~_z;_. /J r

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~_z;_. /J r

Átírás

1 /J r <f. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány évi tevékenységéről szóló beszámolóról I. Tartalmi összefoglaló A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány elkészítette a évi tevékenységéről szóló beszámolóját. A Közalapítvány kuratóriuma 2014-ben három alkalommal ülésezett és 19 határozatot hozott. A évi tevékenységről szóló beszámolót a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány kuratóriuma a május 26-án megtartott ülésén megtárgyalta és a 12/2015. (V. 26.), valamint a 13/2015. (V. 26.) határozataival elfogadta. A jegyzőkönyvi kivonatot, a évi tevékenységről szóló pénzügyi beszámolót, a közhasznúsági jelentést és az éves beszámolót a évről az előterjesztés 2., 3., 4. és 5. melléklete tartalmazza. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3.5. pontjaszerint a tűzvédelmi tevékenységet végző közalapítvány működéséről szóló beszámoló elfogadásáról átruházott hatáskörben a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság dönt. II. Döntési javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. Budapest, június" li, " ~_z;_ Radványi Gábor Törvényességi szempontból ellenjegyzem: Dr. S a ó Krisztián Jegyző

2 l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága.../2015. (... )határozata a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány évi tevékenységéről szóló beszámolóról A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 2

3 Kőbánya Tűzvédelméért Közalapitvány 1102 Budapest, X., Szent László tér 29. JEGYZŐKÖNYVIKIVONAT Az ülés időpontja: A kivanatot kapja: május 26. Gardi József Attila titkár Elnök: A Kuratórium 3 fővel határozatképes. 12/2015. <V. 26.) Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány kuratóriumának határozata (3 igen, egyhangú szavazattal) Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma elfogadja a évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolót és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra ajánlja. Elnök: A Kuratórium 3 fővel határozatképes. 13/2015. Q'. 26.) Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány kuratóriumának határozata (3 igen, egyhangú szavazattal) Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma elfogadja a "Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány évi közhasznúsági jelentéséről" szóló beszámolót. Budapest, május 29.

4 ! 3.. \~'1 \G l L 16 ~l \2\ A ~ LÖ' c v2-- 1.íG~t; T12(<:, \-tgz/ KŐBÁNYA TŰZVÉDELMÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ ÉV A közalapítvány évi mérlegbeszámolójának eszközök és források főösszege egyezően Ft-ban teljesült. Ez a évi mérleg főösszegéhez viszonyítva l Ft csökkenést mutat. A befektetett eszközök értéke Ft-tal, a forgóeszközök értéke Ft-tal csökkent. A befektetett eszközök csökkenését nagyértékű tárgyi eszközök (laptop, operációs rendszerrel és tartozékokkal) vásárlása és az értékcsökkenés összegének különbsége okozta. A forgóeszközök csökkenését a pénzeszközök csökkenése okozta. A közalapítvány évi mérleg szerinti eredménye -l Ft. Bevételként lett elszámolva a vállalkozásoktól támogatásként kapott összegek. Támogatást a Richter Gedeon gyógyszergyártól és az Egis gyógyszergyártól kapott 200 OOO és 300 OOO forintot. A személyi jövedelem adó l %-ból az alapítvány számlájára Ft érkezett. Bevétel volt még a bankszámlán lévő összeg után járó kamat és befektetési jegyből származó hozam összesen Ft évben az összes bevétel Ft. volt. Kiadások között szerepeinek a rendezvények rendezésével kapcsolatos anyagköltség, szolgáltatások igénybevétele, működési költségek, a bankköltségek, pénzbeli támogatás nyújtása Ft. Jelentős összegként szerepel a tervszerinti és az egyösszegű értékcsökkenés elszámolása ( Ft.) évben az összes kiadás Ft. volt. A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány eredménye ugyan negatív lett évben de ebben az évben is sok a közalapítvány alapító okiratában szereplő célt valósított meg. CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉG ÉV (AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN SZEREPLŐ CÉLOKRA) Rendezvények rendezése Katasztrófavédelmi verseny szervezése, bonyolítása Kőbányai Rendvédelmi Nap szervezése, bonyolítása társrendezőként A év áprilisában lett megrendezve 6 kerület iskaláinak a részvételével, a közép-pesti katasztrófa védelmi verseny. A verseny szervezésében társszervezőként vettünk rész. 50 csapat (26 általános iskola és 24 középiskola) mérte össze a tudását. A verseny célja, hogy a

5 résztvevő diákok elméletben és gyakorlatban, életkoruknak megfelelőerr adjanak számot mindarról a veszélyhelyzeti ismeretről, amit a tanév során elsajátítottak. A Kőbányai Rendvédelmi Nap szervezésében, amely augusztusban lett megrendezve, szintén részt vettünk társszervezőként. Szintén nagy sikere volt a rendezvénynek, amely az alapító okiratban szereplő - a kerületi lakosság, a munkavállalók tájékoztatása érdekében a tűzvédelmi propaganda támogatása - céljának is megfelel. A rendezvény költségeihez a közalapítvány lehetőségeihez képest jelentős összeget fordított. E két rendezvény költsége összesen: l Ft volt. Pénzbenitámogatás Szombati Mihály családja Egy súlyos beteg tűzoltó, Szombati Mihály az idén meghalt. Az édesanyja temettette el, aki rossz anyagi körülmények között él. A temetési költségek nagyobbik felét a közalapítványunk fizette ki támogatásként. Használatba adás Nagyértékű és kisértékű tárgyi eszköz (fotel, kanapé, lapáthordágy, műfenyő, égősor) használatba adása a Budapest X. kerületi Tűzoltó Parancsnokság részére A X. kerületi tűzoltóság tűzmegelőzési, tűzoltási, mentési és ezekhez kapcsolódó kárelhárítási tevékenységének elősegítése és a tűzoltóság munkakörülményeinek a javítása céljából különféle kisértékű eszközöket vásároltunk és a X. kerületi tűzoltóság részére használatba adtuk térítésmentesen (az eszközök a közalapítványunk tulajdonában maradtak). Ezekről az eszközökről szabályos leltár is készült. Budapest, május 16. Jt~fr) PokóGII:rt Kuratórium elnöke ~-Jictik/ GubJen lldikó könyvelő

6 l <;,t"' c; g, \1 ~2 Kőbánya Tűzvédelméért Közalapitvány évi beszámolója A SZERVEZET ALAPADATAI Elnevezés: Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Képviselő: Pokó Gábor Székhelye: ll 02 Budapest, Szent László tér 29. Levelezési cím: ua. Adószám: KSH szám: Alakulás éve: Nyilvántartásba vételi száma, kelte: 12.Pk /1995./3. számú végzéssel Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet A közhasznú szervezet nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk /1995/26., Nyilvántartási szám: A szervezet céljának rövid leírása: "Budapest X. kerület (Kőbánya) tűzvédelmi helyzetének javítása, a tűz elleni védekezés társadalmi feladatainak ellátásához támogatás nyújtása, és ennek érdekében: - a X. kerületi tűzoltóság tűzmegelőzési, tűzoltási, mentési és ezekhez kapcsolódó kárelhárítási tevékenységének elősegítése, - a kerületi tűzoltók szakmai felkészülésének támogatása, - a X. kerületi tűzoltóság munkafeltételeinek javítása, - a kerületi lakosság, munkavállalók tájékoztatása érdekében a tűzvédelmi propaganda támogatása, - a balesetet, vagy maradandó egészségkárosodást szenvedett tűzoltók, haláleset esetén a család támogatása."

7 MÉRLEG ADATOK Pénzfelhasználás alakulása ben: Eszközök: Tárgyi eszközök: Pénzeszközök: Befektetett pénzügyi eszköz: Összesen l Ft Ft Ft Ft Bevételek: Költségvetési támogatás: Önkormányzati támogatás az önkormányzattól tárgyévben: Támogatás külső szervezettől (pénzeszköz) Tagdíj Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevétel. l %-os bevétel: Befektetési jegy hozama: Kapott bankkamat Bevételek összesen: o o Ft o o o 17117Ft Ft 73 Ft Ft Kiadások: Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összege: O A szervezet által nyújtott támogatások összege: Ft Anyagköltség Ft Szolgáltatás igénybevétele : l Ft Reprezentáció, üzleti ajándék Ft Pénzügyi szolgáltatás díjai: :4:...:::0c...:2::...::6=2,.,Fo...::t Pénzforgalmi kiadások összesen Ft Értékcsökkenési leírás Ft Kiadások összesen: Ft Eredmény: Ft Bankszámla egyenlege: (2014. december 31-én) Ft

8 Tartalmi beszámoló! A Közalapítvány évben összesen 3 alkalommal ülésezett, és összesen 19 határozatot hozott.! A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma április 12-én a Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyen a MERKAPT Maraton Sportközpontban (1106 Budapest, Maglódi út 12/A) részt vett. A rendezvény lebonyolításával, szervezésével kapcsolatos kiadások költségeire bruttó 200 OOO Ft összeget, továbbá maximum bruttó 300 OOO Ft keretösszeget előfinanszírozás címén, tehát összesen bruttó 500 OOO Ft összeget biztosított a rendelkezésére álló alapítványi keret terhére.! A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadták! A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma elfogadta a "Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány évi közhasznúsági jelentéséről" szóló beszámolót.! A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma társszervezőként részt vett az Óhegy parkban augusztus 30-án megrendezendő VII. Kőbányai Rendvédelmi Napon és a tűzmegelőzési, tűzoltási, mentési, közrendvédelmi, őrzési és egyéb feladatok költségeihez bruttó 450 OOO Ft keretösszeget biztosított a rendelkezésére álló alapítványi keretből! A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány weblapjának szerkesztése költségeihez bruttó 150 OOO Ft keretösszeget biztosított a rendelkezésére álló alapítványi keretből! A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma az 1 db projektor beszerzésérére bruttó 150 OOO Ft keretösszeget biztosított a rendelkezésére álló alapítványi keretből! A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma a VII. Kőbányai Rendvédelmi Napra az 50 db sapka és karszalag költségeihez bruttó 85 OOO Ft keretösszeget biztosított a rendelkezésére álló alapítványi keretből! A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma a KTK alapító okirat 3. pontja értelmében bruttó Ft összegű támogatást biztosított az elhunyt Szombati Mihály tűzoltó családjának a temetéssel kapcsolatos felmerült költséggel kapcsolatosan a rendelkezésére álló alapítványi keretből! A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma az 1 db laptop, egér, operációs rendszer, valamint az újabb kiadású Office program, hordozható táska és az 5 db 16 Gb kapacitású pendrive beszerzésére bruttó 300 OOO Ft keretösszeget biztosított a rendelkezésére álló alapítványi keretből

9 CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉG ÉV (AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN SZEREPLÖ CÉLOKRA) Rendezvények rendezése Katasztrófavédelmi verseny szervezése, bonyolítása VII. Kőbányai Rendvédelmi Nap szervezése, bonyolítása társrendezőként A év áprilisában lett megrendezve 6 kerület iskoláinak a részvételével, a középpesti katasztrófavédelmi verseny. A verseny szervezésében társszervezőként vettünk részt. 50 csapat (26 általános iskola és 24 középiskola) mérte össze a tudását. A verseny célja, hogy a résztvevő diákok elméletben és gyakorlatban, életkoruknak megfelelőerr adjanak számot mindarról a veszélyhelyzeti ismeretről, amit a tanév során elsajátítottak A VII. Kőbányai Rendvédelmi Nap szervezésében, amely augusztusban lett megrendezve, szintén részt vettünk társszervezőként. Szintén nagy sikere volt a rendezvénynek, amely az alapító okiratban szereplő - a kerületi lakosság, a munkavállalók tájékoztatása érdekében a tűzvédelmi propaganda támogatása - céljának is megfelel. A rendezvény költségeihez a közalapítvány lehetőségeihez képest jelentős összeget fordított. E két rendezvény költsége összesen: l Ft volt. Pénzbenitámogatás Szombati Mihály családja Egy súlyos beteg tűzoltó, Szombati Mihály évben meghalt. Az édesanyja temettette el, aki rossz anyagi körülmények között él. A temetési költségek nagyobbik felét a közalapítványunk fizette ki támogatásként. Használatba adás Nagyértékű és kisértékű tárgyi eszköz (fotel, kanapé, lapáthordágy, műfenyő, égősor) használatba adása a Budapest X. kerületi Tűzoltó Parancsnokság részére A X. kerületi tűzoltóság tűzmegelőzési, tűzoltási, mentési és ezekhez kapcsolódó kárelhárítási tevékenységének elősegítése és a tűzoltóság munkakörülményeinek a javítása céljából különféle kisértékű eszközöket vásároltunk és a X. kerületi tűzoltóság részére használatba adtuk térítésmentesen (az eszközök a közalapítványunk tulajdonában maradtak). Ezekről az eszközökről szabályos leltár is készült.

10 EGYÉB ADATOK ÉV l. költségvetési támogatások felhasználásának bemutatása Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány évben költségvetési szervtől nem kapott támogatást. 2. vagyon felhasználása évben az alapítvány kiadásai között kis- és nagyértékű eszközbeszerzés, szaigáitatás igénybevételének költségei, rendezvények szervezésének költségei, működési költségek szerepeinek 3. cél szerinti juttatások év során a közalapítvány az alapító okiratban szereplő támogatásként egy elhunyt tűzoltó temetési költségeihezjárult hozzá. 4. vezető tisztségviselők juttatásai évben ilyen kifizetés nem történt. 5. központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól kapott támogatás évben a közalapítvány SZJA l %-ból l Ft-ot kapott. Budapest, május 18. í l

11 111al11sl31slslol l l l Statisztikai számjel l -l l l -l l l l l l Cégjegyzék száma l l A vállalkozás megnevezése: Kőbánya Tűzvédelméért Közalapí A vállalkozás címe: Budapest, Sze nt László tér 29. A vállalkozás telefonszáma: Éves beszámoló 2014 üzleti évről "A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁ TÁMASZTVA" Budapest, a vállalítőzás vezetője (képviselője)

12 Vállalkozás neve: Kőbánya Tűzvédelméért Közalapí Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor- Előző év(ek) Tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám módosításai a b c d e 1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK o l. IMMATERIÁLIS JAVAK o o o 3 Alapítás átszervezés aktivált értéke o o o 4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke o o o 5 Vagyoniértékűjogok o o o 6 Szellemi termékek o o o 7 Üzleti vagy cégérték o o o 8 Immateriális javakra adott előlegek o o o 9 Immateriális javak értékhelyesbítése o o o 10 ll. T ÁR GYl ESZKÖZÖK 966 o Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok o o o 12 Műszaki berendezések, gépek, járművek 407 o Egyéb berendezések, telsz., járművek 559 o Tenyészállatok o o o 15 Beruházások, felújítások o o o 16 Beruházásokra adott elölegek o o o 17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése o o o 18 lll. BEFEKTETETT PÉNZÜGYl ESZKÖZÖK 5000 o Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban o o o 20 Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll.-ban o o o 21 Egyébtartósrészesedés 5 OOO o Tartósan adott kölcsön egyéb vállalk.-ban o o o 23 Egyéb tartósan adott kölcsön o o o 24 Tartós hitelviszonyt megtestesitő értékp. o o o 25 Befektetett pénzügyi eszk. értékhelyesb. o o o 26 Befektetett pénzügyi eszk. ért. különbözete o o o Budapest, a vállalkozás vezetője (képviselője)

13 Vállalkozás neve: Kőbánya Tűzvédelméért Közalapí Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLA TT AL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám Tétel megnevezése MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban a b c d e Tárgyév 27 B. FORGÓESZKÖZÖK o l. KÉSZLETEK 150 o o 29 Anyagok o o o 30 Befejezetlen termelés és félkész termék o o o 31 Növendék-, hízó-, és egyéb állatok o o o 32 Késztermékek o o o 33 Áruk o o o 34 Készletekre adott előlegek 150 o o 35 ll. KÖVETELÉSEK o o o 36 Követel árusz.-ból, szalgált-ból (vevők) o o o 37 Követelések kapcsolt vállalk.-sal szemben o o o 38 Követelések egyéb vállalkozással szemben o o o 39 Váltókövetelések o o o 40 Egyéb követelések o o o 41 Követelések értékelési különbözete o o o 42 Származákos ügyletek pozitív ért. különbözete o o o 43 lll. ÉRTÉKPAPÍROK o o o 44 Részesedés kapcsolt vállalkozásban o o o 45 Egyébrészesedések o o o 46 Saját részvények, saját üzletrészek o o o 47 Forgatási célú értékpapírok o o o 48 Értékpapírok értékelési különbözete o o o 49 IV. PÉNZESZKÖZÖK 1143 o Pénztár, esekkek o o o 51 Bankbetétek o c. AKTÍV IDŐBELl ELHAT ÁROLÁSOK o o o 53 Bevételek aktív időbeli elhatárolása o o o 54 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elh. o o o 55 Halasztott ráfordítások o o o 56 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ;{~~ o /,~ "~6,0\.., Budapest,

14 Vállalkozás neve: Kőbánya Tűzvédelméért Közalapí Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLA TT AL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám Tétel megnevezése MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban a b c d e Tárgyév 57 D. SAJÁTTŐKE o l. JEGYZETT TŐKE 4000 o 4 OOO 59 - ebből: visszavás. tul. rész. névértéken o o o 60 ll. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TÖKE (-) o o o 61 lll. TÖKETARTALÉK o IV. EREDMÉNYTARTALÉK o v. LEKÖTÖD TARTALÉK o o o 64 VI. ÉRTÉKELÉSITARTALÉK o o o 65 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka o o o 66 Valós értékelés értékelési tartaléka o o o 67 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY o E. CÉLTARTALÉKOK o o o 69 Céltartalék a várható kötelezettségekre o o o 70 Céltartalék a jövőbeni költségekre o o o 71 Egyéb céltartalékok o o o 72 F. KÖTELEZETTSÉGEK o o o 73 l. HÁ TRASOROL T KÖTELEZETTSÉGEK o o o 74 Hátrasorolt köt-ek kapcs. váll. szemben o o o 75 Hátrasorolt köt-ek egyéb r. v. váll. sz. o o o 76 Hátrasorolt köt-ek egyéb gazdálk.-val sz o o o Budapest, a vállalkozás ezetője (képviselője)

15 Vállalkozás neve: Kőbánya Tűzvédelméért Közalapí Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: A KÖZZÉlETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám Tétel megnevezése MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 77 ll. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK o o o 78 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök o o o 79 Átváltoztatható kötvények o o o 80 Tartozások kötvénykibocsátásból o o o 81 Beruházási és fejlesztési hitelek o o o 82 Egyéb hosszú lejáratú hitelek o o o 83 Tartós köt.-ek kapcsolt váll.-sal szemben o o o 84 Tartós köt.-ek egyéb váll.-sal szemben o o o 85 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek o o o 86 lll. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK o o o 87 Rövid lejáratú kölcsönök o o o 88 - ebből: az átváltoztatható kötvények o o o 89 Rövid lejáratú hitelek o o o 90 Vevöktől kapott előlegek o o o 91 Áruszáll.-ból,szolgáltat.-ból (szállítók) o o o 92 Váltótartozások o o o 93 Röv.lej.kőt.-ek kapcsolt váll.-sal szemb. o o o 94 Röv.lej.köt.-ek egyéb váll.-sal szemben o o o 95 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek o o o 96 Kötelezettségek értékelési különbözete o o o 97 Származékes ügyletek negatív ért. különbözete o o o 98 G. PASSZÍV IDŐBELl ELHATÁROLÁSOK o o o 99 Bevételek passzív időbeli elhatárolása o o o 100 Költségek, ráford.-ok passzív id. elhat. o o o 101 Halasztott bevételek o o o 102 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) o Budapest,

16 Vállalkozás neve: Kőbánya Tűzvédelméért Közalapí Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d e adatok E Ft-ban Tárgyév Belföldi értékesítés nettó árbevétele o o o Export értékesítés nettó árbevétele o o o 3 l. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE o o o Saját termelésü készletek állományvált o o o Saját elöállítású eszközök aktiv. éréke o o o 6 ll. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE o o o 7 lll. EGYÉB BEVÉTELEK 619 o ebből: visszaírt értékvesztés o o o Anyagköltség 433 o Igénybe vett szolgáltatások értéke o Egyéb szolgáltatások értéke 45 o Eladott áruk beszerzési értéke o o o Eladott (közvetített) szolg. értéke o o o 14 IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 2134 o O. Bérköltség o o o Személyi jellegű egyéb kifizetések 25 o Bérjárulékok o o o 18 v. SZEMÉLVI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 25 o VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉS! LEÍRÁS o VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 597 o ebből: értékvesztés o o o 22 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE o Budapest,

17 Vállalkozás neve: Kőbánya Tűzvédelméért Közalapí A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: Sorszám "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d e adatok E Ft-ban Tárgy év Kapott üáró) osztalék és részesedés o o o 24 - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott o o o Részesedések értékesítésének árt. nyer. o o o 26 -ebből: kapcsolt vállalkozátsól kapott o o o Bef. pü. eszk. kamatai, árt. nyeresége 23 o ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott o o o Egyéb kapott üáró) kamatok és k.j.bev. o o o 30 - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott o o o Pénzügyi műveletek egyéb bevételei o o o 32 - ebből: értékelési különbözet o o o 33 VIli PÉNZÜGYl MŰVELETEK BEVÉTELEl 23 o Bef. pü. eszközök árfolyamvesztesége o o o 35 - ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott o o o Fizetett kamatok és kamatjell. ráford. o o o 37 - ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott o o o Részesedések, ért.pap., bankbetétek ÉV. o o o Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai o o o 40 -ebből: értékelési különbözet o o o 41 IX. PÉNZÜGYl MŰVELETEK RÁFORDITÁSAI o o o 42 B. PÉNZÜGYIMŰVELETEKEREDMÉNYE 23 o c. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY o x. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK o o o 45 XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK o o o 46 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY o o o 47 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY o XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG o o o 49 F. ADÓZOTT EREDMÉNY o Eredménytartalék igénybevét osztra.. o o o Fizetett osztalék és részesedés o o o - "~ - 52 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY LJ-oe'"' "':i:; :> o ' " ' 1,\ &J- ~... ',(!J/ 'é,; \~ ;,. - ;... "': Budapest, \ \:~~i:~> ~~'; l~.!ic~: ~'/op, H :Gc!l. ~,s a vállalkozás wz~töje (képviselője) ~ P.. szeut -

18 Vállalkozás neve: Kőbánya Tűzvédelméért Közalapí Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: A KÖZZÉlETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d e adatok E Ft-ban Tárgy év Budapest,

19 Kőbánya Tűzvédelméért Közalapí Sorszám Megnevezés/Tartalom 1. Befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök l Eszközök összesen * 100 MUTATÓSZÁMOK Előző év 82,19% Tárgyév 94,44% nl ill 3. Befektetett eszközök fedezete (saját tőke lekötöttsége) Saját tőke l Befektetett eszközök * ,67% 105,89% Saját 5. Eszközök fordulatszáma Értékesítés nettó árbevétele l összes eszköz 0,00 0,00 7. Készletek fordulatszáma Értékesítés nettó árbevétele l Készletek * 100 0,00 0,00 9. Műszaki berendezések, gépek, járművek aránya Múszaki berendezések nettó értéke l Tárgyi eszközök* ,09% 40,02% 11. A források szerkezete Idegen forrás l Források összesen * Tőkemultiplikátor Források összesen l Saját tőke 1,00 1, Kötelezettségek részaránya Kötelezettségek l Források összege * Saját tőke növekedési mutató Saját tőke l Jegyzett tőke 1,81 1, Saját tőke növekedésének mértéke (1) Mér/eg szerinti eredmény l Jegyzett tőke* ,83% -46,23% 21. Tőke forgási sebessége Értékesítés nettó árbevétele l Saját tőke 0,00 0, Likviditási mutató Forgóeszközök l Kötelezettségek * 100 N.A. N.A. 25. Likviditási ráta (Rövid távú likviditás ll.) (Forgóeszközök- Követelések) l Rövid lejáratú kötelezettségek * 100 N.A. N.A. 27. Készpénz likviditási mutató Pénzeszközök l Rövid lejáratú kötelezettségek N.A. N.A. 29. Dinamikus likviditás Ozemi (Oz/eli) tevékenység eredménye l Rövid lejáratú kötelezettségek * 100 N.A. N.A. RLB-60Bt. Kettős K6nywitel A program jogos felhasználójal Kőbánya Közbiztonságáért 1. oldal

20 MUTATÓSZÁMOK 31. Hitelfedezettségi mutató Követelések l Rövid lejáratú kötelezettségek Eladósodottság mértéke Kötelezettségek l Saját t6ke 100 ih'+ 37. Nettó eladósodottság foka (Kötelezettségek-Követelések) l Saját t6ke 100 ut>mli l Hossza \'/Ir:'! '""C 39. Árbevételre vetített eladósodottság (Kötelezettségek- (Pénzeszközök+Értékpapfrok)) l Értékesítés nettó árbevétele* 100 N.A. N.A. 41. Adósságállomány aránya Hosszú lejáratú kötelezettségek l (Saját t6ke+hosszú lejáratú kötelezettségek) 100 '?SáJá ',, ~ ' L ~ ~ 'l 43. Értékesítés nettó árbevétele Tárgyév l El6z6 év * Exportértékesítés nettó árbevétele Tárgyév l El6z6 év 100 i (üzleti) tevékenység eredménye Tárgyév l El6z6 év* Szokásos vállalkozási eredmény Tárgyév l El6z6 év* ,49% 51. Adózás előtti eredmény Tárgyév l El6z6 év* ,49% 53. Mérleg szerinti eredmény Tárgyév l El6z6 év* ,49% 55. Tőkearányos üzemi eredmény Ozemi (ilzleti) eredmény l Saját t6ke * ,41% -35,90% RLB-60 Bt. Kellős Könyvvitel A program jogos felhasználója: Kőbánya Közbiztonságáért 2. oldal

21 CASH-FLOW KIMUTATÁS Kőbánya Tűzvédelméért Közalapí l. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKŐZ-V ÁL TOZÁS (működési -829 ll. lll. 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)- <Z"'~ ' ' ' "" )i!l'!.ljb!:i". c,,.,,,, ~l!im''!i~i'i ;;!!ltl'f ' ;,..)4., 'l''k' 'l " ''l'l'f!!lll'"'l'fo,,., '1"'''7, '<!!lli'l'fli' 'il~~!i 1 1i;1 1 ~"Fc.,if~l~~ni fiz~!éndö ~f~~~~jl:ill:,c~litf)jf.~s ~ O/'.. i' I:Jl~''f. l' illrrrr. z1. z l'lilc BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKŐZ-V ÁL TOZÁS (befektetési eash-flow sorok) 15. Befektetett eszközök eladása +.. ~a,.:ll~tt Of~~~~~rré!l~!.:::;::l~1it,.l. PÉNZÜGYl MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKŐZ eash-flow sorok) o o Kötvény!, hitelviszonyt megtestesítő "'"''~<n "n;r.~ltel ~~~kö1-j~!~i1r;{ 20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök o 22. Részvénybevonás, tökekivonás (tökeleszállítás) -... ~w 2s.. "!i;~ny~iil:ll~tv~~~~~~~~~~~tt~~~~~p!~.!ii~i:z~~tizet~~~lll~~~lli::l 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - o

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

É V E S B E S Z Á M O L Ó

É V E S B E S Z Á M O L Ó Cégjegyzék szám: 09-09-016935 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. a vállalkozás megnevezése 4032 Debrecen, Ady Endre út 1. a vállalkozás címe 2014. évi Éves zárómérleg 2014.01.01-2014.12.31 M É R L E G

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Budapest, 2014. május" L./ '" Törvényessé i szempontból ellenjegyzern: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest, 2014. május L./ ' Törvényessé i szempontból ellenjegyzern: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~) /1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2013. évi tevékenységéről szóló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Péteri Gyermekekért Alapítvány

Péteri Gyermekekért Alapítvány Péteri Gyermekekért Alapítvány 1.Pk.62190/1992/30-I. Nyilv.szám: A542. : 2209 Péteri, Kossuth Lajos u. 2. 2008. évi közhasznúsági jelentés Péteri, 2009. május 30. Petőné Vizi Valéria kuratórium elnöke

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 10. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

ASSOCIATION FOR COMMUNITY RADIO STATIONS. Közösségi Rádiózásért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009.

ASSOCIATION FOR COMMUNITY RADIO STATIONS. Közösségi Rádiózásért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009. r ASSOCIATION FOR COMMUNITY RADIO STATIONS Közösségi Rádiózásért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Közösségi Rádiózásért Egyesület számviteli

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO 19382333949952919 Statisztikai számjel PK-.6-0149/2 ---------------- Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 8200 Veszprém Haszkovó utca 13 A telefonszáma: NORMÁL EGYSZERÜSITETT

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 8 2 6 7 5 9 9 3 1 9 5 2 1 1 Statisztikai számjel - - 1 2 4 9 2 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Sólyom Team Motorsport Egyesül A vállalkozás címe: 1123 Budapest, Alkotás út 37. A vállalkozás

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-129/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. június 12. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

A vállalkozás címe: 6000. KECSKEMÉT, MŰKERT ÚT 1. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 14706211-9104-572-03

A vállalkozás címe: 6000. KECSKEMÉT, MŰKERT ÚT 1. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 14706211-9104-572-03 Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett I. Immateriális javak 1. Vagyoni

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7.Pk.60.080/2009/2. A vállalkozás megnevezése 1021 Budapest, Szerb Antal utca 8. A vállalkozás címe, telefonszáma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk!

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk! Tisztelt felhasználó! Ön a további lapokon található kitölthető beszámolósémák segítségével könnyebben tehet eleget beszámolókészítési és közzétételi kötelezettségének. A sémák használata során szükséges

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Budapest, 2010. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ I. Feladatcsoport 1. Feladatrész megoldása: 117. tartós részesedések értékhelyesbítése: Mivel csak ez az egy értékhelyesbítés van, ezért az összeg megegyezik a 4171. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Eredménykimutatás 2014.

Eredménykimutatás 2014. 1 1 1 0 9 0 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 18168815-8511-552-01 MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 1145 Budapest, Amerikai út 53. 2013-12-31 Budapest, 2014. február 28 A vállalkozás képviselője Dr. Deutsch Zsuzsanna MERLEG 'A' változat

Részletesebben

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Székhely: 1173. BUDAPEST, Pesti út 31 Adószám: 18195998-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008.06.30-i mérlege (nem auditált) MÉRLEG

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 6 7 5 9 1 9 9 5 2 9 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 3 egyéb szervezet megnevezése 125 Budapest

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1 8 1 0 0 2 9 1 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. Nyilvántartási szám: 9013. Adószám: 18100291-1-43 KÖZHASZNÚ beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

Kútvölgyi Klinika Alapítvány

Kútvölgyi Klinika Alapítvány 1 8 0 5 0 4 1 9 8 6 9 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel Kútvölgyi Klinika Alapítvány 1125 Budapest Kútvölgyi út 4. Nyilvántartási szám: 4172 Bírósági Végzés száma: 16. Pk. 60.809 / 1993 / 14 Adószám: 18050419-1-43

Részletesebben