Ravazd Község Önkormányzata Képviselő-testületének évi nyilvános testületi ülésein meghozott határozatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ravazd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. évi nyilvános testületi ülésein meghozott határozatai"

Átírás

1 Ravazd Község Önkormányzata Képviselő-testületének évi nyilvános testületi ülésein meghozott határozatai I. 1-1/2009: január 29-i képviselő-testületi ülés határozatai: 1/2009. (I.29.) határozat Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező, Ravazd Község Önkormányzatának évi költségvetési tervezetét az első fordulóban elfogadja. A képviselő-testület felkéri dr. Bertalanné Józsa Judit körjegyzőt, hogy az időközben módosuló tételekkel módosított költségvetési tervezetet készítesse el, és határidőre terjessze be elfogadásra. Felelős: Dr. Bertalanné Józsa Judit körjegyző Határidő: február 28. (A jegyzőkönyv 1. számú melléklete Ravazd Község Önkormányzatánál megtekinthető) 2/2009. (I.29.) határozat Ravazd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2008. (I.24.) FVM rendelet alapján EMVA-ból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésének támogatása jogcímén elnyert pályázati összegből vásárolható új Volkswagen Transporter Kombi 1.9 TDI hosszú tengelytávú, 75 kw/102 LE teljesítményű, 8+1 személy szállítására alkalmas, B kategóriás jogosítvánnyal vezethető gépjárműre kiírt a gépjárműbe beépítve a 9/2008. (I.24.) FVM rendelet 2. számú melléklete szerinti kötelező eszközök, valamint a sötétített oldalüvegek - egyszerűsített közbeszerzési eljárást lefolytatta. A képviselő-testület a három pályázó közül, az önkormányzat közbeszerzési szabályzata szerint a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező bíráló bizottság jegyzőkönyve alapján: 1) a Porsche-Inter Autó Győr kereskedelmi Kft. (9024 Győr, Pápai út), 2) a Ring-Autó Kft. (8200 Veszprém, Észak-keleti útgyűrű 18.), és 3) a Vörös Szerviz Kft. (9700 Szombathely, Pálya u. 3.) ajánlatai közül a Porsche Győr (9024 Győr Pápai u.) ajánlatát ítélte a legmegfelelőbbnek, és választotta ki az új autóbusszal kapcsolatos szerződés megkötésére. Határidő: március 31.

2 (A jegyzőkönyv 2. számú melléklete Ravazd Község Önkormányzatánál megtekinthető) 3/2009. (I.29.) határozat Ravazd Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pannonhalmi Borvidék pénzügyi támogatással kapcsolatos megkeresésére úgy határozott, hogy a Pannonhalmi Borvidéket évi Ft-tal támogatja. A támogatás a Borvidék honlapjának fejlődését segíti elő. A képviselő-testület kéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a döntésről a Borvidék elnökét. Határidő: február 28. 4/2009. (I.29.) határozat Ravazd Község Önkormányzat képviselő-testülete a Pannonhalma és Vidéke Mentésügyének Támogatásáért Közhasznú Egyesület pénzügyi támogatással kapcsolatos megkeresésére úgy határozott, hogy az egyesületet támogatja, a támogatás egyszeri, összege Ft, amelyet az Önkormányzat átutal a s számlaszámra. A támogatást az Egyesület eszközbeszerzésre fordítja. A képviselő-testület kéri az egyesület elnökét, hogy a támogatás felhasználásáról tájékoztassa Ravazd Község Önkormányzatát. Határidő: február 28. 5/2009. (I.29.) határozat Ravazd Község Önkormányzat képviselő-testülete Katona Ferenc szervezőnek a Pannonhalmi Fogathajtó Verseny anyagi támogatására benyújtott kérelmét nem áll módjában anyagilag támogatni a évben az önkormányzat pénzügyi helyzetére való tekintettel. Amennyiben igény van rá az önkormányzat egy-két rendezvényre helyszínt biztosítani tud. Határidő: azonnal

3 6 10/2009. (I.29.) határozatok Zárt ülés határozatai, illetve személyes adatokat tartalmazó határozatok. Nem közzétehetők. II. 1-2/2009: február 5-i képviselő-testületi ülés határozatai: 11/2009. (II.05.) határozat Ravazd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező, Eszes Tibor okleveles építészmérnök É1-08/0020 által összeállított projektsort elfogadja. Határidő: február 28. (A jegyzőkönyv 1. számú melléklete Ravazd Község Önkormányzatánál megtekinthető) 12/2009. (II.05.) határozat Ravazd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező, együttműködési megállapodást elfogadja. A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Feketéné Varga Máriát, Ravazd község polgármesterét, hogy az együttműködési megállapodást Ravazd Község Önkormányzata képviseletében eljárva aláírja. Határidő: február 28. (A jegyzőkönyv 2. számú melléklete Ravazd Község Önkormányzatánál megtekinthető) III. 4-1/2009: február 19-i együttes ülés határozatai: 13/2009. (II.19.) Képviselő-testületi határozat Ravazd Község Képviselő-testülete az Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Écs-Ravazd Közoktatási Társulása Közoktatási Intézmény Alapító Okiratát az alábbiakban módosítja augusztus 31. napjával: 1. Az intézmény neve: Általános Iskola, Óvoda-bölcsőde és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Écs-Ravazd Közoktatási Társulása Közoktatási Intézmény

4 4. b) Tagóvoda-bölcsőde 4. ba) Tagóvoda-bölcsőde telephelyek 15. Az intézmény tevékenységi köre b) Óvodai-bölcsődei nevelés, iskolai életmódra felkészítés. A bölcsőde az óvodai csoporthoz szervezve két éves kórtól az óvodai fejlettség eléréséig egy óvodai csoporthoz szervezett intézmény. 16. a) Óvodai csoportok: négy aa) Écsi telephely: Kossuth u. 38.: három csoport ab) Ravazdi telephely: Országút utca 106. : egy csoport A képviselő-testület az alapító okirat módosítását a évi CV. törvény előírásait is figyelembe véve, egységes szerkezetűvé május 31-i határidővel végzi el. Felelős: polgármester, intézményvezető, körjegyző Határidő: május /2009. (II.19.) Képviselő-testületi határozat Ravazd Község Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képező, az Általános Iskola, Óvoda-bölcsőde és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Écs-Ravazd Közoktatási Társulása Közoktatási Intézmény évi költségvetés tervezetét jóváhagyja és alkalmasnak ítéli arra, hogy az a székhely önkormányzat költségvetésébe beépítésre kerüljön. Felelős: körjegyző Határidő: azonnal (A jegyzőkönyv 4. számú melléklete Ravazd Község Önkormányzatánál megtekinthető) 15/2009. (II.19.) Képviselő-testületi határozat Ravazd Község Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képező Écs-Ravazd Körjegyzősége évi költségvetés tervezetét jóváhagyja. Felelős: körjegyző Határidő: azonnal (A jegyzőkönyv 5. számú melléklete Ravazd Község Önkormányzatánál megtekinthető)

5 IV. 1-3/2009: március 12-i képviselő-testületi ülés határozatai: 16/2009. (III.12.) határozat Személyes adatokat tartalmazó határozat. Nem közzétehető. 17/2009. (III.12.) határozat Ravazd Község Képviselő-testülete a fogorvosi alapellátás biztosítására társulási megállapodást köt Écs, Győrasszonyfa, Tarjánpuszta Önkormányzatok Képviselő-testületeivel január 1-től. 1. A társulás célja: a lakosság számára a fogorvosi alapellátás biztosítása. 2. Ravazd Község Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a fogorvosi alapellátás egészségügyi vállalkozás keretében történjen. 3. A fogorvosi alapellátást végző fogszakorvos neve: Dr. Henzel Brigitta. 4. A Társulás gesztor Önkormányzata, székhelye: Écs Község Önkormányzata 9083 Écs, Fő u A fogorvosi alapellátás 9083 Écs, Fő u. 80. szám alatt lévő Écs Község Önkormányzata tulajdonát képező orvosi rendelőben történik. 18/2009. (III.12.) határozat Ravazd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás módosított Társulási megállapodás I. Alaprendelkezések című fejezetét a hatályos szakágazati besorolásnak és szakfeladat-rendnek megfelelően módosítva elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: /2009. (III.12.) határozat Ravazd Község Képviselő-testülete a Limo Győr (ügyvezető: Hajtó Péter) ajánlatát a július 11-én tartandó falunapi rendezvényre elfogadja a következőkkel: Az önkormányzati hozzájárulás: Ft + Áfa - színpad fedéssel m 2 -es rendezvénysátor - ingyenes területhasználati engedély - szükséges áram biztosítása (3*200 A).

6 Limo Győr, mint szervező hozzájárulása: - teljes programszervezés - étel, ital, mobil WC biztosítása - 1 db 150 m 2 -s rendezvénysátor biztosítása - VIP sátor biztosítása teljes ellátással - vidámpark, árusok szervezése - reklámozás (szórólap, plakát, hirdetés) - biztonsági szolgálat - jogi felelősségvállalás. Felelős: polgármester Határidő: március /2009. (III.12.) határozat Ravazd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gy-M-S Megyei Önkormányzat Közgyűlés Elnökének megkeresésében szereplő két Gy-M-S Megyei Önkormányzata által működtetett intézmény jövőbeni összevonását és egy szervezetben való ellátását támogatja, illetve az átszervezéshez hozzájárul azzal, hogy az új szervezeti struktúra az eddigieknél költségtakarékosabb és racionálisabb feladatellátást tesz lehetővé. A két átszervezésre kerülő intézmény: - Porpáczy Aladár Általános művelődési Központ (Székhely: 9431 fertőd, Joseph Haydn u. 2.) - Ujhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsőfokú Szakképző Iskola és Kollégium (Székhely: 9371 Csermajor up. Vitnyéd) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a Gy-M-S Megyei Önkormányzat Közgyűlés Elnökét tájékoztassa. Felelős: polgármester Határidő: március /2009. (III.12.) határozatok Zárt ülés határozatai, illetve személyes adatokat tartalmazó határozatok. Nem közzétehetők. V. 1-4/2009: március 26-i képviselő-testületi ülés határozatai: 25/2009. (III.26.) határozat

7 Ravazd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a ravazdi hrsz-on létesítendő, ásványvíztermelő kút fúratásához szükséges közbeszerzési eljárás megkezdéséhez, kiírásához. Felelős: Dr. Bertalanné Józsa Judit körjegyző Határidő: április 1. 26/2009. (III.26.) határozat Ravazd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 9 személyes Volswagen Transporter kisbusz megvásárlásához az elnyert pályázati összegnek megfelelő kamatmentes hitel felvételéhez 3 hónapos futamidőre. Az igényelt kölcsön összege: ,- Ft. Ravazd Község Önkormányzata a hitelt a Porsche Bank Zrt.-nél (1139 Budapest, Fáy u. 27.) veszi fel. A kölcsönfelvétel a hitelkérelem melléklete szerinti feltételek szerint jön létre. (A jegyzőkönyv 2. számú melléklete) A hitelfelvétel időpontja április 20., ami megegyezik a gépjármű átadásának dátumával. Felelős: Feketéné Varga Mária Határidő: április /2009. (III.26.) határozat Ravazd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a körjegyzőt Ravazd Község Közfoglalkoztatási Tervének megalkotására, illetve a Terv illetékes foglalkoztatási szerv felé történő továbbítására a törvényben előírt előzetes véleményezés lefolytatásához. Dr. Bertalanné Józsa Judit körjegyző Határidő: március /2009. (III.26.) határozat Ravazd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri, és egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő 9091 Ravazd, Országút utca 148. szám alatti szolgálati lakásban lakó Kun Ferencnével személyes megbeszélés során ismertesse az ingatlan állapotára vonatkozó tényeket, illetve a lakók számára felajánlható lehetőségekről. Határidő: április /2009. (III.26.) határozat Zárt ülés határozata, illetve személyes adatokat tartalmazó határozat. Nem közzétehető.

8 VI. 1-5/2009: április 23-i képviselő-testületi ülés határozatai: 30/2009. (IV.23.) határozat Személyes adatokat tartalmazó határozat. Nem közzétehető. 31/2009. (IV.23.) határozat Ravazd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képező évi belső ellenőrzésről készült beszámolót elfogadja. Határidő: április 30. (A jegyzőkönyv 4. számú melléklete Ravazd Község Önkormányzatánál megtekinthető) 32/2009. (IV.23.) határozat Ravazd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képező évi Ravazd Község Önkormányzat Közfoglalkoztatási Tervét elfogadja. Határidő: április 30. (A jegyzőkönyv 3. számú melléklete Ravazd Község Önkormányzatánál megtekinthető) 33/2009. (IV.23.) határozat Ravazd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Önkormányzat megvásárolja a 0158/8 helyrajzi számú, külterületi ingatlant Ft-os vételár ellenében. Az ingatlan tulajdonosa: Székely József. A képviselő-testület megbízza a polgármestert az adás-vételi szerződés előkészítésével és aláírásával. Határidő: május /2009. (IV.23.) határozat Ravazd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a ravazdi belterületi 1-2. helyrajzi számú ingatlanokat összevonja. Az önkormányzat földmérővel történő megosztási vázrajz megrendelését határozza el.

9 A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a megoszlási vázrajz elkészültét követően kezdeményezze a kiemelt építésügyi hatóságnál a telekalakítási engedély megadását. Határidő: május /2009. (IV.23.) határozat Ravazd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képező évi Ravazd Község Önkormányzata Közbeszerzési Tervét elfogadja. Határidő: április 30. (A jegyzőkönyv 6. számú melléklete Ravazd Község Önkormányzatánál megtekinthető) 36/2009. (IV.23.) határozat Ravazd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására tett javaslatot elfogadja az alábbi szövegmódosítással: pontban Közoktatási feladatok ellátására a Pannonhalma Kistérségi Társulás részben önálló intézményt tart fenn Pannonhalma székhellyel, Pannonhalma Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néven. A kistérségi fenntartású intézmény keretében biztosítja Pannonhalma város az általános iskola 1-8 évfolyamra vonatkozóan a közoktatási feladatait valamint Veszprémvarsány, Sikátor, Bakonypéterd valamint a kistérség határain túlról Bakonytamási az általános iskola 1-8 évfolyamra és az óvodai ellátásra vonatkozólag a közoktatási feladatait. Közöktatási intézményi feladatellátásra az alábbi közoktatási társulások jöttek létre: 1. Bakonyszentlászló központtal: Bakonyszentlászló, Bakonygyirót, Fenyőfő, Románd, 2. Táp központtal: Táp, Pázmándfalu, Nyalka 3. Tápszentmiklós központtal, 1-8 évfolyamos iskolára vonatkozóan: Tápszentmiklós, Győrasszonyfa, Lázi, Tarjánpuszta Óvodára vonatkozóan: Tápszentmiklós, Lázi 4. Écs központtal: Écs, Ravazd 5. Tarjánpuszta központtal, óvodára vonatkozóan: Tarjánpuszta, Győrasszonyfa Közoktatási intézményi feladatellátáshoz kapcsolódóan iskolabusz közös üzemeltetésére tár-sulás formájában kötött megállapodást: 1. Bakonyszentlászló, Bakonygyirót, Fenyőfő és Románd 2. Pannonhalma Veszprémvarsány, Sikátor, Bakonypéterd, (kistérség határain túli település: Bakonytamási,)

10 4. Tápszentmiklós, Győrasszonyfa, Lázi és Tarjánpuszta 5. Écs és Ravazd A közoktatási feladatokon belül az óvodai ellátásról önállóan gondoskodik: Pannonhalma. " Határidő: május /2009. (IV.23.) határozatok Zárt ülés határozatai, illetve személyes adatokat tartalmazó határozatok. Nem közzétehetők. VII. 1-6/2009: május 18-i képviselő-testületi ülés határozatai: 40 41/2009. (IV.23.) határozatok Személyes adatokat tartalmazó határozatok. Nem közzétehetők. 42/2009. (V.18.) határozat Ravazd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képező gépjármű üzemeltetési szabályzatot, és az abban foglaltakat elfogadja. Határidő: azonnal (A jegyzőkönyv 5. számú melléklete Ravazd Község Önkormányzatánál megtekinthető) 43/2009. (V.18.) határozat Ravazd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza a polgármestert a napközis épület ajtócseréjével és lépcsőburkolásával kapcsolatban a munkálatok megindításával, és a megfelelő szakember kiválasztásával. Határidő: június /2009. (V.18.) határozat

11 Ravazd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett NYDRFT/CÉDE/2009 támogatására pályázatot nyújt be. A pályázat célja: A Ravazdi Tűzoltószertár és Sportöltöző felújítása A fejlesztés megvalósulási helye: 9091 Ravazd, Paphegy u. 17. (185/1 hrsz) A fejlesztés forrásösszetétele: Megnevezés Összege (Ft-ban) Saját forrás Hitel - Támogatásból igényelt összeg Egyéb támogatás (nevesítve) - Egyéb forrás - Összesen A Képviselőtestület a évi saját forrás összegét a évi költségvetéséről szóló 2/2009. (III.13.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja a költségvetés során. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Felelős: polgármester Határidő: május /2009. (V.18.) határozat Ravazd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett NYDRFT/TEUT/2009 támogatására pályázatot nyújt be. A pályázat célja: Országút utca felújítása. A fejlesztés megvalósulási helye: Ravazd, Országút utca. A fejlesztés forrásösszetétele: Megnevezés Összege (Ft-ban) Saját forrás Hitel -

12 Támogatásból igényelt összeg Egyéb támogatás (nevesítve) - Egyéb forrás - Összesen A Képviselőtestület a évi saját forrás összegét a évi költségvetéséről szóló 2/2009. (III.13.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja a költségvetés során. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Felelős: polgármester Határidő: május /2009. (V.18.) határozat Zárt ülés határozata, személyes adatokat tartalmazó határozat. Nem közzétehető.

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009.

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009. Határozat száma Határozat tárgya Felelős A határozat kivonat elküldve: 1/2009. (I.29.) 2009. évi költségvetési tervezet elsőfordulós elfogadása - 2/2009. (I.29.) Kisbusz beszerzéséről döntés (FVM pályázat)

Részletesebben

10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: 1/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a kulturális szervező 2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a Művelődési Házak

Részletesebben

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI 2009. év 1/2009.(I.16.) Patvarc Község szelektív hulladékgyűjtő szigeteinek megvalósításáról szóló 51/2008.(IX.22.) határozata módosításáról

Részletesebben

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE KÜLÖNKIADÁS 2012. ÁPRILIS BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE 2012. I. NEGYEDÉVBEN MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZÕ ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEIN AZ ALÁBBI RENDELETEKET ALKOTTA, ILLETVE HATÁROZATOKAT

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 21-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 21-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből. 210/2009. (X.21.) sz. Kth. Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2010. évre vonatkozóan 2009. október 21-én megtartott ülése könyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. sz. mellékletét

Részletesebben

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat:

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: 1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.01.10-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyvvezetőjének Lovász Juditot kéri fel,

Részletesebben

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. évi határozatai

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. évi határozatai Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi határozatai 1/2012. (I.24.) Az Illyés Gyula Általános és Zeneiskola tornaterem létesítéséhez, a szabályozási terv módosításához az iskolaépület

Részletesebben

2008. június 30. IV. évfolyam 8. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Pályázat aljegyzői állás betöltésére... 43. oldal Rendeletek... 45.

2008. június 30. IV. évfolyam 8. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Pályázat aljegyzői állás betöltésére... 43. oldal Rendeletek... 45. DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. június 30. IV. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Pályázat aljegyzői állás betöltésére... 43. oldal Rendeletek... 45. oldal 30/2008. (VI. 30.) rendelet a települési

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2010. március 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2010. március 18-i ülésének jegyzőkönyvéből 1 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2010. március 18-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 58/2010. /III.18./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1/2013.(I.3.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2013.(I. 3.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Energetikai

Részletesebben

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ 1/2005. (I.06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi községi önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni Balatonkenese, Királyszentistván, Litér és Vilonya települések környezeti életminőség

Részletesebben

2013. évi Képviselő-testületi határozatok

2013. évi Képviselő-testületi határozatok 2013. évi Képviselő-testületi határozatok 1/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek az Új Széchenyi Terv keretében megjelent "Épületenergetikai fejlesztések

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 D5 2 nyilvántartás január 11. napon megtartott Egyek Móra Ferenc Általános Iskola épülettömb és a Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzésére kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2013. január 10. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2013. január 10. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2013. január 10. napon megtartott 1 Napirend elfogadása 2 Képviselő-testület felhatalmazza a t a KEOP-2012-5.5.0/A - Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása

Részletesebben

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-700 Fax: (88) 513-705 KIVONAT

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-700 Fax: (88) 513-705 KIVONAT 2009. január 29.-i testületi ülésének könyvéből 4/2009. (I.29.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde közoktatási esélyegyenlőségi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVI. (XLIV.) évfolyam 5. szám 2006. szeptember 22. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 77/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: Kádár Tibor részére Veszprém Megye Érdemrendje

Részletesebben

A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 4 igen szavazattal egyhangúlag - határozathozatal nélkül - a következő napirendet fogadta el.

A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 4 igen szavazattal egyhangúlag - határozathozatal nélkül - a következő napirendet fogadta el. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné Dr. Fülöp

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 14. szám 2012. június 28. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat 2007. évi határozatok 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az MKB Veszprém KC-vel kötenő, a kézilabda utánpótlás központ létrehozására vonatkozó

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt

Részletesebben

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék 2006. június 22. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 69/2006. (VI. 15.) Kgy. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állásra beérkezett

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

KIVONAT. a Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2004. június 28-i ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2004.(VI.28.)sz.

KIVONAT. a Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2004. június 28-i ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2004.(VI.28.)sz. a Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2004. június 28-i 1/2004.(VI.28.)sz. határozat Szarvas Kistérség Többcélú Társulás dönt arról, hogy elfogadja a Körös-szögi Kistérségi Területfejlesztési

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 14 fő (Cserna

Részletesebben