Határozat nyilvántartás január 29. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Határozat nyilvántartás 1997. január 29. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról"

Átírás

1 nyilvántartás január 29. napon megtartott 1 Az önk. által fenntartott élelmezést nyújtó intézményekben a nyersanyagköltség meghatározása Intézmény vezetők 2 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának meghatározása. Közg. ir. vezető, ÖNITESZ vezető Gépjármű igénybevételi díjának meghatározása 3 Piaci és vásári helypénz díjszabása és a mérlegelési díjak megállapítása 4 Névszerinti szavazás a gázközművagyon rendelkezési jogának átengedése ügyében 5 A gázközmű-vagyon rendelkezési jogának átadása 40 %-os értéken az OTP-nek az önkormányzat tartozásának fejében

2 nyilvántartás január 29. napon megtartott 6 A II/II. jelű szennyvízcsatorna szakasz építésénél a szabad pénzeszközök hiánya miatt a visszatérülő költségeket a kivitelező megelőlegezi 7 A község belterületén a szennyvízberuházása teljes körű megvalósítására előkészítő munkálatok megtétele 8 Pályázat beadása a Szállást Biztosító Idősek Klubjának bővítésére (tervezés, vízjogi engedélyezés, pályázat előkészítés) 9 Az önkormányzatnál megfelelő képesítésű belső ellenőr kerüljön alkalmazásra A szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna hálózat Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Rt.-be történő apportállására vonatkozó javaslat elutasítása

3 nyilvántartás január 29. napon megtartott 11 K-tü egyetért azzal a javaslattal, hogy a szennyvíztisztító telepet és a szennyvízcsatorna hálózatot a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Rt. üzemeltesse 12 K-tü egyetért azzal, hogy az ohati ivóvízrendszer rekonstrukciójának tervezését, kivitelezését a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Rt. végezze el 13 Az ad-hoc biz. felkérése, hogy Mucza József vállalkozóval egyeztetve pénzügyi-technikai feltételeket is figyelembe véve vizsgálják meg a vállalkozó kérését 14 K-tü a Munkanélküliek és Álláskeresők támogatását az évi költségvetésben is biztosítja. Murvai Fazekas Sándor Fazekas Sándor ÖNITESZ vezető a használatra átadott gépkocsi állapotáról készítsen véleményt A Művelődési Ház használatáért bérleti díjat nem ol fel 15 Az Egyeki Nyugdíjas Szövetség részére egyszeri Ft támogatás biztosítása

4 nyilvántartás január 29. napon megtartott 16 A művelődési feladatok ellátását, a művelődési ház végleges sorsának eldöntéséig Ugrai Gyula megbízásos jogviszonyban lássa el. 17 A BÉTA-AUDIT Kft. megbízása a belső ellenőrzési feladatok ellátásával. A Kft. könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó javaslatában döntés a következő ülésen 18 A Nagycsaládosok Egyesületének kérelme későbbi időpontban kerüljön megtárgyalásra 19 Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervek közötti gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás jóváhagyása 20 Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány Felügyelő Bizottságának megválasztása: 3 fő - Kovács Sándorné - Bencsik Zoltán - Szekeres Ákos

5 nyilvántartás február 10. napon megtartott 21 A BÉTA-AUDIT Kft. megbízása az önkormányzat egyszerűsített tartalmú évi beolójának felülvizsgálatával és hitelesítésével. Munkadíj: Ft + Áfa 22 Az önkormányzati intézményeknél végzett ellenőrzésekről készített tájékoztatás elfogadása. F Bódi Iné Intézmény vezetők A feltárt hiányosságok, szabálytalanságok azonnali megszüntetése. 23 A Pénzügyi Bizottság elnökének leváltására vonatkozó javaslat elutasítása 24 A pénzügyi ellenőrzéssel kapcsolatos ad-hoc bizottság alakítására vonatkozó javaslat elutasítása 25 polgármester döntéshozatalból való kizárása

6 nyilvántartás február 10. napon megtartott 26 K-tü a polgármester ellen indított bírósági peres ügyben a HBM-i Bíróság ítélete ellen a Legfelsőbb Bíróság felé keresettel él. 27 Kiss István (Április 4 u. 28.) részére a Lenin u. 36. sz. alatti ingatlanból 65 m2 alapterületű helyiség bérbeadása 28 A megfelelő védőnői utánpótlás érdekében től Fodor Lászlóné és Emese főiskolai hallgatók támogatása tanulmányaik befejezéséhez. 29 Az i testületi ülésről készült jegyzőkönyv 2. napirendjéről készült fénymásolatot valamennyi képviselőnek meg kell küldeni

7 nyilvántartás február 19. napon megtartott 30 A gázközmű vagyon értékesítésére az ajánlatok közül a legkedvezőbbet kell elfogadni. A bevétel az önkormányzat hitel és kamattartozásainak törlesztésére használható fel. 31 K-tü a központi konyha további üzemeltetésére ajánlatokat kér, és a végleges döntést ig hozza meg. 32 Takács Jánosnéval vállalkozói szerződéskötés (védőnői szolgálat egészségügyi vállalkozás keretében) 33 Dr. Boutros Albeir háziorvos kérelme. A kártyafelhasználása ügyében hozott 75/1996.(VIII.15.) sz. határozat hatályban tartása. 34 Vaskó József vállalkozó videó felvételért járó munkadíjának meghatározása: 750 Ft/óra.

8 nyilvántartás február 19. napon megtartott 35 Tardi Tivadar részére a mozi és áruház mögötti területen lévő m2-es ingatlan bérbeadása 36 Hegyi né kérelme. A polgármester a vállalkozó fogorvos felé írásos figyelmeztetéssel éljen a szerződésben foglaltak betartása érdekében 37 Az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány Felügyelő Bizottságába Kemény István megválasztása Bencsik Zoltán lemondása

9 nyilvántartás február 27. napon megtartott 38 A gyermekélelmezési feladatok ellátásával Ábrahám Tamás megbízása től. 55 %-os rezsiköltség megtérítése, Ft/hó bérleti díj felolása.

10 nyilvántartás március 24. napon megtartott 39 Az évi ülés és munkaterv elfogadása foly. és A szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetésével a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Rt. megbízása től ig 40/a. A polgármester felhatalmazása a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Rt. Alapító Okiratának aláírására. 41 Pályázat beadása az egészségügyi intézményrendszer szerkezetének átalakítására az alapellátás rendszerének fejlesztésére Kovács Imre 42 Pályázat beadása a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások szakosított formáinak fejlesztésére kiírt évi szakmai programok támogatására Kovács Imre

11 nyilvántartás március 24. napon megtartott 43 Pályázat beadása a szociális földprogram bővítésére Kovács Imre 44 K-tü hozzájárul, hogy a védőnői szolgálat feladatait Takács Jánosné egészségügyi vállalkozás keretein belül lássa el 45 A megfelelő szakember utánpótlás biztosítása érdekében Németh Szilvia egyetemi hallgatónak től havi Ft támogatás biztosítása tanulmányai befejezéséhez. 46 A Félhalom Rózsás úton lévő m2 beépítetlen terület vételárának meghatározása: 50 Ft/m2 47 Az áruház és volt mozi mögötti m2 beépítetlen terület bérbeadása Tardi Tivadarnak (Táncsics u. 60.) 5 éves időtartamra Bérleti díj: bruttó Ft/év

12 nyilvántartás március 24. napon megtartott 48 A gázközmű vagyon értékesítése a TIGÁZ Rt. felé az eredeti beruházási érték 40 %-áért. 49 A gázközmű vagyon értékesítése során tanácsadóként és közvetítőként a DOMINION-HUNGARY Kft. (Bp. Zsolna u. 11.) járjon el. Közvetítési díj: a vételár 4%-a 50 Kanalas János (Toldi M. u. 12.) Ft támogatásban részesítése a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatási kerete terhére 51/a. Hajdu Kálmánné (Csalogány u. 20.) fellebbezésének elutasítása HTO kompenzációs támogatási ügyben 51/a. Burai Béláné (Árpád u. 8.) fellebbezésének elutasítása HTO kompenzációs támogatási ügyben

13 nyilvántartás március 24. napon megtartott 51/a. Trungel Jánosné (Deák F. u. 81.) fellebbezésének elutasítása HTO kompenzációs támogatási ügyben 51/a. Mucza Károlyné (Fő u. 98.) fellebbezésének elutasítása HTO kompenzációs támogatási ügyben 51/b. Makula Pál (Fő u. 130.) fellebbezésének elutasítása HTO kompenzációs támogatási ügyben 51/b. Sami Mónika (Víg u. 9.) fellebbezésének elutasítása HTO kompenzációs támogatási ügyben 51/b. Nagy Kálmán (Zrínyi M u. 3.) fellebbezésének elutasítása HTO kompenzációs támogatási ügyben

14 nyilvántartás március 24. napon megtartott 51/b. Jászai József (Árpád u. 5.) fellebbezésének elutasítása HTO kompenzációs támogatási ügyben 51/b. Zsibók István (Tiszaszőlő u. 4.) fellebbezésének elutasítása HTO kompenzációs támogatási ügyben 51/b. Kanalas Györgyné (Fasor u. 62.) fellebbezésének elutasítása HTO kompenzációs támogatási ügyben 51/c. Szabó Józsefné (Fasor u. 53.) fellebbezésének elutasítása tüzelő támogatási ügyben 51/c. Kanalas Erzsébet (Blaha L u. 11.) fellebbezésének elutasítása tüzelő támogatási ügyben

15 nyilvántartás március 24. napon megtartott 51/c. Lingurán Irén (Fasor u. 45.) fellebbezésének elutasítása tüzelő támogatási ügyben 51/c. Katona Péterné (Deák F u. 111.) fellebbezésének elutasítása tüzelő támogatási ügyben 51/d. Jánosi Tibor (Erzsébet u. 5.) fellebbezésének elutasítása

16 nyilvántartás április 29. napon megtartott 52 Az évi gazdálkodásról szóló, könyvvizsgálói jelentéssel ellátott egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés elfogadása. 53 A Szállást Biztosító Idősek Klubjának működéséről készített beoló elfogadása. Házirendjének jóváhagyása Bódi Iné ÁSZ-nak megküldeni, a hiányosságokat megszüntetni. 54 A TISZA Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel megállapodás kötése a település őrző-védő tevékenységének ellátására. 55 Az élelmezést nyújtó intézmények nyersanyagköltségének módosítása. 1/1997.(I.29.) sz. határozat módosítása Intézmény vezetők 56 A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Rt. tulajdonában lévő vizi közmű vagyon jelzáloggal max. 10 %-áig legyen terhelhető

17 nyilvántartás április 29. napon megtartott 57 K-tü az Egyeki Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel köztestületet alapít. Köztestület vezetőségébe: és Kemény István megválasztása 58 A Pénzügyi Bizottság tagjának Major Péter és Bácsy Lászlóné megválasztása A Köztestület Ellenőrző Bizottságába: Kovács Sándorné és Hegyi Károly megválasztása 59 Építési és Településfejlesztési Bizottság elnökének Fodor, tagjának Hegyi Károly és Csepregi László megválasztása 60 Pékó Miklós kérelmében az Építési és Településfejlesztési Bizottság felkérése helyszíni vizsgálat végzésére Fodor 61 Üzemeltetési szerződés kötése Demeter Lászlóval a piac, vásártér és mázsaház üzemeltetésére től 5 évre Bérleti díj: Ft +Áfa/hó

18 nyilvántartás április 29. napon megtartott 62 Az étterem üzemeltetésére kötött megállapodás felbontását követő pénzügyi elolásra tett javaslat alapján a megállapodás tervezet elfogadása 63 Hegyi Lőrinc (Béke u. 16.) fellebbezésének elutasítása (méltányossági közgyógyellátás) A pénzügyi elolásra vonatkozó megállapodás megkötése Mucza Józseffel és a követelés kifizetésének teljesítése

19 nyilvántartás május 27. napon megtartott 65 A Polgárőrség munkájáról szóló tájékoztató elfogadása 66 Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület működéséről készített tájékoztató elfogadása 67 A polgári védelemi feladatokról készített tájékoztató elfogadása 68 A Tisza őrző-védő tevékenységéről adott tájékoztató elfogadása 69 Pályázat beadása a Közmunkatanácshoz belvízrendezési feladatokra 65 fő alkalmi ill. segédmunkás 4 fő vezető 1 fő adminisztrátor foglalkoztatására

20 nyilvántartás május 27. napon megtartott 70 Pályázat beadása a Közmunkatanácshoz 5 fő szociális munkás foglalkoztatására 71 Pályázat beadása a Közmunkatanácshoz 28 fő segéd, ill. szakmunkás, 2 fő vezető foglalkoztatására 72 Pályázat beadása a belvíz elvezetés ill. belvíz csatornahálózat karbantartási felújítási munkálataira a Közmunkatanácshoz fő segéd, ill. alkalmi munkás, 4 fő középvezető, 1 fő adminisztrátor foglalkoztatására 73 Pályázat beadása a környezetvédelmi feladatokra kiírt pályázati eljárásban 20 fő foglalkoztatására 74 Rente Miklós kérelme. A szeméttelep értékesítéséhez szükséges jogi kereteket, lehetőségeket meg kell vizsgálni, és megfelelő előkészítés után a K-tü elé terjeszteni

21 nyilvántartás május 27. napon megtartott 75 Pályázat benyújtása a Dózsa Gy. és Széchenyi út építésére 76 Lukács Józsefné (Fasor u. 12.) fellebbezésének elutasítása (lakásfenntartási támogatás)

22 nyilvántartás június 23. napon megtartott 77 A TIGÁZ Rt.-vel szemben fennálló követelés megvásárlása ügyében tett ajánlatok közül a CIB Bank ajánlatának elfogadása CIB Hungária Bank Rt Nyíregyháza, Szavas u A korlátozottan forgalomképes belterületi gázmű vagyon forgalomképessé nyilvánítása 79 Az Egyeki Önkéntes Tűzoltóság Egyek, Telekháza, Félhalom, Tiszacsege, Újszentmargita és Hortobágy településekre től a működési területet kapja meg 80 K-tü hozzájárul, hogy a Polgármesteri Hivatal tulajdonát képező BARKAS gépkocsi értékesítésre kerüljön árverés útján Hegyi Károly, Fodor F, Fazeka S 81 K-tü hozzájárul az önk. tulajdonát képező Lenin u. 36. sz. alatti ingatlan értékesítéséhez nyilvános hirdetés útján Kikiáltási ár: 2 millió Ft + Áfa

23 nyilvántartás június 30. napon megtartott 82 K-tü hozzájárul, hogy az őrző-védő feladatra biztosított júliusi támogatás összege 150 e Ft kifizetése előre, a hónap elején történjen A Pénzügyi Biz. az év hátralévő részére eső támogatás biztosításának lehetőségét vizsgálja meg 83 A községben lévő munkanélküliek és jövedelempótló támogatásban részesülők helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása 84 A község szociális munkájának tapasztalatairól készült tájékoztató elfogadása 85 Az általános iskolai pedagógiai program elkészítéséhez szükséges döntések. A program készítésekor a döntéseket vegyék figyelembe iskola igazgató 86 Hajdu cukrász kérelme. K-tü a cukrászüzem bérleti díját méltányosságból től havi bruttó 42 e Ft-ra mérsékli

24 nyilvántartás június 30. napon megtartott 87 A szolgáltatóház bérlőinek, mint kezdő vállalkozóknak ig 50%-os bérleti díj kedvezmény biztosítása Simon Jánosné és Balogh Anikó

25 nyilvántartás július 04. napon megtartott 88 A TIGÁZ Rt.-vel szemben fennálló követelés megvásárlása ügyében az OTP HBM-i Igazgatósága által tett ajánlat elfogadása

26 nyilvántartás augusztus 14. napon megtartott 89 K-tü a Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesületének és a Familia Nagycsaládosok Egyesületének a HÉRA Alapítványnál elnyert pályázatát támogatja 90 Megállapodás kötése az ÉPKER Kft.-vel A szociális segélykeret terhére Ft támogatás biztosítása 91 Pályázat beadása területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatásra. Cél: billenős szállító jármű vásárlása Kovács Imre 92 Pályázat beadása területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatásra. Cél: közhasznú munkák dologi és fejlesztési költségei 93 K-tü a kétöklűben lévő pedagógus földterületből 24 ha-t az as gazdasági évtől a szociális földprogram végrehajtásához biztosít Kovács Imre Kovács Imre

27 nyilvántartás augusztus 14. napon megtartott 94 A Kétöklűben lévő 24 ha pedagógus föld hasznosítására hozott határozat Intézmény vezetők 95 Az önk. tulajdonát képező Árpád u. 14. sz. alatt lévő beépítetlen terület értékesítése. Vételár: 400 Ft/m2 96 A szociális lakásépítési akcióban résztvevő, építési telekkel nem rendelkező egyeki lakosok részére, indokolt esetben önk.-i tulajdonban lévő építési telek biztosítása 97 A fogorvosi ellátás finanszírozására hozott 55/1996.(I.30.) sz. határozat megerősítése 98 Pályázat benyújtása Faluház kialakítására Fernc fogorvosok A fogorvosok az iskolafogászati feladatok ellátásáról decemberi ülésen adjanak tájékoztatót Kovács Imre

28 nyilvántartás augusztus 14. napon megtartott 99 Pályázat beadása a Széchenyi és Dózsa Gy. út kiépítése pénzügyi fedezetének biztosítására 100 K-tü az OTP-nél jelenleg fennálló beruházási hitelállomány átütemezését kéri 101 Csepregi László (Eötvös u. 2.) gázbekötési kérelme. A felmerülő költségekről adjon be költségvetést, döntés annak ismeretében. 102 Varga Szabolcs kérelmében döntés az új közművelődési törvény hatálybalépése után 103 Simkó Illés rendőrőrs pk. kérelmének támogatása. Az Óvoda úti szolgálati lakásba a telefon bekötésének biztosítása.

29 nyilvántartás szeptember 15. napon megtartott 104 K-tü a község közrendjének, közbiztonságának helyzetét a soron következő ülésen tárgyalja meg. 105 K-tü az önk. intézményeiben közalkalmazotti, ill. köztisztviselői munkaviszonyban álló dolgozók részére től a mindenkori alapilletményük 10 %-át önkéntes nyugdíjbiztosítási pénztárba munkáltatói hozzájárulásként biztosítja 106 Az őrző-védő Kft. részére től ig terjedő időszakra Ft támogatás kifizetése Bódi Iné Intézmény vezetők 107 Az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beoló elfogadása 108 Juhász Attila és Boros Imre rendőrök gázbekötési kérelme. Amennyiben a kérelmezők a bekötés költségeinek 50 %-át biztosítják, a K-tü a költségek 50 %-át biztosítja

30 nyilvántartás szeptember 15. napon megtartott 109 Az ÁFÉSZ Zrínyi út kinyitására vonatkozó javaslata

31 nyilvántartás szeptember 25. napon megtartott 110 Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány módosított alapító okiratának felfogadása

32 nyilvántartás október 20. napon megtartott 110 Az ÖNITESZ vezetőjének a megalakulás óta eltelt időszak tapasztalatairól készített beolójának elfogadása 111 Az általános iskola munkájáról készített tájékoztató napirendről való levétele. Magyari Kálmán Ugrai Gy Murvai F A tájékoztatót tárgyalja meg és véleményezze az iskolaszék és az Oktatási Bizottság 112 Szavazatláló Bizottsági tagok megválasztása 113 Az Önálló Vezetésű Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 114 özv. Ficzere Isvánné kérelme. K-tü a köztemetőben az adományból felállítandó kereszthez szükséges helyet térítésmentesen biztosítja Fodor

33 nyilvántartás október 20. napon megtartott 115 A Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Társulása nem kíván a Polgár város külterületén megépítendő kistérségi kommunális hulladéklerakó létrehozásához csatlakozni 116 K-tü a Félhalom területén lévő a Tubuc magtár előtti közterületet nem adja el 117 A tiszai holtágak védelme érdekében végzett feladatok folytatásához szükséges nyilatkozat. 118 A Zrínyi M u. kinyitásával kapcsolatos adás-vételi szerződéstervezet elfogadása - Csibeházi Holtmeder - Egyeki Holt-Tisza - Herepi Holtmeder hasznosítása érdekeket nem sért 119 Az ivóvízhálózat és szennyvízhálózat, ill. a szennyvíztisztító telep átadása határidő nélkül a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Rt.-nek, Az ohati településrész ivóvízellátás problémáját az üzemeltető (Vízmű Rt.) megoldja

34 nyilvántartás október 20. napon megtartott 120 A szennyvízcsatorna-hálózat és a szennyvíztisztító-telep a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Rtbe való apportállása el Hegyi Károly képviselő megbízása, hogy az önkormányzatot a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Rt.-ben képviselje 122 polgármester illetményének megállapítása től Ft 123 Bódi Istvánné jegyző részére től személyi illetmény megállapítása, melynek mértéke az alapilletményének 15 %-a 124 Az önkormányzat alkalmazásában álló háziorvos kártyapénzét személyi juttatásra továbbra sem lehet kifizetni

35 nyilvántartás október 20. napon megtartott 125 A Tisza-tavi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás által támogatott Utazás 98 Kiállítás megrendezésének támogatása Ft-al

36 nyilvántartás november 27. napon megtartott 126 Közmunkaprogramban való részvétel. A belvízkárok megelőzését célzó feladatok során 70 fő munkanélküli foglalkoztatása Nagy Mihály 127 Közmunkapályázathoz való csatlakozás. 27 fő foglalkoztatásával kapcsolatos munkabér és vonzatainak igénylése Kovács Imre 128 Közmunkaprogramban való részvétel. A belvízkárok megelőzését célzó feladatok során 18 fő munkanélküli foglalkoztatása Nagy Mihály 129 A következő ülésre a helyi iparűzési adóról szóló rendelettervezetet el kell készíteni Bódi Iné 130 Az önkormányzat évi koncepciójának elfogadása

37 nyilvántartás november 27. napon megtartott 131 Az önkormányzat és intézményei III. n. évi gazdálkodásának helyzetéről készült beoló elfogadása 132 A szeméttelep eladása ügyében Rente Miklós vállalkozó ismételje meg kérelmét részletesen kidolgozott ajánlattétellel 133 A BÉTA-AUDIT Kft. megbízása től folyamatos könyvvizsgálói feladatok ellátásával 134 K-tü hozzájárulása, hogy a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Rt. az önk.-ot megillető évi osztalékát visszatartsa a kártérítés kompenzálására. 135 K-tü az önk. és polgármester közötti bírósági ügyben a Legfelsőbb Bíróság ítélete ellen felülvizsgálati kérelmet nem nyújt be

38 nyilvántartás november 27. napon megtartott 136 A központi konyha üzemeltetésére Ábrahám Tamás vállalkozóval kötött együttműködési megállapodás meghosszabbítása 137 A gyermekélelmezéssel kapcsolatos felvetések kivizsgálására Hegyi Károly és Szekeres Ákos képviselők felkérése Hegyi K Szekeres Ákos 138 Mihály Attila képviselő megválasztása a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság és a Közbiztonsági, Környezetvédelmi Bizottság tagjának

39 nyilvántartás december 18. napon megtartott 139 Az önkormányzat évi munkatervének elfogadása foly. 140 Az iskolafogászat helyzetéről készített beoló megtárgyalása Az Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 142 Az Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása Bódi Iné Magyari Kálmán 143 A Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása Bódi Iné Fazekas Sándorné

40 nyilvántartás december 18. napon megtartott 144 A szociális földprogram működéséről készített tájékoztató elfogadása Kovács Imre Következő ülésre a működtetés átalakítására KHT. formájában történő működésre tervezet, javaslat készítése 145 A Hajdú Volán Rt. és az Önk. által kötött megállapodásban foglaltak alapján től Ft/hó támogatás biztosítása 146 A BM Polgári Védelem Hajdúböszörményi parancsnoksága és az önk. között kötött megállapodás alapján évre Ft támogatás biztosítása a polgári védelem ára

Határozat nyilvántartás 1998. január 30. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 1998. január 30. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 1998. január 30. napon megtartott 1 A szennyvízcsatorna hálózat Cél támogatással megvalósuló 188.187 Ft összköltségű önkormányzati beruházással való egyetértés 37.600 ezer Ft biztosítása

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 1999. I. 28. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 1999. I. 28. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 1999. I. 28. napon megtartott 1 Az önkormányzat 1999. évi Munkatervének elfogadása. Szincsák Ferenc 2 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beoló elfogadása. 3 Fő u.

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2013. (XII. 19.) határozata

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Testületi ülés időpontja, jellege Határozat száma: Határozat tárgya: 01. 27. rendkívüli, nyilvános, együttes 1/2011. (I. 27.) Napirend

Részletesebben

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009.

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009. Határozat száma Határozat tárgya Felelős A határozat kivonat elküldve: 1/2009. (I.29.) 2009. évi költségvetési tervezet elsőfordulós elfogadása - 2/2009. (I.29.) Kisbusz beszerzéséről döntés (FVM pályázat)

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2004. január 9. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2004. január 9. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás január 9. napon megtartott 1 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Rt. támogatási kérelme 2 Szöghatár KHT. Felügyelő Bizottságának létára javaslat (5 fő) 01.31. 3 Szöghatár KHT. Felügyelő Bizottság

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.

Részletesebben

KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE

KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2013. február: 1.) Kelebia Község 2013. évi költségvetési rendeletének tárgyalása 2.) 2013. évi munkaterv elfogadása 3.) Kilépési nyilatkozat

Részletesebben

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Forró és Vidéke Takarékszövetkezetnél 6.000.000.-Ft összegű bankszámla-hitelkeretet

Részletesebben

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE Február 1. Kazár község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. évi ülésterve 2. Kazár Község Önkormányzatának 2010-2014 közötti

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 226/2001. (VIII. 27.) számú. h a t á r o z a t a. átruházott hatáskörök gyakorlásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 226/2001. (VIII. 27.) számú. h a t á r o z a t a. átruházott hatáskörök gyakorlásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 226/2001. (VIII. 27.) számú h a t á r o z a t a átruházott hatáskörök gyakorlásáról A Közgyűlés 1./ Az Egészségügyi Bizottság: - 3/2001. (VI.25.) számú határozatát

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE Általános Szabályok: Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal 5143 Jánoshida, Fő út 28. Testületi ülés kezdési időpontja: 16.00

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai:

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai: Szám: 10/2011. Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-án (szerda) 14.15 órakor tartja soron következő ülését. 1/ A 13/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott 2015. II. félévi Munkaterve SZEPTEMBER 24. (csütörtök) Az előterjesztések leadási határideje:

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 45/2011. (V.30. ) KT. sz. határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása Módosított határozati javaslatok 2011. december 12-i ülésre 2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása A PVB javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a XII.16-i ülésen a szolgáltatóval történt egyeztetést

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:169/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én, 18 órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2002. január 22. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2002. január 22. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás január 22. napon megtartott 1 Csatlakozás a Tiszatér Társulás által benyújtandó a Szociális és Családügyi Minisztérium által kiírt pályázathoz 01.31. A közmunka keretén belül 20 fő tartós

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon

Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon 2. melléklet az önkormányzat ingatlan vagyonáról Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon I. Forgalomképtelen önkormányzati vagyon 2014. december

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 27/2012. (III. 28.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. március 28-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. február 12 én 9 órakor

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. február 12 én 9 órakor Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármester T-14/2009. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12 én 9 órakor

Részletesebben

Gödöllő Város Képviselő-testületének. 2011. II. félévi munkaterve. Elfogadva: 193/2011.(IX.15.) számú önkormányzati határozattal

Gödöllő Város Képviselő-testületének. 2011. II. félévi munkaterve. Elfogadva: 193/2011.(IX.15.) számú önkormányzati határozattal Gödöllő Város Képviselő-testületének 2011. II. félévi munkaterve Elfogadva: 193/2011.(IX.15.) számú önkormányzati határozattal 2 2011. szeptember 15. Javaslat az 1. számú Városi Bölcsőde vezetőjének megbízására

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

K I V O N A T. Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjét a következőképpen határozza meg:

K I V O N A T. Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjét a következőképpen határozza meg: K I V O N A T Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2015. szeptember 23-án (szerda) 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2008. május 15 én 9 órakor

M E G H Í V Ó. Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének. 2008. május 15 én 9 órakor Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Polgármester T-130/2008. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 15 én 9 órakor

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bognár Zoltán - a bizottság elnöke akadályoztatása miatt, Papp Róbert Tamás bizottsági tag köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja.

JEGYZŐKÖNYV. Bognár Zoltán - a bizottság elnöke akadályoztatása miatt, Papp Róbert Tamás bizottsági tag köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Pénzügyi Bizottság 2012. 03.28.-i üléséről. Helye: Községháza Jelen vannak: Burján Attila János, Papp Róbert Tamás, Vízkeleti Lászlóné, Gácsi Jánosné bizottsági tag, Tatár László

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi napirendet fogadta el:

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi napirendet fogadta el: Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2010. december 14-én (kedden) 10,00 órakor a Józsefvárosi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 44. -a alapján

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 70/2010. (VI. 29.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi a napirendi pontok közé A KKÁMK esélyegyenlőségi intézkedési tervének megtárgyalása és elfogadása

Részletesebben

Az intézmények vezetői írásban közölték, hogy nem kívánnak díjtételemelést végrehajtani az intézményük tekintetében a 2011. évre vonatkozóan.

Az intézmények vezetői írásban közölték, hogy nem kívánnak díjtételemelést végrehajtani az intézményük tekintetében a 2011. évre vonatkozóan. Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságától Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-010 : (53) 361-571 Előterjesztés készítésében közreműködött: Gazdasági Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

2014. ÉVI MUNKATERVE

2014. ÉVI MUNKATERVE HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE Képviselő-testületi ülések: 2014. JANUÁR 14. JANUÁR 29. MÁRCIUSTÓL - NOVEMBERIG MINDEN HÓNAP UTOLSÓ CSÜTÖRTÖKÉN DECEMBER

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 2-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 4/2015.(II.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 5/2015.(II.03.) Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. sz. példány Szám: 476-23/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Előterjesztések A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 11. napján tartott üléséről

Előterjesztések A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 11. napján tartott üléséről Előterjesztések A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 11. napján tartott üléséről Napirend 1. Balatonbozsoki lakosok kérelme forgalomcsillapító sziget kialakítására vonatkozóan

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9484 Pereszteg, Ady Endre utca 1. Telefon: 99/532-040, Fax: 99/532-041 E-mail: jegyzo@pereszteg.hu honlap: www.pereszteg.hu JEGYZŐKÖNYV Készült:

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 350/4/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4. napján 19:00 órai kezdettel Harka Község Önkormányzatának Tanácskozójában (Harka, Nyéki

Részletesebben

Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján

Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján 1) ÉMOP 3.1.2/A-09-2f-2011-0003 jelű Rétság város központi településrészének funkcióbővítő település

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006.

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006. Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3628/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének könyvéből: 191/2012. (IX.25.) Kt. 2012. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE Általános Szabályok: Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal 5143 Jánoshida, Fő út 28. Testületi ülés kezdési időpontja: 16.00

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

2012. május 24-én (csütörtök) 16.30 órára

2012. május 24-én (csütörtök) 16.30 órára Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Pénzügyi és Jogi Bizottságának Elnöke M E G H Í V Ó Értesítem, hogy Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Pénzügyi és Jogi Bizottságának ülését 2012. május

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület május 5-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület május 5-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2011. május 5-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Rendeletek: - A települési képviselő, a bizottsági elnök és a bizottsági tag tiszteletdíjáról, természetbeni

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 2-án (csütörtök) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. július 2. Határozat:

Részletesebben

J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére

J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

66/2011. (VI. 30.) önkormányzati testületi határozat hozzájárul és támogatja, hogy az E.ON Hungária csoport tagvállalatai és szerződéses partnerei Püspökladány település közvilágítási hálózatán a jövőbeni

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-32/2015. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2015. március 12-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 24/2015.

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben