Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(V.06.) önkormányzati rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(V.06.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(V.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzata a helyi önkormányzatok és szerveik, felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A bevételek és kiadások teljesítése 1. (1) Ahol e rendelet e/ft kifejezés használ, azon ezer forintot kell érteni. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013.évi Összes bevételét e/ft-ban Összes kiadását e/ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül: - személyi jellegű kiadások e/ft - munkaadót terhelő járulékok e/ft - dologi kiadások e/ft - támogatások e/ft - beruházások e/ft - támogatásértékű kiadások e/ft (3) A Képviselő-testület a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegeken belül a jogcímenkénti megosztást a 3-12.számú melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat és költségvetési szerveik évi beruházási és felújítási kiadásainak célonkénti részletezésében a 10. melléklet tartalmazza. (6) Az Európai Unió által finanszírozott önkormányzati felhalmozási kiadásokat a 12. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat a) egyszerűsített mérlegét a 13. melléklet; b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 14. melléklet; c) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 15. melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzat a költségvetési szervek december 31- i dolgozói záró létszámát 159 főben állapítja meg, illetve hagyja jóvá. A részletes létszám adatokat a 16. melléklet tartalmazza. 2. (1) Az Önkormányzat által felvett hitelek állományát, lejáratát hitelezők és eszközök bontásában a 18. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat december 31-i követeléseit jogcímenként, valamint a december 31-i 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az Önkormányzat a december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján e/ft-ban állapítja meg. A vagyon részletes kimutatását a 21.számú melléklet tartalmazza. 1

2 (4) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntései számszerűsítését évenkénti bontásban a 17. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzatot megillető vevői követelések kimutatását a 20. számú melléklet tartalmazza. 3. A képviselő-testület a évi számlaegyenleget e/ Ft-ban állapítja meg. 2. A pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása 4. (1) A képviselő- testület az önállóan működő és gazdálkodó Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát e /Ft összegben jóváhagyja. (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évi költségvetési pénzmaradványát e/f t összegben jóváhagyja. (3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét és a költségvetési szerv vezetőjét, hogy pénzmaradványok évi előirányzaton való átvezetéséről gondoskodjon. 3. Záró rendelkezések 5. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a) Balatonboglár Város Önkormányzatának 2/2012.(III.08.) KT. számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről; b) Balatonboglár Város Önkormányzata képviselő-testületének 9/2013.(IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról. Mészáros Miklós polgármester Dr. Markó Péter jegyző Kihirdetve: Balatonboglár, május 6. Dr. Markó Péter Jegyző 2

3 Mellékletek: 19db 1. melléklet Címrend Balatonboglár Város Önkormányzatának évi beszámolója Cím Alcím Jogcímcsoport Megnevezés 1. Balatonboglár Város Önkormányzata 1.1 Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ Varga Béla Közművelődési- és Sportközpont és Könyvtár Közterület fenntartó Szervezet Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda 1.2 Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ 2. Felhalmozási kiadások 3. Támogatások 3

4 Balatonboglár Városi Önkormányzat Összesített pénzügyi mérlege 2. melléklet e Ft Balatonboglár Város Önkormányzata képviselő-testületének Összesen Megnevezés évi teljesítés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: I. Működési bevételek: II. III. IV. 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók, közhatalmi bevételek 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Egyéb sajátos bevételek Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5 Egyéb központi támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tője bevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei, osztalék Támogatásértékű bevételek: 1. Támogatásértékű működési bevételek összesen: 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen: 3. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása V. Véglegesen átvett pénzeszközök: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 100 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele A) Költségvetési bevételek összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: 700 4

5 I. Személyi juttatások II. III. IV. Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 1. Felújítási kiadások 2. Beruházási kiadások 3. Részvény beszerzés, tőkeemelés V. Támogatásértékű kiadások VI. VII. VIII. 1. Támogatásértékű működési kiadások összesen 2. Támogatásértékű felhamozási kiadások összesen Véglegesen átadott pénzeszközök: Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Tartalékok 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra 0 B) Költségvetési kiadások összesen KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A-B Költségvetési hiány belső finanszírozása I. Pénzforgalom nélküli bevételek: II. III. IV. 1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Működési célra 1.2 Felhalmozási célra Költségvetési hiány külső finanszírozása Értékpapírok értékesítésének bevétele: Kötvények kibocsátásának bevétele: Hitelek: 1. Működési célú hitel felvétele 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele V. Egyéb finanszírozás bevételei

6 Összes finanszírozási bevétel: Finanszírozási kiadások: I. Értékpapírok vásárlása, beváltása II. III. IV. Kötvények beváltásának kiadása 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú Hitelek: 1. Működési célú hitel törlesztése 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése 2.1 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2.2 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Mindösszesen kiadások Mindösszesen bevételek Balatonboglár Városi Önkormányzat 3. melléklet Előirányzat Megnevezés Összesen évi teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer alát tartozók munkabére Közalkalmazottak illetménykiegészítése Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók kötelező bérpótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda Egyéb bérrendszer hat.alá tart. túlóra díja Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Egyéb bérrendszer kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Egyéb bérr. egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Egyéb bérr. alá tart. étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl. egyéb bérrrendsz.személyi juttatásai Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.fogl.egyéb bérr. munkavégzéshez kapcs.juttatásai 29 6

7 Részm.i.fogl.közalk.sajátos juttatásai Részm.i.egyéb bérr.személyhez kapcs.költségtérítése 56 Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja Helyi önkormányzati képviselők juttatása Felmentett egyéb bérr. egyéb juttatása Állományba nem tartozók egyéb juttatása Összesítő Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 7 Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés Tisztítószer beszerzés Egyéb készletbeszerzés 189 Összesítő Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatások Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Út, árok karbantartás, hóeltakarítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Jármű karbantartás, kisjavítás Postaköltség Park üzemeltetés, fenntartás Temető üzemeltetés, fenntartás Hulladékszállítás Strand, illemhely üzemeltetés, fenntartás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Ügyvédi munkadíj Értékbecslés, telekkialakítás Gyepmesteri szolgáltatás Szúnyogirtás Államh.belülre továbbszámlázott belf.műk Államh.kívülre továbbszlázott belf. szolgáltatás műk

8 5561 Pénzügyi szolgáltatások Összesítő Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa befizetése Belföldi kiküldetés Reprezentáció Kiemelt rendezvények Hirdetési díjak Testvérvárosi kapcsolatok Egyéb különféle dologi kiadás Összesítő Különféle dologi kiadások Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték, cégautóadó Gépjármű biztosítások Vagyonbiztosítások Hatósági díjak költsége Kamatkiadások ÁH-n kívülre működési célú Késedelmi kamatkiadások Kamatkiadások ÁH-n kívülre felhalmozási célú Összesítő Egyéb folyó kiadások Rendszeres szociális segély Bérpótló juttatás Normatív lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Temetési segély Rendkívüli gyvédelmi támogatás Pénzbeli átmeneti segélyek Gyermektartási díj megelőlegezése Szülési segély Gyógyszertámogatás Közgyógyellátás Otthonteremtési támogatás 20 Összesítő Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata helyi önkormányzatoknak Összesítő Működési célú támogatásértékű kiadások Műk.célú pénzeszközátadás önk.többségi tul.váll-nak Ügyelet támogatása Városi TV támogatása Bursa Hungarica ösztöndíj Műk.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felúj. c. pénzeszközátadás Összesítő Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Önk.helyi lak.ép.vás.tám.kölcs Felhalmozási célra ÁH-n kívülre nyújtott támogatási Összesítő kölcsön visszatérülése Háztartásoknak nyújt.műk.c.támogatási kölcsön visszatérülése 42 Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú Összesítő támogatási kölcsönök Előző évi központi ktgvetési kiegészítések,visszatérülések Műk.célú támgatásértékű bevétel kp-i ktgvetéstől 94 8

9 Műk.célú tám.ért. bevétel fejezettől HAZAI programokra Műk.célú támgatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól Műk.célú támgatásértékű bevétel TKT-tól 97 Összesítő Működési célú, támogatásértékű bevételek Beruházási célú tám.bev. EU pályázatokra Felújítás tám. Központi sz-től Összesítő Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről 100 Összesítő Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről Okmányiroda bevételei Bírságból származó bevétel Áru, készlet értékesítés Alaptev. kör. végzett szolgáltatás Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lízing díjbevételek Gömbkilátó jegybevétel (50%), Szkislak eszközhaszn.díj Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés Dolgozók kártérítése, egyéb térítése Áh.bel.tovsz.belf.szolg.b.műk Államh.kiv.tov.szolg.belf.műk Áh-n kívülről származó kamatbevétel Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Fordított Áfa miatti Áfa bevétel Ért.tárgyi e.imm.j.áfa egyenes Összesítő Intézményi működési bevételek Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó áll.j.ipari tev Talajterhelési díj Pótlékok bevétele Összesítő Helyi adók Gépjárműadó Összesítő Átengedett központi adók Önk. Lakások lakbérbevétele Összesítő Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ingatlanok ért.könyv szer.ért Önkorm.la.ért.könyv szer.ért Koncesszióból származó bev Összesítő Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Normatív hozzájárulás Normatív hozzájárulás fő feletti önk.adósságkonsz.kapott műk.célú Egyes szociális feladatok kieg.tám Központosított EI terhére igénybevett műk.célú tám Központosított felhalmozási célú előirányzatok Egyéb központi támogatás Összesítő Támogatások, normatív hozzájárulások Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

10 Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal 4. melléklet Előirányzat Megnevezés Összesen évi teljesítés Köztisztviselők alapilletménye Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer alát tartozók munkabére Köztisztviselők illetménykiegészítése Köztisztviselők nyelvpótléka Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka Köztisztviselők normatív jutalma Köztisztviselők teljesítményhez kötött jutalma Köztisztviselők kereset-kiegészítése Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs. Juttatása Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. Kapcs. Juttatása Egyéb bérr. Egyéb munkavégzéshez kapcs. Juttatása Köztisztviselők végkielégítése Köztisztviselők jubileumi jutalma Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása Köztisztviselők közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Köztisztviselők cafeteria hozzájárulása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Egyéb bérr. Alá tart. Étkezési hozzájárulása Köztisztviselők tanfolyam költsége Anyakönyvvezető költségtérítése Polgármester költségtérítése Köztisztviselők egyéb költségtérítése Köztisztviselők szemüveg költségtérítése 100 Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók egyéb juttatása 146 Összesítő Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 76 Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha 261 Összesítő Készletbeszerzések

11 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíj Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Jármű karbantartás, kisjavítás Postaköltség Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Ügyvédi munkadíj Belső ellenőr, könyvvizsgálat Értékbecslés, telekkialakítás Pénzügyi szolgáltatások 139 Összesítő Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa befizetése Belföldi kiküldetés Reprezentáció Önkormányzati lapkiadás Hirdetési díjak Testvérvárosi kapcsolatok Egyéb különféle dologi kiadás 297 Összesítő Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték, cégautóadó Gépjármű biztosítások Hatósági díjak költsége 418 Összesítő Egyéb folyó kiadások Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: Műk.célú pénzeszközátadás önk.nem pü-i váll-nak Összesítő Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Műk.célú támgatásértékű bevétel kp-i ktgvetéstől 300 Összesítő Működési célú, támogatásértékű bevételek Műk.c.pénzátvétel non-profit sz-től 600 Összesítő Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről Igazgatási szolgáltatás díjbevétele Hulladékkezelési díjtartozás behajtásának jutaléka Okmányiroda bevételei Áru, készlet értékesítés Alaptev. Kör. Végzett szolgáltatás Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lízing díjbevételek Áh.bel.tovsz.belf.szolg.b.műk Államh.kiv.tov.szolg.belf.műk Áh-n kívülről származó kamatbevétel Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes 380 Összesítő Intézményi működési bevételek

12 94111 Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás Előző é. Pénzm. Ig. Működés Összesítő Pénzforgalom nélküli bevételek Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ 5. melléklet Előirányzat Megnevezés Összesen évi teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl. egyéb bérrrendsz.személyi juttatásai Részm.i.fogl.egyéb bérr. munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.egyéb bérr.személyhez kapcs.költségtérítése Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók egyéb juttatása Összesítő Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha Tisztítószer beszerzés Összesítő Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíj Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás 8 12

13 Postaköltség Hulladékszállítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások Összesítő Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Egyéb különféle dologi kiadás Összesítő Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Késedelmi kamatkiadások 4 57 Összesítő Egyéb folyó kiadások Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Intézményi ellátási díj Áh-n kívülről származó kamatbevétel Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítő Intézményi működési bevételek Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás Összesítő Támogatások, normatív hozzájárulások Előző é. pénzm. ig. Működés Összesítő Pénzforgalom nélküli bevételek Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Varga Béla Közművelődési Sportközpont és Könyvtár 6. melléklet Előirányzat Megnevezés Összesen évi teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.fogl.közalk.sajátos juttatásai Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése 24 13

14 51 Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja Felmentett közalkalmazottak egyéb juttatása Állományba nem tartozók egyéb juttatása Összesítő Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 6 53 Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzés Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Tisztítószer beszerzés Összesítő Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Egyéb bérleti és lízingdíj Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Postaköltség Hulladékszállítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások Összesítő Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Reprezentáció Kiemelt rendezvények Hirdetési díjak Egyéb különféle dologi kiadás Összesítő Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Vagyonbiztosítások Összesítő Egyéb folyó kiadások Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Alaptev. kör. végzett szolgáltatás Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lízing díjbevételek Áh-n kívülről származó kamatbevétel 5 91 Összesítő Intézményi működési bevételek Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás Előző é. pénzm. ig. Működés Összesítő Pénzforgalom nélküli bevételek 28 9 Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

15 Közterület-fenntartó Szervezet 7. melléklet Előirányzat Megnevezés Összesen évi teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer alát tartozók munkabére Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Egyéb bérr. egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Egyéb bérr. alá tart. étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl. egyéb bérrrendsz.személyi juttatásai Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 5 53 Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Tüzelőanyag beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha Tisztítószer beszerzés Egyéb készletbeszerzés 2 54 Összesítő Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíj Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Jármű karbantartás, kisjavítás Postaköltség Park üzemeltetés, fenntartás Strand, illemhely üzemeltetés, fenntartás

16 Egyéb üzemeltetés, fenntartás Pénzügyi szolgáltatások Összesítő Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa befizetése Egyéb különféle dologi kiadás Összesítő Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Helyi adók, egyéb vám, illeték, cégautóadó Gépjármű biztosítások Hatósági díjak költsége Késedelmi kamatkiadások 5 57 Összesítő Egyéb folyó kiadások Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Műk.célú támgatásértékű bevétel kp-i ktgvetéstől Összesítő Működési célú, támogatásértékű bevételek Áru, készlet értékesítés Alaptev. kör. végzett szolgáltatás Bérleti és lízing díjbevételek Államh.kiv.tov.szolg.belf.műk Áh-n kívülről származó kamatbevétel Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítő Intézményi működési bevételek Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás Előző é. pénzm. ig. Működés Összesítő Pénzforgalom nélküli bevételek 56 9 Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda 8. melléklet Összesen Előirányzat Megnevezés évi teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda Közalkalmazottak túlóra díja Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak továbbtanulása

17 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Felmentett közalkalmazottak egyéb juttatása Összesítő Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha Tisztítószer beszerzés Egyéb készletbeszerzés Összesítő Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíj Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Postaköltség Hulladékszállítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások Összesítő Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Összesítő Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Késedelmi kamatkiadások 1 57 Összesítő Egyéb folyó kiadások Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Bérleti és lízing díjbevételek Intézményi ellátási díj Áh-n kívülről származó kamatbevétel Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítő Intézményi működési bevételek Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

18 Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ 9. melléklet Előirányzat Megnevezés Összesen évi teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Közalkalmazottak egyéb költségtérítése Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.fogl.közalk.sajátos juttatásai Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése Összesítő Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja További munkaviszonyz létesítők juttatása Állományba nem tartozók egyéb juttatása Összesítő Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Összesítő Munkaadókat terhelő járulékok Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha Egyéb anyag beszerzés Összesítő Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Egyéb bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatások Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás

19 Vásárolt közszolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások Összesítő Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadás Összesítő Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Díjak, egyéb befizetések Összesítő Egyéb folyó kiadások Fő összesítő KIADÁSOK ÖSSZESEN: Fő összesítő KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Műk.célú tám.ért. bevétel fejezettől HAZAI programokra Műk.célú támgatásértékű bevétel TB alapoktól Műk.célú támgatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól Összesítő Működési célú, támogatásértékű bevételek Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lízing díjbevételek Áh-n kívülről származó kamatbevétel Összesítő Intézményi működési bevételek Előző é. pénzm. ig. Működés Összesítő Pénzforgalom nélküli bevételek Fő összesítő BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fő összesítő BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Felhalmozási kiadások 2013.év 10. melléklet Előirányzat évi teljesítés 1154 Településszabályozási terv módosítása 1154 Összesen Orvosi rendelő tűzeset helyreállítás előlege Összesen Buborék játszópark kút fúrása KEOP -Szkislak ivóvizminőség javító program KEOP -Napelemes rendszer kiépítése DDOP /A Családbarát fejlesztések DDOP komplex turisztikai fejlesztés NGM turisztikai fejlesztések Platán téri beruházás KIF kiépítése Klapka 272 hrsz Összesen Informatikai beszerzések, szerver, telefonkp fejlesztés Kollégium informatikai eszközbeszerzések Összesen KFSZ bozótvágó Strand beléptető rendszer Boglár kártya Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 19

20 13152 Kulturális Központ érdekeltségnövelő pályázat Kollégium konyhai eszközbeszerzések Összesen KFSZ kommunális kistraktor Összesen Intézményi beruházások előzetesen felszámított áfájának előirányzata Összesen Beruházások összesen Óvoda felújítása Szőlőskislak Művelődési ház tetőszerkezet Polgármesteri hivatal felújítása Összesen "Család" alkotás restaurálása Összesen Felújítások előzetesen felszámított áfájának előirányzata Összesen Felújítások összesen Dr. Török Sándor Eü-i Kp felhalmozásai: Dr. Török Sándor Eü-i Kp felhalmozásai Felhalmozási kiadások összesen Támogatások 11. melléklet évi teljesítés Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata helyi önkormányzatoknak Siófoki közmunka program önrésze Összesítő Műk.cél.tám.ért.kiadások előirányzata TKT-nak Összesítő Működési célú támogatásértékű kiadások Műk.célú pénzeszközátadás önk.nem pü-i váll-nak BAHART ( ) elszámolás Műk.célú pénzeszközátadás pü-i váll-nak Műk.célú pénzeszközátadás önk.többségi tul.váll-nak Urányi János Kft. támogatása Műk.célú pénzeszközátadás nem önk.többségi tul.vállnak Ügyelet támogatása EÜ-i intézmény támogatása Városi TV támogatása Műk.célú pénzeszközátadás háztartásoknak Boglári főisk., egyetemi támogatás Bursa Hungarica ösztöndíj Fogorvos (fogorvosi szék áthelyezés) támogatása Műk.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Polgármesteri keret 280 Alpolgármesteri keret

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.15.). önkormányzat rendelete

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.15.). önkormányzat rendelete Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.15.). önkormányzat rendelete Módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 11/2014 (V.06.). Hatályos: 2014.05.07-től.

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 017530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2013...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak:

PIR: Elemi költségvetés NAPSUGÁR OTTHON Fejezet: 20/01 zaradek.cim02/03 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 07

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Felügyeleti hatáskör társ I. félévi előirányzat módosítás. Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés

Felügyeleti hatáskör társ I. félévi előirányzat módosítás. Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés Megnevezés BEVÉTELEK Zomba Körzeti Intézményi Társulás 2011. I. félévi előirányzat módosítás Főkönyvi számla Szakfeladat Összeg Megnevezés KIADÁSOK Főkönyvi számla 39. sz. m Szakfeladat Kisértékű tárgyi

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Kossuth L. u. 2. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 006. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 991 3

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 566708 1247 13 1000 841106 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2300 Ráckeve

Részletesebben

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 2 3 2 4 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012.

PIR: Elemi költségvetés Nemzeti Külgazdasági Hivatal Fejezet: 15/01 zaradek.cim17/00 Szakág: Szektor: 1051 Időszak: 2012. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások,

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722678 1051 14 07/00 229980 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6728 Szeged

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A Képviselő-testület: Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 492522 1251 01 9100 873000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1064 Budapest

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép: Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5./2013.(II.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép: Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11./ 2012. (VI. 11.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének

Részletesebben

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK 2014.terv Állami támogatás 11498 Szociális feladat kiegészítés 18839 Központosított támogatás Szerkezetátalakítási

Részletesebben

2011 Féléves beszámoló

2011 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329727 1051 20 06/00 229726 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1054 Budapest

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 345747 1051 10 08/02 748083 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 5600 Békéscsaba

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete. a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete. a évi pénzügyi terv végrehajtásáról HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 1 Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testület a Magyarország helyi

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 426255 1051 10 0802 746957 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: VESZPRÉM MEGYEI

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 569534 1251 19 3805 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8417 Csetény

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 330079 1051 10 08/02 747558 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7833 Görcsöny

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek Tolmács Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. féléves mérlege 1. melléklet 1000 Ft-ban Bevételek Teljesítés I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető m. bev. 0 0 84 Szolgáltatások ellenértéke

Részletesebben

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 540436 1051 10 08/02 747811 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6000 Kecskemét

Részletesebben

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: 2011. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben