ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Országos Széchényi Könyvtár vezetője: Jóváhagyom: Dr. Monok István főigazgató Arató Gergely államtitkár Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító képviselője átruházott jogkörében eljárva január 01.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR JOGÁLLÁSA AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ALAPADATAI... 6 II. AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGE AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ALAPTEVÉKENYSÉGEI AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KIEGÉSZÍTŐ- ÉS KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEI AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ALAPTEVÉKENYSÉGEINEK TEÁOR 08 SZERINTI MEGJELÖLÉSE: AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KIEGÉSZÍTŐ- ÉS KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEINEK TEÁOR 08 SZERINTI MEGJELÖLÉSE AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ALAPTEVÉKENYSÉGÉT, KIEGÉSZÍTŐ, KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEIT MEGHATÁROZÓ SZAKMAI JOGSZABÁLYOK AZ ALAPTEVÉKENYSÉGEK FORRÁSAI AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE A FELADATMUTATÓK ÉS TELJESÍTMÉNYMUTATÓK MEGNEVEZÉSE ÉS KÖRE III. AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR VEZETŐI ÉS MUNKATÁRSAI MAGASABB VEZETŐK Főigazgató A főigazgató jogállása A főigazgató feladat- és hatásköre Általános főigazgató-helyettes Gazdasági igazgató (gazdasági főigazgató-helyettes) A gazdasági igazgató (gazdasági főigazgató-helyettes) jogállása A gazdasági igazgató (gazdasági főigazgató-helyettes) feladat- és hatásköre Könyvtári Intézet igazgató Szakmai igazgatók Gyűjteményfejlesztési és feldolgozási igazgató Tájékoztatási és olvasószolgálati igazgató Különgyűjteményi igazgató Tudományos igazgató Informatikai igazgató Elektronikus Dokumentum Központ vezető Könyvtári Intézet osztályvezető VEZETŐK Gazdasági igazgató-helyettes Osztályvezetők A HELYETTESÍTÉS RENDJE BEOSZTOTT MUNKATÁRSAK Könyvtári szakmai munkatársak Egyéb közalkalmazotti munkakörben foglalkoztatott beosztott munkatársak

3 IV. AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZERVEZETE FŐIGAZGATÓSÁG Főigazgatói Titkárság Közönségkapcsolati Osztály Belső ellenőrzés Humánpolitika Jogi részleg Biztonsági részleg GYŰJTEMÉNYFEJLESZTÉSI ÉS FELDOLGOZÁSI IGAZGATÓSÁG A Gyűjteményfejlesztési és Feldolgozási Igazgatóság feladatai Az igazgatóság szervezeti egységei Kötelespéldány Szolgálat Gyarapítási Osztály Katalogizáló Osztály Humántudományi Bibliográfiai Osztály Lelőhely-nyilvántartó Osztály TÁJÉKOZTATÁSI ÉS OLVASÓSZOLGÁLATI IGAZGATÓSÁG A Tájékoztatási és Olvasószolgálati Igazgatóság feladatai Az igazgatóság szervezeti egységei Tájékoztató Osztály Olvasószolgálati Osztály Reprográfia Szolgálat Állományvédelmi Digitalizáló Osztály Raktári Osztály KÜLÖNGYŰJTEMÉNYI IGAZGATÓSÁG A Különgyűjteményi Igazgatóság feladatai Az igazgatóság szervezeti egységei Kézirattár Régi Nyomtatványok Tára Térképtár Kisnyomtatványtár Színháztörténeti Tár Zeneműtár Történeti Interjúk Tára Fénykép- és Fotóművészeti Tár Restauráló és Kötészeti Osztály TUDOMÁNYOS IGAZGATÓSÁG A Tudományos Igazgatóság feladatai Az igazgatóság szervezeti egységei XV XVIII. századi Könyvtörténeti Osztály (retrospektív nemzeti bibliográfia) XIX XX. századi Könyvtörténeti Osztály (retrospektív nemzeti bibliográfia) Sajtótörténeti Osztály (retrospektív nemzeti bibliográfia) MTA OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport Reguly Antal Műemlékkönyvtár ELEKTRONIKUS DOKUMENTUM KÖZPONT Az Elektronikus Dokumentum Központ feladatai: Az Elektronikus Dokumentum Központ szervezeti egységei Digitális Gyűjtemény

4 Tartalomszolgáltató Osztály MOKKA projekt INFORMATIKAI IGAZGATÓSÁG Az Informatikai Igazgatóság feladatai Az igazgatóság szervezeti egysége Informatikai Osztály KÖNYVTÁRI INTÉZET A Könyvtári Intézet alapfeladatai Az Intézet szervezeti egységei Titkárság Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési Osztály Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG A Gazdasági Igazgatóság feladatai Az igazgatóság szervezeti egységei Kontrolling Pénzügyi Osztály Számviteli Osztály Bérgazdálkodási és Munkaügyi Osztály Működés-fenntartási Osztály A GAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI V. AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSE VEZETŐ/TANÁCSADÓ TESTÜLETEK, ÉRTEKEZLETEK Vezetői értekezlet Főigazgatói Kollégium Osztályvezetői értekezlet Munkaértekezlet Tudományos Bizottság Gyűjteményfejlesztési Bizottság Állományvédelmi Bizottság Hungarika Koordinációs Tanács Digitalizálási Bizottság NEKTÁR Alkalmazói Tanács AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE AZ ÜGYINTÉZÉS SZABÁLYAI: Munkaterv készítése A munkavégzés általános szabályai A szervezeti egységek együttműködésének szabályai A kiadmányozási jog gyakorlása AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR IRÁNYÍTÁSÁNAK ESZKÖZEI, SZABÁLYAI AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÉPVISELETE A KÖZALKALMAZOTTI TANÁCCSAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS SZABÁLYAI A SZAKSZERVEZETTEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS SZABÁLYAI KAPCSOLATTARTÁS KÜLSŐ SZERVEZETEKKEL AZ ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5 VII. MELLÉKLETEK

6 I. AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI 1. Az Országos Széchényi Könyvtár jogállása Az Országos Széchényi Könyvtár (a továbbiakban: OSZK) kincstári körbe tartozó, teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, amelynek költségvetését az oktatási és kulturális miniszter hagyja jóvá. Az OSZK irányítója és felügyeletei szerve az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM). Az OSZK szakmai felügyeletét gyakorló vezetője az OKM felügyeleti, tulajdonosi, alapítói jogok gyakorlásának rendjéről szóló szabályzat (a továbbiakban: OKM Szabályzat) 1. számú mellékletében meghatározott kulturális szakállamtitkár, aki az OSZK-val kapcsolatos feladatokat a szakmai irányítás, illetve a felügyelet szempontjából ellátja. 2. Az Országos Széchényi Könyvtár alapadatai A Széchényi Ferenc által 1802-ben alapított Országos Széchényi Könyvtár a Magyar Köztársaság nemzeti könyvtára. Az első alapító okirat kelte: november 25. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Tv. 88. (1) szerinti alapítója a kulturális területet felügyelő miniszter (Kulturális Közlöny évi 12. szám). Az alapító okirat száma: 7452/2008. Az alapító okirat kelte: április 30. A könyvtár elnevezése: Országos Széchényi Könyvtár Rövidítve: OSZK A könyvtár székhelye: 1827 Budapest, Budavári Palota F épület Telefax száma: Telefonszáma: URL: Számlaszám: Magyar Államkincstár: Devizaszámla: HU OTP Beruházási számla: Az OSZK adóköteles tevékenységbe sorolt költségvetési intézmény, adóbevallását az ÁFAtörvény alapján végzi. Adószám: ÁHT azonosító: PIR törzsszám: Telephelyei: Tárolóraktár, 1152 Budapest, Régi Fóti út 77. Tárolóraktár, 1037 Budapest, Törökkő u TB törzsszám: Alapvető szakfeladat: Nemzeti könyvtári és szakkönyvtári tevékenység Szakágazati besorolás: Könyvtári, levéltári tevékenység 6

7 Nemzetközi kapcsolataiban a Könyvtár a következő elnevezéseket használja: National Széchényi Library Széchényi Nationalbibliothek Bibliothèque Nationale Széchényi Biblioteca Nacional Széchényi, Budapest, Hungria Nacionalnaja Biblioteka im. Szecsenyi, Budapest, Vengrija Bibliotheca Nationalis Hungariae Széchényiana, Budapest A könyvtár tulajdonosa az állam, fenntartója és felügyeleti szerve az Oktatási és Kulturális Minisztérium. A Könyvtári Intézet jogállásáról szóló 6/2000. (III. 24.) NKÖM rendelet alapján az OSZK részjogkörű belső költségvetési egysége a Könyvtári Intézet. Az OSZK körbélyegzője: a Magyar Köztársaság címere az Országos Széchényi Könyvtár szövegű körirattal. II. AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR TEVÉKENYSÉGE 1. Az Országos Széchényi Könyvtár az alábbi feladatokat látja el alaptevékenysége keretében: a) a sajtótermékek kötelespéldányaira alapozva, a teljesség igényével gyűjti, feldolgozza, megőrzi a Magyarországon keletkezett sajtótermékeket, gyűjti az egyetemes emberi kultúra kimagasló irodalmi értékeit, a társadalom és a kultúra fejlődését és megismerését szolgáló alapvető műveket, valamint a gyűjteménye feldolgozásához és a könyvtár használatához szükséges segédkönyveket és egyéb dokumentumokat; b) a teljesség igényével gyűjti, feldolgozza, megőrzi a külföldön megjelent hungarikumokat; c) gyűjti, feldolgozza, megőrzi a sajtóterméknek nem minősülő hungarikumokat; d) készíti és kiadja a Magyar Nemzeti Bibliográfiát; e) gyűjteményét archiválja, és gondoskodik megfelelő védelméről; f) gyűjteményét elsősorban helyben használat útján rendelkezésre bocsátja, valamint információs szolgáltatást működtet; g) tevékenységi körébe tartozó kutatásokat végez, a kutatási eredményeket publikálja; h) végzi az alábbi központi szolgáltatásokat: elosztja a kötelespéldányokat; részt vesz az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésében, (hazai és külföldi könyvtárközi kölcsönzés); kiadja és nyilvántartja a nemzetközi szabványos dokumentumazonosító számokat (ISBN, ISMN, ISSN); központi-lelőhely nyilvántartást/nyilvántartásokat készít 7

8 i) részt vesz a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: évi CXL. tv.) 59. bekezdésében meghatározott feladat megvalósításában, nevezetesen a nemzeti kulturális örökség részét képező kép-és hangrögzítés országos nyilvántartási rendszerének megvalósításán j) részt vesz az évi CXL. tv. 60. (1) d) pontjában meghatározott feladat végzésében; k) állományvédelmi és szolgáltatási célból végzi az erre kijelölt dokumentumok digitalizálását; l) ellátja a kulturális örökség részét képező könyvtári dokumentumok és könyvtárak védetté nyilvánításával, nyilvántartásával, továbbá a kulturális tárgyak kiviteli engedélyezésével kapcsolatos szakértői feladatokat; m) könyvtári dokumentumokról hiteles másolatokat készít; n) az oktatási és kulturális miniszter által meghatározott további feladatok végzése; o) működteti az évi CXL. tv. 60. (4) bekezdésével létrehozott önálló névhasználatra jogosult Könyvtári Intézetet (továbbiakban: Intézet) 2. Az Országos Széchényi Könyvtár alaptevékenységéhez kapcsolódóan az alábbi kiegészítő- és kisegítő tevékenységeket látja el: gyűjteményi tudományos tevékenység kiállítások, tudományos konferenciák és egyéb szakmai rendezvények szervezése egyéb kiadói tevékenység szakmai folyóiratok, tankönyvek, kiállítási katalógusok, más kiadványok gondozása reprográfiai tevékenység cikkadatbázisok szerkesztése, bibliográfiai adatszolgáltatás restaurálási és kötészeti tevékenység digitalizálás, fotó- és fényképészeti tevékenység, mikrofilm-, film- és videofelvétel készítés A II. fejezet 1-es és 2-es pontjában részletezett tevékenységekre épülő célokat az OSZK honlapján (www.oszk.hu) hozza nyilvánosságra. 3. Az Országos Széchényi Könyvtár alaptevékenységeinek TEÁOR 08 szerinti megjelölése: 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás és fejlesztés 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 8541 Felsőszintű, nem felsőfokú oktatás 8559 M.n.s. egyéb oktatás 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 9102 Múzeumi tevékenység 4. Az ellátható alaptevékenységekhez kapcsolódó kiegészítő- és kisegítő tevékenységek TEÁOR 08 szerinti megjelöléssel Könyvkiadás 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

9 5812 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatások 9003 Alkotóművészet (könyv-, papír-, hangzóanyag-restaurálás) 7420 Fényképészet (fotó- és fényképészeti tevékenység, mikrofilmkészítés, digitalizálás reprográfiai tevékenység) 5911 Film, video, televízióműsor-gyártás 6312 Világháló-portál szolgáltatás 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (kiállítások, tudományos konferenciák és egyéb szakmai rendezvények szervezése); 5. Az Országos Széchényi Könyvtár állami feladatként ellátandó alaptevékenységét, kiegészítő, kisegítő tevékenységeit meghatározó szakmai jogszabályok Az OSZK tevékenységét az alábbi főbb jogszabályok és rendeletek határozzák meg: Törvények: évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról; évi. XXXVIII. törvény az államháztartásról évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről; évi I. törvény a rádiózásról és televíziózásról; évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről; évi LXXVI. törvény a szerzői jogról; évi C. törvény a számvitelről; évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről; évi XXVIII. törvény a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, évi június hó 24. napján aláírt UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről; évi CVI. törvény az állami vagyonról; A mindenkor érvényben lévő költségvetési törvény; évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. Kormányrendeletek: 150/1992. (XI. 20) korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési, és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére; 60/1998 (III. 27.) korm. rendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról; 217/1998 (XII. 30.) korm. Rendelet az államháztartás működési rendjéről 64/1999 (IV. 28.) korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről; 165/1999 (XI. 19.) korm. rendelet az Országos Könyvtári Kuratóriumról; 157/2000. (IX. 13.) korm. rendelet a dokumentumvásárlási hozzájárulásról; 249/2000. (XII. 24.) korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól; 73/2003 (V. 28.) korm. rendelet az Országos Dokumentumellátási Rendszerről; 9

10 193/2003. (XI. 26.) korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről (továbbiakban: korm. rend a belső ellenőrzésről); 305/2005 (XII. 25.) korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról; 1/2007. (I. 9.) korm. rendelet az oktatásügyi közvetítői szolgálat a könyvtári intézet, a közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv és a műbíráló szerv kijelöléséről; 254/2007. (X. 4.) korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról. Miniszteri rendeletek: 3/1975. (VIII. 17) KM PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törléséről szóló szabályzat kiadásáról;7/1985. (IV. 26.) MM rendelet a könyvtári anyagok bejelentéséről 2/1993 (I. 30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről; 1/2000 (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról; 6/2000 (III. 24.) NKÖM rendelet a Könyvtári Intézet jogállásáról; 14/2001 (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről; 13/2001. (VII. 15.) NKÖM rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól; 17/2001 (X. 18.) NKÖM rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól; 3/2002 (II. 15.) NKÖM rendelet a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól; 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról; 22/2005 (VII. 18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról; 10/2006 (V. 9.) NKÖM rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó szabályokról. 6. Az alaptevékenységek forrásai Az 1 2. bekezdések szerinti feladatok ellátásának forrása a költségvetési támogatás és a saját működési bevétel. 7. Az Országos Széchényi Könyvtár vállalkozási tevékenysége Az OSZK jelenleg nem folytat vállalkozási tevékenységet. 8. A feladatmutatók és teljesítménymutatók megnevezése és köre Az OSZK alapvető szakfeladatai (feladatmutatók): Nemzeti könyvtári és szakkönyvtári tevékenység; Társadalomtudományi-, humán kutatás és fejlesztés. 10

11 A nemzeti könyvtári és szakkönyvtári szakfeladatok alá csoportosított tevékenység teljesítménymutatói közül a Beszerzett dokumentumok megnevezésű jelenik meg az éves intézményi költségvetési beszámolóban. Teljesítménymutatók: alapfeladatok: a gyarapítás adatai (tételszám) a feldolgozás adatai (tételszám) állományvédelmi esetszámok olvasók, látogatók száma dokumentumforgalmi és tájékoztatási esetszámok digitalizált dokumentumok száma tudományos alapkutatások adatai honlap látogatottság növekedése a könyvtári rendszerrel való együttműködés esetszámai közönségkapcsolati esetszámok kiegészítő feladatok: időszaki kiállítások és látogatóik száma tudományos folyóirat, cikk, könyv, módszertani publikációk száma, értékesítési adatok konferenciák, szakmai rendezvények száma, résztvevők száma egyéb közönségrendezvények száma, résztvevők száma szakértői tevékenység esetszáma továbbképzések száma, résztvevők és oktatási órák száma működési mutatók: nyitvatartási idő (nap/év) karbantartási-, üzemeltetési esetszámok informatikai és műszaki háttér szakszerű biztosítása (számítógépek száma, üzemeltetési munkaóra) III. AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR VEZETŐI ÉS MUNKATÁRSAI 1. Magasabb vezetők 1.1. Főigazgató A főigazgató jogállása a) A főigazgató az OSZK folyamatos, jogszerű és hatékony működéséért, valamint az Alapító Okirat szerinti feladatok maradéktalan teljesítéséért felelős egyszemélyi vezető. 11

12 b) A főigazgató felelős a feladatai ellátásához az OSZK vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, az OSZK szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért. c) A főigazgatót az oktatási és kulturális miniszter pályázat útján, határozott időre bízza meg, illetve vonja vissza megbízását (szükség szerint nevezi ki és menti fel, valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat) A főigazgató feladat- és hatásköre 12 a) gondoskodik az OSZK éves költségvetésének és feladattervének, valamint költségvetési és feladat-beszámolójának elkészítéséről, megvitatásáról, elfogadásáról, végrehajtásáról, ellenőrzéséről és szükség szerint módosításáról; b) az OSZK költségvetési keretei között gondoskodik a működéséhez szükséges belső személyi és infrastrukturális feltételekről; c) képviseli az OSZK-t harmadik személyekkel szemben; más személyek részére képviseleti jogot adhat a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) meghatározottak szerint. A képviseleti jog eseti és állandó átruházásáról nyilvántartást köteles vezetni; d) a gazdasági igazgató (gazdasági főigazgató-helyettes) ellenjegyzésével gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogot; e) gondoskodik a felügyeleti szerv által meghatározott, illetőleg jelen SZMSZ mellékletét képező, szabályzatok elkészítéséről, megvitatásáról, elfogadásáról, végrehajtásáról, ellenőrzéséről és szükség szerint módosításáról; f) felelős a FEUVE rendszer megszervezéséért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért, valamint a belső kontrollok működtetéséért; g) feladat- és hatáskörében eljárva gyakorolja a kiadmányozási jogot; h) közvetlen utasítási joggal rendelkezik az OSZK valamennyi szervezeti egysége, vezetője és beosztott munkatársa irányában; i) a jelen SZMSZ-ben meghatározott kivételekkel gyakorolja az OSZK közalkalmazottjai és megbízottjai irányában a munkáltatói, pályáztatási illetve megbízói jogokat. E jogok gyakorlását átruházhatja. Az átruházott munkáltatói és megbízói jogokat indokolt esetben az érdekeltek egyidejű értesítése mellett magához vonhatja. j) folyamatosan, illetőleg évente, teljes körű tájékoztatást nyújt és beszámol az oktatási és kulturális miniszternek és a szakállamtitkárnak az OSZK működéséről; k) gondoskodik az OSZK-t érintő jogszabályi és minisztériumi rendelkezéseknek az érdekeltekkel történő megismertetéséről; l) gondoskodik az OSZK érdemi ügyintézését végző közalkalmazottak folyamatos továbbképzéséről az érvényben lévő jogszabályok alapján; m) felelős a számviteli politika főbb irányainak meghatározásáért, elkészítéséért, a jóváhagyásáért és anak végrehajtásáért továbbá a számlarend összeállításáért, folyamatos karbantartásáért, a naprakész könyvvezetés helyességéért;

13 n) felelős az éves ellenőrzési jelentés elkészítésért; o) a jelen SZMSZ-ben rögzített hatásköröket az főigazgató a jogszabályok adta keretek között bármikor magához vonhatja; p) az főigazgató felelős az OSZK-n belüli munkavédelmi, tűzvédelmi, polgári védelmi, katasztrófavédelmi előírások betartásáért, az OSZK vagyonának megóvásáért; q) ellátja továbbá azon feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal; r) az oktatási és kulturális miniszter, illetőleg a szakállamtitkár az főigazgatót, és általa az OSZK-t az Alapító Okirattal összhangban további feladatokkal bízhatja meg. A főigazgató a évi CLII. tv. alapján vagyonnyilatkozat tételére köteles Általános főigazgató-helyettes Az általános főigazgató-helyettest eredményes pályázatot követően az oktatási és kulturális miniszter egyetértésével az OSZK főigazgatója határozott időre bízza meg, illetve vonja viszsza vezetői megbízását, szükség esetén nevezi ki és menti fel. Az általános főigazgatóhelyettes az alábbi általános és szakmai feladatokat látja el: a) az OSZK általános vezetése, felügyelete és képviselete az OSZK főigazgatójának irányításával és alárendeltségében az általa átruházott jogkörökben, illetve távolléte vagy akadályoztatása esetén; b) a főigazgatóval közösen meghatározott napi teendők végrehajtása vagy végrehajtatása, ennek ellenőrzése; c) a főigazgató távolléte, illetve akadályoztatása esetén annak egyetértésével a munkáltatói jogok gyakorlása; d) részvétel az OSZK rövid- és hosszú távú (stratégiai) terveinek, belső szabályzatainak kidolgozásában és végrehajtásában; e) a főigazgató megbízása alapján az OSZK képviselete a nemzetközi programokban; f) az OSZK vezetősége által közösen elfogadott fejlesztési irányok belső és külső képviselete, a személyzet motiválása, teljesítményének fokozása; g) a FEUVE rendszer által meghatározott ellenőrzési feladatok elvégzése; h) a közérdekű adatok kezelése, közzététele. Az általános főigazgató-helyettes kötelezettségvállalási és utalványozási jogát a mindenkor hatályban lévő főigazgatói utasítás tartalmazza. Az általános főigazgató-helyettes a évi CLII. tv. alapján vagyonnyilatkozat tételére köteles Gazdasági igazgató (gazdasági főigazgató-helyettes) A gazdasági igazgató (gazdasági főigazgató-helyettes) jogállása a) A gazdasági igazgató (gazdasági főigazgató-helyettes) a működéssel összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében a költségvetési szerv vezetőjének helyettese, feladatait a költségvetési szerv vezetőjének közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. b) Az OSZK gazdasági igazgatóját (gazdasági főigazgató-helyettesét) nyilvános pályázat alapján és a Főigazgatói Kollégium véleményének mérlegelésével, a főigazgató javas- 13

14 latára az oktatási és kulturális miniszter mint fenntartó bízza meg és gyakorolja felette a fegyelmi jogkört; illetve a főigazgató kezdeményezésére a felügyeleti szerv minisztere vonja vissza a megbízását. A megbízás határozatlan időre szól. Feladat- és hatáskörét az érvényes jogszabályok, az SZMSZ, valamint az OSZK gazdálkodási szabályzata és a főigazgató határozza meg A gazdasági igazgató (gazdasági főigazgató-helyettes) feladat- és hatásköre Az OSZK gazdasági igazgató (gazdasági főigazgató-helyettes) feladatát a pénzügyi gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok alapján a főigazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. Az OSZK működésével összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében a gazdasági főigazgató- helyettes irányítja a gazdasági igazgatóságot az SZMSZ-ben és a gazdálkodási szabályzatban leírtak szerint. Általános utasítási és ellenőrzési jogkörét a főigazgató közvetlen irányításával látja el. Legfontosabb kötelezettségei és jogai: a) az OSZK gazdasági tevékenységének, szervezetének irányítása, a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájának szabályozása, koordinálása, segítése; b) az OSZK gazdálkodási, munka-, vagyon és tűzvédelmi rendszerének kialakítása; működtetése, működésének ellenőrzése; folyamatos korszerűsítése; c) a szabályozástól eltérő működés esetén saját hatáskörben, vagy a főigazgatónál, illetve a Vezetői testületnél kezdeményezett szankcionálás; d) javaslattétel belső ellenőrzésre, az ellenőrzés eredményeinek hasznosítása; e) az OSZK nevében, illetve a GI és a szolgáltató szervezeti egységek feladatai, gazdálkodási keretei vonatkozásában az aláírás, a kiadmányozás, az utalványozás, a kötelezettségvállalás ellenjegyzése, a kötelezettségvállalás, a Gazdálkodási Szabályzatban rögzített módon. Gondoskodik az irányítása, felügyelete alá tartozó területek kockázatelemzésének elkészítéséről, illetve a FEUVE szabályzat alapján kockázatkezelést végez. f) Tevékenységéről és az OSZK előző évi gazdálkodásáról évenként köteles beszámolni a főigazgatói vezetői értekezleten. g) A gazdasági igazgató (gazdasági főigazgató-helyettes) a vezetői értekezlet elé terjeszti az OSZK következő évi költségvetésére és a tárgyévi költségvetés felosztására vonatkozó javaslatokat. h) A gazdasági igazgató (gazdasági főigazgató-helyettes) feladat- és hatásköréről részleteiben az igazgatóság ügyrendje, valamint a gazdasági igazgató (gazdasági főigazgatóhelyettes) munkaköri leírása rendelkezik. i) Az OSZK-ban folyó gazdálkodási tevékenység ellátása teljes körűen a GI feladata. A gazdálkodási döntési jogosítványokkal felruházott egységek vezetőit a döntések előkészítésében, a vállalt kötelezettségek nyilvántartásában támogatja(-ják) részben vagy teljes munkaidőben ezzel foglalkozó saját beosztottja(-i). j) A gazdasági igazgató (gazdasági főigazgató-helyettes) felelőssége nem érinti a főigazgató, illetve az egyes ügyekért felelős vezetők, közalkalmazottak felelősségét. k) Kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési jogkörét a mindenkor hatályos főigazgatói utasítás tartalmazza. l) Az éves pénzügyi beszámoló határidőre történő elkészítése, benyújtása és elfogadtatása a fenntartó szerv felé. 14

15 m) évente köteles a Belső kontroll-rendszerek témakörben a pénzügyminiszter által meghatározott továbbképzésen részt venni; a részvételt köteles a főigazgató felé minden év december 31-ig igazolni. A gazdasági igazgató (gazdasági főigazgató-helyettes) a évi CLII. tv. alapján vagyonnyilatkozat tételére köteles Könyvtári Intézet igazgató A Könyvtári Intézet igazgatóját eredményes pályázatot követően az oktatási és kulturális miniszter egyetértésével az OSZK főigazgatója nevezi ki. A Könyvtári Intézeti igazgató az alábbi általános és szakmai feladatokat látja el: a) az igazgató a felügyelete alá tartozó igazgatóságokon kívül bizonyos meghatározott tevékenységeket összintézményi szinten koordinál; b) az igazgató képviseli az intézményt a területét érintő szakmai kérdésekben, valamint a főigazgató eseti megbízása alapján hazai és nemzetközi fórumokon. c) képviseli igazgatóságát a Főigazgatói Kollégiumban és azokban a bizottságokban, amelyekben hivatalból részt vesz, napirendtől függően a Könyvtár vezetését segítő egyéb testületekben. Gondoskodik igazgatóságának képviseletéről azokban a bizottságokban, amelyekben személyesen nem vesz részt. d) az igazgató feladata a FEUVE rendszer által meghatározott ellenőrzési feladatok elvégzése. e) az Intézet feladatainak a szakmai közösség véleményét is figyelembe vevő meghatározása, fő célkitűzéseinek, koncepciójának, beszámolóinak előkészítése, ellenőrzése, jóváhagyása; f) az intézeti szervezeti egységek munkájának koordinálása, ügyrendjének jóváhagyása; g) az intézeti humánpolitikai munka irányítása, a munkafegyelem betartatása, ellenőrzése, a munkatársak rendszeres beszámoltatása; h) az Intézet képviselete, kutatási és együttműködési szerződések megkötése, azok teljesítésének biztosítása; i) részvétel az OKM könyvtári stratégiájának megvalósításában és az OKM Könyvtári Osztálya által meghatározott feladatok végzésében; j) kapcsolattartás az Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztályával; 1.5. Szakmai igazgatók Az intézmény szakmai igazgatóit és az Elektronikus Dokumentum Központ vezetőjét, eredményes pályázatot követően, az oktatási és kulturális miniszter egyetértésével a főigazgató bízza meg illetve nevezi ki. A szakmai igazgatók, valamint az Elektronikus Dokumentum Központ vezetője irányítják a főigazgató által a hatáskörükbe utalt szervezeti egységek működését. Általános feladatai: az igazgató/vezető a felügyelete alá tartozó igazgatóságokon kívül bizonyos meghatározott tevékenységeket összintézményi szinten koordinál; az igazgató/vezető képviseli az intézményt a területét érintő szakmai kérdésekben, valamint a főigazgató eseti megbízása alapján hazai és nemzetközi fórumokon. 15

16 képviseli igazgatóságát a Főigazgatói Kollégiumban és azokban a bizottságokban, amelyekben hivatalból részt vesz, napirendtől függően a Könyvtár vezetését segítő egyéb testületekben. Gondoskodik igazgatóságának képviseletéről azokban a bizottságokban, amelyekben személyesen nem vesz részt. az igazgató/vezető feladata a FEUVE rendszer által meghatározott ellenőrzési feladatok elvégzése. Az igazgató kötelezettségvállalási és utalványozási jogát a mindenkor hatályos főigazgatói utasítás tartalmazza Gyűjteményfejlesztési és feldolgozási igazgató A gyűjteményfejlesztési és feldolgozási igazgató további szakmai feladatai: a) az OSZK egészére vonatkozóan a gyűjteményfejlesztési és feldolgozási munkák koordinálása és felügyelete; b) a Gyűjteményfejlesztési Bizottság munkájának irányítása; c) az igazgatóság képviseletének ellátása a Digitalizálási Bizottságban, az Állományvédelmi, a Tudományos Bizottságban, valamint a NEKTÁR Alkalmazói Tanácsban Tájékoztatási és olvasószolgálati igazgató A tájékoztatási és olvasószolgálati igazgató további szakmai feladatai: a) az OSZK egészére vonatkozóan az olvasó, a tájékoztató, valamint a reprográfiai szolgálati munkák felügyelete és koordinálása; b) az igazgatóság képviselete a Digitalizálási- és az Állományvédelmi Bizottságban, a NEKTÁR Alkalmazói Tanácsban Különgyűjteményi igazgató A különgyűjteményi igazgató további szakmai feladatai: a) az igazgatósághoz tartozó osztályok általános felügyelete és koordinálása, kapcsolattartás a könyvtári munka egyes területeiért felelős igazgatókkal és programvezetőkkel; b) az Állományvédelmi Bizottság irányítása; c) az igazgatóság képviselete a Gyűjteményfejlesztési Bizottságban, valamint a Digitalizálási Bizottságban Tudományos igazgató A tudományos igazgató további szakmai feladatai: a) a Könyvtárban folyó tudományos kutatómunka koordinálása; b) a Tudományos Bizottság munkájának irányítása; c) a retrospektív nemzeti bibliográfia rendszerének hatékony működtetése; d) az OSZK éves könyvkiadási tervének összeállítása és a kiadókkal való folyamatos kapcsolattartás, a tudományos munka szponzori hátterének szervezése; e) az intézményi kiállítások és konferenciák megtervezésének koordinálása; 16

17 f) az igazgatóság képviselete a Tudományos Bizottságban és a Digitalizálási bizottságban Informatikai igazgató Az informatikai igazgató további szakmai feladatai: a) az OSZK számítógépes fejlesztési programjának irányítása, szervezése és koordinálása; b) számítógépes rendszerek tervezése, fejlesztése és kialakítása; c) az OSZK-ban folyó számítástechnikai munka koordinálása, illetve számítástechnikai eszközpark üzemeltetése d) a Digitalizálási Bizottság munkájának irányítása Elektronikus Dokumentum Központ vezető A vezető további szakmai feladatai: a) az Elektronikus Dokumentum Központ munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése szoros együttműködésben a társosztályokkal; b) az elektronikus dokumentumok kezelésére és a digitális gyűjtemény építésére irányuló edoku program koordinálása; c) az OSZK digitális gyűjteményének egységes kezelésével, karbantartásával és szolgáltatásával kapcsolatos feladatok tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése; d) képviseli a központot a Főigazgatói Kollégiumban, a Digitalizálási Bizottságban, és napirendtől függően az OSZK vezetését segítő egyéb testületekben; 1.6. Könyvtári Intézet osztályvezető Az osztályvezetőt az igazgató egyetértésével a főigazgató nevezi ki. Szakmai feladatainak elvégzésén túl ellátja az osztály szakmai irányításával, ellenőrzésével és adminisztratív teendőivel kapcsolatos feladatokat. Az osztályvezető a rendszeresen tartott osztályértekezleten tájékoztatja a munkatársakat az osztályvezetői értekezleten elhangzott információkról. Szakmai kompetenciájának megfelelően az igazgató tudtával képviseli osztályát a belső és külső kapcsolattartásban. Az osztályvezető a Könyvtári Intézet jogállásáról szóló 6/2000 (III. 24.) NKÖM rendelet alapján főosztályvezetői besorolással végzi feladatát. 2. Vezetők 2.1. Gazdasági igazgató-helyettes A gazdasági igazgató (gazdasági főigazgató-helyettes) közvetlen helyetteseként, annak távollétében a munkaköri leírása szerinti, illetve az alábbi kiemelt feladatokat látja el: a) az intézményi szintű költségvetés és költségvetési beszámoló előkészítése, előterjesztése; b) az előirányzatok, a gazdálkodási keretek betartása, betartatása; a bevételi előírás és a kötelezettségvállalás nyilvántartásának kialakítása, működtetése; c) a hatáskörébe tartozó operatív gazdasági intézkedések meghozatala; 17

18 d) az éves pénzügyi beszámoló határidőre történő elkészítése, benyújtása és elfogadtatása a felügyeleti szerv felé. A gazdasági igazgató-helyettes kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési jogkörét a mindenkor hatályos főigazgatói utasítás tartalmazza. A gazdasági igazgató-helyettes, mint vezető a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. számú melléklete értelmében főosztályvezető-helyettes besorolású Osztályvezetők Az osztályvezetőt az igazgató egyetértésével a főigazgató nevezi ki. Szakmai feladatainak elvégzésén túl ellátja az osztály szakmai irányításával, ellenőrzésével és adminisztratív teendőivel kapcsolatos feladatokat. A rendszeresen tartott osztályértekezleten tájékoztatja a munkatársakat az osztályvezetői értekezleten elhangzott információkról. Szakmai kompetenciájának megfelelően az igazgató tudtával képviseli osztályát a belső és külső kapcsolattartásban. 3. A helyettesítés rendje A főigazgató távollétében a helyettesítés rendje az alábbiak szerint alakul: Szakmai ügyekben az általános főigazgató-helyettes, gazdasági ügyekben a gazdasági igazgató (gazdasági főigazgató-helyettes) helyettesíti. Akadályoztatásuk esetén az általuk vagy a főigazgató által írásban meghatározott időre megbízott igazgató a helyettesítő. Osztályszinten a helyettesítés az osztályvezető intézkedése szerint történik. 4. Beosztott munkatársak A munkakörükbe tartozó és a munkaköri leírásukban meghatározott feladataikat legjobb képességeik szerint, a tőlük elvárható szakértelemmel és gondossággal kötelesek ellátni. Munkájukat a munkaköri leírások alapján kötelesek végezni. A munkaköri leírásban foglaltakon felül a dolgozó köteles vezetőjének utasítására egyéb, eseti feladatok ellátásában közreműködni. Munkájuk során be kell tartaniuk az SZMSZ és a munkakörükre vonatkozó belső szabályzatok előírásait, valamint az OSZK-n belüli egyéb utasításokat. Munkájuk eredményessége érdekében feladataikat azok tényleges befejezésükig figyelemmel kell kísérniük, jogosultak és kötelesek a munkakörüknek, illetve hatáskörüknek megfelelő kapcsolatok keretében egyeztetéseket kezdeményezni, illetve feletteseik felé feljegyzéssel fordulni. Több szervezeti egységet érintő feladatok ellátása során az illetékes szervezeti egységekkel együttműködni, egyetértésüket, illetve jóváhagyásukat beszerezni. Kötelesek az OSZK tulajdonát megóvni, a leltári felelősséggel átvett vagyontárgyakat a vonatkozó szabályzat előírásainak megfelelően kezelni, a káreseteket megelőzni és elhárításuk érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni, a káresemény bekövetkezését haladéktalanul jelezni Könyvtáros szakmai munkatársak A főkönyvtáros, könyvtáros és a tudományos kutató feladata a gyűjteménygyarapítás, feldolgozás, a közgyűjteményi, tudományos és közművelődési feladatok ellátása, valamint szaktájékoztatás, az olvasószolgálattal és az olvasói tájékoztatással kapcsolatos teendők ellátása; formai-, tárgyi feldolgozás, katalogizálás, bibliográfiák összeállítása. 18

19 A könyvtári szakinformatikus és informatikus, biztosítja a számítógépes rendszerek folyamatos és biztonságos működését, részt vesz a különböző könyvtári számítástechnikai programok továbbfejlesztésében, valamint a könyvtári dokumentumok digitalizálásában vesz részt. Könyvtári rendszerszervező biztosítja a könyvtárak együttműködésén alapuló munkafolyamatok, rendszerek megszervezését. Az adatrögzítő feladata a fenti programokhoz az adatbevitel biztosítása. A könyvtáros asszisztens az okleveles könyvtáros irányítása mellett segíti a könyvtári tevékenység legkülönbözőbb munkaterületein felmerülő könyvtárkezelési és könyvtártechnikai feladatokat. A segédkönyvtáros (emelt szintű szakképesítéssel) az okleveles könyvtáros ellenőrzése és jóváhagyása mellett ellátja a nagykönyvtárak kvalifikált részfeladatait. A raktáros a könyvtári állomány tárolásával kapcsolatos teendőket végzi. A könyvtári restaurátor az állomány védelmével kapcsolatos feladatköröket lát el Egyéb közalkalmazotti munkakörben foglalkoztatott beosztott munkatársak A gazdasági, műszaki, igazgatási szakalkalmazott és ügyintéző biztosítja az OSZK gazdasági, műszaki, ügyviteli feladatainak folyamatos ellátását. Az ügyviteli alkalmazott ellátja az adott szervezeti egység adminisztratív és egyéb irodatechnikai feladatait. A kulturális menedzser biztosítja a kiállítások, kulturális rendezvények tárgyi- és anyagi feltételeit, illetőleg ellátja az ezzel kapcsolatos szervezési feladatokat; ápolja a közönségkapcsolatokat. A biztonsági szakreferens megszervezi az OSZK és az OSZK-ban található műkincsek biztonságos védelmét, ezzel összefüggésben irányítja és koordinálja a rendészeti-, tűz-, és munkavédelmi feladatokat. A műszaki, fenntartási, üzemviteli szakmunkás, segédmunkás, kisegítő alkalmazott ellátja az OSZK üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos feladatokat. IV. AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZERVEZETE Az OSZK szervezeti ábráját a VII. Mellékletek fejezet tartalmazza. 1. Főigazgatóság A főigazgató távollétében az általános főigazgató-helyettes közvetlen irányítása és felügyelete alá tartoznak a következő szervezeti egységek: Főigazgatói Titkárság, Belső ellenőrzés, Humánpolitikai vezető, Jogi részleg, Biztonsági részleg, 19

20 Közönségkapcsolati Osztály, 1.1.Főigazgatói Titkárság a) az intézményvezetéssel kapcsolatos ügyviteli teendők végzése; b) az OSZK ügyiratkezelésének irányítása, és ellenőrzése; a központi irattár gondozása; c) az OSZK birtokában lévő dokumentumokról készült másolatok hitelesítése; d) a munkahelyi orvos munkájának szervezése és segítése; e) a Postázó Csoport felügyelete és működtetése Közönségkapcsolati Osztály a) az OSZK országos vagy nemzetközi szintű kommunikációjának, közönségkapcsolatainak kezdeményezése és szervezése; b) az OSZK nemzetközi kapcsolataival összefüggő elvi döntés-előkészítő feladatok ellátása és a nemzetközi kulturális kapcsolatok körébe tartozó ügyintézés, külföldi utazások szervezése; c) az OSZK széles értelemben vett közművelődési feladatainak ellátása, könyvtári vezetések tartása és bemutatók rendezése, a Tudományos Igazgatósággal együttműködésben bel- és külföldön előadások, konferenciák szervezése; d) az OSZK kiadványainak kezelése és terjesztése, a Széchényi Ferenc Könyvesbolt és egyéb bizományosok ellátásának szervezése; e) a Könyvtár kiadásában megjelenő nyomdatermékekkel kapcsolatos ügyintézés; f) az OSZK szolgáltatás-marketingjének tervezése és lebonyolítása, a tömegkommunikációs kapcsolatok ápolása; kiállítások, kiadványok népszerűsítése; g) a Tudományos Igazgatóság koordinációjával közreműködés az OSZK éves kiállítási tervének összeállításában; a szükséges kísérő anyagok (feliratok, katalógus, plakát) terveztetése, kiviteleztetése; h) az OSZK használóit informáló eligazító feliratok, plakátok, prospektusok terveztetése és kiviteleztetése; i) a Könyvtárra vonatkozó sajtópublikációk és egyéb dokumentumok gyűjtése és archiválása, az érdekeltek értesítése; médiakapcsolatok fenntartása és ápolása Belső ellenőrzés A belső ellenőrzés rendszerét a Pénzügyminisztérium által kiadott jogszabályok, módszertani útmutatók (amelyek összhangban állnak az Európai Unió irányelveivel), a 193/2003. (XI. 26.) számú kormányrendelet, valamint a mindenkor hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyv határozza meg. A függetlenített belső ellenőrök a fenti kormányrendelet, valamint a főigazgatói utasítás alapján, éves jóváhagyott munkaterv szerint látják el feladatukat, beleértve az eseti megbízások alapján történő vizsgálatokat is. A belső ellenőr feladatai: 20

Az Országos Széchényi Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRATA

Az Országos Széchényi Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRATA Az Országos Széchényi Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRATA Tiszteletben tartva a gróf Széchényi Ferenc által 1802. november 25-én aláírt és II. Ferenc király által megerősített adományozó nyilatkozatot, a költségvetési

Részletesebben

Az Országos Széchényi Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRATA

Az Országos Széchényi Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRATA Az Országos Széchényi Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRATA Tiszteletben tartva a gróf Széchényi Ferenc által 1802. november 25-én aláírt és II. Ferenc király által megerősített adományozó nyilatkozatot, a költségvetési

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA. Országos Idegennyelvű Könyvtár

AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA. Országos Idegennyelvű Könyvtár AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

EGYETEMI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

EGYETEMI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 4.d. sz. melléklete AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az egri Főegyházmegyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata A szabályzat az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az intézmény elnevezése és jogállása 1. Név: József Attila Városi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár) 2. Cím: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. Levélcím: 8901 Zalaegerszeg,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum ügyrendje. 7. melléklet

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum ügyrendje. 7. melléklet SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS- TUDOMÁNYI KAR Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum ügyrendje 7. melléklet 7. melléklet Oldalszám: 1/5 Változat: A6 Dátum: 2016-03-31 Az

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus)

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA

A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 31487-7/2007 A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. -ának és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA

AZ ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 9441/2008. AZ ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény. (a továbbiakban: Áht.) 88. -ának és az államháztartás működési

Részletesebben

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA

A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 9429/2008. A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. -ának és az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Közgyűlés VII-107/14.49/016. számú határozatának. melléklete Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban Dr. Kenyéri Katalin EMMI Könyvtári és Levéltári Osztály 2016. A könyvtárosok, mint információközvetítő

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere /2014. ( ) EMMI rendelete

Az emberi erőforrások minisztere /2014. ( ) EMMI rendelete Az emberi erőforrások minisztere /2014. ( ) EMMI rendelete az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ Dunaharaszti Város Önkormányzata VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

TARTALOM TARTALOM... 1 AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ALAPÍTÁSA, JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI...

TARTALOM TARTALOM... 1 AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ALAPÍTÁSA, JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI... TARTALOM TARTALOM... 1 1. AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ALAPÍTÁSA, JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI... 4 1.1 AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ALAPÍTÁSA... 4 1.2 AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR JOGÁLLÁSA... 4 1.3 AZ

Részletesebben

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 9435/2008. AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. -ának és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.

Részletesebben

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6. 192/2009. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA

A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 9427/2008. A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. -ának, és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2016.

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

Magyar Természettudományi Múzeum

Magyar Természettudományi Múzeum A Magyar Természettudományi Múzeum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Múzeum vezetője: Jóváhagyom:... Dr. Matskási István főigazgató...... Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az alapító képviselője

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 1. Fejezet száma: XXXIII. megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia 2. Köztestületi költségvetési szerv a) azonosító adatok

Részletesebben

A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ALAPÍTÓ OKIRATA. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár

A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ALAPÍTÓ OKIRATA. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az Alapító okirat 4. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel - a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 1. Az Alapító okirat 4. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel - a következő rendelkezés lép: Okirat száma: A Közgyűlés VII-107/314.492/2016. számú határozatának 1. melléklete Módosító okirat A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év Ikt. szám: 200/2006. A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Működési költségvetés) Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya 2006.

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata

~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata I ~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata a Várday István Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról, és egységes szerkezetbe foglalásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 117/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

Papp Róbert sk. Jkv. hitelesítő

Papp Róbert sk. Jkv. hitelesítő Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 28-ai rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 85/2012.(VI.28.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Melléklet a 13469-1/2006.-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. -a (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLY ZATA A Szervezeti és Működési Szabályzat alapdokumentumai - 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézkedésekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. (4) bekezdése szerint A törvény hatálya alá tartozó intézményekben,

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége Közfeladatként ellátott alaptevékenység köre A szerves kémia terén

A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége Közfeladatként ellátott alaptevékenység köre A szerves kémia terén A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége A kutatóközpont autonóm módon vesz részt az MTA közfeladatainak megoldásában, önállóan is vállal közfeladatokat, továbbá egyéb tevékenységet is végezhet.

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. Nemzeti Szakképzési Intézet

ALAPÍTÓ OKIRATA. Nemzeti Szakképzési Intézet XVI/543-20/2000. A NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89. -ának (1) bekezdésében, valamint oktatási miniszter feladat

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata I. A könyvtár általános adatai: 1. A könyvtár neve: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Székhelye: Komárom-Esztergom megye

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN TECHNOLÓGIA TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN TECHNOLÓGIA TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 58. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Könyvtári munkafolyamatok

Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Alfolyamatok Részfolyamatok Támogató folyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Vezetési folyamatok Állományalakítás A dokumentum

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata határozati javaslatok: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár intézmények összeolvadásával

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA Jelen szabályzat az Országos Széchényi Könyvtárban az általános heti hivatalos munkaidőn kívül ellátott nyilvános könyvtári szolgálat irányításával

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI GALÉRIA ALAPÍTÓ OKIRATA

A MAGYAR NEMZETI GALÉRIA ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 9430/2008. A MAGYAR NEMZETI GALÉRIA ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. -ának és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 6448-1/2015/XIII. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/1698-8/2012 TÁRGY: MÚZEUMOK ÉS KÖNYVTÁR ÁTADÁS-ÁTVÉTELE MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Könyvtára (a továbbiakban Könyvtár) Szervezeti és működési szabályzatának elkészítésekor az alábbi törvények és rendeletek előírásait vettük figyelembe: a kulturális

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben