J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 1 / 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete október hó 1. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 15. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester, Dr. Bakos Gáborné, Baranyi Sándor, Bodzsár Erzsébet, Gáspár Sándor, Gilicze János, Guvat László, Hajdu Gábor, Dr. Halmágyi Pál, Kiss Béláné, Kiss Imréné, Kiss Mihály, Mágori Józsefné, Marosvári Attila, Martinusz László, Molnár László, Nagy György József, Dr. Nagy Lajos, Nagy Lajos, Oravecz Károly, Dr. Orbán Imre, Dr. Siket István, Szabó Sándor és Szekeres Ferencné települési képviselők. Jelen vannak továbbá: Dr. Bánfi Margit jegyző, Dr. Martonosi György és Gazdag János országgyűlési képviselők, Greveletye János Román Kisebbségi Önkormányzat képviselője, Mátó Erzsébet Városi Könyvtár vezetője, Sarró Ferencné Belvárosi Óvoda vezetője, Hepp Attiláné Újvárosi Óvoda vezetője, Halász Ferencné Kertvárosi Általános Iskola igazgatója, Bende Sándor Kommunális és Közbeszerzési Kht. ügyvezetője, Szász György Makó és Térsége Fejlesztési Kht. ügyvezetője. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Kedves Vendégeink! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ünnepi testületi ülésünkhöz méltó tisztelettel köszöntöm Önöket. Tisztelettel köszöntöm külön az 1990 és között megválasztott önkormányzati képviselő-testületek jelenlévő tagjait, képviselőtársaimat, és a munkájukat segítő jelenlévő jegyzőket. Külön köszöntöm Dr. Mihály Zoltán és ha itt van Dr. Dán János urakat az előző kormányzati ciklusok országgyűlési képviselőit. Köszöntöm Dr. Martonosi György és Gazdag János jelenlegi országgyűlési képviselő urakat, valamint valamennyi megjelent kedves vendégünket. Külön üdvözlöm Gilicze János alpolgármester urat, és Dr. Sánta Sándor urat az első önkormányzati ciklus polgármesterét, kollegámat. Tisztelt Jelenlévők! A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 24 települési képviselő közül jelen van 24 fő, a megjelenési arány 100 %-os. A megjelenés alapján megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, azt megnyitom. A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. (1) bekezdés c.) pontja alapján felkérem Dr. Nagy Lajos és Dr. Halmágyi Pál települési képviselőket mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítésére. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy elvállalják-e? Dr. Nagy Lajos és Dr. Halmágyi Pál települési képviselők a feladatot vállalják. Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Dr. Nagy Lajos és Dr. Halmágyi Pál települési képviselők. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A mai testületi ülésünket az Önkormányzatok Napja megemlékezésével kezdjük. Az Országgyűlés 57/2000.(VI.16.)OGY határozatával a helyi önkormányzati rendszer 10. évfordulója tiszteletére szeptember 30-át az első helyhatósági választások napját a Helyi Önkormányzatok Napjává nyilvánította. Ezzel együtt felhívta az önkormányzatokat az érdekképviseleti szakmai szervezeteket és a polgárokat, hogy minden évben ezen a napon közösen, méltó keretek között emlékezzenek meg a demokratikus jogállam kiépülésének e meghatározó, jeles eseményéről. Az alkotmány módosítása, illetve a választójogi és az önkormányzati törvény megalkotása teremtette meg a jogi alapot az szeptember 30-i első helyhatósági választásokhoz, melynek eredményeként alakultak meg a településeken a szabadon választott önkormányzati képviselő-testületek, és kezdődhetett el az önkormányzatok munkája

2 2 / 55 országunkban. Köszönet illeti az 1990 és 2002 között munkálkodó képviselő-testületek tagjait, áldozatos munkájukért, mellyel megteremtették a helyi demokrácia alappilléreit, melyre építve napról-napra újabb és újabb eredményeket érhet el a tisztelt képviselő-testület és a város. A képviselő-testületek tagjai tudják mit jelent négy esztendőn keresztül felelősen képviselni azokat, akik bizalmukkal megtisztelték és megválasztották őket, ismerik e munka szépségét és árnyoldalát is. E bevezető gondolatok jegyében felkérem Gilicze János alpolgármester urat, hogy tartsa meg ünnepi köszöntőjét. Gilicze János alpolgármester: Tisztelt volt és jelenlegi képviselő urak, polgármester urak, volt képviselőtársaim, és jelenlegi képviselőtársaim. Mivel polgármester úr említette, hogy 2000-be nyilvánították szeptember 30-át az Önkormányzatok Napjává, ilyen körbe még ezt az ünnepet nem ünnepeltük meg, ezért engedjék meg nekem, hogy talán egy kicsit részletesebben szóljak az előzményekről, hogy is alakult ki az önkormányzatiság és hova jutottunk el. Magyarországon március 15-e után egyértelmű politikai helyzet állt elő. Körvonalazódtak a régi és az új rend frontvonalai. Bajcsy Zsilinszky Társaság, a FIDESZ, az FKGP, az MDF, a Magyar Néppárt, az SZDSZ, az SZDP, és a Szabad Szakszervezetek Demokratikus Ligája, valamint a hozzájuk később csatlakozott KDNP, a Független Jogász Fórum felhívására felismerve az MSZMP megosztó taktikáját, létrehozták az Ellenzéki Kerekasztalt. Hosszú tárgyalás sorozat után megalakult a Nemzeti Kerekasztal, amelynek egyik oldalát az Ellenzéki Kerekasztal, a másikat az MSZMP, a harmadikat pedig a társadalmi szervezetek és mozgalmak alkották. A tárgyalásokon két fő témát érintettek, különösen nagy figyelemmel: a politikai kérdéseket, továbbá a gazdasági és társadalmi problémákat. Hat munkacsoport tárgyalt többek között az alkotmánymódosításról, a pártokat és a választásokat érintő szabályozásról és sorolhatnám tovább. A tárgyalások vontatottan haladtak. Az állampárt védte pozícióit. Augusztus végére azonban felgyorsultak a tárgyalások. Számos, a békés átmenet érdekében fontos kérdésben sikerült megállapodni, ami hat sarkalatos törvényjavaslatban öltött testet. Javasolták az alkotmánymódosítást, az Alkotmánybíróság felállítását, a pártok működéséről és gazdálkodásáról, a büntető törvénykönyv és a büntetési eljárás módosításáról, valamint az Állami Számvevőszékről szóló jogszabály megalkotását. A következő hónapokba sorra születtek a sarkalatos törvények. Az Országgyűlés 1989-ben összesen 58 törvényt fogadott el, amik lényegében a jogállam megszületését jelentették. Az új nemzeti ünnepen október 23-án került sor a Népköztársaság helyett a Magyar Köztársasági államforma törvénybe iktatására. A szabad választásokról szóló törvény 374-ről 386-ra emelte a parlamenti képviselők számát, akik közül 176-an egyéni választókerületben, 152-en területi listán, 58-an pedig országos listán nyerhettek mandátumot. Az március 25-ei országgyűlési választások első fordulójában a választásra jogosultak több mint 64,4 %-a adta le szavazatát, az április 8-i második fordulóban pedig 45,5 %-a. Végeredményben az MDF 164, az SZDSZ 94, a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt pedig 44 helyhez jutott. Míg az MSZP-nek 33, a FIDESZ-nek 22, a KDNP-nek pedig 21 képviselője, rajtuk kívül 8 független került még a parlamentbe. Az MDF, mint a választás győztese április 29-én megegyezett az SZDSZ-szel május 2-án összeült az új országgyűlés, amely május 23-án elfogadta Antall József miniszterelnök (MDF) jobbközép irányzatú kormányprogramját augusztus 3-án a parlament megválasztotta Göncz Árpádot köztársasági elnökké ben, a makói közéletben változást hozott a pártok megjelenése. Elsőként februárban megalakult az MDF helyi szervezete, majd ezt követte a FIDESZ, az FKGP, az SZDSZ, később a KDNP. Az új pártok mellett októberében megalakult az MSZP makói és városkörnyéki szervezete is. A tavaszi országgyűlési választásokon 16 jelölt kívánt parlamenti mandátumot szerezni. Támogatottságát tekintve hamarosan nyilvánvalóvá vált az erősorrend. Esélyesnek számított az MDF, az FKGP, és az SZDSZ, a középpártok között a FIDESZ, az MSZP, az Agrárszövetség, a KDNP, az MSZMP, és a Nemzeti Kisgazdapárt. A voksoláskor elenyésző támogatást kapott a Hazafias Választási Koalíció és a Magyar Néppárt, valamint az MSZDP. Március 25-én Makón an (62 %), április 8-án en (42,49 %), éltek választási jogukkal. A választásokat Dr.

3 3 / 55 Mihály Zoltán az MDF jelöltje nyerte meg. A helyi önkormányzatokat tulajdonképpen már az 1989-ben elfogadott Alkotmány létrehozta. Azonban magát a törvényt a Magyar Országgyűlés augusztus 3-án késő este, 281 igen, 3 nem, és 1 tartózkodás mellett elsöprő, több mint 98%-os többséggel megalkotta. Ez a törvény a korábbi központosító és hierarchikus hatalomgyakorlás tanácsi rendszere helyett a helyi autonómiákra építő önkormányzati rendszer keretjellegű szabályozására törekedett. A törvény sok tekintetben vázlatos keretjellege abból adódott, hogy politikai okokból a települési rendszerváltás mielőbbi megteremtése érdekében sürgető volt annak mielőbbi megalkotása. Ahogyan Dr. Kónya Imre a vezető kormánypárt az MDF vezérszónoka fogalmazott idézem: Vállaltuk azt, hogy addig nem megyünk szabadságra, ameddig ezekben a kérdésekben törvényi döntés nem születik. Mindent megteszünk azért, hogy Magyarországnak minél jobb önkormányzati törvénye legyen, és minél előbb sikerüljön megteremteni a feltételeit annak, hogy a magyar nép megszabaduljon hiteltelenné vált helyi vezetőitől és helyi ügyeinek intézését a saját kezébe vehesse. Maga a törvény a településekre koncentrál, ezért valamennyi településre általánosságokban fogalmazott meg szabályokat, gazdaságilag és politikailag egyenlőnek tekintette, tekinti őket, így a lakóhelyi közösség vált az önkormányzás teljes körű letéteményesévé. Függetlenül a település lélekszámától, műszaki és szolgáltatási infrastruktúra állapotától, és az adott térségben betöltött szerepétől. Az önállósággal a községek és a városok azonos jogokhoz jutottak, így elvileg lehetőség nyílt a történelmi lemaradások ledolgozására. Az alaptörvény adta széles joggyakorlási szerep lehetőséget adott az önkormányzatoknak a soha nem látott önmegvalósító szándékok megvalósítására. Az első demokratikus önkormányzati választások éjszakáján 1600 tanácsból, több mint 3000 helyi önkormányzat jött létre. Makón az önkormányzati választások nagyobb lehetőségeket adtak a pártok számára a politikai szerepvállalásra, hiszen az egy országgyűlési jelölttel szemben 14 egyéni és 13 listás mandátum megszerzésére nyílt lehetőség. A jelölteket állító pártok mérsékeltebb kampányt folytattak, mint az országgyűlési választások során. A választások első fordulóját nagyfokú érdektelenség kísérte. A szavazásra jogosultak mindössze 29,6 %-a élt jogosítványával, ami az önkormányzati törvényben rögzített 40 %-os érvényességi küszöböt meg sem közelítette. Az első fordulóban a kisgazdák értek el igen jó eredményt. Jelöltjeik mind a pártlistán, mind egyéniben a leadott szavazatok közel 1/3-át szerezték meg. 14 egyéni jelöltjük közül 9 várta első helyen a folytatást, köztük többen tetemes előnnyel. Városunkban az érdektelenség miatt október 14-én került sor a második fordulóra. Minden körzetben meg kellett ismételni a választást. A részvételi arány nem csökkent számottevően, 29%-ról csak 28 %-ra esett vissza. Talán nem érdektelen, ha most itt ismertetem az első önkormányzati képviselők névsorát, hiszen ma ez már történelemnek számít. Egyéni körzetben 9 kisgazda (Lukács Kázmér, Dégi Zoltán, Széll Imre, Kómárné dr. Nagyfalusi Mária, Dr. Sánta Sándor, ifj. Börcsök Lajos, Gál Sándor, Nagy György József, Papp Imre), 2 MDF-es (Alföldi Géza, Dr. Nagy Lajos) 2 SZDSZ-FIDESZ, (Dr. Siket István, Galamb Ferenc), valamint egy független (Gáspár Sándor) képviselő jutott mandátumhoz. Listán 5 kisgazda (Dr. Kiss Ferenc, a már nem közöttünk lévő Dr. Kiss Sándor, Karakas Sándor, Frank György, Karácsonyi Sándor) 3 MDF-es, (Gilicze János, Dr. Rácz Árpád, Vida Sándor), valamint 1-1 FIDESZ (Puskás Csaba), KDNP (Dr. Domokos Mária), MSZP (Gazdag János), MSZMP (Szilágyi Gyula), SZDSZ (Dr. Suba István) jelölt kapott helyet a képviselő-testületben. Az új testület október 26-án ült össze. A Makó és Vidéke Csanádi Hírlap november 15-i számában a következők szerint számolt be a történtekről. Idézem: Történelmi pillanatok a valahai Csanád megyei vármegyeházán, amelyet utóbb tanácsházává kereszteltek. A szeptember végi, illetve október közepi helyhatósági választások eredményeként a képviselői helyhez jutott delegátusok ugyanis itt gyűltek össze, hogy annyi évtized után, most már valóban demokratikusnak nevezhető választások betetőződéseként megalakítsák a makói önkormányzatot. Eddig az idézet. Nagy kérdés volt, hogy ki lesz, ki lehet a város polgármestere. Erről már hosszabb ideje folytak találgatások a városban, hiszen ellentétben más településekkel Makón a jelöltek nem léptek előzetesen színre. A polgármester választást lebonyolító Ügyrendi Bizottságot választották meg először, aminek elnöke az MDF-es Dr. Rácz Árpád lett. Ezt követően a független kisgazdapárti Nagy György József a

4 4 / 55 polgármester választást illetően Dr. Sánta Sándor személyére tett javaslatot. Az utána szót kérő Gáspár Sándor, Dr. Siket István jelöltségét támogatta. A hosszas vitát követően a déli harangszó után néhány perccel vált nyilvánossá az eredmény. Többségi szavazattal (15) Dr. Sánta Sándort választották meg Makó polgármesterévé. A képviselő-testület nagy lendülettel kezdte meg munkáját. Sorra megalakultak a bizottságok, megválasztottuk a kültagokat. Mindenkiben nagy volt a munkakedv és az elszántság. Természetesen sok mindent menetközben kellett megtanulnunk. A heves szócsatákat sem nélkülöző és sokszor késő estébe nyúló testületi üléseken lassan megtanultuk gyakorolni az önkormányzatiságot. A cél mindenki előtt tiszta és világos volt: minél többet tenni szeretett városunkért, Makóért. Vita tárgyát csak a célhoz vezető út milyensége és annak hossza képezte. Az önkormányzatiság gyakorlása hamarosan felszínre hozta azokat a gyermekbetegségeket, amelyeket jogszabály módosításokkal próbáltak orvosolni. Jelentős problémát okozott a feladat- és hatáskörök rendezésének kérdésköre. Az évek múlásával egyre szaporodtak az önkormányzati feladatok, folyamatosan növekedtek a kiadások, és egyre csökkentek a bevételek. Az közötti önkormányzati ciklus a nehézségek ellenére jelentős eredményeket ért el. Az országban szinte elsők között kapta vissza vagyonának egy részét a katolikus egyház. Régi ingatlanában megalakulhatott a Szent István Egyházi Általános Iskola. Elkészült az Almási Utcai Általános Iskola új tornaterme. Jelentős felújítások történtek. Az önkormányzat 1991-ben megalapította a Makói Művésztelepet, a határon túli magyar művészet támogatására és a város kulturális életének gazdagabbá tételére. Megkaptuk a volt Munkásőrség székházát, amit később Tűzoltóság és a Mentőállomás foglalhatott el. Megkezdődtek az útalap építések. A ciklus alatt több mint 55 ezer négyzetméter útalap készült el, és aszfaltozásra került több mint 36 ezer négyzetméter. A négy év további eredményeinek bemutatását sajnos az időkorlátok lehetetlenné teszik számomra októberében Dr. Sánta Sándor egy beszédében a következők szerint értékelte az elvégzett munkát. Idézem: Az önkormányzat négy éve talán a későbbiekben úgy fog megítéltetni, hogy mit hagyott az utókornak. Mi ezt azt hiszem idejekorán felismertük és maximálisan próbáltunk az utókornak dolgozni, és ezt a fejlesztések bizonyítják őszén újra helyhatósági választásokra került sor. A választójogi törvény módosítása miatt 24 főre csökkent a képviselő-testület létszáma. Jelentős változást jelentett az, hogy a polgármestert már nem a testület, hanem a lakosság választotta meg közvetlenül. Makó polgármestere Dr. Buzás Péter lett, aki immár 2002-ben harmadik ciklusát kezdte el. Az önkormányzatok működésében és rendszerében jelentős változást hozott a településfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996-os törvény. Ez az Európai Unió területpolitikai előírásait figyelembevevő jogszabály átmenetileg áttörést jelentett a decentralizáció irányába és egyúttal kimozdította a településeket látszólagos autonómiájukból, a partnerség és az együttműködés égető igénye újból előtérbe került. Makó hamar belátta ennek szükségességét. A makói kistérség 17 települése, felismerve a közös fellépés, a térség fejlesztése és az ebben rejlő potenciális pályázati lehetőségek kihasználásának lehetőségét, megalakította a polgármesterek fórumát. Csongrád megyében, júniusában elsőként jött létre a Makó és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás, és elkészült a térség komplex területfejlesztési koncepciója. Az idő rövidsége miatt engedjék meg, hogy a teljesség igénye nélkül, az utóbbi két ciklus csak néhány jelentős eredményét soroljam fel. Felépült az impozáns új Hagymaház, először a sátorcsarnok, majd a József Attila Gimnázium rekonstrukciója során a szintén Makovecz Imre által tervezett sportcsarnok között 80 ezer négyzetméter pormentesített aszfaltút készült el, ami 70 utcát érintett között folytatódott a város úthálózatának kiépítése. Ennek eredményeként 50 %-ról 90 %-ra emelkedett a kiépítettség. Phare forrásból elkészült az új szeméttelep ben átadásra került az új Tűzoltólaktanya. Sor került a városi piac lefedésére. Az elmúlt években jelentős vízrendezési munkák fejeződtek be. Megépült a szennyvíztisztító. A Városi Termál- és Gyógyfürdőben élménymedence került kialakításra. Több köztéri szoborral gyarapodott városunk. Megkezdődött a Korona rekonstrukciója és sorolhatnám tovább. Zárásként engedjék meg, hogy Zongor Gábor 2000 augusztusában akkor mint a TÖOSZ főtitkáraként leírt, ma is érvényes gondolataival fejezzem be ünnepi megemlékezésemet. Idézem: 10 év munkája bizonyította, hogy az önkormányzatok a változó feltételek ellenére képesek ellátni feladataikat, vagyis felnőttek, és nincs szükségük állami beavatkozásra! Reményeink szerint az első 10

5 5 / 55 év megalapozó tevékenysége eredményeként belátható időn belül megvalósul régi vágyunk, az önkormányzó Magyarország! Úgy legyen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Buzás Péter polgármester: Megköszönöm Gilicze János alpolgármester úrnak a szakmájából eredő alapossággal összeállított visszaemlékező beszédét, és megkérem Dr. Sánta Sándor polgármester kollegámat, hogy mondja el az ünnepen nekünk szánt gondolatait. Dr. Sánta Sándor az első önkormányzati ciklus polgármestere: Tisztelt Ünnepi Gyűlés! Nem nagyon számítottam arra, hogy én itt most a jelenlévőkhöz beszélhetek, minden esetre úgy gondolom, hogy egy szép gesztus a rendezők részéről, és ha már itt vagyok anélkül, hogy az anekdoták világába elkanyarodnánk, elmondom, hogy nagyon érdekes volt az első ciklus, hiszen ahogy itt már elhangzott tanultuk azt, amit hirtelen lehetőségünké vált tenni, a város irányítását. És sokszor olyan szituációk akadtak, amiket az ember soha nem felejt el. Mint ülésvezetőnek sokszor építenem kellett szeretett, kevésbé szeretett kollegáim, képviselőtársaim különböző indulataira, sokszor negatív indulataira is lehetett építeni. Csak egy példát mondok el. Pl. a kórház leadása, vagy nem leadása. Ugye a kórház a mai napig a megyénél van és én azt hiszem, hogy egyik legnépszerűtlenebb, de legjobb lépés volt, hiszen a rendszerbe kívülről jövő pénzeket, sőt azokhoz a pénzekhez azonnal társuló pályázati pénzeket nyert az önkormányzat. De úgy tudtuk, hogy még a mi oldalunkon is egyik orvos, képviselő kollega feltehetően megnyilatkozásaiból vagy természetét ismerve valószínűleg abból indult ki, hogy ez egy árulás, és maradjon Makón a kórház, ami véleményünk szerint, és ez ténykérdés, hát bizony súlyos pénzek elvesztését jelentette volna, ami a gyógyító munka számára elviselhetetlen lett volna. Nagyobb távlatba pedig lehet, hogy a mai kórház talán már nem is lenne. Most pedig virágzik és fejlesztjük. Nos, úgy terveztük, hogy első lépésbe, én úgy terveztem az előző megbeszélésen, hogy hát most szavazzunk úgy, hogy itt marad, kevés volt az idő az előkészítésre. Igen ám, csak hogy az illető kollega nő a mi szerintünk helyes álláspontot képviselve hozzászólt, és akkor én elrendeltem egy technikai szünetet, és az a képviselő, aki most itt ül a terembe azt mondta, hogy hát most mit mondjon. Azt mondtuk, hogy itt a lehetőség, hogy jó döntést hozzunk, a szavazat meglesz. Nos meg lett a megfelelő szavazat. Ez azonban a sajtóban és az egész városban már úgy jelent meg, hogy kapásból politizálunk és döntünk, és kapkodás, és lehetetlen a helyzet. Még a mi 14 kisgazda képviselőnkből is egy bizonyos ilyen összeesküvő megbeszélésre elmentek és részt vettek, és hát az én alkalmatlanságomat próbálták megtárgyalni, de megegyezésre természetesen nem jutottak. Nos én azt hiszem, hogy már így is túl sokat beszéltem. Én azt hiszem, hogy nem az utánunk következők érdemeinek a csökkentése az út ahhoz, hogy az első makói szabadon választott önkormányzat teljesítményét helyére rakjuk, hanem az a fajta elemzés, amit itt Gilicze János alpolgármester úrtól hallottunk, és bizony ezeket a dolgokat újra kell értelmezni ennyi év távlatából, helyesek voltak a döntések, vagy nem voltak helyesek. És akkor én azt hiszem, hogy ez a mostani önkormányzat és a mindenkori önkormányzat nyugodtan meghívhatja a volt polgármestereket és ha netán jobban dolgozott akkor itt van valaki, akinél én jobb voltam. De ha csak én voltam a kezdet és a vég, és csak én vagyok a szép és a jó, akkor én azt hiszem, hogy akkor kisebb lesz az a mindenkori önkormányzat aki ilyen formán nem értékeli a múltnak a teljesítését. Kicsit nehéz nekem azért mert még úgy szellemileg épnek érzem magam és követem az eseményeket, ilyen visszafele mutató dolgokról beszélni. Azért annyi aktualitást elmondok, hogy nagyon szomorúan nézem, mint politikus gondolkozó, néha kicsit örülök, hogy az önkormányzatok a mostani, mert én ugye az ellenzék pártján állok, kivonulnak a kormányuk mögül, mert az önkormányzatokat sújtó törvények és megszorítások lépnek be. Ugyanakkor viszont sajnálom azokat az intézkedéseket, azt a tendenciát, amelyik az önkormányzatoknak az önállóságát csökkentik. Meg kell mondjam, hogy amikor mi irányítottuk a várost, akkor sem tetszett nagyon sok minden. Akkor azt kifogásoltuk, hogy miért nem az önkormányzat döntheti el, hogy mit létesít, mit fejleszt, mert zavart bennünket az, hogy tendenciákat szabtak meg, ivóvíz források védelme, ez volt a legelső, a pályázatok eleve már úgy voltak meghirdetve, hogy bizonyos célokat preferáltak, bennünket már az is zavart. Azóta már én rájöttem, hogy azok közül a célok közül, amelyek országosan meg vannak hirdetve minden önkormányzat bizony tud választani, mert az elmaradásuk olyan nagy, hogy nagyon könnyű választani, de ezt csak példának mondom, hogy akkor ez is zavart bennünket. Annyit még

6 6 / 55 elmondok, hogy nekünk ki kellett a lakosság, az érdeklődők, - zsúfolásig volt a terem minden testületi ülésen, - demokrácia iránti igényét igazságosság szerinti igényét is ki kellett elégítenünk, és amikor úgy láttuk, hogy a kisgazda önkormányzat el tud mindent dönteni, és volt olyan nagyon jó barátom most nincs itt képviselő volt, aki azt mondta, hogy miért izgulsz, hiszen meg van a szavazat. Én mégis izgultam, mert úgy éreztem, hogy éppen a kisgazda többség esetleg azt sugallja a lakosság felé, hogy mi mindent eleve erőből politizálva eldöntünk, és ekkor megtettük azt, amit nagyon kevesen emlegetnek, de talán majd később igen, ha az emlékiratok megszületnek, különböző visszaemlékezések, bizony mi az 50 % plusz egyes törvényeket helyi szavazásokat megváltoztattuk 2/3-osra. Tehát ezen az oldalon, a másik oldalon ülő ellenzéket pozícióba juttattuk. Mindenki tudja azt, hogy milyen pozícióba volt akkor a szocialista párt, bizony nagyon alacsony pozícióba. Nagyon fontos, és nagyon bizalmi pozíciót juttattunk azt hiszem, hogy két képviselő, de lehet hogy csak egy képviselője volt a szocialista pártnak, kettő volt, és egyik tagja a pénzügyi bizottság elnöke lett. Tehát egyszerre volt jelen a rendszerváltás bizonyos fokú keménysége, a rendszerváltásba közösen részt vevők mint egy ilyen baráti gesztusai, és hát nagyon sok minden, amit így visszatekintve az ember most már sokkal inkább lát szépnek. Köszönöm, hogy mindezt elmondhattam, és meg kell mondjam, hogy az, hogy a város fejlődik én is látom, és látom azokat a gesztusokat is, amit egyre inkább úgy látom, belátás, vagy tények miatt a mostani önkormányzat mifelénk tesz. Köszönöm szépen a türelmet. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen Dr. Sánta Sándornak a rendszerváltást követő első polgármesternek az ünnep kapcsán elmondott gondolatait. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ahogy az ismertetőből hallhattuk óta van mód arra, van figyelemfelhívás arra, hogy emlékezzünk meg az önkormányzatiságról. Itt most ennek elsősorban a történelmi visszatekintésére került sor, de mint új ünnep, ennek mi is keressük a módját, hogy hogyan lehet ezt méltóképpen megünnepelni, hogyan szolgálhatna ez az ünnep kisebb közösségünk, a város, esetleg, mivel a térséggel tudunk együtt mozdulni és eredményt elérni a térség ügyei. Én úgy gondolom, hogy itt minden helyi képviselőnek bízom benne, hogy országgyűlési képviselőink gondolatainak egy részét is, helyi képviselők gondolatának teljes egészét ez tölti be. Tehát ennek az ünnepnek egy picit keressük a helyét, keressük a megjelenési módját. Az elmúlt esztendőben egy rövid megemlékezést tartottam én a testületi ülés előtt. Most ezt a módot választottuk, hogy egy fél óra, óra hosszába beszéljünk ezekről a dolgokról, emlékezzünk meg arról, ahogy Göncz Árpád fogalmazta, ő valamikor azt mondta, hogy ezzel a lépéssel, az önkormányzati törvénnyel fejetetejéről a talpára lett állítva az önkormányzatiság. Göncz Árpád itt a tanácsrendszer működésére és ahhoz képest az önkormányzatok működésére gondolt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Harmadszor mondom ki, hogy ez az ünnep fejlődni fog, ma még keressük a helyét. Én úgy hiszem, hogy ennek egyik szép eleme lehet az, hogy megemlékezzünk egy olyan időpontról, ami most véletlenszerűen esik egybe, de a későbbiekbe ezzel lehet, hogy hagyományt teremtünk. Itt ül mellettem Dr. Szöllősi Sándor úr a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, akit szeretettel köszöntök, abból az alkalomból, hogy a fegyveres testületeknél, rendészeti szerveknél van egy szokás. Szerintem nagyon jó szokás, hogy az állományban lévő parancsnokokat, munkatársakat is 50. születésnapjukon köszöntik. A mi tűzoltó parancsnokunk Szabó Ferenc tűzoltó alezredes úr megkapta a Belügyminiszter Asszonynak az aranygyűrűjét, amit a születésnapján adtunk át Szöllősi úrral és most a Makó Város Önkormányzata nevében munkáltatói jogkörbe eljárva egy dísztört adományozunk tűzoltó parancsnokunknak és mikor, hogy ha nem most az Önkormányzatok Napjának záró gondolatmeneteként. Gratulálunk parancsnok úr, és jó egészséget kívánunk a későbbi munkádhoz is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A beköszöntő gondolatmenetek sorába nagyon szép ismertetőt hallottunk Gilicze úrtól, történészi precizitással arról a folyamatról, melynek eredményeként az önkormányzatiság immáron több mint tíz éve működhet Makón is. Sánta polgármester úr, személyes impulzusait mondta el nekünk ennek kapcsán. Több mindenről nem esett szó, én úgy hiszem, hogy majd a következő ünnepeken módunk lesz ezekre kitérni. Engedjék meg, hogy mostani rövid, tényleg nagyon szerény, szolid ünnepségünk záró gondolatmeneteként én azért hadd hozzam szóba azokat, akiknek rengeteg köze van azokhoz az eredményekhez, azoknak a feladatoknak a megoldásához ami előttünk áll. A mindenkori testületi munkát segítő apparátusra gondolok, jegyzőkre, osztályvezetőkre, csoportvezetőkre, munkatársakra.

7 7 / 55 Gondolok azokra a bizottsági kültagokra, esetleg olyan civilszervezeti aktívákra, akik jobbító szándékú javaslataikkal szeretnék elősegíteni, hogy ez a város jól fejlődjön. Köszönjük szépen nekik is a munkájukat, valamennyiőjüknek. Az elmúlt tizenévre visszatekintve, az, hogy jó úton járunk azt mutatják a Gilicze úr által felsorolt valamennyi ciklus eredményeinek felölelését tartalmazó felsorolásai, azok az eredmények. Mutatja az az Európai díszzászló, amit tegnap délután vettünk át, akkor amikor jövő májustól hazánk az Európai Unió tagja lesz, magától értetődik, hogy hazánk részeként Makó és térsége is tagja lesz ennek az Uniónak. Mi itt Makón leszünk Európai polgárok, nem mindegy, hogy gyerekeink ezt hogyan, milyen életszínvonalban, milyen körülmények között, milyen városban lakva élik meg. Nekünk valamennyiünknek az a feladata, önkormányzati vezetőknek, képviselőknek, bizottsági elnököknek, tisztségviselőknek, hogy azon munkálkodjunk, hogy Makó minél hamarabb egy ugyanolyan kisváros legyen, mint a német, osztrák, holland vagy más 26 ezres kisvárosok. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon szépen megköszönöm vendégeinknek, hogy eljöttek mai rövid ünnepségünkre. Most én mindenkit meginvitálok a folyósóra egy szerény baráti beszélgetésre, társalogjunk egy kicsit, majd azt követően a szünet után a soros testületi ülésen folytatjuk munkánkat. Köszönöm szépen. Szünet Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Javaslom, folytassuk a testületi ülést. Javaslatot teszek a mai ülésünk napirendjére. Az ülés napirendjeként a meghívóban közölteket javaslom megállapítani a következő kiegészítéssel. Sürgősséggel kérem felvenni az előterjesztések sorába a tegnapi napon kiküldésre került 25-ös számú előterjesztést Csatlakozás az M5 autópálya Alapítványhoz címmel, a 2-es számú előterjesztés átdolgozást követően szintén kiküldésre került. Kérem, hogy ez utóbbi képezze a mai ülésünkön a tárgyalás alapját. Kérdezem, hogy van-e másnak javaslata a napirendre vonatkozóan? Nincs. Kérem szavazzunk a napirendről. Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 342/2003. (X.1.) MÖKT h. Tárgy: A képviselő-testület október 1-i ülésének napirendje. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete október 1-i ülésének napirendje: 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester 2. A Városi Tisztifőorvos tájékoztatója a lakosság egészségi állapotáról, az egészség romlását kiváltó okokról és a szükséges tennivalókról. Előadó: Dr. Pataki Olga Városi Tisztifőorvos 3. Tájékoztató a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Makói Kirendeltsége tevékenységéről, a munkanélküliek és a munka melletti képzésben résztvevők lehetőségeiről. Előadó: Pető Klára Kirendeltségvezető 4. Tájékoztató a Makó és Térsége Területfejlesztési Kht. működéséről. Előadó: Szász György Kht. igazgató 5. Beszámoló a társulásokban végzett tevékenységekről, azok pénzügyi helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról. Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester 6. Előterjesztések, rendelettervezetek 7. Interpellációk, kérdések

8 8 / Zárt ülési előterjesztések 9. Egyebek Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Javaslom, hogy kezdjük meg a napirendek tárgyalását. A tárgyalás meneteként a következőket javaslom a tegnapi napon kiküldött 25-ös számú előterjesztést az 1-es számú előterjesztést követően tárgyaljuk meg mert a 2-es számú előterjesztés tartalmazza annak pénzügyi vonzatát. Továbbá javaslom, hogy ebédszünet nélkül, hosszabb kávészünettel tárgyaljuk meg napirendjeinket, tekintettel arra, hogy valamennyien meghívást kaptunk a 15 órakor kezdődő Idősek Világnapja alkalmából rendezendő ünnepségre. Javaslom azt, hogy a televízió kht. ügyvezetője döntést 11 óra után tűzzük napirendre, mivel a jelölteket erre az időpontra hívtuk. Ennyit szerettem volna mondani. Tisztelt Testület! A főnapirendek kiküldésre kerültek. Javaslom, hogy kezdjük meg a testületi ülés anyagának tárgyalását. A tárgyalás menetére vonatkozóan van-e észrevétele valakinek? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem, hogy a tárgyalás menetét is szavazzuk meg. Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett a polgármester, tárgyalás menetére tett javaslatával. 1. Napirendi pont Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Jelenlévők! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A polgármesteri tájékoztatóból ráirányítani szeretném a figyelmet egyes dolgokra. Szeretném felhívni a figyelmét mindenkinek arra, hogy a Gumiművek Phoenix Hungária Kft. új logisztikai központja átadásra került, ami a térségben munkahelyteremtési szempontból bír jelentőséggel, ennek az összes vonzatával együtt. Szeretném továbbá a jelenlévők figyelmét ráirányítani arra, hogy egyre jobb színvonalú a makói oktatási intézmények, azok vezetői, és a térségi oktatási intézmények együttműködése. Ezt jelzi az a konferencia, amit tanévkezdés előtt immár többedik alkalommal rendezünk meg. És szeretném ráirányítani mindenkinek a figyelmét a Hagymafesztiválra, mely nagy valószínűséggel azon a helyszínen, ahol jelenleg is megszerveztük elérte csúcsát, tehát ezen a helyszínen hosszabban tartalmasabban nem lehet megrendezni. Elég sok észrevételt kaptam arra vonatkozóan, hogy a következő alkalommal az Expo-hoz hasonlóan bent a városközpontban szervezzük meg, akként, hogy a sportcsarnok, sátorcsarnok, esetleg a József Attila utca vagy a Petőfi park környékének lezárásával annak kiállítási hellyé alakításával kerüljön megtartásra a Hagymafesztivál. Megfontoljuk ezt a döntést, ha ehhez valakinek javító szándéka, észrevétele, javaslata van azt szívesen veszem, köszönöm szépen. Tisztelt Testület! Én a polgármesteri tájékoztatóból kiemelni ezeket a témákat szándékoztam. Vitára bocsátom az anyagot. Tessék parancsolni, kérdés, észrevétel, vélemény? Dr. Orbán Imre települési képviselő: Tisztelt Testület! Polgármester úr említette a Hagymafesztiválnak a rendezvénysorozatát. Én ezzel kapcsolatban két dologra szeretném felhívni a tisztelt testület figyelmét. Az egyik a nagyszentmiklósi delegációnak a tagjai között jelen volt Kocsis Tünde, ő a nagyszentmiklósi magyar óvodának a vezetője. Nagyon nagy tanulsága van ezeknek a találkozóknak és a delegációkkal való beszélgetéseknek. Tőle tudtam meg, hogy a magyar nyelvű

9 9 / 55 óvodai oktatás 1989-ben mindössze 7 fő gyereket érintett, és a román óvodának egyik alcsoportja volt. Amikor ők kezükbe vették ennek a magyar nyelvű óvodai csoportnak a szervezését, akkor ennek a létszáma a 90-es évek elején felment 13 főre és most amikor beszélgettünk valamelyik kirándulás alkalmával, akkor azt mondta, hogy 53-an vannak már ebben az óvodában, mind kivétel nélkül vegyes házasságból származó gyermekek ezek, illetve vannak olyan gyerekek, amelyek tiszta román családból származnak. Én egyből arra gondoltam, hogy nyilván valamilyen módon támogatni kellene őket a magunk szerény lehetőségeivel és fel is ajánlottam, hogy játékot, vagy ilyesmit gyűjtsünk. Azt mondta, hogy erre nincs szükségük, amire viszont nagyon nagy szükségük lenne és talán nem kerülne túl sokba egy nem túl nagy teljesítményű fénymásológép, 53 gyerekről van szó, és amit még nagyon szeretnének azok a foglalkoztató füzetek. Mi ezt megtárgyaltuk és a két civilszervezet, amelyet Mágoriné képviselő asszonnyal néha képviselünk, a Hajrá Makó Polgári Körök és a Jobb Makóért Egyesület támogatna egy ilyen kezdeményezést, de jó lenne, hogy ha ez valamiféle közös dolog lenne és a városnak is a támogatását el lehetne nyerni, hogy megtudnánk ezt a magyar óvodát, amelyik olyan jó minőségű oktatást tud biztosítani, hogy mondom román családokból is gyermekek iratkoznak ide, hogy támogatnánk. A foglalkoztató füzetek az a legnagyobb probléma nekik, mert állítólag ezek a fénymásolt lapok, az is jobb mint a semmi, szétszóródnak, meg nem olyan könnyen kezelhetők. Én ezt szeretném tisztelettel javasolni mindenkinek aki itt van, hogy ha megtudnánk oldani, hogy gyűjtést rendezünk a városba, vagy a város tudna segíteni, a város nagyon sokszor tett már gesztust pl. Adának és más városoknak, hogy egy ilyen fénymásoló, kisteljesítményű fénymásolót tudnánk nekik venni, vagy küldeni, ez nagyon nagyon jó lenne. A másik dolog, ami nem képviselő-testületi hatáskör a radomskoi csoporttal voltam együtt, és én itt szeretném megköszönni - polgármester úr is már az előbb említette - az apparátus tagjainak a munkáját, azt a szervezést, mert közelről láttam, amit a külüggyel foglalkozó munkatársak végeztek, igazán kiváló volt. A radomskoi csoporttal való találkozásnál szóba került, hogy 70 éve működik Radomskoban magyar-lengyel baráti társaság. Nem képviselő-testületi hatáskör, de én itt most szívesen hívok mindenkit arra, hogy csináljunk mi is egy magyar-lengyel baráti társaságot itt Makón, hogy a 70 éve működő testvérvárosi csoportnak legyen egy parallel szervezete, ami gondolom mélyítené a magyar-lengyel barátságot. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm. Van-e még észrevétel? További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Akkor javaslom, hogy szavazzunk a napirendről. A képviselő-testület 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 343/2003. (X.1.) MÖKT h. Tárgy: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatóját az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról megtárgyalta és azt az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja. Dr. Siket István alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

10 10 / 55 Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 344/2003. (X.1.) MÖKT h. Tárgy: Dr. Siket István alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Siket István alpolgármester tájékoztatóját az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról megtárgyalta és azt elfogadja. - Makó város alpolgármestere Gilicze János alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Kérdés, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 345/2003. (X.1.) MÖKT h. Tárgy: Gilicze János alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Gilicze János alpolgármester tájékoztatóját az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról megtárgyalta és azt elfogadja. - Makó város alpolgármestere 2. Napirendi pont A városi tisztifőorvos tájékoztatója a lakosság egészségi állapotáról, az egészség romlását kiváltó okokról és a szükséges tennivalókról Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! Vitára bocsátom az előterjesztést. Az előterjesztést a bizottságok átbeszélték, végig gondolták, minden észrevétel elhangzott. Most kinek van mondanivalója a tájékoztatóhoz?

11 11 / 55 Szabó Sándor települési képviselő: Polgármester úr! Főorvos asszonyhoz volna kérdésem. A beszámolót végigolvasva egy mondatot találtam, hogy ellenőrzést végeztünk a szennyvíztisztító telep működésével kapcsolatban és méréseket végeztünk. Én kicsit bővebben szeretném hallani, hogy mik voltak a mérés tapasztalatai, hogyan működik, milyen hatékonysággal dolgozik a tisztítómű. Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Dr. Nagy Lajosé a szó. Dr. Nagy Lajos, a Tulajdonosi Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt Testület! Szeretném megkérdezni, járványügy kapcsán a TBC-és megbetegedettek száma nem szerepel az anyagban, stagnál-e, növekszik-e, esetleg csökken. Csak egy szóval. Köszönöm szépen. Bodzsár Erzsébet, a Művelődési Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt Képviselőtársaim! Számomra egy beszámoló általában annyit ér, amennyi hasznosítható belőle. Ilyen szempontból én igen értékesnek tartom ezt a beszámolót. Három gondolatot szeretnék elmondani. Az első az ifjúságvédelemmel kapcsolatos, illetve az ifjúsági egészségüggyel kapcsolatos. Szeptember 10-én egy döbbenetes hírt olvashattunk a Délvilágban, öngyilkos lett egy kamasz, és egy éven belül ez már a második eset. Fel kell tenni a kérdést, hogy sok ez vagy kevés. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen eset is sok egy városban. A tájékoztatóban szerepel az, hogy tulajdonképpen az ifjúság egészségüggyel több intézmény is foglalkozik. Többek között az ENI, az ÁNTSZ, a kórház és nyilván az iskolák is. Én tisztelettel azt szeretném kérni, hogy jó volna, ha ezek az intézmények valamiféle koordinált munkát végeznének és a sok bába között ne vesszen el a gyermek. Kellene keresni és nekem erre volna is egy ajánlatom egy olyan intézményt, mivel hogy önkormányzati intézmény az ENI, és ezen a területen én úgy gondolom, hogy igen jól és intenzíven dolgoznak, hogy ez a munka koordináltan folyjék. Tehát ne vesszenek el ezek a gyerekek és lehetőleg ne forduljon elő egyetlen ilyen eset sem a városban. Ehhez kapcsolódik talán egy másik ötlet. Említést tesz a főorvos asszony arról, hogy jól működik az SOS-es telefonos lelkisegély szolgálat. Én úgy gondolom, hogy talán a megelőzést szolgálná az, hogy ha épp a gyerekek, a tinédzserek, a középiskolások körében is ismertté válna, elképzelhető, hogy akár egy szalmaszál is elegendő ahhoz, hogy egy-egy kamasz életét megmentsék. A másik téma a környezetvédelemmel kapcsolatos. Elég döbbenten olvastam azt, hogy most már nem az ÁNTSZ végzi a légszennyeződéssel kapcsolatos méréseket, sőt információkat nem is kap az ÁNTSZ, ezt az ATIKÖFE végzi. Én kíváncsi volnék arra, hogy egyáltalán tudjuk-e, hogy mennyire mérgeződünk, és mitől mérgeződünk ebben a városban. 43-as útról van szó, fantasztikus forgalom, nem tudni, por, ólom, és miféle szennyeződések, egyáltalán a városnak van-e erről valami információja. Én úgy gondolom, hogy ez fontos volna. Mellékesnek tűnik, de én úgy gondolom, hogy nem az, a veszélyes hulladékok termelődése az iskolákban. A főorvos asszony említi, hogy az önkormányzat segítségét kéri. Én úgy gondolom, hogy az önkormányzat tényleg veszélyes üzem, de veszélyes hulladék itt nem teremtődik, meg kellene keresni azt az önkormányzati intézményt és hogy ha jól sejtem akkor az iskolaorvosi rendelőben is képződik valamennyi mértékű veszélyes hulladék, hogy vállalják ennek az összegyűjtését, mert ezt őrizni, konzerválni nem volna jó dolog. Köszönöm szépen a szót. Dr. Bakos Gáborné egészségügyi tanácsnok, települési képviselő: Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester úr! Pataki Olga főorvos asszony beszámolójából jól kitűnik, hogy a makói ÁNTSZ milyen szerteágazó feladatokat lát el igen jól városunkban. A beszámoló egyúttal rámutat azokra a hiányosságokra is, amelyeket az önkormányzatnak kell megoldani. Gondolok itt a háziorvosi rendelők építészeti hiányosságaira. Úgy gondolom, hogy ezt itt közösen mielőbb rendeznünk kellene. A bizottsági ülésen felvetődött, hogy a beszámolóból hiányoznak azok az adatok, amelyek rámutatnak a lakosság morbiditási adataira. Szeretnék egy ilyen tájékoztatót kapni a főorvos asszonytól, ami megmutatja azt, hogy melyek azok a leggyakrabban előforduló betegségek itt a környékünkön és a halálokok között melyek azok a betegségek, amelyek leggyakrabban szerepelnek. Magát a beszámolót igen korrektnek és jónak találom és ezekkel a kiegészítőkkel elfogadom.

12 12 / 55 Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm. Tisztelt Testület! Van-e még vélemény a napirenddel kapcsolatban? További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Mivel ha valami akkor ez is a lakosság szélesebb körét érinti. Megkérdezem, hogy a teremben ülők közül van-e valakinek kérdése, mondandója az ügy kapcsán. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kedves főorvos asszony tessék parancsolni. Dr. Pataki Olga városi tisztifőorvos: Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester úr! Először is szeretném megköszönni azt a megtiszteltetést, hogy ehhez az ünnepi üléshez kapcsolódó képviselőtestületi ülésen került napirendre a tisztiorvosi szolgálat tájékoztatójának a megtárgyalása. Ez bizonyos mértékig jelzi azt is, hogy a városnak igenis hogy fontos a lakosság egészségi állapota, és megkülönböztetett figyelmet fordít rá. Most a tájékoztatómat mindjárt egy kiegészítéssel szeretném kezdeni. Ugyanis mint ahogy az a bizottsági ülésen is felmerült a morbiditási adatokat hiányolták a tájékoztatóból. Most ehhez azt kell tudni, hogy a háziorvosok tájékoztatási kötelezettsége a körzetükben lévő gondozottak és megbetegedések arányszámáról kétévente kötelező. Most a következő tájékoztatójuk, következő év, tehát januárjában lesz esedékes. Én az előző évben, tehát 2002-ben küldtem egy tájékoztatót a képviselő-testületnek, azonban ez nem került megtárgyalásra, viszont ebben az aktuális adatok, amelyek rendelkezésemre álltak benne vannak. Tulajdonképpen egy jó hírre szeretném felhívni a figyelmet, arra, hogy Magyarország lakosságának születéskor várható átlagos élettartama 1996-tól kezdve folyamatosan javul. Méghozzá az elmúlt időszakban három és fél év körüli mennyiséggel növekedett meg a várható élettartam, ami azt jelenti, hogy a középkorú férfiak halandósága csökkent. Ez egy nagyon jelentős tény az országban és mindannyian örömmel üdvözöljük. Ez azt jelenti, hogy a férfiak 64 év körüli várható élettartama ami 96-ban volt, ez egy volt adat, ez 67,6 évre emelkedett körülbelül. De ez a tendencia ez már a KSH értékelése szerint is olyan tendencia, ami igenis, hogy figyelemreméltó, és valódi javulást tükröz. Miből adódik ez? Onnan, hogy a morbiditási adatok is hogyan változtak, tehát tulajdonképpen a szív érrendszeri betegségekben való halandóság csökkent. Ez tulajdonképpen nem annak köszönhető, hogy olyan egészségesen kezdtünk el élni, bár elég nagy propagandája van az egészséges életmódnak, de a dohányzási statisztikák nem nagyon javultak, a táplálkozási, mozgási, tehát az életmódbeli hozzáállása az országnak még nem olyan, hogy ezt az eredményt hozhatta volna. Ez az eredmény az egészségügyből adódik, az egészségügyi ellátásból, méghozzá onnan, hogy az alapellátásában a magas vérnyomásos betegek és a szívérrendszeri betegek gondozása szorosabb és nagyobb odafigyeléssel történik. Ezenkívül a szakellátás is, a későbbiekben az akut illetve a krónikus ellátás is nagyon sokat javult az elmúlt időszakban szakmai szempontból. Technikai lehetőségek mindenki tudja a koszorúér tágítások a koszorúér műtétek milyen arányban emelkedtek. Ez az egyik dolog, amit akartam mondani. A cukorbetegség a másik olyan tényező elég nagy probléma, 5 % körüli a lakosság aránya, akik cukorbetegségben szenvednek. Jól kézben van tartva a területen. Akkor szeretném megemlíteni a mozgásszervi betegségeket és a daganatos betegségeket. A daganatos betegségeknél olyan nagy örömre nincs okunk, mert a gyomorrák ugyan csökkent, de a tüdő-, vastagbél- és a mellrák aránya növekedett az előző időszakhoz képest. Azonban biztató az, hogy a szűrővizsgálati programok beindultak a mellrák szűrés az elmúlt évben, most pedig a méhnyakrák szűrés. A mozgásszervi betegségek közül a csontritkulást említeném meg. Főorvos úr kérdezte a TBC incidenciát, az 38 százezrelék, ami javulás az előző évekhez képest. Az asztmások száma csökkent, az allergiásoké növekedett, a tüdőrák az ő adataik szerint is növekedett, azonban bíztató az, hogy a korai stádiumban felfedezett tüdőrákoknak a száma is növekedett, tehát nem annyira elhanyagolt esetben. Ez az a rákfajta ami a legnehezebben gyógyítható. A gyermekek betegségéhez azt szeretném hozzáfűzni, hogy a vashiányos vérszegénység, mozgásszervi betegségek aránya elég magas 3,8 %, az

13 13 / 55 asztmásoké 2,9 %. A születések aránya az elmúlt évben kismértékben csökkent, 2000-ben 242-en születtek, 2001-ben 240-en, tavaly 234-en, viszont az ez év első félévében 125-en születtek, ami már emelkedést jelez, és ezenkívül a gondozásba vett terhesek száma is emelkedik, tehát minden valószínűség szerint ebben az évben 250 körül lesz a megszületett gyermekek száma. Csecsemőhalálozás, halva születés nem volt. Jó a gondozás a városban. Járványügyhöz szeretném még azt hozzáfűzni, hogy a hasmenéses betegségek közül a szalmonellózis, és a kampilobakteriozis stagnál, tehát elértünk egy aránylag alacsony szintet, azonban ezenkívül a vírusos hasmenéseknek a száma emelkedett meg. Itt utalok a múlt év őszére a József Attila Gimnáziumban 13-an lettek betegek, semmiféle kórokozó baktériumot kimutatni nem lehetett, minden valószínűség szerint egy kontaktúton terjedő vírusfertőzésről volt szó. Ezen kívül volt még egy olyan járványunk, ami inkább az egyik községre volt jellemző, az is vírusos hasmenéses járvány volt. Megszeretném még említeni, hogy az év elején borzolta itt a köztudatot, az, hogy a Galamb József Szakközépiskolában egy mumpsz járvány indult el. Ez a mumpsz járvány tulajdonképpen a környező községekből bekerült gyerekek között volt nagyobb mértékbe, de makói gyerekeket is érintett. Tudni kell azt, hogy július 1-e előtt nem volt kötelező, tehát az előtt születetteket nem oltottak, ebben a középiskolába olyan gyerekek is járnak, akik ezt a kort meghaladták és ő közöttük volt. Fiatal felnőtt korban nagyon veszélyes a mumpsz, mert nagyon súlyos szövődményei vannak, mint ahogy itt is voltak, hatalmas munkával sikerült az iskolaorvosi hálózatnak megállítani ezt a járványt, több mint 700 gyereket kellett beoltani, meg a környező községekben is. A kutyákat azt minden évben elmondom, hogy sok a kóbor kutya, ennek következtében nagyon sok probléma van, sok embert kell védőoltásban részesíteni. Még azt mondanám el, hogy az influenza oltás száma csökkent, annak ellenére, hogy jóval nagyobb mennyiségbe tudnánk rendelkezésre bocsátani. A kérdésekre mondanám, Szabó Sándor úrnak volt a szennyvíztisztítóval kapcsolatos kérdése. Itt tulajdonképpen azok az elvégzett vizsgálatok, amiket elvégeztek, azok mind azt bizonyították, hogy a Marosba bebocsátott víznek a minősége teljesen megfelel a szabványokban előírtaknak. Tehát minden mértékben teljesíti az előírásokat. Dr. Nagy Lajos főorvos úrnak elmondtam az előbb a TBC-vel kapcsolatosan, hogy csökken a TBC. A Bodzsár képviselő asszonynak az öngyilkossággal kapcsolatos hozzáfűzését nagyon köszönöm. Nekünk ez régi szívügyünk az öngyilkosságok számának a csökkentése, mivel ez a terület köztudottan a múlt század, azaz a XX. század 90-es éveinek az elejére az ország legmagasabb öngyilkossági mutatóival rendelkező területévé vált. Azonban a háziorvosok, a pedagógusok, az összes segítő foglalkozásúnak a bevonásával itt a területen olyan képzések és összefogások történtek, amelyek következtében az öngyilkosságok száma lényegesen csökkent az elmúlt időszakban. Ez a sajnálatos eset egy gyereknek a halála is borzasztó. Egyébként minden középiskolában a védőnők külön foglalkoznak az öngyilkosság problémájával is, őket is fel lehet keresni, ha valakinek lelki problémája van, sajnos ezek a befejezett öngyilkossághoz vezető esetek annyira befelé fordulással járnak együtt, hogy még a környezete sem veszi észre, hogy az illető veszélyeztetett lenne. Mert itt is úgy tudom, hogy a kivizsgálások során az volt, hogy nem vették észre, hogy ezzel a gyerekkel bármiféle ilyenféle probléma lett volna. Dr. Buzás Péter polgármester: Hol tartunk most, hogy lényegesen csökkent az öngyilkossági arányszám, ezáltal vélhetően változott az a pozíció is, hogy korábban mi voltunk a vezetők. Most hol vagyunk ez ügybe körülbelül. Dr. Pataki Olga városi tisztifőorvos: 55 százezrelék volt, amikor Csongrád megye első volt, Makó akkor ennél rosszabb volt, tehát olyan százezrelék. Most egy olyan 30 százezrelék. Dr. Buzás Péter polgármester: Az tényleg lényeges, tehát megfeleződött. Dr. Pataki Olga városi tisztifőorvos: Ez a csökkenés 94-óta indult el. Jellemző volt egyébként az, hogy nem a városnak, a környező községek mutatója még rosszabb volt. A városnak is rossz volt, rosszabb volt mint a megyei átlag, de a környező községeké még rosszabb. Ami ebben nagyon rossz volt az idős korúak, és a férfiak. Időskorú férfiak mortalitása a standardizált mutatók nagyon rosszak voltak. Tehát a korcsoportos. A következő a koordinált munkára hívta fel a figyelmet, Bodzsár

14 14 / 55 képviselő asszony. Én úgy tudom, hogy az iskolák nagyon jól összefogják ezt, mert a pedagógusok is, a védőnők az iskola egészségügyi munka, és azon kívül még bele kell venni az egyéb káros szenvedélyek megelőzésére vonatkozó munkát. A dada-program, ami közismert és ez is zajlik az iskolákban. A környezetvédelemmel kapcsolatosan a légszennyezettség. A légszennyezettséghez nekünk most már semmi közünk sajnos. A hálózatot elvették, a mérőhálózatot, átadtuk a környezetvédelemnek, egyetlen adatot nem kaptunk. Én azt javaslom az önkormányzatnak, hogy forduljon a környezetvédelemhez és kérje, joguk van elkérni az adatokat. A 21/2001-es kormányrendelet vonatkozik erre, és a környezetvédelmi első fok odakerül, és ezenkívül még bizonyos esetekben a jegyzőnek is van a környezetvédelemmel kapcsolatban hatásköre. Az eddigiek, amíg a kezünkben volt azt hittük, hogy a szállópor ami meghaladta az előírásokat, tehát az nagyon magas volt, de ezen nincs is mit csodálkoznunk. Az ólom miután már kivették a benzinekből, tehát emiatt csökkent az ólom. Most csináltak egyébként annak idején olyan méréseket, hogy az út szélén mérték a talajnak az ólomtartalmát, nem mi csináltuk, hanem országos intézet. Azt jelezte, hogy egy olyan 8-10 méterig lehet az ólmot kimutatni emelkedetten a talajból, tehát a tehenek, amik oda kikötve legeltek azok megették az ólmot mi meg megittuk, de ez most már nem így van. A következő kérdés a veszélyes anyagok voltak. A veszélyes anyagokkal kapcsolatosan az Európai Unióhoz való csatlakozás újabb feladatokat írt elő, és nagyon komolyan kell venni a veszélyes anyagok bejelentését, kezelését, kockázat becslést, kockázat kezelést és a kockázat közlést. Ezt törvényi úton szabályozza mindenkinek aki veszélyes anyaggal foglalkozik. Veszélyes anyagok sajnos az iskolákban is vannak, a kémiai szertárakban. Az országos tisztifőorvos úrnak volt az egyik utasítása, hogy mérjük fel az iskolai szertárakat, és nagyon régi lejárt szavatossági idejű vegyszerek találhatók ezekbe a kémiai szertárakba, amihez össze kellene fogniuk az iskoláknak, mert sokkal olcsóbb lenne közösen elszállítatni ezeket. Vannak veszélyes anyag elszállításra specializálódott engedéllyel rendelkező szerveztek. Az orvosi rendelőknél mi már régebben ezt előírtuk, kötelező nekik, de az iskoláknak is meg kellene ezt csinálni. Gondolom, hogy meg is lesz, vagy már folyamatban van. Bakos Gáborné doktornőnek a hozzászólását nagyon szépen köszönöm, kiegészítését és a figyelemfelhívását erre, hogy minimum feltételek változása előtt állunk. Én láttam már egy rendeletmódosítási tervezetet, abban ha azok a feltételek életbe fognak lépni, akkor nagyon súlyos anyagi következményei lesznek, nem tudjuk, hogy mi lesz belőle, de kötelezővé akarják tenni ebben a tervezetben a négyszemközti orvos-beteg találkozásnak a lehetőségét is. Ez a mi rendelőink túlnyomó többségében nincs meg. Tehát ebben gondolkozni kell, gondolom, hogy határidővel lesz, és kifutási lehetőséget adnak. Ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen főorvos asszony. Összefoglalóként én annyit szeretnék mondani, hogy köszönöm szépen azokat a képviselői véleményeket, amelyik kiemelte, hogy színvonalas, lelkiismeretes tájékoztatást kaptunk. Köszönjük szépen a kiegészítő gondolatmeneteket, és a kérdésekre adott válaszokat is. Én úgy tudom, hogy az októberi testületi ülésünkön lesz téma a környezetvédelem ügye. Megtudjuk kérni a környezetvédelemtől a meglévő információkat, de nem vagyok abban biztos, hogy erre az időpontra meg is kapjuk. Ugyanakkor az a gondolatmenet, amit felvetett főorvos asszony, hogy az iskolákba elég sok vegyszer elfekvőbe ott van meg stb., stb., azzal is kellene valamit kezdeni. Itt most a teremben ülőknek mondom elsősorba, hogy nem gondolom azt, hogy ettől mi atombombán ülünk, de azt viszont igen, hogy a közoktatási osztály, vagy akinek ez a dolga felhívja az igazgatók figyelmét és egységes mederbe kerül az egész. Akkor ezzel valahol találkoznak a diákok is, tehát megtanulják azt, hogy az Európai Unióba a környezetvédelem mennyivel fontosabb, mint ami eddig volt. Tehát én azt gondolom, hogy a jegyző asszony a hatáskörét megvizsgálva át tudja ezeket gondolni, és az októberi testületi ülésen erre térjünk vissza. Ehhez a részéhez ennyit szeretnék mondani. Az egészségügyi tanácsnokunk, Bakos doktornő gondolatmenetéből én a rendelőintézetekre való odafigyelést venném ki akként, hogy az éves költségvetésünk összeállításánál figyeljünk erre. Tájékoztatásul azt mondom el a testületnek és a jelenlévőknek, hogy a korábbi ciklusokhoz képest az a pici kis odafigyelés ami az idén megtörtént, meg tavaly a rendelőkre, az már a korábbihoz képest lényegesen több volt, mert korábban erre pénzt nem adtunk. Most már azért elindultunk ezen az úton, nem tudom azt megígérni, hogy gyorsan is fogunk haladni. Azért kérem, hogy a költségvetési vitába tegyük ezt majd helyre, mert nagyon

15 15 / 55 sokfajta észrevétel megfogalmazódik évközben, aminek a mozgási kereteit a következő évi költségvetésünk fogja megadni. Én ennyit szerettem volna elmondani összefoglalásként, és az a javaslatom, hogy köszönjük meg a tájékoztatást, köszönjük meg az ÁNTSZ által végzett munkát, és fogadjuk el a tájékoztatót. Van-e az összefoglalómmal kapcsolatban észrevétel? További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem, hogy tekintsük határozati javaslatnak a munka elismerését, a köszönetet és a tájékoztató elfogadását. Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozza: 346/2003. (X.1.) MÖKT h. Tárgy: A városi tisztifőorvos tájékoztatója a lakosság egészségi állapotáról, az egészség romlását kiváltó okokról és a szükséges tennivalókról. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városi tisztifőorvos tájékoztatója a lakosság egészségi állapotáról, az egészség romlását kiváltó okokról és a szükséges tennivalókról szóló tájékoztatóját megtárgyalta és elfogadja. A képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Makó Városi Intézete vezetőjének és valamennyi munkatársának az elmúlt időszakban végzett munkájukért. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az iskolaigazgatókkal készíttessen felmérést a kémiai szertárakban található lejárt szavatosságú kísérleti anyagok mennyiségéről, azok együttes és szabályos megsemmisítése érdekében. Erről a képviselő-testületet következő ülésen tájékoztassa. Határidő: október 31. Felelős : jegyző - ÁNTSZ - Polgármesteri Hivatal Közoktatási Osztály és általa az oktatási intézmények vezetői Dr. Buzás Péter polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Dr. Pataki Olga városi tisztifőorvos: Én is köszönöm szépen a megtiszteltetést és mindenkinek jó egészséget kívánok. 3. Napirendi pont Tájékoztató a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Makói Kirendeltsége tevékenységéről, a munkanélküliek és a munka melletti képzésben résztvevők lehetőségeiről Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm Pető Klárát a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Makói Kirendeltségének vezetőjét. Tisztelt Testület! Ezt az előterjesztést is bizottságok megvitatták. Kérdezem, hogy kérdés, vélemény, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? Dr. Orbán Imre települési képviselő: Tisztelt Testület! Először is köszönöm kirendeltségvezető asszonynak a beszámolót, mert valóban nagyon részletes. Különösen is bíztató, hogy ha valamit úgy érzünk, hogy nem tudunk elég pontosan azokkal kapcsolatban készséggel adnak adatokat, ahogy a

16 16 / 55 beszámoló végén kirendeltségvezető asszony említi. Én azt szeretném kérdezni, hogy a makói munkanélküliség hogyan viszonyul az országos rátához, mert ma reggel éppen Gyurcsán miniszter úr nyilatkozott a Kossuth rádióban és ő 6 % alatti munkanélküliségről beszélt. Ez lehet, hogy abból van, hogy máshoz viszonyítják, vagy valóban ekkora a különbség az országos átlag és a makói 12%-ot meghaladó munkanélküliség között. Marosvári Attila területfejlesztési tanácsnok, települési képviselő: Polgármester úr! Tisztelt Képviselőtestület! Engem is a munkanélküliségi adatok érdekelnének. A táblázat szerint 2398 fő a regisztrált munkanélküli, de nyilvánvalóan a kirendeltség akcióterületére vonatkozik, tehát ez nem csak Makóra, hanem Makó és térség adata. Érdekelne azért, mert én nem találtam meg ezt, hogy mennyi a térség és mennyi a város. Érdekelne másodikként, hogy e munkanélküliségi tömeget milyen szakmai struktúra jellemzi. Tehát a szakmunkás, betanított munkás, segédmunkás, és szellemi ez önmagában elég kevés, van-e nyilvánvalóan van adatuk arra, hogy milyen a szakmai összetétel, melyek azok a jellemző szakmák amelybe az emberek nem tudnak elhelyezkedni. A következő kérdésem, hogy van-e utókövetés a munkaügyi központnál a munkanélküli ellátásból kikerült munkanélkülieket illetően, illetve ezek szakma struktúrájáról. Nyilvánvalóan ennél a számnál lényegesen magasabb a látens munkanélküliség is, vagy az idénymunkások összetétele, akik adott esetben a munkaerőpiacra visszahozhatók lennének abban az esetben, ha itt új munkahelyek fognak tudni teremtődni. Ehhez viszont, hogy munkahelyek vonzhatók legyenek ide tudni kell, hogy potenciálisan milyen felkínálható munkaerő áll rendelkezésre. És végezetül a kérdésem, hogy a szellemi munkások tekintetében az ember azt gondolná, ez a 448 fő, ami itt megjelenik meglehetősen magas, hogy itt nagyon nagy a pályakezdő munkanélküliek száma, viszont egy néhány bekezdéssel lejjebb látszik, hogy a pályakezdők közül mindössze 8 % rendelkezik felsőfokú végzettséggel, ezt ha visszaszorzom 21 fő. Nyilvánvalóan akkor a 448 túlnyomó többsége nem pályakezdő értelmiségi, szeretném tudni, hogy ők kik, milyen munkakört töltöttek be, és itt is érdekelne az arány, hogy a kistelepüléseken, illetve a városban ez a szám hogy alakul. Utolsó kérdésem, észrevételem, hogy a munkanélküliek számához képest én elenyészőnek látom az átképzésben résztvevők számát és arányát. Mi ennek az oka? Tehát néhány tucatot látok megjelenni ebből a közel 2400 főből, aki az elmúlt évben valamiféle átképzési programban vett részt, miért van ez így? Ők nem jelentkeznek, kevés képzés indul, hogyan tud erre a folyamatra a munkaügyi központ odahatni, hogy megpróbálja ezeket az embereket visszaterelni a munkaerőpiacra. Köszönöm. Mágori Józsefné települési képviselő: Tisztelt Polgármester úr! Kedves képviselőtársak! Részben már Attila elmondta az én mondandómat is, de mégis két dolog kimaradt. Szeretném tudni, hogy van-e olyan tájékoztató adat, hogy a munkavállaló korú lakosságból mennyi ember az, aki Makón nem dolgozik. Milyen a munkavállalási hajlandóság mértéke, mert én tudom, tapasztalom, hogy mezőgazdasági üzemek és mezőgazdasági feldolgozó üzemek Békés megyéből, sőt még távolabbról külön busszal van, hogy napi embert hoznak ide dolgozni. Ez mind azért van, mert Makón nincs munkára hajlandó tömeg. Evvel szoktak-e foglalkozni? Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! Most arról konzultáltunk a kirendeltségvezető, hogy az a tevékenység, amit ők végeznek, az a címből láthatóan elég szerteágazó és ez a szakma ez szinte számokból áll, meg egy jó pár adatból, következtetésből. Most ő kapott egy címet, a cím az, hogy a Makói kistérség tevékenységéről, munkanélküliek és munka melletti képzésben részt vevők lehetőségeiről készítsen tájékoztatót. Tehát itt most ráfókuszálódott az ügy, ezen belül a makói munkanélküliségi ráta állapotára stb., stb. A kérdések egy részére fog tudni válaszolni, egy másik részére viszont nem, mert azok a statisztikák nincsenek itt nála, mert akkor ennyi lett volna. Én azt gondolom, hogy fogunk mi majd legközelebb is információt kérni, és amikor összeállítjuk a munkatervet figyeljünk arra oda, hogy mi érdekel bennünket igazán. Most pedig elfogjuk fogadni azt amire itt vannak a számadatok. Köszönöm szépen. Van-e még kérdés vagy észrevétel az anyaggal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem hangzott el.

17 17 / 55 Dr. Buzás Péter polgármester: Tehát a cím az, hogy a munkaügyi központ makói kirendeltségének tevékenysége, ez egy átfogó értékelés, munkanélküliség, munka melletti képzésben résztvevők lehetőségei, elsősorban az elhelyezkedési lehetőségekre fókuszál. Nincs több kérdés? Lezárhatom a kérdések és vélemények sorát? Rendben van. Pető Klára Munkaügyi Központ Kirendeltség vezetője: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület valamennyi tagját és szeretnék egy néhány kiegészítéssel szólni, még mielőtt a válaszokra rátérnék. Sajnos ez a munkanélküli állapot kialakulása ez sokkal gyorsabban bekövetkezett, mint ennek a felszámolása. Én úgy gondolom, hogy a munkaügyi kirendeltség munkatársai, magamat is beleértve az elmúlt 14 évben nagyon sokat tettünk azért, hogy itt a városban és a hozzánk tartozó 16 községben a bennünket felkereső és bajban lévő állampolgárok megelégedéssel távozzanak. Kialakult egy állapot, amit igen nehéz kezelni. Egyrészt azért mert csak jószerivel munkahelyek szűntek meg és viszonylag minden erőfeszítés ellenére is egészen kevés létesült, nem véletlen az, hogy a közhasznú munka a megyébe legnagyobb felhasználói vagyunk pénzben és létszámban. A másik része pedig az a dolognak, hogy mivel csak bajban lévő és csak problémás emberek járnak hozzánk, tehát ezek a megyei statisztikában szereplő adatok ugye részlegesen fogok tudni benne tájékoztatást adni. Az anyaghoz a kiegészítést azt két pontban szeretném elmondani. Az egyik az nagyon lényeges lenne, mert végül is a címben lévő dolgokat egészíteném ki, mégpedig azt, valószínű, hogy erről a nagy közvélemény nem tud, de mi olyan feladatokat is ellátunk, ami gyakorlatilag nem is teljesen hozzánk kapcsolódik. Történetesen arról van szó, hogy az 5-6 és a 7-8 osztály felzárkóztató képzését elvállaltuk a Debreceni Regionális Képzőközponttal, ami azt jelenti, hogy azok a munkanélküliek akik bennünket felkeresnek és nem rendelkeznek még az általános iskolai végzettséggel sem - sajnos nagyon sokan vannak - nekik az elhelyezkedésre esélyük sincs, képzésben sem vehetnek részt addig, amíg azt a minimum 8 általánost el nem végzik. Sajnos egy olyan rétegből kerülnek ki, akiket igen nehéz mozgatni, tehát nagyon sokszori nekifutással és nagyon sok szervező munkával értük el azt, hogy jelenleg a Kertvárosi Általános Iskola Bajza épületében folyik ez a képzés, az osztály vonatkozásában. Úgy gondolom, hogy ha csak 26, illetve 42 embert érint a városba az, hogy meglesz a 8 általánosa, akkor is tettünk valamit azért, hogy legalább az a minimum meglegyen ahonnan indulhatnak. Ők egyébként nagy részben roma származásúak. A másik kiegészítésem az lett volna, érintőlegesen biztosan tájékozódtak arról, hogy a mi kirendeltségünk szűknek bizonyult így hosszú távon is, mert sajnos még olyan helyünk sincs, ahol igazán letudjuk ültetni az ügyfeleket, amíg várakoznak. Megvásároltuk a Deák Ferenc u. 6. szám alatti volt Agro-Maros korábban Lenin Tsz székházat. A tervezés része az már elfogadásra került a minisztériumba, az önkormányzatnál az engedélyeztetési eljárás folyamatban van, a jövő héten a munkák elkezdődnek, ami azt jelenti, hogy mi a jövő évet várhatóan ott fogjuk elkezdeni, és ez úgy gondolom, hogy a város és a térségünk szempontjából is egy eléggé kiemelt létesítmény. Ugyanis belekerült a makói munkaügyi kirendeltség az ország húsz kiemelt Phare kirendeltségébe, ami arra hivatott, hogy azt a modernizációs folyamatot, amit a munkaügyi szervezetnél szeretnének országosan végrehajtani nem az egész országot szervezik át egyszerre, hanem kijelöltek húsz kirendeltséget, ahol ezt a modernizációt bevezetik, letesztelik, és kidolgozzuk majd azokat az elképzeléseket és törekvéseket, ami az eddigiektől eltérő lesz. Egy nagyon szép beléptető rendszerrel, egy tágas öninformációs tér lesz és teljesen másfajta ügyintézés fog megvalósulni, mint ami jelenleg folyik. Ennyit szeretnék előzetesen erről elmondani. Akkor most megpróbálok sorrendben rátérni a válaszra. Az Orbán Imre képviselő úr kérdezte, hogy az országos 6 %-os munkanélküliségi ráta az a makói 12 %-kal milyen összhangban van. Sajnos azt tudom mondani, hogy a statisztikák azok mindig bizonyos szépítészeti elemekkel vannak felruházva. Ugyanis a munkanélküliségi rátát úgy számolják, hogy a lakó népességnek a számát és a mindig aktuális munkanélküli számot osztják el. A lakónépességet tízévenként a statisztikai hivatal, a népszámlálás alkalmával felméri. Tehát az már nem annyi, mint a legutolsó népszámláláskor és vannak különböző sajnos azt kell mondanom, hogy bizonyos módszerek és trükkök, amivel ezt lehet csökkenteni és növelni és ez nem mindig reális. Tehát a mi 12 %-unk az most lett 12 %, mert a múlt év végén, év elején még 10 % volt, most 12 %-os és nem hiszek az országos 6%-ba, de hogy ha a médiák ezt elmondják hivatalosan akkor

18 18 / 55 kénytelen vagyok elfogadni, bár kétségeim vannak e tekintetben. Marosvári képviselő úr azt kérdezte, hogy a 2398 regisztrált számból mennyi a városé. Most erre tudok válaszolni, mert Makó város ebből 1256 főt tud magáénak. Az 1256 fő regisztrált munkanélkülinek az összetétele úgy van, hogy 68 általános iskolai végzettségű, 92 szakmunkás, 10 szakiskolai végzettségű, 55 szakközépiskolát végzett, 18 technikumot, 21 gimnáziumot, 12 főiskolát, 2 egyetemet, és van még itt egy 281-es munkanélküli ellátott szám is benne, tehát ez így adja ki az 1256 főt. A munkanélküliségi összetételnek az a mélyebb szerkezete, amire vélhetően kíváncsi lett volna, hogy szakma szempontjából ebből hány szövőnő van, vagy hány lakatos, vagy hány bányász, vagy adminisztrátor erre nem tudok válaszolni, de ilyen kimutatásunk nincs is. A megyei állományból lehet, hogy valamilyen lekérdezési programmal speciálisan, hogy ha ez kell, vagy szükség van valamilyen szempontból rá, akkor megtudjuk kérdezni. Ez úgy történik, hogy havonta van egy zárási nap, minden hónapban 20-a, és bizonyos szisztéma szerint az akkori aktuális számokat kimutatja, de ilyen mélységig nem. Bár ha benne van a rendszerbe, akkor valószínű, hogy lehet olyan lekérdezési lehetőség, hogy ha tetszik kérni, akkor későbbiekben ezt megtudom adni. Az utókövetés a kikerülőkből. Monitoring rendszerünk van, ami tulajdonképpen az ellátásból kikerülőket nyomon követi. Ennek a folyamatos értékelése és szem előtt tartása ez tulajdonképpen mindennapos feladat. Érdekes ez a téma ugyanis az a kérdőív, amit megkap az érintett, aki kikerül bármilyen ellátásból, tehát hogy képzésbe vett részt, vagy bértámogatásba vagy hogy hol dolgozott, ha egyáltalán értékelhető módon tölti ki azt a 6 pontot, amit mi kérdezünk tőle, hogy most van-e munkája, vagy mivel van elfoglalva, vagy mióta nem dolgozik, ha hajlandó visszaküldeni és mondom még egyszer hogy értékelhetően tölti ki, akkor ebből mi tudunk következtetéseket levonni. Sok esetben egyszerűen annyira el vannak az emberek csigázva, meg foglalva a maguk problémájával, hogy egyszerűen nem méltatnak rá, mivel ez önkéntes tehát részlegesen értékelhető. Volt még itt egy kérdés, hogy a munkanélküli összes létszámból miért olyan kevesen vesznek részt képzésben. Elszeretném mondani, hogy a képzés az egy nagyon költséges ágazat, történetesen tudnák egy olyan számot mondani, hogy 2002-ben 38 millió forintot, plusz 10 milliót munka melletti képzésbe használtunk el, ez 48 millió forint. Az idén már eddig 49 millió forintot, tehát ez konkrétan fizetve, és még körülbelül 7 millió az, ami év végéig kifizetésre kerül, tehát most 56 millió forint. A képzésben résztvevőknél most van egy olyan új koncepció, hogy olyan képzéseket indíthatunk el, és olyan személyeket tudunk bevonni képzésbe, aki utána a munkaerőpiacon el fog tudni helyezkedni. Tehát az a több mint 200 tanfolyam, amiből idáig lehetett választani és sok esetben előfordult, én személyesen is meggyőződtem arról, hogy ügyfelek azért végeztek el tanfolyamokat, mert a családba már mindenkinek volt számítógépes tanfolyama, mert a szomszéd asszony is elvégezte, akkor nekem is legyen, tehát most ezzel a változtatással fogunk élni. Amennyiben olyan munkáltatói szándéknyilatkozat áll mögötte, hogy bizonyos, abból a 200 tanfolyamból 25 lesz körülbelül, ami működni fog, ha abból tud választani és elhelyezkedés biztosított, csak akkor tudjuk képezni, mert nagy mennyiségű pénz és idő elmegy rá. Szellemileg egy kicsit felfrissülnek, de igazán a munkaerőpiacon azért, hogy most műköröm-építő meg kutyakozmetikus meg mindenféle úgymond favorizált modern dolgokat megtanulnak, de igazán ha nem tudnak vele elhelyezkedni, akkor csak feleslegesen költjük a pénzt. És ez a szám nemhogy nőni fog, hanem még csökkeni fog. Mágoriné képviselőasszony a munkavállalókorúakból mennyi a munkanélküli és mennyien keresnek fel bennünket erre becsült adataink vannak. Becsült adataink vannak, mert gyakorlatilag az a néhány munkatárs, akivel én dolgozok, itt közpénzek felhasználásáról van szó, ami agyon van szabályozva, agyon van adminisztrálva és emellett nekünk arra sajnos nincs már módunk és lehetőségünk, hogy esetleg ilyen szociológiai felmérést tudjunk kint a városban végezni, hogy most hány fő lehet az, aki nem keres fel bennünket. Én biztos vagyok benne, hogy van egy jónéhány száz ember akinek gondot jelent az, hogy bejöjjön, bár én úgy gondolom, hogy itt mindenki megfelelő emberi bánásmódban részesül, aki felkeres bennünket. Ennek ellenére tudok olyan személyekről, akik munka nélkül vannak és nem keresnek fel bennünket. Ez szerintem abból a korosztályból maximum 10-15% lehet, de ez csak saját becsült adatom, mert ezt semmiféle kimutatás nem támasztja alá. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Kérdésekre adott válaszok. Esetleg indukáltak-e valakibe kérdést, véleményt?

19 19 / 55 Kiss Mihály, EU integrációs és munkahelyteremtési tanácsnok, települési képviselő: Tisztelt Testület! Én nagyon rövid hozzászólást szeretnék tenni, az anyag eléggé sokrétű, és én a munkaügyi berkekben belül egy elég színvonalas beszámoló volt. Látható és érezhető, hogy a testület tagjait egyre jobban érdeklik a Makó és térségében lévő munkaerőpiaci problémák. Egyre jobban érinti is és az Uniós csatlakozásra ez egy nagyon fontos dolog lehet. Érezhető volt a Mágoriné képviselő asszony hozzászólásában, hogy a foglalkoztatási ráta mennyire domináns ezen a területen. Én azért tudok egyet mondani, hogy Svéd országban jelenleg a 85 %-ot célozták meg a foglalkoztatási rátában, Magyarországon körülbelül 60 % körül mozog ez a szám, ami azt jelenti, hogy alig fele a munkaképes korú lakosságnak dolgozik. Illetve dolgozik, csak nem azon a szinten, illetve nincsenek bejelentve. Tisztelt Testület! Javasolni szeretném, hogy a jövő év napirendi pontjainál hihetetlen felfokozott mértékben szükség lesz a munkaerőpiac eszközeinek a használatára ahhoz, hogy Makó és térsége gazdaságilag felemelkedjen. Ezért van nekünk egy Vállalkozásfejlesztési Bizottságunk és jómagam pedig munkahelyteremtési tanácsnokként az a célom, hogy szorosabb együttműködést alakítsunk ki a megújult és formájában színvonalában igen-igen nagy mértékben feljavult makói munkaügyi központ kapcsolatrendszerével. Én azt javaslom, hogy ez a két bizottság, illetve mi alakítsunk egy olyan kommunikációs rendszert, olyan csatornát, hogy évente az a beszámoló, ami nem egy hónapról szól, kerüljön napirendre a testület ülésén, hogy a képviselő-testület kellően tájékozódjon a munkaerőpiaci problémákról Makó és térségben. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Van-e még vélemény? További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! Lezárom a vitát. Legelőször megköszönöm Pető Klárának a tájékoztatót. Úgy gondolom, hogy tényleg a címről szólt, de ahhoz képest az attól eltérő kérdésekre is eléggé korrekt választ kaptunk. Én úgy hiszem, hogy jó a Kiss Mihálynak a javaslata, olyan szempontból, hogy a következő évbe tűzzük ezt napirendre. Bennem is megfogalmazódott valami hasonló, de akkor most már én továbbfejlesztem. Tűzzük úgy napirendre, hogy ne csak a tanácsnok és a bizottság találja meg ebbe a munkáját, ami nagyon helyénvaló, hanem a komplexitás igényével. Tehát a makói munkanélküliség problémahalmaza az több annál, mint a munkaügyi kirendeltség munkája. Én azt kérném a Vállalkozásfejlesztési Bizottságtól, és a tanácsnoktól, mert nem lehet különhatárolni a feladatokat, hogy mondjuk a vállalkozói klub bevonásával nézzük meg, hogy a vállalkozóknak mi a véleménye erről az ügyről. Mennyire kapnak munkaerőt maguknak, mennyire tudnak felvenni munkaerőt, mert az én hallásomba a Mágoriné féle kérdés erre is vonatkozott, hogy itt van ez az óriási munkanélküliségi ráta, de emellett amikor kell ember, akkor meg nem lehet kapni, pláne olyat, aki dolgozni is akar, meg netán jól akar dolgozni. Azért mondjuk ki néha ezt is, ne csak siránkozzunk afölött, hogy 12%, 8% helyett a munkanélküliségi ráta. Kettő. Amikor én vállalkozókkal beszélgettem, akkor én a vállalkozóktól mindig azt hallom, hogy a képzés viszont nem követi le azt a szakmai struktúrát, amit ők szeretnének. Itt a szakmunkásképző intézet az, akinek ebbe feladata lehetne. Volt is már egy találkozó, ahol a vállalkozói klubba elhívtuk a szakmunkásképző iskola igazgatóját, beszéltek erről. A szakmunkásképző nem tudja úgy alakítani a szakmai képzésstruktúrát, hogy hirtelen most kell ide három ember vagy öt ember, de tendenciózusan, hogy egy makói szakképzés kövesse a makói munkáltatói igényeket, az szerintem normális. Tehát én azt kérem, mondjuk az apparátus segítségével a munkahelyteremtésért is felelős tanácsnok koordinálja ezt a munkát akként, hogy abban az előterjesztésben legalább ez a három vetület jelenjék meg, ne zárjuk ki, mert EU integrációs tanácsnokként ehhez is van köze mondjuk a tanácsnokunknak. Maradjunk abban, hogy ez a négy elem, ez a négy sík jelenjen meg, és együttes tájékoztatás kerüljön be a testület elé, a jövő év első félév végére. Ha május június tájékán vissza tudunk rá térni, akkor megfelelő idő is van arra, hogy ez úgy több körbe végigfusson mindenki össze tudja szedni az érveit. Én javaslom, hogy ilyen módon térjünk erre vissza és akkor megjelenhet sok minden előttünk. Köszönöm.

20 20 / 55 Marosvári Attila területfejlesztési tanácsnok, települési képviselő: Köszönöm szépen. Tudom, hogy nem illik összefoglaló után szót kérni, de megérlelődött bennem egy kérés igazgató asszonyhoz. Mégpedig azzal összefüggésbe, hogy kiválasztásra került a makói munkaügyi központ egyfajta olyan projektre, amely a jövő munkaügyi központok feladatait próbálja modellezni. Amikor én rákérdeztem arra, hogy milyen a szakma összetétele a regisztrációból kikerült munkanélkülieknek ezt nem véletlenül tettem, és nem vártam természetesen most választ, és nem ilyen mélységben, hogy mennyi a szövőnő meg mennyi a bányász. De a probléma attól még probléma és kiderült az, hogy ilyen típusú adatgyűjtés nincs, vagy csak nagyon nehezen elővehető. Ha egy befektető valahol megjelenik, akkor az első öt kérdése között az lesz, hogy abba a speciális munkahelyteremtésbe, amit ő meg akar valósítani hány és milyen képzettségű munkaerőt tud biztosítani. Ha erre nem tudunk releváns választ adni, akkor nagy valószínűséggel el fog innen menni. Tehát én kérni szeretném azt is, nem tudom, nem képviselő-testületi határozatként, de mindenképpen szeretném azt kérni, hogy próbáljanak erre odafigyelni ennél a modellezésnél, hogy ilyen típusú és lehetőség szerint a naprakészséghez közelítő adatbázist alakítsanak ki, mert higgyék el és ez országosan is igaz, hogy e nélkül nagyon nehéz lesz megteremteni új munkahelyeket. Én visszaemlékszem arra, néhány évvel ezelőtt, amikor EBEGSZ Csongrádon létrehozta az elektronikai gyárat és lepkehálóval kellett kergetni az elektrotechnikusokat, és 300 millió forintot áldozott a megyei munkaügyi központ arra, hogy villám gyorsan megpróbáljon kiképezni embereket ennek a munkakörnek megfelelően. De olyan adatbázisuk sincs, címlistájuk sincs, hogy kiket lehet megkeresni ilyen esetben, kiket lehet riasztani és ebbe lehet mintaértékű együttműködés a munkaügyi központ és az önkormányzatok, meg a vállalkozásfejlesztő szervezetek között. Hogy ez az adatbázis létezik és ennek megfelelően terelni ide esetleg a befektetőket, higgye el, higgyék el, hogy sokkal hatékonyabb és sokkal eredményesebb munkát tudnánk kifejteni munkahelyteremtés terén, mint ezen adatok nélkül. Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! Akkor az összefoglalóm azzal egészítem ki, hogy a Marosvári Attila által elmondottakat fogalmazzuk meg határozati pontban akként, hogy nem bírálatként, hanem javaslatkérésként, együttműködési szándékunkat felajánlva kérjük a makói munkaügyi központ vezetőjét, hogy ő ezt a megyei főnökéhez jutassa el és ha ebbe segítség kell, a mi erőnkhöz képest azt megadjuk, mert őnekik is azért diktálják, hogy milyen nyilvántartás, hogy mint, merre, meddig, de mindenképpen a Marosvári Attila gondolatmenete az első hangtól az utolsóig csontnélküli. Ezek az információk egy potenciális befektető megjelenésénél azonnal szükségeltetnek. Kérem, hogy akkor ezt tekintsük a határozati javaslat egyik pontjának, nyitási pontnak azt szándékozom elmondani, hogy köszönjük meg, és ismerjük el a munkaügyi központ vezetőjének a tájékoztatást, megköszönjük vezetőjének a munkát és a munkatársainak a munkavégzést. Második pont a Marosvári Attiláé, harmadik pedig az amit a Kiss Mihály elmondott, hogy a tanácsnok urat és a bizottságot megkérjük arra, hogy koordinálja és legkésőbb jövő év június 30-ig terjessze elő azt a komplex tájékoztatást, ami az összes érdekelt bevonásával készül el, ezáltal lesz neki négy fejezete és ezt az ügyet a helyére tesszük. Ez a határozati javaslat. Ehhez van-e javaslat? Javaslat nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozza: 347/2003. (X.1.) MÖKT h. Tárgy: Tájékoztató a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Makói Kirendeltsége tevékenységéről, a munkanélküliek és a munka melletti képzésben résztvevők lehetőségeiről. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Makói Kirendeltsége tevékenységéről, a munkanélküliek és a munka melletti képzésben résztvevők lehetőségeiről szóló tájékoztatóját megtárgyalta és elfogadja.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 3. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 370/21/2016 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2016. szeptember 15. napján 16.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének Határozatok: J E G Y Z Ő K ÖN Y V E 366/2016.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 2/2014. sz. roma önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 18-án 13 órai kezdettel

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü.

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 13- án 17.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. december hó 6. napján, a városháza 1. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 21. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Uraiújfalu, Vasegerszeg,Nagygeresd, Nemesládony, Simaság és Vámoscsalád községek képviselő-testületeinek 2014. december 18-án 17 óra 30 perckor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 18-án. megtartott soron következő testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 18-án. megtartott soron következő testületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott soron következő testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március hó 20. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 6. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tájékoztató Nógrád Megye Területfejlesztési Programja tervezésének aktualitásairól

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tájékoztató Nógrád Megye Területfejlesztési Programja tervezésének aktualitásairól Ikt.sz.: 33-50/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. június 23-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 43/2015. (X.29.) TÜB határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 43/2015. (X.29.) TÜB határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása Iktatószám: 1637/9/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi Pénzügyi Bizottságának, valamint Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának 2015. október 29. napján 14.00 órakor megtartott soros,

Részletesebben

Ikt. szám: /2014. J e g y z ő k ö n y v

Ikt. szám: /2014. J e g y z ő k ö n y v Ikt. szám: 121-12 /2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-án megtartott közös testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.:

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Képviselő-testülete 2008. november 5-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Meghozott határozatok: 93/2008. (XI. 5.) határozat:

Részletesebben

1./ Beszámoló a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal Kovács Béla évi gazdálkodásának I. félévi alakulásáról polgármester

1./ Beszámoló a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal Kovács Béla évi gazdálkodásának I. félévi alakulásáról polgármester ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 13-án (pénteken) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla JEGYZŐKÖNYV Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. április 15-én délután 15.00 órakor megtartott testületi ülésről Jelen vannak: Csorba Ferenc Lakatos Pál Tóth Zoltán Béla Jegyzőkönyvvezető: Márton

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Barbacs Községi Önkormányzat 9169 Barbacs, Kossuth utca 5. 91-10/2015.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 26-án 16.30 órakor a barbacsi Önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről.

Részletesebben

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/579-200 Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar és Gecse Községek Önkormányzata

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 3.-án 16 óra 30 perckor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-án 17.30 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről Készült Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével közösen 2011. április 27.-én megtartott üléséről a Petőfi Sándor Művelődési Házban - Szigetbecsén

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 721-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 14-én tartott

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. I/1. sz. alatti székhelyén 2014. február 19-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a

Részletesebben

J e g y zőkönyv FMB-33/2011. (FMB-62/ )

J e g y zőkönyv FMB-33/2011. (FMB-62/ ) FMB-33/2011. (FMB-62/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 2011. december 23-án, pénteken 9 óra 49 perckor az Országház főemelet 55. számú tanácstermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. október 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 72-73. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 72/2014.(X.30.)

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

Cseh József polgármester

Cseh József polgármester ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 154/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 12-én (csütörtök) 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én 15 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ )

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ ) Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Alkotmánybíróság elnökét és tagjait jelölő eseti bizottságának 2013. március 19-én, kedden, 11 óra 3 perckor az Országház

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága március 29-án órakor megtartott soros nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága március 29-án órakor megtartott soros nyílt ülésének Iktatószám: 1680/2/2016 Magyarcsanád Község Önkormányzat Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 2016. március 29-án 15.30 órakor megtartott soros nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 6/2016.

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. április 28-án Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Kiss Edit Rendik Anita Kerek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita Kecskeméti

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzata testületének 2013. március 14-én 17 00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat és Tiszarád Község Képviselőtestületének 2009. augusztus 13-i közös testületi ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 191. T Á R G Y S O R O Z A T A

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KARAKÓSZÖRCSÖK K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Szám:16-14 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. június 27. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Bizottsága 2012. január 29-én 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Jelen vannak Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. február 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott ülésén. Polgármesteri Hivatal Mogyorósbánya,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: a Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop és Csesznek községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 18-án (hétfőn) 17 órai kezdettel megtartott együttes üléséről Az

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 52/2011. (V. 30.) 53/2011. (V. 30.) 54/2011. (V. 30.) 55/2011. (V. 30.) 56/2011. (V.

Részletesebben

Szám: /2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: /2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-18/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Makád Község Polgármesteri Hivatalában a 2012. április 23-án tartott Makád község képviselő-testülete és Szigetbecse község képviselő-testülete által tartott közös ülésről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Hidegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat november 20 án 16,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Hidegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat november 20 án 16,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről HIDEGKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: HID/29 6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Hidegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20 án 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

á p r i l i s én. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l

á p r i l i s én. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 26. napján Kalotaszentkirályon (Románia) megtartott kihelyezett ülésén

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 26. napján Kalotaszentkirályon (Románia) megtartott kihelyezett ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 26. napján Kalotaszentkirályon (Románia) megtartott kihelyezett ülésén Jelen vannak: Macsári József polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 56/2012. (VII.30.) számú BKt. határozat Pályázat benyújtásáról a Szociális földprogramok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A napirendi pont tárgya: Pályázati felhívás közzététele a zeneiskola igazgatói állásának betöltésére

Jegyzőkönyv. A napirendi pont tárgya: Pályázati felhívás közzététele a zeneiskola igazgatói állásának betöltésére Jegyzőkönyv Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2012. március 19-én, 15.00 órakor megtartott üléséről. Jelen vannak: az egész

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete október 14-én tartott. r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete október 14-én tartott. r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve 2013. október 14-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 100/2013. (X. 14.) Vámospércsi Mikrotérségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 1038-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készlüt: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Balatonhenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének VÁROSSTRATÉGIAI ÉS VÁROSMARKETING BIZOTTSÁGÁNAK, PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK VALAMINT TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 62 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. december hó 17. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 20. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter

Részletesebben