KEF - TÉKA. ÚT-MUTATÓ tájékoztató és információs kiadvány szerfogyasztással, egyéb függőséggel (addiktív problémával) érintett embertársainknak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEF - TÉKA. ÚT-MUTATÓ tájékoztató és információs kiadvány szerfogyasztással, egyéb függőséggel (addiktív problémával) érintett embertársainknak"

Átírás

1 Tartalom Előszó I. Szenvedélyeink viharában c. ráhangoló KEF - TÉKA ÚT-MUTATÓ tájékoztató és információs kiadvány szerfogyasztással, egyéb függőséggel (addiktív problémával) érintett embertársainknak ( verzió) II. III. IV. A békési kistérségi helyzetfeltárás eredménye; a ben 8. és 10. évfolyamos diákok körében végzett kutatás eredményei Mozdulj a figyelmezető jelek észlelésétől a cselekvésig Segítő tényezők-tanácsok szülőknek V. Szertelen szabadidő eltöltésének színterei VI. Hová fordulhatunk segítségért? - Drogveszélyben lévő egyének számára segítségnyújtási lehetőségek Békés megyében VII. KEF-ek hálózata és szerepe VIII. A Békés Városi KEF szervezetének bemutatása IX. Hasznos könyvek X. Internetes oldalak Kiadja: Békés Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF)

2 Előszó Tisztelt Olvasó! A Békés Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) KEF-TÉKA c. tájékoztató és információnyújtó kiadványát tartja kezében. A Békési KEF hálózati tevékenységünk során tapasztaljuk, hogy szükséges az ÚT-MUTATÓ, azaz egy olyan helyi, kistérségi kiadvány, mely együttesen tartalmazza a 2010-ben a békési kistérség iskoláinak 8. és 10. osztályos diákjai körében végzett egészséges életmód attitűd kutatás eredményeit; felvillantja azokat a rizikófaktorokat, melyek hozzájárulhatnak a problémás szerfogyasztás, az addiktív probléma, a szerfüggőség, mint probléma-megoldási módszer kialakulásához; valamint bemutatja azt a segítő intézményekből és szakemberekből álló hálózati rendszert, részletesen a Békés Városi KEF-t, mely jelzőrendszerként és védőhálóként rendelkezésre áll probléma esetén. Hogyan építse fel a sokformációjú család saját, biztonságot adó rendszerét, ahonnan a gyermek biztos alapokkal indulhat a felnőttkor felé? Mi segítheti és mi akadályozhatja a pozitív értékek kialakulását? A kiadvány aktualitását adja, hogy az értékmódosuló és próbatételekkel teli világunkban egyre többen nem találják a józan és örömteli életboldogulás útját és különböző legális és illegális szert fogyasztva, vagy kényszer jellegű függőséggel élnek. A kiadvány célja, hogy információk által reményt nyújtson a családoknak, fiataloknak, hogy a kétségeik, dilemmáik, problémáik, magukra maradottságuk, belső ürességük esetén van kihez fordulni. A lehetetlen nem tény, hanem vélemény beállítottsággal várjuk a problémás szerfogyasztó, függő, krónikus szenvedélybetegek és környezetükben élők és hozzátartozóik, szakemberek jelentkezését is a hálózatunkban. Az együttműködő felelősségvállalás reményében keressen bennünket: Szűcs Judit Békés Városi KEF elnök I. Szenvedélyeink viharában Senki sem lehet szabad, aki a szenvedélyek rabja. (Püthagoras) A szenvedély, szenvedélyesség emberi életünk mindennapjaiban megjelenő kívánatos tulajdonság, magatartás. A szenvedély a hajtóereje kötődéseinknek, társas kapcsolatainknak, párkapcsolatunknak, a színész játékának, a munkának. Az emberek többségének van olyan élettapasztalata, amikor a szenvedély egész személyiségét áthatja egy szerelem vagy tevékenység miatt, és minden kreativitását, találékonyságát mozgósítja az öröm, a siker érdekében. A szenvedély a személyiség természetes állapota, tehát nem káros, nem betegség. Pozitív szenvedélyeink hosszú távon jótékony hatásúak, személyiségünket fejlesztik. Szenvedélyesen szerethet valaki sportolni, bélyeget gyűjteni, festeni, fényképezni, és még sorolhatnánk azokat a szenvedélyeket, melyek hosszú távon is hasznosak. Azonban ha túlzásba esünk az örömkeresésben, a belső ürességérzés elhatalmasodása miatt hajszoljuk az örömöket, semmi nem elég jó, senki nem elég jó, semmi és senki nem elég, feszültté, konfliktusossá teszik az embert, a kapcsolatait, ha még vannak. Ártalmas alternatív megoldás a szenvedélybetegség, a függőség. Amikor szenvedélybetegségről beszélünk, általában az illegális kábítószer-fogyasztásra, az alkoholra, a nikotinra gondolunk. Modern társadalmunk embere megtalált azonban új kapaszkodókat is, melyekről nem is gondolnánk, hogy szenvedélybetegségek. Ilyen a táplálkozási zavarok (anorexia, bulimia), az internetfüggőség, a gyógyszerfüggőség, a játékszenvedély, a munkamánia, a társfüggőség avagy a kihasználtság szenvedélye, a vásárlási kényszer, a vallás függőség. A mai társadalomban zajló gyors változások, a létbizonytalanság, a családi problémáink lelkünkben 2

3 ürességet, boldogtalanságot okozhatnak. Próbálunk olyan örömforrásokat találni, melyek gyorsan feldobnak, örömöt, megelégedést nyújtanak. Minden szenvedély megbetegíthet, ha az egyén szenvedély illúziójának rabja lesz, elveszíti a kontrollt szenvedélye fölött. Ismerd meg önmagad, tanulj józan megküzdési alternatívákat, és alkalmazd az életedben. Amit szeretsz, csak az tehet szabaddá.. II. A békési kistérségi helyzetfeltárás eredménye; a ben végzett kutatás eredményei KEF-09-D Előkészületek a hatékony működés jegyében című pályázat keretében kutatási tevékenységet is folytatott a Békési Kistérség (A vizsgálatba vont békési kistérség települései: Békés város, Mezőberény város, Bélmegyer, Doboz, Murony, Köröstarcsa és Tarhos községek.) 8. és 10. osztályos tanulói körében. A kutatás célja Célja kistérségben tanuló 8. és 10. évfolyamos fiatalok (748fő) legális és illegális szerhasználattal kapcsolatos ismereteinek, attitűdjeinek és veszélyeztetettségük mértékének felmérése, hogy a kistérségben élő tanulók milyen mértékben vannak kitéve annak a veszélynek, hogy későbbi életszakaszukban szenvedélybeteggé váljanak, továbbá képet kapni, pontosabb, megbízhatóbb információkat szerezni az iskolai egészségfejlesztés ezen belül kiemelten a drogprevenció - jelenlegi helyzetéről, az egészséges életmódhoz kapcsolódó egyéni attitűd felmérése, vizsgálata. A tanulók védettségének vagy veszélyeztetettségének megállapításához az egészségkárosító magatartásformákra vonatkozó ítéleteiket, jövőbeli cselekedeteik általuk megítélt ségét, valamint a szerhasználattal, a szerekkel kapcsolatos véleményüket, attitűdjeiket vizsgáltuk. A vizsgálat módszere Önkitöltős kérdőív alkalmazása a nyolcadik és tízedik évfolyamon tanulók teljes körében a kistérségi iskolák mindegyikében. A kérdőív első blokkjában szereplő kérdésekre adott válaszok alapján a prevenciós szükségletek, a második blokkban szereplő kérdések alapján a prevenciós igények diagnosztizálhatók. EREDMÉNYEK Az egészségtudatosság, a helyes viselkedés képessége, az élettel való elégedettség, a jövőorientáltság és a jövővel kapcsolatos ellenséges hozzáállás, ellenállás jelentősége fontos szerepet játszik a fiatalok egészségmagatartásának alakulásában. A fiatalokat érintő kihívások és a növekvő kockázatok, a fokozódó verseny és a korai önállósodás jelentősen megnöveli a fiatalok veszélyeztetettségét (alkohol, dohányzás, drogfogyasztás, stb.). Ezért fontos, hogy ismerjük a tanulók védettségének vagy veszélyeztetettségének megállapításához az egészségkárosító magatartásformákra vonatkozó ítéleteiket, jövőbeli cselekedeteik általuk megítélt ségét, valamint a szerhasználattal, a szerekkel kapcsolatos véleményüket, attitűdjeiket. A kiadványban bemutatni kívánt eredmények a szerfogyasztást kiemelve szemléltetik a diákok viszonyulását a különböző legális és illegális szerekhez kapcsolódóan. A teljes tanulmány megtekinthető: weboldalon. Amennyiben kérdésük van a kutatással kapcsolatban keressék a Békés Városi KEF munkatársait a Békés, Borosgyán u. 1/1. száma alatt. A dohányzás: Mindkét korcsoportban a tanulók abszolút többsége helyteleníti a dohányzást, 8. évfolyamosok 89.3 %-a, a 10. évfolyamosok 79 %-a. A dohányzás mértékének megítélésében jelentős különbségek mutatkozott a megkérdezett két korosztály között. A napi egy szál cigaretta elszívására vonatkozóan a megkérdezett középiskolások több mint fele (52 %) megengedő álláspontú, míg általános iskolásoknak csak közel harmada (31,7 %) nem helyteleníti. Az egyértelmű helytelenítő véleményt a 8. osztályosok között kétszer annyian (20,4 %) vallják magukénak, mint a középiskolás korúak ( 10,1 %). 3

4 A napi egy csomag 1 cigaretta elszívását helyteleníti vagy nagyon helyteleníti a megkérdezett általános iskolások 89,3 %-a, a középiskolásoknak pedig 79 %-a. Az egy csomag elszívására vonatkozóan a nem helytelenítők között (totál: 9,5 %) több mint kétszer annyian vannak a 10. évfolyamosok, mint a 8. évfolyamosok (14,2 % - 6,5 %). Alkoholfogyasztás: Az alkoholfogyasztással kapcsolatban kevésbé voltak elutasítóak a tanulók, mind az általános iskolások mind a középiskolások esetében. Az általános iskolások 37,7 %-a, a középiskolások 48,1 %-a nem helyteleníti azt, ha valaki naponta megiszik egy-két pohárral. A heti csak egy-egy pohár sör elfogyasztását a napihoz viszonyítva viszont már közel kétszeresük tartja elfogadottnak (8. évfolyam 72,4 %, 10. évfolyam 84,4 %). Az alkoholfogyasztásban a napi vagy heti egy-két pohár elfogyasztása és az ugyanilyen időtávú berúgás között lényeges különbséget tettek mind általános iskolás mind a középiskolás megkérdezett tanulók. A napi italfogyasztás elfogadottságával ellentétben a rendszeres, heti berúgást kevesebb tanuló tartotta elfogadhatónak (általános iskolások: 12,3%, középiskolások: 19,5%). A heti alkoholfogyasztás részegségig eljutó mértékét a 8. évfolyamosok 82,8 %-a és a 10. évfolyamosok 74,8 %-a helyteleníti valamilyen mértékben. A tiltott drogfogyasztáshoz való viszony:a 8. évfolyamosok 8,4 %-a a kipróbálást nem helyteleníti, 10. évfolyamosoknak a 13,6 %-a ugyanezen a véleményen van. Ezzel ellentétben a 8. évfolyamosok 88,9 % és 10. évfolyamosok 81,4 %-a van azon a nézeten, hogy a kipróbálását is helyteleníti, vagy nagyon helyteleníti. A marihuána-fogyasztást mindkét korcsoportban nagyon magas arányban helytelenítik ( 93,5 % és 94,6 %). CSELEKVÉSI PROGNÓZISOK- a jövőbeni cselekedeteikre várható attitűd/viszonyulás-táblázatos eredménybemutatás Mennyire tartod nek az életed során az alábbiak bekövetkezését? Naponta tíz vagy több szál cigarettát fogok elszívni ,1 11,1 4 3,8 nagyon 8. évfolyam 10. évfolyam 22,222,6 Hetente többször inni fogok egy-két pohár bort vagy sört 6,9 5,7 nagyon Kipróbálom a marihuánás cigarettát 64,3 54,4 nem bitosan nem 16,6 12,8 41,840,5 nem 32,7 30,1 bitosan nem 5,8 1,7 nem tudta eldönteni 8. évfolyam 10. évfolyam 2,9 4,1 4,7 6,8 nagyon 22 13,7 76,7 64,5 2 5,8 6,1 nem tudta eldönteni 8. évfolyam 10. évfolyam nem bitosan nem 2,7 nem tudta eldönteni 4

5 Kipróbálok keményebb drogokat is (extasy-t, heroint-t) ,9 1,4 1,8 1,4 nagyon 8. évfolyam 10. évfolyam 9,1 9,1 nem 86,786,6 bitosan nem 1,6 4,1 nem tudta eldönteni veszélyben lévő diákok aránya viszont viszonylag alacsony; náluk már megfogalmazódott a szerfogyasztás igénye, kipróbálása, használatának konkrét tervezése. A jövőbeni egészségmegőrző és egészséges életmódra nevelő, a káros szenvedélyek egészségromboló hatását bemutató felvilágosító munka hatékonyságának és eredményességének növelése látszódik szükségesnek. Az adatokból úgy tűnik, hogy a tanulók attitűd kellékeként egyre inkább jelen van a drog (főként a marihuána). Az egészséges életmódra nevelés részeként a káros szenvedélyek (dohányzás, alkoholfogyasztás) területén szükséges növelni a rájuk vonatkozó prevenciós munkát az intézményekben. A kutatás családoknak szánt üzenete, hogy az érzelmi biztonságot nyújtó családi légkör megteremtése, fenntartása a család feladata; mint virágcserépben a virág, melyet minden viszontagság esetén mindennap ápolni szükséges, azért, hogy virágozzon. A veszélyeztetettség aránya a drogokkal szemben: 8. osztályosok megoszlása 10. évfolyam megoszlása III. Mozdulj!- a szerfüggőség kialakulásának rizikófaktorai 33,80% 63,10% 3,10% köztes veszélyben védett 33,80% 60,10% 6,10% köztes veszélyben védett A szerfüggőség kialakulásában nagyon sok tényező játszik szerepet. Igen sokszor a tökéletesnek mondható családokban is kialakulhatnak szerfüggőséggel küzdő életpályák. Nem csak a családi kapcsolatok, a kortárs kapcsolatok játszhatnak szerepet egy-egy félresiklott élet kialakulásában, hanem a személyiség kisebb nagyobb fejlődési zavarai is. A szerfüggőség kialakulása többségében a serdülőkori változásokkal is összeköthető. A nem megfelelő önbizalommal és önértékeléssel élő gyermek hajlamos rosszul érzékelni az őt ért hatásokat, ezért nagyon fontos, hogy szülőként, pedagógusként arra kell törekedjünk, hogy gyermekeink ismerjék a helyes értékrendet és legyenek képesek a konfliktusos helyzetekkel való megbirkózásra. Néhány dolog, ami hozzájárulhat a drogfogyasztás kialakulásához: ÖSSZEFOGLALÁS A tanulmányból látható, hogy a diákok 60%-a védett a szerfogyasztás szempontjából, azonban a köztes veszélyben lévő diákok aránya viszonylag magas, ami azt jelenti, hogy a szerfogyasztáshoz való viszonyulásuk még változhat pozitív illetve negatív irányba is. A Szülői viszonylatok: - érzelmi elutasítás- Nincs kötődés szülő és gyermek között - engedékenység- Nincsenek szabályok - szülői következetlenség - a szülők közötti összhang hiánya/szélsőséges nevelési elvek 5

6 - éretlenség- a szülői szerep fel nem vállalása - túlzott vagy nem lévő szülői elvárások - túl sokat egyedül hagyott gyermek - laza, határok nélküli család - Jó anyagi körülmények, ez pótolhatja a szeretet kifejezését - Túl erősen kötő család, aki nem támogatja a gyerek felnövését, önállóságát - apa kapcsolat zavarai: apa nincs, hiányos, távol van, agresszív, - anya kapcsolat zavarai : anya nincs, elégtelen, túlkontrolláló, túlféltő; - szülők, családtagok kóros alkoholfogyasztása, gyógyszerezési szokásaik - családon belüli erőszak, érzelmi elhanyagolás Amennyiben úgy érzi, hogy nem boldogul gyermekével keresse fel a helyileg illetékes nevelési tanácsadó szolgálatot. Kortárshatások: Az iskolai és a baráti környezet is nagy szerepet játszik egy-egy életpálya alakulásában. A gyerekek a kamaszkorban mindent ki akarnak próbálni, amennyiben nincs megfelelő szabadidős elfoglaltság, szerető, következetes családi légkör a mindennapi üresség érzése vezethet a szerek kipróbálásához. A fiatalok nagy részének nincs megfelelő veszélyés felelősség érzete. Sok tizenéves fiatal a szükségesnél több zsebpénzzel rendelkezik és amennyiben a pénzfelhasználás le nem kötött szabadidővel párosul, akkor lehetőség adódik kábítószer kipróbálására a könnyűdrogok és a legális szerek egyre inkább elérhetőek a fiatalok számára. Az iskolai elvárás rendszer inkább teljesítmény-orientált, ezzel együtt nő a kimerültség és a feszültség, megfelelni vágyás, ami elvezethet a kábítószer fogyasztásának kezdetéhez. A fiatalokra jellemző, hogy érzelmeik újrafelfedezéséhez-megfelelő, építő közösség hiányában- választanak különböző kábítószereket. Misztikusnak és megfejthetőnek véli ezáltal a világ dolgait és az őt érte hatásokat. A téves misztikum keresése kapcsolódik az egyre inkább elidegenedő társadalmunk beteljesüléséhez. A család és barátok helyett, az illúzióba való menekülés hozzájárulhat egy kezdődő pszichés zavar kialakulásához. Több esetben hiszik azt a fiatalok, hogy a szerfogyasztás segíti a kamaszkori labilis személyiségük harmonizálását, azonban téves elgondolás ez a részükről, hiszen a legális és illegális kábítószer használata következtében csupán átmeneti felhangoltság érezhető. A kábítószer fogyasztás következménye képen az alábbi állapotok léphetnek fel (ezen helyzetek, tünetek nem mindig kábítószer fogyasztásra utalnak, de minden esetben érdemes foglalkozni a velük): Szociális tünetek: - baráti társaság hirtelen váltása, titkolása - kimaradozás otthonról - iskolakerülés - teljesítménycsökkenés (pl.: iskolában, hobby-, sport tevékenységben) - elmagányosodás - túlzott befelé- vagy kifelé fordulás - értékesebb tárgyak/pénz eltűnése otthonról Pszichés tünetek - lehangoltság, depresszió - hirtelen hangulatváltozások - kedélyállapot változás: levertség; kedvetlenség; közöny, ok nélküli örömkitörések és feldobottság-érzés váltakozása - koncentrációs zavar - indokolatlan fáradtság, gyors kimerülés - ingerlékenység, idegesség - alvászavarok Fizikai tünetek - felpörgött, sokat izgő-mozgó állapot - nem szeretne a szemünkbe nézni (pupilla tág, szűk, vörös szemek - elnyújtott, lassú beszéd - tűszúrásnyomok-vénák környékén Amennyiben bármilyen, a megszokottól eltérő viselkedés módot tapasztal gyermekénél, diákjánál, vagy barátjánál próbáljon beszélgetni vele, vagy 6

7 forduljanak orvoshoz, ezzel megelőzhető a később tartóssá váló pszichés megbetegedés vagy kábítószer-függőség. Pedagógusként fontos odafigyelni a diákok nagymértékű változásaira pl.: kimaradás az iskolából, hirtelen romló tanulmányi eredmény, magatartásbeli változások, órákon való gyakori elmerengés. A pedagógus felelőssége az kortárs viszonyok megfigyelése és pozitív alakulásának figyelemmel kísérése, visszajelzések küldése a diákok felé. IV. Segítő tényezők-tanácsok szülőknek A gyermek számára nagyon fontos, hogy korán felismerje az értékkapcsolatokat. Már óvodás korban erősíthetjük a baráti kapcsolatok iránti igényt azzal, hogy elhívjuk a hozzájuk közelálló gyermekeket saját otthonunkba. A szülők feladata is, hogy legyen olyan szabadidős tevékenység a gyermek életében, mely leköti energiáit, segíti a fejlődésben és elmélyülésben. Sok tartalmas időt szükséges eltöltenünk a gyermekünkkel ahhoz, bizalmi kapcsolat alakulhasson ki szülő és gyermek között, mely jó esetben lazul a serdülőkor idején, azonban az őszinteség megmarad. Segítő tényezők Szoros, stabil, időtálló családi kapcsolatok A szülők kapcsolata rendezett egymással és a gyerekekkel-őszinte beszélgetések kezdeményezése már kisgyermekkortól a bizalom megerősítése érdekében Az iskolában és otthon elért jó eredmények miatti pozitív visszajelzések adása önbizalom, szociális beilleszkedés segítése Csoporthoz, közösséghez való tartozás segítése (fontos, hogy a szülő ismerje a gyermek baráti kapcsolatait, a helyeket, ahová eljár) A szabadidő hasznos eltöltésének családi példája, a gyermek bevonása a tevékenységbe (szülők hobby tevékenységepl.: kertrendezés, horgászat, sport tevékenység, olvasás) Megküzdés, stressz levezetési technikák megtanulása helyes társadalmi értékrend közvetítése Rendszeres kapcsolat és konzultáció az osztályfőnökkel Jó tudni: a családban működő jó, illetve rossz problémamegoldó modelleket, a gyermekek is átveszi, megtanulják és a későbbiekben a tanult minták alapján fogják megoldani az elébük kerülő helyzetet. V. Szertelen szabadidő eltöltésének színterei Sport és mozgás..ép testben ép lélek A sport, a mozgás kedvező élettani és lélektani hatását már az ókori görögök is ismerték. Segíti a személyiségedet önmagad fizikai és lelki egyensúlyának megteremtésében. Jótékony hatással van a szervezetedre. A sport segít az ideális testsúlyod elérésében és megtartásában. Már perc séta tevékenység boldogsághormont szabadít fel benned, ami egy kellemes eufórikus állapotot eredményez. Leküzdheted a depressziót, és optimistábban szemlélheted a világot és kialakíthatsz magadnak egy új, egészségesebb, boldogabb életformát, élményeket és barátokat szerezhetsz. Természetjárás a tiszta levegőért és az energiáért A túrázás, a természet és annak megfigyelése egészen kiváló élménye lehet az életnek. Az ember, így a te életedben is fontos, hogy részévé válj a téged körülölelő környezetnek, megtapasztald megnyilvánulásait, odafigyelj színeire, formáira. Megfigyelni és még ha csak kicsit 7

8 is, de megérteni a növény és állatvilágot nem csak örömöt, de segítséget is jelenthet meghatározni helyünket az élet sokszínűségében. Legegyszerűbb módjai a gyalogos és kerékpáros kirándulások. Több élményt nyújthatnak a túrák, amikor figyelmed teljes egészében a természetre összpontosít. Mindannyiunk közelében vannak a környezetünknek olyan helyei, amit az ember csak ritkán látogat és éppen ezért sajátságos hangulattal tölt el bennünket. Fedezd fel a lakhelyed közelében lévő lehetőségeket! Nézz szét a vízparton, az erdőben, a réteken! Keress olyan embereket, csoportokat akinek hasonló az érdeklődésük! Fejlesztő programok ahol a személyiség, a tudás fejlődése az elsődleges cél Ki vagyok én? Egyszerű kérdés, a válasz keresése életjellemzőnk. Önmagunk megismerése, fejlesztése, fejlődése életünk végéig tarthat. A felismeréseid által tudsz majd megfelelő, határozott döntéseket hozni az életedben. Minden pillanatunk döntés; a nem döntés is döntés. A mindennapi kapcsolataidban létezést kiegészítheted a világnézetedhez illeszkedő tevékenységekkel: Önismereti tréningek, Ima, Gyónás, Jóga, Meditáció, Autogén tréning. Művészet, kultúra az önkifejezés eszköze Szabadjára engedheted a fantáziádat, az alkotóképességed. A festészet, rajzolás vagy bármilyen más kreatív-művészeti tevékenység által szárnyalhat a képzeleted. A kifejezés eszközét szabadon választhatod meg: ének, zene, képzőművészet, grafika, fotózás stb. A művészeti jellegű tevékenységeknek igen erős közösségteremtő szerepe van. Lehet, hogy a művészet nem mindennapi tevékenységként jelenik meg majd az életedben, de állandó kísérője marad mindennapjaidnak, mely megédesíti a szürke hétköznapokat. Segíti a szavakba még nem vagy már nem megfogalmazható gondolatok, érzések kifejezését. Önkéntes munka Ha kedvet érzel az önkéntes munkához, szereted az embereket, szívesen töltöd idődet egy vidám csapatban, próbáld ki magad önkéntesként! Ezért ugyan ritkán jár anyagi megbecsülés, de részvételed segít a társadalom helyreállításában, a természet megóvásában és más területek, ahol szükség van Rád! Önszerveződés Amennyiben nem találsz számodra megfelelő elfoglaltságot, próbálkozz a szervezéssel! Légy újító! Keress néhány hasonló érdeklődésű embert! Hozzatok létre civil szervezetet, klubokat! A létrehozásban segítségedre lehetnek a helyi CISZOK-ok (Civil Szolgáltató Központok.). Pályázatok írásával, támogatásokon útján és egy jó csapattal céljaitok eléréséhez kaphattok segítséget. A programokról információt leghamarabb a lakhelyeden működő Civil Szervezetek Házában, Teleházban, Művelődési Központban, Könyvtárban, Ifi Házban kaphatsz. A felsorolt tevékenységeket érdemes akár ma elkezdeni, mert közösségi irányba fejleszti a személyiségét. 8

9 Az élet bármely szakaszában elkezdett kreatív, tartalmas szabadidő eltöltés kiegészítő, pozitív önmegvalósító hatással van a testedre és a lelkedre. Hasznos oldalak és használható információk: Ha esetleg nem találsz az ajánlott linkek között használható információ az internetkereső az általad megfogalmazott címszavakra biztosan kiad olyan linket, mely hasznos lehet számodra. VI. Hová fordulhatunk segítségért Békés megyében? Drogveszélyben lévők, hozzátartozók számára segítségnyújtási lehetőségek Békés megyében Hová fordulhatunk segítségért családtagként és kortársként? Battonya Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet, 5830 Battonya, Hősök tere 8., telefon: 68/ Békés Békés Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, telefon: 66/ , Mentálhigiénés Egyesület, Békési Mentálhigiénés Szolgálat 5630 Békés Borosgyán u. 1/1, telefon: 66/ Web: Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ (Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat), 5630 Békés, Jantyik u. 1. telefon: 66/ Web: Békéscsaba Békéscsaba Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, telefon: 66/ vagy 20/ Web: Mentálhigiénés Egyesület, Békés Mérték Közösségi Ház 5600 Békéscsaba, Békési út 40.,telefon: 66/ Web: Mi-értünk Egyesület, telefon: (66) , (70) (70) Web: SOS Telefonos Lelkisegély Szolgálat ingyenesen hívható (vezetékes telefonról) a nap 24 órájában az egész megye területéről (a 68-as körzetből is): telefon:66/ web: SOS Tini Telefonos Alapítvány, 5600 Békéscsaba, Wlassits sétány 4., telefon: 66/ SKYPE meghallgatlak- Bejelentkezéssel iskolai napokon hétfő és szerda ig Facebook: Téged meghallgatlak Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány, 5600 Békéscsaba, Wlassits sétány 4., telefon: 66/ : 9

10 Szarvas Ótemplomi Szeretetszolgálat Közösségi Szenvedélybeteg ellátás, 5540 Szarvas, Tessedik u. 24. telefon: 0620/ Gyula Gyula Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye, 5700 Galamb u. 21. telefon: 66/ Drogambulancia- Békés Megyei Képviselőtestület Pándy Kálmán Kórháza 5701 Gyula, Semmelweis u. 1., telefon: 66/ Web: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 5701 Gyula, Semmelweis u. 1., telefon: 66/ Független Egyesület, 5700 Gyula, K. Schiffert József u. 14. telefon: 66/ Web: Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, 5700 Gyula, Hajnal u. 3., telefon: 66/ Pándy Kálmán Kórház Addiktológiai Részleg, 5703 Gyula, Sitka u. 1., telefon:66/ Nagyszénás BMSZO Szenvedélybetegek Rehabilitációs Részlege, 5931 Nagyszénás, Orosházi út 55., telefon: 68/ web: Egy-Másért Alapítvány Szenvedélybetegek lakóotthona 5931 Nagyszénás, Táncsics u. 3. telefon: 68/ Orosháza MI-ÉRTÜNK KontaktPont, 5900 Orosháza, Október 6. utca telefon: 06-70/ vagy 06-68/ Honlap: Drogsegélyvonal szülőknek (ingyenes) telefon: 06-40/ , naponta 17 és 21 óra között Az Országos Gyermekvédő Liga - a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium támogatásával - a szülők kábítószer-problémával kapcsolatos tájékozódását elősegítő új információs telefonvonalat üzemeltet. A szolgáltatás helyi tarifa díjáért hívható. VII. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szerepe A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a helyi önkormányzat szakmai tanácsadó testülete, helyi segítő intézményekből álló hálózat. A fórumok állást foglalnak, véleményeznek, és ajánlásokat fogalmaznak meg a problémakezelés érdekében. Helyi szinten koordinálják és elősegítik a Nemzeti Drog Stratégiában megfogalmazott célok megvalósulását. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok szakmai és szervezeti munkáját a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézethez (NCSSZI) tartozó Nemzeti Drogmegelőzési Iroda (NDI) segíti. Az NDI feladata, a folyamatos kapcsolattartás, és a számukra nyújtott szakmai tanácsadás. Web: 10

11 VIII. Békés Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működése Békés Város Képviselő-testülete a július 5-én megtartott ülésén a 227/2001. (VII. 5.) KT számú határozatával döntött a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (továbbiakban: KEF) létrehozásáról. A KEF életre hívásának célja az volt, hogy a helyi drogproblémákkal kapcsolatos információkat összegyűjtse, monitorozza a változásokat, meghatározza a legfontosabb rizikócsoportokat, megállapítsa a helyi közösségi prevenció célkitűzéseit, a terápia lehetőségeit. A működési keretei között pályázatok és egyéb támogatások felhasználásával alternatív szabadidős és közösségi szolgáltatásokat és programokat ajánljon, biztosítson a Békés városában élő fiatalság illetve az addiktív problémával küzdők számára. A hálózati együttműködésben ellátott feladatellátásában szerepel a tagok csapatépítő tréningje, kortársképzés, szermentes szabadidős és sport programok, drogmentes szórakozóhely, felmérés és tanulmány készítése ben Békés város tanulóinak drogfogyasztási jellemzőiről készített felmérést től Békésen elkezdte működését egy szenvedélybeteg ellátó intézmény, a Mentálhigiénés Egyesület, mely elvállalta a KEF hálózatának koordinálását, szoros együttműködésben a Békés Városi Önkormányzattal. A szervezet tagjai rendszeresen találkoznak különböző témák megvitatása céljából. Ezen kiadvánnyal egy időben készül a város Drogstratégiájának és cselekvési tervének felülvizsgálata, melynek célja: 1. A veszélyeztető tényezők visszaszorítása, a drogokhoz való hozzáférés lehetőségének csökkentése közösségi együttműködéssel. Ezáltal a kábítószert használók számának visszaszorítása. 2., A prevenció (megelőzés) eszközrendszerének bővítése, a már meglévő szolgáltatások megerősítése. 3. A rehabilitáció (kezelés) eszközrendszerének bővítése, a már meglévő szolgáltatások megerősítése.1 4. A helyi társadalom váljon érzékennyé a drogproblémára, ismerje meg a hatékony fellépés eszközeit és a közös cselekvésben való részvétel lehetőségeit. IX. Könyvajánló Az általunk ajánlott könyvek nem csak a szakma számára hasznosak, de szülők, pedagógusok és fiatalok számára is útmutatást jelenthetnek a jó családi, emberi kapcsolatok és az egészséges személyiségfejlődés megőrzésének szempontjából. Függőség és kegyelem - May, Gerald G. A pszichiáter szerző a jól ismert addikciók mellett olyan függőségek kialakulását és működését is bemutatja, mint a munka, szex, teljesítmény, felelősség, kapcsolat, énkép, intimitás. Hangsúlyozza: szenvedéseink utat nyitnak Isten különleges szeretete és kegyelme számára. W. Buhne: A becsapottak vágyakozása (Primo kiado, Bp.) Kábítószeresek, alkoholisták, hippik, tönkrement életű fiatalok új,boldog életet találnak Az élet teljessége utáni vágytól, valamint szeretet es igazi békesség utáni éhségtől űzötten öt fiatal kiszállt, hogy meneküljön a szürke hétköznapok valóságából Horányi Annabella - Kósáné Ormai Vera (szerk.): Gyerekeinkért - Gyakorlati pszichológia szülőknek,nagyszülőknek Lélek Kontroll sorozat Mérgező szülők Emberi játszmák A szeretet művészete Szemtől szemben a depresszióval Bensőséges kötelékek Ismeretlen önmagunk 11

12 Csernus Imre A fájdalom arcai Csernus Imre: Ki nevel a végén? Eia Asen: A boldog család és a hozzá vezető út Bagdy Emőke: A család harcmező és békesziget Vekerdy Tamás : Kicsikről nagyoknak Bettelheim, Bruno: A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek A könyvek többsége megtalálható és kölcsönözhető a Békés Városi Püski Sándor Könyvtárban (5630 Békés, Széchenyi Tér 4.- valamint megvásárolhatók könyvesboltokban, valamint online könyváruházakon keresztül X. Hasznos linkek az Interneten Az ajánlott honlapok széles körben foglalkoznak a kábítószer probléma minden területével. Informálódhatunk a kábítószer okozta leggyakoribb negatív tüneteivel, a hosszas használat következményeivel, kezelési lehetőségekről, büntetőjogi kérdésekről stb drog.lap.hu egeszseg.lap.hu A kiadványt készítette: Békés Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1 A kiadvány megjelenését támogatta: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázatkezelő Nyomdai munkálatok: BékésPrint Kft. 12

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 2. komponens Szenvedélybetegségek leküzdésére irányuló kezdeményezések Moravcsik-Kornyicki

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek ünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek gyermekeinknek átadjuk kromoszómáinkat és génjeinket, személyes

Részletesebben

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési

Részletesebben

54 762 02 0010 54 03 Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 03 Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13.

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13. Kortárssegítő képzés Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia 2012. december 13. Stratégia alkotás A kortárssegítő tréning Oktatáskutató

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Addikció a családban. Ha igen, kérem mondjon pár mondatot (Ha nem mondjuk el röviden!)

Addikció a családban. Ha igen, kérem mondjon pár mondatot (Ha nem mondjuk el röviden!) Addikció a családban 1. Tudja-e Ön mit nevezünk szenvedélybetegségnek? Nem Ha igen, kérem mondjon pár mondatot (Ha nem mondjuk el röviden!) 2. Mit gondol mely családokat érinti jobban ez a probléma? a.,

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében

A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében Dr. Felvinczi Katalin Ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztérium Mi is a mentálhigiéne? Nem csupán a pszichés

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért Kedvezményezett neve: Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi íoktatókórház A projekt címe: Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért A pályázat azonosító száma: TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0016

Részletesebben

Burszki Mónika. Nemzeti Drogmegelőzési Iroda

Burszki Mónika. Nemzeti Drogmegelőzési Iroda Burszki Mónika Nemzeti Drogmegelőzési Iroda Új DS Szakértői munkacsoport Berényi András (diáktanácsadás, mentálhigiéné, civil szervezetek) Buda Béla (addiktológia, mentálhigiéné, kommunikáció) Grezsa Ferenc

Részletesebben

Hit és prevenció harc a drogok ellen

Hit és prevenció harc a drogok ellen Program címe: Hit és prevenció harc a drogok ellen Tanúsítvány száma: 5/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Kérelmező neve: Alfamedicus Egészségügyi és Humán Szolgáltató Bt. Program rövid

Részletesebben

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea.

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea. A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása re- kreáció Szűkebb értelmezésben: feltöltődés kalandsport, unikumsport más sportok rekreáció = sport A rekreáció eszmei és gyakorlati válasz, - tevékenységrendszer

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

1. Droghelyzet általában, kábítószer-probléma Magyarországon

1. Droghelyzet általában, kábítószer-probléma Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezető..1 1. Droghelyzet általában, kábítószer-probléma Magyarországon.. 2 1.1. A droghasználat elterjedtsége....3 2. Nemzeti Stratégia....4 3. A KEF-k szerepe, a békési KEF. 8 3.2. Békés

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2 Ügyiratszám: 7652-4/2011 Előterjesztés Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére Napirend:

Részletesebben

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás Diák Mentálhigiénés Tanácsadás a HUMAN-SERVICE tapasztalatai tükrében Felkészítés a felnőtté válásra, a tanult és hozott értékek kibontása Helyzetkép a human-service tapasztalatai tükrében Az érettségit

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a dél-dunántúli általános és középiskolás fiatalok attitődváltozásai komplex vizsgálatának szekszárdi eredményeirıl

TÁRGY: Beszámoló a dél-dunántúli általános és középiskolás fiatalok attitődváltozásai komplex vizsgálatának szekszárdi eredményeirıl AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 335. MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a dél-dunántúli általános és középiskolás fiatalok attitődváltozásai komplex vizsgálatának szekszárdi eredményeirıl E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Gábor Edina. Mentálhigi. Balogh Judit. 2004. április 26.

Gábor Edina. Mentálhigi. Balogh Judit. 2004. április 26. Gábor Edina Balogh Judit Mentálhigi Munkahely lhigiénés s szervezetek örömteli szerepe az egészs szségfejleszt szervezet? gfejlesztésbensben Jelen és s jövőj 2004. április 26. Magyarország évközi lakosságszáma

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik:

Tisztelt Bizottság! Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik: Tisztelt Bizottság! A Hétszínvilág Egyesület szerződéséhez híven elkészítette a kortárssegítő képzésre jelentkezők fiatalok körében felmérését. A kérdőív az Ifjúság Kutatás 2000 Dunaújváros felhasználásával

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Kedvezményezett: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Célok A program célja: a szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Egészségi

Részletesebben

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve egészségnevelési tevékenységének bemutatása Készítette: dr Szűcs Erzsébet, dr. Cornides

Részletesebben

Ifjúságvédelmi felelős munkaterve

Ifjúságvédelmi felelős munkaterve Ifjúságvédelmi felelős munkaterve A Tápiószelei Általános Iskola ifjúságvédelmi felelőse: Kosaras Katalin Fogadóórája: - alsó tagozaton (Farmosi úti iskolában) A hét hétfő 10-12 óra között B hét hétfő

Részletesebben

Az egészség (R)éve prevenciós program

Az egészség (R)éve prevenciós program Program címe: Az egészség (R)éve prevenciós program Tanúsítvány száma: 1/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Katolikus Karitász Caritas Hungarica Program rövid leírása

Részletesebben

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, 2016.04.14. FODOR GÁBOR Miről lesz szó? Problémafelvetés: A pedagóguspálya veszélyes üzem Tapasztalat A kiégés kockázata komolyan veendő

Részletesebben

Beszéljünk róla! Program címe: Tanúsítvány száma: 4/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7.

Beszéljünk róla! Program címe: Tanúsítvány száma: 4/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Program címe: Beszéljünk róla! Tanúsítvány száma: 4/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Kérelmező neve: Forrás Lelki Segítők Egyesülete Program rövid leírása Célcsoport: 12-14 illetve,

Részletesebben

KEF-ÉTLAP A BÉKÉSCSABAI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM TAGSZERVEZETEI ÁLTAL TÉRÍTÉSMENTESEN IGÉNYBE VEHETŐ ELŐADÁSOK TÁRA A 2011/2012-ES TANÉVBEN

KEF-ÉTLAP A BÉKÉSCSABAI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM TAGSZERVEZETEI ÁLTAL TÉRÍTÉSMENTESEN IGÉNYBE VEHETŐ ELŐADÁSOK TÁRA A 2011/2012-ES TANÉVBEN KEF-ÉTLAP A BÉKÉSCSABAI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM TAGSZERVEZETEI ÁLTAL TÉRÍTÉSMENTESEN IGÉNYBE VEHETŐ ELŐADÁSOK TÁRA A 2011/2012-ES TANÉVBEN MI-ÉRTÜNK PREVENCIÓS ÉS SEGÍTŐ EGYESÜLET MI-ÉRTÜNK Prevenciós

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Győr, Vasvári Pál u. 1/a. www.maltai.hu 2011. Február 25. Szakmai Nap Előzmények Bűnmegelőzési pályázat:kiíró

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet. Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet. Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Egészséges (?) ifjúság Egészséges (?) nemzet Prof. Dr. Oroszlán György Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Felnttkori kóros állapotok megelzése gyermekkorban Elhízás Hypertonia Szív-

Részletesebben

CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért

CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért Program címe: CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért Tanúsítvány száma: 2/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Drogprevenciós Munkacsoport Program rövid leírása

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

2014. október 18., Dr. Németh Zoltán

2014. október 18., Dr. Németh Zoltán 2014. október 18., Dr. Németh Zoltán Miről lesz szó? 1. Hogyan terjedt el a modernkori drogfogyasztás? Hol tartunk? Mik a legnépszerűbb drogok? 2. Mik az okai annak, hogy a fiatalok kipróbálják és használják

Részletesebben

ISKOLAI DROGSTRATÉGIA

ISKOLAI DROGSTRATÉGIA ISKOLAI DROGSTRATÉGIA A drogstratégia a következő dokumentumokat veszi alapul: - Nemzeti Stratégia a Kábítószer visszaszorítására (Ifjúsági és Sportminisztérium 2000. június) - Pedagógiai program - Az

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben

54 762 02 0010 54 03 Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 03 Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Pedagógusok az egészségért konferencia október 3.

Pedagógusok az egészségért konferencia október 3. Pedagógusok az egészségért konferencia 2014. október 3. Belső (M)órarend A Budapest XVI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola Egészségfejlesztési programja bemutatja: Dátán Attila Tartalom Előzmények,

Részletesebben

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása Minőségirányítási csoport Szülői kérdőív feldolgozása 2010-11 Egyesített rövid távú cél: 4. Szülőkkel való kapcsolattartás feltérképezése A megvalósítás módja: Kérdőíves megkérdezés a szülői elégedettség

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Három

Részletesebben

A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon. Készítette: Schatz Enikı

A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon. Készítette: Schatz Enikı A dizájner drogok megjelenésének sajátosságai Szekszárdon Készítette: Schatz Enikı Kutatásom célja, hogy betekintést nyerjek a serdülıkori devianciák legaggasztóbb szegmensébe, a drogfogyasztásba. Célom

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

www.eduvital.net "Soha sem késő"! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András

www.eduvital.net Soha sem késő! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András www.eduvital.net "Soha sem késő"! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András Az EDUVITAL koncepció és gyakorlat www.eduvital.net Mit tanít az EDUVITAL csapata? Küldetés nyilatkozat A magyar

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

CIVIL-EGÉSZSÉG-HÍD HELYZETFELMÉRÉS 2012 FÖLDES

CIVIL-EGÉSZSÉG-HÍD HELYZETFELMÉRÉS 2012 FÖLDES CIVIL-EGÉSZSÉG-HÍD HELYZETFELMÉRÉS 2012 FÖLDES Készítette: dr. Tamás Gábor, a projekt szakmai vezetője EGÉSZSÉG (WHO DEFINÍCIÓ) Az ember testi, lelki és szociális jólétét jelenti és nem csupán a betegség

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Tematika: Időpont: helyszín: Tevékenység témája tartalma célcsoport eszközök,kellékek

Tematika: Időpont: helyszín: Tevékenység témája tartalma célcsoport eszközök,kellékek Tematika: C.1.1.10. Prevenciós tevékenységek a deviáns magatartás, a korai iskolaelhagyás, a korai terhességek, káros szenvedélyek leküzdése érdekében. Előadó: Rácz Tamás C.1.1.10. Prevenciós előadás káros

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

Érdeklődés és jelentkezés

Érdeklődés és jelentkezés 06-20- 913 9432 Érdeklődés és jelentkezés SPIRITUÁLIS, LELKI ÉRTÉKEK Őszinteség Elhatározás Alázatosság Lelkesedés Jótett Hajlandóság Tisztelet Harmónia Türelem Közvetlenség Átélés Tudatosság Méltóság

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Dr. Szemelyácz János INDIT Közalapítvány Pécs 2005.okt.18.

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló Alkohol - Drogsegély Ambulancia KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló Tárgy: Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek közösségi ellátásának

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

PR-Kód A szervezet neve Projekt címe Igényelt összeg Megítélt összeg. Eger Megyei Jogú Város LÉGY TISZTÁBAN MAGAD- DAL KAB-KEF-11-C-3616

PR-Kód A szervezet neve Projekt címe Igényelt összeg Megítélt összeg. Eger Megyei Jogú Város LÉGY TISZTÁBAN MAGAD- DAL KAB-KEF-11-C-3616 KAB-KEF-11-C-3616 Eger Megyei Jogú Város LÉGY TISZTÁBAN MAGAD- DAL KAB-KEF-11-C-3610 KAB-KEF-11-C-3602 Miskolc Megyei Jogú Város Békéscsaba Megyei Jogú Egészségügyi Alapellátási Intézmény Nekünk fontos

Részletesebben

A 2011/12. tanévben felmértük a tanulók lelki, életmódi tényezőit az Achenbach féle és egy életmódi kérdőívvel. A felmérésben 154 tanuló vett részt.

A 2011/12. tanévben felmértük a tanulók lelki, életmódi tényezőit az Achenbach féle és egy életmódi kérdőívvel. A felmérésben 154 tanuló vett részt. /. tanév A /. tanévben felmértük a tanulók lelki, életmódi tényezőit az Achenbach féle és egy életmódi kérdőívvel. A felmérésben tanuló vett részt. Megállapítások: A 9. évfolyamból az Achenbach kérdőív

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11.

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11. Eredmények S z ü lői elégedettségi kérdőív 2 0 1 0 / 2 0 11. A kérdőívek száma 250 213 200 150 100 93 50 0 kiadott kitöltött 2 Az Ön gyermeke 60 56 50 40 34 30 20 10 0 fiú lány nincs válasz 2 3 A kérdőív

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében Leiner Károly tanító, gyógypedagógus A veszélyeztetettség különböző szakterületek általi meghatározásai: Gyermekvédelmi definíció:

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok Ifjúságügyi komponens TÁMOP 5.2.5-B-10/2 Izsák Imre ÁMK ifjúsági

Részletesebben

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén Kovács Ildikó dietetikus Szívbarát program Szívbarát életmóddal a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséért Budapest,

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola Kedvezményezett : Projektazonosító: Projektidőszak: Program típus TÁMOP-6.2-11/1-2012-1253 2013.09.01-2014.06.30 Bibó István i Alapítvány Program neve/címe: 8252 Balatonszepezd, Szegfű köz A rendszeres

Részletesebben

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra November - A függőség elleni küzdelem hónapja Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Hétköznapi szóhasználatban a függőség szót a ragaszkodás, hozzászokás, szükséglet értelemben használjuk. A függőség 40-60

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben