a munkavédelmi hatóság évi ellenőrzési tapasztalatairól

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a munkavédelmi hatóság évi ellenőrzési tapasztalatairól"

Átírás

1 Nemzeti Munkaügyi Hivatal Hírlevél Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Tematikus Melléklet J E L E N T É S a munkavédelmi hatóság évi ellenőrzési tapasztalatairól Bevezetés A munkavédelmi hatóság évi ellenőrző tevékenységét a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) évi Ellenőrzési irányelvei és a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervek munkaterveiben meghatározottak figyelembe vételével végezte. A munkavédelmi hatóság elkötelezett abban, hogy a munkavállalók egészségét és biztonságát, valamint hosszabb távon a munkavégző képességét és életkilátásait veszélyeztető munkakörülmények javuljanak, a munkavédelmi ellenőrzések hatékonyabbá váljanak. A célkitűzéseknek megfelelően a munkavédelmi szakmai tevékenység az európai jogi aktusok és a hazai szabályozások maradéktalan megtartására és érvényesítésére épült. A szakmai tevékenység tükrözte a megelőzésre irányuló szemléletet, a munkavédelmi hatósági ellenőrzések során megmutatkozott az elkötelezettség a munkavédelem társadalmi hasznossága iránt. 1. ELLENŐRZÉSEK 1.1. Ellenőrzött és szabálytalansággal érintett munkáltatók, illetve munkavállalók A január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakban a munkavédelmi hatósági ellenőrző munka munkáltatóra terjedt ki, amelynek során a felügyelők ellenőrizték az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok betartását. Az ellenőrzött munkáltatók 79,3%-ánál tapasztaltak munkavédelmi szabálytalanságot, ez az arány javulást mutat a évben tapasztalt 82,8%-hoz képest. Az ellenőrzött és a szabálytalansággal érintett munkáltatók számát az 1. számú ábra mutatja.

2 2 1. számú ábra Ellenőrzött és szabálytalansággal érintett munkáltatók száma összesen (db) év Ellenőrzött Szabálytalan A munkavédelmi felügyelők az ellenőrzések során munkavállaló munkavégzési körülményeit vizsgálták. Szabálytalanságokat az ellenőrzött munkavállalók 53,7 %-ánál tapasztaltak. Ez az arány közel 5,7 %-kal kevesebb az előző évben tapasztalt 59,4 %-hoz képest. Az ellenőrzött és a szabálytalansággal érintett munkavállalói létszámot a 2. számú ábra mutatja. 2. számú ábra Ellenőrzött és szabálytalansággal érintett munkavállalók száma összesen (fő) év Ellenőrzött Szabálytalan

3 3 A szabálytalan körülmények között foglalkoztatott munkavállalók számából 34,1 %-volt a súlyos szabálytalansággal érintett, ez főt jelent, amely jelentős javulást mutat a évi 40,2 %-os súlyosan veszélyeztetett létszámhoz képest, amely főt érintett Az ellenőrzések megoszlása A munkavédelmi ellenőrzések számában nagyobb arányt képviseltek az olyan ágazatok alá tartozó munkáltatók - építőipar, kereskedelem, feldolgozóipar, - ahol a munkavállalók egészségének, biztonságának veszélyeztetése gyakori. Súlyosság szempontjából is ez a munkavállalói kör érdemel nagyobb figyelmet. A kiemelt ágazatok ellenőrzéseinek számát és az összes ellenőrzéshez viszonyított arányát az 1. számú táblázat mutatja. 1. számú táblázat Kiemelt ágazat (2012. év) Ellenőrzések száma (db) Mezőgazdaság Feldolgozóipar (kivéve: gépipar) Gépipar Építőipar Kereskedelem Bányászat 63 Egészségügyi, szociális ellátás 219 Kiemelt ágazat összesen Ellenőrzött munkáltatók száma összesen Százalék (kiemelt ágazat / összesen ellenőrzött munkáltatók száma) 80,07 Az Mvt. előírása alapján a bányászati ágazatra vonatkozóan a munkaegészségügyi követelmények ellenőrzése tartozik a munkavédelmi hatóság hatáskörébe. A bányászati ágazatot veszélyessége miatt kezeljük kiemelt ágazatként az ellenőrzések során.

4 4 A munkavédelmi hatóság a munkáltató ellenőrzése során látogatást folytatott le. A látogatások számát a látogatások leggyakoribb okai szerinti bontásban a 2. számú táblázat tartalmazza. 2. számú táblázat Látogatások leggyakoribb oka Látogatások száma Terv szerinti Közérdekű bejelentés Balesetvizsgálat Előre nem tervezett Terv szerinti, utóellenőrzéssel Felkérésre végzett ellenőrzés 385 Panaszvizsgálat 380 Célvizsgálat 772 Foglalkozási megbetegedés (mérgezés) kivizsgálása 194 A látogatásra legtöbbször terv szerinti ellenőrzés alapján került sor (az összes látogatás 60,3%-a). A második leggyakoribb okként szereplő adat azt mutatja, hogy az állampolgárok nagy számban tesznek bejelentést az egészséget és biztonságot veszélyeztető körülmények miatt. A látogatások 11,0%-a összesen 3395 eset irányult közérdekű bejelentés, illetve panaszügy vizsgálatára. A balesetvizsgálatra az ellenőrzések 8,26%-ában került sor, a munkavédelmi felügyelőségekre beérkező munkabaleseti jegyzőkönyvek felülvizsgálata során szerzett tapasztalatok, illetve a munkavállalók kérelme alapján. A munkavédelmi felügyelőségekre beérkező bejelentett, kivizsgálásra kötelezett súlyos munkabalesetek kivizsgálása megtörtént. 2. AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK Az ellenőrzések eredményeként összesen db munkavédelmi határozat (közigazgatásiés szabálysértési határozat együtt) került kiadmányozásra a 3. számú ábra szerinti megoszlásban.

5 5 3. számú ábra Munkavédelmi határozatok száma összesen (db) I-XII. hó Használatot felfüggesztő; Tevékenységet felfüggesztő; Szabálysértési 69 Helyszíni 265 Eljárási 259 Munkavédelmi 644 Foglalkoztatást megtiltó; Hiányosság megszüntetését előíró; A kiadmányozott határozatok közül az azonnali intézkedést foganatosító és a hiányosság megszüntetésre kötelező határozatok száma a meghatározó. Az azonnali intézkedést foganatosító 9751 db határozathoz és a hiányosság megszüntetését előíró db határozathoz képest csak 644 esetben került sor munkavédelmi bírság kiszabására. Az érdemi munkavédelmi határozatoknak csupán 5,3%-a vont maga után valamilyen szankciót (szabálysértési-, helyszíni-, eljárási-, illetve munkavédelmi bírság) db közigazgatási határozatban összesen intézkedést hoztak a felügyelők. E határozatokban foglalt intézkedések közül munkabiztonsági jellegű, intézkedés munkaegészségügyi tárgyú volt. Az összes intézkedésen belül a munkaegészségügyi intézkedések aránya 36,1 %-ot tett ki. A munkavédelmi felügyelők ellenőrző munkájában egész évben érvényesült a munkavédelem komplex szemlélete. 3. MUNKAVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK A közigazgatási határozatokban foglalt intézkedések szakmai tartalma szerint a leggyakoribb intézkedéseket a 3. számú táblázatban nagyságrendi sorrendben bemutatott munkáltatói mulasztások miatt kellett meghozni.

6 6 3. számú táblázat Leggyakrabban előforduló mulasztások megnevezése Üzemeltetéssel kapcsolatos biztonságtechnikai hiányosságok (védőburkolat, biztonsági berendezés, stb..) Intézkedések száma Munkaeszközök érintésvédelmi problémái (kapcsolószekrény is) Elsősegélynyújtás megszervezésének, elsősegélyhelyek kialakításának, felszerelésének, jelölésének szabályai megszegése Alkalmassági vizsgálatok rendjét érintő előírások megszegése A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális egészségvédelmi követelményeinek megszegése Villamos hosszabbítók, tápkábelek hiányosságai (szerelvények, szigetelés, elhelyezés Emelőgép üzemeltetési szabályainak megszegése Elhelyezés, telepítés rögzítés hiányossága Biztonsági adatlap(ok)ra és a veszélyes anyagokra vonatkozó nyilvántartás hiánya Létesítmények érintésvédelme Közlekedési útvonalak kialakítása, állapota (benne nyílászárók) Munkavédelmi ismeretek hiánya Be- és leesési veszély Egyéni védőeszköz juttatási rend szabályozásának hiánya Foglalkozás-egészségügyi szolgálat munkavédelmi feladatainak ellátásával kapcsolatos szabályok megszegése Baleset nem megfelelő kivizsgálása Biztonságos mozgástér, kezelő- és karbantartási tér hiánya Kockázatértékelés hiánya nem veszélyes munkafolyamatoknál, technológiánál, munkaeszköznél, tevékenységeknél A veszélyes anyagok kockázatainak kezelésére vonatkozó szabályok megszegése (a munkavállalók tájékoztatása és oktatása is) Egyéb A legtöbb intézkedést a korábbi tendenciáknak megfelelőn éves szinten is az üzemeltetéssel kapcsolatos biztonságtechnikai hiányosságok miatt hozták meg a felügyelők. A tárgyidőszakban a kiemelt érdemi munkabiztonsági intézkedések száma , a kiemelt érdemi munkaegészségügyi intézkedések száma volt. Ezek összesen a munkavédelmi intézkedések 49,6 %-át teszik ki. A kiemelt érdemi intézkedések az érdemi intézkedéseken belül a munkavállalók életét, testi épségét, egészségét leginkább veszélyeztető munkáltatói szabályszegésekre utalnak.

7 7 A 4. számú ábrán a kiemelt érdemi munkabiztonsági, az 5. számú ábrán a kiemelt érdemi munkaegészségügyi intézkedések megoszlása látható az intézkedések szakmai tartalma szerint. 4. számú ábra Egyéni védőeszköz használatának elmulasztása 3% Egyéni védőeszköz biztosításának hiánya 3% Veszélyes technológiai folyamatok biztonsági berendezéseinek hiánya, hibája 0% Kiemelt munkabiztonsági intézkedések megoszlása I-XII. hó Baleset minősítésének, bejelentésének elmulasztása 2% Baleset nem megfelelő kivizsgálása 7% A fővállalkozó felelősségének elmulasztása 1% Emelőgép üzemeltetési szabályainak megszegése 11% Munkaeszközök érintésvédelmi problémái (kapcsolószekrény is) 20% Be- és leesési veszély 7% Létesítmények érintésvédelme 9% Üzemeltetéssel kapcsolatos biztonságtechnikai hiányosságok 25% Munkavédelmi üzembehelyezés elmulasztása 2% Időszakos biztonsági felülvizsgálat elmulasztása 2% Védőberendezések működésképtelensége, hiánya 2% Kockázatértékelés hiánya veszélyes munkafolyamatoknál, technológiánál, munkaeszköznél 3% Tartalmilag rossz vagy hiányos kockázatértékelés veszélyes munkafo-yamatoknál, technológiánál, munkaeszköznél tevékenységnél 3% 5. számú ábra Kiemelt munkaegészségügyi intézkedések megoszlása I-XII. hó Sérülékeny csoportok foglalkoztat-hatóságával, alkalmasságának megítélésével kapcsolatos speciális szabályok megszegése 1,4% Alkalmassági vizsgálatok rendjét érintő előírások megszegése (írásos szabályozás, vizsgálatok előírásai, biológiai monitorozás, gyakoriság kérdései, stb.) 34,3% Előzetes alkalmassági vizsgálat elmulasztása 7,6% Egyéb kiemelt intézkedés 0,6% 9 Egyéni védőeszköz ártalmassága vagy konstrukciós hibája 2,0% Biztonsági adatlap(ok)ra és a veszélyes anyagokra vonatkozó nyilvántartás hiánya 20,6% A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális egészségvédelmi követelményeinek megszegése 27,6% Kockázatbecslés és azbesztkoncentráció mérés értékelés elmulasztása 2,3% Megelőzésre, expozíció csökkentésre vonatkozó előírások megsértése 3,6%

8 év során a kiemelt munkabiztonsági intézkedések közül leggyakrabban az üzemeltetéssel kapcsolatos biztonságtechnikai hiányosságok, a munkaeszközök érintésvédelmi problémái, az emelőgépek üzemeltetési szabályainak megszegése, a létesítmények érintésvédelmi problémái, a közlekedési utak kialakítása, állapota, valamint be- és leesés veszélye miatt kellett a felügyelőknek intézkedni. A munkaegészségügyi területen hasonlóan az előző évhez képest az alkalmassági vizsgálatok rendjét érintő előírások megszegése, a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális egészségvédelmi követelményeinek megszegése, valamint a biztonsági adatlap(ok)ra és a veszélyes anyagokra vonatkozó nyilvántartás hiánya a leggyakrabban előforduló kiemelt érdemi intézkedés, de nagyszámban kellett intézkedni az elsősegélynyújtás megszervezésének, az elsősegélyhelyek kialakításának, felszerelésének, jelölésének szabályait megszegőkkel szemben is ben a szankcionálás során a legtöbb esetben munkavédelmi bírságot alkalmaztak a felügyelők (6. számú ábra), és a bírság összegek közül is a munkavédelmi bírságoké volt a legmagasabb (7. számú ábra). 6. számú ábra Munkavédelemben kiszabott bírságok alakulása I-XII. hó Szabálysértési 69 Helyszíni 265 Munkavédelmi 644 Eljárási számú ábra

9 9 Munkavédelemben kiszabott bírságösszegek alakulása I-XII. hó Munkavédelmi Szabálysértési Helyszíni Eljárási A munkavédelmi felügyelőségek munkavédelmi bírság alkalmazási gyakorlata megfelelt a kis- és közepes vállalkozásokra vonatkozó törvényi előírásnak. A munkavédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos Kormányrendelet alkalmazása az egységes gyakorlat kialakítását nagyban elősegítette. 4. SÚLYOS JOGSÉRTÉSEK 2012-ben a kiemelt ágazatok közé tartozó építőiparban tárták fel a legtöbb súlyos jogsértést a munkavédelmi felügyelők. Például: - magasban történő szabálytalan munkavégzés, melynek során a munkáltatók gyakran nem alakítják ki a megfelelő leesés elleni kollektív védelmet, nem biztosítják a szükséges egyéni védőeszközöket (leesés elleni egyéni védőeszköz, védősisak, stb.) - magasban tetőn, födémszerkezeten - való munkavégzésnél a kikötési pont megjelölését, meghatározását elmulasztják, így a munkaöv viselése formális - a munkáltatók nem ellenőrzik, nem követelik meg, az egyéni védőeszközök használatát, - rosszul, szabálytalanul kivitelezett hiányos állványok használata, - mobil állványok nem rendeltetésszerű használata - hibás, nem megfelelő kialakítású létrák használata, - dúcolás elmulasztása földmunkáknál, munkagödrök elkerítésének hiánya - a villamos energia munkaterületen történő vételezésére szolgáló berendezés védőföldelésének hiánya A másik kiemelt ágazat, a feldolgozó- és gépipari ágazat területén is gyakran került feltárásra súlyos jogsértés. A legtöbb ilyen jellegű hiányosság továbbra is a gépek, berendezések biztonsági berendezéseinek hiánya vagy működésképtelensége miatt tapasztalható. Például:

10 10 - a munkagép munkaterén a veszélyes térbe való benyúlást megakadályozó védőburkolat nincs, illetve nincs ellátva olyan védőberendezéssel, (pl. kétkezes indító) amely leállítja a veszélyes rész mozgását a veszélyes tér elérése előtt; - a gépek veszélyes megmunkáló terét elhatároló felnyitható védőburkolatok reteszelésének kiiktatása - biztonsági berendezések átalakítása (kétkezes indítás átállítása lábpedálos indításra) Az emelőgépek üzemeltetésével kapcsolatos szabálytalanságok például: - működésképtelen féklámpa, hangjelző berendezés, biztonsági öv a targoncákon A mezőgazdasági ágazatban az erőgépek használatával összefüggésben tártak fel súlyos jogsértéseket a felügyelők. - A biztonsági berendezések részleges hiánya, nem megfelelő műszaki állapotuk, illetve dokumentációs hiányosságok. Pl.: szállítószalagok, szállítócsigák ékszíjhajtások stb. védőburkolatainak hiánya. A kereskedelmi ágazatban csak kevés esetben tártak fel súlyos jogsértéseket. Az elmúlt évben csak néhány esetben tapasztaltak súlyos hiányosságot az egyéni védőeszközök hiánya miatt, zsákos anyag raktározása során a raklapok instabil egymásra helyezését (lecsúszás, ledőlés veszély) valamint egy munkabaleset vizsgálata kapcsán, mivel az áruk mozgatásához, a munkavégzés körülményeihez igazodó, illetve az azzal összefüggő veszélyek figyelembevételével a munkáltató nem biztosított megfelelő munkaeszközt a munkavállalók részére. A vizsgált időszakra jellemző ellenőrzési tapasztalatok alapján a munkavállalók életének, testi épségének, egészségének súlyos veszélyeztetése az 5. számú melléklet b) Munkaegészségügy című pontjában ismertetett cselekményekkel valósult meg. 5. MUNKABALESETEK, FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK, FOKOZOTT EXPOZÍCIÓS ESETEK a) Munkabalesetek Az Mvt. 64. (5) bekezdése, valamint az Mvt. végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 7. (1) bekezdés szerint a munkáltató a súlyos munkabalesetet köteles azonnal bejelenteni a baleset helyszíne szerint illetékes munkavédelmi felügyelőségnek. A felügyelőségre történő bejelentés a munkáltatók kötelezettsége, melynek az esetek többségében eleget is tettek, előfordult azonban, hogy főként fekete foglakoztatás esetén a bejelentés a rendőrség részéről érkezett. A jogszabályi előírásoknak megfelelően évben 194 közúti baleseti eseményeket is tartalmazó súlyos baleseti eseményt jelentettek a területileg illetékes munkavédelmi felügyelőségekre, amelyekből 88 halálos, 56 életveszélyes, 43 súlyos csonkolásos, valamint 7 egyéb súlyos baleseti esemény volt. Az adatok között 10 olyan súlyos baleset is szerepel, amelyek a korábbi években történtek, de a munkáltatók csak a év során tettek eleget a bejelentési kötelezettségüknek. A tárgyidőszakban a súlyos baleseti események közül a legjellemzőbb baleseti okok az alábbiak voltak: 42 volt a közúti balesetek száma, 35 leeséses munkabaleset történt, 23

11 11 esetben szenvedtek csonkulást a munkavállalók veszélyes munkaeszközzel történő munkavégzés során, 12 esetben összenyomás, 14 esetben valamilyen tárgy ráesése okozott munkabalesetet. 9 esetben gázoltak el dolgozót üzemen belül, (pl.: targoncával), 7 esetben pedig fulladás történt. Több bejelentett baleseti eseményről időközben kiderült, hogy mégsem minősül munkabalesetnek (pl.: boncolási jegyzőkönyvben természetes halálok szerepel, vagy nem bizonyítható a szervezett munkavégzés, illetve téves volt a baleset minősítése). Ilyen okok miatt a 194 súlyos baleseti esemény közül a tárgyidőszakban 10 baleseti esemény törlésre került. A munkáltatónak a jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy a munkabaleseti jegyzőkönyvet a balesetet követő hónap 8-ig küldje meg, így a hivatalos statisztika évek óta ehhez igazodóan negyedévente, egy hónappal később jelenik meg az Igazgatóság honlapján. A jelentés készítésekor még nem áll rendelkezésre a végleges háromnegyed éves statisztika, ezért itt csak a bejelentett, súlyos események adatait ismertetjük. b) Foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek január 1-jétől december 31. napjáig a munkavédelmi hatósághoz összesen 217 foglalkozási megbetegedés gyanút jelentettek be (1. és 2. számú melléklet), ebből 191 esetben (88%) a kivizsgálás az adott időszakban megtörtént, és a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet szerint a bejelentések a vizsgálati dokumentációval együtt továbbításra kerültek a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munka-higiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztálya részére a bejelentések teljes körűségének és szakmai megalapozottságának elbírálása céljából. Az ágazati bontásban megadott adatokból (1. sz. melléklet) kitűnik, hogy a legtöbb foglalkozási megbetegedés gyanús esetet (az összes bejelentett eset 41%-a) a bányászat területéről (Baranya megye) jelentették, amely döntően az egykori bányászok szilikózis megbetegedés gyanújának magas számából adódik. A bejelentett esetek 28%-a a feldolgozóiparból, 18%-a a humán-egészségügyi és szociális ellátást végző dolgozók köréből került ki. A kóroki tényezők fő csoportjai szerint (2. sz. melléklet) leggyakrabban a kémiai kóroki tényezők által okozott foglalkozási megbetegedések gyanúja (54%) fordult elő, ezt követték a biológiai (19%), a fizikai (15%), és végül a nem optimális igénybevétel, pszichoszociális ergonómiai tényezők (12%) által okozott kórformák. A tárgyidőszakban összesen 93 fokozott expozíciós esetet (3. és 4. számú melléklet) jelentettek be a munkavédelmi hatósághoz, ebből 90 esetben (97%) a kivizsgálás az adott időszakban megtörtént. A legtöbb fokozott expozíciós esetet (az összes bejelentett eset 62%-a) a feldolgozóiparból, valamint a kereskedelem és gépjárműjavítás területén dolgozó munkavállalóknál (20%) észlelték (3. sz. melléklet). Az összes fokozott expozíciós eset 49%-át zaj, 51%-át vegyi anyag (döntően benzol: a vegyi anyag okozta fokozott expozíciós esetek 40%-a) okozta (4. sz. melléklet).

a munkavédelmi hatóság 2015. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól

a munkavédelmi hatóság 2015. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól MUNKAFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY J E L E N T É S a munkavédelmi hatóság 2015. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól Bevezetés A munkavédelmi hatóság 2015. I. negyedévi ellenőrző tevékenységét a Nemzetgazdasági

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET Munkavédelem a mindennapokban Komárom-Esztergom megye munkavédelmi helyzetének alakulása 2014. december 1. KEMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Szervezeti

Részletesebben

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete hazánkban. Az NMH MMI tevékenysége a szabályozásban és a célellenőrzések megszervezésében, figyelembe véve az e területen bekövetkezendő változásokra. MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége

A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége Jogszabályok betartásának ellenőrzése Szervezett munkavégzés Helyszíni ellenőrzés Előzetes értesítést nem alkalmazunk A közigazgatási hatósági eljárás és

Részletesebben

a munkavédelmi hatóság évi ellenőrzési tapasztalatairól

a munkavédelmi hatóság évi ellenőrzési tapasztalatairól MUNKAFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY J E L E N T É S a munkavédelmi hatóság 2014. évi ellenőrzési tapasztalatairól Bevezetés A munkavédelmi hatóság 2014. évi ellenőrző tevékenységét a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi

Részletesebben

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Dr. H. Nagy Judit főosztályvezető NMH MMI Munkavédelmi Főosztály A bekövetkezett balesetek időpontja 25000 20000

Részletesebben

Építőipari Fórum

Építőipari Fórum Építőipar; Feldolgozóipar (leginkább fa- és fémfeldolgozás); Mezőgazdaság (benne fakitermelés is); Egészségügyi, szociális ellátás; Bányászat (csak munkaegészségügy); 2 Munkavédelmi oktatások; Porképződéssel

Részletesebben

a munkavédelmi hatóság évi ellenőrzési tapasztalatairól

a munkavédelmi hatóság évi ellenőrzési tapasztalatairól MUNKAFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY J E L E N T É S a munkavédelmi hatóság 2015. évi ellenőrzési tapasztalatairól Bevezetés A munkavédelmi hatóság 2015. év ellenőrző tevékenységét a 2015. évi Ellenőrzési Irányelvek,

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGÁÉRT OMMF. Munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzések eredményei

A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGÁÉRT OMMF. Munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzések eredményei A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGÁÉRT OMMF Munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzések eredményei 2007. 01. 01-2007. 08. 31 I. Az elmúlt évek ellenőrzési eredményei Az OMMF a társhatósági együttműködéssel, a súlyos

Részletesebben

Munkavédelem - kockázatértékelés

Munkavédelem - kockázatértékelés Munkavédelem - kockázatértékelés Simon Gábor államtitkár A munkavédelem mint érték és jövőkép A munkavállaló számára biztonságos és egészséges munkavégzés, hosszú távú munkavégző képesség mentális egészség,

Részletesebben

Zala megyei Kormányhivatal Zalaegerszeg Járási Hivatal

Zala megyei Kormányhivatal Zalaegerszeg Járási Hivatal Zala megyei Kormányhivatal Zalaegerszeg Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály Zalaegerszeg Iparkamara 2017. február 27. Munkavédelmi

Részletesebben

Hogyan készüljünk a munkavédelmi ellenőrzésre?

Hogyan készüljünk a munkavédelmi ellenőrzésre? Hogyan készüljünk a munkavédelmi ellenőrzésre? Írta: Kálmán László A munkavédelmi hatóság törvényi kötelezettsége az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek, előírásai betartásának

Részletesebben

a munkavédelmi hatóság 2014. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól

a munkavédelmi hatóság 2014. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól J E L E N T É S a munkavédelmi hatóság 2014. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól Bevezetés A munkavédelmi hatóság 2014. évi ellenőrző tevékenységét a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Az OMMF munkavédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai

Az OMMF munkavédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai MUNKAVÉDELEM 1.2 Az OMMF munkavédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai Tárgyszavak: munkavédelem; ellenőrzés; információ; érdekvédelem; tájékoztatás; statisztika; munkabiztonság. Általános megállapítások

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

A szabályozási dokumentum célja: a rendszerszemléletű munkavédelmi hatósági ellenőrzés lefolytatásának normatív utasításban történő szabályozása.

A szabályozási dokumentum célja: a rendszerszemléletű munkavédelmi hatósági ellenőrzés lefolytatásának normatív utasításban történő szabályozása. Jelen utasítás elkészítéséért és aktualizálásáért a Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság vezetője, a szabályozási dokumentumban foglaltak működtetéséért a főigazgató a felelős. A szabályozási dokumentum

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN

MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN MUNKAVÉDELEM A MINDENNAPOKBAN A MUNKAVÉDELEM SZEREPLŐI Állam Munkáltató Szerződés, Munkautasítás Munkavállaló MUNKAVÉDELMI HATÓSÁG Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága 2012.

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Mire tanítanak a súlyos balesetek? Előadó: Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

A munkavédelmi hatóság 2014 évi ellenőrzési tapasztalatai és 2015 évi Országos Hatósági Ellenőrzési Terve

A munkavédelmi hatóság 2014 évi ellenőrzési tapasztalatai és 2015 évi Országos Hatósági Ellenőrzési Terve A munkavédelmi hatóság 2014 évi ellenőrzési tapasztalatai és 2015 évi Országos Hatósági Ellenőrzési Terve dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes Munkafelügyeleti Főosztály Munkaerőpiacért Felelős

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével. Dr. Bánné Koncz Zsuzsa

A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével. Dr. Bánné Koncz Zsuzsa A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével Dr. Bánné Koncz Zsuzsa A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével Bármilyen tevékenységet is végzünk, mindenki ki van téve valamilyen

Részletesebben

2006. évi adatok (6 havi) 2007. évi adatok (6 havi) Mélyépítés. Útépítés

2006. évi adatok (6 havi) 2007. évi adatok (6 havi) Mélyépítés. Útépítés Az építőipar munkabiztonsági helyzete az OMMF komplex ellenőrzései alapján 2006-7. évi munkabiztonsági 2006. évi adatok (6 havi) 2007. évi adatok (6 havi) Bontás 76 95 Magasépítés 3639 2401 Mélyépítés

Részletesebben

A kockázatértékelés elkészítésének tapasztalatai

A kockázatértékelés elkészítésének tapasztalatai A kockázatértékelés elkészítésének tapasztalatai Budapest, 2013. július 24 Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Megelőzés háttere Jogszabály szerint az EU-ban a munkáltatók kötelesek megakadályozni,

Részletesebben

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Munkavédelemkockázat értékelés korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Készítette: Almássy Erika minőségügyi szakmérnök, felsőfokú munkavédelmi szakember +36-20-9606845 erikaalmassy@gmail.com 2016.10.19.

Részletesebben

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során

Részletesebben

OREMBIK GYULA június 10.

OREMBIK GYULA június 10. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításai OREMBIK 2016 - GYULA 2016. június 10. Nesztinger Péter főosztályvezető Munkafelügyeleti Főosztály Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkárság

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK A MUNKAVÉDELEM AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Előadó: Nesztinger Péter

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

Készítette: Galla Gyula

Készítette: Galla Gyula I. A munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása. II. A munkáltatók kötelezettségei és feladatai az új munkabaleseti jegyzőkönyv. III. A munkavédelmi képviselők jogai és kötelezettségei a munkabalesetek kivizsgálásának

Részletesebben

a jó munkahely Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések a munkavállalók védelmében mindnyájunknak fontos TÁMOP /

a jó munkahely Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések a munkavállalók védelmében mindnyájunknak fontos TÁMOP / Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések a munkavállalók védelmében a jó munkahely a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkaegészségügyi feladatai, a munkavédelmi hatósági tapasztalatok, szakmai irányítás problémái,

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkaegészségügyi feladatai, a munkavédelmi hatósági tapasztalatok, szakmai irányítás problémái, A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkaegészségügyi feladatai, a munkavédelmi hatósági tapasztalatok, szakmai irányítás problémái, Dr. Groszmann Mária 2010. szeptember MUNKAVÉDELEM Munkabiztonság

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén. Budapest, 2012. május 8.

Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén. Budapest, 2012. május 8. Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén Budapest, 2012. május 8. Törvényi szint: Alaptörvény, biztonsággal kapcsolatos egyéb törvények Korm. r. szint: Miniszteri r. szint:

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi KI ALKALMAS A MUNKAVÉGZÉSRE? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A munkavégzésre

Részletesebben

A bányászati munkahelyek munkaegészségügyi célvizsgálatának tapasztalatai

A bányászati munkahelyek munkaegészségügyi célvizsgálatának tapasztalatai A bányászati munkahelyek munkaegészségügyi célvizsgálatának tapasztalatai A munkavédelem időszerű kérdései a bányászatban és a gáziparban c. konferencia 2014. november 06. dr. Madarász Gyula NMH MMI MVFO

Részletesebben

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK ÉS FERTŐZÉSEK KOCKÁZATÁVAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉGEK CÉLVIZSGÁLATÁHOZ I. Kockázatértékelés:

Részletesebben

Változások a munkavédelmi eljárásban

Változások a munkavédelmi eljárásban Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége Nagykáta, 2012. március 22. Változások a munkavédelmi eljárásban Nagykáta, 2012. március 22. Pest

Részletesebben

Munkavédelmi oktatás

Munkavédelmi oktatás Munkavédelmi oktatás Dunaújvárosi Egyetem hallgatóinak oktatása 1 Munkavédelem szabályozása Munkavédelmi Törvény Végrehajtó rendeletek Munkabiztonsági Munkaegészségügyi Biztonsági Szabályzatok Munkáltató

Részletesebben

A NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI IGAZGATÓSÁGA 2013. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE

A NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI IGAZGATÓSÁGA 2013. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE A NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI IGAZGATÓSÁGA 2013. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi/megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei tervezett

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Magyarországon a versenyszféra

Részletesebben

A munkavédelmi szabályok megsértése, és azok jogkövetkezményei

A munkavédelmi szabályok megsértése, és azok jogkövetkezményei A munkavédelmi szabályok megsértése, és azok jogkövetkezményei A munkavédelem időszerű kérdései a bányászatban és a gáziparban Visegrád 2014. november 6-7. Dr. Káldi Zoltán bányakapitány Az előadással

Részletesebben

munkabaleseti jegyzőkönyv.

munkabaleseti jegyzőkönyv. MUNKAVÉDELEM Új munkabaleseti jegyzőkönyv A tavalyi évben kiadott módosítás után 2005. január 1-jétől ismét változott a munkabalesetek kivizsgálását és bejelentését szolgáló Munkabaleseti jegyzőkönyv.

Részletesebben

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Munkavédelmi Szabályzat

Munkavédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Munkavédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Munkavédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Munkavédelmi szabályzat

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

Kis cég, kis kockázat? Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Kis cég, kis kockázat? Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Kis cég, kis kockázat? A munkáltatók és a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok együttműködése Előadó: Dr. Madarász Gyula főosztályvezető-helyettes NMH MMI Munkavédelmi Főosztály 1988. évi 13. törvényerejű

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 4.2.4. Táblázat / 1. Érintett vegyi 1. 1992. évi XXII. törvény a munka törvénykönyvéről 2. 199. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM OSAP nyilvántartási szám: 1485/03 JELENTÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ALAPSZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL 2008. év Adatszolgáltatók: Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatók Küldendő:

Részletesebben

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételei 1. A munkáltatók tevékenységük alapján a következő munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata Intézményeinek munkavédelmi helyzetéről Előkészítette: Gál András osztályvezető Ilyés Péter környezetvédelmi referens Véleményező bizottság: Műszaki Osztály

Részletesebben

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Jogszabályok alkalmazása Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

A munkahelyek munkavédelmi és munkaegészségügyi. szempontjai. Majláth Mihály munkavédelmi igazgatóhelyettes CSMKH MMSZSZ

A munkahelyek munkavédelmi és munkaegészségügyi. szempontjai. Majláth Mihály munkavédelmi igazgatóhelyettes CSMKH MMSZSZ A munkahelyek munkavédelmi és munkaegészségügyi ellenőrzésének kiemelt szempontjai Majláth Mihály munkavédelmi igazgatóhelyettes CSMKH MMSZSZ A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény értelmében

Részletesebben

Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések

Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések Az E.ON Csoport munkavédelmi helyzete, aktuális kérdések Munkavédelmi szervezet Szabályozások Munkavédelmi szakember képzés Vezetői képzés H&S Stratégia támogatás MEBIR támogatás Munkavédelmi oktatások

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügy. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata

A foglalkozás-egészségügy. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata 1 A foglalkozás-egészségügy A foglalkozás-egészségügyi szolgálat A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata Foglalkozási ártalmak

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. követelmények I. A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók,

Részletesebben

Munka,- és tűzvédelmi jogszabályok változásai. Munkavédelem

Munka,- és tűzvédelmi jogszabályok változásai. Munkavédelem Munka,- és tűzvédelmi jogszabályok változásai Munkavédelem Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Cím: 1106 Budapest, Fehér út 10. Postacím: 1476 Budapest, Pf. 75. 1993. évi XCIII.

Részletesebben

A MUNKAEGÉSZSÉGÜGY HELYZETE

A MUNKAEGÉSZSÉGÜGY HELYZETE Tájékoztató jelentés a Kormány részére a nemzetgazdaság 2007. évi munkavédelmi helyzetéről. Kivonatos közlés (Forrás: www.ommf.gov.hu) A MUNKAEGÉSZSÉGÜGY HELYZETE 1. Az OMMF 2007. évi munkaegészségügyi

Részletesebben

A munkavédelmi ellenőrzés 2013. évi irányelvei, ellenőrzések és célvizsgálatok tapasztalatai

A munkavédelmi ellenőrzés 2013. évi irányelvei, ellenőrzések és célvizsgálatok tapasztalatai A munkavédelmi ellenőrzés 2013. évi irányelvei, ellenőrzések és célvizsgálatok tapasztalatai A munkavédelmi ellenőrzés 2013. évi irányelvei, ellenőrzések és célvizsgálatok tapasztalatai Nesztinger Péter

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGÁÉRT OMMF

A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGÁÉRT OMMF A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGÁÉRT OMMF BESZÁMOLÓ 2007. Készítette: Papp István elnök 2008. január 05. BIZALOM HUMÁNUM SZIGOR Bevezető Az OMMF munkáját annak ismeretében végzi, hogy a törvényes foglalkoztatás

Részletesebben

A munkavédelem jelentősége és a területet érintő fontosabb jogszabályi változások

A munkavédelem jelentősége és a területet érintő fontosabb jogszabályi változások Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége Gödöllő, 2013. április 26. A munkavédelem jelentősége és a területet érintő fontosabb jogszabályi

Részletesebben

2. AZ NMH (OMMF) MŰKÖDÉSÉVEL ÉS A MUNKAVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE. Az OMMF működésével kapcsolatos fontosabb jogszabályok

2. AZ NMH (OMMF) MŰKÖDÉSÉVEL ÉS A MUNKAVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE. Az OMMF működésével kapcsolatos fontosabb jogszabályok 2. AZ NMH (OMMF) MŰKÖDÉSÉVEL ÉS A MUNKAVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Az OMMF működésével kapcsolatos fontosabb jogszabályok 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 1996. évi LXXV. törvény

Részletesebben

A munkavédelem fogalma, célja

A munkavédelem fogalma, célja 1. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, célját, alapkérdéseit! A munkavédelem célja, feladatai és területei A munkavédelem szabályozási rendszere A munkavédelmi hatósági felügyeleti szervek (felsorolás)

Részletesebben

1 BEVEZETÉS A MUNKABALESETEK ALAKULÁSA A FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK, FOKOZOTT EXPOZÍCIÓS ESETEK KIVIZSGÁLÁSA ÉS ALAKULÁSA...

1 BEVEZETÉS A MUNKABALESETEK ALAKULÁSA A FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK, FOKOZOTT EXPOZÍCIÓS ESETEK KIVIZSGÁLÁSA ÉS ALAKULÁSA... TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 2 A MUNKABALESETEK ALAKULÁSA... 5 2.1 A MUNKABALESETEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA... 5 2.1.1 A munkabalesetek megyék szerinti alakulása... 6 2.1.2 A munkabalesetek nemzetgazdasági

Részletesebben

A fenti adatokat az I. számú melléklet részletesen tartalmazza.

A fenti adatokat az I. számú melléklet részletesen tartalmazza. Összefoglaló a 2010. október 25. 2010. november 30. közötti időszakban végzett veszélyes anyagok felhasználásának célvizsgálatáról Bevezetés Az Európai Unió Vezető Munkaügyi Felügyelők Vezető Bizottsága

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0110-11/2

Részletesebben

Teendők munkabaleset esetén

Teendők munkabaleset esetén Teendők munkabaleset esetén a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely

Részletesebben

2011. I. évf. 1 sz. Hírlevél 2011/1.

2011. I. évf. 1 sz. Hírlevél 2011/1. Hírlevél 2011/1. 1 Tartalomjegyzék 1./ Előszó 3 2./ 2010. évi ellenőrzési eredmények 4 2.1 Munkavédelem 6 2.2 Munkaügy 23 3./ Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat 33 4./ Az egyszerűsített foglalkoztatás új

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 2. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAÜGGYEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 5 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Biztonságos és balesetmentes bölcsődei munkakörnyezet kialakításának gyakorlati ismérvei - bölcsődei szakemberek és vezetők részére

Biztonságos és balesetmentes bölcsődei munkakörnyezet kialakításának gyakorlati ismérvei - bölcsődei szakemberek és vezetők részére Biztonságos és balesetmentes bölcsődei munkakörnyezet kialakításának gyakorlati ismérvei - bölcsődei szakemberek és vezetők részére Előadó: Somorácz Balázs Okleveles munkavédelmi mérnök, Munkabiztonsági

Részletesebben

A MU KAVÉDELEMRŐL [1993. ÉVI XCIII TÖRVÉ Y ÉS 5/1993. (XII. 26.) RE DELET egységes szerkezetben]

A MU KAVÉDELEMRŐL [1993. ÉVI XCIII TÖRVÉ Y ÉS 5/1993. (XII. 26.) RE DELET egységes szerkezetben] A MU KAVÉDELEMRŐL [1993. ÉVI XCIII TÖRVÉ Y ÉS 5/1993. (XII. 26.) RE DELET egységes szerkezetben] A munkavédelmi jogszabályok célja, hogy szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkvégzés

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus 54 582 04 1000 00 00 Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus 54 582 04 1000 00 00 Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

KÖRNYEZETBIZTONSÁG TECHNIKA Bittera Gábor SZE Üzemeltetési és Biztonságszervezési Osztály

KÖRNYEZETBIZTONSÁG TECHNIKA Bittera Gábor SZE Üzemeltetési és Biztonságszervezési Osztály KÖRNYEZETBIZTONSÁG TECHNIKA 2016.02.17. Bittera Gábor SZE Üzemeltetési és Biztonságszervezési Osztály bittga@sze.hu Betekintés a munkavédelem világába Tematika Történelme Jogi felépítése Felosztása Kockázatértékelés

Részletesebben

Munkavédelmi szempontok és azok változásai a katonai építésügyi eljárásokban

Munkavédelmi szempontok és azok változásai a katonai építésügyi eljárásokban HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM KÖZPONTI ELLENŐRZÉSI ÉS HATÓSÁGI HIVATAL Munkavédelmi szempontok és azok változásai a katonai építésügyi eljárásokban Göd, 2007. május 30. Összeállította: Rávai Attila mk. ezredes

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓK MUNKAVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGRENDSZERE MUNKÁÉRT PROJEKT 2014. 09.29. VESZPRÉM

A MUNKÁLTATÓK MUNKAVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGRENDSZERE MUNKÁÉRT PROJEKT 2014. 09.29. VESZPRÉM A MUNKÁLTATÓK MUNKAVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGRENDSZERE MUNKÁÉRT PROJEKT 2014. 09.29. VESZPRÉM Vonatkozik rám? Szervezett munkavégzések köre: Munkavállaló: a szervezett munkavégzés keretében munkát végző személy.

Részletesebben

Munkavédelem és képviselet a kereskedelemben. Kégl Judit - Spar 2013. március/április

Munkavédelem és képviselet a kereskedelemben. Kégl Judit - Spar 2013. március/április Év Szeletelő Csont-fűrész Késsel vágás Anyagmozgatás rossz mozdulat Rolli kocsi, hűtőkonténer Rossz lépés Törött áru Ajtónak nekiment, ajtóhoz csukta Polc éle megvágta Egyéb Össz. Munkavédelem és képviselet

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM ÉS ÉRDEKVÉDELEM. A munkavédelmi képviselet (munkavédelmi bizottságok, paritásos munkavédelmi testületek) működésének tapasztalatai.

MUNKAVÉDELEM ÉS ÉRDEKVÉDELEM. A munkavédelmi képviselet (munkavédelmi bizottságok, paritásos munkavédelmi testületek) működésének tapasztalatai. MUNKAVÉDELEM ÉS ÉRDEKVÉDELEM Eredmények és aktuális feladatok a munkavédelemben A munkavédelmi képviselet (munkavédelmi bizottságok, paritásos munkavédelmi testületek) működésének tapasztalatai. A képviselet

Részletesebben

A munkavédelemről szóló törvény változásai

A munkavédelemről szóló törvény változásai A munkavédelemről szóló törvény változásai Munkavédelmi képviselő választása A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 2016. július 8. napjával hatályba lépett módosítása értelmében

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter, valamint az egészségügyi miniszter. /2006. ( ) SZMM-EüM együttes rendelete

A szociális és munkaügyi miniszter, valamint az egészségügyi miniszter. /2006. ( ) SZMM-EüM együttes rendelete TERVEZET A szociális és munkaügyi miniszter, valamint az egészségügyi miniszter /2006. ( ) SZMM-EüM együttes rendelete egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A munkavédelemről szóló

Részletesebben

ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET. Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe.

ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET. Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe. ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe. NYÍREGYHÁZA 2008 OKTÓBER 14. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ OÉT MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

Miért kell csökkenteni a zajexpozíciót?

Miért kell csökkenteni a zajexpozíciót? Miért kell csökkenteni a zajexpozíciót? Előadó: Dr. Madarász Gyula főosztályvezető-helyettes Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi Főosztály E-mail cím: madaraszgy@lab.hu Telefonszám: +36 1 299 9090 Megelőzéssel

Részletesebben

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Törvények 2007. évi a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. CLXI. módosításáról 2007. évi CXXVI. egyes adóek módosításáról 2007. évi LXXXIV. a rehabilitációs járadékról 2006. évi XCVII. az egészségügyben

Részletesebben

gek Dr Groszmann Mária

gek Dr Groszmann Mária Foglalkozási betegségek gek Dr Groszmann Mária Foglalkozási betegség definíci ciója 1997. évi LXXXIII. tv kötelező egészségbiztosítás ellátásairól: 52. (3) -------------------------------------- foglalkozási

Részletesebben

2007. évi CLXI. törvény a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról 1

2007. évi CLXI. törvény a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról 1 2007. évi CLXI. törvény a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról 1 1. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 8. -a helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Egészséges és biztonságos munkavégzés

Egészséges és biztonságos munkavégzés A belügyminiszter által irányított rendvédelmi szervek feladatai és tevékenysége az Egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában a munkavédelem és a közegészségügy-járványügy keretein

Részletesebben

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású:

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású: Jelentés a munkavállalói létszámról Foglalkozás-egészségügyi szolgálat neve: címe: orvosok száma: ápolók száma: alkalmazott egyéb személyek száma: Osztály A B C D főállású: részállású: Jelenleg ellátott

Részletesebben

Az alkalmasság véleményezése a munkáltató által megjelölt munkakörre történik.

Az alkalmasság véleményezése a munkáltató által megjelölt munkakörre történik. Milyen esetekben kötelező munkaviszony létesítése előtt az alkalmassági vizsgálat, az időszakos és a soron kívüli vizsgálat? Mit tehetnek a felek, ha nem értenek egyet a vizsgálat eredményével? Összefoglaltuk.

Részletesebben

A MUNKAVÉDELMI HATÓSÁG 2013. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVÉNEK MEGVALÓSULÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS

A MUNKAVÉDELMI HATÓSÁG 2013. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVÉNEK MEGVALÓSULÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS A MUNKAVÉDELMI HATÓSÁG 2013. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVÉNEK MEGVALÓSULÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS 1. Jogszabályi háttér A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

Részletesebben

NMH NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL

NMH NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL NMH NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL 2012. I. NEGYEDÉV 2 T Á J É K O Z T A T Ó a munkabalesetek alakulásáról 2012. év I. negyedév

Részletesebben