~_z;_. /J r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~_z;_. /J r

Átírás

1 /J r <f. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány évi tevékenységéről szóló beszámolóról I. Tartalmi összefoglaló A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány elkészítette a évi tevékenységéről szóló beszámolóját. A Közalapítvány kuratóriuma 2014-ben három alkalommal ülésezett és 19 határozatot hozott. A évi tevékenységről szóló beszámolót a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány kuratóriuma a május 26-án megtartott ülésén megtárgyalta és a 12/2015. (V. 26.), valamint a 13/2015. (V. 26.) határozataival elfogadta. A jegyzőkönyvi kivonatot, a évi tevékenységről szóló pénzügyi beszámolót, a közhasznúsági jelentést és az éves beszámolót a évről az előterjesztés 2., 3., 4. és 5. melléklete tartalmazza. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3.5. pontjaszerint a tűzvédelmi tevékenységet végző közalapítvány működéséről szóló beszámoló elfogadásáról átruházott hatáskörben a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság dönt. II. Döntési javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. Budapest, június" li, " ~_z;_ Radványi Gábor Törvényességi szempontból ellenjegyzem: Dr. S a ó Krisztián Jegyző

2 l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága.../2015. (... )határozata a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány évi tevékenységéről szóló beszámolóról A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 2

3 Kőbánya Tűzvédelméért Közalapitvány 1102 Budapest, X., Szent László tér 29. JEGYZŐKÖNYVIKIVONAT Az ülés időpontja: A kivanatot kapja: május 26. Gardi József Attila titkár Elnök: A Kuratórium 3 fővel határozatképes. 12/2015. <V. 26.) Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány kuratóriumának határozata (3 igen, egyhangú szavazattal) Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma elfogadja a évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolót és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra ajánlja. Elnök: A Kuratórium 3 fővel határozatképes. 13/2015. Q'. 26.) Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány kuratóriumának határozata (3 igen, egyhangú szavazattal) Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma elfogadja a "Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány évi közhasznúsági jelentéséről" szóló beszámolót. Budapest, május 29.

4 ! 3.. \~'1 \G l L 16 ~l \2\ A ~ LÖ' c v2-- 1.íG~t; T12(<:, \-tgz/ KŐBÁNYA TŰZVÉDELMÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ ÉV A közalapítvány évi mérlegbeszámolójának eszközök és források főösszege egyezően Ft-ban teljesült. Ez a évi mérleg főösszegéhez viszonyítva l Ft csökkenést mutat. A befektetett eszközök értéke Ft-tal, a forgóeszközök értéke Ft-tal csökkent. A befektetett eszközök csökkenését nagyértékű tárgyi eszközök (laptop, operációs rendszerrel és tartozékokkal) vásárlása és az értékcsökkenés összegének különbsége okozta. A forgóeszközök csökkenését a pénzeszközök csökkenése okozta. A közalapítvány évi mérleg szerinti eredménye -l Ft. Bevételként lett elszámolva a vállalkozásoktól támogatásként kapott összegek. Támogatást a Richter Gedeon gyógyszergyártól és az Egis gyógyszergyártól kapott 200 OOO és 300 OOO forintot. A személyi jövedelem adó l %-ból az alapítvány számlájára Ft érkezett. Bevétel volt még a bankszámlán lévő összeg után járó kamat és befektetési jegyből származó hozam összesen Ft évben az összes bevétel Ft. volt. Kiadások között szerepeinek a rendezvények rendezésével kapcsolatos anyagköltség, szolgáltatások igénybevétele, működési költségek, a bankköltségek, pénzbeli támogatás nyújtása Ft. Jelentős összegként szerepel a tervszerinti és az egyösszegű értékcsökkenés elszámolása ( Ft.) évben az összes kiadás Ft. volt. A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány eredménye ugyan negatív lett évben de ebben az évben is sok a közalapítvány alapító okiratában szereplő célt valósított meg. CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉG ÉV (AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN SZEREPLŐ CÉLOKRA) Rendezvények rendezése Katasztrófavédelmi verseny szervezése, bonyolítása Kőbányai Rendvédelmi Nap szervezése, bonyolítása társrendezőként A év áprilisában lett megrendezve 6 kerület iskaláinak a részvételével, a közép-pesti katasztrófa védelmi verseny. A verseny szervezésében társszervezőként vettünk rész. 50 csapat (26 általános iskola és 24 középiskola) mérte össze a tudását. A verseny célja, hogy a

5 résztvevő diákok elméletben és gyakorlatban, életkoruknak megfelelőerr adjanak számot mindarról a veszélyhelyzeti ismeretről, amit a tanév során elsajátítottak. A Kőbányai Rendvédelmi Nap szervezésében, amely augusztusban lett megrendezve, szintén részt vettünk társszervezőként. Szintén nagy sikere volt a rendezvénynek, amely az alapító okiratban szereplő - a kerületi lakosság, a munkavállalók tájékoztatása érdekében a tűzvédelmi propaganda támogatása - céljának is megfelel. A rendezvény költségeihez a közalapítvány lehetőségeihez képest jelentős összeget fordított. E két rendezvény költsége összesen: l Ft volt. Pénzbenitámogatás Szombati Mihály családja Egy súlyos beteg tűzoltó, Szombati Mihály az idén meghalt. Az édesanyja temettette el, aki rossz anyagi körülmények között él. A temetési költségek nagyobbik felét a közalapítványunk fizette ki támogatásként. Használatba adás Nagyértékű és kisértékű tárgyi eszköz (fotel, kanapé, lapáthordágy, műfenyő, égősor) használatba adása a Budapest X. kerületi Tűzoltó Parancsnokság részére A X. kerületi tűzoltóság tűzmegelőzési, tűzoltási, mentési és ezekhez kapcsolódó kárelhárítási tevékenységének elősegítése és a tűzoltóság munkakörülményeinek a javítása céljából különféle kisértékű eszközöket vásároltunk és a X. kerületi tűzoltóság részére használatba adtuk térítésmentesen (az eszközök a közalapítványunk tulajdonában maradtak). Ezekről az eszközökről szabályos leltár is készült. Budapest, május 16. Jt~fr) PokóGII:rt Kuratórium elnöke ~-Jictik/ GubJen lldikó könyvelő

6 l <;,t"' c; g, \1 ~2 Kőbánya Tűzvédelméért Közalapitvány évi beszámolója A SZERVEZET ALAPADATAI Elnevezés: Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Képviselő: Pokó Gábor Székhelye: ll 02 Budapest, Szent László tér 29. Levelezési cím: ua. Adószám: KSH szám: Alakulás éve: Nyilvántartásba vételi száma, kelte: 12.Pk /1995./3. számú végzéssel Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet A közhasznú szervezet nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk /1995/26., Nyilvántartási szám: A szervezet céljának rövid leírása: "Budapest X. kerület (Kőbánya) tűzvédelmi helyzetének javítása, a tűz elleni védekezés társadalmi feladatainak ellátásához támogatás nyújtása, és ennek érdekében: - a X. kerületi tűzoltóság tűzmegelőzési, tűzoltási, mentési és ezekhez kapcsolódó kárelhárítási tevékenységének elősegítése, - a kerületi tűzoltók szakmai felkészülésének támogatása, - a X. kerületi tűzoltóság munkafeltételeinek javítása, - a kerületi lakosság, munkavállalók tájékoztatása érdekében a tűzvédelmi propaganda támogatása, - a balesetet, vagy maradandó egészségkárosodást szenvedett tűzoltók, haláleset esetén a család támogatása."

7 MÉRLEG ADATOK Pénzfelhasználás alakulása ben: Eszközök: Tárgyi eszközök: Pénzeszközök: Befektetett pénzügyi eszköz: Összesen l Ft Ft Ft Ft Bevételek: Költségvetési támogatás: Önkormányzati támogatás az önkormányzattól tárgyévben: Támogatás külső szervezettől (pénzeszköz) Tagdíj Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevétel. l %-os bevétel: Befektetési jegy hozama: Kapott bankkamat Bevételek összesen: o o Ft o o o 17117Ft Ft 73 Ft Ft Kiadások: Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összege: O A szervezet által nyújtott támogatások összege: Ft Anyagköltség Ft Szolgáltatás igénybevétele : l Ft Reprezentáció, üzleti ajándék Ft Pénzügyi szolgáltatás díjai: :4:...:::0c...:2::...::6=2,.,Fo...::t Pénzforgalmi kiadások összesen Ft Értékcsökkenési leírás Ft Kiadások összesen: Ft Eredmény: Ft Bankszámla egyenlege: (2014. december 31-én) Ft

8 Tartalmi beszámoló! A Közalapítvány évben összesen 3 alkalommal ülésezett, és összesen 19 határozatot hozott.! A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma április 12-én a Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyen a MERKAPT Maraton Sportközpontban (1106 Budapest, Maglódi út 12/A) részt vett. A rendezvény lebonyolításával, szervezésével kapcsolatos kiadások költségeire bruttó 200 OOO Ft összeget, továbbá maximum bruttó 300 OOO Ft keretösszeget előfinanszírozás címén, tehát összesen bruttó 500 OOO Ft összeget biztosított a rendelkezésére álló alapítványi keret terhére.! A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadták! A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma elfogadta a "Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány évi közhasznúsági jelentéséről" szóló beszámolót.! A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma társszervezőként részt vett az Óhegy parkban augusztus 30-án megrendezendő VII. Kőbányai Rendvédelmi Napon és a tűzmegelőzési, tűzoltási, mentési, közrendvédelmi, őrzési és egyéb feladatok költségeihez bruttó 450 OOO Ft keretösszeget biztosított a rendelkezésére álló alapítványi keretből! A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány weblapjának szerkesztése költségeihez bruttó 150 OOO Ft keretösszeget biztosított a rendelkezésére álló alapítványi keretből! A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma az 1 db projektor beszerzésérére bruttó 150 OOO Ft keretösszeget biztosított a rendelkezésére álló alapítványi keretből! A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma a VII. Kőbányai Rendvédelmi Napra az 50 db sapka és karszalag költségeihez bruttó 85 OOO Ft keretösszeget biztosított a rendelkezésére álló alapítványi keretből! A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma a KTK alapító okirat 3. pontja értelmében bruttó Ft összegű támogatást biztosított az elhunyt Szombati Mihály tűzoltó családjának a temetéssel kapcsolatos felmerült költséggel kapcsolatosan a rendelkezésére álló alapítványi keretből! A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriuma az 1 db laptop, egér, operációs rendszer, valamint az újabb kiadású Office program, hordozható táska és az 5 db 16 Gb kapacitású pendrive beszerzésére bruttó 300 OOO Ft keretösszeget biztosított a rendelkezésére álló alapítványi keretből

9 CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉG ÉV (AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN SZEREPLÖ CÉLOKRA) Rendezvények rendezése Katasztrófavédelmi verseny szervezése, bonyolítása VII. Kőbányai Rendvédelmi Nap szervezése, bonyolítása társrendezőként A év áprilisában lett megrendezve 6 kerület iskoláinak a részvételével, a középpesti katasztrófavédelmi verseny. A verseny szervezésében társszervezőként vettünk részt. 50 csapat (26 általános iskola és 24 középiskola) mérte össze a tudását. A verseny célja, hogy a résztvevő diákok elméletben és gyakorlatban, életkoruknak megfelelőerr adjanak számot mindarról a veszélyhelyzeti ismeretről, amit a tanév során elsajátítottak A VII. Kőbányai Rendvédelmi Nap szervezésében, amely augusztusban lett megrendezve, szintén részt vettünk társszervezőként. Szintén nagy sikere volt a rendezvénynek, amely az alapító okiratban szereplő - a kerületi lakosság, a munkavállalók tájékoztatása érdekében a tűzvédelmi propaganda támogatása - céljának is megfelel. A rendezvény költségeihez a közalapítvány lehetőségeihez képest jelentős összeget fordított. E két rendezvény költsége összesen: l Ft volt. Pénzbenitámogatás Szombati Mihály családja Egy súlyos beteg tűzoltó, Szombati Mihály évben meghalt. Az édesanyja temettette el, aki rossz anyagi körülmények között él. A temetési költségek nagyobbik felét a közalapítványunk fizette ki támogatásként. Használatba adás Nagyértékű és kisértékű tárgyi eszköz (fotel, kanapé, lapáthordágy, műfenyő, égősor) használatba adása a Budapest X. kerületi Tűzoltó Parancsnokság részére A X. kerületi tűzoltóság tűzmegelőzési, tűzoltási, mentési és ezekhez kapcsolódó kárelhárítási tevékenységének elősegítése és a tűzoltóság munkakörülményeinek a javítása céljából különféle kisértékű eszközöket vásároltunk és a X. kerületi tűzoltóság részére használatba adtuk térítésmentesen (az eszközök a közalapítványunk tulajdonában maradtak). Ezekről az eszközökről szabályos leltár is készült.

10 EGYÉB ADATOK ÉV l. költségvetési támogatások felhasználásának bemutatása Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány évben költségvetési szervtől nem kapott támogatást. 2. vagyon felhasználása évben az alapítvány kiadásai között kis- és nagyértékű eszközbeszerzés, szaigáitatás igénybevételének költségei, rendezvények szervezésének költségei, működési költségek szerepeinek 3. cél szerinti juttatások év során a közalapítvány az alapító okiratban szereplő támogatásként egy elhunyt tűzoltó temetési költségeihezjárult hozzá. 4. vezető tisztségviselők juttatásai évben ilyen kifizetés nem történt. 5. központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól kapott támogatás évben a közalapítvány SZJA l %-ból l Ft-ot kapott. Budapest, május 18. í l

11 111al11sl31slslol l l l Statisztikai számjel l -l l l -l l l l l l Cégjegyzék száma l l A vállalkozás megnevezése: Kőbánya Tűzvédelméért Közalapí A vállalkozás címe: Budapest, Sze nt László tér 29. A vállalkozás telefonszáma: Éves beszámoló 2014 üzleti évről "A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁ TÁMASZTVA" Budapest, a vállalítőzás vezetője (képviselője)

12 Vállalkozás neve: Kőbánya Tűzvédelméért Közalapí Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor- Előző év(ek) Tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám módosításai a b c d e 1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK o l. IMMATERIÁLIS JAVAK o o o 3 Alapítás átszervezés aktivált értéke o o o 4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke o o o 5 Vagyoniértékűjogok o o o 6 Szellemi termékek o o o 7 Üzleti vagy cégérték o o o 8 Immateriális javakra adott előlegek o o o 9 Immateriális javak értékhelyesbítése o o o 10 ll. T ÁR GYl ESZKÖZÖK 966 o Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok o o o 12 Műszaki berendezések, gépek, járművek 407 o Egyéb berendezések, telsz., járművek 559 o Tenyészállatok o o o 15 Beruházások, felújítások o o o 16 Beruházásokra adott elölegek o o o 17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése o o o 18 lll. BEFEKTETETT PÉNZÜGYl ESZKÖZÖK 5000 o Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban o o o 20 Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll.-ban o o o 21 Egyébtartósrészesedés 5 OOO o Tartósan adott kölcsön egyéb vállalk.-ban o o o 23 Egyéb tartósan adott kölcsön o o o 24 Tartós hitelviszonyt megtestesitő értékp. o o o 25 Befektetett pénzügyi eszk. értékhelyesb. o o o 26 Befektetett pénzügyi eszk. ért. különbözete o o o Budapest, a vállalkozás vezetője (képviselője)

13 Vállalkozás neve: Kőbánya Tűzvédelméért Közalapí Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLA TT AL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám Tétel megnevezése MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban a b c d e Tárgyév 27 B. FORGÓESZKÖZÖK o l. KÉSZLETEK 150 o o 29 Anyagok o o o 30 Befejezetlen termelés és félkész termék o o o 31 Növendék-, hízó-, és egyéb állatok o o o 32 Késztermékek o o o 33 Áruk o o o 34 Készletekre adott előlegek 150 o o 35 ll. KÖVETELÉSEK o o o 36 Követel árusz.-ból, szalgált-ból (vevők) o o o 37 Követelések kapcsolt vállalk.-sal szemben o o o 38 Követelések egyéb vállalkozással szemben o o o 39 Váltókövetelések o o o 40 Egyéb követelések o o o 41 Követelések értékelési különbözete o o o 42 Származákos ügyletek pozitív ért. különbözete o o o 43 lll. ÉRTÉKPAPÍROK o o o 44 Részesedés kapcsolt vállalkozásban o o o 45 Egyébrészesedések o o o 46 Saját részvények, saját üzletrészek o o o 47 Forgatási célú értékpapírok o o o 48 Értékpapírok értékelési különbözete o o o 49 IV. PÉNZESZKÖZÖK 1143 o Pénztár, esekkek o o o 51 Bankbetétek o c. AKTÍV IDŐBELl ELHAT ÁROLÁSOK o o o 53 Bevételek aktív időbeli elhatárolása o o o 54 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elh. o o o 55 Halasztott ráfordítások o o o 56 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ;{~~ o /,~ "~6,0\.., Budapest,

14 Vállalkozás neve: Kőbánya Tűzvédelméért Közalapí Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLA TT AL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám Tétel megnevezése MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban a b c d e Tárgyév 57 D. SAJÁTTŐKE o l. JEGYZETT TŐKE 4000 o 4 OOO 59 - ebből: visszavás. tul. rész. névértéken o o o 60 ll. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TÖKE (-) o o o 61 lll. TÖKETARTALÉK o IV. EREDMÉNYTARTALÉK o v. LEKÖTÖD TARTALÉK o o o 64 VI. ÉRTÉKELÉSITARTALÉK o o o 65 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka o o o 66 Valós értékelés értékelési tartaléka o o o 67 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY o E. CÉLTARTALÉKOK o o o 69 Céltartalék a várható kötelezettségekre o o o 70 Céltartalék a jövőbeni költségekre o o o 71 Egyéb céltartalékok o o o 72 F. KÖTELEZETTSÉGEK o o o 73 l. HÁ TRASOROL T KÖTELEZETTSÉGEK o o o 74 Hátrasorolt köt-ek kapcs. váll. szemben o o o 75 Hátrasorolt köt-ek egyéb r. v. váll. sz. o o o 76 Hátrasorolt köt-ek egyéb gazdálk.-val sz o o o Budapest, a vállalkozás ezetője (képviselője)

15 Vállalkozás neve: Kőbánya Tűzvédelméért Közalapí Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: A KÖZZÉlETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám Tétel megnevezése MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 77 ll. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK o o o 78 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök o o o 79 Átváltoztatható kötvények o o o 80 Tartozások kötvénykibocsátásból o o o 81 Beruházási és fejlesztési hitelek o o o 82 Egyéb hosszú lejáratú hitelek o o o 83 Tartós köt.-ek kapcsolt váll.-sal szemben o o o 84 Tartós köt.-ek egyéb váll.-sal szemben o o o 85 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek o o o 86 lll. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK o o o 87 Rövid lejáratú kölcsönök o o o 88 - ebből: az átváltoztatható kötvények o o o 89 Rövid lejáratú hitelek o o o 90 Vevöktől kapott előlegek o o o 91 Áruszáll.-ból,szolgáltat.-ból (szállítók) o o o 92 Váltótartozások o o o 93 Röv.lej.kőt.-ek kapcsolt váll.-sal szemb. o o o 94 Röv.lej.köt.-ek egyéb váll.-sal szemben o o o 95 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek o o o 96 Kötelezettségek értékelési különbözete o o o 97 Származékes ügyletek negatív ért. különbözete o o o 98 G. PASSZÍV IDŐBELl ELHATÁROLÁSOK o o o 99 Bevételek passzív időbeli elhatárolása o o o 100 Költségek, ráford.-ok passzív id. elhat. o o o 101 Halasztott bevételek o o o 102 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) o Budapest,

16 Vállalkozás neve: Kőbánya Tűzvédelméért Közalapí Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d e adatok E Ft-ban Tárgyév Belföldi értékesítés nettó árbevétele o o o Export értékesítés nettó árbevétele o o o 3 l. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE o o o Saját termelésü készletek állományvált o o o Saját elöállítású eszközök aktiv. éréke o o o 6 ll. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE o o o 7 lll. EGYÉB BEVÉTELEK 619 o ebből: visszaírt értékvesztés o o o Anyagköltség 433 o Igénybe vett szolgáltatások értéke o Egyéb szolgáltatások értéke 45 o Eladott áruk beszerzési értéke o o o Eladott (közvetített) szolg. értéke o o o 14 IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 2134 o O. Bérköltség o o o Személyi jellegű egyéb kifizetések 25 o Bérjárulékok o o o 18 v. SZEMÉLVI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 25 o VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉS! LEÍRÁS o VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 597 o ebből: értékvesztés o o o 22 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE o Budapest,

17 Vállalkozás neve: Kőbánya Tűzvédelméért Közalapí A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: Sorszám "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d e adatok E Ft-ban Tárgy év Kapott üáró) osztalék és részesedés o o o 24 - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott o o o Részesedések értékesítésének árt. nyer. o o o 26 -ebből: kapcsolt vállalkozátsól kapott o o o Bef. pü. eszk. kamatai, árt. nyeresége 23 o ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott o o o Egyéb kapott üáró) kamatok és k.j.bev. o o o 30 - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott o o o Pénzügyi műveletek egyéb bevételei o o o 32 - ebből: értékelési különbözet o o o 33 VIli PÉNZÜGYl MŰVELETEK BEVÉTELEl 23 o Bef. pü. eszközök árfolyamvesztesége o o o 35 - ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott o o o Fizetett kamatok és kamatjell. ráford. o o o 37 - ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott o o o Részesedések, ért.pap., bankbetétek ÉV. o o o Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai o o o 40 -ebből: értékelési különbözet o o o 41 IX. PÉNZÜGYl MŰVELETEK RÁFORDITÁSAI o o o 42 B. PÉNZÜGYIMŰVELETEKEREDMÉNYE 23 o c. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY o x. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK o o o 45 XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK o o o 46 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY o o o 47 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY o XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG o o o 49 F. ADÓZOTT EREDMÉNY o Eredménytartalék igénybevét osztra.. o o o Fizetett osztalék és részesedés o o o - "~ - 52 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY LJ-oe'"' "':i:; :> o ' " ' 1,\ &J- ~... ',(!J/ 'é,; \~ ;,. - ;... "': Budapest, \ \:~~i:~> ~~'; l~.!ic~: ~'/op, H :Gc!l. ~,s a vállalkozás wz~töje (képviselője) ~ P.. szeut -

18 Vállalkozás neve: Kőbánya Tűzvédelméért Közalapí Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: A KÖZZÉlETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d e adatok E Ft-ban Tárgy év Budapest,

19 Kőbánya Tűzvédelméért Közalapí Sorszám Megnevezés/Tartalom 1. Befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök l Eszközök összesen * 100 MUTATÓSZÁMOK Előző év 82,19% Tárgyév 94,44% nl ill 3. Befektetett eszközök fedezete (saját tőke lekötöttsége) Saját tőke l Befektetett eszközök * ,67% 105,89% Saját 5. Eszközök fordulatszáma Értékesítés nettó árbevétele l összes eszköz 0,00 0,00 7. Készletek fordulatszáma Értékesítés nettó árbevétele l Készletek * 100 0,00 0,00 9. Műszaki berendezések, gépek, járművek aránya Múszaki berendezések nettó értéke l Tárgyi eszközök* ,09% 40,02% 11. A források szerkezete Idegen forrás l Források összesen * Tőkemultiplikátor Források összesen l Saját tőke 1,00 1, Kötelezettségek részaránya Kötelezettségek l Források összege * Saját tőke növekedési mutató Saját tőke l Jegyzett tőke 1,81 1, Saját tőke növekedésének mértéke (1) Mér/eg szerinti eredmény l Jegyzett tőke* ,83% -46,23% 21. Tőke forgási sebessége Értékesítés nettó árbevétele l Saját tőke 0,00 0, Likviditási mutató Forgóeszközök l Kötelezettségek * 100 N.A. N.A. 25. Likviditási ráta (Rövid távú likviditás ll.) (Forgóeszközök- Követelések) l Rövid lejáratú kötelezettségek * 100 N.A. N.A. 27. Készpénz likviditási mutató Pénzeszközök l Rövid lejáratú kötelezettségek N.A. N.A. 29. Dinamikus likviditás Ozemi (Oz/eli) tevékenység eredménye l Rövid lejáratú kötelezettségek * 100 N.A. N.A. RLB-60Bt. Kettős K6nywitel A program jogos felhasználójal Kőbánya Közbiztonságáért 1. oldal

20 MUTATÓSZÁMOK 31. Hitelfedezettségi mutató Követelések l Rövid lejáratú kötelezettségek Eladósodottság mértéke Kötelezettségek l Saját t6ke 100 ih'+ 37. Nettó eladósodottság foka (Kötelezettségek-Követelések) l Saját t6ke 100 ut>mli l Hossza \'/Ir:'! '""C 39. Árbevételre vetített eladósodottság (Kötelezettségek- (Pénzeszközök+Értékpapfrok)) l Értékesítés nettó árbevétele* 100 N.A. N.A. 41. Adósságállomány aránya Hosszú lejáratú kötelezettségek l (Saját t6ke+hosszú lejáratú kötelezettségek) 100 '?SáJá ',, ~ ' L ~ ~ 'l 43. Értékesítés nettó árbevétele Tárgyév l El6z6 év * Exportértékesítés nettó árbevétele Tárgyév l El6z6 év 100 i (üzleti) tevékenység eredménye Tárgyév l El6z6 év* Szokásos vállalkozási eredmény Tárgyév l El6z6 év* ,49% 51. Adózás előtti eredmény Tárgyév l El6z6 év* ,49% 53. Mérleg szerinti eredmény Tárgyév l El6z6 év* ,49% 55. Tőkearányos üzemi eredmény Ozemi (ilzleti) eredmény l Saját t6ke * ,41% -35,90% RLB-60 Bt. Kellős Könyvvitel A program jogos felhasználója: Kőbánya Közbiztonságáért 2. oldal

21 CASH-FLOW KIMUTATÁS Kőbánya Tűzvédelméért Közalapí l. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKŐZ-V ÁL TOZÁS (működési -829 ll. lll. 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)- <Z"'~ ' ' ' "" )i!l'!.ljb!:i". c,,.,,,, ~l!im''!i~i'i ;;!!ltl'f ' ;,..)4., 'l''k' 'l " ''l'l'f!!lll'"'l'fo,,., '1"'''7, '<!!lli'l'fli' 'il~~!i 1 1i;1 1 ~"Fc.,if~l~~ni fiz~!éndö ~f~~~~jl:ill:,c~litf)jf.~s ~ O/'.. i' I:Jl~''f. l' illrrrr. z1. z l'lilc BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKŐZ-V ÁL TOZÁS (befektetési eash-flow sorok) 15. Befektetett eszközök eladása +.. ~a,.:ll~tt Of~~~~~rré!l~!.:::;::l~1it,.l. PÉNZÜGYl MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKŐZ eash-flow sorok) o o Kötvény!, hitelviszonyt megtestesítő "'"''~<n "n;r.~ltel ~~~kö1-j~!~i1r;{ 20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök o 22. Részvénybevonás, tökekivonás (tökeleszállítás) -... ~w 2s.. "!i;~ny~iil:ll~tv~~~~~~~~~~~tt~~~~~p!~.!ii~i:z~~tizet~~~lll~~~lli::l 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - o

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a Statisztikai jel 01-1 0-044461 Cégjegyzék a Telekommunikációs Szolg. 1138 Budapest, Váci út 168/a. Közbenső mérleg 2010.01.01-04.30 Keltezés: 2010. június 30. ú2.. 116. oldal Statisztikai jel 01-1 0-044461

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei Madách Színház Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-917954 Stat. szám: 21974593-9001-572-01 MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK 2014.12.31 Korábbi évek helyesbítés ei 2015.12.31 1. Alapítás,

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft 2351 Alsónémedi, Fõ út 54 A gazdálkodó képviselője Ph Abéva Kft Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01 A Befektetett eszközök

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő Statsztka számje EDUCATIO Társadalm Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Vác út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2004.01.01-2004.12.31.

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Vállalkozásra vonatkozó adatok Név: MIVÍZ Miskolci Vízm ű Korlátolt Felel ősség ű Társaság Cégjegyzékszám: 05-09 - 012433 Adószám: 13546904-2

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága AGROSTER Besugárzó Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 5. Budapest, 2013. április 30. Bánréti Miklós vezérigazgató P.h. AGROSTER Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. január 01. 2012. december 31. Kelt: Budapest, 2013.05.23. MÉRLEG "A" változat ESZKÖZÖK 1. A.

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2013. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Budapest, 2014. május" L./ '" Törvényessé i szempontból ellenjegyzern: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest, 2014. május L./ ' Törvényessé i szempontból ellenjegyzern: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~) /1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2013. évi tevékenységéről szóló

Részletesebben

É V E S B E S Z Á M O L Ó

É V E S B E S Z Á M O L Ó Cégjegyzék szám: 09-09-016935 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. a vállalkozás megnevezése 4032 Debrecen, Ady Endre út 1. a vállalkozás címe 2014. évi Éves zárómérleg 2014.01.01-2014.12.31 M É R L E G

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel:

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft üzleti év Budapest, Városház u Tel: 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló 2009 üzleti év 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 1 1 1 A. Befektetett eszközök (2.+10.+18.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Z-Broadband Ingatlanfejlesztı és -Hasznosító Zártkörő Részvénytársaság 1143 Budapest, Ilka utca 31. A mérleg fordulónapja: A mérleg fajtája: 2009. június 30.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

2010.év Éves beszámoló

2010.év Éves beszámoló 12733673 4677 113 13 A vállalkozás megnevezése: METALEX 2001 Hulladékkereskedelmi KFT Telephely címe, telefonszáma:1214 Budapest, Rózsa u.17. Tel: 277-0355 2010.év Éves beszámoló Budapest, 2011.05.27.

Részletesebben