J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 1 J e g y z ő k ö n y v Készül: Pusztaszemes Község Képviselő-testületének január 28.-i üléséről. Jelen vannak: Mecseki Péterné polgármester Ifj. Kökönyei László alpolgármester Csicsa István, Groszmann Istvánné, Pintér Zoltán, Szipli Miklós képviselők Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző, Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető Mecseki Péterné polgármester köszönti az ülésen megjelent képviselőket, meghívottakat. Megállapítja, hogy a testület 6 tagjából 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatára a képviselő-testület az alábbi napirendeket tárgyalja: N a p i r e n d: 1./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Előadó: Mecseké Péterné polgármester 2./ Pusztaszemes Község Önkormányzat évi költségvetése ( I. forduló) 3./ Régi falugondnoki busz hasznosítása 4./ Tudásdepó Express pályázaton való részvétel 5./ Pályázat ifjúsági klub épület felújítására 6/ Közalkalmazotti álláshely meghirdetése 7/ Bejelentések A képviselő-testület a napirendi javaslatot elfogadta. Napirend tárgyalása: 1./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Előadó: Mecseké Péterné polgármester Előterjesztés: szóban Mecseki Péterné polgármester: Az eltelt ülés óta a karácsonyi ajándékozásra és a szilveszteri bál megrendezésére került sor. December 23-án megérkezett az új falugondnoki busz. Próbaként filmvetítésre is sor került január 01-től a házi segítségnyújtás feladatköre átkerült a kistérséghez. Balatonföldvári iskola tombolatárgy felajánlását kérte az egyik iskolai rendezvényhez. A szántódi Erdészet jelezte, hogy az ebéd Ft-be fog kerülni. A Muskátli étterem is vállalná az ebéd elkészítését ilyen összegért. Pintér Zoltán képviselő: Az erdészetnél három féle menüből lehetett választani. Csicsa István képviselő: Az Erdészetnél tulajdonos váltás volt. A minőség kissé rosszabb lett. Mecseki Péterné polgármester Ki lehetne próbálni a Muskátli menüjét is, de ha nem válik be nehéz lesz visszamenni az erdészethez.

2 2 1/2009.(I.28.) Kt. határozat Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a balatonföldvári általános iskola rendezvényéhez tombolatárgyként Ft. értékű ajándékkosarat készíttet. Határidő: február 15. 2/2009.(I.28.) Kt. határozat Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonföldvár és Környéki Házi segítségnyújtás és étkeztetési Társulást a társulási szerződés 8.1. pontja szerint közös megegyezéssel megszüntetik január 01. napjával. Határidő: február / Pusztaszemes Község Önkormányzat évi költségvetése ( I. forduló) Előterjesztés: írásban Mecseki Péterné polgármester: A bevételek a tervezet szerint csökkennek. A bérek tekintetében emelés nem történik. Az iskolai térítési díjak esetében a balatonföldvári iskolába érkező új tanulók után nem kell fizetni, a régebbi tanulók esetében gyermekenként Ft. a térítési díj. A labor és az éjszakai orvosi ügyeletre tervezett összeg emelkedett 581 eftról 608 eft-re. Csicsa István képviselő: Tervezve van-e a Koppány-völgye Vidékfejlesztési egyesület támogatása? Mi a helyzet a Vöröskereszt támogatással? Mecseki Péterné polgármester: Egyenlőre csak a tagdíjat kellett befizetni, ennek átutalása megtörtént. A helyi vöröskereszt támogatására tavaly is terveztünk, de átutalásra nem került, mert a korábban általuk szervezett nyugdíjas nap szervezését nem vállalták. Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető : Egyéb ÖNHIKI-t kapott előző évben az önkormányzat 5.mFt. összegben. Idén is pályázunk, de amíg nincs döntés addig hitelt kell beállítani. Áthúzódó beruházás lett az új falugondnoki busz, melyre hitelt kellett felvenni s amelynek visszafizetésére a támogatás megérkezését követően lesz lehetőség ben 6 mft. Bevétellel számolunk. Ifj. Kökönyei László alpolgármester: Elegendő lesz-e a gyermekszületési támogatásra tervezett összeg? Csicsa István képviselő: Kérdést tesz fel a könyvtárnál tervezett összeggel kapcsolatban, illetőleg az előző évi kistérségi könyvtári beszerzéssel összefüggésben. A költségvetés kapcsán visszatér a hulladékgazdálkodási rendeletre. Amennyit az önkormányzat a kommunális adóból beszed, annyival támogatja a szemétszállítása díjat, de többletet nem ad a

3 3 lakosságnak. Megítélése szerint módosítani kellene az adórendeletet és a kommunális adó összegét Ft-ra kellene csökkenteni. Mecseki Péterné polgármester: A könyvtárral kapcsolatos kérdésre felsorolja a kapott pénzből vásárolt eszközöket. Ami a szemétszállítást illeti a képviselő-testülete egyhangú döntést hozott. A rendeletét úgy alkotta meg, hogy az a szomszédos településekével összhangban álljon, ezért is volt együttes testületi ülés. A kommunális adó csökkentése azt eredményezné, hogy kevesebb lehetőség maradna fejlesztésre, mert még a pályázatokhoz szükséges önerőt sem tudnánk előteremteni. Azt nem tudja elfogadni és támogatni, hogy a település még jobban eladósodjon. Csicsa István képviselő: Nem értett egyet azzal a tájékoztatással, amit a lakosság kapott. Ha a költségvetésből meg tudjuk oldani, akkor a szemétszállítás díjához nagyobb arányban kellene hozzájárulni. Pl. nem kellene Ft. reprezentáció. Mecseki Péterné polgármester: A reprezentációhoz kerül könyvelésre a falunapi kiadások nagy része, a szilveszteri bál, a hagyományos karácsonyi ajándékozás. Ha ezeket a rendezvényeket nem tartjuk meg, akkor ennyivel hozzá lehet járulni a szemétszállításhoz, de tudatosítani kell az emberekben, hogy az olcsóbb szemétszállítás miatt egyetlen rendezvény sem lesz a településen. Groszmann Istvánné képviselő: Nem is érdemlik meg a rendezvényeket és az azokért tett erőfeszítést. Szipli Miklós képviselő: Akkor ne legyen falunap. Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető : Egyetért azzal, hogy ha az önkormányzat nagyobb hozzájárulást akar adni a szemétszállításhoz, akkor annak meg kell találni a forrását vagy hitelből kell fedezni. Ismerteti az előző évi adóból származó bevételeket. Mecseki Péterné polgármester: A szemétszállítási díj egy részének lakosságra történő áthárítása miatt személyesen több támadás érte, mivel a Zöldfok Zrt-nél dolgozik. Egyértelműsíti, hogy ez a körülmény független a díj bevezetéstől és mértékétől, hiszen minden más környező településen meg kellett lépni ezt. A Zöldfok Zrt. éppen az ő személye miatt több olyan támogatást nyújtott a falunak, amelyet más településeknek nem biztosított. Ilyen volt a kedvezményes lomtalanítás, temetői hulladék elszállítása, falunapi támogatás. Csicsa István képviselő: Nem érti hogy lehet olyan szerződést aláírni, amely ilyen hatalmas arányú emelést tartalmaz az előző évi díjhoz képest. Amikor az ISPA pályázat indult azt ígérték az önkormányzatoknak ez nem fog semmibe kerülni. Más szolgáltató örül, ha élve tud maradni, legfeljebb az infláció mértéke szerinti összeggel emeli árait. Mecseki Péterné polgármester: Megismétli a decemberi ülésen elhangzott tájékoztatót az értékcsökkenési leírásból eredő és a szemétszállítási díjban jelentkező költségnövelő tényezőről. Esetleg rászorultsági alapon lehetne egyedi támogatás. Csicsa István képviselő: A polgármester munkahelye és a díjfizetés között nincs összefüggés. Pintér Zoltán képviselő : Kötelező közszolgáltatás, melyet igénybe kell venni. A díjban nem csak az elszállított hulladék mennyiség jelenik meg. Nem is lehet pontosan mérni. Groszmann Istvánné képviselő: Nem ért egyet azzal, hogy rászorultsági alapon egyesek plusz támogatást kapjanak. Ennyire nincs rászorulva senki. Vagy mindenkit egyformán támogat az önkormányzat vagy senkit. Csicsa István képviselő: Az emberek iránti érzelme diktálja a javaslatát. Sok ember nem fogja tudni kifizetni a szemétszállítás díját. Igaz, hogy azt mondják ez heti egy doboz cigaretta ára, de van akinek ez is probléma. A lehetőségek ismeretében vissza kellene térni a támogatásra.

4 4 3/2009.(I.28.) Kt. határozat 1. Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszemes Község Önkormányzat évi költségvetését továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja. 2. A féléves eredmények ismeretében dönt a képviselő-testület arról, hogy a lakosság szemétszállítási díjához további támogatást tud-e biztosítani. Határidő: február / Régi falugondnoki busz hasznosítása Előterjesztés: szóban Mecseki Péterné polgármester : Az új falugondnoki busz munkába állt, de dönteni kell a régi sorsáról is. Részben hogy hol tároljuk, illetve, hogy eladásra kerüljön vagy használjuk továbbra is önkormányzati célra. A casco megszüntetést nem javasolja, mert jelenleg még történik a gépjárművel személyszállítás. A tavalyi évben lett műszakiztatva, elég sokat költöttünk rá, ugyanakkor a katalógusára alacsony. Ifj. Kökönyei László alpolgármester : Véleménye szerint maradjon meg a busz. Anyagszállításra még alkalmas. Az eladással csak akkor ért egyet, ha beszerzésre kerül egy traktor az árából az ilyen feladatok ellátásra Pintér Zoltán képviselő: Egyetért ezzel a magoldással. Eladásra is meg kell hirdetni, de nem katalógus áron, hanem magasabb összegért. Ha el kel, akkor szükség van traktor beszerzésére. Groszmann Istvánné képviselő: Amíg van műszakija, addig értékesebb. Csicsa István képviselő : Az eladást támogatja, amíg van műszaki. Meg kell hirdetni kb Ft-ért. Mecseki Péterné polgármester: Az új falugondnoki busz használatát ésszerűsíteni kell, a falugondnoki programban megfogalmazottak szerint. Minden pénteken a nagybevásárlásokat, hetente kétszer a gyógyszer meghozatalát végzi, emellett az ebédszállítást és betegszállítást. Nem lehet azonban visszaélni azzal, hogy a bevásárlásban segít, nem jelentheti ez azt, hogy éppen egy főzéshez szükséges apróság miatt más településre megy a falubusz, mert nem ez a rendeltetése. Csicsa István képviselő: Nézete szerint sokan nem is mernek jelentkezni igényükkel. A falugondnoki szolgálatnak és a házi segítségnyújtás keretében fel kellene mérni az emberek egyedi igényét. A falugondnoki busz a betegeket szállítsa kivizsgálásra, ezt jobban kell megszervezni, mert sokan nem mernek jönni az igényükkel, inkább a családdal oldják meg. Groszmann Istvánné képviselő: Van aki feleslegesen veszi igénybe a falugondnoki buszt. Mások nem jönnek be a hivatalba jelezni az igényüket. Sokan egyedül igyekeznek megoldani a problémát, nekik nagy segítség lenne, ha bízhatnak a szállításban. Ifj. Kökönyei László alpolgármester: Ehhez két ember nem elegendő. Nincs elég idő és energia arra, hogy minden igényt kielégítsenek. Szipli Miklós képviselő: Több egyidejű igény esetén szelektálni kell, melyik feladatot tudják ellátni.

5 5 Csicsa István képviselő: Télen, ha a havazás miatt késik a busz, segíthetne a gyerekek és bejárók szállításában is a falugondnoki busz. A lakosság egyedi igények felmérését tartja szükségesnek. Ifj. Kökönyei László alpolgármester: A háti segítségnyújtás keretében felmérik a lakosság igényét és tájékoztatást adnak a falugondnoki busz igénybevételének lehetőségéről, feltételeiről. Mecseki Péterné polgármester: A busz biztonságos elhelyezése érdekében megkeresi a magtár tulajdonosát, hogy a járművet ideiglenesen ott lehessen tárolni. A képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozza: 4/2009.(I.28.) Kt. határozat Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a régi falugondnoki buszt értékesítésre meghirdeti Ft. irányáron. Határidő: február / Tudásdepó Express pályázaton való részvétel Előterjesztés: írásban Mecseki Péterné polgármester: Kiegészíti az írásbeli előterjesztést, részletezve a pályázatba rejlő fejlesztési lehetőséget. A képviselőtestület egyhangú szavazással, 6 igen szavazattal, a következő határozatot hozza: 5/2009.(I.28.) Kt. határozat Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni a TÁMOP Tudásdepó Express pályázaton a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás konzorciumának tagjaként. Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a pályázati kiírásban meghatározott kötelező tartalmi elemek megvalósítását továbbá a választható tevékenységek közül a kulturális és közhasznú tartalmak továbbá helytörténeti és helyismereti információk könyvtári honlapon történő hozzáférhetővé tételét, a könyvtárhasználatra irányuló kizárólag könyvtárban megvalósuló digitális információkeresési készségeket fejlesztő helyszíni és online programok megvalósítását. Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására, felhatalmazza a konzorciumi szerződés aláírására Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a település könyvtárosát a pályázathoz szükséges adatok határidőre történő benyújtására a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetéhez. Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete megelőlegezi a pályázat megvalósításához szükséges pénzösszeget a támogatás folyósításáig és maximum az igényelt támogatás összegéig a évi költségevetési tartalék terhére. Határidő: február 28. a határozat továbbításáért

6 6 5./ Pályázat ifjúsági klub épület felújítására Előterjesztés: szóban Mecseki Péterné polgármester: A pályázathoz a megadott normagyűjtemény alapján kell kikalkulálni a költségeket. A pályázathoz azonban terveket is csatolni kell, amelyet el kell készíttetni és önkormányzatnak ezt a költséget meg kell előlegeznie. Később a tervezési költség amennyiben nyer a pályázat elszámolható lesz. Kb. 6,5 mft lenne a felújítás új tető, koszorú, vakolás, színezés, gyeprács, pince bejárati ajtó, pince körül padok. A pályázati önrész 20 % Csicsa István képviselő: Amennyiben a pályázatba belefér javasolja a bolt előtti járda felújítását, mert ezt sokan használják. 6/2009.(I.28.) Kt. határozat Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ifjúsági klub felújítási terveinek elkészítésére árajánlatokat szerez be. Határidő: február 28. 6/ Közalkalmazotti álláshely meghirdetése Előterjesztés: írásban és szóban Mecseki Péterné polgármester: A közterület karbantartó nyugdíjba vonulásával ez az álláshely megüresedik. Mivel a dolgozó szabadságát is ki kell adni, célszerű a pályázatot úgy kiírni, hogy március 01.-től betölthető legyen az álláshely. Javasolja, hogy a nyugdíjba vonuló részére kb Ft értékben valamilyen ajándéktárgyat biztosítsanak. Csicsa István képviselő: A közalkalmazotti jogviszonyra kérdezett, melyre a polgármestertől választ kapott. 7/2009.(I.28.) Kt. határozat 1. Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint pályázatot hirdet közterület karbantartó álláshely betöltésére. 2. A nyugdíjba vonuló dolgozó részére Ft. értékben tárgy jutalmat biztosít. Határidő: február 28.

7 7 7/ Bejelentések Csicsa István képviselő: Nem egyeztetett Groszmann Istvánné képviselővel, de időszerű lenne a focipálya tulajdonjogának rendezése. Mecseki Péterné polgármester: Úgy ér valamint, ha az a terület önkormányzati. Ifj. Kökönyei László alpolgármester: Egyetért azzal, hogy a terület önkormányzati legyen. Groszmann Istvánné képviselő: Nem akar nyilatkozni, mert érintett, de úgy tudja, hogy az előző polgármester és a férje már megegyeztek a terület megvásárlásában 3 mft-ért. Csereingatlant nem fogadnak el. Már három éve jelezték az eladási szándékukat, az önkormányzatnak az év végéig döntenie kell. Mecseki Péterné polgármester: Amennyiben az önkormányzatnak ez évben lépnie kell, úgy forrást is kell teremteni ehhez a 3 mft-hez. A költségvetés elfogadása előtt beépítésre kerülhet, de ennek fedezete csak hitel lehet, ami további eladósodást jelent a településnek. Ifj. Kökönyei László alpolgármester: a Dózsa utcában lévő svájci tulajdonú elhanyagolt ingatlanon lévő roncsautó miatt rendszeresen megjelennek a fémgyűjtők. Fel kell szólítani az ingatlan tulajdonost a terület rendezésére, a roncs elszállíttatására. Csicsa István képviselő: Tudomása szerint a magtár műemlék. Nagyon elhanyagolt az épület, beázik, balesetveszélyes. Jelezze a hivatal ezt a műemlék felügyelet felé. 8/2009.(I.28.) Kt. határozat Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a hivatalt, hogy a magtár műemléképület állagmegóvása és a kialakuló balesetveszély elhárítása érdekében éljen jelzéssel a Műemlék Felügyelet felé. Felelős: Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző Határidő: március 10. 9/2009.(I.28.) Kt. határozat Pusztaszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a hivatalt, hogy a Pusztaszemes Dózsa György u. 8. sz. alatti ingatlan tulajdonosát szólítsa fel a terület rendezésére. Felelős: Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző Határidő: március 10. Az elhangzottakat követően Mecseki Péterné polgármester megköszönte a képviselők, meghívottak és érdeklődők ülésen való részvételét és a nyilvános ülést bezárta. K.m.f. Mecseki Péterné polgármester Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Előadó: Marton Istvánné polgármester

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Előadó: Marton Istvánné polgármester Önkormányzati Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. február 7-én (pénteken)

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. november 25. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. november 25. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. november 25. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, dr. Szakács László alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. december 21.napján 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. december 21.napján 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. december 21.napján 17.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tolnay Béláné gazdálkodási előadó

JEGYZŐKÖNYV. Tolnay Béláné gazdálkodási előadó JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 31-én (hétfőn) 17.30 órai kezdettel tartott nyílt képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen

Részletesebben

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00)

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) 4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) Készült: 2012. március 23-án pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. szeptember 27-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Dudás Béla képviselő 4./ Kárpáti Hajnalka képviselő 5./

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. február 18-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. február 18-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. február 18-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester. Egyéb jelenlévők: Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető NAPIREND ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Fésüs Sándor polgármester. Egyéb jelenlévők: Vertikál Zrt. Kommunális Üzemvezető NAPIREND ELŐTT JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 29-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Igazoltan hiányzik: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén

Részletesebben

Megállapítja, hogy a7 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Megállapítja, hogy a7 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 9.-én, az önkormányzat házasságkötő termében 17 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-1/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 1/201.(I.25.) A jegyzőkönyvvezető személyéről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 1401-3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: Képviselőtestülete 2015. március 31-én /kedden/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető. A polgármester előterjesztette a meghívó szerinti napirend tervezeteit:

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető. A polgármester előterjesztette a meghívó szerinti napirend tervezeteit: JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-én 14.00 órakor kezdődő a Községháza tanácskozó termében megtartott soron következő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2008. január 24-én 15.00-18.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 44/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 45/2014.

Részletesebben

2. számú JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Fekete Barnabás polgármester

2. számú JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Fekete Barnabás polgármester 2. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 26-án a községháza tanácstermében 16,30 órakor megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fekete Barnabás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2013. Jegyzőkönyv a 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 22/2011. (III. 16.) Könyvvizsgálói

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről 1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 1/2015.(II.05.) számú önkormányzati határozat 2/2015.(II.05.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Csokonyavisonta Község Képviselő-testületének a Községháza házasságkötő termében 2014. november 12-én megtartott üléséről Jelen vannak: Harasztia Attila polgármester 6 fő

Részletesebben