A három- és négydimenziós ultrahang-diagnosztika a szülészetben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A három- és négydimenziós ultrahang-diagnosztika a szülészetben"

Átírás

1 A három- és négydimenziós ultrahang-diagnosztika a szülészetben Dr. Arany Antal, Dr. Vízer Miklós, Pécsi Tudomány Egyetem Orvostudományi és Egészségtudományi Koordinációs Központ, Klinikai Központ Szülészeti és Nôgyógyászati Klinika A képalkotó eljárások közül az utóbbi évtizedekben az ultrahang-diagnosztika rohamos fejlôdésének lehettünk tanúi. Az 1980-as évek vége óta a 3D ultrahang a kutatás fô területévé vált a szülészetben és nôgyógyászatban is. A 3D vizsgáló módszer a diagnosztikus pontosság és gyorsaság jelentôs javulását eredményezte. A 3D ultrahangvizsgálat volumenképeket ábrázol, a volumenen belül minden struktúra vizsgálható nemcsak felületi nézetbôl, hanem szimultán megjelenített áttetszô (ún. transzparens) üzemmódban is. A térhatású kép segítségével az ébrény és a magzat anatómiai viszonyai pontosabban elemezhetôk, számos fejlôdési rendellenesség korábban kerül felismerésre. A magzati szerv-volumetria kiegészítve a 3D áramlásvizsgálatokkal normális és kóros szervmûködés vizsgálatát teszi lehetôvé. Új ismeretekkel gazdagodhatunk a magzati fiziológia területén. A 3D ultrahangtechnika hasznos nem-invazív eszközévé vált az embrionális és magzati fejlôdés tanulmányozásának, amely helyettesítheti az invazív (vetélési kockázattal járó) vizsgáló eljárásokat. A technika fejlôdésével megvalósult a 3D digitális képalkotás és archiválás, és az ún. telemedicina révén szakmai és interdiszciplináris hazai vagy akár nemzetközi konzultációs lehetôséget vehetünk igénybe. A XXI. század küszöbén forradalmi áttörést hozott a mozgóképet adó négy-dimenziós (4D), más néven realtime 3D, vagy live-3d technika klinikai gyakorlatba való bevezetése. A folyamatos valós idejû térbeli ábrázolás révén, a magzat méhen belüli fejlôdése, viselkedése, személyiségének és egyediségének kialakulása tanulmányozható. The development of diagnostic ultrasound increased in the last decades. From the end of '80s research projects mainly focus on 3D ultrasound imaging in Obstetrics and Gynecology, which resulted in the improvement of the diagnostic accuracy and the speed of the diagnostic workflow. The volumetric visualization of 3D ultrasound allows not only the surface rendering of the examined volume, but also the inner parts can be seen simultaneously by the help of transparent mode. The fetal anatomical relations can be analized more precisely and many of the congenital anomalies can be discovered earlier thanks to the three-dimensional imaging. The fetal organ-volumetry together with the 3D Doppler-technics enables the examination of normal and pathologic organ function in many cases, which provides us extended knowledge of fetal physiology from time to time. The 3D ultrasound technics became useful non-invasive method in the examination of embrio- and fetogenesis, which can even replace the invasive examinal procedures, that has risk of abortion. According to the technical development of three-dimensional digital imaging, archiving and telemedicine there is a possibility to have a resort to either national or international, professional and interdisciplinar consultation. The 'four-dimensional' called 'real-time 3D' ultrasound or live-3d technics with motion picture is revolutionary innovation in clinical practice on the dawn of 21st century, which helps us examining the fetal development, personality and it's behavior by the real-time, continous three-dimensional ultrasound technics. A képalkotó eljárások közül az utóbbi évtizedekben az ultrahang-diagnosztika rohamos fejlôdésének lehettünk tanúi. Számos elônye lehetôvé tette a méhen belül fejlôdô ébrény, késôbb a magzat pontos anatómiai és funkcionális állapotának vizsgálatát. Az ultrahang-diagnosztika által nyújtott információk átalakították a szülészeti ellátásban folytatott gyakorlatunkat, napjainkban e technika a szülészet nélkülözhetetlen eszközévé vált. Hazánkban a szülészeti ultrahangvizsgálatok végzésének feltételei részletesen meghatározottak és kidolgozottak: a napjaink gyakorlatát megalapozó MSZNUT szakmai protokollja pontosan definiálja a szülészeti ultrahangvizsgálatok végzéséhez szükséges személyi jártasságot, tárgyi feltételeket, intézményi szintet, továbbá meghatározza a szûrôvizsgálatok idejét, célját, megadja a vizsgálandó képleteket és mérendô mutatókat, megszabja az összefoglaló értékelés (lelet) formai és tartalmi követelményeit. Az ultrahangvizsgálatot végzô személy e tevékenységéért szakmai, jogi és etikai vonatkozásban egyaránt felelôs. A terhesség alatti szûrôvizsgálat panasz és tünetmentes terhesek meghatározott elvek szerinti, válogatás nélküli ultrahangvizsgálata, melynek elsôdleges célja a terhességi kornak megfelelô normális, vagy ettôl eltérô kóros állapotok szûrése, vagyis a méhen belül fejlôdô ébrény, majd magzat normális és kóros morfológiai, valamint funkcionális viszonyait ábrázolja. A terhesség alatt javasolt szûrôvizsgálatok számában jelentôs különbségek mutatkoznak az egyes országok között, Magyarországon a 12-13, 18-19, és 36

2 terhességi héten javasolt ultrahang szûrôvizsgálatot végezni. A magzati fejlôdési rendellenességek 1960-as években történt elsô ultrahang-leírása óta számos, egyre tökéletesebb diagnózis született két-dimenziós (2D) ultrahangvizsgálattal. Ahogy a képi minôség javulása fejlesztette a kifinomult diagnosztikai lehetôségeket, a 2D ultrahang korlátai egyre világosabbá váltak. Ilyen pl.: a képi információ, mely függ a beállítás szögétôl, a megjelenítés pedig az ultrahangvizsgálatot végzô gyakorlatától. A 2D ultrahangvizsgálat csupán metszeti síkok ábrázolására képes, foto-realisztikus felületi, illetve áttetszô képek megjelenítése nem lehetséges, továbbá nehéz a reprodukálhatóság, a dysmorphologiai értékelés korlátozott. Brinkley és munkatársai 1974-ben készítették el elôször a humán magzat három-dimenziós (3D) ultrahangképét 15 db, 1-cm-es közönként készített ultrahang-tomogram felhasználásával, késôbb rekonstruálták a magzat geometriai modelljét [1]. Az 1980-as évek vége óta a 3D ultrahang a kutatás fô területévé vált a szülészetben és nôgyógyászatban is. Jelenleg az ultrahangtechnika fejlettsége olyan stádiumban van, amely néhány mm-es struktúrák in vivo térbeli megjelenítését teszi lehetôvé. A 3D ultrahangvizsgálat volumenképeket ábrázol a 2D ultrahang metszeti képeivel szemben. A térfogat-leképezés a magzat panoráma képét ábrázolja felületi rekonstrukciós üzemmód alkalmazásával. További felületi képek nyerhetôk a volumenen belüli bármely területrôl is. A magzati anatómia 3D ultrahangvizsgálatának legújabb eredménye a szoborszerû kép. A volumenen belül minden struktúra vizsgálható nemcsak felületi nézetbôl, hanem szimultán megjelenített áttetszô (ún. transzparens) üzemmódban is. A jó minôségû 3D felületi ábrázolás nélkülözhetetlen feltétele a három ortogonális sík és alapmetszet megjelenítése, valamint a vizsgálni kívánt felület és az ultrahangvizsgáló fej (transducer) közötti megfelelô nagyságú magzatvízablak jelenléte. Fontos az ortogonális síkok pozicionálása, hogy közvetlen (tiszta) felületi képet nyerjünk. A felületi rekonstrukciós üzemmód hasznos a magzati arc és a végtagok körvonalazására. A fej-nyaki képletek, valamint a végtagok, kezek, lábak és ujjak alaki rendellenességeinek 3D megjelenítése segíthet a kromoszóma rendellenességek és szindrómák felismerésében. A magzati csontváz transzparens maximum üzemmódban ábrázolható, a pontos analízis döntô jelentôségû a topografikus rendellenességek felderítésében. A 3D vizsgáló módszer a diagnosztikus pontosság és gyorsaság jelentôs javulását eredményezte. A térhatású kép segítségével az ébrény és a magzat anatómiai viszonyai pontosabban elemezhetôk, számos fejlôdési rendellenesség korábban kerül felismerésre. Az 5. héttôl a 12. hétig típusos embrionális jellegzetességek vizsgálhatók 3D-ben [16]. A szikhólyag szerkezeti, áramlási viszonyainak változása a terhesség kimenetelével összefüggésben van [2, 3]. Az embrionális véráramlás 3D ultrahangvizsgálatainak jellegzetességei élettani ismereteinket bôvítették [4, 5]. A 3D ultrahang adta lehetôségek már a terhesség kezdeti heteiben jelentôsek. A magzati szerv-volumetria kiegészítve a 3D áramlásvizsgálatokkal normális és kóros szervmûködés vizsgálatát teszi lehetôvé. Új ismeretekkel gazdagodhatunk a magzati fiziológia területén. A terhesség második és harmadik trimeszterében mód nyílhat a rizikóterhesek egy részének kiemelésére. A korai diagnózis feltétele a helyes terápia bevezetésének. Ezen eljárások a koraszülöttek, ezen belül is az igen alacsony súlyú magzatok életkilátásait és életminôségét számottevôen növelhetik. A 3D ultrahangtechnika hasznos nem-invazív eszközévé vált az embrionális és magzati fejlôdés tanulmányozásának, amely helyettesítheti az invazív (vetélési kockázattal járó) vizsgáló eljárásokat [6, 7]. A technika fejlôdésével megvalósult a 3D digitális képalkotás és archiválás, mely lehetôvé teszi, hogy a beteg jelenléte nélkül tovább vizsgálódjunk. A rögzített képanyag ismételt vizsgálatával pontosíthatjuk a már felismert rendellenességeket, korábban fel nem ismert elváltozásokat szûrhetünk ki, és az ún. telemedicina révén szakmai és interdiszciplináris hazai vagy akár nemzetközi konzultációs lehetôséget vehetünk igénybe. A XXI. század küszöbén forradalmi áttörést hozott a mozgóképet adó négy-dimenziós (4D), más néven realtime 3D, vagy live-3d technika klinikai gyakorlatba való bevezetése. Megfelelô számú volumenkép-sorozat adott képfeldolgozási sebességgel történô leképezése és megjelenítése révén filmszerû élményként látható a 3D vizsgálattal szoborszerû ébrény és magzat mozgása. A folyamatos valós idejû térbeli ábrázolás révén, a magzat méhen belüli fejlôdése, viselkedése, személyiségének és egyediségének kialakulása tanulmányozható [8-10]. Ez egyúttal a szülôk, és a magzat közötti kötôdést jelentôsen erôsíti. Azonban számos etikai kihívást is jelent. A 12. terhességi héten az embrionális arc részleteiben tanulmányozható [11]: elkülöníthetôek a szemüregek, az orr, a felsô és alsó állcsontok. Az agyi keringés részletesen vizsgálható 3D áramlási vizsgálatokkal. A középbél sérvszerû kiboltosulása miatt a hasfal kisfokú kitüremkedése élettani jelenségként értékelendô. A vizelet termelô és elvezetô szervrendszer fejlôdése nyomon követhetô. Az embrionális 1. ábra 12 hetes intakt ébrény 2. ábra 12 hetes sziámi ikrek 37

3 3. ábra 20 hetes intakt magzat 4. ábra 29 hetes magzat, syndactylia, cheilognatopalatoschisis mellkas, gerinc, és végtagok részletes analízise lehetséges. A csontok, porckorongok 3D elemzése a vázrendszeri rendellenességek diagnózisa szempontjából nem várt lehetôségeket rejt magában. Az 1990-es években az ébrényi tarkóredô mérése látványosan növelte a számbeli kromoszóma rendellenességek felismerési arányát. Mérési hibát okozhat a nyaki régió és a belsô magzatburok együttes leképezése. A multiplanáris 3D ultrahangvizsgálat során a középvonali metszet pontosan beállítható. A magzati arc: A 28. héttôl kezdôdôen a magzati arc szoborszerû plasztikus megjelenítése a szülészeti 3D ultrahangvizsgálat leglátványosabb terméke, mely alapjaiban megváltoztatta a magzati arcról alkotott korábbi elképzelésünket. A magzati arc domború felületû struktúra, melynek megjelenítéséhez optimális fronto-coronális metszet szükséges. A magzati arc portrészerû 3D rekonstrukciója és a térbeli mozgóképet adó, 4D technikával történô ábrázolása az igazi magzati egyediség legobjektívebb, nem-invazív képalkotó vizsgáló módszere. Az arc megjelenítése nemcsak a fejlôdô magzat felé nyitja meg a kaput, hanem egy új személlyel való elsô találkozás is. A szülôkre tett lélektani és érzelmi hatása teljes. A szülô-gyermek kapcsolatban ez az új momentum ugyanolyan fontos, vagy talán még fontosabb, mint a terhesség elején a magzat mozgásának, a magzati szívhangoknak az észlelése. A magzati arc második trimeszterbeli vizsgálata magában foglalja a fej, az arc, és a profil teljes képét, a szemüregek, szemek, szemhéjak, az orr, filtrum, az alsó és felsô ajkak, az áll, és az orcák vizsgálatát, melyet a fülek azonosítása követ. A normálistól eltérô képletek, a fejlôdési rendellenességekkel együttjáró arc-dysmorphismusok a kromoszóma rendellenességek fontos jelei lehetnek, és a 3D ultrahangvizsgálat hasznos lehet ezek hatékony feltárásában. Ezen túlmenôen jól látható az arc speciális mozgása, mimikája, mely a magzat méhen belüli viselkedését jól tükrözi a terhesség alatt [12, 13, 14]. A magzati mellkas és has: A felületi rekonstrukciós üzemmód lehetôvé teszi a mellkas mellsô és hátsó hasadékainak részletes vizsgálatát. A szívfejlôdési rendellenességek elemzését a ferde síkok bevezetésével tökéletesíthetjük [13]. Ugyancsak jobban analizálhatóak a magzati tüdôfejlôdési rendellenességek. A 3D color histogram-analízis alkalmazásával kvantitatív tüdôperfúziós vizsgálatokat végezhetünk. Hasonlóképpen precízebben mutathatók ki a hasi defektusok, ami döntô szerepet játszhat a fejlôdési rendellenesség prognózisának megítélésében. Az elektromos radír alkalmazásával a vizsgált szervet fedô felesleges képletek kivághatók, így a patológiás szerv különállóan vizsgálható (nyelôcsô, gyomor, patkóbél, vesék, húgyvezetékek). Végtagok és csontvázrendszer: A 3D ultrahangvizsgálat felületi rekonstrukciós üzemmódban a normális és kóros végtagokat, ujjakat plasztikusan ábrázolja. A végtag és ujj anomáliák a magzati arc anomáliáihoz hasonlóan kromoszóma rendellenességek részei 5. ábra 37 hetes mosolygó magzat 6. ábra babygram 38

4 lehetnek, de önálló rendellenességként is elôfordulhatnak [12-17]. A szkeletális dysplasiák a volumenképek forgatásával transzparens maximum üzemmódban könnyen diagnosztizálhatóak [15]. A külsô genitáliák egyértelmûen identifikálhatóak. Fetális tumorok: A magzati tumorok a fejlôdési rendellenességek ritka csoportját képezik, a helyes diagnózis mindig nagy kihívást jelent. A 3D felületi rekonstrukciós üzemmódban pontosabban tájékozódhatunk a defektus elhelyezkedésérôl, nagyságáról, a környezô szervekhez való viszonyáról. Fontos információkkal segíthetjük a konziliárus társszakmák képviselôit (genetikus, újszülött- és gyermekgyógyász, gyermeksebész, idegsebész), a szülôk bevonásával a várható korrekciós megoldások, kezelések születés utáni (esetleg születés elôtti) stratégiájának tervezéséhez, a kezelés lehetôségeirôl, mely a gyógykezelések eredményességét segíti elô. Számos tudományos társaság deklarálta, hogy a modern 4D vizsgálóberendezések emlékultrahang felvételek készítésére történô alkalmazása nem támogatható a magzatra rótt, ellenôrizhetetlen mértékû ultrahang-expozíció, másrészt a tevékenység által keltett hamis szülôi biztonságérzet miatt. A nem orvosi 4D ultrahangvizsgálat során történô, véleményezést nélkülözô magzatábrázolás ( baba mozizás/fényképezés ) nem egyeztethetô össze az orvosi gyógyító-megelôzô tevékenységgel még akkor sem, ha az egészséges terhes populáció részérôl nem elhanyagolhatóan jelentôs az igény ilyenfajta ultrahangvizsgálatokra. A látványos, hatásvadász babamozi-felvétel esetleg abban a téves hitben ringathatja a szülôket, hogy minden normális, és a szakember által végzett további részletes áttekintés szükségtelen. Ugyancsak alapvetô hiba, hogy nem hangzik el felvilágosítás az ultrahangvizsgálat diagnosztikai hatékonyságáról sem. A babamozi szolgáltatás legnagyobb veszélye, hogy alááshatja az egyébként páratlan potenciált magában rejtô 3D/4D ultrahangvizsgáló módszer hitelét és a vizsgálókba vetett bizalmat egyaránt. Szerencsére, legalábbis Magyarországon, az emlékultrahang készítésével foglalkozó babamozi vállalkozások többsége kinyilatkoztatja, akár írásos formában is, hogy nem egészségügyi tevékenységet végez, és nem helyettesíti a terhességi ultrahang szôrôvizsgálatokat. Hét éves klinikai tapasztalataink alapján a nemzetközi adatokkal összhangban megállapíthatjuk, hogy a 3D/4D ultrahangtechnika számos, napjainkban még kiaknázatlan lehetôséggel bír a magzati diagnosztika terén. Le kell szögeznünk azonban, hogy mind költségigényessége, mind a kellô hazai gyakorlati tapasztalat hiánya miatt rutin szülészeti szôrôvizsgálatra való használata ma még nem javasolt. Ez irányú vizsgálatokat akkreditált szülészeti intézetekben, érvényes ultrahang-jártassági vizsgával rendelkezô személyek 2D ultrahangkészülékekkel kell végezzék. Fontosnak tartjuk a 3D/4D ultrahangtechnikával kapcsolatos szülészeti ismeretanyag folyamatos további bôvítését, melyre hazai és nemzetközi fórumokon a lehetôség biztosított. IRODALOMJEGYZÉK [1] Brinkley IF, McCallum WD, Muramatsu SK. Fetal weight estimation from length and volumes found by threedimensional ultrasonic measurements. J Ultrasound Med 1984; 3: [2] Kurjak A, Kupesic S, Banovic I, Hafner T, Kos M. The study of morphology and circulation of early embryo by three-dimensional ultrasound and power Doppler. J Perinat Med 1999; 27: [3] Kupesic S, Kurjak A, Ivancic-Kosuta M. Volume and vascularity of the yolk sac studied by three-dimensional ultrasound and color Doppler. J Perinat Med 1999: 27: [4] Wladimiroff JW, Huisman TWA, Stewart PA. Fetal cardiac flow velocities in the late first trimester of pregnancy: a transvaginal Doppler study. J Am Coll Cardiol 1991; 17: [5] Wladimiroff JW, Huisman TWA, Stewart PA. Fetal and umbilical flow velocity waveforms between weeks' gestation: a preliminary study. Obstet Gynecol 1991; 78: [6] Merz E, Bahmann F. Weber G. Volume (3D) scanning in the evaluation of fetal malformations a new dimension in prenatal diagnosis. Ultrasound Obstet Gynecol 1995; 5: [7] Levaillant.IM, Benoit B, Bady.1, Rotten D. Ecographic tridimensionelle apport technique et clinique en ecographic obstetricale. Reprod Hum Horm 1995; 3: [8] Pretorius DH, Nelson TR. Fetal face visualization using three-dimensional ultrasonography. J Utrasound Med 1995; 14: [9] Lee A, Deutinger J, Bernaschek G. Three-dimensional ultrasound: abnormalities of the fetal face in surface and volume rendering mode. Br J Obstet Gynaecol 1995; 102: [10] Nicolaides KH, Shawwa L, Brizol M, Snijders RJM. Ultrasonographically detectable markers of fetal chromosomal defects. Ultrasound Obstet Gynecol 1993; 3: [11] Hull AD, Pretorius DH. Fetal face: what we can see using 2-dimensional and 3-dimensional ultrasound imaging. Semin Roentgenol 1998; 33: [12] Hata T. Three-dimensional ultrasonographic assessment of fetal hands and feet. Ultrasound Obstet Gynecol 1998; 12: [13] Nelson TR, Pretorius DH, Sklansky M, Hagen-Ansert S. Three-dimensional echocardiographic evaluation of fetal 39

5 Dr. Arany Antal 1972-ben szerzett orvosi diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetem (POTE) Általános Orvosi Karán. Ezt követôen a Mohácsi Városi Kórház szülészeti-nôgyógyászati osztályán dolgozott, majd 1976-ban szülészet-nôgyógyászatból szakvizsgát tett. A POTE Szülészeti-Nôgyógyászati Klinikájára 1978-ban nyert felvételt, mint klinikai orvos, majd 1980-tól tanársegédi, 1988-tól egyetemi adjunktusi beosztásba került, 1990-tôl részlegvezetô. Szülészeti-nôgyógyászati ultrahang-diagnosztikával 1978-tól foglalkozik, 1985 óta végez ultrahang-vezérelt invazív szülészeti-nôgyógyászati beavatkozásokat. A Magyar Szüléheart anatomy and function: acquisition, analysis and display. J Ultrasound Med 1996; 15: 1-9. [14] Kurjak A, Kos M. Three-dimensional ultrasonograhy in prenatal diagnosis. In: Chervenak FA, Kurjak A, eds. Fetal Medicine. Carnforth: Parthenon Publishing, 1999; [15] Lee A, Kratochwil A, Deutinger J, Bernaschek G. Threedimensional ultrasound in diagnosing phocomelia. Ultrasound Obstet Gynecol 1995; 5: [16] Arany A., Vizer M., Wilhelm F., Szabó I. A háromdimenziós ultrahang technika alkalmazása a szülészetben. Magyar Nôorvosok Lapja, 2005; 68, [17] Nicolaides KH, Snijders RJM, Gosden CM et al. Ultrasonographically detectable markers of fetal chromosomal abnormalities. Lancet 1992; 340: A SZERZÔK BEMUTATÁSA szeti és Nôgyógyászati Ultrahang Társaság (MSZNUT) alapító, a társaság megalakulásától annak vezetôségi tagja. Az MSZNUT által elôírt ultrahang-jártassági vizsgák közül a legmagasabb C -fokozattal rendelkezik. Évtizedek óta vezetô szerepet vállal a graduális és posztgraduális szülészeti-nôgyógyászati képalkotó diagnosztikai képzésben. Számos hazai és nemzetközi konferencián szerepelt felkért elôadóként. Ultrahang-diagnosztikai tevékenysége mellett klinikai munkája felöleli a szülészet-nôgyógyászat különbözô területeit, ezen belül nagy hangsúlyt kap a daganatos megbetegedések korszerû ultrahang-diagnosztikája, radikális mûtéti kezelése (melyet évtizedek óta végez), és posztoperatív nyomonkövetése. A Debreceni Egyetem professzora részesült idén az ESCI rangos nemzetközi elismerésében Az ESCI Európai Klinikai Kutatásért Társaság rangos kitüntetését idén Dr. Nagy László, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum (DE OEC) Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézetének professzora vehette át Genfben március 28-án. A professzor, aki jelenleg a DE OEC Klinikai Genomikai Központjának vezetôje, kiemelkedô tudományos munkája és az európai orvosbiológiai kutatásban betöltött nemzetközi jelentôségû szerepe elismeréséül részesült az ESCI Orvosbiológiai Kutatások Kiválósági Díjában. A nagy tekintélyû tudományos társaság, az ESCI 1967-ben alakult pán-európai szellemiséggel, annak érdekében, hogy integrálja mindazon klinikusokat és tudósokat, akiknek szakterülete a betegségek mechanizmusának kutatása. A társaság országhatárra, illetve nemzetiségre való tekintet nélkül biztosít hatékony fórumot a kutatók számára a különbözô tudományos kérdések megvitatásához saját kiadású szakfolyóirata, a European Journal of Clinical Investigation, valamint a rendszeres évi tudományos ülései révén. A komoly pénzjutalommal járó kitüntetést, az Orvosbiológiai Kutatások Kiválósági Díját a társaság nemzetközi hírû tudósokból álló tanácsa minden évben olyan fiatal 40 év alatti európai tudósnak ítéli oda, aki kiemelkedô teljesítményt nyújtott és a tudományos világban újdonságnak számító eredményt ért el az orvosbiológia területén. Dr. Nagy László tudományos tevékenységének fókuszában a nukleáris hormon receptorok alapvetô biológiai folyamatokban játszott szerepének és a betegségek kórfejlôdésének vizsgálata áll. Munkatársaival együtt molekuláris szinten vizsgálja, hogyan töltik be élettani szerepüket a nukleáris hormon receptorok, illetve újszerû megközelítéssel tanulmányozza azok szerepét a nem-metabolikus folyamatokban, mint például a gyulladásban. Vizsgálja továbbá az immunrendszer fejlôdését és mûködését. Tudományterületén elért eredményei alapján Nagy László professzort a nemzetközi szakmai közvélemény a nagy fejlôdés elôtt álló molekuláris medicina úttörôi közé sorolja. 40

T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N

T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N N E M Z E T K Ö Z I S Z Ü L É S Z E T I U L T R A H A N G T O V Á B B K É P Z Ő T A N F O L Y A M D E B R E C E N B E N A Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Ultrahang Társaság megalakulása óta törekszik a

Részletesebben

Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT

Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT A terhességek kb. 1%-ában az újszülött teljesen egészséges szülőktől súlyos szellemi vagy testi fogyatékkal születik. A veleszületett értelmi

Részletesebben

Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István. www.szulesz-nogyogyaszt.hu

Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István. www.szulesz-nogyogyaszt.hu Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István www.szulesz-nogyogyaszt.hu 1. Fogamzás előtti ( praeconceptionalis ) tanácsadás, gondozás 2. Kismamák gondozása a szülésig 1. A kismama és fejlődő magzatának

Részletesebben

Transcervicalis embryoscopia missed ab. esetén

Transcervicalis embryoscopia missed ab. esetén Hysteroscopia Transcervicalis embryoscopia missed ab. esetén Dr. Csécsei Károly, Dr. Musch Nikolett, Dr. Peitl Szilárd, Dr. Berkes Sándor Sopron MJV Erzsébet Kórház a DEOEC Oktató Kórháza Szülészeti és

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

Prenatalis MR vizsgálatok

Prenatalis MR vizsgálatok Prenatalis MR vizsgálatok Prof. Dr. Lombay Béla Borsod A.Z. Megyei Kórház és s Egyetemi Oktatókórház Miskolci Egyetem, Egészségtudományi gtudományi Kar, Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Miskolc Múlt - jelen

Részletesebben

Minden leendő szülő számára a legfontosabb, hogy születendő gyermeke egészséges legyen. A súlyosan beteg gyermek komoly terheket ró a családra.

Minden leendő szülő számára a legfontosabb, hogy születendő gyermeke egészséges legyen. A súlyosan beteg gyermek komoly terheket ró a családra. Egészséges magzat, biztonságos jövő Minden leendő szülő számára a legfontosabb, hogy születendő gyermeke egészséges legyen. A súlyosan beteg gyermek komoly terheket ró a családra. A veleszületett fejlődési

Részletesebben

AZ ULTRAHANGGAL MÉRT MAGZATI MEDENCECSONTOK ÁLTAL BEZÁRT SZÖG ÉS A GYAKORI ANEUPLOIDIÁK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS TÉZISEK

AZ ULTRAHANGGAL MÉRT MAGZATI MEDENCECSONTOK ÁLTAL BEZÁRT SZÖG ÉS A GYAKORI ANEUPLOIDIÁK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS TÉZISEK AZ ULTRAHANGGAL MÉRT MAGZATI MEDENCECSONTOK ÁLTAL BEZÁRT SZÖG ÉS A GYAKORI ANEUPLOIDIÁK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS Doktori (Ph.D.) értekezés TÉZISEK Klinikai Orvostudományok: Magzati és újszülöttkori orvostudomány

Részletesebben

A vállízület ultrahangvizsgálata háromdimenziós technikával

A vállízület ultrahangvizsgálata háromdimenziós technikával A Fõvárosi Szent János Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A vállízület ultrahangvizsgálata háromdimenziós technikával DR. BABAY MIKLÓS, DR. VÁRADI ÉVA ÖSSZEFOGLALÁS A szerzõk beszámolnak

Részletesebben

S11. Elvárásain felüli érték. Caring for Life through Innovation

S11. Elvárásain felüli érték. Caring for Life through Innovation S11 Elvárásain felüli érték Caring for Life through Innovation Nagyobb érték és jobb diagnózis S11 Elvárásain felüli érték A SonoScape új szoftver platformjával rendelkező S11-et kifejezetten a problémamentes

Részletesebben

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu 1.sz. Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 3 éves kurzus terve 2011/2012/ 2 félév - 2014/2015/1 félév 2011//2012 tavaszi félév Program sz. Kurzusvezető neve Kurzus címe magyarul/angolul Kurzus nyelve

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

PROGRAM. 2007. szeptember 6. (csütörtök) 18.00-19.30 Megnyitó, üdvözlések

PROGRAM. 2007. szeptember 6. (csütörtök) 18.00-19.30 Megnyitó, üdvözlések 2007. szeptember 6. (csütörtök) 18.00-19.30 Megnyitó, üdvözlések Nyitó előadások Papp Zoltán (Budapest) - Tóth Zoltán (Debrecen) - Szabó István (Budapest) A szülészeti és nőgyógyászati ellátás aktuális

Részletesebben

KÖZPONTBAN A GYERMEK

KÖZPONTBAN A GYERMEK KÖZPONTBAN A GYERMEK Térségi ellátás és a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Észak- közép- magyarországi térség Korszerű terhesgondozás Dr. Bálint Koppány Korszerű terhesgondozás A terhesgondozás célja:

Részletesebben

DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI. 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak

DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI. 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak 21-es triszómia: Mi az a Down kór Down-kór gyakorisága: 0,13% Anya életkora (év) 20 25 30 35 40 45 49 Down-kór

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. PTE ETK KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. 2.) Az agy fejlődési rendellenességeinek

Részletesebben

A három- és négydimenziós ( real-time 3D ) ultrahangtechnika új képalkotó eljárás a szülészet-nőgyógyászatban

A három- és négydimenziós ( real-time 3D ) ultrahangtechnika új képalkotó eljárás a szülészet-nőgyógyászatban A három- és négydimenziós ( real-time 3D ) ultrahangtechnika új képalkotó eljárás a szülészet-nőgyógyászatban Doktori (PhD) - értekezés Dr. Vizer Miklós Gábor Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

A DOWN-KÓR SZŰRÉSE. Down-kór szűrés az egészséges babákért és a boldog kismamákért. Mi az a Down szindróma? A Down szindróma tünetei:

A DOWN-KÓR SZŰRÉSE. Down-kór szűrés az egészséges babákért és a boldog kismamákért. Mi az a Down szindróma? A Down szindróma tünetei: A DOWN-KÓR SZŰRÉSE Kedves Kismama! Gratulálunk születendő gyermekéhez! Ön és családja bizonyára örömmel várják az újszülött érkezését, azonban a legtöbb kismamához hasonlóan Önben is felmerül, hogy a szülés

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

A MAGYAR SZÜLÉSZETI-NŐGYÓGYÁSZATI ULTRAHANG TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA

A MAGYAR SZÜLÉSZETI-NŐGYÓGYÁSZATI ULTRAHANG TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA A MAGYAR SZÜLÉSZETI-NŐGYÓGYÁSZATI ULTRAHANG TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA Pécs, 2011. október 6-7-8. Tervezett Program 2011-10-06. Csütörtök 18.00 Megnyitó, üdvözlések, tiszteletbeli tag beiktatása Elnökség:

Részletesebben

p le r ol o r www.sonoscape-ultrahang.hu

p le r ol o r www.sonoscape-ultrahang.hu p le r Dop sra ol o r á iás C lkalmaz tegór Felso ka minden a készülék www.sonoscape-ultrahang.hu 2009 2008 Entrepreneurial Company Award Product Quality Leadership Award Vállalati profil A SonoScape a

Részletesebben

A MAGZAT ARTÉRIÁS VÉRKERINGÉSÉNEK ULTRAHANG VIZSGÁLATA

A MAGZAT ARTÉRIÁS VÉRKERINGÉSÉNEK ULTRAHANG VIZSGÁLATA 1 A MAGZAT ARTÉRIÁS VÉRKERINGÉSÉNEK ULTRAHANG VIZSGÁLATA A REZISZTENCIA INDEX ÉS A PULZATILITÁSI INDEX REFERENCIA ÉRTÉKEI A TERHESSÉG 28. ÉS 41. HETE KÖZÖTT Aranyosi János dr., Bettembuk Péter dr., Zatik

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÁRANDÓSSÁG ALATT KÉRHETŐ SZŰRŐVIZSGÁLATOKRÓL KIEMELT TÁMOGATÓNK: Istenhegyi Géndiagnosztikai, Nőgyógyászati és Családtervezési Centrum

TÁJÉKOZTATÓ A VÁRANDÓSSÁG ALATT KÉRHETŐ SZŰRŐVIZSGÁLATOKRÓL KIEMELT TÁMOGATÓNK: Istenhegyi Géndiagnosztikai, Nőgyógyászati és Családtervezési Centrum TÁJÉKOZTATÓ A VÁRANDÓSSÁG ALATT KÉRHETŐ SZŰRŐVIZSGÁLATOKRÓL KIEMELT TÁMOGATÓNK: Istenhegyi Géndiagnosztikai, Nőgyógyászati és Családtervezési Centrum http://gendiagnosztika.hu 1125 Budapest, Zalatnai utca

Részletesebben

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score számítást alkalmazó, nem-invazív prenatális molekuláris genetikai teszt a magzati 21-es triszómia észlelésére, anyai vérből végzett DNS izolálást követően

Részletesebben

Smart Color System Fedezze fel saját értékeit!

Smart Color System Fedezze fel saját értékeit! S2 Smart Color System Fedezze fel saját értékeit! Caring for Life through Innovation S2 Smart Color System Fedezze fel saját értékeit! Ergonómikus kialakítás Hordozható kivitel bárhol, bármikor használatra

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2422-06 Ultrahang-diagnosztikai eljárások kivitelezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2422-06 Ultrahang-diagnosztikai eljárások kivitelezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Intézménye szakdolgozói részére továbbképzést szervez. Munkahelyi vezetője Önt bízza meg a Hasi ultrahang diagnosztika a mindennapokban című előadás megtartásával. A felkészülés során folyamatosan

Részletesebben

MEGRENDELŐ TERHESGONDOZÁSI CSOMAG SZOLGÁLTATÁSHOZ

MEGRENDELŐ TERHESGONDOZÁSI CSOMAG SZOLGÁLTATÁSHOZ MEGRENDELŐ TERHESGONDOZÁSI CSOMAG SZOLGÁLTATÁSHOZ páciens neve címe TAJ száma kezelőorvos neve, ha a páciens választott orvost Szüless nálunk! Otthonos és biztonságos! A MAI NAPON MEGRENDELEM A RÓBERT

Részletesebben

A (human)genetika alapja

A (human)genetika alapja A (human)genetika alapja Genom diagnosztika - születés elött - tünetek megjelenése elött - hordozó diagnosztika Prenatalis genetikai diagnosztika indikációi emelkedett valószinüség egy gén betegségre egyik

Részletesebben

Kiváló érték kompromisszumok nélkül

Kiváló érték kompromisszumok nélkül S6 Kiváló érték kompromisszumok nélkül Caring for Life through Innovation S6 Kiváló érték kompromisszumok nélkül Az S6 egy teljes értékű, hordozható Color Doppler rendszer, mely széles körben használható

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Kiváló érték kompromisszumok nélkül

Kiváló érték kompromisszumok nélkül S6 Kiváló érték kompromisszumok nélkül Caring for Life through Innovation S6 Kiváló érték kompromisszumok nélkül Az S6 egy teljes értékű, hordozható Color Doppler rendszer, mely széles körben használható

Részletesebben

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján)

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) Általános szempontok I.: Követelmények: A képzés eredményeként a radiológia szakvizsgát tett

Részletesebben

A DOWN-SZ DILEMMÁI PROF.DR.GARDÓ SÁNDOR MASZNUT X. NEMZETI KONGRESSZUSA PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ NYÍREGYHÁZA, 2009. SZEPTEMBER 3-5.

A DOWN-SZ DILEMMÁI PROF.DR.GARDÓ SÁNDOR MASZNUT X. NEMZETI KONGRESSZUSA PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ NYÍREGYHÁZA, 2009. SZEPTEMBER 3-5. A DOWN-SZ SZŰRÉS DILEMMÁI PROF.DR.GARDÓ SÁNDOR PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ GYŐR MASZNUT X. NEMZETI KONGRESSZUSA NYÍREGYHÁZA, 2009. SZEPTEMBER 3-5. A DOWN-SZINDRÓMA GYAKORISÁGA (VRONY 2007) ÖSSZES

Részletesebben

Az ALPINION Crystal Signature technológia a mély struktúrák részletes képeivel növeli a klinikai pontosságot és hatékonyságot.

Az ALPINION Crystal Signature technológia a mély struktúrák részletes képeivel növeli a klinikai pontosságot és hatékonyságot. Az ALPINION E-CUBE sorozat megváltoztatja a diagnosztikai ultrahang területét, egyedi és megbízható technológiai áttörései révén maximális eredményességet tesz lehetővé. Az E-CUBE 9 az integrált ALPINION

Részletesebben

A HYCOSY vizsgálat újabb diemenziói iói Timmermann Gábor*, Kondér Béla** *Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti Klinika, ** Jávorszky Ödön Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztály, Vác MSzNUT Pécs 2011 2012.01.02.

Részletesebben

A MAGYAR SZÜLÉSZETI-NŐGYÓGYÁSZATI ULTRAHANG TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA

A MAGYAR SZÜLÉSZETI-NŐGYÓGYÁSZATI ULTRAHANG TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA A MAGYAR SZÜLÉSZETI-NŐGYÓGYÁSZATI ULTRAHANG TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA Pécs, 2011. október 6-7-8. Tervezett Program 2011-10-06. Csütörtök 18.00 Megnyitó, üdvözlések, tiszteletbeli tag beiktatása Elnökség:

Részletesebben

AZ UROGENITÁLIS RENDSZER KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATA

AZ UROGENITÁLIS RENDSZER KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATA AZ UROGENITÁLIS RENDSZER KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATA Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika Kávészünet-14 Siófok 2012 május 11-13 KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATOK FELADATA Morfológiai és funkcionális

Részletesebben

Jogszabály szöveg. MHK adatbázis

Jogszabály szöveg. MHK adatbázis MHK adatbázis Jogszabály szöveg 2/1998. (II. 6.) NM rendelet 1999. augusztus 21. - Lekérdezés ideje: 2004. július 26. (C)1992-2001. Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. 2/1998. (II. 6.) NM rendelet az egészségügyi

Részletesebben

ELSŐ TRIMESZTERI KITERJESZTETT SZŰRÉS

ELSŐ TRIMESZTERI KITERJESZTETT SZŰRÉS ELSŐ TRIMESZTERI KITERJESZTETT SZŰRÉS Dr. Csermely Gyula Szeged 2010.06.11. AZ ULTRAHANGKÉSZÜLÉK ÉS A TUDÁS FEJLŐDÉSE A szűrhető fejlődési rendellenességek 2/3-a az első trimeszteri ultrahang vizsgálat

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Integrált-teszt. a Down-kór, egyéb más számbeli kromoszóma-rendellenességek és az idegcsôzáródási rendellenességek kiszûrésére

Integrált-teszt. a Down-kór, egyéb más számbeli kromoszóma-rendellenességek és az idegcsôzáródási rendellenességek kiszûrésére www.fetalmedicine.hu Integrált-teszt a Down-kór, egyéb más számbeli kromoszóma-rendellenességek és az idegcsôzáródási rendellenességek kiszûrésére Komplex megoldások a Down-kór szûrésében A szûrôvizsgálatot

Részletesebben

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Debrecen, 2002. január 28.

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Debrecen, 2002. január 28. Magyar Nőorvosok Lapja Szerkesztősége Semmelweiss Egyetem Egészségtudományi Kar Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 1389 Budapest, Pf.: 112. Prof. Dr. Doszpod József Főszerkesztő Úr Tisztelt Főszerkesztő

Részletesebben

Az Integrált-teszt. teszt összehasonlítása a jelenlegi terhesgondozás gyakorlatával

Az Integrált-teszt. teszt összehasonlítása a jelenlegi terhesgondozás gyakorlatával Az Integrált-teszt teszt összehasonlítása a jelenlegi terhesgondozás gyakorlatával Skriba Eszter /Állami Egészségügyi Központ/ Merhala Zoltán Timmermann Gábor /SE.II. Női Klinika/ Magzati Diagnosztikai

Részletesebben

A 21-es triszómia szűrése napjainkban

A 21-es triszómia szűrése napjainkban EREDETI KÖZLEMÉNY A 21-es triszómia szűrése napjainkban Az anyai életkor valóban olyan fontos? Szabó Andrea dr. 1 Alasztics Bálint dr. 2 Bánhidy Ferenc dr. 1 Valent Sándor dr. 1 1 Semmelweis Egyetem, Általános

Részletesebben

THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER

THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER 1 of 6 12/1/2008 2:33 AM THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER Az infravörös monitorozás emisszión alapuló noninvazív képalkotó eljárás. A Budapesti Mûszaki Egyetemen kidolgozott thermográfiai vizsgálati rendszer

Részletesebben

Vizsgált kromoszóma-rendellenességek

Vizsgált kromoszóma-rendellenességek Vizsgált kromoszóma-rendellenességek A 21-es kromoszóma számbeli többlete okozza a Downkórt (21-es triszómia), mely a leggyakoribb, értelmi és testi fogyatékossággal járó kromoszóma-rendellenesség. Születési

Részletesebben

Quartett-teszt. a Down-kór, egyéb más számbeli kromoszóma-rendellenességek és az idegcsôzáródási rendellenességek kiszûrésére

Quartett-teszt. a Down-kór, egyéb más számbeli kromoszóma-rendellenességek és az idegcsôzáródási rendellenességek kiszûrésére www.fetalmedicine.hu Quartett-teszt a Down-kór, egyéb más számbeli kromoszóma-rendellenességek és az idegcsôzáródási rendellenességek kiszûrésére Komplex megoldások a Down-kór szûrésében A szûrôvizsgálatot

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A fetopathológiai vizsgálat, mint a prenatalis diagnosztika min ségellen rzésének lehetséges formája. A leggyakrabban el forduló magzati triszómiák kapcsán szerzett tapasztalataink.

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2012 / 2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2012 / 2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2012 / 2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V: Védőnő szakirány GY: Gyógytornász szakirány KDA: Képalkotó

Részletesebben

Sürgősségi ultrahang, hazai helyzetkép

Sürgősségi ultrahang, hazai helyzetkép MRT XXVIII. KONGRESSZUSA A.2.1. Klinikus-radiológus symposium: Sürgősségi radiológia. Budapest, 2016. június 24. Sürgősségi ultrahang, hazai helyzetkép dr. Barta Miklós PhD Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Részletesebben

Érintse meg és érezze a különbséget!

Érintse meg és érezze a különbséget! Érintse meg és érezze a különbséget! Az első hordozható, 15"-os kijelzővel rendelkező Color Doppler ultrahang készülék Kínában való megjelentetése óta elkötelezett a SonoScape az ultrahang csúcstechnológiák

Részletesebben

Campomeliás dysplasia praenatalis felismerése ultrahangvizsgálattal

Campomeliás dysplasia praenatalis felismerése ultrahangvizsgálattal ULTRAHANGVIZSGÁLAT Esetismertetés Campomeliás dysplasia praenatalis felismerése ultrahangvizsgálattal Nagy Gábor, Vreczenár László BEVEZETÉS A campomeliás dysplasia egy jellegzetes csontosodási rendellenesség,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés Ultrahang-diagnosztikai eljárások modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés Ultrahang-diagnosztikai eljárások modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

S20. Az Ön igényeinek megfelelő optimális megoldás. Caring for Life through Innovation

S20. Az Ön igényeinek megfelelő optimális megoldás. Caring for Life through Innovation S20 Az Ön igényeinek megfelelő optimális megoldás Caring for Life through Innovation S20 Az Ön igényeinek megfelelő optimális megoldások S20, a SonoScape legújabb színes Doppler készüléke - az alkalmazások

Részletesebben

A szűrővizsgálatok változó koncepciója

A szűrővizsgálatok változó koncepciója A szűrővizsgálatok változó koncepciója Magyar Tudomány Ünnepe 2010. Vályi Péter dr. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Szűrővizsgálat: olyan vizsgálat, amelynek célja a betegség tüneteit nem mutató

Részletesebben

Szy Ildikó DEMIN 2014.

Szy Ildikó DEMIN 2014. Szy Ildikó DEMIN 2014. Az azonos bánásmód és a szolidaritás elvének megfelelően a ritka betegségek multidiszciplináris megközelítésű diagnosztikájának és kezelésének fejlesztése, a racionalizált beteg

Részletesebben

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

A MAGYAR SZÜLÉSZETI-NÔGYÓGYÁSZATI ULTRAHANG TÁRSASÁG VIII. NEMZETI KONGRESSZUSA

A MAGYAR SZÜLÉSZETI-NÔGYÓGYÁSZATI ULTRAHANG TÁRSASÁG VIII. NEMZETI KONGRESSZUSA A MAGYAR SZÜLÉSZETI-NÔGYÓGYÁSZATI ULTRAHANG TÁRSASÁG VIII. NEMZETI KONGRESSZUSA Budapest, 2005. szeptember 16-18. MEGHÍVÓ A kongresszus rendezôje: Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nôgyógyászati

Részletesebben

Döntéshozatal a klinikai gyakorlatban. Fülep Zoltán Bács-Kiskun Megyei Kórház, Szegedi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza Kecskemét

Döntéshozatal a klinikai gyakorlatban. Fülep Zoltán Bács-Kiskun Megyei Kórház, Szegedi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza Kecskemét Döntéshozatal a klinikai gyakorlatban Fülep Zoltán Bács-Kiskun Megyei Kórház, Szegedi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza Kecskemét Cogito ergo sum René Descartes Immanuel Kant A klinikai

Részletesebben

Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem

Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem Tisztelt Hölgyem, Tisztelt Uram! Örömmel jelentjük be Önöknek, hogy a Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetének egyik új projektje azon betegségek genetikai hátterének feltérképezésére irányul,

Részletesebben

S20. Az Ön igényeinek megfelelő optimális megoldás. Caring for Life through Innovation

S20. Az Ön igényeinek megfelelő optimális megoldás. Caring for Life through Innovation S20 Az Ön igényeinek megfelelő optimális megoldás Caring for Life through Innovation S20 Az Ön igényeinek megfelelő optimális megoldások S20, a SonoScape legújabb színes Doppler készüléke - az alkalmazások

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács

Részletesebben

Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Ultrahang Társaság, XIII. Nemzeti Kongresszusa 2015. Budapest Főtitkári beszámoló

Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Ultrahang Társaság, XIII. Nemzeti Kongresszusa 2015. Budapest Főtitkári beszámoló Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Ultrahang Társaság, XIII. Nemzeti Kongresszusa 2015. Budapest Főtitkári beszámoló Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! Kedves tagtársak. Alapszabályunkban meghatározott

Részletesebben

Hat terhes isotretinoinkezelésének értékelése MSzNUT Pécs 2011 TIMMERMANN Gábor*, KONDÉR Béla**, GIDAI JÁNOS*, CZEIZEL Endre*** *SE. II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika **Jávorszky Ödön Kórház

Részletesebben

Dr. Pikó Károly vezérigazgató-helyettes Minőségügy van-e szerepe a sürgősségi ellátásban 2010. november 5. - Debrecen

Dr. Pikó Károly vezérigazgató-helyettes Minőségügy van-e szerepe a sürgősségi ellátásban 2010. november 5. - Debrecen Dr. Pikó Károly vezérigazgató-helyettes Minőségügy van-e szerepe a sürgősségi ellátásban 2010. november 5. - Debrecen MOTTÓ Kevesebb időbe telik valamit jól csinálni, mint megmagyarázni, hogy miért nem

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

SUGÁRTERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

SUGÁRTERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SUGÁRTERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SUGÁRTERÁPIA BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZ,

Részletesebben

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09. Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.01 között Aneszteziológia és intenzív terápia szakképzés Aneszteziológiai gyakorlat

Részletesebben

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL KÖZÖS STRATÉGIA KIFEJLESZTÉSE MOLEKULÁRIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL

Részletesebben

KLINIKAI ONKOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ

KLINIKAI ONKOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ KLINIKAI ONKOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. KLINIKAI ONKOLÓGIA BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés. 1961-06 Képalkotás Mágneses Rezonancia vizsgálat során (MRI) modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés. 1961-06 Képalkotás Mágneses Rezonancia vizsgálat során (MRI) modul Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Diagnosztikai központ munkaszervezése a teleradiológiai üzemeltetési modell segítségével. Bogner Péter Pécsi Diagnosztikai Központ

Diagnosztikai központ munkaszervezése a teleradiológiai üzemeltetési modell segítségével. Bogner Péter Pécsi Diagnosztikai Központ Diagnosztikai központ munkaszervezése a teleradiológiai üzemeltetési modell segítségével Bogner Péter Pécsi Diagnosztikai Központ Radiológia anno Radiológia mostanság.. UH 3D,4D CT multislice (6-256) MRI

Részletesebben

Protokollok a csecsemő- és gyermekgyógyászatban

Protokollok a csecsemő- és gyermekgyógyászatban Protokollok a csecsemő- és gyermekgyógyászatban Szabó Attila Semmelweis Egyetem I.sz. (Bókay) Gyermekklinika Definíció Protokoll: jegyzőkönyv; hivatalos találkozás szabályai; szabvány, egyezmény Idegen

Részletesebben

Bevezetés Az ultrahang-diagnosztika fejlődése

Bevezetés Az ultrahang-diagnosztika fejlődése Bevezetés Az ultrahang-diagnosztika fejlődése A képalkotó eljárások közül az utóbbi másfél évtizedben az ultrahang-diagnosztika rohamos fejlődésének lehettünk tanúi. A nagyfelbontású ultrahangtechnika

Részletesebben

Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban

Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban Regionális onkológiai centrum fejlesztése TIOp-2.2.6-12/1a-2013-0002 A megvalósult Fejlesztés célja: olyan komprehenzív Regionális Onkológiai

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

PEG BEÜLTETÉS FINANSZÍROZÁSA A

PEG BEÜLTETÉS FINANSZÍROZÁSA A PEG BEÜLTETÉS FINANSZÍROZÁSA A GYAKORLATBAN Ludman István, Veres Tamás Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum Mátraháza, 2012. június 15. HBCs alapú finanszírozás Homogén Betegség Csoportok

Részletesebben

S40. Stílus és teljesítmény. Caring for Life through Innovation

S40. Stílus és teljesítmény. Caring for Life through Innovation S40 Stílus és teljesítmény Caring for Life through Innovation Küldetésének megfelelően a SonoScape megalapítása óta elkötelezett aziránt, hogy világszínvonalú, felhasználó központú ultrahang készülékeket

Részletesebben

OEP által finanszírozott implantátumok protetikai rehabilitáció céljából történő behelyezésének várólista protokollja MP 031.ST

OEP által finanszírozott implantátumok protetikai rehabilitáció céljából történő behelyezésének várólista protokollja MP 031.ST Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: OEP által finanszírozott implantátumok protetikai rehabilitáció céljából történő behelyezésének várólista protokollja

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

VHL (von Hippel-Lindau) szindrómával élők gondozási füzete

VHL (von Hippel-Lindau) szindrómával élők gondozási füzete VHL (von Hippel-Lindau) szindrómával élők gondozási füzete A VHL szindróma egy nagyon ritka (1/100 000) örökletes genetikai rendellenesség, aminek a betegségként történő megjelenése (manifesztálódása)

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

" " " " " " " " " " " " " " " " " "

                 Az IntelliGenetic kft. örömmel mutatja be a verifi tesztet, egy nem invazív prenatális vizsgálatot, amely több magzati kromoszóma számbeli rendellenességének kimutatására alkalmazható egyetlen anyai vérminta

Részletesebben

Gondolatok a Down-szindróma szűréséről

Gondolatok a Down-szindróma szűréséről Gondolatok a Down-szindróma szűréséről GARDÓ SÁNDOR DR. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Győr A szerző röviden összefoglalja a Down-szindróma fontosabb klinikai tüneteit

Részletesebben

OEP által nem finanszírozott rendelések térítési díjai

OEP által nem finanszírozott rendelések térítési díjai OEP által nem finanszírozott rendelések térítési díjai Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem

Részletesebben

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Dr. Mangel László 1,2, Prof. Dr. Dóczi Tamás 3, Dr. Balogh Zsolt 4, Dr. Lövey József 2, Dr. Sipos László 5 Pécsi Tudományegyetem, Onkoterápiás

Részletesebben

A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában. Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika

A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában. Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika Computer Tomographia 1967.Első CT felvétel.mérés:9nap. Megjelenítés:2,5 óra számítógépes munka után. 1974.Első

Részletesebben

A neurofibromatózis idegrendszeri megnyilvánulása

A neurofibromatózis idegrendszeri megnyilvánulása A neurofibromatózis idegrendszeri megnyilvánulása Molekuláris Medicina Mindenkinek Fókuszban a Neurofibromatózis Varga Edina Tímea SE Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Neurofibromatózis I.

Részletesebben

A Népegészségügyi Programok és a háziorvoslás negyed százada. Prof. Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár PTE ÁOK Alapellátási Intézet

A Népegészségügyi Programok és a háziorvoslás negyed százada. Prof. Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár PTE ÁOK Alapellátási Intézet A Népegészségügyi Programok és a háziorvoslás negyed százada Prof. Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár PTE ÁOK Alapellátási Intézet 6/1992. (III. 31.) NM rendelet A háziorvosi szolgálat elsődleges, személyes

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Munkahelyére kardiológiai és angiológiai szakasszisztens tanulók érkeznek. Az a feladatuk, hogy az arteriosclerosis témáját dolgozzák fel megadott szempontok szerint. Segítséget kérnek Öntől.

Részletesebben

Recesszív öröklődés. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára. Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem

Recesszív öröklődés. Tájékoztató a betegek és családtagjaik számára. Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem 12 Recesszív öröklődés Fordította: Dr. Komlósi Katalin Orvosi Genetikai Intézet, Pécsi Tudományegyetem 2009. május 15. A londoni Guy s and St Thomas kórház, a Királyi Nőgyógyászati és Szülészeti Társaság

Részletesebben

Terhesgondozás normál és különleges vonatkozásai. Dr. Timmermann Gábor

Terhesgondozás normál és különleges vonatkozásai. Dr. Timmermann Gábor Terhesgondozás normál és különleges vonatkozásai Dr. Timmermann Gábor Terhességhez kapcsolódó gondozás Optimális családtervezési tanácsadás Fogamzás előtti (praeconceptionalis( praeconceptionalis) ) gondozás

Részletesebben

Az első 1000 nap táplálási és gondozási szempontjai a bio-pszicho-szociális modell alapján

Az első 1000 nap táplálási és gondozási szempontjai a bio-pszicho-szociális modell alapján Az első 1000 nap táplálási és gondozási szempontjai a bio-pszicho-szociális modell alapján Dr. Scheuring Noémi Heim Pál Gyermekkórház, Budapest Kávészünet-17 Házi Gyermekorvosok Egyesülete XVII. Tudományos

Részletesebben

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2012/2013 tanévre Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika SEBÉSZET 1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára 2.

Részletesebben

Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában

Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában Onkoradiológia 2012 Varga Edit, Rudas Gábor oncoradiologia feladata differenciáldiagnosztika terápia követése háziorvos klinikus radiológus congenitalis NBL vs

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve a Down-kór prenatális szűréséről és diagnosztikájáról. hatályos:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve a Down-kór prenatális szűréséről és diagnosztikájáról. hatályos: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve a Down-kór prenatális szűréséről és diagnosztikájáról 2016. EüK. 22. szám Típusa: klinikai egészségügyi szakmai irányelv Azonosító: 000860 Érvényesség

Részletesebben

1. GnRH antagonista Cetrorelix-szel szerzett tapasztalataink IVF ciklusok során

1. GnRH antagonista Cetrorelix-szel szerzett tapasztalataink IVF ciklusok során Előadások jegyzéke Első szerzőként: 1. GnRH antagonista Cetrorelix-szel szerzett tapasztalataink IVF ciklusok során Dr. Zeke J., Kanyó K., Márta E., Dr. Konc J. III. Családcentrikus Szülészet Kongresszus

Részletesebben

Kemoterápiás lehetőségek terhesség alatt kialakult emlőrák esetén. Dr. Bánhidy Ferenc

Kemoterápiás lehetőségek terhesség alatt kialakult emlőrák esetén. Dr. Bánhidy Ferenc Kemoterápiás lehetőségek terhesség alatt kialakult emlőrák esetén Dr. Bánhidy Ferenc Emlőrák Várandósság alatt az emlőrák az egyik leggyakoribb rosszindulatú daganattípus. Pregnancy associated breast cancer

Részletesebben