E u r ó pa l e g n a g yo b b kukorica feldolgozója. A tartalomból:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E u r ó pa l e g n a g yo b b kukorica feldolgozója. A tartalomból: www.mezofoldielet.hu"

Átírás

1 I. ÉVFOLYAM SZÁM MÁRCIUS JÚLIUS DUNAÚJVÁROS TÉRSÉGÉNEK INGYENES INFORMÁCIÓS LAPJA MEGJELENIK HAVONTA PÉLDÁNYBAN A KÖVETKEZŐ TELEPÜLÉSEKEN: Városavató a Szabolcs Napokon A tartalomból: Megújult a harangláb 4. Közkívánatra: Wünsch tánctábor 5. Zöld út 6. Termel a földvári malom 8. Egy éves a TV Kulcs 9. Ézsiás a Kassákban 10. A magyar nyelvű műveltség 11. Ringott a bölcső 12. Szabadegyháza Ünne pé lyes ke re tek között avat ták fel Európa leg nagyobb kukorica feldol gozó üze mét, amely az élelmiszeripa ri alapanyagok mellett je len tős men nyi ségben E u r ó pa l e g n a g yo b b kukorica feldolgozója gyárt bio etanolt. A Hungrana Kft. mintegy száz millió eurót költött az üzem kapa ci tásbővítésére, amely immár napi 3 ezer tonna alapanyag feldol gozására képes, s ezzel Európa legnagyobb kukoricafeldolgozója. Az egykori szesz ipari vállalatból létrejött Hungrana a kukoricából elsősorban keményítőt, izocukrot és alkoholokat állít elő. A brit-amerikai Eaststarch és az oszt rák AGRANA-csoport százalékos tulajdonában lévő vállalat technológiai fejlettségi szintje eddig is az európai élvonalba tartozott, ám a kapacitásbővítéssel az ágazat uniós szinten legfejlettebb üzeme jött lét re Magyarországon, amely éves szin ten több mint egymillió tonna kukoricát dolgoz fel. A vállalat 280 főt foglalkoztat, évi árbevétele várhatóan eléri a 70 milliárd forintot. Pusztaszabolcs A X. Szabolcs Napok ünnepélyes megnyitóján rendezték Pusztaszabolcson a várossá avatási ünnepséget. Mintegy ötszázan voltak jelen, amikor Gyenesei István önkormányzati és területfejlesztési miniszter át nyújtotta Czompó István polgármesternek a város kulcsát, és a várossá nyilvánítás okmányait. folytatás a 3. oldalon Fotó: Mudra László kancaszemle Kóstoló 13. Interjú dr. Matejka Zsuzsannával 14. Szénanáthások figyelmébe! 16. A habok ura 18. Baracs (kk) Tenyészszemle volt a Reál-Száll Bt. baracsi telephelyén, ahol többnyire kisbéri kan cák szerepeltek a bírák előtt. Húsz lovat vezettek fel méretvétel re, majd a karámban járatva. Baracs ról, Daru szentmiklósról, Rác ke véről, Né met - kérről, Sár szent mi hályról, Gyú ró - ról, Szabad egyházáról, Duna új város ból és Buda pestről is érkeztek tenyésztők, illetve tulajdonosok, és a házigazda is benevezte két sárga kisbéri és Pamina nevű szürke angol telivér kancáját a megmérettetésre. Pami na egyébként három nappal korábban adott életet egy kis csődörnek. folytatás a 17. oldalon Fotó: Hungrana Kft. folytatás a 6. oldalon Fotó: Mudra László

2

3 Bottlik László, Kulcs Díszpolgára Kulcs A szokásoktól eltérően nem augusztus 20-án, hanem előbb, az iskolaépület avatásának 50. évfordulóján vehette át a Kulcs Község Díszpolgára kitüntetést Bottlik László tanár úr, akivel otthonában beszélgettünk. Afféle jolly-joker voltam annak idején, mert a hatvanas években hiány volt szaktanárból. Történelem szakosként sok más tárgyat is kellett ezért oktatnom. Többnyire Dunaújvárosból jártak ki a kollégák, én Kulcson laktam, mozis és könyvterjesztő is voltam, nyaranta úttörő matinét, őrsvezető-képzőt is szerveztem a gyerekeknek és sokat jártunk kirándulni. A Fertő-tavi vándortábort és a mátraházai iskolai tábort még ma is sokan emlegetik. Akkoriban a gyerekeket befogták az otthoni munkákba, ezért nekik is igazi kikapcsolódás volt a tábor. Amikor megszűnt Kulcson a felső tagozat, Rácalmáson vittem az úttörő-ügyeket. Nagy baj, hogy ma nincs szervezett ifjúsági élet. A cserkészek csak szűk körben működnek, és bár sokat változott a világ, állítom, hogy az osztályközösségek összekovácsolása ma is fontos lenne. A gyerekek is jobban megtalálták akkoriban a helyüket. Mindig szívesen foglalkoztam helytörténeti kutatással. Ötven éves voltam, amikor a földrajz szakot elvégeztem Szegeden. Fejér megye közlekedésföldrajzából írtam a diplomamunkámat. A kulcsi szájhagyományok alapján, a község közötti történetét feldolgozó gyűjtésben én is részt vettem. A kiadott Emlékkönyv is tanúskodik erről. Nagyon örülök, hogy szépen fejlődik a falu. A gyerekeim, Beatrix és Zoltán is szívesen jön Kulcsra az unokákkal: Dénessel, Dorottyával és Ákossal. Bottlik László 1934-ben Budapesten született, majd édesanyjával Nagyváradra, onnan a bombázások elől visszaköltözött. A gimnáziumot Gödöllőn, Veszprémben, majd Székesfehérváron végezte, mint mondta, kitűnő, szigorú tanárok tanították. Amikor 1956-ban elvégezte az ELTE történelem szakát, a székesfehérvári levéltárban kezdett dolgozni. Rácalmási feleségét egy évvel ké sőbb ismerte meg, és a kul csi iskola épületének avatásán, 1958-ban már itt dolgozott. Bottlik László ma nyugdíjas. Sokat olvas, újraolvas, keresztrejtvényt fejt, és mint örök bakelitfüggő, lemezről hallgat zenét. Mint mondja, nem szereti a dübi-dübi zenéket, és ma már rádiót sem igen hallgat. Nehezen viseli, hogy eluralkodott az erőszak, s az unokáival is harcol, hogy ne a lövős, harcos filmeket nézzék. A kisiskolák bezárását sem tartja jó ötletnek, mert mint mondja, máris kevés a bölcsődei férőhely, szűkebbek az óvodák, öthat év múlva felfejlődnek az iskolák. Isten őrizzen, hogy ne maradjon meg az iskolák ön állósága! Csak pénzügyi okok miatt ne zárják be azokat! mondta. Saját sorsát felidézve beszélgetésünk végén azt kívánta,hogy a gyerekeknek ne kelljen szüleik válását és háborút átélniük. Koczka Kata Fotó: Mudra László Rövid hírek Nagykarácsonyban időközi választás volt július 27-én, melynek eredménye lapzártánk időpontjáig még nem ismert. Lemondott a kulcsi alpolgármester. Kiss Csaba augusztus 15 ei hatállyal nyújtotta be mind alpolgármesteri funkciójáról, mind képviselői mandátumáról való lemondását, amit a polgármester és közte lévő viszony romlásával magyarázott. Kistérségi tanuszoda épül Iván csán. Már a szociális létesítmények falazását, a 75 m² területű tanmedence nyomáspróbáját végzik az építők. Újjáépítik a faluházat Kulcson. A polgármesteri hivatal melletti épü letben kap helyet a TV Kulcs stúdiója és a posta is. Átadás augusztus 20-án lesz. Daruszentmiklóson az önkormányzat három pályázatot is nyert, így a viharkár utáni teljes felújítás alatt álló iskola a nyertes KIOP pályázat révén digitális táblákat, számítógépeket kap, 40 gyerek balatoni táboroztatásának költségeire 3,3 millió forintot nyertek, és TEKI pályázaton több mint 1,1 millió forintot utcai információs táblák elhelyezéséhez. folytatás az 1. oldalról Pusztaszabolcs Az ünnepséget a miniszter bakija Pusztaszabolcs helyett Pusztaszemest mondott ugyan némiképp megzavarta, de a közönség moraja alább hagyott, amikor Gyenesei tévesztése okát azzal indokolta: ő somogyi, és ott van egy ilyen nevű település, majd bocsánatot kért a szabolcsiaktól. A rendezvényen Ecsődi László országgyűlési képviselő, Balogh Ibolya megyei közgyűlési elnök, Balsay István megyei közgyűlési alelnök, valamint több államigazgatási és rendvédelmi szerv vezetője, az Adonyi kistérség több településének polgármestere, valamint a német testvértelepülés, Staufenberg küldöttsége is részt vett. Köszöntőjében a miniszter kiemelte, hogy Pusztaszabolcs büszkén vállalhatja nagyközségi múltját, az utat, amely a várossá nyilvánítás, a régi álom megvalósulása felé vezetett, s hogy a szabolcsiak címerállatukhoz híven, oroszlánként küzdöttek a város rang elnyeréséért. A miniszter hangsúlyozta, hogy egyetlen város sem létezhet a körülötte lévő települések, falvak nélkül, s hogy milyen nagy szerepe van a közöttük lévő munkamegosztásnak. Figyelemre méltónak ítélte, hogy a születések száma itt meghaladja a halálozási számot, s hogy a lakosság 48%-a 35 év alatti. Mint mondta, e fiatalodó városnak integráló szerepe van a kistérségi társulásban, gesztor szerepe a Cikola Nemzetek Völgye Programban. A szabolcsiaknak váltót kell állítani, tudásközponttá, húzóerővé, nagyobb léptékben gondolkodóvá kell válni mondta, majd a város kulcsának átadásakor Isten áldását kérte a településre és az ott élőkre. A miniszter után mondott köszöntőt Ecsődi László, aki pusztaszabolcsi kötődéséről beszélt, ottani egykori iskoláit, tanárait említve, s a település utóbbi évtizedekben tapasztalható fejlődésében játszott személyes szerepéről is szólt. Balogh Ibolya gratulált a szabolcsiaknak és további sikereket kívánt, Czompó István pedig a megtett útról, a feladatokról beszélt, majd felavatták az emlékkövet, amit a református lelkész és a katolikus pap is megáldott. Elismerések átadásával folytatódott a Szabolcs Napok megnyitója. Pusztaszabolcsért Elismerő Cím kitüntetésben részesült Dancs Lászlóné és Mihalekné Bartók Mária. Pusztaszabolcs Kiváló Közszolgálati Dolgozója elismerésben részesült Czompó Istvánné, Gulyás Judit és Lepsényi Jánosné. Puszta szabolcs Sportjáért elismerésben részesült Filotás József, Pfeffermann Gyuláné és Horváth József. Az ünnepség kedves színfoltja volt, amikor az új város első újszülöttjének, Kaszás Zsombor nak a szülei átvehették a polgármestertől az emléklapot. A X. Szabolcs Napok gazdag sport- és kulturális rendezvényei vasárnap estig kínáltak színvonalas programot a résztvevőknek. Koczka Kata Síremlék avatás Városavató a Szabolcs Napokon Iváncsa (kk) A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság Dr. Fejérpataky László Iváncsa község temetőjében nyugvó hamvait őrző sírhelyét a Nemzeti Sírkert részének nyilvánította. Dr. Fejérpataky László születésének 150. és halálának 85. évfordulója alkalmából az iváncsai önkormányzat a sírhelyet felújíttatta és síremlék felavatásáról döntött. A tudós az oklevéltan egye temi magántanára, a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárnoka, a Nemzeti Múzeum Könyvtárának vezetője, a Magyar Heraldikai és Geneológiai Társaság és a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd rendes tagja, ig a Nemzeti Múzeum főigazgatója, 1923-tól az abban az évben bekövetkezett haláláig a Vallásés Közoktatásügyi Minisztérium helyettes államtitkára volt. A megújult sírhely és síremlék újbóli felszentelése, emlék hellyé nyilvánítása augusztus 29-én, pénteken 10 órakor lesz.

4 Fotó: Mudra László Megújult a harangláb Perkáta (KK) Százhúsz évvel felszentelése után megújult a Perkáta-Selymespusztai harangláb. Régi szándék vált ezzel valóra, amit az is bizonyít, hogy nagyon sokan részt vettek az újraszentelés alkalmából rendezett ünnepségen. A rossz állapotban lévő, de a perkátaiak szívének kedves emlékhely felújítását a Polgári Összefogás Perkátáért Egyesület (PÖPE) tagja, Ujfalusi Pál kezdeményezte és a településen élő magánszemélyek és civil szervezetek anyagilag, erkölcsileg egyaránt támogatták javaslatát. Az összefogás eredményeképpen megújulhatott a kis épület, amelyen Somogyi László, Perkátáról el szár mazott művész festményeit cso - Ha felépül végül a házunk a telek már megvan dálhatják meg az arra járók. Ünne pi köszöntőjében Somogyi Balázs pol gármester köszönetet mondott min denkinek, aki hozzájárult az emlék hely felújításához, Ujfalusi Pálnak pedig egy emléklapot adott át köszönetképpen. A színvonalas mű sort követően, melyben a szabad egyházi citerások, Ébl Helga színművésznő, Horváth Dóra és a Dunaföldvári Annamatia Női Kar szerepelt, Bálizs Péter atya Isten áldását kérte a helyre, ahol gróf Győry Teréz lovas kocsival elszenvedett balesetéből megmenekülve, Isten segítségét és Kármelhegyi Boldogasszony közbenjárását köszönte meg a Szűzanyának ajánlott harangláb állításával. Jákliné Rajcsányi Rozália Kulcs (KK) Nem kevesebbért, mint 6,5 millió forintért vásárolt egy 6500 négyzetméteres, vasúton és közúton is jól megközelíthető, frekventált helyen lévő telket a kulcsi önkormányzattól az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete és a kulcsi Carpe diem Általános Képzési és Rekreációs Alapítvány, a több mint 510 millió forintos beruházásból létesítendő Térségi Integrált Rekreációs és Mentális Fejlesztési Centrum számára, ahol fogyatékkal élők nappali ellátó központja, iskola, képző- és átképzőhely, foglalkoztató létesül, amennyiben a norvég finanszírozású pályázatra benyújtott projekt nyer. Mint arról már korábban írtunk, első körben pozitív elbírálást kapott a pályázat. A földvásárlás egy nagy lépés a civil szervezetek részéről, amely a projekt megvalósítása iránti elkötelezettségüknek is ékes bizonyítéka, és jó alap a további pályázatokhoz. A képzések és a rekreációs szolgáltatások (manikűr, pedikűr, fodrászat, kozmetika, torna, fény- és hangterápia, vízi torna, masszázsok stb.) az egészséges emberek számára is nyitottak lesznek. A centrum 70 fo gyatékkal élő embertársunk ellátására jön létre, nagyjából ugyanilyen létszámú személyzettel fog működni, így munkahelyteremtő, szociális jellegű, hiánypótló beruházásról beszélhe tünk. A szolgáltatásokat várhatóan naponta fő veszi majd igénybe. A polgármesteri hivatalban történt aláírást az augusztus 16-án 16 órától, a helyszínen tartandó göröngydöngölő bulival ünneplik meg az érintett civil szervezetek és szimpatizánsaik. A bulira minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. előadásából megismerhettük a nagyközség jótevője, a gróf Győry család történetét, melyben méltán kapott nagy hangsúlyt a perkátai hatezer holdas birtokot vezető Győry Teréz életének bemutatása, aki mindig sokat tett a szegényekért, a betegekért és a gyerekekért, a népművelésért, és akinek a 90. születésnapján 90 perkátai kislány sorolta el erényeit, és nem is értek a végére ban bekövetkezett halálával 150 év után kihalt a Győry család, és ezt jelezve a kastély oromzatán lévő címert megfordították. Most is hálás szívvel gondolnak rá a perkátaiak, akik az emlékmű felújításával emléket állítottak a Győryeknek, összefogásukkal pedig példát mutattak. Tisztújítás volt Rácalmás (kk) A Jankovichkúriában rendezte tisztújító köz gyűlését a Híd Egyesület. A megjelentek csaknem egyhangú szavazással ismét elnökké választották Rauf Pált, titkárrá Rohonczi Sándort, és az elnökségi tagokról, az ügyvivő testületekről is döntöttek. A közgyűlésen részt vevők a Dunaújvárosi Főiskola fejlesztési terveit ismerhették meg Kadocsa László előadásából, amihez többen gratuláltak, mond tak elismerő szavakat hozzá szólásukban. A közgyűlés fehér asztal mellett zárult. J ö v ő r e Rácalmáson Rácalmás (kk) A Város- és Faluvédők Országos Szövetsége Tapolcán tartotta nemrégiben országos találkozóját és konferenciáját, ahol a Rácalmási Faluvédő Egyesület is részt vett egy 15 fős küldöttséggel, mert az egyben tapasztalatcsere is volt a jövő évi találkozó megszervezéséhez, amelynek Rácalmás ad majd otthont. A szakmai előadások gerince, mint az utóbbi nyolc évben mindig, az épített örökség védelme volt Szalai Árpád elnök beszámolója szerint. Az utóbbi évtizedekben felgyorsult az a folyamat, aminek eredményeként lerobbant, elhanyagolt épületeket ledózerolnak, és he lyettük újakat építenek. Fontos feladat, hogyan lehet megmenteni a lebontásra ítélt szép épületeket, és új funkciót találni nekik. Tapolcán sok szépen felújított épület van, sokszor új funkcióval. A város példát mutatott az odalátogató Város- és Faluvédőknek azzal is, hogy az utcák gondozására, virágosítására milyen nagy gondot fordítanak. A nyolcezer lakosú Tapolca utcáit db egynyári virág díszíti, mely tovább emeli a helyreállított épületek, parkok szépségét. A Város- és Faluvédők Országos Szövetsége Rácalmáson rendezi meg ben országos konferenciáját és találkozóját, július között, aminek helyszínéül a Jankovichkúria Konferencia- és Turisztikai Központot választottuk. Ilyen kis település, mint Rácalmás még soha nem kapott ilyen nagy rendezvényre lehetőséget. Ezzel mi nagy felelőséget vállaltunk, de reméljük, hogy olyan találkozót rendezünk, hogy akik itt lesznek, nem bánják meg és szívesen emlékeznek rá. L a d i k Fesztivál Apostag (kk) Keresztény összművészeti kivonulás alcímmel rendezik meg Apostagon augusztus án a hagyományos Ladik Fesztivált, ahol Olofsson Placid, Böjte Csaba, Kamarás István előadásai, költő-olvasó találkozók, kiállítások, demo délutánok, színtársulatok műsorai és sok más program várja az érdeklődőket.

5 Harang és kereszt Perkáta (kk) Újra szól a harang a perkátai szőlőhegyen, az új haranglábon, az újonnan állított kereszt mellett. Nagy érdeklődés mellett avatták és szentelték fel az ismét eredeti szépségében ragyogó kis harangot és a keresztet a Perkáta határában húzódó lankás tájon, ahol egykor kun szálláshely állt, amint arról az itteni ásatások számos bizonyítékkal szolgáltak. Most földjeiket, szőlőiket művelő gazdáké a környék, pincék, présházak sorakoznak egymás mellett. Az itteni szőlőtermelők, élükön Ébl Istvánnal, aki a Dunamenti Szent Orbán Borrend, Adony civil szervezetnek is tagja, hagyományait tisztelő perkátai polgár, összefogtak, és felújíttatták a rajta ékeskedő dátum szerint 1875-ben öntött harangot, amely évtizedeken át kongatta a munkakezdés elejét és a végét, valamint az ebédidőt a termelőszövetkezetben. A jobb sors ra érdemes harang most vég re méltó helyre került. A civil összefogás révén egy keresztet is állítottak a perkátaiak a harangláb mellé, hogy védje a helyet, ahol emberek fáradságos munkával termelik földjüket. A rendezvény ünnepélyes részét közös ebéd és beszélgetés, pincelátogatás követte. S mi ismét kaptunk egy jó példát az összefogás erejéről. Fotó: Koczka Kata Tök jó fesztivál lesz Rácalmás Immár ötödik alkalommal rendezik meg Rácalmáson október én a tökfesztivált, a Jankovich-kúria és Duna Ökoturisztikai Központ területén. Minden eddiginél gazdagabb program várja az érdeklődőket, köztük kiállítások, tökös versenyek, játékok, színes kulturális kavalkád, gyermekfoglalkozások, sportrendezvények, gasztronómiai étel-ital különlegességek. A rendezvény fő rendezője a Rácalmási Faluvédő Egyesület, amelynek tagjai a Faluvédő Klubbal és számos lelkes amatőr és profi segítővel közösen, már a tél óta dolgoznak a program össze állításán, a vendégek, a fellépők, a kiállítók és a vásározók koordinálásán. Bár az ősz még messze van, mégis idejében felhívjuk Olvasóink figyelmét: tegyék szabaddá magukat október első hétvégéjére, és ne hagyják ki a frenetikusnak ígérkező monstre rendezvényt! KK Fotó: Koczka Kata Közkívánatra: Wünsch tánctábor Szalkszentmárton (KK) Ferge teges sikerű nosztalgia tánctábor helyszíne volt július 9. és 13. között a szalkszentmártoni általános iskola, művelődési ház és a Petőfi Emlékmúzeum környéke. Wünsch László koreográfus mester 230 tanítványa vett részt a táborozással egybekötött, tánctanulással telt öt napos rendezvényen, amelynek gálaműsorában a jelenlegi és egykori táncosok is felléptek. Az örökifjú-örökmozgó Wünsch László tanár úr már tavaly ősszel eldöntötte, hogy enged volt tanítványai unszolásának, és 15 év kihagyás után újra tánctábort szervez, ahol közösen eleveníthetik majd fel az együtt töltött húsz (!) tánctábori élményeket. Nem kis vállalkozás volt ez, hiszen az első tánctábor óta akárhogy is számoljuk 35 év telt el. Az akkori fiatalok ma már szülők, nagyszülők, de szívükben élénken élnek a szalki, hartai táborozások emlékei. Az egykori adonyi, beloianniszi, dunaújvárosi, dunavecsei, hartai, kulcsi, madocsai, mezőfalvi, nagy venyimi, rácalmási, solti és szalk szentmártoni tanítvá nyok közül többen nem csak barátokra, de férjre-feleségre is szert tettek a tánctáborozások során, és most családtagjaikkal együtt jöttek el, hogy ismét átéljék a felejt hetetlen élményeket, és újabbakkal gazdagodjanak. A mester a szervezésben ren ge teg segítséget kapott fele sé gé - től, Tomcsányi Éva balett mes ter - nőtől, valamint Aranyi János pol - gármestertől és Németh József mű velődésszervezőtől, továbbá az egykori és mostani táncosoktól, akik azonnal reagáltak az első hívó szóra. A táborozók pedig, köztük Laci bácsi a hőség dacára tették a dolgukat, gyakoroltak, és jól érez ték magukat. Jókat nevettek a tréfás vetélkedőkön, tanulták egymás (német, görög, magyar) táncait, tették ki szívüketlelküket a gálaműsorban. Ahogy elnéztem a résztvevőket, azt gondoltam, egy csodálatos hagyomány éledt újjá, ami érdemes arra, hogy életben is marad jon. Ehhez azonban Laci bácsi is kell, aki az egésznek a lelke, a motorja! És most álljon itt az ismeretlen költő műve a rendezvényt beharangozó meghívóról: Tábor lesz hát újra, de egy percre ácsi! Sokáig éljen még Wünsch Laci bácsi! Úgy legyen!

6 E u r ó p a l e g n a g y o b b kukorica feldolgozója Szabadegyháza A Hungrana a legnagyobb ma gyar kukoricatermő vidék szívében található, így a gyártási folyamat kiindulópontjának számító keményítőt kizárólag kukoricából készítik. A ke ményítő fontos élelmiszeripari alap anyag, ám számos más iparágban is hasznosítják, például az irodai és csomagolópapír-, valamint a hullámkarton-gyártás során. A keményítő egy részét a további technológiai folyamatban cukorrá, illetve alkohollá alakítják. Az előállított izocukor az üdítőitalok, a tej- és gyümölcs készítmények elterjedt ter mészetes édesítőszere, míg az alkohol ugyan csak élelmiszeripari felhasználása mellett megújuló energiaforrásból származó üzemanyagként is hasznosítható. A kukorica magas rost- és fehérjetartalmú részéből takarmány, míg a csírából étkezési olaj állítható elő. A Hungrana évente annyi takarmányt gyárt, hogy ennek következtében 160 ezer tonnával kevesebb szója darát kell importálni. Kiemelkedő jelentőségű a vál - la lat izocukor-termelése, hiszen a cég a mennyiségileg szabályozott európai piacon Európa legnagyobb izo cukorkvótájával rendelkezik, amelyet az európai cukorpiaci reform kapcsán, nemrégiben még meg is növeltek. A Hungrana éves termelé si kvótája 220 ezer tonna, ami az Európai Unió teljes termelésének 27 százaléka. A kapacitásbővítés másik legfontosabb célja az üzemanyagként is használható alkohol gyártásának növelése volt. Mindez egy európai szintű törekvéshez kap csolódik, ugya nis az Európai Unió egyik legfontosabb környezetvédelmi programja a fosszilis ere detű folytatás az 1. oldalról üzemanyag-felhasználás rész arányának csökkentése a gép járműforgalomban. Az egyik lehetséges opció a megújuló szerves anyagokból előállítható víztelenített alkohol, a bioetanol felhasználása a közlekedésben. A bio üzemanyag környezetvédelmi szem pontból legnagyobb előnye, hogy elégetése során olyan széndioxid szabadul fel, amelyet az alap anyagként szolgáló növény korábban a levegőből, fotoszintézis során megkötött. Bioetanol alkalmazásával a globális széndioxid-kibocsátás a fosszilis üzemanyagokkal szemben átlagos fogyasztású járműveket és az alkoholelőállítás teljes folyamatát figyelembe véve mintegy 50 százalékkal csökkenthető. Az alkohol önmagában is képes a gépjárművek meghajtására, de egy másik lehetőség az alkohol és a benzin keverékének alkalmazása. Az érvényben lévő európai szabvány szerint a bioetanol keverhető a benzinnel. Az egyik változat az alacsony mennyiségű alkohol bekeverése, a másik az E85 üzemanyag, amely hozzá vetőleg 85 százalékban tartalmaz bioetanolt és 15 százalékban benzint. A GreenPower E85 a Hungrana terméke, amelyet az autósok is ismernek. Jelenleg húsz ma gyarországi töltőállomáson kapható. Ez az alternatív üzemanyag teljes mértékben megfelel az EU megújuló energiaforrásokból előállított üzem anyagokra vonatkozó előírásai nak, amelyet a megfelelő motor ral szerelt autókban (Flexi Fuel) lehet használni. Hazánkban ilyen modelleket a Ford és a Saab forgalmaz. A GreenPower E85 használata jelentősen csökkenti a motor széndioxid-kibocsátást, ami a környezetvédelmi programok egyik fontos célkitűzése. Az Európai Parlament és az Európai Tanács 2003/30/EC di rektívája értelmében a kukoricára, mint alap anyagra épülő gyártótechnológiával legalább 49 százalékkal lehetne csökkenteni az üvegház hatású gáz (GHG) kibocsátását, ha kőolajalapú motorbenzin helyett az itt előállított bioetanol kerülne felhasználásra. A 49 százalék az EU által elfogadott alapértelmezett érték, de a kedvező magyar mezőgazdasági adottságok és a Hungrana Kft. élvonalbeli gyártástechnológiája révén a hasonló európai üzemek 56 százalékos átlagánál kedvezőbb GHG-megtakarítást tud elérni. A 135 ezer tonna Szabadegyházán előállított bioetanol üzemanyagként történő felhasználásával és az ennek megfelelő energiatartalommal ren delkező motorbenzin helyettesítésével Magyarország széndioxid-kibocsátása mintegy 150 ezer tonnával csökkenhet évente. KK Zöld út Budapest (kk) A Felelősséggel a környezetünkért és energiaforrásainkért a jövőnkért! mottó jegyében nyitotta meg leg újabb üzletága, a Hibridcent rum Élményautók részlegét július 24- én a Csiki-Bege Plazában a Csiki-Bege Cégcsoport. A környezetkímélő és gazdaságos, hibrid technológiával, illetve elektromos hajtással működő autók alternatívát jelentenek a fosszilisenergia-készlet válsá ga közepette. Maga a Plaza is úgynevezett passzív ház, hűtését-fű tését talajvízzel, geoterm ener giával, hőszivattyú-rendsze rek kel oldják meg, a meleg vizet napkollektorokkal állítják elő, míg a légtechnikai rendsze rek is hő visszanyerés útján mű ködnek. Az üvegfal-rendszerek nek köszönhetően a világítási költségek is minimálisak, a nyílás zárók pedig jól szigetelnek. A tu lajdonos, Csiki-Bege Lajos csa ládi vállalkozása 10 milliárdos nagyságrendet képviselő cégcsoport, amely (nagy vonalakban) gépjármű kereskedéssel és szervizzel, ingatlanfejlesztéssel, egészségügyi és életmód szolgáltatásokkal foglalkozik. Új jelmondatuk: Zöld úton já runk!

7 Tanuljon Ön is sikerszakmát! Nagy népszerűségnek örvend az OKJ-s képzések között a kéz- és lábápoló, műkörömépítő szakmai kép zés. A dunaújvárosi Körömsziget cégtulajdonos: Egri Zsanett hat éve foglalkozik e sikerszakma oktatásával. Referenciái, tapasztalatai, az iskolában végzett elégedett hallgatók sora bizonyítja, hogy fiatalok és idősebbek számára is nyitva az út az új ismeretek, az új szakma elsajátításához, és a sikeres vizsgát követően a szakmunkás bizonyítvány átvételéhez. Az oktatás kiscsoportos, családias környezetben zajlik. Nagy hangsúlyt kap a gyakorlati képzés. A gyakorlati órákon a tanuló modellen dolgozik, a saját felszerelésével, így sajátítja el a szakma fortélyait oktatójától. A 4 hónapos tanfolyamra azok a legalább 18 éves, 8 általánost vég zettek jelentkezhetnek, akik az egész ségügyi alkalmassági vizsgán megfelelnek. Némi kézügyesség, tü relem, kreativitás és szépérzék szükséges, és hogy a jelölt ne legyen színtévesztő. Az elméleti felkészüléshez szükséges tankönyv és a jegyzetek ingyenesek. A tanfolyamok fo lyamatosan indulnak. Sikeres vizsga esetén nemzetközi (europass) bizo nyítvány szerezhető. Aki pedig már végzett, de nem elégedett a mostani tudásával, a Körömsziget Szalonban továbbképezheti magát. Tanuljon Ön is sikerszakmát! Érdeklődjön a Körömsziget Szalonban: Dunaújváros, Dózsa György út 15. Hirdetés A Szinergia támogat Sorozatunk folytatásaként újabb három sikeres pályázatot mutatunk be: Támogatásban részesült Kovács István hosszútávfutó projektkez demé nyezése. A mező falvi szék he lyű Mikulás-nagykövet korábbi évek ben elért eredményeire alapozva készült el egy összefoglaló koncepció, amely a régió gyermek ren dezvényeit hivatott csokorba szedni és a Mikulásfutás felmerülő akadályainak legyőzéséhez kíván segítséget nyújtani. Százezer forintos támogatásban ré szesült a évi Rácalmási Tök fesz tivál, amelyet a Rácalmási Faluvé dő Egyesület október 5 7. között rendezett. A Jankovich-kúria Rendezvény- és Konferencia Központ, illetve a Duna Ökoturisztikai Központ ideális hely színe volt a rendezvénynek. A programok között szerepelt az esemény han gulatát meghatározó tökkiállítás, valamint több, a fesztivált kísérő, magas művészi színvonalat képviselő kulturális produkció. Támogatásban részesült Lukács né Molnár Rita egyéni vállalkozó munkahelyteremtést szol gáló pá lyázata. A (2. rész) dunaújvárosi székhelyű vállalkozó egy egészség- és szépségszalon berendezésének vásárlására 3 millió forint banki kölcsönt vett fel, és így két pályakezdőnek és öt vállalkozónak hozott létre új munkahelyet. A Közalapítvány a beruházási hitel kamatait két éven keresztül támogatja, amelynek várható összege Ft. Eddig Ft támogatást fizettünk ki. Figyelem! Pályázni továbbra is lehet! Bővebb információ a honlapon. Hirdetés

8 M a g ya r t e r m e l ő i k ö z ö s s é g é lett a dunaföldvári malom Dunaföldvár (KK) Egy magyar termelők által alapított és tulajdonolt cég, a GOF Hungary Kft. vásárolta meg a dunaföldvári malmot, amely immár újból fogadja a terményeket. A GOF Hungary Kft. nevének eleje a gabona, olajos és fehérje szavak első betűiből tevődik össze, a Hungary pedig onnan ered, hogy büszkék vagyunk arra, hogy magyar termelők tulajdonában van a kft derült ki Vajda Péter marketing vezető elmondásából, akitől azt is megtudtuk, kik a tulajdonosai a cégnek, amelynek jóvoltából újra fogad terményeket a nagy múltú feldolgozó üzem, és miért vállalkoztak a malom megmentésére, újraélesztésére. A GOF egy termelői tulajdon ban lévő vállalkozás. Csak termőfölddel rendelkező mezőgazdasági termelő vagy termelő vállalkozás lehet tulajdonos a cégben, vagyis ez egy termelői közösség. Mivel a termelés és a feldolgozás sosem állt távol egymástól, ésszerűnek tűnt a dunaföldvári malom megvásárlása. Az a célunk, hogy a termelőink által megtermelt termény feldolgozása során ki tudjuk hagyni a kereskedelmi láncszemeket, valamint fontosnak láttuk, hogy a feldolgozó üzem olyan biztonságot nyújtson számunkra, ahol nem vagyunk ki szolgáltatva senkinek. Ebben elsősorban az elmúlt években szer zett rossz tapasztalatok vezérletek bennünket, például hogy több olyan céget láttunk csődbe menni, amelyek a mögöttük levő termelőket, mint beszállítókat nem fizették ki, és így ők nem jutottak hozzá terményük ellenértékéhez. Ez nem történhet meg, ha az adott feldolgozó üzem a termelők, ebben az esetben a GOF tulajdonában van. Franciaországban például kéthárom termelői közösség uralja a Kertészkedő Szalai Gabriella rovata A július, Szent Jakab hava az év legforróbb hónapja. Ilyenkor a kertés zkedő legfontosabb teendője az ön tözés. Sokan mennek nyaralni 1-1 hétre, vagy akár hosszabb időre. Kikapcsolódásukat sajnos megsínyli a kert. Ha nem tudunk megkérni valakit, hogy öntözze a gyepet, a virágokat, legjobb, ha auto mata öntözőrendszert telepítünk. Ez nem olcsó mulatság, ám akinek értékes, különleges növényei vannak, de a nyaralásról sem akar lemondani, érdemes beruháznia. A leginkább víz igényesek a hangafélék (erika), a szibériai nőszirom, a csótárvirág és az örökzöldek. Ebben a hónapban virít a legtöbb egynyári és évelő virág. A tartós virágpompa érdekében az öntözés mellett a tápanyag-utánpótlásról se feledkezzünk meg! A legkényel mesebb és leghatékonyabb, ha öntözővízbe ke ver hető tápoldatot juttatunk ki tíz - napon ta-kéthetente. A lenyílt virá - gokat tá volítsuk el a tövekről! A kiszáradás ellen védekezhetünk mul cs takarással. Erre alkalmas a fenyő kéreg, de a fűnyesedék is, mivel nem csak a vizet tartja vissza, de bomlásával tápanya got is szolgáltat. Ha a lombok közt fészkelő madarak érdekében a múlt hónapban nem metszettünk, alakítottuk a lombhullató sövényeket, azt még hónap elején megtehetjük. A gyümölcsös és a konyhakert növényeinek védelméről ne feledkezzünk meg! Támad a lisztharmat, az atkák, a molyok, a levéltetvek és pajzstetvek különösen nagy kárt tudnak okozni ebben az időszakban. Néhány szobanövényünk (hybiscus, pálmák) hatalmasat fejlődik, ha ki - ültet jük félárnyékos, árnyékos hely re a kertbe, de óvjuk őket az erős napsugaraktól. Több olyan településről tudunk a Mezőföldi Élet című lap megjelenési területén, ahol évek óta rendszeresek a faluszépítési, virágosítási akciók. Dunavecsétől Pusztaszabolcsig, Baracstól Rácalmásig sokan magánszemélyek, önkormányzatok, civil szervezetek tesznek sokat a környezet vonzóvá tételéért, hirdetnek versenyt a településkép szebbé alakítása érdekében. FIGYELEM! A Mezőföldi Élet fotópályázatot hirdet az Olvasók között! Küldjék be szerkesztőségünk Gabonatisztítást, manipulálást napraforgó betakarítást magágykészítést õszi talajelõkészítést vállal a teljes piacot, és hasonló a helyzet a német cukoriparban is. A termelőknek létfontosságú, hogy szerepet vállaljanak a feldolgozásban is. A dunaföldvári malom a csőd szélén állt, amikor átvettük az irányítását. Több helyi család megélhetése vált bizonytalanná, hiszen a térségben nincs más malom, ahol a szakemberek el tudtak volna helyezkedni. A beszállítók is nehezen jutottak a pénzükhöz, és a lisztvásárlók is elpártoltak a bizonytalan kiszolgálás miatt. Ez év elején vettük át a malom irányítását. Minden dolgozót tovább foglalkoztatunk, hiszen a malomnak működnie kell. Folyamatosan felvesszük a kapcsolatot a térségben lévő termelőkkel is, akik újra bizalommal szállíthatják hozzánk a terményüket. A dunaföldvári ma lomban jelenleg csak nagy ki szerelésben tudjuk kiszolgálni vevőinket, de hamarosan mód nyílik az 1 kg-os csomagolásra is. Több fajta liszttel szeretnénk bővíteni kínálatunkat. A lisztértékesítés máris megnövekedett, amiből látszik, hogy a pékek, boltok, bolthálózatok bizalommal fordultak hozzánk. A malom karbantartási munkái folyamatban vannak, a fejlesztéssel kapcsolatos lépések megtörténtek. Szeretnénk, ha a térségben lévő termelők biztonságosan tudnák értékesíteni a terményeiket, hiszen a GOF a búza mellett kukoricával, napraforgóval és repcével is foglalkozik, kis-, közép- és nagytermelői vonatkozásban is. Cégünk tulajdonosi és partneri körében a pár hektáros termelőktől a több ezer hektáros termelőkig mindenki korrekt lehetőséghez jut. Mi a magyar termelőket támogatjuk. Fotópályázat! címére a saját településükön a legvirágosabbnak, legszebbnek ítélt portáról készített egy darab digitális fotót, és szerkesztőségünk szakértő bevonásával kiválasztja a győztest, aki a Mezőföldi Élet Legszebb, Legvirágosabb Portája címet és a rácalmási Zöldcentrum aján dékát nyeri. A képet augusztus vé gén megjelenő lapunkban közöljük, al - kotóját jutalmazzuk. Beküldési határidő: augusztus 10. Érdeklõdni Csóri Csaba Kovács László

Faluházavató. Szent István napját ünnepeltük. Ma is igent mondanának. A tartalomból: www.mezofoldielet.hu

Faluházavató. Szent István napját ünnepeltük. Ma is igent mondanának. A tartalomból: www.mezofoldielet.hu www.mezofoldielet.hu I. ÉVFOLYAM 5. 1. SZÁM 2008. augusztus MÁRCIUS DUNAÚJVÁROS TÉRSÉGÉNEK INGYENES INFORMÁCIÓS LAPJA MEGJELENIK HAVONTA 10.000 PÉLDÁNYBAN A KÖVETKEZŐ TELEPÜLÉSEKEN: Szent István napját

Részletesebben

Felavatták a kistérségi tanuszodát iváncsán

Felavatták a kistérségi tanuszodát iváncsán www.mezofoldielet.hu I. II. ÉVFOLYAM 3. 1. SZÁM 2009. 2008. március MÁRCIUS DUNAÚJVÁROS TÉRSÉGÉNEK INGYENES INFORMÁCIÓS LAPJA MEGJELENIK HAVONTA 10.000 PÉLDÁNYBAN A KÖVETKEZŐ TELEPÜLÉSEKEN: ADONY, APOSTAG,

Részletesebben

Megismertük és tudjuk a szeretetet. Napraforgó Nemzetiségi Táncos Találkozó. Bazsikám, Édes!

Megismertük és tudjuk a szeretetet. Napraforgó Nemzetiségi Táncos Találkozó. Bazsikám, Édes! www.mezofoldielet.hu I. ÉVFOLYAM 8. 1. SZÁM 2008. 2008. november MÁRCIUS DUNAÚJVÁROS TÉRSÉGÉNEK INGYENES INFORMÁCIÓS LAPJA MEGJELENIK HAVONTA 10.000 PÉLDÁNYBAN A KÖVETKEZŐ TELEPÜLÉSEKEN: Megismertük és

Részletesebben

Text nyomda. Rendet vágtak, markot szedtek. Miska lett az ólomhuszár. Szolgából szabad 3.

Text nyomda. Rendet vágtak, markot szedtek. Miska lett az ólomhuszár. Szolgából szabad 3. Rendet vágtak, markot szedtek Kulcs (kk) Éles kaszákkal felfegyverzett férfiak és aratólányok sorakoztak fel szombaton reggel a 6-os út melletti árpaföld szélén. Az elsô kistérségi kézi kaszás aratóverseny

Részletesebben

M e g j e l e n i k h av o n ta 1 5. 0 0 0 p é l d á n y b a n a k ö v e t k e z ő t e l e p ü l é s e k e n :

M e g j e l e n i k h av o n ta 1 5. 0 0 0 p é l d á n y b a n a k ö v e t k e z ő t e l e p ü l é s e k e n : www.mezofoldielet.hu III. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2010. október Dunaújváros térségének ingyenes információs lapja M e g j e l e n i k h av o n ta 1 5. 0 0 0 p é l d á n y b a n a k ö v e t k e z ő t e l e p

Részletesebben

A Fejér Megyei Balesetmegelőzési

A Fejér Megyei Balesetmegelőzési FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fejerlap.hu 4 5 Kiosztották az idei regionális és megyei minőségi 2 díjakat. Az ünnepélyes átadáson dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke mondott köszöntőt.

Részletesebben

Énekszó és tánc köszöntse!

Énekszó és tánc köszöntse! www.mezofoldielet.hu I. II. ÉVFOLYAM 4. 1. SZÁM 2009. 2008. Április MÁRCIUS DUNAÚJVÁROS TÉRSÉGÉNEK INGYENES INFORMÁCIÓS LAPJA MEGJELENIK HAVONTA 10.000 PÉLDÁNYBAN A KÖVETKEZŐ TELEPÜLÉSEKEN: ADONY, APOSTAG,

Részletesebben

FEJER LAP. Vörösmarty szülőfaluja. Kápolnásnyék. FEJÉR MEGYEI havilap. A történelem nem kitörölhető. A szellem régióiban. Anyai örömök előtt

FEJER LAP. Vörösmarty szülőfaluja. Kápolnásnyék. FEJÉR MEGYEI havilap. A történelem nem kitörölhető. A szellem régióiban. Anyai örömök előtt FEJER LAP 2008. NOVEMBER, II. ÉV FO LYAM, 11. SZÁM www.fejerlap.hu FEJÉR MEGYEI havilap Vörösmarty szülőfaluja Kápolnásnyék MEGYEJÁRÓ 10. oldal A történelem nem kitörölhető Október 23-án a megyei és városi

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 XXIV. év fo lyam 17. szám 2009. október 9. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 HÚSZÉVES JUBILEUM AZ IDÕSEK OTTHONÁBAN KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR

Részletesebben

ADONY, APOSTAG, BARACS, BELOIANNISZ, BESNYŐ, DARUSZENTMIKLÓS, DUNAEGYHÁZA, DUNAFÖLDVÁR, DUNAVECSE, ELŐSZÁLLÁS, HANTOS, IVÁNCSA,

ADONY, APOSTAG, BARACS, BELOIANNISZ, BESNYŐ, DARUSZENTMIKLÓS, DUNAEGYHÁZA, DUNAFÖLDVÁR, DUNAVECSE, ELŐSZÁLLÁS, HANTOS, IVÁNCSA, www.mezofoldielet.hu I. II. ÉVFOLYAM 5. 1. SZÁM 2009. 2008. május MÁRCIUS DUNAÚJVÁROS TÉRSÉGÉNEK INGYENES INFORMÁCIÓS LAPJA MEGJELENIK HAVONTA 10.000 PÉLDÁNYBAN A KÖVETKEZŐ TELEPÜLÉSEKEN: ADONY, APOSTAG,

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2013. SZEPTEMBER Ára: 120 Ft SZERETJÜK A FOCIT! Talán meglepõ, hogy a címlapon szerepel a Pusztaszabolcsi

Részletesebben

A megyei közgyűlés valamennyi

A megyei közgyűlés valamennyi FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fejerlap.hu 5 6 A III. Béla Lovagrend kapta az idén a megyei ön- 2 kormányzat Prima különdíját. Az elismerést november 17- én, szombaton, a Szent István Művelődési Házban

Részletesebben

275 éves a közoktatás Dunaföldváron

275 éves a közoktatás Dunaföldváron XI. évfolyam 12. szám, 2007. december 180 Ft Közéleti lap Minden Olvasónknak békés ünnepeket és boldog új esztendõt kíván a Dunaföldvári Part-Oldalak szerkesztõsége! 275 éves a közoktatás Dunaföldváron

Részletesebben

ADONY, APOSTAG, BARACS, BELOIANNISZ, BESNYŐ, DARUSZENTMIKLÓS, DUNAEGYHÁZA, DUNAFÖLDVÁR, DUNAVECSE, ELŐSZÁLLÁS, HANTOS, IVÁNCSA,

ADONY, APOSTAG, BARACS, BELOIANNISZ, BESNYŐ, DARUSZENTMIKLÓS, DUNAEGYHÁZA, DUNAFÖLDVÁR, DUNAVECSE, ELŐSZÁLLÁS, HANTOS, IVÁNCSA, www.mezofoldielet.hu I. III. ÉVFOLYAM 2. 1. SZÁM 2010. 2008. február MÁRCIUS DUNAÚJVÁROS TÉRSÉGÉNEK INGYENES INFORMÁCIÓS LAPJA MEGJELENIK HAVONTA 10.000 PÉLDÁNYBAN A KÖVETKEZŐ TELEPÜLÉSEKEN: ADONY, APOSTAG,

Részletesebben

Paksi Hírnök. Elhunyt a Szentlélektemplom. Országos hírűvé teszik a fesztivált. megálmodója 13. oldal. Több mint kétszáz dal a repertoár

Paksi Hírnök. Elhunyt a Szentlélektemplom. Országos hírűvé teszik a fesztivált. megálmodója 13. oldal. Több mint kétszáz dal a repertoár Hol sportemberként, túravezetőként, hol újságíróként, hol alkalmi utazásszervezőként találkozhatunk Gyulai Jánossal. A ma már nyugdíjas, négygyermekes gépészmérnök különös érdeklődést táplál a technika

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 XXV. év fo lyam 1. szám 2010. január 15. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 A NÉPI DÍSZÍTÕMÛVÉSZET ÕRZÕI A szakkör tagjai az úri hímzés hagyományait ápolják. Fennállásának 45. évfordulóját

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 XXV. év fo lyam 12. szám 2010. július 2. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 AMÍG ÉLÜNK, VISSZATÉRÜNK Utolsó közös séta az iskola körül. A Szerencsi Általános Iskolában június 13-án

Részletesebben

Becsengettek. Részletes tévéműsor. Ahogy az idei szlogen is szól: Tiszta levegő. Mozdulj érte!

Becsengettek. Részletes tévéműsor. Ahogy az idei szlogen is szól: Tiszta levegő. Mozdulj érte! 3. oldal Vége a fogyasztóvédők nyári ellenőrzési akciójának. A szakemberek megyénkben közel száz vendéglátóegységnél ellenőriztek, amelynek 38,5 százaléka derített fényt jogsértésre. 8 9. oldal Mikor készül

Részletesebben

Mozgalmas volt az utolsó májusi hétvége

Mozgalmas volt az utolsó májusi hétvége XXIV. évfolyam 6. szám A fennkölt ünnepélyesség és a kellemes ellazulás is jelen volt a Tolna Város Napja alkalmából rendezett programokon. Május 31-én a lovardában lezajlott ünnepi testületi ülésen adták

Részletesebben

Macskák, Presser, Republic a Szent István Napokon! Fesztiválelõzetes a 7. oldalon! Telefon: 96/216-378 e-mail: recia@recia.hu web:v www.recia.

Macskák, Presser, Republic a Szent István Napokon! Fesztiválelõzetes a 7. oldalon! Telefon: 96/216-378 e-mail: recia@recia.hu web:v www.recia. WINKLER TÜZÉP az Ön szolgálatában! ÉPÍTÕ- ÉS TÜZELÕANYAGOKBÓL széles választék! WINKLER TÜZÉP! Tel.: 213-717, 218-000 Nézzen be hozzánk a Halászi úton! Mosonmagyaróvár, Régi vámház tér 14. Telefon: 96/216-378

Részletesebben

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Felavatták a Petőfi szobrot! Városunknak immár Petőfi szobra is van, melyet a költőről elnevezett Petőfi kertben

Részletesebben

Március 15-én ne csak jelszavakat halljanak a gyerekek. Bezárt a szeméttelep. Közös kincsünk a demokrácia. Götzinger Károly és Perémi Erzsébet

Március 15-én ne csak jelszavakat halljanak a gyerekek. Bezárt a szeméttelep. Közös kincsünk a demokrácia. Götzinger Károly és Perémi Erzsébet XI. évfolyam 2. szám, 2007. február 180 Ft Közéleti lap Március 15-én ne csak jelszavakat halljanak a gyerekek Egy paksi régész, K. Németh András évek óta foglalkozik a megyében még fellelhetõ, az 1848

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Steinbach József lett az új dunántúli református

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 2008. 4. SZÁM ÁPRILIS

XVIII. ÉVFOLYAM, 2008. 4. SZÁM ÁPRILIS XVIII. ÉVFOLYAM, 2008. 4. SZÁM ÁPRILIS Meghívó Az elõzõ újságban megjelenteket megerõsítve meghívjuk a falu civil egyesületeit, baráti társaságait, családokat 2008. május elsejére a kastélyparkba, a focipálya

Részletesebben

XXI. ÉVF. 9. SZÁM 2012. MÁJUS 4.

XXI. ÉVF. 9. SZÁM 2012. MÁJUS 4. Mindössze egy sporttáskával és három napi hidegélelemmel jelent meg a városban abban a hiszemben, hogy csupán pár hétre marad, majd ebből aztán évek, évtizedek lettek. Mára nyugalmazott mérnök, ám egy

Részletesebben

Bátaapátiban tartotta ülését június 27-én a Tolna Megyei Közgyûlés. Aképviselõk megtekintették a településen

Bátaapátiban tartotta ülését június 27-én a Tolna Megyei Közgyûlés. Aképviselõk megtekintették a településen Megyei Napló Bátaszék, Bonyhád, Dombóvár, Dunaföldvár, Paks, Simontornya, Szekszárd, www.tolnamegye.hu/megyei_naplo 2007. július 5. TOLNA MEGYE KÖZÉLETI LAPJA IX. ÉVFOLYAM 12. szám Családi programok a

Részletesebben

FEJER LAP. Áldott karácsonyt és boldog új évet! FEJÉR MEGYEI havilap. Fiatalokkal Európa kapujában. Önkormányzati biztosok két intézmény élén

FEJER LAP. Áldott karácsonyt és boldog új évet! FEJÉR MEGYEI havilap. Fiatalokkal Európa kapujában. Önkormányzati biztosok két intézmény élén FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fejerlap.hu 2010. DECEMBER, IV. ÉV FO LYAM, 12. SZÁM Áldott karácsonyt és boldog új évet! Önkormányzati biztosok két intézmény élén Soron kívüli ülésen hozott igen fontos

Részletesebben

emlékest zárja Szalóki Ági közremûködésével. Jöjjenek el családjukkal, barátaikkal a várudvarra, és ajánlják ismerõseiknek is programjainkat!

emlékest zárja Szalóki Ági közremûködésével. Jöjjenek el családjukkal, barátaikkal a várudvarra, és ajánlják ismerõseiknek is programjainkat! XIV. évfolyam 6. szám, 2010. június 195 Ft KÖZÉLETI LAP Nyári kiállítások és programok a várudvaron SZIEGL ERIKA A Vármúzeumban még az év végéig látogatható a Vak Bottyán kiállítás. A földszinti kiállítóteremben

Részletesebben

Babanézõben. Évről évre visszatérő kedves

Babanézõben. Évről évre visszatérő kedves XXIII. évfolyam 2. szám Évről évre visszatérő kedves kötelességünknek tartjuk felkeresni és bemutatni olvasóinknak az újév legelső közénk toppant tolnai polgárát, hogy ilyenkor a szülők örömében osztozva

Részletesebben

20 21. oldal Június 12. és 14. között rendezik városunkban a 85. Ünnepi Könyvhét és 13. Gyermekkönyvnapok

20 21. oldal Június 12. és 14. között rendezik városunkban a 85. Ünnepi Könyvhét és 13. Gyermekkönyvnapok 3. oldal Nehezen találnak gyakorlati helyet az érettségi utáni középszintű szakképzések hallgatói. Az őket foglalkoztatóknak a munkáért a minimálbér húsz százalékát ki kell fizetni. 8 9. oldal Néha annyira

Részletesebben