Internetes tanácsadók Magyarországon 2010-ben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Internetes tanácsadók Magyarországon 2010-ben"

Átírás

1 Tóth Anikó Panna Internetes tanácsadók Magyarországon 2010-ben Készülő disszertációmban az internetes szociális munka és lelki segítségnyújtás tapasztalatait, lehetőségeit vizsgálom. Jelen tanulmány ezen téma egy szeletét, az internetes tanácsadók körében végzett kvalitatív és kvantitatív kutatásom eredményeit mutatja be. Röviden ismertetem az internetes tanácsadás történetét, a webes kommunikáció jellegzetességeit, típusait, az internet különböző közegeit, mivel mindezek alapvetően meghatározzák a segítők munkáját, a szolgáltatások működését, lehetőségeit. Bemutatom a magyarországi internetes segítés történetét, és pillanatképet adok a jelenlegi helyzetről is. A téma kevéssé kutatott, ami alátámasztja kutatásom relevan ciáját. Azért, hogy jobban megismerjük, kik, hogyan és miért adnak ma tanácsot az interneten, kutatást végeztem az online szakértők körében (kizárólag a szociális, egészségügyi, oktatási területen tanácsot adó szakembereket, ill. szolgálatokat vizsgáltam). Online kérdőívet készítettem, a kérdőív kérdéseit a következő dimenziók mentén csoportosítottam: szociodemográfiai dimenzió, tanácsadással kapcsolatos dimenzió (alkalmazott módszerek, célcsoportok, problématípusok), attitűdök, elégedettség önértékelés kiégésveszély, a szervezet adottságai (munkatársak, finanszírozás, szervezeti forma, infrastruktúra, sza bá lyo zottság stb.), jövőkép. A kérdőív linkjét egy felhívással együtt szeptember végén 203 internetes tanácsadónak küldtem ki, 51 válasz érkezett. A mintavétel jellegéből adódóan a reprezentativitás nem volt biztosított. A válaszok, visszajelzések alapján számos további kérdés felmerült, körvonalazódtak bizonyos dimenziók, melyek alaposabb, mélyebb vizsgálatot igényeltek. Ezért kvalitatív módszert alkalmazva kerestem a pontosabb válaszokat a kutatási kérdéseimre, 13 internetes tanácsadóval készítettem telefonos interjút november és február között. A tanulmány olvasója ezen kutatások eredményeit ismerheti meg. 1 Toth_Aniko_Panna_cikk.indd1.indd :04:54

2 Az online tanácsadás története Magyarországon Az Egyesült Államokban az első internetes segítő csoportok (hírcsoportok, levelezőlisták) már az 1970-es, 1980-as években megjelentek. Magyarországon ennél később, csak az 1990-es évek legvégén jelentek meg az első internetes fórumok, chatszobák, melyek a lelki egészséggel foglalkoztak. Ennek az volt az oka, hogy ekkorra terjedtek el széleskörűen a személyi számítógépek és fértek hozzá az emberek az internethez. 1 Nem csak az internethasználók száma nőtt azonban, az is változott, hogy kik és mire használják a világhálót. A webhasználat első időszakában (web 1.0) az internet felülről irányított volt: az internethasználók befogadóként jelentek meg, és a cégek, intézmények, szolgáltatók által közzétett tartalmakat használták, olvasták el. A weboldalak többnyire statikusak voltak, a nethasználat kuriózumnak számított. Kevés felhasználó volt, ők is többnyire csak olvasták az internetet. A web 2.0 (vagy webkettő) kifejezés olyan internetes szolgáltatások gyűjtőneve, amelyek elsősorban a közösségre épülnek, azaz a felhasználók közösen készítik a tartalmat vagy megosztják egymás információit. A felhasználók jellemzően kommunikálnak egymással, és kapcsolatokat alakítanak ki egymás között (http://hu.wikipedia.org/wiki/web_2.0). Ez tehát minőségi változást jelentett: az interneten közösségek alakultak ki, immár megnőtt a felhasználók által szerkesztett tartalmak mennyisége, felértékelődött ezek szerepe. A web interaktívvá vált, a felhasználók a tartalmakat már véleményezik, megosztják, ajánlják, értékelik, az internetes közösségek tagjai online kommunikálnak egymással (Krauth Kömlődi 2007) ig az emberek többnyire még csak az oktatási és kulturális intézményekben fértek hozzá az internethez a hálózat fejletlensége, a kevés otthoni számítógép és az internet-előfizetések drágasága miatt (NIIF). A Tárki adatai (WIP 2004: 6) szerint 2004-ben a lakosság 29 százaléka használta az internetet és 2007 között a WIP adatai szerint tovább nőtt az otthoni számítógéppel (49%), internet-hozzáféréssel (35%) és a széles sávú kapcsolattal rendelkező (29%) háztartások száma. A KSH statisztikái szerint 2008-ban már volt az internet-előfizetések száma hazánkban. 2 Toth_Aniko_Panna_cikk.indd1.indd :04:54

3 Hazánkban az első tanácsadó szolgálatok fórumon, en, chaten adtak tanácsot (elsősorban pszichológiai, mentálhigiénés konzultációról van szó), szinte kivétel nélkül ingyenesek voltak, és tevékenységüket az állam sem támogatta. Általában egyesületek, alapítványok vállalták fel ezt a munkát, vagy pszichológusok áldoztak rá szabadidejükből. Az amerikai példával 2 ellentétben nálunk még kevés vita folyt ezen ellátások szakmai szabályairól, nincs etikai kódexük sem, az állam nem támogatja a működésüket. Mégis, ahogyan az internet mindennapjaink részévé vált, egyre inkább elterjedtek azok az online formák, melyek segítségével a kliensek egyre gyakrabban kértek segítséget. Az utóbbi 3-4 évben több új szolgálat jött létre, sőt a telefonos lelkisegély-szolgálatok részéről is nyitás figyelhető meg, folyamatosan vezetik be a telefonos segítés mellett az en és videotelefonálással igénybe vehető szolgáltatásokat is. Igen népszerűek és elterjedtek a különböző portálokon, egészségügyi vagy női magazinok oldalain a szakértő válaszol rovatok hez közeledve megjelentek azok az online fizetős tanácsadást nyújtó pszichológusok is, akik chaten, messengeren, webkamerás tanácsadással is segítik klienseiket, a face to face találkozáshoz hasonló tarifákon. Az önsegítő csoportok (pl. az Anonim Alkoholisták) megjelentek az interneten, saját honlappal, fórummal, ill. létrejöttek kifejezetten interneten működő önsegítő csoportok is. Weboldalaikon az azonos problémákkal küzdő csoportok tagjai egymásnak kölcsönösen, ingyenesen nyújtanak segítséget. Sokan írnak a fórumokba, megosztják egymással a tapasztalataikat, problémáikat egy-egy témakörben. 2 A The American Counseling Association 1997-es konferenciáján megalakították az ISMHO-t (International Society for Mental Health Online), ami egy nemzetközi szervezet az online mentálhigiénés tanácsadók számára októberében az Amerikai Tanácsadó Társaság kiadta az első, az internetes tanácsadással foglalkozó szakembereknek szóló etikai standardokat tartalmazó kiadványt. Ezt fontos lépésnek tartom a professzionalizáció szempontjából. Az elektronikus kommunikációt használó pszichológiai kezelések elfogadásában nagy előrelépés volt az Amerikai Orvosszövetség 2004 januárjában kiadott rendelete, amely alapján az online kezelések hivatalosan elfogadott és számlázható beavatkozások lettek. Ez alapján az egészségbiztosítók is finanszírozhatják azóta az Interneten folytatott tanácsadást, terápiát (Bognár 2006: 18). 3 Toth_Aniko_Panna_cikk.indd1.indd :04:54

4 Az internet előnye, hogy a kliensek, ha szeretnék, megőrizhetik anonimitásukat, s ezáltal megelőzhető a stigmatizáció. Gyakorlatilag alacsonyküszöbű szolgáltatások ezek, különösen hasznosak a szenvedélybetegek, fertőző betegségben szenvedők, pszichés problémákkal küzdők, családon belüli erőszak áldozatai stb. számára, hiszen ők személyesen gyakran nem mernek, nem tudnak segítséget kérni. A diáktanácsadásban, a felsőoktatásban is igen népszerűek az internetes segítő szolgálatok, hiszen az egyetemista fiatalok közül mindenki használja az internetet, így általában es formában, tesztek segítségével, fórumokon zajlik a tanácsadás. A tanulmány végén a kutatás eredményei alapján teszek néhány javaslatot további felhasználási területekre. Az internetes kommunikáció jellemzői Az internetes kommunikációtól sokan ódzkodnak, mivel úgy gondolják, nem lehet hatékony eredményt elérni a segítségével, ugyanis hiányoznak a személyes kommunikációban meglevő elemek és a nonverbális jelek, emellett az érzelmek kifejezése sem vagy csak korlátozottan lehetséges, ráadásul nagyobb a félreértések lehetősége a metakommunikáció hiánya miatt. Az interneten tapasztalható, a névtelenségből fakadó dizinhibíciós effektus 3 miatt egyrészt könnyebben megnyílnak a kliensek, a gátlások könnyebben oldódnak, nem úgy kommunikálunk interneten, mint személyesen. Ez azonban kártékony is lehet, mert a beazonosíthatatlan embereknek nem kell vállalniuk a felelősséget a tetteikért. A képzelet, a projekció és az egyéb elhárító mechanizmusok sokkal nagyobb teret kaphatnak. 3 Dizinhibíciós effektusnak nevezzük azt a jelenséget, hogy interneten máshogy kommunikálnak az emberek, mint személyesen, például könnyen megnyílnak, hamar elmondják legszemélyesebb titkaikat is, végletesen segítőkészek, kedvesek, vagy éppen ellenkezőleg, agresszívvá válnak, úgy viselkednek, ahogy szemtől szemben nem tennék. Ennek a jelenségnek több összetevője van, például a láthatatlanság, az aszinkronitás, az anonimitás, az egyenlőség érzése, a tét nélküliség érzése stb. John Suler az online dizinhibíciós hatás fogalmát részletesen vizsgálta, bővebben lásd az alábbi linken: 4 Toth_Aniko_Panna_cikk.indd1.indd :04:54

5 Patricia Wallace szerint nem beszélhetünk egységesen internetes kommunikációról, meg kell különböztetnünk az internetes környezeteket, mert bár vannak köztük átfedések, néhány alapvető eltérés felfedezhető, ami jelentősen befolyásolja viselkedésünket, kommunikációnkat (Wallace 2004: 17 23). Az internet hét környezetét, közegét különbözteti meg, ezek: világháló (web), elektronikus levelezés ( ), aszinkrón vitafórum, szinkrón csevegés, MUD, metavilágok, élő internetalapú interaktív videó és hang. Wallace listája némi kiegészítésre szorul, hiszen könyvének születése óta több új közeg is megjelent, például a blogok, mikroblogok, közösségi oldalak, MMORPG-k. Ezekben a közegekben meghatározza viselkedésünket az anonimitás foka (hiszen teljesen másképpen viselkedünk, kommunikálunk egy hivatalos levélben, mint amikor idegenekkel chatelünk kötetlenül egy általunk választott becenéven), egy helyi tekintély (pl. csoportmoderátor) jelenléte vagy hiánya, illetve azoknak az embereknek a motivációja, akik látogatják ezeket a közegeket (milyen célból jelennek meg a környezetben, pl. csak viccelődnek, politizálnak, segítséget kérnek, játszanak stb.). Az interneten át zajló kommunikáció különböző modalitásokban nyilvánulhat meg, ezek között a legnagyobb különbséget az alapján tehetjük, hogy a kommunikáció egy időben történik-e (ezt nevezzük szinkrón kommunikációnak), vagy nem (aszinkrón kommunikáció). A szinkrón kommunikációs formák közé sorolhatjuk a különböző cha teket, az azonnali üzenetküldésre alkalmas napjainkra már igen elterjedt programok használatát, az élő hang- és videokonferenciákat. Ezek használatakor egy időben zajlik a kommunikáció, a megjegyzésekre, kérdésekre azonnal reagálhatunk. Aszinkrónnak a hírcsoport, az és a fórum tekinthető, hiszen használatukkor nem egy időben kommunikálnak a felek, jelentős időbeli eltérés lehet a megjegyzés, a hozzászólás, vagy a kérdés feltétele és a reagálás között. Nem csak a közeg adottságai, hanem a felhasználó személyisége is erőteljesen meghatározza a viselkedést, a kommunikációt. A segítőnek, aki internet segítségével dolgozik, ezekkel a jelenségekkel tisztában kell lennie, annak érdekében, hogy kezelni tudja azokat, de azért is fontos, hogy megértse a kliens reakcióit és a saját vi- 5 Toth_Aniko_Panna_cikk.indd1.indd :04:54

6 selkedését is. Értenie kell az interneten használt különleges nyelvezetet is, a célcsoporttól függően a szlengjüket, a rövidítéseket, jelöléseket, emotikonokat, hogy értelmezni tudja a megnyilvánulásaikat, hiszen online segítésnél a gyors reagálás is nagyon fontos. Mindezekhez elengedhetetlen a technológia használatának ismerete is erős felhasználói szinten. Mindegyik formának megvannak az előnyei és a hátrányai ezeket a későbbiekben részletesen bemutatom. Sokszor segítheti a kliensek elérését és a szakemberek munkáját is, ha többféle lehetőséget kínálunk a klienseknek. Az internetes tanácsadók körében végzett kutatás bemutatása Ahogy az előbbiekben arról már szó volt, annak érdekében, hogy job ban megismerjük, kik, hogyan és miért adnak tanácsot ma az interneten, kutatást végeztem az online szakértők körében (kizárólag a szociális, egészségügyi, oktatási területen tanácsot adó szakembereket, ill. szolgálatokat vizsgáltam). A kérdőíves vizsgálat eredményei bár a válaszadói arány magasnak tekinthető nem alkalmasak mélyebb elemzésre, mindenesetre sokat segítettek abban, hogy az interjúban pontosabb, fontosabb kérdéseket tegyek fel. A kutatás célja voltaképpen az volt, hogy megismerjem az internetes tanácsadókat, tanácsadó szolgálatokat, hogy megtudjam: kik, milyen szervezeti formában és milyen célcsoportok számára nyújtanak online segítést; milyen problémákkal küzdenek. Az észrevétlenül végbemenő változások tudatosítása, megértése, az online segítségnyújtás eszközrendszerének felmérése volt tehát a cél, de a kutatás szélesebb értelemben a kommunikációs technológiák alkalmazásához és fejlesztéséhez is hozzá kívánt járulni, azonosítva olyan újabb forró területeket, melyek drive-jai lehetnek az információs társadalom további bővülésének is. A kutatás kezdetén néhány főbb kutatási kérdést fogalmaztam meg az internetes tanácsadók attitűdjeivel, önértékelésével, a tanácsadó szolgá la tok szervezetével, a célcsoportjaikkal, céljaikkal, tapasztalataikkal kapcsolatban. A kutatás első lépésében mindenképpen szükségesnek 6 Toth_Aniko_Panna_cikk.indd1.indd :04:55

7 tűnt az online tanácsadók helyzetének, nehézségeinek és ta pasz ta la tainak azonosítása. Az adatfelvétel önkitöltős interneten kitölthető kérdőívekkel tör tént. Az internetes lekérdezés előnyeinek és hátrányainak mérlegelését követően, internetes tanácsadók révén, kézenfekvőnek tűnt az eszköz használata. Többnyire zárt kérdésekkel dolgoztam, csak igazán indokolt esetekben használtam nyitott kérdéseket, hogy meggyorsítsam a kitöltést. A szociológiai vizsgálatokban használt terjedelmes szociodemográfiai háttérváltozókból jelen kutatási kérdésre fókuszálva válogattam, így az általam használt változók köre szűkebb. A kérdőív összeállításakor a Mas lach-féle kiégéstesztet (Maslach Jackson 1981) és Bognár Klára szakdolgozatához használt online pszichológiai segítségnyújtást vizsgáló kérdőívét is alapul vettem, a szerző hozzájárulásával (Bognár 2006: 48 57). A mintavétel módja nem valószínűségi mintavétel volt, szakértői mintavételt és hólabda módszert alkalmaztam Azoktól az online segítőktől, akikkel már kapcsolatban álltam, kértem útmutatást, azt, hogy ajánljanak más olyan szakembereket, akik interneten segítenek. 2. Meglátogattam különböző gyűjtőportálokat, ahol az online segítők elérhetőségei szerepeltek. Pl. a különféle startlapokat, nőknek szóló online portálok a szakértő válaszol, a pszichológus válaszol rovatait, egészségügyi témákkal foglalkozó oldalakat. 3. Keresőprogramok segítségével a segítésnyújtás, online tanácsadás, szakértő válaszol, pszichológus válaszol, tanácsadás stb. 4 Nem valószínűségi minta: olyan minta, amelynek választásakor nem a valószínűségi mintavétel elmélete által javasolt szabályokat követtük. Idetartoznak például a szakértői, a kvótás és a hólabda (görgetett) minták. Hólabda, vagy görgetett módszer: a terepkutatásban sokszor használt nem valószínűségi mintavételi eljárás. Minden megkérdezett személytől javaslatot kérünk további megkérdezendő személyekre. Szakértői minta: a nem valószínűségi mintavétel egyik típusa, amikor a megfigyelendők mintáját a saját megítélésünkre alapozva állítjuk össze: azokat választjuk, akiket a leghasznosabbnak vagy a legreprezentatívabbnak ítélünk [Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Szakkifejezések. Balassi Kiadó, Budapest ]. 7 Toth_Aniko_Panna_cikk.indd1.indd :04:55

8 kifejezésekre kerestem. Így több száz találat közül szelektáltam. A weboldalakon megjelent információk ellenőrzése nyomán derült ki, hogy valójában hol működik ténylegesen interneten a tanácsadás. Mindezek alapján készült el az adatbázis, melyben becslésem szerint a 2010 telén a magyar szociális, lelki, egészségügyi online tanácsadással foglalkozók legalább fele szerepel, azonban ezúttal is hang sú lyoz nom kell, hogy a minta nem tekinthető reprezentatívnak. Olyan tanácsadókat választottam ki, akik szociális, lelki, egészségügyi problémákkal, gyermekneveléssel, életvezetéssel, devianciákkal kapcsolatban tanácsot adó szakemberek, képzett segítők, illetve önsegítő csoportok tagjai, sorstárs segítők, szakértők. A válaszok, visszajelzések alapján számos további kérdés felmerült, körvonalazódtak bizonyos dimenziók, melyek alaposabb, mélyebb vizs gá la tot igényeltek. Ezért kvalitatív módszert alkalmazva kerestem a pontosabb válaszokat a kutatási kérdéseimre, 13 internetes tanácsadóval készítettem telefonos interjút november és február között. Az interjúalanyok kiválasztása a kérdőívet kitöltők közül szakértői mintavétellel történt (illetve 1 fő már nem működő internetes tanácsadásban volt segítő), és fontos aspektus volt, hogy a minta több szempontból is heterogén legyen, ezért kérdeztem egyéni tanácsadókat és tanácsadó szolgálatok munkatársait, internetes online és offline segítőket, önkénteseket és térítés ellenében dolgozókat, egyéni és csoportos segítést alkalmazókat, alacsony és magas költségvetésű szervezetek, alacsony és magas szervezettségi szintű szolgálatok munkatársait is. Kik segítenek az interneten? Az 51 válaszadó közül 7-en kizárólag az interneten, 6-an kizárólag személyesen adnak tanácsot, 36-an személyesen és interneten is, 2-en pedig csak időpont-egyeztetésre használják. Azoknak, akik a kérdőív elején azt a választ adták, hogy kizárólag személyesen adnak tanácsot, 8 Toth_Aniko_Panna_cikk.indd1.indd :04:55

9 vagy az internetet csak időpont-egyeztetésre használják, nem is tettem föl több kérdést. 5 A válaszadók közül 30 fő egyéni tanácsadó, 1 fő önsegítő csoport tagja, 8-an szolgálat munkatársai, 3-an több internetes tanácsadó szolgáltatásban is dolgoznak, 9-en nem válaszoltak erre a kérdésre. A válaszadók iskolai végzettsége teljesen változatos, orvosi, pénzügyi végzettségű szakemberek, tanítók, tanárok, marketingesek, pszicho ló gu sok, pszichiáterek, gyógypedagógusok, logopédusok, szo ciálpolitikus, szociális munkás, addiktológiai konzultáns, HR-me ne dzserek, pszichodráma-vezetők is voltak közöttük. A legtöbben ingyenes szolgáltatást nyújtanak a kliensek számára, csak két segítő válaszolta azt, hogy térítési díjat kér az internetes tanácsadásért is. Az egyéni tanácsadók (28 fő) közül 17-en a fővárosban, 2-en megyei jogú városban vagy megyeszékhelyen, 7-en egyéb városban élnek. Lényeges körülmény, hogy a válaszadók és az interjúalanyok több mint 90%-a nő, férfi internetes segítőket csak elvétve találtam. A válaszadók egy része portáloknál tanácsadó (Nők Lapja Café, Női Portál, Nana.hu, HáziPatika.com, csaladinet.hu, cvcentrum.hu, tbkisokos.hu, otvenentul.hu, donna.hu, harmonet.hu stb.). Ők a munkájukért semmilyen térítést nem kapnak, önkéntesként dolgoznak, otthonukból végzik a tanácsadást a portált működtető céggel kötött szerződés alapján. Több válaszadó ismert szakember, akiket a por tálok szerkesztői, tulajdonosai kértek fel szakértőnek, sokan azonban önként jelentkeztek erre a munkára egy adatlap kitöltésével. A portálok működtetői a segítőknek nem fizetnek, úgy gondolják, hogy ingyenes reklámlehetőség a számukra. Egy másik nagy csoportba sorolhatóak az eredetileg telefonos lelkisegélyszolgálatok munkatársai, akik ma már interneten is nyújtanak segítséget. Ők a szolgálatnál már meglevő infrastruktúrát használják, munkájukat az ügyeleti helyiségekben végzik. A legtöbben önkéntesként dolgoznak. 5 Az online kérdőív oldalai lapozhatóak voltak, így az egyes aloldalak, kérdésblokkok a korábban adott válaszok alapján jelennek meg, ill. tűnnek el. Ez meggyorsítja a kitöltést, a válaszadót nem zavarják össze a rá nem vonatkozó kérdések. 9 Toth_Aniko_Panna_cikk.indd1.indd :04:55

10 Az elért szakemberek harmadik csoportjába azok tartoznak, akik valamilyen önálló internetes tanácsadó szolgálat munkatársai. A tanácsadó szolgálatok közül 3 vállalkozásként, 2 egyesületi, 1 alapítványi formában működik, 1 szociális ellátás keretében, 1 fő erre a kérdésre nem válaszolt. A negyedik csoportot az egyéni tanácsadók alkotják, akik nem team ben, hanem önállóan, saját honlapjukon keresztül nyújtanak online tanácsadást is. Köztük vannak olyanok, akik szintén önkéntesként biztosítják az internetes segítségnyújtást, és vannak, akik vállalkozóként, térítés ellenében végzik ezt a munkát. A szolgáltatásokat az otthonukból biztosítják. A válaszadó segítők közül ben 37-en, egy adott portálon 17-en, fórumon 13-an, azonnali üzenetküldő programmal 10-en, közösségi oldalakon szintén 10-en, blogon vagy mikroblogon 11-en, chaten 9-en, webtelefonon 8-an nyújtanak segítséget. Szinte kivétel nélkül több lehetőséget is kínálnak a klienseknek. Miért segítenek? A segítők motivációja Az interjúkban rákérdeztem arra is, hogy a segítőket mi motiválja, milyen előnyöket jelent nekik segítőként az internet használata. Az internetes tanácsadók motivációi általában az alábbiak voltak: Jót szeretnének tenni, önkéntesek több helyen is, mert ez segíti a személyiségük, kommunikációjuk fejlődését, jó érzéssel tölti el őket, hogy segíthetnek másokon. A válaszadók az esetlegesen felmerülő finanszírozási problémák ellenére is elégedettek voltak, a kiégést mérő kérdésekre adott válaszaikból is úgy tűnik, hogy jó lelki állapotban vannak. 2. Képzett szakemberek, akik szeretnének még több klienst elérni, több lehetőséget kínálni a segítségkérőknek. Ezért pluszszolgáltatásként vezették be az internetes tanácsadást. 3. A segítő lehet olyan speciális élethelyzetben, korban, amikor főállása nincs, de úgy érzi, továbbra is szeretne aktív maradni, a Toth_Aniko_Panna_cikk.indd1.indd :04:55

11 megszerezett tudását használni. Ilyenek a kisgyermekkel otthon lévő szakemberek, ill. a nyugdíjasok. Sokan az internetes tanácsadás előnyeként említették azt, hogy ezt a fajta munkát kisgyermek nevelése mellett is tudják végezni. Interjúalanyaim között volt például nyugdíjas pedagógus is. A nők túlsúlya az internetes segítők között a hagyományos nemi szerepből is adódhat. Wallace elemezte a világhálón tapasztalható altruizmus jelenségét, azt, hogy ki kinek és miért segít (Wallace 2004: ). Úgy gondolja, hogy a hagyományos nemi szerepek az interneten is megjelennek, a nők gyakrabban nyújtanak érzelmi támogatást, segítenek gondolkodást igénylő helyzetekben, míg a férfiak a technikai segítségnyújtásban jeleskednek, a világhálón éppen az ilyen jellegű segítségkérés a leggyakoribb erre azonban a kutatásom nem terjedt ki. 4. Olyanok is vannak, akik személyesen érintettek egy probléma kapcsán (pl. HIV, szülés utáni depresszió, szenvedélybetegségek), és szeretnének segíteni sorstársaikon, tovább akarják adni tapasztalataikat. Ezek a problémák általában olyanok, amit a bajban levő emberek szégyellnek, és személyesen nem mernek segítséget kérni. Az internet számukra megoldást jelent, hiszen a stigmatizáció veszélye jelentősen csökken, ráadásul egy sorstársuk véleményét, tanácsait jobban elfogadják, hitelesebb számukra. 5. Sokan ingyenesen segítenek az interneten, imázsépítésre használják, referenciát jelent az interneten látható nyilvános munkájuk, a tanácsaik, és jó reklám is. 6. Küldetéstudat: valamilyen kevésbé ismert speciális technikát, módszert szeretnének minél szélesebb körben megismertetni. 7. Kényelem, költségcsökkentés: sokan nem tudnak fenntartani egy saját rendelőt, irodát, vagy külföldön élőknek segítenek, esetleg ők maguk is kis faluban, elszigetelt helyen élnek. 8. Felkérés: arra a kérdésemre, hogy mi motiválta őket, honnan jött az ötlet, hogy interneten adjanak tanácsot, sokan azt válaszolták, hogy mivel már elismert szakembereknek számítottak, ezért felkérték őket. 9. Haladás, lépéstartás, versenyképesség, társadalmi igény: az is több segítőnél szerepel az internetes szolgáltatás létrehozásának 11 Toth_Aniko_Panna_cikk.indd1.indd :04:55

12 indokai közt, hogy egyszerűen a mai kor hozza magával, hogy így is segítsenek, igény van rá. 10. Néhány esetben az ötletet valamilyen külső program, pályázati felhívás adta, ez motiválta a szolgálat létrehozását (pl. egy az Európai Unió-szerte elterjedt program hazai adaptációja, vagy TÁMOP-os felhívás). 11. Sokaknak gyakorlatszerzési lehetőségként is szolgál az internetes tanácsadás. Kiknek segítenek? Célcsoportok, problématípusok A megkérdezett segítők a legváltozatosabb problémák esetén sokféle célcsoportnak nyújtanak segítséget, például szülőknek, gyermekeknek, pedagógusoknak, pszichés problémákkal küzdő embereknek, álláskeresőknek, karrierépítőknek, testi, lelki, párkapcsolati problémákkal küzdőknek, pszichiátriai szenvedélybetegeknek, az ő hozzátartozóiknak, kismamáknak. Sokan önismereti kérdések kapcsán írnak, munkahelyi problémákról számolnak be, de gyakori problémák a családi gondok, a magányosság is. A segítőket kértem, hogy írják körül, milyen társadalmi helyzetű kliensek keresik őket. Az interjúk során azt mondták el a tanácsadók, hogy a segítségkérők társadalmi helyzete teljesen vegyes, a nagyon szegénytől a rendkívül jómódban élő emberek is fordulnak hozzájuk. Ma már egyáltalán nem jellemző az, ami régen, hogy csak a éves, nagyvárosban élő középosztálybeli férfiak interneteznének. Éppen ellenkezőleg, a legváltozatosabb anyagi helyzetű, életkorú és végzettségű emberek keresik őket. Ezt azzal magyarázzák, hogy az internet ma már szinte bárhol, bárki számára elérhető. Voltak olyan segítő szolgálatok, amelyek egy-egy adott célcsoportra specializálódtak, pl. diplomás nőknek vagy gyerekeknek szeretnének segíteni, de még őket is gyakran megtalálják az interneten teljesen más csoportok tagjai, természetesen őket sem utasítják el. Néha beszélnek is a kliensek anyagi problémájukról, elszigeteltségükről, de gyakran a társadalmi helyzetükre, iskolázottságukra csak a szóhasználatukból, a leírt problémákból következtetnek. Az anyagi problémák, izoláció, magányosság, családi gondok gyakran előkerülnek. 12 Toth_Aniko_Panna_cikk.indd1.indd :04:55

13 Bognár Klára pszichológus 2006-ban végzett kutatást az internetes segítséget kérők körében. 173 kitöltött kérdőív adatai alapján az internetes segítségkérés okainak az alábbiakat találta: Az internetes segítségkérések okai (%) Forrás: Bognár (2006: 33). Az interjúk során a segítőket arról is megkérdeztem, hogy mit gondolnak, miért választja valaki az internetes tanácskérést, és Bognár eredményeihez hasonló válaszokat kaptam. Az anonimitás lehetősége nagyon fontos ok lehet, ezt sok segítő nevezte meg. Konkrét példákat is említettek, pl. az alkoholista, vezető pozícióban dolgozó nő segítségkérő nem szerette volna, hogy tudjanak a gondjáról; kistelepülésen élő anya szégyellte, hogy szülés utáni depressziója van. A fogyatékosság is lehet az oka annak, hogy valaki interneten kér segítséget, erre is említettek konkrét példát: hallássérült kliens szívesebben kért tanácsot, információt ben. A félelem és szégyenérzet miatt is sokan választják ezt az utat; úgy gondolják, másoknak nincsenek gondjai; kínos segítséget kérni, főleg lelki problémák miatt; Magyarországon nincs meg ennek a kultúrája. Sok segítségkérő számára a legfontosabb az ér- 13 Toth_Aniko_Panna_cikk.indd1.indd :04:55

14 zelmek ventilációja, ők csak egy kis együttérzésre vágynak. Gyakori, hogy megerősítést kérnek, nem biztosak benne, hogy valóban szükségük van-e segítségre. Vannak, akik kontrollvéleményt várnak, már jártak segítőknél, de nem biztosak abban, hogy megfelelő ellátást/kezelést/tanácsot kaptak. A földrajzi elszigeteltség (vidéken, kis faluban vagy külföldön élők), valamint az információk hiánya miatt (nem tudják, kihez fordulhatnának) is sokan választják a személyes segítségkérés helyett az internetes formát. A segítségkérők motivációjának pontos feltárása érdekében azt tervezem, hogy hamarosan őket is megkérdezem anonim módon online kitölthető kérdőívek segítségével. Az internetes tanácsadás előnyei és hátrányai Lényeges annak ismerete, mit gondolnak a válaszadók az internetes tanácsadás előnyeiről, hátrányairól. A nemzetközi szakirodalomban már jelentek meg a kérdést vizsgáló tanulmányok, J. Suler tanulmá- Az internetes szinkrón és aszinkrón kommunikáció és a face to face kommunikáció összehasonlítása 14 Toth_Aniko_Panna_cikk.indd1.indd :04:55

15 nya (Suler 2004) és saját megfigyeléseim alapján a szinkrón, aszinkrón és face to face kommunikáció előnyeit és hátrányait az alábbi táblázat foglalja össze. A kérdőívet kitöltők az internetes forma előnyei között megemlítik, hogy így messziről is kérhető a segítség, leküzdhető a földrajzi távolság. Mindenki számára elérhető, pl. fogyatékkal élőknek, visszahúzódó személyiségeknek, pánikbetegeknek, szociális fóbiásoknak, magas státuszúaknak, földrajzi helyzettől független. Sok kliens számára fontos az, hogy pártatlan véleményt kaphasson, a tanács alapján el tudja dönteni, érdemes-e személyesen is felkeresnie szakembert, a kérdező kap egy támpontot, merre induljon tovább. Olyan is előfordul, hogy a tanácskérő már személyesen járt segítőnél, de biztonságot ad számára, ha egy kap egy másik véleményt is. Az internetes tanácsadás további előnye a segítők szerint, hogy gyors, időtakarékos, lényegre törő, hamar felkutatható, könnyen igénybe vehető segítség. Nagyon fontos, hogy lehetőséget ad az érzelmek ventilációjára, bizonyos élethelyzetekben elég egy együtt érző segítő a kliensnek, az, hogy valaki meghallgassa, figyeljen rá. Egy empatikus válasznak lehet azonnali szorongásoldó ha tása, még ha csak átmenetileg is. Levezetheti az izgalmat, túlzott feszültséget, szorongást. Szintén gyakori, hogy csupán egy információra van szüksége a segítségkérőnek, ezzel a megoldással időt takarít meg. Komoly előny, hogy a személyes találkozással szemben az internetes segítség anonim módon, a személyazonosság felfedése nélkül igénybe vehető, ennek köszönhetően olyat is megkérdeznek, amit egyébként nem mernének, könnyebben megnyílnak a kliensek, névtelenül könynyebb megosztani a problémát. Csak a problémát kell felvállalniuk, kisebb küszöböt kell átlépnie a segítségkérőnek, mint személyes vagy akár telefonos kapcsolat esetén, nem kell elköteleződnie. Sokak számára a szégyenérzet, vagy más lehetőség hiánya miatt is előnyösebb lehet, mint a személyes segítségkérés, kevésbé stigmatizál, privát, biztonságos és diszkrét. Nagy lehetőség azoknak, akik sosem mennének el személyesen egyéni vagy csoportterápiára. A biztonságérzetet az is növeli, hogy nyugodt környezetben, otthonról is kérhető a segítség, és a kapcsolatból bármikor kiléphetnek következmények nélkül. 15 Toth_Aniko_Panna_cikk.indd1.indd :04:55

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása Minőségirányítási csoport Szülői kérdőív feldolgozása 2010-11 Egyesített rövid távú cél: 4. Szülőkkel való kapcsolattartás feltérképezése A megvalósítás módja: Kérdőíves megkérdezés a szülői elégedettség

Részletesebben

Egy segítő hang. Ágostonné Nagy Zsuzsanna. (Képmás Családmagazin 2010/november)

Egy segítő hang. Ágostonné Nagy Zsuzsanna. (Képmás Családmagazin 2010/november) Egy segítő hang (Képmás Családmagazin 2010/november) Szöveg: Váczi Éva Kép: Hrabovszki Viktor Személyes válságainkban néha nagyon magányosnak érezzük magunkat. Néha hosszú ideig egyedül birkózunk problémáinkkal,

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez Intézményi kérdőív Az iskola főbb adatai A. Az információs technológia

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások

Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások Az adatszolgáltatás technológiájának/algoritmusának vizsgálata, minőségi ajánlások A dokumentum a TÁMOP 5.4.1. számú kiemelt projekt keretében, a Magyar Addiktológiai Társaság megbízásából készült. Készítette:

Részletesebben

Alba Radar. 24. hullám

Alba Radar. 24. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 24. hullám Seuso-kiállítással kapcsolatos vélemények 2014. november 12. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11.

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11. Eredmények S z ü lői elégedettségi kérdőív 2 0 1 0 / 2 0 11. A kérdőívek száma 250 213 200 150 100 93 50 0 kiadott kitöltött 2 Az Ön gyermeke 60 56 50 40 34 30 20 10 0 fiú lány nincs válasz 2 3 A kérdőív

Részletesebben

Interneten. MinőségDoktorok.hu - fejlessze vállalkozása minőségszemléletét az Interneten az Internettel! 2008-03-11 Dr.

Interneten. MinőségDoktorok.hu - fejlessze vállalkozása minőségszemléletét az Interneten az Internettel! 2008-03-11 Dr. Minőségszeml gszemlélet let fejlesztése se az Interneten MinőségDoktorok.hu - fejlessze vállalkozása minőségszemléletét az Interneten az Internettel! 2008-03-11 Dr. Horváth Zsolt Tartalmi áttekintés Okok

Részletesebben

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január

Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január Mindenki a WEB2-őn? A KutatóCentrum villámkutatása 2011. január KutatóCentrum 102 Budapest, Margit krt. /b Tel.:+ (1) 09. Fax: + (1) 09. A felmérésről Ha tíz évvel ezelőtt valakit megkérdeztünk volna,

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2015.

Használói elégedettségvizsgálat 2015. Használói elégedettségvizsgálat 2015. Könyvtárunk MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerének megfelelően látogatóink könyvtárhasználati szokásait és elégedettségét vizsgáltuk kérdőív segítségével.

Részletesebben

Internethasználat pszichés hatása

Internethasználat pszichés hatása Elméleti háttér Internethasználat pszichés hatása (1) Negatív hatás: depresszió, magány, stressz, alacsonyabb elégedettségi szint (2) Pozitív hatás:pl. online közösségbe való bevonódás alacsonyabb stressz-szint

Részletesebben

Alba Radar. 7. hullám

Alba Radar. 7. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 7. hullám Vélemények az Alba Plaza Civil piactér programjáról 20. május 5. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Dr. Szemelyácz János INDIT Közalapítvány Pécs 2005.okt.18.

Részletesebben

Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé. A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében

Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé. A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében 2014 A PR Heraldról A PR Herald (www.prherald.hu) az 1995-ben alapított első magyar public relations szakfolyóirat

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő méréshez nyújt információkat.

Részletesebben

Online viselkedés,online tanácsadás tapasztalatai a. Szegedi Tudományegyetemen. Szenes Márta Szeged SZTE Életvezetési Tanácsadó Központ

Online viselkedés,online tanácsadás tapasztalatai a. Szegedi Tudományegyetemen. Szenes Márta Szeged SZTE Életvezetési Tanácsadó Központ Online viselkedés,online tanácsadás tapasztalatai a Szegedi Tudományegyetemen Szenes Márta Szeged SZTE Életvezetési Tanácsadó Központ Néhány szó az Egyetemi Életvezetési Tanácsadóról Online tanácsadásra

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2014.

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

Alba Radar. 8. hullám

Alba Radar. 8. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 8. hullám Vélemények a családok életét segítő nonprofit szolgáltatásokról 2011. július 22. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo

Részletesebben

Milyen kérdések megoldásához kérnek segítséget és hol támaszkodnak saját erőforrásaikra a felsőoktatási hallgatók?

Milyen kérdések megoldásához kérnek segítséget és hol támaszkodnak saját erőforrásaikra a felsőoktatási hallgatók? Milyen kérdések megoldásához kérnek segítséget és hol támaszkodnak saját erőforrásaikra a felsőoktatási hallgatók? László Noémi, Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület, laszlo.noemi@gmail.com Kiss István,

Részletesebben

CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért

CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért Program címe: CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért Tanúsítvány száma: 2/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Drogprevenciós Munkacsoport Program rövid leírása

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana. Domokos Tamás, módszertani igazgató

Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana. Domokos Tamás, módszertani igazgató Közösségi kezdeményezéseket megalapozó szükségletfeltárás módszertana Domokos Tamás, módszertani igazgató A helyzetfeltárás célja A közösségi kezdeményezéshez kapcsolódó kutatások célja elsősorban felderítés,

Részletesebben

smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése

smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése Az SMELearning módszertan egyik legfontosabb ajánlása, egybehangzóan az előzetes szükségletelemzés következtetéseivel a következő: a kis-és

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek. Tausz Katalin

Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek. Tausz Katalin Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek Tausz Katalin A háztartások internet hozzáférése Hol használ internetet A digitális szakadék okai Gazdasági jellegű okok (magas PC árak, nincs

Részletesebben

Új idők új dalai? Adaptáció és fogadókészség az IKTeszközök. vidéken. Csótó Mihály

Új idők új dalai? Adaptáció és fogadókészség az IKTeszközök. vidéken. Csótó Mihály Új idők új dalai? Adaptáció és fogadókészség az IKTeszközök iránt a magyar vidéken Csótó Mihály BME - Információs Társadalom- és Trendkutató Központ 2010. április 9. Információtechnológia - innováció disszemináció

Részletesebben

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai)

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) Az adatokról A számok nem reprezentatívak, és nem is teljesek (nem mindenről

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

A TÁRSADALMI BEFOGADÁS

A TÁRSADALMI BEFOGADÁS A TÁRSADALMI BEFOGADÁS JAVÍTÁSA IKT-ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL MOLNÁR SZILÁRD NEMZETI HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TANÁCS TÁMOP 4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0005 JÓL-LÉT AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMBAN A HATALMI VISZONYOKBAN

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN 1998. július elsejétõl új egészségügyi törvény szabályozza a betegjogokat. Fõbb rendelkezései meghatározzák, milyen jogok illetnek meg minket a gyógykezelésünk

Részletesebben

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8.

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8. A társadalomkutatás módszerei I. 13. hét Daróczi Gergely Budapesti Corvinus Egyetem 2011. december 8. Outline 1 célja 2 Alapfogalmak 3 Mintavételi eljárások 4 További fogalmak 5 Mintavételi hiba számítása

Részletesebben

MEDIÁCIÓ - Magyarország 2013

MEDIÁCIÓ - Magyarország 2013 MEDIÁCIÓ - Magyarország 2013 Tisztelt Hölgyem, Uram! MEDIÁCIÓ Magyarország 2013 A BKIK Mediációs- és Jogi Koordinációs Osztálya a Szent István Egyetem Menedzsment és HR Kutató Központjával együttműködve

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

Szükség van-e kamarai nyilvántartásra?

Szükség van-e kamarai nyilvántartásra? Felmérés az iparkamarai szolgáltatásokról és díjakról kutatási jelentés A felmérés A Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatok Országos Egyesülete 2015 március 3-a és 18-a között online felmérést

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron. hullám Rádióhallgatási szokások Székesfehérváron 01. december 1. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS Készült a Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ megbízásából a Kutatópont műhelyében A kutatás elvégzésére a TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata. Makó

ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata. Makó ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata Makó 2016.11.22. Tartalom 1. Kutatás keretei 2. Módszertan a mai munkához 3. Megyei workshop eredményeinek összefoglalója

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik.

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik. Activity Plan A program fő pillérét a cégvezetővel folytatott szakértői konzultáció adja, melynek tartalma minden esetben cégspecifikus és személyre szabott. A Human Map szakértői számára a programban

Részletesebben

Mennyiben segíti az integritás felmérése a belső kontrollok működését az önkormányzatoknál? Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezető előadása

Mennyiben segíti az integritás felmérése a belső kontrollok működését az önkormányzatoknál? Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezető előadása Mennyiben segíti az integritás felmérése a belső kontrollok működését az önkormányzatoknál? Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezető előadása A korrupciós veszélyeztetettség Minden költségvetési intézménynél

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Kedves Szülők, Pedagógusok!

Kedves Szülők, Pedagógusok! Kedves Szülők, Pedagógusok! Korunk társadalmában egyre több veszély fenyegeti a felnövekvő ifjúságot. A társadalmat sokkal összetettebb ingerek érik, mint évtizedekkel ezelőtt. Olyan társadalmilag elfogadott

Részletesebben

1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL.

1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL. 1. rész BEVONÁS, RÉSZVÉTEL www.urbact.hu www.urbact.eu Mitől közösségi tervezés? Az érintettek a tervezési folyamat legelejétől részt vesznek a munkában Lehetőségük van elmondani szükségleteiket, vágyaikat

Részletesebben

Alba Radar. 26. hullám

Alba Radar. 26. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 26. hullám Az elmúlt év értékelése és a jövőre vonatkozó lakossági várakozások 205. január 3. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu

Részletesebben

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén Kovács Ildikó dietetikus Szívbarát program Szívbarát életmóddal a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséért Budapest,

Részletesebben

Orvosi szociológia (1. szeminárium) KUTATÁSMÓDSZERTAN

Orvosi szociológia (1. szeminárium) KUTATÁSMÓDSZERTAN Orvosi szociológia (1. szeminárium) KUTATÁSMÓDSZERTAN (Babbie) 1. Konceptualizáció 2. Operacionalizálás 3. Mérés 4. Adatfeldolgozás 5. Elemzés 6. Felhasználás KUTATÁS LÉPÉSEI 1. Konceptualizáció 2. Operacionalizálás

Részletesebben

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia 2011.10.04, ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Kontextus TÁMOP 5.6.2: Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Alba Radar. 17. hullám

Alba Radar. 17. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 17. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013.

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül

Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül Sorompó Anett, Dr.Paraicz Éva, Dr.Hegyi Márta, Dr.Hirsch Anikó MRE Bethesda Gyermekkórház, Budapest Kórházi szociális munka

Részletesebben

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary ZA4891 Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary FLASH 266 WOMEN AND EUROPEAN PARLIAMENT Demographics D1. A kérdezett neme [1] Férfi [2] Nő D2. Hány

Részletesebben

a szerkesztők =================

a szerkesztők ================= A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kéthetenként megjelenő, 9000 címre eljutó hírlevelének 266. számát böngészheti a Tisztelt Olvasó. Reméljük, talál benne hasznosíthatót. A www.nonprofit.hu

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Jó Állam Véleményfelmérés bemutatása Demeter Endre Nemzeti Közszolgálati Egyetem JÓ ÁLLAM VÉLEMÉNYFELMÉRÉS CÉLJAI Hiányzó

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03.

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Egészségfejlesztés és egészség coaching Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Bevezetés Kulcsfogalmak Egészségfejlesztés Egészség coaching A változás szakaszai

Részletesebben

AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZAKMAI MUNKÁJÁNAK SZUPERVÍZIÓJA

AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZAKMAI MUNKÁJÁNAK SZUPERVÍZIÓJA AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZAKMAI MUNKÁJÁNAK SZUPERVÍZIÓJA MI A SZUPERVÍZIÓ? A szakmai munkát végző, kevés tapasztalattal rendelkező szakember munkájának ellenőrzése és segítése, egy megfelelő tapasztalattal

Részletesebben

INTERNETES ATTITUD VIZSGÁLATA MUSZAKI SZAKOKTATÓ- HALLGATÓK KÖRÉBEN

INTERNETES ATTITUD VIZSGÁLATA MUSZAKI SZAKOKTATÓ- HALLGATÓK KÖRÉBEN INTERNETES ATTITUD VIZSGÁLATA MUSZAKI SZAKOKTATÓ- HALLGATÓK KÖRÉBEN VIG Zoltán Muszaki Pedagógia Tanszék Budapesti Muszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1111 Budapest, Egry J. u. 1. 409-es szoba Telefon:

Részletesebben

Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával

Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával Részben akadálymentes?! Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával A Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézetről röviden Kik vagyunk? Az Intézetet két fogyatékos

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Győr, Vasvári Pál u. 1/a. www.maltai.hu 2011. Február 25. Szakmai Nap Előzmények Bűnmegelőzési pályázat:kiíró

Részletesebben

A TANKÖNYVEK KIPRÓBÁLÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE

A TANKÖNYVEK KIPRÓBÁLÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZNEVELÉSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A TANKÖNYVEK KIPRÓBÁLÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE Kerber Zoltán A tankönyvek jóváhagyása

Részletesebben

Kincskereső üzemmód: Hol a titok? Mi a trükk? Keressük meg a NAGY kiugrási pontot! 1. HIBA

Kincskereső üzemmód: Hol a titok? Mi a trükk? Keressük meg a NAGY kiugrási pontot! 1. HIBA Sokan arra várnak, hogy egyszercsak eljön majd az ő idejük és beindul az üzlet. Tanulják a marketinget, olvasnak róla mit kell tenni, eljárnak rendezvényekre, minden ötletbe belefognak, de valahogy soha

Részletesebben

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik.

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik. Activity Plan A program fő pillérét a cégvezetővel folytatott szakértői konzultáció adja, melynek tartalma minden esetben cégspecifikus és személyre szabott. A Human Map szakértői számára a programban

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám. Karácsonyi készülődés

Alba Radar. 20. hullám. Karácsonyi készülődés Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Karácsonyi készülődés 2013. december 13-15. Készítette: Turzó-Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

Free-Mail User Report 12 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon

Free-Mail User Report 12 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon Free-Mail User Report 1 Ingyenes levelező használati szokások és attitűdök Magyarországon Kutatási ismertető 01. január KutatóCentrum Online Piackutató 1036 Budapest, Lajos utca 103. I. emelet Tel.:+36

Részletesebben

A 2001/2002. évi tanév. rendje

A 2001/2002. évi tanév. rendje TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA A 2001/2002. évi tanév rendje SPSS állomány neve: E44 Budapest, 2001. február A 2000/2001. évi tanév rendje 2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 A KUTATÁS

Részletesebben

Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter

Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Addiktológiai Gondozó és Szakrendelés Az addiktológiai konzultáns szerepe a szenvedélybetegek járóbeteg ellátásában. Egy család

Részletesebben

Miért nincs több nő a magyar politikában?

Miért nincs több nő a magyar politikában? Miért nincs több nő a magyar politikában? Vezetői összefoglaló A párton belüli támogatás hiánya és a családi kötelezettségek okozta időhiány ez a két fő oka a nők alacsony parlamenti arányának az Integrity

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember

Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken. Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Közösségi oldalak használata a magyar munkahelyeken Gateprotect-felmérés, 2012. szeptember Összefoglaló A felnőtt internetező lakosság csaknem 60 százaléka dolgozik teljes vagy részmunkaidőben. Munkahelyükön

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA Elfogadva: 2016. szeptember 20, hatályba lép: 2016. szeptember 22-én A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt mus által támogatott projekt BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben Kedves Betegeink! A daganatokról

Részletesebben

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 33 2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE A kérdőívet összeállította Bugyi Község Önkormányzata és a Völgyzugoly Műhely Kft. A kérdőívek önkitöltős módszer

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA SZOCIÁLIS ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA SZOCIÁLIS ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK SZOCIÁLIS ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. tétel A feladat Mutassa be a társadalmi mobilitást és annak hatását a társadalom jellegére és működésére! Információtartalom

Részletesebben

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 15. hullám Karácsonyi készülődés Székesfehérváron 2012. december 23. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely

Részletesebben