Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács. Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács. Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács"

Átírás

1 EMLÉKEZTETŐ A KÖZOP MONITORING BIZOTTSÁG (KÖZOP MB) ELSŐ, ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL HELYSZÍN: Art otel Budapest, Bem rakpart IDŐPONT: november 15., 10:00 RÉSZTVEVŐK: Szavazati joggal jelenlévő tagok: Burány Sándor Galovicz Mihály Manninger Jenő Gadus István (h.giba Tamás) Gyárfás Ildikó (h. Gadóczi Bertalan) Bratu László Fleischer Tamás Mészárosné Halász Judit dr. Borsik János Dr. Katona András Molnár László Vitézy Dávid Dr. Németh Ernő A Közlekedés Operatív Program Monitoring Bizottsági elnöke, a FIT közlekedéspolitikáért felelős tagja A Közlekedés Operatív Program Irányító Hatóságának vezetője Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége A Környezet és Természetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Találkozója Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács Országos Érdekegyeztető Tanács munkavállalói oldal Közlekedéstudományi Egyesület Magyar Mérnöki Kamara Városi és elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) Magyar Logisztikai Egyesület 1

2 Dr. Almássy Eszter Thoroczkay Zsolt Tóth Péter Marczin Örs Csépe Balázs Kovács-Nagy Rita Zolnai Mária Kende Gábor Kifer Márta Magyar Vasúti Egyesülés Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Hálózati Infrastruktúra Főosztály Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Infrastruktúrafejlesztési Programok Főosztály Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium - közlekedésbiztonság KIKSZ Pénzügyminisztérium Tanácskozási joggal jelenlévő tagok: Maksi Mátyás Alejandro Checchi-Lang Filep Nándor Dr. Puskás Dóra Európai Bizottság Európai Bizottság DG REGIO PM - Igazoló Hatóság PM - Ellenőrzési Hatóság (KEHI) Vargha Katalin Közlekedés Operatív Program Irányító Hatóság, MB titkár Megfigyelők: Antonio Colaco Shelley Mason Európai Bizottság DG TRANSPORT Európai Bizottság DG TRANSPORT 2

3 Kocsis Zsuzsanna Dr. Becker László Lovász Győző Szebeni László Barabás Péter Knappné Hanyec Tünde Végh Zsófia Diczkó János Szűcs Lajos Zólyominé Zolnai Marianna Balogh Árpád BFFH BFFH ORFK KIKSZ KIKSZ KIKSZ KIKSZ KIKSZ GKM NFÜ KÖZOP IH DBR Burány Sándor elnök úr köszöntötte a jelenlevőket a Közlekedési Operatív Program Monitoring Bizottság (KÖZOP MB) első ülésén, hangsúlyozva a KÖZOP fontosságát tekintve a közlekedésfejlesztés területének fontosságát. Bemutatta a KÖZOP Irányító Hatóság új vezetőjét, Galovicz Mihály urat, aki röviden bemutatkozott. Burány Sándor elnök úr megkérte a résztvevőket, hogy a hozzászólásaik előtt a könnyebb nyomon követés valamint az emlékeztető érdekében mutatkozzanak be, valamint nevezzék meg az őket delegáló szervezetet. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az ülésről hangfelvétel készül. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 29 szavazótagból 15 van jelen az ülés kezdetekor, tehát a Monitoring Bizottság határozatképes. (Az ülés közben érkezőkkel a tagok száma 22-re nőtt.) Burány Sándor elnök úr ismertette az ülés javasolt napirendi pontjait: 1. A Monitoring Bizottság ügyrend tervezetének megvitatása és elfogadása, valamint a Monitoring Bizottság megalakulása (az Előzetes Monitoring Bizottság alakul át Monitoring Bizottsággá); 3

4 2. A június 19-én tartott Előzetes Monitoring Bizottsági ülés emlékeztetőjének elfogadása; 3. Az Operatív Programról valamint az Akciótervekről szóló tájékoztató; 4. Tájékoztató a KÖZOP műveletek kiválasztási szempontjairól; 5. Budapesti projektek bemutatása; 6. Egyéb A Monitoring Bizottság tagjai a napirendi pontokat elfogadták. Burány Sándor javasolta, hogy amennyiben külön kérés nem érkezik szavazásra, a napirendi pontoknál a bizottság lehetőleg konszenzussal szavazzon. Ellenvetés nem érkezett. 1. napirendi pont: A Monitoring Bizottság ügyrend tervezetének megvitatása és elfogadása, valamint a Monitoring Bizottság megalakulása (az Előzetes Monitoring Bizottság alakul át Monitoring Bizottsággá) Kiosztott dokumentumok: Ügyrend-tervezet A beérkezett észrevételek Burány Sándor tájékoztatta a tagokat, hogy az ügyrend tervezete valamint az arra érkezett tagi észrevételek kiosztásra kerültek, majd felkérte Grónay Andrea főosztályvezetőhelyettest, hogy ismertesse a napirendi pontot. Grónay Andrea köszöntötte a jelenlévőket a KÖZOP Monitoring Bizottság ülésén, elmondta, hogy a 1083/2006 EK rendelet 63.cikke alapján az Operatív Program Európai Bizottság általi jóváhagyását követő 3 hónapon belül megalakul a tényleges monitoring bizottság. Tekintve, hogy a KÖZOP jóváhagyására 2007 augusztusban került sor, a mostani ülésen az eddigi előzetes monitorig bizottság rendes monitoring bizottsággá alakul át. Elmondta, hogy az ügyrend tervezet gyakorlatilag azonos a nyáron megvitatott és elfogadott ügyrenddel, majd ismertette az arra érkezett észrevételeket. A Monitoring Bizottságot az IH működteti, működésének alapja a 1083/2006 EK rendelet, a hazai szabályozásban pedig a 255/2006 Kr. Röviden ismertette a Monitoring Bizottság feladatait, melyek a kiosztott tájékoztató anyagokban, többek között az Ügyrendtervezetben megtalálhatóak. Röviden ismertette az észrevételeket és az IH álláspontját az észrevételekkel kapcsolatban. Burány Sándor felkérte a tagokat az esetleges kérdések, észrevételek jelzésére. 4

5 Fleischer Tamás (Környezet és Természetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Találkozója) jelezte, hogy több ponton is volna észrevétele az ügyrendhez, ezért javasolta a dokumentum pontjain történő végighaladást. Burány Sándor javasolta, hogy amennyiben sok észrevétel van, azt a tagok inkább írásban tegyék meg, tekintettel arra, hogy a felvetett kérdéseket rendszerint meg kell vizsgálni, ezekről dönteni az ülésen nehezebb. Mindazonáltal megkérte Fleischer urat felvetéseinek ismertetésére. Fleischer Tamás (Környezet és Természetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Találkozója) javasolta a bizottság feladatai (II.pont) között rögzíteni az UMFT célkitűzéseihez, illetve a horizontális szempontokhoz való visszacsatolást. Továbbá a IV/13/h. pontot kiegészíteni javasolja, mely szerint az MB elnöke nyilatkozzék, de az MB nevében, hisz itt mindenki más is nyilatkozati joggal bírhat saját szervezete nevében. A VI./18. pontban tárgyalt albizottságok vezetőinek jogait egyeztetni javasolja, véleménye szerint a nyilatkozati és a bizottság álláspontjának képviselete kivételével minden jog megilleti az albizottságok vezetőit is. A VI/19. pontban foglalt teljes körben kifejezés szerinte felesleges, mivel kétszer ismétlődik. A VIII./26. pont alapján javasolja, hogy csak akkor legyen másod ízben is összehívható az ülés, ha azt az előzetes meghívóban is jelezték. Az ügyrendben említett angol nyelvű összefoglalót szintén megköröztetésre javasolja, amennyiben az nem azonos az emlékeztető angol nyelvű fordításával. Ismét felhívta a figyelmet arra, hogy ő két szervezeten keresztül is felkérésre került, ami ahhoz vezetett, hogy az egyik szervezetnek nincs jelen képviselője. Elmondta, hogy ő a MTA Világgazdasági Kutató Intézet közlekedési szakértőjeként személyesen is kapott felkérő levelet az MTA címén, ám ő magát nem delegálhatja. Delegálta őt viszont a Környezet és Természetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Találkozója. Javasolta, hogy vagy töröljük az MTA-t a tagok közül, vagy az IH az MTA vezetőjének címezzen levelet, így onnan is kijelölésre kerülhet egy személy. Grónay Andrea az észrevételekre válaszolva a következőket mondta el: Tekintettel arra, hogy ez a bizottság a KÖZOP monitoring bizottsága, nincs az UMFT célokhoz való visszacsatolási kötelezettsége, ezért nem javasolja az erre vonatkozó kiegészítést. Ennek a bizottságnak a feladata a KÖZOP céljainak figyelemmel kísérése és az azokhoz történő visszacsatolás. A Monitoring Bizottság működésének alapja a 1083/2006 EK rendelet, a hazai szabályozásban pedig a 255/2006 Kormány rendelet, működését a partnerség és az esélyegyenlőség tiszteletben tartásával folytatja. Az elnök nyilatkozati jogával kapcsolatban az IH egyetért azzal, hogy természetesen az ügyrend vonatkozó pontja az elnöknek a monitoring bizottság nevében történő nyilatkozati jogára vonatkozik. Az albizottságok kapcsán tisztázni kívánta, hogy a KÖZOP esetén még nem jött létre albizottság, s amennyiben igény esetén létrejön, akkor a tagok összetétele a monitoring bizottsági tagokból adódik, az albizottságban történt eseményekről a monitoring bizottsági üléseken a tagoknak be kell számolni az albizottság munkájáról. Ezekkel a kiegészítésekkel látja egyértelműnek az adott pontot, és a teljes körű beszámolás 5

6 kifejezést. A VIII/26. ponttal kapcsolatos észrevételt elfogadhatónak tartotta. Az angol nyelvű összefoglalóval kapcsolatban elmondta, hogy minden angol nyelvű összefoglaló a bizottsági tagok által ismert dokumentumok fordítása csupán. Elmondta, hogy az MTA Világgazdasági Kutató Intézet részére az előző ülése felvetett félreértés miatt írtunk újabb felkérő levelet, ám választ eddig nem kaptunk. Fleischer Tamás (Környezet és Természetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Találkozója) fenntartotta, hogy az esélyegyenlőségi szempontokat figyelembe vevő bizottsági működés még mindig nem jelent a környezeti fenntarthatósági szempontok figyelembevételét, illetve javasolta, hogy ne az MTA Világgazdasági Kutató Intézetet kérjük tag delegálásra, hanem magát az MTA-t. Elmondta továbbá, hogy az UMFT-nek nincs Monitoring Bizottsága, így ha a KÖZOP MBnak és a többi Monitoring bizottságnak nem dolga a visszacsatolás, akkor az senkinek sem dolga, tehát ez a kérdés nincs megoldva. Mészárosné Halász Judit (Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács) megjegyezte, hogy az ügyrend pontjai között sehol nem látja az esélyegyenlőségi kérdések tartalmi megvitatásának lehetőségét. Grónay Andrea kihangsúlyozta, hogy ez lehetne az a témakör, mely területen egy horizontális albizottság kiegészíthetné a MB munkáját. Burány Sándor szavazásra bocsátotta a II/3. (f) pontban szereplő szövegrész pontosítását a következők szerint: az alapok vonatkozó célkitűzéseinek elérését valamint a horizontális szempontok érvényesülését (esélyegyenlőség, környezeti fenntarthatóság). A bizottság a javaslatot 11-7 arányban elvetette, 2 tartózkodás mellett. Burány Sándor felkérte a tagokat a határozati javaslattal kapcsolatos szavazásra. A bizottság ellenszavazat nélkül elfogadta az elhangzott észrevételek figyelembevételével módosított ügyrendet. 1/2007. (XI.15.) KÖZOP MB határozat: A Közlekedési Operatív Program (KÖZOP) Monitoring Bizottságának ügyrendjét a Bizottság konszenzussal elfogadta. Ezzel a Monitoring Bizottság megalakult. Tekintettel arra, hogy az újonnan elfogadott ügyrend alapján az emlékeztető elkészítésébe már hitelesítők is bevonásra kerültek, ezért felkérte a kormányzati oldalról Kovács Nagy Ritát (ÖTM), a civil oldalról pedig Molnár Lászlót (Magyar Mérnöki Kamara) az emlékeztető hitelesítésére. 6

7 2. napirendi pont: A június 19-én tartott Előzetes Monitoring Bizottsági ülés emlékeztetőjének elfogadása Kapcsolódó dokumentumok: A KÖZOP Előzetes Monitoring Bizottság június 19-én tartott ülésének emlékeztetője Burány Sándor felkérte Grónay Andrea főosztályvezető-helyettest, hogy ismertesse a napirendi pontot. Grónay Andrea elmondta, hogy sajnos az előző ülésen többen elfelejtettek bemutatkozni felszólalásuk előtt, ami azt eredményezte, hogy több megszólalót nem sikerült nevesíteni az emlékeztető megírásakor. Az emlékeztető észrevételezésére 15 nap állt rendelkezésre a tagok számára, s bár az emlékeztető kiküldésekor erre külön felhívtuk a figyelmet, sajnos ennek ellenére egy visszajelzés sem érkezett a felszólalók beazonosításához. Ezért újra kihangsúlyozta annak fontosságát, hogy a tagok felszólalás előtt a jövőben mindig bemutatkozzanak, továbbá megkérte a tagokat, hogy nézzék végig az emlékeztetőt, és ahol Anonymus nevet látnak, és magukra ismernek, jelentkezzenek. Ezt követően az ismeretlen felszólalók jelentős része beazonosításra került, ám maradtak ismeretlen eredetűek is. Mivel nem lett minden felszólalásnak gazdája, Burány úr az emlékeztetőt a fenti módosításokkal, valamint néhány ismeretlen felszólalással elfogadásra terjesztette elő. Burány Sándor felkérte a tagokat a határozati javaslattal kapcsolatos szavazásra. A bizottság ellenszavazat nélkül elfogadta az elhangzott észrevételek figyelembevételével módosított emlékeztetőt. 2/2007. (XI.15.) KÖZOP MB határozat: A Közlekedési Operatív Program (KÖZOP) Előzetes Monitoring Bizottság június 19-i ülésének emlékeztetőjét a Bizottság konszenzussal elfogadta. 3. napirendi pont: Az Operatív Programról valamint az Akciótervekről szóló tájékoztató Kiosztott dokumentumok: A Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) Európai Bizottság által jóváhagyott változata A Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) Európai Bizottság általi jóváhagyásáról szóló határozat; Akciótervek augusztus 8-i kormányülésén elfogadott változata 7

8 Tájékoztató a KÖZOP előrehaladásáról (Prezentáció) Tájékoztató az Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégiáról (Prezentáció) Burány Sándor tájékoztatta a tagokat, hogy a KÖZOP dokumentumát az Európai Bizottság 2007 augusztus 1-én jóváhagyta, a Kormány pedig augusztus 8-i ülésén fogadta el az Akcióterveket. Elmondta, hogy a Bizottság titkársága a napirendi pontokhoz tartozó dokumentumokat eljuttatta a tagokhoz, illetve a szóban forgó anyagok a helyszínen is kiosztásra kerültek. Ezt követően felkérte Galovicz Mihály IH vezetőt, hogy tartsa meg prezentációját a KÖZOP és Akcióterveinek előrehaladásáról. Galovicz Mihály (irányító hatóság vezető) rövid tájékoztatót tartott a júniustól decemberig tartó időszak újdonságairól a KÖZOP és az Akciótervek vonatkozásában, valamint intézményrendszeri vonatkozásban. Bemutatta a KKK-KIKSZ, a Közreműködő Szervezet vezetőjét, Kende Gábor urat. Burány Sándor megköszönte a prezentációt majd felkérte Szűcs Lajos urat a GKM képviseletében, hogy tartsa meg tájékoztatóját az Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia vonatkozásában. Szűcs Lajos a GKM képviseletében megtartotta tájékoztatóját az Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia vonatkozásában. Burány Sándor felkérte a tagokat az esetleges kérdések, észrevételek jelzésére. Fleischer Tamás (Környezet és Természetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Találkozója) érdeklődött aziránt, hogyan kívánja a GKM a most elkészült Stratégiának az augusztusban elfogadott KÖZOP-hoz való utólagos visszacsatolását megoldani. Szűcs Lajos (GKM) elmondta, nem kell módosítani a KÖZOP-ot, mivel a KÖZOP kialakításakor, tervezésekor ezek a stratégiai elemek már ismertek voltak, az egyeztetések során beépültek a KÖZOP-ba. Alejandro Checchi-Lang (Európai Bizottság) köszöntötte a jelenlévőket, dicsérte a tolmácsok munkáját, s megkérte a tagokat, hogy aki szükségét érzi, most kapcsolja be fejhallgatóját. Hangsúlyozta, hogy az itt bemutatott Stratégia nagyon jó megközelítés, azonban ez csak a stratégia elemző része. Tekintve, hogy a magyar Kormány ígéretet tett a teljes Stratégia év végéig történő megalkotására, az Európai Bizottság várja a teljes Stratégiát, hisz ez előfeltétele is a program indításának. A Stratégiának fontos részét képezi a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele, mely szintén nagyon fontos az Európai Bizottság számára. Ugyanakkor aggodalmát fejezte ki a vasúti projektek előkészítetlensége miatt, jóllehet a magyar állam Kohéziós Alapból jelentős összegeket (1,7 mrd euro) kapott kifejezetten vasúti projektek előkészítésére. A Jaspers tájékoztatása alapján Magyarország nem rendelkezik előkészített vasúti projektekkel, ami aggodalomra 8

9 ad okot, hisz a vasút prioritási ágazat az Európai Bizottság számára. Az a minimális arány, melyről az Európai Bizottsággal megegyezés született, nem módosítható, az az összeg a megfelelő felhasználásig blokkolva van. Hangsúlyozta, hogy a KÖZOP egy jó program, épp ezért jó lenne, ha meg is tudnánk valósítani, mégpedig a megfelelő arányokban, másképp a program céljait nem leszünk képesek elérni. Mészárosné Halász Judit (Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács) a liszaboni célok között szereplő foglalkoztatás növelése és az imént meghallgatott Stratégia személyszállításra vonatkozó része a valóságban nem köszön vissza, hisz több hátrányos helyzetű kistérségből gyakorlatilag lehetetlen munkába járni, megszűntek mind a Volán, mind a vasút járatok. Javasolja a menetrendek és az árak tervezés során figyelembe venni a munkanélküliség felszámolására irányuló különböző terveket, valamint az autóval nem rendelkezők kispénzűségét. Molnár László (Magyar Mérnöki Kamara) elmondta, hogy a Kamara közlekedési tagozata a GKM-mel megvitatta a Stratégiát, s ennek alapján az a véleménye, hogy ez a Stratégia jelentős előrelépést jelent az eddigiekhez képest, jó módszertannal, eszközrendszerrel rendelkezik, hiányolható ugyanakkor, hogy nem foglalkozik a határon átnyúló gazdasági térségekkel és a határmenti kapcsolatokkal, valamint nem említi a horizontális politikák között a területfejlesztési tényezők fontosságát. Hozzátette, hogy a közösségi közlekedés jelenleg Magyarországon alulfinanszírozott, ezért sajnos az esélyegyenlőségi szempontok megvalósítása csak hosszú távon elképzelhető. Hozzátette, hogy a KÖZOP-on nem lehet számon kérni a magyar vasúti közlekedés teljes helyzetét, csupán azon projektek vizsgálhatók, melyek beleférnek az uniós finanszírozási körbe. Dr. Borsik János (Országos Érdekegyeztető Tanács munkavállalói oldal) véleménye szerint a rendelkezésre álló összegek elosztása kevésbé hatékony. A Stratégia szép terv, de a GKM nek fogalma sincs arról, hogy mit is jelent a szárnyvonalak bezárása. E kérdésben nincs társadalmi egyeztetés, és ha az országnak nincs egy ökológiai alapokon nyugvó, társadalmilag is támogatott közlekedéspolitikai koncepciója, akkor a szép tervek hiányosak maradnak. Magyarország tranzit ország, nem csak kelet-nyugati, hanem északdéli irányú fejlesztésekre is szükség volna. Úgy véli, hogy a tengelyterhelés növelése nem kielégítő megoldás ebben az esetben, hiszen az utak kapacitása véges, a forgalom viszont bizonyos esetekben többszörösére nőtt. A Ro-La hazai helyzete pedig egyenesen katasztrofális. Javasolja, hogy az Európai Bizottság kísérje figyelemmel kormányszinten a magyarországi közlekedési prioritások megvalósulását, mert soha nem lesz ekkora forrás a szolgáltatást igénybevevőkre jobban figyelő közlekedés kialakítására. Vitézy Dávid (Városi és elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) osztotta az előtte szólók véleményét, a megfogalmazott célok nagyon hangzatosak, de a valóság azt mutatja, nemhogy elindulnánk előre, de gyakorlatilag hátrafelé megyünk. A vasúti mellékvonalak bezárása, vagy a legfőbb pályaudvarok visszafejlesztése, kitelepítése egyes beruházások miatt, vagy a BKV drasztikus, Európában egyedülálló teljesítménycsökkentése 9

10 kifejezetten ellentétesek a stratégiai célokkal, és lényegesen megnehezítik a KÖZOP projektjeinek megvalósulását, még ha azok jó irányba mutatnak is. A Stratégiából hiányolja a nagyvárosok problémáit és ezeket megoldani hivatott célrendszert. Hiányolja egy olyan egységes stratégia létét, mely alapján az összes nagyváros hasonló módon kezelhetné a városi közlekedés kérdéseit. Szűcs Lajos (GKM) elmondta, hogy a Stratégia összetett eszközrendszert tartalmaz, melynek a KÖZOP csupán egy részéhez kapcsolódik, ám tartalmaz sok olyat is, melyek a kormányzat egyéb intézkedései által valósulhatnak majd meg. Ilyen többek között a társadalmi esélyegyenlőség megőrzése, biztosítása a mobilitás szempontjából célkitűzés is. A személyi közlekedés gazdasági fenntarthatósága, a gazdasági alapok hiánya erősen befolyásolja a lehetőségeket, tendenciózus teljesítménycsökkenést von maga után, ugyanis a közösségi közlekedés szolgáltató vállalatok bevételének %-át fizeti az utas, 30-40%-át az állam adja fogyasztói árkiegészítés címen, 10-25%-át pedig konszolidációs programokból fedezik. Uniós tagságunkkal azonban a közösségi közlekedési szolgáltatásokra vonatkozó rendeletek változása okán a évi GKM költségvetésben megjelentek olyan 100 milliós nagyságrendű tételek, melyek eddig hiányoztak a közösségi közlekedés talpon maradásához. Továbbá két éve a normatív támogatást is bevezették, ami a helyi közlekedési társaságoknak mintegy 30 Mrd forintnyi támogatást jelentett a három évvel ezelőttihez képest. Az infrastruktúra fejlesztéseket pedig valóban oda próbálják fókuszálni, ahol tömegeket érint, így a hátrányos helyzetű kistérségek közlekedésének megoldása valóban csak hosszú távú célként jelentkezhet. Molnár úr észrevételével kapcsolatban elmondta, hogy a területfejlesztési célokat ugyan nem nevesítve, hanem integrálva, de megjelenítették a stratégiában. Borsik úr észrevétele kapcsán elmondta, hogy a Stratégia a 2230/2006 Kormányhatározat figyelembe vételével készült. Az észak-déli irány fejlesztése a célok között szerepel, de a kelet-nyugat irányú fejlesztés ma elsőbbséget élvez, mivel itt már nagy a forgalom, míg az észak-déli irányban ez a jövő kérdése. A Ro-La kapcsán, amely kamionok vonaton történő szállításáról szól, elmondta, hogy Magyarország azon kevés Európai ország közé tartozik, aki jelentős összeggel támogatja a Ro-La-t, annak teljes összeomlását elkerülendő. Igénybevétele nem kötelező, mivel nincs engedély-kvóta gazdálkodás, az Európai Unión belül ez a terület liberalizált. A Ro-La drágább, mint a közúti fuvarozás, ezért értelemszerűen a vállalkozóknak nem áll érdekében alkalmazni azt, hacsak nincs arra kötelező adminisztratív szabályozás. A támogatások hatására kamion szállítására került sor, mely messze nem éri el azt a mennyiséget, mely az adminisztratív szabályozás esetén szállítható volna. A területet a jövőben is támogatni kívánja a tárca, immár a harmonizált európai szabályrendszer mentén. Vitézy úr észrevétele kapcsán elmondta, hogy a jogosan említett visszafejlődést talán most sikerült megállítani, a városi közlekedésre a következő hét évben legalább annyi forrás van betervezve a KÖZOP hozzájárulásával, mint az előző 70 évben összesen. Az Európai Unió kidolgozta a városi közlekedés Zöld könyvét, melynek megvitatásához a GKM egy 2008-ban kidolgozásra kerülő városi közlekedési politika kidolgozásával fog csatlakozni. Ebben azonban nem lesznek konkrétan 10

11 megnevezett útvonalak, itt pusztán egy önkormányzatok számára javasolt módszertant tudnak adni. Fleischer Tamás (Környezet és Természetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Találkozója) érdeklődött azzal kapcsolatban, hogy az OP és az akciótervek tartalmi megvitatására mikor kerül sor. Kiemelte többek között, hogy az Akciótervekben szereplő projektek lezárulása legkésőbb 1010-re van ütemezve, tehát a 2013-ig tartó időszak további részében nem egyértelmű, hogy mi fog történni. Úgy véli, a KÖZOP-ban maradtak még homályos, és rosszul meghatározott részletek, amiket egyeztetni és javítani kellene. Grónay Andrea elmondta, hogy az előzetes monitoring bizottsági ülésen már megvitatásra kerültek az akciótervek, illetve a partner-egyeztetések eredményei is ismertetésre kerültek. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az Operatív Programot az Európai Bizottság augusztusában elfogadta, tehát a Monitoring Bizottság feladata inkább a KÖZOP megvalósításának nyomon követése. A dokumentum az ülésen tájékoztatás végett került kiosztásra, annak tartalmi megvitatása már nem feladatunk. A as akciótervek ugyancsak a Kormány jóváhagyásával bírnak, azonban azok felülvizsgálata januárban várható. Kérte a tagokat, hogy az Akciótervekkel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket írásban tegyék meg mihamarabb a Monitoring Bizottság titkáránál (elérhetősége a meghívóban szerepelt), hogy azok decemberben még beépítésre kerülhessenek a felülvizsgálat során. Felhívta a tagok figyelmét arra is, hogy az OP valóban időszakra szól ugyan, de az akciótervek csak 2 évre. Azután új akciótervek készülnek újabb 2 évre, azokkal kapcsolatban újabb társadalmi vitára kerül majd sor. Fleischer Tamás (Környezet és Természetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Találkozója) tájékoztató jelleggel észrevételezte, hogy a vasúti fejlesztések esetén jelenleg az a megfogalmazás található az értékelési szempontok között, hogy a közúti stratégiának megfelel, ami t nem lát megalapozott értékelési szempontnak vasúti fejlesztések esetén. Ezeknek a térségfejlesztési stratégia, a regionális fejlesztési politika, illetve az egységes közlekedési koncepció céljainak kellene, hogy megfeleljenek. A térségi elérhetőség nem a régión belüli elérhetőséggel foglalkozik, hanem a térségek külső megközelíthetőségének javításával, ami a ország és a régiók nemzetközi elérhetőségének volna célja, alapvetően tehát hibásan felfogott célok megvalósítását kívánjuk követni, és indikátorokkal mérni. Alejandro Checchi-Lang (Európai Bizottság) előző hozzászólásához visszautalva kiemelte, hogy a Jaspers nem rendelkezik információval a vasúti projektekkel kapcsolatban, tehát erről a kérdésről szeretne több információt kapni. Szűcs Lajos (GKM) elmondta, hogy a 2003-as közlekedési politikához képest új elemek kerültek a stratégiába, melyek nagyobb teret adnak a kötött pályás közlekedésnek, mivel a környezeti fenntarthatóság szempontja kiemelt helyre került. A KÖZOP kialakítása során elértük a kötött pályás közlekedés Európai Unió által előírt arányait is. 11

12 Grónay Andrea hozzátette, hogy a vasúti beruházások részben a Kohéziós Alapból kerülnek előkészítésre, illetve hogy a Jaspers 2007 évi munkatervét az NFÜ módosítani kívánja, mivel már jelentkezett igény vasúti projektek kapcsán. Molnár László (Magyar Mérnöki Kamara) hozzátette, hogy az Akciótervben lévő öt vasúti infrastruktúra projekt közül három tenderterv készítési, vagy tendereztetési fázisban van. Burány Sándor megkérdezte a tagokat, van-e egyéb észrevételük. Burány Sándor a napirendi pontot lezárta. 4. napirendi pont: Tájékoztató a KÖZOP műveletek kiválasztási szempontjairól Kapcsolódó dokumentum: A KÖZOP műveletek tervezett kiválasztási szempontjai Prezentáció Burány Sándor felkérte Grónay Andreát a prezentáció felvezetésére. Grónay Andrea elmondta, hogy a 1083/2006 EK rendelet 65.cikke alapján a Monitoring Bizottság az Operatív Program jóváhagyásától számított hat hónapon belül megtárgyalja és jóváhagyja a finanszírozott műveletek kiválasztási kritériumait. Jelenleg az irányító hatóság egy tájékoztatást adna arról, hogy milyen kritérium-rendszert és hogyan állíttatott össze. A végleges elfogadást későbbi időpontra javasolja, természetesen a hat hónapos határidő figyelembe vételével. Ennek oka, hogy jelentős hazai jogszabály-módosulások várhatók a közeljövőben, különös tekintettel az Európai Uniós források felhasználásáról szóló 16/2006-os MeHVM-PM rendeletre, melynek várható módosulása a 2007 november végén várható. Az Akciótervek felülvizsgálatáról a Kormány januárban fog dönteni. Az egyes prioritási tengelyek, konstrukciók mentén a kiválasztási szempontokat differenciálni kell a támogatási terület típusok szerint, különbséget téve a kiemelt és a pályázatos úton beérkező projektek között. A projekt dokumentumok véglegesítése is a hónap végén várható, ekkor válhatnak csak véglegessé a kiválasztási kritériumok is. Ezt követően kerülhet a Monitoring Bizottság elé, írásos eljárás keretében. Mindezek figyelembevételével átadta a szót Tabák Gábornak, az OTP Hungaro-projekt képviselőjét, hogy a szempontrendszert kidolgozó munkacsoport szakértőjeként tartson részletes beszámolót a KÖZOP műveletek kiválasztási szempontjairól. Tabák Gábor prezentálta a KÖZOP műveletek tervezett kiválasztási szempontjait. Burány Sándor megkérdezte a tagokat, van-e észrevételük. 12

13 Fleischer Tamás (Környezet és Természetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Találkozója) érdeklődött, hogy ez a szempontrendszer csak a kiemelt projektekre vonatkozik, vagy a pályázatosokra is. Tabák Gábor (OTP Hungaro-projekt) elmondta, hogy a szempontrendszer alkalmazása általános lesz, de a szóban forgó 4.prioritási tengely esetén a szempontrendszer alapján kidolgozásra kerül majd egy pontozásos értékelő lap is. Tóth Péter ( GKM) tisztázni kívánta, hogy írásos eljárásban kerül-e elfogadásra a szempontrendszer a Monitoring Bizottság által, illetve hogy mi a szempontrendszer és a 16/2006-os MeHVM-PM rendelet egymáshoz való viszonya. Melyik a mértékadó, ha a Monitoring Bizottság által elfogadott szempontok szigorúbbak, mint a jogszabályban meghatározott. Mi történik ha a kettő között eltérés mutatkozik. Grónay Andrea (KÖZOP irányító hatóság) válaszában megerősítette az írásos eljárás lefolytatását. Hozzátette, hogy a projekt dokumentumok véglegesítése a jogszabályváltozást követően történhet meg annak figyelembevételével. Fleischer Tamás (Környezet és Természetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Találkozója) kérte a dátumok meghatározását a kiválasztási kritériumok használatának kezdetét illetően, illetve hogy az MB mikor észrevételezheti azokat. Grónay Andrea (KÖZOP irányító hatóság) elmondta, hogy november végére várható a jogszabály módosítás, november-december során az MB megkapja a végleges anyagot észrevételezésre. A projekt kiválasztás ezek alapján indul el az eljárásrend szerint a következőképpen: az elkészült projekt dokumentumok alapján a Kedvezményezett benyújtja a projekteket, a közreműködő szervezet értékelteti értékelők segítségével, a bíráló bizottság megtárgyalja és megteszi javaslatát, mely alapján az irányító hatóság megköti a támogatási szerződést. Antonio Colaco (DG Tansport) hasznosnak találta, hogy a kockázatelemzés a projekt elbírálás része, ami viszont nem egy statikus koncepció, tehát érdeklődött annak frissítési mikéntjéről, hogyan kívánja az irányító hatóság megoldani a kockázatok alakulására vonatkozó visszajelzést a projektek megvalósítása során. Tabák Gábor (OTP Hungaro-projekt) elmondta, hogy az értékelési szempontrendszerben ez az elvárás még nem tükröződik, bár a nagyprojektek estében ez valóban szükséges. Úgy véli, a közreműködő szervezet feladata lesz egy olyan projekt-menedzseri csapat felállítása, akik projektenként figyelik a kockázatelemzés által kiemelt részletek alakulását, illetve követni azokat a projekt megvalósulása során. Projektenként stratégia készül, mely értékelésre kerül, majd a kedvezményezett által leadott monitoring jelentések 13

14 alapján a projektmenedzserek feladata, hogy az esetlegesen szükséges korrekciós lépéseket kezdeményezzék. Kende Gábor (KIKSZ) hozzátette, ezen túlmenően a közreműködő szervezet feladata az is, hogy az Monitoring Bizottsági üléseken beszámoljon a projektek előrehaladásáról, azok kockázati tényezőivel együtt. Burány Sándor további hozzászólások híján a napirendi pontot lezárta. 5. napirendi pont: Budapesti projektek bemutatása Kapcsolódó dokumentum: Tájékoztató Budapesti projektekről (Prezentáció) Burány Sándor felkérte Galovicz Mihály urat a napirendi pont felvezetésére. Galovicz Mihály (irányító hatóság vezető) elmondta, hogy hagyományteremtő jelleggel az irányító hatóság szeretné bevezetni, hogy minden MB ülést más-más régióban szervez meg, s az abban a régióban megvalósuló projektekről tart tájékoztatást, esetleg projektlátogatást is szervez. Mivel most Budapesten vagyunk, most a Budapesti projektek kerülnek bemutatásra. Burány Sándor a fentiek alapján felkérte Becker László urat a Budapest Főváros Önkormányzatának képviselőjét a projektek bemutatására. Becker László (Budapest Főváros Önkormányzata) megtartotta prezentációját, mely során 5 projekt bemutatására került sor. Vitézy Dávid (Városi és elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) a 4-es metró kapcsán kiemelte, hogy a metró a kor elvárásainak nem fele meg, hisz csak a belvárosban fejleszti a közlekedést, így sok autóst nem képes átvonzani. Mivel zajló beruházásról van szó, sajnos az előzőekben is megtett észrevételei már csak tanulságok levonására adnak lehetőséget. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Jaspers által megfogalmazott kritikák milyen projekt elemeket érintenek. A FŐV Közgyűlés által kapott tájékoztató szerint pl. a P+R parkolókat hagynák el a beruházásból, ami az autóstársadalom átvonzását a tömegközlekedés használatára ellehetetleníti, ez jelentősen csökkenti a metró társadalmi hasznát. A támogatási intenzitás kapcsán elmondta, hogy új projektek előkészítésének támogatását is fontosnak tartaná, mivel az engedélyes tervekhez kötni a támogatást véleménye szerint jelentősen visszaveti a városi és elővárosi fejlődés lehetőségét. Az 1-es és a 3-as villamos vonalát a projekt épp csak átvezeti a Duna túlpartjára, de a fontos csatlakozó pontokig nem jut el a villamos. A fejlesztési tartalom növelése (akár a felújítás jellegűek rovására is) fontos volna véleménye szerint. Az 5-ös metro esetén 14

15 nehezményezte, hogy a tervek szerint szinte csak felújításra, és járműcserére kerülne sor. A budai villamoshálózat és a 42-es villamos kapcsán üdvözölte, hogy korszerű várospolitikai és közlekedéspolitikai szempontból végiggondolt beruházásokról van szó, reális költségkeretek között. Manninger Jenő (Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács) egyetértett azzal, hogy a fővárosba való bejutáson a jelenlegi projektek valóban nem segítenek, fontosnak tartaná nemcsak a kelenföldi P+R parkoló megépítését, de az onnan a városhatárig történő folyamatos közlekedés biztosítását is. Fleischer Tamás (Környezet és Természetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Találkozója) elővárosi és városi szempontból egyaránt megfelelő S-BAHN koncepció, a Szentendre-Pomáz vonal KÖZOP-ot érintő szakaszát ugyan nem érinti, de a többi szakaszt érinteni fogja, hogy az 5-ös metró jelenlegi tervei nem illenek bele az S-BAHN koncepcióba, ezért a metró terveit felülvizsgálni javasolja, még a beruházás megkezdése előtt, mivel utána kiküszöbölhetetlen ellentmondásba ütközhetünk. Molnár László (Magyar Mérnöki Kamara) úgy véli, hogy az észak-déli gyorsvasút beleillik az S-BAHN koncepcióba, tekintve, hogy a Budapestre érkező forgalom egyötöde ezen a ponton érkezik Budapestre, ahol a városhatár és a városközpont távolsága a legszűkebb. Ezen túlmenően egyetért azzal is, hogy a vonalnak tovább kell mennie a városhatáron és elérni a városhatáron kívüli területeket. Alejandro Checchi-Lang (Európai Bizottság) hozzátette, hogy a KÖZOP kapcsán voltak tárgyalások, a program kiterjed egész Magyarországra, az Európai Bizottság szeretné látni a program 6 konvergencia régióra való hatását. Az Európai Bizottság hangsúlyos kérdése, hogy az országos regionális politikának figyelembe kell vennie a regionális különbségeket, azokat kezelni kell, a régiók kiegyenlítése nagyon fontos a következő 9 évben. A KÖZOP az egyik legfontosabb program ebből a szempontból, mely a közlekedési hálózatok kialakításával jelentősen hozzájárulhat a régiók kiegyenlítéséhez, mint ahogy ehhez kapcsolódik az NFT egyik kitétele. A 4-es metró kapcsán ismertette az Európai Bizottság döntési folyamatát, mely során a Jaspers vizsgálat lezárását követően a Jaspers jelentést készít a projektről, bemutatja azt Brüsszelben, majd az Európai Bizottság ezután hoz döntést a projektről. Hozzátette, hasznos lenne, ha a magyar projektek kiválasztására vonatkozó döntéshozatali eljárást bemutatnánk, az ország többi részére vonatkozó fejlesztésekkel együtt, mivel mindenki számára értetővé kell tenni, hogy miért központosított projektek vannak Magyarország központi részére irányítva. Kérte, hogy a prezentációban említett, fővárosi közgyűlés által 2005-ben elfogadott budapesti fejlesztési tervet juttassák el számára, mivel eddig nem kapott róla tájékoztatást. Emellett megköszönte az angol nyelvű nyomtatott anyagokat, mivel ezek nagyban megkönnyítik az Európai Bizottság képviselőinek munkáját. 15

16 Antonio Colaco (DG Tansport) hangot adott érzésének, miszerint a prezentált projektek kissé szeparáltan kerültek vizsgálatra, figyelmen kívül hagyva azok holisztikus hatásait. Érdeklődött a fejlesztések összességének megvalósítását követő várt eredményekről a budapesti régióban történő várható javulások tekintetében. Az észak-déli vasúti közlekedés esetén elmondta, hogy a villamos és a vasút közti ellentmondásra sok városban a megoldást a vasúti villamoskocsik jelentik. Becker László (Budapest Főváros Önkormányzata) a 4-es metró kapcsán tisztázni kívánta, hogy a projektből kivett beruházások is megvalósulnak, így a kelenföldi P+R parkoló is megvalósul, de fejlesztési társulás létrehozásával, magántőke bevonásával, mely lehetővé teszi egy a kivettnél sokkal komolyabb létesítményrendszer létrehozását. A költségelem kivételének oka elmondása szerint az Európai Bizottság által adott költség-haszon elemzési útmutató alapján számítva kedvezőtlen eredményt mutatott. Új projektek előkészítése kapcsán egyetért azzal, hogy nagyobb forrás több előkészítésre ad lehetőséget, azonban az engedélyezési terv benyújtását szükségesnek tartja minden projekt esetén. Az 1-3 villamos kapcsán kifejtette, hogy valóban nem elég nagyléptékű, de a hálózati fejlesztésnek ez a gyűrű csak egy része, de a teljes beruházás nem fér bele a jelenlegi KÖZOP forrásba. Az 5-ös metrónál pontosította, hogy jelentős minőségi javulással járó korszerűsítésről van szó, nem pedig felújításról. Az ingázó forgalom kapcsán elmondta, hogy a 4-es metró meghosszabbítására már létezik egy előmegvalósíthatósági tanulmány, így stratégiai döntés esetén a következő pénzügyi időszakban további fejlesztés lehetséges az elővárosi közlekedés segítésére. Ez a többi metró vonal esetében is elmondható. Fleischer úr felvetése kapcsán kifejtette, hogy a főváros már elkezdte az egyeztetést az S-BAHN szakértőivel, a főváros stratégiai elképzeléseibe be kívánja építeni az S-BAHN koncepciót. Úgy vélte, hogy az észak déli gyorsvasút (másnéven 5-ös metró) nem tér el az S-BAHN koncepciótól, de hangsúlyozta, hogy ezt a kérdést ismételten meg fogják vizsgálni. Az Európai Bizottság észrevételei kapcsán elmondta, hogy a 4-es metró esetén a magyar kormány és az Európai Bizottság közötti megállapodásban szereplő költségvetési kereten belül marad a projekt, de a beruházást a metró törvénynek megfelelően fogják megvalósítani. Hozzátette, hogy a prezentációjába az idő rövidsége miatt nem tette be az a diát, mely a holisztikus hálózati kép teljességét volna hivatott megmutatni, hozzátette, hogy Colaco úr is részt vett az egy évvel ezelőtt megtartott hálózati prezentáción, melyen bemutatásra került, miképp alakulna a budapesti közlekedési hálózat 25 év múlva. Burány Sándor további hozzászólások híján a napirendi pontot lezárta. 6. napirendi pont: Egyéb Az elnök bejelentette, hogy a Monitoring Bizottság következő ülésére 2008 első félévében kerül sor. Burány Sándor megköszönte a tagoknak a Monitoring Bizottságban való 16

17 munkájukat, a hozzászólásokat, valamint a tolmácsok munkáját, reményét fejezte ki a további hatékony és konstruktív együttműködésre, majd az ülést bezárta és a tagokat ebédre invitálta. Budapest, január Készítette: Vargha Katalin Jóváhagyta: Burány Sándor Hitelesítette: Kovács Nagy Rita (ÖTM), Molnár László (Magyar Mérnöki Kamara) 17

Galovicz Mihály, IH vezető

Galovicz Mihály, IH vezető ÚMFT KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAMOK NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása a versenyképesség

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács. Városi és elővárosi Közlekedési Egyesület. Országos Érdekegyeztető Tanács munkaadói oldal

Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács. Városi és elővárosi Közlekedési Egyesület. Országos Érdekegyeztető Tanács munkaadói oldal EMLÉKEZTETŐ A KÖZOP MONITORING BIZOTTSÁG (KÖZOP MB) HARMADIK, ÜLÉSÉRŐL HELYSZÍN: Art otel 1011. Budapest, Bem rakpart 16-19. IDŐPONT: 2008. szeptember 22., 12:30 RÉSZTVEVŐK: Szavazati joggal jelenlévő

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Gyerekesély Bizottság Közoktatás Albizottság alakuló üléséről

Jegyzőkönyv. Gyerekesély Bizottság Közoktatás Albizottság alakuló üléséről Jegyzőkönyv mely készült a Gyerekesély Iroda (7530 Kadarkút, Fő u. 7.) 2013. július 11. napján 14 órakor tartott Kadarkúti- Nagybajomi Gyerekesély Bizottság Közoktatás Albizottság alakuló üléséről Jelen

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 33-6/2015. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Fejér megye Integrált Területi Programja tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Jegyzőkönyv, Gyerekesély Biztos Kezdet Korai Képességgondozás Albizottság alakuló üléséről

Jegyzőkönyv, Gyerekesély Biztos Kezdet Korai Képességgondozás Albizottság alakuló üléséről Jegyzőkönyv, mely készült 2013. július 11. napján 9 órakor a Gyerekesély Irodában (7530 Kadarkút, Fő u. 7.) tartott Kadarkúti- Nagybajomi Gyerekesély Biztos Kezdet Korai Képességgondozás Albizottság alakuló

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2011. május 13. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata első megfogalmazására

Előterjesztés. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata első megfogalmazására JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Előterjesztés a Megyei Közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata első megfogalmazására A megyei önkormányzatok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Dél-alföldi Környezetvédelmi Társulás március 30-i üléséről

Jegyzőkönyv. A Dél-alföldi Környezetvédelmi Társulás március 30-i üléséről Jegyzőkönyv A Dél-alföldi Környezetvédelmi Társulás 2010. március 30-i üléséről Tartalomjegyzék 1/2010. (III. 30.) TT. A 2010. március 30-i Dél-alföldi Környezetvédelmi Társulás 4. o. napirendi pontjainak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat.

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat. Szám: 101-1/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. április 24-én 9.00 órakor a Képviselıi Irodaház (Budapest Széchenyi rakpart 19.) V./570-es tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl Jelen vannak: Vargha Tamás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. október 29-én (szerda) 13:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A kuratóriumi tagok jegyzőkönyvvezetőnek egyhangúlag megválasztották Puskás Norbertet, jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabó Márta kuratóriumi tagot.

A kuratóriumi tagok jegyzőkönyvvezetőnek egyhangúlag megválasztották Puskás Norbertet, jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabó Márta kuratóriumi tagot. 2/2016 JEGYZŐKÖNYV Készült: a Derkovits Iskoláért Alapítvány kuratóriumának üléséről. Időpont: 2016. október 13. 17.00 óra Helyszín: Derkovits Gyula Általános Iskola Szombathely Bem J. u. 7. Jelen vannak:

Részletesebben

Az Elnök az Alapszabály értelmében felkérte a jegyzőkönyv vezetésére a titkárt, Kozma Lászlót.

Az Elnök az Alapszabály értelmében felkérte a jegyzőkönyv vezetésére a titkárt, Kozma Lászlót. TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV felvéve a Magyar Dragon Szövetség Taggyűlésén, 2014. március 11-én, a Virányos Klinikán (Budapest, XII. ker., Virányos út 23/d.) Taggyűlés kezdete 19.10 óra. Jelen vannak: Tagok:

Részletesebben

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Gecse Gergely, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. október 29. Nemzeti Közlekedési Napok 2014, Siófok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Előadók: Páliné Keller Csilla 4. napirend Munkaszervezet évi munkatervének és költségvetési tervének bemutatása Előadók: Páliné Keller Csilla 5.

Előadók: Páliné Keller Csilla 4. napirend Munkaszervezet évi munkatervének és költségvetési tervének bemutatása Előadók: Páliné Keller Csilla 5. Szám: 1/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület 2010. május 18.-án 15.00 órai kezdettel megtartott elnökségi ülésén. Helye: Fertőszentmiklós, Polgármesteri Hivatal, Házasságkötő

Részletesebben

Kerékpáros Magyarország Program és a kerékpáros infrastruktúra hálózat kiépítésének lehetőségei

Kerékpáros Magyarország Program és a kerékpáros infrastruktúra hálózat kiépítésének lehetőségei Kerékpáros Magyarország Program és a kerékpáros infrastruktúra hálózat kiépítésének lehetőségei Bodor Ádám a Gazdasági és Közlekedési Miniszter kerékpáros ügyekért felelős megbízottja Budapest, 2007.12.06

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), IV. emeleti ovális tárgyaló

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), IV. emeleti ovális tárgyaló Jegyzőkönyv a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ) 2015. május 13-án megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés) Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar

Részletesebben

Valente József képviselő késése okát előre jelezte.

Valente József képviselő késése okát előre jelezte. 1 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 20-64/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Gecse Gergely Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2013. november 14. Integrált Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Közlekedésfejlesztés Magyarországon 10 év az Európai Unióban Konferencia Balatonföldvár, 2014. május 13-15. TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

Részletesebben

8/2016 Emlékeztető. Készült a Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület október 17-én megtartott üléséről

8/2016 Emlékeztető. Készült a Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület október 17-én megtartott üléséről Készült a Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 2016. október 17-én megtartott üléséről Helyszín: Budapesti Európa Ifjúsági Központ, Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1024 Budapest, Zivatar u. 1-3. Időpont:

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 14-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. További meghívottak: Bondor Katalin (TÁMOP A-12/ szakmai vezető)

Jegyzőkönyv. További meghívottak: Bondor Katalin (TÁMOP A-12/ szakmai vezető) Jegyzőkönyv mely készült a Kaposfő Község Önkormányzatának hivatalos helyiségében (7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 221.) 2013. július 11. napján 09 órakor tartott Kadarkúti- Nagybajomi Többcélú Kistérségi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület 1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) Jegyzőkönyv a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: 2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra):

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Konvergencia Regionális Fejlesztési Programok Monitoring Bizottság rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Konvergencia Regionális Fejlesztési Programok Monitoring Bizottság rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV a Konvergencia Regionális Fejlesztési Programok Monitoring Bizottság rendkívüli üléséről Időpont: 2008. február 8. Helyszín: Budapest, Parlament, Delegációs terem Jelenlevők: jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a HVS általános felülvizsgálat indító megbeszéléséről

Jegyzőkönyv. a HVS általános felülvizsgálat indító megbeszéléséről Jegyzőkönyv a HVS általános felülvizsgálat indító megbeszéléséről Helyszín: 8778 Újudvar Fő út 75., Kultúrház Résztvevők: a jelenléti ív szerint (35 fő, ebből HACS tag 30 fő) Kezdési időpont: 17.00 óra

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 22/2013.( IX.6.) MNÖ határozatot:

JEGYZŐKÖNYV. 22/2013.( IX.6.) MNÖ határozatot: JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2013. szeptember 6-án 15 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Sándorfalva Város Képviselő-testület Művelődési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális Bizottság január 14-én megtartott nyílt ülésének

Sándorfalva Város Képviselő-testület Művelődési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális Bizottság január 14-én megtartott nyílt ülésének Sándorfalva Város Képviselő-testület Művelődési,- Oktatási,- Egészségügyi és Szociális Bizottság 2015. január 14-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyve 456-1/2015. Jegyzőkönyv Mely készült 2015. január

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye a 93/2007. (VII. 29.) FVM rendelet, valamint a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet alapján elkészült a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálatáról,

Részletesebben

A PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS TÁRGYALÁSA ÉS A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK DÁNYI GÁBOR EU-S FEJLESZTÉSEK KOORDINÁCIÓJÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

A PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS TÁRGYALÁSA ÉS A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK DÁNYI GÁBOR EU-S FEJLESZTÉSEK KOORDINÁCIÓJÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS TÁRGYALÁSA ÉS A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK DÁNYI GÁBOR EU-S FEJLESZTÉSEK KOORDINÁCIÓJÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR Előzmények A Partnerségi Megállapodás (PM) tervezése az NGM koordinálásával

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 33-9/2015. MELLÉKLET: 5 db TÁRGY: Tájékoztató Fejér megye Integrált Területi Programja tervezésével és végrehajtásával

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XII. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen március

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XII. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen március KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A 2014-2020 EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN XII. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen 2017. március 22-23. 2014-20 IDŐSZAKRA VONATKOZÓ LEGFONTOSABB EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI

Részletesebben

Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet. Ocskay Gyula CESCI 2013

Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet. Ocskay Gyula CESCI 2013 Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet Ocskay Gyula CESCI 2013 1. A CESCI rövid bemutatása 2. Az integrált területi beruházások 2014 után 3. A vállalkozási-logisztikai övezet 1. A CESCI rövid

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám: KÖZOP-3.2.0/C-08-11 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2006. 04. 07-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Helyszín: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án 9

Jegyzőkönyv. Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án 9 Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án 9 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Csontos Máté polgármester Zöldág János alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája Beérkezett, de el nem fogadott vélemények összesítése az elutasításuk indoklásával - Tervezői válaszok - Miskolc, 2014. augusztus Miskolc

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT Nógrád Megye Integrált Területi Programja módosításának igénybejelentésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

KÖZOP, IKOP, CEF - KAPCSOLÓDÁS A KÖZLEKEDÉST ÉRINTŐ EU FINANSZÍROZÁSI PROGRAMOK KÖZÖTT DR. NAGY GÁBOR NFM PROJEKTVÉGREHAJTÁSI FŐO.

KÖZOP, IKOP, CEF - KAPCSOLÓDÁS A KÖZLEKEDÉST ÉRINTŐ EU FINANSZÍROZÁSI PROGRAMOK KÖZÖTT DR. NAGY GÁBOR NFM PROJEKTVÉGREHAJTÁSI FŐO. KÖZOP, IKOP, CEF - KAPCSOLÓDÁS A KÖZLEKEDÉST ÉRINTŐ EU FINANSZÍROZÁSI PROGRAMOK KÖZÖTT DR. NAGY GÁBOR NFM PROJEKTVÉGREHAJTÁSI FŐO. 2014-15: TÖBB FINANSZÍROZÁSI ZSEB PÁRHUZAMOS MŰKÖDÉSE A 2007-13-AS CIKLUSBÓL

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Az Óbudai Egyetem Szenátusának január 28-ai üléséről

EMLÉKEZTETŐ Az Óbudai Egyetem Szenátusának január 28-ai üléséről EMLÉKEZTETŐ Az Óbudai Egyetem Szenátusának 2013. január 28-ai üléséről OE-RH-221/2013 Az emlékeztető röviden és tömören összefoglalja a Szenátus ülésén elhangzottakat. Az ülésről videofelvétel készült,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: IV.56-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. május 7-én (csütörtökön) 15 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 3. napján megtartott -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 12/2016.(III.03.) Önkormányzati határozat 13/2016.(III.03.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2010.december 14-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2010.december 14-én tartott üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2010.december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén Az ülés helye: VIP 1 terem, Lurdy Ház, Budapest Az ülés kezdő időpontja: 2012. május 31.

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 12/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. október 24-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

Szalóki Flórián, főigazgató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatóság vezetője

Szalóki Flórián, főigazgató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Programok Irányító Hatóság vezetője 8. sz. napirendi pont Tájékoztató a 2007-2013. időszakban a KÖZOP támogatásból megvalósuló dél-dunántúli és nyugat-dunántúli úthálózat fejlesztésekről, a következő tervezési időszak ének helyzetéről. Szalóki

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Oszvald József elnökhelyettes Babits Emil képviselő Ruppert Béláné képviselő Scheer József képviselő Tihanyiné Baki Zsuzsanna képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Oszvald József elnökhelyettes Babits Emil képviselő Ruppert Béláné képviselő Scheer József képviselő Tihanyiné Baki Zsuzsanna képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2009. november 6-án 15 00 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

1/2013. számú. 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

1/2013. számú. 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 318-2/2013. 1/2013. számú 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-2/2013. (I. 24.) sz. Kth.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.)

Jegyzőkönyv. Készült: május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 27-én, a Szent Adalbert Központ Földszinti Fogadótermében (2500 Esztergom, Szent István tér 10.) Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Tárgy: a Magyar Vízkútfúrók

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről MAGYAR RENDVÉDELMI KAR Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről Időpont: 2013. május 28. 10.00 Helyszín: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1081 Dologház utca 1-3. II. em. tanácsterem Meghívottak BM részéről:

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2009. október 26-án a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kistermében megtartott üléséről.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2009. október 26-án a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kistermében megtartott üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 48014-13/2009. Jegyzőkönyv Készült: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2009. október 26-án a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kistermében megtartott

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti kocka tárgyaló

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti kocka tárgyaló Jegyzőkönyv a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ) 2014. szeptember 6-án megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés) Az elnökségi ülés helyszíne:

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 25 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. február 18-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2017.(I.16.) határozat Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2017. évi Startmunka

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI. 84 /2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésére Tárgy: A TOP 5.1.1.-15 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság ülése Helyszín:

Részletesebben

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző Ikt.sz.: 43-13/2014. Jegyzőkönyv Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2014. június 26-án, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott soron következő

Részletesebben

A Kerékpáros Magyarország Program végrehajtásáért felels Kerékpáros Tárcaközi Bizottság (KTB) Ügyrendje

A Kerékpáros Magyarország Program végrehajtásáért felels Kerékpáros Tárcaközi Bizottság (KTB) Ügyrendje A Kerékpáros Magyarország Program végrehajtásáért felels Kerékpáros Tárcaközi Bizottság (KTB) Ügyrendje 1. A KTB célja: A Kerékpáros Tárcaközi Bizottság (továbbiakban:ktb) munkájának a célja az Új Magyarország

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA Szám: 645-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Lesence Völgye Általános Iskola közös fenntartására létrejött Közoktatási Intézményfenntartó

Részletesebben

Szakmai (közlekedési) Képzés - Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Szakmai napok 2015 Balatonföldvár, 2015. május 12-14.

Szakmai (közlekedési) Képzés - Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Szakmai napok 2015 Balatonföldvár, 2015. május 12-14. 8.30-tól regisztráció 2015. május 12. (kedd, délelőtt) 9.30-10.00 A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai Előadó: Dr. Becsey Zsolt közlekedésért felelős helyettes államtitkár, NFM 1. témakör:

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ. Államreform és Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Monitoring Bizottság üléséről

EMLÉKEZTETŐ. Államreform és Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Monitoring Bizottság üléséről Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága EMLÉKEZTETŐ Államreform és Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Monitoring Bizottság üléséről HELYSZÍN: IDŐPONT: LEVEZETŐ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szám: 16-7/2012. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

Szám: 16-7/2012. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 16-7/2012. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 44/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozata a Tolna megye területfejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Zirc városfejlesztési stratégiai programja, árajánlat bekérése Előadó: Horváth László gazdasági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben