Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(V.06.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(V.06.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(V.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzata a helyi önkormányzatok és szerveik, felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A bevételek és kiadások teljesítése 1. (1) Ahol e rendelet e/ft kifejezés használ, azon ezer forintot kell érteni. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013.évi Összes bevételét e/ft-ban Összes kiadását e/ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül: - személyi jellegű kiadások e/ft - munkaadót terhelő járulékok e/ft - dologi kiadások e/ft - támogatások e/ft - beruházások e/ft - támogatásértékű kiadások e/ft (3) A Képviselő-testület a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegeken belül a jogcímenkénti megosztást a 3-12.számú melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat és költségvetési szerveik évi beruházási és felújítási kiadásainak célonkénti részletezésében a 10. melléklet tartalmazza. (6) Az Európai Unió által finanszírozott önkormányzati felhalmozási kiadásokat a 12. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat a) egyszerűsített mérlegét a 13. melléklet; b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 14. melléklet; c) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 15. melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzat a költségvetési szervek december 31- i dolgozói záró létszámát 159 főben állapítja meg, illetve hagyja jóvá. A részletes létszám adatokat a 16. melléklet tartalmazza. 2. (1) Az Önkormányzat által felvett hitelek állományát, lejáratát hitelezők és eszközök bontásában a 18. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat december 31-i követeléseit jogcímenként, valamint a december 31-i 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az Önkormányzat a december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján e/ft-ban állapítja meg. A vagyon részletes kimutatását a 21.számú melléklet tartalmazza. 1

2 (4) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntései számszerűsítését évenkénti bontásban a 17. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzatot megillető vevői követelések kimutatását a 20. számú melléklet tartalmazza. 3. A képviselő-testület a évi számlaegyenleget e/ Ft-ban állapítja meg. 2. A pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása 4. (1) A képviselő- testület az önállóan működő és gazdálkodó Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát e /Ft összegben jóváhagyja. (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évi költségvetési pénzmaradványát e/f t összegben jóváhagyja. (3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét és a költségvetési szerv vezetőjét, hogy pénzmaradványok évi előirányzaton való átvezetéséről gondoskodjon. 3. Záró rendelkezések 5. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a) Balatonboglár Város Önkormányzatának 2/2012.(III.08.) KT. számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről; b) Balatonboglár Város Önkormányzata képviselő-testületének 9/2013.(IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról. Mészáros Miklós polgármester Dr. Markó Péter jegyző Kihirdetve: Balatonboglár, május 6. Dr. Markó Péter Jegyző 2

3 Mellékletek: 19db 1. melléklet Címrend Balatonboglár Város Önkormányzatának évi beszámolója Cím Alcím Jogcímcsoport Megnevezés 1. Balatonboglár Város Önkormányzata 1.1 Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ Varga Béla Közművelődési- és Sportközpont és Könyvtár Közterület fenntartó Szervezet Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda 1.2 Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ 2. Felhalmozási kiadások 3. Támogatások 3

4 Balatonboglár Városi Önkormányzat Összesített pénzügyi mérlege 2. melléklet e Ft Balatonboglár Város Önkormányzata képviselő-testületének Összesen Megnevezés évi teljesítés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: I. Működési bevételek: II. III. IV. 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók, közhatalmi bevételek 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Egyéb sajátos bevételek Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5 Egyéb központi támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tője bevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei, osztalék Támogatásértékű bevételek: 1. Támogatásértékű működési bevételek összesen: 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen: 3. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása V. Véglegesen átvett pénzeszközök: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 100 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele A) Költségvetési bevételek összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: 700 4

5 I. Személyi juttatások II. III. IV. Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 1. Felújítási kiadások 2. Beruházási kiadások 3. Részvény beszerzés, tőkeemelés V. Támogatásértékű kiadások VI. VII. VIII. 1. Támogatásértékű működési kiadások összesen 2. Támogatásértékű felhamozási kiadások összesen Véglegesen átadott pénzeszközök: Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Tartalékok 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra 0 B) Költségvetési kiadások összesen KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A-B Költségvetési hiány belső finanszírozása I. Pénzforgalom nélküli bevételek: II. III. IV. 1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Működési célra 1.2 Felhalmozási célra Költségvetési hiány külső finanszírozása Értékpapírok értékesítésének bevétele: Kötvények kibocsátásának bevétele: Hitelek: 1. Működési célú hitel felvétele 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele V. Egyéb finanszírozás bevételei

6 Összes finanszírozási bevétel: Finanszírozási kiadások: I. Értékpapírok vásárlása, beváltása II. III. IV. Kötvények beváltásának kiadása 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú Hitelek: 1. Működési célú hitel törlesztése 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése 2.1 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2.2 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Mindösszesen kiadások Mindösszesen bevételek Balatonboglár Városi Önkormányzat 3. melléklet Előirányzat Megnevezés Összesen évi teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer alát tartozók munkabére Közalkalmazottak illetménykiegészítése Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók kötelező bérpótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda Egyéb bérrendszer hat.alá tart. túlóra díja Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Egyéb bérrendszer kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Egyéb bérr. egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Egyéb bérr. alá tart. étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl. egyéb bérrrendsz.személyi juttatásai Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.fogl.egyéb bérr. munkavégzéshez kapcs.juttatásai 29 6

7 Részm.i.fogl.közalk.sajátos juttatásai Részm.i.egyéb bérr.személyhez kapcs.költségtérítése 56 Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja Helyi önkormányzati képviselők juttatása Felmentett egyéb bérr. egyéb juttatása Állományba nem tartozók egyéb juttatása Összesítő Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 7 Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés Tisztítószer beszerzés Egyéb készletbeszerzés 189 Összesítő Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatások Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Út, árok karbantartás, hóeltakarítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Jármű karbantartás, kisjavítás Postaköltség Park üzemeltetés, fenntartás Temető üzemeltetés, fenntartás Hulladékszállítás Strand, illemhely üzemeltetés, fenntartás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Ügyvédi munkadíj Értékbecslés, telekkialakítás Gyepmesteri szolgáltatás Szúnyogirtás Államh.belülre továbbszámlázott belf.műk Államh.kívülre továbbszlázott belf. szolgáltatás műk

8 5561 Pénzügyi szolgáltatások Összesítő Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa befizetése Belföldi kiküldetés Reprezentáció Kiemelt rendezvények Hirdetési díjak Testvérvárosi kapcsolatok Egyéb különféle dologi kiadás Összesítő Különféle dologi kiadások Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték, cégautóadó Gépjármű biztosítások Vagyonbiztosítások Hatósági díjak költsége Kamatkiadások ÁH-n kívülre működési célú Késedelmi kamatkiadások Kamatkiadások ÁH-n kívülre felhalmozási célú Összesítő Egyéb folyó kiadások Rendszeres szociális segély Bérpótló juttatás Normatív lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Temetési segély Rendkívüli gyvédelmi támogatás Pénzbeli átmeneti segélyek Gyermektartási díj megelőlegezése Szülési segély Gyógyszertámogatás Közgyógyellátás Otthonteremtési támogatás 20 Összesítő Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata helyi önkormányzatoknak Összesítő Működési célú támogatásértékű kiadások Műk.célú pénzeszközátadás önk.többségi tul.váll-nak Ügyelet támogatása Városi TV támogatása Bursa Hungarica ösztöndíj Műk.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felúj. c. pénzeszközátadás Összesítő Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Önk.helyi lak.ép.vás.tám.kölcs Felhalmozási célra ÁH-n kívülre nyújtott támogatási Összesítő kölcsön visszatérülése Háztartásoknak nyújt.műk.c.támogatási kölcsön visszatérülése 42 Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú Összesítő támogatási kölcsönök Előző évi központi ktgvetési kiegészítések,visszatérülések Műk.célú támgatásértékű bevétel kp-i ktgvetéstől 94 8

9 Műk.célú tám.ért. bevétel fejezettől HAZAI programokra Műk.célú támgatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól Műk.célú támgatásértékű bevétel TKT-tól 97 Összesítő Működési célú, támogatásértékű bevételek Beruházási célú tám.bev. EU pályázatokra Felújítás tám. Központi sz-től Összesítő Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről 100 Összesítő Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről Okmányiroda bevételei Bírságból származó bevétel Áru, készlet értékesítés Alaptev. kör. végzett szolgáltatás Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lízing díjbevételek Gömbkilátó jegybevétel (50%), Szkislak eszközhaszn.díj Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés Dolgozók kártérítése, egyéb térítése Áh.bel.tovsz.belf.szolg.b.műk Államh.kiv.tov.szolg.belf.műk Áh-n kívülről származó kamatbevétel Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Fordított Áfa miatti Áfa bevétel Ért.tárgyi e.imm.j.áfa egyenes Összesítő Intézményi működési bevételek Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó áll.j.ipari tev Talajterhelési díj Pótlékok bevétele Összesítő Helyi adók Gépjárműadó Összesítő Átengedett központi adók Önk. Lakások lakbérbevétele Összesítő Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ingatlanok ért.könyv szer.ért Önkorm.la.ért.könyv szer.ért Koncesszióból származó bev Összesítő Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Normatív hozzájárulás Normatív hozzájárulás fő feletti önk.adósságkonsz.kapott műk.célú Egyes szociális feladatok kieg.tám Központosított EI terhére igénybevett műk.célú tám Központosított felhalmozási célú előirányzatok Egyéb központi támogatás Összesítő Támogatások, normatív hozzájárulások Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

10 Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal 4. melléklet Előirányzat Megnevezés Összesen évi teljesítés Köztisztviselők alapilletménye Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer alát tartozók munkabére Köztisztviselők illetménykiegészítése Köztisztviselők nyelvpótléka Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka Köztisztviselők normatív jutalma Köztisztviselők teljesítményhez kötött jutalma Köztisztviselők kereset-kiegészítése Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs. Juttatása Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. Kapcs. Juttatása Egyéb bérr. Egyéb munkavégzéshez kapcs. Juttatása Köztisztviselők végkielégítése Köztisztviselők jubileumi jutalma Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása Köztisztviselők közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Köztisztviselők cafeteria hozzájárulása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Egyéb bérr. Alá tart. Étkezési hozzájárulása Köztisztviselők tanfolyam költsége Anyakönyvvezető költségtérítése Polgármester költségtérítése Köztisztviselők egyéb költségtérítése Köztisztviselők szemüveg költségtérítése 100 Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók egyéb juttatása 146 Összesítő Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 76 Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha 261 Összesítő Készletbeszerzések

11 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíj Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Jármű karbantartás, kisjavítás Postaköltség Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Ügyvédi munkadíj Belső ellenőr, könyvvizsgálat Értékbecslés, telekkialakítás Pénzügyi szolgáltatások 139 Összesítő Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa befizetése Belföldi kiküldetés Reprezentáció Önkormányzati lapkiadás Hirdetési díjak Testvérvárosi kapcsolatok Egyéb különféle dologi kiadás 297 Összesítő Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték, cégautóadó Gépjármű biztosítások Hatósági díjak költsége 418 Összesítő Egyéb folyó kiadások Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: Műk.célú pénzeszközátadás önk.nem pü-i váll-nak Összesítő Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Műk.célú támgatásértékű bevétel kp-i ktgvetéstől 300 Összesítő Működési célú, támogatásértékű bevételek Műk.c.pénzátvétel non-profit sz-től 600 Összesítő Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről Igazgatási szolgáltatás díjbevétele Hulladékkezelési díjtartozás behajtásának jutaléka Okmányiroda bevételei Áru, készlet értékesítés Alaptev. Kör. Végzett szolgáltatás Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lízing díjbevételek Áh.bel.tovsz.belf.szolg.b.műk Államh.kiv.tov.szolg.belf.műk Áh-n kívülről származó kamatbevétel Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes 380 Összesítő Intézményi működési bevételek

12 94111 Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás Előző é. Pénzm. Ig. Működés Összesítő Pénzforgalom nélküli bevételek Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ 5. melléklet Előirányzat Megnevezés Összesen évi teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl. egyéb bérrrendsz.személyi juttatásai Részm.i.fogl.egyéb bérr. munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.egyéb bérr.személyhez kapcs.költségtérítése Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók egyéb juttatása Összesítő Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha Tisztítószer beszerzés Összesítő Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíj Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás 8 12

13 Postaköltség Hulladékszállítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások Összesítő Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Egyéb különféle dologi kiadás Összesítő Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Késedelmi kamatkiadások 4 57 Összesítő Egyéb folyó kiadások Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Intézményi ellátási díj Áh-n kívülről származó kamatbevétel Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítő Intézményi működési bevételek Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás Összesítő Támogatások, normatív hozzájárulások Előző é. pénzm. ig. Működés Összesítő Pénzforgalom nélküli bevételek Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Varga Béla Közművelődési Sportközpont és Könyvtár 6. melléklet Előirányzat Megnevezés Összesen évi teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.fogl.közalk.sajátos juttatásai Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése 24 13

14 51 Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja Felmentett közalkalmazottak egyéb juttatása Állományba nem tartozók egyéb juttatása Összesítő Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 6 53 Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzés Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Tisztítószer beszerzés Összesítő Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Egyéb bérleti és lízingdíj Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Postaköltség Hulladékszállítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások Összesítő Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Reprezentáció Kiemelt rendezvények Hirdetési díjak Egyéb különféle dologi kiadás Összesítő Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Vagyonbiztosítások Összesítő Egyéb folyó kiadások Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Alaptev. kör. végzett szolgáltatás Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lízing díjbevételek Áh-n kívülről származó kamatbevétel 5 91 Összesítő Intézményi működési bevételek Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás Előző é. pénzm. ig. Működés Összesítő Pénzforgalom nélküli bevételek 28 9 Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

15 Közterület-fenntartó Szervezet 7. melléklet Előirányzat Megnevezés Összesen évi teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer alát tartozók munkabére Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Egyéb bérr. egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Egyéb bérr. alá tart. étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl. egyéb bérrrendsz.személyi juttatásai Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 5 53 Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha Tisztítószer beszerzés Egyéb készletbeszerzés 2 54 Összesítő Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíj Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Jármű karbantartás, kisjavítás Postaköltség Park üzemeltetés, fenntartás Strand, illemhely üzemeltetés, fenntartás

16 Egyéb üzemeltetés, fenntartás Pénzügyi szolgáltatások Összesítő Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa befizetése Egyéb különféle dologi kiadás Összesítő Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Helyi adók, egyéb vám, illeték, cégautóadó Gépjármű biztosítások Hatósági díjak költsége Késedelmi kamatkiadások 5 57 Összesítő Egyéb folyó kiadások Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Műk.célú támgatásértékű bevétel kp-i ktgvetéstől Összesítő Működési célú, támogatásértékű bevételek Áru, készlet értékesítés Alaptev. kör. végzett szolgáltatás Bérleti és lízing díjbevételek Államh.kiv.tov.szolg.belf.műk Áh-n kívülről származó kamatbevétel Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítő Intézményi működési bevételek Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás Előző é. pénzm. ig. Működés Összesítő Pénzforgalom nélküli bevételek 56 9 Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda 8. melléklet Összesen Előirányzat Megnevezés évi teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda Közalkalmazottak túlóra díja Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak továbbtanulása

17 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Felmentett közalkalmazottak egyéb juttatása Összesítő Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha Tisztítószer beszerzés Egyéb készletbeszerzés Összesítő Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíj Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Postaköltség Hulladékszállítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások Összesítő Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Összesítő Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Késedelmi kamatkiadások 1 57 Összesítő Egyéb folyó kiadások Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Bérleti és lízing díjbevételek Intézményi ellátási díj Áh-n kívülről származó kamatbevétel Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítő Intézményi működési bevételek Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

18 Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ 9. melléklet Előirányzat Megnevezés Összesen évi teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Közalkalmazottak egyéb költségtérítése Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.fogl.közalk.sajátos juttatásai Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja További munkaviszonyz létesítők juttatása Állományba nem tartozók egyéb juttatása Összesítő Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha Egyéb anyag beszerzés Összesítő Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Egyéb bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatások Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás

19 Vásárolt közszolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások Összesítő Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadás Összesítő Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Díjak, egyéb befizetések Összesítő Egyéb folyó kiadások Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Műk.célú tám.ért. bevétel fejezettől HAZAI programokra Műk.célú támgatásértékű bevétel TB alapoktól Műk.célú támgatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól Összesítő Működési célú, támogatásértékű bevételek Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lízing díjbevételek Áh-n kívülről származó kamatbevétel Összesítő Intézményi működési bevételek Előző é. pénzm. ig. Működés Összesítő Pénzforgalom nélküli bevételek Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Felhalmozási kiadások 2013.év 10. melléklet Előirányzat évi teljesítés 1154 Településszabályozási terv módosítása 1154 Összesen Orvosi rendelő tűzeset helyreállítás előlege Összesen Buborék játszópark kút fúrása KEOP -Szkislak ivóvizminőség javító program KEOP -Napelemes rendszer kiépítése DDOP /A Családbarát fejlesztések DDOP komplex turisztikai fejlesztés NGM turisztikai fejlesztések Platán téri beruházás KIF kiépítése Klapka 272 hrsz Összesen Informatikai beszerzések, szerver, telefonkp fejlesztés Kollégium informatikai eszközbeszerzések Összesen KFSZ bozótvágó Strand beléptető rendszer Boglár kártya Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 19

20 13152 Kulturális Központ érdekeltségnövelő pályázat Kollégium konyhai eszközbeszerzések Összesen KFSZ kommunális kistraktor Összesen Intézményi beruházások előzetesen felszámított áfájának előirányzata Összesen Beruházások összesen Óvoda felújítása Szőlőskislak Művelődési ház tetőszerkezet Polgármesteri hivatal felújítása Összesen "Család" alkotás restaurálása Összesen Felújítások előzetesen felszámított áfájának előirányzata Összesen Felújítások összesen Dr. Török Sándor Eü-i Kp felhalmozásai: Dr. Török Sándor Eü-i Kp felhalmozásai Felhalmozási kiadások összesen Támogatások 11. melléklet évi teljesítés Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata helyi önkormányzatoknak Siófoki közmunka program önrésze Összesítő Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata TKT-nak Összesítő Működési célú támogatásértékű kiadások Műk.célú pénzeszközátadás önk.nem pü-i váll-nak BAHART ( ) elszámolás Műk.célú pénzeszközátadás pü-i váll-nak Műk.célú pénzeszközátadás önk.többségi tul.váll-nak Urányi János Kft. támogatása Műk.célú pénzeszközátadás nem önk.többségi tul.vállnak Ügyelet támogatása EÜ-i intézmény támogatása Városi TV támogatása Műk.célú pénzeszközátadás háztartásoknak Boglári főisk., egyetemi támogatás Bursa Hungarica ösztöndíj Fogorvos (fogorvosi szék áthelyezés) támogatása Műk.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Polgármesteri keret 280 Alpolgármesteri keret

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324799 1051 03 01/00 033484 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 503545 1251 01 0003 881000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: BUDAPEST, III.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 0200 48 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Nagyoroszi Község Önkormányzata 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Az önkormányzat Képviselő - testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

3. (2) A 39.882 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány,

3. (2) A 39.882 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány, Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

7. A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához 2 944 ezer forinttal járul hozzá.

7. A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához 2 944 ezer forinttal járul hozzá. Csögle község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete Csögle község képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben 2013. szeptember 27.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0100 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről /Egységes szerkezetbe foglalva a 6/2013. (X. 4.), a 11/2013.

Részletesebben

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő testületének. 1/2010.(II.25.) rendelete

RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő testületének. 1/2010.(II.25.) rendelete RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő testületének 1/2010.(II.25.) rendelete a költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.( II.11.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Dédestapolcsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 11/2015.(VI.10.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben