FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE"

Átírás

1 FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 1. november 7én (csütörtökön) 16, órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó Képviselőtestületi ülésére NAPIREND 1) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett önkormányzati tevékenységről, valamint tájékoztató az adott hónap pénzügyi helyzetéről, kintlévőségekről és a vállalt kötelezettségekről, és megbízásokról Előterjesztő: Polgármester ) Tájékoztató a bizottsági mandátumról való lemondásról Előterjesztő: Polgármester ) Előterjesztés a 1es nyári idegenforgalmi szezonban elvégzett tevékenységről Előterjesztő: Ügyvezető ) Tájékoztatás peres és peren kívüli ügyekről Előterjesztő: az Önkormányzat jogi képviselője ) Előterjesztés a Fonyódi Turisztikai egyesület 1. évi marketingtervének, költségvetésének és éves feladattervének véleményezéséről Előterjesztő: Polgármester 6) Előterjesztés a 1. évi városi kulturális programokra való felkészülésről Előterjesztő: igazgató 7) Előterjesztés a Fonyódi Kulturális Intézmények funkcióiról Előterjesztő: igazgató 8) Fonyód Város Önkormányzat 1. évi belső ellenőrzési terve Előterjesztő: Polgármester 9) Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzatának 1.évi költségvetéséről szóló /1.(II.7.) rendelet módosításáról Előterjesztő: Polgármester 1) Előterjesztés a településfejlesztéssel és a településrendezéssel kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól Előterjesztő: Polgármester 11) Fonyód város településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának, Szabályozási Tervének) módosítása, a Balatonaliga Balatonszentgyörgy vasútvonal fejlesztésének biztosításához Előterjesztő: Polgármester 1

2 1) Előterjesztés a Balatonaliga Balatonszentgyörgy vasútvonal fejlesztéssel kapcsolatos településrendezési eszközök módosításának eljárása során az eseti partnerek meghatározására Előterjesztő: Polgármester 1) Előterjesztés igazgatási szünet elrendeléséről Előterjesztő: Jegyző Esetleges távolmaradását kérem, szíveskedjen jelezni a Polgármesteri Hivatalnál. A napirendi pontok anyagai megtekinthetők a Városi Könyvtárban és a Polgármesteri Hivatalban, továbbá a internetes oldalon. Fonyód, 1. november 1. Hidvégi József Polgármester

3 FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 1/119/1 ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 1. november 7i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett önkormányzati tevékenységről, valamint tájékoztató az adott hónap pénzügyi helyzetéről és a vállalt kötelezettségekről, és megbízásokról Tisztelt Képviselőtestület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés között végzett tevékenységemről, valamint az adott hónap pénzügyi helyzetéről és a vállalt kötelezettségekről, megbízásokról az alábbi tájékoztatást adom. 1) A 1/1. (IX..) határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselőtestülete csatlakozni kíván a szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 1. évi fordulójához és felhatalmazza a polgármestert a 1. melléklet szerinti Nyilatkozat aláírására. A nyilatkozat aláírásra került. ) A 1/1. (XI..) határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Balatoni Hajózási Zrt. részére a 1. évben kizárólag a fonyódi vitorláskikötő és a kikötőt szolgáló területek infrastruktúrájának színvonalas kialakítására és fenntartására fordított költségekhez a mellékelt megállapodás tervezet alapján 7., Ftot biztosít a 1. évi költségvetésében az általános tartalék terhére. Elszámolási határidő: a felhasználástól számított napon belül, de legkésőbb 1. december 1ig. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező megállapodás aláírására. A megállapodás aláírásra került. ) A 1/1. (IX..) határozatával Fonyód Város Önkormányzat Képviselőtestülete pályázati eljárást indít Fonyód Város közigazgatási területén helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási tevékenység végzése kizárólagos joggal, valamint a személyszállítási tevékenységgel összefüggő előkészítési, utastájékoztatási, irányítási és ellenőrzési feladatok ellátása végrehajtása tárgyában, az előterjesztéshez melléklet pályázati felhívás és ajánlattételi felhívás alapján. Az előterjesztés 1. számú mellékleteként szereplő pályázati felhívást legalább kettő országos napilapban, továbbá a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, a város honlapján, illetve a helyben szokásos módon kell közzé tenni. A pályázat kiírásra került. ) A 168/1. (XI.6) határozatával Fonyód Város Önkormányzati Képviselőtestülete költségelven bérbe adja a Fonyód, Fő u. II/7. számú önkormányzati bérlakást Dr. Széll Attila Fonyód Város Önkormányzat Jegyzője részére, az önkormányzatnál betöltött jegyzői kinevezésének fennállásáig, az előterjesztéshez melléklet lakásbérleti szerződésnek megfelelő módon. Fonyód Város Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a polgármestert az előterjesztéshez mellékelt lakásbérleti szerződés aláírására. A szerződés aláírásra került. SZMSZ.. () alapján teljesített kifizetések között:

4 A köt.váll. összege / Testvérvárosi találkozó,tökfesztivál,idősek hónapja rend., családi futónap, Túra Kajak Egyesület leköszönő elnök ajándéka, Első osztályosok iskolacsomagja, Csisztai út átadó ünnep. / összesen: Ft Részt vettem a/az: Képviselőtestület és Bizottságai ülésén, Somogy Megyei Közgyűlés ülésén Kaposváron, Fonyódi Turisztikai Egyesület ülésén Fonyódon, Projektzáró rendezvényen a Fonyódi Mátyás Király Gimnáziumban, A Kéthelyi szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása KEOP1../91111 kivitelezői szerződés aláírásán Fonyódon, Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács ülésén Balatonfenyvesen, Siófoki agglomerációt érintő szennyvízberuházás sajtónyilvános kivitelezői szerződéskötésen Siófokon, Somogytúri szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása kapcsán az ünnepélyes alapcső letételen Látrányban Tök jó nap rendezvényen Fonyódon, Balaton tervezési záró konferencián Keszthelyen, 196os forradalom és szabadságharc emlékére tartott városi rendezvényen Fonyódon, Óvoda Fonyód város éves jubileumi ünnepségén Fonyódon, időseknek szervezet Márton napi vigasságon Fonyódon, Fogadtam: érdeklődőket, befektetőket, vállalkozókat, fonyódi állampolgárokat, Egyeztettem: Intézményvezetőkkel, Balogh Vilmos NIKÉ SE elnökével, dr. BaliPapp Rita ügyvéddel, Polgármester átruházott hatáskörben szociális igazgatási ügyek: fő részére szülési segélyt állapítottam meg, fő esetében buszbérlet támogatást állapítottam meg, 1 fő esetében térítési díj elengedést, csökkentést állapítottam meg, 1 fő esetében méltányossági közgyógyellátás állapítottam meg, 1 fő esetében önkormányzati segély állapítottam meg.

5 Beszámoló pályázatokról 1. november Megvalósítási időszakban lévő pályázatok Ssz Pályázat azonosító Cím évi lakossági víz és csatornaszolgáltatástámogatás igénylés Érdekeltségnövelő támogatás eszközbeszerzés. OVIFOCI program 1/1 OVIFOCI. ÁROP1.A.11 Szervezetfejlesztés a Balaton partján. TÁMOP.1.11/17 "Legyél te is természettudós!" Laborfejlesztés a fonyódi Mátyás Király Gimnáziumban 6. DDOP.1.1/D111 Családbarát és vízisport célú fejlesztések Fonyód város természetes fürdőhelyein 7. Támogatási szerződés száma Összköltség 7 89 támogatási % önerő 7 89, , DDOP.1.1/D ,89 7 DDOP.1.1/Af16 DDOPFonyód Városközpont.1.1/Affunkcióbővító integrált fejleszétse , LEADER 8678 Somogy Megyei Mátyás király Gimnázium konyhájának felújítása PR7/1 VIII. Fonyódi Sörfesztivál Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztése Összesen: Árop1.A PTF1/1 9 támogatás

6 Döntésre váró pályázatok Ssz Pályázat azonosító Cím Térfigyelő rendszer kiépítése Helyi közösségi közlekedés támogatása KEOP1.1./N KEOP1.1./F Támogatási szerződés száma Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban Összesen: Összköltség támogatás önerő támogatási % Beadásra váró pályázatok Fenntartási időszakban lévő pályázatok Ssz Pályázat azonosító Cím Támogatási szerződés száma Összköltség. PTF67/1 Fonyód Árpád parti védőmű fejlesztése BFTSZ7/ DDOP.1.1/Df97 A Fonyódi Várhegy kilátó és a hozzá tartozó tanösvény kialakítása DDOP.1.1/Df támogatás önerő támogatási %

7 . TEUT/9/DD6 Fonyód, Fő utca (József utcától) egy szakaszának burkolatfelújítása 19U CÉDE/9/DD/b Fonyód, Temető 11/1 hrsz szám alatti ravatalozó körüli támfal és 119D urnafülkék építése DDOP Fonyódi Polgármesteri Hivatal Főépületének akadálymentesítése DDOP , TIOP1.1.17/1876 Palonai Magyar Bálint Általános Iskola informatikai fejlesztése TIOP1.1.17/ TEUT/8/DD6 Fonyód, József utca burkolat felújítás (Szent István utcától 7 fm h) 178U ÁTBPLA111 Fonyód, Szent István u. 61. önkormányzati bérlakásállomány növelse eredetileg 7.1.7, és 7% Összesen: , ,

8 Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről 1. december 1től Adatok eftban 1. dec jan. 8 1.febr márc. 1.ápr máj jún aug szept nov. 17. Foly.szla.hitel f. (k:8.) kamata Kötvény kamata,9% Éven belüli hitel kamata Készfizető kezességvállalás összesen Eü Kft. VÜSZ Kft. Konyha Kft. KIFIZETETLEN számlák: napon túli ebből: Önkormányzat F.Óvoda és Bölcsőde Alapszolg. Közp. Alapfokú Műv. Isk. napon túli ebből: Önkormányzat F.Óvoda és Bölcsőde Alapszolg. Közp. Alapfokú Műv. Isk napon belüli ebből: Önkormányzat F. Óvoda és Bölcsőde Alapszolg. Közp

9 Alapfokú Műv. Isk. KINTLÉVŐSÉGEK: Tárgyévi hátralék: bérl, ter.bérl, haszn.díjból helyi adókból Előző évek hátraléka: bérl, ter.bérl, haszn.díjból helyi adókból ebből: felszámolás alatt lévő adós hátraléka Szennyvíz társulás hátralékosaiból Lakásépítő Kftnek kölcs kamata havi,9% Eü. Kftnek tagi kölcsön Adószámlán Költségvetési számlán ebből hitelkeret ebből saját forrás Egyéb számlák Pályázati előleg Lakásal., bérlak.ért.sz.egy EGYENLEG: +/ (eft) Eltérés bázishoz: +/(eft) bázis: 1. december 1. 9

10 1 Határozati javaslat: /1. (XI.7.) KT Fonyód Város Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót, valamint a két ülés között végzett tevékenységről szóló tájékoztatót. Határidő: 1. november 7. Felelős: polgármester Fonyód, 1. november 1. Hidvégi József s.k. polgármester Az előterjesztés törvényességét igazolom: Dr. Széll Attila sk. jegyző Vissza a napirendbe 1

11 11 FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 1/11/1 ELŐTERJESZTÉS Fonyód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 1. november 7i ülésére Tárgy: Tájékoztató a bizottsági mandátumról való lemondásról Vissza a napirendhez 11

12 1 Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 86 Fonyód, Vágóhíd utca 17. Telefon / Fax: Web: Fonyód, 1. november 11. Iktatószám: 7/1 ELŐTERJESZTÉS a 1es nyári idegenforgalmi szezonban elvégzett tevékenységről Fonyód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 1. november 7i ülésére Tisztelt Képviselőtestület! Fonyód Város Képviselőtestülete 1. évi munkatervében előírta a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. beszámolási kötelezettségét a 1es nyári idegenforgalmi szezonban elvégzett tevékenységéről. Jelen előterjesztés ennek a beszámolási kötelezettségnek kíván eleget tenni. A beszámoló a 1. november 1i állapotnak megfelelően készült. Tekintettel arra, hogy a nyári idegenforgalmi szezon szempontjából a strandterületek, a kilátók és a piac a kulcsfontosságúak, az előterjesztés is elsősorban ezekre koncentrál. Humán infrastruktúra A 1es idegenforgalmi szezonban is nagymértékben támaszkodtunk a vízügyi igazgatóság által indított közmunkaprogram keretében biztosított foglalkoztatási lehetőségekre. Ez a program képes leginkább támogatni működésünk szezonális jellegét, egyben mentesíti a költségvetésünket. E közmunkaprogramhoz történő csatlakozással sikerült megközelíteni a 1as munkaerőlétszámot. E közmunkaprogram keretében a nyári szezonban 6 fő közmunkást alkalmaztunk. Ezen közmunkaprogram szeptemberi lejárta után az új, októberben induló közmunka programban már csak 1 fő közmunkás alkalmazására nyílt lehetőség. A legnagyobb kihívást azonban 1ben az okozta, hogy a közmunkások nettó bére.61 Ft/hó. Ilyen feltételekkel nagyon kevesen vállalják a munkát, a fluktuáció nagy. Ez a munkaminőséget tekintve napi problémákat jelentett a munkairányításban. Ezen közmunka program nem igazodik cégünk igényeihez, így a közmunkaprogram lejárta és az új program közötti időszakban, ami általában két hetes intervallum, cégünk komoly humán erőforrás problémával küzd. Az alábbi táblázatban bemutatjuk a nyári idegenforgalmi szezonban foglalkoztatott munkaerőállomány összetételét. 1

13 1 határozatlan idejű munkaviszony (fő) határozott idejű munkaviszony (fő) KDTVÍZIG (fő) Összesen hónap Technikai infrastruktúra Az eszközállományt tekintve elmondható, hogy szinte nincs olyan járművünk, gépünk, mely nem szorulna nagyobb felújításra, esetleg cserére. A közmunkaprogramban résztvevők részére a vízügyi igazgatóság biztosított kézi szerszámokat. A legkritikusabb a helyzet a szállítójárművek terén, melyek műszaki állapota jelentősen veszélyezteti feladataink ellátását. A korábbi években beszerzett kis traktorok (AGT, PRONAR) tekintetében viszont a javíttatásokhoz szükséges anyagok beszerzése jelent nagy problémát, mivel ezen gépek forgalmazói néha csak egy hónapos határidővel tudnak beszerezni alkatrészeket a javításokhoz. Finanszírozottság Cégünk önálló gazdálkodású és könyvelésű pénzügyi rendszer, melynek forrása saját bevételekből és az önkormányzati támogatásból adódik. Saját bevételeink kapcsán (bérbeadások, piac bevétel) elmondható, hogy azok a tervezett bevételi szinten teljesültek. A nyári feladatellátás során saját bevételeinknek köszönhetően végig likvidek voltunk, és amennyiben az év végéig a költségvetésünkben szereplő önkormányzati támogatást megkapjuk, pénzügyi helyzetünk stabilnak mondható. Fürdőhelyek Az előző évi gyakorlatnak megfelelően 1. évben is hat kijelölt, engedélyezett természetes fürdőhelyet üzemeltettünk. A fürdőhelyek hivatalosan június 1. és augusztus 1. között tartottak nyitva. Ettől eltérően a Sándortelepi strandon zajló pályázati beruházás miatt a strand nyitva tartása július 1.től augusztus 1.ig tartott. Ezen területeken kívül még öt darab közterületi ingatlant működtettünk strandként (Strand utca, Tópart utca, Módos strand, Jácint utca, Virág utca). Ezen helyeken is 8 1

14 1 alkalommal végeztünk fűnyírást, valamint folyamatosan végeztük az uszadékok, haltetemek eltávolítását és a hulladék elszállítását. Ezen strandokon is a szezon megkezdése előtt elvégeztük a bejárók, a játszóterek és a hulladékgyűjtők lefestését. A kijelölt fürdőhelyek nyitását megelőzően a meglévő strandbejárók és köztéri játékok, hulladéktárolók lefestésre kerültek. Az idei szezonban a magas vízállásnak köszönhetően az erősebb szélviharok után a megrongálódott bejárókat több alkalommal javítottuk. A 1es csapadékos időjárás miatt az elmúlt évekhez képest a fűnyírások a korábbi években átlagos 6 alkalom helyett 1szer történtek meg. 1ben is a strandi vízi mentő szolgálatot a három frekventált strandunkon (Városi, Sándortelepi, Bélatelepi strand) a Vízi mentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület látta el. A 1as nyári szezon végére cégünknek pályázati finanszírozásból darab saválló strandbejáró cseréjére nyílt lehetősége. A késői pályázati kiírás miatt ebből a strandi szezon végére 1 darabot sikerült behelyeznünk, de azóta mind a darab bejáró elkészült, és ezeket a következő szezonban igénybe vehetik a strandolók a kijelölt fürdőhelyeken. Huszka utcai Strand Sajnos az aszályos évek alatt a strand vízfelületének csaknem kétharmadát a nád benőtte, a helyzet kezelése az idei idegenforgalmi szezon után elengedhetetlen a strand funkciójának megtartásához, ezért erre a területre a 1as évhez hasonlóan ez évben is nádvágási engedélyt fogunk kérni, amit ha az időjárás is engedi (a tó vize befagy) végre is fogunk hajtani. Ez évben felvettük a kapcsolatot a Balaton Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságával, a Középdunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséggel és a Fejér megyei Katasztrófavédelmi és Vízügyi Hatósággal az említett mederrész kotrásának (a nád kiirtásának) engedélyezésével kapcsolatban. A üzemeltetés keretében a következő tevékenységek történtek: fűnyírás 1 alkalommal uszadék eltávolítása folyamatosan haldög folyamatos szemléje és eltávolítása bejáró be és kivétele (1 db) saválló bejáró be és kivétele (1db) bóják be és kihelyezése ( db) virágtartók beültetése Ezen a strandon a szezonban 1 fő strandgondnok teljesített szolgálatot. Báthory utcai strand Ezen a strandon is gondot jelentett a nád jelenléte, ezért felvettük a kapcsolatot a Huszka utcai strandnál említett hatóságokkal a nádvágás engedélyezésével kapcsolatban. Az üzemeltetés keretében a következő tevékenységek történtek: fűnyírás 1 alkalommal 1

15 1 uszadék eltávolítása folyamatos haldög folyamatos szemléje és eltávolítása bejárók behelyezése ( db) saválló bejáró be és kivétele ( db) bóják be és kihelyezése ( db) lábtengo pálya rotációzása virágtartók beültetése Ezen a strandon a szezonban 1 fő strandgondnok teljesített szolgálatot. Bélatelepi strand 1ben az előző évben kettő helyen kialakított reprezentatív virágágyásokat (bejárat: illatos mediterrán fűszerkert, wc: díszfüves kert) folyamatosan karbantartottuk, és a hiányzó növényeket pótoltuk. A kikötő felújítását érintő pályázat okán az itt tárolt vízi járművek tulajdonosaival nem tudtunk az egész szezont átölelő szerződéseket kötni. A szezonban a kikötőben alkalommal végeztünk hínárvágást, hogy a vízi járművek ki és bejárása zavartalan lehessen. A 1ös szezonra a kikötőben komoly várólista alakult ki a szabad kikötőhelyekre. A 1. novemberi állapot szerint a kikötő kotrása megtörtént, és reményeink szerint a következő szezonra minden bérlő igényének megfelelő kikötő készül el. Az üzemeltetés keretében a következő tevékenységek történtek: fűnyírás 1 alkalommal uszadék eltávolítása folyamatos haldög folyamatos szemléje és eltávolítása bejárók ki és behelyezése ( db) bóják kihelyezése (1 db) röplabda pálya rotációzása Ezen a strandon a szezonban fő strandgondnok és 1 fő vízi mentő teljesített szolgálatot. Városi strand Az üzemeltetés keretében a következő tevékenységek történtek: fűnyírás 1 alkalommal uszadék eltávolítása folyamatos haldög folyamatos szemléje és eltávolítása bejárók ki és behelyezése ( db) virágtartók beültetése bóják be és kihelyezése (6 db) lábtengo pálya rotációzása homok pótlása a strandröplabda pályára virágállványok kihelyezése 1

16 16 föveny megtisztítása a kagylózúzaléktól virágültetés Ezen a strandon a szezonban 1 fő strandgondnok és 1 fő vízi mentő teljesített szolgálatot. Sándortelepi strand Ezen strandunk területét az itt zajló beruházás okán építési területként átadtuk a kivitelezőnek. A kordonnal elválasztott területet hasznosíthattuk kijelölt fürdőhelyként, ahol az üzemeltetés keretében a következő tevékenységek történtek: fűnyírás mind a gyepszőnyeggel borított területen, mind az egyéb területeken alkalommal történt uszadék eltávolítása folyamatosan haldög folyamatos szemléje és eltávolítása 1 darab bejáró ki és behelyezése, valamint darab bejáró kivétele bóják be és kihelyezése (8 db) homokos föveny karbantartása: két alkalommal külső gépi segítség igénybe vételével, és kézi erővel pedig folyamatosan egy alkalommal a partvédelem melletti kőszórás visszahúzása gépi erővel Ezen a strandon a szezonban fő strandgondnok teljesített szolgálatot, ebből fő nappali, 1 fő éjszakai műszakban, valamint 1 fő vízi mentő és 1 fő technikai személyzet az illemhelyiség tisztántartása végett dolgozott. Árpádparti strand Ezen strandunkat a magas vízállás és a viharos erejű szél nem kímélte, így a strand megnyitásáig több alkalommal kellett a takarítást illetve az egyéb munkálatokat a nulláról kezdenünk. Az üzemeltetés keretében a következő tevékenységek történtek: fűnyírás 1 alkalommal uszadék eltávolítása folyamatos haldög folyamatos szemléje és eltávolítása bejárók ki és behelyezése (1 db) saválló bejárók be és kivétele (9 db) bóják be és kihelyezése (1 db) az őszi szezonban 1 darab fűzfa ültetése megtörtént Ezen a strandon a szezonban fő strandgondnok teljesített szolgálatot. Városi közterületek 1ben a város közterületeinek döntő többségét gondozta cégünk. Az elmúlt évhez képest az aktívan gondozott közterületek nagysága 16 négyzetméterrel nőtt. A virágágyásokat ebben az évben saját erőből gondoztuk, ami változást jelent az elmúlt évekhez képest, mivel külső vállalkozó segítségét a gondozásban nem vettük igénybe. A koncepcióváltásra azért volt szükség, mert a saját kezelésbe vett 16

17 17 területek virágosítását fajlagosan sokkal kisebb költséggel tudjuk elvégezni, sőt olyan beültetéseket hajtunk végre, amelyek jobban figyelembe veszik a termőhelyi adottságokat és könnyebben fenntarthatóak, törekszünk a virágágyásokban az évelőket és a cserjéket előtérbe helyezni. Az idei év csapadékos időjárása itt is többletmunkát jelentett cégünk számára. A közterületi szemetesek ürítését is saját magunk végezzük az előző évihez hasonló módon. Az összegyűjtött hulladékot a PelsoKom Kft.től bérelt, a telepünkön elhelyezett hulladéktömörítőbe szállítjuk, amit a közszolgáltató, ha megtelik, ürít, és gondoskodik a benne lévő hulladék ártalmatlanításáról. Piac Cégünk üzemelteti a városi piacot, és gazdálkodik annak bevételeivel. Ebben az évben több kisebb mértékű felújítást végeztünk el a területen annak érdekében, hogy a piac szolgáltatásainak színvonalát és vonzerejét megőrizhessük. Az élelmiszerpiacon lévő árusítóhelyek iránti megnövekedett érdeklődés kielégítése végett az élelmiszerpiacot x méter nagyságú elárusító hellyel bővítettük. A piaccsarnokban lévő balesetveszélyes beton elárusító asztalok elbontásra kerültek, ezek helyére új, fémszerkezetű elárusító asztalokat gyártattunk. Kilátók Cégünk üzemelteti a Várhegyi Széplátót és a Siposhegyi kilátót is. Célunk, hogy a Fonyódi Turisztikai Egyesülettel együttműködve egyfajta információs csomópontként is működjenek ezek a létesítmények, ezért mindkét helyen ingyenes és térítéses információs anyagokat, kiadványokat kínáltunk az odalátogatóknak. Az idei évben a Várhegyi Széplátó festése és díszvilágításának felszerelése befejeződött, mely így a város egyik legszebb éjszakai látványosságává vált. A Siposhegyi kilátónál beüzemeltünk egy mobil illemhelyet, amelyet már régóta hiányoltak az odalátogatók. Kérem a Pénzügyi Bizottságot és a Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselőtestületet a határozati javaslat elfogadására. 17

18 18 Határozati javaslat: /1. (XI.7.) KT Fonyód Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 1es nyári idegenforgalmi szezonban végzett tevékenységről szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: Határidő: Takács Róbert ügyvezető igazgató értelem szerűen Takács Róbert ügyvezető igazgató Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. Az előterjesztés törvényességét igazolom: Dr. Széll Attila sk. jegyző Vissza a napirendhez 18

19 19 19

20

21 1 1

22

23

24 Határozati javaslat /1. (XI.7.) KT Fonyód Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a peres és peren kívüli ügyekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Felelős: Határidő: Hidvégi József polgármester értelem szerűen Fonyód, 1. november. Hidvégi József polgármester Az előterjesztés törvényességét igazolom: Dr. Széll Attila sk. jegyző Vissza a napirendhez

25 Előterjesztés a Fonyódi Turisztikai Egyesület 1. évi marketing tervének, költségvetésének és éves feladattervének véleményezéséről 1./ Tourinform iroda működtetése A Tourinform Fonyód szezonálisan működő Tourinform iroda a Névhasználati Szerződésnek megfelelően június 1augusztus 1. között tartott nyitva. Előszezonban óra között nyitva tartás úgy a Dísz Téren, mint a Vigadó Téren bevezettük. A nyitva tartási rendet főszezonban az következők szerint módosítottuk: Dísz téren 9.1. órára, a Vígadó téren pedig 1.1. órára. A Tourinform irodát a Fonyódi Turisztikai Egyesület működtette. Az egyesület két fő állandó alkalmazottjának irányítása mellett három fő főiskolai gyakornokot és három középiskolás diákot, de már több éves tourinformos tapasztalattal rendelkező kisegítőt alkalmaztunk egyszerűsített munkaszerződéssel. A nyári munkaerő nyelvi ismereteinek köszönhetően a magyar mellett angolul, németül és oroszul is tudtunk információt szolgáltatni. Mivel a nyári munkaerők különösen érdeklődtek a szakma egyéb területei iránt is, ezért pl. a Nagy csobbanás, a Fonyódi Hűsítő Napok valamint a szezonon kívül eső Fonyódi Harcsafesztivál szervezési és lebonyolítási feladataiba is örömmel kapcsolódtak be. A fent jelzett munkaidőkben a Dísz téri információs irodánkban, ahol egyúttal helyi termelők áruit is forgalmaztuk mindig két fő alkalmazott dolgozott egyszerre. A Magyar Turizmus Zrt.től 1ban a Minősített Tourinform Iroda kitüntető címet kaptuk meg az irodák hibátlan működtetéséért, amely tendenciát az idei évben is követjük, az iroda teljesítménye 1. október végéig 1%os. Emiatt lehetőségünk nyílik pl. a jövő évben kiadványokkal ingyenesen részt venni három külföldi kiállításon. A tavalyi évhez viszonyítva az alábbi vendégforgalmat regisztráltuk a Dísz téri, a Vigadó téri valamint a VKK Tourinform Irodáiban összesen. Hónap 1 1 Június (1ig) Július Augusztus Összesen A statisztikai adatok tükrében megállapítható, hogy a rendezvények miatti hosszabb nyitva tartás továbbra is eredményes volt. Ezeken a napokon és jellemzően az esti órákban számos érdeklődő jelent meg az irodáinkban. Ezen kívül 1fő telefonos, valamint 7 fő internetes érdeklődő is jelentősen javítja az idei évi statisztikánkat. A 1 évi szezonban az emelkedés mértéke, az előző évihez képest cca. 1 % volt.

26 6 Jelentős növekedést tapasztaltunk belföldi vendégek szempontjából. Nagy örömünkre szolgált, hogy irodáinkat számottevő magyar turista, helyi lakos, valamint az egyesületi tagok és egyéb turisztikai szolgáltatók is rendszeresen keresték fel az éppen aktuális programok és kiadványok miatt. Az idegen nyelvet beszélők között legtöbb volt a német nyelvű turista, majd pedig az angol nyelven beszélők voltak a legtöbben. Az orosz, lengyel, cseh, szlovák, román, holland anyanyelvű látogatók viszont szinte kivétel nélkül értették és beszélték valamelyik általunk is használt nyelvet../ Néhány számadat az érintett időszakról (Dísz téri ajándékbolt értékesítés): Ajándékbolt bevétele:.6.6, Ft Jegyeladásból származó bevétel:.7,ft Ajándékbolt kiadása (árubeszerzés ):.19.88,Ft Munkatársaknak kifizetett munkabérek: 1.1.,Ft Ajándékbolt pénztárgép: 18.6,Ft./ Idei évi fejlesztések Két önkormányzati épület felújítása valósult meg az idei évi szezonra, összesen 18 millió forint értékben (Dísz tér, Vigadó tér). Nagyon nagy sikert aratott a Dísz téri információs irodánk tetőterébe beszerelt harangjáték, mely még vonzóbbá tette városunk központját. Beszerzésre került garnitúra sörpad valamint egy rendezvénysátor is (pályázati támogatásból), melyeket a városi rendezvényeken a jövőben fogunk tudni használni, valamint bérbe adhatjuk az eszközöket más települések vagy magánszemélyes rendezvényeire../ Kiadványok Összeállítottuk, két idegen nyelvre lefordítottuk, elkészíttettük és terjesztettük a Fonyódi nyári programok 1 című füzetet, valamint külön Harcsafesztivál programját tartalmazó szóróanyagot. Minden egyesületi tagnak, az előző évek gyakorlatának megfelelően lehetőséget biztosítottuk, hogy névjegykártyát kaphasson, aminek költségét az egyesület vállalta. tagi névjegykártya mellett ebben a konstrukcióban készült információs kártya a kilátókról, a fonyódi piacról, a múzeumról és a Feng Shui Galériáról, amelyeket a település hat frekventált pontján, egyedileg készített, falra szerelt névjegykártya tartókban helyeztünk ki (beleértve a Tourinform irodát is). A fonyódi kiadványok mellett megtalálhatóak voltak a helyi turisztikai szolgáltatók saját szóróanyagai is az irodában. Keresett volt, a Balatoni Kerékpáros Térkép, melyet nem csak a Magyar Turizmus Zrt. által kaptunk meg, hanem kiegészítettük azt a Cartográfia Zrt. kiadványaival is, ami nemcsak az útvonalat, hanem a főbb látnivalókat és kirándulási javaslatokat is tartalmazza, és a nem kerékpáros turisták is haszonnal forgatták. A választékot a Dísz téren található helyi termékek árusításával is (házi készítésű lekvárok, szörpök, szappanok, kézműves dísztárgyak, képeslapok stb. ) bővítettük, melyre igen nagy volt a kereslet és kimagasló forgalmat hozott az Egyesületnek. 6

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Fonyódi Ásványvíz Kft termében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 214. december 18-án (csütörtökön) 14, órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Fonyód Város Önkormányzata. Képviselő-testület 2014-2019. 2015. április 29. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Fonyód Város Önkormányzata. Képviselő-testület 2014-2019. 2015. április 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014-2019 2015. április 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014-2019 2015. április 29-i ülésére 1. napirendi

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó Képviselő-testületi ülésére NAPIREND 1) Jelentés

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26.-án (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26.-án (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Tel./Fax E-mail Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft +36 52 558 928 turizmus@hajduszoboszlo.hu H-4201 Hajdúszoboszló, Pf.: 178 www.hajduszoboszlo.hu Társaság megnevezése: Hajdúszoboszlói Turisztikai

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. január

Részletesebben

Polgármesteri beszámoló Tiszaug község Képviselő- testülete 2011. november 16-i ülésére.

Polgármesteri beszámoló Tiszaug község Képviselő- testülete 2011. november 16-i ülésére. Polgármesteri beszámoló Tiszaug község Képviselő- testülete 2011. november 16-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2011. I félévi tevékenységéről A települési önkormányzatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. április 11. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 22-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 22-i ülésére Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 22-i ülésére 4. Tárgy: Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak munkaszervezetében

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TÁJÉKOZTATÁS

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TÁJÉKOZTATÁS C H Nagy László Lázár grafikája A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XV. évfolyam 13. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2004. december 9. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Képviselő-testület december 2-ai ülésén Sós

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-340, Fax: 52/361-773 4.... kódszám Ügyiratszám:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER CÉLJAINAK 2012. ÉVI TELJESÍTÉSE. HAJDÚSZOBOSZLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL oldalszám: 1/14

AZ INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER CÉLJAINAK 2012. ÉVI TELJESÍTÉSE. HAJDÚSZOBOSZLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL oldalszám: 1/14 1. Testületi szervek működési feltételeinek javítása, döntés-előkészítés, végrehajtás jobb végzése Cél: Testületi szervek működési feltételeinek javítása, döntés-előkészítés, végrehajtás jobb végzése -

Részletesebben

Tárgy: Temetői nyilvántartás Ikt.sz.: 7/2009.

Tárgy: Temetői nyilvántartás Ikt.sz.: 7/2009. ORFEUSZ Kegyelet Kft. Iroda, levelezési cím: 4400, Nyíregyháza Hunyadi u. 70. 06-42/404-938, tel/fax: 06-42/509-057 0-24-ig: 06-30-680-7180 e-mail: orfeusz.kft@chello.hu Bököny Község Önkormányzata Gulyás

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Közművelődési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megvalósulásának ellenőrzése. 2. Tagóvodák kiválása a SZEOB intézményből. 3. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére TARTALOMMUTATÓ 1. Fogászati kezelőegység beszerzése az I. sz. felnőtt fogászati körzetbe. 2. A személyes gondoskodást nyújtó (szociális) ellátások 2015. évi díjai. 3. Térítési díj meghatározása a SZEOB

Részletesebben

Szám: 1-223/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat

Szám: 1-223/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-223/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet MEGHÍVÓ...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 Hódmezővásárhely

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülést tart 2014. április 29-én (kedd) 14,00 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülést tart 2014. április 29-én (kedd) 14,00 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülést tart 2014. április 29-én

Részletesebben