Kerékpárutak GPS és videó alapú felmérése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kerékpárutak GPS és videó alapú felmérése"

Átírás

1 Kerékpárutak GPS és videó alapú felmérése Péter Tamás*, Bécsi Tamás**, Aradi Szilárd ***, Sztaniszláv Tamás**** *BME Közlekedésautomatikai Tanszék Budapest (Tel: (1) ; **BME Közlekedésautomatikai Tanszék Budapest (Tel: (1) ; ***BME Közlekedésautomatikai Tanszék Budapest (Tel: (1) ; ****Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Budapest (Tel: (1) ; Absztrakt: A cikk egy olyan mérő-kiértékelő rendszert mutat be, amely alkalmas az kerékpárutak felmérésére. A mérés során videofelvétel készül a mérendő kerékpárútról, és ezzel szinkronban GPS koordináták is rögzítésre kerülnek. A kiértékelés során az felmérendő objektumok adatai (földrajzi pozíció, speciális tulajdonságok stb.) egy olyan adatbázisban kerülnek tárolásra, amely alkalmas a KENYI rendszerébe történő beillesztésre. A cikkben tárgyalásra kerülnek az elvárások egy ilyen mérő-kiértékelő rendszerrel kapcsolatban. Továbbá ismertetésre kerül egy - az elvárásoknak megfelelően kifejlesztett mérőrendszer. Végül egy konkrét felmérési feladaton keresztül a rendszer működése is bemutatásra kerül. 1. BEVEZETÉS A kerékpárutak fenntartóinak szüksége van egy olyan összetett adatbázisra, amely tartalmazza azok legfontosabb tulajdonságait, továbbá az útmenti objektumok (jelzőlámpa, tábla stb.) listáját, földrajzi pozíciójukkal és főbb tulajdonságaikkal együtt. A kiértékelő rendszer egy saját fejlesztésű célszoftverből és egy relációs adatbázisból áll. A szoftver feladata, hogy a feldolgozás során, a felvételen szereplő objektumokat és a hozzájuk tartozó GPS koordinátákat az adatbázisban tárolja. A cikk a BME Közlekedésautomatikai Tanszék és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ közös K+F projektjén alapul Kerékpárutak videó és GPS alapú felmérése. Bemutatásra kerül egy olyan mérő-kiértékelő rendszer, amelynek segítségével a kerékpárutak, valat a pontszerű útmenti objektumok felmérése részben automatizálható, felgyorsítható és hatékonyan dokumentálható, és a térinformatikai alapú Kerékpárút Nyilvántartó program adatbázisába importálható. 2. RENDSZER A teljes felmérő rendszer két részre bontható: - mérőrendszer, - kiértékelő rendszer. A mérőrendszer (1. ábra) központi eleme a mérő jármű, amely tartalmaz egy, v. több digitális videokamerát, egy GPS vevőt és egy adatrögzítő számítógépet. A jármű végighalad az előre megtervezett útvonalon és videofelvételt készít az útról és a mellette található objektumokról. A mérés során folyamatosan rögzíti a GPS koordinátáit, amelyet szinkronizál a videofelvétellel. A mérési folyamatot egy számítógép koordinálja, d a kamera, d pedig a GPS vevő adatai ide érkeznek be. 1. ábra: A mérőrendszer felépítése 3. MÉRŐRENDSZER A mérés során rögzíteni kell a videofelvételt és a GPS koordinátákat. Ezt egy speciális szoftver végzi, melynek a fő feladatai a következők: - videó rögzítése digitális kamerával, - videó azonnali tömörítése,

2 - videó tárolása, - GPS vevő adatainak fogadása, - koordináták feldolgozása, - a videó és a koordináták szinkronizálása. Az utólagos kiértékeléshez feltétlenül szükséges a mérés során a videó és a GPS koordináták összerendelése. A GPS vevők legfeljebb 1 Hz tavételezéssel képesek a koordinátákat meghatározni. Használható videofelvételhez legalább 15 képkockát szükséges rögzíteni másodpercenként. Ebből következően a mérőszoftvert úgy kell kialakítani, hogy den egyes GPS koordinátához hozzárendelje az aktuális képkocka sorszámát, vagy a felvételből eltelt időt milliszekundumos pontossággal. Ezzel egy egyértelmű összerendelést lehet készíteni a felvétel és az aktuális koordináták között. A szoftver másik fontos feladata a videó valós idejű rögzítése és tömörítése. 4. KIÉRTÉKELŐ RENDSZER A kiértékelő rendszer feladatai a következők: - videó lejátszása, - GPS adatok felolvasása, - GPS adatok szinkronizálása a videóhoz, - útmenti objektumok adatainak tárolása, - térképes megjelenítés, - manuális feldolgozás támogatása, - automatikus feldolgozás támogatása. A feladatokat egy célszoftver valósítja meg, amely az adatok tárolására egy relációs adatbázist használ. 4.1 Videó lejátszása és a GPS adatok felolvasása A videó lejátszása esetén a követelmények megfelelnek egy átlagos lejátszó szoftverrel szemben támasztott elvárásoknak: - lejátszás előre/hátra - sebességállítási lehetőség - szünet/folytatás - videó elejére/végére ugrás - lejátszási idő kijelzése További funkciója a lejátszó résznek a mért GPS adatok felolvasása, videóhoz szinkronizálása és kijelzése. 4.2 Adatbázis felépítése A KENYI adatai alapvetően két részre bonthatók. Az egyik az ESRI térinformatikai cég által kifejlesztett térképi fájlformátum. Ez tartalmazza az adott kerékpárút azon adatait, amely a térképes megjelenítéshez szükséges. Az adatokat EOV (Egységes Országos Vetületi Rendszer) koordinátákkal kell megadni, míg a GPS adatok WGS-84 formátumúak, így konverzió szükséges. A másik rész tartalmazza a kerékpárutak den egyéb adatát. Ezen adattáblák kapcsolatait az 2. ábra mutatja. 2. ábra: KENYI adattáblák kapcsolatai A fenti táblák közül rétegekként kell felvenni a következőket: - AZPK: Azonosítópontok - ELEK: Élek - POI: Poi-k - UTHIB: Úthibák - JELZOT: Jelzőtáblák Továbbá adattáblaként kell rögzíteni a következőket: - MEDIA: Médiák - KEZELO: Kerékpárút-kezelők - KARB: Karbantartások - TAMOG: Támogatások - KPUT: Kerékpárutak Szintén adattáblaként kell rögzíteni a táblák közti kapcsolatokat leíró adatokat: - ELKARBK: Élek-karbantartások kapcsolótábla - ELTAMK: Élek-támogatások kapcsolótábla - ELKPUTK: Élek-kerékpárutak kapcsolótábla A helyazonosítás alapját a kerékpárutak hálózata jelenti, amely élekből és azonosítópontokból áll. Ezeket az elemeket az ELEK tábla írja le, ahol den egyes rekord egy él adatait tartalmazza. A térképi megjelenéssel rendelkező objektumok helye két módon van azonosítva: - egy élhez történő hozzárendeléssel, valat - egy térképi objektummal. Az objektumok élhez történő kötésénél az objektumról tárolni kell, hogy az mely élhez van kötve (élazonosító: ELID mező), illetve annak kezdetétől hány méterre található (eltolás: KEZD mező). A térképi megjelenítéssel nem rendelkező táblákat jelenleg nem vizsgáljuk.

3 4.3 Térképes megjelenítés A megjelenítés a tárolt GPS koordináták alapján egy digitális térkép segítségével egyszerűen megvalósítható. Az egyedüli nehézséget a vetületi rendszerek eltérése okozhat. A térképi rétegeket a térinformatikában legelterjedtebb Esri shp formátumban kell tárolni. Ennek megfelelően den térképi réteg 4 fájlból épül fel: - fájllnév.shp a térképi töréspontokat tartalmazó fájl - fájllnév.shx a shape-k kezdetét leíró indexfájll - fájllnév.dbf a leíró adatokat tartalmazó fájl - fájllnév.prj a koordinátarendszert meghatározó fájl A pontok koordinátáit az EOV (Egységes Országos Vetület) rendszernek megfelelően kell megadni, azonban a GPS vevő más vetületi rendszerben adja meg a koordinátákat, ezért konverzióra van szükség a következők szerint. A föld alakjának leírása matematikai módszerekkel a végtelenségig bonyolult, majdhogynem lehetetlen lenne. A modellezésre többféle módszer is használatos. A gömb közelítés dezen leírások közül a legegyszerűbb, a földi fokhálózat alapját képző modell, de egyben az egyik legpontatlanabb is. A föld körüli mesterséges égitestek pozíciójának leírásához a gravitációs viszonyokat jobban tükröző forgási ellipszoid modellt alkalmazzák, az ellipszoid rövidebb (sarkok közötti) tengelyét 6356,7 km, a hosszabb tengelyt 6378,1 km hosszúságúnak feltételezve. Ez az úgynevezett GRS 80 (Geodethic Reference System) ellipszoid. Matematikailag lényegesen bonyolultabb leírást igényel a geoid modell használata. A geoid (föld test) egy olyan ellipszoid-felületelemekből előállítható alakzat, amelyek a föld egyes pontjaiban tengerszinten mérhető gravitációból származtatott tengelyhosszal rendelkeznek. GPS rendszerek által használt rendszer az 1984-es adatrendszer és a fentiekben említett GRS 80 ellipszoid kombinációjából előállt WGS 84 (World Geodetic System 1984) koordinátarendszer. A WGS 84 ellipszoid a geoid alakját viszonylag pontosan közelíti, a föld egyetlenegy pontjában sem nagyobb az eltérés 100 méternél. Ugyanakkor a geoid és a valós földi pontok közötti eltérés hegységekben már ezer méteres nagyságrendű is lehet. Az egyes földterületek pontos feltérképezésekor gyakran használják a geoid adott területét megadó forgási ellipszoid vagy ellipszoidok adatrendszerét. Ez igen pontos és kényelmes numerikus ábrázolást tesz lehetővé, ám a különböző területek összekapcsolását jelentősen megnehezíti. A térképek ugyanakkor a földmérés és a feltérképezések során használt térbeli modell pontjait síkban ábrázolják. Egy térben görbült felülettorzulások nélkül nem fejthető síkba. Amikor a földfelszín pontjait egy képfelületen ábrázoljuk (leképezzük), a leképezés törvényeit a vetületi egyenletekkel lehet leírni. Az ilyen leképezések eredményei a vetületek. A megfelelő vetületek kiválasztása során az elsődleges cél az olyan vetítési módok megválasztása, amelyek során a torzulások alacsony, illetve célnak megfelelő szinten tarthatók. A térképi hibák megértése céljából érdemes megemlíteni, hogy a kis méretarányú térképek készítése során a térképek alapfelületeként a földgömböt használják, és a szerkesztés során a fokhálózat képét vetítik egy síkfelületre. Ezután a többi térképi elemet interpolációval határozzák meg. A nagyobb térképek (akár már Budapest szintű) alapfelülete valamilyen ellipszoid, amelyet első lépésben egy olyan gömbre vetítik, amelyik a lehető legjobban simul a feltérképezendő területhez (Gauss Gömb, ez okozza a különféle országok és területek térképe közötti átjárhatatlanságot), majd e gömb pontjait vetítik sík, vagy síkba fejthető felületre. A Magyarországon használt vetületi rendszerek közül megemlíthető az EOV (Egységes Országos Vetületi Rendszer), a BES (magyarországi Besseli Ellipszoidi) és az SZT (budapesti Sztereografikus Vetületi Rendszer) t használatos rendszer, de ezeken felül több helyi és katonai vetületi mód is használatos. A legelterjedtebb ezek közül az EOV, ezért fontos foglalkozni koordináta transzformációkkal A WGS-84-ből az átszámítás többféle módszerrel is lehetséges, de den esetben csak korlátozott pontossággal végezhető. Az átszámítás során a WGS adatokat először új Gauss Gömbi koordinátákká számítjuk át. Ezekből a gömbi koordinátákból már segédvetületi sík koordináták képezhetők, amelyekből hatványpolinomokkal már az EOV koordináták meghatározhatók. Az így elérhető pontosság 20 centiméter körüli, ami a GPS vevőkkel elérhetőnél egy nagyságrenddel jobb. 4.4 Automatikus feldolgozás Az automatikus feldolgozás célja, hogy különböző képfeldolgozó algoritmusok használatával, a feldolgozó szoftver az útmenti objektumokat felismerje. Az objektumok közül a közlekedési táblák felismerése (vagy legalább észlelése) lehet reális elvárás a feldolgozó rendszertől. Erre a feladatra többféle módszer is létezik. Az egyik legleterjedtebb módszercsoport a szín-szegmentáláson alapul. Ezek a metódusok azt használják ki, hogy a tábláról visszaverődő fény hullámhossza (például egy sebességkorlátozást jelző tábla piros színű széle), nem változik a fény erősségének és a beesési szögének változása során, HSL (Hue, Saturation, Lightness) vagy HSV (Hue, Saturation, Value) tér használata esetén. A gyakorlatban a kamerák képe nem teljesen változatlan, mivel a színértékek változhatnak a különböző környezeti tényezők (árnyékok, időjárási viszonyok stb.) miatt. A HSL és a HSV két hasonló ábrázolása az RGB (Red, Green, Blue) színtérben lévő pontoknak. Mindkét rendszer egy henger (3. ábra) pontjaiként írja le a színeket, aek a központi tengelyén a feketétől a fehérig terjednek a színek. A tengely körüli elfordulás felel meg a színárnyalatoknak (Hue Árnyalat), a tengelytől mért távolság a telítettségnek (Saturation Telítettség), végül a tengellyel párhuzamosan változik a világosság (Value Érték, Ligthness Világosság).

4 A HSV térbe átkonvertált kép esetén sokkal hatékonyabbá és pontosabbá válik a szín-szegmentálás. A táblák egy jellemző színére (pl.: információs táblák kék színe) történő szegmentálással előállítható egy olyan szürkeskálás kép, ahol az adott színű táblák a legvilágosabbak, így előállítható egy bemeneti kép az éldetektáláson alapuló módszerek számára 3. ábra: A HSV tér grafikus ábrázolása A HSL és HSV matematikailag az r, g és b koordináták (az RGB térben) és a h, s és l (vagy v) koordináták (a HSL vagy HSV térben) közötti transzformációkként definiálható. A konverzió RGB-ből HSL-be vagy HSV-be a következőképpen lehetséges. Legyenek r, g, b [0,1] a piros, zöld és kék koordináták, azaz egy szín az RGB térben. Jelölje max a legnagyobbat r, g, és b értékek közül, míg a legkisebbet. A színárnyalat (hue) szögét ( h [0,360]) a következőképpen lehet meghatározni d a HSL, d pedig a HSV térre. 0 if max = o g b o o mod 360, if max = r max (1) h = o b r o , if max = g max o r g o , if max = b max A színárnyalat definíciója HSV és HSL esetében is ugyanaz, azonban másik két koordináta különböző. A telítettséget (saturation) és a fényességet (lightness) a következő formulával lehet meghatározni a HSL tér esetén. 0 max max s = =, max+ 2l max max =, 2 (max+ ) 2 2l 1 l = (max+ ) (3) 2 if max = if 1 (2) l 2 if 1 l > 2 Az s és v koordinátákat a következő egyenlettel lehet kiszámolni a HSV tér esetén. s = 0 max max = 1 max, if max = 0 (4) egyébként Ez a módszercsoport az élek keresésén, majd a szabályos alakzatok (háromszög, kör, négyzet stb.) felismerésén alapul. Az élek szűrésére robusztus, jól használható megoldást ad a Canny éldetektáló szűrő. Ez az eljárás vékony kontúrokat generál a képből, úgy hogy a különböző időjárási körülmények és fényviszonyok között készült képek nagyon hasonló eredményhez vezetnek. A következő lépésben meg kell találni a zárt vagy majdnem zárt körvonalakat a szűrt képen. A kiszűrt körvonalakon speciális görbéket (egyenes, kör) kell keresni a Hough transzformáció segítségével. A Hough transzformáció legegyszerűbb esete az egyenes vonalak detektálása. A feldolgozandó képe egy egyenes vonalat az y = mx + b (6) egyenlet segítségével írhatunk le. A Hough transzformáció alapja, hogy az egyenes karakterisztikáját nem a képpontokkal (x,y) jellemezzük, hanem a paramétereivel, esetünkben r-rel és Θ-val, ahol r=x 0 cosθ+ y 0 sinθ, míg Θ a normálvektor x tengellyel bezárt szögét. Ezeket a paramétereket használva az egyenlet a következő alakban írható fel: cosθ r y = x + (7), ami átrendezhető, sin Θ sin Θ r = x 0 cosθ + y0 sin Θ (8), ahol [ 0,π ] [ 0,2π ] Θ és r R, vagy Θ és r 0. Ebből következően a képen den egyeneshez hozzárendelhető egy r-θ értékpár. Sík den egyes pontján végtelen számú egyenes megy keresztül. Ha ennek a pontnak a koordinátái a képen X 0 és Y 0, akkor az összes egyenes, amely keresztül halad a ponton kielégíti a következő egyenletet: r Θ) = x 0 cos Θ + y sin Θ (9) ( 0 Ez megfelel egy szinuszos görbének az (r,θ) síkon (Hough tér). Ha több görbe áthalad ugyanazon a ponton (a Hough térben), akkor a pont paraméterei egy olyan egyenest írnak le, amelyen dkét pont rajta van a kép síkján. Általánosan megfogalmazva, a képsíkban egy egyenesen lévő pontok halmaza olyan szinuszos görbéket alkotnak (4. ábra) a Hough térben, amelyek egy pontban (az egyenes paramétereiben) metszik egymást. v = max (5)

5 5. MEGVALÓSÍTÁS 5.1 A mérőrendszer megvalósítása 4. ábra: Példa a Hough-transzformációra A következő lépés a tábla típusának felismerése. Erre a feladatra Haar Alfréd matematikus elméleteire épülő módszereket használtunk, amelyek a következőkben kerülnek kifejtésre. A módszer lényege, hogy egy előzetes tanulási folyamat után az algoritmus gyors alakzat felismerésre lesz képes. Ehhez azonban előzőleg végig kell futtatni egy tanuló algoritmust, amely létrehozza az alakzat felismeréséhez szükséges fájlokat. Ez a folyamat a megkívánt pontosságtól függően több órát, vagy akár több napot is igénybe vehet. Ezt az algoritmus eddig főként arcfelismerésre használták, azonban a táblafelismerésre is sikerrel használtuk. Az algoritmusok teszteléséhez készítettünk egy külön taalkalmazást, amelyen élőben lehet demonstrálni az algoritmusok működését. A megvalósított mérőrendszer egy nagyteljesítményű hordozható számítógépből, egy GPS vevőből, egy nagy felbontású webkamerából, valat egy elektromos hajtású háromkerekű járműből áll. GPS vevőnek egy SiRFstar III chippel rendelkező készüléket használtunk. A SiRFstar III chip a egy nagy érzékenységű GPS eszköz. Főbb tulajdonságai a következők: - pozíció pontossága < 10 m (95 %-os valószínűséggel) dbm követési érzékenység - Rövid átlagos TTFF (Time-To-First-Fix): hot start < 1 mp, warm start < 38 mp, cold start < 42 mp, - teljesítményfelvétel: 62 mw A GPS vevő 1 Hz frekvenciával küldi az adatok USB kapcsolaton keresztül, az NMEA (National Marine Electronics Association) 0183-as szabványának megfelelően. A videofelvételt egy autófókuszos objektívvel, ellátott 2 MPes felbontású webkamerával végeztük. A fejlesztés során a mérőrendszerhez Borland Developer Studio segítségével készült egy Win32 alkalmazás. A szoftver a kamerát a gyári USB meghajtóján keresztül éri el. A GPS vevő által küldött adatokat USB kapcsolaton keresztül fogadja. 3. ábra: A ta-alkalmazás képernyőképe A projekt során 3 táblát taníttatunk meg a szoftverrel: - Elsőbbségadás kötelező - Kerékpárút kezdete - Gyalogos kerékpárút Az algoritmus elég nagy biztonsággal megtalálta laboratóriumi körülmények között a táblákat (3. ábra) és fajtájukat is felismerte. A program futása közben azt tapasztaltuk, hogy a felismerendő táblák számának növelésével jelentősen megnő a számítási igény, így a lejátszás is lelassul. A rendszer nem alkalmas a teljes videón történő és den táblára vonatkozó automatikus táblafelismerésre. Ellenben használható lehetne olyan módon, hogy a felhasználó manuálisan bekeretezné (egérrel, egy egyszerű téglalap terület kijelölése) a táblát, és az algoritmus csak azon a kis területen keresné, és megadná a fajtáját. Így megfelelő lehetne a sebesség, és a kezelőnek nem kéne egy nagyon hosszú listából kiválasztania a táblát. 4. ábra: A mérőszoftver képernyőképe A szoftver (4. ábra) indulása után megpróbál kapcsolódni a GPS vevőhöz. Sikeres kapcsolat esetén elkezdi fogadni a koordinátákat, és folyamatosan vizsgálja azok érvényességét. A mérést csak abban az esetben lehet elkezdeni, amennyiben a GPS vevő sikeresen inicializálta magát és meghatározta az első érvényes koordinátákat. A mérés során a szoftver az érkező GPS adatok közül kiszűri az RMC (Recommended Minimum) táviratokat, mely a következő adatokat tartalmazza:

6 - dátum, - UTC idő, - státusz, - hosszúság, - szélesség, - sebesség, - irány, - mágneses elhajlás. A kiértékelő rendszer egy Win32 alkalmazásból és egy adatbázis szerverből áll. A szoftver szintén Borland Developer Studioban került kifejlesztésre. A képfelismerésen alapuló automatikus feldolgozó rendszerre egy külön demo szoftvert is készítettünk. A szoftver kezelőfelülete három fő részből áll: - videó lejátszó, - térképes megjelenítés, - adatbeviteli ablakok. A szoftver indulásakor megadhatjuk az aktuális megyét és várost, valat betölthetjük a feldolgozni kívánt videót. 7. ábra: A feldolgozó szoftver képernyőképe 5. ábra: A felszerelt mérőjármű A GPS vevő egy másodperces gyakorisággal küld új adatokat. A szoftver den új adathoz hozzárendeli a videofelvétel időbélyegét milliszekundumos pontossággal. Az adatokból egy rekordtömböt készít, és folyamatos fájlba mentést végez. A mérés eredménye két fájl, a videofelvétel és a hozzá tartozó GPS adat-időbélyeg párosok. A főképernyőn a térképen és a videofelvételen kívül láthatóak a mérés nyers adatai, valat az egyes füleken elérhetők a térképi réteghez tartozó táblák. A 6. ábra mutatja az ELEK tábla adatbeviteli mezőit. A programban több beállítást is elvégezhetünk a mérés megkezdése előtt: - tömörítés típusa, - tömörítés ősége, - rögzítendő képkockák másodpercenként, - videó felbontása, - hangfelvétel. A mérés során a mérőjármű alacsony sebességgel (max. 30 km/h) végighalad az előre megtervezett úton. Mivel a mérés ez esetben egy kamerával történik, ezért a kamera enyhén az útpadka felé van elfordítva. Így az út közepét és menetirány szerinti jobb szélét lehet tökéletesen megfigyelni. Emiatt az útvonal-tervet úgy kell meghatározni, hogy egy adott útszakasz dkét irányból rögzítésre kerüljön. 5.2 A kiértékelő rendszer megvalósítása 6. ábra: Az ELEK tábla adatbeviteli ablaka

7 A feldolgozás során betöltésre kerülnek a méréskor keletkezett adat- és viedofájlok. A videó kép mellett található Google Térképen megjelenik a bejárt útvonal. A feldolgozás során először meg kell határozni az éleket, valat meg kell adni az adataikat. A megadás a térképre kattintással történhet. A felmért élek a térképen is megjelennek. A következő lépésben meg kell adni pontszerű objektumok helyét és adatait. A feldolgozás során a térkép nagyon intuitív módon támogatja a felhasználót. A már felmért adatok megjelennek a térképen, den adat felvehető a térképre kattintva, valat a térkép segítségével az egy adott szakaszhoz tartozó videó rész is nagyon gyorsan megkereshető. A feldolgozás végére a szoftver előállítja a megfelelő ESRI shape és DBase fájlokat. 6. MÉRÉS A mérés során egy aránylag jó állapotú, kb. 5 km hosszú szakaszt (7. ábra) mértünk fel. A mérés során gondoskodni kell a notebook esetén egy nagy kapacitású akkumulátorról, mivel a valós-idejű tömörítés nagyon terheli a processzort, ezért a működési ideje nagymértékben lecsökken. A helyzetet tovább ronthatja az alacsonyabb hőmérséklet. 7. ÖSSZEGZÉS A mérések tapasztalatai azt mutatják, hogy sikerült egy jól használható, további fejlesztési lehetőségeket tartalmazó rendszert kifejleszteni a kerékpárutak felmérésére. A kiértékelés során kiderült, hogy az automatikus feldolgozáshoz nagyon fontos a jó őségű videofelvétel, ezért a tömörítés fajtáját és paramétereit nagyon körültekintően kell megválasztani. A manuális kiértékelés során nagyon fontos egy jól kidolgozott szisztéma szerint végezni a munkát, mivel az elég időigényes lehet. HIVATKOZÁSOK [1] Péter Tamás Járműforgalmi rendszerek modellezése és irányítása, célok, kutatási területek és eredmények. A JÖVŐ JÁRMŰVE IV:(1-2) pp (2009) Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk/tudományos [2] Péter Tamás, Bécsi Tamás, Aradi Szilárd Városi közúthálózat objektumainak videó és GPS alapú felmérése. A JÖVŐ JÁRMŰVE III:(3-4) pp (2008) Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos [3] Péter Tamás, Bécsi Tamás, Aradi Szilárd Útmenti objektumok GPS és videó alapú felmérése. In: Péter T (szerk.) MMA Innováció és fenntartható felszíni közlekedés - Konferencia, szeptember Budapest, BMF. Budapest, Magyarország, Budapest: pp Paper 4. Konferenciacikk/Konferencia előadás, cikk/tudományos [4] Péter Tamás, Bécsi Tamás, Aradi Szilárd Péter T (szerk.) Útmenti objektumok automatizált, videó alapú felmérése BME-EJJT Kutatási jelentés pp (2008) Egyéb/(i) Kutatási jelentés (belső)/tudományos 7. ábra: A felmért útszakasz A mérés során találkoztunk rosszabb őségű részekkel is, azonban a jármű billegése nem okozott problémát. Az első videófelvétel során azt tapasztaltuk, hogy erős gyorsításnál a villanymotor mágneses tere zavarja a kamera és a számítógép közötti adatátvitelt, ezért a vezetéket árnyékoltuk. Azonban a tapasztalatok azt mutatják, hogy a képőség javult ugyan, de a kamera elektronikáját is zavarja a mágneses tér, így az eredmény nem tökéletes. Itt megoldást jelenthet a kamera hátul történő rögzítése, vagy árnyékolása. Ugyanez igaz a mikrofonra is, itt azonban az árnyékolás a jelenlegi elhelyezésnél nem lehetséges. Sajnos a mérő személy hangja nagyon halk volt a mérések során, így erre a problémára még megoldást kell találni. [5] Péter Tamás, Bécsi Tamás, Aradi Szilárd Péter T (szerk.) Szoftverkörnyezet fejlesztése, útmenti objektumok automatizált, videó alapú felmérésére BME-EJJT Kutatási jelentés pp 1-21 (2008) Egyéb/(i) Kutatási jelentés (belső)/tudományos [6] Rainer Lienhart and Jochen Maydt An Extended Set of Haar-like Features for Rapid Object Detection; ICIP2002. [7] Alexander Kuranov, Rainer Lienhart, and Vadim Pisarevsky An Empirical Analysis of Boosting Algorithms for Rapid Objects With an Extended Set of Haar-like Features; Intel Technical Report MRL-TR- July02-01, 2002.

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI Detrekői Ákos Keszthely, 2003. 12. 11. TARTALOM 1 Bevezetés 2 Milyen geometriai adatok szükségesek? 3 Néhány szó a referencia rendszerekről 4 Geometriai adatok forrásai

Részletesebben

Egy pont földfelszíni helyzetét meghatározzák: a pont alapfelületi földrajzi koordinátái a pont tengerszint feletti magassága

Egy pont földfelszíni helyzetét meghatározzák: a pont alapfelületi földrajzi koordinátái a pont tengerszint feletti magassága Földrajzi koordináták Egy pont földfelszíni helyzetét meghatározzák: a pont alapfelületi földrajzi koordinátái a pont tengerszint feletti magassága Topo-Karto-2 1 Földrajzi koordináták pólus egyenlítő

Részletesebben

Esri Arcpad 7.0.1. Utó- feldolgozás. Oktatási anyag - utókorrekció

Esri Arcpad 7.0.1. Utó- feldolgozás. Oktatási anyag - utókorrekció Esri Arcpad 7.0.1 & MobileMapper CE Utó- feldolgozás Oktatási anyag - utókorrekció Tartalomjegyzék GPS- MÉRÉSEK UTÓ- FELDOLGOZÁSA... 3 1.1 MŰHOLD ADATOK GYŰJTÉSÉNEK ELINDÍTÁSA, A ESRI ArcPad PROGRAMMAL

Részletesebben

Láthatósági kérdések

Láthatósági kérdések Láthatósági kérdések Láthatósági algoritmusok Adott térbeli objektum és adott nézőpont esetén el kell döntenünk, hogy mi látható az adott alakzatból a nézőpontból, vagy irányából nézve. Az algoritmusok

Részletesebben

Koordináta-rendszerek

Koordináta-rendszerek Koordináta-rendszerek Térkép: a Föld felszín (részletének) ábrázolása síkban Hogyan határozható meg egy pont helyzete egy síkon? Derékszögű koordináta-rendszer: a síkban két, egymást merőlegesen metsző

Részletesebben

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program Regresszió számítás GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program DigiKom Kft. 2006-2010 Tartalomjegyzék: Egyenes x változik Egyenes y változik Egyenes y és x változik Kör Sík z változik Sík y, x és z

Részletesebben

Navigációs GPS adatok kezelése QGIS programmal (1.4 verzió) Összeállította dr. Siki Zoltán

Navigációs GPS adatok kezelése QGIS programmal (1.4 verzió) Összeállította dr. Siki Zoltán Navigációs GPS adatok kezelése QGIS programmal (1.4 verzió) Összeállította dr. Siki Zoltán A QGIS program GPS eszközök modulja segítségével kétirányú kommunikációt folytathatunk a navigációs GPS vevőnkkel.

Részletesebben

GIS adatgyűjtés zseb PC-vel

GIS adatgyűjtés zseb PC-vel GIS adatgyűjtés zseb PC-vel Mit jelent a midas GIS kifejezés? Mapping Information Data Acquisition System Térképi Információ- és Adat Gyűjtő Rendszer Terepi adatgyűjtés a felhasználó által definiált adatbázisban.

Részletesebben

A DIGITÁLIS TÉRKÉP ADATAINAK ELŐÁLLÍTÁSA, ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK

A DIGITÁLIS TÉRKÉP ADATAINAK ELŐÁLLÍTÁSA, ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK A DIGITÁLIS TÉRKÉP ADATAINAK ELŐÁLLÍTÁSA, ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK - két féle adatra van szükségünk: térbeli és leíró adatra - a térbeli adat előállítása a bonyolultabb. - a költségek nagyjából 80%-a - munkaigényes,

Részletesebben

Számítógépes Grafika SZIE YMÉK

Számítógépes Grafika SZIE YMÉK Számítógépes Grafika SZIE YMÉK Analóg - digitális Analóg: a jel értelmezési tartománya (idő), és az értékkészletes is folytonos (pl. hang, fény) Diszkrét idejű: az értelmezési tartomány diszkrét (pl. a

Részletesebben

Átszámítások különböző alapfelületek koordinátái között

Átszámítások különböző alapfelületek koordinátái között Átszámítások különböző alapfelületek koordinátái között A különböző időpontokban, különböző körülmények között rögzített pontok földi koordinátái különböző alapfelületekre (ellipszoidokra geodéziai dátumokra)

Részletesebben

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer Két évtized tapasztalatát sűrítettük ErdaGIS térinformatikai keretrendszerünkbe, mely moduláris felépítésével széleskörű felhasználói réteget céloz, és felépítését

Részletesebben

x = cos αx sin αy y = sin αx + cos αy 2. Mi a X/Y/Z tengely körüli forgatás transzformációs mátrixa 3D-ben?

x = cos αx sin αy y = sin αx + cos αy 2. Mi a X/Y/Z tengely körüli forgatás transzformációs mátrixa 3D-ben? . Mi az (x, y) koordinátákkal megadott pont elforgatás uténi két koordinátája, ha α szöggel forgatunk az origó körül? x = cos αx sin αy y = sin αx + cos αy 2. Mi a X/Y/Z tengely körüli forgatás transzformációs

Részletesebben

MOBIL TÉRKÉPEZŐ RENDSZER PROJEKT TAPASZTALATOK

MOBIL TÉRKÉPEZŐ RENDSZER PROJEKT TAPASZTALATOK MOBIL TÉRKÉPEZŐ RENDSZER PROJEKT TAPASZTALATOK GISopen 2011 2011. március 16-18. Konasoft Project Tanácsadó Kft. Maros Olivér - projektvezető MIÉRT MOBIL TÉRKÉPEZÉS? A mobil térképezés egyetlen rendszerben

Részletesebben

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás 3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás 15. Digitális Alakzatrekonstrukció Méréstechnológia, Ponthalmazok regisztrációja http://cg.iit.bme.hu/portal/node/312 https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/viiiav54

Részletesebben

Erdészeti útügyi információs rendszerek

Erdészeti útügyi információs rendszerek Erdészeti útügyi információs rendszerek PÉTERFALVI József, MARKÓ Gergely, KOSZTKA Miklós 1 Az erdészeti útügyi információs rendszerek célja a feltáróhálózatok térképi vonalai és az azokhoz kapcsolt leíró

Részletesebben

Android Commander Felhasználói kézikönyv

Android Commander Felhasználói kézikönyv Android Commander Felhasználói kézikönyv Android Commander felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet!

Részletesebben

Bevezetés a QGIS program használatába Összeálította dr. Siki Zoltán

Bevezetés a QGIS program használatába Összeálította dr. Siki Zoltán Bevezetés Bevezetés a QGIS program használatába Összeálította dr. Siki Zoltán A QGIS program egy nyiltforrású asztali térinformatikai program, mely a http://www.qgis.org oldalról tölthető le. Ebben a kis

Részletesebben

SJ4000 Felhasználói útmutató

SJ4000 Felhasználói útmutató SJ4000 Felhasználói útmutató Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket erősen mágneses tárgyak közelébe, mint például mágnes és elektromos motor. Kerülje az

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1 BEVEZETÉS A Közlekedési Környezeti Centrum (KKC) projekt keretében létrejött ELZA (Elektronikus Levegő- és Zajvédelmi Adattár) egy online felületen elérhető alkalmazás, ahol a

Részletesebben

(Solid modeling, Geometric modeling) Testmodell: egy létező vagy elképzelt objektum digitális reprezentációja.

(Solid modeling, Geometric modeling) Testmodell: egy létező vagy elképzelt objektum digitális reprezentációja. Testmodellezés Testmodellezés (Solid modeling, Geometric modeling) Testmodell: egy létező vagy elképzelt objektum digitális reprezentációja. A tervezés (modellezés) során megadjuk a objektum geometria

Részletesebben

Képszerkesztés elméleti kérdések

Képszerkesztés elméleti kérdések Képszerkesztés elméleti kérdések 1. A... egyedi alkotó elemek, amelyek együttesen formálnak egy képet.(pixelek) a. Pixelek b. Paletták c. Grafikák d. Gammák 2. Az alábbiak közül melyik nem színmodell?

Részletesebben

Szélermvek termelésének eljelzése

Szélermvek termelésének eljelzése Mérési útmutató Energetikai informatika II. Szélermvek termelésének eljelzése A mérést tervezte, összeállította: Dr. Kádár Péter A mérésért felels: Dr. Kádár Péter A mérési útmutatót összeállította: Dr.

Részletesebben

Országos Területrendezési Terv térképi mel ékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, Quantum GIS program alkalmazásával Útmutató 2010.

Országos Területrendezési Terv térképi mel ékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, Quantum GIS program alkalmazásával Útmutató 2010. Országos Területrendezési Terv térképi mellékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, Quantum GIS program alkalmazásával Útmutató 2010. május 1. BEVEZETÉS Az útmutató célja az Országos Területrendezési

Részletesebben

3. Vetülettan (3/6., 8., 10.) Unger János. @geo.u-szeged.hu www.sci.u-szeged.hu/eghajlattan

3. Vetülettan (3/6., 8., 10.) Unger János. @geo.u-szeged.hu www.sci.u-szeged.hu/eghajlattan Kartográfia (GBN309E) Térképészet (GBN317E) előadás 3. Vetülettan (3/6., 8., 10.) Unger János unger@geo.u @geo.u-szeged.hu www.sci.u-szeged.hu/eghajlattan szeged.hu/eghajlattan SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi

Részletesebben

A vasút életéhez. Örvény-áramú sínpálya vizsgáló a Shinkawa-tól. Certified by ISO9001 SHINKAWA

A vasút életéhez. Örvény-áramú sínpálya vizsgáló a Shinkawa-tól. Certified by ISO9001 SHINKAWA SHINKAWA Certified by ISO9001 Örvény-áramú sínpálya vizsgáló a Shinkawa-tól Technikai Jelentés A vasút életéhez A Shinkawa örvény-áramú sínpálya vizsgáló rendszer, gyors állapotmeghatározásra képes, még

Részletesebben

Kulcsár Attila. A második szint GeoCalc GIS 2. GISopen 2012 konfrencia. www.geocalc.hu

Kulcsár Attila. A második szint GeoCalc GIS 2. GISopen 2012 konfrencia. www.geocalc.hu Kulcsár Attila A második szint GISopen 2012 konfrencia 1 GeoCalc GIS története 2006 Alapverzió (csak adatbázisokkal együtt Temető nyilvántartás) 2008 GeoCalc GIS 1.0 2011 GeoCalc GIS 1.5 (hierarchia, földtömegszámítás,

Részletesebben

SAMSUNG SSM-8000 szoftvercsomag

SAMSUNG SSM-8000 szoftvercsomag SAMSUNG SSM-8000 szoftvercsomag A Samsung SSM-8000 szoftvercsomag a Samsung által forgalmazott IP kamerák, digitális rögzítők, hálózati rögzítők, encoderek közös grafikai felületen történő megjelenítését

Részletesebben

QGIS tanfolyam (ver.2.0)

QGIS tanfolyam (ver.2.0) QGIS tanfolyam (ver.2.0) I. Rétegkezelés, stílusbeállítás 2014. január-február Összeállította: Bércesné Mocskonyi Zsófia Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság A QGIS a legnépszerűbb nyílt forráskódú asztali

Részletesebben

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA 9.B INFORMATIKA Számítástechnika rövid története. Az elektronikus számítógép kifejlesztése. A Neumann-elv. Információ és adat. A jel. A jelek fajtái (analóg- és digitális jel). Jelhalmazok adatmennyisége.

Részletesebben

ServiceTray program Leírás

ServiceTray program Leírás ServiceTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés szerviz munkalapok státuszai a Törölve és Lezárva státuszt leszámítva a munkalap különböző nyitott állapotát jelzik, melyek valamilyen tevékenységet jeleznek.

Részletesebben

DebitTray program Leírás

DebitTray program Leírás DebitTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy kintlévőséghez tartozó határidő elmulasztásának komoly következménye lehet. Éppen ezért a Kintlévőség kezelő program főmenü ablakában a program

Részletesebben

Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak

Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak Az emberi színlátás Forrás: http://www.normankoren.com/color_management.html Részletes irodalom: Dr. Horváth András: A vizuális észlelés

Részletesebben

Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai

Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai 1. A... egyedi alkotóelemek, amelyek együttesen formálnak egy képet. Helyettesítse be a pixelek paletták grafikák gammák Helyes válasz: pixelek

Részletesebben

BT-R820 Használati utasítás BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1

BT-R820 Használati utasítás BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1 BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK 0. Gyors telepítés...3 1. Bevezetés...4 1.1 Áttekintés...4 1.2 Fő jellemzők...4 1.3 Alkalmazási

Részletesebben

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció 2014. második félévétől kezdődően a TERC V.I.P. költségvetés-készítő program hardverkulcsát regisztrálniuk kell a felhasználóknak azon a számítógépen, melyeken futtatni

Részletesebben

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése Kutatási beszámoló 2015. február Gyüre Balázs BME Fizika tanszék Dr. Simon Ferenc csoportja Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése A TKI-Ferrit Fejlsztő és Gyártó Kft.-nek munkája

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató E l e c t r o p o i n t K f t., 1 1 5 3, B u d a p e s t B o c s k a i u. 8 Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket erősen mágneses tárgyak

Részletesebben

Térbeli transzformációk, a tér leképezése síkra

Térbeli transzformációk, a tér leképezése síkra Térbeli transzformációk, a tér leképezése síkra Homogén koordináták bevezetése térben A tér minden P pontjához kölcsönösen egyértelműen egy valós (x, y, z) számhármast rendeltünk hozzá. (Descartes-féle

Részletesebben

ContractTray program Leírás

ContractTray program Leírás ContractTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy szerződéshez tartozó határidő elmulasztásának komoly gazdasági következménye lehet. Éppen ezért a Szerződés kezelő program főmenü ablakában a

Részletesebben

FANUC Robotics Roboguide

FANUC Robotics Roboguide FANUC Robotics Roboguide 2010. február 9. Mi Mi az az a ROBOGUIDE Robot rendszer animációs eszköz ROBOGUIDE is an off-line eszköz a robot rendszer beállításához és karbantartásához ROBOGUIDE is an on-line

Részletesebben

A sínek tesztelése örvényáramos technológiákat használva

A sínek tesztelése örvényáramos technológiákat használva A sínek tesztelése örvényáramos technológiákat használva A DB Netz AG tapasztalatai DB Netz AG Richard Armbruster / Dr. Thomas Hempe/ Herbert Zück Fahrwegmessung / Fahrwegtechnik Békéscsaba, 2011.09.01.

Részletesebben

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Fürjes Andor Tamás BME Híradástechnikai Tanszék Kép- és Hangtechnikai Laborcsoport, Rezgésakusztika Laboratórium 1 Tartalom A geometriai akusztika

Részletesebben

Mini DV Használati útmutató

Mini DV Használati útmutató Mini DV Használati útmutató Készülék leírása 1: Akasztó furat 2: Bekapcsoló 3: Mód 4:Klipsz 5:Micro SD 6:Tartó 7: Mini USB 8: Kamera 9:Felvétel 10: Státusz indikátor 11: Mikrofon Tartozékok 12: Állvány

Részletesebben

EEE Kutatólaboratórium MTA-SZTAKI Magyar Tudományos Akadémia

EEE Kutatólaboratórium MTA-SZTAKI Magyar Tudományos Akadémia DElosztott I S T R I B U T EEsemények D EV E N T S A NElemzé A L Y S I S se R E SKutatólaboratór E A R C H L A B O R A T Oium R Y L I D A R B a s e d S u r v e i l l a n c e Városi LIDAR adathalmaz szegmentációja

Részletesebben

Bevezetés a geodéziába

Bevezetés a geodéziába Bevezetés a geodéziába 1 Geodézia Definíció: a földmérés a Föld alakjának és méreteinek, a Föld fizikai felszínén, ill. a felszín alatt lévő természetes és mesterséges alakzatok geometriai méreteinek és

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv - Android kliens

Felhasználói kézikönyv - Android kliens Felhasználói kézikönyv - Android kliens Tartalom Telepítés Indítás Fő képernyők Térkép Rétegválasztó ablak Kilépés Keresés Lista Részletek Telepítés Az Élő Berek Android alkalmazás letölthető a www.e-berek.hu

Részletesebben

Android Commander Felhasználói kézikönyv

Android Commander Felhasználói kézikönyv Android Commander Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben

CARE. Biztonságos. otthonok idős embereknek CARE. Biztonságos otthonok idős embereknek 2010-09-02. Dr. Vajda Ferenc Egyetemi docens

CARE. Biztonságos. otthonok idős embereknek CARE. Biztonságos otthonok idős embereknek 2010-09-02. Dr. Vajda Ferenc Egyetemi docens CARE Biztonságos CARE Biztonságos otthonok idős embereknek otthonok idős embereknek 2010-09-02 Dr. Vajda Ferenc Egyetemi docens 3D Érzékelés és Mobilrobotika kutatócsoport Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

SJ5000 Felhasználói útmutató

SJ5000 Felhasználói útmutató SJ5000 Felhasználói útmutató E l e c t r o p o i n t K f t., 1 0 4 4, B u d a p e s t M e g y e r i ú t 1 1 6. F s z. 1. Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV XMAP (EXTENDED MAP) KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (TATABÁNYA VÁROS KÖZLEKEDÉSE)

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV XMAP (EXTENDED MAP) KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (TATABÁNYA VÁROS KÖZLEKEDÉSE) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV XMAP (EXTENDED MAP) KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (TATABÁNYA VÁROS KÖZLEKEDÉSE) 1. Bevezető Az XMap egy korszerű, internetes, böngésző alapú, térképes utastájékoztató szoftver. Jelenleg Tatabánya

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÁJÉKOZTATÁS TANTÁRGYI TEMATIKA 1 Előadás 1. GPS műszerek és kapcsolódó szoftvereik bemutatása

Részletesebben

NightHawk AccessControl

NightHawk AccessControl NightHawk AccessControl Poker Edition Version: 2.0 2012. január 1 Tartalomjegyzék Rendszer elemei... 3 Felhasználói felület... 3 Nap nyitása, zárása... 4 Új játékos felvitele... 4 Ki és beléptetés... 5

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SCHEDULEDETAIL KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (DEBRECEN VÁROS KÖZLEKEDÉSE) 1.00 verzió Dátum: 2013.09.05

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SCHEDULEDETAIL KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (DEBRECEN VÁROS KÖZLEKEDÉSE) 1.00 verzió Dátum: 2013.09.05 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV (DEBRECEN VÁROS KÖZLEKEDÉSE) 1.00 verzió Dátum: 2013.09.05 Tartalom 1. Rendszerigény... 3 2. Bevezető... 3 3. Az alkalmazás indítása... 3 4. Az oldal felépítése... 4 4.1. Főképernyő...

Részletesebben

Kép mozaik és piramis készítése LANDSAT űrfelvételből dr. Siki Zoltán 2011

Kép mozaik és piramis készítése LANDSAT űrfelvételből dr. Siki Zoltán 2011 Kép mozaik és piramis készítése LANDSAT űrfelvételből dr. Siki Zoltán 2011 Az internetről szabadon letölthetők korábbi 15 méter felbontású LANDSAT űrfelvételek Magyarországról (ftp://ftp.glcf.umd.edu/landsat).

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SZEGED VÁROS KÖZLEKEDÉSE 1.00 verzió Dátum: 2012.02.29. Tartalom 1. Rendszerigény... 3 2. Bevezető... 3 3. Az alkalmazás indítása... 3 4. Az oldal felépítése... 4 4.1. Főképernyő...

Részletesebben

PTE PMMF Közmű- Geodéziai Tanszék

PTE PMMF Közmű- Geodéziai Tanszék digitális állományok átvétele, meglévő térképek digitalizálása, meglévő térképek, légifelvételek, illetve speciális műszaki rajzi dokumentációk szkennelése és transzformálása. A leggyorsabb, legolcsóbb

Részletesebben

HF-DVR H.264 Hálózati Rögzítő. Felhasználói kézikönyv

HF-DVR H.264 Hálózati Rögzítő. Felhasználói kézikönyv HF-DVR H.264 Hálózati Rögzítő Felhasználói kézikönyv Bevezető Ez a felhasználói kézikönyv a HF-DVR5704T 4 csatornás H.264 tömörítésű hálózati rögzítő használatát mutatja be. Nem tér ki az eszköz telepítésére,

Részletesebben

2014/2015. tavaszi félév

2014/2015. tavaszi félév Hajder L. és Valasek G. hajder.levente@sztaki.mta.hu Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar 2014/2015. tavaszi félév Tartalom Geometria modellezés 1 Geometria modellezés 2 Geometria modellezés

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

Adatbázis rendszerek 6.. 6. 1.1. Definíciók:

Adatbázis rendszerek 6.. 6. 1.1. Definíciók: Adatbázis Rendszerek Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fotogrammetria és Térinformatika 6.1. Egyed relációs modell lényegi jellemzői 6.2. Egyed relációs ábrázolás 6.3. Az egyedtípus 6.4. A

Részletesebben

ivms-4200 kliensszoftver

ivms-4200 kliensszoftver ivms-4200 kliensszoftver Felhasználói segédlet v1.02 2012.11.21. HU 1. TARTALOM 1. Tartalom... 2 2. Bevezető... 2 2.1. Felhasználás... 2 2.2. Hardverigény... 2 3. Használat... 3 3.1. Vezérlőpult... 3 3.2.

Részletesebben

Teljesítményprognosztizáló program FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Teljesítményprognosztizáló program FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Teljesítményprognosztizáló FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Tartalomjegyzék 1. A szoftver feladata...3 2. Rendszerigény...3 3. A szoftver telepítése...3 4. A szoftver használata...3 4.1. Beállítások...3 4.1.1. Elszámolási

Részletesebben

A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan

A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan Telepítés internetről A TERC VIP költségvetés-készítő program telepítése, Interneten keresztül, manuálisan Új szolgáltatásunk keretén belül, olyan lehetőséget kínálunk a TERC VIP költségvetéskészítő program

Részletesebben

A digitális képfeldolgozás alapjai

A digitális képfeldolgozás alapjai A digitális képfeldolgozás alapjai Digitális képfeldolgozás A digit szó jelentése szám. A digitális jelentése, számszerű. A digitális információ számokká alakított információt jelent. A számítógép a képi

Részletesebben

Országos Területrendezési Terv térképi mel ékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, MapInfo program alkalmazásával Útmutató 2010.

Országos Területrendezési Terv térképi mel ékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, MapInfo program alkalmazásával Útmutató 2010. Országos Területrendezési Terv térképi mellékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, MapInfo program alkalmazásával Útmutató 2010. június 1. BEVEZETÉS Az útmutató célja az Országos Területrendezési

Részletesebben

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 7. Digitális térképezés, georeferálás, vektorizálás Digitális térkép Fogalma Jellemzői Georeferálás

Részletesebben

Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás

Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás Tartalomjegyzék 1. A RENDSZER RÖVID LEÍRÁSA...3 1.1. Elvárt funkciók:...3 1.2. Specifikáció...3 1.3. Funkciók ismertetése...3 2. RÉSZLETES

Részletesebben

Diákhitel igénylés folyamata

Diákhitel igénylés folyamata 1 Diákhitel igénylés folyamata Beállítások A DHK-tól kapott éles vagy teszt tanúsítványokat telepíteni kell a megfelelő szerveren, szervereken (ld. Neptun üzemeltetési dokumentáció). A tesztelési folyamat

Részletesebben

CPA 601, CPA 602, CPA 603

CPA 601, CPA 602, CPA 603 CPA 601, CPA 602, CPA 603 Infravörös távvezérlő rendszer Felhasználói kézikönyv Olvassa el a teljes kezelési útmutatót a használatba helyezés előtt! A helytelen használat visszafordíthatatlan károkat okozhat!

Részletesebben

Rendszám felismerő rendszer általános működési leírás

Rendszám felismerő rendszer általános működési leírás Rendszám felismerő rendszer általános működési leírás Creativ Bartex Solution Kft. 2009. A rendszer funkciója A rendszer fő funkciója elsősorban parkolóházak gépkocsiforgalmának, ki és beléptetésének kényelmesebbé

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

Közúti forgalomszámlálás e_sensor rendszerrel. 2012.06.04 2012.06.10 Budapest dugódíj projekt (sajtóanyag)

Közúti forgalomszámlálás e_sensor rendszerrel. 2012.06.04 2012.06.10 Budapest dugódíj projekt (sajtóanyag) Közúti forgalomszámlálás e_sensor rendszerrel 2012.06.04 2012.06.10 Budapest dugódíj projekt (sajtóanyag) 1 Cégbemutató A Sensor Technologies Kft. videó analitikai rendszereket fejleszt budapesti székhellyel.

Részletesebben

Azonosítások adatbázis

Azonosítások adatbázis Azonosítások adatbázis Használhatja a [R ecognition Records] [Azonosítási rögzítések] vagy az [Recognition Database] [Azonosítások adatbázis]-t az azonosítási bejegyzések megjelenítéséhez. Az adatbázis

Részletesebben

CMS videó megjelenítő szoftver használata

CMS videó megjelenítő szoftver használata CMS videó megjelenítő szoftver használata Bevezető Ez a felhasználói kézikönyv a HF-DVR5704T 4 csatornás H.264 tömörítésű hálózati rögzítőhöz mellékelt CMS szoftver használatát mutatja be. Nem tér ki az

Részletesebben

7. Koordináta méréstechnika

7. Koordináta méréstechnika 7. Koordináta méréstechnika Coordinate Measuring Machine: CMM, 3D-s mérőgép Egyiptomi piramis kövek mérése i.e. 1440 Egyiptomi mérővonalzó, Amenphotep fáraó (i.e. 1550) alkarjának hossza: 524mm A koordináta

Részletesebben

DAT adatcserefájl AutoCAD MAP DWG mapobject konvertáló program dokumentáció

DAT adatcserefájl AutoCAD MAP DWG mapobject konvertáló program dokumentáció H - 1161 Budapest Rákóczi út 76. Tel./Fax.: +36-1-4010159 http://www.pageos.hu toni@pageos.hu DAT adatcserefájl AutoCAD MAP DWG mapobject konvertáló program dokumentáció A program használható a TOPOBASE

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A művelést segítő szenzorok és monitorok I. 139.lecke Globális helymeghatározás

Részletesebben

A tér lineáris leképezései síkra

A tér lineáris leképezései síkra A tér lineáris leképezései síkra Az ábrázoló geometria célja: A háromdimenziós térben elhelyezkedő alakzatok helyzeti és metrikus viszonyainak egyértelmű és egyértelműen rekonstruálható módon történő ábrázolása

Részletesebben

Hálózat hidraulikai modell integrálása a Soproni Vízmű Zrt. térinformatikai rendszerébe

Hálózat hidraulikai modell integrálása a Soproni Vízmű Zrt. térinformatikai rendszerébe Hálózat hidraulikai modell integrálása a térinformatikai rendszerébe Hálózathidraulikai modellezés - Szakmai nap MHT Vízellátási Szakosztály 2015. április 9. Térinformatikai rendszer bemutatása Működési

Részletesebben

DIGITÁLIS KÖZTERÜLETI M SZAKI TÉRKÉP

DIGITÁLIS KÖZTERÜLETI M SZAKI TÉRKÉP DIGITÁLIS KÖZTERÜLETI M SZAKI TÉRKÉP Az önkormányzatok a közterületek dönt részének gazdái. A közterületekkel kapcsolatos, nyilvántartási és üzemeltetési feladatokhoz a földhivatalokban beszerezhet földmérési

Részletesebben

Mezők/oszlopok: Az egyes leíró adat kategóriákat mutatják.

Mezők/oszlopok: Az egyes leíró adat kategóriákat mutatják. 54 581 01 0010 54 01 FÖLDMÉRŐ ÉS TÉRINFORMATIKAI TECHNIKUS 54 581 01 0010 54 02 TÉRKÉPÉSZ TECHNIKUS szakképesítések 2244-06 A térinformatika feladatai A térinformatika területei, eszközrendszere vizsgafeladat

Részletesebben

PwC EKAER Tool felhasználói leírás. 2015. május

PwC EKAER Tool felhasználói leírás. 2015. május www.pwc.com/hu/ekaer PwC EKAER Tool felhasználói leírás 2015. május Tartalom Bejelentések létrehozása 3 1. A forrás Excel állomány kitöltése 3 2. A forrás Excel állomány mentése 4 A szükséges mezők kitöltését

Részletesebben

MISKEI VENDEL TIPPEK ÉS TRÜKKÖK GÖMBPANORÁMA KÉSZÍTÉSÉHEZ I. 2007 Panorámakép készítése tükörtechnikával Nagyon érdekesnek tartom a gömbpanorámákat, ezért kerestem egy olyan egyszerű módszert, amivel viszonylag

Részletesebben

3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció 3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció 14. Digitális Alakzatrekonstrukció - Bevezetés http://cg.iit.bme.hu/portal/node/312 https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/viiima01 Dr. Várady Tamás, Dr.

Részletesebben

Elveszett m²-ek? (Az akaratlanul elveszett információ)

Elveszett m²-ek? (Az akaratlanul elveszett információ) Elveszett m²-ek? (Az akaratlanul elveszett információ) A mérés és a térkép I. A földrészletek elméleti határvonalait definiáló geodéziai/geometriai pontok (mint térképi objektumok) 0[null] dimenziósak,

Részletesebben

A Trimble térinformatikai GPS eszközei

A Trimble térinformatikai GPS eszközei Bemutatkozik az új a Kerti s logo A Trimble térinformatikai GPS eszközei Bence termékmenedzser Kerti s Kft. Eszközök csoportosítása Két fõ csoport: Felhasználói szempontok szerint: teljesítmény kényelem

Részletesebben

SZERKEZETFÖLDTANI OKTATÓPROGRAM, VETŐMENTI ELMOZDULÁSOK MODELLEZÉSÉRE. Kaczur Sándor Fintor Krisztián kaczur@gdf.hu, efkrisz@gmail.

SZERKEZETFÖLDTANI OKTATÓPROGRAM, VETŐMENTI ELMOZDULÁSOK MODELLEZÉSÉRE. Kaczur Sándor Fintor Krisztián kaczur@gdf.hu, efkrisz@gmail. SZERKEZETFÖLDTANI OKTATÓPROGRAM, VETŐMENTI ELMOZDULÁSOK MODELLEZÉSÉRE Kaczur Sándor Fintor Krisztián kaczur@gdf.hu, efkrisz@gmail.com 2010 Tartalom Földtani modellezés lehetőségei Szimulációs szoftver,

Részletesebben

Lézerszkenner alkalmazása a tervezési térkép készítésénél

Lézerszkenner alkalmazása a tervezési térkép készítésénél Lézerszkenner alkalmazása a tervezési térkép készítésénél Geodézia az ingatlan-nyilvántartáson túl tapasztalatok és gondolatok 2012. November 30. Geodézia Földmérőmérnöki Szolgáltató Kft. Szekszárd Kunfalvi

Részletesebben

GPS szótár. A legfontosabb 25 kifejezés a GPS világából. Készítette: Gere Tamás A GPSArena.hu alapítója

GPS szótár. A legfontosabb 25 kifejezés a GPS világából. Készítette: Gere Tamás A GPSArena.hu alapítója A legfontosabb 25 kifejezés a GPS világából Készítette: Gere Tamás A GPSArena.hu alapítója 2D/3D vétel Megadja, hogy a GPS vétel síkbeli (2D) vagy térbeli (3D). Utóbbi esetben magassági adat is rendelkezésre

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási megoldás a magyar állami erdőgazdálkodás számára. 2010. március 18. GIS open 2010 Székesfehérvár Nyull Balázs DigiTerra Kft.

Ingatlan-nyilvántartási megoldás a magyar állami erdőgazdálkodás számára. 2010. március 18. GIS open 2010 Székesfehérvár Nyull Balázs DigiTerra Kft. Ingatlan-nyilvántartási megoldás a magyar állami erdőgazdálkodás számára 2010. március 18. GIS open 2010 Székesfehérvár Nyull Balázs DigiTerra Kft. Erdőgazdálkodási Információs Rendszer Ingatlan-nyilvántartási

Részletesebben

A FIR-ek alkotóelemei: < hardver (bemeneti, kimeneti eszközök és a számítógép), < szoftver (ARC/INFO, ArcView, MapInfo), < adatok, < felhasználók.

A FIR-ek alkotóelemei: < hardver (bemeneti, kimeneti eszközök és a számítógép), < szoftver (ARC/INFO, ArcView, MapInfo), < adatok, < felhasználók. Leíró adatok vagy attribútumok: az egyes objektumok sajátságait, tulajdonságait írják le számítógépek számára feldolgozható módon. A FIR- ek által megválaszolható kérdések: < 1. Mi van egy adott helyen?

Részletesebben

GCF 1.1 Gas Consumption Forecast

GCF 1.1 Gas Consumption Forecast GCF 1.1 Gas Consumption Forecast A szabadpiaci gáz-kereskedelem alapja a forrás- és a fogyasztói oldali menetrendek tervezése, operatív levezénylése és elszámolása. Az energia kereskedelem a jövõre vonatkozik,

Részletesebben

TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer. Adatlap

TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer. Adatlap TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer Adatlap COMPU-CONSULT Kft. 2009. augusztus 3. Dokumentáció Tárgy: TELE-OPERATOR UTS v.14 Field IPTV műszer Adatlap (6. kiadás) Kiadta: CONSULT-CONSULT Kft. Dátum:

Részletesebben

www.egeszsegtervem.hu Egészségterv ismertető A Bi-LINK program és a Gateway segédszoftver segítségével

www.egeszsegtervem.hu Egészségterv ismertető A Bi-LINK program és a Gateway segédszoftver segítségével www.egeszsegtervem.hu Egészségterv ismertető A Bi-LINK program és a Gateway segédszoftver segítségével Szükséges programok Ahhoz, hogy mérési adatainak feltöltését és kezelését kompletten elvégezhesse

Részletesebben

Számítási feladatok a Számítógépi geometria órához

Számítási feladatok a Számítógépi geometria órához Számítási feladatok a Számítógépi geometria órához Kovács Zoltán Copyright c 2012 Last Revision Date: 2012. október 15. kovacsz@nyf.hu Technikai útmutató a jegyzet használatához A jegyzet képernyőbarát

Részletesebben

Képrekonstrukció 3. előadás

Képrekonstrukció 3. előadás Képrekonstrukció 3. előadás Balázs Péter Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék Szegedi Tudományegyetem Computed Tomography (CT) Elv: Röntgen-sugarak áthatolása 3D objektum 3D térfogati kép Mérések

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv Felhasználói Kézikönyv A ForteMap használatához 1 T a r talomjegyzék 1. AZ ALKALMAZÁS ELINDÍTÁSA... 3 1.1. A KEZELŐFELÜLET ISMERTETÉSE... 3 1.2. NAVIGÁLÁS A TÉRKÉPEN... 3 1.2.1. Térkép nagyítása... 4 1.2.2.

Részletesebben

MA-AgroGPS Teljeskörű megoldás minden gazdálkodó számára

MA-AgroGPS Teljeskörű megoldás minden gazdálkodó számára Multi Alarm Zrt. MA-AgroGPS Teljeskörű megoldás minden gazdálkodó számára MA-AgroGPS Teljeskörű megoldás minden gazdálkodó számára Az MA-AgroGPS a gazdálkodók igényei alapján kidolgozott, GPS járműkövetelésen

Részletesebben