Útmutató az új nagyfeszültségű földelési szabvány használatához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató az új nagyfeszültségű földelési szabvány használatához"

Átírás

1 Magyar Mérnöki Kamara FAP 39/1/2012 Energetikai Tagozat Útmutató az új nagyfeszültségű földelési szabvány használatához Tervezési segédlet Budapest, március

2 2 Az útmutató a Magyar Mérnöki Kamara 2012/13 évi feladatalapú pályázata és támogatása keretében készült. Tagozat elnöke: Gábor András Témavezető: Tüdős Tibor Közreműködők: Gábor András Dr. Varjú György Kádár Aba Rejtő János Dr. Ladányi József

3 3 Tartalom 1. Az útmutató tárgya 2. A szabvány keletkezése és hatálya 3. Az új szabvány összehasonlítása a régiekkel 4. A méretezési előírások összehasonlítása 5. A szabványok adatlapjai 6. Irodalom

4 4 1. Az útmutató tárgya Az MSZ EN 50522:2011 jelzetű, 1 kv-nál nagyobb váltakozó feszültségű erősáramú berendezések földelése című 67 oldalas, harmonizált, európai magyar szabvány 2011 februárjában jelent meg és jelenleg csak angol nyelven áll rendelkezésre. Angol címe: Earthing of power installations exceeding 1 kv a.c. A szabvány lefordítására tagozatunk pályázati támogatást nyert, a nyersfordítás elkészült, ezen útmutató készítésekor a tagozati lektorálás zajlik, várhatóan 2013 első félévében megjelenik a magyar változat. Az útmutató elsődleges célja a segítséget nyújtani mérnöki kamarai tagoknak, a szabvány felhasználóinak, pl. energetikai tervezőknek, szakértőknek, áramszolgáltatói és erőművi létesítőknek, üzemeltetőknek, stb., hogy az új szabványelőírásokat megismerjék, és a régiekkel összevethessék. 2. A szabvány keletkezése és hatálya A szabványnak a Magyar Szabványügyi Testület (továbbiakban: MSZT) honlapján olvasható adatlapján* a Közvetlen elődök előzmények rovat üres, mintha ennek a szabványnak nem lenne előzménye. Ez azonban így nem igaz. Az MSZ 172-2:1994, Érintésvédelmi szabályzat V-nál nagyobb feszültségű, nem közvetlenül földelt berendezések és az MSZ 172-3:1973, Érintésvédelmi szabályzat V-nál nagyobb feszültségű, közvetlenül földelt berendezések magyar szabványok tárgya gyakorlatilag azonos; ezek meglehetősen elavult szabványok, előírásaik pedig lényegesen eltérnek az új előírásoktól.

5 5 Új szabványunk előszavában az olvasható, hogy ez a szabvány az EN :2010 hivatkozási számú dokumentummal együttesen kiváltja a HD 637 S1:1999 jelzetű dokumentumot. A hivatkozott szabvány ma már szintén új harmonizált, európai magyar szabvány: MSZ EN :2011, 1 kv-nál nagyobb váltakozó feszültségű erősáramú berendezések. 1. rész: Általános szabályok. Angol címe: Power installations exceeding 1 kv a.c. Part 1: Common rules. Ez a jelenleg szintén csak angol nyelven rendelkezésre álló létesítési szabvány elődje az MSZ :1970, Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Általános előírások és száraz helyiségre vonatkozó előírások magyar szabvány továbbá ezen MSZ 1610 jelzetű szabványsorozat 2., 4., és 8. részei. Az említett HD 637 S1:1999 jelzetű, kiváltott harmonizációs dokumentum angol címe szintén Power installations exceeding 1 kv a.c. volt, ez még egy dokumentumban tartalmazta a létesítési és földelési előírásokat. (Az MSZT több európai országgal ellentétben - nem honosította ezt az előző dokumentumot. Ezt még a CENELEC készítette. Amikor az IEC ennek alapján kidolgozta az IEC :2010 jelzetű létesítési szabványt, abból kihagyta a földelési előírásokat. A CENELEC kisebb módosításokkal átvette ezt a dokumentumot EN :2011 jelzettel, de egyúttal kidolgozta a szóban forgó EN 50522:2011 jelzetű részletes földelési szabványt.) Mindebből, és a szabványok szövegéből következik, hogy a szóban forgó MSZ EN és az MSZ EN szabványokat együttesen célszerű használni, a két szabványban az alapvető követelmények nagy része azonos, az MSZ EN db definiált szakkifejezéséből 39 db az MSZ EN szabványban is szerepel, tulajdonképpen onnan van átvéve. Tagozatunk az MSZ EN szabványt is lefordítja az MSZT részére, a magyar változat kiadása érdekében és ehhez is készít egy hasonló útmutatót. Az MSZ 1610 szabvány 1. és említett további részeinek adatlapján a visszavonás ként dátum van megadva, a CENELEC (az illetékes európai

6 6 szabványosítási szervezet) ugyanis a honosított európai szabványokkal ellentétes nemzeti szabványok visszavonására kötelezi hazánkat. Az MSZ szabványban a következő követelményt találjuk: Az erősáramú villamos berendezések létesítésére e szabványon kívül egyéb szabványok, hatósági rendeletek és előírások is vonatkoznak; e szabvány előírásain kívül azokat is figyelembe kell venni. Ilyenek pl. az érintésvédelem tekintetében az MSZ 172-2, és az MSZ Ebből értelemszerűen következik, hogy ha én az MSZ 1610-et visszavonják, akkor az MSZ és MSZ szabványokat is vissza kell vonni!

7 7 3. Az új szabvány összehasonlítása a régiekkel Az új MSZ EN 50522:2011 szabvány terjedelme 66 oldal, 9 fejezethez 17 függelék csatlakozik (ebből10 normatív, 7 informatív jellegű). Az 1 kv-nál nagyobb feszültségű erősáramú berendezések áramütés elleni védelmével, kialakításával, mérésével a következő szabványok foglalkoztak: Az MSZ 172-2:1994 terjedelme 13 oldal, 5 fejezethez egy melléklet kapcsolódik. Az MSZ 172-3:1973 terjedelme 19 oldal, 6 fejezetre tagolódik. A két régi szabvány összesen 32 oldal terjedelmű. A földelőrendszerek mérését az MSZ 4851 szabványsorozat 1, 2 és 6. fejezetei írják elő. Az MSZ 1610 szabványsorozat 1. és 5. fejezete, amely a létesítés szabályait foglalja magában, szintén tartalmaz áramütés elleni eljárásokat. Az új szabvány mindezeket a részterületeket tartalmazza. Mindez jelzi, hogy a követelmények és információk terén nagy előrelépést jelent az új szabvány. Tájékoztatásul itt közöljük a 3 szóban forgó szabvány tartalomjegyzékét.

8 8 MSZ EN 50522:2011 TARTALOM 1 Alkalmazási terület... 2 Rendelkező hivatkozások... 3 Szakkifejezések és meghatározásuk Általános meghatározások A berendezésekre vonatkozó meghatározások A villamos áramütéssel szembeni védelmi intézkedésekre vonatkozó meghatározások A földelésre vonatkozó meghatározások... 4 Alapvető követelmények Általános követelmények Villamos követelmények Biztonsági kritériumok Funkcionális követelmények... 5 Földelő rendszerek méretezése Általános tudnivalók Korrrózió és mechanikai igénybevételek szempontjából történő méretezés Termikus igénybevétel szempontjából történő méretezés Az érintési feszültségek szempontjából történő méretezés... 6 A kivitt (transzfer) potenciál elkerülésére szolgáló intézkedések Nagyfeszültségű rendszerekből kisfeszültségű rendszerekbe transzferált potenciálok Távközlési berendezésekbe és más rendszerekbe kivitt (transzfer) potenciál... 7 Földelő rendszerek létesítése Földelők és földelővezetők kivitelezése Villám és tranziens igénybevételek Szerkezetek és berendezések földelésére szolgáló intézkedések... 8 Mérések... 9 A fenntartási feladatok elvégezhetősége Szemle Mérések... Függelékek A függelék (előírás) A megengedett érintési feszültségek kiszámítására vonatkozó számítási eljárás... B függelék (előírás) Érintési feszültség és testáram... B.1 A megengedett érintési feszültség kiszámítása... B.2 A megengedett várható érintési feszültség kiszámítása... C függelék (előírás) A földelők alapanyagául szolgáló anyagok és azok minimális méretei, amelyek esetében teljesül a mechanikai szilárdság és a korrózióállóság követelménye... D függelék (előírás) Földelővezetők vagy földelők áramterhelhetőségének meghatározása...

9 9 E függelék (előírás) Az elismerten előírt M intézkedések ismertetése... F függelék (előírás) Földelő rendszerekben a nagyfrekvenciás áramok redukálása céljából foganatosítandó intézkedések... G függelék (előírás) Szerkezetek és berendezések földelésére szolgáló különleges intézkedések... G.1 Berendezések kerítései... G.2 Csővezetékek... G.3 Iparvágányok... G.4 Oszlopállomások és/vagy oszlopkapcsolók... G.5 Mérőváltók szekunderáramkörei... H függelék (előírás) Az érintési feszültségek mérése... I függelék (tájékoztatás) Légvezetékek földelősodronyainak és kábelek fém árnyékolásainak védőtényezői... I.1 Általános tudnivalók... I.2 A védőtényezők jellemző értékei távvezetékekre és kábelekre (50 Hz) J függelék (tájékoztatás) A földelő rendszerek kivitelezésére vonatkozó alapismeretek... J.1 Fajlagos földellenállás... J.2 Szétterjedési ellenállás... K függelék (tájékoztatás) Földelők és földelővezetők kivitele... K.1 Földelők kivitele... K.2 Földelővezetők kivitele... L függelék (tájékoztatás) A földelő rendszerekhez és a földelő rendszereken elvégzendő mérések... L.1 A fajlagos földellenállás mérése... L.2 A szétterjedési ellenállás és a földelési impedancia mérése... L.3 A földpotenciál-emelkedés meghatározása... L.4 Idegen feszültségek és zavarfeszültségek kiszűrése a földelési mérések során... M függelék (tájékoztatás) Földelő rendszerek építésfelügyeletére és dokumentációira vonatkozó részletek... N függelék (tájékoztatás) Betonban lévő vasalások felhasználása földelési célokra... O függelék (tájékoztatás) Összefüggő (globális) földelő rendszer... P függelék (előírás) Különleges nemzeti feltételek... Q függelék (tájékoztatás) "A" eltérések... Ábrák 1. ábra - A föld felszínén kialakuló potenciál változása és feszültségek áramtól átjárt földelők esetén (példa) ábra - Kis impedanciájú csillagponti földelésű transzformátorállomásban földzárlat esetén fellépő áramok, feszültségek és ellenállások példája ábra - Földzárlati áramok lényeges összetevői nagyfeszültségű hálózatokban ábra - Megengedett érintési feszültség ábra - Olyan földelő rendszerek kialakítása, amelyek nem képezik összefüggő (globális) földelő rendszerek részét (5.4.2 pont C1 bekezdése), a megengedett UTp érintési

10 10 feszültségre való tekintettel, az UE földpotenciál-emelkedés vagy az UT érintési feszültség ellenőrzése révén... B.1 ábra - Érintési áramkör helyettesítő kapcsolása... B.2 ábra - UvTp = f (tf) példagörbék különböző RF = RF1 + RF2 járulékos ellenállásokra... D.1 ábra - Földelővezető és földelő G zárlati áramsűrűsége a tf zárlati időtartam függvényében... D.2 ábra - Földelővezető állandósult állapotú ID árama... J.1 ábra - (Szalagból, hengeres anyagból vagy sodronyból készült) vízszintes földelők szétterjedési ellenállása homogén talajban sugárirányú vagy gyűrűként történő fektetés esetén... J.2 ábra - Homogén talajba függőlegesen bejuttatott rúdföldelők szétterjedési ellenállása... J.3 ábra - Földelőként is használt kábelvonal szétterjedési ellenállásának jellemző értékei, a kábelhosszúság és a fajlagos földellenállás függvényében... L.1 ábra - A földelési impedancia áram-feszültség módszerrel történő meghatározását bemutató példa... Táblázatok 1. táblázat - A földelő rendszerek méretezése szempontjából mérvadó áramok táblázat - Kisfeszültségű és nagyfeszültségű földelő rendszerek földpotenciál-emelkedés (EPR) alapján történő egyesítésére vonatkozó minimális követelmények... B.1 táblázat - Legnagyobb megengedett IB testáram a zárlat tf időtartamának függvényében... B.2 táblázat - Az eredő ZT testimpedancia az UT érintési feszültség függvényében az egyik kéz és a másik kéz közötti áramútra... B.3 táblázat - A megengedett UTp érintési feszültség tf zárlati időtartam függvényében kiszámított értékei... B.4 táblázat - A járulékos ellenállásokkal elvégzett számításokhoz alkalmazott feltevések... D.1 táblázat - Anyagállandók... D.2 táblázat - Az állandósult állapotú áram 300 C véghőmérsékletről más véghőmérsékletre való átszámítására szolgáló tényezők... E.1 táblázat: Az M kiegészítő intézkedések alkalmazásának feltételei, hogy teljesüljenek a megengedett UTp érintési feszültségekre vonatkozó követelmények (ld. 4. ábra)... J.1 táblázat - Fajlagos földellenállás értékek különböző frekvenciájú műszaki váltakozó áramokra (azon értékek tartománya, amelyet gyakrabban határoztak meg méréssel)...

11 11 MSZ 172-2:1994 Tartalomjegyzék 1. Fogalommeghatározások. 2. Az érintésvédelem alapelőírásai 3. Védőföldelés. 4. Kiegészítő érintésvédelmi módok.. 5. Az érintésvédelem ellenőrzése.. (ábra nincs!) MSZ 172-3:1973 Tartalom 1. Általános előírások és átmeneti intézkedések 2. Meghatározások 3. Védőintézkedések 4. Általános érintésvédelmi módok 5. Kiegészítő érintésvédelmi módok 6. Ellenőrzés, felülvizsgálat, nyilvántartás A szövegben említett szabványok Függelék 2 db ábra A tartalomjegyzékekből is kitűnik, hogy az új szabvány sokkal részletesebb, a legújabb tudományos eredmények felhasználásával, ábrák, diagramok segítségével nyújt méretezési előírásokat, mérési módszereket a tervezőknek és egyéb felhasználóknak. A teljesség igénye nélkül egy példa a megengedett érintési feszültség meghatározásához: Az MSZ 172-2:1994 szerint nem közvetlenül földelt berendezéseknél A megengedhető érintési feszültség (U L ) értéke a kikapcsolás bekövetkeztéig a kikapcsolási idő függvényében: 1 s-nál nem hosszabb kikapcsolási idő esetén 1000 V, 1,5 s-nál nem hosszabb kikapcsolási idő esetén 500 V, 1,5 s-nál hosszabb kikapcsolási idő esetén vagy önműködő kikapcsolás nélkül 65 V.

12 12 Az MSZ 172-3:1972 szerint közvetlenül földelt berendezéseknél A megengedett legnagyobb érintési- és lépésfeszültség (Ué) effektív értéke: 250 V, ha fennállásának időtartama 1 másodpercnél nem nagyobb, 125 V, ha fennállásának időtartama 1 másodpercnél nagyobb. Az érintési- és lépésfeszültség meghatározásához 1 m-es távolságot kell alapul venni. Az új szabvány nem ismeri az érintésvédelem fogalmát; az intézkedéseket az áramütés elleni védekezésként határozza meg. A szabvány 4. ábrája a csupasz két kézzel érinthető fém részek között megengedett érintési feszültség diagramját mutatja a hiba fennállási időtartama függvényében. A görbe élettani vizsgálatok alapján készült. Mind a megengedett érintési-, mind a lépésfeszültség konkrét meghatározása során módot ad a konkrét körülmények (lábbeli, kesztyű, a talaj felületi rétege, időjárási körülmények, stb) figyelembe vételére. Az áramütés elleni védekezés módjaként sokkal szélesebb körű lehetőségekkel számolhatunk, beleértve az intézkedések sorozatát is. 4. A méretezési előírások összehasonlítása A földelőrendszerek méretezésére a megszűnő szabványok egyszerű ökölszabályokat, rövid egyenleteket közöltek, melyek lényege a mértékadó FN zárlati áram és a földelési ellenállás figyelembe vétele volt. Amennyiben a korábbi előírásokban felsorolt egyszerű feltételek teljesültek, csak kevés esetben volt kötelező mérésekkel igazolni a tényleges érintési- és lépésfeszültségeket. A 120 kv-os és nagyobb feszültségű hálózatok zárlati áramai az utóbbi évtizedekben megnőttek, 120/középfeszültségű állomásokat létesítettek a nagyvárosokben, vagy új településrészek vették körül a régieket; a korábbi, nagy tapasztalattal kialakított egyszerű szabályokkal már nem lehetett megbízható földelőrendszereket tervezni.

13 13 Az FN zárlati áram és az ún. sántaüzemi földelési ellenállás-mérés eredményének összeszorzása nem adott megbízható információt az állomások megfelelő áramütés ellené védelméről. A régi szabványok másik nagy hiányossága, hogy gyakorlatilag nem volt alkalmas az állomásokon belüli szekunder rendszerek zárlatkor fellépő igénybevételeire. Az MSZ EN szabvány pontosabb számítást követel, és sok részletet figyelembe vesz, amellyel a régi méretezés nem számolt: a mértékadó FN zárlati áram részeként megkülönbözteti a ténylegesen potenciálemelkedést okozó földbe folyó áramot, a földelőhálóból a transzformátor csillagpontjába és a védővezetőkbe, kábelárnyékolásokba befolyó áramokat is. Számol az ún. transzfer potenciállal, ami a hibahelytől távol mérhető pl. az állomást elhagyó kábelárnyékolások és a helyi földelések között. A szabvány nagyszámú melléklete magyarázza, részletezi, kiegészíti a törzsanyagot, illetve megjeleníti az egyes országok közöstől eltérő előírásait.

14 14 5. A szabványok adatlapjai Alapadatok MSZ EN 50522:2011 Dokumentumnév Hivatkozási szám MSZ EN 50522:2011 Cím Angol Cím 1 kv-nál nagyobb váltakozó feszültségű erősáramú berendezések földelése Earthing of power installations exceeding 1 kv a.c Jóváhagyás Meghirdetés Visszavonás Termék és kereskedelmi adatok Nyelv angol A szabvány Kapható oldalszáma ára papír, PDF-fájl (A fájl mérete: ) byte 67 oldal V kategória Netto:9660.-Ft Brutto: papír formátum esetén (5% ÁFA): Ft elektronikus (PDF) formátum esetén (27% ÁFA): Ft További adatok Műszaki Bizottság MSZT/MCS 809 ICS Olvadóbiztosítók és egyéb, túláram ellen védő készülékek Források idt EN 50522:2010 Kapcsoódó európai direktíva Közvetlen elődök előzmények Módosítások SZK-közlemények Közvetlen utódok, következmények Copyright MSZT

15 15 MSZ EN :2011 Alapadatok Dokumentumnév Hivatkozási szám MSZ EN :2011 Cím Angol Cím Jóváhagyás Meghirdetés Visszavonás 1 kv-nál nagyobb váltakozó feszültségű erősáramú berendezések. 1. rész: Általános szabályok (IEC :2010, módosítva) Power installations exceeding 1 kv a.c. Part 1: Common rules (IEC :2010, modified) Termék és kereskedelmi adatok Nyelv A szabvány Kapható oldalszáma ára angol papír, PDF-fájl (A fájl mérete: ) byte 116 oldal XA kategória Netto: Ft Brutto: papír formátum esetén (5% ÁFA): Ft elektronikus (PDF) formátum esetén (27% ÁFA): Ft További adatok Műszaki Bizottság MSZT/MCS 809 ICS Források Kapcsoódó európai direktíva Közvetlen elődök előzmények Módosítások SZK-közlemények Közvetlen utódok, következmények Energiaátviteli és -elosztó hálózatok általában idt IEC :2010; idt EN :2010; idt EN :2010/AC:2011; idt EN :2010/AC:2012 MSZ :1970 MSZ :1970 MSZ :1970 MSZ :1970 MSZ :1970 MSZ :1970 MSZ : /09: Helyesbítés; 2012/06: Helyesbítés Copyright MSZT

16 16 MSZ 172-2:1994 Alapadatok Dokumentumnév Hivatkozási szám MSZ 172-2:1994 Cím Angol Cím Érintésvédelmi szabályzat V-nál nagyobb feszültségű, nem közvetlenül földelt berendezések Rules of protection against electric shock. Power current installations over 1000 V without direct earthing Jóváhagyás Meghirdetés Visszavonás Termék és kereskedelmi adatok Nyelv magyar A szabvány Kapható oldalszáma ára papír, PDF-fájl (A fájl mérete: ) byte 13 oldal G kategória Netto:4210.-Ft Brutto: papír formátum esetén (5% ÁFA): Ft elektronikus (PDF) formátum esetén (27% ÁFA): Ft További adatok Műszaki Bizottság MSZT/MCS 809 ICS Elektrotechnika általában Források Kapcsoódó európai direktíva Közvetlen elődök előzmények MSZ 172-2:1972 Módosítások SZK-közlemények 2002/05: Helyesbítés; 2003/03: Visszavonási szándék Közvetlen utódok, következmények Copyright MSZT

17 17 MSZ 172-3:1973 Alapadatok Dokumentumnév Hivatkozási szám MSZ 172-3:1973 Cím Angol Cím Érintésvédelmi szabályzat V-nál nagyobb feszültségű, közvetlenül földelt berendezések Rules of protection against indirect contact. Power current installations over 1000 V with direct earthing Jóváhagyás Meghirdetés Visszavonás Termék és kereskedelmi adatok Nyelv magyar A szabvány Kapható oldalszáma ára papír, PDF-fájl (A fájl mérete: ) byte 20 oldal K kategória Netto:5190.-Ft Brutto: papír formátum esetén (5% ÁFA): Ft elektronikus (PDF) formátum esetén (27% ÁFA): Ft További adatok Műszaki Bizottság MSZT/MCS 809 ICS Elektrotechnika általában; Az energiaátviteli és -elosztó hálózatokkal kapcsolatos egyéb berendezések Források Kapcsoódó európai direktíva Közvetlen elődök előzmények Módosítások SZK-közlemények 1975/14: Helyesbítés; 2003/03: Visszavonási szándék Közvetlen utódok, következmények Copyright MSZT

18 18 MSZ :1970 Alapadatok Dokumentumnév Hivatkozási szám MSZ :1970 Cím Angol Cím Jóváhagyás Meghirdetés Visszavonás Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Általános előírások és száraz helyiségre vonatkozó előírások Wiring rules for the establishment of power current installations over 1000 V. General requirements and requirements for dry premises Termék és kereskedelmi adatok Nyelv magyar A szabvány Kapható oldalszáma ára papír, PDF-fájl (A fájl mérete: ) byte 42 oldal S kategória Netto:7920.-Ft Brutto: formátumtól függetlenül (27% ÁFA): Ft További adatok Műszaki Bizottság MSZT/MCS 809 ICS Elektrotechnika általában; Villamosenergia-ellátó rendszerek Források Kapcsoódó európai direktíva Közvetlen elődök előzmények Módosítások SZK-közlemények Közvetlen utódok, következmények 2003/03: Visszavonási szándék; 1980/09: Módosítás; 1980/11: Módosítás MSZ EN :2011 Copyright MSZT

19 19 MSZ :1970 Alapadatok Dokumentumnév Hivatkozási szám MSZ :1970 Cím Angol Cím Jóváhagyás Meghirdetés Visszavonás Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Tűzveszélyes helyiségek és szabadterek Wiring rules for the establishment of power current installations over 1000 V. Fire hazardous premises and outdoors Termék és kereskedelmi adatok Nyelv magyar A szabvány Kapható oldalszáma ára papír, PDF-fájl (A fájl mérete: ) byte 6 oldal C kategória Netto:2830.-Ft Brutto: formátumtól függetlenül (27% ÁFA):3594.-Ft További adatok Műszaki Bizottság MSZT/MCS 809 ICS Elektrotechnika általában; Villamosenergia-ellátó rendszerek Források Kapcsoódó európai direktíva Közvetlen elődök előzmények Módosítások SZK-közlemények Közvetlen utódok, következmények 1990/10: Helyesbítés; 2003/03: Visszavonási szándék MSZ EN :2011 Copyright MSZT

20 20 6. Irodalom 1. Varjú György Dr., Ladányi József Dr.: Az alállomási földelési rendszer (földelőháló) méretezése. SAG Mérnökiroda szakmai továbbképzés db. ppt prezentáció. 2. Ladányi József Dr.: Villamosenergia-rendszerek. Földelések. BME VIK Villamos Energetika Tsz. Tananyag prezentáció Ladányi József Dr.: Villamosenergia-rendszerek. Csillagpont földelés. BME VIK Villamos Energetika Tsz. Tananyag prezentáció

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 1 2 3 Villámvédelem robbanásveszélyes területen, problémák a gyakorlatban Mit hozott 2012/2013. az előírások szintjén, szabványkövetés Gyakorlati villámvédelmi problémák 4 Miért is vagyunk itt? A villám

Részletesebben

Villámvédelem. #1. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-1:2011 Fogalmi változások

Villámvédelem. #1. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-1:2011 Fogalmi változások Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Szakmai segédlet 2015 Villámvédelem #1. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-1:2011 Fogalmi változások Villámvédelem

Részletesebben

IEC 61439 EN 61439 MSZ EN 61439

IEC 61439 EN 61439 MSZ EN 61439 61 439 SZABVANYERTELMEZES.HU IEC 61439 EN 61439 MSZ EN 61439 SZABVÁNYÉRTELMEZÉS SZABVÁNYOK ALKALMAZÁSA A MINDENNAPOKBAN TARTALMI ÉS FORMAI VÁLTOZÁSOK A KISFESZÜLTSÉGŰ KAPCSOLÓ- ÉS VEZÉRLŐBERENDEZÉSEK SZABVÁNYAIBAN

Részletesebben

Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata

Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata Villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálata Az OTSZ 3. rész XII. fejezete foglalkozik a villamos berendezések ellenőrzésével, s szó szerint a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet (OTSZ) nem

Részletesebben

Általános műszaki információk

Általános műszaki információk Általános műszaki információk II Tartalomjegyzék Villamos kifejezések és szabványok......................................................... H2. oldal Kaszkádolás..................................................................................

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY

EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY EN 60335-2-76 EURÓPAI SZABVÁNY 1999. augusztus Háztartási és hasonló elektromos készülékek biztonsága 2. rész: Elektromos kerítés energia ellátók speciális követelményei (IEC 60335-2-76:1997, módosítva)

Részletesebben

K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M

K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M 2 0 07. D E C E M B E R tartalom 1 Kovács Tamás A nagyteljesítményű betonok alkalmazás hidakban - helyzetkép és aktuális feladatok

Részletesebben

Leibig, B, Strangfeld, U, Kovács K. PhD www.dehn.de

Leibig, B, Strangfeld, U, Kovács K. PhD www.dehn.de 1. típusú túlfeszültségvédelmi készülék szikraköz vagy varisztor? Leibig, B, Strangfeld, U, Kovács K. PhD www.dehn.de A modern elektrotechnika különböző területein az elektronikus építőelemek széleskörű

Részletesebben

Szakmai továbbképzés

Szakmai továbbképzés Szakmai továbbképzés Éghető gázok, gőzök, ködök, éghető és robbanóképes porok, valamint nem éghető, de robbanóképes porok által okozott veszélyek ipari technológiákban Szakmai továbbképzés (3. kiadás)

Részletesebben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Országos Atomenergia Hivatal 4.13. sz. útmutató Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Verzió száma: 2. 2007. március Kiadta: Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója

Részletesebben

Tartalom. 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók... 5. Bevezetés... 3

Tartalom. 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók... 5. Bevezetés... 3 Tartalom Bevezetés...................................................... 3 1. A villamosenergia-minôséget jellemzô mutatók................ 5 1.1. A tápfeszültség nagysága............................................

Részletesebben

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Corvinno Technology Transfer Kft Copyright Hungarian edition Corvinno

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET

ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET Baumann Mihály Dr. Csoknyai Tamás Dr. Kalmár Ferenc Dr. Magyar Zoltán Dr. Majoros András Dr. Osztroluczky Miklós Szalay Zsuzsa Prof. Zöld András 2009. április A 2002/91/EK számú

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának

Részletesebben

SZABVÁNYOSÍTÁS, VIZSGÁLAT

SZABVÁNYOSÍTÁS, VIZSGÁLAT A védőruhák követelményeinek és vizsgálatának változásai Szalay László INNOVATEXT Zrt. Az elmúlt két évben számos, védőruhákra vonatkozó európai szabvány megváltozott. A magyar gyártók és felhasználók

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság NEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ GYAKORLATI ÚTMUTATÁS A MUNKÁJUK SORÁN VEGYI ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOKNAK KITETT MUNKAVÁLLALÓK EGÉSZSÉGÉNEK ÉS BIZTONSÁGÁNAK VÉDELMÉHEZ (a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6.

Részletesebben

A robbanásbiztonság alapelvei

A robbanásbiztonság alapelvei A robbanásbiztonság alapelvei A brosúra összeállítása az aktuális szabványok és előírások figyelembevételével történt, a hivatkozott szabványok magyar címeit csak a kiadás időpontjáig magyar fordítással

Részletesebben

EURÓPAI SZABVÁNY EUROPEAN STANDARD EN 459-1 NORME EUROPÉENNE

EURÓPAI SZABVÁNY EUROPEAN STANDARD EN 459-1 NORME EUROPÉENNE EURÓPAI SZABVÁNY EUROPEAN STANDARD EN 459-1 NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM 2001. október ICS 01.040.91; 91.100.10 Magyar fordítás Az ENV 459-1:1994 helyett Építési mész. 1. rész: Fogalommeghatározások,

Részletesebben

ESTA szabvány A vetőmagcsávázás európai minőségbiztosítása Vetőmagcsávázásra és csávázott vetőmagra vonatkozó minőségbiztosítási rendszer

ESTA szabvány A vetőmagcsávázás európai minőségbiztosítása Vetőmagcsávázásra és csávázott vetőmagra vonatkozó minőségbiztosítási rendszer Cím ESTA szabvány Változat 1.2 ESA _12.0271 Dátum 2012. május 4. Szerző R Scheffer ESTA szabvány A vetőmagcsávázás európai minőségbiztosítása Vetőmagcsávázásra és csávázott vetőmagra vonatkozó minőségbiztosítási

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben