Útmutató az új nagyfeszültségű földelési szabvány használatához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató az új nagyfeszültségű földelési szabvány használatához"

Átírás

1 Magyar Mérnöki Kamara FAP 39/1/2012 Energetikai Tagozat Útmutató az új nagyfeszültségű földelési szabvány használatához Tervezési segédlet Budapest, március

2 2 Az útmutató a Magyar Mérnöki Kamara 2012/13 évi feladatalapú pályázata és támogatása keretében készült. Tagozat elnöke: Gábor András Témavezető: Tüdős Tibor Közreműködők: Gábor András Dr. Varjú György Kádár Aba Rejtő János Dr. Ladányi József

3 3 Tartalom 1. Az útmutató tárgya 2. A szabvány keletkezése és hatálya 3. Az új szabvány összehasonlítása a régiekkel 4. A méretezési előírások összehasonlítása 5. A szabványok adatlapjai 6. Irodalom

4 4 1. Az útmutató tárgya Az MSZ EN 50522:2011 jelzetű, 1 kv-nál nagyobb váltakozó feszültségű erősáramú berendezések földelése című 67 oldalas, harmonizált, európai magyar szabvány 2011 februárjában jelent meg és jelenleg csak angol nyelven áll rendelkezésre. Angol címe: Earthing of power installations exceeding 1 kv a.c. A szabvány lefordítására tagozatunk pályázati támogatást nyert, a nyersfordítás elkészült, ezen útmutató készítésekor a tagozati lektorálás zajlik, várhatóan 2013 első félévében megjelenik a magyar változat. Az útmutató elsődleges célja a segítséget nyújtani mérnöki kamarai tagoknak, a szabvány felhasználóinak, pl. energetikai tervezőknek, szakértőknek, áramszolgáltatói és erőművi létesítőknek, üzemeltetőknek, stb., hogy az új szabványelőírásokat megismerjék, és a régiekkel összevethessék. 2. A szabvány keletkezése és hatálya A szabványnak a Magyar Szabványügyi Testület (továbbiakban: MSZT) honlapján olvasható adatlapján* a Közvetlen elődök előzmények rovat üres, mintha ennek a szabványnak nem lenne előzménye. Ez azonban így nem igaz. Az MSZ 172-2:1994, Érintésvédelmi szabályzat V-nál nagyobb feszültségű, nem közvetlenül földelt berendezések és az MSZ 172-3:1973, Érintésvédelmi szabályzat V-nál nagyobb feszültségű, közvetlenül földelt berendezések magyar szabványok tárgya gyakorlatilag azonos; ezek meglehetősen elavult szabványok, előírásaik pedig lényegesen eltérnek az új előírásoktól.

5 5 Új szabványunk előszavában az olvasható, hogy ez a szabvány az EN :2010 hivatkozási számú dokumentummal együttesen kiváltja a HD 637 S1:1999 jelzetű dokumentumot. A hivatkozott szabvány ma már szintén új harmonizált, európai magyar szabvány: MSZ EN :2011, 1 kv-nál nagyobb váltakozó feszültségű erősáramú berendezések. 1. rész: Általános szabályok. Angol címe: Power installations exceeding 1 kv a.c. Part 1: Common rules. Ez a jelenleg szintén csak angol nyelven rendelkezésre álló létesítési szabvány elődje az MSZ :1970, Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Általános előírások és száraz helyiségre vonatkozó előírások magyar szabvány továbbá ezen MSZ 1610 jelzetű szabványsorozat 2., 4., és 8. részei. Az említett HD 637 S1:1999 jelzetű, kiváltott harmonizációs dokumentum angol címe szintén Power installations exceeding 1 kv a.c. volt, ez még egy dokumentumban tartalmazta a létesítési és földelési előírásokat. (Az MSZT több európai országgal ellentétben - nem honosította ezt az előző dokumentumot. Ezt még a CENELEC készítette. Amikor az IEC ennek alapján kidolgozta az IEC :2010 jelzetű létesítési szabványt, abból kihagyta a földelési előírásokat. A CENELEC kisebb módosításokkal átvette ezt a dokumentumot EN :2011 jelzettel, de egyúttal kidolgozta a szóban forgó EN 50522:2011 jelzetű részletes földelési szabványt.) Mindebből, és a szabványok szövegéből következik, hogy a szóban forgó MSZ EN és az MSZ EN szabványokat együttesen célszerű használni, a két szabványban az alapvető követelmények nagy része azonos, az MSZ EN db definiált szakkifejezéséből 39 db az MSZ EN szabványban is szerepel, tulajdonképpen onnan van átvéve. Tagozatunk az MSZ EN szabványt is lefordítja az MSZT részére, a magyar változat kiadása érdekében és ehhez is készít egy hasonló útmutatót. Az MSZ 1610 szabvány 1. és említett további részeinek adatlapján a visszavonás ként dátum van megadva, a CENELEC (az illetékes európai

6 6 szabványosítási szervezet) ugyanis a honosított európai szabványokkal ellentétes nemzeti szabványok visszavonására kötelezi hazánkat. Az MSZ szabványban a következő követelményt találjuk: Az erősáramú villamos berendezések létesítésére e szabványon kívül egyéb szabványok, hatósági rendeletek és előírások is vonatkoznak; e szabvány előírásain kívül azokat is figyelembe kell venni. Ilyenek pl. az érintésvédelem tekintetében az MSZ 172-2, és az MSZ Ebből értelemszerűen következik, hogy ha én az MSZ 1610-et visszavonják, akkor az MSZ és MSZ szabványokat is vissza kell vonni!

7 7 3. Az új szabvány összehasonlítása a régiekkel Az új MSZ EN 50522:2011 szabvány terjedelme 66 oldal, 9 fejezethez 17 függelék csatlakozik (ebből10 normatív, 7 informatív jellegű). Az 1 kv-nál nagyobb feszültségű erősáramú berendezések áramütés elleni védelmével, kialakításával, mérésével a következő szabványok foglalkoztak: Az MSZ 172-2:1994 terjedelme 13 oldal, 5 fejezethez egy melléklet kapcsolódik. Az MSZ 172-3:1973 terjedelme 19 oldal, 6 fejezetre tagolódik. A két régi szabvány összesen 32 oldal terjedelmű. A földelőrendszerek mérését az MSZ 4851 szabványsorozat 1, 2 és 6. fejezetei írják elő. Az MSZ 1610 szabványsorozat 1. és 5. fejezete, amely a létesítés szabályait foglalja magában, szintén tartalmaz áramütés elleni eljárásokat. Az új szabvány mindezeket a részterületeket tartalmazza. Mindez jelzi, hogy a követelmények és információk terén nagy előrelépést jelent az új szabvány. Tájékoztatásul itt közöljük a 3 szóban forgó szabvány tartalomjegyzékét.

8 8 MSZ EN 50522:2011 TARTALOM 1 Alkalmazási terület... 2 Rendelkező hivatkozások... 3 Szakkifejezések és meghatározásuk Általános meghatározások A berendezésekre vonatkozó meghatározások A villamos áramütéssel szembeni védelmi intézkedésekre vonatkozó meghatározások A földelésre vonatkozó meghatározások... 4 Alapvető követelmények Általános követelmények Villamos követelmények Biztonsági kritériumok Funkcionális követelmények... 5 Földelő rendszerek méretezése Általános tudnivalók Korrrózió és mechanikai igénybevételek szempontjából történő méretezés Termikus igénybevétel szempontjából történő méretezés Az érintési feszültségek szempontjából történő méretezés... 6 A kivitt (transzfer) potenciál elkerülésére szolgáló intézkedések Nagyfeszültségű rendszerekből kisfeszültségű rendszerekbe transzferált potenciálok Távközlési berendezésekbe és más rendszerekbe kivitt (transzfer) potenciál... 7 Földelő rendszerek létesítése Földelők és földelővezetők kivitelezése Villám és tranziens igénybevételek Szerkezetek és berendezések földelésére szolgáló intézkedések... 8 Mérések... 9 A fenntartási feladatok elvégezhetősége Szemle Mérések... Függelékek A függelék (előírás) A megengedett érintési feszültségek kiszámítására vonatkozó számítási eljárás... B függelék (előírás) Érintési feszültség és testáram... B.1 A megengedett érintési feszültség kiszámítása... B.2 A megengedett várható érintési feszültség kiszámítása... C függelék (előírás) A földelők alapanyagául szolgáló anyagok és azok minimális méretei, amelyek esetében teljesül a mechanikai szilárdság és a korrózióállóság követelménye... D függelék (előírás) Földelővezetők vagy földelők áramterhelhetőségének meghatározása...

9 9 E függelék (előírás) Az elismerten előírt M intézkedések ismertetése... F függelék (előírás) Földelő rendszerekben a nagyfrekvenciás áramok redukálása céljából foganatosítandó intézkedések... G függelék (előírás) Szerkezetek és berendezések földelésére szolgáló különleges intézkedések... G.1 Berendezések kerítései... G.2 Csővezetékek... G.3 Iparvágányok... G.4 Oszlopállomások és/vagy oszlopkapcsolók... G.5 Mérőváltók szekunderáramkörei... H függelék (előírás) Az érintési feszültségek mérése... I függelék (tájékoztatás) Légvezetékek földelősodronyainak és kábelek fém árnyékolásainak védőtényezői... I.1 Általános tudnivalók... I.2 A védőtényezők jellemző értékei távvezetékekre és kábelekre (50 Hz) J függelék (tájékoztatás) A földelő rendszerek kivitelezésére vonatkozó alapismeretek... J.1 Fajlagos földellenállás... J.2 Szétterjedési ellenállás... K függelék (tájékoztatás) Földelők és földelővezetők kivitele... K.1 Földelők kivitele... K.2 Földelővezetők kivitele... L függelék (tájékoztatás) A földelő rendszerekhez és a földelő rendszereken elvégzendő mérések... L.1 A fajlagos földellenállás mérése... L.2 A szétterjedési ellenállás és a földelési impedancia mérése... L.3 A földpotenciál-emelkedés meghatározása... L.4 Idegen feszültségek és zavarfeszültségek kiszűrése a földelési mérések során... M függelék (tájékoztatás) Földelő rendszerek építésfelügyeletére és dokumentációira vonatkozó részletek... N függelék (tájékoztatás) Betonban lévő vasalások felhasználása földelési célokra... O függelék (tájékoztatás) Összefüggő (globális) földelő rendszer... P függelék (előírás) Különleges nemzeti feltételek... Q függelék (tájékoztatás) "A" eltérések... Ábrák 1. ábra - A föld felszínén kialakuló potenciál változása és feszültségek áramtól átjárt földelők esetén (példa) ábra - Kis impedanciájú csillagponti földelésű transzformátorállomásban földzárlat esetén fellépő áramok, feszültségek és ellenállások példája ábra - Földzárlati áramok lényeges összetevői nagyfeszültségű hálózatokban ábra - Megengedett érintési feszültség ábra - Olyan földelő rendszerek kialakítása, amelyek nem képezik összefüggő (globális) földelő rendszerek részét (5.4.2 pont C1 bekezdése), a megengedett UTp érintési

10 10 feszültségre való tekintettel, az UE földpotenciál-emelkedés vagy az UT érintési feszültség ellenőrzése révén... B.1 ábra - Érintési áramkör helyettesítő kapcsolása... B.2 ábra - UvTp = f (tf) példagörbék különböző RF = RF1 + RF2 járulékos ellenállásokra... D.1 ábra - Földelővezető és földelő G zárlati áramsűrűsége a tf zárlati időtartam függvényében... D.2 ábra - Földelővezető állandósult állapotú ID árama... J.1 ábra - (Szalagból, hengeres anyagból vagy sodronyból készült) vízszintes földelők szétterjedési ellenállása homogén talajban sugárirányú vagy gyűrűként történő fektetés esetén... J.2 ábra - Homogén talajba függőlegesen bejuttatott rúdföldelők szétterjedési ellenállása... J.3 ábra - Földelőként is használt kábelvonal szétterjedési ellenállásának jellemző értékei, a kábelhosszúság és a fajlagos földellenállás függvényében... L.1 ábra - A földelési impedancia áram-feszültség módszerrel történő meghatározását bemutató példa... Táblázatok 1. táblázat - A földelő rendszerek méretezése szempontjából mérvadó áramok táblázat - Kisfeszültségű és nagyfeszültségű földelő rendszerek földpotenciál-emelkedés (EPR) alapján történő egyesítésére vonatkozó minimális követelmények... B.1 táblázat - Legnagyobb megengedett IB testáram a zárlat tf időtartamának függvényében... B.2 táblázat - Az eredő ZT testimpedancia az UT érintési feszültség függvényében az egyik kéz és a másik kéz közötti áramútra... B.3 táblázat - A megengedett UTp érintési feszültség tf zárlati időtartam függvényében kiszámított értékei... B.4 táblázat - A járulékos ellenállásokkal elvégzett számításokhoz alkalmazott feltevések... D.1 táblázat - Anyagállandók... D.2 táblázat - Az állandósult állapotú áram 300 C véghőmérsékletről más véghőmérsékletre való átszámítására szolgáló tényezők... E.1 táblázat: Az M kiegészítő intézkedések alkalmazásának feltételei, hogy teljesüljenek a megengedett UTp érintési feszültségekre vonatkozó követelmények (ld. 4. ábra)... J.1 táblázat - Fajlagos földellenállás értékek különböző frekvenciájú műszaki váltakozó áramokra (azon értékek tartománya, amelyet gyakrabban határoztak meg méréssel)...

11 11 MSZ 172-2:1994 Tartalomjegyzék 1. Fogalommeghatározások. 2. Az érintésvédelem alapelőírásai 3. Védőföldelés. 4. Kiegészítő érintésvédelmi módok.. 5. Az érintésvédelem ellenőrzése.. (ábra nincs!) MSZ 172-3:1973 Tartalom 1. Általános előírások és átmeneti intézkedések 2. Meghatározások 3. Védőintézkedések 4. Általános érintésvédelmi módok 5. Kiegészítő érintésvédelmi módok 6. Ellenőrzés, felülvizsgálat, nyilvántartás A szövegben említett szabványok Függelék 2 db ábra A tartalomjegyzékekből is kitűnik, hogy az új szabvány sokkal részletesebb, a legújabb tudományos eredmények felhasználásával, ábrák, diagramok segítségével nyújt méretezési előírásokat, mérési módszereket a tervezőknek és egyéb felhasználóknak. A teljesség igénye nélkül egy példa a megengedett érintési feszültség meghatározásához: Az MSZ 172-2:1994 szerint nem közvetlenül földelt berendezéseknél A megengedhető érintési feszültség (U L ) értéke a kikapcsolás bekövetkeztéig a kikapcsolási idő függvényében: 1 s-nál nem hosszabb kikapcsolási idő esetén 1000 V, 1,5 s-nál nem hosszabb kikapcsolási idő esetén 500 V, 1,5 s-nál hosszabb kikapcsolási idő esetén vagy önműködő kikapcsolás nélkül 65 V.

12 12 Az MSZ 172-3:1972 szerint közvetlenül földelt berendezéseknél A megengedett legnagyobb érintési- és lépésfeszültség (Ué) effektív értéke: 250 V, ha fennállásának időtartama 1 másodpercnél nem nagyobb, 125 V, ha fennállásának időtartama 1 másodpercnél nagyobb. Az érintési- és lépésfeszültség meghatározásához 1 m-es távolságot kell alapul venni. Az új szabvány nem ismeri az érintésvédelem fogalmát; az intézkedéseket az áramütés elleni védekezésként határozza meg. A szabvány 4. ábrája a csupasz két kézzel érinthető fém részek között megengedett érintési feszültség diagramját mutatja a hiba fennállási időtartama függvényében. A görbe élettani vizsgálatok alapján készült. Mind a megengedett érintési-, mind a lépésfeszültség konkrét meghatározása során módot ad a konkrét körülmények (lábbeli, kesztyű, a talaj felületi rétege, időjárási körülmények, stb) figyelembe vételére. Az áramütés elleni védekezés módjaként sokkal szélesebb körű lehetőségekkel számolhatunk, beleértve az intézkedések sorozatát is. 4. A méretezési előírások összehasonlítása A földelőrendszerek méretezésére a megszűnő szabványok egyszerű ökölszabályokat, rövid egyenleteket közöltek, melyek lényege a mértékadó FN zárlati áram és a földelési ellenállás figyelembe vétele volt. Amennyiben a korábbi előírásokban felsorolt egyszerű feltételek teljesültek, csak kevés esetben volt kötelező mérésekkel igazolni a tényleges érintési- és lépésfeszültségeket. A 120 kv-os és nagyobb feszültségű hálózatok zárlati áramai az utóbbi évtizedekben megnőttek, 120/középfeszültségű állomásokat létesítettek a nagyvárosokben, vagy új településrészek vették körül a régieket; a korábbi, nagy tapasztalattal kialakított egyszerű szabályokkal már nem lehetett megbízható földelőrendszereket tervezni.

13 13 Az FN zárlati áram és az ún. sántaüzemi földelési ellenállás-mérés eredményének összeszorzása nem adott megbízható információt az állomások megfelelő áramütés ellené védelméről. A régi szabványok másik nagy hiányossága, hogy gyakorlatilag nem volt alkalmas az állomásokon belüli szekunder rendszerek zárlatkor fellépő igénybevételeire. Az MSZ EN szabvány pontosabb számítást követel, és sok részletet figyelembe vesz, amellyel a régi méretezés nem számolt: a mértékadó FN zárlati áram részeként megkülönbözteti a ténylegesen potenciálemelkedést okozó földbe folyó áramot, a földelőhálóból a transzformátor csillagpontjába és a védővezetőkbe, kábelárnyékolásokba befolyó áramokat is. Számol az ún. transzfer potenciállal, ami a hibahelytől távol mérhető pl. az állomást elhagyó kábelárnyékolások és a helyi földelések között. A szabvány nagyszámú melléklete magyarázza, részletezi, kiegészíti a törzsanyagot, illetve megjeleníti az egyes országok közöstől eltérő előírásait.

14 14 5. A szabványok adatlapjai Alapadatok MSZ EN 50522:2011 Dokumentumnév Hivatkozási szám MSZ EN 50522:2011 Cím Angol Cím 1 kv-nál nagyobb váltakozó feszültségű erősáramú berendezések földelése Earthing of power installations exceeding 1 kv a.c Jóváhagyás Meghirdetés Visszavonás Termék és kereskedelmi adatok Nyelv angol A szabvány Kapható oldalszáma ára papír, PDF-fájl (A fájl mérete: ) byte 67 oldal V kategória Netto:9660.-Ft Brutto: papír formátum esetén (5% ÁFA): Ft elektronikus (PDF) formátum esetén (27% ÁFA): Ft További adatok Műszaki Bizottság MSZT/MCS 809 ICS Olvadóbiztosítók és egyéb, túláram ellen védő készülékek Források idt EN 50522:2010 Kapcsoódó európai direktíva Közvetlen elődök előzmények Módosítások SZK-közlemények Közvetlen utódok, következmények Copyright MSZT

15 15 MSZ EN :2011 Alapadatok Dokumentumnév Hivatkozási szám MSZ EN :2011 Cím Angol Cím Jóváhagyás Meghirdetés Visszavonás 1 kv-nál nagyobb váltakozó feszültségű erősáramú berendezések. 1. rész: Általános szabályok (IEC :2010, módosítva) Power installations exceeding 1 kv a.c. Part 1: Common rules (IEC :2010, modified) Termék és kereskedelmi adatok Nyelv A szabvány Kapható oldalszáma ára angol papír, PDF-fájl (A fájl mérete: ) byte 116 oldal XA kategória Netto: Ft Brutto: papír formátum esetén (5% ÁFA): Ft elektronikus (PDF) formátum esetén (27% ÁFA): Ft További adatok Műszaki Bizottság MSZT/MCS 809 ICS Források Kapcsoódó európai direktíva Közvetlen elődök előzmények Módosítások SZK-közlemények Közvetlen utódok, következmények Energiaátviteli és -elosztó hálózatok általában idt IEC :2010; idt EN :2010; idt EN :2010/AC:2011; idt EN :2010/AC:2012 MSZ :1970 MSZ :1970 MSZ :1970 MSZ :1970 MSZ :1970 MSZ :1970 MSZ : /09: Helyesbítés; 2012/06: Helyesbítés Copyright MSZT

16 16 MSZ 172-2:1994 Alapadatok Dokumentumnév Hivatkozási szám MSZ 172-2:1994 Cím Angol Cím Érintésvédelmi szabályzat V-nál nagyobb feszültségű, nem közvetlenül földelt berendezések Rules of protection against electric shock. Power current installations over 1000 V without direct earthing Jóváhagyás Meghirdetés Visszavonás Termék és kereskedelmi adatok Nyelv magyar A szabvány Kapható oldalszáma ára papír, PDF-fájl (A fájl mérete: ) byte 13 oldal G kategória Netto:4210.-Ft Brutto: papír formátum esetén (5% ÁFA): Ft elektronikus (PDF) formátum esetén (27% ÁFA): Ft További adatok Műszaki Bizottság MSZT/MCS 809 ICS Elektrotechnika általában Források Kapcsoódó európai direktíva Közvetlen elődök előzmények MSZ 172-2:1972 Módosítások SZK-közlemények 2002/05: Helyesbítés; 2003/03: Visszavonási szándék Közvetlen utódok, következmények Copyright MSZT

17 17 MSZ 172-3:1973 Alapadatok Dokumentumnév Hivatkozási szám MSZ 172-3:1973 Cím Angol Cím Érintésvédelmi szabályzat V-nál nagyobb feszültségű, közvetlenül földelt berendezések Rules of protection against indirect contact. Power current installations over 1000 V with direct earthing Jóváhagyás Meghirdetés Visszavonás Termék és kereskedelmi adatok Nyelv magyar A szabvány Kapható oldalszáma ára papír, PDF-fájl (A fájl mérete: ) byte 20 oldal K kategória Netto:5190.-Ft Brutto: papír formátum esetén (5% ÁFA): Ft elektronikus (PDF) formátum esetén (27% ÁFA): Ft További adatok Műszaki Bizottság MSZT/MCS 809 ICS Elektrotechnika általában; Az energiaátviteli és -elosztó hálózatokkal kapcsolatos egyéb berendezések Források Kapcsoódó európai direktíva Közvetlen elődök előzmények Módosítások SZK-közlemények 1975/14: Helyesbítés; 2003/03: Visszavonási szándék Közvetlen utódok, következmények Copyright MSZT

18 18 MSZ :1970 Alapadatok Dokumentumnév Hivatkozási szám MSZ :1970 Cím Angol Cím Jóváhagyás Meghirdetés Visszavonás Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Általános előírások és száraz helyiségre vonatkozó előírások Wiring rules for the establishment of power current installations over 1000 V. General requirements and requirements for dry premises Termék és kereskedelmi adatok Nyelv magyar A szabvány Kapható oldalszáma ára papír, PDF-fájl (A fájl mérete: ) byte 42 oldal S kategória Netto:7920.-Ft Brutto: formátumtól függetlenül (27% ÁFA): Ft További adatok Műszaki Bizottság MSZT/MCS 809 ICS Elektrotechnika általában; Villamosenergia-ellátó rendszerek Források Kapcsoódó európai direktíva Közvetlen elődök előzmények Módosítások SZK-közlemények Közvetlen utódok, következmények 2003/03: Visszavonási szándék; 1980/09: Módosítás; 1980/11: Módosítás MSZ EN :2011 Copyright MSZT

19 19 MSZ :1970 Alapadatok Dokumentumnév Hivatkozási szám MSZ :1970 Cím Angol Cím Jóváhagyás Meghirdetés Visszavonás Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Tűzveszélyes helyiségek és szabadterek Wiring rules for the establishment of power current installations over 1000 V. Fire hazardous premises and outdoors Termék és kereskedelmi adatok Nyelv magyar A szabvány Kapható oldalszáma ára papír, PDF-fájl (A fájl mérete: ) byte 6 oldal C kategória Netto:2830.-Ft Brutto: formátumtól függetlenül (27% ÁFA):3594.-Ft További adatok Műszaki Bizottság MSZT/MCS 809 ICS Elektrotechnika általában; Villamosenergia-ellátó rendszerek Források Kapcsoódó európai direktíva Közvetlen elődök előzmények Módosítások SZK-közlemények Közvetlen utódok, következmények 1990/10: Helyesbítés; 2003/03: Visszavonási szándék MSZ EN :2011 Copyright MSZT

20 20 6. Irodalom 1. Varjú György Dr., Ladányi József Dr.: Az alállomási földelési rendszer (földelőháló) méretezése. SAG Mérnökiroda szakmai továbbképzés db. ppt prezentáció. 2. Ladányi József Dr.: Villamosenergia-rendszerek. Földelések. BME VIK Villamos Energetika Tsz. Tananyag prezentáció Ladányi József Dr.: Villamosenergia-rendszerek. Csillagpont földelés. BME VIK Villamos Energetika Tsz. Tananyag prezentáció

Szakmai továbbképzés

Szakmai továbbképzés Szakmai továbbképzés Energetikai tagozat Földelési szabvány Magyar Mérnöki Kamara 2014 Magyar Mérnöki Kamara Energetikai Tagozat Szakmai továbbképzési előadás Feladatalapú pályázat Energetikai létesítmények

Részletesebben

NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME

NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai Intézet V. Energetikai konferencia 2010.11.25.

Részletesebben

Épületvillamosság. Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes védelem "i" MSZ EN 50020:2003

Épületvillamosság. Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes védelem i MSZ EN 50020:2003 Épületvillamosság Robbanásbiztos villamos gyártmányok. I-es alkalmazási csoport. Gyújtószikramentes rendszerek. 1. rész: Szerkezet és vizsgálatok MSZ EN 50394-1:2004* Villamos gyártmányok robbanóképes

Részletesebben

Érintésvédelem alapfogalmak

Érintésvédelem alapfogalmak Érintésvédelem alapfogalmak Horváth Zoltán Villamos üzemmérnök T: 06 20 9 284 299, E mail: horvath.z@clh.hu Miért fontos az ÉV ellenőrzése? Munkánk során felelősek vagyunk azért, amit teszünk DE: felelősek

Részletesebben

SZABVÁNYOK. 2009-tõl hatályban lévõ szabványok jegyzéke (forrás MSZT)

SZABVÁNYOK. 2009-tõl hatályban lévõ szabványok jegyzéke (forrás MSZT) SZABVÁNYOK 2009-tõl hatályban lévõ szabványok jegyzéke (forrás MSZT) Sorszám Hivatkozási szám Szabványcím 1 MSZ 1:2002 Szabványos villamos feszültségek 2 MSZ 10900:1970 Az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségû

Részletesebben

Villámvédelem. #1. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-1:2011 Fogalmi változások

Villámvédelem. #1. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-1:2011 Fogalmi változások Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Szakmai segédlet 2015 Villámvédelem #1. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-1:2011 Fogalmi változások Villámvédelem

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA Új berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (Használatba vétel előtti felülvizsgálat, vagy más elnevezéssel első felülvizsgálat)

Részletesebben

Érintésvédelem alapfogalmak. Vaszil Norbert Villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló Tel: 20/969-6182 Email: vaszilnorbi@freemail.

Érintésvédelem alapfogalmak. Vaszil Norbert Villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló Tel: 20/969-6182 Email: vaszilnorbi@freemail. Érintésvédelem alapfogalmak Vaszil Norbert Villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló Tel: 20/969-6182 Email: vaszilnorbi@freemail.hu Mi az érintésvédelem? Az érintésvédelem tulajdonképpen a villamos áramütéses

Részletesebben

M A G Y A R S Z A B V Á N Y MSZ 172-2

M A G Y A R S Z A B V Á N Y MSZ 172-2 Tartalmazza a SZ.K. 2002. évi 05. számában közzétett helyesbítést. 1994. április M A G Y A R S Z A B V Á N Y MSZ 172-2 Érintésvédelmi szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültség ú, nem közvetlenül földelt

Részletesebben

M A G Y A R S Z A B V Á N Y MSZ 2364-460

M A G Y A R S Z A B V Á N Y MSZ 2364-460 1994.szeptember M A G Y A R S Z A B V Á N Y MSZ 2364-460 Legfeljebb 1000 V névleges feszültség ú er ósáramú villamos berendezések létesítése Leválasztás és kapcsolás Electrical installations with a nominal

Részletesebben

Villamos gépek. Érintésvédelem. Fodor Attila

Villamos gépek. Érintésvédelem. Fodor Attila Villamos gépek Fodor Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein.hu 2010. május 3. Az előadás tartalma Tartalom (Elektromos áram használatához

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: A laboratórium rendje, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, villamos biztonságtechnika, szabványismeret

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: A laboratórium rendje, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, villamos biztonságtechnika, szabványismeret MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés megnevezése: A laboratórium rendje, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, villamos biztonságtechnika, szabványismeret A mérés helye: Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium 156-os

Részletesebben

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked!

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Hálózatokat alkotunk Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Europort Kft. Az Europort Kft. legfontosabb tevékenysége a gyenge- és erősáramú hálózatok tervezése, kivitelezése. Olyan komplex tervezési feladatokat

Részletesebben

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások Iparvállalatok részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés Megújuló

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK HTTP://AUTOMATIZALAS.SZE.HU HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK HTTP://AUTOMATIZALAS.SZE.HU HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE SZÉCHENY STÁN EGYETEM HTT://N.SZE.H HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE Marcsa Dániel illamos gépek és energetika 2013/2014 - őszi szemeszter Kisfeszültségű hálózatok méretezése A leggyakrabban kisfeszültségű vezetékek

Részletesebben

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az OTSZ kiadásáról

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az OTSZ kiadásáról 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az OTSZ kiadásáról HARMADIK RÉSZ VILLAMOS ÉS VILLÁMVÉDELMI BERENDEZÉSEK XII. FEJEZET A KISFESZÜLTSÉGŰ ERŐSÁRAMÚ VILLAMOS BERENDEZÉSEK IDŐSZAKOS TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

12. Ismertesse az elektromos berendezések biztonságtechnikáját!

12. Ismertesse az elektromos berendezések biztonságtechnikáját! 12. Ismertesse az elektromos berendezések biztonságtechnikáját! Biztonságos munkavégzés elektromos berendezésekkel: A villamos berendezések biztonságos üzemeltetésére vonatkozó szabályokat az Üzemi szabályzat

Részletesebben

Közművek. Villamos művek

Közművek. Villamos művek Közművek Villamos művek MFKZM35S04 Közművek 2 MFKZM35S04 Közművek 3 MFKZM35S04 Közművek 4 MFKZM35S04 Közművek 5 MFKZM35S04 Közművek 6 MFKZM35S04 Közművek 7 MFKZM35S04 Közművek 8 MFKZM35S04 Közművek 9 MFKZM35S04

Részletesebben

MSz EN 62305 szabvány tartalmi jellemzése, összefoglalása

MSz EN 62305 szabvány tartalmi jellemzése, összefoglalása PROT-EL Műszaki és Kereskedelmi KFT. 1026 Budapest Pasaréti u. 25. Tel./Fax: 326-1072 www.prot-el.hu e-mail: protel@t-online.hu MSz EN 62305 szabvány tartalmi jellemzése, összefoglalása Az MSz EN 62305

Részletesebben

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Az ELMŰ-ÉMÁSZ csoport vállalati struktúrája és engedélyesei 10 Régióközpont

Részletesebben

4/8 Villamos vizsgálatok gyakorisága

4/8 Villamos vizsgálatok gyakorisága Az új munkavédelmi törvény 4/8 1 4/8.1 Érintésvédelmi felülvizsgálat A foglalkozáspolitikai és munkaügyi miniszter rendeletet adott ki, amelyben elrendeli az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági

Részletesebben

VILLAMOS BERENDEZÉSEK MŰSZAKI LEÍRÁSA a 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel utca 2., hrsz:077. alatti

VILLAMOS BERENDEZÉSEK MŰSZAKI LEÍRÁSA a 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel utca 2., hrsz:077. alatti VILLAMOS BERENDEZÉSEK MŰSZAKI LEÍRÁSA a 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel utca 2., hrsz:077. alatti Alapítványi Általános Iskola építési engedélyezési tervéhez 1. Villamos berendezések 1.1. Villamosenergia

Részletesebben

Az elektromos áram emberre gyakorolt hatásai (összeállította: Schön Tibor)

Az elektromos áram emberre gyakorolt hatásai (összeállította: Schön Tibor) Az elektromos áram emberre gyakorolt hatásai (összeállította: Schön Tibor) Köztudott hogy az emberi test vezeti az áramot. Ezen áramvezetésért a testnedvek a felelősek. A fémekkel ellentétben a testben

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA PÓT-PÓTZÁRTHELYI - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA PÓT-PÓTZÁRTHELYI - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA PÓT-PÓTZÁRTHELYI - A csoport MEGOLDÁS 2014. május 21. 1.1. Tekintsünk egy megoszló terheléssel jellemezhető hálózatot! A hosszegységre eső áramfelvétel i = 0,24 A/m fázisonként egyenlő

Részletesebben

Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata

Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata Az OTSZ 3. rész XII. fejezete foglalkozik a villamos berendezések ellenőrzésével, s szó szerint a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet (OTSZ) nem

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MEE MMK Vilodent-98 Kft. Dr. Fodor István

MEE MMK Vilodent-98 Kft. Dr. Fodor István MEE MMK Vilodent-98 Kft. Dr. Fodor István Kisfeszültségű túlfeszültségvédelem Az új MSZ EN 62305 villámvédelmi szabvány és az OTSZ kapcsolata ELŐZMÉNYEK: A JOGSZABÁLY -MSZ 274-2002: Harmonizáció - 2./2002.

Részletesebben

A 49. sorszámú Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 49. sorszámú Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 49. sorszámú Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés

Részletesebben

Roncsolásmentes részleges kisülés diagnosztika

Roncsolásmentes részleges kisülés diagnosztika Roncsolásmentes részleges kisülés diagnosztika Tevékenységeink 1. Roncsolásmentes helyszíni diagnosztikai vizsgálatok Generátorok Transzformátorok Túlfeszültséglevezetők Mérőváltók Kábelek (olajpapír és

Részletesebben

Új villámvédelmi szabvány nem csak az ipari építésben

Új villámvédelmi szabvány nem csak az ipari építésben Új villámvédelmi szabvány nem csak az ipari építésben Varga Tamás okl. villamosmérnök villámvédelmi szaktervező, szakértő Előadó: Varga Tamás, Kruppa Attila Mérnökiroda Kft. Tartalom Jogszabályi háttér

Részletesebben

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006)

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305-3-ben leírt intézkedések célja Az építmények megóvása a fizikai

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4 33 522 04 0100 21 01 Kábelszerelő Villanyszerelő 4

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4 33 522 04 0100 21 01 Kábelszerelő Villanyszerelő 4 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

04.09.0. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 04 Villámvédelem #5. Napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme II. Túlfeszültség-védelem 04. szeptember

Részletesebben

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVEZETŐ A magyarországi nagyfeszültségű átviteli hálózat létrehozásával, üzemeltetésével, karbantartásával és fejlesztésével alapításától kezdve szorosan

Részletesebben

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés Mérnöki Szolgáltató Kft. ELEKTROSZTATIKUS feltöltődés robbanás veszélyes térben ESC- ESD Dr. Fodor István EOS E M ESC C ESD ESC AKTÍV PASSZÍV Anyag Tűz- és Reprográfia Mechanikai szeparálás robbanásveszély

Részletesebben

a MEE tagja Budapest, 2011

a MEE tagja Budapest, 2011 Arató Csaba a MEE tagja Budapest, 2011 Minden villamos berendezésnél, él készüléknél alapvető szempont: a BIZTONSÁG, ajóműszaki Ű MINŐSÉGŐ és a megbízható működés. Ezek megvalósítási feltételeit és követelményeit

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKA. 1. Határozza meg a villamos áramütés súlyosságát befolyásoló tényezőket!

BIZTONSÁGTECHNIKA. 1. Határozza meg a villamos áramütés súlyosságát befolyásoló tényezőket! BIZTONSÁGTECHNIKA 1. Határozza meg a villamos áramütés súlyosságát befolyásoló tényezőket! 2. Ismertesse az áram-védőkapcsolás alkalmazását! 3. Mivel foglalkozik az MSZ 2364 szabványsorozat? Milyen fő

Részletesebben

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai.

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai. BEKÖSZÖNTŐ A következőkben közzétesszük a javítás utáni vizsgálatokról szóló szakmai irányelveket (MEE.SZI 0401-1, -2), melyeket a szerviz tevékenységet végző javító-szolgáltató szakembereknek ajánljuk

Részletesebben

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet. az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet. az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről A jogszabály mai napon hatályos állapota 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről A villamos energia termeléséről,

Részletesebben

DK - MMK Elektrotechnikai tagozat 2014.10.02. Villámvédelem. III. Norma szerinti villámvédelmi tervezés és kivitelezés gyakorlati tapasztalatai

DK - MMK Elektrotechnikai tagozat 2014.10.02. Villámvédelem. III. Norma szerinti villámvédelmi tervezés és kivitelezés gyakorlati tapasztalatai Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 III. Norma szerinti villámvédelmi tervezés és kivitelezés gyakorlati tapasztalatai 2014. október 2. 1 Tartalom-1 A villámvédelmi

Részletesebben

A fajlagos tűzterhelési adatszolgáltatás

A fajlagos tűzterhelési adatszolgáltatás Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2015 II. Norma szerinti villámvédelem: a tervezés gyakorlati kérdései (részlet az előadásból) 2015. szeptember 8. 1 Köteles-e

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 5. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 5. óra Verzió: 1.1 Utolsó frissítés: 2011. április 12. 1/20 Tartalom I 1 Demók 2 Digitális multiméterek

Részletesebben

Új szabványok 2014. szeptember

Új szabványok 2014. szeptember Új szabványok 204. szeptember A kihirdetett munkabiztonságot, tűzvédelmet is érintő szabványok MAGYARUL Az idegen nyelvű szabvány magyar nyelvű változata nem egyszerűen a forrásszabvány fordítása, hanem

Részletesebben

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat Fizika. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak Levelező tagozat 1. z ábra szerinti félgömb alakú, ideális vezetőnek tekinthető földelőbe = 10 k erősségű áram folyik be. föld fajlagos

Részletesebben

Emlékeztető az Érintésvédelmi Munkabizottság 2013. október 2-i üléséről

Emlékeztető az Érintésvédelmi Munkabizottság 2013. október 2-i üléséről Emlékeztető az Érintésvédelmi Munkabizottság 2013. október 2-i üléséről Az Érintésvédelmi Munkabizottság 267. ülésén dr. Novothny Ferenc vezetésével először tájékoztatást adott a készülő Villamos Biztonsági

Részletesebben

Villlamos hálózatok gyakorlati kézikönyve - CD

Villlamos hálózatok gyakorlati kézikönyve - CD Villlamos hálózatok gyakorlati kézikönyve - CD Teljes tartalomjegyzék (Aktuális állapot: 2006.12.18.) Copyright Verlag Dashöfer Kft. Minden jog fenntartva! 1. Útmutató 1.1. Tartalom 1.2. Szerkesztıi ajánló

Részletesebben

1. MSZ EN ISO 12100:2011 Gépek biztonsága. A kialakítás általános elvei. Kockázatértékelés és kockázatcsökkentés (ISO 12100:2010)

1. MSZ EN ISO 12100:2011 Gépek biztonsága. A kialakítás általános elvei. Kockázatértékelés és kockázatcsökkentés (ISO 12100:2010) S Z A B V Á N Y O K Honosított európai-nemzetközi szabványok: 1. MSZ EN ISO 12100:2011 Gépek biztonsága. A kialakítás általános elvei. Kockázatértékelés és kockázatcsökkentés (ISO 12100:2010) 2. MSZ EN

Részletesebben

Villamosenergia-rendszerhasználói igénybejelentés

Villamosenergia-rendszerhasználói igénybejelentés 1.1 Igénybejelentő (szerződő) adatai: partnerszám: szerzôdés száma: rendszerhasználó/fogyasztó neve előző (születési/leánykori) neve anyja neve személyi azonosító okirat (szem.ig útlevél*) száma születési

Részletesebben

MSZ 2040 Egészségügyi intézmények villamos berendezéseinek létesítése helyett MSZ HD 60364-7-710 Gyógyászati helyek

MSZ 2040 Egészségügyi intézmények villamos berendezéseinek létesítése helyett MSZ HD 60364-7-710 Gyógyászati helyek Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 MSZ 2040 Egészségügyi intézmények villamos berendezéseinek létesítése helyett MSZ HD 60364-7-710 Gyógyászati helyek Dr.

Részletesebben

O.T.SZ. MVÉDELEM MSZ EN 62305. dr.szedenik Norbert BME Villamos Energetika Tsz. szedenik@mail.bme.hu

O.T.SZ. MVÉDELEM MSZ EN 62305. dr.szedenik Norbert BME Villamos Energetika Tsz. szedenik@mail.bme.hu O.T.SZ. VILLÁMV MVÉDELEM 2009. JÚNIUS J 25. MSZ EN 62305 dr.szedenik Norbert BME Villamos Energetika Tsz. szedenik@mail.bme.hu MSZ EN 62305 1. rész: Általános elvek 2. rész: Kockázatelemzés 3. rész: Létesítmények

Részletesebben

Mérési útmutató Érintésvédelem Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 2. sz. méréséhez

Mérési útmutató Érintésvédelem Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 2. sz. méréséhez 1 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VILLAMOS ENERGETIKA TANSZÉK Mérési útmutató Érintésvédelem Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 2. sz.

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Emlékeztető az Érintésvédelmi Munkabizottság 2012. június 6-i üléséről

Emlékeztető az Érintésvédelmi Munkabizottság 2012. június 6-i üléséről Emlékeztető az Érintésvédelmi Munkabizottság 2012. június 6-i üléséről Az Érintésvédelmi Munkabizottság 261. ülésén a Munkabizottság dr. Novothny Ferenc vezetésével az Egyesülethez beérkezett szakmai kérdéseket

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hollenczer Lajos. Biztonságtechnikai mérések. A követelménymodul megnevezése: Erősáramú mérések végzése

MUNKAANYAG. Hollenczer Lajos. Biztonságtechnikai mérések. A követelménymodul megnevezése: Erősáramú mérések végzése Hollenczer Lajos Biztonságtechnikai mérések A követelménymodul megnevezése: Erősáramú mérések végzése A követelménymodul száma: 0929-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-50 BIZTONSÁGTECHNIKAI

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK 6203-11 modul ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK I. rész ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS SZERELÉSEK II. RÉSZ VEZÉRLÉS ÉS SZABÁLYOZÁSTECHNIKA TARTALOMJEGYZÉKE Szerkesztette: I. Rész: Tolnai

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSIPARI MŰSZAKI FŐISKOLA Villamosenergetikai Intézet

KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSIPARI MŰSZAKI FŐISKOLA Villamosenergetikai Intézet KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSIPARI MŰSZAKI FŐISKOLA Villamosenergetikai Intézet Villamosművek Szakcsoport MÉRÉSI ÚTMUTATÓ 5. laborgyakorlat Áram-védőkapcsolás és állandó szigetelésellenőrzés vizsgálata Budapest

Részletesebben

ATEX EU direktíva. A robbanásvédelmi dokumentáció tartalma

ATEX EU direktíva. A robbanásvédelmi dokumentáció tartalma Koburger Márk, Zsarnovszki Attila Robbanásvédelmi dokumentáció Mit kell pontosan érteni a cím alatt? Milyen rendeletek, direktívák vonatkoznak a területre? Mely technológiák esetében kell azokat alkalmazni?

Részletesebben

Erőterv introduction 1

Erőterv introduction 1 Erőterv introduction 1 TARTALOMJEGYZÉK Tradíciók ERŐTERV rövid története PÖYRY ERŐTERV ZRt. szervezeti sémája Főbb vevők Szolgáltatások (koncepciótól a bontásig) Komplex szolgáltatás Eszközök Tanúsítványok

Részletesebben

LÉGVEZETÉK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

LÉGVEZETÉK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM MMK Energetikai Tagozat Szakmai továbbképzés 2014 LÉGVEZETÉK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 1 Madárvédelmi kérdések erősáramú szabadvezetékeken különböző feszültségszinteken jelentkező problémák és azok megoldásai

Részletesebben

Tartalom. Túlfeszültség-védelem fényelektromos berendezésekhez. Túlfeszültség-védelem fényelektromos berendezésekhez F.1

Tartalom. Túlfeszültség-védelem fényelektromos berendezésekhez. Túlfeszültség-védelem fényelektromos berendezésekhez F.1 Tartalom ényelektromos alkalmazási példa.2.1 ényelektromos alkalmazási példa A károk megelőzését a túlfeszültség-védelem jelenti A megújuló energia felhasználását szolgáló fényelektromos berendezések elhelyezésük

Részletesebben

VILLAMOS KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ. Budapest, XXII. ker. Gyula vezér lépcső közvilágítás bővítése.

VILLAMOS KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ. Budapest, XXII. ker. Gyula vezér lépcső közvilágítás bővítése. Elektromos Tervező és Kivitelező Kft 1045 Budapest, Széchenyi tér 10. VILLAMOS KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, XXII. ker. Gyula vezér lépcső közvilágítás bővítése. Vezető tervező: Tóth Tibor 01-7420

Részletesebben

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Magyar Biztosítók Szövetsége ajánlása a villám- és túlfeszültség-károk megelőzéséhez és csökkentéséhez

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Magyar Biztosítók Szövetsége ajánlása a villám- és túlfeszültség-károk megelőzéséhez és csökkentéséhez A Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Magyar Biztosítók Szövetsége ajánlása a villám- és túlfeszültség-károk megelőzéséhez és csökkentéséhez 1. Bevezető Az elmúlt néhány év statisztikai adatai rámutatnak

Részletesebben

Hűtőkalorifer csere 2008. 3-as mező szekunder rekonstrukció 2008. SF-6 megszakító csere 2008. 3-4. blokki dízelgépek átalakítás tervezése 2008

Hűtőkalorifer csere 2008. 3-as mező szekunder rekonstrukció 2008. SF-6 megszakító csere 2008. 3-4. blokki dízelgépek átalakítás tervezése 2008 A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Vállalkozási szerződések: Szerződés tárgya Szerződés kötés éve Hűtőkalorifer

Részletesebben

Épületvillamosság szakág szempontjából összeállított jogszabályok és szabványok jegyzéke 2011. 04. hó

Épületvillamosság szakág szempontjából összeállított jogszabályok és szabványok jegyzéke 2011. 04. hó 1 Épületvillamosság szakág szempontjából összeállított jogszabályok és szabványok jegyzéke 2011. 04. hó Tartalom: 1. Jogszabályok 2. oldal 1.1. Törvények 2. oldal 1.2. Kormányrendeletek 2. oldal 1.3. Szakminiszteri

Részletesebben

Villamosművek Szakcsoport MÉRÉSI ÚTMUTATÓ. 6. laborgyakorlat. Hurokellenállás mérése és a védővezetőt nem igénylő érintésvédelmi módok ellenőrzése

Villamosművek Szakcsoport MÉRÉSI ÚTMUTATÓ. 6. laborgyakorlat. Hurokellenállás mérése és a védővezetőt nem igénylő érintésvédelmi módok ellenőrzése KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSIPARI MŰSZAKI FŐISKOLA Villamosenergetikai Intézet Villamosművek Szakcsoport MÉRÉSI ÚTMUTATÓ 6. laborgyakorlat Hurokellenállás mérése és a védővezetőt nem igénylő érintésvédelmi módok

Részletesebben

MULTISERVICERXA MI 3321 Multifunkcionális PAT műszer

MULTISERVICERXA MI 3321 Multifunkcionális PAT műszer A Multiservicer XA egy multifunkcionális hordozható mérőeszköz a hordozható villamos berendezések, gépek és kapcsoló berendezések villamos biztonságának ellenőrzésére, kiegészítve hurokimpedancia, RCD

Részletesebben

Ergépek csoportosítása

Ergépek csoportosítása Ergépek csoportosítása 1 2 3 4 5 6 Villamos gépek u = U sinωt U = U max eff U = max 2 7 8 u = R I max sinωt = U max sinωt ohmos ellenállás 9 induktivitás u = U max sin( ωt + 90 0 ) kapacitás u = U sin(

Részletesebben

Az 54. sorszámú Erősáramú berendezések felülvizsgálója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

Az 54. sorszámú Erősáramú berendezések felülvizsgálója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye Az 54. sorszámú Erősáramú berendezések felülvizsgálója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító

Részletesebben

Érintésvédelem. 1. tétel VÉT 1/6

Érintésvédelem. 1. tétel VÉT 1/6 1. Az Ön munkaterületén zárlat következtében meghibásodott egy izzítókemence, és ez majdnem balesethez vezetett. Beszéljen munkatársaival a villamos áram okozta egészségi ártalmakról, a baleset megelőzését

Részletesebben

C É G I S M E R T E T

C É G I S M E R T E T ELTI Energetikai Létesítményeket Tervez Iroda Kft. Telephely, levélcím: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 28. /: (36-1) 279-1674, 279-1675 : elti.kft@chello.hu C É G I S M E R T E T Tisztelt leend Partnerünk!

Részletesebben

A tűzvédelmi felülvizsgálatról az új OTSZ tükrében

A tűzvédelmi felülvizsgálatról az új OTSZ tükrében A tűzvédelmi felülvizsgálatról az új OTSZ tükrében Változás történt a tűzveszélyességi osztályok meghatározásánál. Már nem A, B, C, D, E tűzveszélyességi osztályú helyiségeket és szabadtereket találunk,

Részletesebben

EUROTEST XA UNIVERZÁLIS ÉRINTÉSVÉDELMI MŰSZER

EUROTEST XA UNIVERZÁLIS ÉRINTÉSVÉDELMI MŰSZER Az EurotestAT, a szlovén METREL-től az új sorozatú automatikus vizsgálatra alkalmas ÉV műszercsalád erős képviselője. Előnyös megoldás érintésvédelmi ellenőrzésekre, kis méretekkel rendelkező, könnyű kivitel,

Részletesebben

Biztonság. Áramütés elleni védelem

Biztonság. Áramütés elleni védelem Biztonság. Áramütés elleni védelem Az áram élettani hatása Fizikai (erő-, hő-, fény- és hanghatás) Kémiai (vérbontás, vörösvértest kiégés) Biológiai (sokk, izomgörcsök) A veszélyességet befolyásoló tényezők:

Részletesebben

2. Témakör. Magyar Szabványügyi Testület. Szabványosítás. Minőségirányítási rendszerszabványok.

2. Témakör. Magyar Szabványügyi Testület. Szabványosítás. Minőségirányítási rendszerszabványok. 2. Témakör Magyar Szabványügyi Testület. Szabványosítás. Minőségirányítási rendszerszabványok. TARTALOMJEGYZÉK 2.1. Magyar Szabványügyi Testület... 2 2.1.1. MSZT tagjai, szervei, feladata... 2 2.1.2. MSZT

Részletesebben

Kisfeszültségű energiaelosztás

Kisfeszültségű energiaelosztás A Fupact készülékek általános bemutatása Fupact termékcsalád leírása és működési módja A Fupact termékcsalád egy készülékbe integrálja a kapcsolás, a szakaszolás és a biztosítófoglalat funkciókat. Ezeket

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2014.10.02. Villámvédelem. Dr. Kovács Károly Dely Kornél Varga Tamás. Villámvédelem

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2014.10.02. Villámvédelem. Dr. Kovács Károly Dely Kornél Varga Tamás. Villámvédelem 2014.10.02. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 Dr. Kovács Károly Dely Kornél Varga Tamás 2014. szeptember 18. 1 - A mai nap tematikája 1. Szabvány és jogszabályi

Részletesebben

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK r e GANZ KK Kft n ISO 9001 d s z e rb a en t l tá i d u CSATLAKOZÓKOMBINÁCIÓK A ház különlegesen erõs, ütésálló könnyen nyitható, ezáltal komfortos szerelést biztosít tömszelencén át csatlakoztatható 35

Részletesebben

5. Biztonságtechnikai ismeretek. 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre

5. Biztonságtechnikai ismeretek. 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre 5. Biztonságtechnikai ismeretek 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre Az emberi test maga is vezető, ezért ha a test különböző pontjai között potenciálkülönbség lép fel, a testen áram indul

Részletesebben

Késes biztosítók G/8. Késes biztosítók MSZ EN 60269-1 MSZ EN 60269-2 MSZ HD 60269-2-1

Késes biztosítók G/8. Késes biztosítók MSZ EN 60269-1 MSZ EN 60269-2 MSZ HD 60269-2-1 Késes biztosítók A késes biztosító túlterhelés vagy zárlat esetén - a létrejövő hő hatására történő kiolvadás útján - nyitja az áramkört, ezáltal a mögötte lévő vezetékrészt és fogyasztókészülékeket megóvja.

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA Vizsgakérdések (2007. tavaszi BSc félév)

VILLAMOS ENERGETIKA Vizsgakérdések (2007. tavaszi BSc félév) 1 VILLAMOS ENERGETIKA Vizsgakérdések (2007. tavaszi BSc félév) 1. Ismertesse a villamosenergia-hálózat feladatkrk szerinti felosztását a jellegzetes feszültségszinteket és az azokhoz tartozó átvihető teljesítmények

Részletesebben

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat új OTSZ Az Országos T zvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet Törlésre kerültek: - m szaki biztonsági

Részletesebben

MSZ EN 61439-1 és 2 szabvány. A biztonságos és megbízható kisfeszültségű kapcsolóberendezés

MSZ EN 61439-1 és 2 szabvány. A biztonságos és megbízható kisfeszültségű kapcsolóberendezés MSZ EN 61439-1 és 2 szabvány A biztonságos és megbízható kisfeszültségű kapcsolóberendezés alapkövetelményei MSZ EN 61439-1 és 2 Egy szabvány, mely igazodik igényeihez Az IEC/MSZ EN szabványokat ma már

Részletesebben

Tökéletes védelem villámcsapás és hálózati túlfeszültségek

Tökéletes védelem villámcsapás és hálózati túlfeszültségek TÚLFESZÜLTSÉG LEVEZETŐ >>> túlfeszültséglevezetők és a hozzájuk tartozó védelmi készülékek kiválasztása Tökéletes védelem villámcsapás és hálózati túlfeszültségek esetén A túlfeszültség levezetők kötelezőek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE 1

TÁJÉKOZTATÓ A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE 1 ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK TÁJÉKOZTATÓ A TERVEZÉSI, DIPLOMATERVEZÉSI, SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSI ÉS PROJEKT TÁRGYAK KÖVETELMÉNYEIRŐL A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE

Részletesebben

A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában

A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában Tihanyi Zoltán vezérigazgató-helyettes MAVIR ZRt. MESZ XXI. Országos Konferenciája Hódmezővásárhely, 2014.10.14. Tartalom A NES címszavai a villamos energiára,

Részletesebben

hengeres biztosító betétek

hengeres biztosító betétek Hengeres biztosító betétek Biztosítós szakaszolók hengeres biztosító betétekkel A és D rendszerekben Műszaki adatok 148 150 360 hengeres biztosító betétek Az erő felügyeletet igényel 147 Hengeres biztosító

Részletesebben

KITERJESZTETT GARANCIA

KITERJESZTETT GARANCIA KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és

Részletesebben

Hol vagyunk? A laboratórium megújulása 2012. Kik vagyunk? Milyen eszközeink vannak? Mivel foglalkozunk?

Hol vagyunk? A laboratórium megújulása 2012. Kik vagyunk? Milyen eszközeink vannak? Mivel foglalkozunk? Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika Tanszék BME Nagyfeszültségű Laboratórium és a Megújulás Németh Bálint BME VET Nagyfeszültségű Laboratórium Hol vagyunk? A laboratórium

Részletesebben

A megbízó neve és címe : Érintésvédelmi Kft. 1000. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 11.

A megbízó neve és címe : Érintésvédelmi Kft. 1000. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 11. Biztonságtechnikai Vállalkozás Tel./Fax:364-2539 A megbízó neve és címe : Érintésvédelmi Kft. 1000. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 11. A vizsgálat helye : A vizsgálat tárgya: Felülvizsgálati Center 2000

Részletesebben

Helyesbítés a kézikönyvhöz

Helyesbítés a kézikönyvhöz Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Helyesbítés a kézikönyvhöz MOVIMOT MM..D Funkcionális biztonság A megengedett készülékkombinációk bővítése Kiadás: 2013. 11. 20258291

Részletesebben

Holec Xiria 24 kv körhálózati elosztóberendezés

Holec Xiria 24 kv körhálózati elosztóberendezés Holec Xiria 24 kv körhálózati elosztóberendezés Termékismertető Magas üzembiztonság Karbantartásmentes Biztonságos, látható földelés és állásjelzés Környezetbarát Kompakt Alkalmas alállomás automatizálására

Részletesebben

FELVONÓKRA ÉS MOZGÓLÉPCSŐKRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS SZABVÁNYOK

FELVONÓKRA ÉS MOZGÓLÉPCSŐKRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS SZABVÁNYOK FELVONÓKRA ÉS MOZGÓLÉPCSŐKRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS SZABVÁNYOK J O G S Z A B Á L Y O K Törvények és országgyűlési határozatok: 1. 1959. IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 2. 1991.

Részletesebben