Határozat nyilvántartás január 29. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Határozat nyilvántartás 1997. január 29. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról"

Átírás

1 nyilvántartás január 29. napon megtartott 1 Az önk. által fenntartott élelmezést nyújtó intézményekben a nyersanyagköltség meghatározása Intézmény vezetők 2 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának meghatározása. Közg. ir. vezető, ÖNITESZ vezető Gépjármű igénybevételi díjának meghatározása 3 Piaci és vásári helypénz díjszabása és a mérlegelési díjak megállapítása 4 Névszerinti szavazás a gázközművagyon rendelkezési jogának átengedése ügyében 5 A gázközmű-vagyon rendelkezési jogának átadása 40 %-os értéken az OTP-nek az önkormányzat tartozásának fejében

2 nyilvántartás január 29. napon megtartott 6 A II/II. jelű szennyvízcsatorna szakasz építésénél a szabad pénzeszközök hiánya miatt a visszatérülő költségeket a kivitelező megelőlegezi 7 A község belterületén a szennyvízberuházása teljes körű megvalósítására előkészítő munkálatok megtétele 8 Pályázat beadása a Szállást Biztosító Idősek Klubjának bővítésére (tervezés, vízjogi engedélyezés, pályázat előkészítés) 9 Az önkormányzatnál megfelelő képesítésű belső ellenőr kerüljön alkalmazásra A szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna hálózat Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Rt.-be történő apportállására vonatkozó javaslat elutasítása

3 nyilvántartás január 29. napon megtartott 11 K-tü egyetért azzal a javaslattal, hogy a szennyvíztisztító telepet és a szennyvízcsatorna hálózatot a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Rt. üzemeltesse 12 K-tü egyetért azzal, hogy az ohati ivóvízrendszer rekonstrukciójának tervezését, kivitelezését a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Rt. végezze el 13 Az ad-hoc biz. felkérése, hogy Mucza József vállalkozóval egyeztetve pénzügyi-technikai feltételeket is figyelembe véve vizsgálják meg a vállalkozó kérését 14 K-tü a Munkanélküliek és Álláskeresők támogatását az évi költségvetésben is biztosítja. Murvai Fazekas Sándor Fazekas Sándor ÖNITESZ vezető a használatra átadott gépkocsi állapotáról készítsen véleményt A Művelődési Ház használatáért bérleti díjat nem ol fel 15 Az Egyeki Nyugdíjas Szövetség részére egyszeri Ft támogatás biztosítása

4 nyilvántartás január 29. napon megtartott 16 A művelődési feladatok ellátását, a művelődési ház végleges sorsának eldöntéséig Ugrai Gyula megbízásos jogviszonyban lássa el. 17 A BÉTA-AUDIT Kft. megbízása a belső ellenőrzési feladatok ellátásával. A Kft. könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó javaslatában döntés a következő ülésen 18 A Nagycsaládosok Egyesületének kérelme későbbi időpontban kerüljön megtárgyalásra 19 Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervek közötti gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás jóváhagyása 20 Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány Felügyelő Bizottságának megválasztása: 3 fő - Kovács Sándorné - Bencsik Zoltán - Szekeres Ákos

5 nyilvántartás február 10. napon megtartott 21 A BÉTA-AUDIT Kft. megbízása az önkormányzat egyszerűsített tartalmú évi beolójának felülvizsgálatával és hitelesítésével. Munkadíj: Ft + Áfa 22 Az önkormányzati intézményeknél végzett ellenőrzésekről készített tájékoztatás elfogadása. F Bódi Iné Intézmény vezetők A feltárt hiányosságok, szabálytalanságok azonnali megszüntetése. 23 A Pénzügyi Bizottság elnökének leváltására vonatkozó javaslat elutasítása 24 A pénzügyi ellenőrzéssel kapcsolatos ad-hoc bizottság alakítására vonatkozó javaslat elutasítása 25 polgármester döntéshozatalból való kizárása

6 nyilvántartás február 10. napon megtartott 26 K-tü a polgármester ellen indított bírósági peres ügyben a HBM-i Bíróság ítélete ellen a Legfelsőbb Bíróság felé keresettel él. 27 Kiss István (Április 4 u. 28.) részére a Lenin u. 36. sz. alatti ingatlanból 65 m2 alapterületű helyiség bérbeadása 28 A megfelelő védőnői utánpótlás érdekében től Fodor Lászlóné és Emese főiskolai hallgatók támogatása tanulmányaik befejezéséhez. 29 Az i testületi ülésről készült jegyzőkönyv 2. napirendjéről készült fénymásolatot valamennyi képviselőnek meg kell küldeni

7 nyilvántartás február 19. napon megtartott 30 A gázközmű vagyon értékesítésére az ajánlatok közül a legkedvezőbbet kell elfogadni. A bevétel az önkormányzat hitel és kamattartozásainak törlesztésére használható fel. 31 K-tü a központi konyha további üzemeltetésére ajánlatokat kér, és a végleges döntést ig hozza meg. 32 Takács Jánosnéval vállalkozói szerződéskötés (védőnői szolgálat egészségügyi vállalkozás keretében) 33 Dr. Boutros Albeir háziorvos kérelme. A kártyafelhasználása ügyében hozott 75/1996.(VIII.15.) sz. határozat hatályban tartása. 34 Vaskó József vállalkozó videó felvételért járó munkadíjának meghatározása: 750 Ft/óra.

8 nyilvántartás február 19. napon megtartott 35 Tardi Tivadar részére a mozi és áruház mögötti területen lévő m2-es ingatlan bérbeadása 36 Hegyi né kérelme. A polgármester a vállalkozó fogorvos felé írásos figyelmeztetéssel éljen a szerződésben foglaltak betartása érdekében 37 Az Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány Felügyelő Bizottságába Kemény István megválasztása Bencsik Zoltán lemondása

9 nyilvántartás február 27. napon megtartott 38 A gyermekélelmezési feladatok ellátásával Ábrahám Tamás megbízása től. 55 %-os rezsiköltség megtérítése, Ft/hó bérleti díj felolása.

10 nyilvántartás március 24. napon megtartott 39 Az évi ülés és munkaterv elfogadása foly. és A szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetésével a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Rt. megbízása től ig 40/a. A polgármester felhatalmazása a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Rt. Alapító Okiratának aláírására. 41 Pályázat beadása az egészségügyi intézményrendszer szerkezetének átalakítására az alapellátás rendszerének fejlesztésére Kovács Imre 42 Pályázat beadása a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások szakosított formáinak fejlesztésére kiírt évi szakmai programok támogatására Kovács Imre

11 nyilvántartás március 24. napon megtartott 43 Pályázat beadása a szociális földprogram bővítésére Kovács Imre 44 K-tü hozzájárul, hogy a védőnői szolgálat feladatait Takács Jánosné egészségügyi vállalkozás keretein belül lássa el 45 A megfelelő szakember utánpótlás biztosítása érdekében Németh Szilvia egyetemi hallgatónak től havi Ft támogatás biztosítása tanulmányai befejezéséhez. 46 A Félhalom Rózsás úton lévő m2 beépítetlen terület vételárának meghatározása: 50 Ft/m2 47 Az áruház és volt mozi mögötti m2 beépítetlen terület bérbeadása Tardi Tivadarnak (Táncsics u. 60.) 5 éves időtartamra Bérleti díj: bruttó Ft/év

12 nyilvántartás március 24. napon megtartott 48 A gázközmű vagyon értékesítése a TIGÁZ Rt. felé az eredeti beruházási érték 40 %-áért. 49 A gázközmű vagyon értékesítése során tanácsadóként és közvetítőként a DOMINION-HUNGARY Kft. (Bp. Zsolna u. 11.) járjon el. Közvetítési díj: a vételár 4%-a 50 Kanalas János (Toldi M. u. 12.) Ft támogatásban részesítése a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatási kerete terhére 51/a. Hajdu Kálmánné (Csalogány u. 20.) fellebbezésének elutasítása HTO kompenzációs támogatási ügyben 51/a. Burai Béláné (Árpád u. 8.) fellebbezésének elutasítása HTO kompenzációs támogatási ügyben

13 nyilvántartás március 24. napon megtartott 51/a. Trungel Jánosné (Deák F. u. 81.) fellebbezésének elutasítása HTO kompenzációs támogatási ügyben 51/a. Mucza Károlyné (Fő u. 98.) fellebbezésének elutasítása HTO kompenzációs támogatási ügyben 51/b. Makula Pál (Fő u. 130.) fellebbezésének elutasítása HTO kompenzációs támogatási ügyben 51/b. Sami Mónika (Víg u. 9.) fellebbezésének elutasítása HTO kompenzációs támogatási ügyben 51/b. Nagy Kálmán (Zrínyi M u. 3.) fellebbezésének elutasítása HTO kompenzációs támogatási ügyben

14 nyilvántartás március 24. napon megtartott 51/b. Jászai József (Árpád u. 5.) fellebbezésének elutasítása HTO kompenzációs támogatási ügyben 51/b. Zsibók István (Tiszaszőlő u. 4.) fellebbezésének elutasítása HTO kompenzációs támogatási ügyben 51/b. Kanalas Györgyné (Fasor u. 62.) fellebbezésének elutasítása HTO kompenzációs támogatási ügyben 51/c. Szabó Józsefné (Fasor u. 53.) fellebbezésének elutasítása tüzelő támogatási ügyben 51/c. Kanalas Erzsébet (Blaha L u. 11.) fellebbezésének elutasítása tüzelő támogatási ügyben

15 nyilvántartás március 24. napon megtartott 51/c. Lingurán Irén (Fasor u. 45.) fellebbezésének elutasítása tüzelő támogatási ügyben 51/c. Katona Péterné (Deák F u. 111.) fellebbezésének elutasítása tüzelő támogatási ügyben 51/d. Jánosi Tibor (Erzsébet u. 5.) fellebbezésének elutasítása

16 nyilvántartás április 29. napon megtartott 52 Az évi gazdálkodásról szóló, könyvvizsgálói jelentéssel ellátott egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés elfogadása. 53 A Szállást Biztosító Idősek Klubjának működéséről készített beoló elfogadása. Házirendjének jóváhagyása Bódi Iné ÁSZ-nak megküldeni, a hiányosságokat megszüntetni. 54 A TISZA Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel megállapodás kötése a település őrző-védő tevékenységének ellátására. 55 Az élelmezést nyújtó intézmények nyersanyagköltségének módosítása. 1/1997.(I.29.) sz. határozat módosítása Intézmény vezetők 56 A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Rt. tulajdonában lévő vizi közmű vagyon jelzáloggal max. 10 %-áig legyen terhelhető

17 nyilvántartás április 29. napon megtartott 57 K-tü az Egyeki Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel köztestületet alapít. Köztestület vezetőségébe: és Kemény István megválasztása 58 A Pénzügyi Bizottság tagjának Major Péter és Bácsy Lászlóné megválasztása A Köztestület Ellenőrző Bizottságába: Kovács Sándorné és Hegyi Károly megválasztása 59 Építési és Településfejlesztési Bizottság elnökének Fodor, tagjának Hegyi Károly és Csepregi László megválasztása 60 Pékó Miklós kérelmében az Építési és Településfejlesztési Bizottság felkérése helyszíni vizsgálat végzésére Fodor 61 Üzemeltetési szerződés kötése Demeter Lászlóval a piac, vásártér és mázsaház üzemeltetésére től 5 évre Bérleti díj: Ft +Áfa/hó

18 nyilvántartás április 29. napon megtartott 62 Az étterem üzemeltetésére kötött megállapodás felbontását követő pénzügyi elolásra tett javaslat alapján a megállapodás tervezet elfogadása 63 Hegyi Lőrinc (Béke u. 16.) fellebbezésének elutasítása (méltányossági közgyógyellátás) A pénzügyi elolásra vonatkozó megállapodás megkötése Mucza Józseffel és a követelés kifizetésének teljesítése

19 nyilvántartás május 27. napon megtartott 65 A Polgárőrség munkájáról szóló tájékoztató elfogadása 66 Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület működéséről készített tájékoztató elfogadása 67 A polgári védelemi feladatokról készített tájékoztató elfogadása 68 A Tisza őrző-védő tevékenységéről adott tájékoztató elfogadása 69 Pályázat beadása a Közmunkatanácshoz belvízrendezési feladatokra 65 fő alkalmi ill. segédmunkás 4 fő vezető 1 fő adminisztrátor foglalkoztatására

20 nyilvántartás május 27. napon megtartott 70 Pályázat beadása a Közmunkatanácshoz 5 fő szociális munkás foglalkoztatására 71 Pályázat beadása a Közmunkatanácshoz 28 fő segéd, ill. szakmunkás, 2 fő vezető foglalkoztatására 72 Pályázat beadása a belvíz elvezetés ill. belvíz csatornahálózat karbantartási felújítási munkálataira a Közmunkatanácshoz fő segéd, ill. alkalmi munkás, 4 fő középvezető, 1 fő adminisztrátor foglalkoztatására 73 Pályázat beadása a környezetvédelmi feladatokra kiírt pályázati eljárásban 20 fő foglalkoztatására 74 Rente Miklós kérelme. A szeméttelep értékesítéséhez szükséges jogi kereteket, lehetőségeket meg kell vizsgálni, és megfelelő előkészítés után a K-tü elé terjeszteni

21 nyilvántartás május 27. napon megtartott 75 Pályázat benyújtása a Dózsa Gy. és Széchenyi út építésére 76 Lukács Józsefné (Fasor u. 12.) fellebbezésének elutasítása (lakásfenntartási támogatás)

22 nyilvántartás június 23. napon megtartott 77 A TIGÁZ Rt.-vel szemben fennálló követelés megvásárlása ügyében tett ajánlatok közül a CIB Bank ajánlatának elfogadása CIB Hungária Bank Rt Nyíregyháza, Szavas u A korlátozottan forgalomképes belterületi gázmű vagyon forgalomképessé nyilvánítása 79 Az Egyeki Önkéntes Tűzoltóság Egyek, Telekháza, Félhalom, Tiszacsege, Újszentmargita és Hortobágy településekre től a működési területet kapja meg 80 K-tü hozzájárul, hogy a Polgármesteri Hivatal tulajdonát képező BARKAS gépkocsi értékesítésre kerüljön árverés útján Hegyi Károly, Fodor F, Fazeka S 81 K-tü hozzájárul az önk. tulajdonát képező Lenin u. 36. sz. alatti ingatlan értékesítéséhez nyilvános hirdetés útján Kikiáltási ár: 2 millió Ft + Áfa

23 nyilvántartás június 30. napon megtartott 82 K-tü hozzájárul, hogy az őrző-védő feladatra biztosított júliusi támogatás összege 150 e Ft kifizetése előre, a hónap elején történjen A Pénzügyi Biz. az év hátralévő részére eső támogatás biztosításának lehetőségét vizsgálja meg 83 A községben lévő munkanélküliek és jövedelempótló támogatásban részesülők helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása 84 A község szociális munkájának tapasztalatairól készült tájékoztató elfogadása 85 Az általános iskolai pedagógiai program elkészítéséhez szükséges döntések. A program készítésekor a döntéseket vegyék figyelembe iskola igazgató 86 Hajdu cukrász kérelme. K-tü a cukrászüzem bérleti díját méltányosságból től havi bruttó 42 e Ft-ra mérsékli

24 nyilvántartás június 30. napon megtartott 87 A szolgáltatóház bérlőinek, mint kezdő vállalkozóknak ig 50%-os bérleti díj kedvezmény biztosítása Simon Jánosné és Balogh Anikó

25 nyilvántartás július 04. napon megtartott 88 A TIGÁZ Rt.-vel szemben fennálló követelés megvásárlása ügyében az OTP HBM-i Igazgatósága által tett ajánlat elfogadása

26 nyilvántartás augusztus 14. napon megtartott 89 K-tü a Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesületének és a Familia Nagycsaládosok Egyesületének a HÉRA Alapítványnál elnyert pályázatát támogatja 90 Megállapodás kötése az ÉPKER Kft.-vel A szociális segélykeret terhére Ft támogatás biztosítása 91 Pályázat beadása területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatásra. Cél: billenős szállító jármű vásárlása Kovács Imre 92 Pályázat beadása területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatásra. Cél: közhasznú munkák dologi és fejlesztési költségei 93 K-tü a kétöklűben lévő pedagógus földterületből 24 ha-t az as gazdasági évtől a szociális földprogram végrehajtásához biztosít Kovács Imre Kovács Imre

27 nyilvántartás augusztus 14. napon megtartott 94 A Kétöklűben lévő 24 ha pedagógus föld hasznosítására hozott határozat Intézmény vezetők 95 Az önk. tulajdonát képező Árpád u. 14. sz. alatt lévő beépítetlen terület értékesítése. Vételár: 400 Ft/m2 96 A szociális lakásépítési akcióban résztvevő, építési telekkel nem rendelkező egyeki lakosok részére, indokolt esetben önk.-i tulajdonban lévő építési telek biztosítása 97 A fogorvosi ellátás finanszírozására hozott 55/1996.(I.30.) sz. határozat megerősítése 98 Pályázat benyújtása Faluház kialakítására Fernc fogorvosok A fogorvosok az iskolafogászati feladatok ellátásáról decemberi ülésen adjanak tájékoztatót Kovács Imre

28 nyilvántartás augusztus 14. napon megtartott 99 Pályázat beadása a Széchenyi és Dózsa Gy. út kiépítése pénzügyi fedezetének biztosítására 100 K-tü az OTP-nél jelenleg fennálló beruházási hitelállomány átütemezését kéri 101 Csepregi László (Eötvös u. 2.) gázbekötési kérelme. A felmerülő költségekről adjon be költségvetést, döntés annak ismeretében. 102 Varga Szabolcs kérelmében döntés az új közművelődési törvény hatálybalépése után 103 Simkó Illés rendőrőrs pk. kérelmének támogatása. Az Óvoda úti szolgálati lakásba a telefon bekötésének biztosítása.

29 nyilvántartás szeptember 15. napon megtartott 104 K-tü a község közrendjének, közbiztonságának helyzetét a soron következő ülésen tárgyalja meg. 105 K-tü az önk. intézményeiben közalkalmazotti, ill. köztisztviselői munkaviszonyban álló dolgozók részére től a mindenkori alapilletményük 10 %-át önkéntes nyugdíjbiztosítási pénztárba munkáltatói hozzájárulásként biztosítja 106 Az őrző-védő Kft. részére től ig terjedő időszakra Ft támogatás kifizetése Bódi Iné Intézmény vezetők 107 Az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beoló elfogadása 108 Juhász Attila és Boros Imre rendőrök gázbekötési kérelme. Amennyiben a kérelmezők a bekötés költségeinek 50 %-át biztosítják, a K-tü a költségek 50 %-át biztosítja

30 nyilvántartás szeptember 15. napon megtartott 109 Az ÁFÉSZ Zrínyi út kinyitására vonatkozó javaslata

31 nyilvántartás szeptember 25. napon megtartott 110 Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány módosított alapító okiratának felfogadása

32 nyilvántartás október 20. napon megtartott 110 Az ÖNITESZ vezetőjének a megalakulás óta eltelt időszak tapasztalatairól készített beolójának elfogadása 111 Az általános iskola munkájáról készített tájékoztató napirendről való levétele. Magyari Kálmán Ugrai Gy Murvai F A tájékoztatót tárgyalja meg és véleményezze az iskolaszék és az Oktatási Bizottság 112 Szavazatláló Bizottsági tagok megválasztása 113 Az Önálló Vezetésű Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 114 özv. Ficzere Isvánné kérelme. K-tü a köztemetőben az adományból felállítandó kereszthez szükséges helyet térítésmentesen biztosítja Fodor

33 nyilvántartás október 20. napon megtartott 115 A Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Társulása nem kíván a Polgár város külterületén megépítendő kistérségi kommunális hulladéklerakó létrehozásához csatlakozni 116 K-tü a Félhalom területén lévő a Tubuc magtár előtti közterületet nem adja el 117 A tiszai holtágak védelme érdekében végzett feladatok folytatásához szükséges nyilatkozat. 118 A Zrínyi M u. kinyitásával kapcsolatos adás-vételi szerződéstervezet elfogadása - Csibeházi Holtmeder - Egyeki Holt-Tisza - Herepi Holtmeder hasznosítása érdekeket nem sért 119 Az ivóvízhálózat és szennyvízhálózat, ill. a szennyvíztisztító telep átadása határidő nélkül a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Rt.-nek, Az ohati településrész ivóvízellátás problémáját az üzemeltető (Vízmű Rt.) megoldja

34 nyilvántartás október 20. napon megtartott 120 A szennyvízcsatorna-hálózat és a szennyvíztisztító-telep a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Rtbe való apportállása el Hegyi Károly képviselő megbízása, hogy az önkormányzatot a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Rt.-ben képviselje 122 polgármester illetményének megállapítása től Ft 123 Bódi Istvánné jegyző részére től személyi illetmény megállapítása, melynek mértéke az alapilletményének 15 %-a 124 Az önkormányzat alkalmazásában álló háziorvos kártyapénzét személyi juttatásra továbbra sem lehet kifizetni

35 nyilvántartás október 20. napon megtartott 125 A Tisza-tavi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás által támogatott Utazás 98 Kiállítás megrendezésének támogatása Ft-al

36 nyilvántartás november 27. napon megtartott 126 Közmunkaprogramban való részvétel. A belvízkárok megelőzését célzó feladatok során 70 fő munkanélküli foglalkoztatása Nagy Mihály 127 Közmunkapályázathoz való csatlakozás. 27 fő foglalkoztatásával kapcsolatos munkabér és vonzatainak igénylése Kovács Imre 128 Közmunkaprogramban való részvétel. A belvízkárok megelőzését célzó feladatok során 18 fő munkanélküli foglalkoztatása Nagy Mihály 129 A következő ülésre a helyi iparűzési adóról szóló rendelettervezetet el kell készíteni Bódi Iné 130 Az önkormányzat évi koncepciójának elfogadása

37 nyilvántartás november 27. napon megtartott 131 Az önkormányzat és intézményei III. n. évi gazdálkodásának helyzetéről készült beoló elfogadása 132 A szeméttelep eladása ügyében Rente Miklós vállalkozó ismételje meg kérelmét részletesen kidolgozott ajánlattétellel 133 A BÉTA-AUDIT Kft. megbízása től folyamatos könyvvizsgálói feladatok ellátásával 134 K-tü hozzájárulása, hogy a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Rt. az önk.-ot megillető évi osztalékát visszatartsa a kártérítés kompenzálására. 135 K-tü az önk. és polgármester közötti bírósági ügyben a Legfelsőbb Bíróság ítélete ellen felülvizsgálati kérelmet nem nyújt be

38 nyilvántartás november 27. napon megtartott 136 A központi konyha üzemeltetésére Ábrahám Tamás vállalkozóval kötött együttműködési megállapodás meghosszabbítása 137 A gyermekélelmezéssel kapcsolatos felvetések kivizsgálására Hegyi Károly és Szekeres Ákos képviselők felkérése Hegyi K Szekeres Ákos 138 Mihály Attila képviselő megválasztása a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság és a Közbiztonsági, Környezetvédelmi Bizottság tagjának

39 nyilvántartás december 18. napon megtartott 139 Az önkormányzat évi munkatervének elfogadása foly. 140 Az iskolafogászat helyzetéről készített beoló megtárgyalása Az Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 142 Az Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása Bódi Iné Magyari Kálmán 143 A Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása Bódi Iné Fazekas Sándorné

40 nyilvántartás december 18. napon megtartott 144 A szociális földprogram működéséről készített tájékoztató elfogadása Kovács Imre Következő ülésre a működtetés átalakítására KHT. formájában történő működésre tervezet, javaslat készítése 145 A Hajdú Volán Rt. és az Önk. által kötött megállapodásban foglaltak alapján től Ft/hó támogatás biztosítása 146 A BM Polgári Védelem Hajdúböszörményi parancsnoksága és az önk. között kötött megállapodás alapján évre Ft támogatás biztosítása a polgári védelem ára

Határozat nyilvántartás 1998. január 30. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 1998. január 30. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 1998. január 30. napon megtartott 1 A szennyvízcsatorna hálózat Cél támogatással megvalósuló 188.187 Ft összköltségű önkormányzati beruházással való egyetértés 37.600 ezer Ft biztosítása

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 D5 2 nyilvántartás január 11. napon megtartott Egyek Móra Ferenc Általános Iskola épülettömb és a Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzésére kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2013. január 10. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2013. január 10. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2013. január 10. napon megtartott 1 Napirend elfogadása 2 Képviselő-testület felhatalmazza a t a KEOP-2012-5.5.0/A - Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ 1/2005. (I.06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi községi önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni Balatonkenese, Királyszentistván, Litér és Vilonya települések környezeti életminőség

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2012. január 12. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2012. január 12. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 2 nyilvántartás 2012. január 12. napon megtartott Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 0128, 0937/1, 0937/2, 0938 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú külterületi utakra vonatkozó hozzájárulást Kemény

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bükkösd község településrendezési tervével kapcsolatban

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: 1/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a kulturális szervező 2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a Művelődési Házak

Részletesebben

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat:

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: 1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.01.10-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyvvezetőjének Lovász Juditot kéri fel,

Részletesebben

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-700 Fax: (88) 513-705 KIVONAT

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-700 Fax: (88) 513-705 KIVONAT 2009. január 29.-i testületi ülésének könyvéből 4/2009. (I.29.) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde közoktatási esélyegyenlőségi

Részletesebben

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI 2009. év 1/2009.(I.16.) Patvarc Község szelektív hulladékgyűjtő szigeteinek megvalósításáról szóló 51/2008.(IX.22.) határozata módosításáról

Részletesebben

2013. évi Képviselő-testületi határozatok

2013. évi Képviselő-testületi határozatok 2013. évi Képviselő-testületi határozatok 1/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek az Új Széchenyi Terv keretében megjelent "Épületenergetikai fejlesztések

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

2006. január 24-ei Képviselő-testületi ülés határozatai és rendeletalkotásai

2006. január 24-ei Képviselő-testületi ülés határozatai és rendeletalkotásai 2006. január 24-ei Képviselő-testületi ülés határozatai és rendeletalkotásai 1/2006.(I.24.)Kt Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Németh Szilárd javaslatára úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. december 16-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat 2007. évi határozatok 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az MKB Veszprém KC-vel kötenő, a kézilabda utánpótlás központ létrehozására vonatkozó

Részletesebben

KIVONAT. a Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2004. június 28-i ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2004.(VI.28.)sz.

KIVONAT. a Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2004. június 28-i ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2004.(VI.28.)sz. a Szarvas Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2004. június 28-i 1/2004.(VI.28.)sz. határozat Szarvas Kistérség Többcélú Társulás dönt arról, hogy elfogadja a Körös-szögi Kistérségi Területfejlesztési

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2010. augusztus 10. VI. évfolyam 8. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2010. augusztus 10. VI. évfolyam 8. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2010. augusztus 10. VI. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (VIII. 10.) önkormányzati

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

1/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat

1/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat 1/2010. (01.14.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselői teljesítmény értékeléséhez a célfeladatokat meghatározza: a hivatal működésében a közszolgáltatás

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2011. AUGUSZTUS 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) A Tiszta udvar rendes ház városszépítő program értékelése, eredményhirdetése

Részletesebben

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. évi határozatai

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. évi határozatai Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi határozatai 1/2012. (I.24.) Az Illyés Gyula Általános és Zeneiskola tornaterem létesítéséhez, a szabályozási terv módosításához az iskolaépület

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben