A válságból az új forradalmak felé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A válságból az új forradalmak felé"

Átírás

1 VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Itthon diploáztk külföldön gyógyítnk? Az országbn ezer egészségügyi dolgozó kr külföldön unkát válllni, s z orvosokon kívül sok ápoló is úgy döntött, hogy elhgyj hzáját és ásutt dolgozik. (3. oldl) A politik ne üzlet Mnpság nép neigen szereti politikusokt. Élõ bizonyíték erre például z döbbenetes érdektelenség és lcsony részvétel, ely z utóbbi idõben lezjlott népszvzásokt, válsztásokt kísérte. A deokráci csõdje Hányszor hllott ár z utóbbi években ne szvzók szájából z lábbi ondtokt: Minek enjek el? Úgyse változik sei. Azt csinálnk ezek, it krnk... Eredendõ bölcsesség z átlg eberek szájából. És érdekes egfoglzás is, ert fõnévként ne z õk hne z ezek kifejezést hsználják. Hngsúlyozván különbözõséget s kívülállóságot. Én politikusokkl ellentétben úgy gondolo, hogy népszvzások esetében ne z dott ügy bukott eg z lcsony részvételi rány itt, hne g politik, úgy teljes egészében z összes politikussl és gyr prlenttel együtt. Vgyis z országgyûlés és z áltl törvényesített kpitlist áldeokráci lényegében csõdöt ondott. Dehát ez lényegében ne is csod! Milyen deokráci is z olyn, hol csk htlsoknk és gzdgoknk lehet igzuk? Ahol csk egyetlen istent tisztelnek: Molochot, pénz istenét. És ilyen deokráci z olyn, hol politik Medgyessy Péter szvivl ellentétben ne z életrõl, ne többségrõl, ne néprõl szól, hne felsõ tízezer, z urlkodó osztály érdekeirõl? CIKKEINKBÕL " Elélkedés gyr irredentizusról Milyen deokráci z olyn, hol vízfejû állkpitlizus szó szerint hdt visel sját népe ellen? Hisz inth háború dúlt voln z országbn, olyn volt ez z idei krácsony. Az luljárók, utcák tele hontln, beteg eberekkel, s z ingyenkonyhák elõtt éhezõk hoszszú sor kígyózik. Ez bizony kpitlizus csõdje! Tizenöt év ltt bebizonyosodott, hogy ez rendszer csk nyoort tud dni népnek. Kufárok vgy politikusok? Hát többek között ezért ne szereti nép politikusokt. Minden eldó, de leginkább eldó g nép. A vgyonát ár kiárusították tizenöt év ltt egy törpe kisebbségnek, s ost ár népet árulják. Olcsó bérunkásnk, rbszolgánk. Ne csod, hisz politikusok ngy részben egyszersind üzleteberek is. Annk ellenére, hogy lpjábn véve egy üzleteber erkölcse ás kellene, hogy legyen, int egy politikusé. (Ezt ne én tlált ki, csk Kovács Lászlótól idézte.) De ne ás erkölcs, ezzel ár indenki tisztábn vn. Egyre-ásr kerülnek nyilvánosságr politikusok eltitkolt vgy netán törvénytelen üzleti ügyei. (Folyttás 3. oldlon) (3. oldl) " Mit várnk 2005-tõl? (6. oldl) " Volt egy Illés Bél brigád " Könyvjánló (7. oldl) MUNKÁSPÁRTI HETILAP HÁZUNK TÁJÁRÓL! Évfordulós ünnepségek! Ülésezett Munkáspárt elnöksége! A ohácsi pártszervezet levele (4. oldl)! Egy his ggódás rgójár (6. oldl) KÜLPOLITIKA XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM jnuár 7. Ár: 115, forint A válságból z új forrdlk felé A Görög Kounist Párt február 9. és 12. között trtj 17. kongresszusát. A Munkáspárt 1990-ben, néhány hónppl eglkulás után z elsõk között létesített kpcsoltot Görög Kounist Párttl. Athénbn szívesen fogdták kezdeényezést. A ásodik világháború után szocilist Mgyrország száos görög kounistánk és ás hzfink dott enedéket, és ezt sohse felejtették el. A két párt viszony zót sokrétû együttûködéssé vált. Alek Pprigh fõtitkár sszony legnehezebb idõszkbn állt Munkáspárt ellé szeélyes látogtásávl. De ellettünk voltk vörös csillgért vívott hrcunkbn is, és sok-sok szki tnácsot kptunk z európi prlenti válsztásokr vló felkészülésben is. A görög kounisták és Munkáspárt álláspontj is egegyezik z lpvetõ eléleti és politiki kérdésekben. Sikeres kounist párt A 17. kongresszust ngy figyele elõzi eg, i érthetõ is. A Görög KP Európ egyik legerõsebb kounist pártj ben 5,5 százlékot szereztek prlenti válsztásokon, 2004-ben ár 5,9 százlékot. Ez nnál is inkább érték, ivel hsonló idõszkbn z Olsz KP eredénye 8,6 százlékról 5 százlékr esett vissz, Frnci KP pedig 2002-ben 4,8 százlékot tudott gáénk. A Portugál KP 7 százlékos eredénye ellett legsikeresebbnek tekintheti gát. A Görög KP sikereit több körülény gyrázz. Mindenekelõtt z, hogy görög eberek tudják: párt fegyelezett kounist pártként Önkéntesek, pró öröök lelkisegélyszolgáltnál A unk lényeges elee z noniitás (5. oldl) indig kpitlizus ellen, dolgozók érdekeiért hrcolt. Ez GKP szilárd erkölcsi tõkéje. Az eberek ne felejtették el, hogy párt z elsõ sorokbn volt néet fsizus elleni hrcbn, de között is, ikor görög ezredesek fsiszt dikttúráj ellen küzdöttek. Alek Pprigh, párt jelenlegi fõtitkár börtönben is ült. Az eberek elékeznek rr is, hogy Görög KP lépett fel legkövetkezetesebben Jugoszlávi elleni NATO-greszszióvl szeben, õk küzdöttek z irki háború ellen. Fegyelezett kounist pártként A i sikerek lényeges ok z is, hogy Görög KP ásként regált kounist Félelekeltés korányzti segítséggel Szilveszterre csttér lett z országból (2. oldl) A hjléktln eberek hosszú sorokbn várnk Helyzetük tûrhetetlen Alek Pprigh (5. oldl) ozglo válságár, int sokn ások Nyugt-Európábn. A nyugti pártok egy része feldt kounist pártok elveit, rxizus lenizust, leondott bevált szervezési elvrõl, deokrtikus centrlizusról is, és polgári pártok intájár kezdtek szervezõdni. Az európi szocilist rendszerek egbukttás görög pártbn is válságot idézett elõ deceberében, 13. kongresszuson úgy döntöttek, hogy párt csk kkor érhet el sikereket, csk kkor lesz képes egységét egtereteni, h következetesen unkásság kounist pártj rd. A GKP vezetése tgság ngyobbik részét kitevõ unkásokr hllgtott. Ne olvdt bele seilyen ás társdli ozglob, ne dt fel unkás jellegét. A párt egerõsödése ugynkkor lehetõvé tette, hogy 1996-bn létrehozzák z ntiiperilist, ntionopolist, deokrtikus frontot. H GKP ben feloszlott voln, belépett voln Bloldl és Hldás Kolíciób (Szinszpiszosz), párt egseisült voln, átlkult voln egy szociáldeokrt orientáltságú szervezetté, és ez súlyos cspást ért voln töegozglkr olvshtjuk párt ostni kongresszusi irányelveiben. Mit jelent fegyelezett kounist párt? A kongresszusi dokuentu így foglz: A GKP értékes tpsztlt z, hogy visszvonulás és kounist ozglo válságánk idõszkibn, z iperilist erõk ellentádásánk idején, túlélése érdekében pártnk szilárdn rgszkodni kell rxizus leninizus ideológiájához, ozglo elveihez és értékeihez, szocilizushoz. A kongresszus elé egyértelû állásfogllást terjesztenek: Ne hjlunk eg nehézségek elõtt, de ne is hgyjuk õket figyelen kívül. (Folyttás 4. oldlon) Chilében közvéleény terészetesen egyre hngosbbn követeli, hogy végre vonják felelõsségre vétkeseket. Ne lesz könnyû. Deceber közepén trtották Mdridbn kounist irányítású bloldli kolíció, z Izquierd Unid (IU) rendkívüli, VIII. kongresszusát, elyen 857 küldött vett részt. Aikor II. János Pál háro éve látogtást tett Görögországbn, hogy norlizálj kpcsoltokt görögkeleti és rói ktolikus egyház között, felháborodástól izzó levelek lepték el z újságok levelezési rovtit. (2. oldl)

2 jnuár 7. KÜLÜGY EZ TÖRTÉNT ngyvilágbn Kétszázezer áldozt vn z ázsii Deceber 29. szökõárnk. A szkeberek ttól trtnk, hogy ktsztrófát követõ járvány és éhínség további százezrek, illiók hlálát okozhtj. Bár folytosn érkeznek entõcsptok és segélyszállítányok, térség probléáink egoldásábn hosszbb távon is segítségre szorul. Mint kiderült, thi eteorológii központ zért ne jelezte idõben cuniveszélyt, ert féltek, hogy ezzel ártnk z ország turistipránk. Az ukrán elnökválsztás egisételt ásodik fordulóján z ellenzéki Deceber 30. Viktor Juscsenko gyõzött, szvztok 51,99 százlékát egszerezve. Ellenfele, z eddigi elnök Viktor Jnukovics egtádt z eredényt és legfelsõbb bírósághoz fordult. Jnukovics hívei fõleg z ország keleti és déli részén élnek. Kérdés, hogy Juscsenko enyhíteni tud-e egosztottságon és hogy legfõbb gzdsági prtnerrel, Oroszországgl el tudj-e gát fogdttni. Közel kétszázn eghltk egy Deceber 31. Buenos Aires-i diszkótûzben és több int hétszázn egsebesültek. Az rgentin szórkozóhely túlzsúfolt volt és lezárták vészkijártokt, így hláleseteket ngyrészt füstérgezés és pánik keltette tülekedés okozt. Az eberek tüntetéseken követelik, hogy vonják felelõsségre diszkó tuljdonosit. Ngyszbású hdûveletet indított Jnuár 1. z izreli hdsereg Gázi övezet észki részén, hogy véget vessen z izreli célpontok ellen rkétákkl és kngránátokkl elkövetett tádásoknk. Mhúd Abbász, Plesztin Felszbdítási Szervezet elnöke védelébe vette szélsõséges plesztin fegyvereseket, i tnácsdói szerint ár jnuár kilencedikei elnökválsztási kpány része. Abbász felérések szerint szvztok 65 százlékár száítht. A horvátországi elnökválsztáson Jnuár 2. blközép jelöltje, hivtlbn lévõ Stipe Mesic szerezte legtöbb szvztot. Ötven százlékos részvétel ellett néhány ezer szvzt hiányzott csupán hhoz, hogy elnyerje voksok többségét, így két hét úlv ásodik fordulót trtnk. Ellenfele húsz százlékot elérõ Jdrnk Kosor lesz. Jnuár 3. A szökõár okozt kár elérheti tizennégy illiárd dollárt. A ktsztróf visszvetheti térség országink gzdsági növekedését. A leginkább érintettek: Indonézi, Srí Lnk és Mldív-szigetek. A hét végén nezetközi konferenciát hívnk össze Indonéziábn, elynek célj egyfjt segély-világkolíció létrehozás. Irkbn továbbr se jvul biztonsági helyzet. Az erikik gy- Jnuár 4. korltilg indent rr tettek fel, hogy négy hét úlv esedékes válsztásokig vlhogy kitrtsnk elsõ npjibn újbb véres erényletek történtek. Félõ, hogy válsztások és z erikik távozás után polgárháború tör ki z országbn. Chile egy dikttúr terészetrjz Chilében z óév végén, tizenöt évvel Pinochet-rezsi véget érése után történt vli, i újréleszti reényt, hogy esetleg égis egbüntetik dikttúr bûnöseit, és szûkrkún ugyn, de kárpótolják z áldoztokt ben Slvdor Allende szocilist politikus nyerte eg chilei elnökválsztást. Nixon elnök utsításár Kissinger külügyiniszter és Richrd Hels, CIA igzgtój dolgozt ki strtégii terveket deokrtikusn egválsztott elnök egbukttásár szepteber 11-én gyõzött ktoni puccs, chileiek száár ez terror npj. A dikttúr lssn lkult át polgári deokrtikusnk nevezett állforává, de felelõsségre vonás ég ne történt ben ár vizsgálódott egy igzságügyi bizottság, de csk hlálesetek és z eltûntek ügye volt npirenden, kínzásoké ne. Ez bizottság ne leleplezni krt, hne leplezni: hzi és nezetközi vontkozásbn egyránt zt krták bizonyítni, hogy Pinochet url ne is volt olyn szörnyû, és lá, õk utánjártk. Minth ezzel jóvátették voln történteket. A bizottság ûködésével párhuzosn volt dikttúr hívei és hszonélvezõi fárdhttlnul isételgették, hogy z eltûntnek inõsített 1200 ebernek sei bj, csk illeglitásb vonultk vgy eigráltk bn Pinochet tábornok londoni letrtózttás z elsõ kísérlet volt dikttúr bûneinek egtorlásár. Jellezõ, hogy ne britek kezdeényezték bírósági eljárást, hne Bltzr Grzon neves spnyol bíró, dikttúr idején Chilében eltûnt spnyol állpolgárok itt. (Grzon perelte z rgentin dikttúr ktontisztjeit is, sikerrel: egindított gs rngú tisztek felelõsségre vonását.) Az ngol bíróság hosszú huzvon után szbdon engedte Pinochetet, eléggé nyilvánvlón z Egyesült Állok nyoásár. Pinochet hosszú londoni fogság ne volt htástln: volt áldoztok és velük rokonszenvezõk töegozgloá szélesedett tüntetései 2001-ben elérték, hogy hdsereg vezetõi elárulták eggyilkoltk (z eltûntek ) töegsírjink helyét. Erre többek között zért kerülhetett sor, ert dikttúr tábornokink zöét ár nyugdíjzták, ne kellett trtni egy ktoni puccstól. A töegozglo nyoásár hozták létre 2003-bn zt bizottságot, ely néhány hete közölt tényeket egkínzott, egnyoorított ebert hllgttk eg, ezek közül 27 ezernek fogdták el bizonyítékit. A korány ezeknek jd nyugdíjt d, elynek összegét Ricrdo Lgos, Chile elnöke költségvetést súlyosn egterhelõnek nevezte. Ez z óriási teher évi hetvenillió dollár, zz egy F 16-os repülõgép ár, elybõl npokbn tízet rendeltek! A bizottság jelentésének z lényege, hogy bebörtönzöttek kínzás ne néhány szdist, lcsony beosztású kton és rendõr túlkpás volt, int ezt eddig állították, hne központilg szervezett, költségvetésbõl finnszírozott és z ország 1100 börtönében rendszeresen lklzott ódszer. A hdsereg vezetõi eliserték ezeket egállpításokt, tengerészet egyik vezetõje pedig elondt, hogy z Eserld nevû hdihjón képezték ki kínzás szkebereit, égpedig hjón fogv trtott ebereken beuttv technikát. A bizottság áltl részletesen leírt kínzási ódszerek isertetése hosszú lenne. Elég nnyi, hogy z inkvizíció, Gestpo és z Egyesült Állok ktonáink Irkbn beuttott ódszereit egyránt lklzták. Egyedül z tûnik Pinochetrezsi tlálányánk, hogy necsk vlltók, hne idoított kutyák is egerõszkolták nõi foglyokt. A közvéleény terészetesen egyre hngosbbn követeli, hogy végre vonják felelõsségre vétkeseket. Ne lesz könnyû. A dikttúr ltt ugynis elfogdtk egy neszti törvényt, ely egbocsátott inden 1973 és 1978 között elkövetett bûnt. Ügyes gzeberek. Most bíróság és kongresszus ggályoskodik, hogy ne szbd törvényeket elvetni, ert ez precedenst teret. Ezzel deokrtikusnk beállított állásponttl bûnösöket védik. A töegek krt zonbn nyoós érv lehet, és tlán bírók is igyekeznek elkerülni szerecsenosdtás látsztát. Végül pedig politikusoknk és bíróknk is eg kell fontolni perek egindításánk logikus következényét. Ugynis h kínzások és gyilkosságok politiki felelõseit elítélik, eljutnk hhoz következtetéshez, hogy z USA volt külügyiniszterének is Hági Nezetközi Bíróság börtönében lenne helye. Pesti Ljos Spnyolország: ülésezett z Egyesült Bloldl kongresszus Deceber közepén trtották Mdridbn kounist irányítású bloldli kolíció, z Izquierd Unid (IU) rendkívüli, VIII. kongresszusát, elyen 857 küldött vett részt. A tnácskozáson éles viták folytk, ivel delegátusok ngy része bírált vezetõség eddigi tevékenységét. A árcius 14-én trtott prlenti válsztásokon z IU indössze öt ndátuot szerzett, i z utóbbi két évtized legrosszbb eredényét jelentette. A felszóllók szerint hibás volt válsztási tktik, ert szervezet elsõsorbn jobboldli Aznr-korány leváltását követelte, és ne htárolódott el szociáldeokrt PSOE politikájától. A változást követelõ spnyolok voksit ezért zöel PSOE szerezte eg. Az IU élyrepülése júniusi európi válsztásokon tovább folyttódott, és korábbi kettõ helyett csk egy képviselõt tudott strsbourgi prlentbe küldeni. Többen követelték ozglo htározott bloldli jellegének egerõsítését, és z európi lkotány következetes elutsítását. Elhngzottk A görög és rói ktolikusok Aikor II. János Pál háro éve látogtást tett Görögországbn, hogy norlizálj kpcsoltokt görögkeleti és rói ktolikus egyház között, felháborodástól izzó levelek lepték el z újságok levelezési rovtit. A görögök nehezényezték: ngy sietségben eghívás nélkül érkezett vendég rról is elfeledkezett, hogy nyolcszáz évet késve ugyn, de bocsántot kérjen nyugti keresztény seregek konstntinápolyi öldökléséért. A görögök ugynis ne felejtik, hogy szentföld felszbdításár toborzott keresztes hdk 1204-ben ne Plesztin ellen vonultk zt ár z elõzõ felszbdítók nyoorb pusztították, hne keresztény, de gzdg Konstntinápolyt ostroolták és fogllták el. Igzuk vn görögöknek: h páp ár bocsántot kért Szent Bertln-éji frnciországi vérfürdõért, kkor bizánci észárlás is érdeel egy e culpá-t. Az is történeli tény, hogy görögök sokáig gátt szbtk z iszlá Európáb özönlésének, nyugti keresztényektõl zonbn ne kptk táogtást. Noveber végén isét történt egy kísérlet, hogy egbékéljenek egyássl nyugti és keleti keresztények. A páp szent ereklyét dott át I. Brtoloeónk, z ortodox görög ptrirchánk: görög egyház olyn bíráltok is, hogy frkció dridi törvényhozásbn korány és PSOE eszközévé vált, és vezetõség hátt fordított szervezet ntikpitlist lpelveinek. Az IU fõkoordinátori tisztére kongresszuson hárn pályáztk: Gspr Llzres, párt táogtását elsõsorbn élvezõ Enrique Sntigo és Mrtin Recio, Cron város polgárestere. A voksok 49,5 százlékávl z IU vezetõje isét Gspr Llzres lett, Enrique Sntigo 38,1, Mrtin Recio pedig 12,4 százlékot kpott. A szvzás eredényét száos küldött felháborodássl két fõ szentjének csontjit, elyeket 1204-ben hdizsákányként hoztk Vtikánb. A páp ezt kiengesztelõ és vezeklõ jándékként dt át. A görögök ár jdne egenyhültek, ikor vtikáni szóvivõ nyiltkoztbn cáfolt, hogy vezeklésrõl lenne szó, szerinte ugynis csontokt ár 1204 elõtt hozták Róáb. Így viszont leglább újbb nyolcszáz évet várhtnk egbékélésre. Pesti Augusto Pinochet fogdt, ivel közvetlenül válsztás elõtt ódosították voksolás szbályit, i lehetõvé tette, hogy regionális koordinátorok is részt vegyenek döntéshoztlbn. Frncisco Frutos, Spnyol Kounist Párt fõtitkár és Enrique Sntigo egyránt bírálták enet közben hozott változttást. Többen kétségbe vonták z IU prlenti csoportj vöröszöld frkciór történõ névváltozásánk szükségességét is. Mte Mol kounist ktivist, z IU Politiki Tnácsánk tgj Dirio de Nvrr újságbn zt írt, hogy z Izquierd Unid válság kongresszuson ne oldódott eg, ert régót szükséges szeélyi változásokr, vezetõség egújításár ne került sor. Reélhetõ, hogy Llzres egtrtj ígéretét, és jövõben ne táogtj PSOE politikáját. Diego Vlders, z IU ndlúzii koordinátor szerint változttni kell vezetés ódszerein, ivel z utóbbi idõben egszûnt kollektív irányítás és különbözõ árltokt integráló kcióegység. Vlders hngsúlyozt, hogy z IU progrjábn köztárssági állfor és föderális szerkezetû Spnyolország célkitûzésnek kell htározottn szerepelnie, i vlódi bloldli lterntívát jelenthet spnyolok száár. Llzres kongresszusi zárszvábn eliserte, hogy hibákt követett el, és szervezet legfontosbb feldtink szociális és eberi jogok védelét vlint neoliberális Európi Alkotány elutsítását trtott. Az Izquierd Unid politikájáról és szeélyi kérdésekrõl egkezdett vit szervezet Politiki Tnácsánk jnuári ülésén várhtón tovább folyttódik. Gábor Tás AZ ÓÉV ÁLHÍRE Az álhírek áltlábn eberi gyrlóságokt krikíroznk, vgy politiki visszásságokon verik el port. Az álhír tehát ne igz, de rokonságbn áll vlósággl. H té jelentõs, kkor szoorú kicsengése vn, h kevésbé fontos, kkor osolyt fkszt, inthogy ûfj eredetileg huor jegyében született. Minden évben vn z év lbdrúgój, z év felfedezettje stb. Az ilyen leg -ek esetében szokásos sok újságíró helyett egygbn z lábbit válsztott z óév álhírének: Tûzvész Texsbn! Egy trgikus tûzeset tegnp éjjel egseisítette George W. Bush elnök szeélyes könyvtárát. Mindkét könyv porig égett. Az elnöki szóvivõ sjtókonferencián elondt, hogy z elnök vigsztlhttlnul elkeseredett, ert ásodik képeskönyv kiszínezését ég ne fejezte be. P. L.

3 Félelekeltés korányzti segítséggel Szilveszterre csttér lett z országból. Svnyú lõporszg terjedt indenfelé és sortûzre elékeztetõ durrnások, folytos robbnások kergették réületbe z álltokt, gyerekeket és eglett felnõtt ebereket. Tobolt z gresszivitás és vele együtt életre kelt félele. Az ország egyik fele, petárdások terrorizálták z ország ásik felét, petárd nélkülieket. Sikk lett ásik eber hjigálás ezekkel robbnószerekkel, i áltl ásik (jj, de vicces!) ekkorát ugrik! Különösképpen kkor, h nykáb esik petárd, vgy éppen gyerekének bbkocsijáb. És sikk lett z álltkínzás is. Mert szerintük ilyen jópof dolog, h kuty, csk vgy dár hlálr réül robbnó petárdától és világgá szld. De gyöngysze z üveges petárd volt. Ez ár ne is kis A két világháború közötti Mgyrország bel- és külpolitikájánk egyik eghtározó otívu ilitáns irredentizus volt. Minden egnyilvánulás trinoni revízióért kiáltott, s ez cél htott át z iskoli nevelést, teploi szószéket, levente- és cserkészozglt. Ez állt prlenti unk holokterében, ez volt vízválsztó gyr és hzáruló között. A korbeli édiuok kifogyhttln téáj lett. A revízió ébren trtás érdekében sorr lkultk társdli és egyházi szervezetek, ligák. Irredent sztereotípiáktól volt hngos z ország: Ne! Ne! Soh!, Csonk Mgyrország ne ország, egész Mgyrország ennyország! his, de egtévesztõ jelszvávl, Mindent vissz! gresszív követelésével. Ez volt és is ez gyr ncionlizus svbors. Vn ebben jogos igény is, á összességében gyr iperilizus kifejezõdése. Célszerû lett voln z elszkított gyrság békés egyesítése, de igzságtln Mindent viszsz! lárás progrj. Ebben strtégiánk is beillõ ottóbn z Erdélyben túlsúlybn lévõ roánság, horvátok és szlovákok bekebelezése rejlett, hiszen dulizusbn diszkriinált kisebbségek újbóli lávetését jelentette. Az ntnt krtából z erdélyi roánság ( gyrokkl együtt) Regátb integrálódott, horvátok szerbekkel társultk, szlovákok csehekkel kerültek egy állszövetségbe. M horvátok és szlovákok önálló köztárssággá lettek. Buzgó revizionistáink zt követelik, it Trinon elszkított, pedig versilles-i békerendszeren túllépett z idõ, és ár z 1947-es párizsi békeszerzõdés sznkciói érvényesülnek. Miután z utódállok Hitler áldozti voltk, velük szeben inden revízió éltánytln lenne. Ifjú törökeink ncionlist érzelgõsséggel, fondorltosn krnk érvényt szerezni hódító terveiknek. A kettõs állpolgárság, z utonói, státustörvény lopkodás revízió felé. Az irredentizust sokn is vízválsztónk tekintik hzfik és hzárulók között. Cskhogy nezetek közeledésének korszkábn ez politik kártékony nk- tûzijáték, ez ár egy igzi kn. Látt, int kszok két égõ petárdát dobtk egy sörösüvegbe, jd elfutottk. Dupl robbnás, és szilánkok úgy süvöltöttek sznszéjjel, int egy repeszgránátból. És ezek kszok sose lesznek ktonák. Sose tnulják eg tisztelni robbnószereket s fegyvereket. Legfeljebb h szeük ráegy. És indehhez káoszhoz korány sszisztál. Sõt, segítette is z egészet zzl, hogy részlegesen engedélyezte. Deceber 28-tól deceber 31-ig volt vásárolhtó ngykorú szeélyeknek petárd és kistûzijáték. Ezeket felhsználhtták deceber 31-én 18 órától jnuár elsején 6 óráig. Aztán vissz kellett voln váltni. De vjon ki gondolj ezt koolyn? A korányzti ostobság ne iser htárokt. Tlán zt gondolták, hogy ez részleges tiltás-engedélyezés egoldj petárdprobléát? Már krácsony elõtt, ünnepek ltt, két ünnep között és ég újév után is robbntk petárdák. És z eberek félnek. Felerül benne kérdés: vjon korány zért járult hozzá ehhez félelekeltéshez, ert jó fiúnk kr látszni külföld, z EU elõtt, vgy netán z hátsó szándék vezérelte, hogy esterségesen így vezesse le z eberek felgyülelett gresszivitását z áreelések és rossz politiki helyzet itt? Mindkét dolog lehngoló. * Gyors érleg szilveszter okozt károkról: szokásos kétezer helyett hároezer risztás volt entõknél. Tíz kooly petárdbleset volt, ebbõl kettõ súlyos. Á egy ásik dt szerint Budpesten összesen nyolcvn eber égett eg petárdáktól. 156 esetben vonultk ki tûzoltók, ennek ngy része petárdák itt. Egy kooly lkástûz volt Mosongyórávon, elyet egy belõtt petárd okozott. Lperth Mónik belügyiniszter sszony ár fontolór vette, hogy ezt korányzti rendelkezést eg kell változttni. Kíváno, hogy sikerüljön neki, ert z én véleénye z, hogy petárdázást egyszer s indenkorr be kellene tiltni. F. A. A gyr irredentizusról A kettõs állpolgárság, z utonói, státustörvény lopkodás revízió felé. Az irredentizust sokn is vízválsztónk tekintik hzfik és hzárulók között. ronizus. Elszigetelõdésünkhöz vezethet. Nincs helye z olyn revíziónk, ely ne veszi figyelebe ás népek érdekeit, ely ne trtj tiszteletben ások szuverenitását. Az ricsj, it Fidesz csp z erdélyi kérdésben, csk rr lkls, hogy szebeállítson bennünket szoszédinkkl. Ez ncionlist, egoist gtrtás békétlenséget visz z Európi Uniób. Tudoásul kellene végre venni, hogy revízió esélyét Horthyék eljátszották ásodik világháborúbn. Áteneti egoldás lehetne z elzász-lothringii odell, de biztosr vehetõ, ez ne felel eg Mindent vissz! elvét vlló orbáni fntzgóriánk. A ásodik világháborúbn tnúsított gtrtásunk ne d erkölcsi lpot területi igények beterjesztésére. Sértené z eberek igzságérzetét, h Hitler utolsó cstlósát vgy poszthorthystákt ás népek egcsonkítás árán egjutlznák. Egy ilyen átrendezõdés háborús tûzfészekké lkítná át Közép- Kelet-Európ térségét, iáltl ingtggá tenné z Európi Uniót. Ne hátr, hne elõre kell néznünk: z unió távltokbn jó kerete lehet tgállok együttélésének, íg forrdli egoldások idõvel végleg okfogyottá teszik z évszázdok ót konfliktusokt gerjesztõ htár- és etniki kérdést. Hegedûs Sándor BELÜGY (Folyttás z 1. oldlról) Szinte ár indenki tudj, hogy elyik politikusnk ilyen üzleti érdekeltségei vnnk. Melyik keveredett korrupciób, elyiknek függesztették fel enteli jogát, és elyiket helyezték büntetõeljárás lá. Csod-e hát, hogy nép ne kér ezekbõl kufárokból, kik úgy dják-veszik pozíciókt, int ások kruplit picon. Vjon változtt-e vli vgy vlki ezen kufárszeléleten? Ne. Senki. Mert õk ngyon jól iserik z õsi ondást: A htlo pénzt szül. A pénz pedig htlt. Széles Gábor, Gyáriprosok Országos Szövetségének elnöke is zzl hencegett nerégiben, hogy h õ z Európi Gyáriprosok Szövetségén keresztül egvétóz vlit z Európi Prlentben, kkor z õ krtánk kihtás lesz z egész európi politikár is! Politiki bbérokr tör tehát e sokszoros illiárdos üzleteberünk is. De vjon tudj-e Széles Gábor és többi tgtárs ott Gyáriprosok Szövetségében, hogy ire vn szüksége dolgozó gyr népnek? Ne tudják. Ebben biztos vgyok. S szerinte ne is igen érdekli õket. Elõször is, ert unkdók jobbn szervezettek, int dolgozók. Másodsorbn pedig z egész életet z üzlet szeüvegén keresztül nézik. És éppen ezért politiki viselkedésükben is inden gondoltuk A politik ne üzlet hszon, profit körül forog. Persze jobbá tehetnék szegény nyoorgó nép életét, h krnák. De õk ezt dehogyis krják! Hiszen õk is tisztábn vnnk zzl, hogy ez csk egyféleképpen oldhtó eg: dnk népnek sjátjukból. Vgyis dnk népnek bból, i eredetileg z övé volt. Visszjutttnk népnek ezekbõl rendszerváltáskor jogtlnul felhlozódott htls vgyonokból. És h vlki egy kicsit száolni kezd, rájön, hogy ez tetikilg egyáltlán ne lehetetlen dolog. Ötvenilliárd forintból tízezer szegény ebert lehetne kirántni nyoorból. Fejenként ötillióvl. Az országos és helyi dtok fedik vlóságot? Kósz hírek vnnk. A jó hírnév igzolást z országos központ dj ki, de ezt ne kötelezõ kérni, referencilevélnek száít. Az egészségügyi dolgozóknk, történetesen szkorvosoknk, ápolóknk, íg ne teljesen fix z Európi Unió országibn unkhelyük, ddig h ne is titkolják, de diszkréten kezelik. Akik ezt lehetõséget krják egrgdni, ne nyiltkoznk errõl, ert visszájár fordulht, s ez presztízsveszteséget okoz nekik. H egy szkorvos, nõvér, techniki dolgozó el kr enni, ebbe kr ne szól és ne is szólht bele. Az utóbbi két hónpbn egy esetrõl tudunk. A korábbn Békés egyében prktizáló orvos e-ilen Írországból jelentkezett, hogy ott dolgozik, de referencilevelet kér. Készséggel kidták neki. Milyen okokból válsztják ezt egoldást zok, kik külföldre készülnek? Több dolog inspirálj õket. Elõször is kilencven százlékuk kereseti lehetõség itt egy ki. Külföldön z itthonihoz viszonyítv tízszeres z nygi egbecsülés. Odkint unkfeltételeik is jobbk, szki ûködésben sincs korlátozás, gyógyszerrendelésben is szbdbb lehetõség. Másodszor külföldre jelentkezõ orvosok közül sokn tisztességes jövedelebõl krnk egélni és ne betegek pénzébõl. Ezeken túl kitûnõ szki képzést kpnk kint pályájuk kori szkszábn levõ orvosok. Elsõsorbn hol várják gyr pálykezdõket? Évekkel ezelõtt Svédország keresett rdiológusokt és állítólg ost is szívesen fogdják jelentkezõket. A pszichológiávl fogllkozó vgy ez iránt érdeklõdõ orvosokt is lklzzák. Angliábn inden szkebert elhelyeznek. Egy néet egyete együttûködést jánlott fel szegedi orvoskrnk. Az itt végzett orvosoknk gykornoki állást dnánk, s olyn szkár képeznék õket, elyre ott szükség vn. A szegedi kr konkrétbb inforációkt próbál errõl szerezni. Ennek egyébként útjáb ne állhtunk, hiszen EU-tgország polgáriként bárhov ehetnek zok, kik külföldön krnk elhelyezkedni. Annyibn örülünk néetek kezdeényezésének, hogy ne vdul nyúlnk ehhez téához, hne tisztességes egállpodás lpján. A néet ötlet zért is sziptikus, ert jelzi z orvosi krunk okttási színvonlát, s z itt végzett diploásokt beállítják és szkképzik õket. A frnciák is érdeklõdnek orvosi diploások iránt, s kik jnuár 7. Itthon diploáztk külföldön gyógyítnk? Elgondolkodttó hír, iszerint z országbn ezer egészségügyi dolgozó kr külföldön unkát válllni, s z orvosokon kívül sok ápoló is úgy döntött, hogy elhgyj hzáját és ásutt dolgozik. Hllni zt is, hogy Csongrád egyében 42 orvos kérte jó hírnév igzolást, i állítólg zért szükséges, ert jelentkezõket külföldön ennek dokuentunk átdásávl lklzz vlelyik intézény. Errõl beszélgettünk dr. Hjnl Ferenc egyetei tnárrl, Csongrád egyei Orvosi Kr elnökével. 3 A legneesebb szolgált Ne szereti hát nép ezt kufár politikát. És úgy érzi, teljesen gár rdt. De vjon hogyn lehetne orvosolni ezer sebbõl vérzõ bjit? A szocilisták úgynevezett szolgálttó áll ne lenne rossz ötlet. Á így, jelenlegi állpotábn szinte hsználhttln. Ne tudj egkdályozni z áreeléseket, ne tudj egkdályozni kizsákányolást, ne tudj egkdályozni nyoor terjedését. H i ezt z elvet fejérõl tlpár állítjuk, és ezt döcögõ szolgálttó, kiszolgáló egfoglzást szolgáltr változttjuk, ár indjárt ásképpen néz ki dolog. Ez ár éltó z állhoz: szolgálni népet. A szó nees értelében. A politik ne üzlet legyen tehát, hne szolgált. A legneesebb szolgált. Ennek egvlósításához pedig hiteles, ne pénzéhes, s önzetlen eberekre vn szükség. Akik átérzik nép helyzetét. Elsõ lépésként prlenti képviselõk fizetését kellene néileg korrigálni. Vgyis t. Ház fizetése indenkori gyr közszolgálti átlgbér legyen! Akkor ne híguln fel prlent hszonlesõkkel, és képviselõ hölgyek és urk is érdekeltek lennének bbn, hogy jobbn keressenek z eberek. Végeredényben nép olyn ebereket szeretne látni képviselõi pdsorokbn, kiket lényegében ne érdekel pénz! Csk nép szolgált. Akiknek lelkét ég ne rontott eg ohóság, s kik tudják, hogy h jelenleg vdkpitlizus vn is, pénz legfõképpen rr jó, hogy jót tegyenek vele z eberekkel. Akik szerények, s h kell kár puritánok, hogy ne érezzen ellenszenvet velük szeben nép. Ne létezik, hogy nincsen leglább néhány ezer ilyen gyr eber! Mert z üzleteberek fogllkozznk csk z üzlettel! A politikusok pedig z eberekkel s nép jólétével. És ne hgyják, hogy hszonlesõk urlkodjnk fölöttük. Fort András kiennek, felügyelet ellett unkát végeznek és ptológus, neszteziológus szkképesítést kpnk. Európábn egyébként szbd unkerõ-árlás. A frnci, néet jkú országokbn vnnk orvosvándorlások. De közelebb is tpsztlni ilyet, ert például szlovák kollégák közül sokn átennek Csehországb, hol jobb z orvosok nygi helyzete és ûködési feltételek, technik is fejlettebb. A szkképzés lehetõségei is jobbk. Hogyn lehet tudoásul venni zt, hogy gyr egyeteeken végzett orvosok külföldön élõ betegeket gyógyítják? A szegedi orvosi kr is ggódik eitt. Azok fitlok, kik külföldön egszokják z életszínvonlukt, unkhelyi légkört, társdli presztízst kpnk, ne jönnek hz, ert itthon z orvosi szk lejártott, s int szkebereket lul becsüli társdlo. Végül, de ne utolsósorbn egkérdeze, hogy i véleénye sjnáltos népszvzásról? Azt gondolo, hogy z egészségügy privtizációjáb szkdolgozók se látnk bele. Aggodlo vn bennük, ert elveszíthetik állásukt, s h egtrtj õket enedzsent, teljesen kihsználtkká válhtnk. A ár privtizált unkhelyeken állítólg ngyobb z elbocsátás, eglevõek unkterhelése ezzel párhuzosn nõ, i zt jelenti, hogy kierülten több hibát is véthetnek. Ebben viszonybn nygi szorítások közepette nehezebben érvényesülnek z etiki tényezõk. T. L.

4 jnuár 7. AKTUÁLIS A unkár kell koncentrálnunk! Az elnökség jnuár 3-án egtrtott elsõ ülését z új esztendõben. Megállpított, hogy párt 15. évfordulós ünnepsége sikeresen lezjlott. Köszönet illeti központi pprátus, A Szbdság, Progressio inden unktársát, kik részt vettek z ünnepség egrendezésében. Feledhetetlen elék rd z ûvészi elõdás, elyet Brnyi Ferenc és z Ezredvég kollektíváj szervezett. Az elnökség áttekintette 2005-ben elõttünk álló feldtokt. Hngsúlyozt, hogy Munkáspárt legfontosbb feldt z, hogy unkásság és Munkáspárt érdekeit lehetõ legjobbn érvényesítse. A politiki hrc 2005-ben várhtón élezõdni fog. A politiki erõviszonyok évi rányokhoz képest ne változtk eg lényegesen. A társdlobn ugynkkor száos területen nõ z elégedetlenség. Ezt uttták z elõzõ hónpok gzdtüntetései, kórházsztrájkok, de deceber 5-ei népszvzás is tvszán prlenti válsztások lesznek. Az idei esztendõben lényegében eldõl, hogy ennyire képes párt felkészülni. Az elnökség úgy véli, hogy pártbn kirobbntott vit itt válsztási felkészülésben ngy késésbe kerültünk, de h összeszedjük gunkt, h erre koncentrálunk, képesek vgyunk indulni. A Munkáspárt szepteberi döntése lpján önállón indul válsztásokon. A válsztásokon vló indulás egköveteli, hogy képes legyen 176 egyéni válsztókerületben jelölteket tlálni, jd szükséges kopogttócédulákt összegyûjteni. A Munkáspárt képes ezt feldtot elvégezni. Az elnökség úgy véli, hogy párt erõit erre kell koncentrálni. Az elnökség kieelte, hogy kórház-privtizáció elleni kpányunk eguttt: Munkáspárt képes sikereket elérni, h inden szellei, szervezeti erejét egyegy társdlilg fontos kérdésre összpontosítj. Az elnökség ezért jvsolj Központi Bizottságnk, hogy 2005-ben folytssuk kórházkért indított küzdelet, és nyissunk frontot két új kérdésben: lkástéábn és unktörvénykönyv kérdésében. Ezek probléák koolyn ggsztják z ebereket, és ebben ngyon sok dolgozó eber rokonszenvét nyerhetjük el évi unkánk fontos részét jelentik z idei kieelkedõ évfordulók. Politiki kciókkl kívánunk egelékezni felszbdulás 60. évfordulójáról, továbbá fsizus feletti gyõzele 60. évfordulójáról. Mindkét évforduló ügyében sok teendõnk, hiszen hivtlos propgnd ezt is rr hsználj, hogy átírj történelet. A Munkáspártnk indent eg kell tennie, hogy szebeszálljon töeges gyosássl, segítse z eberek eligzodását, védje szocilist kor értékeit. Az ünnepségek és kciók tervezésében és kivitelezésében z elnökség xiálisn Bloldli Front Kounist Ifjúsági Szövetség tgjir kíván tászkodni. Fontos z is, hogy Munkáspárt egelékezzen József Attil születésének 100. évfordulójáról. Ról ugyn htlo is egelékezik, sõt igyekezik kisjátítni, de nekik ne proletárköltõ József Attil kell. A centenáriu elõkészítésére Hjdú József vezetésével lkul unkcsoport. Az elnökség Központi Bizottság ülését jnuár 22-re hívj össze. A Központi Bizottságnk döntenie kell párt elõtt álló évi feldtokról. Ezt egelõzõen jnuár 17-én, hétfõn ülést trtnk párt egyei (budpesti) elnökei. Munktársunktól A ohácsi pártszervezet levele Központi Bizottságnk Tisztelt Központi Bizottság! Értesítjük Önöket, hogy Munkáspárt ohácsi szervezete és területi elnöksége noveber 30-án egtrtott htároztképes tggyûlésén egyhngún egszvzt, hogy teljes értékben táogtj KB szepteber 18-i htároztát, és zt követõ noveberi döntéseket. Párttgságunk Munkáspárt 20. Kongresszusán elfogdottk lpján kívánj jövõben is unkáját végezni. Mi ne zonosultunk Brny egyei elnökség KB-htároztokkl, párt politikájávl szebeni gtrtásávl, és seilyen Aláírásgyûjtõ ívet ne írtunk lá. Elhtároltuk gunkt szervezeti szbályztot sértõ, párttevékenységet veszélyeztetõ tevékenységtõl. Szeretnénk, h egyénk elnöksége, illetve táogtóik elisernék téves álláspontjukt, vlint zt, hogy kisebbségben vnnk, és jövõben egységesen felsorkoznánk Munkáspárt politikáját táogtók ellé. Elvtársi üdvözlettel: ZENTAI LÁSZLÓ Munkáspárt ohácsi szervezete és területi elnöksége nevében Évfordulós ünnepségek Csepelen Hegedûs Sándor A krácsonyi ünnepek elõtt néhány nppl, deceber 20-án trtott ünnepi öszszejövetelét Munkáspárt csepeli lpszervezete. A progr szervezõi felszóllásikbn élttták z iár 15 esztendeje újjászületett párt ásfél évtizedes, dolgozók érdekében tett erõfeszítéseit, kieelve zt is, hogy z újjászervezésben nnk idején XXI. kerület ktivistái oroszlánrészt vállltk. Ezt követõen eléklpokt dtk át: eddigi fárdhttln unkáj eliseréséül oklevélben részesült rendezvényt szeélyes jelenlétével egtisztelõ Thürer Gyul pártelnök, illetve Hegedûs Sándor, A Szbdság szerzõi gárdájánk oszlopos tgj, ki 1947 ót vesz részt kounist párt unkájábn, továbbá egy pártonkívüli elvtárs, ki szervezet unkájánk elõsegítésével hozzájárult Munkáspárt hírnevének öregbítéséhez. A ûsor oldott hngultbn, brátságos légkörben zjlott le, olyn eberek részvételével, kik npjink elnygisodott világábn is z eberi értékeket állítják középpontb. B. D. A. A válságból z új forrdl (Folyttás z 1. oldlról) Munkánkt z objektivitás igényével végezzük, inden szubjektív nihilizus, tények szépítgetése nélkül. Ki kell hsználnunk inden létezõ lehetõséget. Nincs közös út szocilistákkl A siker fontos elee z is, hogy Görög KP kristálytiszt álláspontot lkított ki szocilistákt illetõen. Az EP-válsztások elõtt hzánkbn járt görög kounistáktól Budpesten is, vidéken is egkérdezték tgjink: együttûködtek ás bloldli párttl is? A vendégek elõször ne értették kérdést. A szocilistákkl! pontosították ieink. A PASOK, szocilisták ne bloldli párt, hne bloldli jelszvkt hngozttó jobboldli politikát végrehjtó párt. A Görög KP bloldl, ne ûködik együtt se PASOK-kl, se Szinszpiszosszl. A kongresszusi irányelvek ezúttl is világosn foglznk: A tõke és tõke politiki pártjink int ár sokszor nezetközi unkásozglo történetében célj is z, hogy szétzilálj, lényegüktõl egfossz nezetközi unkásszkszervezeteket, és áltlábn népek interncionlist hrcát. Mjd így folyttódik: A szociáldeokrt pártok, z opportunist erõk szisztetikusn terjesztik káros és tudoánytln koncepciókt, elyek szerint z iperilizus új relitások elõtt nyitott utt, elyben terelõ erõk és terelési viszonyok közötti ellentondásnk ár nincs szerepe. Kísérleteket tesznek rr, hogy z iperilizus tudoányos foglát félredobják, és bevezessék globlizáció osztálytrtlo nélküli foglát. Sei se helyettesítheti kounist pártokt A tõke z utóbbi években egyszerre két irányból indított ideológii tádást kounist pártok ellen. Egyrészt, bûnösnek, elvetendõnek nyilvánították szocilist országok últját, és pártok egy része sztálinizus elutsítás ürügyén vlóbn rá is hrpott, s inden lpot nélkülözõ tádást indított szocilist últ ellen. A ásik oldlon tõke erõi egkísérlik elhitetni kounist pártokkl, hogy pártok ideje lejárt, ngy szociális ozglkr vn szükség. A pártok többsége, így Munkáspárt is, is úgy véli, hogy civil szervezetek, szociális fóruok politiki hrc fontos területei, hol kounist pártoknk is részt kell venniük, de seiképpen se váltják fel, ne helyettesítik forrdli unkásozglt. A Görög KP dokuentu errõl így ír: Az üzleteberek, tõke végrehjtó csoportji, egvásárolt szkszervezeti vezetõk új szkszervezeti forációkt hoznk létre. Ebbe ktegóriáb trtozik egy sor civil szervezet is. E szervezetek tevékenységét hálóztok fenntrtásávl, pénzügyi eszközökkel segítik, nnk érdekében, hogy inden potenciálisn ntiiperilist, ntionopolist szervezetet z ellenõrzésük ltt trtsnk. A Görög KP htározottn felhívj figyelet zokr veszélyekre, elyeket tõkés tktik jelent. A szociáldeokrt erõk vezetõ szerepet játsznk z olyn új struktúrák irányításábn, int Világ Szociális Fóru, és nnk regionális szervezõdései. Az üzleti csoportok képviselõi ugyncsk részt vesznek e fóruok tevékenységében, és nyíltn hirdetik kounist unkásozglol szebeni ellenséges gtrtásukt. A Világ Szociális Fóru kcióivl igyekszik lekötni és beolvsztni rdikális erõket, zokt, elyek unkásosztály és ás társdli rétegek érdekeit fejezik ki. A lehetséges egy ás világ jelszvávl olyn hrc progrját és kereteit hirdetik eg, elyben unkásosztály lényegében önként leond követeléseinek egy részérõl. A tõke tádás unkásság ellen A görög kounisták hrcos kongresszusr készülnek. A nezetközi tõke világéretû tádást indított unkásság ellen. Az Európi Unió tõkés körei úgy krják versenyképességüket növelni, hogy csökkentik szociális kidásokt, növelik unkidõt, hátrányosn átlkítják nyugdíjrendszert. Az európi lkotány rekciós törekvések erõsödését jelzi, új lépést jelent z elnyoás és ilitrizálás irányáb. Az EU bõvítésével nyugti unkásosztályt szebeállítják z új EU-országok unkásivl. A NATO és z EU kibõvítése Kelet- Európ irányábn, z európi hdsereg létrehozás, i NATOstrtégiák logikáját követi és illeszkedik NATO-hdûveletekbe, új geopolitiki helyzetet teretett kontinensen. A verseny feltételei z EU-tgság itt últhoz képest kedvezõtlenebbé váltk népek többsége száár. A korábbi szocilist országok burzsoáziáj z EU-tgsággl külsõ politiki htli tászokt igyekszik tereteni, és politiki, gzdsági elõnyökre szert tenni. Igyekeznek egerõsíteni állásikt belsõ ellenállás leküzdésére. A kongresszusi irányelvek ugynkkor szólnk rról, hogy tõkével szebeni ellenállás világszerte erõsödik. Jellezõ vonás, hogy összekpcsolódnk háborúellenes ozglk szociális célokt hirdetõ ozglkkl. Egyes területeken dolgozók hrc kibõvült, erõsödött küzdele privtizáció ellen, z okttási és szociális kérdésekben. Interncionlist hrcot! Ebben helyzetben kieelkedõ jelentõsége vn kounist pártok összefogásánk. A nezetközi kounist ozglo szervezetileg és ideológiilg változtlnul egosztott, válságbn vn. A kounist és reforist nézetek közötti küzdele ne hgyott lább. Folyttódik hrc két nézet között: ellenállni és szétzúzni z iperilist rendszert vgy lklzkodni és beolvdni olvshtjuk dokuentubn. Ilyen helyzetben létfontosság vn nnk, hogy kounist ozglo, ely hisz tõkés rendszer egdöntésének szükségességében és nnk A tizenöt éves Munkáspárt köszöntése Nógrá deceber 17., délután 3 ór. Kinn sûrû hóesés, nehezen járhtó, jeges utk. Benn égis zsúfolásig egtelve pártszékház ngytere, kisebb tere is kell, hogy elférjünk. Mégis együtt vgyunk. Ngy István, lig húsz éves párttgunk unkájánk köszönhetõen, ki kiválón végezte el hngosítást. Jöttek z elvtársink ünnepelni, köszönteni Munkáspártot 15. születésnpján. Köszönteni, s nógrádi kounisták táogtó erejérõl biztosítni zt pártot, ely inden nehézség, tádás ellenére necsk él tizenöt éve, de képes tovább erõsödve, párt politikáját indenkivel szeben, rdéktlnul végrehjtni. Végrehjtni zt politikát, ely indig is jelleezte Munkáspártot, elytõl eltérve bárely irányb is, párt létét veszélyeztetné. Ünneplõ párttgjink között jelen volt Thürer Gyul, Munkáspárt elnöke, s elfogdv eghívásunkt részt vett rendezvényünkön Szlovák Kounist Párt Losonc kerületi elnökségének négy tgj, z elnök vezetésével. Az ünnepi ülést Urbán Sándor egyei elnök, z országos elnökség tgj nyitott eg, jd Thürer Gyul trtott eg ünnepi beszédét. Az idõsebbek rcán láthtó volt, ost szenvedéllyel újr átélik történeli eseényeket. De érezhetõ volt elszántságuk párt védelére, tisztságánk egõrzésére is. A résztvevõk egköszönték Thürer elvtársnk z eltelt tizenöt év ltt tnúsított elvhûséget, elkötelezettségét, zt unkát, ely jelentõs értékben hozzájárult hhoz, hogy tizenötödik születésnpot ünnepelhessük. A szlovák elvtársk hozzászólásukbn elondták, õk is hsonló, kpitlist viszonyok között élnek és dolgoznk. Figyeleel kísérik Munkáspárt erõfeszítéseit, és bizonyosk bbn, hogy re id l se gy i sz ly G võ ké er ko t G pé l ju t M Íg ko eg z p re pá z pá ve je ny s fo ol ny ko h ku re n és le 21 sz tõ sz új M vá je 13 pé be eb kö sé dõ ki ve te tö ne Sz Ve Lõ ne h b

5 lk felé ellen. rei úgy et nöociális kidõt, yugdíjtány ödését yoás yugti tják z l. A Keleti hd- ATOés ileletektet teerseny itt enebbé áár. szágok sággl szopolitiszert õsíteni leküzyelvek hogy világvonás, háboociális kkl. lgozók küzdez oktn. elkeunist neglo g válságbn oris ne hrc llni és rends beoluenlétfongy ely dönténnk reális egvlósíthtóságábn, ideológii ellentádást indítson. A hrc középpontjábn z lábbi kérdések állnk: rxizus leninizus érvényessége i korbn, eléletünk fejlesztése z ellenforrdlo áteneti gyõzele viszonyi között, z iperilizus jellege, politiki szövetségek, kounisták helye töegszervezetekben. A GKP válsz világos. A párt jövõben is rxizus leninizus lpján, kounist pártként, szervezett, fegyelezett erõként politizál, ely ugynkkor nyitott z együttûködésre inden erre kész ntiiperilist erõvel. A 17. kongresszus jelondt is ezt sugllj: Erõs Görög Kounist Pártot népért, népi szövetségért, szocilizusért. A Görög KP inden év ájusábn széles körû nezetközi tnácskozást rendez, elyen Munkáspárt is rendre részt vesz. Így és ás forábn is segítik kounist pártok nezetközi együttûködését. A Görög KP zonbn ne táogtt z Európi Bloldli Párt létrehozását. Az Európi Bloldli Párt létrehozás néhány kounist párt részvétele ellett objektíve zt tendenciát fejezi ki, hogy pártok lklzkodjnk kedvezõtlen erõviszonyokhoz. Objektíve, függetlenül résztvevõk nyiltkoztitól, párt létrehozás burzsoá legitiáció ftális elfogdását jelenti. Az Európi Bloldli Párt elutsítj tudoányos szocilizus eléletét, kounist hgyoányokt hngsúlyozz kongresszusi dokuentu. * * * Mi, gyr kounisták sikereket kívánunk 17. kongresszusnk. Ott leszünk kongresszuson, és közös hrcunk folyttás ellett tesszük le voksunkt. Osztjuk kongresszus lpgondoltát: A 21. százd forrdli erõk újrszervezõdésének, nezetközi tõke tádás elleni fellépés évszázd lesz, htározott ellentádások, forrdli ozglo új feleelkedésének, új társdli forrdlk kor. K. M. ógrád egyében zött je- Muneghíényünt Párt k négy Sándor elnökjd ünnercán lyel újnyeket. águk k egzönték t tizenget, elunkát, ozzájáik szüzászóhsonzött éleel zítésehogy Munkáspárt hozzájuk hsonlón bejut prlentbe következõ válsztásokon. Feleelõ érzéssel töltötte el jelenlévõket, ikor pártelnök 13 ost belépõ párttgnk ünnepélyesen átdt tgkönyvüket. A belépõk közül hét fõ 35 év ltti, s ebbõl négy új párttgunk év közötti középiskolás. Kedves színfoltj volt z ünnepségnek pártunkábn kieelkedõ teljesítényt nyújtó párttgok kitüntetése párt rnyjelvényével. Mint Urbán elvtárs elondt, kitüntetést kilenc párttgnk ítélte od egyei elnökség, noh többen is egérdeelnék, de ennek nygi korláti vnnk. A kitüntetettek: Felföldi István, Szbdos József, Oszvld István, Verbovszki Eil, Décsi Zsigondné, Dnkó Géz, Bodrogi Lõrinc, Susán Ernõné. Csohány Tibor központi ünnepségen vehette át kitüntetését. Az ünnepség z Interncionálé hngjivl ért véget, jd indezt bráti beszélgetés követte. Sz. E. TÁRSADALOM jnuár 7. A hjléktln eberek hosszú sorbn várnk Tizenht évvel ezelõtt jött létre Mgyr Málti Szeretetszolgált int kieelten közhsznú krittív és jótékony célú szervezet. Az ország egyre több városábn lkultk csoportji, így Szegeden is. Ezeknek helyi intézényeknek szá növekedett, s 1993-bn z országbn nyolc régiót hoztk létre, köztük dél-lföldit, elyhez Bács-Kiskun, Békés és Csongrád egye trtozik. Meglkulás ót Lengyel Gyul vezetõje, kivel régió ûködésérõl, céljiról beszélgettünk. Milyen célll hozták létre Szegeden z SOS Telefonos Lelkisegély Szolgáltot? A 70-es években Csongrád egyében gs volt z öngyilkosságok rány. Dr. Ónody Srolt pszichiáter szkorvos zon editált, hogy iként lehetne segíteni ezeken z ebereken, s hov forduljnk zok, kik z öngyilkosság gondoltávl fogllkoznk. A fõorvosnõ úgy döntött, hogy létrehoz egy telefonos lelkisegélyszolgáltot, s elindított ûködését. Késõbb szolgált bõvítette tevékenységét, és ost ár necsk z öngyilkosságok egelõzésével fogllkozunk, hne krízisintervencióvl is. Akik krízisbe, válságb jutnk, vgyis olyn állpotb, elyben beszûkültté válnk és ne képesek rálátni probléájukr, rjtuk próbálunk telefonos ódszerrel segíteni. A ásik plusz, it végzünk, entálhigiénés segítés, zz lelki egészségvédele. Szolgáltunk fenti hárs célr szervezõdött. Hányn nyújtnk segítséget? A szegedi szolgáltnál hrinc önkéntes ügyelõ dolgozik. Vlennyien krittív ingyenes unkát végeznek np 24 órájábn, tehát nonstop. A válogtás és z SOS szolgáltunk áltl dott ht hónpos képzés után válnk jelentkezõk ügyelõvé. Jövõ tvsszl indítunk újbb képzést, elyre várjuk jelentkezõket. Az ügyelõknek egyébként vn unkhelye, tehát nehéz olynokt tlálni, kik nppli készenlétet fel tudják válllni. A szokásos ódon, vgyis beuttkozássl kezdõdnek beszélgetések? A szolgált unkájánk egyik lényeges elee z noniitás biztosítás. Ez egyrészt Miért álti nevük és szolgált ilyen feldtok ellátásár válllkozott? A Málti Lovgrend segélyszervezetei z egész világon, így hzánkbn is funkcionálnk. A szeretetszolgált segíti rászorultkt, vgyis szegényeket, elesetteket, ngycsládosokt, hjléktlnokt. A dél-lföldi régióhoz trtozó háro egye huszonkét településén szeretetszolgálti csoport ûködik. Egy-egy helyi szervezet, int például Üllés Pusztérges több flut is ellát. A dél-lföldi szeretetszolgáltnál közel négyszáz önkéntes végzi feldtokt, vgyis iben tudják, segítik rászorultkt. Az idõjárástól, évszkoktól, z eberek indennpi helyzetétõl függ, hogy ilyen táogtást kérnek. Ezeknek hogyn tudnk eleget tenni? Szegeden ezernél több hjléktlnok szá. A szeretetszolgáltunk rendszeresen tejártokt indít, s város ötht körzetébe kocsivl visszük forró teát, zsíroskenyeret és felvágottt is. A hjléktlnok tudják, hogy hol állunk eg és szokott helyeken hosszú sorokbn várják z ennivlót, s i fölelegíti õket. Mindezt Mgyr Málti Szeretetszolgált finnszírozz. Mibõl? Adoányokt kpunk gánszeélyektõl és cégektõl is. Öröel tpsztljuk, hogy egyre többen segítik unkánkt. Ennek köszönhetõ z is, hogy dél-lföldi régió rászoruló gyerekek helyzetén is tud jvítni. Hogyn? Évekkel ezelõtt jövedeledó egy százlékából szeretetszolgáltnk feljánlott keretet z éhezõ gyerekek táogtásár kezdtük el felhsználni. A szolgált gyerekélelezési progrbn résztvevõktõl zt kérte, hogy keressenek olyn szeélyeket, kik ennek finnszírozását válllják. A szegedi csoportunk kereste zt helyet, hol egoldhtó gyerekek étkeztetése. Az egyik bisztró tuljdonos válllt, hogy sját költségén ellenszolgálttás nélkül húsz-huszonöt áltlános és középiskolást étkeztet, vgyis ingyen ebédet d nekik. Egyébként szeretetszolgált országos központj ezt progrot befejezte és z dó egy százlékánk ás irányú felhsználását kezdeényezte. Újbb progrokt indítottunk, vgyis ás feldtink vnnk, int például játszóterek üzeeltetése. * * * Az egyik sztlnál délidõben háro fitl ült. Miután kérdésere szívesen hellyel kínáltk, letelepedte közéjük és jó étvágyt kívánt nekik. Itt olcsón lehet ebédelni kezdte beszélgetést. Olyn olcsón, hogy seit se kell érte fizetni ondt R. János középiskolás, s ngy fltot vágott rántotthúsból. Egész évben ingyen ebédelünk, ngyon jó kját dnk. Most csontlevest kptunk és után eszszük rántotthúst sültkruplivl. Ne hiányzik otthon vcsor, i sokszor bizony nincs. Önkéntesek, pró öröök lelkisegély-szolgáltnál A Budpesten levõ Lelkisegély Szolgáltok Országos Szövetségének tgji városokbn ûködõ telefonos lelkisegély-szolgáltok. Huszonháro éve, vgyis 1981-tõl Szegeden is létezik ilyen intézény, elynek eglkulásáról, céljáról, unkájáról szolgált vezetõjével, Hevesiné Krtochwill Ktlin szociológussl beszélgettünk, ki diploáj ellé entálhigiénés végzettséget szerzett. zt jelenti, hogy hívóknk ne kell gukt felfedniük, vgyis névtelenül ondhtják el probléájukt, s így ngyobb bizlol fordulhtnk segítõkhöz, kik ugyncsk noniok, ert z ügyelõket szá lpján lehet keresni. Tehát h egy hívó ugynzzl z ügyelõvel szeretne beszélni, kkor szá lpján tlálj eg. Leginkább ilyen gondokkl, bjokkl hívják szolgáltot? A legfrissebb dtokból, vgyis 2004 szeptebere és decebere közötti felérésekbõl z derül ki, hogy legtöbben zok hívják z ügyelõket, kiknek gányérzetük vn, ne figyel rájuk senki. Érdees egelíteni, hogy közülük sokn ne egyedülállók, történetesen csládbn élnek, égis gányérzetük itt szenvednek. Sokn érzeli probléákkl fordulnk telefonos lelki- Miért? Mert ne telik rá. Apá unknélküli lett, nyá egy intézetben tkrít, hvi hrinckilencezerért. Másfél szobábn vgyunk, rezsi több, int húszezer. Ap elegy flur iserõseinek segíteni, jvítj rossz ólt, istállót, górét, kerítést. Kp érte disznóvágásokból kóstolót, it két-háro np ltt vcsorár egeszünk. Jó z itteni ebéd, de ás lenne z otthoni. Ízlik? kérdezte ásik sztltárst, egy lányt. Ngyon fino válszolt Sz. Edin, ki ost végez z áltlánosbn. A lkásbn elvgyunk nyál, nyûgösek z éjszkák, de végre eljön reggel. Milyen lkásbn vgytok? Albérletben. Szülei elváltk, s z osztozkodásból ny ne tudott lkást venni. Kivett egy grzont, hvi huszonötezret fizet érte, plusz rezsit. Reggel egyek sulib, kpok egy húszst, veszek két kiflit. Megesze, ztán jönnek z unls órák. Feleltetnek, de ne ngyon tudok válszolni, ert grzonbn ketten lig segély-szolgáltunkhoz, ert szorongnk, félnek vgy féltés, fétlékenység, cslódás gyötri õket. És sok pszichés beteg, fõként depressziós fordul segítségért szolgáltunkhoz, legtöbb esetben éjszk. De széles problékör, ellyel z ügyeleteseket keresik. A ár elített idõszkbn közel húsz hívónk keresett eg bennünket öngyilkossági gondolttl, illetve ilyen késztetéssel. Milyen korúk és z év elyik részében hívják telefonon leggykrbbn szolgáltot? Korosztály szerint férfi hívók fõleg év, nõk pedig fõként év közöttiek. 5 férünk el, nincs kedve tnulni. Miért hgytd ott hús negyedét? kérdezte K. Györgytõl, ki szkunkásképzõs. Elég volt, sokt tettek tányéror. Este jd bepótolo, ert otthon vn elég hideg kj. Akkor iért jársz ide ebédelni? Mert szülei dolgoznk, s egész héten nincs fõtt étel. Itt kibeszélgethetjük gunkt. Elpnszoljuk egyásnk, i bánt bennünket, s it lenne jó jvítni. A jövõ szkunkásit, vgyis bennünket seibe se vesznek, háttérbe szorítnk, s úgy érezzük, hogy szkközepeseket viszik elõre. Õk iért kiváltságosbbk? Ait kpunk gykorlti okttáson, egyenlõ nullávl. Nincs szükség sztlosokr, lktosokr, villnyszerelõkre, hegesztõkre? Úgy néz ki, hogy nincs szükség ránk. Ez elkeserít bennünket, tnulókt. Öszszefogunk és ondjuk z iskolábn, hogy iken kellene jvítni. Meghllgtnk bennünket, ztán sei se történik. * * * Elkeserítõ, it fitloktól hllott. Eszik z ingyenebédet, s közben rról beszélnek, hogy helyzetük tûrhetetlen, in sürgõsen változttni kellene. Véleényükbõl egyértelûen kitûnik, hogy összefogv igyekeznek guk sorát jobbr fordítni, de úgy érzik, hogy nincs szükség rájuk, inth fölöslegesek lennének. Npont ránk zúdítják z inforációkt, hogy korány ilyen-olyn táogtást nyújt fitloknk. Ezek egvlósulásáról ne dnk tájékozttást, és rról se, hogy bennfentesek eghllgtták diákok véleényét, kérését. Munktársunktól Idén legtöbb hívás nyári hónpokbn volt, pedig zt feltételezzük, hogy ilyenkor z eberek szbdbbk, hiszen kinyílik z élet, terészet, s ez vidább hngultot d. Szepteberben kptuk viszont legkevesebb hívást. Aztán z év vége felé közeledve hívások szá eelkedõ tendenciát utt. Milyen eredénye vn unkájuknk? Ezt ne tudjuk érni, hiszen visszjelzés ne történik. De h egy beszélgetés elején fennálló feszültség végére csökken, vgy hívóbn közben egvilágosodik vli, ert h élényt kp, vgyis úgy válszol, hogy h, igz vn, erre ne is gondolt, kkor ez ngyon lényeges, ert segít neki probléáj egoldásábn. A legngyobb eredény, ikor sikerül hívót eggyõzni rról, hogy z élet indenekfeletti érték és ne dobj el gától, illetve beszélgetés végén leond hlált okozó gyógyszer bevételérõl. Érdees volt küzdenünk, int ost krácsony közeledtével is, ikor ugyncsk fontos, hogy szolgáltunkt egtlálják zok, kiknek z ünnep sjnos vliért szoorú. Telefonon 06 (80) es vonlon elérhetõek vgyunk és segítünk, hogy hívó gányát, probléáját z ünnepen is egoszthss vlkivel. Trni László

6 jnuár 7. VÉLEMÉNYEK Egy his ggódás rgójár Ne szokáso, hogy bíráltokkl, z enyétõl eltérõ véleényekkel, h zok jóindultúk, replikázzk, ert nincsen zsebeben bölcsek köve. Most égis kénytelen volt bölcsek köve hiányábn is rr következtetésre jutni, hogy ne hgyo szó nélkül Mrx Károly Társság Dilektik cíû, idõszki lpjánk, 2004 deceberi, külön kidásábn olvshtó Jubileu kounist szávetéssel cíû, jóindultúnk egyáltlán ne nevezhetõ szerkesztõségi cikkét és z bbn foglltkkl keényen vitáb szállok. Az tény, hogy h vlki bírál, z ne bj, kkor, h szándék-ondnivlój elõreuttó, vli nees ügyet szolgál, h ne vlkik ellen, hne vliért folyik. Az ilyen bíráltok elõreviszik z ügyeket, és szükség is vn rájuk. H zonbn szándék fordított, jobb, h el se hngzik, ert fõleg, h szervezetrõl vn szó ezreket sért, ezreket bélyegez eg és birkgtrtássl vádolj õket, illetve kollektív bölcsességet kérdõjelezi eg. A szóbn forgó írás pedig ezt teszi, ert vádol és szerzõi vgy szerzõje z igzság egyedüli birtokosánk trtj gát. Annyir elvkultn teszik ezt hjdni MSZMP elõin nevelkedett tudós brátink, hogy költséget se kíélve, erre z lklor külön kidásbn, szokásukhoz híven, nyelvüket, int ár nnyiszor, isételten Munkáspárton köszörülik, és kiokttnk bennünket kounist gtrtásból, szinte örvendezve társdli-politiki környezet áltl okozott gondokon, probléákon. H ne lenne Munkáspárt, ne tudo ivel (kivel) fogllkoznánk np int np. Hiszen újságjuk z én iseretei szerint ég jót rólunk, Munkáspártról ne írt, ttól függetlenül, hogy sjnos, több int ezer regisztrált tgjuk között szép szál unkáspártik is vnnk. Óhttln kérdés: hogyn lehet összeosni egy hjdni, Lenin 50. születésnpj lklából rendezett ünnepséget egy szétvert kounist párt újjászervezésének évfordulós ünnepségével? Ez z összehsonlítás eléggé nyögvenyelõsre sikeredett, ely ögött szándékosság nyilvánvló. Összekeverik z lát körtével. (Noveberben Önök is 15 éves jubileuot ültek, és bizonyár egbeszélték indzt htls unkát, elyet rendszerváltás következényeinek ellensúlyozás érdekében tettek és zt, hogy hogyn lehet tovább rugdosni z ország egyetlen, igzi bloldli pártját, Munkáspártot.) Írják: A Munkáspárt négy lklol próbált bejutni prlentbe. Az eltelt idõ ltt ehhez célhoz nehogy közelebb, de egyre távolbb került. Jelentõs része volt (vn) Mrx Károly Társság korifeusink bbn öröükre, hogy ott trtunk, hol trtunk, hiszen lépten-nyoon belénk rúgnk volt elvtársink. Bizonyár elfelejtették, hogy honnn jöttek. Elfelejtik, hogy z áltluk hirdetett elképzelések, kifogások csupán z elélet szintjén ozognk, és inden XXI. százdi gykorlti tpsztltot nélkülöznek, ert elõdásokkl, tnácsokkl, ne egészen korrekt útuttásokkl, ferdítésekkel és explicite Munkáspárt-ellenességgel ne lehet elõbbre jutni, csk összefogássl. Az elõrejutáshoz zonbn keény unkár vn szükség. Kérdeze: it tettek Önök szeély szerint kevés kivételtõl eltekintve zért, hogy ne így legyen, hogyn ost vn? A tettek (kopogttócédul-, láírásgyûjtés, válsztási gitáció, kiállunk érte, int kéény, lássák stb.) helyett tnácsokt (rossz tnácsokt) dnk, indenbe belekötnek; z eltelt évek utci tüntetésein ne láttuk társság tábláját, ert fogjuk eg és vigyétek elvet vllják. Bizonyár jubileui ünnepségen elhngzottk elkerülték figyelüket, ikor önkritikusn rról is szó volt beszédben, hogy bizony, követtünk el hibákt, elyek sok gondot és probléát okoztk, de széllel szeben is túléltük zokt, ert vn hitünk, kitrtásunk és erõnk gyr vdkpitlist körülények között is ktívn tevékenykedni. Mi ne okoskodunk, hne gykorltbn tevékenykedünk, i terészetesen ne jelenti z elélet lebecsülését. Sõt! Mi z elveket gykorltbn lklzzuk. Bíráltuk én inkább tádásnk nevezné éle és egész ondnivlój Munkáspárt elnöke, elnöksége, z egész pártvezetés, z elnök hûséges hívei, kollektív bölcsesség ( Központi Bizottság) ellen szól. Írják, hogy párt sorsáért ggódnk és kijelentik, hogy gunk részérõl seiféle boszorkányégetésben ne kívánunk részt venni, se boszorkányként, se boszorkányégetõként. Ne hisze, hogy ezt szükséges lenne részletesen koentálni, de nnyit zonbn eg kell jegyezni: olyt krnk cáfolni z elõbbi kijelentéssel, i cáfolhttln, ert igenis, benne vnnk bulibn! De kérdeze isételten: honnn veszik bátorságot hhoz, hogy Munkáspárt belügyeibe bevtkozznk. Ezt írják:...táogtjuk kongresszus sürgõs összehívásár irányuló kezdeényezést. Ne várhtunk újbb két évet, ne hlogthtjuk döntést. Milyen döntést? Mi közük vn kongresszus sürgõs öszszehívásánk kezdeényezéséhez? Csk ne háttérbõl irányítják KB-ellenességet? Hát ide jutottk? Ne kpitlizust, jobboldlt tádják, hne zokt, kik kpitlist htlt bírálják és küzdenek ellene törvényes eszközökkel? És ilyen döntést ne hlogthtnk? Csk ne zt krják, hogy Munkáspárt szétessen vgy sztellit pártj legyen bloldlink ég jóindulttl se nevezhetõ MSZP-nek? Fordult?! Irány z MSZP?! Engedeles szolgánk, kiszolgálónk szánják Munkáspártot? Ezt unkásozglo története árulásnk nevezi! Ez z írás, z én egítélése szerint, ár z utolsó csepp volt pohárbn! Azért fogt tollt több int ötven éves párttgsággl hát ögött, hogy felháborodásot z Önök szíves tudoásár hozz és kijelentse: cikk írój vgy írói, táogtóikkl együtt szégyelljék gukt. Frks Ferenc Mit várnk 2005-tõl Bács-Kiskunbn? Elúltk z ünnepek, visszzökkentünk hétköznpokb. Mindennpjink sodrásábn tlán el is felejtjük zt, it szilveszter éjfélkor Hinusz éneklése után ondogttunk, hogy z új esztendõtõl ezeket, zokt vgyis sorsunk jobbulását várjuk. Az év elején Bács-Kiskun egyei brngolásunkkor flvkbn élõ eberekkel rról beszélgettünk, hogy it reélnek, it szeretnének 2005-tõl. Kecskeéttõl húsz-huszonöt kiloéterre lssítni kell kocsit, ert tábl jelzi: Ágsegyház. A flu szélén z egyik ház elõtt egállt. A lkónk ez szoktln lehetett, ert ire odérte, kertkpubn állt egy idõs sszony. Beuttkozás után Dienes Iréné nyugdíjs bekísért kétszob-konyhás házb. Közben uttt kertet, it ne hsznál, ert belvizes. A szobákbn régi bútorokt látt, tlán z 1900-s évek elején készíthették szekrényeket, fotelokt, sztlokt. Minden rgyogott tisztságtól. Miután leültünk, beszélgetni kezdtünk. Miót lkik Ágsegyházán? Több int húsz évvel ezelõtt hlt eg férje, ki egy kecskeéti vállltnál rktárosként dolgozott. A városi lkás rezsijét ne bírt kifizetni, eldt és ide költözte lányo csládi házáb. Ketten lkjuk, ert régen elvált férjétõl. A lányo táppénzen vn, csípõprotézist tettek z egyik lábáb, ásikb szintén protézist rknk z év elején. Ön korábbn hol dolgozott? Betnított vrrónõ volt Izsákon, hol helyi és környékbeli sszonyokkl férfi fehérneûket készítettünk. Más lehetõséget essze tájon se lehetett tlálni. De jó volt, ert fizettek rendesen. A háro gyerekünket el tudtuk látni. Ne éreztük, hogy vli hiányzik, tellett rr, it krtunk. Most eg hvi negyvenezer forint özvegyi nyugdíjt hoz postás. Elítette, hogy háro gyerekük vn. A lányávl együtt él, ásik kettõ hol lkik, it csinál? A 33 éves Zsolt fi gtehetetlen, száz százlékos rokknt. Szülés után vért kpott, ztán gyvérzés érte. Tizenhét éves koráig itthon nevelte, de ne bírt eelgetni. A gri ápoló- és gondozóotthonbn vn 1989 ót. Ire fi 46 éves, szintén rokkntnyugdíjs z öröklött csípõfic itt. Korábbn MÁV-nál dolgozott, ztán itt Ágsegyházán rokknt nyugdíjsok unkhelyén kertészkedett, de otthgyt, ert lkásunkhoz közelebb tlált egélhetési lehetõséget. Mit vár 2005-tõl? Borúlátó vgyok, ert körülényeink ilyenek. A bejelentett áreelések ktsztrófát jelentenek. Azt váro z új esztendõtõl, hogy leglább ezt z lcsony színvonlunkt tudjuk trtni. De helyzete elviselhetetlen, s úgy néz ki, hogy ezen senki se segít, ert eg se hllgtják, h pnszkodo. Pedig vn ire. Zsolt fi után hvi ezer forint gondozási díjt fizetek, s ebben benne vn zsebpénze is. Én z összes jövedeleet ki tudo uttni, de nálnál sokkl jobb körülények között élõktõl lényegesen kevesebbet kérnek. Hol vn itt z igzság? Zsolt után hvi 39 ezer forint árvellátást kpok, ert teljesen rokknt. Ezt be kell fizetni, s ég pár ezer forintot hozzáteszek nyugdíjból. Cukorbetegként tengõdve élek és elkeserít, hogy bennünket, elesetteket senki se hllgt eg. Abbn bízo, hogy két unokánk, Ire fi 25 és 18 éves gyerekének jobb lesz z élete. A sok lehngoló hírbõl sjnos rr lehet következtetni, hogy z idei év rosszbb lesz tvlyinál. Solt belterületén egy kertes házb csöngette be. Fitl, fürge járású szõke nõ nyitott jtót. A ház tuljdonos felõl érdeklõdte, de beuttkozás után Joó Év rázt fejét, hogy ne tlálo, ert egyedül lkik itt. Hogyhogy? Egy hónpj ide költözte lbérletbe. Szüleiel élte, de úgy gondolt, hogy ideje egpróbálni egyedül. Hvi 25 ezer forintot fizetek tuljdonosnk, de élete végéig ne ülhetek nyá, pá nykán. Npközis tnítónõ vgyok helyi iskolábn, ne régen, ert tvly végezte kecskeéti tnítóképzõben. A Dun-prti flubn ngy fáb vágt fejszéjét. Ait elhtározott, sikerül végigvinni z idén? Akkor igen, h unkhelyeen rdhtok és ne csökkentik kezdõ pedgógusok fizetését. Ngyon sok elkeserítõ hírt hllni rról, hogy útjukr bocsátják zokt, kik gyerekeket okttnk. Ez elbizonytlnítj fitl pedgógusokt, ert inden np ást beszélnek. H szûkítik z iskolák bevételeit, kkor fennáll nnk lehetõsége, hogy történetesen ht tnító helyett csk hárt lklznk. S i lesz ásik háro okttóvl, fitlokkl, kik ég kezdõk, tehát nincs gykorltuk, s így õket küldik el. Ez elkeserítõ és sokunkt rettegésben trt. Orgovány központjábn egy csládi ház jtján csöngette, de senki se nyitott ki. Mivel kertkput nyitv tlált, beente, s körülnézte csöndes épület környékén. Jöjjön beljebb, kit keres? kérdezte ház végében álló idõsebb férfi. Akik itt lknk. A gzd ásik utcábn lkik, itt z épület ögött egy kis szob-konyhás lkásbn feleségeel lbérletezünk. Ne szívderítõ htvn évesen rokkntnyugdíjs sszonnyl ilyen szerény körülények között élni, de nekünk egyelõre ezt dt sors. Mjd igyeksze ezen változttni. Miért jutottk ilyen helyzetbe? kérdezte kézfogás után Molnár Irétõl. A feleségenek háro, neke két gyereke vn, de ár ngyok, régen kiröpültek. Törökszentiklóson volt ház, de eldtuk, s így tudtunk osztozkodni váláskor z kkori feleségeel. Aztán Kenderesen gyerekeknél lktunk, onnn költöztünk ide Kecskeéttõl ne essze levõ Orgoványr, hol z lbérlet hvi tizenkétezerbe kerül, plusz fizetjük rezsit. Kályhábn szénnel, fávl fûtünk. Ez ásodik házsság? A negyedik. Gykrn váltogtt õket. (Folyttás 8. oldlon) ÚTMUTATÁS H egy szá után két eghtározás tlálhtó, z elsõ vízszintesé. MEGHATÁROZÁSOK: 1. Mo Cetung gondoltánk elsõ része. Szkd szövet. 2. A tizenháro vértnú város. 3. Népdlénekes (Lur). 4. Brit leezcég. 5. Né tus! 6. Szöveget ásvlire leásol. 7. Ausztrorxist politikus, ideológus (Krl, ). 8. Tágs helyiség. 9. Negyven rbló bbáj! 10. Á. 11. Vlely idõpontot követõen. 12. Poszéh. 13. Hcsturján szeélyneve. 14. Angol szentientlist író (Richrd). 15. Rovrtestrész. 16. Mohedán egyházi és polgári jog. 17. Üdvöz légy, ltinul. 18. Feszületfelirt. 19. Mozgásûvészet. Fõként gyökértörzséért teresztett fûszer- és gyógynövény. 20. Rákosi Mátyás szülõváros Vjdságbn. 21. A Neo kpitány írój (Jules). 22. Álcázó. 23. Gbon elnöke (Or). Bizls dologgl egisertet. 24. Kelt nyelv. 25. Épületszárny. 26. Hoo spiens. 27. Htls, tgbszkdt, régiesen. 28. Végtelen ód! 29. Foci cél. Golden...; híd Sn Frnciscóbn. 30. Kopsz. 31. Szászerû tény. 32. Hócslán. 33. Járo. 34. Lobos növény. A gondolt ásodik, befejezõ része. 35. Iráni helységnevekben: város. 36. Kiskunsági község. 37. Lóvátett...; Shkespere vígjáték.... Feuchtwnger; néet író ( ). 38. Az elsõ kijevi fejedele. 39. Bszk felszbdítási szervezet. 40. Szppnárk. 41. Csõrösfuvol. 42. Ne is fölé! 43. Rozsdát erõs folydékkl eltávolít. 44. Az USA ásodik elnöke (John). 45. A gázlánggyújtású négyüteû otor feltlálój (Nikolus August). 46. Egykori rendezõirodánk. 47. Ltin kötõszó. 48. Szg, illt, ltinul. 49. Fríz férfinév (ENE). Ütlegeléssel egbüntetõ. 50. Npszk, költõi szóvl. 51. Az isten(ek) egyik neve z Ószövetségben. 52. Fejetlen ré! Antoinette; XVI. Ljos felesége. 54. Korllgyûrû. 55. A pincébe távozik. 56. Néhi frnci szocilist relist író (André). 57. Szúrófegyver De; párizsi székesegyház. 59. Kicsépelt gbon szár. 60. Alnt. 61. Vízi járû hjtásár szolgáló lkltosság. 62. Levélintázttl ellát. 63. Ab...; eleve. 64. Öltöget. 65. Ainek belsejében nincs sei. 66. Egyiptoi rsll, állelnök (Abdel-Hki, ). USA-beli szbványjelzés liku; szultánkenyér. 68. Jpán író volt. (Kóbó). 69. A népi Kín néhi ásodik ebere (Pio). 70. A Hideg npok c. regény szerzõje (Tibor). Kub és Zbi gépkocsijele. 71. Szintén ne. 72. Etióp pénzne. Horváth Ire Az elõzõ évi 49. lpszáunkbn egjelent rejtvény helyes egfejtése: Szól csengõ, száll dl, itt vn krácsony, rnycsillg tündöklik fenyõfágon. Nyertesek: Pelikán Mihály (Kiskunhls), Szádváry Gyul (Bktkék), Gyrti Györgyné (Budpest). Könyvnyereényeiket postán küldjük el. E heti feldványunk helyes egfejtését jnuár 17-ig lehet beküldeni szerkesztõség cíére (1082 Budpest, Bross u. 61.) E K SZ L H S GY L K A O

7 Volt egy Illés Bél brigád Ne én vezette nplót, ne is tudo, hogy hányn voltunk. Különben is hetente változott létszá, int újbb és újbb üzei lpok lkultk kidóbn. Annyi bizonyos, bennünket is elfogott láz, i gyárkon, üzeeken belül lobogott brigádozglo hjtóotorjként. Nálunk, Cikkszolgáltnk nevezett részleg hvi rendszerességgel újságot jelentetett eg integy ásfél-kétszázezer példánybn úgy 80-s évek elején. S költségeket z üzeek állták, illetõleg vállltok, kulturális vgy unkversenyre szánt lpokból. Hiszen végsõ soron terelést segítettük, z írott szó erejével, és olvsóink szövõnõk, olvsztárok, szerelõk, gépkocsivezetõk, lktosok, esztergályosok, tehát kétkezi eberek voltk. Elékezetes z lkulóülés, elyre z Alkotány utci székhelyünkön került sor. A gyr újságírás ngyji ind szób jöttek Ady Endrétõl Blázs Béláig, Rózs Ferenctõl (z illegális Szbd Nép szerkesztõje) Soogyiig és Bcsóig ( Népszv két ártír unktárs Tnácsköztársság bukás után). De vlhogy ne tudtunk z elnevezésben egegyezni! S vlki egyszer csk elítette Illés Bél nevét. Szinte egyöntetû lelkesedéssel elfogdtuk. Miért? Már ne jegyzi hivtlos irodlotörténet. Mûveit száûzték könyvtárk polciról, pedig egyike volt ngyoknk: tudott írni és egteretette gyr szocilist relizust! Ki volt Illés Bél? Még itt élnek közöttünk, kik ngysikerû regénybõl, Honfogllásból készült folyttásos tévéfilet látták! Az utolsó ngy ûve pedig felszbdulásról szólt. Viszont kezdeti sikert, zsengék után, z Ég Tisz cíû regénye hozt eg, ihez elõszót Kun Bél írt: A hrcok öröét, kétségbeesett, árár reénytelen küzdele kínját, bukások, z eigrációk nnk sok indennek, i ezzel együtt jár hihetetlen keserûségét érezte át újr, olvsás közben... Ngyon örvendek, hogy egírt ezt regényt!... Zsendül z új forrdlo vetése Mgyrországon, zon tljon, elyet nnk idején Tnácsköztársság ekéi szántottk föl... kötelességünk továbbvinni ezt unkát szólt köszöntõ z elsõ gyr proletárdikttúrát idézve. Ugynebbõl történeli élénybõl táplálkozik Kárpáti Rpszódi cíû regénye és sok-sok novelláj, elyek oroszul és gyrul szovjet eigráció korszkából vlók. Ugyn elkerülték szerzõt törvénysértések, ne járt Gulágokon, de közktonként lövészárokbn hslt Moszkv ltt. Szeben néetekkel. És Budpesten ár õrngy volt... Htvn esztendeje így elékezett Hztérés cíû írásábn: Jnuár nyolcdikán vgy kilencedikén este zt prncsot kpt, hogy két tuct lövésszel utózzk be Budpestre, hol keény hrcok folytk. Keresse eg Miks utcát, ott z Atheneu nyodát, tisztíts eg nyod épületét néetektõl és nyilsoktól, és biztosíts egrongálás ellen z épületet és gépeket. Még õ se tudhtt kkor, hogy leendõ npilpnk, z Új Szónk készítik elõ szerkesztõséget és ûszki hátteret közeli egjelenéshez. Egyik szerkesztõje Illés Bél lett. E tényt sokáig hirdette z TÁRSADALOM KULTÚRA Atheneul szoszédos New York plot bejártánál, kpu ltti árványtábl. Ee korszkot idézi Krinthy Ferenc egyik írásábn. A rook közt szétlõtt szobábn egy kopsz õrngy rossz gylogsági szuronnyl vliféle füstölt disznófejet frigcsált, s kínált rdékkl betévedt ifjút... Ekkortájt született lp fejléce, hirdetve, hogy ez z Új Szó, rjt lózung: A hdrkelt Vörös Hdsereg lpj Hlál néet egszállókr. Ennek éppen htvn éve! Az újság élynyoásos, brn színû npilp volt, felszbdító hrcok eseényeirõl, lehetõségrõl kizsákányolás entes élethez, és hírt dott z épülõ szocilizusról. Ilyen elõzények után csk terészetes, hogy z üzei lpok szerkesztõi szívesen fogdták brigádunk névdójként Illés Bélát, válllv eszeiségét, unkásságánk örökségét. Mindõnknek volt olvsányélénye, ásoknk szeélyes élénye Illés Béláról, kit gyr elbeszélõpróz legjobbji közt elegettek. Anekdotkészségét pedig egyenesen Mikszáth folyttásként. Neke elsõ tlálkozáso vele Vígszínházi cstávl volt, jd sokklt késõbb olvst Guszev kpitányt. Ennek történetéhez trtozik, hogy Fõvárosi Tnács utcát nevezett el z Illés Bél egénekelte hõsrõl, ki ne volt ás, int egy cári tiszt. Mégpedig zok közül, kik 48-s szbdsághrc leverésére jöttek. Á Guszev és társi forrdli érzületbõl gyrok ellé álltk. S Pskijevics tábornok hdbíróság ezért hlálr ítélte és kivégeztette... Már jvábn trtott fellzítás, ikor egy vlki Szovjetunióból egtérve, hzugsággl vádolt Illés Bélát Guszev-ügyben és sokáig rjt is rdt vád, int kbátlopás esete. Jóg htvns években Minszkben tlálkozt egy levéltárossl, ki esküvel bizonyított, hogy 36-bn levéltári nygként olvst z oinózus hdbírósági ítéletet. De ztán front elsöpörte z értékes bizonyítékot. Minszket hosszú évek ltt építették újjá! Nos, ennyi elõzényre szükség volt, hogy tudjuk: Lpkidó Válllt fénykorábn 360- nál több újság, folyóirt kidój, sokszoros kiváló cí birtokos, SZOT Minisztertnács Vörös Vándorzászlójától csk rendszerváltás entette eg! Eredényeiben ne kis része volt z Illés Bél brigádnk, z üzei lpszerkesztõknek, s hogy z kkor írtk és olvsottk is híven táplálják z elékezést. A szerkesztõk közt Kecskeéti Károly, Mészáros Ferenc, Lukács Vince, Pless Zsuzs, Mjoros Attil, Fludi Mgd, Bíró Teréz, Pllg Róbert, Bódi Mgd, Gyrti Frks Dezsõ és ég sokn ások szerepeltek. A vállltok pedig Fõvárosi Finoechnikától Gyár- és Gépszerelõn át 43-s Építõig, tervezõvállltokig, fõiskolákig, terelõszövetkezetekig vlennyi egtlálhtó volt lptuljdonosok közt... Régi idõk újságji régi dicsõségünk, hol késel z éji hoálybn? Mártonfy Mihály ÚJABB KÖNYV A PÁPÁRÓL John Cornwell eriki ktolikus érteliségi, író, és különös érdeklõdést utt pápák élete iránt. Az öt éve egjelent könyve XII. Piusról (Hitler pápáj cíel) elég ngy botrányt keltett, és viták lpján utólg kissé enyhítette ítéletét. Ugynis Ró náci egszállás után ár érthetõ de ne egbocsáthtó, hogy ne tiltkozott páp hláltáborokbn folyó töeggyilkosságok ellen. (Arr viszont nincs entség, hogy elõtte évekig hllgtott, bár néet püspökök pontosn tájékozttták z eseényekrõl.) A tnulságot levonv Cornwell elhtározt, hogy II. János Pálról tárgyilgosbbn ír. Vlóbn igyekezett. Szerinte Vojtil zon lengyel ppok közé trtozott, kik ne ûködtek együtt nácikkl, és ntikounizusát is bátorságként értékeli. Pápként II. Vtikáni Tnács szelleében ûködõ reforátornk állított be gát, és z egyházi szertrtásrend ódosításávl, vlint szegények és z elnyoottk táogtásánk hngsúlyozásávl vlóbn újt nyújtott. (Ez utóbbi állításhoz eg kell jegyezni, hogy ltin-eriki dikttúrákbn htlol pktáló püspökök ellen is, szegények érdekében fellépõ ppokt János Pál szeélyesen rótt eg utzási során.) Eddig páp erényei II. János Pál erõs szeélyisége és utokrtikus vezetése túlságosn ngy htlt vont össze Vtikánb. Most, hogy kor itt elgyengült, rekciós krdinálisok visszélnek centrlizált htlol, és egbénítják z egyébként vlóbn szükséges reforok bevezetését. Cornwell páp vihrt kvrt kpányát z óvszerek és áltlábn terhességet egkdályozó védekezés ellen nnk tuljdonítj, hogy kpányt ellenzõ száos püspök ne erte kiondni véleényét. Hsonló ktsztrofális htást gykorolt z egyház vonzerejére, hogy páp kcsul ellenzi ppok nõsülését és nõk ppi felszentelését. Ugynígy elítéli Cornwell szeélyes tlálkozást olyn bûnösökkel, int George Bush ki tlán ennek is köszönheti ásodik válsztási sikerét és Triq Aziz, Szdd Huszein lelnöke ivel integy szlonképessé tette z irki dikttúrát. (Ez két politikus vlóbn szépen hngzik egy ondtbn!) Cornwell úgy véli: Kúri, vtikáni bürokráci éppen úgy évszázdokbn gondolkodik, int II. János Pál, és biztosk bbn, hogy ktolikus egyház ég kkor is él jd, ikor Bushr, Azizr, sõt II. János Pálr se elékszik ár senki. P. L. Szegeden petõfitelepi ûvelõdési ház ngytere egyik flár függesztett festényeket nézegette deceber közepén egtrtott kiállítás egnyitój elõtt. A htvn kép közül sok lkotás ondndój egrgdott, illetve közülük több elszoorított. Különösnek trtott tárlt szerkesztését zért is, ert nyitányként ne hzi tájkr vezetett, hne tõlünk kelet irányáb kétezer kiloéterre Moszkvi polgár cíû képpel. Ül lehjtott fejjel egy csizás férfi, szkdt kbátját öszszehúzz, ert fázik. Elõtte egy üres üveg és spk, elybe pénzt vár. Lá, ott is ez sjnáltos helyzet. Aztán z itthoni állpotinkt tükrözik festények, int álláskeresõ lány böngészi hirdetéseket, következõ képen kés, kötél vjon kire vár, s ez lenne egoldás? A Munkásûvelõdés 2004 cíû képen elszoorító látvány. Az sztlon egy vodkásüveg, szexlp, cigrett. Ez jutott neked, unkás ûvelõdés helyett. A kultúrintézények vgy bezártk, vgy olyn horribilis árt kérnek belépésért, hogy zt ne tudj egfizetni szegény eber, tehát z élvezeti cikkek felé fordul. Mgyrok: flr borsó cíe nnk képnek, elyen Mrx könyvét borsóhüvelyek tkrják. Megrgdó Hjdni öreg cíû festény, elyrõl Kádár János idõsen, de éles szeel nézi indzt, it felfordítottk körülöttünk. Miután egnézte képeket, s leülte beszélgetni szerzõvel, Petõfitelepen élõ 65 éves, nyugdíjs Alásy Istvánnl, érdekes, egszívlelendõ dolgokt hllott tõle. Mindössze kétszázhuszonkét npj fest, i úgy kezdõdött, jnuár 7. Petõfitelepi pingálóunkás Egyszer egy királyfi it gondolt gábn? kezdõdik egy kedves gyr népdl. Á jelen esetben ez kis királyfi (Hdngy Róbert) ne egyedül vágott neki világnk, hne élete párjávl: Gbriellájávl. Ez folyton-folyvást ktonákt festõ, bohé külsejû, rcon úrieber és kislányos osolyú, férfi álnéven koponáló zongorist hölgy : Molnár Gbriell, eredetileg szenvedélyes kriiolvsók voltk, illetve, hogy pontosn foglzzunk: éjjel-nppl Agth Christie detektívregényeit olvsták. Ez rjongás-fûtötte szenvedély végül is egy lbu ngyságú, htszáz oldlt is eghldó Agth Christie kriikluz egszületéséhez vezetett, s e û egyedülálló g neében: átfogón és részletesen tárj elénk Krii királynõjének unkásságát, kinek Mégis i célból írt könyveit? gvs kérdésre dott válszát: Csk szórkozttni krt... szerzõk igyekeztek sze elõtt trtni. Az összes Agth Christieû (regény, novell, színdrb, fil stb.) elolvsás után szerzõk egdöbbentõen szoktln könyvszerkesztõi szándékkl jelentkeztek kidónál. Meggyõzõ jánltuk elfogdás után egyszerûen eltûntek. Két év últán viszont teljessé szerkesztett könyvvel jelentkeztek: írták, festették, tördelték, illusztrálták, esékhez kpcsolódó dlokt kottáivl is ellátták stb. kidónk csk nyodát kellett keresnie. Ez z Agth Christie kriikluz, vgy Gyilkosságok ABC-ben legelõször is felvázolj (z Elõszóbn), hogyn kell hsználni e könyvet, jd Bevezetõ elénk tárj, hogy szerzõ eredeti nevén: Agth Mry Clriss Miller hol és ikor született; ki volt pj, nyj, s õ tizenegy, illetve tíz évvel idõsebb nõvérével, bátyjávl és szüleivel hol lkott, iként nevelkedett; zongorázott, énekelt, verset írt. Merre utztk, s hogyn htottk rá z egzotikus tájk? Mi rgdt eg z ngol gyrtokon egisert fess, fitl ngol tisztek egjelenésében, ruháztábn, viselkedésében? Ki volt udvrlój, võlegénye, s ki lett végül is férje? Mikor írt eg elsõ sikeres detektívregényét? Hogyn hlt eg iádott édesnyj, s hogyn hgyt gár férje hétéves kislányávl (38 éves volt, ikor hivtlosn elváltk); i váltott ki áteneti elékezetvesztését? Mint élt ásodik férjével, tizennégy évvel fitlbb régésszel, Mx Mllownnel negyvenht éven át kiegyensúlyozott, boldog házsságbn? A fntsztikusn sok és érdekfeszítõ krii ellett Christie színpdi ûvei is igen sikeresek voltk, például Az egérfogó elérte világon leghoszszbb ideig ûsoron lévõ színû rekordját; A vád tnúj novelláj nyoán írt drbjából pedig 1957-ben készített Billy Wilder rdndó értékû fillkotást. A tiszteletre éltó házspár unkásságát korányzt is eliserte: Christie 1956-bn, férje, Mx 1962-ben egkpt Brit Birodli Rend prncsnoki fokoztát, jd 1968-bn férjét, 1971-ben Mrs. Mllownt is lovggá ütötték. Gzdg terése: ht eredeti színdrb, ht álnéven írott regény, egy történeli drá, két verseskötet, egy esekönyv, egy útleíró eoár, 66 krii, 154 bûnügyi novell. A rövid tájékozttás után cskne négyszáz oldlon Kriik Christie könyvtárszobábn cíel ABC-rendben következnek ûvek elezései: eredeti cí, elsõ egjelenés Ngy-Britnniábn, jd Mgyrországon, ikor, elyik kidónál, kinek fordításábn; trtlo, û érdekességei; jd vlennyi (kár 35-40) szereplõ jellezése, iigyen: Croe felügyelõ: 7 hogy hrinc éves fiánk vett festõkellékeket, állványt, ecseteket, iegyásokt. A ár felnõtt gyereke egy képet elkészített, ztán bbhgyt. Alásy viszont elkezdett festeni egy helybeli lkotó inspirálásár. Ai egrgdj tájból, fát, virágot, ezõt, folyóprtot vásznár forázz oljjl, ert zzl kezdte. És hozzá közel álló eberek rcát is egfesti. Büszke ezekre portrékr, ert véleénye szerint ngyszerû gondolkodókt ábrázolnk. Képeinek trtlávl kpcsoltbn elondt, hogy z igzi bloldlt vllj gáénk. A kiállítás egnyitójár készített eghívóbn Alásy István pingálóunkásnk nevezve gát egyebek között ezt írj: Ezek képek ngyon nivk. Mint egy népese vgy népdl. Ezeket eséket vették el z egyes képeken szereplõk ásik képeken szereplõktõl, ert ilyen világ igzság: álságos, degóg. Tudósítónktól Agth Christie doktori fokozt bosszntó odorú, de igen jó képességû rendõrtiszt, indent--legjobbn-tudó ábrázttl; vgy Roger Enuel Downes: z Alice Csodországbn békins lkjár igen elékeztetõ középkorú úr, Highfield fiúiskol tnár. Arcképcsrnok: Húsz kicsi Christie-hõs rgyogó festénye következik, jd ezek egjelenése Agth könyveiben. Néelyek kriiben is szerepelnek, sõt M. Hercule Poirot 41 kötetben is feltûnik. A Kiegészítést követõen színdrbokról, jd filekrõl tájékozódunk. A 23 színdrb között ott látjuk Tlálkozás hlálllt, z Öt kislcot, Füleülevillát, Háro vk egért, Hlál Nílusont, Tíz kicsi négert s A vád tnúj cíû reekûveket is. A 41 fil közül ne egy történetet többször is egfilesítettek. A Tíz kicsi néger 97 perces igen sikeres eriki ozifilet René Clir rendezte 1945-ben. (1965-ben George Pollock, 1975-ben Peter Collinson, 1989-ben Aln Birkinshw is ozifilet, 1969-ben Hns Quest 110 perces néet tévéfilet rendezett belõle.) Több filet rendezett Norn Stone és George Pollock. A Sidney Luet 1974-ben rendezte 128 perces Gyilkosság z Orient expresszen feldolgozás ind látvány, ind hitelesség, ind színészi játék tekintetében párját ritkítj. Kottelléklet, Mûjegyzék, s fntsztikusn sokt felsorkozttó Névuttó zárj e részleteiben is eglepõen tökéletes könyvet. (Hdngy Róbert Molnár Gbriell: Agth Christie kriikluz, vgy Gyilkosságok ABC-ben. Európ Könyvkidó Budpest 2004, 612 oldl, 4200 Ft.) Frideczky Frigyes OLVASSA, TERJESSZE, TÁMOGASSA! A Szbdság Alpítvány szálszá: OTP

8 jnuár 7. HÍREK INFORMÁCIÓK GRATULÁLUNK! Szeretettel köszöntjük hetvenedik születésnpján Ngy Zoltánné Mrikát, központi pártpprátus dolgozóját, párt pénztárosát. Mrik iár ásfél évtizede látj el ezt ne könnyû feldtot, szigor, fegyelezettsége ellett égis ngyon sokn szeretik huoráért, eberi trtásáért. Azt tlán kevesen tudják, hogy néhány esztendeje fõváros VII. kerületének elnöki tisztét is ellátj. Ezúton is köszönjük, hogy kezdetek ót lelkes otorj pártunkánk! Mit várnk 2005-tõl Bács-Kiskunbn? (Folyttás 6. oldlról) Ne. Két felesége ott hgyott, hrdik eghlt, ostnivl tizennégy éve élek együtt. Sjnos ngyon beteg. A szívével, tüdejével vnnk kooly probléák. Olyn súlyos z állpot, hogy ûteni ne lehet és hvont 21 ezer forintb kerül gyógyszer. Ön dolgozik vgy nyugdíjs? Egy orgoványi kft-nél nezetközi gépkocsivezetõként dolgozt. Többször összeveszte fõnökkel, ki nerég kirúgott, vgyis felondott. Jelenleg állás nélkül vgyok, de tudt unkhelyet szerezni. Kecskeéten egy fuvrozó cég lklz. Ez sokkl jobb lesz, int z orgoványi kft., ert ott ngyon keveset fizettek, kiloéterenként tíz forintot, i zt jelentette, hogy vitte géplktrészeket, ruhneûket, vgyis kereskedeli cikkeket z uniós országokb, s egy hónpbn xiu ezer forintot kpt és ebbõl öngt is el kellett látno, vgyis kiküldetési pénzt ne dtk. A kecskeéti cégnél egy 23 tonnás teherutót vezetek jd, fix fizetésért. Orosz és olsz utkr egyek. Az orosz fuvrért 80 ezer forintot kpok, z olszért z árbevétel tíz százlékát. Hogyn kr helyzetükön változttni? Mindenekelõtt lkásprobléánkt kell egoldni úgy, hogy elõször Kecskeétre együnk lbérletbe, ert ott lesz unkhelye, ztán kilkítok vgy veszek önálló otthont. H 36 évig tudt kocsin dolgozni, hátrlevõ éveiben is képes leszek erre és reéle, hogy elfogdhtó jövedelet kpok. Persze ez viszonyítás kérdése. Mert rendszerváltás elõtt kereste nynyit, int ost, de z árk teljesen egváltoztk deceberében krácsony elõtt két nppl 128 ezer forintot vitte hz. Akkor ért vlit, sõt i több, ngyon sokt. Néhány nppl ezelõtt leente boltb, vette éleliszert, sei fényûzõ cikket, s négy reklásztyorbn elfért reggelikre, ebédekre, vcsorákr vló, iért tízezer forintot fizette. Egy hét úlv ehetek újr boltb. Mit vár 2005-tõl? Azt váro, hogy htlon levõk igzt ondjnk, ert jelenlegi egnyiltkozásik ne fedik vlóságot. Merjék bátrn, õszintén kiondni, i bennünket húsbvágón érint. És i ngyon felbossznt, hogy szidják régi rendszert. Kérdeze bársonyszékekben ülõ urkt, hogy ikor jártk iskoláb, ikor tnultk, iért egy fillért se kellett szüleiknek fizetni? Mikor kezdtek el dolgozni? Mikor kptk lkást? Akkor, ikor sokkl ngyobb volt z eberek biztonság és eg tudtk csládok élni hvi fizetésbõl. Volt biztonság, unkhelye z ebereknek, i után ost ngyon sokn sóhjtoznk. Trni László Hirdessen A Szbdság hetilpbn! Többszöri egjelentetésnél kedvezényt dunk. Részletes inforáció: Huszár Zsófi Telefon: (06-1) MEGRENDELÕ Újbb elõfizetések Nógrádbn Nógrádbn továbbr is eredényesen hld A Szbdság elõfizetõi kpány. Legutóbbi hírünk ót isét újbb olvsók cstlkoztk z elõfizetõk táborához. Szeretettel köszöntjük õket: Tótok Ferencné, Birkás Jánosné, Sion Jánosné, Bkos László, Rdics Károly és Ziern István. Várjuk z újbb elõfizetõket, táogtókt! Elékezzünk! Molnár Erik 1848-s hgyoányokkl rendelkezõ érteliségi csládból szárzott. Apj szocilist szelleû tetik tnár volt, ki két fiát, Renét és Eriket is hsonló szelleben nevelte. Erik 1912-ben beirtkozott budpesti egyete jogtudoányi krár. Az iskolpdból vitték el ktonánk 1915-ben. Az orosz frontr került, hrosn fogságb esett. A távolkeleti Vlgyivosztok elletti hdifogolytáborb került. A hdifogságból csk z ellenforrdlo gyõzele után tért hz, Kelet- Ázsián keresztül. Folyttt félbeszkdt egyetei tnulányit, 1922-ben jogi doktorátust szerzett, jd ügyvédi és bírói vizsgát tett ben ügyvédi irodát nyitott Kecskeéten, és jogkdéián tnított felszbdulásig. Bekpcsolódott z MSZDP tevékenységébe bn rxistánk, leninistánk vllott gát. Bloldli beállítottságú világnézete vezette el KMPhez bn Mdzsr József kpcsolt be z illegális unkáb, kkor lett párt tgj ben z újjálkított kecs- MEGHÍVÓ A Munkáspárt XVIII. kerületi szervezete és Mrx Károly Társság jnuár 11-én kedden, 16 órkor eghívj z érdeklõdõket Kárpáti Sándor közíró: Bloldliság cíû elõdásár. Helyszín: Budpest XVIII. kerület, Btthyány u 78/. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Molnár Erik 110 éve született H vlki szelét trt 20. százd gyr szellei élete felett, érdees fogllkozni Molnár Erik lkjávl, unkásságávl is. VESZTESÉGEINK Zsolni László, párt lpító tgj, Csepel Díszpolgár, 78 éves korábn elhunyt. Budpest XXI/2. lpszervezet Vágner Istvánné, ki 1946 ót volt párt tgj, 90 éves korábn elhunyt. Teetése jnuár 7-én 10 órkor kispesti teetõben lesz. Budpest XIX. kerületi lpszervezet Sipos Elek, ki 1945 ót volt párt tgj, 83 éves korábn elhunyt. Szentes III. kerületi lpszervezet Horváth László, ki 1943 ót volt párt tgj, 79 éves korábn elhunyt. Székesfehérvár, belvárosi lpszervezet keéti MSZDP-szervezet titkár lett. Tudoányos unkásságát 1928-bn Társdli Lexikon unktársként kezdte között Társdli Szele, Gondolt, Korunk lpjin jelentek eg részben Jeszenszky Erik, Pálfi István és Szentiklósy Ljos álnéven írási. Behtón fogllkozott gyr társdlo égetõ probléáivl, filozófii, gzdsági, történeli kérdéseivel. Jellezõ volt rá vizsgálódási, érdeklõdési körének tágsság, szélessége. Ez i korunkbn ár eglehetõsen ritk, de tudjuk, hogy Mrx és Engels ót inden kigsló teoretikust többé-kevésbé jellezett. A ásik jellezõ tuljdonság erészsége, bátorság z új probléák egrgdásábn. Szellei rcultánk tlán legrkánsbb vonás pedig rxist pártosság volt. A felszbdulás elõtt háro fõ történeli kérdés fogllkozttt: frnci forrdlo probletikáj; z 1929/33-s gzdsági válság és ennek htás gyr prsztság helyzetére; és z európi fsizus jellezõ probéái. A felszbdulás után pedig gyr társdlo történetének Mohácsig terjedõ szkszávl, illetve gyr nép õstörténetével fogllkozott. Filozófii unkásság is jelentõsnek ondhtó. Az utolsó ngyobb kötetéhez: A rxizus szövetségi politikáj: ig cíûhöz Mgyr Szocilist Munkáspárt áltl kezdeényezett új szövetségi politik eléleti vontkozási dtk indítttást. Hlál egkdályozt rxizus szövetségi politikáját feldolgozó ûvének befejezésében. Élete utolsó évtizedében szki körökön túl, közfigyele is feléje fordult zoknk tnulányoknk révén, elyeket nezeti kérdéssel kpcsoltbn publikált. A felszbdulás után több fontos iniszteri tárcánk volt vezetõje, illetve egy ideig ellátt Legfelsõbb Bíróság elnöki funkcióját is. Ngy szerepe volt koncepciós perek felülvizsgáltánk lefolyttásábn. Munkásságát 1948-bn és 1963-bn Kossuth-díjjl, ben Munk Vörös Zászló Érderendjével iserték el. Brek István Vrg János, pártunk lpító tgj, 81 éves korábn elhunyt. Budpest XXI/2. lpszervezet Pintér János, ki 1946 ót volt párt tgj, 83 éves korábn elhunyt. Budpest III./8 9 lpszervezet Bellér Béláné, ki 1948 ót volt párt tgj, 75 éves korábn elhunyt. Ózd, Szentiri lpszervezet Molnár Ferenc, ki 1994 ót volt párt tgj, 64 éves korábn elhunyt. Borsodnádsdi lpszervezet Szendrõdi Rudolf, ki 1945 ót volt párt tgj, 85 éves korábn elhunyt. Újpesti lpszervezet EMLÉKÜKET KEGYELETTEL MEGÕRIZZÜK Kére küldjenek z lábbi círe 1 példány A Szbdság beuttószáot!* Megrendele A Szbdság... példányát** hvi elõfizetéssel (460 Ft/hó) negyedévi elõfizetéssel (1380 Ft/negyedév) féléves elõfizetéssel (2760 Ft/félév) éves elõfizetéssel (5520 Ft/év) Név: Cí: * A beuttószá egküldését Progressio Kidótól kérje (1082 Budpest, Bross u. 61.)! ** Az elõfizetéses egrendelést hírlpkézbesítõnél, Mgyr Post hírlp-ügyfélszolgálti irodáin, vidéken posthivtlokbn lehet ledni. Kettõ vgy több példány zonos círe történõ postázását Progressio Kidó is válllj. # évi kártynptárk Progressio Kidónál egvásárolhtók 10 Ft/drb áron Szigeti Endrénénél (1082 Budpest, Bross u. 61., III. 310., telefon: /23-s ellék). Rendelni utánvéttel is lehet. Kitüntetések, ppír- és fépénzek, képeslpok, porcelánok dásvétele. Veres érebolt, VII. ker. Izbell utc 37. Tel.: H P: 9 17 óráig. A Munkáspárt központi politiki hetilpj Felelõs szerkesztõ: Szbdos Judit Szerkesztõség: 1082 Budpest VIII., Bross utc 61. Telefon: (közvetlen); /22. Telefx: Lpterjesztés: Szigeti Endréné, tel.: /23. A Szbdság e-il cíe: Kidj: Progressio Kft., kidásért felelõs: Vjd János igzgtó ISSN Terjeszti: Budpesti és Nezeti Hírlpkereskedeli Rt., vlint z lterntív lpterjesztõk Elõfizetési díj: egy évre 5520 Ft, fél évre 2760 Ft, negyedévre 1380 Ft, egy hónpr 460 Ft Elõfizethetõ hírlpkézbesítõknél, Hírlpelõfizetési Irodábn (Helir 1900), Mgyr Post kerületi hírlpüzletági ügyfélszolgálti irodáin, vidéken posthivtlokbn. Szedés, tördelés: Progressio Kft. Nyottás: Apolló Kft Budpest, Zselékes út 25. Felelõs vezetõ: Mózes Ferenc ügyvezetõ igzgtó A Munkáspárt internetcíe:

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Középiskolás leszek! mtemtik Melyik számot jelentheti A h tudjuk hogy I felennyi mint S S egyenlõ K és O összegével K egyenlõ O és L különbségével O háromszoros L-nek L negyede 64-nek I + S + K + O + L

Részletesebben

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja. Kedves Kollégák!

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja. Kedves Kollégák! Hírlevél XIV. évfoly 179. zá 2009. február A BácKikun Megyei Önkorányzt Közűvelődéi Szki Tnácdó é Szolgálttó Intézetének inforáció hvilpj A BácKikun Megyei Önkorányzt Közűvelődéi Szki Tnácdó é Szolgálttó

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése Sűrűségérés. Szilárd test sűrűségének érése A sűrűség,, definíciój hoogén test esetén: test töege osztv test V térfogtávl: V A sűrűség SI értékegysége kg/, hsználtos ég kg/d, kg/l és g/c Ne hoogén testnél

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 5. héten ( )

A BUX-index alakulása a 5. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 február 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés Lbirint Krszt- és Brlngkuttó Sport Egyesület Aplányi - brlngbn A bányászti tevékenység mitt veszélyeztetett brlng állpotát 2013- bn is figyelemmel kísértük. Rongálódást brlng állgábn nem tpsztltunk. Vizsgáltink

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Országos Történelem Tntárgyi Verseny 7-8. osztályos tnulók számár Nyugt-mgyrországi Egyetem Regionális Pegógii Szolgálttó és Kuttó Központ 2012/2013 Neve:. Iskolá: Elért pontszámo:... / 90 pont 1. Egészíts

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

mekkora ugrások vannak havonta. Ha erre valaki stabil költségvetést tud tervezni, azt nagyon megköszönném.

mekkora ugrások vannak havonta. Ha erre valaki stabil költségvetést tud tervezni, azt nagyon megköszönném. 89 mekkor ugrások vnnk hvont. H erre vlki stbil költségvetést tud tervezni, zt ngyon megköszönném. Dr. S z b ó Gyul: Szeretném, h számszerűen is elhngzn, hogy z egészségügyi dolgozóknk ígért 2427% os bérfejlesztést

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

Csak még egy Jalta ne!

Csak még egy Jalta ne! FRANQUEO PAGADO CONCESION No. 3856 CORREO ARG. CENTR. B. DÉL-AMERIKAI 2003. ÁPRILIS. PERIÓDICO HÚNGARO 74. ÉVF. 15.795. SZÁM. Szili Ktlin Múzeumkertben Budpest, 2003. március 15. (MTI) - Március 15-én,

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt1 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2013. jnuár 18. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 007. október 5. KÖZÉPSZINT I. ) Az A hlmz elemei háromnál ngyobb egyjegyű számok, B hlmz elemei pedig húsznál kisebb pozitív pártln számok. Sorolj fel z hlmz elemeit! ( pont) A B AB

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

a A a a a a a a A A A A A A A a a A A a a A a a a a a a a a Hány kis a és hány nagy A betű bújt el a képen? Melyik kép nevének hangjait emeltük ki?

a A a a a a a a A A A A A A A a a A A a a A a a a a a a a a Hány kis a és hány nagy A betű bújt el a képen? Melyik kép nevének hangjait emeltük ki? A A A A A A A Hány kis és hány ngy A betű bújt e képen? A A A A Meyik kép nevének hngjit eetük ki? Mey képek nevében hod többször is z hngot? Mey átok néznek jobbr? Sorod fe őket! A ngyobb képekné ondd

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMt3 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 20. jnuár 28. 1:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 23. héten ( )

A BUX-index alakulása a 23. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 14. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pp Károly u. 4-6. Nyilvántrtási szám: 01-0849-04 Akkreditációs ljstromszám: AL-2057 Prtneri ségmérés 2011. november Közlpítványunk

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2017. jnuár 21. 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

A kormány első munkaülése

A kormány első munkaülése A kormány első munkülése A román kormány szombton megtrtott első munkülését. Az ülésen jelen levő Ion Iliescu, Nemzeti Megmentési Front Tnácsánk elnöke utlt zokr főbb feldtokr, melyek ebben z időszkbn

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

2015. október NEMZETKÖZI LIEBENZELLI MISSZIÓ Molnár Mária Külmissziói Alapítvány

2015. október NEMZETKÖZI LIEBENZELLI MISSZIÓ Molnár Mária Külmissziói Alapítvány 2015. október NEMZETKÖZI LIEBENZELLI MISSZIÓ Molnár Mári Külissziói Alpítvány KÜLMISSZIÓI Ingyenes folyóirt (költsége 250 Ft). hírdó Köszönjük, h táogtj lpunk terjesztését, hogy eljuthsson inél többekhez!

Részletesebben

M. 2. Döntsük el, hogy a következő két szám közül melyik a nagyobb:

M. 2. Döntsük el, hogy a következő két szám közül melyik a nagyobb: Mgyr Ifjúság (Rábi Imre) Az előző években közöltük Mgyr Ifjúságbn közös érettségi-felvételi feldtok megoldását mtemtikából és fizikából. Tpsztltuk, hogy igen ngy volt z érdeklődés lpunk e szám iránt. Évente

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1.

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1. 2015. ett ) et. A g,. t illeti meg, mely tesz eleget, 1. 2, c. megosztv is) csptsport To. megosztv is lehet rendelkezni 3. 2.1. szerint 4 dtok 5. etek es 1 2 3 4 A 5 2 1. I 6, hogy. film szervezet [ide

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Felkészülési segédlet. Mintakérdések. Geotechnika GT, SZÉS8. 2014. szeptember 08.

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Felkészülési segédlet. Mintakérdések. Geotechnika GT, SZÉS8. 2014. szeptember 08. Mgyr Mérnöki Kr Beszáoló vizsg Kérdésbnk Felkészülési segédlet Mintkérdések Geotechnik GT, SZÉS8 2014. szepteber 08. Trtlojegyzék I. Kérdésbnk....3 II. Mintkérdések..6 III. Felkészülési segédlet.7 1 I.

Részletesebben

Hoya multifokális lencsék

Hoya multifokális lencsék Hoy multifokális lencsék Hozz ki legtöbbet multifokális szemüvegéből! Grtulálunk Önnek Hoy multifokális szemüveglencséjéhez! Ön egy első osztályú terméket vásárolt, mely z emberi szem minél tökéletesebb

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi A TARTALOMBÓL: JÁSZ-NAYKUN-SZOLNOK MEYEI Hírek megye életérõl Tóth Tihmér emlékezete Bogi gyógyulóbn Milliárdok megyének Fejcserék Hetényiben Progrmok, cégtár Rejtvény, hirdetések Városi kispályás foci

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

Soros a megmondóember, avagy a sánta kutya szindróma

Soros a megmondóember, avagy a sánta kutya szindróma Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) 2013 október 22. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs Sorosértékelve megmondóember, Give Soros megmondóember, Give Soros megmondóember, Mérték

Részletesebben

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal - 39- lényege z lesz, ismeretlen tettes robbnószerkezetet próbált z blkomon keresztül bejutttni lkásomb, mely robbnószerkezet csk részben jött működésbe, igy keletkezett kár viszonylg kicsi, z ijedelmen

Részletesebben

ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK. Számítógép-vezérelte hímzőgép. Használati utasítás

ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK. Számítógép-vezérelte hímzőgép. Használati utasítás ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK Számítógép-vezérelte hímzőgép Hsználti utsítás FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A gép hsznált előtt, kérjük, olvss el iztonsági előírásokt. VESZÉLY - Ármütés elkerülése érdekéen:

Részletesebben

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek F ü r i e s Lászlóné: Erre most kzültem, erre i s. 18 de kőbb szívesen válszolok Közüzemi Válllt vásárolt neki nygot, szállítási feldtokt végzett, TRONIX komplett világítást csinált meg. Mindkét szolgálttás

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN Amiről mindenki hllgt (nglii támogtási rendszer) - Élet z Egyesült Királyságbn (Angliábn)! - FRAN Bevezetként hd szögezzem le senki ne költözzön ki csk támogtások mi tt Angliáb mert z cslódni fog A támogtások

Részletesebben

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56.

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56. Érdekérvényesítő (lbbi) szkreferens képzés Kdlányi Jáns Főiskl Budpesti Okttási Közpnt (Budpest, XIII., Frngepán u. 50-56.) A Kdlányi Jáns Főiskl mgyrrszági munkerő-pici kereslethez igzdv, z állmilg elismert

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 7 5. M Á R C I U S TARTALOM FÖLDES ANNA Ki lesz császár, főszereplő és bálny? (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben