FÜGGELÉKEK. a Brunel Egyetem által készített A FOGYATÉKOSSÁG DEFINÍCIÓI EURÓPÁBAN ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS. c. tanulmányhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÜGGELÉKEK. a Brunel Egyetem által készített A FOGYATÉKOSSÁG DEFINÍCIÓI EURÓPÁBAN ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS. c. tanulmányhoz"

Átírás

1 FÜGGELÉKEK a Brunel Egyetem által készített A FOGYATÉKOSSÁG DEFINÍCIÓI EURÓPÁBAN ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS c. tanulmányhoz Európai Bizottság Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Főigazgatósága Kézirat lezárva 2002 szeptemberében

2 Tartalomjegyzék 1. Függelék: A munkaképtelenség felmérése... 3 AUSZTRIA... 4 BELGIUM... 6 DÁNIA FINNORSZÁG FRANCIAORSZÁG NÉMETORSZÁG GÖRÖGORSZÁG ÍRORSZÁG OLASZORSZÁG HOLLANDIA NORVÉGIA PORTUGÁLIA SPANYOLORSZÁG SVÉDORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁG Függelék: Definíciók a foglalkoztatási intézkedésekben AUSZTRIA BELGIUM DÁNIA FINNORSZÁG FRANCIAORSZÁG NÉMETORSZÁG GÖRÖGORSZÁG ÍRORSZÁG OLASZORSZÁG HOLLANDIA NORVÉGIA PORTUGÁLIA SPANYOLORSZÁG SVÉDORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁG Függelék: A mindennapos tevékenységek támogatásában és a független életvitel előmozdításában alkalmazott definíciók AUSZTRIA BELGIUM DÁNIA FINNORSZÁG FRANCIAORSZÁG NÉMETORSZÁG GÖRÖGORSZÁG ÍRORSZÁG OLASZORSZÁG HOLLANDIA NORVÉGIA PORTUGÁLIA SPANYOLORSZÁG SVÉDORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

3 1. Függelék: A munkaképtelenség felmérése Mind a kedvezményezettek számát, mind a kiadások nagyságát tekintve a leromlott egészségi állapot, vagy rokkantság következtében munkaképtelenné minősített személyeknek fizetett nyugdíjak illetve juttatások képviselik az egyik legjelentősebb területet a tagállamokban a fogyatékosokra irányuló intézkedések körében. Az ebbe a kategóriába tartozó emberek számára minden tagállam legalább egy jövedelemtámogató vagy jövedelempótló intézkedést biztosít. Az alábbi összefoglalóban igen röviden jellemezzük ezeket (az Intézkedések címszó alatt), rávilágítva a munkaképtelenségről hozott döntések hátterére. Az intézkedések között járulékalapú nyugdíjakat, nem járulékalapú juttatásokat és/vagy jövedelem-teszthez kötött juttatásokat találunk. Néhány országban ezek a különféle intézkedések a munkaképtelenség ugyanazon definícióját alkalmazzák, míg más országokban eltérőt. Bizonyos szociálpolitikai intézkedések olyan definíciókat alkalmaznak, amelyek a munkaképtelenség helyett a gondozásra és/vagy a helyváltoztatási szükségletekre vonatkoznak, ezek azonban itt nem szerepelnek. Az összefoglaló nem tér ki a munkahelyi baleseteket és foglalkozási betegségeket felölelő programokra sem. Az országonkénti összefoglalók az alábbi szerkezettel rendelkeznek. A fogyatékosság definíciójának három fő vonatkozását írjuk le: az intézkedést tartalmazó jogszabályban megfogalmazott definíciót, a rendszerbe történő belépés folyamatát és az alkalmazott felmérési eljárást. A címszavak a következők: Intézkedések Meghozandó döntések A munkaképtelenné válás folyamata; a munkaadók feladatai; rehabilitáció Felmérés - diagnózis - képességcsökkenés - a fizikai és szellemi képességek szabványosított leírása - a munkahelyi élet szabványosított leírása - a mindennapi élet szabványosított leírása - a vizsgált személy munkahelyi képességei vagy szükségletei - a vizsgált személy egyéni és társadalmi környezete Ezt követően két további, fontos háttér-információkkal szolgáló terület következik: Intézményi struktúra és személyi állomány A határvonalak átjárhatósága: életkor, szociális hátrányok Ez utóbbi címszó alatt röviden jellemezzük a rokkantsági nyugdíjrendszer és az öregségi nyugdíjrendszer közötti kapcsolatot, továbbá, ha létezik más említésre méltó juttatás, arról is szót ejtünk. Kitérünk az országos jelentésekben közétett, határvonalakkal kapcsolatos ellentmondásokra és problémákra is. A jelen függelék egy Orvosi Diagnózisok és Képességcsökkenések Szabványos Osztályozását ismertető mellékletet és egy hivatkozáslistát is tartalmaz. Minden információ 2001-re vonatkozik, az országos jelentések elkészítésének időszakára. A január 1-ét megelőző változásokra felhívjuk a figyelmet, ahol ilyen előfordul. 3

4 AUSZTRIA Intézkedések A fogyatékossá vált dolgozókra vonatkozó legfőbb intézkedések a Berufsunfähigkeits- [saját foglalkoztatás folytatására való alkalmatlanság], Invalidäts-[rokkantság] és Erwerbsunfähigkeits-[keresőképtelenség] miatti nyugdíjak. Mindhárom juttatás járulékalapú. Azok, akik nem fizettek járulékot, jövedelemszükségletük kielégítése érdekében az általános szociális ellátásra, a Sozialhilfe-re [szociális segély] támaszkodhatnak. A Berufsunfähigkeit-tal kapcsolatos intézkedések a közalkalmazottakra vonatkoznak, azok adminisztrációját Pensionsversicherung für Angestellte [fehérgalléros dolgozók nyugdíjbiztosító intézete] (PVAng) látja el. Az alábbi részletes leírás erre a intézményre vonatkozik. Az Invalidät-tel kapcsolatos intézkedések a fizikai dolgozókra vonatkoznak, azok adminisztrációját a Pensionsversicherung für Arbeiter [kékgalléros dolgozók nyugdíjbiztosító intézete] végzi. A fogyatékosság definíciója a fenti két esetben hasonló, azt az Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz [általános társadalombiztosítási törvény] (ASVG) tartalmazza. Az Erwerbsunfähigkeit-tal kapcsolatos intézkedéseket a Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz [tulajdonosok/önfoglalkoztatók társadalombiztosításáról szóló törvény] (GSVG) és a Bauern- Sozialversicherungsgesetz [parasztgazdák társadalombiztosításáról szóló törvény] (BSVG) tartalmazza, az előbbi a földtulajdonosokra, míg az utóbbi a gazdálkodókra vonatkozik. Meghozandó döntések Berufsunfähigkeit: a szellemi foglalkozású személy, aki (az elmúlt 15 évben) főleg (legalább az elmúlt időszak felében) abban a szakmában dolgozott, amelyre képesítést szerzett, vagy amelyet kitanult, akkor minősül rokkantnak, ha fizikai vagy szellemi állapotából következően jövedelemszerző képessége egy hasonló képzettséggel és munkatapasztalattal rendelkező egészséges személy jövedelemszerző képességének 50%-a alá esik. E hasonló munkahelyre történő hivatkozást a szaknyelv Berufsschutznak ( munkahely-védelem ) nevezi. Az a dolgozó, aki első sorban nem olyan foglalkozást űzött, amelyre képesítést szerzett, vagy amelyet kitanult, akkor minősül rokkantnak, ha fizikai vagy szellemi állapotából következően már semmilyen tevékenységgel nem képes megkeresni annak a jövedelemnek legalább a felét, amelyet egy egészséges személy ugyanazzal a munkával meg tudna keresni. A hasonló állással elérhető jövedelem helyett a meghatározás a potenciális jövedelemre hivatkozik, amire a szaknyelv az Einkommensschutz ( jövedelemvédelem ) kifejezést használja. Invalidät: Megegyezik a Berufsunfähigkeit definíciójával, de a fizikai foglalkozású dolgozókra vonatkoztatva. Az a fizikai foglalkozású személy tehát, aki (az elmúlt 15 évben) főleg (legalább az elmúlt időszak felében) abban a szakmában dolgozott, 4

5 amelyre képesítést szerzett, vagy amelyet kitanult, ugyanolyan feltételek mellett minősül rokkantnak, mint egy szellemi foglalkozású dolgozó (lásd a fenti definíció első részét). Az egyéb, vagy szakképzettséget nem igénylő állásban dolgozókra a cím utáni második bekezdésben szereplő definíció vonatkozik. Számos rendelkezés tesz lehetővé korkedvezményes nyugdíjazást. A rokkantságon alapuló korkedvezményes nyugdíj a vortzeitige Alterpension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit [csökkent munkaképesség miatt előrehozott öregségi nyugdíj] keretében valósul meg. (Mind a fizikai, mind pedig a szellemi foglalkozásúak körében) a női dolgozók 55, a férfi dolgozók pedig 57 éves kortól válnak jogosulttá erre a nyugdíjra, ha fizikai vagy mentális állapotuk miatt már nem képesek megkeresni annak a jövedelemnek a felét, amelyet egy biztosítással rendelkező személy általában megkeres ugyanazzal a tevékenységgel, feltéve, hogy az adott tevékenységet végezték az elmúlt 15 éves időszak legalább 50%-ában, és a csökkent munkaképesség legalább 20 hete fennáll. A gyakorlatban ez az intézkedés abban tér el a többitől, hogy a foglalkoztatottság nagyobb mértékű változásával járhat együtt: ebben a tekintetben az intézkedés nem követel meg rugalmasságot az idősebb dolgozóktól. Részleges nyugdíj nem létezik. A munkaképtelenné válás folyamata; a munkaadók feladatai; rehabilitáció A betegségi juttatások 26 héten keresztül járnak, ez az időszak bizonyos (a korábban befizetett járulékok összegével kapcsolatos) feltételek mellett meghosszabbítható. A fogyatékossá nyilvánításra vonatkozó igény a betegség időszaka alatt bármikor benyújtható. A fogyatékossági nyugdíj általában két évre jár, előfordulhatnak azonban végleges nyugdíjak is. A nyugdíjazás előtti rehabilitáció elvét Ausztriában 1996-ban öntötték jogi formába. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a biztosítási intézmények költségvetésük egy részét rehabilitációs intézetek fenntartására, illetve a rehabilitációval járó költségek finanszírozására fordíthatják, habár a rehabilitációra fordítandó kiadásokkal kapcsolatban nincs előírt cél, vagy teljesítendő részarány. A PVAng juttatásaiban részesülő emberek általában mintegy 5%-a vesz részt rehabilitációs intézkedésekben. Felmérés - diagnózis - képességcsökkenés Általában nagy gondot fordítanak az adott személy egészségügyi állapotának teljes leírására. A jelentéseket orvos-specialisták készítik (akik vagy a biztosítási irodák alkalmazásában állnak, vagy esetenként bevont külső orvosok). További, fekvőbeteg vizsgálatokra is sor kerülhet, általában a biztosítótársaság saját rehabilitációs klinikáján vagy kórházában. Vannak azonban olyan esetek is, amikor a juttatás odaítéléséhez elegendő az adott személy igénybejelentése a mellékelt orvosi dokumentumok alapján. Ez a lehetőség csak a nagyon súlyos, legfőképpen halálos betegségek esetén áll fenn. 5

6 - a munkahelyi élet szabványosított leírása A Leistungskalkul [munkavégző képesség számítása] keretében az orvos megválaszol egy sor kérdést arra vonatkozóan, hogy milyen általános munkahelyi körülmények tekinthetők észszerűnek az adott személy számára, a kor és korábbi munkatapasztalatok figyelembe vétele nélkül. Ezek az általános munkakörülmények kiterjednek pl. a munkaórák számára, a műszakokra, környezeti tényezőkre, stb. - a vizsgált személy munkahelyi képességei vagy szükségletei Az igénylőnek a Berufsschutz céljából a jelentkezési lapon pontosan le kell írnia, mi volt a fő foglalkozása a megelőző 15 évben. Az orvos-specialista jelentése nem tér ki arra a kérdésre, hogy az adott személy állapota milyen hatást gyakorol munkaképességére. Arról, hogy képes-e munkáját elvégezni, az átfogó orvosi jelentést készítő doktor mond véleményt. Intézményi struktúra és személyi állomány A felmérés részletes orvosi vizsgálatot is magába foglalhat. Sor kerülhet a diagnózis felülvizsgálatára, ami az egészségügyi ellátási intézkedések, és a készpénz-támogatás integrációját tükrözi. A PVAng a Berufsunfähigkeitspension [saját foglalkoztatás folytatására való alkalmatlanság miatti nyugdíj] igénylések több mint felét utasítja el. A fellebbezési eljárás összhangban van a társadalombiztosítás szociális partnerségre visszavezethető eredetével, hiszen abban a jogi végzettséggel rendelkező bíró mellett a munkaadókat és munkavállalókat képviselő ülnökök is részt vesznek. Hozzávetőlegesen a fele fellebbez azoknak, akiknek az igénylését elutasítják, de mindössze egynegyedük ügyével foglalkoznak érdemben, vagy hagyják azt helyben. A határvonalak átjárhatósága: életkor, szociális hátrányok A rokkantsági nyugdíjak fizetése az öregségi nyugdíjakkal összehangolva történik, és amikor az adott személy jogosulttá válik az utóbbira, az előbbi megszűnik. A rokkantságért járó korkedvezményes nyugdíj mellett más intézkedések is lehetővé teszik a korkedvezményes nyugdíjazást, az idősebb munkanélküliek, illetve a járulékokat megszakítás nélkül fizetők számára. Ezek az intézkedések (nők esetében) 55 éves kortól és (férfiak esetében) 60 éves kortól lépnek életbe, habár a korhatárok fokozatosan emelkednek. Az országos jelentés azt mutatja, hogy az osztrák rendszerre a szigorú orvosi kontroll a jellemző, bár az idősebb dolgozók esetében szociális tényezők is számításba jönnek. BELGIUM Intézkedések Belgiumban két fő jövedelemtámogató intézkedés irányul a sérülés vagy betegség következtében munkaképtelenné vált emberekre, a biztosításalapú rokkantsági nyugdíj (indemnité d invalaidité/invaliditeitsuitkering), illetve a fogyatékosoknak járó, 6

7 nem járulékalapú jövedelemhelyettesítő segély (allocation de remplacement de revenus/ inkomensvervangende tegemoetkoming). Létezik továbbá egy általános szociális ellátási rendszer (a Minimex). A gyakorlatban a nem járulékalapú jövedelemhelyettesítő segély kedvezményezettjei jellemzően az ellátási szükségletekhez és a szociális érintkezéshez kapcsolódó integrációs segélyt is kapnak. Meghozandó döntések A rokkantsági nyugdíj esetén: Egy személy akkor minősül munkaképtelennek, ha minden munkatevékenységét megszakította olyan sérülés, vagy funkcionális képességcsökkenés megjelenésének, illetve súlyosbodásának közvetlen következményeként, amely a jövedelemszerző képességét 1/3-adára csökkenti annak, amit egy ugyanolyan társadalmi réteghez tartozó, ugyanolyan végzettséggel és szakmai képesítéssel rendelkező (nem fogyatékos) személy képes megkeresni - ugyanabban a foglalkozási kategóriában, amelyben az illető személy dolgozott a munkaképtelenné válás időpontjában - az elsődleges munkaképtelenség időszaka alatt, amely legfeljebb egy évig tarthat, vagy - az összes olyan foglalkozásban, amelyet az illető személy végzettsége és szakmai képesítése alapján folytatni tudott volna, vagy tudna - egy év után (vagy az állapot stabilizálódása esetén hamarabb), amikor a tartós rokkantság felmérése történik. Részleges munkaképtelenség nem állapítható meg. A nyugdíj kiegészíthető bizonyos mértékű munkából származó jövedelemmel, ha azt a médecin conseil (a biztosító intézmény tanácsadó orvosa) a munkába való fokozatos visszatérés folyamatának részeként jóváhagyja. A fogyatékosoknak járó jövedelemhelyettesítő segély esetén: Egy személy akkor válik jogosulttá erre a segélyre, ha fizikai vagy mentális állapota következtében jövedelemszerző képessége 1/3-adára csökken annak, amit egy nem fogyatékos személy bármely munkával meg tud keresni az általános munkaerőpiacon. Rokkantsági nyugdíj A munkaképtelenné válás folyamata; a munkaadók feladatai; rehabilitáció Rokkantsági nyugdíjat alkalmazottként, önfoglalkoztatottként vagy munkanélküliként lehet igényelni. A munkára képtelen vagy betegség miatt munkából kimaradó személy kezdetben elsődleges munkaképtelenség címén részesül juttatásban, amely legfeljebb egy évig jár. A munkaadónak legfeljebb egy hónapon át kell folytatnia a bérfizetést, ezután a médecin conseil-hez kell fordulnia, aki egy vizsgálatot hajt végre. A médecin conseil engedélyezheti a munka részleges újrafelvételét, és megvizsgálhatja a rehabilitáció lehetőségeit. Mind az egészségügyi, mind a szakmai rehabilitációt finanszírozhatja az egészségbiztosító intézet. Előfordulhat, hogy a médecin conseil megítélése szerint az adott személyt nem akadályozza betegség a munkájában, és az illetőt a munkanélküli biztosítóhoz küldi. Egyébként, ha az igény több mint hat hónapon át fennáll, rokkantsági nyugdíjkérelem kerül benyújtásra. 7

8 Felmérés - diagnózis A médecin conseil szabványos orvosi vizsgálatot végez. Ha bármilyen kétsége merül fel a vizsgált személy saját orvosa által készített feljegyzésekkel kapcsolatban, sor kerülhet a diagnózis felülvizsgálatára. Semmilyen betegség vagy képességcsökkenés sem jogosít fel automatikusan a juttatásokra, ugyanakkor az egyértelmű diagnózis hiánya nem kizáró ok. - a fizikai és szellemi képességek szabványosított leírása A lényeg a munkavégzés teljesítményét visszafogó funkcionális korlátozottságok jelenléte (Belga jelentés, 8.o.). A funkcionális korlátozottságok meghatározásához azonban nincsenek szabványos eszközök. - a munkahelyi élet szabványosított leírása A felmérés végrehajtójának általában meg kell határoznia a maradékkeresetet, ami nem más, mint az a pénzösszeg, amit az adott személy egy végzettségének és szakmai képesítésének megfelelő tevékenységgel meg tudna keresni, a képességeit leszűkítő korlátozottságok mellett. E hipotetikus felmérés elvégzéséhez azonban nem állnak rendelkezésre eszközök, így annak megbecslése, hogy a maradékkereset a normális keresetek 1/3-adánál rögzített küszöb alatt vagy felett van, csupán a felmérés végrehajtójának megítélésén múlik. - a vizsgált személy munkahelyi képességei vagy szükségletei Egy adott személy által elszenvedett veszteséget egy hasonló, a képességcsökkenést előidéző problémában nem szenvedő személy keresetéhez viszonyítva kell felmérni: a gyakorlatban az illető korábbi keresete lesz a viszonyítási pont. - a vizsgált személy egyéni és társadalmi környezete A gyakorlatban a felmérés személyre szabott, mivel a központi kérdés az, hogy mik az esélyei az igénylő ismételt munkaerő-piaci integrációjának. Ha az igénylő munkaerő-piaci problémái nem funkcionális korlátozottságra vezethetők vissza (hanem pl. általánosan rossz munkaerő-piaci feltételekre, vagy alacsony színvonalú munkaügyi tanácsadásra), akkor az illetőt a munkanélküli biztosítás hatálya alá sorolhatják. Nem lehet azonban pontosan meghatározni, hogy a kilátások romlását milyen mértékben okozzák a funkcionális korlátozottságok, és milyen mértékben az álláshiány. Jövedelempótló segély: A munkaképtelenné válás folyamata; a munkaadók feladatai; rehabilitáció A segélyért folyamodók azelőtt általában sohasem, vagy csak rendszertelenül dolgoztak, és nincs más jövedelemforrásuk. Felmérés - diagnózis 8

9 A vizsgálatot az Egészségügyi Minisztérium alkalmazásában álló orvosok végzik, akik saját maguk készítenek diagnózist, továbbá felhasználhatják más felmérések adatait is. - a fizikai és szellemi képességek szabványosított leírása Nem létezik hivatalos lista. - a mindennapi élet szabványosított leírása Az integrációs segélyt igénylők esetében gyakran kerül sor a mindennapi élet kiértékelésére, amely a mindennapos tevékenységek átfogó listáján alapul. - a vizsgált személy munkahelyi képességei vagy szükségletei A felmérendő személyek hiányos munkatapasztalata azt jelenti, hogy a munkaképesség értékeléséhez még kevesebb információ áll rendelkezésre, mint a biztosítás-alapú rokkantsági nyugdíj esetében. A munkaerő-piaci lehetőségekkel és esélyekkel kapcsolatban az orvosok csak kevés információval rendelkeznek. Intézményi struktúra és személyi állomány A biztosításalapú nyugdíjakhoz való hozzáférést ellenőrző médecin conseil nem azonos az adott személy kezelőorvosával. Ha az egészségügyi körülmények elég egyértelműek (pl. az illető kórházban van), elképzelhető, hogy a médecin conseil nem végez vizsgálatot, de előbb-utóbb mindenképpen találkozik a szóban forgó személlyel. Összegyűjtheti más orvosok által végzett vizsgálatok eredményeit, és újabb vizsgálatokat rendelhet el. Habár a médecin conseil nem vesz részt az intenzív orvosi kezelésre vonatkozó döntésekben, a rehabilitáció során fontos szerepet játszhat. A médecin conseil rehabilitációs programokra tesz javaslatokat, és meghatározza az egészségügyi rehabilitáció, vagy továbbképzési program költségeit, amit egy orvosokból álló (az egyes régiókban helyi kirendeltségekkel rendelkező) minisztériumi bizottságnak jóvá kell hagynia. Jövedelemhelyettesítő segély: a szükséges értékelést az Egészségügyi Minisztérium alkalmazásában álló orvosok végzik. Feladatuk csak a juttatásokkal kapcsolatos felmérések elvégzésére terjed ki, egészségügyi szolgáltatást egyáltalán nem nyújtanak. A határvonalak átjárhatósága: életkor, szociális hátrányok A rokkantsági nyugdíjak a nyugdíjkorhatár elérésekor megszűnnek. Az öregségi nyugdíj korhatár 61 év a nők esetében (és emelkedik) és 65 év a férfiak esetében. A rokkantsági nyugdíjban részesülők közül azonban 60 éves kortól sokan élhetnek a korkedvezményes nyugdíj lehetőségével, amennyiben elegendő szolgálati idővel rendelkeznek. A Munkaügyi Bíróság elé vitt ügyek iratainak az elemzése azt mutatja, hogy olyan egyéni jellemzők, mint a kor, nem, képzettség szintje, személyiség és hozzáállás, kihatnak a rokkantsági nyugdíjjal kapcsolatos döntésekre. 9

10 DÁNIA Intézkedések A szociális nyugdíjakról szóló törvény (amely 1921-re nyúlik vissza, de azt 1965-ben lényegesen kibővítették, majd 1984-ben megreformálták, és 1998-ban ismét módosították) a korkedvezményes vagy idő előtti nyugdíj (førtidspension) három szintjét biztosítja. A közepes szintű førtidspension annak a személynek fizethető, akinek a szakmai képessége egészségügyi okokból legalább kétharmadával esik vissza, a legmagasabb szintű pedig annak, akinek nem maradt mérhető szakmai képessége. A legalacsonyabb szint (almindelig førtidspension) azoknak az igénylőknek jár, akiknek a munkaképessége orvosi és/vagy szociális okokból legalább felével csökkent. E juttatások egyike sem járulékalapú. Az almindelig førtidspension esetében teljes jövedelem-tesztre kerül sor, amennyiben az igény szociális, vagy szociális és egészségügyi okokra vezethető vissza. Bérjövedelem mellett mindhárom nyugdíj mértéke csökken. Meghozandó döntések Szociális almindelig førtidspension-t olyan tartósan munkanélküliek kaphatnak, akik esetében a szakmai rehabilitációs intézkedések és az aktív munkaerő-piaci politikák már csődöt mondtak. Tekintettel arra, hogy az egészségügyi probléma fennállásának és az adott személy kilátásait meghatározó szerepének bizonyítása nem szükséges, ez a nyugdíj alaptípus nem tekinthető kizárólag fogyatékossági nyugdíjnak. A közepes és magas szintű nyugdíjak, valamint az egészségügyi almindelig førtidspension a szakmai képesség csökkenésén alapul, ami alatt az egészségi állapot munkavégzési képességre gyakorolt hatása értendő. A csökkenés mértékének meghatározása a képzettség és a korábbi állás, az életkor, a tartózkodási hely és a foglalkoztatási lehetőségek figyelembevételével történik. Ezzel ellentétben munkaképesség, (amely a szociális almindelig førtidspension kapcsán alkalmazott kifejezés) definíciója a szakmai rehabilitáció esetén alkalmazott felmérésben a munkaerőpiacon a különböző, meghatározott feladatok elvégzésére felmerülő igények kielégítésének képessége, teljes vagy részleges önellátást lehetővé tevő jövedelem biztosítása érdekében (Dán jelentés, 6.o.). A szakmai képesség a munkaképesség -nél régebbi, attól eltérő fogalom ig a tervek szerint sor kerül a kritériumok egységesítésére egy munkaképességen alapuló megközelítés keretében. A munkaképtelenné válás folyamata; a munkaadók feladatai; rehabilitáció A betegségi juttatásokat az első két hétben a munkaadók fizetik, ezután a feladat áthárul az önkormányzatok által irányított állami rendszerre. A betegségi juttatások időtartama általában legfeljebb egy év, ami meghosszabbítható, különösen a szakmai rehabilitáció előtt állók esetében. Ugyanakkor, amint azt az alábbiakban részletesen is kifejtjük, az önkormányzatok erősen ellenérdekeltek a passzív juttatási időszak meghosszabbításában. A betegségi juttatás általában megszűnik, ha az orvos igazolja, hogy az adott személy egészségi állapota stabilizálódott. Általános szabály, hogy a munkaadó betegség esetén 4 hónapnyi betegállomány után bocsáthatja el a dolgozót (Høgelund, 1999, p.18). 10

11 A førtidspension-hoz szociális ellátáson keresztül is hozzá lehet jutni. A szociális ellátásban részesülő tartósan munkanélkülieket is elküldhetik szakmai rehabilitációra (pl. felzárkóztató képzésre). A rehabilitációban való részvételnek nincs egészségügyi előfeltétele. Amennyiben a rehabilitációs és foglalkoztatási lehetőségek (beleértve a védett foglalkoztatást is) csődöt mondnak, az önkormányzat fontolóra veszi a fogyatékossági nyugdíjazás lehetőségét. Formálisan az igénylő nem folyamodik nyugdíjhoz, azt az önkormányzat javasolja, mint utolsó lehetőséget. Felmérés - diagnózis A szakmai képesség hosszú idő alatt körvonalazódott értelmezése szorosan kapcsolódik az orvosi diagnózishoz. Számos konvenció alakult a tekintetben, hogy egy adott diagnózis miként befolyásolja egy adott személy szakmai képességét (jóllehet ezekről nem készült hivatalos lista). A folyamatban lévő reformok ugyanakkor a lényegretörő diagnosztikai megközelítéstől való eltávolodást célozzák. A juttatások diagnózison alapuló megítélését sok kritika éri amiatt, hogy az nem tárja fel az adott személy potenciális munkaképességét. Érvényben vannak azonban olyan foglalkoztatáspolitikai intézkedések (pl. a foglalkoztatott fogyatékos emberek kompenzációjáról szóló Törvény - lásd 2. Függelék) is, amelyek a munkaerő-piacon súlyos hátrányokkal szembenéző emberek támogatását célozzák. - a munkahelyi élet szabványosított leírása A munkaképesség definíciója a munkaerőpiacon különböző, meghatározott feladatok elvégzésére felmerülő igények -re hivatkozik. Ugyanakkor e feladatokról nem készült szabványos lista. Ehelyett a felmérést a szakmai rehabilitációs eljárás folyamán szerzet tapasztalatok alapján végzik. - a fizikai és szellemi képességek szabványosított leírása A munkaképesség mellett bevezetésre került a funkcionális csökkenés fogalma is, amely a csökkent képesesség orvosi aspektusait ragadja meg. A funkcionális csökkenés a diagnózis gyakorlati hatásainak leírására szolgál. - a vizsgált személy egyéni és társadalmi környezete A szociális nyugdíjakról szóló törvény 15(3) szakasza kimondja: Az igénylő munkaképesség-csökkenése mértékének felmérése során összehasonlítást kell végezni az igénylő erejének és képességeinek megfelelő, végzettségi/képzettségi szintje és szakmai háttere alapján tőle elvárható állásban valószínűsíthető jövedelme és egy ugyanabból a régióból származó, hasonló végzetséggel/képzettséggel rendelkező személy szokványos jövedelme között. Figyelembe kell venni továbbá többek között az életkort, a foglalkozást, a lakhelyet és a foglalkoztatási kilátásokat, illetve minden egyéb olyan tényezőt, amely az adott körülmények között fontosnak bizonyul. A gyakorlatban a fenti tényezők értelmezése kihat arra, hogy az önkormányzatnak sikerül-e az adott személy számára elvégezhető munkát találni. 11

12 Intézményi struktúra és személyi állomány A fogyatékossági nyugdíjakkal kapcsolatos döntési felelősség önkormányzatokhoz történő telepítése azzal jár, hogy azok más-más eljárást követnek. Egy olyan személy esetében például, akinek az igényelbírálása egy betegségi segély időszakkal indul, a betegségi igazolást szabványos formában kell kiállítani, de az önkormányzat dönti el, hogy milyen rendszerességgel írja elő az igazolás elkészítését (az igazolás kiállítását az orvosok díj ellenében végzik). A fogyatékossági nyugdíjkérelem elbírálása során az önkormányzat részéről az ügyön dolgozó személy eldönti, hogy milyen orvosi szakjelentésekre van szükség (és az önkormányzat ki is fizeti azok ellenértékét). Ugyanakkor tévedés lenne azt gondolni, hogy a rendelkezésre álló egészségügyi információt az önkormányzat határozza meg. Az igénylő saját orvosa időnként az igénylő pártfogójának tekinthető. Az orvosi jelentéseket egy önkormányzati orvos is átnézi (aki azonban az igénylőt nem vizsgálja meg - ő tehát csupán egy aktadoktor ). A fellebbezések alapjául többek között a szakorvosi vizsgálat eredményeinek értelmezésével kapcsolatos fenntartások szoktak szolgálni. A határvonalak átjárhatósága: életkor, szociális hátrányok A (férfiak és nők esetében egyaránt) 65 éves öregségi nyugdíjkorhatár elérésével a førtidspension megszűnik. A 60 év felettiek esetében a legalacsonyabb szintű førtidspension-t egy szintre hozzák az öregségi nyugdíjjal (habár a jövedelem-tesztek szigorúbbak). Az alacsony szint tehát, amely a korábbiak szerint szociális és egészségügyi alapú is lehet, a korkedvezményes nyugdíjazás egyik módja. Intézményi szempontból a rendszer némileg elmossa a fogyatékosság és a más hátrányt okozó körülmények közötti kapcsolatot. A szociális ellátást, a betegségi segélyt és a szakmai rehabilitációs programok adminisztrációját a førtidspension-éhoz hasonlóan az önkormányzatok végzik. Szorgalmazniuk kell továbbá a szociális ellátásban részesülők aktivizálását. A finanszírozási rendszer úgy van kialakítva, hogy az önkormányzatoknak anyagi érdekük fűződik az emberek aktivizáláshoz vagy rehabilitációjához. Az állam az önkormányzatok számára a szociális ellátási, aktivizálási és rehabilitációs juttatások 50%-át térítik meg, míg a førtidspension-nak a 35%-át. A rehabilitációs juttatatás maximum ötéves időtartamra adható. Az állam a betegségi juttatások 50%-át téríti meg az első évben, ezt követően azonban a teljes kiadás az önkormányzatot terheli. Az önkormányzat szempontjából a legjobb végkifejlet, ha az illetőnek munkát szerez. A flexjob ( gumiállás ) rendszer keretén belül (amelyet a foglalkoztatási intézkedésekről szóló függelék tárgyal) a bér 50 vagy 67%-át az állam fizeti, az önkormányzatokra pedig nem nehezedik kiadási teher (az elhelyezés lebonyolításának adminisztratív költségeit leszámítva). FINNORSZÁG Intézkedések Finnország az egész népességre kiterjedő, országos nyugdíjrendszerrel rendelkezik, amely mellett az alkalmazottak járulék-alapú nyugdíjrendszere (és néhány magánjellegű, önkéntes ellátó) is megtalálható. A fogyatékossági nyugdíjban részesülők mintegy kétharmada mindkét rendszer keretében kap juttatásokat, míg a többiek a megfe- 12

13 lelő összegű járulék befizetésének hiányában csupán a nemzeti nyugdíjat kapják, vagy a részleges alkalmazotti nyugdíjat (mivel a nemzeti nyugdíj csak teljes munkaképtelenség esetén fizethető). Meghozandó döntések A Nemzeti Nyugdíjról szóló törvény: Egy személy akkor minősül fogyatékosnak, ha betegség, képességcsökkenés vagy sérülés következtében nem képes szokásos munkáját, vagy más olyan munkát elvégezni, amely számára megfelelőnek tekinthető, és amely észszerű jövedelmet biztosít életkorát, képzettségét és más lényeges tényezőt figyelembe véve. (Finn jelentés, 12. o.). Alkalmazotti nyugdíjról szóló törvény: Egy alkalmazott akkor jogosult fogyatékossági nyugdíjra, ha munkaképessége a becslések szerint betegség, képességcsökkenés vagy sérülés következtében legalább egy éven keresztül, megszakítás nélkül legalább 2/5- részével csökken. Azok, akiknek a képessége 40-59%-kal esik vissza, részleges nyugdíjban részesülhetnek, míg a teljes nyugdíjat azok kapják, akiknél a képességcsökkenés legalább 60%- os. A munkaképesség becslése során a lebonyolító intézménynek fel kell mérnie a vizsgált személy fennmaradó képességeit arra, hogy egy tőle észszerűen elvárható tevékenységet igénylő, elérhető állásban pénzt keressen, figyelembe véve végzettségét és képesítését, korábbi tevékenységét, életkorát és lakhatási körülményeit, valamint más lényeges tényezőket. (Finn jelentés, 12.o.). Két intézkedésről van tehát szó, eltérő döntéshozatali helyzetekkel, ezek adminisztrációja ugyanakkor egymással párhuzamosan történik. Az alkalmazotti nyugdíjtörvény fogyatékosságra vonatkozó követelményei kevésbé tűnnek szigorúnak, mint az országos nyugdíj esetében, ugyanakkor megfelelő biztosítás nélkül senki sem részesülhet alkalmazotti nyugdíjban. A két nyugdíj adminisztrációját ellátó intézményeket jogszabály kötelezi arra, hogy egy igény jóváhagyása vagy elutasítása előtt konzultáljanak egymással. A munkaképtelenné válás folyamata; a munkaadók feladatai; rehabilitáció A fogyatékossági nyugdíj jóváhagyásának folyamata általában egy rövidtávú betegsegélyezési időszakkal kezdődik, amely legfeljebb 360 napig tart. A betegségi juttatásokat a Társadalombiztosítási Intézet (amely az országos nyugdíjakat is intézi) koordinálja. A kiutalható juttatást korábban ideiglenes fogyatékossági nyugdíjnak nevezték. Ma a rehabilitációs készpénztámogatás kifejezés használatos, és azt egy rehabilitációs terv kidolgozásának kell kísérnie (habár a gyakorlatban ez nem mindig eredményes). A szakmai rehabilitáció biztosítása mellett az SII [Társadalombiztosító Intézet] a segítséggel, szolgáltatásokkal, stb. kapcsolatos költségekre is kompenzációt nyújthat a fogyatékos dolgozóknak. Ez a juttatás, melynek neve foglalkoztatáshoz kapcsolódó fogyatékossági segély, a fogyatékosság súlyosságának függvényében háromféle öszszegben nyújtható. Az orvosi ellátást az egészségügyi szolgálat biztosítja, amely intézményileg elkülönül az SII-től. Ugyanakkor az SII is finanszíroz egészségügyi rehabilitációt (ASLAK). Az SII-nek a betegségi juttatásokra fordított kiadásai bizonyos hányadát (4%) rehabilitációra kell fordítania. 13

A FOGYATÉKOSSÁG DEFINÍCIÓJA EURÓPÁBAN ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS

A FOGYATÉKOSSÁG DEFINÍCIÓJA EURÓPÁBAN ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS Szociális biztonság és társadalmi integráció A FOGYATÉKOSSÁG DEFINÍCIÓJA EURÓPÁBAN ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS Foglalkoztatás és Szociális Ügyek Európai Bizottság A FOGYATÉKOSSÁG DEFINÍCIÓI EURÓPÁBAN ÖSSZEHASONLÍTÓ

Részletesebben

A FOGYATÉKOSSÁG DEFINÍCIÓJA EURÓPÁBAN

A FOGYATÉKOSSÁG DEFINÍCIÓJA EURÓPÁBAN Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGÜGYI TANULMÁNYOK III. DISABILITY STUDIES FT DS A FOGYATÉKOSSÁG DEFINÍCIÓJA EURÓPÁBAN ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A megváltozott munkaképességű személyek

Részletesebben

A MUNKAKÉPESSÉG HELYE ÉS SZEREPE A NÉMET ÉS A MAGYAR JOGRENDBEN JAKAB NÓRA

A MUNKAKÉPESSÉG HELYE ÉS SZEREPE A NÉMET ÉS A MAGYAR JOGRENDBEN JAKAB NÓRA Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXI. (2013), pp. 363 382. A MUNKAKÉPESSÉG HELYE ÉS SZEREPE A NÉMET ÉS A MAGYAR JOGRENDBEN JAKAB NÓRA A tanulmány a munkaképesség

Részletesebben

MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez

MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez Minimálbér alkalmazása és differenciálásának szempontjai A minimálbér meghatározása az EU tagállamokban A 27 tagállamból 20-ban van országos,

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

TÁM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS. Készítették: Arany Amália Helmeczi Erika Kanyik Csaba Dr. Szabó Miklós. Szociális és gyermekvédelmi szabályozók

TÁM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS. Készítették: Arany Amália Helmeczi Erika Kanyik Csaba Dr. Szabó Miklós. Szociális és gyermekvédelmi szabályozók TÁM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS Készítették: Arany Amália Helmeczi Erika Kanyik Csaba Dr. Szabó Miklós TÁM.doc Létrehozás dátuma: 2007.03.11. 31/1. oldal Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Támogató szolgáltatás

Részletesebben

A Rehabilitáció Kérdései Magyarországon

A Rehabilitáció Kérdései Magyarországon A Rehabilitáció Kérdései Magyarországon Szakdolgozat Készítette: SZABÓ NIKOLETT Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szakos hallgató Konzulens: DR. JAKAB NÓRA MISKOCI EGYETEM ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Nyugdíj az Európai Unióban

Nyugdíj az Európai Unióban Nyugdíj az Európai Unióban Az Európai Unió szociális biztonsági rendszerekre vonatkozó szabályozásáról 2 Mit kell tudni az egyes nyugellátásokra vonatkozó szabályozásról? 9 Gyakori kérdések a magyar nyugdíjrendszer

Részletesebben

A SZIMULÁCIÓS GYAKORLAT

A SZIMULÁCIÓS GYAKORLAT A SZIMULÁCIÓS GYAKORLAT A projekt alatt gyűjtött tényeket konkrét estekre alkalmazva ellenőriztük, hogy a Csehországból, Magyarországról, Lengyelországból és Romániából Olaszországba költöző mobil munkavállalókat

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Svájcban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Svájcban Az Ön szociális biztonsági jogai Svájcban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Hatékony-e a megváltozott munkaképességûek támogatási rendszere?

Hatékony-e a megváltozott munkaképességûek támogatási rendszere? Pulay Gyula Hatékony-e a megváltozott munkaképességûek támogatási rendszere? A magyar államháztartás 2008-ban 631 milliárd forintot költött az aktív korú személyek rokkantsági nyugdíjának és 94 milliárd

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. a Cseh Köztársaságban

Az Ön szociális biztonsági jogai. a Cseh Köztársaságban Az Ön szociális biztonsági jogai a Cseh Köztársaságban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben

A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben Helyzetfeltáró tanulmány Készítette: Nagy Zita Éva Pál Zsolt Szerepi

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Németországban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Németországban Az Ön szociális biztonsági jogai Németországban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

I. Szociális biztonsági rendszerek az Európai Unióban. IV. A baleseti nyugellátások. V. A hozzátartozói nyugellátások

I. Szociális biztonsági rendszerek az Európai Unióban. IV. A baleseti nyugellátások. V. A hozzátartozói nyugellátások Bevezetés 2 I. Szociális biztonsági rendszerek az Európai Unióban 5 II. Az öregségi nyugdíj 8 III. A rokkantsági nyugdíj 14 IV. A baleseti nyugellátások 17 V. A hozzátartozói nyugellátások 18 VI. Gyakori

Részletesebben

A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók befogadói magatartására Magyarországon

A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók befogadói magatartására Magyarországon A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók Kutatási zárótanulmány Pécsi Tudományegyetem Pécs, 2013. Készült a Közösen a jövő munkahelyeiért Alapítvány támogatásával Kutatásvezető: Szellő

Részletesebben

Empátiát igénylő munkaerőcsoportok kezelése, szociális érzékenységet mutató munkáltatói magatartás

Empátiát igénylő munkaerőcsoportok kezelése, szociális érzékenységet mutató munkáltatói magatartás TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010 Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt Vállalati szolgáltatások alprojekt 5.3.1. Vállalkozási szolgáltatási igények és követelményjegyzék,

Részletesebben

Az oktatási rendszert végzettség nélkül elhagyó fiatalok támogatását célzó intézkedések az Európai Unió tagállamaiban

Az oktatási rendszert végzettség nélkül elhagyó fiatalok támogatását célzó intézkedések az Európai Unió tagállamaiban Az oktatási rendszert végzettség nélkül elhagyó fiatalok támogatását célzó intézkedések az Európai Unió tagállamaiban 1997. december * Az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás értelmében az EURYDICE

Részletesebben

Budapest, 2007. május

Budapest, 2007. május SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 200-1/2007-SZMM Az ápolási díj, valamint a hozzátartozóikat otthon ápoló személyeket segítő intézményrendszer továbbfejlesztésének lehetőségéről szóló országgyűlési

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Finnországban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Finnországban Az Ön szociális biztonsági jogai Finnországban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Szlovéniában

Az Ön szociális biztonsági jogai. Szlovéniában Az Ön szociális biztonsági jogai Szlovéniában A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Svédországban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Svédországban Az Ön szociális biztonsági jogai Svédországban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Ausztriában

Az Ön szociális biztonsági jogai. Ausztriában Az Ön szociális biztonsági jogai Ausztriában A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

A magyar munkabaleset-biztosítási gyakorlat ráfordításai és közgazdasági hatékonysága nemzetközi viszonylatban. DOKTORI (Ph.D.

A magyar munkabaleset-biztosítási gyakorlat ráfordításai és közgazdasági hatékonysága nemzetközi viszonylatban. DOKTORI (Ph.D. A magyar munkabaleset-biztosítási gyakorlat ráfordításai és közgazdasági hatékonysága nemzetközi viszonylatban DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KIS RÓBERT Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2012. A magyar munkabaleset-biztosítási

Részletesebben

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában Rákó Erzsébet- Szűcs Enikő Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés erő- sítése a szociális

Részletesebben

A fogyatékosság és a rokkantság társadalmi összefüggései. Juhász Ferenc. 2. fejezet

A fogyatékosság és a rokkantság társadalmi összefüggései. Juhász Ferenc. 2. fejezet A fogyatékosság és a rokkantság társadalmi összefüggései Juhász Ferenc 2. fejezet A kérdés kezelésének történelmi alakulása A fogyatékosság és a rokkantság végigkíséri az emberiség történelmét. A veleszületett

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Belgiumban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Belgiumban Az Ön szociális biztonsági jogai Belgiumban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon Az Ön szociális biztonsági jogai Magyarországon A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról. Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály Szociális és Munkaügyi Minisztérium A Minisztérium postacíme: 1373 Budapest, Postafiók 609. A Minisztérium központi telefonszáma:

Részletesebben