Határozat nyilvántartás január 29. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Határozat nyilvántartás 1997. január 29. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról"

Átírás

1 nyilvántartás január 29. napon megtartott 1 Az önk. által fenntartott élelmezést nyújtó intézményekben a nyersanyagköltség meghatározása Intézmény vezetők 2 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának meghatározása. Közg. ir. vezető, ÖNITESZ vezető Gépjármű igénybevételi díjának meghatározása 3 Piaci és vásári helypénz díjszabása és a mérlegelési díjak megállapítása 4 Névszerinti szavazás a gázközművagyon rendelkezési jogának átengedése ügyében 5 A gázközmű-vagyon rendelkezési jogának átadása 40 %-os értéken az OTP-nek az önkormányzat tartozásának fejében

2 nyilvántartás január 29. napon megtartott 6 A II/II. jelű szennyvízcsatorna szakasz építésénél a szabad pénzeszközök hiánya miatt a visszatérülő költségeket a kivitelező megelőlegezi 7 A község belterületén a szennyvízberuházása teljes körű megvalósítására előkészítő munkálatok megtétele 8 Pályázat beadása a Szállást Biztosító Idősek Klubjának bővítésére (tervezés, vízjogi engedélyezés, pályázat előkészítés) 9 Az önkormányzatnál megfelelő képesítésű belső ellenőr kerüljön alkalmazásra A szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna hálózat Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Rt.-be történő apportállására vonatkozó javaslat elutasítása

3 nyilvántartás január 29. napon megtartott 11 K-tü egyetért azzal a javaslattal, hogy a szennyvíztisztító telepet és a szennyvízcsatorna hálózatot a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Rt. üzemeltesse 12 K-tü egyetért azzal, hogy az ohati ivóvízrendszer rekonstrukciójának tervezését, kivitelezését a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Rt. végezze el 13 Az ad-hoc biz. felkérése, hogy Mucza József vállalkozóval egyeztetve pénzügyi-technikai feltételeket is figyelembe véve vizsgálják meg a vállalkozó kérését 14 K-tü a Munkanélküliek és Álláskeresők támogatását az évi költségvetésben is biztosítja. Murvai Fazekas Sándor Fazekas Sándor ÖNITESZ vezető a használatra átadott gépkocsi állapotáról készítsen véleményt A Művelődési Ház használatáért bérleti díjat nem ol fel 15 Az Egyeki Nyugdíjas Szövetség részére egyszeri Ft támogatás biztosítása

4 nyilvántartás január 29. napon megtartott 16 A művelődési feladatok ellátását, a művelődési ház végleges sorsának eldöntéséig Ugrai Gyula megbízásos jogviszonyban lássa el. 17 A BÉTA-AUDIT Kft. megbízása a belső ellenőrzési feladatok ellátásával. A Kft. könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó javaslatában döntés a következő ülésen 18 A Nagycsaládosok Egyesületének kérelme későbbi időpontban kerüljön megtárgyalásra 19 Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervek közötti gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás jóváhagyása 20 Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány Felügyelő Bizottságának megválasztása: 3 fő - Kovács Sándorné - Bencsik Zoltán - Szekeres Ákos

5 nyilvántartás február 10. napon megtartott 21 A BÉTA-AUDIT Kft. megbízása az önkormányzat egyszerűsített tartalmú évi beolójának felülvizsgálatával és hitelesítésével. Munkadíj: Ft + Áfa 22 Az önkormányzati intézményeknél végzett ellenőrzésekről készített tájékoztatás elfogadása. F Bódi Iné Intézmény vezetők A feltárt hiányosságok, szabálytalanságok azonnali megszüntetése. 23 A Pénzügyi Bizottság elnökének leváltására vonatkozó javaslat elutasítása 24 A pénzügyi ellenőrzéssel kapcsolatos ad-hoc bizottság alakítására vonatkozó javaslat elutasítása 25 polgármester döntéshozatalból való kizárása

6 nyilvántartás február 10. napon megtartott 26 K-tü a polgármester ellen indított bírósági peres ügyben a HBM-i Bíróság ítélete ellen a Legfelsőbb Bíróság felé keresettel él. 27 Kiss István (Április 4 u. 28.) részére a Lenin u. 36. sz. alatti ingatlanból 65 m2 alapterületű helyiség bérbeadása 28 A megfelelő védőnői utánpótlás érdekében től Fodor Lászlóné és Emese főiskolai hallgatók támogatása tanulmányaik befejezéséhez. 29 Az i testületi ülésről készült jegyzőkönyv 2. napirendjéről készült fénymásolatot valamennyi képviselőnek meg kell küldeni

7 nyilvántartás február 19. napon megtartott 30 A gázközmű vagyon értékesítésére az ajánlatok közül a legkedvezőbbet kell elfogadni. A bevétel az önkormányzat hitel és kamattartozásainak törlesztésére használható fel. 31 K-tü a központi konyha további üzemeltetésére ajánlatokat kér, és a végleges döntést ig hozza meg. 32 Takács Jánosnéval vállalkozói szerződéskötés (védőnői szolgálat egészségügyi vállalkozás keretében) 33 Dr. Boutros Albeir háziorvos kérelme. A kártyafelhasználása ügyében hozott 75/1996.(VIII.15.) sz. határozat hatályban tartása. 34 Vaskó József vállalkozó videó felvételért járó munkadíjának meghatározása: 750 Ft/óra.

8 nyilvántartás február 19. napon megtartott 35 Tardi Tivadar részére a mozi és áruház mögötti területen lévő m2-es ingatlan bérbeadása 36 Hegyi né kérelme. A polgármester a vállalkozó fogorvos felé írásos figyelmeztetéssel éljen a szerződésben foglaltak betartása érdekében 37 Az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány Felügyelő Bizottságába Kemény István megválasztása Bencsik Zoltán lemondása

9 nyilvántartás február 27. napon megtartott 38 A gyermekélelmezési feladatok ellátásával Ábrahám Tamás megbízása től. 55 %-os rezsiköltség megtérítése, Ft/hó bérleti díj felolása.

10 nyilvántartás március 24. napon megtartott 39 Az évi ülés és munkaterv elfogadása foly. és A szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetésével a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Rt. megbízása től ig 40/a. A polgármester felhatalmazása a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Rt. Alapító Okiratának aláírására. 41 Pályázat beadása az egészségügyi intézményrendszer szerkezetének átalakítására az alapellátás rendszerének fejlesztésére Kovács Imre 42 Pályázat beadása a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások szakosított formáinak fejlesztésére kiírt évi szakmai programok támogatására Kovács Imre

11 nyilvántartás március 24. napon megtartott 43 Pályázat beadása a szociális földprogram bővítésére Kovács Imre 44 K-tü hozzájárul, hogy a védőnői szolgálat feladatait Takács Jánosné egészségügyi vállalkozás keretein belül lássa el 45 A megfelelő szakember utánpótlás biztosítása érdekében Németh Szilvia egyetemi hallgatónak től havi Ft támogatás biztosítása tanulmányai befejezéséhez. 46 A Félhalom Rózsás úton lévő m2 beépítetlen terület vételárának meghatározása: 50 Ft/m2 47 Az áruház és volt mozi mögötti m2 beépítetlen terület bérbeadása Tardi Tivadarnak (Táncsics u. 60.) 5 éves időtartamra Bérleti díj: bruttó Ft/év

12 nyilvántartás március 24. napon megtartott 48 A gázközmű vagyon értékesítése a TIGÁZ Rt. felé az eredeti beruházási érték 40 %-áért. 49 A gázközmű vagyon értékesítése során tanácsadóként és közvetítőként a DOMINION-HUNGARY Kft. (Bp. Zsolna u. 11.) járjon el. Közvetítési díj: a vételár 4%-a 50 Kanalas János (Toldi M. u. 12.) Ft támogatásban részesítése a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatási kerete terhére 51/a. Hajdu Kálmánné (Csalogány u. 20.) fellebbezésének elutasítása HTO kompenzációs támogatási ügyben 51/a. Burai Béláné (Árpád u. 8.) fellebbezésének elutasítása HTO kompenzációs támogatási ügyben

13 nyilvántartás március 24. napon megtartott 51/a. Trungel Jánosné (Deák F. u. 81.) fellebbezésének elutasítása HTO kompenzációs támogatási ügyben 51/a. Mucza Károlyné (Fő u. 98.) fellebbezésének elutasítása HTO kompenzációs támogatási ügyben 51/b. Makula Pál (Fő u. 130.) fellebbezésének elutasítása HTO kompenzációs támogatási ügyben 51/b. Sami Mónika (Víg u. 9.) fellebbezésének elutasítása HTO kompenzációs támogatási ügyben 51/b. Nagy Kálmán (Zrínyi M u. 3.) fellebbezésének elutasítása HTO kompenzációs támogatási ügyben

14 nyilvántartás március 24. napon megtartott 51/b. Jászai József (Árpád u. 5.) fellebbezésének elutasítása HTO kompenzációs támogatási ügyben 51/b. Zsibók István (Tiszaszőlő u. 4.) fellebbezésének elutasítása HTO kompenzációs támogatási ügyben 51/b. Kanalas Györgyné (Fasor u. 62.) fellebbezésének elutasítása HTO kompenzációs támogatási ügyben 51/c. Szabó Józsefné (Fasor u. 53.) fellebbezésének elutasítása tüzelő támogatási ügyben 51/c. Kanalas Erzsébet (Blaha L u. 11.) fellebbezésének elutasítása tüzelő támogatási ügyben

15 nyilvántartás március 24. napon megtartott 51/c. Lingurán Irén (Fasor u. 45.) fellebbezésének elutasítása tüzelő támogatási ügyben 51/c. Katona Péterné (Deák F u. 111.) fellebbezésének elutasítása tüzelő támogatási ügyben 51/d. Jánosi Tibor (Erzsébet u. 5.) fellebbezésének elutasítása

16 nyilvántartás április 29. napon megtartott 52 Az évi gazdálkodásról szóló, könyvvizsgálói jelentéssel ellátott egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés elfogadása. 53 A Szállást Biztosító Idősek Klubjának működéséről készített beoló elfogadása. Házirendjének jóváhagyása Bódi Iné ÁSZ-nak megküldeni, a hiányosságokat megszüntetni. 54 A TISZA Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel megállapodás kötése a település őrző-védő tevékenységének ellátására. 55 Az élelmezést nyújtó intézmények nyersanyagköltségének módosítása. 1/1997.(I.29.) sz. határozat módosítása Intézmény vezetők 56 A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Rt. tulajdonában lévő vizi közmű vagyon jelzáloggal max. 10 %-áig legyen terhelhető

17 nyilvántartás április 29. napon megtartott 57 K-tü az Egyeki Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel köztestületet alapít. Köztestület vezetőségébe: és Kemény István megválasztása 58 A Pénzügyi Bizottság tagjának Major Péter és Bácsy Lászlóné megválasztása A Köztestület Ellenőrző Bizottságába: Kovács Sándorné és Hegyi Károly megválasztása 59 Építési és Településfejlesztési Bizottság elnökének Fodor, tagjának Hegyi Károly és Csepregi László megválasztása 60 Pékó Miklós kérelmében az Építési és Településfejlesztési Bizottság felkérése helyszíni vizsgálat végzésére Fodor 61 Üzemeltetési szerződés kötése Demeter Lászlóval a piac, vásártér és mázsaház üzemeltetésére től 5 évre Bérleti díj: Ft +Áfa/hó

18 nyilvántartás április 29. napon megtartott 62 Az étterem üzemeltetésére kötött megállapodás felbontását követő pénzügyi elolásra tett javaslat alapján a megállapodás tervezet elfogadása 63 Hegyi Lőrinc (Béke u. 16.) fellebbezésének elutasítása (méltányossági közgyógyellátás) A pénzügyi elolásra vonatkozó megállapodás megkötése Mucza Józseffel és a követelés kifizetésének teljesítése

19 nyilvántartás május 27. napon megtartott 65 A Polgárőrség munkájáról szóló tájékoztató elfogadása 66 Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület működéséről készített tájékoztató elfogadása 67 A polgári védelemi feladatokról készített tájékoztató elfogadása 68 A Tisza őrző-védő tevékenységéről adott tájékoztató elfogadása 69 Pályázat beadása a Közmunkatanácshoz belvízrendezési feladatokra 65 fő alkalmi ill. segédmunkás 4 fő vezető 1 fő adminisztrátor foglalkoztatására

20 nyilvántartás május 27. napon megtartott 70 Pályázat beadása a Közmunkatanácshoz 5 fő szociális munkás foglalkoztatására 71 Pályázat beadása a Közmunkatanácshoz 28 fő segéd, ill. szakmunkás, 2 fő vezető foglalkoztatására 72 Pályázat beadása a belvíz elvezetés ill. belvíz csatornahálózat karbantartási felújítási munkálataira a Közmunkatanácshoz fő segéd, ill. alkalmi munkás, 4 fő középvezető, 1 fő adminisztrátor foglalkoztatására 73 Pályázat beadása a környezetvédelmi feladatokra kiírt pályázati eljárásban 20 fő foglalkoztatására 74 Rente Miklós kérelme. A szeméttelep értékesítéséhez szükséges jogi kereteket, lehetőségeket meg kell vizsgálni, és megfelelő előkészítés után a K-tü elé terjeszteni

21 nyilvántartás május 27. napon megtartott 75 Pályázat benyújtása a Dózsa Gy. és Széchenyi út építésére 76 Lukács Józsefné (Fasor u. 12.) fellebbezésének elutasítása (lakásfenntartási támogatás)

22 nyilvántartás június 23. napon megtartott 77 A TIGÁZ Rt.-vel szemben fennálló követelés megvásárlása ügyében tett ajánlatok közül a CIB Bank ajánlatának elfogadása CIB Hungária Bank Rt Nyíregyháza, Szavas u A korlátozottan forgalomképes belterületi gázmű vagyon forgalomképessé nyilvánítása 79 Az Egyeki Önkéntes Tűzoltóság Egyek, Telekháza, Félhalom, Tiszacsege, Újszentmargita és Hortobágy településekre től a működési területet kapja meg 80 K-tü hozzájárul, hogy a Polgármesteri Hivatal tulajdonát képező BARKAS gépkocsi értékesítésre kerüljön árverés útján Hegyi Károly, Fodor F, Fazeka S 81 K-tü hozzájárul az önk. tulajdonát képező Lenin u. 36. sz. alatti ingatlan értékesítéséhez nyilvános hirdetés útján Kikiáltási ár: 2 millió Ft + Áfa

23 nyilvántartás június 30. napon megtartott 82 K-tü hozzájárul, hogy az őrző-védő feladatra biztosított júliusi támogatás összege 150 e Ft kifizetése előre, a hónap elején történjen A Pénzügyi Biz. az év hátralévő részére eső támogatás biztosításának lehetőségét vizsgálja meg 83 A községben lévő munkanélküliek és jövedelempótló támogatásban részesülők helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása 84 A község szociális munkájának tapasztalatairól készült tájékoztató elfogadása 85 Az általános iskolai pedagógiai program elkészítéséhez szükséges döntések. A program készítésekor a döntéseket vegyék figyelembe iskola igazgató 86 Hajdu cukrász kérelme. K-tü a cukrászüzem bérleti díját méltányosságból től havi bruttó 42 e Ft-ra mérsékli

24 nyilvántartás június 30. napon megtartott 87 A szolgáltatóház bérlőinek, mint kezdő vállalkozóknak ig 50%-os bérleti díj kedvezmény biztosítása Simon Jánosné és Balogh Anikó

25 nyilvántartás július 04. napon megtartott 88 A TIGÁZ Rt.-vel szemben fennálló követelés megvásárlása ügyében az OTP HBM-i Igazgatósága által tett ajánlat elfogadása

26 nyilvántartás augusztus 14. napon megtartott 89 K-tü a Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesületének és a Familia Nagycsaládosok Egyesületének a HÉRA Alapítványnál elnyert pályázatát támogatja 90 Megállapodás kötése az ÉPKER Kft.-vel A szociális segélykeret terhére Ft támogatás biztosítása 91 Pályázat beadása területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatásra. Cél: billenős szállító jármű vásárlása Kovács Imre 92 Pályázat beadása területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatásra. Cél: közhasznú munkák dologi és fejlesztési költségei 93 K-tü a kétöklűben lévő pedagógus földterületből 24 ha-t az as gazdasági évtől a szociális földprogram végrehajtásához biztosít Kovács Imre Kovács Imre

27 nyilvántartás augusztus 14. napon megtartott 94 A Kétöklűben lévő 24 ha pedagógus föld hasznosítására hozott határozat Intézmény vezetők 95 Az önk. tulajdonát képező Árpád u. 14. sz. alatt lévő beépítetlen terület értékesítése. Vételár: 400 Ft/m2 96 A szociális lakásépítési akcióban résztvevő, építési telekkel nem rendelkező egyeki lakosok részére, indokolt esetben önk.-i tulajdonban lévő építési telek biztosítása 97 A fogorvosi ellátás finanszírozására hozott 55/1996.(I.30.) sz. határozat megerősítése 98 Pályázat benyújtása Faluház kialakítására Fernc fogorvosok A fogorvosok az iskolafogászati feladatok ellátásáról decemberi ülésen adjanak tájékoztatót Kovács Imre

28 nyilvántartás augusztus 14. napon megtartott 99 Pályázat beadása a Széchenyi és Dózsa Gy. út kiépítése pénzügyi fedezetének biztosítására 100 K-tü az OTP-nél jelenleg fennálló beruházási hitelállomány átütemezését kéri 101 Csepregi László (Eötvös u. 2.) gázbekötési kérelme. A felmerülő költségekről adjon be költségvetést, döntés annak ismeretében. 102 Varga Szabolcs kérelmében döntés az új közművelődési törvény hatálybalépése után 103 Simkó Illés rendőrőrs pk. kérelmének támogatása. Az Óvoda úti szolgálati lakásba a telefon bekötésének biztosítása.

29 nyilvántartás szeptember 15. napon megtartott 104 K-tü a község közrendjének, közbiztonságának helyzetét a soron következő ülésen tárgyalja meg. 105 K-tü az önk. intézményeiben közalkalmazotti, ill. köztisztviselői munkaviszonyban álló dolgozók részére től a mindenkori alapilletményük 10 %-át önkéntes nyugdíjbiztosítási pénztárba munkáltatói hozzájárulásként biztosítja 106 Az őrző-védő Kft. részére től ig terjedő időszakra Ft támogatás kifizetése Bódi Iné Intézmény vezetők 107 Az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beoló elfogadása 108 Juhász Attila és Boros Imre rendőrök gázbekötési kérelme. Amennyiben a kérelmezők a bekötés költségeinek 50 %-át biztosítják, a K-tü a költségek 50 %-át biztosítja

30 nyilvántartás szeptember 15. napon megtartott 109 Az ÁFÉSZ Zrínyi út kinyitására vonatkozó javaslata

31 nyilvántartás szeptember 25. napon megtartott 110 Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány módosított alapító okiratának felfogadása

32 nyilvántartás október 20. napon megtartott 110 Az ÖNITESZ vezetőjének a megalakulás óta eltelt időszak tapasztalatairól készített beolójának elfogadása 111 Az általános iskola munkájáról készített tájékoztató napirendről való levétele. Magyari Kálmán Ugrai Gy Murvai F A tájékoztatót tárgyalja meg és véleményezze az iskolaszék és az Oktatási Bizottság 112 Szavazatláló Bizottsági tagok megválasztása 113 Az Önálló Vezetésű Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 114 özv. Ficzere Isvánné kérelme. K-tü a köztemetőben az adományból felállítandó kereszthez szükséges helyet térítésmentesen biztosítja Fodor

33 nyilvántartás október 20. napon megtartott 115 A Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Társulása nem kíván a Polgár város külterületén megépítendő kistérségi kommunális hulladéklerakó létrehozásához csatlakozni 116 K-tü a Félhalom területén lévő a Tubuc magtár előtti közterületet nem adja el 117 A tiszai holtágak védelme érdekében végzett feladatok folytatásához szükséges nyilatkozat. 118 A Zrínyi M u. kinyitásával kapcsolatos adás-vételi szerződéstervezet elfogadása - Csibeházi Holtmeder - Egyeki Holt-Tisza - Herepi Holtmeder hasznosítása érdekeket nem sért 119 Az ivóvízhálózat és szennyvízhálózat, ill. a szennyvíztisztító telep átadása határidő nélkül a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Rt.-nek, Az ohati településrész ivóvízellátás problémáját az üzemeltető (Vízmű Rt.) megoldja

34 nyilvántartás október 20. napon megtartott 120 A szennyvízcsatorna-hálózat és a szennyvíztisztító-telep a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Rtbe való apportállása el Hegyi Károly képviselő megbízása, hogy az önkormányzatot a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Rt.-ben képviselje 122 polgármester illetményének megállapítása től Ft 123 Bódi Istvánné jegyző részére től személyi illetmény megállapítása, melynek mértéke az alapilletményének 15 %-a 124 Az önkormányzat alkalmazásában álló háziorvos kártyapénzét személyi juttatásra továbbra sem lehet kifizetni

35 nyilvántartás október 20. napon megtartott 125 A Tisza-tavi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás által támogatott Utazás 98 Kiállítás megrendezésének támogatása Ft-al

36 nyilvántartás november 27. napon megtartott 126 Közmunkaprogramban való részvétel. A belvízkárok megelőzését célzó feladatok során 70 fő munkanélküli foglalkoztatása Nagy Mihály 127 Közmunkapályázathoz való csatlakozás. 27 fő foglalkoztatásával kapcsolatos munkabér és vonzatainak igénylése Kovács Imre 128 Közmunkaprogramban való részvétel. A belvízkárok megelőzését célzó feladatok során 18 fő munkanélküli foglalkoztatása Nagy Mihály 129 A következő ülésre a helyi iparűzési adóról szóló rendelettervezetet el kell készíteni Bódi Iné 130 Az önkormányzat évi koncepciójának elfogadása

37 nyilvántartás november 27. napon megtartott 131 Az önkormányzat és intézményei III. n. évi gazdálkodásának helyzetéről készült beoló elfogadása 132 A szeméttelep eladása ügyében Rente Miklós vállalkozó ismételje meg kérelmét részletesen kidolgozott ajánlattétellel 133 A BÉTA-AUDIT Kft. megbízása től folyamatos könyvvizsgálói feladatok ellátásával 134 K-tü hozzájárulása, hogy a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Rt. az önk.-ot megillető évi osztalékát visszatartsa a kártérítés kompenzálására. 135 K-tü az önk. és polgármester közötti bírósági ügyben a Legfelsőbb Bíróság ítélete ellen felülvizsgálati kérelmet nem nyújt be

38 nyilvántartás november 27. napon megtartott 136 A központi konyha üzemeltetésére Ábrahám Tamás vállalkozóval kötött együttműködési megállapodás meghosszabbítása 137 A gyermekélelmezéssel kapcsolatos felvetések kivizsgálására Hegyi Károly és Szekeres Ákos képviselők felkérése Hegyi K Szekeres Ákos 138 Mihály Attila képviselő megválasztása a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság és a Közbiztonsági, Környezetvédelmi Bizottság tagjának

39 nyilvántartás december 18. napon megtartott 139 Az önkormányzat évi munkatervének elfogadása foly. 140 Az iskolafogászat helyzetéről készített beoló megtárgyalása Az Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 142 Az Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása Bódi Iné Magyari Kálmán 143 A Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása Bódi Iné Fazekas Sándorné

40 nyilvántartás december 18. napon megtartott 144 A szociális földprogram működéséről készített tájékoztató elfogadása Kovács Imre Következő ülésre a működtetés átalakítására KHT. formájában történő működésre tervezet, javaslat készítése 145 A Hajdú Volán Rt. és az Önk. által kötött megállapodásban foglaltak alapján től Ft/hó támogatás biztosítása 146 A BM Polgári Védelem Hajdúböszörményi parancsnoksága és az önk. között kötött megállapodás alapján évre Ft támogatás biztosítása a polgári védelem ára

Határozat nyilvántartás 1998. január 30. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 1998. január 30. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 1998. január 30. napon megtartott 1 A szennyvízcsatorna hálózat Cél támogatással megvalósuló 188.187 Ft összköltségű önkormányzati beruházással való egyetértés 37.600 ezer Ft biztosítása

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 1999. I. 28. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 1999. I. 28. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 1999. I. 28. napon megtartott 1 Az önkormányzat 1999. évi Munkatervének elfogadása. Szincsák Ferenc 2 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beoló elfogadása. 3 Fő u.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA HATÁROZAT SZÁMA HATÁROZAT TÁRGYA HATÁRIDŐ FELELŐS MEGJEGYZÉS II.20.

HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA HATÁROZAT SZÁMA HATÁROZAT TÁRGYA HATÁRIDŐ FELELŐS MEGJEGYZÉS II.20. ÜLÉS IDŐPONTJA, JELLEGE HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA 1997. HATÁROZAT SZÁMA HATÁROZAT TÁRGYA HATÁRIDŐ FELELŐS MEGJEGYZÉS 1/1997 (I.23.) Öh. 2/1997 (I.23.) Öh. 3/1997 (I.23.) Öh. 4/1997 (I.23.) Öh. 5/1997

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Testületi ülés időpontja, jellege Határozat száma: Határozat tárgya: 01. 27. rendkívüli, nyilvános, együttes 1/2011. (I. 27.) Napirend

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2013. (XII. 19.) határozata

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:. 1. 990-2/2014. Előadó: Belanka Zsolt Mell. : Munkaterv Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYIL V AN

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 15. napján 8 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba a bizottság elnöke, Krausz Csaba,

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 2004. december 13. (hétfő) 17 óra Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság 2004. december 14. (kedd) 15,30 óra

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2004. január 9. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2004. január 9. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás január 9. napon megtartott 1 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Rt. támogatási kérelme 2 Szöghatár KHT. Felügyelő Bizottságának létára javaslat (5 fő) 01.31. 3 Szöghatár KHT. Felügyelő Bizottság

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának szeptember 15. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának szeptember 15. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2008. szeptember 15. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Bodnár János, Tóth István bizottság tagok, Palsics János bizottsági tag a

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30.

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30. Beoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről 2013. szeptember 30. Határozat Tárgy Határidő Felelős Teljesítés 95/2013. (V. 27.) A módosított napirend elfogadásra került. 96/2013.

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Forró és Vidéke Takarékszövetkezetnél 6.000.000.-Ft összegű bankszámla-hitelkeretet

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 226/2001. (VIII. 27.) számú. h a t á r o z a t a. átruházott hatáskörök gyakorlásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 226/2001. (VIII. 27.) számú. h a t á r o z a t a. átruházott hatáskörök gyakorlásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 226/2001. (VIII. 27.) számú h a t á r o z a t a átruházott hatáskörök gyakorlásáról A Közgyűlés 1./ Az Egészségügyi Bizottság: - 3/2001. (VI.25.) számú határozatát

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a i testületi ülésről:

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a i testületi ülésről: Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2011. 11. 24. -i testületi ülésről: 324/2011.(XI.24.) számú határozat a napirendre tett javaslatot elfogadja. 325/2011.(XI.24.) számú határozat

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-8/2012.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-8/2012. 65/2012.(III.20.) KT. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Integrált Szociális Intézmény - Szervezeti és Működési Szabályzatát, - Szakmai Programját és - Házirendjét (Idősek

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon

Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon 2. melléklet az önkormányzat ingatlan vagyonáról Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon I. Forgalomképtelen önkormányzati vagyon 2014. december

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2002. január 22. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2002. január 22. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás január 22. napon megtartott 1 Csatlakozás a Tiszatér Társulás által benyújtandó a Szociális és Családügyi Minisztérium által kiírt pályázathoz 01.31. A közmunka keretén belül 20 fő tartós

Részletesebben

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009.

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009. Határozat száma Határozat tárgya Felelős A határozat kivonat elküldve: 1/2009. (I.29.) 2009. évi költségvetési tervezet elsőfordulós elfogadása - 2/2009. (I.29.) Kisbusz beszerzéséről döntés (FVM pályázat)

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE

KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2013. február: 1.) Kelebia Község 2013. évi költségvetési rendeletének tárgyalása 2.) 2013. évi munkaterv elfogadása 3.) Kilépési nyilatkozat

Részletesebben

Határozat nyilvántartás január 31. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás január 31. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás január 31. napon megtartott 1 Egyek Nagyközség Egészségügyi helyzetéről szóló beoló elfogadása és feladatok meghatározása 06.15. 02.29. 06.30. 12.31. Fazakas Sné Magyari K F Dr. M G Fazekas

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE Általános Szabályok: Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal 5143 Jánoshida, Fő út 28. Testületi ülés kezdési időpontja: 16.00

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9532 K ü l s ő v a t, K o s s u t h u. 7 0. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.com Szám: 107-3/2014. J E G Y Z Ő K

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 17-én megtartott munkaterv

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása Módosított határozati javaslatok 2011. december 12-i ülésre 2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása A PVB javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a XII.16-i ülésen a szolgáltatóval történt egyeztetést

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

2014. évi M U N K A T E R V E

2014. évi M U N K A T E R V E Zalakomár Nagyközség Önkormányzata ének és bizottságainak 2014. évi M U N K A T E R V E Jóváhagyta a a 151/2013. (XII.16.) számú határozatával 1 Zalakomár Község ének 2014. évi munkaterve Az időpontja

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának február 5. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának február 5. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Hercegfalvi Frida bizottsági tag, Farkas Ernő polgármester, Kovácsné Pallai Valéria

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi napirendet fogadta el:

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi napirendet fogadta el: Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2010. december 14-én (kedden) 10,00 órakor a Józsefvárosi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 1 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2011. január 3. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai:

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai: Szám: 10/2011. Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-án (szerda) 14.15 órakor tartja soron következő ülését. 1/ A 13/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról

Részletesebben

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkaterve

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkaterve Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve Január: KÖZMEGHALLGATÁS (tervezet) Január: 1.) Csorvás Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megalkotása. (I. forduló) 2.)

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS BOZZAI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATAI 2012-BEN

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS BOZZAI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATAI 2012-BEN VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS BOZZAI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATAI 2012-BEN 1/2012. (II.13.) együttes képviselő-testületi határozat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2008. május 15 én 9 órakor

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2008. május 15 én 9 órakor Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármester T-130/2008. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 15 én 9 órakor

Részletesebben

58/2013. /III.13./ számú képviselő-testületi határozat

58/2013. /III.13./ számú képviselő-testületi határozat SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2. K I V O N A T a képviselő-testület 2013. március 13-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 58/2013. /III.13./ számú képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE Február 1. Kazár község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. évi ülésterve 2. Kazár Község Önkormányzatának 2010-2014 közötti

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző A polgármesteri beszámolót Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:169/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én, 18 órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Előterjesztések A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 11. napján tartott üléséről

Előterjesztések A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 11. napján tartott üléséről Előterjesztések A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 11. napján tartott üléséről Napirend 1. Balatonbozsoki lakosok kérelme forgalomcsillapító sziget kialakítására vonatkozóan

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 19. napján megtartott soros zárt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 19. napján megtartott soros zárt ülésének jegyzőkönyvéből 184/2016. (V. 19.) Kt. határozat Tárgy: Pillér Takarékszövetkezet együttműködési ajánlata megtárgyalta Pongrácz Tamás ad-hoc bizottsági elnök Pillér Takarékszövetkezet együttműködési ajánlata tárgyú előterjesztését

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 31/2014 K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 31/2014 K I V O N A T BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 31/2014 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

LAKITELEK POLGÁRMESTERE

LAKITELEK POLGÁRMESTERE LAKITELEK POLGÁRMESTERE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 12. E L Ő T E R J E S Z T É S 2016. december 8-i rendes, nyílt ülésére Iktatószám:

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l Üi.sz.: 564/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 12- én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 12- én megtartott nyílt ülésről. 171/16/2014 Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 12- én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 76/2014.(IX.12.) kt. határozat 77/2014.(IX.12.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

3./ Egyéb zárt ülési ügyek 1. Lakáscsere támogatás iránti ismételt kérelem

3./ Egyéb zárt ülési ügyek 1. Lakáscsere támogatás iránti ismételt kérelem BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-12/2003. M E G H Í V Ó Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülését 2003. december 11-én (csütörtök) de. 9.00

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 212/2016. (XI.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. november 30-i nyilvános ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.:

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Képviselő-testülete 2008. november 5-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Meghozott határozatok: 93/2008. (XI. 5.) határozat:

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A 2012. I. FÉLÉV MUNKATERVÉT PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 277/2011. (XII. 14.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 45/2011. (V.30. ) KT. sz. határozata

Részletesebben

K I V O N A T. Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjét a következőképpen határozza meg:

K I V O N A T. Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjét a következőképpen határozza meg: K I V O N A T Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2015. szeptember 23-án (szerda) 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) megtartott nyílt

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

2/2016. (I. 18.) Napirend elfogadása január 18. nyílt ülés

2/2016. (I. 18.) Napirend elfogadása január 18. nyílt ülés TARTALOMJEGYZÉK A Képviselő-testület 2016. évi határozatairól 1/2016. (I. 18.) Hitelesítők elfogadása 2016. január 18-i rendkívüli nyílt ülésen 2/2016. (I. 18.) Napirend elfogadása 2016. január 18. nyílt

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Gödöllő Város Képviselő-testületének. 2011. II. félévi munkaterve. Elfogadva: 193/2011.(IX.15.) számú önkormányzati határozattal

Gödöllő Város Képviselő-testületének. 2011. II. félévi munkaterve. Elfogadva: 193/2011.(IX.15.) számú önkormányzati határozattal Gödöllő Város Képviselő-testületének 2011. II. félévi munkaterve Elfogadva: 193/2011.(IX.15.) számú önkormányzati határozattal 2 2011. szeptember 15. Javaslat az 1. számú Városi Bölcsőde vezetőjének megbízására

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott 2015. II. félévi Munkaterve SZEPTEMBER 24. (csütörtök) Az előterjesztések leadási határideje:

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 19-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 19-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből 164/2013. (XII. 19.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 5. (4) bekezdése értelmében

Részletesebben

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére Január A napirendi pont címe: Bóbita Óvoda Intézmény vezetői pályázat elbírálása A napirendi pont

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-én, 13:00 órai kezdettel megtartott, Képviselő-testületi üléséről a Gamási Önkormányzat tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben