A három- és négydimenziós ultrahang-diagnosztika a szülészetben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A három- és négydimenziós ultrahang-diagnosztika a szülészetben"

Átírás

1 A három- és négydimenziós ultrahang-diagnosztika a szülészetben Dr. Arany Antal, Dr. Vízer Miklós, Pécsi Tudomány Egyetem Orvostudományi és Egészségtudományi Koordinációs Központ, Klinikai Központ Szülészeti és Nôgyógyászati Klinika A képalkotó eljárások közül az utóbbi évtizedekben az ultrahang-diagnosztika rohamos fejlôdésének lehettünk tanúi. Az 1980-as évek vége óta a 3D ultrahang a kutatás fô területévé vált a szülészetben és nôgyógyászatban is. A 3D vizsgáló módszer a diagnosztikus pontosság és gyorsaság jelentôs javulását eredményezte. A 3D ultrahangvizsgálat volumenképeket ábrázol, a volumenen belül minden struktúra vizsgálható nemcsak felületi nézetbôl, hanem szimultán megjelenített áttetszô (ún. transzparens) üzemmódban is. A térhatású kép segítségével az ébrény és a magzat anatómiai viszonyai pontosabban elemezhetôk, számos fejlôdési rendellenesség korábban kerül felismerésre. A magzati szerv-volumetria kiegészítve a 3D áramlásvizsgálatokkal normális és kóros szervmûködés vizsgálatát teszi lehetôvé. Új ismeretekkel gazdagodhatunk a magzati fiziológia területén. A 3D ultrahangtechnika hasznos nem-invazív eszközévé vált az embrionális és magzati fejlôdés tanulmányozásának, amely helyettesítheti az invazív (vetélési kockázattal járó) vizsgáló eljárásokat. A technika fejlôdésével megvalósult a 3D digitális képalkotás és archiválás, és az ún. telemedicina révén szakmai és interdiszciplináris hazai vagy akár nemzetközi konzultációs lehetôséget vehetünk igénybe. A XXI. század küszöbén forradalmi áttörést hozott a mozgóképet adó négy-dimenziós (4D), más néven realtime 3D, vagy live-3d technika klinikai gyakorlatba való bevezetése. A folyamatos valós idejû térbeli ábrázolás révén, a magzat méhen belüli fejlôdése, viselkedése, személyiségének és egyediségének kialakulása tanulmányozható. The development of diagnostic ultrasound increased in the last decades. From the end of '80s research projects mainly focus on 3D ultrasound imaging in Obstetrics and Gynecology, which resulted in the improvement of the diagnostic accuracy and the speed of the diagnostic workflow. The volumetric visualization of 3D ultrasound allows not only the surface rendering of the examined volume, but also the inner parts can be seen simultaneously by the help of transparent mode. The fetal anatomical relations can be analized more precisely and many of the congenital anomalies can be discovered earlier thanks to the three-dimensional imaging. The fetal organ-volumetry together with the 3D Doppler-technics enables the examination of normal and pathologic organ function in many cases, which provides us extended knowledge of fetal physiology from time to time. The 3D ultrasound technics became useful non-invasive method in the examination of embrio- and fetogenesis, which can even replace the invasive examinal procedures, that has risk of abortion. According to the technical development of three-dimensional digital imaging, archiving and telemedicine there is a possibility to have a resort to either national or international, professional and interdisciplinar consultation. The 'four-dimensional' called 'real-time 3D' ultrasound or live-3d technics with motion picture is revolutionary innovation in clinical practice on the dawn of 21st century, which helps us examining the fetal development, personality and it's behavior by the real-time, continous three-dimensional ultrasound technics. A képalkotó eljárások közül az utóbbi évtizedekben az ultrahang-diagnosztika rohamos fejlôdésének lehettünk tanúi. Számos elônye lehetôvé tette a méhen belül fejlôdô ébrény, késôbb a magzat pontos anatómiai és funkcionális állapotának vizsgálatát. Az ultrahang-diagnosztika által nyújtott információk átalakították a szülészeti ellátásban folytatott gyakorlatunkat, napjainkban e technika a szülészet nélkülözhetetlen eszközévé vált. Hazánkban a szülészeti ultrahangvizsgálatok végzésének feltételei részletesen meghatározottak és kidolgozottak: a napjaink gyakorlatát megalapozó MSZNUT szakmai protokollja pontosan definiálja a szülészeti ultrahangvizsgálatok végzéséhez szükséges személyi jártasságot, tárgyi feltételeket, intézményi szintet, továbbá meghatározza a szûrôvizsgálatok idejét, célját, megadja a vizsgálandó képleteket és mérendô mutatókat, megszabja az összefoglaló értékelés (lelet) formai és tartalmi követelményeit. Az ultrahangvizsgálatot végzô személy e tevékenységéért szakmai, jogi és etikai vonatkozásban egyaránt felelôs. A terhesség alatti szûrôvizsgálat panasz és tünetmentes terhesek meghatározott elvek szerinti, válogatás nélküli ultrahangvizsgálata, melynek elsôdleges célja a terhességi kornak megfelelô normális, vagy ettôl eltérô kóros állapotok szûrése, vagyis a méhen belül fejlôdô ébrény, majd magzat normális és kóros morfológiai, valamint funkcionális viszonyait ábrázolja. A terhesség alatt javasolt szûrôvizsgálatok számában jelentôs különbségek mutatkoznak az egyes országok között, Magyarországon a 12-13, 18-19, és 36

2 terhességi héten javasolt ultrahang szûrôvizsgálatot végezni. A magzati fejlôdési rendellenességek 1960-as években történt elsô ultrahang-leírása óta számos, egyre tökéletesebb diagnózis született két-dimenziós (2D) ultrahangvizsgálattal. Ahogy a képi minôség javulása fejlesztette a kifinomult diagnosztikai lehetôségeket, a 2D ultrahang korlátai egyre világosabbá váltak. Ilyen pl.: a képi információ, mely függ a beállítás szögétôl, a megjelenítés pedig az ultrahangvizsgálatot végzô gyakorlatától. A 2D ultrahangvizsgálat csupán metszeti síkok ábrázolására képes, foto-realisztikus felületi, illetve áttetszô képek megjelenítése nem lehetséges, továbbá nehéz a reprodukálhatóság, a dysmorphologiai értékelés korlátozott. Brinkley és munkatársai 1974-ben készítették el elôször a humán magzat három-dimenziós (3D) ultrahangképét 15 db, 1-cm-es közönként készített ultrahang-tomogram felhasználásával, késôbb rekonstruálták a magzat geometriai modelljét [1]. Az 1980-as évek vége óta a 3D ultrahang a kutatás fô területévé vált a szülészetben és nôgyógyászatban is. Jelenleg az ultrahangtechnika fejlettsége olyan stádiumban van, amely néhány mm-es struktúrák in vivo térbeli megjelenítését teszi lehetôvé. A 3D ultrahangvizsgálat volumenképeket ábrázol a 2D ultrahang metszeti képeivel szemben. A térfogat-leképezés a magzat panoráma képét ábrázolja felületi rekonstrukciós üzemmód alkalmazásával. További felületi képek nyerhetôk a volumenen belüli bármely területrôl is. A magzati anatómia 3D ultrahangvizsgálatának legújabb eredménye a szoborszerû kép. A volumenen belül minden struktúra vizsgálható nemcsak felületi nézetbôl, hanem szimultán megjelenített áttetszô (ún. transzparens) üzemmódban is. A jó minôségû 3D felületi ábrázolás nélkülözhetetlen feltétele a három ortogonális sík és alapmetszet megjelenítése, valamint a vizsgálni kívánt felület és az ultrahangvizsgáló fej (transducer) közötti megfelelô nagyságú magzatvízablak jelenléte. Fontos az ortogonális síkok pozicionálása, hogy közvetlen (tiszta) felületi képet nyerjünk. A felületi rekonstrukciós üzemmód hasznos a magzati arc és a végtagok körvonalazására. A fej-nyaki képletek, valamint a végtagok, kezek, lábak és ujjak alaki rendellenességeinek 3D megjelenítése segíthet a kromoszóma rendellenességek és szindrómák felismerésében. A magzati csontváz transzparens maximum üzemmódban ábrázolható, a pontos analízis döntô jelentôségû a topografikus rendellenességek felderítésében. A 3D vizsgáló módszer a diagnosztikus pontosság és gyorsaság jelentôs javulását eredményezte. A térhatású kép segítségével az ébrény és a magzat anatómiai viszonyai pontosabban elemezhetôk, számos fejlôdési rendellenesség korábban kerül felismerésre. Az 5. héttôl a 12. hétig típusos embrionális jellegzetességek vizsgálhatók 3D-ben [16]. A szikhólyag szerkezeti, áramlási viszonyainak változása a terhesség kimenetelével összefüggésben van [2, 3]. Az embrionális véráramlás 3D ultrahangvizsgálatainak jellegzetességei élettani ismereteinket bôvítették [4, 5]. A 3D ultrahang adta lehetôségek már a terhesség kezdeti heteiben jelentôsek. A magzati szerv-volumetria kiegészítve a 3D áramlásvizsgálatokkal normális és kóros szervmûködés vizsgálatát teszi lehetôvé. Új ismeretekkel gazdagodhatunk a magzati fiziológia területén. A terhesség második és harmadik trimeszterében mód nyílhat a rizikóterhesek egy részének kiemelésére. A korai diagnózis feltétele a helyes terápia bevezetésének. Ezen eljárások a koraszülöttek, ezen belül is az igen alacsony súlyú magzatok életkilátásait és életminôségét számottevôen növelhetik. A 3D ultrahangtechnika hasznos nem-invazív eszközévé vált az embrionális és magzati fejlôdés tanulmányozásának, amely helyettesítheti az invazív (vetélési kockázattal járó) vizsgáló eljárásokat [6, 7]. A technika fejlôdésével megvalósult a 3D digitális képalkotás és archiválás, mely lehetôvé teszi, hogy a beteg jelenléte nélkül tovább vizsgálódjunk. A rögzített képanyag ismételt vizsgálatával pontosíthatjuk a már felismert rendellenességeket, korábban fel nem ismert elváltozásokat szûrhetünk ki, és az ún. telemedicina révén szakmai és interdiszciplináris hazai vagy akár nemzetközi konzultációs lehetôséget vehetünk igénybe. A XXI. század küszöbén forradalmi áttörést hozott a mozgóképet adó négy-dimenziós (4D), más néven realtime 3D, vagy live-3d technika klinikai gyakorlatba való bevezetése. Megfelelô számú volumenkép-sorozat adott képfeldolgozási sebességgel történô leképezése és megjelenítése révén filmszerû élményként látható a 3D vizsgálattal szoborszerû ébrény és magzat mozgása. A folyamatos valós idejû térbeli ábrázolás révén, a magzat méhen belüli fejlôdése, viselkedése, személyiségének és egyediségének kialakulása tanulmányozható [8-10]. Ez egyúttal a szülôk, és a magzat közötti kötôdést jelentôsen erôsíti. Azonban számos etikai kihívást is jelent. A 12. terhességi héten az embrionális arc részleteiben tanulmányozható [11]: elkülöníthetôek a szemüregek, az orr, a felsô és alsó állcsontok. Az agyi keringés részletesen vizsgálható 3D áramlási vizsgálatokkal. A középbél sérvszerû kiboltosulása miatt a hasfal kisfokú kitüremkedése élettani jelenségként értékelendô. A vizelet termelô és elvezetô szervrendszer fejlôdése nyomon követhetô. Az embrionális 1. ábra 12 hetes intakt ébrény 2. ábra 12 hetes sziámi ikrek 37

3 3. ábra 20 hetes intakt magzat 4. ábra 29 hetes magzat, syndactylia, cheilognatopalatoschisis mellkas, gerinc, és végtagok részletes analízise lehetséges. A csontok, porckorongok 3D elemzése a vázrendszeri rendellenességek diagnózisa szempontjából nem várt lehetôségeket rejt magában. Az 1990-es években az ébrényi tarkóredô mérése látványosan növelte a számbeli kromoszóma rendellenességek felismerési arányát. Mérési hibát okozhat a nyaki régió és a belsô magzatburok együttes leképezése. A multiplanáris 3D ultrahangvizsgálat során a középvonali metszet pontosan beállítható. A magzati arc: A 28. héttôl kezdôdôen a magzati arc szoborszerû plasztikus megjelenítése a szülészeti 3D ultrahangvizsgálat leglátványosabb terméke, mely alapjaiban megváltoztatta a magzati arcról alkotott korábbi elképzelésünket. A magzati arc domború felületû struktúra, melynek megjelenítéséhez optimális fronto-coronális metszet szükséges. A magzati arc portrészerû 3D rekonstrukciója és a térbeli mozgóképet adó, 4D technikával történô ábrázolása az igazi magzati egyediség legobjektívebb, nem-invazív képalkotó vizsgáló módszere. Az arc megjelenítése nemcsak a fejlôdô magzat felé nyitja meg a kaput, hanem egy új személlyel való elsô találkozás is. A szülôkre tett lélektani és érzelmi hatása teljes. A szülô-gyermek kapcsolatban ez az új momentum ugyanolyan fontos, vagy talán még fontosabb, mint a terhesség elején a magzat mozgásának, a magzati szívhangoknak az észlelése. A magzati arc második trimeszterbeli vizsgálata magában foglalja a fej, az arc, és a profil teljes képét, a szemüregek, szemek, szemhéjak, az orr, filtrum, az alsó és felsô ajkak, az áll, és az orcák vizsgálatát, melyet a fülek azonosítása követ. A normálistól eltérô képletek, a fejlôdési rendellenességekkel együttjáró arc-dysmorphismusok a kromoszóma rendellenességek fontos jelei lehetnek, és a 3D ultrahangvizsgálat hasznos lehet ezek hatékony feltárásában. Ezen túlmenôen jól látható az arc speciális mozgása, mimikája, mely a magzat méhen belüli viselkedését jól tükrözi a terhesség alatt [12, 13, 14]. A magzati mellkas és has: A felületi rekonstrukciós üzemmód lehetôvé teszi a mellkas mellsô és hátsó hasadékainak részletes vizsgálatát. A szívfejlôdési rendellenességek elemzését a ferde síkok bevezetésével tökéletesíthetjük [13]. Ugyancsak jobban analizálhatóak a magzati tüdôfejlôdési rendellenességek. A 3D color histogram-analízis alkalmazásával kvantitatív tüdôperfúziós vizsgálatokat végezhetünk. Hasonlóképpen precízebben mutathatók ki a hasi defektusok, ami döntô szerepet játszhat a fejlôdési rendellenesség prognózisának megítélésében. Az elektromos radír alkalmazásával a vizsgált szervet fedô felesleges képletek kivághatók, így a patológiás szerv különállóan vizsgálható (nyelôcsô, gyomor, patkóbél, vesék, húgyvezetékek). Végtagok és csontvázrendszer: A 3D ultrahangvizsgálat felületi rekonstrukciós üzemmódban a normális és kóros végtagokat, ujjakat plasztikusan ábrázolja. A végtag és ujj anomáliák a magzati arc anomáliáihoz hasonlóan kromoszóma rendellenességek részei 5. ábra 37 hetes mosolygó magzat 6. ábra babygram 38

4 lehetnek, de önálló rendellenességként is elôfordulhatnak [12-17]. A szkeletális dysplasiák a volumenképek forgatásával transzparens maximum üzemmódban könnyen diagnosztizálhatóak [15]. A külsô genitáliák egyértelmûen identifikálhatóak. Fetális tumorok: A magzati tumorok a fejlôdési rendellenességek ritka csoportját képezik, a helyes diagnózis mindig nagy kihívást jelent. A 3D felületi rekonstrukciós üzemmódban pontosabban tájékozódhatunk a defektus elhelyezkedésérôl, nagyságáról, a környezô szervekhez való viszonyáról. Fontos információkkal segíthetjük a konziliárus társszakmák képviselôit (genetikus, újszülött- és gyermekgyógyász, gyermeksebész, idegsebész), a szülôk bevonásával a várható korrekciós megoldások, kezelések születés utáni (esetleg születés elôtti) stratégiájának tervezéséhez, a kezelés lehetôségeirôl, mely a gyógykezelések eredményességét segíti elô. Számos tudományos társaság deklarálta, hogy a modern 4D vizsgálóberendezések emlékultrahang felvételek készítésére történô alkalmazása nem támogatható a magzatra rótt, ellenôrizhetetlen mértékû ultrahang-expozíció, másrészt a tevékenység által keltett hamis szülôi biztonságérzet miatt. A nem orvosi 4D ultrahangvizsgálat során történô, véleményezést nélkülözô magzatábrázolás ( baba mozizás/fényképezés ) nem egyeztethetô össze az orvosi gyógyító-megelôzô tevékenységgel még akkor sem, ha az egészséges terhes populáció részérôl nem elhanyagolhatóan jelentôs az igény ilyenfajta ultrahangvizsgálatokra. A látványos, hatásvadász babamozi-felvétel esetleg abban a téves hitben ringathatja a szülôket, hogy minden normális, és a szakember által végzett további részletes áttekintés szükségtelen. Ugyancsak alapvetô hiba, hogy nem hangzik el felvilágosítás az ultrahangvizsgálat diagnosztikai hatékonyságáról sem. A babamozi szolgáltatás legnagyobb veszélye, hogy alááshatja az egyébként páratlan potenciált magában rejtô 3D/4D ultrahangvizsgáló módszer hitelét és a vizsgálókba vetett bizalmat egyaránt. Szerencsére, legalábbis Magyarországon, az emlékultrahang készítésével foglalkozó babamozi vállalkozások többsége kinyilatkoztatja, akár írásos formában is, hogy nem egészségügyi tevékenységet végez, és nem helyettesíti a terhességi ultrahang szôrôvizsgálatokat. Hét éves klinikai tapasztalataink alapján a nemzetközi adatokkal összhangban megállapíthatjuk, hogy a 3D/4D ultrahangtechnika számos, napjainkban még kiaknázatlan lehetôséggel bír a magzati diagnosztika terén. Le kell szögeznünk azonban, hogy mind költségigényessége, mind a kellô hazai gyakorlati tapasztalat hiánya miatt rutin szülészeti szôrôvizsgálatra való használata ma még nem javasolt. Ez irányú vizsgálatokat akkreditált szülészeti intézetekben, érvényes ultrahang-jártassági vizsgával rendelkezô személyek 2D ultrahangkészülékekkel kell végezzék. Fontosnak tartjuk a 3D/4D ultrahangtechnikával kapcsolatos szülészeti ismeretanyag folyamatos további bôvítését, melyre hazai és nemzetközi fórumokon a lehetôség biztosított. IRODALOMJEGYZÉK [1] Brinkley IF, McCallum WD, Muramatsu SK. Fetal weight estimation from length and volumes found by threedimensional ultrasonic measurements. J Ultrasound Med 1984; 3: [2] Kurjak A, Kupesic S, Banovic I, Hafner T, Kos M. The study of morphology and circulation of early embryo by three-dimensional ultrasound and power Doppler. J Perinat Med 1999; 27: [3] Kupesic S, Kurjak A, Ivancic-Kosuta M. Volume and vascularity of the yolk sac studied by three-dimensional ultrasound and color Doppler. J Perinat Med 1999: 27: [4] Wladimiroff JW, Huisman TWA, Stewart PA. Fetal cardiac flow velocities in the late first trimester of pregnancy: a transvaginal Doppler study. J Am Coll Cardiol 1991; 17: [5] Wladimiroff JW, Huisman TWA, Stewart PA. Fetal and umbilical flow velocity waveforms between weeks' gestation: a preliminary study. Obstet Gynecol 1991; 78: [6] Merz E, Bahmann F. Weber G. Volume (3D) scanning in the evaluation of fetal malformations a new dimension in prenatal diagnosis. Ultrasound Obstet Gynecol 1995; 5: [7] Levaillant.IM, Benoit B, Bady.1, Rotten D. Ecographic tridimensionelle apport technique et clinique en ecographic obstetricale. Reprod Hum Horm 1995; 3: [8] Pretorius DH, Nelson TR. Fetal face visualization using three-dimensional ultrasonography. J Utrasound Med 1995; 14: [9] Lee A, Deutinger J, Bernaschek G. Three-dimensional ultrasound: abnormalities of the fetal face in surface and volume rendering mode. Br J Obstet Gynaecol 1995; 102: [10] Nicolaides KH, Shawwa L, Brizol M, Snijders RJM. Ultrasonographically detectable markers of fetal chromosomal defects. Ultrasound Obstet Gynecol 1993; 3: [11] Hull AD, Pretorius DH. Fetal face: what we can see using 2-dimensional and 3-dimensional ultrasound imaging. Semin Roentgenol 1998; 33: [12] Hata T. Three-dimensional ultrasonographic assessment of fetal hands and feet. Ultrasound Obstet Gynecol 1998; 12: [13] Nelson TR, Pretorius DH, Sklansky M, Hagen-Ansert S. Three-dimensional echocardiographic evaluation of fetal 39

5 Dr. Arany Antal 1972-ben szerzett orvosi diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetem (POTE) Általános Orvosi Karán. Ezt követôen a Mohácsi Városi Kórház szülészeti-nôgyógyászati osztályán dolgozott, majd 1976-ban szülészet-nôgyógyászatból szakvizsgát tett. A POTE Szülészeti-Nôgyógyászati Klinikájára 1978-ban nyert felvételt, mint klinikai orvos, majd 1980-tól tanársegédi, 1988-tól egyetemi adjunktusi beosztásba került, 1990-tôl részlegvezetô. Szülészeti-nôgyógyászati ultrahang-diagnosztikával 1978-tól foglalkozik, 1985 óta végez ultrahang-vezérelt invazív szülészeti-nôgyógyászati beavatkozásokat. A Magyar Szüléheart anatomy and function: acquisition, analysis and display. J Ultrasound Med 1996; 15: 1-9. [14] Kurjak A, Kos M. Three-dimensional ultrasonograhy in prenatal diagnosis. In: Chervenak FA, Kurjak A, eds. Fetal Medicine. Carnforth: Parthenon Publishing, 1999; [15] Lee A, Kratochwil A, Deutinger J, Bernaschek G. Threedimensional ultrasound in diagnosing phocomelia. Ultrasound Obstet Gynecol 1995; 5: [16] Arany A., Vizer M., Wilhelm F., Szabó I. A háromdimenziós ultrahang technika alkalmazása a szülészetben. Magyar Nôorvosok Lapja, 2005; 68, [17] Nicolaides KH, Snijders RJM, Gosden CM et al. Ultrasonographically detectable markers of fetal chromosomal abnormalities. Lancet 1992; 340: A SZERZÔK BEMUTATÁSA szeti és Nôgyógyászati Ultrahang Társaság (MSZNUT) alapító, a társaság megalakulásától annak vezetôségi tagja. Az MSZNUT által elôírt ultrahang-jártassági vizsgák közül a legmagasabb C -fokozattal rendelkezik. Évtizedek óta vezetô szerepet vállal a graduális és posztgraduális szülészeti-nôgyógyászati képalkotó diagnosztikai képzésben. Számos hazai és nemzetközi konferencián szerepelt felkért elôadóként. Ultrahang-diagnosztikai tevékenysége mellett klinikai munkája felöleli a szülészet-nôgyógyászat különbözô területeit, ezen belül nagy hangsúlyt kap a daganatos megbetegedések korszerû ultrahang-diagnosztikája, radikális mûtéti kezelése (melyet évtizedek óta végez), és posztoperatív nyomonkövetése. A Debreceni Egyetem professzora részesült idén az ESCI rangos nemzetközi elismerésében Az ESCI Európai Klinikai Kutatásért Társaság rangos kitüntetését idén Dr. Nagy László, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum (DE OEC) Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézetének professzora vehette át Genfben március 28-án. A professzor, aki jelenleg a DE OEC Klinikai Genomikai Központjának vezetôje, kiemelkedô tudományos munkája és az európai orvosbiológiai kutatásban betöltött nemzetközi jelentôségû szerepe elismeréséül részesült az ESCI Orvosbiológiai Kutatások Kiválósági Díjában. A nagy tekintélyû tudományos társaság, az ESCI 1967-ben alakult pán-európai szellemiséggel, annak érdekében, hogy integrálja mindazon klinikusokat és tudósokat, akiknek szakterülete a betegségek mechanizmusának kutatása. A társaság országhatárra, illetve nemzetiségre való tekintet nélkül biztosít hatékony fórumot a kutatók számára a különbözô tudományos kérdések megvitatásához saját kiadású szakfolyóirata, a European Journal of Clinical Investigation, valamint a rendszeres évi tudományos ülései révén. A komoly pénzjutalommal járó kitüntetést, az Orvosbiológiai Kutatások Kiválósági Díját a társaság nemzetközi hírû tudósokból álló tanácsa minden évben olyan fiatal 40 év alatti európai tudósnak ítéli oda, aki kiemelkedô teljesítményt nyújtott és a tudományos világban újdonságnak számító eredményt ért el az orvosbiológia területén. Dr. Nagy László tudományos tevékenységének fókuszában a nukleáris hormon receptorok alapvetô biológiai folyamatokban játszott szerepének és a betegségek kórfejlôdésének vizsgálata áll. Munkatársaival együtt molekuláris szinten vizsgálja, hogyan töltik be élettani szerepüket a nukleáris hormon receptorok, illetve újszerû megközelítéssel tanulmányozza azok szerepét a nem-metabolikus folyamatokban, mint például a gyulladásban. Vizsgálja továbbá az immunrendszer fejlôdését és mûködését. Tudományterületén elért eredményei alapján Nagy László professzort a nemzetközi szakmai közvélemény a nagy fejlôdés elôtt álló molekuláris medicina úttörôi közé sorolja. 40

Referátumok 20. SOPRONI ULTRAHANG NAPOK. A HÁROM- ÉS NÉGYDIMENZIÓS KÉPALKOTÁS TECH- NIKAI ALAPJAI Humml Frigyes Budapest

Referátumok 20. SOPRONI ULTRAHANG NAPOK. A HÁROM- ÉS NÉGYDIMENZIÓS KÉPALKOTÁS TECH- NIKAI ALAPJAI Humml Frigyes Budapest 20. SOPRONI ULTRAHANG NAPOK Referátumok A HÁROM- ÉS NÉGYDIMENZIÓS KÉPALKOTÁS TECH- NIKAI ALAPJAI Humml Frigyes Budapest Motorral mozgatott transzducerek. Transzducertípusok, metszeti síkok, interpolációs

Részletesebben

Gondolatok a Down-szindróma szűréséről

Gondolatok a Down-szindróma szűréséről Gondolatok a Down-szindróma szűréséről GARDÓ SÁNDOR DR. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Győr A szerző röviden összefoglalja a Down-szindróma fontosabb klinikai tüneteit

Részletesebben

KÉPALKOTÓ ELJÁRÁSOK SZAPORODÁSBIOLÓGIAI FELHASZNÁLÁSA

KÉPALKOTÓ ELJÁRÁSOK SZAPORODÁSBIOLÓGIAI FELHASZNÁLÁSA KÉPALKOTÓ ELJÁRÁSOK SZAPORODÁSBIOLÓGIAI FELHASZNÁLÁSA GÁBOR GYÖRGY ÖSSZEFOGLALÁS A képalkotó eljárások az elmúlt két évtizedben robbanásszerű technikai fejlődésen mentek keresztül. Ez lehetővé tette a

Részletesebben

Modern képalkotó eljárások a bűnügyek felderítésében

Modern képalkotó eljárások a bűnügyek felderítésében Modern képalkotó eljárások a bűnügyek felderítésében Pályázat a Rendőrség Tudományos Tanácsa 2014. évi felhívására Jelige: PMCT A terv nem más, mint egy költségvetéssel és határidővel ellátott álom. Valóság

Részletesebben

Ismerjük meg egymás munkáját is!

Ismerjük meg egymás munkáját is! 2 Semmelweis Egyetem tematikus lapszám Ismerjük meg egymás munkáját is! A csúcstechnológia szót hallva felvetődik a kérdés, mit is értünk rajta pontosan mondja dr. Szél Ágoston rektorhelyettes, a Semmelweis

Részletesebben

Mi, radiológusok duplán szolgálunk

Mi, radiológusok duplán szolgálunk Mi, radiológusok duplán szolgálunk Interjú Dr. Gődény Mária professzorral Nincs olyan fázisa az onkológiai diagnosztikus és terápiás algoritmusnak, amelyben ne lennének jelen a modern képalkotó eljárások

Részletesebben

AZ ARCHASADÉKOK KÓREREDETI VIZSGÁLATA ÉS ELSŐDLEGES MEGELŐZHETŐSÉGÜK

AZ ARCHASADÉKOK KÓREREDETI VIZSGÁLATA ÉS ELSŐDLEGES MEGELŐZHETŐSÉGÜK AZ ARCHASADÉKOK KÓREREDETI VIZSGÁLATA ÉS ELSŐDLEGES MEGELŐZHETŐSÉGÜK Doktori (Ph.D.) értekezés DR. SÁRKÖZI ANDREA Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Erdei Anna az MTA levelező tagja Programvezető: Prof.

Részletesebben

JELENTÉS A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartás (VRONY) 2006. évi adatairól Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

JELENTÉS A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartás (VRONY) 2006. évi adatairól Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ JELENTÉS A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartás (VRONY) 2006. évi adatairól Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ Veleszületett Rendellenességek Országos Felügyeleti Osztálya Budapest,

Részletesebben

A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartás (VRONY) 2006. évi adatairól. Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartás (VRONY) 2006. évi adatairól. Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ JELENTÉS A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartás (VRONY). évi adatairól Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ Veleszületett Rendellenességek Országos Felügyeleti Osztálya Budapest,

Részletesebben

A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása (VRONY) 2008. évi adatairól. Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása (VRONY) 2008. évi adatairól. Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ JELENTÉS A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása (VRONY) 2008. évi adatairól Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ Veleszületett Rendellenesség Országos Felügyeleti Osztálya Budapest,

Részletesebben

A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása (VRONY) 2007. évi adatairól. Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása (VRONY) 2007. évi adatairól. Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ JELENTÉS A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása (VRONY) 2007. évi adatairól Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ Veleszületett Rendellenesség Országos Felügyeleti Osztálya Budapest,

Részletesebben

Baross utcai Szülészeti Esték (48)

Baross utcai Szülészeti Esték (48) Baross utcai Szülészeti Esték (48) A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának szakmai továbbképző sorozata A terhesgondozás hazai gyakorlatának aktuális

Részletesebben

- ORVOSI TÁJÉKOZTATÓ -

- ORVOSI TÁJÉKOZTATÓ - DIAGNOSZTIKA KÖZPONT 1117 Budapest, Hunyadi J. út 9. Tel.: 36-1-505-8881, Fax: 36-1-505-8889 Info vonal: 36-1-505-8888 E-mail: info@pet.hu www.pet.hu PET/CT DIAGNOSZTIKA A DAGANATOS BETEGSÉGEK VIZSGÁLATÁBAN

Részletesebben

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK FEL A GENETIKAI TANÁCSADÁSRA? MIKOR KERESSÜK FEL A GENETIKAI TANÁCSADÓT? DÖNTÉSI LEHETŐSÉGEK MAGZATI GENETIKAI VIZSGÁLATOK

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK FEL A GENETIKAI TANÁCSADÁSRA? MIKOR KERESSÜK FEL A GENETIKAI TANÁCSADÓT? DÖNTÉSI LEHETŐSÉGEK MAGZATI GENETIKAI VIZSGÁLATOK TARTALOM MI A GENETIKAI TANÁCSADÁS? KI MEHET GENETIKAI TANÁCSADÁSRA? MILYEN INDOKKAL KERESSÜK FEL A GENETIKAI TANÁCSADÓT? A családban olyan betegség/rendellenesség fordult elő, ami feltehetően genetikai

Részletesebben

DEBRECEN - HAJDÚSZOBOSZLÓ 1 4. A B S Z T R A K T F Ü Z E T N O V E M B E R 6-8.

DEBRECEN - HAJDÚSZOBOSZLÓ 1 4. A B S Z T R A K T F Ü Z E T N O V E M B E R 6-8. A B S Z T R A K T F Ü Z E T DEBRECEN - HAJDÚSZOBOSZLÓ 2 0 1 4. N O V E M B E R 6-8. Védnökök: Prof. dr. Szilvássy Zoltán Prof. dr. Édes István dr. Lampé Zsolt dr. Ónodi-Szűcs Zoltán dr. Papp László Szervezők:

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A Down-kór prenatális szűrése és diagnosztikája

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A Down-kór prenatális szűrése és diagnosztikája Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A Down-kór prenatális szűrése és diagnosztikája Készítette: A Klinikai Genetikai Szakmai Kollégium (Egyeztetve: A Szülészeti-Nőgyógyászati Szakmai Kollégiummal)

Részletesebben

Baross utcai Szülészeti Esték (53)

Baross utcai Szülészeti Esték (53) Baross utcai Szülészeti Esték (53) A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának szakmai továbbképző sorozata Magzati és újszülöttsebészet Előadók:

Részletesebben

VÉDÕNÕ. Mother, Child and Public Health Nurse. Contents. Tartalomjegyzék

VÉDÕNÕ. Mother, Child and Public Health Nurse. Contents. Tartalomjegyzék XIV. ÉVFOLYAM 2005/1. SZÁM VÉDÕNÕ Szakmai tájékoztató, a prevenció területén dolgozó szakemberek, háziorvosok, házi gyermekorvosok számára is. Ajánljuk a prevenciós munka jobb összehangolása érdekében

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM. Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Több mint tízmilliárdos fejlesztésekkel korszerűsödik a betegellátás Debrecenben

DEBRECENI EGYETEM. Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Több mint tízmilliárdos fejlesztésekkel korszerűsödik a betegellátás Debrecenben Orvos- és Egészségtudományi Centrum Sajtóközlemény Debrecen, 2010. február 11. Több mint tízmilliárdos fejlesztésekkel korszerűsödik a betegellátás Debrecenben Pályázatok hídján - álomtól a megvalósulásig:

Részletesebben

DÉLKELETMAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK. Tisztelt Kollégák! ban tapasztalatokat cserélhetünk akár a fehér asztal mellett. A program és a szervezõk

DÉLKELETMAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK. Tisztelt Kollégák! ban tapasztalatokat cserélhetünk akár a fehér asztal mellett. A program és a szervezõk A MAGYAR NÕORVOS TÁRSASÁG XXXII. DÉLKELETMAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK KONGRESSZUSA GYULA, 0. OKTÓBER 4 5. Tisztelt Kollégák! A Magyar Nõorvos Társaság DélkeletMagyarországi Szekciójának XXXII. Kongresszusa

Részletesebben

A Mi Kórházunk. Betegeink között a Pesthidegkúti Pszichiátrián. Egy nap az informatikus életében. Exkluzív riport Aigner Szilárddal

A Mi Kórházunk. Betegeink között a Pesthidegkúti Pszichiátrián. Egy nap az informatikus életében. Exkluzív riport Aigner Szilárddal A Mi Kórházunk a Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelõintézet magazinja Betegeink között a Pesthidegkúti Pszichiátrián Egy nap az informatikus életében Exkluzív riport Aigner Szilárddal Kontrolling

Részletesebben

Elôadások A MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK XXIV. KONGRESSZUSA

Elôadások A MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK XXIV. KONGRESSZUSA A MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK XXIV. KONGRESSZUSA Elôadások ATHEROMA PLAQUE AND WE HUMAN BEINGS Aytekin B. Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Radiology Despite improved clinical

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VIII. évfolyam 3. szám 2011. ősz Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VIII. évfolyam 3. szám 2011. ősz Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja VIII. évfolyam 3. szám 2011. ősz Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Megújult az elülső klinikatelep Több esély az újszülötteknek

Részletesebben

Baross utcai Szülészeti Esték (61)

Baross utcai Szülészeti Esték (61) Baross utcai Szülészeti Esték (61) A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának szakmai továbbképző sorozata A koraszülés megelőzése. Kockázatkezelés

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS

DEBRECENI EGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS DEBRECENI EGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS 2011 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Szervezet és működés: helyzetkép és a folyamatok értékelése... 9 2.1.1. A minőségfejlesztés

Részletesebben

A DOPPLER ULTRAHANG HELYE A MAGZATI HYPOXIA IGAZOLÁSÁBAN

A DOPPLER ULTRAHANG HELYE A MAGZATI HYPOXIA IGAZOLÁSÁBAN A DOPPLER ULTRAHANG HELYE A MAGZATI HYPOXIA IGAZOLÁSÁBAN Aranyosi János 1 dr., Zatik János 1 dr., Juhász A. Gábor 1 dr., Fülesdi Béla 2 dr. és Major Tamás 1 dr. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi

Részletesebben

AZ UTEROPLACENTÁRIS ÉS A MAGZATI KERINGÉS ULTRAHANG VIZSGÁLATA

AZ UTEROPLACENTÁRIS ÉS A MAGZATI KERINGÉS ULTRAHANG VIZSGÁLATA AZ UTEROPLACENTÁRIS ÉS A MAGZATI KERINGÉS ULTRAHANG VIZSGÁLATA ARANYOSI JÁNOS DR. DOTE NŐI KLINIKA, DEBRECEN 2000. TARTALOM Bevezetés... 5 Az áramlásmérés fizikai alapjai... 6 A Doppler sebesség-hullám...

Részletesebben

Preventív fogászat Nyárasdy, Ida Bánóczy, Jolán

Preventív fogászat Nyárasdy, Ida Bánóczy, Jolán Preventív fogászat Nyárasdy, Ida Bánóczy, Jolán Preventív fogászat írta Nyárasdy, Ida és Bánóczy, Jolán Publication date 2009-09-01 Szerzői jog 2009-09-01 Ida, Nyárasdy; Jolán, Bánóczy; Szerzők Kivonat

Részletesebben

Élet a megszületés elôtt: a magzat mint páciens

Élet a megszületés elôtt: a magzat mint páciens A ZOLTÁN Élet a megszületés elôtt: a magzat mint páciens app Zoltán egyetemi tanár, szülész-nôgyógyász humángenetikus Az egészséges újszülött születése a legnagyobb öröm, ami egy házaspárt érhet, ez az

Részletesebben

Droghasználó várandós nők és gyermekeik ellátása

Droghasználó várandós nők és gyermekeik ellátása Droghasználó várandós nők és gyermekeik ellátása Szerkesztette: Dr. Rigó János Jr. Oberth József Sógorka Ildikó A könyv elkészítésében közreműködött: Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I.Sz.

Részletesebben