KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS"

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS VÖLGY VIDÉK VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Számviteli beszámoló Költségvetési támogatás felhasználása Vagyon felhasználása Cél szerinti juttatások Központi költségvetési szervektől kapott támogatások Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások Beszámoló közhasznú tevékenységről A Közhasznúsági Jelentést a VölgyVidék Közösség Közgyűlése 3/2009. (04.16.) sz. határozatával elfogadta. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa 1

2 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Pk /2008/6. Nyilvántartási szám: 2465 Név: VÖLGY VIDÉK VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Székhely: 2473 Vál, Vajda János utca 2. Tel.: +36/22/ Fax: +36/22/ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ év Keltezés: Vál, április 02. VÖLGY VIDÉK VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET P.H. 2

3 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: P K Az üzleti év mérlegfordulónapja: S.sz. MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok eft-ban Előző A tétel megnevezése év(ek) módosítás 31 ai a. b. c. d. e. 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 04/a Befejezetlen kísérleti fejlesztés 05. Vagyoni értékű jogok 06. Szellemi termékek Üzleti vagy 07. cégérték 08. Immateriális javakra adott előlegek 09. Immateriális javakra értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 12. Műszaki berendezések, gépek, járművek 13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállat ok 15. Beruházások, felújítások, K+F 16. Beruházásokra adott előlegek 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. Egyéb tartós részesedés 22. Tartósan adott kölcsön egyéb viszonyban álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön 24. Tartós hiteltviszonyt megtestesítő értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 3

4 adatok eft-ban S.sz. A tétel megnevezése Előző év(ek) módosításai a. b. c. d. e. 26. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok 29. Befejezetlen termelés és félkész termékek 30. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 31. Késztermékek 32. Áruk 33. Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonybal lévő 37. vállalkozással szemben 38. Váltókövetelések 39. Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban 42. Egyéb részesedés 43. Saját részvények, saját üzletrészek 44. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 51. Halasztott ráfordítások 52. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor)

5 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: P K Az üzleti év mérlegfordulónapja: MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) adatok eft-ban S.sz. A tétel megnevezése Előző ai év(ek) módosítás 31 a. b. c. d. e. 53. D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT 54. TŐKE sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (- 56. ) III. TŐKETARTALÉK 58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT 59. TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI 60. TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY /a Közhasznú tevékenység /b Vállalkozlási tevékenység E. Céltartalék ( sorok) 0 0 Céltartalék a várható költségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre 65. Egyéb céltartalék 66. F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban 69. lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval 70. szemben 5

6 adatok eft-ban S.sz. A tétel megnevezése Előző év(ek) módosításai a. b. c. d. e. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73. Átváltoztatható kötvények 74. Tartozások kötvénykibocsátásból 75. Beruházási és fejlesztési hitelek 76. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 77. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban 78. lévő vállalkozással szemben 79. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81., sorok) Rövid lejáratú 81. kölcsönök sorból: az átváltoztatható kötvények 83. Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott 84. előlegek 85. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 87. Rövid lejártú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 88. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 89. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív időbeli 91. elhatárolás Költségek, ráfordítások passzív időbeli 92. elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: április Tóth Ferencné elnök 6

7 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: P K Az üzleti év mérlegfordulónapja: KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY KIMUTATÁS adatok eft-ban S.sz. A tétel megnevezése Előző év(ek) módosításai a. b. c. d. e. A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE Közhasznú célú működésre kapott támogatás /a Alapítótól /b Központi költségvetésből /c Helyi önkormányzattól /d Egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Aktivált saját teljesítmények 11. B. ÖSSZES VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE Aktivált saját teljesítmények 14. C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 29. F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C-F) H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 32. I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H) ebből: tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E) J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) Keltezés: április

8 Tóth Ferencné elnök Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: P K Az üzleti év mérlegfordulónapja: KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY KIMUTATÁS adatok eft-ban Előző S.sz év(ek) A tétel megnevezése. 2 módosítás 1 ai a. b. c. d. e. Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítás ( sorok) Bérköltség /a megbízási díjak 01/b tiszteletdíja k 02. Személyi jellegű kifizetések Bérjáruléko k B. A szervezet által nyújtott támogatások Keltezés: április Tóth Ferencné elnök 8

9 Kiegészítő melléklet Általános összefoglalás A VÖLGY VIDÉK VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLETET szeptember 02. napján alapították, Ft induló tőkével a Bicskei, Ercsi, és Székesfehérvári kistérségek területén a települési önkormányzatok, gazdasági társaságok, vállalkozók, civil szervezetek magánszemélyek és őstermelők vidékfejlesztéssel összefüggő tevékenységeinek koordinálása, pályázatainak elősegítése és széleskörű partnerség megteremtése a térségre elkészített Helyi Vidékfejlesztési Stratégia alapján. Az induló vagyon a jogszabályok által meghatározott időben befizetésre került. Az egyesület bejegyzéséről a végzést a Fejér Megyei Bíróság án adta ki. Az alapítók: Alcsútdoboz Település Önkormányzata FATEV Egyesület Halász Ferenc Palocsa Egyesület Baracska Község Önkormányzata Baracskai Református Egyházközség Boriszov Péter egyéni vállalkozó Chemcon 2002 Bt. Vasvári Béla egyéni vállalkozó Csabdi Község Önkormányzata Ercsi Város Önkormányzata Mozgáskorlátozottak Ercsi és Környéke Egyesülete ELKI 3000 Kft. Etyek Község Önkormáynzata Etyeki Borút Egyesület Felcsút Község Önkormányzata Gyúró Község Önkormányzata Kajászó Község Önkormányzata Kajászói Labdarúgó Sport Egyesület Mány Község Önkormányzat Martonvásár Város Önkormányzata Együtt-Értük Alapítvány Martonvásári Gyermekkert Alapítvány Martonvásári Nyár Kulturális Egyesület Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány Százszorszép Alapítvány Zöld Alapítvány Martonvásárért Varga Ferenc egyéni vállalkozó Óbarok Község Önkormányzata Ráckeresztúr Község Önkormányzata Református Rehabilitációs Alapítvány 9

10 Ráckeresztúri Népkör Egyesület Duna Zöldenergia Szolgáltató Kft. Tabajd Község Önkormányzata A tabajdi oktatásért és ifjúságért Közalapítvány Zabhegyező KFT. Tordas Község Önkormányzata "Jövőt nekik is" Alapítvány Sze-Lá-ví Alapítvány Glia Számítástechnikai és Tanácsadó Kft. Vál Község Önkormányzata BOTÉSZ Szövetkezet Champex Kft. Tellum Kft. Vértesacsa Község Önkormányzat Roma Diplomások Országos Szervezete Az Egyesület céljai: a Bicskei, Ercsi, és Székesfehérvári kistérségek területén a települési önkormányzatok, gazdasági társaságok, vállalkozók, civil szervezetek, magánszemélyek és őstermelők vidékfejlesztéssel összefüggő tevékenységeinek koordinálása, pályázatainak elősegítése és széleskörű partnerség megteremtése a térségre elkészített Helyi Vidékfejlesztési Stratégia alapján. 10

11 Számviteli politika: A számviteli törvény alapvető rendelkező elvek és szabályok meghatározásával az egyesületet döntési jogosultsággal is felruházza, melynek figyelembevételével az egyesület saját körülményeire igazítva szerkesztette meg a számviteli politikát. A számviteli politika, a számlarend kialakítása során figyelembe kellett venni a közhasznú szervezetekre vonatkozó sajátos előírásokat is. A számviteli politika meghatározott keretek közötti számlarendje átfogja az egyesület teljes tevékenységét, az eszközök és források nyilvántartási rendjét, a bevételek, a költségek és ráfordítások teljes körű adatszámbavételét, adatfeldolgozási rendszerét, az értékelési módokat, olyan számviteli tevékenység kialakítását, mely biztosítja a megbízható és valós összkép megteremtését. Mind a beszámoló készítése, mind a könyvvezetés során alapvető célkitűzésünk volt, hogy az egyesület vagyoni és pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet mutassunk. Ennek megfelelően a számviteli törvényben megfogalmazott alapelveket érvényesítjük. Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel Eredménykimutatás formája: 224/2000. (XII: 19.) Kormányrendelet 6.sz. melléklet szerint A mérlegkészítés időpontja: tárgy évet követő év március 31-ig Amortizációs politika: alapelv a társasági adótörvényben meghatározott leírási normák figyelembevétele Üzleti év: Megegyezik a naptári évvel Mérleg fordulónapja: december 31. A számviteli politika keretében elkészült szabályzatok: 1. a Leltározási Szabályzat 2. a Pénzkezelési Szabályzat 3. az Értékelési Szabályzat 4. a Számlarend 5. a Számlatükör 11

12 A mérlegfőösszeg az eszköz és forrás oldalon egyezően: ezer Ft ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Az egyesületnél a befektetett eszközök aránya: 24,2% Az egyesület az értékcsökkenési leírás elszámolására a társasági adótörvény szerinti lineáris leírási kulcsokat alkalmazta. A 100 ezer Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó eszközöket a használatba vételkor egy összegben számolta el költségként, de az analitikában a használat teljes időtartama alatt szerepelteti. A befektetett eszközök összetétele: Vásárolt befektetett eszközök bruttó értékben: ezer Ft Bruttó érték Halmozott écs évi écs. Nettó érték Megnevezés Ft Ft Ft - Ft Szellemi termék Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Irodai berendezések, felszerelések Összes befektetett eszköz 12

13 Forgóeszközök Az egyesületnél a forgóeszközök aránya: 75,8% Készletek:A mérlegforduló napon a készletek értéke: 0,- Ft volt. Követelések: A mérlegforduló napon a követelések értéke: ezer Ft volt. Vevők: 132 e Ft Egyéb követelések: Költségvetési kiutalási igények: ezer Ft Értékpapírok: Értékpapírral a vállalkozás a mérleg-fordulónapon nem rendelkezett. Pénzeszközök: A forintban lévő pénzeszközöket a bizonylatok alapján, a ténylegesen befolyt forintértékben kell a nyilvántartásokban rögzíteni. A valutapénztárba bekerülő valutakészletet, a devizaszámlára kerülő devizát a MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon a forintért vásárolt valutát, devizát a kifizetett összegnek megfelelő valuta-eladási, deviza-eladási árfolyamon veszi nyilvántartásba. A valutapénztár, illetve devizaszámla csökkenéseinek elszámolására az egyesület a FIFO módszert alkalmazza december 31-én az alábbi záróegyenlegekkel rendelkezett az egyesület: Pénztár: Ft Elszámolási betétszámlák: Ft 13

14 FORRÁSOK Saját tőke: ezer Ft Induló tőke: Induló vagyonként az Alapítók ,-Ft, azaz Egymillió forintot bocsátott bankszámlára az egyesület rendelkezésére. Az Alapítók törzsvagyont nem különítettek el, az egyesület teljes vagyona, valamint ezen vagyon hozadékai az alapítványi célok megvalósulását szolgálják évi eredmény alaptevékenységből: Ft Tárgyévi eredmény: Az egyesület évi eredménye alaptevékenységből 158 ezer Ft nyereség volt. Az egyesület évben vállalkozási tevékenységet nem végzett. Céltartalékok: Az egyesület évben céltartalékot nem képzett, nem minősítette kétesnek a kintlevőségeit. Kötelezettségek: Az egyesületnek a mérleg-fordulónapon csak rövid lejáratú kötelezettsége volt ezer Ft. Rövid lejáratú hitelek: Ft Szállítók: Ft; ami január 06-án kiegyenlítésre került. Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: - Jövedelem elszámolás: 303 ezer Ft - Személyi jövedelemadó 122 ezer Ft - Egészségügyi hozzájárulás 2 ezer Ft - Nyugdíjbiztosítási járulékok 131 ezer Ft - Egészségbiztosítási járulékok 36 ezer Ft - Munkaadói járulék 9 ezer Ft - Munkavállalói járulék 4 ezer Ft - OTP Magánnyugdíj pénztár 41 ezer Ft - Szakképzési hozzájárulás: 11 ezer F Összesen: 659 ezer Ft Passzív időbeli elhatárolások: Bevételek passzív időbeli elhatárolása: A VÖLGY VIDÉK VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET a évben a mérlegkészítés időpontjáig a 141/2008 X.30. FVM rendelet a Helyi Akciócsoportok működési költségének finanszírozása jogcímén kapott támogatás bevételként elszámolt összegéből, a évre járó költségek ellentételezésére kapott támogatásokat időbelileg elhatárolta. Melyek összegszerűen a következők: A 2009.évi működési költségekre: Ft Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: 32 ezer Ft Mobiltelefon költség: 13 ezer Ft Telefon és faxköltség: 19 ezer Ft 14

15 E R E D M É N Y K I M U T A T Á S A VÖLGY VIDÉK VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A típusú, összköltség eljárású eredmény-kimutatást készít, a felmerült költségeit költségnemenként számolja el. Összes közhasznú tevékenység bevétele: ezer Ft Az egyesület évben közhasznú célú működésre kapott támogatása ezer Ft volt, melyet működési költségekre használt fel. Különféle egyéb bevételek: Tagdíjból származó bevétel: 276 ezer Ft Egyéb kapott kamat: 1 ezer Ft Közhasznú tevékenység ráfordításai: Anyagjellegű ráfordítások: 921 ezer Ft Anyagköltség: 129 ezer Ft Igénybe vett szolgáltatások költségei: 768 ezer Ft - melyből: - bérleti díjak 80 ezer Ft - könyvviteli szolgáltatás: 36 ezer Ft - oktatás, továbbképzés 480 ezer Ft - utazási költség 2 ezer Ft - telefon költségek 32 ezer Ft - ügyvédi szolgáltatás: 120 ezer Ft - egyéb: 18 ezer Ft Egyéb igénybe vett szolgáltatás költségei: 24 ezer Ft - melyből - közjegyzői díjak 3 ezer Ft - bankköltség 21 ezer Ft Személyi jellegű ráfordítások: ezer Ft Bérköltség: 705 ezer Ft Személyi jellegű egyéb kifizetés: 151 ezer Ft Bérjárulékok: 240 ezer Ft Értékcsökkenési leírás: 209 ezer Ft Az egyesület értékcsökkenési elszámolása a következőképpen alakult: Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása: 22 ezer Ft Egyösszegű értékcsökkenési elszámolás: 187 ezer Ft Összesen: 209 ezer Ft Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások: 27 ezer Ft 15

16 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Az egyesület évben csak cél szerinti tevékenységet végzett. Az egyesület mentesült a társasági adóbevallás elkészítése alól, mivel az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 31.. alapján erre lehetőség volt nyilatkozott, hogy a évben vállalkozási tevékenységből bevételt nem ért el, vagy e tevékenységéhez kapcsolódóan költséget, ráfordítást nem számolt el. Az egyesület az iparűzési adóbevallás elkészítése alól is mentesül egy nyilatkozat ellenében, miszerint a évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet, így nem ért el jövedelmet, mely után társasági adófizetési kötelezettsége keletkezett volna. Az átlagos statisztikai létszám 1 fő volt. A dolgozók bérezési formája: munkaviszonyban kapott munkabér december 31-én az egyesület munkaviszonyban álló dolgozói és beosztásuk: Szendrői Júlia: irodavezető Molnár Balázs: programkoordinátor, projektmenedzser Vál, április Tóth Ferencné, elnök 16

17 KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA A VÖLGY VIDÉK VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET évben költségvetési támogatást nem kapott és nem használt fel. Vál, április Tóth Ferencné, elnök 17

18 VAGYON FELHASZNÁLÁSA Az egyesület induló tőkéje: ezer Ft Tárgyévi eredmény: 158 ezer Ft Saját tőke én: ezer Ft Vál, április Tóth Ferencné, elnök 18

19 CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK A VÖLGY VIDÉK VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET évben nem nyújtott cél szerinti adományt Vál, április Tóth Ferencné, elnök 19

20 VÖLGY VIDÉK VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK A VÖLGY VIDÉK VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET központi költségvetési szervektől, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől évben támogatást nem kapott. Vál, április Tóth Ferencné, elnök 20

21 VÖLGY VIDÉK VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK A VÖLGY VIDÉK VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET a évben nem nyújtott semmiféle szolgáltatást és nem fizetett tiszteletdíjat az egyesület vezető tisztségviselőinek. Útnyilvántartás alapján Tóth Ferencné elnök részére a évben Ft útiköltséget térített. Vál, április Tóth Ferencné, elnök 21

22 BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesületet szeptember 2-án alapította 46 szervezet Ft induló tőkével. Az egyesület célja a Bicskei, Ercsi és Székesfehérvári Kistérségek területén működő települési önkormányzatok, gazdasági társaságok, vállalkozók, civil szervezetek, magánszemélyek és őstermelők vidékfejlesztéssel összefüggő tevékenységeinek koordinálása, pályázatainak elősegítése és széleskörű partnerség megteremtése a térségre elkészített Helyi Vidékfejlesztési Stratégia alapján. A november 5-i Közgyűlés elfogadta a évi költségvetést, és munkaszervezet létrehozásáról döntött. A váli Polgármesteri Hivatal épületében bérelt irodát bebútoroztuk, és megfelelő irodai berendezésekkel szereltük fel. November 14-től főállású irodavezetőt alkalmaztunk, december 15-től projektmenedzsert. Szerződést kötöttünk a könyvelési, képzési, informatikai, jogi feladatok ellátására. Miután az egyesület támogatása utófinanszírozású, évre 5 millió forint hitelt hívtunk le a jóváhagyott 15 millió forintos hitelkeretből. Ebből 4,041 millió forintot használtunk fel, elsősorban az iroda felszerelésére, bérekre és járulékaira 888 ezer forintot költöttünk. Legfőbb feladatunk az ÚMVP III. tengelyes intézkedéseivel kapcsolatban az ügyfelek tájékoztatása volt, segítségnyújtás a támogatási kérelmeik összeállításában, ennek érdekében kb. 20 alkalommal tájékoztattuk őket személyesen, különböző helyszíneken, számos esetben a fejlesztés helyszínén. Tájékoztató fórumokat rendeztünk: az etyeki vállalkozók, a váli civil szervezetek és a Bicskei Kistérségi Társulás polgármesterei számára. Kapcsolatot, szakmai egyeztetés tartottunk a Helyi Vidékfejlesztési Irodákkal, a Bicskei HVI-t működtető Faluműhely Alapítvány szervezésében decemberben 15 tagú macedón delegációt fogadtunk, és mutattuk be nekik a térséget és az akciócsoport munkáját. Részt vettünk az IH és az MVH által szervezett képzéseken, és mi magunk is szerveztünk képzést a projektgazdák részére. Részt vettünk az Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat alakuló ülésén. Számos cikk jelent meg munkánkról és a fejlesztési lehetőségekről a települési és a megyei lapokban. Elkészült az egyesület honlapja (www.volgyvidek.hu), amelyet folyamatosan frissítünk. Időben végrehajtottuk az IH-tól kapott egyéb feladatokat, eleget tettünk tájékoztatási kötelezettségeinknek. Vál, április Tóth Ferencné, elnök 22

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÁRPÁTOK ALAPÍTVÁNY - MAGYARORSZÁG 2006. év Számviteli beszámoló Költségvetési támogatás felhasználása Vagyon felhasználása Cél szerinti juttatások Központi költségvetési szervektől

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2010. évben végzett közhasznú tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó. a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2010. évben végzett közhasznú tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2010. évben végzett közhasznú tevékenységéről Mellékletek: 1. számú melléklet: 2010. évi számviteli beszámoló 2. számú melléklet: A vezető tisztségviselők

Részletesebben

Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83.

Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS /FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL ALÁTÁMASZTOTT/ 2007. április 30. P.H. RÁKÓCZI TIBOR

Részletesebben

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák)

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Statisztikai számjel mérleg A 10324891-5510-113-01 Cégjegyzékszám Cg. 01-09-701168/8 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Sorszám Tétel megnevezése

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2011. évben végzett közhasznú tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó. a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2011. évben végzett közhasznú tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2011. évben végzett közhasznú tevékenységéről Mellékletek: 1. számú melléklet: 2011. évi számviteli beszámoló 2. számú melléklet: A vezető tisztségviselők

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

I/6. számú melléklet. Bázis Terv Tény Üzemi üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység eredménye

I/6. számú melléklet. Bázis Terv Tény Üzemi üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység eredménye I/6. számú melléklet A SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI TERVEZETT ÉS TÉNYLEGES EREDMÉNYEK LEVEZETÉSE Bázis Terv Tény Üzemi üzleti tevékenység

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 10. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Készítette: Szabó János Ügyvezető

Készítette: Szabó János Ügyvezető Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2370 Dabas József Attila út 107 Adószám:14404933853211313 Cégjegyzékszám:13-09-121779 Közhasznúsági jelentés 2009 Készítette:

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 09. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

11342319-5510-114-20. 1/6. oldal. T.S.Apartman Club NyRt. Statisztikai számjel. 20-10-040053 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

11342319-5510-114-20. 1/6. oldal. T.S.Apartman Club NyRt. Statisztikai számjel. 20-10-040053 Cégjegyzék száma A MÉRLEG Eszközök (aktívák) T.S.Apartman Club NyRt. 11342319-5510-114-20 Statisztikai számjel 1/6. oldal 20-10-040053 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31 A tétel megnevezése

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma Graphisoft Park SE a vállalkozás megnevezése 1031 Budapest Záhony utca 7., 815-3400 a vállalkozás címe,

Részletesebben

2370 Dabas József Attila út 107. Közhasznúsági jelentés 2010

2370 Dabas József Attila út 107. Közhasznúsági jelentés 2010 Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2370 Dabas József Attila út 107 Adószám:14404933-213 Cégjegyzékszám:13-09-121779 Közhasznúsági jelentés 2010 Készítette:

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben