Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(V.06.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(V.06.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(V.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzata a helyi önkormányzatok és szerveik, felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A bevételek és kiadások teljesítése 1. (1) Ahol e rendelet e/ft kifejezés használ, azon ezer forintot kell érteni. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013.évi Összes bevételét e/ft-ban Összes kiadását e/ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül: - személyi jellegű kiadások e/ft - munkaadót terhelő járulékok e/ft - dologi kiadások e/ft - támogatások e/ft - beruházások e/ft - támogatásértékű kiadások e/ft (3) A Képviselő-testület a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegeken belül a jogcímenkénti megosztást a 3-12.számú melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat és költségvetési szerveik évi beruházási és felújítási kiadásainak célonkénti részletezésében a 10. melléklet tartalmazza. (6) Az Európai Unió által finanszírozott önkormányzati felhalmozási kiadásokat a 12. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat a) egyszerűsített mérlegét a 13. melléklet; b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 14. melléklet; c) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 15. melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzat a költségvetési szervek december 31- i dolgozói záró létszámát 159 főben állapítja meg, illetve hagyja jóvá. A részletes létszám adatokat a 16. melléklet tartalmazza. 2. (1) Az Önkormányzat által felvett hitelek állományát, lejáratát hitelezők és eszközök bontásában a 18. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat december 31-i követeléseit jogcímenként, valamint a december 31-i 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az Önkormányzat a december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján e/ft-ban állapítja meg. A vagyon részletes kimutatását a 21.számú melléklet tartalmazza. 1

2 (4) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntései számszerűsítését évenkénti bontásban a 17. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzatot megillető vevői követelések kimutatását a 20. számú melléklet tartalmazza. 3. A képviselő-testület a évi számlaegyenleget e/ Ft-ban állapítja meg. 2. A pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása 4. (1) A képviselő- testület az önállóan működő és gazdálkodó Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát e /Ft összegben jóváhagyja. (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évi költségvetési pénzmaradványát e/f t összegben jóváhagyja. (3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét és a költségvetési szerv vezetőjét, hogy pénzmaradványok évi előirányzaton való átvezetéséről gondoskodjon. 3. Záró rendelkezések 5. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a) Balatonboglár Város Önkormányzatának 2/2012.(III.08.) KT. számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről; b) Balatonboglár Város Önkormányzata képviselő-testületének 9/2013.(IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról. Mészáros Miklós polgármester Dr. Markó Péter jegyző Kihirdetve: Balatonboglár, május 6. Dr. Markó Péter Jegyző 2

3 Mellékletek: 19db 1. melléklet Címrend Balatonboglár Város Önkormányzatának évi beszámolója Cím Alcím Jogcímcsoport Megnevezés 1. Balatonboglár Város Önkormányzata 1.1 Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ Varga Béla Közművelődési- és Sportközpont és Könyvtár Közterület fenntartó Szervezet Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda 1.2 Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ 2. Felhalmozási kiadások 3. Támogatások 3

4 Balatonboglár Városi Önkormányzat Összesített pénzügyi mérlege 2. melléklet e Ft Balatonboglár Város Önkormányzata képviselő-testületének Összesen Megnevezés évi teljesítés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: I. Működési bevételek: II. III. IV. 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók, közhatalmi bevételek 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Egyéb sajátos bevételek Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5 Egyéb központi támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tője bevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei, osztalék Támogatásértékű bevételek: 1. Támogatásértékű működési bevételek összesen: 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen: 3. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása V. Véglegesen átvett pénzeszközök: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 100 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele A) Költségvetési bevételek összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: 700 4

5 I. Személyi juttatások II. III. IV. Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 1. Felújítási kiadások 2. Beruházási kiadások 3. Részvény beszerzés, tőkeemelés V. Támogatásértékű kiadások VI. VII. VIII. 1. Támogatásértékű működési kiadások összesen 2. Támogatásértékű felhamozási kiadások összesen Véglegesen átadott pénzeszközök: Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Tartalékok 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra 0 B) Költségvetési kiadások összesen KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A-B Költségvetési hiány belső finanszírozása I. Pénzforgalom nélküli bevételek: II. III. IV. 1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Működési célra 1.2 Felhalmozási célra Költségvetési hiány külső finanszírozása Értékpapírok értékesítésének bevétele: Kötvények kibocsátásának bevétele: Hitelek: 1. Működési célú hitel felvétele 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele V. Egyéb finanszírozás bevételei

6 Összes finanszírozási bevétel: Finanszírozási kiadások: I. Értékpapírok vásárlása, beváltása II. III. IV. Kötvények beváltásának kiadása 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú Hitelek: 1. Működési célú hitel törlesztése 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése 2.1 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2.2 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Mindösszesen kiadások Mindösszesen bevételek Balatonboglár Városi Önkormányzat 3. melléklet Előirányzat Megnevezés Összesen évi teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer alát tartozók munkabére Közalkalmazottak illetménykiegészítése Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók kötelező bérpótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda Egyéb bérrendszer hat.alá tart. túlóra díja Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Egyéb bérrendszer kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Egyéb bérr. egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Egyéb bérr. alá tart. étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl. egyéb bérrrendsz.személyi juttatásai Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.fogl.egyéb bérr. munkavégzéshez kapcs.juttatásai 29 6

7 Részm.i.fogl.közalk.sajátos juttatásai Részm.i.egyéb bérr.személyhez kapcs.költségtérítése 56 Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja Helyi önkormányzati képviselők juttatása Felmentett egyéb bérr. egyéb juttatása Állományba nem tartozók egyéb juttatása Összesítő Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 7 Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés Tisztítószer beszerzés Egyéb készletbeszerzés 189 Összesítő Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatások Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Út, árok karbantartás, hóeltakarítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Jármű karbantartás, kisjavítás Postaköltség Park üzemeltetés, fenntartás Temető üzemeltetés, fenntartás Hulladékszállítás Strand, illemhely üzemeltetés, fenntartás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Ügyvédi munkadíj Értékbecslés, telekkialakítás Gyepmesteri szolgáltatás Szúnyogirtás Államh.belülre továbbszámlázott belf.műk Államh.kívülre továbbszlázott belf. szolgáltatás műk

8 5561 Pénzügyi szolgáltatások Összesítő Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa befizetése Belföldi kiküldetés Reprezentáció Kiemelt rendezvények Hirdetési díjak Testvérvárosi kapcsolatok Egyéb különféle dologi kiadás Összesítő Különféle dologi kiadások Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték, cégautóadó Gépjármű biztosítások Vagyonbiztosítások Hatósági díjak költsége Kamatkiadások ÁH-n kívülre működési célú Késedelmi kamatkiadások Kamatkiadások ÁH-n kívülre felhalmozási célú Összesítő Egyéb folyó kiadások Rendszeres szociális segély Bérpótló juttatás Normatív lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Temetési segély Rendkívüli gyvédelmi támogatás Pénzbeli átmeneti segélyek Gyermektartási díj megelőlegezése Szülési segély Gyógyszertámogatás Közgyógyellátás Otthonteremtési támogatás 20 Összesítő Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata helyi önkormányzatoknak Összesítő Működési célú támogatásértékű kiadások Műk.célú pénzeszközátadás önk.többségi tul.váll-nak Ügyelet támogatása Városi TV támogatása Bursa Hungarica ösztöndíj Műk.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felúj. c. pénzeszközátadás Összesítő Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Önk.helyi lak.ép.vás.tám.kölcs Felhalmozási célra ÁH-n kívülre nyújtott támogatási Összesítő kölcsön visszatérülése Háztartásoknak nyújt.műk.c.támogatási kölcsön visszatérülése 42 Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú Összesítő támogatási kölcsönök Előző évi központi ktgvetési kiegészítések,visszatérülések Műk.célú támgatásértékű bevétel kp-i ktgvetéstől 94 8

9 Műk.célú tám.ért. bevétel fejezettől HAZAI programokra Műk.célú támgatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól Műk.célú támgatásértékű bevétel TKT-tól 97 Összesítő Működési célú, támogatásértékű bevételek Beruházási célú tám.bev. EU pályázatokra Felújítás tám. Központi sz-től Összesítő Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről 100 Összesítő Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről Okmányiroda bevételei Bírságból származó bevétel Áru, készlet értékesítés Alaptev. kör. végzett szolgáltatás Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lízing díjbevételek Gömbkilátó jegybevétel (50%), Szkislak eszközhaszn.díj Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés Dolgozók kártérítése, egyéb térítése Áh.bel.tovsz.belf.szolg.b.műk Államh.kiv.tov.szolg.belf.műk Áh-n kívülről származó kamatbevétel Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Fordított Áfa miatti Áfa bevétel Ért.tárgyi e.imm.j.áfa egyenes Összesítő Intézményi működési bevételek Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó áll.j.ipari tev Talajterhelési díj Pótlékok bevétele Összesítő Helyi adók Gépjárműadó Összesítő Átengedett központi adók Önk. Lakások lakbérbevétele Összesítő Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ingatlanok ért.könyv szer.ért Önkorm.la.ért.könyv szer.ért Koncesszióból származó bev Összesítő Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Normatív hozzájárulás Normatív hozzájárulás fő feletti önk.adósságkonsz.kapott műk.célú Egyes szociális feladatok kieg.tám Központosított EI terhére igénybevett műk.célú tám Központosított felhalmozási célú előirányzatok Egyéb központi támogatás Összesítő Támogatások, normatív hozzájárulások Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

10 Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal 4. melléklet Előirányzat Megnevezés Összesen évi teljesítés Köztisztviselők alapilletménye Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer alát tartozók munkabére Köztisztviselők illetménykiegészítése Köztisztviselők nyelvpótléka Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka Köztisztviselők normatív jutalma Köztisztviselők teljesítményhez kötött jutalma Köztisztviselők kereset-kiegészítése Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs. Juttatása Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. Kapcs. Juttatása Egyéb bérr. Egyéb munkavégzéshez kapcs. Juttatása Köztisztviselők végkielégítése Köztisztviselők jubileumi jutalma Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása Köztisztviselők közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Köztisztviselők cafeteria hozzájárulása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Egyéb bérr. Alá tart. Étkezési hozzájárulása Köztisztviselők tanfolyam költsége Anyakönyvvezető költségtérítése Polgármester költségtérítése Köztisztviselők egyéb költségtérítése Köztisztviselők szemüveg költségtérítése 100 Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók egyéb juttatása 146 Összesítő Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 76 Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha 261 Összesítő Készletbeszerzések

11 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíj Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Jármű karbantartás, kisjavítás Postaköltség Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Ügyvédi munkadíj Belső ellenőr, könyvvizsgálat Értékbecslés, telekkialakítás Pénzügyi szolgáltatások 139 Összesítő Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa befizetése Belföldi kiküldetés Reprezentáció Önkormányzati lapkiadás Hirdetési díjak Testvérvárosi kapcsolatok Egyéb különféle dologi kiadás 297 Összesítő Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték, cégautóadó Gépjármű biztosítások Hatósági díjak költsége 418 Összesítő Egyéb folyó kiadások Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: Műk.célú pénzeszközátadás önk.nem pü-i váll-nak Összesítő Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Műk.célú támgatásértékű bevétel kp-i ktgvetéstől 300 Összesítő Működési célú, támogatásértékű bevételek Műk.c.pénzátvétel non-profit sz-től 600 Összesítő Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről Igazgatási szolgáltatás díjbevétele Hulladékkezelési díjtartozás behajtásának jutaléka Okmányiroda bevételei Áru, készlet értékesítés Alaptev. Kör. Végzett szolgáltatás Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lízing díjbevételek Áh.bel.tovsz.belf.szolg.b.műk Államh.kiv.tov.szolg.belf.műk Áh-n kívülről származó kamatbevétel Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes 380 Összesítő Intézményi működési bevételek

12 94111 Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás Előző é. Pénzm. Ig. Működés Összesítő Pénzforgalom nélküli bevételek Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ 5. melléklet Előirányzat Megnevezés Összesen évi teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl. egyéb bérrrendsz.személyi juttatásai Részm.i.fogl.egyéb bérr. munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.egyéb bérr.személyhez kapcs.költségtérítése Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók egyéb juttatása Összesítő Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha Tisztítószer beszerzés Összesítő Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíj Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás 8 12

13 Postaköltség Hulladékszállítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások Összesítő Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Egyéb különféle dologi kiadás Összesítő Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Késedelmi kamatkiadások 4 57 Összesítő Egyéb folyó kiadások Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Intézményi ellátási díj Áh-n kívülről származó kamatbevétel Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítő Intézményi működési bevételek Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás Összesítő Támogatások, normatív hozzájárulások Előző é. pénzm. ig. Működés Összesítő Pénzforgalom nélküli bevételek Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Varga Béla Közművelődési Sportközpont és Könyvtár 6. melléklet Előirányzat Megnevezés Összesen évi teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.fogl.közalk.sajátos juttatásai Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése 24 13

14 51 Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja Felmentett közalkalmazottak egyéb juttatása Állományba nem tartozók egyéb juttatása Összesítő Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 6 53 Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzés Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Tisztítószer beszerzés Összesítő Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Egyéb bérleti és lízingdíj Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Postaköltség Hulladékszállítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások Összesítő Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Reprezentáció Kiemelt rendezvények Hirdetési díjak Egyéb különféle dologi kiadás Összesítő Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Vagyonbiztosítások Összesítő Egyéb folyó kiadások Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Alaptev. kör. végzett szolgáltatás Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lízing díjbevételek Áh-n kívülről származó kamatbevétel 5 91 Összesítő Intézményi működési bevételek Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás Előző é. pénzm. ig. Működés Összesítő Pénzforgalom nélküli bevételek 28 9 Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

15 Közterület-fenntartó Szervezet 7. melléklet Előirányzat Megnevezés Összesen évi teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer alát tartozók munkabére Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Egyéb bérr. egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Egyéb bérr. alá tart. étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl. egyéb bérrrendsz.személyi juttatásai Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 5 53 Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha Tisztítószer beszerzés Egyéb készletbeszerzés 2 54 Összesítő Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíj Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Jármű karbantartás, kisjavítás Postaköltség Park üzemeltetés, fenntartás Strand, illemhely üzemeltetés, fenntartás

16 Egyéb üzemeltetés, fenntartás Pénzügyi szolgáltatások Összesítő Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa befizetése Egyéb különféle dologi kiadás Összesítő Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Helyi adók, egyéb vám, illeték, cégautóadó Gépjármű biztosítások Hatósági díjak költsége Késedelmi kamatkiadások 5 57 Összesítő Egyéb folyó kiadások Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Műk.célú támgatásértékű bevétel kp-i ktgvetéstől Összesítő Működési célú, támogatásértékű bevételek Áru, készlet értékesítés Alaptev. kör. végzett szolgáltatás Bérleti és lízing díjbevételek Államh.kiv.tov.szolg.belf.műk Áh-n kívülről származó kamatbevétel Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítő Intézményi működési bevételek Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás Előző é. pénzm. ig. Működés Összesítő Pénzforgalom nélküli bevételek 56 9 Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda 8. melléklet Összesen Előirányzat Megnevezés évi teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda Közalkalmazottak túlóra díja Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak továbbtanulása

17 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Felmentett közalkalmazottak egyéb juttatása Összesítő Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha Tisztítószer beszerzés Egyéb készletbeszerzés Összesítő Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíj Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Postaköltség Hulladékszállítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások Összesítő Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Összesítő Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Késedelmi kamatkiadások 1 57 Összesítő Egyéb folyó kiadások Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Bérleti és lízing díjbevételek Intézményi ellátási díj Áh-n kívülről származó kamatbevétel Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítő Intézményi működési bevételek Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

18 Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ 9. melléklet Előirányzat Megnevezés Összesen évi teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Közalkalmazottak egyéb költségtérítése Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.fogl.közalk.sajátos juttatásai Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja További munkaviszonyz létesítők juttatása Állományba nem tartozók egyéb juttatása Összesítő Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha Egyéb anyag beszerzés Összesítő Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Egyéb bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatások Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás

19 Vásárolt közszolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások Összesítő Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadás Összesítő Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Díjak, egyéb befizetések Összesítő Egyéb folyó kiadások Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Műk.célú tám.ért. bevétel fejezettől HAZAI programokra Műk.célú támgatásértékű bevétel TB alapoktól Műk.célú támgatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól Összesítő Működési célú, támogatásértékű bevételek Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lízing díjbevételek Áh-n kívülről származó kamatbevétel Összesítő Intézményi működési bevételek Előző é. pénzm. ig. Működés Összesítő Pénzforgalom nélküli bevételek Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Felhalmozási kiadások 2013.év 10. melléklet Előirányzat évi teljesítés 1154 Településszabályozási terv módosítása 1154 Összesen Orvosi rendelő tűzeset helyreállítás előlege Összesen Buborék játszópark kút fúrása KEOP -Szkislak ivóvizminőség javító program KEOP -Napelemes rendszer kiépítése DDOP /A Családbarát fejlesztések DDOP komplex turisztikai fejlesztés NGM turisztikai fejlesztések Platán téri beruházás KIF kiépítése Klapka 272 hrsz Összesen Informatikai beszerzések, szerver, telefonkp fejlesztés Kollégium informatikai eszközbeszerzések Összesen KFSZ bozótvágó Strand beléptető rendszer Boglár kártya Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 19

20 13152 Kulturális Központ érdekeltségnövelő pályázat Kollégium konyhai eszközbeszerzések Összesen KFSZ kommunális kistraktor Összesen Intézményi beruházások előzetesen felszámított áfájának előirányzata Összesen Beruházások összesen Óvoda felújítása Szőlőskislak Művelődési ház tetőszerkezet Polgármesteri hivatal felújítása Összesen "Család" alkotás restaurálása Összesen Felújítások előzetesen felszámított áfájának előirányzata Összesen Felújítások összesen Dr. Török Sándor Eü-i Kp felhalmozásai: Dr. Török Sándor Eü-i Kp felhalmozásai Felhalmozási kiadások összesen Támogatások 11. melléklet évi teljesítés Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata helyi önkormányzatoknak Siófoki közmunka program önrésze Összesítő Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata TKT-nak Összesítő Működési célú támogatásértékű kiadások Műk.célú pénzeszközátadás önk.nem pü-i váll-nak BAHART ( ) elszámolás Műk.célú pénzeszközátadás pü-i váll-nak Műk.célú pénzeszközátadás önk.többségi tul.váll-nak Urányi János Kft. támogatása Műk.célú pénzeszközátadás nem önk.többségi tul.vállnak Ügyelet támogatása EÜ-i intézmény támogatása Városi TV támogatása Műk.célú pénzeszközátadás háztartásoknak Boglári főisk., egyetemi támogatás Bursa Hungarica ösztöndíj Fogorvos (fogorvosi szék áthelyezés) támogatása Műk.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Polgármesteri keret 280 Alpolgármesteri keret

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.15.). önkormányzat rendelete

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.15.). önkormányzat rendelete Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.15.). önkormányzat rendelete Módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 11/2014 (V.06.). Hatályos: 2014.05.07-től.

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A Képviselő-testület: Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722678 1051 14 07/00 229980 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6728 Szeged

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK 2014.terv Állami támogatás 11498 Szociális feladat kiegészítés 18839 Központosított támogatás Szerkezetátalakítási

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Az önkormányzati költségvetés és beszámoló ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere ( 2008.2 ) Az adott szinten valamennyi

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus. szakágazat

KÖNYVVITELI MÉRLEG. cím/alcím/ település-típus. szakágazat KÖNYVVITELI MÉRLEG 4 0 2 7 2 3 1 2 5 1 1 5 0 0 7 6 8 6 1 0 0 0 0 1 2 0 0 9 2 szakágazat űrlap év időszak ESZKÖZÖK állományi érték Előző év Tárgyév 1 2 3 4 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111.,

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Önkormányzati kiadások mérlege 2014.

Önkormányzati kiadások mérlege 2014. Önkormányzati kiadások mérlege 2014. 1.melléklet ezer Ft-ban megnevezés 2012. évi tény 2013. évi várható teljesítés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2014. eredeti ei. Személyi juttatások 402 464 284 450 298 919 Munkaadókat

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg 1/a.melléklet eft-ban Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2009. (IV. 30.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK. 2013.évi eredeti költségvetés. Rendszeres személyi juttatások 261 472 214 037 263 852

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK. 2013.évi eredeti költségvetés. Rendszeres személyi juttatások 261 472 214 037 263 852 Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény - TERVEZET INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 152,50 150,00 150,00 -pedagógus/szakmai 132,25 134,75

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés KIADÁSOK KIADÁSOK KIADÁSOK (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) Személyi juttatások Alapilletmények Részmunkaidőben foglalk. 1 758-1 818 80 1 851

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 6 8 0 3 6 3 1 2 4 9 0 1 9 2 0 0 8 8 1 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési szerv

Részletesebben