Néhány sorban... Egyáltalán nem panaszkodhatunk,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Néhány sorban... Egyáltalán nem panaszkodhatunk,"

Átírás

1

2

3 2009/3 MAGYAR EDZŐ 3 Néhány sorban... Egyáltalán nem panaszkodhatunk, az év mögöttünk hagyott harmada igazán bôvelkedett világeseményekben, s ami ennél sokkal örvendetesebb, hogy legjobbjaink ezeken sok örömet szereztek a sport kedvelôinek. Gondoljunk csak a londoni öttusa, a római úszó, a kanadai kajak-kenu világbajnokságra. Micsoda ellentmondás! Látszólag úgy tûnhet, versenysportunk vonatkozásaiban minden rendben van. Mennyire megtévesztôk a sikerek! Hiszen jól tudjuk, versenysportunk viszonyai nem hogy rendezetlenek, hanem tragikusan romlanak, akár a finanszírozás, akár a létesítményhelyzet, vagy az utánpótlás vonatkozásait említjük. Fôként hazánk pénzügyi-gazdasági gondjainak ismeretében félô, hogy az említett rendkívüli eredményekbôl a döntéshozók helytelen következtetésre jutnak. Nem arra, hogy éppen itt az ideje - húsz év után - rendbe rakni a sport ügyeit. Éppen ellenkezôleg, mint ahogyan történt ez sorozatosan a korábbiakban. Nevezetesen, hogy a politika könnyû szívvel mondott le a sportkultúra megoldatlan kérdéseinek napirendre tûzésérôl, gondolván, megy ez, lám, így is, nem olyan nagy a baj A veszély- és felelôsségérzet ösztönzésére a Magyar Olimpiai Bizottság szeptember 4-i elnökségi ülésén felhívást intézett az országgyûléshez és a kormányhoz a válság elkerülése érdekében, amelynek drámai elsô mondata önmagáért beszél: Az összeomlás szélén áll a magyar sport " (lapunk közli természetesen a felhívás teljes szövegét). Mélységes aggodalom érzôdött a szeptember 8-i jubileumi, rendkívüli SOSZ (Sportegyesületek Országos Szövetsége) közgyûlésen is, amelyet a szervezet megalakulásának huszadik évfordulója alkalmából tartottak. További elvárást fejezett ki a Parlamenttôl a Fôvárosi Közgyûlés augusztus 27-i ülése, ahol teljes egyetértés alakult ki abban a tekintetben, hogy Budapest 2011-ben pályázzon a évi nyári olimpiai játékok rendezésének jogáért, s ennek érdekében az országgyûlés alkosson mihamarabb Olimpiai Törvényt. A bevezetôben említett ellentmondást hûen illusztrálja, hogy ugyanezen a napon kapott nyilvánosságot: Befulladt a sportlétesítmények fejlesztési programja." Befejezésül két pozitív fejlemény. Hosszas, másfél hónapos bonyodalmak után megoldódott a Sportkórház vezetésének problémája, dr. Soós Ágnes radiológus kapott megbízást az intézmény fôigazgatói teendôinek ellátására. Végezetül, de egyáltalán nem utolsó sorban: rendkívüli megtiszteltetés érte dr. Schmitt Pált, a NOB protokollfônökét és a MOB elnökét (1989 óta), az Európai Parlament alelnöke tisztét töltheti be a jövôben. Gallov Rezsô BEMUTATJUK... A SPORTOT FELÜGYELÔ MINISZTER: VARGA ZOLTÁN Ha kevés a pénz több a támadás Valljuk be, sokan vagyunk olyanok, akik amikor elôször meghallottuk Varga Zoltán nevét, kíváncsian próbáltunk információkat gyûjteni személyérôl, hiszen nem sokat tudtunk róla. Különösen sportberkekben számított ismeretlennek. E sorok írójától egyszer valaki meg is kérdezte, hogy talán csak nem az egykor a Ferencvárosban, majd a világ több országában megforduló kitûnô labdarúgóról van-e szó. Hát nem! De nincs okunk szégyenkezni tudatlanságunkon", hiszen maga Varga Zoltán is elismerte: meglepetésként érte a felkérés, miszerint ebben a válságos idôszakban legyen ô az önkormányzati miniszter. Ami a sportot illeti (hiszen a sportélet felügyelete ehhez a tárcához tartozik), nem könnyû örökséget vett át az új miniszter. Ez nem csupán a különösen gazdaságilag nehéz helyzetre vonatkozik, hanem mindarra, amit elôdje, Gyenesei István hátrahagyott. Hiszen Gyenesei úr gondolatvilágának és munkájának középpontjában éppen a sport állt. Varga Zoltán egészen más alkat. Igaz, a sport tôle sem idegen, sôt, az egészségmegôrzés területén maga is aktív, rendszeres látogatója a teniszpályának. Ismeri élsportunk múltját, jelenét, tisztában van jelentôségével, a jövô fontosságával. Ám ô tulajdonképpen olyan ember, akire azt szokták mondani: elsôsorban mûszaki értelmiség. A kazincbarcikai vegyipari technikumban érettségizett, majd a katonaság után a Pollack Mihály Mûszaki Fôiskolán szerezte meg elsô diplomáját. Késôbb szakmérnök, majd mérnök-közgazdász lett. Tizennyolc esztendôn át dolgozott az orosházi üveggyárban, majd az ugyancsak orosházi ipari park ügyvezetô igazgatója lett tôl volt a Békés megyei Képviselô testület, 2006-tól pedig az Orosházi Önkormányzat tagja. Sokan kérdezik érdeklôdve, hogy milyen a munkastílusa. Nos, ez viszonylag egyszerûen foglalható össze. Csak akkor akar szerepelni, ha valóban van mondanivalója. Jól ismeri az idôszak legfontosabb feladatait, és mindent elkövet a rövidtávú célok elérése érdekében. Persze, ezen hasábokon elsôsorban a sportélettel kapcsolatos hitvallása jelenthet izgalmat. E területen elmondható Varga Zoltánról, hogy jóllehet rendszeresen konzultál a szakállamtitkársággal, és a különbözô szervezetekkel, az elôterjesztések szakmai részébe nemigen szól bele. A döntéseket azonban kellô körültekintéssel, az egyes vélemények tanulmányozásával hozza meg. Tisztában van természetesen azzal, hogy minél kevesebb a pénz, annál több a támadási felület. Érdekérvényesítô képességét talán éppen ezen a területen bizonyította, hiszen a 2010-es költségvetés adatai arról árulkodnak, hogy míg lényegében valamennyi terület kevesebb pénzbôl gazdálkodhat, a sport megôrizte a 2009-es szintet. Persze, ô is jól tudja: ez sem elég De errôl eztán végképp nem Varga Zoltán, sportért felelôs miniszter tehet. Lukáts György

4 4 MAGYAR EDZŐ 2009/3,,Bízom a szakemberek fanatizmusában SIMÓKA BEÁTA SZAKÁLLAMTITKÁR A MAGYAR SPORT HELYZETÉRÔL Nem a formabontás szándéka vezérel, amikor a Simóka Beáta szakállamtitkárral folytatott beszélgetés utolsó gondolatát idézem fel ennek az írásnak az elején. Hanem mert ebben van a megoldás kulcsa, vagy ha úgy tetszik az üzenet. "Bízom a szakemberek fanatizmusában, alkotó erejében. Meggyôzôdésem, hogy képesek dacolni minden nehézséggel, és a munkájuk átmenti a magyar sport értékeit." A Magyar Edzô legutóbbi számában megjelent írásomban három, különösen veszélyeztetett terület gondjait emeltem ki: a sportegyesületekét, az egyéni olimpiai (siker)sportágakét és az ifjúság általános fizikai állapotát. Az egykori öttusa-világbajnoknôvel, az Önkormányzati Minisztérium sport szakállamtitkárával is megosztottam az aggályaimat. Ön is úgy látja, hogy drámai a helyzet ezeken a területeken? kérdeztem. Drámainak nem nevezném. Az kétségtelen, hogy a magyar sport jelenlegi anyagi helyzete nem rózsás, és én is nyugodtabb lennék, ha legalább másfél milliárddal nagyobb lenne a büdzsé. De súlyos válságba sodródott a világ, és annak a hatása alól nem lehet kibújni; még a mienknél sokkal gazdagabb országok is megsínylik. Már az is eredmény, a sport jelentôségének és igényeinek elismerése, ha a reményeim szerint a költségvetése nem lesz kisebb 2010-ben. A sportegyesületekkel a rendszerváltás óta gyakorlatilag nem tud mit kezdeni az állam. Éppúgy részesei a támogatási rendszernek, mint a sport többi alkotóeleme. Kapnak direktben is, igaz, hol többet, hol kevesebbet, de néha még pályázatokat is ki tudunk írni nekik. És akkor még ott a célzott, a mûhelytámogatás is, amely a legeredményesebb szakosztályaiknak szól. Az állam szerintem már soha többé nem tudja eltartani az egyesületeket, de segíti ôket. Arra is van mód, hogy a sportági szakszövetségek a saját költségvetésükbôl további támogatást adjanak a legfontosabb mûhelyeiknek. Ez ma szinte csak elméleti lehetôség, hiszen a szövetségek is szegények. Nehéz helyzetben van még az olimpiai sikersportágaink többsége is. Fel-felmerül a gondolat, hogy az anyagi erôink legnagyobb részét rájuk kellene összpontosítani. Ön szerint is? Szerintem nem, mert elképzelni sem tudom, hogy kinek a kárára. S hogy ki és milyen szempontok szerint húzná meg a határt: ki tartozik még és ki már nem a támogatottak körébe. Abban pedig egészen biztos vagyok, hogy egyetlen területnek a támogatását nem szabad nullára állítani. A siker nem az egyetlen szempont. Ott van például a triatlon. A felnôttek még nem értek el nagy eredményeket, de az utánpótlás már egyre többet, ráadásul népszerû sportág, tömegeket mozgat meg. Bûn lenne a sorsára hagyni. Egy felmérés szerint ma a sportolóink kevesebbet edzenek, mint mondjuk a hetvenes években. Nem lustábbak, hanem nincs módjuk többre, mert kevés a fôállású edzô, miáltal csökkent az edzésidô. Nem hiszem, hogy ez így van. Nálunk, az öttusában reggel hatkor már edzenek a versenyzôk, és délután jönnek vissza. Tóth Ferenc személyében újabb magyar vívóedzô távozott külföldre, a dánok vezetôedzôje lett. Követtem a sportágért folytatott zalaegerszegi harcát, például azt, hogyan hozott össze önálló vívótermet. Belefáradt, és most tessék Biztos vagyok benne, hogy egy fiatal majd beáll a helyére, és folytatja a munkát. Nézze, a magyar sportban dolgozó szakemberek széles táborában megvan a becsvágy. Felkészültek, kiválóak, éhesek a sikerre, és képesek produkálni még a legnehezebb körülmények között is. Ez rendkívül nagy erô és érték, a jövô kulcsa. Milyennek ítéli meg a jövô sportolónemzedékeinek a helyzetét? Az utánpótlás-nevelés az államtitkárság prioritásai közé tartozik, s úgy gondolom, hogy a Sport XXI. és a Héraklész-program ráadásul kedvezô anyagi feltételeket is biztosít a munkához. A rendszerváltás idején a kitûnô sportiskolai rendszerünk összeomlott. Kár volt érte. De most újra épül. Egyesületekben, településeken is van törekvés, és szépen alakul a közoktatási típusú sportiskolák hálózata is. Ne haragudjon, de a közoktatási nekem az olyan, mintha a farok csóválná a kutyát Úgy vélem, ez nem helytálló. A lényeg ugyanis benne van: az egyesület és az iskola közösen gondoskodik a gyerekek magas szintû sportolásáról. A szükséges anyagi háttér is megvan hozzá, ami szintén nem mellékes. Noha a sportiskolák számában még nem értük el a korábbi szintet, viszont a sportiskolai rendszerû képzés szerte az országban mûködik. Hadd térjek vissza ebben a kérdésben is a szakemberek szerepére! Elképzelni sem tudok olyan szakosztályt, ahol igényes munka folyik, és súlyt fektetnek az utánpótlásra, de az ott dolgozó szakemberek nem

5 2009/3 MAGYAR EDZŐ 5 jutnak egyetértésre a környezô iskolákkal a gyerekek érdekében. Anélkül, hogy klasszikus értelemben vett sportiskoláról beszélnénk. Önök nyilván a Nemzeti Sportstratégia jegyében dolgoznak. Természetesen. Látják a gyengeségeit is, például azt, hogy a gyerekek testedzését "bezárja" az iskola falai közé? A gyengeségeket a gyakorlatban, a megvalósításban látom. Mondhatnám úgy is: a törvény minden jónak a kivitelezését lehetôvé teszi. Nem a testnevelésórák számára gondolok, hanem mindarra, ami a diákok testedzését azon kívül is szolgálja. Itt most megint az emberi tényezôre utalok. Ismerek iskolát, ahol a megszállott testnevelôk valóságos sportparadicsomot hoztak létre. Nyolc sportág között választhatnak a gyerekek, és a tanárok képesek tûzbe is hozni ôket. Kár, hogy az alkotó kedvet nem lehet törvénybe iktatni Viszont semmi nem tiltja a terjedését! Szerencsére, vannak kiváló módszerek, követendô minták. Lehet haladni. De az ifjúság edzettsége, testi-lelki állapota csak részben oktatásügyi, illetve sportszakmai kérdés. A mozgásszegény életmód oka mély társadalmi és szociális jelenségekben keresendô. Most olyan idôszakot élünk, amikor az értékeket még háttérbe tudják szorítani manipulált divatok, a teljesítményt a lötyögés. Nem lehet elvitatni, hogy óriási a szülôk felelôssége: adnak-e megfelelô impulzust, netán életmódmintát a gyermeküknek. Szerencsére, tapasztalható némi elmozdulás, van biztató jel. Ismerek például munkahelyi életmódváltó programot, amely nagyszerûen megy, lelkes résztvevôkkel. A társadalmi méretû váltás lassú folyamat, minden kis lépésnek örülni kell. És merre lépeget a magyar sport? Az eddig lezajlott világversenyek tanúsága szerint jobban teljesít, mint tavaly Pekingben. Remélhetôleg így lesz ez Londonban is. Gonosz vagyok: ha akkor még lesz magyar sport Biztosan lesz. Ha pénzügyekben vannak, és nyilván egy-két évig még lesznek is gondjaink, a magyar sport szellemi értékei azokat jelentôs mértékben ellensúlyozhatják. Bízom mindenekelôtt a szakemberek fanatizmusában, alkotó erejében. Meggyôzôdésem, hogy képesek dacolni minden nehézséggel, és a munkájuk átmenti a magyar sport értékeit arra az idôre, amikor jobb feltételek között majd nemcsak álljuk a versenyt a világgal, hanem visszaverekedjük magunkat az élmezônybe. Szekeres István A MOB FELHÍVÁSA: Összeomlás szélén a magyar sport! Az összeomlás szélén áll a magyar sport: százmilliós adóssághalmot görgetnek a szövetségek, teljes anyagi ellehetetlenülés vár az egyesületek többségére, sportolóink nagyrészt lelakott, elavult létesítményekben készülnek, a sportegészségügyi háttér szinte teljesen leépült állapította meg pénteki ülésén a Magyar Olimpiai Bizottság elnöksége a szövetségektôl kapott információk alapján. A MOB vezetése ezért felhívással fordul az Országgyûléshez és a kormányzathoz, hogy a jövô évi költségvetés tervezésénél és elfogadásánál garantálja a magyar sport életben maradásához minimálisan szükséges anyagi ráfordítást. Az olimpiai felkészülés támogatása nem tartható a 2009-es szinten, hiszen az reálértékben 800 millió forinttal kevesebb, mint ami 2005-ben jutott a szövetségeknek, és 48 százalékkal kevesebb, mint az elôzô esztendôben. A MOB elnöksége azt kéri, hogy legalább a pekingi olimpia évében folyósított 1.8 milliárdos kormányzati forrást kapják meg az olimpiai sportágak, ellenkezô esetben 2010-re teljesen reménytelen helyzetbe kerülnek a londoni kvalifikációra készülô sportolók. Bajnokaink, érmeseink már eddig is erôn felül teljesítettek, olyan ellenfelekkel szemben vívták ki sikereiket, akik mögött a magyarországihoz viszonyítva összehasonlíthatatlanul jobb és szilárdabb anyagi, sportszakmai és sportegészségügyi háttér áll. Ôk a mi hôseink, az ország nemzetközileg is ismert és elismert arcai: külföldön jó hírét viszik a Magyar Köztársaságnak, gyôzelmeik határainkon belül ritka örömforrást jelentenek egy olyan idôszakban, amikor milliók számára válnak egyre nehezebbé a mindennapok. Szükség van rájuk, hiszen ôk valós teljesítmény alapján állíthatók követendô példaként a fiatalok elé egy olyan országban, ahol az ifjúság 60 százaléka gyakorlatilag semmiféle testmozgást nem végez melynek következményei feltehetôen elviselhetetlen terhet rónak a magyar egészségügyre évtizedek múlva. Amennyiben a kormányzati támogatás a jelenlegi szinten marad, realitássá válhat az a vízió, hogy a londoni játékokat követôen alig, vagy egyáltalán nem maradnak példaképként állítható bajnokok. A magyar sport jelene és jövôje a parlamenti pártok és a kormányzat döntésétôl függ: ezért a Magyar Olimpiai Bizottság arra kéri a képviselôket és a kabinet tagjait, ne engedjék el végérvényesen a magyar olimpikonok kezét.

6 6 MAGYAR EDZŐ 2009/3 BOM SAJTÓKÖZLEMÉNY A budapesti olimpia ügye a Parlament küszöbén (A FÔVÁROS ÉS A BOM AZ OLIMPIA TÖRVÉNY ÔSZI ELFOGADÁSÁT SÜRGETI) A Fôvárosi Közgyûlés december 18-án ötpárti támogatással elfogadta a BOM Egyesület által elôkészített, a évi Nyári Olimpiai és Paralimpiai Játékok rendezésére vonatkozó pályázat-elôkészítésrôl szóló törvény (Olimpia Törvény) tervezetét. Ennek alapján a augusztus 27-i ülésén a Fôvárosi Közgyûlés egyhangú döntést hozott arról, hogy élve a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 101 -ában foglalt felterjesztési jogával, kezdeményezi a Kormánynál és a parlamenti frakcióknál az olimpia törvénytervezet elfogadását. A szavazást követôen Demszky Gábor fôpolgármester, Szalay-Berzeviczy Attila, a BOM elnöke, Ikvai-Szabó Imre, Hagyó Miklós és Horváth Csaba fôpolgármester-helyettesek, valamint az öt parlamenti párt fôvárosi frakcióvezetôinek aláírásával levelet küldenek Sólyom László köztársasági elnöknek, Bajnai Gordon miniszterelnöknek és a parlamenti pártok elnökeinek és frakcióvezetôinek, kezdeményezve ezzel az Olimpia Törvény megtárgyalásának napirendre tûzését az Országgyûlés ôszi ülésszakában. A augusztus 27-i közgyûlésén a Fôvárosi Közgyûlés újra kiállt amellett, hogy Budapest 2011-ben pályázzon a 2020-as Nyári Olimpiai Játékok és Nyári Paralimpiai Játékok megrendezésére, hiszen a nemzetközi sporteseményre való felkészülés Budapest és az egész ország számára jelentôs elônyökkel, gazdasági felemelkedéssel jár. Budapest vezetése december 18-án már egyhangúlag elfogadta Az Olimpia Törvény tervezete" és A 2020-as budapesti olimpiai nagyprojekt lehetséges helyszínei" címû elôterjesztéseket és támogatta azok Parlament elé való benyújtását. A legutóbbi közgyûlésen felhívták a figyelmet arra, hogy az elôkészületek sikere érdekében elengedhetetlen, hogy a Parlament még az ôszi ülésszak folyamán szavazza meg az Olimpia Törvényt. A fôváros frakciói kivétel nélkül egyetértettek abban, hogy hasonló politikai konszenzust kell megteremteni a Parlamentben is ebben az össznemzeti ügyben, ezért mindent el kell követni azért, hogy a parlamenti képviselôk megfelelô tájékoztatást kapjanak, és pontos információ birtokában döntsenek errôl az ország életében kiemelkedô jelentôségû témáról. Éppen ezért a közgyûlést követôen a város elöljárói a BOM elnökével együtt aláírták azokat a leveleket, amelyeket a kormány és a parlamenti pártok vezetôinek küldenek el. Bajnai Gordon miniszterelnöknek és az öt parlamenti párt vezetôjének és frakcióvezetôjének írt levelekben beszámolnak törekvéseikrôl és találkozót kérnek tôlük, hogy részletes szakmai prezentáció keretében ismertessék a parlamenti szavazáshoz az olimpia megpályázásának részleteit, célját és jelentôségét az ország felemelkedésében, valamint az olimpiai fôhelyszínnek kijelölt északcsepeli területek fejlesztésének nemzetgazdasági projektté nyilvánításának fontosságát. A közgyûlést követôen bejelentették, hogy szintén levélben közösen felkérik Sólyom László államfôt, hogy egyeztetésre hívja össze az öt parlamenti párt vezetôjét a Budapest 2020 pályázat ügyében, valamint felkérik Schmitt Pált, a MOB elnökét, hogy vegyen részt a találkozókon. Demszky Gábor fôpolgármester beszédében elmondta: Végtelenül örülök, hogy a mai megosztott helyzetben a Budapest 2020 ügye még mindig össze tudja kovácsolni a város érdekében munkálkodó fôvárosi frakciókat. Megismétlôdött a tavaly téli egyhangú támogató szavazás, ami nagyon felemelô pillanat volt. Fontos, hogy a mindennapi küzdelem mellett legyenek olyan célok és tervek, amelyek mellé állhatunk. Én a magam részérôl ígérem, hogy az egyeztetô találkozókon mindent el fogok követni azért, hogy sikeresen meggyôzzük az ország vezetôit, hogy segítsenek az összefogásban, és szavazzák meg még az ôszszel az Olimpia Törvényt, hiszen Budapest mellett Balatonfüred, Debrecen, Gyôr, Szeged és Székesfehérvár is igen jelentôs mértékben profitálna az olimpia rendezéshez kapcsolódó fejlesztésekbôl." Tarlós István, a fôvárosi Fidesz frakció vezetôjének álláspontja szerint a nagyszabású fôvárosi és országos infrastrukturális és sportlétesítmény fejlesztések megvalósulásán túl az olimpiának felbecsülhetetlen szerepe lehet a mozgássérültek közlekedésének akadálymentesítésében, mely elengedhetetlenül szükséges feltétele az Európa nyugati részéhez való felzárkózásnak. De ugyanilyen fontos hozadéka lehet oktatás és nevelés területén, mely elengedhetetlen része a versenysport utánpótlás-nevelésének és az egészséges társadalomnak. Szalay-Berzeviczy Attila, a BOM elnöke kijelentette: Magyarország leszakadásának egyik fô oka, hogy az elmúlt két évtizedben többnyire rövid távú és öncélú szemlélet mozgatta a gazdaságpolitika irányítóit. Egy igazságtalan szociális rendszer fenntartása miatti mértéktelen eladósodás mellett kizárólag a privatizációban és a multinacionális vállalatok adókedvezményekkel való idecsalogatásában látták az ország fejlôdését, miközben megfeledkeztek a hazai erôforrások megfelelô kiaknázásáról, a megtakarítások ösztönzésérôl, a sikerágazatainkban való specializálódásról, a hosszú távú országfejlesztési víziókról és a sikeres élsport gazdaságra való jótékony hatásáról. Az olimpia megpályázása, elnyerése és megrendezése sokkal több, mint egy egyhónapos sportrendezvény, az a gazdaságpolitikai szemlélet és sebességváltásnak, valamint az ország fejlesztésének a legjelentôsebb eszköze lehetne, mely egyértelmûen segítené az európai uniós pénzek még hatékonyabb lehívását és elosztását, és így a gyorsabb felzárkózást. Elôbb utóbb Közép-Kelet Európa is rendezni fog olimpiát, és az az ország, amelyik elôször elnyeri majd a rendezés jogát az legalább 50 évre elszívja a levegôt a többi elôl, ezért fontos, hogy Budapest nyerjen. De ehhez elsô lépésként szükség van az Olimpia Törvény elfogadására."

7 2009/3 MAGYAR EDZŐ 7 Fotók: Záhonyi fotóügynökség Két centiméteren múlik: élet vagy halál" STORCZ BOTOND SZÖVETSÉGI KAPITÁNY ELSÔ IGAZI VIZSGÁJA UTÁN, LONDONIG ELÔRETEKINTVE Az idôsebbek (akik ugye, idôben abbahagyhatják Egy kicsi mozgás mindenkinek kell ") talán még emlékeznek arra, hogy milyen viták dúltak a római olimpián (1960), a 100 méteres gyorsúszás döntôje után, amikor is egyszerre ütött a célba az ausztrál Devitt és az amerikai Larson (55.2); akkoriban még nem volt célfotó, a célbírák szeme döntött, s ebben az esetben az auszi" mellett, noha a lelátókon (s a képernyôk elôtt) inkább a szalmaszôke amcsi fiút érezték" gyôztesnek. Akárhogy is, milliméterek vagy annyi se döntött az aranyéremrôl. Devitt az égbe ment, Larson a kukába. Sírni a gyôztesnek szabad, a másodiknak ajkára fagyhat a mosoly. Azóta sokat fejlôdött a technika, ma már a legkisebb különbséget is ki lehet elemezni, de hogy ilyesmire kajak-kenuban is szükség lehet, kevesen gondolták a mostani kanadai világbajnokság elôtt. Ezer méteren a magyar nôi négyes négy ezredmásodperccel verte a nagy rivális németeket, ez kb. két centis különbségnek felel meg, ôrület. Sorsdöntô pillanat volt ez Dartmouth-ban magyar szempontból, hiszen azon az augusztusi szombat délelôttön nem úgy kezdôdtek a döntôk, ahogyan azt az elkényeztetett magyar sportrajongók korábban megszokták. Magyarok a vert mezônyben! És közöttük Peking kenukirálya, Vajda Attila is, aki még egy dobogós helyezést sem tudott elcsípni. A borúlátók máris megkezdték a nagy visszaszámlálást, no fiú (jó Storcz Botond kapitányunk!), hogyan jön itt össze a bevállalt" öt aranyérem?! Nos, végül összejött, nem is akárhogyan. A megszerzett tizenkét érembôl hat volt arany, négy ezüst és két bronz. (És az összesített pontversenyben az elsô hely!) Igaz, ezúttal nem is kicsit, megbillent az egyensúly, a lányok vitték a prímet, az erôsebb nemnek csak három érem jutott a sportág hazai egét a hölgyek aranyozták be. Mit érzett vajon a kapitány, amikor Vajda Attila látványos veresége után újra kellett indítania agyi komputerét? Vagy hát, civil" esélylatolgatásnak éles helyzetben már nincs helye? Nem tagadhatom, hogy bizony voltak érzéseim". Döbbenet volt bennem, még akkor is, hogy biztos aranyérmekkel sohasem lehet számolni, az esélyesség mindig nyomja a versenyzô vállát. De az elsô és a nyolcadik hely között mégis óriási a különbség. Attilával valóban éremszerzôként számoltunk. Kiértékelték már együtt a történteket? Erre csak most kerül majd sor. Közvetlenül a versenyek után nem szerencsés azonnal a kések megforgatása", aludni kell néhányat a történtekre. A világbajnokság után mindenki szabadságra ment, én is, most kezdtem hozzá az értékelô gondolatok összeállításához, s hamarosan személyre szólóan is sort kerítünk az események elemzésére. Attilára visszatérve, vele kapcsolatban nyilván az az alapvetés, hogy nyerjen. Ami ezúttal zavaró volt, az a látványos visszaesése, s a magam részérôl ezt elsôsorban lelki okokkal tudom magyarázni. Túl nagy terhek voltak rajta az utóbbi idôben, s mindig hozta magát, idén Európa-bajnok volt, világkupát nyert, sokan kezdtek vele úgy számolni, mint aranyszerzô bizományossal. Persze, ne feledjük, azért most is besöpört egy ezüstérmet, a 200 méteres váltóban. Ez a világbajnokság volt az új kapitány tulajdonképpeni megmérettetése. Volt-e valami gyomortáji szorítás a versenyek elôtt, hiszen talán nem túlzás úgy gondolni, hogy ez a vb meghatározó volt a távlatokat tekintve. Kudarcot kell-e magyarázgatni, vagy lehet továbbhaladni a megkezdett úton? Nem volt bennem görcs. Úgy gondoltam: ha nem is lesz sikeres a válogatott, magamnak elmondhatom, hogy az elképzeléseim szerint dolgoztam végig az elmúlt bô fél évet. Persze, ha ez a legjobb tudásom szerint" nem igazolódik, akkor mindenképpen el kell gondolkodnia az embernek. Szerencsére a dolgok úgy alakultak, hogy nem kényszerültem alapvetôen felülbírálni kapitányi elképzeléseimet. Ebben a sportágban a válogatott irányítójának legfôbb felada-

8 8 MAGYAR EDZŐ 2009/3 Másodszor Dartmouth-ban Háromszoros olimpiai bajnokként és szövetségi kapitányként tért vissza a kanadai Dartmouth-ba Storcz Botond idén augusztusban a 37. síkvízi világbajnokság színhelyére, ahol 1997-ben három arany- és egy ezüstéremmel mutatkozott be a világnak (500 és 1000 egyes, kajak négyes 500 m, illetve 1000 m). (Egy évvel korábban egy kellemetlen szalmonellafertôzés miatt csúszott le az atlantai olimpiáról, de szerencsére Sydneyben és Athénban kárpótolhatta magát.) A vb elôtt azt nyilatkozta, hogy nosztalgiából mindenképpen maga is evez egyet a helyszínen, de persze nem az emlékezéssel töltötte idejét. Az utazás elôtt öt aranyérem megszerzését tûzte ki célul, de mint mondta elégedett igazán akkor lesz, ha a csapat a londoni olimpián teljesít majd jól. Menetközben, minden évben vannak világbajnokságok, amelyek az esztendô fô versenyét jelentik, hogyha azok jól sikerülnek, akkor visszajelzést kapunk, jó úton halad a válogatott. Tudom, hogy a munkámat a válogatott sikeres szereplésén keresztül mérik." Az 1975-ös születésû Storcz Botond Angyal Zoltántól vette át a szövetségi kapitányi váltóbotot, aki tizenkét évig töltötte be ezt a tisztséget, s bizonyult a magyar kajak-kenusport legeredményesebb kapitányának. ta az alapelvek lefektetésén túl a négyesek kialakítása, munkájának eredményességét elsôsorban itt lehet lemérni. Ha ezt vesszük, akkor most meglehetôsen vegyes volt a kép. Valóban. Hiszen volt olyan négyesünk, amelyik várakozáson felül teljesített, volt, amelyik icipicit alatta maradt, de olyan is, amelyik hozta magát. A felkészülés során a legkiélezettebb helyzet a nôi négyes körül alakult ki, itt voltak a legkomolyabb nézeteltérések, ha összecsapásoknak nem is nevezném ôket. Lehet mondani, hogy folytatódtak a korábbi, Peking elôtt magasra csapó viták? Ez már alapvetôen más helyzet volt, végeredményben pedig összeállt egy jó csapat. A beülôk különbözô egyesületekbôl kerültek ki, akik más és más edzônél dolgoztak, de most együtt tudtak világbajnokságot nyerni. És ez ennek az évnek a legpozitívabb fejleménye. A férfiaknál egyelôre még nem hozta meg a közös munka a maga gyümölcsét, úgy látom, hogy a jövôben itt még erôteljesebben kell belenyúlnom a folyamatokba. A mostaninál sokkal tudatosabban kell alakítanom a csapatokat, beleszólni a válogatásba. Egyébként a férfi négyes ugyanúgy ötödik lett most, mint tavaly, vagyis nem történt visszaesés, igaz, elôrelépés sem. Nem érdemes arról beszélni, hogy nyolcszáz méternél még másodikak voltak, az ötödik az ötödik, pont. Valamit máshogy kell csinálni! Ha értékelésrôl beszélünk, akkor nyilvánvalóan nemcsak az éremszámot kell számba venni, hanem az új kapitány elsô fél esztendejét, ami ezekhez az eredményekhez vezetett. Ha az összképet veszem, akkor pozitív a szaldó, árnyaltabb azonban a kép, ha szakágakra bontom a teljesítményeket. Mert míg a nôi szakág maximálisan teljesített, a férfi kajakban és a kenuban bizony vannak még hibák". A nôk teljesítményét felesleges ragozni, az eredmények önmagukért beszélnek: négy olimpiai számból mind a négyet megnyerték, ennél jobbak nem lehetnek. (Megjegyezve, hogy a negyedik versenyszámot menetközben kapták meg" a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól.) Az ô teljesítményükön nem rontott, hogy a négyes kis különbséggel vereséget szenvedett kétszáz méteren, az ezer kettesünk pedig harmadik lett. Ha a kenus szakágat nézem, nem is biztos, hogy mi szerepeltünk sokkal gyengébben a korábbiaknál, sokkal inkább a nemzetközi mezôny erôsödésérôl kell szólni. Ez a világbajnoki mezôny sokkal erôsebb volt az Európa-bajnokinál. A Sáfrán testvérek Eb-t nyertek, most negyedikek lettek, a négyesünk ezüstérmes volt az Eb-n, most a hatodik helyen végzett. Cserélôdött tehát a mezôny. Vajdáról már beszéltünk. De ô is csak önmagához képest okozott csalódást. Férfi kajakosaink mindenképpen elôreléptek az elmúlt két esztendôhöz képest, különösen, ha azt is tudjuk, hogy itt a legszélesebb és legerôsebb a nemzetközi mezôny. Kétségkívül nagyon el vagyunk kényeztetve ebben a sportágban, csak az érmeket szeretjük számolni", a helyezésekre mintha legyintenénk. A magyar férfimezônyben kifutott a legutóbbi nagy generáció, néhányan maradtak, úgymond, mutatóban (Kammerer), vagyis amolyan köztes helyzetben vagyunk most? Mindebben megfigyelhetô egyfajta hullámzás. A Szabó, Bakó korszakot mintegy tizenkét évvel követte Gyulay és Csipes, ugyanígy követte ôket a mi korosztályunk, Vereckei, Kammerer. Vagyis éppen ideje volna, hogy megint feltûnjék egy újabb nagy generáció; hogy a nyolcvanhetes-nyolcvannyolcas születésûek kisöpörjék a mostani válogatottakat. Ilyen tekintetben azonban késésben" vagyunk, hiszen ezen a vb-n még mindig a harmincegy éves Kammerer Zoltán volt a legeredményesebb férfikajakosunk a maga ezüstérmével (Kucserával 500 kettesben). Miközben szerencsére az idei ifjúsági Eb és vb is magyar éremesôvel zárult. Az én egyik nagy feladatatom éppen az, hogy hogyan lehet nem mesterségesen építgetni a jövôt ezekkel a fiatalokkal. A nem mesterségesen" alatt azt értem, hogy nem tartom szerencsésnek hatalmi szóval lecserélni az öregeket", mondván: kapjanak lehetôséget a fiatalok is. A lehetôségért meg kell küzdeni, ahogyan a korábbiak is megtették azt. Kammerert is a vízen kell legyôzni, nem születési anyakönyvi kivonattal. Többek között ezért is van szükség a sok edzôtáborra, a közös munkára, hogy a fiatalok is testközelbôl érezzék: mi az, válogatottnak lenni. Ez mindenkinek jót tesz. Az élen levô korosztálynak sem árt, ha érzik, hogy vannak, akik ott lihegnek már a nyakukban. Említettük már, hogy a férfi szakág ereje a mostani világbajnokságon is kitûnt. Tudnivaló, hogy a férfi kajak mezônye itthon is nagyobb, mint a nôi kajaké és a kenué együttvéve. Nagyobb mezôny, kiélezett küzdelem. Ha nem tûnik túl merésznek, akár azt is mondanám, hogy a férfi kajak nemzetközi színvonalát tekintve vetekszik az úszással és az atlétikával, ha a befutókat nézzük. A három szakág közül itt tapasztalható a leglátványosabb fejlôdés. Mindig is az igazán kisportolt férfiakra mondták azt, hogy kajakos" alakok. De hát, éppenséggel a lányokra sem panaszkodhatunk Nem vitás, a kajak-kenu egészében véve férfias" sportág. Annál sajnálatosabb, hogy a NOB láthatóan szorítja vissza a kenu szakágat; az eddigi négy versenyszám helyett Londonban már csak háromban küzdhetnek az aranyéremért. Míg Pekingben hat kenus tudott rajthoz állni (két egyes, két páros), Londonra már csak egy páros marad, vagyis a lehetséges helyek száma kettôvel lesz kevesebb. Ugyanakkor férfi kajakban tíz fô a maximális induló létszám. Érthetô hát, ha az egyes országokban is egyre inkább a kajakra összpontosítanak. Van erre a leépítésre szakmai magyarázat? Ízlésbeli indokokra is gondolhat az ember, hiszen minden téren a pörgôsebb" sportágak, versenyszámok kerülnek elôtérbe, s kétségkívül a kéttollú kajaklapát jobban pörög, mint az egytollú kenulapát. Egy kajakostól talán furcsa, hogy a kenusokért sír", de most Kanadában

9 2009/3 MAGYAR EDZŐ 9 ebben nem voltam egyedül. Nem találkoztam olyan szakemberrel, aki helyeselte volna a mostani NOB-döntést. Az érdekes csak az, hogy a bizottságban ugyanazok az országok szavazzák meg a változásokat, amelyeknek sportági képviselôi vitatják azokat. A lányokra mégis visszatérve: az, hogy Kovács Kati most is nyert, sajnos, nem újdonság, és azért mondom, hogy sajnos", mert ezt mindenki olyan természetesnek veszi, mintha ehhez nem is kellene Katinak mást csinálnia, csak odaevezni a rajtvonalhoz. Még az sem okozott, úgymond, meglepetést", hogy négy aranyérmével beérte a huszonhét világbajnoki gyôzelmével korábban utolérhetetlennek vélt német Birgit Fischert (szerencse, hogy az olimpiák tekintetében még van miért kapaszkodnia nagy elôdje után). Viszont Katinak még van ideje, ha azt vesszük, hogy Fischer jóval negyven felett is a világ elôtt evezett. A vb elôtt az egyik fô kikötésem az volt, hogy olimpiai távon egy napon csak egy számban indulhat mindenki, ezért nem mehetett Kati Janics Natasával 500 kettest, s a Szabó, Kozák páros sikere után ezt utólag sem lehetett vitatni. Úgy vélem, ez a döntés nem merevség a részemrôl, hiszen az olimpia egészen különleges összpontosítást, odafigyelést igényel, s ennek már a felkészülésben is érzôdnie kell. Nem lehet a szoros idôbeosztás miatt megosztani a lelki energiákat, még ha a testiekkel nem volna is baj. A gyôztes egységgel új páros mutatkozott be, amelyik magabiztos versenyzéssel megverte a világot. Ez amolyan újdonságnak számított, s nemcsak hazai vonatkozásban, hanem nemzetközi vizeken is. Egyben igazolása is a kapitányi elgondolásnak. Szerintem nem elsôsorban ezt kell nézni. Ezt a párost különben sem én ültettem össze, Csipes Ferenc edzôi érdeme a siker. De azt talán aláhúzta, hogy egy jó képességû csapatban megoszthatók a feladatok, hiába érzi valaki úgy, hogy ô bizony el tudja vinni egy napon az egyest és a párost is. Néha persze összejöhet, de általában nem ez a jellemzô. Ha nem feltétlenül szükséges, nem jó egy lapra feltenni mindent. Kati választás elôtt állt, hiszen ô egyesben és párosban is nyert a válogatókon, rajta múlt, hogy melyik számot választja. Az ô döntése volt az egyesbeli indulás. Mondható-e, hogy versenyzôként Storcz Botond igazi csapatember volt, ezért is érthetô, hogy ilyen nagy hangsúlyt fektet a csapathajók összekovácsolására? Nem hinném, hogy nekem csapatember" lett volna az állandó jelzôm. A mi négyesünk annak idején négy nagyon erôs egyéniségbôl állt, bár igaz, hogy amikor beültünk a hajóba, akkor az egységet tartottuk szem elôtt. Egy hajóban nem lehet négyfelé evezni, s szerintem ez a felismerés" hozta meg a mostani nôi négyes sikerét is, amit igen nagy dolognak tartok, fôként az elôzmények ismeretében. Korábban is négy nagyszerû versenyzô ült a hajóban, de talán akkor nem tudták úgy félretenni az egyéni sérelmeiket, mint most. Idén elfelejtôdtek a lehúzó ellentétek. Ez azért kívülrôl nem mindig látszott így. Gondolok arra a látványos vitára, amely a szegedi világkupát megelôzôen zajlott a szegediek" és ön között, mármint, hogy hatalmi szóval" elrendelte a közös szolnoki edzéseket. Mennyire volt ez tudatos, netán egyenesen provokálta ezeket a vitákat: vagy azért, hogy elôrehozza az összecsapásokat", vagy azért, hogy bizonyítsa, ki az úr a háznál. Ezek szerencsére nem rejtett ellentétek voltak, vagyis fel lehetett készülni rá. Mindjárt az elsô rangsoroló versenyre Katiék nem voltak benevezve, nekem kellett döntenem, hogy induljanak vagy se, ebbôl is volt már vitám. A bili" azonban akkor borult ki, amikor a Világ Kupa elôtt nem akartak Szolnokra jönni edzôtáborba, vagyis nem az általam megjelölt helyszínen akartak készülni a versenyre. Egy hetem volt arra, hogy felkészüljek a szegedieknek" erre a válaszára. Magamban eldöntöttem, hogy ha tényleg nem jönnek, akkor nem indulhatnak a versenyen, ami azért minden szempontból nagy hátrány a versenyzôknek, s a szempontok között a szponzorigények teljesíthetôségérôl sem szabad megfeledkezni. Nem beszélve a hálás hazai közönségrôl! Botrány lett volna? De legalábbis kellemetlen kérdésekre kellett volna válaszolniuk a renitenseknek? Tisztában voltam azzal, hogy ez sokak szerint szokatlan keménykedés, de világossá tettem mindenki számára,

10 10 MAGYAR EDZŐ 2009/3 hogy milyen keretek között tudom elképzelni a közös munkát. Eredetileg hétfôn kellett volna megjelenniük Szolnokon, de csak kedden jöttek; az én engedékenységem az volt, hogy ebbôl az egy napból nem csináltam kabinetkérdést. Szolnokon rendes edzésmunka folyt, kicsinyes viták nélkül, Szegeden aztán mindkét négyes jól szerepelt. Azt már csak érdekességként említem, hogy a vb elôtt éppen Csipes Feri kérte, hogy Szolnokra jöhessenek edzôtáborozni. Igaz, errôl már nem cikkezett a sajtó. Kati néni", Rozsnyói Katalin körül is mintha megnyugodtak volna idén a kedélyek. Ô maga is szokatlanul kompromisszum-késznek bizonyult a közös munkában, ami persze nem jelenti azt, hogy engedett volna az elveibôl. Lecsitultak a tavaly még fortyogó indulatok, és vajon átmenetileg-e vagy végleg? A vízen nemcsak a versenyzôk, hanem olykor az edzôk is összecsapnak, idôrôl idôre a felszínre kerülnek lappangó ellentétek, s ezekkel csak akkor van baj, ha a közös munka, az eredményesség rovására megy. Mert lehet éppenséggel kelesztô kovász is. A négyes mostani sikerének azért is örülök különösképpen, mert ebben a hajóban Csipes Ferenc, Kovács László és Rozsnyói Katalin versenyzôje is szerepelt, és tényleg egy csapat" voltak. Nem biztos, hogy jó barátnôkként ültek be a hajóba, de aztán az eredményes, jó hangulatú munka az emberi kapcsolatokat is javította, ahogyan ez lenni szokott. Mennyiben kellett mindehhez a kapitány különleges diplomáciai érzéke? Nem hinném, hogy különösebb diplomáciai érzékkel dicsekedhetnék, meg aztán: egyelôre az egész sportág számára inkább nagy kérdôjel vagyok. Mert versenyzôként ismertek ugyan engem, de vezetôként természetesen nem. Nekem korábban senkivel sem volt konfliktusom Ezt hadd cáfolom kapásból! Hiszen a sikernégyesnek éppen az edzôjükkel, Fábián Lászlóval ( Öcsivel") volt nagy csattanása, vagy nem jól emlékszem? Ó, hát az nagyon régen volt, azóta már vele is teljesen rendben vagyok. Nos, visszatérve a fogadtatásomra: én mindenekelôtt arra törekedtem, már a kapitányi bemutatkozáskor is, hogy mindenki számára érthetôek legyenek a határvonalak. Vagyis új" embert kellett megismerni az új helyzetben? Kinevezését is megelôzték bizonyos viták, ami természetes, de talán azoknak is okozhatott késôbb meglepetést, akik a legfôbb támogatói voltak. Ami megint csak nem szokatlan, hiszen új mûsorhoz új férfi kell". Más karakter a versenyzôé és más a szövetségi kapitányé. Ez egy mérhetô sportág, vagyis szerintem itt nem lehet akkora szerepe az egyéni rokonszenveknek, mint más sportágakban, tehát nem hiszem, hogy bárki is valamiféle kartársi megértésben" reménykedhetett, amikor új szerepemben megjelentem a színen. Az azonban biztos s ezt folyamatosan megélem, hogy mennyire más a döntéshozó helyzetébe kerülni. Itt már máshogy megy bôrére a játék, az igeneknek-nemeknek tétje van, nem lehet jópofizni", megkerülni a vitás (szakmai, emberi) kérdéseket. Nyilvánvaló, hogy versenyzôként olykor én is megengedtem magamnak olyan stikliket, amiket most kapitányként nem tudok elnézni. De ezen szerintem egyetlen érett ember sem akadhat fenn. A dolgok változnak, és mi is változunk velük. Más a kapitányi nézôpont, mint a versenyzôé. A felelôsség más, alapvetôen! A hajóban ülve mondhattam, hogy engem nem érdekel a" válogatott, csak Storcz Botond, vagy a négyesünk szereplése, most viszont nem egyes emberekért, hanem mindenkiért felelek. Túljutott már az összecsiszolódás idôszakán? A jó világbajnoki eredmények vélhetôen ebben is sokat segítenek. Az edzôkkel talán nehezebb elfogadtatnia magát egy fiatal embernek, hiszen nyilvánvalóan nem tett le még annyit az asztalra, mint a nála idôsebbek. Hiába hogy a versenyzô eleve tiszteli az edzôket az eredményeikért, s ez fordítva is igaz. De kapitányi szerepkörben megváltozik a hierarchiai viszony, s ehhez talán mindkét félnek idomulnia, szoknia kell. Durva kérdés volna, ha feltenném: miért ambicionálta a kapitányi poszt megszerzését? Röviden azt tudom erre válaszolni, hogy a sportág iránti szeretetem volt a döntô ben egyszer már abbahagytam a versenyzést, aztán Peking elôtt újrakezdtem, de nem sikerült kijutnom az olimpiára. Úgy éreztem, nem tudnék megint eltávolodni a sportágtól. Különben is, akit a Duna szaga egyszer megcsapott (hogy az ismert Moldovakönyvre utaljak), az amúgy is nehezen fogadja el, hogy végleg a partra kerül. Én eddigi harmincnégy évembôl huszonhetet töltöttem el vízen; hárman vagyunk fiúk, testvérek, közel laktunk a Dunához, el sem tudtuk volna kerülni Ha pedig úgyis ott kell" lenni, akkor miért ne csináljon az ember valami igazán hasznosat. A sportág szempontjából hasznosat! Gondolkozott-e azon, hogy milyen távra érdemes terveznie kapitányi pályafutását? Megcélozta-e titokban az Angyal Zoltán-féle maratont"? Változóban van a sportág helyzete, hiszen egyre bôvül, erôsödik a nemzetközi mezôny, új országok lépnek a legjobbak közé, és a világ újrafelosztásában nyilván nekünk, magyaroknak is újra kell gombolnunk a (nagy) mellényt. Nem ülhetünk a babérjainkon, keményen meg kell küzdenünk azért, hogy újrapozícionáljuk magunkat. Sajnos, a tendenciák az utóbbi idôben lefelé mutatnak, Sydney idején voltunk a csúcson, attól kezdve nem lehet nem észrevenni a hanyatlás jeleit, és mindebben természetesen benne van a magyar sport általános hanyatlása is. Nem a pekingi két aranyérem a baj, hanem az, ami e Macon és Dartmosuth Nem azért említjük ezt a két városnevet, mintha a legutóbbi kanadai vb magyar eredményeit kívánnánk összevetni az 1954-es csodaszerepléssel, hanem mert néhány adattal jól megvilágítható a sportág nemzetközi fejlôdése ötvenöt év távlatában. Maconban 15 versenyszámban mérték össze erejüket a résztvevôk (s országonként még két-két egység indulhatott!). Öt ország osztozott az aranyérmeken (Saar-vidék akkor még külön indulónak számított, de a statisztikák az eredményeit ma az NSZK-nak adják): Magyarország 6, Svédország 4, NSZK (Saar-vidékkel) és Ausztria 2-2, Csehszlovákia 1. Az összesen 45 érem 9 ország között oszlott meg: Magyarország 16, Svédország 8, NSZK 7, Csehszlovákia 5, Ausztria 4, Franciaország 2, Románia, Norvégia, Dánia 1-1. A dartmouthi hasonló adatok: 27 versenyszámban 9 ország szerzett aranyérmet (Németország és Fehéroroszország 7-7, Magyarország 6, Spanyolország, Üzbegisztán, Lengyelország, Ausztrália, Azerbajdzsán, Litvánia, Oroszország 1-1), és összesen 20 ország osztozott a 71 érmen (Németország, Fehéroroszország, Magyarország, Spanyolország, Oroszország, Azerbajdzsán, Lengyelország, Litvánia, Üzbegisztán, Franciaország, Svédország, Szlovákia, Ausztrália, Ukrajna, Kanada, Dél-Afrika, Kuba, Olaszország, Portugália, Románia versenyszámonként minden országot egy-egy hajóegység képviselhetett). Egyébként 1997-ben a magyar csapat 8 arany-, 6 ezüst- és 2 bronzéremmel bizonyult az akkori világbajnokság legeredményesebb résztvevôjének.

11 2009/3 MAGYAR EDZŐ 11 mögött látszik, vagy nem is mindig látszik, de feltétlenül érzôdik. Szervezettség, anyagiak, távlatos gondolkodás. A mi sportágunk látszólag nincs a legrosszabb helyzetben, de azt látni kell, hogy a lehetôségeink egyre szûkülnek, miközben más nemzetek látványosan lépnek elôre. Bizony, nagyon nô a konkurencia. A környezeti változások gyakorlatilag kiszorítják sportágunkat a Dunáról, új pályák kellenek, de önmagában az még nem oldja meg az utánpótlás helyzetét, hiszen a gyerekeknek el is kell jutniuk oda, vagyis nem lehetséges csak az elitképzésre összpontosítani. Nem szeretnék ünneprontó lenni, de mi is rákényszerülünk arra (a kajaksportban is), hogy új kérdésekre megkíséreljünk új válaszokat adni. Új és okos válaszokat. Dartmouth-ban látványosan szélesedett a mezôny. Kilenc ország versenyzôi szereztek aranyérmet (köztük Spanyolországé, Ausztráliáé, Litvániáé), és húsz ország osztozott az érmeken (benne Franciaország, Kanada, Dél-Afrika, Kuba, Portugália). Ha eltekintünk a fehéroroszok látványos teljesítményétôl (hét aranyérem!), s az éremtáblázaton élen végzô Németország (tizennyolc érem) tarolásától, inkább kiegyenlítôdésrôl beszélhetünk. Néhány évvel ezelôtt még rémhírek terjengtek arról, hogy a sportágunk lekerülhet az olimpiák mûsoráról, ha nem is a mezônyök, de az élmezônyök szûkössége miatt. Ez a veszély mára elhárult. Szerintem senki sem vádolhat minket azzal, hogy elitklub vagyunk, és egyre kevésbé leszünk azok. A kajak-kenu kifejezetten lendületet vett, és ez biztosítani látszik olimpiai jövôjét is. Kik voltak ennek a vb-nek a legnagyobb egyéniségei? Nem hazabeszélek, ha azt mondom: Kovács Kati volt ennek a világbajnokságnak legnagyobb egyénisége, s nem csak azért, mert ô volt a legeredményesebb a négy arany- és egy ezüstérmével. A férfikajakozók közül a német Rauhe emelkedett ki, aki a két rövidtávon szerzett aranyérmet (500, 200 m). Kenuban Menkovot kell említeni elsôsorban (1000 m), ô ezúttal Üzbegisztán színeiben versenyzett. A legnagyobb meglepetést persze a fehéroroszok okozták a világnak; hét aranyérmükkel valósággal hengereltek. Az ember kíváncsi volna, hogyan sikerül nekik ilyen tudatosan, hosszú távon menedzselni az egységeiket, de hát, a kulisszák mögé nem könnyû bepillantani. Egy biztos, hozzá kell szoknunk, hogy elôbb-utóbb ebben a sportágban sem centiméterek, de majd milliméterek döntenek a befutóknál. Nôi négyesünk célba érése után a lányok arcán is tanácstalanság volt látható, annyira nem lehettek biztosak a gyôzelmükben. Valóban olykor két centiméteren múlik: élet vagy halál". Mert a négyezred másodperc ennyinek felel meg. Szerencsére a technika ma már a legkisebb különbséget is képes hitelesíteni. Szemben a televíziós közvetítéssel, amely most Dartmouth-ban egészen katasztrofális volt. Nem is nagyon értettük, hogy a kanadai rendezôk miért nem vették át a korábbi világversenyek jó technikai megoldásait. A kínaiaknak például nem derogált, hogy tôlünk, magyaroktól tanuljanak, például a mezônyt felülrôl kísérô kamerák alkalmazásával. Pedig a nézôk kiszolgálása kulcskérdés ebben a sportágban is, nem véletlen, hogy a nemzetközi szövetség, illetve a NOB is a látványos szakágakat preferálja, így került a mûsorba a 4 x 200 méteres váltó, amely most mutatkozott be világbajnokságon. Szerencsére mi, magyarok ebben jól szerepeltünk, két számban is (nôk és kenu) ezüstéremig jutottunk. A kanadai világbajnokság mostani beszélgetésünk témája, de újra meg újra az olimpiáról esik szó, biztosan nem véletlenül. Kézenfekvô, hogy Londont, az 2012-es olimpiát se kerüljük meg. Az olimpiász elsô versenyévén vagyunk túl, s jól tudjuk, hogy a mai sportban már nincs levezetô év", minden nagy verseny a felkészülést szolgálja. Tudna valamit a londoni csapatról" is mondani? Természetesen nem jóslásra gondolok. Azt hiszem, akkor egy vegyes" csapatunk lesz majd, benne a kipróbált régi emberekkel, de már sok új, a most következô évek kohójában edzôdô fiatallal. E szerint Kovács Katival mindenképpen számol? Katival nem lehet nem számolni. Szerintem ô addig lesz a világ élvonalában, ameddig akar. És a kapitány? Hogyan? Ja, értem. Én versenyzôként is mindig olimpiai ciklusokban gondolkodtam, azt teszem most is. Kocsis L. Mihály

12 12 MAGYAR EDZŐ 2009/3 Úszó világbajnokság 2009 Róma Sós Csaba, Tóth Ákos Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Úszás és vízisportok tanszék, Budapest Az elsô vb óta (1973, Belgrád) az idén Rómában rendezték öt vizes sportág 13. világbajnokságát. Minden szempontból rendkívüli érdeklôdés elôzte meg az úszósport nagy seregszemléjét. A szakemberek, sportvezetôk, menedzserek, sportszergyártó cégek, maguk az úszók többek között az alábbi kérdésekre vártak választ: Hol tart a világ úszósportja egy évvel az Olimpia után? Milyen technikai, felkészülési, taktikai, versenyeztetési újdonságokat hoz a es év? Milyen hatással lesz a 2008 óta tartó ruha-háború" az idei eredményekre? Elöljáróban - mintegy bevezetôként - az elsô kérdésre az eredmények, a mezônyök, a versenyszámok értékelése, elemzése alapján tudunk válaszolni. A második kérdés szempontjai, amelyek valódi, élô szakmai kérdések, szinte említésre sem kerültek, mivel hónapok óta egyetlen kérdés foglalkoztatta az úszósporthoz közelállókat: a ruhakérdés. A harmadik már jóval a vb elôtt, alatt az érdeklôdés középpontjába került, teljesen háttérbe szorítva a szakmát. Az edzôk, versenyzôk, menedzserek természetesen nem akartak lemaradni a legjobb úszómezért folytatott versenyben, sok idôt szenteltek egymás megfigyelésére, a legjobbnak vélt ruhák beszerzésére. Végül három héttel a verseny elôtt véglegesült a használható mezek listája. Miután valóban ez a téma uralkodott hónapokon keresztül, engedtessék meg egy-két gondolat. Magától értetôdô, hogy minden sportág fejlôdését jelentôsen befolyásolják a technikai újítások. Atlétikában, a rúdugrásban a régi fém-, majd bambuszrúd helyett ma már a mûszálas rudat használják. A teniszezôk már nem is emlékeznek a kisfejû faütôre, a kajak-kenu hajóépítôi is a legkorszerûbb anyagokat használják a minél kisebb súrlódás érdekében. És hol vannak már az úszóversenyeken használt parafa elválasztó kötelek, a beton hullámfogók, a kézi idômérés? Vagy emlékezzünk Helsinki bajnokainkra! A verseny után, a medencébôl kijôve 2-3 liter (kg) vizet csorgattak ki a jól szabott pamut dresszükbôl! A technika természetes, normális ütemû fejlôdése és hatása elfogadható minden sportágban - ám nem egyik évrôl a másikra. Ami az úszósportban forradalmi mezôrület" címén jelentkezett, az nem szolgálta a szakma elôrelépését. Vajon hogyan tudták az edzôk szakmailag értékelni az óriási ugrásokat? Hogyan tudták elkülöníteni az eredményekben rejlô szakmai értékeket és az úszómez hatását? Egy a 200 m nôi vegyesúszó számban három hét alatt elért 5 mp-es fejlôdés vajon mennyiben köszönhetô a versenyzô tehetségének, milyen mértékben az edzô tudásának, illetve mennyiben az úszómez hatásának? Nehezen megválaszolható kérdések. A sportág tekintélye, népszerûsége is veszélybe került. A nézôk többsége azokat az eseményeket kedveli, ahol bizonytalanok az esélyek, nehéz megjósolni a gyôztest meg az eredményeket, Fotók: Záhonyi fotóügynökség

13 2009/3 MAGYAR EDZŐ 13 a személy-, és egyéniségfüggô versenyeket díjazza, nem pedig a segédeszközök (szerek) versenyét. A mezek bajnoksága 43 világcsúcsot eredményezett, akadt versenyszám, ahol egy futamban négyen úsztak csúcsot, a váltókban pedig összhatásként 3-4 váltó is jóval a régi világcsúcson belül végzett. A 40 versenyszámból csak nyolcban nem született új rekord. Nem is merjük feltételezni, hogy az úszómezek 2008 óta szinte korlátlan engedélyezése valakinek vagy valakiknek érdekében állt volna?! A korábbi Olimpiák, világbajnokságok után a szakemberek, szakírók a versenyen úszott világcsúcsokat értékelték, Róma után ellenben azok a számok váltottak ki érdeklôdést, melyekben - nem született világcsúcs! Feje tetejére állított úszóvilág! A téma befejezéseként megnyugvással vettük a FINA Bureau döntését: 2010-tôl nem engedélyezik a csodadresszek használatát! A terep ismét a szakmáé lehet! Az elemzés két fô területe Térjünk rá a szakmai szempontokra! Évek óta elfogadott és követett módszer a szakemberek által végzett versenyszámelemzés, amely nemcsak a tiszta eredményeket, részidôket, a látott és tapasztalt eseményeket rögzíti, hanem a teljesítményben rejlô, azonnal nem látható összefüggéseket, következtetéseket is feltárja. Így válik teljessé az edzô munkája, amelynek évente ismétlôdô fázisai: az elemzés tervezés végrehajtás elemzés. Az edzô által készített versenyszámelemzésnek két nagy területe van: 1. A versenyszám nemzetközi mezônyének minél sokoldalúbb felmérése. Ez elsôsorban stratégiai, taktikai összetevôk feltárását jelenti (pl. a versenyszám dinamikus fejlôdése, stagnálása jellemzô a vizsgált idôszakban, vajon a vertikális, vagy a horizontális fejlôdés dominál-e az adott versenyszámban, stb.) Erre kitûnô eszköz az év végi 25-ös, vagy 50-es ranglisták elemzése. 2. A versenyszámban érdekelt saját versenyzô eredményeinek értékelése, mely megmutatja versenyzônk helyét a nemzetközi mezônyben, összehasonlításra ad lehetôséget versenyzônk és a világranglistán szereplôk eredményei között. Az adatok összevetésével az edzô feltárhatja versenyzôje erényeit és hiányosságait, ezek segítségével megtervezheti a következô idôszakok felkészülési irányvonalát. A sokoldalú elemzésnek több területe van: az éves világranglisták, az örökranglisták, a fô versenyek gyôztes ideinek, részideinek elemzése, stb. Ezek közül most a gyakorlatban leginkább hasznosítható területeket emeljük ki, felhasználva a római vb eredményeit. az adott versenyszám gyôztes eredményének regisztrálása, a döntôben úszott nyolc idôeredmény átlagának és a döntôbe jutáshoz szükséges idôeredmény feltüntetése. Minden versenyszámban 1988 óta elemezzük az úszósport fejlôdésének dinamikáját többek között a fenti három szempont alapján. Két példát mutatunk be az eredmények követésére az közötti idôszakban (1. táblázat). Természetesen minden nôi és férfi versenyszámban rendelkezésre áll ez az adatsor. A nyert adatok alapján világos képet kaphatunk, hogy milyen mértékû javulás szükséges egy-egy olimpia, világbajnokság, Európa-bajnokság megnyeréséhez, milyen mértékû a döntôben részt vevô versenyzôk átlagának növekedése vagy csökkenése, milyen mértékben változik a döntôbe jutáshoz szükséges idô, összefüggést mutathatunk be a versenyszám elemzésében használt összetevôk és a végeredmény között, összefüggés bizonyítása esetén kiemelten kezeljük a legerôsebb korrelációt mutató összetevôt és annak a felkészülésben betöltött jelentôségét. A pekingi olimpia és a római világbajnokság magyar érdekeltségû versenyszámainak összehasonlítása a három szempont alapján: (2. táblázat). A fenti egyéni versenyszámokban indult magyar versenyzô, akik összesen 14 döntôs helyezést szereztek: Hosszú K.,Verrasztó E., Jakabos Zs., Mutina Á., Gyurta D., Cseh L., Kiss G. Két nôi váltónk is döntôs volt. A 200 ffi pillangón Cseh L. nem indult, de ezt a számot továbbra is potenciális magyar számnak tartjuk. A gyôztes és a döntôbe jutás eredményei azt mutatják, hogy fôleg a 400- as ffi és nôi számokban nem kellett jobb idôt úszni Rómában, mint egy évvel elôtte Pekingben. Ez is bizonyítja, hogy az új dresszek elsôsorban az as számokban éreztették hatásukat a nôi, az 1500 ffi gyorson és a nôi-ffi 400 vegyesen nem született új világcsúcs. Ugyanakkor a döntôsök átlaga - két kivétellel - erôsebb volt, mint Pekingben. Ez a tény az úszósport horizontális fejlôdését bizonyítja, ami a mezônyök tömörülését, egy-egy kiemelkedô eredményhez való szoros közeledését jelenti. Az egyre több kiváló képességû és kondicionálisan jól felkészült versenyzôk között a mentálisan és pszichésen is magas szinten képzett, kritikus szitu- 1. táblázat 400 m ffi vegyes: 200 ffi mell: gyôztes döntôbejutás döntôs gyôztes döntôbejutás döntôs ideje ideje átlagok ideje ideje átlagok Szöul 4: : : : : :15.52 Perth 4: : : : : :13.43 Barcelona 4: : : : : :13.83 Róma 4: : : : : :14.25 Atlanta 4: : : : : :14.31 Perth 4: : : : : :14.36 Sidney 4: : : : : :12.84 Fukuoka 4: : : : : :11.65 Barcelona 4: : : : : :11.89 Athén 4: : : : : :10.69 Montreal 4: : : : : :11.91 Melbourne 4: : : :09,80 2: :11.31 Peking 4: : : : : :09.44 Róma 4: : : : : :08.44 v.csúcs 4: :07,31

14 14 MAGYAR EDZŐ 2009/3 2. táblázat Gyôztes eredménye Döntôbe jutás ideje Döntôsök átlaga Peking Róma Peking Róma Peking Róma 400 gyors 3: : : : : :43, pill. 1: : : : : : mell 2: : : vegyes 1: : : : : : vegyes 4: : : : : :10.06 Nôi 100 gyors gyors 1: : : : : : pill. 2: : : : : : vegyes 2: : : : : : vegyes 4: : : : : :34.20 ációkban önállóan dönteni képes, gyôzni tudással felvértezett egyéniségek dominálnak. Emiatt is nagyon értékesek a magyar érmes és döntôs helyezések. A római vb értékelésében kiemelt helyen kell foglalkoznunk a világcsúcsok fejlôdésének bemutatásával (3. táblázat) februártól használják az új úszómezeket, a B oszlopban az akkor érvényes világcsúcsok láthatók. A C oszlopban a vb utáni világcsúcsok láthatók. A D oszlopban a vb nyolc, nem világcsúcsos számának gyôztes eredménye látható, közülük öt 400 méteres szám, vagy annál hosszabb. Egy-két rövid megjegyzés a versennyel kapcsolatban: 2001 óta rendezett vb-ken úszott világcsúcsok száma (azóta szerepel 20 férfi és 20 nôi szám a programban): Fukuoka: 8, Barcelona 14, Montreál 9, Melbourne 15, Róma: 43 Rómában jó néhány versenyszámban törték át az álomhatárt: 100 ffi gyors: 46, nôi mell: 1:04, ffi pillangó: 49, nôi gyors: 3:59, ffi pillangó: 1:51, nôi hát: 2:04, nôi pillangó: 2:03, nôi vegyes: 2:06,15 A mezônyök kiegyenlítettségét bizonyítja, hogy még a klasszis versenyzôk sem taktikázhatnak, számolgathatnak a döntôbe jutásért. Emiatt nem jutott be a döntôbe pl. Piersol, Magnini, akik egyébként könnyedén képesek lettek volna kicsivel jobb idôt úszni a középdöntôkben, csak elszámolták magukat. Egy olyan versenyben, ahol az elsô és tizenhatodik helyezett között 1-1,5 mp különbség van, a taktikázás nagy kockázattal jár. Már Pekingben és Rómában is a korábbinál jóval nagyobb számú elôfutamokat rendeztek: Pl. 100 ffi gyorson: 22, 100 ffi mellen: 15, 200 ffi gyorson: 15, 200 nôi gyorson: 10, nôi vegyesen: 8 elôfutamot rendeztek. A versenyszabályok szerint a legjobb úszókat az utolsó három futamba sorolják, nekik gyakran percet kell várniuk, amíg sorra kerülnek. Bár tudjuk, hogy a versenyzôk a bemelegítésüket az idôrendhez igazítják, egy 35 fok körüli hôségben nem kis pszichés próbatétel a várakozás. Ezen az új, 10 pályás lebonyolítás sem segí- 3. táblázat V I L Á G C S Ú C S O K B C D B C D FÉRFI NÔI 2008 febr 2009 aug 2008 febr 2009 aug gyôztes gyôztes 50 gyors gyors gyors 1: : : : gyors 3: : : : gyors 7: : : : : gyors 14: : : : : : hát hát hát 1: : : : pillangó pill pill. 1: : : : mell X 100 mell : : mell 2: : : : vegyes 1: : : : vegyes 4: : : : : :30.31 X vb után: februártól használják az új úszómezeket, a B oszlopban az akkor érvényes világcsúcsok láthatók A C oszlopban a vb utáni világcsúcsok láthatók A D oszlopban a vb nyolc nem világcsúcsos számának gyôztes eredménye látható A sötéttel jelölt versenyszámokban nem született világcsúcs A nyolc versenyszámból öt 400 méter vagy annál hosszabb

15 2009/3 MAGYAR EDZŐ 15 tett lényegesen. (Ezt a lebonyolítási módot a LEN Úszó Bizottsága javasolta a LEN Bureau-nak, akik ezt elfogadtatták a FINA vezérkarral is.) 4 táblázat A római vb éremtáblázata Arany Ezüst Bronz Összesen USA Németország Kína Ausztrália Olaszország Nagy-Britannia Magyarország Brazilia Szerbia Szintidôk és zöldkártya Ismerjük és elismerjük a FINA sportágat népszerûsítô programját, de kérdés, hogy a nagy létszámú turista úszók" részvétele nem gyengíti-e a vb szakmai erejét és tekintélyét? A nézôk a helyszínen és a TV-n keresztül enyhe mosollyal, nem egyszer maliciózus megjegyzésekkel követték az elsô futamokban hatalmas" egyéni csúcsokat elérô versenyzôket. Mérlegelni kell, hogy a népszerûsítés szándéka és a bemutatott produkciók szinkronban vannak-e egymással? Szerintünk idôszerû lenne a vb-ken is bevezetni a szintidôket és a zöld kártyát. - Egy-egy világversenyrôl való sajtó, rádió, TV tudósítás, közvetítés színvonala nagyban befolyásolja a sportág megítélését, hangulatát. Sajnálattal kellett megállapítanunk, hogy az olasz TVsek egyáltalán nem értették és érezték ennek a sportágnak a lüktetését, a közvetített képek kiválasztásánál nem tudták elkülöníteni a lényegest a lényegtelentôl, a kameraállások sokszor nem tükrözték a verseny állását. A római vb közvetítésének technikai színvonalát össze sem lehet hasonlítani a 2006-os budapesti EB Telesport közvetítésével, mely világszínvonalú volt. Ki kell emelnünk Rómából a Magyar Televízió riporterének (Szántó Dávid) szakmailag és emocionálisan is magas szintû közvetítéseit, amely ellensúlyozta a helyi közvetítôk hibáit. Sajnáljuk, hogy a magyar riportertôl éppen Gyurta döntôje elôtt 5 perccel keverték le a képet és a hangot a Híradó kezdése miatt. A sok rémületes hír helyett talán nagyobb sikerélmény lett volna a nézôk számára a 200 mell döntôjét élôben követése. A világbajnokság éremtáblázata: Az elsô nyolc nemzet eredményességében lényeges változás nincs, az amerikai úszósport dominanciája továbbra is meghatározó, mögötte Kína és Ausztrália és az ismét felzárkózó Németország játszik fô szerepet. A magyar úszók éremtáblázaton elfoglalt helye igen értékes! Nagy hagyományokkal és eredményekkel rendelkezô országok végeztek mögöttünk: Hollandia, Svédország, Franciaország, Japán, Kanada, Spanyolország, Lengyelország. A jövô évi budapesti Eb-t és a londoni Olimpiát tekintve nagyon biztató a 2 arany, 1 ezüst, 3 bronzérem és a döntôs helyezések száma (14+2). Három versenyzônk 8 Európa-csúcsot úszott (Hosszú K. 4, Cseh L. 2, Gyurta D.2) a magyar úszók összesen 26 országos csúcsot állítottak fel. A több éremesélyes versenyzô léte is jobban leveszi a felelôsséget a korábbi egyszemélyes csapatról. Nôi versenyzôink felzárkózása kiegyensúlyozottá tette a csapatot. A magyar sikereket a 2005-ös ifj. Ebre vezethetjük vissza, a vb-n kiemelkedôen szereplô versenyzôk nagy része érmes volt a budapesti versenyen. De a csapatdöntôbe nem került versenyzôinek legtöbbje is az elmúlt években kiválóan szerepelt az ifi Eb-ken. Ez is bizonyítja a magyar edzôk értékmegôrzô képességét, hogy a fiatal, jól képzett versenyzôket át tudják menteni az elit kategóriába, a felnôtt korosztályba. Nem igaz a sokszor hangoztatott tévhit, hogy az edzôk a minél korábbi siker érdekében fiatal korban túlterhelik, kihajtják, kiégetik a versenyzôket, hogy aztán eltûnjenek a süllyesztôben. A magyar úszósportban sem nagyobb mértékû a lemorzsolódás, mint sok más úszónemzetnél. Sôt! A nagy világversenyeken (olimpia, vb, Eb) a magyar úszósport évtizedek óta (kisebb hullámvölgyeket nem számítva) jelentôs szerepet játszik a nemzetközi úszósport arculatának formálásában, s szilárdan tartja helyét a nagyhatalmak mögött. A megnyert érmek, helyezé-

16 16 MAGYAR EDZŐ 2009/3 sek a magyar úszósport szakmai erejét mutatják. Az 1970-es barcelonai Európa-bajnokság óta napjainkig minden Ebn, vb-n és Olimpián, kettô kivételével 1976 Montreál és 1984 Los Angeles (ahol nem vettünk részt) - magyar úszó nyert valamilyen színû érmet. A nemzetközi vizeken nagy elismeréssel beszélnek a magyar úszósport eredményeirôl, hihetetlennek tartják, hogy ez a kis ország nagyon kevés úszóval és kevés, úszók által használt uszodákkal ilyen eredményekre képes. Egyéni értékelések A hazai úszósport egyik sikerfaktora a jelenlegi ismereteink szerint korszerûnek tartott felkészülési rendszer, amely az elmúlt évtizedek alatt változott, fejlôdött és eljutott mai formájához. Az edzôi tapasztalat, az elemzés, az úszósport fejlôdésének változó dinamikája, a felkészülésben feltárt új elméletek részben módosíthatják a következô évek felkészülési rendszerét. Egy ilyen változtatás volt a versenyeztetés hangsúlyosabb beállítása a felkészülésbe. A korábbi éveknél lényegesen több hazai és nemzetközi versenyen vettek részt versenyzôink, ezzel hangsúlyozva, hogy a különbözô edzésidôszakokban a képességfejlesztés és a teljesítményfokozás mellett a versenyeknek, a versenyzôi képesség fejlesztésének is nagy jelentôsége van. A magyar érmesek szereplésére érdemes külön is kitérnünk. Hosszú Katinka teljesítménye volt a legnagyobb és legkellemesebb meglepetés. Talán a média kissé túldimenzionálta a versenyzônô eredményeiben azt az egyébként vitathatatlan pozitív hatást, amely az Egyesült Államokban való tanulás és ennek következtében az ott mûködô, köztudottan a világ legjobb és legeredményesebb versenyrendszerébe való bekapcsolódás természetszerûleg eredményezett. Ugyanakkor talán kissé alulértékelte annak az edzônek az érdemét az eredményekben, aki közel másfél évtizedig dolgozott az úszónôvel. Pass Ferenc nem az elsô világklasszist adta a magyar úszósportnak. Korábban, a 90- es évek közepén is volt már felnôtt Eb érmes úszónôje, és emellett a paralimpán érmes versenyzôje. Katinkával is kiváló munkát végzett, ami nélkül akár a Holdra is mehetett volna, akkor sem éri el ezt az eredményt. Joggal örülhet az edzô, meghatározó szerepe és döntô érdemei vannak a sikerben. Amerikai edzôje nagyon korrektül nyilatkozta, hogy rendkívül jól, sokoldalúan képzett versenyzôt kapott Katinka személyében. Gyurta Dániel 100m-es eredménye már jelezte 200-as sikerét. Szereplése azon túl, hogy örömre ad okot, tanulságul szolgálhat mindenkinek és szakmailag is érdemes annak a 200 mell döntônek az elemzése gazdaságossági szempontból. Igazi hungarikum, hogy Gyurta második, harmadik és negyedik 50 métere közt mindössze 14 századmásodperc volt a különbség! A legjobb (elsô, rajttal) ötven métere és a leggyengébb ötven métere közt 3,6 másodperc. Az ezt követô legjobb eredmények e tekintetben: 80 századmásodperc és 4,5 másodperc. De találhattunk 2,1 másodperc (az utazó ötven méterek közt), illetve 5,6 másodperces különbséget is ugyanabban a döntôben. Vagyis Gyurta igazi erénye az volt, hogy mindenkinél gazdaságosabban úszott. Azt persze érdemes kihangsúlyozni, hogy két dolog nem történhet meg: hogy valaki ezzel a képességgel születik (legfeljebb csak jobb adottságokkal rendelkezik hozzá), illetve mindez véletlenül így sikerül. Itt kiemelendô Széles Sándor mesteredzô és az ôt segítô Kovácshegyi Ferenc mesteredzô, a TF tanárának munkája. Aki kicsit is foglalkozott úszókkal, az nagyon jól tudja, hogy erre csak hosszú évek igényes és míves munkájával lehet versenyzôt felkészíteni. Ha valaki csak egy kicsit is visszagondol arra a parázs versenyre, ott megvalósítani ezt a nagyon egyszerû törvényszerûséget - csak a legkiválóbb versenyzôi erényekkel lehetséges. Még egy szóra Széles Sándorról: talán mégiscsak hasznos és eredményes a forradalmi újítása, a tempó koordinátor, vagy ismertebb nevén a teknôc. Versenyzô és edzôje is esküszik arra, hogy ennek az eszköznek meghatározó része van a sikerben. Ez az eredmény jelentôsen növeli ennek a vélekedésnek a súlyát. Cseh László jelenleg a legeredményesebb magyar úszó. Hosszú éveken keresztül ô vitte a magyar úszósportot a vállán. Ahhoz, hogy azokat a körülményeket biztosítani lehetett, amely a fent említett két világbajnok és a többi válogatott sikerének az egyik záloga volt, a szintén világbajnok (2005) Csehnek és edzôjének, Turi György mesteredzônek és segítôinek nagy részben köszönhetô. Hangsúlyoznánk több dolgot. Az egyik, hogy Cseh az olimpia után hosszú pihenôt kapott, ami különösen indokolt volt, nemcsak szenzációs pekingi sikerei okán, hanem a miatt is, hogy ha végignézzük, a legendás Darnyi Tamás hány világversenyen vett részt, akkor látható, hogy Cseh úszóéletkora már meghaladja azt. Ehhez hozzájött az ismert vírusos fertôzés is, ami után a két érem és az Európa csúcs ember feletti teljesítmény. Bár a versenyzô és edzôje nyilván tudják ugyanezt, de azért ôk ezt másképpen élik meg. További új elem és dicséretes hozzáállás, hogy a világklasszis a váltóért (4x200 gyors) is harcba szállt, sôt hatalmas rekordot úszott elsô emberként, példát mutatott akaraterôbôl és sportemberségbôl nemcsak a váltó többi, zömében fiatal tagjának, hanem az egész csapatnak. Érdemes szót ejteni még két érdekességrôl. Korábban ötven méter férfi gyorson és száz méter nôi gyorson, a magyarok nemhogy nem remekeltek, de évtizedek óta a döntô közelében sem voltak. Verrasztó Evelyn bravúrja említésre méltó: ô az elsô nôi versenyzô a vb-k történetében, aki 100 m gyorson döntôbe került. A 4x100-as (31 induló váltóból lettek nyolcadikak) és a 4x200-as nôi gyorsváltónk is elôször szerepelt vb döntôben. Takács Krisztián most is a lehetô legközelebb volt a döntôhöz, ahogyan Pekingben is. Az 50 és100 m gyors, a gyorsváltók évtizedekig a magyar úszósport hiányszámai voltak. Jó esély látszik arra, hogy ennek a két úszónak is a töretlen fejlôdését látva, magyar érem születhessen ebben a két számban is világversenyen. Kiss Gergô fejlôdése egyenletes, három döntôjével most is bizonyította, hogy további tapasztalatokkal biztos pontszerzôként, késôbb érmesként lehet rá számítani. A magyar vegyes úszás színvonalát bizonyítja, hogy a két versenyzô mellett Verrasztó Dávid mindig szoros versenyben van a csapatba kerülésért. (Olimpiára, vb-re számonként két versenyzô nevezhetô.) Összességében: a magyar válogatott minden idôk talán legtehetségesebb garnitúrája, amit a 2005-ös budapesti ifi Eb-n fényesen bizonyítottak, Kiss László szövetségi kapitány és csapata szisztematikus munkájának és a Magyar Úszó Szövetség nyugodtan mondható a világon egyedülálló, a hazai sajátosságokat maximálisan figyelembe vevô menedzselésének köszönhetôen beérett. Az utóbbi években a szakmai felkészítéssel párhuzamosan megnôtt a menedzselés jelentôsége. A felkészülési feltételek, a verseny- és edzôtábor lehetôségek biztosítása, a versenyzôk egzisztenciális problémáinak megoldása, a sportágat támogató szponzorok bekapcsolása mind hozzájárult az úszósport eredményes szerepléséhez. A válogatott átlagéletkorát tekintve kijelenthetô, hogy a 2012-es olimpiai csapat gerince adott és joggal remélhetô, hogy a mostani sikerek megismételhetôk lesznek. Szellemi tôkefelhalmozás Amire felhívnánk a figyelmet: Hosszú Katinka esetében érdemes elgondolkozni az olimpiáig hátralévô idô menedzselésén. A hetvenes évek elején kezdôdött igazán, hogy európai

17 2009/3 MAGYAR EDZŐ 17 úszók az Egyesült Államokba mentek ösztöndíjjal tanulni és ott versenyeztek. Két jeles képviselôjük, Hans Fassnacht (NSZK) és Gunnar Larsson (SWE) 1971-ben világcsúcsokat úsztak. Aztán az történt, hogy a svéd 1972 januárjában - talán egy kiváló hetedik érzéktôl vezérelve - hazatért, majd olimpiai bajnok lett (kétszer), a német az olimpiáig az USA-ban készült, majd ötödik lett. Ezzel csak azt akarjuk mondani, hogy az USA egyetemi úszás rendszerében mindenkit, bármelyik országból is jöjjön, maximálisan felkészítik, de az olimpiára - finoman szólva is - nem biztos. Az említett példán kívül még számos eset elôfordult és persze az ellenkezôjére is van példa bôven, de mégis úgy látjuk, hogy az olimpia évében jobb a nagyobb óvatosság. Gyurta esetében megemlítendô, hogy a nôi 200 mell döntôjében egyébként érmet nem nyerô két japán úszónô nagyon is hasonlóan úszta le a távot, mint Dani. Mivel nem zárható ki, hogy Kitajima 2011 és 2012 világversenyein ott lesz, ezzel számolni kell. Igaz Dani mellett szól, hogy a további biológiai érése törvényszerûen ereje növekedését fogja magával hozni, így valószínûleg gyorsulni is fog még, tehát az állóképességének a megôrzése mellett elôrelépése, a mai világcsúcson belüli idôre elvárható. Az is tény viszont, hogy mindössze 59 századdal elôzte meg az ötödik helyezettet és nem hihetünk abban, hogy csak a mi versenyzônk fog javulni. Az amerikai úszótól sem remélhetjük mindenkor az elrontott célba érkezést. Cseh László hôn áhított olimpiai aranyában persze, mindannyian bízunk, hogy rendkívüli pályafutása beteljesedhessen. Szerintünk a kapitány és az edzôje minden eddigi tapasztalatának magas szintû összegzése szükséges, hogy felérjen a csúcsra. Bízunk a sikerben, hiszen a magyar hagyományok és vegyesúszó tradícióink számtalan egyedit produkáltak már és sok új, bizonytalan kimenetelû, meghatározó helyzetet oldottak meg eredményesen. És akkor ott van még a 200 vegyes és a 200 pillangó is. Akik olvassák ezt az értékelést, talán feltûnik, milyen sok edzônk képes világszintû eredményre. A már említett edzôk mellett Farkas András, Fehérvári Balázs, dr. Verrasztó Zoltán, dr. Petrov Anatolij, mind döntôst adtak, versenyzôik értékes helyezéseket értek el. Hatalmas szellemi tôke halmozódott fel a magyar úszósportban, így okkal hihetjük, hogy a római eredmény megismételhetô a londoni olimpián, esetleg túl is szárnyalható.

18 18 MAGYAR EDZŐ 2009/3 NAPLÓBAN ELBESZÉLVE: Tíz nap alatt a fellegekbôl a földre, avagy két fájó vereség története A mögöttünk hagyott két elkeserítô világbajnoki selejtezô feldolgozásának rendhagyó módját választottuk: mivel a magyar labdarúgásban élôket a fellegekbôl újra a földre visszazökkentô két meccset megelôzô idôszakot szinte végig a válogatott mellett töltöttük, ha nem is percrôl percre, de napról napra adhatjuk most vissza a történteket. A happy endet ezúttal, fájdalom, nem garantáljuk Augusztus 31., hétfô: A magyar labdarúgó-válogatott tagjai Telkiben találkoztak. A órára meghirdetett randevú" elôtt harminc perccel már tele volt az öt csillaggal nyugodtan felruházható edzôközpont aulája zsurnalisztákkal. Ennyi sajtómunkás nagyon régen (talán csak az 1986-os mexikói világbajnokság elôtt) volt kíváncsi a futballistákra, a váróterem" úgy festett, mintha a Magyar Sportújságírók Szövetsége tartotta volna az éves csúcstalálkozóját. Aztán szép sorban befutottak a játékosok is. Szegény Rudolf Gergely alighanem megbánta, hogy elsôként érkezett: annyian vetették rá magukat, hogy a szardíniás doboz egy összkomfortos lakás ahhoz a néhány négyzetméterhez képest, ahol a támadó és a tollforgatók közötti kérdezz-felelek lezajlott. Késôbb Erwin Koeman ült a mikrofonok elé az elsô emeleti dísztárgyaló asztalánál helyet foglalva, és az addigi jó kedvet megtörve nyomban sorolni kezdte, hogy Vanczák Vilmos sérült, Vaskó Tamás úgyszintén, így a két védô nem szerepelhet a svédek és a portugálok ellen, a sarkát fájlaló Fülöp Márton valószínûleg kihagyja mindkét selejtezôt, míg Bodnár László a biztosan hiányzók táborát gyarapítja. Az augusztus 28- án egy halálos kimenetelû közlekedési baleset részesévé váló hátvéd lemondta a válogatottságot: Borzasztóan megviselt, ami történt, nagyon rossz lelki állapotban vagyok, és semmiképpen sem szeretném, hogy ez hatással legyen a társaimra. Úgy érzem, a legjobb, ha most itthonról, a távolból szurkolok tiszta szívembôl a csapatnak" indokolt a debreceni bekk. A döntését elfogadó, sôt, helyeslô szakvezetô azt a Szélesi Zoltánt hívta meg a helyére, aki elôzôleg a keretszûkítés áldozata lett. Közben a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség honlapján terjedelmes cikk foglalkozott azzal, hogy a magyar futball már nem a múlton rágódik, hanem a jelenbe és a jövôbe tekint Szeptember 1., kedd: Az elôzô napi átmozgató tréning után megtartotta elsô komoly" edzését a válogatott. A foglalkozáson már részt vett a kerethez aznap csatlakozó újonc, az Urál melletti Permben légióskodó Gaál Miklós is. Tegyük hozzá, nem azért csúszott 24 órát, mert messzirôl jött, hanem azért, mert hétfôn még bajnoki meccsen volt jelenése. Közben jó" hír érkezett Svédországból: Zlatan Ibrahimovic sérült, és nem biztos, hogy tudja vállalni a játékos a Puskás Ferenc Stadionban. Ez persze túl szép volt ahhoz, hogy igaz legyen Szeptember 2., szerda: Ibrahimovic térde állítólag javult, és ami még ennél is rosszabb: kiderült, hogy az elôzô napi gyakorláson Juhász Roland az edzésen a bordájához kapott, s összeesett. A diagnózis rémisztôen hangzott: a bordaközi izma húzódott meg, ami jobb esetben többnapos, rosszabb esetben többhetes pihenôt jelent. A doktorok mindenesetre azon melegében akcióba léptek, és nemzeti együttesünk egyik legfontosabb láncszemét olyan kezelésben részesítették, hogy azt látva még a Dr. House, Brinkmann professzor alkotta orvosi team is elismerôen csettintett volna mindjárt megnôtt az esélye annak, hogy az Anderlecht védôje pályára lép szombaton. Juhász természetesen kihagyta a délelôtti fizikai felmérést, illetve a délutáni edzést; utóbbi több mint egy órán át tartott, és Erwin Koeman négy negyedre osztotta a játékidôt, mely során többféle felállási variációt próbált ki. Akkor még úgy tûnt, megvan a nyerô tizenegy Szeptember 3., csütörtök: Roland edzett! (Zlatan is ) A szombati ütközet helyszínén, a Puskás Ferenc Stadionban tartott sajtótájékoztatón Erwin Koeman úgy fogalmazott, hogy a meccs esélyesei a svédek A félreértések elkerülése végett: ezt komolyan mondta. Persze az össznépi lelkesedés közepette senki nem figyelt rá, hiszen ki gondolta volna, hogy a futballban amúgy tréfát nem ismerô szakvezetô valóban a vendégek sikerére lát nagyobb esélyt?! Hiszen az már napokkal korábban biztos volt, hogy zsúfolt ház, azaz 42 ezer nézô várja majd a válogatottunkat. Igen, a miénket, tudniillik végre nem azért talált gazdára az összes belépô, mert Brazília, Argentína, Németország, vagy éppen Portugália lépett fel a Puskás Ferenc Stadionban, hanem Huszti Szabolcsék eddigi teljesítménye miatt. Az óriási érdeklôdés miatt a Magyar Labdarúgó Szövetség kénytelen volt külön kéréssel a drukkerekhez fordulni: mivel a beléptetés idôigényes folyamat, aki tud, a szokottnál hamarabb érjen ki az arénába. Akadt még egy óhaj: bár rossz idôt jósolnak szombat estére, esernyôt senki ne vigyen magával (az esôkabátot szerencsére nem tiltották be). Ettôl függetlenül bíztunk abban, hogy a derûre nem jön ború Szeptember 4., péntek: Kezdtünk hátradôlni: Juhász Roland játszhat! Ráadásul Dzsudzsák Balázs azt nyilatkozta, hogy még életében nem érezte olyan jó formában magát, mint most. A PSV Eindhoven középpályása azt is elmondta, hogy nem zavarja sem ôt, sem a társait, hogy mindenki gyôzelmet vár tôlük, tudják kezelni ezt a szituációt. Biztos, ami biztos, Nagy Sándor, a nemzeti együttes pszichológusa is elbeszélgetett a társasággal, feltehetôleg arról, hogyan kell viselni a szokatlanul nagy terhet. Kár, hogy az idôközben Pestre érkezô svédek nem vettek tudomást arról, hogy Magyarországon mindenki hazai gyôzelmet vár; Lars Lagerbäck az északiak szövetségi kapitánya speciel nagy nyilvánosság elôtt, azaz a meccs elôtti hivatalos sajtótájékoztató keretében jelentette ki, hogy a három pont bizony az övék lesz. A svédek esti edzésén azt láttuk, hogy Zlatan Ibrahimovic remek formában van, a foglalkozást záró kétkapus játékot az ô gólja döntötte el. Hogy mikor talált a kapuba? A végén Szeptember 5., szombat: Ilyen nincs. És mégis van. Illetve volt Ha nem látjuk, nem hisszük el. De így, hogy láttuk, úgy sem akarjuk elhinni Az egész azzal indult, hogy Erwin Koeman az utolsó pillanatban kénytelen volt átalakítani a csapatát. Az edzôtáborba rendszerint már a kezdô tizeneggyel a fejében érkezô, a megálmodott összetételen csak a legritkább esetben változtató szakembernek ugyanis nem kis fejtörést okozott a sorsdöntônek kikiáltott (te jó ég, az elmúlt huszonhárom évben hány sorsdöntô mérkôzést vívott a válogatottunk!...) világbajnoki selejtezô elôtt, hogy az utolsó (!) edzésen megsérülô

19 2009/3 MAGYAR EDZŐ 19 Rudolf Gergely helyett kit állítson a csapatba. Sokan nem jöhettek szóba, ugyanis a debreceni támadón kívül két csatár várt még bevetésre: Torghelle Sándor és Priskin Tamás. Az azonban újabb ráncokat csalt a kapitány homlokára, hogy egyikôjük sem számít alapembernek a klubjában, ami azért is fájó, mert Torghelle a német másodosztályú Augsburg, Priskin pedig az angol második ligás Ipswich cserepadját koptatja egyik sem egy világverô alakulat. A holland tréner végül egy merészet húzott: a bal oldali középpályásként ismert Huszti Szabolcsot vetette be ékként. Ezzel, pardon, vele egyébként nem elôször próbálkozott: az elsô vb-selejtezôn, Dánia ellen is a szentpétervári Zenit fedezete lépett elô csatárnak; emlékezetes, az a csata 0 0-ra végzôdött. A svédek elleni 1 2-re. A részletekkel nem fájdítanánk senki szívét, ám azt azért rögzítsük, hogy hiába jelzett Nicola Rizzoli három perc hosszabbítást, a minket a padlóra küldô gól már a 94. minutumban esett Jó, rendben, ne varrjuk az olasz sporttárs nyakába a vereséget (azért a spagetti akadjon a torkán, hogy nem fújta le idôben a mérkôzést!), hiszen a mindent eldöntô találat, annyi minden történt, amirôl nem ô tehetett. Csupán ízelítôül: ha Gera Zoltán pontosabban adja be, ha a felszabadítani akaró, amúgy fel sem nézô svéd védô nem pont Rasmus Elmhez bikázza a labdát, ha utóbbi nem indítja egybôl Zlatan Ibrahimovicot, ha Tímár Krisztián nem követ el olyan hibát, amit a serdülô hatban sem szokás, ha Ibrahimovic kicsivel hosszabban veszi át, ha Babos Gábor óriási bravúrját követôen nem a bosnyák felmenôkkel büszkélkedô csatár hasára pattan vissza a játékszer, ha az a fránya laszti taccsra, uram bocsá, a kapu mellé gurul, nem a kapunkba, ha Áh, hagyjuk is. Miközben a svédek úgy ünnepeltek, mintha telitalálatuk lett volna a skandináv lottón, 42 ezer magyar nézô, továbbá tizenegynéhány futballista ment haza roppant csalódottan. Kikaptunk Már megint. Ahogy az egyik honfitársunk, a nemzeti együttes egyik tagja fogalmazott: nem véletlenül van benne a Himnuszban, hogy balsors, akit régen tép Szeptember 6., vasárnap: Egy ország próbált magához térni a mindössze egygólos, mégis kiütéssel felérô vereségbôl. Hiszen mindenki arról álmodott, hogy 23 (illetve a 2010-es dél-afrikai viadal idôpontját figyelembe véve: 24) esztendô után újra világbajnokságon szerepelhet Magyarország labdarúgóválogatottja. A játékosoknak nem egészen 24 órányi szabadidô után este nyolckor kellett a telki edzôközpontba visszatérniük természetesen mindenki pontosan becsekkolt. Hogy milyen lelki állapotban, azt ne ecseteljük; maradjunk annyiban, a pszichológusok csemegézhettek volna a Zlatan Ibrahimovic nevétôl hidegrázást kapó futballisták között. És a baj, persze, nem jár egyedül: sokaknál kiverte a biztosítékot Dzsudzsák Balázs meccs utáni nyilatkozata, mindössze 22 éves, egyébként rendkívül tisztelettudó és jól nevelt fiatalember utólag elnézést kért, mondván, nem úgy értette, ahogy. Felejtsük is el. Bárcsak a mérkôzést is ilyen könnyû lenne kitörölni az emlékezetünkbôl Szeptember 7., hétfô: Bodnár László csatlakozott a válogatotthoz! Noha korábban azt lehetett hallani, hogy a balesetet okozó védô (azóta a Nyíregyházi Városi Bíróság megállapította a debreceni labdarúgó felelôsségét halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségében, és egy év, fogházban letöltendô büntetésre ítélte, amelynek végrehajtását egy év próbaidôre felfüggesztette; ezen túl 250 ezer forintos pénzmellékbüntetést is kiszabott a hátvédre, továbbá egy év hat hónapra bevonta a jogosítványát a szerk.) a Portugália elleni selejtezôt is kihagyja, úgy tudjuk, Erwin Koeman még vasárnap felhívta. Miután Bodnár konzultált klubedzôjével, a nemcsak kiváló szakember, hanem remek pedagógus hírében álló, a játékosai érdekét mindennél elôbbre tartó Herczeg Andrással, és ô áldását adta a válogatottságra, két nappal a megint csak sorsdöntônek kikiáltott találkozó elôtt edzésre jelentkezett Telkiben. Ez volt a jó hír. A rossz meg az, hogy Szélesi Zoltánnak, Rudolf Gergelynek és Juhász Rolandnak továbbra is itt fájt meg ott fájt, és ugyan a szakemberek bizakodtak a szóban forgó focisták mihamarabbi (értsd: 48 órán belüli) felépülésében, valós esély erre csak utóbbi esetében volt. Az szinte szót sem érdemel, hogy a délutáni foglalkozást Dzsudzsák Balázs sajgó foga miatt halasztotta el a rosszmájúak szerint a Portugália elleni három pontra fájt a foga... Szeptember 8., kedd: Félelmetes látvány volt. Ahogy kinyílt a fotocellás ajtó, egymás után lépett ki Ricardo Carvalho, Pepe, Bosingwa, Deco, Simao Sabrosa, Nuno Gomes és természetesen Cristiano Ronaldo. Hogy mindenki értse, kik landoltak Ferihegyen: mások mellett a Chelsea, a Real Madrid, a Benfica, a Porto és az Atlético Madrid ászai. Ahogy a legnagyobbakhoz illik, elegáns öltönyben, napszemüvegben nehogy már valamelyik fotós jó képet készíthessen róluk S ez még semmi nem volt. Mert amit az edzésen mûveltek Ismerik, ugye, a cicajátékot? Nos, ezt a portugálok úgy ûzték, hogy ketten álltak a kör közepén, hatan kívül, utóbbiak kétszer érhettek labdába a szabály az volt, hogy a laszti nem érhetett földet Megesett, hogy tíz percig nem esett le Ez sem ígért sok jót nekünk, és az sem, hogy balhátvéd egy szögletet követôen úgy vette le mellel a labdát, hogy aztán kapásból bombázza azt a hosszú felsôbe. S ez a balbunkó" csaptuk össze tenyerünket, ijedtünkben arra gondolván, hogy akkor mit tudnak a többiek Szeptember 9., szerda: A világ legdrágább focistája, a 94 milliárd euróért cserében Manchesterbôl Madridba költözô Cristiano Ronaldo ez egyszer nem igazolta, hogy megéri a pénzét, tudniillik nem fickándozott, nem trükközött, nem lôtt gólt. Apró (illetve dehogy apró ) szépséghiba, hogy Pepe megtette helyette. Magyarország Portugália 0 1. Itt a vég(e)! Vagy Szeptember 10., csütörtök: Jó magyar szokás szerint a számolgatás, és vele együtt a reménykedés megkezdôdött: ha nyerünk Lisszabonban és Koppenhágában, akkor Pietsch Tibor

20 20 MAGYAR EDZŐ 2009/3 A MAGYAR EDZÔK TÁRSASÁGÁNAK ELÔTERJESZTÉSE A NEMZETI SPORTTANÁCS SZÁMÁRA: Edzôképzés, továbbképzés (UNIÓS FOLYAMATOK, HAZAI MEGOLDÁSOK) A Nemzeti Sporttanács szeptember 11-én tûzte napirendjére a hazai edzôképzés és továbbképzés kérdését. A téma idôszerûségét nyomatékosítja az a körülmény, hogy az európai oktatási rendszerek egységesítésének törekvései huzamosabb ideje jelentôs feladatokat rónak a hazai oktatási és mûvelôdési politikára, s ebbôl, természetesen, nem maradhatnak ki a sporttal és testneveléssel kapcsolatos tennivalók sem. A Magyar Edzôk Társasága legfontosabb teendôi között tartja számon az edzôképzés és továbbképzés ügyét, s ez annál is inkább indokolt, hiszen köztudott, huzamosabb ideje tapasztalható bizonytalanság ezen a területen. Gondos elôkészületek után a Magyar Edzôk Társasága készséggel tett eleget a Nemzeti Sporttanács felkérésének, s az említett ülésre az alábbi elôterjesztést nyújtotta be. Általánosan elfogadott megállapítás, hogy a hazai sportkultúra színvonalának és eredményességének egyik legmeghatározóbb tényezôje a testnevelô tanár mellett az edzô, a sportoktató, nem beszélve arról, hogy képesítésénél fogva minden testnevelô tanár egy személyben edzô is. A hazánkban képzett edzôk világraszóló eredményei itthon, hazai versenyzôkkel, illetve az elvándorolt edzôink külföldön elért sikerei következtében a magyar edzôk megítélése, néhány sportágtól eltekintve, világszerte kedvezô volt. Az utóbbi években ennek a helyzetnek a változását, régebbi dicsôségünk halványuló fényét, nemcsak az olimpiai játékokon és más világversenyeken elért sikereink apadása, hanem a magyar szakemberek külhoni keresettségének csökkenése is jelzi. Edzôképzésünk és továbbképzésünk problémáit a rendszerváltás és az európai integráció, társadalmi életünk óriás-léptékû pozitív átformálódása ellenére tovább növelte. Elôterjesztésünk célja, hogy fôbb részleteiben ismertessük a hazai edzôképzés és továbbképzés kritikus állapotát és felvázoljuk azokat az elképzeléseket, amelyeknek a megvalósításához a Sporttanács támogatását kérjük. I. A hazai edzôképzés helyzete, perspektívája és az uniós harmonizáció Sikerkovácsaink és sportkultúránk elsô számú mûhelye, az ugyancsak nemzetközi elismertségnek örvendô TF, az 1925-ben alakult Magyar Testnevelési Fôiskola és mindenkori jogutódja méltó módon ma is sportkultúránk szellemi központja. Méltó jó hírét a kezdettôl fogva egyetemi szintû, a sportoktatást tekintve Európa legtöbb országát megelôzô, magas színvonalú, tudományos alapokra helyezett oktatási rendszerével érte el. Elismertsége azonban, különösen az elmúlt két évtizedben, szintén halványabbá vált, összhangban a magyar sport társadalmi és politikai jelentôségének hanyatlásával. Mindez törvényszerûen magával hozta a testnevelô-tanári és edzôi pálya devalválódását is, amit a felvételizôk száma is drámaian mutat. Sportkultúránk helyzetét az európai integráció sem könnyítette meg. Az európai felsôfokú oktatási rendszer egységesítésének, s egyben a korszerûsítés igényeinek is igyekezett megfelelni az Európa Unió tagországai számára 1999-ben kiadott úgynevezett Bolognai deklaráció. A benne foglalt bonyolult feladatnak nem egyszerû nekilátni sem, s tény, hogy az elsô évek jószerével a felmérésekkel, konzultációkkal, javaslatok kidolgozásával és megvitatásukkal teltek el, amelyeket, a kezdôlépésekkel együtt, összefoglalva Bolognai folyamatnak nevezünk. A BOLOGNAI FOLYAMAT JELLEM- ZÔI AZ EDZÔKÉPZÉSBEN Törekvés az edzôképzés nagyobb nyilvános elismertségére. Prioritás az edzô szerepének és az edzô szakmai hozzáértésének definiálása. Négy edzôi szerepkört, illetve szintet különböztet meg: segédedzô, edzô (oktató), szakedzô és mesteredzô. Két alapvetô edzôi foglalkozásformát jelöl meg: egyik része a részvételorientált, a másik része a teljesítményorientált sportágazatokban tevékenykedik. A nemzeti és nemzetközi sportszövetségek feladata az országuk, illetve sportjuk számára megfelelô oktatási szintek meghatározása. Ajánlja, hogy minden, a nemzeti edzôképzésben illetékes hatóság ismerje el, felügyelje, és ha szükséges, irányítsa az edzôképzés programjait. Az edzôknek, hivatásuk betöltése érdekében, szükséges elvégezniük egy hivatalos és elismert tanulmányi kurzust. Az elôzetes tanulmányok és a meglévô szakmai kompetenciák elismerése. Az edzôi hivatás szabályozott szakmává alakításának részeként javasolt, hogy minden edzô rendelkezzen egy sportág-specifikus edzôi licenccel, mûködési engedéllyel. Az új modell egyenlô elismerést biztosít az edzôk számára, függetlenül attól, hogy részvétel-orientált, vagy a teljesítmény-orientált sportágakban tevékenykednek. A BOLOGNAI FOLYAMAT MEGJE- LENÉSE A HAZAI EDZÔKÉPZÉSBEN Jogi és szerkezeti változások eredményeként a sportszakember-képzésben új képzések és szakok jöttek létre, a legtöbb esetben növelve a végzettség szintjét is: Új szakok a felsôoktatásban: Alapképzés: testnevelô-edzô, sportszervezô, rekreáció-egészségfejlesztô és humánkineziológus szakok Mesterképzés: okleveles edzô, sportmenedzser, rekreáció, okleveles humánkineziológus, testnevelô- egészségfejlesztô-, és gyógytestnevelô tanár Új moduláris OKJ rendszer: szeptember elsejétôl (25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet) Felsôoktatás Ismeretes, hogy a hagyományos képzési szerkezetben az ún. sportos szakok" a testnevelô tanár szak kivételével fôiskolai szintû végzettséget adtak a végzôsöknek. Az új képzési struktúrában az alapképzésben megszerzett alapfokozat (BSc, BA) amely a végzettség szintjét tekintve megfelel a régi fôiskolai végzettségnek a mesterképzés (MSc) révén magasabb szintre emelhetô, lényegében elérve a régi egyetemi szintû kimenetet. Így az új képzési rendszerben növekszik a magasabb végzettségi szintet jelentô kimenetek száma, amelyrôl rendelet még

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT AZ OLIMPIAI TÖRVÉNNYEL KAPCSOLATOS ÁLLÁSFOGLALÁSRA Előterjesztő: Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja: Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Részletesebben

Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/

Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/ Magyar Kajak-Kenu Szövetség Közgyűlése Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/ Budapest, 2012. április 4. Készítette: Storcz Botond szövetségi kapitány Helyzetelemzés

Részletesebben

Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten

Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/252/hosszu-katinka-szeretnek-tobbszor-a-dobogon-allni-budapesten Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten 2017.01.13. 11:57 CET A háromszoros

Részletesebben

Úszó ob: Cseh László két egyéni aranya, Késely Ajna nagy bravúrja

Úszó ob: Cseh László két egyéni aranya, Késely Ajna nagy bravúrja https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/416/uszo-ob-cseh-laszlo-ket-egyeni-aranya-kesely-ajna-nagy-bravurja Úszó ob: Cseh László két egyéni aranya, Késely Ajna nagy bravúrja 2017.04.20. 19:04 CET Nagy

Részletesebben

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A XXX. nyári Olimpiai Játékok nemzetek közötti összesített éremtáblázata LONDON 2012 / Éremtáblázat Aranyérem Ezüstérem

Részletesebben

I. KI MIBEN? London 2012

I. KI MIBEN? London 2012 I. KI MIBEN? London 2012 A feladat az, hogy gyűjtsétek össze a 2012-es londoni olimpián egyéni érmeseinket, és írjátok a táblázatba, hogy melyik sportágban, versenyszámban nyerték egyéni érmüket? Minden

Részletesebben

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása http://fina-budapest2017.com/hu/hirek/319/sorsoltak-ime-a-vilagbajnoki-vizilabdatornak-csoportbeosztasa Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása 2017.02.24. 12:28 CET A budapesti

Részletesebben

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA SZEMPONTOK AZ OLIMPIAI JÁTÉKOK FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJÁHOZ I. Olimpiai célkitűzések: A Magyar BMX Cross szövetség a BMX cross kerékpáros versenyeken

Részletesebben

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök NEMZETI SPORT INTÉZET Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök LEZÁRULT EGY KORSZAK A tehetséggondozó programok 9-10 évesek. Új struktúra áll fel. Új források jelennek meg. HÁROM

Részletesebben

I. KI MIBEN BRONZÉRMES? - HELSINKI 1952

I. KI MIBEN BRONZÉRMES? - HELSINKI 1952 I. KI MIBEN BRONZÉRMES? - HELSINKI 1952 A feladat az, hogy gyűjtsétek össze, hogy az 1952-es helsinki olimpián kik voltak bronzérmeseink egyéni számban, és melyik sportágban, melyik versenyszámban nyerték

Részletesebben

Úszó ob: Gyurta-tripla, Milák Kristóf Cseh Lászlót legyőzve a vb-n

Úszó ob: Gyurta-tripla, Milák Kristóf Cseh Lászlót legyőzve a vb-n http://fina-budapest2017.com/hu/hirek/421/uszo-ob-gyurta-tripla-milak-kristof-cseh-laszlot-legyozve-a-vb-n Úszó ob: Gyurta-tripla, Milák Kristóf Cseh Lászlót legyőzve a vb-n 2017.04.22. 20:09 CET Véget

Részletesebben

XXXI. Nyári Olimpia Rio de Janeiro

XXXI. Nyári Olimpia Rio de Janeiro XXXI. Nyári Olimpia Rio de Janeiro A riói olimpia célkitűzései A sportfinanszírozásban bekövetkezett kedvező változások hatására a nemzetek versengésében, az éremversenyben és a nem hivatalos pontversenyben

Részletesebben

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:...

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:... OLIMPIAI KVÍZ Athéntól Londonig Kérdések az újkori olimpiák magyar vonatkozású eseményeiről Jelölje meg a helyes válaszokat, majd 2012. augusztus 3-án, pénteken 16 óráig dobja be a kölcsönzőpultnál elhelyezett

Részletesebben

Az Országos bajnokság emlékversenyeinek névadói

Az Országos bajnokság emlékversenyeinek névadói Az Országos bajnokság emlékversenyeinek névadói 100 m férfi döntő Raggambi Fluck István emlékverseny Az 1920-as évek kiemelkedő vágtázója volt. 100 és 200 méteren hatszor nyert magyar bajnokságot. 14-szeres

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda 2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda Fővédnökök: Dr. Gyenesei István Önkormányzati Minisztérium miniszter Dr.

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA Hatályos: 2015február 01 napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 3 I FEJEZET 4 A KIEMELT EDZŐ PROGRAM CÉLJA, HATÁLYA 4 II FEJEZET

Részletesebben

A FELNŐTT MAGYAR KUMITE VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI TERVE

A FELNŐTT MAGYAR KUMITE VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI TERVE 2014. ELŐSZÓ Bátran állíthatjuk, hogy 2013. a magyar karate egyik legsikeresebb éve volt. A korosztályos Európa- és világbajnokságokról rendre 4-5 éremmel térhetett haza csapatunk, a főiskolás Eb-n négyen

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről Ó z d, 2015. február 19. Előterjesztő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke Egyesületünk rövid bemutatása: 1906-ban Ózdon épült fel Közép-Európa

Részletesebben

120. ATLÉTIKAI MAGYAR BAJNOKSÁG augusztus 7-9. Székesfehérvár IDŐREND. I. nap augusztus 7. péntek

120. ATLÉTIKAI MAGYAR BAJNOKSÁG augusztus 7-9. Székesfehérvár IDŐREND. I. nap augusztus 7. péntek IDŐREND I. nap augusztus 7. péntek 16:00 magasugrás ffi selejtező 16:00 kalapácsvetés női selejtező 16:00 100 m női előfutam Dr. Irányossy Gézáné Vértessy Katalin emlékverseny 16:00 távolugrás ffi selejtező

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

A 10 éves Egri Városi Sportiskola és az 5 éves Agriasport köszönti a megjelenteket!

A 10 éves Egri Városi Sportiskola és az 5 éves Agriasport köszönti a megjelenteket! A 10 éves Egri Városi Sportiskola és az 5 éves Agriasport köszönti a megjelenteket! A sport minden férfi és minden nő öröksége, és hiányát soha nem pótolhatja semmi. /Pierre de Coubertin/ 2001. Az EVSI

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szakmai beszámoló a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület működéséről és terveinek

Részletesebben

Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24.

Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24. ,!!.-. \, Ktruict Kőbányai,. ' v.:\!,cki-testület ülése Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24. Tel/Fax: 2616710, Mobü: +36305269214 ' m QÁWA SPORT eü* www.kobanvasc.hu ksc@3cobanvasc.hu 1367 Versenysport:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről Jegyzőkönyv a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről Készült: a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének 2014. szeptember 23. napján 9:00 órakor, a Magyar Olimpiai Bizottság (1124

Részletesebben

A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén

A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén G Ö M ÖRI Z S O LT, E L N Ö K M AGYA R PA R A L I M P I A I B I Z OT T S ÁG Fogyatékosok sportját érő társadalmi hatások összetevői

Részletesebben

Az Úszás és Vízi Sportok tanszék 2012. évi szakmai és tudományos jelentésének melléklete

Az Úszás és Vízi Sportok tanszék 2012. évi szakmai és tudományos jelentésének melléklete Az Úszás és Vízi Sportok tanszék 2012. évi szakmai és tudományos jelentésének melléklete Nemzetközi szereplések DEBRECEN, Európa-bajnokság dr. Sós Csaba - TV szakkommentátor Kovácshegyi Ferenc - Gyurta

Részletesebben

Weisz Róbert szakmai igazgató

Weisz Róbert szakmai igazgató AZ UTÁNPÓTLÁS-NEVELŐ Á NEVELŐ Ő PROGRAMOK ÉS VÁLOGATOTT KERETEK RENDSZERE KAJAK-KENUKENU SPORTÁGBAN Weisz Róbert szakmai igazgató Magyar Olimpiai Bizottság NEFMI Sport Szakállamtitkárság Nemzeti Sport

Részletesebben

XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny

XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny SOPRON 2015. november 21-22. 37. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny Sopron Kupa 2015. november 21-22. A verseny célja Dr. Csik Ferenc Olimpiai Bajnok tiszteletére olyan úszóverseny

Részletesebben

KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015

KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015 PROGRAMTERVEK Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015 KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI

Részletesebben

Büszkék vagyunk nemzetiségi származású magyar olimpikonjainkra!

Büszkék vagyunk nemzetiségi származású magyar olimpikonjainkra! A MAGYARORSZÁGON ÉLŐ NEMZETISÉGEK JOGAINAK VÉDELMÉT ELLÁTÓ BIZTOSHELYETTES AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE Büszkék vagyunk nemzetiségi származású magyar olimpikonjainkra! a Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes

Részletesebben

Märcz Tamás: A világbajnokságon nem ismerünk majd lehetetlent

Märcz Tamás: A világbajnokságon nem ismerünk majd lehetetlent https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/235/marcz-tamas-a-vilagbajnoksagon-nem-ismerunk-majd-lehetetlent Märcz Tamás: A világbajnokságon nem ismerünk majd lehetetlent 2016.12.25. 09:40 CET Sydney olimpiai

Részletesebben

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ Sukoró (Velencei-tavi kajak-kenu versenypálya, 2015. május 29-31. 1 2014/2015. TANÉVI KAJAK-KENU DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1.

Részletesebben

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó 1. Célja: A 2014. év uszonyosúszó ifjúsági, junior és felnőtt korcsoport

Részletesebben

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit!

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. /Szent-Györgyi Albert/ AZ EGRI VÁROSI

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

Olympic Agenda 2020. elfogadva a NOB 127.Közgyűlésén 2014. december 8-9., Monaco

Olympic Agenda 2020. elfogadva a NOB 127.Közgyűlésén 2014. december 8-9., Monaco Olympic Agenda 2020 elfogadva a NOB 127.Közgyűlésén 2014. december 8-9., Monaco Schmitt Pál A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlés 2015. február 6. Agenda 2020 - Cél

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS

BEMUTATKOZÁS www.zmkba.hu BEMUTATKOZÁS Az egyesület névadója Zrínyi Miklós VI. danos mesteredző. 35 éves pályafutása során több rangos tisztséget töltött be és számos kitüntetésben részesült, valódi ikonja a kick-box

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere Az előterjesztés tárgya: Sportegyesületek támogatása Iktatószám: 01/12941/2009 Melléklet:

Részletesebben

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2016.

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2016. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2016. 2016/1. sz. határozat Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2015. 12. 10-i elnökségi ülés emlékeztetőjét. 2016/2. sz. határozat Az elnökség egyhangúlag elfogadta a következő elnökségi

Részletesebben

SÁRKÁNYHAJÓ SZAKÁG PROGRAMJA 2015

SÁRKÁNYHAJÓ SZAKÁG PROGRAMJA 2015 PROGRAMTERVEK Magyar Kajak-Kenu SÁRKÁNYHAJÓ SZAKÁG PROGRAMJA 2015 KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI ÉV: 2015

Részletesebben

2016/2017. TANÉVI KAJAK-KENU DIÁKOLIMPIA REGIONÁLIS ELŐDÖNTŐK és ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

2016/2017. TANÉVI KAJAK-KENU DIÁKOLIMPIA REGIONÁLIS ELŐDÖNTŐK és ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 2016/2017. TANÉVI KAJAK-KENU DIÁKOLIMPIA REGIONÁLIS ELŐDÖNTŐK és ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS A Kajak-Kenu Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (továbbiakban: MDSZ)

Részletesebben

JUDO. SPORTÁGI VEZETŐ: Dr. Hetényi Antal. Előadó: Preiszler Gábor Junior válogatott edző. Magyar Edzőt Társasága 2011. június 9.

JUDO. SPORTÁGI VEZETŐ: Dr. Hetényi Antal. Előadó: Preiszler Gábor Junior válogatott edző. Magyar Edzőt Társasága 2011. június 9. JUDO SPORTÁGI VEZETŐ: Dr. Hetényi Antal Előadó: Preiszler Gábor Junior válogatott edző Magyar Edzőt Társasága 2011. június 9. BEVEZETŐ Mi a judo: egy sajátos etikai, nevelési, testnevelési és harcművészeti

Részletesebben

Olimpiai Játékok, Athén 2004

Olimpiai Játékok, Athén 2004 Olimpiai Játékok, Athén 2004 A fotókon a 2004-es Athéni Olimpiai Játékok néhány magyar aranyérmesét látja. Olvassa el a képek alatti szöveget, majd oldja meg a feladatokat! / In these pictures you can

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak: SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. SZEPTEMBER 1-DECEMBER 31. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai

Részletesebben

A 2013. évi beszámoló a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Kajak-kenu Szakosztályának működéséről

A 2013. évi beszámoló a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Kajak-kenu Szakosztályának működéséről A 2013. évi beszámoló a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Kajak-kenu Szakosztályának működéséről Készítette: Salga István szakedző A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület kajak-kenu szakosztályának egyedüli

Részletesebben

2014. év szakmai beszámoló 2015. évi célok. Előadó: Ficsor László MESZ szövetségi kapitány

2014. év szakmai beszámoló 2015. évi célok. Előadó: Ficsor László MESZ szövetségi kapitány 2014. év szakmai beszámoló 2015. évi célok Előadó: Ficsor László MESZ szövetségi kapitány Szakvezetés Szövetségi kapitány Szakágvezetők Edzők FFFFx FFksx FFksNF Sporttudományi háttér Terhelés diagnosztika

Részletesebben

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2016.

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2016. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2016. 2016/1. sz. határozat Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2015. 12. 10-i elnökségi ülés emlékeztetőjét. 2016/2. sz. határozat Az elnökség egyhangúlag elfogadta a következő elnökségi

Részletesebben

ÚSZÁS I., II. korcsoport

ÚSZÁS I., II. korcsoport I., II. korcsoport 1. A verseny helye: BVSC Uszoda (1142 Budapest, Szőnyi út 2.) 2. A verseny időpontja: 2012. február 5. vasárnap 10.00 óra Jelentkezés: 9.00 óra 3. A verseny résztvevői: Az általános

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről Ó z d, 2014. június 26. Előterjesztő: Ózdi Kézilabda Club Elnöke Az Ózdi Kézilabda Club nevében szeretnénk Önöket tájékoztatni egyesületünk működéséről.

Részletesebben

/2015. J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének március 26-ai rendkívüli üléséről.

/2015. J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének március 26-ai rendkívüli üléséről. 40284-5/2015. J E GYZŐ KÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2015. március 26-ai rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Fodor Tamás polgármester:

Részletesebben

ÚSZÁS Budapesti Diákolimpia Döntő. III., IV., V-VI. korcsoport B kategória

ÚSZÁS Budapesti Diákolimpia Döntő. III., IV., V-VI. korcsoport B kategória ÚSZÁS Budapesti Diákolimpia Döntő III., IV., V-VI. korcsoport B kategória 1. A verseny helye: (BVSC) Laky Károly Uszoda (1142 Budapest, Szőnyi út 2.) 2. A verseny időpontja: 2013. január 13., vasárnap,

Részletesebben

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2014.

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2014. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2014. *Azon határozatnál, melyeknél az elnökség nem egyhangúan szavazott ott az igen/nem illetve a tartózkodások aránya jelölésre kerül. Kiemelt edzők 2014. év első féléves felosztására

Részletesebben

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem!

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! 2015-02-15 12:00:00 Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán!

Részletesebben

Részvétel a évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon

Részvétel a évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon Részvétel a 2016. évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon Előterjesztő: Komáromi Tibor szakmai igazgató Az előterjesztést az MBSZ Elnöksége 2016. július 6-i ülésén 30/2016. számú határozatával elfogadta. 1 A

Részletesebben

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról.

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Felügyelő Bizottság KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2012. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Budapest, 2013.

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése Sport

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

52. Nemzetközi Balaton Bajnokság és III. Szenior Veszprém Kupa. Veszprém, 2010. július 10. szombat

52. Nemzetközi Balaton Bajnokság és III. Szenior Veszprém Kupa. Veszprém, 2010. július 10. szombat 52. Nemzetközi Balaton Bajnokság és III. Szenior Veszprém Kupa Veszprém, 2010. július 10. szombat Az atlétikai Balaton Bajnokságokról A korabeli megyei sajtó szerint az első atlétikai Balaton bajnokságot

Részletesebben

Születési id, hely: április 1., Tapolca

Születési id, hely: április 1., Tapolca IRÁNY RIÓ! HONVÉD 1977. április 1., Tapolca Tapolcai Vívó SE / Budapesti Honvéd Sportegyesület Borosné Eitner Kinga / Dancsházy-Nagy Tamás Párbajt r egyéni és csapat 1. hely: egyéni (1997, 2002, 2003)

Részletesebben

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése KVSE atlétika szakosztály 2013. évi értékelése Az atlétika szakosztály elsősorban gyermek és serdülő korcsoporttal dolgozik. A 2013-as évben bekapcsolódtunk a Magyar Atlétikai Szövetség által életre hívott

Részletesebben

ÚSZÁS BUDAPESTI DIÁKOLIMPIA DÖNTŐ I., II. korcsoport

ÚSZÁS BUDAPESTI DIÁKOLIMPIA DÖNTŐ I., II. korcsoport korcsoport kategória verseny időpontja Igazolás időpontja nevezési határidő I. és II. kcs. - vasárnap, 10.00 vasárnap, 8.30-9.30 III. és IV. kcs. B kategória III. és IV. kcs. CSAK VÁLTÓK A kategória V-VI.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A tájékozódási futás sportágban tevékenykedő utánpótlás edzők támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A tájékozódási futás sportágban tevékenykedő utánpótlás edzők támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS A tájékozódási futás sportágban tevékenykedő utánpótlás edzők támogatására - 2015 1 A pályázat célja A pályázat célja az utánpótlás nevelés érdekében végzett edzői munka ösztönzése és

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat Magyar Úszó Szövetség Képesítési Szabályzat A Magyar Úszó Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdésének f) pontja, a 77. p) pontja, a sport

Részletesebben

Velenczei Attila. velenczei.attila@nupi.com. 2009. október 20.

Velenczei Attila. velenczei.attila@nupi.com. 2009. október 20. Velenczei Attila velenczei.attila@nupi.com 2009. október 20. Bemelegítő kérdések 1) Hogyan nevezték az 1999-ben létrejött sportminisztériumot? 2) Ma hogy hívják a legfelsőbb állami sportirányító szervezetet?

Részletesebben

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG 7/2008. ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG Készült az MKKSZ elnökségének 2008. június 11. napjára az MKKSZ Latorca utcai Klubházába összehívott ülésén. Jelen vannak: Dr. Baráth Etele, Kadler

Részletesebben

A évi MEFOB Úszóbajnokság helyi sajtója Megjelent december 9-én a honlapon és a Hajdú-Bihari Naplóban

A évi MEFOB Úszóbajnokság helyi sajtója Megjelent december 9-én a  honlapon és a Hajdú-Bihari Naplóban A 2015. évi MEFOB Úszóbajnokság helyi sajtója Megjelent 2015. december 9-én a www.haon.hu honlapon és a Hajdú-Bihari Naplóban http://www.haon.hu/az-egyetemistak-most-budapesten-usztak-ki-mindent-magukbol/2969110

Részletesebben

PÉTER ANDRÁS EMLÉKVERSENY

PÉTER ANDRÁS EMLÉKVERSENY PÉTER ANDRÁS EMLÉKVERSENY Országos felnőtt B, C kategóriájú tollaslabda ranglista verseny kiírása 2016. szeptember 24. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Zrínyi Miklós Laktanya, BUDAPEST 1. A verseny célja:

Részletesebben

I.1. OLIMPIA. A feladatsor jellemzői

I.1. OLIMPIA. A feladatsor jellemzői I.1. OLIMPIA Tárgy, téma A feladatsor jellemzői Halmazok, adatok kezelése, logikai kijelentések vizsgálata. Előzmények Cél Halmaz fogalma, Venn-diagram, állítások igazságtartalma. A tanulók legyenek képesek

Részletesebben

2015. évi szakmai terv

2015. évi szakmai terv 2015. évi szakmai terv Bevezetés 1. 2015. évi hazai versenyrendszerek 2. Utánpótlás szakág 2015-ös szakmai tervei 3. Felnőtt szakág 2015-ös szakmai tervei 4. Para szakág 2015-ös tervei 5. Multisport nemzetközi

Részletesebben

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint)

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) 23 6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ )

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ ) Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Alkotmánybíróság elnökét és tagjait jelölő eseti bizottságának 2013. március 19-én, kedden, 11 óra 3 perckor az Országház

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 21-2/2012.(11.29.) számú határozata a 2012. évi sportcélú működési támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntésről A Bizottság

Részletesebben

Utánpótlás-nevelési programok

Utánpótlás-nevelési programok Utánpótlás-nevelési programok Héraklész Bajnok program A sportolók kiválasztása, képzése. A felnőtt kor küszöbére a korosztályos nemzetközi színvonalat elérő versenyzők felnevelése Héraklész Csillag Program

Részletesebben

53. EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG

53. EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG 53. EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG IFJÚSÁGI ÉS UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG MESTER BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Szeged 2015. 09. 17-20. 53. EJTŐERNYŐS

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG ÖSZTÖNDÍJAK RENDSZERE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG ÖSZTÖNDÍJAK RENDSZERE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG ÖSZTÖNDÍJAK RENDSZERE Előterjesztő: Jóváhagyta: MESZ elnöksége. november 8. TARTALOM I. Ösztöndíjak célja... II. Ösztöndíjak rendszere... III. Ösztöndíjra való jogosultság...

Részletesebben

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 V E R S E N Y K I Í R Á S A verseny fővédnöke:balczó ANDRÁSa Nemzet Sportolója A verseny célja: Versenyzés biztosítása közép- és hosszútávfutók, illetve

Részletesebben

Világjátékok 2013 Cali

Világjátékok 2013 Cali Világjátékok 2013 Cali Bevezető: A Világjátékokat a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert szervezet, a Világjátékok Nemzetközi Szövetségének (IWGA) égisze alatt rendezik. Ez a szervezet tömöríti

Részletesebben

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát"

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a Tavaszi Kupát Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát" U9 1 / 8 Helyszín: Paks Dátum: 2014.05.08. Értékelés: ASE BAJA 4 : 12 A mérkőzés előtti cél az volt, hogy mindenki játéklehetőséghez jusson, többet-kevesebbet

Részletesebben

2011/2012. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ I. korcsoport

2011/2012. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ I. korcsoport 2011/2012. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ I. korcsoport 2012. március 10. (szombat) 11.00 óra Székesfehérvár Csitáry G. Emil Fedettuszoda FŐVÉDNÖKÖK Dr. Réthelyi Miklós Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről 1 TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről Ó z d, 2013. február 21. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke 2 Egyesületünk

Részletesebben

Készült az MKKSZ 2012. évi rendes közgyűlésére. Készítették: Hüttner Csaba Storcz Botond Vaskuti Máté Vékássy Bálint Weisz Róbert

Készült az MKKSZ 2012. évi rendes közgyűlésére. Készítették: Hüttner Csaba Storcz Botond Vaskuti Máté Vékássy Bálint Weisz Róbert TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS a magyar kajak-kenu sportág és az MKKSZ 2011. évi helyzetéről, működéséről Készült az MKKSZ 2012. évi rendes közgyűlésére Készítették: Hüttner Csaba Storcz Botond Vaskuti Máté Vékássy

Részletesebben

SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR BÚVÁR SZAKSZÖVETSÉG 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. tel.,fax: (36-1) 270 0117 E-mail: buvar@buvar.hu Web: www.buvar.hu Érvényes: 2014. 10.10-től Sportbizottság

Részletesebben

A MAGYAR SPORT VERSENYKÉPESSÉGE A RIÓI OLIMPIA TÜKRÉBEN

A MAGYAR SPORT VERSENYKÉPESSÉGE A RIÓI OLIMPIA TÜKRÉBEN A MAGYAR SPORT VERSENYKÉPESSÉGE A RIÓI OLIMPIA TÜKRÉBEN GULYÁS Erika, STERBENZ Tamás, KOVÁCS Eszter, CSURILLA Gergely Testnevelési Egyetem // Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutatóközpont OLIMPIA SOK

Részletesebben

Sport Egyesület Bátaszék Wado-ryu Karate Szakosztály 7140 Bátaszék, Vázkerámia ltp. 3/2. Tel:

Sport Egyesület Bátaszék Wado-ryu Karate Szakosztály 7140 Bátaszék, Vázkerámia ltp. 3/2. Tel: Sport Egyesület Bátaszék Wado-ryu Karate Szakosztály 7140 Bátaszék, Vázkerámia ltp. 3/2. Tel: 30-266-1235 e-mail: bataszekwado@gmail.com Kedves Klubvezetők, Mesterek! Sok szeretettel várunk csapatoddal

Részletesebben

Magyar Evezős Szövetség

Magyar Evezős Szövetség Magyar Evezős Szövetség ORSZÁGOS DÖNTŐ III., IV., V., és VI. KORCSOPORT Szeged, 2014.09.05-06. 1 2014/2015. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: Az evezés

Részletesebben

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Magyar Kajak-Kenu Szövetség Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI ÉV: 2014 Moszkva PROGRAMTERVEK BESZÁMOLÓK TÉMA

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

ALFA ROMEO 156 S2000 WTCC 147 S2000 BTCC. Versenyző: Gáspár Csaba Háromszoros Autós Gyorsasági bajnok. A Gáspár - Pack Kft. Gyorsasági versenyautói

ALFA ROMEO 156 S2000 WTCC 147 S2000 BTCC. Versenyző: Gáspár Csaba Háromszoros Autós Gyorsasági bajnok. A Gáspár - Pack Kft. Gyorsasági versenyautói Versenyző: Gáspár Csaba Háromszoros Autós Gyorsasági bajnok ALFA ROMEO 156 S2000 WTCC 147 S2000 BTCC A Gáspár - Pack Kft. Gyorsasági versenyautói ALFA ROMEO 156 S2000 WTCC ALFA ROMEO 147 S2000 BTCC 2012

Részletesebben

SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY

SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY A verseny Fővédnöke: Szervezőbizottság tagjai: Pásztor

Részletesebben

"ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2011"

ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2011 A FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS pályázati felhívást tesz közzé az "ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2011" fővárosi kitüntető cím elnyerésének feltételeiről a tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó

Részletesebben

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG ORSZÁGOS SERDÜLŐ ÉS IFJÚSÁGI FIÚ EGYÉNI, SPRINT ÉS ÖSSZETETT EGYÉNI BAJNOKSÁG 2014-2015. ÉVI V E R S E N Y K I Í R Á S A A bajnokság kiírása a Magyar Bowling és Tekeszövetség Teke Szakági Szövetsége /továbbiakban:

Részletesebben

Olimpiai pályázat Budapest 2024. Schmitt Pál 2015. november 17. K E P

Olimpiai pályázat Budapest 2024. Schmitt Pál 2015. november 17. K E P Olimpiai pályázat Budapest 2024 Schmitt Pál 2015. november 17. K E P KEZDETEK Az olimpiai játékok története, fejlődése Ókori olimpiai játékok i.e. 776 i.sz. 393 I. Theodóziusz Olympia - Görögország atlétikai

Részletesebben

ÉLSPORT IRÁNYELVEI ÉVRE v.2015/1

ÉLSPORT IRÁNYELVEI ÉVRE v.2015/1 ÉLSPORT IRÁNYELVEI 2017. ÉVRE v.2015/1 A Nemzeti A és B Válogatottba történő jelentkezésnek lehetőségei, módja és felvételének feltételei. A válogatottba való bekerülés minden versenyző, edzője és klubja

Részletesebben

Vízilabda: a vb szele megérintette Budapestet

Vízilabda: a vb szele megérintette Budapestet http://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/302/vizilabda-a-vb-szele-megerintette-budapestet Vízilabda: a vb szele megérintette Budapestet 2017.02.14. 10:20 CET Egy kis ízelítőt kaphatott a budapesti közönség

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség Közgyűléséről A Közgyűlés időpontja: 2009. április 24., péntek 15 óra A Közgyűlés helye: Népstadion területén lévő gyakorló jégpálya tanácsterme A közgyűlés

Részletesebben

SAJTÓANYAG. Helyszíne: CEU Konferencia Központ 1106 Budapest, Kerepesi út 87. Időpontja: 2008. március 27. 10.30 15.30

SAJTÓANYAG. Helyszíne: CEU Konferencia Központ 1106 Budapest, Kerepesi út 87. Időpontja: 2008. március 27. 10.30 15.30 SAJTÓANYAG MÁRCIUS A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ NŐKÉ III. KONFERENCIA Helyszíne: CEU Konferencia Központ 1106 Budapest, Kerepesi út 87. Időpontja: 2008. március 27. 10.30 15.30 FŐVÉDNÖKÖK Dr. Gurmai Zita, európai

Részletesebben