POP vegyületek környezeti kémiai és környezetbiológiai. sajátságai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POP vegyületek környezeti kémiai és környezetbiológiai. sajátságai"

Átírás

1 1. Melléklet POP vegyületek környezeti kémiai és környezetbiológiai sajátságai (Összeállította: MTA-NKI Ökotoxikológiai Kutatócsoport) 1. ALDRIN Az aldrin a klórozott szénhidrogén inszekticide k közé tartozik, melyek egyaránt kontakt és gyomorméreg hatású toxikánsok. Az aldrin hatása a DDT-ével analóg (lásd ott): a sejtmembrán Na+ ioncsatornáinak mûködését zavarja meg. Kimutatott vízszennyezõ az Egyesült Államokban, Indiában, Egyiptomban, talajszennyezõ Kanadában, Japánban, Brazíliában. Vízszennyezõként olyan jelentõs maradékát mutatták ki (kb. 0,95 ng/ml) a Gangesz folyó vizében több más klórozott szénhidrogén és organofoszfát inszekticid mellett, hogy a folyóvíz maga genotoxikusnak bizonyult. Rovarok ellen alkalmazott idegméreg. Az iparilag fejlett országokban a 60-as évek végén, a 70-es évek elején betiltották, maradékaikkal azonban jelenleg is együtt élünk. A mai gyártók (Shell, Velsicol, Quimica Potosi, Pernis, Royal Dutch Petroleum) termékeiket a fejlõdõ országokba szállítják. Termeszirtásra szívesen használták. A kilencvenes években Nepálban még használták Környezeti kémiai és biokémiai tulajdonságok Környezeti tulajdonságait áttekintõ tanulmány összegzi Vízoldhatóság Gyakori vízszennyezõ, aminek közvetlen toxikológiai következményei vannak Perzisztencia Bár a hatvanas években még nem mindenki ismerte el, gyakori talajszennyezõ: 13 évvel az alkalmazás után még jelentõs talajszennyezõ, kihat a talaj mikrobiális életére és a magasabb rendû talajlakó élõlényekre is. Egy japán vizsgálat szerint a talajszennyezés ben, közvetlenül a klórozott szénhidrogén inszekticidek betiltása elõtt érte el a maximumát. Súlyos élelmiszerszennyezési és -toxikológiai problémát jelent. Talajinszekticidként alkalmazva perzisztensebb a növényekben, mint közvetlenül a növényekre történõ kijuttatás esetén. Egyes szervezetek (pl. bizonyos halak) specifikus enzimeik révén jobban metabolizálják (akár a lényegesen perzisztensebb DDT-t is) Metabolizmus Metabolizmusa oxidatív úton zajlik, talajban és biológiai szervezetekben epoxidálódik. Epoxid metabolitja (dieldrin ) toxikusabb Akut toxicitás Klórozott szénhidrogén zoocid. Gátolja az ideg ingerület vezetést.

2 Emlõsökön Mérgezõ (patkány LD50: 67 mg/kg), máshol 500 mg/kg {Environmental Health Data Sheet, 2000}. Gátolja a GABA-rendszert Madarakon Extrém mérgezõ; LD50: fürjeken 6,59, tõkésrécén 52 mg/kg {Environmental Health Data Sheet, 2000} Halakon Extrém mérgezõ; LC50: pisztrángon 0,0026 mg/kg, harcsán 0,053 mg/kg. Halakra rendkívül toxikus. Szennyezett vizekben a halak húsában mérhetõ Méheken Adat nem áll a rendelkezésünkre Ízeltlábú parazitoidokon Adat nem áll a rendelkezésünkre Ízeltlábú predátorokon Adat nem áll a rendelkezésünkre Gilisztaféléken Adat nem áll a rendelkezésünkre Vízi ízeltlábúakon Daphnia-n kifejezetten mérgezõ; LC50: 0,032 mg/kg {Environmental Health Data Sheet, 2000} Krónikus toxicitás Lassú bomlása (dieldrin-né bomlik; DT50: ~5 év) miatt krónikus hatásai jelentõsek. Talajaink mélyebb régióiban és élõvizeink üledékeiben elõfordulása esetenként még ma is jelentõs lehet. Üledékre épülõ táplálékláncokban megjelenhet. Trópusi országokból szállított élvezeti cikkekben és gyümölcsökben maradékai elõfordulhatnak Mutagenitás 0,4 µg/ml, in vitro, soronkívüli DNS-szintézis transzformált humán sejtvonalban; 19 µg/ml, in vitro, kromoszóma aberráció humán lymphocyta-ban; 19 mg/kgl, in vivo, kromoszóma aberráció állat csontvelõben Karcinogenitás Állatokon kis számú adat áll rendelkezésre arra, hogy karcinogén, emberre vonatkozó karcinogenitása nem bizonyított. Besorolása IARC 3-as csoport. A sejtkommunikáció zavarai miatt tumor -promóternek tartják. Egy korai felmérés szerint a tesztek felében mutatott karcinogén aktivitást. Egerekben májtumort okozott. A gyárakban dolgozók egészségügyi állapotát elemezve nem mutattak ki számottevõ karcinogén hatást, így az EPA a B2-es kategóriából a C-be sorolta át. Egerekben a májdaganat-képzõdésre jellemzõ TD50: 1,27 mg/kg/nap Teratogenitás Elszennyezett tavakban a vízi madarak tojásprodukciója és a kelési % csökkent, a torzszülött fiókák száma nõtt. Különféle fürjek szexuális differenciálódását megzavarja. Egéren és hörcsögön nagy dózisban teratogénnek bizonyult, hasadt szájpadot, szem és végtagi malfomációkat okozott Reprodukciós toxicitás Patkányban, nagy dózisben uterotrofikus aktivitása van. Több a reprodukció szempontjából fontos eseményt gátol. Néhányan az endometriózis, mell és prosztatarákkal hozzák kapcsolatba Immuntoxicitás 2

3 Lásd dieldrin Környezetbiológiai toxicitás Bioakkumuláció Rendkívüli perzisztenciája miatt a vizek üledékében hosszú ideig fennmarad, így az arra épülõ táplálékláncokban megjelenik Biomagnifikáció Vízi ökoszisztémákban bioakkumulációja ismert. 2. CAMPHECHLOR (TOXAPHENE) A camphechlor a kámfor klórozásával elõllított poliklórozott szénhidrogén inszekticid, mely vegyületcsalád többi tagjához hasonlóan axontoxikus hatású. Rovarok ellen alkalmazott idegméreg. Az iparilag fejlett országokban a 80-as évek végén, a 90-es évek elején betiltották, maradékaikkal azonban jelenleg is együtt élünk. Rendkívül sok származéka van. A gyártók (Hercules, VEB Fahlberg List) méhkímélõ technológiákra javasolták Környezeti kémiai és biokémiai tulajdonságok Lipofil, perzisztens anyag. Klórozott szénhidrogén zoocid. Gátolja az ideg ingerület vezetést (Na+ ion-csatorna blokkoló) Vízoldhatóság Vízben nehezen lebomló, emiatt pe rzisztens, vízszennyezõ Perzisztencia Gyakori talajszennyezõ, talajban perzisztens: 13 évvel az alkalmazás után még jelentõs talajszennyezõ, környezeti és talajbeli hatásait áttekintõ tanulmány összegzi. Talajbeli perzisztenciáját párolgás és fotolitikus lebomlása enyhítheti. Egyes terményekbe (pl. burgonya) a szermaradék átmegy, de terménybeli perzisztenciája enyhébb a többi poliklórozott szénhidrokénekénél Metabolizmus Lassú lebomlású Akut toxicitás Klórozott szénhidrogén zoocid. Gátolja az ideg ingerület vezetést (Na+ ion-csatorna blokkoló) Emlõsökön Mérgezõ (patkány LD50: 240 mg/kg) Madarakon Adat nem áll a rendelkezésünkre Halakon Adat nem áll a rendelkezésünkre Méheken Méhekre veszélytelen Ízeltlábú parazitoidokon 3

4 Adat nem áll a rendelkezésünkre Ízeltlábú predátorokon Adat nem áll a rendelkezésünkre Gilisztaféléken Adat nem áll a rendelkezésünkre Vízi ízeltlábúakon Adat nem áll a rendelkezésünkre Krónikus toxicitás Lassú bomlása miatt krónikus hatásai jelentõsek. Talajaink mélyebb régióiban és élõvizeink üledékeiben elõfordulása esetenként még ma is jelentõs lehet. Üledékre épülõ táplálékláncokban megjelenhet. Trópusi országokból szállított élvezeti cikkekben és gyümölcsökben maradékai elõfordulhatnak Mutagenitás 4 µg/ml, in vitro, testvér kromatid csere transzformált humán sejtvonalban. Bálnák fibroblaszt sejtjeiben a mikronukleusz-képzõdést kiváltotta Karcinogenitás Az EPA/IARC egyesített adatbázisa szerint nincs karcinogén besorolása. A sejtkommunikáció zavarai miatt tumor -promóternek tartják. Karcinogenitását jelentõsnek tartják. Patkányokban pajzsmirigy-tumort okozhat. Egerekben a májdaganat-képzõdésre jellemzõ TD50: 5,57 mg/kg/nap Teratogenitás Patkányban embriotoxikus aktivitását írták le. Egéren, patkányon és hörcsögön változatos tünetû malformációkat okozott. Tõkésrécékben ízületképzõdési zavarokat okozott Reprodukciós toxicitás Az ösztrogén-receptorhoz kapcsolódhat, amelyen keresztül a reprodukció hormonális szabályozását megzavarhatja. Humán sejtvonalban ösztrogén-hatást mutatott. Szerepet játszhat az emlõrákban Immuntoxicitás Egerek immunrendszerének több paraméterét is rontotta. Majmok szervezetében immuntoxikusnak bizonyult. Egerekben a másodlagos antitest válaszokat csökkentette Környezetbiológiai toxicitás Bioakkumuláció Lipidgazdag szövetekben bioakkumulációra hajlamos Biomagnifikáció A kanadai eszkimókat, a vízi táplálékláncon keresztül elérõ hatóanyag. 3. CHLORDANE A chlordane klórozott diciklo-pentadiéne k keveréke: a technikai minõségû vegyület legalább 26 különbözõ komponens keveréke, fõ komponensei az á- és ã-izomerek, a kémiailag tiszta chlrodane két sztereoizomer keveréke, melyek nyolc klóratomot (hatot az egyik, kettõt a másik gyûrûn) tartalmaznak. A két izomer közül a cisz konformációjú a toxikusabb. Szélesspektrumú inszekticidként több mint 35 éven keresztül alkalmazták, elsõsorban az Egyesült Államokban. Vízszennyezõ Kanadában, Oroszországban, talajszennyezõ az Egyesült Államokban, Kanadában, Oroszországban, légszennyezõ Oroszországban, sõt még az Antarktiszon is. 4

5 Rovarok ellen alkalmazott idegméreg. Az iparilag fejlett országokban a 60-as évek végén, a 70-es évek elején betiltották maradékaikkal azonban jelenleg is együtt élünk. A mai gyártók (Velsicol) termékeiket a fejlõdõ országokba szállítják Környezeti kémiai és biokémiai tulajdonságok Lipofil, perzisztens anyag Vízoldhatóság Vízszennyezõ, de ritkábban, mint más klórozott szénhidrogének Perzisztencia Gyakori talajszennyezõ, talajban perzisztens: 13 évvel az alkalmazás után még jelentõs talajszennyezõ, kihat a talaj mikrobiális életére és a magasabb rendû talajlakó élõlényekre is. Környezeti és talajbeli hatásait áttekintõ tanulmány összegzi. Talajbeli perzisztenciáját párolgás és fotolitikus lebomlása enyhítheti, bár normál körülmények között nem fényérzékeny. Terménybeli perzisztenciája enyhébb a többi poliklórozott szénhidrokénekénél. Súlyos élelmiszerszennyezési problémát jelent, bioakkumulálódó. Japánban élelmiszerminták kimutatott chlordane-tartalma észlelhetõen csökkent a szer 1986-os betiltása után 5-7 évvel Metabolizmus Metabolizmusa oxidatív úton zajlik, igen összetett (a számos izomer miatt is), de részletesen leírt folyamat. Oxidatív metabolitja (oxychlordane) toxikusabb az alapvegyületnél. Lebomlása UV-besugárzással gyorsítható Akut toxicitás Klórozott szénhidrogén (ciklodién) zooocid. 26 vegyület keveréke. Leggyakoribb (60%) összetevõje a béta-chlordan. Szennyezettsége heptachlor. Gátolja az idegingerületvezetést (antagonizálja a GABA-rendszer Cl- ion-csatornáját) Emlõsökön Mérgezõ (patkány LD50: mg/kg) Madarakon Mérgezõ (LD50: 8 d fürjön 421 mg/kg; tõkés récén 795 mg/kg). Környezeti elõfordulását Norvégiában a ragadozó madarak vékony tojáshéjúságával hozzák kapcsolatba Halakon Kifejezetten mérgezõ (LC50: 96 h szivárványos pisztrángon 0,09, naphalon 0,07 mg/l) Méheken Méhekre veszélyes Ízeltlábú parazitoidokon Ízeltlábú predátorokon Gilisztaféléken Rendkívül toxikus gilisztafélékre Vízi ízeltlábúakon Daphnia-n kifejezetten mérgezõ (LC50: 48 h 0,59 mg/l). Valamennyi vízi organizmusra igen toxikus Krónikus toxicitás Lassú bomlása miatt krónikus hatásai jelentõsek. Talajaink mélyebb régióiban és élõvizeink üledékeiben elõfordulása esetenként még ma is jelentõs lehet. Üledékre épülõ 5

6 táplálékláncokban megjelenhet. Trópusi országokból szállított élvezeti cikkekben és gyümölcsökben maradékai elõfordulhatnak Mutagenitás 0,4 µg/ml, in vitro, soronkívüli DNS-szintézis transzformált humán sejtvonalban; 41 µg/ml, in vitro, testvér kromatid csere transzformált humán lymphocyta-ban; 1,6 µg/ml, in vitro, génmutáció kínai hörcsög V79 tüdõ-sejtvonalban; 25 µg/ml, in vitro, génmutáció egér L5178Y sejtvonalban. Bálnák fibroblaszt sejtjeiben a mikronukleusz-képzõdést kiváltotta. Egér lymphoma-sejteken mutagén Karcinogenitás Állatokon elégséges adat áll rendelkezésre arra, hogy karcinogén, emberre vonatkozó karcinogenitása nem bizonyított. Besorolása IARC 2B-és csoport (IARC 1979). Járványügyi tanulmányok alapján tumor-promóternek tartják. Protein kináz C stimuláción keresztül szerepet játszhat a májrák kialakulásában. Egerekben a májdaganatképzõdésre jellemzõ TD50: 2,99 mg/kg/nap Teratogenitás Nincs erre utaló megbízható adat Reprodukciós toxicitás Teknõsök embrionális fejlõdése során a szex-szteroid hormonszabályozást gátolják Immuntoxicitás Hatására a májsúly növekedett és a lymphocyta szám. Jegesmedvék immunszupresszív állapotában közremûködhet. Egerekben a T-lymphocyta -k válaszképességét módosította. A nem-specifikus immunaktivitást és sejtfüggõ hiperszenzitivitást egerekben csökkentette, míg tengerimalacokban növelte. Egerekben a leucocyta és lympocyta számot növelte. Egerekben a vírusokkal kapcsolatos védettséget csökkentette Környezetbiológiai toxicitás Bioakkumuláció Lipidgazdag szövetekben felhalmozódik Biomagnifikáció Vízi ökoszisztémákban bioakkumulálódik. 4. DDT A DDT a napjainkig legismertebbé vált és a maga idejében leggazdaságosabbnak (legolcsóbban elõállítható) tekintett szintetikus növényvédõ szer, s egyben az egyetlen, melynek kifejlesztését Nobel-díjjal jutalmazták óta több mint 18 millió tonnát használtak fel belõle, ennek 80%-át a mezõgazdaságban. (De a hatóanyag higiéniás alkalmazása is jelentõs volt kiváltképp a II. világháború után.) Az Egyesült Államokban a termelés 1961-ben érte el a csúcsát, évi 72 ezer tonnával. A hatóanyag gyártása az ázsiai térségben (Kína) is igen jelentõs volt. Bár az alkalmazása kapcsán súlyos környezeti (bioakkumuláció) és ökotoxikológiai hatásokra derült fény, a hatóanyag forgalomkorlátozására majd számos országbeli betiltására mégsem e hatások, hanem a többi poliklórozott szénhidrogének esetéhez hasonlóan a célzott mezõgazdasági rovarkártevõk körében megjelent rezisztencia (ellenállóképesség) miatt került sor, melynek nyomán az ötvenes éveket követõen a szer számos növénykultúrában gyakorlatilag hatástalanná vált. A DDT idegi mûködést gátló hatását azáltal fejti ki, hogy az sejtmembránon keresztül zajló ionvándorlást szabályozó ún. Na+-ionpumpa (vagy ioncsatorna) mûködésének (bezáródásának) akadályozásával megzavarja az idegsejtek membránján kialakuló kationegyensúlyt a Na+- és K+-ionok között. Környezeti illeve ökotoxikológiai 6

7 mellékhatásainak alapja azonban nem ez a felszívódási okokból a rovarokra meglehetõsen specifikus idegrendszer-bénító hatás az alapja, hanem a molekula (csakúgy, mint a többi poliklórozott szénhidrogén inszekticid) rendekívül erõs lipofil jellege, mely révén a biológiai szövetekbe igen könnyen bediffundál, s onnan a késõbbiekben rendkívül nehezen oldódik ki. Kimutatott vízszennyezõ az óceánokban és tengerekben, az Egyesült Államokban, Kanadában, Németországban, Hollandiában, Lengyelországban, Horvátországban, Oroszországban, Törökországban, Kínában, Indiában, Egyiptomban, Brazíliában, talajszennyezõ az Egyesült Államokban), Kanadában, Németországban, Spanyolországban, Oroszországban, Japánban, Indiában, Egyiptomban, Zambiában, Brazíliában, tengermenti üledékszennyezõ Japánban, Kínában és Vietnamban, levegõszennyezõ az Egyesült Államokban, Európaszerte, Oroszországban, Indiában, sõt még az Antarktiszon is, valamint azt is bebizonyították, hogy atmoszferikus transzport útján a szárazföld belsejében levõ, mezõgazdasági mûveléstõl távol esõ (Alaszka), tisztavízû tavakba, illetve tengerparti üledékekbe is eljut. Metabolitja (a DDE) kimutatott üledékszennyezõ Olaszországban. Vízszennyezõként olyan jelentõs maradékát mutatták ki (kb. 0,95 ng/ml) a Gangesz folyó vizében több más klórozott szénhidrogén és organofoszfát inszekticide mellett, hogy a folyóvíz maga genotoxikusnak bizonyult. Rovarok ellen alkalmazott idegméreg. Az iparilag fejlett országokban a 60-as évek végén, a 70-es évek elején betiltották (gyártását is kitiltották Európa és Észak-Amerika területé rõl), maradékainak közel negyedével jelenleg is együtt élünk. A mai gyártók (Quimica Hoechst, Brazil ICI, Fertimex, Hindustan Insecticide, Shenzen Jiangshan) termékeiket a fejlõdõ országokban fõként maláriaszúnyog ellen használják (India nem olyan régen újra engedélyezte felhasználását) Környezeti kémiai és biokémiai tulajdonságok Lipofil, perzisztens, ubiquiter szennyezõ anyag Vízoldhatóság Gyakori perzisztens vízszennyezõ, ami közvetlen toxikológiai következményekkel jár Perzisztencia Bár a hatvanas években még nem mindenki ismerte el, talajban perzisztens, illetve gyakori talajszennyezõ: 13 évvel az alkalmazás után még jelentõs talajszennyezõ. Talajbeli sorsát és hatásait áttekintõ tanulmányok összegzik, várható lebomlását modellezték. Kihat a talajmikrobiális aktivitásra (más esetekben ennek az ellenkezõjérõl számolnak be) és a magasabb rendû talajlakó élõlényekre is. A talajból való kiürülését közvetlen szublimálódása gyorsíthatja, és a hatóanyag valamint metabolitjai bizonyítottan évekkel a kijuttatás után is volatilizálódnak a légkörbe. Minthogy UV-érzékeny, perzisztenciája napfény hatására enyhül. Terményekben (pl. salátában, eperben, almában) a legperzisztensebbnek talált peszticid, a szermaradék lipofil szövetû terményekbe igen könnyen átmegy, s ott felhalmozódik, élelmiszerekben a DDT és metabolitjai egyaránt perzisztensek. Lipofil szövetekben mint általánosan ismeretes bioakkumulálódik Metabolizmus Legfõbb metabolitja a dehidroklorinálódással képzõdõ DDE (fotodegradáció révén is), de emellett deklorinálódhat (DDD vagy TDE) és hidroxilálódhat (dicofol) is utóbbi két folyamat gyakori a rezisztenssé vált rovarokban. Talajbeli lebomlását áttekintõ tanulmány összegzi. Lebomlása UV-besugárzással gyorsítható. 7

8 Szennyvizekbe n specifikus lebontó mikroorganizmusait találták meg. A talajbeli lebomlásnál a körülmények kihatnak a metabolitok sztereokémiai összetételére. Egyes szervezetek (pl. bizonyos halak) specifikus enzimeik révén metabolizálják Akut toxicitás Klórozott szénhidrogén zoocid. Gátolja az ideg ingerület vezetést (Na+ ion-csatorna blokkoló) Emlõsökön Mérgezõ (patkány LD50: mg/kg). Tejjel ürül. A szoptatási idõszakban felvett DDT tanulási nehézségeket okoz. Az emlõsök, közöttük az ember szervezetében (lipid-gazdag szöveteiben) jelentõs DDT és DDE készlet halmozódott fel Madarakon Mérsékelten mérgezõ. Tojáshéj vékonysággal kapcsolatos kotlás alatti összeroppanás, embrionális kori elhalásokkal és torzfejlõdéssel esik egybe. Mindez az ösztrogén-agonista hatás következménye Halakon Mérsékelten mérgezõ (LC50: 96 h szivárványos pisztrángon 7). Egyike volt azoknak a vegyületeknek, amelyek a világóceánok elszennyezésére hívták fel figyelmet. Halakban is kapcsolódik az ösztrogén-receptorokhoz. Aligátorok ivari fejlõdését megzavarja Méheken Méhekre kifejezetten veszélyes (LD50: kontakt 5 µg/egyed). Formulációi másként viselkedhetnek Ízeltlábú parazitoidokon Ízeltlábú predátorokon Gilisztaféléken Vízi ízeltlábúakon Daphnia-n kifejezetten mérgezõ (LC50: 48 h 1,1 mg/l) Krónikus toxicitás Lassú bomlása miatt krónikus hatásai jelentõsek. Talajaink mélyebb régióiban és élõvizeink üledékeiben elõfordulása esetenként még ma is jelentõs lehet. Üledékre épülõ táplálékláncokban megjelenhet. Trópusi országokból szállított élvezeti cikkekben és gyümölcsökben maradékai elõfordulhatnak Mutagenitás 49 µg/ml, in vitro, kromoszóma aberráció kínai hörcsög sejtvonalban; 10 µg/ml, in vitro, sejttranszformáció BALB/C3T3 egér sejtvonalban; 150 mg/kg, in vivo, kromoszóma aberráció spermatogóniumban; 50 mg/kg, in vivo, domináns letalitás patkányban, 1 mg/kg, in vivo, kromoszóma aberráció humán lymphocyta-ban. In vivo mutagén hatását permetezõmesterek lymphocyta-iban kimutatták. A DDT-t nem, de bomlástermékei DDE és DDD egér lymphoma-sejteken mutagén; kínai hörcsög ováriumsejtekben kromoszóma aberrációkat és testvér kromatid cseréket okozott Karcinogenitás Állatokon elégséges adat áll rendelkezésre arra, hogy karcinogén, emberre vonatkozó karcinogenitása nem bizonyított. Besorolása IARC 2B-és csoport. Emberen számtalan ráktípussal összefüggésbe hozták, hogy aztán mások tagadják annak elõfordulását. A kémiai karcinogenitással kapcsolatos bizonytalanságunk iskolapéldája. Epidemiológiai tanulmányokban tumor-promóternek találták. p,p-ddt egerekben a tüdõdaganat-képzõdésre 8

9 jellemzõ TD50: 30,7 mg/kg/nap, míg p,p-dde egerekben a májdaganat-képzõdésre jellemzõ TD50: 12,5 mg/kg/nap. Más kísérletben; a DDT májdaganat-képzõdésre jellemzõ TD50: egerekben 12,3 mg/kg/nap, patkányokban 84,7 mg/kg/nap Teratogenitás Fürjeken gonádképzõdési zavarokat okozott Reprodukciós toxicitás Ösztrogén-agonsita hatású vegyület. A menstruációs ciklus és terhesség alatti negatív hatása viszonylag hamar ismertté vált. Embriótoxikus. Ösztrogénagonista hatása miatt mellrákkal és endometriózissal hozták összefüggésbe, amelyet mások tagadnak. Belgiumban a túl korai szexuális éréssel hozták összefüggésbe Immuntoxicitás Az állatok immunrendszerének védelmét erõsen lerontja. Csirkén és nyúlon csökkentette a csecsemõmirigy súlyát, csirkén és pisztrángon a lépét is. Csirkén csökkentette a lyphocyta számot. Nyúlon, patkányon, csirkén és aranyhalon csökkentette a másodlagos antitest válaszokat. Patkányon és nyúlon módosította a sejtfüggõ hiperszenzivitást, csökentette a macrofágok fagocitózisát. Halakban csökkentette a baktériumokkal és gombákkal, egerekben a vírusokkal, csirkékben és halakban a parazitákkal szembeni védettséget Környezetbiológiai toxicitás Bioakkumuláció Lipid-gazdag szövetekben feldúsul. Mint a legtöbb bioakkumulációra hajlamos vegyület a nõstények szervezetébõl a tejjel ürül Biomagnifikáció Vízi táplálékláncokon keresztül biomagnifikáció ra hajlamos. A halak szervezetében ezerszeres magnifikációt mértek. A csúcsragadozók (fókák, jegesmedve, eszkimó?) a legveszélyeztetettebbek. 5. DIELDRIN A dieldrin az aldrin inszekcitid epoxidszármazéka: biológiai rendszerekben annak oxidatív metabolitjaként keletkezik, de az epoxidszármazékot önálló inszekticid hatóanyagként is regisztrálták (lényegében az aldrin szabadalmi bejelentésével egyidõben). Hatása is az aldrinéval azonos (részletesebben lásd a DDT-nél), de polárosabb, s így valamivel kevésbé lipofil olefinprekurzoránál, az aldrin nál. Kimutatott vízszennyezõ az óceánokban, az Egyesült Államokban, Kanadában, Törökországban, Indiában, Egyiptomban, talajszennyezõ Kanadában, Németországban, Japánban, Zambiában, Brazíliában, tengermenti üledékszennyezõ Franciaországban. Vízszennyezõként olyan jelentõs maradékát mutatták ki (kb. 0,95 ng/ml) a Gangesz folyó vizében több más klórozott szénhidrogén és organofoszfát inszekticide mellett, hogy a folyóvíz maga genotoxikusnak bizonyult. Rovarok ellen alkalmazott idegméreg. Az iparilag fejlett országokban a 60-as évek végén, a 70-es évek elején betiltották, maradékaikkal azonban jelenleg is együtt élünk. A mai gyártók (Shell, Velsicol, Quimica Potosi, Pernis, Royal Dutch Petroleum) termékeiket a fejlõdõ országokba szállítják. Termeszirtásra szívesen használták. A kilencvenes években pl. Pakisztán használta Környezeti kémiai és biokémiai tulajdonságok Környezeti tulajdonságait áttekintõ tanulmány összegzi Vízoldhatóság 9

10 Gyakori illetve perzisztens vízszennyezõ, ami közvetlen toxikológiai következményekkel jár Perzisztencia Bár a hatvanas években még nem mindenki ismerte el, talajban perzisztens, illetve gyakori talajszennyezõ: a talajbeli felezési ideje egy tanulmány szerint 12,8 év, egy másik vizsgálatban pedig 13 évvel az alkalmazás után még jelentõs talajszennyezõ. Talajbeli sorsát és hatásait áttekintõ tanulmányok összegzik. Egy japán vizsgálat szerint a talajszennyezés ben, közvetlenül a klórozott szénhidrogén inszekticidek betiltása elõtt érte el a maximumát. Kihat a talajlakó magasabb rendû talajlakó élõlényekre, a talajból való kiürülését párolgása és fotolitikus lebomlása enyhítheti. Talajinszekticidként alkalmazva perzisztensebb a növényekben, mint közvetlenül a növényekre történõ kijuttatás esetén, élelmiszerekben perzisztens, bioakkumulálódó Metabolizmus Metabolitikus úton az aldrinból keletkezhet (epoxidáció révén) talajban és biológiai szervezetekben, s az toxikusabb az aldrin nál. Lebomlását a talajban és sorsát vízi rendszerekben áttekintõ tanulmányok összegzik Akut toxicitás Klórozott szénhidrogén zoocid. Gátolja az ideg ingerület vezetést Emlõsökön Mérgezõ (patkány LD50: 46 mg/kg) {Environmental Health Data Sheet, 2000}. Parkinson kórban betöltött szerepét vizsgálták Madarakon Adat nem áll a rendelkezésre. Ragadozó madarak tojáshéj elvékonyulásában jelentõs szerepet játszott. Ragadozó madarakban bioakkumulálódik {Environmental Health Data Sheet, 2000} Halakon Kifejezetten mérgezõ (aranyhalon LC h 0,037 mg/kg) {Environmental Health Data Sheet, 2000} Méheken Mérgezõ {Environmental Health Data Sheet, 2000} Ízeltlábú parazitoidokon Adat nem áll a rendelkezésre Ízeltlábú predátorokon Adat nem áll a rendelkezésre Gilisztaféléken Adat nem áll a rendelkezésre Vízi ízeltlábúakon Kifejezetten mérgezõ (barna tengeri rák LC50 5 h 0,025-0,5 mg/kg) {Environmental Health Data Sheet, 2000} Krónikus toxicitás Lassú bomlása miatt krónikus hatásai jelentõsek. Talajaink mélyebb régióiban és élõvizeink üledékeiben elõfordulása esetenként még ma is jelentõs lehet. Üledékre épülõ táplálékláncokban megjelenhet. Trópusi országokból szállított élvezeti cikkekben és gyümölcsökben maradékai elõfordulhatnak Mutagenitás 3,8 µg/ml, in vitro, génmutáció kínai hörcsög V79 tüdõ-sejtvonalban; 0,4 µg/ml, in vitro, soronkívüli DNS-szintézis transzformált humán sejtvonalban. Egér lymphoma-sejteken mutagén; kínai hörcsög ováriumsejtekben testvér kromatid cseréket okozott. 10

11 Karcinogenitás Állatokon limitált adat áll rendelkezésre arra, hogy karcinogén, emberre vonatkozó karcinogenitása nem bizonyított. Besorolása IARC 3-as csoport. A sejtek közötti intercelluláris kommunikációt gátolta. Egerekben tumor-promóternek bizonyult. Tõkésrécén a máj metabolikus enzimjeinek megváltozását észlelték. Emberi mellrákkal kapcsolatba hozták, majd tagadták azt. Májdaganat-képzõdésre jellemzõ TD50: egerekben 0,91 mg/kg/nap Teratogenitás Egéren, patkányon és hörcsögön teratogénnek bizonyult. Születési rendellenességeket okoz {Environmental Health Data Sheet, 2000} Reprodukciós toxicitás Egerek tesztoszteron szintézisébe beavatkozik. Ösztrogénagonista aktivitását emberben is kimutatták Immuntoxicitás Egerekben a humorális aktivitást és a makrofág aktivitást csökkentette. Pisztrángokban csökkentette a lép súlyát és a lymphocyta számoz. Egerekben csökkentette a T-lymphocyta aktivitást. Patkányokban fokozta, egerekben csökkentette a nem-specifikus immunaktivitást. Egérben és nyúlban csökkentette a másodlagos antitest válaszokat. Patkányokban csökkentette a makrofágok fagocitózisát. Egérben és kacsákon csökkentette a vírusok ellen védelmet Környezetbiológiai toxicitás Bioakkumuláció Legelõ állatokban való feldúsulását kimutatták Biomagnifikáció Vízi ökoszisztémákban való dúsulása jól ismert. 6. ENDRIN Az endrin szintén policiklusos klórozott szénhidrogén inszekticid, és a dieldrin hez hasonlóan maga is epoxid (az aldrin szerkezeti izomerjének, az isodrinnak epoxidja). Ennek megfelelõen polárosabb, s így valamivel kevésbé lipofil olefinprekurzoránál, az isodrin nál. Hatása a többi policiklusos klórozott szénhidrogénéval azonos (részletesebben lásd a DDTnél). Kimutatott vízszennyezõ az óceánokban, az Egyesült Államokban, Indiában, Egyiptomban, talajszennyezõ Japánban. Vízszennyezõként olyan jelentõs maradékát mutatták ki (kb. 0,95 ng/ml) a Gangesz folyó vizében több más klórozott szénhidrogén és organofoszfát inszekticide mellett, hogy a folyóvíz maga genotoxikusnak bizonyult. Rovarok ellen alkalmazott idegméreg. Az iparilag fejlett országokban a 60-as évek végén, a 70-es évek elején betiltották, maradékaikkal azonban jelenleg is együtt élünk. A mai gyártók (Shell, Velsicol, Quimica Potosi, Pernis, Royal Dutch Petroleum) termékeiket a fejlõdõ országokba szállítják. Termeszirtásra szívesen használták Környezeti kémiai és biokémiai tulajdonságok Környezeti tulajdonságait áttekintõ tanulmány összegzi Vízoldhatóság Gyakori illetve perzisztens vízszennyezõ. 11

12 6.3. Perzisztencia Bár a hatvanas években még nem mindenki ismerte el, talajban perzisztens: egy vizsgálat szerint 13 évvel az alkalmazás után még jelentõs talajszennyezõ. Talajbeli sorsát és hatásait áttekintõ tanulmányok összegzik. Egy japán vizsgálat szerint a talajszennyezés ben, közvetlenül a klórozott szénhidrogén inszekticidek betiltása elõtt érte el a maximumát. A talajból való kiürülését párolgása és fotolitikus lebomlása enyhítheti. Talajinszekticidként alkalmazva perzisztensebb a növényekben, mint közvetlenül a növényekre történõ kijuttatás esetén. Bioakkumulálódó Metabolizmus Metabolitikus úton az isodrinbõl keletkezhet (epoxidáció révén) Akut toxicitás Klórozott szénhidrogén zoocid. Gátolja az ideg ingerület vezetést Emlõsökön Adat nem áll a rendelkezésre Madarakon Adat nem áll a rendelkezésre. Madarakra igen toxikus Halakon Adat nem áll a rendelkezésre. Élõvizekben balesetveszélyes mértékben toxikus Méheken Adat nem áll a rendelkezésre Ízeltlábú parazitoidokon Adat nem áll a rendelkezésre Ízeltlábú predátorokon Adat nem áll a rendelkezésre Gilisztaféléken Adat nem áll a rendelkezésre Vízi ízeltlábúakon Adat nem áll a rendelkezésre. Vízi szervezetekre rendkívül toxikus Krónikus toxicitás Lassú bomlása miatt krónikus hatásai jelentõsek. Talajaink mélyebb régióiban és élõvizeink üledékeiben elõfordulása esetenként még ma is jelentõs lehet. Üledékre épülõ táplálékláncokban megjelenhet. Trópusi országokból szállított élvezeti cikkekben és gyümölcsökben maradékai elõfordulhatnak Mutagenitás 2 mg/kg, in vivo, kromoszóma aberráció állatban. Halakban testvér kromatida cserét okozott Karcinogenitás Az EPA/IARC egyesített adatbázisa szerint nincs karcinogén besorolása. Több állatfajon karcinogén Teratogenitás Tõkésrécén agy, csõr és csontvázrendszeri problémákat okozott Reprodukciós toxicitás Rágcsálókon fetotoxikus. Egéren és hörcsögön nyitott szájpadot, szem és végtag malformációkat okozott Immuntoxicitás A humán T-lymphocyta-k válaszreakcióit és a neutrofil kemotaxist gátolta. Patkányban 12

A biológiai növényvédelem és helyzete Magyarországon

A biológiai növényvédelem és helyzete Magyarországon Könyvkiadás (1999): Polgár A. L. (szerk.) A biológiai növényvédelem és helyzete Magyarországon 1999. OMFB, Budapest, 1-277 oldal; Elektronikus kiadás (2008): Darvas B. (szerk.) A biológiai növényvédelem

Részletesebben

A perzisztens szerves vegyületek (POP-ok) jellemzése, elõfordulása, élelmiszerekben mérhetõ szintjeik, étrendi bevitelük és egészségügyi kockázatuk

A perzisztens szerves vegyületek (POP-ok) jellemzése, elõfordulása, élelmiszerekben mérhetõ szintjeik, étrendi bevitelük és egészségügyi kockázatuk A perzisztens szerves vegyületek (POP-ok) jellemzése, elõfordulása, élelmiszerekben mérhetõ szintjeik, étrendi bevitelük és egészségügyi kockázatuk Írta: Dr Sohár Pálné és Dr Matyasovszky Katalin (OÉTI)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 6. A vegyi kockázatok csökkentése 27

TARTALOMJEGYZÉK. 6. A vegyi kockázatok csökkentése 27 1 SE VELÜK, SE NÉLKÜLÜK - A VEGYI ANYAGOK VILÁGA Oktatási segédlet általános és középiskolai pedagógusok részére A Magyar Természetvédők Szövetsége és a Levegő Munkacsoport közös kiadványa Szerkesztette:

Részletesebben

TANULMÁNY A PERZISZTENS SZERVES VEGYÜLETEK ELÕFORDULÁSA ÉS KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI JELENTÕSÉGE. Szerzõk: Dr.Páldy Anna, Vaskövi Béláné dr.

TANULMÁNY A PERZISZTENS SZERVES VEGYÜLETEK ELÕFORDULÁSA ÉS KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI JELENTÕSÉGE. Szerzõk: Dr.Páldy Anna, Vaskövi Béláné dr. 1. függelék Fodor József Országos Közegészségügyi Központ ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZETE 1097, Budapest, Gyáli út 2-6. TANULMÁNY A PERZISZTENS SZERVES VEGYÜLETEK ELÕFORDULÁSA ÉS KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

A szárnyasok (Shaver 579 tojóhibrid, japán fürj) szervezetében kimutatható néhány szermaradvány termékminőségre gyakorolt hatásának vizsgálata

A szárnyasok (Shaver 579 tojóhibrid, japán fürj) szervezetében kimutatható néhány szermaradvány termékminőségre gyakorolt hatásának vizsgálata NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR ÉLELMISZERTECHNOLÓGIA ÉS MIKROBIOLÓGIA TANSZÉK Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Dr. h.c. Schmidt János egyetemi tanár,

Részletesebben

2015. június GREENPEACE KUTATÓLABORATÓRIUM. A növényvédő szerek hatásai az emberi egészségre

2015. június GREENPEACE KUTATÓLABORATÓRIUM. A növényvédő szerek hatásai az emberi egészségre A növényvédő szerek hatásai az emberi egészségre 2015. június GREENPEACE KUTATÓLABORATÓRIUM 1 Tartalom Összefoglalás 3 Különösen veszélyeztetett vagy sérülékeny csoportok 4 Egészségügyi hatások 4 A megoldás:

Részletesebben

EGYES NEHÉZFÉMEK ÉS NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK EGYEDI ÉS EGYÜTTES MÉREGHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA MADÁRTERATOLÓGIAI TESZTBEN

EGYES NEHÉZFÉMEK ÉS NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK EGYEDI ÉS EGYÜTTES MÉREGHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA MADÁRTERATOLÓGIAI TESZTBEN 1 VESZPRÉMI EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET HIGIÉNE TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: DR. habil. Várnagy László az MTA doktora Tudományág: Állatorvostudományok

Részletesebben

KÖRNYEZETI KÉMIA ÖKOTOXIKOLÓGIA

KÖRNYEZETI KÉMIA ÖKOTOXIKOLÓGIA KÖRNYEZETI KÉMIA ÖKOTOXIKOLÓGIA 1 A civilizáció folyamatos fejlődése mellett az emberek egyéni és kollektív tevékenysége folytatható legyen a végtelen jövőben legalább azonos, de ha lehet jobb életkörülmények

Részletesebben

Ökotoxikológia és környezetvédelem. Dr. Milinki Éva

Ökotoxikológia és környezetvédelem. Dr. Milinki Éva Ökotoxikológia és környezetvédelem Dr. Milinki Éva Bevezetés Az elmúlt évtizedekben az ipar és mezőgazdaság intenzív fejlődése, valamint a fejlett gazdasággal rendelkező országok fogyasztói szemléletének

Részletesebben

ELÕSZÓ. Cselekedni kell! Sürgõsen!

ELÕSZÓ. Cselekedni kell! Sürgõsen! ELÕSZÓ A fenntarthatóság az ember jelen szükségleteinek kielégítése, a környezeti és természeti erõforrások a jövõ generációk számára történõ megõrzésével egyidejûleg. (Világ Tudományos Akadémiáinak nyilatkozata,

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS NÖVÉNYEKRE ADAPTÁLHATÓ GYORS BIOTESZT KIDOLGOZÁSA TALAJOK NEHÉZFÉM-TARTALMÁNAK JELLEMZÉSÉRE

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS NÖVÉNYEKRE ADAPTÁLHATÓ GYORS BIOTESZT KIDOLGOZÁSA TALAJOK NEHÉZFÉM-TARTALMÁNAK JELLEMZÉSÉRE SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS NÖVÉNYEKRE ADAPTÁLHATÓ GYORS BIOTESZT KIDOLGOZÁSA TALAJOK NEHÉZFÉM-TARTALMÁNAK JELLEMZÉSÉRE BARNA SZILVIA G Ö D Ö L L Ő 2008 A doktori

Részletesebben

IV. ÖKOTOXIKOLÓGIAI KONFERENCIA előadás és poszter kötete

IV. ÖKOTOXIKOLÓGIAI KONFERENCIA előadás és poszter kötete 1 IV. ÖKOTOXIKOLÓGIAI KONFERENCIA előadás és poszter kötete A konferencia helye Fodor József előadóterem, Országos Kémiai Biztonsági Intézet 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2. Időpontja 2014. november 21.

Részletesebben

Produkció és reprodukció

Produkció és reprodukció Produkció és reprodukció A jövő generációk ellopott egészsége Marie-Anne Mengeot Újságíró Laurent Vogel Kutató, ETUI-REHS Fordította: Barreto Jozefa és Vanicsek Réka Budapest, 2008. ISBN 978-963-87985-1-0

Részletesebben

Tápláléklánc vagy szennyezéslánc? Mérgező anyagok az élelmiszerekben. 2006, szeptember

Tápláléklánc vagy szennyezéslánc? Mérgező anyagok az élelmiszerekben. 2006, szeptember Tápláléklánc vagy szennyezéslánc? Mérgező anyagok az élelmiszerekben 2006, szeptember Összegzés Megjegyzés: Ez az elemzés bemutatja, milyen mesterséges vegyi anyagok hatásainak van kitéve az ember étkezései

Részletesebben

Levegő és egészség. 4.1. A szén-dioxid (CO 2 ) 4.2. A kén-dioxid (SO 2 ) 4.3. A részecskék (PM) 4.4. Az ózon (O 3 ) 4.4.1. A troposzférikus ózon

Levegő és egészség. 4.1. A szén-dioxid (CO 2 ) 4.2. A kén-dioxid (SO 2 ) 4.3. A részecskék (PM) 4.4. Az ózon (O 3 ) 4.4.1. A troposzférikus ózon Levegő és egészség 1. Bevezetés 2. A levegő, amit belélegzünk 3. A légszennyezettség egészségügyi problémái 4. A leggyakoribb légszennyező anyagok egészségre gyakorolt hatása 4.1. A szén-dioxid (CO 2 )

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról. Dunaújváros 2013.

TÁJÉKOZTATÓ. Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról. Dunaújváros 2013. TÁJÉKOZTATÓ Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról Dunaújváros 213 TARTALOMJEGYZÉK Összefoglaló jelentés 3 Részletező jelentés 7 I Légszennyezettségi állapot 8 A légszennyezésről általában

Részletesebben

A városi levegőszennyezettség hatása az egészségre, különös tekintettel az allergiás légzőszervi betegségekre

A városi levegőszennyezettség hatása az egészségre, különös tekintettel az allergiás légzőszervi betegségekre A városi levegőszennyezettség hatása az egészségre, különös tekintettel az allergiás légzőszervi betegségekre Dr. Rudnai Péter közegészségtan-járványtan szakorvos főosztályvezető főorvos Országos Közegészségügyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról 2010 / 2011. Dunaújváros 2012.

TÁJÉKOZTATÓ. Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról 2010 / 2011. Dunaújváros 2012. TÁJÉKOZTATÓ Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról 2010 / 2011 Dunaújváros 2012 TARTALOMJEGYZÉK Összefoglaló jelentés 3 Részletező jelentés 7 I Légszennyezettségi állapot 8 A légszennyezésről

Részletesebben

Írta: Dragos Tibor (Magyar Természetvédõk Szövetsége) Simon Gergely (Levegõ Munkacsoport)

Írta: Dragos Tibor (Magyar Természetvédõk Szövetsége) Simon Gergely (Levegõ Munkacsoport) Ez a dokumentum a Levegő Munkacsoport Zöld könyvtárából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési

Részletesebben

II. ÖKOTOXIKOLÓGIAI KONFERENCIA előadás és poszter kötete

II. ÖKOTOXIKOLÓGIAI KONFERENCIA előadás és poszter kötete 1 II. ÖKOTOXIKOLÓGIAI KONFERENCIA előadás és poszter kötete V. GÉNTECHNOLÓGIA NÖVÉNY- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI SZIMPÓZIUM II. KÖRNYEZETANALITIKAI ÉS ÖKOTOXIKOLÓGIAI SZIMPÓZIUM A konferencia helye Fodor József

Részletesebben

A DEBRECENI DÉRI MÚZEUM KIADVÁNYAI LXXXIV.

A DEBRECENI DÉRI MÚZEUM KIADVÁNYAI LXXXIV. A DEBRECENI DÉRI MÚZEUM KIADVÁNYAI LXXXIV. deri_2013.indb 1 2013.11.19. 19:15:51 deri_2013.indb 2 2013.11.19. 19:15:52 A DEBRECENI DÉRI MÚZEUM KIADVÁNYAI LXXXIV. A DEBRECENI DÉRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE ANNALES

Részletesebben

Különböző tér- és időléptékű moha bioindikációs vizsgálatok magyarországon és a trópusokon. Doktori Értekezés. Rabnecz Gyula

Különböző tér- és időléptékű moha bioindikációs vizsgálatok magyarországon és a trópusokon. Doktori Értekezés. Rabnecz Gyula Különböző tér- és időléptékű moha bioindikációs vizsgálatok magyarországon és a trópusokon Doktori Értekezés Rabnecz Gyula GÖDÖLLŐ, 2012 DOKTORI ISKOLA: TUDOMÁNYÁGA: BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK BIOLÓGIA VEZETŐ:

Részletesebben

Bioremediáció Perei, Katalin Pernyeszi, Tímea Lakatos, Gyula

Bioremediáció Perei, Katalin Pernyeszi, Tímea Lakatos, Gyula Bioremediáció Perei, Katalin Pernyeszi, Tímea Lakatos, Gyula Bioremediáció Perei, Katalin Pernyeszi, Tímea Lakatos, Gyula Publication date 2012 Szerzői jog 2012 Szegedi Tudományegyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1

Részletesebben

Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia - Megalapozó dokumentáció

Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia - Megalapozó dokumentáció Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia - Megalapozó dokumentáció Vidékfejlesztési Minisztérium 2013 1 Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia Megalapozó dokumentáció ELŐSZÓ... 4 BEVEZETÉS... 5 1. AZ ÉLELMISZERLÁNC

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DR. TORNYOS GÁBOR KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DR. TORNYOS GÁBOR KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS DR. TORNYOS GÁBOR KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR 2007 KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Élettani és Állathigiéniai Tanszék Doktori iskola vezetıje: Dr. Horn Péter MTA

Részletesebben

Doktori értekezés. Kovács Helga okl. műszaki menedzser. Tudományos vezetők: Dr. Tolvaj Béla, egyetemi docens

Doktori értekezés. Kovács Helga okl. műszaki menedzser. Tudományos vezetők: Dr. Tolvaj Béla, egyetemi docens SÁLYI ISTVÁN GÉPÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA VEZETŐJE: PROF. DR. TISZA MIKLÓS Témacsoport: Gépek és szerkezetek tervezése, Gépészeti anyagtudomány, gyártási rendszerek és folyamatok Vezetője: Prof.

Részletesebben

C-VITAMIN. Kémia. Biokémiai szerep

C-VITAMIN. Kémia. Biokémiai szerep C-VITAMIN Kémia A C-vitamin egy olyan természetes anyag, amely számos gyümölcsben és zöldségben megtalálható. Alapvetően két összetevőből áll: L-aszkorbinsavból (MW 176) és annak oxidált származékából,

Részletesebben

az információkat öszegyűjtötte: Keserű István / dualmed.hu Az E S K I M O - 3 halolaj - 1 -

az információkat öszegyűjtötte: Keserű István / dualmed.hu Az E S K I M O - 3 halolaj - 1 - Az E S K I M O - 3 halolaj - 1 - AZ OMEGA 3-2 - Miért van egyáltalán szükségünk omega-3-ra? Az omega-3 többszörösen telítetlen zsírsavakat esszenciális, azaz alapvető zsírsavaknak nevezzük, ami orvosi

Részletesebben

Szervetlen és s szerves, mikro- és s makro- szennyezők 1. LÉGKÖRI EREDETŰ SAVASODÁS Száraz ülepedés Szilárd alkotók Nedves ülepedés Savas csapadékok Természetes eredetű savasodás Légköri csapadék eleve

Részletesebben