A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ JELENTÉSE ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSRÓL. Budapest, április 28.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ JELENTÉSE 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSRÓL. Budapest, 2015. április 28."

Átírás

1 A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ JELENTÉSE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSRÓL Budapest, április 28.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. INTÉZMÉNYAZONOSÍTÓ ADATOK, FELADATKÖRÖK, TEVÉKENYSÉGEK... 4 I.1. INTÉZMÉNYAZONOSÍTÓ ADATOK... 4 I.2. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG... 4 II. A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE... 4 III. AZ INTÉZMÉNY FELADATKÖRÉNEK, TEVÉKENYSÉGÉNEK RÉSZLETES ISMERTETÉSE III.1. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG III.1.A. A KÉPZÉSI KÍNÁLAT VÁLTOZÁSA III.1.B. FELVÉTELI ADATOK III.1.C. A HALLGATÓK LÉTSZÁMA III.1.D. A HALLGATÓI ELŐREHALADÁS III.1.E. JEGYZETELLÁTÁS ALAKULÁSA III.1.F. AZ OKTATÁS HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSE III.1.G. A VÉGZETT HALLGATÓK, MUNKAERŐ-PIACI IGÉNYEK III.1.H. FELNŐTTKÉPZÉS III.2. AZ OKTATÁST-KUTATÁST KISEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK III.2.A. KOLLÉGIUMI SZOLGÁLTATÁSOK III.2.B. TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁSOK III.2.C. KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK III.2.D. KÖZPONTI INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK III.2.E. KÖZPONTI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK III.2.F. KÖZPONTI OKTATÁS ADMINISZTRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK III.2.G. SPORTSZOLGÁLTATÁSOK VÁLTOZÁSA III.2.H. TUDOMÁNYOS ÉS NEMZETKÖZI TELJESÍTMÉNY III.2.I. ÚJ KAPCSOLATOK, ÚJONNAN MEGKÖTÖTT MEGÁLLAPODÁSOK III.2.J. A BME NEMZETKÖZI SZERVEZETI TAGSÁGAI INTÉZMÉNYI KÉPVISELETEK III.2.K. KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTEL ÉS KONFERENCIARENDEZÉS III.2.L. OKTATÓI-HALLGATÓI MOBILITÁSI PROGRAMOK III.2.M. BESZÁMOLÓ A BME ÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TEVÉKENYSÉGÉRŐL III.2.N. DOKTORANDUSZOK, DOKTORJELÖLTEK III.3. FŐBB ÖSSZEGYETEMI PÁLYÁZATOK III.3.A. KUTATÓEGYETEMI PÁLYÁZAT (TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR) III.3.B. LABORFEJLESZTÉS A BME-EN (KMOP-4.2.1/B ) III.4. EGYÉB PÁLYÁZATOK, K+F TEVÉKENYSÉG III.4.A. PÁLYÁZATI BEVÉTELEK III.4.B. HAZAI PÁLYÁZATOK ÉS EGYÉB K+F FORRÁSOK III.4.C. EURÓPAI UNIÓS ÉS EGYÉB NEMZETKÖZI PÁLYÁZATOK III.4.D. EGYETEMI BELSŐ MEGELŐLEGEZÉSEK ÁLLOMÁNYA IV. INTÉZMÉNYI SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK, TAKARÉKOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK IV.1. TAKARÉKOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK IV.2. KORMÁNYHATÁROZATOK ALAPJÁN ELRENDELT ZÁROLÁSOK VÉGREHAJTÁSÁNAK HATÁSAI IV.3. A VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA IV.4. VEGYES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK IV.5. A KÖLTSÉGVETÉSBŐL KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK HELYZETE IV.5.A. PPP KONSTRUKCIÓBAN FELÚJÍTOTT INGATLANOK RÁFORDÍTÁSAI IV.5.A..1 BME KÁRMÁN TÓDOR KOLLÉGIUM ÉS BME SCHÖNHERZ ZOLTÁN KOLLÉGIUM IV.5.A..2 BME Q1 OKTATÁSI ÉPÜLET IV.5.B. A BME TULAJDONOSI JOGÁNAK GYAKORLÁSA ALÁ TARTOZÓ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK IV.6. A DOLGOZÓK LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSA IV.7. A KINCSTÁRI EGYSÉGES SZÁMLÁN (KESZ) KÍVÜL LEBONYOLÍTOTT PÉNZFORGALOM ALAKULÁSA, VALAMINT A KINCSTÁRI FINANSZÍROZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSE, AZ ELŐIRÁNYZAT GAZDÁLKODÁSI RENDSZER, A FELADATFINANSZÍROZÁS, A KINCSTÁRI INFORMÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS TAPASZTALATAI IV.8. A KIR ILLETMÉNY-SZÁMFEJTÉSI RENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL IV.9. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉNEK VÁLTOZÁSA

3 V. ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA V.1. A FŐBB KIADÁSI TÉTELEK FELADATTELJESÍTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ALAKULÁSA V.2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ÉVKÖZI VÁLTOZÁSAI, A TÉNYLEGES TELJESÍTÉSEKET BEFOLYÁSOLÓ FŐBB TÉNYEZŐK V.3. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK VÁLTOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS TAPASZTALATAINK V.4. A SZEMÉLYI JUTTATÁSOK, MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK, LÉTSZÁM ALAKULÁSA V.4.A. A SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK ALAKULÁSA V.4.B. AZ ÖSSZES SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS AZ ÁTLAGKERESETEK VÁLTOZÁSA V.4.C. OKTATÓK-KUTATÓK LÉTSZÁMA, KORELOSZLÁSA A DOLOGI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK ÉS A TELJESÍTÉSNEK BEMUTATÁSA V.5. AZ ÁLLAMILAG FINANSZÍROZOTT NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS V.6. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK, ILLETVE BEVÉTELEK OKAI ÉS AZOK RENDEZÉSÉRE TETT INTÉZKEDÉSEK VI. A BEVÉTELEK ALAKULÁSA VII. ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNYOK VII.1. A ÉVI ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY FŐBB FELHASZNÁLÁSI JOGCÍMEI VII.2. A ÉVI ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYOK ALAKULÁSA, ÖSSZETÉTELE, KELETKEZÉSÉNEK OKAI VIII. AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK ALAKULÁSA IX. VAGYONGAZDÁLKODÁS, AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA IX.1. INGATLANOK ÁLLAGMEGÓVÁSI KÖTELEZETTSÉGE IX.2. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉS IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYA IX ÉVBEN MEGVALÓSULT ÉPÜLET BERUHÁZÁSI/FELÚJÍTÁSI PROJEKTEK FOLYAMATBAN LÉVŐ INGATLAN BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK IX.4. INGATLANÉRTÉKESÍTÉSEK X. A KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA X.1. A KÖVETELÉSEK ALAKULÁSA X.2. A KÖTELEZETTSÉGEK ALAKULÁSA XI. FORINT- ÉS DEVIZASZÁMLÁK FORGALMA A LETÉTI ÉS EGYÉB SZÁMLÁK INDOKLÁSÁVAL XII. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÓ INTÉZKEDÉSEK HATÁSA, ELŐÍRT BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ALAKULÁSA XIII. EGYÉB, AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL LÉNYEGESNEK TARTOTT INFORMÁCIÓK ÁBRÁK JEGYZÉKE TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE FÜGGELÉKEK

4 I. INTÉZMÉNYAZONOSÍTÓ ADATOK, FELADATKÖRÖK, TEVÉKENYSÉGEK I.1. Intézményazonosító adatok Az intézmény neve: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Rövidített név: BME Székhely: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. Intézményi azonosító: FI Törzskönyvi azonosító szám (PIR törzsszám): ÁHT azonosító Besorolási kategória: központi költségvetési szerv Honlapjának címe: I.2. Feladatkör, tevékenység Az Egyetem tevékenységi körét az Alapító Okirat határozza meg. A dokumentum teljes terjedelmében megtalálható és megtekinthető az Egyetem honlapján. 1 A BME főtevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: COFOG: Felsőfokú oktatás II. A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE Egyetemünk a 2014-es költségvetési évben is magas színvonalon végezte oktatási és kutatási alaptevékenységi feladatait, megtartotta és fejlesztette az ipari partnerekkel, hazai és külföldi szervezetekkel kiépített kapcsolatrendszerét, megőrizte a magyar műszaki felsőoktatásban elért kiemelkedő szerepét, hatékony és eredményes gazdálkodást folytatott. Mindeközben folyamatosan biztosította, megőrizte likviditását, lejárt fizetési határidejű tartozásokat egyetlen partnerével szemben sem halmozott fel. A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény (Nftv) január 1-jén lépett hatályba azzal, hogy egyes érdemi rendelkezéseket tartalmazó paragrafusok szeptember 1-jén váltak hatályossá. A BME számára kifejezetten fontos lenne, hogy normatív jellegű (képlet-alapú) felsőoktatás finanszírozási rendszer kerüljön kialakításra. Sajnos, az ezzel kapcsolatos jogszabályok még mindig nem születtek meg, többnyire még a korábbi (2008-as!) szabályokat alkalmazzák, illetőleg az eseti pénzosztás a jellemző, a külön pénzek szerepe továbbra is lényeges, és főként a rossz likviditási helyzetbe, bajba jutott intézményeket segítik kiemelten. 1 Forrás: 4

5 A BME gazdálkodását érintő jelentős 2014-es változásként értékelhetőek az alábbiak: A FIR üzemszerű működésének is köszönhetően jelentősen változott az ösztöndíjas (támogatott) hallgatók létszáma szeptember-októberében mintegy 1600 hallgató került átsorolásra támogatott képzésről önköltségesre. Összességében mintegy 600 fővel kevesebb állami ösztöndíjas hallgatója volt az egyetemnek október 15-én, mint egy évvel korábban. Ez a közeljövőre nézve a saját bevételek / állami támogatások arányában hozhat változást. Újabb ingatlan, most a Gyorskocsi utcai ingatlan vagyonkezelői joga került elvételre az egyetemtől mindenféle ellentételezés, kompenzáció nélkül. Ezzel ismét mintegy nettó M Ft saját bevételtől esett el a BME, hiszen ennek az ingatlannak az értékesítését a BME tervezte. Visszavonásra kerültek a BME V2 épületével (2 Mrd Ft), valamint a Fraunhofer kutatóhálózattal kapcsolatos támogatások (három évre 1,2 Mrd Ft). Ez is jelentős bevétel elmaradás, bevétel kiesés volt a BME gazdálkodását illetően ben az egyetem bevételei lényegében megegyeztek a évivel. A bevételeken belül az állami támogatás összege 320 M Ft-tal nőtt, a saját bevételek összege pedig 240 M Ft-tal csökkent az egy évvel korábbi szinthez képest. A saját bevételek aránya ezzel az 50%-os szint alá mérséklődött, és jelentősen elmaradt a korábbi 55%-os maximum értéktől. Az egy állami ösztöndíjas hallgatóra eső tárgyévi állami támogatás reálértéke 6 százalékponttal nőtt a 2013-as értékhez képest. 1. ábra: Bevételek és kiadások alakulása, (Mrd Ft-ban) 5

6 Állami támogatás és saját bevételek időbeli és értékbeni változása 2. ábra: Az állami támogatás és a saját bevétel változása, (Mrd Ft-ban) 3. ábra: Az állami támogatás változása, (Mrd Ft-ban) 4. ábra: Saját bevételek változása, (Mrd Ft-ban) 6

7 5. ábra: Egy állami ösztöndíjas hallgatóra eső reálértékű támogatás változása, Pénzeszközállomány, likviditás Az egyetemnek 2014-ben sem voltak likviditási problémái, pénzeszköz állománya a december 31-ei értékhez képest nőtt, december 31-i összesített bankszámlaegyenlege 12,2 Mrd Ft volt, 2,1 Mrd Ft-tal növekedett. A pénzeszközállomány növekedése alapvetően a költségvetési támogatás és a saját bevételek tervezetthez képest bekövetkezett növekedésére vezethető vissza, a bevételi többletek költségoldalon kisebb mértékű kiadás növekedést okoztak. Néhány jelentősebb pénzmozgás Az egyetem maradéktalanul megkapta a évi normatíva elszámolása alapján még neki járó 717 M Ft összeget, amely október-novemberi hónapokban került jóváírásra az egyetem főszámláján. A kutatóegyetemi támogatás (542,9 M Ft) a második negyedévtől kezdve, havi ütemezésben folyamatosan beérkezett az egyetem számlájára. A PPP épületek után a tárgyévben fizetendő díjak állami részének fedezetére a fenntartóval folytatott egyeztetést követően 1,069 Mrd Ft fenntartói támogatást terveztünk (Q épületre 604,624 M Ft, Schönherz és Kármán kollégiumokra 464,419 M Ft). Ezzel szemben július-december hónapokban havi ütemezésben mindösszesen 1,051 Mrd Ft folyt be. A 2014-es év volt az utolsó olyan év, amelyben állampapírokba befektetett átmenetileg szabad pénzeszközei után jelentősebb kamatbevételt realizált az egyetem. Ez a tavalyi évben 392,2 M Ft volt, így az egyetem 2006 és 2014 között mintegy 5,2 Mrd Ft hozam jellegű bevételre tett szert. A magasabb saját bevételek a kari, tanszéki kereteket növelték. A saját bevételek közül a legjelentősebb tétel a Science Without Borders program keretében itt lévő brazil hallgatók után fizetett támogatás volt. A 2014-es évben közel 600 M Ft érkezett a brazil hallgatók szakmai képzésére, míg nyelvi képzésükre 112,2 M Ft-ot kaptunk. 7

8 DÁTUM Előirányzat felhasználási keretszámla Intézményi önköltség és adomány számla Fedezetbiztosítási számla Fedezetbiztosítási számla (Schönherz Koll.) Célelszámolási forintszámla Európai Uniós programok célelszámolási számlák Intézményi letéti számla Fedezetkezelői számlák Devizaszámlák ( kincstár ) Pénztárak Összesen Befektetett összeg Összesen: táblázat: A egyetem összesített bankszámlaegyenlege megadott napokon (Ft), Összességében a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet 2014-ben is fegyelmezett, hatékony és eredményes gazdálkodás jellemezte, likviditási problémái nem voltak, az egyetemnek lejárt esedékességű tartozásai nincsenek. Ugyanakkor a BME évek óta szűkölő forrásai jelentős számú és értékű létesítmény jellegű felújítási, beruházási munka elmaradásához vezettek. A 2014-ben forrás hiányában elmaradó és elhalasztott munkák állománya tetemes, melyek az alábbiakban kerültek felsorolásra: 2 Az ERSTE Bank Zrt.-nél vezetett ún. NEPTUN Hallgatói gyűjtőszámlán lévő összegek november 14-én átkerültek az egyetem Államkincstárnál megnyitott azonos nevű és funkciójú számlájára. A számlán lévő összeg idegen pénzeszköznek számít, az egyetem összesített bankszámlaegyenlegére vonatkozó kimutatásokban ezért nem szerepel december 31-én a Neptun gyűjtőszámla egyenlege Ft volt. Itt említjük meg, hogy a BME lakásalap egyenlege sem szerepel a táblázatban, mert ugyancsak idegen pénzeszköznek minősül,. Az OTP Bank Nyrt-nél vezetett számla tavalyi záró egyenlege Ft volt. 8

9 2015. évben elmaradó, halasztott, vagy többletforrások esetén megvalósítható nagyobb, (min. bruttó 25 MFt) beruházási, felújítási projektek* M Ft-ban 1 A épület informatikai back up infrastruktúra (TIO részére) Ae épület belső udvar beépítés, szélcsatorna rekonstrukció 80 3 Bogdánfy Sportpálya korszerűsítései (porta, öltöző, beléptető, eszközpark, parkoló, kamera stb.) 50 4 Ch épület budafoki úti homlokzat felújítása 64 5 D épület tetőszigetelés 30 6 Egyetemi gőzrendszer K épületi kiváltása (két előadó és a díszterem) Él épület szolgáltató központ és üzlet kialakítás 40 8 Északi campusz közműelegút felújítás 91 9 Északi campus parkosítás, utak felújítása F épület I. lépcsőház belső felvonó F épület rehabilitálása, tetőtérbeépítés Fa épület bontása Goldmann menzaépület átfogó rekonstrukció H, T és R épület ejtő- és pinceszinti alapvezeték cserék H-T és T-R épületek közötti belső folyosók felújítása (szigetelés, világítás, üvegfal) K, CH, MM-Mg épület díszkivilágításának fejlesztése K épület alapmegerősítés (K1, K2, É2 és É1 ütemek) K épület alapmegerősítés D2 ütem K épület díszterem visszaállítás, Szkéné új helyre költöztetés (Hő, vagy MM-Mg) K épület homlokzat, osztópárkány, bádogosfelújítások K épület múzeum és konferenciaközpont programok K épület csapadék és szennyvíz alapvezeték cseréje K tetőfelújítás hátralévő ütemek Kö épület gépészeti és világítás korszerűsítés Kö épület tető toronyszerkezet (huszártorony) felújítás L épület rehabilitálása (benne ráépítés felújítása vagy bontása) Mm-Mg tetőfelújítás II/II.ütem Mt épület sátortetős rész felújítás Murvás parkoló vagy raktár területére kétszintes garázs (+100 férőhely) létesítése Műemléki homlokzat felújítások Nyílászárócsere (K, R, Ch, DCs, St, F, T, J, H, MM-Mg, Mt stb.) R épület V. emelet felújítása St épület előadók légtechnikai felújítása Stoczek menzaépület átfogó rekonstrukció T épület tető és födémszigetelés felújítás Tanreakator felújítás (általános, mérőlánc, sugárvédelem stb.) UV épület bontása és parkosítás V1 épület tetőfelújítás V2 épület felújítás és hasznosításra történő átalakítás V2 épület kiviteli tervezése Vásárhelyi Pál kollégium hőszigetelés és nyílászáró csere Vásárhelyi Pál kollégium vizes strangok cseréje és a kapcsolódó felújítások (II. ütemtől) Wigner, Baross, Bercsényi kollégiumok rekonstrukciós feladatai Z épület felújítás és hasznosításra történő átalakítás Z épület kiviteli tervezése 45 Összesen * Részben terveken, költségvetéseken alapuló, részben becsült értékek 2. táblázat: Forrás hiányában elmaradó, halasztott beruházások (M Ft-ban) 9

10 III. AZ INTÉZMÉNY FELADATKÖRÉNEK, TEVÉKENYSÉGÉNEK RÉSZLETES ISMERTETÉSE III.1. Oktatási tevékenység III.1.a. A képzési kínálat változása 2014-ben egyetemünk lényegében ugyanazokat az alap- és mesterképzéseket hirdette meg, mint 2013-ban. Képzéseinkre továbbra is magas arányban jelentkeztek első helyen a felvételizők. Minden meghirdetett alapképzésünk, és a meghirdetett mesterképzéseink döntő többsége elindult. (az osztatlan tanári szakok egy része és az építészmérnöki mesterszakok egy része nem indult el) Kar Képzési szint Szak megnevezése Építészmérnöki Kar Mesterszak Ingatlanfejlesztő építészmérnöki Szerkezettervező építészmérnöki Tervező építészmérnöki Urbanista építészmérnöki Gépészmérnöki Kar Mesterszak Energetikai mérnöki Épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök Gépészeti modellezés (angol nyelven) Gépészmérnöki Ipari terméktervező mérnöki Mechatronikai mérnöki Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Mesterszak Biomérnöki Gyógyszervegyész-mérnöki Környezetmérnöki Műanyag- és száltechnológiai mérnöki Vegyészmérnöki Villamosmérnöki és Informatikai Kar Mesterszak Egészségügyi mérnöki Gazdaságinformatikus Mérnökinformatikus Villamosmérnöki Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Mesterszak Járműmérnöki Közlekedésmérnöki Logisztikai mérnöki Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Mesterszak Műszaki menedzser Regionális és környezeti gazdaságtan Természettudományi Kar Mesterszak Fizikus Matematikus 3. táblázat: A BME-n 2014 februárjában meghirdetett képzések 10

11 Kar Képzési szint Szak megnevezése Alapszak Építőmérnöki Építőmérnöki Kar Földmérő- és térinformatikai mérnöki Mesterszak Infrastruktúra-építőmérnöki Szerkezet-építőmérnöki Energetikai mérnöki Alapszak Gépészmérnöki Ipari termék- és formatervező mérnöki Mechatronikai mérnöki Gépészmérnöki Kar Energetikai mérnöki Gépészeti modellezés (angol nyelven) Mesterszak Gépészmérnöki Ipari terméktervező mérnöki Mechatronikai mérnöki Épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök Alapszak Építészmérnöki Építészmérnöki Kar Osztatlan Építész Mesterszak Forma- és vizuális környezettervező mérnöki Alapszak Biomérnöki Környezetmérnöki Vegyészmérnöki Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Mesterszak Biomérnöki Gyógyszervegyész-mérnöki Környezetmérnöki Műanyag- és száltechnológiai mérnöki Vegyészmérnöki Alapszak Mérnökinformatikus Villamosmérnöki Egészségügyi mérnöki Villamosmérnöki és Informatikai Kar Gazdaságinformatikus Mesterszak Mérnökinformatikus Villamosmérnöki Járműmérnöki Alapszak Közlekedésmérnöki Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Logisztikai mérnöki Járműmérnöki Mesterszak Közlekedésmérnöki Logisztikai mérnöki Alkalmazott közgazdaságtan Gazdálkodási és menedzsment Alapszak Kommunikáció és médiatudomány Műszaki menedzser Műszaki szakoktató Nemzetközi gazdálkodás Osztatlan Osztatlan tanári (közgazdásztanár, mérnöktanár) Kommunikáció és médiatudomány Közgazdasági elemző Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki menedzser Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás Pénzügy Pszichológia Mesterszak Regionális és környezeti gazdaságtan Tanár-mérnöktanár (több szakképzettség) Tanár-közgazdásztanár (több szakképzettség) Vezetés és szervezés Marketing Master of Business Administration (MBA) Számvitel Alapszak Fizika Matematika Alkalmazott matematikus (magyar és angol nyelven) Természettudományi Kar Fizikus Mesterszak Kognitív tanulmányok (magyar és angol nyelven) Matematikus 4. táblázat: A BME-n 2014 szeptemberében meghirdetett képzések 11

12 III.1.b. Felvételi adatok 2013-ban a kormányzat megváltoztatta az alap- és osztatlan képzésekhez rendelkezésre álló államilag finanszírozott keret kezelését ben képzési területenként volt meghatározva az állami ösztöndíjas és részösztöndíjas helyek száma ban 16 alapképzési szak kivételével a felsőoktatási intézmények állami ösztöndíjas képzésre azokat a jelentkezőket vehették fel, akik egy országosan meghatározott minimális pontszámot (240) elértek. Feltétel volt, hogy a felsőoktatási intézménynek legyen ehhez jóváhagyott kapacitása ben az országosan meghatározott minimumpontszám 260-ra növekedett. Képzési terület Jelentkezők Felvettek Összesen Első helyen [AO]N 3 Állami Összesen [AO]N Állami Agrár képzési terület Bölcsészettudomány képzési terület Gazdaságtudományok képzési terület Informatika képzési terület Jogi képzési terület Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület Műszaki képzési terület Művészet képzési terület Művészetközvetítés képzési terület Orvos- és egészség-tudomány képzési terület Pedagógusképzés képzési terület Sporttudomány képzési terület Társadalomtudomány képzési terület Természettudomány képzési terület Összesen Forrás: felvi.hu 5. táblázat: Jelentkezők és felvettek a 2014-es általános felvételi eljárásban az alap- osztatlan és mesterképzésben országosan A felvételi eljárásban a jelentkezettek és a felvettek száma országos viszonylatban az alábbiak szerint alakult. Év Jelentkezők (fő) Felvettek (fő) Összes AN 4 Állami Összes AN Állami Alap Osztatlan Nappali képzés. 4 Alap Nappali képzés. 12

13 Forrás: felvi.hu 6. táblázat: Az általános felvételi eljárásban a jelentkezettek és a felvettek számának alakulása országosan Látható, hogy 2012-ben és 2013-ban a felvettek száma országosan jelentősen csökkent ben 18%-kal, 2013-ban 9,3%-kal kevesebb jelentkező került be a hazai felsőoktatásba, mint az előző évben. A BME-n 2012-ben mindössze 5,4%-kal csökkent a felvettek száma az előző évben felvettek számához képest, míg 2013-ban enyhe (0,5%-os) növekedés történt. Különösen nagy az eltérés, ha az elmúlt évek adatait hasonlítjuk össze. A csökkenés a felvettek számát tekintve között országosan 25,8%, míg a BME estében mindössze 4,9%! között a felvettek létszáma országosan 24,6 %-kal csökkent, míg a BME esetében 2,1 %-kal nőtt ben 2013-hoz képest a nappali alapképzésre felvettek létszáma országosan 5,8 %- kal csökkent, míg a BME-n enyhén (0,6 %-kal) emelkedett. Év Jelentkezők (fő) Felvettek (fő) Összes Első [AO]N Állami Összes [AO]N Állami Forrás: felvi.hu 7. táblázat: Az általános felvételi eljárásban a jelentkezettek és a felvettek számának alakulása a BME-n A korábbi évekhez hasonlóan a évi jelentkezések ismeretében is elmondható, hogy a Műegyetemnek több olyan képzése van, amely kiugróan népszerű a jelentkezők körében. Műszaki képzési területen jellemző volt, hogy azonos szakon a Műegyetemre felvettek pontszámának minimuma magasabb volt, mint a más intézménybe felvettek pontszámának az átlaga. Minden műszaki és természettudományi alapszakunkra igaz, hogy állami ösztöndíjas formában a Műegyetemre való bejutáshoz kellett a legmagasabb pontszám (lásd az alábbi táblázatot). (Gazdaságtudományi képzési területen a speciális szabály miatt minden intézményben azonos volt ez a pontszám. Mérnökinformatikus BSc-re a Pannon Egyetem 22 hallgatót vett fel, a 13

14 BME VIK 547-t. A VIK-re felvettek közül a 22.-nek a pontszáma 480 volt, 400 pont fölött 382-en voltak.) Mechatronikai mérnöki, vegyészmérnöki, ipari termék- és formatervező mérnöki, és gépészmérnöki alapszakon a Műegyetemre való bejutáshoz mintegy 100 ponttal többre volt szükség, mint az országos intézményi rangsor második helyezett egyetemre történő bejutáshoz. A többi alapszakunk esetében is igaz, hogy a BME minimális felvételi pontszáma jellemzően ponttal magasabb volt, mint bármelyik más felsőoktatási intézményé. Szak neve Ponthatár a BME-n Ponthatár más intézményekben Kommunikáció és médiatudomány 455 BCE 455 ELTE 455 BGF 455 DE 455 további 5, 455 Nemzetközi gazdálkodás 460 BCE 463 BGF 460 DE 460 PE 460 ME 460, NYME 460 Alkalmazott közgazdaságtan n.a. BCE 465 ELTE 465 Mechatronikai mérnöki 452 ME 270 OE 270 NYME 268 SZE 262 PE 260, DE 260, SZIE 260 Vegyészmérnöki 430 DE 321 PE 300 Energetikai mérnöki 423 ME n.i. Építész 380 SZE 365 PTE 304 Biomérnöki 397 BCE 350 DE 330 SZTE 261 PE 260 Építészmérnöki 358 SZE 278 PTE 278 SZIE 276 DE 260 Környezetmérnöki 326 SZE 266 NYME 265 SZTE 262 ME 260 további 6, 260-ig Gépészmérnöki 392 OE 275 ME 270 PE 260 PTE 260 további 6, 260-ig Villamosmérnöki 365 ME 270 PE 266 SZE 262 DE 261 PTE 260, OE 260 Mérnökinformatikus 370 PE 371 PPKE 326 OE 326 SZTE 278 további 8, 260-ig Műszaki menedzser 320 NYME 260 SZIE 260 DE 260 ME 260 további 6, 260-ig Fizika 400 ELTE 336 DE 305 SZTE 265 PTE 260 NYME 260 Matematika 365 ELTE 338 DE 291 SZTE 274 PTE 260 EKF 260, Építőmérnöki 320 SZE 272 PTE 262 SZIE 260 DE 260 EJF 260 Közlekedésmérnöki 320 NYF 260 SZE 260 Járműmérnök 344 SZE 260 KF 260 Logisztikai mérnöki 349 ME 270 SZE 260 Ipari termék- és formatervező mérnöki 391 OE 292 PTE 289 NYME táblázat: Államilag támogatott alap- osztatlan képzések ponthatárai 2014-ben (jelölve a legmagasabb ponthatárt meghatározó intézmény) A BME mesterképzései iránt 2014-ben is nagy volt a kereslet. A felvettek (állami ösztöndíjasok és önköltséget fizetők) száma lényegesen, mintegy 15 %-kal magasabb volt, mint az előző évben. Ez annak is köszönhető, hogy a BME mesterképzésre kapott állami ösztöndíjas keretszáma az egy évvel korábbinál mintegy 5%-kal több volt ban 2100, 2014-ben 2200 állami ösztöndíjas helyet oszthattunk el az egyetemen belül, képzési területre vonatkozó megkötés nélkül. 14

15 Kar tavasz ősz tavasz ősz tavasz ősz Tám. Költség. Tám. Költség. Tám. Költség. Tám. Költség. Tám. Költség. Tám. Költség. Építő Gépész Építész Vegyész Villamos Közlekedés Gazdaság Természet Összesen Összesen Mindösszesen táblázat: Mesterképzésekre felvettek létszámának alakulása (pótfelvételi keretében felvettekkel + levelező képzéssel együtt), III.1.c. A hallgatók létszáma A BME összes (ezen belül a nappali és egyéb tagozatos, az államilag támogatott/ösztöndíjas/részösztöndíjas, valamint költségtérítéses/önköltséges) hallgatói képzésszámának alakulását a hagyományos képzések utolsó teljes (induló) évfolyamától, 2004-től kezdődően a 6. ábra mutatja be. A Felsőoktatási Információs Rendszerben október 15-én hallgatója (fő) volt a BMEnek, akik képzésre jártak. Ezzel a BME hallgatók képzésszáma immár negyedik éve a fő közötti tartományban van. Az államilag támogatottak [beleértve az állami (rész)ösztöndíjasokat is] száma az elmúlt években (lassuló mértékben) növekedett, de a finanszírozási szabályok szigorodásával 2013 őszéhez képest 2014 őszére (kötelező átsorolások miatt) mintegy 600 fővel csökkent. 15

16 Nappali tagozatos Egyéb tagozatos Államilag támogatott Költségtérítéses (önköltséges) Összes hallgató Összes hallgató szakirányú továbbképzés nélkül 6. ábra: Hallgatói létszámadatok változása, A doktori és a szakirányú továbbképzések nélküli létszámok a 7. ábrán láthatóak. Az utóbbi négy évben ezen képzések hallgatói számában is egy stabilizálódó létszámot tapasztalhatunk, természetesen a belső arányok változásával. A hagyományos egyetemi képzésre járók létszáma már elhanyagolható, a 2013/14-es tanév volt az utolsó előtti, amelyben még a képzési idő kétszeresén belül jogilag ilyen hallgatóink lehettek. A BSc képzésre járók száma lassan telítődik, míg a később indult mesterképzések létszáma még lassuló felfutásban van. 7. ábra: Hallgatói létszámadatok változása szakirányú továbbképzések és doktori képzés nélkül,

17 A BME határozott célja, hogy a teljes hallgatói létszámon belül növeli a mesterképzésben résztvevők arányát. Az arány alakulását az utóbbi években az alábbi táblázat mutatja be. Ebben a tekintetben is megfigyelhető az arányszám lassuló növekedése. A táblázatban feltüntettük a többciklusú képzés bevezetését követően a hároméves fenntartói megállapodásban kitűzött célokat is, amelyekről látható, hogy a várakozások optimisták voltak, de 2015-ben várhatóan elérjük a korábbra várt 20 %-os szintet Terv Tény Terv Tény Terv Tény. Tény Tény Tény Tény 3% 2,09% 12% 6,18% 20% 10,8% 15,0% 17,7% 19,0% 19,74% 10. táblázat: A mesterképzésben résztvevők aránya, a teljes hallgatói létszámon belül, III.1.d. A hallgatói előrehaladás A BME kontrolling jelentéseiben rendszeresen elemezzük a kilépő hallgatók státuszát, azaz azt vizsgáljuk, hogy egy adott időszakban a jogviszonyból kilépettek a kilépés pillanatában eredményesen, vagy eredménytelenül fejezik-e be tanulmányaikat. Eredményesnek azokat tekintjük, akik a jogviszonyuk megszűntekor diplomát szereztek, vagy abszolváltak, vagy záróvizsgát tettek, de a szükséges nyelvvizsgával még nem rendelkeztek. Eredménytelennek azokat tekintjük, akiket az abszolutórium megszerzése nélkül elbocsátunk. Ebbe a kategóriába tartozik mindenki, akinek vagy a saját elhatározásából, vagy a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt, illetve adminisztrációs okból (be nem jelentkezés, a megengedettnél több passzív félév stb.), a BME döntése alapján szűnik meg a jogviszonya. A 2014-es jelentésben (http://www.bme.hu/sites/default/files/ift/bme_kontrolling_jelentes.pdf) vizsgált utóbbi három tanévben a BME-n hallgatói jogviszonyból kikerülő hallgatóknak átlagosan valamivel kevesebb, mint egyharmada eredménytelenül fejezte be tanulmányait. A kilépő hallgatóknak több mint a fele távozott azonnal megszerzett diplomával az egyetemről, míg mintegy tizedük későbbre halasztotta a záróvizsgát, valamint 4,2%-uk azért nem vehette át azonnal a diplomáját, mert a kilépéskor még nem rendelkezett a szükséges nyelvvizsgával. Sorcímkék 2011/2012. tanév 2012/2013. tanév 2013/2014. tanév Összesen Fő % Fő % Fő % Fő % Abszolvált 504 7,9% ,6% 607 9,5% ,1% Diplomát szerzett ,1% ,4% ,7% ,1% Záróvizsgát tett (NYV hiányzik) 279 4,4% 253 4,3% 229 3,6% ,2% Eredménytelenül távozott ,6% ,6% ,2% ,6% Összesen ,0% ,0% ,0% ,0% 11. táblázat: A jogviszonyból kilépő hallgatók státusza az utóbbi három tanévben III.1.e. Jegyzetellátás alakulása A hallgatói jegyzet és tankönyv ellátás biztosítása alapvetően a karok feladata. Az Egyetem 100%-os tulajdonában álló BME Viking Zrt. egyes tankönyvekkel kapcsolatos kiadói feladatokat látja el, míg a BME Viking Zrt. többségi tulajdonában lévő BME Printer Nonprofit Kft. 17

18 a jegyzetbolt működtetését és egyes jegyzetek karokkal kötött szerződések alapján történő nyomdai előállítását végzi. Fénymásolók segítik a hallgatókat az írásos segédanyagok igény szerinti, kedvezményes áru másolásában mind a BME Printer Nonprofit Kft. üzlethelyiségében, mind az egyes karokon. A papíralapú jegyzetek mellett, illetve helyett, jelentősen megnőtt az elektronikus oktatási segédletek és könyvek száma, aminek kialakulásában jelentős szerepe volt a korábbi Európai Uniós pályázatok (HEFOP, TÁMOP) keretében végrehajtott tananyag-fejlesztéseknek. Az évek óta tartó, a tankönyv- és jegyzettámogatási normatíva terhére végrehajtott video eszközbeszerzések segítségével a nagy létszámú kari előadások egy jelentős része rögzítésre került, a portálokról letöltve megtekinthetőek. III.1.f. Az Oktatás Hallgatói Véleményezése Az egyetem az alkalmazott TQM (Total Quality Management) rendszer keretében az ügyfélközpontúságot a középpontba állítva rendszeresen vizsgálja a működésében érdekeltek elvárásait. Ennek egyik központi eleme az oktatás hallgatói véleményezése (OHV), amelyről elmondható, hogy akár a kitöltött kérdőívek arányát, akár a válaszadó hallgatók 5 arányát tekintve az OHV népszerűsége az elmúlt években folyamatosan magas, 50% körüli volt. Az Egyetem az OHV rendszer megújítása érdekében egy új típusú lebonyolítási rendszert vezetett be, aminek szabályozási hátterét már elkészítette és elfogadta. Az egyetem több kara a kari költségvetések készítésénél, a tanszékek közötti forrásallokációnál is figyelembe veszi az OHV eredményeit. III.1.g. A végzett hallgatók, munkaerő-piaci igények A Műegyetem már 14 éve vizsgálja a képzések munkaerő-piaci megfelelősségét. A végzett hallgatóinkról készített felmérések 6 visszaigazolták azt, hogy képzéseink szerkezete, mintatanterveinek kialakítása illeszkedik a munkaerő-piaci igényekhez. A végzettek tanulmányaik befejezését követően mért kereseteit a következő táblázat mutatja be. 7 A teljes munkaidőben foglalkoztatott szellemi foglalkozásúak KSH terminológia szerinti II. negyedévi nettó átlagkeresetét ( Ft) összevetve a BME-n 2013-ban végzettek azonos időpontra vonatkozó nettó főállású és mellékállású átlagkeresetével ( Ft) megállapíthatjuk, hogy a BME diploma az átlagnál magasabb jövedelmet biztosít már a karrier legelején is. 5 A legalább 1 kérdőívet kitöltő hallgatók. 6 A kutatások adataival kapcsolatban fontos kiemelni, hogy 2009-ig a 1,5 éve és a 3,5 éve végzettek adatait vizsgáltuk, azonban 2010-től a 0,5 éve és 2,5 éve végzettek adatait gyűjtjük ig a bruttó kereseteket kérdeztük meg, míg 2010-től a nettó kereseteket kérdeztük meg, amit bruttósítottunk

19 Bruttó átlagkereset ,5 éve végzettek ,5 éve végzettek ,5 éve végzettek ,5 éve végzettek táblázat: A végzettek február havi bruttó átlagkeresete, A BME diplomával rendelkezők körében a munkanélküliek aránya az egyetemi végzettségűek országos átlagával közel megegyező, azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a pályakezdő diplomások munkanélküliségi aránya ennek akár többszöröse is lehet, így a BME-n végzettek közötti munkanélküliségi arány alacsonynak mondható. Munkanélküliek aránya ,5 éve végzettek (BME) ,6% 5,8% 3,0% 3,6% 3,4% 1,5 éve végzettek (BME) 0,9% 1,1% 0,6% 1,6% ,5 éve végzettek (BME) ,6% 2,9% 3,7% 1,8% 1,7% 3,5 éve végzettek (BME) 2,4% 1,0% 1,6% 1,1% Egyetemi végzettségűek országos átlaga 2,1% 2,1% 1,4% 1,6% 1,6% 3,7% 3,8% 3,2% 3,3% 13. táblázat: A végzettek közötti munkanélküliek aránya, (%) III.1.h. Felnőttképzés A BME az elmúlt időszakban a mérnöki tanulmányok elmélyítése, az ipar új igényeinek kielégítése céljából széles választékú tanfolyami rendszert és szakirányú továbbképzést hívott életre, lehetőséget adva a felnőttképzés keretében az élethosszig tartó tanulás (lifelong learning) érvényesülésére. Az egyetemnek több mint 700 tanfolyama szerepelt a korábbi, hivatalos - a regionális munkaügyi központok által gondozott - felnőttképzési nyilvántartásban. Az elmúlt években az új tanfolyamok kifejlesztése folyamatos volt, évente átlagosan 35 új képzési program kerül be a felnőttképzési nyilvántartásba, ami mutatja a szervezeti egységek aktivitását. A 2013 nyarán életbe lépett új felnőttképzési törvény a korábbi formai nyilvántartással szemben a szabályozott képzések megtartását engedély kiadásához köti, további eljárások léptek életbe a támogatott tanfolyamokkal kapcsolatban, valamint szigorodtak a szankciók is. Ugyanakkor képzési tevékenység folytatható a törvény hatályán kívül is, ekkor a képzőnek kevesebb, és csupán formai követelménynek kell megfelelnie. Az egyetemi eljárások új jogszabályi környezetnek való megfeleltetése megtörtént, az egyetemen az engedélyezett képzések mellett a tanfolyamok többsége ún. szabadpiaci képzésként kerül megvalósításra. A GTK Alkalmazott Pedagógiai és Pszichológiai Intézet (APPI) keretében működő Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központ (OIFK) látja el az Egyetemre, mint felnőttképzési intézményre háruló feladatokat. Jelenleg a felnőttképzési tanfolyamok lebonyolításával kapcsolatos tevékenységek decentralizált módon, a tanfolyamindító szervezeti egységnél folynak. 19

20 A tanfolyami képzések szervezésében a Mérnöktovábbképző Intézet és az Idegennyelvi Központ jár az élen, de a BME valamennyi karának és a tanszékek közel felének szerepelt tanfolyama a felnőttképzési nyilvántartásban, azaz indított vagy jelenleg is indít tanfolyamokat. A felnőttképzési tevékenység hatékonyságának és minőségének javítását a reálszféra vezető szakembereiből és döntéshozóiból álló Felnőttképzési Szakmai Tanácsadó Testület segíti. A BME OIFK felnőttképzési feladatai szervesen kapcsolódnak a nyitott képzés, e-learning területén végzett oktatási és kutatás-fejlesztési munkákhoz. Az APPI kezdeményezően lép fel az Egyetem felnőttképzési és lifelong learning feladatainak azonosításában és bővítésében. Fontos feladat a hazai és az EU-s fejlesztési projektek során születő eredmények szervesülésének elősegítése és az egyetemi szakemberek bevonása. A BME OIFK ad helyet Európa vezető távoktatási és e-learning nemzetközi szakmai szervezete, az European Distance and E-Learning Network (EDEN) titkárságának. Az együttműködés segíti a szakmai-tudományos információk gyors elérését, partnerek keresését és az EU-s forrásokhoz való hozzájutást. III.2. Az oktatást-kutatást kisegítő szolgáltatások III.2.a. Kollégiumi szolgáltatások A PPP konstrukcióban felújított és a bérelt férőhelyekkel együtt mindösszesen férőhely állt 2014-ben is az egyetemi hallgatók rendelkezésére. Az átlagos feltöltöttség 2014-ben lényegében 100%-os volt. 1 férőhelyes 2 férőhelyes 3 férőhelyes 4 férőhelyes Összesen 9 Szobák száma táblázat: Kollégiumi szobák megoszlása férőhelyek alapján szeptembertől 9 Az 1643 szoba mindegyike mosdóval ellátott, 511 pedig saját zuhanyzóval rendelkezik. 20

21 Összterület (nm) Férőhely (fő) Kategória Kollégiumi díj (Ft) Baross , ebből 205 I. kategória II. kategória Bercsényi II. kategória Martos II. kategória Vásárhelyi , ebből 617 I. kategória II. kategória Wigner , ebből 300 I. kategória II. kategória Összesen BME Kármán II. kategória Schönherz I. kategória Összesen PPP Mindösszesen belső Bérelt külső 200 I. kategória Összesen táblázat: Rendelkezésre álló kollégiumok szeptembertől A kollégiumi felvételi eljárás során 2014-ben is túljelentkezést tapasztaltunk, a 2013/14/II. félévben 104,2%, a 2014/15/I. félévben 115,9% volt a túljelentkezés mértéke ben a Wigner kollégium B és C épületek közösségi zuhanyzóinak felújítására, valamint a Baross kollégium szobai ablakcseréjére került sor. Emellett tervezés szintjén felkészültünk több műszaki feladat megoldására (Schönherz kollégium szoknya szigetelése, Vásárhelyi kollégium szobai vizesblokk felújítása). Jelentősebb felújítások és beruházások Összeg (E Ft) Baross - 2 db HMV tartály telepítése Baross szoba karbantartási munkái Baross - födém, fal áttörés készítése 406 Baross - gk. parkoló térvilágítás karbantartási munkái Baross - hátsó udvari bejárat vízelvezetési munkái Baross - kerti pavilon korlát 374 Baross - nyílászáró csere tervezés 637 Baross - nyílászáró felújítás Baross - szellőző javítási munkái 723 Baross - szintelosztó cseréje, tűzvédelmi veszélytelenítse Baross - udvari elosztó 307 Baross - udvari térkő burkolat és filagória javítási munkái Baross - VV mérés utáni villanyszerelési javítások Bercsényi - alagsor 18 sz. helyiség karbantartási munkái 526 Bercsényi - alagsor vizesblokk felújítás Bercsényi - FÉG-Vestale kazán zártrendszerűvé alakítása 505 Bercsényi - homlokzat kőpárkány karbantartási munkái 442 Bercsényi - kazán éves nagykarbantartása 326 Bercsényi - lift javítás

22 Bercsényi - strangszabályzó szelepek beépítése Bercsényi - udvari térvilágítás elektromos felújítási munkái Kármán - kártyaleolvasó (beléptető rendszer, gazdasági bejárat) 353 Kármán - klimatizálási tervek (klub A07, A08) 381 KO - elszívó ventillátorok beszerzése 830 KO - festékanyag beszerzés 382 KO - festési anyagok beszerzése 323 KO - villanyszerelési anyagok beszerzése 256 KO - villanyszerelési anyagok beszerzése 321 KO - villanyszerelési anyagok beszerzése 358 KO - vízszerelési anyagok beszerzése 687 KO - zárak, kilincsek 291 Martos - belső udvari csatorna vezeték javítási munkái 511 Martos - lift javítás 632 Martos - lift javítás Martos - udvari burkolat helyreállítása Schönherz - csúszásmentesítési munkák 642 Vásárhelyi - alagsori konditerem karbantartási munkái Vásárhelyi - épület szerver betáp. karbantartási munkái 265 Vásárhelyi - lift javítás Vásárhelyi - szennyvízvezeték cseréje és beázás megszüntetése Vásárhelyi - tetőterasz és bádogjavítási munkák 650 Vásárhelyi - villamos szivattyúk vezérlésének kiépítése 880 Wigner - FÉG-Vestale kazán zártrendszerűvé alakítása 570 Wigner - HMV tároló tartály + ECL szabályozás Wigner - kazán éves nagykarbantartása 427 Wigner - szerver szoba klíma 462 Wigner - VV és EV mérés utáni karbantartási munkák Összesen: táblázat: A Kollégiumi alrendszer költségvetését érintő évi felújítások (E Ft-ban) Az egyetem 2 kollégiumát újítatta fel és üzemelteti PPP konstrukció keretében. Ezen kollégiumok havi monitoring ellenőrzésének eredményeképpen elmondható, hogy 2013-ról 2014-re a szolgáltatás színvonala a Kármán Tódor Kollégium (KTK) esetében javult, míg a Schönherz Zoltán Kollégium (SZK) esetében állandósult. A havi szolgáltatási díj csökkentésére a KTK esetében 2013-ban 1 alkalommal került sor, ez ben nullára csökkent; míg a SZK esetében a 2013-as 1 alkalom 2014-ben is ugyanannyi maradt (a csökkentés 99,70 %-ra történt). Kollégium Átadás időpontja Bruttó bérleti díj 2014-ben évre vonatkozó minisztériumi támogatás Kármán Tódor Kollégium április ,3 201,1 Schönherz Zoltán Kollégium május ,4 259,5 17. táblázat: A PPP konstrukcióban üzemeltett kollégiumok évi ráfordításai (M Ft-ban) Mindkét kollégium esetében a PPP konstrukció az átadástól számított 20 év elteltével jár le, a bérleti-szolgáltatási díj szerződés szerinti teljesítése a konstrukció szerint 50-50%-os arányban tevődik össze a minisztérium és az egyetem részéről. 22

23 A fenti adatok is mutatják, hogy a finanszírozási arány eltolódott az egyetem felé, részben a közüzemi költségek, illetve az Euro/Ft árfolyam növekedése miatt, részben a minisztériumi támogatás csökkenése miatt. Míg a finanszírozó minisztérium a tárgyévi végelszámolások alapján utólag kompenzált 2010-ig, 2011-től az előző évi bruttó bérleti díjak 50%-ánál kevesebb került biztosításra: 2011-ben 48,8%-ot, 2012-ben 47%-ot, 2013-ban 43%-ot, 2014-ben 42%-ot kapott az egyetem re a fenntartó ígérete szerint 50% várható (a támogatás a évi 460,6 M Ft-ról évre 552,9 M Ft-ra emelkedik). Az alábbi táblázatban a PPP konstrukcióban üzemeltetett kollégiumok nettó éves költségeinek 50%- át tűntettük fel. Az értékek a vonatkozó szerződés alapján kerültek kiszámolásra a 20 éves időtartamra, az EMMI által megküldött technikai értékek figyelembevételével Kármán Kollégium 166,0 169,2 172,2 175,0 177,9 180,9 183,9 186,9 190,1 Schönherz Kollégium 232,6 237,7 242,3 246,8 251,3 256,0 260,7 265,5 270, Kármán Kollégium 193,3 196,6 199,9 203,2 206,7 210,2 213,8 54,3 Schönherz Kollégium 275,5 280,6 285,8 291,0 296,4 302,0 307,6 313,2 119,6 18. táblázat: A PPP konstrukcióban üzemeltetett kollégiumok nettó éves költségének 50%-a III.2.b. Tanácsadási szolgáltatások Az egyetemen a hallgatói tanácsadási feladatokat a BME Diákközpont Támpont Iroda által látja el. A szervezeti egység célja, hogy szolgáltatásai segítséget nyújtsanak az egyetemi életben való eligazodásban és segítse a hallgatók munkaerőpiacra történő kilépését. A Támpont Iroda tanácsadási körét tekintve tanulmányi, hallgatói pénzügyi, pszichológiai, életvezetési, karrier és külföldi tanulmányokkal kapcsolatos tanácsadással áll a hallgatók rendelkezésére. A Támpont Iroda fontos feladata a felvételizők, diákok, illetve a fogyatékkal élő hallgatók segítése, valamint a BMEhez kapcsolódó alumni szolgáltatások koordinálása. A Támpont Iroda szolgáltatásait a hallgatók személyesen, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:30- tól 15:15-ig, pénteken 9:30-tól 13:30 óráig vehetik igénybe, illetve a Támpont Iroda honlapján (www.tampont.bme.hu) keresztül bármely nap 24 órán át áll rendelkezésükre. A Támpont Iroda tanácsadási munkájával kapcsolatban a Támpont Iroda belső ügyviteli rendszer adatai alapján elmondható, hogy a szolgáltatás közvetlen személyes igénybevevőinek száma éves szinten fő, a telefonos igénybevevőinek száma éves szinten fő, az es igénybevevőinek száma éves szinten fő volt, a honlap látogatottsága éves szinten pedig elérte a et (az oldalletöltéseink száma éves szinten meghaladta a et). A Támpont Iroda által nyújtott életvezetési és pszichológiai tanácsadást 368 hallgató kereste meg, ebből egyéni tanácsadásra 225 fő jelentkezett és 126 fő vett részt (átlagosan hallgatónként 8 alkalom), csoportos tréningekre 143 fő jelentkezett (6-26 óra / tréning) és 63 fő vett részt. A lejelentett 188 fogyatékossággal élő hallgató mellett további 108 tartós beteg regisztrált hallgatónk szerepelt az esélyegyenlőségi ellátás rendszerében. A évben további fejlesztések történtek a hallgatókkal való kapcsolattartás, a hallgatók tájékoztatásának fejlesztése érdekében. 23

24 III.2.c. Kulturális szolgáltatások Az Egyetemi kulturális szolgáltatásban 2014-ben komolyabb változások nem zajlottak le. A BME kulturális életének szervezéséért felelős szervezeti egység, a Diákközpont Kulturális Titkárság az Egyetemi Hallgatói Képviselettel és a kari hallgatói képviseletekkel közösen igyekezett elérni a hallgatók részére szóló egyetemi és kari kulturális rendezvények sokszínűbbé és látogatottabbá tételét, illetve segítette/támogatta a hallgatók által működtetett kulturális hallgatói öntevékeny csoportokat. A Titkárság az Egyetem nevében gyakorolta a BME és a Szkéné Színház Nonprofit Kft. közti megállapodásban rögzített, a Szkéné Színház névhasználati és védjegy jogait. III.2.d. Központi informatikai szolgáltatások 2014-ben is központilag, a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Telekommunikációs és Informatikai Osztálya által nyújtottuk az Egyetem számára nélkülözhetetlen informatikai szolgáltatásokat (időközben a szervezeti változások miatt a feladatok a Kancellária Informatikai Igazgatóságához kerültek). Ennek fő területei: Szerver hosting szolgáltatások, WEB szolgáltatás, Telefon szolgáltatások üzemeltetése Központi elektronikus levelezés, Informatikai hálózat fejlesztése és üzemeltetése, Központi informatikai beszerzések, Informatikai fejlesztések koordinációja, Intézményi szoftver licenszek beszerzése, Kritikus informatikai rendszerek (MGR, Neptun) üzemeltetésében való közreműködés. A fenti területeken a évben az előző évhez képest a néhány tíz darabról többszörösére nőtt a virtualizált szerver hosting szolgáltatások iránti igény a karok részéről. Kidolgozásra került ennek a szolgáltatásnak a teljes logisztikai és pénzügyi rendszere is. Az Osztály nem tudja jelenleg a felmerült igényeket kielégíteni a beszerzési nehézségek miatt. A csökkenő források mellett a 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat alapján elrendelt beszerzési tilalom miatt sem lehetett érdemi fejlesztéseket végrehajtani. Az elrendelt beszerzési korlátozás miatt az informatikai hálózat szükséges eszközpótlása lényegében elmaradt. Az ily módon nem felhasználható pénzeszközökből az Egyetem garancia kiterjesztésre vonatkozó informatikai szolgáltatásokat vásárolt a kritikus informatikai eszközökhöz, ami nem minősült beruházásnak. Ez nyilvánvalóan a kevésbé célszerű felhasználás az új, garanciális eszközök beszerzéséhez képest. Ugyancsak a beszerzési korlátozások miatt továbbra sem hajtható végre az a szerver konszolidáció, amely lehetővé tenné a nagyszámú, önállóan működő szerverek kapacitás és energiapazarló, nem biztonságos működésének központi virtualizált szolgáltatásokra történő lecserélését. A szükséges eszközpótlások elmaradása a működési kockázatokat folyamatosan emeli. Különösen igaz ez az egyetemi informatikai gerinchálózat központi eszközeire, ezek értékükben nagyságrendekkel múlják felül a beszerzési korlátozásokban megállapított értékhatárt. A 2015-ös költségvetésben szerepeltetjük a legfontosabb hálózati erőforrások cseréjét, de kérjük a jogalkotót, hogy a beszerzési korlátozásokat oldja fel, vagy legalább mérsékelje azt. 24

25 A 2014-es évben az egyetemi informatikai szolgáltatások közül az alábbi területeken sikerült érdemi javulást biztosítani: a központi levelező rendszer programja újabb verzióra lett cserélve, az újabb igények miatt a felhasználó számot is megnöveltük, az MGR rendszer szolgáltatásai a programkódok folyamatos javításaival is gyorsultak, a papíralapú dokumentálás helyett újabb egyetemi szervezeteknél is elektronikus úton sikerült megvalósítani az iktatási feladatokat, ez 2015-re az egész egyetemre kiterjed majd, egyetemi forrásokból megoldottuk az egyetemi szervezetek végpontvédelemmel (vírus kezelő) való ellátását, a posztgraduális képzés és a tudományos kutatás-fejlesztés informatikai erőforrásai a 2012-ben üzembe állított szuperszámítógép révén javultak, ennek üzemeltetése a központi informatikai apparátus feladata. III.2.e. Központi könyvtári szolgáltatások Egyetemünkön működik az ország legnagyobb műszaki könyvtára, a BME-OMIKK, melynek feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival támogassa és elősegítse a BME-n a műszaki- és természettudományokban, valamint a gazdaság- és társadalomtudományok egyes területein folyó minőségi oktatást, tudományos képzést, kutatást, fejlesztést és innovációt. A BME OMIKK-ban dolgozó közalkalmazottak száma 120 fő folyamán valósult meg a TÁMOP /1/KMR azonosító számú, KAPOCS Könyvtári szolgáltatások bővítése és színvonalának emelése kulturális szakemberek képzése által című projekt, amelynek keretében a könyvtár 70 szakmai munkakörben foglalkoztatott munkatársa részesült képzésben. A projektben 11 tanfolyamon összesen 113 tanfolyami résztvevő (a munkatársak több képzésben is részt vehettek) képzése valósult meg. A projekt megvalósítására elnyert ,- forintból összesen ot használtunk fel. A különbözetet a tervezettnél kedvezőbb képzési díjak, illetve a támogatási összeg felhasználhatóságának viszonylag szűk keresztmetszete eredményezte. A program során megszerzett ismeretek emelik a könyvtár munkájának szakmai színvonalát a munkatársak egyéni kompetenciáinak fejlesztése révén, valamint hozzájárulnak az intézmény hatékonyabb és eredményesebb működéséhez. A tanfolyami képzések alatt - a munkatársak nagyarányú beiskolázása ellenére - a szolgáltatás zavartalan volt. A könyvtár minőségirányításának területén számos előrelépés történt. A Minőségirányítási Tanács vezetésével elkezdtük a 2015-ben esedékes, következő időszakra vonatkozó stratégiai tervünk előkészítését a SWOT és PEST 10 analízisek összeállításával, küldetésünk és jövőképünk újragondolásával. Elvégeztük használóink kérdőíves elégedettségmérését, valamint a külföldi hallgatóink körében a célzott igényfelmérést. A tárgyévben ismét sor került a saját magunk által kidolgozott az előző évi tapasztalatok beépítésével letisztultabb módszertan alapján a munkatársak teljesítményértékelésére. 10 A makro környezet elemzésének egyik legismertebb módszere a PEST-analízis (magyar nyelvű változata: PGTT-analízis). A PESTanalízis négy dimenzióban vizsgálja a szervezet tágabb környezetét: Politikai (Political); Gazdasági (Economic); Társadalmi (Social); Technológiai (Technological). 25

26 Több olyan feladat előkészítő munkáit is megkezdtük, amelyek hosszabb felkészülési időt igényelnek, és eredményük majd 2015-ben vagy néhány éven belül lesz csak érzékelhető. Ilyen például a belső kommunikáció javítására, és a könyvtár működési dokumentumainak mindenki által elérhető, rendszerezett formában való tárolására kialakítandó belső wiki technikai előkészítése, valamint a családbarát munkahely érdekében tett törekvéseink. Ez utóbbi kapcsán felmérést végeztünk munkatársaink körében egyrészt a problémák feltárására, másrészt a munkahely és a magánélet összehangolásának legmegfelelőbb formáinak körvonalazására. Az OMIKK feladatellátásának volumenére vonatkozó megállapításaink Az elmúlt évek csökkenésével szemben a folyóirat-beszerzésre rendelkezésre álló források ben nőttek, a tudományos folyóiratok áremelkedése és a forint árfolyamának negatív elmozdulása azonban továbbra is kedvezőtlenül befolyásolta a beszerzési lehetőségeinket hoz képest közel 28 millió forinttal többet költöttünk folyóirat-előfizetésre. Ez egyrészt új beszerzést jelentett, de az árfolyam negatív változása is növelte a kiadási összeget. A finanszírozási gyakorlatnak köszönhetően (2014-ben teljes egészében az egyetem, illetve a karok állták a kurrens külföldi folyóirat-előfizetések díját) a költséges külföldi kiadványok közül a valóban nélkülözhetetlenek megrendelésre kerültek. A kari rendelési volumen növekedését segítette elő a központi támogatási alap, aminek felhasználási szabályai ösztönözték a rendelést. Az elektronikus források szolgáltatásban betöltött szerepének növekedése ellensúlyozza a nyomtatott formában beszerzett folyóiratok számának csökkenését. A gyarapodás terén a legjelentősebb tényező az EISZ keretében szolgáltatott adatbázisok és folyóiratcsomagok hozzáférhetőségének biztosítása. Olvasóink 2014-ben összesen 11 online szakirodalmi adatbázist és 9244 kurrens folyóiratcímet (1373 címet közvetlen BME előfizetéssel, 7871-et pedig EISZ-en keresztül) érhettek el előfizetéseink keretében ben a BME OMIKK EISZ rendelés állományának önrésze meghaladta a 70 millió forintot, a saját forrásból beszerzett nyomtatott és elektronikus folyóiratok beszerzési értéke elérte a 90 millió forintot. Év Kurrens folyóiratcímek száma Ebből nyomtatott Ebből elektronikus fizikai egység (CD, DVD melléklet) Elektronikus folyóirat, adatbázis, EISZ, konzorcium díj (E Ft) Folyóirat beszerzésre fordított összeg (E Ft) Ebből kari önrész (E Ft) táblázat: A könyvtár folyóirat állománya E-folyóiratot szolgáltató adatbázis (db) 14 Előbbiből E-folyóirathoz tartozó címek 9244 Szakirodalmi adatbázis (db) táblázat: Elektronikusan elérhető források (e-folyóiratok, adatbázisok) 2014-ben is aktívan, a legtöbb folyóiratcímet feldolgozó könyvtárak egyikeként vettünk részt a Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisának (MATARKA) építésében. 26

27 Továbbra is a BME OMIKK feladatkörébe tartozik a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) által működtetett nukleáris tudománnyal és technikával kapcsolatos információkat gyűjtő INIS (International Nuclear Information System) adatbázis feltöltése a Magyarországon készült szakirodalom vonatkozó bibliográfiai rekordjaival. Nemzetközi összehasonlításban, a bevitelek számát összegző országonkénti rangsorban az előkelőnek számító 17. helyen szerepelünk. A BME OMIKK nem csak saját állományából szolgáltat, hanem az igényelt szakirodalmat a hazai és nemzetközi könyvtárközi dokumentum-ellátás keretében, eredetiben és másolatban is az egyetemi polgárság és a külsős olvasók rendelkezésére bocsátja. Szolgáltató könyvtárként évek óta jelentős szerepet játszunk az Országos Dokumentumellátó Rendszerben ben az országos jelentőségű nemzetközi könyvtárközi szolgáltatásunk legnagyobb megrendelői között voltak a versenyszférában tevékenykedő cégek (pl. Richter, Egis), kutatóintézetek (pl. MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont) illetve a társegyetemek (pl. Miskolci Egyetem, Pécsi Tudományegyetem) kutatói, a nekik küldött cikkmásolatok tették ki teljesített kéréseink legnagyobb részét. Év Megrendelések / teljesítések száma összesen Könyv bekérés Cikk másolat saját állományból Cikk másolat külföldi könyvtárból / / / / / / / / / / / / táblázat: Könyvtárközi kölcsönzés volumene 2014-ben lehetőség nyílt a Springer Verlag több mint művet tartalmazó e-book csomagjának megvásárlására. A csomag a világ egyik vezető tudományos kiadójának 2013-as megjelenésű szakkönyveit foglalja magába, amellyel reményeink szerint nagyban hozzájárulhatunk az egyetemen folyó oktató/kutató munka információ ellátásához. Az eddigi adatok kiemelkedő használtságot mutatnak, a havi feletti fejezet letöltéssel. Emellett a korábbi évek gyakorlatának megfelelően beszereztük az újonnan megjelent tankönyveket, szakkönyveket és jegyzeteket. Ebben az évben is törekedtünk arra, hogy a korábban megjelent művek elhasználódott példányait újakkal pótoljuk, illetve további példányokat vásároljunk azokból a művekből, amelyek esetében növekedett az olvasói igény. Év Beszerzés kötet Fogyás kötet Kölcsönözhető állomány Beszerzésre fordított összeg (E Ft) táblázat: A könyvtár könyv állománya 2014-ben megkezdődött a könyvtár papíralapú katalógusainak digitalizálása. Az év során a betűrendes katalógusok és a leltári nyilvántartás összesen mintegy kártya szkennelése történt meg. A digitalizálás eredményeként biztosítani tudjuk az integrált könyvtári rendszerben még nem szerepelő művek adatainak távoli elérhetőségét, amely a 2015-ös évben a szakkatalógus könyvkártyájának digitalizálásával valósul meg teljes egészében. A digitalizált katalóguscédulák a későbbiekben a retrospektív katalóguskonverziót is megkönnyítik, valamint a 11 Az eltérést a beérkezett és a küldött, valamint a teljesített kérések száma között a meghiúsult, ill. nem teljesíthető kérések adják. A teljesítés 91%-os. (Összes beérkező kérés 4749, teljesített kérés 4324) 27

28 katalógusszekrények helyén felszabaduló területek új, közösségi funkciót kaphatnak. A továbbiakban a katalógusokat és a leltárt az eredetivel megegyező digitális formában őrizzük. A korábbi évekhez képest a beiratkozott olvasók száma tovább csökkent. Az okok között továbbra is meghatározó tényező a felhasználói igények, szokások átalakulása, az elektronikus tananyagok és dokumentumok, folyóiratok használatának elterjedése Összes beiratkozott olvasó ebből BME-s hallgató ebből BME-s oktató ebből BME-s dolgozó Összes helyben olvasó táblázat: A BME OMIKK által kiszolgált olvasók száma és összetétele A kölcsönzött kötetek számának csökkenése szintén a fent említett okokra vezethető vissza. A helyben használt dokumentumok számánál növekedés tapasztalható, a vizsgaidőszakok alatt a könyvtári férőhelyek kihasználtsága csaknem teljes Kölcsönzött kötet Helyben olvasott kötet táblázat: A BME OMIKK által szolgáltatott kötetek száma A Magyarországi Evangélikus Egyház épületének rekonstrukciója miatt a könyvtári állomány ideiglenes elhelyezése a törökbálinti raktárunkban valósult meg. A bérbeadás miatt ismét jelentős raktári átalakítás vált szükségessé, 2500 fm felszabadítására került sor, melyet nagyarányú fölöspéldány-selejtezéssel és átrendezéssel sikerült elérni. Az MTA három könyvtárának 2013-as elhelyezését követően a kapcsolódó szolgáltatás megszervezésére 2014 januárjában került sor. Az MTA érintett munkatársai igény szerint kölcsönzés és másolatszolgáltatás formájában juthatnak a keresett művekhez ben is sikeresen folytatódott az együttműködés a KTH és a BME OMIKK Olvasószolgálati Osztálya között. A részletesebb lekérdezésnek, valamint a hallgatók hatékonyabb tájékoztatásának köszönhetően az ügyintézés egyszerűbben és a korábbi évhez hasonló hatékonysággal valósult meg. Terv szerint sikerült behajtani a tartozásokat, illetve több esetben elévült pénztartozások önkéntes teljesítésére is sor került. A BME oktatóinak, kutatóinak, doktoranduszainak és hallgatóinak tudományos közleményeit és idézettségi adatait 2007 óta tartjuk nyilván a BME Publikációs Adattárban (BME PA). Az MTA 2009-es állásfoglalása értelmében a tudományos tevékenység adatbázisszintű reprezentálása országos szintű feladat lett. Ennek értelmében az egyetem is csatlakozott a kezdeményezéshez, amelynek eredményeként 2014-ben a BME PA állományát áttöltöttük a Magyar Tudományos Művek Tárába (MTMT). A művelet komoly előkészítést kívánt. A migráció során összesen szerzői életmű, közlemény és a hozzájuk tartozó idéző, valamint az ezekhez kapcsolódó konferencia- és befoglaló könyvek adatainak áttöltése történt meg. Ezt követően mintegy közleményrekord és kapcsolódó idézői adatellenőrzését is elvégeztük. Az MTMT-ben tárolt BME-hez csatolt közlemények száma január 16-i adat alapján: Az ezekhez tartozó idézők száma szintén január 16-i állapot szerint: db. 28

29 2014-ben a BME OMIKK a magyar felsőoktatásban és a kutatóintézeti hálózatok gyakorlatában már ismert dokumentumszerver, azaz repozitórium kialakításába kezdett. Az intézményi tudáskincs reprezentálásához a DSpace rendszert használjuk, ami sokféle adattárolást támogat, köztük könyvek, szakdolgozatok, 3D-ben digitalizált tárgyak, fényképek, filmek, videók, kutatási adatok, készletek. A BME OMIKK kiválasztotta és telepítette a repozitóriumot működtető számítógépet, szoftvert és biztosította a szükséges tárkapacitást. Létrehozta az adatkapcsolatot az egyetem címtárával, így megfelelően biztosítható a felhasználók azonosítása és a jogosultságok kezelése. Első változatban elkészítette a kezelői felületeken megjelenő feliratok fordítását. Az adatbázisgazda megszerezte azokat az ismereteket, amik képessé teszik a rendszer üzemeltetésére. Könyvtárunk a BME vezetői számára elkészíti a releváns felsőoktatási (nemzetközi, regionális és szakterületi) rangsorok eredményeinek és módszertanainak komplex és egyedi esetekben specifikus elemzését. A 2014-es év folyamán 10 nemzetközi szolgáltató által kibocsátott 26 rangsor eredményeit kísértük figyelemmel, rögzítettük eredményeiket és szükség esetén ellenőriztük adataikat. A könyvtár az adatszolgáltatás terén a bibliometriai mérőszámok naprakész ismeretével, ill. a rangsorszolgáltatók adatbázisaiban való gyors kereséssel tudott hozzájárulni a rangsorok készítésének belső munkálataihoz. Problémák észlelése esetén az egyetem vezetésével egyeztetve felvettük a kapcsolatot a szolgáltatókkal, ahol adattisztítást kértünk a helyes adatok megküldése után közepe óta a rangsorok eredményeinek, adatforrásainak és adatszolgáltatási időszakainak célzott gyűjtése történik, melyek reményeink szerint rendezett formában a BME portálján is megjelennek majd a jövőben. A Periodica Polytechnica (PP), a BME saját kiadású angol nyelvű open access tudományos folyóirata - amelynek szerkesztősége a könyvtár keretein belül működik - publikálási lehetőséget biztosít az egyetem oktatóinak, kutatóinak, doktoranduszainak és külföldi szerzőknek egyaránt. A hét szériával megjelenő folyóirat, amelyből kettő impakt faktorral is rendelkezik 12, nyomtatott és online formában kerül kiadásra. A folyóirat 2013-ban elkészült új honlapja, valamint az OJS (Open Journal System) nevű elektronikus szerkesztőségi rendszer használata lehetővé tette az Open Access cikkek gyors, online publikálását az OnlineFirst funkció segítségével. Ebből BME szerzők Folyóiratok Cikkek száma Magyar szerzők Architecture Chemical Engineering Civil Engineering Electrical Engineering and Computer Science Mechanical Engineering Transportation Engineering Social and Management Sciences Összesen táblázat: A PP sorozatainak statisztikai adatai (2014) Külföldi szerzők 12 A Web of Science által 2014-ben 2013-ra vonatkozóan kiadott impakt faktor érték: PP Chemical Engineering PP Civil Engineering

30 A BME OMIKK 2014-ben is ellátta a BME honlapjának, valamint hivatalos közösségi oldalainak szerkesztését. A tavalyi évben is több mint 250 cikk jelent meg az oldalon és rendszeresen szemlézzük a műegyetemi vonatkozású, elsősorban online sajtóban megjelent tartalmakat is. A honlap angol nyelvű hírei lassabb ütemben, de folyamatosan készültek ben elkészült a honlap-szabályzat is, amely rektori utasításként rendelkezik a BME központi honlapjának és hivatalos közösségi oldalainak működtetési rendjéről. A szabályzat mellékleteként 2015-ben készül el az üzemeltetés részletes irányelveivel kapcsolatos összeállítás. A BME Levéltár 2014-ben is prioritásként kezelte a maradandó értékű információkat tartalmazó egyetemi dokumentumokhoz való könnyű és gyors hozzáférés biztosítását mind az állampolgárok, mind az egyetemi polgárok számára. Kutatóink és ügyfeleink a tavalyi évben közel 400 esetben vették igénybe a levéltár szolgáltatásait. Folytatódott az között a Műegyetemen tanult hallgatók nyilvántartásainak digitalizálása: a végzettek névjegyzékei után tavaly a beiratkozási nyilvántartások digitalizálását kezdtük el. Ez jelentősen megkönnyíti és felgyorsítja a levéltár adatszolgáltatási tevékenységét, valamint állományvédelmi célból is szükséges. Levéltárunk másik jelentős digitalizálási projektje az Egyetemi és Rektori Tanácsi jegyzőkönyvek online kutathatóvá tétele (az adatvédelmi szabályok figyelembevételével) ben közel 70 ezer oldal vált elérhetővé egy pályázati program eredményeként, 2015-ben pedig további több ezer oldal publikálását tervezzük. Az adatbázis létrehozása a tudományos kutatásban való használhatóságán túl azért is jelentős, mert az egyetemi munkatársak is könnyen és gyorsan elérhetik a régi határozatokat és előterjesztéseket, erről számos pozitív visszajelzés áll már rendelkezésünkre. A levéltár állománya 2014-ben kb. 12 iratfolyóméterrel gyarapodott, ezek legnagyobb része illetékességből, az egyetemi szervezeti egységektől került hozzánk, közte több mint 200 darab egyetemi tanácsülési hanganyagot tartalmazó kazetta. Néhány különösen értékes személyi gyűjtemény is a levéltár őrizetébe került (például Kozma László villamosmérnöki kari professzor hagyatéka). A levéltár együttműködési megállapodást fogalmazott meg a Neumann János Számítástechnikai Társulat Informatikatörténeti Fórumával, amelynek értelmében számítástechnikai szakemberek kisebb, esetleg töredékes, de több esetben rendkívüli értéket képviselő gyűjteményeit is megőrizhetjük és rendelkezésre bocsáthatjuk. A évben a levéltár tudományos-ismeretterjesztő tevékenységének hangsúlyos eleme volt az első világháborús országos centenáriumi megemlékezésekhez való kapcsolódás, amely egy konferencia, illetve nagysikerű kiállítás révén valósult meg. Emellett a vonatkozó iratanyagainkhoz tematikus útmutatókat készítettünk, amelyek nagyban elősegítik a témával foglalkozó professzionális kutatók munkáját. A levéltári munkatársak a tavalyi évben is szerepet vállaltak az egyetemi oktatásban: PhD hallgatók számára tartottak foglalkozást, illetve TDK-dolgozat bírálatát végezték. 30

31 III.2.f. Központi oktatás adminisztrációs szolgáltatások A Központi Tanulmányi Hivatalban egy tanulmányi előadó és szakértő munkatársára jutó, a KTH adatkezelésében lévő hallgatói jogviszonyban lévő aktív és passzív (magyar és külföldi) hallgatók száma az alábbi táblázatban követhető nyomon. Aktív hallgató (fő) Passzív hallgató (fő) Átlag Előadó (fő) 21,9 Szakértő (fő) 6 Összesen (fő) 27,9 1 munkatársra jutó hallgatószám Átlag Előadó (fő) 21,2 Szakértő (fő) 4,7 Összesen (fő) 25,9 1 munkatársra jutó hallgatószám Átlag Előadó (fő) 22 Szakértő (fő) 4,4 Összesen (fő) 26,4 1 munkatársra jutó hallgatószám Átlag Előadó (fő) 22 Szakértő (fő) 4,5 Összesen (fő) 26,5 1 munkatársra jutó hallgatószám Átlag Előadó (fő) 22,1 Szakértő (fő) 5,5 Összesen (fő) 27,6 1 munkatársra jutó hallgatószám Átlag Előadó (fő) 21,17 Szakértő (fő) 5,25 Összesen (fő) 26,42 1 munkatársra jutó hallgatószám táblázat: A KTH legfontosabb teljesítménymutatói,

32 III.2.g. Sportszolgáltatások változása 2014-ben sikeresen fejlesztettük tovább, elsősorban a BME Sportközpont által nyújtott egyetemi sportszolgáltatás rendszerét. Az Egyetemi Sportbizottság határozata alapján 2014-ben bővítettük a Sportközpontot a földszinten található 800 nm-es üzemcsarnok résszel második félévétől rendelkezésünkre áll a Bogdánfy úti Tornacsarnok is, ahol heti rendszerességgel 750 hallgató sportolását tudjuk biztosítani. A testnevelési kurzusok tekintetében, növeltük a választható sportágak körét, így 30 különféle sport közül választhatnak a hallgatók. A legnépszerűbbek továbbra is a térítésmentesen igénybe vehető labdarúgás, kosár- és röplabda sportágak, de sokan jelentkeztek a költségtérítéses teniszre, squashra, 3 féle táncra, 5 különböző küzdősportra, falmászásra től bővítettük a választási lehetőségeket a frisbee, néptánc, ricochet, teqball, iaido-jodo, női önvédelem sportágakkal. A délelőtti órai időpontokban, hetente több mint 2500 testnevelésre jelentkezett hallgatón túl, an vették igénybe a Sportközpont által nyújtott sportolási lehetőséget. A Bogdánfy úti Sporttelepen a tavalyi évhez hasonlóan, a délelőtti testnevelési órákon hetente kb. 800 hallgató vett részt, míg a délutáni szabadidősport időpontokban 2000 főt regisztráltunk. A strandröplabda szakágban ismét komoly létszámgyarapodást tapasztaltunk. A szeptemberi egyetemi sportnapon több mint 2000 hallgató jelent meg. A Kanadai-Magyar Hokiklub továbbra is lehetővé teszi számunkra a Jégcsarnok használatát testnevelési órák tartására és külön kedvezményes oktatói, hallgatói idősávokat bocsájt rendelkezésünkre. Uszodai gondjaink megoldódtak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Mányoki úti létesítményét tudtuk használni, ahol kb. 600 hallgató vesz részt az úszás órákon. Nagyon várjuk a 2015 őszére ígért Bogdánfy úti uszoda átadását. A Hallgatói Sportbizottság reprezentatív felmérése alapján elmondhatjuk, hogy a kiváló minőségű egyetemi infrastruktúrának köszönhetően egyetemünkön 45% a heti rendszerességgel sportoló hallgatók aránya. III.2.h. Tudományos és nemzetközi teljesítmény Az elmúlt egy évben a tudományos potenciál áttekintése újra megtörtént, kommunikációja sokat javult. Az egyetem kutatóegyetemi címpályázatában, továbbá a minőségorientált, összehangolt oktatási és K+F+I stratégia és működési modell kidolgozására irányuló TÁMOP pályázatában részben bemutatta tudományos potenciálját, részben vállalásokat is tett az eredmények növelésére vonatkozóan. E két pályázatban közzétett statisztikákat itt nem kívánjuk megismételni, azonban néhány további adalékkal szolgálunk a tudományos és nemzetközi teljesítmény bemutatásához. 32

33 A BME hagyományosan, megalakulása óta széleskörű külföldi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A rendszerváltást (1990) követően mindez tovább bővült. Maga az egyetem, illetve munkatársai megbecsült szereplői a nemzetközi közéletnek. Tudatosan törekedtünk jelentős szereplő lenni több területen (mérnökképzés, regionális felsőoktatás, hallgatói cserék a legjobb egyetemekkel stb.). A es rektori ciklusban kitűzött cél volt átgondolni feladatainkat, munkánkat, prioritásokat rendelni az egyetemi szintű tevékenységekhez. Így a jelenlegi ciklusban is folytattuk az akkor kitűzött célok elérését, jelentősen csökkentettük aktivitásunkat azokban a nemzetközi együttműködésekben, amelyek kevés érdemi eredménnyel jártak, ezzel párhuzamosan igyekeztünk a minőségi, aktív és érdemi kapcsolatokra fókuszálni (részletesen ld. később). Mindezek eredményeként 2013-ra nemzetközi tevékenységünk stabilizálódott, a nemzetközi hálózati együttműködéseink aktívabbak, hatékonyabbak és eredményesebbek lettek. III.2.i. Új kapcsolatok, újonnan megkötött megállapodások Brazil kapcsolatok Külön említést érdemel a Brazil Projekt, amely a BME szempontjából speciális sikertörténetnek tekinthető. Fő jellemzője, hogy a brazil kormány a Science Without Borders ösztöndíjas programja keretében mintegy brazil hallgató külföldi tanulmányútját tervezi finanszírozni. Régiónkban egyedül Magyarországot vették föl a fogadó országok listájára, s velünk kötöttek szerződést egy 12 hónapos, gyakorlat orientált, angol nyelvű részképzés megvalósítására, finanszírozva nemcsak a képzés tandíját, de számos egyéb járulékos költséget, valamint az egy évet meghaladóan, különböző hosszúságú (5 hét - 6 hónap) angol nyelvtanfolyamokat is a hallgatóik számára. A projektet a Magyar Rektori Konferencia koordinálja, s igen nagy az érdeklődés a brazil oldalon. Az eddig meghirdetett 3 pályázati felhívásból 2 eredménye ismert hivatalosan: több mint 2500-an jelentkeztek a felhívásokra, ebből mintegy 1500 hallgató finanszírozásáról döntött pozitívan a brazil ösztöndíj osztó szervezet, a CAPES. A BME a projekt legsikeresebb résztvevője, hiszen az első két felhívás kedvezményezettjeinek több mint 1/3-a összesen 529 fő nyert 2013-ban ösztöndíjat egyetemünkre (2013 őszi szemeszterére 241 fő, 2014 tavaszi szemeszterére, kereszt féléves indulással 288 fő). Emellett közel 300-an vesznek részt a BME Idegennyelvi Központja által meghirdetett különböző nyelvtanfolyamokon őszétől további 209 fő csatlakozott hozzájuk, akik 2015 augusztusában fejezik majd be részképzésüket őszétől újabb 144 fős csoport érkezik Egyetemünkre. Szaúd-Arábiai kapcsolatok A kormányzati nyitást követően a kapcsolatépítés a szakmai együttműködések irányába fordult. Ennek jeleként két miniszter is energetikai, felsőoktatási ellátogatott Magyarországra, s találkozott a BME felső vezetésével, s az általuk vezetett delegáció laborlátogatásokon is részt vett a BME-n. Emellett a JAZAN Egyetem delegációja vendégoktatók meghívását és nyári szakmai gyakorlat megvalósítását kezdeményezte egyetemünk felé. A szakmai gyakorlat szervezésére az Építőmérnöki és az Építészmérnöki Karunk tett konkrét ajánlatot, és 2014 júniusától 18 szaúdi hallgató 6 hetes nyári gyakorlaton vett részt a Karok szervezésében. Mind a hallgatók, mind tanáraik nagyon elégedettek voltak a kapott porgrammal, így remélhetőleg egy hosszabb együttműködés részeként nyarára már folyik az újabb csoport fogadásának előkészítése. UIVERSITY OF KAISERSLAUTERN A két egyetem között 15 éve van eredményes együttműködés, 2014 augusztusában ennek egyetemi és kari szintű megújítására került sor. A Gépészmérnöki Kar mellett más Karok irányában is folyamatban van a közös munka kiterjesztése. Közös PhD képzésről, oktató és hallgató cserékről, valamint az EU Horizon 2020 K+F+I programjaiban történő közös részvételről döntöttek a felek. 33

34 UNIVERSITY OF OULU (Finnország) A két egyetem sok hasonlóságot mutat: szinte ugyanazok a képzési szakirányok, valamint a nappali tagozatos hallgatók létszáma is hasonló (17000 fő). Megállapodás született mind a kutatásfejlesztésben, mind az oktatásban történő együttműködésről. Előbbiben elsősorban az EU Horizon 2020 Programjában megvalósuló közös részvétel utóbbiban a hallgató és oktatócserékre került a hangsúly, amelyhez a finn egyetem belső, intézményi forrásokkal is rendelkezik STATE UNIVERSITY OF KATAR A katari fél kezdeményezésére elsősorban kutatás-fejlesztési együttműködésre született megállapodás. Ezt az is indokolja, hogy bár Katar egy kisméretű ország partnerünk véleménye szerint nemzetközi K+F projekt együttműködésekhez könnyen lehet katari állami grant-eket kapni. SAMARA STATE UNIVERSITY OF AERONAUTICS (Oroszország) Oroszország legnagyobb légiforgalmi egyetemének képviselői hallgatóik szakmai angol nyelvtudásának és külföldi tapasztalatszerzésének jegyében elsősorban hallgatóik részképzés jellegű továbbképzése iránt érdeklődtek. Megállapodás született a Közlekedés és Járműmérnöki Karunk bevonásával egy közös, study abroad jellegű program kialakításáról. UNIVERSITY OF DUISBURG ESSEN Megállapodás született a német egyetem hallgatóinak angol nyelvű, korszerű energetikai irányú képzéséről. Ennek keretében 11 hallgató, 2 szemeszteres speciális kurzuson vesz részt a ös tanévben, többek között a nukleáris energetika, a nukleáris technika valamint a fenntartható energia szakirányok témaköreinek bevonásával. KOMAR UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (Irak, kurd terület) A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karunk kezdeményezésére alakult ki az együttműködés. Bár a kurd egyetemen elsősorban építőmérnöki, környezetmérnöki és petrolkémiai/mérnöki oktatás folyik, a szakirányokat a miénknél lényegesen szélesebb értelemben kezelik. (Például az építőmérnöki képzés keretében folyik a járműmérnöki és az alkalmazott informatikai szakirányok oktatása is.) Általános megállapodás született az oktatási irányú együttműködésről, amelyet a felek igényének megfelelően további szakosodás követhet. A Stipendium Hungaricum program további lehetőségeket nyújt az együttműködésre. CHINA GEAR MANUFACTURERS ASSOCIATION (CGMA) Az együttműködésben több Karunk érintett (KJK, VIK, GPK). Megállapodás született arról, hogy a szervezet tagjainak angol nyelvű továbbképzésében a BME is részt vesz. Az együttműködésben külön fejezetet képez az OMIKK és a CGMA tudományos adatbázisa (ARKMID) kezelőinek közös munkája. Ennek keretében a kínai partnerünk a BME által átadott tudományos publikációkat elhelyezi az ARKMID adatbázisban, illetve kínai fordításokat, összefoglalókat is készítenek az általuk szélesebb körben terjesztésre szánt cikkekről. Az OMIKK vezetésével egyetértve az egyetem Periodica Politechnica kiadványának cikkeit a projekt számára használható kategóriának ítéltük, így elindultak a szervezési lépések a cikkek publikálására. UNIVERSITY OF GUANGHZOU (Kína) Kína harmadik legdinamikusabban fejlődő tartományának - a pekingi és a sanghaji régiót követően egyeteme nyitni szeretne, így megállapodás született mind a study abroad jellegű rövidebb képzések, mind hagyományos hallgató és oktató cserék megvalósítására vonatkozóan. Emellett meghívták a BME Építész és Építőmérnök karának kutatóit a tartomány fejlesztési projektjeiben történő részvételre. Rendszeresen hirdetnek nyílt, nemzetközi versenyt bizonyos városfejlesztési projektek megtervezésére, nemzetközi zsűri részvételével. 34

35 A legfrissebb pályázati felhívást illetékes Karaink megkapták. A Stipendium Hungaricum program és az EU ERASMUS+ Nemzetközi Kreditmobilitási Programja lehetőségeinek intenzívebb kihasználásában szintén megállapodtunk. NINGXIA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (Kína) Mivel a két egyetem mind oktatása, mind kutatási irányai vonatkozásában számos párhuzamosságot mutat, általános megállapodás született az oktató- és hallgatócserék kölcsönös megszervezéséről, valamint közös kutatási projekt lehetőségek feltárásáról. A Stipendium Hungaricum program részleteinek megismerése után annak közös felhasználásáról is döntés született. JORDÁN ÉPÍTÉSZKAMARA Általános megállapodást kötöttünk a jordán intézménnyel, amelynek tagjai között több, korábban a BME-n végzett építészt is személyesen üdvözölhettünk. Az együttműködés mind az archeológiai, mind a modern városfejlesztési projektek vonatkozásában lehetőségeket vonultat fel, de a térség jelenlegi biztonságpolitikai és gazdasági helyzete miatt a megvalósításuk későbbre tolódhat. A Stipendium Hungaricum program Jordánia irányában jól működik, jelenleg is több jordán hallgatónk van és minden új pályázati felhívásra nagy számban jelentkeznek hallgatók. A jordán kollégák szerint ennek a fő oka az, hogy a térség más országaiban tanuló egyetemisták haza menekültek, és szeretnék tanulmányaikat befejezni, amelyre Jordánia felsőoktatási kapacitása nem nyújt lehetőséget. III.2.j. A BME nemzetközi szervezeti tagságai intézményi képviseletek A BME nemcsak a kétoldalú nemzetközi kapcsolataiban, de a multinacionális szintéren, különböző nemzetközi szervezetekben is igen aktív. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb multinacionális szervezeti tagságaink tartalmi elemeit. A BME hagyományosan megalakulása óta széleskörű külföldi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A ös rektori ciklusban a nemzetközi szervezeti tagságainkat is az eredményesség fő szempontja szerint vizsgáltuk felül, és csökkentettük le az optimális szintre. Prioritásként első helyre helyeztük a hallgatócserék támogatását, amelyről részletesebben az Oktatói-hallgatói mobilitási program fejezetben szólunk. A lenti szervezetek többsége rendszeresen készít tanulmányokat a felsőoktatás, kutatás, innováció stb. témákban, különösen most, amikor befejeződtek a tárgyalások az EU terveiről (EU HORIZON 2020, Erasmus+), az új 7 éves költségvetéséről. 4TU Liga (Bécsi, Pozsonyi, Prágai, Budapesti - Műszaki Egyetemek Rektori Ligája). Sokoldalú oktatási, kutatási közös tevékenységek. A felsorolt egyetemek vezetése évente egyszer találkozik. Itt részben egy-egy előre kijelölt téma (az utóbbi években pl.: Nyitott- és távoktatás szerepe, Költségvetés, Egyetemi rangsorok, Kutatás együttműködés a HORIZON 2020 programban), illetve kötetlen beszélgetéseken megosztják tapasztalataikat, tervezik a további együttműködést a rektorok, rektor-helyettesek. Tagdíj nincs. A kapcsoló tevékenységekből itt csak kettőt említünk: 1. A Bécsi Műszaki Egyetem szemeszterenként öt hallgatónkat fogadja részképzésre, illetve diploma tervezésre. A Támpont Iroda által összegyűjtött pályázatokat - általában kétszeres a túljelentkezés - az EHK rangsora alapján az KTH Nemzetközi és Tudományos Csoport 35

36 (NTCS) továbbítja. A nyerteseknek Egyetemünk fizeti a bécsi kollégiumi szállásdíjat, amelynek forint fedezetét a Peregrinatio Alapítványtól pályázat útján biztosítjuk. A Bécsi Műszaki Egyetem 600 EURO-val egészíti ki hallgatóink ösztöndíját, és tandíjmentességet biztosít. 2. Kéthetes nyári iskola egyes években (2011-ben a BME saját hallgatóink szállásköltségét ösztöndíjjal támogatta). A fenti intézményekkel a CEEPUS program keretében is aktív szakmai kapcsolattartás folyik májusában a BME Szenátus Ünnepi Ülésén kitüntette Peter SKALICKY bécsi rektort (20 éven át töltötte be ezt a posztot), valamint Hans KAISER nemzetközi rektor-helyettest. Mindketten sokat tettek egyetemeink együttműködéséért, a korábban leírt programokért. A 4TU tavaly éves közgyűlésének a BME volt a házigazdája október én. Az idei (2015) konferencia Prágában lesz (a tervek szerint várhatóan szeptember án). ATHENS Network (Advanced Technology Higher Education Networks/Socrates, 9 napos részképzések hallgatóknak, doktoranduszoknak Európa 14 vezető műegyeteme egyikén (Paristech /14 grandes écoles parisiennes/, BME Budapest, TU Delft, Isztambuli Egyetem, KU Leuven - UC de Louvain, IST Lisszabon, UP Madrid, TU München, Politecnico di Milano, Czech Technical University Prága, Thesszaloniki Egyetem, NTNU Trondheim, Varsói Műegyetem és TU Wien) évente kétszer (márciusban, novemberben) a BME által 1 kreditpont elismeréssel. Kb. 80 kurzus, 2500 hallgató vesz részt egy-egy alkalommal. A szervezet 1997-ben alakult. Tagdíj A BME 2001 óta tag. Évente 2-4 kurzust tartunk. Eddig kb. 700 BME hallgató vett részt, kb külföldit fogadtunk től a kiutazó hallgatóink a szállásra ösztöndíj támogatást kérhetnek ben a hallgatóinkat a CAMPUS Hungary program (CH) is támogatta. Mindezek hatására a kimenő hallgatók száma tanévekben számolva már csak kis mértékben (kb. 20%) maradt el a bejövőkétől, sőt a naptári évben meg is haladta azt. Sajnos 2014 őszétől a CH program már nem támogat KMR régióbeli hallgatókat ban új, hallgató arányos, finanszírozási rendszer került bevezetésre a hazai kurzusokra. Ennek tapasztalatait indokolt lenne felülvizsgálni. A szervezet 15-ben maximalizálta a tagok számát. Az egy szabad helyre többen pályáznak (2012-ben az egyik pályázót visszautasították). Tagságunk érték, megőrzendő. A legutóbbi közgyűléseken felmerült, hogy a hálózat tagjai további, a fent ismertetetten túlmutató területen is együttműködhetnének, pályázhatnának az Erasmus+, Horizon 2020 keretében ban a BME rendezte az éves közgyűlést. Jövőre (2016) újra a BME kerül sorra. AUF (Agence Universitaire de la Francophonie, A francia nyelven oktató egyetemek világszövetsége. Kb. 100 ország 900 egyetemét tömörítő szervezet ben alakult. Tagdíj A BME az 1990-es évek eleje óta tag. Ösztöndíj lehetőségeket kínál franciául tudó BME hallgatóknak, oktatóknak, valamint részvételt közös projektekben (pl. TEMPUS MEDA). Kiemelt témánk: a végzettek a munka világába történő beilleszkedése (együttműködve a BME Diákközponttal). Franciául tanuló hallgatóink külföldi szakmai gyakorlatának pénzügyi támogatása (2010-ben kb ). Részvétel az AUF BECO CRE (regionális szakértő bizottság, Dr. MOSON Péter 10 éven át 2012-ig), illetve CONFRECO (regionális rektori konferencia bureau, Dr. KISS Bálint 2013-ig) munkájában. A francia nyelvhez kapcsolódó oktatási, tudományos konferenciákon, rendezvényeken való részvétel. Rektor úr 2010-ben fogadta B. CERQUIGLINI akkori AUF rektort. A szervezet 4 évente esedékes közgyűlésén (2013) KISS Bálint képviselte egyetemünket. A bukaresti Kelet-közép európai Regionális Iroda 2014-ben ünnepelte fennállása 20. évfordulóját. Ehhez kapcsolódóan több munkatársunk részt vett képzéseken, üléseken. Az AUF pályázata keretében (francia nyelvű mesterképzések támogatása) a BME "Management et 36

37 administration des entreprises" képzése EUR támogatásban részesült. A szervezetben magyar tag még az ELTE, a Szegedi Egyetem és a Budapesti Gazdasági Főiskola. Aktivitásuk jelentősen megnőtt az utóbbi években (pl. Dr. PÁL József szegedi rektor-helyettes tagja lett a CONFRECO bureau-nak). Javasolt tevékenységünk minimum a jelenlegi szinten tartása. Az igénybe vett képzési ösztöndíjak száma az új AUF rektor programjának részleteitől függ. CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies). A Közép-európai felsőoktatási csereprogram az 1994/95-ös tanévben indult az december 8- án, Budapesten Ausztria, Bulgária, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia felelős miniszterei által aláírt egyezmény alapján, a programban résztvevő országok száma 14. Egyetemünk 2014-ben a lent felsorolt hálózatok keretében 3 oktatót és 4 hallgatót fogadott Ft ösztöndíj keret terhére, hálózaton kívüli freemover -ként 1 oktató és 4 hallgató érkezett Ft ösztöndíj keret terhére, míg a BME-ről 2 oktató utazott ki. Az Egyetemünkön működő szakmai hálózatok (2013/2014 akadémiai év), amelyben az intézmény partnerként vesz részt az alábbiak: GPK Concurrent Product and Technology Development - horvát koordinátor; GPK Modern Trends in Education and Research on Mechanical Systems - bolgár koordinátor; GPK Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry - szerb koordinátor; VIK Intelligent Automation for Competitive Advantage - szerb koordinátor; CESAER (Conference of European Schools of Advanced Engineering Education and Research, 25 ország kb. 60 kutató műszaki egyetemét tömörítő szervezet júliusától az EU hivatalosan felkérte kutatási (és részben oktatási) anyagainak előzetes véleményezésére (a többi mérnök szervezet véleményének figyelembe vételével), tagja lett az Európai Kutatási Térség (ERA) Stakeholder Organisations (SHO) Platform -jának együtt az EUA, EARTO, Science Europe, LERU, Nordforsk hálózatokkal. Ezt a tevékenységét részben a készülő határozatok körözésével, véleményezésével (fő szakértő Manfred HORVAT), részben bizottságok keretében végzi. Néhány bizottságba a BME is delegált tagot (pl. Gender Equality KÁLMÁN Anikó, Open Education SZŰCS András, ). Rektor úr képviseletében MOSON Péter 2014-ben részt vett Tallinnban az éves közgyűlésen. Tagdíj A BME aktív tag volt a 2000-es évek elején. 8 éven át (maximális időszak) a Board of Directors tagja, 2007-ben mi rendeztük az éves közgyűlést. Tagságunk feltétlenül megőrzendő (ezen szervezetekben tipikusan a BME a magyar tag, ha kilépnénk más magyar egyetem venné át a helyünket). A CESAER megnövekedett jelentősége miatt indokolt lenne még több bizottságában képviseltetni magunkat (így közvetlenül értesülni a készülő EU döntésekről, esetlegesen azokat befolyásolni), felvethető újra pályázásunk a vezető szervezetbe is. Cooperation Platform of Central and East European Metropolitan Universities of Technology ban a berlini és varsói műegyetemek kezdeményezésére alakult jelenleg 11 tagú szervezet. Célja a régió fővárosi - volt fővárosi műszaki egyetemei sajátos érdekeinek megfogalmazása. Ezen túl a tagok értesítik egymást programjaikról (elsősorban hallgatói cserék). Évente más-más egyetem tölti be az elnöki tisztet (eddig Varsó, Berlin, Szentpétervár, Vilnius, Bécs, ben a BME). Tagdíj nincs. A BME alapító tag. Részt veszünk az éves közgyűléseken, illetve a szintén évente 37

38 megrendezésre kerülő tematikus üléseken. A szervezet működése, programja még nem stabilizálódott. A többi tag az adott főváros vezető műegyeteme, többségében régi partnereink (Czech Technical University - Prága, TU Berlin, TU Wien stb.) június án a BME szervezte az éves közgyűlést. 7 egyetem képviseltette magát vezető nemzetközi munkatársaikkal. A programban: (i) A BME munkatársai bemutattak 6 kiemelt kutatási területünket. (ii) Ajánlások fogalmazódtak meg kutatási es oktatási együttműködés terén. (iii) Döntések születtek a Platform tevékenysége szervezettségének növelése érdekében. A 2014/15. tanévben a Prágai Műegyetem lesz az elnök. EAIE (European Association on International Education, Az amszterdami székhelyű non-profit szervezet célja az európai felsőoktatási intézmények nemzetközivé válásának (internacionalizálódásának) elősegítése, valamint a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozók (oktatók, kutatók és adminisztratív dolgozók) tudásának kiszélesítése a nemzetközi felsőoktatás területén egyéni tagja éves konferenciákon, oktatási kiállításokon, szekcióüléseken,workshopokon találkozik egymással. A tagdíj jelképes (200 EURO), viszont a standbérlés (mérettől függő) jelentős költségekkel jár. Az Oktatási Kiállításon a magyar felsőoktatást hosszú éveken át kb. 10 hazai felsőoktatási intézmény konzorciuma képviselte (állami támogatás nélkül) ben a költségek jelentős részét a CAMPUS Hungary program fedezte. Így részt vettünk az EAIE 26. alkalommal megrendezett éves konferenciáján Prágában. Egyetemünk számos Európán kívüli, nemzetközi kapcsolattal rendelkezik, amelyek képviselői eljöttek az EAIE Konferenciára, de Budapestre tovább utazni már nem állt módjukban (Mexikó, Brazília). Így a konferenciát használtuk föl a szükséges tárgyalások lebonyolítására. Az előzetes egyeztetés alapján a személyes találkozónkon véglegesítettük a BME és a Technologico de Monterrey mexikói egyetem közötti megállapodás részleteit. Több brazil egyetem képviselőivel is tárgyalva egyetértettünk abban, hogy a Science Without Borders brazil kormányzati ösztöndíj program sok lehetőséget biztosít ugyan hallgatóik fogadására, de az MSc PhD szintű továbblépéshez, azok hatékony működtetéséhez, jól működő, kétoldalú egyetemi kapcsolatok is szükségesek. Megismerkedve a Sao Paolo-i Egyetem nemzetközi ügyekkel foglalkozó munkatársával, valamint a Universidade Federal do Espirito Santo egyetem képviselőjével konkrét együttműködési megállapodás előkészítésében állapodtunk meg. Több európai egyetem képviselői németek, franciák, hollandok, osztrákok, törökök az Erasmus-os szerződéseink megújítását, illetve újak kötését kezdeményezték. Néhány tengerentúli egyetem - University of Waterloo (Kanada), The University of Arizona (USA), Pukyong National University (Korea) - kapcsolatfelvételt kezdeményezett úgy az oktatás, mint a kutatás terén. Az említett kezdeményezések intézményi menedzselése folyik, eredmények ban várhatóak. A BME képviseletét az EAIE konferenciákon a KTH Nemzetközi-tudományos és Oktatásigazgatási Csoport szervezi. EUA (European University Association, Az európai felsőoktatás elismerten vezető szervezete, kb. 50 ország 850 intézménye tagja. Korábbi felsőoktatási szervezetek összeolvadásával 2001-ben alakult. Az EU vezető szervei e szövetség véleményét mindig kikérik a felsőoktatást érintő döntések előtt. Tagdíj 2918 EURO. A BME az utóbbi időben (pénzügyi okok miatt) csak kb. minden második éves közgyűlésen képviseltette magát. A legtöbb magyar egyetem tag. A Magyar Rektori Konferencia hivatalból is jelen van (elnök, vagy helyettese, főtitkár részvételével). A BME tagsága megőrzendő. GROUP of 11. Tizenegy vezető hazai egyetemet (5 kutató, 5 kiváló, és a Pázmány Egyetem) tömörítő szervezet ben alakult az ELTE kezdeményezésére. Célok az érintett intézmények képviselete, képzéseinek népszerűsítése itthon, külföldön (követségek, rendezvények, honlap, kiadványok stb.). 38

39 Várható tagdíj (egy félállású munkaerő bére) Ft ben megjelentettek egy kiadványt is a hazai felsőoktatás bemutatására. A BME alapító tag. Amennyiben a szervezet ebben a formában hivatalosan is létrejön, működik, akkor tagságunk feltétlenül fenntartandó. Az utóbbi időben ( ) nem történtek érdemi lépések e téren. A tagok vélhetően úgy látják, hogy a CAMPUS Hungary (CH) program ellátta ezen szervezet célkitűzéseit (vagy legalábbis annak egy részét) is. A következő tanév kérdéses, lévén a CH finanszírozás már nem lesz elérhető a KMR régió egyetemei számára. ineer (International Network on Engineering Education and Research, ). A Világ mérnökképzése ügyeivel foglalkozó szervezet. Támogatja többek között - az Egyesült Államok National Science Foundation (NSF). A korábbi elnök T. Cermak az ostravai (cseh) műegyetem rektora volt elejétől a norvég Frode Eika Sandnes, Pro-Rector for Research and Internationalization, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (formerly Oslo University College) az elnök. Tevékenységét kiadványokkal, rendezvényekkel valósítja meg. Ebben a formában 2001-ben alakult. Tagdíj nincs. Egyetemünk munkatársai révén az 1900-as évek vége óta vesz részt ban a BME rendezte (a Pécsi Egyetemmel együtt) az International Conference on Engineering Education (ICEE) konferenciát. Moson Péter tagja az International Steering Committee -nak. A Pécsi Egyetem, illetve a győri Széchenyi István Egyetem aktív a szervezetben. A nemrégen közösen Magyarországon tartott konferencia miatt elismertek vagyunk a szervezetben. Erre hivatkozva is indokolt tűnik továbbra képviseltetni magunkat. Az utóbbi 3 évben (2012, 2013, 2014) erre takarékossági okok miatt nem került sor. SEFI (European Society for Engineering Education, Az európai mérnökképzési társaság a műszaki felsőoktatási intézmények legnagyobb hálózata, melynek célja, hogy hozzájáruljon a mérnökképzés fejlesztéséhez, valamint a mérnökképzés társadalmi és szakmai pozíciójának fejlesztéséhez. (Főbb munkacsoportjaik: mérnöktovábbképzés, tantárgyfejlesztési, matematika - mint a mérnökképzés alapja -, infokommunikációs technológiák, nők a mérnöktudományokban, szakmaetika.). Tagdíj 1900 EURO. A tagok éves szakmai konferencián és közgyűlésen találkoznak egymással. A szervezet Tanácsadó Testülete (AC) három évvel ezelőtt, két fő feladatot fogalmazott meg az elnökség számára: egyrészt látszódjon jobban a SEFI nemzetközi vonatkozásban, mind Európában, mind a világ más, mérnökképzésben jelentős tájain. Másrészt törekedjen szorosabb együttműködésre a hallgatókkal, a hallgatói szervezetekkel. Emellett a szervezet az EU-felé is rendszeresen ajánlásokat fogalmaz meg. A SEFI költségvetésének átlagosan 10%-a a különböző EU-s projektekben elnyert támogatásokból származik. Fő feladatként az elkezdett, korábban említett kétirányú nyitás folytatását fogalmazta meg. A szeptember között Birminghamben megtartott éves közgyűlésen a 21 tagú Irányító Testületbe (Administrative Council) beválasztották Dr. KÁLMÁN Anikót, a BME képviselőjét. Ezzel a BME-nek az a több, mint 20 éves törekvése valósult meg, hogy bekerülhessen az Irányító Testületbe. A SEFI új elnöke Prof. Martin Vigild, a Technical University of Denmark képviselője. A Council kérésére azonnal csatlakoztunk az általuk 2014 októberében beadott EYE2020- Educating Young Engineers 2020 című STEMP projekthez, koordinálva annak egyik 6 országot összefogó munkacsoportját. A BME 1988-ban az akkori szocialista országok egyetemei közül elsőként lépett be a SEFI-be. Részvételünk a szervezetben mint az egyik legnagyobb, legrégebbi az EU irányában is komoly befolyással bíró mérnökképzésre szakosodott szerveződésben feltétlenül indokolt. T.I.M.E (Top Industrial Managers for Europe, 52, többségében európai mérnökképző intézmény szövetsége. Az utóbbi időben nyit a többi földrész felé ben alakult. Elsődlegesen a tagok közötti bilaterális szerződésen alapuló kétdiplomás képzéseknek ad szervezeti kereteket (Európa vezető bikulturális mérnökképző szervezete). Ezen túl egyéb tevékenységeket is szervez. Itt csak néhány olyat sorolunk fel, ahol egyetemünk is 39

40 érintett: nyári iskola, egyéves részben távoktatásos képzés, doktori iskolák közötti együttműködés. Tagdíj 2100 EURO. A BME 2003 óta tag ben a Közgyűlés beválasztotta intézményünket a szervezet Tanácsadó Testületének (AC) tagjai közé. E testület júliusában Budapesten ülésezett. Még minimum 3 évig tagok leszünk (újraválasztás lehetséges) az AC-ben. A kétdiplomás képzésben eddig több mint 20 hallgatónk vesz / vett részt. Az elsők 2011-ben végeztek. Fő szerződéses partnerünk az Ecole Centrale (Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Párizs). A KTH Stockholm, BME, UP Madrid (jelenleg ők a koordinátorok), SUPELEC Párizs által alapított (2007, később újabb tagegyetemek is csatlakoztak) kéthetes TESS nyári iskola szervezését (4 helyszínen részben videokonferenciával fenntartható fejlődés témában) a T.I.M.E szervezet támogatja (belső pályázat keretében a 2013/14. tanévben EUR). Egymást követő Erasmus Mundus pályázatok hozzájárulnak (évente ezer EUR) a részvevő hallgatók költségeinek fedezéséhez. Moson Péter rendszeresen részt vesz az éves közgyűléseken (2013/14. Milánó - ez része volt a PoliMi 150 éves fennállása megünneplésének, 2014/15. Lille - EC Lille 160. évfordulós megemlékezések része), az AC ülésein. A szervezet láthatóbbá kíván válni, új kommunikációs stratégiát fogadott el a közgyűlés. A tagok közös pályázati tevékenységet is folytatnak. Itt fő partnerünk a Politecnico di Milano. A 2013-ban alakult T.I.M.E Alumni szervezet Board-janak tagja SMID Dániel (volt BME GPK hallgató). A BME - mint egyetlen magyar tag tagsága - megőrzendő. Ez pénzügyileg is előnyös, a befizetett tagdíjnál lényegesen több támogatást kapunk. A szervezet fontos szerepet tölthet be két diplomához vezető képzéseink számának növelésében. Hazai, nemzetközi ügyekkel foglalkozó szervezeti tagság, kapcsolódó tevékenységek MRK NB (Magyar Rektori Konferencia Nemzetközi Bizottság, alapítás 2010) munkájában aktívan részt vettünk. Rendszeresen tájékoztatást kaptunk nemzetközi programokról, a CAMPUS Hungary programról. Emellett napi szinten együttműködünk a nagyszámú külföldi, ösztöndíjas hallgatót Magyarországra irányító kétoldalú nemzetközi projektek elsősorban Brazília menedzselésében. BME résztvevők: Dvorszki László nemzetközi igazgató, Moson Péter nemzetközi rektor-helyettes. III.2.k. Konferenciákon való részvétel és konferenciarendezés 2014-ben, a különböző pályázati felhívásoknak köszönhetően, kutatóinknak lehetősége volt külföldön rendezett nemzetközi konferenciákon előadások tartására. Mivel a kutatók önállóan, természetes személyként pályázhattak, pontos nyilvántartásunk arról nincs, hogy hány került támogatásra. A BME által rendezett konferenciákat, tudományos eseményeket az alábbi táblázat tartalmazza. A lista nem teljes nem is lehet az hiszen nem vehettünk számításba minden kisebb hatású eseményt vagy speciális kört érintő rendezvényt. Így inkább arra törekedtünk, hogy a bemutassuk az egyetem által rendezett tudományos események sokszínűségét, s kiemeljük a legnagyobb hatásúakat. Mind az egyetem elektronikus portálján mind az egyes karok honlapjain fellelhetőek tudósítások további eseményekről is. Időpont Cím Résztvevők január 15. RobonAUT - robotverseny, amelyet a VIK Alaklmazott Informatikai Tanszéke rendezett. A rendezvény célja a hallgatók és a Magyarországon működő hi-tech cégek együttműködésének elősegítése. Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK), Alaklmazott Informatikai Tanszék evosoft Kft, nagyszámú BME-s résztvevő hallgató és látogató, össesen mintegy 120 fő. 40

41 2014. február február március március március március április április május 5. Az Elektronikai Technológia Tanszék alapítása 50. évfordulójára rendezett tudományos konferencia. A magyar elektronikai ipart kiemelkedően segítő tanszék számos, magasan jegyzett" kutatási eredményt mondhat magáénak. Habsburg József nádor megemlékezés az egyetem alapítása óta eltel tudományos/oktatási tevékenység méltatása Szoftver alkalmazás fejlesztő verseny középiskolások és hallgatók számára Jubileumi ünnepi ülés a BME Mérnöktovábbképző Intézete megalakulásának 75. évfordulója alkalmából Liska Tibor Szakmai Hetek: Nézd a jelent lásd a jövőt! A GTK által szervezett tudományos előadás sorozat Magyarország közeljövőjéről, napjainktól 2020-ig. Israel as a start up Nation címmel őexcellenciája Ilan Mor, Izrael nagykövetének előadása A 40 éves Rubik Kocka és feltalálójának köszöntése Lányok Napja a BME-n. Az immár harmadik alkalommal megrendezett nyílt napon a középiskolás hölgyek számára rendztek tudományos előadásokat, laborlátogatásokat a VIK-en. Fő cél volt számukra is vonzóvá tenni a mérnök hivatást. Menet közben is összekötve a Connected Car afejlődés meghatározó iránya címmel Martin Wintercorn a Volkswagen AG igazgatótanácsának elnöke tartott előadást május 7. Hajós György Matematika Verseny május május június július július 9. Ünnepi tudományos rendezvény sorozat a VIK Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék megalakulásának 60. érfordulója alkalmából. Nemzetközi tudományos rendezvény sorozat az EU Erasmus Mundus pályázata által támogatott Adde Salem projekt keretében A Műegyetem a Hotizonton egész napos Kutatóegyetemi Konferencia. (Beszámoló a BME K+F+I tevékenységéről, a kiemelt kutatási területek eredményeiről.) A Society for the Studies of Emerging Markets szervezet évi európai nemzetközi konferenciája Tudományos tanácskozás a Cooperation Platform Of Central And East European Metropolitan Universites Of Technology szervezet képviselőinek közreműködésével BME-s és külső érdeklődők, mintegy 200 fő Habsburg Mihály és felesége, valamint a BME oktatói és hallgatói, számos külső érdeklődő, összesen mintegy 100 fő. A BME Mobil Innovációs központ szervezésében, 50 fiatal részvételével. BME-s és külső érdeklődők, mintegy 200 fő A neves előadók Járai Zsigmond, Chikán Attila, Hankiss Elemér, Gerendai Károly - mellett mintegy 1000 fős hallgatóság a hét alatt. BME-s és külső érdeklődők, mintegy 250 fő. Mintegy 100 fő vett részt a feltaláló tudományos munkáját is összegző rendezvényen Az esemény fő védnöke és szervezője a VIK. Az előzetes regisztráció alapján a létszám már napokkal a jelentkezési határidő előtt betelt, mintegy 100 ifjú hölgy vett részt a programon. Mintegy 400 fő a BME-s és külsős érdeklődőkkel együtt. A BME Matematika Intézet által rendezett versenyen 15 intézmény 103 hallgatója mérte össze tudását. Mind csapatban mind egyéniben a BME diadalmaskodott. A kétnapos tudományos eseményen mintegy 500 fő vett részt. 4 dél-amerikai ország Argentína, Brazília, Chile, Kolumbia 8 műszaki egyetemével és további 8 európai műszaki egyetem részvételével kialakított tudományos és oktatási együttműködési beszámolók, mintegy 100 fő részvételével. Több helyszínen, résztvevők összesen mintegy 800 fő Házigazda: BME Pénzügyek tanszék Résztvevők: 30 országból, 150 résztvevő 9 főváros műszaki egyetemeinek képviselői tanácskoztak tudományos, innovációs és oktatási együttműködési lehetőségekről. Többek között bemutatásra kerül a Műegyetem 5 kiemelt kutatóegyetemi tudományos projektje. Résztvevő: 50 fő 41

42 2014. szeptember október november november november november Kutatók éjszakája 9. alkalommal került megrendezésre Alkalmazott matematika nap a BME-n - előadások és laborlátogatások a témában BME Egyetemi TDK konferencia. A beadott dolgozatok száma mintegy 20%- kal növekedett az előző évhez képest Ünnepi tanácskozás a MASAT-1 az első magyar, Műegyetemi fejlesztésű műhold Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményébe kerülésének alkalmából. Egyúttal a fiatal kutatók számára meghirdetett Űrmisszió 2014 pályázat eredményhirdetése Visual learning: Pictures Parables Paradoxes nemzetközi tudományos konferencia vizuális oktatás szerepéről, térnyeréséről, jövőjéről. A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében, novemberben a BME-n 47 tudományos konferencia került megrendezésre Részletek az alábbi honlapon: Minden idők leggazdagabb BME-s programján mintegy 5000 látogató A BME Matematika Intézetének szervezésében mintegy 200 résztvevő a rendezvényeken Mintegy 250 fő a rendezvényeken Mintegy 200 fő a VIK által a Magyar Nemzeti Múzeumban Megrendezett eseményen A 2 napos konferenciát a Gazdaság és Társadalomtudományi Kar rendezte, 13 ország 46 kutatójának előadásával, mintegy 300 fő részvételével Összesen több ezer résztvevő a különböző konferenciákon 27. táblázat: A BME által rendezett tudományos konferenciák, események 2014-ben (A felsorolt eseményekről részletes beszámoló olvasható a BME honlap a Hírek rovatában: III.2.l. Oktatói-hallgatói mobilitási programok A BME oktatói, hallgatói mobilitásának növelése az egyetem nemzetközi stratégiájának legfontosabb eleme. Az alábbiakban ismertetjük azokat a nemzetközi programokat, amelyekben aktív résztvevőként igyekeztünk és igyekszünk az intézményi mobilitás növelését megvalósítani. Csak azokat a programokat tüntettük fel, amelyekben 2014-ben eredményeket tudunk felmutatni. ERASMUS Mobilitási Program Az Európai Unió első számú mobilitási programja az európai hallgatói és oktatói mobilizáció fokozása érdekében született, alapja az Európai Bizottságnál megpályázható, 7 évre szóló ún. Erasmus University Charter. A BME az Erasmus Iroda ujjászervezésével, a meghirdetés és az ügykezelés átszervezésével és nagy részben az EHDK aktivitása révén jelentősen megnövekedett a pályázók száma. Így az évente elnyerhető ösztöndíjak elnyerésére igazi versenyhelyzet alakult ki. A pályázat kiírását rektori utasítás szabályozta (elsőként 2011-ben), értékelését pedig előre meghirdetett kritériumok alapján és hallgatói képviseleti együttműködéssel a karok Erasmus bizottságai végezték. Műegyetemi sajátosság, hogy nemcsak kiküldeni tud minőségi hallgatókat, de a külföldiek is szívesen jönnek az egyetemre, méghozzá a kimenő hallgatók számával megegyező számban nyarán a KTH Szervezeti és Működési Szabályzatának megváltozásával a nemzetközi tevékenységek feladatelosztása is megváltozott. A KTH Előadói Csoportjához kerültek a bejövő külföldi hallgatókkal kapcsolatos adatkezelési feladatok. A korábbi Erasmus és Csereprogramok Irodája (ECsI) a Nemzetközi-tudományos és Oktatásigazgatási csoporthoz került. Fő tevékenységi köre a kimenő hallgatói, oktatói és személyzeti mobilitások (Erasmus és egyéb kétoldalú 42

43 szerződéseken alapuló csereprogramok) szervezése, menedzselése, a részképzéses programok keretében bejövő hallgatók felvétele (kivéve brazil program) illetve az Erasmus program keretében kötendő bilaterális szerződések nyilvántartása, új szerződéskötések lebonyolítása. A 2014-es Erasmus program részvételt, kari bontásban, az alábbi ábrák tartalmazzák ÉMK GPK ÉPK VBK VIK KJK GTK TTK 8. ábra: Erasmus Mobilitás Program keretében kiutazó hallgatók (tanulmányi és szakmai gyakorlat) száma karonként 2014-ben (fő) ÉMK GPK ÉPK VBK VIK KJK GTK TTK Erasmus+study abroad Brazilok Összesen 9. ábra: Különböző programok keretében beutazó külföldi hallgatók 2014-ben (fő) 43

44 27 21 hallgatói oktatói személyzeti ábra: Erasmus Mobilitás Program keretében kiutazó hallgatók, oktatók és személyzet 2014-ben (fő) Erasmus bilaterális szerződések megújítása Az EU 7 éves periódusa 2013-ban véget ért, a 2012/2013-as tanév átmeneti időszaka után a 2013/2014. tanév végével ismét lejárt minden Erasmus kétoldalú szerződés. A 2014-es évben folytatódott a szerződések hosszabbítása, illetve új szerződések kötése, mely egyrészt meglevő partnerekkel történt új területekre, másrészt azokat teljesen új partnerek megjelenése indokolta. Campus Hungary Program Jelentős előrelépés történt hazánkban a nemzetközi mobilitások tekintetében a Campus Hungary (CH) program beindulásával év végén. A CH program 2 TÁMOP projekt kb. 5,1 Mrd Ft támogatásával (ennek nagyobb része csak a konvergencia régiókban használható fel) a Balassi Intézet és a TEMPUS Közalapítvány lebonyolításában folyik. Rektor úr CH intézményi koordinátornak Moson Péter nemzetközi rektor-helyettest nevezte ki. A hallgatóink 4 kategóriában (rövid, hosszú, csoportos tanulmányút, szakmai gyakorlat) egyénileg pályázhattak a Világ minden országába (néhány háborús, stb. okok miatti kivétellel), de egyetemi ajánlásra is szükségük volt. Segítettük - az EHK-val együttműködve - hallgatóinkat a mobilitási lehetőségek bemutatásával (BME CH honlap, NEPTUN üzenet minden hallgatónak, cikk a BME honlapon, stb.), a fogadókészség igazolásában, a program megismerésében (pl. találkozók szervezése a CH országos vezetésével). Aktívak voltunk az oktatói, személyzeti területen is. Sajnos 2014-ben a KMR egyetemek tekintetében befejeződött a program. A továbbiakban röviden ismertetésre kerülnek azon tevékenységek, ahol a BME érintett volt. CH mobilitási eredmények. A program során 6, a BME hallgatói számára is elérhető pályázati forduló került kiírásra. Ebből az utolsó 2 volt a naptári évben. A program jellege miatt azonban a tényleges kiutazások jelentős hányada évben valósult meg (pl. a decemberben eredményt hirdető 4. forduló esetében mindegyik). A BME hallgatói országosan is kiemelkedő számban pályáztak, és nyertek. Összesen a megvalósítás kb. 1,5 éve alatt 621 hallgatónk utazott 44 országba kb napra ösztöndíjjal. A nyertesek közül legtöbben (több mint százan) Németországot választották, de jelentős volt a más földrészekre utazók száma is (pl. USA 35). 44

45 CH program a magyar felsőoktatás nemzetközisítéséért. A program (rész)finanszírozta nemzetközi vásárokon, konferenciákon való részvételt. Az esetek döntő többségében a Műegyetem (Karok, EHK, KTH) élt ezzel a lehetőséggel ben az alábbi eseményekre jutottak el így munkatársaink: APAIE konferencia (Dél-Korea), EAIE (European Association for International Education) konferencia (Prága), European Higher Education Fair (Japán), NAFSA vásár (USA, San Diego), EHEF Vietnam vásár, EuroPosgrados (Kolumbia) hallgatói vásár, Latin-American and Caribbean Higher Education Conference (LACHEC), EuroPós (Brazília, Sao Paulo) hallgatói vásár, Korea Study Abroad vásár, Pop Up Hungary road show Kínában. CH program által szervezett képzések. Meghirdettük munkatársainknak. Sokan részt is vettek, bizonyítványt kaptak. Néhány cím (rövidítve): holnapkezelés, fejlesztés; nemzetközi marketing ismeretek; stb. CH program által szervezett konferenciák, ülések, koordinátori találkozók. A BME munkatársai aktívan részt vettek. Néhány megnevezése: BeleSTEM - Felsőoktatási jó gyakorlatok a tudomány, a technológia, a mérnöktudomány és a matematika szolgálatában ; 3 napos nemzetközi ügyekkel foglalkozó koordinátori ülés (Pécs, május 5-7.); Nemzetközi és hazai mobilitási tendenciák a felsőoktatásban, Campus Hungary szakmai konferencia; "Kreativitás és mobilitás " címen a "Campus Hungary TÁMOP 4.2.4/B1 zárórendezvény". Egyéb. Hallgatóink, oktatóink szépen szerepeltek a programhoz csatlakozó egyéb tevékenységekben is. Néhány példa a évből: CH Fotópályázat. A három kitűntetett között két BME hallgató volt. II. helyezett Szkordilisz Flóra (korábban EPK, most Környezetgazdaságtan Tsz, GTK, doktorandusz), III. helyezett Krupa Ágnes (EMK MSc). A témáról írt, a képeket bemutatta a CH Magazin, száma. CH konferencia külföldi tevékenységet bemutató előadás. MEDGYES Bálint (korábban VIK doktorandusz, most tanársegéd a VIK Elektronikai Technológia Tanszéken). ERASMUS MUNDUS nyertes pályázatok Az Európai Unió az egész Világra kitekintő együttműködési formája támogatja az európai felsőoktatási intézmények térségünkön túlmutató oktatási együttműködésekben való részvételét. Egyetemünk központi szervezésben (KTH) 2014-ben 2 korábbról áthúzódó (EWENT, Adde- Salem), illetve 2 új nyertes (ACTIVE, PANTHER) Erasmus Mundus pályázatban vett részt partnerként. A régiek az előző évi beszámolóban részletesen bemutatásra kerültek. Most csak a tárgyévi történésekre térünk ki. Az újak részletesen bemutatásra kerülnek (rövid utalással a ben már megtörténtekre, illetve várható történésekre). EWENT (East-West European Network on Higher Technical Education) (koordinátor a Varsói Műegyetem, a BME konzorciumi partner) A kifutó projektben (2014-ben lezárult) a nem EU célországokból, és célországokba (Belorusszia, Moldova, Ukrajna) összesen kb. 200 hallgatói-oktatói mobilitás valósult meg. A 3. fordulóban (döntés a Chisinau-i konzorciumi ülésen április , a BME résztvevője Moson Péter nemzetközi rektorhelyettes) az utolsó 19 került kiosztásra. Összességében a BME közvetlenül (döntőrészben tandíj + szervezési költség + konzorciumi üléseken való részvétel fedezése, stb., nem számítva a hallgatói ösztöndíjakat) kb EURO támogatáshoz jutott. ADDE SALEM (koordinátor a Politecnico di Milano, a BME konzorciumi partner) Célkitűzés: oktatási együttműködések (különös tekintettel a két diplomás, PhD képzésekre) létrehozása, fejlesztése az EU vezető műegyetemei (Politecnico di Milano, Budapest, Lille, Lisszabon, Lund, Madrid, Nantes, Párizs) és Dél-Amerika 4 országa (Argentína, Brazília, Chile, Kolumbia) 2-2 egyeteme részvételével. 45

46 2014. március a között konzorciumi ülés volt Barranquillában (Kolumbia) az Universidad del Norte szervezésében. BME részvevők: Moson Péter (nemzetközi rektorhelyettes), Nagy Balázs Vince (BME brazil, dél-amerikai nagykövete) május án a BME szervezésében (fő szervező Nagy Balász Vince) Budapesten szeminárium volt a dél-amerikai együttműködésről. A részvevők (összesen kb. 50) között voltak: argentín, brazil, kolumbiai vendégek, BME kari képviselők, egyéb hazai szereplők (pl. SIEMENS Magyarország). A projekt lezárásaként elkészült az ADDE SALEM (A Double Degree in Europe, South American Leadership and EMployability) 200 oldalas kiadvány (szerkesztő Giancarlo Spinelli, ISBN ). ACTIVE (Atlantic Caucasus Technical universities Initiative for Valuable Education) (koordinátor: Varsói Műegyetem, BME konzorciumi partner) Célkitűzés: Hallgatói és oktatói mobilitás a partnerek közt 2014 szeptemberétől. EU partnerek: University of the Basque Country, BME, Czech Technical University, Dublin Institute of Technology, Ecole Centrale de Nantes, University of Southampton, Università degli Studi di Trento, Warsaw University of Technology. EU-n kívüli partnerek: Örményország (State Engineering University of Armenia), Belorusszia (Belarus National Technical University /Minsk/, Brest State Technical University), Georgia /Grúzia/ (Georgian Technical University, Georgian Aviation University), Moldova (Technical University of Moldova /Chisinau/), Ukrajna (National Technical University of Ukraine "KPI" /Kiev/, National Aerospace University "KhAI" /Kharkov/, National Aviation University "NAU" /Kiev/, Donetsk National Technical University, Zhytomyr State Technological University, Sevastopol National Technical University (a Krím Oroszországhoz csatolása miatt felfüggesztve). Teljes költségvetés 3,2 millió EURO. 2014/2015. tanév őszi félévében beérkező hallgatók száma 8, ebből 2 fő teljes képzésre (GPK 1 fő, VIK 1 fő), 6 fő részképzésre (ÉPK 1 fő, VBK 1 fő, VIK 3 fő, KJK 1 fő). A projekt 2015-ben folytatódik. Lezárult a 2. pályázati forduló (több mint 100 jelentkező a BME képzéseire). A felvételekről a döntés a áprilisi konzorciumi ülésen lesz. PANTHER (Pacific Atlantic Network for Technical Education and Research) (koordinátor a Varsói Műegyetem) A 2013 áprilisában beadott projekt első körben tartalék listára kerül júniusában értesítették a konzorciumot, hogy elnyerte az EU támogatását. A projekt célkiűzése PhD, Post-Doc, vezető kutató csere (kb. 60 fő) 5 EU (Bilbao, Budapest, Dublin, Nantes, Varsó) műegyetemei, konzorciumi tagok) es 3 régióbeli (Ausztrália: University of New South Wales, Griffith University, Újzéland: Auckland University of Technology) egyetem részvételével. A részvevők EURO / hónap ösztöndíjat + útiköltséget kapnak. PhD hallgató után a fogadóegyetem 3000 EURO / év tandíjat. Az érintett kutatási területek: "Aeronautics and astronautics, Power, renewable energy and new energy sources, Sensing Technologies, Automation and control systems." Teljes költségvetés 1,25 millió EURO. Az érdemi munka 2015-ben kezdődött (kick-off meeting, 1. pályázati forduló kiírása ez utóbbiban a BME aktív volt 18 felajánlott kutatási témával). 46

47 III.2.m. Beszámoló a BME évi tudományos diákköri tevékenységéről A BME-n az országos tudományos diákköri mozgalom kezdete óta (1952) folyik hallgatói tudományos munka. Ennek szervezeti felépítése, irányítási rendszere, anyagi elismerésének módja ugyan változott, fő jellemvonása a kötelező tananyagon felüli, ön-, ill. oktató által segített képzés, valamely tudományos feladat megoldása, dokumentálása és konferencián való előadása azonban hosszú évek óta ugyanaz. Azon felül, hogy a sikeres konferencia szereplés nagy erkölcsi és némi anyagi elismertséget is jelent, több karon értékelési szempont a doktori, ill. mesterképzés felvételijénél a korábbi Tudományos Diákköri (TDK) tevékenység. Közvetlen hatása nem mutatható ki a TDK tevékenységre, de annak elismerését feltétlenül mutatja az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) által 1988-ban alapított, óta szabályozott keretek között odaítélt Pro Scientia Aranyérem, mely a legjobb hallgatóknak és a Mestertanár kitüntetés, mely óta a legjobb oktatóknak adományozható. Ezeket a kitüntetéseket kétévente, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) után osztják ki országosan hallgatónak, ill. oktatónak. Szabályozási háttér A TDK országos koordinációját az OTDT látja el. Ennek szervezeti és működési szabályzata nem foglalkozik az intézményi TDK tevékenységgel. Az OTDT szakterületenkénti tevékenységét a Szakmai Bizottságok végzik, melyekbe az egyes intézmények képviselőt delegálnak. Az OTDT feladata az OTDK helyszíneinek és időpontjának kijelölése, hatáskörébe tartozik a Pro Scientia Aranyérem és a Mestertanár kitüntetések adományozása. BME szinten a hatályos TDK Szabályzat írja le a TDK tevékenység működési kereteit. E szerint a tudományos diákkörök a szervezeti egységekhez tartoznak, azok egyetemi szintű koordinációja az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság (ETDB) feladata. Az ETDB elnöke a Tudományos Bizottság tanácskozási jogú tagja. Az elnököt az ETDB tagjai választják öt évre, a titkár kiválasztása az elnök feladata. Tagok a Kari Tudományos Diákköri Bizottságok (KTDB) elnökei és titkárai, ill. az Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Képviselet (EHDK) által delegált hallgató. A TDK tevékenység egyetemi szerveződése A TDK tevékenység szakmai irányítását a konzulens oktató végzi. Ő határozza meg az elvégzendő munka terjedelmét, tudományos kritériumait, a hallgató csak az ő hozzájárulásával adhatja be dolgozatát a házi konferenciára. Az évek során a dolgozat készítés és a konferencián való megjelenés vált a munka kézzelfogható céljává, koordinációt a konferencia szervezése és lebonyolítása igényel. A koordináció alsó szintjén a tanszéki felelősök állnak, akik kapcsolatot tartanak a KTDB és a TDK tevékenységet végző hallgatók és konzulenseik között. Rajtuk keresztül jutnak el a szükséges információk a dolgozat beadási és bírálati határidőkről, ők jelzik a KTDB elnökének a beadási szándékot és tipikus módon, KTDB-tagságuk révén a konferencia után részt vesznek a központi díjak elosztásában. A BME karain nem egységes a következő koordinációs szint a KTDB-k szerveződése és munkája. A KTDB tagjai a legtöbb karon egy, a dékán által kinevezett elnök, egy titkár, a tanszéki TDK-felelősök és a kari Hallgatói Képviselet által delegált hallgató. 47

48 Konferenciák A BME-n folyó tudományos diákköri tevékenységben résztvevők számáról nincs közvetlen információ. Közvetett módon az évente egyszer megrendezésre kerülő házi TDK Konferencia adataiból lehet erre következtetni. Kar Szekció Dolgozat (db) Hallgató (fő) Dolg./ szekció % (dolg.) Változás (dolgozat) ÉMK 8 (7, 6) 64 (67, 59) 71 (75, 64) 8 9,81-3 ÉPK 9 (10, 11) 68 (86, 106) 123 (149, 187) 7,6 10,4-18 GPK 19 (17, 16) 155 (138, 122) 207 (166, 146) 8,2 23,8 +17 GTK 19 (16, 18) 132 (118, 131) 149 (136, 135) 7 20,2 +14 KJK 6 (6, 6) 36 (41, 36) 41 (50, 39) 6 5,52-5 TTK 4 (4, 6) 26 (29, 39) 27 (30, 41) 6,5 3,99-3 VBK 6 (5, 6) 82 (69, 67) 84 (70, 67) 14 12,6 +13 VIK 9 (9, 9) 89 (88, 70) 103 (103, 78) 10 13,7 +1 Össz./Átl. 80 (74, 78) 652 (636, 630) 805 (779, 757) 8,4 100% táblázat: november 12-i BME TDK Konferencia fontosabb adatai (zárójelben a 2013-as és a 2012-es adatok) Egyetemi szinten a 2013-es évhez képest 2,5 %-os, illetve 3,3 %-os növekedés tapasztalható a dolgozatok és a hallgatók számának tekintetében. Az össz-hallgatói adatokkal való egybevetés azt mutatja, hogy a TDK Konferencia a 2014/15. tanév őszi félévére beiratkozott hallgatók 3,3 %-át mozgatta meg (2013-ban és 2012-ben 3,2 % volt ez az érték). Díjazás és anyagi támogatások A házi TDK Konferencia díjazási keretéhez a Hallgatói Alrendszer dolgozatonként 20e Ft-tal járult hozzá (összesen 12,8 M Ft). A központi díjak (Rektori különdíj és Gábor Dénes díj), az oklevelek, illetve emlékplakettek előállításai költségének fedezetét (1,2 M Ft) az egyetemi költségvetés KTH alrendszere biztosította. A díjazási pénzkeretet kiegészítették a külső és belső szponzoroktól kapott összegek, ill. némely karon a Kari Hallgatói Képviseletek által a Hallgatói Alrendszerből külön is felajánlott összegek. TDK konferencián elhangzott anyaghoz köthető közzététel (pl. folyóirat cikk, konferencia részvétel) szállás- és utazás-költségének támogatására (TDK pályázat) 0,5 M Ft került felhasználásra az egyetemi költségvetés KTH alrendszeréből. 48

49 1 hallgatóra jutó OTDK 1-3. helyezettek száma 1 hallgatóra jutó OTDK pályamunkák száma Apor Vilmos Katolikus Főiskola Gábor Dénes Főiskola Tomori Pál Főiskola Edutus Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola Zsigmond Király Főiskola Károly Róbert Főiskola Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Kodolányi János Főiskola Debreceni Református Hittudományi Egyetem Dunaújvárosi Főiskola Nyíregyházi Főiskola Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Szolnoki Főiskola Szent Pál Akadémia Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Általános Vállalkozási Főiskola A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Kecskeméti Főiskola Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem Óbudai Egyetem Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Széchenyi István Egyetem Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete Eötvös József Főiskola Szent István Egyetem Semmelweis Egyetem Debreceni Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Nyugat-magyarországi Egyetem Kaposvári Egyetem Pázmány Péter Katolikus Egyetem Miskolci Egyetem Budapesti Corvinus Egyetem* Pécsi Tudományegyetem Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Eszterházy Károly Főiskola Eötvös Loránd Tudományegyetem Nemzeti Közszolgálati Egyetem* Szegedi Tudományegyetem Pannon Egyetem Színház-és Filmművészeti Egyetem Magyar Képzőművészeti Egyetem Forrás: OTDK ábra: A XXXI. OTDK eredményei 13 III.2.n. Doktoranduszok, doktorjelöltek A doktori képzés mélyreható elemzését és értékelését a Szenátus minden évben napirendre tűzi. Egyetemi döntés eredményeképpen 2005 óta fokozatosan csökkent a levelező tagozatos doktoranduszok száma, és emiatt a doktoranduszok összlétszáma is, de ezzel párhuzamosan nőtt a nappali tagozatosok, valamint az államilag támogatottak aránya. 13 A 2013 tavaszán megrendezett XXXI. OTDK-n bemutatott pályamunkák számát a doktoranduszokkal csökkentett hallgatói létszámmal osztották, így számítva az intézmény egy hallgatójára jutó pályamunkák számát. A hallgatói létszámot a és október 15-ei NEFMI adatok átlagaként vették figyelembe. Hasonlóan számították az intézmény egy hallgatójára jutó XXXI. OTDK-n elért minősített 1-3. helyezések számát. (Forrás: OTDT.) 49

50 Államilag támogatottak aránya 48,6% 46,5% 50,2% 52,7% 61,7% 64,5% 64,6% 70,1% Nappali tagozatosok aránya 80,3% 79,9% 89,1% 88,6% 90% 92,1% 91,7% 96,1% Doktoranduszok létszáma táblázat: Államilag támogatott doktoranduszok létszámának alakulása, Forrás: az EMMI részére készült október 15-i FIR2 statisztika Diplomák száma 1 Doktori képzésben részt vevők 2 Fokozatot szerzettek száma 3 Tudományágak száma Minősített oktatók pontszáma 4 ÉMK GPK ÉPK VBK VIK KJK GTK TTK Nappali tagozaton egyetemi oklevelet szerzettek száma (MSC/MA, ill. 5 éves diploma) Forrás: az EMMI részére készült október 15-i FIR2 statisztika 2 Három évfolyam (6 aktív félév) összege Forrás: az EMMI részére készült 2014.október 15-i FIR2 statisztika 3 Az összes kiadott doktori fokozatból az egyéni felkészülők számának levonásával (ODT adatbázis+ehbdt) 4 Teljes munkaidejű oktató/kutató, PhD/CSc 1-es, a DSc 3-as, az akadémikus 5-ös súlyozással. 30. táblázat: Képzési adatok kari bontásban (2014 évi adatok) A 2010 óta évente meghirdetett BMe kutatói pályázat beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A pályázat célja a doktori iskolákban született kiemelkedő tudományos eredmények interneten keresztül történő bemutatása, az egyetemen folyó kutatások széles körű népszerűsítése. Öt pályázati ciklus után 96 kutatási téma magyar és angol nyelvű színvonalas ismertetése szerepel az egyetem honlapján: III.3. Főbb összegyetemi pályázatok III.3.a. Kutatóegyetemi pályázat (TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR) A BME kutatóegyetemi címpályázat célkitűzéseinek megvalósítását a 2010-ben elnyert, Minőségorientált, összehangolt oktatási és K+F+I stratégia, valamint működési modell kidolgozása a Műegyetemen című, TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR azonosítási számú pályázat támogatta. A projekt szakmai megvalósítási időszaka május 3-ától szeptember 30-áig tartott. Az Egyetem összesen mintegy 2,8 mrd Ft támogatást kapott, amelyet az intézmény 5% saját rész biztosításával egészített ki. A projekt az intézményi K+F tevékenység fejlesztését több eszközzel támogatta: a humánerőforrás fejlesztéssel, az intézményi kapcsolattartással, és jelentős infrastruktúrafejlesztést lehetővé tételével. 50

51 A pályázati kiírásnak megfelelően valamennyi tevékenységünket öt kiemelt kutatási területhez (KKT) rendeltük, amelyek a következők voltak: Fenntartható energia Járműtechnika, közlekedés és logisztika Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem Nanofizika, nanotechnológia és anyagtudomány Intelligens környezetek és e-technológiák ami később kiegészült a 6. területtel, a katasztrófavédelemmel. A BME a kutatóegyetemi tevékenységhez történő csatlakozást valamennyi szervezeti egysége (kara, tanszéke, kutatócsoportja) számára lehetővé tette, mivel fő célkitűzései között nem csak a kiválóság támogatása, hanem a belső integráció javítása is szerepelt. Ennek legfontosabb eszközei a kutatóhelyek, csoportok, egyének tevékenységének megismertetése, újabb közös kutatások és oktatási tevékenységek elindítása, a műszerpark és infrastruktúra jobb kihasználásának biztosítása, mely folyamatok fenntartása a K+F tevékenységek hatékonyságának növelését eredményezte. Az eredményeket oktatóink, kutatóink a kutatóegyetemi gondolat mentén a fenntartási időszakban tovább gazdagították. Néhány adat, mely ezt alátámasztja: a Műegyetem mintegy 1500 kutató, illetve kutatásba bevont hallgató és doktorandusz hallgató (90 fő) tevékenységét tudta támogatni a kiemelt kutatások területén. A projekt végén 13 beadott szabadalmi bejegyzési kérelem született, amelynek száma 2013-ban már 24-re, 2014-ben pedig 26-ra emelkedett. Számos projekt is született az együttműködésekből: 2013-ban 29 db, 2014-re további 10 db. Továbbá külföldi és hazai publikációk, cikkek (320 db 2013-ban, ami 2014-ben 438-ra növekedett) is megjelentek. Elmondhatjuk, hogy a projektben vállalt szakmai feladatokat mérő mutatókat, indikátorokat sikeresen teljesítettük, illetve túlteljesítettük. Az indikátorok teljesítését és túlteljesítését az első és a második fenntartási jelentésben megerősítettük, a fenntartási jelentéseket maradéktalanul és határidőre benyújtottuk. Eredményeinket a BME Kutatóegyetemi rendezvényein, a Magyar Tudomány Napjához kapcsolódó rendezvénysorozaton, valamint a KKT-k és karok által az év folyamán szervezett rendezvényeken mutattuk be. További információ: A kutatóegyetemi program folytatása, kutatóegyetem A kialakított projekt struktúra mentén folytak tovább a kutatási-fejlesztési feladatok, majd június 21-én az Emberi Erőforrások Minisztériumával támogatási szerződést írt alá az Egyetem a évi időszakra, így a megkezdett kutatásokat ezen megállapodás segítségével tudja tovább vinni 2013-ban az egyetem E Ft támogatásban részesült, amellyel 2014 év folyamán maradéktalanul elszámoltunk. A projekt helyszíni ellenőrzése során a látogató bizottság 2014 decemberében mindent rendben talált, az egyetem évi beszámolója elfogadásra került. Az BME, mint kutatóegyetem minősítéssel rendelkező intézmény, 2014-ben E Ft támogatásban részesült. A támogatással május végéig kell elszámolnunk ben a kutatóegyetemi támogatás felhasználásával a BME: 1. kiemelt hangsúlyt fordított a nemzetközi csereprogramokra, a külföldi hallgatók fogadására, a velük kapcsolatos oktatásszervezés minőségére; 51

52 2. biztosította oktatói-kutató számára a kutatási tevékenységhez nélkülözhetetlen nyomtatott és elektronikus információforrásokhoz (folyóiratok, adatbázisok) való hozzáférés lehetőségét, az eredmények közzétételét; 3. olyan szoftver és hardver környezetet tartott fenn, amely lehetővé tette a K+F jellegű pályázati és más saját bevételes tevékenység menedzselését; 4. elismerte az oktatói-kutatói kiválóságot. III.3.b. Laborfejlesztés a BME-en (KMOP-4.2.1/B ) A projekt keretében a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem felsőoktatási tevékenységeinek színvonalát kívántuk fejleszteni új eszközök beszerzésével. A projekt szakmai megvalósítási időszaka szeptember 1-től április 30-ig tartott. A beruházás eredményeként megvalósult a pályázat azon alapvető célja, hogy a gyakorlati képzéshez szükséges infrastruktúra modernizálódjon a műszaki- és laborkapacitás fejlesztésén keresztül. A fejlesztést annak érdekében végeztük, hogy a versenyképes tudás kialakítása és a korszerű kutatás-fejlesztés követelményrendszerének hatékonyabban tudjunk megfelelni. A projekt összköltsége több mint 470,5 M Ft, melyből csaknem 400 M Ft a támogatás és 70 M Ft a teljes önerő összege. Az év során beadtuk a 4. és a záró projekt előrehaladási jelentést, benyújtásra került a pályázat 5. sz. kifizetési kérelme ,- Ft, 6. sz. kifizetési kérelme ,- Ft értékben. Az előrehaladási jelentések és a kifizetési kérelmek elfogadása után a támogatást átutalták az Egyetemnek. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatán 13,7 M Ft vissza nem térítendő önerő-támogatásban is részesült a projekt 2014-ben. Az év során kezdeményeztük és hatályba lépett a támogatási szerződés 5., 6., 7., és 8. számú módosítása, rendre határidő hosszabbítás, költség átcsoportosítás, költség átcsoportosítás és indikátor értékek aktualizálása tárgyában. Az év során kezdeményeztük és hatályba lépett a támogatási szerződés változtatása közbeszerzési terv aktualizálása tárgyában ben az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, Regionális Programokat Ellenőrző Igazgatósága a pályázat helyszíni, illetve a közreműködő szervezet a pályázat záró helyszíni ellenőrzését folytatta le. AZ EUTAF ellenőrzési folyamat is sikeresen lezárult, a záró helyszíni ellenőrzés is befejeződött, a projekt elérte célját. További információ: III.4. Egyéb pályázatok, K+F tevékenység III.4.a. Pályázati bevételek 2014-ben a hazai pályázatokból elnyert támogatási összegek beérkezése (mind a támogatási előlegek kifizetése, mind az utófinanszírozásban elszámolt kiadások ellentételezése) rendkívül 52

53 eltérően alakult az év folyamán. Az első negyedévben beérkezett csupán 61 millió forint nagyságú bevétel a második negyedévben megháromszorozódott, majd a harmadik negyedévben újból visszaesett 76 millióra. Míg az első és második negyedévben a KMOP és KTIA pályázatokra érkezett be nagyobb összeg, addig a harmadik negyedévben a kifutó, végelszámolt TÁMOP pályázatokra érkezett bevétel. Az I-III negyedév bevétele a teljes évi bevétel 30%-át tette ki. A negyedik negyedévben - de kiemelkedően decemberben - a teljes évi bevétel 70%-át fizették ki a hazai támogatók, jellemzően KTIA pályázatokra, valamint TÁMOP és KMOP pályázatokra. A megvalósítás alatt álló projektjeink folytatása csak az egyetemi belső pályázati forgótőke jelentős igénybevételével volt biztosítható, mivel az utófinanszírozásban elszámolt kiadások ellenőrzése, valamint az előlegek kifizetése hosszú időt vett igénybe a támogató részéről. Hazai pályázatok esetében év elején 1,176 Mrd Ft volt a belső egyetemi pályázati megelőlegezés állománya. Ez az állomány év végére 323 millió forinttal 1,499 Mrd Ft-ra növekedett. A következő táblázat a forrásbiztosító szerinti csoportosításban mutatja a BME számára biztosított források értékét. Forrás OTKA Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Egyéb hazai és nemzetközi pályázat ebből Strukturális Alapok EU keretprogramok Összesen: táblázat: A pénzforgalmilag beérkezett pályázati bevételek, (E Ft-ban) Megállapítható, hogy az Innovációs Alapból származó bevételek 38,5%-al csökkentek az előző évhez képest. Ennek egyik oka lehet, hogy a KTIA feletti rendelkezési jog 2014 júniusában a Nemzetgazdasági Minisztériumtól a Miniszterelnökségre szállt át, az átadás-átvétel több lépcsőben zajlott, és gyakorlatilag fél évig nem érkezett ebből a forrásból bevételünk. Másik oka lehet az egyetemünket is kedvezőtlenül érintő, előző évekhez képest kevesebb pályázati kiírás. Ennek hátterében vélhetően az áll, hogy az egységes fejlesztéspolitika irányelve mentén 2011-ben átalakításra került a hazai pályázati intézményrendszer azzal a szándékkal, hogy egyszerűbb és átláthatóbb K+F+I irányítási struktúra kerüljön kialakításra. A feladatátcsoportosítások és cserék mellett egyúttal intézmények megszűntetésére, illetve átnevezésére is sor került. Ez a folyamat 2012 után 2013-ban és 2014-ben is folytatódott és várhatóan 2015-ben véglegesítődik. Az egyéb hazai és nemzetközi pályázatok bevétele M Ft-tal, 16%-al emelkedett az előző évhez képest. Ebben a kategóriában próbáltuk pótolni az előzőekben említett bevétel kiesést, amelyet fele részben tudtunk csak megvalósítani. Az egyéb hazai pályázatokból származó bevételek M Ft értékben, míg a nemzetközi pályázatokból származó bevételek Mrd Ft értékben szerepelnek a táblázat összértékében. A nemzetközi pályázatok bevételének jelentős része, 78%-a az EU keretprogramokból származik. A 2014-ben indult Operatív Programok keretén belül 1db KEOP benyújtott pályázatban vagyunk partnerek, illetve egy 2013-ban beadott TÁMOP pályázat nyert 2014-ben. A 2014 évi bevételek a már előző években benyújtott pályázatok végelszámolásából származnak. 53

54 Az OTKA pályázati bevételek 28,667 M Ft-tal, 6%-al nőttek az előző évhez képest, és 2010 évtől folyamatosan emelkedő tendenciát mutatnak. A BME hazai pályázati aktivitása az előző évhez képest csökkenést mutat. A 2014-ben beadott pályázatok száma 8 százalékkal, a szerződéskötések száma pedig közel 17 százalékkal alacsonyabb a korábbi évhez viszonyítva, a sikerarány 47%-os. Ennek fő oka lehetett, hogy a pályázatok főként a gazdasági szférát, illetve a konvergencia régiókat célozták meg. A 2014-ben újra megnyitott NEKIFUT regiszterbe a BME 36 (S)KI-t regisztrált, mely a vállalkozásokkal közös pályázatok esetén fontos, hiszen ez a rendszer lehetőséget teremt a partnerkeresésre, mind a vállalatok, mind pedig az Egyetem számára. Igazodva az Unió elvárásaihoz, a hazai kiírások között is egyre nagyobb számban jelennek meg olyan pályázatok, ahol a felsőoktatási intézményeknek vállalatokkal, vállalkozásokkal közösen kell pályázniuk. A BME számára nem ismeretlen ez a terület, mivel hosszú ideje működik együtt cégekkel, ipari partnerekkel. Ezt támasztja alá az is, hogy például a VKSz-14 felhívására 17 pályázat ment be a BME részvételével. Azt reméljük, hogy 2015-ben a GINOP-ban megjelenő kiírásokra is ilyen, vagy ennél még nagyobb számban fogunk tudni pályázni. A nemzetközi pályázati aktivitás ismét jelentősen változott az előző évihez képest, a beadottak száma 24%-kal növekedett, míg a szerződöttek száma 30%-kal csökkent. 54

55 Pályázattípusok Beadott Szerződött Beadott Szerződött Beadott Szerződött db db db db db db Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚM FT), Új Széchenyi Terv (ÚSZT) pályázatok KEOP KMOP TÁMOP Strukturális Alapok összesen: Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (KTIA) terhére kiírt pályázatok Déry Miksa- EUREKA TÉT helios Űrkutatás BONUS-HU EITKIC_ EU_KP_ NEMZ_ KMR_ AIK_ IPARJOG_ VKSZ_ VKSZ_ AGR_ PIAC_ ED KTIA összesen: Egyéb hazai forrás terhére kiírt pályázatok OKA EMET (Nemzeti Tehetség P) Nemzeti Kiválóság Program MTA OTKA NKA Egyéb Egyéb hazai: Hazai összesen: EU-s/nemzetközi pályázatok EU 7. KTF H Egyéb EU-s/nemzetközi Nemzetközi összesen: Mindösszesen: táblázat: A BME pályázati aktivitása,

56 III.4.b. Hazai pályázatok és egyéb K+F források Alapkutatást finanszírozó OTKA pályázatok Az alapkutatás támogatására központi forrásként az OTKA pályázati rendszer áll rendelkezésre ben a felhívások következő típusaira lehetett pályázni: kutatási (K), posztdoktori (PD), nemzetközi együttműködési (NN, ANN, SNN) és egyéb speciális pályázatok. A benyújtott OTKA pályázatainak száma 70 db, melyből 24 db nyertes révén összesen 556 M Ft pályázati forráshoz jut a BME. A 2014-ben beadott, illetve nyertes OTKA pályázatok számát pályázati típusonkénti bontásban az alábbi táblázat tartalmazza. Pályázat típusa 2014-ben pályázott 2014-ben nyert db e Ft db e Ft Kutatási (K) Posztdoktori (PD) Nemzetközi együttműködés (ANN, NN, SNN) Összesen táblázat: OTKA beadott és nyertes pályázat 2014-ben A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (KTIA) terhére kiírt pályázatok 2014-ben tovább folytatódott a már korábban beadott pályázatok eredményhirdetése és szerződéskötése, amit lassítottak az Alapnál történt változások. Az előző évhez képest csökkent mind a benyújtott, mind a nyertes pályázatok száma. Összesen 11 db szerződéskötésre került sor (ebből 4 pályázat még 2013-ben nyert), több mint 430 M Ft elnyert támogatási összeggel. A pályázat típusa 2014-ben nyert 2014-ben pályázott 2013-ban 2014-ben beadott beadott Összesen db e Ft db e Ft db e Ft db e Ft TÉT VKSZ_ még nincs döntés 0 0 NEMZ_ Összesen táblázat: Beadott és nyertes KTIA pályázatok 2014-ben Kétoldalú kormányközi tudományos és technológiai együttműködési (TéT) pályázatok Ezek a pályázatok elsősorban a kétoldalú szakmai kapcsolatok fejlesztését segítik elő, utazási és tartózkodási (tehát elsősorban kapcsolattartási és mobilitási) költségeket fedeznek, dologi és eszközbeszerzés (felhalmozás) ebből a forrásból jelen esetben csak az Indiával közös együttműködéseknél lehetséges, de ebben a relációban még nem született pályáztatói döntés ben 5 db szerződéskötésre került sor, összesen mintegy 20 M Ft elnyert támogatási összeggel. A 2014-ben nyertes pályázatok országonkénti megoszlását az alábbi táblázat mutatja. 56

57 Relációk (országok) 2014-ben pályázott (db) (E Ft) 2013-ban beadott 2014-ben nyert 2014-ben beadott Összesen (db) (E Ft) (db) (E Ft) (db) (E Ft) Franciaország Japán még nincs döntés Németország Marokkó India (DST) még nincs döntés 0 0 Mexikó Összesen táblázat: Beadott és nyertes TéT pályázatok 2014-ben Az Új Széchenyi Terv (ÚSZT, a korábbi ÚMFT - Új Magyarország Fejlesztési Terv) és Széchenyi 2020 keretében kiírt pályázatok A pályázati számot tekintve az egyetem pályázati aktivitása az operatív programokban nem növekedhetett jelentősen, mivel a tavalyi évben kevesebb volt a kiírás, illetve inkább cégek és a konvergencia régió részére lettek kiírva. Hasonlóan az egy évvel korábbihoz, 2014-ben 1 db pályázatot nyújtottunk be, viszont egy 2013-as pályázat is kedvező elbírálást kapott, így 2 db támogatási szerződést kötöttünk, összesen E Ft támogatási összegre. A pályázat típusa Nemzeti Kulturális Alap 2014-ben pályázott 2014-ben nyert db E Ft db E Ft KEOP TÁMOP Összesen táblázat: ÚMFT/ÚSZT pályázatbeadás és szerződéskötés 2014-ben A Nemzeti Kulturális Alap célja a nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, valamint hazai és határon túli terjesztésének támogatása ben 10 db pályázatot adott be Egyetemünk, és 5 db nyertes pályázat született (ebből 1 db 2013-ban lett benyújtva), így 5 db szerződést kötöttünk közel 4 M Ft összegű támogatásra ben pályázott 2014-ben nyert A pályázat típusa 2013-ban 2014-ben db E Ft beadott beadott Összesen db E Ft db E Ft db E Ft Építőművészet és Örökségvédelem Közgyűjtemények Könyvkiadás nincs még Folyóirat kiadás döntés Összesen táblázat: Beadott és nyertes NKA pályázatok 2014-ben 57

58 Egyéb hazai pályázatok A Nemzeti Tehetség Program (NTP) pályázataira összesen 17 db pályázatot nyújtottak be szervezeteink 2014-ben, és 12 szerződéskötésre került sor év végéig, mindösszesen 13,04 M Ft összegre. Az MTA pályázatainak esetében 45 db került beadásra és 24 db szerződés köttetett 371,7 M Ft értékben. Egyéb hazai pályázatok (Nemzeti Kiválóság Program, Nemzeti Foglalkoztatási Alap, Budapest Főváros Önkormányzata, EMMI, MOB, Nemzeti Közlekedési Hatóság, Stipendium Hungaricum, ODR, MMA, stb.) esetében 23 db került benyújtásra és 16 db szerződés született összesen 36,5 M Ft támogatási összegre. A pályázat típusa 2014-ben pályázott 2014-ben nyert db E Ft db E Ft Nemzeti Tehetség Program (NTP) MTA (Kutató csoportok, Lendület, Bolyai stb.) egyéb hazai (Nemzeti Kiválóság Program, stb.) Összesen táblázat: Beadott és nyertes egyéb hazai pályázatok 2014-ben III.4.c. Európai uniós és egyéb nemzetközi pályázatok A 7. KTF Keretprogram 2013-ban lezárult, 2014-ben pályázatokat ezen keretprogram keretében már nem írtak ki, csak a 2013-ban beadott pályázatok elbírálására és a nyertes pályázatok szerződéskötéseire került sor. Az egyetem esetében ez 2 nyertes pályázatot jelentett, 4 szerződés született a korábbi nyerteseket is figyelembe véve, valamint 1 szerződéskötés még folyamatban van. Specifikus programok 2014-ben nyert projektek száma (db) 1. Cooperation 0 2. Ideas (ERC) 0 3. People 0 4. Capacities 1 5. Euratom 1 Összesen táblázat: Nyertes FP7-es pályázatok 2014-ben A H2020 keretprogramban és a kiírásokban a felsőoktatást és a BME-t érintően jelentős változás történt az elmúlt évekhez képest. A K+F tevékenységet a felsőoktatási intézmények számára 100%- ban támogatja az Európai Unió, így a pályázóknak minimális önrészt kell biztosítaniuk. Továbbá az indirekt költségek aránya 25%-ra változott, a le nem vonható ÁFA elszámolhatóvá vált. A H2020 keretprogramban 2014-ben egy részprogram kivételével mindegyik specifikus részprogramra és célkitűzésre lehetőség volt pályázni. A Műegyetem benyújtott pályázatainak közel fele a Társadalmi kihívások részprogramba tartozik, a legaktívabbak a Közlekedés témakörben voltunk. A pályázatokban továbbra is ritka a koordinátori szerep felvállalása intézményünk részéről ben az előző évihez képest jelentősen növekedett a pályázati aktivitás, a beadott pályázatok száma 106 db volt, a nyertes pályázatok száma viszont lecsökkent 3 db-ra, amely összesen közel 287 millió Ft támogatást jelent. Több beadott pályázatról még nem született döntés. 58

59 Specifikus részprogramok és célkitűzések 2014-ben beadott projektek száma (db) 2014-ben nyert projektek száma (db) 1. EXCELLENT SCIENCE 20 1 European Research Council (ERC) 6 0 Future and Emerging Technologies 5 0 Marie Sklodowska-Curie actions 8 1 European Research Infrastructures, incl. e-infrastructures INDUSTRIAL LEADERSHIP 24 1 Leadership in Enabling & Industrial Technologies SOCIETAL CHALLENGES 54 1 Health, Demographic Change and Wellbeing 14 0 Food Security, Sustainable Agriculture & Forestry, 1 0 Secure, Clean & Efficient Energy 9 1 Smart, Green & Integrated Transport 18 0 Climate Action, Environment, Resource Efficiency & Raw Materials 6 0 Europe in changing world Inclusive, innovative & reflective societies 1 0 Secure societies Protecting freedom & security of Europe and its citizens FAST TRACK TO INNOVATION PILOT ( ) SPREADING EXCELLENCE & WIDENING PARTICIPATION SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY EIT EURATOM 3 0 Összesen táblázat: Beadott és nyertes H2020-as pályázatok 2014-ben Egyéb EU-s/nemzetközi pályázatból 33 db került benyújtásra, amiből 16 db már nyert. Pályázat típusa 2014-ben beadott pályázatok száma (db) 2014-ben nyert pályázatok száma (db) EEA and Norway Grants 6 4 Visegrad Fund 5 1 CRP-ICGEB Research Grants Programme 1 1 Simons Foundation (USA) 1 0 ERASMUS+ 7 4 Erasmus Mundus 1 1 European GNSS Agency 1 0 ESA 3 0 COST 7 4 ERANET+ 1 0 CIP: Intelligent Energy Europe (IEE) - 1 Összesen táblázat: Egyéb Európai Uniós és nemzetközi pályázatok 2014-ben Az egyéb nemzetközi pályázatok területén a pályázati aktivitás csökkenést mutat az előző évhez képest ben az EGT Norvég Alap programok iránt nőtt az érdeklődés, míg az EACEA programjai iránt csökkent. Ez utóbbi programok kiírásaira tavaly 18 pályázatot nyújtottak be szervezeteink, idén viszont csak 8 pályázat került beadásra. 59

60 2014-től az Erasmus+ program több korábbi programot (köztük az Lifelong Learning, az Erasmus Mundus, a Tempus programot) egyesít, megváltozott és új formát öltött. Talán ennek is köszönhetően kisebb visszaesés volt megfigyelhető a program kiírásaira benyújtott pályázatok számában. A pályázat típusa 2014-ben pályázott 2014-ben nyert db E Ft db E Ft FP H Egyéb EU/nemzetközi Összesen táblázat: Összegszerű kimutatás az EU-s/nemzetközi pályázatokra, 2014 Az Európai Uniós forrásokból a évben megvalósult vagy folyamatban volt különböző programok részletes listáját az 1. számú Függelék tartalmazza. III.4.d. Egyetemi belső megelőlegezések állománya Az Egyetem mindezidáig rendelkezett azzal a képességgel, hogy a döntően utófinanszírozású pályázati forrásokat saját likviditása terhére úgy megelőlegezze, hogy közben más területen (például közüzem, szállítói tartozások) nem adósodik el, és nem halmoz fel belső hiányt. Az egyetemi pályázati projektek központilag rendelkezésre bocsájtott megelőlegezés állománya 2013-ban 1,9 Mrd Ft körüli szinten maradt, a évben 1,7 Mrd Ft-ra csökkent. 700 M Ft lejárt határidejű egyetemi belső központi megelőlegezés állománnyal rendelkeztünk, amit IV. negyedévében már meg kellett volna kapnia a szervezeti egységeknek a külső támogatóktól. A megelőlegezések 100%-a pályázati célú volt, a késedelem oka tehát egyértelműen a pályázati kifizetések csúszása. Megelőlegezett Törlesztés összege Kint lévő év összesen Mindösszesen ig táblázat: Egyetemi belső megelőlegezések állománya (Ft) IV. INTÉZMÉNYI SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK, TAKARÉKOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK 2014-ben a Műegyetemen az alábbi főbb szervezeti és működési változások történtek: Az Építőmérnöki Kar átalakította szervezeti felépítését, hogy megfeleljen a tanszékek legkisebb méretére vonatkozó belső szabályozásnak és ezzel minden tanszék megfelelő oktatási-kutatási potenciállal rendelkezzen. Lezajlott a MAB intézményakkreditációs eljárása. A BME megkezdte a felkészülést a közbülső intézményakkreditációra. A BME sikertelen kísérletet tett a Műegyetem Történeti Campusának történelmi emlékhellyé nyilvánítására. 60

61 A BME Intézményfejlesztési Terve új az Építőmérnöki Kar által gondozott kiemelt kutatási iránnyal egészült ki. Megalakult a BME Tehetség Tanácsa. A BME a belső kontrollrendszer kiépítéséhez kapcsolódva elkezdte a felkészülést a kancellári rendszerre, melynek keretében nagyjából belső szabályozását újította meg, illetve helyezte új alapokra, valamint készítette elő. IV.1. Takarékossági intézkedések A korábbi évek tervszerű és fegyelmezett gazdálkodását követve 2014-ben is fokozott figyelmet fordítottunk a gazdasági racionalitás szempontjainak érvényesítésére. Különösen fontosnak tartottuk, hogy alaptevékenységi feladataink folyamatos ellátásához a szükséges feltételeket (folyó működési kiadások) maradéktalanul biztosítsuk, miközben az egyetem Intézményfejlesztési Tervében megfogalmazott fejlesztési, beruházási és felújítási célok ütemterv szerinti eléréséhez szükséges források (felhalmozási források) is rendelkezésre álljanak. Feszített költségvetési gazdálkodásunk annak ellenére eredménnyel járt, hogy 2014-ben saját bevételes munkáink megrendelése terén (szolgáltatási output oldal), már negyedik éve éreztük a pénzügyi-gazdasági válság lassan múló hatásait. [pl. szolgáltatásaink iránti csökkenő kereslet]. Költségvetési főfelügyelő működése A Kormány az 1193/2010. (IX. 14.) számú határozatával egyetemünkhöz 2010-ben költségvetési főfelügyelőt és felügyelőt rendelt ki. A kirendelt költségvetési felügyelőkkel gyorsan kialakítottuk az együttműködés és adatszolgáltatás rendszerét, amely 2014-ben is jól működött. A költségvetési felügyelők teljes rálátással bírtak 2014-ben is az egyetemi költségvetési gazdálkodásra. Energiatakarékosság, energiaracionalizálás 2014-ben is tovább folytatódott az energiaracionalizálási jellegű felújítási, beruházási munkák megvalósítása, bár a felhalmozási kiadások korábbi időszakhoz viszonyított jelentős csökkenése kihatott az energiatakarékossági jellegű programokra is. E területen az alábbi programokat érdemes kiemelni: Korszerűsítésre került a K épületi III. emeleti fűtési rendszer. Folytatódott az I épület fűtéshálózat 10 éves rekonstrukciós programja. Befejeződött a K épületi folyosók világításrendszerének korszerűsítése. Kiemelt programként folyamatosan halad a gőzfűtéses rendszer leépítése és a távhőre történő átállás. Ehhez kapcsolódóan megtörtént a K épület fszt. 38. és 76. előadók légtechnikai rendszer korszerűsítés tervezése (a kiviteli munkák 2015-ben várhatóak), továbbá az R, T, H és Tanreaktor épületek hőellátás korszerűsítés kiviteli tervezése. Jelentős számú nyílászáró cserére és felújításra került sor az az R épületben. Befejeződött a Ch épület födém hőszigetelése is. Tovább folytatódott a K épületi korszerűtlen nyílászárók felújítása, ill. energiatakarékosra történő cserélése. Megtörtént a Hő épületi hőcserélő cseréje. Megtörtént a rendkívüli nagy vízfogyasztású Jendrassik György Hőtechnikai Labor korszerűsítése. 61

62 A fenti energetikai projektek mellett számos további program áll készenlétben, várva arra, hogy a megfelelő források rendelkezésre állásával még olcsóbban működtethető létesítménnyé alakuljon a BME létesítményparkja. A kari költségvetések átalakítása A BME 2014-ben alkalmazott belső tervezési (költségvetési) rendszere erősen decentralizált volt. A központi szolgáltatásokat nyújtó szervezeti egységek (mint cost centerek ) költségeit a karokra (és a HDÖK-re) vetítettük (a költségvetési támogatás felosztásakor a rögzített felhasználási jogcímen felüli forrásokból már előre felülről levettük a cost centerek forrásigényét), a karok és a HDÖK az így megmaradó költségvetési forrásokból gazdálkodhattak, kiegészítve azt maradványaikkal, saját bevételeikkel. Ennek megfelelően költségvetésüket saját hatáskörben és nagy önállósággal tervezték, kapcsolódásuk az egyetemi költségvetéshez az előzőeket figyelembe véve nagyon szűkre szabott volt. A decentralizáció a karokon (mint profitcentereken) belül is jelentős volt, a kari központi költségek levonása után a tanszékek is önállón gazdálkodhattak. A rendszer jól működött, a BME a hazai felsőoktatás jól és eredményesen gazdálkodó intézményeinek egyike. A szabályozáson 2014-ben változtattunk, célként tűztük ki, hogy a kari és a HDÖK gazdálkodás tervezése (miközben a decentralizáltság megmarad) megfeleljen jól meghatározott központi szabályoknak. Bízunk abban, hogy a legalsóbb szintekig felülről is átláthatóbb tervezés már középtávon további belső források felszabadításához, az intézmény dinamizálásához vezet. A szabályozás motivációja részben külső nyomású volt: a főfelügyelőtől, a belső ellenőrzés, valamint a különböző felügyelő szervek részéről többször jelzett szabályozási lyuk a rendszerünkben a kari és HDÖK költségvetések szabályozásának elégtelenségét jelezte. Lényege, hogy míg az egyetemi szinten menedzselt támogatások saját bevételek, költségvetési kérdések szabályozása (ideértve a nem kari oldali átfogó szervezeti egységek költségvetését is) megfelelően precíz, algoritmizált, magyarázott, addig a kari és HDÖK költségvetések kialakításának szabályrendszere többnyire elnagyolt, nem eléggé érthető volt. Belülről is előkerült ennek igénye. A mai egyetemi gazdálkodási rendszer részleteinek kiépítése, a Költségvetési Szabályzat első változatának megszületése mintegy öt évre nyúlik vissza. Ez idő alatt a kari (és HDÖK) költségvetések jobbára egymástól függetlenül formálódtak, jelentőset fejlődtek, és az is megállapítható, hogy összességében jelentős elmozdulás volt az egyetemi rendszer alapjainak követése felé. Megérett az idő ezek némi összefésülésére, néhány esetben talán a többi színvonalához történő felzárkóztatás támogatására. A szabályozás alapcélja olyan helyzet elérése, amelyben az egyes karok még szabályozottabb, még szabályosabb keretek között hatalmazhatók fel gazdálkodásuk önálló vitelére. Mindezek alapján a kari költségvetési folyamatot, a kari gazdálkodás alapvető döntéshozatali és kontrollfórumát, a kari tanácsokat erősítettük meg, jobban szabályozva monitoring funkcióját. E célok eléréséhez tartalmában és szerkezetében jobban szabályozott kötelező gyakorlatot vezettünk be, amit természetesen tetszőleges szabadon választhatóval lehet kari szinten kiegészíteni. A szabályozás bővítése nem irányult a karokon belüli algoritmusok bárminemű szabályozására, ezek tekintetében továbbra is szabad kezet kapnak a kari tanácsok. Azaz a korábbi szabályozás kiegészítése nem arra irányult, hogy mit döntsenek az egyes kari tanácsok, hanem csak e döntéshozatali folyamatot kívántuk javítani, az egységes elemeken keresztül szélesebb körben és könnyebben érthetővé tenni: A fő cél továbbra is az, hogy fokozottan biztosított legyen, hogy a kari döntéshozó fórumok informáltan, felelősségteljesen döntsenek. Ezt egészítette ki az a cél, hogy a 62

63 kari döntések lényegi pontjai, a kari gazdasági helyzet, a karon kívüliek számára is világos, érthető legyen. Cél volt továbbá, hogy a szabályozás fejlesztésével a közvetlenebbül érintettek (dékánok, gazdasági dékánhelyettesek, költségvetési főfelügyelő, belső ellenőr, rektor, kancellár, stb.) munkáját, felelősségvállalását, beszámolási kötelezettségét is megkönnyítsük. A BME cégek közös teherviselésbe való bevonása ban jelentős mértékben növekedett a BME tulajdonú cégek leányvállalatainak száma, és megállapítható, hogy e cégek kiterjedt gazdasági tevékenységet folytattak, folytatnak. Ugyanakkor ez a folyamat a BME-n belüli költségek növekedéséhez is vezetett, hiszen egyre többször kell a BME cégekkel az egyetem központi szolgáltatásokat nyújtó szervezeteknek foglalkozniuk. Annak érdekében, hogy a költségeket okozók a felmerülő költségeket ne hárítsák ellentételezés nélkül a közösségre, az általános költségekhez való hozzájárulásra vonatkozóan kiegészítő szabályokat vezettünk be. IV.2. Kormányhatározatok alapján elrendelt zárolások végrehajtásának hatásai A korábbi évekkel ellentétben a BME-t 2014-ben nem érintették kormányhatározattal elrendelt előirányzat zárolások, elvonások (csökkentések). Ugyanakkor a kormányzat által júliusban bejelentett zárolásból jelentős rész jutott a felsőoktatásra, amely összeget a fenntartó kizárólag a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alapra terhelt, igaz annak nem teljes összege került zárolásra. A nem zárolt maradék keret terhére az EMMI részben vagy egészben átvállalta 12 egyetem és főiskola tartozását. Az Alapból a BME-nek szánt/ígért (és a belső költségvetésbe bevételként betervezett) 600 M Ft helyett, csak 150 M Ft érkezett be a bankszámlánkra. Beszerzési korlátozások hatásai A Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozatnak köszönhetően az elmúlt évben továbbra is kormányzati beszerzési korlátozások voltak hatályban, és vannak hatályban továbbra is. Ezek a beszerzési korlátozások különösen az informatikai tárgyú és a bútorbeszerzések jelentősen akadályozzák a tervszerű gazdálkodást. Szervezeti egységeink, kollégiumaink egy-egy beszerzése a közbeszerzési eljárások miatt sokszor több hónapos előkészületeket igényelnek, amit egyik napról a másikra húz át, tesz értelmetlenné a beszerzési korlátozás és az egyedi engedélykérelmek elutasítása. A Kormányhatározat még az egyetemi saját bevételek terhére is korlátozta a kifizetéseket, de facto megtiltotta a vásárolt szolgáltatásokra, valamint a szellemi tevékenység végzésére vonatkozó szerződések megkötését, továbbá beszerzési tilalmat rendelt el az intézményi beruházások keretébe tartozó tárgyi eszközökre és immateriális javakra. A korlátozás nagyon sok problémát okozott az Egyetem számára. Különösen a szakmai alapfeladatok ellátására irányuló szellemi tevékenység végzésére vonatkozó, valamint az intézményi beruházások kategóriájába tartozó tárgyi eszközök és immateriális javak vonatkozásában teljes körűen elrendelt beszerzési korlátozás jelentett problémát, mert korábbi szerződéses kötelezettségvállalásaink teljesítése került veszélybe, vált lehetetlenné. Csak kicsit enyhített a helyzeten az, hogy től megváltozott a kisértékű tárgyi eszköz fogalma. Ennek értékhatára nettó Ft-ra emelkedett, aminek hatására több, korábban 63

64 beszerzési tilalom alatt lévő eszköz vásárlására nyílt lehetőség az informatikai eszközök és a bútor beszerzések terén. Összességében Egyetemünk számára a szükséges beszerzések kényszermegtakarítás miatti időbeli elhalasztása nagyon sok problémát okoz, ami tartósan nem racionális, nem fenntartható, nem teljesíthető. Gyakran változó, és gyorsan hatályba léptetett jogszabályi rendelkezések Kedvezőtlen hatást gyakorol az egyetemi gazdálkodásra az, hogy nem csak a költségvetési év tervezési szakaszában, de év közben is gyakran változnak a gazdálkodást jelentősen befolyásoló jogszabályok. Egyrészt a költségvetési gazdálkodás kötöttségei, másrészt a kiszámíthatóság hiánya megnehezítik a tervszerű, szervezett gazdálkodást. Ilyen jelentős problémát okozó újdonság volt a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelettel megalapozott, január 1-jétől hatályos új költségvetési számvitel bevezetése. Sajnálatos tény, hogy mind a kormányrendelet, mind pedig a kapcsolódó NGM rendeletek (36/2013, 38/2013) még az év végével is (2013. december 29-én) módosításra kerültek, lényegi változtatásokat fogalmazva meg. A költségvetési számvitelhez szorosan kapcsolódó kormányzati funkciók (COFOG) és a pénzügyi számvitelhez kötött szakfeladatok rendjét szabályozó 68/2013-asNGM rendelet is csak december 29-én került kihirdetésre, amit januártól már alkalmazni kellett. Mindezek a jogalkotói késedelmek jelentősen hátráltatták az intézmények, köztük a BME felkészülését a változásokra, illetve fokozott terhet rótt az intézményre éppen a beszámolókészítési időszakban. Az új költségvetési számvitel annyira más követelményeket fogalmazott meg a korábbi szabályokhoz képest, hogy esetünkben a Műegyetemi Gazdálkodási Rendszer (MGR) feladatvégzésre történő alkalmassá tétele - figyelembe véve az egyetemi sajátosságokat is - csak igen jelentős fejlesztésekkel volt megvalósítható, és jelentős humán és pénzügyi ráfordítással, jelentős időigénnyel járt. Alapítványok, közalapítványok támogatása Egyetemünk 2014-ben alapítvány létrehozásához, vagy meglévő alapítvány tőkeemeléséhez, működéséhez támogatást nem nyújtott. Alapítványi támogatást Egyetemünk az alábbi alapítványoktól kapott mintegy 114 M Ft értékben. A támogatások zömmel hallgatók oktatására és hallgatói juttatások fedezetére szolgáló támogatások voltak. Alapítvány Adószám Összeg Infopark Alapítvány Jövőnk Nukleáris Energetikusáért Alapítvány Magyar Közlekedési Mérnökképzésért Alapítvány Pro Progressio Alapítvány Richter G. Nyrt. Centenáriumi Alapítvány

65 Richter Gedeon Talentum Alapítvány Tempus Közalapítvány Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Alapítvány Mindösszesen: táblázat: Főbb támogatást nyújtó alapítványok IV.3. A vállalkozási tevékenység bemutatása Egyetemünk 2014-ben nem folytatott vállalkozási tevékenységet. Előző évben az NGM illetékes főosztályával felvettük a kapcsolatot és közösen értékeltük a korábban vállalkozási tevékenységként kimutatott tevékenységet. Az értékelés során arra a közös következtetésre jutottunk, hogy a BME által folytatott mindegyik tevékenység nem vállalkozási tevékenységnek, hanem alaptevékenységi feladatnak minősül, így 2014-ben már nyilvántartási, elszámolási és beszámolási rendszerünkben is ennek megfelelően végeztük az elszámolást. IV.4. Vegyes rendeltetésű eszközök Egyetemünk 2014-ben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, alap- és vállalkozási tevékenységhez egyaránt használt vegyes rendeltetésű tárgyi eszközeink nincsenek, sem az amortizáció, sem az ÁFA-elszámolás tárgyában nem kellett alkalmaznunk speciális költségmegosztási szabályokat. IV.5. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek helyzete IV.5.a. PPP konstrukcióban felújított ingatlanok ráfordításai Az Egyetemen három épület (kettő régi kollégium és egy új oktatási épület) felújítása, illetve létesítése történt meg PPP konstrukció keretében. A férőhelyes Kármán Tódor kollégium PPP üzemeltetése 2007-től, az fős Schönherz Zoltán kollégiumé a évtől folyamatos. A szorgalmi időben jelentős túljelentkezés mellett mindkét épületben a PPP felújítás óta a férőhely-kihasználtság 100%-os. Különböző fórumok segítségével mind a PPP üzemeltető, mind az Egyetem, mind a hallgatói képviseletek folyamatosan végeznek elégedettség vizsgálatot, de működik az elektronikus elégedettségmérés is. Mindkét épület esetében folyamatos a nyári hasznosítás is, amelynek keretében részint saját kollégistáink vehetik igénybe a kollégiumokat, de van lehetőség külső vendégek elszállásolására is. Az épületek nyári kihasználtsági mutatója hullámzó. 65

66 IV.5.a..1 BME Kármán Tódor Kollégium és BME Schönherz Zoltán Kollégium A Kármán Tódor kollégium évi PPP költsége 476,3 M Ft volt, melyből csak 201,1 M Ft-ot fedezett a PPP céltámogatás (42,22%). A Schönherz Zoltán kollégium évi PPP költsége 620,4 M Ft volt, amelyből csak 259,5 M Ft-ot fedezett a PPP céltámogatás (41,83%). Bevételek 2014-ben a Kármán Kollégium vonatkozásában Normatív támogatás összege a létszám alapján: Hallgatói térítések: Kollégiumi egyéb bevételek: (nyári hasznosítás, átfutó szállás, bérleti díjak) Összesen: 45. táblázat: Bevételek (Kármán Kollégium) 112,1 M Ft 122,0 M Ft 34,2 M Ft 268,3 M Ft A kollégiumi díj a komfortfokozat plafonját jelentő ,- Ft a nappali államilag támogatott képzésű hallgatók részére, míg költségtérítéses képzésűek esetében ez ,- Ft. A fix létszám és jogszabályban maximált kollégiumi díj nem ad lehetőséget a kollégiumi díjból származó bevétel növelésére. Kifizetések 2014-ben a Kármán Kollégium vonatkozásában A rekonstrukciós díjrész euróban került meghatározásra, így a havi kifizetések az euró/forint árfolyamnak megfelelően alakulnak ben az éves kifizetés 198 M Ft volt, a tervezett összeg 2015-re 212 M Ft. Az üzemeltetési díj Ft-ban meghatározott összege minden évben emelkedik. A díj ¾ része az alkalmazásban állók havi nettó átlagkereset változása szerint módosul, az ¼ része pedig az ipar árindex belföldi értékesítési árindexének változása szerint ben az éves üzemeltetési díj 202 M Ft volt, 2015-re a tervezett összeg 211 M Ft. Az üzemeltetési díjat befolyásolja az üzemeltető teljesítménye is, amelynek értékelése, a levonások számítása szerződésben került rögzítésre. A közüzemi díjak csökkentését a Kollégiumok Osztály állandó feladatának tekinti, és ebben partner az üzemeltető és a Hallgatói Képviselet is. A fajlagos fogyasztás is csökkent energiatakarékos megoldásokkal, illetve a kollégisták egyre többet tesznek az energiapazarlás csökkentése érdekében ben az éves közüzemi díj a tervezetthez képest lényegesen kevesebb, 76 M Ft volt re a tervezett összeg 84 M Ft. Bevételek 2014-ben a Schönherz Kollégium vonatkozásában Normatív támogatás összege a létszám alapján: Hallgatói térítések: Kollégiumi egyéb bevételek: (nyári hasznosítás, átfutó szállás, bérleti díjak) Összesen: 46. táblázat: Bevételek (Schönherz Kollégium) 117,1 M Ft 104,9 M Ft 75,9 M Ft 297,9 M Ft 66

67 A kollégiumi díj a komfortfokozatnak megfelelő legmagasabb, 9.320,- Ft/hó a nappali államilag támogatott képzésű hallgatók részére, míg költségtérítéses képzésűek esetében ez ,- Ft/hó. A fix létszám és jogszabályban maximált kollégiumi térítési díj nem ad lehetőséget a kollégiumi díjból származó bevétel növelésére. Kifizetések 2014-ben a Schönherz Kollégium vonatkozásában A rekonstrukciós díjrész euróban került meghatározásra, így a havi kifizetések az euró/forint árfolyamnak megfelelően alakulnak ben az éves kifizetés 234 M Ft volt, a tervezett összeg 2015-re 250 M Ft. Az üzemeltetési díj Ft-ban meghatározott összege minden évben emelkedik. A díj ¾ része az alkalmazásban állók havi nettó átlagkereset változása szerint módosul, az ¼ része pedig az ipari árindex belföldi értékesítési árindexének változása szerint ben az éves üzemeltetési díj 300 M Ft volt, 2015-re a tervezett összeg 315 M Ft. Az üzemeltetési díjat befolyásolja az üzemeltető teljesítménye is, amelynek értékelése, a levonások számítása szerződésben került rögzítésre. A közüzemi díjak csökkentését a Kollégiumok Osztály állandó feladatának tekinti, és ebben partner az üzemeltető és a Hallgatói Képviselet is. Szolgáltató váltással 2010-ben sikerült a villamosenergia díját csökkentenie az üzemeltetőnek. A fogyasztási mennyiségi is csökkent energiatakarékos megoldásokkal, illetve a kollégisták egyre többet tesznek az energiapazarlás csökkentése érdekében ben az éves közüzemi díj a tervezetthez képest lényegesen kevesebb, 86 M Ft volt re a tervezett összeg 109 M Ft. IV.5.a..2 BME Q1 oktatási épület A szolgáltatás megindítására a bérleti és szolgáltatási szerződéssel összhangban szeptember 1-től sor került. A szolgáltatás indítása csak minimális mértékű közalkalmazotti létszámemelkedést jelentett, tekintettel arra, hogy a műszaki személyzetet, a közterületi takarítást, a biztonsági őrzést stb. az üzemeltető a szolgáltatás keretei között biztosítja. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges egyetemi önerőt elsősorban saját bevételeink terhére biztosítjuk. Ezt kiegészíti a Q1 földterületre vonatkozó földhasználati díj, valamint a Q2 épülethez tartozó földterület és a felépítménnyel kapcsolatos jogok értékesítéséből származó bevétel. Az ellenértékek ütemezése olyan módon került meghatározásra, hogy futamideje alatt folyamatosan kiegészítő forrást biztosítson a Q1 épület PPP finanszírozásához. A Q1 épület évi költsége: E Ft A évre vonatkozóan a becsült PPP költség: E Ft IV.5.b. A BME tulajdonosi jogának gyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok Alapításukkor a gazdasági társaságokban való részvétel indoka elsősorban az állami feladatok takarékos ellátása és nem nyereségszerzés volt. Ebből, valamint egyes társaságok nonprofit cégformájából is adódik, hogy a BME gazdasági társaságai az elmúlt 5 évben nem fizettek osztalékot a tulajdonosnak. 67

68 A takarékosság és a hatékonyság jegyében 2010-ben felülvizsgálatra került a gazdasági társaságokban meglévő részesedéseink fenntartásának szükségessége, az egyetemtől való elkülönített gazdálkodás indokoltsága. A felülvizsgálat eredményeként döntés született a 100%-os tulajdonban álló BME Szolgáltató Kft. végelszámolással történő megszüntetéséről, és a végelszámolás meg is történt. Intézkedéseink eredményeként a rendelkezésre álló erőforrások centralizáltabb és hatékonyabb felhasználását, a feladatoknak az egyetemi szervezeti egységekkel összehangoltabb ellátását, a likviditásbiztosítási és az adminisztratív költségek megtakarítását vártuk. A BME 2014-ben az alábbi gazdasági társaságokban rendelkezett közvetlen részesedéssel: 1) BME VIKING Nonprofit Zrt. (1111 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q. ép.) A tulajdonosi hányad 100%, a részesedés könyv szerinti értéke E Ft. A 2008-ban 15 M Ft saját tőkével és 100%-os egyetemi tulajdonú szervezetként alapított BME Viking Villamosmérnöki és Informatikai Kutató-Fejlesztő Zrt. fő tevékenysége egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés volt. A vállalkozás megalakulásával elhárult az akadály azon pályázatokon való részvétel elől, amelyek kiírása kizárólag, vagy elsősorban vállalkozások részvételét írja elő. A vállalkozás 2014-ben is alkalmas szervezeti formát kínált elsősorban a Villamosmérnöki és Informatikai Karhoz kötődő tanszéki kutatócsoportok és ipari partnerek együttműködésében megvalósuló interdiszciplináris projektek megvalósítására, és megfelelő szintű csatlakozási pontot biztosított a versenyszférával történő együttműködésekhez. 2) BME INNOTECH Szolgáltató Kft. (1117 Budapest, Magyar tudósok körút 2.) A tulajdoni hányad 100%, a részesedés könyv szerinti értéke E Ft. Az november 30-án egyetemi hozzájárulással, 95,5 M Ft törzstőkével létrehozott INNOTECH Műegyetemi Innovációs Park Kft. 62/38%-os tulajdonosi arányban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (egyetemi részesedés mérlegértéke: 60,5 M Ft), valamint a Budapest XI. kerületi Önkormányzat közös technológia-transzfer vállalkozása volt. A Kft. alapvető feladata a BME szellemi bázisán keletkezett kutatási eredmények hasznosítása volt januárjában döntés született a Kft. szétválásáról. A szétválás megtörtént, két jogutód társaság jött létre, egyik a 100%-ban BME tulajdonú BME INNOTECH Szolgáltató Kft. 60,5 M Ft saját tőke értékkel, a másik a XI. kerületi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Újbuda Andor 60 Kft. A jogutód BME Innotech Kft november 15-ig a Villamosmérnöki és Informatikai Kar dékánjának, ezt követően a BME Kancellárjának felügyelete alatt végezte tevékenységét. Az egyetemi vezetés tervei szerint az egyetemi kutatás-fejlesztési eredmények hasznosító vállalkozásának szerepét kellett betöltse, 100%-os BME tulajdoni hányad mellett. 3) BME Bioprocess Kft. (1103 Műegyetem rakpart 3. CH. ép. II. em. 35.) A tulajdoni hányad 100%, a részesedés könyv szerinti értéke 500 E Ft. 68

69 A Kft-nél 2013-ban a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának irányításával reorganizáció kezdődött, a társaság új vezetést és új adószámot kapott, mivel a korábbi években tényleges gazdasági tevékenységet nem folytatott ben a kft alkalmassá lett téve arra, hogy a kancellári rendszer szerint kialakított új egyetemi vezetés által meghatározott stratégia mentén - 100%-os egyetemi tulajdon mellett - elvégezze a BME tevékenységrendszerében a Kft számára meghatározott feladatokat. 4) BME ITS Nonprofit Zrt. (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.) A tulajdonosi hányad 100%, a részesedés könyv szerinti értéke E Ft ban a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kara kari tanácsi és szenátusi döntés alapján új gazdasági társaságot alapított. A BME ITS Nonprofit Zrt. a Viking Zrt-hez hasonlóan fogja segíteni a kar pályázati és kutatás-fejlesztési tevékenységét, az elért kutatási eredmények hasznosítását ban érdemi gazdasági tevékenységet a Kft. még nem végzett ben a Zrt. tevékenysége beindult és megélénkült, a kari terveknek megfelelően szolgálja a Közlekedésmérnöki Kar céljainak elérését. Az Egyetemnek a kancellári rendszer szerint kialakított új vezetése továbbra is folyamatosan monitorozza a gazdasági társaságok működését. A vizsgálatok eredményétől függően intézkedik a gazdasági társaságokban fennálló tulajdonosi részesedés megtartásáról illetve megszüntetéséről, és folyamatosan gondoskodik a társaságok szabályszerű, eredményes és transzparens gazdálkodását biztosító intézkedésekről. Elhatározott vezetői szándék, hogy fenti gazdasági társaságok működése még transzparensebbé váljon, a BME tevékenységrendszerével még jobban összefonódjon, kapcsolatrendszerük a továbbiakban elmélyüljön. IV.6. A dolgozók lakáscélú támogatása Az egyetemen munkáltatói lakáscélú támogatást a Lakástámogatási Szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő közalkalmazottak kaptak az elmúlt év során. Az e célra fordított évi kiadások és törlesztési jóváírások az alábbi táblázatban foglaltak szerint alakultak. A még törlesztés alatt lévő, visszatérítendő kölcsönben részesítettek összesített száma 150 fő. Mivel a korábbi évekhez képest új támogatások alacsony számban kerülnek megítélésre (2014-ben 8 fő), az adósállomány összege évről-évre fokozatosan csökken, amivel egyidejűleg növekszik a Lakásépítési Alap számla maradványa. Az elmúlt években a visszatérített összeg elégséges fedezetet biztosított az újabb kölcsönök folyósítására. Az egy BME-alkalmazottra eső lakáscélú munkáltatói támogatás nagysága nem éri el a 25 E Ft-ot. Visszatérítendő kölcsön folyósítása (8 fő részére) Kezelési költség Pénzforgalmi jutalék Bankköltség Banki információ Összes kiadás Ft Ft Ft Ft Ft Ft 69

70 Kamatjóváírás Térítés kölcsönre Jóváírás összesen A Lakásépítési Alap számla pénzmaradványa december 31-én Adósállomány december 31-én 47. táblázat: Lakástámogatás évi alakulása Ft Ft Ft Ft Ft IV.7. A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása, valamint a kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ szolgáltatás tapasztalatai A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom számláinak és forgalmi adatai alakulásának bemutatása e beszámoló XI. fejezetében található. IV.8. A KIR illetmény-számfejtési rendszer működéséről A személyi juttatások számfejtése és elszámolása a BME-n több ezer munkatárs érintettségével alapvető része az intézményi gazdálkodásnak. A munkaügyi, valamint a HR nyilvántartási és elszámolási rendszer mellett funkcionál a KIR, amely nem része az egyetem integrált rendszerének. Az Egyetem fegyelmezett és jogszerű gazdálkodását csak akkor tudja biztosítani, ha a KIR mellett a NEXON rendszert is párhuzamosan használja. Ez továbbra is duplikált erőforrás felhasználást eredményez a BME-n. A személyi juttatások kötelezettségvállalásait, a számfejtések tételes fedezetvizsgálatait, valamint a szervezeti egységek decentralizált keretgazdálkodását, a tény bérfeladást, illetve a pályázati elszámolásokhoz előírt bizonylatok előállítását, rendszertechnikailag a KIR nem biztosítja, ezekre mindre a BME saját költségén hozta létre azokat a megoldásokat, amelyek mellett a személyi kifizetésekre vonatkozó jogszabályi és egyéb kötelezettségeit a számfejtésen túl is teljesíteni tudja. A Kincstár által az Egyetem számára biztosított központi tárhely használata során megállapítást nyert, hogy a feltöltött adatállományok strukturálisan és tartalmilag sem illeszthetőek közvetlenül a BME integrált rendszerébe. Az E-adattár használata során az adatok továbbra is több, jelentős konvertálási szakaszon kell átessenek, ennek minden kockázatával és bizonytalanságával. IV.9. Az intézmény vezetésének változása A BME rektorának személye a beszámolási időszakban nem változott. A beszámoló vonatkozási idejében január 1-jétől november 15-ig, azaz a kancellár belépéséig a rektor által megbízott gazdasági és műszaki főigazgató látta el az akkor hatályos jogszabályok szerint a felsőoktatási intézmény gazdasági főigazgatójának előírt feladatokat november 15-ével a módosult felsőoktatási törvény szerint az intézményhez kancellárt nevezett ki a miniszterelnök. A BME lefolytatta a törvény szerinti átadás-átvételi eljárást, amelynek befejeztével a mb. gazdasági és műszaki főigazgató megbízatása megszűnt. 70

71 V. ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA A II.1. fejezetben rögzítettük az állami támogatással és a saját bevételek alakulásával kapcsolatos helyzetet, folyamatokat. Itt a források, előirányzatok évi alakulását részletezzük. Megnevezés évi teljesítés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi teljesítés Kiadások összesen Működési kiadások összesen ebből: személyi juttatások ebből: munkaadókat terhelő járulékok, szocho ebből dologi kiadások ebből ellátottak pénzbeli juttatásai ebből egyéb működési célú kiadások (átadott pénzeszközök) - ebből váll. maradványból alaptevékenységre felh. összeg Felhalmozási kiadások összesen ebből: beruházási kiadások ebből: felújítás ebből: egyéb felhalmozási célú kiadások (átadott pénzeszközök) Tárgyévi tényleges maradvány Bevételek összesen Irányító szervtől kapott támogatás Működési bevételek Felhalmozási bevételek Belföldi értékpapírok beváltása Átvett pénzeszközök: - működési célra felhalmozási célra ebből kölcsönök visszatérülése Pénzmaradvány igénybevétele Alap- és váll. tevékenységek közötti elszámolások Létszám (fő) - Engedélyezett létszám Átlagos statisztikai állományi létszám Tartósan üres álláshelyek száma Részesedések vásárlása táblázat: Kimutatás az egyetem évi főbb előirányzatainak alakulásáról (E Ft) 71

72 Az egyetem évi tényleges bevétele ( E Ft) az eredeti előirányzatot 38,24%-kal haladta meg, a módosított előirányzatnál 2,15%-kal alacsonyabb. Ebből a saját bevétel az előirányzat-maradvány igénybevételével, kölcsönök visszatérülésével együtt ( E Ft) 56,3%-kal magasabb, mint az eredeti előirányzat, a módosított előirányzathoz képest 3,49%-kal alacsonyabb a teljesítés adat. Az összes bevételen belül a saját bevételek részaránya 60,9%-ot ért el, összegében E Ft-tal magasabb értékben teljesült, mint a költségvetési támogatás. Az irányító szervtől kapott támogatás tényleges teljesítési összege ( E Ft) az eredeti előirányzatnál 17,2%-kal magasabb, a módosított előirányzattal megegyező. A évi költségvetés végrehajtásához az egyetemnek 355,5 M Ft-tal több teljesített bevétele állt rendelkezésre, mint előző évben. Az irányító szervtől kapott támogatás 319 M Ft-tal növekedett, a saját bevételek 36,6 M Ft-tal növekedtek az előző év és a tárgyév viszonylatában. V.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása Megnevezés Alap és vállalkozási tevékenység Előirányzat Teljesítés Kiadási megtakarítás eredeti módosított összeg táblázat: A kiadási előirányzatok és a teljesítés alakulása (E Ft-ban) Megnevezés évi teljesítés Módosított előirányzat évi évi teljesítés Módosított Teljesítés előirányzat %-ában évi teljesítés %-ában Összesen ,86 93, táblázat: Kiadások alakulása (E Ft-ban) Előirányzat Teljesítés Kiadási Megnevezés megtakarítás/ eredeti módosított összeg % többletkiadás Személyi juttatás , Munkaadót terhelő járulékok , Dologi és egyéb folyó kiadás , Ellátottak juttatásai , Felújítások , Beruházások , Pénzeszköz átadás , Kölcsönnyújtás (lakás) , Összesen , táblázat: Az alaptevékenység jogcímenkénti kiadási előirányzatának és a teljesítésének alakulása (E Ft-ban) 72

73 Megnevezés évi teljesítés módosított előirányzat évi évi teljesítés módosított teljesítés előirányzat %-ában évi teljesítés %-ában Személyi juttatás ,75 98,17 Munkaadót terhelő járulékok ,46 109,81 Dologi és egyéb folyó kiadás ,56 85,33 Ellátottak juttatásai ,16 96,24 Felújítás ,07 63,19 Beruházás ,64 117,49 Pénzeszköz átadás ,64 41,73 Kölcsönnyújtás (lakás) ,70 90,60 Támogatás értékű felhalmozási kiadás Támogatás értékű működési kiadás Átforgatás Pénzforgalmi kiadás összesen ,86 93, táblázat: Alaptevékenység jogcímenkénti kiadásainak alakulása az előző évihez viszonyítva Kiadásaink 50,63%-át a személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok együttes összege tette ki. (Amennyiben az összes kiadásnál az ellátottak juttatásait figyelmen kívül hagyjuk, akkor ez az arányszám 56,46%-ra módosul.) Az egyetem működésére, fenntartására, a szakmai feladatok ellátására szolgáló dologi keretekre kiadásainknak több mint 32,84%-át fordítottuk. A felújítási kiadások 1,67%-os arányt képviselnek kiadásainkból, mert a költségvetési törvényben meghatározott összegnél többet fordítunk épületeinkre az energiatakarékosság, a korszerűsítés jegyében, és az élet- és balesetveszélyek megelőzése érdekében. Megjegyezzük, hogy az épületeink ennél még nagyobb felújítási kiadásokat igényelnének. A beruházásra fordított kiadások összértéke E Ft, melynek részaránya a teljes kiadáshoz viszonyítva 4,15%. (2013. évben 3,46% volt.) A költségvetési támogatásból megvalósult beruházás csak E Ft, amely az összes kiadás 0,25%-ának felel meg, vagyis a felhalmozási kiadásaink túlnyomó többségét saját bevételeinkből finanszírozzuk. Összességében az előző évhez képest a beruházásra fordított kiadás E Ft-tal nőtt. V.2. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők Egyetemünk évi eredeti kiadási/bevételi előirányzata E Ft. Az alapfeladat ellátásával összefüggő eredeti előirányzat E Ft, amelynek 53,63%-a, E Ft költségvetési támogatásból származott. Az év folyamán az egyszeri pótelőirányzatok E Ft-tal növelték a költségvetési támogatás összegét. 73

74 A bevételi és kiadási előirányzatok módosításának alakulása az alábbi: Pótelőirányzat jogcíme Összeg Arány (%) PPP támogatás ,96 Kutatóegyetemi támogatás ,74 OTKA , évi bérkompenzáció ,48 Stipendium Hungaricum Ösztöndíj ,82 Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj ,13 PÉP program ,13 ODR dokumentum beszerzés ,12 Összesen , táblázat: A évi pótelőirányzatok (E Ft-ban) A költségvetési támogatást növelő évközi pótelőirányzatok a felügyeleti szerv által meghatározott céloknak, illetve szerződésben vállalt feladatoknak megfelelően kerültek felhasználásra. A felsorolt tételek együttes hatásaként az egyetem költségvetési támogatási előirányzata E Ft-ra módosult. A költségvetési támogatás 22,82%-át kitevő ( E Ft), az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatókkal kapcsolatos előirányzat részletes elszámolását a 11/A. számú melléklet tartalmazza. Az adatokkal kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a nappali tagozatos alap-, és mesterképzésben résztvevő hallgatók száma 2014 októberében fő volt. Az előző év októberéhez képest 1180 fővel kevesebb, a márciusi létszámhoz képest pedig 598 fővel nagyobb létszám mellett folyt, illetve folyik a 2014/2015-ös tanév. Egyetemünk a évre kapott E Ft képzési előirányzattal szemben E Ft képzési támogatásban részesült. A PPP kiegészítő támogatás esetében az E Ft előirányzattal szemben jogosultságunk E Ft. A speciális programok elszámolása pozitív különbözetet ad. A E Ft-os előirányzattal szemben jogosultságunk E Ft. A speciális programok közül a legjelentősebb összegű támogatási cél a Kutatóintézeti támogatás, e feladatra E Ft támogatást kapott az Egyetem, mely támogatás a beszámolási időszakban felhasználásra került. Elszámolásunkban a fogyatékossággal élők kiegészítő támogatása jogcímen illeti meg egyetemünket támogatási többlet, melynek összege E Ft. Az elszámolások alapján az államilag támogatott teljes idejű képzésben résztvevő nappali tagozatos hallgatók támogatása után E Ft, képzési célú támogatás után E Ft befizetési kötelezettségünk keletkezett, míg a PPP kiegészítő támogatás címén E Ft, valamint a speciális programok elszámolása címen E Ft további támogatás illeti meg az Egyetemet. 74

75 A támogatási jogcímeket figyelembe véve és összegezve, a évi előirányzat-maradvány elszámolás alapján a BME-nek mindösszesen E Ft befizetési kötelezettsége keletkezett. V.3. A költségvetési szervek előirányzatainak módosítására vonatkozó előírások változásával kapcsolatos tapasztalataink A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 115. (9) bekezdése alapján a felsőoktatási intézmény: kiemelt előirányzatok között év közben saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre; év végén keletkezett előirányzat-maradványát kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni, amelyet a következő évben intézményi feladatok teljesítésére használhat fel; többletbevétele a felügyeleti szerv engedélyével, az irányítószerv hatáskörében végrehajtott módosítást követően használható fel. Fentiek figyelembe vételével került sor a beszámolási időszakban is az előirányzatok módosítására. Megjegyezzük, hogy intézményünknek többletbevétele jellemzően az általunk ipari partnereknek nyújtott szolgáltatásokból, vagy EU-s és hazai pályázatokból származik, így az ezekhez kapcsolódó előirányzat módosításokat is végre tudnánk hajtani saját hatáskörben. Nem tartjuk feltétlenül szükségesnek, hogy ez a jogkör csak fenntartói hatáskörben legyen gyakorolható. V.4. A személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, létszám alakulása V.4.a. A személyi juttatások előirányzatának alakulása A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok évi előirányzata és teljesítése a következők szerint alakult: Eredeti előirányzat Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei Kutatóegyetemi támogatás évi bérkompenzáció Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások OTKA támogatás Saját hatáskörű módosítás Előirányzat-módosítás összesen Módosított előirányzat táblázat: A személyi juttatások módosított előirányzatának levezetése (E Ft-ban) 75

76 Megnevezés évi teljesítés Eredeti Előirányzat évi Módosított Teljesítés évi teljesítés A módosított előirányzat %-ában A évi teljesítés %-ában Személyi juttatás ,75 98,17 Munkaadókat terhelő járulékok ,46 109,81 Összesen ,34 100, táblázat: A személyi juttatás és munkaadót terhelő járulék előirányzatának és teljesítésének adatai Az év folyamán az eredeti előirányzatot a fenti jogcímeken összesen 24,08%-kal emeltük meg. A módosítások fedezete költségvetési támogatás, előirányzatkeret-maradvány, valamint saját bevétel volt. A személyi juttatások jogcímen egyetem összesen a teljesítés összege alacsonyabb a módosított előirányzat összegénél. Az előirányzat keretmaradvány összege E Ft. A munkaadókat terhelő járulékok jogcímen egyetem összesen a kiadási megtakarítás EFt. A jogcímeken kimutatott előirányzat maradvány összegeket kötelezettséggel terhelt maradványként tarjuk nyilván a tárgyévi szerződésekben vállalt feladatok teljesítésével összefüggő kifizetésekre. V.4.b. Az összes személyi juttatás és az átlagkeresetek változása Az egyetemi szervezetek 2014-ben közel 5400 főnek fizettek ki valamekkora személyi juttatást 14, miközben az összes személyi kifizetés értéke tovább csökkent, 1,8%-kal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban. A különféle személyi juttatásként kifizetett 11,252 Mrd Ft mellett 3,187 Mrd Ft munkaadót terhelő járulék és adó terhelte az egyetemet. (Megjegyezzük, hogy jogszabályi változás miatt a korábbi évekkel ellentétben 2014-ben már a rehabilitációs hozzájárulás és reprezentáció közterhei is a munkaadót terhelő járulékok és adók között kerültek elszámolásra.) fő részére összességében legalább bruttó 1 M Ft került kifizetésre. 76

77 12. ábra: A BME személyi ráfordításainak változása (M Ft-ban) 15 Juttatás kategóriák Teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása Külsősök személyi juttatása táblázat: Személyi juttatások foglalkoztatási jogviszony szerint (E Ft-ban) Az egyes személyi kifizetési formákat vizsgálva a kari (összes kifizetés 81%-a) és a nem kari oldalon jelentős aránybeli eltérések tapasztalhatóak. Az alapilletmény és a bérkompenzáció együttes összegének aránya 2014-ben a nem kari szervezeteknél 73,6% volt, amely megegyezik a 2013-ban mért szinttel. Megjegyezzük, hogy 2011-ben ez még csak 65% volt, majd a 2012-es zárolás és a évi 12-15%-os bértömeg csökkentés hatására megemelkedett. Ugyanezen hatás miatt esetükben a béren kívüli juttatások 2012-ben mért 12,1%-os súlya 2013-ban 7,4%-ra csökkent, majd 2014-ben 9,8%-ra emelkedett. A évi kötelező nyugdíjazás hatásaként akkor megemelkedtek a jubileumi jutalomként kifizetett összegek, amely jogcímen történt kifizetés összege 2014-ben az előző évi felére esett vissza. A kari oldalon a személyi juttatások mintegy 47%-a származott saját bevételből évi elemi költségvetési beszámoló alapján. 77

78 Juttatási forma Alapilletmény Kar 58,3% Nem kar 71,2% Kereset-, illetménykiegészítés 21,6% 9,3% Megbízási díj 12,1% 0,5% Béren kívüli juttatás 1,8% 9,8% Hallgatói, doktoranduszi, munkadíj 1,8% 0,2% Vezetői pótlék 0,8% 0,8% Kompenzáció 0,7% 2,4% Jubileumi jutalom 0,7% 0,9% Egyéb juttatás 0,5% 0,0% Jutalom 0,4% 0,2% Egyéb pótlék 0,4% 0,7% Munkábajárás költségtérítése 0,3% 0,9% Felment., végki., szabmegvált., PÉP 0,2% 0,5% Szociális juttatás 0,1% 0,7% Címpótlék 0,1% 0,1% Túlóra, műszakpótl., helyett.díj 0,0% 1,8% Összesen 100,0% 100,0% * A szürkével jelölt juttatásai formák összes juttatáson belüli aránya csökkent. 57. táblázat: Kari és nem kari személyi juttatások jogcímenkénti megoszlása 16 A évi költségvetés készítésekor rögzítésre kerültek azok az elvi alapok, amelyek mentén a kari és nem kari jövedelmi adatok összevethetőek. Ahogyan akkor, úgy most is a kari és nem kari havi egyenértékes jövedelmi adatokat vetjük össze úgy, hogy az első 120 nem kari kollégát mindig tízszer szerepeltetjük (azaz így 1200 nem kari adattal dolgozunk) azért, hogy így összehasonlítható legyen az 1200 kari munkatárs adataival. Az ábrákon a kari adatok közül a legfelső húsz, míg a nem kariból a legfelső két kolléga adatait töröltük. Megjegyezzük, hogy a Költségvetési Szabályzat változásának megfelelően az ábrákon feltüntetett havi egyenértékes jövedelem alatt a továbbiakban nem a 15-tel, hanem a 12-vel osztott éves egyenértékes jövedelmet értjük. 13. ábra Kari és nem kari diplomás kategóriák egyenértékes havi jövedelmeinek összevetése (Ft) 16 Nem tartalmazza a Hallgatói Szolgáltatói Igazgatóság adatait. 78

79 14. ábra: Kari és nem kari diplomás kategóriák egyenértékes havi jövedelmeinek összevetése (Ft) Az előző ábrák, valamint az alábbi táblázatok adatainak összevetése alapján kijelenthető, hogy 2013-ról 2014-re a legjobban fizetett 1200 kari munkatárs havi egyenértékes jövedelme átlagosan 1%-kal nőtt, míg a nem kari oldal kiemelt 120 munkatársa esetében a növekmény 6% volt. Ugyanakkor jól látszik az is, hogy a legjobban fizetett nem kari munkatársak nominális jövedelmi szintje a évi szinttel egyezett meg Kari változás TOP (2008=100%) 100% 97% 99% 103% 102% 97% 98% Kari változás TOP (2008=100%) 100% 97% 91% 94% 96% 90% 93% Kari változás TOP (100%=előző év) 100% 97% 102% 105% 99% 95% 101% Kari változás TOP (100%=előző év) 100% 97% 94% 104% 102% 94% 104% Nem kari változás TOP (2008=100%) 100% 104% 111% 110% 106% 94% 100% Nem kari változás TOP (100%=előző év) 100% 104% 107% 99% 96% 89% 106% 58. táblázat: Egyenértékes havi jövedelmek változása Az Egyetem a év során feladatait az engedélyezett létszámnál (3065 fő) átlagosan 380 fővel (12,4%) kisebb létszámmal látta el. Ez a különbség egy évvel korábban azonos engedélyezett létszám mellett 410 fő (13,5%), két évvel korábban 286 fő (10,5%) volt. V.4.c. Oktatók-kutatók létszáma, koreloszlása Intézményfejlesztési Tervünkben a humánerőforrással kapcsolatosan a hangsúlyt a döntően főállású oktatók-kutatók alkalmazására, a kapacitások szinten tartására, valamint az oktatói-kutatói utánpótlás jobbára belső erőforrásokon alapuló biztosítására helyeztük. Emellett a nem kari oldalra vonatkozóan kinyilvánított célunk, hogy a feladatok mennyiségéhez illeszkedő, lehetőleg középtávon előre látható jövedelmi pályát ígérő, a fluktuációt minimális szinten tartó, a tudásátadást előtérbe helyező személyi politikát alakítunk ki. A korábbi jelentésekből jól ismert, hogy a teljes állású oktatók, kutatók között a minősítettek aránya 2007 óta dinamikusan nő, a növekedés 2013-ról 2014-re is kimutatható, a tudományos fokozattal rendelkezők aránya ebben a körben egy év alatt 65%-ról 68%-ra nőtt. Miközben a 174 órás 79

80 minősített oktatók, kutatók száma 753 főről 771 főre nőtt, a teljes állású oktatók, kutatók száma 24 fővel (2%) 1157 főről 1133 főre csökkent október 15-én az akadémiai doktoraink száma csupán 2 fővel volt több, az MTA-MMA 17 tagok száma pedig ugyanannyi volt, mint egy évvel korábban. Október 15-én mindösszesen 113 teljes állású egyetemi tanár volt az egyetem 73 tanszékén (1) (2) (3) PhD + DLA CSc DSc MTA-MMA Összesen Átlag (év) 47,5 46,9 46,4 45,8 44,5 44,9 44,4 Szórás (év) 11,7 11,8 11,8 11,4 10,9 11,5 10,9 Módusz (év) Medián (év) (1) 3 minősített oktató és 2 minősített kutató nem ide nyilatkozott (2) 1 minősített oktató és 2 kutató nem ide nyilatkozott (3) 2 minősített oktató és 1 minősített kutató nem ide nyilatkozott 59. táblázat: A teljes állású minősített oktatók, kutatók létszámának változása, PHD + DLA CSc DSc MTA-MMA Minősített oktató (1) Nincs fokozata (2) Oktató összesen Minősítettek aránya ÉMK ,3% GPK ,8% ÉPK ,0% VBK ,3% VIK ,8% KJK ,1% GTK ,7% TTK ,5% Összesen ,9% (1) 2 minősített oktató nem ide nyilatkozott (2) 2 fokozat nélküli oktató nem ide nyilatkozott 60. táblázat: Teljes állású oktatók száma és aránya karonként, MMA = Magyar Művészeti Akadémia 80

81 15. ábra: A teljes állású minősített oktatók, kutatók életkor szerinti eloszlása, N=771 fő, október 15.. A teljes munkaidőben foglalkoztatott minősített oktatók és kutatók koreloszlására továbbra is kettősség jellemző. Egyrészt, már nem annyira élesen, mint korábban, de továbbra is látszik egy minimum a év közötti korosztályba tartozók létszámát tekintve. Másrészt látható a 40 évnél fiatalabb kollégák tömeges jelenléte. A között eltelt időszakban a teljes munkaidős oktatók, kutatók életkorának mediánja 41-ről 38 évre csökkent. Különös gondot kellene fordítani arra a éves korosztályra, amely a megfelelő utánpótlását jelentheti a kiöregedő vezetői, oktatói, kutatói gárdának, ugyanakkor a fokozatszerzés küszöbén álló pályakezdő oktatók, kutatók segítése is kulcsfontosságú. Ezen problémák megoldására a költségvetési algoritmus ösztönző erőin, valamint az állami céltámogatásokon túl, további tanszéki, kari programokra van szükség. Ezt azért hangsúlyozzuk, mert a tudományos fokozattal nem rendelkező, teljes állású oktatók-kutatók fluktuációját vizsgálva elmondható, hogy körükben 2-szer, 3-szor gyakoribb a kilépés, mint a minősítettek körében. 81

82 16. ábra: A teljes állású oktatók, kutatók életkor szerinti eloszlása, N=1133 fő, október táblázat: Teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók fluktuációs mutatói A ban a teljes állású oktató, kutató munkakörbe be- és kilépők koreloszlásáról elmondható, hogy a fiatalok nagyszámú belépése után egy-másfél évvel szintén a legfiatalabb korosztály tagjai távoznak az egyetemről. A közszférára érvényes évi nyugdíjazási szabályozás eredményeképpen a kilépő teljes állású oktatók, kutatók körében tavaly megduplázódott (32,4%-ra nőtt) a nyugdíjazás miatt távozók aránya. 82

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ JELENTÉSE 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSRÓL. Budapest, 2014. április 11.

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ JELENTÉSE 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSRÓL. Budapest, 2014. április 11. A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ JELENTÉSE A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSRÓL Budapest, 2014. április 11. TARTALOMJEGYZÉK I. INTÉZMÉNYAZONOSÍTÓ ADATOK, FELADATKÖRÖK,

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

Költségtérítés adattábla-2013_14_tanév.xls (Adatok)

Költségtérítés adattábla-2013_14_tanév.xls (Adatok) es Építőmérnök 2000 kiegészítő képzés, Levelező tagozat 1L-0EM-2004 4 250,- Ft 1L-0EM-2005 4 750,- Ft 1L-0EM-2006 4 650,- Ft 1L-0EM-2007 4 750,- Ft 1L-0EM-2008 5 000,- Ft 1L-0EM-2009 5 500,- Ft 1L-0EM-2010

Részletesebben

2015-ös keresztféléves felvételi eljárás eredményei

2015-ös keresztféléves felvételi eljárás eredményei 310572000407 SZE-GK gazdálkodási és menedzsment Alapképzés Távoktatás Önköltséges Felvételi pontszáma elérte az önköltséges képzés ponthatárát 310572000647 SZE-GK gazdálkodási és menedzsment Alapképzés

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Az Egyetem oktatási egységei Műszaki Tudományi Kar (az egyetem hallgatóinak 2/3-a) Gazdaságtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 2011. ÉVI KONTROLLING JELENTÉSE

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 2011. ÉVI KONTROLLING JELENTÉSE Előterjesztés 1. sz. melléklete A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 2011. ÉVI KONTROLLING JELENTÉSE Kés zítette: F ortuna Zoltán BME, Kö ltségvetési és Kontrolling Csoport www.kontrolling.bme.hu

Részletesebben

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Dr. Dunai László dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900 az egyetem

Részletesebben

Jelentkezési lap iktató Szak Képzési forma Tagozat Finanszírozási forma Kar Döntés /A infrastruktúra-építőmérnöki Mesterképzés Levelező

Jelentkezési lap iktató Szak Képzési forma Tagozat Finanszírozási forma Kar Döntés /A infrastruktúra-építőmérnöki Mesterképzés Levelező Jelentkezési lap iktató Szak Képzési forma Tagozat Finanszírozási forma Kar Döntés 6700045501/A infrastruktúra-építőmérnöki Mesterképzés Levelező Államilag támogatott SZE-MTK Felvételi pontszáma elérte

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

A 2012. évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23.

A 2012. évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23. A évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére április 10. Kari tájékoztató rendezvény Tevesz Gábor okt.dh. 1 Miről lesz szó? 1. Helyzetkép 2. Milyen teendőik vannak még a felvételi

Részletesebben

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről Szöveges beszámoló az O.I.K. 2004. évi gazdasági tevékenységéről 1. Az intézménynél a tárgy évben szervezeti változás nem történt. 2. Szakmai tevékenység főbb jellemzői: Az év során megvalósult, kiemelt

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata

A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának a címe: Magyar

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, 2009.10.01-től) B1 (szóbeli vagy írásbeli vagy komplex)

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, 2009.10.01-től) B1 (szóbeli vagy írásbeli vagy komplex) Nyelvvizsga szótár Korábbi elnevezés alapfokú (A vagy B vagy C típusú) középfokú (A vagy B vagy C típusú) felsőfokú (A vagy B vagy C típusú) egynyelvű vagy kétnyelvű általános szakmai vagy szaknyelvi Új

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. III. negyedév) Budapest, március

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. III. negyedév) Budapest, március ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2007. III. negyedév) Budapest, 2008. március Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

Beszámoló a BME 2010. évi befektetési tevékenységéről

Beszámoló a BME 2010. évi befektetési tevékenységéről BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Átfogó szervezeti egység: Kaszásné Mészáros Éva főigazgató Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság E LŐTERJESZTÉS A Szenátus 2011.

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Dr. Manherz Károly, szakállamtitkár Bakonyi László, elnök (Oktatási Hivatal) Kerekes Gábor, ügyvezető általános helyettese (Educatio Társ. Szolg. Nonprofit Kft.)

Részletesebben

Költségvetési alapokmány

Költségvetési alapokmány Költségvetési alapokmány 1) Fejezet száma és megnevezése: Fejezet száma: XXXIII. Fejezet megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia 2.) Költségvetési szerv: a.) Azonosító adatai: Törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

A 2014. évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére

A 2014. évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére A évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23. 2012. április 10. Kari tájékoztató rendezvény Tevesz Gábor okt.dh. 1 BME - VIK BME 1. 269 526 m 2

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Szöveges Indoklás 2004. évi Beszámolóhoz 1. Szervezeti változások bemutatása Az Intézet 10 tudományos-, és 6 nem tudományos feladatokat

Részletesebben

Mérés gyakorisága. Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma Fő Féléves ORH Neptun Automatikus

Mérés gyakorisága. Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma Fő Féléves ORH Neptun Automatikus A.1 Hallgatói létszám növelése A.1.1 Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók Fő Féléves ORH Neptun Automatikus Finanszírozási szempontú kimutatás, azaz kétszakos

Részletesebben

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, től)

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, től) Nyelvvizsga szótár Korábbi elnevezés alapfokú (A vagy B vagy C típusú) középfokú (A vagy B vagy C típusú) felsőfokú (A vagy B vagy C típusú) egynyelvű vagy kétnyelvű általános szakmai vagy szaknyelvi Új

Részletesebben

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, től) B1 (szóbeli vagy írásbeli vagy komplex)

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, től) B1 (szóbeli vagy írásbeli vagy komplex) Nyelvvizsga szótár Korábbi elnevezés alapfokú (A vagy B vagy C típusú) középfokú (A vagy B vagy C típusú) felsőfokú (A vagy B vagy C típusú) egynyelvű vagy kétnyelvű általános szakmai vagy szaknyelvi Új

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 1. Fejezet száma: XXXIII. megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia 2. Köztestületi költségvetési szerv a) azonosító adatok

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Szeged. 2015. június 23 KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT Homoki-Nagy Mária Varga Zsuzsanna PROJEKT ELEMEK 1. Oktatási együttműködés a mérnökiinformatika, a pedagógusképzés és

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006.

Közhasznúsági jelentés 2006. Adószám: 18951987-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Apk.60.007/1994. 8900 Zalaegerszeg, Apáczai. Cs. J. tér 5/A. 2006. Fordulónap: 2006. december 31. Beszámolási időszak: 2006.

Részletesebben

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar. február 4. Dr. Papp Lajos Tanulmányi Hivatal A Pedagógiai és Pszichológiai Kar számokban 4+1 telephely

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

Kecskemét, 2007. április 20.

Kecskemét, 2007. április 20. BESZÁMOLÓ A KECSKEMÉTI FŐISKOLA 2006. ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Kecskemét, 2007. április 20. 1 BEVEZETÉS Az integrált Kecskeméti Főiskola hetedik gazdasági évét zárta 2006-ban. A Felsőoktatási törvény

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) /20-52, fax: ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T É K E L É S E

3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) /20-52, fax: ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T É K E L É S E BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI SZERVEK 3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) 514-500/20-52, fax: 20-02 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZ Ö V E G E S É R T

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

Szöveges beszámoló. Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész év

Szöveges beszámoló. Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész év Szöveges beszámoló Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész 2014. év 1 1. A 2014. évi költségvetési támogatás A MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont 2014. évre elfogadott költségvetési támogatása

Részletesebben

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER alap- és egységes osztatlan képzés- nappali tagozat

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER alap- és egységes osztatlan képzés- nappali tagozat A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által nappali tagozatos alap- és egységes (osztatlan) képzésben részt vevő, tanulmányaikat 2008/2009-es, 2009/2010-es valamint

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz

Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz Az intézet 2004. évi gazdálkodásának értékelésénél megállapitható, hogy az előző évekhez hasonlóan a kényszerü takarékoskodás jellemezte az intézetet.

Részletesebben

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT KOLLÉGIUMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT a 2016/2017. tanév őszi félévére I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) Jelen szabályzat a BME án hallgatói és doktorandusz jogviszonnyal rendelkező hallgatókra vonatkozik. (2)

Részletesebben

Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges. A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak.

Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges. A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak. Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges beszámolójának felülvizsgálata A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak. Az Idegennyelvi Továbbképző Központ önálló,

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

Magyar Akkreditációs Bizottság

Magyar Akkreditációs Bizottság Magyar Akkreditációs Bizottság Titkárság A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG TITKÁRSÁGA 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi

Részletesebben

Kollégiumi jogosultság megállapításához

Kollégiumi jogosultság megállapításához Kollégiumi jogosultság megállapításához 51/2007. (III. 26.) Korm. r. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 3. (1) Államilag támogatott képzésben

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában. Szolnok IX. 27.

A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában. Szolnok IX. 27. A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában Szolnok 2010. IX. 27. Kérdések Mi a kompetencia? Mit kezd a szervezet a kompetenciákkal? Milyen a jó szakképzési rendszer? Cégtörténet A Perfekt Zrt.

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Lukács Edit Beiskolázási és Idegennyelv oktatási igazgató ME, Gazdaságtudományi Kar vgtedith@uni-miskolc.hu A Miskolci

Részletesebben

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI . 2007. A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI a mőszaki képzés átalakulásának fıbb jellemzıi Dr. Palásti-Kovács Béla, BMF-BGK dékán mőszaki felsıoktatási szakértı, Oktatási és Kulturális Minisztérium

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 11866361

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

Beszámoló a BME 2011. évi I-X. havi befektetési tevékenységéről

Beszámoló a BME 2011. évi I-X. havi befektetési tevékenységéről BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Átfogó szervezeti egység: Kaszásné Mészáros Éva főigazgató Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság E LŐTERJESZTÉS A Szenátus 2011.

Részletesebben

ME Miskolci Egyetem ME FI87515 ME FI87515. ME felvehető összlétszáma: 5400 fő.

ME Miskolci Egyetem ME FI87515 ME FI87515. ME felvehető összlétszáma: 5400 fő. ME FI87515 ME FI87515 ME Miskolci Egyetem ME felvehető összlétszáma: 5400 fő. Felvehető (fő) Képzési Település Nyelv Nappali képzés Esti, levelező munkarend Távoktatás Képzési /macsoport bölcsészettudomány

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Budapest, 2016. április 20. TARTALOMJEGYZÉK I. INTÉZMÉNYAZONOSÍTÓ ADATOK, FELADATKÖRÖK, TEVÉKENYSÉGEK...

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT Adószám: 18549861 2 09 Cégjegyzékszám: 09-09-016888 BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT 4130 Derecske, Sas u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2 0 1 1. Beszámolási időszak: 2011. január

Részletesebben

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA

TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA Költségvetési alapokmánya Szarvas 2004. február 2 XX. Oktatási Minisztérium 1. Költségvetési szerv a) Azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329860

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. A költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási száma: 597649000 - megnevezése:

Részletesebben

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló Hallgatók 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011 Módszertani összefoglaló Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2012. március 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2012. évi költségvetés összeállítása

2012. évi költségvetés összeállítása Tervezet. 2012. évi költségvetés összeállítása A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény a finanszírozási rendszerről rendelkező fejezeteinek 2008. január 1. hatálybalépésével a felsőoktatási intézmények

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS - 2015. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna

TOVÁBBTANULÁS - 2015. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna TOVÁBBTANULÁS - 2015 Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna BOLOGNAI KÉPZÉSI RENDSZER Felsőoktatási szakképzés JELENTKEZÉSI FOLYAMAT, HATÁRIDŐK 1. Tájékozódás (nyílt nap, internet) Kapacitásszámok www.felvi.hu

Részletesebben

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság Oktatási területeink Informatika Agrárgazdaság Szak- és közigazgatás Üzleti közgazdaság Vidékfejlesztés Felvételt nyert hallgatók száma Államilag finanszírozott hallgatók száma Költségtérítéses hallgatók

Részletesebben

Felvételi adatok elemzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

Felvételi adatok elemzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Felvételi adatok elemzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2014 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Karai és Intézetei a 2014-2015-ös tanévben is széles körű kínálattal várták az intézményben továbbtanulni

Részletesebben

Frissdiplomások 2014

Frissdiplomások 2014 Frissdiplomások 2014 Kutatási zárótanulmány Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály Készítette: Veroszta Zsuzsanna 2015. május 1 Tartalom I. Vezetői

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Mándoki Péter gazdasági dékánhelyettes Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Készült a 2010. évi elemi költségvetéshez 1. Azonosító adatok 1.1. Irányító szerv: fejezet száma: XXXIII. megnevezése: Magyar

Részletesebben

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító:

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kara az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank együttműködése keretében pályázatot

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya

MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet, megnevezése : XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám: PIR törzsszám: 308801

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez.

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. BESZÁMOLÓ 2006. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 2006. év költségvetése ez időszakban

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS - 2014. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna

TOVÁBBTANULÁS - 2014. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna TOVÁBBTANULÁS - 2014 Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna BOLOGNAI KÉPZÉSI RENDSZER Felsőoktatási szakképzés JELENTKEZÉSI FOLYAMAT, HATÁRIDŐK 1. Tájékozódás (nyílt nap, internet) Kapacitásszámok www.felvi.hu

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya

Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya Budapesti Gazdasági Főiskola költségvetési alapokmánya XX. fejezet Oktatási Minisztérium Azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 329826000 - megnevezése: Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Építőmérnökök képzése Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 o Építőmérnöki Kar o Gépészmérnöki Kar o Építészmérnöki Kar o Vegyészmérnöki

Részletesebben

MÓDSZERTANI LEÍRÁS DIPLOMÁS KUTATÁS 2010. A vizsgálat keretei. A kutatás alapsokasága. Az adatfelvétel módszere

MÓDSZERTANI LEÍRÁS DIPLOMÁS KUTATÁS 2010. A vizsgálat keretei. A kutatás alapsokasága. Az adatfelvétel módszere FÜGGELÉK FÜGGELÉK DIPLOMÁS KUTATÁS 2010 MÓDSZERTANI LEÍRÁS A vizsgálat keretei A Diplomás kutatás 2010 adatfelvétele az Országos Diplomás Pályakövetési Rendszer kutatási programjának keretében zajlott

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Folkrádió Közhasznú Alapítvány Székhely: 4177 Földes, Debreceni u. 19. Adószám:

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Folkrádió Közhasznú Alapítvány Székhely: 4177 Földes, Debreceni u. 19. Adószám: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004 Folkrádió Közhasznú Alapítvány Székhely: 4177 Földes, Debreceni u. 19. Adószám: 18565449-1-09 TARTALMA 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló I/A.

Részletesebben