A Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Gyula évi szöveges beszámolója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Gyula 2011. évi szöveges beszámolója"

Átírás

1

2 A Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Gyula évi szöveges beszámolója 1. Feladatkör, szakmai tevékenység 1.1. Az Igazgatóság neve: Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Törzskönyvi azonosító száma: Honlapjának címe: Az Igazgatóság évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása A év szakmai feladat-ellátási lehetőségeit alapvetően meghatározta a költségvetési támogatás több mint 45%-át kitevő zárolás. Az év első időszakában végrehajtott zárolás következtében az igazgatóság működésképtelenné vált volna, ha nem következik be a zárolás részbeni feloldása. Ennek megfelelően az igazgatóság 2011-ben csak részben tudta ellátni a jogszabályokban megfogalmazott feladatait. Az engedélyezett létszám megtartását elsődleges prioritásként kezeltük, ezen túlmenően a legszükségesebb, mindenképpen felmerülő üzemeltetési kiadások fedezetét tudtuk költségvetési támogatásból finanszírozni. A fenntartási feladatok végzése maradványelven történt. A szakmai feladatok még éppen elégséges szinten történő ellátását két tényező segítette, illetve tette lehetővé 2011-ben. Egyrészt az igazgatóság 2011-ben millió Ft nagyságrendű ár- és belvíz védekezési feladatot végzett el, másrészt 586 millió Ft volumenű közmunka programot valósítottunk meg, s ezen feladatok hozadékaként vált biztosítottá az éves működésünk. Ezek a többlet lehetőségek részben pótolták az állami finanszírozás hiányát, azonban néhány szakterületen egyre aggasztóbbak az alulfinanszírozottság műszaki következményei (nagyműtárgyak fenntartása, műtárgy ellenőrző mérések elmaradása, gép fenntartási munkák hiánya, magasépítmények állapota, stb.) Az intézmény által ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, jellemző mutatókkal a szakmai működés értékelése Az igazgatóság 2011-ben is alapvetően a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. tv, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet és az Alapító Okiratban foglaltak alapján látta el feladatait. Az ellátandó szakmai feladatok körében az év során egy lényeges változás történt, a korábbiaknál sokkal nagyobb hangsúlyt kapott a vizitársulatokkal

3 2 kapcsolatos feladatkör, miután a vizitársulatok szakmai felügyeletének ellátása a vízügyi igazgatóságok feladatává vált. A évi szakmai feladat-ellátás főbb mutatói az alábbiak: Az év első hónapjában I-III. fokú készültség mellett folytattunk árvízvédekezést ben 155 napig volt az igazgatóságnál belvízvédelmi készültség, mind a 10 belvízvédelmi szakaszunkon folyt védelmi munka, több helyen III. fokú készültség mellett. A decemberében kezdődött belvizes időszakban területünkön korábban nem regisztrált mértékű elöntések (62640 ha) alakultak ki ben összesen 198,2 millió m3 belvizet emeltünk át szivattyúkon a főbefogadókba. Az év során vízminőségi kárelhárítási tevékenység nem vált szükségessé. Fenntartottuk a védművek és a védelmi szervezet működőképességét, a műveket az előírásoknak megfelelően felülvizsgáltuk. A felülvizsgálat érintette a védműveket keresztező 260 db létesítményt is ben az 1001,96 ha hullámtéri véderdőből 11,4 ha került felújításra, 10,23 hektáron pedig véghasználat történt. Az igazgatóság ellátta az állami tulajdonú felszíni és felszín alatti vízkészletekkel kapcsolatos kezelői feladatokat. Az év során 105 db vagyonkezelői hozzájárulást adtunk ki. 427 fős átlaglétszámmal közmunka programot valósítottunk meg, 586 millió Ft támogatással. A közfoglalkoztatás volt a évi fenntartási tevékenységünk alapja ben egy intézményi beruházásunk indult, a Hortobágy-Berettyó balparti drénszivárgó aknák elektrifikálása céljából ben tervezés és előkészítés folyt, a kivitelezés áthúzódik 2012-re ben 13,6 millió m3 öntözővizet szolgáltattunk, területünkön az öntözési idényben a csapadék mennyisége a sokéves átlag alatt maradt. Az igazgatóság 24 projektet gondozott, ez részben projekt előkészítést, illetve utógondozást, részben pedig projektek megvalósítását jelentette ben az Országos Környezeti Kármentesítési Program feladatainak ellátására nem volt forrás. Elláttuk a halászati vízterületekkel kapcsolatos vízgazdálkodási feladatokat. Területünkön 153 db halászati vízterület van, ebből 66 db igazgatósági kezelésű, amelyekből 45 áll halas hasznosítás alatt. Elláttuk a Tisza-Körösvölgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszer (TIKEVIR) területi üzemeltetési feladatait. Az igazgatóság területén jelentkező vízigények kielégítésére 22,4 m3/s tiszai vízátvezetés történik a tiszalöki és a kiskörei rendszerből. Működtettük a Körös-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanácsot, illetve annak Szakmai Bizottságát. A Szakmai Bizottság 5 alkalommal végezte el pályázati dokumentációk, megvalósíthatósági tanulmányok bírálatát, véleményezését.

4 Az év folyamán az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések bemutatása Az igazgatóság a lehetőségeihez mérten 2011-ben is biztosította dolgozói számára a tanulás lehetőségét ben 9 fő munkavállalónkat támogattuk tanulmányi szerződés keretében. Emellett 26 fő részére biztosítottunk lehetőséget szakmai rendezvényeken való részvételre ben fejlesztettük a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával történő kapcsolattartást, tekintettel arra, hogy kiemelt feladatokat látunk el a közfoglalkoztatással kapcsolatban. Az év során 7 fő közalkalmazott tekintetében zajlott gyakornoki program, félévente történő értékeléssel. A vízminőségi kárelhárítási szervezet működtetését illetően az év során változtatásokat vezettünk be. A Védekezési Szervezeti Beosztás alapján III. fokú vízminőségi kárelhárítási készültség ideje alatt központi ügyelet áll fel, az ügyeletvezető és az ügyeletesek a védelemvezetés irányítása mellett, a területi egységekkel közösen végzik a kárelhárítási feladatokat ben a kormányzati döntésen alapuló ágazati struktúraváltozásból adódó humánpolitikai feladatokat láttunk el. Részt vettünk a vízügyi igazgatási szervezet átalakítását előkészítő kormányrendeletmódosítások véleményezésében. A módosult jogszabályok figyelembe vételével az igazgatóság elkészítette a módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezetét évi zárolás és annak hatása, megtett intézkedések A feladatok ellátását a rendelkezésre álló források figyelembevételével rangsorolva tudta az Igazgatóság megvalósítani. Az engedélyezett létszám megtartását elsődleges szempontként kezelve egy ésszerűen takarékos üzemeltetés megvalósítása, és a maradványelven működő fenntartási feladatok ellátása lehetett reális célkitűzés. Az év első időszakában végrehajtott zárolás következtében az Igazgatóság működésképtelenné vált volna, az év zökkenőmentes zárásához elengedhetetlen volt a zárolás részbeni feloldása. A rendezéstől függetlenül az Igazgatóság év elején tételesen áttekintette a kiadásait és azokat jelentős mértékben szűkítette, béren kívüli juttatásokat vont vissza, feladatokat közmunka program keretében valósított meg.

5 4 Az alábbi intézkedések történtek meg: az őrzés-védelmi feladatellátásra kötött szerződés felmondása, kiváltása közmunkás foglalkoztatás keretében épülettakarítással kapcsolatos szerződések (minden irodaépület) felmondása, kiváltása közmunkás foglalkoztatás keretében béren kívüli juttatások teljes körű megszüntetése (étkezési hozzájárulás, egészségpénztári hozzájárulás) telefonos elérhetőségek minden objektumunk vonatkozásában csak egy irány (vonalas vagy mobil) működési költségek csökkentése (papír, másolás) a gépjárművek casco biztosításának felmondása a gépjárműhasználat szigorítása, km keretek meghatározásával A megtett intézkedések sem lettek volna elegendőek ahhoz, hogy a jelentős zárolást követően az igazgatóságra háruló feladatok elégséges szinten elvégezhetőek legyenek ben az igazgatóság millió Ft nagyságú ár- és belvíz védekezési feladatot, valamint 588 millió Ft nagyságú közmunka programot valósított meg, amely feladatok hozadékaként az éves működésünk biztosított volt. Évek óta, de évben hangsúlyozottan problémát jelentett az intézmény feladatellátásához rendelt források időbeni rendelkezésre bocsátása. A jelentős mértékű többletmunkán túl, komoly késedelmi kamat terheli az egyébként szűkös költségvetési forrásokat ben eft összegben fizetett késedelem miatt kamatot az igazgatóság. Megoldandó fontos feladat a jövőre nézve az igazgatóságok finanszírozása, tekintettel arra, hogy utófinanszírozású védekezési, közfoglalkoztatási, pályázat lebonyolítási feladatokra alkalmatlanok az érvényes költségvetési finanszírozási keretek között.

6 Szakmai feladatok részletes értékelése Árvízvédelem és folyószabályozás A 2010 évi árvízi helyreállítási munkák egy része csak 2011 év első félévben valósult meg. Ezek közül legfontosabb volt a Hortobágy-Berettyó balparti védvonalon lévő Lukácsi és Tyúkházi zsilipek helyreállítása valamint a Berettyó jobbparton lévő Gőzmalmi és Hajdúfoki zsilipek injektálással történő szakszerű megszüntetése. Ezen túlmenően a következő helyreállítási munkák készültek még el 2011 évben: Töltéstartozékok pótlása 274 db Töltéskoronák domborítása 119 km Töltéselőterek helyreállítása 70 km Védtöltéseink állapotát kaszálással és domborítással tartottuk karban. Az árvízvédelmi művek fenntartása keretében fővédvonalaink 61 km hosszban egyszer, 266 km kétszer, 14 km hosszban többször, a másodrendű töltések teljes hosszban legalább egyszer le lettek takarítva. Töltéskoronáink 85%-án (288,0 km hosszban) végeztünk egyszeri domborítást. Összesen 31,57 ha-on végeztünk különféle (tuskósarjleverés, gyomirtás, tuskóforgácsolás, vadkárvédelem, stb.) erdőfenntartási munkákat. Árvízvédelmi műveink és nagyműtárgyaink -a mintegy 20 éve üzemen kívül helyezett Bökényi vízlépcső kivételével- üzemképesek voltak és üzemeltek. Az év folyamán elláttuk a jogszabályok alapján előírt szakértői, szakmai véleményező, valamint kezelői feladatokat. Az árvízvédelem és folyószabályozás szakmai feladatainak zömét el tudtuk látni. Síkvidéki vízrendezés Üzemelés-fenntartás Üzemelés fenntartás keretében csatorna őrtelepek üzemeltetését, szivattyútelepek fenntartását és belvízvédelmi csatornák gaztakarítását végeztük. Többletfenntartás keretében került sor csatornák többszöri gaztalanítására is. A csatorna élek, műtárgyak- magas építmények és azok környezetének rendbetételének nagy része a közmunka program keretében került elvégzésre. Vízhasznosítás A 2010 év végi átlag feletti csapadékos időszakot követően a 2011 évi öntözési idény átlag alatti csapadékokkal kezdődött, de azért talajnedvesség pótló csapadék minden hónapban volt és nem alakult ki szárazság. A tavaszi kelesztő öntözések mellett jellemző volt még az őszi konzervgyári növények öntözése is. A évi öntözési idény em 3 -es vízfelhasználásával szemben 2011-ben em 3 volt a kiszolgáltatott vízmennyiség.

7 6 Vízminőség Igazgatóságunk illetékességi területéhez tartozó felszíni víztereknél a Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség és a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség végzi az állapotrögzítéshez szükséges vízminőségi vizsgálatokat. A vizsgálati adatokat a FORRÁS Lims adatbázis keretében rendszeresen megkapjuk így módunkban áll ezen adatok alapján is rendszeresen figyelemmel kísérni a felszíni vizek vízminőségi állapotát. Igazgatóságunk üzemellenőrzési céllal működteti a vízminőségi laboratóriumot. Ezek a vizsgálatok képezik a vízminőségi állapotváltozások kapcsán szükségessé váló üzemrendi változtatáshoz adott vízminőségi szakvélemények alapját. Kiemelten az integrált hasznosítású felszíni víztereket vizsgáltuk. A vizsgálatokat az öntözési időszakban és a vízminőségi bejelentések, kárelhárítás során végezzük. Vizsgált paraméterek: oldott oxigén, oxigéntelítettség, kémiai oxigénigény, ammónium, nitrit, nitrát, foszfátion, ortofoszfát, ph, fajlagos vezetés, összes oldott anyag, vas, mangán, hőmérséklet, szulfátion, keménység. A laborüzemeltetéshez elengedhetetlen költségek a vizsgálathoz szükséges vegyszerek beszerzése és a mintavételi pontokhoz való eljutáshoz szükséges szolgálati gépkocsi fenntartása. A évben üzemellenőrző felszíni vizsgálatokra a pénzügyi megszorítások miatt nem került sor. Vízrajz A 2011-es évben vízrajzi beruházás nem történt. Vízrajzi üzemeltetésen belül főleg a vízrajzi távjelző vízmércék és talajvízszint észlelő kutak karbantartására, felülvizsgálatára, javítására került sor, így az adat előállítással feldolgozással forgalommal kapcsolatos probléma nem volt. A fontosabb távjelző vízmércéink iszaptakaríttatását összekötő csöveinek mosatását (búvármunkával) fenntartási célkeretből oldottuk meg. Bánkút Távlati Vízbázis kútjainál elvégeztettük a minden évben esedékes vízmintavételt laborálással, valamint karbantartásukat, amit idén közmunkával tudunk helyettesíteni. Felszíni vízkészlet-gazdálkodás Holtágak - Mederhasználat A víziállások létesítésére, vagy fennmaradására a kezelői hozzájárulások kiadását mederhasználati szerződéshez kötjük. A mederhasználati díj mértéke (ÁFÁ-val együtt) évben 1.000,- Ft/m 2 /év volt. A Szarvas-Békésszentandrási-holtágon a partmenti 2214 db ingatlanból 1552 db, a Peresiholtágon pedig a partmenti 1439 db ingatlanból 566 db rendelkezik víziállással. A mederhasználati díjfizetéssel összefüggésben az igazgatóságnak 2011-ben eft bevétele származott, míg az ezzel kapcsolatos postaköltség 451 eft-ot tett ki.

8 ben a Gyoma-Siratói-holtágon megtörtént a víziállások felmérése, új szerződések előkészítése. Felszíni vízkészletek meghatározása, Vízkészlet Nyilvántartás (VKNY) Az igazgatóság működési területén az 500 m 3 /év feletti vízjogi engedéllyel rendelkező felszíni vízkivételek (mezőgazdasági, ipari), valamint a felszíni vízbe történő használtvíz bevezetések nyilvántartását vezettük (tényleges vízhasználatok adatainak begyűjtése, Statisztikai Adatgyűjtés (OSAP), Vízkészlet Nyilvántartási (VKNY) program vezetése). A december hónapban kiküldött 362 db adatlapból január-február hónapban 213 db-ot küldtek vissza a vízhasználók. A VKNY-ben a évi adatok feldolgozása ezt követően megtörtént. A évre vonatkozó vízhasználatok adatlapjait 2011 decemberében küldtük ki a vízhasználók részére. Felszíni vízmérleg készítés A Tisza-völgy vízkészlet megosztásáról szóló 00698/1/2000. sz. OVF intézkedés módosítása (VKKI /2007.) alapján történt a vízhiányos időszakban a tiszai víz átvezetése a területünkre. A tényleges vízhasználatok adatai - Statisztikai Adatgyűjtés (OSAP) - és a Vízkészlet Nyilvántartás (VKNY) adatai alapján 2011 márciusában elkészítettük az igazgatóság felszíni vizeire vonatkozó évi vízmérlegét. A vízmérleg az engedélyezett és a tényleges vízhasználatok adatainak összevetését tartalmazza. Térségi vízkészlet-gazdálkodási tevékenységet a évben a TIKEVIR-hez kapcsolódóan végeztünk. Felszín alatti vízkészlet-gazdálkodás A Tiszántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula (TI-KTVF, Gyula) felkérése alapján végeztünk szakértői (kirendelés esetén) és szakmai véleményezési (megkeresés esetén) szakágazati tevékenységet. Részt vettünk elvi-, létesítési és üzemeltetési vízjogi engedélyezésben, üzemi vízminőségi kárelhárítási tervek elbírálásában és településrendezési (szabályozási) tervek véleményezésében, települések környezetvédelmi programjának értékelésében, kezelői hozzájárulások kiadásában. A TI-KTVF megkeresésre olyan esetekben, ahol a felszín alatti vizeket igénybevevő objektumoknak (fúrt kút, ásott kút) nincs kataszteri száma, egyedi azonosítókat adtunk ki. Ezek az azonosító jelek a VIFIR kódoknak megfelelően tartalmazzák az adott település azonosító számsorát, kódját is. Megkeresésére részt vettünk vízügyi felügyeletet ellenőrzéseken. Elkészítettük a felszín alatti vizek vízmérlegét, amely az engedélyezett és a tényleges vízhasználók összevetéséből áll és rögzítettük a évre vonatkozó 107 engedély módosítás

9 8 adatait. A tényleges vízhasználatok adatai az OSAP üzemi adatszolgáltatás, valamint a Vízkészletjárulék (VKJ) nyilvántartás adataiból származnak. Az OSAP 1375 adatlapok ügyintézése során koordináltuk az üzemi mérések, megfigyelések 62 üzemeltetőt (vízművek, ipari vállalatok, fürdők és egyéb termálvízhasználók) és összesen 600 db kutat érintő adatszolgáltatását. Az adatlapok feldolgozása során az adatok reális voltát ellenőriztük. Elvégeztük a VKI monitoring hálózat üzemeltetési felügyeletét azokon a felszín alatti víztesteket érintő állomásokon, amelyek a távlati vízbázis figyelőkútjait érintik, illetve azokon a kutakon, amelyek az OSAP üzemi adatszolgáltatásba tartozó kutakhoz kapcsolódnak. Végeztük a vízkészlet-gazdálkodási adatok a Vízföldtani Adattár nyilvántartását, mind a hagyományos, papír alapú adathordozón, mind az elektronikus formában lévő adatok kezelését. Adatszolgáltatást végeztünk tervezők részére. Részt vettünk szakágazatunkat érintő konferenciákon, továbbképzéseken, munkaértekezleteken. Távlati vízbázis védelem A távlati vízbázisok biztonságba helyezését célzó beruházások körében évben készült el a Bánkút 36.2 jelű távlati vízbázis beruházási munka. A vízbázishoz tartozó 36 db figyelőkútból, a VKI monitoring hálózat részét képező 12 db kútban végeztettünk vízminőség vizsgálatot. Minden figyelőkútban nyugalmi vízszint mérését és talpmélység ellenőrzését is végeztettünk. Igazgatóságunk elvégeztette a vízbázis figyelőkútjainak fenntartási munkáit (sérült betongallér felverését és újbóli elkészítését, a védőkorlát javítását és festését, a zárószerkezet zsírzását, javítását, esetlegesen cseréjét, a kutak védőterületének kaszálását 5 m sugarú körben). A 36 db figyelőkútból 12 db-nál DATAQUA vízszintregisztráló műszer van, melyek észlelését igazgatóságunk Vízgazdálkodási Osztályának Vízrajzi csoportja végezte. Víziközmű tevékenység évben tovább folytatódtak a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programja előkészítésének munkálatai, melynek során az Igazgatóság is részt vett az aktuális feladatok végrehajtásában, valamint az Ivóvízminőség-javító Program felgyorsításával kapcsolatosan adódó feladatok ellátásában. Elvégeztük a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Program végrehajtása kapcsán jelentkező, a VM és a VKKI által előírt feladatokat. Elvégeztük a Települési Szennyvíz Információs Rendszer (TESZIR) adatbázis évi adatainak feltöltésével, ellenőrzésével és érvényesítésével kapcsolatos, a VM és a VKKI által előírt feladatokat. A szennyvíztisztító telepekről adandó évi UWWTD ország-jelentés korrekt elkészíthetősége érdekében elvégeztük a évi adatokkal kapcsolatos hiánypótlási, pontosítási, javítási feladatokat. Bekértük az érintett adatszolgáltatóktól az OSAP és OSAP számú statisztikai adatlapokat. A beérkező adatokat ellenőriztük, szükség esetén az üzemeltetővel történő

10 9 egyeztetést követően javítottuk, pontosítottuk, majd a feldolgozás érdekében a megadott helyekre továbbítottuk. Az előző évek gyakorlatához hasonlóan évben is feldolgoztuk a víziközmű szolgáltatóktól beérkezett, a települési szennyvíztisztító telepekre vonatkozó évi - BOI5, valamint szennyvíz- mennyiségi és minőségi eredményeket és a szennyvízközművel rendelkező települések ellátottsági adatait. A rendelkezésünkre álló adatok alapján elvégeztük a szennyvíztisztító telepi kapacitások felülvizsgálatát, újraértékelését, a terhelési viszonyok, a kihasználtság/kihasználatlanság kérdéskörének Intézkedési tervre alapozott elemzését, majd a kész anyagot a VKKI részére felterjesztettük. Elláttuk a víziközmű társulatokkal kapcsolatosan jelentkező feladatokat. Koordináltuk az Isztambuli Vízügyi Megegyezésnek az Igazgatóság területén található jelentősebb települések által történő aláírását. Folyamatosan végeztük a vízkészletjárulék nyilvántartás keretében a vízhasználati telep - mint vízügyi objektum - rögzítését, karbantartását. Ez 26 db új VKJ telephely felvitelét jelentette, és 34 alkalommal került sor az adatok módosítására. Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP) - Békéscsaba, Fényes tanya A 2009-ben elkezdett kármentesítési feladatok folytatására 2010-ben ágazati pénzügyi fedezet hiányában nem volt lehetőség. Tekintettel arra, hogy már megkezdett projektről van szó, így annak folytatása a KEOP pályázati rendszeren belül sem biztosítható. Az érvényes határozat szerint augusztus 31-ig kell a terület kármentesítését befejezni. A 2009 évben végzett műszaki beavatkozások után a területen munkagödör drótfonatkerítéssel lett körbe kerítve, a kerítésen pedig figyelmeztető táblák lettek elhelyezve évben ismeretlen tettes a kerítés jelentős részét a figyelmeztető táblákkal együtt eltulajdonította. Igazgatóságunk a balesetveszélyre figyelmeztető táblák pótlását elvégezte, ezzel elhárult az elsődleges balesetveszély, valamint OKKP forrást igényelt a kerítés szakasz pótlására. Az elsőfokú környezetvédelmi hatóság december 31. határidőre írta elő a fenti feladatok elvégzését december 31-ig az eltulajdonított kerítés pótlása nem történt meg, valamint egyéb kármentesítéssel kapcsolatos beavatkozás sem történt, a szükséges ágazati OKKP pénzügyi forrás rendelkezésre állásának hiánya miatt január 10-én érkezett igazgatóságunkra a Ti-KTVF Felszólítása a munkagödör körbekerítésének igazolására március 31-ig. - Szarvas, Szentesi út 2009 októberében befejeződött a műszaki beavatkozás során keletkezett munkagödör szennyezetlen talajjal történő feltöltése, a terület rekultivációja. A műszaki beavatkozások végeztével a területen 2010-évtől monitoring tevékenységgel kapcsolatos feladatokat végezi igazgatóságunk.

11 10 A terület utómonitoring vizsgálatát a VITUKI Kht. végezte, melyről január 31-ig kellett a záródokumentációt benyújtanunk az I.fokú környezetvédelmi hatósághoz. Ezt határidőre megtettük. Az I. fokú környezetvédelmi hatóság - a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (volt ÁNTSZ) szakvéleménye alapján - a kármentesítési monitoring folytatására adott ki kötelezést, valamint az SZFK-1 jelű monitoring kút megszüntetését is elrendelte, május 31-határidőre. - Gyomaendrőd- Nagylapos A 2010-évben végzett kármentesítési tevékenységről készült műszaki beavatkozási záródokumentáció benyújtásra került az I. fokú környezetvédelmi hatósághoz. A fenti dokumentáció elbírálása során évben az I. fokú környezetvédelmi hatóság a műszaki beavatkozás befejezésére, valamint a vállalkozó által új D határérték megállapítására tett vállalkozói javaslatot nem fogadta el, ezért a kármentesítés december 31. napjáig történő folytatására adott ki kötelezést. A Vállalkozó Saubermacher Kft. javaslatára fellebbezéssel éltünk ezen határozat ellen. Ezt a fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (OKTVF) elutasította. Az üggyel kapcsolatban a Vállalkozó további egyeztetést kezdeményezett a Vidékfejlesztési Minisztérium felé, melynek eredményeitől függőn folytatódik a környezeti kármentesítés, várhatóan 2012-ben. A monitoring vizsgálatok végzése folytatódik évben is, melyet a VITUKI Kht. végez. - Kardos, Csabai u. 15. A területen mezőgazdasági növényvédőszereket próbáltak megsemmisíteni illegálisan, a talajba ásott gödörben eltemetve azokat. A környezetszennyezést a Körös Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség tárta fel és rendelt el gyorsintézkedést, amely során 4,9 tonna növényvédőszer maradvány és szennyezet talaj került kitermelésre és hulladékégetőben való ártalmatlanításra. A Monitoring Záró dokumentációja 2010 decemberében benyújtásra került az I. fokú környezetvédelmi hatósághoz. A I. fokú környezetvédelmi hatóság benyújtott dokumentációt 2011 áprilisában elbírálta és a monitoring tevékenység folytatására, valamint az FK-2 és KA-6 jelű monitoring kutak szakszerű eltömedékelésére adott ki kötelezést, december 31. teljesítési határidővel. Igazgatóságunk a fenti feladatok elvégzésére vonatkozó árajánlatokat beszerezte, és ennek alapján, a szükséges pénzügyi forrást megigényelte a VM-től. A megigényelt OKKP forrás nem került leutalásra. Az I. fokú környezetvédelmi hatóságtól (Ti-KTVF) határidő hosszabbítást kértünk december 31-ig. A évben a monitoring ügyintézéssel kapcsolatos feladatokat igazgatóságunk elvégezte. Az évente két alkalommal történő mintavételt és a minták laboratóriumi analitikai elemzését a VITUKI végezte, melynek zárójelentését szakmailag ellenőriztük.

12 11 - Kardos, Hosszú sor 31. A területen mezőgazdasági növényvédőszereket próbáltak megsemmisíteni illegálisan, a talajba ásott gödörben felgyújtva, majd talajjal eltemetve azokat. A környezetszennyezés feltárása után gyorsintézkedés során az illegálisan elhelyezett növényvédőszer maradvány és a szennyezet talaj kitermelésre és hulladékégetőben való ártalmatlanításra került. Az ezt követő években a területen lévő talajvíz kutak monitoring vizsgálata történt évben monitoring tevékenységgel kapcsolatos feladatokat végezte igazgatóságunk. Az évente kettő alkalommal történő mintavételt és a minták laboratóriumi analitikai elemzését a VITUKI végezte. A Monitoring Záró dokumentáció 2010 decemberében benyújtásra került az I. fokú környezetvédelmi hatósághoz évben a Ti-KTVF a monitoring záródokumentációt elfogadta és a kármentesítést befejezettnek tekintette. A I. fokú környezetvédelmi hatóság ugyanakkor kötelezte Igazgatóságunkat az FK-1 és FK-2 jelű monitoring kutak szakszerű eltömedékelésére, valamit az érintett terület eredeti állapotnak megfelelő helyreállítására, 2011.december 31. határidővel. Igazgatóságunk a fenti feladatok elvégzésére vonatkozó árajánlatokat beszerezte, forrásigénylést küldött a VM felé. A megigényelt OKKP forrás nem került leutalásra. A Ti- KTVF-től a határidő hosszabbítás megkérve, december 31-ig. - Vízügyi saját objektumok környezeti kármentesítése A évek során történt KvVM felmérés alapján meghatározásra került az igazgatóságonkénti saját objektumok esetleges környezeti kárt okozó jegyzéke. Ezen jegyzék alapján év tavaszán adódott lehetőség a tényleges környezeti kár megerősítésére, vagy kizárására. Ezen munka keretében a VITUKI Kht. laboratóriuma 2009 májusában igazgatóságunk több objektumánál végzett helyszíni talajminta vételezést és laboratóriumi analizálást: A vizsgálati eredményeket a VITUKI megküldte Igazgatóságunk részére évben végzett munkák 2011 júliusában a VKKI által felkérdezett tervezett fejlesztési célok között szerepelt a KÖR- KÖVIZIG működési területén található szivattyútelepek használaton kívül helyezett gázolaj üzemanyag tartájainak felszámolása, illetve az azok által okozott környezeti károk megszüntetése. A tervezési időszak A tervezett felszámolás 15 telephelyet - ezen belül 33 db üzemen kívüli gázolajtartályt - érint, melyek többségében szimpla falú acél tartályok. Az előkészítés során elvégzendő feladatok: a szükséges vízjogi- és környezetvédelmi engedélyek beszerzése, tényfeltárás készítése - a szennyeződés mértékének és minőségének pontos meghatározása, valamint a térbeli lehatárolás céljából -, műszaki beavatkozási tervek és költségvetés készítése. (A felsorolt munkák megvalósítása - a pénzügyi forrás rendelkezésre állását követően - külső vállalkozó(k) bevonásával lesz lehetséges.) december 31-ig ebben a kármentesítési témakörben előrelépés nem történt. - KÖR-KÖVIZIG egyéb feladatok környezeti kármentesítéssel kapcsolatosan

13 12 A vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyekben előírtak szerint az igazgatóságunk működési területén található kármentesítési helyszíneken lévő monitoring rendszer valamennyi kútjánál havonta egy alkalommal vízszintmérést kell végezni. Ezen méréseket pénzügyi forrás rendelkezésre állásának hiánya miatt 2011-ben nem tudtuk megvalósítani. Vízkárelhárítás Árvízvédekezés A Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén december január 28. közötti időszakban I-III. fokú árvízvédekezési tevékenység folyt. A védvonalakon nem jelentkeztek védelmi munkát igénylő jelenségek. Belvízvédekezés 2011 Belvízvédekezéssel kezdődött a 2010 decemberében lehullott nagy mennyiségű csapadék, és a folyókon érkező árhullámok komoly védekezési periódust indítottak el, melyek áprilisig tartottak ben összesen 155 nap volt készültségben töltött. A szivattyútelepi üzemelés három periódusra tagolható: január április 28 A megjelölt időszakban mind a 10 védelmi szakaszban volt védelmi készültség elrendelve készültségi szint. 3 szakaszban III. fok, 6 szakaszban II. fok, 1 szakaszban pedig I. fok volt a legmagasabb készültségi szint. Egyidejűleg 23 telep üzemelt 70,35 m3/s kapacitással (január 1). A regisztrált maximális elöntés ha volt május május 20 Ebben az időszakban egy belvízvédelmi szakaszban volt I. fokú belvízvédelmi készültségi szint. A főbefogadóba emelt vízmennyiség 589 e m3. Elöntés nem lett regisztrálva július augusztus 16 Az időszakban három belvízvédelmi szakaszban II. fokú, 1-ben I. fokú volt a legmagasabb készültségi szint. Egyidejűleg 6 telep üzemelt. Elöntés nem lett regisztrálva 2011-ben a szivattyúsan főbefogadóba emelt vízmennyiség közel 186,83 millió m 3, az éves szivattyútelepi óraszám meghaladta a üzemórát. Több esetben is történtek meghibásodások, melyek javítására volt szükség. Az év folyamán védekezés keretén belül sor került 16 szivattyútelep, és 2 műtárgy javítására. Vízfolyásgátló akadály eltávolításra került sor 16 csatornán összesen 92,06 km hosszban. Vízminőségvédelem Vízminőségi kárelhárítás elrendelésére évben nem került sor.

14 13 Rendkívüli szennyezéssel vízminőségi problémával kapcsolatos bejelentés 2 db érkezett az igazgatóságunkra. Valamennyi bejelentésről tájékoztattuk a Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőséget és közösen kivizsgáltuk. A bejelentett események belföldi eredetűek voltak. Az esetek többségében készültségi fokozaton kívül, vízkormányzási feladatok ellátásával segítettük elő a vízminőség javítását, a káresemény csökkentését (halpusztulás, szennyvízhígítás). Kagylópusztulás: június 8-án a Szeghalmi Szakaszmérnökség a Hortobágy-Berettyó középső szakaszán tkm között kagylópusztulást észlelt. A tkm-ben folyóméterenként 2-3 db, a tkm-ben folyóméterenként 8-10 db, a tkm-ben folyóméterenként 3-4 db, a felsőbb szakaszokon 1-2 db kagylótetem volt megfigyelhető. A Hortobágy-Berettyó halászati hasznosítója a gyomaendrődi Körösi Halász Szövetkezet, akit tájékoztattunk a bejelentésekről, és felszólítottuk a tetemek szakszerű letermelésére és elszállítására. A halászati hasznosító tájékoztatása szerint halőreik folyamatosan ellenőrzés alatt tartották a kagylópusztulással érintett víztereiket, és végezték a tetemek letermelését. A bejelentésről az TI-KTVF tájékoztatása megtörtént. A káresemény készültség elrendelését nem indokolta. Vízminőségi probléma és halpusztulás a Folyáséri-főcsatornán: Az igazgatóság Szeghalmi Szakaszmérnökségének területén, augusztus 15-én a Folyáséri-főcsatorna fm közötti szakaszán észlelt halpusztulást és vízelszíneződést jelentette be a főcsatorna halászati hasznosítója, a gyomaendrődi Körösi Halász Szövetkezet. A helyszíni szemlén megállapítottuk, hogy a víz a gyomaendrődi közúti híd környezetében pirosas-barna színű, felszínén nagyobb mennyiségben, többségében kisméretű haltetem volt észlelhető. A halászati hasznosító a bejelentést követően megkezdte a haltetemek szakszerű letermelését és elszállítását. A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség debreceni akkreditált laboratóriumában augusztus 16-án vízminőség-vizsgálatot végzett a halpusztulás okának megállapítására. A vizsgálati jegyzőkönyv és a biológia jelentés eredménye alapján a csatorna vízminősége ötöd osztályú, a vízminősítési rendszer szerint rossz ökológiai állapotú volt. A Folyáséri-főcsatorna feliszapolódása, vízinövény borítottsága és a vízcsere hiányának következtében természetes módon kialakuló lokális oxigénhiány okozhatta a halpusztulást. Víz Keretirányelv Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés A VKI végrehajtásával kapcsolatos kötelezettségek között szerepelt a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv elkészítése, melyet korábban (2010. május 21-én) a Kormány határozatban elfogadott. Ezt a 1127/2010. (V. 21.) Korm. határozatot az Alkotmánybíróság 6/2011. (II. 3.) AB határozatában alkotmányellenesnek nyilvánította. A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alegységi tervei határidőre elkészültek és az igazgatóságunk hatásterületét érintő tervek elérhetők az internet/intranet oldalán (http://www.korkovizig.hu/06-vizgazdalkodas/03-vizkeretiranyelv/vizkeretiranyelv.php).

15 14 A következő jelentős feladat lesz a tervek felülvizsgálatában való közreműködés, amelynek előkészítése 2012-ben valósul meg. Szakértői tevékenység A vízügyi szakértői tevékenység jogszabályi hátterét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Törvény 26. (1) és (3) bekezdés rendelkezései, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 40. (1) és (2) bekezdése adja. A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, valamint annak Gyulai Kirendeltsége és a KÖR-KÖVÍZIG között a közigazgatási eljárásban történő közreműködés és felügyeleti tevékenység kapcsán május 30-án megállapodás jött létre, amely 2010-ben kiegészült a rendkívüli környezeti események során történő együttműködés szabályozásával. Igazgatóságunk 2011-ben szakértőként működött közre a felügyelőség megkeresésére, melyet az alábbi adatok jellemeznek: Szakértői vélemény iránti megkeresés: Szakmai vélemény iránti megkeresés: Üzemi vízminőségi kárelhárítási terv: Összesen: 13 db 5 db 11 db 29 db A vízügyi hatóság által kiadott határozatok felülvizsgálata további intézkedés megtételének szükségessége szempontjából, valamint igazgatósági szintű nyilvántartása, gyűjtőbe rendezése 2011-ben az alábbiak szerint alakult: Elvi vízjogi engedély: Vízjogi létesítési engedély: Vízjogi üzemeltetési engedély: Egyéb vízügyi hatósági határozat: Összesen: 8 db 114 db 188 db 128 db 427 db Kezelői hozzájárulások évben Igazgatóságunk összesen 105 db kezelői hozzájárulást adott ki. Zöld Pont Iroda A 17/2006. KvVM utasítás és Azok módosításai alapján ( 13/2007. KvVM utasítás, 15/2007.) szerint a KvVM - a lakossággal, a társadalmi, szakmai, az önkormányzati, egyéb érdekképviseleti szervek tájékoztatása és a folyamatos közvetlen kapcsolattartás érdekében megszervezte és működteti a Zöld- Pont irodák országos hálózatát. A Körös- vidék területén

16 15 a Zöld- Pont Iroda a Tiszán-túli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Gyulai Kirendeltségén található, amelynek működtetését a kirendeltség és Igazgatóságunk közösen végzi. Tevékenységei 2011-ben a következők: Környezetvédelmi szemléletformálás, programok, rendezvények, együttműködések - Víz Világnapi rendezvény megszervezésében és lebonyolításában való részvétel - TeSzedd! országos hulladékgyűjtési akció Az akció zárómérlege: A KÖR-KÖVIZIG működési területén összegyűjtött és elszállított hulladék mennyisége 17,2 tonna volt. Az országos adatokkal történő összehasonlítás alapján az igazgatóságunk területén levezetett akció - szerzettsége és részvételi arányát tekintve egyaránt külön is említésre került a miniszteri értékelő alakalmával. Igazgatóságunk közreműködött a Fehér-, Fekete- és Kettős-Körös folyók környezetvédelmi kataszter és cselekvési programja (CRISKÖR) című, Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében, a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központjának Alföldi Tudományos Intézete által irányított projektben. Igazgatóságunk, valamint a Közép Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Önkormányzat, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Körösök Völgye Natúrpark Egyesület, Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége, mint partnerek között fennálló együttműködési megállapodásban megfogalmazott célok elérése érdekében képviseltette magát a Magyar Természetvédők Szövetségének konferenciáján, a Körösök völgye Látogató Központ által pályázati forrásból megvalósuló Zöldülj! Fordulj megnevezésű szemléletformáló kiállítás és előadás sorozaton. Ez a szemléletformáló rendezvénysorozat évben indult útjára, érintve Békés megye szinte minden jelentős települését. Igazgatóságunk részt vett a Körösök völgye Határtalan Vándortúra előkészítő és szervezési feladataiban. Közfoglalkoztatás A évi közfoglalkoztatási programunk során 571 főt foglalkoztattunk, éves statisztikai átlaglétszámunk 438 fő volt. A megítélt támogatás e Ft volt, ebből eft-ot sikerült lehívni. A program megvalósításához eft saját forrást használtunk fel. A program január 24.- december 31-ig tartott. A program során 706 ezer m 2 árvízvédelmi töltés kaszálása, 185 ezer m 2 árvízvédelmi töltés és szivárgó csatorna cserjeirtása, 205 ezer m 2 belvízcsatorna gaztakarítása, 6 ezer m 2 csatorna cserjeirtása történt meg.

17 16 Informatika 2011-ben elvégzett fejlesztési munkák -Telefonközpontok és szerverek túlfeszültség elleni védelmének kiépítése a központi irodaépületben és a szakaszmérnökségeken. -Árvízkapui védelmi központ adatátvitelének javítására irányított Yagi antenna és egy TOPEX Byton HSUPA router került kihelyezésre, így az adatátvitelre elérhetővé vált a 2,5 MBit/s letöltési sebesség 3G felületen. A router segítségével a mobil kapcsolat adatátvitelre és hangátvitelre is használható. -Lotus Domino szerver hardverének cseréjével lehetőség nyílt a legújabb, es szerververzió telepítésére, és számos új szerverfunkció használatára. -Igazgatóság gyulai központi épületében a strukturált informatikai hálózatot fejlesztettük (új kábelek kihúzása, vásárolt gigabites switch-ek beépítése), így a teljes hálózat gigabites sebességre alkalmassá vált. -Átalakításra kerültek a szakaszmérnökségi (Szarvas, Szeghalom) adat és hangátviteli kapcsolatok is. Az Invitel Zrt. által szolgáltatott béreltvonali VPN szolgáltatást vezettük be, melynek segítségével a szakaszmérnökségi LAN-ok integráltuk a központi épület LAN-jába. A kiépített műszaki megoldás lehetőséget adott gyulai KAPSCH telefonközpont és a szakaszmérnökségek telefonközpontjaival való korszerűbb összeköttetésre is. Pályázatok I. Pályázatok beadása A év folyamán Igazgatóságunk részéről vezető partnerként vagy konzorciumi partnerként az alább felsorolt pályázatok kerültek benyújtásra: 1. Kisdelta árvízi szükségtározó korszerűsítése című, KEOP-2.1.1/2F/ azonosító számú 2. fordulós projekt A projekt célja: az árvízi biztonság növelése és az árvízi kockázatok csökkentése a Fehér- Körös jobb partján fekvő Kisdelta árvízvédelmi szükségtározó meglévő megnyitási helyének korszerűsítése, vízvisszavezetést biztosító új műtárgya létesítése, valamint a műtárgyak megközelítését biztosító szilárd burkolatú út megépítése által. A projektmegvalósítás szakaszának főbb munkái 1. Megnyitás - Olyan korszerű árvízbeeresztő műtárgy kialakítása, mely szabályozható vízbeeresztést biztosít, bármely üzemi helyzetben korlátozható vagy teljesen megszüntethető. Ezzel kizárható majd a tározó túltöltődésének veszélye. 2. Leürítés - A vízvisszavezetést biztosító új műtárgy létesítésével nemcsak a vízbeeresztés, de a vízvisszavezetés is szabályozhatóvá válik, vagyis a tározóban időlegesen visszatartható lesz a víz. 3. A műtárgyak megközelítését biztosító, töltéskoronán vezetett szilárd burkolatú út építése. A műszaki előírások szerint üzemi út csak az előírt szintre kiépített töltéskoronán épülhet meg, ezért az útépítést megelőzően az érintett töltésszakasz fejlesztése is megvalósul. 4. Ultrahangos vízhozammérő hely létesül a Fehér-Körös bal partján a tározóba bevezetett vízmennyiség meghatározásához.

18 17 5. Megvalósul a tározó üzemirányítási központjának az Itceéri gátőrtelepnek a rekonstrukciója is. 6. Eszközbeszerzésekre is sor kerül. A támogatás mértéke: 100 %. A projekt nagysága: Ft A megvalósulás időszaka: december május ben elvégzett feladatok: 2011 szeptemberében a 2. fordulós pályázat (KEOP /2F/ ) értékelése megtörtént, a kiválasztási eljárásrendnek megfelelően döntésre terjesztették fel november végén megkaptuk a támogatói döntést. A közbeszerzési tanácsadóval a szerződést kötöttünk 2011 novemberében. A Támogatási Szerződéshez szükséges dokumentumokat összeállítottuk, majd december 28-án aláírtuk azt. A 2. fordulós közbeszerzési dokumentációk átdolgozása az új Kbt. szerint (kivitelezés, mérnök), valamint azok javítása a KFF véleménye alapján év végével megkezdődött. A PR tevékenységet, valamint a lőszermentesítést végző vállalkozók kiválasztására irányuló egyszerű közbeszerzéseket 2011 decemberében elindítottuk. 2. Mályvádi árvízi szükségtározó fejlesztése című, KEOP-2.1.1/2F/ azonosító számú 2. fordulós projekt A projekt célja: az árvízi biztonság növelése és az árvízi kockázatok csökkentése a Fekete- Körös bal partján fekvő, 75 millió m 3 kapacitású Mályvádi árvízvédelmi szükségtározó meglévő megnyitási helyének korszerűsítése, egy új felső megnyitási hely kialakítása a két megnyitási hely közötti töltésmagasítás által. A projektmegvalósítás szakaszának főbb munkái: 1. Sor kerül a meglévő megnyitási hely korszerűsítésére olyan árvízbeeresztő műtárgy kialakításával, mely által biztosítottá válik a tározó szabályozott, gyors és biztonságos töltése, a tározó megnyitásához szükséges időelőny lecsökken és a túltöltődés veszélye megszűnik. 2. Felső megnyitási hely épül ki, annak érdekében, hogy a Fekete-Körös teljes hazai szakaszán a tározóhatással csökkentett árvízi vízhozam vonuljon le és az árvízbiztonság javuljon. 3. Fekete-Körös bal parti, tározón belüli töltésszakaszának előírt szintre történő magasítása ún. sapkázása is megvalósul az alsó megnyitási hely optimális időpontban történő megnyitása és a hatékonyabb árvízcsúcs-csökkentés elérése végett. 4. Nagy teherbírású burkolt út épül az Anti gátőrházhoz, valamint a tervezett felső megnyitási helyhez, mely annak működtetése, karbantartása miatt szükséges. 5. Ultrahangos vízhozammérő helyek épülnek az alsó és felső megnyitási helyeknél. 6. Megvalósul az üzemirányítási központoknak (Erdőmenti és Anti őrházaknak) a rekonstrukciója is. 7. Eszközbeszerzésekre is sor kerül. A Támogatás mértéke: 100 %. A projekt nagysága: Ft A megvalósulás időszaka: február június ben elvégzett feladatok: A 2. fordulós pályázati dokumentációt szeptember 5-én nyújtottuk be. Szeptember 22-én megtörtént a 2. fordulós pályázat hiánypótlása is. Tisztázó kérdésekre a választ október 30-ával a KSZ-nek, a kormányelőterjesztéshez szükséges válaszokat november 25-én az NFÜ-nek küldtük meg. A 2. fordulós pályázat bírálata során megállapítást nyert, hogy a projekt formailag és tartalmilag megfelel a kiírási követelményeknek, teljes egészében támogatható lenne, de forráshiány miatt nem részesülhet támogatásban decemberében tartaléklistára került.

19 18 3. Békéscsaba, volt Patyolat Vállalat területének kármentesítése című, KEOP /2F/ azonosító számú 2. fordulós projekt A projekt célja: A Békéscsaba, egykori Patyolat Vállalat telephelyén (1283/2 és 1283/1 hrsz.-ú ingatlanokon) és közvetlen környezetében a humán-ökológiai kockázatot jelentő talaj és talajvíz szennyeződés (klórozott szénhidrogén) felszámolása A projektmegvalósítás szakaszának főbb munkái: Az elkészült műszaki beavatkozási terv megállapításai szerint a szennyezettségi gócok területén talajcsere valósul meg, a szennyeződési csóva területén pedig elemi vas kerül bejuttatásra a földtani közeg és a talajvíz insitu megtisztítására. A gócterületeken a burkolatok és épületek elbontásával kerülhet sor környezeti kármentesítésre, mely érinti a Vadháti út. 1 szám alatti 1283/2 hrsz.-ú ingatlan épületeit. A terület helyreállítására is sor kerül, de az elbontott épületek visszaállítása nem tartozik a projekt támogatható elemei közé. A támogatás mértéke: 100 %. A projekt nagysága: Ft. A megvalósulás időszaka: október április ben elvégzett feladatok: A 2. fordulós pályázati dokumentáció összeállítását követően november 23-án került sor a benyújtásra december 23-án a 2. fordulós pályázat hiánypótlását teljesítettük. 4. Békési duzzasztómű hosszirányú átjárhatóságának biztosítása című, KEOP /09/ azonosító számú 1. fordulós projekt A projekt célja: A Kettős-Körösön található Békési duzzasztón a vándorló és vízi élőlények számára a hosszirányú átjárhatóságában jelentkező nehézségeket megszüntessük, biztosítva ezáltal a kiemelkedő jelentőségű természeti értékek sokféleségének fenntartását. A projekt-előkészítés szakaszának főbb munkái: Előzetes vizsgálati dokumentáció, vízjogi létesítési engedélyes terv, talajvédelmi terv elkészíttetése és engedélyeztetése Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészíttetése és jóváhagyatása, kiviteli terv és 2. fordulós közbeszerzési dokumentációk készíttetése. Nyilvánosság tájékoztatása. A támogatás mértéke: 100 %. A projekt nagysága: Ft A megvalósulás időszaka: 2012.január 2013.augusztus ben elvégzett feladatok: július és augusztus folyamán elkészítettük az Előzetes Megvalósíthatósági tanulmányt és összeállítottuk a pályázati dokumentációt szeptember 15-én a pályázatot benyújtottuk, a hiánypótlást 2011.október 10-ével, a tisztázó kérdéseket november 25-ével teljesítettük. 5. Élőhelyvédelmi beavatkozások a Szarvas-Békésszentandrási holtág őshonos halfaunája és életközösségének védelme érdekében című, KEOP / azonosító számú 1. fordulós projekt A projekt célja: a Szarvas-Békésszentandrási holtágnak mint Natura 2000 területnek és élőhelyeknek a kedvező természeti állapota megóvása, javítása, valamint a hazai védett és közösségi jelentőségű fajoknak a védelme és élőhelyük biztosítása. A projekt-előkészítés szakaszának főbb munkái: Előzetes vizsgálatok, tanulmányok, kiviteli tervek és 2. fordulós közbeszerzési dokumentációk készítése. A támogatás mértéke: 100 %. A projekt nagysága: Ft A megvalósulás időszaka: január április ben elvégzett feladatok: 2011 júliusától kezdődően folyamatos egyeztetések történtek a pályázat előkészítése végett Szarvas Város Önkormányzatával, Békésszentandrás Nagyközség

20 19 Önkormányzatával és a Nemzeti Park Igazgatósággal. A pályázathoz szükséges szakmai anyagokat, a költség kalkulációkat a külső pályázatíró számára elkészítettük. A KÖVIZIG mint konzorciumvezető, Szarvas Város és Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzataival közösen szeptember 30-án benyújtotta be a pályázatot. Október folyamán a hiánypótlási dokumentáció, majd a tisztázó kérdésekre adott válaszok is beküldésre kerültek. 6. Élőhelyfejlesztések Szarvas és Békésszentandrás települések helyi védett természeti területein című, KEOP / azonosító számú 1. fordulós projekt A projekt célja: Az önkormányzatok 12 helyi védelem alatt álló természeti területén élőhelyrekonstrukciók és fejlesztések valósuljanak meg, környezettudatosságot növelő bemutató, szemléltető-oktató eszközrendszer épüljön ki. Utóbbi segítheti, hogy a helyi közösségek a megismerésen keresztül mindennapi létük alapvető színtereit lássák meg természeti környezetükben, érezzék azt sajátjuknak, megóvásának cselekvő részesei legyenek. A tervezett beavatkozások a települések Általános Rendezési Terveiben és Környezetvédelmi programjaiban megfogalmazott előírásokhoz, koncepciókhoz illeszkednek. A projekt-előkészítés szakaszának főbb munkái: A támogatás mértéke: 100 %. A projekt nagysága: Ft A megvalósulás időszaka: január április ben elvégzett feladatok: 2011 júliusától kezdődően folyamatos egyeztetések történtek a pályázat előkészítése végett Szarvas Város Önkormányzatával, Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatával és a Nemzeti Park Igazgatósággal. A pályázathoz szükséges szakmai anyagokat, a költség kalkulációkat a külső pályázatíró számára elkészítettük. Szarvas Város Önkormányzata mint konzorciumvezető, Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatával és Igazgatóságunkkal közösen nyújtotta be szeptember 30-án a pályázatot. Októbernovember folyamán a hiánypótlási dokumentáció, majd a tisztázó kérdésekre adott válaszok is beküldésre kerültek. 7. Hortobágy-Berettyó 6,200-8,100 fkm szakaszának élőhely rehabilitációja I. ütem című, KEOP / azonosító számú 1. fordulós projekt A projekt célja: A Hortobágy-Berettyó főcsatorna, a Hortobágy-Berettyó 6,950-8,100 fkm szakasza vízminőségi állapotának javítása, továbbá mezőtúri hullámtér szakaszának rendezése, hasznosítása. Cél továbbá a roncsolt, közepesnél erősebben eliszaposodott vízi élőhelyek helyreállítása, a biológiai értékek megőrzése, természet közeli társulások megőrzése, invazív fajok visszaszorítása, őshonos fajok erősödésének biztosítása természetes úton, a flóra és fauna egyensúlyának helyreállítása, a területre jellemző védett állatok és növények élőhelyeinek biztosítása, a főcsatorna mederben történő vezetése A projekt előkészítés szakaszának főbb munkái: Tanulmányok, kiviteli tervek és 2. fordulós közbeszerzési dokumentációk készítése. A támogatás mértéke: 85 % (Mezőtúr Önkormányzata nyújtotta be a pályázatot az önerőt vállalva, hiánypótláskor a KÖVIZIG konzorciumi partnerként lépett be a projektbe) A projekt nagysága: Ft A megvalósulás időszaka: február október ben elvégzett faladatok: júliustól egyeztetések folytak Mezőtúr Város Önkormányzatával a pályázat előkészítéseként szeptemberében a pályázatot az Önkormányzat nyújtotta be. A október 28-án beküldött hiánypótlási dokumentációnak már része volt az Igazgatóságunkkal megkötött konzorciumi megállapodás.

Árvízvédelmi fejlesztési munkák tapasztalatai. Készítette: Ambrus Krisztián Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi referens

Árvízvédelmi fejlesztési munkák tapasztalatai. Készítette: Ambrus Krisztián Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi referens Árvízvédelmi fejlesztési munkák tapasztalatai Készítette: Ambrus Krisztián Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi referens Környezet és Energia Operatív Program Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések

Részletesebben

A TIKEVIR működésének ismertetése és a pályázat keretében tervezett fejlesztések bemutatása

A TIKEVIR működésének ismertetése és a pályázat keretében tervezett fejlesztések bemutatása A TIKEVIR működésének ismertetése és a pályázat keretében tervezett fejlesztések bemutatása Szabó János osztályvezető Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Körösök és a TIKEVIR-t érintő

Részletesebben

Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG. mintaszabályzata

Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG. mintaszabályzata XXXII. MHT - Vándorgyűlés Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG Az árvízcsúcs csökkentő tározók üzemirányítási és üzemeltetési mintaszabályzata Előzmények 2 Kedvezményezett: OVF

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése

Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése Intézményi háttér ÚJ SZÉCHENYI TERV KEOP Környezet és Energia Operatív Program Szennyezett területek kármentesítése Irányító Hatóság (Nemzeti

Részletesebben

Projekt címe: Taktaköz felső árvízvédelmi fejlesztése. Projektgazda megnevezése: Észak magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Projekt címe: Taktaköz felső árvízvédelmi fejlesztése. Projektgazda megnevezése: Észak magyarországi Vízügyi Igazgatóság Projekt címe: Taktaköz felső árvízvédelmi fejlesztése Projektgazda megnevezése: Észak magyarországi Vízügyi Igazgatóság Projekt azonosító száma: KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0006 Előkészítési szakasz: Támogatási

Részletesebben

ZHASZNÁLATOK JOGI SZABÁLYOZ ÉS S A A MEZŐGAZDAS LETÉN TAPASZTALATOK AZ ADUVIZIG MŰKÖDÉSI M. koch.gabor@aduvizig.hu. Kép p forrás: www.mnvh.

ZHASZNÁLATOK JOGI SZABÁLYOZ ÉS S A A MEZŐGAZDAS LETÉN TAPASZTALATOK AZ ADUVIZIG MŰKÖDÉSI M. koch.gabor@aduvizig.hu. Kép p forrás: www.mnvh. ÉS S A FELSZÍNI VIZEKET ÉRINTŐ VÍZKÉSZLET-GAZDÁLKODÁSI TAPASZTALATOK AZ ADUVIZIG MŰKÖDÉSI M Kép p forrás: www.mnvh.eu Koch GáborG Felszíni vízgazdv zgazdálkodási ügyintéző Alsó-Duna Duna-völgyi Vízügyi

Részletesebben

Az MVA adat- és információ igénye. Bíró Tibor Károly Róbert Főiskola

Az MVA adat- és információ igénye. Bíró Tibor Károly Róbert Főiskola Az MVA adat- és információ igénye Bíró Tibor Károly Róbert Főiskola Felhasználók Vízhasználók Vízszolgáltatók Igazgatási szervek Hatósági szervek Tudományos szervezetek Alapvetések A vízhasználóknak lényegesen

Részletesebben

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Láng István Műszaki főigazgató helyettes Belügyminisztérium Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkárelhárítási Főosztály Helyzetértékelés Külföldi vízgyűjtők Kiszolgáltatott

Részletesebben

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN KVASSAY JENŐ TERV 2015 A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA BEMUTATÁSA ÉS TÁRSADALMI VÉLEMÉNYEZÉSE AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG ÉS AZ ALSÓ-DUNA- VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FÓRUMA A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

A Váli-völgy vízrendezési feladatai

A Váli-völgy vízrendezési feladatai A Váli-völgy vízrendezési feladatai A Váli-völgy vízrendezési feladatai című projekt a 1318/2015. (V.21.) Korm. határozatban került nevesítésre a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP),

Részletesebben

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.-4. -a KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2005. ÉVRE 1. Fejezeti szám, megnevezése: 16 Környezetvédelmi

Részletesebben

1. számú melléklet - Referencia munkák

1. számú melléklet - Referencia munkák 1. számú melléklet - Referencia munkák Munka megnevezése A munka elkészítésének ideje Környezetvédelmi felülvizsgálatok Kétegyháza Nagyközség szilárd és folyékony hulladék lerakó teljes körű Füzesgyarmat

Részletesebben

11.06 ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI KÉPESSÉGÉNEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE

11.06 ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI KÉPESSÉGÉNEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE 11.06 ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI KÉPESSÉGÉNEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE ZÁRÓRENDEZVÉNY 2015. február 25. ELŐADÓ: BORZA TIBOR 11.06. ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI Pályázat előkészítése A pályázat előkészítése

Részletesebben

MH ÓCSAI ÜZEMANYAGRAKTÁR TERÜLETÉN FELTÁRT SZÉNHIDROGÉN SZENNYEZETTSÉG KÁRMENTESÍTÉSE

MH ÓCSAI ÜZEMANYAGRAKTÁR TERÜLETÉN FELTÁRT SZÉNHIDROGÉN SZENNYEZETTSÉG KÁRMENTESÍTÉSE MH ÓCSAI ÜZEMANYAGRAKTÁR TERÜLETÉN FELTÁRT SZÉNHIDROGÉN SZENNYEZETTSÉG KÁRMENTESÍTÉSE Intézményi háttér Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) KEOP Környezet és Energia Operatív Program (Irányító Hatóság

Részletesebben

2009. évi intézményi költségvetési alapokmány

2009. évi intézményi költségvetési alapokmány 2009. évi intézményi költségvetési alapokmány 1. A költségvetési szerv általános adatai: - megnevezése: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - székhelye: 9700 Szombathely, Vörösmarty

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. napirendi ponthoz

KIEGÉSZÍTÉS. Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. napirendi ponthoz KIEGÉSZÍTÉS a Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! Együttműködési megállapodás jóváhagyása Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Alsó-Tisza vidéki

Részletesebben

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Főbb vízfolyások: Duna Szigetköznél Lajta Mosoni-Duna alsó, felső, középső Rét-árok

Részletesebben

Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése.

Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése. TISZÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN Az intézmény szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése. Igazgatóságunk 2012. évi tevékenységét alapvetően befolyásolta a rendelkezésre álló pénzügyi források

Részletesebben

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Főbb vízfolyások (43 víztest): Répce Répce-árapasztó Rábca Kis-Rába Ikva Hanság-főcsatorna

Részletesebben

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 6 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 5 db kijelölt

Részletesebben

Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013)

Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013) Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013) Jelinek Gabriella Főosztályvezető-helyettes Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK Duna Projekt A DUNA PROJEKTRŐL ÁLTALÁBAN A Duna projekt egy, az Európai Unió támogatásával, közel 30 milliárd forintból megvalósuló, kiemelt állami beruházás. Magyarország eddigi legnagyobb, az árvízvédelem

Részletesebben

zkedésekre és s felszín n alatti vizek Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

zkedésekre és s felszín n alatti vizek Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Javaslatok a 2-20. 20. jelű, Alsó-Tisza jobb parti vízgyűjtő alegységet get érintő intézked zkedésekre Vízfolyások, állóvizek és s felszín n alatti vizek állapotának javítása Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 31 db kijelölt vízfolyás víztest 6 db kijelölt állóvíz víztest 10 db kijelölt felszín alatti víztest Főbb vízfolyások:

Részletesebben

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 1. E rendelet hatálya kiterjed

Részletesebben

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5.

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5. Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása 2015. november 5. 1 8. sz. főút és az M8-M9 gyorsforgalmi úti szakaszok 1.) M8 autópálya Országhatár Körmend Kelet közötti szakasz

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése a Duna mentén (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003)

Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése a Duna mentén (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003) Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése a Duna mentén (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003) Előadó: Láng István műszaki főigazgató helyettes Országos Vízügyi Főigazgatóság Összefoglaló adatok 12 árvízi

Részletesebben

Kurca rehabilitációja II. ütem DAOP-5.2.1/B A projekt támogatás tartalma: ,- Ft

Kurca rehabilitációja II. ütem DAOP-5.2.1/B A projekt támogatás tartalma: ,- Ft Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet: Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Közreműködő

Részletesebben

Dr.Fekete Endre AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS KAPCSOLATRENDSZERE A VÍZMINŐSÉGI KÉRDÉSEK TERÜLETÉN A MAGYAR- ROMÁN HATÁRVIZEKEN. főtanácsos szaktanácsadó

Dr.Fekete Endre AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS KAPCSOLATRENDSZERE A VÍZMINŐSÉGI KÉRDÉSEK TERÜLETÉN A MAGYAR- ROMÁN HATÁRVIZEKEN. főtanácsos szaktanácsadó AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS KAPCSOLATRENDSZERE A VÍZMINŐSÉGI KÉRDÉSEK TERÜLETÉN A MAGYAR- ROMÁN HATÁRVIZEKEN VÍZKO 2010 SZÉKELYUDVARHELY 2010.12. 10. Dr.Fekete Endre főtanácsos szaktanácsadó Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben

Tájékoztató. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

Tájékoztató. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: Tájékoztató Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a VP2-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése c. pályázati felhívás A pályázati kiírás elsősorban a mezőgazdasági

Részletesebben

Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért

Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért Felsőoktatási együttműködés a Felsőoktatási együttműködés a Dr. Kristóf János Projekt megvalósulása: 2013.04.15-2015.04.14. Főkedvezményezett : Pannon Egyetem Kedvezményezettek: Eötvös József Főiskola

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Települési Szilárd Hulladéklerakó rekultivációjának utógondozási

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.

Részletesebben

AKTUÁLIS FEJLESZTÉSI FELADATOK A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG TERÜLETÉN

AKTUÁLIS FEJLESZTÉSI FELADATOK A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG TERÜLETÉN KVASSAY JENŐ TERV 2015 A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA BEMUTATÁSA ÉS TÁRSADALMI VÉLEMÉNYEZÉSE AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG ÉS AZ ÉSZAK- DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FÓRUMA AKTUÁLIS FEJLESZTÉSI FELADATOK A

Részletesebben

VÍZÜGYI STRATÉGIÁK SZEREPE AZ ASZÁLYKEZELÉSBEN. Dr. Váradi József A Vízügyi Tudományos Tanács elnöke Budapest 2015 június 17.

VÍZÜGYI STRATÉGIÁK SZEREPE AZ ASZÁLYKEZELÉSBEN. Dr. Váradi József A Vízügyi Tudományos Tanács elnöke Budapest 2015 június 17. VÍZÜGYI STRATÉGIÁK SZEREPE AZ ASZÁLYKEZELÉSBEN Dr. Váradi József A Vízügyi Tudományos Tanács elnöke Budapest 2015 június 17. AZ ASZÁLY FOGALMA Az aszály jelenségét sokféleképpen lehet értelmezni, az irodalomban

Részletesebben

Tájékoztató. BM Országos Katasztrófavédelmi. Főigazgatóság Budapest, szeptember 19.

Tájékoztató. BM Országos Katasztrófavédelmi. Főigazgatóság Budapest, szeptember 19. Tájékoztató a 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció KÖTIKÖVIZIG 5002 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (56) 501-900 E-mail.: titkarsag@kotikovizig.hu A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció Martfű, 2010. november 24-26. Háfra Mátyás osztályvezető

Részletesebben

III. Vízbázisvédelem fázisai

III. Vízbázisvédelem fázisai III. Vízbázisvédelem fázisai Horváth Szabolcs okleveles hidrogeológus mérnök Igazgató Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Üzletág Aquaprofit Zrt. Az előadás tartalma 1. Diagnosztikai fázis 2. Biztonságba

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÖNTÖZÉSI ÉS ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK MEGYÉNKBEN CIVAQUA PROGRAM 41.lecke ASZÁLY

Részletesebben

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere Előadó: Hoffmann György tanácsos Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007. szeptember 5. Budapest Az engedélyeztetés jogszabályi háttere A vizek mezőgazdasági eredetű

Részletesebben

Projekt címe: Bodrogközi Tisza-felső és a Bodrog bal parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése

Projekt címe: Bodrogközi Tisza-felső és a Bodrog bal parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése Projekt címe: Bodrogközi Tisza-felső és a Bodrog bal parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése Kedvezményezett megnevezése: Észak magyarországi Vízügyi Igazgatóság Projekt azonosító száma: KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0005

Részletesebben

A Szabadság-sziget rehabilitációja. WWF Magyarország Siposs Viktória projektvezető

A Szabadság-sziget rehabilitációja. WWF Magyarország Siposs Viktória projektvezető A Szabadság-sziget rehabilitációja WWF Magyarország Siposs Viktória projektvezető 2009 2013 LIFE+ NAT/H/00320, DUNASZIGETERDŐK 2013. november 18. Háttér, elvi alapok / Előzmények A WWF Mo. egyik kiemelt

Részletesebben

SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS

SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS HÉB HUNGÁRIA ÉPÍTŐ ÉS BEFEKTETÉSI KFT. 1095 BUDAPEST, IPAR U. 7. B ÉP. VII. EM. 2. JÁNOSHALMA-MÉLYKÚT IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT KEOP-1.3.0/09-11-2011-008 SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS Kedvezményezett: Jánoshalma

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén Vízügyi szervezet felépítése BELÜGYMINISZTÉRIUM Vízügyi Helyettes Államtitkársága Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízügyi Igazgatóságok Országos Vízügyi Hatóság Területi Vízügyi Hatóságok OVF és VIZIGEK

Részletesebben

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról 1. oldal 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és

Részletesebben

2014. november havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés a TIVIZIG működési területére

2014. november havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés a TIVIZIG működési területére 214. november havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés a TIVIZIG működési területére 1. Hidrometeorológiai helyzet értékelése: November hónap időjárását a sokévi átlagtól kevesebb csapadékmennyiségű,

Részletesebben

A VÍZÜGY SZEREPE A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSBAN

A VÍZÜGY SZEREPE A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSBAN ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSI ÉS BELVÍZVÉDELMI KONFERENCIA A VÍZÜGY SZEREPE A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSBAN Szarvas, 2015. április09. LÁNG ISTVÁN MŰSZAKI FŐIGAZGATÓHELYETTES - Törzsvezető ORSZÁGOS

Részletesebben

Által-ér és Tata vizeinek rehabilitációja

Által-ér és Tata vizeinek rehabilitációja Által-ér és Tata vizeinek rehabilitációja Előadó: Molnár András ÉDUVÍZIG szakaszmérnök Tata, Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 2012. április 13. A projekt jelenlegi állása: A kivitelező BMO Konzorcium a

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 18389-8-8/2011. Tárgy: OMSZ F igazgatóság, Ea: dr. Petrovics György Szentes, 499/1 hrsz, Imre Marianna kármentesítési

Részletesebben

11.06 ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI KÉPESSÉGÉNEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE ELŐADÓ: DR. KOZÁK PÉTER

11.06 ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI KÉPESSÉGÉNEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE ELŐADÓ: DR. KOZÁK PÉTER 11.06 ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI KÉPESSÉGÉNEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE ELŐADÓ: DR. KOZÁK PÉTER 11.06. ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI Kedvezményezett: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projekt címe: 11.06

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

2012. november havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés TIVIZIG

2012. november havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés TIVIZIG 212. november havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés TIVIZIG 1. Hidrometeorológiai helyzet értékelése: November hónap időjárását a sokévi átlagnál jóval kevesebb csapadék, hőmérsékletben

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

2015. november havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés a TIVIZIG működési területére

2015. november havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés a TIVIZIG működési területére 215. november havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés a TIVIZIG működési területére 1. Hidrometeorológiai helyzet értékelése: November hónap időjárását a sokévi átlagnak megfelelő csapadékmennyiség

Részletesebben

rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi

rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi A Nyírs rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi problémáinak megoldására javasolt intézked zkedések Csegény József Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

TERVEZET. egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről

TERVEZET. egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről A környezetvédelmi és vízügyi miniszter.../2008 (..) KvVM rendelete egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/270-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

2011. június havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés

2011. június havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés 2011. június havi hidrometeorológiai és vízgazdálkodási helyzetértékelés 1. Hidrometeorológiai helyzet értékelése: Június hónap időjárását kevesebb csapadék, hőmérsékletben a sokéves átlagnál melegebb

Részletesebben

Azbesztcement anyagú ivóvíz fővezetékek cseréje B.-A.-Z. megye kistérségi településein a GW-Borsodvíz Kft szolgáltatási területén

Azbesztcement anyagú ivóvíz fővezetékek cseréje B.-A.-Z. megye kistérségi településein a GW-Borsodvíz Kft szolgáltatási területén Azbesztcement anyagú ivóvíz fővezetékek cseréje B.-A.-Z. megye kistérségi településein a GW-Borsodvíz Kft szolgáltatási területén II. Napirendi pont - 2012. év legfontosabb eseményei Mérnök közbeszerzési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2.2.1. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Tárgy: Gyomaendrőd I.- homok védnevű bányatelek részleges bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Gyomaendrőd I.- homok védnevű bányatelek részleges bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1803-9/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 08.

Részletesebben

Vízminőségvédelem. A magyar környezetvédelmi igazgatás rendszere. Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék

Vízminőségvédelem. A magyar környezetvédelmi igazgatás rendszere. Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Környezetvédelem Vízminőségvédelem A magyar környezetvédelmi igazgatás rendszere Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium A környezetvédelem

Részletesebben

GISopen. Fölmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.18. Zsilvölgyi Csaba, Oláh Róbert

GISopen. Fölmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.18. Zsilvölgyi Csaba, Oláh Róbert GISopen Fölmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.18. Mivel gazdálkodik az állam? Miért van szükség az Országleltárra? Az előzetes vizsgálatok során kiderült, hogy a jelenlegi nyilvántartások nem naprakészek,

Részletesebben

1/8. Tárgy: HATÁROZAT II. Település ingatlan (hrsz.) terület (ha) Köröstarcsa, külterület 0484/50, 0489/7, 0494, 0500 130

1/8. Tárgy: HATÁROZAT II. Település ingatlan (hrsz.) terület (ha) Köröstarcsa, külterület 0484/50, 0489/7, 0494, 0500 130 1/8 11118-016/2014Szám: 135-1/2014/VH. számú példány Tárgy: Köröstarcsa külterületén 130 haos szántóföldi öntözés vízjogi üzemeltetési engedélye HATÁROZAT I. Az Ügyfél részére kiadott 53006-011/2009. ikt.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére

Részletesebben

1. A. Ismertesse a vízügyi igazgatási szervek árvízvédelmi feladatait! 1. B. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, fő területeit és azok feladatát!

1. A. Ismertesse a vízügyi igazgatási szervek árvízvédelmi feladatait! 1. B. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, fő területeit és azok feladatát! 1. A. Ismertesse a vízügyi igazgatási szervek árvízvédelmi feladatait! 1. B. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, fő területeit és azok feladatát! 2. A. Foglalja össze hidrometriai (vízméréstani) ismereteit!

Részletesebben

VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Főbb vízfolyások: Török-patak Ördög-árok Rákos-,Szilas-patak Váli-víz, Dera-patak,

Részletesebben

A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1.) 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 2.) 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási

Részletesebben

Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyék vízháztartás javításának lehetőségei a klímaváltozás tükrében

Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyék vízháztartás javításának lehetőségei a klímaváltozás tükrében Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyék vízháztartás javításának lehetőségei a klímaváltozás tükrében 2015.06.03. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Klímaadaptáció Hajdú-Bihar megyében Hajdú-Bihar megyében

Részletesebben

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A fejlesztéspolitika pénzügyi keretei 2000-2004; 2004-06; 2007-13 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 197 225 290 100 0 62 59 65 62 2000

Részletesebben

A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program megvalósítása, jelenlegi állapot bemutatása

A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program megvalósítása, jelenlegi állapot bemutatása 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program megvalósítása, jelenlegi állapot bemutatása Kis Gergely műszaki tanácsadó

Részletesebben

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart

Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály -környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatáskörök gyakorlása -hatósági ellenőrzést tart Környezetügyért Felelős Államtitkárság Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek Nemzeti Park Igazgatóságok 1 Vidékfejlesztési

Részletesebben

Sérülékeny vízbázisok és a vízminőség védelme a parti szűrésen alapuló Rainey-kutakkal történő víztermelés figyelembe vételével

Sérülékeny vízbázisok és a vízminőség védelme a parti szűrésen alapuló Rainey-kutakkal történő víztermelés figyelembe vételével Sérülékeny vízbázisok és a vízminőség védelme a parti szűrésen alapuló Rainey-kutakkal történő víztermelés figyelembe vételével A sérülékeny vízbázisok védelme három fő irányból közelíthető meg Adminisztratív

Részletesebben

A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek

A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek Fülöp Júlia főosztályvezető NFM, Kiemelt Közszolgáltatások

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Melléklet a BM/ /2015. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2015. (.) Korm. rendelete a vízgazdálkodási

Részletesebben

VTK Innosystem VTK Innosystem

VTK Innosystem VTK Innosystem 1 Tényfeltárás 99 nap Ked 09.06.02. Vas 09.09.27. 2 Tényfeltárás egyeztetése a hatósággal 0,38 nap Ked 09.06.02. Ked 09.06.02. 3 Környezeti kockázatelemzés előzetes egyeztetése a hatósággal 1 nap Ked 09.06.02.

Részletesebben

A Mezőgazdasági Vízhasználati Adattár (MVA) kiépítése pilot program. interaktív vitafórum. MVA pilot rendszer. Bozán Csaba

A Mezőgazdasági Vízhasználati Adattár (MVA) kiépítése pilot program. interaktív vitafórum. MVA pilot rendszer. Bozán Csaba A Mezőgazdasági Vízhasználati Adattár (MVA) kiépítése pilot program interaktív vitafórum MVA pilot rendszer Bozán Csaba témacsoport vezető, tudományos munkatárs Mezőgazdasági Vízgazdálkodás Témacsoport

Részletesebben

Központi beruházások projekt adatai

Központi beruházások projekt adatai Központi beruházások projekt adatai Fejezet megnevezése: Beruházás 2007. év előtti ok 2007. évi ok 16 01 00 00 00 2 011312091 Nyugat-Balatoni RV V./B. ütem 2 010,3 2 010,1 0,1 16 01 00 00 00 3 011312092

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program

Környezet és Energia Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Heltai László referens, KEOP IH FVM VKSZI, 2008. június 17. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Derogációk: - Szennyvíz: - 2010-ig a 10 000 LE feletti agglomerációk,

Részletesebben

Vízgazdálkodással összefüggő jogszabályok (Főbb változások 2008-tól)

Vízgazdálkodással összefüggő jogszabályok (Főbb változások 2008-tól) Vízgazdálkodással összefüggő jogszabályok (Főbb változások 2008-tól) - Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény I. Fejezete egyes jogforrások

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

Önkormányzati üzemeltetésű Fegyvernek-Büdöséri belvízöblözet védekezési tapasztalatai

Önkormányzati üzemeltetésű Fegyvernek-Büdöséri belvízöblözet védekezési tapasztalatai Önkormányzati üzemeltetésű Fegyvernek-Büdöséri belvízöblözet védekezési tapasztalatai Békési István, Gáspár Renáta Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. 1. Előzmények

Részletesebben

115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet. a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről

115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet. a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (7) bekezdés z) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN Intézmény logója Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁS A TISZA-TÚR KÖZÉBEN Pesel Antal gazdasági igazgatóhelyettes

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1364/2008. Tervezet a Szarvasi Történelmi Emlékpark Természetvédelmi Terület létesítéséről és a természetvédelmi kezelő megnevezéséről szóló 8/1991. (IV.26.)

Részletesebben

A Víz Világnapja alkalmából. Dr. Fazekas Sándor miniszter. Vásárhelyi Pál díjat adományozott 7 személy részére

A Víz Világnapja alkalmából. Dr. Fazekas Sándor miniszter. Vásárhelyi Pál díjat adományozott 7 személy részére 1 A Víz Világnapja alkalmából Dr. Fazekas Sándor miniszter Vásárhelyi Pál díjat adományozott 7 személy részére 1. Dr. Balásházy Lászlónak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Vízgyűjtőgazdálkodási és Vízvédelmi

Részletesebben

Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése

Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése TARTALOMJEGYZÉK Szöveges munkarészek Tartalomjegyzék Tervezői nyilatkozat Iratok Műszaki leírás Üzemelési

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

85 éve a belvízvédelem szolgálatában (Makádi szivattyútelep)

85 éve a belvízvédelem szolgálatában (Makádi szivattyútelep) 85 éve a belvízvédelem szolgálatában (Makádi szivattyútelep) XXXIII. Országos Vándorgyűlés Szombathely, 2015. július 1-3. Összeállította: Jilling Alexa 1. Előzmények a) A Csepel-szigeti árvízvédelmi rendszer

Részletesebben