A RENDELET HATÁLYA 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A RENDELET HATÁLYA 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire."

Átírás

1 /05.(III..) önkormányzati rendelet az önkormányzat 05. évi költségvetéséről Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény.cikk ()bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény.cikk ()bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelei el: A RENDELET HATÁLYA. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.. () Az önkormányzat köznevelési feladatokat ellátó, önállóan működő költségvetési szerve a Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda, melynek gazdálkodási feladatait a szeremlei székhelyű, önállóan működő és gazdálkodó Szeremlei Közös Önkormányzat Hivatal látja el. () Az önkormányzat működési és gazdálkodási feladatait a szeremlei székhelyű, önállóan működő és gazdálkodó Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE ÉS FŐ ÖSSZEGEI. () A Képviselő-testület a költségvetési címrendet az alábbiak szerint határozza meg: Cím száma Feladat-ellátás Neve.törzskönyvi nyilvántartás szerinti Dunafalva Községi Önkormányzat alap- és kiegészítő tevékenységek.törzskönyvi nyilvántartás szerinti Dunafalvi Katica Napköziotthonos alaptevékenységek () A Képviselő-testület az önkormányzat 05. évi költségvetésében a bevételi főösszeget.7 ezer Ftban, az alábbiak szerint határozza meg: a) működési célú bevételek.78 ezer Ft, ezen belül aa) B működési célú támogatás államháztartáson belülről ezer Ft ab) B közhatalmi bevételek 8.05ezer Ft ac) B4 működési bevételek.94 ezer Ft, ad) B6 működési célú átvett pénzeszközök 480 ezer Ft b) B8 maradvány igénybevétele-működési ezer ft c) B felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 5 ezer Ft d) B8 maradvány igénybevétele-felhalmozási.5 ezer Ft. e) B8 maradvány igénybevétele-szabad felhasználású 6. ezer Ft () A Képviselő-testület az önkormányzat 05. évi költségvetésében a kiadási főösszeget.7 ezer ftban, az alábbiak szerint határozza meg: a) működési célú kiadások 09.80ezer Ft, ezen belül aa) K személyi juttatások ezer Ft, ab) K munkaadókat terhelő járulékok.80 ezer Ft, ac) K dologi kiadások 5.8 ezer Ft, ad) K4 ellátottak pénzbeli juttatásai.458 ezer Ft ae) K5 egyéb működési célú kiadások 5.99 ezer Ft, b) K6 beruházások 5.60 ezer Ft c) K7 felújítások 9.55 ezer Ft d) K5 Tartalék 6. ezer Ft (4) A Képviselő-testület az éves engedélyezett létszámkeretet 5,5 főben határozza meg. (5) A Képviselő-testület a befolyó magánszemélyek kommunális adóját 00%-ban felhalmozási célra használja fel. 4. () A község bevételeinek és kiadásainak konszolidált mérlegét az. számú melléklet tartalmazza. () Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét a. számú melléklet tartalmazza. () Az önkormányzat Képviselő-testület által meghatározott bevételeinek és kiadásainak részletezését a. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint.. az önkormányzat költségvetési bevételeinek részletezése.. az önkormányzat finanszírozási bevételeinek részletezése.. az önkormányzat költségvetési kiadásainak részletezése

2

3 Mellékletek:.sz. melléklet - a rendelet 4.. () bekezdéséhez a község konszolidált mérlege.sz. melléklet - a rendelet 4.. () bekezdéséhez az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege.sz. melléklet - a rendelet 4.. () bekezdéséhez az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése.. az önkormányzat költségvetési bevételeinek részletezése.. az önkormányzat finanszírozási bevételeinek részletezése.. az önkormányzat költségvetési kiadásainak részletezése.4. az önkormányzat finanszírozási kiadásainak részletezése 4.sz. melléklet - a rendelet 4.. (4) bekezdéséhez bevételek, kiadások, létszámkeret címenként 4.. Létszámadatok 05. évre 4.. Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda 05. évi költségvetése 5.sz. melléklet - a rendelet 4.. (5) bekezdéséhez a költségvetési kiadások és bevételek kormányzati funkciókénti felosztása 5..sz.melléklet - a rendelet 4.. (5) bekezdéséhez az önkormányzat 05. évi felújításai, beruházásai 6.sz. melléklet - a rendelet 4.. (6) bekezdéséhez az önkormányzat áthúzódó kötelezettségei 7.sz. melléklet - a rendelet 4.. (6) bekezdéséhez a több éves kihatással járó feladatok 8.sz. melléklet - a rendelet 4.. (6) bekezdéséhez az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 9.sz. melléklet - a rendelet 4.. (6) bekezdéséhez az önkormányzat 05.évi közvetett támogatásait a tartalmazza 0.sz. melléklet - a rendelet 4.. (6) bekezdéséhez a Képviselő-testület egyéb, költségvetési kiadást érintő rendelkezései

4 .számú melléklet a /05.(III..)önkormányzati rendelethez DUNAFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 05. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE adatok ezer Ft-ban 05. évi eredeti előirányzat Sorszászászám Rovat- Számla- Mindösszesen Megnevezés Önkormányzat Intézmény Óvoda Kötelező Önként Államigazg. Összesen Kötelező Önként Összesen. Műk. célú támog. áht-n belülről B 09. feladat vállalt 7 00 feladat feladat vállalt Felhalm. célú támog. áht-n belülről B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B Felhalmozási bevételek B Műk. célú átvett pénzeszközök B Felhalm. célú átvett pénzeszközök B Költségvetési bevételek összesen Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. B Maradvány igénybevétele - működési B Maradvány igénybevétele - felhalmozási B Maradvány igénybevétele-szabad B Intézményfinanszírozás B Intézményfinanszírozás kiszűrése B BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Szabad felhasználású bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 05. évi eredeti előirányzat Sorszászászám Rovat- Számla- Mindösszesen Megnevezés Önkormányzat Intézmény Óvoda Kötelező Önként Államigazg. Összesen Kötelező Önként Összesen. Személyi juttatások K 05. feladat vállalt feladat feladat 8 95 vállalt Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Tartalék K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Költségvetési kiadások összesen Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K Intézményfinanszírozás K Intézményfinanszírozás kiszűrése KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Szabad felhasználású kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú bevételek - kiadások Felhalmozási célú bevételek - kiadások Szabad felhasználású bevételek-kiadások BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

6 .számú melléklet a /05.(III..)önkormányzati rendelethez Dunafalva Önkormányzat Bevételek-Kiadások 05.év Terv 04.év 04.év 04.év 05.év Terv Mód. I. Tény Terv Változás ezer ft-ban % (B)Önkormányzatok működési támogatásai ezer 089 ft-ban % (B)Önkorm.ált.támogatása % (B)Köznev. és gyerm.étkeztetési fa. tám % (B)Szoc.és gyerm.jóléti fa. támogatása % (B4)Nyilvános könyvtári és közműv.fa.támogatása % (B5)Központosított támogatás % (B6)Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása % (B5) Működési célú támogatások visszatérítése 0 0 (B6)Egyéb működési célú tám.államházt.belülről % (B) Termőföld SZJA bevétel (B5)Termékek és szolgáltatások adói % (B6)Pótlék,bírság bevétel % (B4)Működési bevétel % (B6)Működési célú átvett pénzeszközök % (B8) Pénzmaradvány működési célú % MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK % Egyéb felhalm.célú bevételek % (B)Felhalmozási célú tám.államházt.belülről % (B4)Magánszemélyek komm.adója, építményadó % (B7) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B8) Pénzmaradvány felhalm. célú % (B84) Nettó finanszírozás 05. évi 80 0% Fejlesztési célú hitel felvétel FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK % (B8)Pénzmaradvány szabad felhsználású 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: % 04.év 04.év 04.év 05.év Terv Mód. I. Tény Terv Változás ezer ft-ban % MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer 06 ft-ban % Önkorm.működési kiadásai % (K)Személyi juttatások % (K)Járulékok % (K)Dologi kiadás % (K4)Ellátottak pénzbeli juttatásai % (K5)Működési célú támog.értékű kiadások % (K95)Óvoda működési támogatása % (K6-7)FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK % (K5)Általános tartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: %

7 Sorszám Költségvetési bevételek..számú melléklet a /05.(III..)önkormányzati rendelethez ezer forintban Eredeti előirányzat Rovat megnevezése Rovat száma Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai (=0+ +06) B Elvonások és befizetések bevételei B 0 09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B4 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B5 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +) B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B 0 6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B 0 7 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B4 0 8 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B5 0 9 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=4+ +8) B Magánszemélyek jövedelemadói B 0 Társaságok jövedelemadói B 0 Jövedelemadók (=0+) B 0 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B 0 4 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B 0 5 Vagyoni tipusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B5 0 8 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B5 0 9 Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B55 0 Termékek és szolgáltatások adói (=6+ +0) B Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek (= ) B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 0

8 4 Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (=4+ +4) B Immateriális javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése B Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B Felhalmozási bevételek (= ) B5 0 5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B6 0 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B6 0 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B Működési célú átvett pénzeszközök (=5+5+5) B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B-B

9 Sorszám Finanszírozási bevételek Rovat megnevezése..számú melléklet a /05.(III..)önkormányzati rendelethez Rovat száma Eredeti előirányzat Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8 0 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8 0 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8 04 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=0+0+0) B Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8 06 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8 07 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8 08 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B84 09 Belföldi értékpapírok bevételei (= ) B8 0 0 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8 000 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8 Maradvány igénybevétele (=0+) B8 000 Államháztartáson belüli megelőlegezések B84 4 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B85 5 Központi, irányító szervi támogatás B86 6 Betétek megszüntetése B87 7 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B88 8 Belföldi finanszírozás bevételei (= ) B Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8 0 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8 Külföldi értékpapírok kibocsátása B8 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B84 Külföldi finanszírozás bevételei (=9+ +) B8 0 4 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B8 5 Finanszírozási bevételek (=8++4) B8 000 ezer ft

10 Költségvetési kiadások..számú melléklet a /05.(III..)önkormányzati rendelethez ezer forintban Sor- Rovat Eredeti Rovat megnevezése szám száma előirányzat Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K0 0 0 Céljuttatás, projektprémium K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Végkielégítés K Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K0 0 Lakhatási támogatások K 0 Szociális támogatások K 0 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+ +) K Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K Egyéb külső személyi juttatások K Külső személyi juttatások (=5+6+7) K Személyi juttatások (=4+8) K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Készletbeszerzés (=++) K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=5+6) K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K 0 0 Bérleti és lízing díjak K 0 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K5 0 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (=8+ +4) K Kiküldetések kiadásai K4 0 7 Reklám- és propagandakiadások K4 0 8 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=6+7) K4 0 9 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K5 0 4 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K55 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=9+ +4) K Dologi kiadások (= ) K

11 46 Társadalombiztosítási ellátások K Családi támogatások K Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb nem intézményi ellátások K Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) K Nemzetközi kötelezettségek K Elvonások és befizetések K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n belülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.- belülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.-n belülre K Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülre K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások (= ) K Immateriális javak beszerzése, létesítése K Ingatlanok beszerzése, létesítése K Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K6 0 7 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Részesedések beszerzése K Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Beruházások (= ) K Ingatlanok felújítása K Informatikai eszközök felújítása K Egyéb tárgyi eszközök felújítása K Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Felújítások (= ) K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K8 0 8 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K8 0 8 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K Lakástámogatás K Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K Egyéb felhalmozási célú kiadások (=8+ +88) K Költségvetési kiadások (= ) K-K

12 Finanszírozási kiadások.4.számú melléklet a /05.(III..)önkormányzati rendelethez ezer ft Sor- Rovat Eredeti Rovat megnevezése szám száma előirányzat Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9 0 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9 0 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9 04 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=0+0+0) K Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9 06 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9 07 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9 08 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K94 09 Belföldi értékpapírok kiadásai (= ) K9 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K9 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K94 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K Pénzeszközök betétként elhelyezése K96 4 Pénzügyi lízing kiadásai K97 5 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K98 6 Belföldi finanszírozás kiadásai (= ) K Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K9 8 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K9 9 Külföldi értékpapírok beváltása K9 0 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K94 Külföldi finanszírozás kiadásai (=7+ +0) K9 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K9 Finanszírozási kiadások (=6++) K

13 4..számú melléklet a /05.(III..)önkormányzati rendelethez Dunafalva Községi Önkormányzat Létszámadatok 05. évre Igazgatás fő főállású polgármester fő közalk. takarítónő Élelmezési tevékenység fő közalk. konyhai dolgozó Tanyagondnoki szolgálat fő közalk.tanyagondnok (óra/nap szoc.étkezés) Községgazdálkodás fő munkt. fizikai munkás 0,5 fő munkt. buszvezető (óra/nap) Közutak fenntartása fő munkt. fizikai munkás Zöldterület fő munkt. fizikai munkás Komp és révközlekedés fő munkt. hajóvezető fő munkt. matróz fő adminisztráció Óvodai nevelés fő közalk. Ovónő fő közalk. dajka ********************************************************** Összesen: 7,5 fő Közcélú foglalkoztatás 6 fő munkt. fizikai munkás fő rehabilitációs közfoglalkoztatott Dunafalva Község Önkormányzat összesen: 5,5 fő

14 4..számú melléklet a /05.(III..)önkormányzati rendelethez DUNAFALVI KATICA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 05. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Megnevezés adatok ezer Ft-ban Kötelező feladat 05. évi eredeti előirányzat Önként vállalt feladat Óvoda eredeti Államigazg. feladat Összesen. Műk. célú támog. áht-n belülről B Felhalm. célú támog. áht-n belülről B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B Felhalmozási bevételek B Műk. célú átvett pénzeszközök B Felhalm. célú átvett pénzeszközök B Költségvetési bevételek összesen Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. B Maradvány igénybevétele - működési B Maradvány igénybevétele - felhalmozási B Intézményfinanszírozás B Intézményfinanszírozás kiszűrése B BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN évi eredeti előirányzat Óvoda eredeti Megnevezés Sorszám Rovatszám Számlaszám Sorszám Rovatszám Számlaszám Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazg. feladat Összesen. Személyi juttatások K Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Beruházások K Felújítások K Egyéb felhalmozási célú kiadások K Költségvetési kiadások összesen Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K Intézményfinanszírozás K Intézményfinanszírozás kiszűrése 0. KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési célú bevételek - kiadások Felhalmozási célú bevételek - kiadások BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

15 5.számú melléklet a /05.(III..)önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK Kormányzati funkciók szakfeladat Működési célú támogatások államházt.belülről B Felhalmozási célú tám.államházt.belülről B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B4 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Felhalmozási célú átvett pe. B7 Maradvány igénybevétele Kötelező feladatok Terv Mód.I. Tény Terv % Terv Mód.I. Tény Terv % Terv Mód.I Tény Terv % Terv Mód.I. Tény Terv % Terv Mód.I. Tény Terv % Terv Mód.I. Tény Terv % Terv Mód.I. Tény Terv 0450 RÉV óvodai étkezt iskolai étkezt % % % 64 69% % % % nyári gyerek szoc.étkezt zöldterület kezelés utak üzemeltetése % % % % 00 köztemető % % közvilágítás % 050 ingatl.hasznosítás % 00 igazgatás önk.és társ.elszám pénzmaradvány és hitel átengedett adók (gjmű) helyi adók % % Vagyoni típusú adók községgazdálkodás sport intézmény % % % % % háziorvosi szolg % 0500 RSZS FHT lakásfenntartási tám % % % 0505 rendsz. gyerekv. tám % átmeneti segély 88

16 000 temetési segély rendk. gyermekv. tám fogászati ügyelet könyvtár % 0740 eü.gondozás % 0809 közművelődés % tanyagondnoki szolg óvodai nevelés műk óvodai nevelés szakm intézmény finanszírozás % % % 0405 óvodáztatási támogatás % Kötelező fa.összesen Önként vállalt feladatok munkahelyi v.látás 5697 vendég étkezés Iskolai nevelés ( busz) % % % % % % 40 65% % % % igazgatás közfoglalkoztatás % 050 közgyógy ellátás rendszeres gyermekvéd helyi közösségi tér működt non-profit szerv.tám % Önként vállalt fa.összesen % % % Önkorm.mindösszesen % % % % % %

17 K I A D Á S O K Személyi juttatások K. Munkaadókat terhelő járulékok K. Dologi kiadások K. Ellátok pénzbeli juttatásai K4. Egyéb működési célú kiadások K5. Felhalmozási célú kiadások K6. K7. K8. Finanszírozási kiadások K9. Kiadások összesen: Terv Mód.I. Tény Terv % Terv Mód.I. Tény Terv % Terv Mód.I. Tény Terv % Terv Mód.I. Tény Terv % Terv Mód.I. Tény Terv % Terv Mód.I. Tény Terv % Terv Mód.I. Tény Terv % Terv Mód.I. Tény Tény % % % % % % % % % % 85 90% % 70 % % % % % % % % 650 0% % % % 40 06% 6 4 0% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 00 7% %

18 % % % % % % % % % % % % % % 00% % % % % % % % % % % % 4 98% % 85 90% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

19 5.. számú melléklet a /05.(III..)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 05. évi felújításai, beruházásai Felújítások Komp felújítása ,- Konyha felújítása ,- Közvilágítás fejlesztése ,- Felújítás összesen: ,- Beruházások Rendezési terv ,- Tehenészeti telep felé vezető út javítása ,- Beruházás összesen: ,- 6. sz. melléklet a /05.(III..)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat áthúzódó kötelezettségei Áthúzódó kötelezettségek:. A közvilágítás korszerűsítés a községben elvégzett beruházás a korszerűsítés előbbi magasabb összegű közvilágítási díj keretében kerül kifizetésre.. Vaskúti, Homokhátsági Hulladéklerakó kialakításában vállalt kötelezettséget az önkormányzat, az idei év költségei a költségvetésben betervezésre kerültek.. A 04. évi kompok, révek pályázatból a felhalmozási célkitűzés megvalósítása 7. sz. melléklet az /05.(III..)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai Több éves kihatással járó feladatok:. állati eredetű hulladékok ártalmatlanítására gyűjtő-átrakó hely létesítése. szennyvízelhelyezés megoldása A -. pontban megjelölt, halaszthatatlan feladatok a költségvetésbe - anyagi eszközök hiányában nem kerültek betervezésre.

20 Megnevezés Dunafalva Községi Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve adatok ezer forintban Hónapok Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 8. számú melléklet a /05.(III..)önkormányzati rendelethez Bevételek Működési célú tám. államházt.belülről B Felhalmozási célú tám.államházt. Belülről B 5 5 Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B Működési célú átvett pénzeszközök B Hitel-,kölcsönfevétel államháztartáson kívülről B 8 0 Maradvány igénybevétele B 8 ÖSSZESEN Kiadások Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K Egyéb működési célú kiadások K Felhalmozási célú kadások K6,K7,K Finanszírozási kiadások K ÖSSZESEN

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez Önkormányzat Régi Szakfeladat Korm funkc Új Szakfeladat Növényterm. 0100001 0421310001 Közutak fenntart 5220011 045160

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.)

Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) Szatymaz község Képviselő-testületének 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2015. évi vitelének

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint

Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint 1. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint A B C

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) A rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezések lépnek: Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XII.17. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.)

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 5. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Önkor mányzat és intézményeinek bevétele 2015. A B C D E F

Önkor mányzat és intézményeinek bevétele 2015. A B C D E F 1. melléklet az 1/2015.(III.12) önkormányzati rendelethez Önkor mányzat és intézményeinek bevétele 2015. A B C D E F 1. Felhalmozási bevételek ElőirányzatKötelező felad Önként vállalt Államigazg. 2. 66020

Részletesebben

Bevételek. Rovat megnevezése

Bevételek. Rovat megnevezése 1.a függelék Sorszám 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 09 10 11 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 138 535 13 Működési célú támogatások államháztartáson

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye. Budapest... ... Szerv számjele

A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye. Budapest... ... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok 2 5 fejezet cím/alcím Önkormányzati jellemző adatok megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye... Emberi

Részletesebben