A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? NEM IGEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? NEM IGEN"

Átírás

1 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (+352) , (+352) , (+352) On-line értesítés: AJÁNLATI FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás A Kiadványhivatal tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? NEM IGEN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Címzett Zalabér Önkormányzata Pler Zoltán polgármester Cím Postai irányítószám Rákóczi u Város/Község Ország Zalabér Magyarország Telefon Telefax Internet cím (URL) I.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐK BE Azonos az I.1) pontban megadottal I.3) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐ BE Azonos az I.1) pontban megadottal I.4) AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BENYÚJTANI Azonos az I.1) pontban megadottal 1

2 I.5) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA* Központi szintű EU-intézmény Egyéb Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.3) Szolgáltatás megrendelésre irányuló szerződés Megbízási szerződés Szolgáltatási kategória: 12 II.1.4) Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul-e? NEM IGEN II.1.5) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés * Megbízási szerződés a Nyugat-Balaton és Zala-völgye regionális szilárd hulladékgazdálkodási rendszerhez kapcsolódó Mérnök/Műszaki felügyeleti munkák ellátására II.1.6) A szerződés meghatározása/tárgya Szakértői segítségnyújtás biztosítása a kivitelezés koordinálására és az építési, árubeszerzési és rekultivációs munkák felügyeletére, amelyek a Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális szilárd hulladékgazdálkodási rendszerének létrehozását és hatékony üzemeltetését célozzák. A projekt magába foglalja egy regionális hulladéklerakó, három átrakóállomás, 14 hulladékudvar, 6 komposzttelep megépítését 14 helyszínen, 538 hulladékgyűjtő sziget megépítését a teljes projekt területen, összesen 282 települést kiszolgálva. A rekultiváció kb. 196 illegális, illetve korszerűtlen lerakót fog érinteni. II.1.7) A teljesítés helye Nyugat-Balaton és Zala völgye. NUTS-kód*: II.1.8) Nómenklatúra II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy Kiegészítő szójegyzék 2

3 További tárgyak II.1.8.2) Egyéb vonatkozó nómenklatúra (CPA/NACE/CPC):* II.1.9) Részekre történő ajánlattétel NEM Ajánlatok benyújthatók: egy részre IGEN több részre valamennyi részre II.1.10) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? NEM IGEN II.2) A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG II.2.1) Teljes mennyiség A II.1.6. pontban meghatározott munkák felügyelete, amelynek tárgyát, időtartamát és alapvető feltételeit a közbeszerzési dokumentáció, a szolgáltatásban kötelezően résztvevő legfontosabb szakértők számát és beosztását a III.2.1. pont tartalmazza. A szolgáltatás legmagasabb nettó értéke EUR, amelytől az eltérés lehetősége a Kbt (2) bekezdése alapján felfelé 0%, lefelé 30%. II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Időtartam hónapokban: minimum 60, maximum 84 a szerződés megkötésétől számítva. III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek Napi 0,5%, de legfeljebb a nettó megbízási díj 25%-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér. A nettó megbízási díj 25%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér. A Megbízottnak a jótállási időszak kezdetétől a lejártát követő 30. napig a bruttó megbízási díj 10%-ának megfelelő bankgaranciát kell adnia. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre A szolgáltatást az Európai Unió Kohéziós Alapja, a magyar költségvetés és az ajánlatkérő vezetésével létrejött települési önkormányzatok társulása együttesen 3

4 finanszírozza. A vonatkozó jogszabályok: a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló évi CXVI. törvény; az Egyes ISPA projektek pénzügyi megállapodásainak kihirdetéséről szóló 89/2004. (IV.20.) Korm. rendelet; az Európai Unió Strukturális Alapjai és a Kohéziós Alap támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 233/2003. (XII.16.). Korm. rendelet; strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII.13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM rendelet. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme az euró. A megbízási díj negyedévente utólag, a megbízó által igazolt tevékenység alapján negyedéves időszakonként és a II.1.5-ben körülírt projekt megvalósításának a fázisai szerinti ütemezéssel, az elfogadott negyedéves jelentés és a jogszabályoknak megfelelő számla alapján átutalással kerül kiegyenlítésre a Kbt (1) bekezdés figyelembe vételével. A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A projektre vonatkozó adatok: az Ajánlati Felhívás VI. 3. pontja szerint. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy A közös ajánlattevők által a szerződés teljesítése érdekében gazdasági társaság létrehozása nem követelmény. III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a minimálisan megkövetelt pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok Kizáró okok: - Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 60. (1) bekezdésének hatálya alá esik, vagy akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés a), b), c), d), e) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak, vagy aki a Kbt. 61. (2) bekezdés hatálya alá esik. Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, akivel, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával szemben a Kbt. 62. (1) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak. - Az eljárásban nem lehet a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akivel szemben a Kbt

5 (1) bekezdés a)-f), a Kbt. 61. (1) bekezdés a), b), c), d), e) pontjában, a Kbt. 61. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. - Egyebekben, az eljárásban nem lehet alvállalkozó, aki a Kbt. 60. (1) bekezdésének vagy a Kbt. 61. (2) bekezdés hatálya alá esik, vagy akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés d)-e) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság megítélése: Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt, ha: a) az elmúlt 12 hónapban az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó bármely bankszámláján sorbanállás volt vagy jelenleg is van, és fizetési kötelezettségeinek nem tesz időben eleget. (Mind a közös ajánlattevőknek, mind az ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak ezen alkalmassági követelménynek külön-külön kell megfelelniük.) b) az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó üzemi tevékenységének eredménye az elmúlt három lezárt üzleti év bármelyikében negatív. (Mind a közös ajánlattevőknek, mind az ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak ezen alkalmassági követelménynek külön-külön kell megfelelniük.) c) az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó elmúlt három üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti forgalmának együttes éves árbevétele nem éri el az euró összeget. (Közös ajánlattevőknek ill. az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak ezen alkalmassági követelménynek együttesen kell megfelelniük.) Műszaki ill. szakmai alkalmasság megítélése: Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt, ha: a) az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nem rendelkezik a időszakban a II pont szerinti tevékenységi területen legalább 3 db, referenciánként legalább euró értékű teljesített (befejezett) szolgáltatási referenciával, melyek közül legalább 1 db a környezetvédelem / települési szilárdhulladék-gazdálkodás területén 5

6 valósult meg. (Közös ajánlattevőknek ill. az ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak ezen alkalmassági követelménynek együttesen kell megfelelniük.) b) az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel (Közös ajánlattevőknek ill. az ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak ezen alkalmassági követelménynek együttesen kell megfelelniük.): b/1. b/2. Projektigazgató mérnök Végzettség Egyetemi végzettség a következő szakok valamelyikéről: hulladék-gazdálkodás környezet-gazdálkodás bányamérnök közműépítés építőmérnök vagy építész Nyelvismeret Magyar és angol szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete. Képzettség Legalább 15 év gyakorlat az építési szektorban vagy építési projektek műszaki felügyeletében; Legalább kettő olyan projekt megvalósítása során szerzett tapasztalat, ahol több párhuzamos építési területen mély- és magasépítési munkák felügyelete volt a jelölt feladata a időszakban. Ezek közül az egyik építési projekt értékének meg kell haladnia a EUR-t; Hulladékgazdálkodási építési projektekben projektmenedzserként, projektigazgatóként szerzett, legalább 10 év szakmai tapasztalat, amelyek közül legalább az egyik befejezett projekt értéke legalább EUR; A FIDIC eljárások ismerete; a jelölt legalább három olyan szolgáltatásban működött közre, amelyekben mérnök pozíciót töltött be. A Mérnök képviselője Végzettség 6

7 Egyetemi végzettség a következő szakok valamelyikéről: hulladék-gazdálkodás környezet-gazdálkodás bányamérnök közműépítés építőmérnök vagy építész. Nyelvismeret Magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete. Képzettség Legalább 15 év gyakorlat az építési szektorban vagy építési projektek műszaki felügyeletében; Ezek közül legalább kettő olyan projekt megvalósítása során szerzett tapasztalat, ahol több párhuzamos építési területen mélyés magasépítési munkák felügyelete volt a jelölt feladata a időszakban, ezek közül is legalább az egyik építési projekt értékének meg kell haladnia a EUR-t; A FIDIC eljárások ismerete; a jelölt legalább kettő szolgáltatás keretében mérnök vagy mérnök képviselője pozíciót töltött be. b/3 Műszaki ellenőrök 5 fő Végzettség Szakirányú műszaki egyetemi vagy főiskolai végzettség; Műszaki ellenőri regisztráció. Nyelvismeret Magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete. Képzettség Legalább 10 év tapasztalat építési munkák műszaki ellenőrzésében; A műszaki ellenőri beosztásra javasolt személyeknek együttesen kell rendelkezniük valamennyi, az alábbi szakágakra vonatkozó műszaki ellenőri regisztrációval: Épület Mélyépítés és mélyépítési műtárgyak Építmény- és épületgépészet Építmény- és épületvillamosság. 7

8 III.2.1.1) Jogi helyzet (kizáró okok) a megkövetelt igazolási mód Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlatban a Kbt. 63. (2)-(3) bekezdésében meghatározottak szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésének a)-f) pontjainak, valamint a Kbt. 61. (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. III.2.1.2) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság a megkövetelt igazolási mód Az ajánlattevőnek és a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia. Az a) és b) pont szerinti dokumentumokat a közös ajánlattevőknek, az ajánlattevőnek valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak külön-külön, a c) pont szerinti igazolást együttesen kell megadnia és az annak megfelelő alkalmassági feltételeknek megfelelnie. a) az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozat valamennyi számlavezető pénzintézettől legalább az alábbi tartalommal: valamennyi általa vezetett számla száma, mióta vezeti a bankszámlá(ka)t, a bankszámlá(ko)n az elmúlt 12 hónapban volt-e sorbanállás, ha igen milyen időtartamú, valamint a számlatulajdonos a fizetési kötelezettségeinek rendben eleget tesz-e (Kbt. 66. (1) bekezdés a) pont); b) a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló az elmúlt három lezárt üzleti évre (Kbt. 66. (1) bekezdés b) pont); c) nyilatkozata az előző három év forgalmáról a közbeszerzés tárgya szerinti területen végzett szolgáltatás tekintetében (Kbt. 66. (1) bekezdés c) pont). III.2.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság a megkövetelt igazolási mód Az ajánlattevőnek és a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia. A közös ajánlattevőknek, valamint az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az a) és b) pontban jelzett valamennyi igazolást együttesen kell megadnia és az ennek megfelelő alkalmassági feltételeknek megfelelnie. a) az előző legfeljebb három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése (az ismertetésnek ki kell térnie valamennyi a időszakban a II pont szerinti fő tevékenységi területen teljesített (befejezett) szolgáltatás tekintetében az alábbiakra: az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje, a szerződést kötő 8

9 másik fél megnevezése, a szolgáltatás rövid ismertetése, Kbt. 67. (3) bekezdés a) pont). Az ismertetéshez csatolandó a Kbt. 68. (1) bekezdése szerinti igazolás; b) azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezése, képzettségük ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőségellenőrzésért felelősek (Kbt. 67. (3) bekezdés d) pont); A III.2.1. b/1-b/3. pontokban meghatározott szakemberek bemutatása során önéletrajz, a szakemberek végzettségét igazoló dokumentumok, valamint az adott szakemberek által a nyelvtudás/nyelvismeret tekintetében aláírt nyilatkozatok csatolandók. III.3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) vane kötve? NEM IGEN Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: Többször módosított 158/1997 (IX. 26.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri tevékenységről III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes személyek nevét és képzettségét? NEM IGEN IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA Nyílt Gyorsított meghívásos Meghívásos Gyorsított tárgyalásos Tárgyalásos IV.1.3) Az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel (adott esetben) IV.1.3.1) Az adott szerződésre vonatkozó előzetes összesített tájékoztató (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lap tartalomjegyzékében 9

10 IV.1.3.2) Egyéb korábbi közzététel A hirdetmény száma a Hivatalos Lap tartalomjegyzékében IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK (A) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy: (B) Az összességében legelőnyösebb ajánlat B1) a következő részszempontok alapján Súlyszám: Ajánlott ellenérték mértéke 12 Szakmai ajánlat minősége 8 Alszempontok a szakmai ajánlat minőségén mint részszemponton belül: 1. Szakágankénti megosztás 1 2. Szakágakhoz rendelt szervezet megléte 1 3. Személyek hatásköre, felügyelet 1 4. Feladatok ütemezése 1 5. Jelenlét a feladatok teljesítése során 1 6. Kockázatok ismertetése 1 7. Kockázatok kezelésére javasolt stratégia 1 8. Jelentések megszervezése, tartalma 1 Csökkenő fontossági sorrendben NEM IGEN vagy: B2) a dokumentációban tovább részletezett részszempontok alapján IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám* 2002/HU/16/P/PE/016 / Felügyelőmérnök IV.3.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje: 04/02/2005 (nap/hó/év) Ár ÁFA Pénznem Magyar forint. A fizetés feltételei és módja: 10

11 A vételárat az ajánlatkérő OTP Banknál vezetett, számú számlájára történő befizetéssel kell kiegyenlíteni. A dokumentációt az ár átutalását igazoló banki bizonylat bemutatásával lehet személyesen átvenni az I.3. pontban megjelölt címen munkanapokon 8.00 és óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján óráig. A bizonylatnak tartalmaznia kell, hogy az átutalás jogcíme a dokumentáció vételára és fel kell tüntetni a IV.3.1. pontban szereplő hivatkozási számot. Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 54. (4) bekezdése irányadó. IV.3.3) Az ajánlattételi határidő 04/02/2005 (nap/hó/év) vagy: nap Időpont: óra IV.3.5) Az(ok) a nyelvek(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók E S D A D E E L E N F R I T N L P T F I S V H U Egyéb (harmadik) ország IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hó/év) vagy: 120 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei IV 3.7.1) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek Az ajánlatkérő által kijelölt személy(ek); Az ajánlattevők által kijelölt személy(ek); A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága, mint Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet által kijelölt személy(ek); A Kohéziós Alap Irányító Hatóság által kijelölt személy(ek); Az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység vezetője által kijelölt személy(ek). IV.3.7.2) Dátum, időpont, hely Dátum: 04/02/2005 (nap/hó/év) Időpont: óra Hely: Lásd az I.1. pontban. 11

12 VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK VI.1) A HIRDETMÉNY NEM KÖTELEZŐ JELLEGŰ? NEM IGEN VI.2) ADOTT ESETBEN KÉRJÜK FELTÜNTETNI, HOGY A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E ÉS A TOVÁBBI HIRDETMÉNYEK KÖZZÉTÉTELÉNEK TERVEZETT IDEJÉT Nem ismétlődő jellegű a közbeszerzés. VI.3) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL/PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? NEM IGEN Ha igen, kérjük feltüntetni a projekt/program nevét és bármely egyéb használható hivatkozási adatot ISPA Pénzügyi Megállapodás 2002/HU/16/P/PE/016 VI.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK VI.4).1. A bírálati részszempontok és a hozzájuk rendelt súlyszám: 1. részszempont: Ajánlott ellenérték mértéke Súlyszám: 12 Alsó ponthatár: 0; felső ponthatár: 2 2. részszempont: Szakmai ajánlat minősége Súlyszám: 8 Alsó ponthatár: 0; felső ponthatár: 2 Alszempontok a szakmai ajánlat minőségén mint részszemponton belül: 1. Szakágankénti megosztás (0-2 pont): Az ajánlattevő ajánlatában ismertette-e a feladat szakágankénti megosztását? A feladat ajánlattevő által megajánlott szakágankénti megosztása biztosítja-e a feladatok teljes körű teljesítését? 2. Szakágakhoz rendelt szervezet megléte (0-2 pont): Az ajánlattevő a feladat szakágankénti megosztásához rendelt-e szakfeladatot teljesítő szervezetet? A szervezet létszáma, beosztása és képzettsége biztosítja-e a szakági feladatok szerződésszerű teljesítését? 3. Személyek hatásköre, felügyelet (0-2 pont): Az ajánlattevő által a feladat teljesítéséhez rendelt szervezet felépítése, kapcsolati rendszere és a szervezet alkotó személyek hatásköre, feladatai részletesen meghatározásra kerültek-e, megoldott-e a projekt teljesítésének folyamatos felügyelete, a teljesítés minőségbiztosítása? 4. Feladatok ütemezése (0-2 pont): Van-e az ajánlatban a rendelkezésre álló információk alapján elkészített ütemezés és logikus-e a feladatok sorrendje, munkaintenzitása és tervezett időtartama? 12

13 5. Jelenlét a feladatok teljesítése során (0-2 pont): A javasolt ütemezés biztosítjae a szükség szerinti jelenlétet az építési munkaterületeken? 6. Kockázatok ismertetése (0-2 pont): Felsorolja-e a projekt megvalósítása során felmerülő kockázatokat? 7. Kockázatok kezelésére javasolt stratégia (0-2 pont): A kockázatok kezelésére javasolt stratégia megfelel-e a kockázat bekövetkezési valószínűségének, illetve a kockázat elkerülésére/kezelésére tett javaslat idő- és költség-hatékonye? 8. Jelentések megszervezése, tartalma (0-2 pont): Elfogadható-e a műszaki leírásban szereplő, a Mérnök által készítendő havi és negyedéves előrehaladási jelentések és a zárójelentés tartalomjegyzéke? Az egyes alszempontok súlyszáma: 1 Az ajánlatkérő a bírálat során a pontszámokat a ponthatárok közötti pontkiosztással, arányosítás módszerével határozza meg. A módszer részletes ismertetése a dokumentációban található. VI.4).2. Támogatás felhasználása: Az Ajánlatkérő ISPA támogatásra irányuló igényt nyújtott be, mely igényét pozitívan bírálták el és támogatását az ISPA Pénzügyi Megállapodás 2002/HU/16/P/PE/016 számon tartják nyilván. VI.4).3. Minősített ajánlattevők: Mivel a minősített ajánlattevők jegyzékét a Közbeszerzések Tanácsa még nem tette közzé, illetve maga az ajánlatkérő sem hozott létre még előminősítési rendszert, valamennyi ajánlattevőre egyaránt vonatkoznak a III.2.1. pontban foglalt követelmények. VI.4).4. Az eredményhirdetés és a szerződéskötés tervezett időpontja: Az eredményhirdetés tervezett időpontja az ajánlatok felbontását követő 28. nap óra. Ha ez a nap munkaszüneti nap, akkor a következő munkanap óra. A szerződéskötés tervezett időpontja az eredményhirdetést követő 14. nap óra, amennyiben ez nem munkanap, akkor a következő munkanap óra. VI.4).5. Az eredményhirdetés helye: lásd az I.1 pontban megadott címet. VI.4).6. A teljesítés időtartama: A II.1.6. pontban körülírt projekt megvalósítására vonatkozó szállítási és vállalkozási szerződésekben rögzített jótállási időszak kezdő időpontja előreláthatóan január 01. A jótállási időszak a folyamatban lévő építési és árubeszerzési közbeszerzési eljárásokban bírálat tárgyát képezi, legrövidebb lehetséges időtartama 24 hónap, leghosszabb lehetséges időtartama 48 hónap. VI.4).7. A dokumentáció megvásárlása: a IV.3.2 pontban meghatározott módon az eljárásban való részvétel feltétele. VI.4).8. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt (1)-(3) bekezdéseiben valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Konzultáció megtartására sor kerül. A konzultáció időpontja: január óra helyi idő szerint, helyszíne: ld az I.1. pontot. 13

14 VI.4).9. Közbeszerzési műszaki leírás: A közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban található. VI.4).10. A közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módja: Mivel a közbeszerzés tárgyára vonatkozóan nem létezik európai szabvány, nemzeti szabvány, európai műszaki tanúsítvány vagy közös műszaki leírás, az ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírást a dokumentációban mellékelt módon határozta meg. VI.4).11. Formai kötöttség: Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. VI.4).12. Alvállalkozók megjelölése: Az ajánlatban meg kell jelölni: - a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevő harmadik személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül, illetőleg - az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat (Kbt. 71. (1) bekezdés). VI.4).13. Egyéb nyilatkozatok: Az ajánlathoz csatolandó az ajánlattevő Kbt. 71. (3) bekezdése és a 72. szerinti nyilatkozata. VI.4).14. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlati felhívás I.4. pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 15. (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a hirdetményben megjelölt határidők a hirdetmény feladását követő napon kezdődnek. VI.4).15. Hiánypótlás: Az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel, egy alkalommal lehetőség van a kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban az ajánlat részeként benyújtásra előírt egyéb iratok utólagos csatolására, hiányosságainak pótlására, valamint egyéb, az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására. A hiánypótlás azonban nem eredményezheti az ajánlat elbírására kerülő tartalmi elemeinek módosítását. VI.4).16. Az eljárás nyertese: Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott bírálati szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével - vagy annak visszalépése esetén az 14

15 eljárás eredményének kihirdetéskor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) - köti meg a szerződést. VI.4).16. Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő. VI.4).17. Árfolyamok: A különböző devizák forintra történő átváltásánál az ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat veszi figyelembe. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított Euró ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint. VI Nemzeti elbánás: Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára a Kbt. szerint nem kell nemzeti elbánást nyújtani. VI Alkalmassági követelmények: A jelen Ajánlati Felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek külön-külön, illetve együttesen történő megfelelés előírását az indokolja, hogy az ajánlatkérő álláspontja szerint az Ajánlati Felhívásban írt alkalmassági feltételeknek való megfelelés szükséges a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás pénzügyi és gazdasági valamint műszaki és szakmai szempontból megfelelő színvonalon történő teljesítéséhez. Bármely igazolás hiánya vagy annak bármilyen mértékű fogyatékossága kizárja, hogy az ajánlatkérő az ajánlattevőt, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót alkalmasnak minősítse a szerződés teljesítésére. VI Fordítás: Amennyiben bármely, ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt az Ajánlattevő a 24/1986 (VI.26.) MT rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA // (nap/hó/év) 15

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:244150-2010:text:hu:html HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

KÉ-4804/2010 (HIÁNYPÓTOLT)

KÉ-4804/2010 (HIÁNYPÓTOLT) 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ.

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési útmutató 2. segédlet. FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok

Közbeszerzési útmutató 2. segédlet. FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok Közbeszerzési útmutató 2. segédlet FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok Tartalom Az építési beruházásokra vonatkozó szabályok, mintadokumentumok a FIDIC 3 szerződéses feltételek szerinti

Részletesebben

22/07/2010 S140 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Csenger: Szennyvíztisztító építése 2010/S 140-215426

22/07/2010 S140 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Csenger: Szennyvíztisztító építése 2010/S 140-215426 22/07/2010 S140 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Csenger: Szennyvíztisztító építése 2010/S 140-215426 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

http://kozbeszerzes.hu/sid/popupfront/lid/popup/pid/0/hirdetmenyprope...

http://kozbeszerzes.hu/sid/popupfront/lid/popup/pid/0/hirdetmenyprope... Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2005 / 116 Ajánlatkérő: Homokmégy Község Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 6341 Homokmégy, Vörösmarty u. 4 8. Beszerzés tárgya: Homokmégy Község

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

3. melléklet a 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. melléklet a 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Kunszentmárton Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája:

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 90 Ajánlatkérő: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. hrsz. 1057 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, a Pécs Holding Zrt. által üzemeltetett lakás- és nem lakáscélú ingatlanokon és a Pécs Holding Zrt. tulajdonában álló nem lakáscélú ingatlanokon történő

Részletesebben

HC - ATM rádiórendszer beszerzése

HC - ATM rádiórendszer beszerzése HC - ATM rádiórendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/57 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - egyes ágazatokban EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Önkormányzati előirányzat-kezelő rendszer II.

Önkormányzati előirányzat-kezelő rendszer II. Önkormányzati előirányzat-kezelő rendszer II. Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény... 9 Szerződés megkötéséről

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

Egyéb közlemény: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Pápa: Pénztárgépek 2011/S 251-410384. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

HU-Pápa: Pénztárgépek 2011/S 251-410384. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:410384-2011:text:hu:html HU-Pápa: Pénztárgépek 2011/S 251-410384 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Árubeszerzés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ

Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ Budapest Főváros Önkormányzata az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_ KÉ Közzététel dátuma: 19.08.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 05.09.2011 Dokumentáció beszerzésének

Részletesebben