Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács. Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács. Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács"

Átírás

1 EMLÉKEZTETŐ A KÖZOP MONITORING BIZOTTSÁG (KÖZOP MB) ELSŐ, ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL HELYSZÍN: Art otel Budapest, Bem rakpart IDŐPONT: november 15., 10:00 RÉSZTVEVŐK: Szavazati joggal jelenlévő tagok: Burány Sándor Galovicz Mihály Manninger Jenő Gadus István (h.giba Tamás) Gyárfás Ildikó (h. Gadóczi Bertalan) Bratu László Fleischer Tamás Mészárosné Halász Judit dr. Borsik János Dr. Katona András Molnár László Vitézy Dávid Dr. Németh Ernő A Közlekedés Operatív Program Monitoring Bizottsági elnöke, a FIT közlekedéspolitikáért felelős tagja A Közlekedés Operatív Program Irányító Hatóságának vezetője Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége A Környezet és Természetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Találkozója Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács Országos Érdekegyeztető Tanács munkavállalói oldal Közlekedéstudományi Egyesület Magyar Mérnöki Kamara Városi és elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) Magyar Logisztikai Egyesület 1

2 Dr. Almássy Eszter Thoroczkay Zsolt Tóth Péter Marczin Örs Csépe Balázs Kovács-Nagy Rita Zolnai Mária Kende Gábor Kifer Márta Magyar Vasúti Egyesülés Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Hálózati Infrastruktúra Főosztály Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Infrastruktúrafejlesztési Programok Főosztály Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium - közlekedésbiztonság KIKSZ Pénzügyminisztérium Tanácskozási joggal jelenlévő tagok: Maksi Mátyás Alejandro Checchi-Lang Filep Nándor Dr. Puskás Dóra Európai Bizottság Európai Bizottság DG REGIO PM - Igazoló Hatóság PM - Ellenőrzési Hatóság (KEHI) Vargha Katalin Közlekedés Operatív Program Irányító Hatóság, MB titkár Megfigyelők: Antonio Colaco Shelley Mason Európai Bizottság DG TRANSPORT Európai Bizottság DG TRANSPORT 2

3 Kocsis Zsuzsanna Dr. Becker László Lovász Győző Szebeni László Barabás Péter Knappné Hanyec Tünde Végh Zsófia Diczkó János Szűcs Lajos Zólyominé Zolnai Marianna Balogh Árpád BFFH BFFH ORFK KIKSZ KIKSZ KIKSZ KIKSZ KIKSZ GKM NFÜ KÖZOP IH DBR Burány Sándor elnök úr köszöntötte a jelenlevőket a Közlekedési Operatív Program Monitoring Bizottság (KÖZOP MB) első ülésén, hangsúlyozva a KÖZOP fontosságát tekintve a közlekedésfejlesztés területének fontosságát. Bemutatta a KÖZOP Irányító Hatóság új vezetőjét, Galovicz Mihály urat, aki röviden bemutatkozott. Burány Sándor elnök úr megkérte a résztvevőket, hogy a hozzászólásaik előtt a könnyebb nyomon követés valamint az emlékeztető érdekében mutatkozzanak be, valamint nevezzék meg az őket delegáló szervezetet. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az ülésről hangfelvétel készül. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 29 szavazótagból 15 van jelen az ülés kezdetekor, tehát a Monitoring Bizottság határozatképes. (Az ülés közben érkezőkkel a tagok száma 22-re nőtt.) Burány Sándor elnök úr ismertette az ülés javasolt napirendi pontjait: 1. A Monitoring Bizottság ügyrend tervezetének megvitatása és elfogadása, valamint a Monitoring Bizottság megalakulása (az Előzetes Monitoring Bizottság alakul át Monitoring Bizottsággá); 3

4 2. A június 19-én tartott Előzetes Monitoring Bizottsági ülés emlékeztetőjének elfogadása; 3. Az Operatív Programról valamint az Akciótervekről szóló tájékoztató; 4. Tájékoztató a KÖZOP műveletek kiválasztási szempontjairól; 5. Budapesti projektek bemutatása; 6. Egyéb A Monitoring Bizottság tagjai a napirendi pontokat elfogadták. Burány Sándor javasolta, hogy amennyiben külön kérés nem érkezik szavazásra, a napirendi pontoknál a bizottság lehetőleg konszenzussal szavazzon. Ellenvetés nem érkezett. 1. napirendi pont: A Monitoring Bizottság ügyrend tervezetének megvitatása és elfogadása, valamint a Monitoring Bizottság megalakulása (az Előzetes Monitoring Bizottság alakul át Monitoring Bizottsággá) Kiosztott dokumentumok: Ügyrend-tervezet A beérkezett észrevételek Burány Sándor tájékoztatta a tagokat, hogy az ügyrend tervezete valamint az arra érkezett tagi észrevételek kiosztásra kerültek, majd felkérte Grónay Andrea főosztályvezetőhelyettest, hogy ismertesse a napirendi pontot. Grónay Andrea köszöntötte a jelenlévőket a KÖZOP Monitoring Bizottság ülésén, elmondta, hogy a 1083/2006 EK rendelet 63.cikke alapján az Operatív Program Európai Bizottság általi jóváhagyását követő 3 hónapon belül megalakul a tényleges monitoring bizottság. Tekintve, hogy a KÖZOP jóváhagyására 2007 augusztusban került sor, a mostani ülésen az eddigi előzetes monitorig bizottság rendes monitoring bizottsággá alakul át. Elmondta, hogy az ügyrend tervezet gyakorlatilag azonos a nyáron megvitatott és elfogadott ügyrenddel, majd ismertette az arra érkezett észrevételeket. A Monitoring Bizottságot az IH működteti, működésének alapja a 1083/2006 EK rendelet, a hazai szabályozásban pedig a 255/2006 Kr. Röviden ismertette a Monitoring Bizottság feladatait, melyek a kiosztott tájékoztató anyagokban, többek között az Ügyrendtervezetben megtalálhatóak. Röviden ismertette az észrevételeket és az IH álláspontját az észrevételekkel kapcsolatban. Burány Sándor felkérte a tagokat az esetleges kérdések, észrevételek jelzésére. 4

5 Fleischer Tamás (Környezet és Természetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Találkozója) jelezte, hogy több ponton is volna észrevétele az ügyrendhez, ezért javasolta a dokumentum pontjain történő végighaladást. Burány Sándor javasolta, hogy amennyiben sok észrevétel van, azt a tagok inkább írásban tegyék meg, tekintettel arra, hogy a felvetett kérdéseket rendszerint meg kell vizsgálni, ezekről dönteni az ülésen nehezebb. Mindazonáltal megkérte Fleischer urat felvetéseinek ismertetésére. Fleischer Tamás (Környezet és Természetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Találkozója) javasolta a bizottság feladatai (II.pont) között rögzíteni az UMFT célkitűzéseihez, illetve a horizontális szempontokhoz való visszacsatolást. Továbbá a IV/13/h. pontot kiegészíteni javasolja, mely szerint az MB elnöke nyilatkozzék, de az MB nevében, hisz itt mindenki más is nyilatkozati joggal bírhat saját szervezete nevében. A VI./18. pontban tárgyalt albizottságok vezetőinek jogait egyeztetni javasolja, véleménye szerint a nyilatkozati és a bizottság álláspontjának képviselete kivételével minden jog megilleti az albizottságok vezetőit is. A VI/19. pontban foglalt teljes körben kifejezés szerinte felesleges, mivel kétszer ismétlődik. A VIII./26. pont alapján javasolja, hogy csak akkor legyen másod ízben is összehívható az ülés, ha azt az előzetes meghívóban is jelezték. Az ügyrendben említett angol nyelvű összefoglalót szintén megköröztetésre javasolja, amennyiben az nem azonos az emlékeztető angol nyelvű fordításával. Ismét felhívta a figyelmet arra, hogy ő két szervezeten keresztül is felkérésre került, ami ahhoz vezetett, hogy az egyik szervezetnek nincs jelen képviselője. Elmondta, hogy ő a MTA Világgazdasági Kutató Intézet közlekedési szakértőjeként személyesen is kapott felkérő levelet az MTA címén, ám ő magát nem delegálhatja. Delegálta őt viszont a Környezet és Természetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Találkozója. Javasolta, hogy vagy töröljük az MTA-t a tagok közül, vagy az IH az MTA vezetőjének címezzen levelet, így onnan is kijelölésre kerülhet egy személy. Grónay Andrea az észrevételekre válaszolva a következőket mondta el: Tekintettel arra, hogy ez a bizottság a KÖZOP monitoring bizottsága, nincs az UMFT célokhoz való visszacsatolási kötelezettsége, ezért nem javasolja az erre vonatkozó kiegészítést. Ennek a bizottságnak a feladata a KÖZOP céljainak figyelemmel kísérése és az azokhoz történő visszacsatolás. A Monitoring Bizottság működésének alapja a 1083/2006 EK rendelet, a hazai szabályozásban pedig a 255/2006 Kormány rendelet, működését a partnerség és az esélyegyenlőség tiszteletben tartásával folytatja. Az elnök nyilatkozati jogával kapcsolatban az IH egyetért azzal, hogy természetesen az ügyrend vonatkozó pontja az elnöknek a monitoring bizottság nevében történő nyilatkozati jogára vonatkozik. Az albizottságok kapcsán tisztázni kívánta, hogy a KÖZOP esetén még nem jött létre albizottság, s amennyiben igény esetén létrejön, akkor a tagok összetétele a monitoring bizottsági tagokból adódik, az albizottságban történt eseményekről a monitoring bizottsági üléseken a tagoknak be kell számolni az albizottság munkájáról. Ezekkel a kiegészítésekkel látja egyértelműnek az adott pontot, és a teljes körű beszámolás 5

6 kifejezést. A VIII/26. ponttal kapcsolatos észrevételt elfogadhatónak tartotta. Az angol nyelvű összefoglalóval kapcsolatban elmondta, hogy minden angol nyelvű összefoglaló a bizottsági tagok által ismert dokumentumok fordítása csupán. Elmondta, hogy az MTA Világgazdasági Kutató Intézet részére az előző ülése felvetett félreértés miatt írtunk újabb felkérő levelet, ám választ eddig nem kaptunk. Fleischer Tamás (Környezet és Természetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Találkozója) fenntartotta, hogy az esélyegyenlőségi szempontokat figyelembe vevő bizottsági működés még mindig nem jelent a környezeti fenntarthatósági szempontok figyelembevételét, illetve javasolta, hogy ne az MTA Világgazdasági Kutató Intézetet kérjük tag delegálásra, hanem magát az MTA-t. Elmondta továbbá, hogy az UMFT-nek nincs Monitoring Bizottsága, így ha a KÖZOP MBnak és a többi Monitoring bizottságnak nem dolga a visszacsatolás, akkor az senkinek sem dolga, tehát ez a kérdés nincs megoldva. Mészárosné Halász Judit (Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács) megjegyezte, hogy az ügyrend pontjai között sehol nem látja az esélyegyenlőségi kérdések tartalmi megvitatásának lehetőségét. Grónay Andrea kihangsúlyozta, hogy ez lehetne az a témakör, mely területen egy horizontális albizottság kiegészíthetné a MB munkáját. Burány Sándor szavazásra bocsátotta a II/3. (f) pontban szereplő szövegrész pontosítását a következők szerint: az alapok vonatkozó célkitűzéseinek elérését valamint a horizontális szempontok érvényesülését (esélyegyenlőség, környezeti fenntarthatóság). A bizottság a javaslatot 11-7 arányban elvetette, 2 tartózkodás mellett. Burány Sándor felkérte a tagokat a határozati javaslattal kapcsolatos szavazásra. A bizottság ellenszavazat nélkül elfogadta az elhangzott észrevételek figyelembevételével módosított ügyrendet. 1/2007. (XI.15.) KÖZOP MB határozat: A Közlekedési Operatív Program (KÖZOP) Monitoring Bizottságának ügyrendjét a Bizottság konszenzussal elfogadta. Ezzel a Monitoring Bizottság megalakult. Tekintettel arra, hogy az újonnan elfogadott ügyrend alapján az emlékeztető elkészítésébe már hitelesítők is bevonásra kerültek, ezért felkérte a kormányzati oldalról Kovács Nagy Ritát (ÖTM), a civil oldalról pedig Molnár Lászlót (Magyar Mérnöki Kamara) az emlékeztető hitelesítésére. 6

7 2. napirendi pont: A június 19-én tartott Előzetes Monitoring Bizottsági ülés emlékeztetőjének elfogadása Kapcsolódó dokumentumok: A KÖZOP Előzetes Monitoring Bizottság június 19-én tartott ülésének emlékeztetője Burány Sándor felkérte Grónay Andrea főosztályvezető-helyettest, hogy ismertesse a napirendi pontot. Grónay Andrea elmondta, hogy sajnos az előző ülésen többen elfelejtettek bemutatkozni felszólalásuk előtt, ami azt eredményezte, hogy több megszólalót nem sikerült nevesíteni az emlékeztető megírásakor. Az emlékeztető észrevételezésére 15 nap állt rendelkezésre a tagok számára, s bár az emlékeztető kiküldésekor erre külön felhívtuk a figyelmet, sajnos ennek ellenére egy visszajelzés sem érkezett a felszólalók beazonosításához. Ezért újra kihangsúlyozta annak fontosságát, hogy a tagok felszólalás előtt a jövőben mindig bemutatkozzanak, továbbá megkérte a tagokat, hogy nézzék végig az emlékeztetőt, és ahol Anonymus nevet látnak, és magukra ismernek, jelentkezzenek. Ezt követően az ismeretlen felszólalók jelentős része beazonosításra került, ám maradtak ismeretlen eredetűek is. Mivel nem lett minden felszólalásnak gazdája, Burány úr az emlékeztetőt a fenti módosításokkal, valamint néhány ismeretlen felszólalással elfogadásra terjesztette elő. Burány Sándor felkérte a tagokat a határozati javaslattal kapcsolatos szavazásra. A bizottság ellenszavazat nélkül elfogadta az elhangzott észrevételek figyelembevételével módosított emlékeztetőt. 2/2007. (XI.15.) KÖZOP MB határozat: A Közlekedési Operatív Program (KÖZOP) Előzetes Monitoring Bizottság június 19-i ülésének emlékeztetőjét a Bizottság konszenzussal elfogadta. 3. napirendi pont: Az Operatív Programról valamint az Akciótervekről szóló tájékoztató Kiosztott dokumentumok: A Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) Európai Bizottság által jóváhagyott változata A Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) Európai Bizottság általi jóváhagyásáról szóló határozat; Akciótervek augusztus 8-i kormányülésén elfogadott változata 7

8 Tájékoztató a KÖZOP előrehaladásáról (Prezentáció) Tájékoztató az Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégiáról (Prezentáció) Burány Sándor tájékoztatta a tagokat, hogy a KÖZOP dokumentumát az Európai Bizottság 2007 augusztus 1-én jóváhagyta, a Kormány pedig augusztus 8-i ülésén fogadta el az Akcióterveket. Elmondta, hogy a Bizottság titkársága a napirendi pontokhoz tartozó dokumentumokat eljuttatta a tagokhoz, illetve a szóban forgó anyagok a helyszínen is kiosztásra kerültek. Ezt követően felkérte Galovicz Mihály IH vezetőt, hogy tartsa meg prezentációját a KÖZOP és Akcióterveinek előrehaladásáról. Galovicz Mihály (irányító hatóság vezető) rövid tájékoztatót tartott a júniustól decemberig tartó időszak újdonságairól a KÖZOP és az Akciótervek vonatkozásában, valamint intézményrendszeri vonatkozásban. Bemutatta a KKK-KIKSZ, a Közreműködő Szervezet vezetőjét, Kende Gábor urat. Burány Sándor megköszönte a prezentációt majd felkérte Szűcs Lajos urat a GKM képviseletében, hogy tartsa meg tájékoztatóját az Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia vonatkozásában. Szűcs Lajos a GKM képviseletében megtartotta tájékoztatóját az Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia vonatkozásában. Burány Sándor felkérte a tagokat az esetleges kérdések, észrevételek jelzésére. Fleischer Tamás (Környezet és Természetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Találkozója) érdeklődött aziránt, hogyan kívánja a GKM a most elkészült Stratégiának az augusztusban elfogadott KÖZOP-hoz való utólagos visszacsatolását megoldani. Szűcs Lajos (GKM) elmondta, nem kell módosítani a KÖZOP-ot, mivel a KÖZOP kialakításakor, tervezésekor ezek a stratégiai elemek már ismertek voltak, az egyeztetések során beépültek a KÖZOP-ba. Alejandro Checchi-Lang (Európai Bizottság) köszöntötte a jelenlévőket, dicsérte a tolmácsok munkáját, s megkérte a tagokat, hogy aki szükségét érzi, most kapcsolja be fejhallgatóját. Hangsúlyozta, hogy az itt bemutatott Stratégia nagyon jó megközelítés, azonban ez csak a stratégia elemző része. Tekintve, hogy a magyar Kormány ígéretet tett a teljes Stratégia év végéig történő megalkotására, az Európai Bizottság várja a teljes Stratégiát, hisz ez előfeltétele is a program indításának. A Stratégiának fontos részét képezi a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele, mely szintén nagyon fontos az Európai Bizottság számára. Ugyanakkor aggodalmát fejezte ki a vasúti projektek előkészítetlensége miatt, jóllehet a magyar állam Kohéziós Alapból jelentős összegeket (1,7 mrd euro) kapott kifejezetten vasúti projektek előkészítésére. A Jaspers tájékoztatása alapján Magyarország nem rendelkezik előkészített vasúti projektekkel, ami aggodalomra 8

9 ad okot, hisz a vasút prioritási ágazat az Európai Bizottság számára. Az a minimális arány, melyről az Európai Bizottsággal megegyezés született, nem módosítható, az az összeg a megfelelő felhasználásig blokkolva van. Hangsúlyozta, hogy a KÖZOP egy jó program, épp ezért jó lenne, ha meg is tudnánk valósítani, mégpedig a megfelelő arányokban, másképp a program céljait nem leszünk képesek elérni. Mészárosné Halász Judit (Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács) a liszaboni célok között szereplő foglalkoztatás növelése és az imént meghallgatott Stratégia személyszállításra vonatkozó része a valóságban nem köszön vissza, hisz több hátrányos helyzetű kistérségből gyakorlatilag lehetetlen munkába járni, megszűntek mind a Volán, mind a vasút járatok. Javasolja a menetrendek és az árak tervezés során figyelembe venni a munkanélküliség felszámolására irányuló különböző terveket, valamint az autóval nem rendelkezők kispénzűségét. Molnár László (Magyar Mérnöki Kamara) elmondta, hogy a Kamara közlekedési tagozata a GKM-mel megvitatta a Stratégiát, s ennek alapján az a véleménye, hogy ez a Stratégia jelentős előrelépést jelent az eddigiekhez képest, jó módszertannal, eszközrendszerrel rendelkezik, hiányolható ugyanakkor, hogy nem foglalkozik a határon átnyúló gazdasági térségekkel és a határmenti kapcsolatokkal, valamint nem említi a horizontális politikák között a területfejlesztési tényezők fontosságát. Hozzátette, hogy a közösségi közlekedés jelenleg Magyarországon alulfinanszírozott, ezért sajnos az esélyegyenlőségi szempontok megvalósítása csak hosszú távon elképzelhető. Hozzátette, hogy a KÖZOP-on nem lehet számon kérni a magyar vasúti közlekedés teljes helyzetét, csupán azon projektek vizsgálhatók, melyek beleférnek az uniós finanszírozási körbe. Dr. Borsik János (Országos Érdekegyeztető Tanács munkavállalói oldal) véleménye szerint a rendelkezésre álló összegek elosztása kevésbé hatékony. A Stratégia szép terv, de a GKM nek fogalma sincs arról, hogy mit is jelent a szárnyvonalak bezárása. E kérdésben nincs társadalmi egyeztetés, és ha az országnak nincs egy ökológiai alapokon nyugvó, társadalmilag is támogatott közlekedéspolitikai koncepciója, akkor a szép tervek hiányosak maradnak. Magyarország tranzit ország, nem csak kelet-nyugati, hanem északdéli irányú fejlesztésekre is szükség volna. Úgy véli, hogy a tengelyterhelés növelése nem kielégítő megoldás ebben az esetben, hiszen az utak kapacitása véges, a forgalom viszont bizonyos esetekben többszörösére nőtt. A Ro-La hazai helyzete pedig egyenesen katasztrofális. Javasolja, hogy az Európai Bizottság kísérje figyelemmel kormányszinten a magyarországi közlekedési prioritások megvalósulását, mert soha nem lesz ekkora forrás a szolgáltatást igénybevevőkre jobban figyelő közlekedés kialakítására. Vitézy Dávid (Városi és elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) osztotta az előtte szólók véleményét, a megfogalmazott célok nagyon hangzatosak, de a valóság azt mutatja, nemhogy elindulnánk előre, de gyakorlatilag hátrafelé megyünk. A vasúti mellékvonalak bezárása, vagy a legfőbb pályaudvarok visszafejlesztése, kitelepítése egyes beruházások miatt, vagy a BKV drasztikus, Európában egyedülálló teljesítménycsökkentése 9

10 kifejezetten ellentétesek a stratégiai célokkal, és lényegesen megnehezítik a KÖZOP projektjeinek megvalósulását, még ha azok jó irányba mutatnak is. A Stratégiából hiányolja a nagyvárosok problémáit és ezeket megoldani hivatott célrendszert. Hiányolja egy olyan egységes stratégia létét, mely alapján az összes nagyváros hasonló módon kezelhetné a városi közlekedés kérdéseit. Szűcs Lajos (GKM) elmondta, hogy a Stratégia összetett eszközrendszert tartalmaz, melynek a KÖZOP csupán egy részéhez kapcsolódik, ám tartalmaz sok olyat is, melyek a kormányzat egyéb intézkedései által valósulhatnak majd meg. Ilyen többek között a társadalmi esélyegyenlőség megőrzése, biztosítása a mobilitás szempontjából célkitűzés is. A személyi közlekedés gazdasági fenntarthatósága, a gazdasági alapok hiánya erősen befolyásolja a lehetőségeket, tendenciózus teljesítménycsökkenést von maga után, ugyanis a közösségi közlekedés szolgáltató vállalatok bevételének %-át fizeti az utas, 30-40%-át az állam adja fogyasztói árkiegészítés címen, 10-25%-át pedig konszolidációs programokból fedezik. Uniós tagságunkkal azonban a közösségi közlekedési szolgáltatásokra vonatkozó rendeletek változása okán a évi GKM költségvetésben megjelentek olyan 100 milliós nagyságrendű tételek, melyek eddig hiányoztak a közösségi közlekedés talpon maradásához. Továbbá két éve a normatív támogatást is bevezették, ami a helyi közlekedési társaságoknak mintegy 30 Mrd forintnyi támogatást jelentett a három évvel ezelőttihez képest. Az infrastruktúra fejlesztéseket pedig valóban oda próbálják fókuszálni, ahol tömegeket érint, így a hátrányos helyzetű kistérségek közlekedésének megoldása valóban csak hosszú távú célként jelentkezhet. Molnár úr észrevételével kapcsolatban elmondta, hogy a területfejlesztési célokat ugyan nem nevesítve, hanem integrálva, de megjelenítették a stratégiában. Borsik úr észrevétele kapcsán elmondta, hogy a Stratégia a 2230/2006 Kormányhatározat figyelembe vételével készült. Az észak-déli irány fejlesztése a célok között szerepel, de a kelet-nyugat irányú fejlesztés ma elsőbbséget élvez, mivel itt már nagy a forgalom, míg az észak-déli irányban ez a jövő kérdése. A Ro-La kapcsán, amely kamionok vonaton történő szállításáról szól, elmondta, hogy Magyarország azon kevés Európai ország közé tartozik, aki jelentős összeggel támogatja a Ro-La-t, annak teljes összeomlását elkerülendő. Igénybevétele nem kötelező, mivel nincs engedély-kvóta gazdálkodás, az Európai Unión belül ez a terület liberalizált. A Ro-La drágább, mint a közúti fuvarozás, ezért értelemszerűen a vállalkozóknak nem áll érdekében alkalmazni azt, hacsak nincs arra kötelező adminisztratív szabályozás. A támogatások hatására kamion szállítására került sor, mely messze nem éri el azt a mennyiséget, mely az adminisztratív szabályozás esetén szállítható volna. A területet a jövőben is támogatni kívánja a tárca, immár a harmonizált európai szabályrendszer mentén. Vitézy úr észrevétele kapcsán elmondta, hogy a jogosan említett visszafejlődést talán most sikerült megállítani, a városi közlekedésre a következő hét évben legalább annyi forrás van betervezve a KÖZOP hozzájárulásával, mint az előző 70 évben összesen. Az Európai Unió kidolgozta a városi közlekedés Zöld könyvét, melynek megvitatásához a GKM egy 2008-ban kidolgozásra kerülő városi közlekedési politika kidolgozásával fog csatlakozni. Ebben azonban nem lesznek konkrétan 10

11 megnevezett útvonalak, itt pusztán egy önkormányzatok számára javasolt módszertant tudnak adni. Fleischer Tamás (Környezet és Természetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Találkozója) érdeklődött azzal kapcsolatban, hogy az OP és az akciótervek tartalmi megvitatására mikor kerül sor. Kiemelte többek között, hogy az Akciótervekben szereplő projektek lezárulása legkésőbb 1010-re van ütemezve, tehát a 2013-ig tartó időszak további részében nem egyértelmű, hogy mi fog történni. Úgy véli, a KÖZOP-ban maradtak még homályos, és rosszul meghatározott részletek, amiket egyeztetni és javítani kellene. Grónay Andrea elmondta, hogy az előzetes monitoring bizottsági ülésen már megvitatásra kerültek az akciótervek, illetve a partner-egyeztetések eredményei is ismertetésre kerültek. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az Operatív Programot az Európai Bizottság augusztusában elfogadta, tehát a Monitoring Bizottság feladata inkább a KÖZOP megvalósításának nyomon követése. A dokumentum az ülésen tájékoztatás végett került kiosztásra, annak tartalmi megvitatása már nem feladatunk. A as akciótervek ugyancsak a Kormány jóváhagyásával bírnak, azonban azok felülvizsgálata januárban várható. Kérte a tagokat, hogy az Akciótervekkel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket írásban tegyék meg mihamarabb a Monitoring Bizottság titkáránál (elérhetősége a meghívóban szerepelt), hogy azok decemberben még beépítésre kerülhessenek a felülvizsgálat során. Felhívta a tagok figyelmét arra is, hogy az OP valóban időszakra szól ugyan, de az akciótervek csak 2 évre. Azután új akciótervek készülnek újabb 2 évre, azokkal kapcsolatban újabb társadalmi vitára kerül majd sor. Fleischer Tamás (Környezet és Természetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Találkozója) tájékoztató jelleggel észrevételezte, hogy a vasúti fejlesztések esetén jelenleg az a megfogalmazás található az értékelési szempontok között, hogy a közúti stratégiának megfelel, ami t nem lát megalapozott értékelési szempontnak vasúti fejlesztések esetén. Ezeknek a térségfejlesztési stratégia, a regionális fejlesztési politika, illetve az egységes közlekedési koncepció céljainak kellene, hogy megfeleljenek. A térségi elérhetőség nem a régión belüli elérhetőséggel foglalkozik, hanem a térségek külső megközelíthetőségének javításával, ami a ország és a régiók nemzetközi elérhetőségének volna célja, alapvetően tehát hibásan felfogott célok megvalósítását kívánjuk követni, és indikátorokkal mérni. Alejandro Checchi-Lang (Európai Bizottság) előző hozzászólásához visszautalva kiemelte, hogy a Jaspers nem rendelkezik információval a vasúti projektekkel kapcsolatban, tehát erről a kérdésről szeretne több információt kapni. Szűcs Lajos (GKM) elmondta, hogy a 2003-as közlekedési politikához képest új elemek kerültek a stratégiába, melyek nagyobb teret adnak a kötött pályás közlekedésnek, mivel a környezeti fenntarthatóság szempontja kiemelt helyre került. A KÖZOP kialakítása során elértük a kötött pályás közlekedés Európai Unió által előírt arányait is. 11

12 Grónay Andrea hozzátette, hogy a vasúti beruházások részben a Kohéziós Alapból kerülnek előkészítésre, illetve hogy a Jaspers 2007 évi munkatervét az NFÜ módosítani kívánja, mivel már jelentkezett igény vasúti projektek kapcsán. Molnár László (Magyar Mérnöki Kamara) hozzátette, hogy az Akciótervben lévő öt vasúti infrastruktúra projekt közül három tenderterv készítési, vagy tendereztetési fázisban van. Burány Sándor megkérdezte a tagokat, van-e egyéb észrevételük. Burány Sándor a napirendi pontot lezárta. 4. napirendi pont: Tájékoztató a KÖZOP műveletek kiválasztási szempontjairól Kapcsolódó dokumentum: A KÖZOP műveletek tervezett kiválasztási szempontjai Prezentáció Burány Sándor felkérte Grónay Andreát a prezentáció felvezetésére. Grónay Andrea elmondta, hogy a 1083/2006 EK rendelet 65.cikke alapján a Monitoring Bizottság az Operatív Program jóváhagyásától számított hat hónapon belül megtárgyalja és jóváhagyja a finanszírozott műveletek kiválasztási kritériumait. Jelenleg az irányító hatóság egy tájékoztatást adna arról, hogy milyen kritérium-rendszert és hogyan állíttatott össze. A végleges elfogadást későbbi időpontra javasolja, természetesen a hat hónapos határidő figyelembe vételével. Ennek oka, hogy jelentős hazai jogszabály-módosulások várhatók a közeljövőben, különös tekintettel az Európai Uniós források felhasználásáról szóló 16/2006-os MeHVM-PM rendeletre, melynek várható módosulása a 2007 november végén várható. Az Akciótervek felülvizsgálatáról a Kormány januárban fog dönteni. Az egyes prioritási tengelyek, konstrukciók mentén a kiválasztási szempontokat differenciálni kell a támogatási terület típusok szerint, különbséget téve a kiemelt és a pályázatos úton beérkező projektek között. A projekt dokumentumok véglegesítése is a hónap végén várható, ekkor válhatnak csak véglegessé a kiválasztási kritériumok is. Ezt követően kerülhet a Monitoring Bizottság elé, írásos eljárás keretében. Mindezek figyelembevételével átadta a szót Tabák Gábornak, az OTP Hungaro-projekt képviselőjét, hogy a szempontrendszert kidolgozó munkacsoport szakértőjeként tartson részletes beszámolót a KÖZOP műveletek kiválasztási szempontjairól. Tabák Gábor prezentálta a KÖZOP műveletek tervezett kiválasztási szempontjait. Burány Sándor megkérdezte a tagokat, van-e észrevételük. 12

13 Fleischer Tamás (Környezet és Természetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Találkozója) érdeklődött, hogy ez a szempontrendszer csak a kiemelt projektekre vonatkozik, vagy a pályázatosokra is. Tabák Gábor (OTP Hungaro-projekt) elmondta, hogy a szempontrendszer alkalmazása általános lesz, de a szóban forgó 4.prioritási tengely esetén a szempontrendszer alapján kidolgozásra kerül majd egy pontozásos értékelő lap is. Tóth Péter ( GKM) tisztázni kívánta, hogy írásos eljárásban kerül-e elfogadásra a szempontrendszer a Monitoring Bizottság által, illetve hogy mi a szempontrendszer és a 16/2006-os MeHVM-PM rendelet egymáshoz való viszonya. Melyik a mértékadó, ha a Monitoring Bizottság által elfogadott szempontok szigorúbbak, mint a jogszabályban meghatározott. Mi történik ha a kettő között eltérés mutatkozik. Grónay Andrea (KÖZOP irányító hatóság) válaszában megerősítette az írásos eljárás lefolytatását. Hozzátette, hogy a projekt dokumentumok véglegesítése a jogszabályváltozást követően történhet meg annak figyelembevételével. Fleischer Tamás (Környezet és Természetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Találkozója) kérte a dátumok meghatározását a kiválasztási kritériumok használatának kezdetét illetően, illetve hogy az MB mikor észrevételezheti azokat. Grónay Andrea (KÖZOP irányító hatóság) elmondta, hogy november végére várható a jogszabály módosítás, november-december során az MB megkapja a végleges anyagot észrevételezésre. A projekt kiválasztás ezek alapján indul el az eljárásrend szerint a következőképpen: az elkészült projekt dokumentumok alapján a Kedvezményezett benyújtja a projekteket, a közreműködő szervezet értékelteti értékelők segítségével, a bíráló bizottság megtárgyalja és megteszi javaslatát, mely alapján az irányító hatóság megköti a támogatási szerződést. Antonio Colaco (DG Tansport) hasznosnak találta, hogy a kockázatelemzés a projekt elbírálás része, ami viszont nem egy statikus koncepció, tehát érdeklődött annak frissítési mikéntjéről, hogyan kívánja az irányító hatóság megoldani a kockázatok alakulására vonatkozó visszajelzést a projektek megvalósítása során. Tabák Gábor (OTP Hungaro-projekt) elmondta, hogy az értékelési szempontrendszerben ez az elvárás még nem tükröződik, bár a nagyprojektek estében ez valóban szükséges. Úgy véli, a közreműködő szervezet feladata lesz egy olyan projekt-menedzseri csapat felállítása, akik projektenként figyelik a kockázatelemzés által kiemelt részletek alakulását, illetve követni azokat a projekt megvalósulása során. Projektenként stratégia készül, mely értékelésre kerül, majd a kedvezményezett által leadott monitoring jelentések 13

Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) Magyar Mérnöki Kamara (MMK)

Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) Magyar Mérnöki Kamara (MMK) EMLÉKEZTETŐ A KÖZOP MONITORING BIZOTTSÁG (KÖZOP MOB) TIZEDIK ÜLÉSÉRŐL HELYSZÍN: Marriott Courtyard Blaha Lujza bálterem IDŐPONT: 2012. június 11. RÉSZTVEVŐK: Szavazati joggal jelen lévő tagok: Szalóki

Részletesebben

Partnerség a monitoringban. Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban

Partnerség a monitoringban. Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban Partnerség a monitoringban Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban 1 2 Magyar Természetvédők Szövetsége 1091 Budapest, Üllői út 91/b http://www.mtvsz.hu Partnerség

Részletesebben

CNNy NEGYEDIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért

CNNy NEGYEDIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért CNNy NEGYEDIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért A kézirat lezárva: 2006. október 31. A jelentés az Ökotárs Alapítvány

Részletesebben

CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért

CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért CNNy HARMADIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért A kézirat lezárva: 2006. február 15. A jelentés az Soros Alapítvány

Részletesebben

A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában

A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában Zárótanulmány a kérdőívek és interjúk feldolgozása alapján A kutatást

Részletesebben

Emlékeztető a Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Monitoring Bizottság 2012. június 7-én tartott üléséről

Emlékeztető a Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Monitoring Bizottság 2012. június 7-én tartott üléséről Emlékeztető a Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Monitoring Bizottság 2012. június 7-én tartott léséről Helyszín: Tiszafred, Hotel Balneum Jelen voltak: Szavazati joggal jelenlévő tagok: Siba Ignác

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 19-I ÜLÉSÉRŐL

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 19-I ÜLÉSÉRŐL J E G Y Z Ő K Ö N Y V A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 19-I ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT: 2007. SZEPTEMBER 19-ÉN, 11.00 ÓRAKOR BÜKFÜRDŐN, A KONFERENCIA-KÖZPONT TERMÉBEN JELEN VANNAK:

Részletesebben

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat?

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés

Részletesebben

Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2007. január

Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2007. január Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és Program STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2007. január Környezeti értékelés az Új Magyarország

Részletesebben

Készült: az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2002. október 14-én, 14 00 órakor Debrecenben, a Megyeháza Árpád termében megtartott ülésén.

Készült: az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2002. október 14-én, 14 00 órakor Debrecenben, a Megyeháza Árpád termében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2002. október 14-én, 14 00 órakor Debrecenben, a Megyeháza Árpád termében megtartott ülésén. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ívek

Részletesebben

INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT

INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT 4. INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁS 1 Szerzők: dr. Nagy Sándor Gyula Miklós Gábor Budapesti Corvinus Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK - 4. INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁS 4.1 FEJLESZTÉSPOLITIKA AZ EURÓPAI

Részletesebben

II. A TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKA ÉRVÉNYESÜLÉSE AZ ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZEREN KERESZTÜL 224 A területfejlesztési politika elsődlegesen a területi egyenlőtlenségek mérséklése céljának megfelelően hozta

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010.

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. Pécs, 2010. 1 Tartalom 1.) pont A regionális fejlesztési tanács együttműködésének értékelése a kistérségi fejlesztési tanácsok, a megyei

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 2014-2020 (TOP 5.0 változat, 2014. május 9.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projektvezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Kukely György Készítette: Terra Stúdió Kft. és az ÖKO ZRt. Budapest, 2014. augusztus

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projekt-vezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Vidéki Bianka Készítette: ÖKO

Részletesebben

2007. márciusi hírek

2007. márciusi hírek 2007. márciusi hírek Cégbejegyzés egy óra alatt Új uniós pályázati feltételekre lenne szükség Kevés magyar k+f pályázat A következő EMVA pályázatok nyílnak meg várhatóan április elején Érik az EPER - elindult

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben

CNNy MÁSODIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért

CNNy MÁSODIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért CNNy MÁSODIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért A kézirat lezárva: 2005. szeptember 30. A jelentés az Ökotárs Alapítvány

Részletesebben

BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE

BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: DR. KÖKÉNYESI JÓZSEF 006. március A TANKÖNYVET MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. MOGYORÓSY ESZTER I. FEJEZET

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i üléséről 5087-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i üléséről Az ülés helye: Baja, Városháza Díszterem, Szentháromság tér 1. Jelen vannak: Dr. Balogh László, Fercsák Róbert,

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS a Győr Sopron Országhatár vasútvonal fejlesztése projekt keretén belül: A vasút szerepe Sopron városában c.

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS a Győr Sopron Országhatár vasútvonal fejlesztése projekt keretén belül: A vasút szerepe Sopron városában c. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS a Győr Sopron Országhatár vasútvonal fejlesztése projekt keretén belül: A vasút szerepe Sopron városában c. dokumentum STRATÉGIAI 2012.06.20. Verziószám: v3 Megrendelő: GYŐR SOPRON

Részletesebben

Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 1 Magyarország Nemzeti Halászati Stratégiai Terv és Halászati Operatív Program STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA Kidolgoztató: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2007. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2008. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRŐL

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2008. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRŐL J E G Y Z Ő K Ö N Y V A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2008. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT: 2008. MÁJUS 28-ÁN, 11.00 ÓRAKOR ZALAEGERSZEGEN, A VÁROS DÍSZTERMÉBEN JELEN VANNAK: A MELLÉKELT

Részletesebben

Minek is bajlódjunk az egyeztetésekkel? Jó gyakorlatok az uniós forrásokkal kapcsolatos egyeztetési folyamatokban

Minek is bajlódjunk az egyeztetésekkel? Jó gyakorlatok az uniós forrásokkal kapcsolatos egyeztetési folyamatokban Minek is bajlódjunk az egyeztetésekkel? Jó gyakorlatok az uniós forrásokkal kapcsolatos egyeztetési folyamatokban sft-kiadvany_magyar_5.indd 1 Tartalom Összefoglalás 1. Információhoz való hozzáférés 2.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. J e g y z ő k ö n y v

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc III-1015-22/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. július 2. napján 9:00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2007. szeptember 6-án, 9.00 órakor, Szolnokon, a megyeháza Külső-Szolnok termében megtartott Gazdasági Bizottság üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2007. szeptember 6-án, 9.00 órakor, Szolnokon, a megyeháza Külső-Szolnok termében megtartott Gazdasági Bizottság üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2007. szeptember 6-án, 9.00 órakor, Szolnokon, a megyeháza Külső-Szolnok termében megtartott Gazdasági Bizottság üléséről Jelen vannak: 1. Szádvári Gábor, a bizottsági elnöke 2. Balogh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-17/2008. 128-152/2008. sz. határozat 12/2008. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben