A környezetvk. rnyezetvédelmi adatszolgáltat. Dalma. Hulladékgazd. adó. Szombathely, december 9.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A környezetvk. rnyezetvédelmi adatszolgáltat. Dalma. Hulladékgazd. adó. Szombathely, 2014. december 9."

Átírás

1 A környezetvk rnyezetvédelmi adatszolgáltat ltatások változásai Kránitz nitz-werner Dalma Hulladékgazd kgazdálkodási előad adó Szombathely, december 9.

2 A november 15-től l hatályos jogszabály módosm dosítások sok alapján: a környezeti k alapnyilvántart ntartásról l szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm.. rendelet szerinti egyedi környezetvk rnyezetvédelmi azonosító adat létrehozl trehozására ra (módos dosítására, törlésére) re) irányul nyuló kérelmet papír r alapon, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántart ntartási és adatszolgáltat ltatási kötelezettsk telezettségekről l szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm.. rendelet meghatározottak szerinti adatszolgáltat ltatásokat ig lehetett benyújtani.

3 Ezt követk vetően en csak ÁNYK-val kitölt ltött tt és Ügyfélkapun keresztül l beadott adatlapok fogadására lesz lehetőség. Az indítási terv alapján n az új j rendszer szerinti adatlapok befogadásának kezdete: KAR adatlap csomag esetén: Más s adatlapok esetén:

4 A változással érintett bejelentési, nyilvántartásba vételi, adatszolgáltatási kötelezettségek I. A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet szerinti adatlapok (KAR) A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet szerinti éves és negyedéves adatszolgáltatás (HIR) A levegő védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet szerinti levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésre és változás bejelentés (LAL) és az éves levegőtisztaság-védelmi jelentés (LM- március 31.) A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet szerinti adatszolgáltatás A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet szerinti adatszolgáltatás (VAL-VÉL március 31.)

5 A változással érintett bejelentési, nyilvántartásba vételi, adatszolgáltatási kötelezettségek II. Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vételi és adatszolgáltatási kötelezettségek (február 20.) Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vételi és adatszolgáltatási kötelezettségek (február 20.) A hulladékká vált gépjárművekről szóló 444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vételi és adatszolgáltatási kötelezettségek (március 1.) A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet szerinti adatszolgáltatások (tárgynegyedévet követő hónap 20.)

6 Rövidítések ÁNYK Általános Nyomtatvány Kitölt ltő OKIR Országos KörnyezetvK rnyezetvédelmi Informáci ciós Rendszer OKIR szakrendszerei: KAR Környezetvédelmi Alapnyilvántart ntartó Rendszer EHIR Egységes ges Hulladékgazd kgazdálkodási Informáci ciós s Rendszer LAIR Levegőtisztas tisztaság-védelmi Alapnyilvántart ntartó Informáci ciós s rendszer FAVI Felszín n alatti víz v és s földtani f közeg k környezetk rnyezetvédelmi nyilvántart ntartási rendszer FEVISZ Felszíni vizes szakrendszer HNYR Hatósági Nyilvántart ntartó Rendszer E-PRTR Európai Szennyezőanyag anyag-kibocsátási si és -szállítási Nyilvántart ntartás TSZC Természetv szetvédelmi Szolgáltat ltató Centrum

7 Elektronikus benyújt jtás s feltételei telei I. Ügyfélkapu regisztráci ció: A nyomtatványok beküldéséhez ügyfélkapu regisztráció szükséges azon természetes személyek részére, akik adatszolgáltatóként vagy adatszolgáltató szervezet nevében az adatszolgáltatást benyújtják. További informáci ciók: https:// ://ugyfelkapu.magyarorszag.hu Internet kapcsolat ÁNYK letölt ltése, telepítése: https:// ://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/adonyomtatadonyomtat vany.html

8 Elektronikus benyújt jtás s feltételei telei II. A szüks kséges nyomtatványok nyok letölt ltése és s telepítése se: Az nyomtatványok nyok ://web.okir.hu/hu/ oldalon az Adatszolgáltat ltatások menüpont alatt érhetők k el Adatlap csomagok kitölt ltése, ellenőrz rzése, elküld ldése ügyfélkapun keresztül. Kizárólag súlyos s hibát t nem tartalmazó (hibátlan, vagy figyelmeztető hibás) adatlapot lehet megjelölni lni elektronikus beküld ldésre. Meghatalmazás s az elektronikus adatszolgáltat ltatásra (kivéve ve természetes személyekn lyeknél). l).

9 ÁNYK Általános nyomtatvány kitöltő, rövid nevén (ÁNYK), korábbi nevén AbevJava keretprogram. Az elektronikus adatszolgáltatás teljesítéséhez a keretprogramra és az adott bevalláshoz szükséges elektronikus nyomtatványokra van szükség. Már a telepítés megkezdése előtt fel kell telepíteni a Java futtató környezetet, mert e nélkül az ÁNYK program nem fog működni. A telepítő csomagok mindegyike.jar kiterjesztésű állomány. (Ezek a Java számára futtatható programok.)

10 ÁNYK - dokumentum megnyitása

11 ÁNYK csatolmány hozzáad adása

12 ÁNYK beküld ldés ügyfélkapun Megjelölés elektronikus beküld ldésre ÁNYK tömöríti t ti és titkosítja, tja, menti a dokumentumot Beküld ldési lehetőségek: 1. Nyomtatvány közvetlen k beküld ldése ügyfélkapun keresztül 2. Belépés s az ügyfélkapura, Dokumentumfeltölt ltés menüpont, KR dokumentum feltölt ltése Nyomtatvány archiválása

13 EHIR Célja: az összes fontos hulladékárammal kapcsolatos adat egységes ges kezelése Funkciói: i: nyilvántart ntartás, ellenőrz rzés, tájékoztatás Felhasználói: FM, OKTF, KTF-ek ek,, OHÜ és s az ügyfélkapun keresztül l az összes adatszolgáltat ltató

14 Az új j adatszolgáltat ltatás s rendszer bevezetésével vel ÁNYK-val kitölt ltött tt és Ügyfélkapun keresztül l beadott adatlapok fogadására lesz lehetőség, az ügyfelek az értesítési si tárhelyt rhelyükön n kapnak hibalistát, t, észrevételeket, megszűnik az adatlapok kézi k felvitelének feladata ill. lehetősége (ideértve a vonalkódos felvitelt is), megszűnik a Kvadatszolg. program használhat lhatósága és s a korábbi formátum tumú XML fájlok f betölt ltésének. lehetősége.

15 Az EHIR-hez kapcsolódó nyomtatványok nyok HIR-KÖT HIR-ÉV HIR-NÉ HEA-NY HEA HEE-NY HEE HGK-NY HGK-GY GY HGK-B HLJ-KÖT HLJ A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltat ltatási kötelezettsk telezettség g keletkezése és s megszűnése se Éves adatszolgáltat ltatás Veszélyes hulladékkal kapcsolatos negyedéves adatszolgáltat ltatás s teljesítéséhez Adatlap az elemet és s akkumulátort gyárt rtók k nyilvántart ntartásba vételi v kötelezettsk telezettségéhez Adatlap az elemmel és s akkumulátorral kapcsolatos adatszolgáltat ltatási kötelezettsk telezettségek teljesítéséhez Adatlap az elektromos és s elektronikus berendezést gyárt rtók k nyilvántart ntartásba vételi v kötelezettségéhez Adatlap az elektromos és s elektronikus berendezéssel kapcsolatos adatszolgáltat ltatási kötelezettségek teljesítéséhez A gyárt rtó nyilvántart ntartásba vételev Adatlap a gyárt rtó által forgalomba hozott jármj rművekről Éves adatszolgáltat ltatási bejelentés s a hulladékk kká vált gépjg pjárművek kezeléséről Adatlap a hulladéklerakási járulékkal fizetési kötelezettségének bejelentéséhez Adatlap a hulladéklerakási járulékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez

16 Kinek kell adatot szolgáltatnia? ltatnia? Gyűjt jtőnek, a begyűjt jtőnek,, a kereskedőnek és s a hulladékkezel kkezelőnek. (Hulladékgazd kgazdálkodási engedély és nyilvántart ntartásba vétel v esetén n is) Termelőnek ha a telephelyen a tárgyt rgyévben képzk pződött és s birtokolt hulladék összes mennyisége meghaladja veszélyes hulladék k esetén n a 200 kg-ot, nem veszélyes hulladék k esetén a nem veszélyes építési és s bontási hulladék k kivétel telével a 2000 kg-ot, nem veszélyes építési-bontási hulladék k esetén n az 5000 kg- ot.

17 Kinek kell adatot szolgáltatnia? ltatnia? A hulladékgazd kgazdálkodási közszolgk zszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos nyilvántart ntartási és s adatszolgáltat ltatási kötelezettségek teljesítéséről l a közszolgáltató gondoskodik!

18 Nem kell adatszolgáltat ltatást teljesíteni teni A hulladék k birtokosa a hulladékot a kötelező visszavétel keretében adja át. A nevelési si-oktatási intézm zménynek a terület letén n kialakított átvételi teli helyen átvett papírhullad rhulladékról.

19 Az adatszolgáltat ltatások beküld ldésének határideje Adatszolgáltató hulladéktermelő gyűjtő, begyűjtő, kereskedő és hulladékkezelő gyűjtő, begyűjtő, kereskedő és hulladékkezelő Hulladék jellege veszélyes és nem veszélyes hulladék nem veszélyes hulladék veszélyes hulladék Határidő a tárgyévet követő év március 1. napja; évente, a tárgyévet követő év március 1. napja; negyedévente, a tárgynegyedévet követő 8. munkanapja; (ez alól kivétel a év IV. negyedévére vonatkozó adatszolgáltatás teljesítése, amelynek határideje február 15.)

20 Az adatszolgáltat ltatás s lépéseil A környezetvédelmi alapnyilvántartásban szereplő ügyfél és telephely adatok aktualizálása Meghatalmazás benyújtása, aktualizálása a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendeletben foglaltak szerint Adatszolgáltatási kötelezettség bejelentése, aktualizálása Adatszolgáltatás teljesítése évente, negyedévente

21 KAR adatlap csomag Borítólap Címzett mező segíts tségével a címzett c hatóság g kijelölése a területi illetékess kesség g figyelembe vételv telével KÜJ-A lap, KÜJ-B lap természetes személyre vonatkozó adatai kibővültek ügyfélkapus beadáshoz szüks kséges adatokat is tartalmaz, ezért nem kell további MEGH lap JOGE lap KTJ lap HRSZ pótlapp POLI lap egyszerűsítés Csak poligon adható be MEGH és s az MVV lap Ügyfélkapus viszontazonosításhoz shoz szüks kséges adatokkal bővültb Aláí áírt MEGH és s MVV lapok szkennelt példányát t az adatlap csomaghoz csatolva be kell küldenik OBJ lap megszűnt Továbbiakban az Objektum Telephely kapcsolatot a KTJ lapon kell megadni

22 Meghatalmazás s benyújt jtása, aktualizálása KAR-MEGH lapon meghatalmazás, on visszavonás lapon s, MVV A meghatalmazás s azért szüks kséges, mert az ügyfélkapu az adatszolgáltat ltatást beküld ldő személyt azonosítja. A meghatalmazással a cég c g kijelöli li azon személyeket, akik a nevében környezetvédelmi adatszolgáltat ltatást elektronikus úton teljesíthetnek. thetnek.

23 Adatszolgáltat ltatási kötelezettsk telezettség bejelentése (HIR-KÖT) HIR-KÖT T adatlapon kell teljesíteni teni tárgyt rgyévtől l keletkezett adatszolgáltat ltatási kötelezettség esetén n kell az adatlapot megküldeni a felügyel gyelőség g számára. Az adatszolgáltat ltatási kötelezettsk telezettség keletkezésekor, változv ltozásakor illetve megszűnésekor sekor kell teljesíteni. teni. Változás s bejelentésn snél l az összes érvényes kötelezettséget fel kell tüntetni, t nem csak a változást. Érvényesség g dátuma: d az a nap amikortól létrejött tt a bejelentés s szerinti kötelezettség.

24 Éves adatszolgáltat ltatási kötelezettség g teljesítése se (HIR-ÉV) Adatlapok: HIR-ÉV-főlap hulladékk kképződési (HIR-ÉV-1 1 lapok), hulladék k gyűjt jtés/kereskedelem/előkezelés s (HIR-ÉV-2 lapok), hulladék k hasznosítás/ s/ártalmatlanítás s (HIR-ÉV-3 lapok), B3 alkategóri riájú hulladéklerak klerakóban lerakott hulladék összetételének bejelentésére szolgáló adatlap (HIR- ÉV-4 4 lap), (E)PRTR hulladék k bejelentés s (HIR-ÉV-(E)PRTR) (E)PRTR) lap)

25 Negyedéves adatszolgáltat ltatási kötelezettség g teljesítése se (HIR-NÉ) Adatlapok: HIR-NÉ-főlap hulladék k gyűjt jtés/kereskedelem/előkezelés bejelentése (HIR-NÉ-2 2 lapok), hulladék k hasznosítás/ s/ártalmatlanítás s bejelentése (HIR-NÉ-3 3 lapok),

26 0 -s adatszolgáltat ltatás HIR-ÉV-főlap kitölt ltésével Adatszolgáltat ltató Hulladék k termelő Hulladék k gyűjt jtő, begyűjt jtő kereskedő, kezelő Feltétel tel nem keletkezett az adatszolgáltat ltatási kötelezettsk telezettségre vonatkozó mennyiséget meghaladó hulladéka, és az előző évi hulladék k zárókészlete z 0; 0 nem csatol HIR-ÉV-1 1 lapot (és( s más m s adatlapot sem); a rovatban szereplő jelölőnégyzet kitölt ltésével elismeri, hogy a beszámol molási évben a képzk pződött hulladék mennyisége nem érte el a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott mennyiséget; nem keletkezett hulladéka; nem vett át t hulladékot; nem kezelt hulladékot, valamint az előző évi hulladék k zárókészlete z 0; az adatszolgáltat ltató nem csatol egyetlen adatlapot sem; a rovatban szereplő jelölőnégyzet kitölt ltésével elismeri, hogy hulladékkezel kkezelői i tevékenys kenységet a telephelyen nem folytatott;

27 0 -s adatszolgáltat ltatás HIR-NÉ-főlap kitölt ltésével Adatszolgáltat ltató Veszélyes hulladék k gyűjt jtő, begyűjt jtő, kereskedő,, kezelő Feltétel tel nem vett át t a tárgyt rgyévben veszélyes hulladékot, vagy nem kezelt veszélyes hulladékot; az adatszolgáltat ltató nem csatol HIR-NÉ-2 és s HIR-NÉ-3 lapot; a rovatban szereplő jelölőnégyzet kitölt ltésével elismeri, hogy a beszámol molási időszakban a telephelyen hulladék átvétele tele nem törtt rtént, illetve hulladékkezel kkezelői tevékenys kenység g a telephelyen a beszámol molási időszakban nem folyt;

28 HIR adatlapok Az adatlapok megnevezései változtak. v Kisebb módosm dosítások sok a kitölt ltésben. Minden hulladék k típus t kezdőlapj lapjának tetejére, a nyitó mennyiség g alá került az év v végi v záróz mennyiség g a könnyebb k áttekinthetőség g miatt. A HIR-KÖT, a HIR-ÉV és s HIR-NÉ adatszolgáltat ltatások automatikusan a telephely szerint illetékes felügyel gyelőség g postafiókj kjába kerülnek.

29 Adatszolgáltatások ellenőrz rzése Ellenőrz rzés szintje Ellenőrz rzés környezete ÁNYK OKIR közös funkció modul modul Leírás Az ÁNYK-ba épített ellenőrz rzések Automatikus döntd ntés s arról, hogy fogadható-e e az adatszolgáltat ltatás. Pl. a feladónak van-e meghatalmazása, létezl tező KÜJ-t ill. KTJ-t adott-e e meg. Automatikus döntd ntés s arról, hogy a felügyel gyelőségi gi ügyintéző elé kerülhet lhet-e e az adatszolgáltat ltatás. Szakért rtői i döntd ntés s az elfogadásr sról l az adatok és s egyéb b informáci ciók, szakmai szempontok alapján.

30 Adatszolgáltat ltatások státuszai tuszai Betűjel KH FA SZH EF FÜ NF VU Státusz tusz Kritikus hibás Feldolgozás s alatt Szakmai hibás Elfogadott Függőben lévől Nem feldolgozandó Visszautasított tott Magyarázat Az OKIR megfelelő modulja a 2. vagy 3. szintű ellenőrz rzés s során n hibát t talált. lt. A felügyel gyelőségi gi ügyintéző szakmai döntésére (elfogadás s vagy szakmailag hibásnak minősítés) s) vár. v A felügyel gyelőségi gi ügyintéző szakmai döntd ntése alapján. Az érintett adathalmaz lezárt státusza tusza miatt a feldolgozás s nem lehetséges. A felügyel gyelőségi gi ügyintéző szakmai döntd ntése (vagy a VM döntd ntése) alapján n nem dolgozandó fel. Nem létezl tező KÜJ, KTJ vagy meghatalmazás hiánya miatt visszautasított. tott.

31 Adatok publikálása: OKIRweb Törvény alapján n nyilvánoss nosságra hozandó közérdekű adatok korlátoz tozásmentesen és s ingyenesen hozzáférhet rhetővé válnak KÜJ, KTJ számok keresése, se, és s a hozzájuk kapcsolódó határozatok adatai Nyilvántart ntartások (pl. HEA-NY, HEE-NY, HGK-NY) Éves és s negyedéves adatszolgáltat ltatások adatai A nyilvántart ntartás s típust pusú adatok naponta frissülnek. Az éves és s negyedéves adatszolgáltat ltatások (pl. HIR-ÉV, HIR-NÉ) adathalmazai egyszerre (évenk( venként) nt) töltt ltődnek át és s válnak v nyilvánoss nossá

32 Köszönöm m megtisztelő figyelmüket!

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1)

Részletesebben

ÜGYFÉL REGISZTRÁCIÓS KÉZIKÖNYV GYÁRTÓ CÉGEKNEK

ÜGYFÉL REGISZTRÁCIÓS KÉZIKÖNYV GYÁRTÓ CÉGEKNEK ÜGYFÉL REGISZTRÁCIÓS KÉZIKÖNYV GYÁRTÓ CÉGEKNEK 2009. évi LXI.törvény és a 312/2009. (XII.28) Korm. rendelet szerint Tisztelt Ügyfelünk! Megköszönjük, hogy a Loacker csoportot választotta. Bízunk a hosszú

Részletesebben

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez.

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez. Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez. 1. Általános tudnivalók Az adatszolgáltatást a környezeti alapnyilvántartásról

Részletesebben

Útmutató a Monitoring Információs Rendszer KÖRNYEZETHASZNÁLATI MONITORING adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok kitöltéséhez

Útmutató a Monitoring Információs Rendszer KÖRNYEZETHASZNÁLATI MONITORING adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok kitöltéséhez ADATOK Útmutató a Monitoring Információs Rendszer adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok kitöltéséhez 1 ADATOK Tartalomjegyzék Általános tudnivalók...3 információs rendszer célja...3 A környezethasználati

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 32/2015. (II. 25.) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 18/2014. (VI.3.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 18/2014. (VI.3.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 18/2014. (VI.3.) MNB rendelete a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény, valamint

Részletesebben

Útmutató a Monitoring Információs Rendszer KÖRNYEZETHASZNÁLATI MONITORING adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok kitöltéséhez

Útmutató a Monitoring Információs Rendszer KÖRNYEZETHASZNÁLATI MONITORING adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok kitöltéséhez ADATOK Útmutató a Monitoring Információs Rendszer adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok kitöltéséhez 1 Általános tudnivalók A felszín alatti vizek védelmérıl szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a leveg védelmével kapcsolatos egyes szabályokról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott

Részletesebben

Elektronikus építési napló vezetés lépésenként. segédlet az e-építési napló alkalmazás használatához

Elektronikus építési napló vezetés lépésenként. segédlet az e-építési napló alkalmazás használatához Elektronikus építési napló vezetés lépésenként segédlet az e-építési napló alkalmazás használatához Mi az építési napló? Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről A környezetvédelmi

Részletesebben

1. oldal, összesen: 12

1. oldal, összesen: 12 Kérdés Válasz 1) Mi az az szám és miért van erre szükség? 2) Milyen okmányok/ adatok szükségesek az igényléshez? 3) A Vám- és Pénzügyőrség mely szerve adja ki az számot? 4) Vámügynök vagyok, és ügyfelem

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Értelmező rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek valamint a hatálya alá tartozó megállapodások és szerződések értelmezése során az alábbi fogalmak a következő

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 17. szám 827 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2015. (II. 17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Részletesebben

18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet. a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról

18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet. a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi

Részletesebben

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A Kormány a környezetvédelem általános szabályairól

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 20., hétfő Tartalomjegyzék 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben