Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály"

Átírás

1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Hulladékgazdálkodás tervezése a nemzetközi támogatásokból kimaradó területeken Nyugat-Dunántúl RÉGIÓ Budapest, december. 6.

2 Bevezetés, előzmények A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízására elkészült a Hulladékgazdálkodás tervezése a nemzetközi támogatásokból kimaradó területeken című tanulmány, amely az ország területén hat olyan térséget tárt fel, ahol a hulladékgazdálkodás fejlesztésére szükség lenne, de eddig a térségben érintett önkormányzatok és/vagy vállalkozások nem készítettek tervet, projektjavaslatot a megoldásra. A vizsgálandó területeket a már nemzetközi támogatásra elfogadott vagy előkészítés alatt levő (a továbbiakban futó projektek ) komplex hulladékgazdálkodási projekttervek határozták meg. A tanulmány tárgya az ezek között kimaradt települések, illetve régiók vizsgálata ( fehér foltok ). Jelen résztanulmány a Nyugat-Dunántúl Régió területén szükséges és lehetséges hulladékgazdálkodási fejlesztésekre ad szakmai javaslatot. A nemzetközi támogatásokból kimaradó települések, területek alapadatai, jelenlegi hulladékgazdálkodási helyzetének tényszerű meghatározása érdekében első lépésben az összes érintett önkormányzat számára kérdőívet küldtek szét a tanulmány készítői. Az önkormányzatok megkeresésével párhuzamosan konzultáltak a terület jelentősebb szolgáltatóival, illetve további érintett szervezetekkel a regionális, illetve területi elképzelések és lehetőségek feltérképezésére. Az önkormányzati felmérés alapvetően sikeresnek, reprezentatívnak tekinthető, a települések részéről a válaszolási hajlandóság %, országos átlagban 60% volt. Az érintett lakosszám tekintetében az arány még jobbnak bizonyult, a válaszoló önkormányzatok a lakosság 71%-át képviselik. A tanulmányunk tárgyát képező, nemzetközi hulladékgazdálkodási támogatásokból kimaradó területek 687 önkormányzatot, illetve mintegy lakost jelentenek. Ezek a fehér foltok alapvetően az alábbi egybefüggő területeket takarják: 1. Nógrád Régió 2. Nyugat-Alföld Régió 3. Jászság Dél-Heves Régió 4. Dél-Kelet-Aföld Régió 5. Komáromi Régió 6. Nyugat-Dunántúli Régió A jelen résztanulmány az általános helyzetelemzési és javaslat fejezetnek egy nagyobb - a Nyugat-Dunántúl összefüggő területegységre vonatkozó részeit tartalmazza. A vizsgált régiót a mellékelt ábra mutatja be. 1. A futó projektekből kimaradó települések, illetve területek helyzetének elemzése Az adott régiókban egyes jelentősebb közszolgáltatást végző cégek megkeresésével felmérést végeztünk (személyes interjú és kérdőív formában is) annak érdekében, hogy tájékozódjunk a szándékukról, terveikről. A régió hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése szempontjából rendkívül lényeges a meglévő lerakók alapos ismerete, illetve elemzése, mivel ez meghatározó lehet az egyes régiókban kialakítandó projektekre, illetve a települések hovatartozására. A hulladékgazdálkodási rendszerek jellemzően 2-3 nagyobb lerakótelep köré szerveződnek, amelynek egy része meglévő telep. 2

3 A kérdőívben rögzítettük az egyes hulladéklerakók szolgáltatási körzetére jellemző legfontosabb adatokat, a szolgáltatás jelenlegi szintjét. A személyes interjúk során felmértük a fejlesztési lehetőségeket, terveket, koncepciókat, egy esetleges állami/nemzetközi szerepvállalás lehetőségét a korszerű hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításában. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos támogatási rendszer alanyai közé bekerültek az önkormányzatok mellett a közszolgáltatók is, mivel gyakorlatilag az önkormányzatokkal kötött szerződésekkel önkormányzati feladatok ellátását vették át, ezért a feladataik ellátásához szükséges fejlesztésekhez állami támogatást is igénybe vehetnek, azaz például sikerrel pályázhatnak a szolgáltatási körzetükben a szelektív hulladékgyűjtés működtetéséhez szükséges eszközök beszerzésének támogatására. A következőkben ismertetjük a régióra vonatkozó részletes adatokat, fejlesztési lehetőségeket. A logikusabb tárgyalás végett ebben a fejezetben mutatjuk be és vetjük össze a helyzetet a Regionális Hulladékgazdálkodási Tervekben foglalt elképzelésekkel is. Nyugat-Dunántúli Régió A Nyugat-dunántúli Régió a régióban kialakult regionális társulások elhelyezkedése alapján két régiórészre osztható fel. Az északi régiórész alatt a Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer projekthez csatlakozott régiórész értendő (1. melléklet). A déli régiórészbe tartoznak azok a települések, amelyek nem csatlakoztak a Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer projekthez és a Nyugat-Balaton projektben résztvevő településektől nyugatra, valamint az osztrák-magyar határ által határolt területen helyezkednek el (2. melléklet) A Nyugat-dunántúli Régió északi része A Nyugat-dunántúli Régió északi régiórésze alatt a Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer projekthez csatlakozott régiórészt, Győr, Mosonmagyaróvár, Sopron, Csorna, Kapuvár, Fertőrákos, Harka, Kópháza vonzáskörzetét értjük. A térség kommunális szolgáltatói: Győri Kommunális Szolgáltató Kft., Rekultív Környezetvédő és Hulladékhasznosító Kft., Soproni Városüzemeltetési Kft. A térségben működő nagy hulladéklerakó telepek: Jánossomorjai hulladéklerakó, Fertőszentmiklósi hulladéklerakó, Soproni hulladéklerakó A Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer bővülése Győr város gesztorságával októberében megalakult a Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer, melyhez az előzetes egyeztetések alapján 118 önkormányzat jelezte csatlakozási szándékát. Az azóta eltelt időszakban a megyeszékhely körzetében elhelyezkedő falvak, városok, valamint Veszprém megye településeinek megközelítőleg fele, összesen lakos nevében 112 önkormányzat képviselőtestülete hozott határozatot a beruházáshoz való csatlakozásról. Mosonmagyaróvár és térségének csatlakozása A Győr város gesztorságával megalapított konzorcium létrejöttét követően Mosonmagyaróvár, Csorna, Kapuvár és a térségükben található 110 település hozott hasonló döntést, alakított 3

4 hasonló szervezetet, konzorciumot és csatlakozott a Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Projekthez. A Mosonmagyaróvár körüli szigetközi és rábaközi települések a néhány éve létesített jánossomorjai lerakó köré csoportosulnak. Sopron és térségének csatlakozása A Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszerhez januárjában konzorciumként csatlakozott Sopron és térsége is. A Sopron és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer konzorciumának fő célkitűzése, hogy kapcsolódhasson az Észak-nyugat Dunántúli Régióhoz. Sopron, Fertőrákos és Kópháza községek január 23-án írták alá az erről szóló megállapodást. Sopron és térsége a fertőszentmiklósi hulladéklerakó köré csoportosulnak. A Győr Mosonmagyaróvár Sopron projektcsoport Győr, Mosonmagyaróvár és Sopron települései január 30-án írták alá a három térség együttműködésére vonatkozó, a három tervezett hulladékgazdálkodási rendszer által lefedett térség ún. projekt-csoport együttműködési szerződését. Így a Mosonmagyaróvár és Térsége, a Sopron és Térsége, valamint a Győri Hulladékgazdálkodási Rendszer egy projektcsoportot alkot. A projektcsoport megszületése első lépés a régió lakosa hulladékkezelési problémájának megoldása érdekében. A projektcsoport gesztora Győr. Jelenleg a három térség egymáshoz igen hasonló műszaki és tartalmú tervezési munkái folynak a szolgáltatók bevonásával és a Győri Kommunális Szolgáltató Rt. vezetésével. A tervek szerint a benyújtott pályázat elbírálását követen előreláthatólag 2006-ban kezdődhet meg a tervezett hulladéklerakók, átrakóállomások építése. Az általunk összeállított hulladékgazdálkodási kérdőív kitöltésére irányuló megkeresésünkre mind a Mosonmagyaróvár, Csorna, Kapuvár térségében szolgáltató Rekultív Környezetvédő és Hulladékhasznosító Kft. képviselője, mind pedig a Soproni Városüzemeltetési Kft. képviselője azt a tájékoztatást adta, hogy a szolgáltatási területükön található települések szinte kivétel nélkül csatlakoztak a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Rendszerhez, azaz a Győr, Mosonmagyaróvár, Sopron projektcsoport tagjai. Így tehát az 1. mellékletben szereplő településekkel - mint a jövőben a hulladékgazdálkodás korszerűsítését célzó projekt résztvevőivel - nem számolunk Hulladékgazdálkodási szempontból való egybefüggőség és az egybefüggő területek szelektív hulladékkezelésének szintje A Nyugat-dunántúli Régió déli része A Nyugat-dunántúli Régió déli részében azok a települések, amelyek egyike sem tartozik sem a Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszerhez, sem az Észak- vagy a Nyugat-Balaton Hulladékgazdálkodási projekthez nem tartoznak, és az országhatár és a két projekt által határolt területen helyezkednek el (2. melléklet). A térség főbb kommunális szolgáltatói a Csepregi Városgazda Kft., a Kőszegi Városgondnokság, a Szombathelyi Városgazdálkodási Kft. És a MÜLLEX-Körmend Hulladékgyűjtő és Hulladékhasznosító Kft. A térségben működő hulladéklerakók: Répcesík Hulladéklerakó, Kőszeg-hegyaljai Regionális Hulladéklerakó, Erdei iskola úti hulladéklerakó (Szombathely), Harasztifalui hulladéklerakó. 4

5 A Nyugat-dunántúli Régió déli részén az önkormányzatok nem alakítottak regionális hulladékgazdálkodási rendszereket, aminek az egyes szolgáltatóknál végzett felmérés szerint szolgáltatónként, illetve térségenként más-más oka van. A következőkben az egyes térségek hulladékgazdálkodási elképzelését, terveit a szolgáltatókkal személyesen, illetve telefonon történt megbeszélések alapján (szolgáltatónként) kerülnek bemutatásra Kőszegi Városgondnokság A Kőszegi Városgondnokság az üzemeltetésében levő Kőszeg-hegyaljai Regionális Hulladéklerakóra összesen 8 település lakos hulladékát szállítják be és helyezik el. A kiépített műszaki védelem tekintetében a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről szóló 22/2001 (X.10.) KöM rendeletben előírt feltételeket kielégítő Kőszeg-hegyaljai Regionális Hulladéklerakó PHARE segítséggel létesült, kiépített jelenleg meglévő szabad kapacitása tonna, az engedélyezett kapacitás tonna (75501 m 3 ). (Engedélyek: 1827/12/1996. környezetvédelmi engedély a hulladéklerakó létesítésére és üzemeltetésére, 6986/3/2002 számú hulladékkezelési engedély begyűjtésre, szállításra, lerakással történő végleges ártalmatlanításra) A hulladéklerakó bővítésére a helyi adottságok (rendelkezésre álló hely) miatt lehetőség volna, a tervezett kapacitást m 3 -ben jelölték meg A lerakótelepen hulladékkezelést nem végeznek, átrakóállomás jelenleg nincs kiépítve. A szeletív hulladékgyűjtést a városban 9 helyen az üveg, a papír, a műanyag hulladékok tekintetében gyűjtőszigeteken valósítják meg. A Kőszeg-hegyaljai Regionális Hulladéklerakó mellett a lakossági hulladékudvar áprilisától a lakossági veszélyes hulladékok egy részét, valamint a fémhulladékot és a gumiabroncsokat is befogadja. Építés alatt áll egy komposztálótelep. A hulladékudvarral kapcsolatban érdeklődésre a Kőszegi Városgondnokság képviselője elmondta, hogy előnyös lenne, ha a hulladékudvarban begyűjtött hulladékokkal kapcsolatban előkezelési, kezelési tevékenységet (építési törmelék aprítása, hasznosítása, műanyag hulladék darálása, stb.) tudnának végezni, hiszen így a hulladékot könnyebben át tudnák adni más kezelő, hasznosító vállalkozásoknak. Jelenleg azonban a hulladékudvarban csak gyűjtési tevékenységre van engedélyük Szombathelyi Városgazdálkodási Kft. A Szombathelyi Városgazdálkodási Kft. tulajdonosa Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. A Szombathelyi Városgazdálkodási Kft. a tulajdonát képező és az üzemeltetésében levő hulladéklerakón 57 település lakosától kb tonna hulladékot ártalmatlanít évente. Az Erdei úti Hulladéklerakóra a Szombathelyi Városgazdálkodási Kft-n kívül más kommunális szolgáltató cég nem végez beszállítást. A hulladékgyűjtési, szállítási költségek csökkentése érdekében kiemelt célként kezelik, hogy minél több települést sikerüljön a rendszeres hulladékgyűjtési körbe bekapcsolni tavaszán a betelt hulladéklerakó mellett, egy 9 hektáros területen, mintegy 1 milló m 3 kapacitású, több ütemben kivitelezésre kerülő, 5

6 korszerűen szigetelt lerakó elkészült I. ütemének 2 ha-os területén kezdték meg a hulladék lerakását. A hulladéklerakó kapacitása m 3, ebből jelenleg m 3 a kiépített szabad kapacitás. A fennmaradó kapacitás kiépítése szeptemberéig a tervek szerint megtörténik. A lerakó engedélyezett kapacitása m 3. Az Erdei úti Hulladéklerakó kialakított műszaki védelme megfelel a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről szóló 22/2001 (X.10.) KöM rendeletben előírt feltételeknek. A régi lerakó depóniagáza is hasznosításra kerül. A Kft rendelkezik begyűjtésre, szállításra, előkezelésre és lerakással történő végleges ártalmatlanításra vonatkozó engedéllyel, az engedélyszám: 3014/6/2002. A komposztálásra, hasznosításra vonatkozó engedélyszáma: 3084/6/2001. A Szombathelyi Városgazdálkodási Kft. a Körmendi úti régi hulladéklerakón építési-bontási hulladék lerakót üzemeltet, ezzel csökken a települési hulladéklerakó terhelése és megoldódik a régi telep részleges földtakarásos rekultivációja. Szombathelyen működik a Körmendi úti hulladékudvar. A hulladékudvarban bármely hasznosítható hulladékot átvesznek, származzon az akár a lomtalanítási akciókból vagy legyen háztartási veszélyes hulladék. A szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása gyűjtőszigetek kialakítása formájában most van folyamatban Csepregi Városgazda Kft. A Csepregi Városgazda Kft. az üzemeltetésében levő Répcesík Hulladéklerakóra 20 település mintegy lakosának hulladékát szállítja be és helyezi el ott. A térségben a Csepregi Városgazda Kft-n kívül egy szolgáltató végez beszállítást a Répcesík Hulladéklerakóra. A büki PARKOM Bt. (Parkfenntartó és Kommunális Szolgáltató Bt.) 16 település lakosától, évente kb tonna egyes hulladékot szállít be a hulladéklerakóra. A csepregi hulladéklerakón ártalmatlanított hulladék mennyisége tonna. Az engedélyezett kapacitás tonna, és a potenciális szabad kapacitás tonna (de további bővítést nem terveznek). A csepregi hulladéklerakóra kerül a Csepregi Városgazda Kft. által begyűjtött tonna, valamint a bükki székhellyel rendelkező Parkom Bt. által begyűjtött tonna hulladék. A Répcesík Hulladéklerakó kialakított műszaki védelme megfelel a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről szóló 22/2001 (X.10.) KöM rendeletben előírt feltételeknek. A Csepregi Városgazda Kft. egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik (engedélyszám: 2286/2/2003), míg a PARKOM Bt.-nek begyűjtésre és szállításra vonatkozó engedélye van (engedélyszám: 5890/4/2002). A hulladéklerakón nem végeznek előkezelést a megvalósítás igen magas, az önkormányzat által nem vállalható költsége miatt, nincs a térségben átrakóállomás, a szelektív hulladékgyűjtés sem gyűjtősziget, sem háztól történő elszállítás formájában nem valósult meg Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és 6

7 Hasznosító Kft A Harasztifalui lerakót a Müllex-Körmend Kft üzemelteti. A cég 95,2 százalékban osztrák tulajdon, 4,2 százalékban Körmend város önkormányzata a tulajdonos. A lerakó 117 település mintegy lakosát szolgálja ki. Kiépítése megfelel a jogszabályi elvárásoknak (a szükséges hatósági engedélyeknek - építési engedély, környezetvédelmi engedély, használatbavételi engedély, vízjogi üzemeltetési engedély birtokában vannak). A lerakón hulladékválogatást és komposztálást is végeznek. A lerakott hulladék mennyisége tonna. A lerakó engedélyezett kapacitása tonna, és a potenciálisan szabad kapacitása tonna, további ütemekkel még mintegy m 3 bővítésre van hely. A Müllex Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft-nek előkezelésre, hasznosításra, ártalmatlanításra vonatkozó engedélye van (engedélyszám: 68/1/2003) tavaszán összesen 86 darab szelektív hulladékgyűjtő szigetet állítottak fel 23 településen, amelyekben a papírt, műanyagokat, üveget és szerves hulladékot különválogatva helyezik el a speciális konténerekben Répcelaki hulladéklerakó A répcelaki hulladéklerakóra három település lakosának hulladéka kerül beszállításra. A répcelaki települési szilárd hulladéklerakó begyűjtési körzete: Csánig, Vámoscsalád, Répcelak. A lerakott hulladék mennyisége tonna. A lerakó engedélyezett kapacitása tonna, a potenciális szabad kapacitás tonna. A lerakóra a hulladékot az üzemeltető Partner Trans Kft szállítja be, amely által begyűjtött hulladék mennyisége tonna A regionális hulladékgazdálkodási terv alapján meghatározott elképzelések A Nyugat-dunántúli Régióra készült területi hulladékgazdálkodási terv három megye: Győr- Moson-Sopron megye, Vas megye és Zala megye állapotát elemzi és megfogalmazza a hulladékgazdálkodási feladatokat. A tervet az Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség bevonásával készítette. A szétaprózódott településszerkezet több mint száz éve jellemző a régióra, kialakulásában jelentős szerepet játszottak a domborzati és topográfiai adottságok. Ez a szétaprózódottság a hulladékgazdálkodásban nehézségeket okoz. Vas és Zala megye néhány települése nem csatlakozott egyik nagyobb lerakó gyűjtési körzetéhez sem. A régióban több helyen bevezetésre került a szelektív hulladékgyűjtés, hulladékgyűjtő szigetek kialakításával. A szigeteken üveg, papír, műanyag, fém hulladékok elkülönített gyűjtésére alkalmas konténereket helyeztek el. A szelektíven összegyűjtött hulladékok utóválogatását, előkészítését a nagyobb, regionális köztisztasági feladatokat ellátó gazdálkodó szervezetek végzik. Az így előkészített hulladék hulladékhasznosítóknak kerül átadásra, amelyek többnyire a régión kívül találhatóak. 7

8 A régióban néhány hulladékgyűjtő udvar is működik. A hulladékgyűjtő udvarokban elsősorban papír, műanyag, fa, üveg, textil hulladék gyűjtése történik, de lehetőség van néhány helyen pl. gumihulladék, és inert-építésből, bontásból származó hulladék gyűjtésére is. Mivel a másodnyersanyagnak minősülő hulladékok szelektív gyűjtése üzemszerűen érdemben alig kezdődött el, ezért egyelőre válogató létesítmény sem épült. A régióban működő nagyobb lerakókban az üzemeltetők végeznek kisebb mértékű válogatást a lerakókon. Az így elkülönített hulladékokat vagy közvetlenül hasznosító szervezetekhez juttatják, vagy begyűjtőkön keresztül kerül a feldolgozókhoz. Az építési-bontási hulladék legnagyobb részét az elmúlt időszakban a települési hulladéklerakókra szállították. A hulladéklerakókra csak a takaróréteg kialakítására alkalmas hulladékmennyiségek kerültek engedélyezésre. A régióban tonna zöldhulladék külön gyűjtése és komposztálása megoldott, így a maradék, közel tonna biológiailag bontható hulladék lerakásra kerül. A régióban üzemelő hulladéklerakók közül az elvégzett környezetvédelmi felülvizsgálat és a meglévő szabad kapacitás figyelembe vételével várhatóan után is használható lesz Csepreg, Répcelak regionális célokat is ellátó települési szilárd hulladéklerakója, míg Harasztifalu (Körmend), Szombathely regionális lerakójával hosszú távon is lehet számolni A közelben tervezett hulladékgazdálkodási projektek és a kapcsolódási lehetőségek A Kőszegen és térségében készült egy felmérés, ami egy másik hulladékgazdálkodási rendszerhez történő csatlakozás esetleges lehetőségére irányult. A felvetés a lakosság ellenállásába ütközött, annak ellenére, hogy tekintettel a hulladéklerakó kis kapacitására a régió hulladéka nem a Kőszeg-hegyaljai Regionális Hulladéklerakón került volna elhelyezésre. Kőszeg és térsége Szombathely város kezdeményezőkészségében bízik. Egy ilyen esetben szívesen vennének részt a projektben hulladékfeldolgozási tevékenységgel, az eddig megvalósított hulladékkezelő létesítményeikkel: a meglevő hulladékudvarral, komposztálóval 1. A Kőszegi Városgondnokság bízik abban, hogy egy esetleges regionális összefogásban sikerrel kamatoztathatja a pályázatírásban szerzett eddigi tapasztalatait, hiszen szinte az összes, a hulladékgazdálkodáshoz tartozó létesítményt (hulladéklerakó, hulladékudvar, komposztáló, hulladékfeldolgozásra PHARE pályázatot nyújtottak be) állami, illetve nemzetközi segítséggel valósították meg. 1 A Nyugat-dunántúli régió északi régiórészében kialakult Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Rendszert alkotó győri, soproni és mosonmagyaróvári térség egyike sem kereste meg Kőszeg és térségét a csatlakozási szándék felmérésével. 8

9 A Zöld Forrás pályázati lehetőségen a régi hulladéklerakó rekultivációjára az igényelt összegnek csak egy részét nyerték csak el, és mivel az önkormányzat önerejére nem számíthatnak, nem tudni, hogy milyen forrásból tudják megvalósítani a rekultivációt. A Szombathelyi Városgazdálkodási Kft. a fentebb bemutatott létesítményeket ez idáig mindig önerőből valósította meg. Nyereségesen gazdálkodnak, a tervezett beruházásokat igyekeznek a jövőben is saját forrásból megvalósítani. A közötti időszakban 140 gyűjtősziget önerőből történő kialakítását tervezik a szelektív hulladékgyűjtés (papír, üveg, műanyag, fém) megvalósítása érdekében. Hulladékgazdálkodási szolgáltatásaikat olcsóbban, kb. fele áron tudják szerződéses partnereik részére nyújtani, mint a regionális projektek keretében többszörös költséggel megvalósuló hulladékgazdálkodási rendszerek, pl. hulladéklerakók. A regionális projektekkel kapcsolatban további hátránynak tartják, hogy túl magas a befizetendő önrész mértéke. A fentiek alapján a Szombathelyi Városgazdálkodási Kft. nem érdekelt egy esetleges regionális projektben való részvételben. Egy esetleges regionális csatlakozás, de leginkább az állami, nemzetközi támogatás igénye a tervek szerint ben megvalósítandó, tonna/év kapacitású válogatómű esetében merül fel. A válogatómű létesítése nem új gondolat, a megvalósíthatósági tanulmányt már 2000-ben elkészítették. A válogatómű 2118 m 2 nagyságú válogatócsarnok, 962 m 2 nagyságú bálatároló az elkészített tervek alapján - érvényes építési engedéllyel rendelkezik. A válogatómű beruházási költsége kb. 660 millió forintot tenne ki, melynek kb. 10%-át tudnák saját forrásból fedezni. A Müllex Kft. nem kíván részese lenni közös szervezésű projekteknek Helyzetelemzés, új projekt kialakítási lehetőségek A Nyugat-Dunántúl Régió hulladékkezelésének fejlesztési javaslata A Nyugat-Dunántúl területe mintegy lakosú egységként kezelhető. A rendelkezésre álló lerakókapacitások: Lerakó neve Kiépített szabad kapacitás, m 3 Fejlesztési lehetőség, m 3 Harasztifalu Szombathely Kőszeg Csepreg Répcelak A régióban működik még néhány inert hulladék lerakását végző lerakótelep: Körmend, Szombathely, Kőszeg, Csepreg, Répcelak, Sárvár. A regionális hulladékkezelési projektbe nem szerveződött települések legnagyobb része számára már ma is olyan szolgáltatók végzik a begyűjtést és hulladékkezelést, amelyek korszerű lerakókkal rendelkeznek, így kistérségi szinten az alapellátás megoldottnak tekinthető, illetőleg további regionális szintű ellátást segítő beruházásokkal a 9

10 hulladékgazdálkodás komplex rendszere kialakítható. Van azonban néhány település, amely az ilyen szolgáltatást sem veszi igénybe, feltehetően saját lakosai számára maga oldja meg a hulladékkezelést. Ezen települések a következők: Újkér, Szakony, Csáfordjánosfa, Sárvár, Rum, Körmend, Vasvár, Pácsony, Győrvár, Petőmihályfa, Andrásfa, Hegyhátszentpéter, Szarvaskend, Halastó, Magyarszombatfa, Velemér, Kisrákos, Szatta (18 db, közel lakos). A projekt-előkészítés során 0,4 t/fő éves hulladéktermeléssel és 40 %-os hulladékhasznosítással számolva 0,24 t/fő hulladékártalmatlanításról kell gondoskodni. Az adott lakosra így évi t hulladék elhelyezését kell megoldani. A térségi lerakók kiépített kapacitása ezzel számolva 25 évre elegendő. Figyelembe véve a szelektív gyűjtés egy ideig még mindenképpen csekélyebb hatásfokát is, a lerakókapacitás megfelelő hosszú távon elegendő. A - régióra jellemző - kis lakosszámú településeken nem kivitelezhető ésszerűen a települések önálló szelektív gyűjtése. Még egy fős településen is olyan kevés hulladék gyűlne össze a szelektív gyűjtőkben, hogy nem érné meg azokat elszállítani, a nagyobb mennyiség összegyűjtéséig normális keretek közt tárolni, átválogatni, bálázni. Ezért szükséges a térségben a regionális begyűjtő rendszerek működtetése. A fejlesztési lehetőségek gazdasági-politikai oldalát tekintve a helyzet nem kedvező egy regionális hulladékgazdálkodási rendszer kiépítéséhez a nagy szolgáltató cégek (Szombathelyi Városgazdálkodási Kft., Müllex Kft Csepregi Városgazda Kft.) versengése miatt. A térségben a szakértelem rendelkezésre áll, erre utal a két kisebb korszerű lerakó PHARE támogatásból történt megvalósítása és két nagy szolgáltató tevékenysége is Rekultivációs feladatok A települési szilárdhulladék lerakók rekultivációjára készült országos program szerint a Nyugat-Dunántúl régió területén a 3. melléklet szerinti lerakók esetén kell gondoskodni a rekultivációs feladatok elvégzéséről. Az összesen 174 db lerakó rekultivációjának becsült költsége 3067 M Ft. 2. A nemzetközi támogatásokból kimaradt területek fejlesztési lehetőségei A jelen tanulmány egyik célja, annak meghatározása, hogy a jelen állapotban fehér foltnak minősülő területeken milyen módon, milyen költségekkel és milyen támogatási igényekkel lehet ill. célszerű komplex hulladékgazdálkodási rendszereket beindítani. A következőkben becsüljük a szükséges intézkedések irányát és nagyságrendjét. Kiindulási alapnak a már futó projektekből levont következtetéseket és a helyzetfelmérés eredményeit tekintjük. Ennek megfelelően az alábbi gondolatmenetet alkalmazzuk: 1. Megállapítjuk, hogy mely területeken van egyáltalán szükség beavatkozásra, azaz új projekt szervezésének előmozdítására. (Ahol ez a tervezés már megtörtént, illetve történik, nyilvánvalóan a jelen tanulmány kereteit jóval meghaladó 10

11 precizitású projekt tervezés folyt, illetve folyik. Ezek a területek valójában már átsorolhatók a megszerveződött projektekkel már lefedett régiók közé.) 2. Összegezzük a beruházási igényeket azokra a területekre, amelyeken új rendszerek szerveződése célszerű. 3. A beruházási igényekhez a futó projektek tervezéséből levont következtetések felhasználásával nagyságrendi költségbecslést adunk. 4. Gazdasági, gazdaságpolitikai megfontolásokat is figyelembe véve teszünk javaslatot az adott terület kezelésére. A javaslat hulladékgazdálkodási szakmai szempontok alapján készült, alapvetően azzal a filozófiával, hogy a települési hulladékok kezelését akkor lehet környezetkímélő módon és gazdaságosan megvalósítani, ha nem csak a hulladék begyűjtése és ártalmatlanítása történik meg, hanem a szelektív hulladékgyűjtés segítségével a hasznosítható és veszélyes hulladékok elkülönítése, hasznosítónak átadása, valamint a maradék hulladék ártalmatlanítása, a hulladék kezelése korszerű eszközökkel és létesítményekben valósul meg, regionális szervezésben, mert így biztosítható a költségek optimuma, a régi lerakók felülvizsgálatra, a felhagyott lerakók rekultiválásra kerülnek, a szükséges fejlesztésekhez, rekultivációhoz állami és nemzetközi forrásokat vesznek igénybe az önkormányzatok. A szakmai filozófia átültetése a Nyugat-Dunántúl Régióba a jelenlegi állapotokból kiindulva a jövőre nézve fogalmaz meg célkitűzéseket. A javaslat a feladatokat a régió adta keretek között tervezi megoldani, ami azt jelenti, hogy a más régiók közreműködésével ésszerűbben, logikusabban megoldhatónak látszó esetekben sem teszünk ilyen javaslatot. Jelen esetben régió alatt nem a statisztikai régiót értjük, hanem azt a területet, ahol egységes projektben, korszerű szolgáltatással el nem látott fehér foltok vannak a nógrádi területen. Ennek indoka, hogy vizsgálataink szerint a jelen régiót határoló más régiók már projektekbe szerveződtek, azokról részben már pozitív döntés született, a fejlesztések megkezdődtek. Az ilyen módon meghatározott projektekhez (Észak-Balaton, Nyugat-Balaton Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt) hozzányúlni már nem célszerű, mert a nemzetközi (EU) forrásokból való támogatottságukból következően minden módosítás számtalan szerződés megváltoztatását, pénzügyi és logisztikai változtatásokat vonna magával, ami a projektek szereplőinek okozna nehézséget. Ezért a csatlakozó területeken megvalósuló projektekbe társulni a kimaradó településeknek nem javasolható. A tárca állásfoglalása szerint a rendelkezésünkre álló eszközökkel védjük a korábban kialakult projektek egységét, még akkor is, ha célszerűségi okok indokolnák egyes települések utólagos integrációját. A fehér foltok területére az egységes projekt összeállításának és megvalósításának indoka továbbá az, hogy a szükséges fejlesztésekhez a források biztosítását csak az EU-források igénybevételével látszik lehetségesnek, amelyet a magyar kormányzat kiegészít. Az EU-források felhasználása során tekintettel kell lenni azokra a követelményekre, amelyet a közösség támaszt, így pl. a támogatott projekt mérete, a beruházás volumene, ami azt jelenti, hogy célszerű a javasolt magyar viszonyok között nagynak tűnő térség egy projektként történő kezelése. 11

12 A csak hazai forrásokból történő támogatás fedezete lényegesen kisebb összeg, vagyis kisebb arányú is, ezért az önkormányzatok számára kedvezőtlenebb megoldás. A javaslat tehát nem a megyével számol mint projektterülettel, hanem mindazokkal a településekkel, amelyek nem részesei EU-források igénybevételével történő hulladékgazdálkodási fejlesztéseknek. A Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Rendszer még hivatalosan nem került elfogadásra, ezért még nyitva áll a lehetőség a csatlakozásra (korlátozott ideig). A javasolt kezelési központok kialakításánál a meglévő gyűjtőkörzetek változatlanságával számoltunk, hiszen ezekben az esetekben már korábban megkötött közszolgáltatói szerződéseket feltételezünk. Változással azokban az esetekben kell számolni, ahol a ma még működő lerakók bezárásra kerülnek, így ezek a gyűjtőkörzetek a bezárást követő időponttól kezdődően lerakási szempontból a regionális lerakókat (Szombathely, Csepreg stb.) veszik igénybe. A lerakók hosszú távon működhetnek (engedélyeik vannak, tartalék területek rendelkezésre állnak), új lerakó építése nem szükséges. Feltehetően a regionális projekt jóváhagyása és a beruházások kezdete a műszakilag nem megfelelő lerakók bezárását követően kezdődhet csak meg, tehát már a kezdettől a régióközpontban, illetőleg a kistérségi központokban valósulhat meg a kezelés. A régióközpont és a kiszolgált települések távolsága, illetve az útviszonyok több esetben átrakóállomások üzembe állítását tehetik szükségessé (pl. Szentgotthád). A komplex hulladékgazdálkodási rendszer kiépítéséhez a vizsgált területen az egyes szolgáltatók által ellátott területeken különböző mértékben szükséges a biohulladék elkülönített kezelésének fejlesztése. Ehhez tekintettel a régió településszerkezetére mindenekelőtt a házi komposztálás feltételeinek megteremtése indokolt. Kőszegen létesítés alatt van, Csepregen szükséges létesíteni komposztáló telepet, és meg kell vizsgálni, hogy a Szombathelyen és Harasztifalun működő telepek kapacitása elegendő-e, szükséges-e azok bővítése. A kapacitásbővítés tervezésekor a kistelepülések biohulladékával nem célszerű számolni mint komposztálandó mennyiséggel, ott a házi komposztálás gyakorlatának segítése céljából komposztáló eszközöket kell a lakosság rendelkezésére bocsátani. A régióban javasolható két válogatómű megépítése Szombathely, Körmend körzetében és a felhagyott lerakók rekultivációja. Mind a regionális célokat kiszolgáló inert lerakókat, mind a komposztáló telepeket olyan mobil gépekkel kell kiszolgálni, amelyek alkalmasak az időszakonkénti helyváltoztatásra, és íly módon megvalósítható az, hogy több viszonylag kisebb kapacitású telep létesülhessen (ezáltal a szállítási költségek csökkennek), ugyanakkor megtakarítás érhető el a gépi felszerelésben a mobil gépek használatával. A mobil gépek kapacitását úgy kell megválasztani, hogy alkalmas legyen a több telephelyen történő kezelésre, tervszerű helyváltoztatás mellett. A szelektív hulladékgyűjtést tekintve a régió a legjobban kiszolgáltak közé tartozik. A már ellátottnak tekinthető lakosság nélkül a további fejlesztési igény összesen mintegy fő kiszolgálása a szelektív hulladékgyűjtés és feldolgozás infrastruktúrájával. Ennek beruházásigénye mintegy 5,2 milliárd Ft. 12

13 A tervezett projekt megvalósításának várható időpontjára az országban a szelektív gyűjtést széles körben meg kell szervezni, így szükség lesz a házhoz menő gyűjtési mód megszervezésére is. Regionális projekt kialakítása esetén a gesztor célszerűen Szombathely lehet. A vizsgált régióban a szelektív hulladékgyűjtés további bővítése gyűjtőszigetekkel és hulladékudvarokkal főleg Csepreg térségében egy új nagyprojekt indítása esetén mindenképpen szükséges, és megfontolandó egyes településeken a házhoz menő gyűjtőjárat szervezése is, hogy a kellő hatékonyságú begyűjtés a hasznosítható hulladékösszetevőkre megvalósuljon. Egy a szelektív hulladékgyűjtés és kezelés teljes rendszerének kiépítését megcélzó projekt tehát mindenképpen elérheti a Kohéziós Alap támogatási minimumát, így javasolt a térség önkormányzatainak összefogása egy pályázat elkészítésére. A feltárt gazdasági, gazdaságpolitikai és egyéb viszonyok nem zárják ki egy ilyen projekt beindításának lehetőségét. Mindenképpen javasolt azonban szakmai (és a tervezéshez netán pénzügyi) támogatást nyújtani. A projekt kézenfekvő gesztora Salgótarján önkormányzata lehet A körzetekből kimaradó települések és kapcsolódási lehetőségei Újkér és Szakony település számára lehetőség kínálkozik a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Rendszerhez csatlakozni, de választhatják a csepregi szolgáltatást is. Répcelak, Csánig, Vámoscsalád jelenleg a répcelaki lerakót használják, de válaszhatják akár a szombathelyi, akár a csepregi vagy harasztifalui szolgáltatót is, esetleg szóba jöhet a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Rendszerhez való csatlakozásuk. Csáfordjánosfa számára ugyanazok a lehetőségek adottak mint Répcelak számára. Sárvár számára célszerű a szombathelyi vagy a csepregi körzethez csatlakozni, megvizsgálva egyidejűleg azt, van-e indokoltsága átrakóállomás létesítésének. (Elvileg lehetősége van a harasztifalui gyűjtőkörzethez történő csatlakozásra, de ebben az esetben jelentős szállítási költséggel kell számolni, még átrakóállomás közbeiktatásával történő szállításkor is. Rum település számára a szombathelyi gyűjtőkörzethez való csatlakozás célszerű. Körmend városa mint a harasztifalui lerakó résztulajdonosa számára indokolt ennek a lerakónak a gyűjtőkörzetéhez csatlakoznia. (Igaz-e az, hogy most nem azt veszi igénybe???) Vasvár, Pácsony, Győrvár, Petőmihályfa, Andrásfa, Hegyhátszentpéter települések számára elsősorban a harasztifalui szolgáltatás igénybe vétele logikus, míg a szombathelyi szolgáltatóhoz történő csatlakozás esetén megfontolandó átrakóállomás létesítése (abban az esetben, ha mind a hat település ugyanazt a szolgáltatót választja). Szarvaskend, Halastó települések a harasztifalui lerakó közelsége miatt, célszerűen ezt a szolgáltatást vehetik igénybe. 13

14 Magyarszombatfa, Velemér, Kisrákos és Szatta számára a harasztifalui szolgáltató igénybe vétele logikus, tekintettel arra, hogy az összeg környező településről is ez a szolgáltató szállítja el a hulladékot. 3. A fejlesztési lehetőségek és támogatási igények összefoglalása Az egyes körzetekre egységes intézkedési, támogatási rendszer kialakítása csak nehezen definiálható. Hangsúlyozni szükséges, hogy miután a régió országhatárral is határos, valamint a területet az aprófalvas településszerkezet jellemzi, különösen gondosan kell eljárni annak érdekében, hogy a korszerű hulladékgazdálkodás feltételrendszere mindenki számára biztosított legyen. Fokozattan ügyelni kell arra, hogy zárvány települések ne legyenek. Az önkormányzatok helyzetéből kiindulva mindenképpen szükség van tájékozottságuk és szakmai felkészültségük erősítésére. Ennek egyik formája lehet ehhez nyújtható (kisebb mérvű) központi segítség. Feltétlenül előremozdító hatású bizonyos kisebb projektek (helyi komposztálás, gyűjtőedényzet beszerzés stb.) támogatása is. Az ország ill. a nemzetgazdaság szempontjából azonban a legnagyobb hozadéka az EU pénzalapok felhasználását lehetővé tevő nagy projektek kialakításának lenne. A lehetőségeket ezért elsősorban ebből a szemszögből vizsgáltuk. A helyzetet az alábbi táblázat összegzi: Nyugat-Dunántúl Fejlesztési igény (milliárd Ft) Régió Becsült költség Szelektív 5,2 hulladékgyűjtés és kezelés Rekultiváció 3,1 Nemzetközi támogatás lehetősége Csak a teljes fehér folt -ra vonatkozó projektjavaslat esetén lehetséges az EU források felhasználása mind a lakosszám miatt, mind a rekultivációs költségek nagysága miatt (a jelenlegi konstrukcióban kb. a költségek 30 %-a) A komplex hulladékgazdálkodási projektek kialakítása a fentieken felül célszerűen a régi lerakók rekultivációjára is ki kell terjedjen. A térségben az eddigi fejlesztések következtében a még hiányzó beruházások összege viszonylag kisebb a rekultiválandó lerakók esetében jelentkező költségekhez képest, ami aggályos az EU finanszírozás szempontjából, ugyanakkor a kis lakosszámú, több esetben hátrányos helyzetű önkormányzatok önerejükből nem lesznek képesek a rekultiváció végrehajtására. A projekt(ek) összehangolását jelentősen megnehezíti a szolgáltató cégek közötti harc a piac megszerzéséért. A szakértelem épp ezért gyakran nem is hulladékos szakmai téren, inkább a projektszervezés terén hiányzik az önkormányzatoknál. A támogatási rendszerek és lehetőségek mélyebb ismeretében a szolgáltatók érdekei összehangolhatók lehetnének a közösségi támogatások megszerzése érdekében. A szolgáltatók küzdelmének ugyanakkor egyik a köz javát szolgáló hozadéka, hogy a fejlesztések egy részét maguk is végrehajtják, mert ez a jól felfogott saját, hosszú távú érdeküket is szolgálja. Ilyen módon bizonyos fejlesztések központi kormányzati ill. 14

15 önkormányzati részvétel nélkül is megtörténnek. (De mivel nem vonhatnak be EU közösségi pénzforrásokat nemzetgazdasági szempontból egy lépéssel kedvezőtlenebbek a komplex nagy projektekhez képest.) 15

16 1. melléklet A Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Rendszerhez csatlakozott települések listája Abda, Ács, Acsalag, Adásztevel, Ágfalva, Agyagosszergény, Árpás, Ásványráró, Bábolna, Babót, Bágyogszovát, Bakonygyirót, Bakonyoszlop, Bakonypéterd, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonyszentkirály, Bakonyszentlászló, Bakonytamási, Bana, Barbacs, Béb, Békás, Beled, Bezenye, Bezi, Bodonhely, Bogyoszló, Bőny, Börcs, Bősárkány, Cakóháza, Cirák, Csapod, Csér, Csesznek, Csetény, Csikvánd, Csorna,Csót, Darnózseli, Dénesfa, Doba, Dőr, Dudar, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Ebergőc, Écs, Edve, Egyed, Egyházasfalu, Egyházaskesző, Enese, Farád, Fehértó, Feketeerdő, Felpéc, Fenyőfő, Fertőboz, Fertőd, Fertőendréd, Fertőhomok, Fertőrákos, Fertőszentmiklós, Fertőszéplak, Gecse, Gic, Gönyű, Gyarmat, Gyóró, Gyömöre, Győr, Győrasszonyfa, Győrladamér, Győrság, Győrsövényház, Győrszemere, Győrújbarát, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Harka, Hédervár, Hegyeshalom, Hegykő, Hidegség, Himód, Homokbödöge, Hövej, Ikrény, Iván, Jánossomorja, Jásd, Jobaháza, Kajárpéc, Kapuvár, Károlyháza, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Kimle, Kisbabot, Kisbajcs, Kisbodak, Kisfalud, Kisszőlős, Kóny, Kópháza, Koroncó, Kunsziget, Kup, Lázi, Lébény, Levél, Lipót, Lovászpatona, Lövő, Maglóca, Magyargencs, Magyarkeresztúr, Malomsok, Marcaltő, Máriakálnok, Markotabögöde, Mecsér, Mérges, Mezőlak, Mezőörs, Mihályháza, Mihályi, Mórichida, Mosonmagyaróvár, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagyacsád, Nagybajcs, Nagycenk, Nagydém, Nagygyimót, Nagylózs, Nagyszentjános, Nagytevel, Nemesgörzsöny, Nemeskér, Nóráp, Nyalka, Nyúl, Osli, Öttevény, Páli, Pannonhalma, Pápakovácsi, Pápateszér, Pásztori, Pázmándfalu, Pér, Pereszteg, Petőháza, Pinnye, Potyond, Pusztacsalád, Püski, Rábacsanak, Rábacsécsény, Rábakecöl, Rábapatona, Rábapordány, Rábasebes, Rábaszentandrás, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós, Rábatamási, Rábcakapi, Rajka, Ravazd, Répceszemere, Répcevis, Rétalap, Románd, Röjtökmuzsaj, Sarród, Sikátor, Sobor, Sokorópátka, Somlójenő, Somlószőlős, Somlóvásárhely, Sopron, Sopronhorpács, Sopronkövesd, Sopronnémeti, Szany, Szárföld, Szerecseny, Szil, Szilsárkány, Takácsi, Táp, Tápszentmiklós, Tarjánpuszta, Tárnokréti, Tényő, Tét, Töltéstava, Ugod, Ujrónafő, Und, Vadosfa, Vág, Vámosszabadi, Vanyola, Várbalog, Várkesző, Vásárosfalu, Vaszar, Vének, Veszkény, Veszprémvarsány, Vitnyéd, Völcsej, Zsebeháza, Zsira, 16

17 2. melléklet Vizsgált települések listája (azon nyugat-dunántúli települések listája, amelyek nem működtetnek egységes rendszert a hulladékkezelésre és nem csatlakoztak a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Rendszerhez ) A kőszegi települési szilárd hulladéklerakó begyűjtési körzete Bozsok, Cák, Kőszeg, Kőszegdoroszló, Kőszegpaty, Kőszegszerdahely, Nemescsó, Pusztacsó, Velem. A kőszegi hulladéklerakón 8 település lakosának hulladékát ártalmatlanítják. A harasztifalui települési szilárd hulladéklerakó begyűjtési körzete Alsóújlak, Alsószölnök, Apátistvánfalva, Bajánsenye, Bérbaltavár, Boba, Borgáta, Bögöte, Celldömölk, Csákánydoroszló, Csehi, Csehimindszent, Csipkerek, Csönge, Csörötnek, Daraboshegy, Döbörhegy, Döröske, Duka, Egervölgy, Egyházashetye, Egyházashollós, Egyházasrádóc, Felsőjánosfa, Felsőmarác, Felsőszölnök,Gasztony, Gérce, Gersekarát, Halogy, Harasztifalu, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton, Hosszúpereszteg, Ispánk, Ivánc, Jákfa, Jánosháza, Káld, Kám, Karakó, Katafa, Keléd, Kemeneskápolna, Kemenesmagasi, Kemenesmihályfa, Kemenespálfa, Kemenesszentmárton, Kemessömjén, Kemestaródfa, Kenyeri, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Kétvölgy, Kissomlyó, Kondorfa, Köcsk, Magyarlak, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Mersevát, Mesteri, Mikosszéplak, Molnaszecsőd, Nádasd, Nagykölked, Nagymizdó, Nagyrákos, Nagysimonyi, Nagytilaj, Nemeskeresztúr, Nemeskocs, Nemesmedves, Nemesrempehollós, Olaszfa, Orfalu, Ostffyasszonyfa, Oszkó, Őrimagyarósd, Őriszentpéter, Pápoc, Pinkamindszent, Püspökmolnári, Rábagyarmat, Rábahidvég, Rádóckölked, Rátót, Répceszentgyörgy, Rönök, Sárfimizdó, Sitke, Szaknyér, Szalafő, Szemenye, Szentgotthárd, Szentpéterfa, Szergény, Szőce, Telekes, Tokorcs, Vasalja, Vásárosmiske, Vashosszúfalu, Vasszentmihály, Viszák, Vönöck, Zsédeny, Alibánfa, Bucsuta, Kicsehi, Nemesszentandrás, Németfalu, Petrikeresztúr, Zalaszetntjakab, Zalaszentmárton. A harasztifalui hulladéklerakón 117 település lakosának hulladékát ártalmatlanítják. A szombathelyi települési szilárd hulladéklerakó begyűjtési körzete Acsád, Balogunyom, Bejcgyertyános, Bozzai, Bögöt, Bucsu, Csempeszkopács, Csénye, Dozmat, Felsőcsatár, Gencsapáti, Gyanógeregye, Gyöngyösfalu, Horvátlövő, Ikervár, Ják, Kenéz, Kisunyom, Lukácsháza, Meggyeskovácsi Megyehid, Meszlen, Nárai, Narda, Nemesbőd, Nemeskolta, Nick, Nyőgér, Ölbő, Pecöl, Perenye, Pornóapáti, Porpác, Pósfa, Rábapaty, Rábatöttös, Salköveskút, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Sótony, Söpte, Szeleste, Szombathely, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Uraiújfalu, Vasasszonyfa, Vasegerszeg, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát, Vép. A szombathaelyi hulladéklerakón 57 település lakosának hulladékát ártalmatlanítják. A csepregi települési szilárd hulladéklerakó begyűjtési körzete Bő, Bükk, Chernelházadamonya, Csepreg, Gór, Hegyfalu, Horváthzsidány, Iklahnberény, Kiszsidány, Lócs, Mesterháza, Nagygeresd, Nemesládony, Ólmod, Peresznye, Sajtoskál, Simaság, Tompaládony, Tormásliget, Tömörd. 17

18 A csepregi hulladéklerakón 20 település lakosának hulladékát ártalmatlanítják. A gyűjtési körzetekből kimaradó települések (18 település közel lakos) Újkér, Szakony, Csáfordjánosfa, Sárvár, Rum, Körmend, Vasvár, Pácsony, Győrvár, Petőmihályfa, Andrásfa, Hegyhátszentpéter, Szarvaskend, Halastó, Magyarszombatfa, Velemér, Kisrákos, Szatta. 18

19 3. melléklet A régió területén rekultiválandó lerakók és rekultiválásának költségei, M Ft-ban Település Költség Rekultiválás módja Pápoc 122 rekulitválás Csönge 14 rekultiválás Kenyeri 71 rekultiválás Kőszeg 154 rekultiválás Püspökmolnári 7 rekultiválás Csepreg 87 rekultiválás Egyházasrádóc Ikervár 59 rekultiválás Simaság 40 rekultiválás Jánosháza 64 rekultiválás Nagysimonyi 8 rekultiválás Bő 3 Lukácsháza 2 rekulitválás Nemesrempehollós 5 rekultiválás Bozsok 3 Bucsu 0,5 rekultiválás Sorkikápolna Csénye 10 rekultiválás Csénye 6 rekultiválás Rábahídvég 8 rekultiválás Sajtoskál 20 rekultiválás Sitke 10 rekultiválás Chernelházadamonya 10 rekultiválás Csákánydoroszló 6 rekultiválás Nagyrákos 8 rekultiválás Sé 15 rekultiválás Tompaládony 5 rekultiválás (földdel takarva) Gasztony Gérce 24 rekultiválás Ják 5 rekultiválás Köcsk 4 rekultiválás Megyehíd 5 rekultiválás Nemeskocs 10 rekultiválás Rátót 3 Sorokpolány 4 rekultiválás Vép 7 rekultiválás Bögöt(e?) 51 rekultiválás Csempeszkopács Egyházashetye 14 rekultiválás Horvátzsidány Kemenespálfa 6 rekultiválás Kercaszomor (földdel takarva) 19

20 Nemescsó Pecöl Vát Egyházasrádóc Gór Horvátlövő Karakó Kemenesmagasi Kemenesmihályfa Kerkáskápolna Mesterháza Vásárosmiske Borgáta Gencsapáti Ölbő Ölbő Ölbő Tokorcs Bögöte Katafa Molnaszecsőd Vasalja Vasszilvágy Boba Gencsapáti Meggyeskovácsi Mersevát Nádasd Nagysimonyi Nemeskeresztúr Nemesládony Őrimagyarósd Rábahidvég Szeleste Vasszécseny Egyházasrádóc Nyőgér Sitke Celldömölk Kissomlyó Répceszentgyörgy Sorkifalud Zsédeny Gérce Gyanógeregye Keléd Nemeskolta Rábatöttös Hegyfalu 24 rekultiválás 10 rekultiválás 5 25 rekultiválás (földdel takarva) 6 rekultiválás 1 10 rekultiválás 51 rekultiválás 2 6 rekultiválás 16 rekultiválás 5 rekultiválás (földdel takarva) 27 rekultiválás 14 rekultiválás 2 7 rekultiválás 16 rekultiválás 4 rekultiválás 1 rekultiválás (földdel takarva) 11 rekultiválás 6 rekultiválás 2 4 rekultiválás rekultiválás 1 rekultiválás 7 rekultiválás (földdel takarva) 20 rekultiválás 6 rekultiválás 87 rekultiválás 17 rekultiválás 4 rekultiválás 4 rekultiválás 1 rekultiválás 0,5 rekultiválás 10 rekultiválás 20

EU Élelmiszersegély Program Település-nyilvántartás

EU Élelmiszersegély Program Település-nyilvántartás Abda Győr-Moson-Sopron Győri kistérség 15 ezer alatt 3 107 MÖSZ Acsalag Győr-Moson-Sopron Csornai kistérség 15 ezer alatt 456 KK Ágfalva Győr-Moson-Sopron Sopron-Fertődi kistérség 15 ezer alatt 2 119 SNR

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye

Győr-Moson-Sopron megye Győr-Moson-Sopron megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abda 4000 Ft/év 200 Ft/nap 2% 2 Acsalag 500 Ft/m2 1000 Ft/év 3000 Ft/év 3 Agyagosszergény 2800 Ft/év 1000 Ft/fő

Részletesebben

Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről

Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről Ssz. Település Járás Megnevezés Cím 1. Acsád Szombathelyi járás Mézeskalács Óvoda Acsád, Béke utca 58. 2. Acsád Szombathelyi járás Kultúrház

Részletesebben

Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről

Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről Kirendeltség Település Melegedőhely megnevezése, címe Rum Játékvár Rum, Kossuth u. 2. Velem Kultúrotthon és Könyvtár Velem, Rákóczi u. 18.

Részletesebben

Va s m e gy e a d a t t á r a

Va s m e gy e a d a t t á r a Va s m e gy e a d a t t á r a Az adatok forrása a Területi Információs Rendszer és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. 1. Általános információk, 2003 Terület: 3 336 km 2 Közigazgatási egységek száma:

Részletesebben

Va s m e gy e a d a t t á r a

Va s m e gy e a d a t t á r a Va s m e gy e a d a t t á r a 2. k i a d á s Az adatok forrása a Területi Információs Rendszer és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. T a r t a l omj e gy z é k MEGYEI ADATOK Általános információk 3 Nemzeti

Részletesebben

Megye Kirendeltség Férőhely Melegedőhely megnevezése, címe

Megye Kirendeltség Férőhely Melegedőhely megnevezése, címe Megye Kirendeltség Férőhely Melegedőhely megnevezése, címe Vas Körmend 85 0 Vas Körmend 220 Vas Körmend 80 Vas Körmend 0 0 Vas Körmend 42 Vas Körmend 85 Alsószölnök, Alsószölnök, Alsószölnök, Fő u. 19

Részletesebben

Hulladékudvarok gyűjtési körzete és nyitva tartása - Érvényes 2011. április 04-től.

Hulladékudvarok gyűjtési körzete és nyitva tartása - Érvényes 2011. április 04-től. Hulladékudvarok gyűjtési körzete és nyitva tartása - Érvényes 2011. április 04-től. 1. Abda - Szünnap 12:00-18:00 Szünnap Szünnap Szünnap 12:00-18:00 Szünnap 2. Ács - Szünnap Szünnap Szünnap 10:00-18:00

Részletesebben

Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről

Kimutatás a Vas megye területén aktiválható melegedőhelyekről Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Főfelügyelőség H-9700 Szombathely, Ady Endre utca 1. Tel: 06/94 513-430 Fax: 06/94 513 437 e-mail: vas.mki@katved.gov.hu Kimutatás a Vas megye területén

Részletesebben

GYÓR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYÓR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÓR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. (8) bekezdése alapján a 2013/2014. tanévre

Részletesebben

Hegyi Zoltán Társulási Tanács elnök előterjesztése. Javaslat a Társulás 2014. évi költségvetésére

Hegyi Zoltán Társulási Tanács elnök előterjesztése. Javaslat a Társulás 2014. évi költségvetésére 1. napirendi pont Hegyi Zoltán Társulási Tanács elnök előterjesztése Javaslat a Társulás 2014. évi költségvetésére Tartalomjegyzék A Társulás 2014. évi költségvetésére vonatkozó javaslat (a Tanács Elnökének

Részletesebben

Borsi Róbert Társulási Tanács elnök előterjesztése

Borsi Róbert Társulási Tanács elnök előterjesztése . napirendi pont Borsi Róbert Társulási Tanács elnök előterjesztése Javaslat a Társulás 2015. évi költségvetésére Tartalomjegyzék A Társulás 2015. évi költségvetésére vonatkozó javaslat (a Tanács Elnökének

Részletesebben

Ellátott települések teljes listája

Ellátott települések teljes listája Ellátott települések teljes listája Észak-Dunántúlon Dél-Alföldön Északi Gázüzem Déli Gázüzem Keleti Gázüzem Abda Ágasegyháza Algyő Ács Akasztó Almáskamarás Acsád Apostag Ambrózfalva Acsalag Ásotthalom

Részletesebben

HARMADIK HETI PROGRAM. az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására

HARMADIK HETI PROGRAM. az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására HARMADIK HETI PROGRAM az országos szúnyoggyérítési program központi végrehajtására 2014. július 7-től 2014. július 13-ig terjedő időszakra vonatkozóan (ha) Földi kémia (ha) Biológiai Balaton 9 900 Budapest

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS 1/6 Vasi Volán Zrt. Szombathely, Körmendi út 92. MENETRENDI ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2011. december 11-től kezdődően az alábbi menetrendmódosítások kerülnek bevezetésre: 1662

Részletesebben

2015. ÁPRILIS HÓNAPRA TERVEZETT SEBESSÉGMÉRÉSEK - VAS MRFK FORGALOMELLENŐRZŐ ALOSZTÁLY

2015. ÁPRILIS HÓNAPRA TERVEZETT SEBESSÉGMÉRÉSEK - VAS MRFK FORGALOMELLENŐRZŐ ALOSZTÁLY 2015. ÁPRILIS HÓNAPRA TERVEZETT SEBESSÉGMÉRÉSEK - VAS MRFK FORGALOMELLENŐRZŐ ALOSZTÁLY Nap április 1. szerda április 2. csütörtök Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 06:00-08:00 8639-es sz. út

Részletesebben

Az ÉGÁZ Rt. közüzemi szolgáltatási működési engedélyes szolgáltatási területe, az ellátott települések, településrészek, területek

Az ÉGÁZ Rt. közüzemi szolgáltatási működési engedélyes szolgáltatási területe, az ellátott települések, településrészek, területek Almásfüzítő Almásfüzitő Belterület 230/1/1995 1993 ÉGÁZ Rt. Almásfüzitő Kiskolónia 1993 ÉGÁZ Rt. Dunaalmás Belterület 47/1998 1998. június 30. ÉGÁZ Rt. Dunaalmás Füzihegy 1998 ÉGÁZ Rt. Mocsa Belterület

Részletesebben

A Kisalföld Volán Zrt. közös üzemeltetésű vonalai / vonalszakaszai. A vonal. Kisalföld 1268 Budapest, Népliget - Győr, aut. áll.

A Kisalföld Volán Zrt. közös üzemeltetésű vonalai / vonalszakaszai. A vonal. Kisalföld 1268 Budapest, Népliget - Győr, aut. áll. A Kisalföld Volán Zrt. közös üzemeltetésű vonalai / vonalszakaszai 4/B melléklet A társaság neve A vonal száma A vonal Társüzemeltető cég vagy cégek első megállója utolsó megállója neve Megjegyzés 1 2

Részletesebben

Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2008. (II.15.) önkormányzati rendelete Vas megye területrendezési tervéről *

Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2008. (II.15.) önkormányzati rendelete Vas megye területrendezési tervéről * Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2008. (II.15.) önkormányzati rendelete Vas megye területrendezési tervéről * A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás aktuális kérdései. Időjárás szélsőségessége. 2008. december Előadó: Tóth László Pannon-Víz Zrt.

A szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás aktuális kérdései. Időjárás szélsőségessége. 2008. december Előadó: Tóth László Pannon-Víz Zrt. A szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás aktuális kérdései 129 település Vízellátás 123 település Szennyvízelv. 93 település 28. december Előadó: Tóth László Pannon-Víz Zrt. 28.12.17. Pannon-Víz Zrt.

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2010. NOVEMBER 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2010. NOVEMBER 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 188/2010. (XI. 26.) sz. határozat A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagjának megálasztásáról 1027

Részletesebben

RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/2F/09-11

RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/2F/09-11 Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/2F/09-11 Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megye szavazókörei a 2014. évi országgyűlési választáson

Győr-Moson-Sopron Megye szavazókörei a 2014. évi országgyűlési választáson 1 Győr 1 Liget utca 55. (Újvárosi Művelődési Ház) 1 Győr 2 Liget utca 55. (Újvárosi Művelődési Ház) 1 Győr 3 Márvány utca 4. (Kossuth L. Ált. Isk. Tagiskola) 1 Győr 4 Márvány utca 4. (Kossuth L. Ált. Isk.

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen végzett Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület 1. helyen végzett 1. helyen végzett pontszáma 1. helyen végzett pályázatának benyújtási ideje pontszáma pályázatának

Részletesebben

V Á R A K O Z Á S I I D Ő K J E G Y Z É K E

V Á R A K O Z Á S I I D Ő K J E G Y Z É K E V Á R A K O Z Á S I I D Ő K J E G Y Z É K E II. AUTÓBUSZ VÁR AUTÓBUSZRA ÉNYKK ÉSZAKNYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT. 9700 Szombathely, Körmendi út 92. Tel.: 94/517-600 Fax.: 94/517-625 E-mail:

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye

Győr-Moson-Sopron megye Győr-Moson-Sopron megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abda 4000 Ft/év 200 Ft/nap 2% 3000 Ft/nap 2 Acsalag 500 Ft/m2 1000 Ft/év 3000 Ft/év 3 Agyagosszergény 12000 Ft/év

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS CÉLOK I./1. A Társulás létrehozásának célja, jogszabályi

Részletesebben

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik valamilyen módon támogatták, segítették munkánkat!

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik valamilyen módon támogatták, segítették munkánkat! Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik valamilyen módon támogatták, segítették munkánkat! Elérhetôségeink: Falugondnokok Vas és Gyôr- Moson-Sopron Megyei Egyesülete 9900 Körmend, Somogyi Béla út 22.

Részletesebben

Polgármester postacíme Polgármester e-mail címe Polgármester telefonszáma (vezetékes, mobil) (megyei közgyűlés elnökének neve)

Polgármester postacíme Polgármester e-mail címe Polgármester telefonszáma (vezetékes, mobil) (megyei közgyűlés elnökének neve) Acsád dr. Kovács Bernadett 9746 Acsád, Béke u. 10. acsad@t-online.hu 94/555-003, 30/474-6276 Alsószölnök Monek Zsolt 9983 Alsószölnök, Fő út 19. info@alsoszolnokkorjegyzoseg.t-online.hu 06/30/9731208 Alsóújlak

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

Jogcím: Turisztikai tevékenység ösztönzése

Jogcím: Turisztikai tevékenység ösztönzése Jogcím: Turisztikai tevékenység ösztönzése Virág Károly MM és DT Élelmiszerkereskedelmi Bt. Aktív turizmusfejlesztés Kunszigeten Szabadidő és pihenőpark 22 756 624 Kunsziget 36 476 168 Gyarmat Veilandics

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Közösségi

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A Hivatalos Autóbusz Menetrend GYŐR-MOSON-SOPRON, VAS, VESZPRÉM ÉS ZALA MEGYEI TERÜLETI KÖTETEIHEZ

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A Hivatalos Autóbusz Menetrend GYŐR-MOSON-SOPRON, VAS, VESZPRÉM ÉS ZALA MEGYEI TERÜLETI KÖTETEIHEZ MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A Hivatalos Autóbusz Menetrend GYŐR-MOSON-SOPRON, VAS, VESZPRÉM ÉS ZALA MEGYEI TERÜLETI KÖTETEIHEZ ÉNYKK ÉSZAKNYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT. 9700 Szombathely, Körmendi

Részletesebben

SZOMBATHELY. Mûködési adatok

SZOMBATHELY. Mûködési adatok VAS MEGYE SZOMBATHELY Tüdõgyógyászati Osztály Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szombathely Az intézmény címe (irányítószámmal): 9700 Szombathely, Markusovszky u. 5. Az intézmény levelezési címe (irányítószámmal):

Részletesebben

Célterület adatlap. Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100 Non-profit szervezetek 100 100 Egyházi jogi személy 100 100

Célterület adatlap. Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100 Non-profit szervezetek 100 100 Egyházi jogi személy 100 100 Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 19 Helyi Akciócsoport: Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció Jogcím: Közösségi célú fejlesztés Célterület megnevezése:

Részletesebben

Vasi Őrtorony KHE taglista 2011.01.01.

Vasi Őrtorony KHE taglista 2011.01.01. Vasi Őrtorony KHE taglista 2011.01.01. Tag neve Tag címe Képviselője 1 1Ḅalogunyom Községi Önkormányzat Balogunyom,Rákóczi u.21. 9771 Németh Ottó 2 2Ḅozzai Község Önkormányzata Bozzai, Fő u. 30. 9752 Kéry

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

Sportöltöző felújítása, sportpálya korszerűsítése EMVA III Falumegújítás Épületfelújítás 15000000 Ft Önkormányzat

Sportöltöző felújítása, sportpálya korszerűsítése EMVA III Falumegújítás Épületfelújítás 15000000 Ft Önkormányzat Templom és harangláb díszkivilágítása EMVA III Falumegújítás Parképítés 2 000 000 Ft Egyházközség Kilátó létesítése EMVA III Falumegújítás Parképítés 5000000 Ft Önkormányzat Sportöltöző felújítása, sportpálya

Részletesebben

2013. március 1. MELLÉKLETEK

2013. március 1. MELLÉKLETEK 2013. március 1. E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK Mellékletek E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. - Elosztói Üzletszabályzat

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 26- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 26- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2014. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 26- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 32/2014. (II.26.) számú határozatot a a Pannon Térségfejlesztő Egyesülethez történő

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program ELŐZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-2009-7.1.1.1

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program ELŐZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-2009-7.1.1.1 Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program ELŐZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-2009-7.1.1.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósulnak

Részletesebben

Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről

Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60724/2011. Cím: Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről Előterjesztő: - Dr. Simon

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 1. helyen végzett szállító pontszáma. 1. helyen végzett szállító

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 1. helyen végzett szállító pontszáma. 1. helyen végzett szállító Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület 1. helyen 1. helyen pontszáma 1. helyen pályázatának benyújtási ideje 2. helyen 2. helyen pontszáma 2. helyen

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

HATÁROZATOK KÖNYVE NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS

HATÁROZATOK KÖNYVE NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 56 / 2008. (VII. 15. ) NYDRFT határozat (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elfogadja a 148/2008. (V.26.) Kormányrendelet alapján a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) decentralizált

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

15/1991. (XI. 26.) IM rendelet

15/1991. (XI. 26.) IM rendelet 1. oldal 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 12. -ának (3) bekezdésében és 16. -ának (4) bekezdésében

Részletesebben

A mosonmagyaróvári nagytérség települései hulladék közszolgáltatásának fejlesztése

A mosonmagyaróvári nagytérség települései hulladék közszolgáltatásának fejlesztése A mosonmagyaróvári nagytérség települései hulladék közszolgáltatásának fejlesztése MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/C/13 érvényes: 2013. június 21-től 2013. augusztus TARTALOMJEGYZÉK 1 1. Összefoglaló...

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 ELŐZMÉNYEK... 4 A KONCEPCIÓ ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉNEK LEHATÁROLÁSA... 4 A KONCEPCIÓ ÉS FEJLESZTÉSI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 6 A KONCEPCIÓKÉSZÍTÉS SORÁN ALKALMAZOTT MÓDSZEREK...

Részletesebben

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja 2009. augusztus 28. I. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának indokoltsága A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

... napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének. e l ő t e r j e s z t é s e

... napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének. e l ő t e r j e s z t é s e ... napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/720/2008. Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e r j e s z t é s e a közoktatási megállapodás megújítása a

Részletesebben

Tárgy: A KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 jelű pályázat formai hiánypótlása

Tárgy: A KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 jelű pályázat formai hiánypótlása Balla Krisztián Osztályvezető Úr részére KvVM Fejlesztési Igazgatóság Tárgy: A KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 jelű pályázat formai hiánypótlása Tisztelt Osztályvezető Úr! A A K-2009-KEOP-7.1.1.1/09.-0025215/171

Részletesebben

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22.

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22. Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében Előadó: Uhri László 2015. április 22. A Hulladék Keretirányelv előírja, hogy 2020-ig a háztartásokból származó papír-, fém-

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35.. (3) bekezdésben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ

Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ Érintett terület: 313 önkormányzat (Baranya-Somogy Tolna megyék) Érintett lakosság: 426 022 fő Általános adatok Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program- Települési Szintű

Részletesebben

Munka- és ellenőrzési terv, ütemterv 2013. év. Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály

Munka- és ellenőrzési terv, ütemterv 2013. év. Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály Munka- és ellenőrzési terv, ütemterv 2013. év Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály I. Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények, szolgáltatások ellenőrzési ütemterve: I.1. A szociális szolgáltatók

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

TELEPÜLÉS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIA HEKTÁR

TELEPÜLÉS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIA HEKTÁR 1. függelék Területi mérleg TELEPÜLÉS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIA HEKTÁR % Adásztevel hagyományosan vidéki települési térség 93,65 11,0 Adásztevel erdőgazdálkodási térség 113,26 13,3 Adásztevel mezőgazdasági

Részletesebben

V Á R A K O Z Á S I I D Ő K J E G Y Z É K E

V Á R A K O Z Á S I I D Ő K J E G Y Z É K E V Á R A K O Z Á S I I D Ő K J E G Y Z É K E II. AUTÓBUSZ VÁR AUTÓBUSZRA ÉNYKK ÉSZAKNYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT. 9700 Szombathely, Körmendi út 92. Tel.: 94/517-600 Fax.: 94/517-625 E-mail:

Részletesebben

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721

Általános Iskola Körzeti Általános iskola Körmendi Péter Gencsapáti Vas Dózsa u. 2/a. 9721 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 036628 Községi Általános Iskola Némethné Auer Valéria Alsóújlak Vas Petofi u. 13/a. 9842 036710 Általános Iskola Bérbaltavár Kóbor Erzsébet Bérbaltavár Vas

Részletesebben

SZOMBATHELYI ÁLLAMÉPITÉSZETI HIVATAL MŐSZAKI IRATOK

SZOMBATHELYI ÁLLAMÉPITÉSZETI HIVATAL MŐSZAKI IRATOK MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY VI.401.e. SZOMBATHELYI ÁLLAMÉPITÉSZETI HIVATAL MŐSZAKI IRATOK (1854) 1877-1947 116 db (0,12) doboz = 13, 92 ifm db (0,13) doboz = ifm

Részletesebben

SÁRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVE

SÁRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVE SÁRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVE - FELÜLVIZSGÁLAT - 2007. TARTALOEGYZÉK 1. Bevezetés... 5 2. Természeti adottságok, térségi erőforrások... 6 3. A kistérség társadalmi területi folyamatai...7

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Egységes vállalatba beolvadó társaságok INSZOL Győri Vagyongazdálkodó és

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

Tisztelt Társulási Tanács!

Tisztelt Társulási Tanács! Előterjesztés Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. 01. 12-i ülésére lejárt és összegszerűen meghatározott pénzkövetelések érvényesítése ügyében Tisztelt Társulási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Társulási Tanács! Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2012. január 12-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról:

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Társulási Tanács! Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2012. január 12-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett munkákról: ELŐTERJESZTÉS a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2012. március 26-i ülésére Tájékoztató a 2012. január 12-i Társulási Tanácsülés óta elvégzett

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

A települési hulladék kezelésének jellemző költségviszonyai, a szolgáltatás gazdasági összefüggései a közszolgáltatók szemszögéből

A települési hulladék kezelésének jellemző költségviszonyai, a szolgáltatás gazdasági összefüggései a közszolgáltatók szemszögéből A települési hulladék kezelésének jellemző költségviszonyai, a szolgáltatás gazdasági összefüggései a közszolgáltatók szemszögéből 2010. május 13. XX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Községi Önkormányzat Képviselo-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító okirat száma: C/247/24/2010. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2./ A költségvetési szerv székhelye:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP Kérjük, a kitöltött nyomtatványt küldjék vissza a következő e-mailre: budapest@tanzerconsulting.com,

PÁLYÁZATI ŰRLAP Kérjük, a kitöltött nyomtatványt küldjék vissza a következő e-mailre: budapest@tanzerconsulting.com, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. Öko-Pack Nonprofit Kft. Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. Hungakku Nonprofit Kft. Re lem Nonprofit Kft..A.S.A. Magyarország Kft.

Részletesebben

HATÁROZATOK KÖNYVE NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS

HATÁROZATOK KÖNYVE NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 57 / 2009 (VIII.10.) NYDRFT határozat (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 33/2009. (II.20.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzatok vis maior feladatainak támogatása előirányzathoz

Részletesebben

Állati hulladékbegyűjtő, -átrakó állomás létesítés és üzemeltetési tapasztalatai Salgótarjáni Projekt kapcsán

Állati hulladékbegyűjtő, -átrakó állomás létesítés és üzemeltetési tapasztalatai Salgótarjáni Projekt kapcsán Állati hulladékbegyűjtő, -átrakó állomás létesítés és üzemeltetési tapasztalatai Salgótarjáni Projekt kapcsán Előadó: Hajdu Diána VGÜ Kft. hulladékártalmatlanítási részlegvezető Állati hulladékkezelés

Részletesebben

Támogatás Összege Marácért Alapítvány. Felsőmarác Örökségvédelem Felsőmarácon 8 000 000 Ft Cicelle Aranyháromszög Művészeti és

Támogatás Összege Marácért Alapítvány. Felsőmarác Örökségvédelem Felsőmarácon 8 000 000 Ft Cicelle Aranyháromszög Művészeti és LEADER 2011 Nyertesek listája 2012. július 19. 13:51:25 Az alábbiakban közzé tesszük a LEADER célterületekre 2011. évben benyújtott nyertes pályázók listáját. 1 019 148 Vasi Örökség Bemutatóhelyei. Marácért

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről

ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről ÚTMUTATÓ A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről A támogatás célja: a települési önkormányzatok települési hulladékkezelési közszolgáltatás

Részletesebben

Célterület adatlap. Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100 Non-profit szervezetek 100 100

Célterület adatlap. Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100 Non-profit szervezetek 100 100 Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 016 084 Helyi Akciócsoport: Pannónia Kincse Leader Egyesület UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció Jogcím: Közösségi célú Célterület megnevezése: Multifunkcionális

Részletesebben

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás Hulladékkezelés Gyűjtés-tárolás feladatok az első technológiai lépés A hulladékkezelés technológiai folyamatának első fázisa a hulladék összegyűjtése és tárolása az elszállításig a keletkezés üteméhez

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási terv

Hulladékgazdálkodási terv 1. Általános adatok Hulladékgazdálkodási terv 1. A tervkészítés általános adatai: Tervezési szint: Nyugat Dunántúli Régió Készítő neve és címe: Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség 9021, Győr

Részletesebben

ITINER készíte készít t e t t e t : DuEn 201 20 2 1 www.duen.hu www

ITINER készíte készít t e t t e t : DuEn 201 20 2 1 www.duen.hu www készítette: DuEn 2012 Bükfürdõ Rallye 2012 Versenyinformációk Rendezô: Marco Racing Team Rendezô Bizottság vezetôje: Markó Tibor VERSENY JELLEMZÔI ORB Rallye2 A verseny távja (km) 487,31 km 322,86 km Gyorsasági

Részletesebben

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti.

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti. Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

A celldömölki tankerület iskolakörzeti beosztása

A celldömölki tankerület iskolakörzeti beosztása TÁJÉKOZT ATÓ az általános iskolai körzetek kijelöléséről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50. (8) bekezdése felhatalmazása alapján a Vas Megyei Kormányhivatal - tankerületenként - az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS A TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS A TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ PAKS VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉBEN FOGLALTAK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSÁRÓL, A VÁROSBAN VÉGZETT HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGRŐL ÉS A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésének 3. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésének 3. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Velem községi Önkormányzat alapító tagja a 2004-ben létrejött

Részletesebben

A SÁRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Egyeztetési anyag 2002.

A SÁRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Egyeztetési anyag 2002. A SÁRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAA Egyeztetési anyag 2002. A Sárvári Kistérség stratégiai és operatív területfejlesztési programja Készítette a Reginnov Tanácsadó Kft. a Sárvár Város és Kistérsége

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A Hivatalos Autóbusz Menetrend GYŐR-MOSON-SOPRON, VAS, VESZPRÉM és ZALA MEGYEI TERÜLETI KÖTETEIHEZ

MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A Hivatalos Autóbusz Menetrend GYŐR-MOSON-SOPRON, VAS, VESZPRÉM és ZALA MEGYEI TERÜLETI KÖTETEIHEZ MENETRENDI ÉRTESÍTÉS A Hivatalos Autóbusz Menetrend GYŐR-MOSON-SOPRON, VAS, VESZPRÉM és ZALA MEGYEI TERÜLETI KÖTETEIHEZ ÉNYKK ÉSZAKNYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZRT. 9700 Szombathely, Körmendi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693. Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2. Tel.: 85/530-016. Ügyiratszám: 980-54/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN Előadó: Nagy László VGÜ Nonprofit Kft. vállalkozási igazgatóhelyettes 2014.03.05.. VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és

Részletesebben

Sághegy Leader Egyesület A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011. évi felülvizsgálata

Sághegy Leader Egyesület A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011. évi felülvizsgálata Sághegy Leader Egyesület A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011. évi felülvizsgálata -tervezeti munkaanyag 2011. 03.04. 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2. HELYZETELEMZÉS 2.1. A LEADER Helyi Akciócsoport által

Részletesebben