KEF - TÉKA. ÚT-MUTATÓ tájékoztató és információs kiadvány szerfogyasztással, egyéb függőséggel (addiktív problémával) érintett embertársainknak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEF - TÉKA. ÚT-MUTATÓ tájékoztató és információs kiadvány szerfogyasztással, egyéb függőséggel (addiktív problémával) érintett embertársainknak"

Átírás

1 Tartalom Előszó I. Szenvedélyeink viharában c. ráhangoló KEF - TÉKA ÚT-MUTATÓ tájékoztató és információs kiadvány szerfogyasztással, egyéb függőséggel (addiktív problémával) érintett embertársainknak ( verzió) II. III. IV. A békési kistérségi helyzetfeltárás eredménye; a ben 8. és 10. évfolyamos diákok körében végzett kutatás eredményei Mozdulj a figyelmezető jelek észlelésétől a cselekvésig Segítő tényezők-tanácsok szülőknek V. Szertelen szabadidő eltöltésének színterei VI. Hová fordulhatunk segítségért? - Drogveszélyben lévő egyének számára segítségnyújtási lehetőségek Békés megyében VII. KEF-ek hálózata és szerepe VIII. A Békés Városi KEF szervezetének bemutatása IX. Hasznos könyvek X. Internetes oldalak Kiadja: Békés Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF)

2 Előszó Tisztelt Olvasó! A Békés Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) KEF-TÉKA c. tájékoztató és információnyújtó kiadványát tartja kezében. A Békési KEF hálózati tevékenységünk során tapasztaljuk, hogy szükséges az ÚT-MUTATÓ, azaz egy olyan helyi, kistérségi kiadvány, mely együttesen tartalmazza a 2010-ben a békési kistérség iskoláinak 8. és 10. osztályos diákjai körében végzett egészséges életmód attitűd kutatás eredményeit; felvillantja azokat a rizikófaktorokat, melyek hozzájárulhatnak a problémás szerfogyasztás, az addiktív probléma, a szerfüggőség, mint probléma-megoldási módszer kialakulásához; valamint bemutatja azt a segítő intézményekből és szakemberekből álló hálózati rendszert, részletesen a Békés Városi KEF-t, mely jelzőrendszerként és védőhálóként rendelkezésre áll probléma esetén. Hogyan építse fel a sokformációjú család saját, biztonságot adó rendszerét, ahonnan a gyermek biztos alapokkal indulhat a felnőttkor felé? Mi segítheti és mi akadályozhatja a pozitív értékek kialakulását? A kiadvány aktualitását adja, hogy az értékmódosuló és próbatételekkel teli világunkban egyre többen nem találják a józan és örömteli életboldogulás útját és különböző legális és illegális szert fogyasztva, vagy kényszer jellegű függőséggel élnek. A kiadvány célja, hogy információk által reményt nyújtson a családoknak, fiataloknak, hogy a kétségeik, dilemmáik, problémáik, magukra maradottságuk, belső ürességük esetén van kihez fordulni. A lehetetlen nem tény, hanem vélemény beállítottsággal várjuk a problémás szerfogyasztó, függő, krónikus szenvedélybetegek és környezetükben élők és hozzátartozóik, szakemberek jelentkezését is a hálózatunkban. Az együttműködő felelősségvállalás reményében keressen bennünket: Szűcs Judit Békés Városi KEF elnök I. Szenvedélyeink viharában Senki sem lehet szabad, aki a szenvedélyek rabja. (Püthagoras) A szenvedély, szenvedélyesség emberi életünk mindennapjaiban megjelenő kívánatos tulajdonság, magatartás. A szenvedély a hajtóereje kötődéseinknek, társas kapcsolatainknak, párkapcsolatunknak, a színész játékának, a munkának. Az emberek többségének van olyan élettapasztalata, amikor a szenvedély egész személyiségét áthatja egy szerelem vagy tevékenység miatt, és minden kreativitását, találékonyságát mozgósítja az öröm, a siker érdekében. A szenvedély a személyiség természetes állapota, tehát nem káros, nem betegség. Pozitív szenvedélyeink hosszú távon jótékony hatásúak, személyiségünket fejlesztik. Szenvedélyesen szerethet valaki sportolni, bélyeget gyűjteni, festeni, fényképezni, és még sorolhatnánk azokat a szenvedélyeket, melyek hosszú távon is hasznosak. Azonban ha túlzásba esünk az örömkeresésben, a belső ürességérzés elhatalmasodása miatt hajszoljuk az örömöket, semmi nem elég jó, senki nem elég jó, semmi és senki nem elég, feszültté, konfliktusossá teszik az embert, a kapcsolatait, ha még vannak. Ártalmas alternatív megoldás a szenvedélybetegség, a függőség. Amikor szenvedélybetegségről beszélünk, általában az illegális kábítószer-fogyasztásra, az alkoholra, a nikotinra gondolunk. Modern társadalmunk embere megtalált azonban új kapaszkodókat is, melyekről nem is gondolnánk, hogy szenvedélybetegségek. Ilyen a táplálkozási zavarok (anorexia, bulimia), az internetfüggőség, a gyógyszerfüggőség, a játékszenvedély, a munkamánia, a társfüggőség avagy a kihasználtság szenvedélye, a vásárlási kényszer, a vallás függőség. A mai társadalomban zajló gyors változások, a létbizonytalanság, a családi problémáink lelkünkben 2

3 ürességet, boldogtalanságot okozhatnak. Próbálunk olyan örömforrásokat találni, melyek gyorsan feldobnak, örömöt, megelégedést nyújtanak. Minden szenvedély megbetegíthet, ha az egyén szenvedély illúziójának rabja lesz, elveszíti a kontrollt szenvedélye fölött. Ismerd meg önmagad, tanulj józan megküzdési alternatívákat, és alkalmazd az életedben. Amit szeretsz, csak az tehet szabaddá.. II. A békési kistérségi helyzetfeltárás eredménye; a ben végzett kutatás eredményei KEF-09-D Előkészületek a hatékony működés jegyében című pályázat keretében kutatási tevékenységet is folytatott a Békési Kistérség (A vizsgálatba vont békési kistérség települései: Békés város, Mezőberény város, Bélmegyer, Doboz, Murony, Köröstarcsa és Tarhos községek.) 8. és 10. osztályos tanulói körében. A kutatás célja Célja kistérségben tanuló 8. és 10. évfolyamos fiatalok (748fő) legális és illegális szerhasználattal kapcsolatos ismereteinek, attitűdjeinek és veszélyeztetettségük mértékének felmérése, hogy a kistérségben élő tanulók milyen mértékben vannak kitéve annak a veszélynek, hogy későbbi életszakaszukban szenvedélybeteggé váljanak, továbbá képet kapni, pontosabb, megbízhatóbb információkat szerezni az iskolai egészségfejlesztés ezen belül kiemelten a drogprevenció - jelenlegi helyzetéről, az egészséges életmódhoz kapcsolódó egyéni attitűd felmérése, vizsgálata. A tanulók védettségének vagy veszélyeztetettségének megállapításához az egészségkárosító magatartásformákra vonatkozó ítéleteiket, jövőbeli cselekedeteik általuk megítélt ségét, valamint a szerhasználattal, a szerekkel kapcsolatos véleményüket, attitűdjeiket vizsgáltuk. A vizsgálat módszere Önkitöltős kérdőív alkalmazása a nyolcadik és tízedik évfolyamon tanulók teljes körében a kistérségi iskolák mindegyikében. A kérdőív első blokkjában szereplő kérdésekre adott válaszok alapján a prevenciós szükségletek, a második blokkban szereplő kérdések alapján a prevenciós igények diagnosztizálhatók. EREDMÉNYEK Az egészségtudatosság, a helyes viselkedés képessége, az élettel való elégedettség, a jövőorientáltság és a jövővel kapcsolatos ellenséges hozzáállás, ellenállás jelentősége fontos szerepet játszik a fiatalok egészségmagatartásának alakulásában. A fiatalokat érintő kihívások és a növekvő kockázatok, a fokozódó verseny és a korai önállósodás jelentősen megnöveli a fiatalok veszélyeztetettségét (alkohol, dohányzás, drogfogyasztás, stb.). Ezért fontos, hogy ismerjük a tanulók védettségének vagy veszélyeztetettségének megállapításához az egészségkárosító magatartásformákra vonatkozó ítéleteiket, jövőbeli cselekedeteik általuk megítélt ségét, valamint a szerhasználattal, a szerekkel kapcsolatos véleményüket, attitűdjeiket. A kiadványban bemutatni kívánt eredmények a szerfogyasztást kiemelve szemléltetik a diákok viszonyulását a különböző legális és illegális szerekhez kapcsolódóan. A teljes tanulmány megtekinthető: weboldalon. Amennyiben kérdésük van a kutatással kapcsolatban keressék a Békés Városi KEF munkatársait a Békés, Borosgyán u. 1/1. száma alatt. A dohányzás: Mindkét korcsoportban a tanulók abszolút többsége helyteleníti a dohányzást, 8. évfolyamosok 89.3 %-a, a 10. évfolyamosok 79 %-a. A dohányzás mértékének megítélésében jelentős különbségek mutatkozott a megkérdezett két korosztály között. A napi egy szál cigaretta elszívására vonatkozóan a megkérdezett középiskolások több mint fele (52 %) megengedő álláspontú, míg általános iskolásoknak csak közel harmada (31,7 %) nem helyteleníti. Az egyértelmű helytelenítő véleményt a 8. osztályosok között kétszer annyian (20,4 %) vallják magukénak, mint a középiskolás korúak ( 10,1 %). 3

4 A napi egy csomag 1 cigaretta elszívását helyteleníti vagy nagyon helyteleníti a megkérdezett általános iskolások 89,3 %-a, a középiskolásoknak pedig 79 %-a. Az egy csomag elszívására vonatkozóan a nem helytelenítők között (totál: 9,5 %) több mint kétszer annyian vannak a 10. évfolyamosok, mint a 8. évfolyamosok (14,2 % - 6,5 %). Alkoholfogyasztás: Az alkoholfogyasztással kapcsolatban kevésbé voltak elutasítóak a tanulók, mind az általános iskolások mind a középiskolások esetében. Az általános iskolások 37,7 %-a, a középiskolások 48,1 %-a nem helyteleníti azt, ha valaki naponta megiszik egy-két pohárral. A heti csak egy-egy pohár sör elfogyasztását a napihoz viszonyítva viszont már közel kétszeresük tartja elfogadottnak (8. évfolyam 72,4 %, 10. évfolyam 84,4 %). Az alkoholfogyasztásban a napi vagy heti egy-két pohár elfogyasztása és az ugyanilyen időtávú berúgás között lényeges különbséget tettek mind általános iskolás mind a középiskolás megkérdezett tanulók. A napi italfogyasztás elfogadottságával ellentétben a rendszeres, heti berúgást kevesebb tanuló tartotta elfogadhatónak (általános iskolások: 12,3%, középiskolások: 19,5%). A heti alkoholfogyasztás részegségig eljutó mértékét a 8. évfolyamosok 82,8 %-a és a 10. évfolyamosok 74,8 %-a helyteleníti valamilyen mértékben. A tiltott drogfogyasztáshoz való viszony:a 8. évfolyamosok 8,4 %-a a kipróbálást nem helyteleníti, 10. évfolyamosoknak a 13,6 %-a ugyanezen a véleményen van. Ezzel ellentétben a 8. évfolyamosok 88,9 % és 10. évfolyamosok 81,4 %-a van azon a nézeten, hogy a kipróbálását is helyteleníti, vagy nagyon helyteleníti. A marihuána-fogyasztást mindkét korcsoportban nagyon magas arányban helytelenítik ( 93,5 % és 94,6 %). CSELEKVÉSI PROGNÓZISOK- a jövőbeni cselekedeteikre várható attitűd/viszonyulás-táblázatos eredménybemutatás Mennyire tartod nek az életed során az alábbiak bekövetkezését? Naponta tíz vagy több szál cigarettát fogok elszívni ,1 11,1 4 3,8 nagyon 8. évfolyam 10. évfolyam 22,222,6 Hetente többször inni fogok egy-két pohár bort vagy sört 6,9 5,7 nagyon Kipróbálom a marihuánás cigarettát 64,3 54,4 nem bitosan nem 16,6 12,8 41,840,5 nem 32,7 30,1 bitosan nem 5,8 1,7 nem tudta eldönteni 8. évfolyam 10. évfolyam 2,9 4,1 4,7 6,8 nagyon 22 13,7 76,7 64,5 2 5,8 6,1 nem tudta eldönteni 8. évfolyam 10. évfolyam nem bitosan nem 2,7 nem tudta eldönteni 4

5 Kipróbálok keményebb drogokat is (extasy-t, heroint-t) ,9 1,4 1,8 1,4 nagyon 8. évfolyam 10. évfolyam 9,1 9,1 nem 86,786,6 bitosan nem 1,6 4,1 nem tudta eldönteni veszélyben lévő diákok aránya viszont viszonylag alacsony; náluk már megfogalmazódott a szerfogyasztás igénye, kipróbálása, használatának konkrét tervezése. A jövőbeni egészségmegőrző és egészséges életmódra nevelő, a káros szenvedélyek egészségromboló hatását bemutató felvilágosító munka hatékonyságának és eredményességének növelése látszódik szükségesnek. Az adatokból úgy tűnik, hogy a tanulók attitűd kellékeként egyre inkább jelen van a drog (főként a marihuána). Az egészséges életmódra nevelés részeként a káros szenvedélyek (dohányzás, alkoholfogyasztás) területén szükséges növelni a rájuk vonatkozó prevenciós munkát az intézményekben. A kutatás családoknak szánt üzenete, hogy az érzelmi biztonságot nyújtó családi légkör megteremtése, fenntartása a család feladata; mint virágcserépben a virág, melyet minden viszontagság esetén mindennap ápolni szükséges, azért, hogy virágozzon. A veszélyeztetettség aránya a drogokkal szemben: 8. osztályosok megoszlása 10. évfolyam megoszlása III. Mozdulj!- a szerfüggőség kialakulásának rizikófaktorai 33,80% 63,10% 3,10% köztes veszélyben védett 33,80% 60,10% 6,10% köztes veszélyben védett A szerfüggőség kialakulásában nagyon sok tényező játszik szerepet. Igen sokszor a tökéletesnek mondható családokban is kialakulhatnak szerfüggőséggel küzdő életpályák. Nem csak a családi kapcsolatok, a kortárs kapcsolatok játszhatnak szerepet egy-egy félresiklott élet kialakulásában, hanem a személyiség kisebb nagyobb fejlődési zavarai is. A szerfüggőség kialakulása többségében a serdülőkori változásokkal is összeköthető. A nem megfelelő önbizalommal és önértékeléssel élő gyermek hajlamos rosszul érzékelni az őt ért hatásokat, ezért nagyon fontos, hogy szülőként, pedagógusként arra kell törekedjünk, hogy gyermekeink ismerjék a helyes értékrendet és legyenek képesek a konfliktusos helyzetekkel való megbirkózásra. Néhány dolog, ami hozzájárulhat a drogfogyasztás kialakulásához: ÖSSZEFOGLALÁS A tanulmányból látható, hogy a diákok 60%-a védett a szerfogyasztás szempontjából, azonban a köztes veszélyben lévő diákok aránya viszonylag magas, ami azt jelenti, hogy a szerfogyasztáshoz való viszonyulásuk még változhat pozitív illetve negatív irányba is. A Szülői viszonylatok: - érzelmi elutasítás- Nincs kötődés szülő és gyermek között - engedékenység- Nincsenek szabályok - szülői következetlenség - a szülők közötti összhang hiánya/szélsőséges nevelési elvek 5

6 - éretlenség- a szülői szerep fel nem vállalása - túlzott vagy nem lévő szülői elvárások - túl sokat egyedül hagyott gyermek - laza, határok nélküli család - Jó anyagi körülmények, ez pótolhatja a szeretet kifejezését - Túl erősen kötő család, aki nem támogatja a gyerek felnövését, önállóságát - apa kapcsolat zavarai: apa nincs, hiányos, távol van, agresszív, - anya kapcsolat zavarai : anya nincs, elégtelen, túlkontrolláló, túlféltő; - szülők, családtagok kóros alkoholfogyasztása, gyógyszerezési szokásaik - családon belüli erőszak, érzelmi elhanyagolás Amennyiben úgy érzi, hogy nem boldogul gyermekével keresse fel a helyileg illetékes nevelési tanácsadó szolgálatot. Kortárshatások: Az iskolai és a baráti környezet is nagy szerepet játszik egy-egy életpálya alakulásában. A gyerekek a kamaszkorban mindent ki akarnak próbálni, amennyiben nincs megfelelő szabadidős elfoglaltság, szerető, következetes családi légkör a mindennapi üresség érzése vezethet a szerek kipróbálásához. A fiatalok nagy részének nincs megfelelő veszélyés felelősség érzete. Sok tizenéves fiatal a szükségesnél több zsebpénzzel rendelkezik és amennyiben a pénzfelhasználás le nem kötött szabadidővel párosul, akkor lehetőség adódik kábítószer kipróbálására a könnyűdrogok és a legális szerek egyre inkább elérhetőek a fiatalok számára. Az iskolai elvárás rendszer inkább teljesítmény-orientált, ezzel együtt nő a kimerültség és a feszültség, megfelelni vágyás, ami elvezethet a kábítószer fogyasztásának kezdetéhez. A fiatalokra jellemző, hogy érzelmeik újrafelfedezéséhez-megfelelő, építő közösség hiányában- választanak különböző kábítószereket. Misztikusnak és megfejthetőnek véli ezáltal a világ dolgait és az őt érte hatásokat. A téves misztikum keresése kapcsolódik az egyre inkább elidegenedő társadalmunk beteljesüléséhez. A család és barátok helyett, az illúzióba való menekülés hozzájárulhat egy kezdődő pszichés zavar kialakulásához. Több esetben hiszik azt a fiatalok, hogy a szerfogyasztás segíti a kamaszkori labilis személyiségük harmonizálását, azonban téves elgondolás ez a részükről, hiszen a legális és illegális kábítószer használata következtében csupán átmeneti felhangoltság érezhető. A kábítószer fogyasztás következménye képen az alábbi állapotok léphetnek fel (ezen helyzetek, tünetek nem mindig kábítószer fogyasztásra utalnak, de minden esetben érdemes foglalkozni a velük): Szociális tünetek: - baráti társaság hirtelen váltása, titkolása - kimaradozás otthonról - iskolakerülés - teljesítménycsökkenés (pl.: iskolában, hobby-, sport tevékenységben) - elmagányosodás - túlzott befelé- vagy kifelé fordulás - értékesebb tárgyak/pénz eltűnése otthonról Pszichés tünetek - lehangoltság, depresszió - hirtelen hangulatváltozások - kedélyállapot változás: levertség; kedvetlenség; közöny, ok nélküli örömkitörések és feldobottság-érzés váltakozása - koncentrációs zavar - indokolatlan fáradtság, gyors kimerülés - ingerlékenység, idegesség - alvászavarok Fizikai tünetek - felpörgött, sokat izgő-mozgó állapot - nem szeretne a szemünkbe nézni (pupilla tág, szűk, vörös szemek - elnyújtott, lassú beszéd - tűszúrásnyomok-vénák környékén Amennyiben bármilyen, a megszokottól eltérő viselkedés módot tapasztal gyermekénél, diákjánál, vagy barátjánál próbáljon beszélgetni vele, vagy 6

7 forduljanak orvoshoz, ezzel megelőzhető a később tartóssá váló pszichés megbetegedés vagy kábítószer-függőség. Pedagógusként fontos odafigyelni a diákok nagymértékű változásaira pl.: kimaradás az iskolából, hirtelen romló tanulmányi eredmény, magatartásbeli változások, órákon való gyakori elmerengés. A pedagógus felelőssége az kortárs viszonyok megfigyelése és pozitív alakulásának figyelemmel kísérése, visszajelzések küldése a diákok felé. IV. Segítő tényezők-tanácsok szülőknek A gyermek számára nagyon fontos, hogy korán felismerje az értékkapcsolatokat. Már óvodás korban erősíthetjük a baráti kapcsolatok iránti igényt azzal, hogy elhívjuk a hozzájuk közelálló gyermekeket saját otthonunkba. A szülők feladata is, hogy legyen olyan szabadidős tevékenység a gyermek életében, mely leköti energiáit, segíti a fejlődésben és elmélyülésben. Sok tartalmas időt szükséges eltöltenünk a gyermekünkkel ahhoz, bizalmi kapcsolat alakulhasson ki szülő és gyermek között, mely jó esetben lazul a serdülőkor idején, azonban az őszinteség megmarad. Segítő tényezők Szoros, stabil, időtálló családi kapcsolatok A szülők kapcsolata rendezett egymással és a gyerekekkel-őszinte beszélgetések kezdeményezése már kisgyermekkortól a bizalom megerősítése érdekében Az iskolában és otthon elért jó eredmények miatti pozitív visszajelzések adása önbizalom, szociális beilleszkedés segítése Csoporthoz, közösséghez való tartozás segítése (fontos, hogy a szülő ismerje a gyermek baráti kapcsolatait, a helyeket, ahová eljár) A szabadidő hasznos eltöltésének családi példája, a gyermek bevonása a tevékenységbe (szülők hobby tevékenységepl.: kertrendezés, horgászat, sport tevékenység, olvasás) Megküzdés, stressz levezetési technikák megtanulása helyes társadalmi értékrend közvetítése Rendszeres kapcsolat és konzultáció az osztályfőnökkel Jó tudni: a családban működő jó, illetve rossz problémamegoldó modelleket, a gyermekek is átveszi, megtanulják és a későbbiekben a tanult minták alapján fogják megoldani az elébük kerülő helyzetet. V. Szertelen szabadidő eltöltésének színterei Sport és mozgás..ép testben ép lélek A sport, a mozgás kedvező élettani és lélektani hatását már az ókori görögök is ismerték. Segíti a személyiségedet önmagad fizikai és lelki egyensúlyának megteremtésében. Jótékony hatással van a szervezetedre. A sport segít az ideális testsúlyod elérésében és megtartásában. Már perc séta tevékenység boldogsághormont szabadít fel benned, ami egy kellemes eufórikus állapotot eredményez. Leküzdheted a depressziót, és optimistábban szemlélheted a világot és kialakíthatsz magadnak egy új, egészségesebb, boldogabb életformát, élményeket és barátokat szerezhetsz. Természetjárás a tiszta levegőért és az energiáért A túrázás, a természet és annak megfigyelése egészen kiváló élménye lehet az életnek. Az ember, így a te életedben is fontos, hogy részévé válj a téged körülölelő környezetnek, megtapasztald megnyilvánulásait, odafigyelj színeire, formáira. Megfigyelni és még ha csak kicsit 7

8 is, de megérteni a növény és állatvilágot nem csak örömöt, de segítséget is jelenthet meghatározni helyünket az élet sokszínűségében. Legegyszerűbb módjai a gyalogos és kerékpáros kirándulások. Több élményt nyújthatnak a túrák, amikor figyelmed teljes egészében a természetre összpontosít. Mindannyiunk közelében vannak a környezetünknek olyan helyei, amit az ember csak ritkán látogat és éppen ezért sajátságos hangulattal tölt el bennünket. Fedezd fel a lakhelyed közelében lévő lehetőségeket! Nézz szét a vízparton, az erdőben, a réteken! Keress olyan embereket, csoportokat akinek hasonló az érdeklődésük! Fejlesztő programok ahol a személyiség, a tudás fejlődése az elsődleges cél Ki vagyok én? Egyszerű kérdés, a válasz keresése életjellemzőnk. Önmagunk megismerése, fejlesztése, fejlődése életünk végéig tarthat. A felismeréseid által tudsz majd megfelelő, határozott döntéseket hozni az életedben. Minden pillanatunk döntés; a nem döntés is döntés. A mindennapi kapcsolataidban létezést kiegészítheted a világnézetedhez illeszkedő tevékenységekkel: Önismereti tréningek, Ima, Gyónás, Jóga, Meditáció, Autogén tréning. Művészet, kultúra az önkifejezés eszköze Szabadjára engedheted a fantáziádat, az alkotóképességed. A festészet, rajzolás vagy bármilyen más kreatív-művészeti tevékenység által szárnyalhat a képzeleted. A kifejezés eszközét szabadon választhatod meg: ének, zene, képzőművészet, grafika, fotózás stb. A művészeti jellegű tevékenységeknek igen erős közösségteremtő szerepe van. Lehet, hogy a művészet nem mindennapi tevékenységként jelenik meg majd az életedben, de állandó kísérője marad mindennapjaidnak, mely megédesíti a szürke hétköznapokat. Segíti a szavakba még nem vagy már nem megfogalmazható gondolatok, érzések kifejezését. Önkéntes munka Ha kedvet érzel az önkéntes munkához, szereted az embereket, szívesen töltöd idődet egy vidám csapatban, próbáld ki magad önkéntesként! Ezért ugyan ritkán jár anyagi megbecsülés, de részvételed segít a társadalom helyreállításában, a természet megóvásában és más területek, ahol szükség van Rád! Önszerveződés Amennyiben nem találsz számodra megfelelő elfoglaltságot, próbálkozz a szervezéssel! Légy újító! Keress néhány hasonló érdeklődésű embert! Hozzatok létre civil szervezetet, klubokat! A létrehozásban segítségedre lehetnek a helyi CISZOK-ok (Civil Szolgáltató Központok.). Pályázatok írásával, támogatásokon útján és egy jó csapattal céljaitok eléréséhez kaphattok segítséget. A programokról információt leghamarabb a lakhelyeden működő Civil Szervezetek Házában, Teleházban, Művelődési Központban, Könyvtárban, Ifi Házban kaphatsz. A felsorolt tevékenységeket érdemes akár ma elkezdeni, mert közösségi irányba fejleszti a személyiségét. 8

9 Az élet bármely szakaszában elkezdett kreatív, tartalmas szabadidő eltöltés kiegészítő, pozitív önmegvalósító hatással van a testedre és a lelkedre. Hasznos oldalak és használható információk: Ha esetleg nem találsz az ajánlott linkek között használható információ az internetkereső az általad megfogalmazott címszavakra biztosan kiad olyan linket, mely hasznos lehet számodra. VI. Hová fordulhatunk segítségért Békés megyében? Drogveszélyben lévők, hozzátartozók számára segítségnyújtási lehetőségek Békés megyében Hová fordulhatunk segítségért családtagként és kortársként? Battonya Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet, 5830 Battonya, Hősök tere 8., telefon: 68/ Békés Békés Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, telefon: 66/ , Mentálhigiénés Egyesület, Békési Mentálhigiénés Szolgálat 5630 Békés Borosgyán u. 1/1, telefon: 66/ Web: Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ (Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat), 5630 Békés, Jantyik u. 1. telefon: 66/ Web: Békéscsaba Békéscsaba Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, telefon: 66/ vagy 20/ Web: Mentálhigiénés Egyesület, Békés Mérték Közösségi Ház 5600 Békéscsaba, Békési út 40.,telefon: 66/ Web: Mi-értünk Egyesület, telefon: (66) , (70) (70) Web: SOS Telefonos Lelkisegély Szolgálat ingyenesen hívható (vezetékes telefonról) a nap 24 órájában az egész megye területéről (a 68-as körzetből is): telefon:66/ web: SOS Tini Telefonos Alapítvány, 5600 Békéscsaba, Wlassits sétány 4., telefon: 66/ SKYPE meghallgatlak- Bejelentkezéssel iskolai napokon hétfő és szerda ig Facebook: Téged meghallgatlak Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány, 5600 Békéscsaba, Wlassits sétány 4., telefon: 66/ : 9

10 Szarvas Ótemplomi Szeretetszolgálat Közösségi Szenvedélybeteg ellátás, 5540 Szarvas, Tessedik u. 24. telefon: 0620/ Gyula Gyula Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye, 5700 Galamb u. 21. telefon: 66/ Drogambulancia- Békés Megyei Képviselőtestület Pándy Kálmán Kórháza 5701 Gyula, Semmelweis u. 1., telefon: 66/ Web: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 5701 Gyula, Semmelweis u. 1., telefon: 66/ Független Egyesület, 5700 Gyula, K. Schiffert József u. 14. telefon: 66/ Web: Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, 5700 Gyula, Hajnal u. 3., telefon: 66/ Pándy Kálmán Kórház Addiktológiai Részleg, 5703 Gyula, Sitka u. 1., telefon:66/ Nagyszénás BMSZO Szenvedélybetegek Rehabilitációs Részlege, 5931 Nagyszénás, Orosházi út 55., telefon: 68/ web: Egy-Másért Alapítvány Szenvedélybetegek lakóotthona 5931 Nagyszénás, Táncsics u. 3. telefon: 68/ Orosháza MI-ÉRTÜNK KontaktPont, 5900 Orosháza, Október 6. utca telefon: 06-70/ vagy 06-68/ Honlap: Drogsegélyvonal szülőknek (ingyenes) telefon: 06-40/ , naponta 17 és 21 óra között Az Országos Gyermekvédő Liga - a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium támogatásával - a szülők kábítószer-problémával kapcsolatos tájékozódását elősegítő új információs telefonvonalat üzemeltet. A szolgáltatás helyi tarifa díjáért hívható. VII. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szerepe A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a helyi önkormányzat szakmai tanácsadó testülete, helyi segítő intézményekből álló hálózat. A fórumok állást foglalnak, véleményeznek, és ajánlásokat fogalmaznak meg a problémakezelés érdekében. Helyi szinten koordinálják és elősegítik a Nemzeti Drog Stratégiában megfogalmazott célok megvalósulását. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok szakmai és szervezeti munkáját a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézethez (NCSSZI) tartozó Nemzeti Drogmegelőzési Iroda (NDI) segíti. Az NDI feladata, a folyamatos kapcsolattartás, és a számukra nyújtott szakmai tanácsadás. Web: 10

11 VIII. Békés Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működése Békés Város Képviselő-testülete a július 5-én megtartott ülésén a 227/2001. (VII. 5.) KT számú határozatával döntött a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (továbbiakban: KEF) létrehozásáról. A KEF életre hívásának célja az volt, hogy a helyi drogproblémákkal kapcsolatos információkat összegyűjtse, monitorozza a változásokat, meghatározza a legfontosabb rizikócsoportokat, megállapítsa a helyi közösségi prevenció célkitűzéseit, a terápia lehetőségeit. A működési keretei között pályázatok és egyéb támogatások felhasználásával alternatív szabadidős és közösségi szolgáltatásokat és programokat ajánljon, biztosítson a Békés városában élő fiatalság illetve az addiktív problémával küzdők számára. A hálózati együttműködésben ellátott feladatellátásában szerepel a tagok csapatépítő tréningje, kortársképzés, szermentes szabadidős és sport programok, drogmentes szórakozóhely, felmérés és tanulmány készítése ben Békés város tanulóinak drogfogyasztási jellemzőiről készített felmérést től Békésen elkezdte működését egy szenvedélybeteg ellátó intézmény, a Mentálhigiénés Egyesület, mely elvállalta a KEF hálózatának koordinálását, szoros együttműködésben a Békés Városi Önkormányzattal. A szervezet tagjai rendszeresen találkoznak különböző témák megvitatása céljából. Ezen kiadvánnyal egy időben készül a város Drogstratégiájának és cselekvési tervének felülvizsgálata, melynek célja: 1. A veszélyeztető tényezők visszaszorítása, a drogokhoz való hozzáférés lehetőségének csökkentése közösségi együttműködéssel. Ezáltal a kábítószert használók számának visszaszorítása. 2., A prevenció (megelőzés) eszközrendszerének bővítése, a már meglévő szolgáltatások megerősítése. 3. A rehabilitáció (kezelés) eszközrendszerének bővítése, a már meglévő szolgáltatások megerősítése.1 4. A helyi társadalom váljon érzékennyé a drogproblémára, ismerje meg a hatékony fellépés eszközeit és a közös cselekvésben való részvétel lehetőségeit. IX. Könyvajánló Az általunk ajánlott könyvek nem csak a szakma számára hasznosak, de szülők, pedagógusok és fiatalok számára is útmutatást jelenthetnek a jó családi, emberi kapcsolatok és az egészséges személyiségfejlődés megőrzésének szempontjából. Függőség és kegyelem - May, Gerald G. A pszichiáter szerző a jól ismert addikciók mellett olyan függőségek kialakulását és működését is bemutatja, mint a munka, szex, teljesítmény, felelősség, kapcsolat, énkép, intimitás. Hangsúlyozza: szenvedéseink utat nyitnak Isten különleges szeretete és kegyelme számára. W. Buhne: A becsapottak vágyakozása (Primo kiado, Bp.) Kábítószeresek, alkoholisták, hippik, tönkrement életű fiatalok új,boldog életet találnak Az élet teljessége utáni vágytól, valamint szeretet es igazi békesség utáni éhségtől űzötten öt fiatal kiszállt, hogy meneküljön a szürke hétköznapok valóságából Horányi Annabella - Kósáné Ormai Vera (szerk.): Gyerekeinkért - Gyakorlati pszichológia szülőknek,nagyszülőknek Lélek Kontroll sorozat Mérgező szülők Emberi játszmák A szeretet művészete Szemtől szemben a depresszióval Bensőséges kötelékek Ismeretlen önmagunk 11

Szenvedélyeink viharában Senki sem lehet szabad, aki a szenvedélyek rabja. (Püthagoras)

Szenvedélyeink viharában Senki sem lehet szabad, aki a szenvedélyek rabja. (Püthagoras) Szenvedélyeink viharában Senki sem lehet szabad, aki a szenvedélyek rabja. (Püthagoras) A szenvedély, szenvedélyesség emberi életünk mindennapjaiban megjelenő kívánatos tulajdonság, magatartás. A szenvedély

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA 2011-2017

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA 2011-2017 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA 2011-2017 Egy szokás bilincsei túl gyengék, hogy érezhetők legyenek, amíg nem válnak olyan erőssé, hogy már széttéphetetlenek. Samuel Johnson Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tárgy: Szentes Város Drogellenes Stratégiája Mell.: 1 db

Tárgy: Szentes Város Drogellenes Stratégiája Mell.: 1 db Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. U-11920/2015. Témafelelős: Barát László Tárgy: Szentes Város Drogellenes Stratégiája Mell.: 1 db Szentes Város

Részletesebben

Mell.: 1 db H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

Mell.: 1 db H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. U-10901/2014. Témafelelős: Barát László Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l y é n Tárgy:

Részletesebben

BÉKÉSI MENTÁLHIGIÉNÉS SZOLGÁLAT SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ 2013. ÉVI SZAKMAI PROGRAMJA

BÉKÉSI MENTÁLHIGIÉNÉS SZOLGÁLAT SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ 2013. ÉVI SZAKMAI PROGRAMJA Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET Fenntartó székhelye, levelezési címe: 5630 Békés Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06-66/643-991 E-mail: menta.bekes@gmail.com Honlap: www.bekesmenta.hu

Részletesebben

Ferencvárosi Drogstratégia 2015-2020

Ferencvárosi Drogstratégia 2015-2020 Ferencvárosi Drogstratégia 2015-2020 1 Tartalom Bevezetés 3 1. Jogszabályi környezet, helyzetelemzés 4 1.1. A stratégiát meghatározó dokumentumok, jogszabályi környezet 4 1.2. A kerületi szükségletfelmérő-kutatás

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA 2014-2020

KESZTHELY VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA 2014-2020 KESZTHELY VÁROS DROGELLENES STRATÉGIÁJA 2014-2020 Készítette: Kábítószerügyi Egyeztető Fórum KESZTHELY, 2014 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. A stratégia elvi keretei... 5 2.1 Érzékenyítés:... 5 2.2

Részletesebben

Indító. Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005

Indító. Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005 Indító 2005 Gyerekparadicsom Alapítvány Budapest, 2005 Grafikai szerkesztô: Balázs Andrea Kiadja a Gyerekparadicsom Alapítvány Felelôs kiadó: Tóbiás László Készítette a Print City Kft. Felelôs vezetô:

Részletesebben

"Open Doors"- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában. TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz.

Open Doors- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában. TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz. "Open Doors"- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz. pályázat Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város stratégiája a helyi drogprobléma

Részletesebben

Szekszárd Város Stratégiája A kábítószer-terjesztés és fogyasztás megelőzése, visszaszorítása és kezelése érdekében

Szekszárd Város Stratégiája A kábítószer-terjesztés és fogyasztás megelőzése, visszaszorítása és kezelése érdekében A drogfogyasztás ellen csak egy hatásos ellenszer van: az életigenlő világ, és az élet méltóságába, értékébe, tartalmába vetett hit visszaállítása. (Szent-Györgyi Albert) Szekszárd Város Stratégiája A

Részletesebben

Oktatási Minisztérium

Oktatási Minisztérium Az Oktatási Minisztérium A Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására (96/2000. (XII. 11.) OGY hat.) alapdokumentumból adódó drogprevenciós stratégiája 2003. A koncepció kidolgozásában közreműködött:

Részletesebben

Készítette: Kleinné Németh Judit intézményvezető

Készítette: Kleinné Németh Judit intézményvezető Készítette: Kleinné Németh Judit intézményvezető Az 1992 óta az Egészségmegőrzési Központban működő szakmai team, komplex módon valósítja meg Dunaújvárosban prevenciós, egészségnevelési és mentálhigiénés

Részletesebben

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ A szervezet bemutatása Az utóbbi évek gazdasági és társadalmi átalakulása súlyos lelki terheket rótt az egyénekre és a családokra. Az anyagi

Részletesebben

Megelőzés és egészségfejlesztés Elméleti bevezető

Megelőzés és egészségfejlesztés Elméleti bevezető Elméleti bevezető Megelőzés és egészségfejlesztés Elméleti bevezető Az egészség nagy kincs, az egyetlen, amely arra érdemes, hogy ne csak verejtéket, fáradtságot, vagyont vesztegessünk reá hiszen nélküle

Részletesebben

A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja

A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja IV/a. kötet HÍD I. PROGRAM Tartalom A választott kerettanterv

Részletesebben

Drogosok. Demetrovics Zsolt Balázs Hedvig. Bevezetés

Drogosok. Demetrovics Zsolt Balázs Hedvig. Bevezetés Drogosok Demetrovics Zsolt Balázs Hedvig Bevezetés A drogfogyasztásra általában mint betegségre, egészségügyi, családi és társadalmi problémára hivatkozunk. Ez valóban így is van, hiszen a különböző legális

Részletesebben

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. SZEPTEMBER 21-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 248-10/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Drogstratégiáról ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város

Szekszárd Megyei Jogú Város Ne csüggedj, hisz ifjú vagy, S minden elérhető, Ha van benned bátorság, Remény, s szeretni erő. Johann Wolfgang von Goethe Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepció 2009-2013 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

I. Iskolai egészségfejlesztési és prevenciós program

I. Iskolai egészségfejlesztési és prevenciós program Beszámoló az Egészségmegőrzési Központ 2012. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó A Z E G É S Z S É G M E G Ő R Z É S I K Ö Z P O N T 2 0 1 2. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L Készítette: Kleinné Németh

Részletesebben

Narkománok gondozása és gyógykezelése

Narkománok gondozása és gyógykezelése Narkománok gondozása és gyógykezelése Készítette: Halasi Anita 2005. Minden jog fenntartva a szerzőnek és a Rubeus Egyesületnek! Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 1. Bevezető.....2 2. Drogpolitika......

Részletesebben

Játék határokkal. modellprogram 2012-2014

Játék határokkal. modellprogram 2012-2014 Játék határokkal modellprogram 2012-2014 Tartalom 3 I. Előzmények 10 II. A program rövid ismertetése 11 III. Az egyes programelemek részletes bemutatása 12 A. Prevenciós programelemek 12 1. Rendhagyó osztályfőnöki

Részletesebben

ÓZDI BRÓDY IMRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA Ózd, Petőfi út 20. Ikt.szám: 127-II/94/2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM. Ózd, 2014. szeptember 1.

ÓZDI BRÓDY IMRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA Ózd, Petőfi út 20. Ikt.szám: 127-II/94/2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM. Ózd, 2014. szeptember 1. ÓZDI BRÓDY IMRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA Ózd, Petőfi út 20. Ikt.szám: 127-II/94/2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM Ózd, 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz a Periféria Egyesület 2014 évi szakmai beszámolójának elfogadására

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz a Periféria Egyesület 2014 évi szakmai beszámolójának elfogadására NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585i FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 Tartalomjegyzék I. ELŐSZÓ... 4 II. BEVEZETŐ... 4 1. A BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE...

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM. Pedagógiai program OM: 201251

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM. Pedagógiai program OM: 201251 MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Pedagógiai program 2013 OM: 201251 1 Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút, - és ha csak pislog

Részletesebben

Városi drogprevenciós stratégia

Városi drogprevenciós stratégia Kábítószerügyi Egyeztető Fórum -Székesfehérvár- Városi drogprevenciós stratégia 1. A drogstratégia szükségessége A kilencvenes évek társadalmi-gazdasági és politikai változásai jelentősen átrendezték és

Részletesebben

Káros szenvedélyek megelőzése TÁJÉKOZTATÓ SZÜLŐK RÉSZÉRE

Káros szenvedélyek megelőzése TÁJÉKOZTATÓ SZÜLŐK RÉSZÉRE A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékoztatója Készült a TÁMOP -6.1.2./A-09/1-KMR-2010-0303 EgészségVár pályázat támogatásával Káros szenvedélyek megelőzése TÁJÉKOZTATÓ SZÜLŐK RÉSZÉRE Mottó: Minden szenvedély

Részletesebben

Lélek-Tükör. III. évfolyam. 4. negyedévi szám 2010. december Módszertani Hírlevél

Lélek-Tükör. III. évfolyam. 4. negyedévi szám 2010. december Módszertani Hírlevél Lélek-Tükör III. évfolyam. 4. negyedévi szám 2010. december Módszertani Hírlevél Kiadja: MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET- Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Intézmény tagja Pszichiátriai és Szenvedélybeteg

Részletesebben