Néhány sorban... Egyáltalán nem panaszkodhatunk,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Néhány sorban... Egyáltalán nem panaszkodhatunk,"

Átírás

1

2

3 2009/3 MAGYAR EDZŐ 3 Néhány sorban... Egyáltalán nem panaszkodhatunk, az év mögöttünk hagyott harmada igazán bôvelkedett világeseményekben, s ami ennél sokkal örvendetesebb, hogy legjobbjaink ezeken sok örömet szereztek a sport kedvelôinek. Gondoljunk csak a londoni öttusa, a római úszó, a kanadai kajak-kenu világbajnokságra. Micsoda ellentmondás! Látszólag úgy tûnhet, versenysportunk vonatkozásaiban minden rendben van. Mennyire megtévesztôk a sikerek! Hiszen jól tudjuk, versenysportunk viszonyai nem hogy rendezetlenek, hanem tragikusan romlanak, akár a finanszírozás, akár a létesítményhelyzet, vagy az utánpótlás vonatkozásait említjük. Fôként hazánk pénzügyi-gazdasági gondjainak ismeretében félô, hogy az említett rendkívüli eredményekbôl a döntéshozók helytelen következtetésre jutnak. Nem arra, hogy éppen itt az ideje - húsz év után - rendbe rakni a sport ügyeit. Éppen ellenkezôleg, mint ahogyan történt ez sorozatosan a korábbiakban. Nevezetesen, hogy a politika könnyû szívvel mondott le a sportkultúra megoldatlan kérdéseinek napirendre tûzésérôl, gondolván, megy ez, lám, így is, nem olyan nagy a baj A veszély- és felelôsségérzet ösztönzésére a Magyar Olimpiai Bizottság szeptember 4-i elnökségi ülésén felhívást intézett az országgyûléshez és a kormányhoz a válság elkerülése érdekében, amelynek drámai elsô mondata önmagáért beszél: Az összeomlás szélén áll a magyar sport " (lapunk közli természetesen a felhívás teljes szövegét). Mélységes aggodalom érzôdött a szeptember 8-i jubileumi, rendkívüli SOSZ (Sportegyesületek Országos Szövetsége) közgyûlésen is, amelyet a szervezet megalakulásának huszadik évfordulója alkalmából tartottak. További elvárást fejezett ki a Parlamenttôl a Fôvárosi Közgyûlés augusztus 27-i ülése, ahol teljes egyetértés alakult ki abban a tekintetben, hogy Budapest 2011-ben pályázzon a évi nyári olimpiai játékok rendezésének jogáért, s ennek érdekében az országgyûlés alkosson mihamarabb Olimpiai Törvényt. A bevezetôben említett ellentmondást hûen illusztrálja, hogy ugyanezen a napon kapott nyilvánosságot: Befulladt a sportlétesítmények fejlesztési programja." Befejezésül két pozitív fejlemény. Hosszas, másfél hónapos bonyodalmak után megoldódott a Sportkórház vezetésének problémája, dr. Soós Ágnes radiológus kapott megbízást az intézmény fôigazgatói teendôinek ellátására. Végezetül, de egyáltalán nem utolsó sorban: rendkívüli megtiszteltetés érte dr. Schmitt Pált, a NOB protokollfônökét és a MOB elnökét (1989 óta), az Európai Parlament alelnöke tisztét töltheti be a jövôben. Gallov Rezsô BEMUTATJUK... A SPORTOT FELÜGYELÔ MINISZTER: VARGA ZOLTÁN Ha kevés a pénz több a támadás Valljuk be, sokan vagyunk olyanok, akik amikor elôször meghallottuk Varga Zoltán nevét, kíváncsian próbáltunk információkat gyûjteni személyérôl, hiszen nem sokat tudtunk róla. Különösen sportberkekben számított ismeretlennek. E sorok írójától egyszer valaki meg is kérdezte, hogy talán csak nem az egykor a Ferencvárosban, majd a világ több országában megforduló kitûnô labdarúgóról van-e szó. Hát nem! De nincs okunk szégyenkezni tudatlanságunkon", hiszen maga Varga Zoltán is elismerte: meglepetésként érte a felkérés, miszerint ebben a válságos idôszakban legyen ô az önkormányzati miniszter. Ami a sportot illeti (hiszen a sportélet felügyelete ehhez a tárcához tartozik), nem könnyû örökséget vett át az új miniszter. Ez nem csupán a különösen gazdaságilag nehéz helyzetre vonatkozik, hanem mindarra, amit elôdje, Gyenesei István hátrahagyott. Hiszen Gyenesei úr gondolatvilágának és munkájának középpontjában éppen a sport állt. Varga Zoltán egészen más alkat. Igaz, a sport tôle sem idegen, sôt, az egészségmegôrzés területén maga is aktív, rendszeres látogatója a teniszpályának. Ismeri élsportunk múltját, jelenét, tisztában van jelentôségével, a jövô fontosságával. Ám ô tulajdonképpen olyan ember, akire azt szokták mondani: elsôsorban mûszaki értelmiség. A kazincbarcikai vegyipari technikumban érettségizett, majd a katonaság után a Pollack Mihály Mûszaki Fôiskolán szerezte meg elsô diplomáját. Késôbb szakmérnök, majd mérnök-közgazdász lett. Tizennyolc esztendôn át dolgozott az orosházi üveggyárban, majd az ugyancsak orosházi ipari park ügyvezetô igazgatója lett tôl volt a Békés megyei Képviselô testület, 2006-tól pedig az Orosházi Önkormányzat tagja. Sokan kérdezik érdeklôdve, hogy milyen a munkastílusa. Nos, ez viszonylag egyszerûen foglalható össze. Csak akkor akar szerepelni, ha valóban van mondanivalója. Jól ismeri az idôszak legfontosabb feladatait, és mindent elkövet a rövidtávú célok elérése érdekében. Persze, ezen hasábokon elsôsorban a sportélettel kapcsolatos hitvallása jelenthet izgalmat. E területen elmondható Varga Zoltánról, hogy jóllehet rendszeresen konzultál a szakállamtitkársággal, és a különbözô szervezetekkel, az elôterjesztések szakmai részébe nemigen szól bele. A döntéseket azonban kellô körültekintéssel, az egyes vélemények tanulmányozásával hozza meg. Tisztában van természetesen azzal, hogy minél kevesebb a pénz, annál több a támadási felület. Érdekérvényesítô képességét talán éppen ezen a területen bizonyította, hiszen a 2010-es költségvetés adatai arról árulkodnak, hogy míg lényegében valamennyi terület kevesebb pénzbôl gazdálkodhat, a sport megôrizte a 2009-es szintet. Persze, ô is jól tudja: ez sem elég De errôl eztán végképp nem Varga Zoltán, sportért felelôs miniszter tehet. Lukáts György

4 4 MAGYAR EDZŐ 2009/3,,Bízom a szakemberek fanatizmusában SIMÓKA BEÁTA SZAKÁLLAMTITKÁR A MAGYAR SPORT HELYZETÉRÔL Nem a formabontás szándéka vezérel, amikor a Simóka Beáta szakállamtitkárral folytatott beszélgetés utolsó gondolatát idézem fel ennek az írásnak az elején. Hanem mert ebben van a megoldás kulcsa, vagy ha úgy tetszik az üzenet. "Bízom a szakemberek fanatizmusában, alkotó erejében. Meggyôzôdésem, hogy képesek dacolni minden nehézséggel, és a munkájuk átmenti a magyar sport értékeit." A Magyar Edzô legutóbbi számában megjelent írásomban három, különösen veszélyeztetett terület gondjait emeltem ki: a sportegyesületekét, az egyéni olimpiai (siker)sportágakét és az ifjúság általános fizikai állapotát. Az egykori öttusa-világbajnoknôvel, az Önkormányzati Minisztérium sport szakállamtitkárával is megosztottam az aggályaimat. Ön is úgy látja, hogy drámai a helyzet ezeken a területeken? kérdeztem. Drámainak nem nevezném. Az kétségtelen, hogy a magyar sport jelenlegi anyagi helyzete nem rózsás, és én is nyugodtabb lennék, ha legalább másfél milliárddal nagyobb lenne a büdzsé. De súlyos válságba sodródott a világ, és annak a hatása alól nem lehet kibújni; még a mienknél sokkal gazdagabb országok is megsínylik. Már az is eredmény, a sport jelentôségének és igényeinek elismerése, ha a reményeim szerint a költségvetése nem lesz kisebb 2010-ben. A sportegyesületekkel a rendszerváltás óta gyakorlatilag nem tud mit kezdeni az állam. Éppúgy részesei a támogatási rendszernek, mint a sport többi alkotóeleme. Kapnak direktben is, igaz, hol többet, hol kevesebbet, de néha még pályázatokat is ki tudunk írni nekik. És akkor még ott a célzott, a mûhelytámogatás is, amely a legeredményesebb szakosztályaiknak szól. Az állam szerintem már soha többé nem tudja eltartani az egyesületeket, de segíti ôket. Arra is van mód, hogy a sportági szakszövetségek a saját költségvetésükbôl további támogatást adjanak a legfontosabb mûhelyeiknek. Ez ma szinte csak elméleti lehetôség, hiszen a szövetségek is szegények. Nehéz helyzetben van még az olimpiai sikersportágaink többsége is. Fel-felmerül a gondolat, hogy az anyagi erôink legnagyobb részét rájuk kellene összpontosítani. Ön szerint is? Szerintem nem, mert elképzelni sem tudom, hogy kinek a kárára. S hogy ki és milyen szempontok szerint húzná meg a határt: ki tartozik még és ki már nem a támogatottak körébe. Abban pedig egészen biztos vagyok, hogy egyetlen területnek a támogatását nem szabad nullára állítani. A siker nem az egyetlen szempont. Ott van például a triatlon. A felnôttek még nem értek el nagy eredményeket, de az utánpótlás már egyre többet, ráadásul népszerû sportág, tömegeket mozgat meg. Bûn lenne a sorsára hagyni. Egy felmérés szerint ma a sportolóink kevesebbet edzenek, mint mondjuk a hetvenes években. Nem lustábbak, hanem nincs módjuk többre, mert kevés a fôállású edzô, miáltal csökkent az edzésidô. Nem hiszem, hogy ez így van. Nálunk, az öttusában reggel hatkor már edzenek a versenyzôk, és délután jönnek vissza. Tóth Ferenc személyében újabb magyar vívóedzô távozott külföldre, a dánok vezetôedzôje lett. Követtem a sportágért folytatott zalaegerszegi harcát, például azt, hogyan hozott össze önálló vívótermet. Belefáradt, és most tessék Biztos vagyok benne, hogy egy fiatal majd beáll a helyére, és folytatja a munkát. Nézze, a magyar sportban dolgozó szakemberek széles táborában megvan a becsvágy. Felkészültek, kiválóak, éhesek a sikerre, és képesek produkálni még a legnehezebb körülmények között is. Ez rendkívül nagy erô és érték, a jövô kulcsa. Milyennek ítéli meg a jövô sportolónemzedékeinek a helyzetét? Az utánpótlás-nevelés az államtitkárság prioritásai közé tartozik, s úgy gondolom, hogy a Sport XXI. és a Héraklész-program ráadásul kedvezô anyagi feltételeket is biztosít a munkához. A rendszerváltás idején a kitûnô sportiskolai rendszerünk összeomlott. Kár volt érte. De most újra épül. Egyesületekben, településeken is van törekvés, és szépen alakul a közoktatási típusú sportiskolák hálózata is. Ne haragudjon, de a közoktatási nekem az olyan, mintha a farok csóválná a kutyát Úgy vélem, ez nem helytálló. A lényeg ugyanis benne van: az egyesület és az iskola közösen gondoskodik a gyerekek magas szintû sportolásáról. A szükséges anyagi háttér is megvan hozzá, ami szintén nem mellékes. Noha a sportiskolák számában még nem értük el a korábbi szintet, viszont a sportiskolai rendszerû képzés szerte az országban mûködik. Hadd térjek vissza ebben a kérdésben is a szakemberek szerepére! Elképzelni sem tudok olyan szakosztályt, ahol igényes munka folyik, és súlyt fektetnek az utánpótlásra, de az ott dolgozó szakemberek nem

5 2009/3 MAGYAR EDZŐ 5 jutnak egyetértésre a környezô iskolákkal a gyerekek érdekében. Anélkül, hogy klasszikus értelemben vett sportiskoláról beszélnénk. Önök nyilván a Nemzeti Sportstratégia jegyében dolgoznak. Természetesen. Látják a gyengeségeit is, például azt, hogy a gyerekek testedzését "bezárja" az iskola falai közé? A gyengeségeket a gyakorlatban, a megvalósításban látom. Mondhatnám úgy is: a törvény minden jónak a kivitelezését lehetôvé teszi. Nem a testnevelésórák számára gondolok, hanem mindarra, ami a diákok testedzését azon kívül is szolgálja. Itt most megint az emberi tényezôre utalok. Ismerek iskolát, ahol a megszállott testnevelôk valóságos sportparadicsomot hoztak létre. Nyolc sportág között választhatnak a gyerekek, és a tanárok képesek tûzbe is hozni ôket. Kár, hogy az alkotó kedvet nem lehet törvénybe iktatni Viszont semmi nem tiltja a terjedését! Szerencsére, vannak kiváló módszerek, követendô minták. Lehet haladni. De az ifjúság edzettsége, testi-lelki állapota csak részben oktatásügyi, illetve sportszakmai kérdés. A mozgásszegény életmód oka mély társadalmi és szociális jelenségekben keresendô. Most olyan idôszakot élünk, amikor az értékeket még háttérbe tudják szorítani manipulált divatok, a teljesítményt a lötyögés. Nem lehet elvitatni, hogy óriási a szülôk felelôssége: adnak-e megfelelô impulzust, netán életmódmintát a gyermeküknek. Szerencsére, tapasztalható némi elmozdulás, van biztató jel. Ismerek például munkahelyi életmódváltó programot, amely nagyszerûen megy, lelkes résztvevôkkel. A társadalmi méretû váltás lassú folyamat, minden kis lépésnek örülni kell. És merre lépeget a magyar sport? Az eddig lezajlott világversenyek tanúsága szerint jobban teljesít, mint tavaly Pekingben. Remélhetôleg így lesz ez Londonban is. Gonosz vagyok: ha akkor még lesz magyar sport Biztosan lesz. Ha pénzügyekben vannak, és nyilván egy-két évig még lesznek is gondjaink, a magyar sport szellemi értékei azokat jelentôs mértékben ellensúlyozhatják. Bízom mindenekelôtt a szakemberek fanatizmusában, alkotó erejében. Meggyôzôdésem, hogy képesek dacolni minden nehézséggel, és a munkájuk átmenti a magyar sport értékeit arra az idôre, amikor jobb feltételek között majd nemcsak álljuk a versenyt a világgal, hanem visszaverekedjük magunkat az élmezônybe. Szekeres István A MOB FELHÍVÁSA: Összeomlás szélén a magyar sport! Az összeomlás szélén áll a magyar sport: százmilliós adóssághalmot görgetnek a szövetségek, teljes anyagi ellehetetlenülés vár az egyesületek többségére, sportolóink nagyrészt lelakott, elavult létesítményekben készülnek, a sportegészségügyi háttér szinte teljesen leépült állapította meg pénteki ülésén a Magyar Olimpiai Bizottság elnöksége a szövetségektôl kapott információk alapján. A MOB vezetése ezért felhívással fordul az Országgyûléshez és a kormányzathoz, hogy a jövô évi költségvetés tervezésénél és elfogadásánál garantálja a magyar sport életben maradásához minimálisan szükséges anyagi ráfordítást. Az olimpiai felkészülés támogatása nem tartható a 2009-es szinten, hiszen az reálértékben 800 millió forinttal kevesebb, mint ami 2005-ben jutott a szövetségeknek, és 48 százalékkal kevesebb, mint az elôzô esztendôben. A MOB elnöksége azt kéri, hogy legalább a pekingi olimpia évében folyósított 1.8 milliárdos kormányzati forrást kapják meg az olimpiai sportágak, ellenkezô esetben 2010-re teljesen reménytelen helyzetbe kerülnek a londoni kvalifikációra készülô sportolók. Bajnokaink, érmeseink már eddig is erôn felül teljesítettek, olyan ellenfelekkel szemben vívták ki sikereiket, akik mögött a magyarországihoz viszonyítva összehasonlíthatatlanul jobb és szilárdabb anyagi, sportszakmai és sportegészségügyi háttér áll. Ôk a mi hôseink, az ország nemzetközileg is ismert és elismert arcai: külföldön jó hírét viszik a Magyar Köztársaságnak, gyôzelmeik határainkon belül ritka örömforrást jelentenek egy olyan idôszakban, amikor milliók számára válnak egyre nehezebbé a mindennapok. Szükség van rájuk, hiszen ôk valós teljesítmény alapján állíthatók követendô példaként a fiatalok elé egy olyan országban, ahol az ifjúság 60 százaléka gyakorlatilag semmiféle testmozgást nem végez melynek következményei feltehetôen elviselhetetlen terhet rónak a magyar egészségügyre évtizedek múlva. Amennyiben a kormányzati támogatás a jelenlegi szinten marad, realitássá válhat az a vízió, hogy a londoni játékokat követôen alig, vagy egyáltalán nem maradnak példaképként állítható bajnokok. A magyar sport jelene és jövôje a parlamenti pártok és a kormányzat döntésétôl függ: ezért a Magyar Olimpiai Bizottság arra kéri a képviselôket és a kabinet tagjait, ne engedjék el végérvényesen a magyar olimpikonok kezét.

6 6 MAGYAR EDZŐ 2009/3 BOM SAJTÓKÖZLEMÉNY A budapesti olimpia ügye a Parlament küszöbén (A FÔVÁROS ÉS A BOM AZ OLIMPIA TÖRVÉNY ÔSZI ELFOGADÁSÁT SÜRGETI) A Fôvárosi Közgyûlés december 18-án ötpárti támogatással elfogadta a BOM Egyesület által elôkészített, a évi Nyári Olimpiai és Paralimpiai Játékok rendezésére vonatkozó pályázat-elôkészítésrôl szóló törvény (Olimpia Törvény) tervezetét. Ennek alapján a augusztus 27-i ülésén a Fôvárosi Közgyûlés egyhangú döntést hozott arról, hogy élve a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 101 -ában foglalt felterjesztési jogával, kezdeményezi a Kormánynál és a parlamenti frakcióknál az olimpia törvénytervezet elfogadását. A szavazást követôen Demszky Gábor fôpolgármester, Szalay-Berzeviczy Attila, a BOM elnöke, Ikvai-Szabó Imre, Hagyó Miklós és Horváth Csaba fôpolgármester-helyettesek, valamint az öt parlamenti párt fôvárosi frakcióvezetôinek aláírásával levelet küldenek Sólyom László köztársasági elnöknek, Bajnai Gordon miniszterelnöknek és a parlamenti pártok elnökeinek és frakcióvezetôinek, kezdeményezve ezzel az Olimpia Törvény megtárgyalásának napirendre tûzését az Országgyûlés ôszi ülésszakában. A augusztus 27-i közgyûlésén a Fôvárosi Közgyûlés újra kiállt amellett, hogy Budapest 2011-ben pályázzon a 2020-as Nyári Olimpiai Játékok és Nyári Paralimpiai Játékok megrendezésére, hiszen a nemzetközi sporteseményre való felkészülés Budapest és az egész ország számára jelentôs elônyökkel, gazdasági felemelkedéssel jár. Budapest vezetése december 18-án már egyhangúlag elfogadta Az Olimpia Törvény tervezete" és A 2020-as budapesti olimpiai nagyprojekt lehetséges helyszínei" címû elôterjesztéseket és támogatta azok Parlament elé való benyújtását. A legutóbbi közgyûlésen felhívták a figyelmet arra, hogy az elôkészületek sikere érdekében elengedhetetlen, hogy a Parlament még az ôszi ülésszak folyamán szavazza meg az Olimpia Törvényt. A fôváros frakciói kivétel nélkül egyetértettek abban, hogy hasonló politikai konszenzust kell megteremteni a Parlamentben is ebben az össznemzeti ügyben, ezért mindent el kell követni azért, hogy a parlamenti képviselôk megfelelô tájékoztatást kapjanak, és pontos információ birtokában döntsenek errôl az ország életében kiemelkedô jelentôségû témáról. Éppen ezért a közgyûlést követôen a város elöljárói a BOM elnökével együtt aláírták azokat a leveleket, amelyeket a kormány és a parlamenti pártok vezetôinek küldenek el. Bajnai Gordon miniszterelnöknek és az öt parlamenti párt vezetôjének és frakcióvezetôjének írt levelekben beszámolnak törekvéseikrôl és találkozót kérnek tôlük, hogy részletes szakmai prezentáció keretében ismertessék a parlamenti szavazáshoz az olimpia megpályázásának részleteit, célját és jelentôségét az ország felemelkedésében, valamint az olimpiai fôhelyszínnek kijelölt északcsepeli területek fejlesztésének nemzetgazdasági projektté nyilvánításának fontosságát. A közgyûlést követôen bejelentették, hogy szintén levélben közösen felkérik Sólyom László államfôt, hogy egyeztetésre hívja össze az öt parlamenti párt vezetôjét a Budapest 2020 pályázat ügyében, valamint felkérik Schmitt Pált, a MOB elnökét, hogy vegyen részt a találkozókon. Demszky Gábor fôpolgármester beszédében elmondta: Végtelenül örülök, hogy a mai megosztott helyzetben a Budapest 2020 ügye még mindig össze tudja kovácsolni a város érdekében munkálkodó fôvárosi frakciókat. Megismétlôdött a tavaly téli egyhangú támogató szavazás, ami nagyon felemelô pillanat volt. Fontos, hogy a mindennapi küzdelem mellett legyenek olyan célok és tervek, amelyek mellé állhatunk. Én a magam részérôl ígérem, hogy az egyeztetô találkozókon mindent el fogok követni azért, hogy sikeresen meggyôzzük az ország vezetôit, hogy segítsenek az összefogásban, és szavazzák meg még az ôszszel az Olimpia Törvényt, hiszen Budapest mellett Balatonfüred, Debrecen, Gyôr, Szeged és Székesfehérvár is igen jelentôs mértékben profitálna az olimpia rendezéshez kapcsolódó fejlesztésekbôl." Tarlós István, a fôvárosi Fidesz frakció vezetôjének álláspontja szerint a nagyszabású fôvárosi és országos infrastrukturális és sportlétesítmény fejlesztések megvalósulásán túl az olimpiának felbecsülhetetlen szerepe lehet a mozgássérültek közlekedésének akadálymentesítésében, mely elengedhetetlenül szükséges feltétele az Európa nyugati részéhez való felzárkózásnak. De ugyanilyen fontos hozadéka lehet oktatás és nevelés területén, mely elengedhetetlen része a versenysport utánpótlás-nevelésének és az egészséges társadalomnak. Szalay-Berzeviczy Attila, a BOM elnöke kijelentette: Magyarország leszakadásának egyik fô oka, hogy az elmúlt két évtizedben többnyire rövid távú és öncélú szemlélet mozgatta a gazdaságpolitika irányítóit. Egy igazságtalan szociális rendszer fenntartása miatti mértéktelen eladósodás mellett kizárólag a privatizációban és a multinacionális vállalatok adókedvezményekkel való idecsalogatásában látták az ország fejlôdését, miközben megfeledkeztek a hazai erôforrások megfelelô kiaknázásáról, a megtakarítások ösztönzésérôl, a sikerágazatainkban való specializálódásról, a hosszú távú országfejlesztési víziókról és a sikeres élsport gazdaságra való jótékony hatásáról. Az olimpia megpályázása, elnyerése és megrendezése sokkal több, mint egy egyhónapos sportrendezvény, az a gazdaságpolitikai szemlélet és sebességváltásnak, valamint az ország fejlesztésének a legjelentôsebb eszköze lehetne, mely egyértelmûen segítené az európai uniós pénzek még hatékonyabb lehívását és elosztását, és így a gyorsabb felzárkózást. Elôbb utóbb Közép-Kelet Európa is rendezni fog olimpiát, és az az ország, amelyik elôször elnyeri majd a rendezés jogát az legalább 50 évre elszívja a levegôt a többi elôl, ezért fontos, hogy Budapest nyerjen. De ehhez elsô lépésként szükség van az Olimpia Törvény elfogadására."

7 2009/3 MAGYAR EDZŐ 7 Fotók: Záhonyi fotóügynökség Két centiméteren múlik: élet vagy halál" STORCZ BOTOND SZÖVETSÉGI KAPITÁNY ELSÔ IGAZI VIZSGÁJA UTÁN, LONDONIG ELÔRETEKINTVE Az idôsebbek (akik ugye, idôben abbahagyhatják Egy kicsi mozgás mindenkinek kell ") talán még emlékeznek arra, hogy milyen viták dúltak a római olimpián (1960), a 100 méteres gyorsúszás döntôje után, amikor is egyszerre ütött a célba az ausztrál Devitt és az amerikai Larson (55.2); akkoriban még nem volt célfotó, a célbírák szeme döntött, s ebben az esetben az auszi" mellett, noha a lelátókon (s a képernyôk elôtt) inkább a szalmaszôke amcsi fiút érezték" gyôztesnek. Akárhogy is, milliméterek vagy annyi se döntött az aranyéremrôl. Devitt az égbe ment, Larson a kukába. Sírni a gyôztesnek szabad, a másodiknak ajkára fagyhat a mosoly. Azóta sokat fejlôdött a technika, ma már a legkisebb különbséget is ki lehet elemezni, de hogy ilyesmire kajak-kenuban is szükség lehet, kevesen gondolták a mostani kanadai világbajnokság elôtt. Ezer méteren a magyar nôi négyes négy ezredmásodperccel verte a nagy rivális németeket, ez kb. két centis különbségnek felel meg, ôrület. Sorsdöntô pillanat volt ez Dartmouth-ban magyar szempontból, hiszen azon az augusztusi szombat délelôttön nem úgy kezdôdtek a döntôk, ahogyan azt az elkényeztetett magyar sportrajongók korábban megszokták. Magyarok a vert mezônyben! És közöttük Peking kenukirálya, Vajda Attila is, aki még egy dobogós helyezést sem tudott elcsípni. A borúlátók máris megkezdték a nagy visszaszámlálást, no fiú (jó Storcz Botond kapitányunk!), hogyan jön itt össze a bevállalt" öt aranyérem?! Nos, végül összejött, nem is akárhogyan. A megszerzett tizenkét érembôl hat volt arany, négy ezüst és két bronz. (És az összesített pontversenyben az elsô hely!) Igaz, ezúttal nem is kicsit, megbillent az egyensúly, a lányok vitték a prímet, az erôsebb nemnek csak három érem jutott a sportág hazai egét a hölgyek aranyozták be. Mit érzett vajon a kapitány, amikor Vajda Attila látványos veresége után újra kellett indítania agyi komputerét? Vagy hát, civil" esélylatolgatásnak éles helyzetben már nincs helye? Nem tagadhatom, hogy bizony voltak érzéseim". Döbbenet volt bennem, még akkor is, hogy biztos aranyérmekkel sohasem lehet számolni, az esélyesség mindig nyomja a versenyzô vállát. De az elsô és a nyolcadik hely között mégis óriási a különbség. Attilával valóban éremszerzôként számoltunk. Kiértékelték már együtt a történteket? Erre csak most kerül majd sor. Közvetlenül a versenyek után nem szerencsés azonnal a kések megforgatása", aludni kell néhányat a történtekre. A világbajnokság után mindenki szabadságra ment, én is, most kezdtem hozzá az értékelô gondolatok összeállításához, s hamarosan személyre szólóan is sort kerítünk az események elemzésére. Attilára visszatérve, vele kapcsolatban nyilván az az alapvetés, hogy nyerjen. Ami ezúttal zavaró volt, az a látványos visszaesése, s a magam részérôl ezt elsôsorban lelki okokkal tudom magyarázni. Túl nagy terhek voltak rajta az utóbbi idôben, s mindig hozta magát, idén Európa-bajnok volt, világkupát nyert, sokan kezdtek vele úgy számolni, mint aranyszerzô bizományossal. Persze, ne feledjük, azért most is besöpört egy ezüstérmet, a 200 méteres váltóban. Ez a világbajnokság volt az új kapitány tulajdonképpeni megmérettetése. Volt-e valami gyomortáji szorítás a versenyek elôtt, hiszen talán nem túlzás úgy gondolni, hogy ez a vb meghatározó volt a távlatokat tekintve. Kudarcot kell-e magyarázgatni, vagy lehet továbbhaladni a megkezdett úton? Nem volt bennem görcs. Úgy gondoltam: ha nem is lesz sikeres a válogatott, magamnak elmondhatom, hogy az elképzeléseim szerint dolgoztam végig az elmúlt bô fél évet. Persze, ha ez a legjobb tudásom szerint" nem igazolódik, akkor mindenképpen el kell gondolkodnia az embernek. Szerencsére a dolgok úgy alakultak, hogy nem kényszerültem alapvetôen felülbírálni kapitányi elképzeléseimet. Ebben a sportágban a válogatott irányítójának legfôbb felada-

8 8 MAGYAR EDZŐ 2009/3 Másodszor Dartmouth-ban Háromszoros olimpiai bajnokként és szövetségi kapitányként tért vissza a kanadai Dartmouth-ba Storcz Botond idén augusztusban a 37. síkvízi világbajnokság színhelyére, ahol 1997-ben három arany- és egy ezüstéremmel mutatkozott be a világnak (500 és 1000 egyes, kajak négyes 500 m, illetve 1000 m). (Egy évvel korábban egy kellemetlen szalmonellafertôzés miatt csúszott le az atlantai olimpiáról, de szerencsére Sydneyben és Athénban kárpótolhatta magát.) A vb elôtt azt nyilatkozta, hogy nosztalgiából mindenképpen maga is evez egyet a helyszínen, de persze nem az emlékezéssel töltötte idejét. Az utazás elôtt öt aranyérem megszerzését tûzte ki célul, de mint mondta elégedett igazán akkor lesz, ha a csapat a londoni olimpián teljesít majd jól. Menetközben, minden évben vannak világbajnokságok, amelyek az esztendô fô versenyét jelentik, hogyha azok jól sikerülnek, akkor visszajelzést kapunk, jó úton halad a válogatott. Tudom, hogy a munkámat a válogatott sikeres szereplésén keresztül mérik." Az 1975-ös születésû Storcz Botond Angyal Zoltántól vette át a szövetségi kapitányi váltóbotot, aki tizenkét évig töltötte be ezt a tisztséget, s bizonyult a magyar kajak-kenusport legeredményesebb kapitányának. ta az alapelvek lefektetésén túl a négyesek kialakítása, munkájának eredményességét elsôsorban itt lehet lemérni. Ha ezt vesszük, akkor most meglehetôsen vegyes volt a kép. Valóban. Hiszen volt olyan négyesünk, amelyik várakozáson felül teljesített, volt, amelyik icipicit alatta maradt, de olyan is, amelyik hozta magát. A felkészülés során a legkiélezettebb helyzet a nôi négyes körül alakult ki, itt voltak a legkomolyabb nézeteltérések, ha összecsapásoknak nem is nevezném ôket. Lehet mondani, hogy folytatódtak a korábbi, Peking elôtt magasra csapó viták? Ez már alapvetôen más helyzet volt, végeredményben pedig összeállt egy jó csapat. A beülôk különbözô egyesületekbôl kerültek ki, akik más és más edzônél dolgoztak, de most együtt tudtak világbajnokságot nyerni. És ez ennek az évnek a legpozitívabb fejleménye. A férfiaknál egyelôre még nem hozta meg a közös munka a maga gyümölcsét, úgy látom, hogy a jövôben itt még erôteljesebben kell belenyúlnom a folyamatokba. A mostaninál sokkal tudatosabban kell alakítanom a csapatokat, beleszólni a válogatásba. Egyébként a férfi négyes ugyanúgy ötödik lett most, mint tavaly, vagyis nem történt visszaesés, igaz, elôrelépés sem. Nem érdemes arról beszélni, hogy nyolcszáz méternél még másodikak voltak, az ötödik az ötödik, pont. Valamit máshogy kell csinálni! Ha értékelésrôl beszélünk, akkor nyilvánvalóan nemcsak az éremszámot kell számba venni, hanem az új kapitány elsô fél esztendejét, ami ezekhez az eredményekhez vezetett. Ha az összképet veszem, akkor pozitív a szaldó, árnyaltabb azonban a kép, ha szakágakra bontom a teljesítményeket. Mert míg a nôi szakág maximálisan teljesített, a férfi kajakban és a kenuban bizony vannak még hibák". A nôk teljesítményét felesleges ragozni, az eredmények önmagukért beszélnek: négy olimpiai számból mind a négyet megnyerték, ennél jobbak nem lehetnek. (Megjegyezve, hogy a negyedik versenyszámot menetközben kapták meg" a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól.) Az ô teljesítményükön nem rontott, hogy a négyes kis különbséggel vereséget szenvedett kétszáz méteren, az ezer kettesünk pedig harmadik lett. Ha a kenus szakágat nézem, nem is biztos, hogy mi szerepeltünk sokkal gyengébben a korábbiaknál, sokkal inkább a nemzetközi mezôny erôsödésérôl kell szólni. Ez a világbajnoki mezôny sokkal erôsebb volt az Európa-bajnokinál. A Sáfrán testvérek Eb-t nyertek, most negyedikek lettek, a négyesünk ezüstérmes volt az Eb-n, most a hatodik helyen végzett. Cserélôdött tehát a mezôny. Vajdáról már beszéltünk. De ô is csak önmagához képest okozott csalódást. Férfi kajakosaink mindenképpen elôreléptek az elmúlt két esztendôhöz képest, különösen, ha azt is tudjuk, hogy itt a legszélesebb és legerôsebb a nemzetközi mezôny. Kétségkívül nagyon el vagyunk kényeztetve ebben a sportágban, csak az érmeket szeretjük számolni", a helyezésekre mintha legyintenénk. A magyar férfimezônyben kifutott a legutóbbi nagy generáció, néhányan maradtak, úgymond, mutatóban (Kammerer), vagyis amolyan köztes helyzetben vagyunk most? Mindebben megfigyelhetô egyfajta hullámzás. A Szabó, Bakó korszakot mintegy tizenkét évvel követte Gyulay és Csipes, ugyanígy követte ôket a mi korosztályunk, Vereckei, Kammerer. Vagyis éppen ideje volna, hogy megint feltûnjék egy újabb nagy generáció; hogy a nyolcvanhetes-nyolcvannyolcas születésûek kisöpörjék a mostani válogatottakat. Ilyen tekintetben azonban késésben" vagyunk, hiszen ezen a vb-n még mindig a harmincegy éves Kammerer Zoltán volt a legeredményesebb férfikajakosunk a maga ezüstérmével (Kucserával 500 kettesben). Miközben szerencsére az idei ifjúsági Eb és vb is magyar éremesôvel zárult. Az én egyik nagy feladatatom éppen az, hogy hogyan lehet nem mesterségesen építgetni a jövôt ezekkel a fiatalokkal. A nem mesterségesen" alatt azt értem, hogy nem tartom szerencsésnek hatalmi szóval lecserélni az öregeket", mondván: kapjanak lehetôséget a fiatalok is. A lehetôségért meg kell küzdeni, ahogyan a korábbiak is megtették azt. Kammerert is a vízen kell legyôzni, nem születési anyakönyvi kivonattal. Többek között ezért is van szükség a sok edzôtáborra, a közös munkára, hogy a fiatalok is testközelbôl érezzék: mi az, válogatottnak lenni. Ez mindenkinek jót tesz. Az élen levô korosztálynak sem árt, ha érzik, hogy vannak, akik ott lihegnek már a nyakukban. Említettük már, hogy a férfi szakág ereje a mostani világbajnokságon is kitûnt. Tudnivaló, hogy a férfi kajak mezônye itthon is nagyobb, mint a nôi kajaké és a kenué együttvéve. Nagyobb mezôny, kiélezett küzdelem. Ha nem tûnik túl merésznek, akár azt is mondanám, hogy a férfi kajak nemzetközi színvonalát tekintve vetekszik az úszással és az atlétikával, ha a befutókat nézzük. A három szakág közül itt tapasztalható a leglátványosabb fejlôdés. Mindig is az igazán kisportolt férfiakra mondták azt, hogy kajakos" alakok. De hát, éppenséggel a lányokra sem panaszkodhatunk Nem vitás, a kajak-kenu egészében véve férfias" sportág. Annál sajnálatosabb, hogy a NOB láthatóan szorítja vissza a kenu szakágat; az eddigi négy versenyszám helyett Londonban már csak háromban küzdhetnek az aranyéremért. Míg Pekingben hat kenus tudott rajthoz állni (két egyes, két páros), Londonra már csak egy páros marad, vagyis a lehetséges helyek száma kettôvel lesz kevesebb. Ugyanakkor férfi kajakban tíz fô a maximális induló létszám. Érthetô hát, ha az egyes országokban is egyre inkább a kajakra összpontosítanak. Van erre a leépítésre szakmai magyarázat? Ízlésbeli indokokra is gondolhat az ember, hiszen minden téren a pörgôsebb" sportágak, versenyszámok kerülnek elôtérbe, s kétségkívül a kéttollú kajaklapát jobban pörög, mint az egytollú kenulapát. Egy kajakostól talán furcsa, hogy a kenusokért sír", de most Kanadában

A Komlósi Oktatási Stúdió olimpiai kvótafigyelő magazinja

A Komlósi Oktatási Stúdió olimpiai kvótafigyelő magazinja A Komlósi Oktatási Stúdió olimpiai kvótafigyelő magazinja I. évfolyam, 1. szám. 201 2. január 1 3. Szemünk Londonon TARTALOM 3 Molnár Zoltán: "Jobban fogunk szerepelni, mint Pekingben" 4 Asztalitenisz

Részletesebben

2011/4 MAGYAR EDZŐ 3. Telitalálatnak bizonyult az V. Országos

2011/4 MAGYAR EDZŐ 3. Telitalálatnak bizonyult az V. Országos 2011/4 MAGYAR EDZŐ 3 Néhány sorban... Az év utolsó negyede igazán bôvelkedett eseményekben, még akkor is, ha ezek jelentôs hányada nem a nemzetközi, illetve hazai sportpályákon, hanem üléstermekben, hivatalokban,

Részletesebben

Edző. Csúcsteljesítmény az Eb-n! Olimpia. Edzôképzés. Labdarúgás. Jubileum. Végsô tisztelgés. Módszertani és továbbképzô szaklap

Edző. Csúcsteljesítmény az Eb-n! Olimpia. Edzôképzés. Labdarúgás. Jubileum. Végsô tisztelgés. Módszertani és továbbképzô szaklap M Edzo 2012-1/1-60 2012/03/10 09:02 Page 1 Módszertani és továbbképzô szaklap /1 2012 Olimpia MOB átalakuló közgyûlés Mi, hol, mikor? Edzôképzés A Pécsi Kongresszuson Magyar Edző A Magyar Edzôk Társaságának

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a MOB Közgyűlése részére A XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOKRÓL

BESZÁMOLÓ a MOB Közgyűlése részére A XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOKRÓL BESZÁMOLÓ a MOB Közgyűlése részére A XXX. LONDONI NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOKRÓL Készítette: Szabó Bence főtitkár, dr. Nagy Zsigmond csapatvezető-helyettes Medvegy Iván sportszakmai főmunkatárs, Dr. Balogh

Részletesebben

Válságkezelést igényel a magyar sport is

Válságkezelést igényel a magyar sport is 2009/2 MAGYAR EDZŐ 3 Néhány sorban... Az elmúlt három hónap meghatározó belpolitikai változásokat hozott, amelyek természetesen további változásokat idéztek elô a sport állami vezetését illetôen is. Gyurcsány

Részletesebben

Edző. Széles Sándor az év edzôje 2012. Olimpia. Labdarúgás. Utánpótlás. Kézilabda. Végsô tisztelgés. 150 éve született Coubertin.

Edző. Széles Sándor az év edzôje 2012. Olimpia. Labdarúgás. Utánpótlás. Kézilabda. Végsô tisztelgés. 150 éve született Coubertin. M Edzo 2013/1/01-44 2013/03/24 20:36 Page 1 Módszertani és továbbképzô szaklap /1 2013 Olimpia 150 éve született Coubertin Labdarúgás Mészöly Géza álma Utánpótlás AYOF Sydneyben Magyar Edző A Magyar Edzôk

Részletesebben

A vízi fejlesztés helyzete és lehetôségei Szlovákia egyes magyar tanítási nyelvû óvodáiban... 33

A vízi fejlesztés helyzete és lehetôségei Szlovákia egyes magyar tanítási nyelvû óvodáiban... 33 Tartalom Néhány sorban............................................. 3 Megújult elnökséggel - tovább...!................................ 3 Lochmayer György: A nemzetközi erôviszonyok alakulása 2006-ban...................

Részletesebben

A SOSZ húsz küzdelmes éve

A SOSZ húsz küzdelmes éve 2009/4 MAGYAR EDZŐ 3 Néhány sorban... Egyáltalán nem meglepô, hogy ezúttal, idei negyedik, tehát utolsó lapszámunknak ezen a helyén - legalábbis részben - ismét sportéletünk finanszírozási gondjaival vagyunk

Részletesebben

öt karika, hét arany A TÁRKI és az Image Factory kutatási jelentése az olimpiáról

öt karika, hét arany A TÁRKI és az Image Factory kutatási jelentése az olimpiáról öt karika, hét arany A TÁRKI és az Image Factory kutatási jelentése az olimpiáról 2008. augusztus 6. Társadalmi Klíma Riport 8. tartalom > Mit gondolnak az emberek? >>> 3. oldal > Mit lép a politika? >>>

Részletesebben

Társaságunk helyzete, feladatai a versenysportban

Társaságunk helyzete, feladatai a versenysportban 2011/1 MAGYAR EDZŐ 3 Néhány sorban... Túlzás nélkül mondhatjuk: bomba meglepetéssel rajtolt számunkra a nemzetközi színtereken az idei esztendô Arn Gréta jóvoltából. A kiváló teniszezô hölgy menet közben

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: STB/99-3/2012. STB-26/2012. sz. ülés (STB-83/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: STB/99-3/2012. STB-26/2012. sz. ülés (STB-83/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: STB/99-3/2012. STB-26/2012. sz. ülés (STB-83/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának 2012. szeptember 25-én, szerdán, 11 óra 09 perckor a Képviselői

Részletesebben

A felnôttképzés jegyében II. ORSZÁGOS EDZÔI KONGRESSZUS

A felnôttképzés jegyében II. ORSZÁGOS EDZÔI KONGRESSZUS 2006/4 MAGYAR EDZŐ 3 Néhány sorban Az egész mögöttünk hagyott esztendôt ugyan ezen a helyen majd csak a következô, a 2007-es év elsô számában tesszük mérlegre, ezúttal csupán 2006 utolsó negyedévérôl szólunk.

Részletesebben

2010/1 MAGYAR EDZŐ 3. Dr. Ormai László Magyar Edzôk Társasága, Budapest

2010/1 MAGYAR EDZŐ 3. Dr. Ormai László Magyar Edzôk Társasága, Budapest 2010/1 MAGYAR EDZŐ 3 Néhány sorban... Az év magunk mögött hagyott hetei-hónapjai legkiemelkedôbb eseményének a Vancouverben rendezett téli olimpiai játékokat tekintjük. A rendezésben, az eredményekben,

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGÉNEK 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGÉNEK 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Megtárgyalta és jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2014. május 6-án A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGÉNEK 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Budapest 2014. 1 1. A SPORTÁG JELENLEGI HELYZETE ÉS A SZÖVETSÉG TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

Olimpiai bajnok Gyôr elsô embere

Olimpiai bajnok Gyôr elsô embere 2008/3 MAGYAR EDZŐ 3 Néhány sorban... Nem kétséges, a harmadik negyedév hozta idén sportéletünkben a legmeghatározóbb eseményeket, változásokat. A mindössze három arany és a vártánál szerényebb pekingi

Részletesebben

Baba néni köszöntése. Köszöntõ

Baba néni köszöntése. Köszöntõ 2009. március Magyar Sportlövész 3 Köszöntõ Baba néni köszöntése Kedves eseményre került sor a Magyar Sportlövõk Szövetségének irodájában: a legidõsebb örökifjú lövésznõnket köszönthettük 95.(!) születésnapja

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Kedves Vendégeink!

Tisztelt Közgyűlés! Kedves Vendégeink! Tisztelt Közgyűlés! Kedves Vendégeink! A mögöttünk lévő esztendő hozott rosszat is, jót is. Legyünk túl mindjárt a nehezén: kezdjük a rosszal. Tovatűntek budapesti VB rendezési reményeink Egy évvel ezelőtt

Részletesebben

Értékteremtés felelősséggel

Értékteremtés felelősséggel B. Braun Magyarország Értékteremtés felelősséggel CSR-beszámoló 2012 Bevezető Bevezető Cégcsoportunk 174 éves múltja úgy hisszük, önmagáért beszél. E közel két évszázad alatt a B. Braun egy német kisvárosi

Részletesebben

Köszöntõ. Arról, hogy ki az amatõr. Magyar Sportlövész A Magyar Sportlövõk Szövetségének hírlevele. Magyar Sportlövész 3. 2007.

Köszöntõ. Arról, hogy ki az amatõr. Magyar Sportlövész A Magyar Sportlövõk Szövetségének hírlevele. Magyar Sportlövész 3. 2007. 2007. június Magyar Sportlövész 3 Köszöntõ Arról, hogy ki az amatõr A Magyar Sportlövészben ígéretünkhöz híven több figyelmet fordítunk ezentúl az élsport mellett a szabadidõs lövészetre is E havi számunk

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: KOB/18-2/2015. KOB-7/2015. sz. ülés (KOB-28/2014-2018. sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: KOB/18-2/2015. KOB-7/2015. sz. ülés (KOB-28/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: KOB/18-2/2015. KOB-7/2015. sz. ülés (KOB-28/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Kulturális bizottságának 2015. április 21-én, kedden, 9 óra 35 perckor az Országgyűlés Irodaháza V.

Részletesebben

a Magyar Edzôk Társasága

a Magyar Edzôk Társasága 66 Tartalomjegyzék Dr. Ormai László Tíz éves a Magyar Edzôk Társasága................................. 3 Molnár Zoltán Nyitó gondolatok................................................ 5 Köpf Károly Stratégiai

Részletesebben

KNKSE: 20 éves lufi? Nőtt a Coop forgalma?! Halason nyert a szépség

KNKSE: 20 éves lufi? Nőtt a Coop forgalma?! Halason nyert a szépség Halason nyert a szépség Csaknem húsz éve először a fiúszíveket dobogtatta meg, azóta viszont már egy egész ország szexszimbóluma KNKSE: 20 éves lufi? Kitálal a volt elnök: csúcsfizetések, menekülő zsoldosok,

Részletesebben

A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG XXII., 2010. ÉVI TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE

A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG XXII., 2010. ÉVI TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG XXII., 2010. ÉVI TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE 2011. március 4. Hotel Ramada Plaza Budapest, Hadrianus Terem Jegyzőkönyv (A közgyűlésen készült hangfelvétel alapján) Hitelesítették:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A Magyar Edzôk Társaságának állásfoglalása...4 SEMMELWEIS EGYETEM TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR

Tartalomjegyzék. A Magyar Edzôk Társaságának állásfoglalása...4 SEMMELWEIS EGYETEM TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR Tartalomjegyzék Rigler Endre A Magyar Edzôk Társaságának állásfoglalása.........................4 I. Országos Edzôi Kongresszus programja............................5 Ormai László Az edzôk helyzete, a

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/48-1/2012. OTB-10/2012. sz. ülés (OTB-67/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/48-1/2012. OTB-10/2012. sz. ülés (OTB-67/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: OTB/48-1/2012. OTB-10/2012. sz. ülés (OTB-67/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának 2012. június 5-én, kedden, 11 óra 36 perckor a

Részletesebben

Oxigén Futó Magazin. www.frissoxigen.hu. Mottó: A halnak úszni, a madárnak repülni, az embernek futni kell. Emil Zatopek

Oxigén Futó Magazin. www.frissoxigen.hu. Mottó: A halnak úszni, a madárnak repülni, az embernek futni kell. Emil Zatopek Oxigén Futó Magazin A Friss Oxigén Alapítvány lapja Alapítva: 2011 2014. augusztus KÜLÖNSZÁM Mottó: A halnak úszni, a madárnak repülni, az embernek futni kell. Emil Zatopek www.frissoxigen.hu 2 OXIGÉN

Részletesebben

Nemzetközi versenyeken úszóink. (Úszóink Hosszú Katinka, Európa- és Világbajnok úszóval)

Nemzetközi versenyeken úszóink. (Úszóink Hosszú Katinka, Európa- és Világbajnok úszóval) 2012 Nemzetközi versenyeken úszóink (Úszóink Hosszú Katinka, Európa- és Világbajnok úszóval) A kétnapos Bajai Halászlé Kupa versenyre 19 egyesület 285 fővel nevezett. A mieink 18 fővel indultak, így majdnem

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/97-1/2012. OTB-23/2012. sz. ülés (OTB-80/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/97-1/2012. OTB-23/2012. sz. ülés (OTB-80/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: OTB/97-1/2012. OTB-23/2012. sz. ülés (OTB-80/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának 2012. október 30-án, kedden, 11 óra 38 perckor

Részletesebben

A JÖVŐ NEM JÁTÉK! X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23.

A JÖVŐ NEM JÁTÉK! X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23. X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 2015. MÁJUS 23. 200 A JÖVŐ NEM JÁTÉK! VÉGZETES RÖVIDLÁTÁS AZ ÁLLAM RÉSZÉRŐL, HOGY NEM KÖLT ELEGET AZ OKTATÁSRA. A MOSTANI RENDSZER HAMAROSAN SÚLYOS TANÁRHIÁNYHOZ FOG VEZETNI,

Részletesebben

A NŐI MARATONI FUTÁS ORSZÁGOS CSÚCSA EGY PÁLYAFUTÁS TÜKRÉ BEN

A NŐI MARATONI FUTÁS ORSZÁGOS CSÚCSA EGY PÁLYAFUTÁS TÜKRÉ BEN A NŐI MARATONI FUTÁS ORSZÁGOS CSÚCSA EGY PÁLYAFUTÁS TÜKRÉ BEN 1. Bevezetés Futni jó - futni borzalmas, Futni, amikor úgy érzed, szinte repül alattad a föld, Amikor lábujjad hegyével alig érinted a talajt,

Részletesebben