Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza évi beszámolója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2011. évi beszámolója"

Átírás

1 Babits Mihály és Mővészetek Háza évi beszámolója Szekszárd 1

2 A Babits Mihály és Mővészetek Háza évi szakmai beszámolója A 2011-es év humán erıforrásának alakulása A 2011-es év kezdetekor intézményünkben 28 fı dolgozott március 1. óta 2 fıt az Európa Kulturális Fıvárosa programon keresztül foglalkoztatunk, akiknek köszönhetıen intézményünk EKF infóponttá vált. Foglalkoztatásuk február 28-án jár le. Humán területen mutatkozó változások a évben: Egyik EKF-es munkatársunk közös megegyezéssel február 28-ig dolgozott, helyette új munkatársat vettünk fel a vissza lévı 1 évre. A 2011-es évben két nagyon rég óta az intézményben dolgozó kolléga vonult nyugdíjba. 1. Varga Istvánné hosszú évek óta dolgozott a Babitsban. A Panoráma Mozi és a Mővész Mozi ügyeit intézte nagy szorgalommal és pontossággal. Megbízhatósága, feladattudata példaértékő volt. 2. Csikósné Csík Mária a fı információsa volt az intézménynek. Vidám életvezetése, közvetlensége, kiváló kommunikációs képessége sok éven keresztül erısítette a közösséget. A két nyugdíjba vonult munkatárs igazgatói kérésre még addig dolgozik, amíg az intézmény vissza nem költözik a megújult AGORA épületbe, amelynek mőködtetése egy majd akkor kialakítandó, más humánstruktúrát kíván. 2 fı prémium éves dolgozónk heti 12 órában dolgozott. Egyiküknek a virágok rendben tartása, a mosás, vasalás volt a feladata, másikuk a gyerek- és a nagyrendezvényeken segédkezett. Mindketten 2011 év folyamán öregségi nyugdíjba vonultak. Mivel az AGORA Program tervezett menete szerint a mővelıdési ház mőszaki felszereléseinek beüzemelése megkívánta egy ilyen végzettségő szakember alkalmazását, augusztus 1-tıl felvettünk egy hangmérnököt. Egy kolléganınk áthelyezéssel elhagyta az intézményt és augusztus 1-tıl a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karán dolgozik marketing referensként. A dolgozók létszáma ezek alapján a év végén 26 fıre csökkent. Jelenleg az intézménynek 3 üres álláshelye van, amelyek a 2012-es év márciusától betöltésre kerülnek, pályázat útján. 2

3 Dolgozóink megoszlása feladatok szerint: szakmai munkatárs: 17 fı, ebbıl 6 fı egyetemet 5 fı fıiskolát 6 fı középiskolát és OKJ tanfolyamot végzett. technikai munkatársak: 9 fı, ebbıl 1 fı jelenleg fıiskolai tanulmányait végzi, a diploma megszerzésének várható ideje A dolgozók továbbképzése a 2010-es évben tervezıdött és 2011 januárjában kezdıdött el a TÁMOP pályázat finanszírozásával. A munkatársak közül 12 fı került beiskolázásra, függetlenül végzettségétıl. Az önismereti tréninget, vállalkozási ismereteket és kulturális projektciklus menedzsmentet magába foglaló képzést a Pécsi Tudományegyetem Felnıttképzési Kara végezte. Sikerült olyan keretet adni a képzésnek, hogy másoddiplomát is szerezhetnek azok, akik az elméleti képzésen túl teljesítik a gyakorlati képzést is, illetve megírják szakdolgozatukat és leállamvizsgáznak. Államvizsgájuk január 23-án volt. Ezzel a képzéssel a dolgozók elvégezték egyben a 7 évenkénti továbbképzés kötelezı óraszámát. AGORA Program A 2011-es évet az AGORA program építkezéseinek megkezdése határozta meg. Ennek meghatározó kezdı momentuma volt az intézmény teljes kiürítése és átköltöztetése a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított ingatlanba, mely a korábbi megegyezés értelmében az Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fıiskolai Karának E épülete lett. Ide költöztek a mővelıdési ház és a mővészetek háza szervezési egységei, de emellett még több hely is ki kellet jelölni raktározási célokra. Jelenleg a következı telephelyeken vannak raktárak: Szekszárdi Vízmő Sárvíz utcai irodaházának földszintje Szekszárdi Vízmő Mátyás király utcai telepe Katonai Bázis Szekszárd Ipari Park Wosinsky lakótelep alagsori raktár A költözés során igen nagy segítséget jelentett a városi közmunkások munkája és a Városi Tőzoltóság szállításban nyújtott segítsége. Az építkezés leállása sajnos nehéz helyzetbe hozta a város vezetıségét, illetve az intézményt. A 20 %-os készültségi fok elérése után, hónapokon keresztül nem történt az épület átépítésében elırehaladás. Október hónap óta az építési területet a város ırizteti. A PTE Illés Gyula Karának E épületében jól érezzük magunkat. Valamennyi mővészeti együttesnek és civil szervezetnek megfelelı helyet tudunk biztosítani a raktártól a próbahelyig. Az irodák elrendezésében sem volt probléma, hiszen az épület 2000 m 2 aktív területét használatban vettük. A díszterem 180 fıt befogadó, állandóan használt terünk, a 3

4 táncpróbákon át az esküvıkig minden formára alkalmazzuk. Sajnos nagyon hiányzik a koncert, a színházi bérletsorozat. A lehetıségeket kihasználva igyekeztünk a kisebb létzámú elıadásokat, konferenciákat, találkozókat itt megrendezni. A 2011-es évben sem költöttünk felújításra, beruházásra, nagyobb eszközök pótlására. Sajnos a számítógépparkunk elöregedett, több munkatársunknak nincs számítógépe, lassan használhatatlan a monitorja, sokszor kényszerszünet van a nyomtatási és fénymásolási munkában. Változást az AGORA felújítástól remélhetünk, amely 10 db új számítógépet ad az intézménynek. Az év rendezvényei Beszámolónkban a, Mővészetek Háza, Mozi és Tourinform hagyományos, a közönség és az intézményt használók körében megszokott és elvárt programok, szolgáltatások eredményességérıl, megvalósulásánál és statisztikai adatairól adunk számot. Részletesebb beszámolót és értékelést az alábbi tevékenységekrıl nyújtunk: 1. Színház, hangversenyek, koncertek, kiállítások Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nyertes AGORA pályázata a évi tevékenységét, bevételeinek alakulását jelentısen befolyásolta. A korábban rendelkezésünkre álló közösségi terek és foglalkoztató termek hiánya miatt az elızı években megszokott rendezvényeink nagy részét el kellett hagynunk. Színház: Befogadó színházi tevékenységünket határozatlan idıre szüneteltetnünk kell. Ezt a tényt a hosszú évek alatt megszerzett, kiváló színházi és produkciós irodai partnereinkkel is tudattuk, azzal együtt, hogy természetesen az új, korszerő AGORA színházunkba visszavárjuk ıket, mint együttmőködı partnereket. A kiállításokat és a koncerteket is hasonló, szőkebb keresztmetszetben rendeztünk. A bizonytalanság és a helyhiány miatt a fogadott rendezvényeink fıleg a nagy létszámúak jelentısen megcsappantak, hiszen a hosszabb elıkészületeket, nagyobb tereket igénylı eseményeket nem mertük befogadni. Kiállítások: A évben 5 db kiállítást rendeztünk saját szervezésben, különféle témákban. Oláh Erika zománcmővész és Eisenmayer Jenı ötvös kiállítása a Szent László Napok elsı rendezvénye volt Római Katolikus Plébánia Wosinsky Közösségi termében. A 4

5 kiállításon a két mővész 34 alkotását tekinthették meg az érdeklıdık. A kiállítást megnyitotta: Lönhardt Ferenc a Bárka Mővészeti Szalon vezetıje, közremőködött a Gagliarda Kamarakórus. Az Év Természetfotósa vándorkiállítást a Szekszárdi Szüreti Napok keretében rendeztük meg. Az idei évben a vándorkiállítás képeibıl válogattunk, a helyszőke (díszterem adottságai) miatt csupán az elkészült mővek felét tudtuk megmutatni a közönségnek. A tárlatot szeptember 16-án, pénteken órakor Halmai Gáborné a Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány elnöke nyitotta meg. A kiállításon a Saxophobia Szaxofon Quartet mőködött közre. A megnyitó délelıtti idıpontja ellenére szép számú közönség (kb.50 fı) vett rész az eseményen. A képek a hónap végéig voltak megtekinthetık. A Tolna megyei gyermekrajz kiállítást május 25 és június 10 között rendeztük meg. 41. alkalommal hirdette meg a Babits Mihály és Mővészetek Háza ezt a rajzpályázatot. A hagyományos kiállítás minden évben a Gyermeknap hetében nyílik a ban. A pályázat célja, hogy a kiállítás képet adjon az általános iskolások alkotóképességérıl, a világlátásáról, a kreativitásáról, a megtanult és elsajátított technikákról, azaz az évben végzett munkáról. A téma és a rajztechnika kötetlen, ezzel szeretnénk a gyerekek képzeletét és alkotókedvét szabadjára engedni. Idén 15 intézmény 8 megyei településrıl nevezett alkotásokat a pályázatra, ez több mint 500 pályamunkát jelent. A munkákat szakavatott zsőri bírálta. Zsőri tagjai Kovács Ferenc festımővész, a évtizedek óta a megyei kiállítás mentora, Baky Péter festımővész, a Babits Mihály és Mővészetek Háza igazgatóhelyettese, Pék Jánosné rejztanár, az intézmény volt igazgatóhelyettese, a kiállítás szakmai tanácsadója. A kiállítást Dr. Pálos Miklós a Tolna Megyei Közgyőlés alelnöke nyitotta meg. Két korcsoportban, alsós és felsıs tagozatú tanulók közül 46 díj került átadásra. 35 alsós és 11 felsıs díj. A zsőri két különdíjat is adott át. A jutalmak az életkori sajátosságokat figyelembe véve rajzeszközök, irodaszerek voltak, melyet a Megyei Önkormányzat támogatásából vásároltunk, melyet ezúton is tisztelettel köszönünk. A nyitvatartási idı alatt nagyszámú látogatója volt a tárlatnak, iskolai osztályok, csoportok tekintették meg, mely a kiállítás népszerőségét bizonyítja. 5

6 Hajlik a vesszı Bor a népmővészetben címő kiállítás A Szekszárdi Szüreti Napok egyik társrendezvénye volt a Hajlik a vesszı Bor a népmővészetben címő kiállítás, mely a Kaptár Egyesület, a Vajdasági Magyar Folklórközpont és a Tolna Megyei Népmővészeti Egyesület közös kiállítása volt. A szüret, bor, borászat tárgykörében kiírt pályázatra beérkezı munkák kerültek kiállításra. A pályázatra nemcsak a megye, hanem az egész dunántúli régió és a Vajdaság népmővészei is adtak be munkákat, így több kiváló határon túli alkotást is láthattuk. A Vajdasági Magyar Folklórközpont titkára Raj Rozália a megnyitó ünnepségen köszönetét fejezte ki és megtiszteltetésnek érezte, hogy részt vehettek Ágoston Andreával a megnyitón. Kis Pál István arról beszélt, hogy milyen természetes dolog is a szüreti napok alkalmából, szürettel, borral kapcsolatos kiállítást rendezni. A megnyitó ünnepségen kb. ötvenen vettek részt. A látogatók száma a szüreti napok alatt kb. 310 fı volt. A kiállítás ırzését a Mentálhigiénés Mőhely Nyugdíjas Tagozata és a Babits Klub vállalta. Köszönet érte. Liszt - átiratok Baky Péter festımővész kiállítása A Liszt bicentenárium alkalmából Baky Péter festımővész grafikai sorozat készített, melynek munkacíme: Liszt-átiratok. A sorozat db egyedi rajz, grafika, krétarajz, mely részben Liszt Ferencet ábrázolja, részben pedig mővei, élete ihlették. A sorozat bemutatására a Liszt Ferenc Zeneiskolában került sor. Az alkotásokat október 18 - december 31. között tekinthették meg az érdeklıdık. Januártól folyamatosan több, erre alkalmas intézményben kerül bemutatásra, majd vándorkiállítás formájában a megye több városában, községében, illetve ezek intézményeiben. A grafikai anyag bemutatása méltó kiegészítıje volt a Bicentenáriumi programoknak. Hangversenyek: Újévi Koncert január 1-jén, órakor Vendég: Hot Jazz Band Az 1985-ben alakult Hot Jazz Band az 1920-as, '30-as, '40-es évek melódiáinak hiteles tolmácsa, a háború elıtti magyar filmek slágereinek és a jazzkorszak népszerő amerikai szórakoztató-zenéjének eredethő megszólaltatója. Zenéjük olyan nagy elıadókat idéz, mint Karády Katalin, Kalmár Pál, Latabár Kálmán, Kabos Gyula, Louis Armstrong, Benny 6

7 Goodman, Bing Crosby, és oly szerzıket, mint Eisemann Mihály, Fényes Szabolcs, Márkus Alfréd, George Gershwin, Duke Ellington. Magyarország legsikeresebb jazz-zenekara fennállása óta négy nemzetközi és két hazai verseny gyıztese, melyek között legkiemelkedıbb Európa legnagyobb versenye, az 1995-ös franciaországi New Orleans Jazz Verseny, melyen 54 zenekarból végzett az élen, továbbá hatszor szerepelt nagy sikerrel az Amerikai Egyesült Államokban a világ legnagyobb szabású jazz-fesztiválján Sacramentoban, ebbıl két alkalommal választották a fesztivál legnépszerőbb zenekarának. A Hot Jazz Band kétszeres emerton-díjas együttes, a Líra-díj és Louis Armstrong Emlékdíj tulajdonosa. Az együttes fennállása óta 13 CD-t jelentetett meg. Ifjúsági hangverseny a 2011-es évben összesen 2 alkalommal volt. Az elızı, azaz 2010/2011-es tanévhez kapcsolódóan egy hangverseny 2-2 elıadással, melynek helyszíne a Garay János Gimnázium díszterme volt. A terem befogadó képessége nagyobb, mint a Mővészetek Házáé volt, ezért elég volt két elıadás. Az délelıtti elıadást a középiskolások a délutánit az általános iskolások látogatták. Az 1. elıadás címe: Farsangi hangulat a Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekarral A Mővészetek Háza által nyújtott koncert élménnyel nem összehasonlítható a gimnázium díszterme, de az elıadók igyekeztek emlékezetessé tenni a mősorukat. A 2010/2011-es tanévre 570 db bérletet vásároltak. Iskolánként a részvételi arány nagyon különbözı. A 2011/2012 évad elsı koncertje zajlott november 18-án szintén a Garay Gimnázium adott otthont ennek a rendezvénynek is. Elıadó: Holics László zongoramővész volt. Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából adott koncertet. Szomorú tény, hogy az iskolák lelkesedése nagyon csökkent. Mindösszesen 298 bérletet adtunk el és 28-an csak egy koncertre váltottak belépıjegyet. Remélhetıleg ıket ismételten látogatni fogják a következı elıadásokat is, de a bérlet megvásárlása gondot okozott. Fontos lenne, ha az iskolák jobban odafigyelnének az ifjúság zenei nevelésére, és lehetıvé tennék a gyermekeknek a koncertek látogatását. Idıben és esetleg anyagilag is segíthetnék a komolyzenei ismeretek elmélyítését az ifjúság számára. Bízunk benne, hogy az új Mővészetek Háza megnyitása ismét visszahozza a régi fıs közönséget. Az elmúlt tanévben is voltak sajnos olyan iskolák is, akik nem tudták biztosítani a diákok számára, hogy egy tanévben három alkalommal komolyzenei koncerten részt vehessenek. (Pl. a Garay János Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, I. Béla Gimnázium.) Az idei évben 7

8 ezen iskolák száma sajnos bıvült. A korábbi három középiskolával szemben idén csak egy jelentkezett. Az általános iskolák közül, pedig a korábban a legnagyobb létszámmal jelentkezı Gyakorló általános iskola maradt el. A mi feladatunk továbbra is az ifjúság zenei nevelésének segítése, zenei élmény nyújtása, a koncertek elegáns, kulturált lebonyolítása. Liszt Emlékévben Szekszárdon megvalósult programsorozatot tartalmazó Liszt Ferenc és Szekszárd címő programsorozat: Az emlékév programjaival Liszt Ferenc személyiségét, sokrétőségét mutattuk be, hogy közönségünk, városunk lakói közelebb kerülhessenek a komponistához. Liszt Ferenc születésének kétszázadik évfordulója lehetıséget biztosít számunkra, hogy még jobban megismerjük, megismertessük közönségünkkel a Mestert, az Európát a XIX. században lenyőgözı férfiút. A muzsikust, akinek mővein és egyéniségén keresztül nem csak a korabeli zenei életbe, de a XIX. század magyar és európai kultúrájába, valamint a társadalom más területeibe is betekintést nyerhettünk. A rendezvénysorozat programjában helyet kapott a korának nagyságaival rendszeresen leveleket váltó Liszt bemutatása, szó esett a zenepedagógusról, aki saját pesti lakásában indította meg a Zeneakadémia mőködését. Liszt, a virtuóz játékú, a csodagyermekbıl csodafelnıtté váló zongorista is bemutatásra került az emlékév során. Liszt Ferenc: Szekszárdi Mise A szekszárdi Újvárosi Katolikus templom felszentelése szeptember 25-én történt. Erre az alkalomra komponált volna Liszt Ferenc egy férfikari misét, azonban a mő nem készült el erre az idıpontra. Két évvel késıbb a templomszentelés évfordulóján már komolyan elı akarták adni, a budai ének és zeneakadémia férfikara be is tanulta a mővet, szeptember 23-án a fıpróba is megtörtént a budai vártemplomban. Ezúttal a világpolitika szólt bele, ugyanis az Olaszország nemzeti egységéért harcoló csapatok éppen ezekben a napokban döntı gyızelmet arattak. Ennek következtében az egyházi állam elvesztette létjogosultságát. Ilyen körülmények között nem tartották illendınek egy egyházi örömünnep megtartását. A misét végül is 1872-ben Jénában mutatták be. A Szekszárdi Misét Szekszárdon a Liszt Emlékév programjai keretében október 22-én, Liszt Ferenc születésnapjának köszöntése alkalmából hangzott fel Szekszárdon az újvárosi templomban A Szekszárdi Madrigálkórus elıadásában a Liszt Ferenc-díjas Jobbágy Valér vezényletével. 8

9 Kettıs Jubileumi Liszt Hangverseny Oravecz György zongoramővész koncertjével kezdıdtek október 18-án Szekszárdon az ünnepi Liszt-hét programjai A rendezvény díszvendége Schmitt Pál köztársasági elnök volt. A szekszárdi Garay János Gimnázium dísztermében két hangversenyt is adott Oravecz György zongoramővész. A koncertekkel Liszt Ferencnek a szekszárdi megyeházán október 18-án adott emlékezetes koncertjeit idéztük fel, déli 12 órakor és este 6 órakor. Korábbi elképzelések szerint a hangversenyt az eredeti helyszínen rendeztük volna meg, és megszólaltattuk volna azt a hangszert is, amelyen Liszt játszott. A megyeháza épületének felújítása és a Beregszászi márkájú zongora restaurálása azonban nem fejezıdött be. A mősoron Oravecz György által választott Liszt-mővek szerepeltek. Százhatvanöt évvel ezelıtt Liszt népszerő, romantikus Weber- és Schubert-átiratokkal, valamint a Magyar dalokkal aratott sikert elhangzott többek között a VIII. Magyar rapszódia, melynek elsı megfogalmazását a szerzı 1846-ban Szekszárdon vetette papírra. A virtuóz zongoramővész koncertje 21. századi hangversenymősor volt, amelyben többek közt egy Gounod-átirat, a Faust-keringı, két koncertetőd és a Magyar rapszódiák négy darabja szerepelt. Zenetanárok Országos Zongoraversenye fiatal tehetséget bemutató ünnepi nyitóhangversenye: A zongoraverseny nyitókoncertjén a Budapesti Fesztiválzenekarral is fellépı fiatal elıadó, a 13 éves pécsi Balogh Ádám volt, aki jelenleg a Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem Kivételes Tehetségek Elıképzı Tagozatának növendéke. Felsorolhatatlanul sok díjat nyert különbözı zongoraversenyeken. Liszt 7. Magyar rapszódiája mellett Beethoven-, Debussy- és Chopin-mőveket játszott. Zenetanárok XIV. Országos Zongoraversenye: A szekszárdi Liszt-hét több zenei, képzımővészeti és irodalmi programot is kínált a közönségnek. Az október 19-tıl 22-ig tartó Zenetanárok XIV. Országos Zongoraversenyén, mely csütörtökön vette kezdetét.tizenhárom mővésztanár mérette meg magát, mindannyian szabadon választott Liszt-mőveket tartalmazó kétszer húszperces mősorral léptek színpadra. Három kiváló zongoramővész, Baranyay László, Lantos István és Némethy Attila alkotta a zsőrit. Nem csak fórumot jelentett az itteni megmérettetés, hanem konzultációs lehetıséget is a zenemővészeti egyetem tanáraival, akik szakmai tanácsokat adtak a résztvevıknek. A szabadon választott mővek között kötelezı volt egy Liszt-darab megszólaltatása. A verseny díjkiosztóját és gálakoncertjét október 22-én, szombaton tartották. 9

10 2. Gyermekjátszók, versenyek, sorozatok Játékvár-lak családi játszóház Intézményünkben a gyermekeknek szánt programok a jeles napok köré szervezıdnek. A korábbi években az interaktív foglalkozások a Játékvár-lak családi játszóház keretein belül valósultak meg ben helyhiány miatt csupán 1 alkalommal, karácsonykor rendeztük meg, kiugróan magas résztvevıi létszámmal. A délelıtt folyamán a következı kézmőves tevékenységek (10 féle) voltak: Origami- karácsonyfa díszek, ajándékkártyák, Foltvarrók: textilképek, kis tasak készítése papírmanó készítés, csipesz-fenyı, indián nyaklánc, csipkés kisangyal, tündérpálca, kisvonat papafadugóból, mézeskalács-sütés, gyertya-készítés 10 órától dalok és népszokások a Tücsök Zenés Színpad elıadásában 11 órakor Kerekítı- ölbeli játékok, mondókás foglalkozás volt a fsz. 5-ös teremben Sziliné Tarnóczy Ilona vezetésével Tombolát sorsoltunk, a fıdíj egy torta volt a Prím Cukrászda felajánlásaként A tombolatárgyakat az intézmény gyerekteres raktárából maradék eszközökbıl, ill. apróbb irodaszerekbıl, a kollégák felajánlásaiból csomagoltuk össze 25 db-ot. A díszterem egyik sarkában volt a gyerek játék-sarok a Gyerek-tér eszközeivel, folyamatos volt a nyüzsgés. A nyugdíjas kollegáink (Pékné, Wenkné, Antal M.) közremőködésével népszerő volt a mézes sütemény sütése az elıtérben, a bárpult elıtt. Itt volt a délelıtt folyamán ingyenes házi-büfé teával és süteménnyel. A házi sütit a Babits Nyugdíjas Klub tagjai hozták, a teát a Babits készítette. Meglepıen nagy volt az érdeklıdés, 150 belépıt adtunk el. Családosok jöttek, sok apuka is volt. Nagydorogról szervezetten 2 iskolás csoport érkezett 32 fıvel. A programok költségeinek kigazdálkodása igen nagy feladatot jelent, mert a belépıjegy árát növelni nem lehet. Versenyek: A Hollós László Megyei Természetismereti versmondó verseny Több, mint 10 éve rendezünk a megye általános iskolásai számára a természetismereti versmondó versenyt. A Gyermekek Háza beolvadásával átvett programból az akkor még 10

11 mőködı Hollós László Oktatóbázis keretében a természet szeretetére nevelés, a környezettudatos szemlélet formálása szándékával Természetismereti Versmondó Versenyt alkottunk. A rendezvény 2009-ben, a Hollós Emlékév tiszteletére vette föl a szekszárdi születéső, nemzetközi hírő természettudós nevét. Az esemény a mővelıdési ház állandó februári programja, az iskolai oktatást kiegészítı, kompetenciafejlesztı tanulmányi verseny. Mivel a célkorosztály számára más ilyen rendszerességő, a beszédkészséget, szereplési készséget, irodalmi ismereteket fejlesztı megmérettetés a megyében nincs, a program iránt minden évben nagy érdeklıdés és szakmai elvárás mutatkozik. Szakmai zsőritagoknak felkértük: Németh Judit könyvtáros elıadómővészt (Illyés Gyula Megyei Könyvtár), Ivánné Bányai Ilona gyermekkönyvtár vezetıt (IGYUK), és Csötönyi László pedagógus, elıadómővészt. Az ı váratlan elfoglaltsága miatt a verseny elıtt két nappal Horváth Endréné pedagógus vállalta a II. korcsoport zsőri elnökének feladatát. A szakmai zsőritagok anyagi ellenszolgáltatás nélkül vállalt munkájáért az intézmény kiadványaiból ajánlottunk fel tiszteletpéldányokat, amelyeket a csatolt elismervény szerint vettek át. Díjak, különdíjak, illetve a versenyzık ellátását és megajándékozását szolgáló céltámogatás felajánlására és a zsőrizésben való részvételre levélben kértük fel az alábbiakat: Zöld Társ Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány, Szekszárd Szekszárd Környéki Foltvarró Egyesület Mattioni Eszter Hölgyklub Egyesület, Szekszárd Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Bizottság Magyar Madártani És Természetvédelmi Egyesület Tm-i Csoportja, Szekszárd Gemenc Zrt. Baja Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Pécs A csatolt versenykiírás szerinti témában (2011. Az Erdık Nemzetközi Éve/International Year of Forest) nevezett Tolna megyei általános iskolások. A versenyre a megye 9 településének 15 általános iskolájából összesen 74 versenyzıt neveztek felkészítı tanáraik (40 fı). Közülük 67 fı vett részt ténylegesen a versenyen Madarak és Fák Napja Országos Verseny Intézményünk március 25-én 10 órai kezdettel rendezte meg a Madarak és fák napja Országos tanulmányi Verseny megyei fordulóját. A Pro Vértes Nonprofilt Zrt. által meghirdetett verseny lehetıséget biztosított azoknak a természet iránt érdeklıdı éves tanulóknak, akik tanórai, erdei iskolai, szaktábori, madárgyőrőzı, vonulás-kutató, szakköri, 11

12 természetjáró, madarász-suli programok során szerzett ismereteikrıl, terepi tapasztalataikról és megfigyeléseikrıl csapatverseny formájában akartak számot adni. A megmérettetésen 3 fıs csapatok vettek rész. A verseny elsı részében madárfajok hang alapján történı felismerése volt a feladat, a második részben egy feladatlapot kellet kitölteni. A résztvevık tárgyjutalomban részesültek, amelyet az Öko-Mátrix Környezetvédelmi Alapítvány segítségével osztottunk ki. Kaán Károly Országos Természet és Környezetismereti verseny, amelynek területi és megyei fordulóit rendezzük intézményünkben. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fıvédnökségével meghirdetett országos természetismereti verseny célja, hogy a különbözı iskolatípusban tanuló éves gyerekek lehetıséget kapjanak környezetük önálló megfigyelésére, a terepmunka gyakorlására, a kutatómódszerek önálló alkalmazására, kiselıadásban mondanivalójuk kifejtésére. A verseny tartalma: A évfolyamon feldolgozott tananyaghoz kapcsolódik. Természetismereti, környezetismereti, biológiai, földrajzi alapismeretek, vizsgálatok, kibıvítve a lakóhelyi környezet élıvilágának bemutatásával, az ott végzett megfigyelésekkel, a verseny keretében szervezett terepgyakorlat tapasztalataival, a Kiskunsági Nemzeti Park és a Duna- Ipoly Nemzeti Park alapvetı ismerete. A április 15-én megrendezett területi fordulón fı 5. és 6. osztályos tanuló vett részt. A verseny során megoldott feladatlap alapján állapítottuk meg a végeredményt. Korcsoportonként az elsı helyezett jutott tovább az országos megmérettetésre, azonban minden résztvevı tanuló tárgyjutalomban részesült. Apró ajándékokat (füzet, ceruza, toll, müzli szelet stb.) és könyvutalványt kaptak a gyerekek az eredményhirdetés során. A versenyzı diákok és a felkészítı tanárok is elégedettek voltak a verseny lebonyolításával és eredményével. Örökség Országos Gyermektánc Fesztivál szeptember én zajlott Szekszárdon az Örökség Országos Gyermektánc Fesztivál, melyen 12 csoportot láttunk vendégül, összesen 400 fı gyermektáncost és kísérıiket. A fesztivál a Szekszárdi Szüreti Napok társrendezvényeként valósult meg a Nemzeti Kulturális Alap finanszírozásával, a Babits Mihály szervezésében és az Örökség Gyermek Népmővészeti Egyesület koordinálásával. A felmenırendszeres gyermektánc fesztiválnak köszönhetıen idén is színvonalas csoportok mutatkoztak be a szekszárdi közönség elıtt. A kétnapos rendezvény alatt három programban biztosítottunk fellépési lehetıséget a csoportoknak. Pénteken este az Örökség gálán léptek színpadra az együttesek a helyi közönség elıtt. Az estét táncház zárta. Szombaton délelıtt az 12

13 eddig megszokott színpadi bemutatók helyett egy új programmal vártuk a csoportokat és az érdeklıdıket. A Ha kicsike vagyok is folkvetélkedıben a 12 csoport kiválasztott versenyzıi mérték össze tudásukat három kategóriában, a népviseleti bemutató, a népdaléneklés és a néptánc improvizáció versenyszámokban. Szombaton délután a Szekszárdi Szüreti Napok leglátványosabb, leglátogatottabb eseményén a szüreti felvonuláson (Melléklet 3.) vehettek részt a csoportok. Itt több ezer ember elıtt vonulhattak a csoportok, táblájukkal, molinójukkal hirdetve egyesületüket, mővészeti iskolájukat. Az Örökség Gyermek Népmővészeti Egyesület Dél-dunántúli régiója valamint a Babits Mihály és Mővészetek Háza november 13-án, vasárnap régiós szakmai továbbképzést szervezett a IV. Országos Gyermek Szólótáncverseny kötelezı anyagaiból, a dél-dunántúli régió néptánc oktatóinak, együttes vezetıinek és a versenyzı gyermeknek. A képzésnek a Babits Mihály és Mővészetek Háza két táncterme és kiszolgáló helyiségei adtak teret. A továbbképzés oktatói Lévai Péter és Kiss Anita voltak. Az elızetesen megkapott alapelveket kiküldtük a hozzánk jelentkezı táncpedagógusoknak útmutatásul a felkészüléshez. A továbbképzésre 60 fı jelentkezett, a helyszínen módosult a létszám. 63 fı regisztrált a képzésre: Dusnok, Kalocsa (2 iskola), Kaposvár, Komló, Kozármisleny, Szekszárd, Szenna, és Pécs települések mővészeti iskoláinak 10 fı táncpedagógusa és 53 fı szólótáncosa. Sorozatok: Egészségvédı elıadás sorozat: A Mentálhigiénés Egyesület Nyugdíjas tagozata idıseknek tartott 7 alkalommal egészségvédı elıadásokat. A kedvelt sorozaton többféle, az egészségmegırzéssel, megelızéssel és gyógyítással témák kerültek elıtérbe, legtöbbször valamiféle szőréssel és tanácsadással egybekötve. Garay Zsibvásár: A tavalyi év szeptemberétıl, a korábban nagyon népszerő, negyedévenként megrendezésre kerülı Baba börze új testvért kapott GA-ZSI néven. A város központi terének lakossági célú, a helyi társadalom igényeit szolgáló, nagyobb kihasználása érdekében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával egyetértésben, intézményünk januárjától rendszeresen, minden hónap elsı szombatján használt cikk vásárt rendezett a Garay téren. Ide bárki jelentkezhet, aki a saját tulajdonában lévı használati tárgyait, győjteményeit megunta és eladni akarja. A rendezvény népszerő vásáros bérel helyet alkalmanként. Célunk ezzel a Garay tér közösségi térré alakulásának a segítése volt, szem elıtt tartva ennek praktikusságát is. 13

14 Az év folyamán a résztvevık száma a rendezvény ismertségével arányosan növekedett, bár az idıjárás is befolyásolta az árusító kedvet. Az érdeklıdık, vásárlók száma is emelkedett, a szekszárdiak már hozzászoktak a havi zsibvásárhoz, várják, keresik a programot. Egészséghét: A diákoknak és fiatal felnıtteknek szóló elıadások fontos témákat dolgoztak fel, iskolákkal együttmőködve több száz fiatalt sikerült az egészségvédelem különféle témáival megismertetni Az életmódtanácsok mellett felszínre kerültek a dohányzás, az alkohol és a drog hatása a fiatal fejlıdı szervezetre. Interaktív rendhagyó tanórák az általános iskolák felsı tagozatos tanulói számára a Babits Mihály és Mővészetek Háza szervezésében: 1. Hogyan szórakoznak a fiatalok? Alkohol és házibuli - elıadó: Dr László Eszter tiszti fıorvos 2. Veszélyes élelmiszerek, energiaitalok - elıadó: Kovácsné Pergel Mónika dietetikus 3. S.O.S. Kamaszodunk! - elıadó: Laufer Éva egészségfejlesztı 4. Éhezés és elhízás a világban - elıadó: Kovácsné Pergel Mónika dietetikus 5. Csak egy életed van, vigyázz rá! - elsısegélynyújtó bemutató Az elıadásokon résztvevık létszáma: 306 fı A programokban közremőködı szakemberek a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Szekszárdi, Bonyhádi Kistérségi Népegészségügyi Intézete, valamint a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének munkatársai voltak. 3. Városi, állami ünnepek Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából óta teljes körően intézményünk végzi a városban a társadalmi, politikai, történelmi ünnepek, megemlékezések szervezését. A évben idırendi sorrendben ezek a következık voltak: KEGYELETI MEGEMLÉKEZÉS A DONI ÁTTÖRÉS NAPJA HİSEINEK TISZTELETÉRE Idıpont: január 12. Helyszín: Szent István tér, II. Világháborús Emlékmő Becsült létszám: fı 14

15 A megemlékezés társszervezıje a Honvéd Hagyományırzı Egyesület Szekszárdi Szervezete, velük hagyományosan jó a kapcsolatunk, ennek és a felkért közremőködıknek köszönhetıen az idei program is a történelmi eseményhez méltó módon valósult meg. Örvendetes, hogy évrıl-évre mind többen vesznek részt a megemlékezésen, többek közt a széleskörő tájékoztatásnak köszönhetıen is. AZ es FORRADALOM és SZABADSÁGHARC NEMZETI ÜNNEPE Idıpont: március 15. Helyszín: Béla király tér, 1848-as Emlékmő Becsült létszám: fı A délelıtti Béla király téri megemlékezésre hagyományosan a városban mőködı általános iskolákat kérjük fel irodalmi mősor összeállítására és elıadására. Idén a PTE Illyés Gyula Általános Iskola diákjainak elıadása gazdagította a rendezvényt. A megemlékezésen közremőködött még az Alisca Brass Band Fúvószenekar, a 608. sz Shola Caritatis Cserkészcsapat, a Honvéd Hagyományırzık, ünnepi beszédet mondott Horváth István Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere. A díszırséget a Magyar Honvédség Medinai Alakulatának katonái adták. Az ünnepség hagyományosan a 48-as emlékmő megkoszorúzásával zárult, ahol a város intézményei, katonai és rendvédelmi szervek, pártok és civil szervezetek képviselıi helyezték el virágaikat. MAGYAR HİSÖK EMLÉKÜNNEPE Idıpont: május 29. Helyszín: Szent István tér, I. és II. Világháborús Emlékmő Becsült létszám: fı A Honvéd Hagyományırzıkkel hagyományosan jó együttmőködésnek köszönhetıen rendben zajlott a megemlékezés. Az idıpont idén is a Gyermeknappal esett egybe, amely az emlékmővel szomszédos Prométheusz parkban zajlott. Mivel azonban mindkét program a mővelıdési ház szervezésében valósul meg, a koordináció nem okozott gondot. A megemlékezésen közremőködött az Ifjúsági Fúvószenekar, Németh Judit versmondó, ünnepi beszédet mondott Csillagné Szánthó Polixéna Szekszárd MJV Kulturális Bizottságának elnöke és ünnepi áldást mondtak a keresztény egyházak képviselıi. A NEMZETI ÖSSZETAROZÁS NAPJA - TRIANONI EMLÉKÜNNEP Idıpont: június 4. Helyszín: Béla király tér, Római Katolikus Templom Becsült létszám: fı 15

16 Szekszárd MJV Önkormányzata a évtıl a hivatalos városi megemlékezések sorába emelte Trianon évfordulóját és szervezésével intézményünket bízta meg. A 91. évforduló alkalmából az ünnepi mősort az I. Béla Gimnázium diákjai adták, beszédet mondott Horváth István SZMJV polgármestere. A történelmi egyházak áldása után a megemlékezık mécsest gyújtottak a Béla király téri országzászlónál. Az idén a megemlékezés szombati napra esett és az iskolákban sincs ezen a napon tanítás, valószínőleg ennek tudható be, hogy a tavalyi évhez képest jóval kevesebben vettek részt a programon. AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKÜNNEPE Idıpont: október 6. Helyszín: Béla Király tér, volt 1848-as emlékmő Becsült létszám: fı Az idei megemlékezésen a hagyományoknak megfelelıen általános iskola adott mősort, a Garay János Általános Iskola diákjainak elıadása színesítette a rendezvényt, amely a koszorúzással zárult. AZ 1956-os FORRADALOM EMLÉKÜNNEPE Idıpont:2011. október 23. Helyszín: Szent István tér, 1956-os emlékmő Becsült létszám: fı Az ünnepi megemlékezés társszervezıje a POFOSZ Tolna Megyei Szervezete, velük sok éve jó kapcsolatot ápol intézményünk, így idén is gond nélkül zajlott a program szervezése. A szokásokhoz híven középiskolások adták a mősort, idén a Szent László Középiskola Vendéglátó Tagintézményének diákjai szép összeállítással emlékeztek 1956 eseményeirıl. Ünnepi beszédet mondott Horváth István Szekszárd MJV polgármestere. Közremőködött az Alisca Brass Band Fúvószenekar, a Magyar Nemzetırök Szekszárdi Szervezete és a cserkészek. A díszırséget a Magyar Honvédség Medinai Alakulatának katonái adták. Az ünnepi megemlékezést és koszorúzást követıen a Szekszárdi Kamarazenekar ünnepi hangversenyt adott a Béla király téri Római Katolikus Templomban. A koncerten sajnos igen kevés érdeklıdı vett részt, a jövıben átgondolást igényel a nap programjainak idıtervezése, illetve tartalmi megújítása. 4. Szabadtéri nagyrendezvények május 1. Szekszárd, Prométheusz park 16

17 Idén sajnos a Városi Sportmajális Prométheusz parkba tervezett programjai a mostoha idıjárás miatt elmaradtak: a hajnali óráktól folyamatos esı miatt lehetetlenné vált a füves területen mindenfajta program megvalósítása. Hiába érkeztek meg az árusok, a légvárak, néhány közremőködı (pl. kajakosok), a felázott park alkalmatlanná vált bárminemő program megrendezésére. A délelıtt során, amikor az idıjárás elırejelzések egyértelmővé tették, hogy egész napos esı várható a térségben, egymás után mondtuk le a felkért közremőködı csoportokat, együtteseket. Sajnos voltak olyan elemei, közremőködıi a rendezvénynek, amiket már nem lehetett visszamondani. Ilyen volt a teljes technika háttér biztosítására felkért stáb (színpad-és hangtechnika, áramkiépítés, biztonsági szolgálat, tehertaxi), mivel ık már elızı nap beszereltek a rendezvényre, illetve a vidékrıl érkezı bábszínház (ık, mivel a nyugat határszél mellıl valók, kora hajnalban indultak, amikor még nem is esett). A többi kulturális programot a város kiemelkedı mővészeti együttesei adták volna, anyagi ellenszolgáltatás igénye nélkül. A park területére tervezett egyéb, civilek, karitatív szervezetek által felvállalt (szintén ingyenes) kitelepülés és a kirakodó vásár is lemondásra került az esızés miatt. Városi Gyermeknap Intézményünk az elmúlt években a Tolnatej Zrt-vel (TOLLE) együttmőködve rendezte meg a Gyermeknapot Szekszárd gyermekközönsége számára. Idén a TOLLE különbözı okok miatt visszamondta az együttmőködést, így az önkormányzattal egyeztetve intézményünk szervezésében zajlott a rendezvény. A Prométheusz park a napsütéses idıben már délelıtt megtelt, a város általános iskoláinak amatır csoportjai (dráma, mozgásmővészet, énekkar) mutatták be produkcióikat igen nagy sikerrel. A tapasztalat szerint az iskolák örömmel vesznek részt a rendezvényen, mert itt a város közönsége elıtt adhatják elı a csoportjaik, amit a tanév során megtanultak. Az amatırök bemutatói mellett a délutáni programba profi elıadókat is meghívtunk, akiknek igen nagy sikere volt, nagyszámú közönség várta ıket és tapsolt a produkcióiknak. A gyermeknapon részt vettek továbbá a már évek óta intézményünkkel együttmőködı karitatív és civil szervezetek, társintézmények is gazdagítva ezzel a nap programjait. Idén ez a kör bıvült új szervezetekkel (pl. Csiga-biga Alapítvány), ami még színesebbé tette a napot. A park melletti sétányon szintén már hagyományosan kirakodó vásár és étkes sátrak várták kínálatukkal a közönséget. A magas látogatottság is bizonyítja, hogy a Városi Gyermeknap jól sikerült rendezvény volt, szinte minden korosztály megtalálta itt a neki tetszı programot. Tanulságként leszőrhetı számunkra, mint rendezıknek, hogy az un. sztárprodukciók (de valamennyi színpadi program) biztosítása érdekében a színpad köré-elé célszerő kordont építeni, védve ezzel a technikát és a fellépıket egyaránt a színpadra felmászó, felkapaszkodó rajongóktól. 17

18 Támogatók, közremőködık voltak: TM Vöröskereszt, PA Rt. Tőzoltósága, ÓCEÁN Könnyőbúvár SE, Bad Bones Amerikai foci szekszárdi képviselıi, Zöld Társ Környezetvédelmi Alapítvány, Csiga-biga Képességfejlesztı Alapítvány Szent László Napok Az évente megrendezésre kerülı, ma már a város arculatához tartozó fesztivált intézményünk negyedik alkalommal rendezte. Társrendezı a Szekszárd Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft. volt. Az ünnep megszentelt idı. Ahogy nekünk, elıdeinknek is szükségük volt a hétköznapok embert próbáló teendı közt arra, hogy megálljanak, hogy rítusaik, közösségteremtı élményeik, ünnepeik legyenek. Ezek sorába illeszkedik a mai Szekszárd választott ünnepe, amelyen a kiállítás megnyitók, a Szekszárd pörkölt és bor ünnepe mellett a vigadalom forgatagában középkori királyi játék, a Hódolatfogadási ceremónia, a bort idézı népi és harci játékok, mulatságok, kézmővesek, vásári komédiások, gasztronómiai kínálatok, lovagrendi bemutatók zajlanak. Viseletükben is Szent László korát idézve mulatnak és mulattatnak a város lakói, erre az ünnepre várják haza a boldogulásukat máshol keresı családtagokat, rokonokat, ismerısöket. E szavakkal vezeti be és ajánlja az olvasók figyelmébe Nagy Janka Teodóra etnográfus Szabó Géza: Szent László városa: Szekszárd címő könyvét, amelyet 2008-ban intézményünk jelentetett meg A rendezvény helye: A Szekszárdi Szent László Napok helyszíne a kezdetektıl fogva Szekszárd város történelmi központja, a Béla király tér és környéke. Az ebben az évben a történelmi belváros erre az idıre tervezett rekonstrukciója miatt a rendezvénysorozat helyszínéül a szekszárdi Prométheusz Parkot és annak közvetlen környezetét ( Hunyadi utca) választottuk. A rendezvény helyszíneinek száma: 7 A rendezvényen részt vett kulturális csoportok: Gagliarda Kórus és a Belvárosi Plébánia Szent Cecília Kórusa Bartina Néptánc Egyesület Szekszárdi Liszt Ferenc Pedagógus Kórus Ifjúsági Fúvószenekar Pavane Táncegyüttes Zászlódobálói Ungaresca Consort Solymászbemutató Váci Lovas Század Langaléta Garabonciások (Kiskunfélegyháza) Alisca Nyilai Egyesület (Szekszárd) 18

19 MASZK Bábszínpad Fekete Sereg Lovagrend Óperenciás Bábszínház A Szekszárdi Szent László Napokat 5 kísérı rendezvény is gazdagította: június június június június június 26. Szekszárdi Pörkölt és Bor Ünnepe Duna - Híd Fesztivál Iván- völgyi Kadarka Túra Pedagógus Kórusok Országos Találkozója Véradás A rendezvény látogatottsága csatlakozó rendezvények nélkül: kb fı Hasonlóan a korábbi évekhez, a évben megrendezett Szekszárdi Szent László Napok most is bebizonyította, hogy a mai kor emberének is fontos a mítoszteremtés. Nagy érdeklıdés kísérte a Szent László legendájára felfőzött színvonalas és egyben változatos, minden korosztály számára kikapcsolódást kínáló, sokszínő programsort. Rendkívül széles volt a helyi civil lakosság és szervezetek alkotó részvétele, hiszen a készülıdés hetei alatt is sokan közremőködtek, valamint a nap folyamán is több százan segédkeztek önkéntesként korabeli ruházatban a turisták, vendégek kiszolgálásában, a középkori hangulat megteremtésében. A kisugárzásuk olyan sikeres volt, hogy nap közben spontán is jelentkeztek többen jelmezkölcsönzési igénnyel és bekapcsolódtak a Királyi Hódolatfogadásba és az esti záró ceremóniába és a programot záró máglyát körültáncoló tőztáncba. Eredménynek tekintjük továbbá azt is, hogy a városi sokadalomban a kézmővesek, ételárusok is elfogadták, hogy a hangulathoz híven korabeli jelmezben kínálják portékáikat. Augusztus 20. Program: Délelıtt hivatalos programként ünnepi közgyőlés zajlott a Garay János Gimnázium dísztermében a Mővészetek Háza szervezésében, este ünnepi mősor. Közremőködık: A Szuntus Produkciós Kft. szervezésében Elton John Tim Rice : AIDA c. musical. Nézıszám: kb fı 19

20 Az elıadást látványos tüzijáték zárta a Firework Magyarország Kft. bonyolításában.az elıadás elıtt, közben és után a Vendéglátók Kerekasztala Szekszárdért Egyesület megbízásából kettı szekszárdi vendéglátóhely kitelepült sátraiban biztosította a gasztronómiai kínálatot, melyet lufi- és édességárus egészített ki. A nézık számára ingyenes elıadást Paksi Atomerımő Zrt. támogatta, melyeknek molinóit a színpad mellett és az információs asztalnál helyeztük el. Szekszárdi Szüreti Napok 2011-ben is a város legnagyobb rendezvénye a Szekszárdi Szüreti Napok volt, és feltehetıen az lesz az elkövetkezendı években is. Az elmúlt 7 év bebizonyította, hogy a rendezvény valós, értékalapú célkitőzése mentén megvalósított programjával országosan elismert, a város nevével eggyé forrt fesztivállá nıtte ki magát. A 2009-ben megszerzett kiválóan minısült fesztivál cím kötelez bennünket arra, hogy továbbra is törekedjünk a legmagasabb minıségek elérésére. A Magyar Turisztikai Zrt. felmérésében, ahol az ország fesztiváljainak az ismertségét mérték, Dél-Dunántúlról a legelıkelıbb helyet foglalja el a Szekszárdi Szüreti Napok. Az országban a 17. helyen van ismertségben és elismertségben. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata rendezvényének megfogalmazott célja: a minıségi kultúra és a nagy tömegeket vonzó programkínálat együttes megteremtése, a szüreti hagyományok megırzésével. Idén is törekvésünk volt, hogy széleskörő társadalmi összefogással, a szekszárdi borhoz és a város kulturális hagyományaihoz méltó megjelenítésben, minıségi kulturális szolgáltatásokkal szervezünk olyan rendezvényt, amely ráfordításában rentábilis, a város lakói számára szerethetı és élményt nyújtó, idegenforgalmi hatásában pedig távolra mutató. A programok sokszínőségével minden korosztály és fogyasztói réteg igényét igyekeztünk kielégíteni. Kisinas játék kicsiknek, vidámpark és szórakoztató esték (alternatív zenekarok, mozgás- és táncbemutatók, utcabál, disco) a fiataloknak, borudvar és különféle boros és gasztronómiai rendezvények, mősorok, koncertek, kiállítások felnıtteknek. A kínálatban a népi kultúra (néptánc csoport, népi zenekarok, tárgyalkotó népmővészet) a magas kultúra (neves elıadómővészek, irodalom, kiállítások, koncertek) épp úgy, mint a modern irányzatok (alternatív zenekarok, mővészeti együttesek) valamint a város és a térség jegyzett amatır csoportjai (modern és néptánc, zenekarok, kórusok, színjátszók) is jelen voltak. A szeptember között megrendezésre kerülı Szekszárdi Szüreti Napok számadatokban. 15 helyszínen 73 kulturális esemény a 4 nap alatt Rendezvény rendezıi stáb: 26fı Önkéntesek: 23fı 20

A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2010. évi szakmai beszámolója. A 2010-es év humán erıforrásának alakulása

A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2010. évi szakmai beszámolója. A 2010-es év humán erıforrásának alakulása A Babits Mihály Mővelıdési és Mővészetek a 2010. évi szakmai beszámolója A 2010-es év humán erıforrásának alakulása A 2010-es év kezdetekor intézményünkben 32 fı dolgozott. A közmunka programnak köszönhetıen

Részletesebben

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30.

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30. SZ M J V Önkormányzata Mővelıdési Osztály 7100 Szekszárd, Béla tér 8. Majnay Gábor Osztályvezetı Úr részére Tisztelt Osztályvezetı Úr! Bemutatás: A zenekar 1988-ban alakult az akkori Liszt Ferenc Zeneiskola

Részletesebben

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes Helyszínek: Polgármesteri Hivatal - Béla király tér Koncertszínpad - Prometheus park Szent István tér Belvárosi templom Béla király tér

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20.

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. 1. A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: KUD-A.R.C. Közhasznú

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Fordulónap: 2009.december 31. Beszámolási idıszak: 2009.július 14-2009.december 31. A szervezet bemutatása: Elérhetıség: 2200 Monor Kossuth L. u. 65-67 Azonosító adatok:

Részletesebben

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda.

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda. Elıterjesztés 12. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Javaslat a Kulturális Támogatási Keret felosztására Pályázat címe, a támogatandó tevékenység

Javaslat a Kulturális Támogatási Keret felosztására Pályázat címe, a támogatandó tevékenység Összes elosztható keret: 1.100.000.- Elnyerhetı támogatás mértéke: 20.000. - 120.000.- Javaslat a Kulturális Támogatási Keret felosztására 2013. Sorszám 1.* 2. 3. 4. 5. 6. Iktatószám 323/2013. 352/2013.

Részletesebben

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve Szekszá rd Junior Stárs 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve S z e k s z á r d J u n i o r S t a r s B i g B a n d 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.

Részletesebben

XXXII. Kodály Mővészeti Fesztivál beszámoló (2012. 12. 08. és 2012. 12. 16.)

XXXII. Kodály Mővészeti Fesztivál beszámoló (2012. 12. 08. és 2012. 12. 16.) XXXII. Kodály Mővészeti Fesztivál beszámoló (2012. 12. 08. és 2012. 12. 16.) A 2012. évi Kodály Mővészeti Fesztivált Kodály Zoltán születésnapja (december 16.) köré szerveztük, a Mester születésének 130.

Részletesebben

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában Rosta Sándor Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság Balatonfüred, 2007. szeptember 26. Kulturális rendezvény, mint turisztikai termék Kiemelkedı

Részletesebben

Tisztelt Osztályvezetı Úr!

Tisztelt Osztályvezetı Úr! I f j ú s á g i F ú v ó s z e n e k a r i A l a p í t v á n y 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38. T: 74/511-028 F: 74/511-029 E-mail: lfzeneiskola@altisk2-szekszard.sulinet.hu Számlaszám: 10404601 46014706

Részletesebben

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népmővészeti Egyesület 5092 Tiszavárkony, Endre király út 121. Levelezési cím: 5000 Szolnok, Czakó E. u. 3. 1/15. E-mail: kenyeresne@t-online.hu A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

I n t é z m é n y i m u n k a t e r v

I n t é z m é n y i m u n k a t e r v I n t é z m é n y i m u n k a t e r v 2009/2010. tanév Aug. 24-tıl Munkaszerzıdések elıkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok elıkészítése Aug. 27. 9.00 Kerületi igazgatói értekezlet Aug. 28.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

A PAD. mint. Szekszárd Megyei Jogú Város. 2012. évre vonatkozó pénzügyi és szakmai tájékoztatója, 2013. évre vonatkozó szakmai és pénzügyi terve

A PAD. mint. Szekszárd Megyei Jogú Város. 2012. évre vonatkozó pénzügyi és szakmai tájékoztatója, 2013. évre vonatkozó szakmai és pénzügyi terve A PAD Irodalmi, Mővészeti és Kulturális Egyesületnek, mint Szekszárd Megyei Jogú Város Kiemelkedı Mővészeti Egyesületének 2012. évre vonatkozó pénzügyi és szakmai tájékoztatója, 2013. évre vonatkozó szakmai

Részletesebben

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 Készült: 2011. november 24. Készítette: Héra Éva, Ádám Krisztina www.cioff.hu cioff@mail.datanet.hu Szervezet neve Város Rendezett fesztivál neve Fesztiválminısítési eredmény

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

Meghívó. Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda. Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31.

Meghívó. Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda. Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31. Meghívó Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31. Telefon: 96/516 050 Fax: 96/516 054 FEKETE ISTVÁN ÍRÓ EMLÉKÉRE Minden reggel fényesebb

Részletesebben

Határozati javaslat. Tárgy: 38. Gemenci Nagydíj rendezési joga

Határozati javaslat. Tárgy: 38. Gemenci Nagydíj rendezési joga Tárgy: 38. Gemenci Nagydíj rendezési joga Határozati javaslat 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága támogatja, hogy a 2012. évi 38. Gemenci Nagydíj szervezésével és

Részletesebben

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

FELSİZSOLCA VÁROS ESEMÉNYNAPTÁRA ÉV

FELSİZSOLCA VÁROS ESEMÉNYNAPTÁRA ÉV FELSİZSOLCA VÁROS ESEMÉNYNAPTÁRA 2007. ÉV IDİPONT ESEMÉNY RENDEZİ INTÉZMÉNYEGYSÉG/HELYSZÍN JANUÁR 1. Újévi köszöntés Tőzijáték Hısök tere 19. Alapítványi Bál 20. Magyar Kultúra Napja 22. i ünnepség a magyar

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 26-ai ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 26-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1063/2008 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Helyszín: Zalaegerszeg, Városi Sportcsarnok előtti tér, Jégcsarnok előtti terület, Zala Plaza előtti terület mintegy 30.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Helyszín: Zalaegerszeg, Városi Sportcsarnok előtti tér, Jégcsarnok előtti terület, Zala Plaza előtti terület mintegy 30. SZAKMAI BESZÁMOLÓ Az NKA Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma által gasztronómiai rendezvények támogatására (kódszám: 7707) kiírt pályázatra II. Pálinka és Mangalica Majális - kért

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Beszámoló a Tücsök Zenés Színpad 2014.évi munkájáról

Beszámoló a Tücsök Zenés Színpad 2014.évi munkájáról Beszámoló a Tücsök Zenés Színpad 2014.évi munkájáról Az év eleji néhány fellépés mellett óriási energiával kezdtük meg a Légy jó mindhalálig címő musical felújító próbáit. A darab írója, Miklós Tibor,

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 86-14/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

Lajosmizse város. 2010. évi kulturális rendezvénynaptára

Lajosmizse város. 2010. évi kulturális rendezvénynaptára Lajosmizse város 2010. évi kulturális rendezvénynaptára Rendezvény megnevezése Szervezıje Idıpontja Helyszíne Magyar Kultúra Napi rendezvények Lajosmizse Város január Lajosmizse Szabadság bérletes felnıtt-

Részletesebben

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület A rendezvény ideje A rendezvény neve, jellege A rendezvény szervezıje A rendezvény helyszíne 2011. február 9. 90 éves a Vöröskereszt ifjúsági szervezete 2011. február 11. Látássérültek farsangi rendezvénye,

Részletesebben

Gyertyafény csillagfény

Gyertyafény csillagfény Gyertyafény csillagfény Adventtıl karácsonyig 3 hetet meghaladó projekt a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézményében 2009. november 29 december 22-ig

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 40. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 131-15/2011. JEGYZİKÖNYV Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Határozati javaslat. 400.000- Ft 150.00- Ft 50.000- Ft 500.000- Ft 250.000- Ft 100.000- Ft 200.000- Ft 10.000- Ft 400.000- Ft

Határozati javaslat. 400.000- Ft 150.00- Ft 50.000- Ft 500.000- Ft 250.000- Ft 100.000- Ft 200.000- Ft 10.000- Ft 400.000- Ft Határozati javaslat Tárgy : Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására I. Ssz. Iktató szám/ Pályázó neve Pályázat címe Projekt kp. 1. VI.453 /2013. Alisca Nyilai Íjász Egyesület 2. VI.480 /2013,,Belvárosi

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2008. év A tevékenység meghatározása 2008 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

Civil szervezeteknek nyújtott pénzbeli támogatás évben. Humán Bizottság. Kulturális célú/ tartalék keret. Civil keret

Civil szervezeteknek nyújtott pénzbeli támogatás évben. Humán Bizottság. Kulturális célú/ tartalék keret. Civil keret 4. számú melléklet szervezeteknek nyújtott pénzbeli támogatás 2012. évben Sorszám Humán Sportcélú Ifjúsági 1. "Az Egészségért" Alapítvány 110 000 50 000 160 000 2. "Az én ovim" Alapítvány 490 000 490 000

Részletesebben

I F J Ú S Á G I F Ú V Ó S Z E N E K A R I A L A P Í T V Á N Y

I F J Ú S Á G I F Ú V Ó S Z E N E K A R I A L A P Í T V Á N Y SZ M J V Önkormányzata Mővelıdési Osztály 7100 Szekszárd, Béla tér 8. Majnay Gábor Osztályvezetı Úr részére Tisztelt Osztályvezetı Úr! Bemutatás: A zenekar 1988-ban alakult az akkori Liszt Ferenc Zeneiskola

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

XII. Őrségi Tökfesztivál

XII. Őrségi Tökfesztivál XII. Őrségi Tökfesztivál 2015. szeptember 25-27. Szeptember 25. (péntek) Őriszentpéter 10 00 Töktermesztői konferencia Helyszín: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Siskaszer 26/A Nagyrákos 18 00 Egyszer

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés 2010. évi Közhasznúsági jelentés Pécs, 2011. február 14. Dr. Szalai Anikó elnök 1 Tartalom Tartalom...2 1. Számviteli beszámoló...3 2. Kimutatás költségvetési támogatások felhasználásáról...3 3. A vagyon

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

JAVASLAT a Civil Keretből elnyerhető támogatásra 2013.

JAVASLAT a Civil Keretből elnyerhető támogatásra 2013. JVSLT a ből elnyerhető ra Összes felosztható keret: 6.000.000.- Ft *-gal jelölt szám alapítványi pályázat, közgyűlési hatáskör! pályázó szervezet neve és a támogatandó cél szervezet évi 1. VI. 526 Szekszárdi

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára FŐVÁROSI FORDULÓ A verseny pedagógiai célja: a tehetséggondozás,

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

2009 / Szeptember Békéscsabai programok

2009 / Szeptember Békéscsabai programok 2009 / Szeptember Békéscsabai programok Bábkészítı pályázat és kiállítás Kiállítás helye: Békési Úti Közösségi Házak 5600 Békéscsaba, Békési út 15-17. Tel.: 66/326-370 Fax: 66/326-370 E-mail: mesehaz@mesehaz.hu

Részletesebben

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele 2016. április HÍREK Diákok a Földvári-tónál tartott madárgyőrőzésen A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Program- és feladatterv 2014. évre

Program- és feladatterv 2014. évre HONVÉD BAJTÁRSI EGYESÜLET SÁRBOGÁRD Program- és feladatterv 201 évre Fsz. Központilag szervezett rendezvények: 1. BEOSZ küldöttgyőlés, választmányi ülés 201 április 2. BEOSZ-KDR tagegyesületi ök értekezlete

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 70-12/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült Humán Bizottságának 2014. június 16-án (hétfın) 10 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

Határozati javaslat. összköltsége/ Önrész: kp. Önrész: társ.munka 500.000 Ft 100.000 Ft 100.000 FT 252.000 Ft 54.000 Ft 30.000 Ft

Határozati javaslat. összköltsége/ Önrész: kp. Önrész: társ.munka 500.000 Ft 100.000 Ft 100.000 FT 252.000 Ft 54.000 Ft 30.000 Ft Határozati javaslat Tárgy : Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására I. Ssz. 1. VI.363/2014 Alisca Nyilai Íjász 2. VI.368/2014 Alisca Taekwondo Klub 3. VI.362/2014 A Keresztény Nevelésért 4.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Intézményvezetıi pályázatok véleményezése (Szekszárdi Baka István Általános Iskola, Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola) E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str JEGYZİKÖNYV

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str JEGYZİKÖNYV Iktatószám: IV. 167-1/2010. Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV amely készült 2010. március 2-án (kedden) 16 óra

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának évi munkaterve

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának évi munkaterve Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. évi munkaterve Január Az óvodák nyári nyitva tartásának ütemterve Javaslat önkormányzati intézményvezetık 2012. évi teljesítménykövetelményeinek

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.4291-10/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál 2016. augusztus 18-tól 20-ig Évtizedek óta hagyományosan az augusztus 20-ai hétvégén 2-3 napos rendezvénysorozatot szervez intézményünk, a Lamberg-kastély

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

2092 Budakeszi Fı utca 179. E-mail: odri.agnes@gmail.com Iktsz.: 2012/ Tisztelt Odri Ágnes!

2092 Budakeszi Fı utca 179. E-mail: odri.agnes@gmail.com Iktsz.: 2012/ Tisztelt Odri Ágnes! ERKEL FERENC Mővelıdési Központ 2092 Budakeszi, Fı u. 108. Tel/fax: (06-23) 451-161, 457-161 Mobil: (06-20) 260-0745 info@efmk-budakeszi.hu, www.efmk-budakeszi.hu Oktatási Kulturális és Jogi Bizottság

Részletesebben

Hagyomány Vigalom Fieszta SZEKSZÁRDI PÜNKÖSDÖLÉS 2015. MÁJUS 22 25

Hagyomány Vigalom Fieszta SZEKSZÁRDI PÜNKÖSDÖLÉS 2015. MÁJUS 22 25 Hagyomány Vigalom Fieszta SZEKSZÁRDI PÜNKÖSDÖLÉS 2015. MÁJUS 22 25 Kedves Szekszárdiak, Tisztelt Vendégeink! Szeretettel köszöntöm Önöket a XXV. Pünkösdi Fesztiválon. A Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál immár

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

AUTIZMUS?! az AUT-PONT Alapítvány segítı szolgáltatásai. Szántó Tamás Kiskırös, 2011.11.17.

AUTIZMUS?! az AUT-PONT Alapítvány segítı szolgáltatásai. Szántó Tamás Kiskırös, 2011.11.17. AUTIZMUS?! az AUT-PONT Alapítvány segítı szolgáltatásai Szántó Tamás Kiskırös, 2011.11.17. Egyszer a kislányom még gyermekkorában megálmodta nekem a világ szerkezetét. Lila pillangóval álmodott, amelynek

Részletesebben

ÜNNEPI KIADÁS SZLOVÉNIA FÜGGETLENSÉGÉNEK HUSZADIK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

ÜNNEPI KIADÁS SZLOVÉNIA FÜGGETLENSÉGÉNEK HUSZADIK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL TARTALOM NÉPSZAVAZÁS A FÜGGETLENSÉGRİL 1990, december 23 Hazai archív sajtó- a szlovén függetlenségi folyamatokról 1990-1991 MI TÖRTÉNT? A TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE ÉVES PROGRAMOK 2010-11 A 'PICTURE

Részletesebben

1.2. Könyvvizsgálat 1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz 2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetıség 2.2. Azonosító adatok 2.3.

1.2. Könyvvizsgálat 1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz 2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetıség 2.2. Azonosító adatok 2.3. Adószám: 18263587-1-43 Bejegyzı szerv:fıvárosi Bíróság Regisztrációs szám:16.pk. 60.136/2008/2. AKT Színház Közhasznú Egyesület 1118 Budapest, Schweidel utca 33 A Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap:

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2006. évi közhasznúsági jelentése A szövetség közhasznúsági fokozata: "közhasznú" Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám: 1254. Bírósági nyilvántartásba vételi végzés

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 131-22/2011. JEGYZİKÖNYV Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Az 1997. évi CLVI törvény 19 -a szerinti beszámoló a kiemelten közhasznú ÚJ ELİADÓMŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2008. évi tevékenységérıl Új Elıadómővészeti Alapítvány Goli Tánchely 1036

Részletesebben

Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza. 2009. évi szakmai beszámolója

Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza. 2009. évi szakmai beszámolója Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza 2009. évi szakmai beszámolója 1 2009-ben a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza a korábbi években már megszokott színvonalon, megtervezett rendezvénynaptára

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság 2012. november

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 86-16/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. március 8. Dr. Halmos Béla elnök 1 A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület közhasznúsági

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 173. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat alapítványok támogatására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009. szeptember 24-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben