvényen, amelyből így igazi találkozó lett. Az eredeti alapító levél és annak módosításai a természetjárással és a környezetismerettel összefüggő versenyekről rendelkeztek. Ennek nyomán az április hóban Diviaczky Gyula, Mankher Endre és Pozder György által összeállított alapszabály több mint egy évtizeden át, azaz tíznél több találkozón volt a versenyek éltető vezérfonala. Az évi, majd az ennek helyébe lépett évi alapszabály mindenki által világosan érthető keretet adott a versenyeknek. A tömegesedés idején is szilárd alap volt, serkentette az érdeklődést és az évről-évre megújuló vetélkedést. Megőrizte a találkozók frissességét, és generációkat nevelt a természetjárás, a környezetismeret szeretetére, az egészséges sportszellemre. A versenyek vonzereje egyre nagyobb tömeget mozgósított. A csapatok száma megközelítette a százat, a résztvevők száma pedig meghaladta az ezret. Fejlődött a versenyek technikája, egyre sokrétűbbek lettek a feladatok. Mind a jól bevált versenyelemek, mind a fejlesztő kezdeményezések rengeteg hasznos tapasztalatot tártak fel, amelyekkel a versenyek sikerét fokozni lehet. A VOTT hagyománya a versenyek szigorú tisztasága, amit a korrekt feladatkitűzés, lebonyolítás és eredményértékelés, illetve a sportszerű részvétel jellemez. A pontos dokumentálás és tájékoztatás mellett kerülni kell a bürokratikus szabályozást, biztosítani kell a szabályok egyszerűségét, közérthetőségét, mindenki által jól megjegyezhető és könnyen alkalmazható formáját. A rendezők és a résztvevők tapasztalatai, észrevételei, javaslatai alapján az eredeti célok még sikeresebb megvalósítása érdekében időről-időre indokolt a versenyszabályzat (alapszabály) átdolgozása. A évi Versenyszabályzatban az ésszerűség által megalapozott és a gyakorlat során esetenként már amúgy is alkalmazott, a résztvevők által elfogadott, illetve igényelt változtatások szabály-szerűvé tétele történt meg. A Versenyszabályzat a korábbiak 6

7 szellemében, a fejlődés eredményeit hasznosítva kívánta a találkozók versenyeit tovább éltetni, a versenyek hagyományait tisztán megőrizni, a rontó és kedv-szegő vitákat elkerülni. A rendezők számára támogatást nyújtott, hogy a megterhelő tömegesség ellenére a figyelmüket az örömszerző lehetőségek minél szélesebb körű megvalósítására fordíthassák. A VSB évi ülésén határozatot hozott az összes sportági Versenyszabályzat felülvizsgálatáról, ezért a TSB áttanulmányozta a Versenyszabályzatot és javaslatot fogalmazott meg annak módosítására a Természetbarát Sport Értekezlet (TSÉ) számára. A 2011-ben bevezetésre kerülő módosítások az időközben szerzett tapasztalatokat építik be a szabályzatba. Nem változott ugyanakkor a szerkesztők szándéka a tekintetben, hogy a Versenyszabályzat továbbra is azokat a követelményeket, formákat, módszereket és eljárásokat rögzítse, amelyek a versenyeken a rendezés, a lebonyolítás és az értékelés egyértelműségét, a résztvevők számára az egyenlő esélyt és az ellenőrizhetőséget biztosítják anélkül, hogy a versenyformáknak az adott helyhez, időhöz való rugalmas alkalmazását gátolnák. A versenyszabályzat lehetővé teszi a versenyek értékelésbeli folyamatosságát, ezáltal éleszti és élteti az egészséges vetélkedés szellemét, de tág teret hagy a fejlesztő, élénkítő kezdeményezéseknek is, hogy a VOTT alapvető gondolatai a villamosenergia-ipari összetartozás egészséges környezetben, az egymás iránt érzett megbecsülésben és szeretetben, a környezetünkért való együttgondolkodásban és cselekvésben minél jobban hassanak. A pontosított szabályok a megfogalmazók szándéka szerint további fejlődés forrásai, mint ahogy azok voltak a korábbi szabályok, szabályzatok is. A Versenyszabályzat a találkozók tapasztalatain kívül a sportágak országos és nemzetközi tapasztalatait is érvényesíti. Lehetőleg igazodik a kapcsolódó sportági országos versenyszabályzatokhoz. A VSB kéri minden sporttársunk aktív közreműködését az esetleges tévedések, hibák kiküszöbölésében, a még nem kellően kidolgozott lehetőségek feltárásában. Közöljék észrevételeiket, tapasztalataikat. Tegyenek javaslatokat a tökéletesítésre, hogy a soron következő alkalommal mód legyen a versenyek szabályainak továbbfejlesztésére. 7

8 1. A V E R S E N Y S Z A B Á L Y Z A T H A T ÁLYA 1.1. Ez a Versenyszabályzat a Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozók (VOTT) versenyeinek egységes meghirdetését, rendezését, lebonyolítását, értékelését és díjazását szabályozza. Rögzíti az ezekkel kapcsolatos teendőket, a felelősök és a közreműködők körét és feladataikat A VOTT-on a Versenyszabályzat és pontjában meghatározott versenyeket minden alkalommal meg kell hirdetni. A 11. pont versenye ajánlott. Ezeken kívül más verseny is rendezhető, amennyiben az a találkozó rendjét és az állandó versenyek zavartalanságát nem sérti Versenyszabályzat rendelkezéseit mind a VOTT rendező szervei és annak tagjai, mind a versenyeken résztvevők és vezetőik kötelesek betartani A Versenyszabályzat egyes előírásai alól különös méltánylást érdemlő esetben a rendező szerv kérelmére a TSB felmentést adhat. Ilyen irányú kérelmet a TSB-nek legkésőbb a találkozó előtt egy hónappal lehet benyújtani. A felmentés birtokában a rendező szerv köteles a versenyek minden résztvevőjét hirdetmény útján (a versenykiírásban, vagy más egyéb alkalmas módon) a verseny megkezdése előtt az eltérésről részletesen tájékoztatni A Versenyszabályzat módosítására a VOTT előtt legalább 30 nappal kell a következő évi versenyekre előirányzott javaslatot a TSB-hez beterjeszteni. A módosításról a TSB előterjesztésére a TSÉ a találkozó idején dönt. A döntésről a TSÉ jegyzőkönyvének megküldésével a TSB a VSB-t, illetve a VSÉ-t tájékoztatja és a döntés jóváhagyását kezdeményezi. A módosítás szövegét és annak szükség szerinti értelmezését a közönséggel legalább a versenyfelhívásban és a versenykiírásban megismételve kell közölni, továbbá ajánlott egyéb módon (céghíradók, szakszervezeti híradó, más közlemények stb. útján) is hirdetni A Versenyszabályzat törzspéldányát a TSB őrzi. A módosításokat ehhez kell csatolni A Versenyszabályzat betartásáról a TSB gondoskodik Ez a Versenyszabályzat január 1-től hatályos, és a 62. VOTT-on kell első ízben alkalmazni. 8

9 2. Á L T A L Á N O S E L Ő Í R Á S O K 2.1. A VOTT versenyeinek célja a villamosenergia-ipar alkalmazottai számára lehetőséget nyújtani szellemi és fizikai erőkifejtésre, Magyarország természeti és műveltségi kincseinek megismerésére és megbecsülésére. Cél továbbá ösztönözni az iparág ifjúságát a természet szeretetére, az egészséges életmódra, a sportszerű versenyszellemre, a haza kincseinek védelmére és ápolására A versenyek tárgya a természetjárás, a túravezetés és a tájékozódás, a településtörténet és a kultúra, valamint az ezekhez szorosan kapcsolódó egyéb ismeretek, készségek A versenyek fajtái Állandó versenyek azok, amelyek a találkozók során a villamosenergia-ipari országos sportélet részeként hagyományossá váltak. Meghirdetésük minden találkozón alapvető feladat, és kellő számú jelentkező esetén megrendezésük a rendező szerv kötelessége. Összefüggő értékelési rendbe tartoznak és vándordíjjal jutalmazottak. Az állandó versenyek a következők: tájékozódási terepverseny: A tagozat, városismereti verseny: B tagozat, összesített verseny: C tagozat, tájékozódási futóverseny: D tagozat, szenior verseny: F tagozat, legeredményesebb társaság verseny: G tagozat Választható verseny a rádiós éterverseny: E tagozat, amelynek meghirdetése és megrendezése a rendező szervnél rendelkezésre álló szakértő(k), illetve a kellő számú előzetes jelentkező esetén lehetséges és ajánlott Egyéb versenyek. Az állandó versenyek mellett a találkozó céljának elérését szolgáló más szellemi vagy fizikai sport versenye is megrendezhető. Kerülni kell azonban a résztvevők túlterhelését, a programoknak az időt és a költségeket tekintve a céllal arányban nem álló kiterjesztését. 9

10 Az egyéb versenyek megrendezéséhez a TSB előzetes hozzájárulása szükséges. (Egyéb verseny lehet pl. a kerékpáros verseny, a rádiós rókavadászat, a légpuskás lövészverseny stb.) 10

11 3. V E R S E N Y E K R E N D E Z É S E 3.1. A versenyeket évente egyszer, a VOTT programjának részeként kell megrendezni A versenyek nappal vagy éjjel (közvetlen a sötétedés után és a hajnali szürkület előtt) rendezhetők A versenyek rendezésében résztvevők: TSB, rendező szerv, rendező bizottság (RB), versenybíróság (VB), ellenőrző bírók TSB elkészíti és előterjeszti a Versenyszabályzat módosítását, dönt a Versenyszabályzat rendelkezése alóli felmentésről, jóváhagyja a versenybíróság elnökének és az ellenőrző bírónak a személyére tett javaslatot, illetve kijelöli őket, szakmai segítséget nyújt a rendező szervnek a Versenyszabályzatban meghatározott célok megvalósításában, felügyel az előkészítés, a lebonyolítás, az eredmények értékelése és kihirdetése során a versenyszabályzat és a hazai sportszabályzatok betartására, másodfokon dönt a versenyeredményt érintő óvásról, jelentést készít, illetve észrevételeket és javaslatokat tesz a VSB részére a rendező szerv tevékenységével kapcsolatban, mind a VSB felkérésére, mind saját kezdeményezésére Rendező szerv A rendező szervet a VSB kéri fel a VOTT és a versenyei megrendezésére. Versenyt rendező szerv az a társaság lehet, amely képes a Versenyszabályzat és a hagyományok szerint a versenyek zavartalan, sikeres lebonyolítására, biztosítani tudja a versenyzők természetbaráthoz illő, kulturált ellátását, illetve a mindezekhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A rendezésre pályázhat a villamosenergia-iparág bármely társasága, amely kötelezettséget vállal a feltételek maradéktalan teljesítésére. 11

12 A pályázatot a VSB-hez írásban kell benyújtani lehetőleg a tárgyévet kettővel megelőző év november 30-ig. A VSB jogosult arra, hogy többéves programot készítsen a találkozók rendezésére. E célból a rendező szerveket előre felkérheti a rendezésre, jelentkezésüket előre elfogadhatja és programba veheti, tartalék helyszínt is előirányozhat. A VSB a TSB véleményét kikérve terjeszti elő a tárgyévi találkozó rendező szerve jelentkezésének és kötelezettségvállalásának elfogadását a VSÉ számára, valamint a döntést követően intézkedik az írásbeli megbízásról. A rendező szerv képviselője a tárgyévet megelőző VOTT-on ünnepélyesen meghívja a közönséget a találkozóra és a versenyekre, létrehozza a RB-ot, biztosítja a RB által készített, és a TSB által felülvizsgált és elfogadott intézkedési terv teljesítéséhez szükséges anyagi és személyi feltételeket, beszámoltatja a RB-ot, javaslatot tesz a TSB-nek az ellenőrző bíró(k) személyére, a TSB jóváhagyásával felkéri az ellenőrző bírókat és megbízást ad nekik Rendező bizottság javaslatot tesz a TSB részére a VB elnökének a személyére, és a TSB egyetértésével megbízást ad neki, ellenőrzi a VB munkáját, intézkedési tervet dolgoz ki a versenyek előkészítésére, lebonyolítására, gondoskodik a versenyzők zavartalan, az eredményes versenyzést segítő ellátásáról (szállás, étkezés, szállítás), gondoskodik a versenyekkel kapcsolatos információk (felhívás, értesítő, szabályzatok, utasítások, rajt- és eredménylisták, propaganda közlemények) kiadásáról és terjesztéséről, gondoskodik az ünnepélyes megnyitóról, és a záróünnepségen az eredményhirdetésről és a díjkiosztásról, meghívja a TSB képviselőjét az előkészítő munkákon a szerinti feladatok teljesítése érdekében való részvételre, biztosítja a részvétel feltételeit. 12

13 Versenybíróság A versenybíróság tagjai: elnök, elnökhelyettes, titkár, bemérő bírók, rajt-, állomás- és célbírók, pályafelvezetők és bontók, pontőrök, az értékelő bizottság tagjai A VB elnöke megalakítja a VB-ot, tagjai közül kijelöli a helyettesét és a VB titkárát, gondoskodik a versenyorvosi ügyelet biztosításáról, meghatározza a versenyek szakszerű lebonyolításának személyi feltételeit úgy, hogy a versenyzőket semmiféle fennakadás ne zavarja a versenyfeladatok teljesítése közben: ennek megfelelően igényli a technikai segítő személyzetet a RB-tól, gondoskodik a versenyfeladatok kidolgozásáról, gondoskodik a verseny technikai feltételeinek megteremtéséről, beszerzi a versennyel kapcsolatos hatósági engedélyeket, illetve eleget tesz a bejelentési kötelezettségeknek, továbbá kapcsolatot tart a versenyek idején a hatóságokkal, összeállítja a versennyel kapcsolatos felhívásokat, utasításokat, értesítőket, tájékoztatókat, együttműködik a RB-gal a versenyzőknek a versenyeken való pontos részvétele biztosításában, gondoskodik az óvással kapcsolatos teendőkről, kihirdeti a versenyeredményt, részt vesz a díjak átadásában, elkészíti és kiadja a versenyek eredményértékelését tartalmazó listákat Ellenőrző bírók Az ellenőrző bírókat a rendező szerv javaslatára az TSB bízza meg. Az ellenőrző bírók ellenőrzik a kidolgozott versenyfeladatok szakmai helyességét, ezen belül azt, hogy azok megfelelnek-e a Versenyszabályzatnak és a sportági szabályzatoknak, ellenőrzik a versenyzők részvételi jogosultságát, ellenőrzik a versenypályákat és a versenyzők részére kiadott dokumentumokat, hogy azok megfelelnek-e a kidolgozott feladatoknak, 13

14 ellenőrzik a versenyzők sportszerű magatartását, ellenőrzik a versenyek során az időmérést és a versenyfeladatok teljesítésének hiteles rögzítését, az elsődleges adatokat tartalmazó dokumentumok szakszerű, egyértelmű elkészítését és kezelését, ellenőrzik az eredményértékelést, az eredménylistákat és az eredményhirdetést, megvizsgálják a versenyeredmények igazolását illetően felmerülő vitás eseteket, a VB elnökével egyetértésben a helyszínen dönthetnek és igazolást adhatnak, sportszerűtlenséget tapasztalva felfüggeszthetik a vétkesek versenyzési jogát, kizárásra és a versenyeredmény megsemmisítésére javaslatot tehetnek. Amennyiben a sportszerűtlenségben a rendezőség tagja részes, az ellenőrző bírók a további közreműködést felfüggesztik, és javaslatot tesznek a verseny tisztaságának megőrzése érdekében szükséges intézkedésekre, intézkedéseikről a VB elnökét a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatják, működésükről a verseny eredményhirdetése (a versenyeredményértesítő kiadása) után írásban jelentést tesznek a TSB részére A versenyek előkészítési és lebonyolítási határidői döntés a VOTT rendezőjéről a VSÉ-n kb. másfél évvel az érintett évi VOTT előtt, a VOTT résztvevőinek meghívása: a VOTT záróünnepségén a következő találkozóra, a versenyek időpontjának és helyének, valamint a jelentkezési címnek a közlése a Magyar Természetbarát Szövetség eseménynaptár szerkesztőségével a tárgyévet megelőző év szeptember 30-ig, minősítő tájékozódási futó verseny rendezése esetén a verseny adatainak a közlése a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség versenybizottságával a tárgyévet megelőző év szeptember 30-ig, a RB létrehozása: 10 hónappal a találkozó előtt, javaslattétel a TSB-hoz a VB elnöke, az ellenőrző bírók és az értékelő bizottság vezetője személyére: a RB megalakulása után két héttel, a versenyfeladatok kidolgozása és benyújtása a TSB-hoz felülvizsgálatra: 4 hónappal a versenyek előtt, 14

15 a versenyfelhívás (kiírás, előzetes tájékoztató) kiadása és megküldése a villamosenergia-ipari szervezetekhez: 5 hónappal a versenyek időpontját megelőzően, a versenyértesítő (végleges tájékoztató) kiadása és megküldése a jelentkező szervezeteknek: legkésőbb 2 hónappal a versenyek időpontját megelőzően, a résztvevők személy szerinti benevezése a versenytagozatokra és kategóriákra: másfél hónappal a VOTT előtt, a versenykiírásban esetleg előirányzott speciális kötelező irodalom, egyéb versenysegédlet megküldése a véglegesen benevezett csapatok részére: legkésőbb 1 hónappal a verseny időpontját megelőzően, általános tájékoztató kiadása a versenyzőknek: a versenyt megelőző napon, a versenyutasítás (menetutasítás) kiadása a versenyzőknek a verseny előtt a felkészüléshez szükséges idő figyelembe vételével, eredményhirdetés: minden versenytagozatnak a találkozó záróünnepségén, eredményértesítő kiadása és megküldése minden résztvevő társaságnak: az eredményhirdetést követő egy hónapon belül, a résztvevő társaságok pedig kötelesek a kellő számú példányban sokszorosított eredményértesítővel az általuk benevezetteket tájékoztatni, zárójelentés a TSB részére: 2 hónappal a találkozó után A versenyek lebonyolítási rendje A VOTT-ot a tárgyév hetében az iparági általános versenynaptárral összhangban kell megrendezni. Ettől eltérni csak elháríthatatlan akadály esetén (pl. szállás hiányában) a VSB egyetértésével lehet. A versenyek időpontját úgy kell meghatározni, hogy az egyes tagozatokban való részvételt bármely benevezett versenyző számára korlátozás nélkül lehetővé tegye, beleértve a versenyek közötti legalább két óra pihenő időt. Továbbá a versenyek időpontja és az eredményhirdetés között biztosítandó a versenybíróság, illetve az értékelő bizottság és az ellenőrző bíró(k) számára a szakszerű és ellenőrzött eredmény feldolgozására, összesítésére, a versenyeredmény kihirdetésére szükséges iratok, hirdetmények elkészítéséhez szükséges idő. Az időrendet, és minden lehetséges versenyző egyenlő részvételi esélye érdekében a szállás és az egyéb szolgáltatások igénybevételi lehetőségét a versenykiírásban egyértelműen közölni kell (pl. csütörtöki érkezés, helyfoglalás, vacsora stb.). 15

16 3.6. Tapasztalatátadás A tárgyévi rendező szerv igényelheti az előző évi VOTT rendezőjétől a rendezés tapasztalatainak átadását személyes konzultáció, illetve dokumentumok szolgáltatása keretében. Ehhez a TSB szervezéssel és szükség szerinti közreműködéssel segítséget nyújt. 16

17 4. A R É S Z V É T E L F E L T É T E L E I 4.1. A versenyek résztvevői a villamosenergia-iparág alkalmazottai, nyugdíjasai és tisztségviselői, a fent említett alkalmazottak, nyugdíjasok, tisztségviselők közvetlen családtagjai, (szülő, gyermek, nagyszülő, unoka, házastárs, élettárs, testvér) a rendező szerv által meghívottak. A rendező szerv a meghívottak körét a TSB-vel előzetesen egyeztetni köteles, vitás esetben a VSB dönt. A VSB a meghívottak körét illetően megszorítással élhet, illetve javasolhatja a meghívás mellőzését, amennyiben a versenyek tisztaságát vagy lebonyolításának zavartalanságát a meghívás veszélyeztetné (pl. túl nagy tömegű résztvevő, színvonal csökkenés) A versenyeken való részvétel feltételei minden résztvevőre egyenlők A versenyekre a versenyfelhívásban megadott módon a társaságok jelentkeznek, megadva az általuk benevezendő versenyzők létszámadatait. A jelentkezés alapján a versenyzőket név szerint a versenyértesítőben meghatározott formában és tartalommal a társaságok nevezik be. A jelentkezéskor közlik az általuk megbízott személy nevét, aki az egész csoportot képviseli a rendező szerveknél és a VB-nál. A 4.1 szerinti körből bárki benevezhető, aki a versenyfeladatok teljesítését megfelelő egészségi állapotában vállalja, szellemileg és fizikailag képes felkészülni. A versenyzőket a nevezéskor a feltételek teljesítése tekintetében a benevező társaság igazolja. A rajtnál, a verseny közben és a célnál a versenybírók feladata a személyazonosság vizsgálata. A rajttól a célig a versenyzőt a versenyzőkarton igazolja, illetve célbaérkezés után a rendezők kérésére köteles fényképes igazolványát bemutatni A résztvevők egyénileg vállalják a találkozón és a versenyeken való részvétellel járó fegyelmet, a szabályok betartását, a balesetek elkerülésére való fokozott törekvést Nem lehet versenyző, aki a találkozóval kapcsolatos bármely tevékenységével összefüggésben versenyen kívül tudomást szerezhet a versenyfeladatokról és azok megoldásáról. Ilyenek többek között a rendezőbizottság és a versenybíróság tagjai, a technikai személyzet, továbbá az ellenőrző bírók A versenyzők magatartása a versenypályán. 17

18 A versenyzők a versenypályán csak csapatban versenyezhetnek (kivéve a D, E, F tagozat egyéni versenyeit). Az időmérés csak akkor tehető meg, ha a csapat minden tagja jelen van. A versenybíróság jogosult bármely ellenőrző pontra ellenőröket telepíteni. Az ellenőr a pontérintést csak a teljes létszámú csapatnak engedi igazolni, osztott útvonalon az arányos csapatrésznek. Az ellenőr jogosult a versenyzőkartont elkérni, a csapat tagjait név szerint ellenőrizni, észrevételeit a kartonra aláírással és időponttal feljegyezni Az ellenőrző pontok érintésének rendjét a versenybíróság a menetutasításban írja elő. Az attól való eltérés az értékelés előre megadott szabályai szerint hibaponttal értékelendő A versenyzők saját csapatukon kívül más csapat tagjaival a rajt és a cél között a versenyre vonatkozó beszélgetést nem folytathatnak, arra vonatkozó információt, útbaigazítást nem kérhetnek és nem adhatnak. (Ez természetesen az azonos társaság által indított bármelyik másik csapatra is vonatkozik.) A versenyzők a bajbajutott, balesetet szenvedett társaikat kötelesek segíteni. A segítségnyújtás az egészség, a testi épség és az élet védelmére, vagy különösen nagy kár elhárítására irányul, de nem szolgálhat a feladatok megoldásában vagy a verseny folytatásában való segítésre A versenyzők kötelesek óvni az élővilágot, az épített környezetet, a műemlékeket, a vadászati, turista és egyéb létesítményeket, továbbá őrizni a táj csendjét és tisztaságát. Fokozottan őrizkedni kell a tüzet okozó tevékenységtől. Tűz vagy tűzveszély észlelésekor azonnal gondoskodni kell az emberek veszély környezetéből való mentéséről, illetve az attól való távoltartásáról, a tűzoltók és a rendőrség értesítéséről, továbbá meg kell szervezni a tűz lokalizálását és oltását A rajtba érkezéstől a cél elhagyásáig (versenyzőkarton leadása) a versenyzők rádiótelefont (vagy más elektronikus hírközlő és tájékozódási eszközt) nem használhatnak, kivéve a versenybírósághoz vagy a rendező szervhez irányuló, a 4.6.4, és pontban leírt célú üzenetek továbbítását. A versenyzőket a verseny előtt írásban kell tájékoztatni azokról a helyekről és lehetőségekről, ahol és ahogyan segítséget kérhetnek baleset, tűz vagy egyéb veszély esetén A személyi versenyfelszerelés A versenyző a versenyen köteles a balesetveszély csökkentése érdekében jó állapotban lévő, a közízlést nem sértő és a sportágnak megfelelő (sport-) öltözékben részt venni. 18

19 A sportági általános szabályoknak megfelelő felszerelésről amelyet a versenyértesítőben a versenybíróság előírt a versenyző személyesen köteles gondoskodni (pl. tájoló, óra, rajzeszköz stb.) A versenyzők a versenyen a rajttól a célig a versenybíróság által előírt és rendelkezésre bocsátott megkülönböztető jelzést (rajtszám, jelvény stb.) az előírásnak megfelelően kötelező viselni. Amennyiben külön előírás másként nem rendelkezik, ajánlott a ruházaton jól láthatóan a találkozó jelvényét viselni Részvétel az állandó versenyeken A tagozat (terepverseny): 4 fős csapatban (7. pont), B tagozat (városismereti verseny): 2 fős csapatban (8. pont), C tagozat (összesített verseny): az A és B tagozati versenyen részt vett, a benevező társaság által a személy szerinti benevezéskor egymáshoz kapcsolt A és B tagozatú egy-egy csapat, 6 fő (9. pont), D tagozat (tájékozódási futó verseny): egyénileg (10. pont), E tagozat (rádiós éterverseny): a 11. pont szerint, F tagozat (szenior tájékozódási terepverseny): a 12. pont szerint, G tagozat (legeredményesebb társaság verseny): a 13. pont szerint. Nevezés: A, B, C, D, E és F tagozati csapatot (versenyzőt) lehet nevezni a csapat tagjainak nevével és életkorával. A nevező szerv a csapat egy tagját felelős csapatvezetőnek a nevezéskor név szerint jelenti be. Csapatonként 1-1 tartalék versenyző nevezhető. A benevezetett csapat összetételétől eltérni csak a verseny színhelyén, a versenyértesítő szerinti jelentkezéskor való bejelentés elfogadása alapján lehet. Tartalékversenyzőt a rajthelyen való megjelenéskor lehet bejelenteni és indítani Életkor: é=v-sz, ahol é: életkor a verseny szempontjából, v: a verseny éve, sz: születési év A C tagozatokon belül nevezni lehet S, azaz szenior kategóriába. Az S kategóriájú csapat minden tagja legalább 45 éves. N, azaz női kategóriába. Az N kategóriájú csapat minden tagja nő, életkori megkötés nélkül. I, azaz ifjúsági kategóriába. Az I kategóriájú csapat minden tagja legfeljebb 18 éves. 19

20 CS, azaz családi kategóriába. A CS kategóriájú csapat tagjai között legalább egy család három tagja van. Családtagok: legalább egy szülő két gyermekével vagy két szülő egy vagy két gyermekével, illetve nagyszülő(k) unokáikkal, akiket a benevező társaság ekként nevez be. (A gyermekek felnőtt korúak is lehetnek.) A csapatok mindazon kategóriákba benevezhetők, amelyek fenti feltételeinek megfelelnek. (Pl. egy N csapat indulhat az S vagy az I kategóriában, valamint a CS kategóriában is!) A D tagozatba a versenyzőket a versenyfelhívásban megadott és a tájékozódási futás országos versenyszabályzatának megfelelő kategóriákba lehet nevezni Az E tagozatba a 11. pont szerint, az F tagozatba a 12. pont szerint lehet nevezni. A G tagozatban a versenyzőket benevező társaságok külön benevezés nélkül értékelésre kerülnek A rendezőség azokat a tagozatokat illetve azokat a kategóriákat köteles megrendezni és értékelni, amelyekbe legalább öt benevezett versenyző (csapat) indítható, illetve versenyzett. Kellő számú induló hiányában a díjak kiadásáról a VB dönt Értékelés és díjazás Az értékelő bizottság a versenyfeladatok teljesítését a következők szerint értékeli. Az A és a B tagozatban a versenyutasításban közölt, illetve az ott hivatkozott szabályok szerint csapatonként értékel és állapítja meg a helyezési sorrendet (részletesen lásd a 7.9 és 8.7 pontban). A C tagozatba benevezett csapatok az A. és a B. tagozatban elért helyezési számai összege szerint kerülnek a C tagozat helyezési listájára (részletesen lásd a 9. pontban). Külön listán is meghatározásra kerülnek a CS, az I, az S és az N. kategóriájú csapatok helyezései, a tagozatokra érvényes szabály szerint. A D tagozat versenyzőinek helyezési sorrendjét a tájékozódási futás országos versenyszabályzata szerint kell kategóriánként megállapítani és kihirdetni. A D tagozat versenyzői ezen kívül a benevező szerv neve szerinti csapatot alkotnak. A csapat eredményét 10.5 pont szerint kell értékelni. Az E,a F és az G tagozat versenyének az értékelése a pontok szerint történik. 20

65. VILLAMOSENERGIA-IPARI ORSZÁGOS TERMÉSZETBARÁT TALÁLKOZÓRÓL

65. VILLAMOSENERGIA-IPARI ORSZÁGOS TERMÉSZETBARÁT TALÁLKOZÓRÓL ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ A 65. VILLAMOSENERGIA-IPARI ORSZÁGOS TERMÉSZETBARÁT TALÁLKOZÓRÓL (Székesfehérvár, 2015. július 17-19.) KÖSZÖNTŐ Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntjük a résztvevőket a MAVIR ZRt.

Részletesebben

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó 1. Célja: A 2014. év uszonyosúszó ifjúsági, junior és felnőtt korcsoport

Részletesebben

59. Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozó

59. Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozó 59. Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozó VERSENYEREDMÉNY VÁC - NASZÁLY, 2009. július 3-5. A találkozó fő támogatója: MAVIR ZRt. A találkozó rendezője: MAVIR Sportegyesület A résztvevő

Részletesebben

Balaton Bike feszt - Triál Versenykiírás - 2012

Balaton Bike feszt - Triál Versenykiírás - 2012 Balaton Bike feszt - Triál Versenykiírás - 2012 FŐSZERVEZŐ: RENDEZŐ: HELYSZIN: Jóna Péter Mátyási Zoltán Balatonfüred, Bringapark IDŐPONT: 2012. június 17 SZAKÁG: MTB Triál (BALATON BIKE FESZT KUPA) (REG.)

Részletesebben

2014. évi AMPHORA KUPA versenykiírása

2014. évi AMPHORA KUPA versenykiírása 2014. évi AMPHORA KUPA versenykiírása 1. Célja: Versenyzési és minősítési lehetőség biztosítása a felnőtt és ifjúsági tájékozódási sportolók részére, a sportág népszerűsítése, vándorkupa elnyerése 2. Rendező:

Részletesebben

2010. évi Cápa és Junior korcsoport Uszonyosúszó Országos Bajnokság

2010. évi Cápa és Junior korcsoport Uszonyosúszó Országos Bajnokság 2010. évi Cápa és Junior korcsoport Uszonyosúszó Országos Bajnokság VERSENYKIÍRÁSA 1. Célja: A 2010. év uszonyosúszó cápa és junior korosztály Magyar Bajnokainak és helyezettjeinek megállapítása, a gyermek

Részletesebben

Elõzetes tájékoztató

Elõzetes tájékoztató Elõzetes tájékoztató KÖSZÖNTÕ Minden év tavaszán várakozással tekintünk a következõ VOTT elé. Az idei évben azonban e várakozásunk különleges, egy más fajta megmérettetés elõtt állunk: társaságunk sportolói

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. Mecsek Meghívásos Terepfutó OB

VERSENYKIÍRÁS. Mecsek Meghívásos Terepfutó OB Jóváhagyom! Budapest, 2013. augusztus 14. Bittmann Tibor tű. ezredes sk. BM OKF Humán Szolgálat szolgálatvezető VERSENYKIÍRÁS Mecsek Meghívásos Terepfutó OB Felterjesztem! Pécs, 2013. augusztus 13-án Mácsai

Részletesebben

53. EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG

53. EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG 53. EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG IFJÚSÁGI ÉS UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG MESTER BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Szeged 2015. 09. 17-20. 53. EJTŐERNYŐS

Részletesebben

V E R S E N Y K I Í R Á S Édes és félédes futás

V E R S E N Y K I Í R Á S Édes és félédes futás Kopasz-hegyi Futóverseny Tarcal, 2015. március 22. V E R S E N Y K I Í R Á S Édes és félédes futás Idén először, hagyományteremtő szándékkal kerül megrendezésre a Kopasz-hegyi futóverseny, amely az elmúlt

Részletesebben

V E R S E N Y K I Í R Á S a 31. VARSÁNYI KUPA 12 tájékozódási versenyhez

V E R S E N Y K I Í R Á S a 31. VARSÁNYI KUPA 12 tájékozódási versenyhez MVM SE Tb &TF SzO 1031 Budapest, III. Szentendrei út 207-209 Szakosztályvezető: Bacsó Nándor, telefon: 225-17-70, fax: 225-17-71 30-951-20-36, 26-341-919 Helyettes szakosztályvezető: Korodi Mihály, telefon:

Részletesebben

2015. MÁRCIUS 22. (vasárnap) Vasas Sport Club (1139 Budapest Fáy u. 58. ) Gedó György Ökölvívó terem

2015. MÁRCIUS 22. (vasárnap) Vasas Sport Club (1139 Budapest Fáy u. 58. ) Gedó György Ökölvívó terem a MÖSZ által 2015.évre kiírt Régiók Közötti up.csapatbajnokság RÉGIÓS CSAPATTALÁLKOZÓ-jának VERSENYKIÍRÁSA Preambulum: A Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) az Emberi Erőforrások Minisztériumával mint

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2015. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. 37. Villamosenergia-ipari. Kajak-kenu találkozó. Szeged, 2015. 08. 14-16.

VERSENYKIÍRÁS. 37. Villamosenergia-ipari. Kajak-kenu találkozó. Szeged, 2015. 08. 14-16. VERSENYKIÍRÁS 37. Villamosenergia-ipari Kajak-kenu találkozó Szeged, 2015. 08. 14-16. A találkozó időpontja: 2015. Aaugusztus 14-16. A találkozó helye: Szeged, Maty-éri Evezős és Kajak-Kenu Pálya A találkozó

Részletesebben

Versenyszabályzat. 1. Hatálya. 2. Kizárólagosság. 3. Versenynaptár. 4. Versenyek fajtái

Versenyszabályzat. 1. Hatálya. 2. Kizárólagosság. 3. Versenynaptár. 4. Versenyek fajtái Versenyszabályzat 1. Hatálya 1.1. Jelen versenyszabályzat (továbbiakban: VSZ) vonatkozik valamennyi Magyarországon, a Magyar Tamburello Szövetség (továbbiakban: MATAMSZ) szervezésében vagy jóváhagyásában

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT A GYALOGOS TERMÉSZETJÁRÓ TÁJÉKOZÓDÁSI TÚRAVERSENYEK SZERVEZÉSÉHEZ ÉS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ

VERSENYSZABÁLYZAT A GYALOGOS TERMÉSZETJÁRÓ TÁJÉKOZÓDÁSI TÚRAVERSENYEK SZERVEZÉSÉHEZ ÉS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ VERSENYSZABÁLYZAT A GYALOGOS TERMÉSZETJÁRÓ TÁJÉKOZÓDÁSI TÚRAVERSENYEK SZERVEZÉSÉHEZ ÉS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ 2010 A Szabályzat a Demeter Dél-Mezőföld Természetbarát Egyesület kiadásában, a Tájékozódási Túraversenyek

Részletesebben

63. Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozó. Előzetes tájékoztató

63. Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozó. Előzetes tájékoztató 63. Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozó Előzetes tájékoztató KÖSZÖNTŐ Megtiszteltetés az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. számára, hogy öt év után ismét a Villamosenergia-ipari Természetbarát

Részletesebben

V E R S E N Y K I Í R Á S

V E R S E N Y K I Í R Á S V E R S E N Y K I Í R Á S A Weiss Manfréd Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Iskolai Diáksportkörének Csepel Középiskolai Modellező Szakosztálya és a Magyar Modellező Szövetség megrendezi az Élethű

Részletesebben

Versenykiírás MAGYARORSZÁG ÉVI EGYÉNI IDŐFUTAM BAJNOKSÁGA Debrecen-Bocskaikert, 354-es számú út, június 23. csütörtök 10:00 óra

Versenykiírás MAGYARORSZÁG ÉVI EGYÉNI IDŐFUTAM BAJNOKSÁGA Debrecen-Bocskaikert, 354-es számú út, június 23. csütörtök 10:00 óra Versenykiírás MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI EGYÉNI IDŐFUTAM BAJNOKSÁGA Debrecen-Bocskaikert, 354-es számú út, 2016. június 23. csütörtök 10:00 óra 1. A verseny védnökei: Tasó László, közlekedéspolitikáért felelős

Részletesebben

Magyar Pétanque Szövetség

Magyar Pétanque Szövetség Magyar Pétanque Szövetség Fédération Hongroise de Pétanque Hungarian Federation of Pétanque H-7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. Tel: +3630 405-4511 Fax: +3672 521-006 Jóváhagyta a MAPESZ elnöke 2015.

Részletesebben

GHÍD.HU TRIÁL. Versenykiírás Balaton Bike Fest GHÍD.HU Triál Kupa. Versenyigazgató: Mátyási Zoltán. Balatonfüred, Bringapark

GHÍD.HU TRIÁL. Versenykiírás Balaton Bike Fest GHÍD.HU Triál Kupa. Versenyigazgató: Mátyási Zoltán. Balatonfüred, Bringapark GHÍD.HU TRIÁL Versenykiírás Balaton Bike Fest GHÍD.HU Triál Kupa RENDEZŐ: Bike Fest Kft. Versenyigazgató: Mátyási Zoltán HELYSZIN: Balatonfüred, Bringapark IDŐPONT: 2011. június 24-26. SZAKÁG: MTB Triál

Részletesebben

Horgászegyesület Elnöke

Horgászegyesület Elnöke Horgászegyesületek Velencei-tavi és Dunamenti Szövetsége H V D SZ 8 0 0 0 S z é k e s f e h é r v á r S z é c h e n y i u. 4. Nyt. Szám: 15/2014 Horgászegyesület Elnöke SZÉKHELYÉN Tárgy: Versenykiírás

Részletesebben

Külön futamban futnak és külön is értékeljük az Országos Bajnokság és az Amatőr Futam résztvevőit.

Külön futamban futnak és külön is értékeljük az Országos Bajnokság és az Amatőr Futam résztvevőit. Külön futamban futnak és külön is értékeljük az Országos Bajnokság és az Amatőr Futam résztvevőit. A verseny rendezője: Magyar Atlétikai Szövetség megbízásából a Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület Közreműködő

Részletesebben

Versenykiírás MAGYARORSZÁG ÉVI PÁROS IDŐFUTAM BAJNOKSÁGA Debrecen-Bocskaikert, 354-es számú út, július 23.

Versenykiírás MAGYARORSZÁG ÉVI PÁROS IDŐFUTAM BAJNOKSÁGA Debrecen-Bocskaikert, 354-es számú út, július 23. Versenykiírás MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI PÁROS IDŐFUTAM BAJNOKSÁGA Debrecen-Bocskaikert, 354-es számú út, 2016. július 23. szombat 10:00 óra 1. A verseny védnökei: Tasó László, közlekedéspolitikáért felelős

Részletesebben

ELŐZETES VERSENYKIÍRÁS. 6. Villamosenergia-ipari Futó Találkozó

ELŐZETES VERSENYKIÍRÁS. 6. Villamosenergia-ipari Futó Találkozó ELŐZETES VERSENYKIÍRÁS 6. Villamosenergia-ipari Futó 6. Villamosenergia-ipari Futó A találkozó A találkozó időpontja: 2016. október 1-2. A találkozó helye: Paks A találkozó rendezője: MVM KONTÓ ZRt. A

Részletesebben

XLIX. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG

XLIX. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG Magyar Repülő Szövetség MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG XLIX. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG IFJÚSÁGI ÉS UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG MESTER BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Nyíregyháza, 2011. 07. 28 07.

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. 5. Villamosenergia-ipari. Futó Találkozó. Mórahalom, 2015. 10. 03-04.

VERSENYKIÍRÁS. 5. Villamosenergia-ipari. Futó Találkozó. Mórahalom, 2015. 10. 03-04. VERSENYKIÍRÁS 5. Villamosenergia-ipari Futó Találkozó A találkozó időpontja: 2015. Aoktóberoktóber 03-04. A találkozó helye: Mórahalom A találkozó rendezője: EDF DÉMÁSZ Társaságcsoport A találkozó védnökei:

Részletesebben

IFJÚSÁGI, SERDÜLŐ, GYERMEK FIÚ ÉS LEÁNY ORSZÁGOS VÍZILABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA

IFJÚSÁGI, SERDÜLŐ, GYERMEK FIÚ ÉS LEÁNY ORSZÁGOS VÍZILABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA IFJÚSÁGI, SERDÜLŐ, GYERMEK FIÚ ÉS LEÁNY ORSZÁGOS VÍZILABDA BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2007-2008. BAJNOKI ÉVAD - 1 1. A BAJNOKSÁG Az MVLSZ korosztályos országos utánpótlás bajnokságai 2. RÉSZTVEVŐ CSAPATOK

Részletesebben

V E R S E N Y K I Í R Á S a 27. VARSÁNYI KUPA 08 tájékozódási versenyhez

V E R S E N Y K I Í R Á S a 27. VARSÁNYI KUPA 08 tájékozódási versenyhez MVM SE Tb &TF SzO 1011 Budapest, I. Vám utca 5-7. Szakosztályvezető: Bacsó Nándor, telefon: 1-225-17-70, fax: 1-225-17-71 30-951-20-36, 26-341-919 Helyettes szakosztályvezető: Korodi Mihály, telefon: 20-922-48-60,

Részletesebben

2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: Az evezés sportág népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében. A fiatalok készségeinek,

Részletesebben

Magyar Tájékozódási Futó Szövetség ORSZÁGOS DÖNTŐ. Pécs - Mánfa 2014. május 24-25.

Magyar Tájékozódási Futó Szövetség ORSZÁGOS DÖNTŐ. Pécs - Mánfa 2014. május 24-25. Magyar Tájékozódási Futó Szövetség ORSZÁGOS DÖNTŐ Pécs - Mánfa 2014. május 24-25. 1 2013/2014. TANÉVI TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A tájékozódási

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A ÉVI BENU FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A ÉVI BENU FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2016. ÉVI BENU FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

XXXI. Villamosenergia-ipari sítalálkozó kiírása. Helyszín: Tále, Szlovákia. Időpontja: 2014. február 13-16. Rendező: Mátrai Erőmű Zrt.

XXXI. Villamosenergia-ipari sítalálkozó kiírása. Helyszín: Tále, Szlovákia. Időpontja: 2014. február 13-16. Rendező: Mátrai Erőmű Zrt. XXXI. VILLAMOSENERGIA-IPARI SÍTALÁLKOZÓ 1 XXXI. Villamosenergia-ipari sítalálkozó kiírása Helyszín: Tále, Szlovákia Időpontja: 2014. február 13-16 Rendező: Mátrai Erőmű Zrt. XXXI. VILLAMOSENERGIA-IPARI

Részletesebben

VI. Rábaköz MKSZ Kupa Lány Kézilabda Torna

VI. Rábaköz MKSZ Kupa Lány Kézilabda Torna 2017. évi versenykiírás 1. A Kupa célja A kézilabdázás megismertetése, megszerettetése és széles körben történő elterjesztése. Rábaköz és környéke lány kézilabda utánpótlás sportélet felpezsdítése. A Kupa

Részletesebben

Magyar Evezős Szövetség

Magyar Evezős Szövetség Magyar Evezős Szövetség ORSZÁGOS DÖNTŐ III., IV., V., és VI. KORCSOPORT Szeged, 2014.09.05-06. 1 2014/2015. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: Az evezés

Részletesebben

2015. március 28. Budapest

2015. március 28. Budapest TAEKWONDO DIÁKbajnokság és ENGRICH MARIANN Emlékverseny 2015. március 28. Budapest BHSE -TAEKWONDO FANATICS ENGRICH MARIANN 1964-1996 Eredményei: Év Sportág Szakág Esemény Eredmény 1992 Taekwondo WTF taekwondo

Részletesebben

ZEN BU KAN KEMPO IV.Seregélyes Kupa

ZEN BU KAN KEMPO IV.Seregélyes Kupa Versenykiírás Verseny rendezője: Sárosdi Kempo SE. Főszervező: Renshi Koncz Gábor 3.DAN, Renshi Kordás István 3.DAN A verseny főbírója: Kormos László 3.DAN Szakmai fővédnök: Hanshi Lévai László 8.DAN A

Részletesebben

65. VILLAMOSENERGIA-IPARI ORSZÁGOS TERMÉSZETBARÁT TALÁLKOZÓ VERSENYKIÍRÁS. Székesfehérvár, 2015. július 17-19.

65. VILLAMOSENERGIA-IPARI ORSZÁGOS TERMÉSZETBARÁT TALÁLKOZÓ VERSENYKIÍRÁS. Székesfehérvár, 2015. július 17-19. 65. VILLAMOSENERGIA-IPARI ORSZÁGOS TERMÉSZETBARÁT TALÁLKOZÓ VERSENYKIÍRÁS Székesfehérvár, 2015. július 17-19. KÖSZÖNTŐ Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntjük a résztvevőket a MAVIR ZRt. nevében a 65.

Részletesebben

Tour de Pécs Országúti Kerékpárverseny. Grawe Nagydíj Szakasz Magyarország Hegyi Bajnoksága

Tour de Pécs Országúti Kerékpárverseny. Grawe Nagydíj Szakasz Magyarország Hegyi Bajnoksága Tour de Pécs Országúti Kerékpárverseny Grawe Nagydíj Szakasz Magyarország Hegyi Bajnoksága Versenykiírás: 1. A verseny jellege: nyílt nemzetközi kerékpárverseny 2. A verseny célja: Magyarország Kerékpáros

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. IV. Rövidpályás Uszonyosúszó Országos Bajnokság. Szenior Mikulás Kupa

VERSENYKIÍRÁS. IV. Rövidpályás Uszonyosúszó Országos Bajnokság. Szenior Mikulás Kupa 1. Célja: VERSENYKIÍRÁS IV. 2016 Negyedik alkalommal kerül megrendezésre - 5 korosztályban - a Rövidpályás Uszonyosúszó Országos Bajnokság. A 2016. évi Uszonyosúszó Rövidpályás Magyar Bajnokainak és helyezettjeinek

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG 2014. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2014/2015. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

TŰZOLTÓ-KAPOCSKUPA VERSENYSZABÁLYZAT

TŰZOLTÓ-KAPOCSKUPA VERSENYSZABÁLYZAT MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG BUDAPEST TŰZOLTÓ-KAPOCSKUPA VERSENYSZABÁLYZAT 2014.DECEMBER 16. 1/5 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék... 1 1. Általános Leírás... 2 1.1 Célkitűzések és háttér... 2 1.2 Lebonyolítás...

Részletesebben

Versenykiírás. Általános rendelkezések

Versenykiírás. Általános rendelkezések Versenykiírás Általános rendelkezések 1. A Campus Olimpia bemutatása A Campus Olimpia 2010. július 20-22 között megrendezendő sportrendezvény a magyarországi és a határon túli felsőoktatási intézmények

Részletesebben

Versenyszabályzat. Farkasokkal Kocogó. http://www.medveotthon.hu/ Rajt

Versenyszabályzat. Farkasokkal Kocogó. http://www.medveotthon.hu/ Rajt Versenyszabályzat Farkasokkal Kocogó http://www.medveotthon.hu/ Rendezvény időpont: 2015. október 4. (vasárnap) Rajt Futás 11:00-tól 3,5 km (7-14 év) 11:30-tól 3,5 km (15-30 év) 12:00-tól 3,5 km (31 év

Részletesebben

46. Villamosenergia-ipari Sakktalálkozó

46. Villamosenergia-ipari Sakktalálkozó 46. Villamosenergia-ipari Sakktalálkozó VERSENYKIÍRÁS Berekfürdő, 2015. május 8-10. 46. Villamosenergia-ipari Sakktalálkozó Berekfürdő, 2015. május 8-10. A verseny célja: Villamosenergia-ipar hagyományainak

Részletesebben

V. RÁBAKÖZ KUPA LÁNY KÉZILABDA TORNA

V. RÁBAKÖZ KUPA LÁNY KÉZILABDA TORNA 2016. évi versenykiírás 1. A Kupa célja A kézilabdázás megismertetése, megszerettetése és széles körben történő elterjesztése. Rábaköz és környéke lány kézilabda utánpótlás sportélet felpezsdítése. A Kupa

Részletesebben

Rákoshegyi Vasutas SE V.

Rákoshegyi Vasutas SE V. Rákoshegyi Vasutas SE. 2007. V. Csipet Kupa 1. A VERSENY CÉLJA A tekesport népszerűsítése. A sportolók tudásszintjének emelése. Megfelelő minőségi versenyzési lehetőség biztosítása a résztvevők számára.

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS NEVEZÉSI FELTÉTELEK VERSENYSZABÁLYZAT. Kerekdomb Félmaraton 21,5 km Kerekdomb Dűlőbringa 10 km

VERSENYKIÍRÁS NEVEZÉSI FELTÉTELEK VERSENYSZABÁLYZAT. Kerekdomb Félmaraton 21,5 km Kerekdomb Dűlőbringa 10 km VERSENYKIÍRÁS NEVEZÉSI FELTÉTELEK VERSENYSZABÁLYZAT Kerekdomb Félmaraton 21,5 km Kerekdomb Dűlőbringa 10 km Érvényes nevezés mindkét távra kizárólag a Kerekdomb Fesztivál hivatalos weboldalán, a www.kerekdombfeszt.hu/sportporgramok

Részletesebben

Magyar Pétanque Szövetség

Magyar Pétanque Szövetség Magyar Pétanque Szövetség Fédération Hongroise de Pétanque Hungarian Federation of Pétanque H-7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33. Tel: +3630 405-4511 Fax: +3672 521-006 Jóváhagyta a MAPESZ elnöksége 2014.

Részletesebben

XXVIII. VILLAMOSENERGIA-IPARI TENISZTALÁLKOZÓ

XXVIII. VILLAMOSENERGIA-IPARI TENISZTALÁLKOZÓ VERSENYKIÍRÁS XXVIII. VILLAMOSENERGIA-IPARI TENISZTALÁLKOZÓ 2013. augusztus 8-11. BUDAPEST VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: Villamosenergia-ipar hagyományainak folytatása, a dolgozók egészségének megőrzése,

Részletesebben

Duatlon B KATEGÓRIA. 1. A verseny célja: 3. A versenyek időpontjai, helyszínei: 4. A versenyek résztvevői:

Duatlon B KATEGÓRIA. 1. A verseny célja: 3. A versenyek időpontjai, helyszínei: 4. A versenyek résztvevői: Duatlon B KATEGÓRIA 1. A verseny célja: A futás, és kerékpározás, mint az egészséges életmód kialakításának egyik eleme, része legyen a diákok mindennapos mozgáskultúrájának. Az iskolák közötti kapcsolatok

Részletesebben

: + 36 (70) 378-0544 Fax: + 36 (62) 541-670 6728 Szeged, Bajai út, Repülőtér Levélcím: : H-6701 Szeged, Pf.: 1014.

: + 36 (70) 378-0544 Fax: + 36 (62) 541-670 6728 Szeged, Bajai út, Repülőtér Levélcím: : H-6701 Szeged, Pf.: 1014. : + 36 (70) 378-0544 Fax: + 36 (62) 541-670 6728 Szeged, Bajai út, Repülőtér Levélcím: : H-6701 Szeged, Pf.: 1014. XIV. MATASZ Kupa Nemzetközi Ejtőernyős Célbaugró Verseny Szeged, 2013. augusztus 30. szeptember

Részletesebben

ÚSZÁS BUDAPESTI DIÁKOLIMPIA DÖNTŐ I., II. korcsoport

ÚSZÁS BUDAPESTI DIÁKOLIMPIA DÖNTŐ I., II. korcsoport korcsoport kategória verseny időpontja Igazolás időpontja nevezési határidő I. és II. kcs. - vasárnap, 10.00 vasárnap, 8.30-9.30 III. és IV. kcs. B kategória III. és IV. kcs. CSAK VÁLTÓK A kategória V-VI.

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. 31. PÉCS-HARKÁNY ORSZÁGÚTI FUTÓVERSENY 2015. március 08., vasárnap

VERSENYKIÍRÁS. 31. PÉCS-HARKÁNY ORSZÁGÚTI FUTÓVERSENY 2015. március 08., vasárnap VERSENYKIÍRÁS 31. PÉCS-HARKÁNY ORSZÁGÚTI FUTÓVERSENY 2015. március 08., vasárnap Versenykiírás Rendező: PVSK Atlétikai Szakosztály Időpont: 2015. március 08., vasárnap; rajt 11:00 óra Verseny távja: 25

Részletesebben

V E R S E N Y K I Í R Á S

V E R S E N Y K I Í R Á S - 1 - MVM SE Természetbarát Szakosztály 1031 Budapest, III. Szentendrei út 207-209. Szakosztályvezető: Bacsó Nándor, telefon: +36 30 951 2036 +36 26 341 919 e-mail: banan36@t-online.hu Helyettes szakosztályvezető:

Részletesebben

TERMÉSZETESEN, KERÉKPÁRRAL!

TERMÉSZETESEN, KERÉKPÁRRAL! TERMÉSZETESEN, KERÉKPÁRRAL! KERÉKPÁROS TÁJÉKOZÓDÁSI VERSENY VERSENYSZABÁLYZAT Őriszentpéter, 2014. október 25. A VERSENY PROGRAMJA: Október 25, szombat: 8 30 9 15 Érkezés, nevezés (Őriszentpéter, Teleház)

Részletesebben

SPORT TEHETSÉGPROGRAM 2016

SPORT TEHETSÉGPROGRAM 2016 SPORT TEHETSÉGPROGRAM 2016 ORSZÁGOS ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÉS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY VERSENYKIÍRÁS Verseny rendezője és szakmai megvalósítója Helyszín, időpont Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport

Részletesebben

Serdülő - Junior Uszonyos-, és Búvárúszó Országos Bajnokság és Középületkivitelező Kupa évi VERSENYKIÍRÁSA

Serdülő - Junior Uszonyos-, és Búvárúszó Országos Bajnokság és Középületkivitelező Kupa évi VERSENYKIÍRÁSA Serdülő - Junior Uszonyos-, és Búvárúszó Országos Bajnokság és Középületkivitelező Kupa 2011. évi VERSENYKIÍRÁSA 1,/ Célja: A 2011. év uszonyos-, és búvárúszó serdülő, junior korosztály Országos Bajnokainak

Részletesebben

IV. RÁBAKÖZ KUPA LÁNY KÉZILABDA TORNA

IV. RÁBAKÖZ KUPA LÁNY KÉZILABDA TORNA 2015. évi versenykiírás 1. A Kupa célja A kézilabdázás megismertetése, megszerettetése és széles körben történő elterjesztése. Rábaköz és környéke lány kézilabda utánpótlás sportélet felpezsdítése. A Kupa

Részletesebben

MKOSZ Streetball Budapest 3x3 Kupa. Versenykiírása

MKOSZ Streetball Budapest 3x3 Kupa. Versenykiírása MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE MKOSZ Streetball Budapest 3x3 Kupa Versenykiírása 2013 1 MKOSZ Streetball 3x3 Budapest Kupa MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Magyar Kosárlabdázók Országos

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

TAEKWONDO DIÁKOLIMPIA. 2014. április 05. Budapest

TAEKWONDO DIÁKOLIMPIA. 2014. április 05. Budapest TAEKWONDO DIÁKOLIMPIA 2014. április 05. Budapest BHSE -TAEKWONDO FANATICS OLYMPIC GAMES ENGRICH MARIANN 1964-1996 Eredményei: Év Sportág Szakág Esemény Eredmény 1992 Taekwondo WTF taekwondo Európa-bajnokság

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. Muay Thai Amatőr Világkupa. Szigetszentmiklós, 2015. május 20-24.

VERSENYKIÍRÁS. Muay Thai Amatőr Világkupa. Szigetszentmiklós, 2015. május 20-24. VERSENYKIÍRÁS Muay Thai Amatőr Világkupa Szigetszentmiklós, 2015. május 20-24. A Magyar Muaythai Országos Sportági Szakszövetség (1066 Budapest, Jókai utca 18.) engedélyével nyílt bajnokságként megrendezésre

Részletesebben

VII. MediBall Országos Bajnokság Versenykiírása

VII. MediBall Országos Bajnokság Versenykiírása VII. MediBall Országos Bajnokság Versenykiírása Nyíregyháza, 2015. május 16. Minden életjelenség mozgásban nyilvánul meg. Változtasd meg a mozgásod, megváltozik az életed! A verseny megnevezése: VII. MediBall

Részletesebben

Versenykiírás MAGYARORSZÁG ÉVI KRITÉRIUM BAJNOKSÁGA. Debrecen, július 24. vasárnap 10:00 óra

Versenykiírás MAGYARORSZÁG ÉVI KRITÉRIUM BAJNOKSÁGA. Debrecen, július 24. vasárnap 10:00 óra Versenykiírás MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI KRITÉRIUM BAJNOKSÁGA Debrecen, 2016. július 24. vasárnap 10:00 óra 1. A verseny védnökei: Polony István, MKSZ elnök Dr. Papp László, Debrecen polgármestere 2. A verseny

Részletesebben

SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR BÚVÁR SZAKSZÖVETSÉG 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. tel.,fax: (36-1) 270 0117 E-mail: buvar@buvar.hu Web: www.buvar.hu Érvényes: 2014. 10.10-től Sportbizottság

Részletesebben

A verseny rendezője: Hajdúszoboszló, Árpád uszoda 50 m-es, 8 pályás feszített víztükrű, elektromos időmérő berendezéssel ellátott versenymedencéje.

A verseny rendezője: Hajdúszoboszló, Árpád uszoda 50 m-es, 8 pályás feszített víztükrű, elektromos időmérő berendezéssel ellátott versenymedencéje. A verseny rendezője: A verseny helye: A verseny időpontja: Hajdú-Bihar megyei Úszó Diákolimpia Döntő III-VI. korcsoport A kategóriában ÚJ IDŐPONT a Hajdú-Bihar megyei Diáksport Szövetség megbízásából:

Részletesebben

A nevezés csak a nevezési díj Ózdi Kerékpáros Egyesület számlájára történő beérkezése esetén kerül elfogadásra!

A nevezés csak a nevezési díj Ózdi Kerékpáros Egyesület számlájára történő beérkezése esetén kerül elfogadásra! 1. Verseny rendezője: Ózd Város Önkormányzata, Fiedler Ottó Sportegyesület, Ózdi Kerékpáros Egyesület, Ózdi Teknőc Futó Club. 2. Verseny célja: az úszás-kerékpározás-futás népszerűsítése a triatlon sportágon

Részletesebben

2014/2015. ÉVI STRANDKÉZILABDA MAGYAR EGYETEMI FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG VELENCE, EFOTT JÚLIUS

2014/2015. ÉVI STRANDKÉZILABDA MAGYAR EGYETEMI FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG VELENCE, EFOTT JÚLIUS 2015. JÚLIUS 16-17. 1. A verseny célja: a 2014/2015. évi Magyar Egyetemi - Főiskolai Strandkézilabda sportág bajnoki címeinek eldöntése (férfi női). A résztvevő csapatok játéklehetőségeinek bővítése. Az

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉV. ORSZÁGOS DÖNTŐ Kazincbarcika 2015. május 16-17.

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉV. ORSZÁGOS DÖNTŐ Kazincbarcika 2015. május 16-17. MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ Kazincbarcika 2015. május 16-17. 1 2014/2015. TANÉVI XVI. FEKVENYOMÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A fekvenyomó

Részletesebben

Tájékozódási tereplovaglás. Versenyszabályzat

Tájékozódási tereplovaglás. Versenyszabályzat Tájékozódási tereplovaglás Versenyszabályzat 1. Mi az tájékozódási lovaglás TREC TREC = Techniques de Randonee Equestre de Competition Ezen lovassportág eredete Franciaországba nyúlik vissza, és az elnevezés

Részletesebben

36. Nemzetközi Tavaszi Sportgála Gyalogló Magyar Szuper Liga verseny

36. Nemzetközi Tavaszi Sportgála Gyalogló Magyar Szuper Liga verseny 36. Nemzetközi Tavaszi Sportgála Gyalogló Magyar Szuper Liga verseny Békéscsaba, 2015. április 26. vasárnap Magyarország Felnőtt 20 km-es Gyalogló Férfi, Női Egyéni és Csapatbajnoksága, Havasi István-emlékverseny

Részletesebben

XXXIV. VILLAMOSENERGIA-IPARI HORGÁSZTALÁLKOZÓ

XXXIV. VILLAMOSENERGIA-IPARI HORGÁSZTALÁLKOZÓ VERSENYKIÍRÁS Rendezvény ideje, helyszíne: A találkozó időpontja: 2016. június 17-19. A találkozó helye: Paks, Füzes-tavak A találkozó szervezője: MVM ATOMIX Kft A találkozó fővédnöke: Szücs Gábor Atomix

Részletesebben

XLVI. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG

XLVI. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG Magyar Repülő Szöveség Ejtőernyős Szakbizottság MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG XLVI. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG IFJÚSÁGI ÉS UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG MESTER BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Nyíregyháza,

Részletesebben

XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny

XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny SOPRON 2015. november 21-22. 37. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny Sopron Kupa 2015. november 21-22. A verseny célja Dr. Csik Ferenc Olimpiai Bajnok tiszteletére olyan úszóverseny

Részletesebben

2015/2016. ÉVI STRANDKÉZILABDA MAGYAR EGYETEMI FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG VELENCE, EFOTT JÚLIUS

2015/2016. ÉVI STRANDKÉZILABDA MAGYAR EGYETEMI FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG VELENCE, EFOTT JÚLIUS 2016. JÚLIUS 12-13. 1. A verseny célja: a 2015/2016. évi Magyar Egyetemi - Főiskolai Strandkézilabda sportág bajnoki címeinek eldöntése (férfi női). A résztvevő csapatok játéklehetőségeinek bővítése. Az

Részletesebben

Az országos döntőn a megyei elődöntőkről korcsoportonként az 1-3. helyezett egyéni versenyzői vehetnek részt.

Az országos döntőn a megyei elődöntőkről korcsoportonként az 1-3. helyezett egyéni versenyzői vehetnek részt. Országos Kötélugró Diákolimpia 2013. évi versenykiírása 1. A verseny rendezője Magyar Ugrókötelesek Szövetsége, Szan-Dia Fitness Sport Club 2. Az országos döntő helyszíne és időpontja I.-II.-III.- IV.-V.-VI.

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A kerékpársport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében. A fiatalok

Részletesebben

A Magyar Hullámlovas és Kitesurf Sportági Szakszövetség versenykiírása 2015.

A Magyar Hullámlovas és Kitesurf Sportági Szakszövetség versenykiírása 2015. A Magyar Hullámlovas és Kitesurf Sportági Szakszövetség versenykiírása 2015. Időpont: 2015. március 28. április 12. közötti időszak. Lehetséges versenynap, megfelelő időjárás esetén: 2015. március 28.

Részletesebben

CAMPUS SPORTFESZTIVÁL LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2017.

CAMPUS SPORTFESZTIVÁL LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2017. CAMPUS SPORTFESZTIVÁL LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA 2017. 1) A verseny célja Az UEFA Grassroots programjának népszerűsítése Az ország felsőoktatási intézményeiben tanuló hallgatók közötti kapcsolatok

Részletesebben

Tavaszi Regatta/Kenesei Szezonnyitó. a One Design Trophy I. fordulója. Balatonkenese, 2015. április 25-26. VERSENYKIÍRÁS

Tavaszi Regatta/Kenesei Szezonnyitó. a One Design Trophy I. fordulója. Balatonkenese, 2015. április 25-26. VERSENYKIÍRÁS Tavaszi Regatta/Kenesei Szezonnyitó a One Design Trophy I. fordulója Balatonkenese, 2015. április 25-26. VERSENYKIÍRÁS Rendező szervezet: Versenyvezető: VB elnök: Versenyorvos: Kenese Marina-Port Vízisport

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

59. MVM FINN-DINGI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÉS NEMZETKÖZI VERSENY 2015 FELNŐTT, JUNIOR ÉS MASTERS KATEGÓRIÁK RÉSZÉRE VERSENYKIÍRÁS

59. MVM FINN-DINGI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÉS NEMZETKÖZI VERSENY 2015 FELNŐTT, JUNIOR ÉS MASTERS KATEGÓRIÁK RÉSZÉRE VERSENYKIÍRÁS 59. MVM FINN-DINGI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÉS NEMZETKÖZI VERSENY 2015 FELNŐTT, JUNIOR ÉS MASTERS KATEGÓRIÁK RÉSZÉRE BALATONFÜRED, SZEPTEMBER 16-21. VERSENYKIÍRÁS 1. BEVEZETÉS 1.1. A verseny célja: Országos

Részletesebben

2016. ÉVI TRIPLETT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA

2016. ÉVI TRIPLETT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Magyar Pétanque Szövetség Fédération Hongroise de Pétanque Hungarian Federation of Pétanque H 7396 Magyarszék, Kossuth Lajos u. 33. Tel: +36 30 405 4511 Fax: +36 72 521 006 E mail: info@petanque.hu 2016.

Részletesebben

A verseny rendezője: Magyar Atlétikai Szövetség és a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum

A verseny rendezője: Magyar Atlétikai Szövetség és a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum A Magyar Köztársaság 2011. évi Mezei Futóbajnoksága, az Európai Atlétikai Szövetség nyílt, Mezei Permit versenysorozat része MIKULÁS futás és Duci gyaloglás A verseny rendezője: Magyar Atlétikai Szövetség

Részletesebben

TihanySport Tihany Xtreme Terepfutóverseny 2015. augusztus 22.

TihanySport Tihany Xtreme Terepfutóverseny 2015. augusztus 22. 1 Verseny neve: Tihany Xtreme Terepfutó verseny Rendező: Balaton-felvidéki Aktív Szabadidő Egyesület 8237 Tihany Csokonai utca 10 Főszervezők elérhetőségei: Simon András Mobil: +36306097737 Marsó Barna

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT a gyalogos természetjáró tájékozódási túraversenyek szervezéséhez és lebonyolításához

VERSENYSZABÁLYZAT a gyalogos természetjáró tájékozódási túraversenyek szervezéséhez és lebonyolításához VERSENYSZABÁLYZAT a gyalogos természetjáró tájékozódási túraversenyek szervezéséhez és lebonyolításához 2007 Jelen szabályzat a Magyar Természetbarát Szövetség gondozásában 1997-ben kiadott, majd 2003-ban

Részletesebben

ÚSZÁS I., II. korcsoport

ÚSZÁS I., II. korcsoport I., II. korcsoport 1. A verseny helye: BVSC Uszoda (1142 Budapest, Szőnyi út 2.) 2. A verseny időpontja: 2012. február 5. vasárnap 10.00 óra Jelentkezés: 9.00 óra 3. A verseny résztvevői: Az általános

Részletesebben

IX. ZEN BU KAN KEMPO EGER KUPA Nyílt, Felnőtt Harcművészeti Kupa 2014.november 2. Vasárnap, Eszterházy csarnok, Eger, Leányka utca 6

IX. ZEN BU KAN KEMPO EGER KUPA Nyílt, Felnőtt Harcművészeti Kupa 2014.november 2. Vasárnap, Eszterházy csarnok, Eger, Leányka utca 6 Verseny rendezője: Főszervező: A verseny főbírája: Szakmai fővédnökök: Agria Kempo Karate Sportegyesület Nagy Ferenc Jácint 2. Dan Márhoffer Márton 2. Dan Lévai László, Hanshi Papp Valér, Kyoshi A verseny

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS AMATŐR EGYES, KETTES ÉS PÓNI FOGATOK RÉSZÉRE 2015. ÉVRE

VERSENYKIÍRÁS AMATŐR EGYES, KETTES ÉS PÓNI FOGATOK RÉSZÉRE 2015. ÉVRE VERSENYKIÍRÁS AMATŐR EGYES, KETTES ÉS PÓNI FOGATOK RÉSZÉRE 2015. ÉVRE Módosítva: 2015.08.19. C kategória A versenyek célja: -a fogatsport népszerűsítése, hagyományainak megőrzése - versenyzési lehetőség

Részletesebben

Magyar Bajnokság. Versenysport kategória évi versenykiírás

Magyar Bajnokság. Versenysport kategória évi versenykiírás ! Magyar Bajnokság Versenysport kategória 06. évi versenykiírás RITMIKUS GIMNASZTIKA MRGSZ Preambulum A Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség célja az egyesületekkel együttműködve megteremteni a sportág

Részletesebben

XX. Villamosenergia-ipari Asztalitenisz Találkozó 2009. október 16-17-18 GYR

XX. Villamosenergia-ipari Asztalitenisz Találkozó 2009. október 16-17-18 GYR XX. Villamosenergia-ipari Asztalitenisz Találkozó 2009. október 16-17-18 GYR Versenykiírás 1. A verseny célja: A villamosenergia-ipar hagyományainak és a dolgozók egészségének megrzése, az emberi kapcsolatok

Részletesebben

MAGYAR TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG Verseny Szakbizottság A évi Országos Természetjáró Tájékozódási Egyéni Bajnokság (OTTEB) kiírása

MAGYAR TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG Verseny Szakbizottság A évi Országos Természetjáró Tájékozódási Egyéni Bajnokság (OTTEB) kiírása MAGYAR TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG Verseny Szakbizottság A 2013. évi Országos Természetjáró Tájékozódási Egyéni Bajnokság (OTTEB) kiírása Az MTSz Verseny Szakbizottsága (a továbbiakban: VSzB) a természetjárók

Részletesebben

Pestmegyei Lovas Utánpótlás és Szabadidős Szakosztály

Pestmegyei Lovas Utánpótlás és Szabadidős Szakosztály Pestmegyei Lovas Utánpótlás és Szabadidős Szakosztály PLUSZ Tájékozódási tereplovaglás Versenyszabályzat 1. Mi az tájékozódási lovaglás TREC TREC = Techniques de Randonee Equestre de Competition Ezen lovassportág

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY

SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY A verseny Fővédnöke: Szervezőbizottság tagjai: Pásztor

Részletesebben

V E R S E N Y K I Í R Á S

V E R S E N Y K I Í R Á S MVM SE Természetbarát Szakosztály 1031 Budapest, III. Szentendrei út 207-209. Szakosztályvezető: Bacsó Nándor Telefon: 30 951 20 36, 26-341 919 e-mail: banan36@t-online.hu Helyettes szakosztályvezető:

Részletesebben