Az önkormányzat évi költségvetési tervezete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete"

Átírás

1 3/B. melléklet Az önkormányzat évi költségvetési tervezete KIADÁSOK

2 - 1 - Funkciókód: Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása K3 Dologi ok: Szervezett szemétszállítás szerződés szerint 6782 háztartás x 1 033,46 Ft/hó/háztartás x 12 hó üdülő x 1 033,46 Ft/hó/üdülő x 6 hó A fentiek ÁFA-ja K3 Dologi ok összesen: Szakfeladat összesen:

3 - 2 - Funkciókód: Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása K3 Dologi ok: Gyógyszer, vegyszer, fertőtlenítőszer 300 Egyéb készletbeszerzés 600 Nem adatátviteli célú távközlési díj 100 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 100 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás, állati hulla elszállítás, szennyvízkezelés, mérlegelés, orvosi felügyelet Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja K3 Dologi ok összesen: K5 Egyéb működési ok: Pénzeszköz átadás beszállítóknak 400 K5 Egyéb működési ok összesen: 400 Szakfeladat összesen:

4 - 3 - Funkciókód: Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok K6 Beruházások: KEOP-5.5.0/A/ Iskola u épületenerg. fel. támogatás KEOP-5.5.0/A/ Iskola u épületenerg. fel. önerő KEOP /A/ Vár. Rendelő. napelemes rendsz. támogatás KEOP /A/ Vár. Rendelő. napelemes rendsz. önerő KEOP /A/ Gyermekétk. Kft. napel. rendsz. támogatás KEOP /A/ Gyermekétk. Kft. napel. rendsz. önerő KEOP /A/ Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz. támogatás KEOP /A/ Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz. önerő ÉAOP-4.1.1/A Hn. Óvoda kapacitásfejlesztése támogatás ÉAOP-4.1.1/A Hn. Óvoda kapacitásfejlesztése BM önerő ÉAOP-4.1.1/A Hn. Óvoda kapacitásfejlesztése önerő Ingatlanvásárlás K6 Beruházások összesen: K7 Felújítások: Magyar u iskola felújítása Intézményi épületek felújítása Víz-, és csatornamű felújítása (HBM. Önk. Vízmű Zrt.) Távhőszolgáltatás felújítása (HÉPSZOLG Kft.) 719 Fenti két tétel ÁFA-ja K7 Felújítások összesen: K3 Dologi ok: Szociális földprogram ai Egyéb bérleti díjak Karbantartási anyagok, tisztítószerek 300 Távbeszélő díjak, internet önk. ingatlanok után 700 /Bocskai , Kisfaludy 15., Dorogi 5./ Gázenergia díjak önk. ingatlanok után /Bocskai , Kisfaludy 15., Dorogi 5./ Dorogi 14./ Villamos energia díjak önk. ingatlanok után /Bocskai , Dorogi 5., Dorogi 14.. Kisfaludy 15., Hunyadi 9., Kendereskert, Piac, Fürdő 7., 30. Tedej iskola/ Víz és csatornadíjak a fenti ingatlanok után, üres 330 bérlakások távhő díja Karbantartási, kisjavítási ktg., Bocskai u gázkazán 500 karbantartási ktg. Egyéb üzemeltetési fenntartási ok, 900 üres bérlemények közös ktg-e, szemétszállítási díj, A fentiek ÁFA-ja K3 Dologi ok összesen: Szakfeladat összesen:

5 - 4 - Funkciókód: Lakóépület építése K7 Felújítások: Bocskai u 79. alatti társasház felújítása MFB hitelből Bocskai u 79. alatti társasház felújítása önerő lakásalapból K7 Felújítások összesen: K8 Egyéb felhalmozási célú ok: HÉPSZOLG Kft-nek Bocskai 79. felújítására (lakásalapból) HÉPSZOLG Kft-nek Bocskai 79. felújítására (lakásalapból) K8 Egyéb felhalmozási célú ok összesen: Szakfeladat összesen:

6 - 5 - Funkciókód: Út, autópálya építés K6 Beruházások: Útalapok lezárása Útalapépítés 500 Járdaépítés, felújítás 0 Parkolóépítés Gyalogos átkelőhelyek létesítése 0 Egyéb fejlesztések (Bölcsőde parkoló, Barcsa Isk. parkoló) K6 Beruházások összesen: Szakfeladat összesen:

7 - 6 - Funkciókód: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása K3 Dologi ok: Utak síkosságmentesítése Utak kátyúzása Padkarendezés 500 Kossuth u. fényjelzős forgalomirányító üzemeltetése 400 Egyéb útügyi fenntartási feladatok: közúti jelzőtáblák pótlása; - útburkolati jelek frissítése; - egyéb kisebb fenntartás K3 Dologi ok összesen: Szakfeladat összesen: 9 900

8 - 7 - Funkciókód: Óvodai intézményi étkeztetés K5 Egyéb működési célú ok: 100%-os támogatott háromszori étkeztetés adag x 211 Ft = % ÁFA % rezsi költség %-os támogatott tízórai + ebéd 660 adag x 169 Ft = % ÁFA % rezsi költség %-os támogatott háromszori étkeztetés adag x 105,5 Ft = % rezsi költség %-os támogatott tízórai + ebéd 440 adag x 84,5 Ft = % rezsi költség 89 Kedvezmény nélküli háromszori étkeztetés120 % rezsi költsége adag x 211 Ft x 120 % = Kedvezmény nélküli tízórai + ebéd 120 % rezsi költsége adag x 169 Ft x 120 % = 982 K5 Egyéb működési célú ok összesen: Szakfeladat összesen:

9 - 8 - Funkciókód: Iskolai intézményi étkeztetés K5 Egyéb működési célú ok: 100 %-os támogatott napközi ellátás adag x 275 Ft = % ÁFA % rezsi költség %-os támogatott tízórai + ebéd ellátás adag x 223 Ft = % ÁFA % rezsi költség %-os támogatott ebéd ellátás adag x 170 Ft = % ÁFA % rezsi költség %-os támogatott napközi ellátás adag x 137,5 Ft = % rezsi költség %-os támogatott tízórai + ebéd ellátás adag x 111,5 Ft = % rezsi költség %-os támogatott ebéd ellátás adag x 85 Ft = % rezsi költség %-os támogatott menza ellátás adag x 101,5 Ft = % rezsi költség %-os támogatott kollégiumi ellátás adag x 277 Ft = % rezsi költség 665 Kedvezmény nélküli étkeztetés 120 % rezsi költsége napközi : adag x 275 Ft x 120 % = tízórai + ebéd : adag x 223 Ft x 120 % = ebéd : adag x 170 Ft x 120 % = menza : adag x 203 Ft x 120 % = kollégium: 400 adag x 554 Ft x 120 % = 266 K5 Egyéb működési célú ok összesen: Szakfeladat összesen:

10 - 9 - Funkciókód: Bűnmegelőzés K1 Személyi juttatások: A kjt hatálya alá tartozók ( 9 fő, Mezei Őrszolgálat) Ft x 12 hó = Cafetéria juttatás: 9 fő x 12 hó x Ft = 864 Saját gépjármű használata: (6 x 36 eft + 2 x 30 eft + 1 x 41 eft) x 12 hó K1 Személyi juttatások összesen: K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: K3 Dologi ok : Munkaruha pótlás: 9 x 75 eft 675 Távközlési díjak 350 Irodaszer, nyomtatvány 50 Védőoltás 40 Orvosi alkalmassági vizsgálat 80 Gépjármű biztosítás, üzemanyag, javítás Szolgálati fegyver 20 Egyéb dologi ok 70 Rendészeti tanfolyam, vizsga 100 Cafetéria után fizetendő adó 442 Térfigyelő kamerák villamos energia díja 200 Térfigyelő kamerák karbantartása 540 A fentiek ÁFA-ja 200 K3 Dologi ok összesen: K6 Beruházások: Térfigyelő kamerarendszer bővítése K6 Beruházások összesen: Szakfeladat összesen:

11 Funkciókód: Zöldterület kezelés K3 Dologi ok: Egyéb készlet beszerzés Hajtó és kenőanyag 800 Karbantartás 400 Egyéb üzemeltzetési, fenntartási ok 400 A fentiek ÁFA-ja 999 K3 Dologi ok összesen: Szakfeladat összesen: 4 699

12 Funkciókód: Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. K1 Személyi juttatások: Polgármester illetménye Ft x 12 hó Alpolgármester tiszteletdíja Ft x 12 hó Cafetéria juttatás 1 fő x Ft = 200 Képviselők tiszteletdíja : Ft x 12 hó = Nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja Ft x 12 hó = K1 Személyi juttatások összesen: K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: Szakfeladat összesen:

13 Funkciókód: Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés K1 Személyi juttatások: 2 fő munka tv. alapján foglalkoztatott bére Ft x 12 hó K1 Személyi juttatások összesen: K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: Szakfeladat összesen: 9 373

14 Funkciókód: Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények K1 Személyi juttatások: Városi kitüntető díjak (2013. december 12.) 3 fő x Ft 600 Polgármesteri kitüntető díjak (2013. december 12.) 1 fő x Ft 200 Pályázatokon, versenyeken sikeresen szereplő tanulók jutalmazása 800 K1 Személyi juttatások összesen: K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % 432 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: 432 Szakfeladat összesen: 2 032

15 Funkciókód: Közvilágítás K3 Dologi ok: Közvilágítás karbantartás díja Közvilágítás áramdíja A fentiek 27%-os ÁFA-ja K3 Dologi ok összesen: K6 Beruházások: évi karácsonyi díszkivilágítás Közvilágítás fejlesztés K6 Beruházások összesen: Szakfeladat összesen:

16 Funkciókód: Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások K1 Személyi juttatások: Volt főépítész megbízási díja 253 Ebösszeírás megbízási díja ÁROP-1.A szervezetfejlesztés pályázat személyi juttatások K1 Személyi juttatások összesen: K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Megbízási díj járuléka 512 ÁROP-1.A szervezetfejlesztés pályázat járulék ai K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: K3 Dologi ok: Irodaszer, papír, leporelló, nyomtatvány, festékkazetta, egyéb Könyv 900 Folyóirat 100 Üzemanyag 400 Kisértékű tárgyi eszközök 200 Egyéb készletek, karbantartási anyagok, tisztítószerek Nem adatátviteli távközlési díjak 500 Egyéb kommunikációs szolgáltatás 50 Egyéb bérleti díj Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatások Villamos energia Víz- és csatornadíjak 700 Karbantartás, kisjavítás, berendezések, épület karbantartás Egyéb üz. fent. szolg., (levél post. küld. szem. száll., foglalk. eü jogdíjak, postai közrem. díjak, szakértői díjak, főépítész) Reklám és propaganda Pénzügyi szolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Befizetett ÁFA ÁROP-1.A szervezetfejlesztés pályázat dologi ai Egyéb dologi (pályázati díjak, belső ellenőrzés) Rreprezentáció Egyéb befizetési kötelezettség (energiaadó, munkáltató által fizetett SZJA, vagyonbiztosítás, biztosítási díjak) Orvosi ügyelet szolgáltatási díja Szúnyogírtás K3 Dologi ok összesen: K8 Egyéb felhalmozási ok: ÉAOP-3.1.4/A közösségi közl. fejl. átadás Hajdúdorognak 2 668

17 Polgármesteri keret lakossági önerős közműépítésekhez K8 Egyéb felhalmozási ok összesen: K6 Beruházás: Rendezési terv módosítása ÉAOP-5.1.1/D V. Fürdő körny. funkcióbővítő fejlesztése LEADER pályázat rendezvénysátor beszerzésére támogatás rész LEADER pályázat rendezvénysátor beszerzésére önerő /2013/NAKVI tanyafejlesztési program támogatás rész /2013/NAKVI tanyafejlesztési program támogatás önerő Vízrendezési felhalmozási ok NKA 3974/00232 magyar szürke szobor támogatás NKA 3974/00232 magyar szürke szobor önerő Újházhelyi falusias lakóegyüttes tervezése (Nyúl utca) Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet vagyoni hozzájárulás Kárpátok Eurorégió vagyoni hozzájárulás 35 K6 Beruházás összesen: Szakfeladat összesen:

18 Funkciókód: Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel K3 Dologi ok: évi normatíva visszafizetés K3 Dologi ok összesen: Szakfeladat összesen:

19 Funkciókód: Fejezeti és általános tartalék elszámolása K5 Egyéb működési célú ok: Működési tartalék: Általános tartalék a költségvetés biztonsága érdekében Céltartalékok: - Start Munka céltartaléka Céltartalék intézményi felhasználásra: jubileumi jutalom: - Céltartalék tanyagondnoki pályázat önerejére (469/2013. (XI. 26.) Hat.) Intézményi céltartalék Működési tartalék összesen: Felhalmozási tartalék: Elkülönített lakásalap ként nem tervezett része Céltartalék felhalmozási okhoz Felhalmozási tartalék összesen: K5 Egyéb működési célú ok: Szakfeladat összesen:

20 Funkciókód: Nemzetközi kulturális együttműködés K3 Dologi ok: Testvérvárosi, partner települési kapcsolatok ápolásának ai K3 Dologi ok összesen: Szakfeladat összesen: 2 000

21 Funkciókód: Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai K1 Személyi juttatások: TÁMOP / óvodafejlesztés személyi ai K1 Személyi juttatások összesen: K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: TÁMOP / óvodafejlesztés járulék ai K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: K3 Dologi ok: TÁMOP / óvodafejlesztés dologi ai K3 Dologi ok összesen: K6 Beruházások: TÁMOP / óvodafejlesztés felhalmozási ai K6 Beruházások összesen: Szakfeladat összesen:

22 Funkciókód: Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai K1 Személyi juttatások: TÁMOP / természettudományok oktatása személyi K1 Személyi juttatások összesen: K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: TÁMOP / természettudományok oktatása járulék K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: K3 Dologi ok: TÁMOP / természettudományok oktatása dologi K3 Dologi ok összesen: K6 Beruházások: TÁMOP / természettudományok oktatása beruházás K6 Beruházások összesen: Szakfeladat összesen:

23 Funkciókód: Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások K5 Egyéb működési célú ok: Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz önkormányzati hozzájárulás K5 Egyéb működési célú ok összesen: Szakfeladat összesen: 3 815

24 Funkciókód: Szakképzési és felnőttképzési támogatások K5 Egyéb működési célú ok: Szakképzésben tanulók támogatása) K5 Egyéb működési célú ok összesen: Szakfeladat összesen: 2 500

25 Funkciókód: Alapfokú művészetoktatás K5 Egyéb működési célú ok: Műveszetoktatás támogatására átadás a KLIK-nek K5 Egyéb működési célú ok összesen: Szakfeladat összesen: 1 500

26 Funkciókód: Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása K5 Egyéb működési célú ok: A Hajdúnánási Református Egyházközség támogatása a Szociális Gondozási Központ működtetéséhez K5 Egyéb működési célú ok összesen: Szakfeladat összesen:

27 Funkciókód: Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: Önkormányzati segély (Szt. 45. ) Köztemetés (Szt. 48. ) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: Szakfeladat összesen:

28 Funkciókód: Gyermekek napközbeni ellátása K5 Egyéb működési célú ok: 100%-os támogatott étkeztetés adag x 340 Ft = % ÁFA % rezsi költség %-os támogatott étkeztetés 502 adag x 170 Ft = % rezsi költség 205 Kedvezmény nélküli étkeztetés120 % rezsi költsége adag x 340 Ft x 120 % = K5 Egyéb működési célú ok összesen: Szakfeladat összesen: 4 120

29 Funkciókód: Családsegítés K1 Személyi juttatások: TÁMOP / komplex szoc. gyj. alapellátások személyi K1 Személyi juttatások összesen: K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: TÁMOP / komplex szoc. gyj. alapellátások járulék 582 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: 582 K3 Dologi ok: TÁMOP / komplex szoc. gyj. alapellátások dologi K3 Dologi ok összesen: K5 Egyéb működési célú ok: TÁMOP / komplex szoc. gyj. alapellátások int. átadás Hajdúnánás -Tiszagyulaháza - Újtíkos Családs. Gyjszolg. Társulás tám K5 Egyéb működési célú ok összesen: K6 Beruházások: TÁMOP / komplex szoc. gyj. alapellátások beruházás 371 K6 Beruházások összesen: 371 Szakfeladat összesen:

30 Funkciókód: Civil szervezetek működési támogatása K5 Egyéb működési célú ok: Céljellegű előirányzat városi rendezvényekre és kiadv. (MOISB) Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (MOISB dönt) 500 MOISB keret helyi önszerveződő közösségek támogatására Átadás Teleház és Mozi működtetésre az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesületnek Polgármesteri keret 700 "Minden gyerek lakjon jól!" átadás a Gyermek- és Közétk. N. Kft-nek Balneoterápiás kezelések támogatása (HÉPSZOLG Kft.) Polgárőr Egyesület támogatása Város Napja megrendezésére 700 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja 100 (a 470/2011. (XI. 24.), 488/2012. (XI. 29.) számú határozatok alapján) Pro Minoritate Alapítványnak Csángó Bál megrendezésére 50 Falvak Városok Szövetsége tagdíj 990 K5 Egyéb működési célú ok összesen: K3 Dologi ok: Művésztelep ai Rendőrség tevékenységének támogatása 500 HPV védőoltás K3 Dologi ok összesen: Szakfeladat összesen:

31 Funkciókód: Civil szervezetek programtámogatása K8 Egyéb felhalmozási célú ok: Átadás víziközmű-társulatnak (69/2005. /III. 21./ K-t. Hat.) Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás Iskola utcai gyűjtőkémény felújítás támogatása (lakásalapból) K8 Egyéb felhalmozási célú ok összesen: Szakfeladat összesen:

32 Funkciókód: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás K1 Személyi juttatások: Startmunka Program mezőgazdasági projekt bér ai (200 fő: 115 fő segédmunkás, 75 fő szakmunkás, 10 fő munkairányító) Startmunka Pr. téli és egyéb ért. közfog. bér ai (60 fő: 25 fő segédmunkás, 30 fő szakmunkás, 5 fő munkairányító) Startmunka Pr. helyi sajátosságokra épülő közfog. bér ai (40 fő: 19 fő segédmunkás, 21 fő szakmunkás) Startmunka Pr mezőgazdasági projekt bér ai (100 fő) Startmunka Pr. téli közfog. tanfolyam bér ai (100 fő) Startmunka Pr. 66 fős városkarbant. pr. bér ai Startmunka Pr. téli közfog. program bér ai Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bér ai (100 fő: 70 fő segédmunkás, 30 fő szakmunkás) Munkabérkiegészítés, jutalom K1 Személyi juttatások összesen: K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: (Szociális hozzájárulási adó 27 % x 50 %) Startmunka Program mezőgazdasági projekt járulék ai Startmunka Pr. téli és egyéb ért. közfog. járulék ai Startmunka Pr. helyi sajátosságokra épülő közfog. járulék ai Startmunka Pr mezőgazdasági projekt járulék ai 906 Startmunka Pr. téli közfog. tanfolyam járulék ai Startmunka Pr. 66 fős városkarbant. pr. járulék ai Startmunka Pr. téli közfog. program járulék ai Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás járulék ai Munkabérkiegészítés, jutalom járuléka K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: K3 Dologi ok: Startmunka Program mezőgazdasági projekt dologi ai Startmunka Pr. téli és egyéb ért. közfog. dologi ai Startmunka Pr. helyi sajátosságokra épülő közfog. dologi ai Startmunka Pr. téli közfog. tanfolyam dologi ai Startmunka Pr. 66 fős városkarbant. pr. dologi ai Startmunka Pr. téli közfog. program járulék ai Biomassza kazán beépítésének önereje Közfoglalkoztatás Start Munkaprogram egyéb dologi ai: közüzemi díjak: irodaszer 300 K3 Dologi ok összesen: Szakfeladat összesen:

33 Funkciókód: Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése K3 Dologi ok: /2013/KOZMUV konferencia megrendezése 2500 K3 Dologi ok összesen: K5 Egyéb működési célú ok: Átadás a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. számára a Művelődési Központ üzemeltetésére, a Hajdúnánási Újság ára, a Tourinform Iroda és a Helyi Televízió üzemeltetésére. K5 Egyéb működési célú ok összesen: Szakfeladat összesen:

34 Funkciókód: Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése K1 Személyi juttatások: Sportcsarnok gondnok és takarító személyi ai: 12 hó x Ft/hó = Ft Teljesítményértékelés az alapilletmény 6 %-a 158 Cafetéria juttatás: 2 fő x Ft 400 Kendo oktató megbízási díja K1 Személyi juttatások összesen: K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: K3 Dologi ok: Városi sportpálya és sportcsarnok üzemeltetési ai: - vegyszerbeszerzés 70 - tüzelőanyag hajtó és kenőanyag - egyéb készletbeszerzés, kisértékű tárgyieszköz beszerzés gázenergia villamosenergia víz- és csatornadíj karbantartás egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja K3 Dologi ok összesen: Szakfeladat összesen:

35 Funkciókód: Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység K5 Egyéb működési célú ok: Városi sportegyesületek és önálló diáksport egyesületek tám a MOISB döntése alapján K5 Egyéb működési célú ok összesen: Szakfeladat összesen:

36 Funkciókód: Támogatási célú finanszírozási műveletek K9 Finanszírozási ok: Intézményfinanszírozás: - Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény K9 Finanszírozási ok összesen: Szakfeladat összesen:

37 Funkciókód: Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek K3 Dologi ok: Folyószámlahitel kamata (3 havi BUBOR + 2,85 %) Támogatásmegelőlegező hitel kamata ben felvett fejlesztési hitelek kamata K3 Dologi ok összesen: Szakfeladat összesen:

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete 4.2. melléklet A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete KIADÁSOK - 1/1 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (1.) Jegyző, aljegyző

Részletesebben

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete 4/B. melléklet A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezete KIADÁSOK - 1 - Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása K1 Személyi juttatások:

Részletesebben

841112 Önkormányzati jogalkotás

841112 Önkormányzati jogalkotás Kincsesbánya Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése 841112 Önkormányzati jogalkotás Adatok eft-ban Működési kamatbevétel 100 Működési célú bevételek 100 Szakfeladaton bevételek összesen: 100 Alapilletmények

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

Bevételek. Rovat megnevezése

Bevételek. Rovat megnevezése 1.a függelék Sorszám 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 09 10 11 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 138 535 13 Működési célú támogatások államháztartáson

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

M U N K A L A P. a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez. Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása

M U N K A L A P. a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez. Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása - 1 - Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása Működési Lakosságnak továbbszámlázandó szemétszállítási díj 2012. évi (50 396 eft) x 1,19 59 971 A fentiek ÁFA-ja 16 192 Hátralék behajtás

Részletesebben

Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként

Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként 11. melléklet a 4/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Isztimér Község Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai feladatonként Adatok eter Ft-ban 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Eredeti Villamosenergia

Részletesebben

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Fertőhomok Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése Kiadások Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 13 Gépek, berendezések és felszerelések 5 200 1316 Gépek, berendezések, felszerelések felújításának

Részletesebben

Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása 2015. Jászszentlászló 1. számú táblázat

Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása 2015. Jászszentlászló 1. számú táblázat Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása 2015. Jászszentlászló 1. számú táblázat Költségvetési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 3 813 0 0 JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: 986 0 0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 3 813 0 0 JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: 986 0 0 841 112 Önkormányzati jogalkotás Kiadások Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Alapilletmény 2 352 2013.évre 1 fő hivatalsegéd és 1 fő karbantartó bére) Normatív jutalom ( 2013.évre 2 fő közalkalmazott

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2009(II.) sz. rendelet-tervezete a 2009. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2009(II.) sz. rendelet-tervezete a 2009. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2009(II.) sz. rendelet-tervezete a 2009. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a M agyar

Részletesebben

3. (2) A 39.882 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány,

3. (2) A 39.882 ezer Ft felhalmozási hiány fedezete az előző évi pénzmaradvány, Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Intézmény KIADÁSOK LÉTS Munkaadói Törzsszám.. jutt. Felhal- Járulék

Intézmény KIADÁSOK LÉTS Munkaadói Törzsszám.. jutt. Felhal- Járulék Intézmény KIADÁSOK LÉTS Munkaadói Dologi Törzsszám.. jutt. mozási Szem-i Felhal- Neve Járulék ÖSSZESEN Össz. 201 Árnyaskert Óvoda 16 943 5 489 1 579 24 011 9 201 Óv.vagyon műk. 1 879 1 879 201 Óv.fogyatékos

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat 2010. évi terv és költségvetésének megállapításához

Homokmégy Községi Önkormányzat 2010. évi terv és költségvetésének megállapításához 1 Homokmégy Községi Önkormányzat 2010. évi terv és költségvetésének megállapításához Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992.évi XXXVIII. Tv. ÁHT. 72.. szerint a helyi önkormányzatoknak

Részletesebben

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv (adatok ezer Ft-ban) BEVÉTELEK 2014.tény 2015. Terv 9111 Helyi önk. műk. Ált. támogatása 50 034 14 088 9112 Települési önk. Köznevelési

Részletesebben

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Vadna községi

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2013.évi kiadásai

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2013.évi kiadásai 2013 (Ft-ban) 2013 (eft-ban) 360000 Víztermelés, -kezelés, - ellátás Víz- és csatornadíjak 65 000 65 Áfa 17 550 18 Szakfeladat összesen 82 550 83 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

Kiadások Eredeti ei. 841 112 Önkormányzati jogalkotás

Kiadások Eredeti ei. 841 112 Önkormányzati jogalkotás 841 112 Önkormányzati jogalkotás Kiadások Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó Alapilletmény (2011. 12.hó köztisztviselők + 3 221 3 221 3 221 2012.évre 1 fő hivatalsegéd és 1 fő karbantartó bére) Illetmény

Részletesebben

Szöveges indoklás számszaki részletezése

Szöveges indoklás számszaki részletezése Szöveges indoklás számszaki részletezése 2009. évi terv szakfeladatonkénti bontása KIADÁSOK I. 552.312 Óvodai intézményi közétkeztetés 55211 Vásárolt élelem 36 fő x 220 nap x 485 Ft/fő = 3841200 3633 3841

Részletesebben

841403 Karbantartó részleg kiadásai eft. 51-52 1 fő közalkalmazott karbantartó munkabére 1339 Cafeteria juttatás 168

841403 Karbantartó részleg kiadásai eft. 51-52 1 fő közalkalmazott karbantartó munkabére 1339 Cafeteria juttatás 168 841403 Karbantartó részleg kiadásai eft 51-52 1 fő közalkalmazott karbantartó munkabére 1339 Cafeteria juttatás 168 1 fő munkatv. Könyves karbantartó bére 1339 Cafeteria juttatás 168 53 TB járulék (27%)(

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 5. Száma: 18671-6/2014. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı A beszámoló törvényességi

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról Mályinka

Részletesebben

BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25. Módosított előirányzat

BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25. Módosított előirányzat - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25 Rovatszám szerint Tervszám Módosítás

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Polgárm. Hiv. Óvoda Iskola Egészségügy

Részletesebben