SZILÁGYI István List of Publications

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZILÁGYI István List of Publications"

Átírás

1 SZILÁGYI István List of Publications Books 1. Chile - egy diktatúra természetrajza (Chile Nature of a Dictatorship). Politikatudományi Füzetek, Budapest, sz. 88. o. 2. Demokratikus átmenet és konszolidáció Spanyolországban (Transition and Consolidation of Democracy in Spain). Napvilág Kiadó, Budapest, o. 3. Európa és a hispán világ (Europe and the Hispanic World). Egyetemi Kiadó. Veszprém, o. 4. A portugál modell (The Portugal Model). Osiris Kiadó, Budapest, o. 5. Európaiság és modernitás. (Europeism and Modernity) Carmen Saeculare IX. Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány. Veszprém, o. 6. Hungary and the World. Carmen Saeculare XIV. Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém, p. 7. La batalla de Budapest. Historia de la insurrección húngara de 1956.(társszerzık: Ricardo Martín de la Guardia és Guillermo Pérez Sánchez) Editorial ACTAS S.L. Madrid o 8. Portugália és Spanyolország történelem és politika a huszadik században. (Portugal and Spain. History and Politics in the twentieth Century) Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém, o. 9. Política exterior y la ampliación de la Unión Europea. Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém, o. 10. EUrópa és a mediterrán világ. Áron Kiadó, Budapest, o. Editing 1. Transitions and changes in Europe in the 80s and 90s. Edited by István Szilágyi. Veszprém, pp. 2. Átmenetek és változások Európában a nyolcvanas, kilencvenes években. Nemzetközi Tudományos Konferencia. Szerkesztette: Beszteri Béla, Mikolasek Sándor és Szilágyi István. Veszprém, o.

2 3. Hazánk és Európa, Hungary and Europe. Edited by Beszteri Béla, Kalmár Zoltán, Szilágyi István. Veszprém, o. 4. Város és Egyetem. Szerkesztette: Garaczi Imre és Szilágyi István. Veszprém, o. 5. Gazdasági- szociális kohézió és strukturális politika az Európai Unióban. (Economic - Social Cohesion and Structural Policy in the European Union. Edited by Gergó Zsuzsanna and Szilágyi István) Veszprém, o. 6. Társadalmak, nyelvek, kultúrák. Szerkesztette: Garaczi Imre és Szilágyi István. Veszprém, o. 7. Az identitás régi és új koordinátái. Tanulmányok Anderle Ádám 65. születésnapjára. Palatinus. Szeged-Budapest, o.(társszerkesztı) 8. Külügyi Szemle szám. (Latin-Amerika) társszerkesztı: Anderle Ádám 9. Hadseregek a Mediteráneumban.(Szerkesztette: Garaczi Imre és Szilágyi István). Pannon Egyetem MFTK- HM Zrínyi Kft.- Zrínyi Kiadó, Veszprém-Budapest, o. 10. A kultúra, a tudomány és a nemzet a Kárpát-medencében. Szerkesztette: Garaczi Imre és Szilágyi István), Veszprém, o. Parts of Books (62) 1. A fasiszta mozgalmak jellemzıi és szerepük Chile politikai életében ( ) In: A fejlıdı országok múltja és jelene. II. kötet, Budapest, o. 2. Népi Egység Chilében - egy forradalmi reformpolitika tapasztalatai. In: Biztonság és együttmőködés. Magyar Politikatudományi Társaság. Évkönyv o. 3. Popütki szozdanyija fasisztszkoj totalitarnoj goszudarsztvennosztyi v Csili. In: Razvivajusijesszja sztranü-idegologija i polityika. III. Sztranü Latyinszkoj Ameriki. Statni Pedagogicke Nekladelstvi Praha, o. 4. Szocializmus, modernizáció, fejlettség. In: Változások és alternatívák. Magyar Politikatudományi Társaság. Évkönyv o. 5. Alkotmányozási folyamat Spanyolországban. In: Váltók és utak. Magyar Politikatudományi Társaság. Évkönyv o. 6. Tekintélyuralom, kivételes állam, nyitás, átmenet. In: Bevezetés a politikai komparatisztikába. Aula Könyvkiadó, Budapest, o. 7. The Emergence of new democracies in Europe (Some peculiarities of Hungarian and Spanish transitions). In: Transitions and changes in Europe in the 80s and 90s. Edited by István Szilágyi. Veszprém, pp. 2

3 8. Új demokráciák születése Európában (a magyar és a spanyol átmenet néhány sajátossága). In: Átmenetek és változások Európában a nyolcvanas, kilencvenes években. Szerkesztette: Beszteri Béla, Mikolasek Sándor, Szilágyi István. Veszprém, o. 9. A Spanyol Szocialista Munkáspárt 1982-es választási gyızelme. In: A nemzetközi munkásmozgalom történetébıl. Évkönyv o. 10. Politikai rendszer a nyolcvanas években. In: Szöveggyőjtemény a politikaelmélet tanulmányozásához. Debrecen, o. 11. Alkotmányozási folyamat és demokratikus átmenet. In: Pannón Társadalomtudományi Mőhely. Mosonmagyaróvár, o. 12. A spanyol külpolitika és az európaizálódás folyamata. In: A mediterráneum és az európai integráció. Szeged, o. 13. European Union: Challenges and opportunities. In: Hungary and Europe. Edited by: Béla Beszteri, Zoltán Kalmár, István Szilágyi. Veszprém, pp. 14. Alkotmányozási folyamat és demokratikus átmenet. (A rendszerváltozások néhány tapasztalata) In: I. Politikatudományi Vándorgyőlés. Szeged, o. 15. Európai Unió: alkotmányfejlıdés és regionalizmus. In: Konfliktus, konszenzus, kooperáció. II. Politológus Vándorgyőlés. Pécs, o. 16. Los nacionalismos en la Europea post-soviética. En: Los nacionalismos en la historia y en la política contemporánea. Santa Cruz de Tenerife pp Salmantica docet. In: Város és Egyetem. Carmen Saeculare sorozat. Veszprém, o. 18. Regionalizmus, globalizáció, szubszidiaritás. In: Európai Unió, regionalizmus, szuverenitás. IV. Politológus Vándorgyőlés, Székesfehérvár, o. 19. Europeismo y modernidad. (Ortega y la generación del 98) In: El 98 a la luz de la literatura y la filosofía. Szeged, o. 20. Spanyolország egy európai lehetıség. In: Európai integráció európai filozófia. Szeged, o. 21. Érdekvédelem, neokorporatizmus, szociális jogok: a mediterrán tapasztalatok. In: Európai Füzetek 1. Veszprém, Tallér Kiadó, o. 22. Portugál dilemmák közép-európai kérdıjelek. In: Európai Füzetek 2. Veszprém, Tallér Kiadó, o. 3

4 23. A spanyol regionális politika változásai és az Európai Uniós kapcsolatok. In: Bıvítés és a nemzeti regionális politikák változása. Európai Tükör, 58. sz. Budapest, o. 24. Szociális egyeztetés a maastrichti Portugáliában. In: Évkönyv A nemzetközi munkásmozgalom történetébıl. Magyar Lajos Alapítvány. Budapest, o. 25. Spanyolország az európai integrációban egy sikertörténet anatómiája. In: A tizenötök Európái. (Szerk.. Kiss J. László) Osiris Kiadó, Budapest, o. 26. Egy félperiféria modernizációja Portugália az Európai Unióban. In: A tizenötök Európái. (Szerk.: Kiss J. László) Osiris Kiadó, Budapest, o. 27. Portugália és az Európai Unió. In: Dél-Európa vonzásában. University Press Pécs, o. 28. Alkotmányosság, alkotmányeszme, civil társadalom. In: Civitas és Universitas. Európai Füzetek 6. Veszprém University Press, o. 29. Európai integráció - mediterrán érdekek (European integration - mediterranean interests). In: Európát kutatva. Tempus Közalapítvány, Budapest, Barcelonai folyamat kelet-európai bıvítés mediterrán érdekek (The Barcelona process East-European enlargement mediterrán érdekek). In: A barcelonai folyamat és Kelet- Európa. Szeged, o. 31. Magyarország az Európai Unióban (Hungary in the European Union). In: Magyarország nemzeti stratégiája 2020-ig. Veszprém, o. 32. La regulación jurídica de la política social en Hungría. En.: La transformación de las políticas sociales en la Europa del Este. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid, p. 33. La transición política en Hungría. En.: Los paises de la antigua Europa del Este y España ante la ampliación de la Unión Europea. The former Eastern European countries and Spain in relation to the European Union enlargement. Valladolid, p. 34. Magyarország az Európai Unióban. (Hungary in the European Union) In: Politikatudományi Válaszok a XXI. század kihívásaira. Pécs, o. 35. Magyarország az Európai Unióban a mediterrán tapasztalatok tükrében (Hungary in the European Union in the mirror of the experiences Mediterranean) In: Huszonegyedik századi jövıképek. Székesfehérvár, o. 36. Az Európai Unió regionális és strukturális-kohéziós politikája. In: Gazdasági-szociális kohézió és strukturális politika az Európai Unióban. (Szerk.: Gergó Zs. és Szilágyi I.) Veszprém, o. 4

5 37. Strukturális Alapok és felzárkózás a portugál tapasztalatok. In: Gazdasági-szociális kohézió és strukturális politika az Európai Unióban. (Szerk.: Gergó Zs.-Szilágyi I.) Veszprém, o. 38. Az Európai Unió strukturális és kohéziós politikája tények, tapasztalatok. In: Az innováció régiója kihívások és esélyek. (Szerk.: Gergó Zs.) Veszprém, o. 39. Spanyolország az európai integrációban - egy sikertörténet anatómiája. In: A tizenötök Európái.(Szerk.: Kiss J. László.) Osiris Kiadó, Budapest, o. 40. Egy félperiféria modernizációja - Portugália az Európai Unióban. In: A tizenötök Európái.(Szerk.: Kiss J. László) Osiris Kiadó, Budapest, 2002, o. 41. La ampliación de la Unión Europea al Este: el caso de Hungría. In: La Europa del Este. Del Telón de Acero a la Integración en la Unión Europea. Biblioteca Nueva. Madrid, o. 42. A demokratikus Spanyolország Latin-Amerika politikája. In: Iberoamericana Quinqueecclesiensis,1. Pécs, o. 43. Nemzeti identitás és szuverenitás. In: Európaiság és magyarság. I. kötet, Komárom, VEAB, o. 44. Hungría y la Unión Europea.En: Lamusa, Albacete, 2003/ sz o. 45. La Comunidad Iberoamericana de Naciones. In:Iberoamericana Quinqueecclesiensis, 2. Pécs, o. 46. Félperiféria integrációja - Portugália az Európai Unióban. In: A huszonötök Európái.(Szerk: Kiss J. László), Osiris Kiadó, Budapest, 2005, o. 47. Spanyolország az Európai Unióban - sikertörténet és közösségi szerepvállalás. In. A huszonötök Európái (Szerk: Kiss J. László), Osiris Kiadó, Budapest, 2005, o. 48. Nemzeti identitás és külpolitika a demokratikus Spanyolországban. In: Nemzeti identitás és külpolitika az euroatlanti térségben.(szek: Kiss J. László). Teleki László Alapítvány, Budapest, 2005, o. 49. Portugália és Spanyolország: kohéziós országok az Európai Unióban. In:Iberoamericana Quinqueecclesiensis,3.Pécs 2005, o. 50. Az Európai Unió és a harmadik világ. In: A kibıvült Európai Unió: hatalom, választások, külpolitika. A X. Politológus Vándorgyőlés Válogatott Tanulmányai. Kodolányi János Fıiskola, Székesfehérvár, o. 51. Hungría: quince años después de la caída del muro de Berlín. In: Quince años desde la caída del muro de Berlín. Lamusa, 2005.num pp. 5

6 52. La política latinoamericana de la Unión Europea y la ampliación al Este. In: Iberoamericana Quinqueecclesiensis, 4. Pécs, o. 53. Nagy Imre és a magyar forradalom latin-amerikai reflexiói, In: A magyar forradalom és a hispán világ. Szeged, o 54. Imre Nagy y la Revolución húngara de 1956 reflejos latinoamericanos de In: Iberoamericana Quiqueecclesiensis, 5. Pécs, o. 55. A brazil geopolitikai iskola és a Nyugat védelme. In: Mi a Nyugat? Atlantizmus és integráció. Szerkesztette: Garaczi Imre. Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém, o. 56. Identitások és identitásformák találkozása a mediterrán multikulturális térben. In: Társadalmak, nyelvek,civilizációk. Szerkesztette: Garaczi Imre és Szilágyi István. Veszprém, o. 57. A brazil geopolitikai iskola. In: A nagy terek politikai földrajza. V. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia. Pécs, o. 58. Az Iberamerikai Nemzetek Közössége: új szereplı a nemzetközi viszonyok rendszerében. In: Az identitás régi és új koordinátái. Tanulmányok Anderle Ádám 65. születésnapjára. Palatinus. Szeged-Budapest, o. 59. The Barcelona Process Revisited int he SBH Presidency. In: New Pesrpectives for the Team Presidencies: New members, new candidates and new neighbours. Budapest: Together for Europe Research Center, pp Hajnalhasadás áprilisban (A Fegyveres erık Mozgalma és a szegfők forradalma Portugáliában). In: Hadseregek a Mediterráneumban. Pannon Egyetem MFTK- HM Zrínyi Kht.- Zrínyi Kiadó, Veszprém-Budapest, o. 61. El largo camino y la dificil integración en la Unión Europea.In: Europa,veinte años después del Muro.(dir: Carlos Flores Juberías).Editorial Plaza y Valdes. Madrid, pp Nemzeti identitás, nemzetfelfogás és kulturális diplomácia a huszonegyedik században. In: A kultúra, a tudomány és a nemzet a Kárpát-medencében. Szerkesztette: Garaczi Imre és Szilágyi István), Veszprém, o. Articles (104) 1. A fasizmus elleni harc egyes kérdései Chilében. OM Tájékoztató, sz o. 6

7 2. A latin-amerikai neofasiszta diktatúrák ideológiájának egyes vonásai. Az Országos Béketanács és a Magyar Tudományos Akadémia Közös Szemináriuma. Budapest, január Különlenyomat. (Magyar és angol nyelven). 3. A totális fasizmus intézményrendszerének kiépülése Chilében. Tájékoztató, sz o. 4. A latin-amerikai neofasiszta diktatúrák ideológiájának egyes vonásai. Propagandista, sz o. 5. Fasizmus és újfasizmus. Propagandista, sz o. 6. Recabarren és a chilei munkásmozgalom. Elméleti és Módszertani Közlemények. Budapest, sz o. 7. A "chilei út a szocializmushoz" néhány tapasztalata. Tájékoztató, sz o. 8. A nemzetbiztonság doktrínája és a geopolitika elmélete a chilei fasizmus eszmerendszerében. In: Wittman Tibor emlékkönyv. Szeged, Acta Historica Tomus LXXVII o. 9. A chilei szakszervezeti mozgalom a diktatúra idıszakában. Szakszervezeti Szemle, sz o. 10. A fasiszta mozgalmak jellemzıi és szerepük Chile politikai életében ( ) A Politikai Fıiskola Közleményei sz o. 11. A latin-amerikai katonai diktatúrák kérdéséhez. Társadalomtudományi Írások. Veszprém, sz o. 12. Kwestia fasizmu w swecio wydarzen chilijszkich. Nauki Spoleczne Zeszyty. 48. Gliwice, o. 13. Válság, fegyveres erık és kivételes állam Latin-Amerikában. Tájékoztató, sz o. 14. Álláspontok, gondolatok a szocializmushoz vezetı demokratikus út stratégiájáról. Párttörténeti Közlemények sz o. 15. A szocializmusról gondolkodva. Társadalomtudományi Írások. Veszprém, sz o. 16. A szocializmusról gondolkodva. Szakszervezeti Szemle, sz o. 17. Szocializm, mogyernyizacija, uroveny razvityija. Társadalomtudományi Írások, Veszprém, /A.sz o. 18. Szocializmus, fejlettség, modernizáció. Társadalomtudományi Írások. Veszprém, /C sz o. 7

8 19. Krise und Ausnahmestaten in Lateinamerika. Zur Grundfragen Unserer Zeit. Merseburg Heft 34. II o. 20. Tekintélyuralom, kivételes állam, nyitás, átmenet. MM Tájékoztató, sz o. 21. Politikai rendszer a nyolcvanas években: a magyar eset. Valóság, sz o. 22. Political System in the 80 ' s: The Hungarian Case. Társadalomtudományi Írások. Veszprém, sz o. 23. A spanyol átmenet. Valóság, sz o. 24. Hungría: transición sin precedentes Madrid. CEC o. 25. Demokratikus átmenet, kulturális modell, kisebbségi jogok Spanyolországban. Vita Kiadó, Budapest, o. 26. Új demokráciák születése Európában. Comitatus szám, o. 27. Európaizálódás, érdekvédelem és neokorporativizmus. A magyar politikai rendszer európaizálódása project 6. füzet. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány. Budapest, o. 28. Új demokráciák születése Európában. Magyar Tudomány, sz o. 29. Érdekvédelem és neokorporativizmus Spanyolországban. Társadalmi Szemle, sz o. 30. Önkormányzati rendszer Spanyolországban. Comitatus, sz o. 31. Espaňa y Hungría, dos transiciones diferentes. Valencia, Dise sz. 10.o. 32. A spanyol többpártrendszer kialakulása és jellemzıi a demokratikus politikai átmenet és konszolidáció idıszakában. Kézirat. MTA Politikai Tudományok Intézete.Budapest, o. 33. Önkormányzati rendszer Spanyolországban. Magyar Közigazgatás sz o. 34. Politikatudomány Spanyolországban. Politikatudományi Szemle, sz o. 35. Nemzeti autonómia és kisebbségi kulturális jogok Spanyolországban. In: A kultúra jelene és jövıje. VEAB, Veszprém, o. 36. Los derechos humanos y los derechos de libertad en Hungría: ayer y hoy. Cuadernos de la Cátedra Fadríque Furio Ceriól sz págs. 37. Európaizálódás - Maastricht jegyében. In: Gazdasági-társadalmi rendszerváltás folyamata és tendenciái. VEAB, Veszprém, o. 38. Alkotmányozási folyamat és demokratikus átmenet. (A rendszerváltozások néhány tapasztalata). Comitatus, sz o. 8

9 39. Egységesülı Európa - alkotmányjogi dilemmák és távlatok. Comitatus, sz o. 40. Los "cascos azules" no pueden resolver los problemas de Bosnia. Entrevista. El Día, 13 de noviembre de Santa Cruz de Tenerife. 41. Egységesülı Európa - alkotmányjogi dilemmák és távlatok. In: Merre tart a Világ, Európa és Magyarország. VEAB, Komárom, o. 42. A szocialista évtized mérlege Spanyolországban. Társadalmi Szemle, sz o. 43. A spanyol külpolitika és a NATO csatlakozás kérdése. Kézirat. Stratégiai és Védelmi Kutatóintézet. Budapest, o. 44. Szociális jogok Európában: az Európai Szociális Charta. (Társszerzı: Luis Jimena Quesada) Comitatus, sz o. 45. A spanyol többpártrendszer változásai ( ) Múltunk, sz o. 46. A spanyol külpolitika és az európaizálódás folyamata. Európa Fórum, sz o. 47. Önkormányzatok az államban. A spanyol tapasztalatok nemzetközi jelentısége. Comitatus, sz o. 48. Az Európai Unió és Magyarország esélyei. Comitatus, sz o. 49. Szociális jogok Európában: az Európai Szociális Charta (Társszerzı: Luis Jiménez Quesada. Esély, sz o. 50. Önkormányzatok az államban - a spanyol tapasztalatok nemzetközi jelentısége. In: Önkormányzatok az államban, állam az önkormányzatokban. VEAB, Komárom, o. 51. Az Európai Unió és magyarországi esélyei. In: Magyarország és Észak-Dunántúl fejlıdésének fı irányai. VEAB, Veszprém, o. 52. Európai Unió: alkotmányfejlıdés és regionalizmus. Valóság, sz o. 53. Európai Unió: alkotmányfejlıdés és regionalizmus. Tér és társadalom, sz o. 54. Európai Unió: alkotmányfejlıdés és regionalizmus. VEAB, Komárom, o. 55. Terület- és vidékfejlesztés az Európai Unióban: a spanyol eset. Comitatus, sz o. 56. Salmantica docet. Valóság, sz o. 57. Carl Schmitt politikai filozófiája. Pro Philosophia, sz o. 9

10 58. Some aspects of Regional Development. ISES. Discussion Papers N 0.4. Budapest, o. 59. Regionalizmus, globalizáció, szubszidiaritás. Comitatus, sz o. 60. Spanyolország egy európai lehetıség. (Ortega politikai filozófiájáról) Valóság, sz o. 61. Portugál dilemmák közép-európai kérdıjelek. Comitatus, sz o. 62. Európaiság és modernitás. (Ortega és a 98-as nemzedék) Miguel de Unamuno: A tisztaságról (fordítás). José Ortega y Gasset: Létezik-e ma európai kulturális tudat? (fordítás) Mőhely, sz o. 63. Európai Tanulmányok Központja a Veszprémi Egyetemen. EU Working Papers, sz o. 64. Europeismo y modernidad. (Ortega y la generación de 98) Acta Sientiarium Socialium Tomus V o. 65. Transición democrática y modernización: el caso chileno. Acta Scientiarium Socialium Tomus V o. 66. Alkotmányosság, alkotmányeszme, civil társadalom. Comitatus, sz o. 67. Barcelonai folyamat, mediterrán érdekek, keleti bıvítés. Comitatus, sz Magyarország és az Európai Unió. Comitatus, sz o. 69. Közpolitika és regionalizáció Portugáliában. I. Comitatus, sz o. 70. Közpolitika és regionalizáció Portugáliában.II. Comitatus, sz o. 71. Közpolitika és regionalizáció Portugáliában. Valóság, sz o. 72. Integración europea, globalización y las cuestiones de seguridad de la cuenca de los Cárpatos National Identity and Foreign Policy in Democratic Spain. Foreign Policy Review,no.2/ o. 74. Európai integráció, globalizáció, regionalizmus. Comitatus, sz o. 75. Nemzeti identitás és szuverenitás az Európai Uniós csatlakozás tükrében. Comitatus, sz.7-20.o. 76. Európai integráció, globalizáció, regionalizmus. INCO, sz Terület és infrastruktúrafejlesztés. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap.(Társszerzık: Gergó Zsuzsanna és Kaiser Tamás) 78. Hungary. Political Institutons and Political Life. 10

11 79. Hungary.Bussiness and Economic Life Poland.Culture and Everyday Life Hungría y la Unión Europea Número 4. La ampliación Europea y otras claves de la construcción europea A regionális politika uniós tapasztalatai és hazai hasznosíthatósága. Tudomány és Kultúra IV.évf.1.sz.10.o. 83. Cambios político-constitucionales en Hungría ante la integración europea. Revista de Estudios Europeos, 2003.Septiembre-Diciembre,35.sz o. 84. Az Európai Unió "harmadik világ" politikája és a keleti bıvítés. Comitatus, sz.7-22.o. 85. Hungría:quince años después de la caida del muro de Berlin.En:Quince años después de la caida del muro de Berlin:balance y perspectivas.no.5.lamusa digital Egy világ vagyunk (A demokratikus Portugália és Spanyolország "birodalmi" politikája) Hungría en la Unión Europea. "Historia Actual on-line", Año III..No.6,Invierno Hivatásos katonából "professzionális" demokrata (António Ramalho Eanes: elnöki aktivizmus és rendszerkonszolidáció Portugáliában). hu/pdf/szilagyi/pdf 89. Hivatásos katonából professzionális demokrata (António Ramalho Eanes. Elnöki aktivizmus és rendszerkonszolidáció Portugáliában). Politikatudományi Szemle, sz o. 90. Hungría en la Unión Europea. Acta Scientiarium Socialium, Tomus XX o. 91. Hungría:quince años del cambio de sistema:balance y perspectivas. Acta Scientiarium Socialium, Tomus XX o. 92. Az Európai Unió harmadik világ politikája és a portugál-spanyol szerepvállalás. Studia Caroliensia, sz o. 93. Ortega, az európaiság és a modernitás filozófusa. Pro Philosophia Füzetek sz o. 94. La Comunidad Iberoamericana de Naciones en la política mundial. Revista de Historia Actual, no o. 11

12 95. Az Európai Unió spanyol elnökségeinek tapasztalatai és a várható prioritások. Comitatus, sz o. 96. Identitások és identitásformák találkozása az európai multikulturális térben: a mediterrán tapasztalatok A brazil geopolitikai iskola. Politikatudományi Szemle sz o. 98. Hungría en el año de Historia Actual. (Cádiz), no.16, António de Oliveira Salazar minden idık legnagyobb portugálja, avagy egy jobb sorsra érdemes ország nem tipikus diktátora? Mediterrán Világ, 7. sz o Az Európai Unió és Latin-Amerika: biregionális stratégiai szövetség. Külügyi Szemle, sz o Nemzeti identitás, nemzetfelfogás és kulturális diplomácia a huszonegyedik században. Részletek. Vajdasági Magyar Demokrata Párt. Hírlevél VII. évf. 87. sz június Nemzet, nemzetfelfogás és kulturális diplomácia a huszonegyedik században. Magyar Tudomány, sz o Modernizációs modellek és társadalomépítés a hetvenes években: a spanyol tapasztalatok. Mediterrán Világ, sz o Katalónia az állami önállóság útján. Comitatus, sz o. Reviews 1. Könyvek a latin-amerikai és a chilei fasizmusról. Tájékoztató, sz o. 2. Anderle Ádám: Munkásmozgalom Latin-Amerikában Párttörténeti Közlemények, sz o. 3. V.G. Kalenszkij: Az állam mint szociológiai elemzés tárgya. Állam és Igazgatás sz o. 4. Nigel Swain: Hungary - The Rise and Fall of Feasible Socialism. Magyar Tudomány, sz o. 5. Horváth Gyula: Tanulmányok Latin-Amerika történetébıl. Magyar Tudomány, sz o. 6. Gyula Horváth: El desarrollo del populismo en México. Acta Scientiarium Socialium Tomus III o. 12

13 Translations 1. Alberto Gil Ibañez: A közösségi jog ellenırzése és végrehajtása. A nemzeti és az európai közigazgatások szerepe. Osiris Kiadó, Budapest, o. 2. Alberto Gil Ibañez: El control y la aplicación del Derecho Comunitario. El papel de las Administraciones nacionales y europea. Madrid, Ministerio de Administraciones Públicas Instituto Nacional de Administración Pública pgs. 3. Carlos Flores Juberías: Parlamentarizmus versus prezidencializmus I. A két klasszikus modell alkotóelemei a kelet-európai új alkotmányokban. Comitatus, sz o. 4. Carlos Flores Juberías: Parlamentarizmus versus prezidencializmus II. A két klasszikus modell alkotóelemei a kelet-európai új alkotmányokban. Comitatus, sz o. 5. Asbjorn Eide: Az állam területi integritása, kisebbségvédelem és az autonómia. Comitatus, sz o. 6. Estela Carmona-Guillermo Morales Matos: Az európai ultraperiférikus szigeti régiók. Comitatus, sz o. 7. Miguel de Unamuno: A tisztaságról. Részletek. Mőhely, sz o. 8. José Ortega y Gasset: Létezik-e ma európai kulturális tudat? Mőhely, sz o. 9. José Ortega y Gasset: Létezik-e ma európai kulturális tudat? In: Elméletek az európai egységrıl II. L'Harmattan Kiadó, Budapest, o. 13

NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. Bp. Korona K , [2] p.

NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. Bp. Korona K , [2] p. NAVRACSICS TIBOR Önálló monográfia, tankönyv NAVRACSICS Tibor: Európai belpolitika. Az Európai Unió politikatudományi elemzése. B Korona K. 1998. 342, [2] Tanulmány gyűjteményes kötetben NAVRACSICS Tibor:

Részletesebben

Térszerkezet és regionalizmus:a portugál régióépítés nemzetközi tapasztalatai

Térszerkezet és regionalizmus:a portugál régióépítés nemzetközi tapasztalatai Térszerkezet és regionalizmus:a portugál régióépítés nemzetközi tapasztalatai Térfejlődés és térszerkezet a globalizáció korában 1. A huszonegyedik század a globalizációnak, a különböző értékeket, értékrendszereket

Részletesebben

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2.

Makedónia geopolitikai helyzete. Csörgics Mátyás december 2. Makedónia geopolitikai helyzete Csörgics Mátyás 2009. december 2. Tematika Tézis Generális ismeretanyag Regionális bontás Nemzetközi kapcsolatok Összefoglalás Irodalomjegyzék Tézis Biztosított Makedónia

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Balogh

Részletesebben

Mediterrán Világ Symposium VII.

Mediterrán Világ Symposium VII. Mediterrán Világ Symposium VII. A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézete, a Kelet- Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja, a Földtudományok Doktori Iskola, a Mediterrán Világ

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK EURÓPA FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) február

KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK EURÓPA FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) február KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK EURÓPA FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) 2010. február 1. Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK) Mutassa be az ESZAK által létrehozott intézményeket és azok feladatait! Mutassa

Részletesebben

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986)

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986) Publikációs lista Angol nyelven 1) Joint Ventures in Hungary (The Legal Structure of the Enterprise, International Civil Law Conference, Budapest, August 1985, Vol.2) 2) World Trading System and Socialist

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

Cikkek és tanulmányok:

Cikkek és tanulmányok: Dr. Tuka Ágnes publikációs jegyzéke Szakkönyv: A kis Európától a Tizenkettek Közösségéig Az Európai Parlament politikai csoportjai és az Európai Közösségek bővítése. Studia Europaea. Pécs, 1999. 286. o.

Részletesebben

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

Az eurorégiók helyzete és jövője, Magyarország kitörési lehetőségei

Az eurorégiók helyzete és jövője, Magyarország kitörési lehetőségei A magyar elnökség és a régiók jövője OTKA KONFERENCIA BKF - Budapest, 2009. 05.21-22. Az eurorégiók helyzete és jövője, Magyarország kitörési lehetőségei Dr. Szegvári Péter c.egyetemi docens Stratégiai

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Politikatudományi

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books

I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books I/2. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált kongresszusi kiadványokban/refereed Congressional Books 1991-2011. közötti publikációk: Lentner Csaba: Agrárjövőnk dilemmái történelmi utunk tükrében

Részletesebben

10 év az Európai Unióban tanulságok és új kihívások. Nemzetközi konferencia a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen május 15. NKE Ludovika Campus

10 év az Európai Unióban tanulságok és új kihívások. Nemzetközi konferencia a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen május 15. NKE Ludovika Campus MEGHÍVÓ ÁROP-2.2.21-2013-2013-0001 TUDÁSALAPÚ KÖZSZOLGÁLATI ELŐMENETEL 10 év az Európai Unióban tanulságok és új kihívások Nemzetközi konferencia a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2014. május 15. NKE Ludovika

Részletesebben

1. Az állami vállalat jogállása egyes szocialista országokban MTA Állam és Jogtudományi Intézet Kiadója Bp. 1967. 229. old.

1. Az állami vállalat jogállása egyes szocialista országokban MTA Állam és Jogtudományi Intézet Kiadója Bp. 1967. 229. old. Ficzere Lajos válogatoott publikációs jegyzék Önálló monográfiák, könyvek 1. Az állami vállalat jogállása egyes szocialista országokban MTA Állam és Jogtudományi Intézet Kiadója Bp. 1967. 229. old. 2.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. 1. Felnıtt, felelıs állampolgár Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó, 1984. 1985. 150. o.(a szerzıi munkaközösség

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. 1. Felnıtt, felelıs állampolgár Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó, 1984. 1985. 150. o.(a szerzıi munkaközösség PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Felnıtt, felelıs állampolgár Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó, 1984. 1985. 150. o.(a szerzıi munkaközösség tagjaként) 2. A társadalmi vitáról Állam és igazgatás, 1989. február 144-155.

Részletesebben

NETL09-B. Levelező tagozatos nemzetközi tanulmányok alapképzés képzési terve 2009/2010-es tanévtől

NETL09-B. Levelező tagozatos nemzetközi tanulmányok alapképzés képzési terve 2009/2010-es tanévtől NETL09-B Levelező tagozatos nemzetközi tanulmányok alapképzés képzési terve 2009/2010-es tanévtől Alapozó társadalomtudományi ismeretek Tárgy Közgazdaságtan I. Közgazdaságtan II. Jogi alaptan Államelmélet

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. elősegítő elemzések készítése Szabó Lőrinc műfordításainak publikálása, elemzése

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. elősegítő elemzések készítése Szabó Lőrinc műfordításainak publikálása, elemzése MAI KEIRDI 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Más szervezettel együtt végzett kutatás Más szervezettel együtt végzett kutatás, Szervezet megnevezése A kutatási téma címe, rövid leírása Minőségi

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem

munkaer -piaci A Debreceni Egyetemen végze 1998-ban földrajz történelem szakon. 2001 és 2004 közö PhD-hallgató volt a Debreceni Egyetem B ó I v Mu - m m y v ó mu ó m b m y y, m A mu ü m j v y m y m m y v m y m b, - b m ó ó m u mu - y ó u m y, j, u- ó b. m. A mu m v y v y y y v m ub, v y m y b y m v, mu ü v m y j - um umb bb. L - y ó m

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK DIPLOMÁCIAI FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) 2009

KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK DIPLOMÁCIAI FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) 2009 KOMPLEXVIZSGA KÉRDÉSEK DIPLOMÁCIAI FŐSZAKIRÁNY (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK) 2009 1. Jellemezze a hidegháborús nemzetközi rendszert a szuezi válság alatt! - Ismertesse a szuezi válság nemzetközi körülményeit,

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

Önéletrajz. óraadó, SZTE, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Önéletrajz. óraadó, SZTE, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék Önéletrajz Név: Dr. Lénárt András Tudományos fokozat f okozat: PhD fokozat történelemtudományból E-mail mail: lenarta@hist.u-szeged.hu Oktatói tevékenység 2016- egyetemi adjunktus, SZTE, Hispanisztika

Részletesebben

A GYÜMÖLCSSZEDÉS VÉGE?

A GYÜMÖLCSSZEDÉS VÉGE? DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE International Relations Quarterly Vol. 1. No. 2 (Summer 2010/2 Nyár) A GYÜMÖLCSSZEDÉS VÉGE? Bolgár és román bevándorlók Spanyolországban SOLTÉSZ BÉLA Claudiu így foglalta

Részletesebben

A nemzetközi tanulmányok mesterképzési (MA) szak képzési terve Regionális és civilizációs tanulmányok Mediterráneum és Latin Amerika szakirány

A nemzetközi tanulmányok mesterképzési (MA) szak képzési terve Regionális és civilizációs tanulmányok Mediterráneum és Latin Amerika szakirány A nemzetközi tanulmányok mesterképzési (MA) szak képzési terve Regionális és civilizációs tanulmányok Mediterráneum és Latin Amerika szakirány Alapozó kurzusok NETN-MA A 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos fokozatok: 1998, PhD

Részletesebben

A LEGUTÓBB CSATLAKOZOTT EU-TAGÁLLAMOK TAPASZTALATAI A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÜLETÉN

A LEGUTÓBB CSATLAKOZOTT EU-TAGÁLLAMOK TAPASZTALATAI A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÜLETÉN Gyulavári Tamás - - Szikra Dorottya A LEGUTÓBB CSATLAKOZOTT EU-TAGÁLLAMOK TAPASZTALATAI A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÜLETÉN * *1= Budapest, 1998 ^ h Hl I. AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS NEMZETKÖZI TAPASZTALATAINAK

Részletesebben

AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015

AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015 Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015 HORVÁTH GYULA TELJESÍTMÉNYMUTATÓK

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Második Európai Blue Sky Konferencia

Második Európai Blue Sky Konferencia Második Európai Blue Sky Konferencia 1 Globális Átalakulások Következmények és Alternatívák Nemzetközi konferencia az OECD és az UNESCO MOST Program támogatásával 2015. Október 29-31, Budapest - Várnegyed

Részletesebben

VÁLOGATÁS ANDORKA RUDOLF MŰVEIBŐL

VÁLOGATÁS ANDORKA RUDOLF MŰVEIBŐL 866 SZEMLE mérleg-vizsgálat eredményei több lengyel magyar, finn magyar összehasonlításnak vetették meg az alapjait, melyeket a csehszlovák és az osztrák összehasonlítási munkák követtek. E munkák sikerében

Részletesebben

regionális politika Mi a régió?

regionális politika Mi a régió? Európai Uniós ismeretek Regionális politika Mi a régió? Régió alatt egy sajátosságokat felmutató, valamilyen közös jellemzıket magába foglaló, s ezek alapján földrajzilag elhatárolható területi egységet

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi szakon 1995-2000 BKÁE,

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: Kacz Károly Salamon Lajos (2000): Gyır-Moson-Sopron megye egyéni gazdaságai az európai integrációra történı

Részletesebben

1. fejezet. 2. fejezet

1. fejezet. 2. fejezet Tartalomjegyzék 1. fejezet Nemzet, állam, kisebbség 13 1.1. A nemzetpolitika alapjai 13 1.2. Magyarok kisebbségben 17 1.2.1. A trianoni békeszerződés 17 1.2.2. A két világháború közötti időszak 18 1.2.3.

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ /fax: 222-4584 : 383-8491/172 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 Távoktatási Központ ÉVFOLYAM II. évf. vállalkozás szervező TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés az EU tanulmányokba 2007/2008 I. félév 1 A Tantárgyi útmutató

Részletesebben

mővelésében. tükrében között.

mővelésében. tükrében között. MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoportra történı hivatkozással megjelent tanulmányaink 2013 Szerzı(k) Tanulmány címe Megjelenés helye v. konferenciaelıadás Csőrös Gabriella Gazdaságpolitikai együttmőködés,

Részletesebben

CV - Dr. Jász Krisztina Ph.D

CV - Dr. Jász Krisztina Ph.D CV - Dr. Jász Krisztina Ph.D Dr. Jász Krisztina Ph.Dfõiskolai docensszociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Iroda: A épület, 219. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: jaszkrisztina@igyk.pte.hu Szakmai

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Meghívó. Időpont: november (csütörtök, péntek) Helyszín: Dubniczay Palota (Veszprém, Vár utca 29.)

Meghívó. Időpont: november (csütörtök, péntek) Helyszín: Dubniczay Palota (Veszprém, Vár utca 29.) Meghívó A Veszprémi Magyarságtudományi Kutatások Műhely és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága meghívja Önt a Globalizáció vagy lokalizáció a Baltikumtól az Adriáig? című nemzetközi

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

Balogh András publikációs listája

Balogh András publikációs listája Balogh András publikációs listája BALOGH A. 2001. Gazdaságfejlesztési elképzelések a Dél-alföldi Régióban. I. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged (CD-ROM kiadvány). BAJMÓCY P.- BALOGH A. 2002. Az aprófalvak

Részletesebben

I/1. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált tudományos szakfolyóiratokban/refereed Scientific Journals

I/1. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált tudományos szakfolyóiratokban/refereed Scientific Journals I/1. Magyar nyelvű tudományos közlemények, lektorált tudományos szakfolyóiratokban/refereed Scientific Journals 1991-2011. közöttiek: Lentner Csaba: A mezőgazdasági hitelek árnyoldalai Megjelent: Gazdálkodás,

Részletesebben

Publikációk. Györgyi Zoltán

Publikációk. Györgyi Zoltán Publikációk Györgyi Zoltán Szerkesztések 1992 Egy ismeretlen Magyarország - Mezőgazdaság és szakképzés. Szerkesztette: Forray R. Katalin és Györgyi Zoltán. Akadémiai, 1992. 154 p. 2006 Diplomával a munkaerőpiacon.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kengyel Ákos

Oktatói önéletrajz Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás Államtudomány Közigazgatás 1. A kameralisztika, az abszolutizmus kormányzati változatai 2. Jogi irányzatok a közigazgatás-tudományban 3. A közigazgatás politikatudományi megközelítése 4. A közigazgatás

Részletesebben

Tanrend 2013/14. tanév II. félév Nemzetközi tanulmányok alapszak (BA) nappali tagozat - 2. szemeszter kötelező tárgyak

Tanrend 2013/14. tanév II. félév Nemzetközi tanulmányok alapszak (BA) nappali tagozat - 2. szemeszter kötelező tárgyak Tanrend 2013/14. tanév II. félév Nemzetközi tanulmányok alapszak (BA) nappali tagozat - 2. szemeszter kötelező tárgyak Tárgy Bevezetés a közjogba 2 KO 3 Bevezetés a jogrendszerek világába Bevezetés a politikatudomány

Részletesebben

KÖNYVEKRŐL. A spanyol konszenzusos átmenetről

KÖNYVEKRŐL. A spanyol konszenzusos átmenetről KÖNYVEKRŐL SZABÓ TIBOR A spanyol konszenzusos átmenetről Mind a hazai, mind a külföldi trahzitológiai szakirodalomban kiemelkedő helyet kap két európai régió. Egyrészt a kelet-közép-eurőpai térség, aholl989

Részletesebben

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp.

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp. 1 Publikációk jegyzéke Székely Gábor Monográfiák Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 Hitler hatalomra jutása. Kossuth Könyvkiadó 1983. 251 Profintern-krónika.

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Acta Scientiarum Socialium historia, oeconomia, paedagogia, philosophia, sociologia

Acta Scientiarum Socialium historia, oeconomia, paedagogia, philosophia, sociologia No 45 (2015) ISSN: 1418-7191 Acta Scientiarum Socialium historia, oeconomia, paedagogia, philosophia, sociologia Kaposvári Egyetem / Kaposvár University Társadalomtudományi Tanszék / Department of Social

Részletesebben

DR. LENNER TIBOR PhD.

DR. LENNER TIBOR PhD. DR. LENNER TIBOR PhD. FŐISKOLAI DOCENS SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Családi állapot: nős Születési év: 1966 Születési hely: Celldömölk 1984/1989 JATE TTK Szeged földrajz/történelem szakos középiskolai

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged,, történelem angol szak Tudományos

Részletesebben

Tanrend 2014/15. tanév II. félév Nemzetközi tanulmányok alapszak (BA) nappali tagozat - 2. szemeszter kötelező tárgyak

Tanrend 2014/15. tanév II. félév Nemzetközi tanulmányok alapszak (BA) nappali tagozat - 2. szemeszter kötelező tárgyak Kredit Csop. Bevezetés a közjogba 2 KO 3 Jogi alaptan Dr. Sulyok Tamás csütörtök 16-18 Bevezetés a jogrendszerek világába Bevezetés a politikatudomány forrásainak tanulmányozásába Bevezetés a politikatudomány

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

Dr. Faragó László publikációs jegyzéke

Dr. Faragó László publikációs jegyzéke Dr. Faragó László publikációs jegyzéke Könyv - A vonzáskörzetek gazdasági és közigazgatási kérdései. Pécs: MTA RKK, 1985 320 p. (Közlemények 32.) Társszerk.: Hrubi L. - A jövőalkotás társadalomtechnikája.

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Közpénzek és ellenőrzésük

Közpénzek és ellenőrzésük Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közpénzek és ellenőrzésük 2006/2007-es tanév, I. félév ÓRAVÁZLAT Az öt, háromórás előadásra építő, összesen 15 órás, szóbeli vizsgával záruló harmadik alkalommal

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Szak megnevezése: Nemzetközi tanulmányok BA 2015 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnev. Nemzetközi kapcsolatok szakértő. Ajánlott.

Szak megnevezése: Nemzetközi tanulmányok BA 2015 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnev. Nemzetközi kapcsolatok szakértő. Ajánlott. Szak megnevezése: Nemzetközi tanulmányok BA 2015 Az oklevélben szereplő szakképzettség megnev. Nemzetközi kapcsolatok szakértő Tagozat: nappali A tanegység Heti Ajánlott Kódja neve Köv. tanóra előfeltétel

Részletesebben

Volatilitásváltozatosság. globalizáció. big data. digitális darwinizmus. lakóhelyváltások 7X. munkahelyváltások 6X. oktatás átalakulása

Volatilitásváltozatosság. globalizáció. big data. digitális darwinizmus. lakóhelyváltások 7X. munkahelyváltások 6X. oktatás átalakulása Trendek Technológiai változás technikai fejlődés: a 21. század = előző 20.000 év 2020-ra 200 milliárd okos eszköz az IoT-n 2030-ig online agy számítógép kapcsolat 4D nyomtatás Volatilitásváltozatosság

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Politológia

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Politológia III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Politológia TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Politológia Tanszék: Közgazdasági

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás)

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) Európai Uniós ismeretek Magyarország és az Európai Unió 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) 1970-es évek 3 multilaterális keret: GATT Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet

Részletesebben

A tudomány, mint rendszer

A tudomány, mint rendszer A tudomány, mint rendszer TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY- ISMERET- SZOCIOLÓGIAI INTÉZMÉNY- TEVÉKENYSÉGI Tervezett és SZOCIOLÓGIAI rendszerezett megismerési, alkalmazási és elôrelátási mozzanatok összessége. EREDMÉNY-

Részletesebben

A Aetas Évfolyam Meglévő számok Db

A Aetas  Évfolyam Meglévő számok Db FOLYÓIRATOK ARCHÍVUMA 2002-ig 168 óra http://www.168ora.hu/ 2000 41,42,44,47,48,49 6 2000 http://magyar-irodalom.elte.hu/2000 2002 Hiányzik 2001 1-12 12 2000 1-12 11 1999 1-12 12 (2x9) 1998 1-12 11 1997

Részletesebben

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Unió intézmény- és döntéshozatali rendszere Alapszakosoknak.

Részletesebben

2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje

2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje 2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje Csütörtök III. emelet 321. szoba PhD szoba Február 14 10.00-12.00 Dr. Arató Krisztina: Az Európai Unió válsága 12.00-14.00 Dr. Bíró Gáspár:

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- BALOGH András

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Alkotmányjog

Részletesebben

Kozma Tamás vezetésével megvalósult kutatási projektek (1990-2010) Összefoglalás

Kozma Tamás vezetésével megvalósult kutatási projektek (1990-2010) Összefoglalás Kozma Tamás vezetésével megvalósult kutatási projektek (1990-2010) Összefoglalás 2007-2010 A harmadfokú képzés szerepe a regionális átalakulásban, TERD Projekt azonosító száma: OTKA T- 69160 Nevesített

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája II.

Az Európai Unió regionális politikája II. Az Európai Unió regionális politikája II. Alapelvek, támogatási formák Regionális politika tudományos segédmunkatárs MTA RKK NYUTI Támogatandó térségek lehatárolása Célkitőzések NUTS rendszer A NUTS szintek

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Politológia alapképzési szak nappali tagozat POLN09-B képzési terv 2014/2015-ös tanévtől

Politológia alapképzési szak nappali tagozat POLN09-B képzési terv 2014/2015-ös tanévtől Politológia alapképzési szak nappali tagozat POLN09-B képzési terv 2014/2015-ös tanévtől 1.félév Számonkérés Kredit Meghirde tés Tanulmányi Államelmélet I. - Prof. Dr. Paczolay Péter, Dr. Fejes Zsuzsanna

Részletesebben

SZTE Állam- és Jogtudományi Kar. A nemzetközi tanulmányok alapképzési (BA) szak képzési terve. 1. A végzettség megszerzésének alapfeltételei

SZTE Állam- és Jogtudományi Kar. A nemzetközi tanulmányok alapképzési (BA) szak képzési terve. 1. A végzettség megszerzésének alapfeltételei SZTE Állam- és Jogtudományi Kar A nemzetközi tanulmányok alapképzési (BA) szak képzési terve 1. A végzettség megszerzésének alapfeltételei 1.1 A nemzetközi kapcsolatok szakértő (BA) végzettség megszerzésének

Részletesebben