SZILÁGYI István List of Publications

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZILÁGYI István List of Publications"

Átírás

1 SZILÁGYI István List of Publications Books 1. Chile - egy diktatúra természetrajza (Chile Nature of a Dictatorship). Politikatudományi Füzetek, Budapest, sz. 88. o. 2. Demokratikus átmenet és konszolidáció Spanyolországban (Transition and Consolidation of Democracy in Spain). Napvilág Kiadó, Budapest, o. 3. Európa és a hispán világ (Europe and the Hispanic World). Egyetemi Kiadó. Veszprém, o. 4. A portugál modell (The Portugal Model). Osiris Kiadó, Budapest, o. 5. Európaiság és modernitás. (Europeism and Modernity) Carmen Saeculare IX. Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány. Veszprém, o. 6. Hungary and the World. Carmen Saeculare XIV. Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém, p. 7. La batalla de Budapest. Historia de la insurrección húngara de 1956.(társszerzık: Ricardo Martín de la Guardia és Guillermo Pérez Sánchez) Editorial ACTAS S.L. Madrid o 8. Portugália és Spanyolország történelem és politika a huszadik században. (Portugal and Spain. History and Politics in the twentieth Century) Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém, o. 9. Política exterior y la ampliación de la Unión Europea. Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém, o. 10. EUrópa és a mediterrán világ. Áron Kiadó, Budapest, o. Editing 1. Transitions and changes in Europe in the 80s and 90s. Edited by István Szilágyi. Veszprém, pp. 2. Átmenetek és változások Európában a nyolcvanas, kilencvenes években. Nemzetközi Tudományos Konferencia. Szerkesztette: Beszteri Béla, Mikolasek Sándor és Szilágyi István. Veszprém, o.

2 3. Hazánk és Európa, Hungary and Europe. Edited by Beszteri Béla, Kalmár Zoltán, Szilágyi István. Veszprém, o. 4. Város és Egyetem. Szerkesztette: Garaczi Imre és Szilágyi István. Veszprém, o. 5. Gazdasági- szociális kohézió és strukturális politika az Európai Unióban. (Economic - Social Cohesion and Structural Policy in the European Union. Edited by Gergó Zsuzsanna and Szilágyi István) Veszprém, o. 6. Társadalmak, nyelvek, kultúrák. Szerkesztette: Garaczi Imre és Szilágyi István. Veszprém, o. 7. Az identitás régi és új koordinátái. Tanulmányok Anderle Ádám 65. születésnapjára. Palatinus. Szeged-Budapest, o.(társszerkesztı) 8. Külügyi Szemle szám. (Latin-Amerika) társszerkesztı: Anderle Ádám 9. Hadseregek a Mediteráneumban.(Szerkesztette: Garaczi Imre és Szilágyi István). Pannon Egyetem MFTK- HM Zrínyi Kft.- Zrínyi Kiadó, Veszprém-Budapest, o. 10. A kultúra, a tudomány és a nemzet a Kárpát-medencében. Szerkesztette: Garaczi Imre és Szilágyi István), Veszprém, o. Parts of Books (62) 1. A fasiszta mozgalmak jellemzıi és szerepük Chile politikai életében ( ) In: A fejlıdı országok múltja és jelene. II. kötet, Budapest, o. 2. Népi Egység Chilében - egy forradalmi reformpolitika tapasztalatai. In: Biztonság és együttmőködés. Magyar Politikatudományi Társaság. Évkönyv o. 3. Popütki szozdanyija fasisztszkoj totalitarnoj goszudarsztvennosztyi v Csili. In: Razvivajusijesszja sztranü-idegologija i polityika. III. Sztranü Latyinszkoj Ameriki. Statni Pedagogicke Nekladelstvi Praha, o. 4. Szocializmus, modernizáció, fejlettség. In: Változások és alternatívák. Magyar Politikatudományi Társaság. Évkönyv o. 5. Alkotmányozási folyamat Spanyolországban. In: Váltók és utak. Magyar Politikatudományi Társaság. Évkönyv o. 6. Tekintélyuralom, kivételes állam, nyitás, átmenet. In: Bevezetés a politikai komparatisztikába. Aula Könyvkiadó, Budapest, o. 7. The Emergence of new democracies in Europe (Some peculiarities of Hungarian and Spanish transitions). In: Transitions and changes in Europe in the 80s and 90s. Edited by István Szilágyi. Veszprém, pp. 2

3 8. Új demokráciák születése Európában (a magyar és a spanyol átmenet néhány sajátossága). In: Átmenetek és változások Európában a nyolcvanas, kilencvenes években. Szerkesztette: Beszteri Béla, Mikolasek Sándor, Szilágyi István. Veszprém, o. 9. A Spanyol Szocialista Munkáspárt 1982-es választási gyızelme. In: A nemzetközi munkásmozgalom történetébıl. Évkönyv o. 10. Politikai rendszer a nyolcvanas években. In: Szöveggyőjtemény a politikaelmélet tanulmányozásához. Debrecen, o. 11. Alkotmányozási folyamat és demokratikus átmenet. In: Pannón Társadalomtudományi Mőhely. Mosonmagyaróvár, o. 12. A spanyol külpolitika és az európaizálódás folyamata. In: A mediterráneum és az európai integráció. Szeged, o. 13. European Union: Challenges and opportunities. In: Hungary and Europe. Edited by: Béla Beszteri, Zoltán Kalmár, István Szilágyi. Veszprém, pp. 14. Alkotmányozási folyamat és demokratikus átmenet. (A rendszerváltozások néhány tapasztalata) In: I. Politikatudományi Vándorgyőlés. Szeged, o. 15. Európai Unió: alkotmányfejlıdés és regionalizmus. In: Konfliktus, konszenzus, kooperáció. II. Politológus Vándorgyőlés. Pécs, o. 16. Los nacionalismos en la Europea post-soviética. En: Los nacionalismos en la historia y en la política contemporánea. Santa Cruz de Tenerife pp Salmantica docet. In: Város és Egyetem. Carmen Saeculare sorozat. Veszprém, o. 18. Regionalizmus, globalizáció, szubszidiaritás. In: Európai Unió, regionalizmus, szuverenitás. IV. Politológus Vándorgyőlés, Székesfehérvár, o. 19. Europeismo y modernidad. (Ortega y la generación del 98) In: El 98 a la luz de la literatura y la filosofía. Szeged, o. 20. Spanyolország egy európai lehetıség. In: Európai integráció európai filozófia. Szeged, o. 21. Érdekvédelem, neokorporatizmus, szociális jogok: a mediterrán tapasztalatok. In: Európai Füzetek 1. Veszprém, Tallér Kiadó, o. 22. Portugál dilemmák közép-európai kérdıjelek. In: Európai Füzetek 2. Veszprém, Tallér Kiadó, o. 3

4 23. A spanyol regionális politika változásai és az Európai Uniós kapcsolatok. In: Bıvítés és a nemzeti regionális politikák változása. Európai Tükör, 58. sz. Budapest, o. 24. Szociális egyeztetés a maastrichti Portugáliában. In: Évkönyv A nemzetközi munkásmozgalom történetébıl. Magyar Lajos Alapítvány. Budapest, o. 25. Spanyolország az európai integrációban egy sikertörténet anatómiája. In: A tizenötök Európái. (Szerk.. Kiss J. László) Osiris Kiadó, Budapest, o. 26. Egy félperiféria modernizációja Portugália az Európai Unióban. In: A tizenötök Európái. (Szerk.: Kiss J. László) Osiris Kiadó, Budapest, o. 27. Portugália és az Európai Unió. In: Dél-Európa vonzásában. University Press Pécs, o. 28. Alkotmányosság, alkotmányeszme, civil társadalom. In: Civitas és Universitas. Európai Füzetek 6. Veszprém University Press, o. 29. Európai integráció - mediterrán érdekek (European integration - mediterranean interests). In: Európát kutatva. Tempus Közalapítvány, Budapest, Barcelonai folyamat kelet-európai bıvítés mediterrán érdekek (The Barcelona process East-European enlargement mediterrán érdekek). In: A barcelonai folyamat és Kelet- Európa. Szeged, o. 31. Magyarország az Európai Unióban (Hungary in the European Union). In: Magyarország nemzeti stratégiája 2020-ig. Veszprém, o. 32. La regulación jurídica de la política social en Hungría. En.: La transformación de las políticas sociales en la Europa del Este. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid, p. 33. La transición política en Hungría. En.: Los paises de la antigua Europa del Este y España ante la ampliación de la Unión Europea. The former Eastern European countries and Spain in relation to the European Union enlargement. Valladolid, p. 34. Magyarország az Európai Unióban. (Hungary in the European Union) In: Politikatudományi Válaszok a XXI. század kihívásaira. Pécs, o. 35. Magyarország az Európai Unióban a mediterrán tapasztalatok tükrében (Hungary in the European Union in the mirror of the experiences Mediterranean) In: Huszonegyedik századi jövıképek. Székesfehérvár, o. 36. Az Európai Unió regionális és strukturális-kohéziós politikája. In: Gazdasági-szociális kohézió és strukturális politika az Európai Unióban. (Szerk.: Gergó Zs. és Szilágyi I.) Veszprém, o. 4

5 37. Strukturális Alapok és felzárkózás a portugál tapasztalatok. In: Gazdasági-szociális kohézió és strukturális politika az Európai Unióban. (Szerk.: Gergó Zs.-Szilágyi I.) Veszprém, o. 38. Az Európai Unió strukturális és kohéziós politikája tények, tapasztalatok. In: Az innováció régiója kihívások és esélyek. (Szerk.: Gergó Zs.) Veszprém, o. 39. Spanyolország az európai integrációban - egy sikertörténet anatómiája. In: A tizenötök Európái.(Szerk.: Kiss J. László.) Osiris Kiadó, Budapest, o. 40. Egy félperiféria modernizációja - Portugália az Európai Unióban. In: A tizenötök Európái.(Szerk.: Kiss J. László) Osiris Kiadó, Budapest, 2002, o. 41. La ampliación de la Unión Europea al Este: el caso de Hungría. In: La Europa del Este. Del Telón de Acero a la Integración en la Unión Europea. Biblioteca Nueva. Madrid, o. 42. A demokratikus Spanyolország Latin-Amerika politikája. In: Iberoamericana Quinqueecclesiensis,1. Pécs, o. 43. Nemzeti identitás és szuverenitás. In: Európaiság és magyarság. I. kötet, Komárom, VEAB, o. 44. Hungría y la Unión Europea.En: Lamusa, Albacete, 2003/ sz o. 45. La Comunidad Iberoamericana de Naciones. In:Iberoamericana Quinqueecclesiensis, 2. Pécs, o. 46. Félperiféria integrációja - Portugália az Európai Unióban. In: A huszonötök Európái.(Szerk: Kiss J. László), Osiris Kiadó, Budapest, 2005, o. 47. Spanyolország az Európai Unióban - sikertörténet és közösségi szerepvállalás. In. A huszonötök Európái (Szerk: Kiss J. László), Osiris Kiadó, Budapest, 2005, o. 48. Nemzeti identitás és külpolitika a demokratikus Spanyolországban. In: Nemzeti identitás és külpolitika az euroatlanti térségben.(szek: Kiss J. László). Teleki László Alapítvány, Budapest, 2005, o. 49. Portugália és Spanyolország: kohéziós országok az Európai Unióban. In:Iberoamericana Quinqueecclesiensis,3.Pécs 2005, o. 50. Az Európai Unió és a harmadik világ. In: A kibıvült Európai Unió: hatalom, választások, külpolitika. A X. Politológus Vándorgyőlés Válogatott Tanulmányai. Kodolányi János Fıiskola, Székesfehérvár, o. 51. Hungría: quince años después de la caída del muro de Berlín. In: Quince años desde la caída del muro de Berlín. Lamusa, 2005.num pp. 5

6 52. La política latinoamericana de la Unión Europea y la ampliación al Este. In: Iberoamericana Quinqueecclesiensis, 4. Pécs, o. 53. Nagy Imre és a magyar forradalom latin-amerikai reflexiói, In: A magyar forradalom és a hispán világ. Szeged, o 54. Imre Nagy y la Revolución húngara de 1956 reflejos latinoamericanos de In: Iberoamericana Quiqueecclesiensis, 5. Pécs, o. 55. A brazil geopolitikai iskola és a Nyugat védelme. In: Mi a Nyugat? Atlantizmus és integráció. Szerkesztette: Garaczi Imre. Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém, o. 56. Identitások és identitásformák találkozása a mediterrán multikulturális térben. In: Társadalmak, nyelvek,civilizációk. Szerkesztette: Garaczi Imre és Szilágyi István. Veszprém, o. 57. A brazil geopolitikai iskola. In: A nagy terek politikai földrajza. V. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia. Pécs, o. 58. Az Iberamerikai Nemzetek Közössége: új szereplı a nemzetközi viszonyok rendszerében. In: Az identitás régi és új koordinátái. Tanulmányok Anderle Ádám 65. születésnapjára. Palatinus. Szeged-Budapest, o. 59. The Barcelona Process Revisited int he SBH Presidency. In: New Pesrpectives for the Team Presidencies: New members, new candidates and new neighbours. Budapest: Together for Europe Research Center, pp Hajnalhasadás áprilisban (A Fegyveres erık Mozgalma és a szegfők forradalma Portugáliában). In: Hadseregek a Mediterráneumban. Pannon Egyetem MFTK- HM Zrínyi Kht.- Zrínyi Kiadó, Veszprém-Budapest, o. 61. El largo camino y la dificil integración en la Unión Europea.In: Europa,veinte años después del Muro.(dir: Carlos Flores Juberías).Editorial Plaza y Valdes. Madrid, pp Nemzeti identitás, nemzetfelfogás és kulturális diplomácia a huszonegyedik században. In: A kultúra, a tudomány és a nemzet a Kárpát-medencében. Szerkesztette: Garaczi Imre és Szilágyi István), Veszprém, o. Articles (104) 1. A fasizmus elleni harc egyes kérdései Chilében. OM Tájékoztató, sz o. 6

7 2. A latin-amerikai neofasiszta diktatúrák ideológiájának egyes vonásai. Az Országos Béketanács és a Magyar Tudományos Akadémia Közös Szemináriuma. Budapest, január Különlenyomat. (Magyar és angol nyelven). 3. A totális fasizmus intézményrendszerének kiépülése Chilében. Tájékoztató, sz o. 4. A latin-amerikai neofasiszta diktatúrák ideológiájának egyes vonásai. Propagandista, sz o. 5. Fasizmus és újfasizmus. Propagandista, sz o. 6. Recabarren és a chilei munkásmozgalom. Elméleti és Módszertani Közlemények. Budapest, sz o. 7. A "chilei út a szocializmushoz" néhány tapasztalata. Tájékoztató, sz o. 8. A nemzetbiztonság doktrínája és a geopolitika elmélete a chilei fasizmus eszmerendszerében. In: Wittman Tibor emlékkönyv. Szeged, Acta Historica Tomus LXXVII o. 9. A chilei szakszervezeti mozgalom a diktatúra idıszakában. Szakszervezeti Szemle, sz o. 10. A fasiszta mozgalmak jellemzıi és szerepük Chile politikai életében ( ) A Politikai Fıiskola Közleményei sz o. 11. A latin-amerikai katonai diktatúrák kérdéséhez. Társadalomtudományi Írások. Veszprém, sz o. 12. Kwestia fasizmu w swecio wydarzen chilijszkich. Nauki Spoleczne Zeszyty. 48. Gliwice, o. 13. Válság, fegyveres erık és kivételes állam Latin-Amerikában. Tájékoztató, sz o. 14. Álláspontok, gondolatok a szocializmushoz vezetı demokratikus út stratégiájáról. Párttörténeti Közlemények sz o. 15. A szocializmusról gondolkodva. Társadalomtudományi Írások. Veszprém, sz o. 16. A szocializmusról gondolkodva. Szakszervezeti Szemle, sz o. 17. Szocializm, mogyernyizacija, uroveny razvityija. Társadalomtudományi Írások, Veszprém, /A.sz o. 18. Szocializmus, fejlettség, modernizáció. Társadalomtudományi Írások. Veszprém, /C sz o. 7

8 19. Krise und Ausnahmestaten in Lateinamerika. Zur Grundfragen Unserer Zeit. Merseburg Heft 34. II o. 20. Tekintélyuralom, kivételes állam, nyitás, átmenet. MM Tájékoztató, sz o. 21. Politikai rendszer a nyolcvanas években: a magyar eset. Valóság, sz o. 22. Political System in the 80 ' s: The Hungarian Case. Társadalomtudományi Írások. Veszprém, sz o. 23. A spanyol átmenet. Valóság, sz o. 24. Hungría: transición sin precedentes Madrid. CEC o. 25. Demokratikus átmenet, kulturális modell, kisebbségi jogok Spanyolországban. Vita Kiadó, Budapest, o. 26. Új demokráciák születése Európában. Comitatus szám, o. 27. Európaizálódás, érdekvédelem és neokorporativizmus. A magyar politikai rendszer európaizálódása project 6. füzet. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány. Budapest, o. 28. Új demokráciák születése Európában. Magyar Tudomány, sz o. 29. Érdekvédelem és neokorporativizmus Spanyolországban. Társadalmi Szemle, sz o. 30. Önkormányzati rendszer Spanyolországban. Comitatus, sz o. 31. Espaňa y Hungría, dos transiciones diferentes. Valencia, Dise sz. 10.o. 32. A spanyol többpártrendszer kialakulása és jellemzıi a demokratikus politikai átmenet és konszolidáció idıszakában. Kézirat. MTA Politikai Tudományok Intézete.Budapest, o. 33. Önkormányzati rendszer Spanyolországban. Magyar Közigazgatás sz o. 34. Politikatudomány Spanyolországban. Politikatudományi Szemle, sz o. 35. Nemzeti autonómia és kisebbségi kulturális jogok Spanyolországban. In: A kultúra jelene és jövıje. VEAB, Veszprém, o. 36. Los derechos humanos y los derechos de libertad en Hungría: ayer y hoy. Cuadernos de la Cátedra Fadríque Furio Ceriól sz págs. 37. Európaizálódás - Maastricht jegyében. In: Gazdasági-társadalmi rendszerváltás folyamata és tendenciái. VEAB, Veszprém, o. 38. Alkotmányozási folyamat és demokratikus átmenet. (A rendszerváltozások néhány tapasztalata). Comitatus, sz o. 8

9 39. Egységesülı Európa - alkotmányjogi dilemmák és távlatok. Comitatus, sz o. 40. Los "cascos azules" no pueden resolver los problemas de Bosnia. Entrevista. El Día, 13 de noviembre de Santa Cruz de Tenerife. 41. Egységesülı Európa - alkotmányjogi dilemmák és távlatok. In: Merre tart a Világ, Európa és Magyarország. VEAB, Komárom, o. 42. A szocialista évtized mérlege Spanyolországban. Társadalmi Szemle, sz o. 43. A spanyol külpolitika és a NATO csatlakozás kérdése. Kézirat. Stratégiai és Védelmi Kutatóintézet. Budapest, o. 44. Szociális jogok Európában: az Európai Szociális Charta. (Társszerzı: Luis Jimena Quesada) Comitatus, sz o. 45. A spanyol többpártrendszer változásai ( ) Múltunk, sz o. 46. A spanyol külpolitika és az európaizálódás folyamata. Európa Fórum, sz o. 47. Önkormányzatok az államban. A spanyol tapasztalatok nemzetközi jelentısége. Comitatus, sz o. 48. Az Európai Unió és Magyarország esélyei. Comitatus, sz o. 49. Szociális jogok Európában: az Európai Szociális Charta (Társszerzı: Luis Jiménez Quesada. Esély, sz o. 50. Önkormányzatok az államban - a spanyol tapasztalatok nemzetközi jelentısége. In: Önkormányzatok az államban, állam az önkormányzatokban. VEAB, Komárom, o. 51. Az Európai Unió és magyarországi esélyei. In: Magyarország és Észak-Dunántúl fejlıdésének fı irányai. VEAB, Veszprém, o. 52. Európai Unió: alkotmányfejlıdés és regionalizmus. Valóság, sz o. 53. Európai Unió: alkotmányfejlıdés és regionalizmus. Tér és társadalom, sz o. 54. Európai Unió: alkotmányfejlıdés és regionalizmus. VEAB, Komárom, o. 55. Terület- és vidékfejlesztés az Európai Unióban: a spanyol eset. Comitatus, sz o. 56. Salmantica docet. Valóság, sz o. 57. Carl Schmitt politikai filozófiája. Pro Philosophia, sz o. 9

10 58. Some aspects of Regional Development. ISES. Discussion Papers N 0.4. Budapest, o. 59. Regionalizmus, globalizáció, szubszidiaritás. Comitatus, sz o. 60. Spanyolország egy európai lehetıség. (Ortega politikai filozófiájáról) Valóság, sz o. 61. Portugál dilemmák közép-európai kérdıjelek. Comitatus, sz o. 62. Európaiság és modernitás. (Ortega és a 98-as nemzedék) Miguel de Unamuno: A tisztaságról (fordítás). José Ortega y Gasset: Létezik-e ma európai kulturális tudat? (fordítás) Mőhely, sz o. 63. Európai Tanulmányok Központja a Veszprémi Egyetemen. EU Working Papers, sz o. 64. Europeismo y modernidad. (Ortega y la generación de 98) Acta Sientiarium Socialium Tomus V o. 65. Transición democrática y modernización: el caso chileno. Acta Scientiarium Socialium Tomus V o. 66. Alkotmányosság, alkotmányeszme, civil társadalom. Comitatus, sz o. 67. Barcelonai folyamat, mediterrán érdekek, keleti bıvítés. Comitatus, sz Magyarország és az Európai Unió. Comitatus, sz o. 69. Közpolitika és regionalizáció Portugáliában. I. Comitatus, sz o. 70. Közpolitika és regionalizáció Portugáliában.II. Comitatus, sz o. 71. Közpolitika és regionalizáció Portugáliában. Valóság, sz o. 72. Integración europea, globalización y las cuestiones de seguridad de la cuenca de los Cárpatos National Identity and Foreign Policy in Democratic Spain. Foreign Policy Review,no.2/ o. 74. Európai integráció, globalizáció, regionalizmus. Comitatus, sz o. 75. Nemzeti identitás és szuverenitás az Európai Uniós csatlakozás tükrében. Comitatus, sz.7-20.o. 76. Európai integráció, globalizáció, regionalizmus. INCO, sz Terület és infrastruktúrafejlesztés. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap.(Társszerzık: Gergó Zsuzsanna és Kaiser Tamás) 78. Hungary. Political Institutons and Political Life. 10

11 79. Hungary.Bussiness and Economic Life Poland.Culture and Everyday Life Hungría y la Unión Europea Número 4. La ampliación Europea y otras claves de la construcción europea A regionális politika uniós tapasztalatai és hazai hasznosíthatósága. Tudomány és Kultúra IV.évf.1.sz.10.o. 83. Cambios político-constitucionales en Hungría ante la integración europea. Revista de Estudios Europeos, 2003.Septiembre-Diciembre,35.sz o. 84. Az Európai Unió "harmadik világ" politikája és a keleti bıvítés. Comitatus, sz.7-22.o. 85. Hungría:quince años después de la caida del muro de Berlin.En:Quince años después de la caida del muro de Berlin:balance y perspectivas.no.5.lamusa digital Egy világ vagyunk (A demokratikus Portugália és Spanyolország "birodalmi" politikája) Hungría en la Unión Europea. "Historia Actual on-line", Año III..No.6,Invierno Hivatásos katonából "professzionális" demokrata (António Ramalho Eanes: elnöki aktivizmus és rendszerkonszolidáció Portugáliában). hu/pdf/szilagyi/pdf 89. Hivatásos katonából professzionális demokrata (António Ramalho Eanes. Elnöki aktivizmus és rendszerkonszolidáció Portugáliában). Politikatudományi Szemle, sz o. 90. Hungría en la Unión Europea. Acta Scientiarium Socialium, Tomus XX o. 91. Hungría:quince años del cambio de sistema:balance y perspectivas. Acta Scientiarium Socialium, Tomus XX o. 92. Az Európai Unió harmadik világ politikája és a portugál-spanyol szerepvállalás. Studia Caroliensia, sz o. 93. Ortega, az európaiság és a modernitás filozófusa. Pro Philosophia Füzetek sz o. 94. La Comunidad Iberoamericana de Naciones en la política mundial. Revista de Historia Actual, no o. 11

12 95. Az Európai Unió spanyol elnökségeinek tapasztalatai és a várható prioritások. Comitatus, sz o. 96. Identitások és identitásformák találkozása az európai multikulturális térben: a mediterrán tapasztalatok A brazil geopolitikai iskola. Politikatudományi Szemle sz o. 98. Hungría en el año de Historia Actual. (Cádiz), no.16, António de Oliveira Salazar minden idık legnagyobb portugálja, avagy egy jobb sorsra érdemes ország nem tipikus diktátora? Mediterrán Világ, 7. sz o Az Európai Unió és Latin-Amerika: biregionális stratégiai szövetség. Külügyi Szemle, sz o Nemzeti identitás, nemzetfelfogás és kulturális diplomácia a huszonegyedik században. Részletek. Vajdasági Magyar Demokrata Párt. Hírlevél VII. évf. 87. sz június Nemzet, nemzetfelfogás és kulturális diplomácia a huszonegyedik században. Magyar Tudomány, sz o Modernizációs modellek és társadalomépítés a hetvenes években: a spanyol tapasztalatok. Mediterrán Világ, sz o Katalónia az állami önállóság útján. Comitatus, sz o. Reviews 1. Könyvek a latin-amerikai és a chilei fasizmusról. Tájékoztató, sz o. 2. Anderle Ádám: Munkásmozgalom Latin-Amerikában Párttörténeti Közlemények, sz o. 3. V.G. Kalenszkij: Az állam mint szociológiai elemzés tárgya. Állam és Igazgatás sz o. 4. Nigel Swain: Hungary - The Rise and Fall of Feasible Socialism. Magyar Tudomány, sz o. 5. Horváth Gyula: Tanulmányok Latin-Amerika történetébıl. Magyar Tudomány, sz o. 6. Gyula Horváth: El desarrollo del populismo en México. Acta Scientiarium Socialium Tomus III o. 12

13 Translations 1. Alberto Gil Ibañez: A közösségi jog ellenırzése és végrehajtása. A nemzeti és az európai közigazgatások szerepe. Osiris Kiadó, Budapest, o. 2. Alberto Gil Ibañez: El control y la aplicación del Derecho Comunitario. El papel de las Administraciones nacionales y europea. Madrid, Ministerio de Administraciones Públicas Instituto Nacional de Administración Pública pgs. 3. Carlos Flores Juberías: Parlamentarizmus versus prezidencializmus I. A két klasszikus modell alkotóelemei a kelet-európai új alkotmányokban. Comitatus, sz o. 4. Carlos Flores Juberías: Parlamentarizmus versus prezidencializmus II. A két klasszikus modell alkotóelemei a kelet-európai új alkotmányokban. Comitatus, sz o. 5. Asbjorn Eide: Az állam területi integritása, kisebbségvédelem és az autonómia. Comitatus, sz o. 6. Estela Carmona-Guillermo Morales Matos: Az európai ultraperiférikus szigeti régiók. Comitatus, sz o. 7. Miguel de Unamuno: A tisztaságról. Részletek. Mőhely, sz o. 8. José Ortega y Gasset: Létezik-e ma európai kulturális tudat? Mőhely, sz o. 9. José Ortega y Gasset: Létezik-e ma európai kulturális tudat? In: Elméletek az európai egységrıl II. L'Harmattan Kiadó, Budapest, o. 13

MEZEI ISTVÁN PUBLIKÁCIÓK

MEZEI ISTVÁN PUBLIKÁCIÓK MEZEI ISTVÁN PUBLIKÁCIÓK KÖNYVEK: 1. Hardi T. Hajdú Z. Mezei I. (2009) Határok és városok a Kárpát-medencében. MTA RKK Gyır Pécs. 375p. ISBN 978-963-9899-08-7 2. The Development of the Urban Network in

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Telefon: 0264/542-451 Mobil: 0722/703-734 E-mail: muradinjanoskristof@yahoo.com, muradinjanos@sapientia.ro. I.

CURRICULUM VITAE. Telefon: 0264/542-451 Mobil: 0722/703-734 E-mail: muradinjanoskristof@yahoo.com, muradinjanos@sapientia.ro. I. CURRICULUM VITAE Név: MURÁDIN Keresztnév: JÁNOS KRISTÓF Születés dátuma: 1980. november 1. Születés helye: Marosvásárhely (Románia) Nemzetiség: magyar Állampolgárság: román és magyar Vallás: római katolikus

Részletesebben

Tudományos publikációk jegyzéke. A tudományos fokozat megszerzése (1994) előtti egyszerzős publikációk:

Tudományos publikációk jegyzéke. A tudományos fokozat megszerzése (1994) előtti egyszerzős publikációk: Tudományos publikációk jegyzéke A tudományos fokozat megszerzése (1994) előtti egyszerzős publikációk: Könyvfejezetek: Csapó T. (1992): Humán infrastruktúra Vas megye elmaradott térségeiben. - In.: Rechnitzer

Részletesebben

Lentner Csaba közleményjegyzéke Az adatok 2012.02.01.-ig fel vannak töltve.

Lentner Csaba közleményjegyzéke Az adatok 2012.02.01.-ig fel vannak töltve. Lentner Csaba közleményjegyzéke Az adatok 2012.02.01.-ig fel vannak töltve. 2012 1. Lentner Csaba Újjászervezett gazdaságpolitikák kora In: Tóth György László, Lentner Csaba, Zárug Péter Farkas Kik támadják

Részletesebben

Válogatott magyarnyelvű bibliográfia. Andrássy Gy.: Nyelvszabadság: Egy elismerésre váró jog. Jogtudományi Közlöny 2009/11., 445-456. o.

Válogatott magyarnyelvű bibliográfia. Andrássy Gy.: Nyelvszabadság: Egy elismerésre váró jog. Jogtudományi Közlöny 2009/11., 445-456. o. Válogatott magyarnyelvű bibliográfia Andrássy Gy.: Nyelvszabadság: Egy elismerésre váró jog. Jogtudományi Közlöny 2009/11., 445-456. o. Baka A.: Az Európai Emberi Jogi Konvenció és a kisebbségek nemzetközi

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. NÉV Dr. GÁSPÁR Tamás SZÜLETÉSI HELY, IDŐ Kaposvár, 1968 MUNKAHELY Budapesti Gazdasági Főiskola, Kutatóközpont Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodási Intézet Világgazdaság

Részletesebben

El latinoamericanismo en Hungría

El latinoamericanismo en Hungría El latinoamericanismo en Hungría Ádám Anderle, Ferenc Fischer, Domingo Lilón To cite this version: Ádám Anderle, Ferenc Fischer, Domingo Lilón. El latinoamericanismo en Hungría. Anuario Americanista Europeo,

Részletesebben

DR. BIHARI MIHÁLY EGYETEMI TANÁR

DR. BIHARI MIHÁLY EGYETEMI TANÁR DR. BIHARI MIHÁLY EGYETEMI TANÁR 1. Változások és változatlanságok a politikai intézményrendszerben, in Kurtán Sándor Sándor Péter Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 1988. Demokrácia

Részletesebben

1 / 21 2014.04.30. 10:49

1 / 21 2014.04.30. 10:49 Keresés az MTMT adatbázisban Korom Szilvia Anett (BGF 4 admin) (BGF_KSZ_4) Keresés módosítása Új keresés Segítség GYIK MTMT dok. Levelek (175/0) Fórum Kilépés A lista címe: Az alábbi lista adatai Impakt

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 Könyvek, monográfiák Könyvek Buday-Sántha Attila (1990): A nagyüzemi állattenyésztés alapvetı környezetvédelmi

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) Könyvfejezet: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Horváth Attila: A közúti, vasúti és vízi közlekedés

Részletesebben

Válogatott magyarnyelvű bibliográfia

Válogatott magyarnyelvű bibliográfia Válogatott magyarnyelvű bibliográfia Ádány T.: A nemzetközi törvényszékek és a Nemzetközi Büntetőbíróság szerepe az egyén felelőssége vonásában. Földrész, 2010/1-2., 96-104. o. Ambrus M.: Az összehasonlító

Részletesebben

ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005

ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005 ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 2. ENYEDI GYÖRGY MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1954 2005 Összeállította Simonfai

Részletesebben

Publikációs lista Kántor Zoltán

Publikációs lista Kántor Zoltán Publikációs lista Kántor Zoltán Szerkesztett kötetek: Kántor Zoltán (szerk.): Nemzetpolitikai alapismeretek. Budapest: NKTK, 2013. Eplényi Kata Kántor Zoltán (szerk.): Térvesztés és határtalanítás: a magyar

Részletesebben

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Nagy Mária publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK...2 b) SZERKESZTETT KÖNYVEK... 3 c) KÖNYVFEJEZETEK...4 d) TUDOMÁNYOS CIKKEK...13 e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK...

Részletesebben

CSABA LÁSZLÓ PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE, 2015. június

CSABA LÁSZLÓ PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE, 2015. június 1 CSABA LÁSZLÓ PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE, 2015. június I. IDEGEN NYELVŰ MONOGRÁFIÁK 1. Economic Mechanism in the GDR and Czechoslovakia: a Comparative Analysis. Budapest: Hungarian Scientific Council for the

Részletesebben

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK Önálló kiadványok Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarok kapcsolattörténete. Problémakatalógus. Kalligram, Pozsony, 2004, 272. Köztes-Európa 1763-1993,

Részletesebben

KONCZ KATALIN PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2008.

KONCZ KATALIN PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2008. KONCZ KATALIN PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2008. 1 I. AZ ELŐZŐ TUDOMÁNYOS FOKOZAT MEGSZERZÉSE ELŐTTI PUBLIKÁCIÓK (1969-1983) I.A. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK I.A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek,

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2008.

PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2008. PUBLIKÁCIÓ MTA ENKI 2008. KÖNYV 23 Monográfia: 5 (5) magyar nyelvű: 5 (1) Bányai Viktória, Ezekiel Landau prágai rabbi (1713 1793) döntvényeiből: Magyarországi adatok (Hungaria Judaica, 22) (Budapest:

Részletesebben

Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás

Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás A mű példányszámát legalább 500 darabban indokolt meghatározni. A mű

Részletesebben

Portugália és Spanyolország: kohéziós országok az Európai Unióban

Portugália és Spanyolország: kohéziós országok az Európai Unióban Szilágyi István Portugália és Spanyolország: kohéziós országok az Európai Unióban Bevezetés Az európai közösséget kezdettl fogva ers regionális egyenltlenségek és kiegyensúlyozatlanságok jellemzik. Ennek

Részletesebben

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze.

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze. Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654 E-mail csizmadia@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. habil Kaposi Zoltán E-mail: kaposi@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3105

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. habil Kaposi Zoltán E-mail: kaposi@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3105 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. habil Kaposi Zoltán E-mail: kaposi@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3105 Könyvek, monográfiák Kaposi, Z. (2009): Kanizsa gazdasági struktúrájának változásai (1743-1848). Nagykanizsa,

Részletesebben

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9

Név- és tárgymutató. 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 0-9 Név- és tárgymutató 0-9 4 2 1 probléma 221,240 9/11 207 A, Á adósságválság 177, 180 Afrika 12, 36, 52, 66, 68, 72, 95, 107, 141, 158, 161, 175, 178, 196, 221, 222, 225-227, 229, 230, 234, 237, 247, 251

Részletesebben

Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna

Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna KÖNYVEK Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna. 1. Agrárpolitika vidékfejlesztés / szerk. Elek

Részletesebben