S Z A K V É L E M É N Y gépjárm vek üzemeltetési költségeinek összehasonlítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S Z A K V É L E M É N Y gépjárm vek üzemeltetési költségeinek összehasonlítása"

Átírás

1 S Z A K V É L E M É N Y gépjárm vek üzemeltetési költségeinek összehasonlítása Készítette: DEKRA- Expert Kft. Kurucsó Zsolt m szaki vezet Márton Balázs gépjárm szakért Széplaki Dávid gépjárm szakért Tóth Zoltán gépjárm szakért Nyilatkozat: A szakért i véleményt legjobb tudásunk és lelkiismeretünk szerint, függetlenül, objektíven és elfogulatlanul készítettük el. Az adatokat nyilvánosan hozzáférhet forrásokból, az Internetr l, a gyártók nyomtatott anyagaiból és a típusbizonyítványokból, biztosítóktól, sajtóközleményekb l és kereskedelmi egységekkel fennálló személyes kapcsolataink révén szereztük be. Budapest, Kurucsó Zsolt Márton Balázs Széplaki Dávid Tóth Zoltán

2 DEKRA- Expert Kft. H-1037 Budapest, Bojtár u. 56. Feladat A Ford Közép- és Kelet-Európai Értékesít Kft. megbízta a DEKRA-Expert Kft-t az általa jelenleg forgalmazott FORD Transit Van, FORD Transit busz és kombi, és FORD Transit alvázas típusú és a megrendel által javasolt, hasonló paraméterekkel rendelkez más gyártmányú járm vek szerviz és üzemeltetési költségeinek összehasonlító vizsgálatával. Bevezetés Az egyes gépjárm vek elemzésénél a gyártó/import r által közzétett adatokat használtuk fel. A hivatalos adatokat nem mutatjuk ki, nem közöljük. A tájékoztató adatok alapján készült összefoglaló számítások eredményeit dolgoztuk be a szakvélemény megfelel táblázataiba. Az összehasonlításban szerepl járm vek kiválasztási szempontjai: Az összehasonlításban szerepl járm veket az 1sz. mellékletben szerepl táblázat tartalmazza. A felsorolt gépjárm vek zárt áruszállító furgonok, személyszállító kisbuszok, kombik, alvázas (némely gyártónál platós) járm vek. A járm vek több paraméterben, úgy mint: tengelytáv, raktérfogat-méretek, szállítható személyek száma motor-nyomaték, lökettérfogat, teljesítmény, motor-üzemmód, hasznos terhelés stb. adataiban hasonlítanak a Ford Közép- és Kelet-Európai Értékesít Kft. kínálatában szerepl Ford Transit Van-ok, kisbuszok, kombik, és alvázas járm vek - értékeihez. Az összehasonlítás természetesen nem tartalmazhat két minden paraméterében pontosan egyez típust illetve modellt, hiszen a gyártók is különböz ek, a gyártók közötti verseny egyik célja az is, hogy a vev k igényeit minél szélesebb választékkal elégítse ki. A teszt elkészítésénél a vizsgálatot közvetlenül megel z id szakban a kereskedésekben megvásárolható típusokra vonatkozó adatbázisokat használtuk fel. Az esetlegesen id közben vagy a kés bbiekben megjelen, és a teszt készítésekor még csak tervezett piaci szerepl ket illetve azok m szaki paramétereit természetesen nem vettük, nem is vehettük figyelembe.

3 DEKRA- Expert Kft. H-1037 Budapest, Bojtár u. 56. Az elemzés során felhasznált, kiválasztott adatok: Az összehasonlíthatóság érdekében kiválasztottunk néhány adatot, amelyeket a számítások során felhasználtunk. 1. Az elemzéshez 4 éves üzemeltetési futamid t választottunk. 2. A gépjárm veket átlagos üzemeltetési körülmények között, az ország egész területén használják, vegyes szállítási feladatok ellátására. Évi km futásteljesítményt feltételezünk, ami a 4 éves ciklusid re számolva összességében km futásteljesítményt jelent. 3. Mivel a szakvélemény haszongépjárm vekre vonatkozik, így minden költség ÁFA nélkül értend. 4. A szóban forgó gépjárm vek üzemeltetési költségei az alábbi tételeket tartalmazzák: 1. szerviz vizsgálat a gyártó/importáló ütemezése szerint (tartalmazza a szükséges alkatrészeket és az elvégzett munkálatok munkadíját) 2. futással arányos elhasználódás miatti cserék, javítások költségei, 3. önkormányzati súlyadó, 4. kötelez felel sségbiztosítás díja, 5. CASCO biztosítás díja, 6. m szaki vizsga és környezetvédelmi zöldkártya vizsgálat díja, 7. üzemanyag költségek, 8. gumiabroncsok, 9. rendszeres alváz-, üregvédelem költségei, 10. gépjárm mosása 5. A szóban forgó gépjárm veknél az egész négyéves üzemeltetési id szakra azt az átlagos üzemanyag-fogyasztást vettük figyelembe, melyet a gyártó a m szaki leírásban határozott meg az ún. vegyes fogyasztásra a 70/220/EEC alapján. Mivel a haszongépjárm vek esetén az üzemanyag-fogyasztás nagyban függ az üzemeltetési körülményekt l, szállítási feladatoktól, ezért a számított értékek csak az összehasonlítási célokat szolgálják. Gyártók sok esetben nem is közöltek adatokat. Itt azonos típus, hasonló paraméterekkel rendelkez járm veire megadott, ill. a járm vek típusbizonyítványaiban fellelhet adatokat használtunk fel.

4 DEKRA- Expert Kft. H-1037 Budapest, Bojtár u A gépjárm vek motorhajtó gázolajat használnak, az üzemanyagárak jelent s ingadozást mutatnak. Ezt figyelmen kívül hagytuk és a 4 éves futamid re végig 235,- Ft/liter nettó üzemanyagárat feltételeztünk, az utolsó egy év átlagárából kiindulva. 7. A gumiabroncsoknál egyéves futamid t (75000 km) feltételeztünk. Így a 4 év alatt 4 garnitúra gumiabronccsal számoltunk. A téli és nyári mintázatot külön nem vettük figyelembe. A téli gumiabroncs árkülönbözetét figyelmen kívül hagyhatjuk, (márkától függ en akár azonos érték is lehet) illetve a téli abroncs használati ideje alatt a nyári abroncs nem használódik, ezért nem számoltunk ennek árával. 8. A szervizvizsgálatokat a gyártó/import r a futott kilométerek alapján határozta meg. A szervizköltségek tartalmazzák a gyártó/importáló norma szerinti munkadíját, a gépkocsi márkára jellemz átlagórabér alapján az egyes vizsgálatokhoz szükséges id ráfordítások költségét, és az átvizsgálás során felhasznált alkatrészek költségeit. 9. Az üzemeltetési hibák javítási költségeit (pl. kormánycsapok-, függ csapszegek-, lengéscsillapítók-, ég k-, stb. cseréje) átlagos használat, valamint a korábban meghatározott futás alapján jelentkez, és a feltételezett elhasználódásnak megfelel csereperiódusok alapján számítottuk, melyeket a javítói tapasztalatok is meger sítettek. Figyelembe vettük a cseréknél az alkatrészárakon kívül az azokhoz szükséges munkaid - ráfordítási költségeket is, melyet az adott gépjárm márkára jellemz átlagos óraszorzókkal számítottunk. 10. Feltételeztünk a gépjárm alvázának és üregeinek éves átvizsgálását, szervizelését. A szükséges javítások, pótlások elvégzésére 1 szolgáltatásért/év mennyiséggel számolva, évi 8.500,- Ft összeget számoltunk. 11. Feltételeztünk egy gépi mosást átlagban, havonta 1x 1.500,-Ft összegben. 12. A négyéves ciklust a gépjárm vek m szaki vizsgával fejezik be. M szaki vizsgadíj és környezetvédelmi vizsgálat díjánál is a jelenlegi értékeket feltételeztük. A m szaki vizsgadíjánál a 4 évre 1 alkalommal számolva a járm kategóriájának (M1, N1, N2, M3) megfelel ,- Ft m szaki vizsga, és 1 alkalommal 8.500,- Ft környezetvédelmi vizsgálati díjat vettünk figyelembe.

5 DEKRA- Expert Kft. H-1037 Budapest, Bojtár u A gépjárm vek kötelez felel sségbiztosítással rendelkeznek. A kötelez felel sségbiztosítási rendszerben Magyarországon a járm vek gyártmányától nem függ en, de a különböz biztosítótársaságoknál, az egyes földrajzi területek, vezet i életkor, üzemeltetési körülmények alapján eltér díjat alkalmaznak. Ezen eltérések miatt egy dunántúli megyeszékhely, jogi személy tulajdonában lév gépkocsit vettünk figyelembe, melynek vezet je az üzemeltetés során változhat. A kötelez felel sségbiztosítási díjakat a járm vekre kapott legkedvez bb online ajánlat szerint alkalmaztuk. 14. A gépjárm vek CASCO biztosítással rendelkeznek. A biztosítási díjak biztosítottak és üzemeltetési körülményekként is eltérnek az egyes biztosítótársaságon belül is. A díjat jelent sen befolyásolja a választott önrészesedés nagysága is. Az összehasonlíthatóság érdekében a kötelez gépjárm -felel sségbiztosításnál már ismertetett illet ség járm vet választva, 10% és ,- Ft körüli önrészesedéssel számolva, az egyes modellekre kapott legkedvez bb online ajánlat alapján képeztük a típusonként eltér éves casco díj költségeket. 15. Az üzemeltet telephelyének megfelel helyi önkormányzat felé súlyadót kell fizetni. N1, N2 és M3 kategóriájú járm esetén a számítás alapja a járm saját tömege és a teherbírás 50%-nak együttes értéke, 100 kg-ként 1.200,- Ft, (a helyi önkormányzat által megállapított összegben, példánkban egy dunántúli megyeszékhely) Az így kapott összegb l 30%-os kedvezmény illeti meg a 9, 10, 11, 12 környezetvédelmi osztályba tartozó járm veket. M1-es kategória esetén a számítás alapja a járm teljesítménye alapján az 1-3 éves járm esetén 300 Ft/kw, a 4-7. évben 260 Ft/kw. A megismert adatok és az általunk kiválasztott kritériumok alapján elvégeztük az egyes járm típusok futással arányos költségeinek számítását. A 4 évre viszonyított összköltség és a futamid nek megfelel futásteljesítmény alapján a 2-15.sz. mellékletekben szerepl táblázatok tartalmazzák a vizsgált járm venkénti költségeket 1km-re vetítve.

6 DEKRA- Expert Kft. H-1037 Budapest, Bojtár u. 56. Az elemzés eredménye A legalacsonyabb ráfordítást: a rövid-közepes tengelytávú kisbusz kategóriában a Ford Transit BUS M1 LRF 280S L4 2.2TD115 S4 M6 FWD SWB gépjárm mutatta ki 30,12 Ft/km, a hosszú tengelytávú kisbusz kategóriában a Ford Transit BUS M2 350L L3 2.4TD115 S4 M6 RWD LWB gépjárm mutatta ki 36,88 Ft/km, a rövid tengelytávú kombi kategóriában a Ford Transit KOMBI M1 300S L3 2.2TD085 S4 M5 FWD SWB gépjárm mutatta ki 29,63 Ft/km, a közepes tengelytávú kombi kategóriában a Ford Transit KOMBI M1 300M L3 2.2TD085 S4 M5 FWD MWB gépjárm mutatta ki 29,86 Ft/km, a hosszú tengelytávú kombi kategóriában a Ford Transit KOMBI M1 300L L3 2.2TD085 S4 M5 FWD LWB gépjárm mutatta ki 30,10 Ft/km, a rövid tengelytávú Van kategóriában a Ford Transit VAN 260S L3 2.2TD085 S4 M5 FWD SWB gépjárm mutatta ki 28,37 Ft/km, a közepes tengelytávú Van (3,3 t-ig) kategóriában a Ford Transit VAN 300M L3 2.2TD085 S4 M5 FWD MWB gépjárm mutatta ki 28,43 Ft/km, a közepes tengelytávú Van (3,5t-tól) kategóriában a Ford Transit VAN 350M L3 2.2TD115 S4 M6 FWD MWB gépjárm mutatta ki 30,59 Ft/km, a hosszú tengelytávú Van (3,5 t-ig) kategóriában a Ford Transit VAN 300L L3 2.2TD115 S4 M6 FWD LWB gépjárm mutatta ki 28,50 Ft/km, a hosszú tengelytávú Van (3,5 t. felett) kategóriában a Ford Transit VAN 460E L3 2.4TD140 S4 M6 RWD LWB gépjárm mutatta ki 36,32 Ft/km, a rövid-közepes tengelytávú alvázas kategóriában a Ford Transit D/CAB N1 300M L3 2.2TD085 S4 M5 FWD MWB gépjárm mutatta ki 29,88 Ft/km,. a hosszú tengelytávú alvázas (3,5t-ig) kategóriában a Ford Transit C/CAB 350E L3 2.2TD115 S4 M6 FWD LWB gépjárm mutatta ki 32,44 Ft/km értékben. a hosszú tengelytávú alvázas (3,5t. felett) kategóriában a C/CAB 460E L3 2.4TD140 S4 M6 RWD LWB gépjárm mutatta ki 35,51 Ft/km értékben.

7 5 4 3 Üzemeltetési költségek (Ft./1 km) kisbusz rövid és közepes tengelytáv 30,12 30,71 33,94 33,98 34,11 34,22 35,16 35,47 36,89 37,13 37,32 37,32 37,38 37,67 38,08 38,37 38,38 38,67 38,76 38,90 43,01 43,78 44,10 44,35 44,55 44,74 49, FORD TRANSIT BUS M1 LRF 280S L4 2.2TD115 S4 M6 FWD SWB FORD TRANSIT BUS M1 LRF 280S L4 2.2TD140 S4 M6 FWD SWB OPEL VIVARO BUS 2.0 CDTI 90HP L1H1 COMBI 2.9T 9 SEATS OPEL VIVARO BUS 2.0 CDTI 90HP L2H1 COMBI 2.9T 9 SEATS RENAULT TRAFIC BUS 2.0 DCI T27 L1H1 PASS. AUTH. 9SEAT 115HP OPEL VIVARO BUS 2.0 CDTI 114HP L1H1 COMBI 2.9T 9 SEATS RENAULT TRAFIC BUS 2.0 DCI T29 L2H1 PASS. AUTH. 9 SEATS RENAULT TRAFIC BUS 2.0 DCI T29 L2H1 PASS. AUTH. 9SEAT 115HP RENAULT TRAFIC BUS 2.5 DCI T29 L2H1 PASS. AUTH. 9 SEATS VW TRANSPORTER BUS 1.9 PD TDI SWB BASIC OPEL VIVARO BUS 2.5 CDTI DPF L1H1 COMBI 2.9T 9 SEATS OPEL VIVARO BUS 2.5 CDTI DPF L1H1 COMBI 2.9T 9SEATS TSFT OPEL VIVARO BUS 2.5 CDTI DPF L2H1 COMBI 2.9T 9 SEATS VW TRANSPORTER BUS 1.9 PD TDI 102 HP ICE SWB VW TRANSPORTER BUS 1.9 PD TDI LWB VW TRANSPORTER BUS 1.9 PD TDI SWB OPEL VIVARO BUS 2.5 CDTI DPF TOUR COSMO L1H1 2.7T VW TRANSPORTER BUS 2.5 PD TDI ICE SWB VW TRANSPORTER BUS 2.5 PD TDI LWB VW TRANSPORTER BUS 2.5 PD TDI SWB MERCEDES SPRINTER BUS 211 CDI SWB 3.0T MERCEDES SPRINTER BUS 211 CDI MWB 3.0T MERCEDES SPRINTER BUS 311 CDI MWB 3.5T MERCEDES SPRINTER BUS 215 CDI SWB 3.0T MERCEDES SPRINTER BUS 215 CDI MWB 3.0T MERCEDES SPRINTER BUS 315 CDI MWB 3.5T MERCEDES SPRINTER BUS 318 CDI MWB 3.5T

8 Üzemeltetési költségek (Ft./1 km) kisbusz hosszú tengelytáv 50, ,88 37,23 37,51 37,83 39,47 39,68 40,68 44,02 44, FORD TRANSIT BUS M2 350L L3 2.4TD115 S4 M6 RWD LWB FORD TRANSIT BUS M2 350L L3 2.4TD140 S4 M6 RWD LWB FORD TRANSIT BUS M2 430E L3 2.4TD115 S4 M6 RWD LWB FORD TRANSIT BUS M2 430E L3 2.4TD140 S4 M6 RWD LWB RENAULT MASTER BUS 2.5 DCI T39 L3H2 BUS 16 SEATS 120 HP FORD TRANSIT BUS M2 350L L3 3.2TD200 S4 M6 RWD LWB RENAULT MASTER BUS 2.5 DCI T39 L3H2 BUS 16 SEATS 150 HP MERCEDES SPRINTER BUS 311 CDI LWB 3.5T HRF MERCEDES SPRINTER BUS 315 CDI LWB 3.5T HRF MERCEDES SPRINTER BUS 318 CDI LWB 3.5T HRF

9 Üzemeltetési költségek (Ft./1 km) kombi rövid tengelytáv ,76 36,82 36,92 37,02 37,61 39,67 39,69 42,91 43,02 43,14 43,38 43,72 43,84 44, ,63 30,05 30, FORD TRANSIT KOMBI M1 300S L3 2.2TD085 S4 M5 FWD SWB FORD TRANSIT KOMBI M1 300S L3 2.2TD115 S4 M6 FWD SWB FORD TRANSIT KOMBI M1 300S L3 2.2TD140 S4 M6 FWD SWB FIAT DUCATO KOM 2.2 MULTIJET CH1 3.0T COMBINATO RENAULT MASTER KOM 2.5 DCI T28 L1H1 COMBI BUSINESS 9 SEATS RENAULT MASTER KOM 2.5 DCI T28 L1H1 COMBI COOL 9 SEATS CITROEN JUMPER KOM 2.2 HDI 16V 100PS L1H1 PEUGEOT BOXER KOM 300 L1H1 2.2 HDI 100 CITROEN JUMPER KOM 2.2 HDI 16V 120PS L1H1 CITROEN JUMPER KOM 2.2 HDI 16V 120PS L1H1 COMFORT VW CRAFTER KOM TDI 80KW SWB VW CRAFTER KOM TDI 80KW SWB VW CRAFTER KOM TDI 120KW SWB VW CRAFTER KOM TDI 120KW SWB VW CRAFTER KOM TDI 100KW SWB VW CRAFTER KOM TDI 100KW SWB VW CRAFTER KOM TDI 65KW SWB

10 Üzemeltetési költségek (Ft./1 km) kombi közepes tengelytáv ,93 43,05 43,14 43,17 43,36 43,41 43,76 43,92 43,95 43,96 44,34 44,79 44,96 44, ,51 38,64 34,23 35,57 30,65 30,29 29, FORD TRANSIT KOMBI M1 300M L3 2.2TD085 S4 M5 FWD MWB FORD TRANSIT KOMBI M1 300M L3 2.2TD115 S4 M6 FWD MWB FORD TRANSIT KOMBI M1 300M L3 2.2TD140 S4 M6 FWD MWB FORD TRANSIT KOMBI M1 350M L3 2.4TD115 S4 M6 RWD MWB FORD TRANSIT KOMBI M1 350M L3 2.4TD140 S4 M6 RWD MWB FORD TRANSIT KOMBI M1 350M L3 3.2TD200 S4 M6 RWD MWB FIAT DUCATO KOM 2.3 MULTIJET MH2 3.3T COMBINATO VW CRAFTER KOM TDI 80KW MWB VW CRAFTER KOM TDI 80KW MWB VW CRAFTER KOM TDI 120KW MWB VW CRAFTER KOM TDI 120KW MWB HRF VW CRAFTER KOM TDI 120KW MWB VW CRAFTER KOM TDI 120KW MWB HRF VW CRAFTER KOM TDI 100KW MWB VW CRAFTER KOM TDI 80KW MWB HRF VW CRAFTER KOM TDI 80KW MWB HRF VW CRAFTER KOM TDI 100KW MWB VW CRAFTER KOM TDI 65KW MWB HRF VW CRAFTER KOM TDI 65KW MWB VW CRAFTER KOM TDI 100KW MWB HRF VW CRAFTER KOM TDI 100KW MWB HRF

11 Üzemeltetési költségek (Ft./1 km) kombi hosszú tengelytáv ,50 44,17 45,24 34,88 36,54 37, ,10 30,52 30, FORD TRANSIT KOMBI M1 300L L3 2.2TD115 S4 M6 FWD LWB FORD TRANSIT KOMBI M1 300L L3 2.2TD085 S4 M5 FWD LWB FORD TRANSIT KOMBI M1 300L L3 2.2TD140 S4 M6 FWD LWB FORD TRANSIT KOMBI M1 350L L3 2.4TD115 S4 M6 RWD LWB FORD TRANSIT KOMBI M1 350L L3 2.4TD140 S4 M6 RWD LWB FORD TRANSIT KOMBI M1 350L L3 3.2TD200 S4 M6 RWD LWB VW CRAFTER KOM TDI 120KW LWB VW CRAFTER KOM TDI 80KW LWB VW CRAFTER KOM TDI 100KW LWB

12 Üzemeltetési költségek (Ft./1 km) van rövid tengelytáv (1-30. hely) ,37 28,42 28,48 28,48 28,48 28,48 28,55 29,90 31,98 32,04 32,05 32,18 32,57 32,59 33,05 34,08 34,24 34,24 34,39 34,61 34,67 34,73 35,04 35,37 35,89 36,41 37,17 40,09 41,03 41, OPEL VIVARO VAN 2.5 CDTI DPF L1H1 VAN 2.9T FORD TRANSIT VAN 260S L3 2.2TD085 S4 M5 FWD SWB FORD TRANSIT VAN 300S L3 2.2TD085 S4 M5 FWD SWB FORD TRANSIT VAN 280S L3 2.2TD085 S4 M5 FWD SWB FORD TRANSIT VAN 280S L3 2.2TD115 S4 M6 FWD SWB FORD TRANSIT D/CAB VAN 300S L3 2.2TD085 S4 M5 FWD SWB FORD TRANSIT VAN 300S L3 2.2TD115 S4 M6 FWD SWB FORD TRANSIT D/CAB VAN 300S L3 2.2TD115 S4 M6 FWD SWB FORD TRANSIT VAN 330S L3 2.2TD140 S4 M6 FWD SWB FORD TRANSIT VAN 260S L6 2.2TD140 S4 M6 FWD SWB OPEL VIVARO VAN 2.0 CDTI 90HP L1H1 VAN 2.7T OPEL VIVARO VAN 2.0 CDTI 90HP L1H1 VAN 2.9T RENAULT TRAFIC VAN 2.0 DCI T27 L1H1 BUSINESS 115 HP OPEL VIVARO VAN 2.0 CDTI 114HP L1H1 VAN 2.9T OPEL VIVARO VAN 2.0 CDTI 114HP L1H1 VAN 2.7T RENAULT TRAFIC VAN 2.0 DCI T27 L1H1 BUSINESS VW TRANSPORTER VAN 1.9 PD TDI POWER ICE SWB VW TRANSPORTER VAN 1.9 PD TDI 102 HP SWB CITROEN JUMPER VAN 2.2 HDI 30 L1H1 PEUGEOT BOXER VAN 300 L1H1 2.2 HDI 100 VW TRANSPORTER VAN 1.9 PD TDI BASIC SWB RENAULT MASTER VAN 2.5 DCI BUSINESS T28 L1H1 VW TRANSPORTER VAN 1.9 PD TDI SWB FIAT DUCATO VAN 2.2 MULTIJET CH1 3.0T FURGONE VW TRANSPORTER VAN 2.5 PD TDI SWB FIAT DUCATO VAN 2.3 MULTIJET CH1 3.0T FURGONE CITROEN JUMPER VAN 2.2 HDI 30 L1H1 120 HP MERCEDES SPRINTER VAN 209 CDI SWB 3.0T VW CRAFTER VAN TDI 80KW SWB VW CRAFTER VAN TDI 80KW SWB

13 Üzemeltetési költségek (Ft./1 km) van közepes tengelytáv 3,3 t-ig ,43 28,50 28,67 30,23 30,29 32,11 32,62 33,54 33,60 33,97 34,04 34,28 34,79 35,07 35,45 35,46 35,80 35,92 37,13 37,20 40,09 41,09 41,14 41,20 41,60 41,61 41,67 41,91 41,96 42, FORD TRANSIT VAN 300M L3 2.2TD085 S4 M5 FWD MWB FORD TRANSIT VAN 300M L3 2.2TD115 S4 M6 FWD MWB FORD TRANSIT VAN 300M L3 2.2TD140 S4 M6 FWD MWB FORD TRANSIT D/CAB VAN 300M L3 2.2TD115 S4 M6 FWD MWB FORD TRANSIT D/CAB VAN 300M L3 2.2TD140 S4 M6 FWD MWB OPEL VIVARO VAN 2.0 CDTI 90HP L2H1 VAN 2.9T OPEL VIVARO VAN 2.0 CDTI 114HP L2H1 VAN 2.9T RENAULT TRAFIC VAN 2.0 DCI T29 L2H1 BUSINESS 115 HP RENAULT TRAFIC VAN 2.0 DCI T29 L2H2 BUSINESS 115 HP RENAULT TRAFIC VAN 2.0 DCI T29 L2H1 BUSINESS RENAULT TRAFIC VAN 2.0 DCI T29 L2H2 BUSINESS VW TRANSPORTER VAN 1.9 PD TDI 102 HP LWB VW TRANSPORTER VAN 1.9 PD TDI LWB OPEL VIVARO VAN 2.5 CDTI DPF L2H1 VAN 2.9T FIAT DUCATO VAN 2.2 MULTIJET MH1 3.3T FURGONE FIAT DUCATO VAN 2.2 MULTIJET MH2 3.3T FURGONE PEUGEOT BOXER VAN 300 L2H1 2.2 HDI 100 VW TRANSPORTER VAN 2.5 PD TDI LWB FIAT DUCATO VAN 2.3 MULTIJET MH1 3.3T FURGONE FIAT DUCATO VAN 2.3 MULTIJET MH2 3.3T FURGONE MERCEDES SPRINTER VAN 209 CDI MWB 3.0T VW CRAFTER VAN TDI 80KW MWB VW CRAFTER VAN TDI 80KW MWB HRF MERCEDES SPRINTER VAN 211 CDI MWB 3.0T MERCEDES SPRINTER VAN 213 CDI MWB 3.0T VW CRAFTER VAN TDI 100KW MWB VW CRAFTER VAN TDI 100KW MWB HRF VW CRAFTER VAN TDI 120KW MWB VW CRAFTER VAN TDI 120KW MWB HRF MERCEDES SPRINTER VAN 215 CDI MWB 3.0T

14 Üzemeltetési költségek (Ft./1 km) van közepes tengelytáv 3,5 t-tól (1-30. hely) ,59 30,65 32,36 32,72 33,56 35,31 35,52 36,81 37,23 37,86 38,04 39,03 39,08 40,12 40,47 40,48 40,52 40,62 41,22 41,23 41,24 41,25 41,37 41,41 41,69 41,72 41,72 41,72 41,83 41, FORD TRANSIT VAN 350M L3 2.2TD115 S4 M6 FWD MWB FORD TRANSIT VAN 350M L3 2.2TD140 S4 M6 FWD MWB FORD TRANSIT VAN 350M L3 2.4TD115 S4 M6 RWD MWB FORD TRANSIT VAN 350M L3 2.4TD140 S4 M6 RWD MWB FORD TRANSIT VAN 350M L3 2.4TD100 S4 M5 RWD MWB VW CRAFTER VAN TDI 100KW MWB MERCEDES SPRINTER VAN 313 CDI MWB 3.5T MERCEDES SPRINTER VAN 318 CDI MWB 3.5T FORD TRANSIT VAN 350M L3 3.2TD200 S4 M6 RWD MWB RENAULT MASTER VAN 2.5 DCI BUSINESS T35 L2H2 RENAULT MASTER VAN 2.5 DCI BUSINESS T35 L2H2 120 HP RENAULT MASTER VAN 2.5 DCI BUSINESS T35 L2H2 150 HP CITROEN JUMPER VAN 2.2 HDI 35 LIGHT L2H2 120 HP PEUGEOT BOXER VAN 350 L2H2 2.2 HDI 120 VW CRAFTER VAN TDI 100KW MWB VW CRAFTER VAN TDI 120KW MWB MERCEDES SPRINTER VAN 309 CDI MWB 3.5T VW CRAFTER VAN TDI 100KW MWB XHRF VW CRAFTER VAN TDI 100KW MWB HRF VW CRAFTER VAN TDI 120KW MWB HRF VW CRAFTER VAN TDI 120KW MWB XHRF VW CRAFTER VAN TDI 80KW MWB MERCEDES SPRINTER VAN 311 CDI MWB 3.5T MERCEDES SPRINTER VAN 311 CDI LWB 3.5T HRF L VW CRAFTER VAN TDI 80KW MWB HRF VW CRAFTER VAN TDI 80KW MWB XHRF MERCEDES SPRINTER VAN 318 CDI LWB 3.5T HRF VW CRAFTER VAN TDI 100KW SWB VW CRAFTER VAN TDI 100KW MWB HRF VW CRAFTER VAN TDI 100KW MWB XHRF

15 Üzemeltetési költségek (Ft./1 km) van hosszú tengelytáv 3,5 t-ig (1-30. hely) ,50 28,67 30,47 30,53 30,61 30,67 32,64 32,99 33,57 34,31 34,76 34,89 35,33 36,81 36,82 37,23 37,31 37,33 37,34 37,74 37,77 37,84 37,91 37,95 37,98 38,02 38,04 38,07 38,08 38, FORD TRANSIT VAN 350L L3 2.2TD140 S4 M6 FWD LWB FORD TRANSIT VAN 350L L3 2.4TD100 S4 M5 RWD LWB FORD TRANSIT VAN 300L L3 2.2TD115 S4 M6 FWD LWB FORD TRANSIT VAN 300L L3 2.2TD140 S4 M6 FWD LWB FORD TRANSIT D/CAB VAN 300L L3 2.2TD115 S4 M6 FWD LWB FORD TRANSIT VAN 350L L3 2.4TD115 S4 M6 RWD LWB FORD TRANSIT VAN 350E L3 2.4TD115 S4 M6 RWD LWB FORD TRANSIT D/CAB VAN 300L L3 2.2TD140 S4 M6 FWD LWB FORD TRANSIT VAN 350L L3 2.2TD115 S4 M6 FWD LWB FORD TRANSIT VAN 350L L3 2.4TD140 S4 M6 RWD LWB FORD TRANSIT VAN 350L L3 3.2TD200 S4 M6 RWD LWB FORD TRANSIT VAN 350E L3 2.4TD140 S4 M6 RWD LWB FORD TRANSIT VAN 350E L3 3.2TD200 S4 M6 RWD LWB RENAULT MASTER VAN 2.5 DCI BUSINESS T35 L3H2 RENAULT MASTER VAN 2.5 DCI BUSINESS T35 L3H3 FIAT DUCATO VAN 2.3 MULTIJET LH2 3.5T FURGONE RENAULT MASTER VAN 2.5 DCI BUSINESS T35 L3H2 120 HP FIAT DUCATO VAN 2.3 MULTIJET LH3 3.5T FURGONE RENAULT MASTER VAN 2.5 DCI BUSINESS T35 L3H3 120 HP RENAULT MASTER VAN 2.5 DCI BUSINESS T35 L3H2 150 HP RENAULT MASTER VAN 2.5 DCI BUSINESS T35 L3H3 150 HP FIAT DUCATO VAN 2.3 MULTIJET XLH2 3.5T FURGONE MAXI CITROEN JUMPER VAN 2.2 HDI 35 LIGHT L3H2 120 HP CITROEN JUMPER VAN 2.2 HDI 35 LIGHT L3H3 120 HP FIAT DUCATO VAN 2.3 MULTIJET XLH3 3.5T FURGONE MAXI PEUGEOT BOXER VAN 350 L3H2 3.0 HDI 160 PEUGEOT BOXER VAN 350 L3H2 2.2 HDI 120 CITROEN JUMPER VAN 3.0 HDI 35 LIGHT L3H2 160 HP PEUGEOT BOXER VAN 350 L3H3 3.0 HDI 160 CITROEN JUMPER VAN 3.0 HDI 35 LIGHT L3H3 160 HP

16 Üzemeltetési költségek (Ft./1 km) van hosszú tengelytáv 3,5 t felett ,32 38,50 38,83 39,57 39,61 39,99 40,02 40,43 40,47 40,60 40,64 40,65 40,66 40,66 40,69 40,70 44,28 44,70 45,22 45,44 45,83 49,45 49,74 51,04 51, FORD TRANSIT VAN 460E L3 2.4TD140 S4 M6 RWD LWB FORD TRANSIT VAN 460E L3 3.2TD200 S4 M6 RWD LWB FIAT DUCATO VAN 2.3 MULTIJET XLH3 4.0T FURGONE MAXI CITROEN JUMPER VAN 3.0 HDI 40 HEAVY L4H2 160 HP CITROEN JUMPER VAN 3.0 HDI 40 HEAVY L4H3 160 HP PEUGEOT BOXER VAN 400 L4H2 3.0 HDI 160 PEUGEOT BOXER VAN 400 L4H3 3.0 HDI 160 VW CRAFTER VAN TDI 100KW LWB VW CRAFTER VAN TDI 100KW LWB L FIAT DUCATO VAN 3.0 MULTIJET XLH3 4.0T FURGONE MAXI VW CRAFTER VAN TDI 120KW LWB VW CRAFTER VAN TDI 100KW LWB XHRF VW CRAFTER VAN TDI 120KW LWB L VW CRAFTER VAN TDI 100KW LWB XHRF L VW CRAFTER VAN TDI 120KW LWB XHRF VW CRAFTER VAN TDI 120KW LWB XHRF L MERCEDES SPRINTER VAN 515 CDI LWB 5.0T HRF MERCEDES SPRINTER VAN 515 CDI LWB 5.0T HRF L MERCEDES SPRINTER VAN 415 CDI LWB 4.6T HRF MERCEDES SPRINTER VAN 415 CDI LWB 4.6T HRF L MERCEDES SPRINTER VAN 415 CDI MWB 4.6T MERCEDES SPRINTER VAN 518 CDI LWB 5.0T HRF L MERCEDES SPRINTER VAN 518 CDI LWB 5.0T HRF MERCEDES SPRINTER VAN 418 CDI LWB 4.6T HRF MERCEDES SPRINTER VAN 418 CDI LWB 4.6T HRF L

17 Üzemeltetési költségek (Ft./1 km) alváz rövid és közepes tengelytáv (1-30. hely) ,88 29,93 29,99 32,61 32,97 35,37 35,45 35,70 35,70 35,76 35,79 36,60 36,69 36,81 37,13 40,07 40,11 40,50 40,56 41,18 41,22 41,59 41,68 41,70 41,81 41,88 41,88 41,94 41,99 42, MERCEDES SPRINTER C/C 209 CDI MWB 3.0T MERCEDES SPRINTER C/C 309 CDI MWB 3.5T FORD TRANSIT D/CAB N1 300M L3 2.2TD085 S4 M5 FWD MWB FORD TRANSIT D/CAB N1 300M L3 2.2TD115 S4 M6 FWD MWB FORD TRANSIT D/CAB N1 300M L3 2.2TD140 S4 M6 FWD MWB FORD TRANSIT C/CAB 350M L3 2.4TD100 S4 M5 RWD MWB FORD TRANSIT C/CAB 350M L3 2.4TD115 S4 M6 RWD MWB FIAT DUCATO C/C 2.2 MULTIJET MWB 3.3T CABINATO FIAT DUCATO C/C 2.2 MULTIJET MWB 3.3T DOUBLE CABINATO RENAULT MASTER C/C 2.5 DCI T35 L2H1 BUSINESS VW TRANSPORTER C/C 1.9 PD TDI LWB 102 HP RENAULT MASTER C/C 2.5 DCI T35 L2H1 BUSINESS 120 HP VW TRANSPORTER C/C 1.9 PD TDI CREW CAB LWB VW TRANSPORTER C/C 2.5 PD TDI LWB VW TRANSPORTER C/C 2.5 PD TDI CREW CAB LWB FIAT DUCATO C/C 2.3 MULTIJET MWB 3.3T CABINATO FIAT DUCATO C/C 2.3 MULTIJET MWB 3.3T DOUBLE CABINATO VW CRAFTER C/C TDI 100KW MWB VW CRAFTER C/C TDI 120KW MWB MERCEDES SPRINTER C/C 211 CDI MWB 3.0T MERCEDES SPRINTER C/C 311 CDI MWB 3.5T MERCEDES SPRINTER C/C 213 CDI MWB 3.0T MERCEDES SPRINTER C/C 313 CDI MWB 3.5T VW CRAFTER C/C TDI 80KW SWB VW CRAFTER C/C TDI 120KW SWB VW CRAFTER C/C TDI 80KW MWB VW CRAFTER C/C TDI 80KW SWB VW CRAFTER C/C TDI 120KW MWB MERCEDES SPRINTER C/C 215 CDI MWB 3.0T MERCEDES SPRINTER C/C 315 CDI MWB 3.5T

18 Üzemeltetési költségek (Ft./1 km) alváz hosszú tengelytáv 3,5t-ig (1-30. hely) ,44 32,51 33,28 33,28 34,41 34,41 35,16 35,16 35,53 35,53 35,66 35,76 35,81 36,08 36,16 36,16 36,49 36,54 36,54 36,62 36,66 36,66 36,78 36,81 36,81 36,84 37,19 37,22 37,22 37, FORD TRANSIT C/CAB 350E L3 2.2TD115 S4 M6 FWD LWB FORD TRANSIT C/CAB 350E L3 2.2TD140 S4 M6 FWD LWB FORD TRANSIT C/CAB 350E L3 2.4TD115 S4 M6 RWD LWB FORD TRANSIT C/CAB 350L L3 2.4TD115 S4 M6 RWD LWB FORD TRANSIT D/CAB N1 350E L3 2.4TD115 S4 M6 RWD LWB FORD TRANSIT D/CAB N1 350L L3 2.4TD115 S4 M6 RWD LWB FORD TRANSIT D/CAB N1 350E L3 2.4TD140 S4 M6 RWD LWB FORD TRANSIT D/CAB N1 350L L3 2.4TD140 S4 M6 RWD LWB FORD TRANSIT C/CAB 350E L3 2.4TD140 S4 M6 RWD LWB FORD TRANSIT C/CAB 350L L3 2.4TD140 S4 M6 RWD LWB CITROEN JUMPER C/C 3.0 HDI 35 L3 160 HP RENAULT MASTER C/C 2.5 DCI T35 L3H1 BUSINESS RENAULT MASTER C/C 2.5 DCI T35 L3H1 BUSINESS 120 HP RENAULT MASTER C/C 2.5 DCI T35 L3H1 BUSINESS DOUBLE CAB FORD TRANSIT D/CAB N1 350E L3 3.2TD200 S4 M6 RWD LWB FORD TRANSIT D/CAB N1 350L L3 3.2TD200 S4 M6 RWD LWB RENAULT MASTER C/C 2.5 DCI T35 L3H1 BUSINESS 150 HP FORD TRANSIT C/CAB 350E L3 3.2TD200 S4 M6 RWD LWB FORD TRANSIT C/CAB 350L L3 3.2TD200 S4 M6 RWD LWB CITROEN JUMPER C/C 2.2 HDI 35 L2S 120 HP CITROEN JUMPER C/C 2.2 HDI 16V 120PS 35 L3 CITROEN JUMPER C/C 2.2 HDI 35 L3 120 HP PEUGEOT BOXER C/C 350 L3 3.0 HDI 160 FIAT DUCATO C/C 2.3 MULTIJET MLWB 3.3T CABINATO RENAULT MASTER C/C 2.5 DCI T35 L3H1 BUSINESS DOUB CAB 120HP PEUGEOT BOXER C/C 350 L3 2.2 HDI 120 FIAT DUCATO C/C 2.3 MULTIJET LWB 3.3T DOUBLE CABINATO CITROEN JUMPER P/U 2.2 HDI 16V 120PS 35 L3 FIAT DUCATO C/C 2.3 MULTIJET LWB 3.5T DOUBLE CABINATO RENAULT MASTER C/C 2.5 DCI T35 L3H1 BUSINESS DOUB CAB 150HP

19 Üzemeltetési költségek (Ft./1 km) alváz hosszú tengelytáv 3,5t. felett 49,64 50, ,51 35,84 37,55 38,30 38,40 38,61 39,30 40,55 40,55 40,97 41,01 43,97 45, FORD TRANSIT C/CAB 460E L3 3.2TD200 S4 M6 RWD LWB FORD TRANSIT D/CAB N1 460E L3 3.2TD200 S4 M6 RWD LWB FORD TRANSIT C/CAB 460E L3 2.4TD140 S4 M6 RWD LWB FORD TRANSIT D/CAB N1 460E L3 2.4TD140 S4 M6 RWD LWB CITROEN JUMPER C/C 3.0 HDI 16V 160PS 40 L4 PEUGEOT BOXER C/C 400 L4 3.0 HDI 160 CITROEN JUMPER P/U 3.0 HDI 16V 160PS 40 L4 VW CRAFTER C/C TDI 100KW LWB VW CRAFTER C/C TDI 120KW LWB FIAT DUCATO C/C 3.0 MULTIJET XLWB 4.0T CABINATO MAXI FIAT DUCATO C/C 3.0 MULTIJET XLWB 4.0T DOUBLE CAB. MAXI MERCEDES SPRINTER C/C 515 CDI LWB 5.0T MERCEDES SPRINTER C/C 415 CDI LWB 4.6T MERCEDES SPRINTER C/C 518 CDI LWB 5.0T MERCEDES SPRINTER C/C 418 CDI LWB 4.6T

A személygépkocsi-használat valós költségei Budapesten

A személygépkocsi-használat valós költségei Budapesten A személygépkocsi-használat valós költségei Budapesten A lakás után az emberek második legértékesebb vagyontárgya általában az autó. Az autó szabadságot ad, az autóval időt takaríthatunk meg, az autó olcsóbb,

Részletesebben

CÉLTARTALÉK FELOLDÁSA

CÉLTARTALÉK FELOLDÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu El terjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita CÉLTARTALÉK FELOLDÁSA

Részletesebben

SZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ BÉRLET ÉS FLOTTAKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA TÁRGYÁBAN

SZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ BÉRLET ÉS FLOTTAKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA TÁRGYÁBAN Szerződésszám 2-03438-0000-2013 SZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ BÉRLET ÉS FLOTTAKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA TÁRGYÁBAN amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.138/22/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Bérlő neve: Cím: Levelezési címe: Számlázási cím: Számlaszáma: Adóigazgatási száma: Statisztikai jelzőszáma: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALATI KIHÍVÁSOK STRATÉGIAI VÁLASZOK

VÁLLALATI KIHÍVÁSOK STRATÉGIAI VÁLASZOK VÁLLALATI KIHÍVÁSOK STRATÉGIAI VÁLASZOK Lektorálta: Dr. Czabán János Szerkesztette: Dr. Szakály Dezs Miskolci Egyetem 2012 Vállalati kihívások Stratégiai válaszok A tankönyv szerz i: Fülöp Gyula, Kádárné

Részletesebben

A kínzás nélküli élet ára

A kínzás nélküli élet ára A kínzás nélküli élet ára Avagy mekkora éves költségvetést igényel az ENSZ Kínzás elleni Egyezményének Fakultatív Jegyzőkönyvével vállalt kötelezettségek hazai végrehajtása? Budapest Intézet 2013. március

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések 4 I.1. A Társaság rövid bemutatása 4 I.1.1 A könyvvezetés módja és a mérlegkészítés id pontja 7 I.1.2 A Beszámoló készítésének rendje 7 I.1.3 A mérleg és eredménykimutatás

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet Iktatószám : SZÁMLAÖSSZEFÜGGÉSEK, F KÖNYV - ANALITIKA KAPCSOLATA Jóváhagyom: Budapest, 2010.január 01... Dr. Gusztonyi Ágnes F igazgató Gulyás Antal F igazgató-helyettes gazdasági igazgató 1. Számlaosztály

Részletesebben

Kockázati beszámoló. Kiegészítés a Deutsche Bank ZRt. 2009. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójához 2009. december 31.

Kockázati beszámoló. Kiegészítés a Deutsche Bank ZRt. 2009. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójához 2009. december 31. Kockázati beszámoló Kiegészítés a Deutsche Bank ZRt. 2009. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójához 2009. december 31. Bevezet A Deutsche Bank ZRt. a hitelintézetekr l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

Egy nagyszabású, energiamegtakarítást. épület-felújítási program. Magyarországon

Egy nagyszabású, energiamegtakarítást. épület-felújítási program. Magyarországon Egy nagyszabású, energiamegtakarítást célzó, komplex épület-felújítási program hatása a foglalkoztatásra Magyarországon Technikai összefoglaló Megjelenési dátum: június 8, 21 Egy nagyszabású, energia-megtakarítást

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztálya A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban (Nemek, ellátásfajták és megyék szerinti

Részletesebben

Szakmai beszámoló. 2011. év MVSI MISKOLC VÁROSI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT

Szakmai beszámoló. 2011. év MVSI MISKOLC VÁROSI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT El terjesztés 1. sz. melléklete Szakmai beszámoló 2011. év MVSI MISKOLC VÁROSI SPORTISKOLA NONPROFIT KFT 3515 MISKOLC EGYETEM ÚT 2. Telefon fax.: + 36 46-414-056 http://www.mvsi.hu I. A vállalkozás története

Részletesebben

8. Vagyoncsoportokhoz kapcsolódó gazdasági események

8. Vagyoncsoportokhoz kapcsolódó gazdasági események 8. Vagyoncsoportokhoz kapcsolódó gazdasági események 8.1 Tárgyi eszközök állományváltozásai A tárgyi eszközök definíciójával, csoportjaival, f bb értékelési szabályaival, s t, néhány könyvelési tételével

Részletesebben

Cégismertetı 2009. Tartalom:

Cégismertetı 2009. Tartalom: Cégismertetı 2009. Tartalom: I. Bemutatkozás II. Átfogó ügyviteli szerzıdésünk elınyei III. Szervizszolgáltatásainkról röviden IV. Cégautó flották kezelése, karbantartása V. Tájékoztató átalánydíjas szolgáltatásunkhoz

Részletesebben

Az optimális önrész a bonus-malus rendszerben

Az optimális önrész a bonus-malus rendszerben Az optimális önrész a bonus-malus rendszerben Diplomamunka Írta: Retteghy Orsolya Alkalmazott matematikus szak Témavezet : Arató Miklós, egyetemi docens Valószín ségelméleti és Statisztika Tanszék Eötvös

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó gépjárműköltségeinek elszámolása

Az egyéni vállalkozó gépjárműköltségeinek elszámolása Az egyéni vállalkozó gépjárműköltségeinek elszámolása A gépjárművek költségelszámolását a vállalkozói jövedelem szerinti adózást választó egyéni vállalkozóknál lényegesen befolyásolja, hogy a gépjármű

Részletesebben

2012. Éves beszámoló

2012. Éves beszámoló 2 3 5 0 6 0 8 8-3 5 3 0-1 1 4-0 9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.12.31. Statisztikai számjel 0 9-1 0-0 0 0 4 8 2 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése Debreceni H szolgáltató Zrt A vállalkozás

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 3 5 0 6 0 8 8-3 5 3 0-1 1 4-0 9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31. Statisztikai számjel 0 9-1 0-0 0 0 4 8 2 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése Debreceni H szolgáltató Zrt A vállalkozás

Részletesebben

napi munkába járás és hazautazás a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye

napi munkába járás és hazautazás a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye TARTALOM KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ADÓELLENÕRZÉS 1 SINKA JÚLIA: A munkába járással kapcsolatos költségek megtérítése 10 DR. MOHAI KÁROLY: Kapcsolt vállalkozások közötti áralkalmazás ellenõrzése SZOKÁSOS PIACI ÁR

Részletesebben

KONSZENZUSOS PARAMÉTERKÖNYV 2008. MÁJUS

KONSZENZUSOS PARAMÉTERKÖNYV 2008. MÁJUS KONSZENZUSOS PARAMÉTERKÖNYV 2008. MÁJUS TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZET I ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. EL ZMÉNYEK... 5 3. A PARAMÉTERKÖNYV TERVEZETÉNEK BEMUTATÁSA... 6 3.1. AZ ÚJ RENDSZER LEGFONTOSABB ELEMEI... 6 3.2.

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzat GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. szeptember 1.

Mágocs Város Önkormányzat GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. szeptember 1. Mágocs Város Önkormányzat GÉPJÁRMŰVEK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. szeptember 1. Mágocs Város Önkormányzata a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. május 16. Bedő Zoltán főigazgató I. A GÉPJÁRMŰHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A

Részletesebben

Flottaköltségek optimalizálása Budapest Autópark-kezelő ZRt. Ü g y f é l n a p 2 0 0 7. 0 5. 1 0

Flottaköltségek optimalizálása Budapest Autópark-kezelő ZRt. Ü g y f é l n a p 2 0 0 7. 0 5. 1 0 Flottaköltségek optimalizálása Budapest Autópark-kezelő ZRt. Flottával kapcsolatos költségek megoszlása* Adó: Adó: 10% 10% Értékvesztés: Értékvesztés: 33% 33% Üzemanyagköltség: Üzemanyagköltség: 29% 29%

Részletesebben

A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 2012

A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 2012 SZÁMVITELI TANÁCSADÁS A pénzügyi kimutatások prezentálásának és az információk közzétételének általános jellemzői a tőzsdén jegyzett magyar társaságok körében 12 kpmg.hu 2 Section or Brochure name Tartalomjegyzék

Részletesebben

A CSEPEL HOLDING Nyrt. 2011. évi ÜZLETI JELENTÉSE BUDAPEST, 2012. ÁPRILIS 27. a vállalkozás vezet je (képvisel je)

A CSEPEL HOLDING Nyrt. 2011. évi ÜZLETI JELENTÉSE BUDAPEST, 2012. ÁPRILIS 27. a vállalkozás vezet je (képvisel je) A CSEPEL HOLDING Nyrt 2011. évi ÜZLETI JELENTÉSE BUDAPEST, 2012. ÁPRILIS 27. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. A Csepel Holding rövid bemutatása A Társaság 2011. évben is holding rendszerben m ködött,

Részletesebben

a 2014. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján

a 2014. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2014. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján Győr, 2015. április 16. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon: 06-96-622

Részletesebben

Dr. Lindner Sándor címzetes f iskolai tanár. A munkaer költség alakulása Magyarország és a környez országok viszonylatában

Dr. Lindner Sándor címzetes f iskolai tanár. A munkaer költség alakulása Magyarország és a környez országok viszonylatában Dr. Lindner Sándor címzetes f iskolai tanár A munkaer költség alakulása Magyarország és a környez országok viszonylatában Kelet-Közép-Európában a fogyasztás reálértéken várhatóan 1 2,5%-kal n 2011-ben,

Részletesebben

Magyar Energia Hivatal

Magyar Energia Hivatal Az 56/2002 GKM rendelet alapján kötelező átvételre jogosult kapcsolt termelők 2010. december 31. utáni támogatásáról GÁZMOTOROK A 2010. évi VII. törvény hatását is figyelembe vevő változat 2010. március

Részletesebben