Útmutató az új nagyfeszültségű földelési szabvány használatához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató az új nagyfeszültségű földelési szabvány használatához"

Átírás

1 Magyar Mérnöki Kamara FAP 39/1/2012 Energetikai Tagozat Útmutató az új nagyfeszültségű földelési szabvány használatához Tervezési segédlet Budapest, március

2 2 Az útmutató a Magyar Mérnöki Kamara 2012/13 évi feladatalapú pályázata és támogatása keretében készült. Tagozat elnöke: Gábor András Témavezető: Tüdős Tibor Közreműködők: Gábor András Dr. Varjú György Kádár Aba Rejtő János Dr. Ladányi József

3 3 Tartalom 1. Az útmutató tárgya 2. A szabvány keletkezése és hatálya 3. Az új szabvány összehasonlítása a régiekkel 4. A méretezési előírások összehasonlítása 5. A szabványok adatlapjai 6. Irodalom

4 4 1. Az útmutató tárgya Az MSZ EN 50522:2011 jelzetű, 1 kv-nál nagyobb váltakozó feszültségű erősáramú berendezések földelése című 67 oldalas, harmonizált, európai magyar szabvány 2011 februárjában jelent meg és jelenleg csak angol nyelven áll rendelkezésre. Angol címe: Earthing of power installations exceeding 1 kv a.c. A szabvány lefordítására tagozatunk pályázati támogatást nyert, a nyersfordítás elkészült, ezen útmutató készítésekor a tagozati lektorálás zajlik, várhatóan 2013 első félévében megjelenik a magyar változat. Az útmutató elsődleges célja a segítséget nyújtani mérnöki kamarai tagoknak, a szabvány felhasználóinak, pl. energetikai tervezőknek, szakértőknek, áramszolgáltatói és erőművi létesítőknek, üzemeltetőknek, stb., hogy az új szabványelőírásokat megismerjék, és a régiekkel összevethessék. 2. A szabvány keletkezése és hatálya A szabványnak a Magyar Szabványügyi Testület (továbbiakban: MSZT) honlapján olvasható adatlapján* a Közvetlen elődök előzmények rovat üres, mintha ennek a szabványnak nem lenne előzménye. Ez azonban így nem igaz. Az MSZ 172-2:1994, Érintésvédelmi szabályzat V-nál nagyobb feszültségű, nem közvetlenül földelt berendezések és az MSZ 172-3:1973, Érintésvédelmi szabályzat V-nál nagyobb feszültségű, közvetlenül földelt berendezések magyar szabványok tárgya gyakorlatilag azonos; ezek meglehetősen elavult szabványok, előírásaik pedig lényegesen eltérnek az új előírásoktól.

5 5 Új szabványunk előszavában az olvasható, hogy ez a szabvány az EN :2010 hivatkozási számú dokumentummal együttesen kiváltja a HD 637 S1:1999 jelzetű dokumentumot. A hivatkozott szabvány ma már szintén új harmonizált, európai magyar szabvány: MSZ EN :2011, 1 kv-nál nagyobb váltakozó feszültségű erősáramú berendezések. 1. rész: Általános szabályok. Angol címe: Power installations exceeding 1 kv a.c. Part 1: Common rules. Ez a jelenleg szintén csak angol nyelven rendelkezésre álló létesítési szabvány elődje az MSZ :1970, Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Általános előírások és száraz helyiségre vonatkozó előírások magyar szabvány továbbá ezen MSZ 1610 jelzetű szabványsorozat 2., 4., és 8. részei. Az említett HD 637 S1:1999 jelzetű, kiváltott harmonizációs dokumentum angol címe szintén Power installations exceeding 1 kv a.c. volt, ez még egy dokumentumban tartalmazta a létesítési és földelési előírásokat. (Az MSZT több európai országgal ellentétben - nem honosította ezt az előző dokumentumot. Ezt még a CENELEC készítette. Amikor az IEC ennek alapján kidolgozta az IEC :2010 jelzetű létesítési szabványt, abból kihagyta a földelési előírásokat. A CENELEC kisebb módosításokkal átvette ezt a dokumentumot EN :2011 jelzettel, de egyúttal kidolgozta a szóban forgó EN 50522:2011 jelzetű részletes földelési szabványt.) Mindebből, és a szabványok szövegéből következik, hogy a szóban forgó MSZ EN és az MSZ EN szabványokat együttesen célszerű használni, a két szabványban az alapvető követelmények nagy része azonos, az MSZ EN db definiált szakkifejezéséből 39 db az MSZ EN szabványban is szerepel, tulajdonképpen onnan van átvéve. Tagozatunk az MSZ EN szabványt is lefordítja az MSZT részére, a magyar változat kiadása érdekében és ehhez is készít egy hasonló útmutatót. Az MSZ 1610 szabvány 1. és említett további részeinek adatlapján a visszavonás ként dátum van megadva, a CENELEC (az illetékes európai

6 6 szabványosítási szervezet) ugyanis a honosított európai szabványokkal ellentétes nemzeti szabványok visszavonására kötelezi hazánkat. Az MSZ szabványban a következő követelményt találjuk: Az erősáramú villamos berendezések létesítésére e szabványon kívül egyéb szabványok, hatósági rendeletek és előírások is vonatkoznak; e szabvány előírásain kívül azokat is figyelembe kell venni. Ilyenek pl. az érintésvédelem tekintetében az MSZ 172-2, és az MSZ Ebből értelemszerűen következik, hogy ha én az MSZ 1610-et visszavonják, akkor az MSZ és MSZ szabványokat is vissza kell vonni!

7 7 3. Az új szabvány összehasonlítása a régiekkel Az új MSZ EN 50522:2011 szabvány terjedelme 66 oldal, 9 fejezethez 17 függelék csatlakozik (ebből10 normatív, 7 informatív jellegű). Az 1 kv-nál nagyobb feszültségű erősáramú berendezések áramütés elleni védelmével, kialakításával, mérésével a következő szabványok foglalkoztak: Az MSZ 172-2:1994 terjedelme 13 oldal, 5 fejezethez egy melléklet kapcsolódik. Az MSZ 172-3:1973 terjedelme 19 oldal, 6 fejezetre tagolódik. A két régi szabvány összesen 32 oldal terjedelmű. A földelőrendszerek mérését az MSZ 4851 szabványsorozat 1, 2 és 6. fejezetei írják elő. Az MSZ 1610 szabványsorozat 1. és 5. fejezete, amely a létesítés szabályait foglalja magában, szintén tartalmaz áramütés elleni eljárásokat. Az új szabvány mindezeket a részterületeket tartalmazza. Mindez jelzi, hogy a követelmények és információk terén nagy előrelépést jelent az új szabvány. Tájékoztatásul itt közöljük a 3 szóban forgó szabvány tartalomjegyzékét.

8 8 MSZ EN 50522:2011 TARTALOM 1 Alkalmazási terület... 2 Rendelkező hivatkozások... 3 Szakkifejezések és meghatározásuk Általános meghatározások A berendezésekre vonatkozó meghatározások A villamos áramütéssel szembeni védelmi intézkedésekre vonatkozó meghatározások A földelésre vonatkozó meghatározások... 4 Alapvető követelmények Általános követelmények Villamos követelmények Biztonsági kritériumok Funkcionális követelmények... 5 Földelő rendszerek méretezése Általános tudnivalók Korrrózió és mechanikai igénybevételek szempontjából történő méretezés Termikus igénybevétel szempontjából történő méretezés Az érintési feszültségek szempontjából történő méretezés... 6 A kivitt (transzfer) potenciál elkerülésére szolgáló intézkedések Nagyfeszültségű rendszerekből kisfeszültségű rendszerekbe transzferált potenciálok Távközlési berendezésekbe és más rendszerekbe kivitt (transzfer) potenciál... 7 Földelő rendszerek létesítése Földelők és földelővezetők kivitelezése Villám és tranziens igénybevételek Szerkezetek és berendezések földelésére szolgáló intézkedések... 8 Mérések... 9 A fenntartási feladatok elvégezhetősége Szemle Mérések... Függelékek A függelék (előírás) A megengedett érintési feszültségek kiszámítására vonatkozó számítási eljárás... B függelék (előírás) Érintési feszültség és testáram... B.1 A megengedett érintési feszültség kiszámítása... B.2 A megengedett várható érintési feszültség kiszámítása... C függelék (előírás) A földelők alapanyagául szolgáló anyagok és azok minimális méretei, amelyek esetében teljesül a mechanikai szilárdság és a korrózióállóság követelménye... D függelék (előírás) Földelővezetők vagy földelők áramterhelhetőségének meghatározása...

9 9 E függelék (előírás) Az elismerten előírt M intézkedések ismertetése... F függelék (előírás) Földelő rendszerekben a nagyfrekvenciás áramok redukálása céljából foganatosítandó intézkedések... G függelék (előírás) Szerkezetek és berendezések földelésére szolgáló különleges intézkedések... G.1 Berendezések kerítései... G.2 Csővezetékek... G.3 Iparvágányok... G.4 Oszlopállomások és/vagy oszlopkapcsolók... G.5 Mérőváltók szekunderáramkörei... H függelék (előírás) Az érintési feszültségek mérése... I függelék (tájékoztatás) Légvezetékek földelősodronyainak és kábelek fém árnyékolásainak védőtényezői... I.1 Általános tudnivalók... I.2 A védőtényezők jellemző értékei távvezetékekre és kábelekre (50 Hz) J függelék (tájékoztatás) A földelő rendszerek kivitelezésére vonatkozó alapismeretek... J.1 Fajlagos földellenállás... J.2 Szétterjedési ellenállás... K függelék (tájékoztatás) Földelők és földelővezetők kivitele... K.1 Földelők kivitele... K.2 Földelővezetők kivitele... L függelék (tájékoztatás) A földelő rendszerekhez és a földelő rendszereken elvégzendő mérések... L.1 A fajlagos földellenállás mérése... L.2 A szétterjedési ellenállás és a földelési impedancia mérése... L.3 A földpotenciál-emelkedés meghatározása... L.4 Idegen feszültségek és zavarfeszültségek kiszűrése a földelési mérések során... M függelék (tájékoztatás) Földelő rendszerek építésfelügyeletére és dokumentációira vonatkozó részletek... N függelék (tájékoztatás) Betonban lévő vasalások felhasználása földelési célokra... O függelék (tájékoztatás) Összefüggő (globális) földelő rendszer... P függelék (előírás) Különleges nemzeti feltételek... Q függelék (tájékoztatás) "A" eltérések... Ábrák 1. ábra - A föld felszínén kialakuló potenciál változása és feszültségek áramtól átjárt földelők esetén (példa) ábra - Kis impedanciájú csillagponti földelésű transzformátorállomásban földzárlat esetén fellépő áramok, feszültségek és ellenállások példája ábra - Földzárlati áramok lényeges összetevői nagyfeszültségű hálózatokban ábra - Megengedett érintési feszültség ábra - Olyan földelő rendszerek kialakítása, amelyek nem képezik összefüggő (globális) földelő rendszerek részét (5.4.2 pont C1 bekezdése), a megengedett UTp érintési

10 10 feszültségre való tekintettel, az UE földpotenciál-emelkedés vagy az UT érintési feszültség ellenőrzése révén... B.1 ábra - Érintési áramkör helyettesítő kapcsolása... B.2 ábra - UvTp = f (tf) példagörbék különböző RF = RF1 + RF2 járulékos ellenállásokra... D.1 ábra - Földelővezető és földelő G zárlati áramsűrűsége a tf zárlati időtartam függvényében... D.2 ábra - Földelővezető állandósult állapotú ID árama... J.1 ábra - (Szalagból, hengeres anyagból vagy sodronyból készült) vízszintes földelők szétterjedési ellenállása homogén talajban sugárirányú vagy gyűrűként történő fektetés esetén... J.2 ábra - Homogén talajba függőlegesen bejuttatott rúdföldelők szétterjedési ellenállása... J.3 ábra - Földelőként is használt kábelvonal szétterjedési ellenállásának jellemző értékei, a kábelhosszúság és a fajlagos földellenállás függvényében... L.1 ábra - A földelési impedancia áram-feszültség módszerrel történő meghatározását bemutató példa... Táblázatok 1. táblázat - A földelő rendszerek méretezése szempontjából mérvadó áramok táblázat - Kisfeszültségű és nagyfeszültségű földelő rendszerek földpotenciál-emelkedés (EPR) alapján történő egyesítésére vonatkozó minimális követelmények... B.1 táblázat - Legnagyobb megengedett IB testáram a zárlat tf időtartamának függvényében... B.2 táblázat - Az eredő ZT testimpedancia az UT érintési feszültség függvényében az egyik kéz és a másik kéz közötti áramútra... B.3 táblázat - A megengedett UTp érintési feszültség tf zárlati időtartam függvényében kiszámított értékei... B.4 táblázat - A járulékos ellenállásokkal elvégzett számításokhoz alkalmazott feltevések... D.1 táblázat - Anyagállandók... D.2 táblázat - Az állandósult állapotú áram 300 C véghőmérsékletről más véghőmérsékletre való átszámítására szolgáló tényezők... E.1 táblázat: Az M kiegészítő intézkedések alkalmazásának feltételei, hogy teljesüljenek a megengedett UTp érintési feszültségekre vonatkozó követelmények (ld. 4. ábra)... J.1 táblázat - Fajlagos földellenállás értékek különböző frekvenciájú műszaki váltakozó áramokra (azon értékek tartománya, amelyet gyakrabban határoztak meg méréssel)...

11 11 MSZ 172-2:1994 Tartalomjegyzék 1. Fogalommeghatározások. 2. Az érintésvédelem alapelőírásai 3. Védőföldelés. 4. Kiegészítő érintésvédelmi módok.. 5. Az érintésvédelem ellenőrzése.. (ábra nincs!) MSZ 172-3:1973 Tartalom 1. Általános előírások és átmeneti intézkedések 2. Meghatározások 3. Védőintézkedések 4. Általános érintésvédelmi módok 5. Kiegészítő érintésvédelmi módok 6. Ellenőrzés, felülvizsgálat, nyilvántartás A szövegben említett szabványok Függelék 2 db ábra A tartalomjegyzékekből is kitűnik, hogy az új szabvány sokkal részletesebb, a legújabb tudományos eredmények felhasználásával, ábrák, diagramok segítségével nyújt méretezési előírásokat, mérési módszereket a tervezőknek és egyéb felhasználóknak. A teljesség igénye nélkül egy példa a megengedett érintési feszültség meghatározásához: Az MSZ 172-2:1994 szerint nem közvetlenül földelt berendezéseknél A megengedhető érintési feszültség (U L ) értéke a kikapcsolás bekövetkeztéig a kikapcsolási idő függvényében: 1 s-nál nem hosszabb kikapcsolási idő esetén 1000 V, 1,5 s-nál nem hosszabb kikapcsolási idő esetén 500 V, 1,5 s-nál hosszabb kikapcsolási idő esetén vagy önműködő kikapcsolás nélkül 65 V.

12 12 Az MSZ 172-3:1972 szerint közvetlenül földelt berendezéseknél A megengedett legnagyobb érintési- és lépésfeszültség (Ué) effektív értéke: 250 V, ha fennállásának időtartama 1 másodpercnél nem nagyobb, 125 V, ha fennállásának időtartama 1 másodpercnél nagyobb. Az érintési- és lépésfeszültség meghatározásához 1 m-es távolságot kell alapul venni. Az új szabvány nem ismeri az érintésvédelem fogalmát; az intézkedéseket az áramütés elleni védekezésként határozza meg. A szabvány 4. ábrája a csupasz két kézzel érinthető fém részek között megengedett érintési feszültség diagramját mutatja a hiba fennállási időtartama függvényében. A görbe élettani vizsgálatok alapján készült. Mind a megengedett érintési-, mind a lépésfeszültség konkrét meghatározása során módot ad a konkrét körülmények (lábbeli, kesztyű, a talaj felületi rétege, időjárási körülmények, stb) figyelembe vételére. Az áramütés elleni védekezés módjaként sokkal szélesebb körű lehetőségekkel számolhatunk, beleértve az intézkedések sorozatát is. 4. A méretezési előírások összehasonlítása A földelőrendszerek méretezésére a megszűnő szabványok egyszerű ökölszabályokat, rövid egyenleteket közöltek, melyek lényege a mértékadó FN zárlati áram és a földelési ellenállás figyelembe vétele volt. Amennyiben a korábbi előírásokban felsorolt egyszerű feltételek teljesültek, csak kevés esetben volt kötelező mérésekkel igazolni a tényleges érintési- és lépésfeszültségeket. A 120 kv-os és nagyobb feszültségű hálózatok zárlati áramai az utóbbi évtizedekben megnőttek, 120/középfeszültségű állomásokat létesítettek a nagyvárosokben, vagy új településrészek vették körül a régieket; a korábbi, nagy tapasztalattal kialakított egyszerű szabályokkal már nem lehetett megbízható földelőrendszereket tervezni.

13 13 Az FN zárlati áram és az ún. sántaüzemi földelési ellenállás-mérés eredményének összeszorzása nem adott megbízható információt az állomások megfelelő áramütés ellené védelméről. A régi szabványok másik nagy hiányossága, hogy gyakorlatilag nem volt alkalmas az állomásokon belüli szekunder rendszerek zárlatkor fellépő igénybevételeire. Az MSZ EN szabvány pontosabb számítást követel, és sok részletet figyelembe vesz, amellyel a régi méretezés nem számolt: a mértékadó FN zárlati áram részeként megkülönbözteti a ténylegesen potenciálemelkedést okozó földbe folyó áramot, a földelőhálóból a transzformátor csillagpontjába és a védővezetőkbe, kábelárnyékolásokba befolyó áramokat is. Számol az ún. transzfer potenciállal, ami a hibahelytől távol mérhető pl. az állomást elhagyó kábelárnyékolások és a helyi földelések között. A szabvány nagyszámú melléklete magyarázza, részletezi, kiegészíti a törzsanyagot, illetve megjeleníti az egyes országok közöstől eltérő előírásait.

14 14 5. A szabványok adatlapjai Alapadatok MSZ EN 50522:2011 Dokumentumnév Hivatkozási szám MSZ EN 50522:2011 Cím Angol Cím 1 kv-nál nagyobb váltakozó feszültségű erősáramú berendezések földelése Earthing of power installations exceeding 1 kv a.c Jóváhagyás Meghirdetés Visszavonás Termék és kereskedelmi adatok Nyelv angol A szabvány Kapható oldalszáma ára papír, PDF-fájl (A fájl mérete: ) byte 67 oldal V kategória Netto:9660.-Ft Brutto: papír formátum esetén (5% ÁFA): Ft elektronikus (PDF) formátum esetén (27% ÁFA): Ft További adatok Műszaki Bizottság MSZT/MCS 809 ICS Olvadóbiztosítók és egyéb, túláram ellen védő készülékek Források idt EN 50522:2010 Kapcsoódó európai direktíva Közvetlen elődök előzmények Módosítások SZK-közlemények Közvetlen utódok, következmények Copyright MSZT

15 15 MSZ EN :2011 Alapadatok Dokumentumnév Hivatkozási szám MSZ EN :2011 Cím Angol Cím Jóváhagyás Meghirdetés Visszavonás 1 kv-nál nagyobb váltakozó feszültségű erősáramú berendezések. 1. rész: Általános szabályok (IEC :2010, módosítva) Power installations exceeding 1 kv a.c. Part 1: Common rules (IEC :2010, modified) Termék és kereskedelmi adatok Nyelv A szabvány Kapható oldalszáma ára angol papír, PDF-fájl (A fájl mérete: ) byte 116 oldal XA kategória Netto: Ft Brutto: papír formátum esetén (5% ÁFA): Ft elektronikus (PDF) formátum esetén (27% ÁFA): Ft További adatok Műszaki Bizottság MSZT/MCS 809 ICS Források Kapcsoódó európai direktíva Közvetlen elődök előzmények Módosítások SZK-közlemények Közvetlen utódok, következmények Energiaátviteli és -elosztó hálózatok általában idt IEC :2010; idt EN :2010; idt EN :2010/AC:2011; idt EN :2010/AC:2012 MSZ :1970 MSZ :1970 MSZ :1970 MSZ :1970 MSZ :1970 MSZ :1970 MSZ : /09: Helyesbítés; 2012/06: Helyesbítés Copyright MSZT

16 16 MSZ 172-2:1994 Alapadatok Dokumentumnév Hivatkozási szám MSZ 172-2:1994 Cím Angol Cím Érintésvédelmi szabályzat V-nál nagyobb feszültségű, nem közvetlenül földelt berendezések Rules of protection against electric shock. Power current installations over 1000 V without direct earthing Jóváhagyás Meghirdetés Visszavonás Termék és kereskedelmi adatok Nyelv magyar A szabvány Kapható oldalszáma ára papír, PDF-fájl (A fájl mérete: ) byte 13 oldal G kategória Netto:4210.-Ft Brutto: papír formátum esetén (5% ÁFA): Ft elektronikus (PDF) formátum esetén (27% ÁFA): Ft További adatok Műszaki Bizottság MSZT/MCS 809 ICS Elektrotechnika általában Források Kapcsoódó európai direktíva Közvetlen elődök előzmények MSZ 172-2:1972 Módosítások SZK-közlemények 2002/05: Helyesbítés; 2003/03: Visszavonási szándék Közvetlen utódok, következmények Copyright MSZT

17 17 MSZ 172-3:1973 Alapadatok Dokumentumnév Hivatkozási szám MSZ 172-3:1973 Cím Angol Cím Érintésvédelmi szabályzat V-nál nagyobb feszültségű, közvetlenül földelt berendezések Rules of protection against indirect contact. Power current installations over 1000 V with direct earthing Jóváhagyás Meghirdetés Visszavonás Termék és kereskedelmi adatok Nyelv magyar A szabvány Kapható oldalszáma ára papír, PDF-fájl (A fájl mérete: ) byte 20 oldal K kategória Netto:5190.-Ft Brutto: papír formátum esetén (5% ÁFA): Ft elektronikus (PDF) formátum esetén (27% ÁFA): Ft További adatok Műszaki Bizottság MSZT/MCS 809 ICS Elektrotechnika általában; Az energiaátviteli és -elosztó hálózatokkal kapcsolatos egyéb berendezések Források Kapcsoódó európai direktíva Közvetlen elődök előzmények Módosítások SZK-közlemények 1975/14: Helyesbítés; 2003/03: Visszavonási szándék Közvetlen utódok, következmények Copyright MSZT

18 18 MSZ :1970 Alapadatok Dokumentumnév Hivatkozási szám MSZ :1970 Cím Angol Cím Jóváhagyás Meghirdetés Visszavonás Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Általános előírások és száraz helyiségre vonatkozó előírások Wiring rules for the establishment of power current installations over 1000 V. General requirements and requirements for dry premises Termék és kereskedelmi adatok Nyelv magyar A szabvány Kapható oldalszáma ára papír, PDF-fájl (A fájl mérete: ) byte 42 oldal S kategória Netto:7920.-Ft Brutto: formátumtól függetlenül (27% ÁFA): Ft További adatok Műszaki Bizottság MSZT/MCS 809 ICS Elektrotechnika általában; Villamosenergia-ellátó rendszerek Források Kapcsoódó európai direktíva Közvetlen elődök előzmények Módosítások SZK-közlemények Közvetlen utódok, következmények 2003/03: Visszavonási szándék; 1980/09: Módosítás; 1980/11: Módosítás MSZ EN :2011 Copyright MSZT

19 19 MSZ :1970 Alapadatok Dokumentumnév Hivatkozási szám MSZ :1970 Cím Angol Cím Jóváhagyás Meghirdetés Visszavonás Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Tűzveszélyes helyiségek és szabadterek Wiring rules for the establishment of power current installations over 1000 V. Fire hazardous premises and outdoors Termék és kereskedelmi adatok Nyelv magyar A szabvány Kapható oldalszáma ára papír, PDF-fájl (A fájl mérete: ) byte 6 oldal C kategória Netto:2830.-Ft Brutto: formátumtól függetlenül (27% ÁFA):3594.-Ft További adatok Műszaki Bizottság MSZT/MCS 809 ICS Elektrotechnika általában; Villamosenergia-ellátó rendszerek Források Kapcsoódó európai direktíva Közvetlen elődök előzmények Módosítások SZK-közlemények Közvetlen utódok, következmények 1990/10: Helyesbítés; 2003/03: Visszavonási szándék MSZ EN :2011 Copyright MSZT

20 20 6. Irodalom 1. Varjú György Dr., Ladányi József Dr.: Az alállomási földelési rendszer (földelőháló) méretezése. SAG Mérnökiroda szakmai továbbképzés db. ppt prezentáció. 2. Ladányi József Dr.: Villamosenergia-rendszerek. Földelések. BME VIK Villamos Energetika Tsz. Tananyag prezentáció Ladányi József Dr.: Villamosenergia-rendszerek. Csillagpont földelés. BME VIK Villamos Energetika Tsz. Tananyag prezentáció

Szakmai továbbképzés

Szakmai továbbképzés Szakmai továbbképzés Energetikai tagozat Földelési szabvány Magyar Mérnöki Kamara 2014 Magyar Mérnöki Kamara Energetikai Tagozat Szakmai továbbképzési előadás Feladatalapú pályázat Energetikai létesítmények

Részletesebben

Szakmai továbbképzés

Szakmai továbbképzés Szakmai továbbképzés Energetikai tagozat Létesítési szabvány Magyar Mérnöki Kamara 2014 Magyar Mérnöki Kamara Energetikai Tagozat Szakmai továbbképzési előadás Feladatalapú pályázat Energetikai létesítmények

Részletesebben

Útmutató az új nagyfeszültségű létesítési biztonsági szabvány használatához

Útmutató az új nagyfeszültségű létesítési biztonsági szabvány használatához Magyar Mérnöki Kamara FAP-V2 Energetikai Tagozat Útmutató az új nagyfeszültségű létesítési biztonsági szabvány használatához Tervezési segédlet Budapest, 2014. március 1 2 Az útmutató a Magyar Mérnöki

Részletesebben

Útmutató az új nagyfeszültségű létesítési biztonsági szabvány használatához

Útmutató az új nagyfeszültségű létesítési biztonsági szabvány használatához Magyar Mérnöki Kamara FAP 3/2015/1. Energetikai Tagozat MMK regisztrációs szám Útmutató az új nagyfeszültségű létesítési biztonsági szabvány használatához Tervezési segédlet Második kiadás Budapest, 2015.

Részletesebben

Alállomási földelőháló szétterjedési ellenállásmérés

Alállomási földelőháló szétterjedési ellenállásmérés ELMŰ Hálózati Kft. ÉMÁSZ Hálózati Kft. Szakszolgálatok osztály Alállomási földelőháló szétterjedési ellenállásmérés Deutsch György e-mail: gyorgy.deutsch@elmu.hu Huber Ferenc e-mail: ferenc.huber@elmu.hu

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELMI SZABÁLYZAT 1000 v-nál nagyobb feszültségû, kis zárlati áramú berendezések

ÉRINTÉSVÉDELMI SZABÁLYZAT 1000 v-nál nagyobb feszültségû, kis zárlati áramú berendezések (1991. januári utánnyomás) Tartalmazza a Sz. K. 1981. évi 16. számában megjelent módosítást Magyar Köztársaság Országos Szabvány ÉRINTÉSVÉDELMI SZABÁLYZAT 1000 v-nál nagyobb feszültségû, kis zárlati áramú

Részletesebben

MEE 57. Vándorgyűlés és Kiállítás Siófok 2010. szeptember 15-17.

MEE 57. Vándorgyűlés és Kiállítás Siófok 2010. szeptember 15-17. MEE 57. Vándorgyűlés és Kiállítás Siófok 21. szeptember 15-17. Gönyű MAVIR 4 kv-os kapcsolóállomás és Gönyű erőmű udvartér 4 kv-os kapcsolóberendezés területén létesített földelő-hálózatok összekötéseinek

Részletesebben

M A G Y A R S Z A B V Á N Y MSZ 2364-703

M A G Y A R S Z A B V Á N Y MSZ 2364-703 1994.szeptember M A G Y A R S Z A B V Á N Y MSZ 2364-703 Legfeljebb 1000 V névleges feszültség ú er ósáramú villamos berendezések létesítése Szaunafútó berendezést tartalmazó helyiségek Electrical installations

Részletesebben

Nagy épület villamos betáplálása. Épületinformatika. Nagy épület villamos betáplálása. Nagy épület villamos betáplálása. Eloadás.

Nagy épület villamos betáplálása. Épületinformatika. Nagy épület villamos betáplálása. Nagy épület villamos betáplálása. Eloadás. Nagy épület villamos betáplálása Iváncsy Tamás Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségu Technika és Berendezések Csoport Nagy épület villamos betáplálása Nagy épület villamos betáplálása M Motor. Nagy

Részletesebben

NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME

NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai Intézet V. Energetikai konferencia 2010.11.25.

Részletesebben

- MSZ EN 50110-1:2005 Villamos berendezések üzemeltetése. - MSZ 447:1998+1M:2002 Közcélú kisfeszültségű hálózatra kapcsolás

- MSZ EN 50110-1:2005 Villamos berendezések üzemeltetése. - MSZ 447:1998+1M:2002 Közcélú kisfeszültségű hálózatra kapcsolás Az alábbiakban összefoglaltuk a fontosabb szabványokat, amelyek szükségesek lehetnek a mindennapi munkáink során. Igyekszünk minden változást naprakészen vezetni ezen az oldalon. Minden ezzel kapcsolatos

Részletesebben

Érintésvédelem alapfogalmak

Érintésvédelem alapfogalmak Érintésvédelem alapfogalmak Horváth Zoltán Villamos üzemmérnök T: 06 20 9 284 299, E mail: horvath.z@clh.hu Miért fontos az ÉV ellenőrzése? Munkánk során felelősek vagyunk azért, amit teszünk DE: felelősek

Részletesebben

Épületvillamosság. Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes védelem "i" MSZ EN 50020:2003

Épületvillamosság. Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes védelem i MSZ EN 50020:2003 Épületvillamosság Robbanásbiztos villamos gyártmányok. I-es alkalmazási csoport. Gyújtószikramentes rendszerek. 1. rész: Szerkezet és vizsgálatok MSZ EN 50394-1:2004* Villamos gyártmányok robbanóképes

Részletesebben

A kecskeméti. autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása

A kecskeméti. autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása Infoplan Kft. Továbbképzési program A kecskeméti autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása Kecskemét Autógyár 132/22 kv állomás Mercedes-Benz gyár Kecskeméten 2008 nyár: bejelentés a gyár építéséről

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA

ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA Ez a dokumentum, a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. részére újonnan kialakított távközlési bázisállomáson végzett, MSZ HD 60364-6:2007 szabvány szerinti, első-

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT

ÉRINTÉSVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT ÉRINTÉSVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT Lapszabászat DIGI bázisállomás Site ID: VE11807 8100 Várpalota, Fehérvári út 37. Kelt: Budapest, 2016. július 30. A minősítő irat, öt számozott oldalt tartalmaz. 1. oldal,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektromos gép- és készülékszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ENERGETIKAI TAGOZAT KÖTELEZŐ SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ENERGETIKAI TAGOZAT KÖTELEZŐ SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ENERGETIKAI TAGOZAT KÖTELEZŐ SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS 1 kv feletti energetikai létesítmények létesítési követelményeinek változása az új MSZ EN szabványokból adódóan Gábor András okl.

Részletesebben

A villamos biztonság és földelés új szempontjai a váltakozóáramú energia- és villamos vontatási rendszerekben

A villamos biztonság és földelés új szempontjai a váltakozóáramú energia- és villamos vontatási rendszerekben 2015. NOVEMBER 17-19./ SIÓFOK HOTEL AZÚR A villamos biztonság és földelés új szempontjai a váltakozóáramú energia- és villamos vontatási rendszerekben Dr. VARJÚ GYÖRGY Professor Emeritus BME Villamos Energetika

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA

ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA ERŐSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA Ez a dokumentum, a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. részére újonnan kialakított távközlési bázisállomáson végzett, MSZ HD 60364-6:2007 szabvány szerinti, első-

Részletesebben

Az Ovit ZRt. által végzett egyéb diagnosztikai és állapotfelmérési vizsgálatok

Az Ovit ZRt. által végzett egyéb diagnosztikai és állapotfelmérési vizsgálatok Az Ovit ZRt. által végzett egyéb diagnosztikai és állapotfelmérési vizsgálatok Nagy Gábor Ovit ZRt. Központi Szakszolgálati Üzem Egerszalók, 2008. április 24. Hőmérsékletmérés, hőmérsékletmérő eszközök

Részletesebben

2009. május 7- én módosított változat! (A lista 9 oldalt tartalmaz!) 1. Jogszabályok

2009. május 7- én módosított változat! (A lista 9 oldalt tartalmaz!) 1. Jogszabályok 1.számú melléklet 1 A MEE. SZI 0301:2006 VBSZE-hez kapcsolódó jogszabályok és mértékadó szabványok jegyzéke 2009. május 7- én módosított változat! (A lista 9 oldalt tartalmaz!) 1. Jogszabályok 1.1. Törvények

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA Új berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (Használatba vétel előtti felülvizsgálat, vagy más elnevezéssel első felülvizsgálat)

Részletesebben

Közös oszlopsoros építés technológiája a DÉMÁSZ területén

Közös oszlopsoros építés technológiája a DÉMÁSZ területén Közös oszlopsoros építés technológiája a DÉMÁSZ területén Üzemeltetni, felülvizsgálni, minősíteni, a létesítés időpontjában érvényes szabványok, előírások szerint kell! Új építés, bővítés, számottevő átalakítás

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés

Részletesebben

SZABVÁNYOK. 2009-tõl hatályban lévõ szabványok jegyzéke (forrás MSZT)

SZABVÁNYOK. 2009-tõl hatályban lévõ szabványok jegyzéke (forrás MSZT) SZABVÁNYOK 2009-tõl hatályban lévõ szabványok jegyzéke (forrás MSZT) Sorszám Hivatkozási szám Szabványcím 1 MSZ 1:2002 Szabványos villamos feszültségek 2 MSZ 10900:1970 Az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségû

Részletesebben

Villamosság biztonságtechnikája I. rész

Villamosság biztonságtechnikája I. rész Villamosság biztonságtechnikája I. rész Villamos alapfogalmak 1. Ismertesse az áramforrás és az áramkör fogalmát (áramkör rajza)! Az áramkör elemei? 2. Mi a villamos áram, feszültség és az ellenállás?

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ENERGETIKAI TAGOZAT KÖTELEZŐ SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ENERGETIKAI TAGOZAT KÖTELEZŐ SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ENERGETIKAI TAGOZAT KÖTELEZŐ SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS 1 kv feletti energetikai létesítmények létesítési követelményeinek változása az új MSZ EN szabványokból adódóan Gábor András okl.

Részletesebben

a munkavédelemről (többször módosítva) egységes szerkezetben a végrehajtásáról

a munkavédelemről (többször módosítva) egységes szerkezetben a végrehajtásáról A MEE. SZI 0301:2006 VBSZE-hez kapcsolódó jogszabályok és mértékadó szabványok jegyzéke 2009. május 7- én módosított változat! 1. Jogszabályok 1.1. Törvények - 1993. évi XCIII. t. a munkavédelemről (többször

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3 Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3 Alapok - Az építményben és annak környezetében a fizikai károsodás és az élőlények érintési és

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ENERGETIKAI TAGOZAT KÖTELEZŐ SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS BUDAPEST,

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ENERGETIKAI TAGOZAT KÖTELEZŐ SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS BUDAPEST, KÖTELEZŐ SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS VILLAMOS BIZTONSÁG ÉS FÖLDELÉS KÖVETELMÉNYEINEK VÁLTOZÁSA AZ 1 KV FELETTI ENERGETIKAI LÉTESÍTMÉNYEKBEN, AZ ÚJ MSZ-EN NAGYFESZÜLTSÉGŰ SZABVÁNYOKBÓL ADÓDÓAN Rejtő János okl.

Részletesebben

A MEE. SZI 0301:2006 VBSZE-hez kapcsolódó jogszabályok és mértékadó szabványok jegyzéke

A MEE. SZI 0301:2006 VBSZE-hez kapcsolódó jogszabályok és mértékadó szabványok jegyzéke 1.számú melléklet - 1 - A MEE. SZI 0301:2006 VBSZE-hez kapcsolódó jogszabályok és mértékadó szabványok jegyzéke *2008. március 31-én módosított változat! (*-gal jelölve a változások! A lista 9 oldalt tartalmaz!)

Részletesebben

Érintésvédelem alapfogalmak. Vaszil Norbert Villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló Tel: 20/969-6182 Email: vaszilnorbi@freemail.

Érintésvédelem alapfogalmak. Vaszil Norbert Villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló Tel: 20/969-6182 Email: vaszilnorbi@freemail. Érintésvédelem alapfogalmak Vaszil Norbert Villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló Tel: 20/969-6182 Email: vaszilnorbi@freemail.hu Mi az érintésvédelem? Az érintésvédelem tulajdonképpen a villamos áramütéses

Részletesebben

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK Érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK Érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK Érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok 1. A méréseket a hatályos szabványokban és előírásokban meghatározott módon, megfelelő állapotú és az adott

Részletesebben

MEE Védelmi és Irányítástechnikai Fórum Siófok, 2015.június 3 4.

MEE Védelmi és Irányítástechnikai Fórum Siófok, 2015.június 3 4. MEE Új szabványok határértékeiből adódó Csillagpontkezelés, földelés és transzferpotenciál kérdések és védelmi technikák Dr. VARJÚ GYÖRGY Professor Emeritus BME Villamos Energetika Tanszék Villamos Művek

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2014.10.02. Villámvédelem. Dr. Kovács Károly Dely Kornél Varga Tamás. Villámvédelem

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2014.10.02. Villámvédelem. Dr. Kovács Károly Dely Kornél Varga Tamás. Villámvédelem Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 Dr. Kovács Károly Dely Kornél Varga Tamás 2014. szeptember 18. 1 - A mai nap tematikája 1. Szabvány és jogszabályi környezet

Részletesebben

Villámvédelem. #1. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-1:2011 Fogalmi változások

Villámvédelem. #1. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-1:2011 Fogalmi változások Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Szakmai segédlet 2015 Villámvédelem #1. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-1:2011 Fogalmi változások Villámvédelem

Részletesebben

FÓKUSZBAN AZ ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEM ÉRINTÉSVÉDELEM HIBAVÉDELEM. Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens

FÓKUSZBAN AZ ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEM ÉRINTÉSVÉDELEM HIBAVÉDELEM. Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens FÓKUSZBAN AZ ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEM ÉRINTÉSVÉDELEM HIBAVÉDELEM Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai Intézet VET 2014.05.16. EGYENPOTENCIÁLRA-HOZÁS

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELMI SZABÁLYZAT 1000 V-nál nagyobb feszültségú, közvetlenül földelt berendezések

ÉRINTÉSVÉDELMI SZABÁLYZAT 1000 V-nál nagyobb feszültségú, közvetlenül földelt berendezések (1991. januári utánnyomás) Tartalmazza a Sz. K. 1975. évi 14. számában megjelent helyesbítést 621.316..93.8:621.31.022.027.3 Magyar Köztársaság MSZ 172-3:1973 ÉRINTÉSVÉDELMI SZABÁLYZAT 1000 V-nál nagyobb

Részletesebben

M A G Y A R S Z A B V Á N Y MSZ 172-2

M A G Y A R S Z A B V Á N Y MSZ 172-2 Tartalmazza a SZ.K. 2002. évi 05. számában közzétett helyesbítést. 1994. április M A G Y A R S Z A B V Á N Y MSZ 172-2 Érintésvédelmi szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültség ú, nem közvetlenül földelt

Részletesebben

Háztartási Méretű KisErőművek

Háztartási Méretű KisErőművek Pásztohy Tamás. @hensel.hu Napelemes rendszerek érintés-, villám-, és s túlfeszt lfeszültségvédelme Háztartási Méretű KisErőművek Hálózatra visszatápláló (ON-GRID) rendszerek Napelemek Inverter Elszámolási

Részletesebben

12. TÉTEL a.) A földelési ellenállásmérésre vonatkozó szabvány. Rajzolja le a mérés alapelvét voltampermérős

12. TÉTEL a.) A földelési ellenállásmérésre vonatkozó szabvány. Rajzolja le a mérés alapelvét voltampermérős 1. TÉTEL a) Milyen követelményeket kell teljesíteni a villámvédelmi berendezés létesítésénél (tervezői anyagkiírás, kivitelezés)? b) Ismertesse az építőanyagok éghetőségi csoportjait, villámvédelmi alkalmazását!

Részletesebben

VIVEA336 Villamos kapcsolókészülékek Házi feladat

VIVEA336 Villamos kapcsolókészülékek Házi feladat 1. feladat Mekkora a potenciál egy U feszültségű vasúti munkavezeték mellett x távolságban és h magasságban, az ott futó távközlő vezeték helyén? A munkavezeték föld feletti magassága h m, a vezető átmérője

Részletesebben

A (12/2013. (III. 28.) NGM

A (12/2013. (III. 28.) NGM A vizsgafeladat ismertetése: A szakterületet érintő hatályos jogszabályok A szakterület érvényes és visszavont szabványai Teljesítménymérések, szigetelési ellenállás mérése Tűz- és robbanásveszélyesség

Részletesebben

Védelem automatika készülékek vizsgálati szabványainak változása. Hanti Jenő OVRAM

Védelem automatika készülékek vizsgálati szabványainak változása. Hanti Jenő OVRAM Védelem automatika készülékek vizsgálati szabványainak változása Hanti Jenő OVRAM A szabványokról röviden A szabvány: leírt követelményrendszer A szabványosítást is szabványosítják! (SL melléklet) Kötelező

Részletesebben

Szabadvezetéki előírásokat érintő változások MSZ 151, Madárvédelem

Szabadvezetéki előírásokat érintő változások MSZ 151, Madárvédelem Szabadvezetéki előírásokat érintő változások MSZ 151, Madárvédelem Szakember Találkozó 2014. május 16. 1. OLDAL Szabadvezetékes szabványok Visszavonás MSZ 151-1:2000 Erősáramú szabadvezetékek. 1 kv-nál

Részletesebben

RÉSZLETES TEMATIKA. a Rex-Elektro Kft. 1155 Budapest,Dembinszky u.1.szám alatt tartandó előadáshoz

RÉSZLETES TEMATIKA. a Rex-Elektro Kft. 1155 Budapest,Dembinszky u.1.szám alatt tartandó előadáshoz 1 RÉSZLETES TEMATIKA a Rex-Elektro Kft. 1155 Budapest,Dembinszky u.1.szám alatt tartandó előadáshoz I./VILLÁMVÉDELMI RENDSZEREK LÉTESÍTÉSE A 9/2008(II.22.) ÖTM RENDELET (OTSZ) SZERINT 1./ Jogszabályi háttér

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport MEGOLDÁS 2013. június 10. 1.1. Egy öntözőrendszer átlagosan 14,13 A áramot vesz fel 0,8 teljesítménytényező mellett a 230 V fázisfeszültségű hálózatból.

Részletesebben

Alállomási és oszlopföldelési ellenállásmérés és diagnosztika

Alállomási és oszlopföldelési ellenállásmérés és diagnosztika Alállomási és oszlopföldelési ellenállásmérés és diagnosztika Földelésmérés, hibafelderítés korszerűen Béla Viktor Dénes C+D Automatika Kft. viktor.bela@meter.hu Ladányi József BME Villamos Energetika

Részletesebben

M A G Y A R S Z A B V Á N Y MSZ 2364-460

M A G Y A R S Z A B V Á N Y MSZ 2364-460 1994.szeptember M A G Y A R S Z A B V Á N Y MSZ 2364-460 Legfeljebb 1000 V névleges feszültség ú er ósáramú villamos berendezések létesítése Leválasztás és kapcsolás Electrical installations with a nominal

Részletesebben

Emlékeztető az Érintésvédelmi Munkabizottság 2013. április 3-i üléséről

Emlékeztető az Érintésvédelmi Munkabizottság 2013. április 3-i üléséről Emlékeztető az Érintésvédelmi Munkabizottság 2013. április 3-i üléséről Az Érintésvédelmi Munkabizottság 265. ülésén dr. Novothny Ferenc először ismertette a Nemzeti Munkaügyi Hivatal levelét, majd egy

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 172-2

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 172-2 1994. április MAGYAR SZABVÁNY MSZ 172-2 Érintésvédelmi szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű, nem közvetlenül földelt berendezések Az MSZ 1 72-2:1 972 helyett F 07 Rules of protection against electric

Részletesebben

A Villbek Kft. , mint Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató 1989. óta vesz részt a villamos munkavédelmi eszközök piacán.

A Villbek Kft. , mint Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató 1989. óta vesz részt a villamos munkavédelmi eszközök piacán. A Villbek Kft. köszk szönti a Paksi Atomerőmű Zrt.. rendezésében A A Villamos Üzemviteli Vezetők k Országos Találkoz lkozója (ÜVOT)( VOT) résztvevőit , mint Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató 1989. óta

Részletesebben

MSZ 2364; MSZ 1600 MSZ 1610 MSZ 2364; MSZ

MSZ 2364; MSZ 1600 MSZ 1610 MSZ 2364; MSZ VEL IV.19 Az érintésvédelem célja, fogalmi meghatározásai, előírt adatok. A védővezetős érintésvédelmi módok és méretezésük (TN, TT és IT rendszer). Az érintésvédelem célja, fogalmi meghatározásai, előírt

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: A laboratórium rendje, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, villamos biztonságtechnika, szabványismeret

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: A laboratórium rendje, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, villamos biztonságtechnika, szabványismeret MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés megnevezése: A laboratórium rendje, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, villamos biztonságtechnika, szabványismeret A mérés helye: Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium 156-os

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA PÓTPÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA PÓTPÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT - A csoport VLLAMOS ENERGETKA PÓTPÓTZÁRTHELY DOLGOZAT - A csoport 2013. május 22. NÉV:... NEPTN-KÓD:... Terem és ülőhely:... A dolgozat érdemjegye az összpontszámtól függően: 40%-tól 2, 55%-tól 3, 70%-tól 4, 85%-tól

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4 33 522 04 0100 21 01 Kábelszerelő Villanyszerelő 4

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4 33 522 04 0100 21 01 Kábelszerelő Villanyszerelő 4 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások Iparvállalatok részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés Megújuló

Részletesebben

ÉV. Mubi 1 2004. június. Emlékeztető az ÉV MuBi 2004. június 2.-i üléséről

ÉV. Mubi 1 2004. június. Emlékeztető az ÉV MuBi 2004. június 2.-i üléséről ÉV. Mubi 1 2004. június Emlékeztető az ÉV MuBi 2004. június 2.-i üléséről A Munkabizottság megtárgyalta az UPS-ekről (uninterruptible power supply = szünetmentes villamosenergia-ellátó rendszer) táplált

Részletesebben

BIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK GÉPEKEN, HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉKEKEN, KAPCSOLÓSZEKRÉNYEKEN ÉS MÁS BERENDEZÉSEKEN

BIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK GÉPEKEN, HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉKEKEN, KAPCSOLÓSZEKRÉNYEKEN ÉS MÁS BERENDEZÉSEKEN BIZTONSÁGI VIZSGÁLATOK GÉPEKEN, HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉKEKEN, KAPCSOLÓSZEKRÉNYEKEN ÉS MÁS BERENDEZÉSEKEN Hermann Zoltán C+D Automatika Kft. 1191. Budapest, Földvári u. 2. Tel. +36 1 2829676, 2829896 Fax.+36

Részletesebben

Villamos gépek. Érintésvédelem. Fodor Attila

Villamos gépek. Érintésvédelem. Fodor Attila Villamos gépek Fodor Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein.hu 2010. május 3. Az előadás tartalma Tartalom (Elektromos áram használatához

Részletesebben

A villamosság minőségi szakértője

A villamosság minőségi szakértője Egyenáram a villamos hálózaton A kábelek gyilkosa Túróczi és Társa Erősáramú Mérnöki Iroda KFT Társaságunk 1993-tól foglalkozik a villamosenergia elosztó hálózaton a zavarok vizsgálatával A zavarok fajtáit

Részletesebben

NAPELEMES RENDSZEREK HIBAVÉDELME

NAPELEMES RENDSZEREK HIBAVÉDELME NAPELEMES RENDSZEREK HIBAVÉDELME Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai Intézet MEE VÁNDORGYŰLÉS SZEGED 2011.09.15. TALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Személyi biztonság a nagyfeszültségű kapcsolóberendezések kezelésénél

Személyi biztonság a nagyfeszültségű kapcsolóberendezések kezelésénél MUNKABIZTONSÁG 2.5 1.5 Személyi biztonság a nagyfeszültségű kapcsolóberendezések kezelésénél Tárgyszavak: nagyfeszültség; kapcsolóberendezés; személyi biztonság; törvény; szabvány. A nagyfeszültségű berendezések

Részletesebben

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked!

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Hálózatokat alkotunk Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Europort Kft. Az Europort Kft. legfontosabb tevékenysége a gyenge- és erősáramú hálózatok tervezése, kivitelezése. Olyan komplex tervezési feladatokat

Részletesebben

Erősáramú üzemi szabályzat

Erősáramú üzemi szabályzat Erősáramú üzemi szabályzat MSZ 1585:2001: erősáramú üzemi szabályzat. MSZ 1585:2009. villamos berendezések üzemeltetése. MSZ 1585:2012 villamos berendezések üzemeltetése. MSZ EN 50110-1:2005: villamos

Részletesebben

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Az ELMŰ-ÉMÁSZ csoport vállalati struktúrája és engedélyesei 10 Régióközpont

Részletesebben

2014. április 14. NÉV:...

2014. április 14. NÉV:... VILLAMOS ENERGETIKA A CSOPORT 2014. április 14. NÉV:... NEPTUN-KÓD:... Terem és ülőhely:... 1. 2. 3. 4. 5. 1. feladat 10 pont 1.1. Az ábrán látható transzformátor névleges teljesítménye 125 MVA, százalékos

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK HTTP://AUTOMATIZALAS.SZE.HU HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK HTTP://AUTOMATIZALAS.SZE.HU HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE SZÉCHENY STÁN EGYETEM HTT://N.SZE.H HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE Marcsa Dániel illamos gépek és energetika 2013/2014 - őszi szemeszter Kisfeszültségű hálózatok méretezése A leggyakrabban kisfeszültségű vezetékek

Részletesebben

Biztonságtechnikai Vállalkozás Tel./Fax:364-2539

Biztonságtechnikai Vállalkozás Tel./Fax:364-2539 Biztonságtechnikai Vállalkozás Tel./Fax:364-2539 Villamos fogyasztói berendezések felülvizsgálata a 28 / 2011. (IX. 06.) B rendelettel kiadott OTSZ, az SZ HD 60364-6 és az SZ 10900 szabványok alapján.

Részletesebben

Roncsolásmentes részleges kisülés diagnosztika

Roncsolásmentes részleges kisülés diagnosztika Roncsolásmentes részleges kisülés diagnosztika Tevékenységeink 1. Roncsolásmentes helyszíni diagnosztikai vizsgálatok Generátorok Transzformátorok Túlfeszültséglevezetők Mérőváltók Kábelek (olajpapír és

Részletesebben

FÖLDELÉS HATÁSOSSÁG ÉS TRANSZFER POTENCIÁL KAPCSOLATA

FÖLDELÉS HATÁSOSSÁG ÉS TRANSZFER POTENCIÁL KAPCSOLATA MEE 57. Vándorgyűlés és Kiállítás Siófok 2010. szeptember 15-17. A4 Szekció Alállomások műszaki kérdései FÖLDELÉS HATÁSOSSÁG ÉS TRANSZFER POTENCIÁL KAPCSOLATA Ladányi József egy. tanársegéd BME Villamos

Részletesebben

3. A vezetékekre vonatkozó fontosabb jellemzk

3. A vezetékekre vonatkozó fontosabb jellemzk 3. A vezetékekre vonatkozó fontosabb jellemzk 3.1 Ersáramú vezetékek nemzetközi jelölése (HD 361 szerint) A CENELEC a HD 361. a vezetékek, kábelek nemzetközi jelölésére vonatkozó szabványban részlegesen

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport MEGOLDÁS 2013. június 3. 1.1. Mekkora áramot (I w, I m ) vesz fel az a fogyasztó, amelynek adatai: U n = 0,4 kv (vonali), S n = 0,6 MVA (3 fázisú), cosφ

Részletesebben

Tárgy: A vizsgálat helye: Megbízó:

Tárgy: A vizsgálat helye: Megbízó: Biztonságtechnikai Vállalkozás Tel/Fax:383-2144 Tárgy: A lenti cím szerinti létesítmény villámvédelmi felülvizsgálata a 9/2008.(II.22.) ÖTM rendelettel kiadott: OTSZ 5.rész II. fejezet 18.1 szakaszában

Részletesebben

MEE MMK Vilodent-98 Kft. Dr. Fodor István

MEE MMK Vilodent-98 Kft. Dr. Fodor István MEE MMK Vilodent-98 Kft. Dr. Fodor István Kisfeszültségű túlfeszültségvédelem Az új MSZ EN 62305 villámvédelmi szabvány és az OTSZ kapcsolata ELŐZMÉNYEK: A JOGSZABÁLY -MSZ 274-2002: Harmonizáció - 2./2002.

Részletesebben

Új villámvédelmi szabvány nem csak az ipari építésben

Új villámvédelmi szabvány nem csak az ipari építésben Új villámvédelmi szabvány nem csak az ipari építésben Varga Tamás okl. villamosmérnök villámvédelmi szaktervező, szakértő Előadó: Varga Tamás, Kruppa Attila Mérnökiroda Kft. Tartalom Jogszabályi háttér

Részletesebben

Belső villámvédelmi rendszer

Belső villámvédelmi rendszer Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 Villámvédelmi potenciál-kiegyenlítés Belső villámvédelmi rendszer A belső villámvédelemnek kell megakadályoznia

Részletesebben

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006)

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305-3-ben leírt intézkedések célja Az építmények megóvása a fizikai

Részletesebben

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek Az erőművekben és transzformátor alállomásokon lévő akkumulátortelepeknek hálózat kiesés esetén készenléti energiát kell szolgáltatniuk. Sajnálatos módon az

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA PÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA PÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT A csoport VILLAMOS ENERGETIKA PÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT A csoport 2014. április 23. NÉV:... NEPTUN-KÓD:... Terem és ülőhely:... 1. 2. 3. 4. 5. A dolgozat érdemjegye az összpontszámtól függően: 40%-tól 2, 55%-tól 3,

Részletesebben

VILLÁMVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT

VILLÁMVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT VILLÁMVÉDELMI MINŐSÍTŐ IRAT Endre DIGI bázisállomás Site ID: BA01114 7627 Pécs, Vadász utca 11-15. Kelt: Budapest, 2016. július 29. A minősítő irat, öt számozott oldalt tartalmaz. 1. oldal, összesen: 5

Részletesebben

26. sz. laboratóriumi gyakorlat. Földelési ellenállás mérése. 1.1. Földelésnek nevezzük valamely vezetőnek a földdel való összekötését.

26. sz. laboratóriumi gyakorlat. Földelési ellenállás mérése. 1.1. Földelésnek nevezzük valamely vezetőnek a földdel való összekötését. 26. sz. laboratóriumi gyakorlat Földelési ellenállás mérése 1. Elméleti alapok 1.1. Földelésnek nevezzük valamely vezetőnek a földdel való összekötését. A földelés szerkezeti részei: a) a földelő vezető,

Részletesebben

ikerfém kapcsoló Eloadás Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett védelem: áramvédelem

ikerfém kapcsoló Eloadás Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett védelem: áramvédelem â Közvetlen motorvédelem: hovédelem ikerfém kapcsoló kis teljesítményen: közvetlenül kapcsolja a motort nagy teljesítményen: kivezetéssel muködteti a 3 fázisú kapcsolót Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett

Részletesebben

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0967/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MAVIR ZRt. OVRAM SZO Relévédelmi Laboratórium (1031 Budapest, Anikó u. 4.) 1 akkreditált

Részletesebben

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek 1. Felületi érdesség használata Felületi érdesség A műszaki rajzokon a geometria méretek tűrése mellett a felületeket is jellemzik. A felületek jellemzésére leginkább a felületi érdességet használják.

Részletesebben

VILLAMOS KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

VILLAMOS KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ . VILLAMOS KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ a Besenyszög, hrsz.:112.sz. alatti BEMUTATÓ JELLEGŰ KÖZÖSSÉGI ÉPÜLET létesítéséhez. Építtető: Kertbarát Kőr Besenyszög Egyesület 5071 Besenyszög, Dózsa György u.4.

Részletesebben

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés Mérnöki Szolgáltató Kft. ELEKTROSZTATIKUS feltöltődés robbanás veszélyes térben ESC- ESD Dr. Fodor István EOS E M ESC C ESD ESC AKTÍV PASSZÍV Anyag Tűz- és Reprográfia Mechanikai szeparálás robbanásveszély

Részletesebben

Biztonságtechnikai szabványok az Európai Unióban Security engineering standards in European Union

Biztonságtechnikai szabványok az Európai Unióban Security engineering standards in European Union Biztonságtechnikai szabványok az Európai Unióban Security engineering standards in European Union Az Európai Unió négy szabadságelve Az áruk szabad áramlása, a tőke szabad áramlása, a szolgáltatások szabad

Részletesebben

PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ Villamos hálózat kezelő OKJ száma: /2014/A013 alábbi dokumentumokat

PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ Villamos hálózat kezelő OKJ száma: /2014/A013 alábbi dokumentumokat 1/6 oldal PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ Szakképesítés megnevezése: Villamos hálózat kezelő azonosító száma: OKJ száma: 35 522 14 képzési program hatósági nyilvántartási száma: 000534/2014/A013 A képzés megkezdésének

Részletesebben

MSz EN 62305 szabvány tartalmi jellemzése, összefoglalása

MSz EN 62305 szabvány tartalmi jellemzése, összefoglalása PROT-EL Műszaki és Kereskedelmi KFT. 1026 Budapest Pasaréti u. 25. Tel./Fax: 326-1072 www.prot-el.hu e-mail: protel@t-online.hu MSz EN 62305 szabvány tartalmi jellemzése, összefoglalása Az MSz EN 62305

Részletesebben

A 49. sorszámú Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 49. sorszámú Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 49. sorszámú Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés

Részletesebben

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető Villamos távvezeték építő, üzemeltető.

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető Villamos távvezeték építő, üzemeltető. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az OTSZ kiadásáról

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az OTSZ kiadásáról 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az OTSZ kiadásáról HARMADIK RÉSZ VILLAMOS ÉS VILLÁMVÉDELMI BERENDEZÉSEK XII. FEJEZET A KISFESZÜLTSÉGŰ ERŐSÁRAMÚ VILLAMOS BERENDEZÉSEK IDŐSZAKOS TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés

Részletesebben

A feszültség alatti munkavégzés (FAM) élettani hatásai

A feszültség alatti munkavégzés (FAM) élettani hatásai Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nagyfeszültségű Laboratórium A feszültség alatti munkavégzés (FAM) élettani hatásai Göcsei Gábor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika

Részletesebben

21. laboratóriumi gyakorlat. Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú

21. laboratóriumi gyakorlat. Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú 1. laboratóriumi gyakorlat Rövid távvezeték állandósult üzemi viszonyainak vizsgálata váltakozóáramú kismintán 1 Elvi alapok Távvezetékek villamos számításához, üzemi viszonyainak vizsgálatához a következő

Részletesebben