MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÉRLEG "A" változat - 2013 Eszközök (aktívák)"

Átírás

1 Vállalkozás neve: Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: GÁZKÖR BT A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám Tétel megnevezése MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d adatok E Ft-ban Tárgyév e 1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 Alapítás átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 Vagyoni értékű jogok 6 Szellemi termékek 7 Üzleti vagy cégérték 8 Immateriális javakra adott előlegek 9 Immateriális javak értékhelyesbítése 1 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felsz., járművek Tenyészállatok 15 Beruházások, felújítások 16 Beruházásokra adott elôlegek 17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll.-ban 21 Egyéb tartós részesedés 22 Tartósan adott kölcsön egyéb vállalk.-ban 23 Egyéb tartósan adott kölcsön 24 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp Befektetett pénzügyi eszk. értékhelyesb. 26 Befektetett pénzügyi eszk. ért. különbözete Veszprém, P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 Vállalkozás neve: Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: GÁZKÖR BT A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám Tétel megnevezése MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d adatok E Ft-ban Tárgyév e 27 B. FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK 29 Anyagok 3 Befejezetlen termelés és félkész termék 31 Növendék-, hízó-, és egyéb állatok 32 Késztermékek 33 Áruk 34 Készletekre adott elôlegek 35 II. KÖVETELÉSEK Követel árusz.-ból, szolgált.-ból (vevők) Követelések kapcsolt vállalk.-sal szemben 38 Követelések egyéb vállalkozással szemben 39 Váltókövetelések 4 Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete 42 Származékos ügyletek pozitív ért. különbözete 43 III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban 45 Egyéb részesedések 46 Saját részvények, saját üzletrészek 47 Forgatási célú értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete 49 IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elh. 55 Halasztott ráfordítások 56 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN Veszprém, P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

3 Vállalkozás neve: Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: GÁZKÖR BT A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám Tétel megnevezése MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d adatok E Ft-ban Tárgyév e 57 D. SAJÁT TŐKE I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavás. tul. rész. névértéken 6 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-) 61 III. TŐKETARTALÉK 62 IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 64 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 65 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 66 Valós értékelés értékelési tartaléka 67 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. CÉLTARTALÉKOK 69 Céltartalék a várható kötelezettségekre 7 Céltartalék a jövőbeni költségekre 71 Egyéb céltartalékok 72 F. KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 74 Hátrasorolt köt.-ek kapcs. váll. szemben 75 Hátrasorolt köt.-ek egyéb r. v. váll. sz. 76 Hátrasorolt köt.-ek egyéb gazdálk.-val sz Veszprém, P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

4 Vállalkozás neve: Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: GÁZKÖR BT A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám Tétel megnevezése MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d adatok E Ft-ban Tárgyév e 77 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 78 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 79 Átváltoztatható kötvények 8 Tartozások kötvénykibocsátásból 81 Beruházási és fejlesztési hitelek 82 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 83 Tartós köt.-ek kapcsolt váll.-sal szemben 84 Tartós köt.-ek egyéb váll.-sal szemben 85 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 86 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök 88 - ebből: az átváltoztatható kötvények 89 Rövid lejáratú hitelek 9 Vevőktől kapott előlegek 91 Áruszáll.-ból,szolgáltat.-ból (szállítók) 92 Váltótartozások 93 Röv.lej.köt.-ek kapcsolt váll.-sal szemb. 94 Röv.lej.köt.-ek egyéb váll.-sal szemben 95 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete 97 Származékos ügyletek negatív ért. különbözete 98 G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek passzív időbeli elhatárolása 1 Költségek, ráford.-ok passzív id. elhat Halasztott bevételek 12 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) Veszprém, P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

5 Vállalkozás neve: Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: GÁZKÖR BT A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d adatok E Ft-ban Tárgyév e 1 1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele 3 I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Saját termelésü készletek állományvált Saját elôállítású eszközök aktiv. éréke 6 II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 7 III. EGYÉB BEVÉTELEK ebből: visszaírt értékvesztés 9 5. Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolg. értéke IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ebből: értékvesztés 22 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Veszprém, P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

6 Vállalkozás neve: Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: GÁZKÖR BT A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d adatok E Ft-ban Tárgyév e Kapott (járó) osztalék és részesedés 24 - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árf. nyer ebből: kapcsolt vállalkozátsól kapott Bef. pü. eszk. kamatai, árf. nyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és k.j.bev. 3 - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet 33 VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI Bef. pü. eszközök árfolyamvesztesége 35 - ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetett kamatok és kamatjell. ráford ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, ért.pap., bankbetétek ÉV Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 4 - ebből: értékelési különbözet 41 IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDITÁSAI 42 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 45 XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 46 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 47 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG F. ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevét. oszt.ra Fizetett osztalék és részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Veszprém, P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

7 GÁZKÖR Gázipari és Környezetvédelmi Kutató- Fejlesztő és Szolgáltató Betéti Társaság Cégjegyzék száma 82 Veszprém, Lóczy L. u. 36/C. Tel.: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 213. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a társaság 213. január 1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készül. Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a 2. évi C törvény, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A kiegészítő melléklet a mérleg és eredménykimutatás számszaki adatainak kiegészítését, magyarázatát szolgálja. Mindezen túl olyan általános és tájékoztató jellegű információkat is tartalmaz, amelyek ugyan a gazdálkodóról szólnak, ugyanakkor közvetlenül nem kapcsolódnak a beszámoló többi részéhez. Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletének felépítése, fő részei a következők: A. Általános jellegű kiegészítések B. Specifikus jellegű kiegészítések - mérleghez kapcsolódó kiegészítések - eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések C. Tájékoztató jellegű kiegészítések A vállalkozás beszámoló készítési kötelezettsége A vállalkozásunk a 398/212. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján 213. üzleti évtől a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót választotta, ennek megfelelően kiegészítő mellékletet nem része a beszámolónak. A beszámolóban közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva, azt azonban mérlegképes könyvelő segítségével állítottuk össze. A vállalkozás alakulásának időpontja, alapító tagok bemutatása A társaság február 3. alakult 1 2 Ft jegyzett tőkével Fürstner Balázs és Fürstner János magánszemély tulajdonosokkal, akik teljesítették betétjüket, 1%-ban pénzben 1

8 A. Általános jellegű kiegészítések 1. Tevékenységi kör, piaci helyzet bemutatása A vállalkozás tevékenysége főként műszaki tesztelés és elemzés. Ezen szolgáltatás területén főleg szerződésben vállalt munkákat teljesít a gázszolgáltatás területén. Jellemzően előforduló tevékenységi körök: Árbevétel összetétele TEÁOR '8 szerint Műszaki vizsgálat elemzés TEAOR SZJ712 A tevékenységi körök tekintetében az üzleti év folyamán nem történt változás. 2. A számviteli politika általános előírásainak bemutatása A vállalkozás a számviteli politikáját mértékében egyenletes eredmény alakulása céljából vezetetten alakította ki. Számviteli politikájában rögzítette: A gazdasági események elszámolására és rögzítésére a kettős könyvvitelt és a hozzákapcsolódó analitikus nyilvántartásokat alkalmazza. A számlarendjében csak a számviteli törvényben előírt számlaosztályokat alkalmazza. A vállalkozásnál az üzleti év január 1.-től december 31.-ig terjed. A mérleg fordulónapja minden esetben december 31.-e, a mérleg illetve a beszámoló elkészítésének a határidejét a számviteli politikában május 15.-ben határoztuk meg. A vállalkozás összköltség eljárás szerinti "A" jelű eredménykimutatást készít, költségeit elsődlegesen az 5-ös számlaosztályokon mutatja ki, minek oka, hogy a vállalkozásra a termelő tevékenység nem jellemző. A vállalkozás egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett. A számviteli politikában rögzítve lett, hogy a vállalkozás A jelű mérleget készít, valamint eredménykimutatását A jelű összköltség eljárással állítja össze. A számvitel rögzített számviteli politikán, megfelelően kialakított számlarenden alapul, amely a cég egyedi sajátosságait figyelembe véve megfelel az éves zárás alapjaként. A számviteli elvek megvalósulása kontrolált, az éves zárást analitikai egyezőség, mennyiségi értékbeni nyilvántartás, leltározás támasztja alá a jelentés szerinti tartalomban. A társaság készleteiről év közben analitikus nyilvántartást nem vezet. A készletek beszerzéskor azonnal költségként kerülnek elszámolásra. Összefoglalóan megállapítjuk, hogy a vállalkozásnál a beszámolási évben a számviteli politika körébe tartozó tényezőkben változás nem történt. 3. Alkalmazott értékelési eljárások bemutatása Az eszközök minősítését a tevékenységhez kapcsolódó elhasználódási idő határozza meg. Az immateriális javak, tárgyi eszközök mennyiségi leltárfelvételére kötelezettség elő van írva. A terv szerinti értékcsökkenéseket a vállalkozás az üzleti év végén számolja el, bruttó érték alapján, lineáris módszerrel. 2

9 A kis értékű (1 e Ft alatti) eszközök esetében az értékcsökkenés egy összegben, a használatba vétel időpontjában kerül elszámolásra. Terven felüli értékcsökkenés elszámolására akkor kerül sor, ha az eszköz a tervezett használati időig előreláthatólag nem lesz használható, az eszköz használata során használhatósági értéke jelentősen csökken, illetve a tervezettnél gyorsabban elavul. Az előző üzleti években kialakított értékcsökkenési leírásoktól eltérés nem volt. 4. Az alkalmazott értékelési eljárások változása Az értékelési eljárások tekintetében nem történt változás az üzleti év folyamán. 5. Mérleg fordulónapjának megváltoztatásának összehasonlító bemutatása A mérleg fordulónapja az üzleti év folyamán nem változott. 6. Egyéb általános jellegű kiegészítések: A vállalkozás az előző évben egyszerűsített vállalkozói adó alá nem tartozott. A következő üzleti évre egyszerűsített vállalkozói adó alá nem jelentkezett be. 3

10 7. A gazdálkodó valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének átfogó jellemzése a.) A mérleg főbb sorain bekövetkezett változások számszerűen: MÉRLEG Eszközök (mérleg főösszeg): e Ft Tárgyévi Változások az előző évhez A tétel (sor) megnevezése részarány Nőtt Csökkent % % ezer Ft a b c d e A. Befektetett eszközök 36,34% ,56% B. Forgóeszközök 63,66% ,68% C. Aktív időbeli elhatárolás,% 4 81,% Eszközök összesen 1,% ,4% Források (mérleg főösszeg): e Ft Tárgyévi Változások az előző évhez A tétel (sor) megnevezése részarány Nőtt Csökkent % % ezer Ft a b c d e D. Saját tőke 9,72% 1,% E. Céltartalék,%,% F. Kötelezettségek 9,28% ,57% G. Passzív időbeli elhatárolás,% 23,% Források összesen 1,% ,4% b.) Az Eredménykimutatás főbb soraiban bekövetkezett változások számszerűen: EREDMÉNYKIMUTATÁS Mérleg szerinti eredmény E ft Tárgyévi Változások az előző évhez A tétel (sor) megnevezése részarány Javulás Romlás % % ezer Ft A. Üzemi tevékenység eredménye,6, 6 518,,35 B. Pénzügyi műveletek eredménye,4, 229,,91 C. Szokásos vállalkozási eredmény 1,, 6 747,,46 D. Rendkívüli eredmény,,, E. Adózás előtti eredmény 1,, 6 747,,46 F. Adózott eredmény,9, 6 68,,46 G. Mérleg szerinti eredmény,, 3 332,, 4

11 c.) A vagyoni helyzet átfogó jellemzése, bemutatása A vállalkozás vagyoni helyzetét, illetve annak alakulását a következő mutatókkal szemléltethetjük. Megnevezés Számítási mód eft % tárgyév tárgyév előző év Saját tőke Mérleg szerinti eredmény= növ.nek mértéke saját tőke Saját tőke saját tőke= részarány mérleg főösszeg 6 412,% 6,8% 9,72% 85,31% 3. Befektetett eszk. saját tőke = fedezettsége Befektetett eszközök ,66% 253,57% d.) A pénzügyi, likviditási helyzet átfogó jellemzése, bemutatása A vállalkozás pénzügyi, likviditási helyzetét és változását az alábbi legfontosabb mutatókkal jellemezzük: Sorszám Megnevezés Számítási mód eft tárgyév tárgyév előző év 1. Likviditási mutató I. pénz állomány= (Fizető képesség) rövid lej. kötelezett ,91% 295,2% 2. Likviditási mutató II. forgóeszközök= rövid lej. kötelezett ,5% 41,92% 3. Likviditási mutató III. pénzáll.+követelés= 29 1 rövid lej. kötelezett ,48% 34,59% 4. kötelezettségek= 5 66 Eladósodottság 1,23% saját tőke ,17% A likviditási mutatók önmagukban tekintve kedvező képet mutatnak, a legáltalánosabban elterjedt likviditási mutató jóval a kedvező érték felett van. A mutatók alapján a vállalkozás pénzügyi helyzete stabilnak mondható. 5

12 A pénzügyi helyzet további jellemzésére alkalmazott mutatók: megnevezés számítási mód e Ft. tárgyév előző év Forgóeszk.-készlet= gyorsráta mutató Rövid lej. Köt ,86 4,2 vevőállomány aránya Vevőállomány= 51 szállítóállomány 6

13 e.) A jövedelmezőségi helyzet átfogó jellemzése A vállalkozás jövedelmi helyzetét az alábbiak szerint mutatjuk be. Sorszám Megnevezés Számítási mód e Ft % tárgyév tárgyév előző év Árbevétel arányos szokás v. eredmény = szokásos váll. nettó árbevétel+egyéb bev.+pü-i műv bev ,17% 36,16% eredmény Árbevétel arányos üzleti eredmény = üzleti eredmény nettó árbevétel+ egyéb bev ,66% 31,12% 3. Saját tőke arányos szokás váll.eredmény = szokásos váll. saját tőke ,66% eredmény 22,98% 4. Saját tőke arányos mérleg szerinti eredm.= mérleg szerinti saját tőke 54 86,% 6,8% eredmény A társaság jövedelmezőségi illetve pénzügyi helyzetét további mutatókkal elemezhetjük. e Ft % tárgyév tárgyév előző év Sorszám Megnevezés Számítási mód 1. Saját tőke aránya Saját tőke = Idegen tőke ,63% 582,36% Tőkefeszültségi Idegen tőke = 5 66 mutató Saját tőke Likviditási Forgóesz.-Készletek = gyorsráta Rövid lej.kötelezetts Tőkearányos Adózott eredmény = jövedelmezőség Saját tőke Árbevétel arányos Adózott eredmény = jövedelmezőség Nettó árbevétel Eszközarányos Adózott eredmény = jövedelmezőség Eszközök összesen ,23% 17,17% 686,5% 41,92% 9,6% 2,68% 22,43% 35,13% 8,71% 17,64% 7

14 B. A specifikus jellegű kiegészítések tartalma 1. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések a.) Kiegészítés a befektetett eszközökhöz A befektetett eszközök mérlegben szereplő adatait a következő táblázat foglalja össze: Az eszközök megnevezése Változás e Ft % e Ft % a b c d e Immateriális javak,% Tárgyi eszközök ,93% ,89% Befektetett pü-i eszközök ,7% ,59% Befektetett eszközök ,% 338 1,56% a.) Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó állományának és összetételének változása eszközcsoportonként, e Ft-ban: Megnevezés nyitó bruttó növekedés csökkenés záró 1. Immateriális javak Ingatlanok Műszaki ber., gépek, járművek Egyéb ber., felsz., járművek Tenyészállatok Beruházások Beruházásokra adott előlegek b.)- Az immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása, összevontan: e Ft-ban Megnevezés Bruttó Amortizáció Nettó érték 1. Immateriális javak 2. Nyitó Növekedés 4. Csökkenés Átsorolás 6. Záró Tárgyi eszközök 8. Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás 12. Záró

15 C.) az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásával összefüggésben: Alkalmazott módszerek mérlegtételek szerinti bontásban Mint ahogy korábban bemutatásra került, a vállalkozás minden mérlegtételre a lineáris leírást alkalmazza, bruttó érték alapján. Terven felüli értékcsökkenések indoklása (számszaki bemutatása köv. táblázat): A tárgyidőszakban nem történt terven felüli értékcsökkenés elszámolás. D.) a tárgyévi értékcsökkenési leírások bemutatása Az értékcsökkenési leírás a számviteli és a társasági adó törvény összevetésében Az értékcsökkenési leírások számszerű alakulását az immateriális javakra és a tárgyi eszközökre összevont és részletes bontásban is korábbi táblázataink tartalmazzák. Most az éves amortizációt más összefüggésben mutatjuk be. Megnevezés Terv szerinti Terven felüli TAO Tv. szerinti értékcsökkenés e Ft-ban Immateriális javak ebből: külön kiemelve: kisértékű vagyoni ért. j. és szellemi termékek Vagyoni értékű jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek Kísérleti fejlesztés aktivált ért. Alapítás átszervezés akt. értéke Tárgyi eszközök ebből: Ingatlanok Műszaki ber., gépek, járművek Egyéb gépek, ber., járművek Tenyészállatok Kis értékű tárgyi eszközök a műszaki berendezésekből Kis értékű tárgyi eszközök az egyéb gépekből Beruházások Összesen: e.) befektetett eszközökhöz kapcsolódó további kiegészítések: A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök bruttó értéke (nyitó, növekedés, csökkenés, átsorolás, záró), valamint halmozott értékcsökkenésének nyitó értéke, tárgyévi növekedései, csökkenései, átsorolások: nem volt ilyen tétel. Az üzleti vagy cégérték 5 évnél hosszabb leírásának indokolása: nem volt ilyen tétel. A negatív üzleti vagy cégérték 5 évnél hosszabb leírásának indoklása: nem volt ilyen tétel. Értékhelyesbítések bemutatása: a vállalkozás nem mutatott ki értékhelyesbítést. 9

16 A forgóeszközök összevont áttekintése b.) kiegészítés a forgóeszközökhöz A forgóeszközök főbb tételeiről az alábbi áttekintésben adunk számot: Megnevezés változás e Ft % e Ft A B C D Készletek,% Követelések 929 2,42% 28 Értékpapírok ,57% 29 Pénzeszközök ,1% 317 Összesen: ,% 635 a.) A készletek részletes bemutatása A készletek összetételének alakulását az alábbi táblázat adatai mutatják: e Ft Megnevezés %-os megoszlás változás össz. A B C D Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék -, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek Összesen b.)a követelések alakulása A követelések számszerű alakulását az alábbi adatok tükrözik: e Ft Megnevezés %-os megoszlás változás össz. A B C D Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 51 5,49% -567 ebből,% belföldi 51 5,49% -567 belföldi kétes,% külföldi,% külföldi kétes,% kapcsolt váll. szemben,% egyéb rész. visz. szemben,% Váltókövetelés,% Egyéb követelés ,51% 595 Követelések: 929 1,% 91 1

17 E g yé b k ö v etelés ek részletezése Ö s szeg e e Ft Tá rsa ság i ad ó elszám o lás a H ely i ip arűzési ad ó Ú rk ú t H ely i ip arűzési ad ó V eszp r ém 1 8 Ö ss zesen : c.) Pénzeszközök alakulása A vállalkozás fordulónapi pénzeszközállománya eft, mely 386 eft készpénzből, és eft bankbetétből áll. A befektetett eszközökhöz, illetve forgóeszközökhöz kapcsolódó egyéb kiegészítések Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban: nem volt ilyen tétel. A forgóeszközök közötti értékpapírok értékelése: A befektetett pénzügyi eszközök közötti értékpapírok: Diszkont Kincstárjegy e Ft. A forgóeszközök közötti értékpapírok értékelése: K&H PPA befektetési jegy 9 45 e Ft. A vagyonkezelőnél kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszközök: nincs ilyen tétel. C. Tájékoztató az aktív időbeli elhatárolások alakulásáról Bevételek aktív időbeli elhatárolásának, a halmozott ráfordításoknak, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának, a halasztott bevételeknek a jelentősebb összegei, azok időbeli alakulása. A 398/212. (XII. 2.) Korm. Rendelet alapján nem volt ilyen tétel. Aktív időbeli elhatárolás részletezé se Ös szege e Ft Összesen: D. Kiegészítés a forrásokhoz (passzívákhoz) a.) A mérleg fő forrásainak - passzíváinak - áttekintése. e Ft Megnevezés %-os megoszlás változás össz. A B C D Jegyzett tőke 1 2 2,19% Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-),% Tőketartalék,% Eredménytartalék ,81% Lekötött tartalék,% Értékelési tartalék,% Mérleg szerinti eredmény,% Saját tőke % 11

18 A saját tőke: A jegyzett tőke változásainak bemutatása: a jegyzett tőke nem változott. A lekötött tartalék összege, jogcímenkénti bontásban: nincs ilyen tétel A lekötött tartalék fejlesztésre, eredménytartalékból elkülönített összeget nem tartalmaz. A növekedés az előző évi mérleg szerinti eredmény összege. 213 évi eredmény terhére osztalék eft elkülönítve. Kötelezettségek: a.) Hátrasorolt kötelezettségek: Hátrasorolt kötelezettség nem került kimutatásra. b.) Hosszú lejáratú kötelezettségek: Hosszú lejáratú kötelezettség nem került kimutatásra. c.) Rövid lejáratú kötelezettségek: Megnevezés Összege e Ft Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszáll.és szolg.-ból(száll.) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5 66 Kötelezettségek értékelési különb özete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete Összesen: 5 66 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése Összege e Ft Előzetesen felszámított ÁFA 342 Osztalék Összesen: 5 66 Passzív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolás részletezése Összege e Ft Összesen: A 398/212. (XII. 2.) Korm. Rendelet alapján nem volt ilyen tétel. 12

19 Egyéb kiegészítések a mérleghez: - A kibocsátott átváltoztatható kötvények száma és névértéke: nincs ilyen tétel. - A kötelezettség visszafizetendő összege, ha nagyobb a kapott összegnél: nincs ilyen tétel. - Azon kötelezettségeknek az összege, amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint 5 év: nincs ilyen tétel. - Azon kötelezettségek teljes összege, amelyek zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosítottak, feltüntetve a biztosítékok fajtáját és formáját: nincs ilyen tétel. - Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben, a Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben, a Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben mérlegsorokból külön-külön az anya-, illetve a leányvállalattal (leányvállalatokkal) szembeni kötelezettség összege : nincs. - Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eszközökre és forrásokra gyakorolt - a mérlegben megfelelő tételnél összevontan szereplő - hatásai, évenkénti bontásban: nincs ilyen tétel. - A mérlegben szereplő, az előző évvel (évekkel) össze nem hasonlítható adatok tételes megjelölése és indoklása: nincs ilyen tétel. - Ha egy eszköz vagy kötelezettség a mérleg több tételében is elhelyezhető, illetve ha egy adott eszköz vagy kötelezettség minősítése az egyik üzleti évről a másikra megváltozik, akkor az alkalmazott megoldás (számszerűsített) bemutatása, az összetartozás, az összehasonlíthatóság tételhivatkozásaival: nincs ilyen tétel. - Új mérlegtételek tartalma, az elkülönítés indokaival: nincs ilyen tétel. - Az összevont mérlegtételek részletezése, az összevonás indokaival: nincs ilyen tétel. - A mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek tartós változása esetén a változást előidéző tényezők és számszerű hatásuk részletezése: nincs ilyen tétel. - Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek egységes értékelése esetén adódó különbözet, ha ezek hatása jelentős: nincs ilyen tétel. - A mérlegen kívüli függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségvállalások összege fajtánkénti részletezésben. Ezen belül külön kell bemutatni ügyletfajtánkért (az ügylet tárgya szerint) a mérleg fordulónapjáig le nem zárt határidős, opciós ügyletek, valamint a swap- ügyletek határidős részének szerződés szerinti értékét (kötési árát, árfolyamát) fedezeti és nem fedezeti célú, tőzsdén és tőzsdén kívül kötött elszámolási, illetve leszállítási ügyletek részletezésben A mérleg korábban alkalmazott formája változtatásának indoka: nem történt változás. 2. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések a.) Az értékesítés nettó árbevétele: Főbb tevékenységenkénti megbontásban: Árbevétel összetétele TEÁOR '8 szerint Összege e Ft TEAOR Műszaki vizsgálat elemzés SZJ712 Összesen:

20 b.) Egyéb bevételek: Eg yéb bevételek össze tétele Összege e Ft Értékesített tárgyi eszközö k bevétele 551 Utólag kap ott pénzügyileg rend ezett engedmény 14 Kerekítési nyereség 1 Összesen: 566 Kapott támogatás támogatásonként - a kapott összeg, annak felhasználása (jogcímenként és évenként), a rendelkezésre álló összeg megbontásban: nincs ilyen tétel. c.) Aktivált teljesítmények. A vállalkozásnál nincs tárgyévben ilyen tétel. d.) A kutatás és a kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei A vállalkozásnál nincs tárgyévben ilyen tétel. e.) Környezetvédelemmel kapcsolatban elszámolt költségek, ráfordítások: Jogcímenként a tárgyévben, illetve az előző üzleti évben környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összege, valamint a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi; helyreállítási kötelezettségek várható összegei: a vállalkozásnál tárgyévben nincs ilyen tétel. f.) Egyéb ráfordítás: Egyéb ráfordítások összetétele Összege e Ft Értékesített tárgyi eszközök könyvszerinti értéke 276 Költségvetéssel elszámolt adók 7 Önkormányzatokkal elszámolt adók 363 Kerkítési veszteség 1 Összesen: 647 g.) Rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások A vállalkozásnál nincs tárgyévben ilyen tétel. h.) Ellenőrzés során feltárt, jelentős összegű hibák Ellenőrzés során feltárt, jelentős összegű hibák eredményre gyakorolt hatása, évenkénti bontásban: Nincs ilyen tétel 14

21 i.) Egyéb kiegészítések az eredménykimutatáshoz - Az előírtakon túlmenő, további információk, amennyiben a számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése nem elegendő a megbízható és valós összképnek az eredménykimutatásban történő bemutatásához: nincs ilyen tétel. - A számviteli törvénytől való kivételes eltérések, bemutatva azok indokait, eredményre gyakorolt hatásukat, amennyiben ez a megbízható, valós összképhez szükséges: nincs ilyen tétel. - Az össze nem hasonlítható adatok tételei részletesen, megjelenésük indoklásával együtt: nincs ilyen tétel. - Az eredménykimutatás egyes tételeinek összevonása és az összevonás indoklása: nincs ilyen tétel. - Az eredménykimutatás összeállításánál a korábban választott kimutatásról másikra történő áttérés ismertetése, az áttérés indoklásával együtt.: nem történt változás. C. A tájékoztató jellegű kiegészítések tartalma a.). A társasági adó alapjának meghatározása: Megnevezés Eredményt, ill. adót Összege e Ft csökkenti növeli Adózás előtti eredmény Eredményt módosító tételek összesen: ebből: Adótörvény sz. értékcsökkenés + T.e kivezetés 637 Szvt. Fejlesztési Tv szerinti tartalék értékcsökkenés + T.e. kivezetés 6 Behajthatatlan követelésekre korábban elszámolt összeg Értékvesztés Adományok Módosított adózás előtti eredmény Külföldről származó osztalék típusú jövedelem adója és jövedelem Adóalap Számított Adó Adókedvezmények és csökkentő tételek Fizetendő társasági adó Összes adókötelezettség Adózott eredmény 5 88 adó jövedelem

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Kiegészítő

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák)

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Statisztikai számjel mérleg A 10324891-5510-113-01 Cégjegyzékszám Cg. 01-09-701168/8 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Sorszám Tétel megnevezése

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012.

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012. Adószám: 23395819-2-41 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963645 Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14 Kiegészítő melléklet 2012. Fordulónap: 2012.

Részletesebben

Éves beszámoló. 1 1 9 2 7 0 9 5 3 5 2 3 1 1 4 1 1 Statisztikai számjel: 1 1 -- 1 0 -- 0 0 1 6 0 4 Cégjegyzék száma: 2014 Üzleti évről

Éves beszámoló. 1 1 9 2 7 0 9 5 3 5 2 3 1 1 4 1 1 Statisztikai számjel: 1 1 -- 1 0 -- 0 0 1 6 0 4 Cégjegyzék száma: 2014 Üzleti évről 1 1 9 2 7 0 9 5 3 5 2 3 1 1 4 1 1 Statisztikai számjel: 1 1 -- 1 0 -- 0 0 1 6 0 4 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt A vállalkozás címe, telefonszáma: 2545

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

11342319-5510-114-20. 1/6. oldal. T.S.Apartman Club NyRt. Statisztikai számjel. 20-10-040053 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

11342319-5510-114-20. 1/6. oldal. T.S.Apartman Club NyRt. Statisztikai számjel. 20-10-040053 Cégjegyzék száma A MÉRLEG Eszközök (aktívák) T.S.Apartman Club NyRt. 11342319-5510-114-20 Statisztikai számjel 1/6. oldal 20-10-040053 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31 A tétel megnevezése

Részletesebben

Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31 Előző év

Cégjegyzék száma A MÉRLEG Eszközök (aktívák) Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31 Előző év Abbázia Idegenforgalmi NyRt 10645444-5510-114-20 Statisztikai számjel 1/6. oldal 20-10-040029 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31 adatok E Ft-ban Előző

Részletesebben

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma Graphisoft Park SE a vállalkozás megnevezése 1031 Budapest Záhony utca 7., 815-3400 a vállalkozás címe,

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai szám: 11683991-6810-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046538 Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. 1022 Budapest, Bég utca 3-5. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Éves beszámolóhoz 1 1. A vállalkozás

Részletesebben

Éves beszámoló. Éves Zárómérleg Időszak: 2009. január 1. - 2009. december 31.

Éves beszámoló. Éves Zárómérleg Időszak: 2009. január 1. - 2009. december 31. 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék száma FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt.

Részletesebben

Csepeli Hőszolgáltató Kft.

Csepeli Hőszolgáltató Kft. Csepeli Hőszolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet a 2014. évi éves beszámolóhoz 1 I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ A 2013. ÜZLETI ÉVRŐL

ÉVES BESZÁMOLÓ A 2013. ÜZLETI ÉVRŐL 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. sz. Statisztikai számjel: 13100887360011404 Cégjegyzék száma: 04-10-001580 ÉVES BESZÁMOLÓ A 2013. ÜZLETI ÉVRŐL Békéscsaba, 2014. április 15. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 21893335-2-11 Tatabányai Törvényszék Cégbírósága 11-09-013060 Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2500 Esztergom, Imaház utca

Részletesebben

11267827-6832-114-16 Statisztikai számjel. 16-10-00 15 79 Cégjegyzék száma

11267827-6832-114-16 Statisztikai számjel. 16-10-00 15 79 Cégjegyzék száma 11267827-6832-114-16 Statisztikai számjel 16-10-00 15 79 Cégjegyzék száma 21 A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2011. december 31. adatok E Ft-ban Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző ev(ek)

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 04-10-001614 --------------------------------------- cégjegyzék száma DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt a vállalkozás

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h.

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h. Adószám: 22604255-2-06 Cégbíróság: Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 06-09-015211 ELI-HU Nonprofit Kft 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben