E u r ó pa l e g n a g yo b b kukorica feldolgozója. A tartalomból:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E u r ó pa l e g n a g yo b b kukorica feldolgozója. A tartalomból: www.mezofoldielet.hu"

Átírás

1 I. ÉVFOLYAM SZÁM MÁRCIUS JÚLIUS DUNAÚJVÁROS TÉRSÉGÉNEK INGYENES INFORMÁCIÓS LAPJA MEGJELENIK HAVONTA PÉLDÁNYBAN A KÖVETKEZŐ TELEPÜLÉSEKEN: Városavató a Szabolcs Napokon A tartalomból: Megújult a harangláb 4. Közkívánatra: Wünsch tánctábor 5. Zöld út 6. Termel a földvári malom 8. Egy éves a TV Kulcs 9. Ézsiás a Kassákban 10. A magyar nyelvű műveltség 11. Ringott a bölcső 12. Szabadegyháza Ünne pé lyes ke re tek között avat ták fel Európa leg nagyobb kukorica feldol gozó üze mét, amely az élelmiszeripa ri alapanyagok mellett je len tős men nyi ségben E u r ó pa l e g n a g yo b b kukorica feldolgozója gyárt bio etanolt. A Hungrana Kft. mintegy száz millió eurót költött az üzem kapa ci tásbővítésére, amely immár napi 3 ezer tonna alapanyag feldol gozására képes, s ezzel Európa legnagyobb kukoricafeldolgozója. Az egykori szesz ipari vállalatból létrejött Hungrana a kukoricából elsősorban keményítőt, izocukrot és alkoholokat állít elő. A brit-amerikai Eaststarch és az oszt rák AGRANA-csoport százalékos tulajdonában lévő vállalat technológiai fejlettségi szintje eddig is az európai élvonalba tartozott, ám a kapacitásbővítéssel az ágazat uniós szinten legfejlettebb üzeme jött lét re Magyarországon, amely éves szin ten több mint egymillió tonna kukoricát dolgoz fel. A vállalat 280 főt foglalkoztat, évi árbevétele várhatóan eléri a 70 milliárd forintot. Pusztaszabolcs A X. Szabolcs Napok ünnepélyes megnyitóján rendezték Pusztaszabolcson a várossá avatási ünnepséget. Mintegy ötszázan voltak jelen, amikor Gyenesei István önkormányzati és területfejlesztési miniszter át nyújtotta Czompó István polgármesternek a város kulcsát, és a várossá nyilvánítás okmányait. folytatás a 3. oldalon Fotó: Mudra László kancaszemle Kóstoló 13. Interjú dr. Matejka Zsuzsannával 14. Szénanáthások figyelmébe! 16. A habok ura 18. Baracs (kk) Tenyészszemle volt a Reál-Száll Bt. baracsi telephelyén, ahol többnyire kisbéri kan cák szerepeltek a bírák előtt. Húsz lovat vezettek fel méretvétel re, majd a karámban járatva. Baracs ról, Daru szentmiklósról, Rác ke véről, Né met - kérről, Sár szent mi hályról, Gyú ró - ról, Szabad egyházáról, Duna új város ból és Buda pestről is érkeztek tenyésztők, illetve tulajdonosok, és a házigazda is benevezte két sárga kisbéri és Pamina nevű szürke angol telivér kancáját a megmérettetésre. Pami na egyébként három nappal korábban adott életet egy kis csődörnek. folytatás a 17. oldalon Fotó: Hungrana Kft. folytatás a 6. oldalon Fotó: Mudra László

2

3 Bottlik László, Kulcs Díszpolgára Kulcs A szokásoktól eltérően nem augusztus 20-án, hanem előbb, az iskolaépület avatásának 50. évfordulóján vehette át a Kulcs Község Díszpolgára kitüntetést Bottlik László tanár úr, akivel otthonában beszélgettünk. Afféle jolly-joker voltam annak idején, mert a hatvanas években hiány volt szaktanárból. Történelem szakosként sok más tárgyat is kellett ezért oktatnom. Többnyire Dunaújvárosból jártak ki a kollégák, én Kulcson laktam, mozis és könyvterjesztő is voltam, nyaranta úttörő matinét, őrsvezető-képzőt is szerveztem a gyerekeknek és sokat jártunk kirándulni. A Fertő-tavi vándortábort és a mátraházai iskolai tábort még ma is sokan emlegetik. Akkoriban a gyerekeket befogták az otthoni munkákba, ezért nekik is igazi kikapcsolódás volt a tábor. Amikor megszűnt Kulcson a felső tagozat, Rácalmáson vittem az úttörő-ügyeket. Nagy baj, hogy ma nincs szervezett ifjúsági élet. A cserkészek csak szűk körben működnek, és bár sokat változott a világ, állítom, hogy az osztályközösségek összekovácsolása ma is fontos lenne. A gyerekek is jobban megtalálták akkoriban a helyüket. Mindig szívesen foglalkoztam helytörténeti kutatással. Ötven éves voltam, amikor a földrajz szakot elvégeztem Szegeden. Fejér megye közlekedésföldrajzából írtam a diplomamunkámat. A kulcsi szájhagyományok alapján, a község közötti történetét feldolgozó gyűjtésben én is részt vettem. A kiadott Emlékkönyv is tanúskodik erről. Nagyon örülök, hogy szépen fejlődik a falu. A gyerekeim, Beatrix és Zoltán is szívesen jön Kulcsra az unokákkal: Dénessel, Dorottyával és Ákossal. Bottlik László 1934-ben Budapesten született, majd édesanyjával Nagyváradra, onnan a bombázások elől visszaköltözött. A gimnáziumot Gödöllőn, Veszprémben, majd Székesfehérváron végezte, mint mondta, kitűnő, szigorú tanárok tanították. Amikor 1956-ban elvégezte az ELTE történelem szakát, a székesfehérvári levéltárban kezdett dolgozni. Rácalmási feleségét egy évvel ké sőbb ismerte meg, és a kul csi iskola épületének avatásán, 1958-ban már itt dolgozott. Bottlik László ma nyugdíjas. Sokat olvas, újraolvas, keresztrejtvényt fejt, és mint örök bakelitfüggő, lemezről hallgat zenét. Mint mondja, nem szereti a dübi-dübi zenéket, és ma már rádiót sem igen hallgat. Nehezen viseli, hogy eluralkodott az erőszak, s az unokáival is harcol, hogy ne a lövős, harcos filmeket nézzék. A kisiskolák bezárását sem tartja jó ötletnek, mert mint mondja, máris kevés a bölcsődei férőhely, szűkebbek az óvodák, öthat év múlva felfejlődnek az iskolák. Isten őrizzen, hogy ne maradjon meg az iskolák ön állósága! Csak pénzügyi okok miatt ne zárják be azokat! mondta. Saját sorsát felidézve beszélgetésünk végén azt kívánta,hogy a gyerekeknek ne kelljen szüleik válását és háborút átélniük. Koczka Kata Fotó: Mudra László Rövid hírek Nagykarácsonyban időközi választás volt július 27-én, melynek eredménye lapzártánk időpontjáig még nem ismert. Lemondott a kulcsi alpolgármester. Kiss Csaba augusztus 15 ei hatállyal nyújtotta be mind alpolgármesteri funkciójáról, mind képviselői mandátumáról való lemondását, amit a polgármester és közte lévő viszony romlásával magyarázott. Kistérségi tanuszoda épül Iván csán. Már a szociális létesítmények falazását, a 75 m² területű tanmedence nyomáspróbáját végzik az építők. Újjáépítik a faluházat Kulcson. A polgármesteri hivatal melletti épü letben kap helyet a TV Kulcs stúdiója és a posta is. Átadás augusztus 20-án lesz. Daruszentmiklóson az önkormányzat három pályázatot is nyert, így a viharkár utáni teljes felújítás alatt álló iskola a nyertes KIOP pályázat révén digitális táblákat, számítógépeket kap, 40 gyerek balatoni táboroztatásának költségeire 3,3 millió forintot nyertek, és TEKI pályázaton több mint 1,1 millió forintot utcai információs táblák elhelyezéséhez. folytatás az 1. oldalról Pusztaszabolcs Az ünnepséget a miniszter bakija Pusztaszabolcs helyett Pusztaszemest mondott ugyan némiképp megzavarta, de a közönség moraja alább hagyott, amikor Gyenesei tévesztése okát azzal indokolta: ő somogyi, és ott van egy ilyen nevű település, majd bocsánatot kért a szabolcsiaktól. A rendezvényen Ecsődi László országgyűlési képviselő, Balogh Ibolya megyei közgyűlési elnök, Balsay István megyei közgyűlési alelnök, valamint több államigazgatási és rendvédelmi szerv vezetője, az Adonyi kistérség több településének polgármestere, valamint a német testvértelepülés, Staufenberg küldöttsége is részt vett. Köszöntőjében a miniszter kiemelte, hogy Pusztaszabolcs büszkén vállalhatja nagyközségi múltját, az utat, amely a várossá nyilvánítás, a régi álom megvalósulása felé vezetett, s hogy a szabolcsiak címerállatukhoz híven, oroszlánként küzdöttek a város rang elnyeréséért. A miniszter hangsúlyozta, hogy egyetlen város sem létezhet a körülötte lévő települések, falvak nélkül, s hogy milyen nagy szerepe van a közöttük lévő munkamegosztásnak. Figyelemre méltónak ítélte, hogy a születések száma itt meghaladja a halálozási számot, s hogy a lakosság 48%-a 35 év alatti. Mint mondta, e fiatalodó városnak integráló szerepe van a kistérségi társulásban, gesztor szerepe a Cikola Nemzetek Völgye Programban. A szabolcsiaknak váltót kell állítani, tudásközponttá, húzóerővé, nagyobb léptékben gondolkodóvá kell válni mondta, majd a város kulcsának átadásakor Isten áldását kérte a településre és az ott élőkre. A miniszter után mondott köszöntőt Ecsődi László, aki pusztaszabolcsi kötődéséről beszélt, ottani egykori iskoláit, tanárait említve, s a település utóbbi évtizedekben tapasztalható fejlődésében játszott személyes szerepéről is szólt. Balogh Ibolya gratulált a szabolcsiaknak és további sikereket kívánt, Czompó István pedig a megtett útról, a feladatokról beszélt, majd felavatták az emlékkövet, amit a református lelkész és a katolikus pap is megáldott. Elismerések átadásával folytatódott a Szabolcs Napok megnyitója. Pusztaszabolcsért Elismerő Cím kitüntetésben részesült Dancs Lászlóné és Mihalekné Bartók Mária. Pusztaszabolcs Kiváló Közszolgálati Dolgozója elismerésben részesült Czompó Istvánné, Gulyás Judit és Lepsényi Jánosné. Puszta szabolcs Sportjáért elismerésben részesült Filotás József, Pfeffermann Gyuláné és Horváth József. Az ünnepség kedves színfoltja volt, amikor az új város első újszülöttjének, Kaszás Zsombor nak a szülei átvehették a polgármestertől az emléklapot. A X. Szabolcs Napok gazdag sport- és kulturális rendezvényei vasárnap estig kínáltak színvonalas programot a résztvevőknek. Koczka Kata Síremlék avatás Városavató a Szabolcs Napokon Iváncsa (kk) A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság Dr. Fejérpataky László Iváncsa község temetőjében nyugvó hamvait őrző sírhelyét a Nemzeti Sírkert részének nyilvánította. Dr. Fejérpataky László születésének 150. és halálának 85. évfordulója alkalmából az iváncsai önkormányzat a sírhelyet felújíttatta és síremlék felavatásáról döntött. A tudós az oklevéltan egye temi magántanára, a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárnoka, a Nemzeti Múzeum Könyvtárának vezetője, a Magyar Heraldikai és Geneológiai Társaság és a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd rendes tagja, ig a Nemzeti Múzeum főigazgatója, 1923-tól az abban az évben bekövetkezett haláláig a Vallásés Közoktatásügyi Minisztérium helyettes államtitkára volt. A megújult sírhely és síremlék újbóli felszentelése, emlék hellyé nyilvánítása augusztus 29-én, pénteken 10 órakor lesz.

4 Fotó: Mudra László Megújult a harangláb Perkáta (KK) Százhúsz évvel felszentelése után megújult a Perkáta-Selymespusztai harangláb. Régi szándék vált ezzel valóra, amit az is bizonyít, hogy nagyon sokan részt vettek az újraszentelés alkalmából rendezett ünnepségen. A rossz állapotban lévő, de a perkátaiak szívének kedves emlékhely felújítását a Polgári Összefogás Perkátáért Egyesület (PÖPE) tagja, Ujfalusi Pál kezdeményezte és a településen élő magánszemélyek és civil szervezetek anyagilag, erkölcsileg egyaránt támogatták javaslatát. Az összefogás eredményeképpen megújulhatott a kis épület, amelyen Somogyi László, Perkátáról el szár mazott művész festményeit cso - Ha felépül végül a házunk a telek már megvan dálhatják meg az arra járók. Ünne pi köszöntőjében Somogyi Balázs pol gármester köszönetet mondott min denkinek, aki hozzájárult az emlék hely felújításához, Ujfalusi Pálnak pedig egy emléklapot adott át köszönetképpen. A színvonalas mű sort követően, melyben a szabad egyházi citerások, Ébl Helga színművésznő, Horváth Dóra és a Dunaföldvári Annamatia Női Kar szerepelt, Bálizs Péter atya Isten áldását kérte a helyre, ahol gróf Győry Teréz lovas kocsival elszenvedett balesetéből megmenekülve, Isten segítségét és Kármelhegyi Boldogasszony közbenjárását köszönte meg a Szűzanyának ajánlott harangláb állításával. Jákliné Rajcsányi Rozália Kulcs (KK) Nem kevesebbért, mint 6,5 millió forintért vásárolt egy 6500 négyzetméteres, vasúton és közúton is jól megközelíthető, frekventált helyen lévő telket a kulcsi önkormányzattól az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete és a kulcsi Carpe diem Általános Képzési és Rekreációs Alapítvány, a több mint 510 millió forintos beruházásból létesítendő Térségi Integrált Rekreációs és Mentális Fejlesztési Centrum számára, ahol fogyatékkal élők nappali ellátó központja, iskola, képző- és átképzőhely, foglalkoztató létesül, amennyiben a norvég finanszírozású pályázatra benyújtott projekt nyer. Mint arról már korábban írtunk, első körben pozitív elbírálást kapott a pályázat. A földvásárlás egy nagy lépés a civil szervezetek részéről, amely a projekt megvalósítása iránti elkötelezettségüknek is ékes bizonyítéka, és jó alap a további pályázatokhoz. A képzések és a rekreációs szolgáltatások (manikűr, pedikűr, fodrászat, kozmetika, torna, fény- és hangterápia, vízi torna, masszázsok stb.) az egészséges emberek számára is nyitottak lesznek. A centrum 70 fo gyatékkal élő embertársunk ellátására jön létre, nagyjából ugyanilyen létszámú személyzettel fog működni, így munkahelyteremtő, szociális jellegű, hiánypótló beruházásról beszélhe tünk. A szolgáltatásokat várhatóan naponta fő veszi majd igénybe. A polgármesteri hivatalban történt aláírást az augusztus 16-án 16 órától, a helyszínen tartandó göröngydöngölő bulival ünneplik meg az érintett civil szervezetek és szimpatizánsaik. A bulira minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. előadásából megismerhettük a nagyközség jótevője, a gróf Győry család történetét, melyben méltán kapott nagy hangsúlyt a perkátai hatezer holdas birtokot vezető Győry Teréz életének bemutatása, aki mindig sokat tett a szegényekért, a betegekért és a gyerekekért, a népművelésért, és akinek a 90. születésnapján 90 perkátai kislány sorolta el erényeit, és nem is értek a végére ban bekövetkezett halálával 150 év után kihalt a Győry család, és ezt jelezve a kastély oromzatán lévő címert megfordították. Most is hálás szívvel gondolnak rá a perkátaiak, akik az emlékmű felújításával emléket állítottak a Győryeknek, összefogásukkal pedig példát mutattak. Tisztújítás volt Rácalmás (kk) A Jankovichkúriában rendezte tisztújító köz gyűlését a Híd Egyesület. A megjelentek csaknem egyhangú szavazással ismét elnökké választották Rauf Pált, titkárrá Rohonczi Sándort, és az elnökségi tagokról, az ügyvivő testületekről is döntöttek. A közgyűlésen részt vevők a Dunaújvárosi Főiskola fejlesztési terveit ismerhették meg Kadocsa László előadásából, amihez többen gratuláltak, mond tak elismerő szavakat hozzá szólásukban. A közgyűlés fehér asztal mellett zárult. J ö v ő r e Rácalmáson Rácalmás (kk) A Város- és Faluvédők Országos Szövetsége Tapolcán tartotta nemrégiben országos találkozóját és konferenciáját, ahol a Rácalmási Faluvédő Egyesület is részt vett egy 15 fős küldöttséggel, mert az egyben tapasztalatcsere is volt a jövő évi találkozó megszervezéséhez, amelynek Rácalmás ad majd otthont. A szakmai előadások gerince, mint az utóbbi nyolc évben mindig, az épített örökség védelme volt Szalai Árpád elnök beszámolója szerint. Az utóbbi évtizedekben felgyorsult az a folyamat, aminek eredményeként lerobbant, elhanyagolt épületeket ledózerolnak, és he lyettük újakat építenek. Fontos feladat, hogyan lehet megmenteni a lebontásra ítélt szép épületeket, és új funkciót találni nekik. Tapolcán sok szépen felújított épület van, sokszor új funkcióval. A város példát mutatott az odalátogató Város- és Faluvédőknek azzal is, hogy az utcák gondozására, virágosítására milyen nagy gondot fordítanak. A nyolcezer lakosú Tapolca utcáit db egynyári virág díszíti, mely tovább emeli a helyreállított épületek, parkok szépségét. A Város- és Faluvédők Országos Szövetsége Rácalmáson rendezi meg ben országos konferenciáját és találkozóját, július között, aminek helyszínéül a Jankovichkúria Konferencia- és Turisztikai Központot választottuk. Ilyen kis település, mint Rácalmás még soha nem kapott ilyen nagy rendezvényre lehetőséget. Ezzel mi nagy felelőséget vállaltunk, de reméljük, hogy olyan találkozót rendezünk, hogy akik itt lesznek, nem bánják meg és szívesen emlékeznek rá. L a d i k Fesztivál Apostag (kk) Keresztény összművészeti kivonulás alcímmel rendezik meg Apostagon augusztus án a hagyományos Ladik Fesztivált, ahol Olofsson Placid, Böjte Csaba, Kamarás István előadásai, költő-olvasó találkozók, kiállítások, demo délutánok, színtársulatok műsorai és sok más program várja az érdeklődőket.

5 Harang és kereszt Perkáta (kk) Újra szól a harang a perkátai szőlőhegyen, az új haranglábon, az újonnan állított kereszt mellett. Nagy érdeklődés mellett avatták és szentelték fel az ismét eredeti szépségében ragyogó kis harangot és a keresztet a Perkáta határában húzódó lankás tájon, ahol egykor kun szálláshely állt, amint arról az itteni ásatások számos bizonyítékkal szolgáltak. Most földjeiket, szőlőiket művelő gazdáké a környék, pincék, présházak sorakoznak egymás mellett. Az itteni szőlőtermelők, élükön Ébl Istvánnal, aki a Dunamenti Szent Orbán Borrend, Adony civil szervezetnek is tagja, hagyományait tisztelő perkátai polgár, összefogtak, és felújíttatták a rajta ékeskedő dátum szerint 1875-ben öntött harangot, amely évtizedeken át kongatta a munkakezdés elejét és a végét, valamint az ebédidőt a termelőszövetkezetben. A jobb sors ra érdemes harang most vég re méltó helyre került. A civil összefogás révén egy keresztet is állítottak a perkátaiak a harangláb mellé, hogy védje a helyet, ahol emberek fáradságos munkával termelik földjüket. A rendezvény ünnepélyes részét közös ebéd és beszélgetés, pincelátogatás követte. S mi ismét kaptunk egy jó példát az összefogás erejéről. Fotó: Koczka Kata Tök jó fesztivál lesz Rácalmás Immár ötödik alkalommal rendezik meg Rácalmáson október én a tökfesztivált, a Jankovich-kúria és Duna Ökoturisztikai Központ területén. Minden eddiginél gazdagabb program várja az érdeklődőket, köztük kiállítások, tökös versenyek, játékok, színes kulturális kavalkád, gyermekfoglalkozások, sportrendezvények, gasztronómiai étel-ital különlegességek. A rendezvény fő rendezője a Rácalmási Faluvédő Egyesület, amelynek tagjai a Faluvédő Klubbal és számos lelkes amatőr és profi segítővel közösen, már a tél óta dolgoznak a program össze állításán, a vendégek, a fellépők, a kiállítók és a vásározók koordinálásán. Bár az ősz még messze van, mégis idejében felhívjuk Olvasóink figyelmét: tegyék szabaddá magukat október első hétvégéjére, és ne hagyják ki a frenetikusnak ígérkező monstre rendezvényt! KK Fotó: Koczka Kata Közkívánatra: Wünsch tánctábor Szalkszentmárton (KK) Ferge teges sikerű nosztalgia tánctábor helyszíne volt július 9. és 13. között a szalkszentmártoni általános iskola, művelődési ház és a Petőfi Emlékmúzeum környéke. Wünsch László koreográfus mester 230 tanítványa vett részt a táborozással egybekötött, tánctanulással telt öt napos rendezvényen, amelynek gálaműsorában a jelenlegi és egykori táncosok is felléptek. Az örökifjú-örökmozgó Wünsch László tanár úr már tavaly ősszel eldöntötte, hogy enged volt tanítványai unszolásának, és 15 év kihagyás után újra tánctábort szervez, ahol közösen eleveníthetik majd fel az együtt töltött húsz (!) tánctábori élményeket. Nem kis vállalkozás volt ez, hiszen az első tánctábor óta akárhogy is számoljuk 35 év telt el. Az akkori fiatalok ma már szülők, nagyszülők, de szívükben élénken élnek a szalki, hartai táborozások emlékei. Az egykori adonyi, beloianniszi, dunaújvárosi, dunavecsei, hartai, kulcsi, madocsai, mezőfalvi, nagy venyimi, rácalmási, solti és szalk szentmártoni tanítvá nyok közül többen nem csak barátokra, de férjre-feleségre is szert tettek a tánctáborozások során, és most családtagjaikkal együtt jöttek el, hogy ismét átéljék a felejt hetetlen élményeket, és újabbakkal gazdagodjanak. A mester a szervezésben ren ge teg segítséget kapott fele sé gé - től, Tomcsányi Éva balett mes ter - nőtől, valamint Aranyi János pol - gármestertől és Németh József mű velődésszervezőtől, továbbá az egykori és mostani táncosoktól, akik azonnal reagáltak az első hívó szóra. A táborozók pedig, köztük Laci bácsi a hőség dacára tették a dolgukat, gyakoroltak, és jól érez ték magukat. Jókat nevettek a tréfás vetélkedőkön, tanulták egymás (német, görög, magyar) táncait, tették ki szívüketlelküket a gálaműsorban. Ahogy elnéztem a résztvevőket, azt gondoltam, egy csodálatos hagyomány éledt újjá, ami érdemes arra, hogy életben is marad jon. Ehhez azonban Laci bácsi is kell, aki az egésznek a lelke, a motorja! És most álljon itt az ismeretlen költő műve a rendezvényt beharangozó meghívóról: Tábor lesz hát újra, de egy percre ácsi! Sokáig éljen még Wünsch Laci bácsi! Úgy legyen!

6 E u r ó p a l e g n a g y o b b kukorica feldolgozója Szabadegyháza A Hungrana a legnagyobb ma gyar kukoricatermő vidék szívében található, így a gyártási folyamat kiindulópontjának számító keményítőt kizárólag kukoricából készítik. A ke ményítő fontos élelmiszeripari alap anyag, ám számos más iparágban is hasznosítják, például az irodai és csomagolópapír-, valamint a hullámkarton-gyártás során. A keményítő egy részét a további technológiai folyamatban cukorrá, illetve alkohollá alakítják. Az előállított izocukor az üdítőitalok, a tej- és gyümölcs készítmények elterjedt ter mészetes édesítőszere, míg az alkohol ugyan csak élelmiszeripari felhasználása mellett megújuló energiaforrásból származó üzemanyagként is hasznosítható. A kukorica magas rost- és fehérjetartalmú részéből takarmány, míg a csírából étkezési olaj állítható elő. A Hungrana évente annyi takarmányt gyárt, hogy ennek következtében 160 ezer tonnával kevesebb szója darát kell importálni. Kiemelkedő jelentőségű a vál - la lat izocukor-termelése, hiszen a cég a mennyiségileg szabályozott európai piacon Európa legnagyobb izo cukorkvótájával rendelkezik, amelyet az európai cukorpiaci reform kapcsán, nemrégiben még meg is növeltek. A Hungrana éves termelé si kvótája 220 ezer tonna, ami az Európai Unió teljes termelésének 27 százaléka. A kapacitásbővítés másik legfontosabb célja az üzemanyagként is használható alkohol gyártásának növelése volt. Mindez egy európai szintű törekvéshez kap csolódik, ugya nis az Európai Unió egyik legfontosabb környezetvédelmi programja a fosszilis ere detű folytatás az 1. oldalról üzemanyag-felhasználás rész arányának csökkentése a gép járműforgalomban. Az egyik lehetséges opció a megújuló szerves anyagokból előállítható víztelenített alkohol, a bioetanol felhasználása a közlekedésben. A bio üzemanyag környezetvédelmi szem pontból legnagyobb előnye, hogy elégetése során olyan széndioxid szabadul fel, amelyet az alap anyagként szolgáló növény korábban a levegőből, fotoszintézis során megkötött. Bioetanol alkalmazásával a globális széndioxid-kibocsátás a fosszilis üzemanyagokkal szemben átlagos fogyasztású járműveket és az alkoholelőállítás teljes folyamatát figyelembe véve mintegy 50 százalékkal csökkenthető. Az alkohol önmagában is képes a gépjárművek meghajtására, de egy másik lehetőség az alkohol és a benzin keverékének alkalmazása. Az érvényben lévő európai szabvány szerint a bioetanol keverhető a benzinnel. Az egyik változat az alacsony mennyiségű alkohol bekeverése, a másik az E85 üzemanyag, amely hozzá vetőleg 85 százalékban tartalmaz bioetanolt és 15 százalékban benzint. A GreenPower E85 a Hungrana terméke, amelyet az autósok is ismernek. Jelenleg húsz ma gyarországi töltőállomáson kapható. Ez az alternatív üzemanyag teljes mértékben megfelel az EU megújuló energiaforrásokból előállított üzem anyagokra vonatkozó előírásai nak, amelyet a megfelelő motor ral szerelt autókban (Flexi Fuel) lehet használni. Hazánkban ilyen modelleket a Ford és a Saab forgalmaz. A GreenPower E85 használata jelentősen csökkenti a motor széndioxid-kibocsátást, ami a környezetvédelmi programok egyik fontos célkitűzése. Az Európai Parlament és az Európai Tanács 2003/30/EC di rektívája értelmében a kukoricára, mint alap anyagra épülő gyártótechnológiával legalább 49 százalékkal lehetne csökkenteni az üvegház hatású gáz (GHG) kibocsátását, ha kőolajalapú motorbenzin helyett az itt előállított bioetanol kerülne felhasználásra. A 49 százalék az EU által elfogadott alapértelmezett érték, de a kedvező magyar mezőgazdasági adottságok és a Hungrana Kft. élvonalbeli gyártástechnológiája révén a hasonló európai üzemek 56 százalékos átlagánál kedvezőbb GHG-megtakarítást tud elérni. A 135 ezer tonna Szabadegyházán előállított bioetanol üzemanyagként történő felhasználásával és az ennek megfelelő energiatartalommal ren delkező motorbenzin helyettesítésével Magyarország széndioxid-kibocsátása mintegy 150 ezer tonnával csökkenhet évente. KK Zöld út Budapest (kk) A Felelősséggel a környezetünkért és energiaforrásainkért a jövőnkért! mottó jegyében nyitotta meg leg újabb üzletága, a Hibridcent rum Élményautók részlegét július 24- én a Csiki-Bege Plazában a Csiki-Bege Cégcsoport. A környezetkímélő és gazdaságos, hibrid technológiával, illetve elektromos hajtással működő autók alternatívát jelentenek a fosszilisenergia-készlet válsá ga közepette. Maga a Plaza is úgynevezett passzív ház, hűtését-fű tését talajvízzel, geoterm ener giával, hőszivattyú-rendsze rek kel oldják meg, a meleg vizet napkollektorokkal állítják elő, míg a légtechnikai rendsze rek is hő visszanyerés útján mű ködnek. Az üvegfal-rendszerek nek köszönhetően a világítási költségek is minimálisak, a nyílás zárók pedig jól szigetelnek. A tu lajdonos, Csiki-Bege Lajos csa ládi vállalkozása 10 milliárdos nagyságrendet képviselő cégcsoport, amely (nagy vonalakban) gépjármű kereskedéssel és szervizzel, ingatlanfejlesztéssel, egészségügyi és életmód szolgáltatásokkal foglalkozik. Új jelmondatuk: Zöld úton já runk!

7 Tanuljon Ön is sikerszakmát! Nagy népszerűségnek örvend az OKJ-s képzések között a kéz- és lábápoló, műkörömépítő szakmai kép zés. A dunaújvárosi Körömsziget cégtulajdonos: Egri Zsanett hat éve foglalkozik e sikerszakma oktatásával. Referenciái, tapasztalatai, az iskolában végzett elégedett hallgatók sora bizonyítja, hogy fiatalok és idősebbek számára is nyitva az út az új ismeretek, az új szakma elsajátításához, és a sikeres vizsgát követően a szakmunkás bizonyítvány átvételéhez. Az oktatás kiscsoportos, családias környezetben zajlik. Nagy hangsúlyt kap a gyakorlati képzés. A gyakorlati órákon a tanuló modellen dolgozik, a saját felszerelésével, így sajátítja el a szakma fortélyait oktatójától. A 4 hónapos tanfolyamra azok a legalább 18 éves, 8 általánost vég zettek jelentkezhetnek, akik az egész ségügyi alkalmassági vizsgán megfelelnek. Némi kézügyesség, tü relem, kreativitás és szépérzék szükséges, és hogy a jelölt ne legyen színtévesztő. Az elméleti felkészüléshez szükséges tankönyv és a jegyzetek ingyenesek. A tanfolyamok fo lyamatosan indulnak. Sikeres vizsga esetén nemzetközi (europass) bizo nyítvány szerezhető. Aki pedig már végzett, de nem elégedett a mostani tudásával, a Körömsziget Szalonban továbbképezheti magát. Tanuljon Ön is sikerszakmát! Érdeklődjön a Körömsziget Szalonban: Dunaújváros, Dózsa György út 15. Hirdetés A Szinergia támogat Sorozatunk folytatásaként újabb három sikeres pályázatot mutatunk be: Támogatásban részesült Kovács István hosszútávfutó projektkez demé nyezése. A mező falvi szék he lyű Mikulás-nagykövet korábbi évek ben elért eredményeire alapozva készült el egy összefoglaló koncepció, amely a régió gyermek ren dezvényeit hivatott csokorba szedni és a Mikulásfutás felmerülő akadályainak legyőzéséhez kíván segítséget nyújtani. Százezer forintos támogatásban ré szesült a évi Rácalmási Tök fesz tivál, amelyet a Rácalmási Faluvé dő Egyesület október 5 7. között rendezett. A Jankovich-kúria Rendezvény- és Konferencia Központ, illetve a Duna Ökoturisztikai Központ ideális hely színe volt a rendezvénynek. A programok között szerepelt az esemény han gulatát meghatározó tökkiállítás, valamint több, a fesztivált kísérő, magas művészi színvonalat képviselő kulturális produkció. Támogatásban részesült Lukács né Molnár Rita egyéni vállalkozó munkahelyteremtést szol gáló pá lyázata. A (2. rész) dunaújvárosi székhelyű vállalkozó egy egészség- és szépségszalon berendezésének vásárlására 3 millió forint banki kölcsönt vett fel, és így két pályakezdőnek és öt vállalkozónak hozott létre új munkahelyet. A Közalapítvány a beruházási hitel kamatait két éven keresztül támogatja, amelynek várható összege Ft. Eddig Ft támogatást fizettünk ki. Figyelem! Pályázni továbbra is lehet! Bővebb információ a honlapon. Hirdetés

8 M a g ya r t e r m e l ő i k ö z ö s s é g é lett a dunaföldvári malom Dunaföldvár (KK) Egy magyar termelők által alapított és tulajdonolt cég, a GOF Hungary Kft. vásárolta meg a dunaföldvári malmot, amely immár újból fogadja a terményeket. A GOF Hungary Kft. nevének eleje a gabona, olajos és fehérje szavak első betűiből tevődik össze, a Hungary pedig onnan ered, hogy büszkék vagyunk arra, hogy magyar termelők tulajdonában van a kft derült ki Vajda Péter marketing vezető elmondásából, akitől azt is megtudtuk, kik a tulajdonosai a cégnek, amelynek jóvoltából újra fogad terményeket a nagy múltú feldolgozó üzem, és miért vállalkoztak a malom megmentésére, újraélesztésére. A GOF egy termelői tulajdon ban lévő vállalkozás. Csak termőfölddel rendelkező mezőgazdasági termelő vagy termelő vállalkozás lehet tulajdonos a cégben, vagyis ez egy termelői közösség. Mivel a termelés és a feldolgozás sosem állt távol egymástól, ésszerűnek tűnt a dunaföldvári malom megvásárlása. Az a célunk, hogy a termelőink által megtermelt termény feldolgozása során ki tudjuk hagyni a kereskedelmi láncszemeket, valamint fontosnak láttuk, hogy a feldolgozó üzem olyan biztonságot nyújtson számunkra, ahol nem vagyunk ki szolgáltatva senkinek. Ebben elsősorban az elmúlt években szer zett rossz tapasztalatok vezérletek bennünket, például hogy több olyan céget láttunk csődbe menni, amelyek a mögöttük levő termelőket, mint beszállítókat nem fizették ki, és így ők nem jutottak hozzá terményük ellenértékéhez. Ez nem történhet meg, ha az adott feldolgozó üzem a termelők, ebben az esetben a GOF tulajdonában van. Franciaországban például kéthárom termelői közösség uralja a Kertészkedő Szalai Gabriella rovata A július, Szent Jakab hava az év legforróbb hónapja. Ilyenkor a kertés zkedő legfontosabb teendője az ön tözés. Sokan mennek nyaralni 1-1 hétre, vagy akár hosszabb időre. Kikapcsolódásukat sajnos megsínyli a kert. Ha nem tudunk megkérni valakit, hogy öntözze a gyepet, a virágokat, legjobb, ha auto mata öntözőrendszert telepítünk. Ez nem olcsó mulatság, ám akinek értékes, különleges növényei vannak, de a nyaralásról sem akar lemondani, érdemes beruháznia. A leginkább víz igényesek a hangafélék (erika), a szibériai nőszirom, a csótárvirág és az örökzöldek. Ebben a hónapban virít a legtöbb egynyári és évelő virág. A tartós virágpompa érdekében az öntözés mellett a tápanyag-utánpótlásról se feledkezzünk meg! A legkényel mesebb és leghatékonyabb, ha öntözővízbe ke ver hető tápoldatot juttatunk ki tíz - napon ta-kéthetente. A lenyílt virá - gokat tá volítsuk el a tövekről! A kiszáradás ellen védekezhetünk mul cs takarással. Erre alkalmas a fenyő kéreg, de a fűnyesedék is, mivel nem csak a vizet tartja vissza, de bomlásával tápanya got is szolgáltat. Ha a lombok közt fészkelő madarak érdekében a múlt hónapban nem metszettünk, alakítottuk a lombhullató sövényeket, azt még hónap elején megtehetjük. A gyümölcsös és a konyhakert növényeinek védelméről ne feledkezzünk meg! Támad a lisztharmat, az atkák, a molyok, a levéltetvek és pajzstetvek különösen nagy kárt tudnak okozni ebben az időszakban. Néhány szobanövényünk (hybiscus, pálmák) hatalmasat fejlődik, ha ki - ültet jük félárnyékos, árnyékos hely re a kertbe, de óvjuk őket az erős napsugaraktól. Több olyan településről tudunk a Mezőföldi Élet című lap megjelenési területén, ahol évek óta rendszeresek a faluszépítési, virágosítási akciók. Dunavecsétől Pusztaszabolcsig, Baracstól Rácalmásig sokan magánszemélyek, önkormányzatok, civil szervezetek tesznek sokat a környezet vonzóvá tételéért, hirdetnek versenyt a településkép szebbé alakítása érdekében. FIGYELEM! A Mezőföldi Élet fotópályázatot hirdet az Olvasók között! Küldjék be szerkesztőségünk Gabonatisztítást, manipulálást napraforgó betakarítást magágykészítést õszi talajelõkészítést vállal a teljes piacot, és hasonló a helyzet a német cukoriparban is. A termelőknek létfontosságú, hogy szerepet vállaljanak a feldolgozásban is. A dunaföldvári malom a csőd szélén állt, amikor átvettük az irányítását. Több helyi család megélhetése vált bizonytalanná, hiszen a térségben nincs más malom, ahol a szakemberek el tudtak volna helyezkedni. A beszállítók is nehezen jutottak a pénzükhöz, és a lisztvásárlók is elpártoltak a bizonytalan kiszolgálás miatt. Ez év elején vettük át a malom irányítását. Minden dolgozót tovább foglalkoztatunk, hiszen a malomnak működnie kell. Folyamatosan felvesszük a kapcsolatot a térségben lévő termelőkkel is, akik újra bizalommal szállíthatják hozzánk a terményüket. A dunaföldvári ma lomban jelenleg csak nagy ki szerelésben tudjuk kiszolgálni vevőinket, de hamarosan mód nyílik az 1 kg-os csomagolásra is. Több fajta liszttel szeretnénk bővíteni kínálatunkat. A lisztértékesítés máris megnövekedett, amiből látszik, hogy a pékek, boltok, bolthálózatok bizalommal fordultak hozzánk. A malom karbantartási munkái folyamatban vannak, a fejlesztéssel kapcsolatos lépések megtörténtek. Szeretnénk, ha a térségben lévő termelők biztonságosan tudnák értékesíteni a terményeiket, hiszen a GOF a búza mellett kukoricával, napraforgóval és repcével is foglalkozik, kis-, közép- és nagytermelői vonatkozásban is. Cégünk tulajdonosi és partneri körében a pár hektáros termelőktől a több ezer hektáros termelőkig mindenki korrekt lehetőséghez jut. Mi a magyar termelőket támogatjuk. Fotópályázat! címére a saját településükön a legvirágosabbnak, legszebbnek ítélt portáról készített egy darab digitális fotót, és szerkesztőségünk szakértő bevonásával kiválasztja a győztest, aki a Mezőföldi Élet Legszebb, Legvirágosabb Portája címet és a rácalmási Zöldcentrum aján dékát nyeri. A képet augusztus vé gén megjelenő lapunkban közöljük, al - kotóját jutalmazzuk. Beküldési határidő: augusztus 10. Érdeklõdni Csóri Csaba Kovács László

9 Egy éves a TV Kulcs Exkluzív interjú Edelényi Gáborral Kulcs Egy évvel ezelőtt kezdte meg működését a TV Kulcs. Élőadásban közvetített testületi ülések, a településen történtek dokumentálása, kistérségi kitekintés ma már része a stáb és a kulcsiak életének. Az évfordulón beszélgettünk Edelényi Gábor főszerkesztővel, a TV Kulcs motorjával. Más egy-két műsort megcsinálni, és más iparszerűen televíziózni, márpedig ma már itt tartunk Kulcson mondja Edelényi Gábor. Különleges helyzetben vagyunk azért is folytatja, mert a kulcsi önkormányzat költ a televízióra, és ez nem túl sok községben van így. Van stúdiónk, amely jelenleg a községháza tetőterében működik, de hamarosan költözünk: a faluházban lesz az új helyünk, amelyet most újítanak fel. Augusztus huszadikán lesz az átadás. Hetente új műsort készítünk, amely már másnaptól a világhálón is nézhető. Élőadásban láthatják a kulcsiak az önkormányzati üléseket, és ezáltal a televízió a demokrácia hatásos eszközeként is szolgál. Nincs vágás, a kimondott szavak nagyon felértékelődnek. Ahogy Lénárd Béla polgármester nemrégiben fogal mazott: még meg kell szokni a képviselő-testület tagjainak, hogy a televíziós közvetítés miatt pontosabban kell fogalmazniuk, és jobban meg kell fontolniuk, mire hogyan reagálnak Mi ez, ha nem a szinte azonnali közösségi kontroll lehetősége? Hogy álltok munkatársakkal? Horváth Lajos, aki a Dunaújvárosi Televíziónak már a születésénél is bábáskodott és tizenöt évig volt ott operatőr a TV Kulcsnál a helyettesem, művészeti vezető, valamint Vágújhelyi Péter (Pepe), akivel közel húsz éve munkatársak és haverok vagyunk, képezi velem együtt a magot. Mi hárman talán nem túlzás ezt mondani megszállott tévések vagyunk. Tanítunk is, bár ez jelentősen eltér az eddigi rutintól. Sok fiatalt tanítottunk eddig is táborokban, de ez más. Műsorvezetőket nevelünk ki, akik még nem profik, de az üzemszerű működésre már képesek, és bár például a főiskolás Csicskovics Anit kezdetben például kifejezetten csak a technika érdekelte, ma már ugyanúgy képernyőn van, mint Nagy Erika, vagy Bere Róza tanárnő. A kulcsi fiatalokat is érdekli a televíziózás, találunk köztük gyöngyszemeket is. Sajnos, az operatőrködés egyelőre úgy tűnik, nem vonzó a számukra. Milyenek a technikai lehető ségeitek? Vannak huszonöt éves és egészen új eszközeink is, amiket mind egy rendszerben kell használnunk, ezért néha olyanok vagyunk, mint egy barkácsszakkör. Ha kell, drótozunk, forrasztunk, súgógépet eszkábálunk, ami mind azért van, mert nagyon akarjuk, hogy jó le gyen. Egy két-háromórás műsor, amiből egy óra előre megvágott anyag, egy óra közgyűlés, megkívánja, hogy mindenki nagyon ott legyen. Azonnal kell dönteni, és az egy pillanat alatt megszületett döntés rögtön, örökre nyomot hagy. Hogyan határoznád meg, milyen televíziózás az, amit a TV Kulcs csinál?milyen nehézségekkel találkoztok? A szó szoros értelmében vett klasszikus helyi televíziózást valósítjuk meg, amivel egyúttal a klasszikus helyi demokrácia intézménye is lettünk. Nem gondoltam volna viszont, hogy ilyen nehéz a kistérségben működő más tévékkel kapcsolatot teremteni, hogy ennyire nincs visszajelzés. Szerintem a közösségi televíziózás nagyon sok izgalmat rejt. Összegezve: mindannyian szeretjük azt, amit csinálunk, ezért is igyekszünk a legjobbat kihozni magunkból. Nagyon köszönjük az önkormányzat kedvező hozzáállását, hogy lelkes csapatunk ott lehet minden kul csi történésnél, és persze a kulcsiaknak, hogy segítik munkánkat. Többnyire kíváncsiságtól hajtva kerül ki-ki a stúdiólámpák közelébe, és fellelkesedve, szerelemből marad ott. Aki megfertőződik, az szinte elvarázsolva veszi kézbe a kamerát, a mikrofont, illeszti fejére a fülhallgatót mindahányszor, hogy újra és újra részese legyen valami születésének, ami a semmiből lesz anyaggá, alkotássá, korlenyomattá, amiben benne van ő maga is. Valamivé, amivel szórakoztat vagy elgondolkodtat, egyáltalán: nyomot hagy a közösség történelemkönyvében és egy kicsit saját maga után is. Nem akar, nem is tud szabadulni a tenyérizzasztó izgalom varázsától, akinek már odaszólt egyszer is az operatőr: Forog!, vagy az adásrendező: Három, kettő, egy adás! Edelényi Gábor aki saját bevallása szerint is az azonnali döntések embere, s ezt autóversenyző, repülős, Duna Televíziós operatőri múltja is igazolja már több évtizede él sűrű, pörgős életet, az örök szerelem, a televíziózás bűvöletében. Ha valaki, hát ő igazán Fotó: Mudra László otthonosan mozog ebben a világban. Sok fiatalt megfertőzött már eddig is a televíziózással. Most egy éve, hogy Kulcson elkezdett valamit. Valamit, ami működik, fejlődik, ami egy kicsit máris megváltoztatta az itt élők életét. Koczka Kata Citeratábor Szabadegyháza (kk) Balatonalmádiban rendezik 14. nyári citeratáborukat a Nagy László vezette szabadegyházai, seregélyesi, sárosdi, dégi citerások július 30. és augusztus 5. között. A táborban haladó és középhaladó szinten tanulnak Borsi Ferenc, Szecsődi Rita és Nagy Imola művészeti vezetése mellett. Nagy László tanítványai a Vass Lajos verseny területi döntősei, ezért a sárközi népdalcsokor mellett és egy új Fejér megyei csokrot is megtanulnak. Alkotótelep Rácalmás (kk) Raáb Ervin Képzőművészeti Tábor néven első alkalommal rendeznek augusztus között nyári alkotótelepet Rácalmáson, ahol különböző művészeti ágakat képviselő művészek képző-, ipar- és fotóművészek két héten át alkotnak. Munkájuk eredményeképpen a Jankovich-kúria Rendezvényés Turisztikai központ, valamint Rácalmás egyéb közintézményei és parkjai megszépülnek. Az alkotók a kúria kézműves műhelyeit használják. Augusztus 9-én nyílt nap lesz, ahol a művészek fogadják az érdeklődőket. Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2400 Dunaújváros, Radnóti Miklós u. 6. Telefon és fax: Honlap:www.lorantffy-duj.sulinet.hu Képzési kínálatunk érettségizetteknek: Nappali tagozaton: ápoló, fodrász, kozmetikus, divat- és stílustervező, vegyipari technikus. Esti tagozaton: ápoló, mentőápoló, vegyipari technikus. Iskolarendszeren kívül: gyógymasszőr, kozmetikus, fitness-wellness asszisz tens 10. osztályt végzetteknek: női szabó, fodrász, ápolási asszisztens. 8. osztályt végzetteknek: női szabó, ápolási asszisztens Jelentkezés és érdeklődés módja: írásban (augusztus 29-ig folyamatosan) személyesen az iskola titkárságán (augusztus 6-án vagy aug között) Az en küldött kérdésekre a nyári szünet alatt is 5 napon belül válaszolunk! Az idei tanévtől a kozmetikus képzésben is biztosítjuk az ingyenes iskolai gyakorlóhelyet! Kollégiumi elhelyezést biztosítunk.

10 K e z d ő d i k a kőszínházi évad Dunaújváros (kk) Ligetzáró és Évadnyitó Piknikjén műsorokkal és a következő évad tervezett programjairól szóló tájékoztatóval várja közönségét a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza augusztus 31- én, amikor az érdeklődők kedvezményesen vásárolhatnak je gyeket az előadásokra. A piknik programja: 16 órakor a liget gyepén A MŰTÉT avagy BOLONDTALANÍ TÁS A BAB TÁRSULAT óriásbábos reneszánsz komédiája 17 órakor a zenepavilonban AZ OROSZ ZOLTÁN TRIÓ koncertje órakor a szabadtéri színpadon A SESSION JAZZ BAND ÉS NÓRA (Csíkszereda) koncertje 20 órakor a színházteremben Dunaújvárosi Bartók Táncszínház NYIHAHA KISASSZONY Történetek a Paraszt Dekameronból Koreográfus: Énekes István S.H.C. Harangozó-díjas Koreográfus munkatársak: Balogh Edina, Halmi Zoltán Előadják a Dunaújvárosi Bartók Táncszínház táncművészei, közre működnek a Vasas Táncegyüttes tagjai. (Az előadás meghívóval látható) B a r o k k orgonamuzsika Pusztaszabolcs (kk) A Szent Imre templom orgonakoncert-sorozata ke retében augusztus 2-án Kovács Róbert, 16-án Trajtler Gábor, 30- án pedig Kelemen József és Róbert György (blockflőte) műsorát élvezhetik az érdeklődők. Az előadások 19 órakor kezdődnek. F ö l d v á r i Nyári Esték Dunaföldvár (kk) A X. Földvári Nyári Esték keretében Táncol a Vár cím mel nyílt mazsorett ver seny lesz augusztus 10-én 10 órá tól a Várudvarban, ahol a ZeneVár könnyűzenei tehetség ku tató ver senyt augusztus án rendezik meg. Szintén a Várudvar ad ott hont a Vár Bora borversenynek, amely augusztus 18-án lesz, míg augusztus 20- án a Duna-parton Szent István napi vígasság várja az érdeklődőket. Dunaújváros (kk) Földiekkel ját szó égi tünemény csillagászati kiállítás augusztus 31-ig látogatható. A Dunaújvárosi Amatőrcsillagász Egyesület tagjai által készített fotók mellett csillagászati eszközök, valamint a csillagászat történetét bemutató szövegek és ábrák segítségével ismertetik meg a különböző égitesteket, égi jelenségeket a látogatókkal. Duna-parti esték a Bárka Vendégház szabadtéri színpa dán (Adony Rév) Fiatal művészek bemutatkozása gyertyafényes vacsorával egybekötve augusztus 8-án (péntek) 19:00-tól (eső esetén augusz tus 10-én, vasárnap 19:00-tól) Jó estét nyár, jó estét szere lem. SANZON ÉS KUPLÉ EST A műsorban fellépnek: Demeter Ivett, Beck Barbara, Kálóczi Orsolya, Müller Zsófia, Szakál László Belépőjegy vacsorával együtt: 2.000,-Ft Jegyeket elővételben a Adony, Bajcsy Zs. utcai Lottózóban vagy a és a telefonszámon lehet rendelni. A rendezvény 10 éves korig ingyenes. Intercisa Múzeum ajánlata Ézsiás a Kassákban Dunaújváros (KK) Retrospektív ki - állítással tisztelgett a nagy író, költő, festő: Kassák Lajos előtt az immár a nevét viselő galéria a Munkás művelődési Központban. Ézsiás István tárlatát ifj. Koffán Károly festőművész ajánlotta a nagyszámú érdeklődő figyelmé be. A tisztes ipar emlékei népraj zi kiállításon a székesfehérvári Szent István Király Múzeum nép raj zi gyűjteményében lévő, a cé hek kel és a céhek életével kapcsolatos tárgyi és dokumentum anyagot láthatják az érdeklődők Duna újvárosban, augusztus 31-ig. A múzeum augusztusban keddtől vasárnapig, 14 és 18 óra között várja a látogatókat. Az agárdi Pop Strand augusztusi ajánlata: Aug. 1. PÉNTEK 20 óra Irigy Hónalj mirigy Aug óra Dance Beach Vízparti Tánc party A megnyitó egybeesett az intéz mény udvarán kialakított Európa Szo - borkert avatásával, amely az Dunaparti acélszobor-park kiegészítője. Klein András Miklós köszöntőjében kiemelte, hogy a gyárak mellett lét rejövő művésztelepeken készült, több - nyire tárgyi képzetek nélküli minimalista alkotások a nézelődőt elmélyülésre késztetik. Ezek sorába illeszkednek Ézsiás István művei is, amelyekre igaz a mondás: globalizált világunk művészei szá mára gyakran fontosabb a kísérlet, a vázlat, mint maga a kész mű. A kiállítás az MMK nyitvatartási idejében látogatható. A Pop Strand műsora Aug óra Rock Band MobilMánia P.Mobil dalok a P.Mobil tagoktól Aug óra Demjén Ferenc Aug óra Ismerős Arcok Aug. 23. Benkó Dixieland Band A évi Közoktatás Minőségéért Díj pályázaton oklevél elismerésben részesített Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2400 Dunaújváros, Római krt Telefon: ; Honlap: Ha érettségi után piacképes szaktudást és EUROPASS bizonyítványt (is) szeretnél, jelentkezz iskolánkba! A szakképzés ideje alatt lehetőség nyílik az ECDL Európai Számítógép-használói Jogosítvány megszerzésére. Pótjelentkezési határidő: augusztus 13. A beiratkozás ugyanezen a napon 9-12 óra között van. Jelentkezés módja: az iskolai portán található vagy a honlapunkról (www.rudas.hu) letölthető jelentkezési lap kitöltésével. Az érdeklődők tájékozódhatnak honlapunkon, illetve személyesen vagy telefonon az iskola szakmai igazgatóhelyettesénél vagy a gyakorlatioktatás-vezetőnél. A vidéki diákoknak kollégiumi elhelyezést biztosítunk. Fotó: Mudra László

11 Tanuljuk együtt, milyenek vagyunk! (4. rész) A MAGYAR NYELVŰ MŰVELTSÉG A magyar nyelvű műveltség nem vezethető le a sztyeppei avagy pusztai nagyállattartó műveltségekből. A magyar nyelv szerkezete, stabilitása, rendszere, fejlettsége nem magyarázható sem a hagyományos, finnugor elmélettel, sem a közép-ázsiai sztyeppei eredet alapján. Mert ennyire fejlett, kialakult nyelv lét rejötte hosszú idejű, zárt, nagy sűrűségű, letelepedett élet - módot igényel. Ezt egyik ismert elmélet sem kínálja. Mindezek a követelmények azonban tel jesíthetők és ellentmondásosságtól mentesen megmagyaráz hatók, ha föltesszük, hogy a magyar nyelv és műveltség eredete a Kárpát-medence. A Kárpát-medence régészeti elemzése azt tanúsítja, hogy itt egy hosszú ideig letelepedett, nagy embersűrűségű műveltséget találunk, amely igényel egy hozzá tartozó utódnyelvet, amit a Kárpát-medence mai nyel vei közül kizárólag a magyar elégít ki. Ezért joggal állíthatjuk, hogy a két jelenség összetartozik, mármint 1.: a hosszú ideig letelepedett műveltség, és 2.: a fejlett, mellérendelő értelmű ragozó nyelvünk. Az ősműveltség jellemzői ma is megtalálhatók a magyar műveltségben, ezért megállapíthatjuk, hogy annak a műveltségnek az utódnyelve a magyar, azaz a magyar nyelv eredete a Kárpát-medence. Az írott történelem idején az eredeti műveltség mellérendelő szemlélete továbbra is áttör és a magyar életformát elsősorban még ma is ez jellemzi. A mel lérendelő szemlélet a kereszténységgel harmonizál, ámde ellentétes az egyházi hierarchiával. A vallási szavaink eredete is zömmel magyar, az idegen eredetű szavak pedig szinte kizárólag az egyházi szervezetet írják le. Az egyházi hierarchia alóli kitörés igazolásaként fogjuk fel azt, hogy a magyarság a reformáció kialakulásakor éppen azokon a területeken váltott vallást, amelyikről föltehető, hogy az ősi műveltség forrása. A Kárpát-medence területe ősidők óta nem került elnyomó hatalom igája alá, még akkor sem, amikor a kimmerek vezértörzse hatalma elvesztésekor ide érkezett és beolvadt. Ugyanez látszik a szkítáknál néhány évszázad múltán. A kelták a terület nyugati részén vereséget szenvedtek a rómaiak ellen, s ugyancsak a terület északkeleti részére menekültek, és ott beolvadtak. Amikor Erdély a dákok érdekeltségi területévé vált, nem alakult ki igazi dák uralom, s Josephus szerint ezen a területen egyistenhit uralkodott. A rómaiak sem kívánták átlépni a Dunát, s kiterjeszteni hatalmukat a keleti területekre. És Krisztus születése körül a szarmatákkal ide, bizonnyal a Kárpátok külső pereméről letelepült földművelő lakosság települt, ugyanakkor a szarmata jelenlét a régészeti leleteken elhanyagolható mértékű. A germán törzsek 3. századi déli irányú mozgása érinti a Kárpát-medencét is, ahová előbb az osztrogótok, majd a vizigótok telepedtek a sztyeppei jellegű legelőkre, ill. átvonultak a medence déli területein. Számuk elenyésző volt az ott élőkhöz képest. Hamarosan követték őket a hunok, akik elől ezek a törzsek nyugatra mentek. A hun jelenlét ugyancsak kis létszámú katonai elit képében nyilvánult meg, ugyan csak zömmel a legeltetésre alkalmas sztyeppei jellegű területeken, s a dombvidéki, hegyvidéki terület továbbra is fémmel, élelmiszerrel szolgálhatott az elitnek hatalmi harcaihoz. A hunok bukása után ( ) újabb germán törzsek telepedtek átmenetileg a Kárpát-medencébe, 500 körül a langobárdok, majd a gepidák. Őket meg az avarok szorították ki 568-ban. Az avarok idején a katonai elit és a letelepültek nem kerültek konfliktusba, hanem a gondok akkor kezdődtek, amikor a római kereszténység került az avar elithez és ezzel lehetőség nyílott a frankok részére, hogy a bolgár katonai elittel felosszák a Kárpátmedencét, és rátelepedjenek az itt élőkre. A frankok kirabolták a területet, hatalmas mennyiségű, helyi forrású arany és ezüst kincset hordtak el innen, és Nagy Károly azokat az általa alapított kolostoroknak adományozta. A frank és az északról megjelenő scláv hatalmat azután Árpád katonai elitje megfékezte és felváltotta. A Kárpát-medencét feltöltő népességgel kapcsolatosan ismert, hogy a szlávok az 5 6. században még nagyjából egységes tömbben, a Kárpátoktól északra éltek, például hun fennhatóság alatt, azaz nem számítottak hatalmi tényezőnek. A másfél évezreddel azelőtt még egységes nyelvük, műveltségük alig változott ekkor még, alapszavaik 75%-ban azonos tövűek voltak. Az avarok hatalommegosztó politikája és Bizánc védekező taktikája során és következtében kerültek azután a scláv törzsek az Al-Duna mellé (mai Szerbia, Bulgária). Ennek köszönhetően, például két Morávia jelent meg a történelmi leírásokban, amelyek nem szólnak Kárpát-medencei betelepítésről. Később a Dráva déli oldala mellett nyomultak nyugatabbra. Ezért Anonymus sclavijai a szó eredeti értelmében értett fogoly, hatalom alá rendelt embereket jelentenek, Árpádék fennhatósága alatt. Az őslakók műveltségére vall, hogy Gézától kezdve nem királyi, hanem országkoronáról van szó, valamint a Szent Korona Tana már Könyves Kálmán idején megjelent, amely e szakrális tárgyat tekinti a legfőbb hűbérúrnak, akinek mindenki, a király is alattvalója. Ez a mellérendelő szemléletű felfogás máshol az egész történelem során ismeretlen, mert ott a földet és a rajta élő embereket is ember birtokolta. Csakis a Werbőczi-féle törvényekkel jelenik meg jogrendünkben az ember birtoklása, majd a Habsburg uralkodóknak, Mária Teréziának és II. Józsefnek sikerült a magyarságot megfosztania faluközösségeitől, és a hűbéri rendbe kényszeríteni. A magyar társadalom ettől kezdve rendszeresen robbant, rebellis lett, és alig 70 évvel a hűbéri rend véglegesítése után, 1848-ban azonnal el is törölte ezt a rendszert. Darai Lajos Nyelvőr Kovács Gyuláné rovata Hány felesége van egy férfinak? A nyolcadikosok foglalják el helyeiket! hallottam nemrég egy tanévzáró ünnepségen. (Hány helyre ül le egy nyolcadikos? Egyszerre több helyre?!) A többes számot nemcsak a k, a többes szám jele fejezi ki, hanem az i, a birtoktöbbesítő jel is többes számra utal. A birtokos személyjelek megjelölik a birtokos számát, személyét, és a birtok számát is mutatják: (könyveim: én vagyok a birtokos (E/1), és több birtokom, könyvem van). A több birtok jele:-i. Ha több birtokoshoz különkülön egy birtok tartozik, akkor ne tegyük ki a többesjelet, mert időnként mulatságos fordulatok keletkeznek: A ruhatárban levették kabátjaikat. (kabátjukat) Zsebkendőikkel integettek az ablakból.(zsebkendőjükkel) A pontatlan fogalmazás azonban még félreértésre is okot adhat: A meghívott férfiak magukkal hozták feleségeiket. (De csak, ha muzulmánok! Egyébként a feleségüket hozták magukkal.) Viszont: A házuk már elkészült, de papírjaik még nincsenek rendben. Ez a forma helyes, mert ebben az esetben a toldalékból világosan látszik, hogy a birtokosok többen vannak.

12 Ringott a bölcső Kulcs (kk) Közel egy hónapja javában zajlottak a Mesterségek Bölcsője Alkotónapok idei rendezvényei, amelyek immár nyolcadik alkalommal mély nyomot hagytak minden résztvevőben. Kinek-kinek más okból. Volt, aki életében először szaggatott mézes kalácsot, sütött kürtőskalácsot, utazott a Novarán, hallgatta Mészáros Melinda harmonikajátékát, szőtt, fűzött gyöngyöt, bőrözött, ismerkedett a rovásírással, vagy csodálta az aikido bemutatót. Sokan most először fogtak íjat vagy éppen kaszát a kezükbe, voltak, akiket a rock-koncertek varázsoltak el, és voltak, akik bebizonyították, hogy a tekintélyt parancsoló macsó motorkerékpár-lovagok is tudnak gyerekként játszani, bolondozni, erejüket és ügyességüket próbára tenni az udvari 7próbán. És persze sokan voltunk, akik szívesen végigizzadtuk Dr. Bali János udvari esti meséjét a büféépület nagytermében, mert izgalmas volt a reneszánsz hatása a magyarországi művészeti ágakra című előadás. Szíves-örömest hallgattuk Hujber Andreát, aki a Lo rántffy országos hírű divattörténeti versenyének alapítója, és most Kulcson a reneszánsz divatról mutatott érdekes diákat, beszélt érdekfeszítően. A teljesség igénye nélküli visszaemlékezésemből nem maradhat ki a Pálinkás István költő és Ébl Helga színművésznő közreműködésével zajlott (részben pajzán) udvari meseest sem. A végére hagytam, mert az ott készült fényképeken még sokszor fogok nevetni, az udvari 7próba versenyt, amelyet Talamaszl Péter, tiszainokai fiatalember nyert meg, és érdemelte ki ezzel az Ezüst Kulcs díjat. Találkozzunk jövőre is! Konferencia a római limesről Dunaszekcső (kk) A magyarországi Duna-szakasz mentén húzódó egykori római határvonal, a limes helyszíneinek a világörökség részévé válása érdekében néhány évvel ezelőtt kezdeményezés született az érintett települések önkormányzatai, civil szervezetei és a gazdasági élet szereplőinek összefogására, együttes fellépésére. A megalakult Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület jelenleg bejegyzés alatt áll, és fő céljait az egyes telepü lések örökségi helyszíneinek komp lex hasznosításában, és ezekre a helyszínekre épülő kulturális útvonal létrehozásában, ismeretterjesztésben, valamint programok szervezésében határozta meg. A római limes magyarországi szakasza kulturális kategóriában nemzetközi sorozatjelölés részeként a Magyar Várományosi Listán szerepel. Az egyesület július 17-én Dunaszekcsőn rendezett szakmai napot, ahol tájékoztatást adtak a vi lágörökségi pályázat állásáról, a program gazdasági és turisztikai hatásairól, az elvégzendő fela da - tokról és az együttműködés lehetőségeiről. A konferencián Dr. Visy Zsolt, a Magyar Limes Szövetség elnöke: A magyarországi római limes világörökségi pályázatának helyzete, feladatai, Tóth J. Attila: Önkormányzati feladatok a római limes menti örökségek védelmében, Manfred Baumgärtner: A né metországi Limes-Cicerones program bemutatása, Bíró Zsolt és Péteri László: A magyarországi római limes turisztikai hasznosítási tervei, továbbá Gróh Dániel és Gróf Péter: Az ismeretterjesztés fontossága és lehetőségei, műemlékek, védett területek tulajdoni helyzetéből eredő problémák, valamint László János: Rövid távú közös programok tervezése, feladatok címmel tartott előadást. A résztvevők ismeretterjesztő örökségvédelmi foglalkozásokat tekintettek meg, az egyhetes nemzetközi Lugio tábor helyszínén. A Lugio-napok rendezvénysorozatáról és a világörökségi programról a és a honlapon olvashatnak részletesen. Augusztus Kisasszony hava Szűz Hava Nyárutó II. Magyar-Madjar Törzsi Találkozó Kunszentmiklós (kk) A kazakisztáni madjar törzs és a magyarországi magyarság második találkozóját Kunszentmiklós határában, Bösztörpusztán rendezik meg, augusztus között. A találkozó elsődleges célja, hogy a legújabb tudományos eredményeknek hangot adjon, miszerint az Y-kromoszóma vizsgálatok alapján bebizonyosodott, hogy a kazakisztáni madjar törzs (torgaji magyarok) genetikai állományához a legközelebb a magyarországi magyarság áll. A barantások, lovasíjászok, harcművészek, katonai hagyo mány - őrzők, művészek, zenészek, tán co - sok, mesteremberek, iskolák rész vételével zajló eseményről doku - mentumfilm is készül, miközben Fotó: KK 5 országos tévéadó és 6 helyi tévécsatorna helyszíni közvetítést ad az eseményekről. Kunszentmiklós határában, az egykori Baján kagán sírja közelében lesz a találkozó. A mintegy 50 jurtából felépített táborban 500 barantás 200 gyalogos hagyományőrző és 150 lovas jelenik meg. A közel ezer közreműködővel megvalósuló látványos műsort minden dél után valóságos országgyűlés kö veti. Itt a kazakisztáni madjarok /torgaji magyarok/ vezetői, vala mint a magyarság vezetői a két testvérnép és a magyarság közös sorsának további kérdéseiről tárgyalnak, az ezer, magyar hagyományok szerint élő közreműködő, és a várhatóan mintegy 5 10 ezer néző előtt. Augusztus 7. Donát napja Donát ókeresztény vértanú (meg halt 361-ben), a szőlőskertek, szőlős gazdák védőszentje. A szőlő külö nös gondoskodást igényel, s ezért a régiek igyekeztek minél több szent segítségét igénybe venni. Donát attri bútuma, a törött kehely. Donáthoz különösen a villámcsapás, jégeső távoltartásáért imádkoztak. A szőlőkben szobrot, kápolnát állítottak neki, a templomok harangjait többnyire neki szentelték. Donát ókeresztény püspök (egyes források sze rint katona) volt, aki a közép itáliai Arezzo püspökeként 362-ben szenvedett mártíromságot. Kultusza a Rajnai borvidéken a legerőteljesebb. Legkorábbi hazai említése Csepreg hegykönyvében (1676) áll, amely megtiltja, hogy ünnepén kint tartózkodjanak a szőlőkben. Nyilván azért, hogy a részegséggé fajuló áldomásivással ne veszítsék el Donát pártfogását. Székesfehérvár középkor óta művelt szőlőhegyének (Öreg hegy) legmaga sabb pontjára 1733-ban építették a Donát-kápolnát a szőlőművelő polgárság kérelmére. Csókakőn kétnapos búcsút tartanak Donát tiszteletére. Augusztus 15. Nagyboldogasszony Nagyasszony napja Ha a nagyasszony fénylik, jó bortermés van kilátásban. A két asszony köze (augusztus 15. szeptember 8.) varázserejű időszak. Ekkor kell szedni a gyógyfüveket, ki kell szellőztetni a hombárt, a téli holmit, a ruhafélét, hogy a moly bele ne essen. A Nagyboldogasszony elnevezés kizárólag a magyar szóhasználatban létezik, az egyház e napot hivatalosan Szűz Mária mennybemeneteleként ünnepli. Szent királyunk ezen a napon az országot Szűz Mária oltalmába ajánlotta. Augusztus 20. István napja Ha jó az idő Istvánkor, akkor bőséges gyümölcstermésre készüljünk, de ha rossz idő járja, gyenge termést vár junk. Ha a cséplés befejeződött, akkor tartották a dologvégző ünnep séget. Ezen a napon általában mindenütt az új búzából őrölt lisztből sütik az új kenyeret. A Bort, búzát, békességet! mint a kívánt bőség és a nyugodt munka jelképét mondogatták. Augusztus 24. Bertalan napja Bertalan napját sok helyen őszkezdő napnak, a kánikulát végző napnak tartják. A szőlőkben elszaporodnak a seregélyek. Elüldözésükr kerepelnek, zajt ütnek a gazdák.

13 K ó s t o l ó Bár az esős, hűvös időjárás, a hirtelen hőmérsékletváltozások néha elfeledtetik velünk: nyár van. Nyár, a gyümölcsérés szezonja, amikor naponta más és más friss gyümölccsel egészíthetjük ki táplálkozásunkat. Ez a gyümölcsmártások, hideg gyümölcslevesek szezonja, és van már friss zöldség is. Amikor lehűl az idő, mégis inkább valami tartalmas levesre és az azt követő könnyű második fogásra vágyunk. Ezért ajánlom figyelmükbe a Kóstoló rovatban most szereplő Tejfölös húsgombóc levest és a Túró gombócot, amely ételek megfelelnek a fenti elvárásoknak. De hogy mégse zárjuk ki a nyarat a konyhából, készítsük el levesünket bográcsban, a túró gombóchoz pedig lekvár vagy tejföl és porcukor helyett adjunk friss bogyós gyümölcsből készült szószt! A Kóstoló rovatban szereplő Sajtgolyó előételként vagy borkorcsolyaként egyaránt kiváló. Nyári esténként, a pincék hűvösébe vagy a lugas árnyába húzódva fogyasztása többszörösen jó szolgálatot tesz: kiemeli a bor ízeit, zamatát, és elősegíti, hogy a bor kóstolásnak csak az előnyös oldalát tapasztaljuk meg. Ugye, értik?! Jó étvágyat, kellemes nyarat kíván Erős István szakács Túró gombóc Hozzávalók: 50 dkg túró kb. 20 dkg búzadara 2 evőkanál liszt só 3 db tojás A hozzávalókból tésztát gyúrunk, majd hűtőbe tesszük 1 2 órára. Vizes kézzel gombócokat formázunk a tésztából, amiket forrásban lévő vízben kifőzünk, majd egy tálkába szedjük, és leöntjük meleg gyümölcs mártással. Legjobb hozzá a meggy-, vagy a ribizliszósz. Borkorcsolya (Ez egy finom előétel, vagy pirítóssal borozáshoz!) 15 dkg juhtúró 10 dkg vaj, kis doboz krémsajt 2 gerezd fokhagyma 1-1 csokor kapor és petrezselyem zöld 2 csokor metélőhagyma A túrót, a vajat meg a sajtot villával összedolgozzuk, és belekeverjük a tört fokhagymát, az apróra vágott kaprot meg a petrezselyem zöldet. Vizes kézzel kis gömböket formázunk, apróra vágott metélőhagymába meghempergetjük, és fogvájóra tűzve jól kihűtjük. Betölthetjük uborkába vagy tölteni való paprikába is, és pár órás kihűtés után, szeletelve kínálhatjuk. Tejfölös húsgombóc leves Hozzávalók: 2 fej vöröshagyma 40 dkg csíkokra vágott vegyes zöldség (sárgarépa, gyökér, zellergumó, karalábé) kávéskanál őrölt kömény só bors babérlevél tárkony 2 evőkanál mustár 2 evőkanál cukor 1 tölteni való paprika, kockára vágva 4 dl tejföl 2 evőkanál liszt 1 evőkanál őrölt fűszerpaprika 40 dkg finomra darált marhahús 2 tojás A vöröshagymát apró kockára vágjuk, kevés zsíron megpirítjuk. Megszórjuk babérlevéllel, kö ménynyel, és a pirospaprikával, egy kevés vizet adunk hozzá hogy a paprika meg ne égjen. Hozzáadjuk a zöldségeket, amiket vékony csíkokra vágtunk, és a tv paprikát. Sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a mustárt, cukrot, kevergetve pároljuk, majd felöntjük kb 1,2 l vízzel, és főzzük. A darált húst a tojással, sóval, borssal, egy pici zsemlemorzsával jól összedolgozzuk, majd kicsi gombócokat formázunk belőle. A levest tejfölös habarással sűrítjük, majd beletesszük a gombócokat, és lassan készre főzzük. A végén citromlével ízesíthetjük. Tálaláskor szórjuk meg tárkonnyal! Kóstoljuk meg, Önök mit főznek nekünk! A Mezőföldi Élet szerkesztőségének tapasztalatokon alapuló szilárd meggyőződése, hogy Kedves Olvasóink között kiváló amatőr sza kácsokat és szakácsnőket is tisz telhetünk, ezért felhívással for - dulunk Önökhöz: küldjék be kedvenc tájjellegű ételük recept jét! Elsősorban mezőföldi ételek elké szítésének titkaira vagyunk kíváncsiak, de ha valaki máshonnan költözött ide, és gyermekkora ízeit szeretné felidézni, a tájegység nevének megjelölésével beküldött receptjének is adunk helyet a Kóstoló rovatban. A beérkezett receptek alapján az ételeket Erős István szakács rovatunk gazdája megfőzi, mi lefotózzuk, majd az egyes recepteket fényképpel, a beküldő nevével el látva folyamatosan közreadjuk későbbi lapszámainkban. Kóstoljuk meg, Önök mit főznek ki nekünk!

14 Országosan is minta értékű kezdeményezés Kulcs Együtt pályázik EU-támogatásra a kistérségi társulás és az egészségügyi központ. Dr. Matejka Zsuzsanna, a Kulcsi Kistérségi Egészségügyi Központ új ügyvezető igazgatója a lapunknak adott interjúban az egészségügy helyi és országos helyzetéről, jövőjéről beszélt. Kiss Csaba kulcsi vállalkozó az országban a legelsők között, hét évvel ezelőtt hozta létre egészségügyi vállalkozását, a Napfény Kht-t, amelynek égisze alatt működik a Kulcsi Kistérségi Egészségügyi Központ. A járóbeteg szakellátást és egynapos sebészeti ellátást foly tató intézmény vezetésében az utóbbi időben több változás is történt. Dr. Ferencz Péter, volt megyei tisztifőorvos két évig, tavaly októberig vezette a központot. Távozása után dr. Szakács Ferenc vette át az irányítást, aki az Egri Markoth Ferenc Kórház igazgatói székéből ült át a kulcsi intézmény vezetői székébe, néhány hónapra. Nem sokáig maradt azonban üresen az ügyvezető igazgatói állás: Dr. Matejka Zsuzsanna, országosan ismert és elismert szakember viszi tovább a feladatokat. Az új ügyvezető igazgató korábban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója, legutóbb az egészségügyi minisztériumban, a miniszter mellett dolgozott. Nagyon jók az első tapasztalataim itt, Kulcson válaszolta dr. Matejka Zsuzsanna a kérdésre, ami azt firtatta, hogy érzi magát új feladatkörében. Felvettem a kapcsolatot az ellátási területhez tartozó polgármesterekkel, akik arról tájékoztattak, hogy a lakosság elégedett az itt folyó munkával, de a közlekedéssel vannak gondok. Magam is úgy látom, hogy az egészségügyi központ az előírásoknak megfelelően működik, sőt, a lakossági igények alapján a kapacitását tovább kellene bővíteni. Azzal is egyetértek, hogy akinek nincs autója, nehezen jut el hozzánk, csak a kulcsiak és a rácalmásiak autóbusz-közlekedése megoldott. Az elmondásokból tudom, hogy régebben volt egy kisbusz, ami körbejárt és összegyűjtötte a betegeket, és most közösen gondolkodik a kistérség vezetése és a kht., hogy egy vállalkozó bevonásával meg kellene szervezni a betegszállítást, amelynek optimális működésére már egy tanulmány is készült. Komolyan kell venni ezeket az igényeket, ahogyan a kapacitás bővítést lehetővé tevő EU pályázatra is szükség van. Mire pályáznak? Jelenleg a járóbeteg szakellátás elégtelen az óraszámot illetően és a különféle szakágakban is. Vannak olyan szakterületek, pl. reumatológia, illetve a mozgásszervi betegek diagnosztikája, ellátása, amely területeken a felmerülő igényekkel kapacitás hiányában nem tudunk foglalkozni, és ez a környező városokban is probléma. Az EU pályázat egy nagy álom, amelynek révén az egynapos sebészet kapacitása is bővülne, valamint a kórházi ellátást kiváltó, a kvázi belgyógyászati jellegű, ún. nappali kórházi ellátást igénylőket is el tudnánk látni. Fontos lépés lenne ennek a pályázatnak a sikere, mert akkor egy sokkal erősebb, komplex, több beteget ellátó egészségügyi intézmény működhetne Kulcson. Erre megy a világ. Az egynapos sebészet a jövő, amely világszerte elhódítja a betegeket a hagyományos kórházaktól, hiszen magas színvonalú egynapos sebészeti ellátásban is biztonságosan gyógyíthatók a betegek. Tehát a járóbeteg szakellátást is növelni kell, valamint olyan nappali kórházi ellátást kell megvalósítani, ami kihozza a betegeket a kórházakból. Hogy látja a Kulcsi Kistérségi Egészségügyi Központ szerepét országos viszonylatban? A kulcsi egészségügyi központ egy kitűnő kezdeményezés. Nagyon kicsi még Magyarországon az a vállalkozói réteg, akik el mertek indulni egészségügyi szolgáltatóként, de ez a jövő útja. Ez az egészségügyi vállalkozói befektetés korszerű konstrukcióban működik, ahol a feladatot vállalkozó orvosokkal oldjuk meg, a nővérek, az asszisztencia pedig munkavállóként dolgozik. A pályázat is úttörő kezdeményezés. Országosan is minta, mert egy kistérség és az intézmény együtt döntött egy közösen finanszírozott pályázat benyújtásáról. Márpedig az Európai Uniónak kifejezett célja, hogy a települések ne magukban pályázzanak, hanem a települések összességének közös akaratát érvényesítsék. Hogyan látja jelenleg a magyar egészségügy helyzetét? Paradigmaváltás történt az egészségügyben, miután kiderült, hogy sem a lakosság, sem az ellátórendszer nem viseli el ezt a nagyon intenzív reformot, ezért lassítás tapasztalható. Meg kell jegyezni, hogy külföldön is nagyon hangosak az egészségügyi reformok, nyugaton is buktak már bele kormányok. Minden országnak korlátozottak a finanszírozási lehetőségei. Az irányok, amelyek felé haladunk, jók. Jó például, hogy egyértelművé vált az elmúlt két évben, hogy ahhoz, hogy valaki jogosult legyen egészségügyi ellátásra, ahhoz biztosítotti jogviszonyának kell lenni. Ennek az ellenőrzése a helyére került, és ezt az emberek el is fogadták. Megértették, hogy azért, mert nem kell érte fizetni, még nincs ingyen, és ma már úgy állnak hozzá, hogy: legyek tudatos járulékfizető, és tudjam azt is, mire költik a pénzemet. A kívánatosnál kevesebb fekvőbeteg intézményt sikerült eddig bezárni, még mindig megvan e téren a vízfej. Ma már egyértelmű, hogy a járóbeteg ellátás felé kell vinni a kórházakat, és látszik, hogy ez is egy sikeresen elindított irány volt, amit folytatni kíván a kormányzat. A gyógyszerekkel kapcsolatos intézkedések is jók voltak, amire bizonyíték a lefelé irányuló gyógyszerár-spirál. Amire még nem került pont, de ki kell izzadni, az a mi legyen az egészségbiztosítással? kérdése, va - gyis pont azzal, aki az egészet finanszírozza. Én úgy látom, hogy vannak egybiztosítós állami rendszerek jól és rosszul működők, vannak többbiztosítós rendszerek jól és rosszul működők. Mindenkinek igaza van, és senkinek sincs igaza, nincs igazán jó megoldás. Az elkövetkezendő nyolctíz évben a magyar társadalom, a politika kiizzadja, milyen biztosítási rendszer lesz az optimális. A terü leten lévő térségi egészségbiztosítási pénztárak nagyobb önállóságot és lehetőséget kapnak az intézményekkel való finanszírozási szerződések megkötésében. Ha egy intézménynek vagy egy gyógyszertárnak van ÁNTSZ engedélye, akkor a mostani gyakorlat szerint az egészségbiztosítás majdnem hogy köteles vele szerződni, és a minőségi elemek, a gyógyítás eredménye, a szakmai eredmények, a betegek megelégedettsége még nem játszik szerepet. Márpedig ez fontos, ezt mérni kell, mert az egészségügyben nem lehet selejtet termelni. Véleményem szerint nem is a rendszer milyensége a lényeg, hanem hogy sikerüljön a minőségi ellátást kikényszeríteni a szolgáltatóból. Csökkenteni kell a színvonalbeli különbségeket, amik akár egész ordítóak tudnak lenni. Fotó: Koczka Kata Aki a kulcsi ellátást veszi igénybe, el sem tudja képzelni, milyen hihetetlenül rossz körülmények között is dolgoznak az egészségügyben. Úgy vélem, ezeket a jó minőségű körülményeket díjazni kell a biztosítónak is. Járt már korábban is a környéken? Hogy tetszik Kulcson? Nagyon szép hely. Korábban nem nagyon jártam errefelé. A Duna-part hihetetlenül romantikus, különleges hangulatú. Voltam a közeli településeken, Rácalmáson is, ahol megnéztem a Jankovich-kúriát és a környékét, és nagyon szépnek találtam. Örömmel tapasztalom, hogy nagyon rokonszenvesek, figyelmesek és közvetlenek az emberek. Különösen jól esett, amikor a vonatról leszállva egy hölgy ismeretlenül felajánlotta, hogy bevisz az ott parkoló autójával a faluba. Milyen érzés volt kikerülni a magas szakpolitikai feladatkörből? Azt a pörgést, azt a hihetetlenül nagy nyomást, ami a kormányzati munka környékén nehezedik az emberre, pár évnél tovább nem lehet bírni. Nagyon szeretem a szakmámat, és most a veresegyházi szép időket idézi fel bennem a kulcsi egészségügyi központ igazgatásának feladata. Koczka Kata

15 (Nem) csak nőknek! Dr. Bazsa Sándor Ph.D szülész-nőgyógyász orvos rovata Hogyan változik meg az anya szervezete a terhesség alatt? (I. rész) A megtermékenyített petesejt beágyazódása után az anyai szervezet is megváltozik. Legkifejezettebben a nemi szervek, de minden más szerv mű - ködése is bizonyos mértékig módosul. Ez azért szükséges, hogy az anya szervezete alkalmassá váljon a terhesség kiviselésére és a szülésre. A legfeltűnőbb mértékben a méh növekszik, tömege 50 grammról 1 1,5 kilogrammra szaporodik, üregének köbtartalma pedig 50 ml-ről (fél deciliterről) 5 literre, azaz százszorosára növekszik. A hüvelyfal vaskosabb, puhább és sötétibolya színű (livid) lesz. Az emlők felkészülnek a későbbi szoptatásra, megnőnek. A terhesség második felében már a tejelválasztásra is készen állnak. Vannak, akiknek a számára az emlők növekedése nagyon terhes, néha még fájdalmas is. Jó melltartóval ezen gyakran lehet segíteni, de a melltartó legyen mindig a mell mindenkori nagyságának megfelelő. Olykor éjjel is ajánlatos viselni. A vízháztartás is feltűnően módosul. Az utolsó hónapokban egyesekben több liter víz is felhalmozódhat, s ebben szerepet játszik az ivari hormonok mennyiségének a növekedése. Ez a szülés után újra normális lesz, ezért a gyermekágy első napjaiban igen sok víz ürülhet, bő vizelés formájában. A vér mennyisége a terhesség végére egy literrel is megszaporodhat. A szív mintegy 25 grammal lesz súlyosabb, hogy a fokozott megterhelésnek eleget tudjon tenni. A lábszár visszereiben (a vénákban a vér nyomása növekszik, gyakran keletkeznek visszértágulatok. Közismerten megváltozik az idegi állapot is. Gyakori az olykor hirtelen megkívánás, megundorodás ételek, szagok iránt. A hangulati élet többnyire színes, bizakodó. Van, hogy az anya tudata annyira a születendő gyermekre irányul, összpontosul, hogy egyébre alig figyel, egész terhessége alatt szemellenzővel él. Mások erősen labilisak, lelki konfliktusban szenvednek, különösen ha a terhesség nem volt kívánt. Ilyenkor néha szinte csillapíthatatlan hányás jelentkezhet (hiperemezis). Természetesen a hányásnak más oka is lehet. folytatjuk Dr. Bazsa Sándor Ph.D a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Szü lészet-nőgyógyászat Osztályának osztály vezető főorvosa Felhasznált irodalom: dr. G. Döring: Az egészséges nő Az ideális babaétel Augusztus 1-jén ünnepeljük az Anyatejes Táplálás Világnapját, amely ünnep azért született, hogy erősödjön az anyukákban és a leendő anyukákban a csecsemőtáplálás legideáli sabb módjának fontossága, és az a rengeteg előny, amit a szoptatás jelent a babáknak és a mamáknak. Ha Ön kismama, szoptatással kap csolatos kérdéseivel, illetve esetleges félelmei tisztázása, a hasznos ismeretek elsajátítása érdekében forduljon bizalommal védőnőjéhez! KK Felhívás Sérült gyermeket nevelő családok számára A Tunyogi Gyógyító Játszóház Korai Fejlesztő és Gondozó, Fejlesztő Felkészítő Központ 2008 szeptemberétől adonyi tagintézményében (Adony, Kossuth u. 9.) is várja a komplett korai fejlesztést és felkészítést igénylő, csecsemőkorútól szükség szerint 6 10 éves korú, sérült gyermeket nevelő családokat. Jelentkezésüket várja Tunyogi Erzsébet ( ) és Alsóháziné K. Karolina ( ). Vivien, a szívbarát víz Kristálytiszta, természetes ásványvíz a Gerecse-hegység érintetlen mélyéről A Vivien az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen ásványi anyagokban gazdag (620 mg/l), de nátriumszegény, 7,2 ph értékkel bíró, enyhén lúgos hatású természe tes ásványvíz, amely korlátlanul fogyaszt ható nullától százéves korig, sőt azon túl is, bárki számára. A Vivien egy kristálytiszta víz, kristálytiszta ízzel, 400 méter mélyről. A Vivien Zrt. vezérigazgatója, Bakonyi Ferenc szerint az ital kiválóságát a vásárlói megelégedettségen túl a Szívbarát és a Kiváló Magyar Élelmiszer minősítés is igazolja. Dús, szénsavmentes és babaital minőségben, 0,5 és 1,5 literes kiszerelésben hozzák forgalomba. A Dunaújvárosban és a környező településeken egyelőre Baracson, Kisapostagon, Kulcson, Nagyvenyimen, Rácalmáson élők már kiszállítással is vásárolhatnak Vivien ásványvizet. Erről az Anevin Kft. gon doskodik, melynek ügyvezető igazgatója, Tumpek Ádám tájékoztatása szerint aki 4 zsugorfóliás mennyiséget (36 liter) rendel, annak szállítási költség felszámítása nélkül, kiskereskedelmi áron házhoz szállítják a megrendelt Vivien ásványvizet. Ha a megrendelő nincs otthon, leteszik a palackokat a megbeszélt helyre. Amennyire a ki szállításban rugalmasak, annyira a fizetés módjában is azok, mert mint mondta számukra csak a vevő számít. Tumpek Ádám tapasztalatai sze rint munkahelyi kollektívák, szomszédok, nyugdíjas klubok tagjai gyűjtik össze környezetükben az igényeket, és ha már a helyükbe is viszik a vizet, cipekedniük sem kell, egyben adják le rendelésüket. A Vivien ásványvíz pedig egyelőre kedden és szerdán menetrendszerűen érkezik. Érdekes módon nincs nagy különbség a nyári és a téli fogyasztás között, ami azt bizonyítja, hogy aki nyáron ásványvizet iszik, az télen sem a csapból engedi az innivalót. Ha csak nem a boroshordó csapjából, de ha már egy jó fröccsre vágyik, hát ahhoz is érdemes Vivien ásványvizet használnia tudtuk meg Tumpek Ádámtól (aki kiválóan ért a borokhoz is, és maga is forgalmaz rajnai bort), a Vivien mellékízektől mentes mivoltánál fogva nem változtatja meg a bor ízeit fröccs állapotában sem. A Vivien ásványvíz egészséges, természetes innivaló, amelyhez a kiszállítás révén kényelmesen, ott - honunkban vagy munkahelyünkön juthatunk hozzá, 0,5 literes kiszerelésben palackonként 65 forintért, 1,5 literes kiszerelésben pedig 85 forintért. Ásványvizet már sokféleképpen reklámoztak, a Vivient elég, ha megkóstolja! Az Ön megrendelését is várják a vonalas, továbbá a és mobiltelefonokon! Hirdetés

16 Tudnunk kell, mit kell gyógyítanunk Dr. Schrobár Hajnalka mozgásszervi rehabilitációs szak orvos rovata Néhány gondolat az izületi kopásos megbetegedésekről 2000 májusában egy genfi konferencián megnyitották a Csont és Izület Évtizedét, ahol Magyarország is képviseltette magát. Az izületi megbetegedések, csontritkulás, de rékfájás, gerincbántalmak, végta gokat érintő balesetek és a gyermekkori mozgásszervi deformitások témakörben kívántak programokat indítani a csatlakozó országokban. Miért is került erre sor? Az iparilag fejlett országokban az életmód változása, a környezeti ártalmak és a népesség elöregedése miatt az előbbi megbetegedések rohamos növekedését észlelték. Magyarországon 100 ezer izületi gyulladásban, 800 ezer csontritkulásban és 1 millió izületi kopásban szenvedő beteget tartanak számon. Az arthrosis az izületek lassú, fokozatos megbetegedése. Előtérben az izületi porc kopása áll. Egészséges izületnél a sima porcfelszín és az izületi folyadék biztosítja a súr lódásmentes működést. Porckárosodásnál a felszín fölrostozódik. Sok esetben az izületi túlterhelés (nehéz fizikai munka, élsport, vagy túlsúly) hatására jön létre, de elősegítheti a kialakulását a porc természetes öregedése, sérülések, veleszületett csípőfejlődési rendellenességek, gyulladások, anyagcsere betegségek, pl. köszvény is. Leggyakrabban a csípő- és a térd - izületet érinti, mivel ezek a te herviselő izületek. Elő fordulhat már a 3. évtizedtől. A röntgenfelvételek a 45 és a 64 év közötti életkorban 30%-ban mutatnak ki elváltozást, 65 év felett 70%-ban. A porc alatt lévő csontban apró repedések alakulhatnak ki, melynek ellensúlyozására a csontszövet sűrűbbé és merevebbé válik, az izületi peremeken un. peremcsipke jön létre,mely korlátozza az izület mozgékonyságát. Az izületi porcban nincsenek érző idegelemek és a kóros folyamat általában lobos gyulladás nélkül indul, így az arthrosis hosszú ideig nem válik észlelhetővé. Később az izület megduzzad, deformálódik és jelentkezik a fájdalmas izomfeszülés az izületet körülvevő izmokban, emellett beszűkül az izületi mozgásterjedelem, csökken a mozgékonyság. Gyakori kezdeti panasz a térdizületi érintettségnél a lépcsőnjárás fájdalmassága. Mit tehetünk? A túlterhelés megszüntetése és a testsúlyfelesleg csökkentése általában nem igényel szakembert. A fájdalomcsillapítás és az oki kezelés már igen. Forduljunk reumatológushoz, ortopédushoz, vagy rehabilitációs szakorvoshoz. A kivizsgálást követő terápia lehet fizioterápia (gyógytorna, elektroterápia, hydroterápia stb.), gyógyszeres kezelés és műtéti eljárás. Segédeszközök használatával (pl.járóbot) átmenetileg tehermentesíthetjük az izületeket, vagy köny - nyebbé tehetjük pl. a tisztálkodást, egy fürdőkád ülőkével. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a rendszeres mozgás, a gyógytorna fontosságát, hiszen a megfelelő izületi mozgékonyság megőrzése biztosíthatja csak a legjobb életminőséget. A gyógytorna helyes gyakorlatának elsajátításához is kérhetjük gyógytornász, rehabilitációs szakorvos segítségét. Az arthrosis kezelése hosszantartó folyamat, sok türelmet és önfegyelmet kíván a betegtől, megértést a környezetétől. Dr. Schrobár Hajnalka a Palotahosp Egészségügyi és Szolgáltató Kft. Kulcsi Részlege Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályának osz tályvezető főorvosa A rovat támogatója a Medi-Comp lex Csoport Egészség + harmónia rendezett jelen + biztonságos jövõ = MINÕSÉGI ÉLET Kérje tanácsadónk segítségét! Személyre szabott életstratégiák tervezése: Benkovics Mariann és K ó r h á z i h í r e k A dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Semmelweis-napi ünnepségén elismerésekre és elő léptetésekre is sor került, az alábbiak szerint: Kiváló Dolgozó: Dr. Somorácz György, Benke Edit, Rádonyiné Ősi Márta és Dzsugánné Horváth Gabriella. Főigazgatói dicsé ret: Dr. Kovács Krisztina Stratégiai igazgatói dicséret: Vinis Zsuzsanna Orvos-igazgatói dicséret: Dr. Szabó Zoltán Ápolási igazgatói dicséret: Barta Lászlóné Gazdasági igazgatói dicséret: Bencze Árpádné A bizottság döntése alapján dr. Máté-Kasza László ügyvezető fő igazgató főorvos adjunktussá léptette elő és nevezte ki: Dr. Szász Attila, Dr. Elség Attila, Dr. Tóth Ildikó, Dr. Fehér Henrietta, Dr. Kapus István, Dr. Tóth Gyula Vérvétel nyáron A dunaújvárosi II. (zöld) Rendelőintézet laboratóriumában augusztus 29-ig szünetel a vérvétel, csak az I. (kupolás) rendelőintézetben végzik a tevékenységet. A vérvétel és a leletkiadás időpontja változatlan. LAST MINUTE GÖRÖGORSZÁG SARTI SZEPTEMBERI AKCIÓ Részvételi díj/fő, tartalmazzák az utazást oda-vissza autóbusszal, szállást 7 éjszakára, önellátással. Nem tartalmazzák: BBP biztosítást, Stornó biztosítást CSALÁDI AKCIÓ: 2 felnőttel utazó 1 vagy 2 gyermek szállása 16 éves korig INGYENES! A gyermek csak autóbuszjegyet vásárol: Ft/fő, (Elhelyezés: 3 vagy 4 ágyas stúdióban történik) AKCIÓS AJÁNLAT SHARM EL SHEIKH: Augusztus 4., 11., 18., 25. 8nap/7 éj All inclusive ellátással, 3*-os szállodában már Ft/fő-től. Az ár a repülőjegyet, a szállást, és az ellátást tartalmazza. Külön fizetendő: Illetékek (reptéri, kerozin, biztonsági)+vízum RODOSZ: Augusztus 3., 10., 17., nap/7 éj Önellátással, apartmanban, már Ft/fő-től Az árak tartalmazzák a repülőjegy, szállás és a transzfer költségét is. Nem tartalmazzák a repülőtéri illetéket és a kötelező útlemondási biztosítást. Nyitva tartásunk H-P: és Szo.: Hapci! Szénanáthások figyelmébe Allergiás és bizonyos típusú bőrbetegségek kezelésében rég óta ismertek a különböző fényterápiás módszerek, azonban az intranazális (orron keresztüli) Rhinolight fototerápia az első, amely az orrnyálkahártya gyulladásos megbetegedései közül az ún. allergiás rhinitis kezelésére alkalmas. A Szegedi Tudományegye tem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikájának ill. az SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékének kutatócsoportja Prof. Dr. Kemény Lajos tanszékvezető egyetemi tanár vezetésével elsőként fejlesztette ki azt a fototerápián alapuló eljárást, amellyel sikeresen kezelhetők az ebben szenvedő betegek, függetlenül attól, hogy mi a kellemetlen tüneteket: tüsszögést, viszketést kiváltó allergén. Dr. Mika Ilona bőrgyógyász, kozmetológus, homeopata or vos tapasztalatai szerint a Rhinolight fénykezelés fáj dalom mentes, gyors, hatása tar tós, ezért ajánlja a kezelést a korunk népbetegségének nevezhető szénanáthában szenvedők tüneteinek javítására.

17 Állati Élet Dr. Túri Árpád, állatkórház-vezető, kisállat-specialista klinikus szak - állat orvos, a Magyar Állatorvosi Kamara lógyógyász specialistájának rovata Óvakodj a kullancstól! (2. rész) A második stádiumú kullancslárvák jóllakva szintén elengedik áldozatukat, elbújnak, megvedlenek és nyolclábú, ivarérett, kifejlett példányokként jönnek elő, majd fűszálakra, bokrokra kapaszkodva lesnek áldozatukra, melyek őzek, vaddisznók, kutyák, macskák, és emberek is lehetnek. A betegség terjedéséről fontos tudni, a már megfertőzött állat vagy ember vérét szívó ivarérett nőstény kullancs a kórokozókat a petéin keresztül az utódaiba is tovább adja. Ebből két dolog következik: a betegséget terjesztő kullancsegyedek száma egyre növekszik, és a szabad szemmel szinte nem is látható első-, és második stádiumú lárvák is fertőznek. Ezen biológiai tények ismeretében megérthető, hogy miért betegedhet meg állatunk akkor is, ha nem járunk kullancsos helyen és nem is találtunk a sűrű szőrzetben jól megszívott kullan csot. Jelen időjárási viszonyok között szinte egész évben számítani lehet a kullancsfertőzésre, mert nulla fok fölött a kullancsok aktívak, de különösen tavasszal és ősszel. A védekezés jó minőségű kullancs elleni nyakörvvel, vagy az állatok nyakbőrére cseppentendő, onnan felszívódó, az egész testfelszínen kiválasztódó hatóanyagot tartalmazó készítményekkel lehet. Mindemellett még ezek alkalmazása esetén is, bokros, füves területen való tartózkodás után célszerű állatunkat átvizsgálni. Zsemleszínű 2 hónapos német juhász kiskutyát elajándékoznék. Telefon: kancaszemle folytatás az 1. oldalról Baracs (kk) Anyai örömök elé nézve állt a bírák elé a Nagyvenyimen tartott Márta nevű ló is, mivel az ő csikójának érkezéséig két hét volt hátra a ver seny napjától. Mint a házigazda, Kakas Antal megjegyezte, ha az utazás és a szemle izgalmai miatt Baracson ellene meg, akkor sem történne semmi baj, de erre nem került sor. Janászik Andrea, a Kisbéri és Gidrán Lótenyésztők Országos Egyesületének te nyésztésvezetője kifejezetten jónak értékelte a felhozatalt, és hasonlóképpen ítélt Mátyás István, az egyesület elnöke és Varga István, a tenyésztő bizottság tagja is. A bírák és a résztvevők is dicsérték a magas színvonalú rendezvényért a házigazdát, Kakas Antal ezüstkoszorús tenyésztőt, aki az egyesület elnökségének is tagja, és aki bejelentette szándékát, hogy jövőre kisbériben fedező mének military versenyét (díjlovaglás, terepverseny rögzített akadályokon, díjugratás) is meg kívánja rendezni Baracson. Hirdetés IMPRESZUM Mezőföldi Élet Dunaújváros térségének információs lapja HU ISSN Lapnyilvántartási szám: 163/265/1/2008. Alapította: Koczka Kata és Mudra László, 2008-ban Készül példányban, a dunaújvárosi Text Nyomdában Kiadó: Koczka Kata ev (EV ) Szerkesztőség: 2459 Rácalmás, Deák tér 4. Web: Mobiltelefon: Főszerkesztő: Koczka Kata Fotó: Mudra László Design: Kiss Miklós Tördelés: Nagy Erika Hirdetésfelvétel: Molnár Klára Vojtek Antal Gyógyír a magányra Napjaink egyik népbetegsége a társtalanság. Magyarországon 2,5 millió regisztrált társkeresőt mutat a statisztika, de vannak, akik nem is keresnek. Az elmagányosodásnak társadalmi okai vannak. Felgyorsult világunkban a család, a közösségi élet háttérbe szorult. Az emberek lassan természetesnek tartják társ kereső szolgáltatást igénybe venni. Dunaújvárosban és környékén igen korlátozott a lehetőség ismer kedésre, partnerkapcsolat kialakítására. Ennek figyelembevételével kezdte meg tevékenységét a Szaturnusz Társkereső Iroda, amely hagyományos társ- és partnerközvetítést kínál a régióban magányosan élő ügyfeleinek. Hogyan működik a társkereső szolgáltatás? A Szaturnusz-módszert alkal mazva ügyfeleink és igényeik minél alaposabb megismerésére törekszünk, mert csak így leszünk képesek megtalálni a legmegfelelőbb társat mondja Zoller Ildikó, az iroda vezetője. Az irodához fordulókkal elbeszélgetek, igyekszem megismerni a jellemét. Megfigyeléseimet összekapcsolom az általa kiemelt saját tulajdonságaival, hogy pontos képet kapjak és nagyobb eséllyel találjuk meg társát. Ügyfeleink ada tait bizalmasan (az évi LXIII. törvény szerint) kezeljük. Azokat egy kizárólag erre a célra készült programban rögzítem, a keresés szűkítését személyesen végzem. Így az esély nagyobb, a kockázat ke vesebb. A társválasztás nehéz feladat, és nem egy pillanat műve. Bizalmi kapcsolat kialakításához idő is kell. A társkeresőben csak az első lépés más: itt a találkozás nem a véletlenen múlik. Mit lehet tudni a tagokról? Regisztrált tagjaink korosz tálytól függetlenül nyitottak, kezükbe merik venni a sorsukat. Az internetes társkeresőkkel szemben hozzánk kizárólag létező személyek juthatnak be, valós adatokkal, határozott ismerkedési szándékkal. Erre garancia a kettős szűrő is. Az első a személyes elbeszélgetés, amikor a jelentkező konkrét elképzeléseit, elvárásait rögzítjük, a második a regiszt rációs díj megfizetése. Kalandorok vagy magukról valótlant állító emberek ezt már nem vállalják. Milyen kedvezményeket, lehetőségeket kínálnak a társkeresőknek? Nyitási akciónk keretében az első száz regisztráció díjtalan! Ezen kívül a Dunaferr Ifjúsági Szervezet tagjainak az első száz regisztráció megtörténtét követően 10% kedvezményt biztosítunk. Kinek ajánlja a szolgáltatást? Várom mindazok jelentkezését, akik lehetőséget szeretnének Önmaguknak adni egy korrekt párkap csolat létrejöttére, vagy szívesen eltöltenének néhány kellemes órát hasonló érdeklődésű emberek társaságában. Hirdetés

18 A habok ura Tábori Áron, a motorcsónaksport nagy ígérete Nagyvenyim Nem kis teljesítményt tudhat a magáénak az 1000 cm³es motorral versenyző magyar motorcsónak csapat, amely a Szentpéterváron július első napjaiban rendezett 24 órás versenyen világbajnoki címet nyert. Az egymást kétóránként váltó négyfős csapat egyik tagja a 17 éves Tábori Áron, aki lakhelyén, Nagyvenyimen adott exkluzív interjút lapunknak. Kilenc éves voltam, amikor apu levitt a dunaújvárosi öbölbe, ahol Forma3 világbajnoki futamot rendeztek. Akkor láttam először közelről ilyen versenyt, Cserni Bélá é - kat versenyezni, és motorcsónakot is, így amikor Sándor Péter aki azóta az edzőm megkérdezte, lenne-e kedvem kipróbálni, bátran rávágtam az igent. Aztán nagyon nem akart menni a dolog, és majdnem visszakoztam, de szerencsére mégsem. Nyolc éve edzek a Dunaújvárosi Vízisport Klubban, jelenleg az S-550 kate góriában, illetve a Class1-ben. A szentpétervári versenyen Galovics Lászlóval, Kisari Gáborral és Alexan der Ofcsinyikovval szerepeltem egy csapatban. És az iskola? A Bánkiban most kezdem a 11. osztályt, mellette ott tudok lenni az évi nyolc-kilenc versenyen, legfeljebb a tavaszi edzőtábor idején kell kikérnie az egyesületnek. A szüleid mennyire támogatnak, örülnek, hogy ezt a sportágat választottad? Anyukám többnyire a parton aggódik értem, apu a fő mechanikusom, és ők a lelki támaszaim és szponzoraim is. Nagyon büszkék rám, hogy eddig nyolcszor nyertem Magyar Bajnok címet, az Európa Bajnokságon mindig az első három között végeztem eddig. Persze, szeretnék majd nagyobb kategóriában, F2000-ben vagy F1-ben indulni, de itthon kevés a szponzor. Mi kell még a jó eredményhez ebben a sportágban? Jó edző, jó kondi, jó reflexek, egyensúly-érzék, gyorsan kell tudni dönteni, mert nincs idő gondolkodni, és nyerni akarás. Mivel a szél, a víz, a pálya is befolyásolja a körülményeket, erőnlétileg rendben kell lenni. A felszerelést is alaposan ismerni kell, hogy ha hiba adódik, tudjuk az okát. Mivel a versenyeken angol és német a közös nyelv, azt is kell érteni. Kik a példaképeid? Apukám a példaképem, szerető családja, jó munkahelye van. A sportolók közül Schumacher, és ha úgy hozná a sors, szívesen átülnék egy Forma1 versenyautóba. A motorcsónak sportolók között nincs példaképem, senkire sem akarok hasonlítani. Milyen versenyek előtt állsz? Budapesten lesz augusztus elsején és másodikán egy hatórás EB forduló, a moszkvai Európa Bajnokság harmadik, záró fordulója augusztus 8 9-én lesz Rigában, s az összesített eredmények alapján hirdetnek bajnokot. Az augusztus végén Ercsiben rendezendő Magyar Bajnokságon egyéniben in dulok, szeptemberben pedig Len gyelországba utazom egy egyéni EB futamra. Ha kívánhatnál magadnak egy valamit, mi lenne az? Azt kívánnám, hogy mindig olyan anyagi helyzetben és jó egész ségi állapotban legyek, hogy a technikai elvárásoknak meg tudjak felelni, és mindig ezt csinálhassam. Koczka Kata Fotó: Mudra László Kovács Petra Amerikában folytatja Lapunk első, áprilisi számában mutattuk be a perkátai Kovács Petrát, akinek most nagy fordulatot vesz vízipólós karrierje és élete. Petra, aki nemrégiben sikeres érettségi vizsgát tett a dunaújvárosi Rudas középiskolában, Californiában folytatja a vízilabdázást, és kezdi az egyetemet. A fordulatról kérdeztük, sok sikert kívánva neki Amerika meghódításához. Először június közepén keresett meg a sacramentoi egyetem (California állam) vízilabda csapatának edzője, hogy nagyon szeretné, ha a következő szezontól a csapatában játszanék. Emlékezett rám, arra, hogy a győztes, döntő gólt én lőttem a Vasasnak a Los Angeles kupán, amikor tavaly februárban ott edzőtáboroztunk egy hónapig. A csapat, amelyhez hívtak, a californiai állami bajnokságban első helyezést ért el tavaly, de több játékosuk a szezon végével be is fejezte az egyetemet, így kell a frissítés, az utánpótlás. Most velem együtt négy új játékost szerződtetnek. Fontosnak tartom, hogy a vízilabda mellett a sacramentoi egyetemen folytathatom tanulmányaimat. Még nem vettem fel pontosan a tantárgyaimat, ezekre még lesz egy hetem, az alapozás időszakában. Érdekel a történelem, a művészettörténet, a nyelvek tanulása. Az angol mellett lehetőségem lesz spanyolt is tanulni. A kijutáshoz nagyon komoly angol nyelvvizsgát kellett tennem, amelyben arról kellett számot adnom, hogy mennyire tudok belekapcsolódni egy egyetemen folyó órákba, például az állati metamorfózisról szóló előadásba, az ókori keleti államok kialakulásának történetébe, vagy a Föld és a világegyetem kapcsolatáról folytatott eszmecserébe, valamint rengeteg különböző engedélyt is be kellett szerezni. Az edzéseket augusztus 18-án kezdjük el, tíz nap múlva pedig az egyetemen is beindul az élet. Az alapozó edzéstől kicsit tartok, mivel köztudott, hogy az amerikaiak nagyon jó állóképességgel rendelkeznek, nagy gondot fordítanak az erőnléti edzésekre. Már megkaptam az edzéstervet. Nagyon örülök, hogy egy ilyen lehetőséget kaptam, és bár egy kicsit tartok is tőle, úgy érzem, hogy az elmúlt egy év, amit Hollandiában töltöttem, megtanított alkalmazkodni, arra, hogy távol éljek a családtól, a szeretteimtől, hogy minden helyzetben megálljam a helyemet, és a jég hátán is megéljek. Mióta jártam Californiában, azóta Amerika nagy álmom volt. Vallom, hogy akinek nincsenek elérhetetlen álmai, annak az elérhetők sem fognak valóra válni. Motorcsónak Európa- és Világbajnokság Ercsi (kk) A Spitfire SE, az Ercsi Hajózók Egyesülete és Ercsi Város Önkormányzata közösen rendezi meg az Union Internationale Motonautique által jóváhagyott Formula-4 Világ- és Európa-bajnoki futamokat a Duna ercsi szakaszán, augusztus között. Ez lesz az idény utolsó versenye, egyben a világbajnokot is itt hirdetik ki. A hat kategóriában angol, portugál, francia, finn, svéd, cseh, szlovák, lengyel, litván, olasz, osztrák, német és magyar versenyzők indulnak. A rendezvény augusztus 22-én, pénteken kezdődik, regisztrációval és technikai gépátvétellel. Szombaton délelőtt a versenyzők eligazítását követően szabad edzések, délután futamok és szabad edzések lesznek. Vasárnap reggel időmérő edzések, délután VB futamok lesznek. Az esti órákban avatják a bajnokokat.

19 ÁLDASSÉK A SZÔLÔVESSZÔ Adony (Koczka Kata) Szent Orbán napja alkalmából benépesedett az adonyi Szôlôhegy: közel s távolról egybegyûltek a borbarátok, szôlészek, borászok, szimpatizánsok, hogy a vendéglátó Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony tagjaival közösen kérjék Szent Orbán segítségét a jó terméshez, és hogy jelen legyenek az idei kistérségi borverseny díjkiosztóján, valamint hogy együtt tapsolják meg az ez évi Szent Orbán Emlékéremmel kitüntetettet. Folytatás a 7. oldalon FOTÓ: MUDRA LÁSZLÓ A TARTALOMBÓL Kistérségi tanuszoda épül éves az iskolaépület 4. Hôsök Napja éves a Behán Kft. 8. Violin Gála 9. Nagy Ervin exkluzív interjú 10. Egy nap az anyáknak 13. Kóstoló Mátyás asztaláról 14. Rekreációs centrum 15. Fotópályázatunk 16. A Vas-testvérek exkluzív interjú 19. FALU- ÉS GYERMEKNAP FOTÓ: MUDRA LÁSZLÓ Besnyô (kk) Visszatért hagyományaihoz Besnyô, amikor a falunapot ismét májusban rendezte meg, amely az idén egyben gyermeknapi programokkal is kiegészült. A sportpályán és az iskola udvarán május 24-én rendezett eseményen a falu apraján-nagyján kívül Ecsôdi László országgyûlési képviselô, Czompó István pusztaszabolcsi, Molnár Tibor iváncsai, Ronyecz Péter adonyi, Somogyi Balázs perkátai és Borsos László bodonyi polgármester is résztvett. Borsos László elsô ízben találkozott Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester asszonnyal, akinek ebbôl az alkalomból virágcsokorral kedveskedett, a besnyôieknek pedig tolmácsolta bodonyi rokonaik, barátaik jókívánságait. Folytatás a 13. oldalon DALOSOK FOTÓ: MUDRA LÁSZLÓ TALÁLKOZTAK Nagyvenyim (kk) A Dunaújvárosi kistérségbôl és a Kiskunságból is érkeztek a hagyományos Pünkösdi Dalostalálkozó elnevezésû rendezvényre május 24-én, Nagyvenyimre. A találkozót az általános iskola tornatermében rendezték. Folytatás a 13. oldalon

20 Baracs A kisbérit tartó istállókból sok sikeres versenyló került ki. Lehet, hogy a jövő reménységeit láttuk a kifutóban? Pusztaszabolcs A lakók nagy örömmel fogadták, hogy negyedik pályázatuk végre sikeres lett, és településük elnyerte a város rangot Perkáta Sokan gyűltek össze, hogy megünnepeljék a Győry grófnő által hálából emelt selymespusztai harangláb felújítását Fotók: Mudra László

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Javaslat a városi rang elnyerését megörökítő Emlékkő települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a városi rang elnyerését megörökítő Emlékkő települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a városi rang elnyerését megörökítő Emlékkő települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádám László (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 20. (település, dátum) (P. H.) I. A

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 029337 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: Igazgató: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Szabó András

Részletesebben

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16.

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16. A projektötlet-gyűjtés eredményei A projektötlet-gyűjtést honlapon és e-mailben is népszerűsítettük. A 70 projektötlet-adatlapból 19 érkezett e-mailben, 11-et adtak fel postai úton vagy faxon, és 40 készült

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program

Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program 155 Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program A kutatási osztály ez évi kiemelkedő munkája mely immár nemzetközi érdeklődést is keltett a

Részletesebben

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület a 10 évig sikeresen működő Mesterségek Bölcsője Alkotó napok elnevezésű rendezvény kapcsán jött létre 2008-ban, azokkal a segítőkkel, akik az évente egyszer megrendezésre

Részletesebben

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott Testvérség képekben Huszonkét tagú delegáció érkezett Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből. A képviselő-testületek tagjai, a két vöröskeresztes szervezet és a testvérvárosi egyesületek képviselői

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz!

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Tisztelt Szülők, kedves Nyolcadikos és Negyedikes Tanulók! Mindenki számára elismerhető és elfogadható tény az, hogy a jövő sok tekintetben függ gyermekeink,

Részletesebben

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve Szekszá rd Junior Stárs 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve S z e k s z á r d J u n i o r S t a r s B i g B a n d 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon

Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon 1 Pályaválasztók a Pályaválasztási Kiállításokon A Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi központ Pályaválasztási Kiállításokat rendezett Székesfehérváron (2009. november 5-7.) és Dunaújvárosban (november

Részletesebben

Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján

Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények. 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján Intézmény neve: Levendula Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 200223 Különös közzétételi lista Alapfokú Művészeti intézmények 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján 1. A ok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) 10.

A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) 10. A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) Péntek: (2015.06.12.) Helyszín: Óvoda Piactér Központ - Óvoda 10.00 Karneváli

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY 2014. évi tevékenységéről A Junior Art Alapítvány 2014. évben az alapító okiratában foglaltak szerint törvényesen és rendeltetésszerűen

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége

Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége Boldog Nőnapot kívánunk minden kedves Hölgyolvasónknak! A Balatonberényi Tükörkép Szerkesztősége Őstermelői igazolványok érvényesítése 1. Kiemelt elvárás a hatékony és költségtakarékos gazdálkodás 2. A

Részletesebben

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában Magyar Vidékakadémia második sorozata Konferencia a helyi termékekről Mórahalom, 2011. február 24. A Magyar Kézműves Remek cím szerepe

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

SEMATIC HUNGÁRIA Kft. Termelési területvezető MSK HUNGARY BT. Munkahelyi Mérnök Grabarics Kft.

SEMATIC HUNGÁRIA Kft. Termelési területvezető MSK HUNGARY BT. Munkahelyi Mérnök Grabarics Kft. Mestervacsora Gyártósori operátor Prohumán 2004 Kft. HSE mérnök Kontroller Termelési területvezető MSK HUNGARY BT Claim Specialist Értékesítési vezető VRO-911 Kft. HR Business Partner Prohumán 2004 Kft.

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Mozgással az Egészségért!

Mozgással az Egészségért! Mozgással az Egészségért! 2010. Június 12. (szombat) 9 óra Mátrai Gyógyintézet Mátraháza ABBA Feeling Show Ingyenes szűrővizsgálatok Közös Aerobik Színvonalas programok Gyermekvetélkedő Értékes tombolanyeremények

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.)

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Program:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21-22-én tartja a Hotel

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19.

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. időpont Szolnoki Művésztelep (kemence) Szolnoki Művésztelep (színpad) Kossuth-tér 7.00 Kemence felfűtése 9.00 Magyarok vásárának kezdete,

Részletesebben

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám:

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám: Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: PALKÓ TIBOR Cím: Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: +3657502400 Mobilszám: +36305963711 E-mail: palko.tibor@uni-eszterhazy.hu Honlap:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, ú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről A verseny Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről megrendezésének időpontja: 2016. március rendező intézményének neve: Óvoda 4100, Tardy u. 8. szervezőjének neve, beosztása: Kari

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ I. 2-139./2006. Tárgy: Dr. Buzás Péter polgármester Üi.: Bakai Ildikó tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Makó Város Önkormányzati

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év A tevékenység meghatározása 2007 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról FAZEKAS TIBORC hungarológus (Hamburg) 1. Az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon és az ország közvetlen környezetében valóban nagyon sok alapvető körülmény változott

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben