1. Alapok. Ebben a gyakorlatban:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Alapok. Ebben a gyakorlatban:"

Átírás

1 Geoinformatika a környezetvédelemben 1 1. Alapok Feladatunk az, hogy a világ országait megjelenítsük és megkeressük rajta Magyarországot. Ez egyszerűnek tűnhet, de ne felejtsük el, hogy még minden elméleti és gyakorlati alapunk hiányzik ahhoz, hogy ezt megtegyük. Ebben a gyakorlatban: megtanuljuk, mit jelent az ArcView project (a továbbiakban projekt) fogalma, megtanuljuk, hogyan kell létrehozni, információval feltölteni és elmenteni a projektet, megismerjük a projekt felépítését, megtanuljuk a View, Theme, valamint a shape fogalmát, használatát, megtanulunk a térkép egyes részeire ránagyítani és a térképen mozogni. Mielőtt elkezdjük használni a szoftvert, érdemes néhány dolgot elmondani róla. Használatát egy köznapi példával élve a német nyelv tanulásához hasonlítanám: a kezdet nem könnyű, viszont az alapok elsajátítása után kinyílnak a felhasználás lehetőségei. Sok más szoftverrel ellentétben heurisztikus módon az elején nem, vagy csak igen nehezen boldogulunk vele, el kell telnie egy kis időnek, amíg egy kezdő felhasználó eljut a fedezd fel saját magad a korlátokat szintre. Indítsuk el az ArcView programot (Start Programs Esri ArcView GIS version 3.2 ArcView GIS version 3.2). Megnyitás után a következő ablakot látjuk. A program a következő párbeszédablakkal jelentkezik be: A megjelenő ablakban 3 lehetőség közül választhatunk (1-1. ábra) sorrendben: - with a new View: nyitunk egy új projektet és automtikusan létrejön egy View ablak is, miután a program rákérdez, hogy témát akarunk-e beletenni (rendszerint akarunk, de ritkán előfordul, hogy nem) - as a blank project: egy teljesen új és teljesen üres (View-k) nélküli projektet hozunk létre - open an existing project: egy meglévő, már korábban elmentett projektet lehet vele behívni.

2 Geoinformatika a környezetvédelemben ábra. Az ArcView indításakor feltűnő párbeszédablak. Az ArcView felépítése a Project View Theme elgondolást követi. Azaz a befoglaló keret maga a projekt, amit *.apr fájlként tudunk elmenteni. A project View-kból, azaz térképi nézetekből áll össze. A nézet fogalma egy interaktív térképet jelent amelyben megjeleníthetők, lekérdezhetők és elemezhetők földrajzi és leíró adatok. A nézetekbe témákat (shape fájlokat, a magyarázatot lásd később) teszünk, amik a megjeleníthető térképi tartalmakat jelentik. A projekt tehát egy olyan keretként értelmezhető, ahol minden tartalmat egy helyen összerakva és igényeink szerint alakítva rakhatunk össze egy végső megjelenítésre szánt térképként. Mint az az 1-2. ábráról kiderül, egy téma több nézethez is tartozhat, minden különösebb probléma nélkül (amíg a cél CSAK megjelenítés, vagy lekérdezés).

3 Geoinformatika a környezetvédelemben 3 Theme Project View View View Theme Theme Theme Theme 1-2. ábra. Az ArcView projekt felépítése A projekt fizikailag egy olyan állomány amely az ArcView-ben végzett munkát tartalmazza. Egy projekt tartalmazhat nézeteket (Views), táblázatokat (Tables), grafikonokat (Charts), nyomtatásra előkészített térképeket (Layouts), programmodulokat (Scripts) amelyek egy adott munkához tartoznak. Így egy elnevezés alatt mindezeket az elemeket el lehet érni. Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az *.apr fájlok nem tartalmaznak semmilyen adatot, kizárólag hivatkozások és megjelenítési információk vannak benne. Az ArcView (és rá alapozva számos más szoftver) alapformátumai az ún. shape fájlok. A shape-ek nem egy darab fájlból állnak össze, hanem legalább háromból: - *.shp (ez tartalmazza a geometriai információkat), - *.dbf (ez tartalmazza a leíró, vagy más néven az attribútum adatokat), - *.shx (ebben kerülnek tárolásra azok az információk, amik alapján a szoftver össze tudja illeszteni az előző két állományt). Ha ezek bármelyike hiányzik, az adott fedvényt nem tudjuk megnyitni. Fontos tudni, hogy az *.apr állományok csak abszolút hivatkozásokként mentik le a fedvények elérési útját. Ebből következik, hogy egy másik számítógépen csak akkor nyithatók meg, ha pont ugyanolyan elérési utat tudunk biztosítani (ez ritka esetekben lehetetlen, mivel potenciálisan az egyes számítógépeken eltérő betűjelű meghajtók vannak, a felhasználói szokásoktól és adathordozóktól függően. Így amennyiben hiányzik egy fedvény, vagy akár csak az elérési útja, nem tudjuk megjeleníteni a kívánt tartalmat. Sok esetben fel is tehetjük a kérdést, hogy szükség van-e projektek használatára. A válasz az, hogy létezik az helyzet, amikor igen (pl. sok rétegből összerakott térképünk van, aminek kartografálásával igen sokat foglakoztunk), de sokszor teljesen felesleges. Ez utóbbira példa lehet az, amikor pl. digitalizálunk egy térképi tartalmat: ehhez csak egy raszteres állomány kell, amit digitalizálunk, illetve a shape, amibe bekerülnek a geometriai és leíró adatok.

4 Geoinformatika a környezetvédelemben 4 Ilyenkor egyszerűbb behívni a két fedvényt, mint projektet alkalmazni (főleg, ha nem csak egy számítógépen dolgozunk). A program felépítése igen felhasználóbarát: a parancsok és ikonok nem ömlesztve jelennek meg, hanem tematikusan, a lehetőségeknek alárendelten csoportosítva. Más feladatokat végzünk a térképpel, mást a táblázatokkal stb. Ehhez az ún. navigátor ablak (1-3. ábra) nyújt segítséget: minden lehetséges tematikát csoportosítva jelenít meg, így könnyen ki tudjuk választani azt, hogy mire van szükségünk. A csoportosítás a következőképpen néz ki: View: a térképi nézetek, Tables: a témákhoz tartozó (megnyitott) táblázatok, Charts: a táblázatos adatokból készített diagramok, Layouts: nyomtatási képek, Scripts: Avenue programozási nyelven megírt kiegészítők ábra. A navigátor ablak A menük és gombok aszerint változnak, hogy éppen melyik moduljával dolgozunk a szoftvernek. Fontos tudni, hogy a geoinformatikában fedvényként (overlay), rétegként (layer) értelmezzük a megjeleníthető rendszerint valamilyen tematika szerint rendezett adatokat. A fedvényeken belül pedig objektumokról beszélünk, mint megjeleníthető alapegységekről. Az objektumok lehetnek pont, vonal, vagy poligon típusúak, de soha nem keveredhetnek. A CAD (Computer Aided Design, pl. AutoCad) szoftverek kivételével ez nem is lehetséges, a geoinformatikai szoftverek ezt nem teszik lehetővé. Ennek az az oka, hogy (1) az egyes objektumtípusok jellemzőit eltérően kell tárolni, (2) az egyes objektumtípusokkal nem ugyanazokat a műveleteket lehet végrehajtani. A nevezéktanban az ArcView eltér az előbbiekben megnevezettektől, de az alapfilozófia ugyanaz. Eszerint: - fedvény = téma (Theme) - objektum = feature (nem biztos, hogy lenne értelme lefordítani).

5 Geoinformatika a környezetvédelemben 5 Válasszuk tehát azt a kezdő párbeszédpanelből, hogy Create a new project with a new view és a szoftver a következő lépésben megkérdezi, hogy akarunk-e hozzáadni egy témát (Add theme). Témát természetesen bármikor tudunk bármelyik nézethez adni a View Add theme paranccsal. A megjelenő ablakból c:\esri\av_gis3.0\avtutor\arview\qstart könyvtárból válasszuk ki a world94.shpt. szerkesztő sáv 1-4. ábra. A térképi nézet (View) ablak felépítése Az egyes fedvények a behívás sorrendjében jelennek meg, a legutóbb behívott legfelülre. Úgy kell elképzelni, mint az egymásra rakott fóliákat, aminek a megjelenési sorrendjét meg tudjuk változtatni. Erre szükség is lehet, mivel nekünk kell meghatározni ezt a sorrendet és nem biztos, hogy a behívás pillanatában ezt helyesen gondoljuk. A behívott fedvény kikapcsolt állapotban jelenik meg, ezt nekünk külön be kell kapcsolni a bal oldali szerkesztő sávon (1-4. ábra). Ezen kívül meg kell ismerkednünk az aktív téma fogalmával, mely egyszerűen szólva azt jelenti hogy rámutatunk arra a rétegre (egyet rákattintunk az egérrel) amivel dolgozni akarunk. Ekkor a behívott témák közül kissé kiemelkedve jelenik meg az aktív téma (1-5. ábra). Ezt akkor is meg kell tennünk, ha csak egy behívott témánk, fedvényünk van, mivel minden műveletet az aktívra vonatkoztatva tudunk elvégezni. Egyszerre több aktív témánk is lehet, de ilyenkor nem adott minden olyan lehetőség, mint amikor csak egy van kijelölve (pl. egyszerre csak egy réteg szerkeszthető, hiába van több aktív téma is).

6 Geoinformatika a környezetvédelemben 6 3. Hívjuk be a világ folyóinak a fedvényét, ugyanebből a könyvtárból (wriver.shp)! Változtassuk meg a megjelenítési sorrendet. Próbáljuk ki az aktív téma kijelölését. aktív téma 1-5. ábra. Az aktív téma megjelenése A megjelenítési sorrend megváltoztatásához a mozgatni kívánt témát folyamatosan lenyomott bal egérgombbal a kívánt helyre kell húzni. Az ArcView-ban sokféle lehetőség van arra, hogy a térkép megfelelő részére navigáljunk, ránagyítsunk. A következőkben ezt fogjuk áttekinteni. Teljes méretre nagyít (Zoom To Full Extent). Úgy jeleníti meg egy nézetablak tartalmát, hogy az összes rétegnek megfelelő térrész látható legyen (akkor is, ha ki van kapcsolva). Aktív réteg(ek)re nagyít (Zoom To Active Themes). A szerkesztő sávon aktívként megjelölt témára nagyít. Ilyenkor lehet fontos a több aktív téma kijelölése. Kijelöt elemek nagyítása (Zoom To Selected Features). Egy téma kijelölt elem(ei)re nagyít rá. Ránagyítás (Zoom In). A nézet közepére nagyít rá 20%-kal. Kicsinyítés (Zoom Out). A nézet közepét távolítja 20%-kal.

7 Geoinformatika a környezetvédelemben 7 Előző méret (Zoom to Previous Extent). Ez előző nagyítási méretet hozza vissza. Nagyítás (Zoom In). Az egérrel megrajzolt téglalap tartalmát nagyítja, vagy a kattintott térképrészre nagyít 20%-ot úgy, hogy azt helyezi a nézet középpontjába. Kicsinyítés (Zoom Out). A megrajzolt téglalap tartalmát kicsinyíti, vagy a rákattintott térképrészt távolítja. Eltolás (Pan). A lenyomott bal egérgombbal behozható a nézetbe a kívánt térképrészlet. Ilyenkor csak a térképet toljuk el, a rajta lévő objektumok nem változnak meg (mint amikor egy kiterített papírtérkép számunkra fontos részletét magunk elé húzzuk). Ezeket a funkciókat természetesen gyakorlással lehet a legjobban megérteni és megtanulni. Ez persze minden más funkcióra (és szoftverre is) vonatkozik: ez nem olyan, mint a kerékpározás, vagyis, ha nem használjuk, nem gyakoroljuk, akkor hamar el is lehet felejteni az egészen könnyűnek tűnő műveleteket is! 3. Hívjuk be az USA államainak a fedvényét (states.shp). Tanuljuk és gyakoroljuk a térképen a nagyítást, kicsinyítést az alábbi eszközökkel. Tegyük aktív témává az USA államait és próbáljuk ki az aktív témára nagyítást. Nagyítsunk rá a Floridai-félszigetre. Kicsinyítsünk teljes nézetre. GYAKORLATOK 1. Hívjuk be a világ tavainak a fedvényét (wlakes.shp)! 2. Keressük meg a Nagy-tavakat (USA)! 3. Toljuk el a térképet a Tanganyika-tóig! 4. A világ országainak térképén keressük meg Magyarországot! 5. Ellenőrizzük, hogy a világ tavai között szerepel-e a Balaton! 6. Cseréljük fel a tavak és a folyóvizek fedvényét! Mi történt? 7. Cseréljük fel a folyók és világtérkép fedvényét! Mi történt?

8 Geoinformatika a környezetvédelemben 8 Feladatmegoldás fgis szoftverrel Az fgis (Forest GIS) egy ingyenes szoftver, mely a oldalról tölthető le. Sajnos a fejlesztését leállították 2005 novemberében, de szerencsére addigra egy igen sokrétűen használható szoftvert sikerült megalkotni. Sok szoftver csak oktatási és magánjellegű célokra használható ingyenesen, az fgis azonban teljes körűen, bármilyen célra használható. (Meg kell említeni, hogy a továbbiakban a szoftver továbbfejlesztett változata a TatukGIS Editorként él tovább, mely ugyan nem ingyenes, de nem is tartozik a megfizethetetlen kategóriába: 350USD. Ezt az árat összehasonlítva más szoftverekkel, és nem a hallgatói pénztárcához, hanem egy vállalkozás megindításához, fenntartásához viszonyítva inkább olcsónak számít. Az ingyeneshez megoldáshoz képest persze drága.) Ha az fgis-t összehasonlítjuk az ArcView-val, azt kell mondani, hogy az ArcView jobb, mert bővíthető. Az fgis viszont ingyen van és bővítés nélkül is igen sok mindent tud. Sajátossága, hogy telepíteni kell ugyan, de maga a program ezután akár egy pendrive-ra is másolható. Így egy teljes funkcionalitású GIS szoftvert tudunk bárhová magunkkal vinni. Nincs navigátor ablak, a menüsor az ArcView View nézetéhez hasonlít leginkább. A Map legördülő menüben találjuk az egész térképre vonatkozó parancsokat, a Layerben a rétegre vonatkozók, az Editben és a Utilities-ben a szerkesztési és fedvényműveletek. Az ArcView shape fájljait használja saját formátumaként és gond nélkül olvassa be a legnépszerűbb, leggyakrabban használt vektoros és raszteres állományokat. Teljesen megegyezik a fedvények kezelése, bár itt nem téma (Theme) az elnevezésük, hanem réteg (Layer). Itt is létezik az aktív téma (vagyis inkább réteg) fogalma, itt kék színnel emeli ki a szoftver. Ami az ArcView-ban Feature volt, vagyis objektum, itt Shape nevezzük. Összefoglalva az elnevezések: - fedvény: Theme (Arcview), Layer (fgis); - objektum: Feautre (ArcView), Shape (fgis). Ennyi bevezető után nézzük meg, hogyan kell használni az fgis-t a gyakorlatban. Az ArcView-hoz hasonlóan projekt fájlokat készíthetünk, ha van rá igényünk (melyek relatív hivatkozásként működnek, vagyis így könnyedén mozgathatók egyik számítógépről a másikra ehhez persze azért a szükséges fájlokat ugyanabban relatív könyvtárrendszerben kell elhelyezni, mint ahol létrehoztuk). A vetületi rendszert az első hozzáadott réteg fogja megadni, a többi fedvény vetülete ezzel meg kell, hogy egyezzen. Ezt azért fontos az elején megbeszélni, mivel a

9 Geoinformatika a környezetvédelemben 9 program indításakor azonnal egy projekt fájlt kell megnyitni. Itt a projekt fájl kiterjesztése *.ttkgp, az első indításkor válasszuk a default.ttkgp állományt (1-6. ábra). Az ezt követően megjelenő képernyőn (1-7. ábra) egy üdvözlő felirat jelenik meg, amit el kell távolítani, melyhez előbb tegyük aktívvá az ArcView-ban tanult módon a Welcome.shp réteget nyomjuk meg a vagy a Map/Remove Layer paranccsal. (Remove Layer) gombot, 1-6. ábra. Az fgis bejelentkező képe

10 Geoinformatika a környezetvédelemben ábra. Az fgis parancsai és gombjai Miután eltávolítottuk az üdvözlő üzenetet, adjuk hozzá a korábban használt world94.shp és wriver.shp rétegeket. A rétegek hozzáadásához használjuk a (Add Layer) gombot, vagy a Map/Add Layer parancsot. A réteg-, pontosabban megjelenítési sorrendet az ArcView-hoz hasonlóan az egérrel mozgatva tudjuk megváltoztatni. Ezen a gyakorlaton nem változtatjuk meg a rétegek tulajdonságait, vagyis most nem foglalkozunk azzal, hogy az országhatárok színe épp olyan, mint a folyóké és nem lehet őket elkülöníteni. Most gyakoroljuk a térképen való mozgást, valamint a nagyítás lehetőségeit: (Pan). A térkép eltolása. (Center Tool). Azt a pontot helyezi a képernyő közepére, ahová az egérrel kattintunk (bal egérgombbal). (Full Extent). A térkép teljes kiterjedésére nagít. (Zoom Out). A (méret)arányszámot 1,5-szeresére változik, vagyis az előző nagyítás 66%-ára kicsinyíti a térképet.

11 Geoinformatika a környezetvédelemben 11 (Zoom In). Az arányszámot 1,5-del osztja, vagyis a térképet az előző mérethez képest 50%-kal nagyítja. (Prior Extent). Az előző méretre nagyít. (Zoom Tool). Az egérrel megrajzolt téglalap tartalmát nagyítja (Active Zoom Tool). Interaktív módon nagyít (az egeret lefelé húzva a bal egérgomb lenyomása mellett), vagy kicsinyít (az egeret felfelé tolva a bal egérgomb lenyomása mellett). Ezen túlmenően lehetőségünk van itt is az adott rétegre nagyítani a Layer/Zoom to Layer, illetve egy réteg kiválasztott elemeire nagyítani a Layer/Zoom to Selected Shapes paranccsal. Továbbá a Map/Zoom to Scale parancs segítségével adott méretarányra tudunk nagyítani a térképen. Itt be is írhatjuk a méretarányt, de a munka gyorsítása végett előre beállított értékre is ránagyíthatunk (pl. 1:10000, 1:20000). Gyakorlásként végezzük el ugyanazokat a feladatokat, mint az ArcView esetében.

1. Alapok. Ebben a gyakorlatban:

1. Alapok. Ebben a gyakorlatban: 1 1. Alapok Feladatunk az, hogy megjelenítsük a Tihanyi-félsziget térképét és megtanuljunk objektumokat megkeresni a térképen. Ez egyszerűnek tűnhet, de ne felejtsük el, hogy még minden elméleti és gyakorlati

Részletesebben

QGIS tanfolyam (ver.2.0)

QGIS tanfolyam (ver.2.0) QGIS tanfolyam (ver.2.0) I. Rétegkezelés, stílusbeállítás 2014. január-február Összeállította: Bércesné Mocskonyi Zsófia Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság A QGIS a legnépszerűbb nyílt forráskódú asztali

Részletesebben

Országos Területrendezési Terv térképi mel ékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, Quantum GIS program alkalmazásával Útmutató 2010.

Országos Területrendezési Terv térképi mel ékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, Quantum GIS program alkalmazásával Útmutató 2010. Országos Területrendezési Terv térképi mellékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, Quantum GIS program alkalmazásával Útmutató 2010. május 1. BEVEZETÉS Az útmutató célja az Országos Területrendezési

Részletesebben

Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet

Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet A Normál nézet egy egyszerűsített oldalképet mutat. Ez a nézet a legalkalmasabb a szöveg beírására, szerkesztésére és az egyszerűbb formázásokra. Ebben a nézetben

Részletesebben

Bevezetés a QGIS program használatába Összeálította dr. Siki Zoltán

Bevezetés a QGIS program használatába Összeálította dr. Siki Zoltán Bevezetés Bevezetés a QGIS program használatába Összeálította dr. Siki Zoltán A QGIS program egy nyiltforrású asztali térinformatikai program, mely a http://www.qgis.org oldalról tölthető le. Ebben a kis

Részletesebben

Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési tervek digitalizálása EKOP /B kiemelt projekt megvalósítása

Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési tervek digitalizálása EKOP /B kiemelt projekt megvalósítása Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési tervek digitalizálása EKOP 1.2.17./B kiemelt projekt megvalósítása Felhasználói kézikönyv ÉMO Területrendezési modul

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv Felhasználói Kézikönyv A ForteMap használatához 1 T a r talomjegyzék 1. AZ ALKALMAZÁS ELINDÍTÁSA... 3 1.1. A KEZELŐFELÜLET ISMERTETÉSE... 3 1.2. NAVIGÁLÁS A TÉRKÉPEN... 3 1.2.1. Térkép nagyítása... 4 1.2.2.

Részletesebben

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer Két évtized tapasztalatát sűrítettük ErdaGIS térinformatikai keretrendszerünkbe, mely moduláris felépítésével széleskörű felhasználói réteget céloz, és felépítését

Részletesebben

Navigációs GPS adatok kezelése QGIS programmal (1.4 verzió) Összeállította dr. Siki Zoltán

Navigációs GPS adatok kezelése QGIS programmal (1.4 verzió) Összeállította dr. Siki Zoltán Navigációs GPS adatok kezelése QGIS programmal (1.4 verzió) Összeállította dr. Siki Zoltán A QGIS program GPS eszközök modulja segítségével kétirányú kommunikációt folytathatunk a navigációs GPS vevőnkkel.

Részletesebben

WordPress segédlet. Bevezető. Letöltés. Telepítés

WordPress segédlet. Bevezető. Letöltés. Telepítés WordPress segédlet Bevezető A WordPress egy ingyenes tartalomkezelő rendszer (Content Management System - CMS), amely legnagyobb előnye az egyszerű telepítés és a letisztult kezelhetőség és a változatos

Részletesebben

QGIS Gyakorló. 1. kép. A vektor réteg (grassland.shp).

QGIS Gyakorló. 1. kép. A vektor réteg (grassland.shp). QGIS Gyakorló Verzió: 1.7 Wroclaw Cím: Műveletek az attribútum táblával Minta fájl letöltése innen: https://www.dropbox.com/link/17.oxt9ziogfh?k=54ff982063bac43be40bf263d9cf45ef A vektoros adatmodell számos

Részletesebben

3. Táblázatkezelés és pontobjektumok digitalizálása

3. Táblázatkezelés és pontobjektumok digitalizálása Geoinformatika a környezetvédelemben 1 3. Táblázatkezelés és pontobjektumok digitalizálása Feladatunk az, hogy készítsük el a tokaji Nagy-Kopasz hegy környékének magassági pontjainak térképét és töltsük

Részletesebben

Lakóház tervezés ADT 3.3-al. Segédlet

Lakóház tervezés ADT 3.3-al. Segédlet Lakóház tervezés ADT 3.3-al Segédlet A lakóház tervezési gyakorlathoz főleg a Tervezés és a Dokumentáció menüket fogjuk használni az AutoDesk Architectural Desktop programból. A program centiméterben dolgozik!!!

Részletesebben

1. kép. A Stílus beállítása; új színskála megadása.

1. kép. A Stílus beállítása; új színskála megadása. QGIS Gyakorló Verzió: 1.7. Wroclaw Cím: A Print composer használata és a címkézés. Minta fájl letöltése innen: http://www.box.net/shared/87p9n0csad Egyre több publikációban szerepelnek digitális térképek,

Részletesebben

Képek és grafikák használata

Képek és grafikák használata Kép elhelyezése a dokumentumban A mai szövegszerkesztők támogatják a képek használatát, ezért egy dokumentum nemcsak szöveget, hanem képeket is tartalmazhat. A Word szövegszerkesztő a képek és rajzok szövegen

Részletesebben

Választó lekérdezés létrehozása

Választó lekérdezés létrehozása Választó lekérdezés létrehozása A választó lekérdezés egy vagy több rekordforrásból származó adatokat jelenít meg. A választó lekérdezések a táblák, illetve az adatbázis tartalmát nem változtatják meg,

Részletesebben

Prezentáció, Prezentáció elkészítése. Nézetek

Prezentáció, Prezentáció elkészítése. Nézetek Microsoft Power Point 2003 program esetén Különböző nézetek közül választhatunk, melyeket többféleképpen érhetünk el: kattinthatunk a Nézet menüre, és onnan választjuk ki a használni kívánt nézetet; a

Részletesebben

Duál Reklám weboldal Adminisztrátor kézikönyv

Duál Reklám weboldal Adminisztrátor kézikönyv Duál Reklám weboldal Adminisztrátor kézikönyv Dokumentum Verzió: 1.0 Készítette: SysWork Szoftverház Kft. 1. oldal Felület elérése Az adminisztrációs felület belépés után érhető el. Belépés után automatikusan

Részletesebben

Ismerkedés az új felülettel

Ismerkedés az új felülettel Ismerkedés az új felülettel A 2003-as verzióhoz képes változott a menüszerkezet. Az ablak tetején menüszalag található, amely előtérbe helyezi a legfontosabb parancsokat, így nem kell a program legkülönbözőbb

Részletesebben

A Windows az összetartozó adatokat (fájlokat) mappákban (könyvtárakban) tárolja. A mappák egymásba ágyazottak.

A Windows az összetartozó adatokat (fájlokat) mappákban (könyvtárakban) tárolja. A mappák egymásba ágyazottak. Mappakezelés WINDOWS-7 A Windows az összetartozó adatokat (fájlokat) mappákban (könyvtárakban) tárolja. A mappák egymásba ágyazottak. A PC legnagyobb mappája, amely az összes többi mappát is magában foglalja,

Részletesebben

A Google Earth felhasználása a térképek készítésében

A Google Earth felhasználása a térképek készítésében A Google Earth felhasználása a térképek készítésében A Google Earth-ben lehetőségünk van arra, hogy pontokat, vonalakat, poligonokat rajzoljunk meg úgy, ahogyan azt a geoinformatikai rendszerekben megszoktuk.

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (1.2)

POSZEIDON dokumentáció (1.2) POSZEIDON dokumentáció (1.2) Bevezetés a Poszeidon rendszer használatába I. TELEPÍTÉS Poszeidon alkalmazás letölthető: www.sze.hu/poszeidon/poszeidon.exe Lépések: FUTTATÁS / (FUTTATÁS) / TOVÁBB / TOVÁBB

Részletesebben

Térinformatikai alkalmazások térképi adatbázisok

Térinformatikai alkalmazások térképi adatbázisok TeIR Térinformatikai alkalmazások térképi adatbázisok Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április BEVEZETŐ A TeIR NYILVÁNOS ALKALMAZÁSAI között található a Térinformatikai alkalmazások menüpont, melyben

Részletesebben

Rajz 02 gyakorló feladat

Rajz 02 gyakorló feladat Rajz 02 gyakorló feladat Alkatrészrajz készítése A feladat megoldásához szükséges fájlok: Rjz02k.ipt Feladat: Készítse el az alábbi ábrán látható tengely alkatrészrajzát! A feladat célja: Az alkatrész

Részletesebben

Ablak és ablakműveletek

Ablak és ablakműveletek Ablak és ablakműveletek 1. Jelölje meg az igaz állításokat! A. A képen egy ablakot lehet látni. B. A Windows operációs rendszerben a mappák és programok ablakokban nyílnak meg. C. Egyszerre csak egy ablakot

Részletesebben

Microsoft Office PowerPoint 2007 fájlműveletei

Microsoft Office PowerPoint 2007 fájlműveletei Microsoft Office PowerPoint 2007 fájlműveletei Program megnyitása Indítsuk el valamelyik tanult módszerrel a 2007-es verziót. Figyeljük meg, hogy most más felületet kapunk, mint az eddigi megszokott Office

Részletesebben

Android Commander Felhasználói kézikönyv

Android Commander Felhasználói kézikönyv Android Commander Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben

Műveletek makrókkal. Makró futtatása párbeszédpanelről. A Színezés makró futtatása a Makró párbeszédpanelről

Műveletek makrókkal. Makró futtatása párbeszédpanelről. A Színezés makró futtatása a Makró párbeszédpanelről Műveletek makrókkal A munkafüzettel együtt tárolt, minden munkalapon elérhető makrót a Fejlesztőeszközök szalag Makrók párbeszédpanelje segítségével nyithatjuk meg, innen végezhetjük el a makrókkal megoldandó

Részletesebben

5. Gyakorlat kiegészítő műveletek

5. Gyakorlat kiegészítő műveletek 5. Gyakorlat kiegészítő műveletek Hozzávalók: MultiSpec program (d: meghajtó, MultiSpecWin32 könyvtár, MultiSpecWin32.exe); Separate Bands alkönyvtár a Gyakorlatok_1 könyvtárban, benne 8 darab L7_000606_Indy_sub

Részletesebben

ArcGIS 8.3 segédlet 5. Dr. Iványi Péter

ArcGIS 8.3 segédlet 5. Dr. Iványi Péter ArcGIS 8.3 segédlet 5. Dr. Iványi Péter Térképek prezentálása Tartalomjegyzék Az elkészített analízis eredményeit, vagy egyszerűen magát a térképet prezentálni is kell. Ez azt jelenti, hogy össze kell

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV XMAP (EXTENDED MAP) KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (TATABÁNYA VÁROS KÖZLEKEDÉSE)

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV XMAP (EXTENDED MAP) KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (TATABÁNYA VÁROS KÖZLEKEDÉSE) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV XMAP (EXTENDED MAP) KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (TATABÁNYA VÁROS KÖZLEKEDÉSE) 1. Bevezető Az XMap egy korszerű, internetes, böngésző alapú, térképes utastájékoztató szoftver. Jelenleg Tatabánya

Részletesebben

(ArcCatalog, ArcMap)

(ArcCatalog, ArcMap) Országos Területrendezési Terv térképi mellékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, Esri programok alkalmazásával (ArcCatalog, ArcMap) Útmutató 2014. október 1. BEVEZETÉS Az útmutató célja az Országos

Részletesebben

Órarendkészítő szoftver

Órarendkészítő szoftver SchoolTime Órarendkészítő szoftver 2.0 verzió Tartalomjegyzék: 1., Belépés a programba...3 2., Órarend főtábla...3 3., Tanátok...4 3.1., Új tanár felvitele, módosítása...4 3.2., Tanár törlése...4 3.3.,

Részletesebben

Szia Ferikém! Készítek neked egy leírást mert bánt, hogy nem sikerült személyesen megoldani a youtube problémát. Bízom benne, hogy segít majd.

Szia Ferikém! Készítek neked egy leírást mert bánt, hogy nem sikerült személyesen megoldani a youtube problémát. Bízom benne, hogy segít majd. Szia Ferikém! Készítek neked egy leírást mert bánt, hogy nem sikerült személyesen megoldani a youtube problémát. Bízom benne, hogy segít majd. Első lépés: Töltsd le a programot innen: http://download.vessoft.com/files/fyds/freeyoutubedownoad.exe

Részletesebben

Rajz 01 gyakorló feladat

Rajz 01 gyakorló feladat Rajz 01 gyakorló feladat Alkatrészrajz készítése Feladat: Készítse el az alábbi ábrán látható kézi működtetésű szelepház alkatrészrajzát! A feladat megoldásához szükséges fájlok: Rjz01k.ipt A feladat célja:

Részletesebben

Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról

Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról Felhasználói Segédlet MICROSEC Kft. 1022 Budapest, Marczibányi tér 9. telefon: (1)438-6310 2002. május 4. Tartalom Jelentés készítése...3 Új

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv - Android kliens

Felhasználói kézikönyv - Android kliens Felhasználói kézikönyv - Android kliens Tartalom Telepítés Indítás Fő képernyők Térkép Rétegválasztó ablak Kilépés Keresés Lista Részletek Telepítés Az Élő Berek Android alkalmazás letölthető a www.e-berek.hu

Részletesebben

Mesh generálás. IványiPéter

Mesh generálás. IványiPéter Mesh generálás IványiPéter drview Grafikus program MDF file-ok szerkesztéséhez. A mesh generáló program bemenetét itt szerkesztjük meg. http://www.hexahedron.hu/personal/peteri/sx/index.html Pont létrehozásához

Részletesebben

Ossz1. vezetett gyakorlat

Ossz1. vezetett gyakorlat Inventor R4 1 Ossz1. vezetett gyakorlat Ossz1. vezetett gyakorlat Az összeállítás-modellezés használata Feladat: Készítse el az alábbi ábrán látható összeállítási modellt! A feladat megoldásához szükséges

Részletesebben

Országos Területrendezési Terv térképi mel ékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, MapInfo program alkalmazásával Útmutató 2010.

Országos Területrendezési Terv térképi mel ékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, MapInfo program alkalmazásával Útmutató 2010. Országos Területrendezési Terv térképi mellékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, MapInfo program alkalmazásával Útmutató 2010. június 1. BEVEZETÉS Az útmutató célja az Országos Területrendezési

Részletesebben

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben

Országos Területrendezési Terv térképi mellékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, MapInfo program alkalmazásával

Országos Területrendezési Terv térképi mellékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, MapInfo program alkalmazásával TeIR Országos Területrendezési Terv térképi mellékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, MapInfo program alkalmazásával Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április 1 BEVEZETÉS Az útmutató célja

Részletesebben

RAJZ1. vezetett gyakorlat

RAJZ1. vezetett gyakorlat Inventor R4 1 Rajz1. vezetett gyakorlat RAJZ1. vezetett gyakorlat Műhelyrajz készítés A feladat megoldásához szükséges fájlok: Tutorial Files\body1 Feladat: Készítse el a szelepház műhelyrajzát! 1) Indítson

Részletesebben

Android Commander Felhasználói kézikönyv

Android Commander Felhasználói kézikönyv Android Commander Felhasználói kézikönyv Android Commander felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet!

Részletesebben

Windows mappaműveletek

Windows mappaműveletek Windows mappaműveletek Windows 7 / 10 Források: http://www.akonyv.hu/windows_elemei/windows_7_mappa_allomany_es_lemezkezeles_minta.pdf http://www2.akg.hu/info/erettsegi/szobeli/10.html Windows Intéző felépítése

Részletesebben

1. Gyakorlat képek megjelenítése és vizsgálata

1. Gyakorlat képek megjelenítése és vizsgálata 1. Gyakorlat képek megjelenítése és vizsgálata Hozzávalók: MultiSpec program (MultiSpecWin32.exe); ag020522_dpac_cd.lan állomány. A program és a gyakorlatokhoz szükséges állományok elérhetők ingyenesen

Részletesebben

OPERÁCIÓS RENDSZER MODUL KÉRDÉSEI ÉS VÁLASZAI WIN7

OPERÁCIÓS RENDSZER MODUL KÉRDÉSEI ÉS VÁLASZAI WIN7 OPERÁCIÓS RENDSZER MODUL KÉRDÉSEI ÉS VÁLASZAI WIN7 Ablak és ablakműveletek: A számítógép képernyőjén, az asztalon, ablakokban jelennek meg a megnyitott programok, és a mappák. Egyszerre több ablak is meg

Részletesebben

Kulcsár Attila. A második szint GeoCalc GIS 2. GISopen 2012 konfrencia. www.geocalc.hu

Kulcsár Attila. A második szint GeoCalc GIS 2. GISopen 2012 konfrencia. www.geocalc.hu Kulcsár Attila A második szint GISopen 2012 konfrencia 1 GeoCalc GIS története 2006 Alapverzió (csak adatbázisokkal együtt Temető nyilvántartás) 2008 GeoCalc GIS 1.0 2011 GeoCalc GIS 1.5 (hierarchia, földtömegszámítás,

Részletesebben

RIEL Elektronikai Kft v1.0

RIEL Elektronikai Kft v1.0 DeskCamera v1.6.1 1. DESKCAMERA A DeskCamera segítségével lehetőség nyílik a számítógép monitorán megjelenő képet rögzítő (NVR, DVR) segítségével rögzíteni. 1.1. TECHNIKAI ADATOK Maximális monitor szám:

Részletesebben

Lapműveletek. Indítsuk el az Excel programot és töröljük ki a Munka1 nevű munkalapot!

Lapműveletek. Indítsuk el az Excel programot és töröljük ki a Munka1 nevű munkalapot! Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk az Excel munkalapjainak beszúrásával, törlésével, másolásával, valamint áthelyezésével, illetve csoportos kezelésével. Képesek leszünk különböző munkafüzetek

Részletesebben

Blog (Google Blogger) használata

Blog (Google Blogger) használata Blog (Google Blogger) használata A blog naplószerű bejegyzések internetes közzétételére alkalmas weboldal. Elterjedtek az ún. személyes blogok, amikor egy-egy személyhez kötődő naplóbejegyzéseket találunk;

Részletesebben

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2010. augusztus 18. Tartalom A program főablaka... 3 A fejléc, a felső menüsor valamint az eszköztár... 4

Részletesebben

QGIS tanfolyam (ver.2.0)

QGIS tanfolyam (ver.2.0) QGIS tanfolyam (ver.2.0) VI. Digitalizálás 2014. január-február Összeállította: Bércesné Mocskonyi Zsófia Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Digitalizálás eszközei Az ArcView 3.3-hoz hasonlóan, a QGIS-ben

Részletesebben

Környezeti informatika

Környezeti informatika Környezeti informatika Alkalmazható természettudományok oktatása a tudásalapú társadalomban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0038 Eger, 2012. november 22. Utasi Zoltán Eszterházy Károly Főiskola, Földrajz Tanszék

Részletesebben

Online naptár használata

Online naptár használata Online naptár használata WEB: https://www.google.com/calendar A Google naptár egy olyan Google-fiókhoz kötött szolgáltatás, melynek használatával a felhasználók egy ingyenes, online rendszerben tárolhatják

Részletesebben

9. Műveletek a táblázatban és diagramszerkesztés

9. Műveletek a táblázatban és diagramszerkesztés Geoinformatika a környezetvédelemben 1 9. Műveletek a táblázatban és diagramszerkesztés Feladatunk az, hogy GPS-szel gyűjtött, de csak papírra feljegyzett koordinátáinkat megjelenítsük az ArcView-ban.

Részletesebben

Téradatbázisok használata QGIS-ből A DB kezelő modul 2.2 verzió

Téradatbázisok használata QGIS-ből A DB kezelő modul 2.2 verzió Téradatbázisok használata QGIS-ből A DB kezelő modul 2.2 verzió A QGIS programból számos téradatbázis adatait elérhetjük, ezek közül két nyílt forráskódúval foglalkozunk, a PostGIS és a SpatiaLite adatbázis

Részletesebben

Táblázatok. Táblázatok beszúrása. Cellák kijelölése

Táblázatok. Táblázatok beszúrása. Cellák kijelölése Táblázatok Táblázatok beszúrása A táblázatok sorokba és oszlopokba rendezett téglalap alakú cellákból épülnek fel. A cellák tartalmazhatnak képet vagy szöveget. A táblázatok használhatók adatok megjelenítésére,

Részletesebben

7. Táblázatok összekapcsolása és lekérdezés attribútumok alapján

7. Táblázatok összekapcsolása és lekérdezés attribútumok alapján Geoinformatika a környezetvédelemben 1 7. Táblázatok összekapcsolása és lekérdezés attribútumok alapján Feladatunk az, hogy az megtanuljuk, hogyan lehet a digitalizált adatokhoz külső adatforrásban már

Részletesebben

ECDL Operációs rendszerek Miazön által használt számítógép operációs rendszere és annak verziószáma? Windows XP 1 Hány MB az ön által használt számítógépbe épített RAM? Sajátgépen jobb egérgomb / Tulajdonságok

Részletesebben

A fájlkezelés alapjai

A fájlkezelés alapjai Az adattárolás alapelemei Képzeljünk el egy nagy szekrényt, ami még teljesen üres. Ebbe a szekrénybe szeretnénk a ruháinkat bepakolni, de a szekrényben nincs egyetlen polc se. A polcok a ruháink rendszerezett

Részletesebben

5. A QGIS 2.2 szoftver újdonságai

5. A QGIS 2.2 szoftver újdonságai 5. A QGIS 2.2 szoftver újdonságai 5.1 ALKALMAZÁS ÉS PROJEKTBEÁLLÍTÁSOK Támogatja a tengeri mérföld mértékegységet és az ebben való mérést: Lehetőség van távolságot mérni tengeri mérföldben is. Ennek engedélyezésére

Részletesebben

QGIS gyakorló. --tulajdonságok--stílus fül--széthúzás a terjedelemre).

QGIS gyakorló. --tulajdonságok--stílus fül--széthúzás a terjedelemre). QGIS gyakorló Cím: A Contour-, a Point sampling tool és a Terrain profile pluginek használata. DEM letöltése: http://www.box.net/shared/1v7zq33leymq1ye64yro A következő gyakorlatban szintvonalakat fogunk

Részletesebben

Készítsünk weblapot könnyedén! A Google Sites használata. Weboldal készítés Google Sites szolgáltatás segítségével, web-fejlesztési ismeretek nélkül!

Készítsünk weblapot könnyedén! A Google Sites használata. Weboldal készítés Google Sites szolgáltatás segítségével, web-fejlesztési ismeretek nélkül! Készítsünk weblapot könnyedén! A Google Sites használata Weboldal készítés Google Sites szolgáltatás segítségével, web-fejlesztési ismeretek nélkül! Készítette: Tratnyek Csilla 2010.03.01. Készítsünk weblapot

Részletesebben

ArchiPHYSIK 8.0 telepítési útmutató

ArchiPHYSIK 8.0 telepítési útmutató ArchiPHYSIK 8.0 telepítési útmutató Tartalomjegyzék 1 Előszó... 2 2 ArchiPHYSIK telepítése... 3 3 Adatfájl kiválasztása... 5 4 ArchiPHYSIK aktiválása... 5 1 Előszó Az ArchiPHYSIK program az épületek energetikai

Részletesebben

6.1.1.2 Új prezentáció létrehozása az alapértelmezés szerinti sablon alapján.

6.1.1.2 Új prezentáció létrehozása az alapértelmezés szerinti sablon alapján. 6. modul Prezentáció A modul a prezentációkészítéshez szükséges ismereteket kéri számon. A sikeres vizsga követelményei: Tudni kell prezentációkat létrehozni és elmenteni különböző fájl formátumokban A

Részletesebben

Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési tervek digitalizálása EKOP 1.2.17./B kiemelt projekt megvalósítása

Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési tervek digitalizálása EKOP 1.2.17./B kiemelt projekt megvalósítása Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési tervek digitalizálása EKOP 1.2.17./B kiemelt projekt megvalósítása Felhasználói kézikönyv ÉMO Mobil GUI Készítette a

Részletesebben

5. gyakorlat. Feladatunk az, hogy készítsük el Zamárdi környékének területhasználati a térképét.

5. gyakorlat. Feladatunk az, hogy készítsük el Zamárdi környékének területhasználati a térképét. Geoinformatika a környezetvédelemben 1 5. gyakorlat Feladatunk az, hogy készítsük el Zamárdi környékének területhasználati a térképét. Ebben a gyakorlatban: megtanuljuk a poligon témák létrehozását, megtanuljuk

Részletesebben

Bevezetés az Excel 2010 használatába

Bevezetés az Excel 2010 használatába Molnár Mátyás Bevezetés az Excel 2010 használatába Csak a lényeg érthetően! Tartalomjegyzék A TÁBLÁZATKEZELÉS ALAPJAI 1 AZ EXCEL PROGRAMABLAK FELÉPÍTÉSE 1 GYORSELÉRÉSI ESZKÖZTÁR 5 ÁLLAPOTSOR 6 AZ EXCEL

Részletesebben

GeoServer, OpenLayers és WFS. Dolleschall János 2009. 08. 17.

GeoServer, OpenLayers és WFS. Dolleschall János 2009. 08. 17. GeoServer, OpenLayers és WFS Dolleschall János 2009. 08. 17. A GeoServer A GeoServer egy nyílt forráskódú szerver szoftver, ami lehetővé teszi térbeli adatok megosztását. Java-ban íródott, így platformfüggetlen.

Részletesebben

A Paint program használata

A Paint program használata A Paint program használata A Windows rendszerbe épített Paint program segítségével képeket rajzolhat, színezhet és szerkeszthet. A Paint használható digitális rajztáblaként. Egyszerű képek és kreatív projektek

Részletesebben

Előadás készítés. Szentesi Péter 2010

Előadás készítés. Szentesi Péter 2010 Előadás készítés Szentesi Péter 2010 Mire használható? Előadás készítés Előadás segédlet készítés Emlékeztető az előadó számára Kiadvány készítés Prezentáció készítés kezdése A PowerPoint indítás Válasszunk

Részletesebben

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01.

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01. AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01. Tartalom 1. A dokumentum célja... 3 2. Akiknek segítséget kívánunk nyújtani...

Részletesebben

PÉNZTÁRKÖNYV PROGRAM

PÉNZTÁRKÖNYV PROGRAM PÉNZTÁRKÖNYV PROGRAM FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS Simon István & Bauer Mihály Tel. : ( 99) / 317 327 (30) / 297-4900 - 1 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS PROMRAMKEZELÉSI LEÍRÁS ----------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A LOGO MOTION TANÍTÁSA

A LOGO MOTION TANÍTÁSA A LOGO MOTION TANÍTÁSA ÍRTA: SZABÓ JÁNOS TANÍTÓ 2010, KECEL LOGO MOTION TANÍTÁSA KÉSZÍTETTE: SZABÓ JÁNOS TANÍTÓ 2010. 1 1. FOGLALKOZÁS Kattintsunk a Logo motion ikonjára. A Színes teki. Ez a program ablaka.

Részletesebben

Mezők/oszlopok: Az egyes leíró adat kategóriákat mutatják.

Mezők/oszlopok: Az egyes leíró adat kategóriákat mutatják. 54 581 01 0010 54 01 FÖLDMÉRŐ ÉS TÉRINFORMATIKAI TECHNIKUS 54 581 01 0010 54 02 TÉRKÉPÉSZ TECHNIKUS szakképesítések 2244-06 A térinformatika feladatai A térinformatika területei, eszközrendszere vizsgafeladat

Részletesebben

2. modul - Operációs rendszerek

2. modul - Operációs rendszerek 2. modul - Operációs rendszerek Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 2. modul (Operációs rendszerek) syllabusát, amely az elméleti és gyakorlati modulvizsga követelményrendszere.

Részletesebben

1. gyakorlat Ismerkedés az ArcGIS rendszerrel

1. gyakorlat Ismerkedés az ArcGIS rendszerrel 1. gyakorlat Ismerkedés az ArcGIS rendszerrel Az ArcGIS térinformatikai programcsomag felépítésével és elemeivel megismerkedtünk már az elsı elméleti résznél. Most lássuk a gyakorlatot. Ebben az elsı gyakorlatban

Részletesebben

MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY

MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI, KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY 2009/2010. TANÉV Az I. FORDULÓ FELADATAI 1. feladat:

Részletesebben

XTB TŐZSDEVERSENY 2012

XTB TŐZSDEVERSENY 2012 2. KERESKEDÉSI FELÜLETEK (PLATFORMOK) Két kereskedési felületet ajánlunk a verseny során: MetaTrader nemzetközileg ismert online tőzsde kereskedési platform, illetve xstation a web-böngésző alapú felület.

Részletesebben

Segédlet a Lelőhely-bejelentő készítő (LBK) használatához

Segédlet a Lelőhely-bejelentő készítő (LBK) használatához Segédlet a Lelőhely-bejelentő készítő (LBK) használatához a plugint írta és a segédletet összeállította: Padányi-Gulyás Gergely 1 2013.04.09. 1. Bevezető A Lelőhely-bejelentő készítő (LBK) a Quantum GIS

Részletesebben

CAD-ART Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 35.

CAD-ART Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 35. CAD-ART Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 35. Tel./fax: (36 1) 361-3540 email : cad-art@cad-art.hu http://www.cad-art.hu PEPS CNC Programozó Rendszer Oktatási Segédlet Laser megmunkálás PEPS 4 laser megmunkálási

Részletesebben

HVK Adminisztrátori használati útmutató

HVK Adminisztrátori használati útmutató HVK Adminisztrátori használati útmutató Tartalom felöltés, Hírek karbantartása A www.mvfportal.hu oldalon a bejelentkezést követően a rendszer a felhasználó jogosultsági besorolásának megfelelő nyitó oldalra

Részletesebben

A számítógépes adatgyűjtő program használata

A számítógépes adatgyűjtő program használata A számítógépes adatgyűjtő program használata I. Bekapcsolás 1. Az elosztó szekrényen lévő főkapcsoló felkapcsolásával helyezzük a Sütő berendezést feszültség alá! 2. Vezérlés be feliratú nyomógombot ütközésig

Részletesebben

A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése

A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése Telepítő fájl letöltése honlapunkról A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése A honlapunkon (www.novitax.hu) található telepítő fájlt (novitax2007-setup.exe) le kell tölteni a számítógép egy

Részletesebben

A WORDPRESS TESTRESZABÁSA (MEGJELENÉS MENÜ ELEMEI)

A WORDPRESS TESTRESZABÁSA (MEGJELENÉS MENÜ ELEMEI) Mgr. Námesztovszki Zsolt A WORDPRESS TESTRESZABÁSA (MEGJELENÉS MENÜ ELEMEI) Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar Oktatásinformatikai rendszerek - szöveggyűjtemény Budapest, 2013.

Részletesebben

18. Szövegszerkesztők

18. Szövegszerkesztők 18. Szövegszerkesztők A szövegszerkesztés olyan számítógépes művelet, amelynek során később nyomtatásban megjelenő szövegegységeket, dokumentumokat hozunk létre, majd azokat papírra kinyomtatjuk. A különböző

Részletesebben

A számítógép beállításainak megváltoztatása

A számítógép beállításainak megváltoztatása Megjelenés és témák Először tekintsük át, hogy hogyan lehet a képernyőn megjelenő elemek küllemét módosítani. Válasszuk a Start menü Vezérlőpultban a Megjelenés és témák hivatkozást. Itt kattintsunk a

Részletesebben

4. Vonalas objektumok digitalizálása. Feladatunk az, hogy készítsük el Zamárdi úthálózati térképét.

4. Vonalas objektumok digitalizálása. Feladatunk az, hogy készítsük el Zamárdi úthálózati térképét. Geoinformatika a környezetvédelemben 1 4. Vonalas objektumok digitalizálása Feladatunk az, hogy készítsük el Zamárdi úthálózati térképét. Ebben a gyakorlatban: megtanuljuk a vonal fedvények létrehozását,

Részletesebben

BODROGKOZ.COM / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BODROGKOZ.COM / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BODROGKOZ.COM / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. Adminisztrációs felület elérhetősége: http://www.bodrogkoz.com/wp-admin/ vagy http://www.bodrogkoz.com/wp-login.php A honlap tesztidőszak alatt az alábbi címen érhető

Részletesebben

12. A térképek publikálása

12. A térképek publikálása Geoinformatika a környezetvédelemben 1 12. A térképek publikálása Feladatunk az, hogy az eddigiekben megtanult módon elkészített térképeket illusztrációként beillesszük a szöveges állományunkba, illetve

Részletesebben

Tanúsítvány feltöltése Micardo kártyára

Tanúsítvány feltöltése Micardo kártyára Windows operációs rendszeren Tanúsítvány feltöltése Micardo kártyára A termék értékesítésének befejezése miatt a dokumentáció nem kerül frissítésre a továbbiakban. A termék nem támogatja az SHA-256 kriptográfiai

Részletesebben

DAT adatcserefájl AutoCAD MAP DWG mapobject konvertáló program dokumentáció

DAT adatcserefájl AutoCAD MAP DWG mapobject konvertáló program dokumentáció H - 1161 Budapest Rákóczi út 76. Tel./Fax.: +36-1-4010159 http://www.pageos.hu toni@pageos.hu DAT adatcserefájl AutoCAD MAP DWG mapobject konvertáló program dokumentáció A program használható a TOPOBASE

Részletesebben

5. Gyakorlat kiegészítő műveletek

5. Gyakorlat kiegészítő műveletek 5. Gyakorlat kiegészítő műveletek Hozzávalók: MultiSpec program (MultiSpecWin32.exe); Separate Bands mappa, benne 8 darab L7_000606_Indy_sub nevű állomány. Ebben a gyakorlatban több, egyszerű lehetőséggel

Részletesebben

Apró Windows Explorer trükkök

Apró Windows Explorer trükkök Apró Windows Explorer trükkök A Windows Vista új felhasználói felülete számos olyan rejtett extrát tartogat, melyek első ránézésre egyáltalán nem szembeötlőek, sőt akár hosszabb ideig tartó használat során

Részletesebben

BEJEGYZÉSEK, OLDALAK LÉTREHOZÁSA ÉS SZERKESZTÉSE WORDPRESS-BEN

BEJEGYZÉSEK, OLDALAK LÉTREHOZÁSA ÉS SZERKESZTÉSE WORDPRESS-BEN Mgr. Námesztovszki Zsolt BEJEGYZÉSEK, OLDALAK LÉTREHOZÁSA ÉS SZERKESZTÉSE WORDPRESS-BEN Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar Oktatásinformatikai rendszerek - szöveggyűjtemény

Részletesebben

OTOsuite. Telepítési útmutató. Magyar

OTOsuite. Telepítési útmutató. Magyar OTOsuite Telepítési útmutató Magyar Ez a dokumentum leírja miképp telepítse az OTOsuite szoftvert DVD-ről, pendrive-ról vagy tömörített fájlból. Rendszerkövetelmények 1,5 GHz processzor vagy gyorsabb (ajánlott:

Részletesebben

Thermo1 Graph. Felhasználói segédlet

Thermo1 Graph. Felhasználói segédlet Thermo1 Graph Felhasználói segédlet A Thermo Graph program a GIPEN Thermo eszközök Windows operációs rendszeren működő grafikus monitorozó programja. A program a telepítést követően azonnal használható.

Részletesebben

Georeferálás, leválogatás ArcGIS 10-ben

Georeferálás, leválogatás ArcGIS 10-ben Georeferálás, leválogatás ArcGIS 10-ben Hol vannak azok a helyek, amelyek.? oktatási segédlet Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet Budapesti Corvinus Egyetem Készítette: Varga

Részletesebben

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.1 KELT:

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.1 KELT: AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.1 KELT: 2010.08.18. Tartalom 1. A dokumentum célja... 3 2. Akiknek segítséget kívánunk nyújtani...

Részletesebben