~_z;_. /J r

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~_z;_. /J r

Átírás

1 /J r <f. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány évi tevékenységéről szóló beszámolóról I. Tartalmi összefoglaló A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány elkészítette a évi tevékenységéről szóló beszámolóját. A Közalapítvány kuratóriuma 2014-ben három alkalommal ülésezett és 19 határozatot hozott. A évi tevékenységről szóló beszámolót a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány kuratóriuma a május 26-án megtartott ülésén megtárgyalta és a 12/2015. (V. 26.), valamint a 13/2015. (V. 26.) határozataival elfogadta. A jegyzőkönyvi kivonatot, a évi tevékenységről szóló pénzügyi beszámolót, a közhasznúsági jelentést és az éves beszámolót a évről az előterjesztés 2., 3., 4. és 5. melléklete tartalmazza. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3.5. pontjaszerint a tűzvédelmi tevékenységet végző közalapítvány működéséről szóló beszámoló elfogadásáról átruházott hatáskörben a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság dönt. II. Döntési javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. Budapest, június" li, " ~_z;_ Radványi Gábor Törvényességi szempontból ellenjegyzem: Dr. S a ó Krisztián Jegyző

2 l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága.../2015. (... )határozata a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány évi tevékenységéről szóló beszámolóról A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 2

3 Kőbánya Tűzvédelméért Közalapitvány 1102 Budapest, X., Szent László tér 29. JEGYZŐKÖNYVIKIVONAT Az ülés időpontja: A kivanatot kapja: május 26. Gardi József Attila titkár Elnök: A Kuratórium 3 fővel határozatképes. 12/2015. <V. 26.) Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány kuratóriumának határozata (3 igen, egyhangú szavazattal) Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma elfogadja a évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolót és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra ajánlja. Elnök: A Kuratórium 3 fővel határozatképes. 13/2015. Q'. 26.) Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány kuratóriumának határozata (3 igen, egyhangú szavazattal) Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma elfogadja a "Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány évi közhasznúsági jelentéséről" szóló beszámolót. Budapest, május 29.

4 ! 3.. \~'1 \G l L 16 ~l \2\ A ~ LÖ' c v2-- 1.íG~t; T12(<:, \-tgz/ KŐBÁNYA TŰZVÉDELMÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ ÉV A közalapítvány évi mérlegbeszámolójának eszközök és források főösszege egyezően Ft-ban teljesült. Ez a évi mérleg főösszegéhez viszonyítva l Ft csökkenést mutat. A befektetett eszközök értéke Ft-tal, a forgóeszközök értéke Ft-tal csökkent. A befektetett eszközök csökkenését nagyértékű tárgyi eszközök (laptop, operációs rendszerrel és tartozékokkal) vásárlása és az értékcsökkenés összegének különbsége okozta. A forgóeszközök csökkenését a pénzeszközök csökkenése okozta. A közalapítvány évi mérleg szerinti eredménye -l Ft. Bevételként lett elszámolva a vállalkozásoktól támogatásként kapott összegek. Támogatást a Richter Gedeon gyógyszergyártól és az Egis gyógyszergyártól kapott 200 OOO és 300 OOO forintot. A személyi jövedelem adó l %-ból az alapítvány számlájára Ft érkezett. Bevétel volt még a bankszámlán lévő összeg után járó kamat és befektetési jegyből származó hozam összesen Ft évben az összes bevétel Ft. volt. Kiadások között szerepeinek a rendezvények rendezésével kapcsolatos anyagköltség, szolgáltatások igénybevétele, működési költségek, a bankköltségek, pénzbeli támogatás nyújtása Ft. Jelentős összegként szerepel a tervszerinti és az egyösszegű értékcsökkenés elszámolása ( Ft.) évben az összes kiadás Ft. volt. A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány eredménye ugyan negatív lett évben de ebben az évben is sok a közalapítvány alapító okiratában szereplő célt valósított meg. CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉG ÉV (AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN SZEREPLŐ CÉLOKRA) Rendezvények rendezése Katasztrófavédelmi verseny szervezése, bonyolítása Kőbányai Rendvédelmi Nap szervezése, bonyolítása társrendezőként A év áprilisában lett megrendezve 6 kerület iskaláinak a részvételével, a közép-pesti katasztrófa védelmi verseny. A verseny szervezésében társszervezőként vettünk rész. 50 csapat (26 általános iskola és 24 középiskola) mérte össze a tudását. A verseny célja, hogy a

5 résztvevő diákok elméletben és gyakorlatban, életkoruknak megfelelőerr adjanak számot mindarról a veszélyhelyzeti ismeretről, amit a tanév során elsajátítottak. A Kőbányai Rendvédelmi Nap szervezésében, amely augusztusban lett megrendezve, szintén részt vettünk társszervezőként. Szintén nagy sikere volt a rendezvénynek, amely az alapító okiratban szereplő - a kerületi lakosság, a munkavállalók tájékoztatása érdekében a tűzvédelmi propaganda támogatása - céljának is megfelel. A rendezvény költségeihez a közalapítvány lehetőségeihez képest jelentős összeget fordított. E két rendezvény költsége összesen: l Ft volt. Pénzbenitámogatás Szombati Mihály családja Egy súlyos beteg tűzoltó, Szombati Mihály az idén meghalt. Az édesanyja temettette el, aki rossz anyagi körülmények között él. A temetési költségek nagyobbik felét a közalapítványunk fizette ki támogatásként. Használatba adás Nagyértékű és kisértékű tárgyi eszköz (fotel, kanapé, lapáthordágy, műfenyő, égősor) használatba adása a Budapest X. kerületi Tűzoltó Parancsnokság részére A X. kerületi tűzoltóság tűzmegelőzési, tűzoltási, mentési és ezekhez kapcsolódó kárelhárítási tevékenységének elősegítése és a tűzoltóság munkakörülményeinek a javítása céljából különféle kisértékű eszközöket vásároltunk és a X. kerületi tűzoltóság részére használatba adtuk térítésmentesen (az eszközök a közalapítványunk tulajdonában maradtak). Ezekről az eszközökről szabályos leltár is készült. Budapest, május 16. Jt~fr) PokóGII:rt Kuratórium elnöke ~-Jictik/ GubJen lldikó könyvelő

6 l <;,t"' c; g, \1 ~2 Kőbánya Tűzvédelméért Közalapitvány évi beszámolója A SZERVEZET ALAPADATAI Elnevezés: Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Képviselő: Pokó Gábor Székhelye: ll 02 Budapest, Szent László tér 29. Levelezési cím: ua. Adószám: KSH szám: Alakulás éve: Nyilvántartásba vételi száma, kelte: 12.Pk /1995./3. számú végzéssel Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet A közhasznú szervezet nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk /1995/26., Nyilvántartási szám: A szervezet céljának rövid leírása: "Budapest X. kerület (Kőbánya) tűzvédelmi helyzetének javítása, a tűz elleni védekezés társadalmi feladatainak ellátásához támogatás nyújtása, és ennek érdekében: - a X. kerületi tűzoltóság tűzmegelőzési, tűzoltási, mentési és ezekhez kapcsolódó kárelhárítási tevékenységének elősegítése, - a kerületi tűzoltók szakmai felkészülésének támogatása, - a X. kerületi tűzoltóság munkafeltételeinek javítása, - a kerületi lakosság, munkavállalók tájékoztatása érdekében a tűzvédelmi propaganda támogatása, - a balesetet, vagy maradandó egészségkárosodást szenvedett tűzoltók, haláleset esetén a család támogatása."

7 MÉRLEG ADATOK Pénzfelhasználás alakulása ben: Eszközök: Tárgyi eszközök: Pénzeszközök: Befektetett pénzügyi eszköz: Összesen l Ft Ft Ft Ft Bevételek: Költségvetési támogatás: Önkormányzati támogatás az önkormányzattól tárgyévben: Támogatás külső szervezettől (pénzeszköz) Tagdíj Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevétel. l %-os bevétel: Befektetési jegy hozama: Kapott bankkamat Bevételek összesen: o o Ft o o o 17117Ft Ft 73 Ft Ft Kiadások: Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összege: O A szervezet által nyújtott támogatások összege: Ft Anyagköltség Ft Szolgáltatás igénybevétele : l Ft Reprezentáció, üzleti ajándék Ft Pénzügyi szolgáltatás díjai: :4:...:::0c...:2::...::6=2,.,Fo...::t Pénzforgalmi kiadások összesen Ft Értékcsökkenési leírás Ft Kiadások összesen: Ft Eredmény: Ft Bankszámla egyenlege: (2014. december 31-én) Ft

8 Tartalmi beszámoló! A Közalapítvány évben összesen 3 alkalommal ülésezett, és összesen 19 határozatot hozott.! A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma április 12-én a Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyen a MERKAPT Maraton Sportközpontban (1106 Budapest, Maglódi út 12/A) részt vett. A rendezvény lebonyolításával, szervezésével kapcsolatos kiadások költségeire bruttó 200 OOO Ft összeget, továbbá maximum bruttó 300 OOO Ft keretösszeget előfinanszírozás címén, tehát összesen bruttó 500 OOO Ft összeget biztosított a rendelkezésére álló alapítványi keret terhére.! A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadták! A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma elfogadta a "Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány évi közhasznúsági jelentéséről" szóló beszámolót.! A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma társszervezőként részt vett az Óhegy parkban augusztus 30-án megrendezendő VII. Kőbányai Rendvédelmi Napon és a tűzmegelőzési, tűzoltási, mentési, közrendvédelmi, őrzési és egyéb feladatok költségeihez bruttó 450 OOO Ft keretösszeget biztosított a rendelkezésére álló alapítványi keretből! A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány weblapjának szerkesztése költségeihez bruttó 150 OOO Ft keretösszeget biztosított a rendelkezésére álló alapítványi keretből! A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma az 1 db projektor beszerzésérére bruttó 150 OOO Ft keretösszeget biztosított a rendelkezésére álló alapítványi keretből! A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma a VII. Kőbányai Rendvédelmi Napra az 50 db sapka és karszalag költségeihez bruttó 85 OOO Ft keretösszeget biztosított a rendelkezésére álló alapítványi keretből! A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma a KTK alapító okirat 3. pontja értelmében bruttó Ft összegű támogatást biztosított az elhunyt Szombati Mihály tűzoltó családjának a temetéssel kapcsolatos felmerült költséggel kapcsolatosan a rendelkezésére álló alapítványi keretből! A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma az 1 db laptop, egér, operációs rendszer, valamint az újabb kiadású Office program, hordozható táska és az 5 db 16 Gb kapacitású pendrive beszerzésére bruttó 300 OOO Ft keretösszeget biztosított a rendelkezésére álló alapítványi keretből

9 CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉG ÉV (AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN SZEREPLÖ CÉLOKRA) Rendezvények rendezése Katasztrófavédelmi verseny szervezése, bonyolítása VII. Kőbányai Rendvédelmi Nap szervezése, bonyolítása társrendezőként A év áprilisában lett megrendezve 6 kerület iskoláinak a részvételével, a középpesti katasztrófavédelmi verseny. A verseny szervezésében társszervezőként vettünk részt. 50 csapat (26 általános iskola és 24 középiskola) mérte össze a tudását. A verseny célja, hogy a résztvevő diákok elméletben és gyakorlatban, életkoruknak megfelelőerr adjanak számot mindarról a veszélyhelyzeti ismeretről, amit a tanév során elsajátítottak A VII. Kőbányai Rendvédelmi Nap szervezésében, amely augusztusban lett megrendezve, szintén részt vettünk társszervezőként. Szintén nagy sikere volt a rendezvénynek, amely az alapító okiratban szereplő - a kerületi lakosság, a munkavállalók tájékoztatása érdekében a tűzvédelmi propaganda támogatása - céljának is megfelel. A rendezvény költségeihez a közalapítvány lehetőségeihez képest jelentős összeget fordított. E két rendezvény költsége összesen: l Ft volt. Pénzbenitámogatás Szombati Mihály családja Egy súlyos beteg tűzoltó, Szombati Mihály évben meghalt. Az édesanyja temettette el, aki rossz anyagi körülmények között él. A temetési költségek nagyobbik felét a közalapítványunk fizette ki támogatásként. Használatba adás Nagyértékű és kisértékű tárgyi eszköz (fotel, kanapé, lapáthordágy, műfenyő, égősor) használatba adása a Budapest X. kerületi Tűzoltó Parancsnokság részére A X. kerületi tűzoltóság tűzmegelőzési, tűzoltási, mentési és ezekhez kapcsolódó kárelhárítási tevékenységének elősegítése és a tűzoltóság munkakörülményeinek a javítása céljából különféle kisértékű eszközöket vásároltunk és a X. kerületi tűzoltóság részére használatba adtuk térítésmentesen (az eszközök a közalapítványunk tulajdonában maradtak). Ezekről az eszközökről szabályos leltár is készült.

10 EGYÉB ADATOK ÉV l. költségvetési támogatások felhasználásának bemutatása Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány évben költségvetési szervtől nem kapott támogatást. 2. vagyon felhasználása évben az alapítvány kiadásai között kis- és nagyértékű eszközbeszerzés, szaigáitatás igénybevételének költségei, rendezvények szervezésének költségei, működési költségek szerepeinek 3. cél szerinti juttatások év során a közalapítvány az alapító okiratban szereplő támogatásként egy elhunyt tűzoltó temetési költségeihezjárult hozzá. 4. vezető tisztségviselők juttatásai évben ilyen kifizetés nem történt. 5. központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól kapott támogatás évben a közalapítvány SZJA l %-ból l Ft-ot kapott. Budapest, május 18. í l

11 111al11sl31slslol l l l Statisztikai számjel l -l l l -l l l l l l Cégjegyzék száma l l A vállalkozás megnevezése: Kőbánya Tűzvédelméért Közalapí A vállalkozás címe: Budapest, Sze nt László tér 29. A vállalkozás telefonszáma: Éves beszámoló 2014 üzleti évről "A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁ TÁMASZTVA" Budapest, a vállalítőzás vezetője (képviselője)

12 Vállalkozás neve: Kőbánya Tűzvédelméért Közalapí Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor- Előző év(ek) Tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám módosításai a b c d e 1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK o l. IMMATERIÁLIS JAVAK o o o 3 Alapítás átszervezés aktivált értéke o o o 4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke o o o 5 Vagyoniértékűjogok o o o 6 Szellemi termékek o o o 7 Üzleti vagy cégérték o o o 8 Immateriális javakra adott előlegek o o o 9 Immateriális javak értékhelyesbítése o o o 10 ll. T ÁR GYl ESZKÖZÖK 966 o Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok o o o 12 Műszaki berendezések, gépek, járművek 407 o Egyéb berendezések, telsz., járművek 559 o Tenyészállatok o o o 15 Beruházások, felújítások o o o 16 Beruházásokra adott elölegek o o o 17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése o o o 18 lll. BEFEKTETETT PÉNZÜGYl ESZKÖZÖK 5000 o Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban o o o 20 Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll.-ban o o o 21 Egyébtartósrészesedés 5 OOO o Tartósan adott kölcsön egyéb vállalk.-ban o o o 23 Egyéb tartósan adott kölcsön o o o 24 Tartós hitelviszonyt megtestesitő értékp. o o o 25 Befektetett pénzügyi eszk. értékhelyesb. o o o 26 Befektetett pénzügyi eszk. ért. különbözete o o o Budapest, a vállalkozás vezetője (képviselője)

13 Vállalkozás neve: Kőbánya Tűzvédelméért Közalapí Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLA TT AL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám Tétel megnevezése MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban a b c d e Tárgyév 27 B. FORGÓESZKÖZÖK o l. KÉSZLETEK 150 o o 29 Anyagok o o o 30 Befejezetlen termelés és félkész termék o o o 31 Növendék-, hízó-, és egyéb állatok o o o 32 Késztermékek o o o 33 Áruk o o o 34 Készletekre adott előlegek 150 o o 35 ll. KÖVETELÉSEK o o o 36 Követel árusz.-ból, szalgált-ból (vevők) o o o 37 Követelések kapcsolt vállalk.-sal szemben o o o 38 Követelések egyéb vállalkozással szemben o o o 39 Váltókövetelések o o o 40 Egyéb követelések o o o 41 Követelések értékelési különbözete o o o 42 Származákos ügyletek pozitív ért. különbözete o o o 43 lll. ÉRTÉKPAPÍROK o o o 44 Részesedés kapcsolt vállalkozásban o o o 45 Egyébrészesedések o o o 46 Saját részvények, saját üzletrészek o o o 47 Forgatási célú értékpapírok o o o 48 Értékpapírok értékelési különbözete o o o 49 IV. PÉNZESZKÖZÖK 1143 o Pénztár, esekkek o o o 51 Bankbetétek o c. AKTÍV IDŐBELl ELHAT ÁROLÁSOK o o o 53 Bevételek aktív időbeli elhatárolása o o o 54 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elh. o o o 55 Halasztott ráfordítások o o o 56 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ;{~~ o /,~ "~6,0\.., Budapest,

14 Vállalkozás neve: Kőbánya Tűzvédelméért Közalapí Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLA TT AL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám Tétel megnevezése MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban a b c d e Tárgyév 57 D. SAJÁTTŐKE o l. JEGYZETT TŐKE 4000 o 4 OOO 59 - ebből: visszavás. tul. rész. névértéken o o o 60 ll. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TÖKE (-) o o o 61 lll. TÖKETARTALÉK o IV. EREDMÉNYTARTALÉK o v. LEKÖTÖD TARTALÉK o o o 64 VI. ÉRTÉKELÉSITARTALÉK o o o 65 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka o o o 66 Valós értékelés értékelési tartaléka o o o 67 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY o E. CÉLTARTALÉKOK o o o 69 Céltartalék a várható kötelezettségekre o o o 70 Céltartalék a jövőbeni költségekre o o o 71 Egyéb céltartalékok o o o 72 F. KÖTELEZETTSÉGEK o o o 73 l. HÁ TRASOROL T KÖTELEZETTSÉGEK o o o 74 Hátrasorolt köt-ek kapcs. váll. szemben o o o 75 Hátrasorolt köt-ek egyéb r. v. váll. sz. o o o 76 Hátrasorolt köt-ek egyéb gazdálk.-val sz o o o Budapest, a vállalkozás ezetője (képviselője)

15 Vállalkozás neve: Kőbánya Tűzvédelméért Közalapí Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: A KÖZZÉlETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám Tétel megnevezése MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 77 ll. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK o o o 78 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök o o o 79 Átváltoztatható kötvények o o o 80 Tartozások kötvénykibocsátásból o o o 81 Beruházási és fejlesztési hitelek o o o 82 Egyéb hosszú lejáratú hitelek o o o 83 Tartós köt.-ek kapcsolt váll.-sal szemben o o o 84 Tartós köt.-ek egyéb váll.-sal szemben o o o 85 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek o o o 86 lll. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK o o o 87 Rövid lejáratú kölcsönök o o o 88 - ebből: az átváltoztatható kötvények o o o 89 Rövid lejáratú hitelek o o o 90 Vevöktől kapott előlegek o o o 91 Áruszáll.-ból,szolgáltat.-ból (szállítók) o o o 92 Váltótartozások o o o 93 Röv.lej.kőt.-ek kapcsolt váll.-sal szemb. o o o 94 Röv.lej.köt.-ek egyéb váll.-sal szemben o o o 95 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek o o o 96 Kötelezettségek értékelési különbözete o o o 97 Származékes ügyletek negatív ért. különbözete o o o 98 G. PASSZÍV IDŐBELl ELHATÁROLÁSOK o o o 99 Bevételek passzív időbeli elhatárolása o o o 100 Költségek, ráford.-ok passzív id. elhat. o o o 101 Halasztott bevételek o o o 102 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) o Budapest,

16 Vállalkozás neve: Kőbánya Tűzvédelméért Közalapí Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d e adatok E Ft-ban Tárgyév Belföldi értékesítés nettó árbevétele o o o Export értékesítés nettó árbevétele o o o 3 l. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE o o o Saját termelésü készletek állományvált o o o Saját elöállítású eszközök aktiv. éréke o o o 6 ll. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE o o o 7 lll. EGYÉB BEVÉTELEK 619 o ebből: visszaírt értékvesztés o o o Anyagköltség 433 o Igénybe vett szolgáltatások értéke o Egyéb szolgáltatások értéke 45 o Eladott áruk beszerzési értéke o o o Eladott (közvetített) szolg. értéke o o o 14 IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 2134 o O. Bérköltség o o o Személyi jellegű egyéb kifizetések 25 o Bérjárulékok o o o 18 v. SZEMÉLVI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 25 o VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉS! LEÍRÁS o VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 597 o ebből: értékvesztés o o o 22 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE o Budapest,

17 Vállalkozás neve: Kőbánya Tűzvédelméért Közalapí A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: Sorszám "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d e adatok E Ft-ban Tárgy év Kapott üáró) osztalék és részesedés o o o 24 - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott o o o Részesedések értékesítésének árt. nyer. o o o 26 -ebből: kapcsolt vállalkozátsól kapott o o o Bef. pü. eszk. kamatai, árt. nyeresége 23 o ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott o o o Egyéb kapott üáró) kamatok és k.j.bev. o o o 30 - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott o o o Pénzügyi műveletek egyéb bevételei o o o 32 - ebből: értékelési különbözet o o o 33 VIli PÉNZÜGYl MŰVELETEK BEVÉTELEl 23 o Bef. pü. eszközök árfolyamvesztesége o o o 35 - ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott o o o Fizetett kamatok és kamatjell. ráford. o o o 37 - ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott o o o Részesedések, ért.pap., bankbetétek ÉV. o o o Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai o o o 40 -ebből: értékelési különbözet o o o 41 IX. PÉNZÜGYl MŰVELETEK RÁFORDITÁSAI o o o 42 B. PÉNZÜGYIMŰVELETEKEREDMÉNYE 23 o c. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY o x. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK o o o 45 XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK o o o 46 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY o o o 47 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY o XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG o o o 49 F. ADÓZOTT EREDMÉNY o Eredménytartalék igénybevét osztra.. o o o Fizetett osztalék és részesedés o o o - "~ - 52 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY LJ-oe'"' "':i:; :> o ' " ' 1,\ &J- ~... ',(!J/ 'é,; \~ ;,. - ;... "': Budapest, \ \:~~i:~> ~~'; l~.!ic~: ~'/op, H :Gc!l. ~,s a vállalkozás wz~töje (képviselője) ~ P.. szeut -

18 Vállalkozás neve: Kőbánya Tűzvédelméért Közalapí Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: A KÖZZÉlETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d e adatok E Ft-ban Tárgy év Budapest,

19 Kőbánya Tűzvédelméért Közalapí Sorszám Megnevezés/Tartalom 1. Befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök l Eszközök összesen * 100 MUTATÓSZÁMOK Előző év 82,19% Tárgyév 94,44% nl ill 3. Befektetett eszközök fedezete (saját tőke lekötöttsége) Saját tőke l Befektetett eszközök * ,67% 105,89% Saját 5. Eszközök fordulatszáma Értékesítés nettó árbevétele l összes eszköz 0,00 0,00 7. Készletek fordulatszáma Értékesítés nettó árbevétele l Készletek * 100 0,00 0,00 9. Műszaki berendezések, gépek, járművek aránya Múszaki berendezések nettó értéke l Tárgyi eszközök* ,09% 40,02% 11. A források szerkezete Idegen forrás l Források összesen * Tőkemultiplikátor Források összesen l Saját tőke 1,00 1, Kötelezettségek részaránya Kötelezettségek l Források összege * Saját tőke növekedési mutató Saját tőke l Jegyzett tőke 1,81 1, Saját tőke növekedésének mértéke (1) Mér/eg szerinti eredmény l Jegyzett tőke* ,83% -46,23% 21. Tőke forgási sebessége Értékesítés nettó árbevétele l Saját tőke 0,00 0, Likviditási mutató Forgóeszközök l Kötelezettségek * 100 N.A. N.A. 25. Likviditási ráta (Rövid távú likviditás ll.) (Forgóeszközök- Követelések) l Rövid lejáratú kötelezettségek * 100 N.A. N.A. 27. Készpénz likviditási mutató Pénzeszközök l Rövid lejáratú kötelezettségek N.A. N.A. 29. Dinamikus likviditás Ozemi (Oz/eli) tevékenység eredménye l Rövid lejáratú kötelezettségek * 100 N.A. N.A. RLB-60Bt. Kettős K6nywitel A program jogos felhasználójal Kőbánya Közbiztonságáért 1. oldal

20 MUTATÓSZÁMOK 31. Hitelfedezettségi mutató Követelések l Rövid lejáratú kötelezettségek Eladósodottság mértéke Kötelezettségek l Saját t6ke 100 ih'+ 37. Nettó eladósodottság foka (Kötelezettségek-Követelések) l Saját t6ke 100 ut>mli l Hossza \'/Ir:'! '""C 39. Árbevételre vetített eladósodottság (Kötelezettségek- (Pénzeszközök+Értékpapfrok)) l Értékesítés nettó árbevétele* 100 N.A. N.A. 41. Adósságállomány aránya Hosszú lejáratú kötelezettségek l (Saját t6ke+hosszú lejáratú kötelezettségek) 100 '?SáJá ',, ~ ' L ~ ~ 'l 43. Értékesítés nettó árbevétele Tárgyév l El6z6 év * Exportértékesítés nettó árbevétele Tárgyév l El6z6 év 100 i (üzleti) tevékenység eredménye Tárgyév l El6z6 év* Szokásos vállalkozási eredmény Tárgyév l El6z6 év* ,49% 51. Adózás előtti eredmény Tárgyév l El6z6 év* ,49% 53. Mérleg szerinti eredmény Tárgyév l El6z6 év* ,49% 55. Tőkearányos üzemi eredmény Ozemi (ilzleti) eredmény l Saját t6ke * ,41% -35,90% RLB-60 Bt. Kellős Könyvvitel A program jogos felhasználója: Kőbánya Közbiztonságáért 2. oldal

21 CASH-FLOW KIMUTATÁS Kőbánya Tűzvédelméért Közalapí l. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKŐZ-V ÁL TOZÁS (működési -829 ll. lll. 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)- <Z"'~ ' ' ' "" )i!l'!.ljb!:i". c,,.,,,, ~l!im''!i~i'i ;;!!ltl'f ' ;,..)4., 'l''k' 'l " ''l'l'f!!lll'"'l'fo,,., '1"'''7, '<!!lli'l'fli' 'il~~!i 1 1i;1 1 ~"Fc.,if~l~~ni fiz~!éndö ~f~~~~jl:ill:,c~litf)jf.~s ~ O/'.. i' I:Jl~''f. l' illrrrr. z1. z l'lilc BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKŐZ-V ÁL TOZÁS (befektetési eash-flow sorok) 15. Befektetett eszközök eladása +.. ~a,.:ll~tt Of~~~~~rré!l~!.:::;::l~1it,.l. PÉNZÜGYl MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKŐZ eash-flow sorok) o o Kötvény!, hitelviszonyt megtestesítő "'"''~<n "n;r.~ltel ~~~kö1-j~!~i1r;{ 20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök o 22. Részvénybevonás, tökekivonás (tökeleszállítás) -... ~w 2s.. "!i;~ny~iil:ll~tv~~~~~~~~~~~tt~~~~~p!~.!ii~i:z~~tizet~~~lll~~~lli::l 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - o

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák)

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Statisztikai számjel mérleg A 10324891-5510-113-01 Cégjegyzékszám Cg. 01-09-701168/8 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Sorszám Tétel megnevezése

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma Graphisoft Park SE a vállalkozás megnevezése 1031 Budapest Záhony utca 7., 815-3400 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83.

Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS /FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL ALÁTÁMASZTOTT/ 2007. április 30. P.H. RÁKÓCZI TIBOR

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 10. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

2013. május 2014. május

2013. május 2014. május Elnökségi*Beszámoló* R e p r o p r e s s M a g y a r L a p k ia d ó k R e p r o g r á f ia i S zö v etség e* 213. május 214. május 1 I. BEVEZETŐ A Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Szövetsége (Repropress)

Részletesebben

11342319-5510-114-20. 1/6. oldal. T.S.Apartman Club NyRt. Statisztikai számjel. 20-10-040053 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

11342319-5510-114-20. 1/6. oldal. T.S.Apartman Club NyRt. Statisztikai számjel. 20-10-040053 Cégjegyzék száma A MÉRLEG Eszközök (aktívák) T.S.Apartman Club NyRt. 11342319-5510-114-20 Statisztikai számjel 1/6. oldal 20-10-040053 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31 A tétel megnevezése

Részletesebben

Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31 Előző év

Cégjegyzék száma A MÉRLEG Eszközök (aktívák) Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31 Előző év Abbázia Idegenforgalmi NyRt 10645444-5510-114-20 Statisztikai számjel 1/6. oldal 20-10-040029 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31 adatok E Ft-ban Előző

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Csepeli Hőszolgáltató Kft.

Csepeli Hőszolgáltató Kft. Csepeli Hőszolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet a 2014. évi éves beszámolóhoz 1 I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2010. évben végzett közhasznú tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó. a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2010. évben végzett közhasznú tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2010. évben végzett közhasznú tevékenységéről Mellékletek: 1. számú melléklet: 2010. évi számviteli beszámoló 2. számú melléklet: A vezető tisztségviselők

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 09. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

TIVA-SZOLG KFT. /4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE ÚT 8./

TIVA-SZOLG KFT. /4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE ÚT 8./ 1 Előterjesztés 1. számú melléklete TIVA-SZOLG KFT. /4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE ÚT 8./ ÜZLETI BESZÁMOLÓ 2013. ÉVI MÉRLEGHEZ 2 ÜZLETI JELENTÉS I.A vállalkozás fontosabb adatai: a TIVA-Szolg Kft. 2013.

Részletesebben

I/6. számú melléklet. Bázis Terv Tény Üzemi üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység eredménye

I/6. számú melléklet. Bázis Terv Tény Üzemi üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység eredménye I/6. számú melléklet A SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI TERVEZETT ÉS TÉNYLEGES EREDMÉNYEK LEVEZETÉSE Bázis Terv Tény Üzemi üzleti tevékenység

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

Az ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép-és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép-és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép-és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi Közhasznúsági jelentése 2011. április 13. Tartalomjegyzék

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Féléves beszámoló. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2013 I. félév. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21.

Féléves beszámoló. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2013 I. félév. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21. Féléves beszámoló 2013 I. félév ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21. Az első negyedéves beszámoló szöveges értékelése Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. ismét nyereséget tudott felmutatni

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk!

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk! Tisztelt felhasználó! Ön a további lapokon található kitölthető beszámolósémák segítségével könnyebben tehet eleget beszámolókészítési és közzétételi kötelezettségének. A sémák használata során szükséges

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA, II. évf. alapszakok számára Az Pénzügyi és Számviteli Intézetbe

Részletesebben